(2536) Közeleg az (amerikai) összeomlás – 2. rész

VIP. 341

A magyar fordítást elküldtem a VIP előfizetőknek.

___________________________________________________________________________

Trump, like all despots, has no ethical core. He chooses his allies and appointees based on their personal loyalty and fawning obsequiousness to him. He will sell anyone out. He is corrupt, amassing money for himself—he made $40 million from his Washington, D.C., hotel alone last year—and his corporate allies. He is dismantling government institutions that once provided some regulation and oversight. He is an enemy of the open society. This makes him dangerous. His turbocharged assault on the last vestiges of democratic institutions and norms means there will soon be nothing, even in name, to protect us from corporate totalitarianism.

But the warnings from the architects of our failed democracy against creeping fascism, Madeleine Albright among them, are risible. They show how disconnected the elites have become from the zeitgeist. None of these elites have credibility. They built the edifice of lies, deceit and corporate pillage that made Trump possible. And the more Trump demeans these elites, and the more they cry out like Cassandras, the more he salvages his disastrous presidency and enables the kleptocrats pillaging the country as it swiftly disintegrates.

The press is one of the principal pillars of Trump’s despotism. It chatters endlessly like 17th-century courtiers at the court of Versailles about the foibles of the monarch while the peasants lack bread. It drones on and on and on about empty topics such as Russian meddling and a payoff to a porn actress that have nothing to do with the daily hell that, for many, defines life in America. It refuses to critique or investigate the abuses by corporate power, which has destroyed our democracy and economy and orchestrated the largest transfer of wealth upward in American history. The corporate press is a decayed relic that, in exchange for money and access, committed cultural suicide. And when Trump attacks it over “fake news,” he expresses, once again, the deep hatred of all those the press ignores. The press worships the idol of Mammon as slavishly as Trump does. It loves the reality-show presidency. The press, especially the cable news shows, keeps the lights on and the cameras rolling so viewers will be glued to a 21st-century version of “The Cabinet of Dr. Caligari.” It is good for ratings. It is good for profits. But it accelerates the decline.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2534) Közeleg az (amerikai) összeomlás – 1. rész

VIP. 340

Szerző: Chris Hedges

A Trump adminisztráció Vénuszhoz hasonlóan nem emelkedett ki csak úgy egy kagylóban a tengerből. Donald Trump egy hosszú politikai, kulturális és társadalmi hanyatlás eredménye. Ő egy haldokló demokrácia terméke. Minél tovább tartjuk fenn azt a fikciót, hogy egy funkcionáló demokráciában élünk, ahol Trump és a körülötte lévő politikai mutáció egy olyan aberráció, ami a következő választásoknál eltűnik, annál gyorsabban fogunk rohanni egy zsarnokságba. A probléma nem maga Trump, hanem egy olyan politikai rendszer, ahol a részvénytársaságok, és a két politikai párt bürokratái uralják a rendszert, a nép pedig egyáltalán nem számít. Vissza kell harcolnunk a politikai irányítást a részvénytársaságoktól, ami azt jelenti, hogy hosszan tartó és erős állampolgári engedetlenséget kell keltenünk, amit ez évben megmutattak a tanárok. Ha nem állunk ki magunkért, akkor egy új sötét korba fogunk lépni.

Mint megmentőket a baloldalon újra támogatták a magából kifordított önkényuralmi rendszer kialakításában tevékenykedő Demokrata Pártot, miközben a párt nem volt hajlandó foglalkozni a társadalmi egyenlőtlenséggel, ami Trump megválasztásához és Bernie Sanders lázadásához vezetett. Ez a párt süket, néma, vak, és nem érzékeli azt az anyagi hanyatlást, ami fél évszázada nyomorítja a népet. Ez a párt nem fog harcolni azért, hogy a dolgozók tisztességes megélhetést kapjanak. Nem fogja megszorítani a gyógyszeripart, és a biztosító társaságokat, hogy mindenki részesülhessen betegségbiztosításban. Ez a párt nem fogja lenyírni annak a hadiiparnak a falánk étvágyát, amely kibelezi az országot, és azon van, hogy belekezdjenek felesleges és drága háborúkba. Nem fogja visszaállítani az elveszített civil szabadságot, beleértve a magánélethez való jogot, az állami megfigyelés elkerülésének jogát. Ez a párt nem fogja a vállalati és piszkos pénzeket kivonni a politikából. Nem fogja a rendőrséget demilitarizálni, és nem fogja a börtönrendszer megreformálni, ahol a világ letartoztatottjainak 25 százaléka van fogva tartva, miközben az Egyesül Államok a világ lakosságának csak az 5 százalékát éri el. Ez a párt az apróságok felé hajlik, különösen a választások esetén, és megtagadja a lényeges politikai és gazdasági problémákkal való foglalkozást, helyette kisebb kulturális témákba kapaszkodik, mint például a melegek jogai, abortusz, fegyvertartás, ami ránk jellemző anti-politika.

Ez a politika halálra van ítélve, de érthető. A Clintonék, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Tom Perez, és a Demokrata Párt vezetőségét a Nagytőke hozta létre. Egy nyitott és demokratikus politikai folyamatban, ahol az elitnek és a nagytőkének nincs irányító szerepe, ezeknek az embereknek nem lenne politikai hatalmuk, amit nagyon jól tudnak. De ezek inkább berobbantják az egész rendszert, de nem adják fel privilégiumukat. És félek, hogy éppen ez fog történni. Az elképzelés, hogy a Demokrata Párt a despotizmus útjában áll, nem veszi figyelembe a Párt politikai tevékenységét az elmúlt három évtized alatt. Valójában garancia a despotizmusra.

Trump rácuppant az amerikaiak gyűlöletére, amit az őket eláruló politikai és gazdasági rendszerrel kapcsolatban éreztek. Lehet, hogy Trump alkalmatlan, félőrült, tisztességtelen és magamutogató, de frappánsan kigúnyolja azt a rendszert, amit a tömegek gyűlölnek. Trump kegyetlenül és hozzáértő gúnyossággal kezeli az állami ügynökségeket, a törvényeket, amelyeket az emberek ellen alkalmaznak. Azok részére, akik nem látnak politikai változást, ami csökkentené szenvedéseiket, Trump kemény és látványos kirohanásai legalább csökkenti a feszültségeiket.

___________________________________________________________________________

Chris Hedges esszéjének további részeit a VIP előfizetőknek fogom elküldeni. Az eredeti angol szöveget itt közlöm:

The Trump administration did not rise, prima facie, like Venus on a half shell from the sea. Donald Trump is the result of a long process of political, cultural and social decay. He is a product of our failed democracy. The longer we perpetuate the fiction that we live in a functioning democracy, that Trump and the political mutations around him are somehow an aberrant deviation that can be vanquished in the next election, the more we will hurtle toward tyranny. The problem is not Trump. It is a political system, dominated by corporate power and the mandarins of the two major political parties, in which we don’t count. We will wrest back political control by dismantling the corporate state, and this means massive and sustained civil disobedience, like that demonstrated by teachers around the country this year. If we do not stand up we will enter a new dark age.

The Democratic Party, which helped build our system of inverted totalitarianism, is once again held up by many on the left as the savior. Yet the party steadfastly refuses to address the social inequality that led to the election of Trump and the insurgency by Bernie Sanders. It is deaf, dumb and blind to the very real economic suffering that plagues over half the country. It will not fight to pay workers a living wage. It will not defy the pharmaceutical and insurance industries to provide Medicare for all. It will not curb the voracious appetite of the military that is disemboweling the country and promoting the prosecution of futile and costly foreign wars. It will not restore our lost civil liberties, including the right to privacy, freedom from government surveillance, and due process. It will not get corporate and dark money out of politics. It will not demilitarize our police and reform a prison system that has 25 percent of the world’s prisoners although the United States has only 5 percent of the world’s population. It plays to the margins, especially in election seasons, refusing to address substantive political and social problems and instead focusing on narrow cultural issues like gay rights, abortion and gun control in our peculiar species of anti-politics.

This is a doomed tactic, but one that is understandable. The leadership of the party, the Clintons, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Tom Perez, are creations of corporate America. In an open and democratic political process, one not dominated by party elites and corporate money, these people would not hold political power. They know this. They would rather implode the entire system than give up their positions of privilege. And that, I fear, is what will happen. The idea that the Democratic Party is in any way a bulwark against despotism defies the last three decades of its political activity. It is the guarantor of despotism.

Trump has tapped into the hatred that huge segments of the American public have for a political and economic system that has betrayed them. He may be inept, degenerate, dishonest and a narcissist, but he adeptly ridicules the system they despise. His cruel and demeaning taunts directed at government agencies, laws and the established elites resonate with people for whom these agencies, laws and elites have become hostile forces. And for many who see no shift in the political landscape to alleviate their suffering, Trump’s cruelty and invective are at least cathartic.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2533) Kutyalélek

Tibor bá’ online

 

~ab106Sose vonzódtam a humán témák felé, szigorúan megmaradtam a természettudományos világban, de a földön élek, látok, hallok és nem megyek el semmi mellett úgy, hogy ne gondolkodnék el rajta. Kutyákat mindig láttam, sőt éltek mellettem, de különösképpen nem érdekeltek, mert személy szerint nekem nem volt velük semmi dolgom. Az utóbbi 20 évben azonban megváltozott a helyzet, Éva kérésére felvállaltunk egy saját kutyát, Dezsőt, majd még néhányat. Jelenleg van egy tibeti masztiff kanunk és két szukánk. Ez egy fenntartható létszám és összetétel, és egyben nagyon jó alkalom a megfigyelésre. Ennek alapján ki merem jelenteni, hogy az emberiség nincs tisztában a kutyalélekkel. Nem is lehet.

Vidéken, családi házak udvarán a kutyát láncon tartják. Városokban szobába viszik be a kutyát, és rászoktatják őket, hogy reggel este pórázon kiviszik őket az utcára szarás-pisálás végett. A „tenyésztőknél” a legrosszabb a helyzet, mert ott szűk ólakban tengetik életüket, esetleg egy kennelnek nevezett kifutóval. A legjobban még az a néhány puli jár, amelyekkel még ma is jószágot terelnek, de ezek is magányosan élő kutyák. Valamennyi kutyatartási variáció lélekölő a kutyák számára, mert a kutyának két igénye van, a szabadság és a falkához tartozás. Ja, három, mert amióta domesztikált lett, azóta kell neki egy gazdi is. Ezeknek hiányában a kutya igazi természete eltűnik, ezért ezeket senki nem ismerheti meg, még az etológus se, aki a tanszéken, vagy otthonában tart egy kutyát.

Nálunk a három kutya falkában él, és szabadon kószálhat egy viszonylag nagyméretű, kikezdhetetlen kerítéssel körbezárt területen. A szabadon kószálás azt jelenti, hogy kötetlen, azt tesz, amit akar. A fákról leszedi az érett gyümölcsöt (ameddig eléri) és megeszi, a földről felszedi a lepottyant diót, feltöri és kieszi belőle a belet. Oda szarnak, ahová akarnak, de furcsa módon a legeldugottabb helyre teszik. Bár van fedezékük, oda fekszenek be, ahová akarnak. Bár az itató vödör mindig teli van friss vízzel, onnan isznak vizet, ahol találnak, főleg esők után. Saját konfliktusaikat szabadon lerendezik, és mindig nagyon örülnek, ha közöttük vagyunk. A házba is bekéredzkedhetnek (de csak egyszerre egy), ha kedvük tartja. Abszolút harmóniában élnek egymással és velünk. Idegzetük szilárd, kikezdhetetlen. Hogy „bekattannának” az elképzelhetetlen. Olyan bizalommal vannak irántunk, ami párját ritkítja. Bármit tehetünk velük. Kivehetjük a szájukból a csontot, elvihetjük az orruk elől a 3 napos kiskutyát, kimoshatjuk a begyulladt szemüket – tudják, hogy jót akarunk.

Figyelik egymást, tanulnak egymástól. Békésen összebújnak, vagy hörögnek egymásra, ha nem kérnek a közelségből. Mást talán ez megrémítene, de ez a hörgés egy kommunikációs eszköz, egyáltalán nem azt jelenti, hogy szét akarja tépni a másikat. Ők nem tudnak beszélni, ezért más kommunikációt kell alkalmazniuk, velünk emberekkel is. A farkuk állása is sokat elárul, de van direkt megoldásuk is. Képesek arra, hogy melléd jönnek és az orrukkal finoman megböknek. Ez figyelem felkeltés. Ha nem veszed a lapot, akkor „megfogja” a kezed, igen, megfogja, de nem a fogaival, hanem az ajkaival, és maga felé húzza. Azt szeretné, ha megvakargatnád. Mindegy, hogy hol, csak vakard, mert ők egymást csak nyalni tudják, vakarást csak az embertől kaphatnak. És nyalják is egymást, de nem csak egymást. Ha valami jót teszel velük, mondjuk, kiszeded a lábából a tüskét, akkor megnyalják a kezed. Ez egy fajta köszönet. Tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy mit teszel velük, és miért, és tudják, hogy olyanra is képes vagy, amire ők nem. Hihetetlen türelmesek. Ha nem érted, hogy mi szeretne, akkor kivárja, amíg rá nem jössz. Ha időben nem kapják meg a napi ételt, mert valahogy nem vettük észre az idő múlását, akkor diszkréten az egyik elvakkantja magát, ha ez nem használt, akkor finoman megkaparja az ajtót.

A lelkileg egészséges kutyák számára mi vagyunk, és ők vannak. Mindenki más, mint mi, potenciális ellenség, akit meg kell ugatni, de ezt azonnal abbahagyják, amint észlelik, hogy sikerült felkelteni a figyelmünket, és majd mi eldöntjük az idegen sorsát. Ha beengedünk valakit, az már csak félig idegen a jelenlétünkben. Már volt olyan vendég, aki sikoltozni kezdett, amikor az alfa hím felágaskodva megszagolta. Esze ágában se volt harapni, pusztán szagmintát vett, hogy elraktározza a memóriájába. Persze a látvány félelmetes, pláne, amikkor játszi könnyedséggel ugrik fel egy 2 méteres falra, de nyugi, ezek a kutyák nem össze-vissza cselekszenek, hanem szigorú és igen logikus szabályok szerint. Együtt akarnak működni velünk, ezért fáradhatatlanul figyelnek minket, hogy meg tudjanak győződni arról, mit akarunk. Ha „nem fogad szót” az csak azért van, mert nem tudja, mit akarunk. Amint rádöbben, mit várunk el tőle, azonnal teljesíti. Olyan pontosan és megbízhatóan tevékenykednek, mint egy precízen beprogramozott robot. A lényeg, hogy egy megfelelően tartott kutyában sose fogsz csalódni.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2535) Kibújt a szög a zsákból

Tibor bá’ online

Érdekes jelentés jelent meg az INDEX-ben a tegnapi nap folyamán, íme:

Az április választás előtt a kormány 4 tárcájánál is irdatlan pénzosztás folyt Varga Mihály gazdasági minisztériumában 7,8, Balog Zoltán emberminisztériumában 4,3, Lázár János kancelláriáján 3,9 milliárd forintot osztott szét az alkalmazottak között. Seszták Miklós fejlesztési minisztériumában minden bizonnyal még ennél is többet, de a tárca nem válaszolt a 24.hu adatkérelmére, aki összegyűjtötte a számokat. Az előző 3 tárca adatai alapján 16 milliárd forintot osztottak szét, Seszták minisztériumát is beleszámolva az összeg felmegy 20 milliárd forint fölé. Egy egyedi kormányhatározat alapján a 4 tárcánál kb. 3000-en kaptak a pénzből, átlagban 300-400 ezer forintot, de  a vezetőknél ez elérhette a 24 havi (2 évi!) fizetést is. Azaz a kormányalkalmazottakat egyszer megfizették főmunkaidőben, majd megfizették őket még egyszer ugyanazért a munkáért.Hivatalosan a pénz az uniós kifizetések gyors lebonyolításáért járt, de olyanok is kaptak belőle, akik nem vettek részt abban a munkában. A pénzt viszont uniós támogatásból fizették, azaz az Állítsuk meg, Brüsszelt- kampány kormánya Brüsszeltől kért pénzt, hogy ki tudja fizetni saját alkalmazottait. És ennél már csak az meglepőbb, hogy Brüsszel meg adott neki.

Az eset jól mutatja, hogy mi tartja életben és ki finanszírozza a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. Érdemes itt emlékeztetni, hogy Orbán ugyanakkor, amikor a kifizetésekről rendelkező kormányhatározatot meghozták, úgy vélekedett, Magyarországnak nincs szüksége uniós pénzekre: az uniós pénz nem csodaszer, és nem ajándék: sokat fizetünk be, nem érdemes a magyaroknak „kalaplevéve, kezükben a kalapot szorongatva” állni. A magyar gazdaságot lehet működtetni uniós források nélkül, a gazdaság motorja nem az uniós pénz, hanem a magyar dolgozó emberek.

A NER-elit kamupályázatokkal és kamuberuházásokkal lenyúlja az uniós támogatásokat, majd bejelentkezik újabb pénzekért, hogy honorálják, milyen szépen végrehajtotta a lopást. És egészen megdöbbentő módon meg is kapja Brüsszeltől.

Kérem szépen. Nincs itt semmi döbbenet. Ezt már rég tudtuk. Brüsszel Washingtont szolgálja ki, és ameddig a kormányfő beáll  a fősodorba, semmi se érdekli. Nem fognak helyettünk semmit se csinálni. A magyar problémákat a magyaroknak kell megoldani.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2532) Cardiac Syndrome X and Microvascular Coronary Dysfunction

Jancsika posztumusz vendégposztja

(természetesen ismétlés)

A kardiális X szindróma és

hajszáleres szívkoszorúér-

diszfunkció

Aki emlékszik rá, annak nem kell bemutatnom. Aki még nem hallott róla, annak elmondom, hogy Jancsika egy huszonéves, Németországban dolgozó orvos volt, aki az orvostudományi egyetemet megelőzően fizikából szerzett diplomát. Ezért nem csoda, hogy az orvostudományt fizikusként alkalmazta. Hihetetlen siker állt előtte, aztán annyi. Lássuk, hogy magyarázta el korunk legnagyobb gyilkosát:

Csapjunk is egyből bele a lecsóba ezzel a kellemes kis témával, amit nemrég elő kellett adjak a hétfő reggeli referálón. A témát nem én választottam, a kezembe nyomták a Circulation című kardiológiai szaklap egyik számát, és ráböktek egy cikkre, de a téma nagyon tetszett, így most megosztom veletek. Javaslom, hogy aki még nem tette, olvassa el Tibor bá: “Szeretném, ha sokáig dobognál” című könyvét, sok minden, amiről ma szó lesz, sokkal könnyebben érthető, ha valaki elolvasta a könyvet. Következzék tehát a

A kardiális X szindróma és hajszáleres szívkoszorúér-diszfunkció

No, de miről is van szó? Kezdjük egy (valós) eset ismertetésével. – – – 44 éves nőbeteg, 2007 óta egyre rosszabbodó mellkasi fájdalommal. 2008 májusában kóros elváltozásokat mutatott ki a terheléses EKG, [Itt arról van szó, hogy terhelés alatt a ÉKG görbe ST szakasza leereszkedik, mégpedig minél nagyobb a szűkület, annál mélyebbre, de itt lehet hatalmasakat tévedni.]   így 2008 májusában szívkoszorúér-festés (coronarangiographia) következett, aminek a lényege, hogy a combi ütőéren keresztül egy katéterrel felmennek egészen az aorta tövéig (innen erednek ugyanis a koszorúerek), majd ide kontrasztanyagot fecskendezve az belép a koszorúerekbe, így röntgen átvilágítás alatt láthatóvá válik, hogy van-e valamilyen koszorúér-szűkület. A vizsgálat eredménye negatív, vagyis a koszorúerekben nincs látható elváltozás. A beteg panaszai azonban nem érnek ezzel véget, többször kórházba kerül hasonló panaszokkal, egy alkalommal a troponinteszt is pozitív eredményt ad (a troponin egy enzim, ami a szívizomsejtek elhalásakor bejut a vérbe, így vérvizsgálattal igazolható a szívizomsejtek szétesése, ha a troponinteszt pozitív, az azt jelenti, hogy a betegnek infarktusa volt), vagyis úgy jött létre szívinfarktus, hogy nem volt szűkület a koszorúerekben. Betegünkről még annyit érdemes tudni, hogy különösen stresszes munkája van, titkosrendőr (undercover police officer), de egyébként egészséges, nincs túlsúlya, nem dohányzik, nem iszik, rendszeresen sportol (már amennyire mellkasi panaszai engedik). [Ezt silent (vagyis csendes) anginának nevezik, amire Jancsika nem tért ki]

A látszólag ellentmondásos helyzet további vizsgálatára úgynevezett CRT vizsgálatot végeznek (Coronary Reactivity Testing), melynek lényege, hogy egy szívkatéterbe épített ultrahang berendezéssel vizsgálják a koszorúerek tágulási képességét, miközben különböző, a koszorúerek összehúzódását okozó anyagokat fecskendeznek az érpályába. Az eredmény pozitív, a vizsgálat csökkent vérátáramlást jelez az adenozin nevű szer befecskendezése után. Ide gyorsan három ábra.

Az első ábrán szereplő képletek a koszorúerek tágulási képességét jellemző CFR – coronary flow reserve – kiszámítására szolgálnak. Láthatjátok azt is, mi jelenik meg az endovaszkuláris (éren belüli) ultrahang-berendezés monitorán.

A második ábra egy másik technikával készült, a szív mágneses rezonancia tomográfiás vizsgálatával szintén kimutatható, hogy a szívizom vérellátása az adenozin befecskendezése után (kémiai stresszhatásra) csökken (az a fekete sáv közvetlenül az érfal alatt az ischaemiás, vagyis csökkent vérellátású terület).

Nos, ennek a hölgynek kardiális X szindrómája van, a fent látható vizsgálatok pedig  mikrovaszkuláris szívkoszorúér-diszfunkciót igazolják. És akkor most lássuk, pontosan mit is érthetünk ezek alatt. – – – A kardiális X szindróma olyan tünet együttes, mely az alábbi feltételeket elégíti ki:

– Tipikus anginás (szíveredetű) mellkasi fájdalom mely terhelésre jelentkezik

– Kóros EKG-elváltozások a terheléses EKG-vizsgálat során

– Negatív érfestéses lelet

Ha röviden akarnám összefoglalni, azt mondanám, hogy a kardiális X szindróma olyan, mint az ischaemiás szívbetegség, de mégsem az. Az ischaemiás szívbetegség lényege, hogy a szívkoszorúerekben létrejövő atherosclerosis (érelmeszesedés) miatt a szívkoszorúerek szűkülnek, így a szívizom vérellátása csökken. Ez eleinte terhelés során észlelt mellkasi fájdalom formájában jelenik meg. A tünetek idővel súlyosbodnak, mivel az erek átmérője a meszesedés előrehaladtával tovább csökken, így értelemszerűen a szívizom vérellátása is romlik. Ha a szívizom vérellátása annyira leromlik, hogy ez a szívizomsejtek elhalását okozza, akkor beszélünk szívinfarktusról, ez általában akkor szokott bekövetkezni, ha az elmeszesedett plakk megreped, és így a érpályába jutott, magas koleszterintartalmú kásás anyag (az atheroma) teljesen eldugaszolja az eret. Kiegészítésként még annyit: ha a szívinfarktus a szívizomfal teljes vastagságát érinti, akkor ez az EKG-vizsgálat során az ST-szakasz megemelkedését okozza (ST-eleváció), így az ilyen, ún. transmuralis (tehát a szívizomfal teljes vastagságát érintő) infarktusok rövidített neve STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarct, vagyis ST-elevációs infarktus). A kisebb, felületes infarktusoknál nem jön létre ST-eleváció, ezek neve NSTEMI (Non-ST-Elevation Myocardial Infarct, vagyis ST-elevációval nem járó infarktus) A fent leírt betegnek gyakorlatilag szívinfarktusa volt, úgy, hogy mindeközben a koszorúerei tiszták voltak, mint a baba popsi, sehol egy meszes plakk.

Mégis, milyen gyakori ez a szindróma? – – – Gyakoribb, mint gondolnánk. A tipikus anginás fájdalommal vizsgált betegek 15-20%-ánál az érfestés során vagy egyáltalán nem igazolható szűkület, vagy annak mértéke nem igazolja a tüneteket. Egy, összesen 886 anginás betegen végzett vizsgálat során a nők 41%-ánál, a férfiak 8%-ánál nem találtak érszűkületet. Egy másik vizsgálatban 323 anginás fájdalommal jelentkező nőbeteget vizsgáltak, köztük 37%-nál nem találtak jelentős érszűkületet. A szívinfarktusok esetében is elég gyakori a fenti tünet együttes: az ST-elevációval nem járó infarktusok (NSTEMI) 9-14%-a esetében nincs igazolható érszűkület, az ST-elevációs infraktusok (STEMI) 7,5%-ánál szintén nincs érszűkület.

A kérdés: hogy a manóban lehet valakinek infarktusa, ha egyszer nincs érelmeszesedése a szívkoszorúereiben???  – – – Nos, itt jön képbe a cikk címének második része, a mikrovaszkuláris szívkoszorúér-diszfunkció. A kardiális X szindróma kóroka ugyanis tulajdonképpen ez. Mikrovaszkuláris, vagyis apró, szemmel nem látható ereket érintő probléma. Szívkoszorúér, vagyis a szív koszorúsereiben van a gond, és diszfunkció, vagyis nem megfelelő működés. A patológiai vizsgálatok összesen 5 mikroszkóposan igazolható problémát tudtak (idáig) azonosítani az ilyen betegeknél:

1) A szív apróbb koszorúsereinek megnövekedett simaizom-tónusa (érszűkület a simaizom összehúzódása miatt)

2) A koszorúereket tágító ill. szűkítő hormonokra (vasoconstriktorok és vasodilatorok) adott megváltozott válasz (vasoconstriktorokra megnövekedett, vasodilatatorokra csökkent válasz)

3) Az arteriolák (apró artériák) és kapillárisok (hajszálerek) csökkent száma

4) Az erek falának olyan szerkezeti változásai, ami az apróbb erek átmérőjét csökkenti, ezek lehetnek pl. megvastagodott simaizomszövet-réteg az erek falán belül, az erek rugalmasságának csökkenése, ill. az érfal-átmérő arány változása az érfalvastagság javára

5) Endothel diszfunkció (vagyis az erek [belső] falát borító sejtek nem megfelelő működése)

Az 5)-hőz még egy kis magyarázat. Adott a következő látszólagos ellentmondás. Ha valaki tüdőembóliát kap (vagyis egy, valahol a vénás rendszerben keletkezett vérrög a szíven keresztül a tüdő ütőereibe kerül, és egy nagyobb ütőeret eltöm), az illető orvosi kezelés nélkül gyorsan meghal (sokszor még a kezelés ellenére is). Ha viszont a mellkas sebészek egy műtét során a tüdő egyik oldali fő ütőerét egy fogóval elzárják kívülről, az illető könnyen kompenzál, a másik oldali fél tüdő átveszi a kiesett vérkeringésű tüdő működését, a dologból nem lesz nagy baj.

Miért? – – – Azért, mert az érfal egy hihetetlenül fontos szervünk. Kismillió enzimet, sejtek közötti hírvivő anyagot (mediátort), citokint, kutyafülét termel (nagy részüket még ma is homály fedi). Ha vérrög kerül a tüdőverőérbe, az érfal a vérröggel érintkezve ilyen mediátorok egész hadát kezdi termelni, melyek a vérbe jutva a teljes test keringésének összeomlását okozzák, és az illető tulajdonképpen ebbe hal bele, nem abba, hogy elveszíti az egyik oldali tüdeje légző felületét. Ezt jelenti az endothel (érbelhártya) diszfunkció, vagyis az érfalat borító sejtek működési zavara. Endothel minden érben van, bár a szövettani szerkezete a különböző erekben egy kicsit eltérő lehet, vagyis a funkciója (amit pontosan persze nem ismerünk) is más és más lehet, de BIZTOS, hogy a szív koszorúereit borító endothel is termel ilyen mediátorokat, ahogy az is, hogy ezek javíthatják, illetve ronthatják a szívizom vérellátását.

A végére maradt egy kérdés: mi a kardiális X szindróma terápiája, illetve hogyan járt szegény nőbetegünk? Nos, a helyzet az, hogy a kardiális X szindróma olyan kórkép, aminek a kezelésében a kognitív viselkedésterápiával érték el eddig a leginkább kiemelkedő sikereket. Úgy tűnik tehát, hogy a kardiális X szindróma egy pszichoszomatikus betegség, aminek a gyógyítása inkább lelki mechanizmusokra alapul, mint gyógyszeres terápiára, vagy étrendváltásra. A beteg további sorsáról sajnos nem szól a cikk, de gyanítom, hogy ha állást váltott, akkor meggyógyult magától. Titkosrendőrnek lenni nem éppen stressz mentes feladat, nem csoda, hogy pszichoszomatikus problémái voltak szegénynek.

Számomra ez az egész történet nagyon érdekes, mivel igazolja a következőket:

1) A pszichoszomatikus betegségek BIOLÓGIAI elváltozásokat képesek okozni, melyeket kellő eszközökkel igazolni is lehet. A beteg tehát nem egyszerűen beképzeli magának a betegséget, előbb vagy utóbb VALÓBAN megbetegíti a saját pszichéje.

2) A pszichoszomatikus betegségek akár halálosak is lehetnek, ezért a jelentőségüket nem szabad alábecsülni

3) A pszichoszomatikus betegségek gyakoribbak mint gondolnánk (az anginás esetek 15-20%-a!!!)

4) A pszichoszomatikus betegségek kórlefolyása MERŐBEN más, mint a nem pszichoszomatikus eredetű betegségeké, de a végkimenetelük sokszor nagyon hasonló lehet

5) A pszichoszomatikus betegségek gyógyítására teljesen más stratégiák alkalmasak, mint a szomatikus (testi) betegségek esetében.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2531) Pünkösd

Tibor bá’ online

 

Most hogy megint keresztény ország lettünk, érdemes szót ejteni Pünkösdről, ami sokak szerint mindössze egy három napos lehetőség wellnessezni, ahogy a Felszabadulás ünnepe (ha az időjárás engedte) kitűnő alkalom volt az első tavaszi kirándulásra.

A korábbi keresztény ország végnapjaiban még sikerült megbérnálkodnom 1948 Pünkösd napján (mert, hogy ez volt a szokás) amit én már nem vettem komolyan, bár ebben az évben még volt az iskolában hittan, amit akkoriban annyira komolyan vettek, mint következő évben a kivonulást a felszabadulásunk emlékére. Ezt csak azért írom le, mert várhatóan vissza fog jönni a kötelező tiszteletadás, csak várjuk ki a végét. Mivel vasárnaponként a család Sashalmon vizitelt, az ottani templom sekrestyéjében kellett igazolást kérnem, hogy részt vettem a miséken.

Jó, de mi ez a pünkösd? A Biblián belül az Apostolok Cselekedetei szerint: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel.” Na igen, hát a Szentlélek. A Szentháromság misztérium utolsó tagja.

Szerintem az egészet azért találták ki, mert Szűz Mária megtermékenyítésénél segédkező Szentléleknek nagyon kevéske nyoma volt. Szerintem okosabb lett volna a Szentlelket teljesen kihagyni a buliból, mert így halálos sebet kap a monoteizmus. Jézust el lehetett volna intézni, mint az Istenfiát olyan görög módra. Minek neki kereszthalált halni, nem illik egy istenhez ez a halál, még akkor sem, ha csak 3 napig tart. Ha csak istennek a fia, az egészen más, az meghalhat, ha az atya valami oknál fogva nem figyel rá. Van neki ennél fontosabb dolga, például ki harap bele egy fáról leszakított almába.

De ez már eső után köpönyeg az isteni hármasság már ki van találva, a Szentlelket szerepeltetni kell. Felvilágosítja a tanítványokat. De ha erre képes, akkor miért kell Jézusnak három éven át oktatgatni őket, elég lett volna, ha a Szentlélek mindjárt az elején megszállja őket, és már írhatják is az Új Szövetséget.

Mi következik ebből? Hogy én jobban össze tudtam volna szerkeszteni egy vallást. Szent Pál pedig szégyellheti magát, fércmunkát végzett, de nekünk a három napos hétvége jól jön. Tiszta szerencse, hogy Orbánt megszállta a Szentlélek. 😀

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2530) Béta-blokkolók a nyugdíjpénztárak ellenségei

Tibor bá’ online

 

Hatvan év környékén (kinek előbb, kinek később) mindenkinek magas lesz a vérnyomása. Az orvosoknak fogalmuk sincs, hogy miért, amit be is vallanak, mert a szakkönyvek szerint a magas vérnyomások (hipertónia) 90 százalékának ismeretlen az oka (ezért nevezték el esszenciális-nak). Maga a hipertónia nem csak fájdalommal nem jár, de még minimális tünettel se, vagyis észrevétlen. Önmagában nem is lenne vele baj, de vannak következményei. Ha a hipertóniás beteg nem kap idő előtt agyvérzést (szélütés), akkor a szív és a vese versenyezhetnek, hogy melyik fingik ki előbb. A magas vérnyomás csökkentése tehát alapvető fontosságú lenne, csakhogy nem volt rá semmi gyógyszer. Mindössze azt tudták kitalálni, hogy a páciens tartózkodjon a konyhasótól, mert a megfigyelések szerint a só emelte a vérnyomást, a sótlan étkezés pedig csökkentette, na de mennyivel? Ugyanis az így elért eredmény csak a jéghegy csúcsa volt. Ha valakinek a 170/95 vérnyomása (jó esetben, a sótlanság miatt) lement 160/90-re, akkor az már eredménynek számított, jó lehet a kilátásain alig javított valamit. Ugyanis az ember 120/80-ra van kalibrálva, és 139/xx felett már hivatalosan is kóros. Nem is volt ezzel semmi különösebb baj, mert ha valaki 70 éves kora környékén elhunyt, az teljesen normálisnak számított, és persze legtöbbször a szíve vitte a sírba, illetve annak „elégtelen” működése.

Azzal az orvosok tökéletesen tisztában voltak, hogy kellene egy gyógyszer, ami csökkenti a vérnyomást, de ilyen sajnos nem volt, míg nem 1964-ben ki nem találták a béta-blokkolókat. Mit tesz a béta-blokkoló? Csökkenti a szív pumpafunkcióját és a pulzusszámot.  Csakhogy szívelégtelenség esetén ez egy rossz ötlet, hiszen a szív eddig is alig tudta ellátni a feladatát. Erejének további csökkentése hülyeségnek számítana. Viszont az elmeszesedés egyik velejárója a magas vérnyomás (az erek rugalmatlansága miatt), amit jó lenne csökkenteni. Volt is vérnyomás csökkentő, meg nem is. És akkor 1975-ben (nem is olyan régen) egy Waagstein nevű finn kardiológus nagy gondban volt az egyik betegével kapcsolatban. A páciense nemcsak előrehaladott szívelégtelenségben szenvedett, de ezzel együtt járt egy magas vérnyomás is, és ráadásul tachikardiában is szenvedett, azaz a pulzusa jóval gyorsabb volt a normálisnál. Waagstein úgy gondolta, hogy ennek a betegnek már úgyis mindegy, leveszi tehát a vérnyomását béta-blokkolóval, ami egyúttal a pulzusszámot is csökkenti, aztán meglátjuk mi lesz. A hatás meglepő volt. Nem csak a vérnyomás és a pulzusszám csökkent, de a szívelégtelenség is javult. Waagstein azonnal állatkísérletekbe kezdet, aminek a gyümölcse 1996-ra érett be. Ez pedig mindössze 22 éve volt. A szívelégtelenségben elhunyt betegek száma 70 százalékkal csökkent.

Az isémiában szenvedő betegek állapota a béta-blokkoló hatására néhány héten keresztül romlik, (és az elhalálozási szám is növekszik), pontosan úgy, ahogy ettől az orvosok korábban féltek, de kb. 3 hónappal később a szív megerősödik, és az életkilátásai drámaian megjavulnak.

Napjainkban 100 idős ember közül 99 béta-blokkolót szed, aminek egyenes következménye, hogy kezd divatba jönni a 90 feletti életkor, ennek viszont nem feltétlenül vannak kizárólag áldásos következményei. A nyugdíjpénztárak – például – kifejezetten ellenszenvvel nézik a dolgot, míg a gyógyszergyárak elégedetten dörzsölik a markukat. Szokás szerint az örömhöz üröm is jár, a béta-blokkolók nagyon hamar erekciós diszfunkciót okoznak. Lehet már élni 100 évig, de a dugásról tessenek leszokni. 😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2529) Leplezzük le őket

Tibor bá’ online

 

A kapitalista (pénzéhes) kereskedelem törvényes (vagy törvénytelen) trükkök tucatjait alkalmazza, amelyekbe könnyű belelépni. Használjuk fel ennek a posztnak a hozzászólásait arra, hogy aki megégette valahol a ujját, itt leírhatja mások tanulságára. Én mindjárt leírom az elsőt:

Az Auchanban lehet kapni egy viszonylag olcsó (60 Ft) „jégkrémet”, ami tulajdonképpen ízesített, cukrozott jég, belefagyasztva egy vastag, viaszozott papírtölcsérbe. Az ízesítés rendszerint lime, amit Éva nagyon kedvel. Néhány napja sorban álltunk az egyik pénztárnál, lassan haladtunk. Tudom nagyon jól, hogy a „felesleges” (ami nélkül meg lehet lenni, de ha már látom, akkor meg is vehetem) dolgok itt vannak felsorakoztatva, hátha megakad rajta az unatkozó vevő szeme, és beteszi a többi közé. Kézre esik egy kis hűtőpult is, benne fagyikkal. Kivettem egyet az ismert márkából, 60 forint nem oszt, nem szoroz, és 31 fok van árnyékban.

Fizetés után el szoktam dobni a blokkot, ahogy majd mindenki más is, de feltűnt, hogy milyen hosszú a blokk. Megnéztem, mi lehet az ok. Nos, az ok az volt, hogy 3 olyan tétel is volt, amiből 5 darabot vettünk és a pénztáros szorzó gomb benyomása helyett mindegyiket áthúzta a leolvasón. Persze, van papír elég, irtják a trópusi erdőket. Viszont az utolsó tétel a fagyi volt, nem lehetett nem észrevenni: 340 Ft. Micsoda? 340? Ez eddig 60 volt!

Hát persze, a hűtőgépsorban 60, a pénztárnál 340 és itt nincsenek kiírva az árak, valamint a vonalkódokat ember le nem olvassa, csak a gép. És, mint már írtam. A blokkot senki se nézi végig, amit a multi röhögve kihasznál.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2528) A legfrissebb hőmérséklet jelentés

Tibor bá’ online

 

Észak Amerika kétharmada áprilisban igen hideg volt, és ez becsapós. Azonban 2018 áprilisa globálisan 0,86 °C-al volt melegebb, mint az 1951-1980 bázis időszak, vagyis az 1880-ban elkezdett mérések óta ez volt a harmadik legmelegebb április. A legmelegebb április 2016-ban volt +1,07 °C-al, a második pedig 2017 +0,92 °C-al. Ez a harmadik hely meglepő, mert La Nina lecsengés van. Nézzétek meg a piros vonalat, ami áprilisig tart. Igaz lefelé tart. de a 2016-os, rekord értéket mutató zöld vonal sokkal meredekebben lejt. A 2018 júniusra könnyen átveheti a vezetést, vagyis az El Nino utáni hűlés valószínűleg leállt.

Úgy tűnik a globális melegedés (az időszakos, rövid ideig tartó változás kizárása mellett) elérte a +1,1 °C-t viszonyítva az iparosodás előtti hőmérséklethez.

Figyelem! Az 1951-1980 bázis időszakot azért alkalmazzák, mert az Antarktisz, Dél tengerek, Afrika egy részéről, és Dél Amerikáról korábbi adatok nincsenek.

Itt jól látható a 2016-os “szuper El Nino” visszacsúszással. A nagy kérdés, hogy a visszacsúszás meddig tart. Ehhez még kell várni néhány hónapot. Viszont a csendes óceáni mérések azt mutatja, hogy decembertől új El Nino várható.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2527) Buzi gének

VIP. 339

 

A homoszexuális és heteroszexuális férfiak génállományában legalább két olyan variáns van, melyek bizonyos módon korrelálnak szexuális orientációjukkal, amiből következik, hogy alátámasztják azt az elméletet, ami szerint a homoszexualitás öröklés útján jön létre.

A tanumány a Scientific Reports-ban jelent meg. A North Shore University in Illinois tudósai 1077 homoszexuális férfi genomját hasonlították össze 1231, főleg kaukázusi heteroszexuális férfi genomjával, és azt tapasztalták, hogy a két génben eltérések találhatók.

___________________________________________________________________________

A teljes cikk fordítását VIP előfizetőknek elküldöm.

___________________________________________________________________________

A cikk folytatása eredetiben:

The first, SLITRK6, is behind brain development and hormone production. It is particularly active in the hypothalamus region of the brain, which previous studies have shown are up to 34 percent larger in gay men. Differences were also found in another gene, TSHR, responsible for thyroid function, which previous studies also linked to sexual preferences as well as weight loss.

Read more/usa/402474-ai-facial-recognition-gay/AI can tell if you’re gay or straight just by your face – study

“Because sexuality is an essential part of human life — for individuals and society — it is important to understand the development and expression of human sexual orientation,” lead author Dr Alan Sanders told The Telegraph.

“The goal of this study was to search for genetic underpinnings of male sexual orientation, and thus ultimately increase our knowledge of biological mechanisms underlying sexual orientation.”

Not all men who have the “gay” variants of the gene end up that way, however.

“There are probably multiple genes involved, each with a fairly low effect,” Sanders told the New Scientist. “There will be men who have the form of gene that increases the chance of being gay, but they won’t be gay.”

In their report, the scientists warned that their findings are “best described as speculative,” though they may pave the way for more conclusive studies. Other experts too expressed caution, as studies such as this usually involve a much larger and more diverse sample size.

“As this study was carried out in European men, we do not know whether the findings will apply to homosexuality in women, or even to homosexuality in non-European men,” Dr Nina McCarthy of the University of Western Australia told Cosmos magazine.

Read more/usa/412019-pentagon-darpa-gene-drive/Pentagon revealed as top funder of controversial gene editing tech

“All that is required to see a genetic association in this study is for slightly more homosexual men to carry the genetic variant than heterosexual men, and many times this will simply be due to chance.”

Research on genetic factors in sexual preferences has been ongoing since 1993, when genetic variations were found between gay and straight men on the X chromosome, a phenomenon that was dubbed by the media as the “gay gene.” Supporters of LGBT rights back the ‘gay gene’ theory, as it renders sexual attraction a factor outside of a person’s control rather than a hedonistic lifestyle choice.

But according to Dr Ilan Dar-Nimrod of the University of Sydney, this may inadvertently lead to more homophobia by framing gays as an ‘other.’

“In this instance, it results in a heterosexual person feeling a clear ‘us’ and ‘them’ that leads to distancing from ‘them’ (i.e. gay people). Such a feeling may fuel prejudice,” Dar-Nimrod told Cosmos. He said further that the recent movement for same-sex marriage in Australia was characterized by “seeing sexual choices among consensual adults as their own business, rather than a moral issue.”

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2526) Mi az isten szerepe a társadalomban?

Tibor bá’ online

 

Lehet, hogy Karl Popperrel értesz egyet, aki szerint a vallás a metafizika körébe tartozik, és mint ilyen nem lehet tudományos vizsgálat tárgya. Ezzel a véleménnyel a biológusok nagy része egyetért, és ezért kerülik a témát. Ennek ellenére nem lehet cáfolni, hogy a vallás és az isten az ember gondolatainak a középpontjában állnak. Ez az oka annak, hogy egyre több biológus úgy gondolja, be kell tekinteni az emberi fejlődés azon szakaszába, amelyiknél az agyban kialakult az isten szükségessége. Az Embernek van egy tulajdonsága, ami az állatokhoz viszonyítva meghökkentő, ez pedig a közösségi akarat feltétel nélküli elfogadása, még a halál vállalásának árán is. Ez a nagyfokú altruizmus fajunk sikeres fennmaradásának titka, mert lehetővé teszik az egyed túlélésével kapcsolatban felmerülő problémák együttműködésből származó megoldását. De ahhoz, hogy ez működjön, az egyénnek fel kell adni egyéni érdekeit a hosszú távú csoportérdek bebiztosítása végett. {Ha ezt napjainkban nem tapasztalod, annak oka, hogy túl sokan élősködnek a magyar társadalmon, ezért aztán a többieknek is elment a kedve az önfeláldozástól.} Persze a csoport magas szintű kiszolgálása azzal a veszéllyel jár, hogy egyesek élősködni akarnak, és lefölözik a közösségből származó előnyöket, de nem hajlandók fizetni az árát. Normál körülmények között a többség az elvárható minimum megfogalmazásával és annak betartatásával védekezik az élősködők ellen. Azonban ez csak annyit ér, amennyi betartatható belőle. Itt lépett be a vallás, ami a természetfeletti erők büntetését helyezte kilátásba már itt a földön, de a másvilágon egészen biztos. Ez a „megtorlás” messze felülmúlja azt, amit a közösség (itt a földön) ki tudna szabni. Hátulütője, csak akkor működik, ha az emberek hisznek a túlvilágban (és ugye napjainkban elég kevesen, a hatalombirtokosai viszont egyáltalán nem – ezért ilyen szar ez a társadalom). Ez az a pont, ahol az ember különleges készsége, vagyis a másik ember gondolatainak az olvasása, szerepet kap. Érzékeljük, hogy egy másik embert a hite vezéreli. Tehát feltételezem, hogy te hiszel egy mindenhatóban, aki figyeli viselkedésünket. Ez teszi lehetővé a vallásalapítást.

Röviden, agyunk lehetővé tette az istenek és a vallások létrehozását. A kérdés az, hogy ez a készség agyunk fejlődésének véletlenszerű következménye-e, vagy csak egyszerű adaptáció? Megfigyelések azt mutatják, hogy főemlősöknél, beleértve az embert is, a neokortex térfogata, de különösen a homlok lebeny, egyenes korrelációban van a csoport nagyságával és közösségformáló képességével. Más szavakkal az agyvelő méretének fejlődését a számolási készség szükségessége váltotta ki, hiszen a nagy csoportok stabilitásának fenntartásához szükség volt a közösségi érzés kifejlesztésére. Miután láttuk, hogy a valláshoz szükség van nagyfokú agyműködésre, azt is megkérdezhetjük mikor került sor ennek kifejlődésére. Mivel a szellemi készség az agyvelő méretétől függ, ásatási leletekből kitűnik, hogy a vallás kialakításához szükséges szellemi kapacitást, minden valószínűség szerint, fejlődésünk egészen késői szakaszában értük csak el. Ez semmi körülmények között nem történhetett a Homo sapiens megjelenése előtt, vagyis fél millió évvel ezelőtt. Minden valószínűség szerint nem előzhette meg az anatómiailag maki embernek nevezett lényt, ami visszatekintve 200.000 évet jelent. Ez különben összhangban van a nyelv kialakulásával, ami egy másik előfeltétele a vallás létrejöttének. Természetesen a vallás nem csak büntetést helyez kilátásba, de jutalmaz is. Miközben a vallási megtorlás segít a konformitás megtartásában, a vallásosság megtapasztalása a csoporthoz tartozónak érezteti az embert. Megint egy példa arra, hogy az evolúció olyan szellemi készséggel látott el minket, ami ezt lehetővé tette. Az elmúlt években a neurobiológia felfedte az úgynevezett isten-pontot, ami az agyvelő baloldali parietális (koponyacsont melletti) lebenye. Ez felelős az önelhelyezésért, és egyszerűen kikapcsol, amikor extázisba esünk. Ezen kívül összekapcsolható „én és a világmindenség” érzetével, és felelős még a transz (önkívületi állapotban) alatt érzékelt vakító felvillanásokért is (természetesen csak azoknál, akiknek ilyen felvillanásai vannak). Különben a csoporthoz tartozás érzetének megjelenítésére a legalkalmasabb eszköz az endorfinok alkalmazása. Ez a vegyi anyag akkor jut az agyvelőbe, amikor a test stressz alá kerül. Nem véletlen tehát, hogy a vallási gyülekezetek hosszan tartó énekléseket, táncokat (flagellációkat) rendeznek, amik aztán endorfin kiválasztásához vezetnek. Az endorfin pedig az opiátokhoz hasonló hatást vált ki, megnyugvást és belső békét hoz ránk azokkal kapcsolatban, akikkel együtt tapasztaljuk az „élményt”. Végül is tehát azt mondhatjuk, hogy az isteneket a nagyméretű agyvelő hozta létre annak érdekében, hogy megakadályozza a társadalmon élősködőket az együttműködők kihasználásában. De a vallás megtapasztalása ennél pozitívebb megvilágítást is kaphat, mint a csoport (vagy társadalom) hatékonyságának növelője, úgyis, mint egy védőfal a természetes világ szeszélyei ellen. Befejezésül kitérek arra, hogy ez egy nagyon szép levezetés, csak lassan idejét múlja. Az evolúció nem áll le, sőt – ahogy nézem – piszkosul felgyorsult, mert az a pofátlan lopássorozat, amit napjainkban észlelhetünk, egészen biztos túlnőtt ezen a szép önfeláldozó készségen, amit az ember a saját csoportja érdekében megtett (ha, van még aki emlékszik rá) 😀 .

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2525) Nem vagyok rasszista

Tibor bá’ online

 

Mindjárt az elején ki kell jelentenem, hogy nem vagyok rasszista, de nem esek át a ló másik oldalra, mert ami sok, az sok.

Lement az Eurovízió legújabb kiadása. Már az is röhej, hogy az Afrikában lévő Izrael, na és Ausztrália is részt vesz benne, nyilván azon az alapon, hogy e két országban Európából származók élnek – úgy értem többnyire. Persze, akkor egész Dél és Észak Amerikai is részt vehetne, de hagyjuk az egészet. Van itt hülyeség elég.

Mi a 21. Helyen végeztünk, ilyen anyanyelvvel nem is kaphatunk több pontot. Bár ez esetben (véleményem szerint) megérdemeltük. Nem tartunk lépést az európai dekadenciával. Az őrjöngő, ugráló majmok ideje lejárt, sőt, már buzinak lenni se biztos belépő a győzelemre, most az obesitas a menő. Minél kövérebb a versenyző annál jobb. A mai világban egy nő annál vonzóbb minél gusztustalanabb lett volna régen („ja az akkor volt”). A kövér nők kirekesztést kiáltanak, ha megkérdezi valaki, mit keresnek a manökenek között. A hájas nőt el kell fogadni, sőt elvárják, hogy meg is dugják őket és nem értik, miért nincs jelentkező.

Az osztrákok mindig is cselesek voltak. Kerestek és találtak egy négert az országban, és lám felvitték a harmadik helyig. Múlt évben talán nyertek volna vele, de közben tovább hízott az európai fehér ember. Jövőre meglátjátok a franciák fognak győzni egy késsel hadonászó afgán menekülttel, mert Európa politikailag korrekt akar lenni mind addig, amíg végleg meg nem semmisül.

Persze a végén belátom, nem vagyok én erre a világra való.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2524) America’s Word Is Worthless

VIP.338

America’s Word is Worthless

(Amerika szava egy kalap szart se ér)

by Paul Craig Roberts

We can now dismiss all hope that Trump’s campaign promises to pull out of Syria, normalize relations with Russia and stop the offshoring of American jobs will ever become US policies. By dishonoring the US government’s word and pulling out of the Iran nuclear non-proliferation agreement, an agreement signed by the US, UK, France, Germany, Russia, China, and Iran, President Trump has revealed that his regime is totally in the hands of the Zionist warmongers.

It was already evident, but America’s renewal alone in the world of the fabricated conflict with Iran is proof that US foreign policy is in the hands of Israel. All you have to do is to watch Nikki Haley, US Ambassador to the UN, groveling at the feet of AIPEC, to watch US Secretary of State Pompeo groveling at the feet of Netanyahu, to see the glee all over the face of neoconservative Israeli agent John Bolton, the National Security Adviser to the President of the United States, from his realization that his conflict agenda with Iran has prevailed. Indeed the entire Trump regime are such dedicated grovelers at Israel’s feet that the Trump regime comes across as a barbaric tribe groveling before the King of Kings.

Washington’s major European vassals said that they will stick to the agreement. We will see if they can withstand the pressures and the sums of money that will be thrown at them to change their minds.

This means a new test for Russia. Can the Russian government stand the destabilization of Iran any more than it can the destabilization of Syria? Can Russia again muster the determination to protect her southern flank?

One wonders if Trump’s ill-considered decision has finally taught Putin, Lavrov and the Atlanticist Integrationists who have for so long resisted reality that the agreements that they so desperately want to make with Washington are completely worthless before they even make them.

Will Russia finally wake up and stop inviting more dangerous situations by her extraordinary indecisiveness? If Putin doesn’t put his foot down, he is going to get us all killed.

___________________________________________________________________________

A poszt magyar fordítását a VIP előfizetőknek E-mailben elküldöm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2523) Szex és az agyad

Tibor bá’ online

 

~00000Állítólag azért van agyunk, hogy ösztöneinket jobban ki tudjuk elégíteni. Akkor most ki a főnök a koponyában? Miért van az, hogy agyunk néha igen hülye dolgot akar velünk megcsináltatni, elsősorban szex-szel kapcsolatban? Különben hogy dönti el az agyunk, hogy ki tetszik nekünk? Aztán meg, hogyan változunk az évek múltával? – – – Na akkor itt van néhány dolog, ami a fejedben található:

1)   Méret: A hipothalamus preoptikus területe, amely a párzást szabályozza, valamivel kétszer nagyobb férfiaknál, mint a nőknél, és kétszer több sejt van benne. A méretbeli különbség négy éves kor körül kezd jelentkezni.

2)   Hely: A férfiak agyában a szexközpont kétszer nagyobb, mint a nőknél. A férfiak többet gondolnak rá. A nők már elég régen próbálkoznak közölni a férfiakkal, de most végre van rá magyarázat is. A cortex más-más helyén van a vaginális és a hüvelyi orgazmus, valamint a mellbimbó érzékelő helye. Az a tény, hogy a mellbimbó sztimulálására ugyanott jelentkezik a jelzés, ahol a genitáliák sztimulálására, nagy meglepetésül szolgált. Bár korábban a neuróbiológus nők  jelezték a hasonlóságot, a férfiak mint egyedi eseteket elvetették.

3)   Az agy melyik részében van a „ma este ne” féle fejfájás?: a régi szép időkben volt ismert a jelenség, amikor a feleségek fejfájásra hivatkozva kerülték el az esedékes esti közösülést. most viszont arra derült fény, hogy a gyakori migrénben szenvedő nők libidója jóval meghaladja az átlagot. Egészen pontosan 20 százalékkal nagyobb az indítékuk. Miről lehet szó? A szerotonin összeköttetésbe hozható az alacsony libidóval. Viszont a migrénesek szerotonin szintje alacsony. Ráadásul kiderült, hogy migrén roham alatti szex 30 százalékkal csökkenti a fájdalmat. Tehát módosulhat a régi vicc: „Fáj a fejed anyukám? Akkor dugunk!”

4)   Ha megfontoljuk, hogy mennyi fejfájást okoz, akkor egyáltalán miért kell a szex? Nos, az ok a dopamin, a boldogság hormon, ami szex alatt elönti az agyunkat. Szexből rengeteg baj származik, de olyan jó. — Amikor szerelmesek vagyunk, képtelenek vagyunk másra gondolni, mint szerelmünk tárgyára (na jó, tudom, hogy személy), ami egy elképesztően jó dolog, aminek van biológiai magyarázata. Ha nem élveznénk a szexet, már rég kihaltunk volna. Végül is a közösülés – objektíven – meglehetősen kényelmetlen dolog, mi a fenéért fognánk hozzá? — na de ez nem minden. Maga a dopamin nem elég ahhoz, hogy kötődj valakihez. A puszta élvezeten kívül a „mélyebb” érzelem mestere a oxitocin, amitől érezzük a „melegséget”, biztonságot, összetartozást. Ennek a hatása erősebb, mélyrehatóbb, és modernebb, mint a dopaminé. Végül, ha dönteni kell a logika és az élvezet között, akkor a primitív agy harcol a modern aggyal, aminek a kimenetele nem megjósolható.

5)   Ha ilyen okos az agyunk, akkor miért van, hogy a nyakunkon marad egy nem túl előnyös társ?: Erre a valószínű választ az oxytocin adja meg, az az anyag, ami az összetartozást adja. Szóval miért akasztja nyakunkba ez az anyag azt, ami kellemetlenségek forrása, miközben élvezet nyújtás a funkciója? Orgazmus alatt oxítocin szabadul fel, következésképpen az orgazmust okozó személyhez közel visz. A személy lehet csodálatos szexpartner, de csapnivaló férj, vagy feleség. Következésképpen tovább ragaszkodsz hozzá, mint kellene.

6)   Oka van annak, hogy az emberek felkiáltanak „jaj istenem”: Végeztek méréseket imádkozó apácáknál és Buddhista papoknál, és azt találták, hogy neuron aktivitásuk pontosan megegyezik a szexuális vágy fokozódásakor észlelttel. Logikus, állítják a szakértők. Mind a szex, mind az imádság ritmikus aktivitással jár. A vallásgyakorlás transzcendens érzést kölcsönöz önmagunkon kívül egyesülve az imádat tárgyával (ami persze maga valamilyen isten), csakúgy, mint az orgazmus alatt.

7)   Tesztoszteron a mester: Oxítocin olyan személyhez köt minket, amihez józan ésszel nem kötődnénk. Viszont a tesztoszteron hatására a férfiak olyat tesznek, amiről nem is tudnak, hogy bekövetkezik, például erekció. Most nem arról az erekcióról van szó, ami szexelésnél jelentkezik, hanem arról, ami csak úgy jön, mint derült égből a villámcsapás. Ugyanis tesztoszteron receptorok a gerincvelőben és az agyban vannak, és ők okozzák az erekciót, a férfi tudattól függetlenül.

8)   Szóval a tesztoszteron ilyen hatalommal bír, meg szokott-e pihenni? Felmérések szerint a magas tesztoszteron szinttel rendelkező férfiak néhány éven belül apákká váltak, míg az alacsonyabbak nem. Viszont, apává válás után ezeknek a tesztoszteron szintje visszaesett. De ez semmi, azoknak az apáknak, akik naponta 3 órát töltöttek a gyerekeikkel, a tesztoszteron szintje még jobban visszaesett. Ha ezt evolúcióval akarjuk megmagyarázni – és miért ne – akkor logikus, hogy a szaporulat után nincs szükség a tesztoszteronra, illetve arra készteti a férfit, hogy új partner után nézzen, mert csak az garantálja a korábbi, magas tesztoszteron szintet, és persze a nemzést. Ezzel a promiszkuitásos férfiak meg is magyarázhatják természet adta kicsapongásukat.

9)   Szerinted az új iPhone-od gyors?: Na ne! Mérések szerint a férfi agya 0,02 (két század) másodperc alatt határozza meg, hogy egy fürdőruhás nő számára izgató-e vagy sem. Innen aztán a jel tovább megy az agy más területére, ahol eldöntöd, hogy megteszed-e a megfelelő lépéseket. Lehet, hogy az életed legfontosabb döntését ezen kétszázad másodperc hatására hozod meg. — Hitted volna?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2522) Szex hatvan felett

VIP. 337

 

A hatvan feletti szex feltérképezése nem egy könnyű feladat, elsősorban azért, mert ez a korosztály nem úgy lett szocializálva, hogy szabadon, gátlásmentesen beszéljen róla. Ezért csillant fel a szemem, amikor egy amerikai hírportál elküldött nekem egy alaposnak tűnő felmérést. A következőkben ennek a felmérésnek az eredményét fordítottam le szerkesztett formában, és küldtem szét a VIP előfizetőknek. Különben arra a felmérés nem tért ki, hogy mi a helyzet a 80 év felettiekkel. Van viszont egy érdekes apróság a felmérésből. A nőktől megkérdezték, hogy mekkora merev péniszt találnak optimálisnak? A válaszok átlaga 153 mm volt (természetesen hüvelykben adták meg a választ). Ezzel szemben korábbi felmérésekből az derült ki, hogy az amerikai férfiak péniszének átlag hossza, merev állapotban 140 mm. Hogy ebből mi következik, az egyéni spekuláció kérdése.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

Breaking news

Trump felrúgta az Iránnal kötött szerződést. A következmények beláthatatlanok.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2521) Tetoválás

Tibor bá’ vissza a múltba online

 

Az első találkozásom a tetoválással hat éves koromban történt, amikor is édesanyám egyik nagybátyja meglátogatott minket, és engem átkarolva az ölébe vett. Meglepődve láttam, hogy a bal kezének 4 úján egy-egy ormótlan kék betű látható: I-M-R-E, mert így hívták. Távozása után anyám elmondta, hogy ez csúnya dolog, okos emberek ilyet nem tesznek. Így igaz! A meglehetősen elmaradt magyar agrár-kapitalista társadalomban csak a paraszt és munkás suhancok egy része – tehát nem mind – nyúlt a tetováláshoz, méghozzá házilagos kivitelezésben, azaz varrótűvel a bőr alá szúrtak, majd rákentek egy kis tintát. A tetoválás legnagyobb hiányossága a maradandóság. Alkalmazója nem gondolhatja meg magát, a „szeretlek Bözsi” egy életen át ott virít, jó lehet, a négy gyerek anyját Marcsának hívják.  Legyen az ő gondjuk!

Tizenkét éves korom környékén a kezembe került egy Afrikáról szóló könyv, ami teli volt fotókkal. Szörnyűködve láttam, hogy a négerek össze-vissza festik magukat. Apám magyarázata szerint ezek primitív emberek, ilyen butaságot fehér ember nem tesz. Aztán jöttek az indián könyvek, amikből kiderült, hogy ők is festegetik magukat, főleg, amikor harcra készülnek. A trapperek kontra indiánok harcában természetesen az indiánok mellé álltam, de nem lehetett elfelejteni, hogy végül is én magam fehér vagyok, nem pedig rézbőrű. Nekik totemfájuk van, nekünk úr Jézus a keresztfán; ők festik magukat, mi nem. Punk-tum.

~at522Aztán teltek múltak az évek, amik alatt a tetoválás sose került elő, mint téma, mert mindenki hozta magával otthonról, hogy „na azt már nem”. Ekkor történt az, hogy a nálam egy évvel idősebb Somát behívták katonának. Soma egy túlsúlyos, zsidó úri gyerek volt, ami meglehetősen feltűnő jelenségnek számított. Abban az időben ezer fiatal közül egy volt dundi, valószínűleg anyagcsere zavar miatt, ami a honvédségnél katasztrófának számított. Soma perceken belül a század bohócává vált, mindenki őt szívatta, de istenesen ám. Ráadásul a hadnagyok, főhadnagyok szintén paraszt fiúk voltak, akiket Rákosi emelt ki a kapálásból. Szegény Soma ezeknek is csípte a szemét, pokol volt az élete, és ráadásul eltávozásra se engedték el. Soma rövid időn belül belátta, hogy ha nem csinál valamit, akkor innen nem kerül ki élve. Iparkodnia kell eggyé válni a többiek között. Néhány hónap alatt a túlsúlya eltűnt, de a származása nem. Ekkor döntött úgy, hogy betetováltatja magát. A Bugacra kihelyezett tüzérek naphosszat hevertek a lövegállásokban, és hülyéskedéssel ütötték el a napot. Ebbe belefért, hogy az egész szakasz Somát tetoválta, mindenki azt rakott rá, amit akart. Jó móka volt, sokat röhögtek a szakasztársak, és persze bevették maguk közé azt az elkeseredett pesti fiút, aki a végén már homokot tömött a saját szájába, hogy véget vessen a kínoknak.

Aztán vagy fél évvel később hazaengedték egy hétvégére. Az első meglepetés édesanyját érte, aki szörnyűködve vette észre, hogy a fia karja, combja, melle és háta teli van tetoválva. Aznap este mi, a barátok is találkoztunk a tetoválásokkal, amikor összegyűltünk náluk egy kis szombat esti program kalapaláhozása végett. Sajnáltuk Somát és megértettük. Édesanyja lejárta a lábát és két perzsa szőnyegébe került, hogy egy bőrgyógyász eltávolítsa a csúfos emlékeket. Persze erre csak a leszerelés után került sor.

Szóval én így szocializálódtam, tetoválás terén. Most képzeljétek el, hogy érint engem, amikor úton-útfélen tetkókat látok fiatal nőkön és férfiakon. Miért nem jó nekik a testük úgy, ahogy isten megteremtette, az anyjuk pedig a világra hozta őket? Egy bolond százat csinál? Trendik akarnak lenni? Nem tudnak róla, hogy irányítva vannak? Nem tudom a választ. A barátom felnőtt lánya a 3 éve vásárolt bútorait lecseréli, mert most a tükrös-fehér bútor a divat. Normális ez a világ? Jézusmária, nekem még van egy jó évtizedem ezek között! 😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2520) Kétapás, kétanyás gyerekek

Tibor bá’ online

 

A nyugati világ egyik problémája, amivel csak újabban sikerül megbirkózni, a homoszexuális párok jogai. A „házasságban” élő két férfi, vagy két nő nem tartja tisztességesnek, ha bármi téren kevesebb jogaik lennének (sőt vannak), mint a heteroszexuális pároknak. Lehet nem kedvelni a buzikat, sőt utálni őket, de azt be kell látni, hogy jogaik korlátozása morálisan tarthatatlan. Az értelmes emberek nagy része úgy is gondolja, hogy ez mindenkinek a magánügye, ha nem viszi ki az utcára. Ezzel egyet is lehet érteni, sőt még azzal is, hogy az egyneműeknek éppen úgy joguk van a házasságra, és az azzal járó előnyök élvezésére, mint a kétneműeknek. Van azonban egy átléphetetlen probléma: Két nőnek, vagy két férfinek sose lesz gyereke, mert ez biológiailag lehetetlen. Ezen úgy próbálnak segíteni, hogy mások által nem kívánt gyerekeket örökbe fogadnak. Csakhogy bejön a képbe a gyerek, aki ezek szerint nem „normális” családhoz kerül.  De ez-e a helyzet?

A magam részéről ebben a kérdésben mindig is a gyerek pártján álltam, mert úgy gondoltam, hogy a melegekkel kapcsolatos általános fanyalgás a többségi társadalom részéről meghatározó. Mért kell lehetőséget adni arra, hogy a gyereket az iskolában csúfolják, mert két apukája van? Talán még ennél is fontosabb, hogy ilyen körülmények között lehetséges-e az egészséges szexuális fejlődés. Végül is, milyen mintát látnak ezek a gyerekek maguk előtt?

Éppen ezért felcsillant a szemem, amikor értesültem, hogy Ausztráliában elkészült egy tanulmány, amelynek tárgya az azonos nemű szülők által nevelt gyerekek egészsége. Nos, 500 gyereket vizsgáltak meg és azt találták, nem csak kitűnően érzik magukat, de a családi kohézió meghaladja a „normális” családokét. Részletezve: a szülők több időt töltenek a gyerekeikkel, a gyerekek önbecsülése nagyobb, érzelmi életük gazdagabb.

A felmérések szerint a homoszexuális diákok 70 százaléka jelezte, hogy mind az évfolyamtársak, mind pedig az előadók részéről érezhető a rokonszenv hiánya – hogy finoman fejezzük ki magunkat. Ugyanez a viselkedés feltételezhető már általános iskolában is, ami a család tagjait közelebb hozza egymáshoz, így a kohézió közöttük nagyobb.

Ez lehet az oka annak, hogy a korábbi ausztrál miniszterelnök előállt a házasságok egyenértékűségével, arra hivatkozva, hogy az azonos nemű szülők által történő örökbefogadást korábban kizárólag a gyermekek érdekében ellenezte. Éppen ezért az új tanulmány figyelembevételével, a következő parlamenti szavazásnál ennek megfelelően fog szavazni.

Mivel ebben a témában várhatóan elég sok ellentét fog kialakulni, a pontosítás érdekében a forrás:   http://www.alternet.org/children-same-sex-parents-thrive-study-says

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2519) Digitális lélek

Tibor bá’ online

 

~at523Öntudatra ébredéséért nagy árat fizetett az Ember, rádöbbent, hogy létezik halál, és élete egyszer egészen biztos véget ér, amihez nem volt semmi kedve. Ez elkerülendő, kitalálta a lelket, ami természetesen halhatatlan. Érdekes logika: meg kell halni ahhoz, hogy halhatatlan legyek. Csakhogy közben sok mindenre rájött, elsősorban a természettudományok terén, ami simán nem volt összhangban a lélek létezésével, amit viszont nehéz volt feladni. Volt is számtalan kísérlet a bizonyítására, de nemigen ment a dolog, egészen addig, amíg nem köszöntött be a digitalizálás kora.

Első lépésben kiderült, hogy öntudatunk – amit egyesek léleknek neveznek – tulajdonképpen az agyunkban székel a 30 trillió agysejt együttesében, ahol a memóriával együtt minden digitális formában van tárolva. Az okoskodás szerint, ha ezt az iszonyatos adat mennyiséget sikerülne egy gigantikus tárolóba átmásolni, akkor tulajdonképpen két darab te lehetnél, és így nyugodtan lehetsz agy-halott, mert léted egy adattárolóban tovább él mind addig, amíg kap energiát. [tudom, hogy magához a tároláshoz nem kell energia, de az adatmozgáshoz – ami a gondolkodás – viszont igen]. Ez a jópofa ötlet nem új, először sci-fi formában a múlt század hetvenes éveiben jelent meg, de a logikája nem nevezhető hibásnak.

Napjainkra viszont egyesek már egészen felbátorodtak. Dr. Marvin Minsky kijelentette, hogy csak idő kérdése (esetleg 2045) és az emberi agy halhatatlanná válhat. (Immortal minds are a matter of time). Sir Roger Penrose ennél sokkal cselesebb (The Quantum nature of consciousness) vagyis az öntudatunk kvantum természetű. Magyarázata szerint agyunk komputer aktivitásának hatalmas hányada öntudatunktól függetlenül megy végbe, vagyis tudat alatt. A tudatunk viszont nem komputálható. Itt utalás történik a kvantummechanikára, ahol tényleg történnek érdekes dolgok, azaz 2 x 2 nem feltétlenül négy, attól függően, hogy néz-e valaki vagy sem. Penrose tehát arra céloz, hogy van ott valami, ami a normális fizikai világszemlélettel nem magyarázható meg. Ez a vélekedés pedig némileg visszahozza a lelket.

Tíz éve írt könyvemben én magam is felvetettem, ha tény, hogy a semmiből előbukkan egy részecske, kölcsönhatásba lép egy másik részecskével, ami ennek hatására megváltozik, majd az eredeti részecske visszatér oda, ahonnan jött, vagyis a nagy semmibe, akkor feltéteznünk kell egy (jó értelemben vett) másik világot. Ez azonban messze nem bizonyíték egy másvilágra, és a lélek halhatatlanságára. Ha ugyanis elfogadjuk az evolúciót, akkor tudomásul kell vennünk, hogy az agyunk olyan főemlős agyából fejlődött ki, akinek nincs (vagy nem volt) öntudata. Amennyiben az öntudat több, mint, vagy más mint a neuronok összjátéka, akkor az nem fejlődhetett ki, akkor azt valakinek belénk kellett oltani.  Persze erre is vannak elméletek. Szuper humánok űrhajón érkezve néhány emberszabású majmot „megműtött”. Azóta tudunk beszélni, és azóta van öntudatunk. Az ötlet nem rossz, csak éppen bizonyíték nincs rá.

Sir Roger Penrose oxfordi matematikus, minimum egyenértékű volt Stephen Hawking-el csak, mivel nem volt izomsorvadása, nem olyan híres. Éppen ezért csodálkozom, hogy olyan sikamlós területre téved, ahol remény sincs arra, hogy előkaparjon valami bizonyítékot. De hát Penrose is ember,  méghozzá 82 éves (lesz augusztusban), közel hát a halál, ami nem egy tudós véleményét változtatta meg radikálisan a nyolcadik X környékén.

A XX. század leghíresebb amerikai fizikusa, Richard Feynman szerint nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a kvantummechanikát senki se érti (beleértve önmagát is). Arra hivatkozni, hogy az agyunk működése hasonló a kvantummechanikához, több mint merészség. Ugyanis mi értelme arra hivatkozni, amit eleve nem értek? Lényegében   nem történt más, mint magunk mögött hagytuk az analóg világot, digitális a divat, be    kell tehát iktatni az ezoterikába is. – Ha érdekel valakit Penrose (nagyon megnyerő): http://www.youtube.com/watch?v=3WXTX0IUaOg&

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

Breaking

Miközben a fejeteket a homokba dugjátok, amikor ilyen posztokat teszek fel: “Észak Korea a célkeresztben”  érdekes dolgok történnek a világban.

Israeli Defense Minister Asks Russia to Stand Down Syria Air Defenses or They Will Be Attacked Too

Nyers fordításban ez így néz ki: Az izraeli védelmi miniszter KÉRTE az oroszokat, hogy hagyják abba Szíria légvédelmét, vagy őket is meg fogják támadni. Ez ugyan “kérésnek” van megfogalmazva, de valójában ez egy ultimátum. És a pimaszság teteje. Egy apró ország ultimátumot ad jelenleg a világ legfejlettebb haderejének. Az oroszok azt válaszolták, ha megtámadják őket, védekezni fognak.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2518) A poliamóri viszontagságai

Tibor bá’ online

 

~AT534Kezdjük a poliamórival, ami annyit tesz, mint több-szerelem. A szerelem nem garantált, de a gyakorlatban párhuzamosan több személlyel folytatott szexuális kapcsolatot jelent úgy, hogy mindenki tud róla, és jóvá is hagyja. A dolog természetéből adódóan sokak fantáziáját megragadja, mert az Ember, bizony-bizony, alapvetően poligám, csak ez a gyakorlatban sok okból kifolyólag nemigen kivitelezhető. Most viszont megszületett a poliamóri mozgalom, mert az emberiségnek sose volt olyan jó, mint manapság, és ehhez természetesen hozzátartozik a poliamóri is.

A gyakorlatban itt valójában egy kvázi gruppen-szexről van szó, vagyis a 3-4 személy együtt szexel, vagy legalább is a másik szobában, mert ez egy fajta együttélést jelent. Ez persze elsősorban a férfiak fantáziáját fogja meg, de alaptalanul. Az egy férfi/három nő formáció elméletileg izgalmas, de a nők részére soványka eredményt biztosít csupán. A három férfi/egy nő formáció már egészségesebb. Mindenki jól jár, de legjobban a nő. Ugyanis az elrendezés a férfiakra is stimulálóan hat. Van azonban olyan nő, aki úgy gondolja, hogy neki joga van a férjen kívül szertetőt is tartani, amit nagy kegyesen megenged a férjének is. És akkor most hogyan számol be egy esetről a HOME magazin.

Szofival egy hete járhattam, amikor elkezdtünk összeállítani egy listát, hogy mi mindenben egyezünk. Mindketten írásainkból élünk, azonos helyen lakunk, nemrég váltunk el. De, ami a legfontosabb volt, mindketten hajlandók voltunk kísérletezni a szexszel. Egyik este, nálunk boroztunk, amikor tovább bővítettük a közös listát:

–         imádunk szex-shopokban körülnézni

–         két nő, egy férfi hármast preferáljuk

–         szex-klubokat látogatunk

–         tetszik az S & M

–         szeretünk szerepeket játszani

–         érdekel minket az orgazmus szabályozás

Várjunk csak, nem is tudom, mi az  orgazmus szabályozás. Aztán megkérdeztem tőle, mert nyugtalanított a dolog. Végül azt szerettem volna tudni, hogy van-e még valami?

Volt. Szofi kijelentette, hogy nyitott kapcsolatot akar. A nyíltan biszexuális Szofi meg volt róla győződve, hogy a monogámiát nem neki találták ki, annak ellenére, hogy a poliamórit még nem próbálta ki.

Elméletileg híve voltam a nyitott kapcsolatban, de a gyakorlatban nem voltam biztos magamban. Meg is kérdeztem Szofitól, mi van akkor, ha valamelyikünk egy érzelmi kapcsolatban zuhan egy másik személlyel? Mi lesz akkor velünk? Egyikünk se tudta a választ, de Szofi elintézte a témát azzal, hogy a puding próbája az evés.

Férfiak körében ritkaságszámban menő hűséges típus voltam. Érzelmi kapcsolatban lenni valakivel, de közben nyitottnak lenni más kapcsolat irányába is, olyan ötlet volt, amiről úgy gondoltam nem működőképes, de annyira oda voltam Szofiért, hogy eszembe se jutott, hogy tiltakozzak.

Nyitott kapcsolatunknak lefektettük a szabályait. Az első lépés a mással való találkozás kezdeti titokban tartása volt. Egy hónappal később arra gondoltunk, hogy a dolgok teljes feltárása jobb ötlet. Engem meg izgatott a tudat, hogy Szofi keresgél férfi és női kapcsolatokat. A magam részéről volt egy-két találkozóm idegen nőkkel, de valójában csak Szofival akartam lenni. Szofi az interneten keresgélt, és amit talált meg is mutatta nekem, amitől a gyomrom majd kiugrott a számon.

Dicséretére legyen mondva Szofi elképesztően diszkrét volt, már amennyire ebben a szituációban lehetséges. Amikor beszámolt egy-egy „kalandjáról” láttam rajta, hogy küszködik a megfelelő szavak megtalálásával. Idegesített ez a nyitott kapcsolat, de még mindig jobb volt, mint semmilyen kapcsolat, ami az alternatíva lehetett volna.

~at521Persze voltak izgalmas kalandok is, például amikor együtt elmentünk egy leszbikus bárba, azt remélve, hogy egy nőt felszedve átmehetünk az én lakásomba. Néha találkoztunk olyan párokkal, mint mi. Egy férfi és egy nő, akik feljöttek a lakásomba. Az egyik alkalommal egy ilyen pasi előkotort a zsebéből néhány adag kokaint. Nem vagyok híve a drogoknak, de abban a szituációban belekóstoltam, ami után beszélgetésbe kezdtem a pasival, mialatt Szofi szexszelt a nővel.

Kábé hat hónapja élhettünk együtt, amikor Szofi találkozott Jodi-val, ami mindent megváltoztatott. „ezt a csajt tényleg kedvelem, alig várom, hogy megint találkozhassunk.” Nem sokkal ezt követve Szofi azt mondta, hogy túl közel vagyunk egymáshoz. Az éjjel nem történt semmi.

Tudtam, hogy ez be fog egyszer következni, vagyis, hogy valamelyikünknek túl sok lesz a másikból, mert levegőre van szükségünk, hogy korábbi kapcsolatunk romjain valahogy át tudjunk lépni. Mivel én hosszabb ideig voltam szingli, mint Szofi, nem csoda, hogy ő szakított velem.

Néhány héten belül összefutottam Amy-val. Nem kerestem, de véletlenül mindenben azonos volt Szofival. Mindkettőnek kitűnő alakja, szép arca, barna haja volt, mindketten írásból éltek, azonos volt a koruk, és biszexuálisak voltak. Egy idő után egyre gyakrabban találkoztunk, bár tudtam, hogy másokkal is találkozgat.

Egyik reggel nálam ébredtünk fel. Amynak egy konferenciára kellett menni, de nem volt hozzá megfelelő ruhája. Kinyitottam a volt feleségem szekrényét, és kivettem belőle egy fekete kisestélyit fehér csipkével a rövid ujjak végén. A ruha annyira tetszett neki, hogy viccesen meg is jegyezte, „lehet, hogy nem fogom visszaadni”. Munka közben sms-t küldött, hogy munka után találkozik valakivel egy bárban, amint végez, küldeni fog egy sms-t. 22:00-kor bejött az sms, de nem ezt vártam. „Együtt vagyok egy nővel, akivel korábban te jártál.”

Azt hittem, hogy felrobban az agyam. Egyszerűen nem akartam hinni a szememnek. Valakinek el kellett volna mondanom, hogy tudod mit, a két utolsó nőm egymással randizik, mert mind a kettő biszexes, és most éppen egymással szexelnek. Ehelyett Amynak erre az üzenetére „Megmondtad Szofinak, hogy mi együtt járunk?” ezt válaszolta: „Megemlítetted neki, hogy véletlenségből, ma reggel az én ágyamban ébredtél fel,” Különben el nem tudom képzelni, hogyan jöttek rá arra, hogy mindketten ismernek. Minden esetre Amy visszaírta, hogy nehogy bármit is mondjak Szofinak, mert az mindent elrontana közöttük, és tényleg tetszik neki Szofi. Ez aztán jócskán felbosszantott.

Másnap reggel Szofi telefonált, amire nem volt példa, amióta szakítottunk. Bejelentette, hogy Amy elárulta az éjszakai sms váltást. Milyen érdekes, hogy te is ismered őt. Ez után megkérdeztem, Amy mit mondott hogyan ismerjünk egymást? – Azt mondta, csak barátok vagytok. – Megállt az eszem, fogalmam se volt mit válaszoljak. Hazudjak-e, hogy tovább randizhassanak? Frászt! – Figyelj Szofi, Amy és én együtt járunk. – A telefon mások oldalán több másodperces csend következet, majd – Nem hiszem el. – Véletlenségből nem fekete kis estélyi volt rajta fehér csipkével? Csak azért mert nálam ébredt fel, és én adtam rá a volt feleségem ruháiból. Szofi azonnal küldött egy sms-t Amynak, közölte vele, hogy nincs több találkozás.

Azóta többször beszéltem Szofival, jókat nevetünk az egészen. Megállapítottuk, hogy a tiltó listára fel kellett volna venni „ugyanazzal a csajjal nem randizunk mind a ketten.”

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2517) Észak Korea a célkeresztben

VIP. 336

 

A Trump adminisztráció burkoltan fenyegette Kim Jong Un-t

Hát akkor nézzük:

Amerika Nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton, kijelentette, hogy ő Észak Koreával kapcsolatban előnybe részesíti a „Líbiai modell-t”.

A korábbi líbiai vezető, Muammar Gaddafi, tömegpusztító fegyvereitől elállt, de elveszítette hatalmát, mikor az ellene fellázadók mögé beállt Washington, aminek következménye lett erőszakos halála 2011-ben.

Akkoriban Észak Koreának az volt a véleménye, hogy Gaddafi sorsa jól jelzi, hogy mért kell ragaszkodniuk a fegyvereikhez.

Észak Korea atom fegyvertelenítésével kapcsolatban Bolton mondhatott volna másik analógiát, de Líbiát választotta, mivel szándékosan akarta megfenyegetni Kim Jong Un, észak koreai vezetőt.

___________________________________________________________________________

Vip előfizetőknek E- mailben elküldöm a teljes fordítást.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2517) A Napló

Tibor bá’ online

Hová vezethet az illiberális önkény

„Tanúsítani fogom – 1942-1945: A náci évek naplója.” (Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten) – alcímet adta naplójának az 1885-ben született Friedrich Kellner, bírósági adminisztrátor, aki egyszerű családból származott, de apja azért politikailag aktív volt, természetesen szocialista szimpátiával. 22 éves korában (1907) töltötte le az egy éves kötelező katonai szolgálatot. Hat évvel később megházasodott, egy fia született, majd 1914-ben kikerült a frontra, ahonnan két évvel később leszerelték, súlyos sebesülését követően. Ezek után szocialista színekben részt vett a politikai életben is. Kinyomtatása után elolvasta Hitler Mein Kampf-ját, amihez csak annyit fűzött, hogy szégyent hozott Gutenbergre. Hitler hatalomra kerülését követően egyre elkeseredettebben szemlélte az eseményeket, mígnem 1938 szeptember 26-án napló formában párbeszédbe kezdett önmagával. A napló első bejegyzése így szól: „A környezetemben észlelhető jelenlegi állapotokat kívánom megörökíteni, hogy a következő generációk ne próbálhassák meg nagyszerű tetteknek vagy hősies időknek beállítani a múltat.”

Kellner naplójában részletesen írja le az eseményeket, amikhez hozzáfűzte saját meglátásait, következtetéseit, és mivel rendkívül jó megfigyelő volt, és dicsérendő objektivitással, igen részletesen tárgyalt ki mindent, a napló kimagasló fontossággal bírt(volna). A Naplót Kellner utódai 1995-ben, könyv formájában kiadatták, de nagy feltűnést nem keltett, és minden bizonnyal lassan eltűnt volna a feledés homályába, de 2005-ben a Spiegel leközölt egy interjút, amiből kiderült, hogy George Bush a kongresszusi könyvtárból elővette Kellner naplójának angol fordítását. Ne is mondjam, hogy ezek után Németországban újra felfedezték a Naplót. A naplónak legújabb aktualitását most az adja, hogy a szerző unokája újból előállt vele, figyelmeztetve a világot mivé nőheti ki magát egy totalitárius eszméket dédelgető vezető által irányított ország.

 

Kellner 1938 szeptemberében induló naplója a végén 10 kötetté dagadva, 900 oldalra gyarapodott. A kéziratot a nappali szoba szekrényében tartotta, egy olyan német polgár gondolatvilágával megtöltve, aki nem volt náci. De az is kiderült a  naplóból – és ez a legnagyobb érdeme – hogy a háború utáni  német védekezés: „fogalmunk se volt mit követtek el a német nép nevében” egy megalapozatlan állítás. 

Kellernek zseniális meglátásai voltak, amik ma természetesen nem hatnak annak, de ha figyelembe vesszük a környezetét, akkor meg kell hajolnunk éles helyzetértelmezése előtt: „Azoknak, akik meg akarnak ismerkedni a kortárs társadalommal, az ’igaz németek’ lelkivilágával, el kell olvasni az írásaimat. Azonban félek, hogy az események végére csak kevés tisztességes ember marad, és a bűnösöknek nem fog érdekükben állni, hogy a szégyenteljes tetteik dokumentálva legyenek.”

Naplójában Kellner dokumentálta azt, amit tapasztalt, megfigyelt, de elsősorban azokat, amiket olvasott és hallott. Újságokból kivágott beszédeket, és akciófelhívásokat, majd analizálta ezeket. Feljegyzéseket készített rendeletekről. Szembe helyezte a kormány által kibocsátott hátországgal kapcsolatos információkat, a frontról szóló jelentéseket a valós helyzettel. Német nyelvű külföldi rádióműsorokat hallgatott, amikor volt rá lehetősége. A legfontosabb viszont, hogy analizálta a propaganda lépéseket. Az 1939-es baráti szerződés a Szovjetunióval, érdekes gondolatot váltott ki belőle. „Kénytelenek vagyunk leereszkedni az oroszokhoz, hogy az összes nemzet közül legalább egy barátunk legyen.” 

Kellner nem értette meg az őt körülvevő társadalmat, például hogy a társasági hölgyek mily könnyedséggel csevegtek egy város, akár egy ország elfoglalásáról, mintha az a német hadsereg született joga lett volna. Megütközött a német nép rászedhetőségén és barbarizmusán. Naplójának vezetéséhez felhasznált katonai jelentéseket, az elhunytak búcsúztatásait (akik életüket adták a szabadságért és a dicső hazáért), karikatúrákat, újságcikkeket, valamint egyszerű emberekkel folytatott beszélgetéseket. Kellerről elmondható, hogy a náci Németországról olyan élethű, összevont és megdönthetetlen képet festett le, amire se előtte, se utána nem volt példa. Kellner egyértelműen bizonyítja, hogy az átlagos német állampolgár mindenről tudhatott, és teljességgel elfogadhatatlan az az állítás, hogy fogalmuk se volt mi történik a hátuk mögött. Valójában az emberek nem voltak hajlandók tudomást szerezni arról, amivel kellemetlen lett volna szembenézni. Amikor viszont már túl sok tény látott napvilágot, hogy a nácik miket tesznek Németország nevében, a legtöbb német részére már nem volt visszafordulás. A  nagy tömegek úgy gondolták, hogy most már valóban kénytelenek vagyunk győzni, vagy meg fogunk semmisülni.

Kellner naplójáról nem, de politikai álláspontjáról a hatóságok pontosan tudtak, mert szoros megfigyelés alatt állt, és többször is kihallgatták, de a koncentrációs tábort sikeresen elkerülte. Engst náci tiszt 1940-ben azt írta róla, hogy „ha az ilyen embereket el akarjuk tüntetni, akkor sarokba szorítás helyett hagyni kell, hogy bűnössé váljanak. Ma még nem alkalmas az idő arra, hogy úgy bánjunk el velük, mint a zsidókkal. Majd a háború után rájuk is sor fog kerülni”. Sor persze nem került rájuk, így Kellner csak 1970-ben hunyt el, 85 éves korában, és ha nincs az a véletlen Bush-sal, akkor sose hallottunk volna róla. Vagy, ki tudja. Minden esetre elgondolkodtató, hogy 73 évvel a háború vége után még mindig akad új szenzáció.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2516) Mobiltelefonok

Tibor bá’ online

 

~at526A mobiltelefon ipar megakadályozza a sugárveszély tudatosodását. – A Fehérház korábbi egészségügyi tanácsadója, a nemzetközileg elismert epidemiológus, Devra Davis a 2011-ben kiadott könyvében feltárta, hogy a mobiltelefon szolgáltatók tudatosan teszik ki az embereket veszélyes szintű elektromágneses hullámok hatásának. Mivel a 7 milliárd számosságú emberiségből minimum 6 milliárd használ mobiltelefont a ismeretek által veszélyeztetett üzleti érdek óriási. De az emberiség érdeke se kutya, mert az elektromágneses hullámok bizonyítottan növelik az agydaganat bekövetkezésének esélyét.

Persze, ha mind a 6 milliárd használó tudna róla – személyes véleményem szerint 😀 – az se nagyon befolyásolná a használatának gyakoriságát, mert mint egy univerzális játékszer az emberek, ha kell, ha nem, éjjel nappal használják egészen triviális esetekben is. Sőt, a napi életüket úgy rendezik be, hogy szükség legyen a mobiltelefon használatára. Az iparbárók azonban nem kockáztatnak.

Amikor a WHO nyilvánosságra hozta egy igen alapos tanulmány részleteit, ami szerint a mobiltelefonok által kibocsátott sugárzás éppen úgy karcinogén, mint az ólom vagy a DDT, akkor a szolgáltatók válasza egy taiwani jelentés volt, ami szerint a sugárzás ártalmatlan. Az más kérdés, hogy a taiwani jelentés nyelvezete kifejezetten „tudománytalan” volt, állapította meg a Davis.

Teljesen nyilvánvaló, hogy ugyanazt a taktikát alkalmazzák, aminek első esete visszanyúlik a múlt század ötvenes éveihez, a rákot okozó dohányzáshoz. Vagyis a kellemetlen tanulmányokra azonnal egy lefizetett kontra tanulmánnyal válaszolnak, aminek az a konklúziója, hogy „Maguk a tudósok se tudnak megegyezni, mert nincs egyértelmű bizonyíték.” Az embereknek ez tökéletesen elég ahhoz, hogy abba higgyenek, ami nekik kellemesebb.

Mi tehát az üzenet? Az, hogy a mobiltelefonálás egyértelműen egészségtelen, ugyanúgy, ahogy az autózás is az, főleg hétvégeken. Mindkét esetben van egy bizonyos esély az elhalálozásra, amit a teljes társadalom dalolva elfogad. Te se fogod letenni a mobilodat, de ha van egy kis eszed, akkor nem fogod feleslegesen használni. Nekem például csak vezetékes telefonom van, amit mindenki tudomásul vesz. Húsz évvel ezelőtt kinyaltam volna a saját seggem, ha lett volna egy vonalas telefonom. – Tudom, az „akkor” volt. 😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2515) DIY

Tibor bá’ szatirikus online

 

Ennek a három, összeolvashatatlan betűnek a jelentését már elég régen ismerjük, átszivárgott hozzánk Amerikából, ahol a „csináld magad” mozgalom született, jó pár évtizeddel ezelőtt. Igény azért alakult ki rá, mert az amerikai órabérek miatt a minimálisan igénybe vett szolgáltatások is méregdrágák. Ne hívj ki villanyszerelőt, do it yourself, cseréld ki a biztosítékot, de előtte kössél életbiztosítást arra az esetre, ha agyonvágna az áram. Vízkő mentesítsd a feleséged vasalóját, cseréld le a kocsid fáradt olaját, élesítsd meg a láncfűrészed láncát, és csinálj még ezer más dolgot, te magad, mert ezreket spórolhatsz meg vele. Angol nyelvterületen ezer különböző füzetecske kapható különböző DIY alkalmazásra. Nem kell a saját károdon tanulni, olvasd el a DIY pamfletet és akkor nem viszi le a körfűrész a hüvelykujjadat.

Először a bútoriparnak jött jól a DIY mozgalom, leszabták a bútorlapokat, pakoltak mellé csavarokat, anyákat, ezt meg azt, berakták egy dobozba egy összeállítási útmutatóval és kész. A vevő szíveskedjen DIY alapon összeállítani a szekrényt, íróasztalt, vagy akármit, ha használni akarja.

Aztán vérszemet kapott a többi ipar is. Kerti úszómedence, rakd össze, de vigyázz a sorrendre, mert különben kilyukad. Elektronika, naná! Vesz a vevő egy plazma tévét, otthon derül ki, hogy használat előtt össze kell állítani. Már meg se lepődünk, úgy megszoktuk, hogy a kiállított mintadarab után vásárolunk, de a terméket otthon össze kell barkácsolni.

Már az egészségünk védelmét is DIY alapon intézhetjük, mérhetjük otthon vérnyomásunkat, cukrunkat, koleszterinünket, meg amit akarsz. Nem kell elmenni érte sehova. Már a nők is otthon szülnek férjeik besegítésével DIY alapon. Ez néha jó, néha kevésbé, nehéz eldönteni. Minden esetre úgy tűnt, hogy a sor végére értünk, a DIY ellepte az élet összes területét. Nincs tovább, de akkor egy tehetséges magyar miniszterelnök kitalálta a lehetetlent, a DIY szociális „temesd magad” eljárást. Ne bízd a papra, se az erre szakosodott intézményekre. Gyúrd fel az inged ujját és láss neki. Első teendőd a nemrég elhunyt kedves mama öltöztetése, mert ugye hálóingben szíveskedett elhunyni. Sietni kell, mert hamarosan megmerevedik, és akkor az öltöztetés sokkal kényelmetlenebb. Lesz egy kis nehézség a dologban, mert ugye első lépésben le kell róla húzni a hálóinget és akkor kissé pucér lesz. Így még sose láttad, a látványért a haláláig kellett várni. Sebaj ezen átsegít, ha haldoklása alatt gyakorlod a behunyt szemmel történő öltöztetést. Ha nem megy, akkor, még mindig átadhatod a feladatot más, még élő családtagnak. Az öltöztetés után hátra van még a ravatalozás, ami most már gyerekjáték lesz, de a porhüvelynek a föld alá kell kerülni. Menj el szépen egy szerszámkölcsönzőbe és vegyél ki egy ásót és egy lapátot. Közvetlenül a temetés előtt öltözz át overállba, és kezd el a sír kiásását. Előtte elvégezhetnél egy munkavédelmi tanfolyamot, mert az ásott lyukaknak van egy rossz tulajdonsága, beomlanak, és maguk alá temetik az ásójukat. Ez esetben 24 órán belül téged is öltöztetni fog valaki, és majd be kell neki fejezni a dupla gödör kiásását. Szerencsére a koporsót nem neked kell összefabrikálni, mert ahhoz már tényleg szakképzettségre van szükség, adja tehát ingyen az állam. És ezzel már nagy vonalakban meg is vagyunk. Az egyre jobban teljesítő hazánkban az egyre több mélyszegénységbe zuhanók elhalálozásával kapcsolatos költségek okozta terhet a nép sikeresen leveheti az állam válláról. Az a nép, mely újra kétharmados hatalomba szavazta. Nyilvánvalóan azért, mert imád sírt ásni.

De a sztori ezzel még nem lett kerek. Előre kuncogok, mert lelki szemeim előtt ott lebeg az öngyilkosságba hajszolt Orbán Viktor, akinek enyhén kilyukasztott feje felett öt gyerek húz sorsot, melyikük ásson gödröt, és melyikük öltöztesse fel a kedves papa földi maradványait (és melyikük szarja le az egyharmad ország helyett), az évekkel korábban bekövetkezett teljes vagyonelkobzás miatt esedékessé vált szociális temetés keretein belül.    

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2514) Tudod-e, hogy mit eszel?


Tibor bá’ online

 

Akár érdekel, akár nem, egy dologban biztos lehetsz, nem azt eszel, amit szeretnél. Egyáltalán, tudod-e mit szeretnél? Na erre majd még visszatérünk.

Visszaemlékezéseim szerint 1939-től jártam iskolába 1952-ig, ami ugye – ha jól számolom 13 év. Családi és egyéb okokból kifolyólag ezt a tizenhárom évet nyolc különböző iskolában töltöttem el, következésképpen a mindenkori kb. 30 osztálytársam mellett, volt vagy 200-250 iskolatársam is. Mi nem ültünk egész nap a monitorok előtt egy-egy play stationnal az ölünkben, hanem futottunk-másztunk, mint az őrültek. Nem emlékszem rá, hogy egyetlen egy iskolatársam is kövér lett volna, de nem ez az igazán kirívó. Nem emlékszem, hogy bármelyikünknek  egyetlen egy csontja eltört volna, természetesen 13 év alatt.

Aztán, amikor eljött az ideje, úgy 30-35 év múlva, saját gyerekeim lettek és ha hiszitek, ha nem, mire elérték a 18. életévüket összesen három csonttörésen estek át, nem fejenként, összességében. Az én gyerekkoromban ez statisztikailag elképzelhetetlen volt, pedig a tejbegrízünk nem volt kalciummal dúsítva. Mi történt ezekkel a gyerekekkel? Miért szenvednek el ilyen gyakran csonttöréseket, amikor jóval kisebb rizikóval járó játékok kötik le őket? Bevallom őszintén, máig nem tudom a választ.

Tudod-e, hogy Magyarországon hány fajta szőlőt termelnek? A pontos választ én se tudom, de minden pénzben lemerem fogadni, hogy jóval többet mint száz. Ennek ellenére még mielőtt a hipermarketek elkezdték volna áldásos tevékenységüket a zöldségesnél, vagy akár a pesti piacokon, kizárólag saszlát lehetett kapni. Emlékszel rá? A rekeszekben egy sor fehér, egy sor piros, és így tovább. Az érett saszla szőlő nem túl édes, nincs aromája, de ez volt ezt kellett szeretni. Közben a saját kertemben hat különböző fajta csemegeszőlő terem, édesek, illatosak, és mindegyiknek más az aromája. Na, ennek utánanéztem, miért lehet csak saszlát kapni a „Zöldért”-nél. Az ok roppant logikus. Mert ez a fajta a legjobban szállítható, legkésőbb rohad meg, tehát sokáig tárolható. A fogyasztó, a pártállam alatt is, azt kapta, ami a termelőknek és a kereskedelemnek volt jó. És hol vannak már ezek a régi szép idők!

Fordulj be egy hipermarketbe (akkor is megteszed, ha nem szólítalak fel rá) és vásárolj almát. Észre fogod venni, hogy télen-nyáron, esőben-fagyban, mindig ugyanazt 3-4 fajta almát lehet kapni. Pedig az almafajtáknak se vége, se hossza. Még a valaha igen népszerű jonatánt se lelheted fel a pulton. Vajon miért? Mert csak azokat a fajtákat termelik, szállítják és árulják, amelyek bőséges termést hoznak, jól tűrik a permetezést, a szállítást, és a tárolást.

Maradjunk annyiban, hogy te, mint vásárló egyáltalán nem számítasz, és nem azt veszed, amit akarsz, hanem, ami ki van rakva eléd. Parasztosan szólva, manipulálnak veled. Pláne, ha a TV-ben az adott termék reklámját benyomják a film közé. A reklámszöveg pedig változatos. Kitalálnak egy tudományosan hangzó nevet, amit a termék bőségesen tartalmaz és baromian jó az egészségnek. A legújabb sláger az omega-3. „A szervezet számára nélkülözhetetlen omega-3 zsírsavat is tartalmaz.”

Emlékszel-e még a régi kiflikre? Tudod, kisebbek voltak, mint a mai kiflik, a végük csúcsos volt, jól átsült és az első harapástól az utolsóig ropogtak. A mai kiflik nem ropognak, olyanok mint a tapló, összeragadnak a szádban és nincs nekik ízük. Pedig a pék a masszába még ízfokozót is kever, na meg állagjavítót és fél tucat egyéb vegyi anyagot. Olvasd el a kenyér címkéjén mi mindent. Hol vannak már azok a kenyerek, amiben a liszten kívül semmi más nem volt csak kovász (élesztő) és víz meg só?

„Hivatalos” helyekről azt akarják bedumálni nekünk, hogy piacgazdaság van. A piac pedig önszabályzó. Ez a világ legnagyobb csalása. Hol itt a piac, és hol itt a verseny. Én, mint piaci szereplő, keresem a ropogós kiflit, de nem találom, mert az összes kínáló ugyanazt az ócska kifli utánzatot forgalmazza, Ha tetszik, ha nem, ezt kell elfogadnom kiflinek. Nem tudok a konkurenciához menni, mert nincs konkurencia.

Hagyjuk el a nosztalgiát, menjünk át tudományosba. Napjaink táplálkozásának a sok hiányosság mellett van két rákfenéje: a zsír és a cukor. Ez persze így egy kicsit pontatlan. Cukor esetében a fehér, finomított cukorra gondolok, amit az emberiség csak néhány generáció óta ismer, fejlődéstanilag nem szokott hozzá, és hát piszkosul megemeli a szérum triglicerid szintjét (ami egyik oka az infarktusnak). De van ennél nagyobb bűne is. A cukor, és a finom liszt, valamint annak termékeinek túlzott fogyasztása cukorbetegséghez vezethet (kettes típusú diabétesz), ami aztán, ha nem kezelik, teljesen szétszarhatja a szervezetet (vakság, amputálás, és ehhez hasonló csemegék).

A zsírról egy kicsit bővebben kell értekeznünk. Azt nem mondhatom, hogy csak néhány generáció óta fogyasztjuk, mert nem lenne igaz. Azt ember, mint mindenevő, már százezer évekkel ezelőtt is ejtett el állatokat, amiket aztán megevett, és ahol hús van, ott zsírnak is kell lenni. Csakhogy zsírból (precízebben zsírsavakból) nagyon sokfajta van. Azok a zsírsavak, amik halakban és emlős állatokban van, mérsékelt fogyasztás mellett ártalmatlanok. A zsírsav akkor válik veszélyessé, ha az élelmiszeripar „kezelésbe”  veszi őket, és transzzsírsav keletkezik, amire példa a margarin (igen, még az úgynevezett „szívbarát” margarin is), valamint a gyorséttermek termékei, és a sok tucat, nem kifejezetten „vizes” péksütemény.

Szóval, szembe kell nézni két élelmiszer ellenséggel, de nem látjuk őket. Tudod-e, hogy miért? Mert be vannak dolgozva az élelmiszer ipari termékekbe. Mi meg zabáljuk a cocát: „selymesen finom”, „krémszerűen omlik a szánkban”. Menj végig a tejipari termékek hűtőpultjainak során. Minden termékből több tucatot találsz, egyik szebb dobozba van bújtatva, mint a másik, és valamennyi “kitűnő az egészségnek”. Rendbe hozza a bélflórádat, karban tartja az emésztésed. Nem tűnik neked fel, hogy ezekben a flakonokba lezárt, színes készítményekből kapásból össze lehet számolni száz különféle fajtát, de almából csak 3 fajta között válogathatsz? Ez utóbbit termelik, az előzőeket előállítják élelmiszer ipari szakmérnökök, és állítólag van valami közük a tehéntejhez is.

Apropó, tehéntej. Fehér és folyékony, papír a csomagolása, és különböző mennyiségű zsírtartalommal kerül forgalomba. Csak az a szépséghibája, hogy nincs neki tej íze. De ezt csak az veszi észre, aki már ivott igazi tehéntejet. Néhány éve lehetett kapni „reggeli ital” elnevezésű műtejet is, de az már sok volt a hatóságoknak is, amikor kiderült, hogy lejárt tejpórból kutyulták össze.

Maradjunk annyiban, hogy azt eszünk, amit etetnek velünk. A gyártó (nem termelő) és forgalmazó közös érdeke, hogy a termék olcsón legyen előállítható, minél tovább bírja ki rohadás nélkül, külleme csábítóvá legyen tehető. Ezek tehát a szempontok. A fogyasztó ízlése nem mérvadó. A fogyasztó megdumálható. A fogyasztó egészsége se mérvadó, csak a termékben lévő toxikus anyagok ne lépjék túl a megengedett mértéket. Más szavakkal ne kapjunk tőle azonnal vesezsugorodást, máj elégtelenséget, csak rákot 30 év múlva, amikor már nem kimutatható az ok és okozat közötti összefüggés.

Ma már semmi más nem számít csak a profit. Nekünk fogyasztóknak pedig szemünk-szánk tátva marad, MICSODA VÁLASZTÉK! Csak azt nem vesszük észre, hogy a választék mindössze látszólagos. Búzapehely, kukoricapehely, ízesítve ezzel azzal, golyókba gyúrva, bevonva, keverve, ásványi anyagok és vitaminok hozzáadásával, csonterősítő kalciummal dúsítva. Szóval bármi, de mindegyikben ott lapul a teljesen felesleges cukor. Hadd hízzon a gyerek, különben is édesszájú, naná, hogy ez kell neki, aztán majd felírják neki a méregdrága inzulint.

Szóval tudod, hogy mit szeretnél? Megmondom neked, azt, amit nap mint nap hirdetnek a TV-ben, és a hipermarketekben a 120 centi magas polcokon vannak elhelyezve, hogy észrevedd.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Éljetek a lehetőségekkel!

(2513) Kapucsegő

Tibor bá’ szatirikus (?) online

Sajnálom, most 4 napig ilyenek lesznek 😀

 

Mivel nem 85 évesen építettem a házam, ezért a ház és az utcai kapu közötti távolság 100 méter, a szintkülönbség pedig 20 méter. Az idelátogató vendégek úgy lihegnek, mint a maratoni futok a 43. kilométer után.  Legszívesebben azt írnám, hogy egy ilyen kirándulás a kapuhoz nekem meg se kottyan, de ez nem igaz, legfeljebb hozzászoktam, és jó pofát vágok hozzá. Laktam én is városi lakásban, ahol a csöngetésre az ember az ajtóhoz lép, kikukucskál a lyukon, és ha ismerőst lát, akkor kinyitja az ajtót. Az én kapumnál ez lehetetlen. Száz méterről az ember a saját édesanyját se ismeri meg, ami nem lenne baj, ha normális társadalomban élnénk, de nem ott élünk.

Amikor csöng a kapucsengő a konyhában Évával sorsot húzunk, hogy ki menjen le, ugyanis tíz csöngetés közül kilenc totálisan értelmetlen. Kábé havonta felcsönget egy nő, minden hónapban másik, akinek a kezében van egy füzet. Na, ezt már ismerem, amint leérek hozzá és szortírozom fejemben a gorombaságokat, hogy melyikkel álljak elő, közli velem, hogy a gázórát jött leolvasni. – Asszonyom, ha leolvassa a gázórámat, akkor én nyalok. – Az alkalomhoz méltóan bambán bámul rám. – Meg fog lepődni, nincs gázórám. – Vele ne vitatkozzak,  itt van ni, Ezüsthegyi 91. Szabó János. – Gondolom nem fogja zavarni, de nem vagyok Szabó János, az is van, de az nem én vagyok hanem a szomszédom, de ő se él itt, mert elvált. Különben az ő háza 91/A, amit már rég kicserélhettek volna a törzslapon, mert havonta reklamálok. – Ezer bocsánat – mondja a megilletődött nő, amivel én nem érek semmit. Persze egyszerűbb lenne, ha le se mennék hozzá, de akkor meg azt hiszi, hogy lopom a gázt, és direkt nem engedem be.

Hébe-hóba két férfi áll a kapuban, az egyik rendszerint alacsony és mulya, a másik kövér és ömlik belőle a szó. Ezek a térítők, akiktől megtudom, hogy Jézus szeret engem. – Engem? – játszva az érdeklődőt – de hiszen nem is ismer. – Dehogy nem, ő isten fia, és mindent tud, és szereti magát is. – Az lehet – adom meg magam, – de ez nem kölcsönös. – Nem sértődnek meg, nem lehet őket lerázni. – Menjenek a pokolba – és otthagyom őket. Sebaj, hamarosan újra jönnek, rajta vagyok a listájukon, engem meg kell téríteni, ha beledöglök akkor is.

Megszólal a csengő, lemegyek (5 perc) sehol egy lélek. A csengő gombja le van ragasztva szigetelőszalaggal, de a gomb alatti rugó erősebb volt. Valakinek nem tetszik a pofám. Van ilyen, sőt…

Megint csöng. Ő a kéményseprő vállalattól van. – Örvendek, mi akar? – Megnézni a kéményemet. Le lehet róla beszélni, de 5 rongyba kerül. Kényelmetlen és drága.

Megint csöng. Villanyóra leolvasó. Bejön? – Nem. Menjek fel, olvassam le az óra állását, jöjjek vissza, mondjam meg, utána visszamehetek a szobámba. Imádom ezt a vidéki életet.

Csöngő: (ennek már sose lesz vége). Hoztak 10 kiló burgonyát és 5 kiló vöröshagymát.  Az önkormányzat küldte, nehogy éhen haljak. Tök felesleges volt, úgyse szavazok rájuk.

Csöngő: Ez alkalommal két nő. Adakozzak a mittudomén milyen árvák részére. – Ezért kellett onnan a francból lemásznom? – Ne haragudjak, ők nem tudták.  – Nem látják, hol van a ház. Onnan kell lejönnöm.

Csöngő: Két cigány arra akar választ kapni, hogy van-e lemerült akkumulátorom, vagy más fém tárgyam, amire nincs szükség. – Szép tőlük. Más cigány lop, ezek csak kéregetnek, de ezért lemenni?

Csöngő: Nem látta a macskámat? – Magáé volt az a macska, amit a kutyáim széttéptek. A nő elájul. – Milyen színű volt? – Fekete. – Ja, azt tegnap tépték szét. megint elájul. Végre valami, amiért érdemes volt lejönni. 😀

Csöngő: Egy nő keresi a 9497 helyrajzi számot. – Keresse tovább! De őszintén, volt pofája engem ezért lecsalni? – Sajnálja. – Sajnálattal teli van a hócipőm.

Csöngő: Nem akarom-e bevezetni a kábel tévét? – Mondja, maga nem látja a parabola antennámat? – Ez is sajnálja, mert ő csak meg akarta kérdezni. – OK, de ehhez a megkérdezéshez, nekem le kell kutyagolnom.

Csöngő: A postás, hozta a nyugdíjamat. Mi vele a bajom? Semmi, illetve, havonta legalább három ajánlott, tértivevényes, stb. küldeményt hoz, de sose csönget, csak bedobja, hogy menjek le a postára. Kivételt képez a nyugdíj, azért bezzeg becsönget.

Csöngő: Megint két cigány. A szomszéd rendelt 30 mázsa fát, de nincs itthon, nem veszi át, nekem baráti áron megszámítják, mert nem akarják a fát visszavinni a telepre. Rohadt jó szöveg. Megint két cigány, aki nem akar lopni, csak átverni. – Köszönöm, nem veszek még olcsó fát sem. – Miért nem? – Mert én a fát lopom, az erdőből, az ingyen van. – A két cigány nem akar hinni a fülének, én meg röhögve otthagyom őket.

Csöngő: Ez alkalommal nem csak egy férfi áll a kapuban, hanem egy taxi is. A pasi megszólal: jelentem megérkezett a taxi. – Milyen taxi? – Amit rendeltek. – Én nem. – Pedig így kaptam az üzenetet, Ezüsthegyi 91. Szabó János. – Bassza meg, úgy nézek én ki, mint Szabó János? – Akkor most mit csináljak? – Csöngessen be a másik házhoz.

Csöngő: Lemegyek, már messziről látom, hogy egy feketébe öltözött férfi áll a kapuban, csontos arcán fekete álarc, a vállán átvetett kaszával. Nem megyek tovább, minek, inkább lekiabálok: Faszikám, rossz helyre csöngettél, gyere vissza 20 év múlva, addig bosszankodok még egy kicsit.  😉

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2512) Fél milliárd

Tibor bá’ online

 

Az Európai Unió lakossága durván 500 millió, vagyis fél milliárd. Azért kezdem ezzel a posztot, mert hamarosan szó lesz erről a számról. Előbb azonban idézek az INDEX-ből: „Az Iszlám Állam afrikai szélsőséges csoportokkal karöltve azon mesterkedik, hogy egy új migrációs hullámot indítson el Európa felé. Ezt David Beasley, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) vezetője mondta a Guardiannak a Szíria megsegítésére szervezett brüsszeli donor konferencián, nem pedig Orbán Viktor a magyar rádióban.

Ugyanis a Szaharától délre, a roppant száraz és forró Száhel-övezetben kábé ennyi ember éhezik, és szívesen tenné át életterét Európába. Beasley úr szerint: „Ha Európa azt gondolja, hogy a szíriai háborús övezetben élő 20 millió ember a probléma, akkor nézzen szét a destabilizált afrikai Száhel-övezetben, ahol körülbelül félmilliárd ember él.”

Vészjósló szavak, amelyek néhány éven belül valósággá válhatnak. És mit tehetünk? Ahogy én ismerem a brüsszeli bürokratákat, gyakorlatilag semmit. Nekik ahhoz is 3 napra van szükségük, hogy a vécé deszkát felemeljék. Egy kicsit is komolyabb dolgokat majd megvitatnak az őszi (vagy tavaszi) első ülésen, és egy évvel később szavaznak róla.

Először el fognak vérezni a görögök és a Balkán népei, valamint az olaszok. Ezt követve, a maradék 499 millió megérkezik a mi határainkhoz. A néhány száz határőr részére a TEK kioszt pár golyószórót, majd a miniszterelnök (felvételről) lelkesítő üzenetet fog nekik küldeni, hogy a haza szeme rajtuk van. Ennek ellenére a migránsok előbb fogják elfoglalni a várban kialakított VIP rezidenciákat, mint a gázszerelő magángépének a kanadai landolása. Mi meg megyünk a lecsóba. Nem ágálok ellene, mert a sorssal vitatkozni nem lehet, de mielőtt levágják a fejem, szeretnék néhányat kinyírni közülük. Mit csináljak, az én őseim valószínűleg nyereg alatt puhították a hús, és nem füstös putriban nevelkedtek. Ha harc, akkor legyen harc, de ez az istenverte Orbán úgy be van szarva saját kétharmados népétől, hogy nekem legfeljebb egy csúzlim lehet otthon, amit az utcára se vihetek ki. Ha valahonnan szereznék egy pisztolyt, akkor „visszaélnék lőfegyverrel”, mert a puszta birtoklás egyenlő visszaéléssel. Ő meg lopott hatalmával él vissza, de ez Polt Péter szerint nem bűntény.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2311) Lenullázzák a numcsikat

Tibor bá’ szatirikus online

 

Valamikor réges-régen a nők szűzen mentek férjhez, amit persze úgy értek el, hogy a drága mama (a leendő anyós) lányának minden lépésére figyelt. Aztán szép lassan, valamikor a Rákosi-Ratkó időkben [asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni dicsőség] ez egy kicsit fellazult. A férfiak egy része boldog vigyorral a szájuk szélén vette el házasság nélkül a lányok szüzességét, egy másik része pedig nem kapott szűz feleséget, akárhogy ette érte a fene. Túl nagy ügyet senki se csinált belőle, mert az emberek zöme el volt foglalva az érvényesüléssel.

Mára a szüzesség, természetesen nem téma. Ha hébe-hóba egy-egy nő tévedésből szűzen megy férjhez, maga a férj van legjobban meglepve, és felmerül benne a kérdés, ha nője a kutyának se kellett, nem nézett-e el valamit? Nekem úgy tűnik, hogy ebben a témában értük utol a Nyugatot legelőször, és garantáltan utoljára.

Nem is írnám ezt a posztot, ha a történet csupán eddig tartana, de van még más is. Az utóbbi időben valahogy Nyugat-Európába került néhány millió muszlim, akik az istennek se akarják átvenni az európai kultúrát, körmük szakadtig ragaszkodnak a majd másfélezer éves szokásaikhoz, méghozzá  vallásos fanatizmussal. Ne is mondjam, hogy náluk a szüzesség oly annyira kulcsfontosságú érték, hogy a szüzesség elvesztése nem csak azt jelenti, hogy az életben nem mehetnek férjhez, de számtalan esetben a lány családja a renitens családtagot egyszerűen megöli, mert a család becsületét csak ez a gyilkosság állítja vissza. Hogy ebből a népből miért engedtek be a franciák közel 5 milliót, azt csak Allah tudja.

Ebből eddig sok baj nem származott, mert a muszlim nők se kedvelik, ha a szeretett papa egy éles késsel elnyisszantja a torkukat.  Csakhogy a például Franciaországban született és ott felnőtt muszlim leánygyerek, ha akarja ha nem, valamit felcsipeget a francia kultúrából is, aminek legfontosabb része a szüzesség idő előtti elvesztése. A leendő férj viszont természetszerűen nem lehet francia, csakis muszlim, amiről a papa-mama gondoskodik. És így most már kezd kikerekedni a probléma, amit az érintettek plasztikai műtéttel oldanak meg. U.i. a francia sebész a szűzhártyát (hímen) egyszerűen összestoppolja. A szűzhártya persze egy rossz magyar szó, mert hártyáról szó sincs. A hímen valójában a női hüvely bejáratánál lévő szűkület, ami az első behatoláskor több helyen felreped és produkál néhány csepp vért. A restaurált hímen azonban könnyebben reped fel és nemigen produkál vérzést. Márpedig orgazmus után a muszlim férfi első dolga a lepedő figyelmes megszemlélése, mert a birtokba vett nő vérét akarja látni. A segítőkész sebészek feladata a stoppolással nem ért végett, adniuk kell a műtét után egy apró fiolában némi vérpreparátumot is, amit egy óvatlan pillanatban a lepedőre lehet fröcskölni. [Hogy fröcskölés után ki mekkorát sikít, az ízlés dolga.]

Ezen mi jót röhögünk, de a helyszínen ezt a játékot halál komolyan veszik. Nem olyan régen Franciaországban egy ifjú férj a nászéjszakán döbbent rá, hogy felesége nem szűz. A kérdőre vont nő nemi szervének enyhén használt voltát nem is tagadta. Ezért a férj kérte a bíróságot, hogy mondják ki a válást, elfogadhatatlan minőség romlás alapon. A jogi magyarázat szerint, itt valójában szerződésszegés történt, mert a szüzesség a nő részéről egy „alapvető minőségmutató”. Márpedig ő nem azt a minőséget kapta, amit a hirdetésben ígértek neki (hogy volt-e apró betűs rész azt nem tudni). És mit ad isten a francia bíróság (ahol valószínűleg sokkal kevesebb a nő, mint nálunk) kimondta a válást. Erre meg a sajtó dühödött fel, és egyre másra jelentek meg a méltatlankodó cikkek. Véleményük szerint Franciaország szekuláris, ahol a nő és a férfi egyenrangú (ellentétben az iszlám országokkal). Ha egy férfinek nem kötelessége szűzen házasodni, akkor egy nőnek se.

Bennem inkább az a kérdés merül fel, ha egy házasságot semmissé lehet nyilvánítani olyan alapon, hogy a másik fél csalt, akkor a visszaállított szüzesség miért nem számít csalásnak? Vagy csak az csalás, ami kiderül? Na jó, nézzük a fejleményeket!

A hírek szerint a francia nőgyógyászokhoz tömegesen áramlanak a muszlim nők igazolásért, hogy ők igenis szüzek. Aztán meg a rázós francia műtéti számlák miatt megindult a reszüzesitési turizmus Tunéziába, ahol a nőgyógyászok jóval olcsóbban hozzák helyre a meggondolatlan lépés következményeit. De a témakör meglehetősen széleskörű. Nem rég készült egy olasz film, amiben egy bevándorló visszamegy Kaszablankába, hogy „lenullázzák a numcsikat”.

Szóval megy a nagy felhajtás annak ellenére, hogy a hímen megléte vagy hiánya nincs szoros összefüggésben a tulajdonos szexuál-tapasztalatával (bármit is jelentsen ez). Egyszerűbben kifejezve, dugás nélkül is el lehet veszíteni egy szüzességet. Hivatkoznak is rá rendesen „a nőgyógyász bedugta a bütykös ujját ciszta kitapogatás végett”.

Közben a francia nőgyógyászoknak is sikerült összeveszni. Egy részüknek az a véleménye, hogy egy ilyen műtét elvégzése a „múltbéli intolerancia visszaállítását  jelenti”. Míg egy másik részük úgy gondolja, hogy „pácienseiknek nincs választási lehetőségük, orvosi segítség nélkül jó esetben pártában maradnak, rossz esetben a temetőben végzik”, ugyanis ezeknek a nőknek a szüzesség visszaállítása szó szerint élet-halál kérdése. Márpedig az orvos az élet megmentésére esküdött fel.

De úgy látszik, szükség van rá, vagy se, világjárvány lesz belőle. Amerikai nőgyógyászok honlapjaikon hirdetik magukat a „like a virgin” (köszi szépen Madonna) eredmény biztosítására, de ezek legalább nem csalnak, mert a jelmondat magyarul azt jelenti „olyan, mintha szűz lennél”.

Apám jut eszembe, aki azzal vágott fel, hogy neki ugyan szűz nővel nem volt dolga, de mindenkinél ő volt a második. 😀

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2510) A diktatúra katonái

Tibor bá’ szatirikus online:

 

Évának lejárt a jogosítványa. Tehát meg kell újítani. Első lépés a családorvos, aki a páciens életkorának függvényében más és más összeget gombol le, egy darab űrlap kiállításáért (nem is ő teszi, hanem az asszisztensnő). De Éva még jól járt, mert nekem (lévén 2-es típusú cukorbeteg) ezért az űrlapért meg kell szenvednem. Ugyanis a családorvos nem jogosult megállapítani, hogy vezethetek-e vagy sem. El kell tehát engem küldeni a diabetológiára, ahol a szakorvos igazolja, hogy a volán mellett nem fogok elájulni. Igaz, mind a családorvos, mind pedig a diabetológus pontosan tudja, hogy a 2-es típusú cukorbeteg a büdös életben nem ájul el, csak az 1-es típusú, mert a mi vércukrunk nem tud leesni a béka segge alá, de a rendelkezéseket nem ők hozzák, hanem azok, akik nem értenek hozzá. Na jó, de a szakorvos nem lát belém, ezért elküld a laborba vér és vizelet vizsgálat végett.

Másnap tehát elmegyek a laborba (elmegyek-elmegyek, az 15 km-re van és csak 09:00-ig vesznek le vért. Odamegyünk negyed kilencre, a számkiadó automata le van takarva. Mi a manó. Jakérem a túl sok páciens miatt a vérlevétel újabban csak 08:00-ig tart. Másnap tehát újra megyünk (2×15 km elszállt az ablakon). Persze ez az időpont változtatás csak néhány napra csökkentette a tumultust, aztán még nagyobb lett a nyüzsgés. Végül is az igazi megoldás az lett volna, ha a beküldő orvosokat büntetik a túl sok beutaló miatt, deresre velük!, de ez nem jutott eszükbe. Azonban ez az én esetem. Éva sokkal könnyebben megkapta a családorvos ajánlatát. Nosza, menjünk be a részünkre kiszabott pilisvörösvári okmányirodába.

Ez is 15 km-re van, csak az ellenkező irányba. Parkolás lehetetlen. Parkoló ugyan van, de az fenn van tartva kebelbelieknek. Némi körbekarikázás után, 150 méterre elkaptunk egy üres helyett, de a másik oldalon. Hogy ezt miért írom? Mert akkora a forgalom, hogy szinte lehetetlen átkelni az úttesten (hé, ott a zöldséges üzlet előtt, maga hogy ment át? Sehogy, én itt születtem) zebra sehol, de azért még délelőtt megérkeztünk az okmány irodába. Szokatlan csend, egy portásszerű alak a szemünkbe vihog. „Nem működik a rendszer”. Milyen rendszer? Hát az egész országot összekötő Internet rendszer. Nem tudnak dolgozni. És mikor tudnak? Vonogatja a vállát. Mérgünkben, hazafelé vettünk Évának egy jégkrémet. Legalább neki érje meg a kirándulás. Nekem nem, én nem nyalhatok (legalább is fagylaltot nem), mert cukor van benne.

Két nappal később újra megpróbáltuk, miután meggyőződtünk róla, hogy a rendszer működik. A parkolás ugyanaz, de hurrá, most az okmányirodában kaptunk egy sorszámot, és vártunk, legfeljebb egy órácskát. Na, végre túl vagyunk rajta. Nem, amíg le nem perkálunk 4000 forintot. Na jó, de miért? Hát mit gondolunk mi? Majd ingyen fognak ránk dolgozni. Milyen jó, hogy van nálunk bankkártya, különben mehetnénk a postára (másik oldal) feladni egy csekket. Na jó, fő hogy túl vagyunk rajta. Hazamentünk és vártuk, hogy kiküldik az új jogosítványt, ahogy korábban nekem.

Egy frászt. Néhány nappal később Éva kapott egy SMS-t, hogy elmehet a jogosítványáért. Újra, immáron harmadszor is átmentünk Pilisvörösvárra (parkolás, nincs zebra, sorszám, 6×15 km, stb.) Azt hinné az ember, hogy a jogsi átvétele seperc alatt megtörténhet. Hát nem. Előbb meg kellett várnunk néhány 15 percig tartó ügyintézést, majd végre sorra kerültünk, szólítottak, és az ügyintéző átadott egy Évának megcímzett, lezárt borítékot, benne az új jogsival, amit nem tudom miért, most már nem adnak át a postának kikézbesítés végett, valószínűleg, mert az SMS ingyen van.

Hazafelé megálltunk egy benzinkútnál, és tankoltunk. Hamarosan nekem is új jogosítványra lesz szükségem. 😀

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2509) Matriarchátus társadalom

Tibor bá’ online

 

Feltételezem, tudod, miről van szó. Igen az anyajogú társadalomról, ami a definíció szerint az ősközösségi társadalom fejlődésének az a szakasza, amelyben a nőknek a gazdaságban és a társadalomban vezető szerepük volt és a leszármazást is anyai ágon vezették. Az angol definíció ennél egy kicsit szigorúbb, mert megtoldja azzal, hogy a családfő is nő és a vezetők is nőkből állnak. Azt viszont nem biztos, hogy tudod, ma is van ilyen társadalom a Földön, méghozzá Kínában, ahol ezt az elzárt társadalmi csoportot Mosou-nak hívják. Ez a tény egy Ricardo Coler nevű argentínai író fantáziáját annyira felizgatta, hogy egy időre elment közéjük élni, némi tanulmányozás végett. Nézzük hogyan számolt be a dologról.

Ricardo Coler első meglepetése abból eredt, hogy az apajogú társadalom – amiben valamennyien élünk – tükörképére számított. Nem férfiuralom van, hanem női, és kész. Azonban hamarosan kiderült, hogy a nők másképpen uralkodnak, mint a férfiak. Legfőbb törekvésük nem a pénz hajhászása, hanem a családjuk jóléte. Nőuralom alatt a férfiak ragyogóan érzik magukat, mert jóformán semmi felelősségük sincs, kevesebbet kell dolgozniuk és minden este egy másik nővel aludhatnak. A nők kezelik a pénzt, „kiszolgálják” a férfiakat, de mindenben ők döntenek. Meglepő viszont, hogy a Matriarchátus társadalomban nincs erőszak. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáik, de ebben a társadalomban a nőknek eszükbe se jut, hogy a konfliktust erőszakkal oldják meg. Mivel a nők uralkodnak, senki se erőszakoskodik, nem a bűntudat tartja őket vissza, hanem a szégyen.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy miként oldják meg a problémáikat? A nők kiosztják a feladatokat a férfiak között, és ha valamelyik férfi ezt nem teljesíti, akkor mindenféle büntetés helyett, úgy kezelik, mint egy éretlen kamaszt. Ez nem csak megszégyenüléssel jár, de a szexhez való jog elvesztésével is. Különben is úgy gondolják, hogy a nők megbízhatóbban és hatékonyabban dolgoznak. Igaz, komolyabb döntéseket, mint például házvásárlás, a férfiakra hagynak és elfogadják, hogy a komolyabb fizikai munkát is ők végezzék. A Matriarchátus társadalom legérdekesebb aspektusa a szex. Ugyanis a szex és erotika állandóan jelen van a társadalomban, de a kettő között hatalmas különbség van. A kétértelmű viccek és megjegyzések percenként hangzanak el. Állandóan kínálgatnak egymásnak nőket, és mindig van egy nő, aki rád mosolyog. Vannak nők, akik üvöltözve adnak parancsokat a férfiaknak, mintha süketek lennének, de amikor megkörnyékezésre kerül a sor, akkor teljesen megváltoznak. Egyszeribe szégyenlősökké válnak, halkan énekelgetnek és elpirulnak, és elhitetik a férfiakkal, hogy ők választanak partnert, és ők hódítják meg a nőt, majd eltöltenek egymással egy éjszakát.

Ezt fel lehetne fogni szabad szerelemnek is, de a helyzet nem ennyire egyértelmű. Szexuális életük igen aktív és gyakori a partnercsere. De a nők döntik el, kivel kívánják eltölteni az éjszakát. A nők egy nagy közös házban laknak, amin belül mindenkinek meg van a saját szobája. A férfiak egy külön házban laknak, de nincsenek úgy szétválasztva egymástól. Minden nő szobája előtt van egy fogas, amire egy férfi ráakasztja a kalapját. Ily módon mindenki tudja, hogy egy adott nőnél már van valaki, tehát senki nem kopog be. Ha egy nő beleszeret egy férfibe, akkor csak azt fogadja és a férfi más nőt nem látogat meg.

Ebből természetesen az következik, hogy a nő és férfi közötti házasság a mi értelmezésünk szerint nem létezik, bár a fogalom nem ismeretlen. Ha például egy gyerek rosszalkodik, akkor azzal fenyegetik meg, hogy hozzáadják valakihez. A gyerekek hamar megtanulják, hogy a házasság egy roppant kellemetlen dolog. Amikor Ricardo Coler elmondta nekik, hogy nálunk egy nő és egy férfi összeházasodik és gyerekeket nemzenek. Ezt azonnal kinevették, mert, hogy következetesen olyasmit csinálunk, amiről nyilvánvaló, hogy nem működik.

Közöttük az se probléma, hogy az apaság némileg bizonytalan. A gyerekek természetesnek veszik, hogy nincs apjuk, csak anyjuk. Máskülönben a terhes nők minden vágya, hogy lánygyereknek adjanak életet. Most már csak egy dolog van hátra, nézz magadba, hogy éreznéd magad egy ilyen társadalomban?

Aki ennél többet akar: http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-mosuo-matriarchy-men-live-better-where-women-are-in-charge-a-627363.html

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2508) Méregtelenítés

Tibor bá’ szatirikus online

 

Ha nem riadnék vissza az apró túlzásoktól, akkor azt írnám, hogy az emberiségre ráköszöntött egy új kulturális korszak, vagy inkább kultusz, amit ezek szerint a „test kultuszának” lehetne nevezni. Helyes vagy helytelen, az emberek többet foglalkoznak a testükkel, mint bármikor a múltban. Soha ennyire nem volt divatos a plasztikai sebészet, soha ennyi ember nem tetováltatta magát, és bár a pircing – már, mint a fülcimpa kilyukasztása – nem volt korábban se ismeretlen, de ami ezen a téren most megy, az minden képzeletet felülmúl. Úgy értem, ami látszik, mert van, ami normál körülmények között nem látszik. Mondjak néhányat? Rendben van, te akartad! Csikló pircing, fityma picing. Ezek – úgy tudom, normál körülmények között – nem látszanak. Mondjuk nekem klitoriszom egyáltalán nincs, de fitymával rendelkezem és vannak elképzeléseim milyen lehet egy beleakasztott karika. Gyerekkoromban a malacok orrát karikázták be, arra a rövid időre, amíg le nem vágták őket. Az ok egyszerű volt. A sertés az orrával ösztönszerűen túr, élelem után kutatva. A le nem kövezett sertésólban percek alatt hatalmas lyukak keletkeztek volna, ha a lakójának az orrába akasztott vaskarika nem vette volna el a kedvét a túrástól. Amiből persze – amilyen mocskos fantáziájú vénember vagyok – arra következtetek, hogy ezek a fiatal férfiak pedig a hímvesszőiket nem kívánják használni és nehogy megfeledkezzenek róla, a fityma pircig idejében figyelmezteti őket.

Különben nem csodálkozom! Spam szűröm ellenére naponta kapok a címemre, illetve „undisclosed-recipients” címre (de azért nálam landol) ajánlatokat, hogy a péniszemet 2-3-5 centiméterrel meghosszabbítják. Szerintem jó, úgy ahogy van – különben is megszoktam már – de ők megállás nélkül rá akarnak beszélni csodakrémekre, vákuumpumpákra, pirulákra, fitymát lehúzó súlyokra melyek mind a szent célt szolgálják. De természetesen a kebleimet is megnövelnék, keményebbre varázsolnák, elvégre a „recepient” nő is lehet, sőt kifejezetten kis mellű nő, mert tudok olyanról, aki növesztés helyett inkább zsugorításra vágyik.

A lényeg az, ha az emberek olyan hülyék, hogy azzal gatyáznak, ami kívül van, tehát látszik. Képzeld el, hogy be lehet őket húzni a csőbe olyasmivel, ami belül van, és nem látszik. Na, itt jön be a méregtelenítés. Az emberré váláshoz kellet vagy 200.000 év, ami alatt soha senkiben nem volt méreg. Az ok nagyon egyszerű. Abban az időben az előember és utóda a homo sapiens belső szervei között megtalálható volt a máj és a vese. E két szervnek a legfőbb funkciója a keletkezett bomlástermék, vagy lenyelt méreganyagok kiválasztása volt, ami aztán a vizelettel és az ürülékkel távozott (valamicske az izzadsággal is). Valami megmagyarázhatatlan csoda folytán e két belső szerv a XXI. század beköszöntével egyszerűen csődöt mondott, aminek egyenes következménye, hogy újabban az emberekben a méreg felgyülemlik, sőt néha túlcsurog. Közbe kell szúrnom, hogy nem klasszikus mérgekről van szó, mint például a ciánkáli, hanem olyan mérgekről, amik halált nem okoznak, csak diszfunkciót. Teszem azt fejfájást, rossz közérzetet, elhízást vagy éppen krónikus fogyást, esetleg depressziót, álmatlanságot, szóval ilyen kis hülyeségeket, és ezeknek egyetlen egy kiváltó oka van, a felgyülemlett méreg. Ez viszont egyértelművé teszi, hogy meg kell tőle szabadulni, amit úgy neveznek, hogy méregtelenítés.

A méregtelenítés nagyon fontos kelléke a méregtelenítő megvásárlása, és annak napi fogyasztása. A méregtelenítő rendszerint a pirula vagy a kapszula formáját veszi fel és közös ismérvük, hogy méregdrága (pun intended). Különben a méregtelenítő azért méregdrága, hogy hiteles legyen. Mert ugye, ha valami olcsó, akkor az nem lehet jó.

Gyerekkoromban (mit csináljak, nekem mindig előjön) ha felpuffadt a hasam, akkor pontosan úgy eresztettem le, ahogy mindenki más, az ánuszon keresztül, Amit udvariasan úgy hívtak, hogy távoztak belőlem a szelek. Ez a szél kifejezés valóban sokkal szebb, mint a fing, de szép elnevezés ide vagy oda, sajnos a kibocsátott légnemű anyag bűzén ez nem változtatott. Drága jó anyám nem azt mondta, hogy méregtelenítsd magad ezekkel a sárga bogyókkal, hanem azt, ha este színházba mész, ne egyél délben babot. Igaz, manapság ez a taktika nem alkalmazható, ugyanis a XXI. század menüjéből a bab hiányzik, leszoktattak róla a McZabáldák.

A méregtelenítésnek vannak azonban átvitt formái is, ilyen például a wellness. Ha még nem hallottál volna róla, ne keresd az Országh-féle angol szótárban, mert nincs benne. A „ness” angol főnévképzővel nemrég csinálták és így együtt lefordíthatatlan. Minden esetre a vizuális tudósítások szerint elsősorban medence kell hozzá. Lényege, hogy bármely évszak, bármely napszakában nyakig üljünk a langyos vízben, amitől az ücsörgő napi 13.999 forintért jól érzi magát, mert folyamatosa méregtelenedik. Bár, az igazat megvallva, nekem inkább Archimédesz jut az eszembe, aki szerint a nyakig medencében ülők órákon át nem érzik a feleslegesen felvett extra 30 kilójukat.      

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2507) Megmutyizott háború

Tibor bá’ online

Az alábbi anyag annyira valószínűtlen, hogy ha nem a NewWeek-ben jelenik meg eszem ágában se lett volna lefordítani (az eredeti alatt a fordítása)

 

Newsweek

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has claimed that Moscow dictated where U.S., British and French forces were allowed to attack in the weekend’s air strikes on suspected Syrian chemical weapons facilities, Sky News reported.

Coalition forces destroyed three storage and production sites in response to an alleged April 7 chemical attack on civilians that killed at least 40 people in the rebel-held city of Douma, near Damascus.

Russia, which supports Syrian President Bashar al-Assad, denied that a chemical attack took place. Investigators from the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons were trying to reach Douma to establish what happened but were struggling to gain access.

According to Lavrov, Russia had been in contact with the coalition in the days leading up to the attack, dictating its “red lines” beyond which air strikes would be considered unacceptable. Russian officials had previously warned that any attacks on Syrian territory would result in Russian retaliation.

There were military leadership contacts between generals, between our representatives and the coalition leadership,” Lavrov told state news agency RIA. “They were informed about where our red lines are, including red lines on the ground, geographically. And the results show that they did not cross these red lines.”

The U.S. and Russia use a so-called “deconfliction” telephone-line communication channel to avoid accidental clashes in Syria. The country has become a congested war zone in which multiple nations are fielding forces to pursue differing interests. It is likely the line was used in the run-up to the weekend’s attacks, but for the two sides to be discussing the acceptability of specific targets would be unusual.

 

Fordítás:

Orosz külügyminiszter Szergej Lavrov állítása szerint Moszkva tűzte ki, hogy az USA, UK, és Franciaország hol végezhet légitámadást a feltételezett szír vegyi fegyver létesítmények ellen, jelentette a Sky News.

A koalíciós erők három raktárat, és előállító létesítményt romboltak le egy feltételezett, április 7.-én, civilek ellen elkövetett támadás megtorlása során, ami legalább 40 ember életébe került a felkelők által ellenőrzés alatt tartott, Damaszkuszhoz közel álló Douma-ban.

A Bashar al-Assad szír elnököt támogató Oroszország  cáfolta, hogy ilyen vegyi támadás megtörtént volna. Az OPCW megfigyelői megpróbáltak bejutni a városba, hogy megállapítható legyen, mi történt valójába, de  nem tudnak bejutni.

Lavrov szerint, Oroszország kapcsolatban állt a koalícióval a támadást megelőző napokban, kijelölve számukra a „vörös vonalat”, ami mögött légicsapások végrehajtását elfogadhatatlannak tartanak. Hivatalos orosz szervek korábban figyelmeztettek, hogy a szír területeken belül, a „vörös vonal” mögött végzett támadás orosz megtorlást vált ki.

Lavrov a RIA állami hírügynökséggel azt közölte, hogy katonai vezetők (tábornokok) között kommunikációs kapcsolat volt. „A koalíciós katonai vezetőkkel közöltük, hol vannak a vörös vonalaink, beleértve a földrajzi kijelölést is. A támadást követve kiderült, hogy ezt a vörös vonalat nem lépték át.”

Az USA és Oroszország között van egy úgynevezett konfliktust elkerülő telefonvonal, kommunikációs csatorna, hogy a véletlen történő összecsapás elkerülhető legyen. Az ország egy túlzsúfolt háborús területté vált, ahol több országnak is vannak csapatai, akik egymástól eltérő érdekeket védenek. Úgy tűnik a telefonvonalat a hétvégi támadás előtt használták. Az, hogy a két oldal megtárgyalja bizonyos célpontok elfogadhatóságát, teljességgel szokatlan.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

A honlap válságról

 

Hálás vagyok azoknak, akik anyagi áldozatot hoztak, hogy a honlap fenntartásának lássak értelmét. Hogy érezzem azt, ez nem egy ember erőfeszítése, mások is látják értelmét (és áldozatot is hajlandók hozni érte) egy 10 év alatt kiforrott vitafórum fenntartásának. A 30.000 forintnál jóval több jött össze, amin nem pipadohányt fogok venni, hanem a honlapra költöm. Bizonyára észrevettétek, hogy már semmi se működik a widgetek közül. Ráadásul a honlap emblémája egy igen jó csöcsű nő, akitől nem vagyok képes megszabadulni. Saját avatarom sincs.Szóval van min ügyködnöm. Egyenlőre még nincs meg az, aki kisegít, de abban biztos vagyok, hogy nem lesz olcsó. Ha 30 évvel fiatalabb lennék, persze belevetném magam új ismeretek megszerzésébe, de ez ma már nem megy. Arra is kell ügyelnem, hogy ha én lelépek a honlap fenn tudjon maradni. Ezért Évát fel kell készíteni a munka továbbvitelére. Szerkeszteni persze tud, de van még más tennivaló is. Még egyszer köszönet az összefogásért.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2506) Intelligens tervező története

Tibor bá’ online

 

~at500Az ügy azzal kezdődött, hogy Darwin 1859-ben kiadta A FAJOK EREDETE című könyvét, és ezzel megalapozta az evolúciós elméletét, aminek alapja a „természetes kiválasztódás”. Az elmélet egyetlen „szépséghibája”, hogy nem fér össze a Bibliában leírt teremtéssel, amit a papok mind a mai napig nem bocsátanak meg neki.

Az első kimagasló szenzáció a Tennessee államban, 1925-ben zajló, úgynevezett „majomper” volt, amelyben John Scopes biológia tanárt vádolták törvényszegéssel, mert diákjainak tanítani merte Darwin elméletét a törvényes tiltás ellenére. Scopest természetesen elítélték, a törvényt pedig 42 évvel később, csak 1967-ben változtatták meg, amikor az evolúciós elmélet már 108 éves volt. Hiába na, isten malmai lassan őrölnek!

Olyannyira, hogy a teremtésben hívők követelték saját elképzelésük, vagyis a bibliai Genezis (teremtés) tanítását is, mint az evolúció egyik alternatíváját. A tantárgy neve „creation biology” és 1983-ban látott napvilágot. Csakhogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság 1987-ben megtiltotta a „teremtés biológiájának” a tanítását, aminek alapja a „vallások távol tartása az iskoláktól” elnevezésű törvény. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a Legfelsőbb Bíróság szerint a teremtés-biológia nem tudomány, hanem alapvetően vallásos hit.

A teremtésben hívők természetesen ebbe nem nyugodtak bele és újfent támadásba lendültek. Ez alkalommal Kansas állam Oktatásügyi Minisztériuma döntött úgy, hogy állami iskolákban a biológia órákon tanítani kell az Intelligens Alkotó (más fordítás szerint: a Tudatos Tervezés) elméletet is, és rá kell mutatni, hogy a darwini evolúció távolról se bizonyított. Ugyanis – így az ID hívők – az élő teremtmények túl komplikáltak ahhoz, hogy ID nélkül evolválhattak volna. Cseles! Tehát, nem vonják kétségbe az evolúció létezését (nehéz is lenne), de az evolúciót egy ID irányította a helyes irányba. Más szavakkal az ajtón kitessékelt isten visszajött az ablakon át. Ehhez azonban a „tudomány” definícióját: „jelenségek természetes magyarázatának keresését” ki kellett bővíteni a spekulatív intelligens alkotóval.

2004-től Kansas államhoz tartozó Dover járás iskoláiban a biológia órák alatt ki kellett hirdetni az intelligens alkotó létezését. Ez ellen 11 szülő tiltakozni kezdett, hogy bár az amerikai alkotmány az egyházakat különválasztja az államtól, az iskolák az ID segítségével becsempészik a vallást az oktatásba. Megoldás, egy újabb per. Ítélethirdetés 2006 januárjában volt.

Nézzük, mint háborodott fel a 11 szülő. Az Oktatásügy kiadott egy „kiáltványt”, amit a biológia tanárok nem voltak hajlandók felolvasni a tanulók előtt. Ezért az iskolák különböző adminisztrátorai olvasták azt fel, íme:

„A Pensilvániai Tudományos Akadémia előírja, hogy Darwin elméletét tanítani kell, ami egyúttal érettségi tétel is. Azonban Darwin elmélete csak egy feltételezés, amihez további bizonyítékok megtalálására lenne szükség. Ugyanis egy feltételezésen nyugvó elmélet még nem bizonyosság. Darwin elmélete összefüggéstelen, abban hézagok vannak, amik bizonyításra várnak. Az intelligens tervező az élet eredetének egy olyan magyarázata, ami nem egyezik Darwin nézetével. Az iskola könyvtárában megtalálható a „Pandák és emberek” című könyv, amiből az érdeklődő diákok megismerkedhetnek az intelligens tervező létezésének a tényével. A diákokat arra bátorítjuk, hogy mindenfajta elmélettel kapcsolatban legyenek nyitottak. A fajok eredetének ismertetését az iskola meghagyja a szülőknek.”

Szóval, mi ez az „intelligens tervező”? Ez kérem az „isten” szinonimájaként használt kifejezés és arra utal, amit már Paley tiszteletes is állított, hogy a világ magán viseli egy intelligens lény keze nyomát. Darwin pedig menjen a pokolba. A dologban az a szomorú, hogy a 2005-ös felmérések szerint az USA lakósságának 50 százaléka egyszerűen nem fogadja el az evolúciót, amit mindössze egy nem bizonyított feltételezésnek ismer el. A Tudományos Akadémiának erre az volt a válasza, hogy a biológia tanítása Darwin nélkül olyan, mint a történelemoktatás George Washington nélkül.

A félreértések elkerülése végett a „Mi volt előbb isten, vagy Ősrobbanás” végkövetkeztetése egy „teremtő Isten” valószínű léte, aki olyan kezdeti feltételeket teremtett, ami predesztinálja az élet és az intelligencia kifejlődését. Én magam a Bibliában leírt „teremtést” egy primitív mesének fogadom csak el. – Különben a pert az ID hívők elveszítették, de nem adták fel. 2008. Májusában az ID hívők hazánkat is „megtámadták”, és nem teljesen sikertelenül, amit a hozzászólások fognak bizonyítani. 😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2506) Klíííííma

Tibor bá online

 

Ma, vagyis tegnap, április második dekádjának a végén, Budán 26°C volt. Igen, tudjuk, egy földrajzi helyen tapasztalt szélsőségek semmit se jelentenek. Tegnap Észak Amerikában 70 cm hó esett egyes területeken. De mégis. Gyerekkoromban az a sláger járta, hogy „májusban az orgona virágzik” miközben, amikor a kapunál vártam, hogy a motor kinyissa, észrevettem, hogy a vadon kinőtt orgona virágfürtjének fele már nyitva van. Egészen biztos vagyok benne, hogy 1936-ban nem volt nyitva, se 20-30 évvel később. Marha meleg lesz a (magyar) június? Mit lehet tudni?

A tegnapi napon az Aerctic Data Archive System szerint az Észak-sarki jég kiterjedése 12.940.000 km2 volt, 60.000 km2-el kevesebb, mint ezen a napon bármikor. Nem kiragadott nap, mert előtti napon ez az értéke 70.000 volt, még előtt 150.000. Azonban egy héttel korábban ez az értéke -170.000 volt, de úgy tűnik az idei évben a jeges terület egy kicsit kevesebb, mint bármikor. Ennél is fontosabb, a jég vastagsága drámaian csökken. Ezért van az, hogy Sam Carana szerint szeptember közepére a jég teljes eltűnése nem kizárt. Ha bekövetkezik, nagy baj van, mert a 2026-os „világvége” nagyon valószínűvé válik. Valószínűvé, de nem biztossá, mert arra még kell várni legalább egy évet.

Hogy te is be tudj kapcsolódni a találgatásba, ehhez még hozzá kell tenni, hogy pillanatnyilag a La Nina utolsó perceit éljük. Tudod, La Nina az El Nino ellentéte, vagyis a megszokottnál hűvösebb. A megszokottnál hűvösebb és mégis rekord kevés jég? Ráadásul úgy néz ki, hogy ősztől megint El Nino lesz, ami azért is furcsa, mert múltbéli tapasztalatok szerint ilyen gyorsan, egy év kihagyásával, nem illik nekik egymást követni. De ha tényleg bejön, akkor a 2019 adatai valószínűleg 2026-ot komoly mértékben valószínűsítik.

PS: Geri! Könnyen lehet, hogy a tárhely költség hozzájáruláson sikeresen végrehajtott spórolásod másvilágra történő átcipelésének lehetetlenségét személyesen fogom látni 2026-ban. 😀 (dajtással együtt)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

Kedves honlaplátogatók

A tárhely bérlést április 25-ig meg kell újítani. Az összeg 30.480 Ft. Fejből (nem emlékezetből) mondhatom, hogy amióta a home page-en fel van tüntetve a bankszámla számom egy árva forint támogatást se kaptam. Az, hogy honlapfenntartása napi minimum 8 órát elvesz az életemből, már megszoktam, de hogy még én finanszírozzam sokak szórakozását, az már nem fér bele önfeláldozásomba. – Most jön a csattanó. Ha egy hét alatt nem jön össze 30.000 forint, akkor megszűnik az értelmes emberek vitafóruma.

U.i.:A VIP előfizetők természetesen továbbra is megkapják a vállalt fordításokat.

Címem: evatibor # t-online.hu

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2505) Mi tesz egy nőt boldoggá?

Tibor bá’ online

A kérdésre a választ természetesen maguk a nők szeretnék tudni, mert a férfiakat a téma egyáltalán nem érdekli. Az egyike az első nőknek, aki megpróbálta megadni rá a választ Gabrielle Émilie du Châtelet (1706-1749) tekinthető, aki többek között Voltaire szeretője volt (a csendben tűrő, megértő férj mellett). Ez a kiváló nő egy személyben volt anya, szerető, feleség, matematikus és a newtoni gravitáció híve, szembehelyezkedve ezzel a Francia Tudományos Akadémia hivatalos nézetével. Immanuel Kant szerint egy ilyen nőnek nyugodtan lehetne szakálla is, míg Voltaire mindössze egyetlen egy hibájára mutatott rá, mármint, hogy nőnek született. 43 éves korában akaratán kívül teherbe esett, amit halálos ítéletnek könyvelt el, és jóslatának megfelelően a későn jött szülésbe bele is halt.

A fenti bevezetésre mindössze azért került sor, mert Émilie du Châtelet a maga nemében egyedülálló tézist írt „Vita a boldogságról” cím alatt. Véleménye szerint az „Igazi boldogság elengedhetetlen feltétele az érzékenység az illúziók iránt. Mivel élvezeteink legnagyobb része az illúzióinak köszönhető. Boldogtalan az, akinek nincsenek illúziói.”

A fenti mondat – igaz, hogy franciául – de mégiscsak 300 éve lett papírra vetve. Hogy állunk ezzel mostanában? Szóval a feminizmusnak köszönhetően a nők fel lettek szabadítva a rájuk rótt szexuális szerep alól, diplomát szerezhetnek, jövedelemszerző kapacitásuk megnőtt, gazdaságilag függetlenekké váltak, a születésszabályozás rendelkezésükre áll, bármilyen munkakört megszerezhetnek maguknak – beleértve az USA elnöki székét is – azaz a nők kilátásai a boldogsággal kapcsolatban, sohase voltak ennél jobbak.

Csakhogy közbelépett egy paradoxon. Nemrég elvégzett felmérés szerint a nyugati társadalmak nőnemű állampolgárai szerint a nagy boldogság megvalósulása elérhetetlenebb, mint valaha. A felmérők legnagyobb meglepetésére ma a nők kevésbé boldogok, mint a múlt század hetvenes éveiben, amikor boldogabbak és elégedettebbek voltak, mint a férfiak. Napjainkban ez pont fordítva van.

A férfiak egy része vigyorogva állapítja meg, kellett nektek feminizmus. De persze nem erről van szó, mert a legtöbb nő hallani se akar a korábbi női szerep visszahozásáról. Arról se lehet szó, hogy ez a relatív boldogtalanság a férfiak kényelmesebbé válása mellett, a nőkre háruló kettős műszak kialakulásához vezethető vissza. Ugyanis a felmérések szerint a nők napjainkban egy hét alatt pont annyi órát töltenek el munkával, mint a hetvenes években, igaz, tevékenységük nagyobb százalékát házon kívül végzik. Ami közben a férfiak lényegesen több házimunkát látnak el, de természetesen még mindig csak töredékét a szükségesnek. Igaz a főzés és takarítás nagyobb hányadát kiadják besegítőknek, vagy egyszerűen nem végzi el senki. (az USA-ban a lakosság 26 milliárd dollárral költ többet éttermekben, mint az élelmiszerüzletekben).

Ennek ellenére a férfiak kevesebb időt fordítanak a „kellemetlen” dolgokra, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A nők még mindig heti 23 órán át foglalják le magukat „kellemetlen” tevékenységgel, ami 40 perccel több, mint amennyi a férfiaknak kijutott 40 évvel ezelőtt. Ma viszont egy kerek másfél órával több jut nekik belőle, mint a férfiaknak. Ráadásul, lelkük mélyén bűntudattal viaskodnak. Hogy miért?

Vegyünk egy tipikusnak mondható példát, Ms. Smithet. A hölgy mondjuk negyven éves, és reggel szélsebesen készíti a reggelit 4 éves kisfia számára, miközben mobilját a fülébe dugja és a szája előtt éktelenkedő mikrofonba válaszolgat türelmetlen főnökének, mert egy fontos ügyfél 9-re érkezik és az anyagot előtte még át kell nézni. Ms. Smith bekap egy falatot, kisfiát a hóna alá kapja, és rohan vele az óvodába, majd bevágtat az irodába. Útközben leállítja a rendőr, mert a BUS sávban haladt, de sikeresen veszi az akadályokat és az ügyfél is leadja a rendelést. Ebédszünetét arra használja fel, hogy begyűjti a csemetéjét és a bébiszittert, majd mindkettőt hazaviszi. A munkahelyére visszatér és sötétedésig dolgozik egy új projekten. Ezek után hazatép, összecsap egy gyors vacsorát, egy félórácskát játszik a gyerekével, majd az ágyba dugja, ahová ő maga is beszédül és próbálja magát annyira kipihenni, hogy másnap reggel elölről kezdhesse az egészet.

Ms. Smithnek bűntudata van, mert a bébiszitter tízszer több időt tölt gyermekével, mint ő; bűntudata van, mert nem jut ideje kultúrára, a fenébe vele, egy könyvet nincs ideje elolvasni; bűntudata van, mert az anyjától állandóan azt hallja mit „kellene csinálnia”, miközben az unokáját hétvégén elviszi kirándulni; bűnösnek érzi magát, mert sose jut ideje a porszívózásra; és persze azért is bűntudata van, mert elalvás előtt szembe kell nézni férje csalódott arckifejezésével is.

Mindeközben Ms. Smith úgy tudja, hogy szerencsésnek érezheti magát, hiszen van egy gyönyörű gyereke, egy fantasztikus állása és egy kedves, megértő férje, aki szereti. Ennek ellenére őszintén úgy érzi, hogy valójában boldogtalan. Elvesztette az örülni tudás képességét.

A példának kiragadott Ms. Smith 13 éves volt, amikor szülei szétváltak és anyjának 45 évesen kellet munkát keresnie. Egy szenvedés volt az életük. Ekkor elhatározta, hogy vele ez nem történhet meg, sose fog abba a helyzetbe kerülni, hogy gazdaságilag ki legyen szolgáltatva egy férfinek, meg kell teremtenie saját karrierjét. Mi tagadás, fogadalmát be is tartotta. Karrierjének kiépítése mellett lett egy férje, de amit ma legjobban szeretne, otthon maradni és egész nap együtt lenni gyermekével.

Tanulság? A nők sikeresen kitörtek abból a ketrecből, amiben évszázadokat töltöttek el, és ma mindent megpróbálnak, hogy valami módon visszafordítsák az idő kerekét”.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy Ms. Smith el kívánja törölni a nőmozgalom eredményeit. Csupán egyszerűbb életstílust szeretne, egy kisebb házban, olcsóbb életvitellel. Dehogy akar visszamenni a „ketrecbe”, mindössze élvezni szeretné az élet elröppenő pillanatait. Nagyszerű dolog, hogy van lehetőségünk választani, de ez egy kétélű fegyver, mert a választási lehetőség csak látszólagos.

Az emberi boldogság mérése nem egy könnyű feladat. Nincs olyan boldogságmérő készülék, amit be lehet rakni a hónunk alá, majd tíz perc múlva leolvashatjuk az eredményt. A kutatók vért izzadva próbálják megtalálni a megfelelő tesztelést. Ha az embereknek felteszik a kérdést, milyen boldognak érzik magukat egy tízes skálán, furcsa eredmények jönnek ki. Az megkérdezettek nem azt válaszolják, amit éreznek, hanem azt, amit szerintük hallani szeretne a kérdező.

A férfi-nő relációt az is megnehezíti, hogy a „boldog vagy-e?” kérdésre a férfiak egyszerűen „Igen-nem” választ adják. A nők esetében a válasz 2-3 összetett mondatban adható csak meg. Ennek ellenére az alapos elemzések egyértelműen jelzik a nők boldogság érzete 1972 óta kimutathatóan csökkent, és ez az eredmény független a családi állapottól, iskolai végzettségtől és a munkahelytől. A legnagyobb meglepetést a kutatók szerint az okozza, hogy objektív mércével mérve a nők életminősége növekedett, ami logikusan jelenthetné a boldogság tudatuk emelkedését is, ami viszont nem következett be.

Meg kellet tehát közelíteni a témát egy másik oldalról. Kiderült, hogy a középkorú nők több időt töltenek fizetett állásokban, többet gondoznak időseket, és több időt töltenek a TV előtt. Viszont kevesebbet főznek, vasalnak, takarítanak, élnek társas életet és olvasnak, a hatvanas évekhez viszonyítva. Ezzel szemben a férfiak kevesebb időt fordítanak olyasmire, amit kényelmetlennek ítélnek. (Mondhatjuk azt, hogy okosabban élnek?).

A nők több időt töltenek bővebb értelmű családjukkal és barátaikkal, de ezt a tevékenységet fárasztóbbnak tartják, mint a férfiak (ami nem csoda, mert közben gyerekekre és idős rokonokra kell figyelniük).

Nem könnyen magyarázható, hogy a férfiak élvezik, ha idős szüleivel együtt lehetnek, míg a nők ezt a tevékenységet kellemetlenebbnek tartják, mint a mosást. A kutya talán ott van elásva, hogy a nagyobb választási lehetőség a nők számára egy választási kényszert jelent, amit kellemetlenségnek élnek meg. A nők egyszerűen nincsenek hozzászokva, hogy dönthetnek és az új „feladattal” nehezen birkóznak meg. Röviden, a nők utálnak dönteni.

A nagymamák szerint a több lehetőség közti választásba belebetegszik az ember. Nagy igazság lehet benne, mert a mai nők félnek, hogy rosszul választanak, és az eredeti választásukat nem változtathatják meg.

Számtalan nő kitűnően érzi magát a megteremtett karrierjében, és csak 50 tájékán döbbennek rá, hogy valami hiányzik az életükből, vagyis a gyerek, persze akkor már késő. Személyesen nem is egy nővel vitattam meg ezt a témát, akik átütő magabiztossággal mutattak rá a mai fiatal generáció elfogadhatatlan magatartására, és tucatjával hoztak fel példákat ismeretségi körükből, ahol a huszonéves gyerekek életvitele és viszonya a szülőkhöz egyszerűen elfogadhatatlan.

A válaszom minden esetben az volt, hogy a gyermekeivel kínlódó szülők panaszai valóban indokoltak, a rengeteg gond, amit ezek a „gyerekek” okoznak tényleg méltánytalan, de a gyermektelen idős házasok (vagy akár szingli nők és férfiak) nagy része szívesen vállalná át ezeket a gondokat. Némi cinizmussal azt mondhatnám, az ember nem azért vállal gyereket, mert az a felhőtlen boldogság záloga, hanem azért mert idős korban megóv az elviselhetetlen epekedéstől.

Visszatérve a középkorú nők problémáihoz, a helyzet az, hogy a könnyítések mellé felsorakoztak az új keletű kötelességek. Az iskolák sokkal jobban támaszkodnak a szülők besegítésére, mint régen. Az iskolai programok keretein belül elvárják, hogy az anyukák szendvicseket készítsenek, kirándulásokon részt véve, segítsenek a fegyelmezésben, gyűjtsék a papírt, stb. Otthon menedzseljék a család E-mail forgalmát. Külső megjelenésükkel tartsanak lépést a baráti házaspárokkal, ami konditermet, fodrászt és hasonló, időigényes elfoglaltságot jelent.

Gyanítom, hogy a nők relatív boldogtalanságát maguknak köszönhetik. Végeztek felméréseket tinédzser lányok között, mi számukra a legfontosabb? Egy sikeres állás? Közeli kontaktus barátnőikkel? Családalapítás? Csinosnak maradni jó cuccokban? A meglepő válasz: valamennyit együttesen bezsebelni. Régebben volt a lányoknál egy fontossági sorrend. Manapság ilyen nincs. Mindent akarnak egyszerre.

Talán a kereskedelem az, ami nyakunkba zúdította a választási lehetőség kimeríthetetlenségét. Menjünk el egy elektronikai áruházba. 20 éve egyetlen porszívót lehetett kapni a „Rakétát”, ma ha nincs 50 különböző méretű, színű és persze árú porszívó, akkor egy se. Na igen a nagyobb választék jó, de a végeláthatatlan választék nem szabadságot jelent, hanem lebénulást. Lassan a kereskedelem is ráébred. A túl nagy választék lebénítja a vevőt, és kevesebbet vásárol.

Ugyan ezen az elven nyugszik a nők életmód kiválasztása is. Ha a vevő vásárlás közben átlép lebénulásán és vesz valamit, otthon kétségek fogják zaklatni, jól döntött-e? És az alternatív döntés lehetősége napokon át kísérti a vevőt, ami végül oda vezet, hogy megbánja tettét. Kvázi bűntudatra ébred. Ez történik az életével szabadon rendelkező nőkkel is. Nincs házassági kényszer, elvárás meg ilyesmi. Aztán jönnek a kételyek, helyesen döntöttem-e?

Hogy miért tűnik a múlt szebbnek, élvezhetőbbnek? Hogy miért boldogabb az ember a nagyobb szegénységben? A válasz kézenfekvő. Mert kisebb választási lehetőség, kisebb elvárások mellett, kellemesebb meglepetések érhetik. Ezért van az, hogy a világot felölelő felmérés szerint Nigériában élnek a legboldogabb emberek. Ezzel szemben Magyarország a legboldogtalanabb ország a világon. Hogy miért? Most már az olvasó is tudhatja a választ. Mert itt voltak a legnagyobbak az elvárások.

A Kádár korszakra az ország legnagyobb része nosztalgiával tekint vissza Pedig ma jobban élünk, mint akkor, de nem okozott gondot, hogy melyik utazási irodával menjünk és hová, mert csak az IBUSZ volt és Leningrád, vagy maradt a Balaton. Nehéz úgy csapvizet inni, hogy a hipermarketekben hegyekben áll a különböző italok halmaza. A vasárnap délelőtti Trabant mosogatás kielégítőbbnek bizonyult, mint az alacsony törlesztő részlettel hozzánk vágott nyugati kocsik egyike, amiket tízezer számra vesznek vissza részletfizetés elmaradása miatt.

De térjünk vissza csak a nőkhöz, akiket maximalizálással támadnak meg a ránctalanító krémektől kezdve a szilikon feltöltésig. Hogy lehet boldog az, akinek ennyi lehetőség áll nyitva és naponta kénytelen választani. A férfiaknak fel se tűnik, hogy húszféle női magazin 100 oldalakon át ad tanácsot nőknek az égvilágon mindenre. Csoda, ha a nők túlnyomó többsége úgy érzi, hogy messze nem kap meg mindent, amit megkaphatna. Hogy lehet ilyen körülmények között boldognak lenni?

Persze van más tényező is. A férfiak racionálisabbak, inkább gondolkodók. A nők ezzel szemben érzékenyebbek, és inkább gondoskodók. A nők inkább gondolnak a boldogságra, a férfiak el vannak magukban. A nők a család spirituális igényére figyel és aggódik miatta, a férfi „csak” az anyagiakról gondoskodik. Ez mellett a férfiak hagyományosan kevésbé voltak boldogok, mint a nők és most, hogy a nők beléptek a férfiak világába, törvényszerűen elvesztették a korábbi boldogságot kiváltó okokat. Természetesen az is lehet, hogy az egész csak illúzió. A régi időkben óriási társadalmi nyomás nehezedett a nőkre, hogy megjátsszák a boldogságot, akkor is, ha nem voltak azok. Legyenek.

Itt térek vissza Émilie du Châtelet tézisére, talán a nők maguk mögé tetették az illúziójukat és csupán őszintébbek lettek.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2504) AZ ELSŐ NAP

“Az időfizika világkép múltban, és jelenleg is folyamatos változásban van, nem tükrözik a tudomány mai állását!
Itt minden a holnapról és a távolról szól.
Jó olvasást, és gondolkodást mindenkinek” (dajtás)

Milyen az idő szerkezete?

 7. Az első pillanat előtt… 

Az öröktől fogva létező anyag materialista elképzelése nem több egy minden további összefüggést nélkülöző elszigetelt kijelentésnél, amit érdemi jelentőség nélkül lehet tagadni és védelmezni egyaránt. Nem szolgál alapjául a világ ismert törvényszerűségeinek, ténylegesen nem is illeszthető közéjük. Nem logikai- vagy ténykérdés, még ha fabrikálhatok is mellette szóló érvek; mint ahogy ellene is. Végső soron ugyanolyan soha nem igazolt alaptétel, mint az anyagelvűség hívei által irracionálisnak bélyegzett „Kezdetben teremté az Isten…” kinyilatkoztatás. (Aminthogy az Isten teremtette világot valló atomfizikusok sora toldozgatta ugyanazt a tudományos épületet, mint amelyiket az anyaghoz sírig hű kollégáik…)

A rendszerépítő igénnyel megalkotott kozmogóniai elméletek közül a talán legáltalánosabban elfogadott, a végtelen kis pontba sűrűsödött anyag ősrobbanását teremtő okként meghatározó teória minden igyekezete ellenére sem a kezdetet vizsgálja. A „Big-Bang” a már létrejött Univerzum első pillanatait kísérli meg leírni, néhány meglehetősen önkényesen kiválasztott tényezőből visszakövetkeztetve, az egyetemesség igénye és lehetősége nélkül.

Mi azt vizsgáltuk, hogy mi lehetett abban az esetben amikor valójában még semmi sem létezett, és ha létezett valami a fizikai tér és a fizikai idő megszületése előtt, akkor az milyen tulajdonságokkal rendelkezett, rendelkezhetett-e egyáltalán.

Mi az, ami kielégíti a teremtés pillanatának szigorú feltételeit, hogy világunk ismert törvényszerűségei valóban e teremtő pillanat okozataként működhessenek? Mi lehetett a kezdet kezdete, a Káosz, a purusa, a víz – a világ előtti valóság?

 8. Az önmagába zárt létezés

Világunk tér-idő szerkezetében a három térbeli kiterjedés értelmezhetetlen az idő dimenziója nélkül. A LÉTEZŐ-t, legyen bármilyen alakú, anyagú, kiterjedésű, bonyolult vagy egyszerű, mindenekelőtt időbeli kiterjedése teszi valóságossá. Hiába készült egy asztal a fellelhető legkiválóbb faanyagból, hasztalan a megmunkálás gondossága és a faragványok kidolgozottsága – ha az az asztal egyetlen pillanatig sem létezik.

És ha a térbeli kiterjedések csupán függőségben álló következmények, az idő vajon miként írható le önálló dimenzióként?

Mit jelent maga a létezés – fizikai értelemben?

Ha a tér-idő négy dimenziójából elhagyjuk a három térbeli kiterjedést, egy egydimenziós képződményt kapunk. Értelemszerűen: időteret, az idő egydimenziós terét. Egyetlen tulajdonsága a létezés, mely létezés a múltból a jövő felé tart.

Ez a vektorszerű félegyenes a múlt végtelenéből érkezik, végpontján pedig a jelen halad. Ez a pont, amelynek fizikai mozgása abból áll, hogy létezése folyamatosan a múltjává alakul át: a JELENPONT.

A jelenpont – a jelen – egy végtelenül rövid rész, tényleges kiterjedés nélküli pont ebben az egydimenziós időtérben, egyfajta képzeletbeli határ, ami a múlt eseményterét elválasztja a jövő fiktív eseményterétől. Itt különbséget tettünk az IDŐTÉR, azaz magának a szóban forgó dimenziónak a végtelentől a végtelenig nyúló egy dimenziós tere, és a már „megtörtént múlt” ESEMÉNYTERE között. Az eseménytér a mindenkor aktuális jelennél ér véget.

Az eseményteret kétféle szempontból vizsgálhatjuk. Objektíven, mint az előző leírásnál tettük; ám ez nem csaknem célravezető, de indokolatlan is, hiszen a létezés fizikai valósága nem rendelkezhet semmiféle kitüntetett, és rajta kívül található megfigyelőállással.

Úgyhogy nem marad más választásunk, mint hogy a rendszert, mint szubjektumot, önmagához viszonyítva vizsgáljuk.

Szubjektíven – a jelenpont „szemszögéből” – szemlélve az esemény teret, az idő szerkezete alapvetően másmilyennek mutatkozik: SZFÉRIKUS EGYDIMENZIÓS TÉR-ként jellemezhető.

Nézzük, miből adódik ez a változás?

 • Önmagához képest nyilvánvalóan értelmezhetetlenné válik irányultságról beszélni;
 • Természetesen a jelen is egy helyben áll, nem végezhet semmiféle mozgást, hiszen most éppen a jelenpont van a „megfigyelő” helyzetében. Következésképp a rendszer „origójában” kell lennie, és ezt a pontszerű (0 dimenziós) jelent a szférikusán táguló eseménytér, azaz a múltja veszi körül.Mivel létezésének eseménye minden irányba egyformán terjed, így egy kiszemelt MÚLTSZFÉRA(MÚLTHÁRTYA) minden eleme, minden pontja azonos pillanatot jelöl a kiválasztott (kvantált) felületen.

Az ilyen rendszer hozzáférhetetlen és örökösen homogén, koncentrikus szubjektum. Tere a múlt eseménytere:végtelen szférikus l dimenziós tér. (Végtelen, mert a múlt végtelenéből érkezik.)

 A megközelíthetetlen jelen

De hol is található valójában a jelen? Kezdjük ennek megközelítését – egyelőre – egy anyaghoz kötődőpéldával!

Ha két megfigyelő egymást szemléli, a közöttük lévő távolság miatt csak egymás múltját tapasztalhatják,mivel a róluk egymásnak hírt vivő fény is véges sebességgel halad. (A múlt terjedési sebességét a fizika a fény sebességéhez – mint abszolút sebességhez – kötötte.)

Annyi máris nyilvánvaló, hogy képzeletbeli megfigyelőink számára semmilyen módon sem tapasztalható az őket körülvevő világ jelene, mert – lévén kiterjedéssel rendelkező objektumok – mindig bizonyos távolság választja el őket vizsgálódásuk tárgyától. Ez a megállapítás akkor is igaz marad, ha megfigyelőinket tetszőlegesen közelítjük egymáshoz.Szubjektív, saját jelenük (a SAJÁTIDŐ) mindig a megfigyelők sajátja marad, bennük található.

Lépjünk tovább ezen a logikai úton!

Mivel a jelen minden szubjektum sajátja, legkevesebb annyi jelennek kell léteznie, amennyi a szubjektív megfigyelők száma. Ez a megállapítás természetesen minden kiterjedéssel rendelkező tárgy esetében érvényes. Haa képzeletbeli megfigyelők csupán egy nukleonnyi méretűek, továbbra is képtelenek megtapasztalni a másik jelenét, híradásuk csakis egymás múltjáról lehet, bármennyire közeli múltjáról is.

Következésképp minimum annyi szubjektív SAJÁTIDŐTÉR létét kell feltételeznünk, ahány részecske található a Világegyetem egészében. Az abszolút idő – és tér – fogalma logikai képtelenség!

Az előzőekből fakadóan a Világegyetem jelenségeit csak egymásba ágyazott, egymással kapcsolatba lépett szubjektív sajátidőterek komplex történéseiként lehet bemutatni. Most az a feladatunk, hogy feltárjuk ennek az új,de legalábbis új oldaláról megmutatkozó világnak a további logikai struktúráit!

 10. Az Őskáosz

Kiindulási alapunk tehát, ez a komplex n-szer egy dimenziós mező. Az alaphelyzet az, hogy „végtelenül” sok szubjektív és egymástól független sajátidőterünk van, és mindegyik origójában ott gubbaszt a saját jelene, szférikus szubjektív – önmagához viszonyított – környezetében, létezésével folyamatosan generálva, múltjának táguló eseményterét.

A szubjektív terekben minden esemény szubjektíven történik. Minthogy a jelenek elérhetetlenek egymásszámára, az „események” is máshol és máshol, azaz inkább máskor és máskor történnek egymás időterében; az egyik sajátidőtérben „közelebbi” egy bizonyos esemény, a másikban „távolabbi”.

Tekintettel arra, hogy ezúttal a létezés eseményéről van szó, a jelenpontok is annyi helyen vannak egymásidőterében, ahány „időszámítás” – adott saját múltnak a saját jelentől való távolsága – értelmezhető az adott helyen.

Ezek az ős-időterek időtlen idők óta léteztek, és továbbra is változatlanul léteznek. Szubjektivitásuk miatt mindig koncentrikusan szférikusak, és semmiféle változás nem történik velük. Szubjektíven és „örökösen” autonómok maradnak.

Tételezzük fel, hogy ezek az időterek megszámlálhatóan végtelen számban léteznek, ma már többnyire egymásba-ágyazottak, „hátrahagyott” – őket elhagyó – eseményterük (a múltjuk) ugyancsak beláthatóan (megszámlálhatóan) végtelen.

Ilyen lehetett a kezdeti világűrős, mely mentes volt mindenféle energiától, és nem voltak benne anyagi részecskék.

Ez a valódi űr, amiben még nincs semmi, ami mai szóhasználatunk szerint „valaminek” nevezhető. Csak a 0dimenziós (kiterjedés nélküli) jelenpontok, és (a sajátidejükben) szférikus múltjuk.

A sajátidőterek tágulási tendenciáit nevezzük E-nek (EXPAND), amely a kozmosz mértékegység nélküli alapmértéke.

 11. A semmi sokfélesége

Vizsgáljuk meg, elegendő lehet-e logikailag a teremtéshez, az anyagi világ létrejöttéhez ez az egyetlen tulajdonságuk, hogy tudniillik szubjektíven szférikus egy dimenziójukban tágulnak!

Az eddig leírtak alapján látszólag maga a változatlanság tárul elénk. További tulajdonságokat és további törvényeket kell találnunk, amik nem jelentenek újabb szubsztanciát az idő mellett, de kiutat mutatnak – nekünk és a Világegyetemnek – ebből az esetleges zsákutcából!

Kétségtelen, hogy időtereink önmagukban, és önmagukból vizsgálva valóban mozdulatlanok. De ha továbbra is következetesen alkalmazzuk szemléletmódunkat – az egyetlen lehetséges szemléletmódot! –, rá kell döbbennünk, hogy egymáshoz képest a jelenek bármilyen relatív mozgást végrehajthatnak ebben a tér nélküli „semmiben”.

(Gondolatmenetünkben itt csupán annyi változás történt, hogy a szubjektív vizsgálatot kiterjesztettük a többi szubjektum felé is; az „önmaga szemszögéből önmagától” az „önmaga szemszögéből a többi”-ig.)

A látszólagos mozdulatlanság egy csapásra igencsak mozgalmassá válik: szubjektumaink ugyanis egymás hozviszonyítva irányultságot nyernek, mozognak, sőt, foroghatnak is! Ez a mozgás természetesen nem az általunk ismert fizikai térben játszódik le; abból adódik, hogy az időtereknek EGYMÁSHOZ KÉPEST eltérő irányultságuk, sebességük és perdületük lehet. Azaz – a szubjektivitás szükségszerű kiteljesítéseként – ezekkel a tulajdonságokkal lehet leírni, hogy milyennek látszik az egyik időtér egy másik időtér jelencentruma számára.

Mi történhet még ezzel a roppant zárkózott építőelemekből álló térőssel?

Szem előtt tartva a szubjektivitás és a relativitás követelményeit, az idő-rendszerek akkor kezdenek el létezni egymás számára, egymás időszámításában, azaz akkor realizálódnak egy – a kiindulási helyzettől függően eltérő – másik, virtuális viszonyított szinten, amikor táguló eseménytereik elérik egymást.

Az időszámítások akkor lépnek kapcsolatba egymással, ha táguló eseményterük elérte egy másik autonóm időforrás jelenét. Ez az esemény természetesen a legkevésbé sem változtatja meg a másik időforrást (mint szubjektumot), ám ez a pillanat valójában döntő változást okoz, minőségileg új tulajdonság jelenik meg a rendszerben: megszületnek a virtuális RELATÍV IDŐTEREK. A relatív időtér valamely szubjektív idő tere egy másik szubjektív idő terében (és természetesen a másik időtér is relatív időtér az egyik terében).

Az időforrások immár tehát mozognak – a többi időforrás szemszögéből. E mozgás meghatározásához szükségünk van egyfajta relatív sebességre, ezt dimenzionáljuk RV-ben (RELATÍVE VELOCITY).

Az RV viszonyszám, amely megmutatja, hogy az egyik időtér milyen „sebességgel” mozog a másikhoz viszonyítva. Ennek leírására szintén az E alapegységet használjuk, mint dimenziótalan alapmértéket. Az expand relatív sebességével közlekedő időterek esetén így RV = 1.

A múlttágulási tendencia felével „mozgó” relatív terek RV-je természetesen 0,5.

 

 

7 ábra: RV = 0.5

Vizsgáljuk meg behatóbban, miképpen viselkedhetnek a relatív időterek egymás megközelíthetetlen várában!Összegezve az eddigieket egyetlen következtetésre juthatunk: az időterek annyi helyen vannak, ahány másik időtér meghatározza őket, vagyis minden újabb „időszámítás” határával való találkozás a sodródásukat eredményezi.

Ilyenkor a jelenük radiálisán (a megérintett időszféra sugara mentén) sodródni kezd a másik időtér őket realizáló határán, mintha az végtelenül „kemény” lenne – annak E expandjától függően –, ugyanakkor továbbra is „áll” a sajátidejében.

Ez a relatív radiális sodródás mindannyiszor megtörténik, valahányszor egy másik időszámítás eléri a jelenpontot, a múlttér forrását.

Szándékosan kerüljük az időrendszer jövőterének taglalását, mert ennek hipertéri vonzatai egy másik könyv témakörébe vágnak, most csak megnehezítenék a magyarázatrendszer megértését.

Erről csak annyit, hogy a múlttér és a jövőtér ugyanott vannak egy szubjektív időrendszerben, ám egy másik dimenzióban, és ezeket a dimenziókat csupán egyetlen pont köti össze: a jelenpont. Ezen a közös ponton mint egy féreglyukon átfolynak egymásba.

Gondoljunk csak vissza a lineáris interpretációra, melynél a jelenpont a jövő felé tartott az esemény-egyenesen. Itt az átmenet nélküli, közvetlen folytatás, eseményterünk meghosszabbítása a fiktív jövőt jelentette, és ez az egyenes a jelenponton át vezetett. A szubjektív vizsgálat során ebből a lineáris rendszerből elvettük az irányultságot, ilyen módon torzult szférikussá, és így logikusan átfedésben lévővé is kellett alakulnia, mivel a jelenpontot helyeztük a szféra centrumába, mint a sajátidő forrását.

A fentiek természetesen kizárólag az időrendszer jövőjét jelentik, nem egy anyagi, netán perszonális objektum jövőjét. Az időtereket közvetlen összefüggésbe hozni, azonosítani, összevetni történeti vagy napi események egymásutánjával – egyszerűen badarság.

E kis kitérő után térjünk vissza időterünkhöz, és vizsgáljuk meg, milyen sajátosságokat fedezhetünk fel relatív birodalmában!

RV nem limitált, tehát a fénysebesség sem szab határt a számára; hiszen az időterek nem rendelkeznek tömeggel. Minthogy még tér sincsen, a forrásidők relatív realizációi még egészen mást jelentenek, mint a fizikából megszokott kapaszkodók. Gyakorlatilag igen sokféle realizáció jöhet létre, szinte tetszőleges sokaságú.

Ez a halmaz végtelen és táguló – de még nem „valami” a szó mai, fizikai értelmében. Nem részecske, és nem energia; ez az első pillanat előtti pillanat valósága, a tökéletesen transzcendens ŐSKÁOSZ!

Ez a Káosz. Ez a VÍZ. És ez a PURUSA.

Sok ókori szerző – illetve ókori szerzőnek tulajdonított, de korábbi forrásokra visszavezethető– művében olvashatunk a négy őselemről: a vízről, a tűzről, a levegőről és a földről. Egy primitív kor filozófusainak tudományos ismeret híján kiizzadt megalapozatlan agyfacsarása lenne csupán?

Akkor most tételezzük fel, hogy nem feltétlenül értendő szó szerint a tanítás; hátha csak hasonlatokkal van dolgunk! Ebben az esetben azt kell tapasztalnunk, hogy az előzőekben leírt Őskáoszt valóban a vízbe csepegő esőcseppek hasonlata írja le a legszemléletesebben, mindössze némi magyarázatot kellett hozzáfűzni. Találó emlékeztető, hiszen a szemléltetésnek ez a dinamikus modellje nem eszköz- és anyagigényes. A szférikus terek modellje, a káosz ingyenes szemléltetése a tanítványoknak.

Vizsgáljuk meg a következő őselemet is! A tüzet a görögök is, és más népek is gyakran behelyettesítették egy még érzékletesebb hasonlattal: a kígyóval. Szinte a világ valamennyi kultúrája alkalmazta, alkalmazza a kígyó, a sárkány képét, mint teremtésmotívumot. Az óind védikus könyvek egészen pontos meghatározást adnak. A neve Kálanága, azaz időkígyó. Más indiai terminológiák Rúdra istenről beszélnek, és meghatározásánál ismertetik a tachionok térszerkezetét, annak grafikusan könnyen elképzelhető, alapos leírásával együtt (Svétásvataraupanisad).

 

Fölötte nincs semmi, s alatta sincs más

Nincs nála kisebb és nincs nála nagyobb sem

……

Ő tartja a világot az Időben,

s elrejtezik az élők szíve mélyén.

Rajta függnek az istenek, égi szentek.

Lásd meg, és széttéped a Halál pányváját.

(Vekerdi József fordítása)

 A fenti upanisad („titkos tanítás”) nyilvánvaló időfizikai utalásokat tartalmaz. A magyarul sajnos csak töredékesen megjelent mű elgondolkoztatónál elgondolkoztatóbb tanításokat tartalmaz; időfizikai szempontból meghökkentően érzékletes leírásokat! Egy másik upanisad egy kiválasztott időteret említ, ami szintén az őskáoszból, a purusából alakul ki. Nem más lényegű, csak más tulajdonságú (viselkedésű) relatív szubjektumot…

Milyen lehet a mindenség felé utat mutató kiválasztott (kiválasztódott) relatív időtér, ami más tulajdonságokkal rendelkezik, mint az eddig tárgyalt szubjektív időterek?

A relatív időterek vizsgálata során újabb érdekességekre, és az ezekből fakadó változatosságra bukkanhatunk,ha tanulmányozni kezdjük az RV = l és az RV > l relatív sebességtartományok környezetét.

Az RV = l speciális eset, mivel itt a haladási sebesség megegyezik a terjedési sebességgel. Ebből az a különlegesség adódik, hogy a haladási irányból szemlélt időszámítás a jelenpont környezetében torlódik, így az gyakorlatilag végtelen múltat, mondhatni: időfalat tol maga előtt, amelyen csak az említett feltorlódás ideje alatt hatolhat át egy viszonyított relatív forrásidő. (8. ábra)

Az RV > l tartomány viszont több olyan meglepetést tartogat számunkra, amiknek érdemes több figyelmet szentelnünk. Azzal, hogy átlépjük a múltterjedési (relatív) határsebességet, jelenpontunk a jövő irányába tolódik, mivel ekkor előbbre tart az esemény terében, mint ahol saját múlttágulása folytán lehetne! (Az E, mivel ez alapmérték, természetesen nem változik, csak az RV, a relatív sebesség.) Látható, hogy az időtér ideje negatívvá, és kettős sűrűségűvé változott. A 8. és 9 ábrák alapján világosan megérthetjük a jelenséget.

 

 

 

 8 .ábra: RV = 1                                                                                      

 

9. ábra: RV > 1

 

 

Ennek kérdésnek a geometriai következtetéseivel mélyrehatóbban is foglalkoznunk kell!

Nevezzünk el minden nevezetes dolgot, hogy azután beszélhessünk róla! (Nomotetikus tevékenységünk elkerülhetetlen.) Az egész rendszer kúpos, de – egyelőre – középvonalas szimmetriát mutat. A kúp magasságvonala nem más, mint a rendszer eseményvonala, palástja a relatív forrástér eseményhorizontja.

Bár sajátidőnk nem kvantált, célszerű, ha kiemelt időpontokkal kvantáljuk, mert így egyszerűbben kezelhetjük. A folyamatosság (legalábbis a kezdeti meghatározások során) még követhetetlen lenne. Ezt átmenetileg elkerüljük azzal, hogy egyes kiemelt időpontok szféráit (ezek hosszirányú metszeteit) ábrázoljuk.

Az 7. ábrán látható, hogy ha képzeletben befelé haladunk egy RV < l relatív sebességű időtérbe, az időszférákat 0, 1, 2, 3, 2, l, 0 irányba léphetjük át (ha a centrumán átvezető egyenesen haladunk), és ez valamennyi 1-nél kisebb RV esetén hasonlóképp történik, csak RV-től függően más és más ritmusban szelünk át egy-egy kvantált időszférát. Vagyis virtuális relatív mozgásunk RV-függő.

Az ilyen típusú relatív időrendszereket nevezzük pozitív tulajdonságú időrendszereknek.

Az RV > l rendszerekben ez az időszféra-sorrend megváltozik, mert amikor képzeletben egy ilyen relatív időrendszer felé haladunk, majd frontálisan belépünk, itt 3, 2, 1, 0, irányában haladunk; tehát a belépéstől (a legelső határfelületi pillanatot kivéve) fordítva haladunk a relatív rendszeridőben.

Ebben az esetben NEGATÍV AZ IDŐ! Ez a helyzet látható a 9. ábrán.

Az ábra: tanulmányozása során azt is felfedezhetjük, hogy az időszférák kettős sűrűségi rendszert alkotnak, fénytani hasonlattal élve: kettős törésű a közeg.

Ugyanazon szférák első és hátsó fele egy-egy önálló sűrűségi faktort határoz meg. Ezek csak a rendszerfelszínén, a kúppaláston jelentenek azonos (és egy) sűrűséget, a rendszer belsejében ez a sűrűségi faktor mindig kettős! (és lehet hármas, vagy négyes is!!)

Az 10. ábrán egy nomogram formájában ábrázoltuk a sűrűségi faktorok kölcsönös alakulását az eseményvonalon értékelve. Ha erre az ábrára egy vonalzót fektetünk, úgy, hogy annak egyenese mindig áthaladjon a segédkör középpontján, akkor erről a nomogramról leolvashatjuk az aktuális RV-hez tartozó sűrűségi faktorok összetartozó értékeit.

 

 

 1. ábra: A határfelületi és a belső kettős sűrűség szemléltetése

 

 

11 ábra: Sűrűségi kúpok

 

Ennek megértését az 11. ábra: segíti elő, amelyben egy kiemelt relatív rendszer geometriai ábrázolásán keresztül a rendszer belső világát próbáltuk egyszerűsítve érzékeltetni. Az 11. ábra: azt sugallja, hogy a kúpos határfelületű rendszerben további kúpokat kell kijelölnünk, amelyeknek a képsíkunkra itt merőleges (tehát éléről látszó) alapköreinek sugara l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 egység ritmusban követik egymást, a csúcsuk pedig a jelenpont, vagyis a kúpos rendszer origója. Az 12. ábrán szemléltetjük ezt a kúpos polárkoordináta-rendszert.

 

 

 1. ábra: Kúpos polárkoordináta rendszer

 

Ezek a kvantált kúpok (de minden más középvonali, eseményvonali szimmetriát mutató kúp is) kijelölik az azonos sűrűségű mértani helyeket a rendszer belsejében (és felületén), és a kúpfelületen belül – az aktuális kettős sűrűségi tényező függvényében – minden esetben minden kúpfelület kettős sűrűséget is jelöl. (Hiszen minden időszférát kétszer metsz, és az első és hátsó metszések ritmusa – távolságai – az egymást követő kvantált időszférák metszeteire nézve ezt így határozzák meg.)

Az 13.ábrán (ennek a sűrűségi rendszernek egy másik diagramján) ugyanennek a tényezőnek az RV-vel történő változását vehetjük szemügyre; láthatóan nem más, mint egy pontnak egy kör pontjaitól való távolsága.

Elgondolkoztató, hogy Euklidész „Elemek” című munkájában (1-3 könyv) az időfizikában felmerült geometriai ábrázolásokhoz nagyon hasonló geometriai feladványokkal dolgozott. A könyv szerkesztője meg is jegyzi, hogy ezek a törvényei nem kapcsolódnak szervesen munkássága egészéhez. Az is figyelemre méltó mozzanat, hogy Euklidész többször is járt a később porig égett híres alexandriai könyvtárban. Éveken át kutatott és tanított itt; ahol Platón szerint 18000 éves papiruszokat is őriztek.

Gondolatmenetünket folytatva utalnánk a korábbi felvetésünkre a radiális sodródásról, mint relatív tulajdonságra. Felmerül a kérdés, hogyan is áll ez a dolog egy ilyen sajátosan viselkedő időrendszerben.

 

 

 1. ábra: Sűrűségi diagram

 

                     14. ábra: Az aktuális szférák sugarának függvényrendszere

Logikusan az következik, hogy az eseményhorizontot megérintve a relatív időforrás a pozitív idejű felülethártyáján először a rendszerből kifelé sodródik, majd áttörve azt, a változó relatív „sűrűségű”, „kettős törésű” negatív időrendszerben – mindkét éppen megérintett időszféra függvényében – sugárirányban vonzódni kezd.

Azaz kettős irányú a radiális sodródás, és miután a sűrűség is kettős, így kettéválik a forrásidő jelene, és kétirányban folytatja az útját, azonos idők alatt azonos időket befutva abban a relatív kettős sűrűségű forrásidő-térben, amellyel éppen realizálják egymást. Következésképpen, ha kérdéses forrásterünk két irányban halad radiálisán, meg kell határoznunk mindkét éppen aktuális szféra virtuális centrumának helyét, irányát, és az aktuális mozgásvektor irányát és nagyságát is.

Az aktuális szférák sugarát az Kása Zsolt féle képlettel határozhatjuk meg számszerűen (76. old.), és az 14.ábrán grafikusan láthatjuk ugyanezt az összefüggést. Ezen az ábrán a sugarakat mindig függőlegesen kell elképzelnünk; ez a függvény valamely egyeneséhez tartozó pontoknak egy oválistól való távolsága függvényében alakul. (Ez az ovális speciális esetben – KV = 1,41 – akár körvonal is lehet.)

Az aktuális relatív időtérben való mozgásvektorokhoz tehát ismerjük azokat a szférikus sugarakat, amelyek egy kiszemelt idő térbeli ponthoz tartoznak.

További feladatunk az, hogy egy viszonyított irányszöget is meghatározzunk ezekhez a sugarakhoz. Járható útnak látszik, hogy a vizsgált ponthoz tartozó, az eseményvonalra merőleges kúpalap síkját használjuk referenciának, és ettől az alaptól számítsuk a sugarak szögeit. Az 15 ábrán ábrázolt görbesereg tartozik ehhez a speciális szögfüggvényrendszerhez. Úgy alakul ki, hogy RV = 1-nél egy szabályos fűrészgörbe, és ez a végtelen RV-nél koszinuszos változóvá módosul.

 

 1. ábra: RV görbesereg

Természetesen léteznek az összes köztes állapotok is.Ezt két, egymás mellett párhuzamos pályán elhaladó, pontszerű objektum távolságfüggvényéből nyerhetjük az oppozícióig.

Az 16. és a 17. ábrák azokat a szférákat és centrumukat mutatják kétféle RV esetén, amelyek kielégítik a 0-10-ig sugarú, etalonként vizsgált alapköröket is. A körlapok merőlegesek a képsíkra, így sugaraik reprezentálják őket azon az egyenesen, ami merőleges az eseményvonalra, és mint mérce 0-10-ig lett skálázva.

 

 

16. ábra: és   17. ábra: Sugárfüggvények

Ismételjük meg: az RV < 1-nél megállapítottuk, hogy a szféra radiálisán taszítja a másik relatív forrásidőcentrumát. De mi történhet akkor, amikor negatív természetű időtérbe hatolunk be egy másik forrástér relatív terével?! Ha az idő fordított folyású, az is értelemszerűen következik ebből, hogy – az eddigi taszításnak megfelelő – radiális irányú vonzássá kell változnia. Mivel kettős az időrendszer struktúrája, ez természetesen két irányba

mutató, immár a realizált forrástér belsejébe vezető kettős pályán mozgó időterek születéséhez vezet.

Az eredő terek hiperbolikus, parabolikus spirál- és reciklikus utakon mozoghatnak majd egymás realizált forrásterében.

Van még egy adósságunk, – a forgásdimenzió értelmezése –, de ennek a taglaltakkal együttes ábrázolása és magyarázata most csak akadályozná a megértést; így erre majd később kerítünk sort.

Szemléltetésül az 18. ábrán bemutatjuk egy Pítachion (RV = 3,14) forgásdimenzióban kialakuló képét. (A Pítachiontkét nézetben: oldalnézetben és elölnézetben ábrázoltuk.) Már másodszor hoztuk szóba a tachiont, de mindeddig nem azonosítottuk. TACHION alatt mi a fizika által is ismert, tömegtelen, a fénysebességnél gyorsabb „részecskét” értjük, azzal a megszorítással, hogy ez az időforrások – marutkinunok – olyan speciális esete, ahol

RV > 1.

 

 

 

 

 

 

18. ábra: A Pí-tahion két nézete a forgásdimenzióban

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2503) Rouhani felhívta Putyint telefonon (Xinhua jelenti)

VIP. 335

Egyre többen látják úgy, hogy Putyin elnök túl puha, indokolatlanul bánik kesztyűs kézzel Washingtonnal.

__________________________________________________________________________

A teljes fordítást a VIP előfizetőknek E-mailben elküldöm.

__________________________________________________________________________

Rouhani Phones Putin Warning Global Chaos if Western Strikes on Syria go Unanswered

By Xinhua  TEHRAN, April 16 (Xinhua) — Iranian President Hassan Rouhani said the U.S.-led attacks on Syria violated international law and if they go unanswered by international bodies, more of such chaos in the world will be conceivable, Tasnim news agency reported on Monday.

The U.S.-led strikes on Syria proves that Washington has direct ties with terrorists, Rouhani said, stressing “The Americans showed such a reaction when they felt the terrorists were dislodged from an important region like Eastern Ghouta,” Rouhani said in a phone call with Russian President Vladimir Putin.

Putin said further Western missile strikes on Syria would lead to chaos in international relations, Tehran Times reported.

“Vladimir Putin, in particular, stressed that if such actions in violation of the UN Charter continue, then it will inevitably lead to chaos in international relations.”

Earlier Saturday morning, the United States, in cooperation with Britain and France, attacked Syrian military facilities allegedly related to Syria’s chemical weapons capabilities.

The move was to retaliate for the alleged use of chemical weapons by Syrian troops early the month in an attack on the rebel-held town of Douma near the Syrian capital Damascus. The Syrian government has strongly denied the allegations.

Iranian political and military officials on Saturday strongly condemned the U.S.-led strike on Syria’s military facilities.

This article was originally published by “Xinhua” –

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2502) ÍGY TÖRTÉNT HOLNAPUTÁN

Dajtás vendégposztja

” Az első bejegyzés a A teremtés Üzenete (Kisfaludy György) Így történt holnapután – Bevezetés az idő fizikájába fejezetének kivonata.
Magáról a könyvről és a további bejegyzésekről néhány szó.
Érdemes megjegyezni, hogy maga a könyv 1991-ben született, immár 27 éve!
Az akkor taglalt elméletek és fogalmak a maguk idejében úttörőek voltak, bizonyos tekintetben paratudománynak számítottak, számítanak ma is.
Azonban az idő bebizonyította, hogy ezt a radikális filozófiai-tudományos szemléletet egyre több kutatás megerősíti.
Többek közt a gravitációs hullámokról már akkor úgy beszélt a szerző, mint alapvető természeti jelenségről, miközben ezt csak  pár éve “fedezték fel”.
Több olyan megállapítás szerepel a könyvben, ami sokak számára megbotránkoztató lesz, sőt egyenesen “eretnek” elméletnek fogják titulálni,
ezért kérem az összes olvasót, hogy tegyék félre az előítéleteiket, és csak a logikára hagyatkozzanak.
Az időfizika világkép múltban, és jelenleg is folyamatos változásban van, nem tükrözik a tudomány mai állását!
Itt minden a holnapról és a távolról szól.
Jó olvasást, és gondolkodást mindenkinek!

A részletekben közölt könyv az író beleegyezésével történik

 

Bevezetés az idő fizikájába

 1. A mindenség felé

Teremtsük meg a mindenséget! Nem éppen szerény vállalkozás, de az egyedül lehetséges.

Az emberiség régóta vágyik megismerni a mindenség rendszerét megteremtő törvényeket, megismerni azokat a szabályokat, melyek egységes logika alapján kínálnak magyarázatot a mikro- és makro-világ valamennyi tapasztalt és kiszámított jelenségére.

A jelenleg elfogadott és tanított tézisek azonban a legkevésbé sem felelnek meg ennek a kritériumnak. Eszellemi közforgalomban keringő törvények valójában nem általános érvényűek, nem alkalmazhatók a tudomány és az élet egészére, noha a tapasztalat mind gyakrabban, és egyre erőteljesebb jelekkel figyelmeztet az egyetemes szemlélet égető fontosságára.

Haladéktalanul ki kell dolgoznunk az egységes, logikus, általánosan érvényes világképet, ami kivezető utat nyithat a halmozódó válságjelenségekből.

Mindenekelőtt ez a célkitűzés vezérelt, mikor úgy döntöttünk, hogy közreadjuk nézeteinket és kutatásaink egyes eredményeit, a közérthetőség kedvéért egyszerűsített, de értelmében csorbítatlan formában.

2. Az idő filozófiája

Ebben a formájában könyvünk elsősorban filozófiának tekinthető, mint egységes, a világ jelenségeitalapvetően, azokat átfogóan tárgyaló logikai építmény. Az időfizikai elmélet tudományosnak nevezhető leírása matematikai úton, és a kísérletek részletes lejegyzésével történik – egy másik, a szakmai körök számára készült publikációban.

Esetünkben a „filozófia” minősítés nem egy tetszőlegesen választható felfogást jelent a sok közül, világképenem pusztán a megnevezések másféleségében nyilvánul meg, nem egyszerűen a korábban alkalmazottaktól eltérő szemléletmódból következik világképe.

De; biztos alapra lelve a leírt törvényszerűségek és folyamatok messzemenően áthatják életünket, megismerésük és birtokba vételük pedig a tényleges lehetőségek végtelenségét tárják ki az ember előtt – aszemélyes lehetőségek végtelenségét is!

Leírásunk nem tartalmaz matematikai levezetéseket, a szükségesnél több szakkifejezést, vagy a nagyközönségszámára átláthatatlan részleteket. Arra törekedtünk, hogy a hipotézisrendszer – amely tudományosan csak bonyolult és szokatlan matematikai apparátussal jeleníthető meg – a lehető legáltalánosabban felhasználható formában kerüljön az olvasók elé.

A bőség zavarával küszködtünk; ez annál jobban érezhető, minél összetettebb szerveződési formák leírásáravállalkoztunk. Ennek az a felismerés az oka, hogy munkahipotézisünk minden gyakorlati kísérlet, alkalmazott jelenségmagyarázat esetén nyilvánvaló, és más megokolással helyettesíthetetlen megoldást kínált, újabb és újabb

utakat nyitva kutatásaink előtt.

Olyan logikai feltárásba fogtunk, amelynek el kellett vezetnie az anyag mibenlétének megértéséhez. Egyfajtaalaphoz, ami lehetővé teszi egy valóban új és egységesen érvényes felépítmény kialakítását. Arra törekedtünk, hogy olyan általános érvényű megoldást találjunk, amely nem igényel külön-külön törvényeket az elemi részecskék, a mechanika, a biológia és ismét mást az „égi mechanika” jellemzésére.

3. A csőd civilizációja

Mindenekelőtt szögezzük le: civilizációban élünk. Ez lesújtó tény!

Különböztessük meg jól: Nem kultúra – civilizáció!

Minden korban minden kultúra a teljességgel igyekszik kapcsolatot teremteni; a civilizáció önmagát tekinti ateljességnek. Azt a civilizációt, az európai típusú amerikanizált civilizációt, melyben élünk, egyetlen jelzővel is kimerítően jellemezhetjük: terjeszkedő.

Az expanzív jelleg ennek a civilizációnak az egyetlen mozgatórugója, és végső célja. Ez az, amivel mindent pótolni vél, ami a mindenségben rajta kívül áll, és amit elpusztítani képtelen (bár kétségkívül leleményesen pusztít).

A terjeszkedés azonban nem jelent kiutat, nem kínál megoldást a halmozódó válságra, amit maga idézett elő.A mezőgazdaságban, az iparban és napi életünkben használt vegyszerek tömege, az ipari, vegyi úton előállított, uniformizált egészségromboló élelmiszerek, a veszélyes, és a természetben elbomlani képtelen hulladékok, afelelőtlenül megépített, és mindenképpen sugárzó hulladékot termelő atomreaktorok, a kőolajszármazékokégéstermékei, a rák, az AIDS, a beszűkült életek, melyek során az ember csak mint termelő és fogyasztó szerepel – mindez nem megoldható a „még többet, még gyorsabban!”szemlélettel.

Csak a csőd lesz még több és még gyorsabb!

Ez a civilizáció világunk ellenére, és nem vele együttműködve, csak rombolva és nem igazodva, csak terjeszkedve és nem önmagával és a mindenséggel egyensúlyba kerülve képes létezni.

Az időfizika új lehetőséget kínál a világ használatba vételére. Azzal, hogy magyarázatot ad az elemi parány,az élet és a mindenség mibenlétére, megnyitja az utat más, de itt és most ténylegesen ható szférák felé.

 4. A csőd fizikája

Megvizsgáltuk a fizika korunkban alkalmazott megoldásait, és arra a meggyőződésre jutottunk, hogy fizikaivilágképünk kórosan megmerevedett, elveszítette egészséges rugalmasságát. A régi vágású intuitív filozófia merészen szárnyaló, bár időnként alázuhanó, máskor viszont az egeket súroló egyéniségei mára totyogó öregurakká lettek.

Korunk tudományát sújtó tendencia az is, hogy hiányzik belőle az egységes filozófia összetartó ereje;bizonyosság híján nem is lehet másként. Úgy tapasztaltuk, hogy az anyagelvűség múlt századi, helyenként akár kétezer éves – és alapvetően téves – gondolatai mindmáig élőként, érvényesnek elfogadottként uralkodnak.

Civilizációnknak a világról alkotott képe már az alaptézisek felállításában is elhibázott, ezért nem tudérdemben előbbre jutni az Univerzum valódi alapkérdéseinek megválaszolása terén. Az elemi részecskék világa még mindig elérhetetlen, annak ellenére, hogy már ismerjük duális, hullám-korpuszkula természetüket.

Egyes fizikusok szerint pontosan ez a kettősség az oka a „megtudhatatlannak”, ezért kell a megismerhetetlenségtartományában maradnia.

A gravitációt időről-időre részecskék áradatával igyekeznek megmagyarázni. Csakhogyebben az esetben a fekete lyukat – amely szorosan egymás mellé kényszerült neutronokból álló, iszonyúan nagy tömegű, magába roskadt égitest – el sem hagyhatná a tömegjelensége!

Olvashattunk már ezeknek a szupercsillagoknak a belsejében uralkodó irtózatos forróságrólis – ám ha a fény és a hő elektromágneses hullám, akkor hogyan is keletkezhet ilyesmi efféle „szuperpakolt” környezetben, ahol nincs és nem is lehet semmiféle elektronpálya? A fekete lyuknak belül abszolút hidegnek kellene lennie!

A gravitációt egy homokszem, vagy akár egy elektron is kelti (hiszen tömege van), hogyangondolhat hát bárki igen lassú rezgésű hullámokra, és kilométeres lézeres detektorokra, amik ezt majd érzékelni fogják? (Mennyi is lehet egy proton vagy egy elektron sajátfrekvenciája ha gondolatban megcsengetjük? Hi!)

Az teljesen bizonyos, hogy a részecskék által keltett tömeghullámok (ha vannak ilyenek)csakis nagyon magas rezgésszámúak lehetnek, és mivel minden anyag ilyenekből épül fel, logikátlan következtetés lassú rezgéseket feltételezni (mint például Weber tette). A gravitációshullámok évtizedek óta izgatják a fizikusok és az érdeklődő kívülállók fantáziáját. Ugyanez a helyzet az éter létével vagy nemlétével is.A tudományok menthetetlenül elszakadtak egymástól, és ezen az sem segít, hogy ha már túlzottan mély egyegyszakadék a tudományágak között, akkor köztes tudományok jönnek létre, afféle barkácsolt hídként. Az információ erdeje olyan járhatatlan őserdővé vált, amiben még a legjobb szakemberek számára sem adatott meg a tisztánlátás képessége.

Nem a „sok az eszkimó és kevés a fóka” állapot állt elő a tudományos életben, hanem a „nem látja az eszkimóaz eszkimótól a fókát” állapot. Korunkban a tudományt nem az igazsága, a módszere, a tárgya teszi tudománnyá – hanem egy elvonatkoztatott, elsősorban társadalmi elvárások és pozíciók diktálta kritériumrendszer kielégítése.

 5. Miért az idő?

Ebből a könyvből kiviláglik, hogy az eddigi részecske-centrikus gondolatmenetek helyett mi egy hullámcentrikusmegoldást tartunk járható útnak, melyben az anyag továbbra is megőrzi duális természetét, ám az eddigi transzverzális – lásd: de Broglie – elgondolások helyett egy terjedő, spirálisan csavarodott elemi terekből állótérrendszerre kell áttérni. Innen aztán töretlenül lehet továbblépni az Univerzum kezdeteinek, és mindent átható törvényeinek megértése felé.

A fizikusokat már régóta foglalkoztatja a negyedik dimenzió és a negyedik térdimenzió.

Nyilvánvaló, hogy a tér és az idő elválaszthatatlanok, hiszen semmiféle mozgást, fizikai vagy kémiaifolyamatot, magát a létezést sem lehet tér vagy idő nélkül elképzelni a valóságban; már egyetlen atom is értelmezhetetlenné válik, ha megállítjuk mozgását a térben vagy az időben.

De ha meg is tudnánk állítani a térben, létezése az időben akkor is leírhatatlanul bonyolult sokaság maradna.

A négy dimenziós téridő nem volt elegendő a proton leírásához, ezért – például – 24 dimenziósrendszerterekben is igyekezték meghatározni a proton viselkedésterét. Ez csak többé, de inkább kevésbé volt jellemző egy valódi proton viselkedésterére.

A három dimenzió vagy a Minkowski-tér x,y,z,ct (három térkiterjedés, valamint a rendszer origójábólfolyamatosan, fénysebességgel, gömbhéjszerűen táguló idődimenzió) dimenziórendszere tehát egyetlen proton leírásához is kevés, és kétségtelen a további dimenziók szükségessége. Az ilyen tér nem eléggé manipulatív, ennélfogva nem lehet benne leírni és megbízhatóan értelmezni a gyakorlatban tapasztalt és mért jelenségeket.

A Minkowski-tér szférikus időtere mégis helyes alapelgondolás. Mi is felhasználjuk kiindulási tézisként, ésebből építjük fel a Minkowski-térnél sokkal bonyolultabb félspinű teret, az energiát és az anyagot.

A hagyományos térdimenziók kevésnek bizonyultak a tapasztalt és mért események matematikaijellemzéséhez is. Vegyük tehát szemügyre a térhez hasonló, vagy a tér három dimenziójához elválaszthatatlanul kapcsolódó negyediket, az idő dimenzióját!

Az idő hol túlságosan magától értetődőnek látszott, hol még a térnél is misztikusabbnak tűnt; mint ilyent,mostohagyermekként is kezelte a fizika.

Ezen az állapoton csak a téridő fogalmának bevezetése enyhített némileg, de egyúttal elszakította azemberiség túlnyomó többségét a fizika megértésének a lehetőségétől is, úgyhogy az egy szűk szakmai kör kiváltsága lett.

Egy átlagos honpolgár számára az egyes tudományágakban elburjánzott megnevezőterminológiák is nyomasztó és áthághatatlan falként tornyosulnak, de ezek összefüggési rendszerének felfogása és követése még egy átlagtudós számára is egész bizonyosan lehetetlen.

Az idővel foglalkozó klasszikus teóriák némelyikében fel lehet fedezni logikus gondolatmenetet, de mintönálló világkép – vagy mint annak alaptézisei – ezek sem feleltek meg az általánosság követelményének. Ennek ellenére kell lennie logikai kiútnak, hiszen a Világegyetem minden kétséget kizáróan itt működik, kering, örvénylik bennünk és körülöttünk.

A modern fizika „húr”-elméleténekszuperstringjei kitörési irányt sejtettek az idő értelmezésének zsákutcájából és felcsillantották az időfizika reményét; ám ezzel a megközelítéssel sem lehetett megnyugtató módon feltárni az idő valódi szerkezetét. A lenyűgözően szellemes matematikai levezetések csak eszközök lehetnek, és nem pótolják minden kutatás egyetlen lehetséges alapját: hogy tudjuk, mi az, amit keresünk. Az időnek ezen a módon való elképzelése is egy, a valós világhoz szervesen nem köthető kuriózum, a tudósok „magánügye” maradt.

Kétségtelen, hogy időfizikánk sok eleme megtalálható a modern fizika feltevései és kutatási eredményeiközött; mindezidáig azonban nem került sor egységes rendszerbe illesztésükre.

Charon francia fizikus már a hetvenes évek elején rájött arra, hogy a proton belsejébenfurcsa, a múlt felé tendáló, ciklikusan önismétlő, iszonyúan magas fordulatszámon keringő (1024hertz!) téridő-struktúra található; azaz leginkább transzcendensként felfogható elemekből épül fel.

Azt is feltételezte, hogy a fotonok közvetítésével a Világegyetem minden információja a részecskékbelsejében kavarog.

Más kutatók igen rövid – a proton méreteivel összemérhető – hullámhosszú rezgésekkelvizsgálták a proton térbeli elrendeződését, és sikerült is téridő mikrostruktúrákat kimutatniuk a proton belsejében (és semmi mást). Ebben a jelenségben a kvarkok létének a bizonyítékát vélték felfedezni (és már osztottak is érte fizikai Nobel-díjat).

Ez az út azonban zsákutca. Kísérletileg ugyan bizonyított a mikrostruktúra létezése, de az iskezd világossá válni, hogy az anyagi részecskékben nincs semmiféle még kisebb, tovább osztható, megfogható objektum. A korpuszkula nem holmi golyócska, ami még kisebb golyócskákból épül fel…

 

 • Miből is épül fel az anyag, és vajon keletkezhet-e, vagy mindig is létezett?
 • Mi az, ami mindezt koordinálhatja?
 • Mi lehet á kiindulási princípium?
 • Egyáltalán, lehet-e olyan törvényeket megalkotni, amelyek nyitottak, és olyan általánosigazságokat takarnak, amelyek egyaránt érvényesek az atomi világban, a biológiában ésamelyeknek engedelmeskednek a galaxisok is?
 • Hogyan és milyen hatásra osztódik a sejt?
 • Mi is az élet oka és koordinátora?
 • Van-e éter?
 • Mi is a változó vegyérték?
 • Mi az energia, hol van, és hogyan működik?
 • Hogyan működik az agyunk, és milyen módon képes korlátlan mennyiségű információt tárolni?

 

Megannyi megválaszolandó alapkérdés! Nem túl sok – a technika és a tudomány diadalútjának korában?

6. Üzenet az évezredek mélyéről

Munkánk során meghökkenve találkoztunk olyan jelekkel, melyek arra utalnak, hogy évezredekkel ezelőttmár ismert volt a világ lényege, kész a matematikája, alkalmazott az elve – az általunk önállóan kidogozott időfizikai rendszer az évezredek mélyéről köszönt ránk!

Eleinte – természetesen – véletlennek tekintettük az egyezéseket: hogy a közérthetőség igényével, keservesenmegalkotott jelenségmagyarázatunkat az anyag születéséről szinte szó szerint olvashattuk később a titkos védikus tanítások, az upanisádok szövegében; hogy egy alapfüggvény betáplálásakor a számítógép a közismert jin-jangszimbólumot rajzolta a monitorra… És a „véletlenek” sorra követték egymást. Hogy csak néhányat említsünk ezek

közül:

Az emberiség első írásos emlékeinek egyike, a 3500 éves kínai jóskönyv, „A VáltozásKönyve”. Sokan könnyedén maszlagnak minősítik egy kézlegyintéssel; csakhogy nem lehetett nem észrevennünk néhány igencsak elgondolkoztató tényezőt ebben a magyarul is megjelent könyvben! Nevezetesen a kettes számrendszert, ennek is a nyolcas számrendszerbeli interpretációját. Ajint (női lényegűt) jelentő megszakított, és jangot (férfi lényegűt) jelentő folyamatos vonalakból állótrigramok – számok! (Azzal a kis tévedéssel is találkoztunk itt, hogy az eredeti számok egy kívülálló kezében 0-7 helyett 1-8-ra változtak, de csak a 2. ábrán.)

Ez már önmagában is meglepő; a kettes számrendszer a számítógép nyelve! A csak 0-ból és1-ből álló hosszú számsorok alkalmazása nem az emberi gondolkozásmód és memória eszköze.

De ugyanitt még különösebb jelzésre is bukkantunk!

A könyv egykori szerzője jelöli a paritást is („odd-even”). Azzal a különbséggel, hogy apafivér(hímnemű), anya-nővér (nőnemű) terminológiákat használ paritásbit gyanánt!

A számítástechnikában járatosak már értik, a járatlanoknak elmondjuk: a paritásvizsgálatkifejezetten a számítástechnika szülötte. Használata csakis akkor szükséges, ha kettes számrendszerű adatokat továbbítunk, és ellenőrizni akarjuk a célállomásra érkezett adatok hibátlanságát. (Ha netán mégis számolunk kettes számrendszerben – papíron, ceruzával – soha nem vizsgálunk paritást. Ez kizárólag a számítógépes adatvédelem módszere.)

És máris itt az újabb rejtélyes mozzanat: az égtájak oktális – nyolcas számrendszerű –elnevezése és átírása kettes számrendszerbe. Ki adhatott három és félezer évvel ezelőtt olyan utasítást egy lovas futárnak, hogy menjen 010-nek, vagy 001-nek?! Ilyen kódot legfeljebb egy számítógéppel vezérelt repülőszerkezet érthetett volna meg. Az elindulhat a kijelölt irányba légvonalban; míg egy gyalogosnak, lovasnak, vagy szekeresnek az a leghasznavehetőbb tanács,hogy induljon északnak a sanghaji úton.

Az 1. és a 2. ábrákon mutatjuk be a szóban forgó oldalakat (lásd a következő lapot)

1. ábra: Az oktális számrendszer 2. ábra: Paritásvizsgálat

 

Egy izraeli egyetem kutatói a TÓRA analízisénél észrevették, hogy minden 49. betűösszeolvasása egy ciklikusan ismétlődő szót eredményez: JAHVE JAHVEJAHVE…

Ez is számítógépes adatvédelemre valló megoldás.

A héber írás betűi számértékkel is rendelkeznek, és a sorok végén lévő karakter mindig egyeredmény. Ez az adatvédelmi eljárás „check-summa” néven ismeretes manapság.

Ezek után igazán már meg sem lepődtünk azon, hogy nagyon sok, kétezer évesnél is régebbiábrázoláson, faragványon, barlangrajzon(!) láttuk viszont féltve őrzött, matematikai függvényekből számítógéppel előállított időfizikai ábráinkat. Ezek az ősi képek meghökkentő pontossággal őrizték az időfizika alapvető törvényszerűségeit!

A kelták előszeretettel ábrázoltak egy kettős arkhimédészi spirált, melynek a jelentéstartalmais ránk maradt. Úgy tartották, hogy centruma az energia, a végtelenbe vesző vége pedig maga az Univerzum.

3. ábra: A kelta energiajel – Félspinű tér

 

Ugyanezt a motívumot Mexikóban is megtaláljuk, a maják és az aztékot megelőző toltékkultúra emlékei között. A hatalmas templom-együttest méteres cementréteg alól ásták elő. A neve: Az idő temploma.

 

 

 

4. ábra: A tolték energiajel az Idő Templomából 5. ábra: A szöuli olimpia jele

 

A szöuli olimpia szimbólumának választott ősi jel egy hármas spirálist ábrázol. A koreaiakszerint az anyag születését örökíti meg.

Az időfizikai számításainkhoz használt számítógép szerint is helytállóak mindezenértelmezések!

Később, már tudatosabb – bár korántsem módszeresen átfogó – vallástörténeti és historikus kutatásaink soránegy tíz-tizenháromezer évvel ezelőtt létezett, hihetetlenül magas fokú kultúra képe sejlett fel.

Számos emlék utal erre a magasabb rendű kultúrára és a miénktől alapvetően eltérő technikájára. Ezeknek azemlékeknek a valóságos jelentőségét azonban már azok a civilizációk sem értették, amelyeknek a közvetítésével eljutott hozzánk.

Rá kellett döbbennünk, egy fizikakönyv – A FIZIKA – tudásanyagát formálták versbe és képbe a történelemelőtti korok tudósai. (Talán egy nem földi civilizáció küldöttei? Esetleg jövőnk időutazói?)

Váratlanul új tartalmat, értelmet nyertek, a fizikai valóság lehetőségét csillantották meg a materializmus általlekezelően irracionálisnak bélyegzett fogalmak, mint: „transzcendens”, „Isten”, „lélek”, „teremtő”, „mindenható”, „mindentudó”, „Brahma”, „reinkarnáció”, „nirvána”. És racionalitásában sem veszett el irracionalitás fogalmi világának jelentősége – ellenkezőleg, még súlyosabb jelentéstartalomra tett szert!

Ha az üzenetek feladóinak az volt a célja, hogy az információ sértetlenül átvészelje az évezredek viharait, nemrögzíthették azt mágneslemezre; nem nyomtathatták papírra; nem véshették kőtáblára – mindez múlandó.

A megfelelő tömegpszichológiai matematika birtokában, mely a legszélsőségesebb szövegtorzulás esetére isbiztosította az adatvédelmet, az egyetlen lehetőséget ragadták meg. A tudásanyagot egy egész faj: az emberi faj tudatában helyezték el, ahol szentként tisztelt szövegekként, szakrális szimbólumokként, féltőn őrizve, újra és újra reprodukálva a mai napig fenn is maradt.

Szent szövegeiket szó szerint tanulják meg a hindu brahminok is; sokan hátulról előre,hangról-hangra visszafelé is emlékezetből tudják a könyvtárnyi szöveget. A módszer ismerős: természetesen ugyancsak a számítástechnikából. Véletlenen – és az emberi memoriter-módszereken – túlmutató az egyezés az adatazonosságot ellenőrző, „zéró-check”-nek nevezett eljárással, azaz a kiszámított számsor és komplementerben kiszámított számsor egymással való összeadásával. Sérülésmentes kalkuláció esetén az eredménynek nullának kell lennie, így az „értelmetlen” és az értelmes szöveg fedésbe hozásával annak legkisebb változása is azonnal szembeötlik.

A későbbiek során bemutatunk még néhányat a régmúlt üzenetei közül; rendszerbe foglalt feldolgozásukazonban egy önálló könyv témája lehet.

Vélhetően nemcsak az időfizikai hatásmechanizmusok leírására bukkanhatunk így rá, hanem – hasonlóképprejtjelezett formában – felhasználásuk módjára is; ha például a megfelelő kód segítségével újraértelmezzük a mágikus művészetek hagyományait…

Nem utolsósorban vitaindítónak is szántuk ezt a könyvet. Igyekeztünk nem megkerülni semmi lényegest, éselkerülni a ködös szakkifejezések használatát. Minthogy azonban megszokott képzeteinkkel és fogalmainkkal nem mindig leírható világba léptünk, meg kellett alkotnunk az időfizika alapterminológiáját is.

A logikai rendszer folyamatos követhetőségének érdekében ezeket a kifejezéseket összegyűjtöttük ésmagyarázattal láttuk el a könyv végén található betűrendes Időfizikai szótárban is.

Szokatlan úton indultunk el, és ez az út nyilvánvalóan logikus megoldásokhoz vezet. Egyáltalán: vezetvalahová!

Ne legyünk méltatlanabbak az elődöknél; fogjunk bele a teremtés mágiájába!

Ahogy az már megtörtént a világ tegnapelőttjében is. Vagy holnapután?

6. ábra: A neutron mikrostruktúrája az ókorból

___________________________________________________________________________

A vendégposzt tartalma nem feltétlenül tükrözi a bloggazda nézetét. A kéziratot nem szerkesztettük, a fogalmazásért, és a szavak krónikus egybeírásaiért, esetleges helyesírási hibákért   nem vállalunk felelősséget. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2501) Egy héten át tartó szex oktatás

Tibor bá’ online

 

A nyugati dekadencia gyors léptekkel terjed tovább. A Tennessee Egyetemen Dr. Lindsey Doe előadásokat tart, elsősorban  pegging-gel kapcsolatban. Mi az a pegging? Amikor a szex partnerek női tagja felhúz magára egy (ábrán látható) dildót, vagyis műpéniszt (ha még a szóval nem találkoztál volna), és behatol a férfi ánuszába (végbél). Közbeszúrom, hogy a pár mindkét tagja természetesen heteroszexuális. Hogy ebből mi jó történik a férfivel, el nem tudom képzelni, mert történetesen heteró férfi vagyok. Hogy a nőnek mi a jó, azt kitalálom. A modern (valószínűleg kissé feminista) nő degradálónak tartja a behatolást a hüvelyébe, de sajnos ez az orgazmus előfeltétele, viszont a pegging segítségével ezt a degradálást kiegyenlíti. Kvittek vagyunk faszikám, én is beléd hatolok.

Dr. Doe (lefogadom az akupunktúra bajnoka) külön hangsúlyt fektet az aktus biztonságos és egészséges kivitelezésének oktatására. Még azt kell megemlíteni, hogy a pegging szép lassan, de biztosan terjed. Hát persze. Ha a nő kijelenti, hogy a pinámat csak akkor kapod meg, ha beléd dughatom a műfaszomat, akkor a kellően felajzott hím bele fog menni a dologba. Arról nem szól a beszámoló, hogy vajon Dr. Doe felhívja-e a figyelmet, hogy a végbéllyuk izomzata folyamatos igénybevétele után visszafordíthatatlanul kitágulhat. Leendő férjjel nem érdemes szívóskodni, mert a felnőtt férfi pelenkázása elég kellemetlen foglalatosság.

https://www.thecollegefix.com/post/43707/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=thecollegefix.com&utm_term=68735&utm_content=2217022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

B r e a k i n g

 

Ma hajnalban, Moszkvai idő szerint 3:42-kor amerikai, angol és francia koalíció rakétákkal megtámadta Damaszkuszt. A szír légelhárító egységgel, S-125, S-200 rakétákkal a mintegy 100 behatoló legnagyobb részét célba érés előtt megsemmisített. Az orosz elhárítás bevetésére nem volt szükség. A támadás 5:10-ig tartott. A támadás megkezdése után egy órával Trump elnök kijelentette, hogy ez egy egyszeri eset volt. Irán és Oroszország súlyos következményeket emlegetett. A III. világháború egyenlőre elmaradt. 😀

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2500) Erich Kästner

Tibor bá’ online

 

Tizennégy éves korom környékén kedvenc íróim a magyar Aszlányi Károly és a német Erich Kästner voltak, olyannyira, hogy Kästner: Május 35. után nekiálltam megírni életem első kéziratát. Írógép segítségével jutottam el a 10. oldalig, ahol – ki tudja miért – megakadtam. Valahogy a történetem rettenetesen magán viselte az ihletet adó Kästner stílusát, csak nem volt olyan humoros. Jó kritikai érzékkel vártam még egy másik 14 évet, mielőtt újra nekirugaszkodtam volna. Ennek ellenére úgy érzem, hogy az eredeti ihlet Erich Kästnertől származik, amit az idők folyamán szép halkan elfelejtettem. Sőt, magát Kästnert is elfelejtettem, ahogy komolyabb olvasnivalókra vetettem magam. Az élet már csak ilyen.

Most azonban egy évforduló okán Németország figyelme Kästnerre irányul, és mivel az enyém pedig Németországra (is), Käsner nálam újra belépett a képbe. Ugyanis 85 éve annak (vagyis, amikor születtem), hogy a Náci Németország nyilvánosan elégette Erich Kästner könyveit, mint szennyirodalmat. Egészen pontosan 1933 április 14.-én, közvetlenül éjfél után a berlini Opernplatz téren eleredt az eső, ami a szennynek kikiáltott könyvek elégetését kissé megnehezítette. Ezért azután a lelkesen buzgó diákok kénytelenek voltak benzinnel leönteni az elégetésre ítélt könyveket. A helyszínen megjelent Goebbels propagandaminiszter is, aki kijelentette, hogy a jövő német állampolgára nem csak olvasni fog, de lesz neki jelleme is. Aztán folytatta, némileg a jövőre gondolva: „Ez a német férfi le fogja győzni még a halálfélelmet is.” Hát igen, nyilván előre látta a felgyújtott zsinagógákat, Auschwitzet, Sztalingrádot, hogy csak néhányat említsek.

Nincs új a nap alatt, még retorikában se. Figyeljétek meg a következő mondatokat! 1933 áprilisában a Német Diákszövetség kampányt indított „Akció a némettelen szellem ellen” címen. E hónap 12.-én kiadták a „Tizenkét tézisüket” amely többek között kimondta, hogy a német zsidó az nem német, csak zsidó, és ha németül ír, akkor hazudik. Ezt a hazugságot pedig ki kell irtani. Erre a „kiirtásra” szánta el magát durván 40.000 összegyűlt ember szakadó esőben, az Opernplatz-on. A kiirtás egyik tárgya volt Erich Kästner, akit Goebbels „apró sánta ördög”-nek nevezett. Kästner maga is látta, hogy égnek a könyvei.

Érdekes módon ezekről az eseményekről 8-10 évvel később mit sem tudtunk, legalább is én nem tudtam, de valószínűleg az ifjúsági könyvek kiadói sem, vagy simán nem érdekelte őket. Meg kell azonban jegyezni, hogy a „szenny” jelzőt nem a Május 35., Emil és a detektívek, A repülő osztály, és más ifjúsági könyvek kapták, hanem elsősorban a – két évvel korábban írt – „Fábián” ami a Náci Párt napilapja a Völkischer Beobachter szerint „magukból kivetkőzött emberek piszkos orgiáit írta le”. Lehet, de ezt én nem olvastam, viszont józan kritikusok szerint a könyvben valóban leírt alkalmi szexet, leszbikus szexet, és hasonlókat, amelyek a náciknál kiverték a biztosítékot.

Kästner tehát végignézte volna könyveinek az elégetését, de egy nő felismerte, és elkiáltotta magát: ott van Kästner, amire az író jobbnak látta odébbállni, de az országot nem hagyta el, mert szemtanú akart lenni és úgy gondolta, hogy ez az őrület nem tarthat sokáig. Na, ebben tévedett. Különben is a maradásának ára volt. A következő évek során kénytelen volt öncenzúrát alkalmazni, ami megint csak nem ismeretlen előttünk. De önmagában egy svédcsavar. Ugyanis joggal mondhatjuk, hogy kényszerből fordult a humoros, abszurdba hajló ifjúsági témák felé, és remekelt, [jegyezzük meg, hogy a magyar fordítok sok évtizeden át igazán remek munkát végeztek klasszikus művek magyarítása terén.] méghozzá olyan mértékben, hogy számtalan európai nyelvre lefordították őket. A magyar fordítások oly jók voltak, hogy sokáig azt hittem, hogy Kästner magyar szerző. Mi más? Lássuk csak!

~at507Május 35.-ikén történik az olvasó képzeletét igénybe vevő történet, aminek leírása során a szerző meglepő ötletekkel kápráztatja el az olvasót. A főtéma Konrádnak, és nagybátyjának, Ringelhuth gyógyszerésznek csodálatos utazása. Aminek alapja az, hogy Konrádnak dolgozatot kell írnia a Csendes óceánról. Mivel matekból jól áll, “következésképp” nem lehet fantáziája. Hogy megírhassa a dolgozatot, egy emberi hangon beszélő fekete ló segítségével egy délután alatt megjárják az óceánt. Útközben bejutnak Eldorádóba, a lusták automatizált országába, majd megtekintik ennek ellenképét, Elektropolist is. Itt az automatizáció azt a célt szolgálja, hogy mindenki szórakozásból dolgozzék. A történelmi görbe tükör éppúgy része ennek a szórakoztató játéknak, mint a feje tetejére állított világ, ahol a gyerekek igen sikeres nevelési módszereket alkalmaznak elvetemült szülőkkel szemben. Konrád és Ringelhuth gyógyszerész az egyenlítő fémszalagján lovagolva végül elérik az óceánt. A Nyugati Bejárónál majmok fülsiketítő üdvrivalgása fogadja őket, tigrisek, cethalak, emberevők közé keverednek; kacagtató kalandjaikat a fekete ló házassága tetézi be. Konrád hazatérve gyorsan meg is írja a dolgozatot. Éktelen helyesírási hibákkal tarkított fogalmazványból azonban nem derült ki, hogy Konrád valóban ott járt-e az óceánnál, mert hogy éppen május 35.-ike volt.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2499) Az igazi véletlen

Tibor bá’ online

 

Játszunk el a gondolattal, hogy a kvantumvilág alapjai szilárdabbak a feltételezetteknél. Ugyanis ezek a feltételezések sok furcsaságot tudnak meg- magyarázni.

Ahhoz képest, hogy az elmélet a világ legnagyobb elméit is meghökkentette, a kvantummechanika elképesztően sikeres. Az elméletnek köszönhető a számítógép megjelenése, a lézer alkalmazása, az atomreaktorok létrehozása, ezeken kívül megmagyarázza, miért sugárzik a Nap és lábunk alatt a talaj miért szilárd, csak hogy néhányat említsünk. De ezek mellett furcsa, nyugtalanító és érthetetlen. Ez az elmélet ragaszkodik ahhoz, hogy a mikrokozmosz egy árnyékvilág, ahol semmi sem biztos, ahol egy elektron egyszerre két helyen is lehet, míg két foton a Világmindenség ellenkező sarkaiban vidáman kommunikál egymással a fény sebességét jóval meghaladó tempóban.

Csakhogy néhány fizikus újabban feltételez  egy másik valóságszintet a kvantum­világ alatt. A Nobel-díjas Gerard’t Hooft úgy véli a kvantum furcsaságok támogatása egy idejét múlta determinisztikus elv, ahol egyszerű kapcsolat áll fenn ok és okozat között. Antony Valentini (Imperial College, London) még ennél is messzebbre ment. Véleménye szerint a kvantummechanika nem feltétlenül volt mindig érvényben, mivel a korai Világmindenséget más törvények irányíthatták. Sőt, véleményét még azzal is megtoldja, hogy a nem-kvantumvilágból származó dolgok egy része mind ez ideig itt maradhatott. Ez pedig azzal a lehetőséggel kecsegtet, hogy esetleg befigyelhetünk egy változatlan formában visszamaradt kozmikus titkosírásba. Távlatok? A létezőnél jóval gyorsabb számítógépek, fénynél sebesebb kommunikáció, stb.

Az ok, amiért feltételeznek egy mélyebb szintet az, hogy a kvantummechanika szerint egy mérés eredménye mindössze bizonyos valószínűséggel bír és nem bizonyosság. Ez némileg ahhoz hasonlít, amikor egy ember halálának várható időpontját az átlagéletkorból kiindulva jósolják meg. Ennél sokkal pontosabb eredményt, illetve előrejelzést kaphatnának, ha figyelembe vennék az adott személy mondjuk szív és érrendszerének állapotát is (a hasonlat ugyan jócskán sántít, de melyik hasonlat nem).

Tény az, hogy a fizikában, amikor egy elmélet valószínűségeket jósol meg, a fizikusok mindig egy mélyebb valószínűségi szintet feltételeznek. Mindig, kivéve a kvantummechanikát. És ott miért nem? Erre a kérdésre a fizikusok zöme azt válaszolná azért, mert ez a mélyebb magyarázat szükségtelen (rejtett változó elmélet), ugyanis a kvantummechanika minden ismert tapasztalati eredményt kielégít. Vagyis a kvantummechanika a gyakorlatban kitűnően megállja a helyét, minek tovább kutatni!

Ennek ellenére néhányan megpróbálkoztak a „tovább kutatással”. Ezek egyikének eredménye a „vezető-hullám” (angolul „pilot-wave”) elmélet, amit 1920-ban Louis Broglie francia fizikus javasolt és, amit David Bohm amerikai fizikus az 1950-es évek elején ki is fejlesztett. Ugyanis, amíg kvantummechanikában a hullám egyenlet semmi több, mint egy olyan matematikai eszköz, melynek segítségével megállapítható, hogy egy részecske milyen valószínűséggel jelenik meg a tér egy adott pontjában, addig a vezető-hullám elmélet esetében a hullám valós, ténylegesen létező. Ez egy láthatatlan, de fizikailag jelenlévő hullám, ami mentén a részecske mozog és hozzátartozik a részecske mozgását okozó áramlat is, (pontosan úgy, ahogy a tengeráramlat egy magára hagyott csónakot tovahajt). Ez az elmélet reprodukálja a kvantummechanika valamennyi statisztikai előrejelzését. Azonban Lucien Hardy (Oxford) szerint a fizikusok jelentős része nem hisz ebben az interpretációban, beleértve önmagát is. „De ettől függetlenül fontos -állítja- mert lehetőséget ad arra, hogy az úgynevezett rejtett-változó interpretációja érvényes lehessen a kvantummechanikára”.

Ezt az interpretációt azonban sokan elvetik az „idevalótlanság” (angolul: „non-locality” ami azt sugallja, hogy nem tartozik a mi három dimenziónkhoz) elnevezésű tulajdonság miatt, ami egy fénynél gyorsabban terjedő fizikai hatás. Ámbár a hagyományos kvantummechanika is feltételezi az idevalótlanság-hatást. Mérések között egy elektron spinje (némi felületességgel) felfogható erősen gerjesztett állapotnak, ami véletlenszerűen ide-oda kapcsol az egyik spinből a másikba. Ennek azonban van egy különleges feltétele, éspedig korrelált elektron-pár spin összegének zérónak kell lenni. Mivel a természet törvényei szerint a spinek összege nem változhat meg, a két elektron spinje akkor is ellentétes marad, ha azok szétválnak és a távolság közöttük bármi. Ezen az sem változtat, ha az egyik elektron egy acél dobozban el van temetve a tengerfenéken, a másik pedig a Tejút másik végében szaladgál. Valentini nyomatékosan kijelenti: „Ha az egyik spinjét megváltoztatják a másik azonnal ellentétes spint vesz fel, ami teljes mértékben megsérti a fény terjedési sebességének abszolút voltát.”

Viszont az idevalótlanságot fel lehet fogni, mint a kvantummechanika perifériáján elhelyezkedő kinövését, ami semmiképp  sem mondható el vezető-hullám elméletről. Nézzük újra ezt a két -korrelált- elektront. A vezető-hullám elmélet szerint, mi ezt a korrelált részecskepárt egy hatdimenziós rendszerhez tartozó háromdimenziós térben látjuk mozogni. A két részecske valójában összekapcsolódva marad egy magasabb dimenziójú rendszerben.

A fizikusok nagy része szkeptikus az idevalótlansággal kapcsolatban, mert a min­dennapi tapasztalatuk szerint a dolgok nincsenek szétbonthatatlanul egy­máshoz kötődve. Minden olyan elméletre, aminek ez a központi témája, a gyanú ár­nyé­­ka ve­tő­dik. ’t Hooft (Utrechti Egyetem, Hollandia) ellenzi az idevalótlanság elméle­tét, de azért úgy gondolja, hogy egy újfajta rejtett-változó elmélettel meg lehetne kerülni. A múlt század kilencvenes éveiben megfogalmazott elképzelése szerint va­lamifajta determinisztikus elmélet alkalmazható lehetne a téridő legkisebb méretei­nél. Ezek szerint, ha valami eseményt le lehet vinni a 10-43 másodperc és 10-35 méter tartományba, akkor észlelhető lenne egy klasszikus, előre jelző elméletben, ahol nincs valószínűség és bizonytalanság. Ezek szerint kvantum­mechanika elmélete az összes apró eseményt számba­ veszi, hogy az eseményről adjon egy bizonytalan átlagos leírást.

Hogy a kvantummechanika mélyebb alapokra épül azt több dolog is sejteti. Az egyik ilyen ok az, hogy 80 év nagyfokú erőfeszítés ellenére még mindig nem sikerült összeegyeztetni a gravitációt a kvantumvilággal. A szuperhúr elmélet számtalan dolgot állít, de túlságosan általános ahhoz, hogy el lehessen fogadni. A másik ilyen „dolog” emberileg mélyen ülő, amit Albert Einstein úgy fogalmazott meg, hogy isten nem kockajátékos. Magyarul a kvantummechanika statisztikai állításai nehezen emészthetőek.

Ezekkel szemben Valentini úgy gondolja, hogy az idevalótlanság elvetése helyett, fel kellene azt karolnunk. Külön rámutat arra, hogy a hagyományos kvantum­mechanikában egy „gyanús egybeesés” elhomályosítja az idevalótlan­ságot. Példának okáért, korrelált elektron-pár alkalmazásakor azt lehet hinni, hogy fennáll egy időtlenül gyors kommunikáció közöttük, ami nincs összhangban a fényterjedési sebességének felülmúlhatatlanságával. Ez azonban lehetetlen. Ugyanis az elektron spinjének megállapítása előtt nem lehet megmondani annak állapotát. Tehát, ha az egyik spin-irányt „1”-nek kódoljuk, míg a másikat „0”-nak, és „1”-et kívánjuk továbbítani, ennek bizonyossága mindössze 50 százalékos – mert jelen van egy bizonytalansági színt, vagy „zaj”, ami az üzenetet összezavarja. Valentini szerint ez úgy néz ki, hogy: „Bár az idevalótlanság a kvantumelmélet alapvető tulajdonsága, a természet pontosa akkora kvantum-zajt hoz létre, amekkora szükséges annak felhasználhatatlanságához. Nem hiszem, hogy ez véletlen lenne.”

Ezt úgy kell értelmezni, hogy a fénysebességnél gyorsabb kommunikációt lehetővé tevő idevalótlanság hatását a Világmin­den­ségben jelenlévő kvantum-zaj ellehetetleníti. Valentini állítja, hogy idevalótlanság-jeleket nem tudunk fogni, mert azok egymást statisztikai szinten kioltják. Ez különben érvényes bármely rejtett-változó elmélet esetében is. Igaz, Valentini munkája legnagyobb részét vezető-hullám elmélettel kapcsolatban végezte.

Valentini elképzelései egymásnak egyértelműen ellentmondóak, amivel kapcsolatban Hardy a következőket mondja: „Ezek a konklúziók a vezető-hullám elmélet egy bizonyos interpretációjától függenek, ami, legyünk őszinték, mindössze néhány fizikus egyetértését bírja, de azért teljes mértékben a többi sem utasítja el, beleértve Hardyt is, aki viszont úgy nyilatkozik, hogy: „Valentini egy komoly elméleti fizikus és nagy gondolkodó”. Lee Smolin elméleti fizikus (Waterloo, Kanada) szerint: „Valentini elképzelései igen érdekesek és nem lehetetlen, hogy a kvantumelmélet alapjaival kapcsolatban leginkább közelítik meg  a valóságot azok közül, amiket eddig hallottam”.

Hát igen! Amennyiben Valentininek igaza van, úgy az implikáció elsöprő. Közvetlenül az Ősrobbanás után a Világmindenség olyan állapotban lehetett, amiben az idevalótlanságot nem zavarta össze a véletlenszerű zaj. A részecskék között fellépő kölcsönhatás ebben a korai Univerzumban egy olyan egyensúlyi állapotot alakított ki igen gyorsan, amilyet ma ismerünk. Ezek a kölcsönhatások azt jelentik, hogy a részecskéket hajtó vezető-hullám áramlatok nagyfokú kitekeredettsége miatt a részecskék eloszlása összekeveredik -ami az energiát átcsoportosítja a gyorsan mozgó részecskéktől a lassan haladók felé- a gáz termikus egyensúlyi állapotának felvételét okozva.

A mi világunkban a részecske valószínű helyzetét hullámegyenletben szereplő amplitúdó négyzete adja meg. Azonban a tárgyalt korai Univerzumban, még mielőtt a kvantumzaj elült volna, az eloszlás valószínűségét sokkal inkább a négyzetes hullámfüggvény szabta meg. Kisebb kvantumzaj mellett lehetséges volt a részecske helyének pontosabb meghatározása. Mivel pedig az idevalótlanság nem homályosult el, ez azt jelenti, hogy akkor a jelek a fénynél gyorsabban terjedhettek. Például kisebb lenne a bizonytalanság két korrelált elektron spin állapotát illetően, aminek következtében a Világmindenség egyik sarkában az egyik elektronba kódolt üzenet azonnal fogható lenne a Világmindenség másik sarkában. Valentini komolyan hisz feltételezésében. Véleménye szerint közvetlenül a Világmindenség megszületése után két, egymással versengő folyamat létezett. Az egyik a részecskék közötti kölcsönhatást eredményezte, pontosan úgy, ahogy gázokban lévő molekulák között létrejön, ami aztán a Világmindenséget egy zajos egyensúlyi állapot felé vezette. Azonban az egyensúlyi állapot olybá történő felvételét kiegyenlítette a Világmindenség örül méretű kitágulása, ami az anyagot széthúzta, és csak amikor a tágulás lelassult, akkor tudott a részecskék kölcsönhatása felülkerekedni, ami aztán az anyagot egy bizonytalan, zavaros formába helyezte, olyanba, amit napjainkban látunk. Ez a történés valószínűleg akkor keletkezett, amikor a Világmindenség 10-43 másodpercidős volt.

Mivel az átállás roppant gyorsan történt, azt lehetne hinni, hogy nem volt jelentős következménye. Ez azonban Valentini szerint nem igaz. Ez az átállás megoldhatja azt a talányt, miért van, hogy a Világmindenség egymástól messzire eső részeiben azonos a hőmérséklet és az anyagsűrűség. Hogyan tudtak ezek hatni egymásra, ha még annyi idő sem állt rendelkezésre, hogy a fény elérjen egyik helyről a másikra? Erre a szabványos válasz a Világmindenség elképesztő gyors felfúvódás, ami egészen piciny térfogatból történt, ezért minden egyes részecske tudhatott az összes többiről.

Következménye a felfúvódásnak is volt, amennyiben tényleg ez történt. A felfúvódást okozó térben keletkezett kvantum fluktuációnak nyoma kell hogy legyen a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak apró hőmérséklet eltérések formájában. Valentini szerint: „Ezek a variációk visszaadhatják a korai Világmindenségben jelenlévő kvantum fluktuációkat. Amennyiben a kvantum fluktuációk nem engedelmeskednek a kvantummechanika törvényeinek, akkor látnunk kell a „fosszilis” lenyomatot a mai mikrohullámban háttér­sugárzásban. Amit megkaphatjuk a NASA által fellőtt műhold MAP megfigyelőjétől.

Valentini elméletét még meglepőbbé teszi, hogy bizonyos mennyiségű nem- kvantumanyag mind a mai napig megmaradhatott. Tekintve, hogy az átalakulás kulcsa a részecske kölcsönhatások egyensúlyi állapota, minden olyan részecske fennmaradhatott, amely a kritikus időpillanatban nem vett rész kölcsönhatásban, vagyis körülbelül 10-43 másodperccel az Ősrobbanás kezdete után. Konkrétabban, a gravitációs erő hipotetikus továbbítójából a gravitonból néhány elszigetelődhetett körülbelül az átalakulás idejében. Magyarul ebből az időből visszamaradó gravitonok még ma is a nem-kvantális  állapotban lehetnek.

Valentini azt is feltételezi, hogy lehetnek rejtőzködő ismeretlen nem-kvantális részecskék is. Elképzelhető, hogy ezek alkotják a láthatatlan sötét-anyagot, ami uralja a Világmindenséget. Az ismert kvantumelméletnek engedelmeskedő anyag a Világmindenségnek csak elenyésző részét adhatja. A nem-kvantális anyag részecskéi olyanok lehetnek, mint a normál részecskék, csak nem engedelmeskednének az ismert valószínűségi törvényeknek. Egy dobozba zárt nem-kvantális részecskének a helye nem függ a négyzetes hullámtörvénytől, ezért az sokkal pontosabban lenne meghatározható.

Eddig ez nagyon szép volt, de hogy lehetne ezt az elképzelést bizonyítani? Az Ősrobbanást túlélő gravitonok azonosítása nagyon valószínűtlen, de sötét-anyagra szert tenni se látszik kivitelezhetőnek a legkisebb mértékben sem. Az viszont feltételezhető, hogy a sötét-anyag részecskéi olyan fotonokra bomlanak, amelyek megtartják a részecske nem-kvantális viselkedését. Ha ilyen fotonokat detektálni lehetne, mondjuk úgy, hogy egy teleszkópot a sötét-anyag felé irányítunk, ezek a kvantum-fotonoktól eltérően viselkednének. Például közönséges fotonokkal könnyen lehet interferenciát előállítani két miniatűr résen történő áteresztéssel. Ez a kísérlet nem-kvantális fotonokkal nem eredményez interferenciát, mindössze homályos foltokat ad.

Természetesen fantáziálhatunk tovább. Ha sikerülnek szert tenni némi non-kvantális anyagra, át tudnánk vele lépni Heisenberg bizonytalansági elvén, ami megszabja milyen pontosan állapítható meg egy részecske helye (lokalitása). Aztán sikerülne létrehozni a fény terjedési sebességét messze felülmúló kommunikációt. Így aztán szükségtelen lenne embert küldeni a Világmindenség veszélyes és távoli helyeire. A non plusz ultra mégis az lenne, hogy újra át kellene gondolnunk a relativitás elméletét és Einstein elképzelésével ellentétben mégis csak lenne egy univerzális időskála. Evvel szemben pillanatnyilag az emberiség egy kvantum-ködben él, amitől csak akkor szabadulhatunk meg, ha egy teljesen új Világmindenség létezésére fókuszálnánk.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

V é l e m é n y

<

Az emberi butaság és a végtelen önzés Orbánnak meghozta a harmadik 2/3-ot.

 

Ezt a választást nem Orbán Viktor nyerte meg, hanem az ellenzék veszítette el. A szakemberek már hónapokkal előbb megmondták, a kétharmados Fidesz győzelem csak úgy kerülhető el, ha az ellenzék minden körzetben csak egy kihívót állít. Heteken át hülyéskedtek a visszalépésekkel nulla eredménnyel. Másfél százalékos pártocskák miniszterelnök jelöltöt nevezetek meg, hadd tetszelegjen a nevetséges pozícióban. Ezeknek, az ellenzéknek nevezett pojácáknak (ahol Gyurcsány vitte a főszerepet) fontosabb volt az egy-két parlamenti hely, a pártocska állami támogatása, mint az ország sorsa.

Orbán Viktornak gratulálni kell, mert ugyan egy gátlástalan gazember, de zseniális stratéga, aki alaposan ismeri az átlag magyar mentalitását. Úgy tudja irányítani az embereket, ahogy a cirkusz idomár az állatokat. Úgy manipulál a tömegekkel, hogy észre se veszik, legelő helyett a vágóhíd felé vezet az orbáni út.

Nem változtatja meg a véleményem, hogy tisztességes választások helyett az országot fosztogató banda a legocsmányabb trükköket is alkalmazta. A második forduló megszüntetése, anyagilag vonzóvá téve a kamu pártok megalapítását, a határon kívüli szavazok előnybe részesítését, ha Fideszre szavaz (Erdély), hátráltatása, ha az ellenzékre (nyugat Európa). Magyarul nem beszélő ukrajnaiak tömeges betelepítése, a cigányság megvétele fidesz szavazatokért. Fidesz szavazók tömeges utaztatása. Közmunkások megfenyegetése.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

Merénylet Putyin ellen? (Nemtörődöm oroszok)

VIP. 334

A fordítást elküldtem a VIP elfizetőknek.

______________________________________________________________________

Insouciant Russians?

By Paul Craig Roberts

April 06, 2018 –  I have often wondered if the Russian media shields Russians from the insulting and derrogatory things that American elites say about Russia and President Putin.

For example, here is Harvard University Professor Graham Allison:
“However demonic, however destructive, however devious, however deserving of being strangled Russia is, the brute fact is that we cannot kill this bastard without committing suicide.” http://nationalinterest.org/feature/america-russia-back-basics-21901

Here is Bloomberg News:
Interpol “should be issuing more international arrest warrants for Russian officials implicated in assassinations abroad. Ideally, Russia would find itself in the same position as outlaw states like Iran. . . . This should include designating Russia as a state sponsor of terrorism.” https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-03-09/u-k-spy-poisoning-treat-russia-like-the-terrorist-it-is

Here is a collection of insulting and demonizing statements about Russia assembled by Professor Stephen Cohen:
https://www.thenation.com/article/russophobia-in-the-new-cold-war/

Hillary Clinton called President Putin “the new Hitler.”

Despite the ongoing demonization of Russia and her president and the crazed Nikki Haley’s recent statement to the UN that Russia will “never be America’s friend” and that Ameria will “slap them when we need to,” extraordinary delusion still shows itself in Russian media organizations. Even RT, whose Washington broadcasts were recently closed down by Washington, thinks “there could be signs of improvement on the horizon” and reports that “President Putin, as well as several Russian officials, has continuously signaled Moscow’s readiness to improve ties with the US and the West, based on trust and respect.”
https://www.rt.com/usa/423422-us-russia-stalemate-haley/

What respect? What trust?

After the long and ongoing list of false accusations—Skripal poisoning, Malaysian airliner shotdown, invasion of Ukraine, planned invasion of the Baltics, a dozen or more alleged assassinations in the UK, sanctioning Assad’s alleged use of chemical weapons, coverup of Iran’s alleged nuclear weapons, etc., topped off with gratuitous sanctions piled upon sanctions, and seizure of Russian property, etc.—how can Russia possibly trust Washington or any Western government?

I wonder if Putin understands that Washington is doing everything in its power to have him assassinated.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

Mesterséges Intelligencia

Attila (PV) vendégposztja

Ez nem a jövő zenéje, hanem már itt zümmög a fülünkbe, és tulajdonképpen észre se vesszük.

Már most érezhető, hogy Facebook, Google meg Amazon algoritmusok próbálják megsaccolni és manipulálni, hogy mit fogunk lájkolni, keresni és vásárolni.

Az “okos” eszközök egyre több esetben már helyettünk gondolkodnak.

A Google-nek már élő szóval lehet kérdéseket feltenni, és egyre nagyobb precizitással válaszol is.

A telefonon már alkalmazások analizálják az alvásodat, és segítenek, hogy “megfelelő” időben ébredj, mert azok „jobban tudják”.

A bankban, a Facebookon, az online áruházakban már kialakult “profiljaid” vannak, amiből ügyes programok megpróbálják kitalálni, hogy mit érdemes neked reklámozni, ráadásul egyre növekvő sikerrel.

Mondják, ma a gépek egy szúnyog intelligenciájával rendelkeznek. Pár év múlva már egy egérrel vetekedhetnek. Rövidesen egy emberi agy képességeit is túlszárnyalják. Aztán az ÖSSZES emberi agy képességét is… Ezt a pontot nevezik “szingularitásnak”, amikor a gép már MINDENT tud, amit tudni lehet, vagy ember tudhat.

Ugyan hova vezet ez? Egy Szép Új Világba? Valójában lesz-e és mi lehet az a racionalitás, amihez képest hasznos-haszontalan, megfelelő-hibás, valami vagy valaki? Ebből a “racionalitásból” kifejlődhet a “jó” és a “rossz” gépi koncepciója?

Az emberek többségének a fantasztikus filmek jutnak eszébe, ahol a gépek átveszik a hatalmat, és úgy ítélik, hogy az ember alapvetően hibás, bűnös és megpróbálják kiirtani.

De mi van akkor, ha gépek nem kizárólag a zsidó eredetlegenda hollywoodi interpretációi alapján fognak ítélkezni afelett, hogy ki vagy mi a jó, hanem egy tágabb, általánosabb, univerzálisabb értékrend alapján?

Mi lesz, (lehet?) ha elérkezik a szingularitás, amikor a gépi intelligencia az összes tudással rendelkezik, amivel az emberiség valaha rendelkezett, és ezt elméletileg végtelen variációban képes elemezni?

Ez azt jelentheti, hogy tekintetbe veszi az összes létező ideológiát is, függetlenül hasznosságuktól, és valamilyen szinten és előjellel magába építi. Ezután ezeknek az ideológiáknak az eredője lesz döntéseinek alapja.

Két, összefüggő kérdésre keresném a választ a blogon elforduló intelligens emberekkel:

 1. Kifejlődhet-e egy mesterséges (és ekkor már abszolút) erkölcs vagy valamilyen értékmérő szabályrendszer ?
 2. Átveszi-e a “mindenható” Isten szerepét a gép, és ha igen, akkor melyik vallás Istenéhez fog hasonlítani?

Igen, talán mások is felfedezik ebben a 2001 Űrodisszea című film alapgondolatát, ahol a fedélzeti számítógép átvette a hatalmat az űrhajón…

De most, hogy egyesek szerint már 20 éven belül elérkezhet ez az állapot, talán érdemes elgondolkodni róla.

Tibor bá’ hozzáfűzése:

Hogy mesterségesen elérhető az emberi szintű intelligencia, ahhoz az én agyamban nem fér kétség. Sőt, ezt meg is haladhatja, de látok programozási problémát. Ha nem akarjuk, hogy bekövetkezzem, ami a 2001 űrodisszeában történt, vagyis ne forduljanak az ember ellen, akkor be kell programozni a jó és a rossz fogalmakat. Csakhogy, a logikus fogalom egyértelmű, de as és a rossz nem. Jó az, ami nekem kellemes, előnyös. Rossz az, ami nekem kellemetlen, előnytelen. De, ami nekem előnyös, az egy másik embernek könnyen lehet előnytelen. Hogy programozom be, hogy ne bántsa az embert, ha van olyan tulajdonos, aki a mesterséges intelligenciát éppen hogy emberirtásra akarja felhasználni (háború)?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

Felhívás

Az egyik hozzászóló társunk, akinek már több (sci-fi) írása megjelent a blogon, egy kiadói pályázatra írt egy könyvet, amibe itt be lehet tekinteni: 
http://aranymosas.konyvmolykepzo.hu/emmerich-palmer-lelekfa-ebredok-10411.html
Kérésem az, hogy olvassátok el, szóljatok hozzá, de legalább lájkoljátok. Különben a mű a mi témánkkal kapcsolatos, mellesleg érdekes is.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2498) A szex illata

Tibor bá’ online

Izgalmas órák következnek az ország életében. Izgalmas, és történelmi. Ezért úgy gondoltam, hogy jó lenne valami figyelem elterelő, könnyed, és érdekes téma. Talán sikerült.

 

Amióta kinőtt a pubik szőröm (és milyen büszke voltam rá!), azóta töröm a fejem, hogy mi a fene lehet a funkciója, mert állítólag a természetben mindennek megvan a maga szerepe. Harminc éve élek családi házban. Az első időben macskánk volt, mert az (akkori) feleségem imádta a dögöket. Aztán egy szép napon lelépett (nem a macska, a másik dög), a macskát itt hagyta nekem emlékül, de a pubik szőrét magával vitte, he-he-he. Az „új” (26. évben  vagyunk) feleségem viszont kutyázik. Eggyel kezdtünk, most háromnál tartunk. — Bocsánat, elkalandoztam! — Szóval, amióta kutyáink vannak, ez a pubik szőr talány kezd megoldódni, mert kutyáink naponta tízszer győződnek meg róla, hogy én vagyok én a genitália környékén végzett, meglehetősen hangos szimatolással. A szag megőrzésére a szőrzet nyilván kitűnően megfelel. De ez csak az én spekulációm. Most azonban a szemem megakadt egy értekezésen. James V. Kohl: “The Mind’s Eyes: Human Pheromones, Neuroscience, and Male Sexual Preferences. Belátom egy kicsit hosszú a címe, de annál többet ígérő: „Az agy szeme: Emberi feromonok, agyműködés és a férfiak szexuális preferenciája. ”Gondolom a feromonokkal kell kezdenem. Ezek kérem a szervezet által kiválasztott illatok vagy szagok (ki melyik kifejezést gondolja találónak), amelyeket terjesztünk magunk körül egy bizonyos céllal.  Meg kell jegyeznem, hogy az állatok esetében sokszorosan bizonyított (gondoljatok a tüzelő szukákra), de az embereknél még vita tárgyát képezi, mert vannak még akadékoskodók (már ahogy ez szokás). De akik az emberi feromonok mellett törnek lándzsát, jelenleg azok is csak kettőről tudnak: androstenon és androstedion nevű tesztoszteronszármazékokról. Az androstenon a nőkben, férfiakban egyaránt jelen van, míg az androstedion kifejezetten a férfiak izzadságából és vizeletéből mutatható ki. És akkor nézzük, mit tud ez a Kohl, aki mindjárt egy hölgy beszámolójával nyit. Íme:

„Azt mindig is tudtam, hogy a hormonoknak komoly szerepe van a szexuális életünkben, de csak nemrég döbbentem rá, hogy feromonok is vannak a világon. A férjemmel készülődtünk a szokásos eseménydús estére, amihez elővettem egy kis üveg illatos, masszírozó olajat. Az előjáték folyamán teljesen felszabadultam, ami általában nem szokott velem előfordulni, és egyértelműen közöltem mit, és hogyan szeretném. Ráadásul szexinek éreztem magam, ami nem szokott előfordulni velem. Szóval a végén egy fantasztikus esténk lett. Az „esemény” után azon törtem a fejem, hogy miért volt ez most más, a megelőzőekhez képest? Ugyanis, szerettem volna, ha a következők is ilyenek lettek volna. Csak másnap délelőtt ugrott be, hogy az olajban lévő feromon lehet mindennek az oka. Be kell vallanom, sose hittem az afrodíziakumokban, de most valami rendkívüli történt velem. Elhatároztam, hogy utána nézek a dolognak.”

Nekem ehhez illat nélkül is van kedvem. :-)
Nekem ehhez illat nélkül is van kedvem. 🙂

Szerintem ennek egy kicsit olyan PR szaga van, mert könnyen lehet, hogy ezt a csodaolajat el akarják adni, de később se volt rá semmi utalás. Hát akkor az olaj csodát tett. Bár az is előfordulhat, hogy placebó hatással állunk szembe. A hölgyet bemasszírozta a partnere, ő pedig bebeszélte magának, hogy ez most sokkal jobb. Viszont – vélekedik James Kohl – ha az embereket megkérdezzük, hogy mit esznek a partnerükön? Általában felületes válaszokat kapunk (ha egyáltalán kapunk), mert a kérdésben egy kicsit el van rejtve, hogy mi nem találunk rajta semmi izgatót. Viszont néha lehet találkozni elképesztő párokat, ami tényleg talány. Öt csillagos szuper bombázó, hatalmas csöcsökkel, aki mellett szaporán lépked egy nyiszlett apró férfiszerű lény. Vagy egy igazi Adonisz karján egy abszolút bányarémmel, aki semmi esetre se a mamája, mert csak 10 évvel idősebb. Hogy az egyik mit eszik a másikon, az egyértelmű, de hogy a másik mit eszik az egyiken, az felfoghatatlan. De ne tapogatódzunk másoknál, figyeljük meg önmagunkat. Van olyan férfi a társaságban, akiért megvesznek a nők, de neked mégse kellene semmi pénzért. És így van ezzel más is. Kohl megadja rá a választ: „Tudatunktól függetlenül vegyi jelzéseket küldünk szét, ami a másik nem egyedeinél különböző hatásokat váltanak ki.”

A fenébe is! Állandóan csak azt olvasom, hogy az ember agya semmire se jó, mindent valamilyen utasításra követünk el. Szóval miért tetszik nekem egy csaj? Mert érzem a szagát? – Egy-két szagot már éreztem, de felhevülés helyett, inkább lekókadás lett a végeredmény. Nem csoda, hogy egyes kutatók szerint az embernek nincs is feromonja, vagyis az égvilágon semmi se készteti partnerválasztásra. Csakhogy elég sok bizonyíték van az ellenkezőjére. 1998-ban a Chicagoi Egyetemen végeztek kísérleteket, aminek keretein belül nagyszámú női kísérleti alanynak sikerült összehangolni a menstruációs ciklusát. — Ez különben nem nagy kunszt, mert elég régi megfigyelés, hogy mindenfajta beavatkozás nélkül, közösségben élő nők egy idő után szinkronban menstruálnak. — A kísérletet végzők mégis úgy gondolták, hogy a peteérést feromonok irányítják, tehát léteznek.

Más tanulmányok szerint a férfiak részére a nők szaga peteéréskor „szexi”. — Ezzel kapcsolatos saját tapasztalatom egy kicsit eltérő. 14-15 éve koromban a háztartáshoz tartozott egy cselédlány is (később háztartási alkalmazott), nekem pedig kitűnő orrom volt, elvégre elég fiatal voltam hozzá. Havonta egyszer 2-3 napon keresztül, ha közel kerültem Julihoz, olyan savanyú ízű lett a szám, hogy összefutott a nyálam, de nem a kellemtől, hanem a kellemetlenségtől. Csak később derült ki, hogy olyankor mindig menstruált. Szag tehát van, csak kérdés mire ösztönöz. — Kohl persze nem hagyja magát. Szerinte a férfiak hónalj szaga (gondolom dezodor nélkül) néhány nőt teljesen lázba hoz, aminek egyetlen oka az lehet, hogy a férfiak izzadságában androstadienon van, ami a nők tudatalattijára hat.

Arra is vannak adatok, hogy a heteroszexuális nők és férfiak a másik nem által kibocsátott feromonokra reagálnak.  — és akkor most az amerikai svédcsavar — ugyanakkor a homoszexuálisokra saját nemük feromonja hat. — De a végén Kohl helyre rakja a dolgokat. „A feromonok nem keltenek vágyat,  csupán a létező vágyat felerősítik. Ha nem vagy kívánatos valaki részre, mert mondjuk, nem tetszik neki a személyiséged, akkor teljesen feleslegesen küldöd felé a feromonodat.” — Egyszerű beszéd, tehát a poszt megírása előtt egy kicsit körbeszaglásztam a témát. Mit mondjak, még van mit kísérletezni a tudósoknak, mert az egyetértés hiánya a megszokottnál jóval nagyobb. Persze azért a szexnek van szaga, csak kell hozzá egy állandó partner, aki nem váltogatja a parfümét minden második héten. Erről jut eszembe, 25 és 45 között ugyanazt a parfümöt használtam „for men” volt a fantázia neve. Aztán kivonták a forgalomból, persze engem is. De ez egy másik történet. 😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2497) Női keblek

Tibor bá’ online

 

Lefogadom minden pénzbe, hogy azt hiszed, a női mellekről mindent tudsz, ami tudható, főleg, ha a gyengébbik nemhez tartozol. Hát nem! Az ugye nyilvánvaló, hogy biológiailag szpiking mi emberek emlősállatok vagyunk. Nos a nők emlője totálisan más, mint bármely más emlősállat emlője. Ugyanis a homo sapiens férfijai beleköptek az evolúcióba azzal, hogy a nők melléből szex objektumot csináltak minimum 25.000 éven át. Ez azt jelenti, hogy a férfiak mellmániája miatt, néhány tízezer éven át, a nagymellű nőket kedvelték, és

főleg azzal párzottak (ha tehették), aminek következtében a női mell olyan, amilyen. Vagyis más, mint lehetne. Ugyanis más emlősállatoknál nincs emlő, csak bimbók, kivéve a tejért tartott állatokat. De ez semmi! A nő már rég átlépett a termékenyíthetőségen, a mellei ennek ellenére „jobbak mint újkorában”, pedig azokra a mirigyekre már semmi szükség, miközben más emlősöknél a szoptatás befejezése után az emlők „visszanőnek”.

A mellbimbók környéke teli van apró izmokkal, aminek köszönhetően a mellbimbó képes megkeményedni, jelezve a tulajdonos szexre kész állapotát. De az izmok mellett idegekkel is alaposan el vannak látva, ezért az előjátékból kár lenne őket kihagyni. Főleg azt, akinek három mellbimbója is van, ami egyáltalán nem ritka. A nők 6 százaléka. Ha még nem láttál ilyen, az csak azt jelenti, hogy senki se vág fel vele. Különben pontosan úgy viselkedik, mint az első kettő. Például menstruáció alatt érzékennyé válik. mellesleg, így szokták felfedezni a tulajdonosok.

A nők természetesen  nem kérnek egy harmadik mellből, de a meglévőkkel sem vannak mindig megelégedve. Így aztán egyedül az USA-ban évente kb. 200.000 nőnél végeznek kiigazítást, ami főleg implantátumot jelent. Különben az első szilikon implantátum 1962-ben született. Hitted volna? Én sokkal korábbra tettem. Az adott hölgy most éppen 80 éves.

Ami a méreteket illeti, a legtöbb férfi szerint, „minél nagyobb, annál jobb”, a nők egy része, akik ezeket egy életen át cipelik, nem ennyire lelkesek. Különben a Guinness rekordot tartó hölgy (Annie Hawkins) egy-egy tőgye (bocsánat, csak most használom ezt a kifejezést) 28 lb, ami 12 kiló és 60 deka. Hitted volna? Hawkins nagyon ritkán megy ki az utcára, mert látványára rendszerint megáll a forgalom, és elég gyakran futnak egymásba a járművek. Hogy miért nem operáltat le minimum 2 x 10 kilót, azt csak az isten tudja.

Egyébként egy-egy emlő tejtermelő készségének semmi köze a mérethez. Apró mellű nők gyakran tejcsarnokként üzemelnek, míg jelentős mérettel rendelkezőknek egyszerűen nincs elég teje egy éhes csecsemő megnyugtatására. Különben, mielőtt még kitalálták volna az anyatejet helyettesítő tápszereket, anyatej hiányában kecsketejet adtak a csecsemőnek, ráadásul sikeresen. Mellesleg a kutyakölyköknek is ezt adják mielőtt a szukának megjönne a teje (1000 Ft/liter, mi is alkalmaztuk). Úgy különben a szoptatás kezd megint divatba jönni. Amióta létezik implantátum, a kismamák nem féltik olyan nagyon a kebleiket. Különben szerencse kérdése, van akinek szoptatás után mellei visszanyerik eredeti alakjukat, van akiknek pattanás méretűre zsugorodik. Hiába na, az élethez szerencse is kell.

És ha már a szoptatásnál tartunk, az anyatej minőségének a tesztelése gigantikus feladat. Minden nőnek a teje más és más összetételű, sőt egy adott nő teje se állandó. Ami létezik, az égvilágon minden befolyásolja. Tanulság, ha szoptatsz a cigi elhagyása az abszolút minimum, bármit eszel, megjelenik a tejben, és még az is befolyásolja, ha idegeskedsz.

Ellentétben a közhiedelemmel az emlőrák nem egyenlő a selyemzsinórral, gyakori szűréssel időben érzékelhető. Viszont a késlekedés könnyen halálhoz vezet. A fő probléma az, hogy a rák detektálása után a nők nagy része túl sokáig hezitál, hogy megváljon-e nőiességétől. Nők döntéséből ritkán lesz sikersztori.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

_

Éljetek a lehetőségekkel!

(2496) Kápé kontra bankszámla

Tibor bá’ online

 

Nevelőanyám a 10. születésnapjára kapott a gyerektelen amerikai nagynénitől 100 dollárt. Manapság 100 dollár kábé 25.000 forintot ér, ami nem egy kimondott vagyon, de azért az ember nem szórja ki az ablakon. Akkoriban 100 dollár kimondott vagyon volt, 4 uncia arany ára, ami ma 5000 $, ami viszont másfél millió forint. Hatalmas összeg egy 10 éves leánykának, nem elkótyavetyélni való. Na, de mi légyen vele, mert amúgy a szülők jómódúak voltak. Elment tehát anya és lánya a körúti bankba, ahonnan az értesítést kapták az átutalásról, és megkérdezték a kedves bankár bácsit, aki azt javasolta, hogy nyissanak a lányka nevére egy betétkönyvet és helyezzék el abba a pénzt kamatozásra lekötve. Így legyen. Mindezen volt 1923-ban, ha jól számolok majdnem 100 éve. Eredeti elképzelés szerint a Koronára átváltott amerikai dollár 1931-ig csücsült volna a bankban év 5 %-os kamatot nyerve, vagyis a 100 dollárból lett volna 140, de ehelyett jött az infláció, és végül 12500 koronáért adtak egy pengőt. A 100 dollár 500 Pengőt ért volna, de a koronáért csak filléreket kaptak. Volt 100 dollár, nincs 100 dollár. Ez egy tinédzser lány részére egy életre szóló kellemetlen élmény.

Nem csoda, hogy anyám nem bízott a bankokban, és persze a forintban sem. Minden megtakarított pénzét DM-re váltotta (természetesen feketén) amit eldugott a szekrényében. Én meg ebben a szellemben nőttem fel. Miközben átéltem inflációt, pengő lebélyegzést, számla befagyasztást 56-ban, kötelező kötvényvásárlást, meglepetésszerű leértékelést.  Anyám aggodalmait igazoltnak láttam, inkább lemondtam a kamatról, de biztonságban akartam magam érezni. A párt állam alatt a DM a mögötte álló német gazdasággal, és a német nép inflációutálásával biztos értékmegőrzőnek tűnt, és az is maradt egészen az Euró bevezetéséig. Ezt követve pedig az Euró tűnt biztosnak, főleg, hogy a bevezetésekor 1,2 Eurót kellett adni egy dollárért, ami szép lassan megváltozott az Euró javára, egészen 1,40 dollár egy Euróért szintig. Sajnos 2008 ennek is betette az ajtót, de szerencsére megszületett a befektetési arany intézménye Magyarországon is. Ma az arany tűnik a legjobb értékmegőrzőnek, még akkor is, ha egy globális spekuláció miatt az arany ára folyamatosan csökken. Ennek azonban van egy hátulütője, aranyért a boltokban nem adnak kenyeret. A visszaváltás forintra, jelentős vesztességgel jár. Megoldás? A vagyon 5-10 százalékának forintban tartása. Okos levezetés, de van egy komoly hátránya, a kamat. A kamat miatt az emberek jóval több pénzt tartanak bankszámlákon, mint kellene. Ez az örök emberi kapzsiság, de ennek most vége. A néhány évvel ezelőtti ciprusi pénz elkobzás betette az ajtót a kamatozó bankszámláknak. Nyilvánvaló, hogy átléptek egy tabun, törvényessé tették a vagyon elkobzását. persze ez csak egyszeri alkalom, egy rendkívüli helyzetben, de amire már volt precedens, az bármikor újból bekövetkezhet. Orbán lenyúlta a magánnyugdíj vagyont, ami korábban elképzelhetetlen volt. El tudom képzelni, hogy holnap után lenyúlja a bankszámlák egy adott százalékát (persze a csókosok előbb elviszik a pénzüket). Természetesen az ország érdekében. Emlékszem rá, néhány hónapja valaki azt kommentálta itt a honlapon, hogy „Persze, persze a nyugdíjasoknak jár a nyugdíj, de ha nincs pénz, akkor nincs miből fizetni.”  Na igen, stadionra, és hasonlókra van pénz, másra nincs, de nem ez a lényeg. A lényeg, hogy szükségben semmi se szent.

Azt azért kihangsúlyoznám, hogy ez nem az én rémálmom. Néhány napja az orosz nagykövetségek kaptak egy sürgős táviratot Moszkvából minden orosz állampolgár részére: Nyugati bankokból minden pénzt azonnal kivenni. A konklúzió azonos: ma Ciprus, holnap bárhol.

Eddig azt hittük, hogy a visszafizethetetlen szuverén adósságok le lesznek írva, hiszen visszafizethetetlenek. Most kiderült, hogy az állami tartozás visszafizetését ki lehet csikarni az állampolgároktól úgy, hogy bankban tartott pénzüket egyszerűen lenyúlják. A politikusok hitelt vesznek fel, azt ellopják saját zsebre, majd törlesztgetnek egyre nagyobb adókból, és a végén az állampolgárok pénzét elkobozva, abból. Nyilvánvaló, hogy a társadalomnak le kell rázni a nyakán ülő politikusokat, és a politikusokat irányító oligarchákat. A kérdés az, hogy mikor és mennyi vér árán.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2495) Az ítélet (digitális) napja = a tudás vége?

Tibor bá’ online

 

~at511„A XI. hónap 15. napján a Vénusz nyugaton eltűnt 3 napra és csak 18-án jött vissza keleten.” — Gondolom, azon töröd a fejed, mi indokolja ezen információ közreadását. Megmondom, egyszerűen szenzációs, ugyanis ezt az észrevételt 3500 évvel ezelőtt tették, és jegyezték fel babiloni csillagászok, méghozzá agyagtáblákra (Venus Tablet of Ammisaduqa), amelyeket pillanatnyilag a londoni British Museumba őriznek. Szerinted a Winchestereden őrzött akt fényképeid meddig lesznek kinyerhetők 3500 év helyett, 35 vagy csak 3,5? Tudod-e, hogy a legrégebb nyomtatott könyv a 868-ból származó, 1145 éves „Diamond Sutra”, amit különben a magyar Stein Aurél archeológus vett meg 1907-ben. Információt sokféleképpen lehet tárolni, a kérdés csupán az, hogy a jövőben olvasható lesz-e? Kit érdekel! Csillagászaink nem csak nézegetik a Vénuszt, de szondákat küldünk oda és közelről vizsgáljuk a légkörét. A mai tudásunk sok ezerszer múlja felül minden korábbi civilizáció ismeretanyagát. Az emberi tudás napról-napra bővül, halmozódik, de egyre instabilabb formában rögzítjük azt. Ha a mi civilizációnk eltűnik, ahogy az összes korábbi civilizáció eltűnt, ismeretanyagunkból vajon mennyit hagyunk hátra?

Természetesen, ha sok száz kilométer átmérőjű aszteroida csapódik be a Földbe. ami kiolt minden életet, tökéletesen közömbös mit hagyhatnánk hátra. De tételezzük fel, hogy kisebb katasztrófa sújtja az emberiséget, ami után számtalan masszív épület érintetlenül megmarad, és annyi ember éli túl a csapást, hogy nekikezdhetnek a civilizáció felélesztésének. Tételezzünk fel egy teljesen új típusú vírus inváziót, 100 emberből egy marad életben. Vagy az energiaárak emelkedése és a környezeti hatások elhatalmasodása óriási emberáldozatot követel. Sokféle szcenáriót el lehet képzelni, de ha nem lesz elektromos áram, ha a számítógépeket nem működtetik, ha a gyárakban nem állítanak elő több chipet, az összegyűjtött információk mennyi ideig maradnának meg? A katasztrófa túlélői néhány évtized, vagy évszázaddal később mennyit információt tudnának megmenteni? Adok egy mankót a megválaszoláshoz. 2008-ban kiderült, hogy Amerikában „elfelejtették” hogyan kell előállítani egy szigorúan titkos nukleáris alkatrészt, aminek Fogbank volt a kódneve. Semmiféle feljegyzést nem találtak, és a létrehozók már rég meghaltak, vagy mint nyugdíjasok nem voltak fellelhetők. Az alkatrész újraszerkesztése 69 millió dollárba került, és ez nem egy egyedi eset.

Tanulságos beszámolót tett közzé Jaron Lanier, a „virtuális valóságnak” nevezett immerziós technika feltalálója, íme: „Tavaly felkért egy múzeum, hogy mutassam be az 1982-ben írt Moondust elnevezésű videojátékomat. Annak idején Commodore 64-en futott, mely gépet a játék kiadásakor már milliószámra adtak el. Kiderült, hogy a játékom piacra dobása után, 1983-ban némiképp módosították a számítógép hardverét, aminek következtében nem működött a játék hangja. Így aztán keresnem kellett egy 1982-es Commodore 64-et. Akkor meg az derült ki, hogy a fellelhető joystickok csak a későbbi változattal működnek. Miután sikerült összeszednem az összeillő számítógépet, joysticket és cartridget, kiderült, hogy nincs működő video-illesztőm. Mindez a nehézség egy olyan gép esetében merült fel, amelynek ROM-ba rögzítették az operációs rendszerét, és a maga idejében több millióan használták.”

Időközben természetesen digitalizálódtunk és kezdünk arra gondolni, hogy mindent, amit akarunk, az idők végezetéig megőrizhetünk, a valóság pontosan ennek az ellenkezője. A merevlemezeket nem tervezték hosszú-távú tárolásra, éppen ezért nem is tesztelték a becsült élettartamukat, mint ahogy ezt a CD-k esetében megtették. Senki nem tudja megmondani, hogy egy merevlemez meddig tart. Van rá példa, hogy egy 456 Mbyte-os merevlemezt a 80-as évek óta nem használtak, és most minden probléma nélkül levették róla az adatokat. Ez azonban nem biztosíték a maiakra. Jelenleg kb. 6 cm2 merevlemezen több mint 200 Mbit tárolható, és ez a sűrűség még fokozódik. Ez viszont az élettartamuk rovására megy.

Nagyon sok fontos adatot mágnesszalagra és optikai lemezre rögzítenek, amiknek élettartama talán még 5 évre se tehető. Az aranybevonatú írható CD-k élettartamát 100 évre becsülik, de még ez se tart lépést a több százéves kódexek tartósságával. És akkor még nem beszéltünk a rögzítéshez használt szoftverek változtatásairól. Jaron Lanier által leírt probléma mindig adódhat, amit a hozzáértők meg is oldanak. A kritikus idő kb. 50 év múlva következik be, amikorra a ma aktív mérnökök és technikusok már nem lesznek közöttünk. Nyugodtan megállapodhatunk abban, hogy az elektromos áram kimaradása után kábé 100 évvel a digitális világunkból kevés lesz fellelhető, kivéve azt, ami papírra lett kinyomtatva. Hacsak a könyveket nem fogják fűtésre vagy seggtörlésre felhasználni, száz meg száz évekig megmaradnak. A bennük lévő papír törékennyé válik és megsárgul, de szövege még mindig olvasható lesz. Csak hát a helyzet az, hogy a könyvvásárlás, és ezt követve a nyomtatás egyre inkább kimegy a divatból. Aki kételkedik szavaimban, az gondoljon a „hangos könyvekre”, a ma felnövekvő nemzedéknek már olvasni se kell megtanulni.

A poszt alapötletét a NewScientist 2745. száma, illetve Steward Brand: „Amíg Világ a Világ” című munkája adta.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2494) A nők orgazmusa kikapcsolja az agyukat

Tibor bá’ szatirikus online

 

Azt lehet olvasni, hogy a nők egy jelentős százalékának egész életében egyszer sincs orgazmusa. Máskor pedig azt, hogy orgazmus alatt kikapcsol az agyuk. Különben nem tudom észrevettétek-e már, de állandóan a nők orgazmusáról irkálnak (nők-férfiak vegyesen, néha ketten együtt, lásd: Master és Johnson), a férfiakéról soha. A franc egye meg. Ugyanis akkor egyből kiderülne számomra, hogy csak szövegelés-e, vagy van neki értelme is. Na, mindegy, ez van, ezt kell szeretni. Az minden esetre meglepett, hogy „kikapcsolja az agyat”. Ugye, ha valakinek nincs, akkor mit kapcsol ki? 😀 . Persze most csak az irigység beszél belőlem, úgy hogy inkább átadom szót a hozzáértőknek.

Úgy tűnik a női agy részére a szex egy hatalmas rövidzárlat, vagy inkább tömeges kikapcsolás. PET letapogatásra épült tanulmány szerint orgazmus alatt a női agy számtalan területe kikapcsol, beleértve azt a területet is, amelyet az érzelmekkel hoznak összefüggésbe. (Istenem! Hány nő etetett azzal, hogy csak érzelmi alapon tud kefélni. Bocsánat, ez már kiment a divatból, újabban szexelünk.) Gert Holstege a hollandiai Groningen Egyetem munkatársa szerint „az orgazmus ideje alatt a nőknek nincsenek érzelmeik (emóciók). A kísérlet lefolytatásához a kutató csoport beszervezett 13 egészséges, heteroszexuális nőt partnereikkel együtt. A nőket lefektették egy heverőre úgy, hogy fejük egy PET leképezőbe kerüljön, majd megfigyelték agyuk tevékenységét négy különböző „állapotban”:

1) egyszerű relaxáció,

2) orgazmus imitálása alatt,

3) a partner által végzett klitorisz stimulálás alatt,

4) klitorisz stimulálás az orgazmus eléréséig.

Elnézést, hogy közbeszólok, de a PET leképező nem zavar a csikló körüli motoszkálásban? Arról már hallottam, hogy dugás közben a bányarémek fejét le kell takarni, de ez a PET se semmi. Még jó, hogy egyáltalán volt orgazmus! – Akkor vissza a témához:

Stimulálás alatt a nők agyának egyik érzékszervi részében nőtt az agyi tevékenység, de csökkent az amigdalban és a hippokampuszban, amelyek az éberség és izgatottság területei. Orgazmus alatt az agy legnagyobb részén csökkent az aktivitás. Kivételt képez a cerebellum, ahol viszont nőtt. Különben a cerebellum általában a mozgás koordinálását végzi (de mi a fenét koordinál, amikor többségük fekszik mint egy tuskó?). Ezekből a kutatók azt szűrték le, hogy a nők csak akkor élvezik a sexet, ha izgalom és aggódásmentes állapotban vannak, és figyelmüket más nem vonja el. (Micsoda felfedezés! 😀 ) Evolúciós értelmezés szerint, aktus alatt a nőnek fontosabb az utód létrehozása, mint saját életük biztonsága. (Erre azért befizetnék!)

A kutatócsoport férfiakkal is el akarta végezni a kísérletet, de az eredmény megbízhatatlannak bizonyult, mert a PET letapogatáshoz minimum 2 percre van szükség, míg (mint köztudott) a férfiaknál a vizsgált „esemény” néhány másodperc alatt levonul. 😀 – fentebb erre céloztam. (Ez a poszt nem az én agyszüleményem, hanem a NewScientist-ben megjelent cikk erősen kivonatolt, gúnyos megjegyzésekkel teli tűzdelt fordítása) – Megjegyzem, a „kísérletnek” az égvilágon semmi értelme, legfeljebb dühítő, hogy még itt is a nők járnak jól, és akkor még ezt a rövid ideig tartó, apró csöcsölést is sajnálják tőlünk. 😀 Illetve unos-untalan panaszkodnak, hogy zaklatjuk őket, sőt erőszakoskodunk velük, miközben hosszú perceken át képesek élvezni.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2493) Küszöbén állunk-e egy nukleáris háborúnak?

VIP. 333

Paul Craig Roberts írása

El kell azon gondolkodni, hogy ez az utóbbi időben végrehajtott szélsőséges provokáció, és durva, Oroszország ellen szóló vád, amihez a Washingtoni birodalom odaállt, háborús előjáték-e?

Az amerikai külügy minisztérium március 4.-i közleményének semmi alapja, ami szerint az oroszok katonai minőségű ideggázt alkalmaztak volna, hogy Salisbury-ben megöljenek vele egy angol állampolgárt és lányát.

https://www.zerohedge.com/news/2018-03-26/trump-expel-60-russian-diplomats-shut-seattle-consulate

Megfontolás tárgyává téve azt a tényt, hogy semmiféle bizonyítékkal nem álltak elő, hogy bármiféle ideggáz kimutatható lenne, hogy orosz eredetű ideggáz lett volna, hogy a megbolondult angol külügyminiszter szerint oroszok vagy maga Putyin elnök állna a merénylet mögött. Ez a legfelelőtlenebb és leglehetetlenebb vád, ami elképzelhető.

Ha az oroszok még mindig nem jönnek rá, hogy a Nyugat részére kizárólag az elfogadható, ha hajlandóak felvállalni a Nyugat vazallusának szerepét, akkor, mint reménytelen eset, csak a megsemmisítésük marad. Amennyiben, az Orosz Atlantista Integrácionisták továbbra is paralizálják az orosz kormányt, akkor Oroszországnak annyi. Oroszország részére nincs nagyobb fenyegetés, mint amit az Atlantista Integrácionisták jelentenek.

Mi lesz Washington következő manővere, olyan vazallus országon keresztül, mint amilyen például „Nagy” Britannia? Lehet még ennél rosszabb? Ha az orosz kormány reálisan gondolkodik, akkor felkészülhet egy nukleáris ICBM támadásra. Egyszerűen nincs más magyarázat az Oroszország ellen irányuló hamis vádak sorozatára, mint a háborúval nem törődő nyugati emberek megdolgozása. Ha az orosz kormány nem jön rá, hogy Washington háborút akar Oroszországgal, akkor az orosz kormány veszélybe hozza Oroszországot……..

___________________________________________________________________________

VIP előfizetőknek a teljes fordítást elküldöm E-mailben.

___________________________________________________________________________

Az eredeti cikk szövege

 

On the Verge of Nuclear War?

By Paul Craig Roberts

March 29, 2018 – One wonders if this latest extremely provocative and hostile accusation against Russia, supported by Washington’s empire, is the prelude to war. There is no basis whatsoever for the statement of the US Department of State that “on March 4, Russia used a military-grade nerve agent to attempt to murder a British citizen and his daughter in Salisbury.”
https://www.zerohedge.com/news/2018-03-26/trump-expel-60-russian-diplomats-shut-seattle-consulate

Considering the fact that no evidence has been presented that any nerve agent was involved, no evidence that it was a Russian nerve agent, and no evidence that Russia, or Putin himself according to the crazed British foreign secretary, is responsible, this accusation is the most reckless and irresponsible charge imaginable.

If the Russians do not now realize that the only terms on which they are acceptable to the West is as a vassal state of the West, they are beyond all hope and will be destroyed. If the Russian Atlanticist Integrationists continue to paralyze the Russian government, Russia is finished. There is no greater threat to Russia than its own Atlanticist Integrationists.

What will be Washington’s next orchestration through one of its vassal states, such as “Great” Britain? Can it get any worse? If the Russian government is realistic, it will expect an incoming nuclear ICBM strike. There is no other reason for the long collection of false charges against Russia except to prepare the insouciant Western peoples for war. If the Russian government does not realize that Washington is bringing war to Russia, the Russian government is endangering Russia’s survival.

If the Russian government continues to believe that “the door to dialogue is open,” the Russian government is deluded beyond repair.

The insouciant Western people, concerned with things of no consequence, sit in their stupidity while their corrupt politicians tell them lies. The populations of the West are so stupid that they do not have a clue as to the consequences of the lies that they are fed.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2492) Befagyhat-e a Pokol?

Tibor bá’ online

 

Így Húsvét táján a vallással kapcsolatban mindenféle aspektust fel kell  karolni, beleértve a humort   is.   Nos   az   alábbiakban   olvashatjátok   a   Maynooth   egyetem (Kildare grófság, Írország) kémiai záróvizsga egyik, kitűnő érdemjegyet kapott válaszát.

Kérdés: Befagyhat-e a Pokol?

Alkérdés: Vajon a pokol exotherm (leadja a hőt), vagy endotherm-e (fölveszi a hőt)?

Válasz:Először is meg kell állapítani, hogy a pokol tömege változik-e az idő folyamán.Ehhez a pokolba vándorló, valamint a poklot elhagyó lelkek számának ismerete kell. Úgy vélem, bizonyosra vehető, hogy aki a pokolba kerül, onnan már soha ki nem jut. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hányan jutnak a pokolba, ahhoz a különböző vallásokat kell alapul venni.  A legtöbb mai vallás szerint mindenki a pokolba jut, aki nem az adott vallás követője. Minthogy több ilyen vallás létezik, abból indulhatunk ki, hogy mindenki a pokolra jut. A világ népességének növekedése arra enged következtetni, hogy a pokolra jutók száma exponenciálisan növekszik. Ezek után a pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. A Boyle-törvény értelmében a pokol térfogata a pokolra jutó lelkek számával arányosan kell növekedjen, hogy a hőmérséklet és a nyomás állandó maradjon. Ekkor két lehetőség van:

 1. Ha a pokol lassabban tágul, mint amilyen iramban érkeznek a lelkek, akkor a hőmérséklet és a nyomás addig emelkedik, míg a pokol szét nem robban.
 2. Ha a pokol gyorsabban tágul, mint amilyen ütemben a lelkek érkeznek, akkor a hőmérséklet és a nyomás csökken, míg a pokol be nem fagy..

Melyik a helyes megoldás?

Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra jövendölését, miszerint ‘hamarabb befagy a pokol, mintsem hogy lefeküdjek veled’, valamint azt a tényt, hogy tegnap mégiscsak lefeküdtünk, csak a második eshetőség jöhet számításba. Ennélfogva meggyőződésem, hogy a pokol endotherm és ráadásul már be is fagyott.

Következik még, hogy ha a pokol befagyott, akkor több lelket nem fogadhat be, hiszen nincs már tüze. Ebből az is következik, hogy már csak a mennyekbe juthatunk, ami egyrészt Isten létezését bizonyítja, másrészt arra is magyarázatot ad, miért kiáltotta tegnap este Sandra annyiszor ‘Istenem!

Láb jegyzet:

 1. Angolszász szokás szerint, közösülés alatt a nők folyamatosan sóhajtoznak: Oh my God – oh my God – oh my god.
 2. Angolszász szóhasználat “majd, ha befagy a pokol” olyasmi, mint a magyar: “majd ha cigány gyerekek potyognak az égből” vagy “majd ha fagy”.       

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2491) Istenelmélet

Tibor bá’ online

Istenelmélet (The God

Theory) szerző: Bernard Haisch

Foglalkozzunk most a megváltó elmélet egyik alternatívájával. Ez nem lehet a Bibliában, hiszen, amikor a Biblia íródott, még nem ismerték a kvantummechanikát. 😀

Bernard Haisch angol asztrofizikus könyvében (publikálva 2009. április 1.) azt állítja, hogy a tömeg eredetét az anyag és a kvantumvákuum kölcsönhatásában kell keresni. Haischról meg kell említeni, hogy teológiát is hallgatott, és munkájában kísérletet tesz a tudományos ismeretek és azon nézet összeegyeztetésére, miszerint a Világmindenség létezésének konkrét célja van.
A szerző elképzelése szerint Isten megteremtette a fizika, azaz a természet törvényeit, majd ~at492létrehozta az Univerzumot annak érdekében, hogy megtapasztalja ezen törvények adta lehetőségek kibontakozását. Vajon igaza van-e? Akár igaza van, akár nincs, a szerző könyvét nem lehet letenni.
Eddig a könyvismertető. Az alábbiakban idemásolom az „Mi volt előbb Isten vagy Ősrobbanás?” című könyvem 19. oldal egy részletét. (megjelent 2003 könyvnapján, t6 évvel korábban, mint az Istenelmélet).
„Tételezzük fel, hogy Isten megteremtette az anyagot a maga precíz és célratörő törvényeivel, de fogalma sincs arról, mi lesz a végeredmény. Emberi elmével nehéz elfogadni ilyen hipotézist. Ugyanis egyszerűen nem logikus, hogy egy mindenható Isten ne tudja, mi lesz a végkifejlet. A mindenható Isten nem lehet kíváncsi, mert előre mindent pontosan tud, és nagyokat mosolyog megállapításomon, hogy „előre”, hiszen ő az időtől teljesen független. Mégis mi lehet a célja?
Ha én teremthetnék, és életet akarnék alkotni, akkor nem úgy fognék hozzá, hogy leírhatatlan mennyiségű elemi részecskét hoznék létre és várnám, hogy ha lehetséges, akkor akár év trilliók alatt az anyag belső tulajdonságaiból kifolyólag összeálljon az élet. Nem, én a részecskéket eleve úgy alkotnám meg, hogy a szükséges fizikai törvényeknek engedelmeskedve affinitásuk legyen az élet kialakításához, vagyis hogy preferálják az élet irányába mutató együttműködést, és ennek kivitelezésére teremtenék hozzá egy részecskék közötti kommunikációs lehetőséget.”
Szép és érdekes, hogy Isten kísérletezik a Világmindenséggel, csak éppen nem elfogadható. Haisch könyvét én nem tudom másképp felfogni, mint kísérletet arra, hogy fából készítsünk vaskarikát. Illetve az lehetséges, „Isten” mégsem mindenható, azaz tulajdonképpen nem is Isten, csak nálunk sokszorosan fejlettebb lény, aki tényleg kísérletezik velünk csak éppenséggel nem ő van a piramis legfelsőbb csúcsán. De hát akkor ki?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2490) Húsvéti locsogás?

Tibor bá’ online

 

~at501A kereszténység legnagyobb ünnepe nagypéntek délután kezdődik a templomokban felállított keresztek fekete fátyollal történő leterítésével, mert majd 2000 évvel ezelőtt délután háromkor hangzott el Jézus szájából az „Eli Eli lama sabachthani?”  Valóban atyám, miért hagytad el saját fiad, aki úgy mellesleg a Trinitás egyik tagja. Én mindig meglepődöm, amikor szembesülök a ténnyel, hogy a mai „modern” embert hogy meg lehet vezetni több ezeréves praktikákkal. Hogy lehet az, hogy oly kevesen képesek objektív szemmel és ésszel megközelítőleg kihámozni a valóságot. Finnyás nyugati ízlésünk botrányosnak tartja a lóhús vagy kutyahus emberi táplálékként történő simlis felhasználását. Közlekedési balesetet követően az elhunyt testet letakarják, a TV hírekben még ezt is kisatírozva mutatják és figyelmeztetnek, hogy „megrázó képsorok következnek” viszont sok családban az ágy fölé (tantermekben a tábla fölé) ki van akasztva egy keresztre feszített hulla, fém vagy gipsz másolata. Illetve, sokan a nyakukba akasszák ezüstből vagy aranyból megformázva. Szimbólummá vált egy régen volt kivégzés, ráadásul olyan kivégzés, ami elkerülhető lett volna, ha a kivégzett el akarta volna kerülni, de nem akarta. Ismert szindróma. Ha Nagy Imrét nem végzik ki, ma már senki se emlékezne rá, néhány történész kivételével. Nagy Imre is elkerülhette volna a halált, de neki nevének fennmaradása többet ért, mint a saját élete. Ez lehetett Jézussal is. Ha nem feszítik keresztre, nincs kereszténység, nincs a világon sok ezer templom, bennük egy keresztről lelógó hullával. De miért volt erre szükség?

A keresztény tanok szerint az első emberpár, akit az Atya teremtett, bűnt követett el (amit a mindenható isten előre tudhatott volna, hiszen ő teremtette), amire az alkotó haragra gerjedt, és kiűzte őket a Paradicsomból. Ez lett volna a kisebbik rossz, de bűnük átka apáról fiúra szállt és továbbra is szállt volna, ha Isten fia nem engeszteli ki az atyját, na mivel? Életének a feláldozásával. Ez a megoldás magán viseli a kőkorszaki ember primitív logikáját, amit sikeresen át tudtak menteni mind a mai napig. Nincs olyan büntetőkönyv a világon, amiben az szerepel, hogy az apa bűnéért az utódoknak kell bűnhődni. Ez a legprimitívebb észjárás szerint is abszurd. Nincs olyan apa a világon, akit saját gyermekének a megölésével ki lehetne engesztelni, ellenkezőleg, felbőszülne még a gondolattól is. Ez azonban a hithű keresztényeket egy másodpercig se zavarja. Gyilkolással teszünk jóvá egy sima engedetlenséget.

Különben is az evangelisták leírásaiban, a keresztre feszítést illetően jelentős hiányosságok vannak, amik miatt még egy isten háta mögött lévő bíróságon se hoznának elmarasztaló ítéletet. Egyáltalán nem indokolható meg, hogy ilyen jelentős eseményt miért jeleznek ilyen hézagosan:

Máté és Márk szerint Jézus csak ennyit mondott a keresztfán:  Atyám, atyám miért hagytál el engem? Lukács egy kicsit többre emlékezett: Bocsáss meg neki atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. (a két latornak) Bizony mondom néktek, még ma velem lesztek a Paradicsomban. Atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet. János ezekről mit se tudván, a következőkre emlékezett: Asszony, ímhol a te fiad! Ímhol a te anyád! Szomjúhozom. Elvégeztetett.

A kereszténység legfőbb ünnepének megszemélyesítését érdemes megtekinteni az alábbi videón.

Ugyanis, ezt ünnepeljük, az idén 50 milliárd bevásárlással, többnyire sonkára.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2489) Mi történt a Nyugattal, ahol születtem?

VIP. 332

The Saker különleges irománya arról árulkodik, hogy ez az igen jól informált 55 éves ember őszintén fél, és nem tudja, mivel tudná felrázni a nyugati állampolgárokat, hogy akadályozzák meg a kibontakozófélben lévő harmadik, és egyben az emberiség utolsó háborúját. — Az anyag igen nagy fontosságú, ezért a teljes fordítást széleskörűen adom közzé.

 Egészen őszintén, félek, csodálkozok, sőt röstellem magam. Svájcban születtem, életem egy részét ott töltöttem, közben Európa nagy részét bejártam és több mint 20 évet éltem Amerikában. Ennek ellenére a legrosszabb lidércálmomban se tudtam elképzelni, hogy a Nyugat ilyen mélyre süllyedhet. Igen, tudok a hamis zászlóról, a korrupcióról, a hódító háborúkról, a NATO hazugságairól, a kelet európaiak meghunyászkodásáról, stb. Ezekről mind számtalan esetben írtam.

Enyhén szólva, nem voltak tökéletesek, de emlékszem Helmut Schmidtre, Maggie Thatcherre, Reaganra, Mitterrandra, még Chiracra is. És emlékszem milyen volt a Canard Enchainé, vagy a BBC. A Hideg Háború alatt a Nyugat nemigen volt fehér fényes páncélba öltözött lovag, de mégis a törvény az törvény volt, és létezett bizonyos fokú kritikus gondolkodás.

Most azonban mélyen szégyellem magam a Nyugat miatt, és nagyon-nagyon aggódom.

Ma nem látok semmi mást, mint alázatos tömeget, akiket valódi, bona fide (klinikai értelemben) pszichopaták vezetnek.

És ez még nem a legrosszabb.

A legrosszabb ez a süketítő csend, ahogy mindenki másfelé néz, és azt játssza meg, hogy „semmi közöm hozzá”, vagy még ennél is rosszabb, ezt a groteszk látványt komolyan veszi. Basszátok meg, mi van veletek? Valamennyien zombikká váltatok? Ébredjetek fel!

Hadd szedjem össze a szavaimat, és hadd mondjam el a puszta valóságot. Trump ellen végrehajtott neokon összeesküvés óta, a Nyugat most pontosan azt az utat járja be, amit a náci Németország körülbelül az 1930-as évek közepén.

Jól tudom, az ideológia más, és más a kijelölt bűnbak is, de a mentalitás ugyanaz.

Azonos ok azonos hatást eredményez. De mostanában mindkét oldalon olyan fegyverek vannak, amikhez képest a drezdai tűzvész csak egyszerű szikra volt.

Itt van a „nyugati szolidaritás” mutogatása, nem az UK-val, vagy az angol emberekkel, hanem Londonnal. Ugye milyen megható?

Hadd kérdezzem meg tőletek, mi volt a lényege az angol politikának Európával kapcsolatban, mondjuk a Középkor óta?

Úgy van, háborúk kirobbantása Európában.

Gondoljátok, hogy ez most másképp van?

A jövőbéli viselkedés legjobb indikátora a múltbéli viselkedés. És ez nem lenne érvényes az UK-ra?

Hadd hívjam fel a figyelmeteket, amikor Napóleon és Hitler megtámadta Oroszországot, a megtámadott nehéz időkön ment át, és objektív vélemény szerint gyenge volt (Így bizony! Kutassatok utána, ha nem hiszitek el). Mindkét esetben az orosz társadalom mélyen megosztott volt, ideális állapotban a megtámadáshoz.

De ez ma nincs így!

És akkor most felteszek egy egyszerű kérdést: Ezek tényleg háborút akarnak kirobbantan egy egységes, nukleárisan felfegyverkezett Oroszországgal?

Azt hiszitek, hogy ez túlzás?

Gondoljátok át újra!

A helyzet az, hogy a szituáció ma rosszabb, mint a Kubai válság alatt. Először is a Kubai válság alatt mindkét oldalon racionálisan gondolkodó vezetők voltak. Ma egyetlen egy racionálisan gondolkodó vezető sincs az Egyesült Államokban. Egyetlen egy se. Másodszor, a Kubai krízis alatt az összes hírt közölték, és az egész emberiség tudta, hogy a Föld a szakadék szélén táncol.

Ma senkiről se látszik, hogy tudná, háború felé tartunk, valószínűleg termonukleáris háború felé, ahol az áldozatok száma 100 milliókban mérhető.

És mindez, miért?

Azért mert a nyugati emberek részére ez elfogadható, illetve azt se tudják, hogy tudatlan, arrogáns pszichopata banda uralkodik rajtuk.

Ez a helyzet minimálisan a következőket jelenti:

A képviseleti demokrácia nem működik.

A törvény csak a gyengékre és szegényekre vonatkozik.

A nyugati értékek viccé redukálódtak.

A kapitalizmus túléléséhez háborúra, és világ hegemóniára van szükség.

Az anglo/cionista birodalom az összeomlás szélén áll, az egyetlen nyitott kérdés, hogyan és mibe fog kerülni.

Pillanatnyilag orosz diplomatákat tömegesen utasítanak ki, miközben erősnek és férfiasnak érzik magukat. A lengyel és az ukrán politikusok bátorsága és önbizalma szédületes mértékben megnőtt (amerikai haderőkre támaszkodva).

A helyzet az, hogy ez csak egy sokkal nagyobb jéghegy csúcsa. A valóságban az igen fontos szakértő szintű konzultációk (ami atomhatalmak között életben vágóan fontos) régen nem léteznek. Már csak legfelső szintű telefonálás van. Mindez akkor, amikkor a két oldal háború felé tart. Hónapok óta Oroszország és a NATO európai háborúra készül fel. Oroszország már teljesen felkészült. Ellenben a NATO nem, viszont tudják a számszerű adatokat, és bíznak az erejükben. Az igazság az, hogy ezeknek a NATO mini katonáknak fogalmuk sincs, mire számíthatnak. Amikor Oroszország hadba lép, ezek a NATO országocskák azt se fogják tudni, mi történik velük. Szinte pillanatok alatt a „csatatéren” csak USA és Oroszország marad. Vagyis a konfliktus nagyon hamar nukleárissá növi ki magát. És első alkalommal a történelemben az Egyesült Államokat hatalmas csapás fogja érni, de nem csak Európában, hanem a Közel Keleten, Ázsiában és az Észak Amerikai kontinensen is.

Én egy orosz katonai családba születtem, és orosz, valamint szovjet katonai eseteket tanulmányoztam. Meg tudom nektek ígérni, és kérlek, egy másodpercig se kételkedjetek benne: Oroszország nem fog meghátrálni, ha sarokba van szorítva, az egész civilizációt le fogják, töröli a Földről. Az oroszok nem akarnak háborút, tartanak tőle (ahogy tartaniuk is kell), és mindent meg fognak tenni, hogy elkerüljék. De ha megtámadják őket, akkor számolni kell egy tökéletesen megsemmisítő tűzerővel. Ne fogad ezt el tőlem, fogad el Putyintól, aki világosan megmondta, és akit a nép 95 százaléka támogat legalább is ebben a témában, az ország megtámadásával teli van a tökük, ami sok az sok, több nyugati támadást nem tűrnek el, különösen akkor, amikkor nukleáris fegyverekre támaszkodnak. Legyetek oly szívesek és nagyon-nagyon óvatosan értékeld ki Putyin szavait: Mi szükség egy olyan világra, ahol nincs Oroszország?”

És mindez miért? Amerikának és Oroszországnak nincs oka rá, hogy az együttműködésen kívül bármi más céljuk lehessen egymással. (az oroszok egyszerűen nem értik, az amerikai vezetők miért nem tudnak erről az egyszerű tényről).

Rendben van, Londonnak rengeteg oka van, amiért az oroszoknak „kuss és tűnjenek el”, ahogy ezt Gavin Williamson, az UK védelmi miniszter állítólag ilyen elegáns módon kifejtette. De, hagy mondjam el, ez nem fog bekövetkezni. Jóval az előtt, hogy Oroszország befogná a száját és elmenne Anglia egy rakás radioaktív hamuvá válhat. Ez mindössze egyszerű tény.

Amit nem értek: az amerikai vezetők tényleg el akarják veszteni az országukat egy aprócska, kellemetlen és arrogáns angol klikk miatt, akik még mindig abban a hitben élnek, hogy egy birodalom élén állnak? Csak nézzetek rá Boris Johnsonra, Theresa Mayre és Gavin Williamsonra. Tényleg hajlandók vagytok meghalni ezen degeneráltak érdekeinek a megvédéséért?

Én ezt nem értem, és Oroszországban se érti senki.

Persze, tudom, hogy mindössze annyit tettek, hogy néhány diplomatát kiutasítottak, amit Oroszország is meg fog tenni. És akkor mi van? De nem ez a lényeg.

Ne azt nézd, hogy hol vagyunk, hanem, hogy mi felé tartunk!

Washingtonban 200.000 ember tiltakozik a fegyvertartás ellen, de egy lélek se az atomháború ellen.

Mi van veletek emberek?

Mi történt a Nyugattal, ahol 1963-ban születtem?

Édes Istenem, tényleg eljött mindennek a vége?

Én lennék az egyetlen, aki látja ezt a lassan guruló vonatot, amely belevisz minket a szakadékba?

Ha módodban áll, légy szíves adj egy okot a reményhez.

Mert én nem látok semmit.

Aláírás: The Saker

Utóirat: Tudom, hogy a blog szabályok szerint tartózkodni kell az erős túlzásoktól, mivel az „üvöltésnek” hat. Ez alkalommal valóban megpróbáltam üvölteni. A világnak óriási szüksége van az üvöltésre, akár legyen az üvöltés mindössze virtuális.

________________________________________________________________________

What Happened To The West I Was Born In?!

By The Saker

March 26, 2018 –  Frankly, I am awed, amazed and even embarrassed.  I was born in Switzerland, lived most of my life there, I also visited most of Europe, and I lived in the USA for over 20 years.  Yet in my worst nightmares I could not have imagined the West sinking as low as it does now.  I mean, yes, I know about the false flags, the corruption, the colonial wars, the NATO lies, the abject subservience of East Europeans, etc.  I wrote about all that many times.  But imperfect as they were, and that is putting it mildly, I remember Helmut Schmidt, Maggie Thatcher, Reagan, Mitterrand, even Chirac!  And I remember what the Canard Enchaîné used to be, or even the BBC.  During the Cold War the West was hardly a knight in white shining armor, but still – rule of law did matter, as did at least some degree of critical thinking.

I am now deeply embarrassed for the West.  And very, very afraid.

All I see today is a submissive herd lead by true, bona fide, psychopaths (in a clinical sense of the word)

And that is not the worst thing.

The worst thing is the deafening silence, the way everybody just looks away, pretends like “ain’t my business” or, worse, actually takes all this grotesque spectacle seriously.  What the fuck is wrong with you people?!  Have you all been turned into zombies?!  WAKE UP!!!!!!!

Let me carefully measure my words here and tell you the blunt truth.

Since the Neocon coup against Trump the West is now on exactly the same course as Nazi Germany was in, roughly, the mid 1930s.

Oh sure, the ideology is different, the designated scapegoat also.  But the mindset is *exactly* the same.

Same causes produce the same effects.  But this time around, there are weapons on both sides which make the Dresden Holocaust looks like a minor spark.

So now we have this touching display of “western solidarity” not with UK or the British people, but with the City of London.  Now ain’t that touching?!

Let me ask you this: what has been the central feature of Britain’s policies towards Europe, oh, let’s say since the Middle-Ages?

That’s right: starting wars in Europe.

And this time around you think it’s different?

Does: “the best predictor of future behavior is past behavior” somehow not apply to the UK?!

Let me also tell you this: when Napoleon and Hitler attacked Russia she was undergoing deep crises and was objectively weak (really! research it for yourself!).  In both cases Russian society was deeply torn by internal contradictions and the time for attack as ideal.

Not today.

So I ask this simple question: do you really want to go to war against a fully united nuclear Russia?

You think that this is hyperbole?

Think again.

The truth is that the situation today is infinitely worse than the Cuban missile crisis. First, during the Cuban missile crisis there were rational people on both side.  Today there is NOT ONE SINGLE RATIONAL PERSON LEFT IN A POSITION OF POWER IN THE USA.  Not ONE!  Second, during the Cuban missile crisis all the new was reporting on was the crisis, the entire planet felt like we were standing at the edge of the abyss.

Today nobody seems to be aware that we are about to go to war, possibly a thermonuclear war, where casualties will be counted in the hundreds of millions.

All because of what?

Because the people of the West have accepted, or don’t even know, that they are ruled by an ugly gang of ignorant, arrogant psychopaths.

At the very least this situation shows this:

Representative democracy does not work.

The rule of law only applies to the weak and poor.

Western values have now been reduced to a sad joke.

Capitalism needs war and a world hegemony to survive.

The AngloZionist Empire is about to collapse, the only open question is how and at what cost.

Right now they are expelling Russian diplomats en masse and they are feeling very strong and manly. Polish and Ukrainian politicians are undergoing a truly historical surge in courage and self-confidence! (hiding, as they do, behind Anglo firepower)

The truth is that this is only the tip of a much bigger iceberg.  In reality, crucial expert-level consultations, which are so vitally important between nuclear superpowers, have all but stopped a long time ago.  We are down to top level telephone calls.  That kind of stuff happens when two sides are about to go to war.  For many months now Russia and NATO have made preparations for war in Europe.  And Russia is ready.  NATO sure ain’t!  Oh, they have the numbers and they think they are strong.  The truth is that these NATO midgets have no idea of what is about to hit them, when the Russians go to war these NATO statelets won’t even understand what is happening to them.  Very rapidly the real action will be left to the USA and Russia.  Thus any conflict will go nuclear very fast.  And, for the first time in history, the USA will be hit very, very hard, not only in Europe, the Middle-East or Asia, but also on the continental US.

I was born in a Russian military family and I studied Russian and Soviet military affairs all my life. I can absolutely promise you this, please don’t doubt it for one second: Russia will not back down and, if cornered, she will wipe out your entire civilization. The Russians really don’t want war, they fear it (as they should!) and they will do everything to avoid it.  But if attacked then expect a response of absolutely devastating violence.  Don’t take it from me, take it from Putin who clearly said so himself and who, at least on that issue, is supported by about 95% of the population.  From the Eastern Crusades to the Nazi invasion of the Soviet Union, enough is enough, and the Russians will not take one more western attack, especially not one backed by nuclear firepower.  Again, please ponder Putin’s words very, very carefully: “what need would we have a world if there is no Russia?

All that for what?  The USA and Russia have NO objective reasons to do anything but to collaborate (the Russians are absolutely baffled the fact the leaders of the USA seem to be completely oblivious to this simple fact).  Okay, the City of London does have a lot of reasons to want Russia gone and silent. As Gavin Williamson, the little soy-boy in charge of UK “defense”, so elegantly put it, Russia should “go away and shut up”.  Right.  Let me tell you – it ain’t happening!  Britannia will be turned into a heap of radioactive ashes long before Russian goes away or shuts up.  That is simply a fact.

What baffles me is this: do American leaders really want to lose their country in behalf of a small nasty clique of arrogant British pompous asses who think that they still are an Empire?  Did you even take a look at Boris Johnson, Theresa May and Gavin Williamson?  Are you really ready to die in defense of the interest of these degenerates?!

I don’t get it and nobody in Russia does.

Yeah, I know, all they did is expel some diplomats.  And the Russians will do the same.  So what?  But that’s missing the point!

LOOK NOT WHERE WE ARE BUT WHERE WE ARE HEADING!!

You can get 200,000 antigun (sigh, rolleyes) protesters in DC but NOBODY AT ALL ABOUT NUCLEAR WAR?!

What is wrong with you people?!

What happened to the West where I was born in in 1963?

My God, is this really the end of it all?

Am I the only one who sees this slow-motion train-wreck taking us all over the precipice?

If you can, please give a reason to still hope.

Right now I don’t see many.

The Saker

PS: yes, I know. The rules of the blog prohibit CAPS as this is considered shouting.  Okay, but this time around I AM TRYING TO SHOUT!  So, for this one time only, feel free to use caps if you want.  The world badly needs some shouting right now, even virtual shouting.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2488) Telefon (sírva nevet a magyar)

Tibor bá’ online röhög

 

Nekünk   két  telefonunk van,  egy  vonalas  és  egy  okos. Mind a kettő Éva asztalán található, ami tőlem 7 méterre van,   a   szoba   másik   sarkában.   Ebből  következik,  ha valaki telefonál, akkor Éva veszi fel. Ez ritkán fordul elő, mert     számainkat     kevesen    ismerik.    Ellentétben    a hatalmas    tömegekkel,    mi   ritkán  telefonálunk.  Néha hetek telnek el két telefonbeszélgetés között.

Az utóbbi időben viszont, van olyan nap, hogy tízszer is cseng valamelyik készülék. Brrrrr, tessék, Antalffy Éva. Csend, Éva leteszi a kagylót. Te, képzeld el, Karácsony Gergely hívott fel személyesen. Hogy-hogy, megadtad nekik a számunkat. Fenét, senkinek se adtuk meg. Na és, mit akart. Akart? Még mindig akar. Mit, hát miniszterelnök lenni. Mért, neki nem elég a polgármesterség? És pont az MSZP által?

Radetzky marsh…. Tessék?……csend. Már ki az megint? Nem tudom, egy izgatott női hang közölte velem, hogy Vona Gábor  megfenyegette a titkárnőjét, hogy megerőszakolja. Haha, ez egy hülyeség. Az 52 éves titkárnő azt válaszolta, hogy „De Gabi, én bármikor, bárhol lefekszem neked, csak egy szavadba kerül, és nem is kell védekezned, hiszen már minimum 10 éve nem foganok.” – Jó, de ezt honnan tudja a női hang? Honnan? Hát a Lokál nevű újságból, amit ingyen bedobnak a leveles ládába.

Már megint cseng ez a nyavalya. Te, nem fogod elhinni, Kuncze Gábor volt. Milyen Kuncze? Ja, a volt belügyminiszter, akinek Pintér Sándor megfelelt főkapitánynak? Csak nem akart neked az olaj szőkítésről mesélni? Nem volt rá ideje, mert lecsaptam.

Megint a Radetzky. Ezt a hívó hangot te tetted rá? Nem, gyári. Cseréld le, mondjuk a Ravel Boleróra. Nem tudom, hogy kell cserélni. Akkor halkítsd le. Azt se tudom, hogy kell. Akkor dobd ki. Nem lehet, van még rá másfél év hűség. Szerintem ezt a házasságkötő teremben kellene bevezetni, na mindegy, mi volt? Megint Vona Gábor. Te, ezek marhára félnek tőle, mit akartak. Tudok-e arról, hogy Vona Gábor pisilni invitálta a beosztottjait, de a mosdóban megmutatta a péniszét – tényleg ezt a szót használták – aztán kötelezte a többieket is, hogy megmutassák. Arra volt kíváncsi, hogy nem metélt-e valakiknek. Tényleg ”pisilést” mondtak? Igen. Ez óvodás szóhasználat. Egy leendő miniszterelnök nem „pisil”. De nem is mutogatja a péniszét. Igaz! Viszont a faszát se kellene mutogatni. Persze, hogy nem, mert van, és lesz is a Parlamentben elég sok fasz.

Tudod mit nem értek? Állítólag van az országban a Fideszre szavazó másfél millió (hülye) fasz, és csak egy geci. Itt valami nem stimmel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2487) A történelemből lehet tanulni

Tibor bá’ online

 

Visszatekintve az 1930-as évekre megállapítható, hogy a német nép biztonságban érezte magát, elvégre egy köztársaságban éltek, ahol szigorú törvények határozták meg, hogy mit tehet, de főleg mit nem tehet a kormány. A németek nem akarták megváltoztatni az önmagukról alkotott képet, ezért amikor a kormány túllépte a hatáskörét a nép úgy tett, mintha nem történne semmi. Ez az önbecsapás vezetett a II. világháborúhoz.

Amikor a Reichstag leégett, a németek nem voltak hajlandók meghallani azokat a hangokat, amelyek a tűz keletkezését Hitler titkos gyújtogatásában látták. Nem volt bátorságuk szembenézni a valóságot bemutató bizonyítékokkal. Nem voltak hajlandók észrevenni a kormány hazugságait és csalásait.

Amikor Hitler a szigorú német törvények ellenére ideiglenesen különleges felhatalmazást kért, hogy hatékonyan harcolhassanak a terroristákkal szemben, a nép engedett. Az ideiglenes állapot fennmaradt az ország totális elpusztulásáig.

Amikor Hitler emberei megjátszottak egy lengyel támadást, a német nép nem kérdezte meg magától, hogy ugyan már miért lennének a lengyelek olyan hülyék, hogy megtámadják az állig felfegyverzett Németországot, hanem hallgattak, Németország pedig belépett egy háborúba.

Hitler tudta, hogyan kell irányítani egy népet. Tudta, hogy az embereknek célt kell adni egy háborúhoz. Ezért a katonákat okkal – ok nélkül kitüntették, legyen mire büszkének lenni. Hitler lemásolta a Római birodalom győzelmi parádéit, beültetve a katonák fejébe a verhetetlenség téveszméjét.

Mivel a szemtől szembeni gyilkolás embert próbáló, Hitler követői hatalmas összegeket költöttek csodafegyverek, vadászgépek, tengeralattjárók, nagy hatótávolságú ágyuk, cirkáló rakéták kifejlesztésére, amikkel el lehetett kerülni a szemtől szembe történő gyilkolást.

A német nép belépett a II. világháborúba, de nem azért mert bátrak voltak, hanem azért, mert gyávák voltak, hittek a csodafegyvereikben, és amikor a csoda köddé vált, a németek elveszítették a háborút.

Az amerikai nép biztonságban érzi magát, elvégre egy köztársaságban élnek, ahol szigorú törvények határozták meg, hogy mit tehet, de főleg mit nem tehet a kormány. Az amerikaiak nem akarták megváltoztatni az önmagukról alkotott képet, ezért amikor a kormány túllépte a hatáskörét a nép úgy tett, mintha nem történne semmi.

Amikor a World Trade Center felhőkarcolói leomlottak az amerikaiak nem voltak hajlandók elfogadni azokat a hangokat, amelyek a tornyok leomlását a kormány titkos munkájaként látta. Nem volt bátorságuk szembenézni a valóságot bemutató bizonyítékokkal.

Amikor a kormány ideiglenesen különleges felhatalmazást kért az amerikai alkotmány határozott tiltása ellenére, a nép beleegyezett, mert erre a terrorizmus elleni harc miatt volt szükség. Ez az ideiglenesség természetesen legalább annyi ideig fog tartani, mint amennyi ideig a németeknél tartott.

Amikor a kormány emberei felhívják a nép figyelmét az afgán veszélyre, senkinek se jut eszébe megkérdezni, hogy vajon miért lennének az afgánok olyan hülyék, hogy megtámadják Amerikát? Így aztán az amerikaiak azt veszik észre, hogy hadban állnak Afganisztánnal.

Az amerikai kormány tudja, hogyan kell irányítani egy népet. Tudja, hogy az embereknek célt kell adni egy háborúhoz. Ezért a katonákat okkal, ok nélkül kitüntetik, legyen mire büszkének lenni. A Pentagon beülteti a katonák fejébe a verhetetlenség téveszméjét.

Mivel a szemtől szembeni gyilkolás embert próbáló, a Pentagon hatalmas összegeket költött csodafegyverek, vadászgépek, tengeralattjárók, anyahajók, cirkáló rakéták, drónok kifejlesztésére, amivel nem kellett szemtől szembe gyilkolni. Nem kellett szembenézni a gyilkolásaikkal.

Az amerikai nép elfogadja a terrorista ellenesnek kikiáltott háborúkat, de nem azért mert olyan bátrak, hanem azért mert gyávák, és ezért nem hajlandók észrevenni a bizonyítékokat, amelyek szerint kormányuk éjjel-nappal hazudik és hazudni fog mindaddig, amíg ki nem derül, hogy a csodafegyvereik ellenére egyik háborút se fogják megnyerni.

Ebből mi a tanulság?  Nehéz rádöbbenni, hogy egy tirannus vezeti az országot, főleg akkor, amikor a tirannus felvásárolja a médiát, ami aztán elhomályosítja a tisztánlátást, és az emberek boldog tudatlansággal veszik tudomásul, hogy a vezető egymás után lép háborúba Brüsszellel, Egyesült Nemzettel, Sorossal, a Németországba tartó migránsokkal, és mindezt őértük.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2486) O R B Á N

Tibor bá’ online

Az már elég régen nyilvánvaló, hogy Orbánt elsősorban a hatalom érdekelte, érdekli, és fogja érdekelni, semmi más. A hatalomra hajtó emberek mentalitására jellemző a hatalmas kockázatvállalás, amivel a potenciális riválisokat iparkodnak hendikeppelni. Ez Orbánnál az oroszok hazakergetése volt, ami nagyon nem volt diplomatikus, nagyos rosszul is elsülhetett volna, de benne volt a kalapban az is, hogy alkalmas mindenki más háttérbeszorítására. Bejött.

Orbánnak nincs ideológiája, neki teljesen mindegy milyen gazdasági, társadalmi rendszer van, hogy él a nép, nyomorog vagy prosperál. Ugyanabban a koponyában megfér az antiklerikális magatartás, és az egyházak dotálása. Ha kell, illetve úgy ítéli meg, hogy számára előnyös, akkor ájtatosan imádkozik és látogatja a pápát, ha kell, vádolja a papságot és ateistának sejteti önmagát. Egyik történelmi pillanatban kijelenti, hogy a nyuggereket maréknyi, a munkába beleszakadó fiatal tartja el, ráadásul elfogadhatatlanul magas színvonalon, de megragadhatja az alkalmat és nagylelkűen utalványokat osztogathat nekik, majd öreg nénivel csókoltat kezet, hogy láthassa ország-világ a hálás nyugdíjasok – általa nagyon is kiérdemelt – megnyilvánulását. Nagy hangon megígéri a nyugdíjak értékállóságát, amit a gyakorlatban simán elfelejt.

Ez eddig rendben lenne, úgy értem az ő oldaláról nézve, ha nem is méltányos, de logikus döntések sorozata, de mi magyarázza elképesztően dilettáns gazdaságpolitikáját, ha tevékenységét egyáltalán lehet gazdaságpolitikának nevezni? Magyarázatom a következő. Orbán szellemi képességei nem kérdőjelezhetőek meg. Vidéki kistelepülésen eltöltött gyermekkora is tény, ami egy életre meghatározó. Az is tényként kezelhető, hogy apja a „paraszti” környezetből „ipari” vezetővé emelkedett ki. A család sikerét a „dolgos munkának” tulajdonítják. Orbán tehát már gyermekkorától kezdve a társadalmat kettéválasztotta dolgos-hasznos, lusta-haszontalan emberekre, ahol az előző csoport tartja el az utóbbit, és feltételezése szerint mindenki szabadon választhatja ki, melyik csoporthoz kíván tartozni. Ez neki nem csak vesszőparipája, hanem mániája is, aminek majd minden beszédében hangot ad. Ö, mint isten ostora, meg akarja tanítani a lustákat, rá akarja őket kényszeríteni a munkára. Hogy a szakképzetlenek számára  nincs  munkahely, az irreleváns, odáig már nem jut el a gondolat sora, viszont oda hat, hogy 16 éves korban hagyják abba a tanulást. Hogy – elsősorban – a fiatalokat ki kellene képezni, hogy értékesíthető szaktudással rendelkezzenek, az eszébe se jut, hiszen az oktatás „átszervezése” nyilvánvaló további színvonalvesztéssel fog járni.  A tehetősek segítése a szegényebbek kárára, valójában önpusztító, mert mindenkinek egyenlő szavazati joga van. A magára haragított tömegek el fogják söpörni, amivel csak az isten tudja, miért nem számol. Az adminisztratív bebetonozás csak bizonyos indulat szintig működik. A csalódott, kijátszott, felkorbácsolt, és már egy ideje nélkülöző tömegek nem lesznek tekintettel se a főbíróra, se a főügyészre, se a kiherélt alkotmánybíróságra, se a hadsereg főparancsnokára, a bábuként működő köztársasági elnökre (rá aztán pláne).

Szóval mi lehet a magyarázata ennek az elképesztő dilettantizmusnak tűnő, napi szereplésekkel ékesített megnyilvánulásnak, ha az épelméjűséget nem vonjuk kétségbe? Mert azt a véleményt, hogy egy skizofrén illúzióban élő hisztérikus, pszichopata személyiség, és mint ilyen, egy tisztességes igazságosságra vágyó sértett magyar vezető, nem lehet fenntartani. Nos, nekem van egy indítványom.

Teljesen jogosan kiindulhatunk abból, hogy Orbán a hatalommánia rabja. Mint tudjuk a klasszikus hatalom mániások, mint például Hitler vagy Sztálin az országa felett gyakorolt példátlan hatalmát ki akarta terjeszteni az egész világra. Végtére is egy vérbeli mániás nem ismer határokat. Ennek a vágynak a kiélése megpróbálható volt egy Szovjetunióval, vagy egy Német Birodalommal, de még viccnek is erőtlen egy ilyen pici ország élén, mint hazánk. Mi más szerep marad akkor Orbán Viktornak, mint a dongó szerepe, amely vacsora közben sorba belecsíp a vendégek seggébe, azt az illúziót keltve önmaga számára, hogy ha nem is vetik magukat  hatalma alá, legalább tartanak tőle.

Hogy Orbán kedvtelésének mi fizetjük meg az árát, az nem tűnik relevánsnak.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2485) Az orosz reakció V.

VIP. 331

 

…….reagálni, igazolni, megmagyarázni, tagadni a legelvetemültebb hazugságot, megpróbálni elhitetni velük az igazságot nem csak idegesítő időpocsékolás, hanem politikai öngyilkosság. Önök sose fognak győzni. A Nyugat leszarja az igazságot, amire bőven van bizonyíték az elmúlt 2000 évben, vagy még annál is többen. És ennyi sok év alatt a Nyugat kollektív agyában egy jottányi lelkiismeret se alakult ki. A Nyugatban nem lehet megbízni.

___________________________________________________________________________

Az eredeti cikk

Russia’s Reaction to the Insults of the West is Political Suicide

By Peter Koenig

March 19, 2018 The onslaught of western Russia bashing in the past days, particularly since the alleged poison attack by a Soviet-era nerve agent, Novichok (the inventor of which, by the way, lives in the US), on a Russian double agent, Sergei Skripal and his daughter Yulia, has been just horrifying. Especially by the UK. Starting with PM May, who outright accused Russia of using chemical weapons (CW) on UK grounds, without delivering any evidence. Strangely, there is no indication where Skripal and his daughter are, in which hospital the pair is being treated, no poison analysis is being published, they cannot be visited; there is absolutely no evidence of the substance they allegedly have been poisoned with – do Sergei and Yulia actually exist as victims of a poison attack?

As a consequence, Theresa May expels 23 Russian diplomats, who have to leave the UK within a week. Then came Boris Johnson, the Foreign Minister clown, also an abject liar. He said — no, he yelled — at his fellow parliamentarians that it was “overwhelmingly likely, that Putin personally ordered the spy attack.” This accusation out of nothing against the Russian President is way more than a deep breach in diplomatic behavior, it is a shameful insult. And no evidence is provided. Putin’s spokesman, Dmitry Peskov, in fact, said that Johnson’s personal attack on President Putin was “unforgivable”.

Not to miss out on the bashing theatre, UK Defense Secretary, Gavin Williamson, got even more insolent. Russia “should go away and shut up”. In response to all this demonizing Russia for an alleged crime, for which absolutely no proof has been provided, Russia’s Foreign Ministry spokeswoman, Maria Zakharova, said that the undiplomatic comments meant that the British authorities are nervous and have “something to hide,”. Lavrov also strongly objected, wanted to initiate a joint UK-Russia investigation into the case – is he dreaming? – and responded to a question of diplomatic retaliation, yes, that Russia will also expel UK diplomates ‘soon’.

There is no doubt that the UK acted as Washington’s poodle. In the course of this anti-Russia tirade, Trump twittered that he fully supported UK’s position. Indeed, the European puppets, Macron, Merkel, May and their chief, The Donald, signed a joint statement blaming Russia for the nerve gas attack on the former double agent, “There is no plausible alternative explanation than that Russia was to blame for the attack”. Bingo, that says it all. The presstitute picks it up and airs it to the seven corners of this globe – and the western sheeple are brainwashed once again: The Russians did it.

Well, we know that. But the real point I want to make is that Russia always reacts to such nonsensical and outright false accusations; Russia always responds, rejects, of course, the accusations but usually with lengthy explanations, and with suggestions on how to come to the truth – as if the UK and the west would give a shit about the truth – why are they doing that? Why are you, Russia, even responding?

That is a foolish sign of weakness. As if Russia was still believing in the goodness of the west, as if it just needed to be awakened. What Russia is doing, every time, not just in this Skripal case, but in every senseless and ruthless attack, accusations about cyber hacking, invading Ukraine, annexing Crimea, and not to speak about the never-ending saga of Russia-Gate, Russian meddling and hacking into the 2016 US Presidential elections, favoring Trump over Hillary. Everybody with a half brain knows it’s a load of crap. Even the FBI and CIA said that there was no evidence. So, why even respond? Why even trying to undo the lies, convince the liars that they, Russia, are not culpable?

Every time the west notices Russia’s wanting to be a “good neighbor”, about which the west really couldn’t care less, Russia makes herself more vulnerable, more prone to be accused and attacked and more slandered.

Why does Russia not just break away from the west? Instead of trying to ‘belong’ to the west? Accept that you are not wanted in the west, that the west only wants to plunder your resources, your vast landmass, they want to provoke you into a war where there are no winners, a war that may destroy entire Mother Earth, but they, the ZionAnglo handlers of Washington, dream that their elite will survive to eventually take over beautiful grand Russia. That’s what they want. The bashing is a means towards the end. The more people are with them, the easier it is to launch an atrocious war.

The Skripal case is typical. The intensity with which this UK lie-propaganda has been launched is exemplary. It has brought all of halfwit Europe – and there is a lot of them – under the spell of Russia hating. Nobody can believe that May, Merkel, Macron are such blatant liars… that is beyond what they have been brought up with. A lifelong of lies pushed down their throats, squeezed into their brains. Even if something tells them – this is not quite correct, the force of comfort, not leaving their comfort zone – not questioning their own lives – is so strong that they rather cry for War, War against Russia, War against the eternal enemy of mankind. I sadly remember in my youth in neutral Switzerland, the enemy always, but always came from the East. He was hiding behind the “Iron Curtain”.

The West is fabricating a new Iron Curtain. But while doing that, they don’t realize they are putting a noose around their own neck. Russia doesn’t need the west, but the west will soon be unable to survive without the East, the future is in the east – and Russia is an integral part of the East, of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), that encompasses half the world’s population and controls a third of the world’s economic output.

Mr. Putin, you don’t need to respond to insults from the west, because that’s what they are, abusive insults. The abject slander that Johnson boy threw at you is nothing but a miserable insult; you don’t need to respond to this behavior. You draw your consequences.

Dear President Putin, Dear Mr. Lavrov, Let them! Let them holler. Let them rot in their insanity. Respond to the UK no longer with words but with deeds, with drastic deeds. Close their embassy. Give all embassy staff a week to vacate your country, then you abolish and eviscerate the embassy the same way the US abolished your consulates in Washington and San Francisco a bit more than a year ago. Surely you have not forgotten. Then you give all Brits generously a month to pack up and leave your beautiful country (it can be done – that’s about what Washington is forcing its vassals around the globe to do with North Korean foreign laborers); block all trade with the UK (or with the entire West for that matter), block all western assets in Russia, because that’s the first thing the western plunderers will do, blocking Russian assets abroad. Stealing is in their blood.

Mr. Putin, You don’t need to respond to their miserable abusive attacks, slanders, lies. You and Russia are way above the level of this lowly western pack. Shut your relation to the west. You have China, the SCO, the Eurasian Economic Union (EEU), Russia is part of the OBI – President Xi’s One Belt Initiative – the multi-trillion development thrive, emanating from China, connecting continents – Asia, Africa, Europe, South America – with infrastructure, trade, creating hundreds of millions of decent jobs, developing and promoting science and culture and providing hundreds of millions of people with a decent life.

What would the west do, if suddenly they had no enemy, because the enemy has decided to ignore them and take a nap? China will join you.

Everything else, responding, justifying, explaining, denying the most flagrant lies, trying to make them believe in the truth is not only a frustrating waste of time, it’s committing political suicide. You will never win. The west gives a hoot about the truth – they have proven that for the last two thousand years or more. And in all that time, not an iota of conscience has entered the west’s collective mind. The west cannot be trusted. Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a former World Bank staff and worked extensively around the world in the fields of environment and water resources. He lectures at universities in the US, Europe and South America. He writes regularly for Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog, and other internet sites. He is the author of Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – fiction based on facts and on 30 years of World Bank experience around the globe. He is also a co-author of The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2484) Az orosz reakció IV.

VIP. 330

 

……….Miért nem akarja Oroszország magát leválasztani a Nyugatról? Ahelyett, hogy megpróbál a Nyugathoz tartozni? Fogadjátok el, hogy a Nyugat nem akar titeket, csak az erőforrásaitokat, területeiteket akarja megkaparintani. Be akar benneteket provokálni egy olyan háborúba, ahol nem lesz győztes, amely valószínűleg elpusztítja az egész Földet, de amivel kapcsolatban a Judó-Angló Washingtoni elit azt álmodja, hogy ők túl fogják élni, és utána rátehetik kezüket az orosz területekre. Ezt akarják. Az oroszok vádolása eszköz a végső célhoz. Minél többeket győztek meg, annál könnyebb beindítani a szörnyű háborút………..

___________________________________________________________________________

VIP előfizetőknek a teljes fordítást elküldöm E-mailben.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2483) Az orosz reakció III.

VIP. 329

 

…….Ez utóbbival kapcsolatban az FBI és CIA jelezte, hogy nincs rá semmi bizonyíték. Akkor pedig miért reagálnak rá az oroszok? Miért próbálják leleplezni a hazugságokat? Meggyőzni a hazugokat, hogy hazudnak, és Oroszország nem bűnös……….

___________________________________________________________________________

VIP előfizetőknek a teljes fordítás E-mailben elküldöm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2482) Az orosz reakció II.

VIP. 328.

………„Nincs elfogadható alternatív magyarázat arra, hogy Oroszország a felelős a támadásért.” Találat! Ebbe minden benne van. A szajha média rácsap és szétkürtöli a világ hét sarkába – ez mellett a nyugat isten barmait megint csak agy-mossák: „Az oroszok voltak!”……..

___________________________________________________________________________

VIP előfizetőknek a teljes fejezetet E-mailben elküldöm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

B R E A K I N G

A helyzet rendkívül komoly. Az angolok kitalálták, hogy Putyin személyes parancsára ideggázzal támadtak meg egy Angliában élő volt kettős ügynököt (plusz 33 éves lányát). Ezzel egy időben az USA 20 tonna klórgázt adott át a saját felkelőinek, hogy hajtsanak végre hamis zászlós támadást. Aszadra fogják ráfogni, hogy saját népét gázosítja, ami emberjogi bűn. Ezt Amerika meg fogja torolni azzal, hogy megtámadja Damaszkuszt. Az oroszok erre közölték, hogy ebben az esetben nem csak a támadó rakétákat fogják megsemmisíteni, de a kilövő állásokat is, amik amerikai rombolók a Földközi tengeren. Magyarul, el fogják őket süllyeszteni.

 

Újabb fejlemény: Egy rendőr elment a volt kettős ügynök házába és azonnal beteg lett. Vagyis nem támadhatták meg az utcán. A házába behatolni nem tudtak. Most azt találták ki, hogy a lány Moszkvában volt, az apjának hozott valami ajándékot, Ez volt fertőzött. Tehát marad Putyin a bűnös.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Éljetek a lehetőségekkel!

(2481) Az orosz reakció I.

VIP. 327

……Az egész ügy következtében Theresa May kiutasított 23 orosz diplomatát, akiknek egy hetük van, hogy elhagyják az UK-t. És akkor jön Boris Johnson az angol Külügy minisztérium bohóca, aki szintén beteges hazudozó, és azt mondta – nem, az üvöltötte – képviselő társai felé az angol parlamentben, hogy „kétséget kizárva valószínű, hogy személyesen Putyin adott parancsot a kém megtámadására.”…….

___________________________________________________________________________

Az 5 részből álló sorozat első részét E-mailben küldöm el az előfizetőknek.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2480) Halál

Tibor bá’ online

 

Elgondolkoztál-e már a halálon?  Az emberek egy része balesetben, más része fertőző betegségben, esetleg rákban vagy infarktusban leli halálát idő előtt. Azonban egy része megérkezik az „időhöz”, ami úgy 70 környékén van. Ha egy 75 éves ember elhuny, senkinek se tűnik fel, mert kb. „itt volt az ideje”. Na ez az! Az ideje? És ha itt van az ideje, akkor miért, miben hal meg? A nagy igazság az, hogy nem kellene meghalni, csak az általános elkopásnak van két ártatlannak tűnő, de mindenesetre tünetmentes velejárója. Az egyik a magas vérnyomás (hipertónia), a a másik az inzulin rezisztencia (kettestípusú diabétesz). Egyik se betegség, mind a kettő szimptóma vagy tünet. Senki se tudja, miért lesz valakinek a vérnyomása magas, és azt se, hogy miért lesz a sejtállománya rezisztens az inzulinra, aminek következtében a szérum glükóz tartalma megemelkedik. Viszont a hosszabb ideig nem kezelt magas vérnyomás megbetegíti a szívet, esetleg sztrókot okoz, a magas vércukorszínt pedig totálisan széttúrja a szervezetet: megvakít, kikészíti a vesét, szétrombolja az idegrendszert, lerobbantja az immunrendszert, vérkeringési zavart okoz, aminek a  vége a lábak amputálása….. Tehát: kezeletlen cukorbetegség –> veseelégtelenség –> dialízis –> halál. Élt 74 évet. Ha kezeltette volna, akkor csak az isten tudja miben halt volna meg, húsz évvel később. Ugyanez a helyzet a magas vérnyomással –> hipertrófia –> bal kamra diszfunkció –> tüdő ödéma –> fulladás –> halál.

Nem tudom hány éves vagy, de ha elmúltál 40, akkor legyen az első dolgod, hogy megnyugtatva magad, megnézeted mind a vérnyomásodat, mind pedig a „cukrodat”. Ne feledd! Nincs tünet, akkor is tökéletesen jól érzed magad, ha ezek már effektív kialakultak benned. Ha minden rendben, akkor csak annyi dolgod van, hogy egy év múlva megint megnézeted. Ha bármelyik megemelkedett, akkor az állapot nem állhatott fenn túl hosszú ideje, így a kezelése sokkal könnyebb, de bármi legyen is a kezelés, feltétlenül tartsd be, mert 10-20 év élethossz különbséget jelenthet.

És akkor még egy aspektus. Akár magas vérnyomásnál, akár inzulin rezisztenciánál a felírt gyógyszert az élet végéig kell szedni. A nagy kérdés, összeomlás után lesz-e gyógyszer? Ha én 60 lennék, akkor bespájzolnék magamnak egy rakás Metformint (inzulin rezisztencia), Béta blokkolót és ACE-gátlót (magas vérnyomás). De tudom, hiába tanácsolnám, úgyse tartanád be. Sebaj, legalább emlékezzél erre a posztra, ha a helyzet úgy alakul, és lépj valami okosat, ha még 10-20 évig valakiknek szükségük lenne rád.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2479) Tűnjetek el, és kuss!

VIP. 326

[Aligha hiszem, hogy a magyar, vagy nemzetközi szajha média ezt lehozza] Forrás: Szputnyik. –
https://sputniknews.com/analysis/201803161062611793-russia-uk-skripal-poisoning-diplomatic-game/

Gavin Williamson az angol Védelmi Minisztérium feje azt mondta az oroszoknak, hogy „tűnjetek el és fogjátok be a pofátokat”. (‘go away and shut up’). A mondat különösen közönséges része a ”shut up”, amit ”kuss!”-ra is lehetne fordítani. Diplomáciában ez elképesztően közönséges.

Az oroszok természetesen nem hagyták szó nélkül. A orosz Külügy Minisztérium a hagyományos udvarias módon válaszolt, de a Védelmi Minisztérium másként döntött, az angol Védelmi Minisztert „faragatlan házsártos senkinek” nevezte, aki „intellektuálisan impotens”. ……….

_________________________________________________________________________

A  teljes fordítást a VIP előfizetőknek E-mailben küldöm el.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2478) Tudományos hír

 

Az University of York közzétett egy tanulmányt egy kb. 40.000 éves  lelettel kapcsolatban. A hír   önmagában   érdekes,  de  nem  elégséges arra,  hogy  külön  poszt legyen belőle. Ezért simán közreadom a lényeget.

A csontváz egy 40-55 éves férfihez tartozott, akinek olyan súlyos ízületi problémái voltak, hogy fizikai megterhelést képtelen volt felvállalni. Más szavakkal a közös vadászatban nem tudott részt venni. Még másabb szavakkal, a csoport terhére volt, mert el kellett látni, hogy életben maradjon. A jelek szerint a csoport nem hagyta magára, meghalni, hanem gondoskodott róla. Ez bizonyíték arra, amiről eddig nem tudtunk, hogy a neandervölgyi emberben volt szánalom és együttérzés, ami több, mint amit a mai modern emberről el lehet mondani.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2477) Klímaváltozás következményei

VIP. 325

A   klímaváltozás    okoz   még   meglepetést,   ha  szimultán  jelentkezik  a  melegebb  idő   a nedvesebbel. Több hő és nedvesség együttesen felborítja az ökoszisztémát.

A tudósok már több évtized óta figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb az esély bizonyos földrajzi helyeken az áradásra, míg máshol hosszan tartó szárazság és potenciálisan halálos hőség köszönthet be.

Azonban új kutatások feltártak egy nem várt fordulatot, mérsékelt és szubtrópusi zónák melegebbek és egyben nedvesebbek lesznek a jövőbéli nyarak alatt. Ez pedig számtalan nem várt problémát fog okozni: A hűvös és nedves, valamint a forró és száraz nyarakhoz szokott embereknek szembe kell nézni különböző gomba, élősködő, valamint mikroba fertőzésekkel.

„Azt találtuk, hogy ahol a hőmérséklet és a csapadék együtt növekszik, a klíma gyorsabban változik, mint ami a hőmérsékletből következne.

Kanadai tudósok jelentésében „eltérés az általános változékonyságtól” elnevezéssel illették azt, ami következménye lehet a globális átlaghőmérséklet folyamatos emelkedésének. Ez utóbbi természetesen a fossziliák egyre nagyobb mennyiségű elégetésének köszönhető. Ami viszont az atmoszférában található üvegházhatású gázok egyre nagyobb arányából adódik.

Tanulmányozták a régi feljegyzéseket egészen 1901-ig visszamenőleg, illetve kivetítették 2100-ig. Azt a problémát tárták fel, hogy a teremtmények: emberek, hasznos növények, kórokozók és rovarok, amelyek adoptálták magukat egy bizonyos helyi ökoszisztémához, kieshetnek optimális létkörülményeikből.

A klímaváltozás által okozott alapvető dolgok a fizikai tényekből származtatók, és könnyen előre jelezhetők: Óceánszint emelkedés, erdőtüzek, hőhullámok, szárazság, stb.

Van azonban olyan nem várható kategória, ami az ökoszisztéma egyensúlyának felborításából származik – állította Colin Mahony, aki a University of British Columbia erdésze.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2476) Az imádkozó galamb

Jancsika vendégposztja

(ismétlés)

 

Adott egy kísérlet, amiben egy galambnak bizonyos időközönként ennivalót adnak. A galamb az egyik ilyen alkalommal VÉLETLENÜL egy mozgássort hajt végre (voltaképpen csapdos egy kicsit a szárnyával), majd a kísérletet végzők azt figyelik meg, hogy egy idő után VALAHÁNYSZOR jön a kaja, a galamb újra meg újra megismétli ezt – majd ha éhes, ezzel a mozdulatsorral próbálja kiváltani az ennivaló érkezését, vagyis voltaképpen azt hiszi, hogy a kaja érkezését ő maga irányítja ezzel a csapdosással.

Ha hiszitek, ha nem, a galamb valójában IMÁDKOZIK. Íme, a babona és a vallás jelensége egy nálunk sokkal kevésbé intelligens állatfajnál: egy teljesen irreleváns viselkedésmintáról a galamb elhiszi, hogy ez befolyással van egy jelenségre, amit valójában nem a madár irányít. Ezt az egyébként nem létező összefüggést a galamb egy idő után megtanulja, ELHISZI, és így szinte már-már vallásosan gyakorolja, annak ellenére, hogy a dolognak nincs semmilyen rá kimutatható hatása.

Olybá tűnik tehát, hogy a galamb példájából kiindulva a babonák és általában a sztereotip gondolkodás az operáns tanulás egyfajta “mellékhatása”, ha úgy tetszik.

Kísértetiesen hasonlít a jelenség arra, amit Janka prof. tanított Szegeden pszichiátriából: az emberiség azért képes beszédre és elvont gondolkodásra, mert birtokában van az ABSZTRAKCIÓ képessége – viszont pontosan ez az a képesség, aminek a megbillenése az oka egy csomó pszichiátriai betegségnek – például a skizofrénia, vagyis a psziché és a valóság közötti szakadék tipikusan ilyen. A szélsőségesen skizofrén egyén végső soron szélsőségesen absztrahál – a katatón skizofrén már olyan mértékben csak a saját világában él, hogy teljesen képtelenné válik a valóság érzékelésére, a valóságtesztelése a nullával lesz egyenlő (ugye a skizofrénia egyik legelső tünete a pszichózis, vagyis a valóságtesztelés súlyos zavara). Janka prof. fenti tételét bizonyítja az is, hogy az IQ, vagyis voltaképpen az analitikus, absztraktív gondolkodás képességének növekedésével nő a pszichiátriai betegségek valószínűsége is.

Janka professzor ezt úgy fogalmazta meg frappánsan, hogy az emberiség a skizofréniával fizet a beszéd képességéért. Nos, a fenti galambos kísérlet alapján elmondhatjuk: az emberiség a vallással fizet az operáns tanulás képességéért! Ráadásul ezt a „fizetséget” sok más állatfaj esetében megfigyelhetjük (szinte minden állatfajnál, akik képesek az operáns tanulásra).

A vallás tehát, mint a babona végső formája, voltaképpen nem más, mint egy neuropszichiátriai jelenség, az operáns tanulás egy neurológiai mellékhatása, amit már sokkal kevésbé intelligens, de operáns tanulásra képes állatfajoknál is megfigyelhetünk.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

Összeomlás

VIP. 324

 

© Sputnik/ Natalia Seliverstova

Az  egyik  kínai  közmondás  szerint   „érd  meg  az  érdekes   időket”.   Kevesen  kételkednek abban,   hogy   jelenleg   érdekes   időket   élünk.   Nagy   változások   előtt  áll  a   Világ. Nem kevesebbről van szó, mint az Amerikai Birodalom összeomlásáról.

Amerika olyan történelmi „korrekción” megy keresztül, mint amin a Szovjetunió ment át 30 évvel ezelőtt. Ez utóbbinak szembe kellett nézni a valósággal, vagyis, hogy a politikai és gazdasági rendszere nem fenntartható. (Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szocializmus nem fenntartható, mert a Szovjetunió végzetesen eltért a szocialista eszméktől olyasmi felé, amit állam kapitalizmusnak lehetne nevezni.)
Különben pedig, egyszer minden birodalom megszűnik létezni. A történelem teli van birodalmak maradványaival. Mért lenne ez másképp az Amerikai Birodalommal? Nincsen. Kizárólag az arrogáns „amerikai kivételezettség” csapja be magát a valóság észlelése helyett.
Érdekes felfigyelni arra, hogy a politikusok és az amerikai média miként tagadja a amerikai krízis kibontakozását.
Ez részben láthatóvá válik a „Russiagate” hangoztatásánál. Oroszországot vádolják az amerikai politika és társadalom destabilizálásával, elfedve ezzel Amerika belső rothadását.
Egyesek nem értenek egyet az „Amerikai Birodalom” kifejezéssel. Pedig több mint 100 országban kiépített, több mint 1000 katonai támaszpont elég jó bizonyíték a birodalom létezésére.
A II. világháború óta eltelt hét évtized alatt a „Pax Americana” volt a neve az Amerika által fenntartott globális rendszernek. A dicsekvő elnevezés mögött húzódó valóság messze volt a békés létezéstől. A birodalom fenntartása érdekében, Amerika több tucat háborút vívott, közvetetten okozott konfliktust és gyilkos felfordulást valamennyi földrészen (Ausztrália kivételével). Az úgynevezett „globális rendőrség” sokkal inkább „globális gengszterség” volt.
Most viszont az Amerikai Birodalom imbolyog a Kína és Oroszország, valamint más feltörekvő országok által vezetett több pólusú világban.
Amikor az amerikai vezetők panaszkodnak, hogy Kína és Oroszország „átalakítják a globális rendet”, tulajdonképpen azt árulják el, hogy Washington által feltételezett, saját érdekeit képviselő hegemónia a végéhez közeledik.
Ahelyett, hogy elfogadnák a megszűnést, agresszíven ellenállnak Kína és Oroszország befeketítésével, mintha azok fejlődése törvénytelen lenne. A fájdalmas vesztes klasszikus reakciója.
Szóval, mi árulkodik arról, hogy Amerika valóban az összeomlás felé tart?
Az amerikai aranykornak már rég vége van. A valaha rendkívül produktív rendszer már csak árnyéka korábbi önmagának. A társadalmi szegénység növekszik, miközben egy abszolút kisebbség pofátlanul gazdagodik, amik biztos jele annak, hogy a valamikor kolosszális amerikai gazdaság krónikusan haldoklik. Az ország 20 billió (2×1018) dollár nemzeti adóssága egy másik jele a krónikus sorvadásnak.
Asz amerikai kapitalizmus nemzeti büszkeségét felváltotta a globális kapitalizmus, vagyis az amerikai nagyvállalatok gyártó egységeiket áthelyezték oda, ahol olcsó a munkaerő és kedvezőbb az adózás. Innen nincs visszaút az aranykorba, függetlenül attól, hogy Trump elnök hányszor, és milyen gyakran mondja, hogy „Amerca First”…………….

___________________________________________________________________________
VIP előfizetőknek E-mailben elküldöm a teljes fordítást.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Éljetek a lehetőségekkel!

K Ö Z L E M É N Y

 

Az utolsó két poszt (Orbánról és a lélekről) Nem véletlenül került terítékre. Lehetőséget akartam adni arra, hogy alaposan kivitatkozzátok magatokat, mert a jövőben ezt a két témát nagyon kritikusan fogom kezelni. Nézetem szerint értelmes ember nem hisz a túlvilágban, és értelmes ember már rég felmérte Orbánt. (kivételt képez az, akinek az Orbán kormányból anyagi előnye van) Aki tehát az én mércém szerint meg akarja ütni az “értelmes” szintet, az vagy elfogadja az én álláspontomat, vagy nem nyilvánul meg. Az ok: E két témában nem vagyok hajlandó fórumot biztosítani a térítésnek/propagandának.
Az említett két poszthoz a hozzászólás holnap 02:00h-ig lehetséges.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2475) Lélek

Tibor bá’ online

 

Egészen pontosan: Lélek-Isten-Túlvilág.

Kilencéves koromban szüleim beadtak az Iskolatestvérek néven ismert szerzetesek bentlakó iskolájába, aminek utóélete megtalálható a Bp. XII. Istenhegyi út 32. alatt. Magyarul internátusi növendék lettem 14 éves koromig.

A nevelés lényege a kötelező tananyag mellett a jó katolikussá válás, aminek érdekében mindent megtettek. Minden reggel 7-kor mise, majd reggeli és 8-kor tanítás kezdete, amik természetesen imával kezdtünk. Déli 12-kor újra ima, majd ebédlőbe, ahol étkezés előtt megint csak ima. Délután stúdium, azaz tanulás, amit 1-2 óra mozgás szakított félbe az udvari sportpályán. Tanulás után májusban litánia, majd vacsora és végül tisztálkodás majd lefekvés. Lefekvés után még egy utolsó indokrinálás. A sötétben az egyik paptanár felolvasta az aznapra rendelt tanulságos történetet, amiből kicsenget, hogy isten a jókat jutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. Ezen kívül az egyházi év minden egyes liturgiáját végigzongorázták: Gyertya szentelés, G+M+B, első pénteki áldozás, stb. Ha jól feleltünk akkor szentképet kaptunk jutalmul, amit betehettünk a névre szóló imakönyvünkbe. A hitoktatás természetesen magas szinten volt űzve.

Az ilyen háttérrel nevelkedő gyerekből minden kétséget kizárva istenfélő, idővel jó katolikus felnőtt vált. De nem én. 14 évesen, bérmálás előtt részt kellett vennem egy 3 napos lelkigyakorlaton, amit külső jezsuiták tartottak, akik három napon át teli beszélték a fejünket. Ez indította el, hogy elgondolkozzak a hallottakon. Ugyanis elképesztő dolgokat hallottam az örök kárhozatról, a Mennyek országáról, az angyalok karáról, és azt is megértettem, mit jelent szeplőtlenül szülni. Egyetlen baj volt csak. A mindennapi életben ezeknek a dolgoknak semmi nyoma nem volt. Különben épp ez idő alatt dúlt a II. világháború, és nem volt semmi jele a gondoskodó istennek, akinek ráadásul meg kellett volna büntetni azt a gonoszt, aki ledobott egy láncos bombát a szomszéd házra és megölte a pajtásomat.

Istennek nyoma se volt. Isten fia ugyan követett el néhány csodát, de 2000 éve, és azóta semmi. Volt ugyan Lourdes meg ilyenek, de ezek nem voltak meggyőzőek. Inkább tűntek egy idegbeteg kislány kóros látomásának. Az egészséges, valós világ nem passzolt a vallásos hiedelmekkel. Tehát gondolkodtam.

Az ember egy emlősállat, amit senki se tagad, pusztán annyi a különbség, hogy mi fejlettebbek vagyunk. Köztudott, hogy az emberszabásúak genetikai állománya 97 százalékban azonos az emberével. A testi felépítés pedig funkcionálisan azonos. A gyomor emészt, a szív keringeti a vért, a vese megszűri a vért, a máj elvégzi a vegyi munkát, az agy mind ezt ellenőrzi és koordinálja azon felül, hogy gondolkodunk vele. De az állatok is gondolkodnak. Még olyan buta állat, mint a tyúk, ami még csak nem is emlős.

Van azonban egyetlen egy kivétel, a „lélek”, mert lelke csak az embernek van. Még annak a majomnak sincs, akivel van egy közös ősünk néhány 100 ezer év távlatban. Felmerül a kérdés, mikor lett nekünk lelkünk? És hol van? Végeztek nagyon pontos méréseket haldoklóknál, kiderült, hogy a halál beálltával a hulla pont annyit nyomott, mint a halál előtti pillanatban. Hát persze, a lélek nem anyag. A lélek ennél sokkal több! Pontosan mi? Hát szellemi lényeg, az anyagi világban megfoghatatlan. Meg hasonló címeres bla-bla. De tegyük fel, hogy mindenek ellenére van lélek az emberi elmében. Miért nincs lelke a többi emlősállatnak? Illetve az embernek mikor lett nagy hirtelen lelke, és mitől? Mi váltotta ki? Nem sokkal egyszerűbb, ha az mellett döntök, hogy nincs lelkünk.

Ha nincs lélek, akkor az isten az embert (felejtsük el Darwint) saját képmására teremtette, és belelehelte a lelket. Ahá, isteni lehelet. Csakhogy azt már az egyház is elismeri, hogy evolváltunk. Az isten darwini evolúcióval teremtette az embert. Akkor pedig hol a lélek? De mondjuk van, és mi támasztja ezt alá? Az égvilágon semmi, csak a Biblia, amit (a mende-monda szerint) isten ihletésére írtak. Ezért aztán az „írva vagyon” mindent űberel. Mégis, hogy lehetne erről meggyőződni? Hahó! Azt mindenkinek magában kell megtalálni. Ugyanúgy, ahogy istent is. Ez nekem nem állt össze. 14 évesen az eszem nem fogadta el az egész, gondosan összeállított mesét.

A gyermekkori nevelés csodákat tud művelni, de az értelmes emberek a gyermekkor után le tudják magukban tisztázni, hogy mi valós és mi mindössze mese. Aki erre nem képes, és megy a gyermekkori mesék után, az az én megítélésem szerint minden csak nem igazán értelmes, még akkor is, ha fél tucat diplomát szedett össze. És az ilyen, mit keres az értelmes emberek vitafórumán?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2474)F I D E SZ

Tibor bá’ online

 

Egyszer és mindenkorra szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba. Az első FIDESZ kormány előtti választáson 1998-ban a Fideszre szavaztam. Miért? Mert a fiatal Orbán Viktorról feltételezhető volt, hogy okos, értelmes, rátermett, egy fajta második Deák Ferenc lesz, és épp erre volt szüksége az országnak. Mi más lehet az ambíciója egy értelmes embernek, mint az, hogy bekerül a magyar történelemkönyvekbe, mint az az államférfi, aki felvirágozta az országot, bevitt minket az Európai Unióba és gazdaságilag is felzárkóztatott a nyugati országokhoz.

Alig kezdte meg az Orbán kormány a működését, arra figyeltem fel, hogy elég a parlamentnek minden harmadik héten összeülni, nincs szükség nagyobb demokráciára. Nem a demokráciáért aggódtam, az sehol se tökéletes, de én már akkor láttam Orbán Viktor foga fehérjét. Rémülten vettem észre, hogy ez az ember nem jeles államférfi akar lenni, hanem agresszív zsarnok. Valószínűleg a magas IQ értékem az oka annak, hogy az elsők között ocsúdtam fel, mekkorát tévedtem. Az első 4 év alatt természetesen mások is észrevették, amit én. Ez volt az oka annak, hogy 4 évvel később a szocik váltották a Fideszt. Az MSZP – SzDSz koalíciónak meg volt a kétharmada, de ezt egyáltalán nem használták ki. Úriemberek voltak, megelégedtek a szokásos mennyiségű lopással.

És akkor most egy kicsit a korrupcióról. Az emberi természetben kódolva van a korrupció, amennyiben valakinek valamiféle ”hatalma” van. Erről már többször írtam. Az ismerős hentesbolt kiszolgáló pacalt adott a pult alól. A hivatalnokok pláne megvesztegethetők. Nincs hely a világon, legyen az USA, Anglia, Németország, ahol nem lenne korrupció. Kínában halál jár érte, mégis van korrupció. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy mekkora?

Ez lehet vita tárgya, de szerintem nem a szocik kormányoztak elfogadhatatlanul, hanem Orbán volt zseniális (vagy a szakértői). Alkalmazták a Göring elveket. Nem magyarázkodni kell az embereknek, mert hülyék, nem értik meg, nem figyelnek oda, stb. Rövid, két-három szavas schlagwort a nyerő: „Gyurcsány hazudik”. Ez rövid és velős, ráadásul ütős, ezt mindenki érti. Szerencsétlen Gyurcsány a legbecsületesebb politikus a baloldalon. Jót akart. Jelezte a táborának, hogy loptunk, hazudtunk, de ez nem mehet tovább. Dehogynem, csak nem mindegy hogyan. A szédületes jó orbáni taktika előrevetette a landslide győzelmet. Meglett a kétharmad. Na, ekkor indult csak be Orbán igazán. Rátette a kezét az alkotmány bíróságra, a bíróságra, az ügyészségre, Pintéren át a rendőrségre, az adóhatóságra. Szóval mindenre. Új alkotmányt nem csak írt, hanem a mindenkori igényeinek megfelelően újra és újra változtatott rajta. Nem volt szükség a nyílt diktatúrára, minden törvényes volt, mindössze a törvényeket gyártották nagyüzemi módon a személyes igényeik szerint.

Egyre többen jöttek rá, hogy baj van, de az Orbán hívők mindent megmagyaráztak. Ez helyes irány. És akkor megtörtént a világtörténelem legnagyobb csodája. Orbán másodszor is kétharmadot csinált. A nép jelentős része (de nem a többség, mert 41 százalékból lett 67) még mindig Orbánra szavazott. Aztán szép lassan kiderültek az oltári nagy lopások. Az aktív Orbán hívők ekkor előálltak, hogy inkább lopjanak a magyarok, mert a szocik engednék, hogy a külföldiek kitalicskázzák a pénzt. Nagy marhaság, de ezt vita alapnak szánták. A közhangulat akkor kezdett megváltozni (a népesség nagyobb hányada kormány váltást akar) amikor kiderült, hogy Orbán a nagy bevándorlás ellenes harcos, titokban, a magyar nép háta mögött migránsokat enged be.

Ez azonban Orbánt egy pillanatig se izgatta, zavartalanul azt hazudja, ha az ellenzék nyer, lebontják a kerítést és jönnek a migránsok százezrei. Noha az összes ellenzéki párt esküszik, hogy eszük ágában sincs lebontani a kerítést. Közben Orbán nemzetközi hírnévre tesz szert azzal, ahogy „vezeti” az országot, illetve „megvezeti” a népét.

Mostanra már annyi disznóságra derült fény, hogy az emberek immunisakká váltak. És akkor a képtelenségek csimborasszója. Kósa Lajos-t közjegyzőileg megbízzák, hogy 1.300.000.000.000 forintról „gondoskodjon”. Kósa Lajos-t a Rendészeti Bizottság főnökét. A pasi hebeg-habog, nyilvánvalóan hazudik, zavarban van. Debrecen polgármestere, a kormány minisztere. Szlovákiában lemond a belügyminiszter, majd bukik a kormány egyetlen újságíró lelövése miatt. Nálunk disznóság disznóság után derül ki, és senki az égvilágon nem mond le, és egy ilyen maffia kormányt napokon belül újra fog a magyar nép választani.

Az is az emberi természethez tartozik, hogy amit alapvetően elhisz, magáévá tesz, ahhoz tűzön-vízen át ragaszkodik, ha nem elég intelligens. Ha az, akkor újra és újra értékeli a tényeket és azoknak fényében változtat az álláspontján.

Nekem az a véleményem, hogy akik még ma is Orbán hívő, annak ezt mélységesen el kell hallgatni, mert ilyen embernek nincs semmi keresnivalója az értelmes emberek vitafórumán.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2473) Helló emberek

Tibor bá’ online

 

Legszívesebben azt írtam volna, hogy „hát idefigyeljenek emberek” csak nem akartam plagizálni Alfonzót, aki ezt a megszólítást kitalálta, amikkor Rákosi azt mondta, hogy a „hölgyeim és uraim” kispolgári, tessék másképp megszólítani a közönséget. Alfonzó tehát kiállt a függöny elé és elüvöltette magát: Hát idefigyeljenek emberek! Majd előadta mondanivalóját, amitől dőlt a közönség. Na, ezt nem akartam plagizálni, mert nem tudok olyat mondani, amitől dőlnétek a nevetéstől. Szóval helló emberek! Mi van veletek?

Nem érdekel benneteket semmi. A szatírákon nem röhögtök, a szexet nem élvezitek, már a filozófiai boncolgatás se hoz benneteket lázba. Öt éve volt olyan poszt, amihez 260 hozzászólás érkezett. Most meg 5-6. Be vagytok szarva, hogy vége az emberiségnek? És????  Semmi se változott. Régen se tudtad mikor fogsz meghalni, és miben. Ma se tudjuk. 40-50 éves férfiak régen is összeestek az utcán és elvitte őket az infarktus, teljesen váratlanul. Na, ez az, amik változott. A jelek szerint a tömeges halál nem váratlanul fog érkezni, csak nem tudjuk, hogy mikor. De mikor tudtuk? Soha.

Nem kell belekeseredni, mert az nem segít. Úgy kell élni, mint mindig, vagyis mintha örökké élnénk. Tenni-venni, tervezgetni, serényen várni a nyarat a napsütéssel, aztán meg a telet a hóval. Álmodni, és serénykedni az álom megvalósításán. Hogy megszűnik a világ? Akik eddig meghaltak, azok részére már rég megszűnt a világ. Részünkre majd csak fog. Mi jártunk a legjobban, mert pontosan addig élünk, ameddig lehet. Ameddig bárkinek lehet itt a Földön.

A világháború alatt pontosan úgy éltünk, ahogy javaslom. Tudtuk, hogy életkortól függetlenül bármikor bármelyikünk meghalhat, egyszerűen nem kell odafigyelni, zavartalanul kell élnünk az életünket, mert ennél jobbat nem tehetünk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2472) Sexbot

Tibor bá’ online

 

Sexbot a szex és a robot szavak ötvözéséből született. Kérdés mit neveznek sexbotnak? Szexbotok olyan robotok, amiket kifejezetten azért hoztak létre, hogy emberek szexuális igényét kielégítsék. Bizonyára emlékeztek az ember méretű, felfújható gumibabákra, nos, azokat nevezhetjük null generációnak, és hol vannak már azok! Ha az utca emberét megkérdezed, akkor a következő választ fogod kapni: Szerelem, házasság, közösülés robotokkal? Soha a büdös életben. – Hümmm, esetleg egy kicsivel hamarabb! A (mesterséges intelligencia) szakértő, David Levy szerint, azok a tárgyak, amiket régen hidegnek, mechanikusnak találtunk, hamarosan társainkká válva ki fogják elégíteni az ember legősibb vágyait. Levy rámutat arra, hogy az elmúlt években az Ember kapcsolatrendszere jelentősen megváltozott: miért leszünk szerelmesek, miért kötődünk érzelmileg állatokhoz, sőt plüss állatkákhoz? Ez a megváltozó kötődés miért ne alakulhatna ki robotokkal? Felmérések szerint a „normális” szex megváltozott és folyamatosan változik. A szeretkezési „mechanizmus” roppant mesterkéltté vált.

Tehát szexbot. Egy robot, amelynek feladata, hogy közösüljön emberrel, beleértve orális szexet, anális szexet egyaránt. De még mindig nem az „igazi”. De majd lesz. Szakemberek szerint 2050-re olyan szexbotokat fognak gyártani, amelyekkel kellemesebb lesz a szex, mint élő emberrel. Nehéz elhinni, illetve, nyilván embere válogatja. Nézd meg az alábbi videót. Utána majd kérdezgetlek.

Mit szólnál egy közösüléshez valamelyik babával? felhevültél a látványtól? Vagy undort érzel? Esetleg össze vagy zavarva, és nem tudod pontosan hol tartasz a kérdésben? Avagy – és ez nagyon valószínű – nem mersz még magadnak se válaszolni? Gondolj bele! nem beszél vissza, nincs saját akarata, abszolút igénytelen. Az ultimat feleség.

Tetszik, nem tetszik, számolni kell vele, mert a szex robotok a fantázia világából átléptek a valóságba. Kutatók szerint a szex robotok fel fogják váltani a prostituáltakat, meg fognak teremteni egy újfajta orgazmust.  Vagy pedig jelezni fogják a világ végét. Végül megállapíthatjuk, hogy a szex robotok csak egy új játékszerek vagy esetleg ennél sokkal többek. Az idő meg fogja adni a választ.

És akkor a részletek. Az első „használható” szex robot a Roxxxy volt kb. 7500 dolláros áron, ami megközelíti a 2 millió forintot. Hamarosan lett férfi megfelelője a Rocky, amely a leírás szerint két csatlakozással rendelkezett. Tehát egyaránt volt alkalmazható heteroszexuális nők és meleg férfiak részére. Lehet hogy hangulatrontó leszek, de két millió elköltése helyett olcsóbb módja is van a szexuális élet felpörgetésére, ámbár nem kívánok tanácsokat adni.

Mindenesetre, valamit azért észre kell venni. Vibrátorokkal és egyéb segédeszközökkel a szex shopok polcai ragyásig vannak pakolva. Nyilván van ezekre jelentős kereslet. Akkor miért ne lenne sikere egy még tökéletesebb segédeszköznek? Pláne, hogy garantált a ráunás elkerülése. A gyártók ugyanis lehetőséget biztosítanak bizonyos részletek megváltoztatására, úgy mint haj és fanszőrzet szín, emlő és pénisz méret + forma, szemszín, bőrszín, stb. És mindez  csupán 2 millióért 😀 , ami csak első megközelítésre tűnik soknak. Ha az első feleséged elvitte a 20 milliós lakást, hogy egy albérletedben meghúzva magad, legyen erőd annyit keresni, hogy havonta pontosan elküld a gyerektartást, akkor….. nos akkor a két millió nem is olyan sok. és ráadásul Roxxxy feje felett nem múlnak az évek, harminc év után pont olyan ropogós és üde, mint az első héten.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2471) A családi orvosnál

 

Tibor bá’ szatirikus online

 

 

Mindössze másfél órája ültem a leadott kártyám után járó, fejkvótát bezsebelő háziorvos rendelőjének folyosóján, amikor kiderült, hogy most már végképp én következem. Igen, tudom, lehet már időpontot kérni, de a helyzeten nemigen segít. Különben pedig, ha ma reggel ébredek vesetáji fájással, akkor ma kell mennem, hacsak nem akarok életem végéig dialízisre járni. Egyébként az in­tézmény európaiságát mi sem jelezte jobban, mint az a kis piros lámpácska, mely­nek kigyulladása azt jelezte, hogy beléphetek háziorvosom színei elé. Persze magyar honban a legtöbb engedély egyúttal kötelességet is jelent, ezért szapora léptekkel benntermettem a vizsgálóba. Belépésem pillanatában egy idős férfi kezdett lekászálódni a vizsgáló heverőről. Lehetne rosszabb is – gondoltam – például egy vén nyanya is szedelőzködhetne, aztán a szexuális egyensúly helyreállítása végett, este fél órát ülhetnék a „Free porn videos” előtt. Persze európai mér­cével mérve annak a nyavalyás piros lámpának még jó darabig nem lett volna sza­bad kigyulladni, de hát ez kigyulladt. Ha nagyon akarom, ki tudom találni miért. Nyi­l­ván evvel a finom presszióval kíván az orvos oda hatni, hogy a köszvényes öregúr saját unokáját megszégyenítő sebességgel kapkodja magára szegényes ruháit. Ha az ember még mindig nagyon akarja, akkor meg tudja érteni, hogy az orvos is siet, sőt együtt lehet vele érezni, rengeteg még a beteg és bár este nyolcig tart a rendelés, legfeljebb hét percet szeretne késni a hétórakor kezdődő színházi előadásról. A magyar színházak ugyanis emberemlékezet óta a hét órás előadásaikat egységesen és hulla pontosan 7 óra és 07 perckor kezdik. Hogy ez utóbbi eurókonform-e azt nem tudom, de most hogy már benn vagyunk (ki tudja meddig?) lassan majd kiderült. Különben legyen ez a legnagyobb bajunk! Egyelőre bebocsátást nyertem a családi orvos színei elé.

Szóval ott tartottam, hogy belépek a rendelőbe, és ha akarom, ha nem, végig kell mustrálnom az előző beteg vézna testét. Magamban megállapítom – amihez egyéb­ként semmi közöm, – hogy tisztességes méretű májfoltjai vannak, vakbelét egyszer már kivették (törlőkendőt nem hagytak benne, mert hiszen a páciens még él), a forradás elég hosszú, szé­le bugyros, valószínűleg a műtétet gebinben végezték, vagy paraszolvencia mentesen. Vizsgálati elődöm erősen megkopott szőrzete ősz, már ahon­nan még nem hullott ki, alsó inge enyhén lyukas és szürkére mosott (felesége nyilván nem nézi a TV reklámokat, vagy ami még rosszabb, nem hisz nekik), alsónadrágja bő szárú, olyan, mint ami ötven éve volt divat, bőre petyhüdt, mellkasa aszott, maradék izmai erősen lógnak. A Nyugdíj Intézetnem már nem fog sokba kerülni. Ezeket természetesen ő maga is tudja, és tüntető elfordulással jelezi, hogy ezekhez semmi közöm.

A mustra persze hamarosan kölcsönös lesz, mert az orvos rám förmed, hogy vetkőz­zek. Az öreg muki még csak gombolkozik, így aztán bőven akad ideje, megnézni vajh nekem mi minden buggyan ki az öltözék alól. Mi tagadás, az utóbbi negyven évben már nemigen szólítanak le a nők az autóbuszon, teljesen függetlenül attól mily vaskosan domborodik ki pénztárcám a farzsebem kontúrjai mögül. Ebből kifolyólag alig titkolt kajánsággal most ő gyönyörködik az én megereszkedett izomzatomban, de a meccs nincs még lefutva. Mivel én is értek magyarul, megtudom, hogy a májfoltosnak hány­szor kell naponta ecsetelni és hány napig kell tartózkodni a házasélettől – bár ez utóbbit az orvos csak udvariasságból mondta. Kajánul kun­cogok. Istenem, de szép. Már senki se tudhatja meg személyi számomat, mert az al­kot­mányellenes. Hogy bűzös folyásom van, azt az utánam következő betegnek, aki már vagy fél órája a nyakamba liheg, simán az orrára kötik, mert az Alkotmány Bíróság figyelme erre még nem terjedt ki, pedig lassan más semmi mással nem foglalkozhat. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2470) Labiaplasty

Tibor bá’ online

A tökéletes szeméremajkak nyomában

 

Az egyik nő szép, a másik kevésbé, az egyik férfi csinos, a másik pedig nem. Az ilyen megállapításokban nemigen szokott vita lenni az emberek között. Sok ezer éve nézzük egymást és magunkat. Első megállapításunk az, hogy nagyon nem vagyunk egyformák. Vegyük csak az orrunkat. Lehet kampós, pisze, széles és tompa, kicsi és nagy, illetve hegyes, vagy éppen borvirágos. Egy húszéves nőről általában meg tudjuk állapítani, hogy szép-e vagy csupán gyönyörű. Ennek oka az, hogy van összemérhetőségi lehetőségünk (persze a muszlimoknál más a helyzet, de én európai nőkről beszélek). A női keblekkel már egy kicsit más a helyzet, mert bár ruhán keresztül, melltartó alatt ezerszámra lehet őket szemrevételezni, de csupasz melleket már ritkábban lát az ember. Ennek ellenére akt fotók és festmények segítségével azért minden férfiben kialakul, hogy melyikhez van leginkább kedve, és minden nő el tudja dönteni, hogy milyenre vágyik – ha nincs megelégedve a sajátjával – és ma már tehet is vágyainak elérése érdekében. A megoldás a szilikon implantátum. Viszont ki tudja megmondani, hogy milyen a kívánatos szeméremajak? Senki, mert ehhez be kellene nézni egy vaginába, az pedig nem szokás. Ezért aztán a témával, úgy értem a szeméremajkak milyenségével se a nők, se a férfiak nem foglalkoztak, egészen a legújabb korig. Akkor most mi változott?

Az Internet elterjedésével elképesztő mennyiségű videó pornó kering a Világhálón. Az ember, ha akarja, ha nem, elég gyakran láthatja őket. A helyzet pedig az, hogy a mai pornók nem egyszerűen csak vidáman kefélő embereket mutatnak be, hanem a kameraman a nyakát töri, hogy az akció helyét minél jobban megközelítse. Ezért aztán premier plánban láthatjuk a pumpálás női és férfi eszközét. Konkrétan a női nemi szerv „szeméremajak” elnevezésű alkotóját. Egyszeriben kiderült, hogy a nők nem csak mellméretükben és mellállagukban, vagy teszem azt, szemöldökívükben különböznek egymástól, hanem nincs két egyforma szeméremajak se. Ebben az esetben pedig vajon milyen a kívánatos? Hát ez az! Hogyan néz ki a tökéletes szeméremajak? Egyelőre senki se tudja, de minden esetre minél kisebb annál jobb. Na, itt jön be a képbe a „labiaplasty”, ami végeredményben a szeméremajkakon elvégzett plasztikai műtét, méretének csökkentése végett.át ez az Mert azért az már kiderült, hogy a társadalom többsége szerint a férfi hímvesszeje legyen minél hosszabb, a nő szeméremajka pedig minél kisebb.

műtét előtt - műtét után
műtét előtt – műtét után

Nem csoda, hogy Amerikában a labiaplasty már évek óta virágzik. A nők már csak ilyenek, mindig az kell nekik, ami nincs. Azért persze vannak, akik a nők védelmére kelnek, úgy értem a labiaplastyra vágyó nők védelmére. Szerintük az átlagnál nagyobb méretű szeméremajak mozgás közben kellemetlen érzéssel járhat, sőt az egyszerű közösülésnél is kellemetlen lehet, a tangák viseléséről már nem is beszélve. A nők egy részének azonban nincs szükség fogadatlan prókátorra, kiállnak az mellett, hogy jogosan elégedetlenek, ha szeméremajkuk aszimmetrikus, elszíneződött, vagy csak úgy, simán nem tetszik az, amivel rendelkeznek. És miért nem tetszik? Nos, a válasz egyszerű. A leborotvált, kicsinek tűnő női nemi szerv egyszerűen csak fiatalos. Azt pedig mindenki tudja, hogy a fiataloké a világ. Ezért aztán a ráncfelvarrás, kebel és ajak feltöltéshez felsorakozott a szeméremajkak kurtítása is, csak egy kicsit finomabban mondják: labiaplasty.

Mindenesetre megint a nők jártak jól. Egy túlméretezett lebenyből egy darabot levágni sokkal könnyebb (és olcsóbb), mint egy apróra sikerült hímtagot meghosszabbítani (ha esetleg már kitalálták volna) 😀
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Éljetek a lehetőségekkel!

(2469) Köztes állapot

Tibor bá’ online

 

Észak és dél Korea vezetői találkoztak, szívélyesen kezet ráztak, (a keleti kultúrának megfelelően) nagyokat mosolyogtak, és elbeszélgettek. Megegyeztek abban, hogy mind a ketten békét akarnak. Ezen túlmenően Kim ismertette, hogy ők kizárólag védelmi okok miatt fejlesztették ki az atombombájukat és a rakétáikat. Ha garanciát kapnak a békére, akkor mind a kettőt abbahagyják. Különben ők soha, senkit nem támadtak meg, ellentétben Amerikával, akik állandóan harcolnak valakikkel.

Néhány hete még atomháborúra készülődő világ fellélegezhet. De nem, gyorsan kiderült, hogy Washington egyáltalán nem örül az olvadásnak, nekik ellenség kell (a fegyvergyártáshoz) és háború (a legyártott fegyverek elhasználásához). Persze ezt le lehetne szarni, de éppen ők fenyegetik Észak Koreát, akik cserébe a leszerelésért minimum békekötést akarnak, amire az USA 1953 óta nem hajlandó.

Mindenesetre a CIA propaganda gépezet beindult. (nyugi, ez a magyar médiából is kiderül)  Elővették, hogy néhány hónapja Kim saját fivérért megölette egy repülőtéren, mert hogy veszélyezteti Kim hatalmát, magának követelheti a “trónt”. Kim azt állítja, hogy a bátyjának nem voltak ilyen ambíciói, a ő pozíciója szilárd, viszont a hamis zászlós akciókról Washington híres. Legyél okos! Mindenesetre, ha az észak koreai válság ellaposodik, akkor Washington rátesz egy újabb lapáttal az iráni válságra. Az egész csak arra jó, hogy az emberek ne figyeljenek fel arra, hogy északon a jég kurvára olvad.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2467) Kávé

Tibor bá’ online

 

~at499Koffein a legelterjedtebben használt hangulatjavító drog, ami különösen hazánkban igaz. Ritkán lehet errefelé találkozni olyannal, aki nem iszik kávét. Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon az emberek tisztában vannak-e vele, hogy ez a széles körben elterjedt szokás mi mindennel járhat együtt? A „következmények” egy része pozitív, de egy másik része negatív. Vegyük őket sorra!

A legutóbbi felfedezés szerint az a nő, aki naponta legalább 4 kávét elfogyaszt, 20 százalékkal csökkenti a depresszióba esés bekövetkezését, azokhoz képest, akik legfeljebb napi két kávét isznak meg. Tudom, ez úgy hangzik, mintha a kávé lobby rendelte volna meg a vizsgálatot, de nem kizárt, hogy „van benne valami”.

Egy másik kísérlet azt az eredményt hozta ki, hogy fájdalomcsillapítóval együtt elfogyasztott kávé a gyógyszer hatását fokozza, vagyis eredményesebb fájdalomcsillapítást érhetünk el vele.  Persze ez a tanulmány is büdös egy kicsit, de ezt ellensúlyozzák mások. Például az, hogy a kávétól van, akinek megfájdul a feje. Pontosabban, egy másik tanulmány szerint, aki naponta 500 mg koffeinhez jut, annak a krónikus fejfájás lehet a jutalma, ahol krónikusnak azt a fejfájást nevezik, ahol a fájdalom havonta 14 nap (durván minden második nap) jelentkezik. Ugyanakkor a napi 125 mg koffein a krónikus fejfájást lecsökkenti időszakos fejfájásra. magyarul: igyál kávét, de ne sokat.

Mindenfajta híresztelés ellenében a koffeinnek nincs rákellenes hatása, jobban mondva nem gyógyítja a rákot, viszont nem lehetetlen, hogy csökkenti a rák előfordulási esélyét.

Ez viszont nem vicc! ha volt már gyomorfekélyed, akkor tisztában vagy vele, hogy egy csésze kávé elfogyasztása után a poklok kínja vár rád. Igen, a koffein izgatja a gyomor nyálkahártyáját, amire a gyomor savkiválasztással válaszol, a sav pedig (a gyomor saját maga előállított sava) marja a fekélyt. Ebből az is következik, hogy akinek kevés az emésztéshez elengedhetetlen HCl szekréciója, az egy csésze kávéval helyrehozhatja a hiányt, bár ezt a hiányt pótolni lehet egy jó erős húslevessel is.

Viszont úgy tűnik, hogy a kávé fogyasztás bizonyos mértékben megóv a kettestípusú diabétesz kialakulásától. Tekintve, hogy ez kezd népbetegséggé válni, idősebbeknek megfontolandó a napi egy-kélt csésze kávéra való rászokás. Az állítás valószínűségét nagyban befolyásolja, hogy az utóbbi időben 15 tanulmány jelent meg, azonos eredménnyel. Ráadásul itt a kávéról, és nem a koffeinről van szó, mert a hatás koffeinmentes kávéval is jelentkezik. Vagyis ez esetben a kávé antioxidáns és nyomelem tartalmáról lehet szó, ugyanis a magnézium és a króm fokozza az inzulin hatékonyságát.

1400 kávéfogyasztót kísértek figyelemmel 20 éven keresztül. A napi 4 kávét ivók körében az Alzheimer kór bekövetkezésének valószínűsége 65 százalékkal esett vissza. Tekintve, hogy az Alzheimer kór is kezd előretörni, a kávéfogyasztást érdemes megfontolni ilyen szempontból is.

Végül pedig, nehéz eldönteni, hogy ez a hatás kívánatos-e, vagy sem, napi minimum 315 mg koffein jelentősen besegít a hallucinálás előfordulásába. Tehát, akinek minden vágya, hogy szellemekkel találkozzon, annak érdemes meginni napi 3 csésze kávét. Ha így se sikerül találkozni a nagymama szellemével, akkor ajánlatos felcserélni a kávémárkát. 😀

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(2466) Az orosz federáció helyzete

VIP. 323

Paul Craig Roberts analizálja a Putyin beszédet

A beszéd legfontosabb része volt Oroszország új nukleáris fegyvereinek a bejelentése, ami vitathatatlanul jelzi, hogy Oroszországnak hatalmas nukleáris fölénye van az Amerikai Egyesült Államokkal és a vazallus NATO országokkal szemben.

Az új orosz fegyverek fényében nem biztos, hogy az USA kvalifikál a szuperhatalom címre.

Nekem semmi kétségem nincs afelől, ha ezekkel a fegyverekkel Washington rendelkezne, míg az oroszok nem, akkor a megbolondult neo-konzervatív katonai/biztonsági komplexum már rég megtámadta volna Oroszországot.

Ezzel szemben Putyin kijelentette, hogy Oroszországnak nincsenek területi igényei, hegemonikus ambíciói, és nincs szándékában senki megtámadni. Putyin szerint ezeknek a fegyvereknek a létrehozása szükséges lépés volt azért, mert a Nyugat évről-évre elutasította a békét és az együttműködést Oroszországgal, ehelyett Oroszországot körbevette katonai bázisokkal és Anti Ballisztikus Rakéta rendszerek telepítésével.

Putyin kitért arra, hogy „Mi az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval normális és konstruktív viszonyt szeretnénk, és elvárjuk, hogy a józan ész érvényesüljön, valamint partnereink tisztességes és az egyenlőség alapját válasszák együttműködésünk során…. Soha nem lesz célunk a kivételezettség elérése. Megvédjük az érdekeinket, és elfogadjuk másokét.”

Putyin közölte Washingtonnal, hogy szankciókkal és propagandával az erőfeszítésük Oroszország elszigetelésére, valamint Oroszország akadályozása, hogy képes legyen megfelelő választ adni a katonai bekerítésre, nem járt sikerrel.

Oroszország új fegyverei az USA/NATO hadászati elképzeléseit hatástalanná változtatták. Oroszországot fojtogató szankciók, beleértve a katonai szférát is, nem jártak sikerrel. Nem voltak képesek Oroszországot lefékezni. Jobban tennék, ha emlékeznének erre…… Álljanak le a közös Földünk veszélyeztetésével!

Nem hiszem, hogy a Nyugat észhez tér. Washington totálisan elárasztotta az „amerikai kivételesség” (American exceptionalism) elmélete. A megkerülhetetlen ország (indispensable country) szélsőséges önhitsége mindenkit leterít. Az európaiakat megvették kilóra. Szerintem Putyin remélte, hogy az európai vezetők meg fogják érteni Oroszország megfélemlítése reménytelen, és nem fogják jóváhagyni Washington Russzófóbiáját, ami egyenes út a nukleáris háborúhoz. Semmi kétség Putyin csalódott volt Gavin Williamson, angol védelmi miniszter idióta megnyilatkozása miatt, amikor Oroszországot eszkalációval és provokációval vádolta.

Éveken át tartó csalódás volt, hogy Washington teljesen figyelmen kívül hagyta az orosz érdekeket. Ebből Moszkva arra a következtetésre jutott, hogy Washington az amerikai haderőre támaszkodva akarja „betörni” Oroszországot, hogy az elismerje Amerika vezető szerepét. Putyin ezt az amerikai illúziót akarta tönkre zúzni az orosz katonai készültség bejelentésével.

Beszédében Putyin kijelentette: „Senki se akart szóba állni velünk. Senki se volt hajlandó meghallgatni minket.” Viszont Putyin világossá tette, hogy a nukleáris fegyvereket megtorlásra fogják tartalékolni, támadásra nem. Azonban ha megtámadják Oroszországot, vagy Oroszország bármelyik szövetségesét, azonnal teljes erővel reagálni fognak.

„Remélem, hogy az orosz diplomácia sikeresen be tudja fejeztetni Washington által keltett feszültségeket.” Viszont az orosz diplomácia két leküzdhetetlen akadállyal néz szemben. Az egyik az, hogy a pöffeszkedő katonai/védelmi komplexumnak szüksége van egy komoly ellenfélre ahhoz, hogy az évi 1000 milliárd dolláros védelmi kiadást alá tudják támasztani. A másik akadály az amerikai neo-konzervatívok világhegemónia ideológiája.

Ez az ideológia ott van valamennyi amerikai államban, és lehetetlenné teszi bármelyik szenátornak vagy küldöttnek, hogy a komplexum érdekei ellen tegyen lépéseket. Az amerikai külpolitikában fel kellene támadni egy ellenpólusnak, amik észhez téríthetnék a megbolondult neo-konzervatívokat.

Ez a két akadály elég erősnek mutatkozott ahhoz, hogy Trump elnököt megakadályozza az orosz viszony normalizálásában.

Lehet, hogy következő beszédében Putyin közvetlenül az európaiakhoz fog szólni, megkérdezve, hogy az európai érdekeket szolgálja-e Washington Moszkva ellenessége. Valamint ha kenyértörésre kerül a sor, el tudják-e kerülni azok az országok a megsemmisülést, ahová Amerika ABM bázisokat telepített?

A NATO bázisok nélkül Washington nem tudja háborúba sodorni a világot. A lényeg az, hogy NATO maga áll a béke útjába.

 

___________________________________________________________________________

VIP előfizetők a teljes fordítást megkapták E-mailben.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2465) T i n d e r

Tibor bá’ szatirikus online

A 20 éves szűz, sőt a 20 éve szűz se én vagyok

Közkívánatra, vagy inkább közkövetelésre engedek a nyomásnak. Ma már úton-útfélen mindenütt társakat keresnek az Interneten. Nekem is rá kellett döbbennem, hogy hazánkban megközelítőleg 10 millió társtalan tengeti életét valamelyik hipermarket és panellakása között. Ezért úgy döntöttem, hogy kísérleti jelleggel az első három hölgynek, akik már hetek óta ostromolnak, lehetőséget biztosítok arra, hogy az én honlapomon is keresgéljenek társat. A hölgyek felé mindössze egyetlen kikötésem volt, hogy lehetőleg saját fényképüket küldjék be, és ha van rá mód, a kép ne legyen 20 évnél régebbi. Ezt is csak saját jól felfogott érdekükben erőszakoltam rájuk, mert egy esetlegesen összejött személyes találkozónál sokat segít az egymásra találásban.

C.S.Grobacsek Mária: Mint azt a jobb oldalt látható fényképem is illusztrálja egy átlagosnak mondható lány vagyok az egyik észak magyarországi településről. Még csak 20 éves vagyok, de már elég sok barátom volt, viszont a szüzességem még nem vesztettem el. Egészen pontosan egyszer már elvesztettem, de valaki megtalálta és 10 % jutalom ellenében visszahozta. Valójában ez a nagy bánatom és ezért teszem fel magam az Internetre, mert a helyi csajok már halálra cikiznek. Szóval várom azt a vállalkozó férfit, aki elvenné – de most már tényleg – a szüzességem, és persze adna érte valamit cserébe, mert ugye, valamit valamiért.

S.B.Kiscelli Ildikó: Sajnos nem volt jobb fényképem. Ez pedig eléggé előnytelen, de eligazodásnak azért megfelel. Gondolom jól látható rajta, hogy egy számítástechnikai cégnél dolgozom, mint kávéfőző, amivel a főzés tudományom be is fejeződik. Éppen ezért csak olyan pasik ismeretségét keresem, akik tudnak főzni (mosni, porszívózni, szülni, stb.) Különben 19 éves vagyok, eddig volt 4 abortuszom, 4 görög társasutazásom és 4 cicusom, de az utolsó pasim ezekből hármat agyonvert, mert dugás közben mindig melleimre akartak ülni dorombolás végett. Ezért egy új pasival szemben nincs semmi más megkötésem, csak a macskák szeretete.

J.M.Nagy Fruzsina: A NAGY nem az igazi nevem, csak olyan ragadvány név. Az első pasimtól kaptam a melleim miatt. Vele egy mammográfiai szűrésen ismerkedtem meg. Amikor levettem a blúzomat azt mondta ilyet még nem látott, pedig már 30 éve szűr, és ezen az alapon össze-vissza nyomkodott, de úgy az ágyban a pasi OK volt. Igaz hamar elment, és pont ezért tettem fel magam az Internetre, mert mammográfiára 2 évig nem kell mennem és ekkora kihagyást túlzásnak tartok, pláne, hogy el se megy. Az életkoromat szándékosan nem mondom meg, hadd legyen meglepetés. Különleges igényeim nincsenek, mert én a 22 centit nem tartom különlegesnek. Igaz, kölcsönös egyetértés esetén a 22 centiből néhány millimétert engedhetek.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2464) Ellenérdekeltség

Tibor bá’ online

 

Nincs a Világon még egy olyan szerződés, amelyben a szerződő felek ilyen hatalmas mértékben lennének ellenérdekeltek, mint az albérletnél. A tulajdonos minél nagyobb bérleti díjat szeretne kapni, de lehetőleg úgy, hogy a lakásban ne lakjon senki. A bérlő a lehető legkisebb bérleti díjat szeretné fizetni úgy, hogy a lakással úgy bánhat, mint Csáki a szalmájával. Az egészben az a szép, hogy mind a kettőnek megvan a maga indoka. A tulajdonos meg szeretné kapni a tőkéje után járó kamatot, de úgy, hogy a tőkéjét képviselő lakásának az értéke ne csökkenjen, jó lehet, a használat pont ezt teszi. Az egész ellenérdekeltség meg van fűszerezve egy rakás érzelemmel. Az albérlő rendszerint fiatal, akit rendkívüli mértékben idegesít, sőt kifejezetten igazságtalannak tartja, hogy nem rendelkezik mindazzal, amivel szeretne. Irigy azokra, akiknek már „mindene” megvan, és egyáltalán nem érdekli, hogy miként szerezte meg, mennyi munkát fektetett bele. Ha már egyszer őt a világra hozták, akkor neki joga van úgy élni, ahogy szeretne. A tulajdonos úgy gondolja, hogy rengeteget nélkülözött, gürcölt, amíg szert tett arra a kis vagyonra, és most már szeretné élvezni annak előnyeit.

Itt azonban nem áll meg a dolog. Mind a két fél iparkodik érvényesíteni a szerinte igazságosnak tartott érdekeit. Az albérlő minden fellelhető lehetőséget megragad arra, hogy a kettőjük közötti különbséget lenullázza. Ha van rá mód nem fizet, vagy próbálja lealkudni a lakbért, távozással fenyegetőzve. A tulajdonos fel akarja emelni a lakbért az inflációra hivatkozva. Amit lehet azt az albérlő lehasznál, nem törődik az állaggal, mert „az a büdös kapitalista”. A tulajdonos a szükséges karbantartásokat, menet közben jelentkező javításokat, ha lehet, leszabotálja. Ez az áldatlan állapot egy idő után gyűlöletbe csap át, méghozzá sunyi gyűlöletbe. Az albérlő nem fizeti a közüzemi számlákat, nem érdekli, ha leveri a vakolatot, berepeszti a fürdőszoba tükröt, leveri a csempét a konyhában. A tulajdonos kifogásolja az állattartást, a vendégjárást, a hangoskodást, legfőképpen azt, hogy többen alszanak a lakásban, mint ahány főről szó volt. Ennek ellenére folyik a bérbeadás, mert az egyiknek kell a bérleti díj, a másik lakni akar valahol, tehát megkötik a szerződést, de egyik se azzal a tisztességes szándékkal, hogy azt be is tartsa, minkét fél ott lépi át a határt, ahol tudja.

Ennél semmivel se kisebb az ellenérdekeltség, de jóval nagyobb a tét az eltartási szerződéseknél. Itt az egyik fél komoly anyagi áldozatot hoz azért, hogy biztonságban élhessen még néhány évet, a másik pedig abban érdekelt, hogy az eltartott minél előbb elpatkoljon. Ráadásul a kiszolgáltatottság nem kölcsönös, mint az albérleteknél, hanem egyirányú. Az idős, magatehetetlen abszolút ki van szolgáltatva. Ráadásul a jogalkotók érdekeltsége is belejátszik a dologba, ugyanis az államnak érdeke, hogy ne neki, hanem egy magánszemélynek legyen kötelessége bajlódni egy rászorulttal. Ezért aztán, míg egy bérleti szerződésből ki lehet bújni egy egyszerű felmondással. Az eltartási szerződéseknél ez nem áll fen, ugyanis a megkötés pillanatában az ingatlan átszáll az eltartó tulajdonába, vagyis ő már megkapta az ellenszolgáltatást azért, amit még nem is szolgáltatott.

Ha tehát az életben bármelyik megkötésére sor kerülhetne, ne feledjétek szavaimat, mert a csalódás óriási lehet.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2463) Ateista filozófus és keresztény teológus összecsapása

Tibor bá’ online

Vajon Ádám és Éva utódainak soron következő kihalása isteni szándékot jelent-e?

 

Alex Rosenberg ateista filozófus kesztyűt dobott William Lane Craig keresztény teológusnak a Purdue Egyetemen – jelentette a Christian Post isten létezésével kapcsolatban.

Rosenberg kijelentette, ha a vitapartnere meg tudja indokolni, hogy isten miért tűrte meg a gonoszt a világban, akkor megkeresztelkedik. Szó szerint a következőket mondta a nagyszámú hallgatóság előtt: „Ha Dr. Craig tud nekem mondani bármilyen logikus, és koherens indokot arra, hogy az elmúlt 3,5 milliárd év alatt az emberiséget ért borzalmak nyilvánvaló tényével hogyan egyeztethető össze egy jóakaratú, mindenható lény létezése, akkor megkeresztelkedem.”

Érezhetően Rosenberg kihangsúlyozta, hogy a gonoszságot meg kell magyarázni. Amire a keresztény teológus a következőket válaszolta: „Itt most az a probléma az ön feltételezése, hogy Isten minket boldoggá akar tenni a földi életünkben, de a keresztények szerint ez a feltételezés hamis. Az élet célja nem a földi boldogság, mint olyan, hanem isten megismerése. Életünk folyamán számtalan gonoszsággal találkozhatunk, melyek tökéletesen céltalanok a földi boldogság megteremtése szempontjából, de egyáltalán nem céltalan az isten megismerésének , megváltásunk és az örök életünk szempontjából.” – A vita hallgatósága, és az online nézők egyöntetű véleménye szerint a keresztény teológus nyerte meg a vitát.

Az én véleményem pedig a következő: Nem elég ateista filozófusnak lenni ahhoz, hogy eligazodjunk a valóság világában, követni kell a természettudományos gondolkodás szabályait. Nem lehet, és nincs értelme isten tagadásába belefogni. Nem tagadni kell istent, hanem elvárni az istenfélők bizonyítását. A természettudományos előrelépésnek sose volt része a dolgok tagadása, hanem a dolgok megismerése. Alex Rosenberg megszegte ezt a szabályt, vesztett. Okosabb lett volna, ha bizonyítékokat követel isten létezésével kapcsolatban. Nincs olyan illogikus tétel, amit az istenhívők nem tudnának kimagyarázni. Az igazi kemény dió a nem létező megelevenítése. Erre az “írva vagyon” vagy “megtalálod magadban” KEVÉS, szánalmasan kevés.
Most viszont a kihalás árnyékában Rosenberg újra nekifuthat a vitának. Mi értelme isten megismerésének, ha kihalunk. vagy inkább arról lenne szó, hogy megtelt a túlvilág, nincs szükség több istent imádó lakóra?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2462) Egyre süketebb a Világ

Tibor bá’ online

 

A dolgok rendje, hogy idős korunkra kissé romoljon a hallásunk, egyszerűen „nagyot hallók” leszünk. De most hogy mindenütt Bluetoothokba és iPodsokba botolhatunk a hallásromlás hamarabb áll be mint bármikor a múltban. A Wisconsin Egyetem orvosi fakultásán végzett kutatás szerint a 48 és 59 éves emberek 20 százaléka halláskárosult. Ugyanakkor a Journal of the American Medical Association tanulmánya arra mutat rá, hogy ez a 20 százalékos hallásromlás a tizenévesek között is fellelhető.

Hogy lehet ellene védekezni?  A belsőfülben sok ezer hajszálszerű sejt helyezkedik el, amelyek a hanghullámokat elektromos jellé alakítják, amit aztán az agy feldolgoz. Eközben a nagyon erős hangok szabad gyököket szabadítanak fel, amelyek pusztítják ezeket a sejteket – néha visszafordíthatatlanul. A Pentagon rengetek pénzt ölt ennek a tanulmányozására, végül is a hadviselés elég lármás egy elfoglaltság. A sok kutatás eredménye, hogy a szabad gyökök rombolása megakadályozható különböző vegyületekkel. Nekünk annyit érdemes tudni, hogy napi 167 mg magnézium immunissá tesz az erős lármával szemben. Az Izraeli hadvezetés szerint a magnézium növeli a fül vérellátását, ami segít a megsüketüléssel szemben.

Amennyiben olyan helyen vagy kénytelen dolgozni, ahol hihetetlenül nagy a lárma, kétóránként menj ki néhány percre egy csendes helyre, hogy a füledben a gyulladást okozó szabad gyökök eltűnjenek. Ha pedig a közeledben valami hatalmas robbanás történne, keress magadnak egy abszolút csendes helyet és légy ott addig, ameddig lehetséges. használd a legjobb fülhallgatót! Legjobb a hangszétválasztó típus, mert a magas és a mély hangok megfelelő arányát blokkolja, tehát kisebb hangerővel is tudod vele élvezni a zenét. A zajszűrő fülhallgatók már nem ennyire jók, mert azok főleg az alacsony frekvenciájú hangokat blokkolják.

A fül károsítását a hangerő és az időtartam szorzata végzi. Néhány példa:

Városi közlekedés zaja: 70 dB, károsodás nélkül eltűrhető időkorlátozás nélkül.

Utasszállító repülőgép utastere: 80 dB, károsodás nélkül eltűrhető időkorlátozás nélkül.

Csecsemő üvöltés: 90 dB, károsodás nélkül eltűrhető másfél órán át.

Benzinmotoros fűnyíró: 105 dB, károsodás nélkül eltűrhető 3 percig.

Popkoncert: 110 dB, károsodás nélkül eltűrhető 45 másodpercig.

Motorkerékpár „felbőgetése”: 120 dB, károsodás nélkül eltűrhető 6 másodpercig.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2461) Az ember-centrikus világ tarthatatlansága

Tibor bá’ online

 

Évről évre világszerte egyre több ember hagyja el korábbi otthonát és lép be a „modern” fogyasztói társadalomba. Mi itt Európában már valamennyien bent vagyunk. Vagyis elhagytuk a fenntarthatónak tartott (de persze nem az) hagyományos életmódunkat. A világon a vidéki/városi lakosság 50:50 százalékos arányát az ENSZ becslése szerint 2008-ban értük el. Ezzel egy időben a multik mindent megtesznek, hogy teljes legyen a globalizáció, egyre több olcsó fogyasztási cikket állítsanak elő, és folytathassák a határtalannak képzelt fejlődést. Ennek csak az a baja, hogy a határtalan fejlődéshez határtalan mennyiségű, kifogyhatatlan erőforrásokra lenne szükség. De mint tudjuk, ilyen nincs.

Valójában az Ember kegyetlen tempóban nyeri ki a halat az óceánokból, fát az esőerdőkből, nyersolajt a föld mélyéből, de még a tiszta levegőt is a felhők alól. Leraboljuk a Föld erőforrásait. Mi végből, kérdezhetnénk? Hogy a fogyasztásra épülő kapitalista rendszer igényét a növekedéssel szemben ki lehessen elégíteni, mert az Ember a természetet kifogyhatatlan forrásnak tekinti személyes kényelme kialakítása és fenntartása végett. A gazdaság egy ember-centrikus modellre van felépítve azt feltételezve, hogy a természetes erőforrások sose merülnek ki, illetve még mielőtt kimerülnének a technológia meg fogja oldani a hiány pótlását. Ráadásul az ember-centrikus világ tulajdonosai úgy gondolják, hogy minden, amit látnak, ami körülveszi őket, mind azt a célt szolgálják, hogy nekik minél kellemesebb legyen az életük. Nem csak minden más élőlényt alsóbb rendűnek, kihasználhatónak ítél, de saját fajtáján belül is a rákövetkező generációkat. Amikor nyilvánvalóvá válik az Ember káros tevékenysége, akkor is látszat intézkedések, szubminimális rendelkezések születnek. A valóságban az iparnak meg van engedve, hogy a gyártás során előálló, sokszor igen mérgező, melléktermékeket egyszerűen ráeresszék a környezetre.

A „zöld mozgalom”, vagy inkább mozgalmak, maguk is egy hatalmas becsapás. Bár a mozgalom megfogalmazása nem egyértelmű, a lényeg mégis az, hogy maradjon meg a jelenlegi gazdasági rendszer, ami további növekedést jelent. Ugyanis nincs szükség se az életstílus megváltoztatására, se a felesleges „szemét” gyártásának a beszüntetésére, csupán a rossz technológiát kell felcserélni jó technológiára és akkor minden mehet tovább úgy, ahogy eddig ment. De öntsünk tiszta vizet a pohárba! Tombolhat a zöld mozgalom éjjel és nappal, semmi se változtatja meg azt a tényt, hogy a politikai és gazdasági vezetők továbbra is úgy gondolják, hogy a gazdaságot kizárólag a növekedés tudja életben tartani. Vagyis a zöld forradalomnak is a piacgazdaság az alapja.

Az ember-centrikus modell alternatívája a föld-centrikus modell, amely a biológiai többszínűséget globális közjónak tekint. A közjó felöl történő megközelítés sok generációs örökség, ami szerint a levegő, óceánok, édesvizek nem lehetnek senkinek se a tulajdona. A hagyományos társadalmakban ezek mindenkié voltak.

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata (ENSZ határozat – 1948.12.10.) mintájára megszületett az Anyaföld jogának egyetemes nyilatkozata (The Universal Declaration of the Rights of Mother Earth), amely védené a biológiai sokszínűséget, mint globális közjót. Ezek szerint az Emberiség fenntartására irányuló képessége a Természetnek nem korlátlan, és senki se használhatja (el) tetszése szerint. Szép elv, és felteszem, hogy megalkotói hátradőltek bársonyszékeikben, és jól kifújták magukat, átadva a helyet nekem a vélemény kifejtésére.

~at477

Nos, elképzelhető-e, hogy bárki a világon hajlandó lenne eladni a traktorát a fémgyűjtő helyen, és holnapról lóval húzatni az ekét, aminek a szarva mögött ő maga menetelne ügyelve arra, hogy az ekevas mélyen a földbe szántson? Hajlandó-e bárki a világon kidobni a gázbojlert és sparhelten melegíteni lavórban a vizet, hogy ágyba bújás előtt lemosakodjon? Hajlandó-e bárki a világon gépkocsiba ülés helyett lovas kocsival ellátogatni a nagymamához a 150 km-re lévő Csajágaröcsögére? Hajlandó-e, és meg tudja-e valósítani bárki a világon, hogy a gázüzemű fűtőrendszerét leállítva, télen naponta hasogassa a fát, behordja, kihamuzzon, begyújtson, és óránként megrakja a tűzet, havonta egyszer kikormozza a füstcsöveket? Folytassam? Fölösleges, ezeket senki se vállalja fel önként, csak ha a kényszer ráerőszakolja. Addig pedig Anyaföld joga ide vagy oda, megy tovább az, ami eddig is ment.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2460) Urambátyám kapitalizmus

Tibor bá’ online

 

Néhány hete lehettem itthon a nagy Ausztrál kaland után, amikor a nemrég megismert kollégáimat meghívtam egy gesztenyepürére munka után. Beültünk Újpest belvárosában egy nívósnak kinéző cukrászdába, összetoltunk két asztalt, majd beszélgetés közben vártam a pincért, hogy rendelhessek. Már jól benne voltunk egy témában, amikor az asztalunkhoz csoszogott egy ötvenes mosónő, fekete szatén ruhában, túlméretezett hasán egy aprócska fehér köténnyel, amihez passzolt a feje búbján csúszkáló fehér fityula. A nő súlya testvérek között is megvolt egy mázsa. Amint az anyahajó kikötött az asztalunknál, megszólalt: „mit akarnak?” Én magam biztos voltam benne, hogy ez csak egy rossz álom, mert valahogy ráéreztem, ez a nő minden bizonnyal a pincér. A kihozott gesztenyepüré osztályon felüli volt, az ára nevetségesen olcsó, mert ugye átszámítottam angol fontra. Viszont a jobb sorsra érdemes matróna nem ment ki a fejemből és jó adag rosszallással megjegyeztem a többieknek, hogy ez a nő Melbourne-ben legfeljebb mosogathatna a hátsó konyhában. A learatott enyhe felháborodásra kifejtettem, hogy az üzletmenet érdekében egy pincérnőnek fiatalnak, gusztusosnak kell lenni és megállás nélkül kell mosolyognia. Ez a vén csataló viszont mogorva volt, és az volt minden vágyam, hogy a 105 kilójával a lidérces álmomba se jöjjön elő. Ropogósan friss kollégáimtól kaptam hideget-meleget egyaránt, mert ugye a cukrászda gonosz boszorkányának is van 2-3 gyereke, akiket el kell tartani, és ugye a szociális szempontok, amit – most már tudjuk – a kapitalizmus nagy ívben szarik. Valójában nem erről volt szó. Az állam minden egyes gesztenyepürére elég szépen ráfizetett, egyáltalán nem volt érdekelt a forgalom fokozásában. Aztán meg minden ember egyenlő minden másik emberrel (kivéve, aki egyenlőbb 😀 ). – Azonban az ember egy adaptív állat, igen gyorsan visszaszoktam a létező szocializmusba.

Aztán egy szép napon arra ébredtünk, hogy nyakunkon a rendszerváltás, na végre, sóhajtottam fel, most majd minden a helyére kerül. Nem az lesz az osztályvezető, aki a leglelkesebb párttag, hanem aki a legjobb szakember, mert a vállalkozás csak így lehet a lehető leghatékonyabb, mert ugye tombol a szabad verseny. Írhatok egy jó könyvet, és nem azért fogják kiadni, mert „éljen a párt”, hanem mert az emberek örömmel fogják olvasni, amihez a könyvet meg kell venni, ami a kiadónak bevételt jelent. Nem fogjátok elhinni az elején még működött is. Az Ausztráliába disszidáltam, ami egyesek szerint a legsikeresebb művem mind a mai napig, ragyogó kasszasikert hozott a kiadónak, nekem meg betömte a számat 100 ezer forinttal, miközben ő milliókat kaszált (egészen pontosan 4.320.000 forintot. Logikus volt tehát, hogy a következő könyvem magánkiadásban jelenjen meg, miért kaszáljon az, aki nem írt, ahelyett, aki írt? Ez viszont nem működött, mert a kutya se vette a könyveimet egyszerűen azért, mert valamelyik polc legtetején helyezték el őket, ahol a fellelési esély konvergált a nullához. Ezzel szemben Stahl Judit szakácskönyvével ki volt tapétázva a padló, szembe a bejárattal egy 3×8 méteres helyen, nem lehetett elkerülni a rálépést. Az ember rosszul érezte magát, ha nem vett belőle egy példányt, pedig semmi komolyabb, vagy használhatóbb dolgot nem lehetett belőle megtudni, mint azt, hány tojás kell 12 palacsinta tésztájához. A könyvkereskedőt egyáltalán nem érdekelte, hogy az én könyvemből azonos promóció mellett tízszer többet tudott volna eladni, mert neki Stahl Judit az urambátyámja volt, amely intézményt a ma élők hamar elneveztek „hátszélnek”. Azt pedig ma már mindenki tudja, hogy hátszél nélkül beszart a halott.

Egészen a múlt hétig úgy tudtam, hogy a hátszélnek is meg vannak a maga határai. Ha a BKV vezérnek halványlila fingja sincs a közlekedéstervezéshez, hát istenem, ettől még mennek a villamosok. Ha a könyvelési osztály kinevezett vezetője nem tud számolni, sebaj, majd számolnak a beosztottak, de a szórakoztató iparban ez nem működhet, mert ott milliók szemét kell kielégíteni, a hátszél nem segít, kivéve ha homokot fúj a nézők szemébe. Ez a vélekedés azonban tegnap megdőlt. Tegnap ugyanis beültem Éva mellé, és a kedvéért végignéztem az álomnőt, aki inkább lehetne lidércálomnő. A kisminkelt arc kétségtelenül már-már bájos, kifejezetten szép, de egy nő többől áll, mint arc. Van ott még két görbe, némileg csontos láb is, és elképesztő nagy segg, amin már a fogyókúra se segít, mert szét van taposva. A nőnek dereka egyáltalán nincs, egyszerűen nem szalonképes, amit mindenki lát, de senki se veszi észre, a műsor intendánsát pedig valami oknál fogva nem érdekli. Na jó, nagy a nő műsorvezetői rutinja, szereti a nép, hát egye meg a fene. Azonban egy olyan országban, ahol évente minimum 20 fiatal táncdalénekesnőt kutatnak fel és avatnak, miért kell szerepeltetni egy Szulák Andreát? Ez a nő egészen egyszerűen indulhatna az országos mangalica versenyen, és em lenne esélytelen az első helyezésre.

Amikor a némafilmek után egyszerre lehetségessé vált a hangosfilm, számos volt sztárt le kellett cserélni, mert rémes volt a hangja, de lecserélték őket, mert ez a világ nem áll meg, az egészséges kapitalista versenyben talpon kell maradni. Nálunk az marad talpon, akit „Valaki” talpon akar tartani az általa nyújtott látvány ellenére, sőt még froclizza is a nézőket egy Bangó Margittal, akinek a testtömegindexe minimum 40, életkora pedig vetekedik Matuzsálemmel, plusz ronda, mint a bűn, és akkor 10 pontokat kap a zsűritől (akinek persze elő van írva a pontozás). De a második vonallal se lehet az ember megelégedve. Adva van egy Szinetár Dóra, aki jól énekel, táncol, mert az isten is az operett színpadra teremtette, de már egy kicsit vaskos. Uraim! A televízió nem csak hangokat továbbit, képeket is, és ha leülök eléje, akkor szép képeket akarok látni. De hát nálunk ez megy, és itt húzzuk alá a nálunk-at! Király Lindának a hangja fantasztikus, az arca gyönyörű, anyanyelvi éneklése (angol) kifogástalan. Amíg Amerikában volt az alakja is irigylésre volt méltó. Most, hogy itthon szerepel, rájött arra, hogy zabálhat, ami belefér. Idehaza az énekesnők nagy segge gyakorlatilag belépőjegy a hátszéliparba. 😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2459) Túl forró Föld

VIP.322.

A NewSientist-ben közel 8 éve megjelent cikk kivonatolt fordítása. Olvasás közben emlékezzünk a nyolc évre, és arra, hogy ezek a tudósok notórius optimisták.

Hamarosan Föld egyes részei túlságosan meleg, és túlzottan páradús lesz ahhoz, hogy az ember túlélje a +7°C hőmérséklet emelkedést. +11°C emelkedés mellett pedig nem lesz földi hely, ahol a hőmérséklet túlélhető.

A probléma abból adódik, hogy az ember nem éli túl, ha bőrének hőmérséklete néhány órára átlépi a 35 °C fokot. Igaz, sok ember él, sőt dolgozik 45 °C vagy e feletti hőmérsékleten, az izzadás a bőrüket hűvösen tartja, és persze a légnedvesség nem túl magas.

Kicsit tudományosabban, az ember túlélése csak 35 °C-nál kevesebb nedves gömb hőmérsékleten lehetséges. Ezt a hőmérsékletet olyan hőmérő mérik, melyet nedves textília borít, amit alapos légáramlatnak tesznek ki.

A nedves gömb határérték lényegében az a pont, ahol az alany túlhevül még akkor is, ha meztelenül tartózkodik árnyékban, az egész teste csurom víz és egy nagyméretű ventilátor előtt áll.

Jelenleg (2010-ben) gyakorlatilag az egésze Földön nincs hely, ahol a nedves gömb hőmérséklet meghaladná a 30°C értéket. Ha azonban a globális átlaghőmérséklet 11 °C-al megemelkedik, óriási területeken haladná meg a hőmérséklet a 35 °C nedves gömb hőfokot az év egy részében.

___________________________________________________________________________

A befejező részt elküldöm a VIP előfizetőknek E-mailben.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2458) Termogeddon

Tibor bá’ online

 

Az Emberiség túlélésével kapcsolatban alapvető, de nem ismert témáról van szó. Ugyanis az általános elképzeléssel ellentétben, az emberi szervezet nem bír ki bármilyen meleget, még a megfelelő hűtés mellet sem, egyszerű fizikai törvények miatt.

Ez nem fantázia, a termogeddon már elkezdődött. A tények feltárása előtt, azonban szükségét érzem néhány fizikai és biofizikai tény tisztázásának. Az emberi test 36 °C hőmérsékleten működik. Ez az optimum, ezért a szervezet iparkodik fenntartani. Az emberi anyagcsere következtében óránként mintegy 100 kalória hőt termel. Ha tehát a test 100 kalória hőt ad le óránként, akkor marad a 36 °C testhőmérséklet. Ha a magunkhoz vett ételek és a távozó széklet és vizelet hőmérsékleteit nem vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy hőt a leheletünkkel adunk át (hiszen 36 °C-nál hidegebb levegőt szívunk be, de 36 °C levegőt fújunk ki), és a bőrfelületen adunk át. Egyfelől a bőrön lévő verejték párolog(hat), másfelől a levegővel való érintkezés vezet el hőt. Ha fázunk, akkor felveszünk egy pulóvert, ami hőszigetelő, tehát kevesebb hőt ad át a bőrfelület. Ha erről nem gondoskodunk, akkor vacogni kezd a fogunk, didergünk. Ez extra munkát jelent, ami izomműködést igényel, ez pedig cukorégetést jelent, vagyis extra hőt termelünk. Ha ez nem elég, akkor szép lassan csökkenni kezd testünk hőmérséklete, ami egy idő után kihűléses halált okoz. Ha  viszont melegünk van, akkor levetünk valamit magunkról, ha ez nem elég, akkor izzadni kezdünk. Ez pedig a termogeddon szempontjából fontos tétel. Ugyanis fizikai tény, hogy a párolgás hőelvonással jár. Ráadásul a víz elpárolgásánál a hőelvonás jelentős. Mert, amíg 1 liter víz melegítéséhez 0 °C – ról forráspontig, tehát 100 °C – ig 100 kalóriára van szükség, az 1 liter víz elpárologtatásához 530 kalória kell. Ebből azt szűrhetjük le, hogy izzadással igen komoly hűtőhatás érhető el. Természetesen, azzal a feltétellel, hogy az izzadság el is párolog.

Most át kell térnünk egy másik területre, a légnedvességre. Tapasztalati tény az, hogy egy bizonyos hőfokon a levegő páramegtartó képessége adott. Példának okáért. 20 °C-on 1 m3 levegő maximum 17,3 g vizet képes megtartani. Ha ennél több van benne, akkor az kicsapódik. Éppen ezért a levegő nedvessége relatív, amit százalékban adnak meg. A relatív páratartalom (vagy légnedvesség) azt jelenti, hogy egy adott hőfokhoz tartozó maximális párának (ez a telítettség állapota) hány százaléka az aktuális páratartalom, amit abszolút páratartalomnak nevezünk. Az alábbi táblázatban megtalálhattok néhány hőfokhoz tartozó maximális páratartalmat.

 

Léghőmérséklet (Celsius fok)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Víztartalom (g/m3)

0,4

0,7

1,1

1,6

2,4

3,4

4,8

6,8

9,4

12,8

17,3

23,1

30,4

39,6

51,2

Szemezgessünk ebből egy példát! Tegyük fel, hogy most a külső hőmérséklet 20 °C, és a levegőben 10 g/m3 vízpára van. Ebben az esetben a levegő relatív páratartalma 10:17,3 = 58 %, ami normálisnak mondható. Ha naplemente után a levegő hőmérséklete hajnalra 10 °C – ra esik, ahol a telítettség 9,4 g/m3, akkor 0,6 g/m3 vízpárának ki kell csapódni, és ki is csapódik. Ezt nevezzük harmatnak.

Most térjünk át a párolgásra. A vízben a vízmolekulák ide-oda mozognak. Ez a mozgás a víz hőmérsékletével arányos mértékben növekszik vagy csökken. A víz felületén lévő molekulák egy-egy koccanás után kirepülhetnek a folyadékhalmazból. Ezt nevezzük párolgásnak. Minél melegebb a víz, annál jobban párolog. Azonban a párolgást befolyásolja egy másik tényező is, nevezetesen a víz felett lévő levegő relatív páratartalma. Ha  a relatív páratartalom alacsony, akkor bőven van hely újabb vízmolekulák számára, tehát az elpárolgás mennyiség  viszonylag nagy. Ha viszont a relatív páratartalom magas, akkor az elpárolgás lassú. Telített levegő esetében a párolgás leáll, hiszen további vízmolekula számára nincs hely a levegőben.

Most pedig a légmozgás hatásait kell még vizsgálnunk. Fentebb már írtam, hogy az emberi test hőt ad át a bőrén keresztül. Ez a hőátadás fokozódik akkor, amikor a bőrünk felületén légmozgás tapasztalható, például szélben, vagy ventilátor előtt. Ez az oka annak, hogy szélben a levegőt hidegebbnek érezzük, mert több hőt ad át a bőrünk, és ez az oka annak, hogy amikor melegünk van (és kissé nedves a bőrfelületünk) a ventilátor kellemes hűvösséget kölcsönöz testünknek. És akkor most térjünk a tárgyra.

A globális felmelegedés következtében eljön az az idő, amikor a trópusokon , sőt, egy idő után még azon túl is, mondjuk az északi és a déli szélesség 30 °-ig, később pedig a teljes Földön az ember nem lesz képes életben maradni. Ezt nevezzük „Termogeddonnak”.  Az előbbiekből világosan következik, hogy a relatív páratartalom növekedésével az izzadás egyre kevésbé hűt, hiszen a légnedvesség a párolgás ellen hat. Vagyis magas légnedvesség esetén alacsonyabb hőmérsékletet vagyunk csak képesek elviselni. Jelenleg a Földön nincs olyan hely, ahol az ember ne lenne képes élni a hőmérséklet miatt, amit annak köszönhetünk, hogy amikor a magas páratartalommal bíró levegő felmelegszik, akkor felszáll a magasabb rétegekbe, vihar keletkezik, ami lehűléssel jár. Ez a természet csodálatos termosztátja. Van azonban egy apró bibi. Az a hőmérséklet, ahol a levegő felemelkedése elindul – stabilitási küszöbérték – attól függ, hogy a környezet levegője milyen meleg és mennyire nedves. Modellszámítások azt mutatják, hogyha a teljes trópusi vidék melegebb lesz, ez a küszöbérték emelkedni fog.

A Hawaii Egyetem két professzora: Nathaniel Johnson és Shang-Ping Xie műhold adatokat és esőméréseket néztek át az elmúlt 30 évről, és azt állapították meg, hogy jelenleg 0,3 °C – al magasabb hőmérsékletre van szükség, mint 30 évvel ezelőtt ahhoz, hogy esőt eredményező felszálló légáramlat keletkezzen. (Nature Geoscience, DOI: 10.1038/ngeo1008). Ez azt jelenti, hogy a stabilitási küszöbérték 3 tized Celsius fokkal már megemelkedett. A folyamat súlyos következményeire Steven Sherwood (University of NSW – Ausztrália) mutatott rá. (pointed out the serious implications for humans). Az előforduló hőhullámok, máris évente több tízezer ember halálát okozzák, de a hőmérséklet emelkedésével ez meredeken fog emelkedni. Bekövetkezhet az az állapot, a mikor a trópusokon olyan meleg és nedves lesz a levegő, hogy  árnyékban, egy ventilátor előtt álló meztelen ember is hőgutát fog kapni. Később pedig ez a helyzet a teljes Földre igaz lesz. És akkor szájbarágósan, hogy mindenki megértse. Ha 36 °C hőmérséklet felett a levegő páratartalma TELÍTETT, a meztelen ember egy ventilátor előtt is igen hamar hőgutát kap.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2457) AZ IGAZI „Felkészülés” by Sakkmatyi

Tibor bá online

Vasárnap lévén megismétlek egy régi, humoros posztot, elsősorban azért mert extrém időjáráskor otthon ülünk, és elképzeljük mi minden jöhet még. Sakkmatyi 5 éve lelkes olvasónk volt, de több vendég posztja is volt, különleges humorral átitatva. Ha él még, egész biztos jelentkezni fog.

A főszerkesztő megjegyzése: Sakkmatyiról fényképet a Netre nem lehet feltenni, mert gyerektartás miatt rengeteg nő keresi az országban 😀

Nem bírtam tovább! Billentyűzetet kellett ragadnom, hogy „helyre tegyelek” Benneteket, ebben a fránya felkészülésügyben.  Az is tuti, hogy hemzsegnek közöttetek a tecsó ügynökök, akik így rátok sózhatják az összes átcímkézett gagyi babkonzervjeiket. Tibor Bá’ pedig egy száraztészta díler. Na tehát, itt van nektek a Szent Felkészülés legfrissebb, tudományos megközelítése.

Először is válaszoljatok! Mi a definíciója a felkészülésnek? Most majd előadjátok a „céges” mantrát, hogy kaja, víz, menedék, biztonság bla, bla, bla…  és hogy most kell elkezdeni, és dolgozni, és dugdosni…. és hogy a család,  a kisközösség, ja, ja, ja……

Akkor kezdjük a családdal! Azért akarsz a családoddal együtt túlélni, hogy a vérvonalad fennmaradjon? Mert a Te vérvonalad. De hülye vagy! Mondd már meg, miért kínlódnál suttyó kölkeiddel, kiállhatatlan feleségeddel, akik kiröhögnek a hátad mögött, miközben a konzervjeidet leltározgatod a pincében? „A Főnök” (Tibor bá’) azt mondja, hogy a geddont az emberiség 1%-a fogja túlélni. Ezen axiómából kiindulva, abban az 1000 lakosú, istánhátamögötti porfészekben, ahová túlélni visszavonultál, a geddon után marad 10 személy, amiben lehet pontosan 5 darab nő. Neeem, nem a feleséged az egyik, mert ő már a válság elején lelépett a főnököddel Norvégiába. A Julcsa, a Marcsa és a Berta néni a nyugdíjas otthonból,  akiknek olyan lassú már az anyagcseréjük, hogy szinte semmit nem kell enniük, na, azok maradtak! És a Nellike, aki egy mázsa búzát is elkér egy numeráért, de az túl drága neked. És persze a Bögyös Erzsi, a szomszédod felesége, akire ha csak ránézel, az ura beléd állítja a vasvellát. Hát, ez pontosa 0 darab nő.

No, ezért kell a Jelenben „levarrnod” minél több csajt. Tekintsd magadat herének, a Világot méhkaptárnak. Mindegy hogy néznek ki, csak a mennyiség a lényeg. Mert most még néhány kattintással a Neten, könnyen találhatsz százat, míg a geddon után életed kockáztatásával is alig találsz egyet, s amilyen lúzer vagy, annak is három keze és egy melle lesz a sugárzástól, aztán meg annyi hablatyol – mert Ő férfit nem talált eddig – hogy lekonyulsz tőle.

Az ételről: Kérdem én: hol lehet a legjobban raktározni a leghatékonyabban az ételt? És Ti egymásra okoskodtok: kiszárítva, konzervek, újravethető magvakból megtermelem!.. Ugyan már! Megmondom Én: Kaját raktározni a saját testetekben kell. Csak nézz körül a természetben. A medve meghízik, aztán téli álmot alszik, csakúgy, mint a sündisznó. Csak utánozni kell őket, mind hajdanán majom ősöd tette a Marsról jött Istenekkel. Tennivalód annyi csak, hogy zabálsz és zabálsz, meghízol, mint egy disznó, lustává válsz, mint a lajhár. Ne törődj a koleszterinnel. Majd kiég a véredből a geddon alatt, ha nem lesz utánpótlása.

Betegség, egészség: A irány az most, hogy vigyázz az egészségedre, keresd fel az orvosodat, mert a geddonban nem lesz orvos. Depózz be otthon gyógyszert, mert az se lesz. Rámutatok egy újabb „természeti” példára. Menny le a Deák téri aluljáróba, és tanulmányozd a csöveseket. Nekik már geddon van. Látsz ott orvost? Nem látsz. Van gyógyszerük? Nincsen. Mégsem halottak! Sőt! Ez kérem azért lehetséges, mert koszosak. A koszban sokféle kórokozó tenyészik, ami edzi az immunrendszerüket. Szimbiózisban élnek velük, és a barátságos kórokozóik elüldözik az ellenséges kórokozókat. Ettől lesznek edzett vasemberek. Még a faszeszt is bírja a szelektáltabbja. Pedig attól a diplomások legott megvakulnak. El is neveztem őket Deák Téri Iron-meneknek. No, de nem elmélkedem tovább erről, mert a végén még orvosi Nobel díjat kapok. A te felkészülésed, tehát csak annyi, hogy nem fürdesz ezután, nem mosod ki a gönceidet, nem viszed ki a szemetet, hanem retekben és mocsokban élve készülődsz a geddonra.  Ha részegen bevizelsz, és pár hétig ugyanabban a húgyos nadrágban flangálsz, nemhogy Iron-men, hanem egyenesen Diamond-men válik belőled.

Biztonsági készülődés: Semmiféle fegyver nem kell beszerezned, ha híven követted fenti előírásaimat. Egy undorító, kövér, büdös disznóvá váltál, akinek semmije sincs, ezért nem is akarnak kirabolni, vagy megerőszakolni. Ám ha még mindig félsz, hogy a gonosz hordák majd rád törik a putrid ajtaját tedd a következőket: Kelts félelmet magad irányába. Válj a falurosszává. Rúgd föl az utcán a kóbor macskákat (kutyát ne, mert az megharaphat). Zörgess be kapukon. Terjeszd el, hogy már voltál börtönben gyilkosságért. Hatásos akkor lesz, ha csak a szomszéd Mari néninek súgod meg, azzal, hogy ez titok. Ne félj, esetére a Falusi Vénasszonyhíradó elvégzi a többit, és mindenki tudni fogja. Magadban morogjál az utcán, hőbörögj a kocsmában és mutatkozz rossz arcúak társaságában. Arra azonban vigyázz, ne köss bele igazi falurosszába, mert még megbicskáz a kocsmában. Egyedüli nőket se ijesztgessél, mert agyonver a férjük. A legveszélyesebb emberfajta a faluban, azok a traktoros gyerekek. Irányítja azt a nagy marha traktort, aztán azt hiszi a Világot is irányíthatja. Kerüld őket, inkább árnyék bokszolj.

Menedék: Még én is röhögök rajta, hogy az emberek szigetelik a házukat, átállnak fafűtésre, összevagdalja a kezüket az üveg, mikor csereberélik a nyílászárókat. Neked nem kell ilyet csinálnod. Ahogy majd beköszönt a geddon, a sok „felkészületlen” úgyis majd szép sorban feldobálja a talpát, otthagyva Neked a szebbnél szebb kérókat. Csak győzzél közöttük választani. Még azt is megteheted majd, hogy a hét minden napján másik házban héderelsz.  Hétfőn mondjuk egy hegyoldaliban a jó levegőért, kedden egy úszómedencésben, egy kicsit ejtőzni. Hétvégén, mondjuk egyikbe se menj, mert akkor mindig nagyon berúgsz majd, aztán nehogy legurulj a lejtőn, vagy belefulladj a medencébe.

A közösség: Na, ez a legnagyobb hülyeség! Hogy majd közösségben kell túlélni! Vallj színt! Most is mennyire utálod az embereket. Azért mert a rohadt gazdagjának több pénze van, mint neked. Mert újabb kocsija van. Irigyled a fiatal, szilikonos, néma nőjét tőle, mert a tied öreg és nagyszájú. Ha szegényebb nálad valaki, azért nézd le, mert mennyire balfasz, nem barátkozol vele, nehogy átragadjon rád a lúzer-kór. Megölnéd a főnöködet, ha csak egy napot késik a fizetésed, de Te alig akarod kifizetni a segédmunkásodat. Hiszen minek neki a pénz? Úgyis kocsmára költi!

Gondolkodjál! Ilyen vagy. Az első télen kinyírnátok egymást az Öko-faluban. Hát igen! Sejjjj… jön a szép Új Világ. Amiben majd a Felkészültek lesznek az Új Urak. Te leszel a legnagyobb. Mert „felkészült” vagy! Mert Te ANNYIRA „felkészült vagy.  😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2456) Szokások (kissé megkésve)

Tibor bá’ online

 

Valamikor azt hittem, hogy a szokások csak úgy maguktól kialakulnak évtizedek, esetleg évszázadok alatt. De ma már tudom, hogy a szokások irányítva vannak, mert a népet irányítani kell, amit el is vár.

Anyám mesélte, hogy a 20-as években (lassan 100 éve) a némafilmek korában Rudolf Valentino volt a nők bálványa, amely csodálást korai halálával sikerült neki mindörökre kiterjeszteni, mert az a színész, amelyik közöttünk öregszik meg, annak annyi. Ki emlékszik már a délceg Paul Newmanre, vagy öreg napjaira a még jobban deformálódott Marlon Brandora, akinek mai képmásáról (na, jó tudom, hogy már kinyiffant) ezt a teavajas trükköt nehezen lehet elképzelni. Rudolf Valentino ennél okosabb volt, véglegesen eltávozott 31 éves korában, és így vált a szerelmesek szentjévé, már aki hisz a római isteneiben. A profit éhes amerikaiak természetesen azonnal meglátták benne az üzletet és így született meg az újkori Valentin-nap, amikor „illik” valami (pénzbe kerülő) szerelmet jelképező ajándékkal meglepni a volt szeretőtől a leendőig mind, ahány van. Jó pár évtizeddel ezelőtt nagyot röhögtem a szokáson, abban a boldog tudatban, hogy mi, magyarok, ilyen hülyék nem vagyunk. Van ugyan névnapot tartó szokásunk, ami jó alkalom a lerészegedésre, és ami az angolszászoknál természetesen nincs, hiszen ők nem katolikusok, nem rendelkeznek szentekkel, na de egy volt hollywoodi, valaha volt színész miatt nem verjük magunkat olyan költségbe, amiből semmi haszon se származik. Röhögésem korai volt. Alig váltották le egy, esetleg két évvel a Rendszert, a Valentin-nap betolta képét a magyar társadalomba is. Nem kell mást csinálni, mint a fogyasztói szentélyek előcsarnokaiba kipakolni a rengeteg cuccot, és úgy tenni, hogy „mi te nem tudod, ti nem tartotok Valentin-napot? Hát ti hol éltek?” A leszólt barátnő veszi a lapot, és egy nappal később már ő promótálja Valentint. Ugyanez történt a halloween tökökkel is, csak 5 évvel később. Most már csak a pulyka hiányzik hálaadáskor, csak persze előbb ki kell találni valamit, amiért hálásak lehetünk. Például Orbánnak, hogy kikergette az oroszokat, hogy most visszahívhassa őket. Esetleg, hogy nem engedi be a menekülteket….csak ha Rogán Antalnak leperkálnak néhány milliárdot .

q tiki-takiNem füstölgök tovább, vannak nekünk magyar szokásaink is, például a disznótor, de ez permanens, nem ér a nevem, viszont tudok olyan szokásokról, amelyek jöttek és mentek, na, ezek az igaziak. Valamikor a 70-es években egy kb. hetven centis jó erős zsineg tartott össze két, 3-4 cm-es, jó kemény fagolyót, amit úgy lehetett összecsapkodni, hogy piszok nagy zajt keltsen, csak sajnos a gyakorlatlan ember jól össze is tudta zúzni a saját kezét is. Tény az, hogy ment a csattogás az utcán, megállás nélkül, főleg este 10 óra után (akkor volt vége a moziknak), hogy ne lehessen tőle aludni. Az elmés játék neve tiki-taki volt, és aki nem emlékszik rá, avagy később jött a világra, azoknak itt a fénykép róla. Aztán a titki-taki egyszer csak eltűnt, ahogy jött. Anyám azt mondta, hogy amikor ő volt fiatal (amit sokáig nem hittem el, hogy az valaha is előfordulhatott) jó-jó volt a divat, ami egy facsigára tekert madzag. q jo-joHa a csigát ügyesen eldobod, letekeri magát a zsinegről (ami kb. 100 cm hosszú), majd amikor nincs több zsineg, akkor feltekeri magát rá. Az egész kábé úgy működik, mint az anyósnyelv, csak jóval hosszabb a hatósugara. A szórakozás az volt, hogy fiatalok mentek az utcán és „megdobták” a szembejövőt, de mielőtt a csiga eltalálta volna a célpontot, megállt és elkezdett visszacsavarodni, amíg a végén a tulajdonosa elkapta.

q túristabotAz átkos közepe táján a szálláshelyekkel rendelkezők (például szálloda) vendéglátó ipari egységek az ott megszállóknak adtak egy matricát, amit fel lehetett ragasztani a bőröndre, hogy mindenki lássa, itt már voltam. De ez nem volt új találmány, mert a háború előtt nagy divat volt a kirándulás/túrázás. Szegény ember vízzel főz alapon. Barangolásnál olcsóbban nem lehet szórakozni vasárnap, és persze egészségesebben se, de ez nem volt szempont. Szokássá vált tehát néhány centis alumínium lapocskákból kipréselni egy-egy kirándulóhely emblémáját, amit ott fillérekért meg lehetett venni, majd két apró szeggel felszegelni a turistabotra. Egy-egy menő turistának a botja teli volt szegelveq túrista plaket plakettekkel. „Látod öcsém, én már ezeken a helyeken voltam.” A rongyrázást nem napjainkban találták ki. Különben nekem ez a szokás szimpatikus volt. Lehetett találkozni szakállas bácsikkal bakancsban, bőrnadrágban, hátizsákkal és egy ilyen bottal a kezében, csillogó derűs szemekkel, jókedvet és megnyugvást sugároztak. Aztán ez a szokás a háborúval együtt lecsengett. A turistabotos nagyapák kihaltak, az unokák kirándulás helyett mozgalmi dalokat énekeltek a Hűvösvölgyi Nagyréten.

Aztán egy-két évtized és már ki is nőttünk a vízzel főzésből. A likőrgyárak kihozták, mi megvettük a néhány centis mini üvegeket, amelyek pontos másai voltak a literes, vagy 7 decis üvegeknek. A bennük lévő folyadék is eredeti volt, de nem megívásra készültek, hanem gyűjtésre. Ez a szokás főleg a hatvanas évek derekán tarolt. Mindenki mini üvegeket gyűjtött. hatalmas kollekciókat lehetett látni. A pasik a csajokat nem bélyeggyűjteménnyel csalták fel a kéglire (mert akkor még fel kellett őket csalni), hanem mini üveg gyűjteménnyel, amiből néhányan meg is lehetett inni, ha az besegített a bugyitól való megszabadulásba. {Nem akarok átmenni szexbe, de már Madách is megírta „egy korty víz ízét szomjaddal kell kiérdemelni”. Ha csak úgy ledobják magukat a pamlagra, nem sok örömöt okoz, de ha be kell cselezni (amit persze tudtak) az egészen más.}

De nem csak a szokások változnak, vele együtt az emberek hozzáállása is. Régen, ha csirkepaprikás akart enni a család, akkor a háziasszony kiment a piacra és élőcsirkét vett (mert más nem volt). Neki kellet levágni, megpucolni, stb. ami igen nagy strapa lehetett. Napjainkban ez még hírből sincs. Ma egy csirkét levágva, megkopasztva, kizsigerelve, konyhakész állapotban lehet CSAK kapni. Micsoda kényelem. Ezzel szemben, amikor a régmúlt háziasszonya nyaralásból megérkezett családjával a Nyugati pályaudvarra a nehéz bőröndjét egy centit se kellett cipelnie, mert a hordárok kikapkodták a kezéből a cuccot és fillérekért elvitték a taxikhoz. Némi ellentmondás nem? A mai háziasszony a rohadt nagy kényelmében cipelheti a bőröndjét. Hol vannak a hordárok? Az aluljárókban, ők a hajléktalanok. 😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2455) Görög gondolatok utazás közben

Tibor bá’ online

 

Mottó: A görögök lehetnek nagy szarban, ami egyszer elmúlik, de csodás múltjuk marad. McPherson azt állítja, hogy csak néhány évünk van hátra, valamint, hogy a remény egy rossz tanácsadó. Helyette azt javasolja, nézzünk csodálatos világunkban, amíg lehet. Nos, nézzetek szét Görögországban, érdemes.

A Sunday Times kolumnistája, A.A. Gill véleménye szerint az ókori Athén kultúrájának mai folytatása inkább található Londonban, Párizsban vagy Berlinben, mint a mai Görögország bármely részében. Különben is, így A.A. Gill,  az Athén fénynapjai óta eltelt 3000 év alatt mit adtak a görögök a világnak? Demis Roussost és a kebabot, bár ez utóbbit a törököktől csenték el ők maguk is. Menj, nézd meg az Akropoliszt, biztat a kolumnista, aztán nézd meg, mit építettek a görögök köréje! Mit? Bazársort, és…. ez nem kifejezetten görög hobby.

Magyar létemre, csak részben tudok egyetérteni A.A. Gill-lel.  Az igaz, a görögök pont oly keveset törődnek a múltjukkal. mint a jelenükkel. A hegyi falvak a kommunális szemeteiket egyszerűen kihordják a legközelebbi völgybe, és arra gondolnak, szemétproblémájuk több ezer évre meg van oldva. De nem minden ilyen egyszerű. Bizánc elég korán ráült a nyakukra (Kr. u. 395-ben), és ott is maradt úgy ezer évig. Bizáncot szorosan követte az ottomán birodalom. Ami nálunk 1686-ban véget ért, az a görögöknél 1821-ig tartott, és ezért ez nem mindegy.

A néhány száz Magyarországon működő, és itt-ott befuccsoló, az utazni vágyók pénzével elillanó utazási iroda évek óta hirdet utakat Görögországba. Soha ennyi lehetőség nem állt előttünk a görög kultúra helyszíni megtekintésére, mint napjainkban, de útvesztő is akad bőven. Ha tanácsot adhatok, ne menjetek charterjárattal a görög tengerpartra. A viszonylag olcsó apartmanok és stúdiók lényegében olcsón összeeszkábált, olyan alkalmatosságok, ahol aludni, főzni és tisztálkodni minimális kényelem kíséretében valóban lehet, de ez csak egy nyúlfarknyival jobb, mint a sátoros kemping.

De nem ez a lényeg. A tengerpart nem csak meleg, sós, drága és dögunalmas, de többnyire jellegtelen is. Úgy értem az egyik pont olyan, mint a másik, bárhol lehetne. És, ha már Görögországban vagy, ugyanazért a pénzért miért ne szerezhetnél magadnak maradandó élményt. Nézd meg azt, amit Görögország a tengerparton kívül nyújt az idegeneknek.

Tévedtél, nem az Akropolisszal kezdem, mert részemre azt Delphi százszor felülmúlja. Delphi tényleg csodás. Az ókori jósda meglepően illik be környezetébe. Hatalmas feltárt parkszerű terület, amiben barangolni egy életre szóló élményt jelent. Az ősi kövek félreérthetetlen zamatot adnak a látogató lelki ízelgetéséhez.

Jó, te nem csíped túlzottan a romokat. Nézd meg a Meteorát. Ha az nem vesz le a lábadról, akkor semmi e széles világban. Ma is üzemelő kolostorok (összesen öt), megközelíthetetlen, obeliszkszerű, száz méter magas sziklaujjak csúcsán hirdetik az Emberi túlélés vágyának méreteit. Hogy a fenébe másztak fel az első helyfoglalók? Hogy vitték fel az építőanyagot? Hogy miért, azt nem nehéz kitalálni. Oda fel csak az juthat, akit a fentiek szívesen látnak. Amerikai fiatalok tanyáznak a szomszédságban, és szuper felszereléseikkel felmásznak egy-egy csúcsra. Talán csak azért, mert ott van. Aztán ott fent meggyújtanak egy magukkal vitt gyertyát. Ebből mára hagyomány lett.

Különben, az egész ország állandóan gyertyákat gyújtogat. Persze, főleg templomokban, ami sajátos megnyilvánulása az ortodox egyház szellemiségének. A Tempe-völgyben elhelyezkedő, volt Apolló-templom jelenleg, mint ortodox kápolna funkcionál. Ott jártamkor, egy görög középiskola diákjai is arra kirándultak. Meghökkentő volt az áhítat, ahogy az egyik görög diáklány megcsókolta a feszületet, amihez osztályfőnöke, nyilván művészeti értékek megtekintése végett vezette. Ilyen jelenetet nehezen tudok elképzelni Magyarországon.

Az ókori Korinthosz is megérdemel egy félnapos bámészkodást. Nem kapkodva, szép nyugodtan, sok-sok elüldögéléssel az ókori kövek között, valamelyik kihelyezett, természetesen újkori fapadon. Ne mondjátok, hogy megint csak kövek, kövek, mert a patinás kövek között, nyilvánvalóan rendezetlenül, de látszólag rendezetten csodás virágerdők bújnak meg, amikhez hasonlók Magyarországon nem léteznek. Vagy ha igen, mint például a közönséges mezei pipacs, nos annak színe se a jól ismert téglavöröst hozza, hanem valami sokkal mélyebb, bíboros pirosat. Aztán, meg úgy érzem, a legblazírtabb ateistát is valahol megfogja, ha felfigyel, hogy János apostol ezeknél a köveknél írta az Apokalipszist.

Vannak meglepő dolgok is. A Termopülei-szorost ne is keresd. Hogy hol volt, azt megtudhatod. Ott, ahol Leonidasz szobrát az amerikás görögök felállították a II. világháború után néhány évvel. Szoros az nincs, de volt, állítja a görög nemzetiségű idegenvezető (öt évig a közgázon tanult, többek közt magyarul). Hogy mikor tűnt el a szoros és miért? Nos, ez nagy talány. Az is, miért Leonidasz spártai király védte a szorost, és hol voltak az athéniak. Csak azért, mert Spárta legalább 200 kilométerrel van messzebb Termopülétől, mint Athén. Az is talány, hogy az 50.000 perzsa miért lacafacázott a szorossal, és benne a háromszáz görög katonával. Amit állítólag tettek, az stratégiailag egyértelműen bárgyú.

Akad azért jelen idő is Görögországban. A Korinthoszi-csatorna kifejezetten érdekes. Végig hajózni egy 6 kilométer hosszú, és mindössze 26 méter széles csatornán, meglepő érzés. Ha, ezekhez a méretekhez hozzáadjuk a helyenkénti 80 méter magas partot, akkor kiderül, a hajó ténylegesen egy vízzel telt szurdokon halad előre. Az egyik híd, felettünk 80 méter magasban, meglepő látvány. Rajta az emberek, mint apró bolhák, hevesen integetnek. Nyilván ők is turisták. Két kilométerrel arrébb a másik híd már emberléptékű. Hogy egy hajó áthaladhasson alatta, 20 métert meghaladó magasságig kellene emelni, mivel itt a part alig néhány méterrel magasabb a vízszintnél. Helyette a hidat leeresztik a vízbe, gondolom a merülési mélység alá, ami nyolc méter körül lehet. A csatorna építésénél egy magyar mérnök, Türr István vezette a munkálatokat. Ezt mi már elfelejtettük, a görögök nem.

Görögországban az egyik legnagyobb vonzerő, hogy a valóság és a mitológia úgy keveredik össze, hogy ember legyen a talpán, aki kiigazodik benne. A görög idegenvezető úgy beszél a mitológiai istenekről, mintha valahol ott lennének az Olimposz környékén, csak hát éppenséggel, momentán kimentek a divatból, de legalább is cigaretta szünetet tartanának. Jóllehet, másfél ezer éve, hivatalosan nem is léteznek. Hogy isteneiket komolyan vették, az biztos. Mi mással lehetne megmagyarázni egy hatalmas templomot Szunióban, amit egyedül Poszeidonnak építettek. Vagy, egy külön szentélyt, ami csak Héráé volt Lutrakitól pár kilométerre, benne több tucat papnővel. Gondoljatok bele, ez olyan, mintha mondjuk, Gyöngyösön lenne egy templom Loyolai Szent Ignác részére, kizárólag az ő számára, ahol csak hozzá lehetne imádkozni.

Azért, a számtalan isten és félisten mellett megtalálható az örök ember is. Mikénében, Agamennon sírjánál elkerülhetetlenül eszünkbe jut, hogy felesége gyilkolta meg. Vajon, mi végből? Miért nem elég egy nőnek, ha az ismert világ urának a felesége? Mi ez? Ókori önmegvalósítás? Esetleg feminizmus?

Különben, a görög hitvilágnak különleges íze van, testközelben. Mint tudjuk, az ember öntudatra ébredésének nagy ára, a halandóság közvetlen érzékelése, ősidők óta dacot vált ki belőle. Ki ne ismerné az öregasszony és a halál meséjét. E szerint, az öregasszony kikönyörög a haláltól egy nap haladékot, és ezt fel is íratja vele az ajtóra. „Holnap jövök, Halál.” Az újra jövő halált emlékezteti saját ígéretére, ami ugye előre vetíti az örök holnapok végtelen sorát. Nos, ez Görög honban kicsit másképp van. Büszkék is rá, mert a furfang arrafelé nagy becsnek örvend. Minden görög főeszményképe Sziszifusz, akit két évezred távlatából, még ma is csodál. Mi is történt? Ugye Zeusz parancsára, Hádésznek le kell vinnie Sziszifuszt az Alvilágba. Közben Sziszifusz ráveszi Hádészt, mutassa be saját csuklóján, hogyan kell használni a bilincset. A gyanútlan Hádész eleget tett a kérésnek, mire Sziszifusz rákattintja azt. Képtelen helyzet. Hádész ki lett vonva a forgalomból, a halottak napokig nem juthatnak be az Alvilágba. Perszefoné, Hádész felesége megy el Sziszifuszért, aki szó nélkül követi. Előtte viszont, Sziszifusz megtiltja a feleségének, hogy eltemesse. Az Alvilágban pedig, avval érvel, „Micsoda egy szemét feleség, még csak el se temetett. Engedj vissza három napra, hogy elrendezzem a temetésem, feleségemet pedig megleckéztessem”. Sziszifusz, persze szavát nem tartja be, az Alvilág hiába várja. Hádész kénytelen Zeuszhoz fordulni, Sziszifusz megbüntetése végett, aki azóta görgeti a sziklákat hegynek fel, természetesen megállás nélkül, de – kacsint rám a görög mesemondó – még mindig jobb a szakadatlan sziklagörgetés, mint a végérvényes elporladás.

Az Ó-kor ragyogóan tud keveredni a jelennel. Olimpia felé menet az autóbuszunk kanyarog a hegyi úton. Balra a hegy, jobbra a szakadék. Az embernek eláll a lélegzete. A magyar egyetemen diplomázott görög idegenvezető elmesél egy viccet. Meghal a buszvezető, felmegy a mennybe, ahol Szent Péter a kapuban áll. A buszvezetőt Szent Péter szóváltás nélkül beengedi. Mögötte jön egy pap, akit leállít Szent Péter. A pap protestál, és megemlíti, hogy a sofőrt minden szó nélkül beengedték. Ja fia – így Szent Péter- amikor a sofőr a buszt a helyi ösvényeken vezette, az egész busz, egy emberként imádkozott. Amikor te misét mondtál, akkor a hívők fele aludt.  A vicc után kinéztünk az ablakon, és volt aki röhögött, volt aki imádkozni kezdett. 😀

A.A. Gill túl szigorú volt a görögökhöz. A nép egy dologban biztos hasonlít az ókori elődökhöz. Pont olyan jókedvűek, mint a hajdan volt ősök. Amerre csak nézünk, nem látunk mást, mint a latin és görög betűk fergeteges keveredését. De ha csak ez lenne. A görög nagy – és  kisbetűket felváltva használják, megízesítve néhány stilizált alakkal is. A helyesírást, mint fogalmat, nem ismerik. Mindent úgy írnak le, ahogy kiejtik, mármint, ki-ki hogyan ejti ki. Talán ezért, vagy egyébként is, például az i-ket, ü-ket és az y-kat tökéletesen csereszabatosan alkalmazzák. Szavakba, főleg tulajdonnevekbe itt-ott töltelékbetűket helyeznek be. Szóvégeken különböző ragokat láthatunk, vagy elhagyják őket. Ki tudja, hogyan kell?  Tán Zeusz a megmondhatója.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2454) Kánaán

Tibor bá’ online

 

Ahmed A. 32 éves szír férfi 2015-ben jött el Szíriából, és “átmenekült” Németországba. Jelenleg egy 3 szintes családi házban lakik két feleségével és és 6 gyerekével. A két feleség a második emeleten lakik külön szobákban. Neki az első emeleten van a hálószobája, ahol egyszerre csak egy feleség látogatja (milyen erkölcsös!). Az első felesége, Betool 14 évesen baszta teherbe, aki azóta 4 gyereknek adott életet. A második feleségének, Linának 13 évesen sikerült teherbe esni. [Hadd jegyezzem meg közben, hogy Németországban a bigámia törvénybe ütközik, csakúgy mint 13 éves lánnyal való közösülés, de úgy látszik muzulmánokra ez nem érvényes.] Ahmed írástudatlan, és természetesen szakmája sincs. Nem dolgozik, kérdésre elárulja, hogy egész nap a gyerekekkel foglalkozik. Ha pénzre van szüksége, bemegy a bankba és felvesz a számlájáról, ahol mindig van mit felvenni. A számokhoz se ért, gondolom számolni se tud. Ha ráér, élteti Merkel mamát. Ahmednek van egy harmadik felesége is, Szíriában. Hogy vele mi a terve, vagy mi fog történni vele, fogalma sincs. Ez az állapot még 3 évig fog tartani, annyi van neki garantálva. Hogy utána mi történik azt se ő, se Merkel mama nem tudja.

Eddig én azt hittem, csak mi vagyunk ilyen hülyék, hogy készülünk a gengszter Orbán harmadszor kétharmaddal beszavazni a törvényhozásba, hadd basszon ki tetszése szerint bárkivel. De most már látom a művelt németek még hülyébbek, mert Orbánt egyszer egészen biztos megeszi a fene. De az Ahmedok kölykei előbb vagy utóbb átveszik a hatalmat az aggastyán Merkel mamától, ha máskor nem, hát a halála után.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2453) Szondi Lipót tesztje

Tibor bá’ igazság keresése online

A magyar Wikipédia szerint: (egy kicsit összevonva). „Szondi Lipót magyar pszichiáter volt. Ma leginkább csak az általa alkotott és a nevét viselő pszichológiai  vizsgálati eszközről, a Szondi-tesztről ismerik. A Szondi elmélet ma már leginkább csak „tudományos műemlék”, azonban az elmélet hozadékaként született Szondi-teszt ma is elterjedt eszköz a magyar klinikai pszichológiai gyakorlatban.” Tehát a mai magyar pszichológusok által szerkesztett Wikipédia szerint Szondi műve „ma csak tudományos műemlék.” Viszont a Szondi teszt (mint műemlék) „ma is elterjedt Magyarországon”. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején kialakult egészségügyi rendszer egyetlen cseppet se változott, megtartotta hierarchikus felépítését, aminek legfőbb pillére a tekintély elvűség. A főorvosok megcsontosodott kara nem enged be semmi friss szelet a rendszerbe. Semmelweis Ignác óta az attitűd jóformán semmit se változott. Ez azért átgondolandó, mert ha valami családi problémád akad, könnyen egy klinikai pszichológusnál köthetsz ki, aki az elavult, semmit se érő Szondi-tesztnek fog alávetni, a kiértékelés ő fogja elvégezni úgy, hogy abba senki bele nem szólhat, sehova se fellebbezhetsz, gyakorlatilag az élet-halál urát játsszák, egy már születésekor is alkalmatlan teszttel.

Most lássuk az angol Vikit! „The Szondi test consists of a series of 48 different photographs of the faces of mental patients. The subject is instructed to choose the two most appealing and unappealing photos. The photos the subject chooses will supposedly reflect his or her own pathology. Szondi believed that people are inherently attracted to people similar to them. His theory of genotropism states that there are specific genes that regulate mate selection, and that similarly-gened individuals would seek each other out.” Gyors fordításban: „Elmebetegek arcairól 48 különböző fénykép. A vizsgált személyt arra utasítják, hogy válassza ki a két legrokonszenvesebb és két legkevésbé rokonszenves fényképet. A vizsgált személy. által kiválasztott fényképek a (Szondi) feltételezése szerint, visszatükrözik a vizsgált személy saját betegségét. (közbeszúrva: vagyis elmebetegeket vizsgálnak) Szondi hitt  abban, hogy az embereknek belső késztetésük van vonzódni hozzájuk hasonlókhoz. Szondi elmélete szerint léteznek specifikus gének, melyek szabályozzák a párválasztást. A hasonló génállománnyal rendelkező egyedek megkeresik egymást.” Nézzünk  néhány véleményt!

Ökrös Tamás, aki matematikát, fizikát és filozófiát hallgatott és húsz éve foglalkozik pszichológiával. Ezen belül 10 éve a személyészlelést, és a pszichológiai teszteket tanulmányozza. Jelenleg személyiség lélektant és szociálpszichológiát tanít. Némi ízelítő az ő tanulmányából:

1) Szondinak támadt egy kitűnő ötlete, fél évszázadon át ennek élt. Fölépített belőle egy csodálatos képzeletbeli palotát, amelynek minden egyes téglája merész ötlet, érdekes és bizonyíthatatlan feltevés, titokzatos álomkép. A gének világa éppoly rejtelmes, mint tudattalan, és bármily szép hipotézis a tropizmusok tana, semmi bizonyítékunk nincs a latens recesszív ösztöngének létezésére. A rendszer oly bonyolult, hogy mindent és mindennek az ellenkezőjét meg lehet magyarázni vele.

2) Szondi gondolatmenetei egyébként néha kifejezetten abszurdak, a teória érvényessége kedvéért hajlandó a fejük tetejére állítani a dolgokat.

3) Az elmélettel valóban mindent és annak ellenkezőjét is be lehet bizonyítani.

4)A Szondi teszt alkalmazása során rendszeresen elő jön az a probléma, hogy a vizsgált személy az eléje rakott 8 kép között nem talál két rokonszenveset, pláne nem négyet! A teszt egyik hibája, hogy a vizsgált személy választási szándékai adott esetben nem tudnak érvényesülni. A teszt tehát eleve úgy van megszerkesztve, hogy a mögöttes elméletet igazolja.

5) Szondi szerint, a teszt nem használható önálló diagnosztikus eszközként. A kérdés azonban az, hogy akkor mi az értelme? Hiszen a teszteknek éppen az a lényege, hogy a más úton szerzett információktól függetlenül mérjenek valamit.

6) Szondi a teszt matematikai-statisztikai invaliditására gyakorlatilag úgy reagált, hogy „kikéri magának”. Hogy jön a matematika ahhoz…. Szerinte a matematikai statisztikai módszerek a pszichológia halálához vezetnek (A Szondi-teszt, 429. oldal) Szondi ezzel az állításával a mélylélektant egyszerűen kivonja a matematika illetékességi köréből, illetve azt állítja, hogy a teszt szükségszerűen instabil, mert valami olyat mér, ami nem stabil.

7) A tesztet Magyarországon továbbra is úgy használják, mintha misem történt volna, azaz mintha nem bizonyosodott volna be a teszttel kapcsolatos kétségek jogossága.

8/ A Szondi teszt a nemzetközi szakirodalomból, minden valószínűség szerint gyenge validitása miatt mára teljesen eltűnt. 1986 után Szondi teszttel kapcsolatban egyetlen egy cikk jelent meg, az se angolszász folyóiratban.

Neked melyik személy a szimpatikusabb?

Csak azért kérdezem, mert Dr. Rónaszéky Éva tőlem nem fogadta el, hogy “legfeljebb azt tudom megmondani, hogy melyik antipatikusabb, mint a másik.” Úgy tűnik nem találtam a sajátoméval egyező gént. 😀

 

Varga András: 1994-ben elvégezte a Szondi-teszt modern pszichometriai vizsgálatát úgy, hogy górcső alá fogta a Szondi-teszt rokonszenvi választásait homogenitásra szempontjából. Ő a következő végkövetkeztetésre jutott a teszt reprezentatív mintán történő felvétele után: A Szondi-teszt nem állja ki a pszichometriai megbízhatósági kritériumok számos próbáját. A fő baj az, hogy a faktorok, amelyek a teszt alappillérei, nem tűnnek egységes konstrukcióknak. A nyolc közül négy (h, s, p és m) még úgy-ahogy elfogadható, de a többi annyira heterogén, hogy e faktorok egy-egy képére vonatkozó rokonszenvi választás teljesen független a faktor többi képéhez való viszonyulástól, így a faktor kép-együttese közös értelmezése lehetetlen.

A magyar klinikai pszichológusok ezek ellenére nem hagyják magukat, ha már egyszer megtanulták Szondi lehetetlenül bonyolult tesztjének a kiértékelését. Volt szerencsém végig élvezni Dr. Rónaszéki Éva küszködését a táblázatokkal, és hiába tiltakoztam, hogy ez a sok örült nekem mind kurvára antipatikus, kötötte az ebet a karóhoz, hogy igenis válasszak, mert az akkor már régen halott Szondi Lipót így kívánja. És mit ad isten? Számos klinikai pszichológus személyes benyomására hagyatkozva, ennek ellenére úgy gondolja, hogy a teszt működik, és hatékony segítségnek tartja a diagnózis felállításában, a pályaválasztási tanácsadásban és a pszichoterápiás munka tervezésében. Éljen a szent érdekérvényesítés!

Kimutatott tény, hogy az utóbbi időben a Szondi-teszt a nemzetközi gyakorlatból eltűnt. A Magyarországon végzett felmérések szerint ennek ellenére a Szondi-tesz statisztikai hitele, használhatósága jelentősen javult. A gyakorló pszichológusok azt állítják (de csak nálunk), hogy bár a teszt alapján nozológiai besorolás nem végezhető, sem az egészség–betegség kérdése nem dönthető el, mégis jól használható eljárás, mivel segítségével alapvető tünetképzési mechanizmusok azonosíthatók A magyar csőlátás elképesztő. Emlékezzetek a Móri tömegmészárlásra, ahol a végig tagadó Kaiser Edét minden kétséget kizáró bizonyítékok nélkül életfogytiglanra ítélték (ha lehetett volna fel is akasztják). Az elkövetés után 5 évvel a rendőrség teljesen véletlenül elkapta Nagy Lászlót, aki 2007. Februárjában bevallotta a Móri gyilkosságot, vagyis Kaiser nem követhette el. Ennek ellenére további 2 év és 9 hónapra volt szükség, hogy a bíróság visszavonja korábbi ítéletét. Egy ilyen országban nem csoda, hogy a klinikai pszichológusok (szerintem kinevezett sarlatánok) még mindig egy nem csak elavult, de teljesen félrecsúszott tesztet alkalmazzanak. És vajon miért hozom ezt fel, azért mert ma Magyarországon a Szondi tesztet hatósági vizsgálatban alkalmazzák, és az vizsgált személy cselekvőképességét is megvonhatják az eredményei alapján, illetve megállapíthatják róla, hogy cselekedeteiért nem képes felelősséget vállalni, és gyámság alá helyezhető. És ne ess tévedésbe, ez a személy te magad is lehetsz, és ha odakerülsz az égvilágon semmit se tehetsz,  mert az ilyen Dr. Rónaszéki Évák élet-halál urai, és egymás kezét fogva kurvára összetartanak.

Akkor most hadd foglaljam össze a Szondi-teszt lényegét. Szondi, családi tapasztalatokra támaszkodva, abból indult ki, hogy minden elmebeteg vonzódik ahhoz a típusú elmebetegségben szenvedőhöz, amiben ő maga is szenved, mert ezekért a betegségekért bizonyos gének felelnek, és ezek valami titkos úton-módon jeleznek egymásnak. Az erre épült elméletet sorsanalízisnek nevezte el. Tehát készített mindenféle szellemileg nem beszámíthatóról fényképeket, összesen 48-at, amiből a vizsgált személynek választani kell. A többit a fantáziátokra bízom.

Ha eddig eljutottál az olvasásban, akkor valószínűleg több kérdés is felvetődik benned. Ezek közül a legelső talán az, hogy ki az ördög volt ez a Szondi (itt balra látható), aki Sonnenschein néven a Felvidéken született 1893.03.11.-én és 1986.01.24-án  halt meg Svájcban. Nem kell kutatni, és nem kell mások által összeszedett adatokra támaszkodni, maga a „magyar származású” svájci pszichológus írja le, érdekes módon, magyarul. Íme:

A saját családomban már egész fiatalon láttam, hogy a választást gyakran a család, vagyis az öröklődés irányítja, és ez a választás alakítja a sorsot. Korán tudatosodott bennem, hogy minden élőlény közül egyedül az ember képes a család által előírt sorsát tudatossá tenni. Éppen ebben áll az emberi méltóság. Ám az emberi lét nagy terhét cipeljük azáltal, hogy magunkra kell vennünk azt a feladatot, hogy a lehetséges, családtól és öröklődéstől függő sorslehetőségek közül válasszunk, és ezzel áthidaljuk, esetleg megoldjuk a sorsban lévő szabadság és kényszer közötti ellentéteket. Hol lehetett volna könnyebben egy ilyen gondolatra jutni, mint olyan családban, ahol tizenkét testvér szerencsés és szerencsétlen életének sorsát, pályaválasztását, betegségeit és halálát lehetett átélni? [Hadd szúrjam közbe, hogy ez kísértetiesen emlékeztet engem Kertész Imre Nobel-díjas Sorstalanságára.] Apám tizenkettedik és anyám nyolcadik gyermekként  született. Apám zsidó volt, foglalkozására nézve cipész, ám főként zsidó írások tanulmányozásának szentelte életét. A családot a felnőtt fiú- és lánygyermekek tartották el, miközben az apám napról napra hajnali öt órai kezdettel olvasta héber könyveit, vagy, mint autodidakta segéd-rabbi istentiszteleteket vezetett. Ebben a környezetben apám vallásos emberré nevelt. Mégis, más tényezőknek is szerepet kellett játszaniuk, mivel a hét fiúgyermekből egyedül én voltam az, aki haláláig mindig elkísérte őt a templomba. Mikor apám meghalt, tizennyolc éves voltam, épp az érettségi előtt. A zsidó szokások szerint egy teljes évig mondtam a kaddisnak nevezett halotti imát hajnalban és este, hangosan, a közösség előtt. Ebben az évben „kebelezte be” az énem az apámat. Ezek a mély nyomok irányítottak később tudományos munkáimban, még akkor is, amikor a zsidó vallás dogmatikus szokásait már feladtam. Továbbra is zsidó és hívő maradtam. A hitfunkció szerepe a sorsanalízisben valószínűleg szorosan összefügg az apai neveltetéssel.

Nem kell lélekbúvárnak lennetek ahhoz, hogy megállapítsátok, ez a pasas 18 éves kora óta nem volt teljesen normális. Saját bevallása szerint a csak gyerekeket csinálni tudó, de eltartásuk helyett imádkozó apjával, annak halála után azonosult. Persze ebbe nincs semmi új. Az utca embere már rég tudja, hogy a pszichológusok elsősorban önmagukat kellene, hogy gyógyítsák.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2452) A beteg oldaláról nézve

Tibor bá’ online

 

~at478Ennek a posztnak az a célja, hogy tudatosítsam az olvasókban, hogy egy beteg, minden beteg, milyen hatalmas mértékben van kitéve orvosai döntésének, abban az esetben, ha saját betegségét nemtanulja meg”.

Ha őszintén magunkba tekintünk, könnyen megállapíthatjuk, hogy az elme­beteg­séget nem igazán tekintjük „betegségnek”, inkább egy fajta istencsapásnak, amitől, vagy inkább, akiktől jobban kell félteni magunkat és a társadalmat, mint mondjuk a leprától. Az elmebeteget, a pszichiátriai kezelésre szorultat, nem igazán tekintjük embernek. Sajnos pontosan így gondolja ezt a legtöbb pszichiáter is, jó okuk van rá, gondolják ők. Persze a keresztény kultúrkör nem tette lehetővé az elmebetegek közvetlen elpusztítását (legfeljebb szégyenteljes elhanyagolásukat), ezért aztán a pszichiáterek megtettek mindent (szinte szó szerint) hogy meggyógyítsák őket. Hogy ki számít gyógyultnak, azt természetesen ők határozták meg.

Hogy a fenti kemény szavak nem valamifajta pszichiáter ellenes túlkapás részét képezik, arra bizonyíték Richard Bentall pszichológus professzor (Machester University)  Madness Explained című könyve (Allen Lane kiadás). Művében a professzor többek között beszámol személyes tapasztalatairól azt követve, hogy kísérleti célból bevett 5 mg antidepresszánst.

Az átélt „élményt” követő első megnyilvánulása egy tömör kijelentés volt, miszerint a pszichiátria semmivel se egzaktabb, mint az asztrológia. Ez a megjegyzés mindenképpen magyarázatra szorul, amivel Dr. Bentall elő is állt. Véleménye szerint az emberek azért hisznek (természetesen alaptalanul) a csillagok járásában, mert úgy gondolják, azok mondanak nekik valamit önmagukról és sorsukról. De hát pontosan ez a helyzet egy pszichiátriai diagnózissal is, ami szintén róluk és sorsukról szól. Csakhogy egy ilyen diagnózis nem tudja megjósolni se a betegség lefolyását, se pedig azt, melyik kezelés fog eredményre vezetni.

De ez nem minden. A WHO a skizofrénia két legszélsőségesebb szimptómájának a képzelődést (érzéki csalódás) és a hallucinációt (hangok hallása) nevezi meg, és ezt a pszichiáterek nagy általánosságban el is fogadják. Csak hogy a közvélemény kutatások szerint a megkérdezett emberek 10 százaléka időnként „hall hangokat”. A másik szimptóma, az érzéki csalódás pedig nehezen definiálható. Ugyanis a definíció szerint a beteg olyasmiben hisz, ami valójában nem létezik. Ez alá azonban sok minden beseperhető. Például, egy hívő keresztényt mégsem lehet skizofrénnek bélyegezni. Igaz, hogy az alaptalan feltételezés a leggyakoribb formája az üldözési mánia, vagyis amikor a beteg úgy érzi „követik” illetve „összeesküsznek ellene”. Na jó, játszunk el ezzel a gondolattal! Egy háziasszony három helyre megy be vásárolni egyetlen délelőtt. Mind a három helyen az eladó méltatlanul bánik vele. Ismerős? Bizony nem lehetetlen. Skizofrén-e, ha olyan érzései támadnak, hogy ilyesmi csak vele fordulhat elő? Egy biztos, aki természetéből fakadóan viktimizálódik {A viktimológia szerint egyes személyek szinte kihívják maguk ellen a sorsot, és sokkal nagyobb valószínűséggel válnak áldozatokká mint a statisztikai átlag. Az, akit a kocsmában megkéselnek, akit hazafelé megerőszakolnak, stb. egy kicsit maga is tehet arról, hogy pont ő az áldozat.} hajlamos arra, hogy hiedelmei támadjanak.

Dr. Bentall számára megdöbbentő volt, hogy bár az egyetemi tankönyvek szerint a pszichózis kiváltásánál környezeti tényezők nem léteznek, az élet mást mutat. Erre a legplasztikusabb példa az emigránsok között előforduló nagyarányú paranoiás beteg [hahó Irány Ausztrália olvasók]. Mi lenne elfogadhatatlan abban, hogy akit üldöznek, az lassan paranoiássá válik. Dr. Bentallnak az ellenőrző pszichológusnő azt mondta, hogy a csokoládénak komoly hangulatjavító képessége van (tudni kell, hogy gyógyszerek hatása alatt a betegek az egyszerű állítást vagy kérdést parancsnak fogják fel.) Erre a kísérlet alatt álló Dr. Bentall azt válaszolta, hogy „szeretne”. A felügyelő pszichológusnő folytatta: „Van itt egy ételautomata, az megfelel?” Az alany erre természetesen megint konfirmatív választ adott, de annyi energiája nem volt, hogy megfelelő mennyiségű pénzt dobjon be a gépbe. Így az első, keze ügyébe kerülő érmét bedobta, amiért mindössze egy Mars rudat kapott.

Később a teszt alatt Dr. Bentall olyan erős sírógörcsöt kapott, hogy nyugtató injekciót kellett neki beadni, és a kísérletre felügyelő kivezette a friss levegőre. Ezt követve az alany legyőzhetetlen késztetést érzett arra, hogy mindent bevalljon, ami miatt az életében bármikor felelősnek érezte magát. Ezután elaludt, de három órával később felébredt és úgy érezte, hogy egy üvegfal választja el őt az egész világtól, és ez az állapot egy teljes hétig tartott egyetlen adag gyógyszertől.

Akinek van bátorsága, az most képzelje el, hogy lelkileg összeroppan, bekerül a krízis prevencióra, ahol enyhe hallucinációt állapítanak meg és beadnak egy gyógyszer, ami a fent leírt hatást váltja ki egy héten keresztül. Nem lehet más következtetésre jutni, mint, hogy a páciens tapasztalatait senki sem veszi figyelembe. A legszörnyűbb az, hogy betegek nem ritkán 80 mg-ot is kapnak abból a gyógyszerből, amit Dr. Bentallnak adtak be. Ez egy tizenhatszoros dózis!!

Természetesen Dr. Bentall nem állítja, hogy gyógyszereket nem szabad adni a betegeknek. Számtalan gyógyszer kifejezetten kellemesebb elmeállapotba hozza a beteget, amikről ők maguk is vallanak. Éppen ezért az lenne a legjobb megoldás, ha a betegeket arra biztatnák, hogy próbálják ki őket és döntsék el, hogy melyik gyógyszert választják.

Rendben van! De mi van a közveszélyes elmebetegekkel? Talán az első lépésként el kellene dönteni, hogy tényleg közveszélyesek-e. A legtöbb esetben a közveszélyes egyáltalán nem az, csak megfelelően kell őket kezelni. Várjunk csak! Kit visznek be az elmegyógyintézetbe akarata ellenére? Azt, aki nem hajlandó magát alávetni a kezelésnek. És miért nem hajlandóak? Azért mert a legtöbb „gyógymód” sértő és elviselhetetlen.

A legérdekesebb kérdés talán az, miért azonosult Dr. Bentall a betegekkel? A válasz talán meglepő. Húszas évei végén, néhány éven belül elvesztette apját egy közúti szerencsétlenségben, felesége elvált tőle, bátyja öngyilkosságot követett el, ő maga pedig depresszióba esett. Megállapítása szerint az emberek negatív elmeállapotukat a családjuknak köszönhetik. Véleménye szerint az emberek életük folyamán különböző akadályok elkerülésével vannak elfoglalva, amit egyesek nagyon nehezen viselnek, mások kevésbé. Mindenesetre, állítja Dr. Bentall, nem hihetjük azt, hogy minden problémára helyes választ adni tudó, professzionális elit vagyunk.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(2451) Be vagy szarva a hidrogénbombától? Akkor olvasd el ezt!

VIP. 321.

Az orosz Katasztrófavédelmi minisztérium kiértékelése. 

___________________________________________________________________________

A teljes cikk fordítását E-mailben elküldöm a VIP előfizetőknek.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!