(3982) Csatlakozás

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Ukrajna – Négy régió csatlakozik Oroszországhoz

A puszta valóság

89. útban a 90. felé

1922-ben Vlagyimir Ilics Lenin, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Forradalmi Uniójának vezetője úgy döntött, hogy több évszázadon át orosz fennhatóság alatt álló régiót ismeretlen okokból az Ukrán  Szocialista Köztársaság igazgatása alá kell helyezni. Ukrajna. 1954-ben hasonló döntés született a Krím autonóm köztársasággal kapcsolatban.

Az Unió hirtelen felbomlása 1991-ben rakoncátlan szakaszokhoz vezetett az újonnan létrehozott köztársaságokban. Az orosz etnikumhoz tartozó emberek hirtelen olyan területen találták magukat, amelyet már nem Moszkva uralt. Több új országban a nem orosz ajkú többség elkezdte elnyomni az orosz kisebbségeket. Kitűnő példa erre  balti országok, Észtország, Lettország és Litvánia.

1991 előtt Ukrajna soha nem létezett államként. A korai kozák törzsek a térkép sárga és zöld részein orosz védelmet kértek a Lengyelországból, Litvániából és más szomszédokból érkező támadások ellen. Az új Ukrajnában az oroszok a lakosság közel felét tették ki, és az általuk támogatott pártok több országos választást is megnyertek. Nagy szavazati különbségek voltak láthatóak regionális/etnikai viszonyok mentén. Az ország erős gazdasági kapcsolatokat ápolt Oroszországgal. Ipara az orosz gáztól függött, míg gép- és acélexportja szinte teljes egészében Oroszországba irányult.

Az USA-nak ez nem tetszett. Ellenőrizni akarta Ukrajnát, hogy nyomást tudjon gyakorolni Oroszországra. Kétszer, 2004-ben és 2014-ben „színes forradalmakat” szervezett a megválasztott ukrán kormányok megdöntésére, amelyek többnyire gazdasági okokból inkább az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat részesítették előnyben.

A 2014-es színes forradalom kivételesen brutális volt. Az Egyesült Államok szélsőjobboldali csoportokat szervezett, hogy átvegyék a vezetést az erőszakos tiltakozásokban. (Ugyanezek a csoportok az 1940-es évek elején német nácikkal szövetkeztek, majd 1948 és 1952 között CIA vezette gerillaháborút folytattak a Szovjetunió ellen.) Az utcai harcok Ukrajna kormányának alkotmányellenes megváltoztatásával végződtek.

Az első törvény, amelyet az új puccskormány végrehajtott, az volt, hogy elutasította az oroszt Ukrajna egyik államnyelveként. Az ukránok mintegy 50%-ának az orosz a mindennapi nyelve. Maga az ukrán egy orosz nyelvjárás. Az ukránok közel 100%-a ért oroszul.

Az ukrajnai orosz ajkú nép attól tartott, hogy eltörlik a nyelvhasználatukat. A Krím orosz védelem mellett megszavazta és kikiáltotta függetlenségét, és csatlakozzon Oroszországhoz. Moszkva elfogadta a lépést.

Ukrajna más egykori orosz részein tiltakoztak az emberek, keleten pedig néhányan fegyvert ragadtak. Kétszer is legyőzték az ukrán hadsereget és az ellenük küldött önkéntes alakulatokat. Az ezt követő Minszk I. és II. egyezmény megkövetelte Ukrajnától, hogy jelentős autonómiát biztosítson ezeknek a donbászi régióknak. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elismerte és támogatta a megállapodásokat. De az ezek végrehajtására tett minden kísérletet az Egyesült Államok szabotált a kijevi kormányt irányító fegyveres jobboldali mozgalmakon keresztül.

Nyolc hosszú éven át a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság lakossága védte határait az ukránok állandó próbálkozásaival szemben, hogy erőszakkal oldják meg a konfliktust. Míg ezekben a köztársaságokban az emberek a köztársaságaik függetlenségére szavaztak, illetve hogy Oroszország részévé váljanak, a Kreml ezt nem fogadta el. Azt akarta, hogy ezek a köztársaságok Ukrajnán belül maradjanak, és ragaszkodott a minszki megállapodások végrehajtásához.

2015-ben az Egyesült Államok és a NATO megkezdte az új ukrán hadsereg felépítését. Sikerült nekik. 2021-re nagyobb volt, mint a NATO-országok legtöbb hadserege. Tervek készültek a donbászi köztársaságok megszállására. 2021-ben Oroszország tudomást szerzett arról, hogy hamarosan megteszik az első kísérletet. Saját hadseregének nagy manővereit indította nyugati határa közelében, hogy elrettentse az ilyen próbálkozásokat. A helyzet rendeződött.

Ukrajna bármilyen kísérlete a Donbász elfoglalására, és az azt követő progromok végrehajtására olyan helyzetet teremtettek volna, amelyben az orosz kormányt a saját népe kényszerítette volna a beavatkozásra. Az oroszok e területek lakóit saját népük részének tekintik.

Amikor a Kreml tudomást szerzett a donbászi köztársaságok 2022-es támadására vonatkozó új tervekről, állást foglalt. Kvázi ultimátumokat küldött az Egyesült Államoknak és a NATO-nak, és olyan biztonsági megállapodásokat kért, amelyek megtagadják Ukrajna NATO-tagságát. Az ultimátumokat elutasították. Az USA háborút akart Ukrajnában, hogy az „gyengíti” Oroszországot, és erősebb ellenőrzést szerezhet európai „szövetségesei” és gazdasági versenytársai felett.

Február 17-én az ukrán hadsereg tüzérségi előkészületeket indított a donbászi köztársaságok elleni teljes támadásra. A következő napokban az ágyúzás napi 40 tüzérségi robbanásról napi 2000 fölé emelkedett. Oroszországnak cselekednie kellett. Február 22-én elismerte a donbászi köztársaságok függetlenségét, és védelmi megállapodásokat írt alá velük. Február 24-én csapatait küldi, hogy legyőzzék az ukrán hadsereget, és lehetetlenné tegyék a Donbász elleni jövőbeli támadásokat.

Azóta Oroszország és szövetséges helyi erői megszerezték az ellenőrzést Luhank egésze, Donyeck 60%-a és a déli régiók nagy része, Herszon és Zaparozsja felett. De, Oroszország azt is megtudta, hogy az általa küldött nagyon korlátozott erők nem tudták teljesíteni célját, Ukrajna lefegyverzését. A tartalékos katonák behívásához és igénybevételéhez jogi változásra volt szükség. Az orosz ellenőrzés alatt álló területek helyi tisztségviselői népszavazást szerveztek annak eldöntésére, hogy függetlenné válnak-e Ukrajnától, és csatlakozzanak Oroszországhoz. Nagy többséggel megszavazták a javaslatokat.

A pénteki napon az Orosz Föderáció elnöke megállapodást írt alá a köztársaságokkal, hogy Oroszország részévé váljanak.

Minden megtámadási kísérlet most már Oroszország elleni támadás. Az Orosz Föderáció, annak hadserege és szövetségesei teljes védelme alatt állnak.

Ukrajna számára a háború folytatása hadseregének biztos vereségét és további feldarabolását jelenti, mivel újabb régiók csatlakoznak Oroszországhoz és Lengyelországhoz, Magyarország és Románia pedig megpróbálja bevenni korábban általuk irányított ukrán régióikat.

A „nyugati” propaganda „álságnak” nevezi az Oroszországhoz való csatlakozásra leadott szavazatokat, a folyamatot pedig „annexiónak”. De, a szavazatok nagyon is valóságosak voltak. Az Oroszországhoz való csatlakozás nagyon magas eredményei érthetőek, Ukrajna elutasította ezeket az embereket, és az Oroszországot ellenzők már rég elhagyták ezeket a régiókat.

Az ENSZ Alapokmánya elismeri az önrendelkezési jogot. Az Egyesült Államok maga (vissza)él ezzel a jogával, amikor politikai céljait támogatja:

Az ENSZ-hez intézett beszédében Biden kitartott amellett, hogy a szavazás színlelt volna, ezért soha nem ismernék el, mert ez „az ENSZ alapokmányának rendkívül jelentős megsértése”. Ennek az állításnak az Egyesült Államok külpolitikai érdekeitől függő gördülékenységét mutatja, hogy Biden három nappal korábban szinte egyidejűleg kitart amellett, hogy „Tajvan saját maga dönt a függetlenségéről. Ez az ő döntésük.” Nem sérti az ENSZ alapokmányát, ha Kína ellen szól. Viszont sérti az ENSZ alapokmányát, ha Oroszország számára működik. Ezenkívül az Egyesült Államok hivatalosan elismeri a többi annektálást is, legutóbb Nyugat-Szahara marokkói annektálását.

De a képmutatás, amely leginkább felháborítja Oroszországot, az Koszovói esemény 2008-ban, amikor Koszovó egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Szerbiától anélkül, hogy népszavazást tartott volna. Az Egyesült Államok elismerte a Jugoszlávia területi integritását fenntartó ismételt ENSZ-határozatok elleni nyilatkozatot. Sakwa arra is rámutat, hogy az Egyesült Államok jóváhagyta „a Nemzetközi Bíróság hírhedt tanácsadó véleményét, amely szerint Koszovó függetlenségének kikiáltása „nem sértette meg az általános nemzetközi jogot”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken aláírta az Ukrajna egyes részeinek annektálásáról szóló szerződéseket a nemzetközi jog ellenére, és ígéretet tett arra, hogy „minden rendelkezésre álló eszközzel” megvédi az újonnan egyesült régiókat az ország hét hónapja tartó inváziójának újabb eszkalációjában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált, hogy országa kérelmet nyújt be a NATO katonai szövetséghez való „gyorsított”   csatlakozására.

Putyin sürgette Ukrajnát, hogy üljön le a béketárgyalásokra, de ragaszkodott ahhoz, hogy ne tárgyaljon a megszállt régiók visszaadásáról – ezzel ütközésben tartva őt az ukrán kormánnyal és nyugati támogatóival, amelyek elutasították a földfoglalást.

A díszes Szent György-teremben tartott Kreml-szertartáson Ukrajna megszállt részeinek annektálását hirdetve Putyin azzal vádolta a Nyugatot, hogy szítja az ellenségeskedést, mivel Oroszországot „gyarmattá” kívánja változtatni. Pozíciójának megszilárdulása a több tízezer ember halálát és sebesülését okozó konfliktusban tovább növelte a feszültséget, amely már a hidegháború óta nem látott mértékű.

A Kreml ceremóniájára három nappal azután került sor, hogy Moszkva megszállt vidékein lezárultak az Oroszországhoz való csatlakozásról szóló „népszavazások”, amit Kijev és a Nyugat fegyverrel fenyegető, hazugságon alapuló földfoglalásnak minősített.

Putyin azonban az ünnepségen mondott tüzes beszédében kitartott amellett, hogy Ukrajnának „tisztelettel” kell kezelnie a Kreml által irányított szavazatokat.

Az Oroszországhoz való csatlakozási szerződések aláírási ceremóniája után a megszállt régiók Moszkva által beiktatott vezetői Putyin köré gyűltek, és mindannyian összefonták egymás kezét, majd csatlakoztak az „Oroszország! Oroszország!”-ot kiáltó közönséggel.

Putyin a Nyugattal szemben is sértődötten azzal vádolta az Egyesült Államokat és szövetségeseit, hogy Oroszország elpusztítására törekednek. Azt mondta, hogy a Nyugat „parazitaként” viselkedett, és felhasználta pénzügyi és technológiai erejét, hogy „kirabolja az egész világot”.

Oroszországot úgy ábrázolta, mint aki történelmi küldetést teljesít, hogy visszaszerezze posztszovjet nagyhatalmi státuszát, és ellensúlyozza a szerinte összeomló nyugati uralmat.

„A történelem egy csatatérre hívott bennünket, hogy harcoljunk népünkért, a nagy történelmi Oroszországért, a jövő generációiért” – mondta.

Újabb orosz háborús tervekről még nem hallani, de arra lehet számítani, hogy Oroszország reakciója az ukrán támadásokra, valamint a NATO-támogatásra hamarosan sokkal súlyosabb lesz. Korábban Putyin azt mondta a háborúról, hogy „még el sem kezdtük”.

Mindenkinek azt lehet tanácsolni, hogy vegye ezt komolyan.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25 gondolat erről: „(3982) Csatlakozás

 1. A sötétség – világosság bibliai szent harcában a teljesen zárt Faraday-lemezkalickák lesznek azok a bizonyos frigyládák, egy-egy csinos fojtótekercses szikraközzel a fedelükön?

 2. Tibor bá´

  Az első mondat végén van egy hiba, valami lemaradt:

  „1922-ben Vlagyimir Ilics Lenin, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Forradalmi Uniójának vezetője úgy döntött, hogy több évszázadon át orosz fennhatóság alatt álló régiót ismeretlen okokból a Szovjet Szocialista Köztársaság igazgatása alá kell helyezni.”

  Helyesen:

  „1922-ben Vlagyimir Ilics Lenin, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Forradalmi Uniójának vezetője úgy döntött, hogy több évszázadon át orosz fennhatóság alatt álló régiót ismeretlen okokból az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság igazgatása alá kell helyezni.”

  A csatolt térkép is ezt mutatja.

  Egyébként az ok – legalábbis a hivatalos indok – egyáltalán nem volt ismeretlen.

  A szovjetek hatalma deklaráltan két pilléren nyugodott: a munkásságon (városi proletariátus) és a parasztságon.
  Abban az időben Ukrajna teljesen mezőgazdasági ország volt, ipara lényegében nem volt. Viszont a Donbász már akkor is iparosodott volt, hiszen az ottani bányák termelték a szenet, amire a helyben épült ipari kapacitás. Lenin azzal az indokkal adta ezeket a területeket Ukrajnának, hogy így majd lesz némi proletariátusa is. Egyébként ez a lépése már akkor tiltakozást váltott ki a helyi lakosságban, mivel a Donbász történelmileg a cári Oroszországhoz tartozott, az ottani lakosok oroszok voltak.
  De Lenin végül érvényesítette az akaratát és így kerültek ezek a területek az Ukrán SZSZK-hoz.

  S hogy Leninnek volt-e más motivációja, azt sosem tudjuk meg, e titkot (ha volt) magával vitte a sírba….

 3. Az” egy Kina elvet ” maga az Usa és a szárazföldi Kina kommunista vezetése alakította ki. Ezt az elvet vette át az Ensz is. Jelen állás szerint Tajvan függetlensége lenne az ami megsértené az Ensz alapokmányát és azok az államok akik támogatnák vagy elismernék ezt. Koszovó jelenlegi jogi helyzete a nemzetközi jog és az Ensz szégyene. Az orosz lépések sorozata tovább rontja az általános helyzetet és valószínűleg az nemzetközi jog lassú de biztos megszűnéséhez fog vezetni de facto és nem kizárt, hogy más államok is felbátorodnak majd hogy a konfliktusaikat ilyen módon próbáljak meg rendezni.

 4. 2 – Zsolt:
  Igazad van, Ukrajna lemaradt. A hibát én követtem el, mert az eredetiben benne van. Javítom.

 5. Mint sokszor, sajnos a MoA megint eléggé Orosz bias-al rendelkezik a cikkben, próbálja az olvasókkal elhitetni hogy a háború valid. Pedig a háború sokkal roszabb mint egy rossz béke! Putyint idézgetni pedig felesleges, mivel azt is idézhetné a site mikor kijelentete tavaly hogy nem akarja Ukrajnát megtámadni, sőt azt is hogy nem lesz mozgósítás, meg sok egyebet amit utána megcáfoltak a tettei. Sokan, a MoA SEM veszi figyelembe hogy Putyin és a Kreml nem azzal foglalkozik hogy van-e valóságalapja amit állítanak, vagy igaz-e. Számukra a kommunikáció, az információ csak egy a hadviselés eszközei közül, annak igazságtartalma másodlagos. Sajnos ezt a hétköznapi emberk benyalják és elfeljtik hogy miket mondott hetekkel, hónapokkal korábban. Sokszor írta itt több ember is: ” Ne azt nézd amit mond, hanem amit csinál!” – ez hatványozottan igaz Putyinra. Ez a MoA blog is finoman épít a valós információk és a konteók, feltételezések keverésére, hogy elbizonytalanítsa az olvasót. Nagyon tipikus, szépen felépített propaganda. Ennek tudatában kell olvasni. Sajnos sokan az itt lévők közül sem látnak át ennek a jól felépített hálóján, de előbb utóbb ezt majd felismeritek.
  Nem azt állítom, hogy a nyugati média nem használja ezt, itt is jelen van, ez igaz, ennek tudatábn kell objektíven olvasni a híreket.

 6. 6 – Minato:
  Itt főleg történelmi tényekről van szó. Ha nem valós, cáfold meg, de ne nyomj általános ellenzést mindenfajta bizonyíték nélkül.

 7. 6 – Minato

  „Pedig a háború sokkal roszabb mint egy rossz béke!”
  Ja, mint az első VH utáni béke. Az is egy rossz béke volt, lett is belőle egy még nagyobb VH.

 8. Elég naív viselkedés volt hogy tisztességes hozzáálásra számítottak a nyugat s Ukrajna részéről és eddig vártak az elcsatolással, mikor lettek volna sokkal optimálisabb alkalmak rá. Az homályos miért vártak amíg a dolog égetővé válik, holott tisztán látszott már évek óta mi a helyes döntés. Azt hittem a 150000 katona az csak egy ilyen előőrs vagy valami hasonló lesz de hogy tényleg ezzel akarták térdre kényszeríteni Ukrajnát, azt sejteti, hogy vagy nem voltak érdekeltek a gyors győzelemben s ténylegesen erre számítottak hogy Európa önmagát pusztulásra ítéli vagy pedig totálisan elszámoltak valamit. Hát ennyi katonával szemben még egy harmatgyenge ország is felveszi a harcot teljes mozgósítással.

 9. “1922-ben Vlagyimir Ilics Lenin, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Forradalmi Uniójának vezetője úgy döntött, hogy több évszázadon át orosz fennhatóság alatt álló régiót ismeretlen okokból az Ukrán Szocialista Köztársaság igazgatása alá kell helyezni.”

  Nem volt több száz évig orosz fennhatóság alatt. Eredetileg egy gyéren lakott terület volt, amit a kozákok foglaltak el, majd 1900-as években az oroszok kiirtották a kozákokat, és iparosítottak. Felesleges ilyesmikre hivatkozni. Az oroszoknak kell a terület, mert az a régió adja ukrajna gdp-jénei nagy részét.

 10. „Ukrajna számára a háború folytatása hadseregének biztos vereségét és további feldarabolását jelenti, mivel újabb régiók csatlakoznak Oroszországhoz és Lengyelországhoz, Magyarország és Románia pedig megpróbálja bevenni korábban általuk irányított ukrán régióikat.” WTF??? Miről beszél ez?? Csak lebukik ez az aljas Orbán, hogy Kárpátaljára fáj a foga?!

 11. 7. Tibor ba’, pontosan erre akartam felhívi a Te és többiek figyelmét, amit írsz. Hisz történelmi tényeket kever jelenkori propagandával, Putyin állítasaival, illetve légből kapott alá nem támasztott információkkal. HA csak történelem lenne, nem is lenne semmi gond, de finoman szólva sem az, beleszövi, keveri a jelenkort, a téves információkat, propagandát, érthetően abból a célból, hogy az olvasót elbizonytalabítsa, a háború jogosságát alátámassza. Észre sem veszed és megváltozik a gondolkodásmódod, bekevisznek a málnásba 🙁 Újra iderakom a linket, szerintem nem sokan olvastátok el: https://index.hu/kulfold/2016/04/04/omlik_az_orosz_propaganda_es_sokaig_eszre_sem_vettuk/

 12. Nos akkor jöjjön az én elméleti okfejtésem:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Kijevi_Rusz
  A kijevi Rusz az ősi, jogos birtokosa a mai teljes európai orosz és fehérorosz, valamint ukrán területeknek, tehát az Urálig joguk van honvédő háborúban minden települést visszaszerezni és az uralkodói rendszerüket visszaállítani. Zelenszkij nem lehet uralkodó, de a feleségét például ki lehetne erre a posztra nevezni.
  A viking megközelítés szerint Ukrajnának Finnország és Svédország után aznnal a NATO-hoz kell csatlakoznia!
  Az orosz megközelítés alapján az oroszok helye Szibériában van, s mivel Putyinnak is van arrafelé dácsája, elmehetne oda önkényuralkodásra hivatott barátaival együtt a picsába. Kimet, Lukasenkot, Erdogant, Bolsonarot és a Gyurcsány családdal, valamint Katánkkal együtt Orbánt is magával vihetné! Biden valószínűleg nem találna oda, neki már midegy…
  Hoppá, de van a történetnek alán és finnugor vonatkozása is, tehát egyértelmű, hogy valójában nekünk, magyaroknak kellene ezeket a területeket átengedni, az ázsiai ősmagyar vonatkozású területekkel együtt, hiszen mi elismerjük az egy Kína elvet, főleg, ha az a mi egyetlen Kínánk!
  Szóval ne tessék itt idelogizálni, egyszerűen csak adják vissza a területeinket!
  Jó lesz így, tessékmondani?
  És ne merészelje senki sem azt mondani, hogy ez kérem szépen csak egy buta propaganda! Genetikailag is alátámasztható, mert mind Árpádtól, akarom mondani Ádámtól származunk. (Apróságokra nem érdemes figyelni!)

 13. 10 – Majszi

  „Nem volt több száz évig orosz fennhatóság alatt. Eredetileg egy gyéren lakott terület volt, amit a kozákok foglaltak el, majd 1900-as években az oroszok kiirtották a kozákokat, és iparosítottak. Felesleges ilyesmikre hivatkozni.”

  A kozákok már 1654-ben katonai védelem fejében hűséget esküdtek az orosz cárnak. Erről szól a Perejaszlávi Szerződés.
  Továbbá a Lengyel-Litván Nemzetközösség és Oroszország közti 1686-os úgynevezett Örök békeszerződés szintén elismerte az orosz szuverenitást Zaporozzsjei Szics, továbbá a mai Ukrajna területén a Dnyeper bal partja és maga Kijev felett is.
  A Szics volt a kozákok központja, igazából egy erődrendszer volt, amely szélesebb területet ellenőrzött, az úgynevezett Zaporozsjei Hadot, amit Hetmanátusnak is neveztek. Ez volt a kozákok egy proto-államszerű alakulata, amely autonóm státust élvezett az Orosz Birodalmon belül.

  Az iparosodás pedig már valamivel hamarabb megkezdődött, mint te írod és az oroszok mellett görögök, szerbek és a mai Ukrajna nyugatabbi vidékeiről származó emberek is odatelepültek a gazdaságilag fejlődő régióba. Kisebb számban más nációk is. Ez Oroszország területe volt akkor is, jó pár száz éve.

  A kozákok mai is léteznek, egyáltalán nem lettek kiirtva. Például az orosz fegyveres erőkön belül ma is vannak kozák alakulatok.Akiknek vannak saját családjaik is, természetesen.

  Lehet, hogy szerinted felesleges ilyesmire hivatkozni, de a te leírásod valahogy túl egyszerű és úgy siklik el évszázadok felett, mint a pinty!

 14. Washington erőfeszítései Ukrajna NATO-ba való integrálására a Szovjetunió összeomlása után meggondolatlanok voltak, – mondta Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter.

  A 99 éves veterán diplomata pénteken a Külkapcsolatok Tanácsában, egy párton kívüli amerikai agytrösztben tartott beszédében amellett érvelt, hogy „Washington a berlini fal leomlása után válogatás nélkül megpróbálta a volt szovjet blokk összes tagját az esernyője alá vonni. hogy Európa közepe és az orosz határ között az egész terület nyíttá vált az átalakításra.

  „Orosz szemszögből az Egyesült Államok ezután arra törekedett, hogy az egész régiót kivétel nélkül integrálja egy USA által vezetett stratégiai rendszerbe” – mondta, hozzátéve, hogy ez a fejlemény gyakorlatilag eltávolította Oroszország történelmi „biztonsági övezetét”.

  Kissinger azt mondta, nem tudja, hogy lehet-e békét kötni Putyinnal, de hangsúlyozta, hogy a Nyugatnak „meg kell keresnie egy olyan megállapodás lehetőségét, amely garantálja Ukrajna szabadságát”, és az országot az európai rendszer részeként tartja.

  Kissinger továbbá kijelentette, hogy bizonyos szempontból „Oroszország már elvesztette a háborút, mert mára bizonyíthatóan elavult az a képessége, hogy hagyományos támadásokkal fenyegesse Európát, amelyet évtizedek, sőt évszázadok óta élvezett”.

  Ennek ellenére a volt külügyminiszter megjegyezte, hogy a Nyugatnak és Oroszországnak előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie.

  Kissinger: „Egyáltalán nem bölcs dolog, hogy Ukrajna csatlakozzon a NATO-hoz!”
  Kezdjetek párbeszédet Putyinnal”

  /https://www.el.gr/diethni/gaiostratigiki/kisingker-katholoy-sofo-na-mpei-i-oykr//

 15. 11 Camelia

  Nem értem, mi lenne aljasság abban, ha Magyarország visszakapna egy területet, ahol jelenleg is kb 150000 magyar él, és amely 900 évig az országhoz tartozott. Még árvízvédelmi és környezetvédelmi szempontból is hasznos volna. Nem mellesleg, nem Orbán kapná, hanem az ország.

 16. 16: hargi:
  Neked elment az eszed? Ezt te komolyan így gondolod?
  Ezen az alapon Erdélyt vissza, Szlovákiát vissza, Újvidéket vissza és Burgenlandot is vissza!
  Aztán ezen az alapon a szlávok mondhatják, hogy ezerötszáz évvel ezelőtt itt a magyarok sehol sem voltak, hát takarodjanak innen.
  Felhívom szíves figyelmedet és figyelmeteket, hogy anno Trianonhoz is a fentihez hasonló gondolatmenetek vezettek! Érik ez ismét, de, hogy ennyire egyszerűen álljon bárki 2000 után is a nemzetközi joghoz, az számomra elképesztő!

  Egyébként tény, a nemzetközi jogot, ahogyan a hazai jogállamiságot is, már mindenki leszarja. Akkor el kell dönteni mi legyen, hogyan tovább! Ez OK. No de az nem úgy működik, hogy mindig csak a nekünk tetsző és kedvező részeket ragadjuk ki!

  12-ben Minato leírta a lényeget. Kéretik többször is elolvasni!

 17. 17. Anonimus

  „Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges.” – Deák Ferenc

  Vagyis szerinted teljesen jogos volt Trianon és részedről rendben lévőnek tekinted azt, hogy azok a családok, akik kintrekedtek a jelenlegi országhatáron kívül, elvesztették magyarságukat, gyökereiket, és ezzel kapcsolatban neked nincs fájdalom a szívedben? Ha ezt Te így érzed, akkor hogy tudnál az őseid szemébe nézni, szerinted mit gondolnának rólad ők, akik vérüket és verejtéküket hullatták sok-sok generáción keresztül azért, hogy pl. Te is most itt élhess?

  FYI: A besenyők, kabarok, kazárok, avarok, szarmaták, jazigok, hunok, gepidák, longobárdok, rómaiak, stb. pl. nem szlávok.

 18. 18: Uldin:
  Hangzatos lőzungok, kivéve a Deák idézetet.
  Tudtommal a nagy magyar egyesítés már megtörtént a kettős állampolgárság kiadásával. Ez az EU keretein belül épp elég és, ha a normális mederben megy tovább a világ kereke, még sikeres stratégia is lehetett volna amellett, hogy egyelőre ebből is csak Orbán és érdekköre húzott gazdasági és plitikai hasznot.

  Trianon sokkal bonyolultabb, mint amilyennek látszik!
  Épp ezért érdemes gondolkodni, mielőtt megszólalunk.
  A múltnak csak akkor van értelme, ha lesz jövőnk!
  A jelenlegi helyezkedéssel ez több, mint kérdéses számomra.

 19. 18. Uldin

  Elkéstél. Szomorú hírt kell megosztanom veled.
  A NATO-hoz csatlakozás egyik feltétele, hogy a csatlakozónak nincsenek területi követelései. A csatlakozásunkkal kinyilvánítottuk, hogy nincsenek területi követeléseink.
  Ez van.

 20. 19

  Az EU keretein belül a kulturális és területi autonómia lett volna a megoldás nem a kettős állampolgárság pláne úgy ahogy végül ez utóbbi megvalósult szavazati joggal ellátva a NER – be illesztve. Egyébbként meg nem egész Kárpátalja illetve Kárpát – Ukrajna az érdekes hanem a határ melletti rész Munkács- Ungvár vonaltól délre Beregszász központtal ahol még most is magyar többség van. A 90 es évekig komoly esély volt rá hogy autonómiát kap mint ahogy az északi országrész a régi történelmi határig mint Ruszinkó .. de ez már a múlté az ukrán nacionalizmus állami eszközökkel az egész területet ukránosítani akarja a múltját is beleértve..

 21. Történelmi távlatokban nézve Ukrajna nem volt, nincs és nem is lesz.
  Az ezen a területen élő népek nem tudtak egy működőképes államalakulatot létrehozni, a mindenkori erőviszonyok alakították az ezen a területen élők életét. Sajnos most is ez történik, akik hangzatosan védik Ukrajna „területi egységét, szuverenitását”, tulajdonképpen tojnak erre az egészre, ők, ahogy mindenkor mindenki, a saját érdekeiket nézik, teljesen más céljuk.
  Az azon a területen élő népek szerencsétlensége, hogy ezt vagy fel nem ismerik, vagy egyszerűen csak azért hagyják, mert képtelenek az érdekeik érvényesítésére. Nincsenek egyedül ebben ezen a tájon, az, hogy hosszú szünet után Lengyelország ma létezik, majdnem a véletlenen múlt, sajnos a mostani elitje is mindent megtesz azért, hogy újra megszűnjenek, mint ország létezni. Vannak olyan népek, akik képtelenek saját államot létrehozni, hiába vannak sokan, ilyenek például a kurdok is. Nyilván senki sem fogja helyettük létrehozni, főképp nem az ellenérdekeltek.
  Az alábbi videóban az ukrajnai térség zavaros történetének egy szakaszáról beszél az előadó, ami könnyen lehet megint a közeljövő.
  https://www.youtube.com/watch?v=1nhEBzxSh1U
  „Az első Ukrajna létrejötte – 1918”
  Ami Ukrajna megszűnése, vagy jelentéktelenné zsugorodása utáni helyzetet illeti, az a nemzet, amelyik nem ismeri fel az adott helyzetben lévő lehetőséget és azt nem használja ki, az nem életképes. Ha mi nem használnánk ki majd a helyzetet Kárpátalja visszacsatolására, akkor mások nem fognak finnyáskodni és érzelgősködni, akár a szlovákok, a románok, vagy a lengyelek kapnának az alkalmon. A NATO sem lehet akadályozó tényező, hiszen az ő befolyási övezetét tolnánk ki keletebbre, ahogy a lengyelek és a románok is az ő részükön.
  Bár az egésznek sajnos igazából már nincs nagy jelentősége, hiszen az oroszok már nyíltan hangoztatják, amit eddig is tudtak, de kimondani nem mondtak, hogy a mostani gazdasági és katonai háború végső célja Oroszország felszámolása, amire egyértelmű, hogy csak milyen választ adhatnak. Amíg ez a cél nem változik meg, addig semmi esélye sincs bármiféle megállapodásnak, optimális esetben esetleg befagyhat a konfliktus, ha túl nagy árat kellene fizetni most a cél eléréséért.

 22. 21: Tom:
  Ebben nincs vitánk! Ha az EU jól működne, eleve területi autonomiák sokaságát olvasztaná egy egységes keretrendszerbe. Sajnos a jelenlegi egyik irány sem jó szerintem, az orbáni, jobboldali nemzeti szocialista és a jelenleg EU többség által képviselt, baloldali egyesült államok struktúrája sem egészséges előrelépés.

 23. 22: kakukk:
  Igazad volt ebben 2022. február 24-éig!

 24. 19. Anonimus

  Így van, van akinek „hangzatos lőzungok”, van akinek nem, nem vagyunk egyformák…

  „… érdemes gondolkodni, mielőtt megszólalunk.”
  Látod, ebben teljesen egyetértek veled. Ez kiemelten vonatkozik a történelemre.
  Egy, már elhunyt nagyrabecsült történelem professzorom mondta: „Aki ismeri a történelmet az stabil pozíciót foglal el az életben, mert tudja, hogy hogyan működtek a dolgok és ezért nem lepődik meg azon, hogy milyen irányba fordul a jelen és a jövő.”

  Röviden, azt akartam kiemelni, előző hozzászólásommal, hogy helytelen, ha a hazaszeretetet, a kulturális, nemzeti örökséghez való viszonyulást az aktuális politikai irányzatok/viszonyok határozzák meg.

  20. Károly
  Nyilvánvalóan a fegyveres érdekérvényesítés már nem jogszerű és etikus. Egyébként sem stabil az a rendszer, ami erőszakkal lett létrehozva és nem a kölcsönös előnyökön alapuló szövetségként alakult ki.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük