Tibor bá blogja (353) Egy német katonai tanulmány figyelmeztet egy drasztikus olajkrízist bekövetkezésére

önarcék[Tibor megjegyzése: az eredeti cikk minden egyes mondata feltételes módban íródott, amit csak néhány esetben hagytam meg. Az angol szöveg nem tűri a nyílt és egyértelmű kijelentéseket, míg magyarban nagyfokú bizonytalanságot sugall. A feltételes mód alkalmazásának azért nincs értelme, mert ami 3 év múltán bekövetkezhet, az két évvel később be fog következni. Az egész csak idő kérdése.)

A SPIEGEL ONLINE múlt heti jelentése szerint, egy német katonai agytröszt kianalizálta, hogy a globális gazdaságban milyen változtatást hozhat a „peak oil”. A belső használatra szánt dokumentum megrendelése – amit kiszivárogtattak az Interneten – azt jelenti, hogy a Német Kormány komolyan veszi számításba a várható olajkrízist.

A „peak oil” kifejezést az energetikusok arra az időpontra értik, amikor a kitermelhető globális olajmennyiség átlendül a kinyerhetőség maximumán, ami után a termelés folyamatosan csökkenni fog. Egy ilyen csökkenés egy állandó beszerzési krízist eredményezne. Az ettől való félelem pedig a nyersanyagpiacokon és a tőzsdéken kiszámíthatatlan reakciókat válthat ki. A téma politikailag annyira robbanásveszélyes, hogy még olyan elit szervezet, mint a Bundeswehr is átvette a „peak oil” kifejezés használatát.  

A szóban forgó tanulmányt a Bundeswehr Transzformációs Központjának Jövőkutató osztálya készítette. A jövőkutatók egy olyan agytröszt, amelynek feladata a német hadsereg akciótervének a kidolgozása. Az osztály parancsnoka, Thomas Will vezérezredes, drámai megfogalmazást alkalmaz, amikor a nyersanyagok visszafordíthatatlan kimerülésének következményeit ecseteli. Figyelmeztet a globális erőegyensúly kibillenésére, a kölcsönös függőségre épülő új barátságokra, a nyugati, fejlett országok fontosságának a csökkenésére, a piacok totális összeomlására, és komoly politikai és gazdasági krízisekre.

A SPIEGEL ONLINE a tanulmány autentikusságát – amely nem a széles társadalom részére készült – leellenőrizte kormányköri kapcsolatokon keresztül. Kiderült, hogy az Internetre felkerül anyag még csak „piszkozat” formában létezik és kizárólag tudományos véleményeket tartalmaz, amit a Honvédelmi Minisztérium és egyéb kormányszervek még nem szerkesztettek össze. Megkerestük Will vezérezredest, aki az osztály munkájáért felelős, de nem volt hajlandó kommentálni az esetet. Nem valószínű, hogy akár a Bundeswehr, akár a Kormány beleegyezne a dokumentum jelenlegi formájában történő publikálásába. A tanulmány megszületése azonban világosan jelzi, hogy a Német Kormány milyen fontosnak tartja a peak oil kérdést.

A cikk témáját adó kiszivárogtatáshoz hasonló eset történt az Egyesül Királyságban is. A Guardian angol napilap a múlt héten jelezte, hogy az angol Energia és Klímaváltozási Minisztérium (DECC) rendelkezik olyan titkos dokumentumokkal, amelyek bizonyítják, hogy a Kormány sokkal jobban aggódik a nyersanyag-hiány bekövetkezésétől, mint ahogy azt bevallja. A Guardian szerint a DECC, a Bank of England és a Brit Hadügyminisztérium együtt működik az Gyárosok Képviseletével egy olyan terv kidolgozásában, amely az energia-hiány bekövetkeztekor lépne érvénybe. Anglia úgynevezett „peak oil energiakérdés” szakembereinek munkacsoportja által végzett kiértékelésekbe a SPIEGEL ONLINE betekintett. A DECC szóvivője iparkodott elbagatellizálni a munkát, azt állítva a Guardian riporterének, hogy csupán rutin munkáról van szó, aminek nincs politikai jelentősége. Valóban a Bundeswehr tanulmánynak nem feltétlenül van politikai következménye, de jól jelzi, hogy a Német Kormány küszöbön álló hiánnyal számol. A német jelentés szerint a peak oil elég nagy valószínűséggel 2010 környékén következik be, míg hatása a nemzetbiztonságra körülbelül 15-30 éven belül várható (szerintem, ez az adat túlzottan optimista, sokkal elfogadhatóbb lenne a 3-5 év.) A katonai előrejelzés összhangban van a jól ismert nyersolaj szakemberek véleményével, akik szerint a globális olajkitermelés csúcsát vagy már átléptük, vagy még ebben az évben át fogjuk lépni.  

A peak oil Németországra gyakorolt gazdasági és politikai hatását, kellő mélységben most tanulmányozták először. Steffen Bukold nyersolaj szakértő kiértékelte és összefoglalta a Bundeswehr tanulmányát, ami az alábbiakban ismerhető meg:

* A nyersolaj fogja meghatározni a hatalmat: A nemzetközi kapcsolatok  meghatározásánál az egyik fontos tényező a nyersolaj lesz. A nemzetközi kapcsolatokban az olajtermelő országok relatív fontossága megnövekszik. Ezek az országok ki fogják használni előnyeiket, hogy külpolitikájukat kiszélesítsék, mint egy új regionális hatalom, egyes esetekben akár globális méretekben is.

* Az olaj exportálok növekvő fontossága: Az erőforrásokért folytatott vetélkedés fokozódása az olajexportálók részére azt jelenti, hogy egyre több ország fog versengeni kegyeikért. Az exportálok részére ez egy új lehetőséget biztosít politikai, gazdasági és ideológiai célok elérése terén. Ennek egyenes következménye lehet az olajexportáló országok saját érdekeiknek agresszívebb megvalósítása.  

* A politika hatása a piacokra: Az erőforrások beszűkülése visszájára fordíthatja az energiapiac liberalizálását. A globálisan szabadon hozzáférhető olajpiac a teljes nyersolaj forgalomnak egyre kisebb hányadát fogja kitenni, mert a kereskedés egyre több kétoldalú szerződés alapján fog bonyolódni. Hosszabb távon a globális szabad olajpiac csak szűk keretek között fog létezni.

* A Piac összeomlása: A nyersolajhiány következményei egy sötét jövőt tárnak elénk. Tekintve, hogy az áruk szállításához üzemanyag szükséges, a nemzetközi kereskedelemre hatalmas többletköltség vetíti árnyékát. Ennek következtében alapvető fontosságú termékek, például élelmiszerek hiánycikké válnak. Az ipari termelés 95 %-ához közvetlen, vagy közvetett módon szükség van nyersolajra. Éppen ezért közel minden ipari terméknél meglepően nagy áremelkedések várhatók. Középtávon a globális gazdasági rendszer, és minden piacorientált ország gazdasága össze fog omlani.

* Vissza a tervgazdálkodáshoz (most jött rám a röhögés – kár, hogy Kádár nem élte meg): Mivel gyakorlatilag az összes ipari szektor az olajtól függ, a peak oil a piac részleges, vagy totális összeomlását eredményezheti. Krízis-helyzetben elképzelhető alternatíva lehet fontosabb árucikknél a jegyrendszer bevezetése, illetve termelési kvóták kitűzése, vagy hasonló intézkedések meghozatala a szabadpiaci mechanizmusok helyett.

* Globális láncreakció: Az olajellátás struktúrájának átalakítása valamennyi régióban, nem lesz lehetséges a peak oil beköszöntése előtt. Valószínű, hogy több ország nem lesz képes időben, vagy kellő mértékben végrehajtani a szükséges beruházásokat. Amennyiben a világ bizonyos régióiban gazdasági összeomlás következne be, az Németországra is kihatna. Más országokban bekövetkező krízisek hatása alól Németország nem tudná kivonni magát, mert szorosan kapcsolódik a globális gazdasághoz.

* A politikai legitimáció krízise: A tanulmány felveti, hogy a demokrácia fenn tud-e maradni? A társadalom egy része előrelátja a peak oil által beindított felfordulásokat, amelyet a társadalmi rendszer krízise vált ki. Ez viszont teret nyit a társadalmi rendszert megváltoztatni kívánó szélsőségek számára. A legjobban érintett társadalmi osztályok szétesnek, ami szélsőséges esetben nyílt konfliktushoz fog vezetni.

A Bundeswehr Transzformációs Központja által készített tanulmány drasztikus. Ennél is drasztikusabb az energetikusok által, ezen előrejelzésekre támaszkodó javaslatok a Kormány számára. Véleményük szerint, [óriási találmány!) az olajfüggő országok külpolitikájukban kénytelenek lesznek engedékenyebbek tenni az olajtermelő országok felé. A politikai prioritásokat valamilyen mértékben ennek kell alávetni az energiaellátásuk biztosítása végett.

Kiemelendő Oroszországgal való kapcsolatunk, mert ez alapvető fontossággal bír a nyersolaj- és gázbeszerzés terén. Németország részére ez egy kiegyensúlyozott politikát követel meg a kivételezett bánásmódban részesített Oroszország és a keleti szomszédjaink között. Más szavakkal, ha Németország garanciát akar kapni energia ellátására, akkor Moszkva külpolitikai céljait jobban figyelembe kell venni, még akkor is, ha ez veszélyezteti jó viszonyát Lengyelországgal és más kelet-európai országokkal.

A peak oil-nak messze mutató következményei vannak a közel-keleti politikában elfoglalt német álláspontban is. Konkrétabban, a német közel-keleti politikát át kell alakítani az olyan olajtermelő országok szája íze szerint, mint Irán és Szád-Arábia, melyeknek hatalmas olajtartalékaik vannak a föld alatt. Ez megronthatja a Német-Izraeli viszonyt a politikai változás intenzitásának függvényében.

A SPIEGEL ONLINE megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, de a tanulmánnyal kapcsolatban nem adtak semmilyen felvilágosítást.  

Végeredményben a SPIEGEL ONLINE összefoglalásában számunkra nincs semmi új, hiszen a mi álláspontunk már évek óta nagyvonalakban ugyanez. Ennek ellenére ilyenről tudomást szerezni, mert a magyar társadalom hatalmas hányada vészmadaraknak tart minket. Így legalább világossá vált, hogy egyes országokban, Kormány szinten, a vélemény megegyezik a mienkével. 

____________________________________________________________    

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük