(2526) Mi az isten szerepe a társadalomban?

Tibor bá’ online (ismétlés) – a csontról még nincs minden lerágva

 

Lehet, hogy Karl Popperrel értesz egyet, aki szerint a vallás a metafizika körébe tartozik, és mint ilyen nem lehet tudományos vizsgálat tárgya. Ezzel a véleménnyel a biológusok nagy része egyetért, és ezért kerülik a témát. Ennek ellenére nem lehet cáfolni, hogy a vallás és az isten az ember gondolatainak a középpontjában állnak. Ez az oka annak, hogy egyre több biológus úgy gondolja, be kell tekinteni az emberi fejlődés azon szakaszába, amelyiknél az agyban kialakult az isten szükségessége. Az Embernek van egy tulajdonsága, ami az állatokhoz viszonyítva meghökkentő, ez pedig a közösségi akarat feltétel nélküli elfogadása, még a halál vállalásának árán is. Ez a nagy fokú altruizmus fajunk sikeres fennmaradásának titka, mert lehetővé teszik az egyed túlélésével kapcsolatban felmerülő problémák együttműködésből származó megoldását. De ahhoz, hogy ez működjön, az egyénnek fel kell adni egyéni érdekeit a hosszú távú csoportérdek bebiztosítása végett. {Ha ezt napjainkban nem tapasztalod, annak oka, hogy túl sokan élősködnek a magyar társadalmon, ezért aztán a többieknek is elment a kedve az önfeláldozástól.} Persze a csoport magas szintű kiszolgálása azzal a veszéllyel jár, hogy egyesek élősködni akarnak, és lefölözik a közösségből származó előnyöket, de nem hajlandók fizetni az árát. Normál körülmények között a többség az elvárható minimum megfogalmazásával és annak betartatásával védekezik az élősködők ellen. Azonban ez csak annyit ér, amennyi betartatható belőle. Itt lépett be a vallás, ami a természetfeletti erők büntetését helyezte kilátásba már itt a földön, de a másvilágon egészen biztos. Ez a „megtorlás” messze felülmúlja azt, amit a közösség (itt a földön) ki tudna szabni. Hátulütője, csak akkor működik, ha az emberek hisznek a túlvilágban (és ugye napjainkban elég kevesen, a hatalombirtokosai viszont egyáltalán nem – ezért ilyen szar ez a társadalom). Ez az a pont, ahol az ember különleges készsége, vagyis a másik ember gondolatainak az olvasása, szerepet kap. Érzékeljük, hogy egy másik embert a hite vezéreli. Tehát feltételezem, hogy te hiszel egy mindenhatóban, aki figyeli viselkedésünket. Ez teszi lehetővé a vallásalapítást.

Röviden, agyunk lehetővé tette az istenek és a vallások létrehozását. A kérdés az, hogy ez a készség agyunk fejlődésének véletlenszerű következménye-e, vagy csak egyszerű adaptáció? Megfigyelések azt mutatják, hogy főemlősöknél, beleértve az embert is, a neokortex térfogata, de különösen a homlok lebeny, egyenes korrelációban van a csoport nagyságával és közösségformáló képességével. Más szavakkal az agyvelő méretének fejlődését a számolási készség szükségessége váltotta ki, hiszen a nagy csoportok stabilitásának fenntartásához szükség volt a közösségi érzés kifejlesztésére. Miután láttuk, hogy a valláshoz szükség van nagy fokú agyműködésre, azt is megkérdezhetjük mikor került sor ennek kifejlődésére. Mivel a szellemi készség az agyvelő méretétől függ, ásatási leletekből kitűnik, hogy a vallás kialakításához szükséges szellemi kapacitást, minden valószínűség szerint, fejlődésünk egészen késői szakaszában értük csak el. Ez semmi körülmények között nem történhetett a Homo sapiens megjelenése előtt, vagyis fél millió évvel ezelőtt. Minden valószínűség szerint nem előzhette meg az anatómiailag maki embernek nevezett lényt, ami visszatekintve 200.000 évet jelent. Ez különben összhangban van a nyelv kialakulásával, ami egy másik előfeltétele a vallás létrejöttének. Természetesen a vallás nem csak büntetést helyez kilátásba, de jutalmaz is. Miközben a vallási megtorlás segít a konformitás megtartásában, a vallásosság megtapasztalása a csoporthoz tartozónak érezteti az embert. Megint egy példa arra, hogy az evolúció olyan szellemi készséggel látott el minket, ami ezt lehetővé tette. Az elmúlt években a neurobiológia felfedte az úgynevezett isten-pontot, ami az agyvelő baloldali parietális (koponyacsont melletti) lebenye. Ez felelős az önelhelyezésért, és egyszerűen kikapcsol, amikor extázisba esünk. Ezen kívül összekapcsolható „én és a világmindenség” érzetével, és felelős még a transz (önkívületi állapotban) alatt érzékelt vakító felvillanásokért is (természetesen csak azoknál, akiknek ilyen felvillanásai vannak). Különben a csoporthoz tartozás érzetének megjelenítésére a legalkalmasabb eszköz az endorfinok alkalmazása. Ez a vegyi anyag akkor jut az agyvelőbe, amikor a test stressz alá kerül. Nem véletlen tehát, hogy a vallási gyülekezetek hosszan tartó énekléseket, táncokat (flagellációkat) rendeznek, amik aztán endorfin kiválasztásához vezetnek. Az endorfin pedig az opiátokhoz hasonló hatást vált ki, megnyugvást és belső békét hoz ránk azokkal kapcsolatban, akikkel együtt tapasztaljuk az „élményt”. Végül is tehát azt mondhatjuk, hogy az isteneket a nagy méretű agyvelő hozta létre annak érdekében, hogy megakadályozza a társadalmon élősködőket az együttműködők kihasználásában. De a vallás megtapasztalása ennél pozitívebb megvilágítást is kaphat, mint a csoport (vagy társadalom) hatékonyságának növelője, úgyis, mint egy védőfal a természetes világ szeszélyei ellen. Befejezésül kitérek arra, hogy ez egy nagyon szép levezetés, csak lassan idejét múlja. Az evolúció nem áll le, sőt – ahogy nézem – piszkosul felgyorsult, mert az a pofátlan lopássorozat, amit napjainkban észlelhetünk, egészen biztos túlnőtt ezen a szép önfeláldozó készségen, amit az ember a saját csoportja érdekében megtett (ha, van még aki emlékszik rá) 😀 .

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

127 gondolat erről: „(2526) Mi az isten szerepe a társadalomban?

 1. Kicsit vesézzük ki a posztot.

  „A vallás a metafizika körébe tartozik, és mint ilyen nem lehet tudományos vizsgálat tárgya.” Ezzel ellent kell mondjak, mert lehet tudományos vizsgálat tárgya. Feltéve, ha nem veszi fel az adott személy a dogmatikus materialista tudomány szemellenzőjét. Felettébb érdekes, hogy pl az orosz tudományos életet nem zavarja, vagy az indiai/kínai tudományos életet sem nem zavarja, de suttyomban a nyugatit sem, főleg ha fegyverfejlesztésről van szó, és nyakig másznak az ezoterikus irodalom mélységeibe…

  „Ennek ellenére nem lehet cáfolni, hogy a vallás és az isten az ember gondolatainak a középpontjában állnak.” Annyira fején találtad a szöget Tibor bá’, hogy nem is gondolnád. Csak nem úgy, ahogy elsőre véled… 🙂
  Időfizikának van egy olyan ága, ami leleonokkal foglalkozik(lelkekkel), aminek az egyik alaptétele, hogy a részecske központi magja egy szerino, amit közvetlenül a központi szerino szül, ami nem más, mint maga az Isten (felsoroltak teljesen transzcendensek, kivétel a leleon, ami egy nagyon nagyra nőtt anyagi részecske, kvázi egy burok a szerino számára). Egyből más megvilágításba kerül az a vallási szöveg, hogy az embert az Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett (1 Mózes 1:26–27)
  Utalnak arra a vallási szövegek, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ami igaz, csak nem biológiai testre értik ilyenkor, feltéve ha értik egyáltalán miről van szó.

  Tovább is van, folytatom még…

 2. Tibor bá’

  „Végül is tehát azt mondhatjuk, hogy az isteneket a nagyméretű agyvelő hozta létre annak érdekében, hogy megakadályozza a társadalmon élősködőket az együttműködők kihasználásában.”

  Szerintem, fordítva.
  Te abból indulsz ki hogy az „ember” alapvetően önző, és ennk a fékentartására „találta fel” Istent.
  Én úgy gondolom, hogy az ember alapvetően a természet része, és harmonikusan illeszkedik is a természetbe. Amikor ez a harmónia borul, akkor gebasz van, és az ember érzi, hogy ezt a harmóniát „szolgálnia kell”, ha jót akar…
  Tulajdonképpen ez a harmónia lenne Isten, minnél inkább idomulunk a természethez, annál jobban „tetszünk” Istennek, és minnél önzőbben megyünk vele szembe, annál nagyobb a „büntetés”…

  Az intelligencia nem annyira Istent teremtette, hanem a rövidtávú haszon elérésének a lehetőségét a többség kárára… Ez volt az a pont, amikor Isten (Zarathusztra, Jézus, Buddha) a Földre szállt, hogy figyelmeztesse az emberiséget, hogy rosz irányba halad….

 3. 02
  „Az intelligencia nem annyira Istent teremtette, hanem a rövidtávú haszon elérésének a lehetőségét a többség kárára”
  Valószínűleg első körben ezt teremtette meg, ami a természeti rend kaotikus, katasztrofális felborulását okozta, amire az értelemnek ezen tovább kellett lépnie, és megteremteni a megfelelő eszközt ennek korlátozására, na ez lehetett isten és a vallások.
  Bölcs emberek lehettek, akik ezt kigondolták, látva, hogy az értelem korlátok nélkül a közösséget pusztulásra ítéli, deklaráltan földi hatalom pedig nem fogja meghatni az emberek többségét, kellett valami megfoghatatlan, halhatatlan felettes ítélkező, akit nem lehet megkerülni senkinek…
  Viszont aki nem hitt, csak visszaélt az ebből adódó lehetőségekkel, az lett a nagy haszonélvezője a helyzetnek, de a többséget meg lehetett zabolázni vele.

 4. „Tovább is van, folytatom még…”

  Dajtas ne kinozz minket. 😀 Idöfizika, szerino….. most komolyan Dajtas…..

 5. Isten léte nem bizonyítható és nem is cáfolható.
  Következésképpen nem igazán komoly a téma.
  A vallások rengeteg háborút és szenvedést hoztak az emberiségre.
  A bűncselekményektől való visszatartásuk nem bizonyított.
  Ismereteim szerint a hívők nem követnek el kevesebb bűncselekményt mint a „hitetlenek”
  Természetesen nem azért, mert az utóbbiak kevesebben vannak.
  A kijelentés egy főre vonatkozó átlagra vonatkozik.
  A sokezer egymásnak ellentmondó vallásos tanítás, egymást tökéletesen és véglegesen hitelteleníti.
  Azonban ilyen olyan hite mindenkinek van
  – ezt nem feltétlenül kell vallási értelemben érteni, de a kettő közötti nagyfokú hasonlóság aligha tagadható – a hit pontosan ott kezdődik, ahol a tudás véget ér.
  Isten egy emberek által megalkotott nyilvánvalóan antropomorf kollektív alkotás.
  Nem hiszem, hogy az emberi élet szépségei és tragikumai megváltoznának, ha Isten létéről vagy nemlétéről bizonyosságot szereznénk.
  Érthető az érdeklődés a transzcendens iránt, amit örök titokzatosság és homály takar el a szemünk elől.
  Persze csak akkor, ha azt gondoljuk,hogy van ott egyáltalán valami.

 6. 05:
  Vagyis a posztot nem értetted meg. 😀 Ezért aztán nyomod az általános szövege.

 7. Re:Curix
  Lehet fanyalogni ezen :), de kell valami fogalmi megnevezés, hogy nevén nevezzük a gyereket. Szerinó (régi nevén térszerán) egy kreált szó, utalva arra hogy kicsi, és utalva arra hogy megtartó erővel bír.
  Szer-tartás szó, vagy a szert ülnek kifejezés talán már ismerősebb fogalmak számodra, ezzel a kis segítségel talán segítem a megértést.

 8. Re:06 Tibor bá’
  Ilyen is ritkán fordul elő, hogy egy Istenes posztban van köztünk egyetértés… 🙂

 9. Az biztos, hogy a közösséghez tartozást könyebb befogadni, ha van valami közös nevező, közös pont ami ezt kézzel foghatóvá teszi, ez lehetett egy tárgy, később totem, majd a társadalom bonyolódásával lett ezekből a nagyon egyszerű dolgokból komplett eszmerendszer, szabálygyüjtemény, azaz vallás. Magyarul a vallás egyszerűen egy csoportszabályzat, alkotmány, viszonyítási pont, amivel a tagok összekötik egymást, ami megkönnyíti egymás értelmezését, megértését, és ami veszély esetén védőhálóként is funkcionál. Az, hogy a mese része miről szól, teljesen mindegy, és az adott kultúra függvénye.

 10. Régen nagyanyáink idejében más volt a helyzet.30-40-50 évvel ezelőtt még nem volt facebok, internet , 4 műszakos munkarend vasárnap stb… Így vasárnap a férfiak és nők is elmentek reggel a templomba (már aki)

  Abban az időben jó volt ez, mert egy közösség tagjának érezték magukat, a fogyasztói társadalom még csak csírájában létezett.

  Hazafelé elbeszélgettek Mari néniék hogy kikelt e a bab, milyen a termés stb…..Vasárnap délután elmentek egymáshoz beszélhgetni az emberek.Ha belegondolunk nem volt ez olyan rossz.

  Manapság már erre ideje nincs az embereknek, mindenki felpörgött a fogyasztói javakat hajszolja.

  Ha belegondolunk jobb e afogyasztói javak hajszolása?
  pl. csak nézzük a zsidókat akik egész nap szinte csak imátkoznak (egyszer láttam egy doksi filmet), mi meg csak egész nap termeljük a szart a gyárainkban amit eldobunk, mellesleg tönkretesszük a klímát ezzel rövid 1 évszázad alatt..
  Szóval ha belegondolunk akkor mindkettő életforma szélsőséges,és valahol a középút lenne a jó….

 11. Maga a poszt tetszik, de nem derül ki belöle, hogy jutottunk idáig, hogy került az emberiség zsákutcába. Idézek a posztbol néhány gondolatot:

  ” Azonban ez csak annyit ér, amennyi betartatható belőle. Itt lépett be a vallás, ami a természetfeletti erők büntetését helyezte kilátásba már itt a földön, de a másvilágon egészen biztos. Ez a „megtorlás” messze felülmúlja azt, amit a közösség (itt a földön) ki tudna szabni. Hátulütője, csak akkor működik, ha az emberek hisznek a túlvilágban.

  Szerintem ennek nem az volt a lényege, hogy felülmulja e a közösségi büntetést, hanem az, hogy NEM ElKERÜLHETÖ. Ezen van a hangsuly.
  Az ember ugyanis a bünöket abban a tudatban követi el, hogy sikerül megusznia a büntetést. Ha mindenki biztosra tudná, hogy a bünetés nem meguszhato, nem megkerülhetö, akkor azok száma drasztikusan lecsökkenne. Erre volt jo a vallás. A büntetés BIZTOS volt. Ha nem életben, akkor a halál után, de nem megkerülhetö nem meguszhato.
  Ez a dolog nagyon hosszu idön keresztül müködött. Egészen addig míg meg nem jelent a materializmus annak minden vadhajtásával együtt. Nagyjábol a 18 századra tehetö, de valodi társadalomformálo szerepét leginkább a 20 században érte el. Ide tartozik legfontosabb ideologiaként a kapitalizmus, és a darwinizmus.
  Az emberi köztudat szép lassan lecserélte az Istent pénzre. Szo szerint és minden szinten.
  A materializmus alapgondolata, hogy MINDEN magyarázhato és megérthetö az anyag szintjén. Hatalmas lökést adott ehhez Darwin elmélete, ami tudományosan megcáfolta a teremtés elméletét és megadta a vallások végsö kegyelemdöfését. Ebben az idöben ohatatlanul kettévált a materializmus és a spiritualizmus és kettöjük „harcábol” egyértelmüen a materializmus lépett ki gyöztesként.
  Semmi egyéb nem történt, mint kivettük a féket az emberi gyarlo, önzö természet elöl és immáron bármi megtehetö megtorlás nélkül. Ha jelen jogrendben meguszhato a büntetés, akkor bármit elkövethetünk nincs tulvilági büntetés…..
  Gyakorlatilag a fösodratu materialista nézetü tudomány ebben a folyamatban oroszlánrészt vállalt. Hogyan is? Hát igy:

  „Az elmúlt években a neurobiológia felfedte az úgynevezett isten-pontot, ami az agyvelő baloldali parietális (koponyacsont melletti) lebenye. ”

  Érthetö nem? Megvan már az „istenpont” is. A fösodratu tudomány ezerrel halad elöre, hogy bebizonyitsa végsö soron csak biorobotok vagyunk, akiknek istenpontja, családpontja, éhségpontja, fájdalompontja……stb van ami tetszés szerint ki be kapcsolhato, mert kiszámithato mi hogy reagál mi hogy müködik…..
  A tudomány pedig nem vádolhato, mert az igazságot fedi fel. De a tudomány csak az érem egyik oldala.
  Az érem másik oldala a spiritualizmus lenne, ami csak féllábu bénaként messze lemaradva kullog a materializmus után….. jelen pillanatban utolérhetetlenül lemaradva.

  „Az evolúció nem áll le, sőt – ahogy nézem – piszkosul felgyorsult, mert az a pofátlan lopássorozat, amit napjainkban észlelhetünk, egészen biztos túlnőtt ezen a szép önfeláldozó készségen”

  Ezt én másképp gondolom Tibor bá. Ennek semmi köze az evoluciohoz. Egyszerüen ugyan azon a hardveren csak mindössze különbözö szoftvereket futtatunk.
  Vegyük észre hogy a materializmus berágta magát az életünk minden apro szegmensébe és közben eldobtuk, elfelejtettük azt a tudást, amit az emberiség évezredek alatt halmozott össze. Az uj isten a PÉNZ. Azt hajszoljuk, az a mérce, az a végsö boldogság…… a pénz maga pedig az anyagot szimbolizálja. Hiszen MINDEN anyagot megkapsz rajt. Nem kell szeretet, nem kell tisztelet, nem kell szerénység, nem kell alázat…….. nem. Anyag kell. Mert az anyag a végsö igazság.

  És Tibor bá te ezt az irányzatot képviseled ezzel a blogoddal. Tulajdonképpen mondhatom azt hogy a te gondolkodásmodod gyözött Isten felett, a te irányvonalad éli a fénykorát.
  Amig benned a korabeli nevelésmod, az akkori szocializácio elültetett egy bizonyos féket és nagyon jol tudod érzékelni mi a különbség jo és rossz között, addig ez a képesség ma már egyre kevésbé van jelen, már csak az anyag imádata maradt.
  A mai fiatalokban már egyre kevesebb fék van…..

 12. 11. Curix

  „Semmi egyéb nem történt, mint kivettük a féket az emberi gyarlo, önzö természet elöl és immáron bármi megtehetö megtorlás nélkül.”

  Hmmm….

  Ezek szerint eleve benne volt a fék…
  Akkor a természet Istent alapértelmezésben plántálta a tudatunkba?
  Lehet, hogy ez lenne a kollektív emlékezetben az „aranykor”, ami vagy volt, vagy nem, de valahogy mindenkinek van tudása róla…

  Én úgy gondolom, hogy ha az ember alapvetően MINDIG önző lett volna, akkor nem alakultak volna ki az erkölcsi rendszerek, hanem beletörődünk volna, hogy ez van…

  Az az érzésem, hogy valamikor az ókor hajnalán, talán egy genetikai baki miatt kelakult egy enyhén autista társaság, amelyiknek a szociális érzékenysége jóval alacsonyabb volt az átlagnál…
  Mivel az az autizmus magasabb intelligenciával is jár, a „robbanó elegy” meg is van, ami szépen lassan megmérgezte a vilégot…

 13. 11: Curix. Ez nagyon jó poszt volt, elgondolkodtató, ugyanakkor épphogy a materializmus kezd recsegni a világban napjainkban, csak a többé kevésbé egységes eszmerendszerek helyét mindenféle marhaság veszi át, egyik fát ölelget, másik ostoba ezotériában, angyalokban hisz (egy ismerős hölgyemény tündérnek képzeli magát, és beöltözve ugrabugrál az erdőben) stb. Szóval jelen van a spiritualizmus, csak a mai konzumidióta, elidegenedett módján és a fékek nélkül.

 14. Akkor hadd írjam tovább.
  A legtöbb „hivatásos” ateista (pl. akikkel találkoztam a klubban) nem erkölcstelen, és nem pénz hajhászó (ahogy én se vagyok az). Ennek valószínűleg az intelligencia az oka. Az intelligenciával sok mindent lehet csinálni. A Magyar Mensában (Mensa HungarIQa) jó néhány olyan taggal találkoztam, akik kimagasló intelligenciájukat maradék nélkül saját előnyükre használták fel éppen hogy a törvényesség határain belül. Viszont olyan is van, aki extra képességeiket a közjó szolgálatába állítja. Hogy egyik miért ezt, a másik miért azt az utat választja, arról nincs halál pontos elképelésem. Valószínűnek tűnik számomra, hogy az altruizmus nyújt valami „lelki” kielégülést (mi más lenne az oka, például esetemben ezen erősen „ráfizetéses” honlap fenntartásának?).
  Viszont a társadalomnak ki kellene találni valamit a renitensek hatásos megbüntetésére, a társadalom ellenes tevékenység megelőzésére. Ha lenne elég időnk, akkor erre valószínűleg sor kerülne.

 15. Tibor bá
  nem olvastam statisztikát és semmi kutatást ezzel kapcsolatban de szinte biztosra veszem, hogy minél magasabb IQ-ja van valakinek, annál kevésbé hajlik a vallásosság felé. Legfeljebb cáfolod…
  A történetben az a paradox hogy már tudjuk a megoldást. Feltérképeztük az emberi test materiális és spirituális mibenlétét. Hatalmas tudásunk van. És nem élünk vele.
  Miért nem?
  És ez az igazi tragédia.

  lr
  szeretném hinni hogy igazad van, de én nem igy látom. A materializmus éppen csucskorát, fénykorát éli. Szerezd meg, használd, dobd el….. szerezz egy még jobbat, használd, dobd el……
  Nem tünik, hogy ennek vége szakadna…… nem akarjuk ezt az örületet megszakitani pedig már mi magunk is látjuk, érezzük, hogy totál kifordultunk önmagunkbol.

  „Ezek szerint eleve benne volt a fék…”

  Attila a féket szerintem mi magunk hoztuk létre, ez le van irva a posztban is. Egyszerüen elönyös volt a csoportok részére. Most kiengedjük és lássuk mi történik. Egyelöre nem tul bizalomgerjesztö és reménykeltö amit látni.

 16. 15. Curix

  „Attila a féket szerintem mi magunk hoztuk létre”

  Szerintem a fékek velünk együtt fejlődtek… Ha megnézed az „ősember” kultikus tárgyai jóformán precízebben voltak kidolgozva, mint a használati tárgyai… Hát ha még hozzávesszük mennyi időt töltöttek kultikus táncokkal, zenékkel, kőkörök építésével, szobrocskák faragásával meg más „butaságokkal” már az emberi értelem hajnalán…

  Valahogy logikusabbnak tűnik a túlzott materializmust inkább egyfajta elhajlásnak, betegségnek felfogni, mint az emberi feljődés „normális” folyamatának…
  Reménykedjünk, hogy az emberiség – legalább egy része – kigyógyul a túlzott materialista világszemléletből, és visszazökken egy harmonikusabb világba….

 17. 11 Curix
  Szerintem az alapállapot az az ösztönrendszer volt, amivel az ember az állati létből érkezett.
  A főemlősök is elég kötött szabályrendszer alapján élik társas életüket, és amely védi az egyedeket a csoportkohézió ösztönös megnyilvánulása révén.
  Ebbe beleköpött az értelem, mert az értelmes egyedek olyan haszonszerzési praktikákat tudtak kigondolni, és végrehajtani, amelyek már károsak lehettek a többiek számára, a tudat szintjén viszont csábításként megjelenhetett.
  Magyarul az értelem képes volt felülírni az ösztönös fékeket, ha abban felismerte a haszon lehetőségét maga számára.
  Erre lehet egy példa a kannibalizmus kialakulása is. Ez a főemlősök körében egyedülálló, mert ha még meg is ölik egy rivális csapat tagjait, meg nem eszik.
  Az embernél viszont már korán kialakult, a Homo Erectusok is jellemzően fogyasztották már egymást a koponyaleletek alapján.
  De egy komolyabb társadalmi szerveződés ezt nem engedhette meg magának, mert nagyon destabilizálta volna a csoportot, valami féket be kellett építeni az értelem korlátlan hatalmába.
  Szerintem valahogy így alakulhattak ki a morális szabályok és az istenhit, ha úgy tetszik visszatéríteni az eltévedő báránykákat egy az ösztönökön is alapuló, de kommunikációval megerősített szabályrendszerhez.

 18. 15 – Curix:
  Valóban, amerikai felmérések szerint a megkérdezett „tudósok” 94 százaléka Darwin mögé áll. Miközben az átlagembereknél az arány pont fordított. Ez természetesen felveti a 6 % mibenlétét. Úgy tűnik, hogy a vallásosság nem pusztán IQ kérdése. Közöttünk is van egy-két értelmes ember, 😀 akik istenhívők. Vannak tehát (6%) olyan értelmes emberek, akik a gyermekkori ráhatást nem képesek levetni. Erre kitűnő példa az új egészségügy miniszter, aki a 10 parancsolattal akar gyógyítani. Van viszont egy másik csoport, aki értelmes, de annyira fél a haláltól, annyira ragaszkodik a létezéséhez, hogy kénytelen támogatni az örökkévalóságot. Erre jó példa Frank J. Tipler, aki dajtás módra kitalálta az omega-pont elméletet.

 19. Tibor ba
  Az Isten elsösorban nem a halälhoz kell hanem az élethez. A haläl egyältalän nem az élet központi gondolata. A szerencsésebb emberek csak 40-50 éves kor felett talälkoznak elöször a halällal.
  Ellenben egy életet leélni hit és remény nélkül elég färaszto és nehéz dolog.

  Az automba van egy kicsi kabala maci. Egy tenyérnyi vagy még kisebb. Mar leszakad a ruha rola, szanaszét sütötte a nap és tönkrement teljesen. Logikusan tekintve hasznavehetetlen kacat, szemétbe valo. Mégsem tudom eldobni.
  Ez a hit. Hiszem hogy a kismaci vigyaz ram az autoban es nem érhet komoly baleset.
  Erre nekünk az élethez van szükség.
  Mi nem a halält nem tudjuk elviselni, hanem az életet…..
  Folyton aggodunk folyton szorongunk…

 20. 17. hubab

  „védi az egyedeket a csoportkohézió ösztönös megnyilvánulása révén.”

  Végülis ennek a csoportkohéziónak az ösztönös megnyilvánulásának a megszemélyesítése vagy elképzelése lenne az Isten… Ezért van az hogy legkorábbi leletek között is vannak „kultikus” tárgyak.

  Nem csak az értelem teszi lehetővé a többiek kihasználását, hanem a fizikai erő is…
  Tehát ez önmagában nem magyarázza a vallás kialakulását…
  Szerintem inkább egy „betegség” egyfajta autizmus, szociális érzéketlenség támadhatta meg az emberek egy csoportját, amit ők inkább ajándéknak fogtak fel…

 21. 19 – Curix:
  Hogy ezeket beírtad: „Ez a hit. Hiszem hogy a kismaci vigyáz rám az autóban és nem érhet komoly baleset.” valamint „Az Isten elsősorban nem a halálhoz kell hanem az élethez.” Azt árultad el, hogy fogalmad sincs mennyire vagy kakukk tojás (a szex preferenciádtól kívül).

 22. Arra a kijelentésre reflektálok, hogy a post mondanivalóját, lényegét, nem értettem volna meg.
  Jelentem ilyen nincsen neki.
  A post fő gondolati csomópontjai – micsoda eufémizmus ! – alig alig állnak egymással kapcsolatban.
  Az egyik csomóponti fogalom Isten és a vallások.
  A másik az altruizmus kontra élősködés.
  A harmadik az agy a negyedik az evolúció.
  Négyszer olvastam el, aludtam rá egyet a harmadik elolvasás után .
  Igazán udvariasan fogalmazok, ha azt mondom a poszt olyan halovány mint a hold a borús égbolton.
  Hogy mégis hozzászólásokat generál ,az a hozzászólók unalmáról, magányáról és grafomán hajlamairól árulkodik, természetesen jelen hozzászóló sem kivétel.
  Persze ha a post csomóponti fogalmait kimondják,leírják ,olvassák, akkor azok asszociációkat keltenek, így keletkezik a felületes olvasó számára az a hamis látszat, mintha itt értelmes témáról értelmes beszélgetés folyna.
  Állítom,hogy nem ez a helyzet.
  Se filozófiai, se szociológiai , se lélektani tudományos igényességról szó sincsen itten,kéremszépen se a postot se a hozzászólásokat illetően.
  Bocsánatot kivánok ….de amíg lószar lesz,addig veréb is lesz !
  De mit okvetetlenkedek itten kéretlen kritikámmal hiszen a veréb is magyar !

 23. 21. Tibor bá’

  ” Azt árultad el, hogy fogalmad sincs mennyire vagy kakukk tojás” (Curix-nak)

  Szerintem Curix (ebben a tekintetben) nem kakukktojás… A vallásos emberek ÉLETÉT teljesen átszövi a hit, és nem csak a haláltól való rettegés miatt, hanem mert azt „hiszik” hogy így kell lennie.
  Az örök élet inkább csak bónusz…

 24. 23 – Attila:
  Szívesen kifejteném a véleményem, de a posztnak nem Curix a témája, bár személyisége és életútja eléggé ismert.

  Annyit azért hozzáfűznék. Ha isten az élethez kell, hogy viseli el az emberiség ateista + agnosztikus többsége?

 25. „Annyit azért hozzáfűznék. Ha isten az élethez kell, hogy viseli el az emberiség ateista + agnosztikus többsége?”

  Pszichologussal, alkohollal, droggal, cigarettaval, agresszioval….

  Hidd el Tibor ba hogy sok tekintetben te is kakukktojas vagy. Nagyon kevesen rendelkeznek egy ilyen relative stabil szemelyiseggel mint te.
  Ismerd meg Önmagad!!!!!
  Ez a kulcs az eletben. Ezt mar hosszu evszazadok ota felismertek. A legtöbb embernek ez nem megy.

 26. 25 – Curix:
  Átgondoltam a dolgot, és rádöbbentem, igazad van. Volt néhány tragédia az életemben és simán átvészeltem. De nincs értelme, hogy analizáljam magam, mert ez még senkinek se sikerült objektíven.

 27. 24. Tibor bá’

  „Ha isten az élethez kell, hogy viseli el az emberiség ateista + agnosztikus többsége?”

  Életellenességgel… Abortusszal, euthanáziával, a holnap úgyis beköszöntő gedonnal…
  Egyre tökéletesebb gyilkológépekkel, és az élettől egyre távolabb kerülő életmódokkal, mint TV meg internet, meg a valósággal köszönőviszonyban sem lévő Valóságshowkkal…
  Látod, a „fejlettség” mérőfoka az, hogy mennyire távol lehet létezni az eredeti természetes létformától okostelefonokkal, önvezető autókkal meg hűtőszekrénnyel, amelyik figyelmeztet, sőt magától rendel, ha a sör fogyóban van…

 28. Szerintem nem annyira a csoportérdek az indító szikra! Az istenek születéséhez inkább itt is az önös érdek vezetett, az emberi kapzsiság, mint jóformán minden egyébhez, ehhez a mi fizikai világunkban.
  Valahogy úgy képzelem, hogy az ősemberek közül, az egyik „értelmesebb”, azáltal hogy (például a megfigyelései által következtetett) véletlenül „megjósolt” valamit – például eltalálta a másnapi időjárást, vagy valakinek a halálát, vagy valami egyéb eseményt – kivívta a többiek elismerését. Aztán hogy ezt az állapotot fenntartsa, egyre több ilyen trükkel próbálkozott. Idővel, ehhez még ki kellett találni egyebeket is. És eképpen szép lassan megszületett a szellemvilág. Ezáltal, emberünk az addig (talán) egyenjogú csapatban, plusz kiváltságokhoz jutott, de legalábbis a lehetséges alfahímét megközelítő státusra tett szert, hiszen egyedül ő volt képes kommunikálni ezekkel a képzeletbeli szellemekkel. Nyilván, kivonta magát a vadászatokból, gyűjtögetésből, hiszen neki sokkal fontosabb dolgai voltak, olyant kellett csinálnia, amit a többiek nem tudtak. Na és persze az ő része a zsákmányból nagyobb lett, több nőstényt tudhatott a magáénak, stb…
  Ha így volt, akkor mindenképpen az önzés volt a motiváció!
  Lehetett így, és lehetett másképp…
  Itt a vége, fuss el véle!

 29. Tibor ba
  igy angolul talan még jobban benne van a lényeg: you have control over your life és ezért nem érzed szükségét sem önpusztitäsnak, se a valläsoknak. Ezzel a tulajdonsagoddal azonban mär nem az emberiség többségébe hanem éppen hogy egy pici kissebbségbe tartozol.
  Nagyon sok embert ismerek, akik elbuktak, megtörtek az élet néhézségei alatt, vagy pedig egy egész életet képesek ugy leélni hogy tudatlanul cipelik a lelki torzuläsaikat, amik tulajdonkeppen egesz könnyen orvosolhatoak lennenek.

 30. 28. Mackómuki

  „Valahogy úgy képzelem, hogy az ősemberek közül, az egyik „értelmesebb”,”

  Látod, ez az…
  Miért van az, hogy az „értelem” sokak számára automatikusan a csalással kötődik össze?

  Ugyanis „normális” esetben ha valaki a többlet intelligenciáját a többség javára (is) kamatoztatja, (hatékonyabb vadászati módszerek, mezőgazdasági, praktikus ötletek, stb) akkor nyilvánvalóan tiszteletet és különleges státuszt kap, és nem kell attól rettegnie, hogy valamelyik jóslata besül, és aztán jobb esetben csak kiröhögik…

  Szóval kel lennie még valaminek az extra intelligencia mellett, hogy világosan szembemenjen az „ösztönös” és berögzött csoportszellemmel…

 31. ” Istennek a zsidó-keresztény tradíció szerint 4 sajátsága van: mindenható, mindentudó, jóságos és teremtő. mindenképpen ez a legproblémásabb tulajdonsága, mert megteremti a gonoszt az univerzumban. ha isten a tervező, és jó, és mindentudó, és tejhatalmú, hogyan lehet a föld tele ártatlan haldokló gyerekekkel, terrorizmussal, szadizmussal?
  A teremtő tulajdonság ellentmond a szabad akaratnak is. Hogyan teremthetett isten egy lényt szabad akarattal, ha isten egyúttal mindentudó és tejhatalmú. és egyáltalán ki teremtette a teremtőt?

  Isten teremtő tulajdonsága annyira ellentétben van a 3 másik jellemzőjével, hogy azok tökéletesen garantálják a teremtő tulajdonság megsemmisítését. EZ AZ a teológia számára nélkülözhetetlen tulajdonság, amely olyan nehézzé teszi Isten megemésztését a tudományosan gondolkodók számára.
  A Teremtő, természetfeletti, egy intelligens tervező lény, aki az idők kezdete előtt már létezik, és akire nem vonatkoznak a természet törvényei.
  Így most ott maradunk egy olyan Istennel, aki mindenható, mindentudó, jóságos, de semmi köze a teremtéshez. Az a nagy kérdés >> Létezik ez az Isten?<< Egy ilyen Isten nem létezhet, mert most megint ott maradunk két rejtvénnyel. Hogyan lehet jelen a gonosz a földön, ha ez az Isten mindenható, mindentudó, és igazságos, és hogyan lehet az embernek szabad akarata, ha Isten mindenható és mindentudó.
  Tehát nem volt ilyen Isten, és most sincs.

  DE!

  A biológiai rendszerek darwini szelekció arra kényszerít, és arra is vannak tervezve- tervező nélkül- , hogy összetettebb formákká alakuljanak és több nyerő-nyerő játszmát játsszanak. Az a sejt, amely bekebelez egy sejtmag nélküli egysejtűt és szimbiózisra lép vele, mint mitokondriummal ( ahelyett, hogy táplálékként megemésztené ) legyőzi azokat, amelyek ezt nem teszik.
  A komplex intelligencia kialakulása csaknem elkerülhetetlen következménye- feltéve, ha nem elég idő- a természetes szelekciónak és a differenciált szaporodás sikerének.
  Nem csak a biológiai változásoknak van meg ez az irányuk, hanem magának az emberi történelemnek is. Az évszázadokon át tartó olitikai változások általános képe a világon mindenütt azonos mintát követ: a vadembertől, a barbarizmuson át a civilizációig. Ennek a fejlődésnek a szíve, maga a nyerő-nyerő játszmáknak a növekedése. Minél több pozitív végösszegű játszma van jelen egy kultúrában, annál valószínűbb, hogy a kultúra fennmarad és virágzik. Az emberi történelem széles vonulata – anélkül, figyelmen kívül hagynánk olyan eseményeket mint a holokauszt, az antraxtámadás, vagy a tasmán őslakók kiirtása-, ha századokon át követjük, valóban a több nyerő-nyerő helyzet irányába halad.

  Nézzük újra hosszú távon hova vezet a nyerő -nyerő játszmák eszméje?

  Egy olyan Isten felé, aki nem természetfeletti, és aki megszerzi a mindentudást és jóságot a természetes fejlődés nyerő-nyerőjátszmái által. Talán, persze csak talán ISTEN A VÉGÉN JELENIK MEG.
  Egy olyan folyamat, amely szüntelenül az összetettebb forma kiválasztódását biztosítja, végül nem kevesebbre törekszik, mint a mindentudásra, mindenhatóságra és végtelen jóságra.

  Ez persze nem fog a mi életünk során beteljesedni, sőt, tanán a mi fajunk élettartama alatt sem. A legjobb amit tehetünk, hogy megtesszük, ami tőlünk telik ahhoz, hogy egy kicsit előrevigyük ezt a folyamatot. Ez az ajtó , amelyen át a magasabb rendű értelem beléphet az életünkbe. Az értelemmel teli élet az, amely hozzákapcsol bennünket valami többhöz, mint amik önmagunkban vagyunk- és minél több ez a valami, annál értékesebb lesz az életünk.
  Részt venni egy folyamatban , amely végül Isten eljövetelét jelenti, aki mindenhatósággal, mindentudással és végtelen jósággal lesz felruházva, életünket valami végtelen nagyhoz kapcsolja "

 32. 31:
  Ennek a kimásolásnak semmi köze a poszt témájához.

 33. 29 – Curix:
  Igen, igazad van.
  Rendszerint nem értek meg egyes embereket, hogy miért nem képesek menedzselni életüket. Egyértelműen rossz döntéseiknek isszák a levét. Ezek ingerülten el szoktak utasítani, amikor rámutatok, hogy rosszul intézik dolgaikat, és annak isszák a levét, kár keresni rá bűnbakokat, ami rendszerint isten ujja (magyarul a kiismerhetetlen véletlen).

 34. Generációk hosszú sora alakította ki azt a helyzetet amibe mi itt egyen-egyenként egyszercsak belecsöpp…entünk (sic!) 🙂

  Vallások kialakulásáról még nemrég mifelénk azt tanították, hogy “az ismeretlen és félelmetes természeti jelenségek miatt kialakult egy rettegés az emberekben” – amire válaszul próbáltak (először nyilván önjelölt) papok-látók-sámánok valami ok-okozati magyarázatot adni a megmagyarázhatatlanra… Ez azután a kereslet-kínálat törvényei szerint foglalkozás is lett, néha mártírokkal néha megélhetési papsággal – ahogy az örök emberi szerepjátékban a változó szerencse hozta-hozza máig. A vallások szervesen a társadalmak részévé váltak – önzésből is persze, hisz ha jól fizet egy szakma, mindig van jelentkező… (meg azután van veszélyességi pótlék is, meg újratemetés és szentté avatás)

  Minden újszülött egy-egy újabb felvonásban produkálhatja magát ezen a színpadon (á la Shakespeare), mindenki megkapja útravalónak a legősibb és legerősebb ösztönt is: a kirekesztéstől való félelmet. Mert valahova tartozni akar mindenki, valahova tartozni kell, nem lehet “örök külső sötétségben” élni, ezért az örök játék változó sikerrel folyik tovább – vagyis hogy “ki-kit rekeszt ki”…

  Addig amíg a “you have control over your life” ma sem igaz – elég csak a klímaváltozásra, betegségekre, vagy társadalmi katasztrófákra gondolnia a kiszolgáltatott egonak, addig ez van. Ezért nincs olyan hogy valaha is a tudomány eltüntetné a vallást, SŐT! Minél több az ismeret, hatványozottan annál több csak az újabb kérdés – a helyzet lényege a gondolkodó ember számára nemhogy jobb lett mint a kőbaltás időkben, hanem rosszabbodott – mivel több a kérdés és több idő van (egyeseknek) rágódni rajta 🙁 Ezekkel együtt kell élni.

  Az anyag több mint 90% a mai “modern tudományos” modell számára “sötét” – ez a helyzet a fejünkben lévő “anyag” esetében is! A hatalmas csinnadrattával megfejtett genom 3mrd bázispárjának 99%-ról kiderült mára hogy halvány lila gőzünk sincs mire is van?!?

  Látható közben hogy van állandóan egy olyan vastag (akár többségi) réteg is az emberi társadalomban, amelyik ezzel a helyzettel igen pragmatikusan együttél évezredek óta, nem száll be soha egyik csapatba se, csendesen elfogadja ezt a szitut a megélhetéshez (Tibor bá’ szavaival: menedzseli magát), de van bőven akiknek ideje sincs rá. Ennek a társaságnak a legcsendesebb és leggazdagabb része mára olyan helyzetbe “menedzselte” magát, hogy nemigen fog önszántából játékszabályt módosítani.

  Majd valamelyik erőforrás kimerülése, vagy akár a Hawaii vulkán berobbanása változást indukál…

 35. 34 – Vaszil:
  Sorsunkat alakító tényezők két csoportba oszthatók. Az egyik, amire rámutattál, a globális melegedés, egy kirobbantott háború, egy földrengés, amik összedönti a házad, stb. Ezeken nem tudsz segíteni, vagy csak limitáltan (fizetsz biztosítási díjat) De van egy másik csoport, ami kizárólag rajtad múlik. Erről beszéltem. Az csak rajtad múlik, hogy ráhajtasz-e egy diplomára, kimész-e külföldre, ráragadsz-e egy rád vadászó nőre és csinálsz neki 3 gyereket, hogy nem tudj tőle szabadulni, sikkasztasz-e a munkahelyeden, rátapadsz-e drogokra, alkoholra, stb. stb. Nem igaz tehát, hogy tehetetlen vagy, de helyesen kell dönteni.

 36. 32

  Ha tényleg úgy ítéled meg hogy semmi köze a topik témájához akkor vajon miért nem éltél a moderátori lehetőséggel : törlés ?

 37. 33. Tibor bá’

  „Egyértelműen rossz döntéseiknek isszák a levét. Ezek ingerülten el szoktak utasítani, amikor rámutatok, hogy rosszul intézik dolgaikat, és annak isszák a levét”

  Visszaélsz az átlagosnál magasabb intelligenciáddal.
  Úgy csinálsz, mintha a butábbak maguk tehetnének róla.
  De hát te is jól tudod, hogy az intelligencia is ugyanúgy oszlik el mint a testmagasság meg a lábméret…
  A világot meg az „okosak” rendezték be maguknak… Erre valók a körmönfont szerződések, rohanó technológia, újabb, követhetetlen kütyük, folyamatos döntéskényszer, satöbbi…
  A „bőgatyások” meg egyszerűen nem tudnak „jól” dönteni…
  Persze… Dönthetnek, hogy Coca Cola vagy Pepsi Cola… De senki nem mondja nekik, hogy lehet csapvizet is inni…

  Szerintem nagyon övönaluli dolog, hogy olyan világot kreál magának az „intelligencia” amiben ők eligazodnak, és még hibáztatják is azokat, akik nem tudják tartani a lépést…

  Azt hiszem pont Marx volt az, aki ki akarta irtani a parasztságot, mert a hagyományaihoz való ragaszkodással hátráltatta a fejlődést…

 38. „A “bőgatyások” meg egyszerűen nem tudnak “jól” dönteni…”

  Attila
  te nagyon eltévedtél, és roppant mod keversz két nagyon különböző dolgot. Mégpedig összekevered a bögatyást a konzumidiotával. A kettö pedig NAGYON nem ugyan az.
  A bögatyásnak van JOZAN PARASZTI ESZE, és igenis tud dönteni, mindig is tudott. Ellenben a konzumidiotának nincs esze, beül a reklám elé és másnap megveszi a hepa filteres turbo habveröt…..

 39. 37 – Attila:
  Most eléggé tisztességtelen voltál velem. Egyfelől mert kicsit később olvashattad, hogy pontosítok. Ezt írtam: „Az csak rajtad múlik, hogy ráhajtasz-e egy diplomára, kimész-e külföldre, ráragadsz-e egy rád vadászó nőre és csinálsz neki 3 gyereket, hogy nem tudj tőle szabadulni, sikkasztasz-e a munkahelyeden, rátapadsz-e drogokra, alkoholra, stb. stb. Nem igaz tehát, hogy tehetetlen vagy, de helyesen kell dönteni.” Igen, ez mind rajtad múlik, és nem a rohadt értelmiségen, aki a hirdetésekkel eltérít a helyes útról. Hol hirdetik azt, hogy drogozzál?
  Másfelől pedig úgy teszel, mintha a társadalom főleg magatehetetlen imbecillis fajankóból állna.
  Te fel akarod menteni a drogozó, léha, iszákos lumpen alakot azzal, hogy az intelligensek áldozatai? Ráadásul látványosan engem is belevonsz a szándékosan elbutítok sorai közé? Inkább nézz a tükörbe. Én legjobb ismereteim szerint hirdetem a valóságot, aki rám hallgat az nem jár rosszul. Ezzel szembe te egy sajátos marxizmust hirdetsz ha kell, ha nem, és ezzel sokakat teljesen félrevezetsz.
  Rendben van, neked mi bajod az én intelligens félrevezetésemmel? Kimentél Nyugatra csavarogni, letelepedni. Én meg éjjel nappal kivándorlás ellenes szöveget nyomok. Családot alapítottál, gyerekeket vállaltál egy számodra élhetetlen közegben. Miközben folyamatosan azt hirdetem, hogy OK, ha kimentél, de a kalandot fejezd be maximum, maximum 10 év után, de inkább 6 év környékén. Ez neked már nem fog menni. Én tehetek róla? Én tehetek arról, hogy életed végéig szarul fogod magad érezni, és persze nem a rossz döntésedet fogod vádolni, hanem az önző intelligenseket, akik téged szar helyzetbe hoztak.

 40. 39. Tibor bá’

  „Te fel akarod menteni a drogozó, léha, iszákos lumpen alakot azzal, hogy az intelligensek áldozatai?”

  Nem… Az alkoholista, drogos lumpen nem érdekel… Inkább az az „átlag” vagy a valamivel átlag alatti képességgel rendelkező népes csoport, amelyik simán vesztese a „modern” felállásnak, mert nem tud ellenállni a kifinomult marketinges trükköknek, a TV-ben sugárzott viselkedésmintáknak, miközben kilóg a bele, hogy megteremtse a családjának a napi betevőt…. Itt van elásva a kutya, „nem tud ellenállni.” És ezért az IQ a felelős? Azt elfogadod, ha nem tud ellenállni az alkoholnak, akkor lumpen. Ha nem tud ellenállni egyéb csábításnak, akkor én vagyok lelkiismeretlen IQ-kihasználó. Ha felemelem a szavam a kölcsönből vásárolt gépkocsi és lakóparki lakás ellen, akkor le vagyok hurrogva. Már nincs kommunizmus, miért várna egy kocsira, lakásra hosszú éveket? Neki megéri a kamat, hogy ma juthat hozzá ahhoz, ami neki kell a kellemes élethez. Amikor ráfarag, akkor „nem volt kellően tájékoztatva” és húzza ki a szarból az állam (az én adómból). —- Különben soha se mondtam, hogy bárki tehet arról milyen képességekkel születik. De arról tehet, hogy mit tesz a képességei mellett.

  Az intelligensek nem sokat profitálnak a lumpenekből… ők a sokkal nagyobb számú átlagból profitálnak…

  A „visszaélést” nem úgy értettem hogy hibáztatlak a helyzet alakításáért, hanem úgy hogy szerinted az emberek tehetnek róla, hogy mekkora IQ-val születnek…

 41. 38. Curix

  „A bögatyásnak van JOZAN PARASZTI ESZE, és igenis tud dönteni, mindig is tudott. Ellenben a konzumidiotának nincs esze, ”

  Elméletben igazad van, és én örülnék, ha a valóságban is úgy lenne…
  De sajnos a mai konzumidióták nagy része a múltkori bőgatyás, aki alól mesterségesen és erőszakkal kihúzták a falut és a paraszti életformát, és a városi létben elvesztette a viszonyítási alapjait, és „parasztvakítások”, reklámok, marketinges trükkök áldozataivá váltak… A kommunizmusnak kimondott célja volt a paraszti lét felszámolása, és sajnos elég komoly sikereket ért el…
  Nyilván az se véletlen, hogy a vidékiség a mai napig szitokszóként használatos az elit körökben…

 42. 35: Tibor bá’
  „Sorsunkat alakító tényezők két csoportba oszthatók. Az egyik, amire rámutattál, a globális melegedés, egy kirobbantott háború, egy földrengés, amik összedönti a házad, stb. Ezeken nem tudsz segíteni, vagy csak limitáltan (fizetsz biztosítási díjat) De van egy másik csoport, ami kizárólag rajtad múlik. ”

  Ez világos mint a vakablak, nincs is vita közöttünk – én csak azt állítom hogy minden korban voltak-maradnak olyan tényezők (az első csoportban) amiken nem tudsz változtatni, de olyanok is amikre semmilyen tudomány nem tud konkrét választ, ezek nagyrészt kiszámíthatatlan sőt emberi ésszel felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan dolgok – amikkel minden korban együtt kell ezért élni. Arra akartam célozni, hogy ez a tény bőven választ ad a topikban feltett kérdésedre, hogy ti. „Mi az isten szerepe a társadalomban?” – Betölteni ezt a vákumot…

 43. 41 – Attila:
  Annyira elvakult vagy, hogy az már fáj.
  Kb. A II. világháborúig (pl.) Magyarország agrár ország volt, ami azt jelentette, hogy a lakosságának kb. 90 százaléka mint „bő gatyás paraszt” tevékenykedett. Amit szerinted a „kommunizmus” fel akart számolni. Az eszedbe se jut, hogy a „bő gatyás paraszt” kötényből vetette a búzát, kaszával aratott, ló húzta az ekét meg a boronát. Ezt néhány év alatt felváltotta a traktor vontatott mezőgazdasági gépek, a kombájn, műtrágya és lett a mezőgazdaságban néhány millió felesleges ember, akik boldogan áramlottak a fővárosba és a nagyobb városokba, mert 16 helyett 8 óra volt a napi robot. A kommunizmus annyira nem akarta felszámolni a felvándorlást, hogy rendeletekkel szabályozták a lakhatást. – De, ne zavartasd magad. Nyugodtan hirdesd tovább a késő marxizmust.

 44. 43. Tibor bá’

  ” “bő gatyás paraszt” kötényből vetette a búzát, kaszával aratott, ló húzta az ekét meg a boronát.”

  Ez volt a rákosista propaganda, amit a városiak el is hittek…
  Ráadásul a háború utáni córeszt hasonlítod a 20 utáni békeidővel… Mert ugye nem lett azonnal minden TSZCS-nek traktora…
  A „kuláknak” volt traktorja, arató-cséplő gépe, tőle vették el a kommunisták, amit aztán katasztrofális hatékonysággal használtak.
  Ráadásul a kulák értett hozzá, a Pártból küldött TSZ elnök meg nem, és ezért kellett a parasztoktól elvenni azt is, amit saját magának termelt otthon…

 45. 44 – Attila:
  Az én anyám nincstelen paraszt volt. Juhász Erzsébetnek hívták. Anyai nagyanyám is Juhász Erzsébet volt. Anyai dédanyám Juhász Luca volt, mert soha senkit nem vettek feleségül. A földes gazdáknak voltak a szeretői. Szóval nekem ne papolj a háború előtti paraszti életről, sorsról. Ezt a Rákosis dumát add be másnak. Például: A kuláknak volt arató-cséplő gépe. Hülyeség! Az arató-cséplő gép (kombájn) Magyarországon nem létezett Rákosi előtt. A kuláknak már azért se lehetett, mert a 20-30 holddal egy nap alatt végzett. Ezért nem volt érdemes venni egy gépet. Az első kombájnok a SZU-ból jöttek. Előtte kaszás volt az aratás, még 1953-ban is, még az állami gazdaságokban is. Én magam is arattam 1953-ban, állami rabgazdaságban, 20 évesen, majd beszartam a 80 kilós zsákok alatt. A kombájnok előtt gőzgépe és cséplőgépe vállalkozó „gépésznek” volt. Ő járt tanyáról-tanyára (a gőzgép húzta a cséplőgépet) és kicsépelte a levágott gabonát a parasztoknak búzáért.

  Mellesleg a magyar viszonyokra jellemző, hogy amikor Bernát pusztán (rabgazdaság) A smasszer azt mondta az aratás kezdete előtt „lépjen elő, aki tud bánni a kaszával” mindenkik előlépett. Szóval, ahol nem voltál ott, csak a nagypapától hallottad (aki eldugta a búzát a gyári dolgozók elől, és lesöpörték a padlását), azzal ne szórakoztass bennünket.

 46. Re:31
  Isten szempontjából azért kicsit más a helyzet… Olyan Univerzumot teremtsen, ami végletekig békés, és egész nap a hárfát pengetig a lakói, cserébe az első villámcsapásnál a mama szoknyája alá bújnak, vagy végletekig agresszív lakókat teremtsen, akik folyton folyvást háborúznak, de egy külső agresszorral szemben fel tudják venni a kesztyűt… Ne a földi béka feneke alatti perspektívából nézd a helyzetet, mert teljesen félrevisz a logikád.
  Azt meg sem említem hogy a Föld eleve a tanulóknak van fenntartva, amibe belefér a sok csetlés botlás, válogatott bűnök serege, ami végeredményben egyfajta pokol, ha messzebbről szemléljük.
  Így már kicsitmásként néz ki az optikája a dolognak…

 47. Re:31
  Lezárva a gondolatot, a rendszer szükségszerűen kétpólusú, különben nem lenne stabil. Számunkra ezt nehéz megélni/megemészteni, de a rendszergazdának sem könnyű, mert minden kínunkat és örömünket egyszerre éli meg, mert minden teremtménye belőle, benne,általa van…

 48. Dajtas aki kinötte a Föld nevü iskolät es jelesre vizsgäzott annak melyik a következö bolygolya?

 49. Az „Istentagadásnak” és az „Istenbizonyítékoknak” könyvtárnyi irodalma van, az utóbbinak nagyobb.
  Tagadhatatlan , hogy a transzcendentális mindig erősen foglalkoztatta az embereket.
  Senki sem tudja van e Isten.
  Jómagam úgy szoktam fogalmazni, hogy bár nem hiszek Isten létezésében, mégis igyekezek Istennek tetsző életet élni.
  Ez számomra egy praktikus kompromisszum, ami nekem bevált.
  A kicsi gyermek öntudatának ébredésekor a világ személyekből álló részét tapasztalja csupán.
  „Istenek” között telnek hétköznapjai.
  A szülei veszik körül akik hatalmasak neki és a létezése az ő jóindulatuk feltétele,ők az alfa és az omega.
  Véglegesen lemondani arról, hogy vannak minket szerető hatalmas „omnipotens” lények, nos nem könnyű.
  A paleolit törzsek hite is a természeti környezet elemeinek megszemélyesítésén alapul, animizmus.
  Ezeknek emberi érzelmeket tulajdonítanak, igazolva megerősítve az imént kifejtett összefüggést.

 50. Re:49
  Fő gond a mai vallások többségével az, hogy már csak hinni lehet bennük…
  Én azt vallom, hogy nem hinni kell pl Isten létezésében/nem létezésében, hanem utána kell járni és meg kell győződni róla.
  Ami a legérdekesebb, minden ember számára nyitott ez a lehetőség,nem kell hozzá kiválasztottnak lenni.

  A hit arra jó, hogy az utadon maradj, a tudás arra jó, hogy végig is tudd járni.

 51. Re:Curix
  Mindenki maga dönti el, nincs bevett gyakorlat. Sokan az iskola kijárása után visszajönnek a Földre, hogy a friss ropogós új lelkeket tanítsanak. Ezek a karizmatikus jó tanárok az életben, vagy a nagy történelmi alakok, papok, filozófusok, stb, stb.

 52. http://altertuf.blog.hu/2014/01/13/a_vilaghiru_magyar_agykutato_dobbenetes_vallomasa_istenrol

  „Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így ki. Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?”

 53. Dajtas
  ezt én vezérelem, hogy hova kerülök vagy van bärmi szabalyszerüség a fejlödési folyamatban amit tartanom kell?
  Létezik „visszafejlödés” is vagy csak elöre lehet menni?
  Van 100 bolygo ami közül välaszthatok nehézségi fokok szerint vagy mégis hogy lehet ezt elképzelni? Van mas hely is fejlödésre, vagy bolygo kell hogy legyen?
  Csak energia szintü, ahol mar nincs anyag olyan is létezik? Szükség van a lélek fejlödésének anyagra?

 54. Gondolom, ahhoz, hogy a hülyeség vására befejeződjön, gyorsan kell írnom egy új posztot. Addig valahogy bírjátok ki. 😀

 55. Re:53
  Ez attól függ hogy végezted el az iskolát. Nem mehetsz egyből egyetemre most sem általános iskola után, mert nem értenéd, de vannak azért itt is kivételek.
  Elég nagy az univerzum mindenki számára, lehetőségek tárháza szinten korlátlan, de szabályok ugyan úgy vannak ott is, mint itt.
  Vissza lehet-e bukni? Attól függ mit csinált, és volt-e rá engedélye. Pl vannak olyan nagy lelkek akik eleve azért jöttek/jönnek, hogy változást hozzanak, ami itt bizony áldozatokkal járhat(emberélet). Pl lehetett az a megállapodásuk a főnökséggel, hogy csak akkor jön le elvégezni a piszkos munkát, ha felmentést kapnak több bűnből. Persze ha a megállapodást túllépik, azaz szerződést szegnek, akkor ugyan úgy fenékbe lesznek rúgva. Pár történelmi személyről ez egyértelműen kijelenthető, nem is kell messzire mennünk, több szenté avatott királyunk is ebben a cipőben járt, mármint lejött változást hozni, bizony vér tapadt a kezéhez, de ezért nem kapott karmikus büntit.
  Eleve csak a mi galaktikánkban van 800 millió lakott bolygó, és hol van még a metagalaxis összes lakott bolygója… Ahogy egyre jobb vagy valamiben, találhatsz magadnak helyet, nem leszel munka nélküli az biztos… 🙂
  3D-s anyag csak az alvilágban van, magyarán itt, és még pár helyen a galaktikában, pl a 3D-s Naprendszer kvázi zárvány a 4D-s világban, ahol ugyan úgy anyag van, csak másmilyen (vannak még felsőbb rendszerek is, amik már „anyagtalanok”, de ez sem igaz teljesen). Nehéz leírni milyen, mert nagyon mások a színek, a formák, az arányok. Pl egy 4D-s világban épített, kívülről apró kicsi kápolna akkora lehet belülről, mint egy monumentális katedrális, ahol felhők úsznak a boltozatnál, és minden nagyon furcsán színes. Élményszinten érthető meg valamennyire, mert leírva egy LSD tripre emlékeztetne leginkább… 🙂

 56. „Eleve csak a mi galaktikánkban van 800 millió lakott bolygó”

  Dajtás
  mind a 800 million ilyen buták élnek mint mi??
  Ugyanis ha nálunk okosabbak lennének akkor már meglátogattak volna minket.

  Dajtás
  van egy tuti recepted, amivel minderröl bizonyosságot kaphatok. Van egy konkrét….utmutato, hogy ha ezt csinálom, akkor ezt fogom tapasztalni……..dolog?

  Tibor bá
  😀

 57. Re:56
  Top 5-ben vagyunk a fejlettségben, hátulról… 🙂

  Meglátogattak már, nem egyszer, nem kétszer.
  Annyira nincsenek, hogy útlevelet kapnak tartós tartózkodásra. 🙂 Az az egyéni privát helyzeted hogy te nem találkoztál velük(vagy nem tudsz róla), de az emberiség jelentős részének volt már ilyen élménye, max nem beszélt róla. Pl én láttam már többedmagammal „Vénuszt” üldöző Mig-29-eseket a 90-es években. És ez egy szimpla észlelés volt…

  Nincs tuti recept, de egy dolgot mondhatok. Ha a Teremtés megsértésével foglalkozol, és jól csinálod, akkor kapsz visszajelzéseket.
  Én pl időfizikában csaptam bele a lecsó közepébe, de van ezen kívül ezer másik út is, amik jellemzően nagyon kanyargósak, és hosszúak.

 58. 57: szép kitérő válasz, nehogy valaki más is megtudja a nagy titkokat 🙂
  Tehát nincs semmi konkrét, amit ha kipróbálunk, megtapasztalunk valamit? Sejthető volt 🙂

 59. Re:58
  Mit vártál? Szerinted elmondható néhány sorban az, hogy ha fél lábon ugrál az ember 5 órát, és közben énekled a Haré Krisnát, akkor megvilágosodsz, és egyből telefonálhatsz a főnökségnek? Ugyan már… Nem tudok személyre szabott to do listát adni ahhoz, hogy transzcendens élményeid legyenek, de azt el tudom mondani, hogy ha valamire rá-jössz 😉 magadtól(Teremtés működésének részleteire), akkor visszajelzéseket fogsz kapni arról, hogy jó úton jársz. Nekem az első visszajelzésem az volt, mikor „unalmamban” kitaláltam elalvás közben a vektor ugrás időfizikai magyarázatát, és használatát. Neked ez nem mond semmit, mondhatnád azt is hogy na bumm, kit érdekel, de a helyzet az, hogy ez a csillagközi űrhajózás egyik alaplépése, mondhatni ez a cheat code, amivel „átverhető” a téridő, és látszólagosan c fölötti sebességet érhetsz el… 😉 Hozzáteszem paradox módon a te lokális sebességed lehet akár pár m/s is, netovább álló helyzetbe is lehetsz, de a külső szemlélő számára irdatlan sebességűnek látszol, mert fényéveket mehetsz pár óra alatt.
  Azt gondolod hogy ez bullshit, sci-fi hablatyolás? Lehet az, és lehet hogy nem, ennek az eldöntését rád bízom. 😉

  Egy dolgot tudok mondani, ha komolyan és jól műveled az időfizikát, akkor lényegesen gyorsabban haladhatsz, mint ha az ezotérián keresztül közelítenéd meg a megértést. Közben sok plusz dolgot is kaphatsz, pl megérted a vallási alaptéziseket, szakrális építészetet, népszokásokat, mondásokat, meséket, egyszóval szépen lassan a világot.

 60. 59 dajtás

  Most megfogtalak. 🙂
  ” Nekem az első visszajelzésem az volt, mikor “unalmamban” kitaláltam elalvás közben a vektor ugrás időfizikai magyarázatát, és használatát.”
  Kérlek írd le nekünk is ezt a magyarázatot és használatot, mert (legalábbis én) szeretnénk gyorsabban haladni (pl. munkahelyre, randira…).

 61. 59

  Tömény zöldségekről írsz és Tibor bá’ hallgat.
  Hülyeségeket hadoválasz össze vissza, bár megengedem, hogy neked ezek jelentenek valamit.
  Ezeket a pszichiátriában, vonatkoztatási téveszmélnek – doxazma – nevezik.

 62. 61: Ha a hozzászólásaidba te is betennél darabonként 3 szmájlit, akkor nálad is hallgatnék. Ez dajtás és n/a privát élcelődése. De te a hülyeségeidet komolyan gondolod.

 63. Re:60
  Ezt a technikát nem erre fogod használni, mert elég egy apró számítási, vagy vezérléstechnikai hiba, és vagy a világűrben kötsz ki, vagy a földköpenybe 30km mélyen.
  (Ugyebár relatív a stabil térbeli helyzetünk, Föld-Föld koordináták között értelmezve), ha azonban kilépünk a viszonyítási pontból(Földről), akkor már minden pozíció mozogó lesz és dinamikus, ergo az elugaszkodás még könnyű lesz, de a visszaugrás koordináták már mások, mert közben elrobogott a Föld másodpercenként 30km-t… Csillagközi léptékben pár km pontatlanság nem számít, de egy bolygón belüli mozgásnál már nem annyira triviális…

  Re:61
  Kedves vagy, hogy megengeded mit gondolhatok 😉
  Teljesen normális reakció részedről a minősítésem, megszoktam már hogy „bolondnak” néznek, sőt utalnak rá, hogy kényszer gyógykezelésere kellene mennem. 🙂
  A maga korának dogmáit, és korlátait túllépő ember mindig így járt.
  Nem is a konzervatívok vitték előbbre a világot… 😉

 64. 63

  Ha elég vadakat beszél valaki,akkor sokan lehülyézik, sokakban meg érdeklődést kelt.

  Az előbbi veszteség, az utóbbi nyereség úgy látszik nálad az egyenleg pozitív.

  További sikeres szerepléseket az ellenőrizhetetlen (blőd) nagyotmondásaiddal ! !

  🙂

 65. 64 Mosógépszerelő

  Bogozzuk ki:
  A poszt nem az istenről szól, hanem az emberről, annak gondolkodásáról.

  „Ez az oka annak, hogy egyre több biológus úgy gondolja, be kell tekinteni az emberi fejlődés azon szakaszába, amelyiknél az agyban kialakult az isten szükségessége.”
  Vagyis az világképben az ismeretek mellett üres területek is vannak, az ismeretlenek.
  Ezt az űrt tölti ki az agy valamivel, hogy a kerek legyen és guruljon.

  A hozzászólók leginkább elmentek az ismeretek közötti űr, a semmi (isten) irányába, Te pedig ezen a semmin rágtál be.

  dajtás pedig ” a vektor ugrás időfizikai magyarázatát, és használatát” nem mondhatja el, mert valszeg már eladta az Oroszoknak, akik mostanában hipeszónikus fegyvert fejlesztenek. 🙂

 66. Re:64
  Köszönöm a megtisztelő szavakat, legyen sikeres és hosszú az életed!
  Avagy Allah növessze hosszúra a szakállad! 🙂

 67. Re:65
  Nehéz valamit úgy elmondani, ha én sem tudom az összes részletet… Mondok egy példát: tudod hogy hogyan repül a repülő(szárnyakon keletkező felhajtóerőtől), de már nem tudod azt, hogy hogyan kell építeni hajtóművet, fedélzeti számítógépet, stb,stb.
  Nagyon komplikált és nehéz a feladat, ha a téridőn kívül is fenn akarsz maradni, mert ez a kulcsa a látszólagos c feletti közlekedésnek…
  Hozzáteszem lehet hogy ez a szerencsém is, mert ha tudnám, akkor megkeresett volna valamelyik három betűs szervezet, és egy „aranykalitkában” ülhetnék életem végéig… 🙂

 68. 67

  Vannak állítások,amik már csak a naiv balfácánokban keltenek érdeklődést.
  A többiek legyintenek.
  Sokan nem nagyon tudnak létezni csodák nélkül.
  Bárha a hajuknál fogva is de előrángatnak rejtélyes jelenségeket és ezeken rugóznak nagy élvezettel .
  Általában ezeket se cáfolni se bizonyítani nem lehet hiszen direkt ilyenre készítették ezeket.

 69. Dajtás véleménye mellé állva egy halálközeli élmény vagy kettö, több ismeretet adhat arról amit ISTEN szóval jelölünk.

  Ahogy a testünknek vannak fö részei törzs fej végtagok, és e részek is alrészekböl állanak mint molekulák amik aztán atomokból igy az ISTENNEK elnevezett TUDAT pedig tartalmaz univerzumokat azok apró részeikként csillagrendszereket mint a naprendszer és azok bolygókat a bolygók pedig rajtuk lévö apróbb tudatokkal. Hogy Szer-án nak nevezzük ebböl a szeráf mint föangyal – nevezhetnénk bármivel ezt a szót határoztuk rá. (innen a szer-tartás szer-etet, szer-elem, élelmi-szer, a léthez ezek nélkül nincs szaporodás a növendékröl való gondoskodás és felnövés, mindezek az állat és növényvilág sajátos tudatának is részei!)

  Minden tudat alpjában véve csak a legalsó szinten már a ásványok növények állatok után az ember következik ahol az ébredés is meg kell hogy történjen KI IS Ö MAGA honnan keletkezett.

  Maguk a tudósok irják neten lehet utána kotorászni a univerzum 5-7% a anyag a többi ??? Ahogy a krómószómák nagy részét szemétnek tartják holott valószinüleg ahhoz a nem max 7% anyagihoz tartozó tudathoz kapcsolódik amit még nem találnak.

  Fentebb valaki irja: „De ahhoz, hogy ez működjön, az egyénnek fel kell adni egyéni érdekeit a hosszú távú csoportérdek bebiztosítása végett. ”

  Már a rovaroknál megjelenik a csoportérdek..ennek okán osztják fel tudatosan vagy nem nem tudom nem tudok velük értekezni de figyelem mit csinálnak , melyik petéböl lesz anya melyik dolgozó és melyik katona….pl hangyák méhek stb ez a társaság.

  Valószinüleg nincs istenképük ahogy az emberben a tudatkép ISTEN szóval van jelölve.

  A vallások alapban egy alap tudatkép kihasználása politikai célokra, és ez a mai pártokrácia öse..templom vs pártcsoportértekezlet szabadpártnap 50-60 években ma frakciók.
  Mindegy minek nevezzük az vallás/párt mindenféleképpen egy olyan csoportérdeket szolgál ami a többi feletti uralmára hajt .

  Van másvilág mert ahogy éjjel van és nappal ugy e világ és a másik ellentett is van ami a halál utáni rendezése jön mindannak ami 1 életen belül történt. Itt a felesleges lelki ballasszttól megszabaditják az emberi lelket, majd összes tapasztalatainak essenciájával uj életet alakitanak közösen más lelkekkel akikkel majd kapcsolati rendszert épit tapasztalás céljából a földön vagy más bolygón, anyagi biológiai testben vagy csak finomanyagi testben ami inkább egy illathoz vagy zenei hanghoz hasonlitható finomságát illetöen.

  Erre mondja az ateista ez baromság. OK én megtapasztaltam és tudom ez ilyen, és ha valaki ilyen tapasztalatokra vágyik mert MIÉRT kérdésére is keresi a választ akkor öregjeit nem elfekvöbe dugja hanem végigkiséri haldoklását éveken át akár, és nem 1-2, hanem mindet! Igen a társadalmat rendezök se akarják hogy ezzel tisztában legyünk ezért nincs rá mód a kicsi lakásban pelenkás öreget ápolni + kisgyerekeket, napi müszakok mellett és normális családi életet élni….ezért inkább fenntart elfekvöket.

  Igy a lélek evoluciójáról az embernek fogalma sincs – és marad amit a papokkal agyba tolnak a hatalmuk érdekében.
  Nem az ISTENnek nevezett tudatról tanitanak hitrendszerek hanem hatalmi érdekböl a félelem eszközével irányitanak és ez kettö!

 70. Re:68
  Én nem akarok senkit se megtéríteni, csak elmondom a véleményemet, ami rendszerint nem tükrözi a mai tudomány álláspontját.
  Miért vagyok ennyire magabiztos?
  Mert sok mindent már nem hiszek, hanem tudom hogy van.
  Hogy ez bántja egyesek meggyőződését, és bolond beszédnek tűnik?
  Lehet hogy bolond beszéd, lehet hogy nem…

  Közel 30 éve a gravitációs hullámokat megjósolta ez a világkép, ami pár éve egyértelműen be lett bizonyítva. Van még a tarsolyban pár másik jóslat is. Lesz még itt kalapács a szkeptikusok részéről… 😉

 71. Lehet számháborúzni, hogy ki volt előbb, de azt nehéz vitatni, hogy a fősodor fizikában ez a téma erősen vitatott volt 30 éve…
  Mondok ennél extrémebb jóslatokat: A fény nem EM, hanem 8-as szimmetriájú fotinó hullámcsomagok összessége. A sötét energia és anyag a párhuzamos dimenziók „gravitációs árnyéka”. Antianyag hiány paradoxon feloldható azzal, hogy valójában itt van, csak ellenfázisban létezik. Multidimenziós a téridőnk, mi csak egy variációja vagyunk a 16-nak, de a rendszer szuperszimmetrikus, így antianyagból ugyan úgy 16 verzió van. Az energia nem más mint a fény, és az anyag csak egy virtuális kapszomer, ami képes magában tartani a fényt. Maghasadás során nem az anyag alakul át energiává, hanem a kapszomer szűnik meg, és szabadul ki belőle a fény.
  Sorolhatnám még a jóslatokat, de ez is bőven elég, sőt egyeseknek még túl sok is… 😉

  De ne ragaszkodunk el ennyire, laborasztalon elférő aparátussal lehet gravitációs hullámokat mérni, sőt még gravitációs doplert is némi mérési elrendezés módosítással. Slusszpoénként OMH laborméréssel bizonyítva. Ha kéred, elküldöm a jegyzőkönyvet. 😉

 72. 74 dajtás

  Nem könnyű veled, annyi bizonyos. 🙂
  Használható infókat keresek, de a „sok pelyvában kevés a mag”.

  Nyitott vagyok mindenre.
  Kérlek küld el azt a jegyzőkönyvet, és persze bármi mást is, amit gondolsz.
  Amennyit csak elbír az eposta. 🙂

  Tibor bá’!
  Kérlek, hogy add át dajtásnak ez email címemet!

 73. Az igazán magas matekot, ami a kozmogóniához és a kvantummechanika megértéséhez szükséges, a világon összesen talán néhány ezer ember érti.
  Ennek hiánya teljesen ellehetetleníti a téma feldolgozását, tárgyalását .
  Fantáziálni tündérekről, óriásokról és törpékről, üveghegyekről ennek ellenére lehetséges.
  Csak nem szerencsés, a valóság reális elképzelésének kísérleteit és a puszta dilettáns fantáziálást felcserélni.
  A fizika vizsgákon nem elég szavakat ismerni és azokat helyesen használni.

 74. 76 Mosógépszerelő
  Ebben a rövid hosszászólásban (is) sok sületlenséget hoztál össze.

  Az első mondatod: „Az igazán magas matekot, ami a kozmogóniához és a kvantummechanika megértéséhez szükséges, a világon összesen talán néhány ezer ember érti.”
  Ebben benne van az az állítás, hogy a kvantummechanika megértéséhez sok matek kell, és Te ezzel a tudással rendelkezel, valamint ismered azokat az embereket akik hozzád hasonlóan nagyon okosak.
  Sejteted azt is, hogy ezek az emberek nem itt vannak.

  Te 🙂 nagyokos, itt egy találóskérdés.
  Mond meg hogyan állítható elő ez a szám: 40526919504877216755680601905432322134980384796226602145184481280000000000000
  Nem hasraütéssel állítottam elő.
  A megfejtést elküldöm Tibor bá’-nak, így „borítékolom”, hogy tudom mit beszélek.

 75. 77

  A hozzászólásom teljesen oké.
  Az nincsen benne, hogy én birtokában lennék a kvantummechanika és a kozmogónia megértéséhez nélkülözhetetlen matematikai ismereteknek.
  Az ,hogy ezeknek a világon hányan vannak birtokában az részemről egy becslés csupán, de bármibe lefogadom ez a szám kisebb 100 000 – nél.

 76. Re:76
  Mondok egy számodra roppant bosszantó történetet.
  A nullhiperteres téridő feltalálója a helyes megoldást egy naptár hátuljára rajzolta fel, körzővel és vonalzóval, egyszerű vektor szerkesztéssel… Ennyit arról hogy mennyire hardcore matek kell az alapok megértéséhez.

  Isten ravasz, de nem rosszindulatú.
  Ő is előnybe részesíti az Occam borotválya elvet…

  Mondok még ennél is bosszantóbb dolgot.
  A Világ megértéséhez bőven elég egy érettségi szintű matek és fizika tudás, mert az alap építőkövet szabályzó törvények rendkívül egyszerűek, már már bosszantóan azok.
  Az már más kérdés, hogy annyira komplexé evolválódott a rendszer, hogy a felszíni folyamatok rendkívül bonyolultnak látszódnak, és itt veri át a tudóstársadalom nagy részét.
  Hiába, ha alapok homokra épülnek… 😉

 77. 79 – dajtás:
  Eddig tartott a türelmem. El kell egymástól búcsúznunk. 🙁

 78. Re:75
  Kérd el a címemet Tibor bá’-tól.
  Átküldök egy rakat anyagot, csak győzd elolvasni,
  és trágár szitkozódások közt falhoz dobálni… 😉

 79. 81 dajtás

  Le vagy merevedve? Lazíts! 🙂
  Tibor bá’ nem adhatja oda a címedet az engedélyed nélkül,
  viszont épp a 75-ben megkértem (és így felhatalmaztam), hogy az én címemet adja oda neked.
  A labda nálad pattog.

 80. 82 – dajtás:
  Egy másik nicknév alatt, zavaros elméleted elhagyásával semmi kifogásom ellened.

 81. 84.Tibor bá
  Ne engedd elmenni dajtást!
  Átlagember számára nehezen, de inkább sehogy sem értelmezhető beirásai ellenére ő egy értékes szinfoltja a blognak, és ha elmegy, mi valamennyien szegényebbek leszünk nélküle!

 82. 83.dajtás
  Kedves jó dajtás barátom, figyelj reám!
  Hajlandó vagyok elhinni neked, hogy mindenféle elvont titkok, nem evilági dolgok kulcsai vannak birtokodban, de bocsásd meg őszinteségemet, melyet kizárólag az irántad való tisztelet és jóakarat mondat velem:
  Én mindig is azzal büszkélkedtem akár önmagam elött is, hogy habár kerek 60 éve távol a magyar nyelvterülettől, még mindig anyanyelvi szinten beszélem a magyart.
  Ugyanakkor pedig néhány, fölöttébb meredek bejegyzéseidet olvasva, nemegyszer azon töprengtem, hogy tulajdonképpen miről is volna szó, mert én EZT a magyart nem értem, vagy öregségemre elhülyültem, ami persze, nincs kizárva.
  De ime, mások sem értik, ergo nem vagyok dilis.
  Téged, kedves dajtás , egy olyasvalaki tudós embernek nézlek, aki a konvencionális, jól bejárt ösvényeken közlekedő tudomány hatalmas márványpalotája mellett, amelyben tetszetős csomagolásban kommerszkaját osztogatnak, te felütöd vedlett kis kifőzdédet, ahol másféle szellemi terméket kinálnál a népnek, de jaj, a te föztöd vagy nyers vagy nem való a köznép gyomrának, vagy a tálalás nem fedi a megszokottat, tehát a kis kifőzde nem megy, pedig lehet, hogy az istenek eledelét szolgánád fel benne, de a tálalás, valahogy nem a megfelelő.
  Az sincs kizárva kedves dajtás, hogy a széles tömeg, az istenadta nép esetleg nem is értékeli.
  Hagyd meg nekik az amerikai fertelmes TV.DINNER tálcákat, nekik valszeg ez kell, ez elég.

 83. 85- bálint:
  Dajtás rengeteg idő kapott tőlem, hogy előadja unortodox elképzeléseit. Ami elég, az elég. Nem az unortodoxiával lett teli a hócipőm, hanem misztikumba burkolással.

 84. Elmúlik úgy Pünkösd napja ,hogy le sem írja senki e szót ?
  Hová süllyedtünk ?
  Szentlélek kiáradása .
  Dajtás !
  Erről kellett volna beszélned az elmúlt napokban .
  Amíg ezt sem értik az emberek , addig a nemtér-nemidő ugrással
  semmit sem tudnak kezdeni.
  Sajnálom a kitiltásodat,majd magánban kereslek.

 85. 88 – Kemecse:
  Te siránkozol? Mit szóljak, én? Írok egy posztot arról, mi tehette szükségessé a vallások (vele a túlvilág) kialakulását, és akkor 80 hozzászólásban elhülyéskedik a témát. Írok egy posztot a béta blokkolókról, ami feltalálása milliók élete hosszabbodott meg. Senkit nem érdekel. Mosógépszerelő a tőle elvárható módon ír valami irreleváns hülyeséget, mert neki ez jut az eszébe. Aztán annyi. Nem a honlap tartalma romlik, hanem a hozzászólólások minősége. Hiányolod dajtást? Finoman fogalmazva az unortodox elképzelései minden fizikát kicsit ismerő látogatót elkergetett. Micsoda? A fény nem EM hullám? És ezt komolyan mondja? És ezt leközli egy ulibuli honlap. Na köszönöm, nekem ebből elég.

 86. Re:86 Bálint
  Nincs kifőzdém, bár szeretek főzni… 😉
  Bár tény, hogy az ipari menzakaját nem szeretem, és jobban érdekelnek a különleges fogások. 😉

  Probléma gyökere az, hogy olyan terminológiát használok, ami magyar nyelven íródott, de nem a mai korszellem szerint, ami magával vonja az értetlenséget is. Hasonlattal élve olyan ez a szituáció, mint mikor egy 100 évvel ezelőtti embernek próbálnád elmondani a Tv működését… Sokszor az alapfogalmak hiányoznak, és az egyszeri olvasó azon veszi észre magát, hogy csak a kötőszavakat érti… Én is így voltam vele pár évvel ezelőtt, de látod, most már nem ott tartok. Mindenki meg tudja érteni amiről beszélek, de ehhez élő szó kellene, ebből fakadóan nagyon korlátozottak a lehetőségek. Nem véletlen volt az a szokás, hogy a tanító a tanítványaival élő kapcsolatban állt. Élő szónak vannak olyan kommunikációs rétegei, ami bőven feszegeti a mai tudomány alaptéziseit, de ettől függetlenül működnek.

  Nincs veled semmi baj, se a többiekkel, misztikus tanításokhoz mindig értetlenséget szülnek, bár amiket írok az misztikusoknak túl tudományos, és a tudományosoknak túl misztikus… 😉
  Én ezt az utat választottam, ezt kell szeretnem. 🙂

 87. Re:Tibor bá’
  El tudom mondani balladai homály nélkül is, de az még jobban meg fog az emberek torkán akadni. Egyszerűbb azt mondani, hogy van Isten, mint hogy azt mondani, hogy milyen diszkrét matematikája van a saját belső működésének… Anno még Hawking kiadója mondta, hogy minden egyes képlet a könyvében az olvasó közönség létszámát felezi. Ez itt is érvényes.

  Másik nick név alatt is ugyan ezt a „térítős” szöveget nyomnám, így nem sok értelmét látom a másik névnek. 🙂

  Hogy tudományosan megbotránkoztató amit írok? Valóban, de én vállalom a dilimet, tekintsd úgy, hogy van egy saját bejáratú házibolondod. 😉
  Hozzáteszem bebizonyítható, hogy a fény nem EM, de elég nehezen kivitelezhető a kísérlet, több évnyi kutató munka kell még hozzá.

 88. Re:88
  Azért nem írok erről, mert jól belegyalogolnék sokak vallásos hitébe. Így inkább megtartom magamnak a véleményemet…

 89. 91 – dajtás/pajtás:
  Rossz hírem van a számodra. Be tudom bizonyítani, hogy nincs isten, sőt azt is, hogy hülyeségeket írsz, de elég nehezen kivitelezhető a kísérlet, több évnyi kutató munka kell még hozzá.

 90. Dajtás szemmel láthatóan halálosan élvezi az érdeklődést, amit a lila füst eregetésével kivált a naív közönségből.
  Természetesen eddig tart a dolog folytatása nincsen mert per definitonem nem is lehet.
  Mert a lila füst se nem tudomány,se nem tény, a lila füst, az se több se kevesebb, mint lila füst, persze el lehet nevezni miszikumnak is, ami megint a mesterségesen keltett homály egy szinonímája.

 91. Re:Tibor bá’
  Errő ez a klasszikus vicc jut eszembe:
  Nietzsche szerint Isten halott! Isten szerint Nietzsche halott! 😉

  Egy dolgot tudok erre mondani, Isten léte független attól, hogy hisznek-e benne vagy nem, ugyan úgy szereti a hű szolgálóit, és a tékozló fiút is. 😉

 92. Re:94
  Ha csöndben maradtál volna, bölcsebb maradtál volna… 😉
  Szerintem én jobban tudom hogy engem mi motivál, mint ahogy az te gondolod. 🙂

 93. Üzenet minden Istenhívőnek: Majd ha a természetes módon kialakult emberen kívül tudtok más állatfajt is mutatni a földön amelyik természetellenesen rajong valami olyanért, aminek az evolúcióhoz, és az élőhelyéhez semmi köze, csupán a fantáziája által kialakított torz világkép torz központúságának agyszüleménye, akkor elkezdek hinni benne. Bizonyítsátok be itt és most minden kétséget kizáróan Isten létét.

 94. 95 – Dan:
  A poszt nem arról szól, hogy vajon van-e isten, hanem arról, hogy miért találta ki magának az ember.

 95. 95 – pajtás:
  Nem jól emlékszel. Eredetileg egy amerikai férfi vécé falára írta valaki: GOD IS DEAD – Nietzsche. A pasi másnap bement a vécébe, ahol a felirata mellett ez állt: NIETZSCHE IS DEAD – God. A pasi meg is érdemli, mert tudatlan. Aki nem létezik, az nem lehet halott. 😀

 96. 97. Dan

  „Bizonyítsátok be itt és most minden kétséget kizáróan Isten létét.”

  Isten létét nem lehet bizonyítani annak atudománynak az eszközeivel, amely Isten léténektagadásából alakult ki…
  Az kifejezetten az anyagi lét összefüggéseit taglalja, és se koncepcója, se kifekezéskészlete nincs Isten és a hit problémáinak vizsgálatára…

  Kicsit olyan, mintha egy órásmestert kérnén meg, hogy mondjon vélemésnt egy tüdőgyulladásról… Biztos tud jókat is mondani róla, de valószínűleg nem az ő tanácsai alapján kell a gyógyítást megkezdeni…

  Annak több értelme lenne, hogy megbeszéljük, hogy mi ai az az Isten-koncepció, amiről vitázunk, hogy van-e vagy nincs…
  Egy felhőkön üldögélő szakálas öregúr, vagy a természet harmóniáját megszemélyesített feltételrendszer, amit különböző korok és kultúrák különbözőképpen próbáltak leírni…

 97. ….” miért találta ki magának az ember.”
  Ennek nagyon is praktikus okai vannak.
  – Tudáshiány pótlása
  – Felelősség átpasszolása, ha már nincs kire
  – Lustaság a valódi tudás megszerzésére
  – Butaság indoklására
  – A lelkiismeret megnyugtatására(Én nem tehetek róla, hogy tehetnék. )
  Stb, stb.

  Attila. „atudománynak az eszközeivel, amely Isten léténektagadásából alakult ki…”
  Indulj ki onnan, ahonnan akarsz, csak bizonyítsd!

  „Az kifejezetten az anyagi lét összefüggéseit taglalja,”
  Mégis mit kellene taglalnia?
  Az anyagai világból nem tudunk kitekinteni és soha nem is fogunk. Számunkra ez nincs, de ha esetleg van, akkor sincs, mivel nincs kapocs, kapcsolódási lehetőség, információáramlási lehetőség.

 98. 98 Tibor bá’

  „A poszt nem arról szól, hogy vajon van-e isten, hanem arról, hogy…”
  Ezt elmondtad itt többször is. Elmondtam én is 65-ben.
  Nem figyelnek, csinálhatsz bármit. Csak mondják, mondják, mintha zombik lennének.

  Talán nem értik a feladatot?
  Senki sem érti, de vannak akik ezt belátják és van erejük ezt bevallani.

  http://www.magyarszemle.hu/cikk/20171204_a_gondolkodo_agy_gondolatok_az_agymukodesrol_es_a_tudatrol_
  Itt kiemelnék egy mondatot: „Koch Sándor orvos-virológus úgy véli, hogy a létező valóság egészének úgynevezett tudományos megismerésére az embernek nincs igazán reális reménye.”
  Tőlem: Egyáltalán nincs. Ez fizikai/matematikai képtelenség.
  A világ minden információja mint nagy halmaz, nem férhet bele a kisebb részhalmazba, az emberi agyba.

  Az agy működését – véleményem szerint – ez a cikk írja le érthetően és pontosan:
  https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_20_informacioelmelet_scorm_07/7310_a_valsgszlels_kartzinus_s_szimulcis_modellje.html

  pajtás 🙂 🙂 gondolatait pedig máshol is osztják.
  http://costadelsolmagazin.com/content/holografikus-vilag

 99. 101. Ciki

  – Mi az a tudáshiány?
  Az ősember egy napon felébredt, és rájött, hogy nem érti a kvantummechanikát, és feltalálta helyette az Istent?
  Ha belegondolok, hogy milyen bonyolult rendszert eszelt ki mellé, akár a kvantummechanikát is megérthette volna… Már vagy párezer éve.
  Ráadásul Newton is az okkult tudományok tanulmányozásával jutott el a mechanikáig… kb 10x annyi könyvet írt az okkult tudományokról, mint fizikáról…
  Ő is tudáshiányban szenvedett?

  Felelősség átpasszolása…
  Szuper… Milyen felelősségé?
  Melyik vallás „veszi át” a felelősséget? Mert amiket én ismerek, az az EMBERRE rakja a felelősséget…

  Lustaság…
  Ja… Lustaságból több száz kilométereke cipelték a bazi nagy kövelet, hogy hatalmas matematikai precizitással belőjenek néhány csillagképet a tavaszi napéjegyenlőség idején, meg piramisokat építgettek hatalmas szellemi meg fizikai erőfeszítésekkel.
  Meg lustaságból, kényelemből böjtöltek is…. Ugye…

  Butaság…
  Mint fenn… Előre jelezték az áradásokat, bevezették a mezőgazdaságot, kinemesítették a búzát, keresztezték a házi állatokat, fémeket ötvöztek, betegeket gyógyítottak… időnként koponyalékeléssel… Aztán ott van az egyiptomi meg a görög matamatika, geometria… Oh… valóban nagyon buták voltak.

  Lelkiismeret…
  Ez is hülyeség… A vallás NEM ad felmentést a bűnök alól…
  A hitetlenség annál inkább… Ha nem látta senki, akkor nem is követtem el ugye?

  A „modern” tudomány a felvilágosodás idején alakult ki, aminek egyik eleme a „humanizmus” volt, azaz az Isten helyett az embert állította a központba, és látványosan elvetett minden vallásos megközelítést.

  Szóval, ha abból a feltevésből indulsz ki, hogy az anyagi világon kívül nincs más, akkor nyilván nem juthatsz arra a következtetésre hogy van Isten, és rövidre zárod a kört.

  De ha abból indulsz ki, hogy „lehet” más is az anyagon kívül, akkor a következtetések köre sokkal tágabb lehet.

  És arról te döntesz, hogy a szűkebb vagy a tágabb körben helyezed el magad.

 100. 103: „Melyik vallás “veszi át” a felelősséget?”

  Például amelyiknél gyónással bűnbocsánatot nyersz?

 101. 104. d311c

  „Például amelyiknél gyónással bűnbocsánatot nyersz?”

  Most lebuktam… Mit lehet erre modani… Porrá vagyok alázva…

  Hacsak… várjál ! Tudom !
  A bűnbocsánat feltétele az őszinte bűnbánat… (ezt a részét valószínűleg nem hallottad, vagy nem figyeltél).
  Magyarul még szájbarágósan benne is van: (véletlen?)

  BŰNBocsÁNAT

  Szóval bűnbánat nélkül NINCS bűnbocsánat !
  A bűnös is tudja, hogy hiába veri át a papot a gyóntatószékben… Ha nem tanusít őszinte bűnbánatot, ráadásul hazudozik is, akkor kénköves poklok fenekére jut…

  Az őszinte, „megtért” bűnös viszont tiszta lélekkel várhatja a földi büntetését…
  A gyónás csak az égi büntetés alól oldja fel.
  Ugyanis ha megkefélted a főnök feleségét, vagy elsikkasztottál másfé milliót, az csak akkor bocsáttatik meg az egekben, ha bevallod a bűnt, és jóvá teszed itt a földön…

  Te valószínűleg a búcsúcédulákról hallhattál, amikor már az itáliai bankárok befektetésként megvásárolták a pápaságot, és jó pénzért helyjegyet árultak a bűnös gazdagoknak a mennyországba.
  De hát ez már nem vallás, hanem biznic…

 102. 105: Azért a „10 miatyánk + 20 hiszekegy”-ben kirótt jóvátételek relációját az elkövetett esetleges kisebb-nagyobb bűnnel szemben mégsem tekintem egyenrangúnak valahol.
  De ez csak a saját (kishitű) szempontrendszerem miatt van így, nyilván bennem van a hiba.

 103. 103.Attila.
  Te, mint mindig, most is fordítva ülsz a lovon!
  „– Mi az a tudáshiány?”
  Az, hogy nem tudta miért villámlik, meg a többi, számara érthetetlen természeti jelenséget, ezért kitalálta Istent, sőt sok istent.
  Newton-t valószínű, az okult tudományok sarkaltág gondolkozásra, de megalkotta a természettudományok alapjait.
  (Ez is példa a fordított gondolkodásodra. 😀 )
  „Felelősség átpasszolása…”
  Pl. Te is. Zsinórba átpasszolod a tudáshiányod itt a blogon! 😀
  „Lustaság…”
  Ez a mai ember gondolkodási lustasága. Mivel már elérhető a tudás, csak hát sokkal könnyebb hinni.
  A régieket ne hozd fel ide, mivel az ő tudásszintjükön ez természetes volt.
  „Butaság…”
  Akiket itt felsoroltál azok hitük, vallásuk ellenére gondolkodtak és komoly eredményeket értek el, de a legtöbbjüket boszorkányság vádjával megégették, lemészárolták Isten nevében!

  „De ha abból indulsz ki, hogy “lehet” más is az anyagon kívül, akkor a következtetések köre sokkal tágabb lehet.”
  Persze hogy lehet, elképzelhető, de azt soha nem fogod, fogjuk megtudni.
  Persze képzelegni lehet, de információt szerezni nem.
  Még egyenlőre az érzékelhetőségünk határaitól is „fényévekre” vagyunk, ezt átlépni sosem fogjuk tudni.
  Anyagi világ csak anyagi világgal tud kontaktusba kerülni!!!

 104. Attila:
  Képeld el, 10 éves koromban azt mondták, hogy ha egymást követő minden hónap, első péntekén gyónok és áldozok, akkor Szűz Mária kijárja számomra, hogy legyen, ami lesz, én már nem kárhozhatok el, ezt ő, mint Jézus anyja, garantálja. Ezek szerint, ha gyónok, ha nem, ha megbánom a vétkeimet, ha nem, én nem fogok már bűnhődni. Különben nem buktál le, és ne érezd magad vesztesnek. Minden szent könyv, na jó beszéljünk a Bibliáról. A Bibliába minden benne van és az ellenkezője is. Te pedig bármikor mondhatod, hogy azt egyes bűnös papok mondták (csinálták, stb.) Az istenhívők rendkívül rugalmasak. Ami tegnap tabu volt, azt holnap maga az isten akarta úgy. Na ezért nem érdemes vitázni.

 105. 107. Ciki

  „Az, hogy nem tudta miért villámlik, meg a többi, számara érthetetlen természeti jelenséget, ezért kitalálta Istent, sőt sok istent.”

  Ez ott bukik, hogy a majom, de a kutya meg a giliszta se tudja hogy a villám az egy elektromos kisülés… de összerezzennek a durranásra…Akkor ők is vallásosak?
  Az ember a villámlással és amenydörgéssel együtt vált emberré, és tudta hogy az a természet része, és NAGYON ritka kivételektől eltekintve nemigen van rá hatással másképp, mint hogy összerezzen az első nagyobb dörrenésre a vihar kezdetén.
  Szóval nem túl életszerű, hogy ilyesmi sarkallta volna egy nagyon bonyolult, de teljesen hasztalan rendszer kiötlésére.

  Az már közelebb visz a dolgokhoz, hogy az ember rájött, hogy ha JOBBAN megismeri a természetet, akkor sikeresebben vadászik, és eredményesebben termelheti meg a növényeit is… Esetleg „ráhangolódott” a természet zajaira, apró nüanszaira talán még tudatmódosítókat is használt, és elkönyvelte az első sikereit… Rájött, hogy ez a „ráhangolódás”, mint a koncentráció, meditáció, meg hasonlók valóban segítenek, és „felfedezte” hogy ebben az irányban sokmindent fel lehet fedezni…
  És „elhitte” hogy ha megidézi a medve szellemét, akkor másnap legyőzheti…
  És nem valószínű, hogy ha nem tudott volna kimutatni összefüggést a „megidézés” és a siker között, akkor sok energiát pazarolt volna ilyen hasztalan dolgokra.

  „Mivel már elérhető a tudás, csak hát sokkal könnyebb hinni.”

  Milyen tudás?
  A húrelmélet? A pszi részecskék?
  Az átlag embernek ez mire jó?
  Igen… az elit fel tudja ezeket használni a technikai versenyben, de más valós haszna nincs.
  Az átlagembernek megy az jut, hogy HighTec-en nézheti a Való Világot…
  Az embertől elszedték a vallást, és ócska üveggyöngyöket kapott helyette.

 106. 108 Tibor bá’

  ” Ezek szerint, ha gyónok, ha nem, ha megbánom a vétkeimet, ha nem, én nem fogok már bűnhődni. ”

  Azrért tudsz te ennél jobbat is, ha összeszeded magad….

  Nyilván ez így is van.
  De csak ha valóban megbánod, nem hogy foghegyről elhadarsz 5 miatyánkot…

  Ha a bibliáról lehámozzuk az Ószövetséget, egy sokkal ellentmondásmentesebb rendszerhez juthatunk, de hát az ateisták ragaszkodnak a legjobban a két szövetség összemosásához, mert csak így tudják hangoztatni az „ellentmondásokat.”

  Ha megnaradnánk a Jézusi tanítások szelleménél, és nem a betűjénél, könnyebb lenne, de hát a betűbe könnyebb belekötni.

  De hát miképpen is várhatnánk el egy ateistától, hogy egyáltalán megértse annak a koncepcióját, hogy egy könyvnek nem csak betűje van, hanem szelleme is?

 107. Sziasztok !
  Médiumot keresek !
  Egyfolytában mondom a magamét (gondolatban),de már többször jeleztem, leírni
  képtelen vagyok .
  A hozzászólók között találtam is kettőt,akik ,ha elmondhatnám nekik gondolataimat ,talán tovább tudnák adni írásban.
  Jani és Atilla !
  Rólatok van szó!
  Találkozhatnánk. Győr mellett lakom( Janitól 50 percre,Atillától kicsit messzebb ).
  Tibor bá’ !
  Félre ne értsd ,ez nem ellen blogtalálkozó .
  Pajtás !
  Túl magasra tetted a mércét .
  Hiába nyújtózkodom ,nem érem el a következő fogást.
  Jani! Namastéé!

 108. 111. Kemecse
  Hízelgő és zavarbaejtő a kérésed. Ha más értelemben nem is, de az általad felvázolt módon talán lehetek a médiumod. Szívesen látlak Jásdon, csütörtöktől megint itthon leszek kb. egy hétig. Jöhetsz több napra is, a saját lakrészemben ingyen megalhatsz, a vendégház fizetős.

  Más beszélgetőpartnereket is örömmel fogadok, illetve összehozhatunk egy blogtalálkozót is, ha van rá igény, bár tudom, hogy sok mostanában a mezőgazdasági munka, így a prepperek kevésbé érnek rá.

 109. 110 – Attila:
  Te csak hiszed, hogy logikusan érvelsz. Egy frászt! pl.
  „Ha a bibliáról lehámozzuk az Ószövetséget, egy sokkal ellentmondásmentesebb rendszerhez juthatunk, de hát az ateisták ragaszkodnak a legjobban a két szövetség összemosásához, mert csak így tudják hangoztatni az “ellentmondásokat.”” Az ateisták nem írták, nem szerkesztették, és nem nyomtatták a Bibliát. Készen kapták. – Hát persze. Hámozzátok le az Ó-Szövetséget, hámozzátok le a Genesist, hámozzátok le az összes hülyeséget, az összes csodát, és akkor a megmaradó 8 és fél oldalon igazatok lesz. 😀

 110. 113. Tibor bá’

  „hámozzátok le az összes hülyeséget, az összes csodát, és akkor a megmaradó 8 és fél oldalon igazatok lesz. ? ˇ

  Pedig valahogy így…

  A Biblia két, egymásnak eellentmondó ideológia kényszerű keveréke, és nem véletlen, hogy az ateisták ragaszkodnak minden betűjéhez…
  Nem csoda, hogy mindig elutasítják hogy csupán a jézusi tanítások alapjait kellene vizsgálni, de ha mégis, akkor is leragadnak a vízen járáson meg a víz borrá változtatásán.

  Talán Jani vagy dajtás tudná frappánsabban elmondani, hogy nem az egyes vallások dogmáin kellene leragadni, hanem „kihámozni” belőlük a közös üzenetet…

 111. 114 – Attila:
  Ha az én honlapomból is úgy kellene „kihámozni” az üzenetet, a kutya se látogatná. Ha valaki ír egy könyvet, akkor világosan és egyértelműen közölni kell az „üzenetet”. Ellenkező esetben az egész könyv szart se ér. Erre utalnak (és nagyon helyesen) az ateisták. Nehogy már a farok csóválja a kutyát.

 112. 111. Kemecse

  Megtisztelsz, és talán túl is értékelsz… Viszont kiváncsivá teszel, mert engem érdkelnek az unortodox gondolatok, akkor is, ha első látásra sok bennük az érthetelen részlet.
  Szivesen meghallgatlak, de nem tudom, hogy mikor ejthetnénk szerét, mert amikor Magyarországon vagyok, akkor az ország másik felén vagyok, sűrű családi programmal…
  Talán emilben felvázolhatnád a lényeget, aztán majd csak lesz valahogy.
  Addig is távolról szurkolok neked, hogy Jani jó médiumnak bizonyuljon, és mi is többet tudjunk meg…

 113. 115. Tibor bá’

  „Ha az én honlapomból is úgy kellene “kihámozni” az üzenetet, a kutya se látogatná. ”

  Pont te, a tudományok felkent papja mondod ezt?

  Ja…. Ha Marie és Jolio Curie nem hámozza hosszas és kitartó munkával a rádióaktivitást néhány tonna szurokból… Vahy Szentgyörgyi Albert a C viramint több tonna paprikából, mert túl bonyolult…

  Ha valaki az IGAZSÁGRA kíváncsi, akkor nem fél a sok hámozgatástól…
  De ha FÉL az igazságtól, mindenbe beleköt, hogy pont a lényeggel ne kellejen foglakoznia.

 114. 117 – Attila:
  Nehéz eldönteni, hogy szándékosan magyarázol-e félre mindent, vagy ez nálad egy meglehetősen aljas taktika, mert ennyire hülye nem lehetsz.

 115. 114. lehettem volna valaki más
  Én a mai napig sem igazodok ki rajtad, mert egyes megnyilvánulásaidból úgy tűnik, hogy hívő vagy, máshol meg inkább az, hogy tök mindegy, hogy van-e isten, vagy nincs, de az emberiség számára mindenképp káros, ha megfosztjuk a hittől.
  És én ezzel az utóbbival még ki is egyeznék, de ugyanakkor a hit társadalmi hasznossága sem tudna lekenyerezni, hogy elfogadjak egy olyan világképet, amelyre semmi bizonyíték sincs, sőt, az objektíven feltárható valóság inkább cáfolja, mintsem alátámasztja a vallásos nézeteket.
  Szóval a magam számára csak az a két út maradna, hogy vagy maradok megrögzött, felvállalt ateista, vagy képmutatóan eljátszanám a hívő embert pusztán pedagógiai célzattal, hogy ne ingassam meg hitében azokat, akiknek szerintem is jobb, hogy a hitükhöz ragaszkodnak.
  De az utóbbihoz meg túl őszinte vagyok…

 116. Jani
  Köszönöm szépen a meghívást .
  Én is prepperkedek,utazással együtt napi 10 óra munka mellett
  van két kertem 35 gyümölcsfával ,szőlővel,veteménnyel.
  Szerintem nem kell részletezzem …
  Viszont július 20-án Várpalotán egy barátom születésnapján veszek részt,
  s így 21-én ,szombaton beugorhatok hozzád ,ha Neked is megfelel .

 117. Re119
  Maradj mindig is kritikus, még a vallások tekintetében is, mert több ezer évnyi ferdítés kifordítja magából az eredeti tanításokat is…
  Én sem vagyok a vallásosok kedvence(gondoltad volna? 🙂 ), mert bele szoktam gyalogolni a dogmáikba, és rámutatok a vallások ellentmondásaira.
  Persze az ateisták kedvence se vagyok, mert transzcendens alapokra helyezem a világot, és a tudomány dogmáit sem kímélem.

 118. Atilla !
  Sejtettem ,hogy a távolságok miatt csak tiszteletbeli médiummá választhatlak .
  Emailt egyelőre nem küldök,inkább átküldöm a gondolataimat fénypostával.
  Terítsd ki az antennáidat , én mindent átadok ,ami bennem van .
  Hétköznapira fordítva a szót , Magyarország nem (elég) nagy,meg Franciaországban is vannak szép helyek…
  Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat,
  de azt Te már mind megkaptad …

 119. 119. hubab
  Az utolsó bekezdéseddel teljesen egyetértek. Az én helyzetem különösen érzékeny ilyen szempontból. Mégiscsak egy katolikus faluba költöztem a templom szomszédságába. Időnként meglátogat egy-két fiatal, és elmondja a problémáit. Ahhoz, hogy megnyíljon, nekem is őszintének kell lennem. Úgy kell időnként elmondanom, hogy miért nem hiszek, hogy ezzel ne térítsem ki a beszélgetőtársat. Hasonlóan nehéz, mint a drogokról igazat mondani úgy, hogy ne próbálja ki azokat, legalább amíg felnő.

  Attila hozzáállása szerintem elég általános, csak a legtöbb hasonló nem képes ilyen viták lefolytatására, vagy cikinek érezné nyilvánosan felvállalni a nézeteit. Hisz ő, csak azt nem tudja, miben, de nagyon próbál rájönni. Nem ismeri be hangosan, de időnként változtat ő is az érvrendszerén. A bloggal csiszolgatja a világképét is, a mindenki számára nyilvánvalóan megcáfolt állításait legközelebb nem hozza fel érvként.

  Hasznos hozzászóló, mert értelmes vitákat generál, csak néha beakad a lemez. Pajtásról is hasonló a véleményem, csak az ő vitastílusán még finomítani kéne. Lehet, hogy neki is kell még néhány év, hogy kevésbé álláspontot védjen. Nehéz úgy eszmecserét folytatni, hogy valaki kinyilatkoztat hajmeresztő dolgokat, amiket nem bizonyít, ráadásul egy kevesek által ismert, ködösen definiált terminológiát használ. Hivatkozási alapja egy szektaalapító tudományosnak tűnő könyve, amelyben a tudományos módszereket nem igazán használja, legalábbis az első néhány tucat oldalon, ameddig képes voltam egyhuzamban olvasni. Talán egyszer folytatom, bár nem reménykedem hasznos információban belőle, legfeljebb érvkészletként pajtással szemben.

  120. Kemecse
  OK, júli 21. szombat.
  Megpróbálom észben tartani, de a biztonság kedvéért előtte néhány nappal figyelmeztess, vagy akkor, ha változás van. janifromhungary#yahoo.com

  Megköszönném, ha edzésként átküldenéd nekem is, amit Attilának írsz. A találkozás előtt felkészülnék, hogy milyen őrült káoszt kell koherens világképnek álcáznom. 🙂

 120. Re:123
  Való életben nem vagyok én annyira konfrontatív vitapartner, kifejezetten nyugodt pali vagyok IRL, de tény hogy vannak témák, amiknél kinyitom a „pofonládát”, hogy az ütésállóságomat fejlesszem… 😉

 121. Mi ez a nagy csönd?
  Tiszta időgép ez a poszt, mert magamat olvasom vissza… 🙂

  „Mivel a szellemi készség az agyvelő méretétől függ,”
  Ez így finoman szólva nem igaz. Vannak olyan állatok, akiknek nagyobb agytérfogatuk van, és még barázdáltabb is az agyuk, de még sem körözik le kognitív készségekben az embert. Plusz vannak nem értelmi fogyatékos vízfejűek, akik papírforma szerint páfrány szintű intelligenciával kellene rendelkezniük, még is funkcionálisan épek.
  Nem baj, ez a korszellem ezt gondolja, 500 éve más volt az aktuális sláger, ezen is túl fogunk lépni, ahogy a megismerés magasabb szintre lép.

 122. 125 – Úgy látszik, mégis minden le van rágva.

 123. Re:126
  Ez a téma egy végtelen gumicsont, addig rághatjuk, amíg meg nem halunk. 😉

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük