(4257) Brzezinski

Tibor bá’ fordítás online

Brzezinski figyelmeztetése

Írta: Mike Whitney
(sz: 1933.02.11.)

A Vilniusi Csúcsértekezlet durva kísérlete arra, hogy a NATO felsorakoztassa Washington ellenséglistáját, hogy szélesebb körű támogatást szerezzen a közelgő globális konfliktusnak. A kampány célpontjai Oroszország és Kína, az úgynevezett „szabályalapú rend” fő ellenzői. Egyik ország sem jelent közvetlen biztonsági fenyegetést a NATO-ra vagy az Egyesült Államokra, de hirtelen újra felbukkanásuk az ázsiai kontinensen Washington de facto ellenségévé teszi őket. Az Egyesült Államok eltökélt szándéka, hogy uralja Közép-Ázsiát, ami azt jelenti, hogy minden lehetséges riválist meg kell fékezni vagy le kell törni. A Vilniusi közlemény célja, hogy azonosítsa ezeket a riválisokat, felfedje állítólagos bűncselekményeiket, és a lehető legszigorúbb módon elítélje őket. Ez az, ahogy a NATO kiáll a háború mellett, és megalapozza a jövőbeli ellenségeskedéseket. Egy részlet a közleményből:

Az Orosz Föderáció jelenti a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést a szövetségesek biztonságára, valamint az euro-atlanti térség békéjére és stabilitására. Oroszországot a teljes felelősség terheli az Ukrajna elleni illegális, indokolatlan és provokálatlan agressziós háborújáért, amely súlyosan aláásta az euro-atlanti és a globális biztonságot, és amelyért teljes mértékben felelősségre kell vonnia. Továbbra is a leghatározottabban elítéljük a nemzetközi jog, az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, valamint az EBESZ kötelezettségvállalásainak és elveinek Oroszország általi kirívó megsértését. Nem ismerjük el és soha nem is fogjuk elismerni Oroszország illegális és illegitim annektálásait, beleértve a Krímet is. Nem maradhatnak büntetlenül az orosz háborús bűnök és más atrocitások, mint például a civilek elleni támadások és a polgári infrastruktúra lerombolása, amely ukránok millióit fosztja meg az alapvető szolgáltatásoktól. Minden elkövetőt felelősségre kell vonni az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog megsértéséért és visszaéléseiért, különösen Ukrajna polgári lakossága ellen.

A Vilniuszi bejelentés rideg hangvétele minden ellenérvet vagy véleményt megcáfolni kíván. A szerző megközelítése merev és rugalmatlan. Oroszországot sorozatos elkövetőként ábrázolják, akivel lehetetlen a tárgyalni. Így a diplomácia egy kézlegyintéssel, reflexszerűen ki van zárva. Egy háborús bűnössel csak katonai erővel lehet bánni. Ez a közlemény alapvető üzenete. A béketárgyalásokat mindenáron el kell kerülni, hogy Oroszország Ukrajnában stratégiai vereséget szenvedjen. Ez marad az elsődleges cél. Íme, továbbiak még a közleményből:

Oroszországnak haladéktalanul le kell állítania ezt az illegális agressziós háborút, be kell fejeznie az Ukrajna elleni erőszak alkalmazását, és teljes mértékben és feltétel nélkül ki kell vonnia minden haderejét és felszerelését Ukrajna területéről a nemzetközileg elismert határain belül, kiterjesztve annak felségvizeire is.

A közleménynek van egy káprázatos tulajdonsága, amely számos kritikát kapott minden oldalról. Miért szégyellnék magukat a szerzők amiért olyan követeléseket támasztanak, hogy nem tudnak kiállni a csatatéren? 17 hónapnyi harc után az észszerű emberek egyetérthetnek abban, hogy Oroszország megnyeri a háborút. Nem lesz „az orosz erők és felszerelések feltétel nélküli kivonása”, és Ukrajna sem fogja visszafoglalni az elvesztett területét. Zelenszkij már korán megkapta a lehetőséget, hogy elfogadja ezeket az engedményeket, de inkább Washington diktátumát követte. Most Ukrajna reménytelenül megosztott, és többé nem létezik életképes, összefüggő államként. Ez Zelenszkij választása volt, nem Putyiné. Itt vannak még továbbiak a közleményből:

Továbbra is biztosítjuk kollektív védelmünket minden fenyegetéssel szemben, függetlenül attól, hogy honnan erednek, 360 fokos (sic.) megközelítés alapján, hogy teljesítsük a NATO három alapvető feladatát: az elrettentés és védelem, a válságmegelőzés és -kezelés, valamint a kooperatív biztonság.

Így döntöttek a NATO mandarinjai, vagyis bejelentik a szervezet átalakulását regionális biztonsági szövetségből globális csendőrséggé, amely szabadon folytathat katonai műveleteket ott, ahol Washington dominanciája megkérdőjeleződik. Jelentős nézeteltérés van ebben a kérdésben a tagok között, akik közül sokan úgy gondolják, hogy a NATO-nak tevékenységét az európai színtérre kellene korlátoznia. Tanulságos tehát, hogy a fenti részlet egyáltalán bekerült a közleménybe. Ez azt mutatja, hogy a NATO-politikát nem az egyes tagok vagy parlamentjeik döntik el, hanem a milliárdos elit, akik fojtogatják Washingtont, és úgy döntöttek, hogy a NATO a preferált eszköz a Kína elleni háborúhoz. Itt egy részlet a Time Magazine-ból:

A NATO továbbra is fokozatosan halad az ázsiai-csendes-óceáni térség felé, hogy szembeszálljon Kína növekvő hatalmával.

A második egymást követő évben a NATO-tagsággal nem rendelkező Japán és Dél-Korea kapott meghívást az éves csúcstalálkozóra. Fumio Kishida japán miniszterelnök egy úgynevezett „partnerségi programmal” távozott a NATO-tól, egy ötoldalas megállapodással, amelynek célja Japán és a szövetség közötti védelmi együttműködés erősítése, egészen a közös gyakorlatok kiírásáig. A NATO közös közleménye egyértelműen kijelentette, hogy Kína potenciális fenyegetés, amelyet komolyan kell venni. Úgy tűnik, a NATO összehangolt döntést hoz Ázsiái tagok felvételéről, amikor a szövetség menedzseli Európa legnagyobb háborúja 1945 óta.

A NATO indoklása az ázsiai biztonsági ügyekbe való belemerészkedéshez elég világos. Az Egyesült Államok Kínát az „ütemezett kihívás” kategóriába sorolja, egy olyan országot, amely Washingtont igyekszik kiszorítani a világ vezető súlypontjaként. Miért hiba a NATO növekvő érdeklődése Ázsia iránt,

Time Magazin: A NATO ázsiai-csendes-óceáni térségbe történő telepítésének előnyeit nem lehet túlbecsülni. Először is, a NATO részvétele azt a benyomást kelti, hogy a nemzetek széles koalíciója támogatja az Egyesült Államok háborús szítását Ázsiában. Másodszor, az ázsiai katonai beavatkozás költségeit megosztják a 31 tag között. Harmadszor pedig egy erősebb NATO-USA szövetség háborús tömbökre osztja a világot (hasonlóan a hidegháborúhoz), amire Washington most törekszik, mivel végre rájön, hogy Kína irányítása a kommunista párt kezében maradt, és nem kerül át a nyugati oligarchák kezébe. Itt van még egy cikk a World Socialist webhelyről:

A 31 NATO-tag állam- és kormányfői által ezen a héten a litvániai Vilniusban elfogadott nyilatkozat a globális háború tervezete. A 24 oldalas dokumentumnak csak töredéke foglalkozik a csúcstalálkozó központi kérdésével, az ukrajnai háborúval. A többiben a NATO kinyilvánítja azon szándékát, hogy az egész világra rákényszerítse akaratát. Egyetlen kontinens és régió sem marad ki abból, amit a dokumentum a NATO „360 fokos (sic.) megközelítésének” nevez.

A közlemény középpontjában Kína áll, amelyet azzal vádolnak, hogy „politikai, gazdasági és katonai eszközök széles skáláját alkalmazza globális lábnyomának és projekthatalmának növelésére”. Károsítja a szövetség biztonságát „rosszindulatú hibrid és kiber műveletekkel”, valamint „konfrontatív retorikával és dezinformációval”, és megpróbálja „ellenőrizni a kulcsfontosságú technológiai és ipari szektorokat, a kritikus infrastruktúrát, valamint a stratégiai anyagokat és az ellátási láncokat”.

Az „Észak-atlanti” Szerződés Szervezete egy Frankenstein szörnyeteggé alakult, amely a földkerekség minden részén érvényesíti érdekeit és „értékeit”… A vilniusi NATO-csúcs a globális uralomra vonatkozó terveket ismerteti,

World Socialist Web Site: Feltűnő hasonlóság van a NATO-közlemény és a Biden-kormányzat nemzetbiztonsági stratégiája között. Valójában azt gyanítjuk, hogy a szerzők együttműködhettek a szöveg szerkesztésben. Mindenesetre a Kínára mint feltörekvő fenyegetésre való összpontosítás mindkét dokumentumban visszatérő téma, és az a következtetés is, hogy az Egyesült Államoknak – amely az elmúlt három évtizedben egyre versenyképtelenebbé vált – katonai erőt kell alkalmaznia, hogy megőrizze pozícióját a globális rendben.

Íme egy rövid részlet: A Kínai Népköztársaság az egyetlen versenytárs, amelynek szándéka a nemzetközi rend átformálása, és egyre inkább az ehhez szükséges gazdasági, diplomáciai, katonai és technológiai ereje. Pekingnek az a célja, hogy fokozott befolyási övezetet hozzon létre az indo-csendes-óceáni térségben. Kihasználja technológiai kapacitását, és egyre nagyobb befolyást gyakorol nemzetközi intézményekre, hogy megengedőbb feltételeket teremtsenek saját tekintélyelvű modelljéhez.

A Kínával kapcsolatos stratégiánk a következő: Befektetünk hazai erőnk alapjaiba, versenyképességünkbe, innovációnkba, rugalmasságunkba, demokráciánkba.

A Kínával vívott versenyben, akárcsak más színtereken, egyértelmű, hogy a következő tíz év lesz a döntő évtized. Jelenleg az inflexiós ponton állunk, ahol a döntéseink és a ma követett prioritásaink olyan pályára állítanak bennünket, amely hosszú távon meghatározzák versenyhelyzetünket.

Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája: Ebben a rövid kivonatban négyszer hivatkozik a „versenyre”, de sehol sem látunk arra utaló jelet, hogy Washington lépéseket tenne a versenyképesség javítására. Nincs szövetségi program a kritikus infrastruktúra fejlesztésére. Nincs szövetségi program az oktatás javítására. Nincs szövetségi program a munkavállalók képzésének bővítésére vagy a jövő iparágainak és technológiáinak támogatására. Az Egyesült Államok alapvetően teljesen feladta a versenyt, ráébredve, hogy a rendszert irányító rablóbárók elhatározták, hogy minél több vagyont kitermelnek, ahelyett, hogy a profitjukat újrahasznosítanák termelő üzletekbe, amelyek versenyképesebbé tennék az országot. Ez az oka annak, hogy „a világ legnagyobb gazdasága” már nem tud versenyezni Kínával. A kínai állam által vezetett modell nagymértékben felülmúlja Amerika kitermelő modelljét.

Hogyan vélekednek minderről a kínaiak? Hogy tetszik nekik az ötlet, hogy az amerikai elitek falánk mohóságáért okolják őket, akik 3 évtizeddel ezelőtt az amerikai munkást a busz alá dobták, hogy nagyobb nyereségre tegyenek szert az alacsony kínai fizetések kihasználásából. Hogy szeretik, ha lesajnálják őket sikereikért, vagy kritizálják őket amiatt, hogy tőkéjüket termelékenyebb vállalkozásokra fordítják? Hogy tetszik nekik, hogy egy ellenséges katonai szövetség gyökeret ver a szomszédságukban, hogy bajt szíthassanak és segítséget nyújtsanak Kína ellenségeinek?

Kivonatot a Global Timesból: A NATO stratégiai impulzusa az ázsiai-csendes-óceáni térségbe való beavatkozásra szintén küszöbön áll ezen a csúcson. A csúcstalálkozó másik fontos témája a négy „ázsiai-csendes-óceáni partnerrel” – Japánnal, Dél-Koreával, Ausztráliával és Új-Zélanddal – való együttműködés bővítése. Ezzel kapcsolattal az amerikai média merészen kijelentette, hogy a NATO megpróbálja „elrettenteni Kína stratégiai ambícióit”.

Ez a második év, hogy Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland meghívást kap a NATO-csúcstalálkozóra. A NATO a tavalyi csúcstalálkozón az Egyesült Államok, Japán, India és Ausztrália „négyesnek” új nevet adott, „Ázsia-csendes-óceáni Négyes” (AP4). Ennek célja, hogy intézményesítse e négy ország és a NATO közötti együttműködést, és ténylegesen a NATO új szövetségesei legyenek az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

Bárhová is megy a NATO, valószínűleg háborúk fognak kitörni. Ezek nemcsak a NATO által hagyott szubjektív benyomások, hanem nagymértékben objektív tények is.

Ázsia országainak többsége nemcsak hogy nem fogadja szívesen a NATO-t, hanem egy szörnyű szörnyetegnek is tekinti, amelyet minden áron el kell kerülni. Ennek az oka az, hogy a NATO csak biztonsági kockázatokat, háborús fenyegetéseket és fejlesztési nehézségeket hoz Ázsiába.

A transzatlanti katonai szövetség most kiterjeszti hatókörét az ázsiai-csendes-óceáni térségre. Hátsó szándékai jól ismertek a nemzetközi közösségben. Megosztottságot és gyűlöletet szítanak, csoport konfrontációkat keltenek és káoszt okoznak Európában, most az ázsiai-csendes-óceáni térség békéjének megzavarására törekszenek. Ennek határozottan ellenáll az ázsiai-csendes-óceáni térség országainak többsége. Két szigorú figyelmeztetést kell adni a NATO-nak, Global Times:

Nyilvánvaló, hogy Kína nem örül ezeknek a fejleményeknek, és miért is kellene örülnie? Végtére is, az Egyesült Államok soha nem hagyja abba a „szabad piac” csodáiról prédikálni mindaddig, amíg egy ázsiai ország nem használja fel a szabad piacot a saját javára, és nem válik a globális növekedés páratlan motorjává. Ekkor Sam bácsi egy gyors arckifejezést tesz, és azt állítja, hogy Kína sikere „az érdekeinket, biztonságunkat és értékeinket veszélyeztető politikát folytat.”

Brzezinski figyelmeztetése

Washington grandiózus terve, hogy egyszerre szálljon szembe Oroszországgal és Kínával, jól szemlélteti annak a politikai döntéshozó testületnek a hiányosságait, amely kizárt mindenkit, akinek nézetei csak kis mértékben is eltérnek a háborút szító konszenzustól. Érdemes megjegyezni, hogy Washington világuralmi tervének fő tervezője, Zbigniew Brzezinski végül teljesen elvetette az ötletet, és Oroszországgal és Kínával való kapcsolatteremtésre szólított fel. Brzezinski röviddel halála előtt írt cikkében a következőket mondta:

Ahogy a globális dominancia korszaka véget ér, az Egyesült Államoknak vezető szerepet kell vállalnia a globális hatalmi architektúra átrendezésében.

Az Egyesült Államok még mindig a világ politikailag, gazdaságilag és katonailag legerősebb entitása, de a regionális egyensúlyok összetett geopolitikai eltolódásai miatt már nem a globális birodalmi hatalom.

Az Egyesült Államoknak vezető szerepet kell vállalnia a globális hatalmi architektúra oly módon történő átrendezésében, hogy az erőszakot megfékezzék a globális rend lerombolása nélkül.

Az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és a megfelelő közel-keleti entitások számára egy hosszú és fájdalmas út, de a kezdetben korlátozott regionális alkalmazkodás felé az egyetlen járható út. Az Egyesült Államok részéről ez türelmes kitartást igényel néhány új partnerrel (különösen Oroszországgal és Kínával) való együttműködési kapcsolatok kialakításában.

A tény az, hogy soha nem volt igazán „domináns” globális hatalom egészen Amerika megjelenéséig. A 20. század második felében más hatalom még csak a közelébe sem került. Ez a korszak most véget ér. [Toward a Global Realignment, Zbigniew Brzezinski, The American Interest]

Brzezinskinek igaza van. Ahelyett, hogy több ellenséget teremtene, akik el akarnak pusztítani minket, az USA-nak olyan módokat kellene keresnie, amelyek megkönnyítik az átmenetet egy olyan világba, amelyben többé nem egy hatalmi központ diktál politikát. Ez nem jelenti azt, hogy Amerikának ne kellene megvédenie létfontosságú érdekeit. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a döntéshozóknak be kell látniuk, hogy a világ alapvetően megváltozott, és nekünk vele kell változnunk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2315) Olcsó húsnak híg a leve

Tibor bá’ vidám kapitalizmusa

(sz: 1933.02.11.)

Ha az olcsó húsnak híg a leve, akkor milyen lehet az ingyen hús leve? Jó kérdés, mi? Boldogult nagyapám többször intett, óvakodjak mindentől, ami ingyen van. Ezt én akkor óriási marhaságnak tartottam, de imádtam a nagyapámat, hát inkább lenyeltem a választ. Pedig bölcs volt az öreg, csak akkor még nem tudtam róla.

A napokban csak úgy tébláboltam az egyik hiper-izében, na hogyan is hívják? Ja, igen, a fogyasztás szent templomában, ahol belebotlottam egy született bűbájba. A bűbáj negyven lehetett, de ez cseppet sem akadályozta abban, hogy húsznak akar­jon látszani, ami persze nem sikerült neki, hiába mutogatta mosolyra emlékeztető arc­munka árán, fehér cementtel tömött fogait, valamint szilikonnal dúsított, nyakában cipelt kebleit. Szóval nem tudtam tőle tovább menni egyetlen lépést se. A rökönytől pad­lóhoz ragadt a lábam. A lemerevedés eme reflexszerű megnyilvánulását kihasz­nálva a bűbáj úgy döntött, én leszek a következő áldozat, és már mellém is termett.

A bűbáj első ténykedésének keretein belül a kezembe nyomott egy nagy üveg kölnis doboznak látszó tárgyat és kérte fogadjam el, mint a cége ajándékát, aminek külön­ben 5200 forint a fogyasztói ára, de én teljesen ingyen kapom meg a cégtől mert, hogy ők ezt a kitűnő francia kölnit be akarják vezetni a magyar piacra, és ebből a célból elsősorban ilyen intelligens emberekre gondolnak, mint amilyen én magam is látszok.

Ezen szóáradat közepette a nagy üveg kölninek látszó dobozt ki kapta a kezem­ből, és mellé tette a bal kezében szorongatott kisebb üveg dobozának látszó tárgyat. Közben biztosított arról, hogy a kettő együtt 8500 forint, de én megkapom az összeg feléért mert, hogy én olyan szimpatikus vagyok a cégnek, meg neki is személy szerint (hogy a mellettem álló feleségemnek közben leesett az álla, az egyáltalán nem zavarta). Azonban ha én úgy döntök – folytatta az éltes lady – hogy ez a két üveg nem kell fél áron, vagyis 4250 forintért mert, hogy nekem csak a nagy üveg kell ingyen, akkor a kis üvegért se kell fizetnem amen­nyiben ezt a három üveget venném meg 9900 forintért, jóllehet ezt holnap már csak 16000 forintért kaphatnám meg. Természetesen, ha éppen nincs nálam elég pénz, ak­kor az eredeti nagy üveget még mindig teljesen ingyen megkaphatom, ha a másik kettőt megveszem 4800 forint helyett már csak 1800 forintért. Persze ez az ajánlat csak nekem szól, mert ilyen kedvező feltételt a cég csak kimondottan finom úriem­ber­ek­nek ajánl fel, és naponta maximálisan három alkalommal, amennyiben erre méltó fogyasztóval találkoznak.

Ekkor a bűbáj kénytelen volt levegőt venni, ami a részemre háromtized másodperc időt engedélyezett régóta formálódó kérdésem gyors elhadarására: Tessék mondani, akkor most mit kapok ingyen?

Ha ebben a hivatásos bűbájban lett volna némi vagány becsület, akkor egy szót se szólt volna csak a könyökben behajlított bal karján lengetett volna egyet, és a nemzetközi egyezmények értelmében az ökölbe szorított jobb alsó karjával belecsapott volna a bal könyök belső hajlatába, tudod, az LFS előírásának meg­felelően. De nem, ő elölről kezdte. Uram, ezt az 5200 forintos kölnit ingyen kapja a cégünktől, mert a másik kettő összesen 8900 forint, de ön a hármat 2900 forintért megkaphatja és így az 5200 forintos üveg teljesen ingyen kerül a birtokába, de a másik két üvegen is megtakarít 4300 forintot.

Jézusom, ez egy papagáj, futott át az agyamon. Ezt valahogy le kell állítani. Asszonyom! Üvöltöttem a száját befogni képtelen dögre. Válaszoljon egyszerű igennel vagy nemmel. Kapok-e öntől valamit anélkül, hogy a pénztárcámat elő kellene ven­nem? Erre aztán a bűbájnak is elfogyott a türelme, mert válasz helyett visszakérdezett, hülyének néz maga engem?

*        *        *

Egy hete telefonon felhívott egy simogató, szőke női hang és megkérdezte van-e feleségem. Már azon törtem a fejem, hogy letagadom, de még időben eszembe jutott, hogy hiába kértem Viagrát a háziorvostól.  Állítólag Viagrát csak az urológus írhat fel TB által támogatott vényre, de az meg szóba se áll velem, hacsak minimum prosztataburjánzást nem tudok produkálni, ami egyelőre még nincs. Így aztán töredelmesen bevallottam, hogy feleségem, az van. Erre ez a simogató, szőke női hang azt mondta, akkor mind a kettőnket meghívja egy ingyen vacsorára ide meg oda. Na, mondom ez éppen kapóra jön, mert betudhatom a 120. házassági évforduló megünneplésébe (ja kérem, az idő relatív, ezt már Einstein is megmondta) és már le is fixáltam a dolgot.

Hát kérem, puccba vágtuk magunkat, és elmentünk az adott helyre, az adott időben. Első meglepetésünk az volt, hogy rajtunk kívül meghívtak még vagy hatvan másik házaspárt is, és persze ezek se fiatal vagányok voltak, hanem olyanok, akikről lerítt a viszonylag könnyű megfejhetőség. A második meglepetés maga a „vacsora” volt, ami néhány ütött-kopott, erősen másnapos szendvics formájában lett előadva. A harmadik meglepetés maga a simogató, szőke női hang volt, aki így élőben festett vörösnek tűnt, hatvanon éppen innen, de csak egy hajszállal ám, és kerek húsz kilóval többnek, mint ami rám még képes hatni (Viagra ide vagy oda). Viszont mindkettőnket nagy, meleg szeretettel libegett körbe és elkezdett mesélni a nyár szépségeiről, ami így január derekán nem tűnt túlzottan aktuálisnak.

Később összetereltek vagy húszunkat egy kisebb terembe, ahol a sarokban elhelyezkedett egy iskola tábla a hozzá tartozó angol nyelvű előadóval és egy jól megfizetett tolmácsnővel. Hamarosan beindult a szédítés, aminek lényege néhány millió forint kifizetése volt harminc év alatt, amiért cserébe össze-vissza üdül­hettünk volna a nagyvilágban egy eléggé komplikált és nehezen érthető rendszeren belül. Piszok módon észnél kellett lenni, mert különben néhány kopott, alig használt szendvics könnyen hárommillióba kerülhetett volna. Szegény nagyapa meg forog­hatna a sírjában.

*        *        *

Már megint csöng ez a rohadt telefon. Esküszöm az élő istenre, le fogom szereltetni. Egy kicsit még mindig monopolhelyzetben lévő T-online (mint MATÁV utód), segítségével fú-fa üzletet akar kötni velem. Tehát csöng.

Apám! Nem fogod elhinni mi történt. Kihúzott a komputer. Hát ez nem lehet igaz! Kihúzott, pont engem. Nem, nem és megint nem, nincs benne semmi átverés, semmi csalás. Teljesen frankó. Kihúzott a komputer és a cég nagy-nagy tisztelettel értesített, hogy a költségükön, teljesen ingyen (jaj, nagyapa!), másodmagammal elutazhatok a Kanári-szigetekre. Figyeld, már megint ingyen. Mi a franc lehet benne a trükk? Le fog zuhanni a repülő és életbiztosításomnak ők a kedvezményezettei? Hol akarnak átverni? Belehülyülök! Hol van elásva ez az eb?

A hathetes tanfolyamon kiokosított „üzletkötő” bizonygatja, ez publicitás és isten bizony teljesen ingyen repülhetek a Kanári szigetekre, méghozzá másodmagammal. Oda-vissza? Teszem fel az óvatos kérdést? Természetesen oda-vissza. Előre odaadják a jegyeket még itthon, Magyarországon. Kezd a gombóc oldódni a gyomromban. Jó, megyünk a jegyekért.

Feleségem dörzsöli a kezeit, spórolunk 2 x 90.000 forintot. Tudniillik ennyibe kerülne a két repülőjegy. Tehát a feleségem dörzsöli a kezeit, ugyanis ő a család pénzügy­minisztere és a pénzügyminiszterek kedvenc szokása a kézdörzsölés. Tehát dörzsöli-dörzsöli, mígnem elkomorodik a tekintete, és vészjóslóan felvisít. Hol fogunk lakni? Hogy-hogy hol fogunk lakni, angyalom? Harminc éve lakunk ugyan ezen a helyen. Pont most jut eszedbe megkérdezni? Nem úgy értem, kiabál egyre vörösödő fejjel. Hol fogunk lakni a Kanári-szigeteken? Tényleg, hol?

Na, most mi telefonálunk a cégnek, ahol az okos komputer pont minket húzott ki (plusz még 1800 másik embert egyetlen nap alatt, de ezt csak később tudtuk meg). Szóval izé, van itt egy kis apróság, tessék mondani, hol fogunk megszállni a Kanári-szigeteken? Vigyünk magunkkal sátrat, vagy mi? Óh, dehogy! Jön a megnyugtató válasz. Semmi sátor, természetesen szállodában fognak lakni. És tessék mondani, a szálloda számlát ki fogja fizetni? Természetesen a kedves utas. Vagyis mi.

Anyukám hagyd abba a kézdörzsölést. Szállodába fogunk lakni és mi fizetjük a szálloda számlát. Igen? Hördül fel a feleségem, és mennyibe kerül egy kétágyas szoba? No, ezt nem tudják fejből, majd visszahívnak.

Mire tippelsz kedves olvasó, visszahívnak. Ha kitalálod, neked adjuk az ingyenes repülőjegyet. Hagyjuk az egészet. Elárulom, de csak neked, amiért olyan szimpatikusan és okosan, sőt intelligensen visszajársz a blogomhoz. Minimum egy hetet kell eltölteni a szállodában és a szállodai árba gyönyörűen beépítették a repülőjegy árát. Egy pici korrekcióval, mint a tőzsdén, korrekcióval 2 x 90.000 helyett 2 x 110.000. Tudod, ha lúd, akkor legyen kövér, esetleg hülye.

*     *     *
Na, most egy hete történt. Betértünk a közeli Auchan áruházba, vásárlás, majd kitérés, de nem ment, mert elénk pattant egy fiatal férfi, két kezében két parfüm szpréj. Elkapta Éva kezét, az egyikre az egyikből a másik kezére a másikból fújt, és közben jött a szöveg. Ezek szerint ki akarnak jönni egy új illattal, és arra kíváncsiak, hogy melyik tetszik a fogyasztóknak. Ha válaszolunk, akkor miénk a parfüm teljesen ingyen. Én meg csak hallgatok, mert valami rémlik. Éva válaszol (az még ingyen van). Erre a pasi közli, hogy Évának kitűnő az ízlése, és reám néz. Nekem mondja? Engem választott. – A pasi örül, hogy kitaláltam. – és ezzel felkap egy másik parfümöt és elkezdi, hogy a kettőt együtt. – Na ekkor rákiabálok, hogy semmit, semmilyen áron nem veszek meg. Nem is kell. Akkor mit akar? Most már semmit. Könyörgöm. ez a trükk már elkopott. Tessék újjal próbálkozni. Tegnap is bent voltunk, a pasi megismert, röhögött és hatalmasat köszönt, majd megszólalt. Van nálunk felvétel, nem jön el eladónak?

*    *    *

Nagyapámra való tekintettel ne firtassuk, hogy elmentünk-e a Kanári-szigetekre vagy vettünk-e ingyen kölnit esetleg egy time-sharing (így hívják) üdülési jogot. Azt viszont leszögezhetjük, hogy százezreket vernek át és akkor most viccen kívül egy kis kiokosítás. Az üdülési jog vásárlásánál összebizalmaskodtam az üzletkötő nővel. Meg­kérdeztem, hogy miért angolul magyarázzák el a time-sharing lényegét, amit egy tolmácsnő lefordít. Most kapaszkodj, de tényleg. Próbálták, egy-egy behívott csoportból (max. 100 fő, vagyis 50 család) magyar előadás esetében rendszerint senki nem állt kötélnek. Angol úriember + tolmács esetében 3-5 család szopja be a cuclit, ami 6-10 százalékos hatásfok. Hát ennyire vagyunk hülyék, itt Kelet-Európában, évekkel a csatlakozás után.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vigyázz, ha jön a nő

Tibor bá (szatirikus) posztja

 

(sz: 1933.02.11.)

Normál körülmények között a Nő az óvodában döbben rá körülbelül 4 éves korában, hogy nőnek született, akkor amikor az Ádám nevű csoporttársa el akarja venni tőle a labdát, és mert ezt képtelen megakadályozni, sírásra fakad. Az óvó néni pedig nem veszi el Ádámtól a labdát,  nem-nem, hanem Éva kezébe nyom egy babát és kedvesen megsimogatja a fejét. Éva ekkor döbben rá, hogy ez a világ a férfiak világa, és ha talpon akar maradni, akkor kell fogni magának egy Ádámot, aki megvédi egy másik Ádámtól és akkor addig játszik a labdájával, ameddig csak akar.

Na igen, de hogyan fogjon magának egy Ádámot? Erre a kérdésre csak tapasztalati úton lehet rájönni. Éva tehát próbálkozik, és hamarosan kiderül, ha állandóan egyazon Ádám nyakán csüng, akkor előbb vagy utóbb barátok lesznek, mert Ádám védekező mechanizmusa korlátolt. Ha egy Éva elég szívósan rátapad egy Ádámra, az a végén megadja magát, belenyugszik a sorsába. Persze a folyamatot fel lehet gyorsítani egy kis csokoládé megosztással vagy más apróbb juttatással (később jóval hatékonyabbakkal), amit Ádám szívesen bezsebel, mert közben rádöbben arra, milyen jól érzi magát, amikor Éváját megvédelmezheti, „másról” már nem is beszélve. Ráadásul Éva gyorsan fejlődő nyelvi készségének birtokában, konfliktus helyzetben azonnal Ádámjának segítségére siet verbális erejének maradéktalan bevetésével.

Aztán telnek az évek és a serdülőkor beköszöntével Éva azon veszi magát észre, hogy cicijei még alig érik el egy pingponglabda nagyságát, de a villamoson 20 és 80 között egyetlen férfi se tudja levenni a szemét róluk. Nagyokat röhög magában, amikor rájön, hogy bár szíve csücskében minden Ádám pedofil, irgalmatlan lelkesedéssel üldözik a többi pedofilt. Éva tehát rádöbben, gyengébb nem ide, gyengébb nem oda, lehet ez a férfiak társadalma, de van neki egy bikaerős szövetségese, ami nem más, mint a férfiak vérében található tesztoszteron, az a hormon, ami a férfiak heréjében termelődik, kizárólag abból a célból, hogy megpecsételje a sorsukat.

Évának most már csak arra kell rájönni, mi a fenének bámulják serdülő melleit a férfiak? A tapasztalat hamar megadja a választ. Az Ádámok legfőbb vágya (amilyen balgák) nem egy fényes karrier megteremtése, nem a maradéktalan önmegvalósítás, nem a legdrágább kozmetikumok beszerzése, nem rengeteg pénz elköltése, még csak nem is egy Ferrari birtoklása, nem, nem. Az Ádámok legfőbb vágya Éva mellének megkaparintása, ami csak az első lépés végső céljuk eléréséhez, hogy hímvesszőjükét, ha törik, ha szakad, bejuttassa Éva lábai közé, lehetőleg minél mélyebbre és minél gyakrabban, kizárólag abból a célból, hogy utána totálisan elmenjen a kedvük tőle, legalább is egy rövid időre. 😀

Éva először nem érti, hogy lehetnek az Ádámok ilyen gyengeelméjűek, de nem tépelődik rajta sokáig, hanem arra gondol, ha a pénzt, amit ő maga nem tud megteremteni, csak elkölteni, Ádám megteremtheti a részére, cserébe pedig biztosít lehetőséget arra, hogy megszabaduljon felesleges hormon töltetétől, miközben gondosan elrejti, hogy tulajdonképpen ez neki is  jó.

Amikor Éva találkozik Ádámmal az első pillanattól kezdve a Napnál is világosabban kiderül, hogy Ádám mit akar, már csak azért is mert egyáltalán nem rejti véka alá. Éva tehát hazai terepen érezheti magát, a meccs még el se kezdődött, de ő máris nyerésre áll.

Ezzel szemben Ádámnak fogalma sincs arról, mit akar Éva. Illetve vannak olyan homályos elképzelései, hogy kábé azt akarhatja, amit ő. Ez azonban egy iszonyatosan nagy tévedés.

Na erre találták ki az angolok azt a mondást, hogy a férfi számára a szex ára a házasság, a nő számára a házasság ára a szex. Bizony-bizony! De ennek azért vannak apró árnyalatai, de egy egészen biztos, a vesztes minden esetben Ádám lesz.

Évának ugyanis esze ágában sincs elárulni igazi célját, sőt mindent megtesz, hogy Ádám rá ne jöjjön. A trükk nagyon egyszerű és hatásos. Éva első tevékenysége, hogy kipuhatolja, mi az, amit Ádám szeretne, és attól a pillanattól kezdve ez lesz Éva hangosan és meggyőzően deklarált célja is. Ha Ádám 6 gyereket akar, akkor Éva minden vágya a nagycsalád lesz. Ha Ádám hallani se akar gyerekekről, akkor Éva a gyereket elviselhetetlen nyűgnek fogja tartani. Ha Ádám kertes házban szeretne lakni, akkor Éva imádni fogja a saját virágokkal való pepecselést. Ha Ádám nem akarja feladni a modern, belvárosi lakását, akkor Éva irtózni fog a bogaraktól, amiktől semmi se véd, ha házad egy kert kellős közepén helyezkedik el. Ha Ádám fogához veri a garast, akkor Éva cikizni fogja a fogyasztói társadalom nevetséges költekezéseit. Ha Ádám világot akar látni, akkor Éva élni-halni fog az utazásért. És a sor folytathatnám hat oldalon keresztül.

Mindezek között Éva arra gondol, nekem te papolhatsz amit akarsz, itt az lesz majd, amit én akarok amint beteszem a házassági anyakönyvi kivonatot a fiókomba.

De nézzük hogyan néz ez ki a gyakorlatban! Ádám ül az íróasztala előtt és épp egy programozási problémán töri a fejét, amikor Éva megáll előtte és  a ruter után érdeklődik, mert megszakadt az Internet kapcsolata. Ádám (genetikailag beprogramozott lelki kényszertől hajtva) készségesen segít, amit Éva egy kurta köszönömmel nyugtáz és megy a dolgára. Ádám természetesen nem veszi észre, hogy Éva kivetette rá a hálóját. Erre még akkor se döbben rá, amikor két napon belül már a harmadszor hozza őket össze a „sors”, pedig az iroda összes női alkalmazottja akkorra már tudja, hogy Ádám sorsa meg van pecsételve.

Hogy-hogy nem, ebédszünetben Ádám rádöbben, hogy milyen csinos ez az Éva és azon kezd el filózni vajon eljönne-e vele egy pub-ba. Szóval Ádám tépelődik, magyarul tököl, de ekkor a folyóson összetalálkozva Éva kedvesen rámosolyog, aminek hatására Ádám szájában összefut a tesztoszteron és rászakad az altesti vérbőség, de ajánlatával nem mer előállni. Közbe Éva dörzsöli a kezeit, mert most már a Napnál is világosabb, hogy Ádám éppen annyira mulya, amennyire kívánatos, azaz kellően irányítható, de még prezentálható a megfelelő társaságba.

Ami engem illet, én pontosan tudom, hogy ezt a kis figyelmeztetést egyetlen Ádám se fogja komolyan venni, mert abban a tévhitben él, hogy ez rá nem vonatkozik. Az Évák pedig elátkoznak, de különösebb riadalom nem lép fel közöttük, mert pontosan tudják, hogy a Pina nagyhatalom, amin egy vén kecske nem tud foltot ejteni. Ennek ellenére ezt a kis videót nézzétek meg.

 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(2276) A magyar nők álma egy gazdag külföldi férj

Tibor bá’ szatirikus online

(sz: 1933.02.11.)

Ez az álom legkönnyebben a török és arab férfiak esetében jön be, de ha válogathatsz, akkor inkább arab, mert ott több a zsozsó. Nem akarom nagydobra verni, de egy ilyen vegyes házasságnak számtalan előnye van. Először is ezek a nyelvek megtanulhatatlanok. Így aztán, amikor a férjed éppen el akar cserélni egy tevére (némi ráfizetés mellett, mert egy jó karban lévő teve egy kicsit többet ér, mint egy szűzhártyamentes magyar nő), szóval, amikor lecserél egy tevére, neked fogalmad sincs, miről beszélnek. Nem izgatod fel magad, semmi se változik, csak a pasid, holnaptól ez láthat fátyol nélkül, más továbbra se.

Látom, már kezded érzékelni az előnyöket. Ez természetesen nem minden. Előbb vagy utóbb megtanulod, hogy te valójában a mindenkori férjednek egy vagyontárgya vagy. Nem túl értékes vagyontárgya, mert végül is fogyóanyag vagy, de mégis csak az vagy. Úgy rendelkezik veled, mint mondjuk egy asztallal, csak egy kicsit másképp használ. De ezt is meg lehet szokni.

Erről jut eszembe, az „apukám ma fáj a fejem” szövegről gyorsan le kell szokni, mert arrafelé az a szokás, hogy a nők seggét encián kékre verik az első zokszóra. Arról se nagyon lehet szó, hogy elválsz és viszed a lakást, jaj, miket beszélek, viszed a közös sátrat, meg a „közös szerzemény” felét. Első bejelentésed hallatán a környék hangos röhögő görcsbe rándulna. Második bejelentésed már nem vennék viccnek és simán megköveznének, olyan bibliai módon.

Butikról, vagy divatáru üzletről szó se lehet. Maximum egy saját fekete lepel plusz fátyol, amiket sose kell kimosni, mert arrafelé ez nem szokás. Ezen kívül szükséged lesz némi földrajzi ismeretekre, mert naponta ötször térdelés közben be kell magad tájolni Mekka felé.

Érdekes szokások társulnak a gyerekszüléshez is. Ha leánynak adsz életet, azt viszonylag gyorsan megbocsájtják. Ha fiúnak, akkor attól elbúcsúzhatsz. Nincs ebben semmi furcsa, elvégre egy vagyontárgy szaporulata természetszerűen a tulajdonosé. Mindenesetre, ha elfogadsz tőlem néhány tanácsot, akkor felsorolnám őket. Tehát: Amikor a többi feleséggel megegyezel a házimunka felosztásáról, próbáld meg kisajátítani a mosogatást. Az arab férfiak alig hagynak maguk után csetrest. Ennek oka az, hogy evőeszköz helyett kézzel esznek és nem tányérból, hanem az asztalról, és szaporán büfögnek hozzá, amit neked is meg kell tanulni, mert étkezéskor a büfögés mellőzése modortalanságra vall.

Modortalanság után pedig a vendégek távozását követően addig lesz verve egy széles léccel a segged, amíg duplájára nem dagad. Indulás előtt gyakorold be a mezítláb mászkálást forró homokban, mert a tevegelő férjeket a felségek gyalog követik, tisztes távolság betartásával.

Legnagyobb ellenséged minden bizonnyal az anyósod lesz, aki a legmesszebbmenően gondoskodni fog arról, hogy a te életed egy fikarcnyival se legyen kellemesebb, mint az övé volt. Ha el tudod érni, hogy a csiklódat ne metssze ki, mindjárt a startnál, akkor már szerencsésnek érezheted magad. Ha induláskor arra gondolsz, legrosszabb esetben visszajössz Magyarországra, akkor ezt verd ki a fejedből. Esélyed se lesz rá. Ugyanis a frigy az útleveled elkobzásával kezdődik.

Arrafelé a szüzesség egy nő kutya kötelessége, ami alól az se mentesít, ha történetesen az arab pasid vette el. Na tehát, ha a szűzhártyád a múlté, jó pénzért restaurálható muzulmá-nokkal fertőzött helyeken, mint például Párizs.

Olyan trükk, hogy átlovagolsz egy másik pasira, elképzelhetetlen. A puszta gondolata is lefejezést von maga után. Igen, igen, a te fejedről van szó. Arra felé bevett szokás a csonkítás. Hogy a pasid Magyarországon tökéletes angol úriemberként viselkedik, az ne tévesszen meg, mert ez csak azt jelenti, hogy ragyogóan tudnak alkalmazkodni az adott körülményekhez, amit egyszáz százalékig tőled is meg fognak követelni. Aztán majd, ha két homokvihar közötti szünetben elfog a sírás, emlékezz, hogy én ezt előre megmondtam.

Persze, te most úgy véled, hogy ilyesmi veled nem történhet meg, az semmi más, mint a nők jól ismert alaptalan önbizalma, amiért születésük előtt háromszor álltak sorba, a helyett, hogy máshol tolakodtak volna. 😀

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(4256) Zelenszkij

MagyarNemzet

Scott Ritter szerint brit titkos ügynök lehet Zelenszkij

Szerző:Homoky Réka
(sz: 1933.02.11.)

Megdöbbentő videót tett közzé Scott Ritter: a felvételen a volt amerikai hírszerző azzal vádolja az ukrán elnököt, hogy valójában brit titkos ügynökként tevékenykedik és közvetlenül az MI6 vezetője, Richard Moore irányítása alatt áll.

A több mint félórás felvétel elején Ritter azt állítja, hogy Volodimir Zelenszkij televíziós sorozata, a 2015 és 2019 között vetített A nép szolgája című műsor sokat segített az ukrán elnök politikai karrierjén. A megszólaltatott szakértők kifejtették, hogy a sorozattal remekül szemléltették, miként lehet manipulálni az ukrán népet, valamint arra is rávilágítottak, hogy hogyan válhat egy színész egy ország elnökévé. Éric Denese egykori magas rangú francia hírszerző tiszt véleménye szerint a filmszerep tulajdonképpen felkészítette Zelenszkijt arra, hogy valóban Ukrajna vezetőjévé váljon. Kiemelte azt is, hogy a sorozatot követően indult Zelenszkij az elnökválasztáson 2019-ben, ami rendkívül ügyes manipulációnak bizonyult.

Scott Ritter szintén felhívja rá a figyelmet, hogy az emberiség valaha volt legjobb előválasztási kampányának bizonyult az, hogy a sorozat harmadik évada mindössze négy nappal a 2019-es elnökválasztási kampány előtt jelent meg. Az eredmények is azt támasztják alá, a valóságban remekül működött ez a módszer, Zelenszkij ugyanis elsöprő fölénnyel, 73,23 százalékkal nyerte az első fordulót.

Scott Ritter elmondása alapján ezt a forgatókönyvet bizonyára nem Ukrajna találta ki, hasonló koncepció alapján jelent meg 2003-ban az Államfőnök című amerikai vígjáték is, melyben egy színes bőrű férfit az USA elnökévé választanak. Ritter kiemelte, hogy ha ez a forgatókönyv működött Amerikában, akkor vajon egy olyan országban, amely Oroszországgal határos, vajon miért ne működhetne. Hozzátette: ez az egész nem más, mint az egyik titkosszolgálat gondosan előkészített akciója. A szakértő egyúttal egy 2018-ban készült interjúrészletet is felidézett, melyben Zelenszkij mögött egy milliárdos ukrán oligarcha, Ihor Kolomojszkij állt, akivel kapcsolatban maga az ukrán elnök is beismerte, hogy több filmen is együtt dolgoztak. Kolomojszkij azonban több korrupciós ügybe is belekeveredett, ami miatt február elején házkutatást tartottak nála. Ritter szerint pedig a 2021-ben megjelent Pandora-iratok Zelenszkij korruptságáról tanúskodnak.

A dokumentum kiemelte ugyanis, hogy  hogy 35 jelenlegi és volt vezető offshore cégeket és számlákat nyitott, köztük Zelenszkij is, akinek külföldi cége 2012 és 2016 között 41 millió dollárt termelt.

Ám ez még nem minden, Scott Ritter arról is beszélt, Zelenszkij mögött áll a brit hírszerzés. A szakértő állítását azzal támasztotta alá, hogy az ukrán elnök 2020 októberében Londonban titokban találkozott az MI6 vezetőjével, Richard Moore-ral. Ritter szerint ugyanakkor az nem túl megszokott dolog, hogy egy háborúban álló állam vezetője egy külföldi hírszerző szolgálat képviselőjével találkozzon. Hozzátette: a megbeszélés csakis azt jelentheti, hogy Zelenszkij brit ügynök, aki közvetlenül az MI6 vezetőjének az irányítása alatt áll, és a brit hírszerzés is megfigyeli.

Ritter kitért Zelenszkij 2022 tavaszán Bucsában tett látogatására is, amikor az őt körülvevő egyik fegyveres ruháján fordítva volt az ukrán zászló. A szakértő szerint ha ez egy ukrán katonával történt volna, az állami jelképek megsértése miatt szigorú büntetést kapott volna, a külföldieknek azonban megengedett ez a tévedés.

A volt amerikai hírszerző egyébként rendkívül sokat foglalkozik Oroszországgal, nemrég közel egy hónapos könyvbemutató körutat tartott az országban, melynek során új, Leszerelés a peresztrojka idején című kiadványát népszerűsítette, derült ki a Times Union cikkéből. A cikk kiemelte, hogy Scott Ritter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök minden idők egyik legnagyobb vezetőjeként vonul be a történelembe, hozzátéve, csak Putyinnak köszönhető, hogy Oroszország ma létezik, sőt nem csak létezik, egyenesen virágzik.

Akkor meg Orbán Viktor az orosz titkosszolgálat ügynöke.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(10) Egy kis emlékeztető

Tibor bá’ online

 

(sz: 1933.02.11.)

A II. világháború végén az édesanyámat az előretörő orosz csapatok ölték meg, nevelő anyámat megerőszakolták, az oroszok által beállított Rákosi Mátyás tönkretette a nagykereskedő apámat. Az egész családom gyűlölte az oroszokat és a kommunizmust, de…. ez nem jelenti azt, hogy elvakultan oroszellenes legyek 2023-ben, és ne lássak tisztán, mert aki az érzelmei után megy az rendszerint komoly hibát követ el. — Az ukrán események láttán jól jön, ha az időben visszamegyünk 15 évet.

Mi történt 2008.08.08. reggelén? Megnyílt a pekingi olimpia és több hetes tervezés után, nagyon okosan, pont erre az eseményre időzítve, Grúz csapatok megindultak Dél Oszétia ellen. Első lépésként a határvonalon elhelyezett orosz békefenntartó katonákat támadták meg (tízet megöltek közülük), majd az apró (szakadár) országocska, határhoz közel eső „fővárosa” felé fordultak. Az oroszok nyomban tankokat indítottak a térségbe és vadászbombázókat vetettek be. Az összecsapást elindító Grúzia „honvédő háborúról” beszélve a NATO segítségét kérte.

Ezt az egyszerű esemény sorozatot azonban a magyar média nem volt képes közölni. A teljes mellbedobással támadó propaganda következtében, aki nem ismeri a hátteret, az meg lehet győződve arról, hogy ezek a szemét oroszok már megint piszkoskodnak.

Akkor most nézzük a hátteret! Az idősebb Bush elnök és Gorbacsov annak idején megállapodtak abban, hogy a hidegháborúnak vége, és akkor most a termonukleáris fegyvereket szétszedik, valamint egymás befolyási zónáját békén hagyják. Csakhogy a hidegháború végére a Szovjet birodalom valójában összeomlott, míg az Amerikai birodalom sértetlenül állt a talpán. A fiatalabbik Bush elnök pedig úgy gondolta (szó szerint), hogy isten őt választotta a Világ igazságosságának a megteremtésére. Ez alatt azt kell érteni, hogy az „amerikai életformát” (mindent nekünk, semmit másoknak) mindenáron fenn fogja tartani. De ezen belül is az amerikai plutokráciát kívánja hizlalni. Vagyis a gazdag legyen gazdagabb, a szegény pedig szegényebb (az Amerikai Egyesült Államokon belül is). Ennek pedig legjobb módja a háborúskodás.

Az amerikai hegemóniát azonban izgatja két dolog. Oroszország és Kína. Az USA ezekkel szemben kezdett el felkészülni. Ennek egyik lépése Oroszország „bekerítése” amerikai támaszpontokkal, illetve a NATO tagállamok kiterjesztése az Orosz határokig. Grúzia pedig, mint volt tagköztársaság, északon közvetlenül szomszédos Oroszországgal.

A NATO tagállamok (mi is) természetesen Amerika bábjai. A NATO keretein belül tulajdonképpen számottevő katonai erő kizárólag az USA. A szintén atomhatalom Anglia és Franciaország pedig jópofát vág hozzá. Most akkor szúrjuk közbe, hogy a NATO alapokmánya szerint, ez egy védelmi közösség, ahol a tagok segítségére sietnek annak, akit közülük valaki megtámad. NATO tagállamot több, mint fél évszázad alatt senki se támadott meg, viszont a NATO nevében Amerika annál többet.

Időközben a Világon lett egy kis energia árrobbanás. Az oroszoknak pedig rengeteg olajuk és gázuk van. Ebből kifolyólag az elhunyt szovjet birodalom poraiból feltámadott egy gazdaságilag egyre erősebb Oroszország, ahol Putyin elnök ragyogóan felhasználta bőséges energia forrásaiból származó lehetőségeit, és nem látja be, hogy a szava-szegett Amerika előtt miért kellene meghajolnia.

Grúzia szeretne NATO tag lenni, amit az oroszok elleneznek, az amerikaiak pedig megígértek. Az aprócska Grúzok olyan lelkesek, hogy 2000 katonát küldtek Afganisztánba (megjegyzem a Románok is legalább ilyen lelkesek) és a támadásuk előtt 1000 amerikai katonai „tanácsadó” volt Grúziában. Az oroszok ellenlépésként az északgrúz területen élőknek (oszétok), kérésre orosz állampolgárságot adnak és nem ellenzik elszakadásukat (mellesleg a tőlük nyugatra élő abházokkal együtt, akik szintén grúz területen élnek). Az oszték és abház elszakadók – nagyon helyesen – rámutatnak arra, hogy ha Amerikának az érdeke egy elszakadás – és itt Koszovóról beszélnek – akkor helyesli az önrendelkezést. Ha viszont osztékokról és abháziakról van szó, akkor nem.

A szövegszerkesztőm szerint eddig 440 szót írtam le, és úgy gondolom, hogy a helyzetet elég világosan sikerült tisztáznom. Vajon a magyar média erre miért nem volt képes? Öncenzúra a la Kádár-korszak? Igaz, nincsenek ideiglenesen hazánkban tartózkodó amerikai csapatok (nincs is rá szükségük), de vannak betelepedett multinacionális cégek, akik többet visznek ki az országból, mint annak idején az oroszok. És persze épül itt is a plutokrácia. Egyesek nagyon gyorsan nagyon gazdagok lettek, a nagy többség pedig egyre szegényebb, és ezen egy miniszterelnök csere se fog változtatni.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________

(4255) Dollártalanítás

Tibor bá’ fordítása online

Íme, hogyan fog véget érni az amerikai dollár globális dominanciája

Írta: Marcel Salikhov
(sz: 1933.02.11.)

A világ nagy része ma már támogatja a „dollárcsökkentést”. A detronizálás meg fog történni, de nem „nagy durranásként”, írta Marcel Salikhov, a moszkvai Közgazdasági Főiskola Gazdasági Szakértői Központjának igazgatója.

Folytatódik a globális pénzügyi rendszer dollártalanítása. Ezt az új pénzügyi technológia fejlesztése fogja elősegíteni. A központi bankok közvetlenül, a fejlett országok valutáinak felhasználása nélkül fognak egymással elszámolni. A jövőben a központi bankok digitális valutái nemzetközi tranzakciókhoz is felhasználhatók, csökkentve ezzel a gazdasági tranzakciók költségeit. Ez a folyamat azonban meglehetősen lassú lesz.

Az amerikai dollár régóta a világ meghatározó fizetőeszköze. Használata a nemzetközi tranzakciókban hosszú évtizedek óta messze meghaladja az amerikai részesedést a világgazdaságban, amely jelenleg 24% körüli. Például az IMF szerint 2002 végén a dollár a jegybankok nemzetközi tartalékainak 58,4%-át tette ki devizanemenként. A SWIFT szerint 2023 áprilisában a Greenback részesedése a bankközi átutalásokból 59,7 százalék volt. Ez lényegesen magasabb volt, mint egy évvel korábban.

Számos tényező járul hozzá az amerikai dollár használatának elterjedéséhez, még a harmadik világ országai közötti tranzakciókban is. Az amerikai gazdaság mérete (a pénzügyi eszközök legnagyobb és leglikvidebb piaca), a politikai befolyás és az amerikai multinacionális vállalatok szerepe a gazdaságban. Mindezek a szempontok kölcsönhatásban vannak, és hosszú időn keresztül kölcsönösen támogatják egymást. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a 2008-2009-es globális pénzügyi válság, amely magából az amerikai gazdaságból indult ki, nem befolyásolta a dollár globális helyzetét.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4254) Eltűnő demokrácia

Tibor bá’ fordítása online

Sok, egykor demokratikus ország lefelé csúszik, egyre kevésbé szabadok – de vezetőik továbbra is élvezik a nép támogatását

Orbán markában tartja Magyarországot
(sz: 1933.02.11.)

A címben jelzett tendenciák vannak Magyarországon is. Orbán 2010 óta tölti be egymást követő ciklusban a miniszterelnöki posztot. 2022-ben megnyerte negyedik választását.

Orbán 2010 óta gondoskodik hatalma megerősítéséről. 2013-ban pártja parlamenti többségét arra használta fel, hogy olyan alkotmánymódosításokat hozzon, amelyek korlátozzák a bíróságok hatalmát. Az egyik változtatás az összes, 2012 előtti bírósági határozat megszüntetését jelentette, elvetve egy Orbán-kora előtti törvényt.

Orbán a közelmúltban, 2018-ban próbálkozott egy párhuzamos bírósági rendszer létrehozásával, amely lehetővé tette volna, hogy egy igazságügyi miniszter külön bírósági rendszerben felügyelje a választásokkal kapcsolatos ügyeket.

Az Európai Unió – amelynek Magyarország is tagja – nyomása azonban 2019-ben leállította ezeket a tervezett reformokat.

Orbán a független média gyengítésével is megszilárdította hatalmát. Ez az erőfeszítés magában foglalja a hírszervezetek sugárzási jogainak megújítását és a médiumok állami megvásárlását. Ez viszont megnehezíti, hogy az ellenzéki jelöltek eljuttassák üzenetüket a választókhoz. Egyes esetekben a nyomtatott sajtóorgánumoknak nem engedélyezték az ellenzék jelöltjei számára, hogy politikai hirdetéseket helyezzenek el.

Mindezek ellenére Orbán támogatottsága továbbra is magas, a 2022-es parlamenti választást követően 57 százalék körül mozgott.

Orbán a 2022-es választások előtt nagyvonalú juttatásokat nyújtott a családoknak, gyerekeknek és a fegyveres erőknek. Az általa bejelentett intézkedések némelyike a gyermekes családoknak nyújtott adó-visszatérítést, a fegyveres erők tagjainak kiegészítő fizetést és a 25 év alatti munkavállalók személyi jövedelemadójának eltörlését tartalmazza.

Orbán a bevándorló ellenes retorikában kifejezett nacionalizmust a választások során is támogatás szerzési stratégiaként használta. A „fajkeveredés” és a migráció hátrányait taglalta, hogy az újonnan érkezők beáramlása miatt aggódó magyarok támogatását elnyerje.

A tekintélyelvűség szélesebb irányzat

Erdoğan és Orbán hatalmi megszilárdítási kísérlete csak két példa a tekintélyelvűség szélesebb körű, növekvő tendenciájára szerte a világon.

A Freedom House adatai szerint 2022-ben összesen 60 országban – köztük Nicaraguában, Tunéziában és Mianmarban – csökkent a szabadság, míg csak 25 országban javult. Az Egyesült Államok 83-as pontszámot kapott, ez a lista szerint „szabad”, amely a politikai jogokat és a polgári szabadságjogokat veszi figyelembe, és ezek alapján pontozza az országokat.

A pénz felhasználása a választók ösztönzésére és a nacionalizmusra hivatkozva két módja annak, hogy az Erdoğanhoz és Orbánhoz hasonló vezetők fenntartsák a támogatottságukat. De más tényezők, például a növekvő egyenlőtlenség is szerepet játszhatnak abban, hogy az emberek miért fordulnak az erős vezetőkhöz válaszért.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1455) OJK (ismétlés)

Tibor bá’ fordítása online

Egy antifeminista ámokfutása: mennyi az egy orgazmusra jutó költséged? (OJK)

~q400A fenébe minden másnap az összeomlással, beszéljük meg a kevésbé életbevágó dolgokat. Mibe kerül neked egy orgazmus? – Tette fel a kérdést egy amerikai hírportál. Én pedig az egész cikket átültettem magyarba, hogy szórakozzunk egyet. [A baloldali fénykép 9 éves.]

Szóval kétszer elvitted vacsorázni? Mennyibe került ez neked?
20.000 Forintba.
Ebben benne van a borravaló is?
Na jó, legyen 21.000 Forint.
Mozi?
Háromszor voltunk moziban.
Az 6.000 Forint.
Parkolás?
Az ingyen volt a plázában.
Benzin?
Az nem lehetett több 4.000 Forintnál, esetleg 5.000.
Akkor az összesen 32.000 Forint, és mi történt?
A haverom dugta meg.

Egy másik barátom a múltkoriban panaszkodott, milyen sokba kerül egy válás, és a bírói döntés egyáltalán nem tisztességes. Felvetettem neki, hogy talán az lenne tisztességes, ha kiszámolnánk, hogy a házasság alatt hányszor szeretkeztetek, és az bruttó mennyibe került. De hogy lehet ezt kiszámolni?

Nem hagyott nyugodni a téma. Tényleg tudni szerettem volna, hogy kizárólag gazdasági alapon, mennyibe kerül nekem a szex. Na, próbáljuk ki! Számold össze mennyit költöttél udvarlás alatt a nőre és ezt oszd el az orgazmusaid számával. Nézzünk egy gyakorlatias példát! Ha te egy hagyományos béta hím vagy, akkor egy nőre költesz legalább 3 nem mindennapi vacsorát, aminek darabja 20.000 Ft. A harmadik vacsora után felmehetsz a lakására, esetleg ő a tiédre, és másnap talán folytatjátok. Ez akkor (3 x 20.000) : 2 = 30.000, tehát a OJK ez esetben 30.000 Forint, ami hatszor több mint egy jó minőségű kurva ára.

A saját OJK értékemet 4 hónapon keresztül mértem. 25.000, 32.000, 35.000 és 36.000 Forintokat kaptam. Ez egy kicsit magasnak tűnik, de a nőim a városon kívül laktak, ami megdobta a költségeket. Átlagosan azt mondhatom, hogy egyetlen hónap alatt 4-5 új csajom volt, a régiekkel együtt összesen 6-9 nő. Ez nekem 400.000 Forintomba került, amire 50 orgazmus esett, vagyis 8000 Forint volt az átlagos OJK értékem. Bevallom, hogy kissé, szélsőségesen vagyok szexmániákus, de szerintem ez a 8000 Forintos OJK elfogadható.

Most nézzük, hogyan néz ez ki nős férfiak esetében? Jézusmária, nem érdemes számolni, mert abszolút nevetséges összeg jön ki. De ennél is rosszabb, hogy amíg én bombázókkal töltöm az időm, a nős barátaim női egyre öregebbek, és persze mindig ugyanazok, hacsak időnként nem válnak el.

Nézzünk egy kicsit körül. Tudok olyan pasiról, aki egy milliárd forint kompenzációt adott azért, mert megcsalta a feleségét, de olyan híresség, mint Tiger Woods 250 millió dollárt nyújt át a feleségének a válás után. Tételezzük fel, hogy Tiger száz nővel csalta meg a feleségét, darabonként 5-5 alkalommal. Még ebben a szélsőséges esetben is az OJK-ja egy nevetséges fél millió dollár, vagyis 120 millió Forint. Miért? Mert 25 évesen elkövette azt az őrültséget, hogy elvette feleségül a szomszéd csajt.

El nem tudom képzelni, hogy ezek a férfiak mi a fenének vesznek meg egy tehenet, amikor mindössze tejet akarnak inni. — Jól van, ellenkezhetsz, nem mindenki kapar össze ennyi pénzt az élete alatt. Akkor nézzük az átlagot!

Mondjuk, 15 év házasság után a pasi elválik, és havonta hatszor szeretkezett a feleségével (ami a barátaim elbeszéléséből ítélve egy kisebb csoda). Ez összesen 720 orgazmus 15 év alatt. Na most, mennyi lehet az OJK?

Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy a vizsgált pasi felesége háztartásbeli, azaz nem jár munkába. Ezen kívül tételezzük azt is fel, hogy egy fillérrel se kerül többe, mint egy nevelőnő/szakács/szobalány. Nos, 15 év alatt vettek egy házat, és csinos összeget tettek félre öreg napjaikra. Ezt természetesen a váláskor megfelezik, és legalább 8 évre meg fognak ítélni nőtartást, évi 30.000 $ értékben. A ház valószínű értéke 400.000 $, míg a spórolt pénzük 200.000 $. Ez összesen 540.000 $. Mindezekből az derül ki, hogy az elvált pasi OJK-ja 750 $ (180.000 Ft) és egyetlen egy olyan nővel bújt az ágyba, aki évről évre egyre kevésbé vált vonzóvá és minimum 15 kilóval nyom többet, mint az esküvő után. Én viszont 18-25 év közötti, gyönyörű pipikkel szexelek átlagosan 35 $-os OJK mellett (ami mindössze 8400 Ft) mert, hogy messze lakunk egymástól.

A nyilvánosságra hozott kalkulációm után a feministák nekem estek. Szex, szerelem és pénz nem keverhetők össze! Nem-e? A végén a szex mindig pénzről szól. Ha nem így lenne, akkor nem létezne gyerektartás, nőtartás, eljegyzési gyűrű, karikagyűrű, költséges esküvő,  és amég sokkal költségesebb válás.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________

(1268) Indokrinálásom története

Tibor bá’ online

 

(sz: 1933.02.11.)

Nyolc  és fél éves voltam, amikor szüleim kezdtek jó-módúak lenni. Tényleg jómódúak. Egyik napról a másikra egyszerűen megfordult velük a világ, és tegyük hozzá, nem a jó irányba.

1942 nyár végén, egy vasárnapi ebéd után, Apuval és Mamival kirándulni mentünk, ha ezt kirándulásnak lehet nevezni. A Rákóczi úton felszálltunk egy 76-os villamosra, ami átment az Erzsébet-hídon, végig a Krisztina körúton, majd a Déli vasútnál éles kanyart vett és rátért az Alkotás útra, felkanyarodott a Nagyenyed utcára és kiment a Farkasréti temetőig, a mai 59-es, illetve már az 56-os útvonalán. Mi leszálltunk az Istenhegyi út lábánál és felkaptattunk a Kis sváb-hegy felé. Az Orbán térnél megfordultunk és lenéztünk Pestre. Valahol ott állhattunk, ahol ma azok az irgalmatlan magas és nem kevésbé ronda házak állnak. Körülöttünk pusztaság, amiből egy U-alakú, vörös téglás épület emelkedett ki az istenhegyi út 32-es szám alatt (jelenleg világos vakolat takarja, és egy német nyelvű iskola van a helyén).

Látod Tibikém azt a nagy épületet? – kérdezte Mami. Nem válaszoltam, hatodik érzékszervével valahogy minden gyerek megérzi, ha a felnőttek valami kellemetlen dologban sántikálnak, legyen az egy beadandó injekció, vagy valami egyéb kellemetlenség. Én is azért maradtam néma, mert valamit ott vibrált a levegőben. Amikor a család ment valahova, a bevett szokás szerint nemigen törődtek velünk. Ildit, a húgomat rám bízták, hogy vigyázzak rá, ami alatt azt kellett érteni, hogy ne legyen az útjukban, semmi más nem volt érdekes. Most viszont megkülönböztetett figyelemmel kísérték, vajon látok-e egy ismeretlen épületet, mit szólok a kilátáshoz, és végül a csattanó. „Mit szólnál, ha ebben a szép nagy házban lakhatnál?”

Laknék? Futott át agyamon a gondolat. Én egyedül? Miért? Minek? Egy szót sem válaszoltam. Mami faggatni kezdett, – na, mit szólsz hozzá? – Nem szóltam egy szót sem. Ösztönösen éreztem, hogy valami nagyon nincs rendjén. Elképesztően jó gyerek voltam, nem azért, mert úgy születtem, nem azért mert úgy neveltek, hanem azért, mert állandó jelleggel meg voltam szeppenve a sok-sok kórházban, szanatóriumban eltöltött hónapok alatt átélt egyedüllét miatt. Mindegy – jelentette ki Apu – szeptembertől úgyis beadunk, – amihez Mami bólogatott, és ezzel a kirándulásnak vége szakadt, mert lassan elindultunk hazafelé.

Életem első három osztályát pontosan négy különböző iskolába jártam, így aztán nem alakulhatott ki különös kötődés egyikhez sem, és barátaim se nagyon voltak. Szüleimnek különleges érzékük volt ahhoz, hogy én legyek az ország legmagányosabb kisdiákja. Ezért aztán egy ötödik iskola lehetősége különösképpen nem hozott lázba, de furcsállottam, hogy ilyen messzire kelljen járnom.

Egészen a haláláig édesanyám nem ismerte fel gondolatvilágomat, ezért aztán félig gügyögő hangon próbált rábeszélni, hogy milyen jól fogom magam itt érezni. Ekkor már tudtam, hogy baj van, nagyon nagy baj, és szipogni kezdtem. Hazasétálás közben vigasztalásul kaptam egy fagylaltot, de visszafelé menet előbb még elmentünk a vaskerítéssel körbefont épület előtt, aminek homlokzatán egy hatalmas fehér tábla hirdette fekete betűkkel, hogy

SZENT JÓZSEF FIÚNEVELŐ INTÉZET. Szent Józsefről hamar kiderült, hogy Krisztus apja volt, mesterségét tekintve ács, de semmi több. Hogy fiúnevelés alatt mit kell érteni, azt szép lassan, sajátmagunk tapasztalhattuk meg.

Az internátus környékének meglátogatását követő napokban anyám azzal kötötte le magát, hogy az előírt mennyiségű zokni, alsónadrág, ing, zsebkendő, stb. vagyis személyes ruhaneműimre rávarrt egy-egy apró textil címkét, ami a 35-ős szám virított. Én lettem tehát a 35-ös számú növendék jelölt. Aztán persze eljött a szeptember elseje, amikor én és a kofferom szülői kísérettel megérkeztünk az internátusba, ahol kijelölték az ágyamat, a rajta virító 35-ös számmal. A raktárszobában kaptam egy polcot a fehérneműim részére, egy gyors búcsú a szülőktől és már mehettem is az osztályterembe, ahol ösztönösen az első sorba ültem, mert korábbi tapasztalataim szerint hátrábbról nem láttam. Hogy rövidlátó vagyok szüleimnek nemigen volt alkalma észrevenni, egymás megcsalásával voltak elfoglalva.

A katolikus fiúnevelésnek sok százéves hagyományai voltak. Vasszigor, vallásos agymosás, ami főleg a pokollal való fenyegetésben merül ki, rengeteg ájtatoskodás, az önmegtartóztatás kihangsúlyozása, testi fenyítés következetes alkalmazása, abszolút hűség az egyház és elöljárók irányába. Gondolom a testi fenyítést időközben abbahagyták, ma már politikailag nem lenne korrekt, és mint az egyház többi, korábban elkövetett bűnét, ezt is hamar elfelejtették. A vasszigor természetesen maradt, alkalmazható testi fenyítés nélkül is, elég a hatásos, sokszorosan bevált lelki terror.

A napirend monoton és lelketlen volt. Reggel hatkor ébresztő, mosakodás, öltözés, sorba állás és átvonulás az intézet kápolnájába, ahol szentmise. A kápolnában mindenkinek ki volt jelölve a helye a belső közlekedő folyosó jobb és baloldalán, sorban elhelyezkedő térdeplők mögött. Mise alatt tehát vagy térdeltünk, vagy álltunk. Személyes imakönyvünk be volt téve a térdeplő alatt kialakított mélyedésbe. Misénként három szenténeket énekeltünk el, ez volt a norma. Mise végén korgó gyomorral, sorba állás után, átvonultunk az ebédlőbe reggelizés végett, ami híg kávé és egy szelet csupasz kenyér volt.

Az ebédlőt egy belső oszlopokkal ellátott hatalmas terem jelentette, benne tizenkét-személyes asztalokkal. Az asztalok két oldalán egy-egy öt méter hosszú pad helyezkedett el 6-6 fiókkal, amikben a személyes szalvéta lehetett, esetleg egy megmaradt fél szelet kenyér. Étkezés előtt természetesen elrebegtünk egy fohászt: „Aki ételt­-italt adott, annak neve legyen áldott”. Aztán a már jól ismert sorba állás és felvonulás a tantermekbe.

Alulról a 2. sor, jobbról a 4. diák vagyok. baloldalon a szadista Róbert testvér.
Alulról a 2. sor, jobbról a 4. diák vagyok. baloldalon a szadista Róbert testvér.

Reggel nyolckor elkezdődött a tanítás, aminek az első és legfontosabb kelléke a Szentléleknek címzett fohász volt, hogy világosítsa meg elménket, ami alatt azt kellett érteni, hogy örömmel, kételkedés nélkül, lelkesen fogadja be a vallásos tanokat. A számtan, magyar, történelem, stb. tantárgyak természetszerűen nem különböztek a világi iskolákban tanítottaktól. A negyedik óra után, déli tizenkettőkor elimádkoztuk a Hiszekegyet, ami tulajdonképpen a romai katolikus anyaszentegyházra naponta megismételt felesküdéssel ért fel. Jó hosszú volt, és konkrétan így kezdődött: „Hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, Mennynek és Földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, a mi urunkban, az ő feltámadásában…..” végeredményben a drasztikusan lerövidített, de tételesen felsorakoztatott Ó és Újszövetségben.

A déli harangszó után volt még egy óra, aztán sorakozó és levonulás az ebédlőbe. Az ebéd előtt, és az ebéd után, a fohász annyira hozzátartozott a táplálkozáshoz, hogy többé már meg se említem. Maga az ebéd természetesen egy tál étel volt, minden második nap savanyú babfőzelék fehér babból. Nem zabáltuk magunkat halálra, mindenki annyit evett, hogy a gyomorkorgása megszűnjön. Nem tudtuk mi az a szörpi, kancsóból ittunk vizet. Nem volt büfé, se pénzbedobós automata, nem lehetett csipszféléket venni, a szülők nem nyomtak minden reggel 2-300 forintot a zsebünkbe, már csak azért se, mert sok kilométer távolságban voltak, és természetesen a 200 gyerek közül senki se volt kövér. A katolikus fiúnevelés jelszava: „Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy életben maradjunk” a gyakorlatban tökéletesen be volt tartva.

Ebéd után sorakozó, majd kimentünk az udvarra, ahol szabadon futkoshattunk egy órát. Ezt követve „stúdium” azaz vissza az osztálytermekbe és egyéni tanulás. Egy-egy folyosó szakaszon 4-4 tanterem helyezkedett el szorosan egymás mellett. Ezek a tantermek összenyithatók voltak. Stúdium alatt össze is nyitották őket, és így egyetlen „kedves-testvér” fel-le mászkálva felügyelt négy osztályt. Egy pisszenés se volt, mert a kedves-testvér nem volt egészen magányos, kezében ott volt egy 80 centis nádpálca, amivel ma már csak az irodalomban lehet találkozni, és elnevezésükkel ellentétben, a felügyelő kedves-testvérek nemigen voltak kedvesek. Az viszont biztos, hogy a nádpálcával igen tekintélyeset lehetett odasózni fenékre, tenyérre egyaránt. Igaz, ami igaz, voltak kevésbé emberséges megoldások is. Például két újjal elkapni a gyerek „pajeszát” azaz a fül melletti hajat, és azt felfelé húzni. Ez természetesen a gyereknek fáj és a fájdalom enyhítése végett pipiskedve lábujjhegyre áll, valamint fél oldalra fordítja az arcát. Ekkor kell elengedni a hajat és ugyanazzal a tenyérrel egy hatalmas frászt lekeverni a gyerek arcára, ami szinte kínálkozik a pofonra. Ez a bánásmód biztosítja, hogy a 200 gyerek néhány nap alatt kisbárányként viselkedik és egyetlen csettintésre pontosan tudja, mit kell tennie.

Stúdium után az ebédlőben uzsonnaosztás volt, ami szertartásosan a következők szerint bonyolódott. A kétkilós kenyerek hosszban ketté lettek vágva, a fél kenyerek pedig fel lettek szeletelve. A szeletek bekerültek egy ruháskosárba, amiből egy kedves-testvér egyet-egyet kivet és egy bödönből kanállal rácsurgatott vízzel felfőzött „gyümölcsízt”, majd az ily módon preparált kenyeret belerakta a felé nyújtózó néhány tucat kéz egyikébe, és ezt addig ismételte, amíg a szeletek vagy a nyújtózkodó kezek el nem fogytak. A kenyér barna volt és savanyú, legfeljebb a sercli volt ehető, mert az főleg kenyérhéjból állt.

Sebaj, uzsonna után még futkoshattunk az udvaron egy órácskát, majd megint stúdium és végül vacsora. Vacsora végén mindenki kapott egy almát, amit valószínűleg az Egészségügyi Minisztérium írt elő. Elvégre a Nagy Magyarország megteremtéséhez katonákra volt szükség, és mi valamennyien fiúk voltunk. Vacsora után felmentünk a hálókba, ahol cipőpucolás, mosakodás, lefekvés, ima (Én istenem, jó istenem, becsukódik már a szemem, de a tied nyitva atyám, amíg alszom vigyázz reám, vigyázz az én szüleimre….. elvégre a tartásunkért a szülők fizettek), lámpaoltás. Lámpaoltás után valamelyik kedves testvér a sötétben elmesélt egy tanulságos történetet, amiből kitűnt, hogy aki hisz, aki jót tesz felebarátjával, azt az isten megjutalmazza, ellenben a gonoszokat megbünteti. Az pedig mindenki előtt világossá vált, hogy az a gonosz, aki nem hisz a papoknak és az a jó, aki hisz nekik. Az a világ sokkal egyszerűbb és világosabb volt, mint a mai, mert manapság szociológizálnak, politológiáznak, pszichológizálnak, meg a fene tudja még mit nem, ja, igen: fogyasztanak-fogyasztanak és fogyasztanak. Akkor persze nem volt mit.

A hét természetesen 6 munkanapból állt, ahol a szombat pont olyan volt, mint a vasárnap. Elvégre az úr a teremtés könyvében azt mondta, hogy a hetedik napon kell pihenni, és a 40 órás munkahétről egyetlen hangot se hallatott (igaz, a többit is csak sugallta). Vasárnap egy órával később keltünk, de azért misével kezdtük a napot, majd reggeli. Délelőtt játék, de délután szigorúan stúdium (amiről már tudjuk, hogy tanulást jelent), aztán megint egy kis játék és a végén lefekvés.

Látogatásra, vagyis a mi meglátogatásunkra minden második vasárnap került sor. A szülök délután 2 és 4 között jöhettek meglátogatni gyermekeiket, mint kórházakban a betegeket. Ilyenkor be voltunk terelve az osztálytermeinkbe és mindig azokat szólították, akinek megérkeztek a szülei. Nekem nem jöttek a szüleim, legalább is együtt nem. Beosztották egymás között, hol az egyik jött, hol a másik, hol egyik sem. Viszonylag hamar megszoktam, hogy ha jött is hozzám valaki, az fél 4 körül érkezett és ezért hamar távozott. Talán természetesnek fogtam volna fel a dolgot, ha 2 előtt nem várakozott volna az internátus kapuja előtt több tucat túl korán érkező szülő. Így azonban nem volt nehéz észrevenni, hogy a szüleimnek én valamivel kevesebbet jelentek, mint a többiek.

Negyedikben Róbert testvér volt a tanító. Ekkorra már természetesen fújtuk az egyszeregyet, amit újabban szorzótáblának becéznek. Róbert testvérnek a nagy-egyszeregyet kellett belénk verni a szó legszorosabb értelmében. Mivel már jó ideje az emberek kalkulátorral számolnak, elárulom mi az a nagy-egyszeregy. Ez nem más, mint a 10-től 20-ig terjedő számok 1-től 10-ig terjedő szorzata. Például 7 x 17, ami egyenlő 119. A tanítás úgy folyt, hogy az osztály felállt és mindenki kilépett a padból. Ekkor Róbert testvér egy 80 centis nádpálcával fel-alá mászkált közöttünk és elkiáltotta magát „6 x 13” és pálcájával rábökött valamelyikünkre. Ekkor a potenciális áldozat vagy rávágta, hogy 78, vagy kitartotta egyik kezét, tenyerével felfelé, amibe Róbert testvér a nádpálcájával belecsapott egy hatalmasat, miközben ő adta meg a helyes választ. Az is előfordult, hogy a válasz hibás volt. Ilyen esetben Róbert testvér pálcájával intett, hogy elő az egyik kézzel és a folytatás az előbb leírt nádpálcás művelet volt. Nem tudom meg kell-e jegyeznem, hogy soha senki nem állt bukásra, és mindenki megtanult számolni.

Az internátusban pénzünk természetesen nem lehetett, ha lett, akkor azt le kellett adni. Mi lett a leadott pénzzel? Nos, Paszkál testvér egy kockás füzetben „folyószámlákat” vezetett, és a kulcsra zárható szekrénye be volt rendezve szatócsboltnak. Ha valakinek betelt a füzete, elhegyezte a ceruzáját, vagy bármi más okból kifolyólag legitim szüksége támadt, akkor azt kontója terhére Paszkál testvér pótolta. Ha a folyószámlán nem volt pénz, akkor Paszkál testvér hitelt folyósított és az szintén bekerült a kockás füzetbe. A következő látogatás alkalmából a tartozás be lett hajtva a szülőkön. A rendszer olajozottan működött. Paszkál testvér haszonkulcsa természetesen üzleti titok tárgyát képezte, és mint ilyen, sose derült rá fény. Minden esetre év vége előtt néhány nappal fogrém, fogkefe, cipőpaszta, stb. ellenőrzés volt, és aki nem tudta bemutatni a felsorolt tárgyak egyikét azt bevásárlásra kötelezték. Elvégre nagyméretű raktári készlettel belépni a nyári pangásba kifejezetten rossz üzletpolitika.

A bentlakók a szülőkkel levelezhettek, de csak levelezőlapokon, amit természetesen cenzúráztak, hiszen mi nem tudtuk postára vinni. Panaszkodásról szó sem lehetett, mert nem szabad a szülőket felidegesíteni. Ez az indok már egy tíz éves gyereknek is átlátszó, éppen ezért megpróbáltuk kijátszani a cenzúrát. Az Istenhegyi úton volt egy postaláda körülbelül 100 méterre a hegy felé. Néha egy-egy gyerek kiszökött és vitt magával néhány levelezőlapot, amiket bedobott. Ezek biztos célba értek, de semmi változást nem produkáltak. Én magam is azt hittem, hogy „ez” csak azért történhet meg velem, mert gondoskodó szüleim nem tudnak róla, nem tudhatnak, hiszen nem írhatom meg. Aztán rá kellett döbbenni a valóságra, hogy ha tudnak is a valóságról, megváltoztatásról szó se lehet. Egy-kettőre megszületett a keserű diákhumorral telt strófa, ami éppen ráfért egy levelezőlapra: Drága szüleim! – Fáznak a füleim – Küldjetek egy sapkát – Csókolom a macskát.

Érdekes módon 10 évesen ezt az állapotot természetesnek, szükségszerűen bekövetkezőnek fogtam fel. Nagyon szerettem volna otthon lenni, az internátusi életet egy hatalmas, ki nem érdemelt büntetésnek fogtam fel, de nem kerestem felelősöket. A gyerek szereti a szüleit, és fel se merül benne, hogy ez a szeretet talán csak egyoldalú. Végül is, amikor odabújok az anyámhoz, átölelem és megcsókolom az apámat, nem löknek el maguktól, hagyják a szeretet megnyilvánulását, talán még élvezik is az egyoldalú rajongást, és arra gondolnak, ha minden kötél szakad, öreg korukban lesz kire támaszkodniuk.

A folyosó végén volt a WC, amit a 10 perces szünetekben látogathattunk. A WC bejárattal szemközt álló falán volt egy hatalmas, rácsos ablak, ami higiéniai okokból december-január kivételével mindig nyitott volt. Szünetről-szünetre percekig álltam az ablak előtt és bámultam az egyébként csodálatos pesti látképet. A Keleti pályaudvar hatalmas kupolája jól kivehető volt. Ez, mint kiindulási pont, meghatározta hol is lakunk, merre van a Bezerédi utca 8, amit addig-addig bámultam, míg könnyeim el nem homályosították látásomat.

Szerencsére karácsonykor és húsvétkor néhány napra hazavittek. Micsoda öröm volt, mekkora boldogság! Igaz, volt néhány gyerek, akik ilyenkor is bent maradtak, de az én szüleimnek a bent hagyásomra már nem volt mersze. Elvégre a szöveg az volt, hogy ők nekem a „legjobb nevelést” akarják biztosítani. A barátok és a rokonok előtt a karácsonyi távolmaradásomat nehéz lett volna megmagyarázni.

Szóval kiskamaszos öntudatara ébresztgetésem ilyen körülmények között zajlott, és mert nem volt összehasonlítási alap, ezt tartottam normális gyereksorsnak. Ehhez hozzájárult még a katolikus nevelés, ami mindenre meg tudta adni a választ. Nem baj, ha szenvedsz itt a földön, a Mennyországban majd elnyered érte a jutalmadat. Ha nélkülözöl, elnyered Isten kegyét, aki egyébként mindent tud, és mindent lát. Ha pedig bűnözöl, akkor az örökké tartó pokol tüze vár rád.

Ha különösképpen áldozatkésznek mutatkoztunk (bármiben), akkor jutalmunk egy szentkép volt, amit betehetünk az imakönyvünkbe. De isten mellett állandóan jelen volt a sátán is, akinek egyetlen vágya a mi elkárhoztatásunk volt, aminek érdekében állandóan kísértésnek tett ki bennünket. A sátán minden iparkodása az volt, hogy minél több lelket lerántson magához a pokolba. – Szó, ami szó, mindent megtettek annak érdekében, hogy hívő katolikusakká indokrináljanak minket.

Aztán jött az ostrom, átment rajtunk a Vörös hadsereg és az internátust romokká lőtték. A hatodik osztályt már a Nagyatádi Szabó István utcában lévő iskolában folytattam (amit persze ma már Kertész utcának hívnak), ahol a teljes tanári kar havonta változott. A káosz leírhatatlan volt, de a hitoktatás úgy működött, mint egy jól olajozott gépezet. Hitoktatás? Tulajdonképpen arra ügyeltek, hogy ne felejtsük el mindazt, amit eddig sikerült bevésni a fejünkbe. Meg aztán „oktatni” kell a hitet? Mit kell azon oktatni? Aki kitalálta a „hitoktatás” szót, mint tantárgyat, nem vette észre, hogy elárulta magát. Kilóg a lóláb, senki se hinné azokat a tanokat, ha nem oktatnák őket rá.

Minden esetre a hatnapos tanítási hét után vasárnap reggel is kötelező gyülekező volt az iskolában és testületileg mentünk át a terézvárosi templomba, ahol végig imádkoztuk a 8 órai istentiszteletet. Jaj, volt annak, aki hiányzott. Abban az időben minden második vasárnap az egész család kiment Sashalomra, nevelőanyám szüleihez, amolyan rokoni látogatásra. Anyámnak esze ágában se volt megvárni, amíg a miséről hazaérek, tehát nem mehettem el. Az Egyház viszont mindenre gondol! Ezekben az esetekben a szabvány megoldás az volt, hogy Sashalmon kellett elmennem a misére, majd a mise után a sekrestyében igazolást adtak az ottani szentmisén való részvételemről, amit hétfőn bemutattam a tisztelendő úrnak.

13 éves korban estem át a bérmáláson, ami tulajdonképpen egy püspök által tartott szertartás annak bebiztosítására, hogy ne rendüljön meg a serdülő hite, mert ugye közbeszól az ébredező nemi ösztön, ami méltó versenytársa a vallásos indokrinálásnak. A bérmálást egy 3-4 napig tartó lelkigyakorlat előz meg, ami rettenetesen hasonlít egy kommunista szeminárium sorozatra (már akinek ilyenben volt része). Reggeltől estig be van osztva az idő. Papok, jezsuita szerzetesek adják egymásnak a kilincset és a lehető legmeggyőzőbb érvekkel adják elő a katolikus hit tanait, alásegítve olyan hókuszpókuszokkal, mint amilyeneket jól láthattunk és hallhatunk egy-egy kereszténydemokrata nagygyűlésen. Ötkilós cipó az asztalon, átkötve nemzetiszín szalaggal, mellette a feszület, stb.

Ez különben nem egy új keletű dolog. Úgy értem a serdülő emberi agy öncélú befolyásolása. A török hadsereg által elrabolt gyerekekből nevelték a legjobb janicsárokat. Sztálin tanaival indokrínálta a Komszomolba tömörített ifjakat, és lényegében így fanatizáltak a Hitler Jugendben is, a kamikaze pilótákról nem is beszélve, és akkor ne feledkezzünk meg az új keletű, fundamentalista-iszlám öngyilkos merénylőkről se.

A különbség mindössze annyi, hogy a Romai Katolikus Anyaszentegyház az agymosást kétezer éve praktizálja, alapos gyakorlata van benne! Nem csoda, hogy 14 évesen, tökéletesen elfogadtam a tanokat. Részemre nem volt abszurd, hogy Jézus a vízen járt (én meg úszni se tudtam), feltámasztotta a halott Lázárt, sőt önmaga is feltámadt és persze felment a Mennybe, az atyja mellé. Nem tartottam paradoxonnak az egy isten-három személyt, azaz a trinitást (bár elképzelni se tudom, mind a mai napig). Az egyház teljes gyermekded meséjét elfogadtam valóságnak. Tudomásul vettem, hogy a Vatikán egyes könyveket indexre tesz, azaz minket, az egyszerű hívőket meg akar óvni a sátán kísértésétől, amiről eszembe se jutott a cenzúra. Nem figyeltem fel arra a jogi nonszenszre, hogy 6000 évvel ezelőtti ősanyám almába harapása miatt én eleve bűnösnek születtem. Nem ötlött fel bennem, mekkora baromság, hogy isten saját (és egyetlen) fiának a halála kiengeszteli ő magát, és megbocsátja azt a bűnt, amit el se követtem, de ami különben is triviális (egy alma leszakítása) saját fia halálához képest. Nem vettem észre a rejtett következtetést, hogy akkor ez nem egy végtelenül jó Isten, hanem egy vérengző fenevad, aki saját maga által alkotott 5. parancsolatot (Ne ölj!) önnön fia vonatkozásában áthágja. Ábrahámnak meg egyenesen megparancsolja, hogy gyilkolja le Izsákot, saját fiát.

Csak hát a gyerek nem marad mindig 14 éves, egy-két év és szép lassan kezd kinyílni a szeme. Persze, már akinek. Nekem kinyílott és csodálkozással vettem tudomásul, hogy értelmes, művelt, felnőtt embereknek nem nyílik ki. Napjainkban, a XXI. század kezdetén csodálkozással nézem és látom a TV képernyőjén, hogy vallásos gyülekezetekben átszellemült emberek szinte megbabonázottan csüngenek a gyülekezett vezetője ajakán.

Mindennek az elképesztően sok érthetetlenségnek egyetlen egy közös oka van, ez pedig a HIT. Az emberek hisznek. Az emberek szeretnek hinni. Az emberek akarnak hinni, de miért?

A Romai Katolikus Anyaszentegyház „katekizmusát” kb. 80 évvel ezelőtt verték belém nádpálcával. Nem csoda, ha életem végéig emlékezni fogok rá. A Katekizmus különben kérdések és feleletek formájában összeállított vallási irányelv. Íme:

1. ”Mi végből vagyunk a világon? Avégből vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, és csak neki szolgáljunk.” Eltekintve a kissé ódon nyelvezettől, a szánkba adott válasz kifejezetten feudális. Végül is 1940-et írtunk, és akkor Magyarországon feudálkapitalizmus dúlt (szó szoros értelemben) megspékelve egy parlamentáris diktatúrával, amire az államvallásnak jelentős rálátása volt. Aztán változtak az idők, és 1995-ben a hamvaiból feltámadt Anyaszentegyház eljönni látta az időt, hogy a katekizmust egy kicsit modernizálja. Íme:

1. ”Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.” És még mondja azt valaki, hogy Róma visszahúzza a fejlődést. Már nem kell istent feltétel nélkül szeretnünk, mindössze viszonyoznunk kell az ő szeretetét. Ez már sokkal demokratikusabb. A cél viszont egy kicsit ellentmondásos. Azért élünk a világon, hogy eljussunk az örök életre? Az örökkévalósághoz képest, ez a néhány évtized, amit eltöltünk itt a Földön, igazán semmiség. Miért van rá szükség? Nem lett volna egyszerűbb beleteremteni minket közvetlenül az örök életbe? De erre is kapunk választ, legfeljebb nem egyértelműt. Íme:

Mi Isten terve az emberrel? Az önmagában végtelenül tökéletes és boldog Isten tisztán jóságából elhatározott terve szerint, szabad akaratából megteremtette az embert, hogy boldog életének részesévé tegye. „A végtelenül boldog isten….” Egy kicsit nehéz elképzelni a végtelen boldogságot, de filozófiailag nem lehetetlen. Meg merem kockáztatni a felvetést, ha valaki „végtelenül boldog” akkor aligha van bármire is szüksége. Madách Imre írhatta, hogy „teremteni kényszerültél általa”, mert Madách istene nem volt „végtelenül boldog” hiszen kialakult némi összetűzése Luciferrel. Na, de bukott angyalok az egyház szerint is voltak. Ezek szerint isten felett nem volt teljesen felhőtlen az ég. Szóval nekem gyanús ez a „végtelen boldogság.” De nem veszem el tőle, csak úgy kikívánkozott belőlem. Sokkal inkább témánkba vág a következő kérdés. Íme:

Az emberben miért él az Isten utáni vágy? Ezt kérdezem én is „Mi végből hiszünk?”   Lássuk a hivatalos választ! Mert Isten azzal, hogy a maga képmására teremtette az embert, a szívébe írta a vágyat, hogy az ember látni akarja Istent. Jóllehet e vágyat sokszor nem ismeri föl az ember, Isten mégis szüntelenül magához vonzza őt, hogy Őbenne éljen és találja meg az igazságnak és a boldogságnak azt a teljességét, amit állandóan keres. Éppen ezért az ember természete és hivatása szerint vallásos lény, aki képes közösségbe kerülni Istennel. Ez az Istenhez kapcsoló, bensőséges és eleven kötelék ajándékozza az embernek alapvető méltóságát.

Hát igen. A papság már évezredek óta felismerte a tényt, hogy az „ember szívében van a vágy, természete szerint vallásos lény”. Most már csak arra kellene rájönni, hogy miért?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(4253) El Niño

Tibor bá’ fordítása online

Mit jelent az El Niño a veszélyes éghajlati billenő pontok számára

Szerző: Jack Marley

(sz: 1933.02.11.)

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) megerősítette: az El Niño állapot beköszöntött, és várhatóan mérsékelt-erős lesz a következő másfél évben. Az El Niño (aminek teljes neve: El Niño Southern Oscillation vagy ENSO)  a Föld éghajlati rendszerében egy természetes ingadozás forró szakasza, ami általában 1,5 – 2 évig tart.

Az idei év forrónak bizonyul. A széles körben elterjedt hőhullámok hozzájárultak az eddig legmelegebb júniushoz. Az Atlanti-óceán északkeleti részén a hőmérséklet 5°C fokkal melegebb a szokásos júniusi értéknél. Az Antarktisz körüli tengeri jég pedig 2,5 millió km2-el kisebb az évszak átlagánál.

Ez az El Niño esemény még csak most kezdődik, és így csak részben felelős a közelmúlt szélsőségeiért. De mivel a globális átlaghőmérséklet már idén is magas, az El Niño jövőre erősödése miatt 2024 a rekord legmelegebb évévé válhat. Az El Niño akár 0,2°C-kal is növelheti a globális átlag hőmérsékletet.

A WMO szerint most nagyon valószínű, hogy 2027-re a Föld hőmérséklete átmenetileg 1,5°C-kal meghaladja az iparosodás előtti átlagot. Ez az a hőmérsékleti határ, amelyre a világ vezetői a Párizsi Megállapodás aláírásakor ígérték meg, hogy igyekeznek korlátozni a hosszú távú felmelegedést. A tudósok azt jósolják, hogy ezen túlmenően az éghajlatváltozás hatásai gyorsan fokozódnak.

A tengerfelszín hőmérséklete a Csendes-óceánon megerősítette az El Niño június eleji érkezését.

Ezek a hatások magukban foglalhatják az éghajlati billenő pontok átlépését, az éghajlati rendszer önfenntartó változásait, amelyek pusztító változásokat léptetnek be a kritikus felmelegedési szintek túllépése után. Példa erre a nyugat-antarktiszi jégtakaró, amelynek visszafordíthatatlan elolvadása végül 3 méterrel növeli a globális tengerszint emelkedését.

A közelmúltbeli kutatások úgy ítélték meg, hogy ezek közül az éghajlati billenő pontok közül több valószínű 1,5 °C fölött áll, és még a jelenlegi 1,2 °C körüli felmelegedés mellett sem zárható ki. Tehát az El Niño által az elkövetkező években felturbózott globális hőrekord elérhető közelségbe hozhatja ezeket a billenési küszöböket.

A rövid távú szélsőséges hőség továbbra is destabilizálja az olyan rendszereket, mint a korallzátonyok és az Amazonas esőerdői. Néhány kisebb ökoszisztéma is megbillenhet, de valószínűleg nem haladja meg azt a több ezer kilométert, amely ahhoz szükséges, hogy az éghajlati fordulópontnak számítson. A tengeri jég visszahúzódása az Antarktisz-félsziget közelében azt sugallja, hogy a nyugat-antarktiszi jégtakaró egyes részeit is több meleg éri, ami még a jelenlegi felmelegedési szint mellett is megbillenhet. A legtöbb tudós azonban nem várja el, hogy a világ több éghajlati billenő pontot érjen el, ha az El Niño miatt a világ hőmérséklete rövid időre átlépi a 1,5 °C-ot.

A billenő pontok eredménye

Az éghajlati billenő pont küszöbére vonatkozó becsléseink azon alapulnak, hogy mi történne, ha a globális felmelegedés hosszú évekig ezen a szinten maradna. Tehát a becslések szerint 1,5 °C-ra rúgó billenési küszöböt csak akkor érik el, ha a globális átlaghőmérséklet körülbelül egy évtizedig nem lesz 1,5 °C.

A becslések szerint az egyes billenési pontok széles tartománya azt jelenti, hogy nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mikor válik elkerülhetetlenné a billenés, csak azt, hogy az adott tartományon belüli felmelegedés minden töredékével a billenés valószínűbbé válik. Egyes rendszerek, például a jégtakarók, lassan reagálnak a globális felmelegedésre, és előfordulhat, hogy a feltételek néhány évtizedre átmenetileg meghaladhatják a kritikus küszöböt. Ez lehetőséget kínál arra, hogy a felmelegedés ismét alább kerüljön, mielőtt a rendszer garantáltan új állapotba kerülne.

Egyes kommentátorok attól tartanak, hogy a közelmúlt hőmérsékleti és tengeri jeges szélsőségei maguk is a billenő pontok közeledtének következményei lehetnek. Ennek oka az, hogy egyes összetett rendszerekről azt gondolják, hogy stressz alatt „villognak”, rövid időre új állapotba ugranak, majd vissza, mielőtt véglegesen felborulna. Még azt is felvetették, hogy a közelmúlt szélsőségei annak bizonyítékai lehetnek, hogy a billenés már folyamatban van.

A billenés előtti villódzás lehetséges, de az olyan rendszerekről, mint az antarktiszi tengeri jég vagy az óceáni áramlatok, nem ismert, hogy így viselkednének.

Az antarktiszi jég visszaveri a napfényt az űrbe, lehűti a Földet.

Ahelyett, hogy egy előre nem látható fordulópont közeledne, a hőmérséklet és a tengeri jég kiterjedésének drámai szélsőségeit leginkább a hosszú távú felmelegedés melletti természetes változékonyság magyarázza. Más szóval, a globális felmelegedés következtében gyorsan felfelé tolódó természetes tartományon belül helyezkednek el. A hajózásból származó napfény-visszaverő aeroszolok kibocsátása is meredeken csökkent 2020-ban az új szabályozással. Ezek megakadályozták a felmelegedés egy kis részét, amely most kezd újra megjelenni.

Az El Niño esemény során megdöntött hőmérsékleti rekordok a mögöttes globális felmelegedés tünete, és ez a hosszú távú felmelegedés az, amely végső soron klíma billenő pontokat vált ki, különösen, ha a globális átlag meghaladja az 1,5 °C-ot. Egy El Niño esemény segít destabilizálni bizonyos rendszereket, amelyek felborulhatnak, ha kisebbek, vagy gyorsan reagálnak.

Tehát nem valószínű, de nem lehetetlen, hogy ez az új El Niño esemény közvetlenül kiváltja az éghajlati billenő pontokat. Ehelyett az elkövetkező El Niño események és az ember által vezérelt globális felmelegedés továbbra is hőmérsékleti rekordokat döntenek meg, és a billenő pontok átlépésének esélye tovább növekszik a hosszú távú felmelegedés előrehaladtával.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4252) Feltüzelt sportviadalok

Tibor bá’ fordítása online

 „Feltüzelt sportviadalok”*: vagyis a sportolók kábítószer alkalmazásának engedélyezése komolyabb problémákhoz vezethet, mint a csalás

(sz: 1933.02.11.)

*Angolul „Enhanced Games” az elnevezés. Lehet, hogy van elfogadott magyar megfelelője, én ennél jobb fordítást nem tudok kitalálni.

Szerző: John William Devine – a Swansea Egyetem Sport- és Edzéstudományi Tanszékének etikai vezető oktatója

Milyen lenne a sport, ha engedélyeznék a teljesítményfokozó készítményeket? Milyen gyorsan tudtak futni a leggyorsabb sportolók? Milyen magasra tudtak ugrani? Mekkora súlyt tudtak emelni? A feltüzelt sport viadalok ezekre a kérdésekre keresi a választ azáltal, hogy eltöröl minden doppingkorlátozást.

A teljesítményfokozó szerek tilalmának feloldásával a feltüzelt sport viadalok megkérdőjelezi a modern sportetika egyik alapelvét – azt, hogy a sportnak doppingmentesnek kell lennie.

Amikor 2024 decemberében megrendezésre kerülnek az első feltüzelt sport viadalok, az öt versenykategória – atlétika, úszás, súlyemelés, torna és küzdősportok – sportolói bármilyen anyagot fogyaszthatnak, amivel javítani kívánják teljesítményüket.

Nem lesznek tesztek, tiltások, korlátozások. Egyesek, köztük a játékok alapítója, Aron D’Souza számára a feltüzelt sport viadalok a sport fejlődésének következő lépése, mások számára azonban erkölcsi foltot jelent a sportéleten.

A feltüzelt sport viadalok szószólói azt állítják, hogy ha a sportolóknak megengedik, hogy bármilyen kábítószert használjanak, az lehetővé teszi a sport számára, hogy próbára tegye az emberi potenciál határait, tiszteletben tartsa a sportolók testi autonómiáját, és elkerülje a sikertelen doppingellenesség által generált csalási botrányok véget nem érő körforgását.

Azonban korántsem világos, hogy a feltüzelt sport viadalok új távlatokat nyitnának a sportteljesítményben, támogatná a sportolói autonómiát vagy elősegíti-e a tisztességes versenyt.

Csúcsteljesítmény?

A doppingellenes szabályok korlátozzák azokat az anyagokat, amelyeket a sportolók a csúcsteljesítmény eléréséhez használhatnak. Az anabolikus szteroidok segíthetnek a súlyemelőknek nagyobb súlyemelésben, az eritropoetin pedig segíthet a távfutóknak gyorsabban futni. Úgy tűnik tehát, hogy ezen anyagok betiltása plafont szab a sportteljesítményre való törekvésnek.

Az atlétikai kiválóság azonban nem redukálható az eredményekre.

Egy hátszélben futó sprinter, egy metrón közlekedő maratoni futó vagy egy trambulint használó magasugró nincs jobb helyzetben ahhoz, hogy feltárja az emberi potenciál határait saját sportágában.

Minden esetben egy külső segédeszköz (vagyis a hátszél, a metró és a trambulin) segíti a sportolót abban, hogy hatékonyabban érje el a kívánt eredményt, de anélkül, hogy további atlétikai készségeket vagy képességeket mutatna be. Ezek az állítólagos „javítások” inkább elhomályosítják, semmint fejlesztik az atlétikai kiválóságot.

A teljesítményfokozó szerek használata számos esetben jobban hasonlíthat a hátszélben való futáshoz, mint egy új atlétikai készség elsajátításához.

Bármely sportteljesítmény értékelésénél az eredményt nem lehet elválasztani a megvalósítás eszközétől. A filozófusoknak és a sporttudósoknak még több munkát kell végezniük annak meghatározására, hogy a kábítószerrel segített teljesítmény mikor terjeszti ki valóban az emberi teljesítmény határait, ahogyan azt a feltüzelt sport viadalok szervezői is elképzelték.

Ezenkívül a sportokat úgy tervezték, hogy teszteljék a készségek és képességek meghatározott csoportját, beleértve a fizikai, pszichológiai, taktikai és technikai képességeket. A teljesítményfokozó szerek bizonyos fizikai tulajdonságok, például az erő és az állóképesség fontosságát emelik.

A kábítószer-tilalom feloldása megváltoztatná a sportok természetét azáltal, hogy növelné a fizikai tulajdonságok ezen részhalmazának jelentőségét más fizikai tulajdonságok, például a koordináció és a mozgékonyság, valamint a nem fizikai tulajdonságok, például a stratégiai képességek, a mentális képességek, rugalmasság és műszaki jártasság rovására.

A feltüzelt sport viadalok szószólói által felhozott másik érv az, hogy a tilalom feloldása szélesebb körű kontrollt biztosít a sportolóknak testük felett. „Az én testem, az én választásom” – ahogy D’Souza mondja. Ha megengedjük a sportolóknak, hogy tetszőleges szereket használjanak, az jobban tiszteletben tartja autonómiájukat – így hangzik az érvelés.

A doppingtilalom feloldása azonban lehetővé tenné – talán még ösztönözné is – a sportolókat, hogy veszélyes vagy nem tesztelt drogokat nyeljenek le. A fokozott sport támogatói szerint ez nem jelent erkölcsi aggodalmat, feltéve, hogy a sportolók szabad és tájékozott beleegyezést nyújtanak.

Még ha jótékonyan feltételezzük is, hogy a beleegyezés megszünteti az erkölcsi aggodalmakat, a tilalom eltörlése az edzők, a szülők, a szponzorok és a kormányok nyomásának teszi ki a nem hajlandó és tájékozatlan sportolókat, hogy veszélyes és kísérleti gyógyszereket használjanak, amelyek komoly kockázatot jelenthetnek egészségükre. A doppingtilalom feloldása a kényszerdopping elterjedését idézi elő.

Ideje felhagyni egy meghibásodott rendszerrel?

A feltüzelt sport viadalok támogathatják azokat, akik elvileg ellenzik a teljesítményfokozó szerek használatát, de kiábrándultak abból, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség és a nemzeti doppingellenes ügynökségek gyakorlati kudarcot vallottak a probléma megfékezésében.

Ha a sport tele van doppingcsalásokkal, és a probléma megoldására tett kísérletek megterhelő bürokratikus és tesztelési kötelezettségeket rónak a sportolókra, akkor talán a legjobb megoldás a tilalom feloldása, egyrészt a csalás lehetőségének lezárása, másrészt a doppingellenes terhek megszüntetése.

A doppingtilalom feloldása azonban további versenyelőnyt biztosítana azoknak a sportolóknak, akik olyan gazdasági nagyhatalmakat képviselnek, mint az Egyesült Államok és Kína. Ezek a kormányok hatalmas összegeket fektethetnek be a gyógyszerkutatásba és fejlesztésbe a sportolóik javára. Szakszerű orvosi felügyeletet biztosíthatnak, amely nem áll rendelkezésre a kevésbé gazdag államokból érkező sportolók számára, hogy a kábítószereket olyan módon használják fel, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a károkat és maximalizálják a hatásukat.

Egy olyan sportvilágban, amelyben az esélyegyenlőtlenség már most is tombol, a doppingtilalom megszüntetése csak elmélyítené a meglévő erkölcsi kudarcot.

A közelmúlt doppingbotrányai és a folyamatos pletykák, miszerint a dopping továbbra is elterjedt az élsportolók körében, pesszimizmusra adnak okot a doppingmentes sporttal kapcsolatban, de a tilalom feloldása nem megoldás. A dopping olyan probléma, amelyet kezelni kell, nem pedig átlépni rajta. Az ezt lehetővé tevő versenyek növelik a sportolók egészségének kockázatát, még tisztességtelenebbé teszik a versenyt, és a sport alapvető céljának aláásásával fenyegetnek.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4250) Egyre közelebb az atomcsapáshoz

Tibor bá’ fordítása online

A nyugati média előkészíti a nukleáris hamis zászlót… és a termonukleáris háborút

Írta: Finian Cunningham
(sz: 1933.02.11.)

A nyugati média, Oroszországot hibáztatva, a zaporozsjei atomerőmű (ZNPP) elleni hamis támadásra készteti a közvéleményt, Ez aztán ürügyet jelentene az Egyesült Államoknak és a NATO-nak, hogy közvetlenül beavatkozzon a kijevi rezsim támogatása érdekében folytatott proxyháborújukba.

A kijevi rezsim egy hónapos ellentámadása csúnyán kudarcot vall az orosz védelmi vonalak elfoglalásában.

Valóban, úgy tűnik, hogy az orosz erők megfordítják a menetet, hogy nagyobb területet szerezzenek Kelet-Ukrajnában. A katonai helyzet a NATO által támogatott kijevi rezsim fiaskójává válik.

A hónapok óta tartó, sokat hangoztatott ellentámadás csak vereséget eredményez az ukrán erők számára, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei hatalmas mennyiségű fegyvert szállítottak.

A nyugati kormányok és a média alig tudják elrejteni a valóságot, hogy a NATO Oroszország elleni ukrajnai proxyháborúja történelmi kudarcba fulladt. Kérdés, meddig folytatódhat a színjáték, mielőtt az amerikai és európai közvélemény válaszokat és elszámoltatást követel?

Mivel a jövő héten, a litvániai Vilniusban, július 11-12-én egy jelentős NATO-csúcstalálkozóra kerül sor, a szövetség kijevi megbízottja számára a harctéri katasztrófa  súlyosan kínos lehet.

Ennek jelentős politikai következményei lesznek Washingtonra és az Európai Unióra nézve, akik a konfliktus tavaly februári kirobbanása óta közel 200 milliárd dollárnyi katonai támogatást nyújtott a kijevi rezsimnek.

A Zaporozsje-i Atomerőmű felrobbantása a narratíva drámai megváltoztatásának egyik módja – jóllehet nem más, mint bűnözői elkeseredettség.

Az erőmű Európa legnagyobb polgári atomerőműve. A ZNPP-t ért végzetes rakétacsapásból származó radioaktív visszahullás Európa nagy területeit, köztük Oroszországot is ellepné potenciálisan halálos szennyeződéssel.

Az orosz erők tavaly márciusban vették át az ellenőrzést a ZNPP-t felett, néhány nappal azután, hogy február 24-én megkezdték különleges katonai műveletüket Ukrajnában. Azóta a kijevi rezsim rendszeresen lövi az erőművet az Egyesült Államok és a NATO által szállított rakéták segítségével.

Moszkva kategorikus bizonyítékokat mutatott be az erőmű hűtőtavaira mért légicsapásokból előkerült NATO-rakétadarabokról. Az ENSZ nukleáris felügyelő szervezete, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség többször járt a ZNPP-ben, és biztosan tudja, honnan lövik ki a rakétákat, ennek ellenére a NAÜ feltűnően vonakodik nyilvánosan azonosítani az elkövetőket. A biztonság és a közbiztonság miatti aggodalmát kifejező homályos kijelentésekre szorítkozik.

A nyugati média szégyentelenül ismételgeti a kijevi rezsim narratíváját, miszerint a ZNPP-t orosz erők ágyúzzák, annak ellenére, hogy az ilyen állítások abszurdak, tekintettel arra, hogy az orosz hadsereg bent van az atomerőműben.

A helyzet a Kahovkai Vízerőműben elkövetett szabotázs megismétlődése.

A gátat a múlt hónapban robbantotta fel a kijevi rezsim az Egyesült Államok által szállított HIMARS rakétákkal. A nyugati média azonban azonnal Oroszországot hibáztatta ezért a szabotázsért, noha Moszkva hónapok óta figyelmeztette az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy a kijevi rezsim a gát átszakítását tervezi. És annak ellenére, hogy az orosz erők uralják a gátat.

Hihetetlen módon, tekintettel arra a nyilvánvaló precedensre, most intenzíven készülnek a zaporozsjei atomerőmű elleni hamis zászlós támadásra.

A kijevi rezsim megerősítette a nyilvános figyelmeztetéseket, miszerint az orosz erők elaknázták a ZNPP-t, és fel fogják robbantani. Aggodalomra ad okot, hogy a nyugati média felerősíti ezeket az állításokat, függetlenül attól, hogy a NAÜ ellenőrei azt mondták, nem látnak bizonyítékot arra, hogy Oroszország elaknázta volna az atomerőművet.

A brit Times című újság a héten azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az Oroszországon belüli belső nézeteltérések „veszélyes pillanata” előtt áll az állítólagos ukrajnai háborús veszteségek és Jevgenyij Prigozsin katonai vezető meghiúsított lázadása miatt. A Times azt az elképzelést veti fel, hogy „Putyin felrobbanthatja a ZNPP-t, hogy megerősítse megkopott tekintélyét”.

Ebben az esetben, a Times sürgeti, a NATO-nak közvetlenül az ukrajnai helyszíni csapatokkal kell beavatkoznia. „Ez lenne a leggyorsabb módja annak, hogy véget vessünk a kegyetlen háborúnak és semlegesítsük Putyin korrupt rendszerét” – hangoztatta képmutató érvelését az újság.

A nyugati média propagandagépezete ismét a feje tetejére állítja a valóságot. A június 24-i Prigozsin-lázadás súlyos kudarc volt, mert az orosz fegyveres erők és az orosz közvélemény határozottan elutasította a félresikerült összeesküvést, és hűségesek maradtak Putyin elnök vezetéséhez. Szilárd bizonyítékok vannak arra, hogy a cselekmény a nyugati hírszerzés által támogatott puccskísérlet volt, amelyet a brit MI6 szervezett, amint azt Scott Ritter átfogóan elemezte.

Miután nem sikerült destabilizálnia Oroszországot és megdönteni Putyin kormányát, a CIA és a brit MI6 megbízható nyugati médiáikon keresztül olyan vigasztaló narratívához folyamodik, amely szerint Putyin tekintélye most „veszélyes pillanat előtt” áll. Ez a ZNPP felrobbantásának előjátéka.

De, nem Oroszország bombáz egy atomerőművet, ahol erői állomásoznak. Ez a kijevi rezsim lesz, amely NATO hadianyagot, valamint amerikai és brit célzott hírszerzést használ – ahogy az a kahovkai gát június 6-i szabotázsánál is történt.

A kijevi rezsim civilek evakuálására utasítja a ZNPP közeli területeket, hírszerzési és katonai főnökei pedig „vészhelyzeti terveket” vázolnak fel arra vonatkozóan, hogyan kezeljék az állítólagos orosz csapás következményeit. Mindez egy kicsit túl teátrális.

A nyugati média folyamatosan titkolta vagy nem számolt be arról, hogy az elmúlt évben kijevi rezsim légicsapásokat mért a ZNPP-re. Ehelyett, a média merészen kiforgatta a narratívát, hogy belekeverje Oroszországot. Most a nyugati média az elkövetkező hamis zászlót készíti elő azzal, hogy megpróbálja meggyőzni a közvéleményt arról, hogy Oroszország elveszíti az ukrajnai háborút, és Putyin elveszti tekintélyét az egyszerű oroszok körében.

A nyugati média a nyilvánosság felizgatásával jár a legjobban, nem a „beszámoltatással”. Ez évtizedek óta így volt, de a média szerepe még soha nem volt olyan kirívó, mint az Egyesült Államok által vezetett ukrajnai, Oroszország elleni proxyháború idején.

A megdöbbentően korrupt neonáci kijevi rezsim kétségbeesetten igyekszik mindenáron tovább folytatni a háborút, ahogy a nyugati fegyveripar és annak vásárolt-fizetett politikusai is. (Legyen demokrata vagy republikánus, liberális vagy konzervatív, mindegyik háborús párt.)

A NATO-ideológusok kétségbeesetten igyekeznek elrejteni kudarcukat, amit tulajdonképpen a nyugati közvélemény elszegényítése finanszíroz. Nem Putyin az, aki kétségbeesett. Az Egyesült Államok és európai csatlósai olyanok, mint a sarokba szorított patkányok.

Ha, ezek a kétségbeesettek felrobbantják a zaporozsjei atomerőművet, az egyet jelent azzal, hogy a NATO piszkos atombombát dob Oroszországra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4249) Most vagy soha

Tibor bá’ fordítása online

DER SPIEGEL

Ukrajna számára most vagy soha

Irta: Thore Schrödertől Kijevből

Az ukrán ellentámadás elakadt, és a katonák keveset tudtak tenni Oroszország tűzerejének ellensúlyozására. A jövő heti NATO-csúcson a Nyugatnak el kell döntenie, mennyit ér a Putyin feletti győzelem, és végre komolyan kell vennie a sürgős fegyverrendszerek szállítását.

Keserű felismerés: az ukránok eddig messze elmaradtak az ellentámadásukra kitűzött céloktól. Nem rendelkeznek a gyors délkeleti áttöréshez szükséges felszereléssel – hiányoznak a rakétakilövők, tarackok, lőszerek és különösen a légvédelmi rendszerek és a modern vadászrepülőgépek. Kiderült, hogy nem lesz könnyű kiszorítani az orosz megszállókat.

Mivel az ukrán katonák nem tudták megfelelően megvédeni magukat, az egységek aknamezőkön rekedtek, és harci helikopterek, repülőgépek, drónok, és tüzérségi tevékenységet kell elszenvedniük. Az ukrán katonák a fronton arról számoltak be, hogy keveset tudnak tenni Oroszország tűzereje, különösen az állandó légicsapások ellen. Az is nyilvánvalóvá válik, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnök miért könyörgött nyugati partnereinek, hogy küldjenek harci repülőgépeket.

A várva várt ellentámadás így brutális lemorzsolódási háborúvá fajult. Az ukránok kis gyalogsági egységekben támadnak, faluról falura, fasorról fasorra haladnak, és közben szörnyű veszteségeket szenvednek. Az elmúlt hét során az ukránok elmondása szerint összesen 38 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza az ország déli és keleti részén, ami még a New York-i Manhattan-szigetnél is kisebb terület.

Vajon a Nyugat nem azt a benyomást keltette, hogy lehetséges gyors győzelem a megrögzött orosz ellenféllel szemben, miután modern fegyvereket szállított Ukrajnának, és csapatait kiképzéssel látták el? Vajon Antony Blinken amerikai külügyminiszter nem is azt mondta május elején, hogy az ukránoknak „mindenük megvan” ahhoz, hogy visszafoglalják az oroszok által megszállt területeket? És az ukrán vezetés nem hitt a sikerben, amikor megindította az ellentámadást?

A helyzet az, hogy a kijevi vezetésnek aligha volt választása. Elsöprőek voltak a saját lakosságuk és a Nyugat elvárásai, hogy végre megkezdődjön a megszállt területek visszahódításának folyamata. Ezen túlmenően az aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Államok támogatása csökkenhet a jövő évi elnökválasztást követően, ha egy republikánus, például Donald Trump vagy Ron DeSantis floridai kormányzó győzne. Egyikük sem támogatná Ukrajnát.

Gyors előrenyomulás az Azovi-tengerhez, Oroszország Krím felé vezető szárazföldi hídjának elvágása, Moszkva előfeltételek nélküli béketárgyalásokra kényszerítése – mindez csupán politikai fantázia volt. Hogy néz ki a valóság, nemrég egy magas rangú ukrán katonatiszt írta le a Washington Postnak adott interjújában: Minden méterért vér kell áldozni. Mintha Ukrajna „íjakkal és nyilakkal” harcolnának Oroszország felsőbbrendű légi ereje ellen.

Noha Ukrajna minden tőle telhetőt megtesz az orosz megszállók visszaszorítása érdekében, a helyzet meglehetősen másképp néz ki szövetségesei között. Ahogy a háború kezdete óta oly gyakran megtörtént, a Nyugat olyan sokáig habozott, hogy elkerülhetetlenné vált a visszaesés. Hasonló történet volt tavaly nyáron, amikor Németország belemerült egy végtelen vitába a nehézfegyverzet Ukrajnába szállításáról.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4248) A COVID-19 nem halt ki

Tibor bá fordítása online

A COVID-19 pusztító okinawai hulláma leleplezi a hazugságokat, hogy a járványnak vége

Szerző: Evan Blake
(sz: 1933.02.11.)

A COVID-19-fertőzöttek és a kórházi kezelések pusztító hulláma zúdult a japán Okinawa szigetére.

Ez, a szigeten tapasztalt legrosszabb COVID-19 hullám, a kórházi kezelések aránya jelenleg 48/kórház, ami meghaladja a korábbi, 2023 januárjában elért csúcsot.

Egy kórházi dolgozó a közelmúltban azt mondta az Okinawa Timesnak: „Még hét-nyolc kórházzal való kapcsolatfelvétel után sem találunk olyan helyet, ahol felvehetnének betegeket.

A helyzet nem annyira egészségügyi válság, mint inkább a rendszer összeomlása.”

Erről a riasztó fejleményről, amely felveti annak lehetőségét, hogy egy új és sokkal veszélyesebb variáns terjedhet el Okinawában a Japánon kívül egyetlen médiában sem számoltak be.

Csak Dr. Hiroshi Yasuda, a Hirosimai Egyetem Sugárbiológiai és Orvostudományi Kutatóintézetének professzora hívta fel a világ figyelmét egy széles körben megosztott tweet-sorozatra.

Extrapolálva Okinawa legfrissebb COVID-19 adatjelentését, amely szerint a június 26-tól július 2-ig tartó héten becslések szerint 12 260 fertőzés történt, Dr. Yasuda megjegyezte: „Mivel Okinawa lakossága körülbelül 1,4 millió, a fenti heti szám

körülbelül 1 millió betegnek felel meg Japánban és közel 3 millió betegnek az Egyesült Államokban.”

Ugyanez az adatjelentés azt mutatja, hogy jelenleg 1130 embert ápolnak kórházban a COVID-19 miatt Okinawában.

Az Egyesült Államok lakosságára extrapolálva ez nagyjából 257 000 COVID-19 kórházi kezelésnek felelne meg, ami eltörpül a 2022. január 19-én, az első Omikron hullámban elért durván 155 000-es amerikai csúcs mellett.

Okinawa Japán legszegényebb szigete, ahol nagyrészt munkásosztályhoz tartozók élnek.

Itt található az Egyesült Államok katonai bázisa is, amiért a helyiek széles körben neheztelnek, és amit korábban összefüggésbe hozhattak az okinawai COVID-19 kitörésekkel.

Okinawában szinte egyáltalán nem végeznek COVID-19 genomi szekventálást, ezért nem világos, hogy melyik változat vagy változatok táplálják a folyamatban lévő hullámot.

Az egyetlen elérhető adat a változatokról egy június 24-i tweet, amely egy ellenőrizetlen forrásból származik, feltehetően egy orvostól, aki Okinawa egyik legnagyobb kórházának COVID-19 osztályán dolgozik. Az adatok a következőket mutatták a domináns Omikron-alvariánsokként Okinawán, a június 5-12-i héten: XBB.1.9.1 (31,1 százalék), XBB.1.5 (24,4 százalék), XBB.1.16 (15,6 százalék) és XBB.2.3 (11,1 százalék).

A legfrissebb országos adatok szerint Japán egészében június 5. és 19. között a domináns változatok az Omikron XBB, XBB.1.5 és XBB.1.16 voltak, amelyek együttesen a szekventált esetek 87 százalékát tették ki.

Tekintettel a rendelkezésre álló korlátozott adatokra, nem lehet biztosan tudni, hogy a jelenlegi okinawai hullám egy új variáns terméke, amely fertőzőbb, immun elkerülő, patogén, vagy a három kombinációja, ami azonban teljesen lehetséges, és az elővigyázatosság elve megköveteli, hogy azonnal meg kell kezdeni a globálisan összehangolt választ a válság kezelésére.

Hatalmas erőforrásokat kell elkülöníteni az okinawai egészségügyi helyzet kivizsgálására, a lehető legtöbb eset genetikai sorrendjének meghatározására és az összes érintett beteg biztonságos kezelésére.

Az okinawai objektív fejlemények és tágabb globális kontextusuk felfedi az Egészségügyi Világszervezet (WHO) május 5-i, a COVID-19 miatti közegészségügyi vészhelyzet (PHE) megszüntetéséről szóló bejelentésének korai és tudománytalan jellegét, valamint a szüntelen propagandát. kapitalista politikusok és a vállalati média hamisan állítják, hogy a járványnak vége.

Valójában az okinawai COVID-19 folyamatos emelkedése két hónappal azután következik be, hogy Fumio Kishida miniszterelnök japán kormánya hivatalosan leminősítette a COVID-19-et 5-ös osztályról 2-es osztályú betegségre, ami egyenértékű a szezonális influenzával. Ez a döntés május 8-án született, három nappal azután, hogy a WHO megszüntette a PHE-t (Public Health Emergency). Ez késztette az összes fennmaradó mérséklő intézkedés leállítását Japánban, beleértve a fertőzött betegek ötnapos elkülönítési követelményét, ami kétségtelenül hozzájárult Okinawában a fertőzés jelenlegi növekedéséhez.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4247) Az olvasás haszna

Tibor bá’ fordítása online

A szegénység gyengébb agyfejlődéssel jár – de az olvasás segítheti az ellensúlyozást

Szerzők: Barbara Jacquelyn Sahakian, Cambridge-i Egyetem; Christelle Langley, Cambridge-i Egyetem; Jianfeng Feng, Fudan Egyetem; Yun-Jun Sun, Fudan Egyetem
(sz: 1933.02.11.)

A korai gyermekkor az agy fejlődésének kritikus időszaka, ami fontos a megismerés és a mentális készségek fokozása szempontjából. Az agyi egészség ebben a korban közvetlenül kapcsolódik a jobb mentális fejlődéshez, a megismeréshez és a serdülő- és felnőttkori iskolai végzettséghez. Ez stressz esetén is rugalmasságot biztosíthat.

De sajnos az agy fejlődését hátráltathatja a szegénység. Tanulmányok kimutatták, hogy a korai gyermekkori szegénység az alacsonyabb iskolai végzettség kockázati tényezője. Összefüggésben áll az agy szerkezetének különbségeivel, gyengébb felfogással, viselkedési problémákkal és mentális egészségügyi tünetekkel is.

Ez mutatja, mennyire fontos, hogy minden gyermeknek egyenlő esélyt adjunk az életben. Amíg azonban nem tesznek kellő intézkedéseket az egyenlőtlenségek csökkentésére és az eredmények javítására, a Psychological Medicine-ben megjelent új tanulmányunk egy olcsó tevékenységet mutat be, amely legalább ellensúlyozhatja a szegénység néhány negatív hatását az agyra: az olvasás élvezetét.

Gazdagság és agy egészsége

A magasabb családi jövedelem gyermekkorban általában a nyelv, a munkamemória és a szociális és érzelmi jelzések feldolgozása során elért magasabb pontszámokkal jár együtt. A kutatások kimutatták, hogy az agy külső rétege, az úgynevezett kéreg, nagyobb felülettel rendelkezik, és vastagabb is a magasabb társadalmi-gazdasági státuszú embereknél, mint a szegényebbeknél.

A gazdagság összefüggésbe hozható azzal is, hogy több szürkeállomány (szövet az agy külső rétegeiben) van az agy frontális és temporális régiójában (közvetlenül a fülek mögött). És tudjuk, hogy ezek a területek támogatják a kognitív képességek fejlesztését.

A gazdagság és a megismerés közötti összefüggés a gazdaságilag leghátrányosabb helyzetű családokban a legnagyobb. Az alacsonyabb jövedelmű családokból származó gyermekek körében a kis jövedelmi különbségek viszonylag nagy területi különbségekkel járnak. A magasabb jövedelmű családokból származó gyermekek körében a hasonló jövedelemnövekedés kisebb területi különbségekkel jár.

Fontos, hogy egy tanulmány eredményei azt mutatták, hogy amikor az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú anyák havi készpénzes ajándékokat kaptak, gyermekeik agyi egészsége javult. Átlagosan változékonyabb agyat (plaszticitást) fejlesztettek ki, és jobban alkalmazkodtak a környezetükhöz. Könnyebbnek találták a kognitív képességek későbbi fejlesztését is.

Társadalmi-gazdasági helyzetünk még a döntéshozatalunkat is befolyásolja. A London School of Economics egyik jelentése szerint a szegénység úgy tűnik, hogy az emberek figyelmét az azonnali szükségletek és veszélyek kielégítésére helyezi. Inkább a jelenre összpontosítanak, és kevés helyük van a jövőbeli terveknek – és hajlamosabbak voltak a kockázatvállalásra is.

Azt is kimutatta, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági hátterű családokból származó gyerekeknek rosszabb a stresszelhárító mechanizmusa, és kevésbé érzik magukat magabiztosnak.

De mi az oka a szegénységnek az agyra és a tanulmányi eredményekre gyakorolt hatásának? Végső soron további kutatásokra van szükség annak megértéséhez, hogy a szegénység miért hat ilyen módon az agyra. Számos olyan tényező van, amely kölcsönhatásba lép. Ide tartozik a helytelen táplálkozás és a családot érő anyagi problémák okozta stressz. A biztonságos terek hiánya, valamint a játékhoz és edzéshez szükséges megfelelő létesítmények hiánya, valamint a számítógépekhez és más oktatást támogató rendszerekhez való korlátozott hozzáférés szintén szerepet játszhat.

Öröm az olvasás

Az utóbbi időben nagy volt az érdeklődés a szintlépés iránt. Milyen intézkedéseket tehetünk tehát a szegénység negatív hatásainak ellensúlyozására, amelyek globálisan alkalmazhatók?

Megfigyeléses tanulmányunk drámai és pozitív kapcsolatot mutat be a szórakoztató és egyszerű tevékenység – a korai gyermekkori öröm olvasása – és a serdülőkorban elért jobb megismerés, mentális egészség és iskolai végzettség között.

Elemeztük az Adolescent Brain and Cognitive Development (ABCD) projekt adatait, amely egy amerikai nemzeti kohorsz-tanulmány több mint 10 000 résztvevővel, különböző etnikumokból és eltérő társadalmi-gazdasági státuszúakból. Az adatkészlet a 9 és 13 év közötti fiatal serdülők méréseit tartalmazza, valamint azt, hogy kora gyermekkorukban hány évet töltöttek élvezett olvasással. Tartalmaz adatokat a kognitív, mentális egészségükről és az agy egészségéről is.

A serdülők csoportjának körülbelül a fele korán gyermekkorában kezd el olvasni, míg a másik fele kora gyermekkorban soha nem, vagy későn kezdett olvasni.

Felfedeztük, hogy a korai gyermekkori kedvtelésből való olvasás összefüggésben áll a jobb kognitív készséggel. és a fiatal serdülőkorban elért jobb iskolai eredményekkel. Kevesebb mentális problémával és kevesebb elektronikus eszközökkel töltött idővel is társult.

Eredményeink azt mutatták, hogy a korai gyermekkori élvezetből való olvasás a társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül előnyös lehet. Hasznos lehet a gyerekek kezdeti intelligenciaszintjétől függetlenül is. Ennek oka az, hogy a hatás nem attól függött, hogy a gyerekek szülei hány éves oktatásban részesültek – ez a legjobb mérőszámunk a nagyon fiatal gyermekek intelligenciájára vonatkozóan (az IQ részben örökölhető).

Azt is felfedeztük, hogy azoknak a gyerekeknek, akik örömmel olvasnak, nagyobb agykérgi felületük volt több agyi régióban, amelyek jelentősen összefüggenek a megismeréssel és a mentális egészséggel (beleértve a frontális területeket is). Fontos, hogy ez társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül volt így. Az eredmény tehát azt sugallja, hogy a korai gyermekkori élvezetből való olvasás hatékony beavatkozás lehet a szegénység agyra gyakorolt negatív hatásai ellen.

Míg jelenlegi adatainkat az Egyesült Államokban található családoktól szereztük be, a jövőbeni elemzések más országokból származó adatokkal – beleértve a fejlődő országokat is – származó vizsgálatokat is magukban foglalnak majd, amikor összehasonlítható adatok lesznek elérhetők.

Tehát, hogyan javíthatja az olvasás a megismerést? Már ismert, hogy a nyelvtanulás, beleértve a könyvek olvasásán és megvitatásán keresztül történő tanulást is, kulcsfontosságú tényező az egészséges agy fejlődésében. A megismerés egyéb formáinak is kritikus építőköve, beleértve a végrehajtó funkciókat (mint például a memória, a tervezés és az önkontroll) és a szociális intelligenciát.

Mivel sok különböző oka van annak, hogy a szegénység negatívan befolyásolhatja az agy fejlődését, átfogó és holisztikus megközelítésre van szükségünk az eredmények javításához. Bár az élvezetből való olvasás önmagában nem valószínű, hogy teljes mértékben kezelné a szegénység agyra gyakorolt kihívásait, egyszerű módszert kínál a gyermekek fejlődésének és teljesítményének javítására.

Eredményeink a szülők, oktatók és politikai döntéshozók számára is fontos hatással vannak a kisgyermekek örömteli olvasásának elősegítésére. Segíthet például ellensúlyozni a kisgyermekek kognitív fejlődésére gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a COVID-19 világjárvány miatti bezárások okoztak.

Véleményem szerint nem szegény családoknál is a fiatal gyerek ösztönzése olvasásra hasznos lehet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4246) Két vélemény

Tibor bá’ fordítása online

Ukrajna háborús taktikát váltott, olyanra amely több veszteséget okoz

Egy hónapig tartó sikertelen kísérletek után, hogy elérjék az orosz védelmi vonalakat, az ukrán fél elakadt. Erői még a biztonsági zónát sem tudják átlépni az orosz vonalak előtt. A régóta hirdetett ellentámadás, amelyet Washington és a NATO nyomására indítottak, kétségtelenül kudarcot vallott. Mivel óriási veszteségeket szenvedtek el jelentős nyereség nélkül, az ukrán hadsereg most taktikát vált.

Tegnap az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Danilov angol és orosz nyelvű Twitter-üzenetet írt: Az aktív ellenségeskedés jelenlegi szakaszában az ukrán védelmi erők teljesítik az első számú feladatot – az orosz hadsereg személyi állománya, munkaerő, felszerelés, üzemanyagraktárak, katonai járművek, parancsnoki állomások, tüzérségi és légvédelmi erők maximális megsemmisítése terén. Az elmúlt napok különösen gyümölcsözőek voltak. Nyugodtan, bölcsen, lépésről lépésre cselekszünk.

Ki hazudik? És mennyit?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4245) 17,01°C

Tibor bá’ fordítása online

BBC

Klímaváltozás: A feljegyzések óta világ legmelegebb napja

 Írta: Matt McGrath Környezetvédelmi tudósító
(sz:1933.02.11.)

A világ átlaghőmérséklete július 3-án, hétfőn új csúcsot ért el, először emelkedett 17 Celsius-fok fölé. Amerikai kutatók szerint az új mérési érték a legmagasabb volt a 19. század végén kezdődő műszeres mérések óta.

A tudósok úgy vélik, hogy az El Niño néven ismert természetes időjárási esemény és az emberiség folyamatos szén-dioxid-kibocsátása okozza a hőséget. A múlt hónapról megerősítették, ez volt a világ eddigi legmelegebb júniusa. A világ átlaghőmérséklete július 3-án, hétfőn új csúcsot ért el, először lépett 17 Celsius-fok fölé.

Az Egyesült Államok Nemzeti Környezeti Előrejelzési Központjának tudósai szerint a világ átlaghőmérséklete július 3-án elérte a 17,01 °C-ot, ami megdöntötte a 2016 augusztusa óta fennálló 16,92 °C-os korábbi rekordot.

Az idei év eleje óta a kutatók aggódnak a szárazföldi és a tengeri hőmérséklet emelkedése miatt. Spanyolországban és Ázsia számos országában a tavaszi rekord meleget tengeri hőhullámok követték olyan helyeken, ahol általában nem jelennek meg, például az Északi-tengeren.

Az El Niño déli oszcillációnak (ENSO-nak) három különböző fázisa van: meleg, hideg vagy semleges. Ez az éghajlati rendszer legerősebb ingadozása a Földön.

„A 17 fokos globális felszíni levegő átlaghőmérséklete először, amióta megbízható adatok állnak rendelkezésre, jelentős szimbolikus mérföldkő a felmelegedő világunkban” – mondta Leon Simons klímakutató. „Most, hogy elkezdődik az El Niño melegebb szakasza, sokkal több napi, havi és éves rekord megdöntésére számíthatunk a következő 1,5 évben.”

Az 1850 és 1900 közötti időszak átlaghőmérséklethez viszonyítva a bolygó 1,46 fokkal volt melegebb. Vagyis a kitűzött 1,5°C maximumot már majdnem elértük.

Az Antarktiszon is megdőlt a júliusi hőmérsékleti rekord a Vernadsky kutatóbázison mért 8,7 fokos méréssel. A tudósok úgy vélik, hogy a nyár előre haladtával és az El Niño erősödésével újabb rekordok fognak megdőlni. „Valószínűleg a július lesz a valaha volt legforróbb hónap a 120 000 évvel ezelőtti Eemian period óta van” – mondta Karsten Haustein, a Lipcsei Egyetem munkatársa.

„Bár a déli féltekén a hőmérséklet kissé csökkenni fog a következő néhány napban, valószínű, hogy júliusban és augusztusban még melegebb napok lesznek, mivel az El Niño már javában zajlik.”

Breaking news: Kedden, július 4.-én a világ átlag hőmérséklete 17,18°C volt, vagyis az előző naphoz képest 0,17°C-al magasabb.

Július 6.-án 17,23°C. További 0,06°C emelkedés.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4244) Katonai diktatúra

Tibor bá’ fordítása online

Amerika egy Demokráciának álcázott katonai diktatúra

Szerzők: By John & Nisha Whitehead

 

(sz:1933.02.11.)

„Milyen ország tudja megőrizni szabadságjogát, ha uralkodóit nem figyelmeztetik időről időre, hogy népe őrzi az ellenállás szellemét?” – Thomas Jefferson

A kormány a mi szabadságjogainkon dühöng.

Példa: Amerika alapítói nem akartak olyan katonai kormányt, amely erőszakkal uralkodik. Inkább a jogállamisághoz kötődő köztársaságot választották. Erről szól az Egyesült Államok alkotmánya.

Mégis, valamikor az elmúlt évek során ez az alkotmányos köztársaság egy demokráciának álcázott katonai diktatúrává alakult át.

Úgy tűnik, a legtöbb amerikait nem zavarja ez a hadiállapot.

Hihetetlen, hogy amikor Biden elnök azzal kérkedett, hogy az átlag polgárnak nincs esélye a kormány militarizált arzenáljával szemben, az alig okozott meglepetést.

Ahogy Biden egy kaliforniai adománygyűjtő rendezvényen megjegyezte: „Szeretem azokat a srácokat, akik azt mondják, hogy a kormány az alkotmány második törvénymódosítása ellen akarja tenni, akkor szüksége van egy F-16-ra.

Biden polgárokhoz intézett üzenete egyértelmű: ma nemzetünkben nincs helye olyan forradalomnak, amelyet elődeink a zsarnoki kormány ellen indítottak.

Ami azt illeti, a kormány teljes háborút hirdetett a polgárok bármilyen ellenállása ellen, ami a hatalommal való visszaélése ellen irányult.

Ezzel a mércével, ha a Függetlenségi Nyilatkozatot ma írták volna meg, az aláírókat szélsőségesekké vagy terroristákká nyilvánították volna, aminek eredményeként felkerültek volna a kormány figyelőlistájára, tevékenységük és levelezésük megfigyelésére került volna sor, és potenciálisan letartóztatták volna, határozatlan ideig fogva tartották volna. megfosztották jogaiktól és ellenséges harcosoknak bélyegezték volna őket.

Ez már nem a spekuláció és a figyelmeztetés kérdése.

A kormány évek óta figyelmeztet a belföldi terrorizmus veszélyeire, megfigyelőrendszereket hoz létre saját állampolgárai megfigyelésére, osztályozási rendszereket hoz létre a status quo-t megkérdőjelező nézőpontok szélsőségesnek minősítésére, és a bűnüldöző szerveket képezi ki.

Ne legyenek kétségeitek, ha az Orbán rendszer fennmarad, ezeket a lépéseket ő is be fogja vezetni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4243) Irak ≠ Ukrajna

Tibor bá’ fordítása online

Irak öregedő megszállói véletlenül Ukrajna helyett Irakot mondanak

Írta: Caitlin Johnstone
(sz:1933.02.11.)

Biden elnök véletlenül Putyin iraki háborújára utalt, amikor a sajtó kérdéseire válaszolt, egy évvel azután, hogy George W. Bush volt elnök,  ugyanezzel tréfálkozott. Mindkét férfi kulcsfontosságú szerepet játszott az Irak megtámadásában.

Arra a kérdésre, hogy a rövid ideig tartó Prigozsin-lázadás Putyin gyengülésének jele-e, Biden így válaszolt: „Nehéz megmondani. De egyértelműen elveszíti az iraki háborút.”

A 2020-as elnökválasztási verseny során az aktuális ügyekért felelős Nathan J Robinson a következőket írta Biden kulcsfontosságú szerepéről az iraki invázió támogatásában:

2003-ban Biden szenátor az iraki háború szószolója volt, segített eladni a Bush-kormányzat törekvését az amerikai közvéleménynek, „a Bush-programra szavazott – és segítette annak előrehaladását”. Ő volt a háború „legdöntőbb” szenátusi támogatója. Biden ismételgette azt a mítoszt, miszerint Szaddám Husszeinnek tömegpusztító fegyverei vannak. Szerinte, „ezeket a fegyvereket el kell távolítani Szaddám Huszeintől, vagy Szaddám Husszeint el kell távolítani a hatalomból”. Az ebből fakadó háború az egyik leghalálosabb katasztrófa volt az Egyesült Államok külpolitikájának történetében. Az iraki halálos áldozatok száma milliókra tehető, és 4500 amerikai katona életét követelte.

Az, hogy Biden bomló agya megtalálja az „Irak” szót azt jelenti, hogy a kormány amelyet illegálisan megszállt egy gonosz kormány”, egyértelműen freudi.

Múlt év májusában egy dallasi beszéd során George W. Bush hasonló freudi vallomást tett, mondván: „Oroszországban

a fékek és ellensúlyok hiánya, egy ember döntése egy teljesen indokolatlan és brutális inváziót indít Irakban, mármint Ukrajnában.”

Miután ideges kuncogással kijavította magát, Bush a következő szavakkal törte meg a feszültséget: „különben Irak is.” Utána azt firtatta, hogy 75 éves, és „Jaj, de jó, én olyan hülye vagyok”

Felhívlak, találj bármit, ami lényegében jobban reprezentálja az amerikai birodalom állapotát, mint ez a két klip. Két pusztuló birodalommenedzser a koponyájában babrál a gyilkos gengszterek által megszállt nemzet nevéért, és kitalálják annak a nemzetnek a nevét, amelyet ők maguk támadtak meg.

Teljesen nevetséges, hogy Putyint háborús bűnökkel próbálják vádolni, miközben ez a két tömeggyilkos szabadon sétál. Ahogy Dale Carpenter amerikai jogász professzor mondta: „Ha az állampolgárok nem bízhatnak abban, hogy a törvényeket egyenlő és őszinte módon hajtják végre, akkor nem mondható el, hogy jogállamiság alatt élnek. Ehelyett a törvény által megrontott emberek uralma alatt élnek.” Ez még inkább igaz azokra a törvényekre, amelyek nemzetek között léteznének.

Abszurd azt mondani, hogy Putyint háborús bűnös miközben nem vádolnak olyan embereket mint Bush és Biden. Ha a törvény nem vonatkozik mindenkire, akkor az nem a törvény, csak a korrupció, a hatalmasok eszköze.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4242) Orosz-kínai szövetség

Tibor bá’ fordítása online

Szakértők szerint, Prigozsin felkelése fejfájást okoz az orosz-kínai szövetségnek

Írta: Jake Cordell
(sz:1933.02.11.)

Jevgenyij Prigozsin Moszkva elleni lázadása riadalmat keltett Kínában, és homokot dobhat a Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping elnökök közötti „korlátlan” stratégiai partnerség kerekeibe – mondták vasárnap szakértők.

Egy 24 órás fegyveres felkelés után, amelynek során Prigozsin Wagner zsoldosai átvették az irányítást a déli Rosztov-Don város egyes részein, és egy csapat konvojt küldtek több száz kilométerre északra Moszkva felé. Az elemzők szerint Peking azt látja, hogy Putyin nem képes a zsoldosok főnökét sakkban tartani, ami az „alkalmatlanságát” bizonyítja.

„Kína nagy aggodalommal fog tekinteni a közelmúlt oroszországi eseményeire” – mondta Rana Mitter, az Oxfordi Egyetem modern Kína történelmével és politikájával foglalkozó professzor. „Különösen valószínűleg új kétségeik támadnak arról, hogy Putyin mennyire képes irányítani rezsimjét.”

Sari Arho Havren, a Royal United Services Institute (RUSI) kínai külügyekre szakosodott munkatársa azt mondta: „Xi valószínűleg súlyos inkompetenciának tekinti a Wagner-lázadás hátterét. A lázadás egyértelműen csorbította Putyin presztízsét – a fő következmény pedig az, hogy Oroszország hatalmi struktúrája mennyire gyengének tűnik most mások szemében. A Kínai Kommunista Párt a káosztól és az instabilitástól ösztönösen fél”

Ha Putyin gyengének és sebezhetőnek tűnik fel Peking előtt, az komoly csapás lesz Moszkvára nézve – és személyesen Putyinra, aki éveket töltött Oroszország és Kína kapcsolatainak kiépítésével, és egyre inkább támaszkodik annak politikai támogatására és növekvő kereskedelmi kapcsolataira.

Kína Oroszország legfontosabb nemzetközi partnerévé vált, mióta tavaly februárban megtámadta Ukrajnát. Putyin és Hszi „barátoknak” nevezik egymást, és erős tandemnek adták ki magukat, akik szembeszállnak az Egyesült Államok hegemóniájával a globális színtéren. Az invázió előestéjén a két ország „korlátok nélküli” stratégiai partnerséget kötött.

A gyakorlatban azonban Kína óvakodott attól, hogy olyan támogatást nyújtson, amely nyugati szankciókat válthat ki, Putyin pedig nyilvánosan elismerte, hogy Hszi-nek „aggályai vannak” Oroszország ukrajnai lépései miatt.

Peking a Moszkva és Kijev közötti békeközvetítő szerepére is törekedett, ez a kezdeményezés Ukrajna és szövetségeseinek kritikáját is kiváltott, tekintettel Kína szoros kapcsolatára Oroszországgal.

Miközben a Kreml nyilvánosan visszautasította azt az elképzelést, hogy alárendeltje lenne a kapcsolatnak, az a felfogás, hogy Moszkvának nagyobb szüksége van Pekingre, mint fordítva, megmaradt.

Elemzők szerint az, hogy egy privát milícia vezetője át tudta venni az irányítást Oroszország egyik legfontosabb hadvezéri központja felett, és Moszkvától ütős távolságra előrenyomult, megerősíti Oroszország junior partner státuszát” – mondta Livia Paggi, a J.S. ügyvezető igazgatója és politikai kockázati osztályának vezetője.

A helyzet az, hogy Oroszország már teljesen függővé vált Kínától, például az olaj- és gázeladások terén. Ez a függőség most még inkább fenn fog állni, amiről semmi kétség.

A Kínába irányuló orosz energiaellátás rekordmagasságot ért el az elmúlt évben, Moszkva Szaúd-Arábiát váltotta fel a Kínába irányuló kőolaj legnagyobb exportőreként, és a Szibéria hatalma vezetéken keresztül a gázáramlás is növekszik.

A mennyiségek azonban nem voltak elegendőek ahhoz, hogy pótolják Oroszország kieső gáz- és olajbevételeit a korábban jövedelmező európai piacokról, például Kína és India több mint 30%-os árengedménnyel vette meg az orosz nyersolajat a Brent globális viszonyításhoz képest.

Kompenzálhatja-e Kína Oroszország veszteségeit az európai gázpiacon?

Ezen túlmenően Peking energiapolitikája a diverzifikált források előnyben részesítése, és annak ellenére, hogy az ismétlődő, nagy horderejű nyitányok egy új, több milliárd dolláros Power of Siberia 2 gázvezetékkel kapcsolatosak – amely a korábban Európát ellátó orosz mezőkről venné el a gázt – Peking még nem kötelezte el magát. a projekthez.

Politikai fronton a Moszkva-Peking szövetség legfontosabb szempontja Putyin azon képessége, hogy vele együttműködve lépjen fel az Egyesült Államok ellen a nemzetközi színtéren – mondta John K. Culver, az Atlantic Council egyik nem rezidens magas rangú munkatársa.

„Ebben az összefüggésben Kína támogatni fogja Putyint, ha továbbra is irányítja Moszkvát. Ha Putyin elbukik, Peking megvárja, amíg a por leülepszik, és megműveli az új hatalmi struktúrát, talán új eséllyel tanácsot adva, hogy Oroszország kivonja magát Ukrajnából, és az Egyesült Államok/nyugati szövetséggel való hosszú távú versenyre összpontosítson, a szombati a lázadás leverése után.

Oroszország megkapta Kína „támogatását” a Wagner-lázadás után Kína még nem nyilatkozott az oroszországi helyzetről, Moszkva külügyminiszter-helyettese, Andrej Rudenko Pekingben tartózkodott vasárnap, hogy kínai tisztviselőkkel tárgyaljon.

A találkozón az orosz külügyminiszter-helyettes elmondta: „A kínai fél támogatásáról biztosította az Orosz Föderáció vezetését az ország helyzetének stabilizálására terén, a június 24-i események kapcsán, és megerősítette érdeklődését Oroszország egységének és további jólétének megerősítésével kapcsolatba.”

Bár Kína valószínűleg nem mutatott nyilvános támogatást a válság idején, az elemzők szerint nem volt kétséges, hogy Peking melyik oldalt támogatja.

„Óriási megkönnyebbülés” volt Kínában, amikor a fegyveres felkelést leverték. Kínának olyan Oroszországra van szüksége, amellyel megfelelő partner tud lenni. Ahhoz pedig, hogy Kínának legyen partnere, erősnek kell lennie. Oroszország nem gyengülhet – ez nem működik.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4241) Ravel Bolerója

Vissza a múltba

(sz:1933.02.11.)

Bár Ravel a Bolerót közel 100 éve írta (1928), zenei nagyszerűségét mind a mai napig nem tudták túlszárnyalni. Ennek oka valószínűleg az, hogy a balettra szánt zenedarabot egy „beteg” agy alkotta. Ravel agyának egyik féltekéje a mai napig meghatározatlan hibás funkciót mutatott.

A zenemű  jellegzetessége, hogy időnként megtorpan a zene, többször átnyúlik az ütemhatárokon és végig lüktető, egyre feszültebb lendületű tánc. Végül is egy hatalmas creszcsendo, aminek eksztázisa magával ragadja a hallgatót. Ráadásul a dallam végig marad, de a megszólalás színei varriálódnak.  Az ütőhangszerek felvonultatásával azután egekig fokozódik a feszültség.  A hangszerelés: 3 fuvola, 3 oboa, 3 kürt, 4 klarinét, 2 szaxofon, 3 fagott, 4 trombita, 3 harsona, tuba, dob, cintányér, tamtam, cseleszta, hárfa plusz vonósok.

A bemutatót követve az 1930-as évek nagy slágerévé vált.

Kamasz koromban nem volt TV, a rádió jelentette a mindenki által fogható zene egyedüli forrását. Ezt a feladatot a Budapest I, és Budapest II látta el, amit Rákosi alatt átneveztek Kossuth és Petőfi rádióvá. A Negyvenes évek végén a Bolerót a magyar rádió szinte naponta sugározta. Hatalmas kedvencemmé vált.

Nevelő anyám szülei a harmincas évek alatt házmesterek voltak abban a Nagymező utcai házban, ahol az operett színház volt. Bakfis lányuk minden művész pletykát úgy szívott magába, mint szivacs a vizet. Aztán másfél évtizeddel később, mint modern szülő iparkodott bevezetni a szexualitás rejtelmek világába. Így tudhattam meg, hogy az első Kairóba tartó kiránduló hajó zenekara az út alatt többször is lejátszotta a Bolerót. Anyám szerint a kiránduláson résztvevő nők fele a hajóút alatt teherbe esett.

Így hallgassátok meg a bolerót, és nézzétek végig a balettet, aminek előadása minden idők legjobbja.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4240) Orosz gondolatok

Tibor bá’ fordítása

Rolo Slavskij

Putyin megkezdte a tisztogatásokat

(sz:1933.02.11.)

A legfrissebb hírek szerint Szurovikin tábornokot, aki Wagner hangos támogatója volt, és akit Prigozsin sokszor dicsért a Bahmut-hadművelet során, árulás miatt letartóztathatták. A zendülés előtt Prigozsin azt akarta, hogy ő váltsa le Shoigu-t. Először a NYT számolt be arról, hogy segített Wagnernek.

Moscow Times: Szergej Szurovikin orosz tábornokot letartóztatták – jelentette szerdán a The Moscow Times orosz szolgálata két, a védelmi minisztériumhoz közeli, névtelenül nyilatkozó forrásra hivatkozva.

A védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a nyilvánosság előtt  a szombat óta nem látott Szurovikin állítólagos letartóztatását, amikor Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport főnöke fegyveres zendülést indított az orosz katonai vezetés ellen.

A hatóságok előtt a helyzet nem volt vele rendben. Ennél nem tudok többet mondani” – nyilatkozott az egyik forrás.

A második forrás szerint a letartóztatást „Prigozsinnal összefüggésben” hajtották végre.

„Úgy látszik, ő [Szurovikin] a felkelés idején Prigozsin oldalát választotta, és ezért elkapták őt” – mondta a forrás.

Arra a kérdésre, hogy hol van a tábornok, a forrás azt válaszolta: „Belső csatornáinkon keresztül nem  kommentáljuk ezeket az információkat.” Ez, a forrást nehéz helyzetbe hozza.

A forrásnak a következő a tanácsom: igazat szólj! Az abszurd narratívák folyamatos népszerűsítésével mindössze annyi történik, hogy becstelennek tűnnek az oroszok. Az igazság megvédi magát, a propaganda nem.

Ami Surovikint illeti, félig arra számítok, hogy hamarosan kiengedik, majd a Kreml tagadja, hogy valaha is fogva tartották. Valójában már akkor őrizetbe vették, amikor Wagnert feljelentette.

A találgatásokat félretéve, elég sokat tanultunk már. De azok az emberek, akik rituálisan lefoglaltak mindenkit, aki tőlük balra és jobbra van, és tagadják a valóságot, nem értik, mi történt.

Nézd, Prigozsin esetében a logika meglehetősen egyszerű: ha a Kreml letartóztathatta volna vagy megölhette volna, megtette volna. Mit jelent, hogy (formálisan) vádat emeltek ellene, és „hagyták”, hogy hadseregét Fehéroroszországba vigye? Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy Prigozsin túl erős volt, vagy a Kreml túl gyenge ahhoz, hogy megbüntesse.

Azonban, vannak bloggerek és elemzők, akik azzal érvelnek, hogy Putyin kegyelmet tanúsított Prigozsinnal szemben. A Kreml azt állítja, hogy túl irgalmas volt Kijev elfoglalása vagy a Kígyó-sziget megtartása, vagy az orosz pénzek kivonása  nyugatról, vagy a NATO betörése elleni óvintézkedések megtétele. Akár hiszed, akár nem, nem hiszem, hogy a Kremlt az irgalom és az együttérzés vezérli a döntéshozatalnál, hanem más tényezők.

Szerintem ezek az erkölcsi érvek abszurdak. A világtörténelemben egyetlen komoly hatalmi elitet sem motiváltak ilyen aggodalmak.  Soha senki nem venné komolyan azt a politikai elitet, amely azt állítja, hogy ilyen elvek szerint működik.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4239) Megcsalás

 

Tibor bá’ fordítása online

Scientific american

 Hűtlenség

   Szerző:    Gary W. Lewandowski, Jr.

(sz: 1933.02.11.)

A kapcsolat legnagyobb ellensége a hűtlenség, ami legtöbbször a végét is jelenti. A jelenség gyakran a pletyka tárgya, de tanulmányozása nehézségekbe ütközik. A hűtlenek legfontosabb célja a lebukás elkerülése, akkor pedig a kutatás nevében feltett kérdésekre miért válaszolnának?

Ennek ellenére, a kutatók elő tudnak állni új megfigyelésekkel. Nemrég kiderült, hogy a hűtlenség nem egyszerű dolog. Számtalan oka lehet annak, hogy valaki hűtlen lesz a párjához, és a folyamat sokkal összetettebb, mint várható volt. Az új kutatásnak sikerült feltárni néhány dolgot a motivációkról.

A felmérést 495 emberen végezték, akiknek 87,9 százaléka heteroszexuális volt. A részvevők egy nagy amerikai egyetemről kerültek ki, hirdetőtábla segítségével, kapcsolatteremtés témakörben. A miért csaltad meg a partneredet kérdésre nyolc választ neveztek meg: méreg, önbecsülés, szerelem hiánya, gyenge elkötelezettség, változatosság kedvéért, elhanyagoltság, nemi vágy, végül megfelelő körülmény. Ezek az okok nem csak a megcsalásra vonatkozhattak, de arra is, mennyi ideig tartották fenn a helyzetet, milyen volt a szexuális kielégültség, érzelmi töltődés, és hogy a korábbi kapcsolat befejeződött-e mint következmény.

Bár a megcsalás szex-szel kapcsolatos, legtöbb esetben nem csak a szex-ről szól. A megcsalók nagy része érzett valamifajta érzelmi kapcsolatot az új partnerrel kapcsolatban, de főleg ezt azok jelezték, akik szenvedtek a korábbi elhanyagoltságtól, vagy a szeretet hiányától. A résztvevők 62,8 százaléka beismerte, hogy az új partnerrel kapcsolatban érez gyengédséget. 37,6 % bensőséges beszélgetésről számolt be az új partnerrel. 11,1 % használta az „I love you” kifejezést. Azok, akik az eredeti partnerhez kevésbé kötődtek, az új partnernél nagyobb érzelmi megnyilvánulásról számoltak be, valószínűleg a szükséglet kielégítése végett. hasonlóan, ahol a megcsalás oka a szerelem hiánya volt az új partnernél intenzívebb intellektuális és érzelmi kielégülés jelentkezett.

A résztvevő szexuális kielégülése változó volt, attól függően, mi volt az oka a hűtlenségnek. Azok, akik nagyobb szexuális kielégülést éreztek, azért lettek hűtlenek, mert szerelemre volt szükségük, vagy változatosságra vágytak A megcsalások 86,7 százaléka csupán csókolózott, 72,9 százaléka petingelt. Csak a megkérdezettek felének volt vaginális koitusza.

Ami, az új kapcsolat hosszát illeti, egyeseknél rövid ideig tartott, másoknál sokáig. Azoknak, akik méregből, vagy változatosságból csaltak, a kapcsolat hosszú ideig fennállt. Akiket az alkalom csábított el, azoknál a kapcsolat roppant rövid ideig tartott. A nők új kapcsolata átlagosan tovább tartott, mint a férfiaké.

S a végén, a megkérdezettek mindössze egy harmada ismerte be előző partnerének a megcsalást. A nők inkább hajlottak a beismerésre. A bevallók főleg a méregből, vagy elhanyagoltságból hűtlenkedtek. Ebből az következik, hogy a bevallás oka bizonyos bosszú az elszenvedett sérelemért, nem pedig a lelkiismeret megnyugtatása. Az affér bevallóinak az új partnerrel szorosabb kapcsolata volt.

Míg, a megcsalás egy titkos, rejtett kapcsolat, volt aki kevésbé volt óvatos, esetleg szándékosan. Akik a szerelem hiánya miatt csaltak, nem törődtek az árulkodó jelekkel. A nyilvános mutogatás gyakori volt azoknál is, akik változatosságot kerestek, vagy az önbizalmukat kívánták növelni. Máskülönben azok, akik az alkalomadtán csaltak, kevésbé akarták ezt nyilvánosságra hozni, valószínűleg azért, mert nem akarták elveszíteni a kapcsolatukat.

Tehát az affér kapcsolat gyilkos lenne? A kapcsolat sorsa sokkal inkább függ a motivációtól, mint a megcsalás tényétől. A megcsalás főleg akkor vonja maga után a szakítást, ha a motiváció a harag, szerelem hiánya, kevés elkötelezettség, vagy elhanyagoltság. Alig követte a szakítás a hűtlenséget, ha azt a körülmények szülték.  A hűtlenségek mindössze 20,4 százalékát követte szakítás. A hűtlenség tárgya igen ritkán, mindössze az esetek 11,1 százalékában vált az új kapcsolat tárgyává.

(Véleményem szerint a felmérés komoly hibája, hogy önként jelentkezők voltak a felmérés tárgyai. Vagyis azok, akiknek valamilyen okból kifolyólag volt „mondanivalójuk”.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4238) Isten léte

 

A világmindenség tökéletes hangolása

(sz: 1933.02.11.)

Az isten létében hívő tudósok (kb. 5%) végső bizonyítéka isten létére a világmindenség tökéletes hangolása az életre. Hoznak fel példákat: A Föld távolsága a Naptól, az atmoszféra anyaga és mélysége, a Hold pályája, az anyag és az energia természete, maguk a fizika törvényei. Ezeket én meg tudom fejelni egy sokkal ütősebb “hangolással”: A jég fajsúlya 15 százalékkal kisebb a víz fajsúlyánál. Ha nem így lenne, akkor a jég lesüllyedne az óceánok fenekére, és rövid időn belül az egész óceán egy hatalmas jégheggyé válna, aminek évente egyszer (nyáron) megolvadna a teteje.

Első nekifutásra a hivők bizonyítéka mellbevágó, de valós-e? Van egy olyan angol mondás 1774-től: “Whatever is worth doing at all, is worth doing well.” Magyarul: Ha valamit megéri csinálni, akkor azt megéri jól csinálni. Ez olyasmi mint Occem beretvája. Ha a világmindenség csak úgy van magától, akkor miért lenne más mint tökéletes.

Máskülönben az evolúció csodákat képes tenni. Ha például ha a Föld távolsága a Naptól nagyobb lenne, vagyis a földi klíma hidegebb, akkor a kialakult értelmes ember nem 37°C-on működne, hanem mondjuk 15°C-on. Ha az atmoszférában az oxigén arány nem 20 % lenne, akkor ennek a 15 fokos lénynek pont ennyire lenne szüksége.

Az istenhívők másik kedvenc témája az önmagát reprodukáló aminosav molekula kialakulásának valószínűsége oly kicsiny, hogy az sohase következhet be. Nos anyám több száz petesejtje és apám több száz millió spermiumából egy-egy adott találkozásának esélye lehetetlenül kicsiny, és mégis itt vagyok. De, ha nem én születtem volna meg, akkor valaki más született volna helyettem.

Vagyis, vagyunk, és a Lét egyértelműen kitölti a teret, méghozzá isten segítsége nélkül. Igen a fizikai törvények teszik lehetővé a Lét megnyilvánulásait. Az lenne meglepő, ha nem így lenne.

De van fajsúlyosabb érv is: Ha az univerzumot egy tökéletes, mindenható Isten „finomhangolta” az életre, miért csinált ilyen szegényes munkát? Miért hozták létre 13,73 milliárd évvel ezelőtt a 93 milliárd fényév átmérőjű univerzumot… csak azért, hogy az emberi élet törékeny folyamata egyetlen parányi naprendszerben néhány százezer évre? Miért pusztíthatja el ezt az életet bármikor egy aszteroida, vagy bármilyen más csillagászati esemény? De folytatom, ha az univerzumot „finomhangolták” az élet létrejöttéhez, miért lett annak nevetségesen túlnyomó többsége olyan barátságtalan az élet számára? Még ha van is élet más bolygókon, ami elméletileg lehetséges, a lényeg továbbra is fennáll: Miért olyan abszurd módon kicsi az Univerzum életbarát része?

És akkor a kedvencem. Ha én teremtettem volna az embert, akkor a fehérje megemésztéséhez nem sósavat rendeltem volna a gyomorba, ami miatt a rendszernek kunsztozni kell, hogy a gyomorsav nehogy megeméssze magát a gyomrot. És a sejtek tápláléka nem glükóz lenne, ami önmagában roppant agresszív egy vegyület, koncentrációjának szabályozása a vérben szintén felesleges kunsztozást igényel. Isten! Teremtésed osztályozhatatlan fusi. 🙂

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4237) Carmina Burana

Tibor bá’ online

 

(sz: 1933.02.11.)

Tizennégy éves koromtól kezdve rendszeresen látogattam hangversenyeket, és persze nem heavy-metalra kell gondolni, hanem klasszikusra, ami nyáron szabadtéri koncerteket jelentett, télen pedig a Zeneakadémiát. Ennek ellenére tíz év alatt egyszer se futottam össze a Carmina Buranával. Életemben először 24 évesen hallottam lemezről a melbournei Queen’s Collage dohányzójában. Mivel azonnal levett a lábamról, kénytelen voltam utána nézni, hogy miért hiányzott ez a budapesti repertoárból? Végül ráakadtam, mert az 1937-ben írt kantátáról elterjedt, hogy „náci zene”. Nagy kár! Persze ez már lassan egy negyed százada nem téma, már csak azért se, mert hülyeség. Hitler szerethette Wagnert, amitől Wagner zenéje nem lesz náci. És akkor most ismerkedjetek meg a művel, az is, aki már hallotta!

Véleményem szerint Carl Orff műve, a Carmina Burana a XX. század legsikeresebb komolyzenei kompozíciója, olyannyira, hogy – legalább részletekben – megjelenik a könnyűzenében is, sőt elég gyakran hirdetések aláfestését is szolgálja. Az induló akkordok annyira monumentálisak, hogy az minden mást elsöpör.

De mi az a Carmina Burana? Lényegében egy versgyűjtemény, amelyet 1803-ban a bajorországi Benediktbeuern bencés kolostor könyvtárában fedeztek fel kb. 700 évvel az összegyűjtésük után. A vaskos kézirat 254 verset és prózai szöveget tartalmaz. Ezeket főleg a XIII. században írták. A szövegek nyelve többnyire középkori latin, de van közöttük ó-német is. És kik lehetnek a szerzők? Valószínűleg, főleg huncut diákok és persze papok. Ami a műfajokat illeti: bordalok, szerelmes költemények, erkölcsi intelmek és a szerencse felmagasztalása (ami enyhén szólva is vallásellenes). A mű négy részből áll: 1) A kocsmában (in taberna), 2) Udvarlás (Cour d’amours), 3)Tavasz (l primo vere), 4)A szabadban (Uf dem anager). Összességében 28 összetartozó szöveg.

Orff ehhez a sok százéves szöveghez elképesztően korhű(nek tűnő) zenét komponált, bőségesen igénybe véve szóló énekeseket és énekkarokat is, a kitűnően hangszerelt zenekarral együtt. De arról se feledkezzünk meg, hogy a szerző érzékelte az eredeti szöveg pogányság felé hajlását, ami a bigottul katolikus Középkorban nem volt semmi. Ez a megállapítás a zenéből egyértelműen kitűnik. Egyben azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben az ember puszta létéhez is szerencse kellett. Különben a zene tökéletesen alkalmas tömeghipnózisra, mert elemi erővel hat a hallgatóra.

A teljes szöveget természetesen nem közlöm, csak az első verset, mert ez is megfelelő ízelítőt ad az egész műből. Különben a verseknek van több magyar fordítása is, amelyeknek közös tulajdonsága, hogy a verselés miatt messze nem szöveg hűek. Éppen ezért én a pontos fordítást közlöm.

O Fortuna, velut luna, statu variabilis, semper crescis aut decrescis; vita detestabilis, nunc obdurat et tunc curat, ludo mentis aciem, egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem.

Sors immanis et inanis, rota tu volubilis, status malus, vana salus semper dissolubilis, obumbrata et velata michi quoque niteris; nunc per ludum dorsum nudum fero tui sceleris.

Sors salutis et virtutis michi nunc contraria, est affectus et defectus semper in angaria. Hac in hora sine mora corde pulsum tangite; quod per sortem sternit fortem, mecum omnes plangite!

Ó Fortuna, olyan vagy mint a Hold, állandóan változol, növekszel, majd elfogysz, gyűlöletes élet, előbb elnyomsz, majd megnyugtatsz, ahogy kedved tartja, szegénység hatalom, úgy olvasztod el őket, mint a jeget,

A Sors rettentő és üres, te forgó kerék, rosszindulatú vagy, a hiábavaló jólét mindig semmivé lesz, árnyékban és elfedve, engem is sújtasz, most a játéktól lecsupaszított hátamat felajánlom a gaztettedhez .

A Sors teljesen ellenem van, üldöz az erényben és rabszolgasorsra ítél. Ezért ebben az órában, késedelem nélkül pengesd a vibráló húrodat, mert a sors lesújt az erős emberre. Zokogjatok velem.

Most pedig ne sajnáljátok rá az időt, hallgassátok végig a művet.

Az élet oly szép. Meg kellene becsülni, nem pedig tönkre tenni.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(4236) A zendülés

Tibor bá’ fordítása online

A poszt egy jeles orosz blogger (Rolo Slavskij) bennfentes gondolatai. Az eredeti orosz gondolat teli lehetett sajátos orosz szlenggel, amit a szerző kínlódva ültetett át angolba, amit én kínlódva üktettem át magyarra. Nézzétek ezt el nekem. Remélem ki fogtok igazodni a rejtélyes mondatok között.

Prigozsin zendülése

 

(sz: 1933.02.11.)

Az elmúlt 24 óra valójában Wagner-győzelemmel zárult. Csak kevesen értik, mi történt, ezért van a csalódás érezhető légköre a levegőben. Ezt most tisztázzuk. Itt az a célom, hogy a lehető legobjektívebb legyek, és ne Wagnert vagy Shoigut védjem, hanem csak a tényeket ismertessem.

Hadd kérdezzek valamit: mik voltak Wagner céljai ebben a 24 órás zendülésben? Várj, várj, várj. Valójában tegyünk egy lépést hátra, és emlékeztessük magunkat, hogy valójában mi vezetett a megtörtént eseményekhez: először is, Prigozin (valószínűleg) túlélhetett egy merényletet, a HM (nem valószínű) légitámadását árulónak nyilvánították, és Oroszország teljes politikai elitje ellenük gyűlt. És most hol vannak? Nos, Lukasenko közvetítésével békésen tárgyaltak a Kreml-lel. Látod, milyen előrelépés történt itt? Hadd szögezzem le most: Wagner egyértelműen jobb helyzetben van, mint a 24 órás zendülés alatt volt. Hadd mondjam el a nyilvánvalót is: Prigozsin kitűzött célja, hogy leváltsa Sojgut és összeesküvését a HM-nél, Ez NEM valósult meg.

Nagyon meglepődnék, ha a Kreml valaha is beleegyezne, hogy bármilyen körülmények között végezzen Shoiguval és barátaival. Lehet, hogy Geraszimovot a legelőre engedik, de még vele együtt sem tartom vissza a lélegzetem. Shoigu rendkívül korrupt, ami azt jelenti, hogy mélyen be van ágyazva a zsarolás és a kompromat hálójába, amely a Kreml elitet tartja életben.

Shoigunak annyi piszka van a vezető embereken, annyi vér van a kezén, és annyi adóssága van (és mások adósságában is nyakig van), hogy nyilvánvalóan az egész hálózat összeomlana, ha műtéti úton kivonnák őt az intrikák és összeesküvés pókhálójából kivonni.

Ez valóban egy „amíg a halál el nem választ” forgatókönyv Shoigu, Putyin és a többi „szürke eminencia” között a Kreml függönye mögött. Egy másik pont, amelyet senki sem vitathat: Prigozsin barátai elvesztek a Kremlben. És ez a lényeg. Az a tény, hogy veszítettek, az zendülés kezdete előtt egyértelmű volt! Nem érted, ha Prigozsin barátai felülkerekednének a Kremlben, akkor eleve nem lett volna szükség Prigozsin 24 órás zendülésére! Amikor Prigozsin elindította különleges katonai hadműveletét, ő és támogatói már elvesztették ezt a kört a trónok harcában!

Prigozsin már kénytelen volt térdhajlítani Soigu elött! A tárgyalások megszakadtak, és Wagner ultimátumot kapott! Add meg magad vagy halj meg! A nulla órában véget ért a játék! Noha Prigozsin nem tudta megdönteni a Kreml-et, nyilvánvalóan ismét tárgyalóasztalhoz tudta ültetni őket. El kell képzelni, milyen rossz volt a helyzet ahhoz, hogy egyáltalán beleegyezzenek ezekbe a megalázó tárgyalásokba, nem kevésbé Lukasenko közvetítésével, akit a Kremlben hevesen utálnak.

Igen, valóban, a Kreml nyilvánosan beszart a gatyájába, és a bűz kezd áradni országszerte és külföldön. Azok számára, akik odafigyeltek, megtudják, hogy a Kreml annyira harcias, inkompetens és annyira kicsinyes személyes érdekeihez ragaszkodott, hogy majdnem polgárháborút okozott az országban. A Kreml annyira gyenge, hogy tárgyalásra kényszerítheti mindössze 4 ezer fős legénység (a 20.000 főből).

Ami a legújabb és titkos békeszerződést illeti, nem tudjuk, hogy mik a benne foglalt feltételek, és hacsak Luka nem szivárogtatja ki, mint a Kijev-Moszkva „konkordátumot”, valószínűleg soha nem is fogjuk. Ha tudok valamit a Hominus Kremlinoidicusról, egyszerűen csak arra szánják az idejüket, hogy összegyűjtsék az erőiket, megszilárduljanak és megbüntessenek Prigozsint (aki jelenleg biztonságban van), amikor készen állnak, Fehéroroszországban.

Más szóval, hamarosan a Rebellion Round 2.0 – A kán bosszúja című filmmel fogunk kedveskedni fizetős rendszerben. Ha már a kánról beszélünk, Shoigu nyilvánvalóan nem megy sehova. És nem kell Peszkov felháborodott nyikorgása, hogy elmondja nekünk: A tárgyalások során nem került szóba a személyi változások az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériumában egy magánhadsereg tulajdonosának, Jevgenyij Prigozsinnak a fegyveres lázadása után.

Ezt Dmitrij Peszkov, az Orosz Föderáció elnökének sajtótitkára mondta el újságíróknak. „Nem került szóba a védelmi minisztérium személyi változásai a Prigozsinnal folytatott tárgyalások során” – mondta Peszkov újságíróknak. Hangsúlyozta azt is, hogy nincs tudomása Vlagyimir Putyin orosz elnök és a védelmi minisztérium képviselői közötti viszony változásáról.

Shogun leverése Putyin leütését jelentené. Prigozsin pedig végrehajtotta a klasszikus „lázadás a császár ellen a császár nevében” manővert, és az egész lázadás alatt egy szót sem szólt Putyin ellen.

A japán császárokhoz hasonlóan „Putyin” is nagyrészt szertartásos, vallásos és szent figura Oroszországban. Szomorú, hogy miniszterei, tisztviselői vezetik félre. Ha Putyin tudná az igazságot, akkor mellénk, hazafias alattvalói mellé állna. Talán ha fellázadunk, látni fogja, mennyire támogatjuk őt.

Nem, nem vagyok szarkasztikus. Ez a blog gátlástalanul Putyin-párti, és mindig is az volt, és mindig is az lesz egészen addig a pontig, amikor Putyint megdöntik, és bitorlója szobrot állít a tiszteletére, és azon túl is, egészen az univerzum hőhaláláig.

A zűrzavar abból adódik, hogy Ön és én másképp értjük azt, amit az oroszok csak „Putyinként” ismertek az intézetben. Hadd magyarázzam el úgy, hogy azt hiszem, megértenéd. Ugye most nem várnád el, hogy egy rizstermesztő megharagudjon a birodalmi családra, amiért nem vezetik megfelelően az országot?

Lám, a Császár túlságosan el van foglalva azzal, hogy ne essen le a nap az égről ahhoz, hogy ilyen hétköznapi dolgokkal foglalkozzon. A parasztok szó szerint így látják a helyzetet akkor és most és mindig. Ha jó populista akarsz lenni, megtanulod ezt a leckét, másold le Prigozsin példáját, változtass ennek megfelelően a retorikán, és ne dühöngj rajtam, amiért nem csináltam ebből a blogból a „Putyin-gyűlölet központi jelentését”.

Egyébként. Összefoglalva, a Wagner elleni vádakat a mai napig ejtették. És gondoljunk csak bele, milyen hülyének néz ki a Twitteren vagy a YouTube-on Wagner-vérért követelő Kreml-shilling most, amikor az urak kénytelenek voltak elásni a csatabárdot, és kibékülni azokkal az emberekkel, akiket szó szerint órákkal ezelőtt „terroristának” neveztek. Vigyort csal az arcomra, és kuncogok az orrom alatt, miközben beírom. Szerencsére a Duran emberek, Ritter és Macgregor számára teljesen szégyentelenek.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4235) Vége a lázadásnak

Tibor bá’ fordítása online

Az oroszországi lázadásnak vége, de attól még Putyinnak kárt okozott

(sz: 1933.02.11.)

Az orosz Wagner-zsoldoscsoport lázadását követően úgy tűnik, hogy a vezető visszahívta csapatait, de a felkelés belföldön és külföldön egyaránt helyrehozhatatlan károkat okozhatott Vlagyimir Putyin presztízsének – állítják elemzők.

Jevgenyij Prigozsin, az ukrajnai harcokban túlméretezett szerepet betöltő magánhadsereg vezetője szombaton azt állította, hogy ő irányítja Oroszország rosztovi katonai főhadiszállását, ami a Kreml által használt kulcsfontosságú létesítmény, az ukrajnai offenzív hadműveleteinek bázisaként. A Wagner-erők ezután elindultak Moszkva felé, ami puccskísérletnek tűnt.

Órákon belül azonban Prigozsin – Putyin egykori közeli bizalmasa, aki azzal vádolta az orosz katonai vezetést, hogy megtámadta és megölte katonáit – azt mondta, hogy utasította katonáit, hogy térjenek vissza bázisaikra.

Alexander Gabuev, a Carnegie Russia Eurasia Center igazgatója szerint a zendülés látszólagos vége ellenére az orosz vezetőt kétségtelenül meggyengíti a tekintélyével szembeni erős kihívás.

„Megpróbálja kompenzálni azzal, hogy még gyakorlatiasabbá teszi a rezsimet” – mondta Gabuev az NPR-nek. „A rezsim egyre elnyomóbb lesz itthon.”

Lehet, hogy Prigozsin felkelése helyrehozhatatlan károkat okozott Vlagyimir Putyin elnök imázsában itthon és külföldön egyaránt.

Michael McFaul, az Egyesült Államok korábbi oroszországi nagykövete szerint „nem kétséges”, hogy Prigozsin lázadása meggyengíti Putyint, és „kétségeket ébreszt afelől, hogy képes-e továbbra is hatékonyan kormányozni Oroszországot”.

Prigozsin hónapok óta szokatlanul hangos kritikusa az orosz hadseregnek, és különösen Szergej Sojgu orosz védelmi miniszternek, akit alkalmatlansággal vádolt, és akinek lemondását követelte.

Prigozsin szombat éjjel a közösségi médiában bejelentette, hogy csapatai befejezik a Moszkvába tartó „igazságért való menetelést”, amely során a zsoldosok a déli Rosztov városából az orosz főváros felé igyekeztek. Megparancsolta a katonáinak, hogy „fordítsák meg a menetoszlopaikat, és menjenek vissza az ellenkező irányba egy táborba

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy a Prigozsin és lázadó társai elleni büntetőeljárást megszüntetik, és a Wagner főnöke „Fehéroroszországba megy”. Azok a Wagner-csapatok, akik nem vettek részt a felkelésben, szerződést kötnek az orosz védelmi minisztériummal.

Samuel Charap, a Rand Corp vezető politológusa arra figyelmeztet, hogy jelenleg keveset tudunk, de „egy dolgot biztosan tudunk, hogy Putyin tekintélye helyrehozhatatlanul sérült”.

„Olyan ez, mint egy Óz varázslója, amikor kiderül, hogy azok, akiknek fegyverük van, nem hajlandók arra használni, hogy megerősítsék az ön tekintélyét” – mondja.

Oleg Ignatov, a Crisis Group vezető orosz elemzője szerint lehetséges, hogy Prigozhint letartóztatják vagy megölik, és Wagnert „feloszlatják vagy beolvasztják a hagyományos fegyveres erőkbe”.

„Akkor az ukrajnai háború minden bizonnyal folytatódni fog, és valószínűleg még több oroszországi szigorítás történik” – mondja.

Miután Prigozhin bejelentette, hogy leáll, Julia Ioffe, Oroszország-szakértő és a Puck News washingtoni tudósítója Twitter-üzenetet írt: „Rendben, akkor most mi lesz? Nem tudom elképzelni, hogy Putyin azt mondja, hogy minden visszamegy a normális kerékvágásba?”

Eközben a zűrzavaros felkelés, amely a világ szeme láttán zajlott, jó hír Ukrajna számára, ahol Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta a lázadásról, hogy „Oroszország gyengesége nyilvánvaló”.

Andrew Weiss, aki az Oroszországgal és Eurázsiával kapcsolatos kutatásokat felügyeli a Carnegie Alapítványnál, úgy gondolja, hogy Putyin tekintélye összetört, de ezzel nem lehet számolni.

„Nem téveszthetjük össze a Vlagyimir Putyin vezette orosz rezsim általános hanyatlását és leépülését az ukrajnai háború eredményeként” – mondja Weiss.” Az a probléma, hogy Putyin beragadt, és nincs kiút abból a zűrzavarból, amelyet saját maga és Oroszország egésze számára teremtett.”

„De ez egy olyan vezető, aki több mint 20 évet túlél, mert nagyon taktikus és nagyon okos, tudja, mikor kell ütni” – mondja. „Ez az a fickó, akivel dolgunk van, nem pedig olyan valakivel, aki a sarokba húzódik, és kínos helyzetben megalázottnak érzi magát.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4234) Bohózat?

Tibor bá’ fordítás online

Prigozhin komikus felkeléséről

Néhány gondolat az Oroszországban folyamatban lévő felkelési kísérletről.
(sz: 1933.02.11.)

Vajon ki vagy mi csábította Jevgenyij Prigozsint ennek a bohózatnak a színrevitelére.

Körülbelül tizenkét óra múlva a dolgok valószínűleg megnyugszanak.

A „nyugati” seggnyalók hetekig fantáziálnak az általuk kívánt eredményükről, ami természetesen soha nem fog megtörténni.

Az egész történet Machiavelli zsoldosok elleni figyelmeztetésére emlékeztet, tehát:

Azt mondom tehát, hogy a fegyverek, amelyekkel a fejedelem védi országát ha zsoldosok, segédcsapatok akkor haszontalanok és veszélyesek;és ha valaki ezekre alapozva tartja meg helyzetét, nem áll sem szilárdan, sem biztonságban; mert nagyravágyók és fegyelem nélkül, hűtlenek. Vitézkednek a barátok előtt, gyávák az ellenség előtt. Nem félnek Istentől, nem hűek az emberekhez, és pusztítása csak addig halasztható, amíg a támadás fennáll; mert békében megrabolják az embert, háborúban pedig ellenség. A helyzet az, hogy csekély zsold nem elég ahhoz, hogy hajlandóak legyenek meghalni érted.

Szeretném tovább demonstrálni a zsoldosok alkalmatlanságát. A zsoldos kapitányok vagy alkalmas emberek, vagy nem. Ha igen, nem bízhatsz bennük, mert mindig saját nagyságukra törekednek, akár elnyomnak téged, aki gazdájuk vagy, akár másokat, akik szándékaiddal ellentétben állnak; de ha a kapitány [azaz a zsoldosok vezetője] nem ügyes, akkor a szokásos módon elveszíti a háborút.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4233) Szélesedő háború

Tibor bá’ fordítása online

Paul Craig Roberts

Az egyre szélesedő háború

 

(sz: 1933.02.11.)

Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a Kreml „korlátozott katonai hadművelete” egyre kiterjedtebb, nukleáris konfrontációhoz vezető háborút fog eredményezni, és kétségtelen, hogy a konfliktus tovább erősödik.

A legújabb fejlemények közelebb visznek minket az atomfegyverek használatához. Az F-16-osokat, amelyeket Biden szerint soha nem adnak Ukrajnának, most megkapták. Ráadásul meggondolatlanul ingyen adják. Az F-16-osok első szállítmánya olyan repülőgépekből áll, amely módosítva vannak, lehetővé téve őket nukleáris fegyverekkel való felszerelésre.

Hogy megértsd, mennyire meggondolatlan ez, a Kremlnek nincs más választása, mint azt fontolgatni, hogy a repülőgépeiket taktikai nukleáris fegyverek célba juttatására használhatják az orosz csapatok támogatása végett. Ennek a lehetőségnek a figyelmen kívül hagyása katasztrofális kockázattal járna.

Ahogy mondtam, ez a legutóbbi provokáció lényegesen kiszélesíti a háborút. A Kreml most fontolgatja, hogy megtámadja azokat az európai légi bázisokat, amelyekről az F-16-osok fel fognak szállni. Más szóval Putyint most megfosztják attól a színleléstől, hogy a konfliktus korlátozott.

Gilbert Doctorow úgy látja a helyzetet, mint én, és sajnálatát fejezi ki „lehangoló fejlődésünk miatt az Armageddon felé vezető úton”. https://gilbertdoctorow.com/2023/06/19/tactical-nuclear-weapons-latest-news-from-russia

Képtelen voltam bármilyen intelligens indokot felhozni Putyin számára, hogy megengedje a háború 16 hónapra történő elhúzódását, aminek különben gyorsan véget kellett volna érnie, még mielőtt a Nyugat belekeveredik. Úgy tűnik, Putyin azt várja, hogy a Nyugat észhez térjen, mielőtt túl késő lenne. Ha igen, akkor az amerikai propaganda évtizedek óta tartó sikerét mutatja, hogy Putyin minden bizonyíték ellenére még ma is úgy gondolja, hogy valahol Nyugaton van egy alapvető jó szándék, amely érvényesülni fog, mielőtt a végzetes lépés megtörténik.

A Nyugat felismerésének hiánya még rosszabb. A 20. században zajló  hidegháború idején az Egyesült Államok kormánya és a NATO-országok kormánya együttműködött a szovjet kormánnyal a feszültségek oldásán, valamint a nukleáris fegyverkezési verseny lelassításának és megállításának érdekében. A kubai rakétaválság, amelyet az amerikai nukleáris rakéták Törökországban az orosz határon való elhelyezése és a CIA/Joint Chiefs Castro megdöntésére tett erőfeszítése váltottak ki, felismertette Washingtonban és Moszkvában, hogy Armageddon közeledik. A Kennedy és Hruscsov által megkezdett deeszkalációs folyamatot Nixon vezetésével megújították, amiért a CIA „Watergate”-tel, a „Russiagate”-hez hasonló álhírrel büntetett, és Nixont elmozdította hivatalából. De a deeszkaláció folyamata folytatódott. Még a Jelen Veszély Bizottsága is, amelynek tagja voltam, támogatta a szovjetekkel való feszültségek csökkentését.

1963-ban megszületett a nukleáris kísérleti tilalomról szóló szerződés. Következett az űrszerződés, amely megakadályozta az atomfegyverek keringetését. Aztán a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés. Az 1970-es években létezett a SALT 1 és a SALT 2, a ballisztikus rakéták elleni egyezmény, valamint a biológiai és mérgező fegyverekről szóló egyezmény. Az 1980-as években megszületett a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló szerződés. 1991-ben a stratégiai fegyverzetcsökkentési tárgyalások arra a következtetésre jutottak, hogy korlátozták a hagyományos fegyverek bevetését Európába.

Ma ezek az eredmények, amelyek csökkentették a feszültséget és a nukleáris háború valószínűségét, romokban vannak. A Szovjetunió 1991-es összeomlásával a neokonzervatívok esélyt láttak a hegemóniára, és az Armageddon elkerülésére kötött szerződéseket az amerikai hatalomgyakorlás akadályának tekintették. Washington atomháború kirobbantását okozó őrültsége a NATO-t Oroszország határához juttatta. A NATO a volt szovjet területek kormányainak megdöntéséhez és Oroszország elleni támadáshoz nyújt segítséget. Az Oroszország elleni háborús propaganda szintje ma olyan magas, mint a Németország és Japán elleni propaganda a második világháború idején.

Washington nem elégedett meg azzal, hogy Oroszországot ellenséggé változtassa, így tett Kínával és Iránnal is.

Ez őrültség. Ennek csak a civilizáció pusztulásával lehet vége.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4232) Piálás

 

Tibor bá’ fordítás online

 

 

Miért iszol alkoholos italt nagyobb valószínűséggel, amikor boldog vagy, mint amikor szomorú vagy?

 

Szerzők: Robin Bailey, a Boltoni Egyetem pszichológia, pszichoterápia és tanácsadás szakos olvasója és Adrian Wells, klinikai és kísérleti pszichopatológia professzora, Manchesteri Egyetem
(sz: 1933.02.11.)

Régóta áll fenn az a hiedelem, hogy az emberek alkoholt fogyasztanak, hogy elfojtsák bánatukat. A hangulattal és az alkoholfogyasztással kapcsolatos legújabb kutatások azonban ennek az ellenkezőjét állapították meg.

Az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban és Ausztráliában végzett 69 tanulmány (összesen 12 394 fő) adatait felhasználva mérte fel a hangulatot és az ivási szintet. A kutatók nem találtak bizonyítékot arra, hogy az emberek többet ittak volna azokon a napokon, amikor rosszul érezték magukat. Meglepő módon azonban az emberek hajlamosak inni azokon a napokon, amikor jó hangulatban voltak.

A szerzők azt találták, hogy a résztvevők 6-28%-kal nagyobb valószínűséggel ittak azokon a napokon, amikor jó hangulatban voltak, és 17-23%-kal nagyobb valószínűséggel ittak (négy-ötnél több italt néhány órán belül) ezek a napok.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a közhiedelemmel ellentétben nagyobb valószínűséggel iszunk, ha boldogok vagyunk, mint amikor levertek vagyunk. Szóval, mi magyarázza ezt a jelenséget? Kutatásunk során több lehetséges tényezőt azonosítottunk.

Az ivás egy olyan gondolkodási folyamathoz kapcsolódik, amelyet „vágy gondolkodásnak” neveznek. Ez egy olyan gondolkodásmód, amely bizonyos tapasztalatok pozitív kimenetelének előrejelzésére irányul, az adott tapasztalattal kapcsolatos asszociációink alapján.

Mielőtt iszunk, hajlamosak vagyunk elvárásainkkal szembenézni a múltbeli tapasztalatok alapján – például az alkohol íze, a mámor érzése vagy az elképzelés, hogy az alkohol érdekesebbé tesz bennünket. Pozitív emlékeink is lehetnek máskor, amikor ittunk. Ha igen, amikor legközelebb arra gondolunk, hogy elfogyasztunk egy italt, előfordulhat, hogy azonnal pozitívan gondoljuk ezt.

Ez aztán „hosszú önbeszédhez” vezethet, amikor emlékeztetjük magunkat az ivás okaira – például azért, mert jól teljesített a munkahelyén, vagy mert szép az idő. Mind ez, mind a vágygondolkodás együtt képes fenntartani a pozitív hangulatot és az elvárásokat, fokozva az alkohol iránti vágyat.

A pozitivitás egy újabb rétegét hozzáadva kutatásunk azt is megállapította, hogy az emberek hajlamosak az általunk pozitívnek „metakognitív hiedelmeknek” tekintett vágygondolkodás hasznosságát elfogadni.

Más szóval, amikor a vágygondolkodás alkohol utáni vágyakozásra késztet bennünket azáltal, hogy emlékeztet bennünket az ivással járó jó dolgokra, akkor valószínűleg bízunk ebben a pozitív gondolatban, és jó dolognak tekintjük. Ha pozitívan gondolkodunk azokról a pozitív élményekről, amelyeket hamarosan átélünk, az növelheti a motivációnkat, hogy többet igyunk.

Ennek a pozitív gondolatokból és érzésekből álló erős koktélnak az a hátránya, hogy hihetetlenül nehéz ellenőrizni és ellenállni. Például bizonyítékok vannak arra, hogy a pozitív hiedelmek azt az érzést kelthetik bennünk, mintha kevésbé tudnánk kontrollálni a gondolkodásunkat és a viselkedésünket.

A függőségekkel és más mentális egészségi állapotokkal kapcsolatos klinikai kutatásaink során azt találtuk, hogy a dolgokról való gondolkodásunk kontrollálása – akár pozitív, akár negatív – kulcsfontosságú a viselkedésbeli változáshoz és a kiegyensúlyozott lelkiállapothoz.

Azonban ahhoz, hogy átvegye az irányítást a gondolkodásmód felett, először tudatosítania kell kiterjedt gondolati mintáit. Minél jobban „gondolkozol a gondolkodásodról”, annál könnyebben tudod kontrollálni mind a pozitív, mind a negatív gondolataidat.

Tegyük fel, hogy ez a gondolat merül fel a fejedben: „Jól érzem magam – megérdemlem, hogy igyak ezen a hétvégén.” Ahelyett, hogy többet gondolkodna ezen, hagyd békén a gondolatot – ezt a technikát „leválasztott éberségnek” nevezik. Arra is érdemes emlékeztetni magad, hogy nehéz abbahagyni a vágyat, ha sokat gondolsz rá.

Próbálj azt gondolni, hogy a pozitív és negatív gondolatok hasonlóak az SMS-ek fogadásához. Nem mindig tudjuk ellenőrizni, hogy a kapott üzenet jó vagy rossz, de teljes mértékben kontrollálhatjuk, hogy választunk-e rá vagy sem. Ez segít megmutatni, hogy uralod-e a vágygondolkodást – és ezáltal az ivási döntéseidet.

A pozitív hangulat más függőséget okozó magatartásokban is szerepet játszik, mint például a nikotinhasználat, a szerencsejáték és az internetes pornográfia függőség. Ez azt sugallja nekünk, hogy a pozitív hangulat nem biztos, hogy az egészséges testhez és elméhez vezető út, ahogy azt hinnénk.

Ehelyett fontos lehet az a képesség, hogy rugalmasak legyünk gondolkodásunkban és viselkedésünkben a pozitív és negatív hangulatok mentén – és különösen annak tudatában, hogy gondolkodási mintáinktól függetlenül mindig dönthetünk a viselkedésünkről.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4231) Szélsőséges éghajlat

Tibor bá’ fordítása online

CNN

Négy riasztó jel, ami megmutatja, jelenleg milyen szélsőséges az éghajlat

(sz: 1933.02.11.)

Emelkedő hőmérsékletek. Szokatlanul forró óceánok. Rekord magas szén-dioxid-szennyezés a légkörben és rekord alacsony szint az antarktiszi jégben. [A rekord magas CO2 egy újságírói fogás. Folyamatosan emelkedik, ezért minden évben egy újabb rekord]

Még csak 2023 felénél járunk, de már több éghajlati rekord megdőlt. Egyes tudósok riadót fújnak, attól tartva, hogy ez a bolygó vártnál sokkal gyorsabb felmelegedésének lehet a jele.

Egy széles körben megosztott tweeterben Brian McNoldy, a Miami Egyetem Rosenstiel Tengerészeti, Légkör- és Földtudományi Karának tudományos főmunkatársa az óceánok és a levegő hőmérsékletének emelkedését „teljesen őrületnek” nevezte. Hozzátette: „azok, akik rendszeresen nézik ezeket a dolgokat, nem hisznek a szemüknek. Valami nagyon furcsa történik.”

Tudom, hogy mostanában milliók osztják meg a hőmérsékleti anomáliák táblázatait és térképeit, de ennek jó oka van. Az emberek, akik rendszeresen nézik ezt a cuccot, nem hisznek a szemüknek. Valami nagyon furcsa történik.

Mások azt mondták, hogy bár a rekordok riasztóak, nem váratlanok, mert mind a bolygófűtést okozó szennyezés folyamatos növekedése, mind pedig az El Niño természetes éghajlati jelenség ez irányba hat.

A megdöntött rekordok a jele annak, hogy az éghajlatváltozás meghaladja a modellek által előre jelzett mértéket.

A világban már 1,2 Celsius-fokkal melegebb van, mint az iparosodás előtti időkben, és az előrejelzések szerint a következő öt év az eddigi legmelegebb lesz. [mások szerint a valós érték]

Sarktudósként és klímakutatóként régóta mondják, hogy a következő néhány évtizedben folyamatosan melegebb lesz” – állítja Ted Scambos, a Colorado Egyetem glaciológusa. Boulder pedig azt mondta a CNN-nek. „Nem fogunk visszafordulni, amíg nem teszünk valamit ez ügyben.”

A globális hőmérsékleti csúcs

Az idei év az egyik legmelegebb év lesz, a globális adatok szerint a hőmérséklet szokatlanul magasra emelkedik.

Az Európai Unió Kopernikusz Klímaváltozási Szolgálatának csütörtökön közzétett elemzése szerint június első harmadában az évnek ebben az időszakában rekord magas hőmérséklet volt. A tudósok megállapították, hogy ez az első alkalom, hogy júniusban a globális levegő hőmérséklete több mint 1,5 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet.

Világszerte hő rekordok dőlnek meg.

Kanadában, ahol szokatlanul fullasztó hőhullám borítja be az ország nagy részét, a hőmérséklet több rekordot is megdöntött. A hőség hozzájárult a „példátlan” korai erdőtüzekhez, amelyek már az év ezen időszakában átlagosnál körülbelül 15-ször nagyobb területet égetnek el, és veszélyes füstöt küldenek az Egyesült Államokba.

„Riadó megszólalása”: a következő öt évben világ jó úton halad a kritikus felmelegedési küszöb átlépése felé.

Szibériában a hónap elején több, minden idők hő rekordja is megdőlt, amikor a hőmérséklet 38 °C fölé emelkedett. Közép-Amerika egyes részein, valamint Texasban és Louisianában szintén igen magas hőmérséklet várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint Puerto Ricóban rendkívüli hőség volt idén júniusban, és a hőmérséklet több mint 49 °C volt.

Délkelet-Ázsia egyes részein az eddigi „legkeményebb hőhullámot” élték meg, míg Kínában a rekordhőmérsékletben állatok és növények pusztultak el, és aggodalmakat váltott ki az élelmezésbiztonsággal kapcsolatban.

„A jelenlegi helyzet bizarr” – mondta Phil Reid, az Ausztrál Meteorológiai Irodától a CNN-nek. „A valaha volt legfurcsább El Niño. Hogyan kell meghatározni vagy deklarálni az El Niño-t, amikor mindenhol meleg van?

Az óceáni hőség elszabadult

Az óceánok rekordszintre melegszenek, és semmi jelét nem mutatják a leállásnak.Az óceánok felszíni hőmérsékletének emelkedése márciusban kezdte megriasztani a tudósokat, amikor elkezdtek mászni, majd áprilisban az egekbe szöktek, és rekordszintet értek el, és a tudósok azon kellett gondolkodniuk, hogy miért.

A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOCC) szerint a múlt hónap volt a legmelegebb május a világ óceánjaiban.Ez egy évek óta tartó felmelegedés eredménye.2022-ben a világ óceánjai zsinórban negyedik éve döntötték meg a hő rekordokat.

A tudósok aggódnak. Maximiliano Herrera klimatológus, aki szorosan nyomon követi a szélsőséges hőmérsékleteket szerte a világon, azt mondta, nem gondolta, hogy ilyen hamar bekövetkezik a gyors felmelegedés. „Még az El Niño hivatalos bejelentése előtt a trópusok és az óceánok már nagyon gyors felmelegedést mutatnak” – mondta Herrera a CNN-nek. „Ez várható volt – tette hozzá, De nem ilyen gyorsan.

Az óceán felmelegedése súlyos következményekkel jár, beleértve a korallok kifehéredését, a tengeri élőlények pusztulását és a tengerszint emelkedését.És bár az El Niño rendszerint egy kevésbé aktív atlanti hurrikánszezont nyit meg, a magas óceáni hőmérséklet hozzájárul ahhoz, hogy táplálják őket, és potenciálisan leállítsák, vagy felülmúlják az El Niño tompító hatását.

Rekord alacsony az antarktiszi tengeri jég

Az Antarktisz tengeri jege jelenleg rekord alacsony szinten van az évszaknak megfelelően, és egyes tudósok aggodalommal töltik el, hogy ez újabb jele az éghajlati válság megérkezésének ebben az elszigetelt régióban.

Február végén az antarktiszi tengeri jég elérte a legalacsonyabb kiterjedését az 1970-es évek rekordjai óta, 691 000 négyzetmérföldön.Ez „nem csak „alig rekord” – mondta Scambos akkor a CNN-nek.”Nagyon meredeken csökkenő tendenciát mutat.”

Ahogy az Antarktisz beállt a télbe, és a tengeri jég ismét növekedni kezdett, a vízszintek még mindig rekord alacsony szinten vannak az év ezen időszakában.

A tudósok azon tűnődnek, hogy ez a „vég kezdete”-e

A csökkenés „igazán kivételes és riasztó” – mondta Scambos, kiemelve, hogy az Antarktisz tengeri jég kiterjedése nagyjából 386 000 négyzetmérfölddel – körülbelül kétszer akkora, mint Kalifornia területe – alacsonyabb, mint az évnek ebben a szakaszában szokásos.

Reid és Scambos is azt mondta, hogy kapcsolat van a jég mennyiség hanyatlás és az Indiai-, a Csendes-óceán és az Atlanti-óceán melletti meleg vizek között.Szerintük a felmelegedés tizede is elég lenne ahhoz, hogy gátolja a tengeri jég növekedését.

„A lényeg: azok a körülmények, amelyektől az Antarktisz rendszere függ, hogy a hőt és a jeget, valamint bizonyos víztípusokat a helyükön tartsa, kissé felborultak” – mondta Scambos. „2016-ban egy szokatlan viharsorozattal kezdődött, de volt egy tartós hatás, amely mostanra azt eredményezi, hogy több hő keveredik a sarki vízrétegbe, és ez leállítja a tengeri jég növekedését.”

Rekord szén-dioxid szint

Rekordot döntött a levegőben a fosszilis tüzelőanyagok elégetése során felszabaduló szén-dioxid szintje májusban – jelentették a NOAA és a San Diego-i Kaliforniai Egyetem Scripps Oceanográfiai Intézetének tudósai a hónap elején.

A 424 ppm-es rekord továbbra is „egy évmilliók óta nem látott folyamatos emelkedést jelent” – jegyezték meg a tudósok közleményükben.A klímaválságot előidéző szén-dioxid-szennyezés szintje jelenleg több mint 50%-kal magasabb, mint az ipari forradalom kezdete előtt volt – közölte a NOAA.

„Minden évben azt tapasztaljuk, hogy a légkör szén-dioxid-szintje emelkedik az emberi tevékenység közvetlen eredményeként” – mondta Rick Spinrad, a NOAA adminisztrátora közleményében. „Minden évben látjuk az éghajlatváltozás hatásait a körülöttünk zajló hőhullámokban, aszályokban, áradásokban, erdőtüzekben és viharokban.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4230) Az atomtudósok értesítése

Tibor bá’ fordítása online

Egy nukleáris robbanó fejjel felszerelt Poszeidón torpedó elpusztíthat egy egész tengerparti várost. Ebből, Oroszország 30 darabot készül hadrendbe állítani

(sz: 1933.02.11.)

Képzeld el, hogy egy nyugodt tengerparton találod magad, és rájössz, hogy katasztrofális cunami közeleg. Ez azonban nem közönséges cunami; ez radioaktív.

2023 januárjában a TASS orosz hírügynökség arról számolt be, hogy Oroszország elkészítette az első nukleáris meghajtású, nagyon nagy hatótávolságú, nukleáris torpedót, „Poszeidón” néven. Stratégiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Poszeidón torpedó egy tengerparti várost elpusztíthat, radioaktív árvizeket, és milliók halálát okozhatja. Az elmúlt néhány évben a bulvárhíradók kísértetiesen élénk képet festettek egy tornyosuló, 1000 méter magas radioaktív szökőárról, amely hevesen csapódik a brit partokra, mindent felmorzsol, ami útjába kerül, és egész városokat kopár, élettelen földekké változtat.

A Poszeidón egyáltalán valódi? Az ókori görög mitológiában Poszeidónt az óceánok isteneként, a tengerészek és a tengeren dolgozók védelmezőjeként tisztelték. A jelenlegi kontextusban a „Poszeidón” más értelmet nyer, egy pusztító fegyver, ami katasztrofális eseményeket képes előidézni.

Az orosz Poszeidónt – az Egyesült Államokban Kanyon, Oceán Multipurpose System és Status-6 néven is ismert – először az orosz haditengerészet tárta fel 2015-ben, és állítólag 2016 novemberében tesztelte először. A torpedót – egy nukleáris meghajtású víz alatti nukleáris fegyverekkel felszerelt drón, amit tengeralattjárókról való kilövésre tervezték. Az első Poszeidón bevetése 2027-re várható.

Felhördülnek, hogy ez az új fegyver készen áll arra, hogy megrázza a modern hadviselést. Ez pedig kevésbé a kölcsönösségnek köszönhető, mint inkább páratlan tulajdonságnak – legalábbis papíron.

A kompakt atomreaktorral működő Poszeidón a feltételezések szerint soha nem látott, 100 csomós (185 kilométer per óra) sebességgel haladhat, körülbelül 10 000 kilométeres hatótávolságra, és akár 1000 méteres mélységben is működve. Az akusztikus nyomkövető eszközök és egyéb csapdák elkerülésére tervezett Poszeidón átmérője körülbelül 1,6-2 méter. Különösen lebilincselő a torpedó pusztító hasznos terhe: egy nukleáris robbanófej, amelynek hozama valószínűleg legalább több megatonna (a korai jelentések szerint akár 100 megatonna is lehet). Összehasonlításképpen: az orosz „cár” bomba – a valaha tesztelt legerősebb nukleáris fegyver – becsült robbanási teljesítménye körülbelül 50 megatonna volt.

Míg egyes jelentések azt állítják, hogy az orosz Poszeidón csak propagandában létezik, a szakértők általában egyetértenek abban, hogy a rendszer „nagyon is valóságos”, és jelentős forrásokat kapott az orosz fegyveres erőktől, bár sok részlet továbbra is ismeretlen. A hírszerzési jelentések azt sugallják, hogy a Poszeidón számos próbán esett át, amit az a tény is bizonyít, hogy néhány tengeralattjárót módosítottak, néhányat pedig kifejezetten a nagyobb és nehezebb Poszeidón befogadására építenek. Például a Sarov tengeralattjárót úgy vélik, hogy a Poszeidón prototípusok tesztelésére módosították. A TASS szerint az orosz haditengerészet 30 Poszeidón torpedót kíván négy tengeralattjáróra telepíteni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4229) NATO eszkaláció

Tibor bá’ fordítása online

Az atomfegyver lesz a következő vörös vonal, amit a NATO átlép Ukrajnában?

 

(sz: 1933.02.11.)

Közel két hét elteltével nyilvánvaló, hogy Ukrajna „tavaszi ellentámadása”, amelyet az amerikai média hónapok óta hirdet, nem ért el jelentős előrelépést, miközben az ukrán fegyveres erők jelentős veszteségeket szenvedtek el.

Ukrán tisztviselők azt állítják, hogy közel 100 km2 területet foglaltak vissza az offenzíva kezdete óta.Ezekért a területrészeket napi 1000 áldozattal fizettek, így az offenzíva kezdete óta összesen 12 000 embert vesztette. Orosz tisztviselők videót tettek közzé arról, hogy páncélozott járműveket rakéták, drónok és nagy hatótávolságú tüzérséget semmisítenek meg, köztük több mint egy tucat fejlett Leopard 2 harckocsit és Bradley gyalogsági harcjárművet.

A konfliktus első másfél évében az USA és a NATO vezetői abból indultak ki, hogy a háborút úgy folytathatják le, hogy egyre fejlettebb fegyvereket küldenek Ukrajnába, miközben hagyják, hogy az ukránok ágyútöltelékként szolgáljanak a csatatéren.

A katasztrofális emberéletekkel szembeni hideg közömbösséget tanusít a Biden-adminisztráció. Az utolsó ukránokig igyekezett megvívni a háborút. De ezzel a stratégiával az a probléma, hogy egy idő után kifogynak a halálba küldendő ukránok.

Eddig több százezer ukrán katona halt meg vagy sebesült meg. Ez a szám a harcoló korú lakosság jelentős része, ami a Zelenszkij-kormányt egyre kétségbeesettebb intézkedésekre készteti, hogy a frontra küldhető új embereket találjon.

Ennek fényében a NATO-országok külügyminiszterei pénteken kétnapos csúcstalálkozót zártak, amelynek célja a NATO és Ukrajna közötti katonai szövetség terveinek véglegesítése volt. Csütörtökön a Biden-adminisztráció egyik tisztviselője a CNN-nek azt mondta, hogy „nyitottak” Ukrajna NATO-csatlakozásának felgyorsított tervére.

Ez lesz a tartalom a közelgő NATO-csúcson a litvániai Vilniusban, akár Ukrajna közvetlen NATO-csatlakozása révén, akár „biztonsági garanciák” formájában.

A valódi kérdés azonban nem az, hogy Ukrajna belép-e a NATO-ba, hanem, hogy a NATO „belép-e” Ukrajnába a háborúban való részvételének hatalmas eszkalációja révén.Ukrajna NATO-csatlakozás felgyorsításának egyetlen oka az, hogy megteremtsék a keretet egy ilyen eszkalációhoz.

A NATO teljes hitelessége azon az erőfeszítésen forgott kockán, hogy az oroszokat a határon túlra űzzék, olyan válságot generálva, amely a Putyin-kormány összeomlásához vezetne. Az eszkaláció logikája a konfliktusban menthetetlenül a NATO közvetlen beavatkozásához vezet.

Valahányszor az Egyesült Államok és a NATO vezetői azt állították, hogy bizonyos dolgot Ukrajnában nem tesznek meg, kis idő múlva megtették, a harckocsik és vadászrepülőgépek biztosításától kezdve az orosz föld megtámadására használt fegyverekig.

Mi lesz a következő „vörös vonal”, amelyet a NATO átlép az ukrajnai katonai helyzetük romlása miatt? Több lehetőség is van:

Először is, egy „no-fly zóna” létrehozásával az orosz erők közvetlen bevonása.

Másodszor, a NATO-csapatok közvetlen bevetése a háborús övezetbe.

Harmadszor pedig taktikai nukleáris fegyverek bevetése, hogy megakadályozzák az oroszok győzelmét a konfliktusban.

Érdemes megjegyezni, hogy a hidegháború idején Henry Kissinger amerikai geopolitikai stratéga, akit a közelmúltban a 100. születésnapja alkalmából a média agyon dicsért, egyszer leírta a taktikai atomfegyverek alkalmazását egy olyan katasztrófa elhárítására, mint amilyennel az ukrán erők szembesülnek.

1957-ben megjelent, Nuclear Weapons and Foreign Policy című könyvében Kissinger amellett érvelt, hogy az Egyesült Államok nukleáris fegyvereket vezessen be frontharcban, és használja fel a harctéren a hagyományos erők előretörésének megakadályozására irányuló küzdelemben.

A „korlátozott nukleáris háború”, vagyis az atomháború, amely nem vezet globális megsemmisítéshez és a „kölcsönösen biztosított pusztuláshoz” – érvelt Kissinger – valójában egy olyan stratégia, amely speciális képességeinket a legjobban kihasználja, és ez kevésbé valószínű, hogy mindenre kiterjedővé válna, mint a hagyományos háborúk.”

Azzal érvelt, hogy egy ilyen háborút „katonai műveletek közepette rögtönöznének, és a lehető legrosszabb pszichológiai és katonai körülmények között valósulnának meg”, vagyis pontosan olyan körülmények között, amelyek most Ukrajnában alakulnak ki.

Kissinger érvelése szerint ahelyett, hogy a „legnagyobb lakossági központokat” céloznák meg, az atomfegyvereket fel lehetne használni a „kicsi, rendkívül mobil, önálló egységekre épülő” hadviselés részeként, amelynek célja „megfosztani az agressziót egyik céljától: a terület ellenőrzésétől”. A nukleáris fegyverekkel rendelkező kis méretű mobil egységek rendkívül hasznosak ellenséges társaik legyőzésében, vagy fontos célok gyors megsemmisítésénél.”

Kissinger stratégiájában volt egy elsöprő hiba. Abból indult ki, hogy az amerikai nukleáris fegyverek egyes célpontjai korlátozzák saját válaszaikat. De minden nyilvánvaló őrültségük ellenére Kissinger doktrínái valójában az Egyesült Államok jelenlegi nukleáris stratégiájának fő irányvonalai.

Az Egyesült Államok több billió dolláros nukleáris fegyvereinek 2016-os fejlesztése a kisebb és alacsonyabb hozamú „használható” nukleáris fegyverek létrehozásán dolgozik.

A Center for Strategic and International Studies (CSIS) 2015-ös tanulmánya megjegyezte: „A nukleáris alkalmazás forgatókönyvei nagymértékben megváltoztak a két globális szuperhatalom közötti „terror egyensúly” óta. Ennek eredményeként a „második nukleáris korszak” azt jelenti, hogy a felek „végiggondolják, hogyan alkalmazhatnának nukleáris fegyvert, egyfelől a konfliktus korai szakaszában, másfelől diszkriminatív módon”.

A Foreign Affairs 2019-ben közzétett egy cikket „Ha békét akarsz, készülj fel az atomháborúra” címmel Elbridge Colbytól, Trump 2018-as nemzeti védelmi stratégiájának egyik fő szerzőjétől. Colby ezt írta: „A nukleáris támadás kockázata óriási lehet, de az ellenféllel szembeni nukleáris előny megszerzésének eredménye is az.

„A legjobb módja annak, hogy elkerüljük az atomháborút – folytatta Colby –, ha készen állunk egy korlátozott háború megvívására.

A 2022-es US Nuclear Posture Review egyértelművé teszi, hogy az Egyesült Államok fenntartja magának a jogot, hogy nukleáris fegyvereket használjon bármilyen nemzeti cél elérése érdekében. Kijelenti: „Bár az Egyesült Államok nukleáris fegyvereinek alapvető szerepe a nukleáris támadások elrettentése, tágabb értelemben mindenféle stratégiai támadást elriasztanak, biztosítják a szövetségeseket és lehetővé teszik az elnöki célok elérését, ha az elrettentés nem jár sikerrel.”

Az Egyesült Államok és a NATO tagok teljes szavahihetőségüket arra használják, hogy stratégiai vereséget mérjenek Oroszországra.

Ha azt hisszük, hogy céljaik elérése érdekében nem folyamodnak atomfegyver használatához, akkor figyelmen kívül hagyjuk a történelem tanulságait. Emlékeztetni kell arra, hogy az Egyesült Államok az egyetlen hatalom, amely ténylegesen használt atomfegyvert a háborúban. Az egyre mélyülő társadalmi, gazdasági és politikai válság, valamint az amerikai globális hegemónia válsága közepette Washington egyre vakmerőbb és kétségbeesett cselekedetekre kényszerül.

Az amerikai uralkodó osztály teljesen közömbösnek bizonyult az emberi élet iránt. A nagyvállalatok profitszerzésének támogatása jegyében szándékosan provokáltak egy háborút, amely több százezer ember halálát okozta.

Legerősebb figyelmeztetés: Ennek a háborúnak véget kell vetni, mielőtt az emberi társadalomnak vet véget a háború.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4232) Vasárnapi veszteségek

Tibor bá’ fordítása online

RT News

Orosz MOD: Ukrajna hatalmas egynapos veszteséget szenved el

Putyin feltárta az ukrán ellentámadás veszteségeit.

A kijevi erők egy nap alatt több mint 1000 katonát és 20 tankot veszítettek a frontvonalon – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán katonai erők súlyos veszteségeket szenvedtek a frontvonalakon az elmúlt 24 órában. Oroszország Zaporozsje és Donyeck régiójában zajlottak a leghevesebb harcok, csak ott Kijev több mint 800 katonát veszített.”Az elmúlt nap folyamán az ellenséges veszteségek Dél-Donyeck és Zaporozsje irányában több mint 800 ukrán katona, 20 harckocsi, négy gyalogsági harcjármű és 15 páncélozott haricjármű volt” – közölte a hadsereg a vasárnapi sajtótájékoztatón.

Nem fejtették, hogy az áldozatok száma a halottakat és a sebesülteket, vagy csak a haláleseteket jelentik

A személyi és felszerelési vesztességek mellett az ukrán csapatok két amerikai gyártmányú M777 tarackot és több szovjet tüzérségi rendszert is elveszítettek – tette hozzá a hadsereg.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4228) Putyin találkozása haditudósítókkal

Gép fordítás

Találkozó haditudósítókkal

A találkozásról szóló videó felvétel teljes szövege:

 

(sz: 1933.02.11.)

Jevgenyij Poddubnij: Jó napot, elnök úr!

Nagyon köszönjük, hogy időt tud szaktani számunkra.

Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke : Nagyon örülök, hogy látom önöket.

Jevgenyij Poddubnij: Korábbi találkozóink mind a bizalom légkörében zajlottak. Beszélgetéseink mindig őszinték voltak, ezért nagyon hálásak vagyunk Önnek.

Vlagyimir Putyin : Ez az én részemről most is így lesz.

Jevgenyij Poddubnij : Ön nem egyszer mondta, hogy mindazok a célok, amelyeket Ön személyesen tűztek ki a különleges katonai művelettel kapcsolatban, megvalósul. A különleges katonai művelet meglehetősen hosszú ideig tartott. Változik a helyzet, változik az álláspont, és valószínűleg változnak a különleges katonai művelet céljai és feladatai is. Elmondaná nekünk, hogyan változtak, ha egyáltalán változtak?

Vlagyimir Putyin : Nem, összességében természetesen nem változtatunk semmit. Céljaink számunkra alapvetőek.

Önök itt mindannyian nagyon tapasztalt szakemberek, különösen az olyanok, mint te, akiket több mint egy éve tűz alá vetnek. Megváltozik a mentalitásod. Ezt a saját tapasztalataimból tudom, bár még nem másztam repülő golyók alatt, mint te, azóta tudom ezt azóta, hogy helikopterrel repültem körülöttünk nyomjelző tüzet. Tudod, mindez megváltoztatja a mentalitásodat. Tehát mi értelme a tetteinknek? Két lépést kell tennünk a pálya közepétől. Hiszen a Szovjetunió összeomlása után is a lehető legjobb kapcsolatokat szerettük volna és szeretnénk ápolni minden szomszédunkkal. Ezt csináljuk. Elfogadtuk, hogy ami történt, megtörtént, és most együtt kell élnünk vele.

És tudod, ezt már mondtam, nem titok, hogy minden lehetőséget felkínáltunk nyugati partnereinknek, ahogy szoktam nevezni őket, azt hittük, hogy közéjük tartozunk, szerettünk volna egy családba tartozni. civilizált nemzeteknek nevezik. Felkerestem a NATO-t, és azt javasoltam, hogy vizsgáljuk meg ezt a lehetőséget, de gyorsan megmutatták nekünk az ajtót; meg sem fontolgatták. Javasoltam egy közös rakétavédelmi rendszer létrehozását is.

Tudjuk, hogy az 1990-es évek – a 2000-es évek eleje eseményei például a Kaukázus keserű történelmi örökségéből fakadnak. Kivel harcoltunk ott? Leginkább az Al-Kaida. És mit csináltak a „partnereink”? Pénzügyi, információs, politikai, sőt katonai támogatással támogatták őket. Nem törődtek azzal, hogy addig segítették az Al-Kaidát, amíg meg tudták ringatni a hajónkat. Minden, amit tettek, megfelelt a megrázó Oroszország paradigmájának. Erőfeszítéseinket nem hagytuk szó nélkül, és végül megegyeztünk abban, hogy a NATO-t nem bővítik ki. Minden lehetséges lehetőséget kitaláltunk. Még mindig nem. Miért? Ez csak azért van, mert az ország túl nagy: senkinek sem kell egy ekkora és ekkora potenciállal rendelkező ország Európában. Mindenki megpróbálja fokozatosan darabokra törni Oroszországot.

Ukrajna része az Oroszország destabilizálására irányuló erőfeszítéseknek. Nagyjából ezt kellett volna szem előtt tartani, amikor a Szovjetunió felbomlásával kapcsolatos döntéseket hozták. De akkor láthatóan várható volt, hogy mélyreható kapcsolataink döntőek lesznek. De számos történelmi, gazdasági és politikai körülmény miatt a helyzet más utat járt be. Ezen az úton is mindent kipróbáltunk. Tulajdonképpen évtizedek óta, ha nem is tápláltuk, de fenntartottuk a gazdaságukat – ezzel Ön is tisztában van, mióta írtam és beszéltem róla – olcsó energiával, egyéb dolgokkal, hitelekkel és így tovább. Hiába. Hogyan végződött végül? Elkezdték ölni a támogatóinkat az utcán, és végül államcsínyt hajtottak végre.

Nézd, nem ez az első puccs. Hogyan került Juscsenko hatalomra Ukrajnában? Ez egy törvényes eljárás eredménye volt? Akarod, hogy megmutassam, hogyan került hatalomra? Tisztában vagyunk vele. A választások harmadik fordulójával álltak elő. Miről szólt? Ezt az alkotmány nem rögzítette. Puccs volt, de legalábbis viszonylag békés. És kommunikáltunk velük. Odamentem és hozzánk jöttek, semmi gond. De végül véres puccsba taszították. Vagyis nyilvánvalóvá vált, hogy esélyt sem kaptunk arra, hogy normális kapcsolatokat építsünk ki szomszédainkkal és a testvéri ukrán néppel. Egyetlen esélyt sem.

Aztán összeszedték magukat, és azonnal elkezdtek kibontakozni az események délkeleten, Donbászban – a puccs után rájöttek, hogy a Krímet nem tudjuk csak úgy elhagyni – egyszerűen nem hagyhatjuk el, ez lehetetlen, árulás lett volna részünkről. De nem nyúltunk Donbászhoz. Igen, ott voltak az önkénteseink, de az orosz államnak semmi köze ehhez – erről biztosíthatlak –, semmi köze. Tökéletesen nyílt és őszinte vagyok – semmi közünk nem volt hozzá, a részvételünk nulla volt. Igen, voltak ott emberek Oroszországból. Próbálták támogatni a helyi lakosságot és így tovább.

Végül kénytelenek voltunk fellépni ezen emberek védelmében. Egyszerűen kénytelenek voltunk erre. Kilenc év! Őszintén próbáltunk megegyezni – bármilyen nehéz is volt –, hogy Ukrajna délkeleti részét valahogy az ország részeként tartsuk meg, őszintén dolgoztunk ezért. Ma már tudjuk, hogy az úgynevezett partnereink egyszerűen becsaptak minket – becsaptak, ahogy az emberek mondják. Soha nem tervezték a megállapodások teljesítését, mint kiderült, és így alakult minden a jelenlegi helyzethez.

Sőt, olyan köcsögöket, mint Bandera, piedesztálra állítják. Nem akarnak kommunizmust. Rendben, ki akarja ezt ma? Ledobják a talapzatáról Ukrajna alapítóját – Lenint. Oké, ez rajtuk múlik, de inkább Banderát rakják oda, és ő fasiszta. Teljesen meglep, hogy egy zsidó vérű ember, Ukrajna államfője hogyan képes támogatni a neonácikat. Egyszerűen megver. Miután alapvetően megsemmisítették a polgári zsidó lakosságot, Banderát és híveit nemzeti hősökké emelték. Most azokkal a plakátokkal vonulnak. Tehát soha nem fogadjuk el történelmileg azt, ami ott történik.

Ezt a kérdést folyamatosan felvetettük tárgyalásaink során, így Isztambulban is. És válaszul azt kérdezték tőlünk: „Nincs közünk a neonácikhoz, mit akarsz tőlünk?” Legalább bizonyos korlátozásokat szeretnénk bevezetni a törvénybe. Egyébként összességében ebben a tárgyalási körben is megegyeztünk – mielőtt csapataink eltávolodtak Kijevtől, mert utána minden megállapodásunkat felmondták.

Leszerelés. Ezzel fokozatosan, módszeresen foglalkozunk. Mivel harcolnak az ukrán fegyveres erők? Leopardokat vagy Bradley-ket gyártanak, vagy olyan F-16-osokat, amelyeket még nem kaptak meg? Nem termelnek semmit. Az ukrán védelmi ipar hamarosan teljesen megszűnik. Mit gyártanak? Lőszert szállítanak, felszerelést és fegyvereket szállítanak – mindent szállítanak. Nem fogsz sokáig élni így, nem fogsz kitartani. Tehát a demilitarizálás kérdése nagyon gyakorlatiasan vetődik fel.

Ugyanez vonatkozik az emberek védelmére Donbassban. Igen, sajnos folytatódik az ágyúzás, és minden más is. De összességében módszeresen fogunk dolgozni ezen, és meg fogjuk oldani. Biztos vagyok benne, hogy megoldjuk.

Összességében tehát az alapelveink és így a céljaink sem változtak a működés kezdete óta. Nem történt változás.

Dmitrij Kulko : Jó napot, elnök úr.

Dmitrij Kulko, Channel One.

Ukrajna ellentámadása folyamatban van. Öt nappal az ellentámadás után adta meg észrevételét a helyzettel kapcsolatban. Azóta eltelt egy kis idő. Naponta kapsz műveleti híreket, és, mint látjuk, nem csak a különleges katonai műveleti parancsnokságtól, hanem közvetlenül a frontvonalra is telefonálsz.

Vlagyimir Putyin : Igen.

Dmitry Kulko : Van valami, amit hozzá tudna tenni a korábbi értékeléseihez?

Vlagyimir Putyin : Igen. Ez egy nagyszabású ellentámadás, amely – amint nemrég nyilvánosan mondtam – az e célból felhalmozott tartalékokat használja fel. Június 4-én kezdődött. A mai napig tart, és most is, ahogy beszélünk.

Meghallgattam a legfrissebb beszámolót a legújabb fejleményekről. Ma délelőtt Sahterszkij irányában támadás történt. Legfeljebb 100 katona, négy tank és két páncélozott jármű [ukrán részről]. Vremevszkij irányban több harckocsi és páncélozott jármű is található. A támadás több irányban zajlik. Számos harckocsi és páncélozott jármű megsemmisült, Ukrajna pedig katonai veszteségeket szenvedett. Nem sikerült elérniük a frontvonalat.

Összességében azonban ez egy nagyszabású offenzíva: a Vremevszkij-párkányon indultak, Sahtersky és Zaporozhye irányban. Pontosan a stratégiai tartalékok felhasználásával kezdődött, és úgy folytatódik, ahogy beszélünk: most, amikor itt összegyűltünk és megbeszéljük, több harcterületen is csata folyik.

Mit mondhatnék? Az ellenség egyik szektorban sem volt sikeres. Nagy veszteségeket szenvedtek. Jó dolog nekünk. A személyi veszteségek számát nem adom meg. Hagyom, hogy a Honvédelmi Minisztérium megcsinálja, miután lefutotta a számokat, de a veszteségek szerkezete számukra is kedvezőtlen. Ezzel azt akarom mondani, hogy az összes személyi veszteség közül – és közelítenek a katasztrofálisnak mondható számokhoz – ezeknek a veszteségeknek a szerkezete számukra kedvezőtlen. Mert mint tudjuk, a veszteségek lehetnek egészségügyiek vagy helyrehozhatatlanok. Általában attól tartok, hogy egy kicsit elakadok, de a helyrehozhatatlan veszteségek 25 százalék körüliek, maximum 30 százalék, míg a veszteségük majdnem 50/50. Ez az első pontom.

Másodszor, ha a helyrehozhatatlan veszteségeket nézzük, egyértelműen a védekező oldalt éri kevesebb veszteség, de ez az 1:10 arány nekünk kedvez. A mi veszteségeink az ukrán erők veszteségének egytizede.

A páncélosoknál még súlyosabb a helyzet. Ebben az időszakban több mint 160 harckocsit és több mint 360 különböző típusú páncélozott járművet veszítettek. Csak ezt látjuk. Vannak olyan veszteségek is, amelyeket nem látunk. Ezeket nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel sújtják személyzet és felszerelések tömegeinél. Tehát a valóságban Ukrajna súlyosabb veszteségeket szenvedett el. Számításaim szerint ezek a veszteségek a külföldről szállított berendezések 25, esetleg 30 százalékát teszik ki. Számomra úgy tűnik, ezzel egyetértenének, ha objektíven számolnának. De amennyire nyílt nyugati forrásokból tudom, úgy tűnik, hogy ezt mondják.

Tehát az offenzíva elindult, és leírtam a legújabb eredményeket.

Ami a veszteségeinket illeti – hadd beszéljen a Honvédelmi Minisztérium a többi mutatóról és a személyi állományról – azt mondtam, hogy több mint 160 harckocsit veszítettünk, mi pedig 54 harckocsit, amelyek egy része helyreállítható és javítható.

Dmitrij Kulko : Köszönöm.

Jekatyerina Agranovics: Jó napot!

Agranovics Jekatyerina, blogger.

Lenne egy kérdésem a Kahovkai Vízerőművel kapcsolatban. Tragédia történt, és még mindig értékelnünk kell a környezeti és társadalmi következményeket. De itt a kérdésem: szerinted ki a hibás ezért? Megbüntetik? És egy harmadik kérdés: milyen segítségre számíthatnak az érintett területekről érkezők?

Vlagyimir Putyin : Egyértelmű, hogy ki a hibás – Ukrajna dolgozott ezen.

Tudja, nem fogok olyan dolgokat mondani, amelyekben nem vagyok száz százalékig biztos, de nagyjából a pusztítás előtt nem rögzítettünk semmilyen nagy robbanást. Mindenesetre ezt jelentették nekem. De sokszor célba vették a Kahovka HPP-t a HIMARS-szal. Ez az egész lényeg. Lehet, hogy lőszert helyeztek el – most nem tudom, vagy valami aprósággal aláásták a szerkezetet, és ez váltotta ki a törést.

De ami minket illet, ez most nem érdekel bennünket, mert ennek nehéz következményei vannak az általunk irányított és Oroszországhoz tartozó területekre nézve. Ez az első pont.

Most a második pont. Sajnos most mondok egy furcsa dolgot, de ennek ellenére ez sajnos tönkretette az ilyen irányú ellentámadásukat. Miért sajnos? Mert nekünk jobb lett volna, ha ők ott kezdik meg az offenzívájukat – nekünk, mert az rossz támadópozíció lett volna számukra. De ez nem az árvíz miatt történt.

A vészhelyzeti minisztérium nagyon aktívan dolgozik ott; a katonaság aktívan dolgozik, a helyi hatóságok pedig dolgoznak. Nemrég beszéltem a Herson régió megbízott vezetőjével [Vlagyimir] Saldoval, aki azt mondja: „Megmondom őszintén, meglepődtünk. Ilyen jól összehangolt munkát még nem láttunk.” Legyen ez igaz, bár biztosan vannak problémák.

Vannak emberek, akik nem hajlandók elmenni, evakuálni. Őszintén szólva ez itt is előfordul. Emlékszem egy árvízre a Lénán, amikor az emberek a háztetőjükön ültek és nem voltak hajlandók elmenni, mert féltek elhagyni a házat, féltek, hogy kifosztják stb. Így mennek a dolgok. Más jellegű megfontolások is lehetnek. Mindenesetre minden megtörtént, ami megtehető: a Sürgősségi Minisztérium nagyon aktívan dolgozik, és ismét csatlakoztak a helyi hatóságok, az Egészségügyi Minisztérium és a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség is.

Most nagyon komolyan kell közelíteni a környezet- és egészségügyi biztonság kérdéséhez, mert a szarvasmarha temetők és temetők víz alatt vannak. Ez komoly probléma, de megoldható. A vegyvédelmi csapatokat be kell vetnünk: a miniszter már jelentkezett nálam, ő adta ki a parancsot. Együtt, erőink összefogásával úgy gondolom, hogy minden problémát meg tudunk majd oldani, így a vízellátással is.

Ma Marat Khusnullinnal beszéltem. Azt mondja, foglalkoznunk kell a víz rendelkezésre állásával, új kutakat kell építeni stb. De a munka már folyamatban van. Ahogy a vízszint csökken, és már fokozatosan csökken, a problémák megjelenésével minden megoldódik. Természetesen sok állat és vadon élő állat elpusztult, sajnos. Mindezt meg kell majd szerveznünk, meg kell tisztítanunk a területet.

Ami az embereket illeti, mindenki az orosz törvényeknek és szabványoknak megfelelően kap segítséget. Mindezek a feltételek ismertek, törvényeink előírják. Minden háztartásban ugyanúgy történik, mint az Orosz Föderáció bármely más állampolgára esetében. Már mondtam Alekszandr Kurenkov [sürgősségi miniszternek], hogy vállaljon aktív szerepet az ingó és ingatlan károk felmérésében. Tehát mindent megteszünk, amit lehet.

Jekatyerina Agranovics: Köszönöm.

Alexander Kots: Elnök úr, a nevem Alexander Kots, Komszomolskaya Pravda.

A kérdés kellemetlen lehet, de az emberek gyakran felteszik nekünk a kérdést.

Vlagyimir Putyin: Nincsenek itt kellemetlen kérdések.

Alexander Kots: Olvasóink és nézőink gyakran felteszik nekünk ugyanazt a kérdést – az ellenség tevékenységéről a hátunkban.

Alig telik el hét anélkül, hogy ne érkeznének hírek arról, hogy drónok megpróbálnak eltalálni vagy infrastrukturális létesítményeket ütnek el. Minden bizonnyal akut probléma van határterületünkkel, különösen a Belgorod régióval kapcsolatban.

A kérdésem szó szerint így hangzik: hogyan történik, hogy az ellenséges drónok elérik a Kreml-t? És miután elkezdtük felszabadítani Donbászt, miért vagyunk kénytelenek kitelepíteni lakosságunkat a határ menti területekről, ahová már most is behatolnak a lengyel zsoldosok, és a lengyel nyelvet hallják területünkön?

Vlagyimir Putyin: Valóban lengyel zsoldosok harcolnak ott – teljesen igazad van, egyetértek veled –, és nagyobb veszteségeket szenvednek el. Valójában megpróbálják elrejteni őket, de veszteségeik súlyosak. Kár, hogy ezt titkolják lakosságuk elől is. Zsoldosokat toboroznak – pont Lengyelországban, és egyébként más országokban is. Veszteségeket szenvednek el. Ez az első.

Másodszor, a drónokkal kapcsolatban. Valószínűleg Ön is tudja, és a kollégái is tudják, hogy egy időben volt olyan helyzetünk Khmeimimben, amikor drónok repültek be, és sajnos több gránátot is ledobtak, és ott veszítettünk el személyzetet. De gyorsan megtanultuk kezelni ezt, különféle módokon, eszközökkel. Néha nehéz, de megoldható feladat.

Látszólag itt is ez a helyzet: az illetékes hivatalainknak meg kell hozniuk a szükséges döntéseket, mert a hagyományos légvédelmi rendszer, mint bizonyára tudja, rakétákra, nagy repülőgépekre van kalibrálva. Általában azok a drónok, amelyekről beszélsz, és ezzel te is tisztában vagy, modern könnyű anyagokból készülnek, fából, és elég nehéz észlelni őket. De észlelik őket. Ennek ellenére szükséges a megfelelő munka elvégzése, időben történő észlelése stb. És ez természetesen megtörténik, és biztosan meg fog történni, ami Moszkvát és más nagyobb központokat illeti, semmi kétségem nincs efelől.

És igen, ezt a munkát megfelelően meg kell szerveznünk. És természetesen jobb lenne, ha ez időben és megfelelő szinten történt volna. Ennek ellenére ez a munka folyik, és még egyszer megismétlem, biztos vagyok benne, hogy ezeket a feladatokat megoldják.

Ami a határ menti területeket illeti, van egy probléma, és ez összefügg – és gondolom ezt Ön is megérti – elsősorban azzal a szándékkal, hogy erőinket és erőforrásainkat erre az oldalra tereljük, hogy az egységek egy részét kivonjuk azokról a területekről, amelyek a szigetországnak számítanak. legfontosabb és kritikus az ukrán fegyveres erők lehetséges offenzívája szempontjából. Nem kell ezt tennünk, de természetesen meg kell védenünk polgárainkat.

Mit lehet itt mondani? Természetesen meg kell erősíteni a határt, és ha valaki ott dolgozik, akkor biztosan látja, hogy ez a folyamat elég gyorsan halad, és ez a határerősítési feladat is megoldódik. De a lehetőség, hogy területünket Ukrajna területéről ágyúzzuk, továbbra is fennáll. És itt több megoldás is létezik.

Először is, a hatékonyság növelése és az akkumulátor elleni küzdelem; de ez nem jelenti azt, hogy nem fognak rakéták repülni a területünkön. És ha ez így folytatódik, akkor láthatóan meg kell fontolnunk a kérdést – és ezt nagyon óvatosan mondom –, hogy egyfajta ütközőzónát hozzunk létre Ukrajna területén olyan távolságra, ahonnan lehetetlen lenne elérni a területünket. . De ez egy külön kérdés, nem azt mondom, hogy holnap elkezdjük ezt a munkát. Meg kell nézni, hogyan alakul a helyzet.

De általában semmi ilyesmi nem történik sem a belgorodi régióban, sem máshol; most a határőrség és a fegyveres erők is ott dolgoznak. Ebben persze nincs semmi jó: valójában azt lehetett feltételezni, hogy az ellenség így fog viselkedni, és valószínűleg jobban felkészül. Egyetértek. De a probléma megoldódik, akár így, akár az általam említett módon.

Jevgenyij Poddubnij: Elnök úr, Jevgenyij Poddubnij vagyok, VGTRK (Összoroszországi Állami Televízió- és Rádióműsorszolgáltató). Sándor témájának folytatásaként.

Vlagyimir Putyin: Igen, Jevgenyij, kérem.

Jevgenyij Poddubnij: Az ellenség különleges szolgálatainak ügynökei nyíltan dolgoznak a területünkön, nyíltan abban az értelemben, hogy nem is tagadják, hogy az oroszországi közvélemény irányítóira vadásznak: Darja Dugina meggyilkolására, Vladlen Tatarsky meggyilkolására, az ellene elkövetett merényletre. Zakhar Prilepin. Ami azt illeti, egyértelmű, hogy az ukrán különleges szolgálatok terrorista, szabotázstevékenységet folytatnak Oroszországban.

Hogyan fog az orosz állam felvenni a harcot az ellenséges ügynökök és az ellenség Oroszország területén működő különleges szolgálatai ellen?

Vlagyimir Putyin: Az ön kérdése nagyon hasonlít ahhoz, amit Sándor feltett, mert ezek a tevékenységek lényegében egyenértékűek. Harcolnunk kell, harcolunk, harcolunk, és ennek a munkának néhány eredménye nyilvánosságra kerül, és a közvélemény ismeri: egy szomszédos állam ügynökeinek és különleges szolgálati tisztjeinek fogva tartása. A munka folyamatban van.

De arra szeretnék rámutatni, hogy mi, Ukrajna jelenlegi hatóságaival ellentétben, nem alkalmazhatunk terrorista módszereket: még mindig van államunk, országunk, miközben ott rezsim. Valójában terroron alapuló rezsimként működnek: nagyon kemény kémelhárítási rendszerük van, a hadiállapot. Szerintem ezt most nem kell tennünk. Már csak a rendvédelmi szervek és a speciális szolgálatok munkáját kell javítanunk és bővítenünk. És általában úgy tűnik számomra, hogy a feladatok ezzel kapcsolatban is megoldhatók.

Ön elemezte az Ön által említett tragédiákat, és látja, mi történt. Valaki bevitt valamit, az autót nem nézték meg, nem volt átvizsgálás.

Dashát, egy jó embert megölték, és ez óriási tragédia. Harcos volt, vagy valami hasonló, fegyverrel a kezében harcolt? Ő csak egy értelmiségi volt, aki kifejezte álláspontját, álláspontját. De sajnos senki nem gondolt a biztonságra, csak beraktak egy robbanószerkezetet a kocsi alja alá, és ennyi. Ez egyébként ismét megerősíti a jelenlegi kijevi rezsim terrorista jellegét. Ezen kell gondolkodnunk. Azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik e terroristák célpontjai lehetnek, természetesen mind a bűnüldöző szerveknek, mind maguknak az embereknek el kell gondolkodniuk ezen, és gondoskodniuk kell a biztonságról.

De általában véve nincs értelme valamiféle különleges rezsimet vagy hadiállapotot bevezetni az egész országban; ma már nincs ilyen igény. Néhány kérdésen körültekintőbben kell dolgoznunk. Ebben egyetértek veled.

Maxim Dolgov: Elnök úr, Maxim Dolgov vagyok, Readovka.

Az ágyúzás során az emberek minden holmijukat elveszíthetik: házakat, ingatlanokat és így tovább. Nagyon fontos, hogy határmenti régióink, mint Kurszk, Brjanszk és Belgorod, gyorsan és gyorsan segítsék népünket. De a kérdés az, hogy a régióknak lesz-e elege ebből a támogatásból?

Vlagyimir Putyin: És folyamatosan számolunk: szinte állandó kapcsolatban vagyunk e régiók vezetőivel, és beszélek velük. Megfogalmazzák igényeiket, papírra vetik és visszaküldik nekünk.

Éppen ma reggel beszéltem Mishustin úrral; jó ideig megvitattunk számos kérdést, többek között ezt a kérdést, és Marat Khusnullinnel is. Küldünk a belgorodi régiónak – lehet, hogy kicsit eltévedek –, de alapvetően úgy gondolom, hogy 3,8 milliárd rubelt küldtek az emberek megsegítésére. És ezek közül az alapok egy részét, úgy gondolom, körülbelül 1,3 milliárdot, vagy 1,8 milliárdot már elküldtek a Belgorod régióba. Tehát ez tény.

Köszönjük, hogy felhívta erre a figyelmünket. Természetesen az embereknek szükségük van segítségre, mi pedig célzott segítséget nyújtunk: családonként, háztartásonként; ezt biztosan meg fogjuk tenni. Ez vonatkozik az új lakásokra, az elveszett épületek újjáépítésére is, erre természetesen van elég pénzünk. Jönni fog a finanszírozás; már az Állami Tartalékalapból jön. Félre lett téve.

Mihail Dolgov: Köszönöm.

Andrej Rudenko: Elnök úr, Andrej Rudenko, a Rossiya TV-csatorna.

Manapság a Donbass egészségügyi szektora nagy nyomás alatt van. A kórházak nemcsak civileket, hanem katonákat is fogadnak. De ugyanakkor óriási hiány van mind a személyzetből, mind az orvosi felszerelésből; nincs elég MRI vagy CT gép. Ezekre a diagnosztikai eljárásokra ma már csak négy hónappal előre lehet időpontot egyeztetni, vagyis ha valakinek ma van szüksége erre a vizsgálatra, akkor négy hónapot kell várnia. Megoldható ez ezeken a területeken?

Vlagyimir Putyin: Természetesen lehetséges és szükséges.

Hiszen ezek a CT- és MRI-készülékek nem a mi működésünk miatt hiányoznak, hanem azért, mert eleve nem voltak ott. Érted? Egyszerűen soha nem történt meg. A Donyecki Köztársaságban, ha jól emlékszem, amikor ezt az Egészségügyi Minisztériummal tárgyaltuk Tatyana Golikovával, összesen két MRI gép volt.

Andrei Rudenko: Két MRI gép, 1,5 Tesla.

Vlagyimir Putyin: Látod, emlékszem erre. És egy szkenner összeszerelés alatt áll. A Kherson régióban egyáltalán nincsenek szkennerek. Ha át kell szkennelniük egy beteget, akkor a Krímbe kell menniük. Nos, a Krímben sem voltak sokáig. Most már minden jobb, több felszerelés jelenik meg ott. Még mindig túl kevés és nem elég, de mégis.

Elfogadtunk egy programot, azt hiszem, 2030-ig, amelyhez jelentős forrásokat különítettünk el. Ez a nyilvántartásban van; nem vágunk semmit. Egyes orosz régiók, amelyek pártfogásuk alá vették az új területeket, sokféleképpen segítenek. És ez a segítség tetemes, szerintem a régiók több mint 17 milliárdot adományoznak. Vannak más források is szövetségi forrásokból. Tehát mindent megteszünk, amit csak tudunk.

Ez magában foglalja az óvodai létesítmények helyreállítását célzó programot. Szerintem 1300 épületet kell helyreállítani. Mintegy 1400 iskolát kell helyreállítani vagy felépíteni. Orvosi létesítmények is. Mindaz, ami az adott régiók fejlesztési programjaiban szerepel. Minden bizonnyal felhozzuk őket az oroszországi átlagos szintre. Ez magában foglalja a béreket is; egyes munkakörökben már magasabb fizetést vezettünk be, és ez a jövőben is folytatódik.

Természetesen tudom, hogy határozottan igaza van, amikor rámutat erre. Az egyik legsürgetőbb probléma az [orvosi] intézmények kapacitáshiánya. Ezt súlyosbítja, hogy beengedik azokat, akik a harci cselekmények során megsérültek – civileket és szolgálatot teljesítőket egyaránt. Egy bizonyos ponton bizonyos egészségügyi intézmények teljesen túlzsúfoltak.

Hadd ismételjem meg: 2030-ig fokozzuk erőfeszítéseinket ezen a programon belül, beleértve az egészségügyet is. Ez ismét magában foglalja a béreket. Ezen a területen szükségünk lesz – nem, mindenképpen megtesszük – az orosz átlagra és az ország színvonalára emelni őket. Például egyes munkavállalóknak, beleértve az egészségügyben dolgozókat is, az átlagbért kell fizetniük, mint Oroszország többi részének. Lépésről lépésre haladunk e felé.

Andrej Rudenko : Elnök úr, a kórházak az ukrán fegyveres erők célpontjaivá váltak, a csapások nem szűnnek meg. Az orvosok folyamatosan kockáztatják az életüket. Jó lenne megadni nekik az SMO résztvevői státuszt, valamint más kategóriákat, akik ezen, mármint a győzelemért dolgoznak.

Vlagyimir Putyin : Ezt alaposan meg kell vizsgálnunk. Akik 2014 óta harcolnak… Kiegyensúlyozott társadalmi igazságosságra van szükségünk; az egy dolog, ha valaki a fronton van, és más kérdés, ha vállalja ezeket a kockázatokat, de nincs a fronton.

Abban viszont minden bizonnyal igaza van, hogy a fizetésnél ezt a kockázati szempontot figyelembe kell venni. Ezen mindenképpen gondolkodni fogunk.

Andrei Rudenko : Köszönöm szépen.

Vlagyimir Putyin : Köszönöm a kérdést – ez egy nagyon kényes téma. Megértem.

Jekatyerina Agranovics : Lenne még egy kérdésem.

Vlagyimir Putyin : Kérem, folytassa.

Jekatyerina Agranovics : A Nyugat folyamatosan azzal vádol minket, hogy Ukrajnában mindent elpusztítottunk és elloptunk, az emlékművektől a gyerekekig.

Vlagyimir Putyin : Műemlékek? Milyen emlékművek? Ők azok, akik lerombolják az emlékműveket. Parkot építhetnénk az Ukrajnában elpusztult emlékművekből.

Sokan iratkoznak fel a blogodra?

Jekatyerina Agranovics: Viszonylagosan igen, de kevesebb, mint Rudenko blogjában.

Vlagyimir Putyin : Rendben, ez nem igazán számít. Javasoljuk az összes emlékmű Oroszországba küldését. Odesszában lebontották Nagy Katalin, a városalapító emlékművét. Szívesen vennénk.

Jekatyerina Agranovics: A kérdésem egy kicsit másra vonatkozik. A lényeg az, hogy ők maguk is részt vesznek emberrablásban és megsemmisítésben szerte a világon. Az exportorientált nyugati kép azonban arról, hogy milyen ott az élet és hogyan működnek ott a dolgok, idealizált. Oroszországban és Ukrajnában az emberek bedőlnek ennek a propagandának. Ez a kérdés különösen éles az új területeken, mert ott nyolc éve, 2014 óta folyamatosan ukrán zászlókkal vették körül az embereket, és a dolgok jól néztek ki, és folyamatosan befolyást gyakoroltak rájuk. Tehát amikor felszabadítjuk ezeket a területeket, sokan nem értenek egyet, és mindenkinek lehetősége van kifejezni egyet nem értését. Ha fellép az internetre, látni fogja, hogy szabadon töltenek fel videókat például

Itt a kérdésem. Hogyan tervezzük befolyásolni a gyerekek, tinédzserek és felnőttek elméjét? Nyilvánvaló, hogy Oroszország egy szabad ország, ahol mindannyian szabadon kinyilváníthatjuk véleményünket. De harci körülmények között ez mindenekelőtt biztonsági kérdéssé válik.

Vlagyimir Putyin : Igazad van. Természetesen a folyamatos ellenségeskedések mellett bizonyos dolgokat korlátoznunk kell. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy amit az imént mondott, az természetesen nagyrészt az ellenkező oldal, a szembenálló oldal műve. Az információs tér csatatér, döntő jelentőségű harctér.

Tehát ha valaki feltölt vagy ír valamit és megad egy címet, az egy dolog. Ha azonban nincs megszólítás, és nem világos, hogy ki ír vagy beszél, az egy teljesen más történet. Te és én jól tudjuk, hogy jól ismert technikai eszközökkel közzétehetsz dolgokat az interneten, és azt a látszatot keltheted, mintha emberek milliói látták volna ezeket a videókat és kommentáltak volna, holott valójában egyetlen ember van mögötte, aki egyszerűen csak használja modern technológia a végtelenségig reprodukálható. De persze biztosan vannak emberek, akiknek van egy bizonyos lelkiállapota, és ki tudják fejezni a véleményüket.

Mit tehetünk ennek ellen? Azt hiszem, ez a közönség tudni fogja, mire gondolok. Ez ellen nem annyira korlátozásokkal, adminisztratív vagy rendészeti kényszerekkel lehet és kell is fellépni, hanem részünkről az információs környezetben végzett hatékony munkával. És nagyon számítok a segítségére.

Alexander Sladkov : Elnök úr, Alexander Sladkov, VGTRK tévétársaság.

Négy kérdésem van hozzád. Az első a forgásról szól.

Vlagyimir Putyin : Ki a moderátor?

Alexander Sladkov : Elnök úr, én vagyok a moderátor.

Vlagyimir Putyin : Ön túl közel van – az érintkezési vonalon.

Alexander Sladkov : Közel vagyok a döntéshozó központhoz.

Vlagyimir Putyin : Nem, Ön közel van az érintkezési vonalhoz, és úgy tűnik, ami Ukrajna területéről érkezett, bekerült a rendszerébe.

Alekszandr Szladkov : Berúgtunk tőle.

Vlagyimir Putyin : Ó, igen. A szabadság hiányának szelleme. És visszaél moderátori pozíciójával.

Alekszandr Szladkov : Bevallom, az vagyok.

Vlagyimir Putyin : Hajrá.

Alekszandr Szladkov : Először is a forgatás fájdalmas kérdése.

Mozgósított csapatainkat a frontra küldtük. Kioktattuk és odaküldtük őket. Most méltósággal harcolnak, és minden tőlük telhetőt odaadnak ehhez a harchoz. Feleségük, anyjuk és családjuk azon töprengenek, meddig lesznek távol. Győzelemig? Mikor a győzelem? Nehéz út áll előttünk. Nem gondolja, hogy eljön az idő, amikor forgatni és cserélni kell őket? És mellesleg sokan biztosak abban, hogy ezek az emberek többnyire visszatérnek az SMO zónába, mert elkötelezettek amellett, hogy a végsőkig harcoljanak. De amikor nincs határ, nagyon nehéz fenntartani a pszichológiai stabilitást. Most a családokról beszélek.

A második kérdésem a szerződéses katonákra vonatkozik, akiket most toborozunk. Jevgenyij Burdinszkij tábornok kiváló munkát végez. Igazi szakember, a vezérkari főnök helyettese. De a 21. században élünk . Nem jött el az idő, hogy megváltoztassuk a rendszert, vagy integrálttá tegyük? Várjuk a lakosság válaszát az ajánlatra. Meghívjuk őket, de nem itt az ideje, hogy elmenjünk azokhoz, akik segíthetnek nekünk, és katonai szakterületeken alapuló tervet készíteni, ahol ismerjük a géppuskások, gránátvető-kezelők, sofőrök, jeladók vagy hírszerző tisztek számát, hogy ne fogadjunk be tömegesen embereket szerződés alapján, hanem csak azokat vegyük, akikre szükségünk van.

A harmadik kérdésem a hadkötelesekre vonatkozik. Azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amikor a sorkatonák méltóságteljesen a fegyveres erők tagjaként léptek fel a Belgorod régióban, és verték vissza az ellenséges támadásokat, családjaik kíváncsiak, mi a státuszuk. Tisztában vagyok vele, hogy egy bizonyos szövetségi törvény elfogadását tervezik, de a hadkötelesek továbbra is részt vesznek az ellenségeskedésben?

A negyedik kérdés pedig a mozgósításra vonatkozik. Lesz még egy mozgósítási kör?

Ezzel lezárom a kérdéseimet.

Vlagyimir Putyin : Ezek valóban nagyon komoly kérdések, ezért természetesen beszélnünk kell róluk. Először is a mozgósított katonák, a rotáció, mikor kell lecserélni, mikor lesz vége.

Tudod, csak a törvényhez fordulok: a törvény nem határozza meg az időtartamot. A személyi állomány rendelkezésre állásából, a fronton kialakult helyzetből, magának a különleges katonai műveletnek az előrehaladásából kell kiindulnunk.

Tudja, hogy valójában, és az én javaslatomra is, a rendszeres szabadságról döntöttünk.

Alexander Sladkov : Igen, évente kétszer. Ön ezt a szövetségi közgyűléshez intézett beszédében jelentette be.

Vlagyimir Putyin : A szolgálat tagjai kivették a szabadságot. Szórakoztató módon néhányan kételkedtek abban, hogy visszatérnek-e: gyakorlatilag mindenki visszatér, nagyon kevés kivétellel, betegség vagy váratlan családi körülmény miatt. De összességében több mint 90 százalék, 99 százalék visszamegy.

Alekszandr Szladkov : Igen, ez igaz.

Vlagyimir Putyin : Ez a kérdésre adott válasz első része.

A második – és ezzel kezdtem: persze fokozatosan haza kell hozni az embereket, és a Honvédelmi Minisztérium minden bizonnyal tárgyal erről a kérdésről. Ez attól függ, hogy az Ön által feltett negyedik kérdést hogyan döntik el, szükség van-e újabb mozgósítási hullámokra stb. ráérek.

Szerződéses katonák. Nemrég beszéltem Burdinsky úrral, a munka általában halad, valóban nagyon jól halad. Ő felel a szerződéses katonák toborzásáért. Az egyik védelmi miniszterhelyettes a kiképzésért felel.

Alekszandr Szladkov : Jevkurov.

Vlagyimir Putyin : Igen. Ő a felelős az edzésért, ami kész. Nem tudom, jártál-e ott. Ha nem, akkor mehet.

Alekszandr Szladkov : Természetesen van.

Vlagyimir Putyin : Ott most egyre jobb a helyzet. Valószínűleg még akadnak gondok, de jönnek hozzájuk a felszerelések, működnek. A tökéletességnek nincs határa. Természetesen mindig vannak problémák, bármerre is nézünk, de összességében a helyzet jobbra változik. Szükséges a technológiák cseréje? Talán ezt meg kell fontolni. Mi értelme van? A lényeg az, hogy – igaza van, teljesen igaza van – biztosan célzott toborzást végeztünk.

Most a hadkötelesekkel kapcsolatban. A korábbiakhoz hasonlóan most sem küldjük őket a különleges katonai műveleti övezetbe, amely Novorossziján és Donbasson áthalad. Ugyanez igaz most is. Bár természetesen ezek a területek az Orosz Föderációhoz tartoznak, ott folyik a különleges katonai művelet, és amint a védelmi minisztérium jelentése szerint nincs szükség odaküldésre. Ennek ellenére hagyományosan Belgorod és Kurszk régiókban telepítik őket. Ott gondoskodnak a biztonságról, jelen vannak ezeken a helyszíneken, és fenyegetés esetén teljesíteniük kell a haza iránti szent kötelességüket és meg kell védeniük a Hazát.

Meg kell mondanom, hogy beszéltem egy zászlóaljparancsnokkal, aki Belgorod környékén harcolt. Megkérdeztem tőle, hogy hány katonáját mozgósították és hányan vannak besorozva. Azt mondta, mindannyian sorkatonák, és egyáltalán nincsenek mozgósított katonái. Ő zászlóaljparancsnok. Megkérdeztem, hogyan viselkedtek. Azt mondta, zseniálisak – senki sem riadt vissza, még egy sem. Ennek ellenére volt egy rövid pillanat, amikor Lapin altábornagy szolgálati fegyverével harcolt katonáival együtt.

Alexander Sladkov: Riadtan néztük ezt a jelenetet.

Vlagyimir Putyin : Igen, igen, de ezek a srácok mindent megtettek, amit csak tudtak.

Szóval azt hiszem, válaszoltam a kérdésedre. Természetesen ott is maradnak, mint az Orosz Föderáció más területein. A Honvédelmi Minisztérium nem tervezi őket az ellenségeskedés övezetébe küldeni, és erre most nincs is szükség.

Jelzésképpen ez a zászlóaljparancsnok – nagyon szívesen beszélgettem vele, azt hiszem, Nyikityinnek hívják – olyan magabiztosan és melegen beszélt katonáiról. Nagyon jól beszélt róluk. Azt mondta: „Senki sem rezzent meg. Nagyon koncentráltak és jó munkát végeztek.”

Most a további mozgósítás szükségességéről. Nem követem ezt szorosan, de néhány közéleti személyiségünk azt állítja, hogy sürgős szükség van egy millió vagy akár 2 millió mozgósítására. Ez attól függ, hogy mit akarunk. De a Nagy Honvédő Háború végén hányan…

Alekszandr Szladkov : Tíz.

Vlagyimir Putyin: Nem, talán tízmillióan voltak a háború alatt, de azt hiszem, a háború végén 5 millióan voltak a fegyveres erőinkben. Lehet, hogy tévedek – már nem emlékszem, hányan pontosan.

Néhány dologra pontosan emlékszem – elnézést a félreértésért –, de az RSFSR a Nagy Honvédő Háború alatti összes veszteség mintegy 70 százalékát, vagyis 69 százalékát tette ki – ez elég közel van, de kitérek. A szám nem számít, de sokan voltak. A céltól függ.

Nézd, csapataink Kijeven kívül voltak. Először egyezségre jutottunk, ami jó megállapodásnak bizonyult a jelenlegi helyzet békés megoldásáról. Hiába dobálták, mégis ezt az időt arra használtuk, hogy elérjük, ahol most tartunk, ami gyakorlatilag az egész Novorosszija és a Donyecki Népköztársaság jelentős része, hozzáféréssel az Azovi-tengerhez és Mariupolhoz. És néhány kivétellel szinte az egész Luganszki Népköztársaság.

Vissza kell mennünk oda vagy sem? Miért teszem fel ezt a költői kérdést? Nyilvánvaló, hogy önnek nincs rá válasza, erre csak én tudok válaszolni. De a céljainktól függően a mozgósítás mellett kell döntenünk, de erre ma már nincs szükség. Ez az első pontom.

Másodszor, amit a végén elmondok a kérdésére adott válaszom részeként, nem biztos, hogy korábban említettem. Január óta, amikor megkezdtük a szerződéskötést a szerződéses katonákkal, több mint 150 ezret vettünk fel belőlük, és az önkéntesekkel együtt ez a szám 156 ezret tesz ki. A mozgósítás 300 000 újoncot adott nekünk, mint tudjuk. Most az emberek önként, saját akaratukból jönnek. Valójában a munka februárban kezdődött 156 000 emberrel, és a mai napig tart, csak az elmúlt héten 9500 szerződést írtak alá.

Alekszandr Szladkov : Fél hadtest.

Vlagyimir Putyin : 9500 ember. Erre tekintettel a Honvédelmi Minisztérium szerint nincs szükség mozgósításra.

A történések még engem is megleptek: végül is 156 000 ember jelentkezett. Tudod, ahogy mondani szoktuk, az oroszok lassan nyeregnek, de gyorsan lovagolnak. Az emberek önként jelentkeznek a Haza védelmére.

Alexander Sladkov : Köszönöm.

Anatolij Borodkin : Elnök úr, Anatolij Borodkin, Zvezda TV-csatorna.

Korábban azt mondta, hogy a nyugati országok a legfejlettebb fegyverrendszerekkel árasztják el a kijevi rezsimet.

Vlagyimir Putyin : Azok.

Anatolij Borodkin : Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem: mit fogunk tenni védelmi iparunk bővítése érdekében annak érdekében, hogy megelőzzük a mennyiségi lemaradást, és mindenekelőtt az ellenséget érdemben utolérjük és biztosítsuk a védelmi iparunkat. Fegyveres erők elegendő számú modern fegyverrendszerrel. Tisztában vagyunk vele, hogy létrejött a Koordinációs Tanács. Egyébként mi a véleményed a teljesítményéről?

Őszintén szólva, egyelőre úgy tűnik, hogy problémáink vannak. Az ellátási lánc, amely a védelmi megrendeléstől, a gyártási alkalmazástól és a tömegipari termeléstől a termékek frontvonalig történő szállításáig tart, megereszkedett. Mit kell tenni, hogy a lehető leggyorsabban működjön?

Vlagyimir Putyin : Tudja, ez alapvető kérdés, abszolút alapvető. Amikor azt mondjuk – mondtam, és ön is megismételte –, hogy a Nyugat fegyverekkel árasztja el Ukrajnát, ez tény, ezt senki sem titkolja; ellenkezőleg, büszkék rá. Egyébként van itt néhány probléma, mert bizonyos mértékig megsértik a nemzetközi jog bizonyos szempontjait azzal, hogy fegyvereket szállítanak egy konfliktusos területre. Igen, igen, igen, erre inkább nem figyelnek, de megteszik. Sebaj, úgyis ezt fogják tenni, és egyáltalán nincs értelme szemrehányást tenni nekik, mert megvannak a saját geopolitikai céljaik Oroszországgal kapcsolatban, amelyeket soha, soha nem fognak elérni. Végül is rá kell jönniük erre. De szerintem ennek tudata apránként meg fog jönni bennük.

Fegyverekkel és MIC fejlesztéssel kapcsolatban. Tudja, nem lett volna lehetőségünk, ha nem mutattuk volna be és nem kezdtük volna el a MIC-frissítési programot körülbelül nyolc évvel ezelőtt – emlékezhet, mikor történt. Emlékszel, igen, az itt lévők közül sokan biztosan tudomásul vették. Valószínűleg nyolc évvel ezelőtt történt, talán még korábban; programot indítottunk a hadiipari komplexum korszerűsítésére. Akkoriban nagyon nagy összegeket különítettünk el, és darabonként elkezdtük korszerűsíteni vállalkozásainkat, újakat építeni, modern berendezéseket telepíteni és így tovább. Ezáltal igen jelentős elmaradás keletkezett.

Természetesen a különleges hadművelet során világossá vált, hogy sok mindenből nem vagyunk eleget. Ide tartoznak a nagy pontosságú lőszerek, a kommunikációs rendszerek…

Anatolij Borodkin : UAV-ok.

Vlagyimir Putyin : Igen, és légi járművek, drónok és így tovább. Vannak ilyenek, de sajnos a számuk nem elegendő. Még most is, amikor a fronton lévő férfiakkal beszélek, azt mondják, hogy szükségük van ZALA drónokra, ellenakkumulátorokra és még többre, kisebbre és hatékonyabbra. Bár nagy drónjaink meglehetősen hatékonyak, nincs belőlük elég, és nehezebb őket működtetni.

Most mondtam, hogy azokon a területeken, ahol az ukrán hadsereg támadni próbál, már több tankot megsemmisítettek, gondolom kamikaze drónokkal. Nagyon hatékonyan használják őket, valószínűleg hatékonyabban, mint az ellenség drónjait, de nekünk nincs belőlük elég. Nincs elég Orlan drónunk, a minőségüket javítani kell, bár a funkciójukat ellátják. Vagyis sok mindenre szükségünk van. Szükségünk van modern páncéltörő fegyverekre, valamint modern harckocsikra.

A Т-90 Breakthrough 100 százalékban a legjobb tank a világon. Ma már elmondható, hogy a T-90 Breakthrough a világ legjobb tankja – amint elfoglalja a helyét, senki más nem tehet. Hosszabb és pontosabban üt, és jobban védett. Az egyik parancsnok azt mondta – sajnos a harckocsi embere meghalt –, de a T-90 Breakthrough-t felrobbantotta egy taposóakna. Úgy látszik, feldobták, és ez az ember megsebesült benne – nem egy kagylótól; egyszerűen odadobták odabent, és ennyi. A tank működőképes maradt. Vagyis mindenből van elég… Nem, éppen ellenkezőleg, nem mindenből elég, de az alapmunkák nagy része megtörtént. Most a felépítés a feladat.

Említettem az alapozást, és beszélnem kellene arról, ami most történik. Az év során 2,7-szeresére növeltük fő fegyvereink gyártását. Ami a legkeresettebb fegyverek gyártását illeti, ezt tízszeresére növeltük. Tízszer! Egyes ipari cégek két műszakban, mások három műszakban dolgoznak. Gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoznak, és nagyon jó munkát végeznek.

Ahogy ilyenkor mondjuk, szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az éjjel-nappal dolgozó munkásainkat és mérnökeinket. Sokan közülük a frontra mennek, hogy az ellenségeskedések zónájába állítsák be a felszerelést, és nagyon jó munkát végeznek.

Tehát amikor az egyik fő célunkról – a demilitarizálásról – beszélünk, ez pontosan így valósul meg. Egyre kevesebb saját felszerelésük van – szinte semmi sem maradt belőle. Van néhány régi szovjet üzemük, ahol hardvert próbálnak megjavítani, de a szám folyamatosan csökken, mert amikor információt kapunk arról, hogy mi történik és hol, akkor megpróbáljuk kezelni. Mindeközben a termelésünk növekszik, a minőség pedig javul. A specifikációk – a hatótávolság és a pontosság – javulnak. Ha nem lett volna ez a különleges katonai műveletünk, valószínűleg nem értettük volna, hogyan fejleszthetjük védelmi iparunkat, hogy hadseregünket a világ legjobbjává tegyük. De ezt megtesszük.

Anatolij Borodkin : Köszönöm.

Irina Kuksenkova : Jó napot, elnök úr!

Irina Kuksenkova, Channel One.

Lenne egy kérdésem egy engem foglalkoztató témával kapcsolatban – a rehabilitációval –, mert ezzel foglalkozom. Ez nem kevésbé fontos, mint a harc vagy a csapatok ellátása. Őszintén szólva, ezt biztosan tudom.

Köszönjük szépen a Hazavédők Alap létrehozását. Ma már elképzelni is nehéz, hogyan lehetne enélkül megoldani ezt a rengeteg problémát. Azok a férfiak, akik feladták egészségüket hazánk érdekeiért, ne érezzenek sértést vagy igazságtalanságot.

A probléma az, hogy régióink nemcsak költségvetésükben, de még szervezőképességükben is különböznek egymástól, miközben a segítségnyújtásnak minden régióban egyformán hatékonynak kell lennie. De ezek eltérőek, így ez a segítség is változó. Mit gondolsz erről?

Vlagyimir Putyin : Ez egy érzékeny kérdés, megértem. És ez jó. Valaki azt mondta, hogy lesznek különböző kérdések, beleértve a nagyon kényeseket is, és amit erről mondott, az helyes. De ezek mind fontos kérdések. Ez is nagyon fontos, megértem.

A Hazavédők alapítvány megalapításának gondolata azután támadt, hogy találkoztam a harcoló legények édesanyjával és feleségeivel, akik közül sajnálatos módon már az életét adták a hazáért. Néhány hónappal ezelőtt találkoztam velük Novo-Ogaryovo-ban. Néhány nő, egy sebesült katona anyja, azt mondta: Nehéz ez nekem, őszinte, mert mély seb, és nehéz nekem. Aztán azt mondták: Kell valamiféle állami támogatási rendszer. Így született meg ez az ötlet – alapítvány létrehozása a védők, az SMO résztvevőinek támogatására. Remélem, az alapítvány elindul, és egyre aktívabban dolgozik. Nagyon jó, hogy olyan embereket foglalkoztat, akik így vagy úgy kapcsolatban állnak a különleges katonai művelettel – akár családtagok, akár korábbi résztvevők, ilyenek is vannak.

Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy először is mindenki számára azonosak az állami garanciák. És mindenki ugyanannyit keres – eleinte 196 ezret, később pedig minden, a pénzbeli juttatással kapcsolatos dolgot. A társadalmi garanciák különböző állami forrásokból származó kifizetésekkel szintén mindenki számára azonosak.

De van egy lényeg – ami a régiók által fizetett kifizetéseket illeti, akkor ezek a régiók által fizetett önkéntes szociális kifizetések, senki sem kényszeríti őket erre, hanem extra. Itt ez a körülmény hat, amit Ön is említett: a régiók különböző megközelítéseket alkalmaznak – próbálkoznak, van, amelyik külön kifizetéseket intéz, van, aki segíti a családokat. Például ingyenes gyermekétkeztetés, elsőbbségi felvétel a főiskolákra, ami Oroszországban általános szabály; sokat tesznek a családokért az óvodai intézményekben.

Igen, van itt egy probléma, mivel minden régiónak megvan a maga megközelítése. Elég nehéz egységessé tenni, mert ez a régiók kiváltsága. Mégis meg kell fontolnunk ezt, megértem.

Irina Kuksenkova : A kérdés nem a finanszírozás, nem a vagyon, hanem az, hogy egyesek szervezetten közelítenek ehhez, és beleteszik a szívüket. Példaként kezeljük a rehabilitációt, bevezetjük az amputáltakat a paralimpiai sportba Tula régióban. Biztosan tudom, hogy ott jól meg van szervezve, úgy látom. Alig néhány napja fejeztünk be egy rotációt, és minden a fókuszba került. Eközben úgy látom, hogy néhány más régióban is vannak problémák. Hogyan építhetjük fel ezt a szervezetet úgy, hogy az emberek komolyan, érzéssel vegyék?

Vlagyimir Putyin : Tudod, mire gondoltam? Arra gondoltam, hogy át kell vennünk a legjobb gyakorlatokat, és ajánlanunk kell őket más régióknak. Nem kényszeríthetjük őket, és nincs is rá szükség. Csak szilárd meggyőződésem, hogy a régiók vezetői, a kormányzók nem azért csinálnak mást, mint a szomszédaik, nem azért, mert elleneznek, hanem azért, mert egyszerűen nem tudnak róla, nincs információjuk. És terjeszteni kell.

Adja meg nekünk ezt az információt – komolyan mondom – és megpróbáljuk, nem, az Elnöki Végrehajtó Hivatalon és a meghatalmazott küldötteken keresztül fogjuk megtenni, ezt bevezetjük országszerte.

Irina Kuksenkova : Köszönöm.

Vlagyimir Putyin : Köszönöm szépen. Ez nagyon fontos.

Szemjon Pegov : Elnök úr, Szemjon Pegov, WarGonzo projekt.

Bár nem vagyok moderátor, de vörös hajú és merész vagyok, két kérdést teszek fel.

Vlagyimir Putyin : De nem minden vörös hajú merész. ( Nevetés ).

Szemjon Pegov : Nos, ez nem rólam szól.

Elnök úr, első kérdés. Mint tudjuk, a személyzet mindig mindenben kulcsfontosságú, különösen a hadseregben, különösen a háború alatt.

Vlagyimir Putyin: Sztálin mondta, nem?

Szemjon Pegov : Szerintem igen.

Sajnos a meglévő bürokratikus rendszer úgy van beépítve, hogy aki jól teljesít a parkettázott szolgálatban és időben fel tudja játszani a felettesét, az emelkedik felfelé a karrierlétrán. De most új Rokossovsky-k kovácsolódnak az élen, új tehetséges srácok. Egyébként nagy üdvözlet neked a Donbass parancsnokaitól, Szomáliból, az OBTF-től [külön zászlóalj taktikai alakulat] Kaskadtól, Spártától, de ez nem csak róluk szól.

Nagyon sok tehetséges ember van most, jó merész srácok, de a rendszer megakadályozza, hogy feljussanak a csúcsra. Hogyan oldhatjuk meg ezt a kérdést, hogy új gyöngyszemeket kapjunk katonai ügyeinkben és a háború művészetében? És van néhány, hidd el.

A második, szintén kényes kérdés a sebesültek kifizetésére vonatkozik, valamint sajnos a katonák halála utáni kifizetésekre. Egyes kérdéseket a Turchak munkacsoportja személyenként old meg, de van például a megsemmisült berendezések kifizetésének kérdése. Én személy szerint nem ismerek senkit – a srácok nem engedik, hogy hazudjak –, egyetlen katonát sem ismerek, aki fizetést kapott volna egy megsemmisült tankért vagy egy lerombolt erődítményért. Bár mindezt bejelentették, mindenki tudja, és a srácok még viccelődnek is egymással: miért is ígérték, de nem történt meg. És még egyszer: a srácok nem hagyják, hogy hazudjak – ez tényleg igaz.

Köszönöm.

Vlagyimir Putyin : Ez inkább cselekvésre való felhívás, mint kérdés.

Ami a személyzetet illeti, ez a történet első része. Ez egy nagyon fontos kérdés. A különleges hadművelet előtt természetesen, mint minden kormányhivatalban, itt is sok szőnyeglovag volt. Tudja, a járvány előtt csak egy helyzet volt az egészségügyben, de a járvány kezdetekor voltak olyanok, akiket a katonasághoz lehetett hasonlítani, pedig civilek voltak. Tudjuk, amikor az emberek félelem nélkül beléptek ezekbe a veszélyes zónákba, nem tudva, hogyan végződik ez számukra. Ugyanez a katonai környezetben is: megindult a különleges katonai művelet, és hamar rájöttek, hogy a szőnyeglovagok, és békeidőben mindenhol a világ bármely hadseregében van belőlük bőven elég, finoman szólva is hatástalanok. .

Másrészt, és önnek teljesen igaza van, Pegov úr, elkezdtek megjelenni olyan emberek, akik úgy tűnt, az árnyékban vannak – nem voltak láthatóak és nem is hallották őket, de kiderült, hogy nagyon hatékonyak és nagy keresletük van. Sajnos az ilyen emberek mennek először, mert nem kímélik magukat – ez a baj.

Mindazonáltal minden bizonnyal… Remélem, hogy ez megtörténik, és továbbra is így lesz. Meg kell néznünk. Elmondom, miért: mert ebben a kérdésben egy véleményen vagyunk. Teljes mértékben osztom ezt az álláspontot, teljesen és teljes mértékben. Az ilyen embereket meg kell keresni – meg kell keresni, és segíteni kell őket a csúcsra jutásban, őket képezni, előléptetni és jobban bízni bennük.

A legújabb példa a legjobb. Mint tudják, tegnap meglátogattam egy kórházat, és parancsokat adtam az embereknek, köztük egy tisztnek, aki elég jól vezényelt a csatatéren az ellenségeskedés során. Oroszország hőse csillaggal tüntettem ki. Nagyon őszinte beszélgetést folytattunk, amikor telefonon beszéltem vele. A csatatérről behozták a fiatal fickót a kórházba, és még nem volt idejük megműteni. Egyszerűen elaltatták a lábát, mert két sebet kapott, köztük a sípcsontján. Elég határozottan beszélt velem, és megkérdeztem, hogyan zajlott a csata.

Tegnap felidéztem ezt, úgy gondolom, hogy ez fontos, és ezt még egyszer megemlítem. Megkérdeztem tőle: „Yury, azt mondták nekem, hogy megölték.” Azt válaszolta: „Főparancsnok elvtárs, nem haltam meg, élek.” Azt mondtam: „Most már látom, hogy élsz. Azt mondták nekem, hogy katonák vittek el téged a csatatérről. Azt válaszolta: „Nem, én vittem őket.” Azt kérdeztem: „Hogy sikerült ezt megtennie a sebével?” Azt mondta: „Igen, két sebet szereztem a lábamon.” Tegnap elmesélte, hogy az első egy golyós seb volt, és egy lövedékszilánk találta el később, amikor az egységük átcsoportosult. Egyébként azt mondtam: „Mióta szolgálsz?” Azt mondta: Nyolc éve. Azt mondtam: Hány éves vagy? „24 éves vagyok.” Azt mondtam: Várj egy kicsit, mikor lépett be a hadseregbe? Azt mondta: 18 évesen jelentkeztem. Mondtam: – Akkor hat év. Azt mondta: „Elnézést, rosszul fogalmaztam, mert ideges vagyok.” (Nevetés ) Azt mondtam: „Látom, ön egy kishadnagy.” „Igen, az vagyok.” – Ön századparancsnok? „Igen.” Tudod, tegnap eszembe jutott, és megkértem, mondja el, hogyan zajlott a csata. „Először is tüzérségi lövedék volt, és senki sem rezzent meg. Valamennyi katona megőrizte pozícióját, és egy idő után a tankok is beköltöztek. Azt kérdeztem: „Hogy viselkedtek a katonái?” „Mindenki a helyén maradt, mindannyian harcba szálltak az ellenséggel, páncélozott járművek és gyalogsági egységek támogattak minket.”

Tehát miben különbözik ez a Nagy Honvédő Háborútól? Ez nem. A helyzet pontosan ugyanaz. Az emberek meghalnak és megsebesülnek, küzdenek és harcolnak; minden ugyanaz.

Megkérdeztem tőle: „Tehát ön ifjabb hadnagy, és egy századot irányít. Ha jól értem, ön nem is olyan régen őrmester volt. – Igen – mondta. Egyébként az őrmesterek most már egész jól harcolnak. A fiatalabb parancsnokok kategóriája javult az elmúlt több mint 12 hónapban, és eléggé küzdenek. Azt kérdeztem: „Ön ma főhadnagy?” „Igen.” Azt mondtam neki: „Főhadnaggyá léptetem elő”. Tegnap mondtam neki, hogy be kéne iratkozni egy akadémiára, persze, mindenhol meg kell keresni ezeket a fiatalembereket.

Okosak, műveltek, kiegyensúlyozottak és bátrak, a hazát a szó legközvetlenebb és legnemesebb értelmében akarják szolgálni. A srácai teljesen egyformák. Tudod, megkérdeztem tőle: „Volt áldozatokat?” Azt mondta: „Sajnos igen.” – Hányat veszítettél? – Tíz meghalt és tíz megsebesült. Tegnap ott álltak mellette a srácok az egységéből.

Természetesen ilyen embereket kell keresnünk. Sok van belőlük, teljesen igazad van. A honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök teljes mértékben osztja álláspontomat, sokszor említettem ezt a kérdést, és azt mondják: „Természetesen ezt meg kell tennünk.” Igaza van abban, hogy mint minden minisztériumban, itt is többrétegű a bürokrácia. Természetesen létre kell hoznunk társadalmi mobilitási mechanizmusokat, beleértve azokat is, amelyek megtalálják az ilyen embereket, és a szükséges szintre emelik őket a hadseregben és a társadalomban.

Ezen elgondolkodom, és javaslom, hogy gondolja át Önt is: nincs ebben semmi különös. Nem tárgyalunk semmilyen, a hadtudományhoz kapcsolódó speciális kérdést; ez tisztán adminisztratív döntéseket jelent. Ha van ötletetek, nyugodtan ajánljátok. Rendben? Ez teljesen helyes.

A kifizetésekről. Igen, valóban, ott, nem emlékszem pontosan, de véleményem szerint egy repülőgépért 300 ezret, a tankért 100 ezret kellene még fizetni. Az a tény, hogy nem fizetnek – ez meglepő számomra.

Szemjon Pegov : Sajnos ez abszolút tény – a srácok megmondják az igazat.

Vlagyimir Putyin : Nem vitatom, amit mondott, azt hiszem, a tény úgy van, ahogy van. Határozottan visszatérek erre ma, a Honvédelmi Minisztériummal folytatott tárgyalások során – abszolút, 100 százalékosan.

A srácok egyébként nagyon bátran, nagyon hatékonyan dolgoznak. Éppen azt mondtam, amikor elkezdtük a beszélgetést, hogy két irányból jön a támadás. Több harckocsit is eltalált a légiközlekedés, a helikopterek nagyon jól működnek. Egyébként óriási köszönet a pilótáknak. Hősök, igazi hősök! Hatékony küzdelem, igazán nagyszerű. Több páncélozott járművet és egy harckocsit pedig modern páncéltörő fegyverekkel találtak el a gyalogosok, amelyek szintén harcban vannak. A kornetek tökéletesen működnek, de több kell belőlük. Készítünk még.

Szóval mindenképpen ellenőrizni fogom.

Szemjon Pegov : Köszönöm, elnök úr.

Vlagyimir Putyin : Köszönöm, hogy rámutatott.

Még valami, kérem?

Ilja Ljadvin : Jó napot, elnök úr!

Ilja Ljadvin, NTV.

A szerződéses alkalmazottak kifizetésének témáját már szó szerint egy kérdéssel ezelőtt érintették. De ennek ellenére szeretnénk egy kicsit kibővíteni a regionális esetet, például Csuvasia 50 [ezer rubelt], Cseljabinszk 50-et, de vannak kis pluszfizetések a gyerekekért, de Transbajkal 150–200, Burjátország 200. pont: szerinted nincs rés úgymond a régiók képességszintjében, hogy valaki tudjon fizetni 200-at?

Vlagyimir Putyin : Mint mondtam, Kuksenkova asszony korábban kérdezte, és már válaszoltam is a kérdésére. Ami a szövetségi kifizetéseket illeti, mindenki számára azonosak, függetlenül attól, hogy egy személy honnan csatlakozott a fegyveres erőkhöz.

Ilja Ljadvin : Igen, egyenlőek.

Vlagyimir Putyin : Ami a regionális kifizetéseket illeti, azok regionálisan önkéntesek – a régió ezt kiegészíti, és itt nem tudunk közvetlen utasítást adni. Javasolhatjuk, hogy válasszanak valamilyen közös szabványt.

Természetesen teljesen igazad van: van egy ember, aki harcol, esetleg a másik mellett áll egy lövészárokban, eltakarja a sebesülteket, vagy kiviszi őket a csatatérről, de az egyik valamivel magasabb bónuszt kap a régiótól, a másik pedig alsó – ez minden bizonnyal illetlenül néz ki.

Ismétlem: ez nem vonatkozik a szövetségi ügynökségekre – ezek tisztán regionális kifizetések, egyáltalán nem kötelezőek. A régiók egyáltalán nem fizethetnének semmit, de ezt önként teszik. De természetesen itt jobb, ha valami közös megközelítést alkalmazunk.

Egyetértek, igazad van. Együtt fogunk dolgozni a kormányzókkal.

Ilja Ljadvin : Talán valami általános program, hogy valóban törvényi szinten legyen.

Vlagyimir Putyin : Ljadvin úr, mi egy jogállami ország vagyunk, Ukrajnával ellentétben. Ez nem vicc, ez nem irónia. Mit mondok? A régióknak bizonyos jogai vannak, a régióknak bizonyos kötelezettségeik, a Szövetségnek bizonyos jogai vannak. A Föderáció, bármilyen paradox módon is hangzik, ebben az esetben nem adhat közvetlen utasításokat a hatáskörök elosztásának megfelelően. De ajánlani tudjuk, és biztos vagyok benne, hogy a kormányzók válaszolni fognak, de én növekedést szeretnék látni, nem csökkenést. Dolgozunk majd rajta.

Igazad van, teljes mértékben támogatlak – teljes mértékben, hidd el. Ismerem ezt a problémát – sokszor említettem már különböző szinteken, de nem könnyű egyenlítést elérni. Megpróbáljuk megtenni.

Ilya Lyadvin : Köszönöm.

Yury Podolyaka: Elnök úr, Yury Podolyaka vagyok, blogger.

Szeretnék visszatérni egy már felvetett kérdésre: a hadsereg korszerű fegyverrendszerekkel való feltöltésére.

Sajnos előfordult, hogy a különleges hadművelet előtt nem tudtuk, hogy sok speciális felszerelésre, fegyverre lesz szükség, ma már ezeknek a felszereléseknek a nagy része házilag készül. Pénzt gyűjtök a Népfronttal, és most az elektronikus hadviselésre gyűjtünk, és mindjárt megmondom: szinte – nem, nem szinte – az összes felszerelés, amit ebből a pénzből megvásárolnak, valójában összekötve.

Mi a probléma? Hatékonynak bizonyulnak a fronton, a katonák azt mondják, hogy „igen, erre van szükségünk”, de a bürokratikus rendszerünk nem teszi lehetővé, hogy gyorsan bevezessék és sorozatosan használják őket. Vagyis szűkösek a lehetőségeink, lehet, hogy ezreket vagy tízezreket vásárolhatunk, de sajnos százezrekre van szükségünk.

Talán megtehetjük ezt az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumon vagy a Honvédelmi Minisztériumon keresztül, vagy felgyorsíthatjuk ezeket az eljárásokat a különleges katonai művelethez. Ez azonnal drasztikusan javítaná katonáink hatékonyságát és biztonságát. Csak például: egy egyedi drónelemző katonák ezreit menti meg. Nem nehéz bevezetni, nem bonyolult, és több ezer darabot fogunk vásárolni, de több tízezerre van szükség. A Honvédelmi Minisztériumunk pedig ezt nem tudja megtenni, mert vannak olyan bürokratikus struktúrák, amelyek rendezése hónapokig tart, és mindez kihat a katonáink életére.

Jó lenne ezt a problémát megoldani, ha lehetséges. Köszönöm.

A második pont később, ha szabad. Ha szabad feltennem egy második kérdést.

Vlagyimir Putyin: Kérem, várjon egy kicsit. A probléma köztudott, szerintem Anatolij Borodkin beszélt a hadiipari szektor munkájáról. Az imént adott egy javaslatot, amellyel válaszolhatok a kérdésére.

Mint ismeretes, amellett, hogy jól kezdtük a hadiipari komplexum korszerűsítését, és amellett, hogy mostanra a legkeresettebb termékek gyártása meglehetősen gyorsan növekszik – már tízszeresére nőtt –, van még egy nagyon nagy előny, őszintén szólva még számomra is váratlan. Több tucat, száz magánvállalkozás csatlakozott ehhez a munkához, amelyeknek soha semmi közük nem volt a hadiipari komplexumhoz: kis- és középvállalkozások. Ezeket most nem sorolom fel, mert attól tartok, hogy fölöslegesen felhívjuk a figyelmet ezekre a vállalkozásokra.

Tudod, csináltak például csöveket – és kiderül, hogy a csövön kívül mást is lehet csinálni. Így sok területen meglepően egyszerű. És összességében ez a valódi termelés jó fejlettségi szintjét jelenti. Igen, igen, sok problémánk van a mikroelektronikában, de mint kiderült, nagyon gyorsan fel tudták venni a sebességet, és elkezdtek fejlődni.

Ennek ellenére nem oldottunk meg minden problémát, és itt Podolyaka úrnak teljesen igaza van. Higgye el, már százszor elmondtam, amit ön az imént. Még visszatérek erre, és megpróbálom újra megjavítani.

Tudod, ha vannak ötletek, hogyan lehet ezeket a felesleges bürokratikus eljárásokat megkerülni, hogy mindent a csúcsra emeljek, akkor amikor elkezdek tolni valamit, a válasz az, hogy tudod, meg kell nézni, mennyire hatékony. tényleg így van? Nos, mit szólsz ellene, látod?

Yury Podolyaka: A fronton lévő katonák azt mondják, hogy ez hatékony. És tudod, a katonák egy nagyon jó okot adnak, ami egyszerűen halálos lesz az ilyen tisztviselők számára: hát, ha nem hatékony, adj nekünk egy hatékonyat.

Tehát amíg például minisztériumunk nem tud hatékony eszközöket adni nekik, legyen nekik ilyen, amit valamilyen oknál fogva hatástalannak tartanak. Ha a katonák úgy gondolják.

Vlagyimir Putyin: Podolyaka úr, a legegyszerűbb: adja meg, amire gondol, és megpróbálom…

Yury Podolyaka: Igen, rendben, köszönöm. külön benyújtom.

Vlagyimir Putyin: Ez lenne a legjobb.

Yury Podolyaka: Kiváló, akkor megteszem.

Vlagyimir Putyin: Akkor te és én kidolgozunk egy tervet, hogyan lehet leküzdeni ezeket a bürokratikus…

Yury Podolyaka: Jó. Köszönöm.

Ilja Usenyin : Elnök úr, Ilja Usenin vagyok az NTV-től.

Lenne egy kérdésem a hírhedt piros vonalakkal kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy az SMO-zónában nemcsak a kijevi rezsimmel állunk háborúban, hanem az úgynevezett kollektív Nyugattal is. A NATO-országok folyamatosan mozognak, és átlépik vörös vonalainkat. Kifejezzük aggodalmunkat, és folyamatosan hangoztatjuk, hogy ez elfogadhatatlan, de soha nem adunk valódi válaszokat.

Továbbra is mozgatjuk a piros vonalakat?

Vlagyimir Putyin : Figyeljen, maga a különleges katonai művelet nem válasz arra, hogy átlépik ezeket a határokat? Ez az első és a legfontosabb szempont. Sokszor mondtuk: „Ne tedd ezt, tegyük azt, készen állunk a tárgyalásokra.” Végül arra ösztönöztek bennünket, hogy próbáljunk meg erőszakkal véget vetni a háborúnak, amelyet 2014-ben indítottak. Folyamatosan azt mondogatják: „Te indítottad a háborút, Putyin az agresszor.” Nem, ők az agresszorok, ők kezdték ezt a háborút, mi pedig megpróbáljuk megállítani, de kénytelenek vagyunk megtenni a fegyveres erők bevetésével. Nem ez a válasz a piros vonalak átlépésére? Ez az első pontom.

Másodszor, nem biztos, hogy mindenről tudósít a média, bár nincs mit szégyellni. Az ukrán energiarendszert ért sztrájkok nem válasz arra, hogy átlépik a piros vonalat? És az ukrán fegyveres erők fő hírszerzési igazgatósága Kijeven kívüli, szinte Kijev városhatárán belüli székházának megsemmisítése nem ez a megoldás? Ez.

Továbbra is szelektíven dolgozunk. Nem fogjuk megtenni azt, amit ezek a félelmetesek, amikor polgári helyszíneket és lakott területeket vesznek célba. Természetesen ezt nem fogjuk megtenni. Továbbra is szelektív válaszokat fogunk adni.

Szergej Zenin : Putyin úr, mivel köztünk vannak olyan emberek, akik felelősek az ön életéért és egészségéért, és mivel ez nem élő adás, először csinálok néhány manipulációt, majd szólok pár szót.

Vlagyimir Putyin : Oké.

Szergej Zenin : Van egy ajándékom a számodra.

Vlagyimir Putyin : Sámán.

Szergej Zenin : Ez tiszta és hamisítatlan alkohol. A legjobb antiszeptikum létezik. Vigyél magaddal valamit, amikor meghívnak, szóval itt a jelen. Íme, miről van szó. Az a személy, aki ezt nekem adta, messze a határunktól és csapatainknak köszönhetően messze a frontvonaltól él. Ez az úgynevezett, nem az úgynevezett, hanem a ténylegesen felszabadult terület, Timonovo falu Szvatovótól nem messze. A hátsó udvarán néhány pénzérmére bukkant.

Vlagyimir Putyin : Érmék?

Szergej Zenin : Rendben, érmék, egy üveg érmék. Sándor és Miklós császárok, valamint Nagy Katalin császárné idejéből származó érmék láthatók. Ez egy Miklós császár idejéből származó érme. Az a személy, aki nekem adta, azt mondta: „Nézd, milyen Ukrajnáról beszélnek?” Ezt az érmét a kertjében találta.

Azért meséltem el neked ezt a történetet, mert van benne egy fontos csavar. Van egy fia, Nyikolaj, aki saját akaratából távoli robbanásokat hallva árkokat ásott a falu körül, kicsi, de elég mély egy felnőtt ember számára. Egyedül csinálta az egészet egy lapáttal. Oda rakott tankelhárító sündisznókat, valami látszatgépfegyvert, és deszkából készült géppuskával járkál, amilyeneket gyerekkorunkban készítettünk. Én magam is készítettem ilyen géppuskákat. Ő maga csinált egyet egy fadarabból, és beleütött egy szöget, hogy látványnak tűnjön. Úgy tesz, mintha a falut őrzi. Arról álmodik, hogy csatlakozik az Orosz Gárda kadétiskolájához. Segítsünk neki, kérem.

Vlagyimir Putyin : Hagyjuk. Milyen idős?

Szergej Zenin : Idén csatlakozhat. Majdnem 12 éves.

Vlagyimir Putyin : Ma megbeszélem ezt Zolotov úrral, ígérem. Add meg az adatait.

Szergej Zenin : Köszönöm szépen. Nagyszerű, ez nagyszerű hír.

Vlagyimir Putyin : Köszönöm az erőfeszítéseit, hogy előmozdítsák azt a személyzetet, amelyre a Hazának szüksége van. Isten áldjon.

Szergej Zenin : Később megadom az adatait.

Vlagyimir Putyin : Jó.

Szergej Zenin : Most, hogy felvidítottuk a légkört, szeretnék áttérni két igen akut és fontos kérdésre.

Vlagyimir Putyin : Ami azt illeti, „miről beszélnek Ukrajna”, Ukrajna, akármilyen is legyen, valóban létezik, és tisztelettel kell bánnunk vele. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez ok arra, hogy tisztelet nélkül bánjanak velünk. Erről van szó.

Ha az ezeken a területeken élők egy része úgy gondolja, hogy különálló és független államban akar élni, akkor az ő preferenciájukat tisztelettel kell kezelni. A kérdés csak az, hogy miért éljenek a mi költségünkön és történelmi területeinken? Ha történelmi területeinken akarnak élni, akkor úgy kell befolyásolniuk politikai vezetésüket, hogy az megfelelő kapcsolatokat létesítsen Oroszországgal, és senki ne jelentsen ránk veszélyt ezekről a területekről. Ez a kérdés. Erről szól a kérdés.

Több vitám volt Fehéroroszországgal, Lukasenkóval. Nyilvánvaló, hogy egy ország, jelen esetben Fehéroroszország elnöke következetesen és keményen védi az érdekeit, ahogy jónak látja. Voltak vitáink. De vajon eszébe jutott valakinek, hogy konfliktust kezdjen Fehéroroszországgal? Soha senkinek nem jutott volna eszébe, hogy konfliktust kezdjen Ukrajnával, ha normális kapcsolataink lennének. Nincs is szükség Uniós államra. De amit ott csináltak, Oroszország-ellenességet hoztak létre. Saját létezésük alapjául hozták létre. Létrehozták az Oroszország-ellenességet és elkezdték erősíteni. Ez a probléma.

Van egy NATO-kérdés is. Végül is, amikor Ukrajna elnyerte függetlenségét, a Függetlenségi Nyilatkozat kifejezetten kimondta, hogy Ukrajna semleges állam. Ki volt az, aki 2008-ban, amikor a dolgok rendben mentek úgy, hogy nem voltak krími események, hirtelen azt mondta, hogy csatlakozni akarnak a NATO-hoz, és a NATO megnyitotta előttük kapuit, és a bukaresti csúcson kijelentette, hogy a NATO ajtói nyitva állnak Ukrajna előtt?

Nemcsak mindenkit becsaptak, amikor azt mondták, hogy a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni, hanem azt tervezték, hogy orosz ajkú lakosságú történelmi területeink is csatlakozzanak a NATO-hoz. Ez teljesen kilóg a sorból, nem? Ez. Tisztában vannak azzal, hogy veszélyt jelentenek ránk, de továbbra is ennek érdekében dolgoznak, annak ellenére, hogy megpróbáltuk megfelelő kapcsolatokat kialakítani. Ez a probléma.

Ami pedig ukránnak akarja magát érezni és független államban élni, az isten szerelmére, tegyen, amit akar. Ezt tisztelettel kell kezelni, de akkor ne jelents veszélyt számunkra.

Anatolij Szobcsaknak igaza volt abban, amit annak idején mondott. A különböző politikai körökből származó emberek eltérően viszonyulnak hozzá, de okos ember volt. Ebben száz százalékig biztos vagyok, mert sokáig dolgoztam vele. Jó okkal mondta: „Ha el akarsz menni, menj el, de csak azt vedd el, amit idehoztál.” Eközben 1645-ben vagy 1654-ben Ukrajna egyáltalán nem létezett. Levelei vannak az archívumban. Az emberek ezt írták Varsónak: „Mi, orosz ortodox nép követeljük jogaink tiszteletben tartását.” Ugyanezek írták Moszkvának is: „Mi, orosz ortodox nép arra kérünk, fogadjon be minket az orosz cárságba.” Ezt érted?

Igen, fokozatosan elkezdtek földeket építeni, miközben mi odaadtuk. Valamilyen oknál fogva Vlagyimir Lenin úgy döntött, hogy feladja az egész Fekete-tengeri régiót. Miért a fenéért tette ezt? Szigorúan történelmi értelemben ezek orosz földek. Természetesen Ukrajnával ott semmi köze nem volt, egyáltalán semmi. Ukrajna valóban csak 1922-ben jelent meg, és ezt a tényt az alkotmányban pecsételték meg. Hatalmas orosz területeket adtak oda – csak a semmiért. És mint említettem, olvastam az archívumból származó iratokat és leveleket. Először döntöttek, gondolom a kongresszuson vagy a Politikai Iroda ülésén egy köztársaságról. Mi volt a név? Azt hiszem, a Krivoy Rog Köztársaság, igaz?

Megjegyzés : A Donyecki Köztársaság.

Vlagyimir Putyin : A Donyeck-Krivoj Rog Köztársaság. Igen, az RSFSR része kellett volna. Aztán a bolsevikok kijöttek ezekről a vidékekről, és megkérdezték: „Miért hagysz el minket ezekkel a falusikkal?” Vagyis a kispolgárnak tartott parasztokkal. Aztán újra folytatták a vitát arról, hogy hova helyezzék át Donbászt, ezt a Donyeck-Krivoj Rog Köztársaságot. A Donbassból érkezők azt mondták: „Miért? Már eldőlt, hogy Oroszország részei vagyunk? Azt írták: „Oroszország anya”. Lenin azt mondta nekik: „Újra kell gondolni ezt a döntést.” Így a saját feltételeik szerint újragondolták.

Teljesen megőrültek? Ki kérdezte erről az embereket? Volt valami népszavazás vagy népszavazás? miről volt szó? Oké, először áthelyeztek egy területet oda, majd szétválasztották. Nem vagyok benne biztos, de szerintem ilyen még nem fordult elő a történelemben. Oké, most ebben a paradigmában kell élnünk. De ráadásul elkezdtek ott létrehozni egy „oroszellenességet”, amivel fenyegetéseket hoztak ránk. De az emberek nem így akarnak élni, ott élni. Odanyúlnak felénk. Szóval, mit kell tennünk? Dobd ki ezeket az embereket, vagy mi? Tehát ez az eredmény.

Ami Ukrajnát illeti, milyen Ukrajnáról beszélsz? Nem volt ott semmi, nem volt Ukrajna. Ukrajna 1922-ben jelent meg, ahogy mondtam. Most a hálás leszármazottak Leninnek, Ukrajna alapítójának emlékműveit törik szét.

Szergej Zenin : Ezek az emberek vártak ránk, és Oroszországnak tekintik.

Vlagyimir Putyin: Igen, természetesen.

Szergej Zenin : Elnök úr, engedje meg, hogy két kérdést tegyek fel önnek. Meglehetősen sürgetőek, mert sokan a fronton várják a választ rájuk. Mindkettő a hazánkban állítólag de jure betiltott, de de facto még mindig a fronton létező, úgynevezett katonai magáncégekre vonatkozik. Változó sikerrel, de néha nagyon jó eredménnyel küzdenek.

Mit kell tenni, hogy megszabaduljunk ettől a bírói vagy jogi vákuumtól, és visszakerüljenek a jogi területre? Tudja, nem csak a parancsnokokkal, hanem a katonákkal is beszélgetünk, és van némi ellenérzés.

Vlagyimir Putyin : Igen, értem. Ebben a tekintetben teljesen igazad van. Mind az Állami Duma képviselőit, mind a Honvédelmi Minisztériumot arra kértem, hogy mindent hozzanak összhangba a józan ésszel, a kialakult gyakorlattal és a joggal.

Természetesen nem szabad hamis helyzetbe hozni az embereket. Először is, függetlenül attól, hogy kik és milyen minőségben állnak a fronton, mindannyian a Haza védelmezői, és a hazának teljes mértékben válaszolnia kell arra, hogy készen áll kockára tenni vagy életét adni a Hazáért. Mindegyiküknek egyenlő helyzetben kell lennie. De ennek eléréséhez szükséges a vonatkozó törvénymódosítások bevezetése. Az ezzel kapcsolatos munka most folyik.

Tudomásom szerint a Honvédelmi Minisztérium jelenleg szerződést köt mindazokkal, akik hajlandóak szolgálatukat a különleges katonai műveleti övezetben folytatni. Ez az egyetlen módja annak, hogy szociális garanciákat biztosítsanak számukra, mert ha nincs szerződés az állammal, nincs szerződés a Honvédelmi Minisztériummal, akkor nincs jogalap arra, hogy az államtól szociális garanciát kapjanak. Ezt a lehető leghamarabb meg kell tenni.

Van néhány árnyalat. A részletekbe most nem megyek bele, de lehetőség van a törvényi módosításokra is. Általában véve csak a magánbiztonsági struktúrák állnak közel ezekhez az önkéntes alakulatokhoz jogi értelemben. De ez azt jelenti, hogy sok olyan dolgot kell még szabályozni.

Összefoglalva, az első feladat az, hogy minden önkéntes alakulattal szerződést kössünk – ellenkező esetben az állam részéről nem lesz szociális garancia. Másodszor pedig bizonyos törvénymódosításokat kell végrehajtani. Mindkét intézkedést végrehajtják.

Szergej Zenin : Még egy kérdés a PMC-kkel kapcsolatban. Ez egy nagyon furcsa helyzet. Egyrészt ezek az emberek gyakran igazi hősök. Másrészt, amikor visszatérnek a civil életbe, másként viselkednek. Vannak helyzetek, amikor az emberek – nem titok, hogy vannak, akik a börtönből kerültek oda – visszatérnek a régi kerékvágásba, vétkeznek, esetenként súlyos bűncselekményeket követnek el. Ezek a srácok vádaskodnak a többiekre, akik még mindig harcolnak és vért ontanak. Ők maguk is ontják a vért, de visszatérnek régi életükhöz.

Hogyan különítsük el a jót a rossztól ebben a konkrét helyzetben? Ugyanazok a PMC harcosok.

Vlagyimir Putyin : Ne feledje, Sholokhov Makar Nagulnovja [a Szűz talaj felfelé című regényében] azt mondta: jó kommunista volt, és minden rendben volt, de aztán, bocsánat a nyelvemre, szélhámos lett, és a forradalom ellensége lett. Itt sajnos ugyanúgy működnek a dolgok.

Egy ember harcol – becsület és dicséret neki, az államnak pedig teljesítenie kell a kötelezettségeit ezekkel az emberekkel szemben, amit mi meg is teszünk. A szociális garanciák tekintetében fontos az állammal kötött szerződések megkötése, ez nyilvánvaló szükségszerűség, különben nincsenek kötelezettségek az állam részéről, és igazságtalanság lesz a fronton élőkkel szemben. Azonnal megkapják. Végül is aláírom a kegyelmi parancsokat.

Valójában az ismétlődő bűncselekmények az élet tényei. De akkor az embert a törvény teljes mértékéig felelősségre kell vonni, bármi is legyen. Így volt ez a Nagy Honvédő Háború idején is: ha valaki a fronton harcolt, kitüntetésben és dicséretben részesült, de ha megszegte a törvényt, úgy bíróság elé állították, mint bárki mást.

Itt van, mire kell figyelni. Összességében, a különleges katonai műveletet figyelmen kívül hagyva, az ismétlődő bűnözés aránya a büntetésüket letöltöttek és a normális életbe visszatérők körében egyes esetekben akár 40 százalékot is elérhet. Az SMO-ban résztvevők körében ez az arány mindössze 0,4 százalék.

Szergej Zenin : Ez a százalék nagyon kicsi.

Vlagyimir Putyin : Igen, valóban.

Szergej Zenin : De ez még mindig légy a kenőcsben.

Vlagyimir Putyin : Hát ez az élet. Ez egy összetett és sokrétű dolog. Nem tehetsz ellene semmit. Szigorú törvényeit diktálja nekünk.

Megismételve, a bűnismétlés tízszer alacsonyabb, mint általában. Ez elkerülhetetlen, de a negatív következmények minimálisak.

Dmitrij Kulko : Elnök úr, az ellentámadás nyomon követése.

Vlagyimir Putyin : Hajrá.

Dmitrij Kulko : Előbb-utóbb az ukrán ellenoffenzíva elakad, vagy inkább csapataink hősies erőfeszítéseikkel rákényszerítik azt. Nyilvánvaló, hogy bármilyen veszteséget szenved is Ukrajna, a nyugati országok továbbra is fegyvereket szállítanak neki.

Vlagyimir Putyin : Ez vitatható.

Dmitrij Kulko : Mindenesetre a kérdés az, hogy mi lesz ezután? Felkészülünk-e egy újabb offenzíva visszaverésére, vagy továbblépünk? Ha igen, meddig vagyunk hajlandók ezúttal elmenni? Oroszország új határáig, vagy ameddig el tudunk menni?

Vlagyimir Putyin : Kulko úr, ezt csak négyszemközt tudom elmondani. ( Nevetés ) Nos, minden azon múlik majd, hogy milyen potenciál marad az úgynevezett ellentámadás végén. Ez a kulcskérdés.

Úgy gondolom, hogy a katasztrofális veszteségek tudatában – jó okkal mondom – a vezetésnek, bármi legyen is a feje a vállán, el kellene gondolkodnia a további lépéseken. Kivárjuk, meglátjuk, milyen a helyzet, és ennek alapján megtesszük a további lépéseket. Terveink a helyzettől függően változhatnak, amikor szükségesnek tartjuk a költözést.

Dmitrij Kulko : Elnök úr, csapataink NATO-felszerelést égetnek, de még mindig a jövőbeli fegyverellátással kapcsolatban…

Vlagyimir Putyin : Ez magában foglalja a NATO felszerelését is. Ahogy korábban mondtam, a veszteségek között több mint 160 harckocsi és 360 gyalogsági harcjármű szerepel. Ez nem minden NATO felszerelés. Ide tartoznak a szovjet gyártmányú páncélozott járművek is. Ahogy azt vártuk, a Bradley-k és a Leopárdok jól égnek. Láthattad, hogy a tankok belsejében lévő lőszer felrobban, és minden repül minden irányba. Mint mondtam: a szállított berendezések 25-30 százaléka megsemmisült.

Dmitrij Kulko : Elnök úr, most két ország készül szegényített uránt tartalmazó kagylókra. Az amerikai média ma arról számolt be, hogy az Egyesült Királyságot követően az Egyesült Államok is szállítja majd őket. Szerbiában láttuk, hogyan szennyezik a talajt és megnyomorítják az embereket. Kiderül, hogy Ukrajna ezzel a lőszerrel szennyezi be az Orosz Föderáció területét.

Ennek fényében nem kényszerülünk proaktív cselekvésre? Hogyan fogunk válaszolni ezekre a kihívásokra?

Vlagyimir Putyin : Nem kell megelõzõen cselekedni. Nagyon sok szegényített urántartalmú lőszerünk van. Ha igénybe veszik, a felhasználás jogát is fenntartjuk. Van raktáron. Egyszerűen nem használjuk.

Alexander Sladkov: Ez érdekes.

Vlagyimir Putyin: Nem, őszintén szólva nincs itt semmi érdekes vagy jó. Ha kell, ezt megtehetjük; Azt mondhatom, hogy képesek vagyunk erre. De ma erre nincs szükségünk.

Tudod mi folyik még ott? beszéltem erről; ez már nem titok. Az ukrán hadsereg naponta 5-6000 nagy kaliberű (155 mm-es) lövedéket lő ki, és ez a szám mára valószínűleg nőtt. Az Egyesült Államok mindössze 15 000 lövedéket gyárt havonta, míg az ukrán hadsereg napi 5-6000 lövedéket költ el.

Az Egyesült Államok több kagyló gyártását tervezi. Mindezek az információk nyílt forrásokból származnak, és nincs benne semmi titok. Először 75 000 kagylóról beszéltek, most pedig még több gyártást terveznek. Nem tudom, de jövőre, 2024 végén körülbelül 75 000 darabot terveznek gyártani. Ha azonban napi 5-6000 kagylót költenek el… Azt hiszem, most még többet használnak, mert ez jellemző az offenzív műveletekre. több lőszert.

Egyszerűen nincs héjuk, de van szegényített uránból készült héjuk a raktárakban. Úgy tűnik, most úgy döntöttek, hogy egyelőre ezeket a kagylókat használják. Tisztára söpörték a raktárakat, és csak Dél-Koreában és Izraelben maradtak meg ezek a kagylók. De ezek a lövedékek az Egyesült Államok tulajdonát képezik, nem Izraelé vagy Dél-Koreáé. El tudják szállítani azokat a lövedékeket onnan Ukrajnába. Azonban ez is hamarosan elfogy. Úgy tűnik, még mindig vannak szegényített uránhéjak a raktárakban, és ez a legegyszerűbb lehetőség, mert a termelés bővítése sok pénzbe és erőfeszítésbe kerül.

Arra kényszerítik az európaiakat, hogy bővítsék a termelést Csehországban és máshol. Mindenesetre ezeknek az országoknak vannak parlamentjei. Építhetnek egy új üzemet, de mi történik ezután? Mit tehetnek vele? Európának megvannak a maga problémái az egészségügyben, a közlekedésben, az oktatásban, sok probléma van ott, és lőszergyár építésére kényszerítik az európaiakat.

Emiatt semmi sem egyszerű, tekintve, hogy a gazdasági problémák hógolyóznak. Az IMF szerint az európai gazdaság fő mozgatórugója, a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdődő recesszió előtt áll – GDP-je idén várhatóan 0,7 százalékkal csökken. Az orosz GDP egyébként az idén legalább 1,5, sőt 2 százalékos növekedésre számít. Az európai gazdaság fő mozgatórugója azonban a 0,7 százalékos visszaesés és a közelgő recesszió. Az infláció ott növekszik. Oroszországban az infláció 2,3 százalék, és a Központi Bank előrejelzése szerint 2023 végén eléri az 5 százalékot. Nos, ez jó; a nagyon alacsony infláció nem túl jó Oroszország számára, de ez a szint egészen elfogadható lesz. Inflációs szintjük 7 százalék felett van, azaz körülbelül 7,5 százalék. Nem emlékszem pontosan, de az eurózóna 5 százalékos inflációt produkál, és legjobb tudomásom szerint a Németországi Szövetségi Köztársaság 7,4 százalékon áll. A munkanélküliség továbbra is növekszik, és Dél-Európában meglehetősen túlzott mértékűvé vált. Oroszországban minimális a munkanélküliség, történelmi mélypont.

Tehát nem olyan egyszerű ott mindent előállítani, és még nehezebb a termelést bővíteni és új létesítményeket építeni. Ez jól fog jönni nekünk, mert Oroszországnak különleges a helyzete. Fel kell építeni a fegyverzetünket; muszáj lesz, és stratégiai tartalékokat fogunk felhalmozni a raktárakban. És hol fogják tartani őket? Mi a fenéért akarna Csehország valamiféle stratégiai tartalékot? Mit fognak vele csinálni? Hová teszik? Ez nem olyan egyszerű. Nos, ha akarják, hagyják.

De hát az amerikaiak nagyon pragmatikusan viselkednek, és minden, amit tesznek, kizárólag a saját érdekeiket szolgálja; nem törődnek szövetségeseik érdekeivel. Nincsenek szövetségeseik; csak vazallusaik vannak. Vazallusaik pedig kezdik felfogni, milyen szerepre szánják őket. Valójában mindezt nem igazán szeretik, a köztudat szintjén. Néhány barátom szerint ott a helyzet olyan, mint a Szovjetunióban. Azt mondom: „Hogy érted ezt?” Olyan ez, mint a munkahelyen: egy cégnél, az irodában mindenki ül és Oroszországról beszélget, de amikor hazamennek, a konyhában egészen másképp megy minden. Valószínűleg, akik ezt mondják, szimpatizálnak velünk, és valószínűleg túlzásba is visznek. De ez a trend.

Tehát ami a szegényített uránhéjat illeti, ez így magyarázható: egyszerűen nem maradt más kagyló. És amikor azt mondják, hogy elkezdenek gyártani ezt vagy azt: hát kérem, folytassa. A dolgok nem ilyen egyszerűek a recesszió idején. Aztán vannak ellenzéki pártok is, amelyek kihasználják a helyzetet; ott ringatják a politikát, elemezve a gazdaság valós helyzetét. Az európai és az amerikai gazdaság biztonsági sávja igen nagy. Ez nyilvánvaló és érthető. Csúcstechnológiájúak, a gazdaság szerkezete nagyon fejlett, és erőteljes; de még mindig sok probléma van.

Azt hiszem, ez diktálta a vágyat, hogy szegényített uránnal lássák el a kagylókat. A legolcsóbb megoldás az, ha nem teszünk semmit. A raktárakban vannak ilyen kagylók, Ukrajnába küldhetik, és ennyi. És nem érdekli őket, mi történik ott. Mindenhol így viselkednek. Emlékszel, mit csináltak Jugoszláviában? És mit csináltak Szíriában vagy Irakban? Ugyanezt tették: nem érdekli őket. Nincs más, csak saját érdekük, és a szövetségeseik érdekei egyáltalán nem érdeklik őket.

Ha már a gazdaságról beszélünk, rengeteg döntést hoztak, és cégeket csábítottak az Egyesült Államokba Európából. Ezt mindenki érti, mindenki látja, de nem tehet ellene. Elvették a franciáktól az atom-tengeralattjárók megrendelését. És mit tettek válaszul? Semmi. Sőt, tudjuk, súgták az amerikaiak fülébe: nyilvánosan kell nyilatkoznunk, nyilvánosan veszekednünk veled – és akkor csendben elmászunk, kérem, ne haragudjon ránk. Ez minden. Nem olyan meghatározóak, mint mi itt, Oroszországban. Nincs ott szenvedély, ezek elhalványuló nemzetek; ez az egész probléma. De nekünk megvan. Harcolni fogunk az érdekeinkért, és elérjük céljainkat.

Dmitry Kulko: Köszönöm.

Dmitry Steshin : Dmitry Steshin, Komszomolskaya Pravda.

Elnök úr, egy újságíró a fronton nem mindig kérdez – gyakran kérdezik tőle, mert a világot általában képviseli.

Október óta a harcosok kérdéseket tettek fel nekem az úgynevezett gabonaüzletről. Sok mindent nem tudtam megmagyarázni. Egyszerűen megértettem, hogy ez egy erős irritáló és egy üres folt számukra. Elmondtam nekik, hogy ez az üzlet a mi érdekeinken is alapul – a Nyugatra irányuló gabonaexporton és a legszegényebb országok érdekein, amelyeknek ezt a gabonát kellett volna kapniuk. De tudom, hogy érdekeinket ebben az ügyletben nem tartják be. Ráadásul aggodalomra ad okot, hogy fegyvereket fognak behozni a biztonsági folyosókon keresztül, és ezeket a folyosókat a Fekete-tengeri Flotta megtámadására használják majd, és így tovább.

Tulajdonképpen átirányítom neked ezt a kérdést. Szükségünk van erre az üzletre? És ha az érdekeinket nem veszik figyelembe, akkor talán le kellene vágni?

Vlagyimir Putyin: Őszintén szólva, ez egy meglepő kérdés számomra. Nem számítottam rá, hogy hallom. De valószínűleg azok, akik a fronton harcolnak, nem értik, miért hagyjuk, hogy Ukrajna szállítsa ezt a gabonát. Értem és egyetértek.

Tudja, ezt nem Ukrajna, hanem a baráti afrikai és latin-amerikai országok érdekében tesszük, mert ezt a gabonát elsősorban a világ legszegényebb államaiba kellene küldeni. Ennek ellenére ígéretet kaptunk, hogy gabonánkat nem vetik ki megtorlásnak, ha szabad így mondani, így nem lesz akadálya az exportálásnak. Sajnos ismét becsaptak minket.

Semmit sem tettünk annak érdekében, hogy megkönnyítsük gabonaellátásunkat a külső piacokra. A hajók bérlésére, azok biztosítására, kifizetésére gondolok, beleértve a Rosselkhozbank és a SWIFT összekapcsolását. Sok olyan feltétel volt, amelyet a nyugatiaknak be kellett volna tölteniük az ENSZ irányítása alatt, de semmit sem tettek.

Mindazonáltal ezeket a megállapodásokat többször meghosszabbítottuk – és szeretném még egyszer megismételni – a baráti országok érdekében. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az is érdekünk, hogy jó, megbízható és stabil kapcsolatokat ápoljunk a világnak azzal a részével, amely nem támogatja a Nyugat és ukrajnai szatellitjei agresszív Oroszország-ellenes akcióit. Ez az érdekünk – a jó kapcsolatok fenntartása.

Egyébként nem tudom, hogy ezt bejelentették-e vagy sem, de várhatóan több afrikai állam vezetői is hamarosan – a közeljövőben – Oroszországba látogatnak. Megállapodtunk, hogy megbeszéljük az aktuális kérdéseket, és minden bizonnyal beszélni fogunk a gabonaüzletről. Elsősorban ezek a megfontolások motiválnak bennünket.

De kiderült, hogy – mint már sokszor mondtam – az ukrán gabona teljes mennyiségének alig több mint 3 százaléka jutott a legszegényebb országokba. Kicsit ingadozik az adat: 3,2-3,4 százalék, mert attól függően, hogy hova megy a következő gabonás szárazteherszállító hajó, kicsit változik, de általában valahol 3,5 százalék körül mozog. Több mint 40 százaléka az Európai Unió virágzó országaiba kerül. Ők a fő befogadói az ukrán gabonának: olcsóbb, megkapják, jól érzik magukat, Ukrajna pedig pénzt is kapott érte. Ma tévedhetek, de nekem úgy tűnik, hogy most Ukrajna számára ez a fő devizabevételi forrás.

Ott gyakorlatilag minden más összeomlott. Nem az iparról beszélek, de itt minden megáll. Nem tudom, mit gyártanak még ott. Régen volt a mezőgazdasági termelés és a kohászati ​​ipar, a csövek. A fémszektor szinte leállt, mivel ott nincs áram. A gépgyártás leállt. A hajógyártás már régen összeomlott, még a különleges hadművelet előtt. A repülési ipar összeomlott a különleges hadművelet előtt. A motorgyártás összeomlott.

A fő bevételi forrást a már nem létező kohászati ​​ipar és az általuk exportált mezőgazdasági termékek, különösen a gabona jelentette. Megértjük ezt, de ismétlem, szándékosan mentünk rá, hogy támogassuk a fejlődő országokat, barátainkat, és hogy elérjük a mezőgazdasági ágazatunkat sújtó szankciók feloldását. Mint mondtam, ismét becsaptak minket. Ez az első dolog.

Másodszor, az afrikai országokat illetően szinte semmit sem kapnak. Éppen ezért most azon gondolkodunk, hogyan szállhatunk ki ebből a gabonaüzletből. Sőt, ezen teherhajók folyosóit az ellenség folyamatosan használja haditengerészeti drónok indítására.

Nem tudom, hogy a védelmi minisztérium kiadta-e ezt az információt vagy sem: éppen tegnap vagy tegnapelőtt támadta meg négy félig merülő drón a Török Áramlatot, a Törökországba tartó gázvezetéket őrző hajónkat. . Három közülük megsemmisült, a negyedik pedig eltévedt, és később végeztek vele. Közvetlenül ezután további négy drón jelent meg. Ugyanekkor láttunk egy, az amerikai stratégiai hírszerzéshez tartozó pilóta nélküli légijárművet magasan fent, a semleges zónában lebegni. Nyilvánvalóan ezeknek a drónoknak a mozgását korrigálta.

Az Egyesült Államok egyre inkább belekeveredik ebbe a konfliktusba, szinte közvetlenül érintett, komoly nemzetközi biztonsági válságokat provokálva. A hadihajóinkat támadó drónok mozgásának korrigálása nagyon komoly kockázatot jelent. Ez nagyon komoly, és tudniuk kell, hogy tudunk róla. A jövőben meggondoljuk, mit kezdjünk ezzel. Általában ez így van.

Ami tehát a gabonaüzletet illeti, azon gondolkodunk, hogy megszüntetjük az abban való részvételünket. Ez az első dolog.

Másodszor pedig készek leszünk ingyen leszállítani azt a gabonamennyiséget, amelyet a legszegényebb országok kaptak – ismétlem, ez valamivel több mint három százalék volt –. De ezt meg kell beszélni, akkor is, amikor megérkeznek barátaink az afrikai államokból: hamarosan, nagyon hamarosan. Az ő véleményüket is szeretném hallani a továbblépésről.

Dmitry Steshin: Köszönöm szépen.

Murad Gazdiyev : Elnök úr!

Murad Gazdiyev, RT TV-csatorna.

Először Margarita Simonyan főszerkesztőnk kért meg, hogy adjam át a levelét. Sokat tett azért, hogy találkozóink lehetővé váljanak – hivatalosan és nem hivatalosan is.

Elnök úr, több kérdésem lenne. Tekintettel arra, hogy azt mondta, nem fedi fel minden tervét, még mindig van egy kérdésem a békeegyezséggel kapcsolatban. Mindenkinek – Oroszországon és Ukrajnán kívül – megvan a maga véleménye arról, hogyan kell ezt a konfliktust rendezni.

Vlagyimir Putyin : Miért? Itt tévedsz. Miért mondta azt, hogy „Oroszországon és Ukrajnán kívül”? Nekünk is van egy. Ráadásul Isztambulban megállapodtunk. Nem emlékszem a nevére, és lehet, hogy tévedek, de szerintem Arakhamia úr Ukrajna tárgyalócsapatát vezette Isztambulban. Még ezt a dokumentumot is parafálta.

Murad Gazdiyev: De azt mondom, hogy Oroszországon és Ukrajnán kívül más országoknak is megvan a saját nézetük a konfliktus rendezésére.

Vlagyimir Putyin : Ó, bocsánat, elnézést kérek. Igen.

Murad Gazdiyev : Az Egyesült Államok, az európaiak – de ez olyan, mintha az USA, Szaúd-Arábia és még afrikai országok is kifejezték volna hajlandóságukat közvetíteni a konfliktus rendezésében. Nyilvánvalóan a békén kívül saját érdekeiket is követik.

Most a kérdésem, elnök úr. Ezek közül melyik verzió felé hajlik? Egyáltalán hajlik valamelyikük felé? Van kivel tárgyalni, és van-e értelme?

Vlagyimir Putyin : Először is, soha nem utasítottuk el – mint ezerszer mondtam –, hogy részt vegyünk minden olyan tárgyaláson, amely a békerendezéshez vezethet. Mindig is ezt mondtuk. Sőt, az isztambuli tárgyalások során parafáltuk ezt a dokumentumot. Sokáig vitatkoztunk, összeütögettük a fejüket, és így tovább, de a dokumentum nagyon vastag volt, és Medinsky a mi oldalunkon és a tárgyalócsoportjuk vezetője volt – azt hiszem, Arakhamiának hívják, de nem emlékszem. pontosan. Valójában ezt csináltuk, de később egyszerűen kidobták, és ennyi. Ez az első pont.

Másodszor, azt mondta, hogy az európaiaknak megvan a maguk megközelítése, és az amerikaiaknak is megvan a hozzáállásuk. De tudod, ez olyan, mint minden viccben az európaiakról az amerikaiakkal szemben. Első pont – az amerikaiaknak mindig igazuk van. Második pont – ha az amerikaiaknak nincs igazuk, lásd az első pontot. Szóval ezért nincs kivel beszélni.

Összességében a nyugati megközelítés abban áll, hogy kiállunk Ukrajnával és annak érdekeivel, ezzel tisztában vagyunk. Ha Ukrajna érdekeiről beszélünk, ott van a harmadik pont: ha Ukrajna érdekei nincsenek szinkronban a második ponttal, lásd az első pontot, mert végső soron az Egyesült Államok érdekeiről van szó. Tudjuk, hogy náluk van a kulcs a problémák megoldásához. Ha valóban tárgyalások útján akarják lezárni a mai konfliktust, csak egyetlen döntést kell meghozniuk: leállítják a fegyverek és felszerelések szállítását. Ez az. Ukrajna maga nem gyárt semmit. Holnap nem formális, hanem érdemi tárgyalásokat akarnak majd lefolytatni, és nem ultimátumokkal szembesíteni, hanem visszatérni ahhoz, amiről mondjuk Isztambulban megállapodtak.

Ukrajna biztonsági kérdéseit ott nagyon részletesen leírják. Valójában az ott leírtak nagy része arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk, vajon egyetértünk-e vele. Megismételve, mindkét fél inicializálta.

Ezért ha vissza akarnak térni, készek vagyunk beszélni velük. De egyelőre le akarják győzni Oroszországot, és sikereket akarnak elérni ellentámadásukban. Épp most számoltam be Önnek ennek az ellentámadásnak a helyzetéről.

Murad Gazdiev : Elnök úr, Ön azt mondja, csak meg kell állítani az Ukrajnába irányuló fegyveráramlást, de nem teszik meg. Az ellenkezőjét teszik: először tankok voltak, most szegényített urán.

Vlagyimir Putyin : Még nincs szegényített urán.

Murad Gazdiev : Jön az Egyesült Királyságból. Láttunk már cikkeket különböző neokonzervatív szervezetekben – volt egy olyan is, amelyik ragaszkodott ahhoz, hogy taktikai nukleáris fegyvereket bocsássanak Ukrajna rendelkezésére. A kérdés az: nem fél-e az Egyesült Államok a helyzet végtelenül eszkalálódásától és a tét emelésétől?

Vlagyimir Putyin : Úgy tesznek, mintha nem lennének azok. Valójában sok olyan ember van, aki tisztán gondolkodik, és nem hajlandó egy harmadik világháborúba vezetni a világot, amelyben nem lesznek győztesek; még az Egyesült Államok sem jön ki győztesként.

Irina Kuksenkova : Ha szabad, lenne még egy kérdésem az űrrel, vagy inkább az űrkutatással kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin : Ideje befejezni.

Irina Kuksenkova : Igen, természetesen. Nyílt adatok szerint akár 100 katonai műhold is dolgozik az ellenségnek. Láthatják csapatainkat és mozgásainkat. Az űrcsoportunk nem olyan erős.

Vlagyimir Putyin : Igen.

Irina Kuksenkova : Mit tehetünk ellene, és hogyan kell kezelni? Ez rendszerszintű probléma, igaz? Évekbe fog telni a dolgok javítása?

Vlagyimir Putyin : Természetesen ez nem titok. Kétségtelen, hogy a korábbi években más módon kellett volna űrtevékenységet folytatnunk. De nem terveztük – szerintem ez egyértelmű –, nem terveztük sem a krími eseményeket, sem a most zajló eseményeket.

Számos alkalommal elmondtam, többek között ezen a találkozón is, hogy megpróbáltuk lezárni ezt a fegyveres konfliktust. Sajnálatos módon katonai akcióra kényszerültünk, de nem kezdtük el. Hosszú távú projektekről van szó, amelyeket évekre előre tervezünk, majd az öt-hét évvel ezelőtti tervek szerint valósítunk meg. De ma kiigazítjuk tetteinket. Mint tudják, a közelmúltban elindítottunk egy űrhajót. Bővíteni fogjuk ezt a csoportot.

Oroszország egyébként a világ ötödik legnagyobb műholdcsoportjával rendelkezik. Összességében ez egy jó csoport.

Irina Kuksenkova: Az első ellen harcolunk.

Vlagyimir Putyin: Igen, természetesen. Ezt a munkát ennek megfelelően kell módosítanunk. Ezt minden bizonnyal meg fogjuk tenni. De addig valamire szükségünk van a helyére. Mi lehet ez? Különböző célú pilóta nélküli légi járművek. Kollégánk jogosan mondta, hogy növelni kell a különböző drónok számát, beleértve a csapásmérőket és a felderítőket is, ami időbe telik.

Egyetértek veled, igazad van, ezt meg kell tennünk.

Dmitrij Zimenkin: Dmitrij Zimenkin, Izvesztyija és Ren TV.

Hálás vagyok Sladkov úrnak, hogy megadta nekünk ezt a lehetőséget, és önnek, hogy meghallgatott minket. Szerintem fontos a lövészárokban és a katonák feleségei által felvetett probléma. Ez a katonai műveletekben résztvevők státuszához kapcsolódik.

Íme három példa. A belgorodi körzet, a határőrség és a mozgó hadviselési osztály, akik visszaverik az ellenséges támadást, bár az elterelő támadásról volt szó, ezt sorozott katonákkal együtt teszik meg a védelmi minisztérium erőinek érkezése előtt.

Vlagyimir Putyin: Igen.

Dmitrij Zimenkin: A tavaly Harkov körzetben harcoló luganszki rendőröknek és a most a Donyecki Népköztársaságban harcoló Kaskad taktikai csoportos kollégáiknak sem ez a státusza.

Ma kaptam egy telefonhívást egy tereporvostól. Négy hónapja dolgozik a vonal mögött.

Vlagyimir Putyin: A vonal mögött?

Dmitrij Zimenkin: Igen, a vonal mögött, ami azt jelenti, hogy harcol. 70 embert költöztetett el a csatatérről, és négy agyrázkódást szenvedett. Hallom, hogy a negyedik után dadogni kezdett. A 31135-ös egységben szolgál, de állítólag nem harcol. Emiatt még parancsot sem kaphat.

Vlagyimir Putyin: Nem értem, miért ne.

Dmitrij Zimenkin: Azt mondta, nem tekintik úgy, hogy részt vettek az ellenségeskedésben. Nem tudom mi a probléma. Ezt ő mondta nekem személyesen.

Megjegyzés: Nem minősülnek résztvevőnek.

Dmitrij Zimenkin: Pontosan.

Alexander Kots: Nem a különleges katonai műveleti övezetben harcolóként tartják nyilván őket, hanem állandó bevetési területükön szolgálnak.

Megjegyzés: Ugyanez vonatkozik a határőrökre is.

Dmitrij Zimenkin: Ezt a szempontot tisztázni kell. Szerintem ez nem igazságos, és nem a többletfizetés a lényeg, ami nem olyan nagy.

Vlagyimir Putyin: Jó. Zimenkin úr, hallottam ilyen problémákról. tudomásul vettem őket.

Tisztában vagyok velük, és Bortnikov úr és Kolokoltsev úr is feltette ezeket a kérdéseket. De most először hallok ilyet a katonai orvosokról. Mindenképpen megnézem ezt a problémát. Bizonyos helyeken technikai probléma lehet. Ha egy katonaorvos dolgozik a vonal mögött, nem értem, mi történik. utánanézek. Pontosan hol dolgozik?

Dmitrij Zimenkin: Belgorod régióban van bejegyezve, de Szvatovo közelében dolgozott. Legénységünk készítette a felvételt.

Vlagyimir Putyin: Kérem, írja le ezt nekem.

Dmitrij Zimenkin: Most megteszem.

Vlagyimir Putyin: Konkrét példára van szükségem.

Ami a katonai személyzet többi kategóriáját illeti, különösen a határőrséget és részben a rendőrséget illeti, ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkozni kell.

Ezt megértem és egyetértek Önnel, és ezen ügynökségek vezetői is felvetették ezt az ügyet. Utasításokat adtam a Biztonsági Tanácsnak, amely javaslatokat készít elő.

Murad Gazdiev : És néhány szó a helyzetről – nem a felszabadult területeken, nem az új régiókban, hanem tulajdonképpen Oroszországban.

Harcosainknak gyakran sikerül elolvasniuk a híreket, még a fronton is. Finoman szólva is felháborodnak egy újabb botrány hallatán, ahol egy közalkalmazott vagy egy egyetemi tanár szinte nyíltan próbál Ukrajna-barát pozícióba terelni a fiatalokat. Vagyis nagyjából ezek az emberek nem óvatosak, nem félnek a bírságtól.

Rendben, tudom, és nagyon világos volt, hogy nem fogunk úgy viselkedni, mint az ukrán rezsim: egy táska a fejünkön, és az ember örökre eltűnik. De tekintettel arra, hogy nem vagyunk olyanok, mint ők, ez ellen harcolunk, vajon nem az értékeink elárulása, ha úgy hagyjuk a helyzetet, ahogy van?

Vlagyimir Putyin : Ha így hagyjuk, az árulás küszöbén áll. Ez az első pont.

Második. Azt hiszem, Szemjon Pegov beszélt itt arról, hogy elő kell léptetni a harcosokat, különösen azokat, akik jól beváltak a csatatéren, hogy magasabb beosztásba kerüljenek a fegyveres erőkben, de nem csak erről. Előléptethetők bűnüldözési vagy speciális szolgálatokká. Meg kell keresnünk az ilyen embereket – tudatuk és igazságérzetük szempontjából – és rájuk kell bízni az Ön által említett szélhámosok kivizsgálását.

Ugyanebben a szellemben kineveztük a Csecsenföldi Nyomozó Bizottságot, hogy vizsgálja ki a Korán nyilvános megsemmisítését. És amint azt az igazságügyi miniszter kijelentette, [Nikita Zsuravel, aki egy volgográdi mecset előtt égette el a Koránt] az egyik oroszországi, túlnyomórészt muszlim lakosságú régió büntetés-végrehajtási intézetében fogja letölteni büntetését.

Ami az általad említett szélhámosokat illeti, valami hasonlót kell kitalálnunk. Teljesen igaza volt, hogy feltette ezt a kérdést. Gondolkozni fogok rajta.

Murad Gazdiev : Köszönöm szépen.

Vlagyimir Putyin : Köszönöm szépen kérdését.

Murad Gazdiev : Ha megengedem, átadom a levelet bajtársaimnak a Szövetségi Gárdaszolgálattól.

Vlagyimir Putyin : Igen, természetesen.

Nagyon szépen köszönjük.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4227) A Thibault család

 

A Thibault család · Roger Martin du Gard

 

(sz: 1933.02.11.)

Kamaszkorom egyik kánikulával tűzdelt nyarán, félegyházi házunk lugasában olvastam Roger Martin du Gard Thibault családját. Néhány évvel korábban apámnak felvitte Isten a dolgát. Új lakásba költöztünk, amihez új bútorokat vettek. Anyám lement az Atheneum kiadóhoz és az új bútorokhoz rendelt 3 méter könyvet. Az asszisztens a 3 méterbe a kor legdivatosabb műveit válogatta be. Így került hozzánk a Thibault család.

A regény rettenetesen hosszú, de időm volt bőven. Mivel akkor még csak néhány év telt el a II. világháború befejezése óta, ami alatt édes anyámat elvesztettem, az első vh kitörése elleni küzdelem különösen felkeltette a figyelmemet. Tanulság? A világháborúk elkerülhetetlenek. A kérdés, hogy mért.

Akiknek döntési joguk van, soha nem kerülnek ki a frontra. Ezzel szemben egyéni hasznot várnak a nemzet győzelmétől. Na jó, és a tömegek?

Régebben azon töprengtem, hogy egy demokratikus és jól képzett társadalom, mint a weimari Németország, hogyan kerülhet a náci párt bűvöletébe, és engedheti meg, hogy a végzetükbe rohanjanak. Most már értem. Nem sokkal később elolvastam az Állatfarmot, majd néhány évvel később az 1984-et. mindkettő tartalmaz néhány alapvető igazságot az emberekről, társadalmakról, valamint a tömegek ellenőrzéséről, és a propaganda lehetőségeiről.

Joseph Goebbels óta tudjuk, ha elégszer ismételgeted a hazugságokat a tömegek agymosása érdekében, akkor végső soron saját magadat is átmosod, hogy elhiggyed ugyanezeket a hazugságokat. Lefogadom minden pénzben, hogy Orbán meg van győződve arról, a magyar inflációnak a háború az oka.

Általában a hatalmon lévők mindent megtesznek, hogy hatalmukat fenntartsák, és ha ez a hatalom kicsúszni látszik a kezeik közül, akkor elvész a maguk által létrehozott illúzió, vagyis a téveszméjük, hogy (mint régen a királyok) korlátlan önteltséggel és arroganciával, isteni jogukban uralják a világot. Eközben az egész világot egy olyan tűzvész felé vezetik, amilyenhez hasonlót még nem látott az emberiség. Hacsak valami csoda nem történik, teljes gőzzel belerohanunk a tökéletes megsemmisülésbe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4225) Kim Jong Un

Tibor bá’ fordítása online

 

Kim Jong Un „gonosz nővére” fellép, miközben ő „drága importsajtokat keres”

 

(sz: 1933.02.11.)

Kim Jong Un észak-koreai diktátor húga, Kim Yo Jong a harminckilenc éves bátyját pótolta, mert az figyelmen kívül hagyja az orvosi tanácsokat, és önpusztító függőséget okozó viselkedésbe süllyed – írta a The Daily Beast.

„Yo Jong, aki a múltban gyakran beszélt a bátyja nevében, ismét az uralkodó dinasztia leghatalmasabb tagjának képét vetíti magáról, miközben Jong Un drága import sajtokat kóstolgat, éjjel-nappal iszik és titkosszolgálati jelentések szerint külföldi cigaretták láncdohányosa” – magyarázta Donald Kirk, a The Daily Beast munkatársa.

Kim már régóta nagyon bízik Yo Jong-ban, így a megbízottjaként tevékenykedhet. Bruce Bennett, a Rand Corporation munkatársa a The Daily Beastnek azt mondta, hogy „a bátyja megengedte neki, hogy a rossz zsarut játssza, és hogy Jong Un megpróbálja hitelességét kiépíteni a katonaság felé, arra az esetre, ha valaha is megakarná erősíteni a szerepét, vagy szüksége lenne rá, mert ő nincs jó egészségi állapotban.”

Kim egyre romló állapota nyilvánvaló pusztán megjelenéséből.

„A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat a mesterséges intelligencia segítségével azt állítja, hogy 140 kilogrammot pakol a 100 cm-es ajzatra” – jegyezte meg Kirk.”Ez körülbelül 25 kg-ot jelent ahhoz a súlyhoz képest, amennyivel több, mint két évvel ezelőtti diéta alatt lefogyott.”

Kirk azt is kiderítette a NIS-ből, hogy Kim „jelentős alvászavaroktól szenved”, és hogy az ügynökség „szorosan figyeli annak lehetőségét, hogy Kim egy ördögi körbe kerüljön, mert egyre inkább az alkoholtól és a nikotintól függ, és súlyosbodó álmatlanságban szenved”.

Kirk továbbá rámutatott, hogy az országban uralkodó szegénység és az emberi jogi atrocitások ellenére „Észak nagy mennyiségű külföldi cigarettát és kiváló minőségű harapnivalókat importál”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4224) Vlagyimir Zelenszkij

Tibor bá’ fordítása online

Zelenszkij, (aki  megmaradt) Ukrajna elnökeként sok „nagyszerű” dolgot ért el. Íme, a főbb eredményei, különösebb sorrend nélkül:

 • Az ellenségeskedések befejezésének ígéretével megválasztott, majd a keleti konfliktus azonnali eszkalálódásával alaposan kompromittálta azt, ami az ukrán demokráciából megmaradt.Tovább rombolta Ukrajna polgári berendezését azzal, hogy egy kormányzati csatorna kivételével minden közmédiát,minden ellenzéki és orosz hírforrást betiltott, és gyakorlatilag totalitárius diktatúrát hozott létre.
 • A ma már Oroszországhoz tartozó Donyeck és Luganszk térségében élő civilek könyörtelen ágyúzásával, majd 2022 tavaszán népirtással fenyegetőzve alapos okot adott Oroszországnak a Különleges Katonai Művelet elindítására, civil életek megmentése végett.Ezzel négy igen értékes tartományra (Donyec, Lugansk, Zaporozhye és Herson) segítette az orosz terület kiterjesztését, és előkészítette többek között Nikolaev, Odessza, Harkov és Kijev régiók esetleges megszállását.
 • 150 milliárd dollárnyi külföldi segélyt elherdált (nagy részét egyszerűen ellopta), hatalmas mennyiségű katonai felszerelést és lőszert „használt” el úgy, hogy nem volt mit felmutatnia, és 350 ezer ukrán katonát ölt meg, valószínűleg kétszer annyi sebesülés mellett.
 • Hazája lakossága csaknem felére csökkent, egy része Oroszországba költözött, orosz állampolgárok lettek, és produktívan beilleszkedtek az orosz társadalomba, míg a többi az Európai Unióba került, jelentős terhet róva az uniós országok jóléti költségvetésére.
 • Azáltal, hogy ukrán csapatokat utasított iskolák, óvodák, kórházak és lakóépületek ágyúzására az általánosan elismert orosz régiókban, például Belgorodban, és dróntámadásokat indított közvetlenül a Kreml ellen, kormányát terrorista szervezetté téve, kizárt minden lehetőséget arra, hogy Oroszországot arra kényszerítse,  olyan béketárgyalásra, amely nem ukrán érdek.
 • Bebizonyosodott az orosz fegyverek és haditechnika felsőbbrendűségét a NATO fegyverekkel szemben. Legutóbb az Egyesült Államok által biztosított Patriot rakétaütegek egyikének Oroszország által történő megsemmisítése erre a bizonyíték.Szinte minden olyan felszerelés, amelyet a Nyugat az ukránoknak tudott biztosítani, alacsonyabb szintű az orosz megfelelőjénél.
 • Az orosz hadseregnek bőséges lehetőség adódott, hogy tökéletesítse technikáit a NATO-erők legyőzésére, a drónhadviselés új területeire való bemerészkedésre és a geostacionárius műholdakról történő harctéri megfigyelésre.Ez kétségtelenül nagyon hasznos lesz mind a NATO-val szembeni fellépésben, mind pedig a jövőbeni fegyvereladások fellendítésében azon nem nyugati országok számára, amelyek meg akarnak szabadulni a nyugati elnyomástól és beavatkozástól.
 • Zelenszkij az USA-tól kapott fegyverek egy részét eladta mexikói drogkartelleknek, így az amerikai tisztviselőknek nem maradt más választásuk, mint becsukni a szemüket, és úgy tenni, mintha ez nem történt volna meg.Talán kénytelenek lesznek másfelé is nézni, mivel ezek a kartellek ezeket a fegyvereket használják fel arra, hogy egyre több amerikai várost és települést elfoglaljanak.
 • Példát mutatott más orosz zsidóknak, akik balszerencséjük miatt inkább Ukrajnában kötöttek ki, mint Oroszországban azzal, hogy szüleit Izrael egyik előkelő negyedébe telepítette át.De a feleségét maga mellett tartotta, ahol jó munkát végzett az ukrán lakosság demoralizálásával, mivel egyetlen európai bevásárlásra több pénzt pazarolt el, mint amennyit az ukránok többsége több életen át látott, és mindezt az amerikai adófizetők pénzéből.Keményen dolgozott azon is, hogy a nyugati tisztségviselőket rávegye, hogy nevetséges meséket ismételjenek el, például az orosz csapatok viagráját, hogy jobban meg tudják erőszakolni az ukrán nőket.
 • Zelenszkij néha óvatlan;Például rajtakapták, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (volt KGB) munkatársait nevezte ki az ukrán védelmi szervezeten belüli kényes posztokra, bár nem világos, hogy az ukrán igazságszolgáltatásból ami megmaradt képes lesz-e vádat emelni ellene.
 • Egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy az Egyesült Államokat és a NATO-t egy zugzwangba helyezte.Ez egy sakk kifejezés olyan helyzetekre, amikor a játékos több lépés közül választhat, amelyek mindegyike vereséghez vezet.Az USA és a NATO vagy folytathatja Ukrajna támogatását, vagy abbahagyhatja Ukrajna támogatását;mindkét esetben veszíteni fognak.
 • Talán a legnagyobb teljesítménye az volt, hogy segített Oroszországnak elfordulni ellenséges nyugati szomszédaitól, valamint Ázsia, Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika baráti országai felé, megszakította a Nyugathoz fűződő gazdasági, pénzügyi és kulturális kapcsolatait, és megszabadult nyugati hatásoktól. Megingathatatlan támogatása az ukrán náciknak, akiknek emblémái, jelvényei és jelszavai a náci Németországot idézik, és hőseik a náci kollaboránsok, valamint a nyugattól kapott pazar támogatás, amelynek vezetői úgy döntöttek, hogy szemet hunynak fasiszta hajlamuk előtt. Tekintettel az oroszokra, a Nyugat mint egzisztenciális ellenségük: egy fasiszta, rasszista entitás, amely elhatározta, hogy elpusztítja Oroszországot, de túl gyenge és gyáva ahhoz, hogy ezt a feladatot maguk végezzék el.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4223) $ elleni globális lázadás

Tibor bá’ fordítása online

R.T. News

Hogyan váltották ki az orosz szankciók az amerikai dollár elleni globális lázadást

Egyre több nemzet kerüli a zöldhasút a kereskedelemben.
(sz: 1933.02.11.)

Az utóbbi időben növekszik azoknak a nemzetközi egyezményeknek a száma, amelyek célja az amerikai dollár kereskedelemből való kihagyása, ami a globális dollármentesítési törekvést jelzi Washington agresszív külpolitikájának fényében.

Az RT feltárja az amerikai szankciópolitika hátoldalát, és azt, hogy az veszélyezteti-e a dollár hegemóniáját.

1. Miért erősíti az USA a dollárt?

Washington a dollár dominanciáját eszközként használja fel globális gazdasági és geopolitikai felsőbbrendűségének megőrzésére, miközben számos pénzügyi korlátozást ír elő az Egyesült Államok nemzeti érdekeit sértő országokkal szemben.

2. Mi áll ezeknek a cselekvéseknek a hátterében?

Az Egyesült Államok a világgazdaságnak mintegy 20%-át adja, de a világ valutatartalékának több mint fele dollárban van, és a határokon átnyúló tranzakciók nagy része a valuta használatával történik. Ez segít a zöldhasúnak megőrizni vezető pozícióját a világ tartalékvalutái között.

3. Veszélyben van-e a dollárdominancia?

Közgazdászok, köztük Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter arra figyelmeztettek, hogy a Washington által a világ nemzetei ellen bevezetett egyoldalú szankciók előbb-utóbb aláássák valutája hegemóniáját. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója, Kristalina Georgieva is azt mondta, hogy a dollár fokozatosan elveszíti vezető státuszát. A figyelmeztetések a dollár globális jegybanki tartalékokból való részesedésének több évtizedes fokozatos csökkenésének nyomán születtek. A Moody’s nemzetközi hitelminősítő a közelmúltban úgy nyilatkozott, hogy a mélyülő geopolitikai feszültségek azok a kérdések, amelyek veszélyeztethetik a zöldhasú dominanciáját. Hozzátette azonban, hogy a valuta szerepe a kihívások ellenére évtizedekig megmarad.

4. Vannak-e életképes alternatívák?

A legtöbb közgazdász szerint a dollár azonnali leváltása nem valószínű. A kínai jüant azonban gyakran emlegetik a dollár fő riválisaként a nemzetközi kereskedelmi elszámolásokban való növekvő részesedése és a kínai gazdaság bővülése miatt. A közgazdászok ugyanakkor megjegyzik, hogy Kína pénzügyi rendszere nem átlátható, és a jüan nem teljesen átváltható. Az indiai rúpiát is megnevezték esélyesként. Ami az eurót és a japán jent illeti, az EU-ban és Japánban tapasztalható gazdasági problémák miatt a szakértők kétségbe vonták azok hosszú távú jövőjét és stabilitását.

5. Az Oroszország elleni szankciók visszaüthetnek a dollárra?

Egyes elemzők szerint bumeránghatással járhatnak a példátlan amerikai szankciók, amelyek befagyasztják Moszkva tartalékai felének a felhasználását, valamint korlátozzák az orosz bankok lehetőségét a SWIFT üzenetküldő rendszeren keresztüli tranzakciókra. Szerintük sok ország, különösen a korlátozó amerikai intézkedések célkeresztjében lévő országok aggodalmukat fejezte ki amiatt, hogy ezeket az intézkedéseket a jövőben felhasználhatják ellenük, és hatással lehetnek gazdaságuk működésére.

6. Kihívhatja a BRICS az amerikai valutát?

Egyes szakértők, köztük a Goldman Sachs korábbi elnöke, Jim O’Neill szerint a feltörekvő országok BRICS-csoportja idővel és bizonyos körülmények között megkérdőjelezheti az amerikai dollár kiemelkedő globális státuszát. A Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát tömörítő gazdasági blokk gazdasági növekedésében már megelőzte a G7-et. A nemzeti valuták kereskedelme felé tett erőfeszítéseik és a közös fizetési hálózat létrehozására irányuló erőfeszítéseik a nyugati pénzügyi rendszertől, és különösen a dollártól való függés csökkentése érdekében egyre nagyobb teret hódítottak.

7. Mi történik, ha a dollár elveszíti tartalékos státuszát?

A dollár jelenlegi státusza lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy mind a nemzetközi kereskedelem, mind a kormányzati kiadások terén jelentős hiányt produkáljon. Ennek elvesztése a valuta iránti kereslet későbbi csökkenését és értékének esetleges leértékelődését eredményezheti, ami jelentős övmeghúzást igényelne Washington részéről. A tőkéhez való kevesebb hozzáférés, a magasabb hitelfelvételi költségek és az alacsonyabb tőzsdei értékek lehetnek az Egyesült Államok gazdaságát fenyegető mellékhatások ebben a forgatókönyvben.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4226) Meglátás

Tibor bá’ fordítása online

Moon of Alabama meglátása

(sz: 1933.02.11.)

2022 tavaszán és nyarán az orosz erők megsemmisítették a háború előtti ukrán reguláris hadsereget. Ezt felváltották az ukrán  behívottak és a kelet-európai államok szovjet kori anyagai. Ez év elejére ez a második hadsereg is megsemmisült.

Jelenleg tanúi vagyunk, az Ukrajna harmadik hadsereg militarizálása.

Ahogy még januárban részleteztem: Ukrajnában mára két komplett hadsereg készletei semmisültek meg. A kisebbik, harmadik erőforrást a következő hónapokban a „nyugati” eszközszállítások következő köreiben szállítják majd le. Oroszország egyszerűen megsemmisíti Ukrajna harmadik hadseregét, ahogy az elsőt és a másodikat is. Kétséges, hogy a „Nyugatnak” van-e elegendő anyaga ahhoz, hogy Ukrajnának egy negyediket is biztosítson.

Így már csak két lehetőség marad. Küldjenek be „nyugati” hadseregeket a még meglevő felszereléssel, vagy jelentsék be, hogy győztek, és menjenek haza.

Az Egyesült Államokban vagy Európában nem éreznek különösebb hajlandóságot, hogy katonáikat küldjék Ukrajnába. Nyilvánvaló, hogy az ő sorsuk sem lenne más, mint az ukráné.

Így a tárgyalások maradnak az egyetlen lehetőség. Sok habozás lesz, mert az ár, amit Oroszország kér a háború leállításáért, magas lesz:

Először is, Oroszország ragaszkodik-e a jogok biztosításához a Dnyeper folyótól keletre fekvő összes területhez, és Odesszának különleges státuszhoz? Azt hiszem, nem akarják, hogy Odesszát Ukrajna uralja. Azt is elvárnám, hogy Oroszország követelje (nem képezi tárgyalás tárgyát) a 42 oroszul beszélő ukrán (akik a Szakszervezetek Házában kerestek menedéket) 2014-es meggyilkolásáért felelős személyek letartóztatását és felelősségre vonását.

Arra is számítok, hogy Oroszország követelni fogja a NATO Aegis rakétarendszereinek leszerelését Lengyelországban és Romániában, valamint az Egyesült Államok vagy NATO csapatainak Ukrajnával határos országokba való kiküldésének tilalmát. Oroszország kinyilvánított náci mentesítési céljának fényében nem lennék meglepve, ha Oroszország követelné Ukrajna törvényeinek megváltoztatását és a náci kötődésű pártok és szimbólumok betiltását.

Úgy gondolom, hogy Oroszország vissza akarja kapni az összes történelmi orosz régiót, legalábbis azokat, amelyeket Lenin és Hruscsov bármilyen okból Ukrajnának adott. Oroszország követelni fogja az ellene érvényben lévő összes szankció feloldását.

A Nyugat nem tudja felfogni, hogy Oroszország azt hiszi, megnyeri az ukrajnai háborút, és nem szenved gazdasági vagy politikai károkat otthon. És ha a nemzetközi színteret is figyelembe vesszük, a háború áldásosnak bizonyult Oroszország azon erőfeszítései részére, hogy segítsen létrehozni egy új nemzetközi pénzügyi/kereskedelmi rendszert, amely megkerüli Washington ellenőrzését. Más szóval, Oroszországot semmi se ösztönzi arra, hogy olyan tárgyalásokat folytasson, amelyek orosz engedményeket igényelnének. Még kell egy kis idő, hogy a „nyugati” közvélemény az „Ukrajna nyer” propaganda lenyelésétől a valóság elismerése felé mozduljon el. Addig sajnos még több ukrán és orosz veszteségre is lehet számítani.

De erősen hiszem, talán túlságosan is, hogy a háború vége most közeleg.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4222) A nagy önámítás

A nagy önámítás


Szerző? Chris Hedges:

Chris Hedges cikkének, a The Great Delusion (A nagy önámítás), egy részét lefordítottam, mert vonatkoztatható a magyar helyzetre is. Lássuk:

Gyűlöletből lett a hazafiság netovábbja.
(sz: 1933.02.11.)

A sebezhetők lesznek a bűnbakok. Az értelmiségieket, újságírókat, tudósokat, akik a tényleges világban élnek, semmibe vesznek. Az értéket adó elit elveszíti hitelét. Az összeomlás vezet a nihilizmusba, és a vér áztatott fantázia világába.

Négy év hazudozása, a rasszista erőszak, meglepő alkalmatlanság, elszabadult korrupció, és a nemzeti egészségügyi krízis elhanyagolása után, Trump szavazó bázisa 11 millióval növekedett. Ez egymagában egy hatalmas villogó vészlámpa.

Ennél is rosszabb, Trump szavazóinak a 70 százaléka, ami 51 millió amerikait jelent, úgy gondolja, hogy a „radikális, baloldali demokraták” ellopták a választási eredményt, levél szavazatokkal és a Trumpra szavazók kitörlésével.

126 republikánus képviselő csatalakozott a 18 republikánus állani főügyész keresetéhez, amiben kérték a legfelső bíróságot, hogy Biden győzelmét semmisítsék meg. A republikánus szenátorok nagy többsége nem hajlandó elismerni a novemberi elnökválasztás eredményét.

Kétszáz felfegyverzett, amerikai zászlót lobogtató tiltakozó, azt kiabálva, „állítsák le a tolvajokat”, megszállták demokrata párti államtitkár Jocelyn Benson otthonát.

A Büszke Fiúk elnevezésű fehér nemzeti csoport 700 tagja ellepte Washington utcáit, hogy tiltakozzanak a választások feltételezett ellopása ellen. Ez, több mint három tucat letartoztatáshoz, négy késeléshez, és négy fekete templom feldúláshoz, Black Lives Matter táblák elégetéséhez vezetett.

Trump hamarosan elmehet, de egy olyan pártot hagy maga után, amely nyíltan autoriter, elutasítja a demokratikus értékeket, a tudomány és a tényekre alapozott vita ellensége, és amely megpróbálta átvenni a hatalmat. Feltételezhető, hogy legközelebb nem lesznek ennyire diszorganizáltak és balfácánok.

A két uralkodó párt egyike által produkált demokrácia gyűlöletét sok millió amerikai támogatja, akik nem fognak eltűnni egyik napról a másikra, sokkal inkább terjedni fognak, különösen a gazdaság kibicsaklása miatt, amikbe beletartozik a sok millió amerikai kilakoltatása is.

A több évtizede zajló oligarchatámadás a kultúra, az újságírás, az oktatás, a művészet, az egyetemek, és a kritikus gondolkodás ellen oda vezetett, hogy a valóságot kimondókat marginalizálják, ignorálják, kiszorítják őket a társadalmi vitából, mert apokaliptikus nézetnek minősítik a valóság megtárgyalását. Az igazság elvész, helyette megjelenik a reményteli illúzió.

Stefan Zweig, az osztrák író, aki néhány más íróval együtt kétségbeesetten próbált figyelmeztetni az I. világháború öngyilkossággal felérő őrületére, írta „a legyőzöttek mentális felsőbbrendűségét”. Zweig háborúellenes színdarabja a Jeremiás a bibliai Jeremiás prófétára utal, aki hiába figyelmeztetett. Ezzel akarta bemutatni, hogy akik szembe néznek a valósággal, bármily keserű is legyen az, képesek túlélni és felülkerekedni azon.

Zweig színdarabjában a próféta így kiált „Ébredj fel elátkozott város, hogy megvédhesd magad.” „Ébredj fel szunnyadásodból, ti figyelmetlenek, vagy álmodban lesztek legyilkolva. Ébredj fel, mert a falak rád dőlnek, és összenyomnak, ébredj!”

De Jeremiástól, a síró prófétától a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyták, őt pedig kinevették. Azzal támadták, hogy a népet demoralizálja. Összeesküdtek az élete ellen. Amikor a babiloni sereg elfoglalta Jeruzsálemet, Jeremiás, csak úgy, mint Julian Assange, börtönben volt.

Zweig visszaemlékezéseiben, a Tegnap Világában ezt írta: „Mindig be akartam mutatni, hogy a hatalom miként képes az emberi szívet megkeményíteni, a győzelem miként okoz mentális merevséget az egész nemzet részére, ellentétben a vesztességgel, ami szörnyű módon gázol át a lelkeken. A háború közepette, míg mások túl hamar ünneplik a győzelmet, és egymásnak bizonygatják, hogy a győzelem elkerülhetetlen, én felmérem a katasztrófa mélységét és azt kutattam, hogy lehet belőle kijönni.”

Nem használhatjuk a remény kifejezést, ha nem vagyunk hajlandók szembe nézni az igazsággal. Az önbecsapásra épített remény egy fantázia. A szemünkről le kell venni az elhomályosító szemüveget, hogy meglássuk a ránk leselkedő veszélyt. Meg kell hallanunk saját prófétáink szavait.

El kell pusztítanunk a hatalmi központokat, azokat, amelyek becsapnak minket és gyermekeinket. A falak naponta záródnak körülöttünk. A radikális gonoszság, amivel szemben találjuk magunkat, valóságos Trump alatt csakúgy, mint ahogy Biden alatt lesz. És ha ezt a radikális gonoszságot nem zúzzuk össze, akkor az előttünk álló jövő tömeges gyötrelmet és halált hordoz magában.

Chris Hedges a Pulitzer díjas újságíró, aki 15 évig volt a New York Times Közel Keleti, és Balkán hivatal vezetője. Korábban a The Dallas Morning News, és a Christian Science Monitornak dolgozott.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4221) Flavanolok

Tibor bá’ fordítása online

A flavanolok javítják a memóriát és a szív egészségét – íme, milyen ételeket érdemes fogyasztani, hogy elérje ezeket az előnyöket

 

(sz: 1933.02.11.)

Rengeteg jó okunk van arra, hogy minden nap elegendő gyümölcsöt és zöldséget együnk. A gyümölcsök és zöldségek nemcsak sok fontos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, amelyekre szervezetünknek a legjobb működéséhez szüksége van, hanem egészségesen tartják a bélrendszerünket, és még az egészséges testsúly megőrzéséhez is hozzájárulhatnak.

Egyes növényi élelmiszerek azonban előnyösebbek lehetnek az egészségre, mint mások, köszönhetően a flavanoloknak nevezett vegyületcsoportnak.

Például egy nemrégiben elvégzett tanulmány kimutatta, hogy azok, akik magas flavanolban gazdag ételeket fogyasztanak, jobb memóriával rendelkezhetnek, mint azok, akiknek kevés a bevitelük. Egy korábbi tanulmány azt is kimutatta, hogy az alacsony flavanolt fogyasztó embereknél nagyobb a szívbetegség kockázata. Összességében meggyőző bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy elegendő mennyiségű flavanol fogyasztása egészségügyi előnyökkel jár.

Ám bár a kutatások azt mutatják, hogy a flavanoloknak számos egészségügyi előnye van, fontos, hogy a fogyasztók tudják, hogy nem minden flavanolban gazdag élelmiszer tartalmaz ugyanannyi flavanolt – ami azt jelenti, hogy egyesek előnyösebbek az egészségre, mint mások.

Növényi vegyületek

A flavanolok olyan vegyületek csoportja, amelyek számos növényben megtalálhatók – beleértve az almát, a bogyókat, a szilvát és még az olyan italokat is, mint a tea.

A flavanoloknak két fő csoportja van, sok különböző alcsoporttal. Minden növény tartalmazni fogja a flavanolok különböző kombinációit is. Ezeknek a vegyületeknek mindegyike eltérő szerkezettel és különböző hatással van a szervezetre. Ez azt jelenti, hogy nem minden flavanol bír azonos hatással.

Például egy adag áfonya és egy csésze tea ugyanannyi összes flavanolt tartalmazhat – de teljesen más típusú flavanolokból állnak, amelyeknek egészen más egészségügyi hatásai lehetnek.

Ezért a flavanolok egészségre gyakorolt hatásának vizsgálatához fontos olyan forrást használni, amely különféle típusok széles skáláját tartalmazza. Ezért a kakaóból kivont flavanolok ideális modellek, mivel a flavanolok két fő típusát tartalmazzák. Azt is lehetővé teszi a kutatóknak, hogy kiszámítsák, mely egyéb élelmiszerek előnyösek az alapján, hogy a bennük lévő vegyületek mennyire hasonlítanak a kakaóflavanolokhoz.

Mivel az olyan élelmiszerek, mint a kakaó, a bogyók és a tea sokféle flavanol kombinációját tartalmazzák, jelenleg nem világos, hogy mely egyes vegyületeknek vannak egészségügyi előnyei. Néhány kutatás azonban összekapcsolta a specifikus flavanol epikatechint a jobb érműködéssel. A kakaó és a tea egyaránt tartalmaz epikatechint.

Sok különböző típus

Egy másik tudnivaló, hogy még ha egy élelmiszer flavanolokat is tartalmaz, másokhoz képest kisebb mennyiségben tartalmazhat.

Hogy jobban megértsük, hogyan hat a flavanol bevitel az egészségre, néhány évvel ezelőtt kifejlesztettünk egy tesztet, amely vizelet segítségével méri a flavanol bevitelt. A teszt azon alapul, ahogyan az emberi szervezet feldolgozza a flavanolokat, és megmondja, hogy valaki nagy mennyiségben, kis mennyiségben evett-e vagy egyáltalán nem evett flavanolt.

Ezzel a teszttel kimutattuk, hogy a magas flavanolt fogyasztóknak alacsonyabb volt a vérnyomásuk és jobb a memóriájuk, mint az alacsonyabb bevitelűeknek.

Amikor kifejlesztettük a vizeletvizsgálatot, azt is megvizsgáltuk, hogyan hatnak  a különböző típusú flavanolok és élelmiszerek. Ez lehetővé tette számunkra, hogy megbecsüljük, hogy egy személynek mekkora mennyiségű flavanolban gazdag élelmiszert kell elfogyasztania ahhoz, hogy megközelítőleg 500 mg flavanolokat érjen el naponta – hasonlóan a vizsgálatokban használt mennyiséghez, amely klinikai előnyökkel jár.

A különböző flavanol tartalmú élelmiszerekből szükséges adagok száma napi 500 mg eléréséhez.

Kutatásaink szerint naponta mindössze két és fél csésze zöld tea szükséges az ajánlott 500 mg flavanol beviteléhez. Egy csésze köles (cirok gabona) is biztosíthatja az ajánlott napi mennyiséget.

De ha egyfajta gyümölcsből és zöldségből próbálnád beszerezni a flavanolokat, kutatásunk azt mutatja, hogy mindegyikből nagy mennyiséget kell fogyasztanod az ajánlott érték eléréséhez. Például csaknem 15 csészényi málnát kell elfogyasztanod ahhoz, hogy 500 mg flavanolhoz juss.

Mint ilyen, a legjobb módja annak, hogy naponta elegendő mennyiségű flavanolhoz jussunk, ha különböző gyümölcsök és zöldségek kombinációját fogyasztjuk. Például két alma, egy adag pekándió és egy nagy adag eper elérheti az 500 mg-os célt – vagy egy kölesből és favababból készült saláta.

Azt is fontos megjegyezni, hogy bár a sok tanulmányban használt flavanolokat kakaóból vonták ki, sajnos a csokoládé (még az étcsokoládé is) nagyon szegényes flavanolforrás – annak ellenére, amit egyes címek állítanak. Ez azért van, mert ezek a flavanolok a feldolgozás során elvesznek.

Bár még mindig sok mindent nem tudunk a flavanolokról – például arról, hogy miért van olyan hatásuk, amelyet egészségünk számos aspektusára gyakorolnak –, az általunk végzett kutatásból egyértelműen kiderül, hogy nagy valószínűséggel jótékony hatással vannak a memória és a szív egészségére.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4220) Orwell 1984

George Orwell 1984

(sz:1933.02.11.)

Eric Arthur Blair – írói nevén George Orwell disztópiája 1949-ben jelent meg 1984 címen. A könyvet 8 évvel később olvastam, amikor még a Rákosi rendszer igen frissen élt bennem. A könyv címe nyilván azt implikálta, hogy 1984-re a Sztálini diktatúra az egész világra ki fog terjedni. Helyette néhány évvel később, 1989-ben a rendszer összeomlott. Az ötvenes évek közepén 1984, mint évszám, idegenen nézett vissza az olvasóra, oly távolinak tűnt ez a két évtizeddel előbbre járó szám. És lám, nem csak elértük, de immáron 40 évvel túl is haladtuk azt. Minden esetre, aki még nem olvasta, az feltétlenül olvassa el a könyvet.

Orwellnek két hét múlva, vagyis június 25-én lesz a 120. születésnapja, de ezen méltatás megjelenésének ennél nagyobb apropót ad az országban bevezetés alatt álló (isten tudja hányadik) diktatúra. A különben baloldali érzelmű Orwellnek halálpontos megfigyelései voltak, és szinte kísérteties, hogyan valósulnak meg sorban, egymás után az egyértelmű ismérvek:

Ha van kedved egy kis ördögi játékra, hasonlítsd össze Orwell doktrínáit azzal, ami Magyarországon megtalálható a múltban és a jelenben is.

Az orwelli Nagy Testvért Magyarországon „népünk bölcs vezére” (Rákosi Mátyás) helyettesített. Napjainkban (még) nincs háromszavas jelzője Orbán Viktornak, de hogy kizárólag neki lehet csak szava az ország vezetésében, az egyértelmű.

Az orwelli Újbedszéd-nek még nincs mai megfelelője, de a gyakorlat már évek óta létezik: „Magyarország jobban teljesít” akkora hazugság, ami bőven befér az „újbeszéd” kategóriájába. Rákosi idejében az újbeszédhez tartozott például hazánk nem rés, hanem erős bástya. Orbán Viktor újbeszéde (valójában hazugságai) megjelenhetett volna Orwellnél is: Magyarország pénzügyi stabilitása világrekord.

Az orwelli világ állandó háború állapotában van. Rákosi a békeharcot vezette. Orbán Viktor pedig folyamatosan harcol, és nem is akárkivel, saját magunkkal, mert ugye Brüsszel egy kicsit mi magunk is vagyunk.

Az orwelli világ jelmondatai: A háború = béke, a szabadság = szolgaság, a tudatlanság = erő.” Ez a kolosszális ellentmondás Orbánnál is megtalálható: „Bizonyos területeken a bevételeket növelni kell. De ez nem megszorítás.” Vagyis az adók növelése nem megszorítás. Akkor mi?

Az orwelli világban senki sem szabad és mindenki tudatlan. Orbán oktatáspolitikai ötletéből kisüt a tendencia: a népet le kell butítani. Az elit a gyermekeit úgyis külföldön taníttatja.

És ahogy Rákosi idejében, most is a népnek legfeljebb viccek gyártására telik.: – Doktor Úr én Orbán Viktortól szeretnék mesterségesen gyereket! – Semmi gond, holnap jöjjön a rendelőmbe! – A nő elmegy, sorra kerül, egyből felül a székbe és szétteszi a lábát. Az orvos letolja a nadrágját és előveszi a szerszámját. Erre a nő felkiált – De doktor Úr, én Orbán Viktortól akarok gyereket! – Nyugodjon meg asszonyom, a tököm tele van Orbán Viktorral!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4219) Robert F. Kennedy Jr.

Tibor bá’ fordítása online

Robert F. Kennedy Jr.: A juhászkutya és a liberális fantázia

Írta: Margaret Kimberley
(sz:1933.02.11.)

2015-ben a Black Agenda Report társalapítója, Bruce Dixon kitalálta a „juhászkutya” kifejezést, hogy leírja azt a szerepet, amelyet Bernie Sanders fog játszani a 2016-os elnökválasztási kampányban.Dixon előrelátóan azt mondta: „Bernie feladata, hogy felmelegítse a tömeget Hillary számára, aktivista energiákat és az elégedetlen baloldalt terelje még egyszer vissza a demokrata szövetségbe.Bernie célja, hogy lekösse az aktivisták energiáit és erőforrásait 2016 nyaráig, amikor az egyetlen lehetséges választás a szokásos két rossz közül a kisebbik rossz lesz.”A szó elhangzott, és azóta joggal merül fel a kérdés, hogy egy adott demokratikus kihívó komolyan gondolja-e a jelölést, vagy csupán egy juhászkutya, aki visszatereli a támogatókat pártja oligarchiáinak a kezébe.

Ez a kérdés ismét felmerül most, hogy Robert F. Kennedy, Jr. bejelentette elnökválasztási kampányát.Kennedynek nyilvánvalóan megvan névének előnye, és nem fél attól, hogy  hivatkozzanak „nagybátyjára” és „apjára”. Mégis vonzó a baloldaliak számára a pártban, mert hajlandó elfoglalni a bevett ortodoxiával szemben álló pozíciókat.Kötelezően hivatkozik Oroszország által elkövetett Ukrajna „brutális inváziójára”, de rámutat arra is, amit a Demokrata Pártban senki sem mondja, hogy a háborút az Egyesült Államok akciói váltották ki, és az ukrán kormánynak juttatott dollár milliárdokat pénzmosási műveletnek nevezi a katonai ipari komplexum számára.

De Kennedy is visszalép a sorba, ha nyomást gyakorolnak rá.Elmondta, hogy a CIA meggyilkolta John F. Kennedy nagybátyját, és úgy véli, hogy a világ számos CIA-beavatkozása olyan gyakorlat, amelynek elnökként véget vetne, de ha bírálat éri, visszakozik, és hazugságot csinál kijelentéseiből.„A CIA-nál dolgozó emberek többsége jó, hazafias ember, aki elkötelezett a küldetése és a törvény iránt.A saját menyem helyszíni ügynök volt, és a legbátrabb emberek közé tartozik, akiket ismertem.”

Biztosan megkapta a cionista üzenetet Izraelről.Kennedy méltatta Roger Waters zenészt az ukrajnai háborúval szembeni ellenállásáért, de aztán törölte kommentjét a Twitteren, mert Waters is ellenzi az izraeli apartheidet.Jó esetben értelmetlen fecsegést adott hozzá a „palesztin nép törekvéseiről”. Miután leszólták, amikor fedezékbe futott, törölte az első megjegyzését.

Van egy másik probléma is azon kívül, hogy Kennedy hajlandó hátrálni, amikor kritizálják amiatt, hogy elfoglalta azokat a pozíciókat, amelyek ellen állítása szerint indul. Vajon a támogatói olyanok lesznek, mint azok, akik Jesse Jacksonnak, Dennis Kucinichnek vagy Bernie Sandersnek dolgoztak, akik csak azért hittek a jelöltjükben, mert közölték velük, hogy Mondale-t vagy Dukakit, Kerryt, Clintont vagy Bident kell támogatniuk? Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi értelme van újra felkapaszkodni, amikor a történelem határozottan jelzi, hogy mi lesz ennek a hadjáratnak a vége?

Sok Kennedy-támogató szelektív amnéziája egy másik problémát jelez azzal kapcsolatban, hogy mi vált be a baloldali politikába ebben az országban. Az itt élő embereket olyan alaposan megtanították a választási politika értékére, hogy azt hiszik, ez az egyetlen módja annak, hogy olyan változásokat érjenek el, amelyeket látni szeretnének. A végeredmény a megváltó keresése, az a hit, hogy ki tudunk szavazni abból a helyzetből, amelyet a duopólium mindkét szárnyát irányító oligarchia teremtett. Megnyugtató a gondolat, hogy a megfelelő elnök véget vetne a kapitalista kizsákmányolásnak és az imperializmusnak, de egy ilyen hiedelem, bár érthető, nem állja meg a helyét.

A katonai ipari komplexum hirtelen eltűnne, ha Kennedy lenne az elnök? Vajon a demokraták és republikánusok, akiket a big olaj, a big gyógyszergyártás, a big mezőgazdaság, a big egészségügy és más hatalmas érdekek megvásárolnak, hirtelen ledobják magukról a béklyókat, amit boldogan elfogadtak? Megengedik-e a pártfogóik, hogy ezt megtegyék, ha hajlandóak lennének rá? Mindezekre a kérdésekre a válasz határozott: „Nem”. Mindkét pártot kapitalisták irányítják, akik nem azért fáradoztak sokat, hogy elveszítsék tartásukat a rendszerben, hogy feladják az egészet, mert egyes demokraták nem tudják felhagyni a vágyálmaikat.

Robert F. Kennedy Jr. olyan álláspontokat foglal el, amelyeket meg kell hallgatni. Jó, hogy egy elnökjelölt ellenzi az Egyesült Államok beavatkozásait világszerte, és vállalja, hogy véget vet az állam és a big technológia által alkalmazott cenzúrának. De nincs megváltás, csak a baloldal mozgósításának kemény munkája. Kennedy a „békés forradalom” szükségességéről beszél. Nem világos, hogy a forradalmak lehetnek-e békések, de az biztos, hogy nem az Egyesült Államok elnöki politikájából származnak.

A kérdés ugyanaz, mert nem változik négyévente. Hogyan mozgósítsunk olyan érdekek ellen, amelyek nem enyhülnek, és amelyek imperatívuszai ellentétesek az emberi szükségletekkel? Nem érdekli őket, ha a baloldaliak azt akarják hinni, hogy Robert F. Kennedy, Jr. megnyerheti a Demokrata Párt jelölését, és elnökké válhat.

margaret.kimberley(kukac)blackagendareport.com.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4218) Egy megnyerhetetlen háború

Tibor bá” fordítása online

 

Egy megnyerhetetlen háború

Washingtonnak Ukrajnában végjátékra van szüksége
 Írta: Samuel Charap
(sz:1933.02.11.)

Ukrajna 2022 februári orosz inváziója a megvilágosodás pillanata volt az Egyesült Államok és szövetségesei számára. Sürgős küldetés állt előttük: segíteni Ukrajnát az orosz agresszió elleni küzdelemben, és megbüntetni Moszkvát vétkeiért. Míg a nyugati válasz a kezdetektől fogva egyértelmű volt, a cél – ennek a háborúnak a végjátéka – homályos volt.

Ez a kétértelműség inkább jellemzője, mint hibája az Egyesült Államok politikájának. Ahogy Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó fogalmazott 2022 júniusában: „Valójában tartózkodtunk attól, hogy lefektessük azt, amit végjátéknak tekintünk. Arra koncentráltunk, hogy mit tehetünk ma, holnap, jövő héten, hogy a lehető legnagyobb mértékben megerősítsük az ukránok kezét, először a csatatéren, majd végül a tárgyalóasztalnál.” Ennek a megközelítésnek volt értelme a konfliktus első hónapjaiban. A háború pályája ekkor még korántsem volt egyértelmű. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még mindig arról beszélt, hogy készen áll találkozni orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, és a Nyugat még nem látta el Kijevet modern földi rakétarendszerekkel, nemhogy tankokkal és nagy hatótávolságú rakétákkal, mint manapság. Ráadásul az Egyesült Államoknak mindig nehéz lesz beszélnie egy olyan háború céljáról alkotott nézetéről, amely ellen erői nem vívnak. Az ukránok halnak meg hazájukért, így végül ők dönthetik el, mikor állnak meg – függetlenül attól, hogy Washington mit akar.

De most itt az ideje, hogy az Egyesült Államok víziót dolgozzon ki a háború végére. Tizenöt hónapnyi harc világossá tette, hogy egyik félnek sincs lehetősége – még külső segítséggel sem – döntő katonai győzelmet elérni a másik felett. Függetlenül attól, hogy az ukrán erők mekkora területet tudnak felszabadítani, Oroszország fenntartja a képességét, hogy állandó fenyegetést jelentsen Ukrajnára. Az ukrán hadsereg arra is képes lesz, hogy veszélybe sodorja az ország bármely, orosz erők által megszállt területét, és költségeket rójon ki az Oroszországon belüli katonai és polgári célpontokra.

Ezek a tényezők pusztító, évekig tartó konfliktushoz vezethetnek, amely nem hoz végleges eredményt. Az Egyesült Államok és szövetségesei tehát választás előtt állnak jövőbeli stratégiájukat illetően. A következő hónapokban elkezdhetik megpróbálni a háborút tárgyalásos vége felé terelni. Vagy ezt akár évek múlva is megtehetik. Ha úgy döntenek, hogy várnak, a konfliktus alapjai valószínűleg ugyanazok lesznek, de a háború költségei – emberi, pénzügyi és egyéb – megsokszorozódnak. A legalább egy nemzedék óta a leginkább következményekkel bíró nemzetközi válsággá váló hatékony stratégia megköveteli az Egyesült Államoktól és szövetségeseitől, hogy áthelyezzék a hangsúlyt, és elkezdjék elősegíteni a végjátékot.

AMI NEM NÉZ KI NYERÉSNEK

Május végén az ukrán hadsereg jelentős ellentámadás küszöbén állt. A két korábbi, 2022 őszi hadműveletben elért kijevi sikerek után, és tekintettel a konfliktus általában kiszámíthatatlan jellegére, minden bizonnyal lehetséges, hogy az ellentámadás jelentős eredményeket hozzon.

A nyugati döntéshozók figyelme elsősorban az ehhez szükséges katonai hardver, hírszerzés és képzés biztosítására irányul. Mivel a csatatéren látszólag sok a változás, egyesek azzal érvelhetnek, hogy a Nyugatnak nem most van itt az ideje, hogy megbeszéléseket kezdjen a végkifejletről. Hiszen az a feladat, hogy esélyt adjanak az ukránoknak egy sikeres támadóhadjáratra, már most megterheli a nyugati kormányok erőforrásait. De még ha jól is megy, egy ellentámadás nem hoz katonailag döntő eredményt. Valójában még a frontvonal jelentős megmozdulása sem feltétlenül vet véget a konfliktusnak.

Tágabb értelemben az államközi háborúk általában nem érnek véget, amikor az egyik fél erői túljutnak a térkép egy bizonyos pontján. Más szóval, a területi hódítás – vagy a visszahódítás – önmagában nem a háború befejezésének egyik formája. Valószínűleg ugyanez lesz a helyzet Ukrajnában is, ha Kijev minden várakozást felülmúló sikerrel járna, és az orosz csapatokat a nemzetközi határon túli visszavonulásra kényszerítené, mert Moszkva nem feltétlenül hagyná abba a harcot. Nyugaton azonban kevesen várják ezt az eredményt. Ehelyett az optimista várakozások a következő hónapokra az, hogy az ukránok némi előnyre tesznek szert délen, esetleg visszafoglalják Zaporizzsja és Herszon régió egy részét, vagy visszaszorítják az orosz támadást keleten.

Ezek a potenciális előnyök fontosak lennének, és mindenképpen kívánatosak. Kevesebb ukrán lenne kitéve az orosz megszállás kimondhatatlan borzalmának. Kijev visszaszerezheti az irányítást olyan jelentős gazdasági eszközök felett, mint például a Zaporizzsja Atomerőmű, amely Európa legnagyobb atomerőműve. Oroszország pedig újabb csapást szenvedett volna katonai képességeire és globális presztízsére, tovább növelve a Moszkva számára a stratégiai katasztrófa költségeit.

A nyugati fővárosokban az a remény, hogy Kijev csatatéren elért eredményei majd a tárgyalóasztalhoz kényszerítik Putyint. És lehetséges, hogy egy újabb taktikai kudarc csökkentené Moszkva optimizmusát a további harcokkal kapcsolatban. De ahogy a területi ellenőrzés elvesztése sem egyenlő a háború elvesztésével, nem feltétlenül indukál politikai engedményeket. Putyin újabb mozgósítási kört jelenthet be, fokozhatja az ukrajnai városok elleni bombahadjáratát, vagy egyszerűen csak megtarthatja a vonalat, abban a meggyőződésben, hogy az idő érte és Ukrajna ellen dolgozik. Lehet, hogy folytatja a harcot, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy veszíteni fog. Korábban más országok úgy döntöttek, hogy folytatják a harcot annak ellenére, hogy felismerték a vereség elkerülhetetlenségét. Gondoljunk például Németországra az I. világháborúban. A csatatéren elért eredmények önmagukban nem feltétlenül jelentik a háború végét.

LEHETETLEN KÜLDETÉS?

Több mint egy évnyi harc után a fókuszba ennek a háborúnak a valószínű iránya kerül. A frontvonal elhelyezkedése fontos darabja ennek a rejtvénynek, de messze nem a legfontosabb. Ehelyett a konfliktus kulcsfontosságú aspektusai kettősek: az állandó fenyegetés, amelyet mindkét fél jelent majd egymásnak, és a rendezetlen vita Ukrajna azon területeiről, amelyeket Oroszország állítólag bekebelezett. Ezek valószínűleg még hosszú évekig állandóak maradnak.

Ukrajna lenyűgöző harci erőt épített fel több tízmilliárd dollár értékű segély, kiterjedt kiképzés és a nyugati hírszerzés támogatásával. Az ukrán fegyveres erők minden orosz megszállás alatt álló területet veszélyben tarthatnak majd. Továbbá Kijev megőrzi képességét arra, hogy magát Oroszországon csapja le, amint azt az elmúlt évben folyamatosan bebizonyított.

Természetesen az orosz hadsereg is képes lesz fenyegetni Ukrajna biztonságát. Habár fegyveres erői és felszerelései jelentős veszteségeket  szenvedtek, amelyek helyreállítása évekbe telhet, ezek még mindig félelmetesek. És ahogy naponta demonstrálnak, jelenlegi sajnálatos állapotukban is jelentős halált és pusztítást okozhatnak az ukrán katonai erőknek és civileknek egyaránt. Lehet, hogy az ukrán villamosenergia-hálózat megsemmisítését célzó kampány elhalt, de Moszkva továbbra is képes lesz légierővel, szárazföldi eszközökkel és tengeri fegyverekkel bármikor lecsapni Ukrajna városaira.

Más szóval, függetlenül attól, hogy hol van a frontvonal, Oroszországnak és Ukrajnának meglesz az a képessége, hogy állandó fenyegetést jelentsen egymásnak. De az elmúlt év bizonyítékai azt sugallják, hogy egyiknek sincs vagy lesz kapacitása a döntő győzelem elérésére – természetesen feltételezve, hogy Oroszország nem folyamodik tömegpusztító fegyverekhez (és még ez sem biztos, hogy győzelmet jelentene). 2022 elején, amikor erői sokkal jobb állapotban voltak, Oroszország nem tudta átvenni az irányítást Kijev felett, és nem tudta kiszorítani a demokratikusan megválasztott ukrán kormányt. Jelenleg úgy tűnik, hogy az orosz hadsereg képtelen Ukrajna minden területét a magáénak tekinteni. Tavaly novemberben az ukránok visszavonulásra kényszerítették az oroszokat a Dnyeper folyó keleti partjára, Herszon régióban. Ma az orosz hadsereg nincs abban az állapotban, hogy visszavegye a folyó másik partját, hogy elfoglalja a Herson és Zaporizhzhia régió többi részét. A januári kísérlete, hogy észak felé nyomuljanak a donyecki régió síkságain Vuhledar közelében, ami sokkal kevésbé megterhelő offenzíva, mint egy folyami átkelés, mégis az oroszok vérfürdőjével végződött.

Az ukrán hadsereg eközben dacolt a várakozásokkal, és lehet, hogy továbbra is ezt fogja tenni. De jelentős akadályai vannak a további előrelépésnek a helyszínen. Az orosz erők erősen be vannak ásva a legvalószínűbb előrenyomulási tengelyen délen. A  műholdfelvételek azt mutatják, hogy többrétegű fizikai védelmet hoztak létre – új lövészárkokat, járműellenes akadályokat hoztak létre, amelyeket nehéz lesz áttörni. Putyin tavaly ősszel bejelentett mozgósítása javította azokat a munkaerő-problémákat, amelyek korábban lehetővé tették Ukrajna előretörését Harkiv térségében, ahol Oroszország gyengén védett vonalai ki voltak téve egy meglepetésszerű támadásnak. Az ukrán hadsereget pedig jórészt nem tesztelték a különféle képességek integrálását igénylő támadó hadjáratokban. Jelentős veszteségeket is elszenvedett a háború során, legutóbb a Bahmutért, a donyecki régió kisvárosáért vívott csatában. Kijev kritikus lőszerek hiányával is szembesül, többek között a tüzérség és a légvédelem számára, és a kapott nyugati felszerelések sokasága megterhelte a karbantartási és képzési erőforrásokat.

Ezek a korlátok mindkét oldalon erősen azt sugallják, hogy a következő hónapokban, vagy akár években egyik sem fogja elérni a kitűzött területi céljait katonai eszközökkel. Ukrajna számára a cél rendkívül egyértelmű: Kijev ellenőrizni akarja teljes nemzetközileg elismert területét, beleértve a Krímet és a Donbász azon részeit, amelyeket Oroszország 2014 óta megszállt. Oroszország álláspontja nem annyira kategorikus, mivel Moszkva továbbra is kétértelmű a helyét illetően. Állítása szerint az annektált öt ukrán régió közül kettőnek: Zaporizzsja és Herszon határai közül. Ettől a kétértelműségtől függetlenül a lényeg az, hogy sem Ukrajna, sem Oroszország valószínűleg nem fogja megszabni, hogy mit tekint saját területének. (Ez nem azt sugallja, hogy mindkét fél követeléseinek egyenlő legitimitást kellene tulajdonítani. De úgy tűnik, hogy az orosz álláspont nyilvánvaló illegitimitása nem tartja vissza Moszkvát attól, hogy ezt megtartsa.) Másképp fogalmazva, a háború a területi vita megoldása nélkül ér véget. Vagy Oroszországnak, vagy Ukrajnának, vagy, ami valószínűbb, mindkettőnek meg kell elégednie egy olyan de facto ellenőrzési vonallal, amelyet egyik sem ismer el nemzetközi határként.

EGY ÖRÖK HÁBORÚ KEZDŐDIK

Ezek a nagyrészt megváltoztathatatlan tényezők elhúzódó háborút idézhetnek elő Oroszország és Ukrajna között. Valójában a történelem azt sugallja, hogy ez a legvalószínűbb eredmény. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának tanulmánya az Uppsalai Egyetem 1946 és 2021 közötti adatait felhasználva megállapította, hogy az államközi háborúk 26 százaléka kevesebb, mint egy hónap alatt, további 25 százaléka pedig egy éven belül véget ér. A tanulmány azonban azt is megállapította, hogy „amikor az államközi háborúk egy évnél tovább tartanak, átlagosan több mint egy évtizedig tartanak”. Még azok is, amelyek tíz évnél rövidebb ideig tartanak, rendkívül pusztítóak lehetnek. Az iráni-iraki háború például csaknem nyolc évig, 1980-tól 1988-ig tartott, és csaknem félmillió halálos áldozatot és nagyjából ugyanennyi sebesültet eredményezett. Ukrajna megérdemelné, hogy elkerülje ezt a sorsot.

Az Oroszország és Ukrajna közötti hosszú háború az Egyesült Államok és szövetségesei számára is rendkívül problémás lenne, amint azt egy nemrégiben készített RAND-tanulmány is mutatja. Egy elhúzódó konfliktus a jelenlegi megemelkedett szinten tartaná az esetleges eszkaláció kockázatát, akár az orosz nukleáris használat, akár az orosz–NATO háború miatt. Ukrajna csaknem teljes gazdasági és katonai támogatást kapna a Nyugattól, ami végül költségvetési kihívásokat fog okozni a nyugati országok számára, és felkészültségi problémákat a katonaságaik számára. A háború globális gazdasági következményei, beleértve a gabona- és energiaárak ingadozását, továbbra is fennmaradnak. Az Egyesült Államok nem tudná más prioritásokra összpontosítani, és az oroszok Kínától való függése tovább mélyülne. Bár egy hosszú háború tovább gyengítené Oroszországot, ez az előny nem haladja meg ezeket a költségeket.

Miközben a nyugati kormányoknak továbbra is mindent meg kell tenniük, hogy segítsék Ukrajnát az ellentámadásra való felkészülésben, a háború befejezésére vonatkozó stratégiát is el kell fogadniuk egy olyan víziót, amely a végkifejletről szól, és ami elfogadható ilyen távolról sem ideális körülmények között. Mivel a döntő katonai győzelem nagyon valószínűtlen, bizonyos végjátékok már nem valószínűek. Tekintettel arra, hogy Moszkva és Kijev között továbbra is alapvető nézeteltérések vannak olyan alapvető kérdésekben, mint a határok, valamint a sok áldozat és civil haláleset utáni heves sérelmek, az Oroszország és Ukrajna viszonyát normalizáló békeszerződés vagy átfogó politikai rendezés sem tűnik lehetetlennek. A két ország még sokáig ellenség lesz a háború befejezése után.

A nyugati kormányok és Kijev számára előnyösebbnek tűnhet a háború tárgyalás nélküli befejezése, mint egy olyan kormány képviselőivel való beszélgetés, amely provokálatlan agressziót és szörnyű háborús bűnöket követett el. De az államközi háborúk, amelyek elérték ezt az intenzitást, nem szoktak egyszerűen tárgyalások nélkül elmúlni. Ha a háború kitart, rendkívül nehéz lesz visszaváltani egy alacsony intenzitású, lokalizált konfliktussá, mint amilyen a Donbászban zajlott 2014 és 2022 között. Ebben az időszakban a háború viszonylag minimális hatással volt a külvilágra. A jelenlegi frontvonal puszta hossza (több mint 1000 km), a városok és más, a vonalon túl messze eső célpontok elleni csapások, valamint a mindkét országban folyamatban lévő mozgósítás (Oroszországban részleges, Ukrajnában rendszerszintű) hatással van a két hadviselő félre. Például nehéz elképzelni, hogyan tud talpra állni az ukrán gazdaság, ha légtere zárva marad, kikötői nagyrészt blokád alatt maradnak, városai tűz alatt állnak, munkaképes korú emberei harcolnak a fronton, és menekültek milliói nem hajlandók visszatérni az országba. Túl vagyunk azon a ponton, amikor ennek a háborúnak a hatása egy adott földrajzi területre korlátozódnak.

Mivel tárgyalásokra lesz szükség, de a rendezés nem jöhet szóba, a legvalószínűbb vége a fegyverszüneti megállapodás. Egy fegyverszünet – lényegében egy tartós tűzszüneti megállapodás, amely nem hidalja át a politikai megosztottságot – véget vetne az Oroszország és Ukrajna közötti forró háborúnak, de nem a szélesebb konfliktusuknak. Az archetipikus eset az 1953-as koreai fegyverszünet, amely kizárólag a tűzszünet fenntartásának mechanizmusával foglalkozott, és minden politikai kérdést lehagyott az asztalról. Bár Észak- és Dél-Korea technikailag még mindig háborúban áll, és mindkettő szuverén területnek tekinti a félsziget egészét, a fegyverszünet nagyrészt megmaradt. Egy ilyen nem kielégítő eredmény a legvalószínűbb módja ennek a háborúnak.

A koreai esettel ellentétben az Egyesült Államok és szövetségesei nem harcolnak Ukrajnában. A kijevi és moszkvai döntések végső soron sokkal meghatározóbbak lesznek, mint a Berlinben, Brüsszelben vagy Washingtonban hozott döntések. Még ha akarnák is, a nyugati kormányok nem diktálhatnának feltételeket Ukrajnának, vagy Oroszországnak. Az Egyesült Államok és szövetségesei Ukrajnával szorosan konzultálva, bár elismerik, hogy Kijev végső soron saját maga hozza meg döntéseit, megkezdhetik a megbeszéléseket és a végkifejletről alkotott elképzeléseiket. Bizonyos mértékig már hónapok óta ezt teszik: Joe Biden amerikai elnök 2022 májusában a The New York Timesban megjelent írása világossá tette, hogy kormánya a tárgyalóasztalnál látja ennek a háborúnak a végét. Magas rangú tisztségviselői azóta is rendszeresen megismétlik ezt a véleményt, bár az Ukrajnának „ameddig kell” segítésének hangoztatása gyakran nagyobb figyelmet kap. Washington azonban rendületlenül kerülte a további részletek megadását. Ráadásul úgy tűnik, hogy sem az Egyesült Államok kormányán belül, sem Washington szövetségesei és Kijev között nem folynak erőfeszítések az esetleges tárgyalások gyakorlati szempontjainak és lényegének átgondolására. Az ellentámadáshoz szükséges erőforrások biztosítására tett erőfeszítésekhez képest gyakorlatilag semmi sem történik a következő lépések alakítása érdekében. A Biden-kormányzatnak el kell kezdenie pótolni ezt a hiányt.

A VÁRAKOZÁS KÖLTSÉGEI

A diplomácia elindítását célzó lépések nem kell, hogy befolyásolják az Ukrajna katonai megsegítésére irányuló erőfeszítéseket, vagy az Oroszországot terhelő költségeket. Történelmileg a háborúkban bevett gyakorlat volt a harc és a beszélgetés. A koreai háború alatt a legintenzívebb harcok a két évig tartó fegyverszüneti tárgyalások során zajlottak, amikor az Egyesült Államok áldozatainak 45 százaléka történt. Az elkerülhetetlen diplomácia tervezésének megkezdése párhuzamosan történhet és kell történnie az Egyesült Államok politikájának többi elemével, valamint a folyamatban lévő háborúval.

Rövid távon ez azt jelenti, hogy továbbra is támogatni kell Kijevet az ellentámadásban, és párhuzamosan kell tárgyalni a szövetségesekkel és Ukrajnával a végkifejletről. Elvileg az Oroszországgal folytatott tárgyalási pálya megnyitása kiegészíti, nem pedig ellentmond a csatatéren való nyomásnak. Ha Ukrajna nyerése miatt a Kreml hajlandóbbá válik a kompromisszumra, akkor ezt csak egy működő diplomáciai csatornán keresztül lehet tudni. Egy ilyen csatorna létrehozása nem okozhatja sem Ukrajnának, sem nyugati partnereinek az Oroszországra gyakorolt nyomásának a felengedését. A hatékony stratégiához kényszerre és diplomáciára egyaránt szükség lesz. Az egyik nem jöhet a másik rovására.

A tárgyalások előkészítésére való várakozásnak pedig megvannak a maga költségei. Minél tovább maradnak a szövetségesek és Ukrajna diplomáciai stratégia kidolgozása nélkül, annál nehezebb lesz ezt megtenni. Ahogy telnek a hónapok, úgy nő az első lépés megtételének politikai ára. Már minden lépést, amelyet az Egyesült Államok és szövetségesei tesznek a diplomáciai pálya megnyitása érdekében (még Ukrajna támogatásával is) kényesen kell kezelni, nehogy azt a politika megfordításaként vagy a Kijevnek nyújtott nyugati támogatás feladásaként tekintsék. A háborúkban az egyidejű harc és beszéd bevett gyakorlat volt.

Az előkészületek elkezdésének azért is van értelme, mert a konfliktusdiplomácia nem egyik napról a másikra hoz eredményt. Valójában hetekbe, esetleg hónapokba telhet, amíg a szövetségesek és Ukrajna egyetértenek a tárgyalási stratégiában, és még tovább tart, amíg a tárgyalások megkezdése után megegyezésre jutnak Oroszországgal. A koreai fegyverszünet esetében két év alatt 575 találkozóra volt szükség ahhoz, hogy a megállapodás közel 40 oldalát véglegesítsék. Más szóval, még ha holnap felállítanának is egy tárgyalási platformot, hónapok telnének el, mire a fegyverek elhallgatnának (ha a tárgyalások sikerrel járnának, ami korántsem magától értetődő).

A tűzszünet megtartására irányuló intézkedések kidolgozása nehéz, de kritikus feladat lesz, és Washingtonnak biztosítania kell, hogy készen álljon Kijev segítségére ebben az erőfeszítésben. Komoly munkát kell most elkezdeni annak elkerülésére, amit az ukrán tisztviselők, köztük Zelenszkij is gúnyosan „Minszk 3-ként” jellemeznek, utalva arra a két sikertelen fegyverszüneti megállapodásra, amelyet 2014-ben és 2015-ben kötöttek Oroszországgal a fehérorosz fővárosban.  Ezek a megállapodások nem tudták tartósan véget vetni az erőszaknak, és nem tartalmaztak hatékony mechanizmusokat a felek betartásának biztosítására.

Az 1946 és 1997 közötti konfliktusok adatait felhasználva Virginia Page Fortna politológus kimutatta, hogy azok a megállapodások, amelyek demilitarizált övezeteket, harmadik felek garanciáit, békefenntartást vagy vitarendezési közös bizottságokat írnak elő, és homályos nyelvezetet tartalmaznak, tartósabbak lettek. Ezek a mechanizmusok megerősítik a viszonosság és az elrettentés elvét, amelyek lehetővé teszik az esküdt ellenségek számára, hogy békét érjenek el anélkül, hogy megoldanák alapvető nézeteltéréseiket. Mivel ezeknek a mechanizmusoknak az ukrajnai háborúhoz való alkalmazkodása kihívást jelent, a kormányoknak most kell dolgozniuk a fejlesztésükön.

Bár a háború befejezését célzó fegyverszünet kétoldalú megállapodás lenne, az Egyesült Államok és szövetségesei segíthetik és kell is segíteni Ukrajnát a tárgyalási stratégiájában. Ezen túlmenően mérlegelniük kell, milyen intézkedéseket tehetnek párhuzamosan annak érdekében, hogy ösztönözzék a feleket, hogy asztalhoz üljenek, és minimálisra csökkentsék a tűzszünet összeomlásának esélyét. Amint azt a Fortna kutatása is sugallja, az Ukrajna felé tett biztonsági kötelezettségvállalásoknak némi biztosíték arra, hogy Kijev nem néz egyedül szembe Oroszországgal, ha Moszkva ismét támad. A biztonsági kötelezettségvállalásokról szóló vita túl gyakran Ukrajna NATO-tagságának kérdésére redukálódik. Tagként Ukrajna hasznot húzna a NATO alapító szerződésének 5. cikkelyéből, amely előírja a tagoknak, hogy az egyikük elleni fegyveres támadást valamennyiük elleni támadásnak tekintsék. A NATO-tagság azonban több mint pusztán az 5. cikk. Moszkva szemszögéből nézve a szövetségi tagság Ukrajnát az Egyesült Államok számára saját erői és képességei bevetésének állomásává változtatná. Tehát még ha konszenzus is lenne a szövetségesek között Kijev-tagság felajánlásában (de nincs), ha Ukrajnának a NATO-tagságon keresztül biztonsági garanciát adnak, a béke annyira nem vonzó Oroszország számára, hogy Putyin a harc folytatása mellett döntsön.

Ennek a körnek a négyszögesítése kihívást jelent, de politikailag terhes lesz. Az egyik lehetséges modell az Egyesült Államok-Izrael 1975-ös egyetértési nyilatkozata, amely az egyik legfontosabb előfeltétele volt annak, hogy Izrael békét kössön Egyiptommal. A dokumentum leszögezi, hogy „az Egyesült Államoknak Izrael túlélése és biztonsága melletti régóta fennálló elkötelezettsége fényében az Egyesült Államok kormánya különösen komolyan fogja tekinteni az Izrael biztonságát vagy szuverenitását fenyegető világhatalom fenyegetéseit”. Kitér arra, hogy ilyen fenyegetés esetén az Egyesült Államok kormánya konzultálni fog Izraellel „arról, hogy milyen diplomáciai vagy egyéb támogatást tud nyújtani Izraelnek alkotmányos gyakorlatának megfelelően”. A dokumentum emellett kifejezetten ígéretet tesz „az Egyesült Államok orvoslására”, ha Egyiptom megszegi a tűzszünetet. Ez nem kifejezett kötelezettségvállalás arra, hogy az Izrael elleni támadást az Egyesült Államok elleni támadásként kezeljük, de közel áll hozzá.

Az Ukrajnának nyújtott hasonló biztosíték fokozott biztonságérzetet adna Kijevnek, ösztönözné a magánszektor befektetéseit Ukrajna gazdaságába, és fokozná az elrettentést a jövőbeni orosz agressziótól. Míg ma Moszkva pontosan tudja, hogy az Egyesült Államok nem fog katonailag beavatkozni, ha megtámadja Ukrajnát, ez a fajta kijelentés többször is elgondolkodtatná a Kreml-et, de nem vetné fel új amerikai bázisok megjelenését Oroszország határain. Természetesen Washingtonnak bíznia kell a tűzszünet tartósságában, hogy a kötelezettségvállalás tesztelésének valószínűsége alacsony maradjon. Az Oroszországgal való háború elkerülésének továbbra is prioritást kell kapnia.

Ha eljön az ideje, Ukrajnának más ösztönzőkre lesz szüksége, mint például az újjáépítési segélyekre, az Oroszországgal szembeni elszámoltathatóságra vonatkozó intézkedésekre és békeidőben tartós katonai segítségre, hogy segítsen Kijevnek hiteles elrettentő erőt létrehozni. Ezen túlmenően az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek ki kell egészíteniük az Oroszországgal szemben alkalmazott kényszerítő nyomást olyan erőfeszítésekkel, amelyek a békét vonzóbb megoldássá teszik, például a feltételes szankciók enyhítésével, az előírások be nem tartása esetén visszalépési záradékkal, amelyek kompromisszumhoz vezethetnek. A Nyugatnak nyitottnak kell lennie a szélesebb körű európai biztonsági kérdésekről folytatott párbeszédre is, hogy minimálisra csökkentse annak az esélyét, hogy a jövőben Oroszországgal hasonló válság kirobbanjon.

KEZDJ EL BESZÉLNI

Az első lépés afelé, hogy ezt az elképzelést az elkövetkező hónapokban valóra váltsuk, az az, hogy az Egyesült Államok kormánya erőfeszítéseket tesz a diplomáciai pálya fejlesztésére. A segély és kiképzési missziónak egy teljesen új amerikai katonai parancsnoki elemet, a Security Assistance Group–Ukrajna szervezetet szenteltek, amelyet egy háromcsillagos, 300 fős állományú tábornok vezet. Ennek ellenére nincs egyetlen tisztviselő sem az Egyesült Államok kormányában, amelynek főállása a konfliktusdiplomácia. Bidennek ki kellene neveznie egy különleges elnöki megbízottat, aki a külügyminisztériumokon kívül is részt vehet szinte minden érintett fővárosban megvalósuló tárgyaláson. Ezután az Egyesült Államoknak informális megbeszéléseket kell kezdenie Ukrajnával, valamint a G-7 és a NATO szövetségeseivel a végkifejletről.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államoknak fontolóra kell vennie egy rendszeres kommunikációs csatorna létrehozását a háborúval kapcsolatban, amely magában foglalja Ukrajnát, az Egyesült Államok szövetségeseit és Oroszországot. Ez a csatorna kezdetben nem tűzszünet elérésére irányulna. Ehelyett lehetővé tenné a résztvevők számára, hogy az egyszeri találkozások helyett folyamatos interakciót folytassanak egymással, hasonlóan a balkáni háborúk idején alkalmazott kapcsolatcsoport-modellhez, amikor a kulcsfontosságú államok és nemzetközi intézmények képviselőiből álló informális csoport rendszeresen találkozott. Az ilyen megbeszéléseknek a nyilvánosság előtt kell kezdődniük, akárcsak az Egyesült Államok Iránnal 2015-ben aláírt, a nukleáris megállapodással kapcsolatos kezdeti kapcsolatai.

Lehetséges, hogy ezek az erőfeszítések nem vezetnek megállapodáshoz. A siker esélye csekély, és még ha a tárgyalások eredményesek is lennének, senki sem távozna teljesen elégedetten. A koreai fegyverszünetet az aláírásakor bizonyosan nem tekintették az Egyesült Államok külpolitikai diadalának: elvégre az amerikai közvélemény hozzászokott az abszolút győzelmekhez, nem pedig az egyértelmű megoldás nélkül véres háborúkhoz, De az azóta eltelt közel 70 év alatt nem tört ki újabb háború a félszigeten. Eközben Dél-Korea kiemelkedett az 1950-es évek pusztításából, hogy gazdasági felvirágzás után végül virágzó demokráciává váljon. A háború utáni Ukrajna, amely hasonlóan virágzó és demokratikus, erős nyugati elkötelezettséggel a biztonsága mellett, valódi stratégiai győzelmet jelentene.

A fegyverszüneten alapuló végjáték – legalábbis átmenetileg – teljes területét nem biztosítaná Ukrajnának. De az országnak lehetősége lenne gazdaságilag talpra állni, és véget érne a halál és a pusztulás. A Moszkva által megszállt területeken Oroszországgal folytatott konfliktusba zárva maradna, de ez a konfliktus politikai, kulturális és gazdasági téren játszódna le, ahol a nyugati támogatással Ukrajna előnyökkel járna. Németország sikeres újraegyesítése, 1990-ben, egy másik, a béke által megosztott ország, azt mutatja, hogy a vita nem katonai elemeire való összpontosítás eredményeket hozhat. Eközben egy orosz-ukrán fegyverszünet sem vetné véget a Nyugat konfrontációjának Oroszországgal, de drámaian csökkenne a közvetlen katonai összecsapás kockázata, és mérséklődnének a háború globális következményei.

Sok kommentátor továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a háborút csak a csatatéren lehet eldönteni. Ez a nézet azonban figyelmen kívül hagyja, hogy a háború strukturális valósága valószínűleg akkor sem változna, ha a frontvonal eltolódna, ami önmagában még korántsem garantált. Az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek képesnek kell lenniük arra, hogy egyszerre segítsék Ukrajnát a harctéren és a tárgyalóasztalnál. Itt az ideje ezt elkezdeni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4217) Kertészkedés

Tibor bá’ fordítása online

A kertedben négy veszély leselkedik rád

 

(sz:1933.02.11)

Sokan a kertészkedést pihentető időtöltésnek tekintik. Ez egy egyszerű módja annak, hogy órákat töltsünk a szabadban, ha szép az idő. Én sürgősségi orvosi tanácsadóként mindenféle egészségügyi sürgősséggel és sérüléssel foglalkozom, amelyek az ártalmatlan hobbinak tűnő elfoglaltságból erednek.

Az évek során láttam vágóeszközök okozta kézsebeket, fűnyírók és kerti villák lábsebét. Az elmúlt hetekben láttam létráról lezuhanást, betonra zuhanás miatti fejsérüléseket, és sajnos egy olyan személy halálát is láthattam az utóbbi években, akinek a lelkes lapátolás túl soknak bizonyult.

A kert még a múltban is komoly veszélyt jelenthetett az egészségre. Az egyik első beteg, akit penicillinnel kezeltek, egy rendőrtiszt volt, aki nyilvánvalóan szepszisben szenvedett egy rózsatövisből származó karcolás után. Akkoriban a legenyhébb sebek a leghalálosabb következményekkel járhattak, és kiderült, hogy ez még mindig megtörténhet, mivel egy brit nő nemrégiben halt meg szepszisben, miután megvakarta a kezét kertészkedés közben.

De nem csak ezek a veszélyek leselkednek a kertben. Íme néhány dolog, amire érdemes odafigyelni, mielőtt legközelebb növényeidet ápolni kezded:

1.Tetanusz

A tetanusz különösen kellemetlen betegség. Az izmok görcsbe mennek a baktériumból származó toxin, a Clostridium tetani hatása miatt. A szenvedés szinte leírhatatlan, fájdalmas izomgörcsöket és bezáródott állkapcsot okoz.

Sokan a tetanuszt olyan tárgyakkal társítják, mint például a rozsdás szögek, amik meglepően gyakorisággal a talajban is megtalálható, különösen trágyázás után, mivel a klostidiumok a bélben találhatók. A rózsák szeretik a trágyázott talajt, ezért ez halálossá teheti ezeket a szeretett virágokat, ha szennyezett töviseket levágják.

Szerencsére még nem láttam esetet a sürgősségi osztályon, mert az Egyesült Királyságban immunizálnak tetanusz ellen. És soha nem akarok látni egy esetet se, mert rendkívül csúnya. A nem immunizált emberek halálozási aránya meghaladhatja az 50%-ot.

 1. Baktériumok és gombák

Egy szerény komposztzsákban lapul egy olyan összetevő, amelyre sokan nem számítunk: a Legionella.

Ez a baktérium a legionárius betegségnek nevezett fertőzést okozhat, amely különösen káros az idősekre és a legyengült immunrendszerű emberekre. Belélegezve csúnya és gyakran végzetes tüdőgyulladáshoz vezethet. A komposztálási folyamatban részt vevő meleg, állóvíz okozhatja a jelenlétét.

Nem csak az előre csomagolt komposzt veszélyes. A saját komposztkupacod is tele van különféle baktériumokkal és gombákkal, amelyek megfelelő karbantartása esetén nem okoznak gondot.

De az Aspergillus penészgomba gyakran lszhaporodik, ha  meleg van. Ez csúnya tüdősérüléseket okozhat, és még szélesebb körben is elterjedhet a szervezetben, különösen időseknél és immunszupprimáltoknál,  végzetes is lehet.

A penészgombák spórái bizonyos embereknél allergiát is kiválthatnak, ezt az állapotot külső allergiás alveolitisznek vagy „gazdálkodó tüdejének” nevezik. Ezt az állapotot klasszikusan a penészes szénának való kitettség okozta, de a komposzthalmok is ezt tehetik az olyan organizmusok jelenléte miatt, mint az Aspergillus és az Actinomycetes baktérium.

 1. Leptospirosis

A leptospira egy baktérium, amely patkányvizelettel szennyezett vízben található. Mivel a patkányok gyakran az emberek közelében létesítenek élőhelyet, talán a legjobb, ha a kertészkedés során a tó vagy az esővízhordók közelében vigyázunk.

A leptospira leptospirózist, egy meglehetősen kellemetlen fertőzést okozhat, amely fejfájást, lázat, hidegrázást, hányást, sárgaságot, majd később májelégtelenséget, veseelégtelenséget és agyhártyagyulladást okoz.

 1. Elektromos szerszámok

Míg az elektromos szerszámok megkönnyítik a munkánkat a kertben,  könnyen megsérülhetünk velük. A sövénynyíró nagyszerű módja lehet a fák és bokrok megszelídítésének, de a lábujjak amputálására és megsebzésére is nagyon hatékonyan alkalmas. Mindenképpen várja meg, amíg a sövénynyíró teljesen kikapcsol, mielőtt az eltávolított ágakat megtisztítjuk.

A sövénynyírók és fűnyírók könnyen átvághatják az elektromos kábeleket is, ami áramütéshez vezethet. Az elektromos kéziszerszámok akkor is katasztrofálisak lehetnek, ha leesünk a létráról, vagy ha elektromos vezetékek keresztezik a kertet. Ezt el kell kerülni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4216) Madár vesztesség

Tibor bá’ fordítása online

Európa több mint félmilliárd madarat veszített el 40 év alatt. A kiváltó okok: Növényvédő szerek és műtrágyák

Szerző: Richard Gregory, a genetika, evolúció és környezet tiszteletbeli professzora, UCL
(sz:1933.02.11)

A tanulmányok, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a Földön az élőlények diverzifikáltsága egyre csökken, tömegesen jelennek meg. A régiókon belüli és globálisan e veszteségekre vonatkozó bizonyítékok tagadhatatlanok. A biológiai sokféleségre és annak csökkenését okaira vonatkozó adatok azonban még mindig hiányosak – bizonyos okokra, helyekre és bizonyos fajokra korlátozódnak. Ez azonban nem igaz az európai madarakra.

A madarak régóta lenyűgözik az amatőr és professzionális tudósokat, és az Európa-szerte folytatott szoros együttműködés alapos ismereteket hozott létre szokásaikkal, igényeikkel és számukkal kapcsolatban. A leghosszabb ideig futó ilyen típusú adatkészletek némelyike olyan madarakra vonatkozik, amelyek életük legalább egy részét Európában élik.

Ezek az adatok komor képet festenek: a becslések szerint 550 millió madár veszett el Európa teljes populációjából az elmúlt 40 évben. Ez egy megdöbbentő statisztika, és valami fontosat mond nekünk az ember természettel való megszakadt kapcsolatáról.

A tudósok tudják, hogy a biológiai sokféleségre egyre nagyobb nyomás nehezedik, különösen a földhasználat gyors változásai miatt (például az erdőről a mezőgazdasági területre), valamint az emelkedő hőmérséklet miatt. De továbbra is vitatott kérdés maradt, hogy a különböző fajok hogyan reagálnak ezekre a nyomásokra, melyik a legfontosabb, és hogyan tudnak a természetvédők reagálni ezek enyhítésére.

A madarak jó minőségű adatait kihasználja egy új tanulmány, amelyben francia kutatók azt elemezte, hogyan reagált 170 madárfaj az ember által előidézett nyomásra Európában, felhasználva 37 év alatt 28 ország több mint 20.000 megfigyelőhelyén gyűjtött adatokat az Egyesült Királyságban.

Megállapítottuk, hogy a mezőgazdasági üzemekben a rovarok és a gyomnak tekintett növények irtására használt vegyszerek sok madarat megfosztanak fő táplálékforrásától, és ez az egyetlen oka annak, hogy Európában csökken a létszámuk.

A változás ember alkotta mozgatórugói

A madarak populációira nehezedő négy fő nyomásforrást vizsgáltak: a mezőgazdasági intenzifikációt (a növényvédő szerek és műtrágyák jelentős felhasználása), az éghajlatváltozás és annak a hőmérsékletre gyakorolt hatása, az erdőborítás változásai és az urbanizáció.

A modern tenyésztési módszerek okozták a legnagyobb madárpopuláció hanyatlást – különösen azokét, amelyek rovarokkal és más gerinctelenekkel táplálkoznak, mint például a swift, a sárgarépa, a légykapófélék, a búzacincér és a kőhalak. Sokkal változékonyabb és fajspecifikusabb volt, hogy a madarak hogyan reagáltak az erdőborítás változásaira, az urbanizációra és az éghajlatváltozásra.

1980 és 2016 között az európai madarak egyedszáma negyedével csökkent. A mezőgazdasági madarak száma azonban több mint felére csökkent ebben az időszakban. Mind az erdei, mind a városlakók, az északi, hideget kedvelő madarak, sőt néhány déli, meleget kedvelő madárfajok száma is csökkenést mutatott – bár ez utóbbi madárcsoport általános tendenciája a folyamatos növekedés.

A tanulmány egyik fő megállapítása az, hogy különösen a növényvédő szerek és műtrágyák nagyarányú használata a gazdaságokban a madárpopuláció csökkenésének legjelentősebb hajtóereje Európa-szerte, beleértve az Egyesült Királyságot is.Ez nem meglepő – sok tanulmány jutott erre a következtetésre.De ez az első olyan tanulmány, amely a rendelkezésre álló legjobb adatok és a modern statisztikai módszerek segítségével egy lépésben megvizsgálja az ember alkotta okokat.Az eredmények egyértelműek.

A mezőgazdasági gyakorlatok a második világháború után kezdtek jelentősen megváltozni, amikor az országok intézkedéseket vezettek be a gazdaságok teljesítményének növelésére.A termelés növelésére irányuló ilyen erőfeszítések, beleértve a peszticidekre és műtrágyákra való támaszkodást is, jelentős károkkal jártak a madarak és más vadon élő állatok (és kritikusan a környezet általános egészségi állapota) számára.

Egy nemrégiben készült brit kormányjelentés megállapította, hogy az éghajlatváltozás mellett a biológiai sokféleség csökkenése jelenti a legnagyobb közép- és hosszú távú veszélyt a hazai élelmiszer termelésre.A biológiai sokféleség csökkenése a társadalomra nézve messze túlmutat a veszélyeztetett fajokon.

Meggyőződésünk, hogy a madarakat a növényvédő szerek és a műtrágyák elsősorban a táplálékvesztésen keresztül érintik, bár ezek a vegyszerek közvetlenül is hatással lehetnek az egészségükre.A peszticideket arra tervezték, hogy elpusztítsák azokat a rovarokat és gerincteleneket, amelyeket a madarak esznek.A műtrágyák megváltoztatják azt, hogy egy adott környezetben milyen növények nőnek, gyakran sokféle faj rovására.A gerincteleneknek szükségük van erre a növényzetre táplálékként és menedékként, és a madaraknak is szükségük van rá – akárcsak a gerinctelen állatokra.

A gerinctelenek számos madárfaj táplálékának fontos részét képezik, de üzemanyagként szolgálnak a fiókák növekedéséhez, amelyek a populáció növekedésének motorjai.A gerinctelenek különösen fontosak a költési időszakban a vizsgálatokban szereplő madarak több mint 80%-ánál.Úgy tűnik, hogy a rovarok drámai elvesztése, amelyről gyakran hallunk, komoly hatással van a madarakra.

Természetbarát étel

A kérdés az, hogyan lehet a legjobban reagálni.A természet bajban van a termőföldeken, de a gazdálkodók nagy része lehet a megoldásnak, ha megfelelő intézkedésekkel támogatják őket.

Sokkal nagyobb támogatásra van szükségünk a természetbarát gazdálkodási gyakorlatokhoz, és el kell térnünk a növényvédő szerek és szervetlen műtrágyák által dominált gazdálkodástól. Ez jó lenne a természetnek, a gazdálkodóknak és az élelmiszer termelésnek, az éghajlatnak, a fogyasztóknak is.

Eredményeink azt is mutatják, hogy az állampolgárok ismeretei és a határokon átnyúló együttműködés milyen hatalmat gyakorol a tudomány előmozdítására és a természeti világ jobb megértésére – és a dolgok megfordítására.

Most szükségünk van a kormányokra szerte a világon, hogy támogassák a természetbarát gazdálkodást díjazó földgazdálkodási rendszereket, például elkötelezzék magukat a termőföld legalább 10%-ának természetbarát hasznosítására, ami viszont segít fenntartani vagy akár növelni a mezőgazdasági üzemek hozamát.

De szélesebb élelmiszerrendszer-reformra is szükségünk van, beleértve a természetbarát étrendet is. A kiskereskedők, a beszállítók és a feldolgozók mind kivehetik a részüket egy egészséges környezet biztosításában, amely táplálhat bennünket és visszahozhatja a természetet – minden előnyével együtt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4213) De-dollarizáció

Tibor bá’ fordítása online

De-dollarizáció: Nem az a kérdés, hogy van-e, hanem hogy mikor

Szerző: Frank Giustra
(sz:1933.02.11)

Lehet, hogy az Egyesült Államoknak erős hadserege van, de igazi ereje valutájának a státuszában rejlik. Mivel az amerikai dollárt tekintik és fogadják el a világ tartalékvalutájának, Amerikának megvan az a kiváltsága, hogy irányítani tudja a globális pénzügyi rendszert, szövetségi deficitet tud felmutatni anélkül, hogy aggódnia kellene a következmények miatt, és szó szerint a semmiből a dollár billióikat nyomtathat. Ez az egyedülálló előny azt is lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy alacsonyan tartsa felhalmozott adósságai kamatait, és olyan életszínvonalat biztosítson állampolgárainak, amely egyébként nem lenne lehetséges. De meddig fog tartani?

A második világháború vége óta az Egyesült Államok birtokolta azt, amit gyakran „túlzott kiváltságnak” neveznek a globális gazdaság felett. A háború pusztításából Amerika felemelkedése és ezzel együtt a világ aranytartalékának nagy részének és a világ GDP-jének felének megszerzése következett. Gazdagsága felhatalmazta az Egyesült Államokat arra, hogy 44 országnak diktálja a Bretton Woods-i Megállapodás feltételeit.

Ez a megállapodás kikötötte, hogy a dollárt az aranyhoz, míg az összes többi ország valutáját a dollárhoz kötik. A lényege az volt, hogy a dollár olyan jó volt, mint az arany. Az országok megnyugodhattak, hogy dollárjaikat bármikor fizikai aranyra válthatják. Néhány évtizedig jól működött a megállapodás.

Az Egyesült Államok azonban az 1960-as évek végén nagy hiányokat kezdett felmutatni Lyndon Johnson „ágyú vagy vaj” politikája idején, ami arra késztette egyes európai országokat, különösen Franciaországot, hogy elkezdték aranyra váltani dollárjaikat.

1971-ben, aggodva, hogy aranytartalékai kimerülnek, a Nixon-adminisztráció egyoldalú döntést hozott, hogy „ideiglenesen” bezárja aranyablakát, és a dollárt fiat valutává változtatta. Ezzel véget ért Bretton Woods, és beköszöntött a lebegő árfolyamok korszaka, amely ma is létezik.

Az Egyesült Államok a kőolajdollár létrehozásának zseniális tervének végrehajtásával elkerülte a deviza leértékelésének gazdasági nehézségeit. Ennek az egyszerű, de nagy horderejű ötletnek jelentős pénzügyi és geopolitikai következményei voltak. Lényegében az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia megállapodást kötött, amelyben a szaúdiak beleegyeztek abba, hogy olajukat kizárólag dollárban adják el, és ezeket a dollárokat amerikai kincstárjegyekbe fektetik be. Cserébe Amerika biztonsági garanciát nyújtott a szaúdiak számára.

Az olaj a világ legszélesebb körben forgalmazott áruja, és dollárban való árazásával globális kereslet volt az amerikai valuta iránt. Mondanunk sem kell, hogy az európaiak nem voltak elégedettek Amerika megszegett ígéretével. A visszacsatolás érdekében egyes európai nemzetek elkezdték megvitatni az amerikai dollárt kizáró aranystandardhoz való visszatérés lehetőségét.

Az amerikai adminisztráció tudomást szerzett az európai tervről, és Henry Kissinger és Thomas Enders helyettes államtitkár 1974-es találkozójának jegyzőkönyve szerint egyértelművé tették, hogy ezt nem engedik tovább. A találkozó fénypontjai enyhén szólva egyértelműek voltak. Összességében az európai országoknak több aranyuk volt, mint az Egyesült Államoknak, ha összefognának, magasabb szinten szabhatnák meg az arany árát, így további tartalékokat és hiteleket hoznának létre.

Kissinger szavai szerint képesek lennének létrehozni egy „pénznyomtató gépet”. A jegyzőkönyvben az is világosan szerepelt, hogy egy ilyen lépés sértené Amerika érdekeit, és ha Európa megpróbálná, Amerika megtorolná. Végül a terv sikeréhez Németországnak együtt kellett volna működnie. De mivel a Szovjetunió a küszöbén állt, nem volt abban a helyzetben, hogy az Egyesült Államoknak ellenálljon.

Amerika erős dollárpolitikája sikeres volt a következő évtizedekben. Az 1990-es évek végére azonban két dolog kezdett növekedni: Kína gazdasága és Amerika pazarlása. A 2000-es évek elejére Amerika a világ legnagyobb hitelezőjéből a legnagyobb adós nemzetté változott, és a Federal Reserve meggondolatlan monetáris politikába kezdett, amely két évtizeden át tartott.

A 2008-as pénzügyi válságot követően Kína panaszkodott amiatt, hogy az Egyesült Államok leértékeli a dollárt nagy adóssághalmozódása és túlzott pénznyomtatása miatt, és hangot kezdett adni egy új globális pénzügyi rendszer bevezetésére. Az amerikai szankciók hatálya alá tartozó országok (pl. Oroszország, Venezuela, Irán és Észak-Korea) figyelemre méltó kivételével az új monetáris rendszer gondolatát közömbösen fogadták. A legtöbb fejlett világ elképzelhetetlennek tartotta azt az lépést, hogy bármi is felváltsa a dollárt.

Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, minden megváltozott. Az Egyesült Államok és a NATO-országok (a Nyugat) nemcsak szankciókat vezettek be Oroszországgal szemben, hanem befagyasztották amerikai dollártartalékait, és blokkolták a SWIFT dollár átutalási rendszerből.

Látva a lehetőséget, Kína észrevette, és a világ nagy részét arra bátorította, hogy kövessék példáját amikor elkezdett alternatívákat keresni. Noha a Nyugatnak igaza volt, amikor szembeszállt Oroszországgal annak provokálatlan agressziója miatt, alábecsülték az ezekre a szankciókra adott globális választ.

A BRICS-országok és a globális déli országok nagy része számos ok miatt vonakodott megszakítani az Oroszországgal fennálló kapcsolatokat – kezdve az olajra, élelmiszerre, műtrágyára és katonai felszereléseikre. Ezen túlmenően, a globális déli országokban sokan régóta haragot táplálnak a Nyugat „szabályokon alapuló világrendje” ellen, amelyet képmutatónak és öncélúnak tartanak.

Az orosz dollártartalékok befagyasztása és a SWIFT-rendszerből való kizárása szintén felhívta az országok figyelmét, hogy ők lehetnek a következők. A pénzügyi rendszerek a bizalomra épülnek, és ha felfegyverkeznek, elveszítik a dominanciájuk megtartásához szükséges bizalmat. Mint ilyen, alig több mint 12 hónapos időszak alatt a világ országai összeszedték a bátorságukat, hogy nyíltan megvitassák a kereskedelem és elszámolás alternatív módszereinek létrehozását, valamint dollártartalékaik csökkentését.

A dollár kereskedelmi és elszámolási szerepe az, ahol a legtöbb kilépés megtörténik, és ahol a dollár iránti kereslet rohamosabban csökken. Ezenkívül az elmúlt évben a BRICS-országok számos új tagot vettek fel: Egyiptom, Törökország, Algéria és legutóbb Szaúd-Arábia mutatott érdeklődést, és nyilatkozatot tettek egy BRICS-valuta létrehozásáról, hogy versenyezzen a dollárral.

Ezen országok közül sok agresszíven növelte aranytartalékait az elmúlt 13 évben, és vásárlásaik nagysága felgyorsult, ami azt sugallja, hogy talán bármely új valuta mögött arany állhat. Brazília (amely egyre hangosabban fejezi ki nemtetszését az amerikai dollárrendszerrel szemben) és Argentína megkezdte az Európai Unióhoz és az euróhoz hasonló dél-amerikai kereskedelmi blokk  létrehozását.

A dolláralternatívák listája hosszú és naponta bővül.Például Kína teszteli a határokon átnyúló digitális valuta elszámolásokat Thaifölddel és az Egyesült Arab Emírségekben, és ragaszkodik ahhoz, hogy olyan szankcionált országok, mint Oroszország, Irán és Venezuela, elfogadják a jüant az olajért.Szaúd-Arábia is ugyanezt fontolgatja (a pletykák szerint Szaúd-Arábia már jüanért ad el olajt, és ezeket a jüant aranyra váltja át a sanghaji tőzsdén).

India is egyesült arab emírségek beli dirhamban vásárolja orosz olajának egy részét.A legegyszerűbb, egyre népszerűbb módszer a kétoldalú megállapodások helyi valutával. A kritikus megválaszolatlan kérdés az, hogy az Egyesült Államok hogyan reagál a dollármentesítésre irányuló lépésekre.Az amerikai dollár iránti kereslet bármilyen hirtelen csökkenése katasztrofális következményekkel járhat az amerikaiakra nézve.

Potenciálisan kiválthat egy amerikai dollárválságot, ami nagyon magas inflációhoz, vagy akár hiperinflációhoz vezethet, és beindíthat egy adósság- és pénznyomtatási ciklust, amely szétszakíthatja a társadalom társadalmi szövetét. Röviden, az Egyesült Államok bármely kormánya végső soron nemzetbiztonsági kérdésnek tekintené az ilyen dollármentesítési lépéseket.

A globális közösség nagy része azonban ujjong. A déli globális államadósságok nagy része zöldhasúban van denominált, és a túlárazott dollár ma szinte lehetetlenné teszi az adósságszolgálatot. Ezen túlmenően, mivel a legtöbb nyersanyag ára dollárban van, sok kevésbé fejlett ország olyan inflációt importál, amely egyébként az Egyesült Államokban halmozódna fel.

Ennek ellenére a BRICS-országoknak meg kellene fontolniuk, mi lehet Amerika reakciója a dollártól való hirtelen elmozdulásra.A történelem bebizonyította, hogy kivételesen ritka, hogy a globális gazdasági hatalom átruházása nagyobb háborúskodás nélkül történjen. Amerika valószínű ellenállása ellenére a dollártalanítás továbbra is fennmarad, mivel a nem nyugati világ nagy része olyan kereskedelmi rendszert szeretne, amely nem teszi őket sebezhetővé a dolláros fegyverkezéssel vagy hegemóniával szemben.

Már nem az a kérdés, hogy van-e, hanem hogy mikor. Ahhoz, hogy elszakadjunk ettől a veszélyes pályától, már most meg kell kezdeni egy hiteles és inkluzív párbeszédet egy új globális megállapodásról, amelyben a nagy gazdaságok konszenzussal beleegyeznek egy új monetáris rendszerbe (talán arany és/vagy nyersanyagok mögött), beleértve az Egyesült Államokat is. Ez jelentős kényelmetlenséggel jár az Egyesült Államok számára, esetleg olyan mértékben, hogy politikailag elfogadhatatlan.

A legjobb, amit remélhetünk, egy olyan folyamat, amely hosszú időn keresztül elősegíti a dollárkereslet fokozatos csökkenését, lehetővé téve az Egyesült Államoknak és más országoknak, hogy ennek megfelelően alkalmazkodjanak. A többpólusú monetáris rendszer méltányosabb játékteret biztosíthat a szegényebb országok számára, és talán hosszabb távú gazdasági és politikai stabilitást biztosíthat az Egyesült Államoknak és a világnak.

Ennek valószínű kimenetele továbbra is meglehetősen kaotikus lenne, és az amerikaiak életszínvonalának csökkenésével járna. Mindazonáltal ez az út elkerülhetetlennek tűnik, és egy ilyen lehetőség előnyösebb, mint a történelem során tapasztalt szélsőségesebb forgatókönyvek elkerülhetetlen zűrzavara.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________