(3983) A Beszéd

Tibor bá’ szerkesztett fordítása

Putyin pénteki beszédének orosz/angol/magyar dupla fordítása

89. útban a 90. felé

Álláspontom szerint Putyinnak ez a beszéde történelmi jelentőségű. Különösen az utolsó oldalon található része. Ha nincs türelmed végigolvasni, akkor legalább a végét olvasd el. Kiderül, hogy Putyin mindent tud a Világról, amit tudni lehet.

Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke: Oroszország állampolgárai, a Donyecki és Luganszki Népköztársaságok állampolgárai, Zaporozsje és Herszon régió lakosai, az Állami Duma képviselői, az Orosz Föderáció szenátorai,

Mint ismeretes, a Donyecki és Luganszki népköztársaságban, valamint a Zaporozsje és Herszon régiókban népszavazást tartottak. A szavazatókat megszámolták, az eredményeket kihirdették. Az emberek meghozták egyértelmű döntésüket.

A mai napon aláírjuk a Donyecki Népköztársaság, a Luganszki Népköztársaság, a Zaporozsjei és a Hersoni régió Orosz Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződéseket. Nincs kétségem afelől, hogy a Szövetségi Gyűlés támogatni fogja az Oroszországhoz való csatlakozásról és négy új régió létrehozásáról szóló alkotmányos törvényeket, az Orosz Föderációt alkotó új egységeinket, mert ez emberek millióinak akarata.

(Taps.)

Ez kétségtelenül az ő joguk. Az ENSZ Alapokmányának 1. cikklye kimondja a népek egyenlő jogainak és önrendelkezésének elvét.

Ismétlem, ez az emberek önrendelkezési joga, ami történelmi rokonságunkon alapszik. Ez a jog vezette győzelemre elődeink generációit, azokat, akik az ókori Rusz időszaka óta évszázadokon át építették és védték Oroszországot.

Itt, Novorosszijában [Pjotr] Rumjancev, [Alexander] Szuvorov és [Fjodor] Usakov vívta csatáit, Nagy Katalin és [Grigorij] Potyomkin pedig új városokat alapított. Nagyapáink és dédapáink itt harcoltak a végsőkig a Nagy Honvédő Háború idején.

Mindig emlékezni fogunk az Orosz Tavasz hőseire, azokra, akik szembe szálltak a 2014-es ukrajnai neonáci államcsínnyel, mindazokra, akik meghaltak azért, hogy joguk legyen anyanyelvük használatára, megőrizzék kultúrájukat, hagyományaikat és vallásukat, valamint az élethez való jogukat. Emlékezzünk Donbász katonáira, az „odesszai Khatyn” mártírjaira, a kijevi rezsim által végrehajtott embertelen terrortámadások áldozataira. Megemlékezzünk önkéntesekről és fegyveresekről, civilekről, gyerekekről, nőkről, idősekről, oroszokról, ukránokról, különböző nemzetiségűekről, Donyeck népszerű vezetője Alekszandr Zaharcsenko; katonai parancsnokok Arsen Pavlov és Vladimir Zhoga, Olga Kochura és Aleksei Mozgovoy; a Luganszki Köztársaság ügyésze, Szergej Gorenko; Nurmagomed Gadzhimagomedov ejtőernyős és minden katonánkról és tisztünkről, akik hősi halált haltak a különleges katonai művelet során. Ők hősök.

(Taps.)

A nagy Oroszország hőseiért, kérem, csatlakozzon hozzám egy perc csenddel, hogy megemlékezzünk róluk.

(Percnyi csend.)

Köszönöm.

A donyecki és luganszki népköztársaságok, a zaporozsjei és a hersoni régiók millióinak választása mögött sorsközösségünk és ezeréves történelmünk áll. Az emberek ezt a lelki kapcsolatot adták tovább gyermekeiknek és unokáiknak. Az elviselt megpróbáltatások ellenére Oroszország iránti szeretetetüket az évek során továbbvitték. Ezt senki sem tudja elpusztítani. Ezért az idősebb generációk és a fiatalok – akik a Szovjetunió tragikus összeomlása után születtek – egységünkre, közös jövőnkre szavaztak.

1991-ben Belovežszkaja Egyezmény szerint az akkori pártelit képviselői úgy döntöttek, hogy megszüntetik a Szovjetuniót, anélkül, hogy megkérdezték volna az egyszerű állampolgárokat, mit akarnak, és az emberek hirtelen elszakadtak hazájuktól. Ez szétszakította és feldarabolta a nemzeti közösséget, és nemzeti katasztrófát váltott ki. Ahogyan a kormány az 1917-es forradalom után a színfalak mögött fellépve csendben kijelölte a szovjet köztársaságok határait, úgy a Szovjetunió utolsó vezetői, az 1991-es népszavazáson az emberek többségének közvetlen akaratával ellentétben, tönkretették az országunkat. és egyszerűen kész tényekkel szembesítették az egykori köztársaságok lakosságát.

Bevallom, azt sem tudták, mit csinálnak, és a végén milyen következményekkel járnak tetteik. De most már mindegy. Nincs többé Szovjetunió, nem térhetünk vissza a múltba. Valójában Oroszországnak ma már nincs szüksége rá. De nincs nagyobb erő, mint több millió ember eltökéltsége, akik kultúrájuk, vallásuk, hagyományaik és nyelvük alapján Oroszország részének tekintik magukat, akiknek ősei évszázadokon át egyetlen országban éltek. Ezért erős elhatározásuk, hogy visszatérnek igazi történelmi hazájukba.

Nyolc hosszú éven át népirtásnak, ágyúzásnak és blokádnak voltak kitéve Donbassban az emberek; Herszonban és Zaporozsjében bűnös politikát folytattak Oroszország ellen, és minden orosz iránti gyűlöletet hirdettek. A kijevi rezsim most is a népszavazások során megtorlással és halállal fenyegette meg a tanárokat, a választási bizottságokban dolgozó nőket. Kijev elnyomással fenyegette meg az akaratukat kifejezni akaró emberek millióit. De, Donbass, Zaporozhye és Herson lakossága nem tört meg, és elmondták a véleményüket.

Azt akarom, hogy a kijevi hatóságok és valódi nyugati vezetői halljanak engem, és azt akarom, hogy mindenki emlékezzen: a Luganszkban és Donyeckben, Herszonban és Zaporozsjében élők örökre a mi állampolgárainkká váltak.

(Taps.)

Felszólítjuk a kijevi rezsimet, hogy azonnal szüntessék be a tüzelést és minden ellenségeskedést; hogy véget vessünk a háborúnak, amelyet még 2014-ben kirobbantott, és térjen vissza  a tárgyalóasztalhoz. Készen állunk erre, ahogy azt már nem egyszer elmondtuk. De, a donyecki, luganszki, zaporozsjei és hersoni emberek választásáról nem lesz szó. A döntés megszületett, Oroszország nem fog ettől elállni.

(Taps.)

Kijev jelenlegi hatóságainak tiszteletben kell tartaniuk a népakaratot, nincs más út. Ez az egyetlen út a békéhez.

Minden erőnkkel és erőforrásunkkal megvédjük földünket, és mindent megteszünk népünk biztonsága érdekében. Ez nemzetünk nagy felszabadító küldetése.

Mindenképpen újjáépítjük a lerombolt városokat, lakóépületeket, iskolákat, kórházakat, színházakat és múzeumokat. Helyreállítjuk és fejlesztjük az ipari vállalkozásokat, gyárakat, infrastruktúrát, valamint a társadalombiztosítási, nyugdíj-, egészségügyi és oktatási rendszereket.

Minden bizonnyal azon fogunk dolgozni, hogy javítsuk a biztonságot. Együtt gondoskodunk arról, hogy az új régiókban élő polgárok érezhessék Oroszország minden köztársaságának támogatását.

(Taps.)

Barátaim, kollégák!

A mai napon a különleges hadműveletben részt vevő katonáinkhoz és tisztjeinkhez, Donbass és Novorosszija harcosaihoz szólok, azokhoz, akik a részleges mozgósításról szóló végrehajtási rendelet alapján behívólevél kézhezvétele után kerültek katonai toborzóirodákba, és akik ezt önként tették, szívük hívására válaszolva. Szeretném megszólítani szüleiket, feleségüket és gyermekeiket, elmondani nekik, hogy népünk miért harcol, milyen ellenséggel állunk szemben, és ki taszítja a világot új háborúkba és válságokba, amiből számukra vérfoltos előnyök származnak. Ez egy tragédia.

Honfitársaink, ukrajnai testvéreink, akik egységes népünk részét képezik, saját szemükkel látták, mit készített fel a Nyugat uralkodó osztálya az emberiség egésze számára. Ledobták a maszkjukat, és megmutatták, valójában mi az igazi arcuk.

Amikor a Szovjetunió összeomlott, a Nyugat úgy döntött, hogy a világon mindenki végleg csatlakozzon a diktátumhoz. 1991-ben a Nyugat úgy gondolta, hogy egy ilyen megrázkódtatás után Oroszország soha nem fog feltámadni, és magától darabokra fog hullani. Ez majdnem megtörtént. Emlékszünk a borzalmas 1990-es évekre, amikor éhesen, fázva és reménytelenül néztünk a jövő elé. De Oroszország állva maradt, életre kelt, megerősödött, és elfoglalta a világban az őt megillető helyet.

Mindeközben a Nyugat tovább keresi az újabb esélyt, hogy csapást mérjen ránk, hogy meggyengítse és összetörje Oroszországot, amiről mindig is álmodtak. Tervük, hogy megosszák, egymás ellen állítsák, a szegénységre, és a kihalás ítélve a népeket. Nem nyugodhatnak meg tudván, hogy van egy ilyen nagyszerű ország egy hatalmas területtel, természeti gazdagsággal, erő forrásokkal és emberekkel, akik nem tudnak és nem is akarják mások parancsait teljesíteni.

A Nyugat készen áll bármit átlépni, hogy megőrizze azt a neo-gyarmati rendszert, amely lehetővé teszi számára, hogy a világ kihasználásából éljen, kifosztja azt a dollár és a technológia uralmának köszönhetően. Éppen ezért, érdekükben áll a teljes deszuverenizáció. Ez magyarázza a független államok, a hagyományos értékek és az autentikus kultúrák iránti agressziójukat, a nemzetközi és integrációs folyamatok aláásására tett kísérleteiket, az új globális valuták és az általuk nem irányítható technológiai fejlesztések ellenzését. Rendkívül fontos számukra, hogy minden országot rákényszerítsenek arra, hogy adják fel szuverenitásukat az Egyesült Államok érdekében.

Ezt egyes országokban az uralkodó elitek önként vállalják, önként vállalják, hogy vazallusokká váljanak, másokat megvesztegetnek vagy megfélemlítenek. És ha ez nem működik, egész államokat pusztítanak el, hátrahagyva humanitárius katasztrófákat, romokat, milliónyi tönkrement és elrontott emberéletet, terrorista enklávékat, társadalmi katasztrófa sújtotta övezeteket, protektorátusokat, kolóniákat és félgyarmatokat. Semmi se érdekli őket, csak a saját hasznuk.

Szeretném ismét hangsúlyozni, hogy telhetetlenségük és eltökéltségük, hogy megőrizzék korlátlan dominanciájukat, a valódi okai annak a hibrid háborúnak, amelyet a kollektív Nyugat folytat Oroszország ellen. Nem akarják, hogy szabadok legyünk, azt akarják, hogy gyarmat legyünk. Nem akarnak együttműködést egyenlőségi alapon, zsákmányolni akarnak. Nem szabad társadalomnak akarnak minket látni, hanem kiszolgáltatott rabszolgák tömegének.

Gondolatainkat és filozófiánkat közvetlen fenyegetésnek tekintik. Kultúránk és művészetünk veszélyt jelent rájuk, ezért megpróbálják betiltani őket. Fejlődésünk és jólétünk is veszélyt jelent rájuk, mert a verseny fokozódik. Nekik nincs szükségük Oroszországra, de nekünk igen.

(Taps.)

Szeretném emlékeztetni önöket, hogy a múltban a világuralmi ambíciók többször is összetörtek népünk bátorsága és szívóssága miatt. Oroszország mindig Oroszország marad. Továbbra is megvédjük értékeinket és Szülőföldünket.

A Nyugat a büntetlenséggel számol, azzal, hogy bármit megúszhat. Ami azt illeti, ez egészen a közelmúltig így volt. A stratégiai biztonsági megállapodásokat tönkretették; a legmagasabb politikai szinten elért megállapodásokat meséknek nyilvánították; a szilárd ígéretek, hogy nem terjesztik ki a NATO-t keletre, átadták a helyüket a piszkos megtévesztésnek, amint korábbi vezetőink bevállalták. A rakétavédelmi, a közepes hatótávolságú és a rövid hatótávolságú rakétákról szóló szerződéseket különböző ürügyekkel egyoldalúan felszámolták.

És csak annyit hallunk, hogy a Nyugat ragaszkodik a szabályokon alapuló rendhez. Ez honnan jött egyébként? Ki látta már ezeket a szabályokat? Ki fogadta el, vagy hagyta jóvá őket? Figyelj, ez csak egy csomó ostobaság, teljes megtévesztés, kettős mérce, vagy akár hármas mérce! Biztos hülyének tartanak minket.

Oroszország egy hatalmas, ezer éves hatalom, egy egész civilizáció, és nem fog ilyen rögtönzött, hamis szabályok szerint élni.

(Taps.)

Az úgynevezett Nyugat lábbal tiporta a határok sérthetetlenségének elvét, és most saját belátása szerint dönti el, kinek van önrendelkezési joga és kinek nincs, ki méltatlan rá. Nem világos, hogy mi alapján döntöttek, vagy hogy ki adott nekik először döntési jogot. Csak feltételezték.

Ezért dühíti őket a krími, szevasztopoli, donyecki, luganszki, zaporozsji és hersoni emberek választása. A Nyugatnak nincs erkölcsi joga a demokrácia szabadságát mérlegelni. Nincs és soha nem is volt.

A nyugati elit nemcsak a nemzeti szuverenitást és a nemzetközi jogot tagadja. Hegemóniájukban a totalitarizmus, a despotizmus és az apartheid markáns vonásai vannak. Pimaszul felosztják a világot vazallusaikra – az úgynevezett civilizált országokra – és a többiekre, akiket a mai nyugati rasszisták tervei szerint fel kellene venni a barbárok és vadak listájára. Az olyan hamis címkék, mint a „gazember ország” vagy a „tekintélyelvű rezsim”, már ki vannak osztva, és egész nemzetek és államok megbélyegzésére szolgálnak, ami nem újdonság. Nincs ebben semmi új: lényegében a nyugati elit tagjai, ugyanazok a gyarmatosítók maradtak. Megkülönböztetik és felosztják a népeket a különböző szintekre.

Soha nem fogunk egyet érteni ilyen nacionalizmussal és rasszizmussal. Ez mi más, ha nem rasszizmus, a russzofóbia, ami terjed a világban? Mi, ha nem rasszizmus, a Nyugat dogmatikus meggyőződése, hogy civilizációja és neoliberális kultúrája vitathatatlanul követendő modell az egész világ számára? – Vagy velünk vagy, vagy ellenünk.

A nyugati elitek még saját történelmi bűneik bűnbánatát is mindenki másra hárítják, és azt követelik, hogy országaik polgárai és más népek valljanak be olyan dolgokat, amelyekhez semmi közük, például a gyarmati hódítások időszaka.

Érdemes emlékeztetni a Nyugatot, hogy gyarmati politikáját már a középkorban elkezdte, majd a világméretű rabszolga-kereskedelem, az indián törzsek népirtása. India és Afrika kifosztása, Anglia és Franciaország Kína elleni háborúja, aminek következtében kénytelen volt megnyitni kikötőit az ópiumkereskedelem előtt. Azt csinálták, hogy egész nemzeteket szoktattak rá a kábítószerre, és céltudatosan kiirtottak teljes etnikai csoportokat a terület és az erőforrások megszerzése érdekében, állatokként vadászva az emberekre. Ez ellenkezik az emberi természettel, az igazsággal, a szabadsággal és az igazságossággal.

Miközben – büszkék vagyunk arra, hogy a 20. században hazánk vezette a gyarmatellenes mozgalmat, amely a világ számos népe számára nyitott lehetőséget a fejlődésre, a szegénység és az egyenlőtlenség csökkentésére, valamint az éhezés és a betegségek leküzdésére.

Hangsúlyozandó, az évszázados russzofóbia, a nyugati elitek Oroszországgal szembeni nem titkolt ellenségességének egyik oka éppen az a tény, hogy nem engedtük, hogy kiraboljanak minket a gyarmati hódítások idején, és arra kényszerítjük az európaiakat, hogy kereskedjenek velünk. kölcsönösen előnyös feltételek mellett. Ezt úgy sikerült elérni, hogy Oroszországban egy erős centralizált államot hoztak létre, amely az ortodox kereszténység, az iszlám, a judaizmus és a buddhizmus, valamint az orosz kultúra és az orosz beszéd mindenki számára nyitott erkölcsi értékei alapján nőtt és erősödött.

Számos terv készült Oroszország megszállására. Ilyen kísérletek történtek az 1917-es forradalom utáni megpróbáltatások időszakában. Mindegyik kudarcot vallott. A Nyugatnak csak a 20. század végén sikerült megragadnia Oroszország vagyonát, amikor az állam elpusztult. Barátoknak és partnereknek neveztek minket, de gyarmatként bántak velünk, különféle sémákkal dollármilliárdokat pumpáltak ki az országból. Emlékszünk. Nem felejtettünk el semmit.

Néhány napja Donyeckben és Luganszkban, Herszonban és Zaporozsjeban kinyilvánították, hogy támogatják történelmi egységünk helyreállítását. Köszönöm!

(Taps.)

A nyugati országok évszázadok óta mondogatják, hogy szabadságot és demokráciát hoznak más nemzetek számára. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól. Ahelyett, hogy elhozták volna a demokráciát, elnyomtak és kizsákmányoltak, és ahelyett, hogy szabadságot adtak volna, rabszolgává tettek. Az egypólusú világ eredendően antidemokratikus és semmiképpen se szabad; keresztül-kasul hamis és képmutató.

Az Egyesült Államok az egyetlen ország a világon, amely kétszer alkalmazott nukleáris fegyvert, elpusztítva Japánban Hirosimát és Nagaszakit, és ezzel precedenst teremtett.

Emlékezzünk vissza, hogy a második világháború alatt az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a legcsekélyebb katonai szükség nélkül rommá döntötte Drezdát, Hamburgot, Kölnt és sok más német várost. Ezt hivalkodóan tették, és ismétlem, minden katonai szükség nélkül. Egyetlen céljuk volt, akárcsak a japán városok atombombázásánál: megfélemlíteni hazánkat és a világ többi részét.

Az Egyesült Államok mély sebhelyet hagyott Korea és Vietnám népének emlékezetében szőnyegbombázásaikkal, valamint napalm- és vegyi fegyvereikkel.

Az USA valójában továbbra is megszállja Németországot, Japánt, a Koreai Köztársaságot, és más országokat, amelyeket cinikusan egyenlő félként és szövetségesként emlegetnek. Nézzük! Miféle szövetség ez? Az egész világ tudja, hogy ezekben az országokban a legfelsőbb tisztségviselők után kémkednek. Szégyen ez, szégyen azoknak, akik ezt teszik, és azoknak, akik rabszolgákként némán és szelíden lenyelik ezt az arrogáns viselkedést.

Nemes orvosi kutatásnak nevezik azokat a parancsokat és fenyegetéseket, amelyeket vazallusaiknak adnak euro-atlanti szolidaritásnak megfelelően, valamint a biológiai fegyverek megalkotására és az emberi kísérleti alanyok alkalmazására Ukrajnában is.

Pusztító politikájuk, háborúik és rablásuk indította el a mai hatalmas migránshullámot. Emberek milliói szenvednek el nehézségeket és megaláztatást, vagy halnak meg ezer számra, akik megpróbálnak eljutni Európába.

Most gabonát exportálnak Ukrajnából. Hová viszik a legszegényebb országok élelmezésbiztonságának álcája alatt? Hová megy? Nyugat – európai országokba viszik. Mindössze öt százalékot szállítottak a legszegényebb országokba. Újabb csalás, leplezetlen csalás.

Valójában az amerikai elit ezeknek az embereknek a tragédiáját használja fel riválisainak gyengítésére, nemzetállamok elpusztítására. Ez vonatkozik Franciaországra, Olaszországra, Spanyolországra és más, évszázados múltra visszatekintő országok identitására.

Washington újabb és újabb szankciókat követel Oroszországgal szemben, és ezzel az európai politikusok többsége engedelmesen egyetért. Egyértelműen megértik, hogy az Egyesült Államok az orosz energia és egyéb erőforrások teljes feladására kényszerítve Európát gyakorlatilag az ipartalanítás felé tolja annak érdekében, hogy az egész európai piacot megszerezze. Ezek az európai elitek mindent értenek, de tudatosan mások érdekeit szolgálják. Ez már nem szolgalelkűség, hanem saját népeik közvetlen elárulása.

Az angolszászok azonban úgy vélik, hogy a szankciók már nem elegendőek, és most a felforgatáshoz fordultak. Hihetetlennek tűnik, de tény – az Északi Áramlat Balti-tenger fenekén áthaladó nemzetközi gázvezetékein robbantást okozva valójában Európa teljes energetikai infrastruktúrájának tönkretételét indították el. Mindenki számára világos, természetesen azok felelősek, akik hasznot húznak belőle.

Az USA diktátumát az ököl törvénye támasztja alá. Néha gyönyörűen be van csomagolva, néha nincs csomagolás, de a lényeg ugyanaz – az ököl törvénye. Ennek eszköze a katonai bázisok százainak telepítése és fenntartása a világ minden sarkában, a NATO-bővítés, és kísérletek új katonai szövetségek létrehozására, mint például az AUKUS és hasonlók. Sokat tesznek a Washington-Szöul-Tokió katonai-politikai lánc létrehozásáért. Minden olyan állam, amely valódi stratégiai szuverenitással rendelkezik, vagy arra törekszik, és képes a nyugati hegemónia megkérdőjelezésére, automatikusan ellenségnek minősül.

Ezek azok az alapelvek, amelyek az USA és a NATO katonai doktrínáinak hátterében állnak, és amelyek teljes uralmat igényelnek. A nyugati elitek ugyanilyen képmutatással mutatják be neokolonialista terveiket, békés szándékra hivatkozva, valamiféle elrettentésről beszélnek. Ez a kitérő szó egyik stratégiáról a másikra vándorol, de valójában csak egy dolgot jelent – ​​minden szuverén hatalmi központ aláaknázását.

Hallottunk már Oroszország, Kína és Irán elrettentéséről. Úgy gondolom, hogy a sorban más ázsiai, latin-amerikai, afrikai és közel-keleti országok, valamint jelenlegi amerikai partnerek és szövetségesek következnek. Hiszen tudjuk, hogy ha kell, szankciókat vezetnek be szövetségeseik ellen is – egy adott bankkal, céggel szemben. Ez az ő gyakorlatuk, és ki fogják bővíteni. Mindent a szemük előtt tartanak, beleértve a szomszédainkat is, a FÁK-országokat.

Ugyanakkor a Nyugat egyértelműen vágyálmokkal foglalkozik már régóta. Az Oroszország elleni szankciós villámháború megindításakor például arra gondoltak, hogy parancsukra ismét felsorakoztathatják az egész világot. Mint kiderült azonban egy ilyen fényes lehetőség nem mindenkit izgat – kivéve a teljes politikai mazochistákat és a nemzetközi kapcsolatok egyéb, nem szokványos formáinak csodálóit. A legtöbb állam megtagadja a „tisztelgést”, ehelyett az Oroszországgal való együttműködés észszerű útját választja.

A Nyugat nyilvánvalóan nem számított ilyen engedetlenségre. Egyszerűen hozzászoktak ahhoz, hogy egy sablon szerint cselekedjenek, zsarolással, megvesztegetéssel, megfélemlítéssel azt tesznek, amit akarnak, és meggyőzték magukat, hogy ezek a módszerek örökké működnek, mintha a múltban megkövültek volna.

Ez az önbizalom nem csupán a kivételesség hírhedt koncepciójának közvetlen terméke – bár nem szűnik meg ámulatba ejteni –, hanem a valódi nyugati „információéhségnek” is. Az igazság a mítoszok, illúziók és hamisítványok óceánjába fulladt, rendkívül agresszív propagandát használva, úgy hazudva, mint Goebbels. Minél hihetetlenebb a hazugság, az emberek annál gyorsabban hiszik el – ezen elv szerint működik.

De az embereket nem lehet etetni papírra nyomtatott dollárral és euróval. Nem lehet etetni őket ezekkel a papírdarabokkal, és a nyugati közösségimédia-cégek virtuális, felfújt kapitalizációja nem tudja felfűteni otthonaikat. Minden, amit mondok, fontos. És amit az imént mondtam, az nem kevésbé az: papírral nem lehet megetetni senkit – élelem kell; és senki otthonát nem fűtheti fel ezekkel a felfújt kapitalizációkkal – energiára van szüksége.

Éppen ezért Európában a politikusoknak meg kell győzniük polgártársaikat, hogy kevesebbet egyenek, ritkábban zuhanyozzanak, és otthon melegebben öltözködjenek. És azok, akik elkezdenek tisztességes kérdéseket feltenni, mint például: „Miért van ez valójában?” azonnal ellenségnek, szélsőségesnek és radikálisnak nyilvánítják. Visszamutatnak Oroszországra, és azt mondják: ez minden bajotok forrása. Még több hazugság.

Külön szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy minden okunk megvan azt hinni, hogy a nyugati elit nem fog konstruktív kiutat keresni a globális élelmiszer- és energiaválságból, amiért csak őket okolhatjuk. hosszú távú politikájuk, amely jóval az ukrajnai, donbászi különleges katonai műveletünk előtti időszakra nyúlik vissza. Nem áll szándékukban megoldani az igazságtalanság és az egyenlőtlenség problémáit. Attól tartok, inkább más formulákat használnak, amelyekkel kényelmesebbek.

És itt fontos felidézni, hogy a Nyugat az I. világháborúval kimentette magát a 20. század eleji kihívásokból. A második világháborúból származó nyereség segített az Egyesült Államoknak végre leküzdeni a nagy gazdasági világválságot, és a világ legnagyobb gazdaságává válni, valamint elérni, hogy a bolygón a dollár, mint globális tartalékvaluta létezzen. És az 1980-as évek válságából – a dolgok az 1980-as években ismét tetőpontra jutottak – a Nyugat sértetlenül kerüljön ki belőle, jórészt a széthullott és megszűnt Szovjetunió örökségét és erőforrásait kisajátítva. Ez tény.

Most, hogy megszabaduljanak a kihívások legfrissebb hálójától, mindenáron szét kell bontaniuk Oroszországot és más államokat, amelyek szuverén fejlődési utat választanak, hogy tovább rabolhassák és felhasználhassák más nemzetek vagyonát foltozzák be a saját lyukaikat. Ha ez nem történik meg, nem zárhatom ki, hogy megpróbálják az egész rendszer összeomlását előidézni, és mindent ennek számlájára írnak, vagy ne adj isten úgy döntenek, hogy a háborús gazdasági növekedés régi formuláját alkalmazzák.

Oroszország tisztában van a nemzetközi közösséggel szembeni felelősségével, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a hidegebb fejek érvényesüljenek.

A jelenlegi neokoloniális modell végső soron kudarcra van ítélve; ennyi nyilvánvaló. De ismétlem, mesterei a végsőkig ragaszkodnak hozzá. Egyszerűen nem tudnak mást kínálni a világnak, mint hogy fenntartsák ugyanazt a fosztogató és zsaroló rendszert.

Cseppet sem törődnek azzal, hogy emberek milliárdjai, az emberiség többségének természetes joga van a szabadsághoz és az igazságossághoz, a saját jövőjének meghatározásához. Már áttértek az erkölcsi, vallási és családi értékek radikális tagadására.

Válaszoljunk magunknak néhány nagyon egyszerű kérdésre. Most szeretnék visszatérni ahhoz, amit mondtam, és az ország minden polgárához – nem csak a teremben tartózkodó kollégákhoz –, hanem Oroszország minden polgárához is szólni szeretnék: szeretnénk-e itt, hazánkban, Oroszországban anya és apa helyett? két női vagy két férfi szülőt:  Akarjuk-e, hogy iskoláink olyan perverziókat kényszerítsenek gyermekeinkre, amelyek az iskolás koruktól kezdve leépüléshez és kihaláshoz vezetnek? Be akarjuk-e dugni a fejükbe azt a gondolatot, hogy bizonyos más nemek is léteznek a nők és férfiak mellett, és akarunk-e nekik nemet-váltó műtétet ajánlani? Számomra ezek elfogadhatatlanok. Ezt akarnánk hazánknak és gyermekeinknek?

Hadd ismételjem meg, hogy a nyugati elitek diktatúrája minden társadalmat megcéloz, beleértve magukat a nyugati országok polgárait is. Ez mindenki számára kihívás. Ez a teljes lemondás arról, hogy mit jelent embernek lenni, a hit és a hagyományos értékek megdöntése, valamint a szabadság elfojtása egy „visszafordított valláshoz” – a tiszta sátánizmushoz – kezd hasonlítani. Jézus Krisztus a hamis messiásokat leleplezve ezt mondta a Hegyi beszédben: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Ezek a mérgező gyümölcsök már nyilvánvalóak, de nem csak hazánkban, hanem minden országban, többek között a Nyugaton is.

A világ egy alapvető, forradalmi átalakulás időszakába lépett. Új hatalmi központok alakulnak ki. Ők képviselik a többséget – a többséget! – a nemzetközi közösségé. Nemcsak érdekeik kinyilvánítására készek, hanem arra is, hogy megvédjék azokat. A többpólusúságban lehetőséget látnak szuverenitásuk erősítésére, ami azt jelenti, hogy valódi szabadságot, történelmi távlatokat, saját önálló, kreatív és sajátos fejlődési formájukhoz, harmonikus folyamathoz való jogot nyernek.

Ahogy már mondtam, sok hasonló gondolkodású emberünk van Európában és az Egyesült Államokban, és érezzük és látjuk támogatásukat. Az egypólusú hegemónia elleni, lényegében emancipatív, gyarmatellenes mozgalom formálódik a legkülönfélébb országokban és társadalmakban. Az ereje idővel csak nő. Ez az erő határozza meg jövőbeli geopolitikai valóságunkat.

Barátaim!

Ma egy igazságos és szabad útért küzdünk, elsősorban magunkért, Oroszországért, hogy a diktátumot és a despotizmust a múltban hagyjuk. Meggyőződésem, hogy az országok és a népek megértik, hogy egy olyan politika, amely bárkinek a kivételességén és más kultúrák és népek elnyomásán alapul, eredendően bűnöző, és hogy le kell zárnunk ezt a szégyenteljes fejezetet. A nyugati hegemónia folyamatos összeomlása visszafordíthatatlan. És ismétlem: a dolgok soha nem lesznek olyanok, amilyennek akarják.

A csatatér, amelyre a sors és a történelem kihívott bennünket, népünk, a nagy történelmi Oroszország harctere. (Taps.) A nagy történelmi Oroszországért, a jövő nemzedékeiért, gyermekeinkért, unokáinkért és dédunokáinkért. Meg kell védenünk őket a rabszolgaságtól és az olyan szörnyű kísérletektől, amelyek célja, hogy megnyomorítsák elméjüket és lelküket.

Ma azért harcolunk, hogy soha senkinek ne jusson eszébe, hogy Oroszországot, népünket, nyelvünket vagy kultúránkat ki lehet törölni a történelemből. Ma konszolidált társadalomra van szükségünk, és ez a konszolidáció csak a szuverenitáson, a szabadságon, az alkotáson és az igazságosságon alapulhat. Értékeink az emberség, az irgalom és az együttérzés.

És egy igazi hazafi, Ivan Iljin szavaival szeretném zárni: „Ha Oroszországot szülőföldemnek tekintem, az azt jelenti, hogy oroszként szeretek, oroszként szemlélek és gondolkodom, énekelek és beszélek; hogy hiszek az orosz nép lelki erejében. Szelleme az én szellemem; sorsa az én sorsom; szenvedése az én bánatom; és boldogulása az én örömöm.”

E szavak mögött egy dicsőséges lelki választás húzódik meg, amelyet az orosz államiság több mint ezer éves fennállása alatt őseink sok generációja követett. Ma ezt a döntést hozzuk; a donyecki és a luganszki népköztársaság polgárai, valamint a zaporozsjei és ahersoni régió lakosai döntöttek így. Úgy döntöttek, hogy népükkel, szülőföldjükkel, osztoznak annak sorsában, és együtt győznek vele.

Az igazság velünk van, mögöttünk pedig Oroszország! (Taps.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

129 gondolat erről: „(3983) A Beszéd

 1. „Álláspontom szerint Putyinnak ez a beszéde történelmi jelentőségű…
  Kiderül, hogy Putyin mindent tud a Világról, amit tudni lehet.”
  (Tibor bá’)

  Maximálisan egyetértek Veled.

 2. Költői kérdés:
  Cenzúra nélkül leadta valamelyik nyugati fősodor lap/oldal Putyin beszédét?

 3. Ez tényleg kitér sok mindenre! Tényleg történelmi jelentőségű beszéd.

  Kíváncsi vagyok, hogy egy „vallásos nyugatimádó” ember, mint pl. Gyarmathy hogyan oldja fel a beszédben is elhangzó rávílágítást az összeférhetetlen tényekre!
  Pl. Az általános világlátás erkölcsi nívótlanságára, ami javarészt a nyugat terméke. A nyugat sátánista elemeket propagál! Már ha van ilyen.

  Úgy, hogy ez nem igaz? Persze, úgy!!!
  Ezek az általunk is ismert történelem tényei.

  Hogy ilyen komoly és viszonylag hosszú beszéd hangzott el az mit jelent?
  Hogy a kardcsörtetés a tetőpontjára hágott, ki lett mondva úgy, hogy a hülyék is megértsék.
  Ezek után tudjuk mi szokott következni?!

 4. Azért ebben a beszédben van minden. Vazallusok, emberkísérletek, vádaskodások, konteók, ami a legszomorúbb, hogy úgy gondolja hogy megtámadták a hazáját 🙂 🙂
  „We will defend our land with all the powers and means at our disposal.” Meg: „battlefield for our people, for great historical Russia” legjobb: ” “religion in reverse” – pure Satanism.”
  Na ezekből remélem kitűnik egy értelmes, gondolkodó embernek hogy Putyinnál elfurult a gyógyszer.

 5. Sok igazság van Putyin beszédében, de engem a múltnál most már sokkal jobban érdekelne a jövő.
  Érdekelene, hogy mit akar valójában Putyin és Oroszország.
  Az is nagyon érdekelne, hogy mit akar valójában a Nyugat és az USA.

  Minato:
  Az amerikai és angol hadseregben 2004 óta hivatalosan (törvényileg) elismert vallás a LaVey féle sátánizmus és szabadon gyakorolható is.
  Az USA légierő meghirdette az új ösztöndíj programján a „nem cisznemű” férfiaknak és nőknek.
  Sorolhatnám tovább, de nem ez a lényeg.
  A kérdés viszont maradt: Mit akar a Nyugat?

  Én úgy látom, hogy a Nyugat már nem tud, a Kelet pedig még nem tud egy valós és elfogadható jövőképet adni az emberiség számára, itt áll a világ egy útkereszteződésben és csak egy látszik: az eddigi világ végérvényesen véget ér és nincs iránytű.

 6. Putyin nagyon jól látja a helyzetet és ő abban a pozícióban van, ahol ezt nyilvánosan is közzéteheti. Kitartást és józanságot neki!
  Valószínűleg a kreált vírus és a ráfűzött világ átalakítás is betette nála az ajtót és mindez megspékelve az ukrajnai, amerikai terjeszkedéssel, már sok volt. A barlangjába szorították a kölykeit védelmező anyamedvét, ami köztudottan nagyon veszélyes játék! Reméljük, hogy a medve csak az őt beszorító és bottal a barlangba be-beszurkáló hülyét teszi hűvösre és nem tarolja le az egész erdőt!
  Az előadás címe : Az anyamedve és a hülyegyerek
  Reméljük, hogy nem lesz hosszú az előadás és minden néző épségben tud távozni a nézőtérről!

 7. MangaM, Hasnyitók: A demokráciát, a szólásszabadságot, a valláshoz való jogot egyáltalán nem érti Putyin 🙂 Pedig ha tudná, de elfelejtette említeni, hogy az USA-ban még Atom-nácik is vannak ám, nem csak sátánisták: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atomwaffen_Division – remélem a legközelebbi beszédéből nem hagyja ki!

 8. 8. Minato
  Hát bele kell olvasni a sátánista bibliába s akkor rá lehet döbbenni, hogy a nyugati lelkület az teljesen annak felel meg, lehet menni hallelujázni maszkban éjjel nappal, s a pápának a seggét is meg lehet csókolni, az nem változtat a helyzeten. Beiratkozhatsz buddhistának, iszlamistának, hottentottának, ha földi, anyagi értékeket bálványozol, istenítesz, az bizony sátánimádat. Aki annak is vallja magát az egy fokkal jobb, mert az legalább nem hitegeti önmagát álszent módon. Ami aggodalomra ad okot, hogy mikor valaki vallásos dolgokat kezd a politikába vinni, annak jó vége nem szokott lenni.

 9. Valóban azt tükrözi a beszéd, hogy Putyin tisztában van a világban zajló folyamatokkal. De ha ez így van, hogy hogy nem volt tisztában a valós ukrán helyzettel, és szaladt bele ilyen sete suta katonai félmegoldásba? Nem látta az erdőtől a fát?
  Ha igaz a beszéd elszánt szellemisége, az annyit jelent, hogy Oroszország valódi ellenségének a Nyugatot tartja. A legkevesebb- sok egyéb dolog mellett – hogy ez esetben egy molekulányi nyugati befolyást sem hagyhat Ukrajnában, azaz az egészet el kell foglalnia. Jelen állás szerint ez nem nagyon fog összejönni, legalábbis atom nélkül nem.
  Nem valami jó hír ez ….

 10. 8. Minato

  Nem érti? Beszéltél vele?
  Vagy nagyon is jól érti, csak a tradícionális orosz hatalmi struktúra nem így működik.
  Ahogy gyakorlatilag Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika vagy épp Dél-Amerika sem.
  Lehet ezen rugózni, de ez nem kívánságműsor, a tradícionális családi és öröklési szokások meghatározzák azt a társadalmi hierarchiát és struktúrát, ami adott civilizáció esetén működik, ez pedig több száz vagy akár évezredes hagyomány.

  Lásd India. A világ legnagyobb demokráciájaként emlegeti a Nyugat, miközben kőkemény kasztrendszer van.
  Menj el Indiába és a liberális demokrácia nevében köss bele a kasztrendszerbe. Rövid út lesz.
  Menj el Japánba és a liberális demokrácia nevében fikázd le a Császárt. Ott is rövid út vár rád.
  Vagy mondanám Szaúd-Arábiát. Sétálj oda és a liberális demokrácia nevében kezd ki az iszlámot, Allahot és akár hugyozd oldalba a Kába Kövét. Mínusz egy fej.
  Ez csak három példa volt, India, Japán és Szaúd-Arábia, de egyik sem mellékszereplő.

  10. András

  Így van, ez az a pont, ahol a spiritualitás/miszticizmus működése és hatása azonnal kézzel fogható közelségbe kerül. Az iszlám vagy keresztény fundamentalizmus pont olyan veszélyes, mint a sátánizmus, vagy szimplán a liberális demokráciának álcázott plutokrata hatalom.

 11. „A Nyugat készen áll bármit átlépni”
  „Nem akarnak együttműködést egyenlőségi alapon, zsákmányolni akarnak. Nem szabad társadalomnak akarnak minket látni, hanem kiszolgáltatott rabszolgák tömegének.”

  Egyszerűen nem látom a megegyezés lehetőségét. Amíg az egyik az életéért küzd, a másik pedig nem mondhat le a legyőzéséről, mert akkor ő pusztul el. Magyarul, egyik sem adhatja fel.
  A veszélyt abban látom, hogy amíg egyik reálisan látja a helyzetet, fel tudja mérni a következményeket, folyamatosan figyelmeztet, addig a másik láthatóan túlértékeli magát, az eddigi sikerei elbizakodottá teszi, ami végzetes lehet, nemcsak a számára.

 12. 10. Fényhozó Kerub

  Az orosz haderő az ukrán hadsereget pár nap alatt hazavágta.
  A NATO zsoldosokat és a NATO katonai infrasturktúrát nem bírja lenyomni.
  A harkovi és limani ukrán előretörés során a helyszínen lévők szinte nem látnak már eredeti ukrán haditechnikát, csak olyat, ami a volt VSZ államokból érkezett, illetve újabb fejlesztéseket. Nem megerősített infók szerint 30 ezer magasan képzett NATO katona van Ukrajnában zsoldosnak álcázva.

  A kérdés nem az, hogy eredetileg mire készültek, mert az egyre jobban látszik: az eredeti ukrán haderő ellen ez is bőven elég lett volna.
  A kérdés inkább az, hogy miért nem mérték fel, vagy ha felmérték, akkor miért hibásan a NATO/USA háttér támogatást Ukrajna esetében?

  Az európai katonai raktárak valóban jelentősen leürültek, ez nem legenda. Az amerikai páncéltörő raktárkészletek is megcsappantak, ez sem fake news. Tehát komoly hadianyag ment Ukrajnába, az USA most indít be olyan gyártást, amit majd hónapok múlva terveznek Ukrajnába vinni, de ugyanez történik lengyel-szlovák vonalon is.

  Putyin hadserge nem számolt azzal a mértékű hadianyag és katonai soft power támogatással, amit a Nyugat már jóelőre előkészített az oroszoknak. Ez volt fatális hiba!

  Medvecsapda Ukrajnában… – írtam erről 4 évvel ezelőtt ezen a blogon is, előre látható volt, hogy az oroszok lépni fognak, de az rossz lépés lesz.

  Visszaolvasható és a jelen körülmények között értékelhető, hogy mennyire volt időtálló a cikkem:
  https://www.antalffy-tibor.hu/2694-mangamonguz-medvecsapda-ukrajnaban-vendeg-poszt-font

 13. 13 MangaM… 🙂 a hozzászólásoknál ugyanaz a trollkodás ment, mint most, csak most fényévekkel sz@rabb a trollok színvonala. 😀

 14. 14. Jövőnk

  Tudom, 2008 óta vagyok fent a htka-n is, valamilyen szinten hozzászoktam, illetve pontosabb úgy megfogalmaznom, hogy láttam már ilyet.
  Nem tart ez már sokáig, közeledik a visszavonulás és onnantól kezdve már nem kell részt vennem a trollfarm virtuális napi életében, nekik sem az enyémben.
  Ahogy látom a dolgok alakulását, rosszabb esetben a trollseregnek sem lesz erre ideje és energiája, lesz más bajuk…

 15. 15 MangaM, ahogy tegnap este mondtam, én a mai nappal levonulok minden pályáról és sz@rok mindenre és mindenkire; kivéve a családom és alig egy maréknyi ember.

 16. NATO hírszerzési riasztás: a K-329 Belgorod tengeralattjáró „eltűnt” a kikötőjéből.
  A tengeralattjáró fel van szerelve 6 db 2M39 Status-6 Poseidon autonom atomtorpedóval.

  Ezek azok a hírhedt torpedók, amelyek a NATO hirszerzés szerint 10.000 km hatótávolságúak és 1000 m mélységben közelítik meg a célpontot. A Status-6 egy elsőcsapás mérő atomfegyver, a víz alatti sebessége 55 km/h, de képes felgyorsulni 185 km/h (kavitációs torpedó) sebességre is.
  A Washington Free Bacon adatai szerint 3280 m mélységig is képes lemenni és ott elérni a 103 km/h sebességet.
  A torpedó meghajtásáról egy folyékony fém hűtésű atomreaktor gondoskodik (LMFR), a robbanófej hatóerejét pedig 2,0 és 100,0 MT közé teszik. (2,0 MT = kb. 133 db hirosimai bomba, 100,0 MT = kb. 6667 db hirosimai bomba)

  Valószínűleg amerikai vadásztengeralattjáró már követi a Belgorodot és valószínűleg orosz vadásztengeralattjáró meg az amerikait. A víz alatti macska-egér játék elindult.
  https://www.repubblica.it/esteri/2022/10/01/news/belgorod_sottomarino_mar_baltico_russia-368180406/?fbclid=IwAR0WkgYJlKSw-a8FGYhxa7f3EtvKBCcrVJf7uav5hjpkKLQ5BdoMoGBy2Ww

 17. 16. Jövőnk

  Teljesen igazad van, egyébként ennek van értelme.
  Én még egy kis ideig maradok ezen a fórumon, mert ennyire azért becsülöm Tibor bá’-t és a befeketetett munkáját, de nem tervezem már sokáig ezt tolni.
  Ha nem posztolok többé sehol, én veszítem a legkevesebbet.

 18. Re:16 Jövőnk
  Fogsz te még vissza jönni, mert úgy hozza a geopol helyzet… 😉

 19. A nyugat és Oroszország háborúban áll.
  A háború egyik fontos fegyvere a propaganda.
  Mindkét fél mestere ennek a fegyvernek.
  A használt módszer az ellenség démonizálása.
  Ördögi gonoszsággal célszerű megvádolni az ellenséget.
  Erre felhasználják az ellenség által a jelenben és a múltban elkövetettt bűnöket.
  Bőven állnak ilyenek mindkét fél, propagandistáinak rendelkezésére.
  Az objektív szemlélő azonban tudja, hogy egyik fél sem ártatlan.
  Tehát nem a jó és a rossz vív élet halál harcot , hanem két gyarló, aljas birodalom.
  Nagy a kísértés ,hogy odaálljon az ember valamelyik mögé.

 20. 16 – Jövőnk:Újabban eléggé visszafogott vagy. Ezt a szintet nyugodtan fenntarthatod, nem halsz bele. Költői kérdés: csak én nem dobhatom be a törülközőt?

 21. Nem véletlenül sokan gondolják, hogy ez a háború ami most folyik Ukrajnában, élet és halál kérdése. Sem a nyugati, ördögi eszméket valló elitnek nevezett sátán csürhéje (by, Loyolai Szent Ignác), sem pedig a kereszténységet és az abból fakadó hagyományos és építő értékrendet védelmező orosz nép nem engedheti meg magának, hogy veszítsen.
  Nem véletlen, hogy egy ismert elemző azt mondta, hogy ekkora téttel bíró háborúra az elmúlt 1000 évben nem volt példa.
  Szóval sakk, patt helyzet van.

  Kérdés, mit lépe a NATO ha az orosz leseperi az ukránokat (mert, hogy le fogja, az nem kérdés). Légtérzárat rendelne el, netán NATO tag „önkénteseket” küldene be (pl. Lo. vagy a Baltik – Ro. nem menne, annál több esze van!)?
  Ti. hivatalosan nem tud mit tenni, ugyanis Ukrajna nem NATO tag, rá nem vonatkozik az 5. cikkely. Tovább megyek, azokra sem vonatkozik, akik mint NATO tagok Ukrajna területére belépve az orosz hadsereggel ütköznek, lévén, hogy a szerződés csak a NATO területet ért támadás kivédése esetén lép hatályba.
  Ha csak addig fel nem veszik Ukrajnát a szervezetbe. De ez sem lesz egyszerű, mivel az alapokmány szerint, háborúban álló országot nem lehet felvenni. Valószínű, hogy többen megvétóznák az Ukrán csatlakozást (ami elvileg el sem juthatna ebbe a fázisba – de hát tudjuk nyugat a demokráciát és a szerződéseket úgy értelmezi, ahogyan a pillanatnyi érdekei kívánják).
  Ha a nyugat a látszatra valamilyen szinten adni kíván, miközben Ukrajnát meg akarja védeni, akkor nehezebb helyzetben van, mint az orosz a saját (és a normalitást maguknak valló emberek) érdekeinek érvényesítése során.

  20. Hallgató Ferenc
  Elnézve a nyugat (szűkebben, az atlantisták) elmúlt 30 évben elkövetett disznóságait, és a jelenben globálisan erőltetett ember és természet ellenes destruktív ideológiáját, egy értelmes egészséges gondolkodású embernek, nem nem lesz nehéz oldalt választani. Még ha az sem egy ma született bárány. DE a két rossz közül, a sokkal de sokkal kevésbé rossz!

 22. 6 – MangaM
  Pedig a beszédből kiderült: Putyin egy több pólusú világot akar. Az amerikai neokonok pedig fenntartani a jelenlegi USA kizsákmányolást. Ebből következik, hogy ennek a háborúnak nem lesz vége, hanem szép lassan belecsúszik egy általános nukleáris adok-kapok-ba.

  A jó régi szemináriumok szerint: Az egyik már nem képes, a másik még nem hajlandó

 23. 23. Tibor bá’
  A medve le fogja rendezni hagyományos háborúval az ukránokat. Ehhez nem fér kétség (ne a mostani, fél kézzel vívott különleges szarakodásra gondoljatok, hanem ténylegesen meghirdetett háborúra). Akkor, bár mennyi fegyvert és pénzt is küld a nyugat, nem fog tudni Ukrajna ellenállni. 1-2 év és vége lesz. Persze, ez akkor igaz, ha Putyin nem a nyugat játékosa és nem arra játszik, hogy az orosz haderőt szépen ledaráltassa és demoralizálja (sajnos erre utaló jelek is bőven vannak!).
  Szóval – amennyiben Putyin nem áruló – Ukrajna előbb vagy utóbb veszít és vele a nyugat is.
  Ha csak be nem lép a NATO közvetlen hadviselő félként. De ez nem lehetséges, addig, amíg nem éri támadás a területét.
  Mint már fent írtam, a NATO nem tud szövetségként Ukrajna érdekében fellépni. Nem teszi lehetővé az alapszerződése. Ha pedig az USA egyedül belép (na meg a csicskái), akkor tényleg nagy baj lesz, mert akkor az orosz mindent bevet, ami a keze ügyében van és lesz.

 24. 18-MangaM, ne, légyszi.
  A cikkek és a te hozzászólásaid miatt járok ide. Annyira kevés a józan, ekkora tudással rendelkező ember.

 25. 18: MangaM és 21: Tiborbá és Jövőnk:
  Szerintem sokan jutunk a még elvétve jelen lévő értelmiségből erre az álláspontra!
  Egyszerűen nincs miért kitartani. Nekem már többször is megfordult a fejemben, hogy eljöhet az idő, amikor Tiborbá egy hétre csak egy semmitmondó cikket tesz fel. Nem azért, mert nem bírja, hanem azért, mert ezt érdemli a hálátlan oktondiak tömege. Elismerés tehát azért, hogy a legöregebb bizonyul a legkitartóbbnak közülünk!

  A putyini beszéd eleje nem sok újat mond, ezt a részt ismerjük, őszintén megmondom, nekem már unalmas.
  A második fele azonban tényleg gondolatébresztő!
  Leginkább az ütött szöget a fejembe, hogy tényleg elhiszi, ha most megáll, a környezete lehiggad és elfogadja az új helyzetet. Nyilvánvaló, hogy nem akar, talán nem is tud ennél tovább menni, valóban csak az egyébként értelmetlen vörös gomb megnyomása maradt számára. Ha eljön az ideje, elképzelhetőnek tartom, hogy a fent megjelenített okból nem fogja végül megnyomni! Ez az ember nem megőrült, egyszerűen csak hisz abban, hogy a világ megváltozhat! Nem töltött még el elegendő időt átlagemberek között. Szörnyű lenne, ha ennek a levét inná meg a világ, egy esetleges világégésben, s szörnyű az is, hogy tényleg nincs harmadik alternatíva, választani kell a két variáns között és sajnálatosan a világnak egyik megoldás sincs ínyére. Így marad a marakodás, veszekedés, koncolás, amíg tényleg le nem fűrészeljük magunkat a fáról.

 26. 18. MangaM és Jövőnk,
  Csatlakozom Rékához (és úgy értem, sok olvasó van még ezzel így ) a kéréssel, hogy maradjatok.
  Ez az egyetlen magyar nyelvű fórum ahol érdemi, józan hangú elemzéseket lehet olvasni és ez jórészt nektek köszönhető. Hatalmas lelki támogatást adtok, kérlek benneteket, maradjatok. ??

 27. 22: Bendegúz:
  A NATO-nak a jelenlegi helyzet optimális Ukrajnában. Kiváló kísérleti terep, nincs vesztenivaló, s már most több NATO fegyver van ott, mintha 20 éve tagok lennének.
  Putyin nem tudja egyedüliként felvenni a kesztyűt a NATO tömbbel szemben.
  Ehhez egyfelől későn is, ill. másfelől meg korán is kezdte a hadműveletét.
  Ezért kár abban bízni, s Orbán is feleslegesen bízik abban, hogy a világ többsége észhez térhet. Nem fognak! Ez van.
  A covid ellen sem kell védekezni. Ezt világszerte „elfogadták” az emberek. Tehát kár ezeken polemizálni! A nagy számok törvénye és az ökológia törvényszerűségei teszik a dolgukat. Véget ért a hősök korszaka. Jönnek a robotok, s ha így vesszük, övék lesz a jövő!
  https://qubit.hu/2022/10/02/elon-musk-bemutatta-optimust-a-tesla-humanoid-robotjat

 28. Osztom Réka véleményét, MangaM, Neked igenis itt a helyed!
  Szükségünk van személyedre mint emberre, emberi szóra, mindarra ki vagy, amit nyújtasz nekünk!

 29. Ejha lányok – fiúk!
  Sírás és könyörgés.
  Ilyenkor derül ám ki, kik azok, akik önállóan alkalmatlanok a túlélésre.
  Nem kell aggódni, amíg érdekes a világ, az értelmes ember nem tudja megállni, hogy véleményt ne cseréljen. De el kell keserítselek benneteket, biztos vagyok abban, hogy MangaM és társai nem miattatok járnak ide. Bocsika!

 30. 28. Anonimus
  Rendben, el kell ismerni, hogy a NATO (nyugat) többszörös erőforrással bír mint az orosz. DE ha az orosz egy mestertervvel (amit jelen körülmények figyelembe vétele mellett kétlek) nyugat Ukrajnát kb. 100 km-es sávban elfoglalná, ezzel megszüntetné a nyugati utánpótlás lehetőségét, hiába van a hatalmas erőforrás különbség a nyugat javára, ha nem tudná átdobni az ukránoknak. Ebben az esetben vagy belépne hadviselő félként vagy el kellene engednie Ukrajnát. Ha az első lehetőséget választaná, az tudjuk mit jelent!
  Még az elitnek nevezett atlantista szarkeverők sem élnék túl, vagy csak olyan módon, hogy abban nem lenne semmi irigylésre méltó.
  Nem beszélve a mi esélyeinkről.
  Ennek ellenére simán el tudom képzelni mindkét oldalról, hogy a bukásukat nem várnák meg és amolyan Sámson opcióként, kirúgnák a csarnok tartóoszlopait.

 31. Ha nagyobb történelmi dimenziókat nézünk, akkor beugrik Tacitus, aki ezt írja a Britanniát ostromló római légiókról:
  „A földkerekség rablói ők, akik most, hogy kifogytak a szárazföldből, a tengert kutatják föl. Ha gazdag az ellenség, akkor a pénzvágy, ha szegény, akkor az uralomvágy hajtja őket. Se Kelettel, se Nyugattal betelni nem tudnak… Fosztogatni, öldökölni, rabolni, ezt nevezik ők hamis szóval ‘Birodalomnak’, és ha kihalt pusztaságot teremtettek, azt békének hívják. ”
  Mindenki döntse el, hogy ki jelen esetben a római birodalom jogutóda…

 32. Egyetértek, történelmi jelentőségű beszéd!
  Hogy valóban az legyen, ahhoz győzni kell az oroszoknak,
  különben annyi marad meg belőle, mint amit 5 – Minato röviden összefoglalt.

 33. 30 Anonimus

  Súlyos tévedésekben ringatod magad.
  Közel sem érted te azt, hogy miért is ragaszkodunk hozzá.

 34. 2. dajtás
  ” Költői kérdés:
  Cenzúra nélkül leadta valamelyik nyugati fősodor lap/oldal Putyin beszédét? ”

  Νálunk, aki el akarja olvasni görögül, úgy mint a covid témákban, Tibor bá’ értékelése alapján csak negyedrangu
  forrásokbol lehet, DE LEHET.
  Egy ilyen például ez:

  https://kosmodromio.gr/2022/10/01/h-plhrhs-omilia-poutin-gia-thn-enswmat/

  Η πλήρης ομιλία Πούτιν για την ενσωμάτωση των νέων επαρχιών

  Putyin teljes beszéde az új tartományok integrációjáról

  A „Kosmodromio” lefordította és közzétette Vlagyimir Putyin tegnap pénteken elmondott teljes (bárhogyan is nézzük, történelmi) beszédét.

 35. Putyin a plebsnek azt a dumát nyomja, hogy a Nyugat így sátánista, úgy rohad stb., eközben meg a szeretője és a kölkei valahol Svájcban éldegélnek, a korrupt oligarchái nyugati országokban „csövelnek”, a kölkeik sem a Lomonoszovra vannak beiratva. Röhej.

 36. Ecce homo.

  A Donyecki Népköztársaság, a Luganszki Népköztársaság, a Zaporozsjei és a Hersoni régió Orosz Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződés Oroszország szerint a népek önrendelkezési jogán alapul.

  Az Egyesült Államok számára ez a nemzetközi jog megsértése, bűncselekmény és még sok más.

 37. 36 – L.S.
  Mit siránkozol. Egész vasárnap ezen dolgoztam. Este 10-re lettem kész. A teljes beszéd magyarul olvasható a mai posztban.

 38. Re:39 Tibor bá’
  Nem veled van baja L.S-nek, hanem azon „kesereg”, hogy a fősodor hogyan áll a beszédhez.
  Egy dolog biztos, nem közlik a teljes beszédet, mert a végén a kis butuska nyugati pógár elkezdene gondolkodni.
  Privát véleményem az, hogy a felszín alatt forrnak már az indulatok, csak a fősodor szeret nem tudomást venni róla, és mindent megtesz azért, hogy ne is látszódjon semmi ellenvélemény.
  Ugyebár a fizetett fact check ellenőrök és társaik szépen gyomlálnak a közösségi médiában.

 39. 3 – elesz:
  Ez minden? Mondhattad volna szebben kis lovag!

  És Putyin a Svájcban lévő szeretőjével hogy baszik, Interneten keresztül? Vagy hetente kétszer kirepül hozzá? És mi közünk hozzá?

 40. Kérem, hogy a neves geopolitikai elemzőnk ne vonuljon vissza és kérje meg Python-t is, hogy időszakosan elemezze a helyzetet, már azért mert ő is speciális tudással rendelkezik.

 41. 31 – Bendegúz

  Miért van még áramszolgáltatás, internet, hő- és vízszolgáltatás szerte Ukrajnában?
  Ezt mintha észre sem venné senki….
  Mert nem tudják az oroszok kiiktatni a fő infrastruktúrát kb. se perc alatt?
  Mégsem teszik. Ha volt is ilyen célpont elleni támadás, azt csak figyelmeztetésnek lehet venni. Ha komolyan gondolnák, a támadások eleve pusztítóbbak lennének, ha javíthatóak is maradnak a sérült berendezések, az alkatrészek nagyon gyorsan végleg elfogynának.

  Így viselkedtek az angolszászok vagy akár a NATO bárhol is?

  Sokadszor mondom – és ezzel nem vagyok itt egyedül – itt messze nem Ukrajnáról van szó. Ez a „díszlet” egy nagyobb „előadás” része. Ha úgy tetszik egy nyitány. Szerintem egyébként a koronavírus körüli hercehurca volt az.

  Egyébként a tajvani kérdés status quo-ja sem fog örökké tartani. Ott nem az a kérdés, hogy igen vagy nem, hanem, hogy mikor…

  Az energiaválság már itt van, de csak mondom, hogy ebben az évben még nagyonis jött a gáz Európába Oroszországból. A mostani tél kemény lesz, a jövő tél viszont már kőkemény!
  Az élelmiszerválság is csak hónapok kérdése.

  Lesz itt minden, mint a búcsúban. Az atomot tartom a legkevésbé valószínűnek. Kizárni valamilyen formában azt sem lehet, de már többször írtam, hogy a nagy bábjátékosok közül sokan azt nem igazán szeretnék.

  Az összeomló pénzügyi rendszer fedőakció sorozata lényegében ez, amit tapasztalunk.

  Ha egyszer túl lesz ezen az emberiség, sok jó könyvet lehet majd írni a mostani eseményekről, amik már voltak, s amelyek még csak majd bekövetkeznek. Szerintem lesz olvasóközönség. 🙂

  Az oroszokról meg csak annyit: a 1941 és ´45 között lakosság és ipari, mezőgazdasági kapacitásban annyit vesztettek, mintha az Egyesült Államok keleti partvidékétől kb. Chicago vonaláig minden megsemmisült volna. Túlélték, újra építkeztek.

  A múlt század ´90-es éveiben sokkal jobban a padlón voltak, mint azt egy átlag magyar rémálmában is elképzeli: szó szerint éhezés, éhhalál, szociális horrortársadalom, milliónyi meg nem született gyerek, az ország javainak totális kiárusítása és ellopása. Túlélték, újra építkeztek. A gorbacsovok és jelcinek ott újra már nem fognak labdába rúgni, ebben kár reménykedni!

  Azt már tudják, hogy biztosan mit nem akarnak, hogy újra eljöjjön hozzájuk. Megtanulták a leckét és már semmiképpen nem szeretnének ismételni.
  Az aktuális putyini beszéd erről is szólt.

 42. 40 – dajtás

  „Privát véleményem az, hogy a felszín alatt forrnak már az indulatok, csak a fősodor szeret nem tudomást venni róla, és mindent megtesz azért, hogy ne is látszódjon semmi ellenvélemény.”

  Az ellenérdekelt fél bajára ez a beszéd így is majd túl sok emberhez jut el világszerte. És nem csak Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiában talál majd megértő fülekre, de részben Észak-Amerikában is, Európáról már nem is szólva, ahol a legkeményebb időszak még el sem kezdődött. Franciaország, Olaszország, Görögország – például ezekben az országokban elég nagy lesz a „vevőkészülékesek” száma. Nem is szólva néhány szláv országról, nem is kell messze menni Magyarországról…

  A szajha média hiába kapálódzik, ahogy majd a gondok egyre nőnek, az átlátszó hazugságaikra egyre kevesebb lesz a vevő. Persze erre keménykedés lesz a válasz, a nyugati társadalmak sem lesznek hirtelen annyira liberálisak, és ezt a szót most az eredeti, jó értelmében használom. A korporatív fasizmus lassan majd leveti az álarcát…

 43. Az az egy biztos, hogy történelmi időket élünk, és véget ért az álszent képmutatás sokévszázados korszaka, a Shakespeare féle polkorrekt színjáték, és a hazugságok Bábel-tornya a wtc-sorsát követi igen rövid időn belül a valóság beköszön mindenkinek – akármelyik csatornán is lógott eddig.

  Kicsit OFF, de jó tudni, hogy lesznek akik ezt is túlélik, megpihenhetünk a sok blogolás után: https://hirado.hu/extra/cikk/2022/09/24/nemeth-frigyes-vagyok-a-cserhati-terrorista-riport-a-karpat-medence-utolso-vadembererol

 44. Tibor bá´

  Bocsánat, az első mai megszólalásomat neked kellett volna címeznem!
  Nagy köszönet a beszéd fordításért, a bele fektetett erőfeszítésedért! Ezúttal is kívánok jó egészséged neked és szeretteidnek!

 45. 45, Vaszil:

  Képzeld el azt is, hogy ide is szokott írni a kolléga!

  Egyébként megfontolandó a beszéde, mert az is egy lehetséges realitás, talán a legvégső realitás…

 46. 47: János
  „Egyébként megfontolandó a beszéde, mert az is egy lehetséges realitás, talán a legvégső realitás…”

  Maximálisan egyetértek, amit kiemelnék (mert a legdöntőbbnek tartom), hogy ez a – nevezzük új – embertípus, már ideológiákon és nyelvhatárokon át működik! Közvetlen tudati szinten kapcsolódnak, az agymosóknak vége.
  A többi meg megy a levesbe.

 47. 43. Zsolt
  Igen. Villany, víz, üzemanyag, miért van még Ukrajnában?
  Jó kérdések.
  De kiegészítem.
  Hol van az a rengeteg orosz technika ami eddig is ment nyugatra és most is megy? Mert, hogy kelet Ukrajnában nem lett telepítve és felhasználva az több mint biztos.
  A föld nyelte volna el őket?
  Miért hőbörög az USA volt cicaigazgatón keresztül, hogy ha az orosz nukit vet be Ukrajnába, akkor ő elpusztítja a seregcsoportosulásait. Figyeled Zsolt? Seregcsoportosulásokat.
  Melyikeket?
  Mert, hogy hivatalosan a közel 1000 km-es fronton van foghíjasan szétterítve az a százezernyi orosz katona.
  Nem lehet, hogy ez egy elszólás volt, a nyugati határ közelében igen is gyülekező orosz katonákról?
  Na mindegy. Az is lehet, hogy én gondolom túl.
  De akkor Zsolt, minek a nyitánya ez az ukrajnai bohóckodás?

 48. Egyetértek a beszéd nagy részével.
  A Nyugat rohadó félben van a nagy globalizmus, a neoliberalizmus és az LMBTQ népszerűsítésével…
  De Putyin csak a 20. századi Oroszország súlyos bűneit, az 1917-es októberi szocialista forradalmat követő kommunizmust felejtette ki, és azt a több millió kivégzett embert amelyet a kommunizmus elvei alapján Lenin és bűntársai követtek el.
  Ne felejtsük ki az orosz kommunisták által végrehajtott Holodomort sem. Ukrajna történetének legtöbb emberáldozattal járó katasztrófáját, amikor az orosz kommunisták szabályosan kirabolták és éhhalálra ítélték az ukránokat, összes gabonájuk elszállításával, és amelynek halálos áldozatai számát 7 és 10 millió közé teszik, ebből 3 millió gyermek volt.
  Továbbá kifelejtette az 1945-90-ig tartó 45 évet amikor is az oroszok vezette Szovjetúnió a 2. világháborús győzelme után elfelejtett kivonulni a környező országokból (a Nyugat hallgatólagos jóváhagyásával) és hosszú évtizedekre megnyomorította több száz millió ember életét, sötét rabságban tartva országokat.
  Sajnos ezek az időszakok is a drága oroszokkal függenek össze…
  Lehet, hogy baromira igaza van több dologban most Putyinnak, de ehhez több tízezer ember halála, több százezer ember megcsonkítása és otthonának elpusztítása járul.
  Putyin kezéhez milliók vére tapad, amit már sosem felejtenek el.
  Most, hogy elérte céljai egy részét (biztos többet akart), most már békét akar, csak azt nem látta előre, hogy mindez Kelet-Nyugat háborújához vezet, Oroszo. és a Nato konfrontációjához. Ki tudja hogy és mikor ér véget a csata, de bármi bekövetkezhet még, akár több millió ember halála…
  Ilyenkor elgondolkozhatunk. – Megérte? – Hogy ennyi ember meghalt és megnyomorodott, azért hogy Oroszország látszólagos biztonságban érezze magát?
  Az is eszembe jutott, hogy Adolf is így kezdte: kijelentette, hogy szegény szudéta-németeket elnyomják és bántják, annektálni kell őket…
  Csak nehogy ez a háború is úgy folytatódjon – világháborúval…
  (ha már most is nem az…)
  Azért ha megkérdeznék hol szeretnék élni: biztos nem a barbár Oroszoroszágot választanám, hanem pl. Hollandiát…

 49. 45 – Zsolt:
  A feledékenység azt jelenti, hogy jól érzitek itt magatokat. – Egy ismerősöm örökbe fogadott egy 6 éves kislányt. 2-3 hónappal később érdeklődtem, hogy van. Az új szülők boldogan mondták, hogy képzeljem el a kis Zsuzsika már szemtelen. Ami szerintük azt jelentette, hogy a kislány már jól érzi magát.

 50. A nagy talány.
  A beszédből kiderült, hogy Putyin az Ukrajnában élőket testvérnépnek tekinti. Talán ez az oka annak, hogy olyan fél seggel ülnek a lovon.

 51. 43. Zsolt

  „Ez a “díszlet” egy nagyobb “előadás” része. Ha úgy tetszik egy nyitány. Szerintem egyébként a koronavírus körüli hercehurca volt az.”

  Én a 2008-as pénzügyi válságot tartom az első felvonásnak. USA elárasztotta az EU-t a mérgezett hitellel.
  Nálam a sorrend, pénzügyi válság, vírus, különleges katonai művelet, államcsődök-tőzsde összeomlás és zárásként ismét egy bank válság. Közben pedig az energia és élelmiszer ellátási gond folyamatosan jelen van.

 52. 49 – Bendegúz

  „De akkor Zsolt, minek a nyitánya ez az ukrajnai bohóckodás?”

  A régi világ haldoklik, új van születőben. A pesszimisták szerint ez szülés rosszul fog végződni, temetéssel. Aztán vannak, akik mindenképpen mondjuk egy „fiúban” érdekeltek.
  Szerintem meg a „gyerek lehet fiú is meg lány is…”

  A vajúdás hosszadalmas lesz, hosszú évekről lehet akár szó, a legrosszabb esetben akár évtizedekről. Ez egy civilizációs válaszút. Az ukrán események még mindig csak e válaszút legelején található mérföldkő. Mert hogy nagyon fontos az, ami ott történik, meg történni is fog, az is biztos.

 53. 53 – Károly

  Lehet.
  Már nem emlékszem, hogy hol olvastam vagy hallottam, de valaki azt fejtegette már jó pár éve, hogy ha nagyító alatt vizsgáljuk meg az eseményeket, akkor igazából a 2008-2009-es válságban a kapitalizmus igazából kipurcant és azóta már csak lélegeztetőgépen tartott halottként funkcionál.

  Ezzel lehet vitatkozni, de abban igazat adok neked, hogy a 2008-as években történtek már jelezték a nagyon nagy bajt és a rendszer tarthatatlanságát.

 54. 54. Zsolt
  Köszi a választ.
  Ezt a szülés előtti hangulatot én is érzem az embereken (környezetemben). Ki izgul, ki aggódik, ki meg egyenesen derűlátó (még a sok vér ellenére is).
  Tény, hogy nem mehet tovább így a világ!
  Óriásiak a társadalmi különbségek (nem azt mondom, hogy kommunizmus legyen), de kell ezzel valamit kezdeni. Valahogy jobban meg kellene oldani a javak elosztását, illetve a klímát is kímélni kellene az ésszerűvé tett fogyasztással (mondjuk, újból teret kellene adni az eszközök javíthatóságának).
  Persze ehhez át kell alakítani mind a pénzügyi, mind pedig gazdasági (ezen belül a termelési és kereskedelmi) rendszert is. Ez pedig jelentős életszínvonal eséssel fog járni, amit pedig nehéz lesz megetetni a kényelemhez szokott nyugati tömegekkel, na meg azokkal is akik eddig azért álltak sorban a harmadik világban, hogy most aztán ők is részesüljenek a pazarló éltforma áldásaiból, aztán mégse (lesz nagy felháborodás, hogy éppen az ő orruk előtt húzzák le a redőnyt). Erre jó ez a proxi háború, ami okán aztán az 1980-as évek életszínvonala jön. A nép örvend, hogy nem kell menni a frontra, meg sem fog nyikkanni egy kis éhezéssel összekötött fagyoskodásért. Mire lejár a buli, addigra örvend, hogy van lyuk a seggén. Mindent el fog fogadni, amit eléje öntenek.

  Persze a gazdasági átalakítás mellett meg kellene szülni az új globális erőteret, az új központokkal együtt. Szóval van feladat éppen elég.
  Azonban erős kételyeim vannak, hogy jelen globális elit (lett légyen akármilyen nációjú) képes lesz-e erre. Kiindulva abból, hogy természetük (kapzsiság, hatalomvágy, empátia hiánya a teremtett világgal szemben, stb.) miatt vagyunk ott ahol, vannak kételyeim az átalakulás eredményét illetően.
  Nem mellékesen, már Krisztus urunk is megmondta, hogy új bort nem lehet régi tömlőbe önteni, mert szétfeszíti. Ebből kiindulva a legjobb lenne a elmennének békében valami szigetre vagy a föld alatti bunkereikbe, békén hagyva az embereket.
  De hát tudjuk, hogy erre képtelenek.
  Valami nagyobb erőnek kell őket lerendezi, hogy az emberek élete jobb legyen. Hála Istennek van az a nagyobb erő.

  Kedves Zsolt!
  Azonban mind a mai napig nem voltam képes megfejteni, azt a felvetésed, hogy miért is rohantak az oroszok egyből Kijevig és miért vonultak aztán éppen olyan gyorsan vissza. Ha nem is írsz direkt választ, de legalább valami kapaszkodót adhatnál.

  53. Károly
  „Nálam a sorrend, pénzügyi válság, vírus, különleges katonai művelet, államcsődök-tőzsde összeomlás és zárásként ismét egy bank válság.”

  Én úgy pontosítanék, hogy:
  – 2008. pénzügyi válság, azaz pénzlufi leeresztési kísérlet kezdete, ezen belül Európa lefertőzése mérgezett kötvényekkel,
  – 2015. migráns invázió beindítása, a társadalmi szerkezet szétzilálásának megkezdésére,
  – 2017. klímahisztéria maximális felpörgetése egy neve nincs beteg kislánnyal (Gréta), annak érdekében, hogy a tömegek rettegjenek a jövőjüket illetően,
  – 2019. megjelenik a COV19 a még működő rendszerek szétzilálására, a tömegek – most már valóságos dologgal történő – megfélemlítése által,
  – 2022. Ukrán háború, annak végső megalapozására amiről Te is írtál.
  Én kb. így látom az átalakítást célzó ütemtervet.

 55. Réka, Sildi, Gyurma, János (és még sokan mások)

  Nagyon kedves tőletek a dolog és eszem ágában sincs kéretni magamat, mint valami olcsó fürdősQrva, de a helyzet az, hogy bő 14 éve tolom az „ipart” a fórumokon és mostanra mentálisan kissé belefáradtam.

  Hat évvel ezelőtt a Nagy Sakktábla topikot is átruháztam az ifjabb generációra, pedig az tényleg az én „gyermekem” volt és nem bántam meg a döntést. Végképp eltűnni biztosan nem fogok, de jelentősen visszaveszem a tempót és ideje átengedni újabb elméknek és szemeknek a terepet, hátha tudnak friss gondolatokat is hozni.

  Napi aktuálpolitikai kommentek helyett inkább cikk vagy könyvismertetőkre vállalkoznék, amit Tibor bá’, ha úgy látja, akkor leközöl. Ez időben többet, hozzászólásban kevesebbet igényel tőlem és nem kell egyfolytában real time megfelelnem adott szitunak.

  Tibor bá’ felé pedig maximális tiszteletem és elismerésem a blogért.

 56. 53: Károly
  „Nálam a sorrend, pénzügyi válság, vírus, különleges katonai művelet, államcsődök-tőzsde összeomlás és zárásként ismét egy bank válság. Közben pedig az energia és élelmiszer ellátási gond folyamatosan jelen van.”

  Ezek mind csak következmények! A kamatos-kamatra alapozott pilótajáték következményei. Az elején voltak akik nyertek, most már mindenki csak bukik. Európa országai észre se vették amikor szép libasorban megindultak a halálsor felé 1989-ben a Deutsche Bank elnökének, Herrhausennek a meggyilkolásával… #http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0406.htm

 57. 56 – Bendegúz

  „Azonban mind a mai napig nem voltam képes megfejteni, azt a felvetésed, hogy miért is rohantak az oroszok egyből Kijevig és miért vonultak aztán éppen olyan gyorsan vissza. Ha nem is írsz direkt választ, de legalább valami kapaszkodót adhatnál.”

  Szerintem ezek voltak az okok:

  1. A legfontosabb az volt, hogy a főváros széles környékét támadva az oroszoknak sikerült jó nagy ukrán kontingenst ott lekötnie, márpedig ez az oroszok elégtelen létszámából adódóan nagyon fontos volt. Ezalatt ugyanis délen relatíve csekély ellenállásba ütköztek nagy kiterjedésű területeken, Herszon és Zaporozsje megye nagy részét könnyen elfoglalták. Ha jobban belegondolsz, akkor a Krímmel való szárazföldi összeköttetés illetve a félsziget vízellátása miatt ezeket a déli régiókat az oroszok stratégiailag jóval fontosabbnak ítélték, mint Kijevet és környékét illetve Harkivot és környékét. Egyébként az offenzíva a lekötött ukrán erők miatt a Donbászon is jobban haladhatott, mint ha az ukránok a beásott alakulataikon kívül még jelentős plusz haderővel is ott lehettek volna a kezdetektől.

  Mikor az oroszok visszavonultak (délen lényegében elérték, amit az első körben akartak), akkor vonták ki a haderőt Kijev, Szumi stb. környékéről.
  Akkor látni lehetett, hogy az ukránok nagyjából a Dnyeper irányát követve szélsebesen csoportosították át a csapataikat keletre, délre és dél-keletre, ahol az igazi front kialakult. Akkor már ez nekik késő volt, abban és az akkori helyzetben.

  2. Annak idején a konfliktus elején az ukránok készek lettek volna megadás feltételeiről tárgyalni, nagy volt az ijedelem február végén és márciusban. Azóta több olyan hír is érkezett, hogy a Nyugat élesen elutasította a megállapodás lehetőségét, lényegében megtiltotta az ukrán politikai és főleg katonai vezetésnek (ők lettek volna hajlandóak komolyan tárgyalni az oroszokkal), hogy ezt megtegyék.
  Szerintem az oroszok bíztak abban vagy inkább esélyt akartak adni annak, hogy hátha a katonai vezetés átveszi a hatalmat Kijevben; sok olyan nyilatkozat volt annak idején Moszkva részéről, hogy a katonákkal értelmesebben tudnának tárgyalni, mint az elmebeteg politikai vezetéssel. A „kijev környéki felvonulás” ezt is szolgálhatta, a nyomásgyakorlást, vártak, hogy nem lépnek-e Zaluzsnijék ilyen irányba. Szerintem ennek csekély volt az esélye, újra az angolszászok miatt. Ha ők akkor nincsenek annyira közvetlenül jelen az eseményeknél, akkor lett volna nagyobb esélye az ukrán katonai vezetésnek, aki tudta, hogy a véráldozat hatalmas lesz a nemzetben és ők, mint az ukrán tisztikar ezt nem nézhette közömbösen. De a külföldi tanácsadóknak, tiszteknek ez teljesen mindegy volt, azóta is az.

  3. A harmadik ok Gosztomel és Csernobil biztosítása volt. Oda konkrét feladattal érkeztek az oroszok és vannak olyan pletykák, hogy a gosztomeli repteret mindenképpen ideiglenes ellenőrzés alá kellett vonni, méghozzá minden áron! Állítólag volt ott valami, amit biztosítaniuk kellett a kommandósoknak és ez állítólag sikerült is és elvitték Oroszországba. Rábízom a fantáziádra, hogy mi lehetett ez a cucc, szerintem nem olyan nehéz kitalálni… Erre bizonyíték nincs, viszont sok gyanús körülmény támasztja alá, hogy egy kulcsfontosságú akció zajlott le ott rögtön a konfliktus legelején. Az, hogy az ottani repteret akarták volna hosszabb ideig megtartani a katonai szállítmányok fogadására, szerintem baromság. Közel a határ, vannak közelben repterek a biztonságosabb fehérorosz és orosz területeken is, ilyen szempontból Gosztomel nem volt kulcsfontosságú. És mégis brutális támadás és brutális védelem csapott ott össze, nagyon védve volt az objektum…

 58. 59. Zsolt
  Köszi.
  A 3. pontban foglaltak érdekesek.
  Szerintem valami vegyi/biológiai/atom cucc lehetett arrafelé. Az is több mint gyanús volt, hogy ott állomásozott a világ legnagyobb gépe és történetesen ripityára lőtték az orosz különlegesek. Mintha abban lett volna a féltett cucc, ugrásra készen előkészítve. Ki tudja mi a valóság (költői kérdés!)?

 59. 60 – Bendegúz

  Ha tényleg olyan veszélyes volt az a gosztomeli objektum és az információ meg lett erősítve valósnak, akkor ezt az oroszok a nemzetbiztonságukra közvetlen fenyegetéseként kellett, hogy kiértékeljék. Ez lehetett az a bizonyos utolsó csepp, ami miatt megtörtént február 24.

  Ezt lehet, hogy sosem fogjuk megtudni, de ki tudja…

 60. 57 – MangaM:
  Még nem kellene bedobni a törülközőt. Még érdekes dolgok várnak ránk a sarkon túl. A nagy pukkanás előtti percek még hátra vannak. Az se lesz kutya

 61. 56. Bendegúz

  Azért így szépen csokorba szedve az eseményeket, sok minden lehet mondani mi az ok, de hogy ezek véletlenek és emberi hülyeségek sorozata, azt nem.

  Nem tudom, mekkora a legkisebb EMP hatást okozó robbanás, de mert még élesben ilyet nem vetettek be, ezért valamelyik fél le fogja tesztelni. Egyre többet hallom, hogy új fegyverek kipróbálásának ideális helyszíne Ukrajna.

  5. Vaszil,
  A kamatos kamatból nem következik egyenesen a vírus, a felmelegedés, a menekült áradat, a különleges katonai művelet. De lehet az ős bűn, ami katalizátora a végzetes folyamatoknak.

 62. Egész jó beszéd volt Putyin részéről, habár sok ujdonsággal nem szolgált már.

  A rettenetes nyugatgyűlölet mellett az rögtön elgondolkodtató, hogy ha ennyire igaza van, akkor:
  – Miért építette kiváltságos klientúráját hatalmas nyugati vagyonokkal? És persze a sajátját valamint a rokonságáét / ágyasaiét, ahogy már elhangzott.
  – Miért retteg az ellenzéktől, oknyomozó újságíróktól, stb. hogy vérbe kell folytsa őket? Nyilván fájt szembenézni önmagával, pl. Navalny-t is el kellett halgattatni hiszen teregette a szennyesét és állandóan mutogatta, hogy hova nem jut emiatt pénz.
  – Miért tilos kimondani a háború szót?

  Ezek azok amik arra mutatnak, hogy itt csak csekélyke részigazságokat ismerhettünk meg.
  Az igazságért küzdő Oroszország ugyanúgy délibáb, mint a szabad nyugat! A kérdés csak az, hogy melyik fáj kevésbé az ott lakóknak.

 63. 41. Tibor bá’
  „Ez minden? Mondhattad volna szebben kis lovag!”

  Ez szimplán hangzik… Így nincsen hatása! 🙂

  Kérlek, ne keverd le a mondandóm lényegét! Egyébként az nem érdekel, hogyan basznak, közöm/közünk sincs hozzá, amíg a négy fal között csinálják.

 64. d311c.
  55.

  Putyin nyugatgyülöletéről írsz, de a tapasztalat az, hogy ilyeneket csak azok írnak, akik maguk Putyin, vagy oroszgyülölők. Az ellenzékröl még annyit: Navalnij nem ellenzéki, hanem egy , a nyugat által kreált senki. Putyin már kétszer is gyikká változtatta ( megmérgezte), de elmúlt, kész szerencse.
  Putyin az egyetlen államférfi, aki ellenséges nyugati hirszerkesztőknek, riportereknek nyilatkozik: és rendre le is iskolázta őket. Tudsz ilyet bármelyik atlantista vezéregér részéről?

  Én sem.

 65. 66 – elesz:
  Miért? Látta valaki Putyint a Vörös téren közösülni? Esetleg a Genfi tó partján? 😀

 66. 67. Fényhozó Kerub:
  Látszik, hogy Navalnijról sincs fogalmad, de legalább érdemileg sem tudtál hozzászólni amit felvetettem úgy általában.

 67. d311c

  59.

  Nézd, sok szakfórumon – nem a 444 félékröl beszélek- részletesen kitárgyalták már Navalnij viselt dolgait. Még Tibor bá régebbi posztjai alatt is találhatsz kellően sok tájékoztató beirást arról, hogy kicsoda is ez a Navalnij, és miért szánalmasan nevetséges a mérgezéses sztori. ( Az atlantista mesemondók ilyen bárgyúságot utoljára a kuvaiti lányka történeténél vezettek elő. Az megvan, ugye? )
  Putyin vérbefojtaná az ellenzéket? Nem tudod, miért hadználja a háború kifejezés helyett a korlátozott katonai művelet kifejezést? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz ezen blog régebbi posztjai alatt. Olvass többett, írj kevesebbért: mindenki örülni fog…..Addig érdeklödve várnám arra a felvetésemre a tájékoztatásod: hol, melyik nyugati vezető adott pl. interjút az orosz RT. adónak: ahogy pl. Putyinmonnyonle N tette számtalan esetben nyugati adóknál?

 68. 59. Fényhozó Kerub:
  Navalnij heti renszerességgel szellőztette a Putyini rendszer viselt dolgait, és bemutatta azokat a területeket ahova nem jut pénz, mert ellopták. Csak ezért említettem, hogy a csodálatos „igazság bajnoka” Putyini rendszer miért kényszerül eltüntetni bármilyen propagandájukkal ütköző tényezőt. Navalnij egyéb dolgai hidegen hagynak, de mérgezését maga nyomozta ki némi segítséggel. Megnézhetnéd a rengeteg bizonyítékkal, amit nyilvánosságra is hoztak mikor bebörtönözté. Talán nézz utána mielőtt a szokásos Putyinpárti lózungokat puffogtatod.

  „Addig érdeklödve várnám arra a felvetésemre a tájékoztatásod: hol, melyik nyugati vezető adott pl. interjút az orosz RT. adónak: ahogy pl. Putyinmonnyonle N tette számtalan esetben nyugati adóknál?”
  Miért kéne válaszolnom erre, mikor nem kapcsolódik ahhoz amit írtam, meg a cikkhez sem igazán? Az előző hozzászólásod is ilyennel zártad, de nem is értem minek?
  Részemről ennyi a veled folytatott társalgás, már másodszor fulladt mellébeszélésbe a mondókád.

 69. Azután, hogy 2003-ban az Egyesült Államok és a szövetségesei megtámadták Irakot, csak az első egy hónapban
  több mint háromezer 3 000 civil halt meg.
  A polgári áldozatok ellenére nem igen lehet hallani arról, hogy az amerikai hadseregben bárkit is háborús bűnösnek neveznének a nemzetközi szervezetek.

 70. 71.
  d311c
  Leonyid Gozman, Kaszparov, Veszna ‘ jogvédő” központ, Echo tv és rádio: mondanak ezek a nevét valamit?

  Na, kérném pl. ezek ukrán megfelelőjét.

  Az megvan, hogy a derék nyugat viszont valóban elnyomja és megszünteti az orosz híreket, amelyek kissé árnyalnák a sok atlantista hazugságot? Hogy az Rt. és az egyéb orosz csatornák be vannak tiltva a derék, szappaccság szerető nyugaton?

  Ez megvan?

  Az atlantista bomladztó részleg évtizede próbál valamiféle Putyin ellenes ” ellenzékit” gyàrtani. Nyemcovot saját bünözőtárssi intézték el, a bérgyilkoshoz pont egy hosszúcombú ukrán call girlt vezette fel.( vele nem nagyon foglalkozik az atlantista sajtó : ki érti ezt? )
  Haverja, Kaszjanov, akit az orosz köznyelv csak ‘ két százalék Misa” ként ismert, vígan élösdizik mind a mai napig. Hodorkovszkijt, aki mindent megtett, amit a nyugati gazdik kértek tőle ( ám sajnos, nem sikerült átjátszania USA cégeknek az orosz kőolajvezetékrendszert, pedig ez lett volna a fő feladat), még egy egy nyilatkozatra rà tudják venni, de a sírt kissé megviselte. Volt még ellenzékinek kikiáltva a ” pussy riot”. Azaz lázadó puncik, de legnagyobb hőstettük az volt, hogy színpadon, nyílt színen keféltek néhány pasival. A szépreményű múvész, akinek legnagyobb hőstette az volt, hogy odakalapálta a hetéjét a vörös tér kövezetére, szintén ejteni kellert, annyira zakkant volt. Most, utolsóként fekarolták ezt a Navalnijt, aki kis pénzért bárhol, bárkit……Volt ő már a politikai porondon minden, most épp a nagy ellenzéki….Amikor úgy volt jó neki, olyan nacionalista szólamokat fújt, hogy zsirinovszkij elbújhatott mellette…Értjük, ugye?

 71. 68. – Tibor bá’
  Áh, szerintem már rég nem áll fel a cerkája, és nem szaladgál az asszonyhoz.
  Lehet, hogy ezt az egészet a háborúskodással kompenzálja, fontosabb már neki az ideológia meg a hatalmaskodás, mint a szex.

 72. Szívmelengető beszéd, kétség sem férhet hozzá. Úgy tűnik, hogy Putyinnál is ugyanaz a helyzet, mint Viktorunknál. Retorikában kiváló, viszont az elmélet és gyakorlat között nagy szakadék tátong.
  Bár ha ezt a beszédet komolyan is gondolja, sokkal nagyobb félnivalónk van, mintha csak ügynök lenne.

 73. 74 – elesz:
  Ez a fiatalabb férfiak vélekedése. Egy normális férfinek a sírig van erekciója.

 74. 5O. Tobias
  ” Ne felejtsük ki az orosz kommunisták által végrehajtott Holodomort sem. Ukrajna történetének legtöbb emberáldozattal járó katasztrófáját, amikor az orosz kommunisták … ”

  Tobiás?
  Biztos vagy abban, hogy a szoviet kommunisták vezető rétege orosz nemzetiségü volt?
  Utánanéztél kik is és milyen származásuak voltak azok akik a szoviet piramid felső csúcsát foglalták ell?

 75. Ez a beszéd tényleg van aki szerint nem egy paródia volt? Szomorú hogy egy ekkora ország vezetője ide jutott, gyakorlatilag megbolondult.

  A november 30-as fogadásunk miatt ahogy nézem nem kell aggódnom, továbbra is úgy néz ki, hogy addigra ki lesznek picsázva. A khersoni front gyakorlatilag összeomlott, az oroszok menekülnek mint a nyulak, az ukránok abban fáradnak el, hogy futniuk kell utánuk.

 76. MangaM:

  A jelzett hadihajó ennyi erővel a Barents-tenger menti fjordok egyikébe is mehetett, de én inkább az Északi-tenger talapzatára horgonyzott mélytengeri kutató-és megfigyelőállomások meglátogatására/védelmére tippelnék.

  Volt is egy indiai harkály fórumban téma, (egyébként pár nappal az Északi Áramlat csővezeték meghibásodás előtt) hogy az oroszok – előrelátóan – nagy mennyiségű fegyvert vittek oda, ahol az új Noé bárkáját (sarkköri kőolaj és földgázmezők) keresik.
  A hajózási útvonal menetzajában elmosódott a Belgorod hangja?
  Így legalább az amerikai szatellitek infravörös észlelését, észlelhetik a komplett sarkköri kutatóállomásaikkal…

 77. 78. Vlagyimir

  Meglehetősen furcsa, hogy pár nappal ezelőtt a négy oblaszt annexióját bejelentik, majd azóta visszavonulás van a front szakaszain.
  Ebben a háborúban/hadműveletben eddig semmi nem működött „papírforma” szerint, nem tudom hová tenni ezt az egészet.
  Vagy egy ócska „háttérhatalmi” színjáték folyik a szemünk előtt és Putyin ennek a stábnak a tagja, vagy szimplán elérkezett az idő Putyin bukására, amire jó eséllyel belülről is rásegítettek/rásegítenek.
  Több ötletem nincs.

  79. János
  Fene tudja, hogy egyáltalán tényleg kifutott-e a hajó, fel van-e tényleg szerelve a STATUS-6 torpedókkal, de ha igen, az első körben szerintem Nagy-Britanniára, pontosabban az észak-sckóciai brit atomtengeralattjáró támaszpontra jelent veszélyt. A brit stratégiai atomerő ugyanis 4 db Vanguard tengeralattjáróra telepített Trident-II D5 rakétából áll.
  https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/fleet/images/02—our-organisation/2-1-1-unit-detail/submarines/vanguard/gallery/980×551-04131160.jpg?rev=89ce56b3a5cc40328313c5c7394fac72

 78. 80.MangaM
  Már nem nagyon érdemes agyalni az oroszok töketlenkedésén.
  Putyin jó tanítványa volt Schwabnak.
  Ha meg is buktatják, semmivel sem lesznek jobb helyzetben. Sőt, Oo. szerte káosz lesz. A végén szétesik. Ki van ez kottázva!

 79. Nincs itt fennakadás. Európa gazdasági kilátásai, pénzügyi helyzete folyamatosan romlik.
  Az, hogy a front épp hol van a cél elérése érdekében nem bír akkora jelentőséggel. A lényeg, hogy legyen front és az EU belerokkanjon a háború finanszírozásába, szankcióiba, a menekültáradatba és az egységet bomlasztó különutas nemzetérdekek terjedésébe.
  Azt se felejtsük, Putyin sokat tett Orbánon keresztül az EU-s egység gyengítéséért.
  Ha így megy tovább, az első áldozat az EU lesz orosz amerkai összefogással.

  A gazdaságilag állítólag meggyengült Oroszország fizetési haladékot ad nekünk és a törököknek is a gáz kifizetésére.

 80. 82. Károly
  Na jó, jó!
  Azért katonailag is kellene valamit villantani.
  Nem többet, csak legalább a szeptember eleji állásaikig visszaverni az ukránokat.
  Az orosz nép azt látja, hogy semmire sem mennek csak halnak, akkor elveszíti a harci kedvét. Az ottani átlag népességet sem lehet olyan mély tudást igénylő dolgokkal megfogni, hogy ez a balhé, most Oo. szétszedésére irányul. Ahogyan errefelé, ott sem tudják értelmezni az ilyen magas geostartégiai helyzeteket.

 81. Abban nincs kétségem, hogy nemcsak az elfoglalt területeket fogják visszavenni, hanem jóval többet. Ehhez minden erőforrásuk megvan.
  Azt még megértem, hogy most az taktikájuk, hogy ha meglátják az ukránokat, máris vonulnak vissza, a veszteségük minimális, majd a támadókat utána szétlövik. Viszont azt, hogy kulcsfontosságú városokat is feladnak, nem értem. Elhiszem, hogy nincs elegendő létszámuk a védelemre, de azért ennyi idő alatt illő lett volna erőket oda csoportosítani, már nem meglepetés a támadás.
  Jó, eddig nem volt orosz terület papíron, a napokban már az lesz. De ilyen helyzetben a papírozás általában csak formaság, hogy legyen valamilyen pofája a dolognak, azt soha nem kéri szánom senki, főképp a győztesen. Úgy meg senki sem indul neki egy ilyennek, hogy ő lesz majd a vesztes és akkor mi lesz.

 82. 80. MangaM
  „Ebben a háborúban/hadműveletben eddig semmi nem működött “papírforma” szerint, nem tudom hová tenni ezt az egészet.
  Vagy egy ócska “háttérhatalmi” színjáték folyik a szemünk előtt…”
  81. Bendegúz
  ” Már nem nagyon érdemes agyalni az oroszok töketlenkedésén.
  Putyin jó tanítványa volt Schwabnak.”

  NIKOLAOS SAKELLAROPOULOS Putyin a dolgok új rendje ellen van, amely az emberiség rabszolgává tételét akarja? 11 fontos NIKOLAOS SAKELLAROPOULOS Putyin a dolgok új rendje ellen van, amely az emberiség rabszolgává tételét akarja? 11 fontos indoklás, amiért ez nem így van.

  Putyin valójában a globalizáció és a nagy újrakezdés része.

  1) A kommunizmus Oroszországban kezdődött. Valójában a modern kommunizmus nem az, amit gondolunk, hanem a gyakorlatban egy totalitárius rezsim. Ezt megérthetjük abból a technokrata totalitárius rezsimből, amely Kínában van, és amelyet a WEF világszerte hirdet. Ez a Kínai Rezsim egy kommunista rezsim (Kínai típusu), amelyet át akarják adni a világ összes államának.

  2) Ha nem akarsz részt venni a globalizációban, akkor nem kötsz szövetséget Kínával, amely a WEF-en (World Economic Forum) keresztül kívánja előmozdítani a technokráciát világszerte minden államban.Kína irányítja a globális bankrendszert, bármilyen hihetetlen is legyen az. Úgy tűnik, hogy az állam hitelez az amerikai-zsidó világbanknak (Világbank), amelynek az összes állam tartozik, és lényegében onnan vesz fel kölcsönt, aminek eredményeként Kína „kezében” tartja a teljes bankrendszert.

  3) Nincs igazi háború, csak háborús képeket látunk és egy jól felépített színházat, mert a tervek szerint talán a következő hónapokban kezdődik a Harmadik Világháború, így mindenki időt nyer, és ez az egyik oka annak, hogy nem folytatják a tárgyalásokat, hogy megállítsák, vagy legalábbis egyetértenek abban, hogy nem értenek egyet. Időt nyernek az Ukrajnai „menekültek” számára is, akiknek koordináltan hagyják el Európát elárasztva. Ha a háború valódi lenne, miért a NATO ami úgy tűnik, hogy Zelenszkijt támogatja (annak ellenére, hogy nem tagja a NATO-nak), nem küld csapatokat az Ukrán katonák megsegítésére? Az pedig amit látunk vagy inkább azt amit mutatnak, az pontosan ezért hazugság. Nincs igazi harc a csapatok küldéséért vagy bármi mást.

  4) Miért tette ezt a lépést Putyin most a NAGY RESET évtizedben, és nem közvetlenül azelőtt? Miért szolgálja ez a háború a terveiket, mivel azt mondják, hogy az Új Rend ellen vannak? Egy szót sem hiszek el abból, amit a biológiai laboratóriumokról és a nukleáris laboratóriumokról mondanak

  (https://corfiatiko.blogspot.com/2022/03/to.html)

  amellyel Putyin maga terrorizálja az emberiséget.

  5) Az orosz SPUTNIK vakcina pontosan ugyanazt a technológiát tartalmazza, mint ASTRAZENEKA és JANSEN. Miért adja be a népének ezt a halálos génterápiás vakcinát (is) egy olyan elnök, aki ellenzi a globalistákat?

  https://edwardslavsquat.substack.com/p/sputnik-v-what-yure-not-being-told?s=r

  https://edwardslavsquat.substack.com/p/sputnik-v-is-a-scam?s=r

  és sok elemző szerint több mint 1 millió ember halt meg Oroszországban (csak a szputnyik miatt).

  6) Oroszország együttműködik a BIG PHARMA-val.

  Ez látható a nagy Orosz gyógyszergyártó cégről is, amely az Astrazeneca számára a BIG PHARMA-val akart együttműködni. 2021 októberében Kirill Dmitriev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője azt mondta, hogy úgy véli, a Pfizer és a Sputnik injekció „nagyon sikeres kombináció lesz”. A Szputnyik V egyik fő fejlesztője is támogatását fejezte ki a külföldi vakcinák Oroszországi forgalomba hozatala mellett.

  A közelmúltban, idén márciusban az orosz R–Pharm gyógyszergyár kérte az AstraZeneca vakcina Oroszországi bejegyzését. Ez az RDIF által közzétett új jelentés hátterében áll, amely meglepő előnyöket állít a „Sputnik Lite” és az Egyesült Királyság-Svédország AstraZeneca kombinációjából.

  7) Oroszországban továbbra is kötelező az oltási bizonyítvány. És bár olyan hírek érkeztek, hogy megszüntetik őket, vagy bármit, amit megtudok, még mindig használják őket, és kötelezőek. Az útlevelek egy ideig önkéntesek maradtak, mígnem 2021 novemberében a Moscow Times https://www.themoscowtimes.com/2021/11/12/russia-to-introduce-vaccine-passports-amid-record- virus-surge-a75551

  arról számoltak be:

  Az Orosz Kormány pénteken közölte, hogy két törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek, amelyek a koronavírus-járványok új hulláma közepette kötelező egészségügyi kártyát vezetnének be az éttermekbe és a tömegközlekedési eszközökbe.

  A cikk szerint az új jogszabály célja „az erős oltásellenes hangulat közepette növelni Oroszország lassú oltási arányát”. Ismerősen hangzik.

  Az intézkedés várhatóan 2022. június 1-ig lesz érvényben.

  8) Oroszország már kifejlesztette központi banki digitális fizetőeszközét (CBDC)

  Ebben az évben a Bank of Russia kipróbálta a „digitális rubelt”, a központi bank digitális valutáját. A jegybank a kriptovaluták teljes betiltását is szorgalmazta, mondván, hogy a digitális rubel a decentralizált valuták alternatívája lesz. Három bank Oroszországban már támogatja a kísérleti tranzakciókat a meglévő mobilbanki alkalmazástechnológiával, míg további kilenc bank csatlakozása várhatóan hamarosan. Más szóval, a CBDC-k bevezetése kulcsfontosságú része annak a technokratikus vezérlőhálózatnak, amelyet a WEF globalistái igyekeznek felépíteni, és Oroszország teljes mértékben támogatja a tervet.

  9) Putyin egy hónappal ezelőtt támogatta a globalizációt és az Agenda 21-et.

  Oroszország és Kína nyilatkozatot adott ki, amely nagyon úgy tűnik, hogy mindannyian együtt szorgalmazták a WEF napirendjét…

  „új korszakba lépő nemzetközi kapcsolatok és globális fenntartható fejlődés”, amelyben támogatásukat fejezték ki a globalizáció, az Agenda 21, az oltások, a világjárvány elleni védekezés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a digitális gazdaság és egyebek mellett.

  10) Putyin nyilvánvalóan a WEF-ből és a KLAUS SCHWAB FIATAL GLOBÁLIS VEZETŐIből indult ki (bár nemrégiben kimutatták, hogy törölték), ami kiemeli az államelnököket, és lényegében mindannyian a WEF gyalogos bábjai, akik megpróbálják irányítani a bolygót és a népeket. .

  11) Putyin megmutatja, hogy mindenben együttműködik, és Kissingerre hallgat. A CRF https://www.cfr.org/russia–and–west szerint is úgy tűnik, hogy az orosz-nyugati kapcsolatok soha nem voltak jobbak.

  Végül Ukrajna „inváziójával” Putyin a globalisták érdekeit szolgálja, és miért ne lehetne ő maga (a fentebb említett érvek alapján) egy újabb szomorú gyalogos bábja, amely egy lépést hoz (már hoz nekünk) közelebb került a globalisták által megálmodott gazdasági összeomláshoz és KÁOSZhoz.
  Valójában minden be van állítva, és ahogy a prológusban említettem, az a céljuk, hogy a NAGY ÚJRAÁLLÍTÁS minden áron érvényesüljön, mivel mindannyian végrehajtják az antikrisztus parancsait a világkáoszért, amelyet ő akar előidézni, hogy meghozhassa a megoldást és úgy tűnjön, mint az emberiség megmentője. A „háború” nem csak a globalisták B terve… a „háború” maga a NAGY RESET…

  /https://www.triklopodia.gr/
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 24 Μαρ 2022 –
  Είναι ο Πούτιν εναντίον της Νέας Ταξης Πραγμάτων που θέλει την υποδούλωση της ανθρωπότητας ; 11 σημαντικοί λόγοι που δείχνουν ότι δεν είναι.

 83. A gazdasági helyzethez. Tegnap és tegnapelőtt az EU és USA tőzsdék szárnyaltak, két nap alatt 5-6%-ot korrigáltak. A tőzsde mindig a legelső indikátor, és egyszerűen elkezdte árazni az orosz kudarcot, a háború végét. A Holland Gáz tovább esik, már a július közepi árakon fut, kevesebb mint fele a 349 dolláros csúcs árnak jelenleg (160 dollár) és csak négyszerese a normál áraknak, röhögve kifizeti egy nyugati bérből élő (persze nem egy magyar, hiszen a FOSrint 30%-ot gyengült a dollárhoz képest így a magyarok számára 160 30%=208 dolláron, azaz kicsit több mint 5x-ös áron forog a normál árakhoz képest). A gázár még mindig nagyon spekulatív, januárra bőven 100 dollár alatt lesz. Én nem mondom, hogy nem lesz ebből egy rövid ideig tartó recesszió itt Európában, mert biztosan lesz, de nem elhúzódó. Az sem mellékes, hogy az Oroszokhoz csak 10 napja ért oda a háború valósága a mozgósítással. Megváltozott a közhangulat, és ez csak folyamatosan romlik, pl. érdemes ezt a grafikon megnézni, ami egy orosz, hivatalos közvélemény kutatás alapján készült:
  https://www.facebook.com/laszlo.szentesi.5876/posts/pfbid02Sa8578Gk7JZSqreqth6MEjiEmoQ5LQREUiuDB8RmZrWuk4zXNSkSwUFLjPsaFQtl
  Még egy grafikon, mert rendre előkerül, hogy a németek már sötétben alszanak ( 🙂 ) akkora a baj náluk. A valóságban folyamatosan nő az Ukrajna megsegítését támogatók száma Németországban. Erről itt találtok pontos adatokat:
  https://www.facebook.com/kardblog/posts/pfbid0387jGLjjmpuvjz4BNp7DWDn1Xm73VnXP1Z3uCqeS9AXk5XPWpuJ2QPGWXF8JBP4Njl

 84. 81.-es bírásomat kiegészítve – még egy utolsó gondolattal, jelen szemfényvesztés kapcsán – megjegyzem, hogy Putyin még ha a rendszer része is, akkor sem lesz vége gyorsan az ukrán háborúnak!
  Ti. idő kell ahhoz, hogy a világgazdaság, de főleg a nyugati (azon belül az EU-s) gazdaság tönkremenjen és a népek legatyásodjanak illetve reményvesztetté váljanak (a nagy kísérlet megvolt a COV19-el, így tudják a tűréshatárunkat).
  Ennek tükrében, azzal kell számolnunk, hogy még egy pár évig elbohóckodik Putyin és csapata az ukránok közreműködésével.
  A „háború” folyamata nagyjából megjósolható. Vagyis, nemsokára „kifullad” az ukrán offenzíva, majd befagy a front vagy három-négy hónapra, hogy aztán az orosz tavaszra verje vissza az ukránt, majd jövő nyárra ismét „befagy” a konfliktus, hogy őszre az ukránok megint erőre kapjanak.
  Lehet, hogy egy kicsit nagyobb területek felett fog menni a tilitoli (nehogy a jó nép megunja a díszletet), de alapból nem fog semmi változni.
  Fel kell készülni, hogy lesz még pár év varázslás!

  Erre tekintettel én e témához – amíg ez a tli-toli bohózat megy és nem történik érdemi lépés, ami még ésszerű is – már nem szólok hozzá, sőt nem is fogok semmi kapcsolódót olvasni.
  Ha itt lesz az ukrán vagy az orosz a városomban, arról úgy is tudomást szerzek. Addig pedig minek idegeskedjek?
  Az oroszért, aki 180 év alatt vagy négyszer tett alánk?
  A nyugatért? Aki nem hagyna ki egy helyzetet sem, hogy ártson nekünk.
  Ukrajnáért? Na ne röhögtessük magunkat. Kit érdekel, ha ott holnaptól semmi sem lesz.
  Kínáért? Na azért aztán végképp nem emésztem magam.
  Amennyire csak lehet, minden elmét fertőző információt kerülni fogok.
  Hülyítsék a jó édes anyukájukat, és ne engem/minket.

 85. A tisztábban látás érdekében:

  Média hisztériakeltés 1:
  Eltűnt a világ legveszélyesebb tengeralattjárója a NATO szemei elől.

  A Belgorod tengeralattjáró nem tűnt el semmikor, csak a média keltette a hisztériát. A tengeralattjáró kihajózott, jelenleg is a Barents-tengeren tartózkodik és az orosz tengeralattjárók esetében teljesen megszokott útvonalon halad. Egyes források nem zárják ki, hogy a Status-6 torpedó kísérleti indítására sor kerülhet.
  https://www.navalnews.com/naval-news/2022/10/new-images-reveal-russias-missing-submarine-belgorod-in-arctic/#prettyPhoto

  Média hisztériakeltés 2:
  Putyin atombunkerbe bújt és sámánokkal tanácskozik atomcsapás ügyében, de…
  … de semmi gond, mert a NATO éberen felügyeli az atomrobbanófej raktárakat és bármire is készülne az orosz haderő, azonnal tudnák.

  1. A stratégiai atomfegyverzet be van tárazva, kilövésre készen állnak nagyjából a parancs kiadásától számított 6 percen belül mind az USA-ban, mind Oroszországban. Itt annyi előkészület kell csak, hogy kinyitják a fix silók fedlapjait, a TEL járművek függőleges helyzetbe állítják az indító tubust, az SLBM hordozó tengeralattjárók pedig indítási mélységbe állnak.
  2. A taktikai atomrobbanófejek egy része raktáron van (ezeket a raktárakat lehet műholdakkal figyelni), egy részük pedig bevetésre kész állapotban adott fegyvernemeknél. Ez megint csak igaz mind az USA-ra, mind az oroszokra.

  Tehát ha az USA vagy Oroszország stratégiai vagy taktikai atomcsapást akarna hirtelen kezdeményezni, akkor beveti ezeket a fegyvereket minden különösebb hacacáré nélkül és kész, baromira nem a Blikk vagy a Mirror fogja ezt előre megírni.

  Az elérhető információk alapján az USA 800 db-os taktikai atomrobbanófej készletéből 200 db, az oroszok 2000 db-os készletéből pedig 4-500 db bármikor bevethető, a többi robbanófej van raktáron.
  Ilyen robbanófejekkel van felszerelve ismeretlen számú hadihajóra, tengeralattjáróra cirkálórakéta, a szárazföldi erőknél ismeretlen számú kis hatótávolságú ballisztikus rakéta vagy cirkálórakéta, ehhez jönnek még a légi indítású cirkálórakéták. Ezeken felül léteznek még orosz tüzérségi atomlőszerek és az USA egyes repülőgép hordozóin is tárol bevetésre kész atomtölteteket.

  Putyin bunkerbe bújt és sámánokkal egyezteti az atomcsapásokat…, erre semmit sem mondok. Ez a hír röhejes, de ha igaz, az sem segít rajtunk semmit, ennyi erővel beszélhetünk a sátánista-okkultista egyéb titkos társaságokról, akik más országokat vezetnek.

 86. 85. L.S.
  „7) Oroszországban továbbra is kötelező az oltási bizonyítvány. És bár olyan hírek érkeztek, hogy megszüntetik őket, …”

  Bár az idézett irás 2022. március 24-én keltezett a frissebb hireknél ebben a témában nincs változás!

  Αz igazságok előbb vagy utóbb kiderülnek…
  Oroszországban sokan szívesebben mennek börtönbe tíz évre, minthogy elfogadják az Ukrajnai hadkötelezettséggel együttjáró covid elleni védőoltást.

  Sok Orosz megtagadia a sorkatonaságot a kötelező védőoltás miatt.
  2021 őszén a Putyin-kormány elfogadta a kötelező védőoltást, pontosan úgy, ahogy a Nyugati Nemzetek tették…

  /https://anazitiseis.gr/polloi-rosoi-apofevgoun-tin-epistratefsi-exaitias-tou-ypochreotikou-emvoliasmou-afto-tha-borouse-na-tous-odigisei-se-10-chronia-fylaki//

 87. Bendegúz, L.S.

  Rengeteg közvetlen és közvetett jel és esemény utal arra, hogy az orosz vezetés által meghozott döntések és azok lebonyolítási módja finoman szólva is erős kérdőjeleket generál.
  Persze lehet, hogy totál hülye lett ott mindenki és a Nyugat segítségével simán lépre csalták saját magukat, de…, de vannak itt egyéb gyanús jelek is, ami miatt engedjétek meg, hogy a kételkedésemet fejezzem ki a média által közvetített „valóság”, a média által közvetített propaganda és a valós szándékokat és motivációkat illetően. Ez egyformán és egyszerre igaz Oroszországra és a Nyugatra.

  Ha még jövő tavasszal is itt verjük a billentyűzetet és álmélkodunk ezen az egyre abnormálisabb világon, akkor jó eséllyel a B-verzió lesz az igaz, magyarul egy brutális átverése és szétverése zajlik a jelenlegi társadalmaknak a megfelelő színházi műsorral egybekötve.

  A tévedés jogát továbbra is fenntartom, az is lehet, hogy Putyint közben megdöntik, az is lehet, hogy kitör egy atomháború és mindenki kifingik, az is lehet, hogy az Orosz Föderáció összeomlik és szétesik darabokra, az is lehet, hogy az UFO-k megtámadják a Földet és nem is sorolom tovább.

  Ha mégis a Great Reset végrehajtása zajlik és Putyin is az egyik résztvevője a színdarabnak, attól még persze jöhet elhúzódó háború, sőt, földrajzilag és hatóerőben korlátozott atomcsapások is beleférnek és még egy csomó minden más is.

  Ezért van az, hogy kitettem a fehér zászlót, klasszikus iskola és klasszikus modell szerint már nem magyarázható az, ami történik – sem az oroszok katonai lépései, sem az európai hatalmak önsorsrontó döntései, sem Amerika egyéb globális lépései, lásd Kína nyílt és egy idejű katonai provokálása. Mindegyik oldal csak a háború támogatásáról papol, senki, ismétlem senki nem beszél arról, hogy legyen tűzszünet és béketárgyalás!!!
  Ezzel egy időben légy buzi, utáld a fehéreket, jöjjenek a migránsok, válasz bármilyen gendert, a gyerekek pedig operáltassák magukat annak, aminek akarják. Aki szerint ez normális, azzal baj van.

  „Nőknek és „nemi kisebbségeknek” szóló ösztöndíjprogramot indít az Egyesült Államok Légierő Akadémiája (USAFA) Colorado államban. A felhívásban finoman, de egyértelműen jelezték, hogy ez a felhívás nem férfiaknak szól.”
  https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/09/27/csak-ferfinak-szuletett-ferfiak-nem-jelentkezhetnek-az-amerikai-legiero-osztondijprogramjara

  Mivel többen (sokan) olvassák ezt a blogot, úgy éreztem, hogy a fenti gondolatokról írok, már nem először.
  Szerintem át van verve az egész világ, méghozzá nem piti módon és észre sem vesszük.
  Nehéz lesz ezt elfogadni azoknak, akik továbbra is ragaszkodnak a régi és bevált ideáikhoz, szerintem kezdjen el mindenki barátkozni ennek az új felállásnak a lehetőségével is.

 88. Hát igen, tényleges atomháború előtt vajon szükség lenne-e a közvélemény ilyen szintű hergelésére, megdolgozására? Már ez gyanút kellene keltsen. Az a döbbenetes, hogy milyen sok embert táncba lehet még mindig vinni az elmúlt majdnem három év után. Klímahiszti, kovidhiszti, gázhiszti, atomhiszti.
  Irányított robbantás esetén előre szólok a lakóknak, hogy jöjjenek ki, nehogy a romok alatt rekedjenek.

 89. 89. L.S.
  Az feltűnt nekem is, ilyen vagy olyan formában ők is megjelölnek, megszámlálnak, nyilvántartásba vesznek, leellenőriznek, nyugati kotta szerint, a lehetőség meg van adva ott is, hogy eladd a lelkedet a rendszernek az aláírásoddal.

 90. 90 – MangaM

  „Szerintem át van verve az egész világ, méghozzá nem piti módon és észre sem vesszük.”

  A világ azaz az emberiség hatalmas többsége az állandó hazugság állapotában él már több ezer éve. Ez egy kicsit sem túlzás, ez tény. Az a világ, amibe az emberek annak idején beleszülettek és azt normálisnak vélik, az is már egy ilyen állapotú világ volt. Más, mint ma, igen. Más volt a minősége, más volt az értékrend, mások voltak a prioritások. Kicsit más dolgok rögzültek a gyerekekben, más információs térben éltek a felnőttekkel együtt. Mindig van egy viszonyítási alap („régi és bevált ideák” stb.).

  Ami a szemünk előtt zajlik, azt már korábban kifejtettem, aki olvasta és emlékszik, az pontosan érti, hogy mire célzok (az Idő törvénye és következményei). S éppen ezért jut el rengeteg ember a felismerésig, hogy át van verve. Azt még viszont kevesen értik, hogy ez az átverés milyen hosszú ideje tart már. Azt még nehéz sokaknak elfogadni, ezzel az állapottal még sokaknak nehéz szembesülni. De mindennek egyszer eljön az ideje…

 91. 90. MangaM

  Egyetértek.
  Szerintem nagyjából kézben van tartva a sztori a világ tényleges urai részéről, ezért nem lesz atom.

 92. Itt a blogon is szinte mindenki kivétel nélkül abba a hibába esik, hogy türelmetlen.
  „Jöjjön a megoldás! Jöjjön azonnal, és legyen világos! Követeljük azt, hogy megérthessük azt, hogy mi történik, mert nincs benne logika, segítség!”

  Tipikus nyugati civilizációban szocializálódott hozzáállás… Mindent csak az általa ismert sablonokba begyömöszölni és megérteni, megérteni, s minél egyszerűbb a magyarázat, annál jobb! Miközben vannak egyéb „sablonok”, sőt „sablonokon túli világ” is. Ezeket viszont keresni kell!

  Várjatok egy kicsit, türelem! … az rózsát terem, hallhattad anyádtól, nagyanyádtól! Nem volt igazuk talán? S lépjetek ki a saját kis sablonjaitokból, mert ha nem, semmit sem fogtok megérteni!

  Egyébként ezt az utat mindenkinek magának kell bejárnia. Ez fontos! Mert, ha túl hirtelen emeled fel a homokba dugott fejedet, akkor rosszul leszel és mást se fogsz akarni tenni, mint gyorsan visszadugni a homokba. Ez is nagyon jól érzékelhető jelenség itt a fórumon. Én ezt nem elítélem, csak tényként rögzítem. Talán jobb is, hogy néhány embernél néhány infó nem és nem megy át egy bizonyos szűrőn! A piros pilulára a legtöbben egyáltalán nincsenek felkészülve.

 93. Figyeljetek!

  Ha én egy mindent eldöntő atomtámadást terveznék és hetekkel, hónapokkal előbb a hét minden egyes napján jó hangosan telekürtölném vele a világsajtót, hogy az ellenfeleim is időben és jól fel tudjanak rá készülni, akkor én egy nettó barom vagyok.
  Ha mégis ez történik, akkor itt bizony a nyájas olvasóközönség pszichés megdolgozása folyik.

  Miután létezik a Perimetr-rendszer is, illetve mind Keleten, mind Nyugaton bőséges korai előrejelző és riasztó radar, műhold és egyéb szarság van, pont az oroszok és az USA az, akiket még úgy is igen nehéz (ha nem lehetetlen) lenne meglepni egy fullos atomtámadással, hogy nem szól előre senki.
  Max. azon lepődnének meg, hogy a túloldalon ezek szerint mindenki meghülyült és meg akar halni.

  Korlátozott erejű és földrajzilag is behatárolt (ez több helyszín is lehet) atomcsapásra számítok, ami persze rengeteg áldozattal fog járni, viszont a társadalmak mindenhol totál telerakják a gatyájukat, lesz hivatkozási alap és bűnbak a gazdasági és pénzügyi rendszer csődjére (még véletlenül sem az igazi bűnösökre fognak mutogatni) és ezen felül majd elégetik a „szennyezett” gabonát és levágják a „szennyezett” élőállat állományt is.
  Se pénz, se kaja, se posztó, se lóf@sz, lehet pánikba esni.

  Aztán majd jön egy remek ötlet és lehetőség és hogy mindenki frankón meg legyen mentve, csak majd egy kicsit meg kell reformálni az eddig világrendet, társadalmakat satöbbi.
  Amiről tegnap még hallani sem akartál, azért holnap majd imáidba foglalod a „megmentőid” nevét. Érted ugye?
  A piromániás tűzoltó esete, ugye…

  Ha mégsem ez van (ami simán lehet), akkor is szarban vagyunk, nyugi.

 94. Összeesküvés a 8 milliárd ember ellen

  Bizonyára emlékeztek, jó néhány évvel ezelőtt írtam először, az emberek nem összeesküsznek, hanem azonos elhatározásra jutnak, ahogy az eleredő esőre mindenki kinyitja az ernyőjét. Senki nem beszél össze senkivel, csak védekezik az eső ellen. Nos, rendkívüli időket élünk. Valóban szélsőségeseket. Bármikor meghalhatunk COVID miatt, ha a szerencsék úgy kívánja. Bármikkor kaphatunk egy sok milliós gázszámlát. Bármikor kifogyhat a benzin, vagy duplájára emelhetik a havi törlesztő részletet, vagy kitörhet egy világháború és nem lesz mit enni, inni vagy felkapcsolni a világítást. stb. stb. Ilyen körülmények között ez emberek szélsőséges módon döntenek, cselekszenek, reagálnak, ki erre, ki arra. Magyarul, nem hiszem, hogy például Putyin tagja lenne egy hatalmas összeesküvésnek, amit a világ elit rendez a 8 milliárd ellen. Szerintem mindenki össze-vissza kapkod, elsősorban a vezető politikusok. Az emberiség hajóját rengetegen kormányozzák. Egész biztos zátonyra fog futni. Várjuk ki a végét!

 95. Az esernyő effektus igaz lehet a vírusra, gázra, klímára stb. De nem igaz az atomra. Itt buktatják le magukat, hogy nekik a tömegek félelmére van szükségük. Ha jól be van szaratva, máshogy cselekszik.
  Háborúba is azokat lehet könnyen vinni, aki jól meg vannak dolgozva ideológiailag. A dolgok működjenek olajozottan, a tömegeknek vágyniuk kell a változást.

 96. Az esernyő effektus teljesen igaz.
  Ha viszont – oly sokszor írtam már – én tudom eldönteni, hogy hol legyen eső, akkor közvetve én döntöm el azt is, hogy hol fognak ernyőt nyitni.
  Ehhez nem kell összebeszélnem a tömeggel, elég, ha esőt „csinálok”.
  A tömegeket közvetett módon lehet irányítani és belekényszeríteni őket olyan szituációba, ahol előre kiszámítható a tömeg reakciója.

  Ettől függetlenül mára kész vagyok elengedni mindenféle prekoncepciómat, mert az utóbbi két év ezt kéri tőlem.

  1. Bejött a Covid és elképesztő intézkedések történtek világszerte, messze túlmutatva egy szimpla járványon Pekingtől Washingtonig.
  2. Trump megnyerte az amerikai elnökválasztásokat és mégis Biden lett az elnök.
  3. Meg voltam győződve arról, hogy az oroszok nem fogják Ukrajnát lerohanni, mert a napnál is világosabb volt, hogy ez csapda, ráadásul messziről bűzlik. Mégis lerohanták.
  4. Utána azt gondoltam, hogy nesze neked, oroszos módon szétverik Ukrajnát. Ehhez képest még onnan is vert seregként vonulnak vissza, amit tegnap annektáltak. Nemhogy nem verték szét Ukrajnát, de kis túlzással annyi haditechnikát hagytak hátra, hogy lassan nem a Nyugat, hanem az orosz haderő fegyverzi fel az ukrán sereget. Pont úgy, ahogy az amerikai hadsereg csinálta Afganisztánban, azok is secperc alatt szó szerint csapot-papot otthagyva hazaszaladtak, oszt jónapot.
  5. Európa ahelyett, hogy asztalra csapott volna és mindent elkövetett volna a békéért, öngyilkos szankciókat hoz és maximálisan támogatja a nagybetűs háborút. A németek egyik minisztere pedig beleböfögi a kamerákba, hogy pont nem érdekli a választók tüncije és véleménye.

  Nem sorolom tovább, vagy valami elképesztően abnormális és perverz forgatókönyv szerint lépked az egész politikai elit, vagy tényleg megkattant mindenki mindenhol.
  Ukrajnában 15 ezer fős szexorgiát szerveznek arra az esetre, ha Putyin atombombát vet be – mi ez? Elmebaj vagy egy fekete mise?
  Az orosz vezérkar hajba kap, miközben egy 1989-es évekbeli Magyar Néphadsereg nagyságú haderővel rohanja le Ukrajnát. Ezek tényleg hülyék?

  Vagy mégis létezik a davosi forgatókönyv, csak Putyin – mint jó Schwab tanítvány – úgy érezte, hogy nem kellő mértékű a honoráriuma és önhatalmúan kicsit előléptetné magát, ismerve a teljes forgatókönyvet? Ehhez pedig jó maszkírovka lesz az orosz nacionalizmus, patriotizmus és az ortodox kereszténység? Csak elfelejtett szólni az osztálytársaknak…
  Kirill pátriárka közli, hogy aki az ukránok elleni harcban hal meg, az mennybe megy.
  Nesze b@zmeg, a szeretet és megbocsátás vallásának a nevében…

  Fiúk-lányok!
  Lövésem sincs, hogy mi a trágyalé folyik itten, de legyetek résen, mert vagy tényleg maguktól begolyóztak a világ vezetői és így váltak totál hülyévé, vagy tovább képezték magukat a schwabi iskolában és immáron képzett idiótaként verik tönkre az egész emberi civilizációt.

  Az Alapító Atyák által létrehozott Amerikai Egyesült Államok 1913 decemberében meghalt, amikor Wilson elnök suttyomban átnyomott egy törvényt karácsony előtt a kongresszuson és a dollár nyomtatásának a jogát egy magántulajdonban lévő bankra ruházták át.
  A szakrális Oroszország meghalt, amikor 1918-ban a nyugati bankházak ügynökei által pénzelt bolsevikok kivégezték a Romanov-házat.

  Végül is mit várunk akkor, amikor Moszkvában a Vörös téren a mai napig egy német ügynök bebalzsamozott holtteste (vagy viaszbábuja) fekszik egy mauzóleumban.
  Az atom-, űr- és nano-korszak kellős közepén és ez egyébként tök rendben van a fejekben mindenhol.
  Aztaqrva.

  Egyszóval el kell engedni minden prekoncepciót, ez az agyament örvénylés és káosz, ami van és ami jön, lassan kezelhetetlen szinten van és felborít mindent, amit eddig igaznak gondoltunk bármiről is. Legalábbis én így látom.

 97. Robert C. Castel új facebook postja:

  „AZ AGRESSZIÓ KELLEMETLEN RACIONALITÁSA
  Demkó Attila és Rácz Andras kollégával ellentétben én még mindig úgy gondolom, hogy Oroszország részéről a hadbalépés egy teljesen racionális döntés volt.
  A gyengébbek kedvéért itt újra meg kell ismételnem, hogy a racionális NEM a jó és az erkölcsös szinonimája.
  Egy döntés racionalitását nem a kivitelezés slendriánsága alapján kell megítélni, hanem a geopolitikai konstelláció és az oroszok által fenyegetésként érzékelt hosszútávú folyamatok alapján. Az Al-Qaeda elleni afganisztáni intervenció sem vált hirtelen irracionálissá csak azért, mert a dicstelen záróakkordjait a menekülni vágyók a repülőgépek futóműveibe kapaszkodva kísérték.
  De még akkor is, ha a kimenetelen alapuló utilitarista szemszögből nézzük a háború jelenlegi mérleget, (és ebben teljesen egyetértek John Laughland-al) a következő tagadhatatlan sikereket látjuk:
  1. Oroszországnak sikerült 5-6 millió fővel növelni az egyébként zuhanórepülésben lévő demográfiáját.
  2. Annektálta Kelet-Ukrajna ipari központját.
  3. Elfoglalt egy tekintélyes méretű ingatlant Ukrajna híresen gazdag mezőgazdasági területeiből.
  4. Egy fél Egyesült Királyságnyi területtel növelte a birodalom, bocsánat a Föderáció, területét.
  5. Az Azov tengert egy orosz beltengerré alakította át.
  6. Felvehetetlenné tette Ukrajnát a NATO-ba pusztán azzal a ténnyel, hogy magas intenzitású konfliktusban áll vele.
  7. Hatalmas károkat okozott politikai, gazdasági, energetikai és ideológiai riválisának összeroppantva a gazdaságát, elvágva a világtengerektől és menekülté téve a lakossága jelentős hányadat.
  8. Sikerült a felszínre hoznia a Nyugat és a Nem-Nyugat közötti feszültségeket és meghiúsítania egy hatékony condon sanitaire létrejöttét, amilyet a Hidegháború éveiben a Szovjetunió köré emeltünk.
  Egyáltalán nem egyértelmű, hogy az elérőben és a haditechnikában elszenvedett kár sokkal súlyosabb lenne az orosz, mint az ukrán oldalon. Arról nem is beszélve, hogy mindezt az agressziót elkövető szuperhatalom egy nagyságrendekkel „mélyebb zsebből” „fizeti ki”.
  Ami a gazdasági szankciókat illeti, az orosz gazdaságnak okozott kár jelentős lehet, de valójában senki sem tudja, hogy milyen mértékben. Azt sem tudjuk, hogy mekkora az orosz társadalom törékenységének, illetve anti-törékenységének a mértéke. A szakértők által közölt számadatok, még ha ténybelileg pontosak is, semmit sem mondanak a kérdés egészéről és a belőlük levont következtetések vágyvezérelt non sequitur-ok. Köztudott, hogy a CIA a Hidegháború alatt nagyságrendekkel becsülte túl az orosz gazdaság mutatóit. Nem valószínű, hogy napjaink halálra politizált nyugati szakszolgálatai ennél jobban teljesítenénk. Nem tudjuk, mert talán még a Kreml sem tudja, hogy mi az orosz gazdaság valódi állapota.
  Arról nem is beszélve, hogy a szankciókat egy aláírással fel lehet oldani, de a megtámadott Ukrajnának okozott károk helyrehozása sok évtized munkáját és erőforrásait fogja felemészteni.
  A jelenlegi orosz elit persze elveszítheti a trónját és a fejét a háború inkompetens és habozó menedzselése miatt. Ami viszont az Orosz Birodalom hosszútávú érdekeit illeti, én nem vagyok benne biztos, hogy a sorozatos katonai kudarcok ellenére az utókor nem fog politikai sikerként tekinteni vissza Putyin elnök „furcsa háborújának” a hódításaira.
  Kellemetlen gondolat? A legtöbbünk számára valószínűleg az.
  Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy a hatalmi politika visszapillantó tükrében ezek a kézzelfogható sikerek a racionalitás egyetlen mércéje és nem az orosz harcjárművet elvontató ukrán traktor egy 30 másodperces TikTok videón.”

 98. 99. MangaM

  Mikor bemegy az ember a gyerek szobájába, azt látja, hogy a játékok szanaszéjjel hevernek, egy nagy káosz az egész. A gyereknek ez nem az. Pont minden úgy van ahogy lennie kell. A szülő kiszúr a gyerekkel és minden nap rendet rakat a szobában, az óvodában is rend a lelke mindennek, az iskolában szintúgy.
  Egyik hozzászólásodban a mintázatról írtál.

  Az egész nevelésünk arról szól, hogy a szabályosság mennyire fontos. A szabálytalan dolgok nem működnek. Pedig működnek.

  Entrópia. Ezt apár mondatot kimásoltam Dr. Héjjas István munkájából.

  Az információelmélet szerint egy hír annál értékesebb, annál nagyobb az információ tartalma, minél kisebb a valószínűsége annak az eseménynek vagy állapotnak, amelyről tájékoztat. Egy közlekedési balesetről szóló hír információ tartalma pl. nagyobb, mint egy olyan híré, amely szerint nem történt baleset
  INFORMÁCIÓ = NEGATÍV ENTRÓPIA
  Ha egy rendszer entrópiája növekszik, akkor ugyanilyen mértékben csökken a rendszer állapotát leíró hír információ tartalma.
  Már csak egy rövid idézet.
  Kártyavár. ” Ha valaki váratlanul kinyitja az ajtót, vagy az ablakot, egy csekélybe huzat is összedöntheti az alkotásunkat.
  Ennek azonban a fordítottja nem szokott előfordulni. Ha össze-vissza hevernek az asztalon a kártyalapok, nem számíthatunk arra, hogy azokat egy váratlan huzat felkapja, és „véletlenül” felépít belőlük egy több méter magas kártyavárat. Az asztalon össze-vissza heverő kártyalapok esetén ugyanis a rendszer entrópia szintje magas, információszintje alacsony.”

  Haladunk egy magas entrópia szint felé. A kártyavárat értjük, ezt nevelték belénk, az asztalon rendezetlenül heverő kártya az nekünk maga a káosz, ezért azt nehéz megfejtenünk.

 99. 99. MangaM
  Sajnos szinte minden szavaddal csak egyetérteni tudok. A maszkokon át lehet látni, a király az egész udvarával pucérok és már sokan látják, tapasztalják ezt.

  Nem szabad a hitünket, a reményünket elvesziteni.
  Minden terápia első lépése a diagnózis amit MangaM fórumtársunk olyan jól irta le.
  Az Emberiségnek ellenálnia kell ezzel a beteg elmélyü elittel.
  Mindenki a maga kis erejével tegye a saját sarokkövét és erkölcsi kötelességét a saját gyermekeik, unokáik jövőjének érdekében úgy mintha csak tőle függene a Világunk sorsa.

 100. Zsolt

  Pontosan.

  ———————————–
  Hála Istennek sokat és jól író blogtársunk MangaM hangos gondolkozása szépen megmutatja azt az elengedési folyamatot mikor az ember megszabadul a generációk alatt felhalmozodott dogmáktól.
  Dogmákba születtünk, ill.születünk , dogmákban élünk és újabb dogmákat hozunk létre. A dogmák természetével nem, de a tárgyaival annál többet foglalkozunk.

  A cirkusz az cirkusz, szépen húzogatják benne a marionettbábukat. Ebbe még egy -a hatás fokozására- egy-két taktikai atomcsapás is belefér, de nem több.

  Az itt olvasók és írók( nagy többségének) logikájának premisszái olyan dogmatikus pilléreken nyugszanak amik csak nehezen engednek kitekintést ezek mögül.
  Ez az igazi fegyver!!!!

  A bábok szépen mozognak a megrángatott zsinór általi közvetített mozgási energia következtében.

  És itt még a „gondolkodóbb” emberek vannak.
  Tehát ez az „Hé, engem itt átvernek! Semmi nem úgy van, mint mondják!” tömegszintű hallelujah élmény teljesen normális. Kérdés, hogy ebből a tömegből hány százalék megy tovább ezen a logikai létrán?!
  Mert ez még kevés!
  Ez még csak a besza-behu kategória, mikor ‘a félelem az elmúlástól’ dogma úgy rángat ahogy akar.
  És ezt PONTOSAN tudják! Hogy kik?
  Hát a rosszfiúk, akik az elmúlt 30 évben annyi idióta dogmát tömtek ebbe a társadalomba, hogy még.
  Úgyhogy, de! Lehet és vannak is esőcsinálók.
  De nem mindenki nyitja ki a kurva ernyőjét!
  Inkább megnézi milyen az eső!
  A szétázás tapasztalát csak egy nagyobb tapasztalat tudja felülírni! Lévén, hogy semmi se történik, csak annyi, hogy rájön nincs cukorból és hogy vizes lett a ruhája.

  Úgyhogy hajrá! Előre vagy legalábbis ne hátra!

 101. 95. Zsolt
  Képzeletbeli emberünk kivette a homokból a fejét, meglátta a „sablonokon túli világ”ot.

  Sokan vannak, akik a gyakorlatias dolgokat jobban értik.
  Ezért most játsszuk el, hogy emberünk ezzel az új világlátással ébred.
  Kikel az ágyból és kezdődik az újszemléletű élete. Milyen cselekedetek azok, amik biztosan jellemezni fogják, ezt a környezete észre veszi e, és ha igen, milyen szembetűnő változást látnak emberünkön.
  Ha többen, nevezzük új szemléletű embereknek, csoportba szerveződnek és ez a csoport úgy érzi, elérte a kritikus tömeget ahhoz, hogy változást hozzon, mit fognak tenni és mik lesznek konkrétan ezek a változások?
  Mi a végső cél és a sikeres változást, hogy érik el?

 102. 103 – Károly

  Mindig van egy viszonyrendszer.

  Ha valóban abból a szituból indulunk ki, amit fent vázoltál, t.i., hogy egy kritikus tömegben meg van a buborékon kívüli szemlélődés képessége, akkor az a kérdés marad, hogy erre hogyan reagál az ellenérdekelt elit illetve annak a kritikus nagyságrendű része.

  Igazodnak az új helyzethez? Elsőre ez nem tűnik valószínűnek, hogy ilyen könnyen bedobják a törülközőt, pedig ha valóban kritikus az a bizonyos „éber” tömeg, akkor más választásuk nem nagyon marad. A tömegben ugyanis nagy számban jelen lesznek a hivatásos fegyveresek, rendvédelmisek, katonák is, hiszen ők és a családjaik is a társadalom szerves része. Az csekély számú elit a tömegtámogatás nélkül pedig elveszíti privilégiumait és nem marad más hátra csak a kapituláció. A „manipulált alapzat” nélkül a piramis tetején nézelődő mindent látó szem a mélybe zuhan.
  Amiben ma élünk az úgy is nevezhetjük, hogy tömegbázisú-elitarizmus; az elit a tömeg egy kisebb része segítségével nyomja el az emberiség nagy részét. Önmagában erre teljesen képtelen lenne csekély száma miatt. Ez a támaszt adó kisebbségi tömeg a tudatmanipuláció elsődleges célpontja! Persze az úgy van, hogy minél szélesebb eme réteg, annál jobb az elit számára!

  Ha mégis az ellenállást választja, akkor a történet vége kb. olyan lesz számára, mint Cippoláé a Mario és varázslóban.

  S hogy mit kellene tenni, milyenek lennének ezek a konkrét változások?

  Az élet minden területét érintené.
  Az oktatás, a tudás újraértelmezése, az eltitkolt információk, vívmányok felszínre hozatala, az új generációk oktatása oly módon, hogy az egy emberhez méltó világhoz vezessen.
  A tudomány minden területére vonatkozó felülvizsgálat, az alapfogalmaktól kezdve karöltve a dehermetizáció folyamatával.
  Lehetne sokáig folytatni a sort, amint a „varázslat megszűnik” (a média szerepének teljes átértékelése a mai állapotokhoz képest), a folyamatok árként máris utat törnek maguknak szerte a világon.
  Tudom, hogy ebben sokan nem hisznek, eleve romlottnak tartják az embert, aki amikor a civilizáció építésének útjára lépett annak idején a mezőgazdaság elterjedése idején, ami elhozta a városokat, társadalmi különbségeket stb., de szerintem ez nem így van, a pozitív potenciál ott lakik az emberben. Ezt a szellemiséget kell felhozni, támogatni az emberben! Ezt az információk minőségében illetően paradigmaváltást jelent, s amely információkat mindenki számára elérhetővé kell tenni.
  Ezért kellene a legelső lépésnek lenni éppen az ilyen információk áramlását segíteni, ez rombolhatja le azokat a bizonyos buborékfalakat mindenkinél.

  Utána jöhetne minden más; megértetni az emberiséggel, hogy nem a konkurencia hozza meg a jó életet mindenki számára, hanem az ésszerű kooperáció. Ember és ember között ugyanúgy, mint ember és élettere között.

  Anyag – információ – mértek: e három alapfogalom a világunk alapja. Egészséges egymáshoz viszonyulásuk a jót hozza el, fordított esetben lényegében a katasztrófát.

 103. 104 – Zsolt:
  Amióta Ádámot és Évát kiűzték a Paradicsomból az ember javakhoz kéltféle képen jutott: 1) vérének verejtékével megdolgozott érte. 2) Elvette a másiktól.
  Az ó-kortól kezdve napjainkig minden háború hódító volt, és céljuk a legyőzött népek javainak az elvétele volt. Ez benne van az emberi természetben. Mindenki azon töri a fejét, hogy munka nélkül hogyan juthatnak javakhoz. Ez tartja mozgásban a kapitalizmust, ahol ügyes ötlettel többhöz juthatsz hozzá, mint amennyit megtermelsz. Ezen nem lehet változtatni bármennyire is jó ötlettel állsz elő. Ilyen kísérlet volt a kommunizmus a kommunista embertípus megteremtésével. Nem sikerült. Az ember nem akar jólétet mindenkinek, az ember önmagának akar jólétet. Minden ezzel ellenétet törekvés csak utópia.

 104. 96, MangaM:

  Ha a Starlink szatellithálózat öt rétege mindenütt ott lesz az északi félteke fölött, utána jöhet el az a Nagy Csata a multipoláris szabad világ érdekében…?
  (Vajon Lviv, Odessza, Zaporizsja városában a Lorta, Molniya, Iskra gyárak kaptak már orosz rakétát?)

  A földi – fix telepítésű esdéhá hálózati csomópontok Európa egyes országaiban vajon rajta vannak a célpont listán?
  Ha szétverik az ukrán villamos energiahálózatot az oroszok, attól még csak súlyosabb lesz a háborús helyzet…

 105. A történelem tele van példákkal, hogy az együttműködés sikeresebb, mint a versenyzés.

  Egyedül építettem a házamat sokszor. Elég nehéz feltenni és közben precízen beállítani egyedül egy 6 méteres palló mindkét végét. Ha van még egy ember és a két végén fogják a pallót akkor hatékonyság tekintetében 1 1 ebben az esetben nem 2, hanem 11.
  Van építőipar?
  Elértünk egy civilizációs együttműködést? Részben.

  Tehát nem pusztán jobban gondolkodó majmok vagyunk, akik szintén kooperálnak. Más minőség!
  Mi alakítja a kooperációs szint meglétét? Az egyéni érdek.
  Hol húzodik ennek a felső határa?
  Egy értelmes társadalom kialakítása már nem fér bele?

  Károly

  Mindenben. Végy tíz kapzsit, vagy végy tíz önzetlent és tedd őket egy-egy létfeltételeket biztósító lakatlan szigeten.

  Tibor bá’

  Az emberi természet nem egy konstans vmi, mint ahogy egy ember személyisége sem.
  A behatások függvényében folyamatosan alakul.
  Hogy milyen mértékben az már az önreflexiós képesség kérdése.

  Te ugyanolyan vagy most mint 20 éves korodban, mármint az életszemléleted, világlátásod?
  Az életszemlélet, világlátás meghatározza a természetét is az embernek.

  A pszichológusok sem tudták még felmérni az emberi természet mibenlétét, csak a megnyilvánulásaival foglalkoznak.

  Egy a lényeg, baromira elkerülhető lenne a világégés, ha……!
  Pl.kezdetnek nem hinnék azt, hogy
  az emberi természet
  megváltoztathatatlan.

  Valószínű kihalunk, de én a személyes gondolkodásommal nem járulok hozzá az apokalipszishez, legalábbis megpróbálok.
  Hogy ez mit ér? Mint egy csepp az óceánban.

  A tömegek elől el vannak dugva a megfelelő információk, de már nyílnak a völgyben a kerti virágok…..

 106. 104. Zsolt
  Ezekhez nagyon sokat kell változnia az embereknek. Irreálisan sokat.
  Akkor nekem már régóta nyílik a szemem. Vagy húsz éve mondom, kompromisszum tant kéne tanítani az iskolában
  107. Balázs
  A kis dolgokban könnyen vagyunk előzékenyek, önzetlenek.
  Mikor a bőrünkre megy, akkor derül ki milyenek vagyunk. Azért lehetünk mi itt mert az őseink a túlélőkhöz tartoztak.

 107. 107. Károly

  Valóban. Nemhogy az életösztönt, de még csak a rossz szokásokat sem tudjuk legyőzni.

  Azonban akkor sincs más út.
  Ha igazán őszinte akarok lenni, magam is úgy látom, hogy ez egy lehetetlen küldetés.
  Az emberek nem akarnak változni.
  Az egyik legnagyobb tévedés, hogy azt gondolják az a normális ahogy csináljuk a dolgokat.
  Ezért a körülmények súlyosbodása fog változást előidézni.

  Most úgy tűnik, hogy nagyon lassan. Túl kicsi az időablak.
  Azonban mivel az idő relatív és a környezeti hatások is az egyetemes tudat függvényei így lehetnek halasztások.
  Volt is elég sok lehetőségünk és még van is, de a szabad akarat szent dolog. Szabad hülyén szétporladni, nyavalyogva, hogy : Jaj nem tehetünk semmit!!!!
  Valóban. Így, semmit.

  Egyébként ez „buborékon túli szemlélődés” ahogy írták fentebb nem csak azért fontos, hogy most valahogy megússzuk.

  Most durvát fogok mondani!
  Ezen belátás, ezen képesség, tapasztalat információsan beépül a adott lélekbe, amely ezek után már más pályát fog futni.

  Az ilyen vadászféléknek ezért nem érthető ez, mert csak a túlélőösztön vezeti már most őket. Nem kérdés, hogy ki fog talpon maradni, aki ügyesebb vadász.
  Még ölni is lehet, ha szándéketikailag rendben van. De aki gyilkolni fog, ráadásul előre megfontoltan az nagy kakiban lesz. A koszrealitása most előny, később óriási hátrány lesz. Milliószor csinálná vissza és megbánja ezerszer, de akkor az a hajó már elment.

  Embernek kell maradni!

  Megmondom őszintén, nem tudom, hogy egy kiélezett helyzetben hogyan viselkednék.
  Tartok is tőle. Ezért jó egy közösség. Már számukban lecsökkentik az ilyen lehetséges jövőbeni helyzetek számát, sok baj kikerülhető az egyének számára. Ráadásul felelősségünk minden megtenni.

  Jópárszor verekedtem már utcán, nem nagyon érsz rá filozofálgatni, minden történik.
  Mivel sokat bunyóztam így nem mérlegeltem, automatice ment a kéz.
  Hát még ha lőnek! Szerintem akkor már minden automatikus, csak a történés van, ezért gyakorolnak annyit, hogy ne gondolkodjanak., jaj rálőjek, ne lőjek?
  Előbb lősz aztán kérdezel!
  Hát ezt nem szeretném! De nincsenek illúzióim az itteni dakotákkal kapcsolatosan sem.

  Szerintem előre kell gondolkodni!

 108. Tulajdonkeppen azt, amit mindig is mondok. Az emberi természetben ott rejlik a potenciál, hogy megoldja. Az intelligencia fejlesztheti önmagát.

  Ha a végén mégse fogja, akkor az a hibás -a Tiédhez kísértetiesen hasonló- beidegződések miatt lesz.

  Tudom izgalmasabb a kipusztulásunkhoz vezető sehova se vezető találgatásokat olvasni, de az informálásnak vannak felelősségvállalási vetületei is.
  Ha 3000 ember azt olvasa napról-napra, ráadásul intelligens emberektől, hogy biztos kipusztulunk, az nem jó.

  És megint ráadásul nem is igaz, mint ahogy az sem, hogy ilyen az emberi alaptermészet.
  Egyszerűen semmit nem tudtok róla.
  Tudat alatt hozzájárulsz a végkifejlethez, ha csak kis mértékben is.

  Ezek ilyen, kissé ügyetlen ellenpólus féle hozzászólások.

  Tényleg egy fasz, ez a Putyin vagy
  a másik pszichopata színjátékára kéne recskáznom minden nap?
  Jó beszéd volt, ennyi. Újabb felvonás, hogy a végén már mindenki teljesen becsokizzon a gatyájába, aztán már annyi eszük se lesz mint idáig volt. Felmennek a vágóhídra!
  Meg társasági életet élnek az atomháború után. Esetleg bemenekülnek az erdőbe a 100 napra való konzervjükkel. Vagy beveszik magukat a bunkerjukba.
  Komolyan? Komolyan! Kabaré!

  Nem vagyok már alkalmas, hogy ide írjak!
  Viszlát! És köszönöm!

 109. 112 – Balázs:
  A lényeg: Szerinted az emberi természet, megváltoztatható. OK. Hozzá rá fel példákat. Szerintem nem. Bizonyíték rá a 70 éves kommunista kísérlet kudarca. És az, hogy a kapzsiságra épített kapitalizmus pedig virágzik.

  És látod ezt el lehet intézni néhány sorban. 😀

 110. 112 Balázs
  és MangaM
  és Zsolt
  Köszönöm nektek, hogy olvashattam, olvashatom a gondolataitokat. A kovid mizéria elején bukkantam erre a blogra, amikor a túlélésre felkészülés lehetőségeit keresgéltem. Azóta sok más témában is annyi jó, hasznos meglátást, elemzést olvastam itt.
  Köszönöm Jövőnknek, hogy megosztotta a tapasztalatait a megelőzésben bevált dolgokról.
  Köszönöm L.S.-nek, hogy megmutat olyan híreket, cikkeket is, amelyeket innen másképp nemigen látnánk.
  Köszönöm a blog többi hozzászólójának is, hogy sokféle szempontból, sokféle véleményt leírnak.
  Köszönöm Tibor bának, hogy helyet és „játszóteret” ad mindennek.
  Olyan jó ezeket olvasni akkor is, ha néha különböző a véleményünk és nem is mindig értem, miről van szó. Sokat tanultam is innen.
  Nekem nemcsak a szélesebb körű tájékozódás miatt a kedvenc olvasmányom ez a „mindmeghalunk blog”. Pont az ilyen ellenpólus hozzászólásokból lehet erőt meríteni ?
  Lehetséges másik utat mutat és reményt ad.
  Még egyszer: köszönöm.

 111. 112,Balázs
  Vedd észre, a blog eseményeket hoz le, a bloggazda kommentárjaival, vagy néha anélkül, véleményeket közöl, a fórumtársak meglátásait közvetiti, teret ad mindenki számára a témák aljába helyezni apró kis észrevételeiket. Komor a hangvétel, mert sajnos, komor időket élünk, nem lenne helyes az eseményeket valamiféle rózsaszinü, majd jó lesz, majd Isten megsegit, meg hasonló ájtatos-bizakodó tálalásban előadni. Biztos vagyok abban, hogy máshol, más blogon talán derülátóbb a hangvétel, de szerintem ez a blog a helyesebb:nézzük csak a dolgokat a maguk igazi, sötét szinében, készüljünk mindig a rosszabbra, hogy annál könnyebb legyen a védekezés, ha tényleg beüt a mennykö. Számomra megkönnyebülés valahányszor sikerül a világnak bármi válságból kilábalni, mert még mindig jobb egy árnyalattal sötétebben látni, és megtudni a blogtársaktól a felkészülés töbféle módozatait, események esetleges kezelését, semmint legyinteni a láthatáron tornyosuló fölöttébb sötét felhőkre, elbagatelizálni dolgokat, és otthon hagyni az esernyőt.

 112. A oroszokkal nincs gond viszonylag kevesen vannak és nem fogyasztanak relatíve sok energiát/nyersanyagot. Amivel nagyobb gond van az a fejlett tőkés társadalomnak mondott valami, fenntarthatatlan és ezt nem csak én tudom, ők is.

  Vagy lépnek, vagy kampec.

  Afrika, Ázsia meg egy agyatlan, túlnépesedett valami.

  Persze, …, ha mondjuk 10ed ennyi a népesség 10X annyi ideig elég minden és ez nem csak nekem jutott eszembe.
  Sz.tem ez az atom téma csak terelés, valami egész másról van szó.

 113. 1O7. János

  MI6: „A Kreml elrendelte a műholdak megsemmisítését Ukrajna felett.” Csillagok háborúja Oroszországból.

  Az Orosz Repülőgép-űri Erők készen állnak műholdak megsemmisítésére Ukrajna felett.
  „Az MI6* információkat adott amely szerint az Elnöki Hivatal és a Hadsereg Vezérkara (AGS) harcra készülő Orosz Repülőgép-űri Erők szállítására. A Kreml zöld utat adott a műholdak megsemmisítésére Ukrajna felett – írja a Rezidentua csatorna!

  * Az MI6 a brit titkos hírszerző ügynökség.

  Magától értetődik, hogy nyugati, főleg amerikai műholdakról beszélünk. Ha ez megtörténik, az végzetes csapás lesz Ukrajna műveleti képességére nézve. A teljes deszinkronizálás megtörténik….

  Az Anti Satellite Laser PERESVET rendszer akár 1500 km-es pályán bármely műholdat képes vakítani.
  A Kommerszant szerint 2020 májusában a rendszert sikeresen tesztelték Szíriában.

  Valószínűleg Oroszország üzemeltette tegnap ezt a rendszert, de nem lehetett tudni, hogy a célpontok megsemmisültek-e, vagy csak teszt volt. Pereszvet (lézer) ma este Belgorodban és Moszkvában, Omszkban és Murmanszkban telepítették

  https://dimpenews.com/2022/10/05/mi6-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%bb%ce%af%ce%bd%ce%bf-%ce%ad%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81/

 114. 114. Delp
  „… Köszönöm L.S.-nek, hogy megmutat olyan híreket, cikkeket is, amelyeket innen másképp nemigen látnánk….”

  Nincs mit köszönni ” Delp”.
  Kötelességemnek érzem, amikor tehetem.

  Mindenki a maga útján tegye azt ami tőle tellik mintha csak tőle függene a Világunk Sorsa.

 115. Két órával ezelőtt az Orosz Légierő forrásai a Defensenet.ru-nak elmondták, hogy az Orosz Légierő nagy hatótávolságú Kh-22 Burya szuperszonikus, levegő-föld rakétákkal csapást mért Kijevre és Kijevtől északra fekvő ukrán városokra amellyeket Tu-22M3 szuperszonikus stratégiai bombázókbol lőttek ki.

  Négy orosz Tu-22M3 stratégiai bombázó célpontokat bombázott Kijevben, Csernyihivban, Cserkasziban, Kirovogradban, Poltavában és Dnyipropetrovszkban.

  Orosz stratégiai bombázók Kh-22 Burya szuperszonikus nehézrakétákkal söpörték le Kijevet és további 5 várost

  A „kesztyűs háború” vége – Új támadás előkészítése Ukrajna fővárosa ellen

  /https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/ektakto-rosika-stratigika-vomvardistika-sarosan-to-kievo-kai-alles-5-poleis-me-yperixitika-varea-vlimata-kh-22-burya//

 116. 119 L.S.
  Tudod, csak az a problémám a kommentárjaiddal, hogy nem nagyon konzisztensek.
  Hol azt írod, hogy Putyin hősiesen harcol a globális háttérhatalom ellen, és világ utolsó reménye, hol meg azt, hogy Schwab neveltje, és a háttérhatalmi összeesküvés szereplője.
  Mindig az, amit legutóbb olvastál valahol?

 117. 117, L.S.

  A Starlink szatellit mező Ukrajna feletti részének kiiktatásának (optikai űrfegyver vagy sokfejes kinetikus rakéta itt nem játszik, mert ezek a műholdak nagyon kicsik) nincs értelme, nem beszélve a keletkező rengeteg űrszemétről, mely a többi eszközt fogja évtizedek múlva is veszélyeztetni.

  A MI6 ilyen hülyeséget nem mondhatott, ez újságírói fantázia.

 118. 107. János

  Sajnos nem tudok ezekre a kérdésekre egzakt választ adni. Egyébként, hogy az a bizonyos multipoláris világ mennyire lesz majd szabad…, hát, nem tudom.

  Minden telekommunikációs csomópont biztos, hogy nincs célpontlistán és szükség sincs erre. Egy megfelelő magasságban robbantott nagyobb hatóerejű atomtöltet (EMP) elvégzi a piszkos munkát az elektromos és digitális rendszerek döntő többségén egy egész kontinensen, onnantól kezdve már édes mindegy, még ha pár darab elvileg működőképes is marad.

  A Starlink rendszer egy érdekes dolog lehet, főleg, ha az ellen nem leszedi/károsítja őket, hanem rácsatlakozva felhasználja…

  114. Delp

  Nincs mit, mondhatnám, hogy szívesen, de szerintem nekünk is pont ugyanúgy szükségünk van arra, hogy átbeszéljük ezeket a dolgokat, mint mindenki másnak.

 119. Ezek nem geostacionáris műholdak, Ukrajna területe fölött is elrepülnek. Valószínűleg nem a megsemmisítésükről van szó, hanem a kameráik elvakításáról, olyan, mintha belesütne a nap. Elvileg lehetséges, de a mozgást követni kell és valamilyen, a műholdnál fókuszált sugárral elérni.
  A GPS rendszert könnyebb blokkolni, hiszen elegendő csak a műholdról érkező gyenge jelet a föld közelében lévő vevőknél egy erősebbel elnyomni.

 120. Zsolt, Balázs
  Még egy gondolat ahhoz, hogy az emberek, ha meglátnák a valóságot, döntően megváltozna, harmonikus lenne az emberiség élete és a posztot nem offolnám tovább.
  Ami alapvetően hiányzik a felismerés elméletből, most hívjuk így, nem több, nem kevesebb, mint az agy képessége.

  Akkor kezdték vizsgálni az emberek hajlamát a klikkesedésre, mikor rohamosan nőni kezdett az irodai dolgozók száma. Ez azért volt fontos, mert tudni akarták, mikor a leg hatékonyabb a munka.
  Arra jutottak, ha hétembernél több irodista van egy helyiségben, akkor klikkesedés indul be. Ha hét vagy kisebb a létszám, akkor a közösség inkább egységes.

  A rejtély háttere az agyunk működése. Hat, hét számot, képet még könnyen első hallásra, látásra megjegyez a többség. De nyolc tíz szám, kép megjegyzése első hallásra, látásra már nehézkes a többségnek. Hét ember szövetsége, hét vezér, nagyon erős tud lenni, mert még együtt tudnak működni. Átlátja az agyunk a helyzetet.
  Hét fölött a klikkesedés óhatatlanul megtörténik.

  Ezekből az következik, hogy önzetlen lehetek pár emberrel, partnerként együtt tudok működni, de nem mindenkivel. Nagyjából a hetes számig érezzük magunkat biztonságban a néhány kivételtől eltekintve. Ez teljesen független attól, milyen nevelést kapunk, mennyire látjuk tisztán a világunkat.

 121. 120. hubab
  ” Tudod, csak az a problémám a kommentárjaiddal, hogy nem nagyon konzisztensek.”
  ” Mindig az, amit legutóbb olvastál valahol? ”

  Delp
  Köszönöm L.S.-nek, hogy megmutat olyan híreket, cikkeket is, amelyeket innen másképp nemigen látnánk

  No komment.

  121. János
  ” A MI6 ilyen hülyeséget nem mondhatott, ez újságírói fantázia.”

  Rövid időn belül megtudjuk.

  ” nem beszélve a keletkező rengeteg űrszemétről, mely a többi eszközt fogja évtizedek múlva is veszélyeztetni.”

  Itt sirjak vagy nevessek?

  János?!
  A háboruban kit érdekelnek ezek a témák, főleg, ha nem a saját „udvarukban ” történnek?

 122. 121. János
  „nem beszélve a keletkező rengeteg űrszemétről”
  A megsemmisítés durva dolog lenne, hiszen ezek nem ukrán műholdak, jogos lenne utána a sértődés. Nem illő dolog, de a földről egy nagyobb teljesítményű jellel lehet a kommunikációját lebénítani, „túlkiabálni”, a földi állomáson a követés nem probléma, hiszen most is így működik a jel feladás. Azért egy ilyen földi antenna nem kis méretű, nem lehet eldugni. Ha műholdnak látnia kell, akkor azt mások is látják. Ezek kis magasságú pályán keringő műholdak, a geostacinárisok 36000 km magasságban vannak. Ott a vakítás nem működik, legfeljebb az a vevőjuk elnyomása.
  Azért nem értem, hogy az oroszok ezt eddig miért nem használták.

 123. 125 L.S.
  Ha a világ minden agymenését így átveszed, és közvetíted, akkor nem lesz valami hiteles az információ…

 124. 126: kakukk
  A Starlink rendszert az oroszok nem feltétlenül ellenségként kezelik!
  Tudjuk hogy végeztek Dudajev elnökkel:
  #https://en.wikipedia.org/wiki/Dzhokhar_Dudayev#Assassination
  Ha nem is tudják lehallgatni de bemérni a használókat azt igen…

 125. „Meszerics Tamás szerint az igazságtalan helyzet felszámolásáért vívott háború igazsága 700 éves dilemma a közgondolkozásban. Szent Ágoston óta kérdés, hogy milyen feltételek együttállása igazolhatja a hadba lépés igazságát. A „ius ad bellum” elve érvényesül az ártatlanok fegyveres védelmében folytatott háborúban, de csak akkor, ha a fellépés arányos marad, az igazságos indok mellett pedig nincs más járulékos cél, például területszerzés, továbbá a háborúskodás maradt az utolsó eszköz, amelyet a legitim közhatalom képviselőinek arzenáljában.

  A történész szerint ebben az értelemben egy honvédő háború mindig igazságos. Meszerics véleményét az előadást követő kerekasztal résztvevői is osztották – azzal a kiegészítéssel, hogy az Alekszandr Dugin elleni félresikerült, végül az orosz filozófus-médiaszemélyiség lányával végző augusztus végi merénylet esetében az ukránok átlépték az igazságos háború határán.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük