(3830) Egy kis okoskodás

Tibor bá’ fordítása

Egy orosz elméleti fizikus olyan jövőt jósolt az emberi civilizációnak, „ami rosszabb, mint a kihalás”.

„First in, last out” solution to the Fermi Paradox

 


89. Útban a 90. felé

A gyakran idézett orosz nemzetiségű Alexander Berezin, az Orosz Nemzeti Egyetem Elektrotechnikai Kutatójából körvonalazta kellemetlen jóslatát egy cikkben, melynek címe: „Elsőnek belépni, utolsónak elhagyni: egy megoldás a Fermi paradoxonra.”

A Fermi paradoxon egy olyan ellentmondás, ami évek óta idegesíti a tudósokat. Az elképzelés szerint a Világmindenség olyan fantasztikusan nagy, ami gyakorlatilag garantálja a földönkívüli élet létezését, akkor pedig az emberiség miért nem tudta az erre utaló jeleket felfedni?

Berezin elmélete szerint a civilizációk nem érték el azt a fejlettségi fokot, ami szükséges ahhoz, hogy a földi ember észlelje, mint például űrutazás, vagy csillagközi kommunikáció.

Berezin azt is állítja, hogy aki elsőnek megvalósítja a csillagok közötti utazást, az természetszerűen kiirt „minden versenytársat, hogy saját expanzióját elősegítse.” Vagy más szavakkal, aki először rátalál a másikra, az fogja uralni az Univerzumot.

Miközben ez a „Nagy hal megeszi a kis halat” elv kegyetlennek látszik, Berezin szerint egy másik életforma totális elpusztítása nem valószínű, hogy tudatos kiirtás. Egyszerűen nem fogják észrevenni, ahogy például építkezési földmunkáknál elpusztítunk egy hangya bojt, mert abból nincs semmi haszon, ha megóvjuk.

Berezin még hozzáteszi, mivel „mi itt vagyunk, bolygónk és Napunk viszonylag megbolygatás mentes, és már fontolgatjuk az első csillagközi szondázást” nagy valószínűséggel mi leszünk az építők a terepen, nem pedig a hangyák.

Berezin reméli, nem következik be az elkedvetlenítő lehetőség, hogy elpusztít az az élőlény szint, amit oly régen keresünk. „Az egyetlen magyarázat az antropik elv utáni sóvárgás, mi vagyunk az elsők, akik elérik a csillagközi fokozatot, és nagy valószínűséggel, mi leszünk az utolsók, aki elhagyják azt”. Ha nem, akkor minket morzsolnak fel.

Tibor bá: Személy szerint én nem értek egyet Berezinnel. Ugye ő azt állítja, hogy az először létrejövő olyan intelligens lény, akiknek technológiája lehetővé teszi a csillagközi utazást, az ki fogja irtani az összes többi, kevésbé fejlett élőlényeket. Ezzel szemben én azt állítom (a múltkoriban erről volt egy poszt), hogy soha nem lesz ilyen élőlény, mert a fejlődés az evolúció mentén megy végbe. Az önzés viszont evolúciós előnyt jelent, aminek következtében mire intelligens lény kifejlődik szélsőségesen magának való lesz, amiből következik, hogy képtelen lesz megmenteni saját fajtát, beleviszi azt az önpusztulásba.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34 gondolat erről: „(3830) Egy kis okoskodás

 1. Én sem értek egyet Berezinnel, de veled sem Tibor bá’, és talán ez a lényege és értelme ennek a fórumnak.
  Bár a dogmatizmus feloldása és a sztereotípiák elhagyása még nagyobb értelmet jelenthetnének. Az ellentétes gondolkodásmódok ellentéteit kéne iránnyá formálni.

  Az idegen fajok ezt bizonyosan megtették. Ha mi is meg tudnánk ezt valósítani visszatérhetnénk a csillagok közé.

  Az evolúció egy bizonyos szint felett szinte kizártan tudati.
  A tudati evolúcióról nem beszélhetünk amíg nincs lövésünk a tudatról. És amíg ezt az agy evolúciójából vezetjük le addig nem is lesz.
  Elkerülhetetlen a tudomány és a vallás találkozása mélyebb szinteken.
  Tehát az a vélemény, hogy az önzetlenség evolúciós előny valójában nem más mint dogmatizmus.
  Információhiányból levezetett következtetéshez való ragaszkodás.

  Kezdetetnek egyszerűen csak elfogadhatjuk, hogy ez nem igaz. Azt meg elfogadhatjuk, hogy léteznek idegen civilizációk, hiszen kb. sok százezer észlelés volt már. Ja, hogy még nem jártam az Ausztrál kontinensen! Én elhiszem neked, hogy létezik Tibor bá!

 2. Hát igen, ez elmélet éppen azzal nem számol, amiről pedig már sokan írtak, hogy azért nem találunk idegen intelligenciára utaló nyomokat, mert az intelligencia hamar feléli önmaga technológiai létfeltételeit, és rövidebb-hosszabb idő alatt összeomlik, amibe vagy belepusztul, vagy visszasüllyed egy olyan szintre (olduvai), ahonnan források nélkül nincs visszalépés az „űrkorszakba”.
  Lehet, hogy általánosan jellemző az intelligens életre, hogy csúcstechnikáját, csak igen korlátos ideig képes fenntartani, aztán kilobban.
  És mivel kicsi az esélye, hogy két szomszédos intelligens létforma éppen ebbe a rövid időablakban alakuljon ki, ezért esélytelen, hogy rábukkanjunk egy másikra, mivel az vagy már kihunyt, vagy még megszületés előtt áll.
  Hiszen nekünk is tartott vagy négymilliárd évig, mire az élet eljutott az első életformáktól az emberig, és ebből az időszakból mindössze ha 100 év volt, amikor már elektromágneses jeleket bocsáthattunk ki a földről.
  De akár egy idelátogató idegen is csak intelligencia nélküli életet talált volna itt ennek a négymilliárd évnek 99,99 %-ában…

 3. Szerintem is teljesen rossz következtetés(khmm, mindenki magából indul ki…), de én csavarnék egyet rajta.
  Nagyon is vannak csillagközi civilizációk, de a nyilvános kapcsolat felvétel akkor történik meg ha:
  1. Elért egy minimum fejlettségi szintet, pl képes szuperluminál meghajtásra.
  2. Túlélte az önpusztító önzést, és képes a kooperációra más fajokkal.

  Ha csak az első igaz, akkor bár képes a hódításra, de mások kárára, ezért el lesz nyomva, mint egy csikk a csillagközi béke nevében.
  (Homokozóban is mindig akad egy szülő, aki kicsavarja Pistike kezéből a lapátot, ha fejbe akarja vágni Béluka fejét…)
  Második esetben pedig szépen az anyabolygójukon oldják meg a problémákat, és már eleve nem erőszakos expanziós céllal rajzanak ki később.
  Összegezve van egy minimum etikett,amit ha nem tartasz be, akkor büdös bunkó vagy, és kiraknak a játszótérről, máskülönben különben nem maradhatna fenn a játszótér.

 4. 3 – dajtás:
  Ami engem érdekelne, hogy szűnik meg az önpusztító önzés. Mert ezen múlik, hogy létezik-e tovább fejlődés, a világmindenség „meghódítása”. Az intelligencia diadala.

 5. Tipikus orosz birodalmi gondolkodás 🙁 kicsit eszi nagy. Ebből nem tud kilépni még az orosz tudós sem. Azt felejti el a kedves szerző, hogy annal a technológiának, erőforrásnaj ami ehhez kellene, közelében sincs az emberiség. Nem is lesz a közeljövőben. Ha mégis lenne, egy idegen faj megakadályozhatja ennek elzerjedését – anélkül hogy kiiilrtana. Ha nincs idegen faj akkor mire elérjük ezt a szintet, a tudás, intelligencia is fejlődni fog, nen csak a technológia. Véleményem szerint nem jutunk el idáig, már az előtt elpusztítjuk magunkat a fosszilis energia „éra” végéig.

 6. 4. Tibor bá’.
  . . . .””hogy szünik meg az önpusztító önzés””
  Szerintem van egy rosz hírem = NEM SZÜNIK MEG !!!
  Az ember ( az emberiség ) egy olyan csodabogár ,hogy
  természeténél fogva ÖNZŐ. — Legyen szó tulajdonról,
  információrol, technikai felkészültségről, hatalomról,
  bármiről ami elképzelhető. — Két vagy több ember,
  törzs, népcsoport, országok, míg a másikról többöbbiekről
  (nem tudva ) távol vannak egymástól elvileg nem önző, DE
  amint közel kerülnek egymáshoz, beindul egy rivalizálási reflex,
  felismerve a konkurenciát megjelenik az ÖNZÉS, ami oly
  mértéket is ölthet, hogy ÖNPUSZTÍTÓVÁ VÁLIK. —
  LÁSD a történelmet= a törzsi háborúkat, a földrészek, területek
  meghódítását minden az önzésen alapult. — Természetesen ezt
  leplezendő kitaalálnak rá más elnevezéseket, tudományos kutatás,
  humanitárius segítségnyujtás, stb,… stb, de a lényeg végül is
  a birtokon belülre kerülés. — Ez a KAPZSISÁG mindenre, akár a
  világürre is érvényes. — Elméletben ugyan szépen lehet mantrázni
  az ellenkezőjét, de szerintem az csak porhintés.

 7. Re:4
  Miért ne létezne?
  Emberi fogalom az alturizmus, így ez a kérdés ki van pipálva.
  Nézd meg a Jobbik is képes volt a DK-val szövetkezni, pedig a kettő egymásnak ősellensége. Ez maga szín tiszta alturizmus. 🙂
  Komolyra fordítva, egy civilizáció akkor képes fönnmaradni, ha képes a társadalom tagjai az önös érdekeit háttérbe szorítani. Tetszik nem tetszik a vallások jelentős része ezt kényszeríti ki, kivétel akik magukat kiválasztottnak képzelik, vagy igazabbnak a többieknél…

 8. Re:5
  Abból indulsz ki, és tartasz örökérvényű igazságnak, ami se nem örök érvényű, se nem igaz. Ez egy tabu, amit le lehet, és le is kell dönteni.
  A mai társadalmi morált a judeo-keresztény gyúrta azzá, ami, ami végül szükségszerűen át kell alakuljon, különben a civilizaciónknak annyi lesz.
  A megoldás dobozon kívül van.

 9. Sajnos nekem sincsenek illúzióim az emberi fajjal kapcsolatban, de ezt ki merem terjeszteni bármely öntudatra ébredt fajra…
  Önzés, becsvágy, befolyásra törekvés, mindegy minek nevezzük, de ezt az örökséget hurcolni fogja minden élőlény a maga szintjén.
  Olyan nincs, hogy ezek nem léteznek.
  Ha lenne, akkor minden társadalmi hierarchia abba omlana össze, hogy a potenciális vezetők önmegtagadó módon a másikra akarnák tukmálni nagylelkűen a hatalmat, vezetést, mondván, hogy ő alkalmasabb rá mint én, és a végén ott állnánk egy rakás tehetetlen altruistával… 🙂
  Ha viszont valaki magát érzi a legalkalmasabbnak a feladatra, akkor az küzdeni fog érte minden lehetséges eszközzel, hacsak nem az összes többi jelölt úgy érzi, hogy valóban ő a legalkalmasabb a feladatra, ami szerintem maga a lehetetlenség… 🙂

 10. Re:9
  Szent Mártonból hogy lett püspök?
  https://konyvtar.vaciegyhazmegye.hu/feltoltkepek/SZENT_MARTON.pdf
  Lehet egyszerre valaki alturista, de ha kell kardot fog, hogy a szellemi értékeit megtartsa.
  (Nem kell nagyon messzire menni, a pálos szerzetesek is ugyan ezt csinálták, de a japán szamurájok is két levágott fej között verseket írtak a cseresznye fa virágzásról… 😉 )

 11. 4. Tibor bá’

  Legelőször is, úgy, hogy sokan, egyre többen megértik, hogy az önzés fajszinten öngyilkosság.
  Az emberi psziché mely a tudatból fakad- és a viselkedésben csúcsosodik ki ugyanis- befolyásolható.
  Már a pszichológia is bebizonyította pusztán a viselkedések megfigyelésével, hogy az ösztönén különféle önreflexiós módokon, tehát a tudatos Énen, mai divatos szóval Egón keresztül pl.oktatással hogyan tolható a un. szuperego irányába. A szuperego mely köztudottan növeli az altruizmusra való hajlandóságot, kevésbé „földhözragadt”, tehát nem verjük be egymás fejét.

  A pszichológia, mási nevén lélekgyógyászat tette mindezt úgy, hogy még a doktrinája alapját jelentő fogalmakkal, (pl.lélek) sincs tisztábban. Vagy mint pl. a lélek fejlettségi szintje és a tudat tágabb perspektívája hogyan korrelál egymással, mi a kapcsolat ?!
  Mi az intelligencia?! Stb.

  Nehogy már azt higgyük, hogy a szinte határtalan univerzumban mi lennénk a csúcs és ahol mi megakadni látszunk ott mindenki másnak is törvényszerűen meg kell.

  Amikről írok már nagyon régi tudások, ami tény már önmagában is ellentmond annak a felfogásnak az evolúciós folyamatokról, amely gondolatkísérleted megdönthetetlen fundamentumának gondolják a legtöbben.
  Ráadásul az önzetlen viselkedésre számtalan kézelfogható példa van napjainkban is. Mi okozza a különbséget ember és ember között?

  Az intelligencia képes fejleszteni önmagát, tehát a véglegesnek gondolt evolúciós szint bőven meghaladható.
  A kognitív disszonancia mértéke is intelligenciafüggő, tehát növeli az ego bezártságát. Egyszerűbben szólva, minél butább valaki annál jobban (el)hiszi az igazát. Könnyen észrevehető, ha valaki bele van ragadva az egójába.
  Minél okosabb valaki annál több kérdése lesz.

  Dr. Daubner tanít, meg kell hallgatni.

  9. hubab

  Ez nem így van. Elég a nagy királyokat megnézni. Mint ember óriási nagy nyüg volt számukra a hatalom.
  Ne tévesszen meg a mai politikusok hatalomvágya, az a butaságból fakad.

 12. 9. hubab

  Ne a mai politikusokból indulj ki!
  Azok butasából szeretnének hatalmat. Butaság, mert az öncélú hatalom nagyon rövid ideig működőképes.
  Akik tudnak, pl. régi királyaink egysuerűen mind ezeket tudták. Mint ember a háta közepére nem kívánta az irányítást. Csak gondot és szenvedést okozott neki, de ők más kategória.
  Gyakorlatilag feláldozták az életüket a köz szolgálatában.
  Gondolod a hülyékkel is elnézőek lettek volna és a közre szabadították volna a baromságot. Pontosan ismerték a ládában az egy rohadt alma elméletet. Elég volt ránézniük az ilyen hülyékre.
  Az altruista nem hülyét jelent.

 13. 4 – Tibor bá´

  Van egy film, Kapcsolat, Jodie Foster a főszereplő, éppen tőle kérdik meg, hogy ha találkozna az idegenekkel és egyetlen kérdésre volna csak lehetősége, akkor mit kérdezne tőlük. A csillagász tudóst, akit az említett színésznő játszik, valami olyat mond, hogy azt kérdezném tőlük, hogyan csinálták? Hogyan csinálták, hogyan fejlődtek, hogyan élték túl a technikai fejlődésüket önmaguk elpusztítása nélkül.
  Maga ez a kérdés, de az itt írók többsége is nagyon negatív ez ügyben – az emberi alaptermészetből kiindulva, az emberi történelmet figyelembe véve valóban nehéz elképzelni azt, hogy ebből a „maszlagból” az emberiség ki tud majd keveredni, főleg úgy, hogy ma körülnézünk a világban.

  Teljesen egyértelmű, hogy paradigmaváltásra van szükség az emberi gondolkodásban. Abban optimista vagyok, hogy ez elérhető, de abban meg nagyon pesszimista, hogy csak nagyon nagy ár megfizetése után! Biztosra veszem, hogy az embernek az orrát nem a gödörbe, de a talaj alá jó mélyre kell bevernie, hogy utána – a minden szempontból élhetetlen világ megtapasztalása után a dialektika szükségszerűségéből kifolyólag – a maradék, számában ugyancsak megfogyatkozott emberiség elindulhasson felfelé, teljesen más világszemlélet mentén. Mindegy, hogy ezt hogy nevezik majd, „az intelligencia diadalának”, „kommunizmusnak”, „humanista világrendnek”, „Gaia-filozófiának”, mit tudom én, minek…
  Az emberiség tehát nagyon rögös útra van ítélve, nagyon mélyre kell ahhoz kerülnie, hogy utána szárnyalhasson. Ez az út viszont nem szükségszerű más intelligens lényeknél, lehet, hogy ott az „alapprogram” eleve magasabb morális létszemléletből indul ki. Sőt, az ember sem eleve romlott, egy kisgyerek nem romlottként, pláne gonoszként érkezik a világra! Hanem a társadalmi környezet befolyásolja, márpedig azt akár okkal is gyúrhatják olyanná azok, akiknek megfelel a mostani állapot. És ez a „gyúrás” akár évezredek óta is folyhat. Az „ültetvény” nem maga nő…

 14. Azt is lépten-nyomon elfelejtik az űr-expanzióban gondolkodók, hogy az űr milyen rettenetesen nagy, és az űrutazás milyen rettenetesen költséges (nem csak pénzben, hanem munkában és energiában is). A hozzánk legközelebb lévő bolygóra, a Marsra is 3-4 évig tart az út. És ott nincs semmi, még használható víz se. Aki pl. a Mars kolonizálásáról álmodozik, mégis hogyan képzeli? Elképesztően lassú és drága oda bármit is szállítani, hogyan nyernének ott vizet, élelmet, és főleg energiát? Hogyan telepítenének ipart a sajét szükségleteik előállítására? És akkor ez csak a Mars, hogyan tennék mindezt egy másik csillagrendszerben, amiből a legközelebbi valami 4 fényévre van? Még ha találnának is egy Föld-höz hasonlóan gazdag planétát is…
  Űrbányászat? Megint csak, a szállítás többe kerül, mint bármilyen nyersanyag, amit mondjuk egy asztroidáról nyerhetnek, még ha tiszta aranyból is lenne az az asztroida.
  Jól mondták a környezetért tüntetők, „There is no Planet B.”

 15. Az önzés nem szűnik meg .Sőt ahogy „továbbfejlődik” a társadalom mindig kap egy újabb alapot.Más volt a 80-as évek önzése és más a ma világba született gyerek önzése mert mást lát, más a kiindulási alap.Ismerősöm 3 éves gyereke már nem engedi az anyját telefonálni mással menni kell játszani vele,már 3 évesen a tükörben nézegeti magát és azt modja az anyjának hogy ezt meg azt a ruhát nem veszi fel aludni mert nem illik össze. Beszarás és ez csak egy kis szelet.Ma az emberek iszonyt nagy önzésben vannak , elég csak felmenni a facebokra és megnézni a fiatalabbak világképét, pózolás mint a sztárok ,picsamutogatás tizenévesen, sportautók és pálmafás beállított háttérképek, exotikus tájak.
  Az önzés már gyerekkortól kialakul főleg ma.Azon gondolkodtam hogy a mai gyerekek is már mások mint mi voltunk a 80-90-es években.
  PL mi még gyerekként trottyos mackót hordtunk meg pulóvert (és jó is volt úgy!) , a mai gyerekekre meg már inget meg farmert adnak rá 2 évesen van aki beszelézsi a haját , meg kilalakultak a divatáruházak ahol már ki lehet alakítani az önzést az 1-2 éves gyereken (ja múltkor betévedtem egy ilyen áruházba egy bevásárló központban ,eddig nem is tudtam hogy ott van az aldi mellett, majd beszartam külön gyerekruhaáruház 400m2-en)
  Mi még megvoltunk gyerekek de a mai gyerek már az anyjának beszól 3 évesen.Amikor mi voltunk gyerekek ilyen nem volt gyerekek, azt kellett csinálni amit a szülő mond, perszev voltunk mi is hisztisek de nem így mint a maiak.
  És nem tudom hogy a mai gyerkeeknek honnan a francból jön ez mikor nem látják még sehol hogy pl az ajtót bebesszza a 3 éves gyerek ha nem tetszik neki valami.Nem tudom hogy evolóciós bisz basz e de fura.
  Utánna folytatódik az önzés minden életszakaszban.Autó kell ház kell stb…Az önzésnek ma csak egy dolog szab határt a pénz. Ha volna mindnekinek pénz nagy jampec lenne ám mindenki,
  Pl. visszamenni az időben senki nem akar (önzést letenni) ,mert aki így tesz azt általában kirekeszti a társadalom.
  Ezért is mondták nagyanyáink hogy kellene már egy háború hogy meg tudjuk becsülni amink van. Na majd Putyin odabasz Európának remélem és szétbassza a picsáját mindenkinek 😀

  Feleslegesen trágárkodsz.

 16. Balázs
  Na, ne áltassuk már magunkat tündérmesékkel.
  Ha valahol, akkor a királyi dinasztiákban volt a legádázabb küzdelem a hatalomért, patakokban folyt a vér családon belül is, horrortörténetek zajlottak az öröklés ügyében, amiben nem volt meg nem engedett eszköz.
  Legyünk őszinték. Ugyan hogyan történhet meg a kiválasztódás küzdelem nélkül, ez fából vaskarika.
  A legdemokratikusabb rendszerben is egymásnak feszülnek a jelöltek a megadott kereteken belül, ha nem látják, akkor meg azon kívül is.
  És itt bizony minden jelölt igyekszik a maga képét fényezni, a másikét meg besározni.
  Akiben meg nem elég erős a becsvágy ehhez, az garantáltan elbukik a rámenősebb, gátlástalanabbal szemben.
  A közel azonos képességűek között mindig a szélesebb eszköztárt felvonultató fog győztesen kikerülni, még akkor is, ha soha nem lepleződik le, hogy közben milyen húzásokkal taktikázta ki, hogy jobb színben tűnhessen fel a választók, bírák, vagy akármilyen értékelő társaság előtt.
  Altruisták mindig is voltak, vannak, és lesznek, ők a társadalom működésének mindig újratermelődő szükséges kenőolaja, de soha nem vezető ereje.
  Az individualisták viszont mindig föléjük kerekednek…

 17. 8, dajtás
  Szóba jöhetne így már, Alexender Berezin mellett Nikolaj Kardashev is…

  14, Jóskapista
  A Kardashev-skála szerint még legalább 400 évre vagyunk elmaradva az I.-es típusú civilizációtól.

  Az első fokozat elérésére úgy van esélyünk, ha a Föld nevű magányos űrhajón mindenki (minden felnőtt) tanul vagy dolgozik és így járul hozzá a civilizáció fenntarthatóságához!!

 18. 17. János
  Ez meg a másik divatos vélekedés, hogy „A technika fejlődése majd megoldja”. Csak azt felejtik el, hogy nincs az a fejlett technika, amely felülírná az energiamegmaradás törvényét. Ha egy adott dolog energiaszükséglete X, akkor a hatékonyság növelésével egyre jobban meg lehet közelíteni X-et, de alámenni akkor sem lehet, ha fejreállnak a tudósok. A sci-fik világa, ahol úgy utazgatnak bolygók között az emberek (és egyéb lények), mint ma két város között, soha nem fog eljönni.

 19. Lehet hülyének fogtok nézni.
  Minden alapja az” elektromosság „és annak biológiai mivolta. Mi ugye így nevezzük,” elektromos impulzus” , ha persze van ami közvetíti.

  Direkt írtam ennyi idézőjelet, viszont…. Amennyiben a mikroelektromos impulzusok hozzák létre az öntudatot, a közvetítő közeg akár lehet bármi is, nem csak élő szerv.

 20. A politikát meg a vallást hagyjuk ki ebből. Ne magából az emberként, magunknak kreált torzeszmékből induljunk ki, kicsit szárnyaljunk tovább, mint” evolúciós sejthalmaz”. Amely sejthalmaz csodákra lehet képes, ha nem hajtja saját magát járomba,pont a torz világképe miatt.

 21. Re:13
  Igaz, igaz, jogos.

  Re:14
  Mars jó időablakban fapados rakétával 8 hónap oda, plusz pár napos/hetes sepregetéssel a felszínen, plusz 8 hónap vissza.
  Persze aki csillagközi utazást akár, az bele se vágjon rakétával, mert túl lassú.
  Nem is így csinálják.

  Re:18
  Soha mond azt hogy soha.
  Van egy rossz hírem, meg lehet csinálni, mert még a mai fizikánkban is van annyi kiskapu, hogy meg lehet csinálni a csillagközi utazást.

 22. 19,Dan
  Én egyike vagyok azoknak, akik nem fognak hülyének nézni téged.
  Idézlek:
  …” Amennyiben a mikroelektromos impulzusok hozzák létre az öntudatot, a közvetítő közeg akár lehet bármi is, nem csak élő szerv..”
  istenem, mennyire beletrafáltál a lényegbe!
  Valahol, azt is tudom, hol, valami 80 méter mélységben, egy irdatlan méretú betonterem mélyében, hosszú évek óta szunnyad egy ilyen rettenetes „VALAKI”. Neki volt öntudata, de még mennyire!!!
  Remélem, azóta berobbantották a komplexumot…

 23. 21 dajtás
  „Van egy rossz hírem, meg lehet csinálni, mert még a mai fizikánkban is van annyi kiskapu, hogy meg lehet csinálni a csillagközi utazást.”
  Na, az ilyen kijelentésekkel teszed magad teljesen komolytalanná, mikor soha nem tapasztalt, dokumentált dolgokról állítod, mintegy könnyed természetességgel, hogy megcsinálható.
  Legalább hozzátennéd, hogy szerintem, talán, vagy hogy van rá esély…
  Majd ha látok dokumentált esetet a csillagközi utazásokra, akkor talán el fogok gondolkodni rajta, de elsősorban azt vizsgálom meg, hogy mennyire lehet hiteles az eset…
  Addig meg meghagyom ezt a területet a sci-fi írók fantáziájának, meg az olyan filmeknek, mint a Kapcsolat Jodie Fosterrel… 🙂

 24. 16. hubab

  Igazad van, de én nem erről beszélek. Nem általában a történelem uralkodó rétegeinek visszaéléseiről, hanem
  „Nagy” királyokról volt szó, ami már más kategória. Komoly beavatásaik voltak. Ott nem lehetett hülyegyerek, aki önző, pitiáner, vagy ugyan jó, de ‘lágykezű’. Mert valójaban a lágykezű sem jó. Tiszta értékítélet, fejlett tudatosság , kiváló képességrk meg hasonlók voltak a beugrók.
  Pl. a magyar korona sem pusztán a hatalom szimbóluma amit bárki a fejére tehet. Komoly szerkezet a palásttal és a jogarral együtt, és nem egy arany tökfedő.
  Volt egy-két habsburg hülyegyerek(na köztük van, volt olyan uralkodó akikről te is beszélsz) aki felpróbálta, aztán majdnem belebolondult.

  A nemes az régen nem véletlenül volt nemes, a szó valódi értelmében nemes volt.

 25. Bálint. Maga az ember rettenetes. Nem azért, mert öntudatra ébresztette a természetes világ és a fizika, hanem azért mert nem annyira intelligens, hogy ezt felfogja, értelmezze, és kiaknázza. Nem önös érdekből,és itt játszik közre az, hogy evolválódtunk, nem pedig teremtődtünk.

  Vannak képességeink, de az a fránya „pavlovi reflex” szerű berögződés nem enged tullépni rajta.

 26. 21. dajtás
  Tőled megszoktam már az ezotérikus gondolkodást, nem is csodálkozom rajta. De jobb, ha elfogadod, hogy az energiamegmaradás törvényére nincsen „kiskapu”, vagy legalábbis eddig még az elvi lehetőségét sem találták meg. Amit a csillagközi utazásról írsz, ugyebár elméleti fizikusok az mondják, hogy elvileg lehetséges görbíteni a teret, amivel nagy távolságok tehetők meg rövid idő alatt, akár még a fénysebességet is meghaladva. De azt is hozzáteszik, csak azt az álmodozók már nem hallják meg, hogy ennek az energiaszükséglete elképesztően nagy. Olyan nagy, ami a gyakorlati megvalósítást lehetetlenné teszi.

  24. Balázs
  Már megbocsáss, de ez egy irdatlan nagy baromság, szebben nem tudom megfogalmazni. Hogy a koronázási ékszereknek mágikus erejük volna, és nem kerülhetnek akármi hülyegyerek fejére? Tényleg? És ezt ugyan miből vezeted le? Hány alkalmatlan, ahogy írod: önző, pitiáner, vagy gyengekezű uralkodónk volt, akik a vesztébe taszították az országot, és mindnek a fejére tették a koronát!

  Hogy a nemes az régen a szó valódi értelmében nemes volt? És ezt már megint ugyan honnan szoptad ki?
  Azok a nemesurak, akik a parasztságot (vagyis a lakosság több, mint 90%-át) nem tekintették a nemzet részének?
  Akik a tatárjárás idején, a legnagyobb bajban, mikor a király a seregeit gyűjtötte, s a tatár előőrsök már Vácot dúlták, meggyilkolták Kötöny kánt, ezzel a magyarok ellen fordítva a kunokat?
  A püspök, aki kirobbantotta az erdélyi parasztfelkelést, mert három évre visszamenőleg követelte az adót az új, jó pénzben (amely követelést a király helyben hagyott)? Aki a tárgyalni küldött parasztokat megcsonkította? Meg a hozzá csapódó nemesurak, akik, miután leverték őket kétszer is, kétszer is tárgyaltak a jobbágyokkal és elfogadtak egy megállapodást a terhek könnyítéséről (amely írásba is foglaltatott), aztán mindkét alkalommal megszegték azt, és mikor végül győztek, kegyetlen megtorló hadjáratot indítottak, majd azt a rágalmat terjesztették, hogy a parasztok maguk közül akartak királyt választani?
  Akik II. Uláaszló idején (aki valami 30 évig viselte a Szent Koronát, pedig ugye, milyen uralkodó volt) a végletekig kizsákmányolták a jobbágyokat, azok minden jogait megszegték, amely miatt végül kirobbant a Dózsa-féle parasztfelkelés? Amelynek leverését a korszakban is példátlan kegyetlenségű megtorlás követte, majd az egész parasztságot jogfosztották a Werbőczy Tripartitum-ban. Amellyel meg is akadályozták a társadalmi fejlődést, és örök ellenségességet szültek az urak és a parasztok között.
  Maga Werbőczy egyébként beállt a törökökhöz jogásznak Buda eleste után, ilyen jó magyar volt…
  Azok a nemesurak, akik oláhokat telepítettek Erdélybe a magyar parasztok helyett, mert az oláh engedelmesebb volt?
  És akkor ezek csak a közismert dolgok, érdemes meghallgatni Andrásfalvy Bertalan értekezését, hogy milyen gazdasági átalakításokat vittek véghez a maguk nagyobb hasznára, a nép, s az ország kárára.
  „A szó valódi értelmében is nemesek…” – Alig voltak azok jobbak, mint a mai NER-lovagok!

 27. 25, dajtás

  Ebben a hónapban a nemzetközi űrállomásra valódi holografikus orvoscsapatot „lőttek” fel, terápia céljából…
  Majd megkeresem a cikket.

 28. 28 – Joskapista:
  A fénysebesség, vagy azt meghaladó sebességgel aló haladáshoz fel is kell oda gyorsulni. Számold ki, hogy egy gés gyorsulással mennyi ideig tart, majd a célnál lassulni, végül is nem csapódhatsz bele semmibe. És kibírod-e az egy gés gyorsulást huzamos időn át?

 29. 30. Tibor bá
  Az elmélet az, hogy nem gyorsulsz fénysebességre, hanem a teret görbíted, és úgy hidalod át a távolságot. Mind amikor egy papírlapot meghajlítasz, és így hozod közelebb távoli részeit egymáshoz. De teljesen mindegy, mert ez csupán az elméleti fizikusok agymenése, és meg is marad annak, hiszen ők maguk mondják hogy az energiaszükséglete NAGYON nagy.

 30. Miért vannak a hozzászólásaim előzetes moderációra jelölve? Milyen szabályt sértettem meg, ami miatt „megbízhatatlan” lettem?

 31. Balázs
  Nyugodj bele, hogy ha valamelyik uralkodónkról nem tudsz kompromittáló adatokat, az csupán arról árulkodik, hogy nem tudsz róluk eleget.
  Még az árpádházi királyok története is tele van horrorral, lásd Vak Béla esetét…

 32. 28. Joskapista

  Beszélgess erről a koronaőrökkel vagy tedd fel a fejedre ha engedik!

  Gondolod az űrutazás úgy történik, hogy egy nagy kampóval odahúzzák a tér másik részét, vagy fénysebességgel száguldanak? És még az életükben vissza is érnek? Még kommunikációra sem alkalmas olyan lassú.
  Térben nem lehet a világűrben távolságot megtenni, utazni, lehetetlen.
  És a teret, hogy görbítik meg?
  Egy kurva nagy kampóval?
  Az idegen lényektől származó információk alapján a téridő egyik szeletében vagyunk, az ugyanis oszcillál, egy végtelenül gyors szálon kapja az órajelet mindegyik téridőszelet. A megfelelő fázisban ki- és be lehet ugorni a téridő ezen dimenziójába. A nemtér nemidő is egy fázis, ott utaznak saját térforrásukkal.
  Na elég fantasztikus ? Pedig ezt mondták az idegen lények akiknek biztos a mi magasan fejlett civilizációnk és magas erkölcsünk kell.

  Mi nem egy tankönyvből tanuljuk a történelmet. Nem tudok róla, de kicsit sem érdekel az általános iskolai szintű törianyag a paradztfelkelésekről.
  Jöttök itt mindenféle konkrét(oh ha meg konkrét lenne) eseményekkel. Ebből is látszik, hogy teljesen felesleges a mondókám.
  Szerinted, hogy jönnek létre a szavak? Hogy kapcsolódik hozzá jelentéstartalom?
  Az, hogy bizonyos emberek vagy csoportok ellentétesek a szó eredeti jelentésével az mit bizonyít? Általános jelenség lenne?
  Még az is lehet, ha megváltozik a közerkölcs stb., de akkor még mindig nem érted, hogy milyen egy „nagy” király, egy nemes ember.
  Persze értem én, van itt egy tananyag ami minden beszélgetés fundamentuma kell legyen. Ezek a beszélgetéspanelek sok ember számára a blabla kategória. Azon kívül, hogy kiszámithatóak(így unalmasak is) , rendkívül reaktív és nem kreatív beszélgetéseket eredményeznek.

  Bár tény és való, hogy ezen a szinten igazad van. A királyok bizony rosszak, sőt gonoszak is tudnak lenni. Látod itt, itt és itt is rosszak voltak. Ha én ezt másképp látom, biztos, hogy a töritudásommal van a baj.

  Atyaúristen, hogy én mennyire örülök, hogy tényleg nem tanultam, gyakorlatilag mindig csak annyit, hogy átmenjek.
  Azonban már kicsiként is szörnyen gyanús és büdös volt amit hallottam a un. felnőttektől, főleg összevetve a látottakkal.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük