(2440) Szomorú korkép

Tibor bá’ online

 

Egy, a nevét visszatartó, szociális munkás megszólalt. Két Magyarország létezik. Ti csak az egyiket ismeritek. A másik észrevétlenül (de nem következményeik nélkül) létezik. Az Orbán kormány nem vesz róla tudomást. Biztos vagyok benne, hogy meg fogtok lepődni.

Sok évvel ezelőtt született egy szakma Magyarországon is, mely már nyugati államokban lényegesen hosszabb múltra tekint vissza. Az ezredforduló végén az országban sok lelkes szociális munkás kezdett el dolgozni, tele elhivatottsággal. Azok, akik azóta bennmaradtak a szakmában, és még mindig képesek elhivatottsággal, a szakma etikai kódexe szerint végezni munkájukat, azok valódi hősök.

Ahogy az egészségügy, úgy a szociális szféra is lassú fájdalmas kínhalálra ítéltetett. A források körülbelül 2010 óta évente csökkenő tendenciát mutatnak. (Azokra a forrásokra gondolok, melyek a valódi munkavégzésre fordíthatók, nem a látványberuházásokra.) A papírhegyek elfednek mindenkit, mire a kötelező adminisztráció végére érünk, szinte alig marad idő az emberre, a tényleges problémára. Probléma pedig bőven akad. Ha nem merülne el mindenki nyakig a papírtengerben, mely még a szakemberek szemét is hajlamos elhomályosítani, elképzelhető, hogy fény derülne mindarra, amit a töménytelen adminisztráció elfedni hivatott.

Az abszurditást. Sok évig dolgoztam a szociális szférában. Főként vidéki kistelepüléseken láttam el feladataim, megyeszékhelyen működő központon keresztül. Dolgoztam roma telepeken, és hajléktalan ellátó intézményekben.

Azt tapasztaltam, hogy egyes kistelepüléseken fokozottan jelen van számtalan súlyosan fertőző betegség, többek közt a rüh, a tetű, a bélférgesség, mindemellett az ott lakók nagyon súlyos higiéniai problémákkal küzdenek. A településeken nagymértékben jellemző a drogfogyasztás, és a súlyosan deviáns életvitel, vérfertőzés, abúzus is.

A családok körülményei, a térségben tapasztalható intézmények közötti együttműködés súlyos hiányosságai miatt a területen szociális munkát, a szakma szabályainak megfelelően, és a jelenleg hatályos szakmai protokollnak megfelelően ellátni nem lehet, mert ellentmondásba állt a látható, megtapasztalható valósággal.

A területen mély szegénységben, és devianciától átitatott szociokulturális környezetben jelenleg több száz gyermek él, akik esetében azonnali, és hatékony hatósági intézkedésekre lenne szükség, mert szociális katasztrófa közeli állapotok között élnek.

Azonban ezt a súlyos problémát a gyermekvédelem jelenleg rendelkezésre álló eszközeivel megoldani nem lehet. Az ott élőknél olyan szocializációs lemaradások, morális, és értékrendbeli differenciák tapasztalhatók, melyek nem szüntethető meg, pusztán a védelembe vétel eszközeivel.  Egy olyan családnál, ahol a szülők drogforgalmazásból élnek, illetve lányok futtatásával foglalkoznak, mennyire lehet hatékony – ha akár heti szinten – megjelenik náluk egy szociális munkás, és elmondja, mit hogy kéne másképp csinálniuk? Mennyire lehet hatékony szociális munkát végezni úgy, hogy ezekre a településekre még a rendőrautó is csak párosával vonul ki?

Az egészségügy szintén nincs felkészülve a probléma orvoslására. Egész falurészeket lenne szükséges tetűktől mentesíteni, ahogy a közösségekben a rüh kiirtása is komoly problémát jelent. A rüh megjelenése nem új keletű jelenség, nem napjainkban tért vissza hazánkba.  A hajléktalanok körében, és a bentlakásos intézményekben már legalább három éve egyre fokozódó problémát jelent.

A hajléktalanszállókon folyamatosan kezelik fertőzéseket, és az intézmények fertőtlenítésére is gondot fordítanak, így a hajléktalanok körében, ha meg nem is állítható, de valamelyest féken tartható a betegség.

A kistelepüléseken azonban nincs erre kiépült intézményes rendszer, amivel orvosolható a helyzet. Egy rühfertőzésnél a háziorvos felírja az irtószert. A védőnő segítséget nyújt a kezelésben. A környezetet, amiben a fertőzött él nem lehet teljes egészében mentesíteni az élősködőktől. Ágyak, textíliák mosása, kicserélése, fertőtlenítése egy 7-8 fős háztartásban, ahol a korábban már taglalt körülmények tapasztalhatók teljes embert kívánó feladat. Ha egy településen egy időben 5-6 ilyen háztartás is jelen van, (a valóságban természetesen ennél sokkal több) nincs az a védőnő, vagy szociális munkás, aki ezt képes levezényelni. Illetve joga sincs hozzá, hogy utasítson bárkit arra, hogy ezt vagy azt el kell égetni, amazt meg ki kell mosni a nem létező mosógépben minimum hatvan fokon. Javasolni javasolhat, gondozási tervben sok mindent előírhat, de attól még kétséges marad a megvalósulás, hiszen nincsenek igazán következményei annak, ha a család mégsem teszi meg, a számára előírt feladatokat. Legfeljebb az ellátott gyermek védelembe marad. Ennek a gyakorlati haszna annyi, hogy időnként felkeresi őket a családsegítő, újra, és újra elmondja a feladatokat, és konstatálja, hogy a helyzet nem sokat javult. A családok számára a védelembe vétel megszokott dolog, nem veszik komolyan, hisz nincs igazi következménye annak, ha egy család csak látszat együttműködést mutat. A családból való kiemelés csak végső, már-már életveszélyes helyzetben történik. Többször elhangzott gyámhivatali ügyintézők szájából, hogy egy egész falut nem lehet kiemelni a családból.

Így azonban az irtás eseti marad, és a környezet által egészen biztosan visszafertőződik. Mivel a fertőzötteknek is vásárolni kell, élni, létezni, közösségbe járni, így az terjed, és bármikor bárhol bárki találkozhat vele.

A problémakört leginkább példákon keresztül tudom érzékeltetni: Adott egy település az országban, legyen bárhol. A népességének 15 év leforgása alatt több mint a felét teszi ki a roma közösség. A faluban fokozatosan elértéktelenednek az ingatlanok. Az iskolába egy idő után csak roma tanulók járnak. Lasszóval kell fogni a pedagógust.

A pedagógusok a gyermekvédelem felé egyre kevésbé jelzik a gyermekekkel kapcsolatos problémákat, a szülők agresszív támadó magatartása miatt. Ugyan ez igaz az óvodára, és egyéb közintézményekre is. Gyakran elhangzó mondat jelzőrendszeri tagok szájából: „Tudom, hogy ez van, de le nem írom, mert ha kiderül, akkor elkapnak”.  Elég, ha egy roma közösségen belül csak 2-3 súlyosan deviáns család van, mert azok már képesek rettegésben tartani egy egész falut.

Az általános iskola és óvoda tele van fertőzött gyermekekkel, de ez hivatalosan nem létező probléma. Ezekben a közösségekben a formális, és az informális információk közötti szakadék óriási.

X család: Erről a családról a szomszédokkal, családsegítővel, rokonokkal és a védőnővel folytatott megbeszélések alapján tudjuk, hogy az ifjú édesanyát korábban az anyósa futtatta, többek között belőle élt a család. Később úgy döntött a család feje, hogy a fiatal nő, megfelel a fiának, így ő lett a leányunoka anyja. A népes család azóta magánál tartja az anyát, és csecsemőjét. Volt egy szökési kísérlete, de hazahozták. Az anya nagyon labilis, tipikusan bántalmazott személyiség. Az édesanya folyamatosan bántalmazásnak van kitéve, ha nem aszerint él, ahogy számára azt megengedik. Erre sajnos bizonyítékunk nincs. Egy alkalommal egy krízishelyzet során az anya mindezt elismerte, de aztán visszavonta, és elmondta, hogy ezt minden fórum előtt tagadni fogja. Az apáról tudjuk, hogy nagyon agresszív személyiségzavarral küzdő ember. A fent taglaltakat bizonyítani nem tudom, mert a családtól való félelem miatt egyetlen szakember sem fogja felvállalni, hogy elmondja a szerinte érzékelt helyzetet. A családfő élettársa (itt a családfő egy nő) épp szökésben van a rendőrség elől, a család feltehetőleg bújtatja, abban a házban ahol az anya ügyében környezettanulmányt kellett volna csinálnom. Mivel zajt hallottunk bentről, azt hittük otthon vannak. Be nem nyitottunk, mert a kopogásra nem jött válasz. Néhány házzal lejjebb a szomszédoktól megtudtuk, hogy nagyon jól tettük a bejutási kísérlet feladását.

Y család: Erről a családról a szomszédokkal, családsegítővel, rokonokkal és a védőnővel folytatott megbeszélések alapján tudjuk, hogy a csecsemőjével, szüleivel élő nagylány, a település női lakosaihoz hasonló módon a „rosszlányok, és a vidéki lányok” elnevezésű weboldalak szereplői, és testükből élnek, gyakoriak az idegen férfiak a házban. Itt 4 kiskorú gyermek van kitéve súlyos higiénés, és erkölcsi veszélynek, és mivel az ilyen jellegű üzletek esetenként nem zajlanak békésen, akár testi épségük is veszélyben lehet. Itt a gyakori kapcsolattartás indokolt, mert észre kell venni annak a jeleit, ha valami baj van, hogy minimalizáljuk egy esetleges tragédia lehetőségét.

Z Család: Erről a családról a szomszédokkal, családsegítővel, rokonokkal és a védőnővel folytatott megbeszélések alapján tudjuk, hogy a család drogügyletekhez köthető, de bizonyíték nincs rá, a nagyobbik gyermek ”barátnője”, akik velük élt, szintén a fent említett weboldalak szereplője, és munkája jelentette a család számára a fizetés kiegészítést. Ebben a családban nevelkedik ugyan kiskorú, de már nem tanköteles, és arról az útról melyen családjával együtt elindult nem eltéríthető.

A településen minden családnál, ahol rosszak a higiénés körülmények, valós veszélye van a segítő megfertőződésére is. Azoknál a családoknál, ahol nagy mértéket ölt a kriminalitás, a segítők testi épsége naponta veszélyben van.

Az ingatlanok állapota, mind a higiénia, a rendezettség, az állag, és felszereltség tekintetében az alapvető emberi igények kielégítésére a legtöbb esetben alkalmatlan.

Ma Magyarországon minden megyére jut legalább 2-3 olyan település, ami sok szempontból potenciális fertőző gócpont. Ez távolról sem egy-egy megye problémája. A jelenség országos.

A probléma pedig napról napra növekvő tendenciát mutat. A fent említett fertőzések csak elenyésző tünetei egy olyan problémakörnek, ami megoldásért kiált, de a jelenlegi rendszer semmilyen megoldási alternatívát nem nyújt.

Rengeteg a kiégett szakember, aki tehetetlenül vergődik egy hibás rendszer fogja ként. Sokan elfogadják az elfogathatatlant, hogy mindezen változtatni nem lehet, és beletemetkeznek a papírhegyekbe, hogy érezzék, van valami kézzelfogható értelme a napi tevékenységüknek, holott belül tudatában vannak annak, hogy már régen nincs. Papír hegyekkel körülbástyázva kell felvenniük a szakembereknek nap, mint nap a harcot egy olyan fokozatosan növekvő társadalmi problémával, amit írástudatlanokkal, funkcionális analfabéta rétegekkel folytat. Olyan közösségekkel, akik maguk is áldozatai, egy elembertelenedett, beteg rendszernek.

Mi a megoldás? Talán az össznépi szembekötősdi abbahagyása. Talán a valódi probléma őszinte feltárása. Megfelelő források, amiből elszánt szociális munkások hadát lehet csatasorba állítani, akik a helyszínen közösségeket formálhatnak, segítenek alternatívát nyújtani azoknak, akik a szakadék szélén vergődnek. Ami egészen biztos, hogy mindezt nem az íróasztalok mögött görnyedő szakemberek, és adatlapok fogják megoldani.

De ahogy valódi hatékony betegellátásra, gondolkodni tanító iskolákra, úgy a szociális szférára sincs keret. Minderre csak annyi pénz áll rendelkezésre, hogy úgy tűnjön, a rendszer létezik, működik, aztán, ha a mélyére nézünk a jelenségeknek, láthatjuk, hogy csak papíron valósul meg, és a lényege már réges-rég elmaradt valahol az a és b űrlap xy bekezdésében.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 gondolat erről: „(2440) Szomorú korkép

 1. A cigányok integrációja egyre sürgetőbb lesz, a létszámuk folyamatos gyarapodása miatt.
  A társadalmi feszültségeket leginkább okozó „agresszív” családok (akiktől még a szelídebb cigányok is félnek) megfékezésére nincs akarat, sőt, sokszor „ember jogvédők” tűnnek fel, és hatékonyan elszabotálják a törvényes rend helyreállítását.
  Választási ciklusokon átívelő, (alkotmányos kötelezettséget eredeztető) roma integrációs programra lenne szükség, közmegegyezés alapon.

 2. Annak, aki olvasta Pokol Bélától az Európa végnapjait, semmi meglepő nincs ebben. A folyamat egy új Romanisztánt fog kikényszeríteni, de előtte még be fogja dönteni néhány kelet-európai ország szociális rendszerét. A cigányok integrációja illúzió és pláne lehetetlen liberális módszerekkel.

 3. Magyarország 2100-ban:
  lakosságszám: 5 millió fő, ebből 3 millió cigány, a maradék 2 millió magyar fele nyugdíjjas. Este bemondják a tévében: az ország működésképtelen, mindenki azt csinál, amit akar::)

 4. 1.
  Neked lövésed sincsen mit jelent az esetükben, hogy integráció! Az integráció mocskot, fertőt, térségek lepusztítását, kifosztását, és elfertőzését jelenti – ez utóbbi szó szerint is értendő – ami az életben nem fog megváltozni ezeknél az embereknek nevezett rothadt lelkű parazitáknál! Még akkor is ez így van ez, és lesz, hogy van közöttük egy-két hegedülni tudó kormos. Mert mással nem büszkélkedhetnek. Lett volna rá több száz évük hogy integrálódjanak, ami odáig jutott el mára , hogy ők lettek az „emberek” (roma) és én lettem a ” paraszt” akit jogában áll bármikor kifosztani, megverni, dizájnossá tenni hátamban egy konyhakéssel.
  Szerény hajlékomban a nyolcvanas években (tíz családonként ) építettek teljesen új házakat nekik. Gyönyörűek voltak. Emlékszem azokra a magyar barátaimra, akik családot szerettek volna alapítani, de nem tették, mert nem voltak adottak hozzá a feltételek, ( lakhatás ) viszont fájó szívvel nézték, miket kapnak ingyen ezek az élősködők, ( már akkor!) miközben közülünk nem kaphatott ilyet senki. A városunkat körös-körül körbepakolták velük, amelyet oly’ mértékben lepusztítottak mára, hogy az önkormányzatot presszionálják hordástól nap mint nap, mert vagy kicsi lett, vagy az összes cserép hiányzik éppen és beázott, vagy/és nem férnek el benne a család elszaporodása miatt. Tegyem hozzá mindezt nyugati „támogatással”, és bujtogatással , és csinnadrattával, ami nyugati „erőfeszítésnek” eredménye is van ma már, mert az önkormányzat az előző hónapokban dózerolt le a városban egy általuk lepusztított lakrészüket, egyesével kifizetve, vagy más régiókban vett lakásokkal(!) „kárpótolva” őket fölszabadítva a területet a bűztől, és mocsoktól.
  Évek óta trendi náluk, hogy megyünk „svédbe, olaszba, németbe”, ami a mai napig azzal végződik, hogy csak azt látod guvadt szemekkel, rövid időn belül megint itt eszi őket a fene, és tolják a visszatérők a babakocsit, miközben a tizenéves szuka már újra vemhes! Ja! Mert sehol a világon nincsen olyan szociális háló, amely lehetővé tenné azt, amit látunk, és ami eredményezi, hogy a gyerekkocsik legfőbb vásárlói közülük kerülnek/kerüljenek ki. És most hagyjuk a magyarok „miért nem szülnek” szlogent.. Évekkel ezelőtt csak új lakásokra adtak gyerekek utáni kedvezményt. Ma már Don Viktornak köszönhetően használt lakásokra is megadják ugyan ezt a támogatást, ami annyit jelent, hogy a magyarok által kihalt lakásokat a puják után járó juttatásokból simán, és lazán megveszik! Főleg a régi építésűeket. A szüleim utcájában vagy hat-hét valamikor magyarok lakta házakban ezek élnek már, éppen emiatt!
  De lehetne estig írni az okokat, és a borzasztó jövőbeni következményeket. Viszont még mindig nem értem, hogy ennyi támogatás, és „integráció” után a városunk szélén lévő gyönyörű erdőnkben lévő fákat miért vágják ki derékmagasságban ismeretlenek…

 5. „Fehér” cigányok is vannak.

  A védőnőnek, előírják, hányszor, és mikor KELL látogatni az újszülöttet, csecsemőt. Gondolom a szociális munkásoknak, ápolóknak is. Eközben ellátni az öregek rákszűrését, stb. Most tessék elképzelni, leveszi a kenetet egy idősről, a házban vagy van tiszta víz, törölköző, vagy nincs. Aztán átmegy a szomszédba, és lekezeli a frissen született gyermek köldökét, ahol szintén vagy van víz, vagy nincs, és törölköző sincs. (Ötletel ám a kormány.) Minderről kell jegyzőkönyvet írjon, és hetente különböző kimutatásokat kell készítsen, egyéb statisztikai célokra. Egy látogatás ideális esetben 20 perc, ennyi az előírás. Egy első gyermekes anya eszerint 20 perces gyakorlati oktatással kell tudjon pelenkát hajtogatni, kifőzni, vasalni, tisztába tenni, a cicivel kapcsolatos oktatást megkapni, kiütéseket, allergiákat, táplálkozást, fürdetést, ruházkodást alvást stb. átbeszélni. Persze, hogy a terhesség alatt elvileg mindent megtanult, de ez kicsit olyan mint a halálugrás. Meg lehet tanulni, de az ugrás maga némiképp eltér a tanultaktól. Valamikor 4-6 napig tanulták az anyák a szülőotthonokban mindez. Ma 2 nap alatt kivágják őket, mert nincs hely. Ezenkívül megnyugtatni az anyát, mert frászban van többnyire, észrevenni, ha valami idegesíti, válaszolni az összes kérdésére, felmérni a környezetet, egyszóval pszichológiai tanácsadás, és segítség is kell. Olykor a férj ellenében is kell lelki, vagy tényleges segítség, ha már az anya itt ott „lépcsős” betegségben szenved.

  Ezenkívül heti egyszer terhesrendelés, egyszer ügyelet, meg a szükséges oltások az előírás szerint. Ha a gyerek, vagy az anyuka beteg, vagy nem ér rá, akkor a védőnőnek addig kell a házhoz kijárnia, amíg az oltást be nem adja. Ha az anyuka nem engedi be, akkor is a védőnő a felelős, mert oldja meg valahogy. Ha nem tudja, büntetést kap. Ha a gyerek veszélyben van, akkor a gyámügy a felelős, de a védőnő dolga, hogy a gyámügy lépjen. Ha a gyámügy nem lép, akkor a védőnő kap ki.

  Látogatásnál nem csak nőkkel találkozik a védőnő, hanem kutyákkal, férjekkel, suhancokkal. Minél elmaradottabb a környék, annál veszélyesebb mindez. Ennek ellenére ez egy nagyon szép, de nem könnyű szakma, ugyanakkor teljes elkötelezettséget kíván. Félszívvel nem lehet csinálni.

 6. nem szoktam ilyen témákhoz hozzászólni, mert nem értek hozzá.

  Most azonban azt gondolom, pontosan a levél írójának van igaza, a mikor a rendszer foglyairól ír. Ez ugyanis pontosan egy rendszerszintű probléma szerintem. Szép szóval, liberális eszmékkel nem mindenkire lehet hatni, van aki csak abból tanul ha beverik a fejét. És addig, amíg nem verik be, mindent a saját cselekedeinek igazolásaként fog fel – hizen ha átlépte volna a határt, már betörték volna a fejét.
  28 éve a lovak közé dobták gyeplőt, csináljon mindenki amit akar, és ma ha egy diák felpofoz egy tanárt, akkor kap egy ejnye-bejnyét, ha ezt a tanár meri megcsinálni, abból országos ()vagy ép nemzetközi ) botrány lesz.
  Ráadásul az ilyen települések ördögi körbe kerőlnek, mert mindenki igyekszik elkerülni, és ezzel csak felgyorsul a folyamat.

  A legszomorúbb, hogy nem látok reális esélyt a javulásra, mert ha valaki határozottabban lép fel – és ebbe sajnos belesik a gondok pontos és precíz megnevezése is , – azonnal megjelenik egy civil szervezet jogvédője …

 7. Ez csak azt erösiti meg amit mär többször leirtam. A magyar tärsadalom mär csak papiron létezik és mär jo ideje nem müködik tärsadalomként, hiszen egy müködö tärsadalomban ilyen nem történhetne meg.
  Ez mär rég nem csak cigany-magyar probléma. A baj ennél sokkal nagyobb és ezt nem akarjak felfogni az emberek. Mindenki sütögeti a maga pecsenyéjét miközben darabokra hullik az orszag.
  Ha Orbant nem valtjak le most aprilisban, akkor az orszägnak vége. Orban sokkal nagyobb kart okoz, mint a menekültek. Orban az orszagot belülröl rohasztja le miközben külsö ellenségeket kialt ki.
  Buta emberek ezt nem latjak és Tibor ba hiaba „kiabal” itt minden szinten, nem hallgatnak oda.
  Nem azt kell nézni, hogy van e jobb, hanem Orbant minden äron eltävolitani a helyéröl….mert a probléma maga Orban és nem a liberalizmus. Németorszagban is liberalizmus van és a gyereket kegyetlenül elveszi a jugendamt ha ugy latja jonak….Ez Magyarorszagon csiräkba sem müködik.

 8. 04.Ada
  Nálunk is ez a helyzet(közép Mo) , hogy a cigók kezdenek feljönni az alvégből.Az utcánkan is megvettek már pár lerobbant kockaházat olcsón.Az utcakép gyorsan változik, mert ezek szivárognak be, a régi magyar meg hal ki.
  A 200 méteres környezetünkben rengeteg „távoli” szomszéd kihalt, sok 50-60 körüli rákban stb….És sajnos már alig maradt „jó” távoli szomszéd, aki ha eljött a ház előtt akkor legalább szólt hogy mi a helyzet vagy valami.

  A mai fiatalok meg nem szólnak már egymáshoz az már más generáció, már nem is nagyon köszönnek. A helyzet még nem gáz a városunkban ,még nincsenek nagyon elszaporodva, de 10-20 év alatt drasztikusan leromlik az utcakép.
  10-20 éve mikor még szankóztam télen gyerekként az úton,szinte minden lakásban égett a villany, laktak ott(magyarok, mamák,papák fiatalok) , most a házak 30-40% -a üres kihaltak és jönnek fel a cigók.10-20 év múlva szinte nem lesz olyan utcaszomszéd (mármint idősebb generáció 40-50 felett) akihez szólni lehetne mert mindenki kihal.

 9. 08: 2015-ös adat volt, hogy az 5 év alatti korosztályban minden 5. ember cigány volt Magyarországon. Már akkor látható volt, hogy 10-12 éven belül az akkori Magyarország tinédzserei között körülbelül 20%-ban lesznek a cigány fiatalok. Az akkori 5 évesek 12-13 év múlva elkezdenek szülni, és 20 év múlva nem minden ötödik, hanem kb. minden második-harmadik ember cigány lesz az országban. És ebben még nincs benne a magyar fiatalok kivándorlása, amit egyrészt a hazai kilátástalanság, másrészt a még több eltartandó képzetlen, minden normális munkára alkalmatlan cigány fog tovább erősíteni. Az ország településein mindenhol el fognak szaporodni a cigányok, velük együtt meg a bűnözés, pusztulás és a dologtalanság. Ezek elől normális ember csak külföldre menekülhet.
  Demográfiai katasztrófa felé sodródunk, s már bőven az utolsó órában járunk; az országot pár évtized múlva átkeresztelhetjük Gypsyland-re. Egyebek mellett kinéz egy polgárháború is. Aki ezt nem latja az vak, hazug es képmutató.

 10. Jó pár éve történt az eset, hogy az egyik volt osztársam liberális barátnője, miután elvégezte a tanárit, elment Miskolcra tanítani egy teljesen cigány iskolában.
  Mikor elindult Mordorba dolgozni, akkor még nagyon lelkes volt, kioktatta az ismerőseit, hogy a cigányok is emberek, csak hát elnyomják őket, nem kapnak munkát a bőrszínük miatt stb.
  Másfél évig bírta, és a liberálisból hirtelen szélsőjobbos lett.
  Ez alatt az idő alatt leköpték, felpofozták, beígérték neki a verést, a megerőszakolást.
  A diákok többsége 14-15 éves koráig járt iskolába, lány esetén eddigre már lett gyereke, ha pedig fiú volt, akkor meg javítóintézetben volt bűncselekmény miatt.
  A többség nem fürdött, ugyanabba a ruhába járt napokig az iskolába. A lányok nem tudták, hogy mi az a mentruáció, betétet/tampont nem használtak, így a véres ruháikba jártak be. És még lehetne sorolni.

  Csak nagyon radikális változás hozhatna eredményt, mert így ön és közveszélyesek. De ezt csak egy igazán bevállalós kormány merné megtenni, hogy az ilyen családokat kizárólag vasfegyelemmel vennék rá a megújulásra.

 11. Sokszor le fogom írni, most is leírom, erre a rendszerszintű problémára nem demokratikus keretek közt van megoldás.
  Nem lágereket kell építeni, ne értsetek félre, de cigányok az „erő” nyelvén értenek, és úgy kell velük bánni, mint egy szigorú szülőnek a gyerekével(nem ütni vágni, csak szigorú normák, de azt következetesen). Maga a cigány társadalom se demokratikus, kvázi királyi berendezkedés(vajda) uralkodik náluk, ennek fényében kell cselekedni, de ezt a mai PC norma nem hagyja. Minél jobban húzzuk, annál fájdalmasabb lesz a megoldás.

 12. 11: „nem demokratikus keretek közt van megoldás”

  Diktátort kell választani, mint az ókori Rómában. Persze nem a mostanit. 🙂

  „Cigánykérdésre” nincs humánus megoldás – vagyis nincs megoldás.

  A cigányprobléma részleges megoldása a Kádár rendszerben volt – oktatás kiterjesztése, rengeteg, különösebb képzettséget nem igénylő munkahely (pl. TSz, építőipar) és a közveszélyes munkakerülés, mint büntetőjogi kategória.

  Jelenleg a cigánygyerekeket az oktatási rendszerbe ugyan be lehet kényszeríteni, de hogy tanuljanak is, azt nem lehet kikényszeríteni (a jelenlegi eszközökkel).
  A munkahelyek pedig egyre kvalifikáltabb munkaerőt igényelnek, ahol a képzetleneknek egyre kevésbé lehet – értelmes – munkát adni.

  Tanulni nem képes/nem akaró gyerekekkel nincs mit kezdeni és persze a szüleikkel sem. 16 éves cigánylány már az első(?) gyerekét tologatja a babakocsiban, soha nem dolgozott (a „párja” sem), és már nem is fog.
  Ha erősítjük a szociális hálót, akkor egyre magasabb lesz a szaporodási ráta, ha gyengítjük, akkor a mélyszegénység és a bűnözés fokozódik.

  Eléggé elhúztunk a cigányság irányába, de a mélyszegénység egyre nagyobb teret nyer a „nemcigány”-ok között is.
  Számszerűsíteni is lehetne, mennyi emberről van szó, de ugye kormányunk megszüntette az ilyen statisztikák készítését (ergo ez a létszám folyamatosan emelkedik).
  Mondjuk azt saccolom, hogy elég nagy átfedés lehet a nyomorban élők és a politikailag teljesen inaktív (soha nem megy el szavazni) népesség között.

 13. 11. Dajtás

  A cigányok esetében az integráció azt jelenti, hogy a családon belüli „oktatás” útján továbböröklődő pióca mentalitást kell megtörni. Akár erővel is.
  A gyermekek hatékony iskoláztatása,
  A szülők munkára kényszerítése,
  A „megélhetésinek” nevezett bűnözés lehetőségének megszüntetése.

  Igazad van, minél később állunk neki, annál fájdalmasabb lesz, sőt ha létszámban túlhaladnak bennünket, akkor már lehetetlen lesz, az átnevelésük.

 14. Ha jól értettem ezt a blogot, két (2) éven belül kipusztul az emberiség. Akkor nem mindegy, hogy mi van a cigányokkal? Nem értem…

 15. 13.bogozy

  Integráció? Ezerszer leírtam már, hogy cigányok között nőttem fel. Igaz Bp.-en, a vidék sokkal, de sokkal rosszabb.(most ott élek, egy kicsi 2000 fős faluban, sok cigánnyal).
  Adának van igaza, mindent felemésztenek. Ilyen az életvitelük. Inkább a vágyaid szólnak belőled mintsem a realitás.

  Dajtás megoldási javaslata lehetne az egyetlen alternatíva, de ez nem fog bekövetkezni.

  Az állatokat is kerítés mögé zárjuk, ha nem akarjuk, hogy megharapjanak. Ez nem humanitáriusság meg egyebek kérdése, ez pusztán technikai kérdés.
  Nekem sok cigány haverom van més Pesten, másképpen működnek. Emberek nem vitás, de kérdéses, hogy értik e a szót.

  Ők csak túlélnek, mi sem tennénk másképpen.
  Maguk is rendkívüli módon szenvednek. Agresszivitásuk ösztönénjük felfokozott voltából, illetve egy nagyon mélyen gyökerező kisebbrendűségi érzésből táplálkozik, mint egy fajta kompenzáció.
  Egyébként sem tudják őket (be)integrálni, nincs hova ugyebár. Hiszen maga a magyar társadalom is esik szét. Erre jön még egy lapáttal a cigányság, mint egy még fejletlenebb létforma.
  Ahogy írom ezeket a sorokat ordít a szomszéd (cigány)Irén, hogy MAARRIIKAA néni!!! hosszzú, elnyújtott fejhangján, Brr.

  Biztos kell neki egy vagy két db tojás. Itt még fizetnek érte és a helyzet viszonylag konszolidált, MÉG!
  Anyosóméknál vagyok lent a faluban(nekem nincs szomszédom, viszont internetem se).
  Pár mondat tőlük mely azóta szállóigévé lett közöttünk:
  Apa a 3 éves síró kisgyerekének:
  -Kussolj már, téged is csak koloncnak basztalak!

  Cigánysrác a dizsiben egy lánynak:
  -Szépnek szép vagy, osztán szopol-e?

  Ember a gyermekvédelmisnek:
  -Húz a kuva anyádba a gyermekfédelembe, a pulya marad!

  Vettem egy bontóasztalt egy Gyagya(Gyuri) nevű 30 egynehány éves cigányembertől a faluban.
  -Gyuri adok neked 3000-et érte.
  -Hát aszt mondta, hogy 2500-at ad érte.
  -Na most mégis adok 3000-et.
  -Nem tudom, várjon! Kihívom az anyósomat..
  Mire rájöttem, hogy a hülye lefele alkudozik mint a Brian életében:-)
  Nem tudta melyik a nagyobb összeg, nem vicc. De minden héten betör valahova. Lehet, hogy a bontóasztalt is úgy lopta, de biztos nem a faluból , arról tudnék (van vagy 100 kiló, megérdemli a 3eft, ha hazacipelte:-)). De a gyerekekre kellett neki a pénz, ott feküdtek betegen.

  Amelyik meg tudja, hogy menni az annyi az meg azon lesz, hogy lehúzzon! Ez van, nem integráció:-) Röhög a vakbelem.
  Bányászok meg nem lesznek. Mert nincs bánya és egyébként kurva lusták lettek az elmúlt 30 évben. A helyüket sem találják.
  Nincs számukra jelen pillanatban hely a társadalomban, legalábbis értelmes.

 16. 14. Jóskapista
  Tudathasadásos állapotban vannak még a végítéletet józanul látó, gondolkodó emberek is. Erőltetnénk a cigányok integrációját, miközben az a rendszer nyír ki bennünket, amelynek integrálnia kéne őket. A természet a cigányokat eszközként használja a civilizáció lebontására. De a háttérhatalom is valami ilyesmiben gondolkodik, ez nekik is kapóra jött.
  Reménytelen helyzet ez. Ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor a majom bedugja a kezét a mogyorós ládába. Nem tud szabadulni, mert markolni akar.

 17. Sajnos ez a realitás, és ahogy esik tovább szét a társadalmunk ez csak rosszabb lesz! 🙁
  A hozzászólók többségével egyetértek. Csak az erő nyelvén értenek, de ma már ott tartunk a 3H -s térségekben, hogy bizony „cigánynak” lenni nem csak bőrszín kérdése.

 18. Amíg a rendőrség és a bíróság tevékenysége attól függ, ki a gyanúsított, addig lehet a zavarosban halászni, és egyesek bármit megtehetnek, mások meg semmit, és ennek ellenére le lesznek csukva, ha nagy a pofájuk.

  Amíg a parlament tagjain nem lehet számonkérni, milyen törvényt szavaznak meg, addig ezek gazdagodnak, lopnak, csalnak, hazudoznak, mellébeszélnek, és a társadalomra csak egyre nagyobb terheket tesznek.

  Amíg a parlament tagjai, és az összes közhivatalt vezető személy, valamint rokonaiknak a gazdagodása nem ellenőrizhető, addig a korrupciós lehetőség mindig fennáll, különösen, ha nem lehet őket bármikor elszámoltatni, és bármikor kirúgni.

  Amíg a közbeszerzések bármely kis része nem alanyi jogon vizsgálható bármely magyar állampolgár által bármikor, és ameddig egyetlen egy pici kis részlet is titkosítható, addig sem itt és sem másutt nem lesz életképes és normális a társadalom.

  Amíg a tőzsde létezik, addig mindig lesz pénz arra, hogy tetszés szerinti számú politikust meg lehessen venni.

  A demokrácia egy xar dolog, és egyáltalán nem jó, csak a haverok számára. A demokrácia akkor érne valamit, ha az egyéneknek lenne elég tudásuk, és nem agyatlanok tömege (akiket szándékosan ilyenre képzünk), döntene észt igénylő helyzetekben.
  A szólásszabadság is egy nagy xar, mert ki látott már olyan jogot, amiért lecsukhatnak. Milyen szólásszabadság az, ami mást jelent Amerikában, és mást Európában, Oroszországot vagy Indiát vagy Kínát nem is említve.

  A felvilágosult abszolutizmus jó lenne, de sajna Amerikában olyan nincs, ami meg ott még valamennyire jó, az is tönkremegy, mire átér az óceánon. Tessék tudomásul venni, hogy ez meg itt egy gyarmat, és örüljünk, hogy az Andrási út 60 nem üzemel.

 19. Pár hónapja írtam erről a cigánykérdésről, hogy nagyobb veszélyt rejt, mint az arab elözönlés, mivel az muszlimok még jó darabig nem Magyarországot akarják elözönleni, viszont a cigányság kb. 1.3-1.4 millió főnél tart és elkezdte felszámolni az országot.
  Akkor – egy két hozzászólót kivéve – nem nagyon érte el az ingerküszöböt.

  Tudok olyan helyeket, ahol az idős emberek feje felől bontják a házat. Utcákat lehetetlenítenek el és tarolják le. Ahol laknak még fehér emberek, oda is fényes nappal bemennek az udvarra és viszik, amit akarnak meg bírnak. Mi lesz, ha még gyengébb lesz az állam?

  Ha valami buli lesz(márpedig ez idő kérdése csak) és megszűnik az országban a rendfenntartás(már ahol még van), ők lesznek az elsők, akik csapatokba verődve erőszakkal ki fogják fosztani a környéken élőket. Nem árt erre felkészülni, főleg aki olyan környéken él, ahol sokan vannak már.

  Megoldás? Kényszersterilizálás Az nincs, a Magyarország nevű hely nem sokáig létezik már.

 20. 19: kár volt kihúznod azt a szót. Ezt korábban már jó pár szlovákiai nőgyógyász felismerte. Persze akkor is közbeléptek a “jogvédők”.

 21. 19.
  „Megoldás: kényszersterilizálás”

  Nem kell kényszersterilizálni.
  Önkéntessé kell tenni a sterilizálást. Mindenkinek, aki aláveti magát, nemtől, kortól, származástól függetlenül x pénzösszeget fizet az állam.

 22. Van vagy húsz éve, hogy egy éjszakába nyúló hosszú műszak alatt a műhelyemben hallgattam a rádiót. Egy huszonéves, magyar szociális munkás leány mesélt spanyolországi tapasztalatairól. Egy cigány táborban dolgozott önkéntesként, amit a spanyol rendőrség felügyelt, és ahol 20 óra után kijárási tilalom lépett életbe, és amely tábort az adott város külterületén azért hoztak létre, hogy az összes cigányt távol tartsák a civilizációtól. Míg a leány a világ legtermészetesebb dolgaként adta elő a tapasztalatait, az agyhalott riporter nem győzött hüledezni ilyen mértékű diszkrimináció hallatán.
  Szülővárosomban a létező „legcigányfertőzöttebb” környéken nőttem fel, ahol a legrettegettebb cigánykölyköt az apja kikötötte a kutya mellé, miután megtudta, hogy egy zacskó cukorért bemászott hozzánk az ablakon. Rettegett rendőrünk éjjelente bezörgetett a cigányok ablakán, és a kérdésre: ki az? azt válaszolta: a halál.
  Jáj dejó, már azt hittük, hogy a Kájtár…
  (Ebből páran már tudhatják, hol lakom.)
  Valahol a hetvenes évek vége felé, ahol már készítették a rendszerváltást, fordult a helyzet. Az addig féken tartott, szaporodásra az átlagosnál hajlamosabb, munkára kényszerített problémás vadakat valakik valamiért szükségesnek tartották ráereszteni a többségi társadalomra, majd pedig mindenféle emberi jogokra hivatkozva lovat adni alájuk. Míg Európa nyugati része egzotikus importtal amortizálja le magát, addig mi hazai anyagból oldjuk meg ugyanezt.
  Végezetül, de nem utolsó sorban: van annak valami diszkrét bája, hogy a cigány integráció nagy elkötelezettjének, az alcsútdobozi Habsburg József főhercegnek, Magyarország első romológusának munkája a felcsúti vajda regnálása idején bontakozik ki.

 23. Szoval ha nem tortenik semmi kulonos es minden megy tovabb a maga utjan nekunk akkor is sakk-matt…Szerintem mindezek fenyeben nyugodtan beszelgethetunk klimavaltozasrol,atomhaborurol,migraciorol OVnevu dogevorol ,akivel veget er a mi tortenetunk -azert dicsosegesebb veget kepzelzeltem el nemzetnek-nyilvan hat ram valamifele romantika ami egyebbkent mindig is hamis volt. Eszembe jutnak regi emlekek emberekrol kik mar nem elnek: peldaul egy zalai kisfaluban nyaraltam mikor egyszer a baratom nagyapja nezte sokaig szotlanul ahogy jatszunk az udvaron aztan egyszer csak hirtelen megszolalt „Elore sajnallak benneteket gyerekek en vegig kuzdottem ezt az egesz rohadt huszadik szazadot haromszor vesztettem el mindent es kellett ujra kezdenem de mindvegig az tartotta bennem a lelket hogy nektek majd jobb lesz es ezert erdemes vegigcsinalni egy eletet de tudom mar igy kilencven evesen nektek rosszabb lesz …de akkor is ha valasztanom lehetne tudvan mi lesz a vege akkor is ujra vegigcsinalnam..emlekszem hogy egesz lenyemben megborzongtam hirtelen nagyon huvos lett pedig meleg augusztusi delutan volt rekkeno hoseg .Elforditottam a fejem es egymast neztuk a baratommal zavarodottan mire ujra az oregre neztem volna gyorsan felpattant a szekbol es amilyen gyorsan csak tudott elment de a ket kezevel az arcat eltakarta mert nem akarta lassuk hogy sir..Bocs ha kicsit erzelgos voltam.Egyebbkent neki legalabb volt kinek elmondania a maga tortenetet evtizedek mulva is es nekunk lesz kinek…magyarul.

 24. 23 – tom:
  És mind ennek az oka az emberi kapzsiság. Mert akinek vagyona van az elsősorban kapzsi és talán másodsorban magyar. De, ha adhatok neked tanácsot, akkor gyorsan hagy magad mögött Svédországot, és telepedj át Erdélybe. Kormány szinten a románok sokkal tökösebbek mint a magyarok.

 25. 24: Tibor bá’
  „És mind ennek az oka az emberi kapzsiság. Mert akinek vagyona van az elsősorban kapzsi és talán másodsorban magyar…”
  Nem tudom megállni, hogy itt bele ne kotyogjak – bár lehet nem tetszik majd sokaknak (főleg mert még merészelek idézni is egy „régiségből”): ennek az egész folyamatnak a „pénz” körül semmi köze semmilyen nemzetiséghez – szó szerint határtalan a telhetetlenség egyesekben! 10éve még a világ vagyonának felét kb 80 család birtokolta – ma már alig 10! Jelzem ezek között nincs egyetlen magyar sem. Tudom persze, kis ország vagyunk csak azért…
  Az is tény hogy a szociban 70 év alatt a magántulajdonra és anyagiakra kiéheztetett falkák szabadultak itt el – de ez attól még csak a jéghegy csúcsa: globális „játék” folyik a pénz-mammon körül, és nem először fog nagyot szólni a végén. A kamu-pénz természeténél fogva. Vagy kétezer éve már voltak tapasztalatok, ha ezt írták „minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”
  Amíg persze nem durran ki, addig a „szomorú korkép” (és kórkép) ettől még fájó és igaz 🙁
  (ja az idézetet egy Timoteus nevü fickó jegyezte…)

 26. 25. Vaszil
  Ami még ront a helyzeten az a kisemberek közötti vagyoni különbségek. A szalagmunkás mindenhol csak kis pénzt kap, a managerek,vezetők meg lenyúlják a sok pénzt

  úgy hogy az alattvalóikat terrorizálják, csesztetik. Régen nem volt így mindenki keresett nagyjából ugyanannyit a téeszben oszt kész. Ha ezek az emberek a nyugdíjas korukben

  elmentek a helyi boltba tejért akkor egymásra köszöntek hogy mi van veled Józsi stb… Ma meg már ellentét van az emberek között.A semmirekellő managerek, vezetők lenézik a

  kisebb melóst.Nagyon szar világ lett ilyen szempontból.Talán még erdélyben van meg az hogy nincs rangosodás az emberek között , mindenki egyenlő és teszi a dolgát és ez jól van így.

  Itt a kapitalizmus hozta ezt a szart is. talán a 90-es évekig volt még nagyjából társadalmi egyenlőség a fizetések között.

  Na a világ vagyona nem 10 család kezében lenne hanem az átlagjóskák kezében akkor dupla ennyi autó futna az utakon, dupla annyi bútort adnának el , dupla fafogysztás , meg mindenból sokszor annyi fogyna.

 27. Curix 07.
  (Buta emberek ezt nem latjak és Tibor ba hiaba “kiabal” itt minden szinten, nem hallgatnak oda.)

  Curix , Biztos, hogy így és ezt kell kiabálni, ha tényleg úgy érzed, hogy ez lesz a vég a magyar társadalom részére, ha nem váltják le ezt aa kormányt? Egy percig sem ötlött még benned fel, hogy ez a buta paraszt, akik szerint ez a kormány még a legkisebb baj és tapasztalatból tudja, hogy sosem szabad olyan szekeret tolni, ami épp készül bemnnünket elgázolni?
  https://4.bp.blogspot.com/-lGsF9eQ7GF4/WmifbEUMKvI/AAAAAAAAPSE/2Z1SfYaLSsQk5qjhci-DGQkUKoOj29j6QCLcBGAs/s1600/Poll.jpg
  Biztos nem te és ez az undorító Liberália és hívei a buták? Olvasgass egy kis Orwellt és csomagolj, ha nem szeretnél a sária törvényeí alatt élni, illetve halni. Mert közeleg az idő, amikor a liberálok nagyon meg fognak lepődni. Pedig ők mindig tudják a tutit!

 28. Nem tudtam, hogy Curix liberális. 🙁

  Amúgy a liberális nem egy szitokszó?

  Ha valaki nem igazán szeret mindent, amit ez a kormány csinál, az mindjárt buta és liberális?

  Mi legyen azokkal, akik nem szeretik a liberalizmust (vagyis azt, amit ma annak mondanak), és emellett nem is Orbán fanatikus, hanem kritikus a kevésbé jó jelenségekkel, de muszlimokat sem akar a kertjébe?

  Tessék mondani, hova álljanak a belgák?

 29. 26: Andrew
  „Ami még ront a helyzeten az a kisemberek közötti vagyoni különbségek”
  Elég kilátástalan egyenlőre ebben megoldást lelni, bárhol olvasgat ennek utána az ember csak egyre depibb lesz – főleg hogy ez a vagyoni különbség még rohamosan növekszik is (a gazdagok étvágyával…) – jobban mint az átlaghőmérséklet… 🙁 Feltehetjük a kezünket és várhatjuk geddont… Valami azért motoszkál az emberben hogy van (lesz) talán olyan közülük is (mármint a gazdagok közül), aki nem csak tovább növeli a bajt ilyen egymásra-telepítési ötleteket pénzelve (ami nem old meg semmit, sőt), hanem esetleg gondolkodik más megoldáson is. Vagy elfogad ilyet – márha előáll netán a tűzparancson kívül valaki más megoldással (a végén). Meg kell várni amíg már áll a káosz, mert előtte még minden hülyeséget kipróbálunk?
  Gond hogy ki és hol kezdhetne el valamilyen megoldást ebben a lánc(reakció)ban? Mondjuk az egy mrd feletti vagyonokból lehetne képezni egy közösségi alapot, vagy hasonlót? (persze tudom álom ez rendszerszinten) A politikát (ami végzettséget és emberséget nem igényel) lecserélni alsó szintről (lakóközösségektől) kezdve on-line problémamegoldásra – folyamatos monitorozással és a helyi(!!) szakértők megbízásával. Akkor kapnak jövedelmet ha eredményes a munkájuk… stb. stb.

  28: Aminektégöd
  „Tessék mondani, hova álljanak a belgák?” Jó kérdés!
  Valahonnan a Karoling kortól kezdve egészen 1830-ig Belgium területén kisebb-nagyobb grófságok-hercegségek léteztek, családi örökösödések, annektálások után ekkor kreáltak belőle koronás királyságot, végül EU (fantom) központot – a királysággal együtt… (ahonnan most fogadatlan prókátorok osztják a mit is??)

 30. Kemecse,

  Biblia, Pál 1.levele Timótheushoz, 6. fejezet 10. versszakasz.

  http://www.biblia.hu/biblia_k/k_54_6.htm

  És milyen igaz, minden rossz gyökere a pénz szeretete, akármit is nézel, mindenhol a kapzsiság van a háttérben. Fegyverkezés, háborúk, orbáni országrontás, gyógyszeripar túlkapásai, környezetkímélő technológiák terjedésének akadályozása és így tovább. A világot a pusztulás szélére a kapzsiság motiválta ostoba viselkedés sodorta.

  Curix,
  Nem a populáció számával van a baj, hanem a kapzsisággal és hatalomvággyal. Erőforrás lett volna akár 15 milliárd embernek e bolygón, de egymás elleni háborúkra és ostoba pazarlásra ment el a javarésze.
  Az emberi fajnak szüksége van a Teremtője irányítására, amit visszautasított és visszautasít 100 emberből 99 ma is.
  Ez sodorta az emberiséget a pusztulás szélére és nem erőforráshiány.
  A kérdés az, hogy te mit teszel ezzel kapcsolatban.

 31. Köszönöm .
  Ha előbb is Timótheust írnál volna ,magam is megtalálom.
  De azért ismét köszönöm .

 32. Kemecse, Szivesen.

  Nem én írtam korábban erről, csak ismerem ezt az idézetet, meg a Bibliát is viszonylag jól, ezért válaszoltam, bár biztosan Vaszil is megtette volna, ha még visszanéz ide.

 33. Visszanézek időnként (mint a vak ember…) és jó látni hogy addig sem áll meg az élet amíg én épp a „Finkelstein-technikát” tanulmányoztam 🙂 Tibor bá’ baromi sok témát dob fel – az ember ideje meg véges (tényleg emelem kalapom – ez itt areklám helye) én pont ellenkezője vagyok, egy-egy dolognak szeretek utánajárni egészen az emberi (hátsó) érdekek-tényezők-mozgatók érdekelnek igazán. Valaki írta itt hogy nagy tanulási szakaszban vagyunk, ki-ki magán tudja felmérni legjobban hogy honnan-hova jutott pár év vagy hónap alatt mostanában! Valóban ez folyik most, és csak gyorsul a tempó (ahogy az idő szorít) egyre többen nem győzik követni a „trendeket”, fáradunk, kifárad az egész társadalom ebben (főleg azok akik robiznak éjjel-nappal, hogy legyen közlekedés, posta, áram-gáz-net stb.stb)

  „Mi a megoldás? Talán az össznépi szembekötősdi abbahagyása” – olvashatjuk fentebb.
  A tömegek szemének bekötözésére profi technikák vannak (fent említett „uriember” ebben biztos nagymester- hogy holtakról jót vagy semmit:) , majd akkor lesz ennek vége , amikor kidőlnek azok a „háttér-emberek” akik még fenntartják a rendet…

  Rakdtugyin írja a fenyőfás-blogban:
  „Most még a jó rész van.

  Fotelből netezgetünk, tele a hűtő,
  fűtve hűtve van ahogy jólesik, stb”

  Majd ha ennek vége akkor… jöhet a valóság
  Aki akar az meg utánanézhet (pl. Malakiásnál) hogy mi lesz a szemfényvesztők sorsa…

 34. Elgondolkodtam, talán írtam is, Romániában az árvaházakban ugyanaz az egy fecskendő megy körbe mondjuk oltáskor, így az árvák közt ma is nagyon sok az AIDS beteg. És ezt elég egyszer elkapni. Lesz-e nálunk ilyen?
  Ennyit ér ott az embert és attól tartok itthon se ér többet (csak legyen miből fogyasztania) a politikának.

  Közben haladunk a rendszerváltás felé, ahol a mostani hitelpénzrendszer (újabbra) leváltása a cél és a tét.
  A bankoknak a pénz hiányzik: nemzetközi utalások rendszeresen több, mint egy hétig eltartanak a szokásos 1-2 nap helyett.
  Ha pedig valami problémát megoldanak, milliós bónuszokt osztanak szét a vezetők között.
  Fórumokon is és ismerősöktől is többnyire azt hallom-olvasom, hogy ez a rendszerváltás február elsejével megkezdődött.
  A részvénypiaci tűz is ennek jegyében zajlik: aki tudja eladja a részvényeit, hogy minél több pénzt kapjon értük és azon minél több nemesfémet vehessen, ami belépője lesz az új pénzrendszerbe (amolyan kezdővagyonként).
  Katonáktól pedig az a visszajelzés, hogy ez önmagában nem elég ahhoz, hogy az emberek többsége elfogadja ezt a rendszerváltást: a bankszámlája mögüli vásáelóerő elpárolgását. Ezért van szükség terrorcselekményre a világ valamelyik pénzügyi központj ellen (talán mondjuk az MH370 repülőgéppel?)

 35. Túl kevés a szupervizor az országban, nemhogy a pszichológusok, hanem a szociális munkások számára is. Nemcsak a leszakadt, hanem az ún. normális lakosság soraiban is nagyszámú szociális-és érzelmi fogyatékos él. Az alfabetizáció hiánya, a digitális világunk, az iskolarendszerünk és a hagyományos csaladmodell is fokozza a gyógyíthatatlan lelkibetegek számát…

 36. János,

  Belső üresség, céltalanság, kilátástalanság lengi be főleg a vidéki emberek lelkét. Persze a nagyobb városokban is gyakran évekig idegenekként élnek az emberek közvetlenül néhány méterre egymás mellett. Pedig sok minden nem pénz kérdése lenne. Megszűntek a helyi közösségek, csak egymás mellett élnek az emberek (sokszor még a családokban is), de nem egymással.

  Vannak még ilyen emberek, mint Varga Csaba, aki próbál valamit tenni ez ügyben, bár el sem tudom képzelni, honnan van hozzá motivációja, energiája. Ha nem láttam volna ezt a filmet, nem hinném el, hogy létezik még ez a fajta ember. Érdemes megnézni:

 37. Gyarmathy
  ezt a videót megnézni nem „érdemes” – hanem kötelező! 🙂
  Azoknak legalábbis, akik nem csak vitatkozni szeretnek…

 38. 02.Camelia
  …”A cigányok integrációja illúzió és pláne lehetetlen liberális módszerekkel…”
  Csodálatos éleslátással fejezted ki a dolgok velejét, a lényeget!
  Annyit tennék hozzá, hogy a cigányságot a nem liberális, sőt, a rendkivül kemény és szigorú kommunista rendszerben sem lehetett kordában tartani, és most gyermekkori kolozsvári emlékeimre hivatkozok, ugyanis életmódja, viselkedése okán ezt az embernek nem nevezhető sejthalmazt ott és akkor, 9-10 évesen utáltam meg örökre és megmásithatatlanul.
  Akárhányszor tanúi voltunk, hogy a román faluból Kolozsvárra telepitett román milicista-a kommunista rezsim rendőrei – öklüket, gumibotjaikat nem sajnálva nekimennek a randalirozó cigánycsürhének, rettenetesen elverve őket, helyben, a nyilt utcán, na és…?
  Honap-holnapután ez a lény, az önuralmat hirből sem ismerő emberalatti , a tegnapi szörnyú verést elfeledett, vagy fel sem vevő valamire megint rájön a hepperáré, ahogy ők nevezték az
  „idegállapotban vót ” helyzetet, ismét kiszáll a milicia, ismét verés,ha lehet még kegyetlenebb, mint a tegnap-tegnapelötti, de minden eredmény nélkül.
  Nos, akkor EZEKET akarná valaki integrálni????!!!!

 39. Érdtől Martonvásárig 7 azaz hét darab csendőr elég volt rendet tartani, igaz lovascsendőrök voltak.

  A vajda rendszer megoldotta a dolgot, mert ők csak a saját vezetőiktől félnek. A csendőr meg szót értett a vajdával, így az „elveszett” libák egyből megkerültek.

  Hiszi aki akarja, de rend volt. A csendőrnek nem lehetett akkoriban „leszólni”, hogy mit tegyen, ezért a csendőr eredetileg nem volt az aktuális politika játszópajtása.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük