(2242) Swingerek

Tibor bá’ online

Siklósi Botond & Vanda művésznevek alatt a pár egy ideje már publikál a magyarországi swinger „mozgalomról”, ami nyomon követhető az INDEX-ben. Egy érdekes, de egyáltalán nem új témában iparkodnak hírnevet szerezni, ami egy idő után forintra váltható. Ez eddig OK, mert sokan akarnak híressé válni ebben az internetes világban csak kérdés, hogy kellő információt kap-e az olvasó, mert szerintem sokkal inkább promótálnak, mint informálnak. „A csoportos szex házasság konzerváló szerepe” fedő mondat alatt érdekes dolgok találhatók, amiről 7 éve írtam is egy posztot, amit most ide csatolok, íme:

Harminc éves siheder koromban 😀  jelent meg a „Bársonyos alvilág” (The Velvet underground) 1963 szeptemberében, amit egy Michael Leight nevű  oknyomozó újságíró publikált. Két évvel később, 1965-ben New Yorkban megalakult a The Velvet Underground zenekar, akik mind a mai napig az élvonalban találhatók. A nevet állítólag úgy vették fel, hogy Lou Reed és Sterling Morrison barátja, Tony Conrad az utcán talált egy példányt a könyvből és megtetszett neki a cím. Ami azt illeti a cím nekem is megtetszett, ugyanis az ismertetőjét a megjelenés hónapjában olvastam a New York Herald Tribune-ben, és  pár héttel később már a kezemben volt egy példány, ami Magyarországon, 1963-ban ritka teljesítménynek számított. Az angolszász sajtóban megjelent beszámolók szerint a könyv elolvasása minden gondolkodó ember részére kötelező, mert korunk szexuális korrupciójáról szó. Persze a korrupció egy erős kifejezés, de ne feledjük, hogy közel fél évszázados múltról van szó. Az oknyomozás tárgya a szexuális parafilia (parafilia = szokatlan – de nem aberrált – szexuális vágyakozás : egy  csokorba lehet szedni a hebefiliával és a pedofiliával, amelyek azonban már aberrációk. A hebofil célpontja a serdülő gyermek, míg a pedofil célpontja a serdülőkor előtti gyermek). Végeredményben arról volt szó, hogy az amerikai társadalom szexuális attitűdje gyors változáson ment át, amit később szexuális forradalomnak neveztek el. Konkrétan feleség cseréről és csoportos szexről volt szó. Érdekes feltárás, de hogy új lenne, az kétséges. Huszonéves koromban volt szerencsém barátságot kötni egy (volt) csendőr ezredessel, akinek az elbeszélései szerint, amikor egy új körzet parancsnokának nevezték ki, kötelezően végigjárta a helyi méltóságokat (alispán, polgármester, főorvos, patikus, stb.) aztán bevezették a helyi úri-osztály kedvteléseibe, amihez a vadászat mellett hozzátartozott a feleségcsere is. És, ez Magyarországon volt a két világháború között. Feleségcserét írtam? Na igen, a katolikus Magyarországon a pozícióban lévőknél nem vették jó néven a válást, ami nyilvános volt. A feleségcsere viszont titkos, és feleslegessé tette a válást.

A szerző könyvében nem fedte fel, hogy oknyomozása közben milyen mértékben volt ö maga involválva, amit nyilvánvalóan akkor, és ott nem is tehetett meg. Ezért a könyv végeredményben több tucat nő és férfi, valamint házaspár meginterjúvolásából áll, nagyon kevés hozzáfűzött egyéni véleménnyel. Talán felesleges megemlítenem, hogy a könyvet egyetlen este alatt kiolvastam, és természetesen eldöntöttem, hogy a tettek mezejére lépek. Rendben van, de hogyan? Mindenesetre első lépésként, az esetleírásokból le kellett szűrnöm a tanulságot. A következőkben tehát a Bársonyos alvilágban található esetek, és a későbbiek folyamán személyes élményeim összefoglalóját fogom egy csokorban átnyújtani nektek.

Kezdjük a motivációval! A részvétel, vagy a kipróbálás melletti döntés rendszerint nem egytényezős. Legfontosabb és leggyakoribb a férjben bujkáló poligámia, ami annyira erős, hogy a cél elérése érdekében hajlandó „feláldozni” a feleségét is. A férjek döntésére a feleségek reakciója 90 százalékban az abszolút elutasítás. A maradék 10 százalék igen lelkesen csatlakozik az elképzeléshez. A 90 százaléknak kb. egy harmada egy idő után beadja a derekát, de kábé minden második esetben a kierőszakolásban nincs köszönet. Olyan férfivel viszont nem találkoztam, aki – legalább elméleti síkon – ne lett volna híve az ötletnek (természetesen nem egy hónapos házasokról van szó). A feleségek lelkes 10 százalékának a férj hosszú ideig tartott szexuális alulteljesítése adja az indítékot. Olyan nőről nem hallottam, aki kifejezetten a változatosság miatt lépett be a klubba. Viszont a nagy nehezen rábeszéltek egy része a kezdeti tapasztalatok után, lelkes hívővé vált.

És akkor térjünk rá a férfiakra. Az a férfi, akinek sikerült rábeszélni a partnerét, és az egészbe belekóstolt, kivétel nélkül mind elismerően nyilatkozik a csoportos szexről. Az ok csak részben a változatosság. A látvány, hogy a feleségét a szeme láttára egy „idegen” férfi birtokolja, egy nagyon mélyen ülő ősi vágyat ébreszt fele benne, és alig várja, hogy befejezzék és saját nőjét birtokba vehesse, aminek eredménye a megszokottnál sokkal intenzívebb közösülés a feleséggel. Mindenki jól jár, amennyiben a feleség el tudja fogadni egy „idegen” férfi behatolását (a nagy százalék nem tudja). Közösülés közben a nők többszörös (és hosszan tartó) orgazmusa nem ritka jelenség, amiért sokkal kevésbé vannak oda, mint a férfiak, akiknek még fiatal korban se túl gyakori a néhány percen belül megvalósított ismétlés. Ezen biológiai tényen a csoportos szex radikálisan változtat, a férfiak szinte szárnyakat kapnak. Egy-egy szeánsz alatt a résztvevő férfiak átlagos orgazmus száma háromra tehető. Tekintve, hogy ezen férfiak átlagos életkora 40-45 körüli, ez a teljesítmény messze felülmúlja az otthonit. Egészen pontosan háromszor több 😀 .

A házaspárok esetében a pontatlan statisztika azt jelzi, hogy akik nem potyognak ki, azoknál összekovácsolódást eredményez (hitted volna?). Ilyen értelemben megmenti a házasságot. Bár csoportos szexnél íratlan szabály, hogy összejöveteleken kívül tilos a kétszemélyes találkozás, ezt a nők szívesen megszegik, míg a férfiakra nem jellemző. Az ok valószínűleg a nők körében bekövetkező nagyobb kiszelektálásban keresendő. Egyszerűbben kifejezve, amelyik nőt rá lehet venni a csoportos szexre, vagy feleség cserére, annál a szex átlagon felüli jelentőséggel bír. Apropó, csoportos szex, mint az elnevezésből is következtethető, több nő és férfi részvételével történik. A feleségcserében csak két olyan személy vesz részt, akik nem egymással házasok. Ez ma már elavult szórakozásnak számít, már csak történelmi szerepe van.

A csoportos szexnél az optimális létszám 6-8. Az optimális elrendezés pedig – a saját tapasztalataim szerint – a két nő és négy férfi. Másik saját tapasztalati tény, hogy az emberekbe bele van nevelve egy automatikus elutasítás, ami olyan erős, hogy a felkínált lehetőséget még megfontolni se hajlandók. Ugyanakkor, ha előzetes megbeszélés helyett a megfelelő szituációban találják magukat, a lehetőséget kihasználják. Ellen példával nem találkoztam.

Igen emlékezetes az egyik eset, amikor partneremmel együtt meghívott egy házaspár „közönséges” vacsorára. Vacsora után javasoltunk egy „huncut játékot”, amit a partneremmel előre megbeszéltünk. A játék lényege a párok egymással való szembeülése úgy, hogy mindenki a másik pár, önmagával ellentétes nemű tagjával kerül szembe. A feladat egymás utánzása. Tehát A-nő megsimítja a vele szemben ülő férfi haját, amit B-nő utánoz. Ezt követve A-férfi megsimogatja a szemben ülő nő karját, amit B-férfi utánoz, és így tovább. Egy idő után lekerülnek a ruhadarabok, egyik a másik után, majd testrész érintések következnek, ami a végén közösülésbe torkol. Ennél az emlékezetes esetnél történt, hogy az aktus után a férj a feleségéhez fordult és jelentős szomorúsággal a hangjában azt kérdezte tőle: „hogy tudtad megtenni?” Amire a feleség nagy mérgesen visszavágott: „mért, és te?” Pusztán arról van szó, hogy közösülés közben a férfi elveszíti józan eszét, ami csak a kielégülés után tér vissza. Jelen esetben a férj könnyen megakadályozhatta volna feleségének a megdugását, de akkor ő se dughatott volna.

Egy kis pihenő végett, térjünk  vissza a „The Velvet Underground” könyvhöz. Négy évvel később, 1967-ben újra kiadták, de most Angliában és „Bizarre Sex Underground” cím alatt, (különben) változatlan szöveggel, és a címen kívül változatlan borítóképpel. Négy év viszont nagy idő. Legalább is akkoriban Magyarországon 4 év alatt hatalmas változások történtek. Igaz házassági hirdetéseket egyedül a Magyar Nemzet közölhetett, és a „házasság céljából” kifejezésnek benne kellett lenni a szövegben vagyis a hirdetésnek valóban házassági célt kellett sugallni, de senki nem vette komolyan. Csoportos szex összehozása komoly nehézségekbe ütközött, ha a baráti kör erre alkalmatlan volt. Szerencsére! Ugyanis az egyik komoly szabály: Barátokkal soha, mert egy barát elvesztésére ennél jobb módszert még nem találtak ki. Viszont a házasság megóvására se. Felmerül a kérdés miért?

Nem végeztem tudományos felméréseket, így legjobb esetben is csak az impressziómra támaszkodhatok, plusz némi paraszti józan észre. Nagyon sok válás oka a férj hűtlensége, ami biológiai adottságaiból ered. Csoportos szexre járó házaspároknál a hűtlenség kizárt. A férj letudja „aljas” ösztönét és nyugodtan ül a seggén. A megszokás és unalom a nőket is utoléri, még akkor is, ha ezt nem ismerik be. Az ilyen feleség a dolgot egyszerűen oldja meg, nincs rá igény, nem gyakorolja. Ez az „apukám úgy fáj ma a fejem” szindróma, amit a férjek nehezen viselnek el. Aztán, van egy közös titkuk, amit a rokonság, a környezet, a baráti kör nem tudhat meg. A közös titoknak hatalmas összekovácsoló ereje van. Végül pedig nagy ívben elkerüli őket a szexuális frusztráltság, ami a nem közel azonos igény esetén lép fel. A többlet kapacitás csoportos szex esetén ragyogóan levezethető.

Aztán eltelt egy jó évtized és megjelent a Négy Évszak havi magazin, amiben egy-két érdekes történet mellett sok oldal apróhirdetés volt kizárólag partner szerzés végett (volt néhány fehér holló, aki férjet keresett). A csoportos szexelők számára megváltás volt. Egyszerre megnyílt az út több tízezer potenciális partnerhez. A szexuális forradalom elérte Magyarországot, ami azóta is tart. Az utóbbi időkre már semmi új felfedezés nem jutott, kivéve a szélsőséges aberrációkat, de ezt a témát másra hagyom.cs

Álláspontom szerint a megfelelő feleséggel vagy partnerrel a csoportos szex sokkal több pozitívumot tartogat a praktizálók számára, mint negatívumot. Nem csak szex, de „esemény” is. Egy-egy szeánsz után napokig lehet róla beszélni. Érdekesebb eseteket még hónapokkal később is fel lehet eleveníteni. Ezen utolsó állításomat mi sem bizonyítja jobban, mint 1989-ben megjelent könyvem: Csoportos szex itt és most – szatirikus erotika címen. Természetesen már sehol se árulják. Egy-egy felbukkanó példányért antikváriumban egy kisebb vagyont kérnek. Nekem is csak egyetlen egy példány van belőle, amit úgy őrzök, mint a szemem fényét.

Eddig tartott a 7 éve megjelent poszt. Most pedig a téma kibővítése következik 2017-ben. Siklósi Botond & Vanda szerzőpáros nem foglalkoztak a legfontosabbal, mit javasolnak. A swingelésnek van egy feloldhatatlan problémája, a nemek biológiai egyenlőtlensége. Ez abból ered, hogy a férfi nemi kapacitásának lehatároltsága mellett, a nőknél ez majdnem végtelen. Egyetlen egy nő fizikailag képes kielégíteni akár 30 férfit is (amire a Vörös Hadsereg megszállása alatt bőven volt példa), ami viszont fordítva messze nem igaz. Néha még egyet se képes. Ha ezt a női tulajdonságot a feleség kihasználja, és már az ötödik férfivel dug, miközben a férj szomorúan bámulja kókadt nemi szervét, egészen biztos nem fog jót tenni a házasságnak. Viszont ez a lehetőség nem kizárható, tökéletesen a feleségre van bízva, aki ha kihasználja a lehetőséget a házasságot nem összébb kovácsolja, hanem szétzilálja.

Persze, aki ki akarja próbálni az szabadon dönthet mit akar, de ha megkérdez engem, akkor én a „treesome” megoldást ajánlom, szigorúan két férfi és egy nő, természetesen egyiknek a felesége. Mind a hárman jól járnak. A két nő és egy férfi = katasztrófa, és mégis a férfiak nagy része erre vágyik. A „sokat akar a szarka, de nem bírja a farka” tipikus esete.

8 gondolat erről: „(2242) Swingerek

 1. Nagyon érdekes írás volt. És hogyan tudta Tibor bá kiadatni ezt a könyvét abban az időben? Azért akkor ez erősen tabu témának számított, csodálom, h megjelenhetett.

 2. 1 – Thunder:
  A könyv 1990-ben jelent meg, amikor semmiféle engedélyt nem kellett kérni. Ez volt a nagy kapitalista szabadság rövid ideig tartó korszaka. Egy kis maszek nyomda Egerben követte el, de néhány ezer példánnyal többet nyomott (a hátam mögött) és persze értékesítette.

 3. Ezidőtájt jelent meg egyébként videókazettán a Sex ABC meg aSex DEF(?)..Az utóbbi a furcsaságokat tartalmazta párcsere,fétisizmus,mutogatás stb….jelenetekkel illusztrálva.

 4. 2.
  Ja, így már világos. Azt hittem a 80-as évek eleje felé jelenhetett meg.

 5. Tibor bá’, most tűnt csak fel, hogy a könyved borítóján milyen jól pozicionáltad magad a szúfajták között! 🙂

 6. Tibor bá! Anno olvastam ezt az írásodat ahogy nézem még hozzá is szóltam.Most mégegyszer ,kétszer ,háromszor:-) átfutottam rajta. Nos a hetvenes, nyolcvanas években gyakran emlegettek három eseményt ami a hatvanas években zajlott le. Párizsi diáklázadás ,alternativ mozgalmak és a szexuális forradalom.Igazából nem részletezték ,hogy mi micsoda.Most már legalább tudom mit kell szexuális forradalom alatt érteni.Mi nemigen érdeklődtünk utána éltük a magunk életét. Én 1969 -ben három évre kimentem az NDK-ba.Ott egy házibuli alkalmával találkoztam bizarr helyzetekkeL A legjobb haverom barátnője például szép sorban a házigazda jogán az összes fiúval lefeküdt,amikor sorra kerülve nemet mondtam neki szemrehányóan megjegyezte -Ti magyarok kicsit ódivatúak (Altmodisch) vagytok.Egyébként éjfél után egy hatalmas dupla franciaágyon ment a mindenki mindenkivel játék.Tavaly összefutottam egy korombeli német hölggyel aki 50 éve él nálunk és kérdeztem tőle milyen gyakori volt az ilyen eset.Ő elmondta,hogy akkor dobták piacra a pirulákat és ingyen osztották a lányoknak ha jól emlékszem 18 év felett de az annál fiatalabbak is megszerezték.Mivel fogták a nyugati rádióadók és tv-k adásait feltehetőleg az akkori szexuális trendekről talán a Velvet undergroundban leírtakról is beszámolhattak. Egyes csoportok ezt divatosnak, követendőnek tartották.Nekem meg barátomnak mindenesetre ez furcsa volt.Egy kis novellában leírtam az esetet.Néhány ismerősömnek elküldtem.Ami meglepett ,főleg a hölgyeknek tetszett nagyon a sztori,a férfiak fanyalogtak..

 7. 7 – Attila:
  Hasonlóról tudok beszámolni. Gyerekkori barátom (is) Ausztráliba ment 57-ben. Szilveszterkor csapott egy hatalmas házibulit, ahol a (magyar) felesége mindenkivel közösült. Közben a barátom a sarokba csendben sírt. Én is sorra kerültem volna, de nem álltam kötélnek. Amire az volt a válasz, „persze, mert a barátod”. Számomra ez volt a legkényelmesebb, mert így nem sértődött meg. (így már több barátomat is elvesztettem) Mondtam neki, hogy megdöglök érte, de Pétert nem akarom megbántani. – Akkoriban derült ki, hogy a nők legalább olyan szexéhesek mint a férfiak, ha nem még inkább, csak korábban tartottak a terhességtől, ami a pirulák óta megszűnt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük