(606) Kertész Ákos

Tibor bá’ online

 

A lá Madách: K.Á: S te hallgatsz Tibor bá’, önhitten állsz, Dicséretemre nem találsz-e szót, Vagy nem tetszik tán, amit alkoték? T.bá’: S mi tessék rajta? Hogy néhány silány mondatot felhasználtál arra, hogy gyalázd Kossuth, vagyis szülőhelyed  népét?

 

Kertész Ákos 1932-ben született, néhány hónappal megelőzve engem, Magyarországon. Publikus önéletrajzában élete első 18 évét átugorja, túlélte a II. Világháborút. Nagy dolog, aki a tízes, húszas, harmincas években született az vagy túlélte a háborút, vagy nem. Az én családomban ketten nem élték túl, édesanyám és az egyik anyai nagybátyám. De, megtudhatunk egy árulkodó adatot. Kertész Ákos 1950-ben érettségizett, azaz pontban 18 éves korában. Akkoriban ez ritkaság számba ment. A deportált gyerekek legalább egy évet veszítettek. Ez természetesen csak spekuláció, de nagy valószínűséggel posztom tárgyát a „legsúlyosabb történelmi bűnökért felelősséget nem érző magyar” néphez tartozó valamelyik család bújtatta szüleivel együtt. Ez, ha igaz is, nem lenne benne az önéletrajzában, mert hogy lehet egy életmentőt utálni? Lehet! Jut eszembe, atyám volt oly balga, és veszélyeztetve saját és családtagjainak életét (az enyémet is) összesen négy zsidót bújtatott. Ezért aztán emlékére vigyázva, a nevében is kikérem magamnak Kertész Ákos alábbi szövegét:

 

A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire. Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha föloldozást!

 

Kertész Ákos díszpéldánya a Magyarországon született, a liberalizmus zászlaja alatt társadalmat bomlasztó zsidóknak, akik éjt nappallá téve harcolnak a rasszizmus ellen, jó lehet önmaguk a legnagyobb fajgyűlölők, nálunk és Izraelben egyaránt. Beleharap abba a kézbe, amitől a nem hétköznapi élelmet kapta évtizedeken keresztül. Mocskolja azt a népet, amihez tartozónak vallja magát. Igen József Atilla, Ady Endre is ostorozta a magyarságot jobbító szándékkal. De Kertész nem ostoroz, hanem mocskos szavakkal utálkozik. Boldogan dagonyázik, röfög és zabálja a moslékot. Olyan képtelenséget vág a pofánkba, hogy a Holocaustért egyedül a magyar a felelős. Az a magyar, aki 1944-ben nagykorú volt már túl van a kilencvenen, néhány tucat él még, és ez a tollforgató kollektíven teszi felelőssé a később felcseperedő egész nemzetet? Kollektív felelősség? Nem tud róla, hogy ez elfogadhatatlan?

 

Persze volt felháborodás, aminek következtében beindult a szolidaritás. Az ATV-n Kertész sót szórt az általa okozott sebekbe: Nem tudományos dolgozatot írt, ezért kifogásolt mondatát másként, átvitt értelemben kell értelmezni. Zseniális mellébeszélés. A „röfögve zabálja a moslékot” nem szánta sértésnek, irodalmian fejezte ki magát, mert számára a „csevegés közben költi el estebédét” nem elég disztingvált, nem igazán fejezi ki gondolatait, nincs a szavaknak bukéja, meg se közelítik a moslék zabálás finom árnyalatát.  

 

De Kertész siralmas mosakodását nézzétek meg magatok: interjúja . Mosakodás? Frászt, kitart sértegetései mellett,  miközben állítja, hogy csupa jó szándék vezette. Persze, mi is számtalanszor leírtuk, hogy „birka ez a nép”, miközben jól tudjuk az okokat. Ezer éven át isten sújtotta nép, amely alkalmazkodik az adottságokhoz. Nézzétek meg Görögországot, nekünk ennek a tized részét nem nézték volna el. Igen birka nép, mert ez a legjobb taktika. De a mi elitélésünkből valóban a kétségbeesés szól. Kertészéből a lenéző gyűlölet. Felelőssé teszi a ma élőket a Holokausztért! 1944-ben 11 éves voltam, mi közöm nekem a Holokauszthoz? Mit tehettek a kisember milliók a Holokauszt ellen? Mit tehetek ma, hogy a IDF ne gyilkolja a követ dobáló palesztin gyerekeket? Ugyan annyit.    

 

326 gondolat erről: „(606) Kertész Ákos

 1. Igen, hányok az ilyenektől!
  Egy normális országban kiutasítás és vagyonelkobzás következhetne..

 2. Nyilván túlzásba esett. Az előzmény az volt, hogy az Amerikai Népszava c. online újság, amiben ő is publikált, és amit a barátja vezet, anyagi gondokkal küzd, és be kellett rekesztenie a hírek közlését. Kertész átesett a ló túlsó oldalára, erősen sarkított.
  De: tény, hogy nálunk nem történt meg a szembenézés sem a holocaustban játszott szereppel, sem a rákosista időkkel. Azért azt nem lehet tagadni, hogy elég gyorsan ment a zsidók deportálása, nemigen kellett a németeknek segíteni (Eichmann állítólag írta is Hitlernek, hogy még ilyen aktívan egyik nép sem működött együtt velük). Elhiszem, sőt logikus, hogy ez néhány 100 vagy 1000 nyilas ill. nyilas érzelmű ember művelte, és a lakosság döntő többsége nem tudott beavatkozni. Aki meg látta, mi történik, pl. látta a Duna partra vitt embereket, biztos félt, hogy lelövik, ha kiránt valakit a sorból. De nyilvánosan el lehetne ismerni, hogy az a néhány 100 vagy 1000 igenis felelős. Tudom, hogy itt sokan szeretik a zsidókat, bocs, a zsidó tőkéseket hibáztatni a világ bajaiért, de a válogatás nélküli antiszemitizmus, a „zsidózás” véleményem szerint pont annyira elítélendő, és egyenlő azzal, mint a kollektív bűnösség kikiáltása bármely népre.

 3. 2: „Eichmann ÁLLÍTÓLAG írta is Hitlernek”
  még egy magyargyűlölő zsidó legenda. Tudjuk, hogy az amerikai zsidók a MÁV előtt beperelték a francia államvasutat is, mert az is szállított deportált zsidókat. Abban a perben nyilván azt emlegették a vádlók, hogy a franciáknál jobban senki nem működött együtt a hitleristákkal…

  Mellesleg egy sor zsidó szerző szerint Eichmann (Hitlerhez, Heydrichhez, és egy sor főnácihoz hasonlóan) zsidó származású volt. Akkor melyik nép felelős kollektíven a zsidóirtásért?

  Én is megvilágítottam egy szeletét a jelenségnek, hogy miért teljesen törvényszerű és tipikus a zsidók között az ilyen gyalázkodás honfitársaik ellen, hogy miért nem véletlen, hanem tudatosan tervezett dolog ez történelmileg:

  http://kitalaltujkor.blogspot.com/2011/09/gettokapuk-belulrol-zarasanak.html

  „A gettókapuk belülről zárásának technikájáról „

 4. 2:
  „Nyilván túlzásba esett” ??? Én nem vagyok ilyen elnéző a Boldogan dagonyázik, röfög és zabálja a moslékot. tudatos sértésért. Egy 80. évében lévő aggastyánnak elég élettapasztalata van, nem esik véletlenül túlzásba. Nekem semmi közöm a Holokauszthoz, ami már történelmi távlatban van. De a kertészfélék baszták szét ezt az országot az elmúlt 22 év alatt. Ha én nem támadok neki ilyen ormótlan módon a liberális zsidóknak – amihez minden okom meglenne – akkor elvárom, hogy engem és nemzetemet ne sértegessék. — Mi a fenéért kérjek bocsánatot? A nyilaskeresztes pártért. A nyilaskeresztes párt az 1930-as évek Magyarországán alakult, ahol kertész apaja felnőtt állampolgár volt. Kertész apja éppen annyira felelős érte, mint az én apám. Mind a kettőnek azonos szavazati joga volt. Mint magyar állampollgárok mind a kettőnek azonos befolyása lehetett az eseményekre. Azért kellene bocsánatot kérnem, mert történetesen én nem vagyok zsidó? Az egész zsidó logika mögött a diszkrimináció lapul.

 5. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ezt a kérdést feszegeti, különösen Kertész Ákosnak és nem különben Ivettnek. A kérdésben lehetne történelmi leckéket is venni, de értelmetlennek látom. Rühellem, hogy aljas és hamis vádakkal mentegetőzésre késztetik az embert. így aztán nem is mentegetőzöm, csak leírok egy történetet úgy ahogy hallottam, s megtoldom két megjegyzéssel.

  Az egyik nagyobb városunk rendőrparancsnoka egy magasrangú SS tiszttel összefogva bekérette a városi hitélet vezetőjét, és elmagyarázta neki: össze fogják szedni hitsorsosait, és családostul olyan helyre viszik, ahol a felnőttek túl élhetnek, de a gyereknek erre nem lesz esélyük. Készítettek egy listát azokról a keresztény családokról, akik befogadnák a gyermekeket, amíg ezek a vészterhes idők véget nem érnek.

  Az úriember természetesen beleegyezett, a gyerekeket szépen szétosztották a vállalkozó kedvű családok között. De azért biztos ami biztos, hősünk Budapesten is érdeklődött, ahonnan azt a választ kapta, hogy ez csak a magyar és német hatóságok trükkje. Így akarjűák szétszedni a családok, és erősíteni az asszimilációt. Az illető erre felkereste a rendőrparancsnokot és visszakövetelte a gyermekeket. Fenyegetőzött, hogy botrányt kavar, ha nem adják ki őket. Nem lehetett meggyőzni, mert hitsorsosainak hitt nem a kívülállóknak. A gyerekeket visszaadták, aztán elvitték őket és egy sem élte túl a háborút.

  Ezt követően leköpködte azokat az embereket, akik vele szemben is az életük kockáztatásával igyekeztek megtenni, mindent a gyermekekért, ami az adott időszakban meg lehetett tenni, kollektívwe háborús bűnösként kezeli a magyarokat, de annyi becsület azért volt benne, hogy megnevezte azokat az embereket is, akiktől a falls infót kapta.

  Eddig a történet, és a megjegyzések.

  Volt két olyan mozzanata a sztorinak, ami kétségessé tette előttem. Úgy véltem, ilyen emberi magatartás elképzelhetetlen, ilyen kérdésekben ilyen felületesen nem ítélkezhet az ember. Az eltelt időszak eseményei, különösen Kertész Ákos nyilatkozata meggyőzött arról, hogy létezik ilyen magatartás.

  A másik, hogy a német megszállás alatt mi történt, arról legkevésbé sem a megszállt ország lakossága tehet. Hasonló a helyzet az orosz megszállással is. Akadt egy réteg, amely mindkét megszálló hatralmat kiszolgálta, ráadásul jelentős átfedéssel.

 6. Ami az átfedést illeti, Kertész a szocializmus idején volt sikeres, futtatott, elismert író, a rendszer a tenyerén hordozta. A háború után közvetlenül, amikor a kommunista pártot nyjltan zsidók vezették, a legelső választáson a párt feltűnően azokban a körzetekben szerepelt jól, amik azelőtt nyilas körzeteknek számítottak.

 7. Romániában nem várták meg az auswitzi vonatokat, önszorgalomból saját kezűleg brutálisan gyilkolászták le nagy tömegben a zsidókat. Ennek ellenére ha ott most valaki ilyen mondatokra ragadtatná magát, nem sokáig rúgna labdába. Van még olyan ország, ahol a saját (megválasztott) képviselői ócsárolják a népet az EU és saját parlamentjeikben?
  Magyarország elitje pedig döntő többségben közülük kerül ki (ajánlom a metepédiát végigböngészni). Tehát tuljdonképpen saját magukon kéri számon a mea culpázást. Amit egyébként bőségesen meg is tesznek. Vagy talán mindenkinek ki kellene menni Tel Avivba személyesen, és ott meggyónni, hogy Mo.-on maradt még magyar, és nem adtunk át önként mindent nekik?

 8. 2:
  Az ilyen mondatok: „Aki meg látta, mi történik, pl. látta a Duna partra vitt embereket, biztos félt, hogy lelövik, ha kiránt valakit a sorból.” nekem csak azt bizonyítják, hogy olyanok nyilatkoznak, akiknek semmi rálátásuk nincs az akkori eseményekre. Amikor ezek a Dunába lölvetések lehettek, Budapest már rég körül volt zárva. A lakósság a légópincékben lapult. A város folyamatos légi bombázás és akna belővések alatt állt. Az utcára kimenni halálos veszedelem volt. A körbezárt nyilasok pontosan tudták, hogy napokon belül meg fognak dögleni. Végső bosszújuktól hajtva házró-házra jártak és válogatás nélkül minden férfit összeszedtek, mert elvileg férfi nem lehetett elbújva, és ezeket is a dunapartra vitték dunébalövetés végett. A védett házakból is elvitték a zsidókat hasonló célból. Ezek a halálmenetek a néptelen és belövések alatt álló utcákban történtek. Senki nem látta, láthatta, senki nem mászkált az utcán, aki „kirángathatott” volna valakit a sorból.

 9. A rohadt amerikaiak (Amerikai Népszava Szerkesztősége) meg védik ezt a magyar népet gyalázó embert. Persze, amerika nyalja izrael seggét, vagy egymásét nyalják, nekem mindegy.
  Két dolog ezzel kapcsolatban.
  1. Ha ezekhez hasonlókat nyilatkozna egy magyar író a zsidókkal szemben, akkor tutira menne a felháborodás mind Izrael, mind az USA részéről, mert szegény zsidókat megbántotta egy csúnya magyar „nacionalista, antiszemita, fajgyűlölő, stb.”.
  2. Ha mi próbálnánk bármilyen USA ilyen jellegű kérdésébe beleszólni, bírálatot kifejezni bármilyen dolgukkal kapcsolatban, akkor az a minimum, hogy elküldenének melegebb éghajlatra minket, de inkább komoly provokációnak, a szuverenitásuk megsértésének vennék a dolgot. Akkor minek pofáznak bele a mi hazai dolgainkba? Mert ők a nagy USA???

  “Az Amerikai Népszava szerkesztősége felháborítónak tartja, hogy az Orbán-kormány nevében bárki bocsánatkérésre szólítson fel írókat, művészeket, beleszóljon az írói szabadságba, elbíráljon irodalmi leveleket….Az Amerikai Népszava Szerkesztősége kiáll Kertész Ákos szólásszabadsága és írói szabadsága mellett. Általánosságban is visszautasítja, hogy politikusok ítéletet mondjanak művészek kijelentései, alkotásai felett. ” stb.

  Mire föl? Söpörjenek csak a saját házuk táján, van épp elég bajuk-gondjuk. Nem elég nekik Irak, Afganisztán, meg a többi?? Persze a zsidó barátaikat tűzzel vassal meg kell védeniük.

  És akkor ezzel a híres-hírhedt íróval kapcsolatban. A Kossuth díjat simán vissza kell venni tőle, nem tudom minek adták neki, de nem a magyarságáért, az biztos. És ha ilyen színvonalas műveket írogat, akkor főleg minek járna neki a díj? Úgyhogy vissza!! Főleg egy olyan embertől, aki azt nyilatkozza a budapesti díszpolgárságáról, hogy:
  „..de ha visszavonják, lelkük rajta, mi történik, legfeljebb a főváros nem tekint saját halottjának, más hasznom abból, hogy díszpolgár vagyok, abból nincs.”
  Milyen hasznot akar ebből is húzni? Igazi zsidó mentalitás. A díszpolgárság egy elismerés, nem haszonszerzési „státusz”.

 10. Mivel sokszor az érzelmek dominálnak egy vitában, én régen megfogadtam, hogy nem írok Tibor bá honlapján véleményt. De Kertész Ákos engem is felkavart.

  Édesanyám Szabolcsban 16 éves kora körül – Eszter és Margit húgával, valamint Sándor bátyjával együtt – szüleik parancsára nappal a földbe ásott, bunkerszerű valamiben bújtak, éjjel engedték ki őket. Két éven keresztül, hogy se az oroszok, se a németek ne erőszakolják és ne öljék meg a lányokat (és a fiút se..).

  Édesapám fiatalon 4 évig, pontosan 1940. december elejétől 1944. végéig harcolt a II. világháborúban, előbb az ötös utász zászlóalj katonájaként, majd a 153. kerékpáros utász zászlóalj tizedeseként. Őket bekerítették Budapesten a háború végén, csoda, hogy apám életben maradt, bár egy év Szibéria következett, ahonnan úgy jött haza, hogy ne tudja meg lehetőleg senki, mert Rákosi-Rosenfel Mátyás előszeretettel ölette meg a Szibériából hazatérteket, ne legyen velük gond.

  Nos, mindezt a bevezetőt – elnézést, ha hosszú voltam – csak azért, mert ugye apámnak bizonyítania kellett, hogy katolikus a katonai szolgálatba lépés előtt, anyámék pedig keményen ragaszkodtak református vallásukhoz abban az időben. Én úgy nőttem fel, hogy soha zsidó gyalázást otthon nem hallottam (52 éves vagyok), hiszen édesanyámék velük voltak a faluban a legjobb viszonyban, apámnak pedig kifejezett zsidó barátai is voltak. Apám soha nem lépett be az MSZMP-be, nem vett részt az 56-os harcokban (viszont feljelentették, mert valakit nem jelentett fel) és nem szidta az oroszokat sem. Viszont szerette a hazáját és ezt velünk megtaníttatta. Kádár alatt csak a magyar zászlót volt hajlandó kitenni, vörös zászlót nem.

  Én tehát elmentem, mert úgy éreztem, kötelességem és látnom kell, a Holocaust Múzeumba, ahol megdöbbenve láttam, mennyire reális a hozzáállás, még a zsidók felelősségét és részvételét is boncolgatják. Mindenkinek ajánlom, életre szóló borzalom és tanulság.

  A Metapédiát viszont nem. Amit ott lehet olvasni egyes zsidó származású értelmiségiekről, akiknek mondjuk a szüleit a Holocaustban megölték, az félelmetesen hazug, aljas és embertelen sok esetben.

  Amit Kertész Ákos művelt: volt sok nagy tudósa közt Magyarországnak egy olyan is, aki megfogalmazta, mi jellemzi szellemileg és fizikailag a tudósokat és az olyan kitüntetett szellemi nagyságokat is, mint állítólag Kertész Ákos 🙂 Intelligencia: Logika, jó emlékezőtehetség, tapasztalat…Etika: becsületesség önmagunkkal szemben. Kapcsolat az emberekkel: Megértés önmagunk és mások iránt, közösségi szellem, képesség kollektívák szervezésére, képesség mások meggyőzésére és mások érveinek meghallgatására.
  Nos, ennyit Kertész Ákosról. Én úgy gondolom, valóban el kellene venni a kitüntetéseit.

 11. 8: Akkor az olyan irodalmi művek, amikben ilyen jelenet van, az mind hazugság?

 12. 13:
  A történelmet mindig a hatalmon lévők írják. Ld. 1990 körüli kavarodásokat a történelemoktatásban/átszervezésben.

 13. 5:
  „A másik, hogy a német megszállás alatt mi történt, arról legkevésbé sem a megszállt ország lakossága tehet. Hasonló a helyzet az orosz megszállással is. Akadt egy réteg, amely mindkét megszálló hatalmat kiszolgálta, ráadásul jelentős átfedéssel.”
  A második féllel teljesen egyetértek, sajnos ez így van, gerinctelenekre mindenféle rezsimnek szüksége van.
  A felelősség meg szerintem személyes, függ attól, kinek mire volt lehetősége, az felelős, akinek volt, de elmulasztott valamit tenni.
  Tudomásom szerint a dánok a német megszállás előtti napokban átmentették az összes zsidót Svédországba. Ehhez azért nagyfokú társadalmi összefogás kellett. Nálunk azonban (megint csak tudomásom szerint, mert csak 34 vagyok) jelentős volt az antiszemitizmus, bár gondolom, különböző mértékben a különböző településeken. Vajon lett volna-e ilyen lehetőség? Miért tudott így megerősödni a szélsőjobb? Miért a mienk volt Európa első zsidótörvénye (vagy 2. No. után, nem emlékszem)?
  A történethez: ha igaz, én csak egy lehetőséget látok, mert azt elképzelni sem tudom, hogy valakik szándékosan a halálba küldjenek gyerekeket (jó, tudom, hogy volt gyerekek keresztes hadjárata is, elmebeteg dolog), talán tényleg azt hitték, elmúlt évek tapasztalata miatt, hogy asszimilációs kísérletről van szó; fura is, hogy egy SS tiszt miért akarná megmenteni a zsidókat, bár talán lehettek, akiket nem hatott át teljesen az ideológia, és maradt bennük némi emberség.

 14. 14. Igen, sajnos. De az írók is mind lefeküdnek/lefeküdtek a hatalomnak?

 15. A magukat irodalmian kifejező kertészek helyett inkább ajánlom WA: Kicsi Anna sírkeresztje c. novelláját.

 16. Mindenki azt sugározza ki,ami benne van.
  Nem is szabadna ezen rágódni,mert lehúz a maga szintjére.
  Nekünk más dolgunk van,de azzal nem akarunk foglalkozni.

  -Tiborbá:)-„Persze, mi is számtalanszor leírtuk, hogy „birka ez a nép”, miközben jól tudjuk az okokat. Ezer éven át isten sújtotta nép, amely alkalmazkodik az adottságokhoz.”

  Az a nép,amelyik a nyomorgatást,a megaláztatást oly mértékű toleranciával viseli,mint mi,s hajlandó áldozatot hozni embertársaiért,s köszönetet sem vár érte (nem is kap)az sokkal több,mint egy „birka”.
  Jézus,aki a zokszó nélkül viselte a megaláztatásokat,és a szenvedést,Őt mégsem tartjuk annak.
  Tiborbá,a szövegedből ki is derül,hogy ezt te is így gondolod.
  A szóhasználat elharapódzása előbb utóbb egyesek fejében valós viselkedési mintáva válhat.

 17. 16: Ha azt akarják, hogy megjelenjenek a műveik, nem írhatnak a hatalom ellen, cenzúrázzák őket legjobb esetben. De nagy büntetés is járt, aki bármely korszakban (pl. Horthy, Rákosi, Kádár…) rendszerellenesen gondolkodott és ezt meg is írta, azaz bírálta a fennálló rendszert.
  Manapság is szerintem könyv formájában nem lehetne nyíltan bírálni/szidni OV (gazdaság)politikáját, persze az internet meg a napilapok, folyóiratok az más tészta, mint egy X példányban megjelenő kormányt/orbán rendszert negatívan bíráló könyv.

 18. 4: ez a röfögve moslékzabálás nem egy véletlenszerűen idekerült sértő jelző, nem szamár, nem ökör, barom, patkány lett a magyar Kertésznek, hanem disznó. Ebből látszik, hogy Kertész antimagyarizmusának semmi köze az őt életében hazájában ért „sérelmeihez” (egy Kossuth-díjas író, akit a haza a tenyerén hordozott), ez egész egyszerűen a zsidó hagyomány, a vallásos zsidó hagyomány következménye. A zsidók számára a disznó egy abszolút tisztátalan, nem kóser állat, a legnagyobb sértés tőlük, ha valakit disznónak neveznek, ábrázolnak, mint az emlékezetes Mohamed-karikatúrákon.
  Ennyit arról, hogy a mai , nagyrészt ateista, világias zsidó értelmiség mennyire szabadult meg a zsidó vallástól és hogy a zsidó vallás eleve csak egyfajta vallási köntös az intézményesített xenofóbiához. A vallásos és nem vallásos zsidó lényege (amíg magát zsidónak, tehát kiválasztottnak, magasabbrendűnek tartja, a többieket, pl. a amgyarokat pedig genetikailag alattvalónak): Gyűlöld a gojt! És hogy a vallási sallangokat betartja, vagy nem, az már másodrendű kérdés.

 19. 22:
  Nem. Dorka üzeni, hogy este 19:00-ig dolgoznia kell, csak később tud bekapcsolódni.
  13:
  1945 januárjában négy hét hiányzott a 12. születésnapomhoz. Értelmes, figyelmes, kíváncsi gyerek voltam. A felnőttek el voltak foglalva fontosabb dolgokkal, mint az én vigyázásom. Szülői tilalom ellenére nap mint nap kiszöktem az óvóhelyről az utcára, mert az olyan izgalmas volt, veszély érzetem még nem alakult ki. Az Arany János utca és a Vilmos Császár (Bajcsy Zs.) út találkozásánál laktunk. „Vadászterületem” a Duna part – Alkotmány utca – Bajcsy Zs. út – József A. utca által be zárt terület volt. Az utcák totálisan néptelenek voltak (az oroszok valahol a Városligetnél voltak. Néha-néha találkoztam 5 fős, fekete egyenruhás járőr csoporttal, akik hazakergettek. Soha egyetlen egy emberrel nem találkoztam, beleértve katonákat is. Zsidókat hurcoló járőrökkel se. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen járőrök nem voltak, de hogy felnőtt ember ilyet nem láthatott az 100 százalékosan biztos. Ha a filmeket ettől eltérőt mutattak be, akkor az kitalálás. Igen, állítom, hogy az összes „irodalmi” és „művészi” alkotás hazugság, és amit én írok az volt a valóság.
  „átmentették az összes zsidót Svédországba” Ez minimum városi legenda. Nem kell a zsidókat pátyolgatni, „átmenteni”, mentek azok magauktól is, ha tudtak. Magyarországról nem volt hova menekülni, mert körbe voltunk zárva.
  Mi vezettük elsőnek-másodiknak be a zsidótörvényt? Elgondolkoztál-e már azon, hogy miért? Bizonyára nem. A sztereotip válasz, mert amtiszemiták. Nem gondolom, hogy Magyarországon nagyobb lenne az antiszemitizmus, mint bármely más európai országban. De az ország betegesen vissza akarta kapni az elcsatolt 2/3-ot. Ezért nyaltuk a németek seggét éjjel-nappal. Ez olyan nagy bűn? Mert ha igen, akkor nézd meg Izraelt mire képes néhány négyzetkilóméter területért4

 20. Magamra hagyatkozva nem mertem volt leírni az alábbiakat, de utána jártam. A magyar kormány nem vett részt deportálásokban. Amikor ennek lehetősége felmerült, Horty leváltotta a kormányát (Bárdossy) és leállíttatta a deportálásokat. A többi 1944 márciusa, tehát a német megszállás után történt. Ennyit a felelősségünkről, meg arról, hogy csak mi vagyunk a hibások, mert nem néztünk szembe azzal, amit elkövettünk. Horty egyébként nem kis részben ennek köszönhette az életét, mert később zsidó családok adtak nekik menedéket segítették az emigrációban.

  Ami a történetem illeti. Magam sok olyan emberrel beszéltem volt, aki itt vagy ott átélt ilyesmit. A munkaszolgálatról például azt mondta egy ismerősünk, aki munkaszolgálatosként vett részt a világégésben, és meg együtt solgáltam volt az unokájával Nagyatádon: Olyan volt mint most nektek a katonaság. Őrmesterfüggő. Ha szerencséd van olyan embert fogsz ki, aki megkönnyíti a dolgodat, veled érez, és segít, ha kevésbé szerencsést, olyant, aki vakon engedelmeskedik a parancsnak és egyfajta „ez a kötelességem” magatartásba menekül. Ha pedig peches vagy belefutsz egy kisebbségi komplexusban szenvedő hatalommániás alakba. Mindenütt vannak ilyenek.
  A dolgoknak megvolt a maga sora, és nagyon kevesen voltak olyanok, akik egyáltalán elhitték, hogy a biztos halálba küldhetnek embereket. A táborokat nem megsemmisítő táboroknak szánták. Erről egyébként egy szemtanu nobell-díjat érő vallomásban számolt be, amikor megbetegedvén egy ilyen megsemmisítő táborban nem gázkamrába, kórházba viszik és nem kísérleteznek rajta, hanem meggyógyítják, úgy, hogy haza is megy. Szolzsenyicin beszámol róla, hogy a foglyok és az őrök együtt menekültek „auswiccből” és nagyon jól tették, mert akit ott talátak az oroszok, azt vitték a gulágra.

  Egyébként Szolzsenyicin szerint, aki mindkét oldalt megjárta a gestapo sokkal emberségesebben viselkedett, mint az orosz megfelelői.Persze ő elfogult volt.

 21. Tegnap még azt mondtad nem ismered Kertész Ákost.De felvilágosultál Tibor bá.. 😀

  Csak nagyon picike betűkkel írtad.

  Egyébként a mondataiból ennek a nem is embernek az derül ki mintha direkt csak a magyar népet kellene eltaposni.Azért ez is érdekes..

 22. 15: „Tudomásom szerint a dánok a német megszállás előtti napokban átmentették az összes zsidót Svédországba.”
  van az a vicc, amiben Jézus teniszpartnere egy vizenjárós trükk után megkérdi: akkor most teniszezünk, vagy hülyéskedünk?

  Most akkor komolyan vitatkozunk? Hova mentették a dán zsidókat? Abba a Svédországba, amely a háború után fél évszázadig élt luxusban abból a felhalmozott kincsből, amit a hitleri német rezsim fizetett neki a fegyverszállításokért. Az egyik legnagyobb fegyvergyáros család azok a zsidó Wallenbergek, akiknek egyik tagja Mo-on mentegette a zsidókat, miközben a család többi része szorgosan látta el Hitlert hadianyaggal.
  Vajon a pesti utca embere felelősége nagyobb-e, hogy nem lövette magát agyon a Dunába tereltek (egyébként számára esélytelen) megmentési kísérletével, vagy a zsidó Wallenbergek felelőssége nagyobb? (eltekintve az egy mártír családtagtól, aki tette amit tehetett)

  És akkor ott a sok zsidó elmélet arról, hogy a cionista szervezetek akadályozták a zsidó menekültek befogadását Amerikába, Angliába, meg Auschwitz bombázását, mivel a későbbi izraeli elnök akkori szavaival: „egy tehén többet ér Palesztinában, mint az összes Lengyelországi zsidó” (aki nem akar alijázni)

 23. Azért ha már a holokausztnál meg a deportálásoknál tartunk,nekem lenne pár kérdésem.Szóval a szövetségesek is tudták hol találhatók a koncentrációs táborok.Már kezdetektől fogva.Fel volt térképezve.Mért nem bombázták le felülről?Tudom ez most szörnyűen hangzik,hiszen ártatlanok haltak volna meg.Na de igy nem haltak meg?kérdezem.Sőt,utánpótlás is érkezett a táborokba akik szintén meghaltak.Vagy még van kérdésem.A gazdag nagy zsidók,és az amerikai zsidók,mért nem segítettek a kis zsidóknak akiket elvittek?Hiszen akkor már azért elég nagy befolyásuk volt a világon.Mégsem tettek semmit.Sőt maguk a kis zsidók sem tettek semmit a maguk megvédésére.Olyan összeesküvés szagú nekem ez az egész,és zavaros..És amelyik kis zsidó megmaradt,és kikerült a táborból,az beköltözött annak a házaiba,akik nem tértek vissza,és még egymás holmiját is elszedték,hiszen a táborba egymásba megbízva elmondták,ki hova rejtette a holmicskáját,értékét..Szóval van amiről nem szól a fáma..

 24. Az Amerikai Magyar Népszava és Bartus László régóta mocskolja Magyarországot és a magyarságot. Aljasabb még a hazai Népszavánál is.
  Egyáltalán nem meglepő, hogy itt jelent meg Akos Gartner.
  Ugyanakkor pedig ez az írás nagyszerűen rávilágít ezeknek a nyomorult emberi nulláknak a beteges világára.
  Időről időre előjönnek a farbával, ami lehetőséget ad rá, hogy a mieink egyre nagyobb hányadának fölnyíljon a szeme. Ezért végső soron köszönet illeti őket.
  („Köszönöm, hogy ilyen fasz voltál…” – Ford Fairlane)

  Ivett,
  „Akkor az olyan irodalmi művek, amikben ilyen jelenet van, az mind hazugság?”
  Nem hazugság – az írói szabadság része.
  Fiktív regényeket történelmi valóságnak eladni – na az a hazugság!
  A náci/SS/zsidó/holokauszt-témakör telis-tele van torz fikciókkal, amit a megvezetett tömeg valóságnak hisz, természetesen ezt a hitét lépten-nyomon erősítik.
  A szikár tények vajon miért nem elegendőek? Azért, mert a II. világháborúnak még mindig nincs vége – legalábbis ami a propagandaháborút illeti! Ennek része a tömeges Dunába lövetések mítosza is, ami biztos, hogy a mostanában emlegetett több ezres-több tízezres számban nem igaz – ez sem igaz, sok egyéb mellett.
  Hatvanhat év után ideje lenne befejezni.
  (Lásd a Margit-híd alatt talált halottak esete…)

 25. 15.

  „Miért a mienk volt Európa első zsidótörvénye (vagy 2. No. után, nem emlékszem)?”

  A fene tudja…
  Ha az intellektuális pályákon egy olyan kissebbség túl lesz reprezentálva amelyiknek a lojalitásáról a többség nincs meggyőződve (mondjuk tapasztalat alapján) akkor szerintem ez nem olyan meglepő.
  A Numerus Clausus NEM-bevezetésése annak a „hivatalos” elismerése lett volna hogy a zsidók intelligensebbek a magyaroknál. Ez azért elég nagy falat…
  De ebben még volt egy olyan csavar, hogy amíg az első világháborúban a magyar fiatalság frontokon harcolt a globális hatalmak háborújában, a zsidó polgárság gyerekei egyetemeken csiszolták az elméiket…
  Tehát a Numerus Clausus inkább egy esélyt adott volna egy egyensúly visszaállításához.

  Megjegyezném, hogy a Numerus Clausus az USA-ban is működött ugyananbban az időszakban.

  További előzményekről lehet tájékozódni, ha beírod a gugliba :

  „Széchenyi István beszéde 1844-ben”

  Horthy emlékirataiból az derül ki, hogy a zsidók a nemzeti jövedelem 25%-át vallhatták maguknak, és hogy Kun Béla alatt a vezető állások 90% -a volt a kezükben…

 26. 22: Ez a kertész még Dorkánál is kiverné a biztosítékot 🙂

  Ez az egész holokauszt egyszerűen üzletté vált. Eleve holokauszt túlélők nincsenek – mert meghaltak, az volt az áldozat. (A holokauszt (a görög ὁλοκαύτωμα, holokautóma szóból): „teljesen elégetett” -/wiki/). A mai „holokauszt túlélők” azoknak az európai zsidóknak a leszármazottai, akik túlélték a II. vh-t (és nem biztos, hogy Európában!). Sajnáltatják magukat, és közben megpróbálnak pénzt keresni. Egy ilyen „magyar” íróra, mint ez a kertész, csak akkor figyelnek fel a világban, ha ilyen baromságokat ír. A zsozsó meg csak akkor jön, ha felfigyelnek rá. Megszűnt a szoci pénzfolyam, kell egy kicsit nyüzsögni. Hogy közben gusztustalan, az meg föl se tűnik neki.

 27. 25:
  Nem mondtam, hogy nem ismerem. Kérdeztem, hogy ismernem kellene-e.

  MINDENKINEK Tudomásul kellene venni, hogy rendkívüli időkben minden emberből előtőr az EMBER. Ezért aztán az összes oldalhoz húzóknak van mit feleleveníteni a másik oldal „bűneiből”. Ez a polémia nem indult volna el, ha egy halálára készülő vén zsidó nem kezd el mocskolódni, és a többi nem áll mellé megvédeni a kivédhetetlent. Miért kellet lemoslékzabálózni engem (is)? Honnan veszi a bátorságot ez a szar alak, hogy engem (is) felelőssé tegyen egy 50 milliós ember áldozatát követelő történelmi ficamért, ahol minden résztvevő követett el embertelenséget, és minden résztvevő elszenvedett áldozattá válást?

 28. A Dunába lőtt emberekről jutott eszembe..
  Az átlagemberek történelemtudatának alakításában nem szabad lebecsülni a filmipar szerepét sem; a Schindler-listája, Sorstalanság stb. típusú direkt propagandafilmek mellett szinte az összes szórakoztató film esetében (Indiana Jones-tól a Függetlenség Napjáig vagy Ryan közlegénytől a Becstelen Brigantyk-ig) működik a tudatmódosítás. (Érdemes tanulmányozni a témaválasztást, a konklúziót, vagy még sokkal inkább a szereplők kiválasztásának gyakorlatát.)
  A néző agyában pedig az átélt élmény saját tapasztalatként szintetizálódik, így válva önkéntelenül maga is a rendszer szócsövévé (annak ellenére hogy konkrétan nulla tudással rendelkezik a témában).

 29. Üdv Tibor Bá és Mindenki.
  Véleményem szerint ez a „szegény” Kertész, CSAK egy megbolondult öregember.
  Csapások sorozata érte Öt a közelmúlban.
  Átalakult a írott média szerkezete és a olvasóközönség megváltozott, csökkent. Ki VÁSÁROL ma szépirodalmat? Kevesebb a FIZETŐ vásárló. A Humán Média képviselőinek politikai befolyása szintén nagymértékben lecsökkent, ergó: Kertész „munkáltatói” sokkal kevesebb PÉNZT kapnak – vergődnek, megszűnnek.
  Nem ismerem személyesen Kertészt. A Bartus László nevű amerikai népszavást viszont ismerem. Ő egy rendes kis Naszályi parasztgyerek volt, nagy konfliktustűréssel. Nincs pénze, neki sem egyre keményebb hülyeségeket ír. Pedig fiatal.
  Most csoda, hogy ez a szerencsétlen öregember becsavarodott?
  Vélt igaza miatt – mert nem fizetik meg a „munkásságát” – megútálta a Magyarokat.
  Ennyi!
  Talán már kedéjjavítóra sincs pénze 🙂 SZEGÉNYNEK!
  Nekem is néha „elgurul a gyógyszserem”. 🙂

 30. Nem Akos Gartner a lényeges. Az egész Amerikai Magyar Népszava értéktelen semmi kis zugfirkászok gyülekezete.
  Az a vérlázító, hogy idehaza védik a védhetetlent.

 31. 29: Attila, te nem vagy indexen? 🙂

  Numerus clausus: „E törvény szó szerint nem tartalmazza a zsidó szót, de az 1920-ban 6%-os zsidóság számára az alsó korlátokról beszélő törvény valójában felső korlátot jelentett. Ha ugyanis ahhoz, hogy a maradék 94% nem-zsidóság legalább kitegye annak kilenctizedrészét, szükség van 84.6% nem-zsidó hallgatóra, következésképp a magyar zsidóságra egy 15.4%-os felső korlátozás adódik. Ezzel szemben 1920-ban csak 10.4% zsidó hallgató volt, tehát a zsidóság aránya még akár 4% ponttal növelhető is lett volna.” /Wikipedia/

  Hol volt itt akkor a korlátozás, amit a magyarok szemére vetnek?

 32. 34:pepperjohny
  Keresd meg gyorsan a gyógyszeredet és vegyed be. 😀
  Tudod a hablatyolást nem nagyon értékeljük. 🙂

 33. 23. Tiborbá…

  „Ezért nyaltuk a németek seggét éjjel-nappal.”

  Ezt azért nem lehetne mondani.
  A megszállás pontosan azért történt mert az a seggnyalás nem volt elég hatékony.
  Hitler számtalanszor számonkérte Horthyn hogy miért nem tartatja be a zsidótörvényeket, miért nem gyűjti őket lelkesebbe, stb.

  Te is tudod, Horthy nem a németek szeretete miatt lépett be a háborúba, hanem Trianon miatt. Tulajdonképpen nem bíztak egymásban az elejétől fogva, csak az előző háború eredménye kötötte őket össze.

  Volt úgy hogy a gettót tankokkal védte a németek ellen….

  Horthynak a fiát is meggyilkolták a németek, hogy „jobb belátásra” bírják, sőt őt magát is elrabolták a megszállás előestéjén.

  Sajnos sokan nem látják, hogy ha Horthy tényleg olyan antiszemita lett volna amilyennek leírják, akkor ma me lenne zsidó Európában. Végülis Magyarországon talált menedéket egész Európából az a zsidóság, amelyik el tudott menekülni.

 34. Horthy István nem valószínű, hogy meggyilkolták.
  A Héja elég nehezen vezethető, makrancos gép volt.

 35. 36, Observer

  „29: Attila, te nem vagy indexen?”

  Tiborbá megkegyelmezett….
  Cserébe elvárja hogy ne kérjem Orbán azonnli szentté avatását minden kommentemben… Végülis az ő blogja… Allah növessze hosszúra szakállát…

 36. 26. A fegyverkereskedelem és a zsidók befogadása nem zárja ki egymást.
  23. Oké, a seggnyalás része volt. Látjuk, hova vezetett, és hova vezet ma.
  31. Egyetértek, szerencsére a lelkiismeret csak a legnagyobb gazemberekből hiányzik.
  Kertész jobban tette volna, ha elolvassa még egyszer, amit ír, és lehiggad, mielőtt kiadja a kezéből. Mert többek közt nyilván az sem igaz, hogy a „magyar genetikusan alattvaló”, de azért nem tüntetném fel egyértelmű pozitívumnak az a nagy alkalmazkodó ill. túlélő képességnek titulált hajlamot arra, hogy a mindenkori hatalommal kiegyezzünk a béke és esetleges jó(jobb)lét érdekében. A Kádár-korszak hovatovább Aranykor, mert nyugi volt és gyarapodás a többségnek, a szólásszabadság stb. senkit nem izgat. Vagy vegyük akár a jelen helyzetet: mindenki csak beszél arról, milyen hülyeségeket csinál Orbán, de semmi sem történik ellene.

 37. 38:
  A német seggnyalást átvitt értelemben használtam. A lényeg ugyanaz. Trianon miatt tett a vezetés mindent, amit tett. Szállasit éppen úgy bebörtönözték, mint Rákosit. Mellesleg a budapesti zsidókból, alig veszett oda valaki. 1944.03.19. azért történt, mert Horthy ki akart ugrani a háborúból. A többi is így igaz.

 38. 41:Ivett
  kertész ezen kijelentése (“magyar genetikusan alattvaló”) a magyar emberek megsértése, és nem az, amit írsz:
  „de azért nem tüntetném fel egyértelmű pozitívumnak az a nagy alkalmazkodó ill. túlélő képességnek titulált hajlamot arra, hogy a mindenkori hatalommal kiegyezzünk a béke és esetleges jó(jobb)lét érdekében.”
  Egy nép megsértése nem egyenlő azzal, hogy „a mindenkori hatalommal kiegyezzünk”, a kettőt nagyon kevered. És van egy sanda gyanúm, hogy bizonyos mértékben védeni próbálod kertészt.

 39. 41: persze, hogy nem zárja ki, de te vetetted fel a magyar emberek felelősségét, mért nem mentettetk több zsidót. Akkor mit dicséred a svédeket, akik befogadtak párszáz zsidót, miközben Hitler seregének ontották a hadianyagot.

 40. Ejhát Arma, tudhatnád! Zsidók befogadása mindent üt.
  Bűnt is meg lehet váltani vele. Kettőt

 41. Schmitt Pál vonhatja vissza a Kossuth-díjat Kertész Ákostól

  A kormány előterjesztésére a köztársasági elnök vonhatja vissza a Kossuth-díjat attól, „aki arra érdemtelenné vált” – derül ki a kitüntető cím adományozásáról szóló törvény szövegéből.

  http://bit.ly/pjYMdQ

 42. 39. Batka

  Érdekes dolog, bele lehet mélyülni…
  István ismerte a gépet és a hibáit is és nagyon jó pilóta volt. A felszállás után való lángbaborulás szabotázst sejtet, az öreg Horthy viszont elutasít minden kísérletet arra hogy fia halálával zsarolták meg…

  A német részvétnyilvánítás meg különösen disszonáns volt, csupán akkori PR… Ebben az időben Horthy és Hitler már „fasirtban” volt…

  Ha viszont megnézzük a németek erőfeszítéseit, hogy a saját politikájukat nyomják le Horthy torkán, akkor „belefér”…

 43. Volt, akivel vadkan végzett, volt, akivel héja. Furcsa, hogy mindig akkor, amikor a magyar politika valamilyen fordulat előtt állt. Horthy István már megkapta a visszahívó parancsot, amikor a baleset(?) történt. És azért kellett volna visszatérnie, mert tervezték a szembefordulást a németekkel (HI nem volt németbarát), ebben kellett volna segítenie a kormányzót.

 44. 47: Én se tartom valószínűnek, hogy a németek álltak volna Horthy István halála mögött. Kicsit elterjedt szokás minden vezető halála mögött azonnal merényletet keresni. (tudjuk, hogy a mohácsi csatában elesett II. Lajos Habsburg házi nejét is gyanúsították azzal, hogy ő ölte meg férjét mérgezett p…)
  Viszont az eset felveti, hogy mekkora baromságot és aljasságot írt Nemeskürty, amikor a Rekviem c. könyvében azzal gyanúsította meg Horthyt és elitjét, hogy direkt a rezsim számára nemkívánatos elemekkel töltötte fel a II. magyar hadsereget, mert eleve halálra szánták. Beleértve saját fiát és helyettesét is?

 45. 31!
  Azt nem tudhatom Tibor bá hogy ismerned kellene-e neked ezt az embernek nevezett valakit.
  De egyébként igazad van..

 46. Legyünk egy kicsit ontopikok is:

  Állítólag a zsidók értelmesek…
  De a „Kertész fiúk” több olajat öntöttek az antiszemitizmusra mint a MIÉP meg a Jobbik együttvéve.

  Nemrég Imre gondolatai provokáltak sok gigabájtnyi választ a nyílt Holokauszt tagadástól a látens antiszemitizmusig, most meg ez…

  Ezek a provokációk talán tényleg nem véletlenek…
  Ha az a cél, hogy a magyarokra rá lehessen ragasztani az „antiszemita nemzet” cimkét, akkor ez még folytatódni fog.
  Talán előszelekció a „Sámson Opció” végrehajtásánál?

  Pont most mikor Izrael hatalmas ütemben veszíti el biztonságát és szövetségeseit…

 47. 43. Nem keverem a kettőt. Leírtam, hogy nem igaz, amit ő mond, de az a sem, hogy a magyar nép a túlélési ösztön és alkalmazkodási kényszer miatt tűrte csak meg a diktatúrákat/monarchikus önkényuralmat. Akkor nem fényeznék olyan sokan pl. a Kádár rendszert. Egy népet nem kell sem szentté, sem ördöggé nyilvánítani.
  Nem védem Kertészt, minősíthetetlen kifejezéseket használt és főleg kollektíven kiosztva. De megértem, hogy kiakadt azon, ami itt zajlik.

 48. 49. Arma Gedeon

  A történelem a legtöbb esetben igazolja a gyanakvást.
  A fontos emberek általában védik.

  Igaz vannak balesetek, de ezek ritkábbak.

 49. 44. „te vetetted fel a magyar emberek felelősségét, mért nem mentettek több zsidót. Akkor mit dicséred a svédeket, akik befogadtak pár száz zsidót, miközben Hitler seregének ontották a hadianyagot.” Szerintem ez két külön dolog. Hadianyagot SAJNOS minden ország elad bárkinek, akivel nem áll háborús viszonyban. Nem tudom, városi legenda-e a dán zsidók So.-ba menekítése, ahogy Tibor bá gondolja, én így hallottam. Ott könnyű lehetett, csak kompra kellett rakni őket, és rövid hajóút után már ott is lehettek. Nálunk elég gyorsan összeszedték és elküldték azt a sok embert, csak ezért gondolom, hogy van abban valami, hogy erős volt az antiszemitizmus, és talán nem csak a nyilas párttagok segítettek. Kíváncsi volnék, van-e arra statisztika, más országokban hány embert milyen hamar gyűjtöttek össze és indítottak el.
  Az a bajom, hogy a holocaustot sokan bagatellizálni akarják, nem gondolom, hogy „szent tehén”, de azért a szisztematikus népirtást nem lehet letagadni.

 50. 55: Ivett, te mindenáron be akarod sározni a magyarságot (bizonyára nem ok nélkül). Abban az időben (most utólag könnyű okosnak lenni) az átlag magyarnak halvány fogalma sem volt arról, hogy valójában hova viszik a zsidókat, és mi történik velük. Nem beszélve arról, ha ez nem így lett volna, és a népírtás szándéka teljesen nyilvánvaló lett volna, akkor a zsidók miért hagyták elvinni magukat – miért nem lázadtak, harcoltak? Valószínűleg ők sem tudták, hogy mi lesz. Akkor mit kérsz számon rajtunk!?

 51. 55: azzal kezdtem, hogy most teniszezünk, vagy hülyéskedünk???

  Ha a történelemől írsz, néz utána. A dán eset megtörtént, valóban más körülmények voltak és más létszám. Gondolom, a németek szemet hunytak a dolog felett.

  „Nálunk elég gyorsan összeszedték és elküldték azt a sok embert, csak ezért gondolom, hogy van abban valami, hogy erős volt az antiszemitizmus, és talán nem csak a nyilas párttagok segítettek. ”

  Bammeg, nyilvánvalóan elég erős volt az antiszemitizmus, ahogy ma is erős mindenhol, ahol zsidók élnek. Nem tudunk róla, hogy önkéntesek segítették volna a deportálást, nem úgy, mint nemegy más országban (ott a kivégzéseket is beleértve).

  A nagy kérdés, hogy kik juttatták hatalomra Hitlert, kiknek állt érdekében zsidóirtást szervezni, kik szabotálták iparszűen a zsidómentést és mi volt ezzel a cél. Szakirodalom: „Kardel: Hitler, Izrael alapítója”

 52. 56: http://www.amazon.com/Hitlers-Jewish-Soldiers-Descent-Military/dp/0700613587

  Hitler’s Jewish Soldiers: The Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military

  Hogy lehet magyar civileken számonkérni, hogy nem segítettek a zsidókon, amikor magas rangú német katonasűtisztek sora volt zsidó származású és végighrcolták a háborút Hitler szolgálatában, úgy, hogy környezetük is tudta róluk, hogy zsidók? Pedig ezeknek fegyver is volt a kezében…

  Történelmietlen felvetések ezek.

 53. #55:
  Alá is tudod támasztani a szeisztematikus népirtást; számokkal, forrásokkal, korabeli dokumentumokkal? Mert az nem bizonyíték, hogy tényként elfogadod azt, amit hallomásból tudsz.

 54. Először is el kell mondanom, hogy nagyrészt egyetértek a poszttal, mert Kertész olyan kiszólásai, mint „a magyar genetikusan alattvaló” joggal érezhetőek bántónak, és minimum szerencsétlenek. Vitatkozhatunk, hogy szándékos-e, vagy sem, ebbe most nem mennék bele. És az egyetemes felelősség morálisan és történelmileg is erősen megkérdőjelezhető.

  Viszont a „röfög és zabálja a moslékot” kiragadása is szerencsétlen, súlyosbítva egy hozzászólásban, hogy mit jelent a zsidóknak a disznó, stb.
  Nem vagyok egy irodalmár, de ha ugyanabból a mondatból azt vágom ki, hogy „boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot” akkor szerintem ugyanis rögtön más értelmet nyer.

  Nem ismertjük el, de a magyar egy szervilis nép, szeret a karizmatikus vezetők után birka módjára menni. Ezért eszi meg Orbán autokratikus intézkedéseit szinte szó – és sajnos – gondolkodás nélkül.

  Emellett pedig látszólag a magyar nép valamiért nem akar szembenézni a múlttal. Legalábbis a választott politikusaink biztosan nem. Nem akarjuk nyilvánosságra hozni az „átkosban” ügynökösködőket, Nagy Imre hol jobboldali, hol idealista kommunista. Ezért szélforgó szerűen pörögnek a történelem tankönyvek, ha a múlt századról van szó.

  Úgyhogy Kertészt nem védeném, mert ezen írása alapján nem érdemli meg, de közben azért mond 1-2 elgondolkodtató dolgot is.

 55. 60: marhaság. Az amerikai még birkább nép, ha elhitte, hogy a WTC-t egy maroknyi tevehajcsár rombolta le, nem a saját vezetői.

  „a magyar egy szervilis nép, szeret a karizmatikus vezetők után birka módjára menni”
  Világjelenség. Te egy kis Kertész vagy.

 56. 60: Egyszerűen csak arról van szó, hogy nem illik abba a fészekbe szarni, ahol felneveltek, és sokáig jól tartottak.

  Egyébként más népekről is tudsz ilyen okosakat mondani, vagy csak a magyarról? Az egyéni érdekeik miatt simliskedőket ne keverjük össze a néppel. Nem vagyunk se rosszabbak, se jobbak (vagy csak kicsit 🙂 ), mint mások. Élünk, ahogy lehet.

 57. 55: „Az a bajom, hogy a holocaustot sokan bagatellizálni akarják, nem gondolom, hogy “szent tehén”, de azért a szisztematikus népirtást nem lehet letagadni.”

  Bármit le lehet tagadni, csak egy NEM szót kell az állítás elé tenni.

  „Kíváncsi volnék, van-e arra statisztika, más országokban hány embert milyen hamar gyűjtöttek össze és indítottak el.”

  Bizonyára nincs, mert ha utólag kiderül egy eseménysorozatról, hogy az bizony háborús bűn, akkor az elkövetők saját bűnösségüket tagadni fogják, az esetleges túlélők meg súlyosbítani a valós történteket.
  Persze a történészek mindig boncolgatni fogják a múltat, de őket is fizeti valaki vagy hajtja valamilyen ideológia. Tisztelet a kivételnek ( a kivételt viszont a többség hamis állításai eltérítik az igaz úttól ).

 58. 63: Pont ez a baj 🙂 Fel kellene sorolni azokat a nemzeteket, amelyek sokkal kiválóbbak, mint a magyar! Hogy tudjuk, milyen példát kellene követnünk – mert 1526-óta csak azt tanították nekünk, hogy kell SZOLGÁNAK lenni.

 59. 47. A gép nem borult lángba felszállás után. Legfeljebb akkor borult lángba, amikor földet ért…
  A baleset szemtanúi egybehangzóan írják le az esetet.
  A kormányzóhelyettes túl szűk fordulóval próbált meg fölzárkózni a kísérendő felderítőkhöz, sebességet vesztett, átpördült és az alacsony magasság miatt lezuhant.
  Tobak Tibor leírja a könyvében, hogy ugyanígy járt Héjával, csak ő 3000 méteren volt, ki tudta vezetni.
  A Héja nem bocsátotta meg a hibákat. A M.kir.Honv.Légierő első korszerű, nagy sebességű típusa volt. Horthy István gyakorlott repülő volt, de tapasztalatát főleg régebbi, alacsonyabb szárnyterhelésű típusokon szerezte, a Héján nem volt sok repült ideje.

 60. 55: Ivett
  Én egyértelműen Gedeonnak adok igazat. Te elhiszed sokszáz millió vagy pár milliárd embertársaddal együtt, amit a mainstream médiumok nyomnak éjjel-nappal. Meg azt is elhiszed, amiket évtizedeken keresztül könyvek ezreiben írtak le „valós/hivatalos/megbízható/igaz/tényleges/stb.” tényként a rendszert kiszolgáló történészek/politológusok/szociológusok/és hasonló „szakmabeliek”, nem törődve annak hitelességével, csak a hatalmon lévő rendszer/diktátorok/politikusok elvárásaival.
  Sajnos az emberiség hatalmas része (főleg a fejlett világban) totál félre van informálva, és a hazugságokról meg vannak győződve, hogy azok igazak. Azt ajánlanám neked (is), hogy használd ki az internet lehetőségeit, de nagyon óvatosan, szelektíven (!!!), nagyon szelektáld az információt, és így talán egyszer meglelheted az IGAZSÁGOT. Nem könnyű, elárulom, de szerintem mégis járhatóbb út az igazságkereséshez, mint nézni a TV-t, hallgatni a rádiót, elolvasni újságokat.
  Bár az internet nagyobb része szintén hazugság, de ahogy fentebb írtam, a sok hazugság között itt-ott rejtőzködik a (néha tiszta) igazság.
  Kell hozzá rutin, meg kell ismerned azokat a személyeket/hírforrásokat, akik/amelyek hitelesek LEHETNEK.
  Sok szerencsét hozzá, ha akarod csinálni.

 61. Ivett:
  „Az a bajom, hogy a holocaustot sokan bagatellizálni akarják, nem gondolom, hogy “szent tehén”, de azért a szisztematikus népirtást nem lehet letagadni.”

  Nekem meg az a bajom, hogy erről a felvetésedről vitatkozhatnánk egy jót és biztos vagyok benne, hogy sok meglepő és érdekes ismerettel gazdagodhatnál – ha az előző parlament nagyobb dicsőségére és egyik utolsó „ajándékaként” immár nem lenne törvénybe ütköző…

 62. 66.

  Erre csak a eleségének a levelével tudok válaszolni :

  „Azonban alig emelkedett fel a gépe, máris lezuhant és lángbaborult. Repülő bajtársai később úgy magyarázták, hogy nagyon is alacsonyan volt még, mikor alighanem kanyarodóba
  fordult és e közben gépe „lecsúszott”. Ez a feltevés
  azonban ellentétben áll azzal az ígéretével, amelyet erről
  Kievben tett nekem. Halálának híre 1942. augusztus 20-
  án délelőtt a tábori kórház szentistvánnapi ünnepsége
  közben érkezett hozzám”.

  (részlet)

  Bizonyítani nem bizonyít, de ébreszt kételyeket…
  És az a huncut „qui bono” nálam billenti a mérleget.

 63. 69. Nem értelek. Eltekintve attól, hogy a repülőgép nem kanyarodik, hanem fordul, ugyanazt írja, amit én.
  Milyen ígéret?

 64. 23: „De az ország betegesen vissza akarta kapni az elcsatolt 2/3-ot. Ezért nyaltuk a németek seggét éjjel-nappal. Ez olyan nagy bűn? Mert ha igen, akkor nézd meg Izraelt mire képes néhány négyzetkilóméter területért”

  Gratulálok, Tibor bá, végre valaki aki NEVÉN NEVEZI A GYERMEKET. Pontosan ez a lényeg.

  24: Én is Molnár vagyok (:) ). Auschwitz-et auswiccnek nevezni az nekem egy kicsit embertelennek és gyermetegnek tűnik.

  7: Háborúban alapszabály, hogy civil táborokat nem bombáznak le. Ezt csak – többek között – az amcsik csinálták meg Vietnamban, a nyugat-európai szövetségesek ilyenre nem voltak „felhatalmazva”.

 65. 60: „Úgyhogy Kertészt nem védeném, mert ezen írása alapján nem érdemli meg, de közben azért mond 1-2 elgondolkodtató dolgot is.”

  Szerintem ezen nincs mit gondolkodni. Leírta, amit leírt, mert nincs elég intelligenciája. Én inkább Faludy írásain, Oláh György szavain, Selye professzor könyvében leírt éles eszű meglátásokon szoktam gondolkodni 🙂 – de régen még a Lúdas Matyi kiváló viccein is lehetett.

 66. 55:
  Pontosítsunk! Városi legenda a zsidók Svédországba menekítése de minden bizonnyal igaz, hogy Svédországba menekültek Tényleg, miért kellett volna ehhez segítség? Gondold végíg! Mozgás károsultak voltak? 🙂

  A szisztematikus népírtást nem tagadjuk le, tudunk róla, emlékszünk rá: Spanyol hódítók a délamerikai őslakókat, angol-francia-német telepesek az indiánokat, A törökök örmény irtása, kurdok irtása, Sztálin saját népét, Hitler a nem árjákat (zsidók, cigányok, buzik, elmebetegek), Pol Pot saját népét, Izrael a palesztinokat, stb. stb. Akkor meg miért állandóan csak holokauszt-holokauszt De azért érdekelene, hogy miért nincs emlékmű a kivégzett buzik számára, vagy elmebetegek részére? Miért nincsenek állandó megemlékezések a II. hadsereg odaveszetteiért? csak úgy hamarjában kérdezem?

 67. Moli 59

  „Háborúban alapszabály, hogy civil táborokat nem bombáznak le. Ezt csak – többek között – az amcsik csinálták meg Vietnamban, a nyugat-európai szövetségesek ilyenre nem voltak “felhatalmazva”.”

  Drezdában ez nem tűnt túl fontosnak….

  Viszont nem volt szabály a vasútvonalak bombázása ellen…
  Ha az Auschwiz felé vezető vasutat bombázták volna, amire több kérés is volt, már jobban lehetett vona csökkenteni a tábor „hatékonyságát”… De akkor ANNYIRA nem tűnt fontosnak… valamiért.

 68. Ez az ember szóra sem érdemes.

  Úgy fogja itthagyni ezt a világot, hogy utolsó tőle fennmaradt írásből süt a gyűlölet (és a kollektív bűnösség).

  Egy haldokló ember végső elkeseredettsége, hogy magával rántson minél többeket, hátha azoknak is olyan szar lesz az utolsó napjuk, mint neki.

  Köszönjük Kertész Ákos, leülhet, majd ez kerül a sírjára.

 69. Ez a poszt támadás a véleménynyilvánítás szabadsága ellen.

 70. 76:
  hcs! Remélem nem vagy értelmi fogyatékos, csak teteted magad. Én nem támadtam a vélemény nyilvánítás szabadságát. Ami megakadt a torkomon az Kertész véleménye . Viszont a te kommented el akarja mismásolni az én véleményem kinyilvánítását. Tudod öcsi, engem zsidó kéménybe akart ledobni a gólya, csak eltévesztette a dobást. 😀 A magas IQ nem zsidó privilégium, csak hiszitek. 😀

 71. @ Ivett:
  Miért furcsa, hogy egy SS tiszt emberséges volt, SS nem egyenlő fasiszta, minden külhoni németet( és más nációkat is) az SS-be soroztak be. Amúgy én sem kérek bocsánatot olyan dolgokért amihez nincs közöm, ebből következik azokkal értek egyet akik rühellik az ilyen kertész féle hazaáruló retkeket.

 72. hcs!

  Ezzel a megjegyzéseddel ugye nem a mi vélemény nyilvánítási szabadságunkat támadod? Hogy is van ez?

 73. 76. hcs

  „Ez a poszt támadás a véleménynyilvánítás szabadsága ellen.”

  Ez a hozzászólás támadás a véleménnyilvánítás szabadsága ellen.

  Milyen érdekes, hogy mindenkinek VAN véleménye a magyargyalázókat illetően… Mégha „irodalmi formába” öntik is.

 74. 80. Reménytelen vita abban a korban elemezni az író, költő munkásságát, amelyben él.

 75. # 71: Nem érdem, csak tény. 😀

  Ezen felül:

  Arma Gedeon Says:
  2011.szeptember.13th. at 14:36

  azzal kezdtem, hogy most teniszezünk, vagy hülyéskedünk???

  Ha a történelemől írsz, néz utána.

  Batka Says:
  2011.szeptember.13th. at 15:29

  erről a felvetésedről vitatkozhatnánk egy jót és biztos vagyok benne, hogy sok meglepő és érdekes ismerettel gazdagodhatnál – ha az előző parlament nagyobb dicsőségére és egyik utolsó “ajándékaként” immár nem lenne törvénybe ütköző…

 76. 82 hcs

  Főleg ha ez a „munkásság” mocskolódásban, gyalázkodásban fejeződik ki.

  Akkor különösen kurva nehéz elemezni… szinte bármelyik korban.

 77. 82: Bocsánat, de milyen író, költő munkásságról van itt szó? Ez ezek szerint része Kertész Ákos írói munkásságának? Szóval csak József Attilát lehetett támadni korában, Kertészt nem?

 78. # 71-83

  Még annyit hozzá fűznék, elsősorban olvasmány élményeimre hagyatkoztam. Nem tudom, Александр Исаевич Солженицын: Архипелаг ГУЛАГ c művét olvasta-e valaki. Számomra ez volt az első holokauszt-tagadó írás, ami a kezembe került, és pedig a szovjet és a német rendszer összehasonlítása okán. E németet Солженицын emberségesebbnek találta, de egyiket sem nevezte megsemmisítő tábornak.

  A másik olvasmány élményem Kertész Imre (egyesek szerint Imre Kertész mások szerint Imre Gartner) Sorstalanságához kapcsolódik. Ő sem megsemmisítő táborról ír. Aki nem hisz nekem legalább az utóbbi művet olvassa el. Sokan leszólják Kertészt, ezzel együtt, amit ír, és ahogy ír róla nagyon elgondolkodtató. S ha már itt tartunk, az az idézett történetet névvel címmel, hivatkozással kaptam meg boldogult ifjú koromban. Utána is lehetett járni, de csak odáig jutottam el, hogy átbeszéltem olyan emberekkel, akik valamilyen formában megérték azt a kort. Valamilyen formában mindegyikük hitelesnek találta. És persze nem azért mert mocskos fasiszták voltak, hanem azért, mert, ahogy egyikük fogalmazott, furcsább dolgok is megestek akkoriban. Igazán hitelessé épp a két Kertész, Imre és Ákos tette számomra. Őket ugyanis átfűti egyfajta gyűlölet, olyasmi, amit soha sem éreztem. Ezek az emberek, és akik bümntetőjogi védelembe részesítették az ügyet varázsolták viccé. Az igazság ugyanis nem szorult soha büntető jogi védelemre. Itt elég lenne felsorakoztatni a tényeket. Magam az idézett törvényhelyet egyfajta beismerő vallomásnak tekintem. Mert a hazugság az, ami megköveteli, hogy ne beszélhessünk róla, hogy ne tisztázhassuk a körülményeket.

 79. 86: az általad idézett sztori megtörtént máshol is. Nem ugrik be a hajó neve, amin német zsidók próbáltak az USÁ-ban menedéket kérni és nem engedték be őket. Film is készült róla, Max von Zsidov játszotta a hajóskapitányt…

  Tudok megadni ortodox zsidó forrást, mely bizonyjtja, hogy a cionista szervezetek vezetői lobbiztak kétségbeesetten, hogy az USA ne engedje be hitsorsosaikat, mert ha híre megy, ki fog akkor Palesztinába menni…

 80. „a Holocaustért egyedül a magyar a felelős”

  Nem az a bűnös, aki felismeri a gonoszt és rámutat! ‘Hiszen tudjuk vétkesek közt cinkos, aki néma’

 81. 87 Egyről beszélünk. A film címe: Az elkárhozottak utazása. A hajó Németországból indul, az amcsik visszafordítják. Ahogy közelednek némethon felé, úgy hatalmasodik el az embereken a pánik, végül a kapitány anglia partjainál folyamodik a trükkhöz. Jellemző, hogy a filmben Kuba nem fogadja be őket. Lásd még:

  http://www.filmkatalogus.hu/Az-elatkozottak-utazasa–f5935

 82. 88. Nem ezt tette Hitler is? Úgy gondolta hogy felismerte a gonoszt, és rámutatott.

 83. Tibor bá!

  Bocs, de ez off: Kikapcsoltad a szűrőt? Minden linket szó nélkül elfogad a rendszer.

 84. 86.
  A Sorstalanság alig olvashatóan szar stílusú, de kétségtelenül igaz, hogy tartalmilag nagyon is figyelemre méltó!
  Minden pillanatban várom, hogy eljárást indítsanak Imre Kertesz ellen holotagadásért…

 85. 92: a létével tagadja a Holót. Ugyanis gyerekként került oda és a nagykönyv szerint, mivel nem volt még munkaerő, neki egyből a gázba kellett kerülni. Ha él, az holótagadás…

 86. X 92 Batka!

  Végre valaki. Évek óta mondom, de eddig üket fülekre találtam… 😀

 87. 93 Arma!

  Olvastad a könyvet? Szintiszta holotagadás. Én annak idején arra gondoltam, emiatt szeretik őt annyira a németek.

 88. 87:
  Voyage of the Damned – or
  Ship of Fools

  91:
  O URL átengedésére van állítva.

  94:
  A Noberl-díj óta hangoztatom, hogy abszolút magyartalan kotyvalék. 5-soros mondatnak nincs alanya és hasonlók.

 89. 97 Nem tudom fenn van-e, egyébként nem egy műélvezet, Tibor bának igaza van, az egész olyan mint egy nyers fordítás, de még annak is rossz. Viszont tényleg a tartalom nagyon elgondolkodtató.

 90. 53..”Nem védem Kertészt, minősíthetetlen kifejezéseket használt és főleg kollektíven kiosztva. De megértem, hogy kiakadt azon, ami itt zajlik.”…..Tehát még is véded…:)))

 91. 73, „A szisztematikus népírtást nem tagadjuk le, tudunk róla, emlékszünk rá: Spanyol hódítók a délamerikai őslakókat, angol-francia-német telepesek az indiánokat, A törökök örmény irtása, kurdok irtása, Sztálin saját népét, Hitler a nem árjákat (zsidók, cigányok, buzik, elmebetegek), Pol Pot saját népét, Izrael a palesztinokat, stb. stb. Akkor meg miért állandóan csak holokauszt-holokauszt De azért érdekelne, hogy miért nincs emlékmű a kivégzett buzik számára, vagy elmebetegek részére? Miért nincsenek állandó megemlékezések a II. hadsereg odaveszetteiért? csak úgy hamarjában kérdezem?” Mert a holocauston kívül a többit nem is igen tagadja senki.

 92. 101: Nem azt, ahogy mondja, hanem amiért mondja, és kis részben azt, amit mond. 🙂

 93. Reagálást ígértem:

  ” Az LMP frakcióvezetője megmagyarázhatatlannak szégyenletesnek és igaztalannak minősíti a leírtakat. Schiffer András szerint sérti a magyarok önérzetét és csak sztereotípiák igazolására jó. Azonban figyelembe kell venni, hogy Kertész Ákos is átélte a vészkorszakot, ezért Schiffer kéri a parlamenti pártokat, hogy kezeljék helyén az ügyet.”

  Nem szoktam politikusoktól idézgetni,most is csak azért mert kb. szó szerint pont ezt gondolom. Azt is hogy helyén kell kezelni, pártoknak és emberi lényeknek.

  Még egy könnyítés, de nézessék el nekem ha odanyúlok e késői órán a szépemlékű Matulához, és Bede- Magyari Ablak Zsidójából idézzek szintén egy idevágót. Nem is idézek, linkelem inkább, ne vesszen feledésbe a zsidó szerzőpáros kissé provokatív de számomra mindenképp szeretetteli önkifejeződése sok nagy igazsággal, és egy kis taplósággal 🙂
  http://matula.hu/index.php?section=article&rel=47&id=569
  Ebből is a B. Bé mint bűntudat..

  Megnéztem a Tibor bá’ által linkelt videót, ahol a valszeg szintén zsidó riporter szenved Ákos bácsival egy sort.
  A végén mikor arról beszél hogy „miért, és zsidóként én nem védhetem a zsidókat”?
  -a riporter: „aham egy tízéves gyerek bölcsessége”
  de ha már védés, akkor ez valami fallosztikusan nagyon nem jól sikerült, és ezt igyekszem betudni annak, hogy Kertész Ákos láthatólag kezdeti leépülési szakaszban van.. fog még cifrábbakat is mondani ha ez így van. vele jár.

  Utolsó gondolat: Jómagam és bár senki nevében nem beszélhetek mert nem vagyok rá feljogosítva, nem szeretnék beülni a gardróbba egy hétre szégyenkezni sem, és nem szeretném a fönti mondatokat kimagyarázni és védelembe venni.

  Kollektív neheztelést a mi generációnk már nem érez (mondjuk a kurucinfo barrikád Arma Gedeon erősen dolgozik az ellenkezőjéért:D egyre nehezebb nem kollektív zsákot húzni a folyamatos negatívumokra, lásd pl 30-as névtelenke belőlem viszolygást kiváltó kommentje , és egyebek amiket nem sorolok.
  Tökéletes természetességgel szeretek /tünk/-és utálunk személyeket.. Hogy szeretem e kollektívan A MAGYAROKAT? (engedtessék meg hogy azért ideszámoljam magam is)
  hát nem.nincs miért.
  Hogy elvárok e kollektív szeretetet zsidóként?
  hát azt sem. azt sincs miért.
  Szeretek e magyarokat mert édesek rendesek, humorosak, szenvedélyesek,okosak,és jóbarátok vagy jók az ágyban? IGEN
  De utálok megvetek lenézek jópárat ezek ellenkezőjéért. Utálom pl. ha /kollektív?/ identitásomat-ezáltal létemet és önmagamnak teljességét kérdőjelezik meg egy szándékosan torzzá fordított Luzsénszky Talmudból magyarázgatva, teljes meggyőződéssel, mellesleg engem kicsit sem ismerve. Az érzés amit kelt, kb ugyanaz, mint amit Kertész Ákos kelt fönti genetikai alattvalóságot emlegetésével.

  Valamilyen szinten ugyanezt szeretném elvárni, a kollektív szeretet és a kollektív utálkozás egymás felé nem kóser. Értem így: magyarok kontra zsidók, meg a szendvics zsidómagyar magyarzsidók.Bonyolult dolog ez kérem.

  Mellesleg Kertész Ákost hírből sem ismertem eddig, de halál komolyan.Még az is lehet hogy az életműve nagyszerű. nem tudom, nem olvastam. Ami megmarad belőle bennem, az már sajnos csak az a kép, hogy egy bácsi feltűnést akart saját kusza érzelmeihez, és ehhez az én kollektív faszommal verte a csalánt.. meg a riporterével akinek ugyanezt olvastam mi a szeméből.. meg az eszti barátnémével, meg Dávid , Doron, Péter, András barátaimmal, és sorolhatnám, meg a gyerekeimével..
  Dühös nem vagyok rá, de a fejemet fogom, és ugyanúgy nem szeretném ha rámhúzódna az általa vetett szerencsétlen árnyák, mint ahogy ti sem szeretnétek ha mint magyar kommentelőket egy kalap alá tennélek pl a kurucinfó többezer véresszájú magyar kommentelőjével .

 94. 103:
  Nanemá’! Izraelben egyemberként tagadják a palesztín népirtást. A törökök tagadják a népirtást, és aki szóbahozza, az börtönbe kerül. Ivett! Ne írj zöldségeket, mert itt nem imbecilisek kommentelnek.

 95. 104: a legnagyobb zsidó ünnep Yom Kippur.Az újév,a teremtés ünnepe.Amikor egy napra „nyitva van az ég ” a számadás, a bűnbánat Azt még az is tartja, aki mást nem.
  A három legnagyobb: Újév, Peszach, és Hanuka: a purim az olyan mint a farsang. Fánk, ivászat, buli jelmez.

 96. 106: „egy szándékosan torzzá fordított Luzsénszky Talmudból magyarázgatva”

  Izrael Sahak is szándékosan torzzá fordította a Talmudot?

 97. 107: …azt hittem, azt írod, hogy ÉSZ-osztás, nem pedig Nobel-díj osztás 🙂
  Egyébként a kitekintő cikke nagyon érdekes, mint ahogy a zsidó nép
  történelme is. Ezt nem Kertész Ákos írta. Amit pedig a MAGYAROKRA vonatkozó cikkét illeti: ha elolvassuk, akkor is mi, MAGYAROK (ki aminek tartja magát ezen belül) is ZSIDÓK VAGYUNK.

 98. 109: ne hazudj, magyar Dorka! A Purim sokezer goj lemészárlásának ünnepe amit egy goj országban a zsidók prevencióból követtek el a helyi többség legjobbjai ellen, mert hátha árthattak volna nekik! Igaz, ezt farsangi külsőségek között ünneplitek…

 99. 106: Azért szerintem genetikai téren érdemes elolvasni Dr. Czeizel Endre: A magyarok genetikája c. könyvét. Érdekes, ő tud EMBER módjára gondolkodni. Nagyon szép könyve az Érték bennünk van. Hát, azt keresheti magában Kertész…:)

 100. 113: igen, de hírnevét igazán a gyerekkereskedelemmel öregbjtette Czeizel doki. Nyilván, hogy jóféle magyar génekkel frissítse az USA génállományát…

 101. 112: ..és még kóser vért sem sikerült kisajtolni a gojokból 🙂

 102. 108 A palesztin népirtásban igazad van, már régen meg kellett volna egyezni, csak egyik fél szélsőségesei sem tudnak engedni,ami egy tragédia. A törökök és kurdok dolgában meg szerintem csak a törökök tagadják, mások mind tényként kezelik. Egyébként egyetértek Dorkával, helyén kellene kezelni az ügyet, nem felfújni. Apropó, és amikor szélsőjobbos íinternetes vagy hagyományos sajtó fröcsög? Kirekesztve a fél magyarságot, mert másképp gondolkodik? Útszéli stílusban? Azon miért nem háborodtok fel?

 103. 111.”ha elolvassuk, akkor is mi, MAGYAROK (ki aminek tartja magát ezen belül) is ZSIDÓK VAGYUNK.”…. Ja..,ha nem lett volna a záró jeles rész ,még helyeseltem is volna.

 104. 106:
  NINCS MENTSÉG Legszívesebben azt írnám, ha én nem épülök le (6 hónappal vagyok nála fiatalabb) akkor nála miért lehet erre hivatkozni, de belátom, nem vagyunk egyformák. Viszont: 1) Miért nem szólnak neki, hogy „tata, leépülőben vagy, ne firkálj már össze-vissza minden badarságot. 2) Talán az Amerikai Népszavának a szerkesztője elállhatott volna a közléstől! De nem, Kertész mögött jó néhányan ugyanígy gondolják. LMP? Ha-ha-ha, ők szeretnének kapni goj szavazatokat is, mert csak zsidó szavazatokból nem lesz a büdös életben 5 %. —- Aztán. Amennyiben a magyar zsidó pont olyan magyar, mint a nem zsidó magyar, amihez Dorka te magad is ragaszkodsz, akkor az egész kertész hülyülés egy hatalmas vicc, mert a 30-as évek „bűneiért” a zsidó magyarok éppen úgy felelősek, mint a nem zsidó magyarok, vagyis se ezek, se azok nem felelősek. Ugyan már! Az én apámnak mit kellett volna csinálni, hogy ne legyen zsidó törvény? Mi a picsát mulasztott el, amit most a fiának a szemére lehet vetni? Négy zsidót bújtatott, mert a barátai voltak. Amikor az én, 20 éven át épített házam porig égett, egyetlen zsidó barátom se mondta, hogy „nagyon sajnáljuk”. Titokban örültek, hogy kibaszott lúzer lettem, sikerült magamat alájuk gyűrni. Kertész életében nem dolgozott, dédelgette az ország, beleharapott a kenyeret adott kézbe. Kutyák esetében az ilyet simán lelövik.
  116:
  Azért nem háborodok fel, mert hülyeségeket nem olvasok. jelzem ezt kellene csinálni a Holokauszt tagadókkal is. Ignorálni őket, mert nem beszámíthatók.

 105. 117: Azt akartam írni: ha elolvassuk, akkor ITT mi magyarok is zsidók vagyunk. A zárójel azért kell, mert ezernyi vér keverik a magyar emberekben (no jó, kevesebb…).

 106. 119: nem vér kérdés, hogy valaki a közösség részének akarja-e érezni magát, ahol él, vagy ápolgat magában egy gyűlölködést a többség ellen. És társaságában kolektjven továbbadja.

 107. 106.”ti sem szeretnétek ha mint magyar kommentelőket egy kalap alá tennélek pl a kurucinfó többezer véresszájú magyar kommentelőjével .”EZ ÍGY LETT VOLNA KORREKT:ti sem szeretnétek ha mint magyar kommentelőket egy kalap alá tennélek pl a kurucinfó többezer véresszájú kommentelőjével ……

 108. 121: ..hát, az emberben mintegy 20 milliárd idegsejt működik. Bonyolult gépezet, hiszen az első szerv a testben, amely táplálékot
  kap a vérből, az az agy (vagyis az ideg- és agysejtek halmaza). Szóval bárkinél bármikor történhet némi deficit…ahogy Kertésznél is megtörtént. Az Alzheimer-kór pedig az agy(ideg)sejtek pusztulásával jár, ebben a korban észre sem veszi a beteg, hogy beteg. Itt erről lehet szó.

 109. 122 dehát ez pont ugyanaz bazz. vagy már k. álmos vagyok és nem lelem a különbséget..

 110. Ja hogy a kuruc kommentelők akik olyat írnak amit te szégyellsz, nem magyarok:D
  na hagyábékén.. mondom hogy nem veszlek egy kalap alá:)

 111. 123:
  Moli te most melikét plagizálod. Csak hogy tudj róla.

  124:
  Dorka. See you on Sunday. 🙂

 112. 126: ..kuruc kommentelők 🙂
  Még ma is a Habsburgok ellen harcolnak, és részt vesznek Rákóczi szabadságharcában 🙂 Szegények.

 113. Akkor a Kertész meg nem zsidó ilyen logikával. Ne menjünk már bele ebbe az utcába . vannak magyar hülyék és vannak zsidó hülyék is.
  Még belőlünk is lehet hülye..

  Mellesleg pepperjohnynak üzenem, hogy nekem lejött a mondandó minden esetben! a törölteknél is.

 114. 127. neem, megtaláltam! de komolyan szédülök az álmosságtól, Te meg Tibor bá’ olvasd el még egyszer amit írtam, és rögtön nem fog mentegetésnek tűnni.
  elájultam jóccakát.

 115. a nagy zsidó ünnepeknél kifelejtettétek a május 16-odikákon
  az Oscar díj-osztást ….

 116. 129: Hát késő van, ezért elköszönésképpen én még kontráznék (vagy rekontráznék, de durtmars már nem lesz..). József Attila azt írta Thomas Mann (zsidó) üdvözléseként, hogy egy európai a fehérek között.
  Én úgy üdvözlöm Kertész Ákost (zsidó) hogy egy ütődött szemétláda az amerikaiak között. Ámen.

 117. 116> ÁApropó, és amikor szélsőjobbos íinternetes vagy hagyományos sajtó fröcsög? Kirekesztve a fél magyarságot, mert másképp gondolkodik?”

  Hozz már egy példát!

 118. Én mint 27-es versenyző,meghallgatást sem nyertem.Tessenek már velem is foglalkozni.Mikor kapok a kérdéseimre válasz?Interpellálni fogok..(duzzogok)
  Dorka meg beájult itt a nagy sürgés forgásban.. 🙂

 119. Tibor bá!Sehol nem találom a Tyúktartás blogot(link volt mentve)SEGÍTS!

 120. hiába beszélek hogy ki kéne rakni a tyúktartást a blogrollba.. hiába..persze hogy így nem találják.

 121. 135:
  Zsidók közé keveredett, megették a tisztátalan sertések. 😀
  Tyúktartás – 2010. január 22. de a kereső is kiadja, csak a beugró lap legalján van.
  136:
  Nem Dorka, a kategóriák közé, de felesleges, mert a kereső kiadja az oldalt. —- Különben, tyúkok alatt kire gondolsz? 🙂

 122. 118 végefele: Tibor Bá!!!!

  „116:
  Azért nem háborodok fel, mert hülyeségeket nem olvasok. jelzem ezt kellene csinálni a Holokauszt tagadókkal is. Ignorálni őket, mert nem beszámíthatók”

  Mondhatnád ezt Kertészre is, de nem… le vagy maradva. aA többezer kurucinfos magyar (MAGYAR) kommentelő nem tagadja a holocaustot. : Helyesli de kevesli, ígéri, terhes asszonyoknak,gyerekeknek, öregeknek, csecsemőknek. Nekem, a fiaimnak. Szarom le.. te is szard le a Kertészt. Nem tudok jobbat pillanatnyilag…

  Melike! a te hsz-ed alapján lett posztolva az egész kertész úgy, nehogy mellőzve érezd magad…

 123. Tiborbá, tyúkok alatt azokra a kis barna rikácsolós izékre gondolok, akiket libabőr és sikoltozás nélkül egyelőre nem bírok megfogni…a keresőt meg én se láttam meg fél évig… blogroll!!

 124. 138!
  Jajj.Upsz..Elnézést.Ezt nem tudtam.. 😮
  Karácsonyig meg sem szólalok.. 🙂

 125. Persze .. kategóriák. de nem fölösleges.! aki még sose olvasta, az minek keresné keresőben. de a kategóriáknál olvasásra csábít az először idetévedőnél is.

 126. Hosszas tépelődés után úgy döntöttem, nem szólok bele érdemben ebbe a témába, mert megint csak habzó szájakat hagynék magam után, amibe meglehetősen belefáradtam az utóbbi pár hétben.

  Azért csak annyit: Végigolvastam az egész levelet, és sajnos azt kell mondjam: Kertész Ákosnak 90%-ban igaza van (kivéve a genetikai baromságot, ami nyilvánvalóan hülyeség meg a kollektív felelősségtudatot, ami szintén marhaság). Azt, hogy a magyar alapvetően antiszemita nép, az itteni kommentek is ékesen bizonyítják. Szóval sajnos igazolódik Kertész mondanivalójának túlnyomó része. Természetesen a nyilvánvaló és messzemenően sértő hülyeségekkel lehet és kell is vitatkozni. Viszont a levél java része sajnos a színtiszta igazság.

  Ja, és persze: már megint a pina jutott az eszembe 😀

 127. jancsika, a magyar alapvetően jól elél mindenkivel, csak ne baszogassák. És még akkor is eltelik jó sok idő, mire megmozdul.
  És még akkor se jut tovább a morgásnál. A morgás jogát egyesek „antiszemitizmusnak” bélyegzik valamiért. Lelkük rajta, de mi lesz akkor, ha a morgás jogát is megvonják a magyaroktól? Egyszer csak eljön az idő, hogy tömegesen öntudatára fog ébredni a népünk és akkor lehet, nem nézi, hogy kit, csak üt.

 128. 144: Nem értek egyet. Államalapításunk óta VALAMENNYI, a környezetünkben élő szomszéd népet sikerült magunkra haragítanunk. Talán az osztrákok a kivétel, de hát a németekajkú népeknek már több, mint 1000 éve nyalunk. A magyar nép vagy nyal vagy rúg, harmadik verziót nem ismer.

  „Öntudatra ébredés”… én inkább az ösztönök és az általános hülyeség elszabadulásának hívnám ezt. A nem nézzük kit, csak ütünk szituációnak csak egy vége lehet: a nemzet összeomlása, amit ezúttal lehet, hogy követni fog a teljes megsemmisülés is. Még egy olyan botlást, mint a második világháborúban volt, nem fog nekünk megbocsátani a történelem.

 129. Jancsika. Én őszintén bevallom, hogy antiszemita vagyok.
  A genetikai baromság meg igaz, de nem a magyar népre, hanem a magadfajtákra, na meg a kertész-félékre, akik a magyar pénzén taníttattak, majd idegenből osztják az észt.

 130. 146: Azt hiszem, ezt felesleges tovább boncolgatni, sikerült a teljes mondanivalómat 100%-ig igazolnod négy rövidke sorban. Köszönet érte.

 131. 129. Dorka
  Akkor Te rám vagy hekkelve. Hehe…
  Különben most nem vagyok „büntiben”. Bevettem a gyógyszerem. 🙂
  BATKA!
  A Magyar Nép – ha lehet így egyáltalán BE-általánosítani az embereket – nem „szervilis” nép!
  Kultúrális és genetikai „KeverékNép” voltából fakadóan, inkább egy Saját Magával is Összeveszős, hőbölgős, paraszt-felkelős, forradalmaskodó náció. Könnyen LELKESEDIK vagy szomorkodik, ezért az igaz, hogy könnyen „megvezethető”, de hamar kijózanodik és olyankor keresi a lámpavasakat.
  Nem egy unalmas nép, na. Ezért is élek itt!
  Bartus Laciról pedig ismerd el, remekül „kivesézte” a Hitgyülit.

 132. Kertész Ákos helyreigazította nyílt levelének egyik mondatát

  2011. szeptember 13., kedd, 18:02 • Utolsó frissítés: 13 órája

  Kertész Ákos helyreigazította a viták kereszttüzébe került nyílt levelének azt az állítását, mely szerint „a magyar genetikusan alattvaló” volna. Helyreigazítását a következő módon fogalmazta meg: „helyesen ilyen mondat nincs”. A helyreigazítást a Klubrádió honlapján megjelentek szerint az író az Amerikai Népszavának címezte, de – mint írták – az a Klubrádió szerkesztőségébe is „eljutott”.

 133. 138:
  Bravó Dorka! Kitűnő taktika. A kellemetlen felvetéseket tökéletesen ignoráljuk. A jelentéktelen kitételekbe pedig belekapaszkodunk. Nem kaptama reakciót arra, hogy ha ti pont olyan magyarok vatgytok mint mi, akkor miért csak mi vagyunk felelőssek a II. vh. előtti eseményekért?

  141:
  Tegnap volt karácsony. 🙂

  143:
  Nem a megállapításra kaptam fel a vizet, hanem a kifejezésre. Jogod van felvállalni a moslék zabálást, de csak önmagad részére.

  Máskülönben: „Kertész Ákosnak 90%-ban igaza van (kivéve a genetikai baromságot, ami nyilvánvalóan hülyeség meg a kollektív felelősségtudatot, ami szintén marhaság).” pont ez a két dolog, amit kiemeltem. Vagyis tökéletesen egyetértünk, de akkor mi értelme hivatkozni a levél többi részére? Szolidaritás egy szellemileg leépülő ismeretlennel, aki mindent elérve már nem tartja szükségesnek, hogy megjátsza magát és kiköpi magából mind azt, amit 60 éven át lenyelt a kimagasló egzisztenciájának érdekében? Ha neked ez a fazon szimpatikus, együttérzel vele, lelked rá!

  149:
  “helyesen ilyen mondat nincs”. Azért egy „irodalmártól” ennél egy kicsit jobb fogalmazást várna el az ember. De hát egy olyan világban élünk, ahol egy „Sorstalanság” nevű förtelmény Nobel-díjat kap, és elfogadható magyar fogalmazásra képtelen pasi pedig az ÉS főszerkesztője lehet éveken át. —– Se a vitatott mondat: „a magyar genetikusan alattvaló” se a helyesbítés: “helyesen ilyen mondat nincs”. Szerkezetileg nem elfogadható. Csak jóindulattal értelmezhető.

 134. 151 Tiborbá.
  Tisztázzuk már végleg. Nekem amit feszegetsz nem kínos, és nem kellemetlen. Ignoráltam, valóban, mert nem tudom mit szeretnél tőlem hallani. Mondjam hogy nem vagyok magyar, és a világon mindenütt ugyanolyan ember tudnék lenni mint itt? Modd ki rám te magad!Ha én mondom, az hülyén fog hangzani, és azért is szétszednek, /hazaküldenek/ megvonják a jogom a véleményalkotásra. Mellesleg talán nem is lenne igaz. Hiszen az hogy magyarul beszélek és gondolkodom, talán nem számít. Talán az sem, hogy ide köt minden első emlékem, szerelmem és minden ami hatás ért, innen jött, ebből a földből.Mondom, talán nem számít, elsősorban különben is ember vagyok, a többi pedig csak egy dolog.

  Szóval nem ezért ignorálom amit feszegetsz: Magamról beszélhetek, te is én is kimondhatod rólam amit szeretnél, de az csak én vagyok. Hogyan beszélhetnék én a többiekről, atöbbiek nevében? Hiszen ezt mindenki csak maga tudhatja, vagy érezheti. Vagy mondjam pl Radnótira, hogy nem, nem volt magyar?
  ————————————————————
  Amire pedig 138.nél reagáltam, sokkal de sokkal kínosabb és fontosabbnak tűnt, egyáltalán nem jelentéktelennek. ha a magyar faszságokat ignorálod, észre sem veszed, a zsidó faszságokat pedig igen, az nem más mint vegytiszta kettős mérce.. sajnálom.

 135. 116 Ivett: „Apropó, és amikor szélsőjobbos íinternetes vagy hagyományos sajtó fröcsög? Kirekesztve a fél magyarságot, mert másképp gondolkodik? Útszéli stílusban? Azon miért nem háborodtok fel?”

  Az soha nem kapott Kossuth díjat, és semmilyen hivatalos orgánum nem fogadja el, még a jobbik sem. Hogyan lehet ezt egy államilag kiemelt alakkal egy lapon említeni? Egyébként a fent említett kuruc-ot is a Kertészék haverjai írják..

 136. 145: „Államalapításunk óta VALAMENNYI, a környezetünkben élő szomszéd népet sikerült magunkra haragítanunk” A szomszéd népek (levonva a horvátok) a magyar királyság területén élve, magyar földesurakat kaptak. Pont úgy utálták őket, mint a magyar nemzetiségűek a sajátjaikat – csak ebből általánosítottak a teljes magyarságra.

 137. 152:
  Nem azért „feszegetek” valamit, hogy az bárkinek kínos legyen. Csak egy zsidó argumentum valótlanságára akarok rámutatni. A liberális oldal „kirekesztéssel”, „rasszizmussal”, vádol és állítja, hogy ők pont olyan magyarok, mint a nem zsidók. De gondolatvilágukat pont az ellenkezője tölti ki. Kirekesztenek, rasszisták amit titkolnak, de itt kilóg a szög a zsákból. Na ezt kellene kommentálnod , 1) nem lóg ki, és akkor mellékeled a cáfolatot. 2) Így igaz, eddigi szövegem nem felel meg a valóságnak, mindössze zsidó propaganda volt.

  Az pedig elfogadhatatlan, hogy arra akarsz kényszeríteni okoljam meg, védjem meg, egyáltalán foglalkozzak a szélsőjobbal. asszociálsz velük Semmi közöm hozzájuk. Illetve pont annyi, mint zsidó honfitársaimnak. Ilyen magyarok is vannak, itt alakultak ki, a fene tudja milyen hatások alapján. Tehát nem érzem magam hivatottnak szélsőjöbb ügyben. De kertész ügyben a teljes magyar zsidóság azonnal segítségére siet. Asszociálják magukat vele, Így vagy úgy. Ez a lényeg.

 138. 144:
  „Államalapításunk óta VALAMENNYI, a környezetünkben élő szomszéd népet sikerült magunkra haragítanunk.”

  Blődség.
  Már bocs.
  Ezek mind meggyökeresedett ostobaságok.
  vö.: „Adj a tótnak szállást, kiver a házadbul.”
  Hozzátéve, hogy pont a tóttal nem volt soha a legrosszabb az együttélés. (Míg meg nem vadították őket a Masaryk-féle cseh vakolók…)
  De a rácok, oláhok? Bekéredzkedtek, aztán mi lett?!
  És az utóbbinál is főképpen a Kárpátokon túli föllazítás volt a meghatározó.

  Ráadásul tényszerűen sem igaz, hiszen például a ruténekkel mi gond volt/van?!

 139. 144: Jancsika, neked páros napod van, megint lekileg zsidó vagy…
  Véleményed is igazolja, hogy Kertész semmiféle „botlást” nem követett el, egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ez a fajta felfogás, amit leírt egy létező irányzat Mo-on, aminek vannak hívei, még e blog olvasói között is!

  Egészen konkrétan hogy érted, hogy államalapításunk óta valamennyi szomszéd népet sikerült magunkra haragítani? Szerinted e szomszéd népek némelyikének nem sikerült minket magára haragítania? (amennyiben elfogadjuk általánosításodat, amely szerint MI, tehát én is magunkra haragítottam mondjuk a horvátokat 1848-ban. Tudnál példát mondani olyan európai népre, melynek az utóbbi ezer évben nem akadt semmilyen konfliktusa szomszédai zömével? (megint leegyszerűsítés, hisz nem a népek konfliktusai voltak, hanem államoké, vagy csak uralkodóké, stb.)
  Ha egyszer általános jelenség, hogy szomszéd államok között időnként vannak konfliktusok, akkor miért épp magunkat tekinted legpocsékabb nemzetnek, amiért a mi államunk se kivétel az általános tapasztalat alól?

  Ha 90%-ban egyetértesz Kertésszel, akkor vegyük sorba állításait és konkretizáld, miért van igaza bármiben!
  Ami tehát magyar sajátosság, mint negatívum és másokra nem jellemző.

 140. 156: rutánek: a végére sikerült belekeveredni a Sics-gárdisták lemészárlásába, de zavaros dolog. A többi is hasonló egyébként.

 141. 143: Egy ilyen hírrel kapcsolatban – bármely ország honlapján kerüljön is publikálásra egy ilyen cikk – ilyen hozzászólások fognak születni. Egy onkológián is végezhetsz felmérést, az eredmény az lesz, hogy az emberiség egyik fele rákos a másik meg orvos.

 142. 155
  „Az pedig elfogadhatatlan, hogy arra akarsz kényszeríteni okoljam meg, védjem meg, egyáltalán foglalkozzak a szélsőjobbal.stb stb…
  Tiborbá, ezt teszed pont te is velem. Ha elmúlik a kommentbesokallási offline hangulatom akkor vissza fogok térni a témára ha még , érdekelni fog. Most úgy álla a dolog hogy ha csak úgy elkezdeném pötyögni amit gondolok, abból ronda unladylike összeveszés lenne. Szombaton azért remélem lesz egy szép és hosszú VM poszt, az olyan nekem mindig mintha egy pohár tiszta víz.

 143. 160:
  Én egyetlen szélsőjobb szlógennel se azonosulok. Igazság szerint nem is tudom milyen szöveget nyomnak. Te viszont azonosulsz a zsidó vádakkal. Aki védi Kertész Ákost, az védi azt, amit hirdet. Én nem védem Tomcat-et, azt se tudom mit mond vagy akar. Kettönk között nincs párhuzam (ezen aspektussban)!

 144. A 106-osban kifejtettem a véleményem. ebben ha azonosulást találsz a szavaival, (a két említett és joggal kifogásolt megnyilvánulást illetően, akkor lelked rajta)

 145. 143. „Azt, hogy a magyar alapvetően antiszemita nép, az itteni kommentek is ékesen bizonyítják.”

  Nem genetikailag, mert az hülyeség, ugye, hanem csak úgy. „Alapvetően.” Valahogy most nem találom a nyomdafestéket tűrő szavakat… Tudod az antiszemitizmussal senki nem születik „alapvetően”, hanem kialakul. Válaszul valamire. Persze, tudom, a frusztráció a sikertelenség miatt, meg bűnbakkeresés, látens homoszexualitás, alul iskolázottság meg még mik is az okai?
  Érdekes, hogy pl. Herzl – csak, hogy egyet említsek a sok közül – is fajtársait jelölte meg az antiszemitizmus okaként. Ő melyik volt a felsoroltak közül?

  A mondandód többi részéhez is lenne hozzáfűzni valóm, de nincs időm, ráadásul nem látok a pipától. Kertészen nem háborodtam fel ennyire …
  Te ezt direkt csinálod, hogy utána röhöghess a „habzó szájú kommenteken”?

 146. 162:
  A 106-ban: „Azonban figyelembe kell venni, hogy Kertész Ákos is átélte a vészkorszakot,” Vagyis, aki átélte a vészkorszakot az közel 70 évvel később egy egész nemzetet sértegethet több 10 ezer lelkes védelmezővel ővezve. Csakhogy azt a vészkorszakot sok-sok millió ember átélte, és egyik se nyavalyog miatta még 7 évtizeddel később is (ha még él). Az én édesanyám is meghalt 1945 január 18-án, és hidd el Dorka egy gyereknek tökk mindegy, hogyan hal meg az édesanyja, a lényeg, hogy NINCS.

 147. 157:

  „Ha 90%-ban egyetértesz Kertésszel, akkor vegyük sorba állításait és konkretizáld, miért van igaza bármiben!”

  Na, ez az első értelmes javaslat, ami a témában elhangzik! Bár már letettem arról, hogy tovább kommenteljek ide, de tudod mit, este, ha hazajöttem, leülök és végigírom. Bocsi, de nem lesz rövid, de hát ismertek már. Ma megint 11-ig ügyelek, úgyhogy éjfél-egy óra előtt nem leszek kész.

 148. K.Á. a Makra óta ismert író számomra, és nagyon kedveltem az írásait.

  Most írt egy orbitális baromságot amellyel öntött néhány hektó benzin az antiszemiták máglyájára.

  Az ide írt röfik

  A leplezetelen zsidó propagandát töröltem, elsősorban a sértésnek számnt „röfik” miatt.

  A meghagyott mondattal van egy apró hiba. Az inkrimináló megjegyzéseket akkor se hagytam volna szó nélkül, ha azt történetesen goj írja. Nem tartom elfogadhatónak, ha 5 hónapot kap egy színész azért a bűntettért, amiért én 5 évet kaptam vona. Ugyan így nem tartom átugrandónak egy nemzet ellenes súlyos sértést csak azért, mert írója Kossuth-díjas.

 149. Részemről Fuchs Jenő (1882-1955) mindent visz.

  Zsidó ügyvéd, négyszeres olimpiai bajnok vívó (1908, 1912), az ország belépésekor a második világháborúba önként jelentkezett katonai szolgálatra (közel 60 évesen). Zsidóként nem szolgálhatott fegyverrel, így önként vállalta a munkaszolgálatot. 1942. őszén a 2. hadsereg kötelékében a Donnál teljesített aknaszedő szolgálatot muszos raja élén, amikor szovjet támadás érte őket és a keretbe osztott honvédek sorra lestek. Fuchs átvette a vezetést és az elesettek fegyvereivel visszaverte a támadókat, olyan veszélyes helyzetet hárítva el ezzel, hogy a mellettük harcoló német alakulat parancsnoka, Hoffmann százados, másodosztályú Vaskereszt kitüntetésre terjesztette föl Friedrich Trompeter ezredeshez (német 2. Hadsereg, VII. hadtest, 323. gyaloghadosztály), aki jóváhagyta és engedélyezésre továbbította Jány Gusztáv vezérezredesnek, aki szintén jóváhagyta és felterjesztette vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó Katonai Irodájához, ahol az adományozást elismerték és így a kitüntetett jogosult lett a viselésre. (Szokásos eljárás idegen állam kitüntetése esetén.)

  Fuchs Jenőt és raját visszarendelték a frontról és hátországi beosztásban érték meg a háború végét.
  A háború után viszont az ÁVH letartóztatta és bebörtönözte a Vaskereszt miatt…

  Komolyan kellene venni, mint zsidó példaképet, aligha lenne téma mindenféle „antiszemitizmus”…

 150. 168: Érdekes meglátás ez, részedről. Valóban, így is lehet nézni a dolgokat, bár a szovjetek elleni harc talán nem biztos, hogy annyira kitüntetendő. Én apámtól azt tanultam (1940-1944 katonai szolgálat, frontszolgálat) hogy minden évben mécsest kellett tennünk az ismeretlen katona sírjához a pesterzsébeti temetőben és a szovjet katonák emlékének állított emlékműhöz is.

  Soha nem bántotta őket, csak azt hallottam mindig, hogy meséli az élményeket és fájdalmakat. Tudom, sokan röhögnek azon, hogy a szovjetek nem felszabadítók, hanem megszállók, de azért valami pozitív szerepük csak volt a II. világháború befejezésében.

 151. 165:
  Nem jó ez a szövegből kiragadósdi.A mondat első fele ignorálva lett?
  Amivel egyetértettem ,és egyetértek most is,:

  Az LMP frakcióvezetője megmagyarázhatatlannak szégyenletesnek és igaztalannak minősíti a leírtakat. Schiffer András szerint sérti a magyarok önérzetét és csak sztereotípiák igazolására jó./ezután jön az általad következő mondat, szerves egységet alkotva az előbbi mondatokkal.
  A- kérem kezeljük helyén az ügyet- nem azt jelenti hogy ugorjuk át. : Azt jelenti, hogy ne bánjunk úgy vele, mintha legalábbis mutherfucker tömeggyilkos lenne.

  Tibor bá’… mindenkivel együttérzek aki elvesztette a szüleit, akár így, akár úgy, az én anyám is apám is nagyon nagyon korán halt meg.Háborúban pedig ilyen szörnyűséges körülmények közt fiatalon meghalni egy édesanyának nem igazság, és maradandó sebet okoz.ÉPP EZÉRT, és mert te is túlélő vagy , a te általad mondott dolgokat nem szívom oly nagyon mellere, és pont ezért nem koccoltam le anno, mikor egyszer már le akartam koccolni.. helyén kezeltem.
  Próbáltam helyén kezelni. Ezt jelenti a helyén kezelés. Veled sem azonosulok, és K.Á-val sem. A helyén kezelés csupán empátia kérdése.

  Sértőnek találhattam volna azt is, hogy „kellenek a goj szavazatok is”, és te majd jobban tudod mit gondol S.András, vagy én. Ez elfogadhatatlan. Ugyanúgy, mint amikor nemes egyszerűséggel lepropagandistázol, mint a törölt urat, ugyanúgy..Mégsem szóltam, mert neked elnézem, más ok miatt.. Ok: nincs Kossuth díjad, de VM sorozatod, és kurvajó írásaid vannak. Hogy mindemellett kiállsz olyan propagandák mellett amit az Arma G. csinál, és engem és az enyémeket sérti , én meg mégsem húzom fel az orrom nap mint nap, ez pont ennek köszönhető. Mérlegelek, és helyén próbálom kezelni a dolgot, ugyanúgy gondolom ezt K. Á-val kapcsolatban.

  166: JANCSIKA… hagyd a francba.. késő van mire ideülsz egy átdolgozott éjszaka után és süket fülekre lelsz. nyitottság nélkül vitázni nem lehet. Szerinted Arma nyitott a te gondolataidra? Az elején megállapítja hogy „zsidólelkű” vagy, és a többit el se olvassa:) /szomorú szmájli…

  168:
  Ettől elképesztőbb empátiahiányt ritkán látok.(nem nem ritkán, sajna az empátia hiánya általános, Ide a rozsdás bökőt, hogy a példának állított szerencsétlen Fuchs Jenő példázatot valamelyik gusztustalan széljobbos portálon talátad, barrikád/kuruc, meg a többi, akár fogadást is kötnék rá nagy tétben.

  Csak hogy értsd, durva példát mondok, és direkt nem magyar szlovákot,(azt is lehetne) hanem mostani éles helyzetest, hátha erre leesik mit mondtál.(mert gondolom a palesztinok szenvedéseire fogékony vagy, és érzékenyen érint)

  Példaállításod egynesen ugyan olyan, mint ha egy izraeli blogon egy amúgy veled barátságosan kommunikáló izraeli állampolgár és tegyük fel keresztény arabnak kényes témájú poszt alatt zsidó kommentelőként példát állítanál hazafiságból.
  Mondjuk Rashid el Barada Kudzit, (fiktív név, de amúgy létező jelenség amit említeni fogok)

  Szóval azt mondod, hogy volt egy igaz férfiú, R el B K, aki önként beállt az IDF-hez, és harcolt az öntött ólom hadműveletben, életét kockáztatva, kitűnő katonaként, küzdve hazájáért, Izraelért.Ki is tüntették, anyagilag is elismerték, és hősi halált halt mikor beépült palesztinként Mossad ügynökként kémkedve elkapták Iránban és felakasztották.

  ” Na ilyen egy jó palesztin, ha minden palesztin ilyen lenne, minden jó lenne, és nem lőnénk rátok, hanem puszikat dobálnánk”–mondaná a te logikáddal a nem létező zsidó kommentelő, mert ilyet még a legvéresebb kezű tábornok sem mond, ha valamennyire tiszteli az ellenségét.”

  És tegyük hozzá, hogy esetünkben még csak nem is ellenségről volt/van szó. Mármint Fuchs esetében, és azok esetében akiknek a példaállításod szól…

  Ajánlom nézd meg a Napfény Íze című filmet. Töltsd le. /Nem propaganda/ nagyjából reális képet ad a görcsösen asszimilálódni akaró küzdelmeiről, a végén halk csattanóval.

  167: legalább elolvastam volna mielőtt törölted Tibor bá’
  Kíváncsi vagyok mi lett volna a leplezetlen zsidó propaganda, már csak azért is, mert az én gondolataimat is simán propagandaszövegnek szoktad minősíteni.A „szoktad” nem túlzás, mert nem egyszer, nem kétszer, hanem azt hiszem háromszor fordult elő, az meg nálam már súrolja a rendszeresség határát.Ennek fényében kíváncsi lettem volna a *propagandára*..vagy az volt, vagy nem, márcsak marad a kétely a bizonyosság helyett.

 152. No. 53 centis kommentet még úgysem írtam. De talán nem leszu törölve propaganda miatt.

 153. 168:De felhozhattad volna követendő példaként Vámos Györgyöt is. Uram atyám. vagy akkor már miért nem a magyar gárdás Reinert?

  Neked az lenne a jó zsidó, aki görcsös megfelelni akarásában kimegy, és szépen a Dunába lövi magát.

  Tibor bá, és most nyugodtan tilts le, jobb lesz,mert ahogy a hülye fejem ismerem visszajövök..(pedig most kihúztam a gyufát , érzem előre.. amellett hogy komolyan moderáltam magam, tekintettel arra a pár hozzászólóra, aki nem „olyan”

 154. 168: Batka, akkor lesz szólásszabadság Mo-on, ha a Kitalált Újkor Egyesület közadakozásból közterületen felállíthatja egymás Mellett Fuchs Jenő és Istóczy Győző szobrait!
  Mennyit adsz a célra? (lehet természetben, társadalmi munka, stb.)

 155. 172: Dorka, az az ideológia, amely téged is rabságában tart egy parazita ellenség MINDEN állam és nemzet számára, amelyeknek védekeznie kell ellene.

 156. Amit ez a Kertész mondott,ez az egész zsidóság üzenete számunkra.Ez nyilvánvaló..Nem határolódott el egyik magyar zsidó szövetség sem tőle..Biztos a Palesztinai szavazás miatt van..hm..
  Ez a végső kétségbeesett kiabálás..Már harapófogóban vannak mindenhonnan.

 157. Bocs, gyerekek, most értem haza és totál hulla vagyok, úgyhogy majd holnap kifejtem a véleményemet, ha még érdekel valakit.

  Addig is egy gyors kis poén, amit egy indexes fórumon szedtem össze, én könnyesre röhögtem magam rajta, remélem, nektek is tetszeni fog.

  Magyarország politikai története 1945-2011:

  1945-1990: Faszok.
  1990-1994: Az előzőek mégsem voltak akkora faszok.
  1994-1998: De.
  1998-2002: Új faszok.
  2002-2006: A két fasz közül a régebbi került vissza.
  2006-2010: Na, ennél már tényleg nem lehetnek nagyobb faszok.
  2010-????: De.

 158. 170:
  Az illető cionista úr felsorolt kb. 300 híres magyar zsidót név szerint, szakterületekre bontva, kb 200 centin keresztül.
  Dorka, a te szöveged nem propaganda, mert meggyőződésed, és mert ismert vagy, ezért mértéktartó. Ámbár a meggyőződésed egy hatalmas átverés eredménye, de erre még nem jöttetek rá. Hallgas Gedeonra, sok okos dolgot (is) ír. 🙂

 159. Tibor bá: Hallgass Gedeonra = Dorka Halgass Naftali Krauszra
  nonsense

  Mellesleg szerintem Ti vagytok megvezetve, Arma legalábbis nagyon alaposan.
  De majd rájöttök.

  Átverve tutira át vagyok,azt azért érzem, mégpedig 178 alatt.:-(
  De jó alaposan, mivel az illető „cionista úr” nem ismeretlen teljesen a számomra, és egy percig sem feltételezném hogy 300 nevet sorolt 200 centin, minden mondanivaló nélkül..

 160. Dorka, a wikin rajta van.
  Nem a Vaskereszt a lényeg, bár lehet, a beírásban én is kicsit túlragoztam, hanem a helytállás.

  Leszarom a palesztinokat. Természetesen elborzaszt, mit művelnek velük a cionisták, de nekem magyarként érdekem Izrael fennmaradása, minél tovább, mert így nem következik be újabb szétszóratás és nem kapunk pár százezer/millió izraeli menekültet a nyakunkba. (Ezért aztán az izraeliek jobban tennék, ha erősen keresnék a megoldást, hogyan lehet élni és élni hagyni…persze nehéz úgy, ha önmaguk ritkítják a rátermett embereiket – vö. Rabin miniszterelnök sorsa.)

  Láttam a Napfény ízét és természetesen minden ízében propaganda.
  Az a baj, tudod Dorka, hogy nem tudják feladni a bolyongást és teljes szívvel elköteleződni valami mellett (ők: „a zsidók”, nem ismerlek, ezért természetesen nem tudom, hogy pontosan minek vallod magadat, hova tartozol.)
  Van egy barátom, félzsidó (anyai ágon, úgyhogy ahol kell, ott zsidónak számít, a neveltetése is megvan). Beszélgettünk az asszimilációról. Nem vonzza a stetl-mentalitás és nem akar Izraelben élni (pedig a családja jó része ott él).
  Ugyanakkor nem meri fölvállalni a „magyar oldalát”, nem tudom, talán nem bízik bennünk, szúrja a belé ültetett üldözöttség-tudat. Az ilyen ember a két identitás között hányódik és elvész. Ahelyett, hogy -ideális esetben- vállalni tudná mindkettőt.
  Fuchs Jenő vállalta, anélkül, hogy megtagadta volna egyiket vagy másikat. Megalakította az MTK vívó szakosztályát, többek között. Az önként jelentkezésével aligha akart kompenzálni bármit (hatvan évesen?!), egyszerűen úgy gondolta, hogy a Hazáért teszi. Magyar párhuzam: Maderspach Viktor idősebb is volt nála, 1875-ös, mégis azonnal reaktiváltatta magát 1940-ben, amikor Erdély kérdése szóba került és ott is halt meg a fölvonulás során, balesetben.

  Még egy fontos dolog: vállalni a rosszat is, ha éppen ezt dobja a sors. Ezt nem értik sokan „a zsidók” közül: a munkaszolgálat – szolgálat volt. Egy hazafi méltatlannak érezhette, hogy nem teljesíthet fegyveres szolgálatot, de ezt a méltatlanságot méltósággal elviselni és ilyen körülmények között is bizonyítani, ez Fuchs Jenő.

  A pártpolitika mérsékelten érdekel, zsákutcának tartom, még a Jobbikot is.
  A felsoroltak helyett/mellett Hering Józsefet említeném, mint akit nagyra becsülök és tisztelek, a története kicsit hasonlít is Fuchs Jenőhöz.

  Mellesleg hagyjuk ezt a dunábalövöldözős hülyeséget, ha kérhetném. Sok-sok nemzetiségből váltak kiváló magyarrá – saját döntésük alapján, ezt számtalan hétköznapi példa bizonyítja. Akik a zsidóságból ezen a nyomon haladnak, mégis megkapják, hogy „öngyűlölők” meg más hasonló ostobaságokat. Úgy vélem a hiba nem „a mi” készülékünkben van.

 161. Miért van az hogy még csak véletlenül sem azt értitek amit mondok. Egymás mellett elbeszélés folyik.Tényleg kevés kivétellel.Számomra elképesztő és érthetetlen dolgok hangzanak el. Ha volt valami haszna ennek a cikknek számomra akkor az a bizalom jó alapos megrendülése : Mióta itt irkálok meg olvasok, voltak szakaszok amikor úgy éreztem közeledünk, és ez az egész nem számít szart se, mármint a különbségek, mert sokkal több a hasonlóság és a közös nyavalyák. Mostanra azt érzem hogy egyre távolodunk, és igazolódni látszik egy két dolog, pl Melike 176-os kárörvendő hátradőlése. Látom én, hogy meg vagytok győződve az igazatokról, sőt még a jó szándékról is, de ez így még elborzasztóbb. Az is elborzasztó, hogy a kezdeti rosszulesések után most csak fásultság van bennem, de lehet hogy ez gázabb. Levegő kell.

  Mivel egyszer már eljátszottam azt a hülye sztereotipikus és röhejes picsaságot hogy távozás nélkül elköszöntem, mégis visszajöttem egy hét után,segítséget kérek! Tiborbá, ne röhögj ki, de szeretnélek megkérni, hogy halál komolyan törölj:) Nem hiányzik ez nekem,van elég bajom meg vívnivalóm amúgy is. A cigiről is csak segítséggel bírtam leszokni. Tilst le.Szó nélkül.Nem akarok sorozatviszaeső lenni:-D PLEASE.
  Mindenki jobban jár.

 162. Ha nem tiltasz le, mindenkit elküldök nagyon unladylike helyekre. Olyanokra amikről még nem is hallottál. Délelőtt 9 -kor kipróbálom!

 163. Persze Dorka, ilyenek ezek a fasiszták: fásítanak és annyira nem értenek meg, hogy az már dunábalövés..
  Nem tudom, mit hisztizel, avass be.

 164. Kedves Dorka
  Nem tiltalak le, mert a „vergődésnek” nem ez a tűneti kezelés a gyógymódja, hanem az igazság kibányászása.
  Minden ember származásának megfelelően prekoncepciozus, amiről természetesen nem tud. Vélekedéseiben, vitáiban erre támaszkodik és hatalmas ütközésben lesz része, ha olyannal találkozik, aki nem hasonló származású. Hiába vagyok én objektív, mert nagy közelítéssel az vagyok, az ütközés még velem se elkerülhető. Vgyünk csak egy példát. Nagyon logikusan a zsidók hatalmas mértékben rájátszottak a Dunába lövetésre, ami itt is elhangzot éppen elégszer. Nem állítom, hogy nem volt rá példa (mire nincs) – bár az se kizárt, hogy sose volt – de ha volt is közel se lehetett számottevő. Megírtam, (de persze átléptél rajta) 1945 januárjának első két hetében egész nap az utcán voltam, csavarogtam, nézelődtem, lerombolt házak lakásaiban matattam, játék boltot fosztogattam, ifjusági könyveket zsákmányoltam, elszórt lőszereket szedegttem. Hol? Arany János utca magasságában a Duna-prt és a Bajcsy Zs út között. Egyetlen egy csoporttal se találkoztam. Találkoztam 5 fős járőrökkel fekete egyenruhában, ezekkel is nagyon-nagyon ritkán. A mi pincénkbe is lejött egyszer egy ilyen 5 fős járőr, de nem zsidókat kerestek, hanem épkézláb, harcképes férfiakat, el is vittek vagy 8 férfit, közöttük apámat is, feltehetően kivégezni, mert statárium volt. De apámék megszöktek. Nem lőttek utánuk, immel-ámmal hajthatték végre a parancsot, másképp hogy a fenében lehet megszökni 5 géppisztolyos katonától 8 civilnek a néptelen utcákon? Számomra a tömeges Dunába lövetés egy fikció. Nem olyan könnyű teljesen ismeretlen, ártalmatlan fiatal nőt síró gyerekével együtt, szemtől szembe, közvetlen közelről lelőni. iróasztal mellett ki lehet adni parancsot, a helyszínen ilyet végrehajtani gyakorlatilag lehetetlen. Igen, parancsra összeszedi, mert egymástól is félnek. Igen elhurcolja, aztán amikor lőni kellene, akkor elfordjul, hogy fussanak. De ez a nagyon is emberi szcenárió nem illik be a zsidó propagandába, mert akkor neme lehet évente kimenni a Duna-partra és emlékezni egy kitalált mitoszra, ami eltereli a figyelmet sokkal de sokkal fontosabb dolgokról. De nem csak te vagy megetetve. Mindenki meg van etetve. Kérdezd meg Gedeont hány hamis mitosz létezik a történelemeben! Például Kossuth, vagy Nagy Imre, most már 56 is (amire szintén volt eléggé alapos rálátásom). Te elhiszed a zsidó propagandát, sőt terjeszted, és kiakadsz, amikor más kultúrkörben felnött, kimagaslóan értelmes emberekkel ütközöl. Ne hisztizz, gondolkozz. A „kiszsidók” az első számú áldozatai a zsidó propagandának.

 165. 184 – Köszönöm ezt a hozzászólást. Korábban már kezdtem kétségbeesni.

 166. 184: Ideje volt egy kicsit hűteni Dorkát, a Fuchs Jenő esetére történt reagálása előhozta az igazi identitását. – Dorka példája is mutatta, hogy a zsidók /egy része – látjuk a kivételt/ erre a típusú magatartásra nem csak, hogy egyszerűen képtelenek, meg sem értik. Egyszerűen csak erről van szó: HAZASZERETET. Elfogadom azt az országot, ahol élek, a hazámnak és ha kell, áldozatot is hozok érte. /Az Aradon kivégzett (nem magyar származású) tábornokainkat színmagyarnak fogadjuk el – pont emiatt./

 167. 186: Arad: vesd össze azzal, amit Tibor bá a 184 alja felé ír… Kb. úgy hülyítenek minket 48-al, Rákóczival, 56-tal, mint Dorkáékat a Dunába lövéssel és a gázkamrával.

 168. Alapból egyetértünk itt, hogy az emberiség egy tőről fakad.Vagyis a liberális duma, hogy „Te is más vagy, te sem vagy más, tiszteld a másságot” stb. még igaz is, de: ott van a kettős mérce.Amikor egy nép előtérbe helyezi saját szenvedését, többszörös jóvátétel után is még a leszármazottaktól követel elégtételt, szenvedése tiszteletét, überelve másokét, és ha nem kapja meg, fenyegetőzik és börtönt helyez kilátásba – na ez szerintem természetes, hogy kihozza az antiszemita érzéseket az emberből.Én tisztelem mindenkiben az embert, de aki egyetért kertésszel, az a liberalizmus álarca mögött mégcsak a v.háború utáni győztes mentalitással azonosul, és valójában nem fejlődött semmit. Én tudok azonosulni mindenkivel, a vesztessel is ha kell, és még azt is be merem vallani, hogy néha antiszemita vagyok.Sok hülyeséget csináltam, és velem együtt a magyar nép is.De mint mondtam, az emberiség közös tőről fakad, tehát együtt kell ezt a szart elhordozni.

 169. 170: „Mondjuk Rashid el Barada Kudzit, (fiktív név, de amúgy létező jelenség amit említeni fogok)”

  Dorka, minek erőlködsz a fiktív Rasid kitalálásával, ha oktatási célű tanpéldára van szükséged, amikor hozhatsz tömegesen megtörtént eseteket is példának erre a jelenségre, ráadásul zsidó „hősökkel” (a szó „szereplő” értelmében):

  http://mult-kor.hu/cikk.php?id=18827

  „Zsidók is szolgáltak Hitler hadseregében”

  „Mintegy 150 ezer zsidó származású katona – köztük az egykori német kancellár, Helmut Schmidt – szolgált Hitler hadseregében a második világháború alatt.”

  „A Hitler oldalán harcoló több tízezer zsidó férfi sorsa korábban kevésbé ismert ténye a második világháború eseményeinek. Az amerikai történész, Bryan Rigg „Hitler’s Jewish Soldiers” (Hitler zsidó katonái) című 437 oldalas könyvében több, mint 400 egykori katonával készített interjút, hogy megértse, mi motiválta ezeket az embereket az elnyomás és a megaláztatások idején arra, hogy a Wehrmacht oldalán harcoljanak.”

  „Ezek a férfiak a német társadalomban nőttek fel, és természetes volt számukra, hogy németként részt vegyenek a harcokban. Nem ritkán még elszántabbak is voltak, mint a többiek, mert azt remélték, hogy ezáltal ismét a társadalom tagjaivá válhatnak.”

 170. További részletek Hitler zsidó katonáiról. Sem az Antidogma, sem a kurucinfó értékelésével NEM ÉRTEK EGYET, szerintem Hitler és rezsimje VALÓBAN NÉPIRTÓ volt, elsődleges áldozatuk a német nép és valóban sok zsidót is megöltek, amit én éppúgy aljasságnak tartok, ahogy bárki ártatlanok ilyen halálát.

  http://antidogma.hu/node/1570

  „Bryan Rigg is dokumentumokra bukkant! Melyekben „Hitler több mint 1200 katonájának zsidó eredetét fedezte fel, beleértve két tábornagyot és tizenöt tábornokot (két teljes rangú tábornokot, nyolc altábornagyot és öt dandártábornokot) – ’akik százezres létszámú hadállományt parancsnokoltak’”! („Hitler zsidó hadserege” – Hitler’s Jewish Army)
  (…) „A náci hadsereg zsidó katonáit közel 20 esetben Németország legmagasabb katonai megtiszteltetésével, a lovagkereszttel tüntették ki.””

  „A zsidó tábornagyok egyike, Erhard Milch a Luftwaffe (légierő) fejének, Hermann Göringnek volt a helyettese. Milch zsidó voltáról hírek kerengtek a ’30-as években Németország-szerte.”
  „A kor egyik elhíresült anekdotája szerint Göring meghamisította Milch születési dokumentumait, és amikor valaki tiltakozott, hogy a náci főparancsnokságban van egy zsidó, Göring válasza az volt: ’Én döntöm el, ki zsidó és ki az árja”.

 171. 189: még a Múlt-Kor cikkéből: egy német katonafotó alatt:
  ‘”Az ideális német katona” – a szőke, kékszemű és félzsidó Werner Goldberget a náci propaganda címlapokon mutogatta’

  Azt hiszem, az ő sztorija nyomán készült egy ilyenféle film Anthony Quinn főszereplésével.

 172. http://ellhn.e-e-e.gr/books/assets/founder_of_Israel.pdf

  Hennecke Kardel: Hitler, Izrael alapítója

  „Bevezetés

  1973-ban egy atlanti szigeten a szerzővel szembejött egy törzstiszt, akivel és egy tucat más európai nemzet fiaival együtt harmincvalahány éve közösen ostromolta Leningrádot. Szülei, bécsi zsidók az első világháború kitörésekor egy óceáni úton tartózkodtak, amikor e szigetre internálták őket, később itt telepedtek le. Miutn az első néhány dring megoldotta a nyelvüket, a szerző megkérdezte: „Barátom, teljes zsidó létedre hogyan viselheted ezeket a horogkeresztes érdemrendeket és dekorációkat a melleden?” „Nos”, jött a válasz szép bécsi zsargonban: „Miért nem kezded magaát Hitlert megkaparni? Látni fogod, hogy egy éppolyan bécsi zsidó fog előtűnni, mint magam.”
  Mikor jött egy olasz teherhajó, a szerző két héttel később Buenos Airesben szállt partra. A város egymillió zsidó lakója közül sokkal beszélt az ebédlőasztal felett, vagy a kávéházban és egy esti ivás során a Chaco régióban hasonló sóhajt hallott egy úgynevezett háborús bűnöstől: „Hitler egy ausztriai kevert zsidó? Ó, édes Istenem.
  Végsősoron a linzi Eichmann, akit itt kaptak el, egy tiszta zsidó volt.”
  Végül,miután egy anticionista és nagyon művelt zsidó hölgy az Andokban feldühödött: „És ez a Ben Gurion egy második Hitler”, az utazó szerző elhatározta, hogy valóban „megkaparja Hitlert”, és megválaszolja a széleskörű kérdést: „Van-e bármilyen kapcsolat Hitler bizonytalan származása és Izrael állam megalapítása között, amely nem létezett kétezer évig, majd Hitler halála után három évvel hirtelen újra létrejött?”

 173. 184,ezek egy szemtanú által leközölt tények…50 év múlva nem lesznek szemtanuk….(bocs tiborbá)

 174. Na, akkor ahogy ígértem, kifejtem a véleményemet – ha érdekel egyáltalán valakit. Lássuk tehát az eredeti cikket Kertésztől, és nézzük meg, mik is az állítások valójában, miután lefejtegetjük róluk a sallangot és a vérlázító, sokszor sértő és mocsokló hangnemet.
  Az eredeti cikk egyébként itt olvasható: goo*pont*gl/dOZAm
  Az első 6 bekezdés (Onnan, hogy „Kedves Bartus Laci…” odáig, hogy „És engem ennek a közösségnek a folyamatos árulása érdekel, mert ha nincs ez az árulás, Fidesz sincs.”) Kertész saját életének a részleteit boncolgatja, szerintem ezt nem érdemes tovább tárgyalni.
  Az 1. érdemi állítás (7. bekezdés): „Ezen a jobboldal röhög… … egyszerű ténymegállapítás” lényege a következő:
  – A Fidesz leszarja a baloldai eszméket, mert a Fidesz politikusai a mának élnek.
  Szerintem ezzel nem nehéz egyetérteni. Elég, ha csak az adóreformot tekintjük, ékes példája annak, hogy a Fidesz, élén Orbán Viktorral magas ívből tesz a társadalmi igazságosságra, a saját zsebüket tömik, és nem érdekli őket, hogy megy tönkre ebben az ország.

  A 8. bekezdés („Ezért vagyok rémült…”) megint egyéni dolog, engem személy szerint nem érdekel, hogy Kertész Ákos miből él meg, ha meg felületet akar, ahol megírhatja a véleményét, csináljon egy blogot. Semmibe se kerül.
  A 9. bekezdés megint nem tartalmaz érdemi információt, Kertész a saját érzéseit írja le benne.

  A 10 bekezdésben: „A magyar genetikusan alattvaló…” több lényegi állítás is van, ezek:
  – A magyar nép genetikusan alattvaló
  – A magyar nép mindig mindenért másokat okol, magát sohasem, így nem érez bűntudatot se soha semmiért
  – A magyar nép nem elszenvedi, hanem egyenesen üdvözli a diktatúrát, még akkor is, ha az egyértelműen kárára van.
  – A magyar nép nem dolgozik meg semmiért, hanem irigyeli és erőszakkal elveszi a másokét.

  Az első állítás nyilvánvalóan marhaság. Nincs „magyar alattvalósági gén”. A hierarchia vagy inkább az erre irányuló motiváció valóban genetikusan kódolt (erről pont most volt szó egy másik posztban), de ez ÁLTALÁNOS emberi tulajdonság, a magyarságtól teljesen független.
  A második állítással sajnos egyet kell értsek. Ebben az országban divat MINDIG valaki másban bűnbakot keresni. Nem, nem az egyén a hibás, hanem a bankok, a kormány, az összeesküvők, a cigányok, a zsidók, a politikusok meg még a fene tudja, kicsoda. Ez örök vitatéma a blogon, azt hiszem, elégszer kifejtettem az álláspontomat.
  A harmadik állítás történelmi tény. A Fidesz 1998 és 2002 közötti regnuma EGYÉRTELMŰVÉ tette, hogy a Fidesz egyenlő Orbán Viktorral, és Orbán KIZÁRÓLAG diktatúrában képes és hajlandó gondolkodni. Az érveket emellett többen több könyben is megírták, érdemes őket elolvasni. Ez a Fidesz most 2010-ben kétharmadot kapott. Lehet vitatni a kétharmad jogosságát, de a többség egyértelmű, vagyis a magyar nép DÖNTŐ TÖBBSÉGE üdvözölte és akarta ezt a diktatúrát.
  Tény, hogy ennek az állításnak a megfogalmazása vérlázító és undorító. Egy Kossuth-díjastól többet várna az ember, még akkor is, ha az állítás lényege helytálló.
  A negyedik állítással is részben egyet kell értsek. Magyarországon az emberek még soha nem dolgoztak olyan keveset és fogyasztottak olyan sokat, mint az elmúlt években, de ennek ellenére többet akarnak és tény, hogy irígylik más népek helyzetét, még akkor is, ha azok a más népek jóval keményebben megdolgoztak azért, amijük van (persze vannak olyan népek is, akik még annyit se tettek, mint mi, mégis jobban állnak, ez tény). Az erőszakosságot vitatom, a magyar nép a második világháború óta nem volt más népekkel szemben szervezetten erőszakos, és szerintem nem is lenne képes szervezett erőszakra.
  11-12. bekezdés: „Ma már a második világháború borzalmaiért…” lényege:
  – A második világháborúért ma már csak a magyar nép felelős, mert a magyar nép nem ismerte el a bűneit.
  Nyilvánvalóan ökörség. A magyar nép ma élő túlnyomó többsége (legalább 90%-a) nem élt még a második világháború alatt, így a ma élők nem vonhatóak felelősségre az akkori bűnökért. Ilyen csak a Bibliában van, hogy a fiúk hetedíziglen felelnek az apák bűneiért (és ott is csak az Ószövetségben).
  13. bekezdés: „Mivel mindez a magyar jobboldal hitvallása…” lényege:
  – A kollektív bűnösség alól csak a baloldal oldozhatná fel a magyar népet
  – A baloldal visszaélt a rá rótt történelmi feladattal, értékeit elpazarolta, tömegbázisát feladta azért, hogy megélhetési politikusai vagyont szerezhessenek.
  Az első állítás értelemszerűen nem lehet igaz, hiszen megállapítottuk, hogy nincs kollektív bűnösség.
  A második állítás egyértelműen igaz, azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Amit az MSZP az országgal művelt, az egészen pontosan az volt, amiről Kertész beszél.
  14. bekezdés: „Mert belőlük is hiányzik…”
  – A baloldalból hiányzik az empátia, a szolidaritás, a tolerancia és a lelkiismeret.
  Tökéletesen egyetértek. Azt hiszem, itt se lesz nagy vita.
  15. bekezdés: „Magyarországot vajon nem határozza-e meg…”
  – Magyarországot a megélhetési politikusok mutyi cégei irányítják.
  Azt hiszem, ebben is egyetérthetünk.
  16-17. bekezdés: „Mindezekről hol beszéljek…”
  Ismét személyes téma. Kertész nyisson saját blogot, ahogy Tibor bá, ott beszélhet. Pénze már úgyse múlik rajta, mert már úgysincs egzisztenciája. Ha az emberek értelmes gondolatokat találnak az írásaiban, akkor majd lesz olvasóközönsége is.

  Tehát összegezve a cikkben volt 10 darab érdemi állítás (a többi személyes téma, vagy sallang, ami néhol valóban sértő és nyomdafestéket nem tűrő hangnem), amiből három egyszerűen hülyeség vagy nincs értelme, egy részben igaz, és hat maradéktalanul igaz. Tehát tévedtem, amikor azt mondtam, hogy 90%-ban egyetértek, mondjuk azt, hogy 65%-ban értek egyet. Ezért utólag is elnézést.
  Tény, hogy Kertész stílusa sértő és nem értelmiségi íróhoz, főleg nem egy Kossuth-díjashoz méltó. Megértem azokat, akik ezen felháborodnak, én a magam részéről már túl vagyok ezen, egy kicsit magasabb az ingerküszöböm ennél.
  Fontos viszont látni, hogy ha képesek vagyunk félretenni az első felháborodásunkat és HIDEG FEJJEL végigolvassuk a cikket, akkor azt látjuk, hogy Kertész nagyon sok mindenben fején találja a szöget. Igen, néhol kellemetlen az igazság, de akkor is igazság.

  Még egy pár gondolat. Mért is mondtam azt, hogy a kommentek többsége igazolja az antiszemitizmust?
  Mi is volt Tibor bá LEGELSŐ reakciója a leginkább sértő bejegyzésre?
  „Kertész Ákos díszpéldánya a Magyarországon született, a liberalizmus zászlaja alatt társadalmat bomlasztó zsidóknak, akik éjt nappallá téve harcolnak a rasszizmus ellen, jó lehet önmaguk a legnagyobb fajgyűlölők, nálunk és Izraelben egyaránt.”
  A kommentek többsége voltaképpen hasonló „hangulatban” fogalmazódott meg.
  Lehet Kertésszel egyetérteni vagy nem. De ŐT MAGÁT minősíteni a véleményéért szerintem nem túlságosan korrekt magatartás. Attól, hogy Kertész nyomdafestéket nem tűrő módon minősít, attól mi legyünk már egy kicsit ennél intelligensebbek (elvégre ez az értelmes emberek vitafóruma) és ne tegyük ugyanezt. Arról nem beszélve, hogy CSÍPŐBŐL a zsidó értékrenddel összefüggésbe hozni ezt a véleményt szerintem MINIMUM igencsak sztereotip gondolkodás. Függetlenül attól, hogy Kertész zsidó-e vagy nem (fogalmam sincs, hogy az-e, nem ismerem), nem lehetne a véleményét ettől függetlenül, hideg fejjel, objektívan megítélni? Ráadásul biztos, hogy ha Kertész zsidó, és ez a véleménye, az egyből azt jelenti, hogy MINDEN zsidónak ez a véleménye? Az ember attól válik intelligenssé, hogy képes értelmesen vitatkozni még akkor is, ha a vitapartnere erre képtelen. Ha ez történik, akkor lehet tudni, hogy olyan emberrel hozott össze a sors, akivel nem érdemes vitatkozni. Lehet, hogy Kertész ilyen ember, de mi ne alacsonyodjunk le erre a szintre. Nem érdemes. És főleg ne általánosítsunk, csak mert találkoztunk egy emberrel, aki nem képes intelligensen megfogalmazi a véleményét. Mi attól maradjunk csak intelligensek, így leszünk IGAZÁN értelmes emberek. Így fogjuk tudni magunkat megvédeni az ilyen fajta primitivizmustól és adott esetben provokációtól. Ha nem így teszünk, az megint pontosan ugyanaz a gondolkodásmenet, ami szerint ha valakinek a véleményével nem értünk egyet, az csakis azért lehet, mert az illető:
  – gonosz
  – hülye
  – a fenti kettő kombinációja.
  Én a magam részéről visszautasítom ezt a fajta sztereotipizálást, függetlenül attól, hogy ezt a fajta gondolatmenetet etnikai vagy vallási hovatartozás keretében gyakoroljuk-e vagy sem. Értelmes ember nem így vitatkozik, hanem megnézi, mik az objektív állítások a vitapartner mondanivalójában, és az elhangzottakra ÉRVEKKEL reagál, nem minősít, főleg nem etnikai alapokon.

  Még valami ide. Nem hiába mondom, hogy érdemes a nagy összeesküvés-elméleteket az embernek először a saját környezetén tesztelni, aztán eldönteni, hogy az adott elgondolás átmegy-e az „egységsugarú mentális szűrőn”. Ha nem megy át, azzal szerintem nem érdemes foglalkozni. Ezt nem jelenti azt, hogy ettől az elmélet feltétlenül hamis, csak azt, hogy a magam szintjén nem igazolható és nem is cáfolható. Mire is gondolok? Kertész valóban zsidó? Lehet, hogy az, mit tudom én. De nem lennék róla meggyőződve, ugyanis hasonló véleményekért (bár remélem, kicsit kulturáltabb stílusban) én is TÖBBSZÖR, TÖBB EMBERTŐL megkaptam már, hogy zsidó vagyok, de legalábbis úgy gondolkodom, mint a zsidók. Nos, nem, nagyon nem. Erről már volt szó a JFK-s posztban, akinek kételyei lennének, olvassa vissza. Márpedig ha egymás között, ahol napi kapcsolatban vagyunk (még ha csak virtuálisan is) ilyen végletes értékítéleti hibákat tudunk elkövetni, akkor hogyan tudnánk megítélni egy olyan embert, akivel életünkben nem találkoztunk (még csak a blogon se)? Biztos, hogy érdemes azonnal ilyen kinyilatkoztatásokat tenni?

  Na, erről beszélek, amikor azt mondom, hogy a magyarok többsége antiszemita. Azok többsége, akikkel én mindennapi kapcsolatban vagyok (itt gondolok az ide kommentelőkre, és persze más magyar ismerőseimre is) sajnos ilyen sztereotíp módon gondolkodik. Ha kritikát, vagy számára nem tetsző véleményt hall, azonnal elkezdi minősíteni azt, aki a véleményt megfogalmazta, ahelyett, hogy a tényleges állításokkal érvek mentén vitatkozna. Ez nagyon sok esetben azt jelenti, hogy „csípőből zsidózunk”. Ezt persze lehet kicsit eufemizálni és nem pont antiszemitizmusnak hívni, de gyakorlatilag az. Legyünk már egy kicsit intelligensebbek ennél! Próbáljuk meg az állításokat a maguk objektivitásában kezelni, és ne bevérzett szemmel meg habzó szájjal üvölteni, valahányszor olyan kritika ér minket, ami nem tetszik!
  Ennyit akartam mondani.

 175. 194:
  Érdekes, hogy amikor Tiborbá-t idézed „liberalizmus zászlaja alatt társadalmat bomlasztó zsidóknak” mondattal, akkor ebből te azt a következtetést vonod le, hogy Tiborbá és még sokan mások akik egyetértenek ezzel a mondattal, antiszemiták. Pedig itt csak a zsidók egy kicsiny részéről van szó. De mivel szerepelt a mondatban a zsidó szó – történelmi és egyéb okokból – az adott kijelentés még szerinted is antiszemita, vagyis alapvető zsidók iránti ellenszenv.

  Másfelől amikor azzal egyetértesz, hogy „A magyar nép mindig mindenért másokat okol, magát sohasem, így nem érez bűntudatot se soha semmiért” akkor te is általánosítassz és elfogadsz egy degradáló kijelentést a nemzetünkre. Lehet, hogy benned is túlpang a magyar nemzet itánti ellenszenv ?

  Utána megemlíted, hogy mert neked ezek a tapasztalataid. Szerintem itt megint kavarod a magyar nép tulajdonságát alapvető emberi tulajdonságokkal.

  A tapasztalatokról még annyit, hogy sokaknak az a tapasztalata, hogy a nagy nyilvánosságot kapott nemzetet elítélő és sértő megnyilvánulások mögött olyan egyének állnak akikre szinte 100%-ban a Tiborbá megfogalmazása igaz.

 176. 194 – A második állítással sajnos egyet kell értsek. Ebben az országban divat MINDIG valaki másban bűnbakot keresni. Nem, nem az egyén a hibás, hanem a bankok, a kormány, az összeesküvők, a cigányok, a zsidók, a politikusok meg még a fene tudja, kicsoda. Ez örök vitatéma a blogon, azt hiszem, elégszer kifejtettem az álláspontomat.

  De azért ez BUTASÁG.

  Nekem a szüleim, nagyapám, és általában a baráti köröm azt tanította: ha falnak ütközöl, mindig magadban keresd a hibát, mert egyedül itt van esélyed a változtatásra. Másokat úgy sem tudsz megváltoztatni. A dolog egyén és kultúra függő. Hogy az országban van egy egyre növekvő réteg, akik bűnbakokat keresnek, és a médiában is ezek a hangadók, az igaz. De ne is haragudj meg, a történelem azért sokkal inkább e nép politikusai közül ad önmarcangoló, esetenként saját hibáját felismerve öngyilkosságba menekülő politikusokról példát, mint sem másokéból. Ezt is fel lehet egyébként hibajként róni, csak ügyesen kell klavarni a dolgot: Túl sokat foglalkozunk önmagunkkkal. 😆

 177. jancsika,
  nem nagyon érdekel… 🙂
  De ha már fáradtál vele…nézzük.

  „A Fidesz leszarja a baloldai eszméket”
  Mik ezek a híres „baloldali eszmék”?
  Ezek általános emberi értékek, amit az újbeszél értelmében a „baloldaliak” kisajátítottak maguknak.
  Eleve a bal-jobb szembeállítás is egy csinált konstrukció.

  „magas ívből tesz a társadalmi igazságosságra” – ez sem Fidesz sajátosság.

  Átugod ezt:
  „de addig ez a banda nem bír fölemelkedni, ezek is magyarok. Percemberkék. A jelenben élnek, akár az állatok.”
  Miért?
  Ahogy korábban átugrottad azt is:
  „Már az se nagyon érdekel, milyen a magyar. Egy ideig kerestem a mentségeket, de föladtam: nincs mentség.”

  Az első pillanatban elkezdi a mocskolást és ezen elég nehéz felülemelkedni.

  „Ebben az országban divat MINDIG valaki másban bűnbakot keresni. (…) elégszer kifejtettem az álláspontomat.”

  Ami ebben a kérdésben Akos Gartnerrel rokonít…
  Természetesen nem osztom, sőt!

  „A harmadik állítás történelmi tény.”
  Ez és az ezt követő fejtegetésed szimpla ostobaság és a tények figyelmen kívül hagyása.
  Az előző Orbán-ciklusban éppen az erélytelenség volt a legnagyobb hiba, annyira, hogy a végén hagyták elcsalni a választásokat is. Elég balfasz diktatúra…
  Mellesleg milyen diktatúráról beszélsz?
  Ha a demokratikus bolhacirkuszt látens diktatúrának tekinted, akor ez ab ovo érvényes.
  Egyelőre közmegegyezés van abban, hogy a diktatúra majd eztán következik. Jelenleg arról folyik a vita, hogy milyen fokon áll ennek a diktatúrának az előkészítése.

  A negyedik állítással sem lehet egyetérteni, hiszen magad is leírod, hogy nem magyar sajátosság, hogy az emberek szeretnek jól élni és lehetőleg minél kevesebbet dolgozni.
  Akos Gartner az erőszakos elvétel alatt azt érti, hogy a henye magyarok elveszik a szorgos zsidók munkája gyümölcsét – ami ha már belemegyünk ebbe az utcába, akkor inkább éppen reciprok értéken közelíti az igazságot…

  11-12. bekezdéshz írottak.
  Szép, hogy ezt így gondolod, de éppen itt ragadható meg Akos Gartner hozzáállásának lényege, ami miatt a magyarságért való „aggódása” nem említhető egy sorban Adyval, József Attilával.

  A 13. bekezdés, ahogy fönt említettem, csak Akos Gartner torz gondolati keretei között értelmezhető. Ez az a „progresszív” bolsevik paradigma, ami szerint mindig a „balos élcsapat” van a kizárólagos tudás és az erkölcsi megfellebbezhetetlenség birtokában.

  „Mert belőlük is hiányzik az a négy alaptulajdonság, ami emberré tesz minket: az empátia, a szolidaritás, a tolerancia és a lelkiismeret.”
  A megfogalmazásból az következik, hogy Akos Gartnerben és beszélgetőtársában ezek alaptulajdonságok…

  „Magyarországot a megélhetési politikusok mutyi cégei irányítják. Azt hiszem, ebben is egyetérthetünk.”
  Ebben persze egyetértünk, de erre fölépíteni ezt a mocskos írást, hmm… kissé erős. Hogy is mondja a székely: remélem komolyan beszél, mert viccnek durva lenne!

  „nagyon sok mindenben fején találja a szöget”… egyszem lapos általánosság megfogalmazása miatt inkább az illene, hogy vak tyúk is talál szemet…

  „Ráadásul biztos, hogy ha Kertész zsidó, és ez a véleménye, az egyből azt jelenti, hogy MINDEN zsidónak ez a véleménye?”
  Csúsztatsz, Jancsika, pedig magad idézed Tiborbá lényegretörő és igencsak helytálló értékelését, amit ezek szerint nem tudtál pontosan értelmezni:
  „díszpéldánya a Magyarországon született, a liberalizmus zászlaja alatt társadalmat bomlasztó zsidóknak, akik éjt nappallá téve harcolnak a rasszizmus ellen, jó lehet önmaguk a legnagyobb fajgyűlölők, nálunk és Izraelben egyaránt.”

  Itt nem „a szidókról” van szó (na tessék, Freudi elütés, ezt most benne hagyom – a szerk.), hanem a megfogalmazásban pontosan körülírt típusról, ahova Akos Gartner is kétségtelenül tartozik, ezt a zsidókra általánosítani nem szerencsés, jancsika…

  Stb stb… az a helyzet jancsika, hogy elég sokat vitetkozunk, de sem azt nem gondolom, hogy gonosz vagy, sem azt, hogy hülye, ebből következőleg a kettő kombinációja sem.
  Azt gondolom, hogy
  – tanult vagy, művelt és olvasott, de hiányzik a látókörödből a valóság egy jelentékeny hányada,
  – valódinak érzem az aggodalmadat, de azt is érzem, hogy nem kaptad (még) meg azt az élményt, ami képessé tenne, hogy IGAZÁN átérezd sorsverte nemzeti közösségünket,
  – a fenti kettő kombinációja azt eredményezi, hogy néha sommás véleményt nyilvánítasz és alkalmanként esetleg belerúgsz a nyomorultakba…

  De bánja kánya, fogsz még Te alakulni!

 178. 196: Ezért írtam azt, hogy DIVAT manapság ezt csinálni. Régebben ez nem így volt, ahogy magad is írtad. Ma viszont egyre inkább így van. Valóban, régen voltak felelősségteljes politikusaink, akik akár az öngyilkosságba is menekültek, ha a rájuk bízott feladatot nem tudták teljesíteni, de azt hiszem, egyetértünk, amikor azt mondom, Orbántól vagy Gyurcsánytól ezt nemigen lehetne elvárni. Remélem, ez a mai gondolkodás hamarosan „kimegy a divatból”.

 179. 197: Bocs, de én belefáradtam ebbe az egészbe, úgyhogy ha lehet, nem bonyolítanám tovább a témát. A véleményemet leírtam. Ha akarsz, természetesen vitatkozhatsz vele, de én a magam részéről nem akarnék erre még ennél is több időt és energiát szánni. Mindenesetre köszönöm, hogy elolvastad.

  Általában véve is igaz, hogy a zsidó témában kezdem egyre inkább unni a blogra történő kommentelést, mert ahogy Dorka is megjegyezte, egyre inkább süket fülekre lelek. Érdemes ide járni, mert néha-néha beleakad egy-két értelmes dologba az ember, többektől sokat tanultam, úgyhogy nem bántam meg az elmúlt kb. fél év ide írogatását, de bizonyos témákban egyszerűen energiapazarlás bármit is hozzászólni, mert akiknek szól, azokat semmilyen érvekkel nem lehet meggyőzni. Sajnos egyre inkább a zsidó – nem zsidó lett manapság a téma, ez számomra nagyon szomorú. De hát, ahogy mondtam, mostanában egyre többször a pina jut az eszembe.

  195: „Másfelől amikor azzal egyetértesz, hogy “A magyar nép mindig mindenért másokat okol, magát sohasem, így nem érez bűntudatot se soha semmiért” akkor te is általánosítassz és elfogadsz egy degradáló kijelentést a nemzetünkre. Lehet, hogy benned is túlpang a magyar nemzet itánti ellenszenv ? ”

  Na, itt viszont van valami, amit érdemes tisztázni.

  Nem állítom, hogy egy népről vagy embercsoportról kollektív tulajdonságokat ÁLTALÁNOSSÁGBAN (vagy talán helyesebb, ha úgy fogalmazzuk meg, hogy a TÖBBSÉGRE vonatkozóan) kijelenteni rasszizmus vagy bármilyen módon elmarasztalandó dolog lenne. Ha így tennék, azzal voltaképpen eljutnék oda, ahova a „polkorrekt” liberális oldal, miszerint BÁRMILYEN erkölcsi vagy kollektív diszkrimináció káros, tehát maga az erkölcs is káros és elvetendő dolog. Ez a gondolkodásmód igen messze áll tőlem. Tehát nem állítom azt, hogy aki kritikát fogalmaz meg a zsidókról, az antiszemita, mint ahogy azt a vádat is visszautasítom, hogy aki kritizálja a magyar népet az magyarellenes. A zsidókat (ahogy a magyarokat is) lehet és kell is kritizálni, amit például Izrael a zsidó nép nevében csinál, az sok esetben egyszerűen borzalmas.

  De kérdem én: mért van az, hogy ha valami negatív kritika ér minket, akkor ÁLLANDÓAN a zsidókról van szó? Illetve mért kell, hogy egy negatív kritika esetén MINDENT a zsidó identitásra vezessünk vissza? Mért kell a végleteken túl általánosítani? Konkrétan például erre gondolok:

  „Amit ez a Kertész mondott,ez az egész zsidóság üzenete számunkra.Ez nyilvánvaló..”

  Tehát ha a pl. XY magyar állampolgár azt mondja, hogy a cigányokat ki kell irtani, akkor feltétlenül az egész magyarság véleményét közvetíti? Miből gondoljátok ezt? Hasonlóan, ha egy zsidó ember (mellesleg arról sem vagyok meggyőződve, hogy Kertész valóban zsidó, mert nem ismerem, de ezt ti biztos jobban tudjátok) bírálja a magyarokat, akkor az az egész zsidóság véleménye? Ha a bírálatában van több, nyomdafestéket nem tűrő rész, akkor az egész marhaság?

  Na, EZ színtiszta szterotíp gondolkodás és igen, ANTISZEMITIZMUS. Nem érvekre alapozott, logikusan felépített vélemény, hanem végletes mértékű általánosítás faji alapokon. Ez pontosan ugyanaz, mintha én egy-két interneten olvasott marhaság után azt mondanám, hogy a magyarok az utolsó szálig ki akarják irtani a cigányokat meg a zsidókat. TUDOM, hogy nem így van, ezért nem is általánosítok. A Kertész által megfogalmazott kritikák viszont sajnos a TÖBBSÉGRE igazak, és ezt a magam kis szűk körében is igazolódni látom.

 180. Jancsika, tényleg hagyd rájuk. Én már rég (60) megkaptam a kis Kertész díjamat, amiért azt próbáltam mondani, hogy az írás habzó szájú agresszív csapnivalósága mellett tartalmaz használható gondolatokat is.

  Felhozhatnám az öszödi beszédet is hasonlatként. Ugyan az nem a nyilvánosságnak szánt szöveg, mint ez, azonban interpretációja tipikusan azonos. A jobboldali propaganda ki is ragadta azokat a mondatokat, amiket ha az éterbe hajítanak ki tudják váltani a a számukra fontos felháborodást. Ugyanakkor gondosan ügyeltek arra, hogy nehogy egységként és kontextusában kezelje valaki a szöveget. Ugyanis az a MaSzoP belső hibáiról, a megélhetési politikusságról és az avval szembenézésről szól, de mindezek mellett az összes parlamenti pártra ugyanúgy rá lehetett volna húzni – lásd 2006-os választási igéretlicit: a legnagyobb tétet ugyan a fidesz tette, de nem nyert vele; Mégis úgy érzi, hogy különb az MSZP-nél??? Majd ezek után: illegitim mert nem tartja be a választási igéreteit… És mi is lett 2010-ben: „a mi 2/3-unk minden autokratikus intézkedést legitimál” – azokat is amiknek szöges ellenkezőjét hirdették a kampányukban.

  Amit nyugodtan kijelenthetünk, hogy a tolerancia a magyarság nagy részének nem erénye. Ez pedig remek melegágya a cigány, zsidó, gazdag, szegény, buzik, leszbikusok, okosak vagy hülyék (stb.)gyűlöletének. És igen, vannak toleránsabb népek nálunk.

  A reakciókból meg az látszik, hogyha valaki úgy látja, hogy egy állítás nem igaz, akkor automatikusan igazoltnak véli a fordított állítás igazságát. Ez nincs így, semmi sem fekete vagy fehér, csak a formális logika szeret egyszerűsíteni.

  A változatosság gyönyörködtet – éljenek a szürkék!

 181. 200: Teljesen egyetértek. Egyébként az, hogy kontextusukból kiragadott mondatok alapján egész elméleteket építsünk föl, mostanában egyre inkább bevett szokás. A legtöbb összeesküvés-elmélet használja ezt a módszert, de nagyon érdekes például, hogy a liberális gazdasági iskola (FŐLEG az osztrák iskola) ugyanezt teszi Adam Smith-szel. Ha valaki veszi a fáradságot és végigolvassa a Wealth of Nations-t, akkor látni fogja, hogy Smith maga is felismerte a szabad piac által okozott problémák java részét, és egyáltalán nem azt vallotta, hogy a szabad piac „láthatatlan keze” majd mindent megold, sőt! Például elszánt híve volt a sávos adóztatásnak illetve általában a vagyon bizonyos mértékű újraelosztásának a társadalomban. Persze elszánt „hívei” ezt rendszeresen elfelejtik, amikor Smith-re hivatkoznak.

 182. 201 És természetesen ezek mind magyarok voltak. Külföldi méltatói soha nem tették ezt Smith gondolataival. 😉

 183. 199!
  Mért van az hogy mindig a zsidókhoz lyukadunk ki?Megmondom.Mert minden az ő kezükben van..
  Nem tudsz egy terület felé sem lépni vagy nézni amit ne ők tartanának a kezükben..
  Akár a politika,a kereskedelem,a távközlés,a szórakoztatás,a zene ipar,a televízió,a tudomány.Ezek tények..Az egész ízlésedet ők diktálják..
  ja hogy nem veszed észre?Valahogy mostanság eltünt a Soros alapítvány.Hát van helyette Rockefeller alapítvány.És van Demján „önzetlen” alapítványa,ami már a Miskolci egyetemre is elért.És mit gondolsz mért?Mert önzetlenül támogat jó fejű diákokat?Fenét!Kiszedik a jobbakat,maguknak.Kitaníttatják,aztán a maguk szolgálatába állítják,a többi meg mehet a levesbe.Oda ahova Kertész mondta.Mehet majd kaszinót takarítani,amit ők építenek..
  Ha nem állsz be a sorba ,és kiabálni mersz ,úgy el lehetetlenítenek hogy soha nem állsz fel az életbe..

 184. Jancsika minden tiszteletem a szakmai tudásodé,és tudom hogy ebben a nyomodba sem érhetek .De megkérdezem.
  Jancsika Te mért mentél el itthonról?Te mért nem tartod el a cigányokat az adódból?
  Antiszemita vagy Magyarországgal szemben hogy a másik népet segíted a tudásoddal és az adóddal?
  Te is jobban szeretnél élni,és ezért megteszel mindent.De 9 millió ember nem tud elmenni,de lassan az lesz.És akkor maradnak a nyugdíjasok,meg a cigányok..Már nagyon sok falu 50-60 százaléka cigány,és el is vannak adósodva a falvak..Magukra maradnak,senki nem fog rájuk dolgozni..
  Úgyhogy nyugodtan kiabáljál a magyarokra hogy antiszemita..

 185. 204:
  melike! Ez a honlap nem azért van, hogy egyesek itt vezessék le indulataikat. Amikert írsz, bár nem nélkülöznek minden alapot, de csak bizonyítatlan jobboldali indulayt-szöveg. Nincs vele semmi baj, de nem ide való. Tessék egy kicsit komolyabban, és tényszerfűbben fogalmazni. És ha történetesen másról van szó, nem feltétlen kell kilyukadni a zsidóknál.

 186. 200. „a tolerancia a magyarság nagy részének nem erénye.”
  Nos, amikor a „nagytesó” már a gyerekeket csekkolja a tolerancia 🙂 jegyében, ott már nagy baj van. http://idokjelei.hu/2011/09/haromeves-rasszistak-a-feketelistan/
  Hogy Európából mi lesz a jövőben – orwelli multikulti
  vagy iszlám szövetségi állam – szerintem nem a buzik nemzőképessége 🙂 dönti el.

 187. 202: Mondtam én ilyet?

  Nem, mert nem is lenne igaz. Az osztrák iskola egyébként pont azért osztrák, mert főleg osztrák közgazdászok elméletei köré csoportosul. Hívei természetesen a magyar közgazdászok között is vannak, de más nemzetekből származó közgazdászok is előszeretettel hivatkoznak Smith-re anélkül, hogy figyelembe vennék (vagy ismernék) a művei teljes tartalmát.

  Nehogy azt gondoljátok, hogy olyan rossz a véleményem a magyar népről. Minden népnek megvan a maga bogara, hülyesége. Az angolok például SEGG hülyék, gyakorlatilag olyannyira, hogy az elmúlt 30 évben képtelenek voltak újratermelni a saját értelmiségüket. A németek DURVÁN rasszisták (sokkal inkább, mint a magyarok), csak megtanulták, hogy még ha a fogukat is kell csikorgassák közben, akkor is jó pofát vágjanak az idegenekre. A svédek is kőkeményen nácik tudnak ám lenni, de még mennyire…

  Szóval ne gondoljátok, hogy azért, mert bírálom a saját nemzetemet, attól utálom. Volt egy mondás, amit a latin tanárom mondott mindig: terhellek, mert szeretlek. Így vagyok én a magyar néppel. Nagyon nem tetszik, amilyen manapság Magyarországon a közfelfogás és az még kevésbé tetszik, amerre halad az ország. Szeretném, ha ez másképp lenne, de ez a vágyam csak akkor fog teljesülni, ha az emberek elkezdenek másképp gondolkodni.

  204: Igen, elmentem, ahogy sokan mások is. Ráadásul ebben – ha emlékszel arra az ominózus kommentre a JFK-s posztból – nagy szerepe volt a zsidóknak is. Mégsem gondolnám, hogy Magyarország a zsidók miatt van ott, ahol van. Sokszor kifejtettem már, hogy mért nem gondolom így, úgyhogy most még egyszer nem teszem.

  Mondjuk ha már a személyeskedésnél tartunk, ha jól emlékszem, a te férjed se itthon dolgozik…

 188. 207 – Nem mondtad, csak csúsztattad. Olvasd el figyelmesen a hozzászólásokat. Egyébként ennek szólt a 😉 a sor végén.

 189. 207: „Szóval ne gondoljátok, hogy azért, mert bírálom a saját nemzetemet, attól utálom. Volt egy mondás, amit a latin tanárom mondott mindig: terhellek, mert szeretlek. Így vagyok én a magyar néppel. ”

  Szerinted Kertész Ákos cikke is ebből az alapállásból íródott?

 190. 206:
  „Nos, amikor a “nagytesó” már a gyerekeket csekkolja a tolerancia 🙂 jegyében, ott már nagy baj van.”
  Na ez tényleg egy vicc. Látszik, hogy van pénz mindenre, csak a problémát nem tudják kezelni. Mondjuk angliát elnézve lassan nem csodálnám, ha a hülyeség genetikai kódját kutatnák a népesség körében. Persze eljuthatnának oda is, hogy nem kell mindent megengedni, és akkor nem nőnének így a fejükre újabb és újabb (de)generációk.

  Én mondjuk az osztálytársnőmet faszistáztam le, persze nem figyelt oda, és azért basztak le mert fasisztáztam. Nem próbáltam a tanárnőnek megmagyarázni a fontos különbséget… 🙂

  209: A kérdésed elég magas labda. Ugyanis, ha nem érdekelné Kertészt a magyar nép, akkor szarna rá, és nem írna erről az egészről semmit. Az interjúban is elhangzott, hogy ugyan látszólag senki nem hallgatja meg, de már évek óta írja le véleményét segítő szándékkal.

  Hívhattok naívnak is emiatt, de alapvetően elhiszem, hogy nem abból indult ki, hogy „a negatív hír is hír”, hanem tényleg érdekelte, hogy mi van itt. Más kérdés, hogy a szöveg kritikán aluli lett, de ezt már kitárgyaltuk. Tény, hogy így egy kicsit többet foglalkoznak vele az emberek, mint amit a cikke alapján megérdemel.

 191. 207!
  Nem itthon dolgozik most,de 25 évet lehúzott.
  De elnézésedet kérem,és nem akartalak megsérteni,remélem nem tettem..Személyeskedni meg főleg nem szerettem volna..

  Nem vagyok szélsőjobboldali.Még csak azt kellene.Azért annyi eszem még talán van..
  Pénteken haza jövet a kocsiban a gyerekem azt mesélte hogy a magyar tanáruk egy órán,csak a zsidókról beszélt,hogy nem szabad őket bántani,mert aki bántja őket,azt az Isten megátkozza..
  És most mit csináljak?Merjek szólni érte az iskolában hogy mit csinálnak?Nem.Mert akkor megnézhetem a gyerekem..

 192. 211: ki tudnád deríteni, hogy melyik felekezet híve a magyartanár? Jelzés lehetne számunkra, milyen vonalon (is) nyomulnak a keresztény(?)-cionisták…

 193. Lehiggadtam, és kialudtam magam:)
  Nomeg levontam a következtetést, hogy mindent hsz-t és véleményt a saját helyiértékén kell kezelni. Hideg fej, meleg láb.
  Jancsika megint példaértékű objektivitásból, =(számomra is.!)

  A témához, azaz Kertész Ákoshoz. Tegnap kaptam egy üzenetet Vári Györgytől aki tudatta az ismerőseivel, hogy „benne lesz a tévében” Kertész ügyben nyilatkozni.-Havas Henrik volt a műsorvezető. Nem tudtam megnézni,későn láttam a kiírást, de biztosan megvan az atv-nél a honlapon. Kíváncsi vagyok, bár ő azt mondta nem volt túl jó, én bízom benne maximálisan. abban is reménykedem , objektív volt, és a tőle megszokott módon tisztességesen őszinte.Linket nem adok, akit érdekel megkeresi.

 194. 212:
  Nem tudsz kiigazodni. Az unokám másodikba járt, amikor itthon elkezdett istenről, és a lelkünkről beszélni, eléggé zavarosan. Kérdezgetésre kiderült, hogy az osztályfőnök nyomja a keresztény szöveget. Ez azért volt érdekes, mert az osztályfönök egy középkorú, egy gyereket egyedül nevelő, elvált anyuka volt, akinek az arcán (ahogy mondani szokás) rajta volt az egész zsidó hitközség. Ebből természetesen ügyet csináltam, mert az állami iskola ne hirdesse Krisztus tanait. „Hálából” fél évvel később egyenlített. Az unokám házasságon kivül született, az apja ennek ellenére elfogadta magáénak, amibe a lányom tanácsom ellenére belement – nem vitás – a tartásdíj reményében. Igy a gyerek vezetékneve egy rondán csengő szláv név lett. Ebből aztán lett egy probléma, mert négyen laktunk a házban. A négy személy közül hárman az én vezeték nevemet viseltük, ő egyedül nem. Kérdéseket tett fel, majd úgy döntött, hogy fel akarja venni az én nevem, amire viszsont csak 18 éves korában lesz lehetősége, mert az apja nem egyezik bele. Sebaj, majd eljön az is. Közben eldicsekedett az osztályfőnöknek, hogy 18 évesen ő is az édesanyja, és nagyapja nevét fogja viselni. Erre a kedves peragógus nő kioktatta, hogy MINDEN gyereknek az édesapja nevét kell viselnie. Nyilván az ővé viseli, és állandóan emlékezteti, hogy milyen jókat kefélt vele annak idején.

 195. 214: Tiborbá: Most meséljem el, hogy tavaly előtt a kisfiamat kiválasztotta az osztályfőnöke karácsonyi osztályfellépéshez báránykának?A közeli katolikus templomban adtak műsort. Édes volt a kis göndör hajával meg a fülekkel amit varrtam neki, de meg kellett beszélnünk a tanító nénivel(aki amúgy mélyen katolikus), hogy kicsit kínos mikor otthon magyrázó félórákat kell tartanom, hogy akkor most mi hogyan és ki kivel, és miért és egyáltalán., és jövőre szt sem szeretném ha ő lenne arimateai József. TIszta south parkos érzésem volt.
  Állami iskolában ne legyen keresztény nyomulás,nem tartozik oda. meg semmilyen.Egyházi suliban lehet. Azért egyházi.

 196. 214: ma Móricka vagyok, ez ellen nem lehet tenni…
  „Kérdezgetésre kiderült, hogy az osztályfőnök nyomja a keresztény szöveget. Ez azért volt érdekes, mert az osztályfönök egy középkorú, egy gyereket egyedül nevelő, elvált anyuka volt, akinek az arcán (ahogy mondani szokás) rajta volt az egész zsidó hitközség.”

  Ez nem hallatlan ritkaság:
  http://aronbengilad.blogspot.com/2011/01/pope-benedict-xvis-jewish-ancestry.html

  Nem is a cikk témája érdekes, az vagy igaz, vagy nem (bár idevág a lengyel előddel együtt…) Hanem a szerző, a nagyon lelkes katolikus, aki a katolicizmusban is a zsidókat keresi mindenhol…

 197. 216:
  Nem ritkaság, nem ritkaság, de bosszantó. — Most meg a népszámláláskor írjuk be a vallásunkat. Mi van, ha nem írom be? Ki fogják vetni a valláskerülési extra adót? 🙂 Ez a barom, még erre is képes. — Na Gedeon. Nem akarsz írni egy posztot, aminek tárgya egy történelmi visszatekintés miféle adókat vetettek ki a megszorult uralkodók. Füst adó, vécé adó, meg az isten tudja mi.

 198. 217: OK. az előzetes: a Királynak volt egy kegyetlen, kapzsi kincstárnoka-pénzügyminisztere, aki egyre vadabb új adónemekkel nyúzta az ország népét és az adószedést az ő preputtya bérelte az államtól. Adóit a nép csak úgy nevezte, hogy „zsivány-adó”, amely elnevezés az évek során némileg lerövidülve a népet nyúzó uzsorásnépség ragadványneve lett…
  Itt a vége, fuss el véle! 😀

 199. 217: a Kádár-kor vége felé, de nem a legvégén kisúttörőként társaimmal mentünk ki az (egyjelöltes) „országgyűlési választás” napján a névjegyzék szerint azokhoz, akik még nem szavaztak mondjuk délig.
  Az egy puha diktatúra volt. Jobb, lesz, ha bevallod a vallásodat, mert most ezek lehetnek keményebbek!
  (a katolikus egy jó tipp, a református is, ha minden kötél szakad, már lehetsz hitgyülis is…)

 200. Én meg mégis adok linket, hátha érdekel valakit. (ha poszt született róla,és ennyi hsz. akkor kell hogy érdekeljen valakit.) Vári György-aki nem ismerné, a középső szakállas fiatal irodalmár. Bár végig agyvérzést kaptam havas meg Gerő közbeszólásaitól, nagyon nagyon nagyon büszke vagyok Gyurira. De két mondatot nem tudott befejezni rendesen Havastól..
  http://atv.hu/videotar/20110919_tabu_2_resz_2011_09_18

 201. Tök jó lenne ha lereagélná aki megnézte. Számomra fontos visszajelzés lenne. Tudom, kicsit hosszú, de tabudolgok is vannak benne. És lehet hogy rohadt elfogult vagyok Vgy-vel, ki tudja, ki hogy gondolja kinek van igaza…

 202. Dorka, látod a kedvedért megnéztem, pedig elvből nem nézek ilyen műsorokat, ahol négy zsidó beül és megvitatja, hogy egy ötödik mennyiben írt vagy nem írt sértőt a magyarságra…
  Én az ilyesmit elég régóta kizárom az életemből, most sem volt semmi haszna.

  Gerő hozza a szokásos álságosságát. De nem utasítja helyre senki, mert miért is. (Mekkora hatalom amúgy ez a faszi?)
  Például egyik szavával ellene beszél a félelmek kisajátításának, de már nem említi meg, hogy például a svábok szenvedése miért nem kap -közel sem- akkora teret, mint a zsidók szenvedése?! (Persze tudom, a holokauszt egyedisége, blablabla… hagyjuk.) A lényeg, hogy álságos, hogy egyenlőséget hirdet miközben ez a valóságban nem áll fönn és ez nem jelenik meg kimondva („bevallva”) a beszélgetésben és mivel ezt probléma nélkül megteheti – nem csak itt, hanem bárhol, ahol megszólal – , nem kevés vak antiszemita indulatot korbácsol föl, lehetetlenné téve a józan párbeszédet.

  Azután: itt van 1918-19, meg az ’50-es évek. Tiszta sor, hogy kommunisták voltak, de mégiscsak feltűnő, hogy a ’19-es és a mondjuk ’51-es vezérkar túlnyomó többsége zsidó. (Rossz nyelvek szerint csak azért akadt egy-két gój, hogy legyen, aki szombaton is aláírja a halálos ítéleteket).
  Ilyenkor rendszerint hosszas magyarázkodás következik, hogy szociokulturálisan megalapozva miért éppen zsidók kerültek vezető pozícióba a bolsevik puccsoknál.
  Occam borotvája szerint viszont jóval egyszerűbb föltételezni, hogy ez a zsidó klikk a konjunktúrát meglovagolva, egymást segítve emelkedett a hatalom csúcsára (és itt még mindig nem „a zsidókról” van szó).
  És így tovább, nincs kedvem elemezni az összes álságosságot, nézze meg, aki akarja.

  A cimborád visszafogottan nyilatkozott, ami szimpatikus.
  Fals viszont, amikor arról beszél, hogy a közoktatás nem tesz eleget a holokauszt-téma oktatásában – mégis mi kellene még ennél is több?!
  Belebonyolódnak abba is, hogy akkor „a zsidók”, mint a nemzet része. Erről is lehetne beszélgetni pár szót, hogy akkor ezzel milyen kötelességek járnak együtt, meg hogy nép-e vagy vallás vagy faj vagy „életforma”…de nem tudom, akarom-e.

  Részemről az alábbiakat tekintem kiindulási alapnak (idő: 1919-20):

  „Az asszonyok szervezkedésének hírét és felhívásunkat a hajdani konzervatív lapok előzékenyen, de jóformán megjegyzés nélkül közölték.
  — Mi nem támadni, de védekezni akarunk, — mondottam Vészi Józsefnek, a Pester Lloyd főszerkesztőjének. És ő igazságérzetében azt felelte: — Közölni fogom a felhívásukat és természetesnek találom, hogy keresztény és nemzeti alapon szervezkednek, mert Magyarországot, — nem a zsidók, — de zsidók tették tönkre! Ötszáz zsidó… Én mondom ezt, aki magam is zsidó vagyok.
  Feljegyeztem ezeket a szavakat, nem azért, hogy tanút hívjak bennök magam mellé, hanem azért, hogy tanúságot tegyenek!
  Bizonyára vannak a zsidók között többen is, akik így gondolkoznak. De milyen súlyos hibát követnek el saját fajukkal szemben, hogy nem bélyegzik meg maguk között a bűnösöket és olyan időkben, amikor nekik van szavuk, nem tiltakoznak az ország érdekében.”
  Tormay Cécile

  …és ez a „súlyos hiba” azóta is vissza-visszatér!

 203. 222:
  – Vári emlegette ugyan a közoktatást, de egy szóval sem emlegette amit írtál:”hogy a közoktatás nem tesz eleget a holokauszt-téma oktatásában ”
  A közoktatással szembeni kritika nem ez volt, csak hogy ne vezessük félre azt aki nem nézte meg.
  Ha a Tormai idézet idetevésétől eltekintek, akkor ha jól értelmezem, még TE IS, helyénvalónak érzed VGY szavait.Erre voltam kíváncsi, köszönöm.

 204. Batka és kedves mindenki, senkitől sem várható hogy atv néző legyen, én sem vagyok az. DE:Batka: írod hogy nem nézel olyan műsort,mikor”négy zsidó beül és megvitatja, hogy egy ötödik mennyiben írt vagy nem írt sértőt a magyarságra”…

  Először is, (de ez lényegtelen)a műsorvezető nem nem zsidó.
  másodszor pedig nektek volt hiányérzetetek, hogy nem szólalnak meg zsidó értelmiségiek ezügyben. Vagy hogy melléállnak „azonosulnak” K Á szavaival. Most mutattam egy vitát, amiben szerettem volna érzékeltetni, hogy nagyjából mi a zsidó értelmiség gondolata ez ügyben. Mikor ajánlottam Várit megnézésre, még ne tudtam mit mondott,én is csak utána néztem meg. Azért mertem megtenni a vakon ajánlást mert TUDTAM hogy mi a zs értelmiség hozzáállása, és gondoltam ezen belül lesz Gy. szava is. Volt itt valaki,(MelikeOO) aki KÁ szavait úgy definiálta, mint az egész magyar zsidóság magyarok felé adott üzenetét. A többség egyetértőleg hallgatott Melike hozzászólására, így gondoltam igazat adtok neki.Erre volt reakció hogy megnézettem veled ezt itt Batka. hallgattassék meg a másik fél is alapon.

 205. Batka: bocs, még egy, és megyek dolgozni.
  Gerőt nem szeretem, nem is őmiatta ajánlottam a beszélgtést: DE:ezt írod:

  (Gerő)”Például egyik szavával ellene beszél a félelmek kisajátításának, de már nem említi meg, hogy például a svábok szenvedése miért nem kap -közel sem- akkora teret, mint a zsidók szenvedése?! (Persze tudom, a holokauszt egyedisége, blablabla… hagyjuk.)

  A félelmek és fájdalmak kisajátításának ellene beszél. elég részletesen sorolva. Tkp az az érdekes hogy aki „megérti” és védi KÁ-t az épp a svábságára nagyon is büszke sváb műsorvezető, aki nem zsidó. Erre varrjak gombot.

 206. Vári kétségtelenül ettől a közegtől elüt.
  A közoktatást kritizálva nyilván nem az internethasználat miatt aggódott… benne volt az is, hogy ne legyenek a fiatalok körében antiszemita megnyilvánulások. (Én vizionáltam bele holotagadást? Lehet.)

  Tormay azért került ide, mert most sem bélyegzik meg a bűnöst.
  Vannak akik elismerik, többször, hogy ez mocskos szöveg, de a másik szavukkal mentegeti, hogy azért nem olyan rossz ember ez…csak ezt a szöveget valami pszichozis hatása alatt írta stb.
  Más, nem védett személy írt volna hasonlót, az egzisztenciájába kerül.

  Na jó nekem sincs most több időm. Föltetted, megnéztem, nem győzött meg. Kicsit romboljuk is a topikot, úgyhogy ennyi.

 207. 227: Havas Henrik…úgy is, mint „sváb”.
  Ő volt a műsorvezető, vendégei Bächer Iván, Gerő András és Dorka lieblingje, Vári György.

 208. Nem volt abban a tekintetben hiábavaló a mostani flame, amennyiben fölhívta a közfigyelmet Vári Györgyre.
  Utánaolvasva LMP-s képviselőjelölt volt ugyan, de a megnyilatkozásai -amiket olvastam- viszonylag rendben vannak, ha ez lenne a meghatározó viszonyulás, valószínűleg lehetne értelmes párbeszédet folytatni.
  (Mivel messze nem az övé a meghatározó, úgy vélem, sajnos neki is igazodnia kell valamelyest, hogy meg ne egyék az övéi.)

 209. Nem eszik meg az övéi.. szeretjük, és szeretnénk hogy az ő szava meghatározó legyen. Naftali Krausz szokta csak bekóstolni, néhanap, de rá nem adunk…

 210. Batka, kösz hogy nem minősítetted propagandának csípőből amit mondok.Sokat jelent.

 211. Szóval a „zsidó kérdés” kultúrált megvitatása magas fokon. Nem bánnám, legyen egy ilyen fórum (is). De ha fenntartanám magamnak a jogot, hogy kiszűrjem a szubjektív véleményeket, akkor összeomlana az egész. Gedeon és Dorka nem ütné meg a mércét. Batka objejtívitása viszont tiszteletreméltó. — És akkor az én (remélhetően vitazáró értékelésem) a Zsidó nem egy faj, nem egy vallás, nem egy nemzet. A Zsidó egy elmeállapot, aminek főmegnyilvánulása az életvitelében (kultúrájában) érzékelhető. Mivel ez az életvitel elképesztő elönyöket biztosít többek között az összefogásukból adódóan, görcsösen ragaszkodnak hozzá olyan mértékben, hogy a 2000 év alatt számtalanszor bekövetkezett zsidóellenes progromok, törvények, üldözések ellenére se hajlandók tömegesen feladni zsidóságukat. Számukra – láthatóan – megéri az idönként bekövetkező zsidóirtás a zsidóírtzás közötti időkben (zski) elért kimagaslóan kedvező lét fenntartássát. Ehhez viszont hozzátartozik, hogy számukra létkérdés a zski időtartamának a lehető legeredményesebb megnyújtása. Ebből adódik, hogy mindennapi törekvésük főleg erre összpontosít, teljesen függetlenül attól, hogy ezzel milyen hátrányokat okoznak másoknak. Példa erre a cigányok felkarolása, aminek nyilvánvaló célja, hogy amíg a cigányok visszaélései ellen nem lépnek fel, addeig ők maguk biztonságban vannak. De ezt a célt szolgálja a mérsékelt hangnemű vitákban való részvétel, amivel meggyőzni akarják a másik felet, hogy szó sincs a zsidó felsőbbrendűség ránk erőszakolásáról. Ezt a célt szolgálja a Holokauszt dobogóra emelése, és folyamatos előtérbe tolása, amivel bizonyítani akarják, hogy ők nem haszonélvezők, hanem áldozatok. Kvázi, előre megbűnhődtek azért, amit elkövetnek és amit majd még elkövetni fognak.

 212. 231. Igen, a héják és galambok idehaza is jelen vannak.
  Csak itt a küzdelmükre már egy ideje az egész magyar közélet is rámegy, nem csak a zsidó.
  Az a különbség, hogy miközben zavartalanul lehet követelni a magyar szélsőségesek kirekesztését a közbeszédből (és több-kevesebb sikerrel ez be is következik), a zsidó szélsőségesek kirekesztését csakis a zsidó közösség érhetné el, ha akarná, de ilyenkor mindig győz a csoportszolidaritás…

 213. Hozzáírnék annyit, hogy a rendszernek vannak zsidó áldozatai is és nem csak zsidóirtós időkben. Vannak, akik a hálózat foglyai, nem érzik jól magukat benne, de nem képesek kitörni belőle.

 214. 233: Tibor bá, könnyen vagy, Dorka elhúzott dolgozni 🙂 Egyébként maximálisan egyetértek.

 215. Na megnéztem én is.
  Vári György teljesen rendben volt, de egyébként nem éreztem igazán hiányát annak a két Havas által félbeszakított mondatnak.
  Tulajdonképpen Havasnak megvan ehhez az érzéke, és a két másik meghívott vendég is átlátta a kialakult állapot problematikáit.
  Pl. pont nem emelték ki a holokausztot a magyarság történelméből, és helyette azt hiányolták, hogy a magyarok legyenek akár zsidó származásúak akár nem tudomásul kellene vegyék, hogy közös a történelmünk, de az különbözőképpen hatott egyes népcsoportokra. Ez a különbözőség azonban senkit nem jogosít fel semmien kivételezettségre. Ez történelem, amit mindenkinek ismernie kell, de a jövő közös amit senki sem sajátíthat ki. Tulajdonképpen minden szempontból hibáztatják Kertészt, amiért nem az info@mszp.hu-ra küldte a szösszenetét, mert maximum számukra van benne értékes gondolat.

  Az oktatási rendszerről egyébként annyi szó esik, hogy nem tudja kezelni ezeket a dolgokat sem, és az internethasználat oktatás is végetér avval, hogy itt egy gép meg egy böngésző.

  Nyilván aki ki van hegyezve arra, hogy kiemelje a számára bántó gondolatokat, az gondolom ebben a műsorban is megtalálja majd a magáét.

 216. 237:
  Nyugodj meg, hogy Dorka munka közben is ide-ide látogat, legfeljebb nincs ideje bekapcsolódni. De ez jól is van így, mertg estig lehiggad. Különben tiszteletreméltó az erőfeszítése, megvédeni a védhetetlent nem könnyá dolog, főleg, ha a másik oldalon nem bunkó hungaristák állnak. Számomra a nagy kérdés, hogy Dorka öszinte-e vagy csak halál jól megjátsza.

 217. 239: „Számomra a nagy kérdés, hogy Dorka őszinte-e vagy csak halál jól megjátssza.” Ezt egy nőnél sosem tudhatjuk. 😀

 218. 233: ez elég jó összefoglalás, de egyrészt korlátozottan érvényes, másrészt elég fontos elemek hiányoznak belőle.
  (természetesen szerintem)
  Ennek egy része azt hiszem, belefér a te mércéd szerint is, egy részére azt mondanád, hogy megint összeesküvést látok ott (és zsidó forrásaim), ahol csak esernyőt nyitnak, mert esik.

  A mércét talán még megütő kiegészítés (az egyik), ami rávilágít Batka ozzáfűzött megjegyzésére is a rendszer zsidó áldozatairól:

  Izrael Sahak (nem ragozzuk, ki ő, tananyag) látja úgy, amit én messzemenően továbbvinnék zsidóktól függetlenül is, hogy a történelemben van egy szimbiózis az adott ország hagyományos (helyi) „uralkodó osztálya” és az ottani zsidó elit között. Ennek keretében a zsidóság vezető rétege segít pl. a lengyel mágnásoknak kiszipolyozni az ország alávetett népességét, a jobbágyokat, a kozákokat, stb., a hasznon osztoznak, cserébe teljesen szabad kezet kap a zsidó elit a törvényhozást, stb. kezében tartó nemesi elittől a saját, zsidó köznépe feletti diktatorikus uralomra (beleértve a zsidó „eretnekek” vallási alapon történő kivégzését!). A modell klasszikusan Lengyelországban lett így leírva Sahak által a kapitalizmus születése tájékán, de hoz spanyol példákat is és a modell eléggé kiterjeszthető.

  A mércét talán meg nem ütő kiegészítésem, hogy a zsidóellenes kitörések nem mindig voltak spontán esetek a szipolyozást megunva, hanem zsidóságon belüli összeesküvések is vezethettek mit sem sejtő zsidók elleni pogromokhoz, irtásokhoz, lásd az Izrael megalakulása utáni terrormerényleteket arab országokban (gyakran zsidó titkosszolgálatok), vagy a zsidó menekültek hajójának zsidók általi felrobbantását, a második világháború alatti zsidómentés cionisták általi szabotálását, vagy egyáltalán Kardel és társa elméletét, hogy Hitler zsidó báb volt.
  Ezen elméletkör jókora részei bizonyítottak, tehát hogy egyes zsidó körök cinikusan felkorbácsolják az antiszemita hangulatot, vagy zsidókat öletnek politikai okból, az tény. Lásd a zsidó Morvai, mint a hazai antiszemitizmus „arca”.
  Ez a te összefoglalódból még nem következne, mégis tény.

 219. 233:

  „Számomra a nagy kérdés, hogy Dorka őszinte-e vagy csak halál jól megjátssza.”

  Nem hagyhatlak kétségek közt:
  „Dorka” igazából egy ún.kommentíró cionista spammer biorobot, akit saját éntudattal programoztak.
  2006-os. második generációs ציון/ 2.2./Luxuskivitel/női modell.
  Irányítását a Xenu-6-os műholdról végzik./robotként nem tudja saját magát olyan szinten leírni, mint a Pepperjohnny fedőnevű nevű biorobotleleplező ellenbiorobot Gyurcsány és Orbán szaktársat.
  Kifejlesztés célja: bújtatott cionista propaganda terjesztése zsidó témájú topicok alatt. A Tervezők (akik szabadidejükben baglyoknak mutogatják a nemi szerveiket, és kecskevérből desztillálnak fülyülős kőműves pálinkát,)-maximálisan odafigyeltek a visszafogott spammelésképességre, szimpatikus ponem alatt.
  A modell egyetlen gyengéje hogy érzékeny a leplezetlen antiszemita propagandára,lásd:233/zsidókérdés kulturált megvitatása kezdetű Kertész Ákost sértegetésben maga mögé kényszerítő profi bloggazda-komment.

  Ilyenkor „megsértődik”–valójában a néhány napos szünetek alatt szoftverfrissítés folyik.
  A szoftverfrissítésen átesett ציון-modell ilyen esetekben már nem vonul el /biorobothoz méltatlan módon /pityogni
  hanem bizakodik a bizakodóprogramjával, hogy a kommentet olvasó többi olvasó meglátja a lényeget akkor is ha csendben maradva csak olvas.

  Fentebb említett „Dorka” fedőnéven futó ציון 2.2 szeret men zsidó témájú topikokhoz is spammelni, ilyenkor el is feledkezik róla hogy ő mi is, de általában erre ilyen esetekben emlékeztetőket kap, melyeket egy egy gyengébb pillanatában nicknév cseréjével akart kiküszöbölni. Mivel a ציון 2.2 elsősorban emocionális téren került kifejlesztésre,informatikai tudása megbicsaklott e téren, mivel képtelen volt dinamikus IP-t létrehozni. Így maradt a „dorka” fedőnév tyúkos/ mezőgazdász, és vm posztok alatt is, minden prekoncepciót magával hordozva.

 220. 233_Tibor bá’
  Mesteri!
  Azaz hogyan lehet egy ígéretesen emberi hangú, egymás bajára nyitni próbáló párbeszédkezdeményt csírájában eltaposni.
  🙂

 221. 244.Dorka! Szimpatikusabb „cionista spammer biorobot” vagy, mint Dobó Gergely! 🙂

 222. 243-245: Ki kell bírnunk ezután Dobó Gergely nélkül…
  Dobó István és Bornemissza Gergely „kereszt”apák valamivel jobbak voltak!

  (A „kis” Dobó hős névrokonától eltérően óvatosan résrenyitotta a gettókaput, kidugta a fejét, aztán meglátta Tibor bát és csapatát, erre pánikban visszaugrott, mind az ezer reteszt visszareteszelte és elüvöltötte magát: ne menjetek ki, vérszomjas fasiszta emberevő gojok grasszálnak odakint!!!
  Dorkát is csak csalinak hagyták még életben…)

 223. 248: az ATV-sre gondolsz? Hát, ha azt mondod, megéri, meghallgatom. De kb. van tippem, mit fogok rá mondani. Most borítékolom, aztán kibontom.

 224. nem kell nekem semmit se mondani, úgyis tudom hogy azt fogod mondani, hogy ez is egy összeesküvés, meg egy nagy átbaszás:)

 225. 244: „A Tervezők (akik szabadidejükben baglyoknak mutogatják a nemi szerveiket, és kecskevérből desztillálnak fülyülős kőműves pálinkát,”

  Ezen KÖNNYESRE röhögtem magam!!! Köszönet érte!

  233: Alternatív definíció:

  A „zsidó” kifejezés a magyar nyelvben kettős értelmű.
  1. Egyrészt jelenti emberek egy csoportját, akik vallási, származási, gondolatvilágbeli vagy a manó se tudja, milyen alapon egy csoportba tartozóknak érzik magukat. Hogy milyen alapon, arról kérdezzétek Dorkát. Én nem tudom, nem vagyok zsidó, és sajnos nincsenek zsidó barátaim. (csak zsidó főnökeim voltak, de annak sajna nem lett jó vége, bár erről szerintem nem az ő zsidóságuk tehetett)

  2. Másrészt a „zsidó” szó a magyar nyelvben egy széles körben elterjedt szitokszó. A negatív érzelmi töltete kb. azonos a „cigány” szóéval, bár a két szóhoz eltérő negatív tulajdonságok kapcsolódnak.
  Zsidó alatt a magyar emberek általában értik:
  – Azokat az embereket, akik a közfelfogás szerint minden rosszról tehetnek
  – Bizonyos rossz emberi tulajdonságok (kapzsiság, hatalommal való visszaélés, önzőség, egoizmus, okkult vallások szeretete, más népek alsóbbrendűnek történő tekintése stb.) megtestesítőit
  – A hatalom volt vagy valós birtokosait, akik mindent elcsesznek
  – Egymás szidalmazására is gyakran használt kifejezés, főleg ha a beszélgetőpartner zsugorisága, kicsinyessége vagy önzősége a téma („ne legyél már zsidó…”)

  2. pont bizonyítására v.ö. az alábbi három, heves indulatból keletkezett mondat érzelmi töltését:
  1. Te rohadt zsidó!
  2. Te rohadt cigány!
  3. Te rohadt szuahéli!
  A 3. pontban a szuahéli helyére a világ bármely más népének a neve behelyettesíthető (talán a skót kivételével, ami a magyar nyelvben szintén némi – bár jóval mérsékeltebb – negatív érzelmi töltést hordoz)

 226. Egyszerűen nem bírom csodálni az előre borítékolt véleményeteket:))) Nem csak ebben a témában:)

 227. jancsika:)) Előző még Armának ment , nem voltál itt előbb:)

 228. 250: és mit gondolsz, jancsika, miért nem terjedt el a magyar szóhasználatban se a „rohadt szuahéli” (azon túl, hogy olyan nép nincs), de a „rohadt horvát”, „rohadt ruszin” se tömeges, sőt, mindennek ellenére igazából a „rohadt tót”, vagy a „rohadt oláh” sem igazán?

 229. 250É nem zárom ki, hogy engem is érhet meglepetés és akkor eldobom, ami a borítékban van. Egyszerűen 44 év alatt már gyűlt némi tapasztalatom, ennyi. De az elő-ítélet sose pótolhatja az utót, akkor sem, ha egyáltalán nem rosszindulatú képzelgéseken alakul (az elő), hanem ismereteken.

 230. nem fog senki kérdezni, neked írom Jancsika:
  A “zsidó” kifejezés a magyar nyelvben kettős értelmű.
  1. Egyrészt jelenti emberek egy csoportját, akik vallási, származási, gondolatvilágbeli vagy a manó se tudja, milyen alapon egy csoportba tartozóknak érzik magukat. Hogy milyen alapon, arról kérdezzétek Dorkát.

  Vallási alap már nem jellemző annyira. Még Izraelben sem, sőt.
  A zsidó -ma már nem azt jelenti, hogy zsidó vallású, de ez alól is van kivétel, vannak akik azt mondják hogy ők magyarok, zsidó vallással. Ez kevés, főleg mert a zsidó vallás is származási alapon adódik az embernek, atán ki mennyit tart magára nézve kívánatosnak, és ki hogyan értelmezi, annyit tart be belőle.

  A zsidóság egyértelműen NEMZET. Hogy miért nem lett nemzetiség, az más kérdés, volt erről szavazás is, de az öregek elmagyarázták, hogy nem szeretnék ha bárki is a gyerekeiket unokáikat, minket.. nemzetiségi faji alapon MÉG EGSZER számon tarthasson. Ez pl most aktuális a népszavazás kapcsán is kérdés lesz, az szokott lenni..Szóval a magyar zsidóság lemondott nemzetiségi jogairól, mivel nem kívánt nemzetiségként szerepelni. Ettől függetlenül nép, saját nyelvvel, kultúrával, történelemmel, identitással,(elmeállapottal:-) by Tibor bá’ (a szétszóratás miatt spéci fűszerezéssel és egymásra utaltsággal)Izrael létrejöttével ez a vonal tkp természetessé vált, és mindig is elfeledetlen igény volt.

  ettől függetlenül a kép nem árnyalatok nélküli. Tudod mit? megmutatom neked a kedves régi progresszív zsidó közösségi portálom egy szegmensét, ahol a ki a zsidó kérdéskört tárgyaltuk:)
  http://www.judapest.org/zsido-e-vagy-2/

 231. 249:
  A zsidó szó két értelme csupán a te fejedben létezik. Zsidó főnév alatt 2000 éve egy és ugyanazt ért mindenki szerte a világban. A magyar nyelvben zsidó jdelzőt kap az a kártyalap, amelyik a pakliban véletlenül fordítva áll, felfedve az arcát. A „rohadt zsidó” már egy kifejezés és nem az egyetlen. Én már hallottam „koszos, piszkos, büdös” párosításokkal is, de ennek semmi köze a vita témájához.
  250:
  Ha valakinek a véleményét borítékolni vagy képes, az mindössze azt jelenti, hogy az illetőt elég jól ismered. Én elég sokat írtam ahhoz, hogy engemn is ki lehesse ismerni, és ezért borítékolni, hogyan fogok vélekedni.
  254:
  Ugyanúgy vélekedsz, ahogy én, csak más szót használtál: „gondolatvilág”. Ami megfelel az „elmeállapot” kifejezésnek. Hogy a magyar elmeállapotnak van egy pejoratív kicsengése, arról én nem tehetek. Az eredeti gondolataimat (40 éve) angolul fogalmaztam meg, és a „state of mind” kifejezésre nem tudtam jobb forítást húsz évvel ezlőtt, amikor megírtam az „Antiszemita volnék? – Lehetnék filoszemita” című könyvem, ami mellesleg Izraelben hatalmas felhábortodást keltett, és rendkívül veszélyesnek tartották, mert ragyogóan meg tudom játszani az objektív megfigyelőt. Viszont, az hogy még mindig élek annak köszönhetem, hogy a Mossad engem nagyon apró halnak talált. 😀

 232. Tibor bá – „Zsidó nem egy faj, nem egy vallás, nem egy nemzet.”
  Egy ilyen kijelentéssel lehet a legjobban belemászni a zsidó kisebbrendűségbe 🙂 , hisz egész történelmük során az ígéret földjére vágytak, és aki ezt elvitatja tőlük, annak nincs kegyelem 🙂 , ja, és ráadásul még a messiásukat is ellopták tőlük 🙂 , úgyhogy ezt a vágyukat még ki fogják elégíteni maguknak 🙂

 233. ˙(az vagyok aki melett egy kis kupac sárgabarack az ikon..)

 234. 256:
  Én zsidó kisebbrendűségről nem tudok. Megjegyzésed a zsidó vallásra vonatkozik, ma pedig a magukat zsidóknak vallók hatalmas hányada ateista, amihez a vallási szokásokat tradícióból tartja be, elsősorban az összetartozás érzésének a fenntartása végett.

 235. ” mert ragyogóan meg tudom játszani az objektív megfigyelőt. ”

  Pislog.. gondolkodik.. miért, minek hogyan, 🙂 vagy csak késő van és álmos vagyok?

 236. 252: Aha, tehát nem tagadod, hogy a magyar nép antiszemita gondolkodású (vagyis hogy a zsidó szóhoz és embercsoporthoz zsigerből negatív tartalmat rendel), hanem csak azt állítod, hogy jó okunk van erre. Ha úgy vesszük, ezzel némileg közeledett a véleményünk. Én is úgy gondolom, hogy a magyarok többsége antiszemita, csak szerintem nem igazán jogosan. Bár ez már nézőpont kérdése (is). A véleményem természetesen „nem nyom sokat a latban”, mivel semmilyen szakértelemmel nem rendelkezem a témában.

  255: Tévedsz, Tibor bá, ráadásul a bizonyítást alig 3 kommenttel előbb olvashattad. Gedeon a fenti definícióra nem azt a választ adta, hogy ez a kettős értelem nem létezik, hanem rögtön MEGMAGYARÁZTA, hogy MIÉRT van a szónak ilyen kettős értelme. Tehát a kettős értelem létezik, pontosan abban az értelemben, ahogy fentebb írtam. Lehet, hogy te nem használod ebben az értelemben a zsidó szót, de a magyar nép többsége (több, mint 50%-a igen). Ennek ékes bizonyítéka az is, hogy ha egy átlag magyar meghallja az fentebb már idézett mondatokat:
  1. Te rohadt zsidó!
  2. Te rohadt cigány!
  3. Te rohadt skót!
  4. Te rohadt szuahéli!
  Akkor az első 3 mondatnak LESZ a számára értelme, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem érzi magát a fenti három néphez tartozónak. A negyedik mondatnak nem lesz értelme, mivel a szuahéli szóhoz a magyar nyelvben csak EGYETLEN egy jelentés tartozik. A zsidó, cigány és skót szavaknak azonban többes jelentése van. Ha te meghallanád a fenti mondatokat, esetedben ugyanez lenne a helyzet, annak ellenére, hogy elhiszem neked, hogy magad soha nem használtad a zsidó vagy a cigány szavakat ebben az értelemben. Tehát a kulturális hátteredben, a neveltetésedben BENNE VAN a fent említett kettős értelem. Ez is bizonyítja, hogy a magyar kultúrát és közfelfogást a velejéig áthatja az antiszemita gondolkodásmód. A magyar nép közfelfogása ÁLTALÁBAN antiszemita. Hogy jogosan-e vagy sem, azt nem tisztem megítélni, és nem is fogok ebbe belemenni, mert nem vagyok intellektuálisan kellően „bebútorozva” a témában (illetve nem tudom eldönteni az egység sugarú mentális szűrőmön belül, tehát nem is foglalkozom vele).

  És még egyszer: semmi gondom nincs azzal, ha valaki objektívan bírálja a zsidókat. Dorka megfogalmazásában tehát a zsidók egy nemzetet alkotnak, mely nemzetnek a nemzetállama – gondolom, ebben egyetértünk – Izrael. Tehát az Izrael által pl. a palesztinok ellen elkövetett emberiség elleni bűncselekmények pontosan annyira vonatkoznak a zsidó népre IS, mint amennyire a német népre a nemzetiszocialista német állam által elkövetett bűnök a második világháborúban. Ha tehát – Kertész megfogalmazására visszatérve – a németek bűnbocsánatot kértek és nyertek a holocaustért, de a magyarok nem, akkor a zsidók – mivel soha nem is kérték – szintén nem kaptak bűnbocsánatot a palesztinok ellen elkövetett emberiség elleni bűncselekményekért – melyekre a holocaust magától értetődően nem jogosítja fel őket semmilyen értelemben sem. Helyes és jogos bírálni ezért a zsidókat, ahogyan Kertész bírálja a magyarokat, azzal a különbséggel, hogy a palesztinok elleni bűncselekmények némelyike a mai napig folyik, a holocaust viszont véget ért a második világháborúval. Kertész stílusát természetesen értelmes ember nem veszi át, mert csak haragot és meg nem értést szül.

 237. jancsika: respekt, ezt így el tudom fogadni.

  Kiegészítést azért, mert nem beszélhetek mások helyett. vannak zsidók, akik nem érezik magukénak izraelt, és azt mondják hogy semmi közü hozzá, ők magyarok, csak zsidók. Személyesen nem ismerek ilyet, de olvastam tőlük, ahllottam róluk, stb..szóval az én definíciómat nem minden zsidó fogadná el.

 238. Most beugrott egy kép, és én röhögök nagyon. Látom magam előtt Arma Gedeon fejét, ahogy ül a monitor előtt egy fülessel a fején az atw-műsort nézi és
  1: vizsgálgatja a havas orrát:)(pedig nem zsidó, hidd el arma:-)
  2: Lilát kapgerőtől
  3: szenved és nem bírja végighallgatni:)))

 239. 261: Ugye, hogy tudunk hideg fejjel, objektívan, egymás sértegetése nélkül kollektív kritikát megfogalmazni!!!!

  Megy ez, csak nem habzó szájjal meg bevérzett szemmel kell nekiugrani a dolognak. Sajnos Kertész elkövette ezt a hibát, és magától értetődően a bírálói is. Viszont az interjúban mondott valamit, ami jogos volt. Azt mondta, hogy az író célja az, hogy olvassák, amit ír. Nos tény, hogyha ugyanezt a kritikát objektívan, visszafogott stílusban írja meg, akkor ebből nem lesz hír, és a kutya nem olvassa el. Így viszont olvassák. Innen viszont már azt is el tudom képzelni, hogy direkt így csinálta ezt az egészet. Akkor viszont a fenti Kertész-féle cikk egy szándékos provokáció (ami bevált). Ha Kertész célja ezzel a provokációval az volt, hogy felhívja a magyar nép figyelmét a mélyben leselkedő óriási felfogásbeli veszélyekre, akkor ezért csak tisztelet és megbecsülés jár neki. Ha csak köpködni akart, és azért provokált, akkor érthető az ellenszenv vele szemben. Akárhonnan is nézzük, bizonyos szempontokból igaza van.

  Erre mondják azt a marketing szakemberek, hogy a negatív reklám is reklám. Hát, na ja, tényleg az.

 240. 258. A II.v.háború idején a németek kisebbrendűségi komplexusa szintén ez okból aktiválódott, amit hitler ki is használt.Nagy mágus volt, jól belelátott a német nép lelkébe.Nem jutott nekik gyarmat, az I.vh.sebeit nyalogatták, és lebensraumról álmodoztak. Szegény zsidók meg szintén meg akarták valósítani magukat, éppen ahogy tudták, csak találkozott a két komplexus.
  Jancsikával egyetértek, hogy bennünk szintén megvan ez, hisz hasonló cipőben járunk, csak a kertész-stílus nem tetszik.
  Szóval előfordul bennem is az antiszemita érzés. 🙂 Bár ahogy elnézem szegény honfitársaimat, kezdem idegennek érezni őket, és az a gondolat is megfordul bennem, hogy legszívesebben elhúznék én is innen

 241. Na jó, megvolt. Dorka, ezért jár nekem valami ajándék.
  Nem mondom, hogy haszontalan volt, de persze fárasztó.

  Havasnak olyan sváb feje van… (Heuréka!!!) Itt nem volt ANNYIRA hülye és bunkó, mint máshol, a végére elég sok lett a PC-seggnyalás, de voltak jó pillanatai, pl. hogy a 19-es kommünzsidókat felhozta, mint a zsidótörvények előzményeit, azért az ATV-n mégis jár pirospont.
  Baher az előéletéhez képest meglepően normális volt, csak ezt a végén alaposan lerontotta a pojáca Gyurcsány dicséretével, akitől nyilván az a gesztus se volt őszinte.

  Vári: jó, bár tényleg nem engedték beszélni, ennek ellenére, vagy ezért is nagyon hasznára vált a régi trükk, hogy a (valamennyire) szép lánynak csúnya barátnője van: Gerő mellett ülve könnyű rokonszenvesnek lenni! 🙂

  Köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem, szívesen vitatkoznék vele, egy semleges helyen, ahol van idő és nem vágnak a szavába tudjukmerjüktesszük típusú Gerők, vagy nagyarcú sváb műsorvezetők.

  A konkrétumokról talán később.

 242. ja igen:) nem láttam a másodikat.
  Jóccakát.

 243. Ja, és az „Imago Dei”-nek több ezer éves hagyománya van , ezt kiirtani még egy keményfejű ateista 🙂 se képes magából, nemhogy az egyszerű pórnép

 244. 263:
  „Nos tény, hogyha ugyanezt a kritikát objektívan, visszafogott stílusban írja meg, akkor ebből nem lesz hír, és a kutya nem olvassa el. Így viszont olvassák. Innen viszont már azt is el tudom képzelni, hogy direkt így csinálta ezt az egészet. Akkor viszont a fenti Kertész-féle cikk egy szándékos provokáció (ami bevált). Ha Kertész célja ezzel a provokációval az volt, hogy felhívja a magyar nép figyelmét a mélyben leselkedő óriási felfogásbeli veszélyekre, akkor ezért csak tisztelet és megbecsülés jár neki.”

  Te egyszerűen bolond vagy.

 245. 270: „Te egyszerűen bolond vagy.”

  Jól van, Gedeon, akkor ebben kiegyezünk. Ha megengeded, megtartanám azt a jó szokásomat, hogy nem reagálok az ilyesfajta megnyilvánulásaidra, mert nem látom értelmét.

  Egyébként szerinted pl. Mikszáth mért abban a stílusban írt, amit írt? De pl. említhetném ide Illyés Gyula sorait is:

  „Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded,
  mi neked fölfedetett,
  a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt –
  te bennünket növesztel, azzal,
  hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk.
  Ez – ez vigasztal!
  Beh más beszéd ez!
  Emberi, nem hamis!
  A joggal erőt ad a legzordabbhoz is:
  a kétségbeeséshez.
  Köszönet érte,
  az erőért a győzelem-vevéshez
  a poklon is.
  Ím, a vég, mely előre visz.
  Ím, a példa, hogy ki szépen kimondja
  a rettenetet, azzal föl is oldja.”

  Annyira elképzelhetetlennek tartod, hogy Kertész célja is valami ilyesmi volt? Hogy provokációval felhívja a figyelmet a problémákra? Nem állítom, hogy feltétlenül így volt, de azt se, hogy nem volt ilyen motivációja. És ha úgy vesszük, bejött a dolog, mert Kertészt most több százezren olvasták, tele van vele a média. Ha finomabban fogalmaz, a kutya se foglalkozott volna vele.

 246. 260:
  Ez a monológod eddigi negatív rekord. Nem érdemes vele foglalkozni.

 247. Egyet tudok érteni azzal, hogy a zsidók – nemzet.

  Meglehetősen speciális nemzet, hiszen a tagjai nem csak szétszóródtak az egész világon, de rendkívül sokféle nyelven beszélnek. Egyes nemzetek elveszítették nyelvüket, mint az írek vagy a bolgárok és most másik nyelven beszélnek, de az teljesen egyedi, ami a zsidókkal van (nemzeti nyelvüket nem beszélik általánosan, de minden zsidó helyi nyelven beszél).

  Izrael el nem fogadása is illeszthető a képbe, hiszen Izrael egy ideológia, a cionizmus szüleménye, kis túlzással mintha egy párt alapítana államot, amit az ellenzék nem ismer el…

  Azonban a nemzeti létnek következményei is vannak.
  A deportálások például. A zsidó nyilván akkoriban is nemzetet alkotott és ellenséges hadviselőknek minősült a tengelyhatalmak szemében.

  Amennyiben a zsidók nemzet, jelen vitában sincs ezek szerint sok létjogosultsága a „magyar zsidó” és „zsidó magyar” összetételnek. A zsidók nem magyarok, hanem zsidók. Az asszimiláció tévedés volt. Azok a zsidók, akik inkább magyarnak érzik magukat, el kell köteleződjenek magyarságuk mellett, adott esetben a zsidókkal szemben is.
  Például magyar-román relációban ez mind könnyen belátható.

 248. 274: „Az asszimiláció tévedés volt.”

  Helyesebben az esetek jókora részében sikertelen volt! Mert felszíni, látszat. Akiknél sikeres volt, azonál nem volt tévedés, de róluk most nem is beszélünk „zsidók” címszó alatt, mert ők és utódaik már nem zsidók (kivéve, ha valamelyik szerencsétlent visszarángatják a mocsárba: te közénk tartozol!” – kb. így lett zsidó pl. Fónagy János)

  Egyébként korunk „nemzet” fogalma mindenestől torz és káros, a Felvilágosodással felgyorsult romboló erők manipulációs eszköze. Ez olyan Mátrix-stílusú felismerés részemről… A zsidók xenofób-parazita identitása sokkal régebbi a mi korunk – egyébként káros – nacionalizmusaitól, de utóbbiak megszületése mögött ott
  áll az előbbi is.

 249. 274-275:
  Én nem tudom elfogadni a zsidó nemzet fogalmát, mert egyetlen kritériumnak se felel meg. Ragaszkodom az „elmeállapot” (kizárólag tudati) meghatározáshoz. Zsidó az, aki zsidónak érzi magát és úgy is él, viselkedik, követi a kultúráját, stb. Például én is lehetnék zsidó, ha elköltöznék egy másik városba, és ott a helyi zsidóságnak prezentálnám magam, akik elfogadnának, hiszen semmi külső jel vagy azonosítzás nem létezik, amennyiben a megnyilvánulásaim megfelelőek lennének.

 250. 276: ezzel egyetértek, de érdemes azt is hangoztatni, hogy a modern kori nemzetfogalom általánosságban beteg és torz, és ez nem véletlenül alakult így.
  Egy normális, organikus nemzetfogalomnak szerintem mégiscsak muszáj alapvetően territóriumhoz kapcsolódnia.

 251. 277:
  Ez annyira evidens, hogy nem képezheti vita tárgyát.

 252. 278: ebből viszont következne, hogy nem „zsidó nemzet” jött létre Izrael újkori megalapításával, hanem „izraeli nemzet”, amibe bele kellene tartoznia a palesztinoknak is, illetve az izraeli állampolgár palesztinok bele is tartoznak, ha a cionisták ezt nem is így látják. És perzse Dorkának és a hasonlóknak nem kéne beletartoznia, vagy csak úgy, ahogy én vagyok egy külföldön élő magyar, magyar állampolgársággal.

 253. 279:
  Ezt a témát korábban én is feszegettem, amikor jeleztem, hogy a dorkafélék nem olyan magyarok, mint például én. Ezt Dorka nem fogadta el, de arra nem tudot magyarázatot adni, hogy akkor pedig miért rohangálnak állandóan Izraelbe, és K. Á. miért forszírozza, hogy a magyarok kérjenek bocsánatot, de természetesen ez nem vonatkozik a magyar zsidókra, akik különben pont olyan befolyással (ha nem sokkal nagyobbal vagyoni helyzetükből kifolyólag) lehettek a magyar politikára, mint például az én apám. Vagyis közvetve K.Á. beismeri, hogy bizony nem olyan magyarok, mint mi. Na és a hűség? Dorka kijelentette, ha gáz van akkor rohan Izraelbe. ha ott van gáz, akkor az ottani rokonai rohannak hozzá. Micsoda hazafi az, aki baj esetén elrohan, a prosperitásból viszont bőségesen kiveszi a részét? De ebből más is következik. Zsidóból is kétféle van. Aki ott született és hazájának tekinti Izraelt, és az oportunista zsidó, aki csak addig van ott, amíg az neki megfelel, ha nem, akkor rohanás vissza a szülőföldre. És amikor rámutattam, hogy hazátlanok, akkor fel volt háborodva. Ezeket a felvetéseket pedig nem kivédik, hanem kikiáltanak antiszemitának. Világos, antiszemnita az aki lehuzza a leplet.

 254. 275
  Részemről a téma untig ki van beszélve, ez alatt a topic alatt még van egy gondolat amit le kell írnom.
  Tibor bá kiakadt, rám, mikor egyetértettem azzal a véleménnyel, hogy Kertész Ákos levelét (ezután a nyomorult és szerencsétlen sértegetés után is , a körülményekre való tekintettel szerencsésebb lenne helyén kezelni./nem felfújni casus bellivé.

  Nos.
  Arma és aki még hajlamos erre: a le alattvalózás, durva sértés, provokáció, a le parazitázás…. (hm?)

  És sorozatosan átlépek felette,megmondom miért.Lehetek e itt őszinte?-(nekem meg ez a nagy kérdésem)
  Szóva Arma:
  Mert egy. Amiket mondasz az bárkit hatékonyan bezavarna egy szellemi gettóba,(talán az is a cél)- hogy ki se legyen többé kedve lépni a biztonságos fészekből.Mondom, még talán a leggörcsösebben asszimilálni vágyó embert is eltántorítanád ettől a vágytól, mert nem vonzó odatartozni, ahol azt csinálják és olyanokat mondanak mint te. A nem vonzóval a lehető legeufémikusabban fejeztem ki magam.

  Miért ugrok át fölötte jelen esetet leszámítva rendszeresen?
  nem ütök rád pecsétet, amiért Kertész Ákosra sem. Tudom hogy mindketten szenvedtek mint a kutya.Tökre át tudom érezni, és miközben görcsösen bizonygatod hogy a nemzeteknek mint olyanoknak nincs létjogosultsága,a nemzet fogalma torz és káros, igyekszel jó lengyellé válni miközben olyan magyar vagy mint egy ház.Tagadhatod, de nem fogom elhinni, hogy nem tölt el tompa fájdalommal ha arra gondolsz, hogy a gyerekeid, unokáid már lengyelek lesznek, és a második generáció már azt se fogja tudni hogy Sátoraljaújhelyt eszik vagy isszák.Kapnak helyette más kultúrát, és ezzel ők nem veszítenek, de te szenvedni fogsz emiatt. Ez van. Itt nőttél fel, minden ideköt, és nem is vagy olyan rég L O.ban, hogy ne legyen honvágyad.

  Persze ezt könnyebb valamivel túlélni, ha megideologizálod, és az ellen fordulsz a legerősebb ellenkezéssel, akinek idegen környezetben, nem önkéntes szétszórtságban, évezredeken keresztül sikerült saját magukat megtartani, és ott folytatni ahol az egykor abbamaradt.Szó szerint ugyanott, az a röpke kétezer év egy hajszálnyira sem teszi távolabbivá az akkor hazáját otthagyni kényszerülő egy szál saruban menekülő ük ük ük ük ük apámat, mint a saját nagymamámat. Annak a menekülő és gyökerestől kiszakított embernek volt egy reménysége. Bennem, hogy hazamegyek helyette is, őt magammal vive.Vagy mivel ez úgy tűnik meghiúsult, valamelyik gyermekemben.

  Elmesélek egy nyálasan giccses sztorit, sajnálom, de mostanában néha szentimentális hangulatban vagyok,fizikai okokból kifolyólag is.

  Mikor először tettem a lábam Izraelbe, szochnut kísérettel persze:-) és szervezett formában, nem tudtam bent aludni a házban éjjel.
  A barátnőmmel kimentünk, és dacolva a bogaraktól való félelmeinkkel,kint aludtunk a szabad ég alatt, egy szál vékony hálózsákban. Éreznem kellett a szabad eget magam fölött, a csillagokat amik sokkal közelebb voltak mint ahogy azt bármikor is elképzeltem. A talajt, a földet, a homokot, a csupasz bőrömmel. Belefúrtam a kezem könyökig a földbe, és úgy aludtam el. (lehet röhögni). Úgy éreztem hogy úr isten.. a helyemen vagyok. azzal a kis fázós gekkóval együtt aki reggel halálra rémített.

  Na ezt az érzést is felülírhatja valami, mégpedig a szerelem:)
  majd a család, és az a tény, hogy a párod nem tudna kiszakadni onnan ahol felnőtt, mert itt van a helyén.Itt van az egzisztenciánk, itt van a kapcsolataink 80 %-a, itt vannak az idős nagyszülők férjem szülei)illetve itt van az a tény, hogy én TUDOK Magyarországot szeretve- hiszen itt születtem és ezen a fantasztikus nyelven beszélek .. élni.
  Le lehet parazitázni nyugodtan, pontosan tudom hogy hasznára vagyok azoknak akikért akikkel dolgozom, és nem vagyok parazita, sem xenofób, se „szerencsétlen”börtönlakó. Mint ahogy az általad említett Fónagy sem az. Nem érzem magam rasszistának, és elvagyok egész jól, kösz.

  Te sem tudsz hazajönni, csak látogatóba immár, és szereted a feleséged aki nem ide tartozik.Ezzel nincs semmi baj. Azzal sem ha honvágyad van, vagy homályos tompa hiányérzeted.
  Jó hogy van net, és tudsz magyarul kapcsolatot tartani, és hazaaggódni…

 255. Arma, az izraeli állampolgár arabok beletartoznak az izraeli nemzetbe.Ezzel semmi baj. Bele is akarnak tartozni. izrael eléggé multikulti hangulatú hely, sajátos izraeli hangulattal (direkt nem zsidót írtam)

 256. Tibor bá’
  „Aki ott született és hazájának tekinti Izraelt, és az oportunista zsidó, aki csak addig van ott, amíg az neki megfelel, ha nem, akkor rohanás vissza a szülőföldre.”

  Aki ott született szabre, az megfogja a fegyverét és szívbaj nélkül harcol:) aki 1970 .ben ment ki, az vissza vissza szaladgál a szülőföldre. A gyerekei már nem fognak. Ilyen egyszerű az „opportunizmus”

 257. 281: „Tagadhatod, de nem fogom elhinni, hogy nem tölt el tompa fájdalommal ha arra gondolsz, hogy a gyerekeid, unokáid már lengyelek lesznek, és a második generáció már azt se fogja tudni hogy Sátoraljaújhelyt eszik vagy isszák.”

  Engem ez egy kicsit se aggaszt, ezt tartom természetesnek. Az ükapám most forog a sírjában, hogy én nem beszélem az ő nyelvét és nem is tudom, ki volt, hol élt? Egy fenét. Az ember akarjon ott jó hazafi lenni, az ottani társadalom lehetőleg hasznos és jó tagja lenni, ahol él, ahova vetette a sorsa, vagy ahol született, ha ottmaradt. Szabad a világban mozogni, de ne azzal menjünk bárhová, hogy mi úgyis magasabbrendűek vagyunk és ezek itt körbe csak gojok.

 258. 284: ne haragudj, nem hiszem el hogy nem vágysz haza…
  „Szabad a világban mozogni, de ne azzal menjünk bárhová, hogy mi úgyis magasabbrendűek vagyunk és ezek itt körbe csak gojok.
  Ok, megbeszélük:))

  magasabbrendűség gojozás off! evidens.

  egyet viszont ne felejts. szabad a világban mozogni.. jaja.
  A szabad nem egyenlő a muszájjal, mikor valakinek mondjuk elnéptelenik a hazáját a xaros rómaiak:D

 259. 283: „Aki ott született szabre, az megfogja a fegyverét és szívbaj nélkül harcol:)”

  soha nem reagáltál, amikor zsidó forrásokból idézem, hogy a cionista ideológia erőszakkal igyekezett kirángatni ebből a pl. német „szabre”-létből a Németországba született, magukat németnek érző asszimilálódott zsidó származásúak tömegeit, akik Németországért harcoltak, ha kellett. (most más kérdés, hogy manipulációk eredménye volt pl. az első világháború, de erről ők egyszerű emberek nem tehettek)
  Herzl hazudott, amikor azt álljtotta, hogy zsidók soha nem élhetnek békében a gojokkal és elszólta magát, amikor azt írta naplójába, hogy „az antiszemiták a mi legjobb barátaink” – mert segítenek a leendő Izraelbe zavarni azokat, akik maguktól nem mennének, mert németnek érzik magukat, vagy lengyelnek, magyarnak, stb.
  Erről szól a sokat idézett mondás, hogy „egy tehén Palesztinában többet ér, mint az összes lengyel zsidó” (ha Lengyelországban marad) Ez volt a cinikus cionista manipuláció, hogy olyan viszonyokat akart teremteni és meg is tette, hogy a sok „lengyel-szabre”, „német-szabre” stb. zsidó származású legyen minél jobban elidegenítve hazájától és ne lásson más kiutat, mint az aliját, ahol persze a cionisták alattvalója lesz, akiknek ország kellett, kormányhivatalokkal a seggük alá.
  És itt jön a legdurváb „összeesküvéselmélet”, hogy igazán nagy tömegeket csak egy „holokauszt” zavarhatott a Cionba, tehát a cionisták mögött álló nagytőke megcsinálta Hitlert.

  Most majd jön egy tipikus női-cionista hiszti, 3 napig elhagyod a fórumot, vagy egyszerűen méltóságodon aluli lesz vitatni, mivel ezek tények és ellenérved nincs, a cionizmushoz fűzött pozitív érzelmeidhez meg ragaszkodsz.
  Nyilván ez a dolgok rendje.
  Megvitatnám ezt Várival, ő legalább a női trükköket nem vetheti be.

 260. Bocs Arma, nem azért hagyom el a fórumot, hanem Káposztásmegyeren sportnapok leszek offline:) mégpedig kutya futtában.

 261. 287:
  Csaba! Szélmalom harcot folytatsz, ami a kisebbik baj, de már senki se tudja követni ezt a polémiát. Meg kellene érteni (pesze érted, csak nem fogadod el), hogy Dorka elsősorban önmagát kivánja „becsapni” ezért előbb minket kell becsapnia. Ez az oka annak, hogy az érdemi felvetésedre (és az enyíémre) egyszerűen nem válaszol, vagy félrebeszél. Ez a szentimentális álom Izrael földjén egy vicc. Épeszű ember nem képzeli el, hogy ősei Árpáddal jöttek be verenckén, pedig az fele annyi ideje volt, mint jeruzsálem elhagyása. Nekem volt olyan zsidó barátnőm, aki szalma-szőke, kék szemű és fehérbőrü volt, majdnem albínó. Annyira volt semita, mint én. Multikulturáról beszél, de képtelen felül emelkedni a törzsi érzésen, beleértve K.Á. védelmét is. parttalan vita, és már kurvára unalmas

 262. Akos Gartnernek és mindenkinek, aki elfogadja azt, hogy a magyar lusta, nem dolgozik, (irígy, meg egyébként is mindenkivel összevész, stb).

  Most csak a lustaságról lesz szó:
  Egy Eurostat, illetve az OECD is közzétesz statisztikákat, a heti illetve éves munkaórák számának alakulását országonként.

  Ebből az figyelhető meg, hogy az EU27 közül Magyarország az az ország, ahol a 9. legtöbbet dolgozunk.

  Az OECD statisztikája szerint 2010-ben például az ötödik legtöbbet dolgozók voltunk (de 2001-ben például a negyedikek).

  Olyanok előznek meg minket, mint Korea, Görögország, Chile, Oroszország.

  Az éves ledolgozott órák száma a 2000-es évi 2057 óráról a 2010-es 1961 órára „esett”, mialatt Belgiumban például 1550 órát dolgoznak, Izraelben 1889-et, Hollandiában 1377-et, Görögországban pedig 2109-et.

  források:
  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05112009-BP/EN/3-05112009-BP-EN.PDF

  http://www.billshrink.com/blog/4724/working-around-the-world/

 263. 285: „A szabad nem egyenlő a muszájjal, mikor valakinek mondjuk elnéptelenik a hazáját a xaros rómaiak:D”

  Legenda. Lásd a 289-es kommentet is. Zsidó szerző, profi történész, Shlomo Sand írja, hogy nem így történt.

 264. Közben megvonták Kertész budapesti díszpolgári címét. Kjváncsi vagyok, megvonják-e a Kossuth-díjat is. Tippem szerint nem, így egy kicsit adtak a hazafiaknak is, de egy kicsit engednek a zsidó lobbinak is.

 265. Dorka, sarkosan leegyszerűsítve a kérdés így néz ki:
  vannak itt, akik azt mondják, hogy vagy-vagy, a Te válaszod az, hogy is-is.
  Erre az a reakció, hogy ez sajnos nem hihető, mert mi van akkor, ha az egyik identitás ellentétbe kerül a másikkal?!

  Malajziában például kínaiak épültek be a legjövedelmezőbb legfontosabb pozíciókba, ami azt eredményezte, hogy a malájok kiszorultak az országuk és a gazdaságuk irányításából.
  Mahathir Mohamad miniszterelnöksége alatt megfordították a trendet és visszaszorították a kínai befolyást, bár a kínaiak továbbra is jelentős nemzeti kisebbséget alkotnak és gazdasági súlyuk is jelentős, csak a korábbi, malájok ellenében fönnálló túlhatalmukat korlátozták.

 266. 294: hasonló megoldásra tett kisérlet volt a zsidótörvényeké, amikre Gerő a vitában állandóan hivatkozott. Persze azok aztán túlmentek a maláj szinten.

 267. 294: Ez a kettős identitás-tudat egyébként előfordul a trianonnal leválasztott magyarság körében is. Persze az nagy különbség, hogy őket (/nagy/szüleiket) erőszakkal elszakították az anyaországtól és a többségi nép mindent megtesz a beolvasztásuk érdekében.
  Ezzel szemben az ide önként beköltözött zsidóságnak valóban illene választania – aki itt akar élni, válljon „magyarrá”, akinek itt nem tetszik, van lehetősége máshova költözni.

 268. 291:
  Fenéket, bár közel 300 komment 3 nap alatt enyhén túlzás. Csak „panaszkodtam” hogy ÍGY unalmas.
  296:
  Izrael soha az életben nem lesz ilyen siker sztori, mert ott nem lehet az élősködő kisebbséghez tartozni. Kedvenc történetem: A rendszerváltás után egy zsidó fiatalember kiment Izraelbe és ott ösztöndíjjal valami felsőfokú oktatási intézménynek lett a hallgatója. Elég szarul érezte magát, mert a helyi csajok diszkrimináltak a bevándorlók ellen. (ha-ha-ha) Aztán jött az öböl-háború és a srác gyorsan hazajött, nem volt kedve megdögleni idegenben. Az öböl-háború után visszament folytatni a tanulmányokat, de nem vették vissza azon az alapon, hogy aki eltűnik a bajban, az ne élősködjön rajtuk a baj megszűnése után. Erre a haláltábort járt nagymamája kiment és beállított az intézmény igazgatójához. Azzal nyitott, hogy megmutatta a tetoválását. Amire az igazgató is megmutatta az ővét és közölte a hölggyel, hogy itt ilyenből van jónéhány ezer, ezzel nem ér el semmit. A srácot nem vették vissza.

 269. 296. A „kettős identitástudat” lózung. Az utódállamok kreálmánya az asszimiláció elősegítésére. Ami még rosszabb, alkalmanként bizonyos magyar kormányok szolgalelkűen átveszik a frazeológiát.
  Az ember például vagy magyar, vagy román (esetleg sárosi). Aki mindkettő, az egyik sem igazán. Erről szól a vegyes házasságok problémája (a gyerekek identitása, ugye). Normális esetben a mérleg el fog billenni valamerre (lehet, hogy kényszerítő körülmény hiányában évtizedek alatt).

  Nem keverendő össze a magyaroktól az utódállamok által elvárható minimális lojalitás mértékével.

 270. 298: Felvidéken elég tömeges a kettős identitás, tömeges a vegyes házasság, ez a Híd bázisa. Létezik ilyen, a Magyar Királyságban is létezett. Az Összeomlás után eltűnnek a nagy olvasztótégelyek: a nagyvárosok, az állami kötelező tömegiskolázás, a TV, Rádió. Érdekes kérdés, hogy alakul a kárpát-medencei nyelvi térkép.

 271. 299:
  Nem. Jó kifejezés rá az angol: She is puzzled, ever since.
  298:
  Ezt állítom én is. Nem lehet valaki két hazának a fia. vagy egyiknek, vagy egyiknek se. Ezt nem akarja elfogadni Dorka, mert ki akar hazátlan lenni?

 272. 300 (298,301): Romániát nem ismerem (amióta kiutasítottak 🙂 ), én is a felvidékiekre gondoltam. Jópárszor beszélgettünk erről baráti körben odaát, és a kettős identitás érezhető volt ( konkrét kérdésre- magyar vagy vagy szlovák – nem jött konkrét válasz /gondolom, nem a besúgóktól féltek/.

 273. 302: Szlovákiában áll a legrosszabbul a kisebbségi magyarság szénája. Ott a legnagyobb a félelem, nem a Délvidéken, ahol konkrét életveszély áll fönn.
  A barátod, aki nem adott egyenes választ, asszimilálódni kíván (vagy csak szimplán asszimilálódni fog), mert ez kényelmesebb. De neked nyilván nem volt bátorsága bevallani (lehet, hogy önmagának sem).

  A témában valós alternatíva a kisebb közösséghez tartozás.
  Erre utaltam fönt, hogy „sárosi”. Szepesi, gömöri stb.
  Valaha, a boldog békeidőkben egy szepesi mindenek előtt szepesi volt (amíg hagyták neki). Pont a felvidéken voltak ennek a lokális identitásnak a legszebb példái.

 274. 303.bocs. nincsk köztetek véletlenül szlovákiai magyar?

 275. 302: mit csináltál ? Miért utasítottak ki? 64 vármegye? vagy ilyesmi?

 276. 305: Semmi komoly, már rég mehetnék, ha akarnék (még Ceausescu idején volt) de megfogadtam, hogy többé a lábam be nem teszem Romániába. Egyelőre tartom 😉

 277. 306-ot jegyzem.

  off

  Tibor bá, teszik a stat. térkép. Látom, még Moszkva is rád figyel, תֵּל־אָבִיב-יָפוֹ -ról nem is beszélve 😀

  on

 278. 304: Szlovákiai zsidó ér? 😉

  Bocs, magas labda volt. 😉

 279. 307: Viszont Afrikában és Dél-Amerikában még óriási lehetőségek vannak!

 280. Ha nincs, nincs. Azt hittem van. Kérdezni akartam olyat, amire csak esetleg csak ő tudhatna felvilágosítást adni.

 281. Mindenkinek, mert nyilatkozom 😀
  Asszimilálni nem lehet akarattal, meg sehogy. Aki asszimilálni akar, és ez minden törekvése, annak a gyerekei közel tökéletesen lesznek az, ami szeretne lenni a szülő.
  Ne vitatkozzatok velem, mert ebben szakértő vagyok.

  307:
  Az ügyeletes közel-keleti megfigyelő 🙂

 282. 315. csak nyugtáztam a kinyilatkoztatást.
  🙂

 283. 281: én csak belenéztem most ebbe a topicba. Kicsit meglepődtem azon, amit írtál. Engem mint „turisztikai és vallási hely” mindig érdekelt Izrael, de nem mernék kimenni. Nem biztonságos hely.

  Szerintem ott könnyű meghalni idegen fegyver, robbanóanyag miatt.
  Bár múltkor egy erdélyi hölggyel találkoztam, aki keresztény vallási okokból nemrég jött vissza Izraelből (turista) és azt mondta, egyáltalán nem félt.

  Hát gratulálok, hogy az „anyaföld” iránt csak szeretet van benned, nyoma sincs az egészséges félelemnek. Én egy percet nem tudtam volna a helyedben aludni, mikor robbantanak fel az arabok.

 284. 318: Valóban érdemes beleolvasni a kommentekbe is. Tényleg sokféle „magyar” van. 🙂

 285. 318:
  Beraktam a következő kommentet:
  K.Á. ominózus véleményének hangvétele engem személy szerint sértett. Magyartalan fogalmazásán pedig elcsodálkoztam. Történelmileg: Amennyiben a magyar zsidók a magyar társadalomnak szerves részei – ahogy ezt állítják – akkor az 1920-1944 közötti magyarországi politikáért éppen úgy felelőssek, mint a nem zsidó állampolgárok. Ebben az eseteben pontosan kiknek is kell(ene) bocsánatot kérni az akkori kormányok döntéseiért? Ezt a logikát követve, akkor most én is felelős vagyok a Fidsz kormány ámokfutásáért? És azok is, akik például a LMP-re szavaztak? Lássuk be, hogy K.Á. logikája abszurd!
  De moderálásra vár. Kíváncsi vagyok.

 286. 320:
  Hát, ha átmegy a szűrőn, a kommentelők színvonalát nézve ilyen véleményért kapsz hideget-meleget. Talán meg is átkoznak! 🙂

 287. 320. Nem megy át a szűrőn. Csak egyetértő kommentek vannak és azóta jelent meg hozzászólás.

 288. Akkor meg kell állapítanunk, hogy Tibor bá’ antidemokratikus! Azzal, hogy ez a legdemokratább lap demokrata-szűrőjén nem ment át, kiírta magát Európából és bizonyítja, hogy ordas eszmék foglya. Nyilas házmester! 😀 😀

 289. 311 Van csak

  A.) vagy nem járt erre,

  B.) vagy ha igen nem tartotta fontosnak, hogy megjegyezze,

  C. ) vagy más húzódik meg hasonló név mögött én meg itt okoskodom. 😆

 290. 323:
  Ha kiszűrték a hozzászólásom, az önminősítés az AN részéről. Én ennél sokkal durvább szöveget se szűrök ki. Ellenvéleményt pedig pláne.

 291. Az AN nem akar építő jellegű vitát folytatni.
  Hecckampányt akar.
  Átlagos hétköznapokon ignorálni indokolt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük