16 thoughts on “Kapcsolat

 1. Paleolitikus táplálkozáshoz fűzném:

  A “paleo hívők” szerint a természetes alkalmazkodás egy lassú folyamat az új táplálékokhoz. Viszont az új táplálékok gyorsan szelektálják az embereket. Magyarán szólva a gyengébb szervezetűek gyorsan belepusztulnak a nem megfelelő táplálkozásba.
  Pl. ezer évvel ezelőtt egy személy 1 kg cukrot fogyasztott egy évben átlagosan. Manapság a fejlett országokban 70 kiló/év/ személy. Hogy lehet ilyen gyorsan alkalmazkodni?
  Van is cukorbeteg bőven.

 2. Kedves Tibor bá’ egy olyan poszthoz akartam hozzászólni, amit lezártál, pedig szerettem volna megerősíteni, hogy neked van igazad. Nem csak az evolúció rá a bizonyíték, de a hívők szent könyve is, a Biblia, nekik is elég lenne bizonyítéknak, ha legalább azt elolvasnák. 😀

  Ez a szöveg az 1611-es első latinról angolra fordított Bibliában van csak, mert valamelyik eszes pap észrevette, hogy bukta van és másik 13 könyvvel együtt ezt is kivette.

  Bölcs Salamon, Dávid fia ezeket mondja a Bölcsesség könyvében – picit lerövidítve.
  “Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála ellen, és nem ismerünk szabadítót”
  ” Ha elalszik, testünk hamuvá lesz, a lélek meg elillan, mint a lenge szellő.”
  “Életünk csak egy árnyék tovasuhanása, és halálunk nem ismétlődik meg, mert le van pecsételve, és nem tér vissza senki.”
  ” Rajta hát! Élvezzük a jelenvaló jókat! Használjuk ki buzgón a világot, mint ifjúkorunkban! Töltekezzünk pompás borral, mirhával, s ne nélkülözzük a tavasznak egyetlen virágát se!”
  “Egyikünk se vonja ki magát tobzódásunkból. Mindenütt hagyjuk ott jókedvünk jeleit, mert ez az osztályrészünk és ez a mi sorsunk!”

  “Bánjunk el a szegény igazzal, ne kíméljük az özvegyet, és a koros aggastyán ősz hajától ne riadjunk vissza! Számunkra a hatalom legyen az igazságosság mércéje, mert a gyenge nem ér semmit.” – Na, ez különösen tetszik –

  ” Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.”

  “Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát.
  Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti,

  és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.

  Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!

  Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből.

  Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!

  Ítéljük gyalázatos halálra, mert – saját szava szerint – Isten oltalmában részesül!” Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja agát.”

  Maguk a pápák mondták ki, hogy a kereszténység csak egy misztérium vallás, azaz nem létezik egy antropomorf Isten, vagy a történelmi Jézus soha nem létezett. Egy másik pápa még azt is leírta, hogy az Ószövetség letűnt népeknek (sumer, pártus, káld, babiloni, egyiptomi) megmásított történelme. Persze ezután a ráépülő Újszövetség is. Ezt megírta egy zsidó sumerológus is, Samuel Noah Kramer a Paralel Bibliában. ( https://hu.pinterest.com/nicrosenau/saga-thing-ancient-sumer/?lp=true) Az ortodoxia azonban nem hisz a pápának. 😀

 3. Bocs Tibor bá’, tudom, nem a Te kedvenc témád, de enged meg, hogy erre az Inkvizítori ferdítésre mondjak valami hosszabbat.

  Vagyis:
  Kedves Inkvizítor. Esetleg ha vennéd a fáradságot és tovább olvasnád az idézett szöveget, akkor nem beszélnél badarságokat. Ugyanis az, egy az egyben így folytatódik: “Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket. Nem ismerik Isten titkos szándékait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek díját nem tudják becsülni. Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette. A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják.”
  A Bölcsesség könyve 2 szerinti gondolatokat a szerző a gonoszak szájába adja (többesszám első személy) mutatván, hogy azok hogyan gondolkodnak, illetve a 3.-ban (olvasd el!) Salamon elmondja, hogy az ember halhatatlan.
  Függetlenül attól, hogy hívő vagy, vagy sem, nem illik egy írás tartalmát szövegrészek kiemelésével megpróbálni kiforgatni.

  Mellékesen nem vett ki semmit az egyház a bibliából. Az általad és a kútfőd által hiányolt részek benne vannak a Szt. István Társulat által kiadott bibliában is (Katolikus Biblia!), nem csak az 1611-es kiadásban.

  Az egyébként – vélhetően – általad “forrásként” használt Újvilágtudat (szerintem, újv.marhaság) oldalán feltüntetett, a papok által a bibliából kihagyott 14 könyv mindegyike megvan a Katolikus Szentírásban (is!).

  Ezt írja a hivatkozott oldal:
  “1611-ben a Bibliát latinról angolra fordították. Ekkor a Biblia összesen 80 könyvet tartalmazott, és az utolsó 14 könyvet, amelyeket mára eltávolítottak, az Ószövetség végét képezték, melyek a következők voltak:

  ✔ Ezsdrás első könyve
  ✔ Ezsdrás második könyve
  ✔ Tóbiás könyve
  ✔ Judit könyve
  ✔ Eszter többi része
  ✔ Bölcsesség (Salamon) könyve
  ✔ Sirák fia könyve
  ✔ Báruk könyve Jeremiás levelével
  ✔ A három szent gyermek dalai
  ✔ Zsuzsanna története
  ✔ Bél és a sárkány
  ✔ Manasses imádsága
  ✔ Makkabeusok első könyve
  ✔ Makkabeusok második könyve”

  És lásd a Katolikus Biblia tartalomjegyzékét:
  “Ter – Kiv – Lev – Szám – MTörv – Józs – Bír – Rut – 1Sám – 2Sám – 1Kir – 2Kir – 1Krón – 2Krón – Ezd – Neh – Tób – Jud – Esz – Jób – Zsolt – Péld – Préd – Én – Bölcs – Sir – Iz – Jer – Siral – Bár – Ez – Dán – Oz – Jo – Ám – Abd – Jón – Mik – Náh – Hab – Szof – Ag – Zak – Mal – 1Mak – 2Mak – Mt – Mk – Lk – Jn – ApCsel – Róm – 1Kor – 2Kor – Gal – Ef – Fil – Kol – 1Tesz – 2Tesz – 1Tim – 2Tim – Tit – Filem – Zsid – Jak – 1Pt – 2Pt – 1Jn – 2Jn – 3Jn – Júd – Jel”.

  Elérhetőség:
  http://szentiras.hu/SZIT

 4. 5: Na, valami ilyesmit gondoltam én is. A hamisításnak nem vagyok híve, bármilyen célt is szolgál.

 5. Sólyom Lóránt

  Nem állt szándékomban versengeni, hogy melyik Bibliát találják a hívek hitelesebbnek, mert a lényeg nem is ez, hanem az, amit Salamon az életről, halálról és Isten fiáról mondott, aki dicsekszik – majd 900 évvel Salamon után. Az ortodox hívők olyan ügyesen csúszkálnak a vallási vitákban, mint a kígyók. Ezért aztán eddig még soha nem vitáztam vallási kérdésekben. Nincs is szándékom senkit megbántani az ő hitében. Engem csak a Biblia és maga a vallás/ vallások születése érdekel és élveztem a vitátokat a másik topikban, mert mindegyikőtöknek igaza volt (illetve volt igaza 😀 ), Attilának, Avatarnak, Observernek, Tibor bá’-nak és a többieknek is.

  Én a katolikusok által használt Szent Bibliát azért tartom mérvadónak, mert minden időben ők voltak a legnagyobb hamisítók és most is ők azok, élükön Bergoglióval.

  A Szent Biblia című kiadvány fenn van a MEK-en, mint írtam. 1295 oldal.

  http://mek.oszk.hu/00100/00161/00161.pdf

  Ebben nincs bent az inkriminált rész. A Wikipédia is hozza, hogy „Salamon bölcsességei” a deuterokanonikus könyvek egyike.

  Ne haragudj én ezen nem vitázom, nálamnál sokkal okosabb emberek kikutatták már azt, hogy milyen ferdítésekből áll a judeo-keresztény vallás ami évezredekkel ezelőttre nyúlik vissza, amikor Ábrahám még nem is létezett, a három ábrahámi vallás a zsidó, keresztény és iszlám vallás sem létezhetett. Gondolom ebben nincs vita köztünk. Katolnai tanulmányait érdemes elolvasni, ha valóban érdekel a kérdés és nem csupán a vita kedvéért írtál. Ilyen például az Ószövetség pszeudo-történelme, adalékok Jézus misztériumához.

 6. 7. inkvizitor
  A másik poszt alatt is megjelent Sólyom Lóránt megjegyzése, inkább ott kellett volna reagálni rá, de most már én is itt leszek offtopic.

  Azt állítottad, hogy 1611 óta minden Bibliából hiányzik a Bölcsességek könyve. Ez nem bizonyult igaznak, így a katolikus változatot veszed mérvadónak.

  Az általad idézett rész viszont így is hamis, mert Salamon szájába adod, amit ő példaként említ az eltévelyedett gondolkodásra.

  Az pedig köztudott, hogy a Biblia sokszor volt szerkesztve hatalmi szempontok alapján, és korábbi vallásokból, mitológiákból merítettek a megírásához. Én a más vallásokból mazsolázást nem hamisításnak tartom, hanem a vallások változásának, evolúciójának. Szerintem Jézus nem meghamisítani akarta a zsidó vallást, hanem a meggyőződését hirdette. Történetesen annyira különböző dolgot hirdetett, hogy zsidó szektából külön vallás lett a kereszténység. A hamisítás szó feltételezi, hogy volt egykor egy vallás, ami az egyetlen Igazságot tanította. Én ebben nem hiszek.

  Bergoglio egy reformer. Nekem sem szimpatikus sok szempontból, amit képvisel, de hamisítónak nem nevezném. Akár őszintén hiheti is, hogy jó, amit tesz, és ez Isten akarata, az egyház érdeke, a hívők javára van, stb.

 7. Kedves Tibor bá,
  Kíváncsi lennék (és remélem sokan mások is) véleményére a boszniai piramisokkal kapcsolatban. Meglehetősen sok a pro és kontra mellette, szkeptikusok hada szerint az egész egy jól megtervezett átverés. Én hiszek benne az eddig olvasott információk és videók alapján. Szenzációs felfedezés amiről nem lehet hallani csak aki kutakodik.
  Köszönettel:
  XerXes

 8. 9. Xerxes
  Már többször előkerült a téma. Lustaságból csak bemásolom egy régebbi hozzászólásomat erről.

  “Egyszer el kéne látogatni a boszniai „piramisokhoz”. Annak sem vagyok szakértője, de a geológiai-, régészeti bizonyítékok számomra hiteltelenek. A hőelnyelési anomália, a betonnak nevezett folyóvízi üledékes konglomerátum világszerte megtalálható természetes képződmény. A piramisnak nevezett hegyek közül egy van, amelyiknek piramis alakja van az egyik oldalról nézve, a járat-rendszernek nevezett dolognak csak kis részét találták meg, az is odébb van a piramistól, a korát nem lehet meghatározni, de állítólag középkori tárnákra hasonlít. A feltárásokat barbár módon végezték, a régészeti elvárásoknak egyáltalán nem felel meg. Átvágtak minden réteget céltudatosan az őket érdeklő részig, ezzel tönkretettek egy csomó leletet, akár az illír korból. Találtak kb. 30.000 éves szerves anyagot, de nincs dokumentálva, hogy hol, milyen körülmények között, nem tudni, hogy hol végezték el a radiokarbon vizsgálatokat. Nem találtam komoly tudósnak nyomát a feltárók között. A vállalkozást egy amerikai-bosnyák üzletember kezdte, aki amatőr régész, de teljesen elrugaszkodott elképzeléseket olvastam tőle, akár a majákról is. Az ásatást egy zenei producer vezette, akinek (azt hiszem) van régész végzettsége, de nincsenek korábbi ásatásokról tapasztalatai, publikációi, stb. Az állításaikat nem bizonyítják rendesen, nincsenek peer-reviewed cikkeik, csak a saját honlapos, bulvársajtós cikkek és youtube-os szenzációhajhász videók. Ha valakinek van türelme elolvasni, tanulságos vitát lehet olvasni egy piramishívő és a wikipédia szerkesztői közt folyt végtelen vitának, ahol a hívő (egyben prédikátor) azt kéri számon, hogy miért nem objektív a wikipédia ezügyben, miközben ő mutatja be a szubjektivitás csúcsát, és ugyanazokat a köröket futja újra meg újra, nem ért, vagy nem akar érteni semmit a válaszokból.”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ABosnian_pyramid_claims%2FArchive_6

 9. Üdvözletem
  Mit jelent az USA , papír dolláron az E vagy K betű jelölés?

 10. Kedves Tibor bá,
  Tudom, hogy itt nem szokás a helyesírással foglalkozni. A blog címe azért legyen már hibátlan!
  “értelmes emeberek”

 11. 12 – mumuj:
  Valóban a helyesírás off topic, hacsak nem valami kirívó. Pl. volt valaki, aki a rosz szót éveken át így, egy sz-szel írta. Viszont ez itt most nem helyesírási hiba, hanem elütés, de köszönöm, már kijavítottam.

 12. 13. Sőt, Tibor bá’, olyan valaki is van itt, aki a mai napig két ss-el írja a kisebb szót, többszöri javítás és odafigyelés ígérete után is.
  Nicket nem is írok, biztos ráismer magára… 🙂

 13. Üdv. Erről mi a véleménye?

  Július 5., 18:06
  Megváltozott a Föld dőlése
  Nem szükséges ahhoz egyetemi csillagász végzettség ahhoz, hogy megfigyeljük a megváltozott környezeti körülményeinket. Én szerencsés vagyok abban a tekintetben is, hogy olyan helyen, településen és környezetben élek, ahonnét látható a felkelő Nap, a körülöttem fekvő hegyek horizontja, panorámás kilátás, és így a lemenő Nap képe is.
  A megfigyelésemmel valószínűleg nem vagyok egyedül. A korábbi évekhez lépest ugyanis, már hajnali négykor világosodik, és este kilenc után is világos van. A Nap járását figyelve, az otthonomból látom, hogy hol metszi a lemenő Nap a horizontot. Nyilván a téli napforduló idején a látóhatárom délnyugati szegmensében a horizontnak. Hozzám lépest 230 fokon. Délután négy óra után, hamarosan. Nyáron, ahogy egyre későbbre tolódik ez az időpont, a Nap, a magasabb „járásának” köszönhetően már északabbra fog lebukni a horizonton, egészen pontosan a Föld dőlésének (23,5 fok) a kétszeresének a mértékével.
  Azért a kétszeresével, mert a téli és a nyári napforduló között a dőlés pont ellenkezőleg megy végbe, és így a 23,5 fok megkétszereződik, összeadódik.
  Ez a horizonton, 277 fokon volt látható tőlem.
  Egészen mostanáig…
  Az idei évben az esti naplemente ideje jócskán kitolódott. Tiszta időben, ha nem borult az égbolt, fél tízkor megy át az esti szürkület az estébe. Ez azért majd egy órával később van, mint eddig. Eleinte nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget, mert nem figyeltem a mértékére. Azt tudtam, hogy változik a Föld minden ismert értéke, a mágneses mezeje, az ózonréteg és vele a korábbi ózonlyuk mérete, a légkör állapota, stb. Az is eszembe jutott, hogy nyilván kissé elmozdult a Föld tengely kissé.
  A képen látható 66,5 fokos megjelölés úgy jön ki, hogy a kilencven fokból kivonjuk a 23,5 fokot.
  A tavasszal olvastam egy írást, hogy a Föld dőlése változik, és a korábbi 23,5 fokról megnőtt 47%-ra.
  Aztán a minap szemembe ötlött a Hold dőlése is….
  Korábban már megfigyeltem, hogy az esti Hold és a reggeli Hold, más-más szögben mutatja a felszínét felénk. Azaz, amíg látható a Hold – (érdemes ezt teliholdkor megfigyelni), – a felszínén lévő kráterek, tengerek képe, az árnyalati különbségből adódóan jól megfigyelhetők. És az esti és reggeli időszak alatt, – ami nagyjából fél nap, azaz 12 óra, – a Föld forgása a fent jelölt 23,5 fokos dőléséből adódóan úgy ellenőrizhető, hogy a szemben lévő Hold képe fog megdőltnek látszani. Valójában a Föld forog megdőlt állapotban, de ezt sem nem érezzük, sem nem látjuk! A változást csak külső felületen, vagy külső viszonyítási ponthoz, képhez mérten tudjuk érzékelni. Így azt látjuk, hogy a Hold „billeg”. Azaz, a kráterek elfordulnak hozzánk képest. De mondom, mi fordulunk, csak a Holdhoz képest. És ezt látjuk a Hold dőlésének….
  Már évek óta figyelem a csillagos eget, és a látványt. Segít beazonosítani a tényleges pozíciónkat a csillagos égbolton, a zodiákusokhoz viszonyítva is. És persze a Nap nem ott jár, ahogy az a naptárunk szerint kellene járjon….
  A Hold megfigyelésében azonban további nagy változásokat látok. A dőlés mértéke megváltozott, méghozzá jelentősen. A korábbi években a 23,5 fokos dőlés tükröződött vissza a Hold billegésében. Ma mára ez sokkal nagyobb.
  A legközelebbi teliholdkor, ajánlom mindenkinek ennek az ellenőrzését, és így saját tapasztalatotok lesz erről.
  Az esti órákban, a keleti égbolton, a horizonton feltűnő Hold általában ezt az arcát mutatja Magyarország felé:
  A kép jobb felső régióját ajánlom figyelni, és összehasonlítani a Hold reggeli megdőlt állásával. Főként a Mare Fecunditatis és a Mare Nectaris régióját!
  Mint az a képen is látható, az azonos területek már sokkal nagyobb elfordulást, billegést mutatnak!
  Nagyjából megbecsültem a dőlés mértékét.
  Az azonos területek a képzeletbeli 360 foktól indulnak, és az ellentétes (reggeli) állásukkor 90 fokon állnak. Azaz, a két fok között 90 fokot mutat jelenleg a kilengés mértéke. Ezt felezzük meg, a Föld forgása miatt, és megkapjuk a 45 fokos dőlési szöget.
  Ez jóval több, mint az eredeti 23,5 fok!
  Tehát feltételezhető, hogy a Föld dőlése folyamatosan növekszik, a korábbi évekhez képest. Sőt, a növekedés exponenciális lehet, mert évszázadokig a 23,5 fokos dőlésszög beállította az évszakok állandó ciklusát, ez most nagymértékben és rövid idő alatt változott. A saját megfigyeléseimet az elmúlt egy év alatt rögzítettem. Tehát az elmúlt évek során ez az érték elérte a 45 fokot!
  Ez persze megmagyarázná az évszakok változását is! Sőt, a „hamis” klímaváltozás oka is épp ez lehet. Mert a megváltozott dőlésszög miatt, az északi területekre eső Napfény is meredekebb szögben érkezik. És emiatt, ott most melegebb van…. És ettől olvadnak a jégfelületek is…
  Hogy ez a tendencia folytatódik-e? (nem tudjuk sem cáfolni, sem megerősíteni).
  Vigyázz Malvin, jön a kanyar….
  Nem akarom elviccelni a dolgot, de amíg nem erősítik meg ennek a feltevésnek a realitását, vagy az ellenkezőjét, addig érdemes tovább figyelni a Holdat, hisz mint tükör mutatja a Föld dőlésének mértékét.
  Nyilván az nem tudományos magyarázat, hogy már régóta ekkora volt a dőlésszög, és ez nem változhat….
  Nézz ki az égre, érzékelj és utána értelmezz józan paraszti ésszel….
  Ha a dőlés mértéke tovább nő, és a jelenleg vélt 90 fok után elérhet nagyobb dőlést is?
  Hogy 20 fok hiányzik csupán ehhez. Mert a 20 fok duplázódik a dőlés, napi kétszeri ismétlődése okán, ahogy forog a Föld. Tehát akár már 10 fokos további növekedésnél elindulhatnak a pólusváltáshoz kötődő megelőző geofizikai e
  semények is.
  Amiért érdemesnek tartom a felvetésem megosztani, és minél több józan gondolkodónak leellenőrizni a saját módszereivel, – mert úgy látom, hogy a leírt növekedés nagyon rövid időn belül jött létre. Szerintem pár év alatt. És ha a tendencia ez, akkor nyilván a dőlésszög változásával, növekedésével, az eredeti évszakok további csúszása, megváltozása fog történni. És ez az időjárás, – és főként a regionális felmelegedés, – változását hozhatja.
  Így érdemes lehet figyelni és tuda
  tában lenni egy kiszámítható, különleges éghajlati eseménynek.
  Én nem félek a pólusváltástól. Már volt korábban is ilyen, mégsem haltunk ki. Az írásom ne késztessen senkit félelemre! Inkább gondolkodásra.

 14. Tisztelt Tibor bá’!
  Találtam egy érdekes cikket. Erről mi a véleményed?

  https://www.thenational.ae/uae/science/have-we-been-wrong-about-the-age-of-our-universe-all-along-1.894032

  Az Ősrobbanás teóriában valahogy én soha sem hittem, inkább valamiféle pulzálásban, a Világegyetem “lüktetésében” , tágulás-összehúzódásában hiszek, valami kvantumfizikai hullám szerűen. Ez megymagyarázná a 14,5 milliárd éves csillagot (mert az Ősrobbanásnak tekintett eseménykor, amikor újra tágulni kezdett a Világegyetem, ez a vsillag még 1 milliárd fényévre volt az Origótól)
  Ha nagy baromságot írtam, szó nélkűl töröld! 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..