(947) A Világmindenség célja az Ember megjelenése?

Tibor bá’ online

 

Már Newtont is zavarta, csak nem tett ellene semmit, Einsteint pedig kifejezetten frusztrálta a gravitációból, vagyis az általános tömegvonzásból adódó apró „kellemetlenség”. Mire gondolunk? Nos, az általános tömegvonzás, mint az elnevezésből is adódik, azt jelenti, hogy minden tömeg vonz minden más tömeget. Ha ez így van, már pedig így van, akkor ebből az következik, hogy a Világmindenségnek egy idő után össze kellene roppanni. Milyen okból kifolyólag maradna fenn az égen minden úgy, ahogy van? Einstein, mint ahogy ez a könyvemből is kiderül, vallásos ember lévén hitt az isteni teremtésben, ami egy statikus, egyhelyben álló Világot feltételez, hiszen Isten megteremtette és kész. Ez a Világegyetem pedig azért nem roppan össze, – pedig a gravitáció miatt „illene” összeomlania – mert valami fajta erő hat a gravitációs ellenében, állította volt Einstein, és hogy a dolog koherensen összeálljon, létrehozta a kozmológiai állandót (jele: λ).

A kozmológiai állandóval kapcsolatban Einsteint elhagyta a szerencséje, mert mint tudjuk Edwin Hubble (1889-1953) 1929 környékén számtalan mérés, és rendkívülien szívós munka következtében bizonyította a Világmindenség folyamatos tágulását. Einstein 1950-ben megemlítette George Gamownak, hogy ezt tartja élete legnagyobb tévedésének, mert ha (szokása szerint) nem visszafelé gondolkodik, akkor Hubblet megelőzhette volna a Világegyetem tágulásának a bejelentésével. Pedig Einstein – mint mindig – most is ráérzett valamire.

Amióta az Ősrobbanás elfogadottá vált, a képlet a következőképpen nézett ki. Volt a Nagy Bumm, amikor a Világmindenség összes tömege egy infinitezimális piciny helyen „létrejött” és iszonyatos erővel szétrobbant. A Világmindenség tágulása nem más, mint ezen szétrobbanásnak a máig tartó lendülete, ami ellen hat a gravitáció, és éppen ezért ez a tágulás fokozatosan lassul és minden bizonnyal egyszer majd meg is áll. Csakhogy a mérések azt mutatják, hogy a tágulás nem lassul, vagy állandó, vagy egy kicsit gyorsul. Ha nem lassul, azt még meg lehet magyarázni azzal, hogy az Ősrobbanás hallatlan precizitással pont olyan erős volt, amilyen erő éppen és pontosan ellensúlyozza az általános tömegvonzást, hiszen ez utóbbinak ereje a távolság négyzetével fordított arányban csökken, ami megegyezhet az ősrobbanás „robbanó erejének” csökkenésével.

Ha viszont a tágulás növekszik, akkor bizony valóban kell lenni valamifajta erőnek, ami a gravitáció ellen hat, amit újfent kozmológiai állandónak nevezhetünk, és ami nem egészen az, amire Einstein gondolt. Az eddigieket pedig fogjuk fel bevezetőnek, mert most jön a lényeg.

A Nobel díjas Steve Weinberg könyvében a Dreams of a Final Theory-ban a következőket írja: „Ha a kozmológiai állandó létezését megfigyeléseink bizonyítják, úgy okkal következtethetünk arra, hogy a Világegyetem milyenségének a kialakulásában az Ember létezésének fontos szerepe van.” Weinbergről meg kell állapítani, hogy mindig is a kreacionizmus fáradhatatlan ellensége volt. Most pedig a legdrámaibb bejelentést olvashatjuk tőle, éspedig azt, hogy a Világmindenség középpontjában az Ember áll. A természet törvényei úgy lettek – legalább is részben – kialakítva, hogy előbb vagy utóbb az Ember megjelenhessen a színen.

Ezt a húrelmélet atyja, Leonard Susskind, stanfordi fizikaprofesszor úgy kommentálja, hogy a 300 éve tartó tévedésnek a végére értünk. De végül is miért következik mindez ebből a híres-nevezetes kozmológiai állandóból, és miért képes arra kényszeríteni a fizikusokat, hogy átgondolják paradigmájukat?

Lehet, hogy paradoxonként hat, de a kozmológiai állandó nem más, mint a vákuum, az üres tér, a nagy Semmi belső tulajdonsága. A kozmológiai állandó az üres térben rejlő energia. Hogy az üres térnek miért van, és hogyan van energiája az egy másik kérdés. Most elég arra rávilágítani, – amit a bekezdésben már tárgyaltam – hogy ezen energia következtében gyorsul a Világmindenség tágulása, aminek további következményeivel szintén érdemes behatóbban foglalkozni. Előbb azonban, hogyan néz ki ma a Világmindenség?

Röviden összefoglalva, a Világmindenség rendkívül nagy kiterjedésű rendszer, amin belül számtalan csillagnak és bolygónak van helye. Kezdetben a Világmindenség kellően inhomogén volt ahhoz, hogy galaxisok alakuljanak ki, de nem volt annyira inhomogén, hogy az anyag feketelyukakba zuhanjon össze. A Világegyetem tágult, de nem olyan gyorsan, hogy szétessen mielőtt galaxisok, csillagok és bolygók kialakulhattak volna. A nukleárisfizikából ismert törvények pontosan azt teszik lehetővé, hogy a forró csillagok belsejében szénatomok álljanak össze, amik később szétszóródnak bolygókba. Az atomfizika törvényei pedig lehetővé teszik a lehető legvalószínűtlenebb DNS spirál-molekulák kialakulását, ami továbbá lehetővé teszi az élet megjelenését. Más szavakkal kifejezve, minden más megfontolás felett diadalmaskodó elrendezés precízen úgy van összehangolva, hogy mi Emberek megjelenhessünk a színen.

Aki a könyvemet (Mi volt előbb Isten vagy Ősrobbanás?) olvasta, annak ez a megállapítás nem lehet új, mert végig ezt nyüstöltem, és adtam hangot felháborodásomnak, hogy a fizikusok nem akarják észrevenni a nyilvánvaló tényeket. Ez azonban úgy tűnik, hogy kezd megváltozni. De azért nézzük tovább, mi kényszeríti őket a paradigmaváltás felé.

A könyvem 122. oldalán említést teszek a virtuális részecskékről. Tulajdonképpen ők a főszereplők, ha visszakanyarodunk a kozmológiai állandóhoz, ami nem más, mint a Semmi (űr, vákuum, stb.) energia konstansa. Ez első pillanatra képtelenségnek tűnik, a Semmi energiával rendelkezik? Pedig így van. A modern fizikában a vákuum egy bonyolult valami, amiben állandó jelleggel heves kvantum tevékeny­ség folyik. Azaz különböző elemi részecskék jönnek létre és semmisülnek meg oly sebességgel, hogy detektálásuk legtöbbször lehetetlen. De azért ott vannak, és energia szintet hoznak létre a tér azon részében, amit mi Semminek tekintünk. A „Semmi energia sűrűsége” és a „kozmológiai állandó” egy és ugyanazon dolgot jelenti.

De ha ez az Semmi-energia mindig ott van a háttérben, miért nem nevezzük ki null-értéknek és lépünk át rajta közömbösen? A válasz a gravitációs elméletben van. Newton szerint egy tárgy gravitációs erejének mértéke tömegétől függ. A fizikusok meghatározása szerint a gravitációs tér forrása a tömeg. Viszont az tudjuk, hogy az anyag egyenlő energiával. Minden tárgynak van energia tartalma a híres E=mc2 képletnek megfelelően. Ebből kiindulva a gravitációs teret felfoghatjuk az energia jelenlét hatásának. Ez azt jelenti, hogy a Semmi feltételezett energiája gravitációs teret létesít, vagyis részecskék gyorsulását hozná létre más tárgyak jelenléte nélkül is. Hatásában ez egy általános taszításhoz hasonlítana, ami a távolság növekedésével fokozódna.

Egy feltételezett kozmológiai állandó által létrehozott gravitációs teret legjobban úgy foghatnánk fel, mint a tér tágulását, és mi tagadás a tér valóban tágul. Viszont a kozmológiai állandó nélkül – ahogy erre korábban már rámutattam – idővel a tágulás lelassulna. Sőt le is állhatna és elkezdhetne zsugorodni is. Viszont egy kozmológiai állandó pozitív értéke mellett a tágulásnak gyorsulni kell.

Az nyilvánvaló, hogy a kozmológiai állandó értéke vagy nulla, vagy pedig rendkívül kicsiny, ugyanis ha nagyobb lenne, akkor az égi objektumok mozgására katasztrofálisan hatna ki. Például oly mértékben fejtené ki hatását a gravitációval szemben, hogy a Föld egyszerűen kirepülne a Nap hatásköréből. Tekintve, hogy a kozmológiai állandó hatása a távolság növekedésével fokozódik, igen komoly kozmológiai eseményeket hozna létre. (Különben ez az oka annak, hogy a kozmológiai állandó legpontosabb meghatározásához csillagászati távolságokra van szükség.) Pillanatnyilag annyit tudunk, hogy a kozmológiai állandó kisebb, mint 10-8 joule/m3. Ennek az értéknek a kicsinységét akkor érezhetjük át, ha figyelembe vesszük, hogy egy virtuális foton energia szintje 10112 joule/m3, vagyis a különbség nem kevesebb, mint 120 nagyságrend. Ami mégis a legfontosabb, hogy a λ minden más értéke mellett az élet, ahogy mi ismerjük, soha sem jöhetett volna létre, vagyis a 10-8 joule/m3 esetében egy rendkívül finom, és véletlennek nehezen nevezhető hangolással állunk szemben.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

93 gondolat erről: „(947) A Világmindenség célja az Ember megjelenése?

 1. Tibor bá’, én most már tényleg kezdelek nemérteni.
  „Más szavakkal kifejezve, minden más megfontolás felett diadalmaskodó elrendezés precízen úgy van összehangolva, hogy mi Emberek megjelenhessünk a színen.” Ez miként kapcsolódik a véletlenhez? Szerintem ebből logikusan következik, hogy véletlen nem létezik, és minden egy bizonyos program szerint alakult ki, tehát tudatos tervezés eredménye képpen. Hiszen, ha én írom a programot, akkor pontosan tudom azt is, hogy a program lefuttatása milyen eredményekkel járhat.

 2. 1. Inlakesh
  „Hiszen, ha én írom a programot, akkor pontosan tudom azt is, hogy a program lefuttatása milyen eredményekkel járhat.”
  Kivéve, ha valódi véletlengenerátort teszel a programba. A világban van ilyen, akár a Heisenberg-féle bizonytalansági elv. Ha csak programozó a teremtő, akkor nem tudhatja a végkimenetelt, mint ahogy mi sem tudunk hosszútávon az időjárást előrejelezni megbízhatóan. Ha bibliai szempontból nézzük, akkor a szabad akarattal ellentétes az isteni terv. Az nem szabad akarat, ha a terv szerint kell működnünk. Kegyetlenség is azért büntetni, mert valaki az ő tervei szerint dönt.

  Én nem látom feltétlenül, hogy az emberre volna kihegyezve a teremtés, inkább az életre.

 3. Nem csak a lambda erdekes ebbol a szempontbol, hanem par masik alapveto mennyiseg is. Ha ezek csak egy kicsit is masok lennenek, nem letezhetne elet. Ajanlott olvasmany ebben a temaban: Martin Rees, Csak 6 szam c. konyve. O egyebkent az angol kiralyi csillagasz. Hasonlo konyvek:
  Paul Davies: The Goldilocks enigma
  Brian Greene: The Fabric of the Cosmos
  Brian Greene: The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos
  Ha sikerulne bizonyitani, hogy nagyszamu parhuzamos univerzum letezik egymas mellett (terben vagy idoben), akkor ezt a kerdest az antropikus elvvel lehetne magyarazni: a sok lehetseges vilag kozul nyilvan abban elunk, ahol a jellemzok eppen megfeleloek az elet kialakulasahoz. A (sokkal) nagyobb szamu termeketlen univerzumokban nincsenek megfigyelok, szoval nem is gondolkodhatnak el azon, hogy miert eppen ilyen szerencses helyen elnek, ahol az alapveto allandok pont olyanok amilyennek lenniuk kell.

 4. 3. Guzzi
  „Ha sikerulne bizonyitani, hogy nagyszamu parhuzamos univerzum letezik egymas mellett (terben vagy idoben)”
  Ha térben van két univerzum egymás mellett, akkor az egy univerzum. Ha két párhuzamos univerzum között nem lehet kapcsolatot létesíteni, akkor szerintem bizonyíthatatlan az egyikből nézve a másik léte.

 5. 4. Jani
  Ilyen kulcsszavakra keress ra:
  – Quilted multiverse
  – braneworld scenario

 6. Persze azt sem tudhatjuk, hogy ez hányadik világegyetem, lehet, hogy már volt pár milliárd, ahol a λ értéke más volt, emiatt összezuhant majd újabb ősrobbanás következett be. A λ jelenlegi értéke lehet egy evolúció eredménye is – a világegyetem evolúciója.

 7. Az a problémám az antropologikus elvvel, hogy retrospektív érvelésnek érzem, számomra az ‘így kellett történnie’ nem fogadható el természettörvényként. Nem hiszem, hogy a tudománynak ki kéne lépnie a saját keretei közül, a mérhető mennyiségek közötti összefüggések megállapítása elég jól bevált. A legnagyobb gondom viszont ezzel az egésszel természetesen az, hogy implicite valamiféle teremtőre utal – amivel az a gond, hogy hiába válaszolja meg a természeti állandók értékeit – hozzáteszem, ez lenne az első alkalom, hogy a ‘mert isten!’-t egy tudós válaszként elfogadja – sokkal több kérdést vet fel, és valójában csak kitolja a nemtudásunk határait egy szinttel, hamis biztonságérzetet ad és tompítja az ismeretlentől való félelmünket (hiszen istent, Da Vincinek hála, legalább el tudjuk képzelni).

  Szóval mondhatjuk, hogy isten addig tekergette a VeV potmétert, amíg végül jó lett, de ha egyszer levezetjük a VeVet (vagy lambdát) más mennyiségekből, akkor isten újra kénytelen lesz visszavonulni, ahogy azt a tudomány története során mindig is tette. Azt meg csak remélni tudom, hogy Weinberg nem dönt úgy, hogy elég volt már ebből, mindenki lépjen be a szcientológusokhoz.

  TLDR: ez a válasz Dr Occam szerint nem gazdaságos, több kérdést vet fel, mint amit megválaszol. És szerintem valójában ez nem is egy válasz.

 8. Valamit azért nem árt nem kifelejteni a számításból.

  Jelen tudásunk szerint az élet egy JELENTÉKTELENÜL picike szegmense az általunk ismert Univerzumnak. Az emberi életről nem is beszélve.

  Tehát az az állítás, hogy a kezdeti feltételeket „valaki” úgy állította be, hogy végül megjelenjen az ember, meglehetősen embercentrikus. Mi van, ha az volt a cél, hogy megjelenjenek a G típusú csillagok? Vagy a fekete lyukak? Vagy a gázóriások? Ezen természeti jelenségek BÁRMELYIKE nagyobb részt foglal el a teremtés egészéből, mint az élet vagy az ember, és a létrejöttükhöz pontosan ugyanúgy kellenek a tökéletesen összehangolt fizikai állandók, mint az élethez. Ezek miatt én inkább úgy fogalmaznék, hogy a teremtő beállította az értékeket valahogy, és ennek egyfajta „mellékhatásaként” lett élet is, benne az emberrel. Hogy ez a mellékhatás közte volt-e a céloknak vagy sem, azt nem tudjuk eldönteni. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.

  Az antrópia érdekes elképzelés, amit a magam részéről nem zárnék ki. Jól egyezik az evolúcióban megismert történésekkel. Talán csak annyival lehetne még kiegészíteni, hogy nem feltétlenül szükséges multiverzum az antrópiához. Mi van, ha a fizikai mennyiségek változnak a térben és időben (ahogy Dirac maga is feltételezte)? Ez azt jelentené, hogy mondjuk pár millió fényévvel arrébb teljesen mások ezek az állandók, illetve, hogy néhány milliárd év múlva megint mások lesznek. Mivel rettentően kis változás is hatalmas mértékben képes befolyásolni a végeredményt, ezért csillagászati eszközökkel ezt pontosan elvetni vagy igazolni nem lehet – gondoljunk csak bele, a csillagászatnak még azzal is gondjai támadnak, hogy a Világegyetem tömegét akár csak nagyságrendi pontossággal is becsülni tudja.

 9. 4: Talán kicsit más az univerzum fogalmatok Guzzival. Szerintem az ő univerzuma az egy ősrobbanáshoz tartozó anyagot jelenti, és az nem kizárt, hogy azon a határon túl, ameddig a mi világunk anyaga eljutott (vagy legalább is amiről információnk van), még van valami más is.
  http://www.sg.hu/cikkek/79002/tobb_univerzumra_utal_a_hattersugarzas

  A te univerzum fogalmad pedig inkább a az ókori görög filozófia „létező” fogalmával azonos, ami elméletileg minden létező dolgok közös halmaza. A probléma az, hogy ezt az emberi agy nem nagyon tudja kezelni. Felmerül ugyanis, hogy mi van a „létező” mellett/körül? Ugyebár létező dolog nem lehet ott, hiszen az akkor a „létező” része lenne, nemlétező meg azért nem létezhet mellette, mert a nemlétező definíciószerűen nem létezik.
  A részletes kifejtést Leontioni Gorgiász (Kr.e. 483-375): A nemlétezőröl, avagy a természetről című írása tartalmazza, ő logikai alapon oda jut, hogy semmi sem létezik. 🙂

 10. Egy neméppen új elmélet szerint a tudat (éter) teremti a teret, a tér a szelet, a szél a tüzet, a tűz a vizet, a víz a földet. Ez négy alapelem pedig már keverési arány szerint megjeleníti az anyagi világot. Mindezt az elméletet alátámasztani látszanak az új felfedezések a modern fizikában. Magyarázatot adhat mindez arra is, hogy hogy lehetnek éppen ilyen kedvező feltételek a világ keletkezésére.
  Gyanítom, hogy a régiek nem hülyébbek voltak pl.még a fizikához sem, hanem csak egy józan mértékig bontották ki a törvényszerűségeket.
  Ma a kvantumfizika pedzegeti ezeket a józansághatárokat. A Görögök idejében az atom oszthatatlansága lehetett egy ilyen határ.
  (Mondjuk sok értelme nem volt az atomhasításnak, mert most gondolkozhatunk mit kezdjünk az atomhulladékkal) 🙂
  Múltkor már volt szó egy küszöbön álló, exponenciálisan gyorsuló technológiai fejlődésről, amivel a józan ész nemigen tud majd mit kezdeni. Mesterséges intelligencia megjelenése a gyakorlatban és az álltala katalizált tech-ugrásra gondolok ami esetleg értelmet adhat a divatos „világvége teóriáknak” Merthogy ennek a világnak akkor minden bizonnyal vége lesz és egy ma még felfoghatatlan új világ kezdődik. Ha a technológiai fejlődés eléri a kritikus pontot, nem lesz követhető egyszerűen de adhat egy lökést az emberiségnek tudati szinteken, társadalmi berendezkedés szempontjából, és még számos előre megjósolhatatlan területen. Előkerülhetnek a trezorból végre az elhallgatott találmányok, fantasztikus lehetőségek tárulhatnak fel. Civilizációs ugrásra számítok. Szóval érdekes korban élünk és egyáltalán nem szarok be a világvégétől meg a Maja naptártól 🙂

  Ja, és én is arra tippelek, illetve valószínűbnek tartom a teremtést egy ilyen formában amit felvázoltam nagyjából.

 11. A semmi sem létezik elméletét meg ha jól emlékszem Nagardzsuna, buddhista filozófus is kifejtette logikai úton, úgy hogy sok itt a spanyolviasz 🙂

 12. 8: Hogy sarkosan fogalmazzak, az ember annyira fontos az univerzumnak, mint amennyire nekem a lábkörmömön megtelepedett mikroszkopikus méretű lábgomba telep, amit egyelőre még észre se vettem. Bizonyára a lábgomba is meg lehet győződve arról, hogy én kimondottan azért létezem, hogy neki legyen élettere, hiszen más értelme az én létezésemnek nem látható a számára. Ha csak 50 °C-szal eltérne a lábam hőmérséklete a jelenlegitől, akkor az számára élhetetlen környezetet jelentene, miközben a világ egyéb részein százezer fokos különbségek is léteznek, tehát az én zoknis lábam csakis az ő megélhetéséhez van hangolva.
  Nagy csalódás lesz számára, amikor este egy jó alapos lábmosás következtében a lefolyóba távozik anélkül, hogy egyáltalán tudatosult volna bennem a jelenléte.

 13. 10. Odüsszeusz
  „A Görögök idejében az atom oszthatatlansága lehetett egy ilyen határ.”
  Igen, az atom azt jelenti, hogy oszthatatlan. Az ókori görögök egy alapegységet definiáltak vele, de nem biztos, hogy nanométeres méretekben gondolkodtak. A modern korban ezt felismerni vélték, így elnevezték atomnak, ami az akkori legkisebb egység volt, és oszthatatlannak vélték. Azóta több, kisebb részecskét is találtak, de történelmi okokból nem nevezték át az atomot. Manapság talán kvarkokat, bozonokat, vagy szuperhúrokat neveznének el így, ha most kezdenék a nevek osztását.

 14. 10: Az éter manapság leginkább a dietil-étert jelenti, ami nemhogy nem azonos a tudattal, de elég csúnya tréfát tud űzni vele…
  „Gonosz Éter! Úgy viselkedsz tőle, mint egy részeg valami ősi ír regényben. Teljesen elveszted a motoros képességeidet. Ködös víziók, nincs egyensúlyod, merev a nyelved, az agyad megtorpan. Képtelen vagy kommunikálni a gerincoszlopoddal. Ami azért érdekes, mert közben látod magad, hogy rettenetesen viselkedsz. De nem tehetsz semmit” – Félelem és reszketés Las Vegasban 🙂
  Az ókori filozófusok őselemeit meg hiába kereste az empirikus tudomány, pl a föld, a víz igencsak összetett dolognak bizonyult, nem eleminek… Az ókori atomisták modellje talán kicsit közelebb áll a valósághoz, csak amire elhasználta a tudomány az „atom” szót, arról később kiderült, hogy mégis osztható. Jelen tudásunk szerint a fermionok és a bozonok a tovább oszthatatlan részecskék, azaz az „atomok”, de lehet, hogy még később ezeket is fel lehet majd bontani valami jelenleg ismeretlen módon…

  Egyébként egy nem annyira régi elmélet szerint a lét meghatározza a tudatot: Ha megiszod a lét, elszáll a tudat. A tér-idő-tömeg összefüggése pedig a legpontosabban úgy írható le, hogy ha jó az idő, a tömeg lemegy a térre. 😀

  „Mondjuk sok értelme nem volt az atomhasításnak, mert most gondolkozhatunk mit kezdjünk az atomhulladékkal”

  Aha, nincs értelme, de azért az ország áramigényének jelentős részét most is az atommag hasadásból nyert energia fedezi…
  A németeknél meg épp jelentős áremelés készülődik, mert elkezdték leállítani az atomerőműveiket, és csak drágább megoldásokkal tudják pótolni a kiesést…

 15. 14.Széthasogathatod a kommentemet de éppen az a lényege, hogy nem érted meg a lényegét ha hasogatod 🙂
  13. A görögök nem biztos hogy nem tudták hogy az atomot még lehet tovább hasítani, lehet hogy csak az értelmét nem látták az anyag leírása szempontjából. A kvarkok meg a többi alkotórész amit eszemben sincs megjegyezni de a lényege számomra már egy még szubtilisabb szintre érkezésnek számíthat, éspedig a négyességek fölött a hármasságokhoz érkezés. Úgy tudom, hogy a mostani tudás szerint a három alapvető alkotórésze az atomnak már nem is létezik csupán egymás viszonyrendszerében. (egymáshoz képest léteznek) Nem biztos hogy jól magyarázom de nekem a régi világkép tehát itt a teremtés volt az egység, ami meghasadt kettősségekre, majd hármasságokra (mai fizika tudásszintje) majd négyességekre (Görög atom), ötösségekre stb.
  Ebben a tekintetben az egy a legnagyobb szám! Gyanítom még felfedeznek kettős figurát is a legújabb gyorsítóban és csak aztán jön a „nemtommi”.
  kb ez az én világgképem, ez egyiptomi, buddhista, zsidó, stb misztika, megfér mind együtt 🙂

 16. Lehet, hogy a fogalmazásom túl ember centrikussá sikerült. Talán úgy lehetne finomítani, hogy a CÉL az intelligens lény megjelenése. A naprendszerben ez történetesen az ember, de korántsem a végső, letisztult eredmény. Tehát NEM az ember a cél. mi csak egy közbülső állomás lehetünk.

  Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy az univerzumnak nincs célja, csak VAN.

 17. Régi Buddhista szövegekben van arról szó, hogy több dimenzió létezik és ezekbe lehet születni a lélek fejlettsége függvényében. Nem dimenzióknak hívják hanem tisztaföldeknek, ez most mindegy. Fizikára lefordítva olyasmi lehet, hogy magasabb rezgésszámú világok amit nem érzékelünk emberként. Így nézve már nem csak az ember a célja a világmindenségnek hanem mindig van feljebb, ez amolyan végtelen fogalom, a fizikában is van ilyen.
  Hát igen, marad az örök kérdés hogy mi a létező? És méginkább, hogy miért kezdett el létezni, mi volt az indító szikra ami miatt elkezdett elkezdődni „AZ” vagy „Ő”. Kinek-kinek szájíze szerint.

 18. 8. Jancsika

  ” Ezen természeti jelenségek BÁRMELYIKE nagyobb részt foglal el a teremtés egészéből, mint az élet vagy az ember”

  Az univerzumban az űr sokkal nagyobb részt foglal el, mint bármi más… Mégis… nem az tűnik a legfontosobbnak.

  Valamilyen szempontból muszáj embercentrikusan vizsgálni az univerzumot, mert „annyira” még nem állunk jól tudományban, hogy számunkra haszontalan információkat tanulmányozásával töltsük az idönket.
  Szerintem már az is szép eredmény lenne, ha az ember és az univerzum kölcsönhatásait képesek lennénk normálisan vizsgálni.

 19. 16.
  Inlakesh-hez hasonlóan én is egyre kevésbé értelek Tibor bá’. Hogy lehet egy véletlen létrejött rendszernek(ahogy Te és sokan mások hiszik) célja?

  Azt mondod, hogy nem egy intelligens személy teremtette az Univerzumot, hanem a véletlenül létrejött Univerzum teremti meg a magasrendű intelligens lényt?
  Vallásos nyelvezettel, tehát nem Isten teremtette az Univerzumot, hanem fordítva?

 20. 16. Tiborbá

  És az „intelligens lény”-nek mi a célja?
  Ha kifejlődik, akkor mi lesz?
  KI határozta meg ezt a célt ?

 21. Mi a világ kérdésre: „Isten veri a faszát mert unatkozik” is lehetne a válasz szerintem és még ez az egyik legjobb válasz! ( 🙂 )
  De arra hogy Isten teremtette a világot vagy a világ Istent az értelmetlen mert mindkettő igaz.

 22. 15: „A görögök nem biztos hogy nem tudták hogy az atomot még lehet tovább hasítani, lehet hogy csak az értelmét nem látták az anyag leírása szempontjából.”

  A szó maga azt jelenti, hogy oszthatatlan. Nem tudtak rámutatni, hogy ez itt egy atom, csak elképzelték, hogy van olyan részecske, ami oszthatatlan, és azt nevezték atomnak. Ha úgy gondolták volna, hogy még tovább lehet hasítani, nem hívták volna atomnak.

  „éspedig a négyességek fölött a hármasságokhoz érkezés.”
  „Nem biztos hogy jól magyarázom de nekem a régi világkép tehát itt a teremtés volt az egység, ami meghasadt kettősségekre, majd hármasságokra (mai fizika tudásszintje) majd négyességekre (Görög atom), ötösségekre stb.”

  Ez megint blabla. A görög atom fogalomnak semmi köze „négyesség”-hez, (ha egyáltalán van ennek a szónak jelentése) nem négyféle atom létezését képzelték el, nem volt definiálva mennyi fajta atom létezhet. Arisztotelész négy őselemet feltételezett, de ő nem volt atomista.
  Mellesleg már a szavakat sem egyformán képzed, kér sort keversz össze: (egység, kétség, háromság, négység) (egyesség, kettősség, hármasság, négyesség)

  16: Ha jól tudom, az ilyen fejtegetésekre mondta George Carlin humorista, hogy lehet, hogy az embert csupán arra hozta létre az univerzum, hogy legyen aki műanyagot termeljen. Az intelligens lény sem feltétlenül cél, lehet, hogy csupán egy eszköz, ha létezik egyáltalán CÉL.
  Azt el tudod fogadni, hogy az Alpha Centauri renszerének az univerzumon belül nincs semmi kitüntetett célja, csak úgy ott van?

 23. 12: Avatar:

  Ez ISZONYAT jo hasonlat volt!

  Sok szempontbol hasonloan gondolkodunk.

 24. 16: Tibor ba:

  „Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy az univerzumnak nincs célja, csak VAN.”

  Valamelyik ejszaka elgondolkodtam valamelyik korabbi teremteses posztodon, es egy erdekes ötlet jutott eszembe. Ebböl akar meg lehetne egy jo sci-fit is irni.

  Szoval, mi van, ha Isten a vilagot idöben a sajat letezesehez kepest egy KORABBI pillanatban teremtette? Meghozza pontosan azzal a cellal, hogy idövel a megteremtett univerzum letrehozza öt magat is.

  Miröl van szo? Isten letrehozza az Univerzumot, ami PONTOSAN olyan fizikai allandokkal bir, amik letrehozzak az ertelmes eletet – az ertelmes eletböl pedig valamelyik pillanatban letrejön ö maga. Mivel Isten mindenhato es mindentudo, ezert azonnal rajön, hogy csak ugy jöhetett letre, ha megteremti „maga ala” az Univerzumot a multban.

  Stanislaw Lem-nek volt pl. egy olyan sci-fije, amiben egy ürge felfedezte a mindentudo szamitogepet (az evolucio bizonyos törvenyszerüsegeinek figyelembe vetelevel). Aztan elpusztitotta, mivel rajött, hogy egy ilyen gepnek belathatatlan következmenyei lennenek (pontosabban a gep magyarazta el neki). Utana pedig mint maniakus örült megprobalt minden olyan kutatast megakadalyozni, ami a sajat eredmenyei iranyaba tett volna felfedezeseket.

  Mi van, ha Isten a jövö egyik pillanataban keletkezö ilyen mindentudo es mindehato szamitogep? Abban a pillanatban, mikor mindentudo lesz, rajön, hogy a lete csak ugy lehetseges, ha az idö egy korabbi pillanataban megteremti azt az Univerzumot, amiböl ö maga is keletkezett – tehat megteszi ezt. Igy lehet, hogy az Univerzum pontosan ilyen hihetetlenül aprolekosan „beallitott”.

  Persze ez nem kevesbe fantasztikus es nem kevesbe valoszinütlen lehetöseg, mint az az elkepzeles, amikor a tulvilagi elet egy szuperszamitogepben jön letre, ami minden lehetseges valoszinüseget szimulal – többek között az összes meghalt ember halal utani eletet is. De sci-finek attol meg nem rossz!

 25. 21.
  A világ teremtette Istent… bizonyára arra gondolsz, hogy az emberi társadalom kigondolta az Istent (különböző társadalmak különböző Isteneket).
  De kérdésem a valójában, a szó szoros értelmében vonatkozik. Tehát a véletlenül létrejött Világegyetem ‘célja’, hogy kitermeljen, kifejlesszen egy valódi, nagy tudással és hatalommal bíró lényt(akit akár Istennek is nevezhetnénk)?

 26. 18: „Valamilyen szempontból muszáj embercentrikusan vizsgálni az univerzumot”

  Ezzel egyetértek, számunkra az az érdekes, hogy a dolgokat hogyan tudjuk a magunk hasznára fordítani. De tévedés ebből arra a következtetésre jutni, hogy akkor azok a dolgok pont arra vannak teremtve.
  A spanyol hódítók pl az azték aranyat arra találták legmegfelelőbbnek, hogy beolvasszák, és saját aranypénzt verjenek belőle, de az aztékok nem azzal a céllal bányászták ki és csináltak belőle ékszereket, hogy majd később legyen miből spanyol aranypénzt verni…

 27. „Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy az univerzumnak nincs célja, csak VAN.”
  Tibor bá’! Ez már valamiféle Istenhit! 🙂

 28. Kedves öregember, kiszedted, de legalább beleolvastál? Ugye nem? Csak írsz, de nem olvasol. A tested még teszi a dolgát, mozogsz, de valójában már halott vagy. Az új információkat már nem építi be az agyad. Néha olvaslak és elszomorodom, hogy lehetsz ennyire bigott. Dehát ez van. Talán én is így járok majd…

 29. 1 & 19.
  Inlakedsh és Fantomas!
  Soha nem mondtam azt, hogy létünk a véletlennek köszönhető. A könyvemben határozottan írom, hogy az anyagba be van kódolva az intelligencia megjelenésének az elősegítése. Az atomok a megfelelő körülmények között hajlamosak aminosavakká összeállni. Különben is, ha csak a véletlenen múlna, akkor 13 milliárd év neme lett volna elég (majmok ütik az írógépet, és kialakul egy Shakespeare szonett). Sőt, azt is írtam, meglehet, hogy a teremtő kísérletezik. kíváncsi, hogy beavatkozás nélkül, a kezdeti feltételek mit hozhatnak ki néhány milliárd év alatt.

 30. 28:
  Ha egy új fiú információmentes hülyeséget ír, azt nem engedem át. A te üzenetedet átengedtem mert csöpög belőle az információ saját személyedet illetően. Baj csak egy van, nem vagyok rá kíváncsi. 😉

 31. 28 afgk2012

  Csak így ex katedra?
  Legalább vitára provokáltad volna, hogy bizonyítsd. Ez így nagyon szegényes…

 32. A „hat szám” nem bizonyíték a teremtésre. Aki efféle bizonyítékot keres, annak tán a matematika felé kéne fordulnia. Carl Sagan Kapcsolat című könyvében érdekesen ír le egy ilyen lehetőséget.

 33. 33:
  Carl Sagan az Omega pontjával nálam lenullázta magát.

 34. „Lehet, hogy paradoxonként hat, de a kozmológiai állandó nem más, mint a vákuum, az üres tér, a nagy Semmi” Ki kérem magamnak:)))

 35. 1 Inlakesh

  A véletleneken keresztül is megvalósulhat a szükségszerű. Tegyük fel, hogy van két alkatrész, amelyek ezerféle módon érintkezhetnek egymással, de csak egy kitüntetett pozíció esetén kapcsolódnak össze. Ha vesszük ezen kétféle alkatrészek nagy tömegeit, és azokat elkezdjük keverni, akkor szükségszerű, hogy egy idő után lesznek ilyen módon összekapcsolódott elemek, pedig egy-egy ütközésnél nagyon kicsi a valószínűsége egy ilyen eseménynek.
  De ha ezt valaki tervezte, majd biztosította az ütközések feltételeit, az biztos lehetett benne, hogy egy idő után meg fognak jelenni ezek az összekapcsolt elemek a káoszban…
  És abban biztos vagyok, még ha nincs is bizonyítékunk rá, hogy az ember csak egy véletlenszerű úton kialakult, de szükségszerű tulajdonságokkal rendelkező lény. De ezek a szükségszerű tulajdonságok keverednek a véletlen játékának köszönhető, nem szükségszerűekkel.
  Mondjuk szükségszerűnek tartom a finom műveletek végzéséhez alkalmas végtagokat, mert fejlett szerszámhasználat nélkül kizárt a világ megismerése, de nem tartom szükségszerűnek, hogy ezek éppen a főemlősöktől örökölt ötujjú fogókészülékek legyenek, sok másféle mechanizmus is elképzelhető ilyen célra.
  Ha valaha kiderül, hogy léteznek rajtunk kívül is értelmes lények, akkor külsőre lehetnek nagyon eltérőek tőlünk, de biztos, hogy lesznek nagyon hasonló tulajdonságaink is, és ez az, ami szükségszerű. A többi a véletlen játéka.

 36. 32. Jogos.Egyértelmű:Alap dokumentum film…

 37. Jó a poszt. Kb 15 éve voltam rámoccanva a témára de bevallom azóta majdnem semmi amit olvastam róla.Paul Davies Az Isten gondolatai c. könyvében óva intett az ember minden lépését dédelgető szakállas teremtő képétől de az egyház mégis keblére ölelte mert bizonyította valamiféle intelligencia közreműködését az univerzum létrejöttében.
  Érdekes mennyire egy rugóra jár az emberek agya..
  Több Davies által leírt elképzelést már természetesen én is végig futtattam csöppnyi memóriámban.Ha végtelen fejlődés áll előttünk akkor létrehozható egy végtelen kapacitású számítógép is amely minden elmúlt életet szimulálhat.Több billió Tibor bá’-t hozhat létre virtuálisan.Mindegyik kicsit eltérő lesz, talán néha csak a cipőméret különbözik ,de ott lesz az eredeti hamisítatlan bloggerünk is közte.A számítógép működési elvét is leírta.Lényeg hogy végtelen informáciohoz nem kell végtelen energiamennyiség.Akit érdekel majd elolvassa.
  Én korántsem tartom véletlennek a létünket.Inkább arra tippelek hogy isten abból dolgozott amilye volt.Jó sok idő 🙂
  Az alaptörvények megalkotása és hosszú várakozás volt a módja ,annak hogy itt lehetünk./ Jó ,persze tudom.Ő időnkívüli../

 38. 12:Avatar
  „Hogy sarkosan fogalmazzak, az ember annyira fontos az univerzumnak,…”

  Hisz itt valaki a saját létezésében?

  Isten, véletlen, lambda…
  Isten játszott a la(m)bdával és véletlen akkorát rugott bele, hogy felrobbant, azóta Isten bizonytalan állapotban van… 😀

  „A tudat nem az univerzumban vagy univerzumokban véletlenszerűen szétszórt atomokból és molekulákból keletkezik. A tudat nem úgy jött létre, hogy az élettelen anyag egyszer csak tevékenykedni kezdett, és dalra fakadt. A tudat létezett előbb, és kialakította a formákat, amelyekben megnyilváníthatja önmagát.
  Az anyagnak semmilyen formája, legyen bármilyen tehetséges, akármilyen más anyagdarabkák csatlakozzanak hozzá, nem fejlődik magától tudattá. A tudat nélkül anyag sem létezne az univerzumban, várakozva valami más összetevőre, hogy majd azzal együtt valósággá, tudattá, életté, dallá váljon.”

  Jane Roberts – A lélek örök érvényessége

 39. 12:Avatar (emm, bocs de ezt még muszáj :D)
  „Nagy csalódás lesz számára, amikor este egy jó alapos lábmosás következtében a lefolyóba távozik anélkül, hogy egyáltalán tudatosult volna bennem a jelenléte.”

  Nagy csalódás lesz [Avatar] számára, amikor holnap egy jó nagy árvíz következtében távozik anélkül, hogy egyáltalán tudatosult volna bennem a jelenléte.
  – Gondolta a Föld

 40. 39:
  Ki ez a Jane Roberts? Hasra kellene esni tőle? Oh, bocsánat, hülyeséget kérdeztem. Valójában azt akarom tudni, hogy kerültél ide? De, ha már ide keveredtél, miért maradtál itt? De, ha már itt maradtál, miért szólsz hozzá? De, ha már hozzászólsz, miért írsz marhaságokat? ha tudsz ezekre válaszolni, akkor gyere vissza, úgy húsz év múlva – nyugi, még itt leszek. 😀

 41. 24 jancsika

  Erről eszembe jut Escher Rajzoló kezek c. képe. Amiről pedig Hofstadter: Gödel, Escher, Bach c. könyve. Az pont ilyen furcsa hurkokról, és különböző hierarchiájú szintekről szól. A rajzoló kezeket nem tudjuk megérteni, ha magunkat is a rajz részének gondoljuk. De kívülről világos, hogy mindkét kezet Escher rajzolta, és nem a kezek egymást. Az univerzummal is így lehet a dolog: mivel mi részei vagyunk, belülről nem érthetjük meg. Csak az univerzumon kívülről szemlélve lehetne megérteni. De mi van az univerzumon kívül?…

 42. Sokmindent nem tud még az ember az őt körülvevő világról. Keres,kutat mert meg vannak hozzá az adottságai. Rengeteg a feltételezés a tények számához képest és csak az általunk érzékelhető világ alapján tudunk következtetni. Vajon ha azt az energikus tudásvágyat az élőhelyünk megmentésére próbálnánk forditani nem lenne e több esélyünk a túlélésre? Túl agresszívek vagyunk ahhoz hogy mi legyünk a végcél egy nagy tervben. Természetesen nyilvánvaló hogy az általunk ismert körülmények tudatában kell lennie valami finomrahangolt értelemnek az univerzumban ami eleve intelligens lények kialakulásához vezet. De sajnos elveszünk a részletek tömegében és mire rájöhetnénk,már eltününk mint az evolúció többi zsákutcája.

 43. 39

  Én meg azt mondom, hogy az árammal átjárt tekercs körül kialakuló mágneses tér nem ott, akkor, az elektronok és a tekercs kölcsönhatásából keletkezett!
  Az már létezett azelőtt is, mielőtt a tekercs és az áram, és azóta is létezik, mióta az áramot kikapcsoltuk, a tekercset meg egy darabka rézzé olvasztottuk.
  Megvan az, csak valami elérhetetlen dimenzióban…

 44. Ki ez a Jane Roberts?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Roberts
  http://www.rivier.edu/faculty/pcunningham/Research/Problem_of_Seths_Origin.pdf
  p.30 Conclusion – end:
  „As with psychiatric systems, any world view may have its own limits of relevance. Ours is now being challenged”

  Egyébként a tudat működéséről írt, arról hogyan teremtjük meg a magunk tapasztalatát, illetve a közöset. Egységbe zárja a korábbi ismereteket kiegészítve új koncepciókkal.
  Elég jó modell, szerintem. Magába foglalja mindazt amiről itt szó van és persze több is ennél.

  Hasra kellene esni tőle?
  – Nem, mert lehet csak egy bolond nő volt… ez egy dilemma…

  Valójában azt akarom tudni, hogy kerültél ide?
  – Véletlen.

  De, ha már ide keveredtél, miért maradtál itt?
  – Vél.. na jó.., hát mert érdekes az olvasnivaló 😛

  De, ha már itt maradtál, miért szólsz hozzá?
  – Hogy legyen egy új szín a következő 20 évedben – vagy percedben, ha ki leszek tiltva :D, bármely választás jó választás…

  De, ha már hozzászólsz, miért írsz marhaságokat?
  – Ha azt sem tudjuk, mi a Valóság. Akkor mi marhaság vajon?

  Egyébként nem volt olyan nagy marhaság az amit ott feljebb kérdeztem, de valahogy az hiányzik, hogy senkinek nem jut eszébe, hogy talán pont arról szól az egész, amit egész életünkben megtapasztalunk. A saját választásunk minden. Minden pillanat. Nem tudatosan, mert például ki választana magának balesetet?
  Nem egy véletlen, vagy külső Isten ránk mért csapása az életünk, hanem a mi választásunk… és tanulunk belőle, mégis úgy, hogy nem vagyunk tudatában ennek.

 45. 45:
  Gratulálok, egészen jól vizsgáztál, főleg toleranciából.

  VISZOMT Ezt a spiritiszta médiumot (Seth) idecsempészni egy ezoterikus marhaság, nem pedig „új szín” a hozzászólásokban. Szeánszok mindig voltak és mindig lesznek, de ez nem bizonyíték a lélek létezésére.

 46. 42. Bizonyos dolgokat pedig kívülről szemlélve nem lehet megérteni. Ilyen vagy példának okáért te magad is. Nekem maximum véleményem lehet de mivel nem látok bele az életed apró dolgaiba azokba az eseményelbe amik formálták, befolyásolták a cselekedeteidet, a gondolataidat a személyiségedet ezt kívülről nem fogom tudni megérteni soha. A külső szemlélet éppúgy vezethet hibás megítéléshez mint az ha a dolgokat kizárólag belülről a saját szemszögünkből vizsgáljuk.

  Mindenesetre érdemes odafigyelni a hírekre a következő hetekben. A Nasa talált valamit a Marson. Szóval lehet, hogy hamarosan beigazolódik amit én már nagyon régen logikusnak és valószínűnek tartok. Az élet nem különleges nem kizárólagos és nem miattunk lett kitalálva. Hanem egyszerűen csak keletkezik ha van rá megfelelő környezet. És megsemmissül ha már nincsenek meg a feltételek hozzá. Nem tudom lekűzdeni a kísértést, hogy ne tippeljek:

  Szerintem már nincs élet a Marson, de valószínűleg találtak valamit ami bizonyítja hogy volt, még ha csírájában is. Aztán valahogy mégsem jött össze a dolog és annyi, meg egy bambi. De várjunk pár hetet, kiderül.

 47. Tibor bá: Ezt a hsz-t azért engedtem át, mert bemutatja az alaptalan hit (és vele járó butaság) legmagasabb fokát. (nem muszáj végigolvasni) 😀
  Hogyan volna lehetséges E=mc2 tanát és a Szentháromság fogalmát, – Egy a Háromban és Három az Egyben – közelebb hozni egymáshoz?? Talán behelyettetésekkel?*
  A leírásokból tudjuk, hogy Newton nagyon vallásos volt, de a Szentháromság fogalmát ‘ Egy a Háromban és Három az Egyben matematikailag bizonyítani lehetetlennek találta. Ezért a vallástól jóideig elfordul és inkább a navigáció probléma megoldásának szentelte idejét. Newton idejében Einstein relativitása még az ‘Istennel’ volt. * E=mc2. E = I (Ige, Jn 1:1-3 az Istennel= Atya volt) m = a Fiú, (Jn 1:1-4). C2 = SzentLélek (Spirit)

  A transcendentál filozófiában: E = knowledge, m = being, illetve ember, C2 = Felfogás. Figyeljük meg azt is, hogy Jézus beszédében a zsidókhoz, nema zt mondja, hogy Izrael Istene küldte, de az Atya. Jézus mindíg az Atyáról szól. Jn. 1?18-ban teljesen lelelezi Jákob csalárd hzugságait.
  Márk-ban ( az első evangélium ) Jézus az Ember fiának mondja magát…… Az emberek mondták rá és hívták Isten Fiának. Jn 1:12 viágosan kijelenti, hogy mindenki aki hiszi Isten fia. Az evidencia mondja Tibor bá poszjáben, hogy a Világegyetem az Ember számára teremtetett. ————————————– E=mc2 ábrákban You Tube-n,- Mystical beliefs – címen 2-3 hónappal ezelőtt feladtam egy videot. A misztikum fogalmát összevetem a Mythologiahitével. Egy magyar népdal – Most van a Nap lemenőben feldolgozásával kezdem. Oblivion tárgya? Kinek a pap, kinek papné fősztje. – Mindegy, Food for thoughts.

 48. „de ez nem bizonyíték a lélek létezésére.”

  Tibor bá’ Says:
  „a fizikusok nem akarják észrevenni a nyilvánvaló tényeket” 😀

  De igaz, lépjünk egy (kicsit) a tudomány felé:
  30. oldaltól
  http://www.inco.hu/inco12/kozpont/hejjas_kvantumfizika_es_tudat.pdf
  és (itt szépen azzal indít, mint amiről a fenti poszt is szól)
  http://www.metaelmelet.hu/pdfek/Hejjas_Tudatossag_es_ertelem_2.pdf

  Héjjas félúton jár az egzakt tudomány és az ezotéria között:
  http://www.vilagokonat.hu/ver2/KOZREMUKODOK/kozremukodok.htm

  Innen a következő lépés az egzakt tudomány maga, eredményeinek értelmezése nélkül.
  De összetartozik az egész, amiről az ezoterikus szól, majd amiről Héjjas ír, az az egyik értelmezése az egzakt tudomány eredményeinek, és talán ezek érvényessége kezd körvonalazódni, persze még nem látszik az egész.
  Persze az értelmezések előrébb járnak az egzakt tudománynál, az kicsit le van maradva, és amíg ‘nem fejti vissza önmagát’, addig bármi lehet az eredmény. Még olyan is ami felülírja minden korábbi eredmény eddig elfogadott értelmezését.

  Például vegyük az időfelfogást, azt hogy a múltból következik a jövő:

  „az eredeti hullámegyenletben az idő szabályos irányban, a múltból a jövő
  felé folyik, a konjugált megoldást szolgáltató egyenletben viszont az idő haladási iránya ezzel ellentétes, vagyis visszafelé, a jövőből a múlt felé mutat.”

  Ugye ez teljesen ellenkezni látszik a tapasztalattal és igazán a valóságtól elrugaszkodott felvetésnek tűnik, mégis le lehet vezetni egy ilyen eredményt. Ez arra világít rá, hogy amellett hogy érvényesek az egzakt tudomány eredményei, törvényei – pl nem tudok átlebegni a falon, hanem beleütközöm és fájni fog, ugyanakkor lehet benne egyfajta tévedés/félreértelmezés is, arról, hogy miért van így. Szóval a tapasztalat, az érzékelés és az abból levezetett dolgok, nem biztos, hogy az ‘igazságot’ tükrözik, csak úgy tűnik. De lehet. Remélem még életemben kiderül.

 49. 47. csókacsalád

  Ezzel nem értek teljesen egyet, mert az empátia pont azért működik (már akinél), mert az ember bele tudja képzelni magát egy másik ember helyzetébe. Ugyanígy nekem is szükségem van arra, hogy magamat kívülről, a többi ember szemszögéből láthassam.

 50. Az empátia is csak akkor működik, ha azt a helyzetet amiben a másik ember van te már megélted megtapasztaltad. Minden egyéb képmutatás. Az emberek már csak ilyenek. Vagy még ilyenek se.

 51. 48: Levi:

  Teleologika: minden mindennel összefügg. 😀

 52. Erről most egyébként úgy hirtelen három vicc is eszembe jutott:

  1. Két lila döbbenet zoknit hegeszt a pincében. Azt mondja az egyik:
  – Te, mindjárt jön a karácsony!
  – Nem baj, majd félreállok.
  Mi ebből a tanulság?
  Térdig érő forgószélben nem érdemes ázott zsíros kenyeret kaszálni, mert vasárnap úgysincs üvegvisszaváltás.

  2. Mennyi a gyertya közepének a felének a négyzete?
  64, mert a gyertya közepe a kanóc, annak a fele a nóc, nócszor nóc az 64.

  3. Mennyi az aszpirinnek meg a toronyórának az összege?
  11, mert az aszpirin az hat, a toronyóra meg üt, hat meg üt az 11.

 53. 53-jancsika
  Ezeket a vicceket Te találtad ki, vagy segítettek? 🙂
  Már találkoztam aranyköpéseket gyártó programmal, de talán hanyattesett viccet gyártó prg. is van.

 54. 48.

  „…mert bemutatja az alaptalan hit (és vele járó butaság) legmagasabb fokát…”

  Ez így egy kicsit fellengzős.

  Szerinted milyen az az „alapos” hit ?
  És miért butaság?

  Lassan a tudomány is meghajlik az előtt, hogy a világ 3 szinten értelmezhető: anyagi, intellektuális és spirituális.
  A filozófia már egy ideje eljutott az „anyag vagy szellem elsőbbsége” vitához, de ugye nem tudja eldönteni.
  Pusztán az anyagi világ vizsgálatával nem lehet a világról teljes képet alkotni. A vallás nevű butaság egyszerűen szemléletet kínál ott ahol a az onmagát a Való Világba zárt tudomány elérte korlátait.
  Nem kellene rögtön fikázni, mert ez a szemlélet segítette az emberiséget évezredeken keresztül, és ennek a szemléletnek a feladása dönti a világot romjaiba.

 55. 29: „majmok ütik az írógépet, és kialakul egy Shakespeare szonett”
  Ez egy klasszikus érv, nem is számolgatnék valószínűségeket, akit érdekel, annak itt van info: http://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_monkey_theorem
  Csakhogy ez az érv téves, mert kb. annyira igaz, mintha azt mondanám, hogy nem lehet igaz, hogy az alábbi szerencsejátékokban véletlenül lettek az alábbiak az utolsó nyerőszámok:
  ötöslottó 16 24 40 64 73
  hatoslottó 5 11 21 27 29 41
  skandináv lottó 1 4 9 13 16 21 23 1 2 4 8 27 30 33
  Joker 1 9 8 5 2 9
  Luxor 13 61 17 50 25 68 29 65 66 9 16 69 35 36 42 59 24 26 58 46 51 47 8 14 63 37 53 49 38 32 22 30 45 44 21 31 41 55 7 2 64 70
  Kenó 2 5 10 13 14 17 20 21 22 28 38 44 49 57 60 61 63 71 74 76

  Már annak is 1:(90 alatt 5) azaz 1:44 millióhoz (4,4*10^7) az esélye, hogy lottón pont a (16 24 40 64 73) legyen a nyerő. A hatos lottón a (5 11 21 27 29 41) esélye 1:(45 alatt 7) azaz 1:45 millióhoz (4,5*10^7). Mivel független események, annak a valószínűsége, hogy pont ezek jöjjenek ki azonos héten 1:(4,4*10^7*4,5*10^7) = 1:1,98*10^15.
  Ha végig venném a skandi, joker, luxor és kenó esélyeket is, és független eseményekként összeszoroznám a valószínűségeket, eljutnék egy 1:10^(nagyon sokadikon) számhoz. Ha valaki november elsején akarta volna megtippelni, hogy nov 21-én mi lesz ezek utolsó sorsolási eredménye, akkor olyan kicsi esélye lett volna eltalálni, hogy mondhattuk volna lehetetlennek. De mint látjuk ezek bekövetkezte nem volt lehetetlen, hiszen tök véletlenül pont kijött.
  Vagy ha ilyen kis esély volt pont ezen nyerőszámokra, akkor ez nem lehetett véletlen, hanem valami szuperintelligencia állította be pont így?

  40 pipi: Már bocs, de alaposan mellé lőttél. Én nem hiszem azt, hogy az univerzum, vagy akár csak a Föld létének az lenne a célja, hogy én (vagy általánosabban az emberiség/az intelligens élet) létezhessek, így nem is lesz számomra csalódás, ha a közeg ellenségesnek bizonyul. Viszont akik a Gondviselésben, vagy a Jóistenkében hisznek azoknak nehezen értelmezhető, amikor a hitük szerint az ő létezésük fenntartására rendeltetett világ egy cunamival kopogtat be az ajtajukon…

 56. 56. Avatar

  „Viszont akik a Gondviselésben, vagy a Jóistenkében hisznek azoknak nehezen értelmezhető, amikor a hitük szerint az ő létezésük fenntartására rendeltetett világ egy cunamival kopogtat be az ajtajukon…”

  Ez sem egészen így van.
  A hitetleneknek sokkal aggasztóbb a cunami, mert tényleg MINDENNEK vége számukra, pedig még jó lett vola egyszer megnézni a Való Világ legújabb epizódját…
  A hívõk meg csak a porhüvejüket hagyják hátra, és a cunamibõl az örök élet mosolyog rájuk (már ha megérdemlik).

 57. 56. Avatar
  „Én nem hiszem azt, hogy…”

  Gondoltam erre, bár nem írtam, de mindegy, csak a nézőpont megváltoztatása miatt volt érdekes átírni, amit írtál.

  A hittel kapcsolatban egy gondolat:
  Ha csak egyetlen élet van, akkor – mondhatni – nem számít, ki miben hisz.
  De ha több van, akkor az eltávozás után érdekes dilemmába kerülhet majd az, aki nem hitt addig semmiféle másvilágban. Egyfajta sokk lenne talán az ezt mereven elutasítók számára?

 58. 56!
  Mondom hogy wall streeti krupié vagy.. 😀

  De az biztos hogy a világegyetem nem a saját feje után megy…

 59. 55:
  Remélem nem képzeled, hogy leállok veled vitázni a vallásról? Azt már bizonyítottad a múltban, hogy ezzel kapcsolatban egyetlen koherens mondatod sincs.

  56:
  majdnem igazad van. Amíg ki nem húznak 5 számot a 90-es lottón egy adott kombináció esélye 1:44 millió környékén van, amint kihúzzák előállhatsz a szövegeddel. De ha ezek közül én az 1-2-3-4-5 számokat játszom meg, mert csak az garantálja egy aminosav összeállását akkor marad az 1:44 millió. Mi következik ebből? Szerinted 44 millió ősrobbanás volt, 44 millió univerzummal. Ezek közül egy véletlenül úgy alakult, hogy nini, itt az ember. Én meg azt mondom, hogy szó sincs 1:44 millióról, mert az anyag predesztinált az élet megjelenésére. Szerintem ez járhatóbb út, mint a teljesen feleslegesen létező 43.999.999 univerzum. [A tényleges esély természetesen sokkal-sokkal kisebb]

 60. A hit egy emberi találmány, a nagyobb agytérfogat következtében kialakult öntudat félelme a megsemmisüléstől és a tudatlanságból eredő megmagyarázhatatlan eseményektől. De az emberi elme fejlődik generációrol generációra, és tisztul a kép. A kérdések száma ezáltal ugyan nem csökken, de másfelé tereli az érdeklődést. Az univerzum hatalmas, számtalan élhető bolygóval, ahol csak a körülmények mássága határozza meg az élőlények tulajdonságait. Más körülmény, más evolválódás, más értelem. Az ilyen szempontból egyedi is lehet, de nem a vallása által kitalált dogmák miatt.

 61. Levi Says:
  48.
  ” Tibor bá: Ezt a hsz-t azért engedtem át, mert bemutatja az alaptalan hit (és vele járó butaság) legmagasabb fokát. (nem muszáj végigolvasni)” ——————- Az öntelt moderátor beszél belőled. “Ezt a hsz-t azért engedtem át… nem muszáj elolvasni” Bloggodon talán csak az mehet át simán,lekicsinylő megjegyzés nélkül, ami a materialista nézetedben számokban kifejezhető? A többi az mind ‘hsz’? Anyagvilág nézetet Tibor bá tiszteletre méltő, de az anyagvilágnál tovább nem megy. Ennélfogva vitázni abszolut sziszifuszi Idővesztegetés volna. Szerencsétleg blogg.
  A “hsz-t” nem tudom minek a rövidítése és mit jelent, – bár Attila soraiból selytem – megjegyzéseddel együtt rossz címre küldöd, így vissza küldöm. Én nem állok le pocskondéázni, ócskárolni senkit.

 62. 62!
  Az a 48-as hozzászólás, az tényleg egy katyvasz.. 🙁

 63. Levi!
  A hit ,és a tény,az két dolog..
  Senkinél nincs a bölcsek köve..
  Ezt Tibor bá sem állította magáról,és senki sem aki itt van..
  Mindenki próbál egy kis szeletkét elcsípni a dolgokból és megérteni..De mindent egyszerre nem igen tudunk…A mai világ is úgy van kihegyezve ha nem vetted volna észre,hogy mindennek,és mindenkinek meg van a saját kutatási (szakmai) területe,minden szeletekre van bontva a világon.Mindenki tanul,vagy tud, egy témát,egy-egy szakmát,egy speciális területet.Egy ember nem ért mindenhez..
  Ha ezeket összeadjuk,a tudásunkat összeadjuk,mindahányan,lehet hogy még az sem elég..

  Úgyhogy megyek is,és tovább keresem az emberiség tudását.. 🙂

 64. 60: Tibor bá, ne átírni akard a példámat, hanem megérteni! 😉
  Az én definíciómban nem az 1-2-3-4-5 garantálja az aminosavak összeállását, hanem a fenti játékokhoz megadott számok egyszerre teljesülése. Persze, hogy a húzás után definiáltam, hogy ez a helyes eredmény, mint ahogy te is az aminosavak kialakulása után csodálkozol rá, hogy hú de kicsi esélye volt pont ennek kijönni… 🙂
  Ha mi egy olyan lény lennénk, aminek az életfeltétele az általam definiált számok együttállása, és mindössze egy perce léteznénk a világban, akkor úgy tűnhetne nekünk, hogy ez egy olyan kozmikus állandó, ami nem állhatott össze véletlenül.
  A valóságban persze tisztában vagyunk vele, hogy sok lottóhúzás és kenó sorsolás történt, míg ez kialakult, de azzal is, hogy nem kellett sok millió, kihozta ezt a véletlen minden különös tervezés nélkül.

 65. 65!
  Avatar,éppen most volt a héten a hatos lottón négyes találatom.( 5 11 21 27 29 41)..Soha nem szoktam játszani,és gondoltam egyet feladok.Ezt úgy csináltam,hogy gyorsan megnéztem vissza az összesítőt,és kiírtam hogy melyek a leggyakrabban húzott számok.Felírtam belőle hatot,és ennyi..Ezt meg szoktam csinálni egy éven vagy kétszer,és bejön..Nem teli találat ugyan,de jobb a semminél.Vagy 4 ezer forint..

 66. 54: RJ:

  „Ezeket a vicceket Te találtad ki, vagy segítettek?”

  Ezek a viccek, kerlek szepen, meg boldog gyerekkorombol szarmaztak. Amikor rendszeresen jartam uszni, meg akkor hallottam öket a Peti nevü haveromtol.

  Ez pedig igencsak minimum 17 eve lehetett, mert csak 14 eves koromig usztam sportszerüen.

 67. Az aminosavak kialakulásának valószínűségével kapcsolatosan javaslom utánanézni a Miller-kísérletnek.

 68. melike00 64
  „A hit ,és a tény,az két dolog.” A kérdés. Mi a hit és mi a tény definiciója? Jólehet minden gondolkodónak más . Ha a tény alatt az anyagvilágot értjük, úgy a tény definició nem reális, mert az anyagvilág és benne az ember állandó változáson megy át, és, ami változik, nem lehe tény. —————- „Senkinél nincs a bölcsek köve..” Tökéletesen így van. Ezért az informatív felszólalások lehurrogása, személyes lebutázása az öntelt arroganciával határos. És a civilizált körökben nincs helye. Minden embernek joga van megmondani hitét, elvét mindaddig, míg a kijeletése nem diktatórikus.

 69. 69:
  A hit definícióját már többször megírtam, de ehhez el kellene olvasni az előzményeket, nem csak úgy belecsapni a közepébe. A hit = Bizonyíték nélkül elfogadni valamit ténynek. Ténynek azt értjük, amiről érzékszerveink, és logikus következtetéseink által meg tudunk győződni. Ezen az anyagi világ „változása” nem változtat, mert mindig a jelenben élünk. A te hozzászólásodnak az információs értéke nulla volt. A hozzászólásod további része irreleváns.

 70. Az érzékszerveink álltal közvetített érzetek szubjektívek.
  Ha megvizsgáljuk, hogy mi a személyiség, akkor azt találjuk, hogy az formából, érzetekből, gondolatokból, indítékokból és tudatosságból áll össze, mint a szekér, amely kerékből, tengelyből, saroglyából, hámfából és kocsirúdból áll. Ha megnézzük, hogy ezen összetevők nélkül mi a szekér, akkor csak egy elnevezést találunk, ahogy az előbb említett tudati összetevők nélkül a személyiség is pusztán csak egy elnevezés. Ezért ha valaki a személyiségét ápolja, de közben elfelejti a személyiséget összetevő tudatfolyamatok művelését, az olyan, mint amikor a kerék, tengely, saroglya, hámfa és kocsirúd nélküli szekerét akarná megrakni. Vagyis amit közönségesen személyiségnek neveznek, az nem más, mint a kölcsönös függőségben lévő tudat és lételemek (szkandhák) összessége. Ezért az összetettség és az állandótlanság jellemző rá, és téves az a nézet, hogy a létforgatagban van állandóság, tévedés azt gondolni, hogy van egy olyan személyiség vagy én, amely állandósággal bírna.

 71. Továbbá:
  Létezik – nem létezik
  (csan buddhista történet)

  Egy világi hívő megkérdezte Zhi Cáng csan mestert:
  – Mondd Mester! Létezik mennyország és pokol?
  – Létezik.
  – Mondd, létezik Buddha és bódhiszattva?
  – Létezik.
  – Mondd, létezik ok és okozat törvénye?
  – Létezik.
  Nem számít, hogy én mit kérdezek, Zhi Cang mester mindig azt válaszolja: létezik, létezik… – gondolta a világi hívő, és gyanakodva azt mondta:
  – Mester, ön téved!
  – Mi rosszat mondtam?
  – Én megkérdeztem Jing Shan csan mestert is, ő azt mondta, mindezek nem léteznek.
  – Hogy hogy?
  – Kérdeztem őt, létezik-e ok okozat törvénye. Ő azt mondta: Nem létezik. Kérdeztem, létezik-e Buddha, létezik-e bódhiszattva. Ő azt mondta: Nem létezik. Kérdeztem, létezik-e mennyország és pokol. Ő azt mondta, nem létezik. Te miért mondod: Létezik.
  Zhi Cang csan mester értette a világi hívő problémáját, végül ezt mondta:
  – Aha! Vagy úgy! Most én kérdezek. Van neked feleséged?
  – Van.
  – Van gyermeked?
  – Van.
  – Van aranyad, ezüstöd, kincseid?
  – Vannak.
  – Jing Shan chan mesternek van felesége?
  – Nincs.
  – Jing Shan chan mesternek van gyermeke?
  – Nincs.
  – Jing Shan chan mesternek vannak kincsei?
  – Nincsenek.
  – Hát, ezért mondta Jing Shan chan mester, hogy nem létezik mennyország, és pokol, nem létezik Buddha és bódhiszattva, nem létezik ok és okozat törvénye! Én pedig azt mondom neked, hogy léteznek – mert neked van feleséged és gyermeked, van aranyad, ezüstöd, kincseid!

  Mindezzel mit akarok mondani? Nincsenek tények, minden szubjektív.
  Ez szubjektív idealizmus, Tiborbá pedig szkeptikus realista.

 72. 62. Levi
  Én sem tudtam értelmezni a 48-as hozzászólásod, tényleg egy katyvasz. A hsz, az a hozzászólás rövidítése.

 73. Tibor bá 70 . Állításaid a lokális anyagvilág nézetben bizonyos fokig elfogadhatók.
  Azonban az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az un. nem lokális (entanglement) kölcsönhatások iránt.
  Gondolom, hogy olvastad a Scientific American March 2009 Quarterly kiadás page 26-33 sorait Quantum Threat to Special Relativity, amely felboríthatja a ‘tényeknek’ mondott fizika rendet. Még az időtlen időszámitás is Földünk saját tengelye körüli forgásával a Nap körül mérjük. Ezek a földhöz ragadt ember tényei. Bővebb magyarázatot a fent jelzett ScA 28 oldalán olvashatunk.
  Egy másik forrásból.A kvantummechanika alapegyenletei
  és egyes filozófiai vonatkozásaiÉ
  Az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az un. nem lokális kölcsönhatások iránt. Ennek alapja az un. EPR paradoxon, amely szerint az egyszer kölcsönhatásba került részecskék között továbbra is fennmarad egyfajta kapcsolat, aminek következtében, bármilyen távol is kerülnek egymástól a részecskék, a viselkedésük összehangolt marad. E jelenség elméleti lehetőségét Einstein vetette fel, de mivel úgy gondolta, hogy ilyen jelenség a gyakorlatban nem létezhet, ezt úgy értelmezte, hogy a kvantummechanika elmélete további tökéletesítésre szorul. Azóta a jelenség létezésére több fontos kísérleti bizonyíték született, amelynek alapján ma már alkalmazott kutatások folynak ilyen elven működő szupergyors un. kvantumszámítógépek kifejlesztése érdekében. Fontos azt is megemlíteni, hogy egyrészt az EPR jelenség, másrészt a hullámfüggvény összeomlási jelenség alapján több kutató feltételezi, hogy nem lokális kölcsönhatások működnek az EMBERI TUDAT* és az anyagi világ között is. Ilyen kutatásokkal foglalkozik pl. többek között az Egyesült Államokban a fizikai Nobel díjas Brian David Josephson professzor is. ———————————- pipi Says: 2012.november.20th. at 22:22 12:Avatar “Hogy sarkosan fogalmazzak, az ember annyira fontos az univerzumnak,…” Hisz itt valaki a saját létezésében? ( Igen – létérzet az Existenciában, mely a ‘Semmiben’lakozik illetve az Unmanifest Universe . – Levi – Isten, véletlen, lambda… Isten játszott a la(m)bdával és véletlen akkorát rugott bele, hogy felrobbant, azóta Isten bizonytalan állapotban van… – ez is egy hit, evidecia nélkül- *“A tudat nem az univerzumban vagy univerzumokban véletlenszerűen szétszórt atomokból és molekulákból keletkezik. A tudat nem úgy jött létre, hogy az élettelen anyag egyszer csak tevékenykedni kezdett, és dalra fakadt. A tudat létezett előbb, és kialakította a formákat, amelyekben megnyilváníthatja önmagát. (Joh 17:4,5 Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel bírtam te nálad a VILÁG LETÉTELE ELŐTT.

 74. 74:
  Na látod, vannak neked értelmes gondolataid is.
  A Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxon célja annak bizonyítása, hogy a kvantummechanika nem teljes elmélet, hiányos, valami nem stimmel vele. Ezt én is tudom, és voltak ésszerű sejtéseim mi a „valóság”. Az összefonódott részecskék spontán reagálása azt jelenti, hogy a köztük létező információ sebessége meghaladja az abszolútnak hitt C értéket. Ez tény, de én a relativitás elméletét sose gondoltam komplettnek (írásban kifogásoltam). Az entangletment jelenség nálam is felvetette egy általunk korábban nem észlelt, az ismert fizikai világon túlmutató entitást létezését. Nade, és ezt kifogásoltam nálad, mi köze ennek a Bibliához, amiből most is idéztél? Ha feszegeted egy teremtő létét, vagy az univerzum magától valóságát, egy büdös szót se szólok. de ebbe belekeverni a kereszténységet, a bibliát, kifejezetten bigottságra utal. Lásd be, hogy a tudásunk, ismereteink bővítéséhez a Bibliára semmi szükség, sőt kifejezetten hátráltat.

 75. Jani 73. hsz. kösz. a magyarázatért. Az, hogy visszaküldtem remélem nen sértő. Ha az Tibor ba, elnezesed kerem.

  48-as hozzászólásod, tényleg egy katyvasz.”
  56 ota ez elso eset hogy ad hoc magyarul csatlakozom az ilyen
  temakhoz.

  E=mc2 = Big Bang. mi volt a BB elott? Matterless Universe?
  (a Vegtelen, Idotlen, Anyagtalan Singularity?, illetve az Abszolute Exisztencia. Ott van a TUDAT, mely magaba foglal mindent tudomanyt, torvenyt stb., mely szukseges a teremteshez, fentartashoz es a feloldashoz. Semmisem vesz el, csak atformalodik es egy uj aeon ciklus veszi kezdetet.
  Kerdesem, mennyit tud az allatvilag TUDATOSAN a Macro-Micro cosmos teremteserol? Csak annyit, amennyire szukseges a tulelesre. v.i coito, ergo sum. Descartes egy lepessel tovabb ment illetve, cogito ergo sum. Manapsag a domesticated allat is gondolkodik. de a gondolkodas majmolas, azaz ismetlodo tevekenyseg. Csak a tudatosan godolkodo embernek adatott meg
  a TUDAT vilaga, mely az anyagvilagon magaba foglalja, de fuggetlen tole. Ezt fejtegeti a kvantum theoria.
  Lehet, hogy a katyvaszbol meg nagyobb katyvaszt csinaltam. Sorry. A TUDAT felismerese az elo csend. a VAN.
  Vugate 3;14 Mozes mond meg n;pednek: Aki VCAN kuldott hozzatok. Jezus mondta a zsidoknak Joh 8:58 Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielõtt Ábrahám lett, én vagyok.

 76. 75-Tibor bá’

  „74:
  Na látod, vannak neked értelmes gondolataid is.”
  Nekem viszont erről 53-jancsika hanyattesett viccei jutottak eszembe. Kb. ugyanannyira mulattatott. 🙂

 77. Tibor ba 75.

  hsz-t 48-ban igy kezdtem: – Hogyan volna lehetséges E=mc2 tanát és a Szentháromság fogalmát, – Egy a Háromban és Három az Egyben – közelebb hozni egymáshoz?? – Szimplan, hogy ezen az oktalan vallas-tudomany gyuloleten valamikepem konnyitrsek. Oseik kozott voltak hatalmas bolcsek, kik a nephez csak hitvallasos formaban tudtak szolni. Senem a tudomany senem az eszkozei nem voltak az ember tulajdonaban. Az elmult 50 ev alatt a tudomany olyan hatalmas lepesekben ment elore, amelyre nincs pelda ebben az aeon ciklusban. A vallasnak azonban, meg ma is hihetetlen diktatorikus hatalma van a hivoi felett. Ezt a hatalmat a tudomanynak meggyozessel a sajat nyelvukon kell megkozeliteni es a gyulolkodo viszonyt feloldani es nem megtorni. Ebben a szellemben hivatkozom a Bibliara.

 78. Voltam chippeltetni a kutyát.
  No, ott a váróteremben az jutott az eszembe: Mi van, ha Isten a teremtéskor belénkrakott egy chippet, amit a halálunk után kiszed testünkből, beleteszi valami isteni gépbe, aztán annak az élettörténet adataiból dönti el, ki kerüljön a mennybe, s ki a pokolba?
  Mert ha egy jó informatikus egy kódtörő prorammal simán megvezetheti az Öreget. 🙂

 79. sakmatyi 79.
  Ezert a megjegyzesert Nobel dij jar.

 80. 76:
  Azért ne szálljon a fejedbe a dicsőség. 😉

 81. Tibor ba, a dicsoseg posztodert neked jar. Levi arra KERNE,hogy bloggodon koss szovatseget a bibliaval -nem feltelen a vallasval. Ez nem jelenti azt, hogy VAKON hidd is! Sot, az ellenkezoje.) Alapits bloggodon (hirneve van) egy mozgalmat a szovetseg szellemeben. Tapasztalatoddal, (bekes) meglatasaiddal a mozgalom sziklaszilard oszlopa lennel. -Food for toughts. –
  Semmisem lehetetlen Bekesebb lenne korulottunk a vilag.

 82. 76/79/81
  79: Voltam chippeltetni a kutyát.
  No, ott a váróteremben az jutott az eszembe: Mi van, ha Isten a teremtéskor belénkrakott egy chippet, amit a halálunk után kiszed testünkből, beleteszi valami isteni gépbe, aztán annak az élettörténet adataiból dönti el, ki kerüljön a mennybe, s ki a pokolba?
  —————————–
  Luk 21:18 De fejeteknek egy hajszála sem vész el.

 83. 82:
  Levi!
  Ha a blognak hírneve van, akkor annak oka, hogy képességeim szerint a lehető legnagyobb mértékben „hirdetem” a valóságot, az igazságot. A Biblia pedig mindössze egy kulturális örökség, nem isten sugallata. Nem „tömegeket” akarok vonzani, hanem értelmes embereket. A tömegeke meg vannak nélkülem. Az értelmes emberek nehezen találnak társakat, barátokat, fórumot gondolataik kicserélésére.

 84. Tibor ba 84. …. Az értelmes emberek nehezen találnak társakat, barátokat, fórumot gondolataik kicserélésére.
  —————-
  Megjegyzesemben nem kicserelesre gondoltam. Eppen az ellenkezojere. Az elvont vilag nem a hitvallas tulajdona, ahogy azt a szentirasok kovetelik. De azt a hitet nem lehet durva eluetasito modon lebutazva eltorolni, hanem bekes, ertelmes eszmecserevel, mely inspiralja a ‘tudat’ felismereset a lokalis anyagvilagban.

  A tortenelem igazolja,hogy a tudomanyt, a muveszetet, a gondlkodo embereket evezredeken at a hitvallas mistikuma inspiralja. Olvashatjuk az irodalomban, (Biblia a vilag legolvasottabb konyve) lathatjuk a muveszetben, tapasztaljuk a mindennapi ertelmes, ertelmelen tarsadalmi eletben a vilag minden reszeben, meg Kinaban is. Az emberi tarsadalom evezredeken at generacirol generaciora tapasztalta a vallaspolitika hatalmat, es eljuk ma is. Meg a bloggod posztjain is a vallasos konflikt kozvetlen vagy kozvetve felbukkan. Mondhato-e, hogy, aki a hitvallas misztikumat vallja, vagy kutatja bebes szandekkal diszputalj az mind ertelmetlen, ostoba persona?

 85. Avatarb 86.

  kerlek add meg az e-mail cimuk.
  Szuksegen lehet ra…..

 86. 86:
  Avatar!
  Fogd egy kicsit vissza magad!

 87. 84!
  „Az értelmes emberek nehezen találnak társakat, barátokat, fórumot gondolataik kicserélésére.”

  Pedig már azt hittem bennem van a hiba hogy senkivel sem találom a hangot..
  De ez a mondat meg nyugtatott..

  Annak meg különösen örülök hogy egy űrgyík is van köztünk.. 😀

 88. 88 melike00

  Az értelmes emberek legtöbbjének van a hétköznapi taposómalmon túl egynéhány hobbija, amiben igen el tud mélyülni.
  Általában kicsi az esély rá, hogy a közvetlen ismerősi körödben pont ilyen irányú érdeklődéssel találjál ismerősöket, azokat csak nagy energiabefektetéssel lehetett régebben összegyűjteni.
  Számomra az internet egyik legnagyobb áldása, hogy ma bármely témában számtalan emberrel lehet kapcsolatba kerülni különböző blogokon és fórumokon keresztül anélkül, hogy ki kellene lépni a lakásodból.
  Egy fiatalnak ez már természetes, de én életem elég nagy részét nem ilyen közegben éltem, és most fickándozok a tengernyi lehetőség között, és nem tudok betelni vele. 🙂
  Még akkor is, ha ezek csak virtuális ismeretségek, de elvileg ezeket bármikor élővé is lehet tenni. (Ahogy ezt Tibor bá’ is sokszor felajánlja saját körének)
  Én is párhuzamosan fórumozok energetikai témákban, természetjáró körökben, nyelvtanuló fórumokon, horgász és gombász területen, kertészkedés témákban, filozófiában, és merem mondani, teljesebbnek érzem az életem, mióta ez így van.
  Azelőtt állandóan ki voltam éhezve ilyen érdekes eszmecserékre, és ajándék volt, ha néha-néha sikerült egy egy hasonló érdeklődésűvel összefutni, de ez ritkán adatott meg. Ma meg hasonló érdeklődésűek nagyszámú csoportjaival lehet kapcsolatba kerülni.
  Persze most is meg kell találni a megfelelő fórumokat, és igen igényes társaságokat lehet találni.
  Persze nem ilyen „poli-dili” típusúakat, ahol egymás anyázása a fő motívum. 🙁

 89. 90!
  Köszönöm hogy leírtad,és természetesen örülök hogy ha találsz hasonló érdeklődési körű társaságot magadnak..

 90. A címre annyiban utalnék, szomorú lennék, nagyon szomorú, ha az ember lenne a Világmindenség célja. Egy olyan lényé, amely mintegy 70 esztendővel ezelőtt iparszarűen írtotta embertársait. Jómagam sokkal alacsonyabbrendű statusba sorolnám az embert, mint a Világmindenség alkotóelemét. Ne legyünk elszállva magunktól, mert a Világmindenség előtt megbuktunk morálisan, erkölcsileg, szégyenkezni kell és lesütni a szemünket, nem pedig az Világmindenség piedesztáljára emelni magunkat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük