(3910) Összeomlás

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

COUNTERPUNCH

 Az éghajlat és a világrend összeomlása

szerző: PATRICK MAZZA


89. Útban a 90. felé

Kína fejlődik, miközben az Egyesült Államok visszahúzódik, a második világháború végén létrehozott globális renddel együtt. Ez egy általános téma, amit  Alfred McCoy történész 2017-es, „Az amerikai évszázad árnyékában” című munkájában fogalmazott meg. Ám, ahogy McCoy is rámutat legújabb munkájában, Kína napfényes napja rövid lehet, és kataklizmás éghajlati zavarok borítják fel, amely magát a világrendet is összetörheti a napfényes napok kibontakozásakor.

Az első valóban globális rend akkor keletkezett, amikor Portugália 1420 körül megkezdte a kutatások európai korszakát. A nyugati féltekén való európai invázióval és az Ázsiába vezető tengeri útvonal megnyitásával a század végére. „Európa tengerentúli birodalmai végül az összes kontinenst behozták a világba, lehetővé téve a történelem első igazi világrendjének kialakítását” – írja McCoy a „To Govern the Globe: World Orders & Catastrophic Change” című könyvében.

Spanyolország és Portugália együtt hozta létre az ibériai rendet. A birodalmaikat a csúcson tartották mindaddig, amíg a brit világrend létre nem jött Napóleon végső vereségével, amit az 1815-ös Bécsi Kongresszus néven ismert békekonferencia zárt le.

Az Egyesült Államok jelenlegi világrendje 1945-ben kezdődött, amikor Nagy-Britannia átadta a fáklyát az Atlanti-óceán nyugati partján élő angol utódainak. McCoy munkájában 2030-ra vetíti előre az amerikai rend lecsengő dátumát, bár a jelenlegi globális események felgyorsíthatják ezt az ütemezést.

A katasztrófa szülte birodalmak jönnek-mennek, de a világrendek mélyen belépnek a kultúrában, a politikában és a gazdaságban, állítja McCoy. Tehát bár az elmúlt 500 évben 90 nagy és kicsi birodalom létezett, mély és megrázó események kellettek ahhoz, hogy egy új rend kikristályosodjon. „Ha az elmúlt öt évszázadra koncentrálunk, úgy tűnik, hogy új világrendek akkor emelkednek fel, amikor a halál és a pusztulás forgataga egybeesik valami lassabb, de mégis mélyebb társadalmi átalakulással, hogy elsöpörje a régi rendet” – írja McCoy.

A ibériai rendet kiváltó kataklizma a fekete halál, a pestis volt, amely Európa és Kína lakosságának 60%-át megölte, „megtörve a középkori társadalmi rend korlátait”.

A több mint negyedszázadig tartó napóleoni háborúk, a széntüzelésű ipari forradalom kitörésével együtt a brit rendbe tetőztek.

A második világháború pusztításai, amelyek 70 millió ember halálát okozták, a történelem eddigi legnagyobb háborújában, az olaj domináns energiaforrássá válásával együtt az USA-t a jelenlegi globális rend alakítójává tette.

McCoynak az energiaforrásokra, mint a globális geopolitikai rendek kulcsfontosságú elemére való összpontosítása olyan magyarázatot ad a „To Govern the Globe”-ban, amely gyakorta hiányzik, vagy lebecsülik más globális történetekben.

McCoy könyve lényeges ironikus pontja az, hogy az elmúlt két világrendet meghatározó fosszilis energiaforrások hogyan vezetnek katasztrofális éghajlatváltozáshoz, amely véget vethet az elmúlt öt évszázad során létrejött egységes világnak.

Előfordulhat, hogy a „kínai évszázadot” idő előtt lezárja, és a világot versengő nemzetekké töri szét, amelyek határvédelmeket emelnek a lakhatatlanná vált régiókból érkező klímamenekültek ellen.

McCoy megjegyzi, hogy a közel-keleti és közép-amerikai aszályhoz kapcsolódó körülmények miatt mintegy kétmillió menekült váltotta ki Európában és az Egyesült Államokban a védekezési politikát. Mi lesz, ha százmillió menekült lesz?

A „To Govern the Globe” részletesen bemutatja azt a másik két elemet, amelyek McCoy szerint a globális rendet alakították, a szuverenitást és az emberi jogok fejlődését. Röviden kitérek rájuk, majd visszatérek az energiával és az éghajlattal kapcsolatos gondolataira, és arra, hogy ez hogyan befolyásolja a sajátomat, mivel az 1990-es évek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel.

Az ibériai rendet kettős energiaforrás vezérelte: a szélnek a hajók hajtására való felhasználása, és a tömeges emberi izomerő, amely rabszolgák formájában testesültek meg. A karibi szigetek legkorábbi spanyol inváziója óta a bennszülött lakosság a nemesfémek bányászatának és az ültetvényeken történő termesztésnek volt a rabszolgája. A kiváló vitorlástechnika és az ágyúk lehetővé tették a portugálok számára, hogy uralják a kereskedelmet és az Indiai-óceán körüli őshonos lakosságot.

A világ e két birodalomra való felosztását megerősítette az 1494-es Tordesillas-i Szerződés, amely Afrikát és Ázsia nagy részét Portugáliának, Brazília kivételével pedig egész Amerikát Spanyolországnak adta. A szerződés Sándor pápa rendeletén alapult, amely „két központi elvet” határoz meg. Ezeknek az ibériai korszakban végig érvényesülni kellett, még akkor is, amikor Franciaország és Nagy-Britannia követte az eredeti birodalmakat.

„Először is, a birodalmi szuverenitás határtalan lenne, és képes lenne mindenféle hódítással befogni a nem keresztény országokat, és a világ óceánjait” – írja McCoy. „Alapvetően az idegen földek meghódítása során a keresztény uralkodót erkölcsileg és jogilag felhatalmazta a pápai hatalom arra, hogy minden népet örökre rabszolgasorba kényszerítsen.” A történész elmondja, hogy a katolikus papok, akik megrémültek a rabszolgaságnak az amerikai kontinens őslakosaira gyakorolt ​​hatásaitól, hogyan fektették le az emberi jogokról alkotott nyugati elképzelések alapjait, míg a nemzetközi jog Hollandia kihívásaiban jelent meg a tengerek ibériai ellenőrzése ellen.

A Portugáliát követő hollandok gazdagságukat a szekuláris és köztársasági társadalom új formájának megteremtésére használták fel, és létrehozták a kapitalizmus alapvető intézményeit, beleértve az első tőzsdét és az első vállalkozásokat a Holland Kelet-Indiai Társaság formájában.

Az 1815-ös Franciaország felett aratott diadallal Nagy-Britannia megszilárdította a szabad kereskedelmen és a tengerek szabadságán alapuló globális kereskedelmi birodalmat. A vezető rabszolga-kereskedő nemzet, Nagy-Britannia, megszüntette a rabszolga kereskedelmet, és a tilalom fő végrehajtójává vált, amelyet más nemzetekre akart ráerőszakolni. De ezt az emberi izomerőtől való elmozdulást csak a fosszilis energia növekedése tette lehetővé a széntüzelésű gőzgép formájában.

McCoy szerint az ENSZ első konferenciáján, 1945-ben, San Franciscóban teljesült a nemzeti szuverenitás és az emberi jogok alapelveinek rögzítése. Az imperializmus, mint ideológia, hiteltelenné vált. A kolóniákat meg kellett szüntetni. De mivel a korábbi brit rend gyarmati gyakorlatában megsértette saját szabadságelveit, a rend amerikai szervezője gyakran tiszteletben tartotta a rend alapelveit,

Amerika 1945 és 2000 között 81 választáson beavatkozott, és körülbelül háromtucatnyi puccsot szervezett. William Appleman Williams, aki McCoy-nál korábban tanított történelmet a Wisconsini Egyetemen, fenntartotta az Egyesült Államok külpolitikájának formáját a „nyitott ajtó” jelszó alatt, hogy a kereskedelem és erőforrások kiaknázása érdekében teremtsen és tartson fenn amerikai tőkebefektetéseket.

Ugyanúgy, ahogy a hollandok a nemzetközi jogi koncepciókat az ibériaiak ellen, a britek pedig az ázsiai birodalmuk felépítése érdekében a szabad kereskedelmet az export és befektetések akadályainak lerombolására használták fel, úgy az Egyesült Államok a szuverenitás és az emberi jogok eszméit használta fel a korábban védett területek megnyitására.

Az olaj és az Egyesült Államok világrendje, a modern olajkorszak 1859-ben kezdődött a pennsylvaniai olajkútfúrással. De a szén továbbra is domináns maradt. A második világháború kezdetén, 1939-ben, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok termelte ki a világ olajtermelésének kétharmadát, energiafogyasztásának még mindig csak egyharmadát, Európában és Japánban pedig mindössze 10%-át tette ki – jegyzi meg McCoy.

Az olaj még 1950-ben is csak a fosszilis tüzelőanyag-felhasználás mintegy negyedét tette ki. 2003-ra az olaj meghaladta a szenet. Az Egyesült Államok energiaellátásának 46%-át, Nyugat-Európában 60%-át, Japánban pedig 73%-át az olaj adta. Az olaj forradalmat indított el az autóiparban és a repülésben, és a globális hajózás hajtóereje lett.

Az Egyesült Államok a történelem során először foglalt el domináns pozíciót Eurázsia nyugati és keleti végén. A Közel-Kelet a világ hagyományos olajkészleteinek kétharmadával rendelkezett. Ahogy McCoy rámutat, ez háborúk végtelen sorozatát generálta, instabilabbá tették a régiót.

A Szovjetunió 1991-es összeomlása úgy tűnt, az egypólusú uralom páratlan korszakát hozta el. Ez lehetőséget biztosított az Egyesült Államoknak, hogy kinyissa a globális ajtót, és olyan nemzeteket vonjon be a kapitalista világrendbe, amelyeket korábban ki volta rekesztve. „A huszonegyedik század elején Washingtonnak így lett a kívánt, nyitott, globalizált gazdasága” – írja McCoy.

De,ennek voltak költségei. „Az amerikai neoliberális reformok szétzúzták a társadalmi védőhálókat, erodálták a szakszervezeti munkások erejét, és a helyi vállalkozásokat védő struktúrákat. Világszerte behatoltak a társadalmakba, rontva sokak életminőségét, és teremtve elképesztő mértékű egyenlőtlenséget.

Kína felemelkedése a globális piaci rend ehhez kapcsolódó erőit felszabadította, amely 500 év után a nyugati hegemónia első kihívója lett. A Világkereskedelmi Szervezet, amelyet 1995-ben hoztak létre a neoliberális rend megerősítésére, 2001-ben elismerte Kínát. A washingtoni elit bízott abban, hogy Peking betartja a szabályokat. McCoy ezt írja: „Nem volt tudatában azoknak a hatalmas geopolitikai változásoknak, amelyek akkor következhetnek be, amikor az emberiség egyötöde három évszázad után egyenlő félként először csatlakozik a világrendszerhez.”

McCoy statisztikai adatok sorozatát idézi Kína káprázatos, a világtörténelem legnagyobb növekedésének dokumentálására. Az előrejelzések szerint Kína 2030 előtt a GDP szerint a Világ legnagyobb gazdaság lesz. A vásárlóerő-paritás reálisabb mértéke szerint Kína 2014-ben megelőzte az Egyesült Államokat, és 2030-ra 40%-kal nagyobb lehet.

Technológiai kihívások elé állítja a számítástechnikát, a távközlést és az űrrepülést. 2016-ra kínai szabadalmi bejelentések száma az Egyesült Államokhoz képest több mint kétszeresére nőtt. Kína a világ műhelyévé válva billió dolláros tartalékot halmozott fel. Hszi Csin-ping kínai elnök 2013-ban 130 országot gyűjtött össze Kazahsztánban, hogy bejelentsék az Övezet és Út kezdeményezést (BRI).

Az Övezet és Út kezdeményezés autópályák, vasútvonalak, kikötők, csővezetékek és erőművek hálózatát fektetné le, ami Eurázsiát keletről nyugatra kötné össze. A 2027-ig várhatóan elköltendő 1,3 billió dollár a világtörténelem legnagyobb befektetése lenne, tízszer nagyobb, mint a Marshall-terv, amellyel az Egyesült Államok újjáépítette Nyugat-Európát a második világháború után.

McCoy a BRI-beszédet ahhoz a három sarkkőhöz hasonlította, amelyek a korábbi világrendeket kristályosították ki, Tordesillashoz, a Bécsi Kongresszushoz és az 1945-ös ENSZ-konferenciához. Zbigniew Brzezinski, az Egyesült Államok globális politikájának egyik nagy építője egy eurázsiai versenytárs felemelkedésére figyelmeztetett. Mike Pompeo volt külügyminiszter egy közelmúltbeli beszédében kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak meg kell akadályoznia egy „páneurázsiai kolosszus” felemelkedését.

Mivel Oroszországot, Kínát és Iránt az Egyesült Államok nyomása egymáshoz közelítette, a Brzezinski által jelzett kolosszus megérkezik. A kereskedelmi háborúk nem állnak meg, miközben egy Kínával folytatott tényleges háború van a láthatáron, amit az Egyesült Államok valószínűleg elveszítene, és olyan módon megszakítaná az ellátási láncokat, hogy a jelenlegi nehézségek ahhoz képest kisebb kellemetlenségnek tűnnek.

Egy rövid „kínai évszázad” alatt a világ nagy része a szokásos feltételezések szerint halad, nagyrészt figyelmen kívül hagyva az éghajlati zavarok következő évtizedekre gyakorolt ​​hatását. McCoy nem követi el ezt a hibát. Az éghajlatról, mint a következő évtizedek globális geopolitikájának központi tényezőjéről szóló elemzése, alapvető hozzájárulás.

A társadalmi tendencia, amelyben a termelés Ázsiába, különösen Kínába tolódik, és az éghajlatváltozás fokozódása miatt: „megvan a lehetőség arra, hogy véget vessen Washington világrendjének, és lehetővé tegyen egy alternatív globális rendszer felemelkedését. Tehát „az emberiség egy újabb felhalmozott, évszázados katasztrófával néz szembe, amely hasonló az 1350-1450 közötti fekete halálhoz, és amely ismét megbonthatja a globális rendet, és mozgásba hozhatja a világot.”

McCoy szerint, egy kínai rend szétszórtabb lenne, mint amerikai elődje, és lehetővé tenné olyan regionális hegemónok felemelkedését, mint Brazília, Irán, Törökország, India, Irán és Oroszország. Mivel az Egyesült Államoknál kisebb hangsúlyt fektetnek a meghirdetett politikai normákra, és inkább a kölcsönös gazdasági előnyökre helyezik a hangsúlyt, a kínai megközelítés különösen vonzónak tűnhet a növekvő éghajlati összeomlásoktól sújtott világban.

McCoy a „To Govern the Globe” utolsó oldalait az eljövendő éghajlati káosz előrejelzésére hivatkozva írja le, ideértve 2100-ra a „legrosszabb eset” tengerszint-emelkedést. Ez még mérsékeltebb növekedés mellett is 150 millió embert helyez dagály alá 2050-re. A lakhatatlan forró zónák a Föld felszínének jelenlegi egy százalékáról 2070-re 20 %-ra terjednek ki, „a világ népességének egyharmada, azaz körülbelül 3,5 milliárd ember kívül esik azon a szűk hőmérsékleti résen, amelyben az emberi élet fenntartható.

Egy McCoy által idézett tanulmány szerint Kína jelenleg a világ szén-dioxid-kibocsátásának körülbelül egyharmadáért felel, mivel energiájának 85%-a fosszilis forrásokból származik, beleértve a BRI-befektetéseket is. Az összes nemzet közül Kína lesz az éghajlatváltozás miatt az egyik legsúlyosabban sújtott ország. McCoy ezt írja: „az emelkedő vizek Sanghaj és a környező városok felemésztésével fenyegetnek, megbénítva Kína egyik fő gazdasági motorját. A tengerből és a mocsárból kikotorva, Sanghaj nagy része alig több mint 30 éven belül visszatér a vizekhez, ahonnan származik.”Eközben a hőmérséklet emelkedése pusztítani fogja az Észak-Kínai-síkságot, amely jelenleg Peking és Sanghaj között a legfontosabb mezőgazdasági régió, ahol négyszázmillió ember lakik, és különben potenciálisan leghalálosabb hely a Földön.”

McCoy arra a következtetésre jut, hogy a 2030 körül kezdődő „kínai évszázad” valószínűleg nem tart sokáig, talán 2050 körül ér véget, amikor a globális felmelegedés hatása kezelhetetlenné válik. Tehát, Kína napjai globális hatalomként meg vannak számlálva.

Mi következik? „2050 után az éghajlatváltozás, ha nem kerül bizonyos fokú ellenőrzés alá, egy új, örökké kataklizmát okozó bolygó létrehozásával fenyeget, amelyen már a „világrend” szavak is elveszíthetik szokásos értelmüket” – írja a történész. „Bármely világrend, legyen az washingtoni vagy pekingi, amely a nemzetállam elsőbbségén alapul, valószínűleg képtelen lesz megbirkózni a politikai és gazdasági válsággal, amely abból ered, hogy 2060-ra vagy 2070-re mintegy 275 millió éghajlat változási menekült jelenik meg. ” „2050-re, ha nem korábban, vakítóan nyilvánvalóvá kell válnia, hogy az egyes nemzetek, bármilyen erősek is legyenek, nem képesek megbirkózni a globális közbirtokosság válságával” – mondja McCoy.

McCoy: “… a nemzetek közössége talán egyetért abban, hogy újfajta kollektív válaszreakcióra és a globális kormányzás felhatalmazott formájára van szükség.” Nyilvánvaló, hogy McCoy egy működőképes világrendet kíván elképzelni, és azt mondja, hogy a világrendet öt évszázadon át meghatározó jellemzőket újra egyensúlyba kell hozni. Az emberi jogokat és a globális közjavakat előnyben kell részesíteni a nemzeti szuverenitással szemben. Egy nemzetek feletti hatóságra lenne szükség a menekültek áttelepítéséhez és a környezet helyreállításához.

Az erősödő nemzetközi konfliktus jelenlegi helyzeten, amit a fosszilis tüzelőanyagok politikája vezérel, egy ilyen eredmény utópisztikusnak tűnhet. Néha azonban a helyzet logikája olyan megoldások felé hajt, amelyek – pillanatnyilag bármennyire is elérhetetlennek tűnnek – feltétlenül szükségesek.

Mint már említettem, az 1990-es évek óta az éghajlati kérdéssel foglalkozó emberként folyamatosan megdöbbentett a szakadék a tudományosan szükséges és a politikailag megvalósíthatónak tűnő között. Ez paradox irányba sodort, hogy a legnagyobb globális válságot kezeljem helyi, állami és regionális szinten, újságíráson és politikai szerveződésen keresztül.

Az Egyesült Államokban vezették be a leghatékonyabb klímamegoldásokat, a megújuló energiaforrások energiaszabványokkal történő előmozdításától a fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúra alulról építkező lépéseken keresztül történő leállításáig. Világszerte, a nemzeti kormányokban még az éghajlatváltozás terén fejlettnek tartott esetben is, a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos érdekek továbbra is erősek, amint azt az ukrajnai háborúra adott válasz is bizonyítja.

A demokratikus akaratot tükröző megoldások könnyebben megvalósíthatók helyi, állami és regionális szinten. A tőkeáttételi pontok nagyobbak. Az éghajlatszennyezés csökkentését szolgáló kulcsfontosságú közpolitikai eszközök közül sok valójában helyi és állami szinten van, a közlekedési hálózatokkal és az építési szabályzatokkal kapcsolatos döntésektől a közműszabályozásig. A legnagyobb akadály az állami és helyi önkormányzatok rendelkezésére álló források, a nemzeti kormányokhoz képest, viszonylag korlátozott volta.

A világrend itthon kezdődik Így, McCoy ajánlásait saját tapasztalatommal összefüggésbe hozva, úgy gondolom, paradox módon kell továbblépnünk az éghajlaton, fel kell hatalmaznunk a helyi, állami és regionális szintű intézményeket az éghajlatváltozás elleni fellépésre, miközben ezt a megnövekedett hatalmat arra kell használni, hogy nyilvánvalóan szükséges politikai akaratot hozzunk létre.

A köztes szint, a nemzetállam mozgatása, a szükséges intézkedések megtétele. Bármely világrend, amely túléli a klímaválságot, az otthonhoz közeli cselekvéssel kezdődik. Be kell vallanom, messze le vagyunk maradva a McCoy által jelzett katasztrófák elkerülése érdekében. Olyan szintű politikai szerveződésre és civil ellenállásra lesz szükség, amit a témával kapcsolatos évek alatt láttam.

Nagyra értékelem azt a szellemiséget, amellyel McCoy zárja könyvét, amely ugyanannak a generációs kohorsznak a tagjaként az enyémet tükrözi. „Engedjék meg, hogy egy személyes megjegyzéssel zárjak, és bocsánatot kérjek a saját baby-boom generációm nevében, amiért a mai fiatalokat éghajlati válságba sodortam, amelynek költségei 2050-re fájdalmasan nyilvánvalóak lesznek – amikor én már rég meghaltam, ti pedig középkorúak lesztek, nevelitek saját gyermekeiteket, és egyre nehezebb környezetben küzdötök a túlélésért. Sok sikert és segítsen Isten. Mindkettőre szükségetek lesz.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 gondolat erről: „(3910) Összeomlás

 1. A mai „felvilágosult” ember hajlamos lenézni a régmúlt idők embereit tudatlanságuk okán. Azért néha érdemel lenne megállni és kicsit körülnézni és elgondolkodni, hogy mi az, ami valóban változott és előbbre léptünk a múlthoz képest, s mi az, amiben a változás csekély, sőt akár visszalépés történt a korábbi színvonalhoz képest.

  Mindenkinek megvan a kép a fejében, ahogy a régi civilizációk papsága felhasznált bizonyos természeti jelenségeket saját politikai-gazdasági vagy hatalmi céljaira. Egy teljes napfogyatkozás vagy egy nagyobb üstökös megjelenése jó példa erre. A megfélemlített, tudatlan tömeget könnyedén manipulálták, sokszor a formálisan uralkodó réteget is (ez utóbbi vagy be volt avatva a dolgokba vagy nem).

  Tehát objektív törvényszerűségeket használtak ezek a papok szubjektív céljaik elérésére. Információkat szórtak el a tömegek felé – ez maga az irányítás. Pásztorként terelgették a nyájat.

  Változott valami a mai korunkhoz képest? Változhatott volna, sokkal többet tud ma egy átlagos ember mondjuk egy ókori társához képest. Vagy nem? Esetleg annyit tud, amennyit csak tudnia kell/szabad?

  Mi van, ha a mai „papság” jól megértette mondjuk a Milankovics-ciklusokat vagy a Napban lezajló folyamatokat, azok ciklikusságát, amelyek rövid-, közép- és hosszútávú ismétlődő folyamatok, minden hatásukkal az egész Naprendszerre, s benne természetesen a Föld bolygóra is? S mi van, ha ezeket a felismeréseket nem kötötték annyira az orrunkra, mint ahogy ezt sokan elvárnák?
  Most az egyéb, még nagyobb mértékű kozmikus mozgásokról nem is beszélek, pedig azok is léteznek, s valamilyen hatásuk azoknak is lenniük kell. A földi ember szempontjából a Nap a kulcsfontosságú tényező, induljunk ki ebből a tényből!

  Tehát, nem ugyanaz a szemfényvesztés zajlik ma is, mint az Ókorban? A ciklikusságokat felismerő „papság” telekürtöli a világot a világvégéről? Hogy az objektív melegedési ciklust saját szubjektív céljaira használja fel?
  A statisztika manipulálása közhely; az adatok, amelyek illenek a sémájukba okésak, mehetnek; ami meg nem, azt figyelmen kívül hagyjuk, elhallgatjuk stb. Az elmúlt két év tapasztalatai után jöhet akárki nekem azzal, hogy ez nem lehetséges! Nem csak, hogy lehetséges, az élet sok területén ez napi gyakorlat. Ma még inkább az, mint tegnap volt! Ugyanúgy, mint a tudomány megerőszakolása, átcsomagolása és áltudományként való továbbértékesítése a fogyasztók számára.

  Mielőtt ezzel vádolnának, hogy felmentem az emberiséget a környezetre gyakorolt káros hatásától, leszögezem, hogy nem, nem teszem ezt. Mindannyian látjuk, hogy baj van, változás kell a gondolkodásmódban, meg kell menteni azt, ami menthető és környezettudatos hozzáállás a dolgokhoz abszolút megalapozott, elvárható attitűd.

  Azt viszont állítom, hogy vannak folyamatok, amit az ember nem tud ellenőrzése alatt tartani. A kozmikus mozgások ebbe a kategóriába tartoznak, de nem kell kimenni a világűrbe, a Földön is találnánk még egy csomó ilyen példát, itt is még a természet az igazi úr, nem annak az „ékköve”, az ember. Itt hiányzik sokakban az alázat.

  Egyébként ezt a játékot, mármint az az objektív törvényszerűségek szubjektív felhasználása az irányítás eszközéül, s ezzel a módszerrel hatalmat szerezni és gyakorolni, rengeteg más területen is alkalmazni lehet.
  Hogy mást ne mondjak, a globalizáció kérdése is ilyen. A növekvő emberi populációban és fejlődésben a globalizáció folyamata nem is lehetett más, mint teljesen törvényszerű folyamat. Viszont a mikéntje már nagyonis lehetett/lehet szubjektív folyamat!
  „Amit nem tudunk megakadályozni, annak az élére kell állnunk! „- mondják, akik értik a dörgést.

  A világvége hangulat kezd tömegpszichózissá fejlődni és tessék csak figyelni, mert az előadás érdekesebb, dinamikusabb részei még csak majd most jönnek!

  … meg a végén a herceg a fehér lovon, ahogy szokott, hogy meglegyen a nagy happy end! Azoknak persze, akik túlélik a hosszú előadást. Majd ők utána eldöntik, hogy jól jártak vagy annyira nem is.

 2. Zsolt:
  Sztem. a mai történések nem meghatározott forgatókönyv szerint zajlanak. Donald Trump a legszebb iskolapéldája annak, hogy nincs beavatás, ha lenne, ilyen kaliberű emberek nem kerülhetnének irányító pozícióba (okozott azért ő sok problémát és meglepetést, nem lehet azt mondani, hogy kizárólag báb volt).
  Az történik, hogy a tömeg és sorsának alakulása engedelmeskedik a nagy számok törvényeinek és a világot mozgató természettudomány által nagyrészt már rég feltárt alapelveknek.
  A statisztikák valóban sok csalásra, ferdítésre adnak lehetőséget, ezért kell mindig alaposan megvizsgálni a készítésük körülményeit is. Kizárólag egy statisztikára alapozva nem szabad döntést hozni, nem lehet felelősen dönteni (lásd rezsiárak)!
  Olyan helyzet állt elő, mint amikor állsz egy kiszáradt folyómederben és sepred a kavicsokat. Páran szólnak, hogy a közelben átszakadt egy gát, jön az árvíz. Mivel senki sem érzékeli ennek közvetlen hatásait, senki nem tesz semmit, mindenki sepreget tovább. Hiába próbál valaki kijutni a mederből, az olyan mély, hogy a kijutáshoz az egész közösség együttes munkájára szükség lenne. Aztán jön az árvíz és elvisz mindent és mindenkit. Nincs menekvés, mert mindenki a mederben tartózkodik, nem lehet elugrani az árvíz elől! Nézd csak, valami ilyesmi jön, s most vagyunk abban a szakaszban, amikor érezzük az érkező árvíz előtt torlodó szellőcskét:

  Nincs kit és nincs miért lenézni, valójában egyenlők vagyunk, a szűkös kis lehetőségeink mások mindössze, s ez hamarosan fabatkát sem fog számítani!
  A Föld világegyetemben, sőt a nappal együtt a tejút nevű galaxison belül megtett útja is sok rejtéllyel szolgálhat még, de hiába emberi léptékben gyors ez a mozgás, a kozmosz világában ez igen lassú haladás, tehát életünkben emiatt semmilyen meglepetés nem érhet bennünket.
  Napjainkban, az internet nyilvánossága miatt nem lehetséges úgy titkokat elrejteni és őrizni, mint a középkorban, s nincs is rá szükség, mert a tudás- és tudományellenesség társadalmi jelenségként elképesztő mértékeket ölt. Kivétel talán Kína, ezért drukkolok nekik, csak ne az autoliter rendszerirányítást erőltetnék…

 3. Én nem tudok belekötni.
  Ismeritek Dr. Sydney Smith matematikus „How to Enjoy the End of the World” előadását?
  (rákerestem a nevére itt az oldalon, de nem volt találat)

  https://youtu.be/4Mqud7JPa1k

  Az alapján igazából klímaváltozás nélkül is végünk van, csak amiatt, hogy az olaj/gáz/szén alapú gazdaság lehetővé tette ennyi ember élelemmel ellátását.
  Sorra veszi a reménysugarakat, pl. a megújulókat, amit mind olaj alapon állítunk elő, és kisebb az EROI (energy return on investment – egységnyi energia befektetéssel mennyi energiát nyerünk ki) száma mint az olajé. Így ha megújuló energiával állítasz elő megújulót termelő eszközöket, jóval drágább lesz.

  Élelmiszerre is ezt írja, 1 kalória élelmiszerhez 10 kalória olaj energiája kell jelenleg. Ezt csak „gyengébb” drágább energiával tudjuk helyettesíteni, így akár sokszorosra is növekedhet az ára.

  A hatékonyság növelésére is említi, hogy ez sosem jár együtt fogyasztás csökkenéssel.

  Az elektromos autókhoz szükséges lítiumra is azt mondja, annyi ismert készlet van kb. amivel az összes személyautót le tudjuk cserélni. És utána? (pl. teherszállítás, energiatárolók)

  Igazából Tibor bá’ már rég leírta a Jövőnk véget ért! könyvében, hogy mi lesz 😀

  A klímaváltozás ezt fogja meggyorsítani, az összeomlást.

  Persze az ember titkon bízik benne, hogy túlélheti valahogy, de akkor is marad a kérdés, hogy milyen szintre esik vissza az emberiség, vadászó, gyűjtögető? Vagy ha kevesen maradnak, akkor lehet újra kezdeni a fák kivágását, hajózni, házat építeni stb. ? 😀 Szén is van még itt-ott elég sok, lehet újra gőzgépet építeni?

 4. 1. Zsolt
  Mi van, ha a mai “papság” jól megértette mondjuk a Milankovics-ciklusokat vagy a Napban lezajló folyamatokat, azok ciklikusságát, amelyek rövid-, közép- és hosszútávú ismétlődő folyamatok, minden hatásukkal az egész Naprendszerre, s benne természetesen a Föld bolygóra is? S mi van, ha ezeket a felismeréseket nem kötötték annyira az orrunkra, mint ahogy ezt sokan elvárnák?

  +1

 5. malt71: köszi, akkor ezért nem került elő a kereső által, mert a poszt címében, de ahogy nézem a hozzászólások között sincs említve az úriember neve 😀

 6. „néhány éve elvitte a gyermekeit Bécsben a Természettudományi Múzeumba, ahol az ásványtani kiállításon bemutatták az úgynevezett kritikus elemeket, amik a modern élethez nélkülözhetetlenek; mindegyik fölött volt egy számláló, ami megmutatta, hogy mennyi időre elegendő van még belőlük; 25–30 évnél több egyik elem esetében sem volt. .. nincs fenntartható fejlődés, a fenntartható visszavonulás a legjobb eset, amiről beszélhetünk: próbáljunk úgy visszavenni az életszínvonalunkból, a fogyasztásunkból, hogy azért a társadalom működőképes legyen, és az életünk megmaradjon. Ez most a feladat, semmi más.”

  https://24.hu/tudomany/2022/07/19/gelencser-andras-globalis-krizis-vita-civilizacios-osszeomlas/

  egy ellenvélemény: https://24.hu/fn/gazdasag/2022/07/11/klimavaltozas-antal-miklos-gelencser-andras-vita-interju/

 7. 7

  Nagyon jó vita. Amúgy ha az energiafelhasználás összmennyisége mellett legalább olyan fontos hanem fontosabb tényező az energiamix összességére számított EROI szám ami ahogy csökken a szénhidrogének aránya a kosárban azzal arányosan fog csökkeni az is. A jelenlegi civilizáció fennmaradása szempontjából ez kedvezőtlen folyamat de igaz ez az átállására is.

 8. Most tesztelődik a világban élesben, hogy milyen kiszolgáltatottá vált a világ az egyes régiók túlszaporodása miatt az élelmiszertermelési kapacitásaihoz képest.
  Az tényleg őrület, hogy az oroszoknak és ukránoknak kell ellátni gabonával hatalmas észak-afrikai és közel-keleti térségeket, ahol a kutya nem törődik vele, hogy egyre szaporodnak az éhes szájak. Itt nincs értelmes megoldás.
  Majd Allah megoldja…
  Aztán elég egy kis megbillenés a politikában, és dől az egész kóceráj…

 9. Németország, amely nagy és hatalmas volt az Európai Unión belül, és megszorításokat vezetett be a gyengébb európai gazdaságokkal szemben, mint például Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában , most azt követeli, hogy az EU többi tagállama mentesse ki a németeket abból, ami hamarosan elkerülhetetlen lesz…

  https://moderndiplomacy.eu/2022/07/30/why-the-eu-could-end-within-a-year/

  Miért érhet véget az EU egy éven belül?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük