(3883) Putyin beszéde

Putyin beszédét kivonatolja és értékeli egy orosz ajkú migráns, akinek posztját Tibor bá’ lefordította

Putyin elnök a minap beszédet mondott a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon.
89. Útban a 90. felé

Komoly teljesítmény volt. Megjegyzem Putyin nem kap elég elismerést azért, mert jó szónok. Ha nem beszélsz oroszul, akkor nem érted, hogy Oroszországban milyen rosszul beszélnek állami tisztviselők. Lenyelik a szavaikat, és egyik szót a másikba fojtják, ami a szovjet szleng egyik formája, és ami az idősebb generációt különösen érinti. Putyin ezt nem teszi, és mindig nagyon világos és érthető orosz nyelvet használ. Szókincse meglehetősen egyszerű és egyértelmű. Tőle jól meg lehet tanulni oroszul, ha hallgatod a beszédeit és jegyzetelsz.

Egy gyors összefoglaló: Putyin megsértette a nyugati országokat és azok nevetséges uralkodó politikai kasztját. Közölte: a radikalizmus és a populizmus a Nyugat jövője, és a jövőben hatalmas megrázkódtatásokkal kell számolni. Ugyanazok a bábuk adják át a hatalmat egymásnak, de valójában semmi sem változik, és a társadalmi konszenzusban felhalmozódnak az ellentmondások. Ez vesztes helyzethez vezet.

Az európai elit azt csinálja, amit mások (valószínűleg Amerika) mondanak nekik, lemondanak politikai szuverenitásukról.

Putyin azt mondta, hogy azok a vádak, amelyek szerint Oroszország felrobbantotta a világgazdaságot, valójában a globális gazdaság problémáinak elfedése.

Különösen Amerika adósságainak a felhalmozására járult hozzá nem kis mértékben a jelenlegi fenyegető gazdasági válsághoz. A „putyini infláció” egy hazugság, amely csak a hülyéket és írástudatlanokat tudja meggyőzni, és kísérlet arra, hogy elterelje a figyelmet a nyugati gazdaságok irányítóinak katasztrofális hibáiról.

Hatalmas mennyiségű pénzt nyomtattak, és a pénzt külföldi áruk vásárlására használták fel, nem törődve azzal, hogy ez a politika milyen hatással lesz a világ más országaira. Ebből az értéktelen nyomtatott pénzből termékeket vásároltak fel világszerte, ami hiányhoz vezetett.

Amerika korábban valóban gyártott nagy értékű termékeiket, de Amerika már nem gyárt semmit, és mindent importál. Ez az oka a globális inflációnak. A nyomtatott amerikai dollárból mindent felvásárolnak, ami ellátási válságot okoz.

Sok ország felteszi a kérdést: miért fogadjanak el továbbra is értéktelen eurót és dollárt termékeikért? Ráadásul az USA most elkezdte elkobozni más országok pénzét. Ez aggodalomra ad okot, és a nemzeti valuta leértékeléséhez, valamint a dollártól, mint a világ tartalékgazdaságától való globális eltávolodáshoz vezet.

Az energiaárak szárnyalnak. Felfelé indultak, mielőtt Oroszország megkezdte volna a különleges hadműveletet Donbászban. Ennek lépcsőzetes hatásai vannak a gazdaság többi részére. Például a műtrágya ára ugrásszerűen megemelkedett. A szankciók miatt pedig Oroszország nem tud műtrágyát szállítani más országoknak. Ez globális éhezési válsághoz vezethet.

Ez az Egyesült Államok hibája lesz, amit természetesen Oroszországra próbálják hárítani. Jó lenne azt gondolni, hogy Oroszország ennyire befolyásos az egész világra, és azt gondolni, hogy Oroszország ennyire hatással lehet a világgazdaságra. De ez megint csak egy eltussolás és egy kísérlet arra, hogy Oroszországot hibáztassák azok az emberek, akik továbbra is kifosztják a világot.

Oroszország azon dolgozik, hogy nagy méretű élelmiszerexportot indítson be a világba. Az oroszországi mezőgazdasági termelés ugrásszerűen növekszik. A Közel-Kelet és Afrikát a jövőben orosz élelmiszer fogja táplálni. Ennek megvalósításához új logisztikai láncokat kell kiépíteni.

Ukrajna leaknázta saját kikötőit, és most Oroszországot hibáztatja, amiért nem tud élelmiszert exportálni. Szedjék fel az aknákat a kikötőkben és induljon be az élelmiszer export, Oroszország nem fog beleavatkozni.

A modern világ hatalmas változáson megy keresztül. A Nyugat jelenlegi uralkodó elitjével semmilyen kompromisszum vagy megállapodás nem lehetséges.

Oroszország szuverén ország, amelynek joga van megvédeni magát és a Donbászi Köztársaságokat, ahol a Nyugat segítségével népirtással végeztek. Felfegyverezték Ukrajnát, és katonai tanácsadókat küldték oda, hogy meggyőzzék az országot, és felhasználják Ukrajnát Oroszország megtámadására.

Oroszországnak megvan a maga kultúrája, hagyománya és történelme, és elutasítja a jelenlegi nyugati elképzeléseket, amelyek az emberek és nemzetek leépüléséhez vezetnek.

Minden cselekedetünknek egyetlen célja volt: Oroszországot szuverén és erős nemzetként megerősíteni. Az Oroszország elleni szankciók arra a hamis narratívára épültek, hogy Oroszország már félig halott, és teljesen tehetetlen. Azonban Oroszország megváltozott a végrehajtott makrogazdasági politikák, az import-helyettesítő programok, a refinanszírozási rendszerek és így tovább segítségével.

A szankciók felgyorsították ezt a folyamatot. Egy szuverén nemzet képes tisztességesen bánni más nemzetekkel. Oroszország egyszerűen elkezd együttműködni más nemzetekkel, amelyek erre hajlandóak. A Nyugat azon kísérletei, hogy Oroszországot elszigeteltségre kényszerítsék, már kudarcot vallott.

A nyugati elit nem foglalkozik a nemzetek érdekeivel, ezért Oroszország azokkal az országokkal fog együttműködni, ahol az elitet érdekli a fejődés. Új kikötők épülnek a Csendes-óceánon, az Északi-sarkvidéken, bővül a Kaszpi-tenger és a vasúthálózat. Oroszország tiszteletben tartja a tulajdonjogokat, és segíti a magánvállalkozásokat és a befektetőket.

Az orosz vállalkozóknak nincs miért aggódnia. A kormány, és a bürokrácia abbahagyja a zaklatásukat. Új reformok készülnek.

Putyin ezután sok pozitív statisztikát osztott meg a növekedésről, a pénzről és így tovább. Hangsúlyozta azt is, hogy az üzleti és gazdasági növekedést nem a profitmaximalizálásra kell összpontosítani, hanem az országban élők életének javítására, akik ezeket a különféle javakat és szolgáltatásokat használják.

Oroszországnak nem ismétli meg a múlt hibáit – nincs szükség az orosz pénzek Oroszországon kívülre történő befektetésére. Az orosz pénzből iskolákat, fejlesztést, kultúrát és így tovább kell finanszírozni.

Oroszország harcolni fog az infláció ellen, és nagyon komolyan veszi ezt a problémát. A nyugdíjak lépést fognak tartani az inflációval. Oroszországnak katasztrofális demográfiai problémája van. A kormánynak sürgős és kardinális lépéseket kell tennie ennek a fenyegető problémának a megoldására. A pénz önmagában nem fogja megtenni. A demográfiai problémák kezelésének egyetlen módja a holisztikus megközelítés és az általános életminőség javítása a legjobb gyakorlatok alkalmazásával.

Az orosz infrastruktúra fejlesztése folytatódik. A kisebb városok és történelmi régiók a fő közlekedési hálózathoz kapcsolódnak. A kormány befektet Oroszország Távol-Keletébe. A tanyák állami támogatást kapnak. A régiók sokkal több pénzt fognak kapni, hogy arra ösztönözzék az embereket, hogy költözzenek oda, és ne üljenek nagyvárosokban.

Vidéken múzeumok és kulturális intézmények épülnek. Az orosz turisták körében megnőtt az érdeklődés Oroszország iránt, ami azt jelenti, hogy a nemzeti parkokkal óvatosan kell bánni. A Bajkál-tavat meg kell tisztítani, és a környező területeknek a turisták elsődleges céljává kell válniuk. Ott és egész Oroszországban megszüntetjük a szennyezést.

Oroszországnak technológiai szuverenitásra van szüksége. Ez azt jelenti, hogy Oroszországnak saját technológiai rendszerre van szüksége. Az importhelyettesítés nem más emberek termékeinek egyszerűen másolásáról szól, hanem új orosz termékek létrehozásáról, amelyek felülmúlják a többieket.

Kielemzés

A kulcsszó itt a szuverenitás. Ez a fogalom sokszor elhangzott Putyin beszédében. Kijelentette, hogy Oroszország elkötelezett a politikai, gazdasági és kulturális szuverenitás megvalósítása mellett. Ez csak a globalista világkormányzati projekt elutasításaként fogható fel.

Putyin azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország más szuverén nemzetekkel fog együttműködni. Vagyis: Oroszország olyan országokkal szövetkezik, amelyek nem mennek együtt a globalista egy világkormányzati rendszerrel. Ezt többpólusú világ felépítésének is nevezik.

Továbbá Putyin bebizonyította, hogy az orosz uralkodó elit tudatában van a Nyugaton forrongó elégedetlenségnek. Putyin nem mondta, hogy Oroszország bármiben is segítené a nyugati disszidenseket, csak a siralmas helyzetét kommentálta. Ez azt jelenti, hogy Oroszország továbbra sem fog „aktív intézkedéseket” tenni. Üzenet a nyugati disszidensek: egyelőre egyedül vagytok.

A gazdasági igazságosság eléggé előkerült beszédében. Putyin hangsúlyozta, hogy az üzletnek az emberek érdekeit kell szolgálnia, és nem fordítva. Szó sem volt a láthatatlan kéz varázslatáról, vagy arról, hogy megőrizheti, amit készít.

Putyin teljesen egyértelmű volt: érdekli az üzletfejlesztés, mert annak pozitív hatásai vannak az átlagemberek és az ország egészének jólétére. Feltételezem, hogy ezt a „szocializmus” kategóriába lehetne sorolni, de őszintén szólva, ez csak a józan ész, és több köze van az üzleti kasztokhoz, mint bármely konkrét „izmushoz”. Ezt hangsúlyozta Putyin is, emlékeztetve a fórumon összegyűlt kapitalistákat, hogy ne feledjék, Oroszországot szolgálni kell, nem csak a saját zsebüket tömni.

Putyin többet beszélt a jövőről, mint a múltról vagy a jelenről. Hangsúlyozta, hogy a feltörekvő technológiát Oroszország javára kell használni. Én mindenben amellett vagyok, hogy Oroszország technológiailag önellátóvá váljon, de az az elképzelés, hogy a technológia minden problémát megold anélkül, hogy 3 újabbat hozna létre helyette, szerintem egy rövidlátó gondolkodási forma.

Kiábrándító volt hallgatni, hogy Putyin a globális felmelegedést emlegette, és annyit beszélt, mint a technológiai induló vállalkozásokról és Oroszország szilícium-völgyéről. Ez a megszólítás üzletemberekhez szólt, szóval ez érthető, de az első számú dolog, amibe Oroszországnak be kell fektetnie, az az orosz nép.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 gondolat erről: „(3883) Putyin beszéde

 1. Ahogy Kínában is, tulajdonképpen a szociális piacgazdaság megvalósítása a cél. Ilyen volt már a Nyugaton, valójában ennek a maradványai adják még a vonzerejét.
  Kérdés, hogy miért váltotta fel a jólétre törekvést Nyugaton a „demokrácia” és az „európai értékek”, amelyért áldozatokat kell vállalni.
  Ennek megvalósításában nagy az állam szerepe, ha a nép érdekét képviseli, akkor megvalósítható. Elvileg erre lenne a demokratikus berendezkedés, hiszen az emberek választják meg a vezetőjüket, az ő döntésüktől függ a hatalmon maradásuk, Elvileg. A gyakorlatban pedig akinél a pénz, annál a hatalom. Tehát a „megválasztott” vezetőknek inkább nekik kell megfelelni, a hatalomban maradásuk tőlük függ. Az embereket pedig be lehet hülyíteni, hogy a számukra kedvezőtlen dolgokat is lelkendezve fogadják (van miből leadnunk, a nagy cél érdekekében ez kötelességünk, ennyi áldozatot igazán vállalhatunk).
  De meddig van ereje az államnak ahhoz, hogy szembe tudjon szállni a hatalmat átvenni akaró oligarchákkal? Nem oda jut ez az orosz (és keleti) berendezkedés is, ahova a nyugati jutott?
  Erre talán a termelő kapitalizmus (ami már rég nem a nyugati térfélen van) lehet a megoldás. Ugyanis ebben nem lehet akkora profitot felhalmozni, mint a nyugati pénzkapitalizmusban. Ehhez viszont meg kell szabadulni a nyugati pénzügyi rendszertől, ez folyamatban van.
  „Oroszországnak nem ismétli meg a múlt hibáit – nincs szükség az orosz pénzek Oroszországon kívülre történő befektetésére.”
  Magyarul nem megy el pénz külföldi terjeszkedésre, vazallus államok létrehozására, szervezetek finanszírozására.
  Kérdés, mi valósítható meg ebből. Nem egyedi orosz modell, nálunk is fellelhető belőle (munka alapú társadalom, nem lehet az emberekre mindent ráterhelni, rezsicsökkentés, árstop…). Ez viszont kihívás a pénzkapitalizmussal szemben, annak létét fenyegeti, tehát kemény harc lesz (van).

 2. Gyönyörűen megfogalmazott, cizellált propaganda, melyből egy fontos dolog hiányzik: a realitás, a valóság. Fura nekem ez a beszéd vagy fordítás. A háború szó még véletlenül sem szerepel benne. Valamint hiányzik egy egyszerű ok-okozat: talán nem kéne egyáltalán ezekről a dolgokról beszélni ha nincsenek szankciók 2014 óta. Na vajon miért vannak a szankciók? Nyilvánvalóan mert a nyugat így meg úgy, USA így meg úgy. Oroszország a király! Még véletlenül sem egy szuverén állam ellen indított katonai akció, területek elcsatolása, népirtás miatt. Nyilvánvalóan csak az Orosz szuverenitás és nacionalizmus létezik, más állam szuverenitása senkit nem érdekel igazán.
  Nekem alez hiányzik igazán a beszédből: „Hát srácok, ezt a sok szart azért kaptuk a nyakunkba a nyugattól mert speciális katonai akciót indítottunk. A gazdaságunk GDP arányosan az USA 5%-át éri, lehet nem kéne emberkedünk. Nem mi vagyunk a Jani a gáton”.

 3. Éljen Vlagyimír Putyin a lánglelkű forradalmár.
  Ukrajnát már felégette , az egész világot fenyegeti.
  Nem látom be, miért előnyösebb a nemzeti gondolkodás és cselekvés mint a globalista.
  Csábító kaland a mainstreammel és a „szajhamédia” -val szembe menni.
  Ez azonban, nem minden esetben érlel heurisztikus szellemi gyümölcsöket.
  Ez a post sem terem ilyeneket.

 4. Mindez annak a diktátornak a szájából, aki évtizedekig a sleppjével szarrá lopta magát, kifosztva saját országát. A nem kirakatban levő régiók mélyszegénységbe kerültek.
  Aki erről heti rendszerességgel beszámolt (Navalnyij) azt próbálta el tenni láb alól, majd hosszú időre bebörtönözte valami mondvacsinált okkal.
  Megbukott az üzleti modell, a lopott javakra rátette a kezét a nyugat. Jujj kéne valamit csinálni itthon, mégis! Nagyon meggyőző, lesz aki beszopja teljesen, és persze némi eredmény is lesz talán, egy pár aszfaltos út az újabb, mostmár kizárólag belföldi dácsákhoz.

 5. 2 – Minato:
  A népéhez szóló nagyvonalú beszéd minden államfőnél propaganda volt és lesz. De miért nem hozza ezt le a magyar média?
  A fordítás hűen adja vissza az eredetit. Ezt így kell csinálni.

 6. Minato: az orosz a legnagyobb kiterjedésű állam. A világon. Szerinted reális GDP arányos gazdaságról beszélni?

  Másik kèrdésem: mi a véleményed Malina Hedvig meghurcolásáról vagy a magyar államfő zaklatásáról a komáromi hídon..? És ha ezt nagy tömegben csinálták volna, te lesz@rnád?

  Szerinted, ha a Nyugat precedenst teremtett az orosz vagyon részleges lefoglalásával, ennek a ténynek Magyarországra nézve mi a következménye?

 7. Minato és d311c

  Igazatok van, propaganda. Egyetértek. Miként a nyugati propagandákat, úgy ezt is sokan beszopják. Ha jól értelmezem, akkor Ti inkább a nyugatit szopjátok be. Ok, semmi gond. De vajon miért? Miért nem lehet mindkettőt elutasítani?: Miért nem tud egy magánember ily módon független maradni? Miért kell valamelyik oldal mellé állni, ha törik, ha szakad? Egyszer megkérdeztem egy ismerősömet, miért támogatja az usa folytonos agresszióját, akkor éppen az irakit. A válasz egyszerű, rövid, tömör és velős volt, idézem:
  „Azért, mert én osztottam, szoroztam.”
  Ennyi.
  Mert neki ez jövedelmezőbb. Ugye nem kell ecsetelnem ennek a mentalitásnak az erkölcsi oldalát, a kihanemén mindent felülír, amúgymegmindenkilevanszarva hozzáállását. Tipikus angolszász atlantista.

 8. Ami az ukrán/orosz hazugság áradatot illeti. Megfigyeléseim, tapasztalataim alapján állíthatom, hogy az ukrán propaganda messze átlépi a pofátlanság határát. Mit értek ez alatt? Annyira átlátszó, hogy simán hülyének néz minket. pl. összekötözött kezű, fejbe lőtt áldozat. Karján még ott van a megkülönböztető szalag „orosz anyanyelvű, megbízható”.

 9. 8. Camelia
  Te is a nyugati propaganda szenvedő alanya vagy. Nem vagy egyedül. 😀

 10. Miközben mindenki nyakig úszik a szarban, azon vitatkoztok, kinek a szara hullik éppen a nyakunkba, s nem azon, hogy miért szarta össze magát a világ.
  Tények: alig egy évtizeden belül sikeresen:
  1. Elerodálták a emberi kapcsolatokat.
  2. Elvették az országok önrendelkezését (igen, a miénket is, akkor is, ha mást propagálnak a képedbe!).
  3. Drasztikusan leépítették az oktatást és az egészségügyet.
  4. Drasztikusan megnövelték a különbséget az oligarcha réteg javára (igen, Oroszországban is!).
  5. Elvették az utazási lehetőségeket (bárhova mehetsz, de nincs rá kereted, covid útlevél).
  6. Elvették az egyéni mobilitás lehetőségét (egyéni közlekedés ára és minősége).
  7. Most értéktelenítik el teljesen a jövedelmeket, „energiaválság”, jönnek az igazi hitelcsapdák (amit Orbán sem fog/tud megállítani),
  ki tudja, talán titkon a sterilitás is úton van, mint szükséges megoldás a túlnépesedésre, s így az egyszeri emberek MINDENT elveszítenek, lassan a múltjukat is elveszik, s akkor tényleg nem marad SEMMI.

  Mindeközben az értelmiség fonetikai problémák miatt anyázik, tehetetlenül együttműködik és csatlakozva a tömegekhez, szarik (is – Dajtás után szabadon) mindenre.
  Congratulations. 🙂

  Tényleg, átgondoltátok már mi az, amit egy XX. századi „fejlett, nyugati biorobot” eddig magáénak tudhatott? S mi lesz, ami marad a XXI.századi „biorobotoknak”? Ezért aztán érdemes volt élni, szaporodni és benépesíteni a földi világot…
  S, hogy ne maradjon költői a kérdés, gondolkozzatok el -függetlenül az aktuálisan kiválasztott propagandától és irányzatoktól-, mit jelent a KÖZÖNY. Ez az egyetlen szó a kulcs minden kérdésünkre/kérdésetekre!

 11. 2 Minato
  A propaganda pont olyan inkább mint a kommented. Nulla reakció teljesen egyértelmű dolgokra, plusz a nyilvánvaló eltorzítása, pl : ‘…megtámad egy szuverén államot.’.. Puccs után, min 4 USA állampolgár kormánytaggal, tengerentùlra ‘biztonságba helyezett” aranykészlettel, plusz sorolhatnám…szuverén állam? Nem repedezik nálad a plafon?szóval ez így a hétvégére még tõled is egy kicsit erõs volt…

 12. Pofátlan dolog az mikor valaki ordenáré módon hazudozik, s minden másra kapásból böfögi rá hogy propaganda. Szuverén állam…most komolyan?

 13. 10. Csongor: +1

  Itt a blogon is nagyreszt kettevalt a tarsasag, es noha elfogadhato es van is racio mindket oldal erveleseben, sot, neha meg atjaras is, megis a lenyeg, hogy a megvitatas allandoan szemelyeskedesse fajul…
  Ugyanigy megy nagyban is – pontosan ezert nem is lesznek eredmenyek soha. (Legalabbis a tomegek szamara is kedvezoek)

  Hat ezert mukodnek jol a pl.
  a propaganda gepezetek es valojaban ezert nincs is, csak egyetlen oldal, dimenzio.
  Az pedig maga az emberi onteltseg /ostobasag utvesztoje.

  Hogy ezen belul ki hol talalja meg a helyet, es hogyan ideologizalja maga, vagy epp masok szamara – s igy megvedje onmagat a lelki/testi osszeroppanastol – az majd hogy nem lenyegtelen.
  (Mielott megvadolna barki is, hogy kihuznam magam e minden egyes embert magaban foglalo halmazbol, nos bizonyosan beskatulyazhato vagyok en is valahova…)

  Kicsit off-topic, megis kapcsolodik. Erdemes elolvasni – ha meg elfer a haborus retteges mellett – nagyon jol osszeszedi az IGAZI problemakat, melyek immar nem a szinfalak mogotti homalyban bujkalnak:
  https://24.hu/belfold/2022/06/10/nyersanyagok-globalis-krizis-klimavaltozas-gelencser-andras-interju/

 14. 12. Sárkányka: sokszor írtuk, ne relativizáljunk, de van némi külőnbség amit elkerül a figyepmed: az Orosz TERÜLETSZERZÉSI céllal, nyíltan bevallva indított hávorút. Oroszországhoz csatolandó területekkel, oroszosítással, átneveléssel. Na ilyet utoljára 100 éve látott a világ, ezen vab a nyugat megakadva.
  Többiek: a propaganda definícióját sokan nem értitek. Kérlek olvassatok utána pl. a wikipedian. A nyugati demokráciák nagy erénye hogy szólásszabadság van. A médiát legtőbbször a kattintások, bevételek vezérlik nem politikai osztályok diktálják le a szöveget. Van némi különbség. Nézzetek utána. Gondolom sokan vagytok itt akik a kádári Mo.-on szocializálódtak, így ez fel sem tűnik, sőt szimoatikusabb mint a szabad sajtó, így nyilván könnyű szapulni a „nyugatot”.

 15. Az egyetlen amibe belekapaszkodtok, hogy le mertem írni, hogy propaganda, ahelyett, hogy érdemben próbálta volna bárki cáfolni azt, amit utána írtam, hogy miért is az. Innentől fogva érdemes írni bármit, mintha süketeknek beszélnék.

 16. 1O. Horváth Csongor
  „5. Elvették az utazási lehetőségeket
  (bárhova mehetsz, de nincs rá kereted, covid útlevél).”

  Tisztelt Horváth Csongor
  Congratulations a mai hozzászolásodnak.

  Csupán az 5.-ik ponthoz toldanék egy rövid hirt ami a KÖZÖNY-röl irt témát erősiti.

  Európa FEGYVER CSAPDÁJA – Átment anélkül, hogy bárkit is megkérdezték és számba vették volna, és a CSAPDA LECSAPOTT (vid) ΕL.gr/ Nea taxi/

  Minden bizonnyal úgy ment át, mint a hír a többi között, anélkül, hogy megadta volna a megérdemelt fontosságot, hiszen mindenki az árak versenyével, a magasba szökött üzemanyagokkal és a téli áramszünet fenyegetésével foglalkozik, amitől mindannyian úgy néz ki, hogy megfagyunk!

  Az EU politikai megállapodása további egy évvel meghosszabbítja a COVID-re vonatkozó európai digitális tanúsításról szóló rendeletet, ahogy mondják, de mindannyian tudjuk, hogy soha nem hagyják, hogy vége legyen, a polgárok kényszerének és ellenőrzésének egy ilyen abszolút fegyvere.
  Mert ez minden állampolgárt összeköt az orvosi nyilvántartási rendszerrel és ebből következően a személyes adatai, amellyek alapján ezeket MEGTILTHATHATJA, amikor csak akarja, bármilyen hatalom, amely akár az EU-tól, akár bármely országtól vagy hatóságtól, például a WHO-tól származik, az utazásukat bármely célállomásra szeretnének indulni.

  Egy nagyon fontos videó Virginie Joron francia politikus, európai parlamenti képviselő vallomásával megemlíti, mi történik a szavazás előtt olyan fontos kérdésekben, amelyek a saját szabadságunkat érintik!

  Lustaság, közöny és szemtelenség, hogyan szervezik meg a szavazásokat az Európai Parlamentben és hogyan, maguk a megválasztóttak – állítólag az emberek, EP-képviselők – akik nem is panaszkodnak minderre, nem beszélve az állampolgárok jogainak támogatásáról –
  annak ellenére, hogy rengeteg bért fizetünk értük – hogy a nilvánvalót tegyék- ez azt mutatja, hogy az EU – ban tartó helyzetnek vége!
  A videón hallhatóak szerint a francia politikus azt mondja:

  „Ezt az egészségügyi útlevelet gyakorlatilag 2021-ben szavazták meg először, és lehetővé teszi egy európai szintű keret kialakítását, mert a mozgás szabadsága az Európai Unió fontos cikkelye, ez a 21. cikk, amely lehetővé teszi az emberek szabad mozgását a tagállamok között.
  Ezért gyakorlatilag a vírus terjedésének megakadályozása érdekében vezették be az egészségügyi útlevelet. Ennek érdekében, hogy az emberek továbbra is mozogjanak, egyik államból a másikba kerüljenek, bevezették az egészségügyi útlevelet.
  Tehát ez egy „kivételnek” mondott intézkedés volt a vírus terjedésének leküzdése érdekében, és amelyet június végén le kellett állítani.
  Az Európai Bizottság azonban úgy ítélte meg, hogy a járvány hamarosan visszatér. Nekik ez biztos!!!!
  Ezért meg kellett hosszabbítaniuk ezt az egészségügyi útlevelet. Tehát ezt a kérdést valóban szavazásra bocsátják. Sajnos holnap meg kellett szavaznunk.
  Így…
  Az viszont furcsa, hogy e kérdés körül nincs nyilvános vita!!!!

  Holnap, június 7-én ez egy olyan kérdés volt, ami parlamenti párbeszéd nélkül normális esetben szavazásra kerülne!!!!

  Ez azonban furcsa, mert ez a kérdés mindazonáltal érinti a szabadságjogainkat. Mindez európai szinten.

  De az is probléma, hogy az európai szintű egészségügyi útlevél közvetlen hatással van az egyes tagállamok szintjén az egészségügyi útlevelekre, mert a gyakorlatban ez a keret lehetővé teszi annak ellenőrzését és folytatását, hogy a tagállamok nemzeti intézkedéseιk révén továbbra is érvényes:
  a hosszú távú útlevél.
  Ezt jól látjuk Franciaországban.
  „Ma felfüggesztették, de ahhoz, hogy kórházba kerüljön, egészségügyi útlevélre van szüksége.”
  Egy járványért, ami biztos, hogy eljön!
  Amit minden évben azzal gazdagítanak, amivel akarnak, anélkül, hogy bárkit megkérdeznének és azt ellenőrizhetnek, akit akarnak, hogy hová megy, mit tett vagy nem tett, és mikor kell megtennie.
  /https://rumble.com/v18xznx-75488973.html/
  Ha mindez nem vezet egy ABSZOLÚT JUNTA-világhoz, akkor mi mást akarunk megérteni, hogy merre tartunk?

 17. 15 Minatp
  Na látod ilyen egy igazi aktivista mint te. Csak a neked felírt lőzungot tidod böfögni. Nagyvonalùan lépted át a „szuverén âllam’ hazugságodat, s most tetelsz a „területszerzéssel” meg „oroszosítâssal”. Nézd már meg a térképet legalább. Kinek van a vilâgon a legnagyobb földterülete? Éppenhogy az ukik tiltották az orosz és magyar nyelvet, gondolom ez is orosz propaganda nálad….még egyszer kiemelem: nincs baj a részlehajlással vagy propagandával, csak ne legyen ennyire arcátlan ahogy pl te nyomod.

  Légyszi, fog egy kicsit vissza magad. A tartalom OK, de a sértegetés nem.

 18. na jó,de végig FESZENGETT,ÉS IZZADT! ha jól láttam ez már egy alterego,hisz őt már régóta kórházban ápolják..

 19. Rendben Tiborbá, de nem sértegettem. Az arcátlan volt a legerõsebb jelzõ, amit használtam….

 20. Re:20
  Így meg is van a kölcsönös elrettentés, mert mindenkinek egy mázsa vaj van a füle mögött, amit a másik is tud.

 21. 18 – L.S.:
  Használható a korábban bevált „UK alapú Covid előrejelző rendszer.” Az elmúlt héten 20% fertőzésnövekedést mértek BA.4 és BA.5 alapon, azaz ismét feltörőben van. Megjön a hideg és a bezárkózás, és borítékolható egy újabb fellángolása a vírusnak télre.
  Így teljesen megértem miért akarják renszerben tartani az oltásútlevelet még egy évig.

 22. Azért ahhoz képest, hogy Putyin már meg is halt, vagy legalábbis végső stádiumban van, elég fittnek és összeszedettnek látszott.

  Tudunk olyanról, hogy bármelyik nyugati vezető rendszeresen tart éló show-t, mint Putyin a ‘ diktatórikus’ Oroszországban? Ahol az orszagból érkezett – gyakran kényes témájú- kérdésekre válaszol azonnal?

  Ne is szegin Bident vegyük, aki időnként szellemekkel parolázik, máskor eltaknyol a bringájával….Macron, vagy a többi??

 23. Re:26
  Az hogy a levegővel kezel egy dolog, szimplán benézhette, mert azt is mondhatták neki, hogy mögötte lesz valaki, és ezért fordult el így.
  Ami sokkal aggasztóbb, hogy a sajtó szereplései erősen irányítottak, nulla spontán válasz, mert a fickó hetet havat, és zöldségeket tud válaszolni a kérdésekre, és gyakran valóban azt a látszatot kelt, hogy azt sem tudja hol és miért van ott ahol. Kb felolvasó robotként funkcionál, vagy előre egyeztetett kérdéseket kap, és készen olvassa/súgják neki a választ. Gyaníthatóan sokszor stimuláns szereket szed, hogy összeszedettebb legyen, de van egy olyan gyanúm, hogy a kora miatt ez már nem működik olyan tökéletesen, és ekkor jönnek a bakik. Kiről beszélsz?

  Macron ezért nem megy annyira az emberek közé:
  https://www.youtube.com/watch?v=2euSvkwpLLY
  Újraválasztása körül is van némi anomália, ahogy Bidennél is volt, de mivel a demokrácia győzött, nincs itt semmi látni való… 😉

 24. Florent Menegaux, a Michelin gumiabroncs-óriás igazgatójának hétvégi nyilatkozata szerint a gyár gázkazánjai mellé olajtüzelésűket is készenlétbe állítanak.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük