(1561) Mit köszönhet az emberiség a vallásnak?

Tibor bá’ online

 

Hitviták végén a mérsékelten tagadók rendszerint megállapítják, hogy isten ugyan nincs, de azért a vallás hasznos, mert erkölcsre tanítja a társadalmat, és ezt meg is követeli tőlük. Ilyenkor szoktak felmerülni a technológiai fejlődés által nyakunkra hozott átkok, mint például az atombomba, és megannyi szennyező anyag. Ezzel szemben az agyon dicsért istenhit ilyesmiket nem hoz ránk, de kaptunk bőven egészen más jellegű „áldásokat”. Nézzük!

1.

A „választott nép” koncepció, amit megismerhetünk az Ó-szövetségből. A választott népnek természetesen joga volt birtokba venni az „ígéret földjét”, annak ellenére, hogy ott laktak mások. Most, aki azt hiszi, hogy ez a zsidók privilégiuma, amit mind a mai napig fenntartanak, akkor az téved. A keresztényeknek szóló Új-szövetségben – Pál levele a Kolossébeliekhez 3:12, így szól: „Öltözzetek fel azért, mint az Istenek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést.” Elég értelmetlen fogalmazás, de egyértelmű, hogy ti, mint az istenek kiválasztottai legyetek könyörületesek, jók, alázatosak, stb. Miközben a Jehova tanúi szerint 144.000 lélek különleges elbánásban fog részesülni a másvilágon.

Az egymás mellett létező vallások, és szekták mindig is konkuráltak egymással, hirdettek egymást kölcsönösen kizáró „igazságokat”, és ígértek jutalmat a másvilágon. Felvettek különböző, megkülönböztető szimbóliumokat, mint például a körül metélés, vagy hajvágás, öltözék, hogy megkülönböztetők lehessenek a követők és a nem követők, ahol is a követők magukat felsőbbrendűeknek érezhették.

Kérdezheted, olyan rossz ez? Nos, Izrael évtizedek óta népirtást végez ezen az alapon még ma is. Hogy a múltban hány emberéletet követeltek a hitviták, a hitterjesztések, azt csak az a magasságos isten tudná megmondani, akinek a nevében gyilkoltak.

2.

Eretnek-hitetlen-pogány: Ezek nem csak kívülállók, de egyenesen lealjasítottak, akik nem is igazán számítanak embereknek. Ezeket mind a három egyistenhívő vallás szerint semlegesíteni kell térítéssel, legyőzéssel, elszigeteléssel, ha másképp nem megy, akkor legyilkolással.

3.

Szent háború: Ha egy gyilkos háború lehet szent, akkor bármi. Középkorban a római katolikus egyház dél Franciaországban földbirtokot és egyéb tulajdonokat ígért az „igaz keresztényeknek”, akik csatlakoztak a keresztes hadakhoz. Szunnita és síita muszlimok évszázadok óta gyilkolják egymást. Napjainkban pedig különös kegyetlenséggel. Az Ó-szövetség szerint Jehova segíti őket nem csak az ígéret földjén élő pásztorok legyőzésében, de kiirtásukban is. ISIS isteni sugallatra legyilkol gyermekeket és időseket, felgyújt épületeket és szex rabszolgáknak fog be szűz lányokat, miközben erkölcsileg felsőbbrendűnek érzik magukat.

4.

Szentségtörés (blaszfémia): Bizonyos dolgok nem megkérdőjelezhetőek, nem kritizálhatóak, nem lehetnek tárgya szatírának. Aki ezt megszegi, az szentségtörést követ el. Ezért pedig a Biblia szerint halál jár (Mózes 3. könyve 24:16). A Muszlim Saria szintén halált oszt a szentségtörőkre.

A szentségtörés megelőzése végett az évszázadok alatt milliókat gyilkoltak le. Ebben a pillanatban Raif Badawi blogger 1000 korbácsütésre vár Szád Arábiában, amit 20 alkalommal kell rámérni 50 ütésenként. Erre azért van szükség, hogy az előző 50 ütésből felgyógyulhasson. Az évszázados tapasztalatok szerint 60 ütésbe rendszerint belehalnak.

6.

A szenvedés glorifikálása: Bizonyára tudsz róla, hogy titkos szekták, szerzetesek saját hátukat korbácsolják. A cél a sátán hatására elkövetett bűnökért történő vezeklés. Különben is a hívők zöme úgy gondolja, hogy a szenvedés árán közelebb kerülhet istenhez. Erre lehet mondani, hogy aki korbácsolja önmagát, az megérdemli, de a dolog nem ilyen egyszerű. Az ilyen emberek vezető pozícióban sokkal könnyebben kínoznak meg másokat (börtön, kihallgatások, hadifoglyok, stb.) sok esetben nyilvánvaló szabályok ellenére, mert ez nem csak elfogadhatónak, de eredményesnek is tartják.

7.

Csonkítás: Vallásos indítékból, tiltakozásra képtelen újszülötteket visszafordíthatatlanul metélnek. Kislányoknak kivágják a csiklóját. Mindezt istenhit által hajtott szent meggyőződésből. Létezik láthatatlan lelki csonkítás is. Mi másnak lehet nevezni, ha családon belül szigorú vallásos élet van ráerőszakolva a gyermekekre a szülők vallásos hite alapján, mivel a hívők meg vannak győződve róla, hogy hitük az egyedüli út az üdvözöléshez.

8.

Feláldozás: Áldozat bemutatás, vagyis egy erre a célra kialakított oltáron ember vagy (áldozati) állat rituális legyilkolása, vérének kicsurgatása, ami az elképzelések szerint istennek tetsző cselekedet. Már önmaga ez utóbbi is beteg elmére vall. A jóságos, gondoskodó istennek tetszik, ha nevében életeket oltanak ki. Az Ó-szövetség rendelkezik erről. Igen, a sokak által szent könyvnek tartott, csodálatos Biblia. Mózes II. Könyve 22:29-30 – Gabonáddal és boroddal ne késlekedj; fiaid első szülöttét nékem add. Hasonlóképpen cselekedj ökröddel, juhoddal: hét napig legyen az ő anyjával, a nyolcadik napon nékem add azt. Hogy ezt a szószékekről nem prédikálják, az érthető, de hogy ezeket még nem irtották ki a Bibliából, az nem. Illetve, nyilván nem tartják olyan szörnyűségesnek, még a XXI. században sem.

9.

Pokol: Kereszténység, Iszlám, vagy Buddhizmus, e témában nem sokban különbözik. Mindegyik megteremtette a túlvilág egy különlegesen elzárt részét, ahol démonok, szörnyek, és az örök szenvedés található. Minden rossz, amit a vaskorszak emberének eszébe juthatott, és amit a középkor embere elfogadott. A Pokolba jutás lehetősége ragyogó eszköz volt a hívők frászban tartására, ezen keresztül az irányításukra. Gyenge vigasz, hogy ezeknek egy része a társadalomban élés rendszabályozására irányult.

10.

Mennyország: Az örökké fáradt, mosdatlan őseink részére a tiszta ház, arannyal kikövezett utak, az ifjúság kútja, az angyalok örökké zengő kórusa (vagy szüzek rendelkezésre állása) valóban igen vonzó lehetett, de nem kell hozzá sok fantázia ráébredni arra, hogy az örök élet a paradicsomba milyen hamar válna elviselhetetlenül unalmassá. Elvégre a tökéletes felállás nem változhat kevésbé tökéletesre.

De nem ez az igazi probléma a mennyországgal. Azok a hívők, akik ide akarnak kerülni, folyamatosan a kívánalmaknak megfelelően élnek, és közben nem veszik észre a földi élet nyújtotta lehetőségeket, és így nem is élnek azokkal. Az egész életük elmegy úgy, hogy felkészülnek egy nem létező másvilág, nem létező mennyek országára.

________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________

78 gondolat erről: „(1561) Mit köszönhet az emberiség a vallásnak?

 1. A cím alapján az olvasó azt hinné, hogy pozitív dolgokról (is) lesz szó… De ha az ember valamit szívből utál, akkor félre teszi az objektivitását 🙂

 2. „Az egész életük elmegy”
  Látszólag ez csak az ő problémájuk, de valójában nem csak az. Egy részüknek ad egy ‘felsőbbrendűség’ tudatot, ami alapján ők akarják meghatározni a szabályokat a többiek számára, sokszor teljesen szembe menve az adott közösség érdekével.
  ——-
  A vasárnapi boltbezárást kifelejtetted… 😀
  ——-
  Ami engem igazán érdekel, hogy az általad felsoroltak ellenére értelmes emberekben mi alakítja ki a vallás iránti igényt? /Nem hiszem, hogy ők ezeket ne vennék észre…/

 3. Ha párszáz évvel korábban élnénk, most pörkölt Tibor bá-szagot hozna a szél… 🙂
  Vinnék egy kis rőzsét az atyáknak… 🙂

 4. 3: Tévedsz, Arma. Tibor bá’ lenne a fő inkvizítor… 😀

 5. 4:
  Lehet, mert minden emberben benne van egy zsarnok karakter kialakulásának lehetősége. Az egész azon múlik, hogy hinnék-e? Pont arra akarok rámutatni, hogy a hívők semmi esetre se képzelhetők jámbornak. Nagyon is veszélyes emberek, mert meg vannak győződve arról, hogy igazuk van és csak jót akarnak. Ezért aztán bármire képesek. Gondolj bele! Ha én komolyan hiszek abban, hogy a paradicsomban 70 szűz vár rám, akkor zokszó nélkül felrobbantok 30 ember, önmagammal együtt. A hit engem egy veszélyes őrültté változtatna.

 6. 5: „hinnék-e” Az inkvizítor feladata, hogy az egyház uralmát biztosítsa. Ehhez nem kell hívőnek lenni, csak elkötelezettnek.

 7. A hit feladata – mindenféle hókuszpókusztól eltekintve – akkor is csak egy uralmi dogmarendszer létrehozása, fenntartása és a hívő közösség karámban tartása.
  Ilyen szempontból semmi különbség nincs kommunista vagy globalista diktatúra, vagy az uralkodó egyház között, mert mindegyik az elit érdekeit szolgálja.

 8. 1:
  Nagy luxus lenne, ha megengedném magamnak, hogy bármit is utáljak. De tegyük fel, hogy utálom amikor valaki felszáll egy tömött buszra és felrobbantja magát, hol eset csorba az objektivitáson? Használtam volna szélsőséges jelzőket, vagy csak a tényeket sorakoztattam fel? Nem inkább arról van szó, hogy a hívők szeretnék ezeket a tényeket a szőnyeg alá söpörni, és aki felgöngyölíti a szőnyeget az nem objektív? Tudod mi van akkor, ha egy intelligens ember találja magát szembe egy ilyen kompilációval? Kijelenti, hogy ő nem hisz egyik vallásban se, a papok szélhámosok, stb. de hisz istenben. Ügyes védekezés, de ha nem hisz vallásokban, papokban, stb. akkor honnan tudja, hogy van isten? Neki személyesen megjelent? Bejelentkezett nála? Frászt. Megmenekül a kognitív disszonanciától.

 9. 8. Tibor bá’:
  jó, azt én is utálom ha valaki felrobbant egy buszt, főleg ha én is rajta vagyok.
  De, ha rálépek egy bazinagy, kigyúrt keresztény lábára a buszon és az nem csap le, mert felebartájának megbocsájt? Annak örülök.
  Jó, persze, ehhez nem szükséges, hogy keresztény legyen, elég ha intelligens. De mi van, ha nem intelligens és csak a vallásos meggyőződése miatt nem jön ki belőle az őrjöngő vadállat?

 10. 9:
  Ha már minden kötél szakad, akkor a hívők kedvenc visszavágása a vallás erkölcsjavító szerepe. Ezt cáfolja az a tény, hogy halálbüntetés fenyegetése alatt is foglalkoznak drogokkal délkelet Ázsiában az aránytalan nagy profit miatt. Ha valakit nem állít le a nagyon is biztos lefejezés itt a földön, azt miért állítaná le egy túlvilági szenvedés?

 11. Hogy Obamának nem sül le a pofájáról a bőr. Most éppen Indiában van és ezt nyilatkozta:
  “We have a profound interest, as I believe every country does, in promoting a core principle, which is, large countries don’t bully smaller countries. They don’t encroach on their territorial integrity. They don’t encroach on their sovereignty. And that’s what’s at stake in Ukraine,”
  Angolul nem tudók részére: „Érdekünk, ahogy – szerintem – minden más országnak is, az alapvető elvekért való kiállás, vagyis, hogy nagy országok ne fenyegessenek kis országokat. nagy országok nem sértik kis országok területi integritását, ne sértsék szuverenitását. És Ukrajnában pontosan erről van szó.”

  A kis állszent.

 12. ” vallásos meggyőződése miatt nem jön ki belőle az őrjöngő vadállat?”
  És ne lázadozz a hatalommal szemben se, a túlvilágon majd jutalomban részesülsz. Ez a tézis segítette hozzá a hatalom szereplőit évszázadok alatt, hogy gránit biztos pozíciót vegyenek föl.
  Ma már késő bánat az utcán tiltakozni. Lássuk be, a hatalommal rendelkezők kiröhögik a tüntetőket vagy ők maguk szervezik a műbalhét. Sztrájkról meg napjainkban már nem beszélünk.
  Köszönjük meg a vallásnak, hogy nem kaszát egyenesítettek őseink mikor kellett volna, nem tanították meg gyermekeiknek, hogy a hatalmon lévő nem tehet meg velük mindent, hanem templomba mentek és szelíd imádsággal, könyörgéssel kérték istenüket, hogy segítse meg őket. Igen, így a behódolók túléltek és tovább adták ezt a mentalitást, generációrol generációra.
  Nézzünk körül a világban és láthatjuk mennyit ért az a megszámlálhatatlan könyörgés az irgalmashoz.
  Itt ülünk békaként a forrásponthoz közelítő események sürüjében, de már nem lehet kiugrani a tálból. Amikor az a bizonyos tál víz még csak langyos volt, akkor lehetett volna kimászni és nem a vallást gyakorolni. Ebben látom a vallás felelősségét.

 13. Nálunk a keresztény szellemű kormány hozta meg a beteg, megváltozott munkaképességű emberek lényegében kiirtására szóló törvényeket is.
  Az ő utódaik is ebben a világban élnek.

 14. 8.

  En egy ilyen (intelligens?) embernek tartom magam. Te hiszed hogy nincs Isten; en hiszem hogy van. Egyikunknek sincs 100%-os bizonyitek alatamasztani hitunket. Hit es vallas nem ugyanaz. Egyikunk sem modhato vallasosnak hozzaszolasaink alapjan es a Devil mar biztos alig var az alkalomra hogy elkapjon mind kettonket. 😀

 15. ,,Mennyország: Az örökké fáradt, mosdatlan őseink részére a tiszta ház, arannyal kikövezett utak, az ifjúság kútja, az angyalok örökké zengő kórusa,,
  Az ünnepek alatt belelapoztam egy krisnások által osztogatott könyvbe.
  Szép gondolatokkal indult,de aztán az általuk ismert túlvilágról kezdtek írni.Arany,sok sok tehén a mennyben…
  Villámgyorsan letettem. 🙂
  A vallás kialakulása nyilván több előnnyel jár ,mint hátránnyal és az emberi agy úgy van kialakítva hogy igénye legyen valami transzcendens élményre.
  Ha összeadjuk a legyilkoltak számát a történelemben, szinte biztos hogy kisebb számot kapunk, mint ahány emberrel a járványok végezhettek.
  Ellenben lehetőséget adott a társadalom megszervezésére,ami nélkül kőkori szinten maradtunk volna.
  Jó néhány vallási fanatikussal (némethsanyisok) vagyok munkakapcsolatban.
  Nem rossz emberek, viszont nem értem hogy képesek hinni blődségekben.

 16. 11.
  Nem akarok szorszallakat hasogatni de ha Mr Obama szerint ¨every country¨ (minden orszag), amelybe Oroszorszagot is szuksegszeruen bele kell ertetunk, alapveto elve es erdeke hogy nagy orszagok ne fenyegessenek kisebb orszagokat, akkor szerinte egyaltalan hogy fenyegethet barmely orszag egy masikat? Meg suket mondokajat sem volt kepes ertelmesen megfogalmazni.

 17. Tibor bá! Az ilyen posztoknál mindig az emberi természetről megfogalmazott tanításod jut eszembe. De akkor miért próbálkozol újra meg újra a megváltoztatásával?

 18. 14:
  Miért van az, hogy ÉVEK ÓTA kell nekem újra és újra közölni, hogy ez az „én ebbe hiszek, te abba hiszel” HAMIS MEGKÖZELÍTÉS. Te hiszel istenben, én el szeretném fogadni, hogy van isten, de nincs rá okom, mert léte nem bizonyított, pedig sokan sok mindennel próbálkoztak. Én nem hiszek semmiben, iparkodom megismerni azt a világot, amibe beleszületem, és egészen jól megy a dolog.

  15:
  A legyilkoltakat és a betegségben elhaltakat nem lehet összehasonlítani, mert az egyiket az Ember okozza, a másikat a természet. A legyilkoltak majdnem 100 százaléka mögött valamelyik egyház áll, ha nem az egyház a felbujtó, akkor minimum megáldja a fegyvereket.
  A primitív társadalmak fejlődésében az akkori vallásnak valóban pozitív szerepe volt (amire ki is tértem) és mivel az sok tízezer éven át tartott, az emberi pszichében kialakult a hitre való törekedés. Ma már azonban a vallásos hit sokkal több bajt hoz ránk, mint hasznot.
  A németsanyisok nem hisznek, hanem kihasználják mások hiszékenységét.

  17:
  Én nem akarom megváltoztatni az emberi természetet, mert nem is lehetne, de a tényekre viszont fel kívánom hívni azoknak a figyelmét, akik erre igényt tartanak.

 19. 18. Tibor bá’

  „A legyilkoltak majdnem 100 százaléka mögött valamelyik egyház áll…”

  Azért, ha beleszámolod az utolsó 200 év háborúit, akkor igen erősen kell kapaszkodni, hogy valamelyik egyházra lehessen, kenni, de az utolsó 100 évét már aligha.

  És akkor a 100%-nál jóval alacsonyabb szám jön ki.
  Kicsit úgy, mintha a demokráciát okoznánk a legutolsó háborúkért.
  Persze… tudjuk, hogy a demokrácia-export is csak KIFOGÁS volt, mint szinte minden háború ideológiai háttere.

  Ha én kiirtom a szomszédot, és azt mondom, hogy Tibor bá’ nevében tettm, akkor te mennyire éreznéd magad bűnösnek?

  Ezerszer leírtam, de mivel nem illik bele sokak világképébe, mindig félre van söpörve: MINDEN, eredetileg pozitív ideológiát fel lehet használni gonosz célok eléréséhez…
  Ez pedig NEM az ideológiák hibája, hanem mert vannak olyanok, akik minden rendelkezésre álló eszközt kihasználnak, hogy részarányuknál nagyobb szeletet vághassanak a tortából.

  A vallás pontosan ezt a mentalitást próbálná korlátozni, de rövidtávon nem elég hatékonyan. Bár hosszútávon az „istentelen” fehér ember már saját területén is kezd visszaszorulni.
  Na, majd meglátjuk az összeomlás után, hogy milyen alapokról indul újra az emberiség…

 20. 19:
  A szokásos történet. Fújod a magadét, a helyett hogy figyelmesebben olvasnál. Mit írtam? ” ha nem az egyház a felbujtó, akkor minimum megáldja a fegyvereket.”
  Nem is olvasom tovább a hozzászólásodat.

 21. En hiszek Istenben, iparkodom megismerni azt a vilagot amelybe bele szulettem es nekem is jol megy a dolog. Nekem az tok mindegy hogy te hiszel vagy nem hiszel es tavol allok attol hogy a magam hitet predikaljam neked. En csak azt nem ertem hogy neked mit szamit az hogy en hiszek Istenben vagy sem? Hogyan befolyasolja ez a te, vagy barki mas eletet? Vagy egyaltalan barmi mast is ezen a vilagon? Miert gondolod hogy csak azert mert en hiszek Istenben akarom neked bizonyitani hogy letezik? Ugy ahogy te sem tudod bizonyitani hogy nem letezik en sem tudom bizonyitani ennek ellenkezojet. Vagy van, vagy nincs. NEKEM VAN, NEKED NINCS.

 22. Tibor bá’, általában helyesen látod a dolgokat, ezért is olvaslak nap mint nap, de most azért nyugtass meg, hogy ugye te is tudod, hogy nem a vallásos emberek háborúznak egymással a vallás miatt? Az ISIS és a Boko Haram kitalálói, pénzelői és felfegyverzői csak felhasználják az iszlámot. Izraelben sem a mókás kis sapkákkal a fejükön a Siratófalnál imádkozó, igazán vallásos zsidók dobálnak bombát palesztin iskolára és nem ők lövik halomra a tengerparton játszó kisgyerekeket. Nem a keresztény vagy nem keresztény palesztinok rendezik meg az öngyilkos merényleteket Jézus vagy Allah nevében.

  Arról már nem is beszélve, hogy a keresztények aztán végképp nem háborúznak. Ők már megtették a magukét évszázadokkal ezelőtt. Mennyiben hibáztathatók abban, ha keresztények falvait irtja ki az ISIS, majd az ottani földeknek hirtelen új tulajdonosai lesznek, akik még csak nem is irakiak?

  A Tórát és a Koránt csak forgatókönyvként használják és ami történik, a vallásokra fogják, hogy az emberek ne keressék a valós okokat és a szervezők valódi személyét. Egymásra mutogatnak és a hülyébbek még gyűlölni is hajlandóak egymást csupán azért, mert a másik zsidó, vagy muszlim, vagy keresztény. Így aztán könnyű velünk elbánni.

 23. 21:
  Érdekes, amiket írsz, de ezt most kinek válaszolod és mire?

  22:
  Amiket felsorolsz, azokat nem vitatom, nincs értelme, de tudod-e, hogy az angol hatóságok szerint kábé 500, Angliában született muszlim fiatal harcol az ISIS soraiban, fejeznek le elrabolt segélyszervezeti munkatársakat? Ha ezek a fiatalok nem hinnének Allah akbárban, akkor otthon élnének, mint békés állampolgárok Tudod-e, hogy aki a testére helyezett bombát felrobbant egy tömött autóbuszban, és megöl 30 számára teljesen ismeretlen embert, azért teszi mert hisz abban, hogy az istene ezt várja tőle, és ezért a paradicsomban 70 szűz várja tárt karokkal? Tudod-e, hogy az az izraeli pilóta, aki foszfor bombával gyilkolja az ártatlan palesztinokat Gázában, azért teszi, mert hisz abban, hogy isten neki, mint választott népnek, ígérte Nagy Izraelt (az ígéret födjét)? Ebből is láthatod, hogy a hittel az a baj, hogy olyan emberek, mint te és én egy bizonyíthatatlan hit miatt szörnyű dolgokat (is) művelhetnek, miközben tökéletesen meg vannak arról győződve, hogy helyes, amit tesznek.

 24. Szerintem a vallás Európában a tudománynak sok-sok száz évig kerékkötője volt.
  Nemhiába még most is az ókori bölcsek,gondolkodók iskolai tananyagok,de utánuk több mint ezer évig az ’emberi elme’ hozzájuk képest keveset fejlődött.
  De ha jobban belegondolok lehet, nem is baj,hogy a tudomány nem fejlődött annyit,mert akkor mi már talán,nem is lennénk.Márahogy az ember pusztítja a természetet.A témával kapcsolatban találtam egy nemrég íródott cikket ami kicsit Tibor bát’ igazolja. http://szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Nem%20kereszteny%20ertekrend/Nem%20kereszteny.htm

 25. 23.

  Talan az vilagossabba teszi az en allaspontomat hogy ha azt mondom hogy az en hitem semmifele ember alkotta vallasos dogmara nincs alapozva vagy van ahoz hozzakotve. A te altalad felsorolt szornytettek pedig kivetel nelkul egy ember alkotta vallasos dogmara alapozott hit vakon kovetett kovetkezmenyei. Persze ezek a hulyek azt allitjak hogy a dogma ¨Ïsten szavabol¨ lett tollba mondva nagyszakallu profetajaiknak. En ugyanugy elitelem ezeket a ¨hivoket¨mint te.

 26. 24.
  Az ókori görögök annyira nem voltak vallásosak, hogy az ókori tudomány, erkölcs, műveltség stb. alapját képezte a vallás. MINDEN a vallással függött össze.

 27. Gyerek vagy te Tibor bá és nem használod a nem kis eszedet, ha a vallás-mumusod előjön. Minden fenálló rezsimnek van vallási támasza, mennyországa, pokla, papsága és inkvizíciója. Fenálló globális demokratúránk szinkretikus vallása ötvöződik a holokauszt-vallásból, a multikulti-hitből, a gendervallásból, stb. Az inkvizíciója börtönbe zár a dogmák tagadásáért (nem hatmillió szent szállt a Mennybe, csak 5 és fél, nem gázzal keresztelték őket, stb.), az inkvizítorok a kínzókamráikban (Guantanámó, Abu Graib, Mazuri tavak, stb.) középkori módszerekkel kínozzák az eretnekjeiket, stb. E rezsim klérusának tagjai pl. egyes Nobel-díjas tudósok, meg áltudósok is, egy Mennybement sSzentje pl. Szent Einstein, egy Élő Szentje és (ál)Profétája Hawking, a középkori Szenvedő Szentek méltó utóda. Ki is hagytam rezsimünk szinkretizmusából a Tudományhitet, mely csodákat tesz és üdvözít, ha nem most, majd a Jövőben, mert előbb-utóbb a Tudomány Mindent Megold, Alleluja, Ámen!!!

 28. Biztosan sok embert egyszerűen vallàsossà nevelnek gyermekkorától fogva. Nem tudja kikerülni,aztàn elfogadja hogy hinnie kell. Talàn az is motivàlhatja hogy így jobb ember lehet.
  Azt kellene megérteni az embereknek / hivöknek/ hogy hit nélkül is lehetnek emberségesek.

 29. 27:
  Arma, most már kezdek érted aggódni, de komolyan.

 30. 29:

  Nem vagy egyedül….alig varom hogy mit szol az idióta böfögésemet elítélő haver Arma ilyen értelmesen kifejtett hozzászóláshoz?

  (Most pedig elteszem magamat holnapra, ugyhogy jojcakat mindenkinek) 😀

 31. Lehet szorozni és osztani a végtelenségig,de a nagy gondolkodok már rég megadták a választ – ” A vallás a nép ópiuma. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik.” 😀

 32. Csupa élvezet számomra ,amikor a hiradóban bemutatják ,ahogy a sok ügyefogyott marha egymást tapossa le egy üveg szenteltvizért.(Romania).Csendőrségi felügyelet nélkülozhetetlen,mert a sok barom egymást letiporná.Ez lenne a gondolkodó ,értelmes ember?
  Nézzétek végig,csupa élvezet az ateistáknak

  http://stirileprotv.ro/stiri/social/razboaiele-si-scandalul-nu-au-lipsit-nici-de-boboteaza-credinciosii-s-au-calcat-in-picioare-pentru-apa-sfintita.html

 33. Tibor bá
  Te nem találkoztál még Jézus Krisztussal
  Abban egyetértek veled,hogy a vallás gonosz dolog,Felsőbbrendűvé tesz,
  A vallás nevében ölnek,gyilkolnak.Attól sem hatódok meg ha valaki azt mondja hisz Istenben.Milyen Istenben?Jézus Krisztussal való találkozás átalakít.Egyszer mindenkinek oda kell állni Jézus elé.Nem,nem téríteni akarok .Csak érdemes elgondolkozni azon,mi van ha mégis így van.Néha elgondolkoztam azon,mi van ha az egész kamu.Hát akkor megpróbáltam emberként élni.Szeretem az élet örömeit.Tandem ugrás 4000méterről fantasztikus .Attól hogy valaki hívő,nem biztos hogy hülye is.A biblia pont az élet igenlését örömét hirdeti
  egy hívő véleménye

 34. 34:
  Én csak magammal találkozom. Akárhogy kutakodom a fejemben, nincs ott semmi más csak én, vagyis az öntudatom. Másnak sincs, csak odaképzeli, mert az olyan kellemes dologt. – A Biblia főleg a gyilkolást hirdeti, csak azokat a részeket átugorjátok. – Mi van akkor, ha nem Jézus az igazi, hanem Mohamed, abban is hisz egy milliárd ember?

 35. 36:
  Attól még igaz. Neki is volt ópiuma, azt meg a papok leplezték le. Így kerek a világ. 😀

 36. 33:
  Csupa élvezet számomra ,amikor a híradóban bemutatják ,ahogy a sok ügyefogyott marha egymást tapossa le néhány üveggyöngyért.
  http://mno.hu/hirtvszines/fekete-pentek-a-rendoroknek-kellett-kozbelepni-1260783
  Csupa élvezet lehet a hívőknek, hogy mire nem képesek az Ateisták 🙂

  Egyébként azt többnyire elfelejtjük a Vallással, Hitel kapcsolatban, hogy ezen tanítások mely korban születtek ? Az egy más kérdés, hogy ezen tanítások napjainkban is megállják-e a helyüket vagy sem.

  Ezzel együtt Attila (PV) elég jól megfogalmazta:
  „MINDEN, eredetileg pozitív ideológiát fel lehet használni gonosz célok eléréséhez…
  Ez pedig NEM az ideológiák hibája, hanem mert vannak olyanok, akik minden rendelkezésre álló eszközt kihasználnak, hogy részarányuknál nagyobb szeletet vághassanak a tortából.”
  A tudomány esetén elfogadott, hogy alapvetően nem rossz, csak az ember használja rossz célra. Ugyanez a Vallás/Hit esetén elfogadhatatlan ?

 37. Tibor bá’

  Tudom, Tibor bá’, hogy sok embert a vallásos ortodoxia visz az ilyen erőszakos gyilkoló gépek közé, de nem csak az. Az a német férfi, aki protestáns családból származott (azaz az agyát keresztény ideológiával mosták át gyerek korában) miért harcol több száz vagy ezer európaival és kanadaival az ISIS-ben és pózolnak levágott fejek mellett? Van egy vallás, amibe belefér az, hogy a gyerek kezébe nyomják a dzsojsztikot 2 éves korában. Jobban tették volna, ha misére hordják. 😀

  Az igazi bűnösök nem a templomba járó keresztények, nem is a kis zsidók a siratófalnál és nem is az imaszőnyegesek a mecsetben, hanem azok, akik számára ez a kézikönyv készült: http://www.stopthecrime.net/docs/William_Cooper-Behold_a_Pale_Horse1991.pdf

  Nekik aztán tök mindegy, hogy milyen vallású vagy, teista, vagy ateista. Ez a szegény görög közgazdász sem fog sokáig élni, ha pechjére valóban ő lesz a pénzügyminiszter. Pedig kár érte… https://www.youtube.com/watch?v=8mfjO4ZuZAw&feature=em-subscription-upload

  Tudom, hogy ez az utóbbi egy kicsit off, de azt szerettem volna mondani, hogy nem a vallás a bűnös, csak az az embertömeg, aki simán hagyja magát az orránál fogva vezetni és nem védi meg azt a történelemben nagy ritkán felbukkanó figurát, aki pedig tehetne valamit érte.

 38. 39:
  Sose mondtam, hogy a vallásos tanok a bűnösek. Azok elég szépen (és kiforgathatóan) vannak megfogalmazva. Azt mondom, hogy veszélyes ránk az az embertársunk, aki hisz, mert nem ezen a világon él, amin mi élünk. És adott esetben a hite bármire ráveheti. — Azok részére, akik imádnak felületesen olvasni, felhívom a figyelmét arra, amit félkövéren írtam be.

 39. 35:”A Biblia főleg a gyilkolást hirdeti, csak azokat a részeket átugorjátok.”
  Az emberi történelem maga a gyilkolás. Miért ne jelenne meg egy nép történetében ?
  Az adott korból szemlélve ezek nem olyan borzasztóak.

 40. 41:
  Mert a Biblia nem történelem könyv, hanem isten sugallatára íródott útmutatás, illetve parancs. — Adott korból? Vicces vagy. Ma hivatkoznak rá, és a tömegeket nem érdeklik, hogy kurvára elavult.

 41. 40:
  Az USA terrorakcióit milyen vallás mozgatja ?
  A 2. vh-t milyen vallás nevében vívták ?
  Vagy a Vörös Khmer ?

  A fenti esetekben mely vallás volt az ami ezen szörnyűségekre rávette az embereket ?

  Mindezek mögött az „Ideológia” volt a fanatizáló erő. Van akinek ez a vallás, van akinek más.

 42. 42:
  A Bibliában egy nép története is helyet kap.
  A tanításai elavultak ? Szerinted.
  Végül is a történelem is elavult, túlhaladott.
  A népek mondáról meséiről nem is beszélve.

 43. 43 & 44:
  A poszttal kapcsolatos észrevételre válaszolok. Parttalan vitába nem bocsátkozom.

 44. 40: Igazad van, hogy a fanatikus hívő veszélyes embertársaira. De ott tévedsz, ha azt álljtod, hogy úgy ákltalában a vallás az, ami pl. ilyené fanatizálhat embereket. Szerintem vannak vallások, amiket direkt ilyen fanatizáló célra építenek fel és vannak olyanok, amik inkább a békés, civilizált viselkedésre próbálják nevelni követőiket.

 45. 46:
  Amikor egy (vallási) vezető észleli, hogy alattvalói (hívei) vakon követik őt, kísértésbe esik a lehetőség kihasználására, és előbb vagy utóbb, ki is használja. — Pl. A plébános bedugja a farkát a Mária lány puncijába, és közben biztosítja arról, hogy így lehet üdvözölni a legbiztosabban. 😀 Ezen röhögünk, de ez nem vicc,.

 46. 27: Arma, ezt nagyon jól megmondtad! Pontosan így van!

  Aki Isten nevében gyilkol, az a legszélsőségesebb módon visszaél Isten nevével, mert az emberölés a legnagyobb bűnök egyike Isten szemében.
  De elnézve az iszlámot, hogy hová fajul éppen, ezt összevetve azzal, milyen brutális volt már indulásból is, azt mondom: a keresztes háborúk teljesen jogos és értelmes immunválasz voltak a keresztény Európa részéről a muszlim mételyre.
  A keresztes háborúkkal a legnagyobb baj az, hogy nem volt sikeres, nem tudta felszámolni az iszlámot. Ennek részben az volt az oka, hogy a keresztény Európa és maguk a keresztesek is bűnösök voltak, sok hibát elkövettek, egymás ellen is harcoltak, és nem fordították minden katonai erejüket az iszlám ellen. Részben az is oka lehetett, hogy maga a háború ellentétes Isten, és így az igaz kereszténység logikájával is.

  Azoknak, akik beszopták a kommunista hazugságokat arról, hogy a vallás lett volna a tudomány kerékkötője, jelzem, hogy az egyetemet mint olyat a keresztény egyház találta ki és terjesztette el, és a modern tudomány alapjait is az egyház rakta le ezeken az egyetemeken. Az egész modern tudomány ebből a fészekből bújt elő.

  46: Ez is tűpontos megjegyzés.

  47: Igazad van abban, hogy a korlátlan, ellenőrizetlen hatalom hatalmas kísértés az ember számára, amiben a legtöbben elbuknak. Sajnos sokszor a papok is. De azért van ott egy olyan lelkiség, ami jóval többször megtartja őket, mint ami a világi hatalmasoknál látható. Nagy baj, hogy vannak erkölcstelen papok, de közben nem vesszük észre, hogy vannak ezrek, akik erkölcsösek.

 47. 47: És így üdvözülök, Tibor bá atya? Csakis így, leányom! 🙂

  Ezt az egyházat te alapítottad… 🙂

 48. 48: az első kereszteshadjárat ötletétől a pápa nem volt éppen boldog, de belátta, hogy nem mondhat nemet, ezért jó képet vágott a dologhoz, de kényszerűségből. Aggodalma beigazolódott, amikor a kereszt alá toborzott csürhe a Szentföld felé indulva már a Rajna-vidéken garázdálkodni kezdett…

 49. 43: berko, „A fenti esetekben mely vallás volt az ami ezen szörnyűségekre rávette az embereket ?”

  De vicces, ez ugyan az az érvelés, hogy a fidesz is azért lophat, mert az mszp is csinálta…

  NEM a vallás nevében történt gyilkolászás mióta menti fel a vallás nevében történt gyilkolászást?

 50. 52: Természetesen nem menti fel. Egyszerűen csak cáfolata ennek a mondatnak: „A legyilkoltak majdnem 100 százaléka mögött valamelyik egyház áll”

 51. 53: Meg van cáfolva… nem 100%, csak 75… Nem lett jobb a helyzet.

  Napjainkban is ölnek embereket a vallások/suk miatt. Ennek már igazán vége lehetne.

 52. 52. Observer

  „NEM a vallás nevében történt gyilkolászás mióta menti fel a vallás nevében történt gyilkolászást?”

  A helyzet az, hogy ha valakinek a vallása tiltja hogy embert öljön, és mégis öl, akkor ott nem a vallás a hibás hanem az ember, aki nem követi vallásának utasításait…
  Akkor is ha egy korrupt egyház kergeti keresztes háborúkba a népeket.

  Nem az ideológia (vallás, demokrácia, liberalizmus, szocializmus, republikánizmus, stb) öl, hanem emberek, akik minden ideológiát felhasználnak a saját érdekeik érvényesítéséhez.
  És akárhogyan kerülgetjük, itt arról van szó, hogy az intelligensebbek kihasználják előnyüket, és az „átlagos” tömeget az orránál fogva vezetik.

  Attól, hogy egy csokor virággal is meg lehet valakit fojtani, a virág még nem fegyver.

 53. 51:
  Minden trükköt bedobsz, hogy hirdesd a honlapodat. Ez még csak hagyján, de akkor talán valamivel udvariasabb lehetnél hozzám! 😉

  55:
  Azon gondolkodom Attila, hogy a napi hozzászólásaidnak a számát lehatárolom, mondjuk háromra. Szerintem az ultra bolsevik ötleteidből ennyi bőven elég egy napra. 😀

 54. 38.Pont a keresztény kulturából fakad az a drága konzumidióta társadalom,amely a túlvilági lelki üdvösségéért elmondott ima mellett nagyon szeret fényűzően élni a természet és az élővilág róvásásra. Az ateista tisztában van a korlátokkal ,a hivő viszont a bolygóra és az élővilágra úgy tekint ,mint az áldozati bárárnyra- feláldozható 😀
  Azt mondta hajdan a pap,hogyha keresem Istent- megtalálom. Kerestem ,nem találtam-
  tehát nincs.

 55. 55: Attila(PV), „ha valakinek a vallása tiltja hogy embert öljön, és mégis öl, akkor ott nem a vallás a hibás”

  Lófaszt, mama. Mondaná Hofi.
  Nem arról beszélek, hogy a pravoszláv ukrán lelövi a szintén pravoszláv oroszt – és fordítva.
  Arról van szó, amikor muzulmán gyilkol zsidót meg keresztényt /meg ‘másfajta’ muzulmánt/, keresztény muzulmánt meg zsidót, esetleg pogányt és eretneket, zsidó meg /főleg/ muzulmánt. Mindezt a papjaik messzemenő támogatásával.
  /Elfogadva, hogy a keresztények ezt a jó szokásukat jobbára letudták némileg korábban. 70 éve azért egy jó kis zsidó irtás még belefért./

 56. A mai kozmológia szerint a világegyetem gyorsulva tágul. Ezt úgy mérték meg, hogy a távolabbi galaxisok nagyobb sebességgel távolodnak tőlünk mint a közelebbiek. A mérés a fény megfigyelésével történik(vörös-eltolódás) . Tehát a távolabbi objektum távolodási sebessége nagyobb mint a közelié. Tehát (a fénysebesség miatt) régebbről származó sebességérték mérhető a távoli objektumon. Ha a régebbi sebesség értéke nagyobb mint a korábbi ( a közelebbi) az az időben való lassulást jelent. (ez csak érdekesség, jó lenne ha valaki leoltana fizikából)

  (A mai kozmológia szerint) a néhány milliárd év múlva élő Tibor’bá már nem fogja látni azokat a galaxisokat amit a mi távcsöveink látnak ma (a fizika törvényei miatt) Ha valaki azt mondja akkor, hogy a Tejúton kívül van más galaxis is, nem tudja bizonyítani…

 57. 57:
  Az emberiség két csoportra osztható. Az egyikbe azok tartoznak, akiket az isten megáldott ésszel. A másikba azok, akiknek isten nem adott észt, ezért ezek elkezdték keresni istent, és megtalálták magukban. 😀

 58. 59: Ez egy érdekes probléma, kíváncsi leszek Tibor bá’ magyarázatára.
  Ha az ember csak spekulál, juthat olyan elképzeléshez is, amit te is megfogalmaztál, hogy abban a távoli múltban, amit a távoli galaxisokban látunk, a világegyetem tágulási sebessége olyan nagy volt, majd azóta elkezdett lassulni, és minél közelebbi galaxisokat vizsgálunk, annál közelebbi időpontra vonatkozik a megfigyelés, amit alátámaszt a kisebb sebesség.
  Ehhez akár olyan feltételezés is kapcsolódhat, hogy tulajdonképpen az egész világegyetem ugyanazzal a sebességgel mozog, de ez a sebesség az időben egyre csökken. Mintha lenne egy robbanási központ, ahonnan először óriási sebességgel robbantak szét az anyagrészecskék, majd mondjuk a gravitáció hatására elkezdtek lassulni, ezért láthatjuk a közelebbi, tehát későbbi időpontban megfigyelt objektumokat lassabbnak.
  De ugyanilyen gondolati konstrukcióval azt is gondolhatjuk, hogy maga a robbanási folyamat olyan, hogy a kezdeti állapotban a központban lévő anyagrészecskék tágulva gigászi erőt fejtenek ki a halmaz külsején lévő részekre, hatalmas sebességre gyorsítva őket, viszont a beljebb lévőkre már nem hat ekkora gyorsítóerő, hiszen őket fékezi a kívül lévő anyagok ellenhatása, és ezek már kisebb sebességgel lépnek ki a központ közeléből, stb, stb.
  Így akár lehet olyan anyag is, amely középen helyezkedett el, és mintegy helyben maradt, viszont minden rész távolodik minden másoktól.
  Az uralkodó elképzelés szerint viszont minél távolabb van egy objektum, annál nagyobb sebességgel távolodik. De azt én sem tudom, hogy mi bizonyítja, hogy azok a távoli objektumok valaha lassabbak voltak, és azóta gyorsultak fel, és nem pedig eleve a robbanás pillanatától gyorsabbak is voltak, ezért is vannak távol, míg a közelebbieknek már nem jutott akkora mozgási energia a robbanáskor, ezért lassabbak, és nem is jutottak így olyan távolra?
  Nyilván kell lenni olyan csillagászati mérési eredményeknek is, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy melyik variáció a reális, de ezeket én sem ismerem, olyan mélyen nem búvárkodtam a témában. 🙁

 59. 54: „Napjainkban is ölnek embereket a vallások/suk miatt.” Való igaz, 99%-ban muzulmánok ölnek keresztényeket. Tényleg vége lehetne.

  57: A kereszénységnek fontos értéke az önmegtartóztatás a világi javakban, fogyasztásban. Való igaz, hogy sokszor nem gyakoroljuk úgy, ahogy kellene, de ez a vallásunk ellenére van, nem amiatt.

  58: 70 éve a zsidókat nem a keresztények irtották. Hitler és bandája okkultista pogányok voltak.

  59: Az első bekezdés stimmel. A második: néhány milliárd év múlva a megfigyelő pont azokat a galaxisokat fogja látni, amik akkor megfigyelhetők lesznek, vagyis az annyi idővel korábbiakat, amilyen távolságra lesz ő az adott galaxistól. A tőlünk 1 mrd fényévre lévő megfigyelő, 1 mrd év múlva pont minket fog látni.
  De hogy jön ez ide?

 60. 57:
  „Pont a keresztény kulturából fakad az a drága konzumidióta társadalom”
  Mivel jelen társadalmunkat megelőzően csak az volt, nagyon másból nem fakadhat 🙂
  Mondhatnám viszont, hogy napjainkban amikor tombol a mammon uralma és visszaszorul a vallásosság, mintha robbanásszerűen növekedne a konzumidióta tömeg akiknek jelszava a „mert én megérdemlem”. És már a vallásban rejlő korlátok sincsenek.
  „nagyon szeret fényűzően élni a természet és az élővilág rovására”
  Ez nem csak a vallásos emberek jellemzője. Te alapvető emberi tulajdonságról beszélsz, amit csak a vallásos embereknek tulajdonítasz.
  „Az ateista tisztában van a korlátokkal”
  És úgy is viselkedik ugye ? Bezzeg egy vallásos ember csak idióta lehet aki még a korlátaival sincs tisztában.

  58: Ezért a 20.században történt legnagyobb népirtások (közel 200 millió ember) mögé elég meredek vallásos okokat felsorakoztatni.
  Ideológia mindig van amire hivatkozva lehet gyilkolni. Ez nem a vallás sajátossága.

 61. 57. Kalotaszegi

  „Pont a keresztény kulturából fakad az a drága konzumidióta társadalom…”

  Én úgy mondanám, hogy a keresztény kultúra felszámolásából.
  Nézd, mekkora felhördülés van abból, hogy valaki felvetette, hogy a plázák helyett lehetne templomba is járni…

  A pénz papjai most meg vannak rettenve, hogy híveik egy része „eretnekké” válik…

 62. 59 & 62:

  Minél távolabb van tőlünk egy galaxis annál gyorsabban távolodik tőlünk. A távolodási sebességet valóban a vörös eltolódásból állapítják meg, és a távolodási sebességből lehet következtetni a tőlünk mért távolságra. — Hogy a tágulás gyorsul-e, vagy lassul, esetleg konstans, az egy nagy kérdés, még nem dőlt el. De miért nő a távolodási sebesség, vissza tehát az első részhez! — (gondolat kísérlet) Fogj egy 25 cm-es gumiszalagot, aminek az egyik végét egy rajzszeggel rögzíted mondjuk egy rajztáblához. A kisimított szalagot 5 centinként jelöld be filctollal. Most a másik végét húzd meg úgy, hogy a szalag egy méter hosszú legyen, de úgy, hogy a húzás egyenletesen egy másodpercig tartson. Nyilvánvaló, hogy a gumiszalag nem rögzített vége 1 mp alatt 75 cm utat tett meg. Ugyanakkor az első 5 centi jelzés a kihúzás után 20 centire lesz a rajzszegtől, vagyis 1 mp alatt mindössze 15 centit haladt előre. Ez a 75 centinek mindössze a 20 százaléka. vagyis a sebessége csak ötöde volt. Ezt megnézhetjük a 10 cm-es jelzésnél is. Ez a végén a 40 cm-nél fog állni, vagyis 30 centit tett meg 1 mp alatt. Kétszer olyan gyors volt, mint az 5 centis jelzés. Pontosan ez történik a galaxisok esetében is. — A távolabbi galaxisok nagyobb távolodási sebességének semmi köze ahhoz, hogy gyorsul-e a tágulás vagy sem. Az egy egészen más téma. Ha lassul, akkor előbb vagy utóbb megáll, és a gravitáció miatt elkezd zsugorodni. Ez lenne az ideális, mert akkor visszatérne az ősrobbanáshoz, és valószínűleg a „másik” irányba kezdene tágulni. Ezt az emberi elme fel tudja fogni és akkor hurrá. Ezt csinálja a Világmindenség az idők végtelenétől az idők végtelenéig. A másik két eset problematikus. De, hogy kerül ez ide?

 63. 66.

  Tibor ba´! Mit lehet szolni ehez a magyarazathoz minthogy ha ez nem teszi vilagossa meg a ¨gyengebebbeknek¨ is hogy mirol van szo azok tul ¨gyengenek¨ szulettek. Tudom mihaszna sohajtozni a multert de mi jo lett volna ha nekem lett volna egy tanarom aki ilyen egyszeru peldaval tudta volna bemutatni nekunk a suliban a szamtan es fizika relytejesebb oldalait, ahejett hogy csak magolnunk kellet volna azokat amirol halvany fogalmunk sem volt. Habar itt ott nem egyezik meg a mi velemenyunk, ha kell ha nem, en csak egy hatalmas nagy BRAVOT tehetek ehez a szepen es egyszeruen kifejtett hozzaszolasodhoz. Tobben valoszinuleg mindenfele ¨scientific¨hadzsa-bandzsval nem hogy vilagosabba, hanem meg kodosebbe tettek volna a dolgot.

 64. 38: Mi igazolja, hogy az áruházban az árukért tülekedők ateisták lettek volna?
  Hívő és ateista egyaránt tülekedhet leértékelt LCD-TV-ért. Pláne Amerikában elég valószínű, hogy ezek többsége hívőnek vallotta volna magát ha megkérdezik…
  Viszont a vallási eseményen egymáson taposók nyilvánvalóan csak vallásosak lehettek, akik egy palack meghókuszpókuszolt vízért majd agyonnyomják „felebarátaikat”.

 65. Minden a nagyf@szú varázslókkal indult még az őskorban. Akik rájöttek hogy munka nélkül is lehet nagyon jól élni, csak birka kell hozzá. Mára ezt csiszolták tökéletes szintre.
  Sok birka meg azt látja amit SZERETNE, nem azt ami VAN.
  Egyébként pontosan ugyanezt az elvet használja a materialista alapokon nyugvó egyház, a tőzsde is.
  A BIRKÁKon van a hangsúly, mert az a piac, a célközönség. Ugye.

 66. Nálunk a Pennyben verekedtek valamiféle szőrös figurákért, amelyeket ingyen, bélyegekre lehetett becserélni. Nem kérdezték meg őket, vallásosak-e.

 67. 67:
  Első középiskolában volt két tanulópárom (az én felelősségem volt, hogy ne bukjanak meg a munkás származású fiúk) és egy tanulóköröm (tanítás után újra el kellett magyarázni a 10 fős tanulókörnek, ami elhangzott az órán). Szóval elég fiatalon megtanultam leegyszerűsíteni, érthetővé tenni a dolgokat. Utolsó évben már helyettesítettem a matek tanárt, ha volt valami dolga. — Mivel manapság a tanárnak állása van, nem pedig hivatása, nem mindent tudnak átadni.

 68. 35.
  Tibor Bá”!
  Most ki találkozik kivel? Miért vagytok ketten?
  Nem viccelődni akarok, ez egy nagyon lényeges kérdés.
  Nem skizofrénia és nem is tudathasadás a belépő, de a tudattalan felvetésed történetesen igaz. Nagy bajban lennél ha az lennél akinek gondolod magad. Nemcsak Te hanem mindannyian.
  Persze értem én a vallásmizériát, meg annak az ellenkezőjét is. De komolyan gondoljátok, hogy fogalomkészlet nélkül akartok erről beszélgetni .

  A tapasztalat adja a valóságot. Nem a hit. Hinni mindenben lehet!
  Bizonyitékot nem fogsz kapni a jelenlegi kereteid között.
  Ezerszer elmondott példa. Definiáljatok egy ízt annak aki nem tapasztalta ezt meg.
  Nincs viszonyítási alapja, ha nem ismeri (a nyelve-mint testrész- révén) azt az ízt.
  Így fogalma sincs róla.
  Emlékszem a kislányomra mikor ezen életében először evett barackot. Megtudta milyen a barack íze, persze még a szót nem ismerte.
  Mondogattuk: ez a barack. aztán ehhez kötötte.
  Tapasztalat nélkül -ha ismerede is a szavakat- soha nem tapasztalnád meg a barackevés élményét.
  A vallás egy faszság, ugyanúgy ahogy az a sokmilliárdnyi egyéni hit a saját faszságában az embereknek. Te is hiszel abban, hogy totálisan neutrális és realista az álláspontod szinte mindenben.
  Van valami a feünkben amin igen nehéz átlátni.
  Ez sokkal bonyolultabb vmi mint a kognitív disszonancia és egyéb jelzők. De ez a valami(illetik nevekkel, de akkor címkézünk) a különválás alapja(én és a világ álláspont) és a megismerés gátja.

 69. 72:
  Nem vagyunk mi ketten. Nem értettél meg. Számtalanszor megkaptam, hogy istent magamban keressem. Keresem, de csak önmagamat találom. Ennyi. — Abban tökéletesen igazad van, hogy mindenkinek az a valóság, amit érzékszerveivel megtapasztal. Akkor viszont nincs isten, mert azt nem lehet megtapasztalni. Illetve, van aki megtapasztalja. Megtalálja magában az istent, de nem az érzékszervein keresztül, vagyis mindössze képzelődik. de ez semmi, elvárja, hogy én is képzelődjek.

 70. Kezdetben vala a félés az ismeretlentől, illetve a rituàlis sámáni szeánszok eredményességébe vetett hit a közös vadászatok eredményessége miatt. A kezdet is a közösség alapjain nyugszik. Később az összetartozás érzés alapjává vált az egy törzsbe tartozó embereknél a félés-hit. Ez nem baj mert az emberi elmének szügsége van a magyarázatokra. Ma üstökösre landolunk, és őssejtekkel babrálunk miközben utódainkat és minket is felemészt a virtuális világnézet mely családokat ver szét, gyerekeket gyilkol. Úgy érezzük az emberi öntudat Istenné tett minket. Pedig a kisember még kiszolgàltatottabb mint bármely más korban, és mégannyira sem szabad.

 71. 63, Ábel
  Arra akartam rámutatni, hogy a világegyetem tágulása miatt (ami egy materialista tudományon alapuló elmélet) az anyagi rendszerek nem lesznek létezésükben sem bizonyíthatóak. Tibor’bá szerintem nem a vallást (ami az emberi agy együttműködésre késztető működésének a túlélés érdekében kialakult mellékterméke) kritizálja. Azt kritizálja hogy az emberek nem tudják ezen tulajdonságukat felismerni és megfigyelni.
  Legalábbis szerintem és röviden.

 72. 75: „az anyagi rendszerek nem lesznek létezésükben sem bizonyíthatóak”
  Most csípd meg magad… 🙂

 73. 75:
  Velem kapcsolatos észrevételezésed megfelel a valóságnak.

 74. Hát van egy kérdésem-vajon hogyan lehetséges,hogy a Biblia ír például arról, hogy jönnek idők mikor senki nem adhat-vehet, hacsak nem viseli karján vagy homokán a fenevad bélyegét, és napjainkig senki nem tudta hogy mi a szöszt jelenthet, most kezd kiderülni, hogy a chip lesz az. Kinek van értelme, azért ezen elgondolkodik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük