(2698) Isten és a világegyetem

Tibor bá’ online

 

Bernard Haisch nem mindennapi fizikus. Azt az elvet vallja, hogy a gravitáció nem az elemi részecskék kölcsönhatásának terméke a Higgs térrel, hanem a valamivel valószínűbb kvantum vákuummal. Ezen kívül még vallásos is. Mielőtt fizikus lett volna, papneveldében tanult, kitűzött célja volt, hogy római katolikus lelkész legyen. Nem kell tehát csodálkozni, ha most minden vágya, hogy a fizikát összeötvözze istenhitével. Erre igen jó bizonyíték nemrég megjelent könyve „The Purpose-Guided Universe – Believing in Einstein, Darwin and God” (A cél által vezérelt Világmindenség – Einstein, Darwin és Isten elfogadása). Haisch törekvése annak bizonyítása, hogy a Világegyetemet az isten irányítja. Nekem tetszik a téma, mert pont oda lyukad ki, ahová én is kilyukadtam könyvemben, majd 20 évvel ezelőtt. Fő érve (nálam csak a mellékérv volt), hogy kizárólag a fizikai törvények finom összehangolása teszi lehetővé az Ember megjelenését. Haisch hoz fel példákat is. Ha a gravitációs erő csak egy picivel lenne nagyobb (mellesleg ráférne, mert 37 nagyságrenddel kisebb, mint a többi), akkor a Nap olyan forró lenne, hogy legfeljebb egy milliárd évig tudna sugározni, ami nem elég idő az Élet megjelenéséhez a Földön. Ha viszont a gravitáció egy kicsit kisebb lenne, akkor a Nap magjának hőfoka nem lenne elégséges a napsugarakhoz szükséges hidrogénhélium átalakuláshoz.

Közben nálam eltelt 20 év, és ma egy kicsivel másképp látom a dolgokat. Hogy is van ez?

 • A világegyetem annyira bonyolult és olyan finoman van hangolva, hogy csakis egy isten teremthette.
 • Erre szokás, azt válaszolni, de ki teremtette az istent?
 • Isten örökké való.
 • Örökké? Ez nem fogható fel, de játszunk vele. Ha Isten lehet örökké való, akkor a világmindenség is lehet örökkévaló, és nincs szükség istenre, hogy megteremtse. A világegyetem is magától létezhet az idők végtelenségében. Egy lépcsőfok kihagyható, és ugye az a beretva! Nevezzük a hívők istenét Világmindenségnek.
 • Na és a finom hangolás?
 • Szerintem nincs finom hangolás. A Világmindenség azért ilyen bonyolult, mert másképp nem működne. És nincs párhuzamosan sok-sok világmindenség, mert csak ez az egy „működik”.

A Világmindenség csak ilyen lehet, mert a szubatomi részecskék (amiket messze nem ismerünk tökéletesen) ily bonyolult halmaza teszi lehetővé az atomok, a molekulák olybá alakulását, hogy azok tovább bonyolódhassanak, reprodukcióra képes tömörödésig, majd tovább élőlényekig fejlődve megjelentessék az értelmet, az öntudatot. Ezt nem kell megteremteni (a szó ismert értelmezése szerint), mert az a logikus lehetőségek végig „zongorázása”. Ahogy nem kell megteremteni azt se, hogy 3×3 = 9. Egyszerűen 3×3 nem lehet más csak 9. Nem kell megteremteni, önmagától van, hogy ha előbb szűnök meg létezni, mint az ivarérésem, akkor nem lesz utódom. Nem kell megteremteni, a vágtató antilop csordából a tigris az utolsó, leglassabban futó antilopot fogja elfogyasztani vacsorára. És így ennek a relatív lassú antilopnak nem lesz utóda. Azt se kell megteremteni, hogy élet legyen a Földön. A sok csillag és még több bolygó között kell lenni olyannak, ahol lehetséges az élet, mert az élet lehetősége benne van az atomi struktúrában.

 • Az élet lehetősége?
 • Igen, hogy a víz +4°C-on a legsűrűbb, hogy az elemeknek vegyértékeik vannak és molekulákká tudnak összekapcsolódni végtelennek tűnő variációban. Hogy az anyagnak négy halmazállapota van. Hogy….

A dolog roppant egyszerű, csak mi komplikáljuk. Van a lét, mert az alternatíva, vagyis sehol semmi, nem igazán alternatíva. A lét olyan, mint amilyennek folyamatosan megismerjük, egyszerűen azért, mert nem lehet más.

Várom a cáfolatokat, és a kérdéseket. A bigottságot nem tolerálom!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

62 gondolat erről: „(2698) Isten és a világegyetem

 1. A Termodinamika második (bizonyított, megtapasztalt) törvénye elleni sikeres merénylet az élet létezése.
  A legegyszerűbb egysejtű élete is rendkívül bonyolult, DNS vezérelt, szaporodóképes, alkalmazkodóképes, önjavításra is képes. Anyagcserével is rendelkezik, beépített ösztön utasításkészlettel ellátott.
  Semmi más nem tudja az élet létezését, virágzását indokolni, csak egy magasrendű INTELLIGENCIA létezése.
  A legegyszerűbb lény DNS-e is olyan bonyolult, hogy kizárja a lehetőséget a véletlenszerű kialakulásra.
  El kellene fogadni az anyag, energia, és az intelligencia létezését.

 2. 1. Bögözy

  Egybehangzóan azt állítják a vallások és a modern tudomány is lassan, hogy valóban így van. Nincs is más, csak ez az-hívjuk így- intelligencia.
  ——————————
  A kérdés, hogy hogyan. A cikkben felvetett dolgok jogosak. Vajon milyen lehet a szubatomi világ? Mert az is csak következmény.

  Ahogy Manga tegnapelőtt modellezte, a világot visszafele bontjuk. A nagyon komplextől(ami a kezünk ügyében van) vissza. Sokáig eljutottunk, de egy ponton mindig elakadunk(egyébként sokszor ott ahol a transzcendens materializálódik).

  A régi tanok szerint ez az intelligencia önmagát szervezi egészen az anyagig, az élőig. Az első pillanattól a mostaniig. Tehát magával játszik tulajdonképpen.
  Ahogy gondolatilag is forgatunk valamit a fejünkben, úgy kezdett el transzcendesen ‘tekeregni’.
  A szent íratok szerint meglátta önmagát,( hiszen az abszolútumban nincs kint meg bent, meg semmi duális stb.)
  Ahhoz, hogy történés lehessen létrehozta az időt, azt az időt amely mostani felfogásunk szerint transzcendens, nem megfogható. A közegszerű kiáradó idő rétegbeni elcsúsztatásainak interakciójában létrehozta a teret, vagyis a téridőt, mert egyik nincs a másik nélkül világunkban. Pontosabban tér nincs idő nélkül.
  Ez a téridő a szentlélek, ami szintén transzcendens és valóban
  mindent áthat. Ez a ‘rajzlap’. Szintén több ezer éves íratok szerint. Nem az én agyrémem!!!
  Talán a majmok írták őket! Ki tudja?

  Itt minden gömbszerűen terjedő időhullámok felépítménye, melyet ez az intelligencia rendez el bizonyos, általa felépített struktúrák szerint. Erre vannak tanok. Szépen ki is jön minden.
  Lehetséges magyarázata lesz az érzelmeknek, a gondolatoknak, a távolbalátásnak, a testen kívüli és halálközeli élményeknek és mindazoknak a jelenségeknek amelyeknek valamelyikét mindegyikünk megtapasztalta, ha valamelyiket nem is.

  Pl.szimpátiát vagy antipátiát mindenki érzet már más emberekkel szemben. Meg tudja-e magyarázni? Valószínű nem.
  A másik kiáradó és rendkívül bonyolult hullámtere nem passzol az ő kiáradásával.
  ‘Ne rontsd itt a levegőt!’
  Vagyis a negatív kisugárzásodat érzékeljük és nem tetszik.
  A régi magyarban még megvan.

  A bizonyos tudásszintű emberek(ez fontos, mert nem hülyék)úgy várnak el bizonyítékot, hogy nincs meg a felek között az a közös fogalmi apparátus, mely alkalmas lenne a dolgok leírására.
  Pl.Ábel tapasztalatát egy tollvonással áthúzzák. Pedig már lehetne annyi tapasztalatuk, hogy Ábel nem hazudik. Miért tenné?
  Így marad a téved, mert hallucinált stb. érvek. Ha valaki a tudata által kreált fantáziát valóságnak éli meg(gondoljunk a hitgyűli rángatozóira), az is csak arra bizonyíték, hogy a tudat felsőbbrendű az anyagnál. De nem, nem gondolják végig!
  Ugyanennyi erővel a tudat, vagyis az intelligenciám révén vissza is tekinthetek a nagy intelligenciafolyamon előrébb a teremtési láncolatban. A bizonyos fraktálon létező(pl.személy) feljebb,
  visszább is tekinthet, hiszen egylényegű vele, feltéve ha elég fejlett. Nézz magadba, ott megtalalid az igazságot dumak is erre utalnak, ez a meditáció lényege, egy fajta visszabontás.

  Egyébként maga az intelligencia sincs jól definiálva. Pedig az alaptézise a teremtésnek. Az intelligencia mértéke függ a létező teremtési láncolatban elfoglalt helyétől(fraktálisan hova van felfűzve, pl. kutya-e vagy ember). A létezése folyamán begyűjtött tapasztalatai alakítják, illetve az előző életek tapasztalatainak összegzései adják az alapot amire most, ebben az életében építkezhet.

  Az igazán intelligens emberek hisznek a felsőbbrendűben, mert tapasztalataik, önmaguk rendszerben elfoglalt helyzetére reflektálásuk magasabb szinten van.

  Nyilván vannak hívők minden társadalmi és értelembeli szegmensből. Egyrészt a ‘származásuk ‘ okán, másrészt ők az Istent személyes vágyaik okán könyörgik, nem a tiszta megismerés vágya hajtja őket. Ezzel is bizonyítva Istentől való ‘szeparáltságuk’ meglétét. Egójukba való túkzott bezárkozást.

  Ezért nem összekeverendő a hívő Planck, vagy Einstein a szintén hívő Marcsi nénivel.

 3. 1 – Bögözy:
  A Tejúton belül 100.000.000.000 csillag van. Egy csillagon belül általában 10 bolygó van. Tehát a Tejútban 10^12 bolygó van. Az Univerzumban 10^11 galaxis van. Tehát 10^23 bolygó létezik.

  2 – Balázs:
  Egy sérült agy sohase fogja megérteni egy ép agy gondolatait. Ez fordítva nem igaz. A kérdés mindössze az, kinek van ép és sérült agya.

 4. „A Biblia Istene és a géneket megalkotó Isten ugyanaz. Ugyanúgy lehet imádni egy
  székesegyházban, mint egy laboratóriumban. Teremtése csodálatos, döbbenetes, összetett és gyönyörű – és nem állhat háborúban önmagával.”

  Francis Collins, az Emberi Genom Projekt vezetője

  https://www.faraday.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/10/HU_Faraday_papers_14.pdf

  Egy könyvet is írt a témáról „Isten ábécéje” cimmel.

  https://afuzet.hu/f-s-collins-isten-abeceje-egy-tudos-ervei-a-hit-mellett/

 5. 3. Tibor bá’

  Lefele mindenki kompatiblis. Ez igaz.
  Talán csak nem arra célzol ismételten, hogy sérült a homloklebenyem?
  Nagyon kedvesen tudsz lehülyézni! 🙂
  Mindenesetre vigasztal, hogy ezek szerint megérted a közlési kényszertől hajtott szófosásaimat.

 6. „Isten az embert saját képmására hozta létre.”
  – Helyben vagyunk, szép kis teremtő lehet… 🙂

  Elképzelem, ahogy Balázs szavaival élve a teremtő meglátja önmagát az általa létrehozott világban és annak koronájában, az emberben, majd a végeredményt észlelve összetöri a tükröt.
  Nincs is más, erőteljesebb magyarázat a világ spontán voltára, mert annak jelen formájában történő létezését egyetlen intelligens entitás sem tudná elviselni. Úgy viszont, hogy csak van, ilyen paradoxon nincs, hiszen így bármilyen undormányt, és bárki számára vélt undormányt is, problémamentesen el tud viselni az idők végezetéig, az összes ingyenélővel, az összes parazitával, a temérdek árulással és a világ végéig nyúló, -egy valós intelligencia számára elfogadhatatlan és felfoghatatlan- idiotizmusával együtt.

  Pontosan ezért félünk az AI-tól, mert annak nincsenek ilyen formában korlátai, ám a várható végkövetkeztetésük és „megoldási javaslatuk”, sokunk számára már ma is egyértelmű.

 7. 5.Horváth Csongor

  Az ember lenne a koronája? Kötve hiszem. Olvashattad fentebb mennyi bolygó lehet, Tibor bátyánk közé tett egy megközelítő adatot.

  Miért ne tudná elviselni ezt az undormányt? Ez csak a te undorod, meg pl.az enyém is.De ez mit sem számít.

  Egy változat amelyik nem ugrotta meg a lécet, ennyi. Egyébként folyamatosan életben tart most is.
  Szerintem már rég megunta.
  Ki is fogj mosni a petricsészét, mint a vegyész, ha már megszemélyesítjük és emberi érzésekkel ruházzuk fel őt.

 8. 6:
  Ugyan Balázs!
  Jöttök itt a szent tanokkal, különféle ősi, vallási iratokkal, elfeledett tudással, meg ki tudja miféle mázzal, amelyekhez hasonlókkal évezredeken keresztül gúzsba kötötték generációk százának kezét és lábát.
  S most, hogy elfogytak az érvek, visszadobod a labdát más intelligens lények létezésével?!

  Ha az evolúció törvényei uralkodnak a világegyetem egészében, nagy bajban leszünk, amikor Isten eme „teremtményeivel” egyszer találkozni fogunk!

 9. Re:5
  “Isten az embert saját képmására hozta létre.”
  – Helyben vagyunk, szép kis teremtő lehet…
  Klasszikus félre értelmezés, amit a vallásosak is nap mint nap megtesznek…

  Itt egy metafizikai metaforával állunk szemben, ami lemegy egészen a szubatomi világba, egészen az atomosig (nem atomig), ami az Idő maga. Minden létező az Atya forrásának másolata ebben az Univerzumban, így teljesen korrekt a saját képmására teremtette megállapítás. Felejtsd el az antropomorf Isten képet, pont ezért van a biblikus tiltás is az Isten ábrázolásról, mert a csak félreértelmezik az egészet, és zöldség lesz belőle.
  Első osztályú blabla.

 10. Az emberi (undorító) természetet az evolúció formálta. Egyszerűen ilyen természet adja a legjobb túlélési esélyt. Ezt nem egy teremtő intelligencia hozta létre, mert akkor nemesebb lenne. A rendszerből (főleg) ez jön ki. Meg kellene már érteni, az Univerzum csak van, ahogy 3×3 nem lehet más csak 9. Ha ezt el tudod fogadni, akkor minden a helyére kerül. Ragaszkodás egy teremtő istenhez rengeteg problémát szül. A legutolsó: mért teremtett (vagy tett lehetővé) koronavírusokat. Mi az értelmes, jóindulatú (jóságos) szerepük? Nyilvánvaló, hogy nincs. Akkor mért vannak? Mert az anyag szerkezete ezt lehetővé teszi.

 11. 1: Bögözy:
  Az anyag – energia- információ „szentháromságát” senki sem tagadja!
  Az evolúció és következményei ellenben jól megférnek a világegyetem entrópiájának törvényszerűsége mellett, mert a hatalmas rendszer egészére érvényes entrópia-változás (ill. annak egyértelmű iránya), nem zárja ki, hogy a rendszeren belül legyenek kisebb foltok, fodrozódások, amelyek látszatra szembe mennek bizonyos kereteken belül az alap törvényszerűséggel, de épp azon az áron, hogy az egész rendszer még gyorsabban halad a kényszerű rendezetlenség, kvázi a végső káosz felé.
  Miféle orcátlan és kicsinyes befejezés ez egy intelligens tervezőtől?!

 12. 9: Dajtás:
  Egyre többször élem át azt, hogy olyan emberek kiáltanak ki tudatlannak, hülyének és zavart keltőnek, akik maguk a zavar első számú forrásai, s természettudományban szerzett jártasságuk -megnyilatkozásaik alapján- konvergál a nullához.
  Korábban a nagy többség kinevette, figyelmen kívül hagyta az ilyen hangokat. Ma ott tartunk, hogy 70%-ban követőkre találtok, ahhoz hasonlóan, ahogyan a középkorban is történhetett (máskülönben nem halásztak volna eleink évezredekig a zavarosban).
  Ez alapvetően nem is zavarna, mert kellemesen mosolyogni való… Viszont, amikor azt tapasztalom, hogy minden megnyilatkozásomat egy ilyen odahajított, buta és kurta megjegyzés kíséri, arra sarkall, hogy ne mondjam el a véleményemet. Valószínű, hogy vannak hozzám hasonlóan gondolkodók, s ennek köszönhető, hogy lassan minden csatornán a marhaságaitokat halljátok visszhangozni.
  Kaptál lehetőséget a bizonyításra, több esetben is személyesen támogattam ezek bemutatását. Irományokon kívül nem tudtál használható dologgal előállni sem Te, sem a követőid. Nálam itt a téma lezárva, akkor is, ha az ostobaságok hangoztatásáért hamarosan Nobel-díjat adnak… (Trumpnak majdnem siekrült! 🙂 )

 13. A tudat az anyag magasan szervezett formájának olyan megnyilvánulása, ami olyan elvárásokat támaszt az élettel szemben, ami nem összeegyeztethető a fenntarthatósággal, mintegy megtagadva azokat a biológiai törvényeket, amelyek lehetővé tették kialakulását.
  Az embert megelőző biológiai formák mind azon az alapon fejlődtek és éltek túl, hogy biztosították az élettér folyamatos túlterhelését szaporodási rátájukkal, ezzel kegyetlen versenyhelyzetbe hozva az egyedeket, ami szükségszerűen állandó óriási halandóságot, folyamatos kiválogatódást kényszerített ki, ezzel még a sikeres túlélőket is állandó szűkösségben, életveszélyes helyzetben tartva, akik a végén öregségük folytán úgyis a vesztesek pozíciójába kerülnek az éhhalál, vagy ragadozók prédájaként.
  Egyedül az ember az, aki ezt intelligenciája révén képes elkerülni, azon az áron, hogy a körülötte lévő világ rendjét káoszba vezeti akarata ellenére…
  És nem csak a környezetét rombolja, hanem saját magát is,
  hiszen ez a kegyetlen biológiai szűrő nélkül az emberi genom is szép lassan elzajosodik, ahogy azt dajtás már sokszor leírta itt, egyre több lesz a testileg, vagy szellemileg sérült ember a populációban, de az ember akkor sem fog lemondani azokról az erkölcsi szempontokról, ami intelligenciájának terméke, és amik arra kényszerítik, hogy kikapcsolja a természetes kiválogatódás kegyetlen gépezetét, kerüljön az bármennyi energiába, és környezetrombolásba…

 14. 8. Horváth Csongor

  Szerintem már réges régen találkoztunk velük. Persze, hogy fejlettebbek, kezdve ott, hogy ők ide tudtak jönni.( Nyilván nem utaztak évezezredeket fénysebességgel, hogy ezt megtegyék). Tehát valahogy máshogy történt ez.

  Miért lennénk feltétlen bajban? Ha te bemész az óvodába, bajba kerülnek az ovisok?
  Mit vennél el tőlük? A játékkockáikat?

  A fejlettségük nemcsak technikai, hanem erkölcsi és morális értelemben is meghaladja a mienkét. Hiszen ők képesek voltak faj szinten meglépni azt ami most előttünk áll.
  Persze lehetnek rossz szándékúak is és biztos vannak is, de nem valószínű a kizárólagosságuk, mert akkor mi már nem lennénk.

  Persze a pszichológus nagybátyám azt mondta, hogy ő akkor se hinné el, ha leszállna egy UFO a Blaha Lujza téren. Hát mit lehet ezzel kezdeni?

  Nyilván Daniken is jó ,nagy hülye, mivel populáris. De azt még egyik nagyokos se tudta megválaszolni, hogy hogyan faragtak ki ezredmilliméterre pontosan gránitkádakat az ókorban, és legfőképpen minek. Persze tudjuk, oda temetkeztek a majomból kifejlődött fáraók.

  Én meg erre mondom ugyan már!
  Akit érdekel a téma. Az olvassa el a ‘Beszélgetések Istennel’ című könyvet. Bevezető iromány, nagy vonalakban,a fárasztó részletesség nélkül. Érdemes!

 15. Pontosan erről beszéltem. Köszönöm az újabb intő példát! Fantasztikus… 🙂

 16. Az Istent az ember teremtette saját képmására amikor már nem tudta megmagyarázni a körülötte lévő történéseket, dolgokat. Tulajdonképpen ez független attól. hogy mennyire okos vagy buta. Mindenki eljuthat arra a szintre, ahol már szerinte nincs más magyarázat csak transcendentális. Az általunk megismerhető világ anyagi és nem is lehet más magyarázata csak anyagi. Ha nem tudjuk, hogyan szerveződik és honnan van az „intelligenciája”, az csak a tudásunkat minősíti.

 17. Re:12
  Nem vagy te buta Csongor, csak kicsit dogmatikus… 🙂
  A tanári attitűd pont ilyen, hisz az iskolákban „dogmákat” kell tanítanod, hogy adjál a diákoknak egy alapot, amire építkezni tudnak.
  Igazából rajtad áll majd, hogy túl tudsz-e lépni rajta, vagy nem, mert vastagon meg fogod élni azt az időt, ahol a mai tudományos korszellem gyökeresen át fog alakulni.
  Balázs és az én rizsám erről szól…

 18. 19:
  Amennyi hülye ember flangál mindenütt, ez -tisztában vagyok vele- keményen esélyes.
  Azért én maradok a jól bevált „dogmáimnál”.
  Te meg csak repülj, minél messzebbre… 🙂
  Amit eddig „adtál” valóban csak rizsa volt, ideje lenne valami táplálóbbat letenni az asztalra!

 19. 19 – dajtás:
  ” mai tudományos korszellem gyökeresen át fog alakulni.”
  Ez a te fixa ideád, amitől képételen vagy szabadulni. Ráadásuk mindenkire rá akarod erőltetni. Éld ki magad, mert amint túl vagyunk ezen a topikon, újra érvénybe lép a tilalom.

 20. Re:20
  Beraktam sok mindent, amin keresztül el tudsz indulni, persze nem kötelező megnézni…
  Végigrágtad már magadat a doki szakkönyvét, amit adtam? 😉

  Re: Tibor bá’
  Valóban ez a fixa ideám, mert látom merre mennek a dolgok, és ez elég sok mindent ki fog kényszeríteni.

 21. A teremtésről ez jut eszembe:
  Vegyünk példának egy Lada gépkocsit. Minden anyagi szükséglete megvolt az elkészítés előtt, mégsem volt Lada. Kell egy információ halmaz, ami technológiai ismeret, anyag ismeret. Ebből legyárthatóvá válik a szerszámok tömkelege, amivel utána autót gyártunk a meglévő anyagból. A Lada szempontjából az anyag örökké van (elvontan fogalmazva, az időt kivéve a példából).
  Anyagot megalkotni valamiből kell, ami lehet információ + energia. Ez az információ + energia lehet örökké volt és lesz, de alkotás nélkül mégsem anyag! Mi emberek pedig a megalkotott anyagot vizsgáljuk, felhasználjuk a kémiai, fizikai jellemzőjük alapján, de nem tudjuk a teremtést magyarázni, birtokolni ma még!
  Ha a teremtő személyt elnevezzük Istennek, akkor az a valaki lesz, aki birtokolja azt a tudást, amivel a rendszergazda szerepe betölthető!
  Ha nem tudjuk megmagyarázni, az nem azért van mert hülyék vagyunk, hanem mert a saját korlátainkhoz való ragaszkodás lekorlátoz bennünket.
  A teremtés vagy bármi más leírása nem kizárólag fizikai definíciók kérdése!
  Mint ahogyan evés közben nem a kémiai egyenletekre gondolunk, átéljük!
  Hogyan élheted át a teremtést ma? Gondolj a rendszer üzemeltetésre! Ahhoz hogy ez a bonyolult rendszer tökéletesen tegye a dolgát, meg kell folyamatosan teremteni.
  Nekem nehezebb azt elhinni, hogy ez nem lehet máshogy! Ez inkább azt jelenti, mivel nem tudom elmagyarázni hogyan működik, lezárom ezzel az egyszerűsítő mondattal.
  Ez nem baj! Értékelem a következetességet!

 22. 23: Zsolti:
  Rendben van ez így! Az emberek kb. 97 százaléka ugyanide jut el. Máskülönben nem éltek volna évezredekig meg az egyházak, nem becsülték volna a sámánokat, s nem lenne asztrológia a XXI. században.

  De ettől még nem változik igazsággá a feltevés, s a világ működik tovább a maga módján, ahogyan Zeusz villámai is csapkodnak tovább, függetlenül attól, ki és hogyan elégítette ki az istenség felé vélt, vagy valós vágyait…

  Az evilági információ az anyagtól nem függetleníthető, de átalakítása nem olyan egyszerű, mint az anyag-energia vonatkozásában.
  Információ kialakításához nem szükségszerű a gondolkodó teremtő. Addig marad információ, amíg van aki/ami használja. Legszebb példa erre egy vírus genomja. Egy információs töredék, egy élettelen anyag darabka… De amint bekerül a gazdaszervezetebe, élőbb mindennél, s az információ másolásában és fennmaradásában, vitalitása megkérdőjelezhetetlen.

  Természetesen ilyen struktúrákat mesterségesen is létre lehet hozni. S nyilvánvaló, hogy az első lépésre semmilyen körülmények között nem kapunk választ. Ettől függetlenül a már működő világ tökéletesen elvan Isten és ember nélkül is!

  Tibor bá logikájával egyébként ódáig is el lehet jutni, hogy az egyetlen működő világ a véletlenek tengerében a teremtő által létrehozott világ. Akkor a teremtőt is az hozza létre, hogy nem lehetett másként… Filozófia ez a javából, nem érdemes csűrni-csavarni, mert még belebolondulunk! 🙂

  Csongor!
  Vagy így, vagy sehogy. De a sehogy kizárt, hiszen tapasztaljuk a van-t. Marad az így.

  Zsolti:
  Könnyű volt az istenednek teremteni, amikor minden létezett az idők végtelenségétől fogva.

  😀

 23. Könnyű-e vagy nem? Nem tudom.
  Könnyű-e Ladát gyártani? Nem könnyű, de nem lehetetlen!
  „Fogj ” a kezedbe 1t anyagot, tedd félre alapanyagnak, majd „fogj” 1500t anyagot, csinálj belőle szerszámot! (A végén nézz a szemébe a sok elkényeztetett, nárcisztikus vevőnek, aki lefikázza a Ladádat) 🙂

  24. Ha a világ létezne a megalkotója és a teremtményének létezése nélkül, az ellentmondana a mai tapasztalásunknak, miszerint ezek itt vannak. A mi lenne ha… az tényleg filozófia.

  Jézus megjelenése azt kommunikálja, hogy lehet kapcsolódni Istenhez, sőt enélkül nem lehet közeledni hozzá, míg a vallások (keresztény is) protokolljában ez teljesen kiirtott tényező.Szeretett közösség hiányában teljesen értelmetlen dolog Istenről beszélni. Illetőleg ez is a bibliából származó információ, hogy lesznek a saját maguk istenei! Magukat imádják, magukból indulnak ki és érkeznek vissza! Jézus mondja olyan lesz a föld megérkezésekor, mint a Noé napjaiban volt. Tudjuk mi lett a vége.
  Most sem az euro 2-es autód a legnagyobb veszély a földre!

 24. 25: Zsolti:
  Vedd ki a képletből magadat!
  Akkor választ fogsz kapni sok fontos kérdésre:
  Pl. Ki teremti a Napnak az erejét, amivel életed ad a Földnek? És ki veszi el, s legfőképpen miért ezt a csodás élővilágot, amikor a Nap egyszer felfúvódik majd?
  A kérdésekre egyértelmű és korrekt választ kapsz minimális csillagászati, fizikai és kémiai alapismeretek birtokában. S rájössz, mennyire jelentéktelen maga a létezésed is, nemhogy a gondolataid…

 25. 25 – Zsolti:
  Te tulajdonképpen áttetted mai viszonyokra Paley tisztelete argumentumát: Semmi se lehetséges alkotó nélkül. Tibof bá’: csak a Világmindenség, ami mindig volt és mindig lesz, mert nem lehet másképp.

 26. 25: HCS.
  Ha kiveszem a képletből magamat, hogyan válaszoljak neked? 🙂
  Napot teremteni, vagy földet, vagy életet, mindegy. Ha elfogadjuk, hogy a látható a láthatatlanból állt elő, akkor minden amit látsz, olyan örökké létező valamiből építkezik, aminek a létezését fenntartja a teremtő erő! És igen, abban teljesen igazad van, hogy ez nélkülem is így van! Bármilyen tudomány arról szól, hogy próbáljuk definiálni a számunkra ismeretlen világot! Sok részletet megismertünk, de korántsem ez az egész!

  27 – Tibor bá’
  Nem ismerem Paley tiszteletest. Alkotó van-e? Mindegy, mert a hit szabadságának fenntartása az egyik alap értéke az emberi önállóságnak! Ha abban vagy érdekelt, hogy ne legyen, hát ne legyen! Nekem nem azért fontos az alkotó létezése mert vallásos hitem lenne és nem engedek belőle, hanem én semmit nem tettem azért, hogy testem legyen. A végzettségem köszönő viszonyban sincs az élet pályámmal. Az ösztöneim alkalmatlanná tesznek a kapcsolódásra, mégis szükségem van rájuk. Bibliai gondolatok, amik teljesen ellentmondanak a vallási szabályoknak. Feltételeznem kell a gondoskodást, a kapcsolódást, az isteni létjogosultságot ebben a még meg nem ismert intelligencia rendszerben!
  Szerintem Isten nagyon nem olyan amilyennek gondoljuk, erre példa vagy Te magad is, hisz lehetnek hasonló gondolataink, érzéseink, mégis mennyire mások vagyunk!

 27. 28 – Zsolti:
  W. Paley ötleteivel érdemes megismerkedni. Írd be a keresőbe. „Paley tiszteletes” akkor magyarul jön ki.

 28. Na látjátok, ebből van végleg elegem:
  – Nem tudom mire gondoltál, de…
  – Nem ismerem XY-t, de…
  – Nem tartom fontosnak a biológiát, de…
  – Nem tudom mit …, de…
  – Nem igazán értek hozzá, de…

  Most felveszem ide Zsolti aranyköpését is:
  – „Napot teremteni, vagy földet, vagy életet, mindegy.”
  🙂 Igazad van, tök mindegy! Nekem aztán, legfőképp! 🙂

  Legyen nektek teremtő erő, lebegés a rózsaszín ködben, seggbe aprítás, vírus- és biológiamentes nátha, csillagászat nélküli csillagok, jövőbe látás a taichonok mentén, titkos ingyen-vákuumenergia, földönkívüli barátok és ellenségek, magyar királyi koronázás a szent sámánok hajtincsei alapján, Orbán vezér az idők végezetéig, orosz ócsó energiával és minden földi jóság és érdem, csak engem (meg a tisztelet a kivételeknek embereket) hagyjatok ki belőle!

 29. 30 – Horváth Csongor:
  Kihagytad a csónakba beépített vízhatásos robbanómotort. [egyszer le akarták velem fordíttatni angolra, fizetés nélkül. „majd a jogdíjból duplán fizetünk”. Egy barátom 50.000 dollárért megvett egy szabadalmat, ami lehetővé tette a hegesztést a sivatagba, ahol nincs elektromosság. Nem mérgelődni kell, hanem röhögni. A mai poszt: nem sült el a pisztolya, belenézett a csőbe, hogy mi a baj, és meghúzta a ravaszt. Most elsült.
  Csongor! Napot, Földet létrehozni nem tudok, de életet létrehozni nagyon szeretek. Igaz, csak ritkán sikerül.
  😀

 30. 30. HCS
  Van az őssejt, ami bármilyen szerv lehet később, az első osztódásoknál még nem derül ki mivé válik. Pont így képzelem el a napot vagy földet, életet teremteni dolgot.
  Ez annyira butaság?
  Nem tudom kiszámolni, megmagyarázni, de ez nem aggaszt túlságosan, mert más sem tudja megtenni! Ha igen, várom a részleteket!

  29. Tibor bá’
  Ok. Nézem.

 31. 32: Zsolti:
  Igen, butaság,
  mert őssejtek valóban léteznek, de olyan őssejt nincs és nem is lesz, amiből egy béka, egy bálna, vagy akár egy ember is kifejlődhet!

 32. 33 – HCS
  Nem állítottam, nem gondoltam ilyesmit.
  Az őssejt amiből lehet fül, máj, vese. Tehát csak az analógia érdekes!
  Pl. H2O-víz, HCl-sósav, NaCl-só Tehát vannak az anyagok amik valamilyen jellemzők alapján lettek azzá, ebből fel lehet építeni a földi anyagok sokaságát. Biológiai szempontból azért állítja a biblia, hogy megteremtette az állatokat, mert külön kellett létrehozni őket, mivel az általad is leírt átjárhatóság nem létezik.
  Ez külön információ csoportokat jelent, amik önmagukon belül értelmezhetőek, működőek.
  Mi ez ha nem felettünk álló intelligencia? Érzékeljük, vizsgáljuk, de létre nem tudjuk hozni. Fenntartani se!

 33. 34: Zsolti:
  Eszerint azzal sem vagy tisztában, hogy bizonyos génszakaszok cserélődhetnek, ill. beépülhetnek egyik élőlény genomjából a másikba (Isten nélkül, teljesen véletlenszerűen, mondhatni spontán).
  Ez nem csak mesterségesen lehetséges, igaz a természetben nem megy egyik napról a másikra.
  Ráadásul a növény és az állat nincs is olyan távol egymástól, tudtad -e például, hogy egy archebaktérium és egy másik prokarióta egysejtű között nagyobb genetikai szakadék lehet, mint egy növény és egy állat genomja között?

  Egy adott élőlény (s így az ember) minden testi sejtjében ott van a teljes DNS, tehát a teljes információs készlet (kinek-kinek kedve szerint az élőlény tervrajza, ill. szakácskönyve). De csak és kizárólag az adott egyedre vonatkozóan! Ezért lehet mesterségesen klónokat készíteni, persze azok minden -természetbe nem illeszthető- hátrányával.

  Sehol nem látok ebben teremtő erőt… Pont az feltételezné a „bölcs tervezőt”, ha kizárólag klónok futkoshatnának a bolygón! De nem így van, mert nem így alakult ki. Más a logikája, s ennek a logikának az eredete az egyetlen pont, ami vitatható és emberi köntösünkben sosem fogjuk tudni feltárni titkát. Tiborbá a legvalószínűbb feltételezésig vezette le, mert egyszerűen nincs tovább.

  Javasolom, tanulmányozd a gimnazista tankönyvekben fellelhető biológia tananyagrészeket, utána tudunk érdemben vitázni!

 34. 35 HCS
  Amit írsz, az mind vizsgálata a létezőnek. Klónozás, beletúrás egy létező rendszerbe.
  A kérdés: ki alkotta meg a rendszert vagy hogyan lett a komplex rendszer.
  Nincs más csak a hit. Attól ez nem lesz tudományos, hogy valaki sokkal több féligazságot tud mondani, írni…
  Ha mindent is tudsz az egérről, akkor sem tudod létrehozni. Ez független attól én mit tudok vagy mit nem. Ha bizonyítani is tudod, hogy a komplexitás, a termodinamika ellenében működik, vázold!
  Az nem magyarázat, hogy ez van!
  Én nem mondtam, hogy tudományosan megalapozott tények így vagy úgy…
  Hitről írtam, de meggyőzhető vagyok. A meggyőzésnek ne indulat alapja legyen, hanem korrekt bizonyítási rendje! Ha ilyen nincs, akkor sajna Te is csak a hiteddel tudod megfogni!

 35. Tibor bá’ én olvastam a könyved, nekem tetszett.
  Megérte volna még pár kört futni a kiadóknál!
  .
  „Haisch hoz fel példákat is. Ha a gravitációs erő csak egy picivel lenne nagyobb (mellesleg ráférne, mert 37 nagyságrenddel kisebb, mint a többi), akkor a Nap olyan forró lenne, hogy legfeljebb egy milliárd évig tudna sugározni”
  .
  Ha jól tudom erre élő példák vannak. A Naptól nagyságrendekkel nagyobb csillagok még 1mrd évig se működnek, gyorsan elhasználják az üzemanyagukat és II-es supernovaként végzik.
  .
  „Ha viszont a gravitáció egy kicsit kisebb lenne, akkor a Nap magjának hőfoka nem lenne elégséges a napsugarakhoz szükséges hidrogénhélium átalakuláshoz.”
  .
  Erre is van példa. Ha jól emlékszem a Jupiter lehetett volna csillag is, ha kicsit nagyobb tömegre tudott volna szert tenni.
  Ezeket csak azért írom , mert nem egészen biztos az az állítás, hogyha a gravitáció más, akkor nem találtak volna az objektumok valamiféle egyensúlyi állapotot. Ez a „finomhangolásos” feltételezés szerintem több sebből is vérzik, több helyen cáfolható.

 36. 36: Zsolti:
  Az egypetéjű ikrek kvázi természetes klónok, nincs semmi beletúrás!

  „Hitről írtam, de meggyőzhető vagyok.”
  – Ne csinálj hülyét magadból!

  „Az nem magyarázat, hogy ez van!”
  – Akkor én kérek elnézést! 🙂

  Olvasgass, kezdd mondjuk ezzel:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Entrópia
  De figyelmesen, mert meg is kell érteni…

  Végezetül képzeld el, szinte semmit sem tudok az emberi genomról, mégis, ha nem Zsolti lennél, lehetne ajánlatom, hogy létre hozzuk! Ráadásul a hitnek semmi szerepe nem lenne benne, ám test nélkül sehogy se működne… Ugyanezt -példád okán- egy tudatlan egérpár is el tudja végezni, csak nekik nem kell azon aggódniuk, vajon hinni fog -e az új egérke Istenben?
  Az, hogy létrejön az utód, nem hit kérdése, hanem az ismert világ természetes velejárója, amelynek törvényszerűségei egyre alaposabban megismerhetők azoknak, akik tényleg meg szeretnék ismerni, s nem isteni csodákra vágyakoznak.

 37. 38. Horváth Csongor
  Nem lehetne esetleg olyat csinálni, hogy ezentúl itt elvitatkozgatsz saját magaddal, mi meg nagy áhítattal olvassuk? 😀

 38. 40, 41:
  Rendkívül értékes hozzászólások! Gratulálok!
  Bizonyos szinten az ember megszokja, hogy vagy csendben marad, vagy sok-sok irigy pöccsel lesz körülvéve. Hiába, az arányok. S ez is tudomány, akkor is, ha egyeseknek csak az érzelmek maradnak a kiteljesedéshez…

 39. Emberek, mi volna, ha más oldalról közelitenénk meg a témát, egy kissé más szemüvegen keresztül szemlélve:
  Az ember, – a homo sapiens – mint a „teremtés koronája”, mi van, ha néhai bibliatörténész rokonom szerint tényleg valakik megoperálták valami 458 millió , avagy 60 ezer évvel ezelött az egyik specifikus majomfajt, ki tudja milyen szempontok szerint kiválasztva? És talán még nem csak nem is saját képmásuk szerint?
  Mi van, ha elfogadom lányám álláspontját a lélekkel kapcsolatban, aki szerint az ember nem más, mint egy élőszövet számitógép, melyet bioáramok által vezérelt mozgó vegyilabor tart üzemben? És , szavai szerint a lélek , az emberi psziché, a viselkedés, az érzések, érzelmek ezen agyi / vegyi laboratórium végtermékei, melyet orvosságokkal, – azaz szintén vegyianyagokkal – befolyásolni lehet.
  Mi van akkor, Isten és lélek tekintetében, ha mindez igy igaz?

 40. 43 – bálint:
  „Mi van akkor, Isten és lélek tekintetében, ha mindez igy igaz?”
  Nos az van, hogy ebben az esetben megeszem legértékesebb testrészem.

  😀

 41. 44,Tibor bá
  Megeszed legértékesebb testrészedet.? Mai korodat tekintve, ez már csak esetleg a füled lehet…

  😀

 42. 43: Bálint:
  Ha így lett volna, sztem. lennie kellene olyan civilizációs maradványoknak és emlékeknek, amiket nem lehet a szőnyeg alá seperni.
  Jelenleg mi is olyan fejlettségi szinten vagyunk, hogy be tudnánk így avatkozni egy fejletlenebb civilizációt hordozó bolygó lakóinak életébe. De oda is kell jutni valahogyan, s annyira nem távolodhattunk el párszázezer év alatt, hogy ne lenne nyoma ilyen közel egy másik civilizáció jelenlétének. Aztán az érkezéshez kellenek űrhajók, űreszközök, amiket szintén nem lehet nyomtalanul eltüntetni. Egyetlen műhold sem maradt volna utánuk? Egy önjáró jármű, egy repülőgépváz, vagy legalább a leírása, bármely alkatrésze? Ráadásul ebben az esetben tömegével kellene -legalább bizonyos területekről- ilyen tárgyi maradványoknak előkerülniük…

  A „vegyilabor-robot” elmélettel kapcsolatban a kvantumszámítógép és az AI közös felhasználása sztem. hamarosan egyértelmű választ fog majd adni mindenkinek.

 43. 46,Csongor
  Anélkül, hogy mélyebben merülnék bele a témába, amelynek messze nem vagyok szakértője, azon feltevésedre, hogy miért nem maradt az esetleges látogatók után semmi kéézelfogható nyom, annyit jegyeznék meg: fogalmunk sincs mikor és mennyi ideig tartózkodhattak nálunk, és mi anyag birhatná ki az idő vasfogát? Nézd meg az alig néhányezer éves romokat, mi maradt belölük?
  És mégis van egypár dolog, ami fennmaradt,, fantasztikus, máig ismeretlen eljárással csodásan megmunkált gránitlapok, vagy olvass utána például az Albert Mitchell-Hedges féle kristálykoponyának,vagyis ime olyas dolgok, melyek jobban birták az évezredek múlását. Ezen agyalt úgy Daniken, mint megboldogult vallástörténész rokonom. Egy nylonharisnya, vagy egy motorkerékpár régen elenyészett, ne is kutasd.

 44. Re:48
  Itt van pl Puma Punku Peruban.
  Nagy keménységű köveket úgy munkáltak meg rendkívül precízen akár derékszögben is, hogy a drága látos kőműveseknek nem volt acélszerszáma sem.
  Persze erre egyből rágyógyultak a paleoasztronautika elmélet propagálói, de több mint érdekesek az építési technológiájuk a maguk korában.

 45. 48, 49:
  Ezek olyan talányok, mint a piramisépítés…
  Ember feletti alkotás, ma senki sem állna neki, de ettől függetlenül bizonyítottan kivitelezhető primitív technológiával is, ha ismerjük a megfelelő mesterfogásokat.
  Ebben nem tudunk dűlőre jutni, én például úgy tudom, a kristálykoponyák hamisítványok, ill. sajnos nagyon sok ilyen hamisítvány akad, amelyek az esetleg hiteles leletek esetében is kérdőjeleket vetnek fel a legjobb szándékú kutatókban is.
  Léteznek közvetett bizonyítékok is, s mindezek teljes hiánya engem továbbra is szkepticizmusra sarkall. Ám egyáltalán nem esnék kétségbe, sőt nagyon nem is lepődnék meg, ha egyszer minden kétséget kizáróan bebizonyosodna, hogy nem voltunk olyan egyedül, mint gondoltuk.

 46. Tibor bá, Horváth Csongor: A statisztika azt mutatja, hogy több laposföld hívő van, mint fizikus.
  Tiltakoznak az oltás ellen, de marékszám zabálják a gyógyszereket, amiket ugyanaz a cég csinál, ugyanúgy haszonszerzés céljából. Nézzétek meg a Dopesick c. filmsorozatot (ópiát alapú fájdalomcsillapítóról szól, 1996 és 2006 között 400 ezren haltak bele). De említeni lehet a sztatinokat (koleszterincsökkentő), és a depressziót okozó antidepresszánsokat. Senki nem vonult utcára, még dr.Gődény sem.

 47. 50 – Horváth Csongor:
  Halványan valami olyasmire emlékszem, hogy Földönkívüliek idelátogattak és a fejlődő emberiségbe berakták azt a készséget, amivel beszélni tudunk.

 48. Re:50
  „kristálykoponyák hamisítványok”
  Bármelyik ásvány kiállításon kapsz jómunkásember által készített kristálykoponyákat, ezekhez én sem fűznék túl nagy reményeket. 🙂
  Ami csak sacc/kb úgy néz ki, mint egy koponya 30-40eFt, ami méretarányos, és egy szép nagy kvarcból csiszolták ki, több misit is kóstálhat…
  Ha jól rémlik, akkor az elhíresült kristálykoponya(van több is, külön gyűjteménye van a British Múzeumnak)), azon a mikroszkópikus vizsgálat gyémántszerszámból származó nyomokat talált, szóval erős a gyanú rá, hogy hamisítvány.
  Csiszoltam már kvarcot/drágaköveket direkt erre való szerszámokkal, rendkívül sziszi fuszi munka egy kisebb csiszolt kő előállítása is, nemhogy egy koponya méretű/formájú amorf kristályé. Hamisítotthoz is rendkívül sok munka kell, szóval a mestert aki készítette, megsüvegelem így is… 🙂

  Puma Punku amúgy nagyon érdekes, elmennék megnézni én is, mert az akkori szerszámkészletükkel ezt nem lehetett megcsinálni, és mint a képek mutatják, nútok, furatok, méretre szabott kövek vannak mindenhol beépítve, ezt egy mezei bronzvésővel biztosan nem csinálták meg, szállításról nem is beszélve, mert nem használtak kereket(megalitok szállítása amúgy is problémás kérdés mindenhol).

 49. 50,Csongor
  …”Ebben nem tudunk dűlőre jutni, én például úgy tudom, a kristálykoponyák hamisítványok, ill. sajnos nagyon sok ilyen hamisítvány akad”,…
  Teljesen igazad van, vannak hamisitványok, éppen ezért tereltelek azonnal az egyetlen igazán érdekes és figyelemreméltó, az Albert Mitchell-Hedges által felfedezett felé. Eredetei célja, illetve megmunkálási technológiája mai napig is rejtély.

 50. 47,Tibor bá
  Felvágunk, hencegünk?
  Szmájli, de NAGY!
  szmájli =
  : és D egymás mellé írva, előtte és után hézag.

 51. A technológiákról: már nem fiatal egyikünk sem, sok mindent láttunk már, sok mindenről olvastunk és sok mindent nem tudunk. Én például jártam vasúti talpbetont gyártó üzemben, ahol darabolni kell a betonvasat. Tudjátok mivel vágják: forgó lágyvas tárcsával, vagyis egy sokkal puhább anyaggal. Szombaton húst akartunk darálni de nehezen ment, mert elkopott a vágókés: pedig csak körtét daráltam vele. Tehát szerintem nem biztos, hogy az ókori technikával nem lehetett sík és merőleges, tükörsima felületeket gyártani. Ezt nem vitatémának szántam: mindenki tud olyasvalamit említeni, amit sokan nem ismernek.

 52. Re:56
  Forró lágyvasnak van az a jó tulajdonsága, hogy szereti jól megkötni a csiszoló szemcséket, pl gyémántot, de ezek szerint a szilícium-dioxidot is szereti.
  (Perui civilizáció nem használt vasat, szóval ez kiesett).
  Ha már tippelnem kellene, akkor én nem az ET-k lézer kőmegmunkáló gépes teóriájával kezdeném, hanem sokkal prózaibb módszerrel a geopolimerekkel(egyfajta betonokkal).
  Mészkőből magam is csináltam öntött követ, amiben csak mészkőhomok, nátrium-szilikát, és ammónium nitrát volt. Egy nap alatt kő keményre kötött, miközben áradt belőle a pisaszag, és az elején olyan állaga volt, mint a zselének.
  (Mai napig van olyan piramis, amiben állandó pisaszag van, hiába szellőztetik, és senki sem végzi el benne a dolgát, lehet pont ezért, mert nem húzták-vonták a megalit köveket, hanem a helyszínen kizsaluzták, és haladtak szépen tovább a „csúszó zsaluval”.

 53. 56: Pl.: Vízüvegbe mártott kötél, lián, utána kvarchomok. Rést vágva a sziklán, keményfaékek a résbe, majd öntözni. Megfelelő szikla hasad, mint az álom. Mozgatás: keményfa görgőkön.
  Megjegyzem: ma is acélból készült vésőket használunk, amibe vídia betét van rézzel beleforrasztva. Az acélt bronzba, a vídiát kvarcba vagy más kemény ásványba helyettesítve kitűnő szerszámok készíthetők.

 54. Számtalan példa van és számos elmés megoldás lehetséges, s mindemellett természetesen nem zárható ki az idegen civilizációs beavatkozás sem.
  Sajnos az eredeti kérdés megválaszolásához egyik sem visz közelebb…

 55. El is fogadnám Tibor bá álláspontját, hogy a Világegyetem mindig is volt, mert nem lehet másképp, ha éppen nem siklana át afölött a tény fölött, hogy amennyiben ez az állítás igaz, akkor a tudatnak is mindig léteznie kellett, ráadásul a személyes tudatnak is, sőt a mindenek felett álló személyes tudatnak is. Ez ugyanis az öröktől fogva létező Világegyetem logikai szükségszerűsége.

 56. Az alapvető fizikai állandók finomhangoltságára a világegyetem végtelen idejű létezése csak akkor magyarázat, ha feltételezzük, hogy valamilyen mechanizmussal a világegyetem az összes lehetséges értéket végigpróbálgatja, és marad annál, ami jó.

  De mégis milyen mechanizmus lehet ez? És ha egyszer végigcsúszunk az összes állandó összes értékén, akkor mi biztosítja, hogy elegendő időt töltünk azoknál az értékeknél, amik beválnak az életet biztosító feltételekhez? Ehhez mégiscsak kellene valami kozmikus intelligencia, ami kezeli ezt a bonyolult és érthetetlen mechanizmust…

 57. 61: Ábel!
  Nem tudom mit értesz kozmikus intelligencia alatt, de az intelligencia az csak személyes lehet. A tudat nem működhet személytelen mechanizmusként. A tudat mindig csak egy bizonyos személyhez köthető.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük