(3770) Beszéljük meg

Tibor bá’ online

Dajtás hozzászólásából: „A te biológiai testedet valóban édesanyád hozta a világra, de a lelkedet, ami vezérli a testedet nem, ezt már bizony Isten teremtette, és a te lelked szabad akaratából (ez sem teljesen igaz így) kapcsolódott fizikálisan a megtermékenyüléskor a petesejthez.” Első olvasáskor elállt a lélegzetem.

Dajtás szerint a megtermékenyített petesejthez a megtermékenyítés pillanatában kapcsolódik a lélek. Gondolom a petesejt első osztódásakor. Megítélésem szerint ez a kijelentés az ember hátán felállítja a szőrt. Minden pénzben le merem fogadni, hogy a történelmi egvházak egyike se vállalná fel ezt az állítást.

Minden esetre ha én isten lettem volna, ezt az elrendezést átugrom. Számtalan megtermékenyített petesejt nem tapad meg, és a menstruáció kimossa, ezek szerint lélekkel együtt. Mi lesz ezekkel a lelkekkel, mert hogy a lélek örökké való.

Különben, hogy néz ez ki? Valahol a másvilágon polcokon tárolják az előregyártott lelkeket, és amikor egy petesejt megtermékenyül akkor sorba szépen leszállnak a polcról és zsupsz bele a petesejtbe?

De van itt még más is. Mindennek van lelke, vagy csak az embernek? És ha a lélek „vezérli” a testemet (ahogy ezt dajtás írta) akkor én miért nem tudok erről a vezérlésről? Ha csak az embernek van lelke, akkor mikor lett és miért, mert hogy 500.000 éve mi is majmok voltunk. A majomnak még nem volt lelke, nekünk meg már van. Ezeket dajtásnak tisztázni kellene.

A halálközeli állapotból visszatérők (sérült) agya becsapja őket. Én nem halálközelből jöttem vissza, hanem a halálból. Nirogénoxiddal kísérletezve a vérnyomásom 60 Hgmm szisztolé alá esett. Az agyam elhalt (vagyis a tudatom), de az utolsó pillanatban parancsot küldött a szívnek a frekvencia fokozásra. Az agyam újra kapott vért, magához tért. Hogyan észleltem? Sehogy. Ültem a fotelban, elvesztettem az eszméletem. Sötét semmi. Egyszer csak elkezdtem látni a szobát de nem egy képben, hanem darabokban, mint amikor egy fényképet darabokra vágsz és a darabokat ledobod egy asztalra. Én felkiáltottam, hogy „mi van?” majd tökéletes lett a kép, és szörnyen fájt a szívem. Gondolom vert vagy 160-at percenként. Egyből rájöttem mi történt. DE…. agyhalálom alatt a lélek nem vette át a tudatomat. Totálisan megsemmisültem. Vagyis nincs lelkem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

88 gondolat erről: „(3770) Beszéljük meg

 1. Érdekes napnak nézünk elébe.
  A végén dajtásnak megint új nicknévre lesz szüksége. 🙂

 2. Re: Tibor bá’
  Válaszolok neked, hogy még jobban felálljon a hátadon a szőr, de akkor hagynod kell kifejteni a véleményemet… 🙂

 3. 2 dajtás
  Akkor itt folytatnám a gondolatmenetemet a fajok rokonsága kontra intelligens alkotó kapcsán.
  Számomra az egyik legmeggyőzőbb tény a fajok elterjedtsége a földön a fizikai korlátok határai között.
  Ez egyértelműen azt mutatja, hogy minden, egymástól elszigetelt területen történt evolúciós lépés kizárólag az addig már korábban ott élő fajok továbbfejlődésével történt.
  Olyant még véletlenül sem látsz, hogy egy elszigetelt kontinensen, vagy szigeten olyan változás nyomait látnád, ami egy tőle független területen következett be.
  Tehát amit az evolúciós folyamat eredményezett az egyik elzárt földrajzi területen, azt nem tudta hasznosítani az élővilág máshol, bármennyire is alkalmas lett volna abban a térségben is.
  Pedig egy intelligens tervezőnek mibe került volna, az új modellt azonnal adaptálni a másik területen is?
  Hacsak nem volt minden földrajzi önálló területnek külön egy-egy intelligens tervezője, akinek gőze sem volt a másik területen elért eredményekről, amit nehéz feltételezni egy ilyen intelligens lénytől. 🙂
  Viszont ha egy terület geológiai folyamatok révén elszakadt egy korábban közös területtől, abban a pillanatban új kreátort kellett kapjon, mert onnan kezdve a „fejlesztéseik” rögtön elszigetelődtek egymástól, és önálló úton haladtak tovább.
  Viszont abban a pillanatban, ahogy valami miatt, akár természetes ok, akár emberi beavatkozás miatt a területek újra érintkeztek egymással, azonnal megkezdődött a leszámolás a fajok között, és az életképesebb letörölte a kevésbé életképest.
  Ezek inkább tűnnek spontán folyamatoknak, mint valamiféle tudatos tervezés műveinek…

 4. Nevezzük a tudatot – léleknek. Nyilvánvalóan ez nem a megtermékenyítéstől alakul ki, hanem az én tudat kialakulásakor. kb 1-2 éves korban. Ahogy szokták volt mondani „A lét határozza meg a tudatot.”
  A lélek sokértelmű kifejezés, amely több kultúrkörben használatos, eltérő jelentéssel. Számos vallási, filozófiai és mitológiai hagyományban az élőlény testetlen lényege. A „lélek” kifejezést gyakran használják a szellem szinonimájaként is. Filozófiai értelmezésben a humán létezés korpusztól elvonatkoztatott absztrakt fogalma.
  Az ábrahámi vallások szerint a végítéletkor az ember testben fog feltámadni, de e vallásokon belül a különféle egyházak, irányzatok nézete eltér egymástól a lélek halál utáni sorsának felfogásában (túlvilág). A keleti vallásokra és a teozófiai–antropozófiai szellemi irányzatokra jellemző nézet a lélekvándorlás (reinkarnáció).
  A magyar nyelv értelmező szótára szerint az egyik jelentése a lélek szónak, (lélektan) „az érzékelés, emlékezés, képzelet, gondolkodás, értelem, akarat stb. jelenségeinek és folyamatainak összefüggő egésze, amely a központi idegrendszer bonyolult folyamatain alapul.”
  A lélek szót több értelemben is használjuk, mely így több fogalmat takar, és érdemes külön választani a szellem fogalmától. A lélek vallásos és spirituális értelemben is – egyes értelmezők szerint – a halhatatlan részt, az ember örök és elpusztíthatatlan eszenciáját, a belső emberét jelenti. Míg a szellem egy emberre vagy közösségre jellemző vagy általuk hátrahagyott elképzelésekre és szemléletmódokra vagy akár természetfeletti lényekre is utalhat. Több vallásban felcserélődött az elnevezés a félreértelmezése miatt, de a pszichológia szempontjából a lélek a pszichére értendő.
  Filozófiai, vagy tudományos szempontból a lélek egy olyan közhasználatú szó, amelynek jelentése változó, és nehezen lehet körülhatárolni. A lélek szó körülbelüli jelentéséhez tudományos szempontból közelítő fogalmak a psziché, az érzelem, a tudat és az éntudat.
  A lélek mint psziché a szellem és a test kapcsolatát valósítja meg. E kapocs a halállal feloldódik, a test elmúlásával a psziché is elmúlik, de a szellem megmarad.
  A bibliai antropológia szerint az ember magja a szellem (görögül pneuma, héberül rúah), a teste (szóma) és szelleme között pedig a psziché teremt kapcsolatot. Az Újszövetségben a görög pneuma szó ugyanazt jelenti, mint az ószövetségi rúah. Szellemnek vagy léleknek fordítják, de szintén leheletet, az élet leheletét jelenti.
  Az ókori egyiptomiak a halál utáni életről vallott elképzeléseik miatt bonyolult vallási szertartásokkal törekedtek a test és a lélek felkészítésére és a békés és boldog halál utáni életre. A lélekkel és a halál utáni élettel kapcsolatos hiedelmek központjában a test állt, amelynek megőrzése nagyon fontos volt számukra, hogy a lélek (ká) rendelkezésére álljon.
  A hinduizmus szerint az emberen kívül a növényeknek, állatoknak is van lelkük, sőt a természeti elemek mögött is ott áll egy személyiség, egy lélek. A lélek nem pusztítható el, soha nem tűnik el, hanem testről testre vándorol, míg visszatér isteni származásához – de csak akkor, ha az ember komoly vallásgyakorlás által (azaz szent élet által) megpróbál visszajutni a lelkek (nirvána) világába.
  A magyar néphit szerint a mennyországban minden léleknek van egy égő gyertyája és ameddig az lángol, addig él az ember…

 5. Szerintem Dajtás idézett mondata nagy vonalakban megfelel a katolikus egyház tanításának, attól a megjegyzéstől eltekintve, hogy a lélek szabad akaratából kapcsolódik a testhez. Mert ilyesmiről még nem hallottam keresztény berkekben. Nem mondom, hogy hamis, nincs szó róla.

  Nekünk azt tanították, hogy a lelket Isten a fogantatás pillanatában teremti. Azt el tudom képzelni, hogy esetleg egy kicsivel előbb. A lélekvándorlástól viszont a kereszténység határozottan elhatárolódik, az a keleti egyházakban, a hinduizmusban, buddhizmusban fordul elő. Amik egyébként szintén történelmiek. Szerintük az állatoknak is van lelkük.

  A kereszténység alapvetően úgy gondol az állatokra, mint lélek nélküli lényekre, de azt hiszem, ez nem dogma, és nem is ilyen egyértelmű azért. Gondoljunk csak arra, hogy latinul a lélek „anima”.

  Alapvetően azt gondoljuk, hogy a halott magzatok lelkei a mennybe kerülnek, ott élnek gyereklélekként, mivel sose nőttek fel. Kis cukik az örökkévalóságig. Ezért is nevezték az abortuszt eufemisztikusan angyalcsinálásnak.

  Keresztény felfogásban nem az a baj, ha valaki meghal – legyen akár 1-2 hetes embrió vagy aggastyán – hanem az, ha megölik. Annak eldöntése, hogy ki meddig élhet, isteni előjog, csak ő van erre felhatalmazva, és csak ő tud mindent, ami alapján jól tud dönteni erről. Aki kioltja egy másik ember életét, halálos bűnt követ el, függetlenül az áldozat korától, tartózkodási helyétől, egyéb tulajdonságaitól.

  (A halálos bűn kereszény terminológiában nem azt jelenti, hogy az illetőt ki kell végezni, hanem hogy ez a fajta bűn annyira eltávolítja Istentől, hogy amíg ebben az állapotban van, nem üdvözülhet, hanem halála esetén elkárhozik. Az ilyen bűnöket meg kell bánni, meggyónni, mielőtt egyéb szentségekkel újra Istenhez kapcsolódhatnánk.)

 6. 5 „kb 1-2 éves korban” ?!? Tóbiás, neked még nem volt gyereked. Féléves gyerekkel már teljesen jól lehet kommunikálni, de az újszülöttnek is nyilvánvalóan van már tudata, ha fejletlen is.

 7. Töprengek, engem milyen bizonyíték győzne meg a lélek létezéséről. Azt gondolom a lélekvándorlásról leginkább az, ha valamiképp visszaidéződne valamelyik előző életem, esetleg elkezdenék valami ősi nyelven beszélni stb.

 8. 9 Nyelveken beszélés van a keresztények között is. Karizmatikus körökben a lélek egyik ajándéka, amikor valaki elkezd egy ismeretlen nyelven beszélni. Jellemzően Istent dicsérni. Aki mondja, tipikusan nem is érti.

  Van egy történet egy klasszika-filológia profról, akinek komoly hitbéli kétségei voltak, és elment egy karizmatikus dicsőítésre. Valaki kiállt, és ógörögül megvilágította pont azt a dolgot, ami benne kétségeket keltett. A profon kívül senki nem értette, az se, aki mondta.

 9. Mese az összes vallás, hogy lehet ezeket felnőtt fejjel elhinni? 🙂

 10. 10: Igen, hallottam, olvastam efféle történeteket, ezek érdekesek, de nem bizonyíték számomra. Valamiképp nekem kéne megtapasztalnom a lélek létét, nem feltétlenül ezen az egy módon, de egyelőre más nem jutott eszembe.

 11. 10: És azt is tudod ki találta ki ezt a történetet?

 12. Teljesen reménytelen meggyőzni azokat, akik nem érezték még a testen kívüliséget, egyszerűen elképzelhetetlen számukra, teljesen jogosan.
  Én is így tekintenék rá, ha nem érintett volna meg. Bizonyára az agyműködésem viccelt meg, de azóta ez az érzés (hogy kívülről látom magamat, ami tulajdonképpen egy test, amihez kapcsolódtam, de ezen kívül semmi közöm hozzá, csak használtam, meg dühöngtem, hogy pont ilyen vacak jutott 🙂 ). – Tulajdonképpen semmi okom rá, hogy panaszkodjak, betegállományban soha nem voltam, az egyetlen beavatkozás egy egynapos sérvműtét volt, az is sokkal, sokkal később, akkor mi nem tetszett? – Nem volt rossz érzés, ezért próbáltam, hogyan lehetne ezt újra előhozni, hogy megismerjem, de sehogy. Akkor beteg voltam, a lázam is magas volt, viszont azóta sokszor volt látszólag ugyanaz a körülmény, de ez az állapot soha nem jött elő. Most, ha ránézek a kezemre, akkor érzem, hogy az enyém, hozzám tartozik, az én vagyok, el sem tudom képzelni, hogy ne így legyen.
  Fogalmam sincs, ha felcsapom a talpamat, akkor újra előjön, vagy sem. Lehet, hogy az agy okozta. Ki tudja? De miért pont így, miért számoltak be mások is hasonló élményről? (addig ilyenekre nem figyeltem, utána viszont önkénytelenül is igen) Náluk is ugyanez a működés okozta?
  Megértem azokat. akik szerint ez marhaság, én sem gondoltam volna mást, egyszerűen elképzelhetelen.

 13. Re 6: ” Annak eldöntése, hogy ki meddig élhet, isteni előjog, csak ő van erre felhatalmazva, és csak ő tud mindent, ami alapján jól tud dönteni erről.”
  Milyen bűne lehet egy elvetélt magzatnak, vagy egy pár napos/hetes/hónapos csecsemőnek, hogy a „jóságos” megöli. Ha már mindenható, miért engedi, hogy az a petesejt megtermékenyüljön? Mi célja van ezzel?

  Re 10: Nyelveken beszélés vallásoktól függetlenül is létezik. Biztos Ti is olvastatok ilyenről.

 14. 15 A halál csak a mi nézőpontunkból nézve ilyen ijesztő, rossz dolog. Istennek nem az, és aki üdvözül, annak sem. Amikor egy magzat, vagy újszülött meghal, nyilván bűntelenül, akkor jobb helyre kerül.

  Egy kegyelmi állapotban lévő ember (legyen akár újszülött, akár szent) megölése nem azért bűn, mintha olyan rossz lenne neki utána, hanem azért mert neki lett volna még feladata ebben az életben, fejlődhetett volna, amit a gyilkos megakadályoz.

 15. Lássuk csak! 🙂
  Kicsit hosszú lesz.
  Előre le szeretném szögezni, hogy ez az én privát véleményem, ami gyökeresen ellentétes a materializmussal, és számos ponton ütközésbe fogok kerülni a római katolikus dogmatikával is. Nem célom senkit sem megsérteni, de a vitának akkor van értelme, ha kölcsönösen tiszteljük egymást annyira, hogy nem küldjük el a másikat a búsba.

  „Első olvasáskor elállt a lélegzetem.”
  Ne álljon el a lélegzetet Tibor bá’, mert lemaradsz az utolsó felvonásról. 🙂 Mindig a végén van az izgi és fordulatos rész, most sem lesz másként. 😉

  „Dajtás szerint a megtermékenyített petesejthez a megtermékenyítés pillanatában kapcsolódik a lélek. Gondolom a petesejt első osztódásakor. ”
  Nem teljesen. A megtermékenyített petesejt, ami még nem osztódott, már átesett a kapcsolódáson. Igazából a lélek már hamarabb is ott „sündörög” a szülők közül, nem egy női ismerősöm számolt be arról, hogy éber látomásban látta 3-4 éves cuki formában az akkor még meg nem fogant gyerekét, motiválva arra az anyukát, hogy végre gyűrjék már össze a plédet a leendő apával. Itt már eltérek a katolikus dogmatikától, mert a lélek nem akkor jön létre, mikor megfogan a magzat, hanem már sokkal de sokkal régebben is megszülethetett, akár több száz ezer éve is.
  Itt el is kanyarodunk a lélekvándorlás témaköréhez, amit a keleti egyházak elismernek, katolikusok biztosan nem, miközben önmaguk is feltámadásról beszélnek, ami nyilvánvalóan nem walking dead stílusban történne, hanem új testtel, ergo max abban van a vita a keleti és katolikus dogmatika közt, hogy egyszeri, vagy többszöri a reinkarnáció. Megjegyzem az Első nikaiai zsinaton vették ki a reinkarnáció intézményét az evangéliumokból, így azt sem lehet mondani, hogy soha sem volt róla szó. Zsinatok intézménye külön téma is lehetne, hogy milyen jogon szelektálják a Jézusi tanítást, de most nem ez van a fókuszban, hanem az, hogy a Bibliában számos utalás maradt ennek ellenére, ami erre enged következtetni, pl ez is:

  „Illés reinkarnációja Keresztelő Jánosba egyértelműen kitűnik a Bibliában megmaradt utalásokból a következő igehelyek, illetve példabeszédekből.

  Amikor Zakariásnak megjelent Gábriel arkangyal és közölte vele „Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.

  És lészen tenéked örömödre és vigaszságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez Ő előtte fog járni az Illés szellemével /lelkével/ és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.” (Lk. 1:13-17.)

  Itt Gábriel egyértelműen kimondja a reinkarnáció lényegét: Illés szellemével, és erejével / mert a testet a szülőpár fluidjaiból építi föl /jár az úr előtt. /Szellem, erő, anyag./”

  „Megítélésem szerint ez a kijelentés az ember hátán felállítja a szőrt. Minden pénzben le merem fogadni, hogy a történelmi egvházak egyike se vállalná fel ezt az állítást.”
  Ábel írta, hogy kb ugyan ezt mondja a Katolikus Egyház, max abban tér el az én álláspontom, hogy nem csak úgy bepottyant oda a lélek, hanem sok sok kör után oda kapcsolódik.

  „Minden esetre ha én isten lettem volna, ezt az elrendezést átugrom. Számtalan megtermékenyített petesejt nem tapad meg, és a menstruáció kimossa, ezek szerint lélekkel együtt. ”
  A menstruáción kiürült petesejtek jelentős része nem volt megtermékenyítve, olyan mint a mag nélküli tojás. Ebből fakadóan egy lélek sem megy le a WC-n…
  A megtermékenyült, de természetes úton elvetélt magzatok már mások, mert lehet hogy csak annyi dolga volt, hogy ezt a rövid időszakot tapasztalja meg.
  Ha viszont abortálják, akkor bizony ez gyilkosság, mert önakaratán kívül ölik meg.
  Nézzél meg egy abortuszról egy videót, ahol ollóval feldarabolják a magzatot, szó szerint menekül előle, és haláltusáját vívja. Abortuszt végző nőgyógyászoknak külön bugyruk van emiatt, lesz mit ledolgozniuk…

  Egyébként a léleknek az az „egyszerű” feladata, hogy a testet működtesse, és nem utolsó sorban a lélek maga ami értelemként nyilvánul meg. Amit most írok, azt a kezem pötyögi be, amit az agyam vezérel(itt áll meg a materializmus), amit a lélek irányít az agy lélek kapcsolaton keresztül. Halálunkkor ebből a közegből „szakad” ki, és ezért is lehet halálos egy fejet ért erős trauma, mert megszakad a kapcsolat, és nem tud már visszakapcsolódni egy pépbe, amit szétvert a szembe jövő tölgyfa, miközben a többi szervünk még akár ép is lehet…

  „Mi lesz ezekkel a lelkekkel, mert hogy a lélek örökké való.”
  Mivel a Katolikus dogmatika a nikaiai zsinaton fából vaskarikát csinált, ezért nem is lehet logikus, ellenben ha a keleti(gnosztikus) tanokat nézzük, elég logikussá válik a folyamat. A lelkek egy körforgásban vannak a leszületés és halálon keresztül, és itt van az egyik kulcs is, hogy miért vették ki ezt a tant, mert így lehet igazából a tömegeket rábírni arra, hogy önmaguk ellen tegyenek, hisz egyszer élünk, nincs következménye annak, ha belekakkantunk a világba. Ellenben ha a köztudatban ez erősen élne, akkor másként tekintenénk a környezetünkre, mert ide újra jöhetünk, és csak magunkkal szúrnánk ki, ha sok „szemetet” hagynánk magunk mögött…

  „Valahol a másvilágon polcokon tárolják az előregyártott lelkeket, és amikor egy petesejt megtermékenyül akkor sorba szépen leszállnak a polcról és zsupsz bele a petesejtbe?”
  Nem a polcon, de van egy köztes „tér/lét”, aminek sok neve van, de a lényeg ugyan az, halálod után elszámolsz az életeddel, és ennek függvényében tervezel egy újabb életet, amiben a szülők is ki vannak már választva. Időtlenségben vagy, ráérsz tökölni, és itt jön a képbe az életünk determináltsága, mert ezt az élettervet próbáljuk valahogy véghez vinni leszületésünk során, amit megterveztünk.

  „Mindennek van lelke, vagy csak az embernek?”
  Nem csak az embernek van lelke. Van lelke az álatoknak, és a növényeknek is. Igazából minden élőnek van egyfajta lelke, ami irányítja a működését, mert ez az az erő, ami az információs entrópiát ellensúlyozza.
  „És ha a lélek “vezérli” a testemet (ahogy ezt dajtás írta) akkor én miért nem tudok erről a vezérlésről?”
  Mi az hogy nem tudsz róla? Most is arról beszélünk. 🙂

  „Ha csak az embernek van lelke, akkor mikor lett és miért, mert hogy 500.000 éve mi is majmok voltunk.”
  Nagy frászt voltunk majmok, ez egy mai elképzelés az emberi evolúcióról, ami nem túl soká szépen el fog hasalni. Majomnak majomhoz való lelke van, embernek emberhez való. A lelket tekintsd egyfajta CPU-nak(agy az alaplap, perifériák a szervek), amin fut egy egyedi operációs rendszer, ez maga az intellektusod/szellemed. Ezt a CPU-t nem tudod mindenbe beledugdosni, mert vagy nem kompatibilis felfelé, vagy lefelé, magyarán egy majom testben nem használható.

  „A halálközeli állapotból visszatérők (sérült) agya becsapja őket.”
  Ezer citáltam ide Putnoki Tibort, aki klinikai halál állapotában ellenőrizhető adatokat mondott úgy, hogy ott sem volt, és ha megfeszül, akkor se tudta volna behaluzni.
  Nem egyszer raktam be a lezárt CIA remote viewing programot, ahol szintén nem halukáztak, hanem kő kemény felderítésre használták a személyeket:
  https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/sa/sa_jan02srm01.html

  „A majomnak még nem volt lelke, nekünk meg már van. Ezeket dajtásnak tisztázni kellene.”
  Leírtam fent.

  „DE…. agyhalálom alatt a lélek nem vette át a tudatomat. Totálisan megsemmisültem. Vagyis nincs lelkem.”
  Ezt máskor is írtad már, de ez nem jelent semmit. Ha tovább lettél volna odaát, akkor lehetett volna valamilyen tapasztalatod, de a lélek megbizonyosodásához nem kell meghalni(ezért ki ne nyírja magát valaki). Vannak jógatechnikák, irányított meditációk, erős imádkozás, hipnoterápia, droghasználat, és számtalan más mód, amivel a tudatot ki lehet terjeszteni, és akár testelhagyást produkálni úgy, hogy közben nem halsz meg. Régebben beraktam a Phase elméletet, ami valójában egy lebutított Pszichotronikai technika, de kifejezetten a testelhagyásra gyúrnak.
  Mondjuk ez nem veszélytelen, de ha van segítő, aki le tudja kezelni, ha probléma van, akkor bátran lehet vele próbálkozni.
  (Saját tapasztalat, hogy lógattam már lábamat úgy egy madagaszkári tengerparton a vízben, hogy a fizikai testem egy fotelben ült egy 4. emeleti lakásban Magyarországon, és nincs semmilyen hipi-szupi képességem)

 16. Re:16
  „hanem azért mert neki lett volna még feladata ebben az életben, fejlődhetett volna, amit a gyilkos megakadályoz.”
  Telitalálat. 🙂
  A gyilkos beleköpött az isteni tervbe, amiben mindenki szerepel, ami buta hasonlattal élve olyan, mint ha a filmforgatáson a világosító átírná a jelenetet, és még jól el is rontja a snittet, aztán a rendező az okozott kárt nagy nehézségek árán kijavíthatja.
  Igazából ezért is tartják komoly bűnnek az öngyilkosságot a keresztények, pláne a Katolikusok, mert itt nem külső személy, hanem önmagunk rúgtuk fel a tervet, kb úgy, mint egy tébolyult színész.
  (Régen a temető árkába temethették csak el az öngyilkosokat, volt okuk rá…)

 17. Dajtás, a zsinatokon nem írnak át semmit. Hanem kiválogatják a búzát az ocsúból: az igazságot a tévtanok közül. A szentlélek segítségével.

  Ha a zsidók hittek a lélekvándorlásban, ők vajon mikor hagyták el?

 18. Hogyan lehet beleköpni az isteni tervbe (amiben mindenki szerepel)?
  – A gyilkos (lelke) nem azért jött világra, hogy öljön (ez volt a feladata)?
  – Ha nem ez volt a feladata, akkor hol volt az isteni elrendelés amikor világra jött (a lelkével együtt)?
  – Ha ez volt a feladata akkor ki tehet a gyilkosság bűnéről?
  (Vagy egyéb játékos(ok) is van(nak), aki(k)ről még nem esett szó? Ha igen, akkor is maradnak kérdéses dolgok…)

 19. Re:19
  Dehogy is nem, sajnos napi gyakorlat a Szentírás átírása, annak ellenére, hogy ez van a végén:
  „18
  Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
  19
  És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.”
  János Apostolnak mennyei jelenésekről való könyve » 22. fejezet

  Nekem csak egy kérdésem van, hogyan lehet valamit kivenni a zsinatokon, hogy ez bibliai tiltás? Máskülönben a magyar Szent István Társulat által szerkesztett Biblia is többszörösen javított kiadás, ami konkrétan tiltva van(lásd fent), hogy ne piszkáljál bele.
  Olvassál bele a Károli, és egy újabb Biblia kiadásban, elég sok változást eszközöltek rajta, és akkor hol vagyunk még a fordítási paradoxontól, ami konrétan lehetetlen ennek a fényében(fordításkor nem tudsz betűre/jelentésre azonost fordítani, ergo már ha neki állsz Bibliát fordítani, bibliai tiltást csinálsz )…

  Mihez tartás végett, ha a héber Tórában csak egy karakter elütés van, akkor zúzzák az egész tételt, és újraszedik, mert az már nem jó. Plusz a rabbi nem angol/német, hottentotta nyelven olvassa, hanem meg kell tanulnia héberül, mert csak így tartható be az információ torzítás kiküszöbölése.

  „Ha a zsidók hittek a lélekvándorlásban, ők vajon mikor hagyták el?”
  A Kabbalában benne van, de nincs tagadva, max nincs annyira előtérbe tolva, mint a budásoknál, vagy a hinduknál.
  Találtam neked valamit:
  „A Szentírásban nyílt utalással nem találkozunk e témában, bár a legnagyobb kabbalisták – az Árizál (Sáár hágilgulim, azaz „A renikarnáció kapuja” című művben) például – világosan kifejti a tanítás alapjait.”
  https://zsido.com/fejezetek/mi-a-reinkarnacio-jelentese/

  Kabbala beszél az agy lélek interface-ről is:
  „A kabbalai magyarázat szerint a léleknek 613 csatornája van, melyek megfelelnek a test 248 testrésze és 365 véredénye összegének.”

  Még a karma is előkerül:
  „A léleknek rendszerint nem sikerül minden parancsolatot betölteni egyetlen alászállás alkalmával, s az Arizál szerint minden léleknek többször is újra testbe kell születnie, amíg mind a 613 micvát beteljesíti gondolattal, szóval és cselekedettel. ”

  Szóval a zsidóknál is van reinkarnáció.
  Muszlimokról nem tudok nyilatkozni, Koránt nem olvastam még.

 20. 19: Emlékszel erre az idézetre a Bibliából? ” A tanítványok megkérdezték: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Feltételezték, hogy ez a fogyatékosság a szülők bűnének a következménye (így gondoltak a zsidók – és gyakran mi is – a betegség, a terheltség és más komoly problémák okaira). Vagy maga a vak ember bűne az oka? Ez furcsa lenne, hisz akkor már születése előtt vétkeznie* kellett volna. Hasonló a helyzet, ha egy későbbi bűnének a következményére gondolunk.”

  A kérdésben tehát benne van a FELTÉTELEZÉS, hogy az illető az előző életében elkövetett bűnei miatt született vakon. De Jézus így válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.”

  Jézus ezzel nem azt akarta mondani, hogy a vak és szülei sohasem vétkeztek. De semmi olyan különlegeset nem követtek el, ami miatt a gyermeknek vakon kellett volna születnie. Betegség, terheltség, halál, továbbá minden nyomorúság a Földön valóban a bűn egyetemes következménye (gondoljunk a bűnesetre; 1Móz 3), de nem mindig az egyéni bűn következménye.
  https://kateteka.hu/266-a-vakon-szuletett-ember-meggyogyitasa/

 21. Re:20
  „– A gyilkos (lelke) nem azért jött világra, hogy öljön (ez volt a feladata)?”
  Ritkán van ilyen, találkoztam már ezzel is, elég véres dráma volt(14év körüli csajszi leszúrta több mint 20 késszúrással a kisöccsét.).

  „– Ha nem ez volt a feladata, akkor hol volt az isteni elrendelés amikor világra jött (a lelkével együtt)?”
  Szabad akarattal úgy rontod el az életedet, ahogy akarod. Írtam vala, szemiautonóm a rendszer, elég nagy a mozgástered. Gyanítom, aki valamiért öl, dönthetne másként is, de nem bír magának megállj parancsolni, és elszabadulnak az indulatok.
  Ezen a ponton nehéz megemészteni azt, hogy miért történhet ilyen, sok vallásos ember képes akár Istent is megtagadni, ha a közeli rokonságában történik ilyen, de mindennek van valamilyen oka, még ha nem is tudjuk felfogni azt(magasabb perspektívából lehet van értelme ennek).

  „– Ha ez volt a feladata akkor ki tehet a gyilkosság bűnéről?
  (Vagy egyéb játékos(ok) is van(nak), aki(k)ről még nem esett szó? Ha igen, akkor is maradnak kérdéses dolgok…)”
  Itt már belecsúszunk a keleti bölcseletekbe, de ahogy fentebb írtam, vannak eleve olyan előre megtervezett életutak, ahol erőszakos halált hal valaki, amiben a szereplők előre megbeszélték a leosztást. Ennek is van bizonyára oka, de ez nagyon lélek függő miért, nem lehet általános kaptafát csinálni erre. Nem véletlenül került a 10 parancsolatba a Ne ölj parancs, mert nagy általánosságban nem így kell rendezni a problémás ügyeket.

  Egy dolog biztos, aki már sok életet élt, az átment ezeken a fejlődési stációkon, hogy ölt, rabolt, erőszakoskodott, tudja milyen, és ezért nem akarja már csinálni, mert érzi/tudja hogy nem jó másnak. Bizonyos tekintetben levizsgázott az élet iskolájának több tantárgyából, és mással kell már foglalkoznia.
  Vulgárisan fogalmazva túljutott a zabálunk, dugunk, alszunk létformán.

 22. János ev. 3.3
  „Bizony,bizony mondom néked:ha valaki újonnan nem születik,nem láthatja az Isten országát.”
  Mit jelenthet ez?
  Két tippem van :megvilágosodás v. reinkarnáció .
  Nikodémusnak egyik se ugrott be.
  Más ötlet ?

 23. Re:4
  A mi szemszögünkből nézve látszólag több ellentmondás is felvetődhet, de lássuk:
  „Ez egyértelműen azt mutatja, hogy minden, egymástól elszigetelt területen történt evolúciós lépés kizárólag az addig már korábban ott élő fajok továbbfejlődésével történt.”
  Homo sapiens erre pont rácáfol, derült égből villámcsapásként megjelent, és kiszorította az összes emberelődöt.

  „Olyant még véletlenül sem látsz, hogy egy elszigetelt kontinensen, vagy szigeten olyan változás nyomait látnád, ami egy tőle független területen következett be.”
  Fizikai változást most én sem kapnék elő fejből, de viselkedésbelit igen.
  Rupert Sheldrake morfogenetikus tér elmélete pont erről szólt, hogy az elszeparált közösségek is ugyan azt kezdik csinálni egy számosság fölött, holott, nincs köztük semmilyen kapcsolat.

  „bármennyire is alkalmas lett volna abban a térségben is.”
  Nem látjuk át elég jól a komplex rendszereket, hogy a dolgoknak milyen következményei vannak, és elhamarkodottan mondjuk azt, hogy oda is jó lett volna.
  Lásd Ausztrália „sikeres” idegen fajokkal való betelepítését, igazi sikertörténet sikertörténettel tetézve…

  „Pedig egy intelligens tervezőnek mibe került volna, az új modellt azonnal adaptálni a másik területen is?”
  Te mit szoktál csinálni egy terveddel, ha készen vagy vele?
  Elrakod egy könyvtárba, és ha kell előszeded…
  Plusz nem látod át a rendszert, hogy mi miért van ott.
  Egyébként a generál alkatrészek azonosak, mert egy állatnak van csontja, izma, emésztő/ideg rendszere, ami kb azonos peremfeltételek mentén működik mindenhol.

  „Hacsak nem volt minden földrajzi önálló területnek külön egy-egy intelligens tervezője, akinek gőze sem volt a másik területen elért eredményekről, amit nehéz feltételezni egy ilyen intelligens lénytől. ”
  Azt erősen kétlem, hogy nem tudtak volna egymás fejlesztéseiről, de az látszik, hogy a földi flóra és fauna rendkívül összetett egészen a primitív egysejtűtől, a komplex és nagy elefántig bezárólag. Érzésre olyan ez inkább, mint egy biológiai könyvtár, amiben minden van, ha szükség van rá…

  „Viszont ha egy terület geológiai folyamatok révén elszakadt egy korábban közös területtől, abban a pillanatban új kreátort kellett kapjon, mert onnan kezdve a “fejlesztéseik” rögtön elszigetelődtek egymástól, és önálló úton haladtak tovább.”
  Te nem szoktál revíziókat készíteni a terveidnek?
  Eleve miért kell azt feltételezni, hogy egyből minden készen van, pontosan azért van ilyen fajgazdagság, mert minden variáció ki van próbálva, hogy látszódjon mi mire jó.

  „Viszont abban a pillanatban, ahogy valami miatt, akár természetes ok, akár emberi beavatkozás miatt a területek újra érintkeztek egymással, azonnal megkezdődött a leszámolás a fajok között, és az életképesebb letörölte a kevésbé életképest.”
  Erre mondhatnám azt, hogy jól belepiszkáltunk a precízen hangolt teremtésbe.
  Milyen jó is a DDT, fújtuk égnek világnak, és lásd mi lett a vége, felborítottuk vele a teljes ökoszisztémát. Vagy milyen jó is lenne tevét! tenyészteni Ausztráliában, hisz sivatag, kit zavarnának, és most úgy elszaporodtak, hogy helikopterről lövik le őket, és adják el a húsukat az araboknak.
  Újabb „sikeres” projekt! 🙂

  „Ezek inkább tűnnek spontán folyamatoknak, mint valamiféle tudatos tervezés műveinek…”
  Az a baj, hogy amíg azt mondjuk hogy junk DNS(ettől „felmegy” bennem a pumpa), addig inkább én nem merném azt mondani, hogy minek van értelme és minek nem.
  Spontán/véletlen amúgy is csúszós jég, mert halvány gőzünk sincs arról sokszor, hogy mi az ok, leragasztjuk egy „spontán/véletlen” szépségtapasszal, és már is meg van oldva a probléma.

 24. Re: Tibor bá’
  Nekem nem az a dolgom, hogy megtérítselek(amúgy sem vagyok pap), és most vasárnap térdeplésre bírjalak a templomban, hanem az információ közlés.
  Az információ elért téged, és szabad akaratoddal élve vagy elgondolkozol rajta, vagy elküldesz magadban a náthásba. 🙂
  Ez pont elég. 😉

 25. Re:24
  Lehet köztes létben is, aki itt ragadt.
  (Öngyilkosok ráadásul a pont úgy néznek ki, ahogy meghaltak, szép látványt nyújthatnak… 🙂 )

 26. 27, dajtás:

  Ha ott voltál Daubner Béla doktor uramnál vagy a lányánál, akkor lehet, hogy mondhatott neked pár dolgot.
  De nem azt a populáris ezómizó hülyeségeket, amivel emberek tízezrei dobálóznak.

  És látod számtalan tudatállapot közül csak egyik-másik a befutó, amit éveken keresztül gyakorlunk…míg más tudatállapotok és gondolkozási irányok-belső fantáziák csak szimpla traumák maradványai.

 27. Re:29
  Bélánál voltam. 😉
  Szakmáztam is vele, és én is meséltem a dolgaimról, kifejezetten kíváncsi volt 1-2 dologra, amit azóta fel is hozott, pedig nem traktáltam vele.
  „míg más tudatállapotok és gondolkozási irányok-belső fantáziák csak szimpla traumák maradványai.”
  Valóban így van, nagyon sok ember él tévképzetek közt, mondom ezt én… 🙂 🙂 🙂

 28. Re: dajtás
  Szó bennszakad, hang fennakad,. Lehellet megszegik…Soha nem volt benned kétely, kétség, hogy esetleg (tudom ez így nagyon profán) nincs igazad? Bocsánatot kérek, ha megsértettelek ezzel a kérdéssel. Nekem azért fölöttébb furcsa, hogy a DDT-vel akarod bizonyítani az Isten létezéséét, mikor minden és mindenkit – ugye – ő teremtett. Nagy mestere vagy a tények, a valóság elferdítésének. Könyörgök, ne válaszoljál nekem, mert csak újabb kétségeim támadnak!

 29. 20 malleusorbis, mért szerinted mindig mindenki azt csinálja, ami a dolga lenne? Szerintem nagyon nem. Például én biztos, hogy sokszor nem.

  Nem, senki nem azért jön világra, hogy öljön. Mindenkiről van egy terve a Teremtőnek, hogy mi a dolga az életben, van aki azt egészen jól véghez is visz, van aki egészen rosszul nem azt csinája. És a két véglet között minden előfordulhat.
  23 Dajtás, az a 14 éves csajszi biztos, hogy nem isteni parancsra ölt. Sokkal inkább ördögire.

  21: A Niceai zsinat előtt a „Szentírás” ebben a formában nem is létezett. Volt egy rakás egymástól többé-kevésbé független irat. Ezek közül némelyik hiteles volt, némelyik nem. Pont ezen a zsinaton döntötték el, hogy az iratok közül melyek a hitelesek és melyek a hamisak. A hiteleseket egymás mögé rakták, és ebből lett az Újtestamentum.
  Az agnosztikus, ariánus eretnekség iratai meg pont hamisak voltak.

  A Szent István társulat meg nem átírja a Bibliát, hanem újrafordítja. Nem optimális dolog szent szövegeket forítgatni, hiszen a fordítás óhatatlanul torzítással is jár, de hamár egyszer nem tud mindenki óhéberül, arámiul, görögül és latinul, nem nagyon van más lehetőségünk, hogy megismerjük a Szentírást. A fordítás mindig értelmezés is, van egy egész tudományág, ami ezzel foglalkozik, hogy a biblia egyes részeit minél jobban, mélyrehatóbban, hitelesebben értelmezze. Ezen kívül fejlődik a magyar nyelv is, ami régen „lőn” volt, ma „lett”.

  Egyébként nagyszerű dolog, hogy a rabbi megtanul óhéberül, a muszlim arabul, de még ezzel sem tudja kiküszöbölni az egyéni értelmezés, megértés korlátait és hibáit. Gondolt valamire a szerző, és lehet, hogy egész másvalamit ért belőle aki olvass. Ami lehet jó is, de adott esetben katasztrofális is, különösen, hogy már többnyire fogalmunk sincs arról a kulturális háttérről, amiben a szöveg íródott.

  24. Ez az újjászületés a megtérés, aminek során az ember meghal a bűnnek és újjászületik a szentlélekben.

 30. Re: Lélegzetet benntartóknak
  Legalább nem unalmas a napotok. 🙂
  Csak fújjátok is ki. 😉

  Re:33
  Látszólag teljesen jogos a felvetésed, hogy a nyelv fejlődik, de akárhogy is csűrjük-csavarjuk, a tiltás benne van, és aki újrafordítja bármilyen jó szándékkal is, azt jól fenékbe billentik később. Ugyan az, mint hogy tilos az Isten ábrázolás, erre meg felfestik a pápa kérésre a Szent Péter bazilikában, amit bűnbocsátó cédulából építettek fel…
  Erre varrjon az ember gombot… 🙂
  Lehet rajta persze teológiai csűrés-csavarást csinálni, de hogy még is egy kicsit fordítsunk rajta, de tetszik-nem tetszik tilos, hisz maga a Szentírás írja.

 31. Re 33: Ezek szerint nem csak Isten mindenható, hanem az ördög is? Ha már semmi érv nincs , akkor elővesszük az ördögöt, arra mindent rá lehet fogni. De hogy tudja befolyásolni az isteni tervet?
  Vagy mégsem mindenható a mindenható?
  A nikaiai zsinat kiválogatta azt ami az ő nézeteiket, elképzeléseiket támogatta, és ezért még hamisításokra is vetemedtek. Nem véletlenül vannak „titkosítva” több ezer évre!

 32. Re:35
  Ha végig gondolod a Mi Atyánk ima szövegét, akkor ott is vannak turpisságok elrejtve. 😉

  Érdemes pl Konstantin feleségének múltját kicsit megkapargatni, és ezt relációba tenni a zsinat döntéseivel, mert eléggé politika szagú döntések születtek. Mondjuk én magával a zsinat intézményével nem értek egyet, pedig nem vagyok gnosztikus.

 33. 37
  Megérteni, azt nem is lehet.
  Nem konzekvensen logikus , nem ellentmondásoktól mentes, se a teológia se a katekizmus.
  Legfőképpen pedig a világról alkotott tudományos adatokkal nincsen összhangban se a Biblia tartalma se annak értelmezései.
  A Biblia interpretátorai között is – vége hossza nincs – viták vannak.
  De a hívőket, ez a legeslegkevésbé sem zavarja.
  Elfogadják az írásokat és a beszédeket, akik el akarják fogadni.

 34. A newtoni fizikában (mechanikában) is beszélünk erőről, ami egyébként ebben a formában nem létezik. Erőhatás van, amit például egy vektor mennyiséggel helyettesítünk, mert ezzel tudunk modellezni és számolni, de a valóságban ez nem így néz ki. A lélek sem igazán megfogható így, mivel nem egy konkrétan anyagiasult és mérőszalaggal vagy mérleggel mérhető dologról beszélünk, hanem valami olyasmiről, ami talán egy érzékelhető hatás.

  Például itt van a gravitáció.
  Ti hisztek a gravitációban?
  Persze, hiszen napi szinten tapasztaljuk.
  Igen ám, de közben senki sem tudja pontosan, hogy ez mi.
  Vannak ötletek (esetleg graviton okozza, vagy „csak” a tér-idő görbület hatása), de senki sem képes feketén-fehéren letenni az asztalra, hogy íme, tessék, ez itten a gravitáció.
  Én speciel nem találkoztam még gravitonnal, illetve egészen pontosan azt sem tudom, hogy konkrétan mi is az a tér meg az idő, ami ráadásul még görbül is és – esetleg – létrehoz egy olyan hatást, amit mi érzékelünk és elneveztünk gravitációnak.

  Tartok tőle, hogy a lélek kérdésköre is hasonló, így aki bizonyítani akarja a létét, az direkt módon nem képes rá, aki meg cáfolni, hát az se nagyon.
  Szóval jó dolog ez a materializmus, csak baromi sok dologra nem ad magyarázatot vagy végső választ, pláne, ha elfogadjuk, hogy az anyag = energia = információ.
  De mondhatnám a test – lélek – szellem hármasságát is, csak tessék behelyettesíteni az előbbi egyenletbe.
  Vagy mint a hardver – elektromos áram – szoftver.

  Mi az elektromos áram?
  Jön a bebiflázott válasz kapásból: töltéssel rendelkező szabad elektronok egyirányú elmozdulása.
  Tök jó. De miért mozdul el?
  Mert van egy pozitív és van egy negatív pólus.
  Ez is tök jó. Mi ez a két pólus?
  Potenciál különbség.
  Oké, és mi ez a potenciál különbség?
  Munkavégző képesség.
  Remek, de mi ez?
  Valaminek a többlete szemben valaminek a hiányával.
  Ez is tök jó, de miért akar ez kiegyenlítődni és munkát végezni?

  Na kábé itt tartunk mindennel, bizonyos eredő hatásoknak nevet adunk, majd utána be akarjuk valahová skatulyázni, megmérni, feldarabolni és kiismerni.

  Ha ez így helyes út lenne, akkor kérdem én: például melyik anyag a gondolat, az érzelem, az álom vagy a tudat/öntudat?
  Szén?
  Oxigén?
  Nitrogén?
  Esetleg egy vegyület?
  Vagy inkább valamilyen bonyolult, anyagi természetű dolgok eredőjének a hatása?

  Ha a léleknek nevezett valami hasonlóképpen egy eredő hatás, amit az érzékelésünk során elneveztünk léleknek, akkor bizony létezik, akárcsak a gravitáció.

  Egyáltalán mi a különbség a gondolat és az érzés/érzelem között?
  Az érzéseim/érzelmeim hatnak a gondolataimra, illetve a gondolataim befolyásolni tudják az érzéseimet/érzelmeimet, tehát valamilyen kapcsolat csak van a kettő között, de a gondolat nem érzés/érzelem, az érzés/érzelem pedig nem gondolat!

  Az anyag egyben energia is, de ettől még az anyag anyag marad. Az információ egyben energia is, de ettől még nem válik automatikusan anyaggá. Asszem, ha a lélek fogalmát akarnánk megérteni, akkor onnan kellene indulni, hogy az információt hordozó energiából hogyan és miért lesz anyag.

  Vagy ez is tévút és csak egyvalami van, amit mi hol anyagnak, hol energiának, hol meg információnak látunk és érzékelünk?

  És egyáltalán: ki vagy mi ez a mi, ami gondolkodik ezekről, fogalmakat alkot rá, értelmez és akár érzelmektől túlfűtötten vitázik?

 35. 38 – MangaM:
  Csak annyit: Tegyük fel nem tudjuk mi az a gravitáció, de érezzük a hatását. A léleknek/istennek semmiféle hatása nincs, mert nyilván nem léteznek.

 36. 39. Tibor bá’

  Bevallom, ezt az okfejtést most nem teljesen értettem.
  A gravitáció hatását érezzük és tapasztaljuk, de nem tudjuk azt, hogy valójában ez mi.
  Hogy a léleknek vagy istennek (vagy bármilyen általunk egyéb megnevezésű teremtő erőnek) semmiféle hatása nincs, mert nyilván nem létezik?
  Nem tudom, hogy léteznek-e vagy sem, azt meg végképp nem, hogy a nem létezésük valóban nyilvánvaló?
  Miért az?

  Ha valami nem létezik, akkor annak hatása sem lehet, ez eddig oké, kivéve, ha valamiről elhisszük, hogy létezik, ennek megfelelően cselekszünk, majd kiderül, hogy mégsem létezik – na akkor a nem létezésnek garantáltan lesz majd hatása.
  Például ha a megrendelőről kiderül, hogy egy vasa sincs, de előtte elhittük, hogy tele van zsével és elvégeztük a melót.

  Viccet félretéve: létezik az Univerzum, létezik az élet és létezik a tudat – legalábbis ezt tapasztaljuk, tehát ezeket tényként el lehet fogadni.
  De nem tudjuk, hogy honnan van ez az Univerzum, azt sem, hogy igaziból mekkora, hogyan működik, volt-e igaziból kezdete és lesz-e vége, nem tudjuk azt sem, hogy hogyan és miért szerveződött élővé az anyag és a legkevésbé sem tudjuk, hogy mi a tudat/öntudat valójában, ami az élővé szerveződött anyag egy szintjén megjelenik.

  Ha ezekre a kérdésekre lennének egzakt és bizonyítható válaszok, még ezek sem jelentenék feltétlenül azt, hogy például nincs lélek, de egyelőre nemhogy válaszok nincsenek, jó esetben is csak spekulációk vannak.

  Ráadásul az sem világos, hogy lélek címszó alatt mit is keresünk?

 37. Döbbenet. Én már lebegek! Lélekben…
  Ezek a fontos dolgok az emberiség nagyon nagy részének. Ez van… 🙂

 38. 39 Hogy ne lenne hatása? A lélek hatása minden egyes szó, amit itt bárki leírt.

  Isten hatása az egész világon minden, ami létezik.

 39. Akkor Isten most azt súgja, hogy ideje lenne elhalkulnia a baromságoknak. 🙂
  Csoda, hogy itt tart a világ?!

 40. 43.H.Cs
  Kössz Csongor!
  Leírtad amit én (a túlzott toleranciám miatt) nem mertem!
  🙂

 41. Jó lelkű ( = jószívű )
  Nagylelkűen segített a rászorulón.
  Kiszállt belőle a lélek. ( meghalt már nem lélegzik )
  Lélektelenül ( gépiesen )
  Lelketlen ( kegyetlen, részvétlen, könyörtelen ,együttérzésre képtelen )
  Lelki beteg ( például depressziós )
  Lelkére vette ( mélyen megbántódott)
  Lélekkufár ( gátlástalanul dönt emberek sorsáról)
  A gyülekezet 43 lelket számlál ( 43 ember)
  Lélekvesztő ( apró vízijármű )
  Tiszta a lelkiismerete (nem bűnös )
  Szívvel lélekkel teszi a dolgát.
  Lélekmelegítő történet.
  Lélekjelenlét ( = tettrekész éberség !)
  Lélekben veled vagyok. ( képzeletben )

  A lélek szóval sajátságos érzelmeket és attitüdöket fejezünk ki.
  Az élő emberi test nélküli lélek, egy természettudományosan lehetetlen dolog.

 42. „Érdekes napnak nézünk elébe.” szólt az első .
  Így a nap végén ,tényleg érdekes volt (habár nem tudom kinek az érdeke)
  Viszont van egy kis hiányérzetem :nem jött szóba az ösztön .
  Amikor ösztönösen cselekszünk ,akkor nem az ész (tudat,szellem)adja ki a parancsot,hanem mi?
  Persze,persze tudom:a tudatalatti .Egyéni v. kollektív . De az meg mi?
  A magyar nyelvnek van „sejtése” a dolgokról :
  iSTeN ,SáTáN,öSzTöN …

 43. 46 – Buda:
  A magyar nyelvben vannak kifejezések, amik félrevezetik az embert, lásd Mosógépszerelő összeállítását. Az „ösztönös cselekvésnek” semmi köze az „ösztönhöz.”

 44. 48. Tibor bá’

  De lehet hogy az üdvözÖLJÜK stimmelhet 🙂

 45. dajtás, Ábel : +1
  MangaM : kitűnő zárszó lett volna. Kár, hogy összeszemetelték a lélek nélküliek! 🙂

 46. 40 – MangaM:
  párhuzamot vontál a gravitáció és a lélek között. Ez nem állja meg a helyét mert a gravitációnak a hatását minden nap érzékeljük hiába nem tudjuk, hogy mi az. Istent/lelket soha, sehol nem érzékeljük. A gravitáció létezése tény. Isten/lélek létezése csupán (egyesek) hite.

 47. 53 Lehet, hogy Te nem érzékeled, én igen. Minden nap, amikor leülök imádkozni. A hit egy érzékszerv, amivel Istenhez lehet kapcsolódni. Ha nem használjuk, ha eltömjük ezt a csatornát a világ élvezeteivel és gondjaival, akkor csendes marad.

  Ha ez a helyzet, dolgozni kell rajta, hogy újra tiszta legyen, újra meg tudjon szólalni. Amihez meg kell előlegezni a hitet. Kivéve néhány szerencsést, mint Pál apostol, de a legtöbben erre nem számíthatunk.

 48. Re:53
  Ezzel az állítással néhány mrd ember nem ért egyet Tibor bá’… 😉
  Igazából a világ népességének egy jelentősen kisebb része vallja azt a filozófiát, amit te, maradék köszöni szépen tudja/hiszi, hogy lelke van.

 49. 54 – Ábel:
  Ha olyat érzékelsz, amit mások nem, azt úgy hívják, hogy hallucináció. Ismert fogalom, nem érdemes vele foglalkozni.

 50. 26 dajtás
  Most teljesen mellébeszéltél, minden felvetett témámra nem odatartozó válaszokat adtál.
  Mintha nem értenéd, miről írtam.
  Hát akkor lássuk:
  1, “Ez egyértelműen azt mutatja, hogy minden, egymástól elszigetelt területen történt evolúciós lépés kizárólag az addig már korábban ott élő fajok továbbfejlődésével történt.”
  A Homo sapiens erre pont nem cáfolt rá, akkor cáfolt volna rá, ha egymástól elszigetelt területeken jöttek volna létre emberi fajok. Ezzel szemben éppen Afrikában alakult ki, ahol az összes felmenője is élt időtlen idők óta, és csupán akkor hódította meg a többi kontinenst, mikor azt az éghajlati és földrajzi viszonyok megengedték, hogy odavándoroljon.
  Így hódította meg először Eurázsiát, aztán Ausztráliát, és legvégül, alig 15000 éve az amerikai kontinenst.
  Szóval az összes világon élő ember utóda az afrikai embernek

  2, “Olyant még véletlenül sem látsz, hogy egy elszigetelt kontinensen, vagy szigeten olyan változás nyomait látnád, ami egy tőle független területen következett be.”
  Először is, ezt a viselkedésbeli átadást erősen kétlem, hiszem ha látom. Másrészt én evolúciós változásokról beszélek, tehát a fajok alkalmazkodásáról a változó körülményekhez, mind testi jellemzőkben, mind viselkedésben.
  Márpedig hiába alakultak ki a világ összefüggő részein a méhlepényes emlősök az erszényeseket kiszorítva nagyobb alkalmasságuk révén, az elszigetelt Ausztráliában ezek maradtak az uralkodó fajok a modern időkig, mert a méhlepényesek nem jutottak be, hiába voltak életképesebbek.
  Abban a pillanatban, mikor az ember behurcolta őket, azonnal veszélybe kerültek a hazaiak.

  3, “bármennyire is alkalmas lett volna abban a térségben is.”
  Bizony Ausztráliában is a méhlepényesek az életképesebbek a túlélésért folytatott harcban, és az erszényesek sajnos kipusztulásra vannak ítélve, ha az ember nem védi meg őket minden fondorlattal…
  És itt lehet ezt az ember nyakába varrni, de ugyanez a folyamat sokkal korábban természetes úton is bekövetkezett az észak-amerikai és dél-amerikai kontinens közti szárazföldi híd létrejöttével.
  Ez előtt Dél-Amerika is ősi állatvilággal rendelkezett, ahol a legfejlettebbek az erszényesek voltak, de ahogy az északi kontinensről beözönlöttek a fejlett méhlepényes fajok, iszonyú rendet vágtak az ősi fajok közt, nagy részük kihalt, néhány erszényes faj mutatóban megmaradt.
  De egy evolúciós ugrás nem képes földrajzi akadályokon áthatolni, csak szaporodás útján tud terjedni, míg akadályba nem ütközik.

  4, “Pedig egy intelligens tervezőnek mibe került volna, az új modellt azonnal adaptálni a másik területen is?”
  Hát, a sikeres terv nem egy előszedés után adaptálódott egy új kontinensen, hanem a földrajzi akadályok megszűntével fajok prózai átvándorlásával került át…
  5, “Hacsak nem volt minden földrajzi önálló területnek külön egy-egy intelligens tervezője, akinek gőze sem volt a másik területen elért eredményekről, amit nehéz feltételezni egy ilyen intelligens lénytől. ”
  Ha az intelligens tervezőnek szándéka lett volna a méhlepényesek betelepítése Dél-Amerikába, akkor évmilliókkal korábban megtehette volna, hiszen ezek az eurázsiai és afrikai kontinensen már régen léteztek, ehelyett ezek szépen átvándoroltak a megnyílt úton, kipusztítva az ott maradt régi fajok jó részét…

  6, “Viszont ha egy terület geológiai folyamatok révén elszakadt egy korábban közös területtől, abban a pillanatban új kreátort kellett kapjon, mert onnan kezdve a “fejlesztéseik” rögtön elszigetelődtek egymástól, és önálló úton haladtak tovább.”
  „Te nem szoktál revíziókat készíteni a terveidnek?”
  Miről beszélsz? Nincs itt semmiféle revízió, egy egységes terület szétszakadásakor egyszerűen mindkét területen egymástól független új folyamatok indultak be, (erre utaltam azzal, hogy innen kezdve az eddigi egy kreátor helyett mindjárt két, egymástól különböző utakon járó kellett, hogy megmagyarázza a folyamatok függetlenségét) és a korábban egységes fajok egymástól eltérő új „fejlesztésekkel” egészítették ki korábbi közös tulajdonságaikat, még ha maradt is sok közös elemük.

  7, “Viszont abban a pillanatban, ahogy valami miatt, akár természetes ok, akár emberi beavatkozás miatt a területek újra érintkeztek egymással, azonnal megkezdődött a leszámolás a fajok között, és az életképesebb letörölte a kevésbé életképest.”
  „Erre mondhatnám azt, hogy jól belepiszkáltunk a precízen hangolt teremtésbe.”
  Én meg erre mondhatnám, hogy ez teljesen spontánul, az ember beavatkozása nélkül is számtalanszor végbement az élővilág történetében, ahányszor jelentős földrajzi, vagy éghajlati változások akadályokat képeztek, vagy szüntettek meg…

  8, “Ezek inkább tűnnek spontán folyamatoknak, mint valamiféle tudatos tervezés műveinek…”
  Ezt semmiféle junk DNS értelmezése sem tudná megmagyarázni, mert ezek a folyamatok külső fizikai változások következményei , nem pedig programozásé, ez nyilvánvalóan látszik…

 51. 56 Néhány millinyóan érzékelik még rajtam kívül. Az barátaim nagyrésze is. Évezredek óta írnak könyveket emberek, akik szintén érzékelték.

  Néhány milliónyi pedig nem. Ha olyat érzékel néhány millió, amihez nincs érzékszerve, akkor néhány millió hallucinál, vagy képelődik. Sajnálom, de ezt így nevezik.

  Nem én megyek szembe az autópályán.

 52. 57 Mégis minek teremtené az Intelligens Tervező kétszer ugyanazt a fajt, különböző helyeken? Egyszer megteremti valahol, aztán eljut ameddig eljut.

 53. 60 Te sem követted a gondolatmenetem logikáját.
  Dajtás állítása az volt, hogy a teremtő az általa létrehozott új tulajdonságokat, mint elemeket használta fel a különböző fajok megteremtéséhez, és nem pedig az egymásból való leszármazás révén kerültek több – szerinte hibásan – rokonnak vélt fajba.
  Ezt cáfoltam azzal, hogy érdekes módon a teremtő ezek szerint a meglévő elemeket mindig csak azokon a területeken használta fel, ahol azok már megvoltak, ott soha, ahol az a terület nem volt összeköttetésben, mondjuk egy elszakadt kontinensen.
  Viszont az ember nélküli kontinenseken nem használta fel a már meglévő értelmes ember lehetőségét, ahogy a méhlepényes emlősök lehetőségét sem, pedig elvileg a sémaelemek már léteztek évmilliókkal korábban egy másik kontinensen.
  Én ezt azzal magyarázom, hogy minden elszakadt területen az elszakadás pillanatától kezdve saját logikával építi tovább az evolúció a fajok fonalát, még ugyanarra a feladatra sem tudja a máshol már megszületett megoldást alkalmazni, hanem új adaptációval, új megoldásokkal kell előjönni arra is, amire már máshol volt jó megoldás.
  Úgy is fogalmazhatom, hogy az evolúciós törzsfán nem lehet az egyik ágról ugrálni a másikra, egyetlen út, az ágak tovább növekedése és elágazása új irányokba.
  Ez nem valami tervezett rendszerre utal…

 54. Tibor bá’ !
  Anno írtad h. bementél a mensa klubba és érezni lehetett az intelligenciát .
  Melyik érzékszerveddel ?

 55. Több tapasztalat, bizonyított tény is volt már a lélek létezésére.
  Ez a lélekvándorlás jelensége, amit a hinduk elismernek.
  Európaiak nem, mert a keresztény embercsinálta dogma szerint a lélek a halál után pokolra, vagy a mennyekbe kerül.
  A materialista nem fogadja el a lélek és test különneműségét, mert mindent az anyaghoz köt.
  Az egyházak meg mindenféle emberi hiedelmet, spekulációs feltételezéseket ragasztottak az emberi léthez, az élet működéséhez.
  Persze senki sem tudja megmondani, hogy a holt anyag, miért szerveződik élő, önreprodukáló szervezetekké, miért van az életben óriási hajtóerő beépítve.

 56. 61 – Buda:
  A fülemmel, mert hallottam, mit és hogyan beszélnek. De mi köze ennek a lélekhez?

 57. Re 63
  A lélekhez nincs köze .
  Arra reagáltam, amit Ábelnak írtál 58-ban .
  Felejtsük el…

 58. 51 re gondolom direkt nem jött egyetlen válasz sem.
  Az egy dolog, hogy felsőbbrendünek tartod magad, aki kiírt egy rakás fajt, mert egyébként lehet hogy nem is tudsz a létezésükről… Nagy őskeresztény barom… De mindenképp felforgattad a normális életteli evolúció csendes csordogálását, mert ugye évmilliókról beszélünk. Vallásilag pont elfogadod a, mondjuk a rókák teljes kiírtását, mert veszélyezteti valaki tyúkjait, csak pont azt a lényeget felejted el, hogy minden ragadozó a könnyebb prédát veszi célba. Mint te is, ember. Semmivel sem vagy különb egyetlen földi ragadozónál sem. Viszont TE a saját fajtársaidat is irtod, ahogy csak lehetőséged adódik rá. Hol van itt a vallás, csak az álszent balgaság van jelen ? SEHOL, És IGEN .

  Maximum a saját faszságodat, a saját vallásos meggyőződésed palástolja. De egyedül csak saját magadnak.

 59. Nem tudom értékelitek e, de én így látom a topikindító által felvetett témát.
  A világegyetem létezik,pont olyan, amilyen.
  Miért ? Csak.
  Miért ? Azért mert a nyúl szőrös és nem borotválkozik.
  Hogy hogyan jött létre – ha egyáltalán ez egy jó kérdés – azt nem tudjuk.
  Istenben sokan hisznek. Sokféle Istenben.
  Hiteles bizonyíték azonban nincsen a létezésére.
  A hívők, többek között istenélményeikre hivatkoznak.
  Ezek őket meggyőzik Isten létezéséről, az ateisták pedig túlfűtött belső illúzióknak, hallucináció jellegű élményeknek tartják ezeket.
  Isten a világegyetem és a halál által felvetett kérdésekre mindenkinek magának kell megadnia a saját válaszaikat.
  Az erről való terjengős diskurzusok,bevallom engem a víz gereblyézésre emlékeztetnek.
  Talán annyi a hasznuk, hogy a vitatkozók szóba elegyednek egymással.

 60. 66 – Mosógépszerelő:
  Karanténban nem írhatjuk meg a Dekameront, mert azt már megírták.

  😛

 61. Nem érezhető bizonyos meggyőződések sötét bugyraiban az a bizonyos intellektus, meg a nagy agytérfogat. Vajon miért? Egyrészről azért mert rendkívül kevés ember képes éppeszűen gondolkodni. Bármennyire fájó, ez tény. Az hogy a tetteided igazolja valami, illetve az elmúlásod ne legyen örök, és maga az életed sem legyen hiábavaló, kreáltál magadnak egy elvi megmentőt… Hogy van e értelme? Számodra biztosan.
  Csak azt nem értem, hogy nem látod, hogy rajtad kívűl a föld többi fajának nincs szüksége bálványokra, hazugságra. Megvannak, illetve meglennének , ha te ember nem lennél, mindenféle mondvacsinált dogma, politikai meggyőződés, vagy te általad kreált erkölcsi útmutató nélkül is. Ezen elgondolkoztál már ember?

 62. 68 Dan
  Tulajdonképpen meg is értem, ha a hívő ember vehemensen védelmezi a maga biztonságos, vigasztaló meleg kuckóját ebben a rideg, kegyetlen világban.
  Az állatoknak ilyenjük nem lehet, ők kénytelenek beérni azzal, hogy minden nap megharcolnak az aznapi életbenmaradásért…
  Ne várd, hogy a hívő ezt a mentális komfortot bármilyen észérvek mentén feladná, az nagyon fájdalmas lenne, neki elég tulajdonképpen az az érv is, hogy Isten és az örök lélek nem cáfolható, az nem zavarja, hogy nem is bizonyítható…

 63. Összességében a hittel nem lenne semmi gond, ha arra használnánk amire kell. Önmagunk kordában tartására. Nem magyarázatra ahhoz, hogy felmentsük önmagunkat bármely eszement cselekedetünk alól. Egyértelmű hogy elvekről, és azok igazolásáról van szó. Nézd mit művel mondjuk jelenleg az iszlám állam, vagy mit műveltek a keresztes rendek anno. A különbség semmi. Ha ez a vallás, ez a célja, akkor az nagyon gyarló és evilági. A rengeteg beteges papról már nem is kell beszélni. Egy komplett iparág, ami több mint kétezer éve a hazug önigazolásra épül. Egy előnye van, hogy az egyént kordában tartja, illetve bűnteti. De az egyén is, és az egyház is a földi javak lehetőség szerinti halmozására összpontosít.

 64. Dajtás:

  Ezt az isten mizériát és különféle pszichés jelenségeket több szinten keresztül lehetne vizsgálni.
  Ahogy Tia doktornő írta, a frontális agyi lebeny miatt lehetünk emberré. Ez az alap!
  Továbbá, amint az emberiség egyre nagyobb százaléka lesz jól-és biztonságosan kötődő és még pár erre alapozható dolog…úgy szorulnak vissza az istenségek.
  Ha már 10 százaléka biztonságosan kötődne a népességnek, hatalmas változások indulnának el világszerte…
  Addig meg maradnak a háborúk, erőszak, bántalmazás, elhagyás, élősködés…

 65. Van egy logikus törzsfejlődés, és az adott fejlődési szint meghatározó. Voltak majmok, lettek emberek. Nem pillanatok alatt, hanem százezer évek során. Nem ide csöppentünk, nem embernek teremtődtünk, hanem az evolváció legyártott minket hosszú idők során. A földtörténeti korok közt rengeteg kihalási esemény volt, vagy tultolt evolúciós út, igazából életképtelen egyedekkel. Most itt vagyunk, mint az egyetlen élhető bolygó urai a naprendszerben. Nem azért mert isteni lenne a” teremtődésünk”. Nem teremtettek, hanem kialakultunk,természetes módon. És mint valakiknek egyértelmű, evolúciós zsákutcaként.

 66. Re:71
  „Tia doktornő írta, a frontális agyi lebeny miatt lehetünk emberré.”
  Okozatot vélitek oknak, ezt az állítást pontosan cáfolja a kórosan vízfejű, de kognitív problémákkal nem küszködő emberek léte(más példa is lehetne, most ez jutott eszembe). (Boncolt magas bizonyítottan magas IQ-val rendelkező emberek agya érdemben nem különbözik az alacsonyabb IQ-jú emberek agyától.)

  „Ha már 10 százaléka biztonságosan kötődne a népességnek, hatalmas változások indulnának el világszerte…”
  Ezzel maximálisan egyet értek, de ez nem az agy, hanem a psziché fejlődése kényszeríti majd ki. Pont ezt beszélgettünk Bélával is, hogy mi lesz azokkal a mrd-os tömegekkel, akik a mítikus-mágikus szinten mozognak még csak… Jelenlegi pályán elég borús a jövő, ezen csak valami extrém kényszer változtatna jó irányban.

 67. A vallási meggyőződés teljesen ellentmond a paleontologiának, a természetes törzsfejlődésnek, az élet földi valós és bizonyított kialakulásának. Nagyjából a jelenlegi egyház nem tudja hova tenni a valóságot, a tényeket, egyszersmind a fizikai és kémiai törvényeket.

 68. 73: Dajtás:
  Ismét egy abszurd hazugság a részedről, fejezd már be az ostobaságaid puffogtatását!
  Az emberi agy mikroszkópos vizsgálatával simán tetten érhető, mennyi információ tárolására került sor. Életkor szerint rutinszerűen elkülöníthetők így a különböző metszetek.

  Az más kérdés, hogy az információk minőségét nem lehet így ellenőrizni, s egy kalap alá vennék az általad ismeretként felhalmozott marhaságokat a valóban értékes információkat felhalmozó embertárs tudásával… S ez nyilván előnnyé is alakulhat, lásd egy ezoklubban több esélyed lenne bármire, mint nekem. Ám egyelőre -ezen a vitafórumon- én ezt nem a magam részéről érzem hátránynak!

  59: Hubab:
  Állatoknál is megfigyeltek már a hithez hasonló kötődést és viselkedést! Ha jól emlékszem fáról lepotyogó termés és galambok vonatkozásában…
  A többszöri megerősítés itt is működik, akár a tanult reflexeknél, de az állatoknál ez hamar leépül, ha további megerősítés nincs. Az ember társas életmódja és egymás meggyőzésének képessége lehet a kulcsa a jelenség ilyen formában történő irracionális fennmaradásának.

 69. 73.dajtás: A vízfejű embereknek nem a homloklebenyük nő meg ,hanem az agykamrába lévő agyvíz mennyisége. A nevében is az van: vízfej. Az ilyen kis tudatlanságok miatt sem veszik komolyan a bizonyításaidat. Kivéve akik észre sem veszik amikor butaságokat beszélsz. Ahogy te sem veszed észre.

 70. 77.dajtás: Te hoztad kapcsolatba Tia frontális lebenyes mondatával a vízfejüséget, márpedig annak van az az esete, amikor a megnövekedő koponyában az agyállomány állandó marad, csak a víz növekszik. Ez viszont a fenti vitában indifferens lenne.
  „Én erről beszélek:” írod, de nem beszéltél semmiről, csak gondoltál valamire. Itt mindjárt cáfoltad is az általad többször emlegetett gondolatátvitel működését. 🙂

 71. Gondolatátvitel …
  Könyvajánló:
  Marlo Morgan -Vidd hírét az igazaknak
  Mutant message down under (az eredeti cím) -nekem tetszik 🙂
  Az egész könyvet ajánlom,kiemelten „a vezeték nélküli telefont”.
  Egy másik :
  http://wetiko.hu/embernek-lenni.html#Bevezeto
  A wetiko oldalról tkp. az összed írást ajánlom

 72. Re:78
  „Ez viszont a fenti vitában indifferens lenne.”
  Miért is lenne indiferens?
  Kóros vízfejűségről beszélek,nem normál vízfejűségről, és ezt a pasas teljesíti, lehet nem is már NPH-s beteg már(nem vagyok orvos, biztos van ennek is egy latin terminológiája), mert alig maradt valami az agyából. Itt jön képbe az, hogy a frontális lebenye a pasasnak csak nyomokban van(volt), még is emberként funkcionált, ergo az az állítás hogy ez kell az emberi mivolthoz, eléggé kérdőjelessé válik.

  „csak gondoltál valamire. ”
  Leírtam, majd később belinkeltem a cikket is, csak olvasni kell, semmi hókusz pókusz. Persze van az érvelési technika, hogy akármit is ír az ember úgy sem lesz jó… 🙂

 73. 80:
  Most nem vagyok pontosan képben miről megy itt a vita, de azt tudom, hogy az agy egyes területei képesek átvenni más területek funkcióját.
  Tehát vannak területek, például agytörzs, amelyeknek igen speciális funkcióik vannak, s itt akár egy tűszúrásnyi folt kiesése is a halál azonnali beálltát jelenti.
  Bármi – bárminek a funkcióját nem tudja átvenni, tehát például egy kisagyi kiesést a nagyagy egészének megfelelő működése sem pótolhatja, a darabos mozgás élete végéig garantált.
  Tudjuk, hogy a nagyagykéreg bizonyos területei melyik agyi funkciók ellátásáért felelősek, például hol van a látóközpont, hallóközpont, képzelet és kreativitás irányításáért felelős sejtek csoportjának helye, stb.
  De ezek a funkcionális egységek nincsenek kőbe vésve, tehát a nagyagykéreg pl. hátsó, látóközponti részének kiesését egy ép szomszédos terület képes korrigálni. Ugyanígy, ha valakinek eltávolítják a teljes bal agyféltekéjét (pl. agyvérzés, epilepszia miatt), egy időre megbénul és elfelejt beszélni is, sőt sok mindent újra kell tanulnia (aminek a sikere és rugalmassága keményen életkor függő!), de a beteg akár a fél agya eltüntetését követően is élni fog, s rengeteg dolgot újra tud tanulni akkor is, ha az adott agyi funkció tételesen az eltávolított oldal megfelelő sejtcsoportjaihoz kapcsolódott volna.
  Az agy, ill. a benne található idegsejtek hálózata szinte teljes mérete 20%-ában is képes minden funkciót ellátni. Az, hogy mégis ekkora és ilyen módon struktúrált épp azért alakulhatott ki így, hogy a rendszerben nagyfokú redundancia lehessen, s bizonyos öregedési folyamatok, ill. sérülések esetén is garantált legyen a tökéletes működés.
  Ugyanezen okból nem igaz az, hogy csak az agyunk x %-át használjuk ki, mert igaz, hogy valóban egyszerre csak x % üzemel, de arra nem is lenne lehetőségünk, hogy energetikailag a 100%-ot kihozzuk egyszerre, alapvetően nincs meg ehhez a szükséges „üzemanyag” és energiaellátási lehetőség.

 74. 80: Dajtás:
  „Persze van az érvelési technika, hogy akármit is ír az ember úgy sem lesz jó…”
  – Ilyesmivel ne gyere! Gyenge visszavonulás…
  Arról van szó, hogy nem fogadunk el halandzsát, akkor sem, ha valamelyik könyvben vagy szövegben/szövegrészben szépen le van írva.

 75. 79: Buda:
  Ezt a linket köszönöm szépen!
  Olvasásra érdemes, elmentettem.

 76. Re:82
  Csongor, Csongor… 🙂
  „Arról van szó, hogy nem fogadunk el halandzsát, akkor sem, ha valamelyik könyvben vagy szövegben/szövegrészben szépen le van írva.”
  Ezt én érzem csak önellenmondásnak?
  Ha azt állítom, hogy 2+2=4, de valamiért ez nektek nem egyértelmű, és leírja egy cikk, hogy 2+2=4, akkor halandzsa?
  Csak azokat a bizonyítékokat fogadjátok el, ami belefér még a világképetekbe, és aki valamiért más állít, az hozhat bármit is, negligáljátok? 🙂
  Egyébként ha a vitában ilyen visszavonulós szöveget írsz, akkor nem nálam pattog a labda. Klasszikus retorikai hiba, ha a vitapartner személye kerül elő a vitában, és nem amiről a vita szól.

  Egyébként a vita csak arról szólt, hogy Tia állítása, hogy a normális frontális lebenytől ember az ember, amit élből cáfolja a cikkben szereplő delikvens, mert neki alig van, vagy ami van, az sem nagyon tudná átvenni, mert minden agyterületéből extrém kevés maradt. Az a csoda, hogy él még, nem hogy leélt ezzel bő negyven évet…
  Ezzel a példával csak azt akartam ecsetelni, hogy az állítás nem igazán állja meg a helyét, semmi más. Nincs ide citálva sem Isten, sem lélek, ezt már max ti kötitek össze ezzel.

 77. 84: Dajtás:
  Te 10-ből 9x azt állítod, hogy 2 meg 2 egyenlő 5, egyszer pedig azt, hogy 2 meg 2 az három. Ne csodálkozz hát, ha alkalmasint véletlen ráhibázol valamire, s akkor is félrelöknek…

  A fentiek tükrében azt gondolom az életkor és a regenerálódási képesség a kulcs!
  Esetedben egy fiatal agyának regenerálódása áll a háttérben (ezt a 40 éve él vele megjegyzésből következtettem), Tia pedig gondolom arra utalt, ha egy felnőtt ember agyából kiszeletelik az adott részt, mi történik.
  Lebénul, elfelejt beszélni, elveszti eredeti tulajdonságait, akár emberi mivoltából is kivetkőzhet emiatt. S, ha nincs idő, vagy lehetőség a regenerációra ez így is marad, ill. a beteg (rosszabb esetben a családja is) belehal.

 78. A mai (3774. Mikor?) poszt juttatta eszembe, ha minden ember és élőlény elpusztul a Föld nevű bolygón, hova kerül ez a sok lélek?
  Az univerzum valamelyik más részére?
  Egy alternatív valóságba?
  Vagy hova?

  Nem cinikusan kérdezem, komolyan érdekel!

 79. Re:85
  Nem, nem, én azt állítom, hogy 2+1=3, ti azt mondjátok hogy öröktől van, én azt mondom hogy 5+1=6, ti azt hogy véletlen, én azt mondom hogy (3×6)-2=16, ti azt, hogy olyan nem is létezik, stb, stb, stb…

  Re:87
  Katolikus dogmatika szerint a Mennyekbe kerülnek, plusz a pokolba, keleti filozófia szerint leszületnek újra, de ha nem lakható a bolygó, akkor másik lakható bolygóra.
  Anno a Dalai Láma is azt mondta, hogy nem kötelező a Földre születni…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük