(3183) Fehér kontra fekete

Tibor bá’ online

 

Az elmúlt napokban Curix kezdeményezésére kialakult egy késhegyre menő vita a fehér ember felelősségéről, illetve a színesek kihasználásáról, valamint a rátermettségről és intelligenciáról. Gondolom itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Különösen mert egyesek meg vannak győződve arról, hogy ők ülnek a bölcsek kövén.

A természet arról szól, hogy aki/ami teheti élősködik a másikon, elsősorban az erőforrások birtoklása miatt. Megfigyeltek csimpánz csoportokat, amint megtámadnak egy másik csimpánz csoportot. Létezett egy Népvándorlás kora Kr.u. 4-6 században, amikor egyes népek elfoglalták mások területeit. Mi magyarok is „honfoglaltunk”. A spanyolok majd teljesen kiirtották Dél Amerikát. Az angol telepesek majd teljesen kiirtották Észak Amerikát és ellátták magukat afrikai rabszolgákkal. Miért? Mert megtehették, és meg is tették a kellemesebb élet reményében. Majd egymással harcoltak a rabszolgák birtoklásáért, mert az ipari forradalomnak szüksége volt munkáskézre. 620.000 fehér ember halt bele a négy éves polgárháborúba. Sokkal több, mint ahány rabszolgát halálra vertek, vagy felakasztottak, vélt vagy valós bűntényért. Az erőforrásokért ma is megy a hadakozás, a gyilkolás ember és ember között. Ez a természet rendje, mert az ösztönök ezt diktálják. Nincs rossz és gonosz (fehér) ember és sajnálatos (színes) áldozat. Ezt nem érdemes ragozni.

Ragozni lehet viszont az egyes ember típusok kollektív tulajdonságait. Az nem véletlen, hogy Európában születtek meg a természettudományok, itt indult be az ipari forradalom. Ennek oka az európai ember judeo-kristián erkölcsi háttere. Szorgalom, iparkodás, morális életvitel, kulturált viselkedés, nemes célok  kitűzése, kötelességtudat.

Erre vannak hazai példák. Meg kell nézni, hogy élnek egy azon falúban a magyarok és a cigányok. De hasonló különbséget lelhetünk fel (csak más dimenziókban) a sváb falvak és a magyar falvak között. A svábok szorgalmasabbak, rendszeretőbbek, ezért jobban gyarapodnak.

Nézzük meg az érem másik oldalát! A színes bőrűek kényelmesek, felelőtlenek, hanyagok, nem kötelesség tudóak. Állításaimat jól lehet tesztelni a Dél-afrikai Unióban. Amikor odamentek a búr telepesek, nem volt semmi, a törzsi életet folytató négereken kívül. Néhány évtized alatt csináltak belőle egy Kánaánt, ahol egy fehér munkás bére többszöröse volt a néger munkásénak. Miért? Mert kötelességtudó volt, amit rábíztak, azt elvégezte, ellentétben a léha négerrel. Ez persze a négereknek nem tetszett és a balliberális közszellem (nevezhetném Curix szellemnek is) elnevezte apartheid rezsimnek. A végén a feketék átvették a hatalmat, a fehérek nagy része elmenekült. A gazdaság romokban. Nem megteremteni nem tudták, a megteremtettet nem voltak képesek fenntartani.

Ez a valóság, és az, hogy aki nem tudja megteremteni magának azt, amire szüksége van, annak előbb vagy utóbb eszébe jut elrabolni attól, akinek van, beleértve a nőket is. Ezt diktálja a természet, de hülye az, aki ezt hagyja. Bálint rámutatott, a fehér faj kipusztul, mert nem képes magát megvédeni.

Lehetne még felhozni számtalan példát, de a lényeget leírtam. Nem a képességek közti különbség a lényeg, az vagy van, vagy nincs. A lényeg a kultúrájuk, ami teljesen szembe megy az európai kultúrával.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

80 gondolat erről: „(3183) Fehér kontra fekete

 1. Kedves Tibor bá’
  Kedves Curix

  Azt mégcsak értem, hogy az ószövetség zsidó eredetű írás. 
  De azt nem, hogy az európai kultúra miért lenne judeo-keresztény ?
  Ilyen erővel lehetne görög-latin is. 
  A Földközi Tenger melléki kultúrák leszármazottai és utódaik lettek hosszú évszázadokra a világ dominálói urai,fő haszonélvezői.
  Latinok, angolszászok,hollandok , belgák , németek , mind kaukázusi fehéremberek.
  A hódításra mások leigázására  való nagyobb képességük, a nagyobb szervezettségükből és nagyobb gazdasági, katonai erejükből felettebb technikájukból származott.Ez utóbbiakat nem nevezném kultúrának, talán a technikát igen.
  A kultúra szerintem inkább jelent jogi konvenciókat és magatartási tilalmakat előírásokat.
  Észak- és Dél Amerika, Ausztrália,Afrika őslakóinak kegyetlen  kizsigerelőit és gátlástalan népirtóit, a  hírhedten kegyetlen rabszolgakereskedőket és rabszolgatartókat keresztényeknek tekinteni, nem védhető álláspont.
  A kereszténység egyik fontos tanítása a könyörület ezek az emberek azonban könyörtelenek voltak.
  Nem állítom, hogy nincsen különbség a nácik és az újvilágok meghódítói és a későbbi gyarmatosítók között között. 
  De azonosság is akad bőségesen. 
  Ezen történelmi tények miatt, senki sem érezheti előkelőbbnek, nemesebbnek, felsőbbrendűbbnek magát, mert ő „fehérember”
  Ha mégis így érez, akkor nagyot téved.

 2. Nincs olyan, hogy ilyen az emberi alaptermészet.
  Azért látjátok így, mert mindenki erre „gyúr”.
  Ha állandóan a bal lábamat erősítem és a bal lábon való ugrálás a bevett haladási mód az még nem azt jelenti, hogy nincs jobb láb, amin szintén lehet ugrálni, sőt a kettőn már járni is lehetne és ‘valahova’ el is lehetne jutni, idióta szökdécselés helyett.

  A bal láb lehet az ösztönén, a jobb pedig a felsőbbrendű én, te meg a valaki aki mozgatja őket. Kérdés, hogy ugrálni akarsz-e vagy inkább járni.

  „Freud az ún. topográfiai modellben szemléltette a lélekről alkotott elgondolásait. A tudatos, a tudatelőttes és a tudattalan hármasságát különítette el. Strukturális modelljében háromféle énről beszél: ezek az Id (Ösztön-én), Ego (Én) és Superego (Felettes-én). Mindegyik az Idből alakul ki a gyermeki fejlődés folyamán és különböző funkciókat töltenek be .Ezek a fogalmak alkotják a represszióval, cenzúrával, szublimációval és a szexualitás hipotézisével együtt a Freudi-emberkép kereteit.
  Az Én a józan állapot és a hatékony tevékenységek központja. A Felettesén az erkölcsi előírások és a szülői ideál (később énideál) forrása, idealisztikus elveket képvisel. Az Ösztön-én a szenvedélyek, vágyak forrása, hedonisztikus elvek vezérlik, nem tud késleltetni. Az Én a Felettes-ént és az Ösztön-ént köti össze, és igyekszik ezek a feszültségi különbségeit harmóniába hozni a realitáselv alapján.”

  Tehát egy ‘egészséges’ ember megvédi magát a benyomuló feketéktől, de tudja, hogy mit miért tesz, nem gyárt hozzá ideológiát.
  Egyszerűen ennek van itt az ideje.

  Azonban ha nem sokat tud, hanem keveset a saját motivációiról, akkor soha nem fog ‘járni’.

  A vita parttalan, mert ez nem valódi szellemi ütközet.
  Hanem az igazság más részeinek kiragadása majd sarkosítása, nézőpontá, életszemléletté degradálása, amit már lehet ütköztetni.

  Egyébként az, hogy ki melyik’ én’ -t tartja követendőnek sok mindent elárul.

  Egy biztos, egyedül nem megy, tehát csak ésszel játszunk farkaskutyát, aki mindenki mást elmar a vacsorája mellől.

 3. A szudáni fehér-kukorica története egy iraki agrármérnök barátom doktori disszertációjának a témája volt: „Egyszer volt, hol nem volt… Volt egyszer egy ország, valahol Afrikában. Népének a fehér kukorica adta a munkát és az élelmet. Mígnem egyszer csak megjelent a jóságos fehér ember, az amerikai nagybácsi – aki úgy visz, mintha hozna – és így szólt: Drága fekete testvérem, ne fáradj olyan sokat ebben a rekkenő melegben. Van nekünk annyi fölösleges búzánk, hogy szívesen segítünk nektek! És özönlött a segély-búza! A fehér kukorica elfelejtődött. (Mint a magyar paraszt, aki már nem tudott mit kezdeni a kárpótlásban visszakapott földjével.) A nép már azt is elfelejtette mikor kell vetni, milyen sor és tőtávolságra. Telt, múlt az idő. Egyszer aztán a jóságos fehér ember így szólt: Drága fekete testvérem! Nem tudunk több búzát adni, csak, ha megfizeted az árát. Ha nem tudsz fizetni, vegyél fel kölcsönt, annak fedezete legyen a földed, majd mi termelünk búzát is, fehér kukoricát is. Azóta a drága, fekete testvér kicsi kínai műanyag piramisokat, és más csecsebecséket árul a bazárban.” S a telhetetlen hódítók világszerte felszámolták a szerves társadalmakat, (ehhez nem kellett összeesküvés, elég volt a gátlástalan birtoklási vágy) ezzel olyan problémákat keletkeztettek, amelyek korábban nem léteztek. Megszűnt az önellátás-, önfenntartás,- önvédelem képessége, a hagyományos törzsi népességszabályozás, a társadalom természetes, egészséges hierarchiája, amiben bizony nem volt mindenkinek szavazati joga, és mégis minden működött.

 4. „Ennek oka az európai ember judeo-kristián erkölcsi háttere”

  Ebben lehet valami, mert vannak erre vonatkozó tapasztalatok az erdélyi cigányok körében. A baptisták, meg egyéb keresztény szekták térítgetik őket és ahol az Ige megveti a lábát, ott elég szép eredményeket érnek el. Egy-egy cigány már érettségizik meg egyetemet is végez és a megtértek többsége levedlette állatias természetét, ami (szerintem) isteni csoda… Mert ismerve a cigányokat és az életmódjukat, elég nehéz elhinni, hogy ezt a változást pusztán egy könyv segítségével és némi manipulációval el lehet érni…

 5. @2: Kedves Izabella! Sajnos Te is összemosod a fehér rassz némely valóban rendkívül kártékony képviselőjét az összes tagjával. Egyébként senki nem vitatja a gyarmatosítás igazságtalanságát,kegyetlenségét, csak azt ,hogy pl. nekünk magyaroknak, vagy pl. a lengyeleknek, cseheknek ehhez bármi köze lenne , s ezért nekünk felelősségünk van, ezért be kellene fogadnunk ilyen számunkra idegen, s rendkívül kártékony, szapora ,rendbontó ingyenélőket ( lásd Párizs ). Szóval nem az a kérdés ki okosabb vagy butább, csak jó lenne annyit megtanítani nekik magyarul, hogy megértsék mit kér mindenkitől Győrfi Pál, s mi mind akik reálisan gondolkodunk ezt szeretnénk.

 6. Ha már így belemegyünk a tutiba, ne feledkezzünk meg a „sárgákról” sem, mert velük lenne teljes a kép! A judeo-kristian tömbbe meg bevehetnénk a muszlimokat is elemzés céljából vagy inkább hasítsuk három részre!

 7. bj 6: „Ha már így belemegyünk a tutiba, ne feledkezzünk meg a “sárgákról” sem, mert velük lenne teljes a kép!”

  Pont ez fordult meg az én fejemben is. A fehér ember harapófogóba került. Egyik oldalról ott van a színesbőrű és az arab, akik (nagyon darabosan, sarkosan fogalmazva) elveszik azt ami kell nekik, a másik oldalon viszont ott van az ázsiai, legfőképpen a kínai, aki mézes-mázos mosollyal, ígéretekkel no és persze rengeteg pénzzel jut hozzá bármihez. Az elmúlt hetek során feltűnt számomra egy „apróság”. Számtalan hírt lehet olvasni globálisan biotechnológiai, vakcinagyártó, egészségügyi cégekről a járvány kapcsán, és a nyilatkozó cégvezető zöme: kínai. Igen, Kína szép lassan behálózza az egész világot, a döglődő bálna (USA) nem egyenrangú partner a számára.
  A fehér embert a technológiai fölénye (ezzel együtt a hadereje) védte meg eddig, de mi lesz akkor ha a klíma még jobban felforgatja az életünket? MI lesz ha a mostani vírus csak a filmhíradó lesz a nagy mozi film előtt, egy olyan rövid korszak, amelyre úgy fogunk visszatekinteni mint a kevésbé sz@r időszakok egyike?
  A kínai jön, lát és nem győz mosolyogni miközben kiveti hálóját a korrupt politikusokon keresztül egy egész országra. Közel harminc országot már megszálltak így. Mostanra Magyarország is sorra került, a fantasztikus vasút révén, melynek terheit mi adófizetők, a és a mi gyerekeink fogják nyögni, majd jön a „kicsi kínai” és kicsit a hitelért cserében elvesz az országból annyit amennyit akar. Így kis hazánk harapófogója is meglesz. Egyik oldalról a jelenlegi kisebbség, másik oldalról pedig a kínai.
  Az isten irgalmazzon mindenkinek egy ilyen jövőben!

 8. A „Fehér kontra fekete” cím egy frappáns átfogó kísérlet. Fekete alatt a négereken kívül sárga, arab, stb. is értendő.

 9. a legjobb példa Haiti! elzavarták a fehérembert a szigetről. meg lehet nézni azóta hova jutottak a négerek saját erőből!
  máskülönben a magyarok nem honfoglaltak! őshonos nép vagyunk a kárpát medencében! 896-ban visszajöttünk a hazánkba..

 10. 10: Az egész kultúra kérdés tévút. Semmi máson nem múlik a hatékonyság, csak a hőmérsékleten. A trópusokon nem szorultak, és most is kevésbé szorulnak rá, hogy olyan szervezettségi szinten éljenek mint a mérsékelt övön. Ott kis túlzással ha kajád van már mindened megvan ami kell, a házak fillérekből, vagy ingyen felhúzhatóak, ruhára alig költesz, nem vagy motivált a feljebb jutásban, mert nincs feljebb. A nap süt, élvezed az életet, és ez elég a nép nagy részének, a plebsnek, akinek a képességei amúgy se olyanok, hogy sokra vihetnék. A mérsékelt égövben viszont ott a tél, sok munkával, időráfordítással tudsz olyan házat építeni ami megvéd, egyedül nem is boldogulsz, specializálódnod kell, kooperálnod, tartalékolnod kell, fűtened, ráadásul télen semmit nem tudsz csinálni, rengeteg időd van járatni az agyad azon, hogy könnyítsd meg a nehéz életed, Teljesen más szintű megpróbáltatások és kihívások, ezért a hatékonyságbeli különbség, de ez nem azért van, mert egyik lusta a másik meg szorgalmas, ez csak szimpla alkalmazkodás a környezethez. A sváb kontra magyar helyzet is ugyanez, északabbra, sokszor a hegyekben állattartásból élő nép csak úgy tudott boldogulni a szűkös erőforrásokból, hogy mindent amit tudott felhasznált, kihasznált, gondosan raktározott. Amikor egyik népcsoport területet vált, akkor persze viszi magával az eredeti szokásokat, de amint megszűnik a kényszer, az életmód szép lassan alkalmazkodni fog a viszonyokhoz. A trópusokon a fehérek, (még a svábok is) néhány generáció után „ellustulnak”, az európai négerek meg „szorgalmasak” lesznek. Nyilván a mai világban ez már kicsit átalakult, mert egész mások a „feltétlenül szükséges” dolgok (telefon, autó stb. ) az élethez, egyre közelebb kerül a két életvitel. Egyébként nézzetek meg nagy országokat az északi féltekén, ahol egy országon belül nagyok a távolságok, mindig ott lesz az elmaradott dél és a gazdag észak, pedig egy nép, egy kultúra.

 11. Mindenki tökéletes ideológiákat gyártott a fekete-fehér történet köré. És mindenkinek a sajátja a tuti.
  Közben meg az az igazságamiről lr01 is ír és ezt említettem tegnap is.
  Különbségek zöme a klíma miatt van. Kár ez köré faji ideológiákat gyártani.
  De mindig eltérünk Bálint eredeti kijelentésétől, miszerint a nigger nem ember.
  Akkor mi?

  „896-ban visszajöttünk a hazánkba..”

  Vidal
  miért addig hol voltunk? 😀

 12. 11: Ebben van igazság, de csak félig.

  Az emberi civilizáció a Szaharában kezdődött 10 000 évvel ezelőtt, majd Egyiptomban, Mezopotámiában, Indiában folytatódott. Mind forró hely, most a lustaság fellegvárai, mégis ott kezdték el a komoly szervezett munkát először.

  És az a mindennapi tapaszalat is ellentmond neki, hogy ugyanazon a területen élő cigány, magyar, sváb mennyire különböző mentalitással és eredménnyel él, pedig már legalább 500 éve akklimatizálódik mind a három, ráadásul egymástól is volt alkalmuk tanulni.

  Klíma, gének, kultúra, mindnek megvan a maga meghatározó szerepe, egyiket sem lehet elhanyagolni.

 13. 12: Olvass Varga Csabát! Szerinte volt egy ősi globális civilizáció, aminek az ókori nagy kultúrák már csak a leányai voltak, és aminek a központja a Kárpát-medence volt, a magyarok őseivel. Akik aztán kirajzottak, de részben itt is maradtak, később visszatértek.

 14. Senki nem foglalkozik a „közeli régmúlttal”. Az emberi rasszok különböző éghajlati viszonyok között alkultak ki.
  Ott ahol folyamatosan állnak rendelkezésre az erőforrások nem kell tervezni. Az év bármely szakában ugyanolyan energiabefektetéssel jut ételhez italhoz. Nem kell különösebb szervezettség, kooperáció. A rendszer önszabályozó.
  Mindenhol máshol ahol időszakosan állnak rendelkezésre az optimum feltételek, kell tervezni, együttműködni kell ez az erőforrások kihasználásának maximimalizálásához. Legyen szűk keresztmetszet akár a víz ( nagy folyóvölgyek) vagy a változó körülmények, pl. vegetációs időszak hossza. Ezek a külső körülmények nyomták rá a bélyeget az alaptermészetünkre. Tervszerűség, előrelátás, beosztás, munkamegosztás, hatékonyság, vagy viszonyunk a tulajdonhoz…

 15. 11: Nem mond ellent, sőt, de most hosszú lenne belekezdeni, de nyilvánvaló, hogy egy faj amikor elkezdi meghódítani a földet, nem a legmostohább feltételekből indul el, kell egy ugródeszka, és ezek voltak az ókori kultúrák a mezőgazdasággal.

  A cigány kérdéshez: Nézz meg egy mai cigányt, meg nézz meg képeket 100 évvel ezelőttről. Van különbség, nem is kicsi a beilleszkedés fokában, ma egy átlag cigány nem is beszéli sasát nyelvét. Meg persze eleve egy vándorló kultúra, sokkal lassabb a beolvadása mint két normál, helyhez kötött életet élő nép esetében.

 16. Az egy igazán izgalmas kérdés, hogy az emberek küzül hányan vállalnának bűnszövetségben való aktív részvételt vagy beleegyező passzívitást, hallgatást akkor, ha olyan tömeges gyilkosságok egyéb bűncselekmények elkövetéséről van szó , amik a saját és szerettei életszínvonalát emelik.
  Az intelligens fehér és a lusta négerről és színesbőrűről szóló történetek,a fehérember klasszikus mítoszai.
  Ezeket mindig fehérek mesélik fehéreknek.
  Más
  Ha – most ne firtassuk hogyan ! – de tegyük fel, hitelesen bebizonyosodna, hogy a fehérek intelligenciahányadosa 5 egységgel magasabb, mint a többi rasszé , abból mi következne?
  Semmi.

 17. Ajánlom olvasásra Harari Az emberiség rövid története c. könyvét, ha ez a téma.
  lr01 jó felé néz szerintem.

 18. Tények:

  – Kína világviszonylatban magas IQ-val rendelkezik.
  – Kínában élő férfiak átlagos pénisz hossza a legalacsonyabb a világon.
  – Kína az egyik legboldogtalanabb nép

  Kérdés. Ezekből a tényekből ki mennyi messzemenő következtetést tud legyártani?

 19. 19 – Curix:
  A kínai pénisz hosszban nem vagyok érdekelt, de szívesen eljátszadoznék egy kínai csajjal. Elviselném, hogy magas az IQ-ja. 😀

 20. 14: Szerintem ha a történelem témájában akar valaki tájékozódni, az ne egy animációs filmrendező fantáziálására alapozza az ismereteit.

 21. 21 – malleusorbis:
  Szerintem nem a fekete bőr miatt nagyobba halandóság. Valószínűleg az élefórmájuk kedvezőtlen a túlélés szempontjából. Azt már tudjuk, hogy a test „elhasználódása” segít a vírusnak. A színesbőrú gyorsabban használja el a testét.

 22. 21. malleusorbis
  Fokozott a D vitaminhiányuk. Ismert és jól dokumentált.
  Az USA hajléktalan négerei pl. kevésbé halnak mint a középosztálybeli „csokik”.
  Olyan szignifikáns összefüggés van a D vitaminhiány mértéke és a Covid súlyossága között amit már egyre több publikáció erősít meg…

 23. Az ember bőrszíne eredendően sötét, hogy Afrikában megvédje az erős napsütéstől.
  Viszont a mérsékelt, és különösen a hidegebb égövön, ahol kevesebb a napsütés (gyengébb a napfény ereje), ez hátrány volt, mert nem termel elég D-vitamint a szervezet. Ezért is terjedt el (az egyes elméletek szerint a neandervölgyiektől örökölt) világos bőrszín, hogy elég D vitamint termelhessünk.
  Az USA-ba, Angliába került négerek viszont emiatt gondba kerülhetnek, az alacsonyabban járó Nap gyengébb ereje nem okoz akkora D-vitamin termelést a sötétebb bőrük miatt, mint amennyire szükségük lehetne

 24. Tények :
  A zsidók összességében jóval intelligensebbek a többi embernél.
  A zsidók tulajdon kép arabok.
  A zsidó vallásból alakult ki a keresztény vallás.
  Jeruzsálem váltakozva volt keresztény és arab befolyásoltság alatt.
  A kereszténység igazából nem jött volna létre Nagy Sándor, illetve a római birodalom nélkül.
  A történelem során előbb volt perzsa sah, mint bizánci császár.
  Utóirat :amit tudományok terén elértünk, 98% – ban zsidóknak köszönhetjük. Ha tetszik ha nem. Nem a fehér ember találta fel a spanyolviaszt, maximum jól vette át, úgy mint a vallást.

 25. Gondolom sokan viccesnek találjátok majd ezt a kérdést..
  Miért „fehér” a négerek talpa ?
  Mi lehet ennek oka evolúciós előnye ?

 26. 25. Asidotus
  A táplálkozás legalább ilyen jelentős.
  Az idősek egyre kevesebb D vitamint tudnak szintetizálni. Egy 70 éves 70% al kevesebbet mint 20éves korában.
  A szervezet felesleges dolgokkal nem küzd. A fekete bőrű homo sapiensnek nem volt evolúciós előnye a fekete pigmentekből… így szépen elmaradt.
  A tradicionálisan táplálkozó inuitok, eszkimók, tundrai nomádok soha nem napoznak és soha nem d-vitamin hiányosak…
  A táplálkozás a perdöntő.

 27. 22
  olvass, hallgass Szántait, Molnár V-t, Pap Gábort, Géczy Gábort, stb.
  11
  nagyon jól megfogtad a lényegét, így nekem már nem kell,
  13
  Amit nekünk Egyiptomról, Mezopotámiáról, Sumérokról, Angkorról stb. tanítanak, hát… az nagyon szép mese, köze nincs a valósághoz.

  Ez csak annyiban kapcsolódik a fentiekhez, hogy pl.
  azokat a népeket akik most ezeken a helyeken döglenek a koszban, nem hasonlíthatjuk össze azokkal akik azokban az ősi kultúrákban létrehoztak dolgokat.
  Olyan dolgokat amiket elképzelésünk sincs ,hogy hogyan csinálták.
  /az, hogy akadémikusok elmesélik, hogy hogyan csiszoltak síkba gánittömböket kökorszaki technikával, persze…. ezért fizetik őket, de ha volt már a kezedben szerszám, akkor tudod, hogy ….ez így nem fog menni/
  Ide tartozik az is, hogy a fenti civilizációk aranykorát illetően az időszakokkal is gond van, + ami most sivatag az régen erdő volt, pl. szahara, így az is lehet, hogy amikor azok az ősi kultúrák ott aranykorukat élték, „picit” a klíma is más volt.
  Erdő mező madárkák… mennyi kabóca….
  Így mindez a 11-ben írottakat erősíti.
  //trópusi klímán magas páratartalom mellett 50fokban ha nem kell, nem túl kreatívak a figurák, döglés van és szieszta, // marad a mérsékelt öv a kreatív civilizált szerveződésekre. Forgasd körbe a földgömböt és ezen a szűrőn keresztül nézd meg melyik ország milyen. …

 28. 12.Curix
  …”De mindig eltérünk Bálint eredeti kijelentésétől, miszerint a nigger nem ember…”
  Curix, kedves barátom, én ezt nem igy értettem, és ha tudtam volna, milyen galibát okozok, legalábbis nálad, becsszóra mondom, ki sem nyitottam volna számat.
  De viszont Azt igenis kijelentve és fenntartva, miszerint szerintem, és csakis személyes véleményként a homo tecnicus szine fehér!
  Nincs , és soha nem is volt semmi bajom senki néppel, legyen sárga, fekete, fehér, vagy éppenséggel rózsaszinű, nem érdekel állati közönnyel viselt mélységes nyomora, nem érdekel az, hogy életkörülményeit tekintve évezredek óta nem képes semmi fejlődésre, nem képes zöldágra vergődni, a fehér emberrel ellentétben, és még azt a kevés technijai berendezést sem tudja fenntartani, amit a fehér gyarmatositótól örökségbe kapott.
  Ami igenis érdekel engem, kedves Curix, dühit és bánt, zavar és felháborit, az ama tény, hogy ahogy valamelyst meghibban ezen népek szemétdomb országaiban a klima, vagy immár állati felelőtlenség mián már annyira teleszülték, hogy csak, akkor ezek megindulnak felés, kedves Curix, feléd, hogy életteredet, életszinvonaladat, javaidat, mindazt, amiért te, fehér ember, keservesen megdolgoztál, elfoglalják, kisajátitsák, elrabolják tőled, és a végén téged is lezüllesszenek az ő nivójukra.
  Mert ez, néhány fehér eszement öngyilkosjelölt szerint jár nekik, mert anno ősnagyapád mit tudom én, mit lopott tölük, ami akármi, ha esetleg náluk marad, akkor abból most ők netán oly gazdagok volnának, hogy mi járnánk hozzájuk alamizsnáért. De hát mi, fehérek, elloptuk szegényektől azt a kibaszott akármit, ergo te, én, Tibor bá, illetve az egész fehér világ tatrozik nekik a farnc tudja mivel, és erre fel jönnek kizabálni téged mindenedből, mert….
  Na ez az ami kiborit engem. kedves Curix.
  És még egy dolog, befejezőül, Curix.
  Az óra, az a bizonyos éjfél elött néhány percet mérő óra ketyeg, kedves barátom, ketyeg rendületlenül. A fehér ember megmaradt életének utolsó perceit méri, a tiedet is, Curix, kétséged ne legyen, a TIEDET IS.
  Nagyo kevés ideje maradt a fehérnek felvenni a harcot a betolakodókkal, mig a mérleg nyelve át nem billen számszerüleg a sáskák oldalára.
  Utána már késő lesz.

 29. 26,
  testvérek Apjuk Ábrahám.
  Ábrahám nem zsidó,
  egyik fia Izsák -Izráel apja,
  mási fia Izmael – Mohamed elődje
  a két nép tesvér.
  Ábrahám szülőhelye törökországban látogatható kegyhely,
  nem messze a Nimród hegytől
  Keressétek Bezsnyei Andor motoros világjáró videóit a youtube-on őrült jó.
  nagyon szépen bemutatja mindkét helyet. /sokezer másik mellett/

 30. Feri, egyedül neked esett le amit írtam. Köszönöm. Persze ez azt jelenti, hogy ragaszkodni kell körmünk szakadtáig a kereszténységhez, függetlenül attól, hogy István csak kb ezer éve eröltette ránk. Szó szerint, mivel ez volt a fennmaradásunk záloga. Mert ez az egyetlen kohézió az európaiak számára . Függetlenül attól, ki milyen elvek mentén gondolkodik.

 31. Bálint!

  Nézd meg légy szíves hogy az első és második világháborúban összesen hány fekete ember ölt magyart!? aztán utána számold össze mennyi fehér ölt magyart!
  Aztán légy szíves írd ide a végeredményt!

  Én egyáltalán nem a feketéktől félek. A fehér sokkal veszélyesebb faj.
  Lehet hogy pont az intelligenciája miatt?!

  Bálint. Te az Orbán féle mantrád mormolod. Érdekes nézni hogy a ti korosztályotok mennyire fél a bevándorlástól. Több idősebbel is megütköztem már ez miatt.
  Ez miből fakad? Miért féltek ennyire? Pont ti…..

 32. Curix. Ez nem ilyen egyszerű. Magyar napi szinten nem találkozott feketével mióta honfoglaltunk, meg azelőtt sem. Szerintem. Muzulmánnal,muszlimmal annál inkább. Persze kérdés az, ki számít fehérnek. A csupán a keresztény, vagy a tatár, török stb is… Na akkor ezen kellene zöldágra vergődni először.

 33. Mindenki másképp látja, másképp éli meg! Egy 1000 oldalas könyvet is tudnék írni a saját, (maximum első vonalbeli infók) tapasztalatai(m) alapján!
  Talán csak morzsa, talán nem is emlékszem a kezdeti kinyilvánítása, miszerint a nigger nem ember!
  Nekem ezzel szemben a politikus nem ember! (a tömörség kedvéért 95%)
  Számomra világos, az én hitem szerint, hogy semmi de semmi más nem rontotta meg a világot, csak a politikusok! Természetesen csak a közel múltban, mert előtte az egyházak, mindegy melyik felekezethez tartoztak, hol, melyik volt a dominánsabb!
  Szintén egy kis morzsa, napokkal ezelőtt(nem keresgélem) valaki írta, hogy évek óta olvassa Tibor bá’ blogját, de semmivel nem ért egyet nagy vonalakban) én is olvasom évek óta, ennek ellenére ez a második hozzászólásom, az elsőnél a kiverte a biztosítékot az orbán nyalás, amit személyes első vonalbeli(!!) ellenkező tapasztalat nagyon felül űberolt, ami akkor súlyosan érintett, és sajnos azóta még súlyosabban!

  Nem vagyok rasszista, egy ici-picit sem, mert ugye politikus van minden rasszból! Pl vannak Cigány barátaim, de egyikük nagyon jól fogalmazott 38 éve:
  Ne a cigányokat gyűlöld, hanem aki cigány módon él! (én ezt nagyon a tudatomba véstem!)
  Igazán a fehér kontra feketéhez. Szerintem az eddigi olvasatomban egyetértek itt sok mindenkivel, talán kicsit le egyszerűsíteném! Jöhet bárki bárhonnan, bármi okból, de ő akar jönni, akkor neki kell alkalmazkodni, nincs teketória, nincs mecset STB! Semmi, csak ő alkalmazkodik! Ő alázza meg magát, nem én-mi!ő áll be a mi sorainkba és nem mi az övékébe! Majd ha úgy adódik, én-mi megyünk hozzá, akkor diktáljon! Persze, ha pénzért kapott kiváltságot (menedékjogot) akkor követelőzhet! Sajnos nálunk EZ IS VAN

 34. 33 – Curix:
  Se Bálint, se én nem félnük a bevándorlóktól, de mi hajlandók vagyunk harcolni ellenük, és megvédeni téged, mert ti lennétek az elsők, akiknek átvágják a torkát. Tudod, a muszlimok nem balliberális puhányok.

 35. „Tudod, a muszlimok nem balliberális puhányok.”

  Egyre több van köztük Tibor bá.
  De engem nem kell megvédeni. Nincs kitöl.

 36. A fehér emberi mivolt, egy életszemlélet. Nem a bőrszín határozza meg, vagy nem annak kellene igazából. Hanem az alapvető európai keresztény kultúra szerinti életvitel.

 37. 30. balint – “ Nagyo kevés ideje maradt a fehérnek felvenni a harcot a betolakodókkal, mig a mérleg nyelve át nem billen számszerüleg a sáskák oldalára.
  Utána már késő lesz.”
  Ezzel a két mondattal tökéletesen összefoglaltad a jelenlegi helyzetet. Egy kis reményre adhat okot, hogy számszerűleg hiába lesznek többen a sáskák, ha a fehér ember jobban kezeli majd a sáskaírtót, amit tervezett, legyártott és szervizelt.
  Példa: 2.VH. Wehrmacht gépesített támadó ék vs. kozák lovas század kardokkal felszerelve.
  Lehet, hogy újra keresztes háborúba kényszerül Európa? Ha feladja keresztény gyökereit – elveszett!

 38. Az én keresztény szemléletem az, hogy ateisták és istenhívők közt nincs értelme különbséget tenni. Egyszerűen másképp látják az embert,előbbi reálisabban, illetve utóbbi elfogultabban. Szerintem mindkét oldal elfogult a maga módján az emberi mivoltal kapcsolatban, sajnos a természetes környezettel szemben .
  Az ateista is „keresztény elvek” alapján él, nem veti meg azt,ha ugyan azon normák alapján nevelkedett egy társadalmon belül.

 39. 26. Dan
  „Tények :
  A zsidók összességében jóval intelligensebbek a többi embernél.
  Utóirat :amit tudományok terén elértünk, 98% – ban zsidóknak köszönhetjük. Ha tetszik ha nem.”

  Ilyeneket olvasva Dántól még a zsidók is szétszakadnak a röhögéstől.

 40. Az emberi civilizáció lényeges eleme a technika sőt a leglényegesebb eleme…jó igazad van …. a logisztika is fontos.
  Különböző gépek, eszközök, berendezések, műszaki arzenál, szállítóeszközök stb.
  Miután ennek súlya gyorsuló növekedésben van, egyre kisebb jelentőségű, hogy az egyén milyen világnézetű, miben hisz és miben nem hisz.
  Indifferens ez , mert a döntéseit jobbára a külső és belső kényszerek, és a kor szellemi divatja – ennek is van fősodrata – szerint hozza.
  A kereszténység és a többi vallás tökéletesen elavultak és a modern rohanó világ egyre jelentéktelenebb szereplői.

 41. 26 Dan
  „Nem a fehér ember találta fel a spanyolviaszt, maximum jól vette át, úgy mint a vallást.”
  Szép kis összefoglaló, csak az maradt ki belőle, hogy a zsidók, arabok, tehát a sémita népek is a fehér rasszba számítanak, tehát akkor mégiscsak a fehér ember találta fel… 🙂
  Jó, tudom, hogy a mai közfelfogásban ez nem így van, pedig ha megnézzük, a Földközi tenger déli partvidékén élők nemigen különböznek külsőre az északi partiaktól.
  Valamikor a történelmi idők előtt a Szaharát is feketék lakták a barlangrajzok alapján, akiket aztán szépen délre szorítottak a bevándorló fehér népek.

 42. Sokat segít, ha elolvassátok Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák c. művét (ez most a korona miatt amúgy is aktuális). A „fehér ember” és a „néger” közti különbségek okairól különösen a 10.fejezet (Tágas tengerek és dőlt tengelyek) ad jó tájékoztatást. De hasznos lehet Daniel Quinn Izmaelje is.

 43. L. S. Te igazából kötöszködsz. A zsidók tehetségesebbek. És nem azért, mert előjogokkal tanulhatnak. Ha te ebbe beleőrülsz, akkor is.
  A dolog lényege, amit idáig leírtam, az, hogy az ember nem csak bőrszín alapján különbözteti meg fajtársait. Ha nem világos, sajnálom. Igazából nem is értem a megkülönböztetés okát, mivel elvileg a csimpánz sem gyilkolja kihalásig a gorillát, vagy fordítva, nem is egy az élőhelyük. Feltettem egy kérdést, kurvára nem válaszolt senki. Mitől fehér a fehér, pusztán életszemlélet alapján?

 44. 46. Dan

  Miből gondolod, hogy a zsidók tehetségesebbek mint a magyarok?
  És mi van a zsidó magyarokkal?

  A témához.

  A saját kvalitásainkkal kéne foglalkozni, van belőle doszt.
  Tehetséges nép vagyunk alapvetőleg. A zsidók is nem vitás, de nekünk magunkal illene foglalkozni. A potenciál önmagában nem elég.

  Azért is értelmetlen ez az álvita, hogy most a klíma miatt vagy mert így-úgy a négerek.
  Azt az alapvető igazságot sem érjük fel ésszel, hogy valamiért és ne mindig vmi ellen legyünk. Értéket kell teremteni, ügyesen, hogy ne elvenni akarják. Vannak ilyen-főleg-szellemi javak.

  Az arab életvitel valódi veszélyforrás ránk nézve, az afrikai néger nem, egyenlőre.

  Egy ilyen kis nemzetnek teljesen más stratégiát kellenne folytatni. Orbán próbálkozik a szándékos szarkupac ellenében(lehet csak látszólag?), de sajnos ő sem mentes a hülyeségtől, ami a sajátos gondolkodási mechanizmusából is fakad.

  Ez van.
  Az egyed népek intelligenciahányadosához és annak kialakulásaban fontos környezeti elemekhez meg csak annyit, hogy az intelligencia fejleszthető és a (ön) tudat önreflexiójában fontos szerepe van. Tehát kár itt ugrálni!

 45. 46 – 47:
  Ha hülyeséget írtok arra a legegyszerűbb válasz, a nem válaszolás. Mind a kettőtökre az jellemző, hogy láthatóan az utóbbi időben lázasan olvastok ezt meg azt. Ez után azt hiszitek magatokról, hogy már annyi mindent tudtok, hogy oszthatjátok itt az észt. Hát nem egészen! Először azt kell megtanulni, hogy mit szabad megtanulni. Mi hülyeség, és mi nem. Dan! A poszt pont arról szól, mitől fehér a fehér. Balázs! az 1856-ban született Sigmund Freud már rég nem divatos.

 46. Tibor bátyám

  Össze-vissza olvasok, ez nem vitás. Hogy mi hülyeség mi nem az, azt azonban csak egy ember mondhatja meg-számomra-elfogadható módon. Nem Jézus, nem is Buddha. Hanem egy sokkal mélyebb bölcselő!?
  Ugye tudjuk ki az?

  Sigmunk Freud nem divatos,ár rég meghaladható,de még ez is sok ide.
  Egyébkent a modern pszichológia igazolta tételeit.
  Persze hogy is jöhetne a lélektan meg efféle baromságok a fehér -nem fehér témához.
  Persze mindent a végénél, a legbonyolultabb részén kell megfogni.
  Egy társadalmi élet nem az egyénnel és annak gondolkodási mechanizmusával kezdődik, majd ezek összesítésével, azonossági halmazaik feltarasával folytatódik, hanem azok interakciójával kezdődik ezek szerint?!

 47. Véleményem szerint a bőrszín, genetika stb. valóban nem számít. A kultúrák közti különbségek jelentősebb tényezők. De a globalizált világban a tőke érdekei érvényesülnek leginkább. Más lapra tartozik, hogy ezeket korrupt politikusokon vagy valódi fegyveres zsoldosokon keresztül érvényesíti. Ha az újkori népvándorlásból elég sok hasznot remél, akkor támogatni fogja, ha nem, akkor megakadályozza azt. Ha a profit miatt olcsó munkaerőre van szükség, azt előbb-utóbb megoldja.

 48. 27: Pl mert a pigmenttermelés nincs „ingyen” a szervezet számára, így erőforrást takarít meg ha olyan helyen nem termeli, ahol nincs rá szükség.

  29: Olvastam, hallgattam őket eleget, hogy ne ajánljam őket másoknak.
  Ellentétben legtöbb rajongójukkal, én egyes állításaiknak elkezdtem utánanézni, és legtöbb esetben hamisan idézték a forrásokat és jókorákat csúsztattak a nagyívű következtetéseik levonása során.
  „Amit nekünk Egyiptomról, Mezopotámiáról, Sumérokról, Angkorról stb. tanítanak, hát… az nagyon szép mese, köze nincs a valósághoz.”
  Jah, mert persze te jobban tudod, mi (volt) a valóság, mint azok a történészek, akik ennek a feltárására specializálódtak és egész életükben ezzel foglalkoztak. Hiszen a mesefilmrendező és a népmesekutató elmesélte, szóval az biztos úgy volt.

 49. 50 – Ábel:
  Legalább ezt az egy mondatot lefordíthattad volna: Not only gays are thrown to their deaths by the believers of this stone-age religion but women also. They are stoned to death. Christians are decapitated and murdered.
  Ennek a kőkorszaki vallásnak a követői nem csak a melegeket dobják le a halálukba, de a nőket is halálra kövezik. Keresztények fejét levágják és legyilkolják.

 50. A Földközi Tenger partjai mentén élő népek előnye volt a sertés, a ló, a szarvasmarha háziasításának lehetősége.
  Ez a lehetőség az afrikai négerek amerind őslakók , aboriginek , és ázsiai sárga népek hiányzott.
  Ezek javították a termelékenységét ezeknek a közösségeknek.
  A régió egyfajta optimális tenyészhelye volt az újabb és újabb sikeres társadalmi modelleknek. Ezek egymás fejlődését katalizálták egyiptomiak , mezopotámiaiak , föniciaiak , zsidók , arabok görögök rómaiak spanyolok.
  Mindez más földrajzi régiókban élő közösségekhez képest előnyhöz juttatta őket.
  Gazdagabbak fejlettebbek lettek.
  A gazdagság erő,hatalom és lehetőség a hódításra.
  Ez előny egyszerűen megmaradt a fehér embernél sőt fokozódott az évezredek folyamán.
  Fejlődésében előbb érkeztek meg például az ipari forradalomhoz.
  A fehér ember könyörtelenebb és mohóbb.
  Mindent meg akart szerezni,ami megszerezhető, semmit nem tisztel,csak a saját nyers érdeke vezeti, kegyetlen, könyörtelen , gátlástalan, cinikus.
  Más elmaradottabb népek vérében térdig gázolva lett a világ ura !
  De már nem sok ideje van hátra, mert a keveredés eltünteti, ez egészen biztos ,hacsak előbb nem tüntetni el egy katasztrófa.
  A Csudálatos Fehér Ember megy szépen a levesbe.
  Megérdemli.

 51. 45.Pitkin99
  Bálint barátod, ki bejárta a világot és mindezt nem olvasatból, hanem saját szemével látt-a – tapasztalta az afrikai kikötőkben, üzeni neked, EZT az anyagot szórjad szét minden létező magyar fórumon, igyekezz kinyomtatni és a postaládákba beledobálni, mert kötelező olvasmány kellen legyen MINDEN FEHÉR ember számára!!
  Le kéne forditani minden európai nép nyelvére és igy terjeszteni minden létező módón.
  Emberek, blogtársak, ne csak Bálintra hallgassatok, ha esetleg úgy gondoljátok, hogy túloz vagy ferdit, olvassátok a bejegyzést, hosszú ugyan de megéri az időt!
  Ime rajtam kivül még valaki, aki szintén ott volt és saját szemével irja alá mindazt, amit én már régen és minden alkalommal szajkózok: országaitok ostrom alatt vannak oda nem illő, oda nem való félállati csordák által, akik csak egyetlen dolgot tudnak: FELÉLNI MINDENT!
  Ha ezeután is vannak olyanok, akik legyintenek rá, akkor nincs mit tenni.
  Azon a bizonyos órán két perc van éjfélig!
  Bevégeztetett.

 52. 54:

  Minden ember megy a levesbe, mert megérdemli.

  Szófosás a köbön, csak azért hogy a saját diszkonfortodat kompenzáld?
  Nem lenne etikusabb felköpni az égre és aláállni?

 53. 56 – Egon:
  Ehhez az ódához a Mosógépszerelő sajátságos módon nem teszi hozzá, hogy félvér a felesége, és irtózik a fehér nőktől. Márpedig, ha ezt nem tárja fel, akkor tulajdonképpen félreinformálja az olvasót.

 54. 47.Balázs
  …”Miből gondolod, hogy a zsidók tehetségesebbek mint a magyarok?…”
  Semennyivel, kedves Balázs barátom, semennyivel sem volnának tehetségesebbek, mint a magyar, olasz, német, angol vagy akárki emberfia, ha nem volnának aláverve évezredek óta -ezt most szószerint vedd – évezredek óta a kora gyermekkorban elkezdett tanulás rettenetes, emberpalánta kinzó kérlelhetetlen fegyelmének!
  Ezt mondja neked izraeli barátod, a Bálint.
  A zsidóság ősi hagyománya a tanulás, egyfajta társadalmi kötelesség, hogy azt ne mondjam, elvárás az apa iránt, aki köteles tanult embereket nevelni gyermekeiből.
  Ha a család szegény, akkor szokás szerint a legidősebbet tanitattják, de őt akkor is, ha a család évekig rendszeresen néhány főtt krumplit ebédel.
  A szerencsétlen zsidó kölyköket már 4 éves korukban-a Tóra szerint ez a kor már alkalmas rendszeres tanulásra – berakják egy szobába a melámed keze alá, aki nekifog a fiatal elmék pallérozásának.
  Eleinte csak lassan, szinte játékosan, kis találós kérdések-válaszok formájában, és csak félnapot, majd lassan-lassan megkezdődig a kinszenvedéssel felérő, a Tóra, majd késöbb a Talmud kurva nehéz, agyat és türelmet a végletekig igénybevevő kitételeinek, a kreált problémák, azok lehetséges megoldásai , a vita-a hires elmeélesitő pilpul, minekutána lehetséges, hogy a zsidó ifjú 25 éves korára teljesen belehülyül, vagy eszméletelenre csiszolt, minden problémát a maga teljességében átlátni képes, azokra többféle lehetséges megoldást ismerő, gyorsgondolkodású valaki lesz.
  Ime, kedves barátom a zsidó tehetség oka-eredete, dióhéjban.
  Az csak természetes, hogy az ilyen, vetődne ám bárhova a világon, szinte mindehol valahogy boldogulni fog, fejében hordozott , otthoni elemózsiája segitségével.
  Bálint barátod, kinek természetesen semmi ilyesmiben nem volt része, csak annyit tenne még hozzá , hogy ezeknek cserébe semmi gyermekkoruk nem volt, ezek soha a szabad ég alatt nem játszadoztak, soha madárcsicsergést nem hallottak, soha , Bálinthoz hasonlóan, cseresznye, eper, barackfán nem mászkáltak, élő madárfiókát, lovat tehenet nem láttak.
  Ezek teljesen másfajta emberek, mert ezt hozta nekik az élet.
  Sajnálom az összes ilyen ” tehetséget”, de nagyon.

 55. LOL
  Nem irtózom a fehér nőktől, csak hozzájuk kevésbé vonzódom , de hatvankilenc éves korban már mindegy ki pelenkázza az embert, Ica vagy Inkontinencia.
  Nemi életről ilyenkor már nem lehet beszélni, illetve csak beszélni lehet róla.
  A pálca meg már csak álca.
  LOL

 56. balint

  Köszönöm kedves barátom a részletes felvilágosítást!
  A tanulás és elmepallérozás kiváló dolgok.
  A tibeti szarosokkal ugyanezt csinálják egyébként.
  A koncentráció rendkívül fontos, erre a rengeteg gyakorlás.
  Loránd is hasonló kaliber.

  Én csak ugatom a holdat, de néhanapján olyan hülyeségeket olvas itt az ember, hogy hallgatása már-már cinkosság.
  Veled általában egyetértek. Azt is tudni vélem, hogy érted a rasszok kérdését. Semmi rasszizmus, pusztán józan önvédelem és a fajok nyilvánvaló értelembeli és egyéb sajátságos különbözőségeit érted alatta. Ez mar maga az előítéletes rasszizmus egyébkent, de ez is teljesen érthető. Magam is rasszista vagyok.

  Mondókám lényege mindig ugyanaz, és rohadt unalmas magamnak is.
  De itt olyan üres frázisok hangzanak el, mint: ilyen az emberi alaptermészet kb.10000-re. Aztán azt se tudják miről beszélnek.
  Aztán ez a fantazmagóriájuk a téma alapját képezi és -értsd-szó szerint a semmi buborékot fújják. Amiben persze sok a részigazság, de valahogy mintha a lényegi dolgok senkit nem érdekelnének. Miért , miért, miért?

  Ha hivatkozol is, akkor is hülye vagy, akinek még válaszolni sem érdemes, mert mondókája egyszerűen szánalmas.( A nem válaszolás egyebként sok esetben nem ezt jelenti kedves Tibor bátyám!) Freud is egy hülye.
  Az hogy egy rendkívül komplikált kérdést mint a fajok közötti konfliktus, élettani eltérések stb. olyan alapismeretek nélkül olyan magabiztosággal állítják viszonylag nagy és értelmes olvasóközönség előtt, hogy még.

  Pedig ez tényleg az értelmes emberek fóruma, csak néha mintha megakadna valami.

 57. 61.Balázs
  …” Pedig ez tényleg az értelmes emberek fóruma, csak néha mintha megakadna valami..”
  Jó, hogy felveted a blog jelmondatát, ami nagyon is igaz. Szeretem a blogtársakat, a rengeteg észrevétel, a pro-és kontra ,élénkiti és pezsegteti az eszmecserét, a világért nem cserélnék egy olyas langyos bloggal, ahova aludni járnak a tagok.
  A blog hozza, mindig is hozta jelmondata jellegét, ugyanis mindenki értelmes, az átlagos intelligenciahányados sokkal meghaladja az átlagot.
  Nem köteles mindeki harmincöt diplomával rendelkeznie ahhoz, hogy jogosult lenne véleményének, meglátásának, hozzáállásának apró, de értékes kis kavicsát lerakja a témák alatti hozzászólási felületeken, és innen kezdődik a blog savát-borsát megadó, néha késhegyik menő vita, mennél parázabb, annál jobb.
  Mindenki és minden vélemény értékes szememben, nem ismerek személyesen senkit, fogalmam sincs ki-ki végzettségét illetően, de ez mit sem számit.
  Lehet valaki nyolcosztályos, de meglátásai, szemléletei verik a diplomásét sok tekintetben, és azt hiszem, ezt nevezik természetes intelligenciának.
  Ezennel hoznák neked egy példát régen volt gyermekkoromból:
  Osztálytársam , B. Gyurika, a kolozsvári 2. számú magyarnyelvű elemi iskola II.a osztályának tanulója olyan butácska volt, hogy valahányszor tanfelügyelő látogatását várták, Gyurika a szó szoros értelmében el lett rejtve valahova, ugyanis hiába voltunk már másodikosok, Gyurika nagyon gyenge volt mindenből. Kiolvasni azt, hogy „fazék” Gyurikának fél órába telt, és csak azért nem maradt osztályismétlésre, mert a suli történetében még nem akadt olyan gyerek, aki elsőben megbukott volna.
  Mindegy, telt az idő, én elkerültem, ő is máshova került, de mikor végre a nyolcvanas évek végén Kolozsvárra látogattam, és találkoztunk, egy meglepően jófejű, művelt, olvasott emberrel, a Dermata cipőgyár kitünő szakmunkásával foghattam kezet, aki büszkén mutatta az otthon örzőtt csodás , vizsgamunkának készült cipőremeket.
  Akor értettem meg, hogy a szellemi intelligencián kivül van egy másféle, általam ipari intelligenciának nevezett valami is.
  És a legtöbb ember a maga módján, ÉRTELMES.

 58. Tisztázzuk.
  Mert idáig senki sem merte leírni.
  A fehér ember ideológiailag fehér?
  Ez egy nehéz téma, szerintem. Tibor bá. A leg egyszerübb lehülyézni másokat. Az intellektus nem fér össze az ideológiákkal, és legfőképp nem börszin függő. Maximum százalékban más a megoszlás. Az hogy ez minek köszönhető, mindenki ismeri a történelemből. Még a nőket is torzan ítélte meg tudományos szempontból a fehér árja faj intellektus tekintetében. Persze lehet ennek köszönhető jópár tudományos áttörés. A berögzült tudatalattival nehéz mit kezdeni.

 59. 62 balint

  Most nagyon szépen beszéltél, Öröm volt olvasni!
  Köszönöm!

  Ez pedig egy „gyöngyszem”:
  „És a legtöbb ember a maga módján, ÉRTELMES.”

 60. 61. Balázs,
  Két táborra osztod az embereket. Értelmesekre és nem értelmesekre.
  Szerintem meg van a 0 és az extra szuper értelmes közötti skálán úgy 7 milliárd pont és ezen valahol ott vagyunk mi is.
  Ráadásul ezek a pontok folyton mozognak, mert van, hogy sikerül értelmesnek lenni, de van, hogy csak azt hisszük, hogy azok vagyunk. Néhányan annak tartanak, mások meg nem. Van, hogy mindkét vitázó értelmes egy külső szemlélőnek, de egymást nem tartják annak.

  Gyerek koromtól tartom azt, hogy van a földnevű bolygó és van az ember nevű élőlény , aki bárhová szabadon mehetne lakni a bolygón, de a következőket kellene betartania.
  Ahová megyek a bolygón, elfogadom az ott élők szokásait, azokat nem akarom megváltoztatni, törekszem az ottani életmódot elsajátítani, amelyik szokásaim szembe mennek az ott élőkével, azokkal felhagyok. Ha ezt nem vagyok képes megtenni, akkor le is út, fel is út.

 61. 64.n/a
  Lelkemből jött.
  És én köszönöm neked.

 62. Hogy rassz / faj avagy kultúrális meghatározottság ami döntő, én az utóbbira teszem a voksomat. Mint ahogyan Bálint írta, amikor skiccelte a zsidó nevelést. Az erdélyi falvak, városok nézete az ott élő etnikumok szerint valóban beszédes. A részletek egy előítéletmentes megtekintéssel pontosan összeilleszthetőek egy teljes képpé annak aki akarja. De hát itt most Afrikáról beszélünk, és hogy a politikusok ott tényleg mindent papírról olvasnak-e le, meg minden. Nos ő, Tanzánia elnöke nem. Apropó, intelligencia, enjoy in african english, angol aláírással, a vírus tesztről van szó, amúgy:

 63. Károly

  Én nem osztom őket sehogy sem, sem értelmes/nem értelmes, se feket/fehér.

  Az értelem fejleszthető, bőrszíntől, sőt körülményektől függetlenül. Persze érdekes, hogy honnan és hogy hová lehet fejlődni. Itt már erősebben játszanak a különféle kondíciók.

  Pontosan ezt hangsúlyozom mindig amit te, vagyis hogy a determináltságát, statikusságát az emberi természetnek vagy értelemnek hiba örökérvényűnek gondolni.

  Egy néger lehet okos. Sok néger is lehet okos, bár ez nem valószínű. De más kondíciók esetén lehetne.

  Az értelem, emberi természet stb. szorosan korellál a tudat-így az öntudat is- kérdéskörével.
  Önfejlesztő modellek vagyunk.
  Minél értelmesebb a delikvens annál inkább képes az önreflexióra. Pl. egy beszélgetésből a beérkező információkat, mint egy visszajelzésként használja, ezáltal határozza meg gondolatai, viselkedése stb. aktuális ‘helyességét’.
  A sor folytatható, mert több eszköze is van a személynek az önmegismerési folyamatban előrébb jutni. Így deklarálja újabb és újabb változatát önmagának.

  Kihalunk mert ilyen az emberi alaptermészet, alapvetően önző az evolúciós ‘előny’ miatt stb.kijelentések teljes tévedések.
  Merthogy ez nem törvényszerű, csak egy bizonyos gondolkodási szint alatt determinálja a kijelentőjét arra amit ő törvényszerűségnek hisz.

  Ugyanez a helyzet a rasszok vagy a társadalmi felépítménnyel.
  Ez egy szarkupac, de általában normálisnak gondolják, így megy tovább.
  Ha sokan úgy gondolják, hogy nem jó akkor változás jön. Vagy akkor, ha a fagyi visszanyal ld.klíma, migráció stb. és kikényszeríti a változást.
  Előítéletesek vagyunk mi emberek, mert ez kényelmesebb, viszont meg is merevíti azt ahogyan a világot szemléljük.

  Köszönöm, de ha fel is osztom az embereket magamban(mert azt teszem) akkor sem fekete-fehér módon teszem.

  De ez csak fecsegés. Sokkal izgalmasabb, hogy mi hülyeség mi nem az. Ezt majd Besenyő bácsi megmondja.?

 64. 68. Balázs,
  „értsd-szó szerint a semmi buborékot fújják.”
  „olyan hülyeségeket olvas itt az ember, hogy hallgatása már-már cinkosság”
  „olyan üres frázisok hangzanak el,”
  „akkor is hülye vagy, akinek még válaszolni sem érdemes, mert mondókája egyszerűen szánalmas.” /Egyértelmű lett volna, ha néven nevezed kikre gondolsz./
  Bonyolult ez a magyar nyelv, mert nekem az jött le, vannak az értelmesek, vagyis Te, meg akiket annak tartasz és vannak a hülye, szánalmas buborékfúlyók. Erre reagáltam, hogy azért színesebb a felhozatal. Valamit félreértettem, spongyát rá.

 65. 68 – Balázs:
  Ez valóban semmi más, mint fecsegés. De igazad van, ha ingyen megteheted, mért ne?

 66. 67. Koyaanisqatsi
  „De hát itt most Afrikáról beszélünk, és hogy a politikusok ott tényleg mindent papírról olvasnak-e le, meg minden. Nos ő, Tanzánia elnöke nem…”

  Tanzánia elnöke, John Magufuli, aki egyben a kémia doktora, felfedi, hogy átadott az ország laboratóriumának különféle mintákat állatokból, gyümölcsökből, sőt autóolajból, elrejtve tőlük, hogy nem emberminták.
  -A gépjárműolaj-mintát Jamie Hamza-nak, 30 éves férfinak neveztük,
  -A papaja mintát Elizabeth Anne-nek, 26 éves nőnek neveztük. A papaja eredményei pozitívnak bizonyultak, hogy korona vírusa van.
  -Vettünk mintát egy Kware-i madárból, az eredmény pozitívot mutatott.
  -Egy nyúlból, amelynek az eredménye definiálatlan.
  -Vetünk mintát egy kecskéből amelynek az eredménye pozitívot mutatott.
  -s.t.b.
  Tanzánia elnöke felfedi nekünk, hogy amikor ilyesmit tapasztalunk, akkor tudnunk kell, hogy valakik piszkos játszmát játszanak ezekkel a vizsgálatokat, és hogy hihetetlen dolgok történnek ebben az országban:
  -Vagy az ottani kutatókat megvesztegetik olyan emberek, akiknek pénzük van
  -Vagy nem megfelelő oktatással rendelkeznek, ami nem vonatkozhat rájuk mivel ezt a laboratóriumot más betegségek kezelésére is használják,
  -Vagy a nem megfelelő reaktorok amiket importálják.
  Tehát itt valami nagyon nem stimmel.
  Itt még a papaja minták is pozitívak. Koronavírusuk van.
  A papaja közben ott van, és nem halt meg. Csak ott van, és érlelődik.
  A kecske is itt van, valahol. Még meg sem halt.
  Így hát egy tanácsot adok a Tanzániáknak:
  Az Influenza mindig létezett, ez azonban egyszerűen sokkal fejlettebb de ez is elmúlik.
  Folytassuk a kemény munkát. Nem engedjük, hogy minket kihasználjanak.

 67. 68, Balázs – De ez csak fecsegés. Sokkal izgalmasabb, hogy mi hülyeség mi nem az. Ezt majd Besenyő bácsi megmondja.

  Besenyő I.E.F.É.E.B.K. István aki vagyok, azaz Besenyő Intelligens Embereket Fejlődésre És Együttműködésre Biztatni Kívánó István, elmondanám önöknek, hogy a hülyeség az, amit én csinálok.

  De miért? Hát kérem azért, mert… (kéretik Pista bácsi szellemét és hangját megidézni)

  Eleve intelligens emberekkel próbálok beszélni. Mert hát ugye, aki nem az, azzal nehéz. Ugye.
  De az intelligens emberek is tudják, hogy ők az intelligensek, a többiek meg nem azok. Szeretnek intelligensnek lenni, és nem szeretnének a „többiek” közé tartozni. Egy percre sem. Nemhogy „átértékelni”, meg „tanulni”… hosszan? nyűglődve? Hát nooormális aki ilyet kér???
  Tehát mind önmagukat, mind a tudásukat befejezettnek tekintik, számukra a kommunikáció azt jelenti, hogy ezt jól megmondják a többieknek.
  Ám sajnos ahogy látszik, ez a tudás valahogy mégsem elég jó ahhoz, hogy az emberi civilizáció fennmaradjon. Ezt ugye látja az intelligens ember, szomorú lesz, kapaszkodik abba amije van, és semmi motivációja nem lesz arra, hogy erőt feszítsen meg bízzon meg küzdjön. Anélkül meg, ugye, nem megy semmi.

  Na én meg addig kalapáltam a fejem, hogy összeállt benne egy szerkezet, ami a sok kis összeomlás között lavírozva a továbblépés lehetőségét rejti. Nem állítom, hogy jó, csak azt hogy matematikai nulla helyett gyakorlati nulla esély. Hát kérem nooormális aki ilyennel jön, meg cseszi rá az idejét, pláne a másét? Hát ez hülyeség, kérem!

  Szóval…

  Próbálom elmondani az intelligens embernek, hogy amit ő levezetett az elkerülhetetlenségről, az baromi nagy és közös munkával ugyan, de elkerülhető. Mire ő azt mondja, hogy de ő levezette és nem. Az csak úgy lehet, hogy én nem értem amit ő mond.
  Akkor megpróbálom arra terelni, hogy igazából neki van esélye segíteni, a következő generáció már későn van. Hiába csomagolom pofátlan hízelgésbe akár, az rögtön leesik neki hogy a személyes felelősségére hivatkozom, amivel felidegesítem.
  Eszközt próbálok neki adni, elfelejtett vagy félreértett létező tudásra hivatkozom. Ezen megsértődik, hogy nem tartom intelligensnek. Oké, pontosabban így szól: „te hülyének nézel mindenkit”.

  Aztán amikor egy helyen beáll a totális kommunikációs blokk, már minden résztvevőnek megvan a kliséhalmaza amivel kellemetlen érzések (úgynevezett gondolkodás) nélkül vissza tudja dobni amit írok, akkor feladom, de abbahagyni nem tudom és folytatom máshol. A folyamat és az eredmény ugyanaz. Persze, azt szeretem gondolni, hogy közben fejlődöm, de azért annyi önreflexióm nekem is van, hogy ez elég harmatos feltételezés és igen csekély eredmény a befektetett munkához képest…

  Hát ez a hülyeség, kérem. Meg a kőolajfinomítás, persze… 😉

  https://youtu.be/1fdZmmdKpSY

 68. Lehet ez az utolsó hozzászólásom. Amúgy is hülye vagyok. Boldogok a lelki szegények. Álláspontom szerint a „fehér ember” (amúgy értelmes ember mindenkit embernek tekint) köszönő viszonyban sincs az életképesebbséggel. Könnyű úgy státusz fenntartani ha a másikat erőszakkal elnyomjuk. Vagy éppenséggel kiirtjuk a saját fajtánkon belül. Ha ez tesz okosabbá, akkor inkább maradok hülye. Olyan emberekkel nem lehet mit kezdeni akik vélt különbségek miatt többre tartják magukat mint amit valójában érnek.

 69. Emberek, mi az isten folyik nálatok / körülöttetek / mit csinálnak ismét veletek, méghozzá csakis és kizárólag veletek???
  A rádió ma reggeli hireiből hallom, hogy -nem értettem pontosan a lényeget, de annyi jött le, hogy mától nem tarthatjátok továbbra is valami tranzit-táborokban a hozzátok hivatlanul betolakodott sáskákat, mert az uniónak ez NEM TETSZIK!!!
  Szóval és magyarul, ha akarjátok, ha nem , be kell engedjétek őket, ha nem, szorul valami kapca, igy értettem a hirekből.
  Hát, hogy ezt is megértétek, drága magyar barátaim. Méghozzá az összes uniós bagázsból csak egyedül benneteket ráncigálnak, hát ez valami.
  Most könyörgöm, legyetek reálisak, ki dirigál országotokban, de komolyan?
  N.B.
  Szintén a reggeli hirekből: Erdouan bejelentette valami 140 ezernyi menekült már utnakeresztett, vagy csak tervezett rászabaditását Európa – és nagy valószinűséggel a TI nyakatokra is – népeire.
  És senki ütödött nem üzen neki hadat!

 70. 74 – bálint:
  A helyi beszámoló nem volt teljes. Nincs tranzit tábor, mert senkit nem engednek át a határon. Aki ide akar menekülni, annak valamelyik külképviseletné kell jelentkezni. 😀 És addig ott marad, amíg el nem bírálják a kérelmét.

 71. 74 balint

  Zavaros.

  https://www.borsod24.com/2020/05/21/nem-ert-egyet-a-kormany-az-europai-unio-bizottsaganak-dontesevel-de-megszunteti-a-tranzitzonakat/

  „…elfogadhatatlan számukra, nem értenek egyet azzal, és ellentmondásosnak is tartják más nemzetközi jogi szervezetek, így a strasbourgi bíróság döntésével összevetve, de mégis megszüntetik a létesítményt.”
  Rövidebben:
  „…elfogadhatatlan…mégis…”
  Ez ellentmondás.

  „…nem értenek egyet…”
  A bírósági ítéletet nem minősítjük, hiszen épp Mi kérjük, és elfogadjuk az illetékességét.

  Zavaros a komunikáció.

 72. 74.balint

  Csak egy elvakult fideszhivő hihette azt,hogy a kormány valamit is tud tenni a EU-val szembe ebbe az ügybe..ezer szállal kötödünk az EU-hoz,mint pénzügyileg ,gazdaságilag,politikailag,katonailag..gyarmat vagyunk nem egyenlő fél..

 73. 74. bálint
  Nyilván nem erre a döntésre számítottak azok, aki a bíróságra mentek. Akki a zónában voltak most, azokat nyílt táborokba vitték az osztrák határ mellé, valószínűleg onnan gyorsan tovább mennek.
  Ha nincs tranzitzóna, akkor azzal nincs probléma. Meddig vannak ott, milyen az ellátás csúnyán néznek-e rájuk, stb?
  A külképviseleteken meg valószínűleg nem sokan adják be a kérelmet, hiszen nem ide szándékoznak jönni, hanem tovább. A lényeg az, hogy a határnál nem lehet jelentkezni.
  Valószínűleg ez nem fog tetszeni a népességcserét szorgalmazóknak, megtámadják majd a döntést. De addig is telik az idő, az meg nem nekik dolgozik.

 74. infó: Győr mellé (v.sz. vámosszabadi) ~200 migránst áthelyeztek. Elhagyhatják a körletet.

 75. 74 balint
  „Most könyörgöm, legyetek reálisak, ki dirigál országotokban, de komolyan?”
  Hát egyenlőre Orbán, mert rendszeresen elszabotálja az uniós döntéseket, mint most is.
  Csak az a baj, hogy magyaros virtussal nagy hangon deklarálja ellenvéleményét, míg a többi országok körül sokan látszólag nem mondanak ellen, de aztán ügyesen mindenféle ürügyekkel elszabotálják a végrehajtást, és azt az Unió könnyebben lenyeli
  76 n/a
  Nem tudom, a kormány mire számított, de azért nem kockáztatja a nyílt szembeszegülést, most azt találta ki, hogy teljesíti igaz a döntést, megszünteti a zónákat, de nem lesz benne köszönet, mert nem megkönnyíti, hanem még az eddiginél is jobban megnehezíti a bejutást az országba.
  Ez olyan „hoztam is ajándékot, meg nem is” helyzet…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük