(4073) A Krím elfoglalása

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Miért képes Ukrajna, és miért kell  felszabadítania a tartományt?

Írta: Andrij Zagorodnyuk
89. útban a 90. felé

Az ukránok számára 2022 a tragédiák és történelmi eredmények éve volt. Oroszország, csaknem 190 ezer katonával februárban támadta meg Ukrajnát, mérhetetlen pusztítást és több tízezer ember halálát okozva. Néhány héten belül azonban az ukrán hadseregnek sikerült megállítania az offenzívát. Aztán elkezdte visszaszorítani az oroszokat. Augusztus óta az ukrán csapatok visszafoglalták Oroszország által elfoglalt terület több mint felét, felborítva ezzel Moszkva sikerének reményét. Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy némi eredményt próbáljon bemutatni, kijelentette, hogy szeptember végén annektált négy ukrán tartományt – Donyecket, Herszont, Luhanszkot és Zaporizzsját. Ez hiába volt. Putyin bejelentésekor Oroszország teljes mértékben egyetlen tartomány felett sem rendelkezett, és azóta csapatai még nagyobb teret veszítettek.

Ennek ellenére, továbbra is Oroszország ellenőrzése alatt áll egy ukrán tartomány: a Krím.  Oroszország 2014-ben a nemzetközi jog jelentős megsértésével elfoglalta a félszigetet. Putyin aktívan kihasználja azt a narratívát, amely szerint a Krímnek a Szovjetunió által 1954-ben végrehajtott átadása Ukrajnának „hibás volt”. Putyin úgy véli, hogy a félsziget elfoglalásával egyrészt kijavította ezt a „hibát”, másrészt javította Oroszország nemzetközi pozícióját, és visszaállította országa nagyhatalmi státuszát.

De, ezek a feltevések hamisak. A Krím egyedülálló történelmű terület, időtlen idők óta nem része Oroszországnak. A független Ukrajna jogos részévé vált egy 1991-es országos népszavazás után, amelyen az ukránok – köztük a krími lakosok többsége – a Szovjetuniótól való függetlenség mellett szavaztak. Könnyű megérteni, hogy a krímiek miért akartak kiszállni. A Szovjetunió totalitárius állam volt, míg Ukrajna a pluralista demokrácia felé haladt. Moszkva jelenlegi uralma újraélesztette a Szovjetunió számos diktatórikus gyakorlatát a Krím-félszigeten, beleértve a kisebbségek elnyomását és a polgárok alávetését a propagandát terjesztő állami médiának. Moszkva óriási, fenyegető helyőrséggé változtatta a területet, amelyet aztán Ukrajna megszállására használt. Amíg a félsziget a Kreml kezében marad, Ukrajna – és az ukránok – nem mentesülhetnek az orosz agressziótól.

A nyugati államok egységesek abban, hogy a Krím 2014-es annektálása elfogadhatatlan. Az Egyesült Államok és partnerei azonban finnyásan támogatnak minden olyan tervet, amely a Krímet visszaadná Ukrajnának. Sok nyugati döntéshozó azt sugallta, hogy Kijev nem járhat sikerrel a tartományért folytatott katonai kampányban. Novemberben például Mark Milley, az Egyesült Államok vezérkari főnökeinek egyesített bizottságának elnöke azt mondta, hogy Ukrajnának „nem túl nagy az esélye arra, hogy kirúgja az oroszokat a Krímből”. Más elemzők úgy vélik, hogy a krímiek visszaintegrálása Ukrajnába túl trükkösnek bizonyulhat, vagy a Krím elleni támadás nukleáris megtorlást indítana el. Azt javasolják, hogy Ukrajna ne harcoljon a félszigetért. Egyesek azt is mondják, hogy Kijevnek fel kell ajánlania a békéért cserébe.

A Nyugat félelmei nem teljesen alaptalanok. Oroszországnak nyolc éve volt, hogy betelepedjen a Krímbe, és jelentős katonai jelenlétet épített ki a félszigeten. A Krímnek legalább 700 000 orosz lakosa is van, akik 2014 után költöztek be. Ez a tény minden reintegrációs erőfeszítést megnehezít. A világ soha nem zárhatja ki annak lehetőségét, hogy Oroszország nukleáris fegyvereket használjon, különösen akkor, ha Putyin kormányoz. Ezek mind jó okok arra, hogy Ukrajnának óvatosnak kell lennie a Krím felszabadítása során.

De, ezek nem ok arra, hogy Ukrajna teljesen elhagyja a félszigetet. És rengeteg oka van annak, hogy a Krímet visszavegye. Oroszország katonai lábnyoma például valójában ok arra, hogy harcoljunk a Krímért, mivel a terület feletti csata súlyosan rontaná Oroszország hadviselési képességét. Ukrajna a félsziget visszafoglalási képességével és a nukleáris támadásokkal kapcsolatos egyéb aggodalmak valamennyire túlzóak. Az egymást követő hónapok harctéri sikerei után egyértelmű, hogy Ukrajna képes felszabadítani a Krímet. Bár egyes krími lakosok Oroszország részei akarnak maradni, sokkal többen közülük szívesen kikerülnének a Kreml felügyelete alól. Putyin nukleáris fenyegetései pedig valószínűleg csak blöff. Végül is megígérte, hogy nukleáris fegyvereket fog bevetni a konfliktusban korábban, de meghátrált. Ukrajnának ezért meg kell terveznie a Krím felszabadítását – a Nyugatnak pedig a segítséget.

KRÍM UKRAJNA RÉSZE

Oroszország egyik kulcsfontosságú narratívája, amelyet Moszkva évtizedek óta szorgalmazott és számos nemzetközi megfigyelő ismételgetett, hogy a Krímnek különleges történelmi kapcsolata van Oroszországgal. Igaz, hogy a Szevasztopol régóta orosz haditengerészeti támaszpont, déli partján pedig számos tizenkilencedik századi orosz arisztokrata palota található. A félsziget lakosságának többsége oroszul beszél. Ennek eredményeként Putyin úgy érvelt, hogy a Krím visszavételével történelmi hibát javított ki.

De a krími történelem sokkal gazdagabb és változatosabb, mint azt ez az elbeszélés sugallja. A félsziget csak azután vált Oroszország részévé, hogy azt 1783-ban megszállta. Az elmúlt évezred folyamán a félszigetet több birodalom uralta. A Krímnek több ezer egyedi területe van, amelyek nincsenek kapcsolatban Oroszországgal, és számos etnikai csoportnak ad otthont. A Krím-félsziget múltjának oroszországi változata szemezgetés, és a megszállás igazolása azon a nevetséges feltételezésen nyugszik, hogy a múltbeli birtoklás és a nyelv használata egy államnak jogot ad a szomszéd földjéhez. Az Egyesült Királyság évszázadokon át uralta Írországot, és London kormányzása alatt az angol lett a sziget legszélesebb körben beszélt nyelve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Egyesült Királyságnak jogos lenne a megszállására.

A történelem őszinte értékelése világossá teszi, hogy a Krímnek Ukrajnához kell tartoznia, nem pedig Oroszországhoz. Az egész világ – beleértve 2014-ig Oroszországot is – jogilag elismerte és elfogadta Ukrajna területeként. A Krím-félszigetet az elmúlt 70 évből 60-ban Kijev kormányozta, így lakosainak többsége elsősorban ukrán félszigetként ismeri. Ez alatt az idő alatt a régió a gazdaságilag depresszióból szilárd középosztályba került, köszönhetően az ukrán vízellátásnak, energiaellátásnak és Ukrajna függetlenné válása után a turisztikai tevékenység fellendülésének. Putyinnak igaza lehet abban, hogy oroszok milliói kötődnek ehhez a területhez, de ukránok millióinak is igaza van, mert vagy meglátogatták, vagy ott éltek. Oka van annak, hogy az ENSZ Közgyűlés tagjainak túlnyomó többsége határozottan elítélte a Krím annektálását, és érvénytelennek ítélte.

A Krím időtlen idők óta nem része Oroszországnak.

Oroszország soha nem fog megengedni valódi népszavazást a félsziget jövőjéről, ezért nem lehet pontosan tudni, hogyan érzik magukat a krímiek ma. A Levada Center által 2019-ben végzett közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a félsziget lakosainak többsége azt akarta, hogy a Krím Oroszország része legyen. De nehéz megbízni a totalitárius államban végzett közvélemény-kutatásokban, és Oroszország kriminalizálta a Krím annektálása elleni ellenállást. A megkérdezett krímiek attól tarthattak, hogy megtorolják ha beismerik, inkább Ukrajna részei lennének. És sok okunk van azt gondolni, hogy a Krím státusáról szóló mai szabad és tisztességes szavazás ugyanazokat az eredményeket hozná, mint az 1991-ben megtartott. Egy ilyen népszavazáson először is részt kellene vennie azon több mint 100 000 krími lakoson, akiket Oroszország megfélemlített, zaklatott, és még fizikailag is bántalmazták, amíg el nem hagyták a félszigetet. Sok ilyen ember arra kényszerült, hogy veszteségesen eladja ingatlanát, és felhagyjon vállalkozásával. Ezek a krími emigránsok szinte biztosan az ukrán kormányzást választanák, így a Kijev-barát frakció szilárd kiindulási alapot adna. A félsziget megmaradt lakosai közül sokan szintén Ukrajnára szavaznának, akárcsak néhány újonnan érkező, aki szívesebben élne liberális államban. A krími lakosok arról panaszkodnak, hogy Oroszország rosszul kezeli a félsziget környezetét, valamint a szankciók okozta gazdasági zavarok őket is sújtja.

Az ukrán felszabadítás különösen népszerűnek bizonyulna a krími tatárok százezrei körében, akiket Moszkva különösen üldözött. Az oroszokkal ellentétben ők a korai középkor óta lakják a félszigetet. Évszázadokon át a krími tatároknak még saját államuk is volt a szárazföldön. A Krím az egyetlen hazájuk. De a szovjet és az orosz uralom alatt erőszakosan üldözték őket. 1944-ben például erőszakkal deportálták őket, és csak az 1980-as évek végén térhettek vissza, amikor a Szovjetunió az összeomlás szélén állt. Putyin uralma alatt ismét távozásra kényszerítették őket. Az itt maradottakat gyakran eltiltják a munkától, ok nélkül letartóztatják és őrizetbe veszik anélkül, hogy jogsértéssel vádolnák őket. Néhányat elraboltak. Kulturális emlékeik egy részét lebontják. Megérdemlik, hogy véget vessünk Oroszország totalitárius uralmának.

BIZTONSÁGOS, NE SAJNÁLJON

Ukrajnának az igazságosságon túlmutató okok miatt vissza kell foglalnia a Krímet. Oroszország nagy katonai bázissá változtatta a Krím-félszigetet, amelyet széles körű inváziójának megindítására használt. A félsziget ilyen felhasználása az oka annak, hogy Oroszország sokkal nagyobb sikereket ért el Ukrajna déli részén, mint északon. Oroszország továbbra is a Krím-félszigeten állomásozó Fekete-tengeri flottát és a félsziget légibázisait használja drón- és rakétatámadások indítására. Ez a hadakozás világossá teszi, hogy Ukrajnában nem lehet biztonságban és Ukrajna nem építheti újjá gazdaságát addig, amíg a Krím ki nem kerül az oroszok kezéből, így Kijev addig nem hagyja abba a harcot, amíg vissza nem nyeri a tartományt.

A Krím orosz ellenőrzése nemcsak Ukrajna számára jelent biztonsági kockázatot. Moszkva uralma a félszigeten az egész világot veszélyezteti. A Krímből Oroszország Európára és a Közel-Keletre vetíti a hatalmat, sok más állam biztonságát veszélyeztetve. A félsziget elfoglalásával Oroszország hatalmat szerzett mind a Fekete-tengeren, mind az Azovi-tengeren, amely utóbbit az orosz csapatok mára teljesen körülveszik. Mindkét vízterület ellenőrzése évek óta Putyin célja volt: a két tenger hatalmas szállítási útvonalat jelent mindenféle termék számára az eurázsiai kontinensen. A Krím elfoglalásával Oroszország ellenőrizheti a tengeri kikötőkhöz és átjárókhoz való hozzáférést, ellenőrzést biztosítva ezzel a hatalmas árukészletek felett, beleértve a szenet, a vasércet, a különféle ipari termékeket és az Ukrajnából származó gabonát.

Annak megértéséhez, hogy Oroszország félsziget feletti hatalma miért olyan veszélyes a világ többi részére, vegyük figyelembe a jelenleg is zajló élelmezésbiztonsági válságot, amelyet Oroszország inváziója váltott ki. A Krím nélkül Oroszország nem fenyegethette volna a Fekete- és Azovi-tenger hajózását, mivel ezeknek a tengeri utaknak a túlnyomó része kívül esik Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén. Moszkva biztosan nem tudná az ukrán felségvizeket és kikötőket a hatalom kivetítésére felhasználni. De, a Krím elfoglalásával Oroszország uralta ezeket a tengereket és kikötőit.

A Krím megszállása Oroszországnak is nagyobb ellenőrzést adott a világ energiaellátása felett. A Fekete-tenger számos erőforrásnak ad otthont, köztük jelentős földgázlelőhelyeknek, amelyeket Ukrajna egykor kész volt megcsapolni. Valójában közvetlenül azelőtt, hogy Oroszország elkezdte volna megszállni a Krím-félszigetet, az Exxon Mobil szerződést írt alá Kijevvel, hogy 6 milliárd dollár értékű tengeri földgázt adó lelőhelyet fúrjanak le, ez egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek Ukrajnával együttműködnek. Ha a projektek megvalósultak volna, Európa energiatérképe örökre átalakult volna, és a kontinens könnyebben leszoktathatta volna magát az orosz energiáról. Ám amikor 2014-ben Moszkva csapatokat küldött a Krím-félszigetre, a vállalatok mindegyike lemondta projektjét. Amíg a tartomány és a Fekete-tenger más területei Oroszország kezében maradnak, az üzlet nem tér vissza.

SZAVAK ÉS TETTEK

Tehát hogyan szabadítaná fel Ukrajna a Krímet? Ideális esetben ez diplomáciai úton történne. Azonban Putyin soha nem fogja fontolóra venni a békés elválást a félszigettől, de ha kirúgják hivatalából, utódai másképp gondolkodhatnak. Egy súlyosan szankcionált országot fognak örökölni, drámaian legyengült hadsereggel. Továbbra is harcolni fognak Ukrajna tehetségesebb fegyveres erőivel, és ezért több vereséget szenvedhetnek. Végül Ukrajna által kezdeményezett nemzetközi peres eljárás vár rájuk, amely több százmilliárd dolláros kártérítést követel. Moszkva valószínűleg veszíteni fog a bíróságon, a nyugati államok pedig úgy fogják fizetni a kormányt, hogy egyszerűen áthelyezik Oroszország befagyasztott vagyonát Kijevbe. Ilyen helyzettel szembesülve a Kreml felajánlhatja a Krím visszaadását egy olyan megállapodás részeként, amely megakadályozza Oroszországot abban, hogy csődbe menjen, és megakadályozza a gazdasági káoszból eredő belső zavargásokat is.

Ukrajna azonban nem számíthat az oroszországi vezetés változására. Nem számíthat arra sem, hogy Oroszország következő vezetői készen állnak a békére. Kijevnek tehát meg kell őriznie a katonai lehetőséget, és el kell kezdenie a felkészülést egy ilyen harc megnyerésére.

Bár a Krím visszafoglalása nem lenne könnyű, Ukrajnának megvan rá a képessége, ami tényt a Nyugat kezdi elismerni. Az NBC News szerint decemberben a Biden-adminisztráció egyik tisztviselője azt mondta a Kongresszusnak, hogy Kijev képes lesz felszabadítani a félszigetet. Ben Hodges, az Egyesült Államok Hadseregének egykori parancsnoka azt mondta, hogy Ukrajnának a jövő nyár végére van esélye a Krím visszafoglalására.

Ezeknek az előrejelzéseknek katonai indokai vannak. Mire az ukrán erők készen állnak arra, hogy meginduljanak a félsziget ellen, az orosz ellenállás csökken. Oroszország túlélő katonái, és az ország precíziós rakétakészlete kimerült. Tengerészeti támaszpontjait, légibázisait és a Krím felé vezető utánpótlási útvonalait megsérültek az ukrán támadások miatt. Mivel a Krímet csak egy keskeny, sérülékeny földszoros és egy híd köti össze az eurázsiai kontinenssel, az ukrán csapatok belépését követően a megmaradt orosz erők csapdába esnek, így még jobban ki vannak téve az ukrán csapásoknak. És minden jelentőség ellenére a Krím-félsziget végső soron csak szárazföld: amit az ukrán hadsereg nagyon sikeresen visszaszerezhet.

Természetesen Ukrajnának mérlegelnie kell a Fekete-tengeri Flotta képességeit, amely a krími orosz katonai jelenlétének kulcsköve. Ez egy olyan erő, amelyre Ukrajnának nincs valódi megfelelője. Ám bár Ukrajna kis haditengerészete nem összemérhető Oroszországéval, a Fekete-tengeri Flotta nem olyan akadály, aminek látszik. A flotta nagyjából 20 régi hajóból áll, amelyek mindegyike annyira ki van téve a csapásoknak, hogy Oroszország elrejtette őket az ukrán partoktól. De Ukrajna továbbra is elegendő pilóta nélküli járművet és rakétarendszert tud szerezni és gyártani, hogy megsemmisítse őket. A flotta pedig kisebb, mint a háború kezdetén volt az ukrán támadásoknak köszönhetően. Ukrajnának például sikerült elsüllyesztenie a flotta zászlóshajóját. Az ukránoknak nem lesz gondjuk az orosz haditengerészet további feldarabolásával a következő hónapokban, legalábbis addig a pontig, ahol a haditengerészet nem tudja hatékonyan megállítani őket. Végül is Ukrajna jó eredményeket ért el a fekete-tengeri flotta megkerülésében. Ha az orosz haditengerészet nem tudta megvédeni a fekete-tengeri Kígyó-szigetet, amely kevesebb, mint 0,1 négyzetmérföld, akkor nehéz elképzelni, hogyan akadályozná meg Ukrajnát az ország szoros átkelésében.

Végső soron a Krímért folytatott kampány legnagyobb kihívást jelentő része talán nem Oroszország kiszorítása. Ezzel megnyerheti a Moszkvát támogató helyieket. A Kreml minden visszaélése ellenére a Krím sokkal több Putyin-támogatónak ad otthont, mint Ukrajna más részein, különös tekintettel arra, hogy a lakosságot beözönlő orosz teszik ki, akik tapasztalják a folyamatos orosz propagandát. Kijev számára veszélyes lenne azt feltételezni, hogy Ukrajna hadseregét ott is olyan szívesen látják, mint Herszonban. Ukrajnának alaposan fel kell tárnia, milyen politikákat kellene alkalmazni, beleértve a pénzügyeket, a bankokat és a bűnüldözést is. Azt is ki kell találnia, hogyan lehet kárpótlást nyújtani annak a sok kríminek, akiket az orosz kormány megfosztott állásuktól és vagyonuktól. Át kell dolgoznia a félsziget állami szolgálatait, különösen az oktatás terén, amelyet évek óta a propagandán alapuló orosz tanterv alapján folytatnak. Kritikusan azt kell biztosítania, hogy az orosz diktatúrát támogató lakosok ne akarják destabilizálni a félszigetet, és garantálnia kell, hogy a törvénytisztelő polgárok kiegyensúlyozott, tisztességes és demokratikus kormányt kapjanak.

A FÖLD

Bár a Nyugat egységesen és jogosan elítélte a Krím Oroszország általi annektálását, gyakorlatilag elfogadta azt. Az Egyesült Államok és Európa egyetlen kézzelfogható válasza egy szankciórendszer volt, számtalan kiskapuval, amely lehetővé tette az orosz gazdaság növekedését. Valójában még a szankcionáló államok is tovább bővítették üzleti kapcsolataikat Moszkvával, többek között az orosz energiaexporttól való függőségük növelésével.

Ezért nem csoda, hogy a Kreml felbátorodott, hogy megtámadja Ukrajna többi részét. Oroszország arra törekszik, hogy területet foglaljon és növelje befolyási övezetét, hogy helyreállíthassa birodalmát. Amikor Moszkva gyengeséget érzékel, cselekszik. Ez az oka annak, hogy Kijev nem adhatja fel Krímet a békéért, ahogy azt egyes nyugati elemzők javasolták. Ezzel tovább jutalmazná és ösztönözné Putyin agresszióját. Ráadásul egy ilyen megállapodás nem lenne hatékony. Amíg Putyin vezeti az orosz kormányt, a Kreml soha nem fog belenyugodni egy olyan békemegállapodásba, amelyben Ukrajna „csak” feladja a Krímet. Többet akar és fog érte küzdeni. Valójában, ha a Nyugat határozatlanságot vagy tétovázást mutatna Ukrajna Krím-félszigeti céljainak támogatása terén, Oroszország megpróbálja kamatoztatni a szóváltást azáltal, hogy megtöri a Kijevet támogató államokat.

Ennek eredményeként Kijevnek és szövetségeseinek tovább kell küzdeniük, és addig kell küzdeniük, amíg Moszkva tárgyalások útján átadja a Krímet, vagy amíg Ukrajna erőszakkal ki nem veszi a félszigetet Moszkva kezéből. Ez az egyetlen módja annak, hogy olyan nagy vereséget okozzunk, amelyet Oroszországnak meg kell tapasztalnia hogy feladja birodalmi ambícióit, és be tartsa a nemzetközi normákat és törvényeket. Az Egyesült Államoknak és Európának meg kell értenie, hogy ők is profitálnak majd a teljes ukrán győzelemből. Ez az orosz agresszió teljes végét jelentheti, új életet lehelve a liberális világrendbe.

A Krím felszabadítása fontos történelmi precedenst jelentene a nagyvilág számára is. Ha Ukrajna nem veszi vissza a Krímet, ha Oroszország megússza az annektálást, akkor más államok nagyobb valószínűséggel kezdenek majd hódító háborúkat. Elfoglalnak szomszédos területeket, azzal az érveléssel, hogy megúszhatják. A Krím-félszigeten való győzelem tehát elengedhetetlen a jövőbeli konfliktusok megelőzéséhez és a hódításhoz való visszatérés meghiúsításához.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23 gondolat erről: „(4073) A Krím elfoglalása

 1. Végre egy objektív cikk. Azt gondolom, ez a hiteles tájékoztatás.
  Az orszok megtanulják majd a leckét, amikor hamarosan, a megfelelő pillanatban megkapják a rájuk szabott vírusukat. Kína már tudja, hogy ez nem játék… Aztán Moszkva lerendezése után az orbáni Magyarrszág következik. Ne legyen senkinek sem illúziója, hogy mindezt büntetlenül, következmények nélkül, a végtelenségig lehet játszani. Én szóltam!

  Az USA a világ megrontója. Mégis, halálában is több partnere akadt, mint bármely más szövetségnek, amelyik hegemóniáját érdemben megtörhette volna. Kiválóan felhasználta a petrodollár utolsó rúgásait arra, hogy átevezzen egy új évezred, új feltételrendszere felé. Hiszen csak ez számít! Alkalmazkodtak, amíg a többiek csak az igazságukat keresték.

  Egyébként Isten óvjon mindenkit attól, hogy egy Putyin, vagy bármely más despota diktátor szabja meg „szabad” életünk kereteit! Az ember azt gondolná, hogy ezt Orbanisztánban igazán illene tudni és érzékelni. Az USA által fémjelzett, a szabadság égisze alatt megvalósuló rabszolgatartás lesz a jövő, bármennyire is tiltakoznánk, bármennyire is fáj. És ezt Orbán is jól tudja, ezért alakít át lassan mindent az idiotizmusáról hírhedt USA mintájára (csak neki más a végcélja).

  Amíg -itt is-, sokan töprengenek az igazságon és a jövőn, a saját kis fazekukban lassan megfőnek a békák. Egy ostoba faj, emberi ösztönökkel és érzelmességgel átitatva, lebutítva olyan szintre, hogy a gondolkodó agynak nincs más választása, ki kell mondania, kizárólag a robotoké a jövőnk. Az ember egy felesleges, jelentéktelen zsákutca. Beleértve mind a 8 Mrd. bimasszát, ami hiába kimagasló tömeg, amilyen hamar érkezett a semmiből, olyan hamar oda is veszik majd. Ahogy Isten, akarom mondani a világ törvényszerűségei kezdetektől megkívánják ennek bekövetkezését. Addig is kellemes vergődést minden kedves „utazónak”!
  B.U.É.K. 2023! és ÉBRESZTŐ!

 2. Ez a cikket írhatták volna akár a múlt század közepén is, csak ki kellene cserélni benne a Krímet Kaliforniára, Ukrajnát Mexikóra, a liberális világrendet szocialistára.
  Az utóbbit képviselő birodalom viszonylag békésen megszűnt, bár a véres következmények késleltetve jöttek. A szenilis, öreg vezetők nem tudták megállítani a hanyatlását, egy megbuktatott „testvéri” vezetés megmentése érdekében belebonyolódott Afganisztánban egy nem megnyerhető háborúba.
  A másik birodalom most éli a végóráit, a szemétdombját már szétrúgták a felnövekvő kiskakasok. Ugyan győzködi őket, hogy milyen jó volt nekik, amikor még ő volt egyedül a tetején és rendet tudott tartani, de mit tud ma már adni azért, hogy továbbra is elfogadják? Jólétet? Azt már nem. Beteg, nevetséges ideológiát? Azért bolondnak tartják, kiröhögik. Fenyegetőzik? Ahhoz már öreg, gyenge.

 3. 1 – Lehel:
  Ez a poszt minden csak nem objektív. Célom vele az volt, hogy érzékeltessem az amerikai átlag polgár gondolkozását, és ismereteit.

 4. Na ez jól beszívott.
  Ilyen elfogulatlan és tárgyilagos vágyaktól menetes cikket régen olvastam?.

  Más, de ide tartozik:
  Ha nem vette volna észre az „elemző” úr, a még megmaradt ütőképes és a Krímre felkészített ukrán erőket éppen most darálják be az oroszok Bahmutnál.

  Itt található egy egészen jó elemzés, Nemerson nevű fórumozó tette fel:
  https://forum.htka.hu/threads/hirek-ukrajnai-fegyveres-konfliktus.855/page-8714

  Szóval nem véletlenül nem foglalták még el a ruszkik Bahmutot.

  1. Lehel
  „Az orszok megtanulják majd a leckét, amikor hamarosan, a megfelelő pillanatban megkapják a rájuk szabott vírusukat.”

  Én ezzel az USA/nyugat helyében nem viccelnék, mert olyan választ kaphatnak, hogy arra nem lesznek sem oltásilag sem egyéb területen felkészülve. A bilógiai fegyver nem vicc. Nagy valószínűséggel az oroszok ezért is indultak meg az ukránok ellen, mert megorantották, hogy miben sántikálnak az atlantisták.

  Azt, hogy az USA elit mit akar, az nem kérdés. Azt amit te is írtál. Hogy aztán ez a digitális diktatúra az egész glóbuszra ki fog-e terjedni vagy csak az atlanti övezetre, az még kérdőjelek alatt áll. Ha nyugat elveszíti Ukrajnát, akkor csak az utóbbiban jön el a földi „Kánaán”.

 5. 5 Bendegúz a linkelt videó nagyon jó elemzése a bahmuti helyzetnek. Kíváló!
  Köszönöm, ezt a srácot eddig nem ismertem, mentettem is azonnal a csatornát.

 6. 6. Jövőnk
  Szívesen.
  Örvendek, hogy én is adhatok valami csekélységet Nektek, azután a sok tudás után, amit errefelé megosztottatok velünk.

  Más.
  Szerinted esélyes lenne egy Oo. elleni nyugati biológiai támadás? Vagy azt a ruszkik nagyon megbosszulnák? Volna olyan ütős cuccuk, mint az atlantistáknak?

 7. 7 Mindkét nagyhatalom még a hidegháború végén elérte az Ebolapox hibridet, ami brutális cucc, nagyon terjed a „vektor” feketehimlő miatt légúton és a tényleges cucc, a zairei törzse az Ebolának 90%+ halálozás. Ez anno elképesztő teljesítmény volt a laborosoktól… ma legó.

  Évekkel ezelőtt a fél világ rettegett az amerikai játszadozástól a veszettséggel… én meg elsőkézból tudom, mi ment Kongóban és Angolában.

  Ma egy hülye is összehoz egy influenza-veszettséget kábé. DE… a veszettség légúton hamar végez velünk, csak túl gyors, abból is a tombolás – esetek 75%-a – pár napos, hiszen kb. 8 nap a halálig a tünetektől, de az 100%. (Megelőző és posztexpozíciós vakcina nélkül értendő.)

  Ha ezt meglépik – kinézem belőlük – akkor kő kövön nem marad… bár bio nélkül se nagyon valószínű, hogy megússzuk.

  Tibor bá’ ezt nagyon jól megmondta, csak senki nem akarja megérteni:
  1. Oroszország nem veszíthet, vagy atom.
  2. Amerika: Oroszország nem nyerhet, (most már) veszítenie kell.

 8. 8. Jövőnk

  Ilyen „dolgok” birtokában, nem hiszem, hogy a nagyok biológiai útra terelnék az eseményeket.
  Azt, hogy ilyen COV19-el bohóckodnak, az még belefér. De egy hosszú lappangási idejű, közel 100%-os mortalitású vírustól szerintem még a támadók is fosnának. Ti. nem lehet csak lokálisan terjeszteni, előbb utóbb szétmenne a világba. És még ha van is oltás rá, akkor sem garantálja, hogy egy a támadásra használt vírus „n”-edik mutációja ellen hatásos. Lásd Wuhani vírus ellen kifejlesztett oltás csekély hatását az Omikron ellen. Szóval, ha csak nem akarják valami Gnosztikus felindulásból az emberiséget kiirtani, akkor a társadalom mérnökösködést oly szeretettel alkalmazó „elitek” nem nyúlnak ehhez az eszközhöz.

 9. 8,9

  Volt egy jós a TV2-őn pár napja.Mileőtt belemegyünk tisztázzuk hogy nem hiszek bennük (és tudom TV2, ratyi :D) , de anyámot érdeklik ezek a dolgok nyugdíjas révén ezért szólt amikor ment a tv-ben.Odakapcsolatam mert kíváncsiságból meghallgatom azért, de mondom nem hiszek benne.Szóval annyit mondott hogy várható egy vírus ami súlyosabb lesz mint a covid és mire beér a mentő a beteggel addigra szétfolyik, belső vérzése lesz vagy ilyesmi. A másik amit mondott hogy ha idén nem fejeződik be a háború akkor valószínű kiszélesedik világháborúvá. Na csak érdekességként írtam.
  Amúgy szerintem nem hiszem hogy bevetik a biológiai fegyver bár ki tudja kinek mi jut majd eszébe.Ráadásul ahogy Jövőnk írja hogy milyen könnyű összedobni így azért nagyobbb az esély hogy valaha valaki elereszti.

  Tiborbá vagy Jövőnk:
  Amit írtam a Kihalás 2025 poztben utóljára Tiborbá nem reagáltál.Pedig ílyen dimenzióban leírva már félelmetesebb és hihetőbb is egy klímamegfutás.
  Mi a véleményetek?

 10. A szíriai külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben ismét felszólított az amerikai erőket az azonnali kivonására az országból.
  Az EU USA-t elitélő nyilatkozatai mellett, amerika elleni további szankciókat sürget. Az EU az LNG szállítások azonnali felfüggesztését és amerikai pénzek azonnali befagyasztását rendelte el.
  Az mégsem mehet, hogy egy idegen ország hadserege évekig megszállva tartsa egy szuverén ország egyes területeit. Évekkel ezelőtt pedig mondvacsinált indokkal földig rombolt országokat százezreket megölve. Valahol meg kell húzni a határt, áll azEU jelentésben. – Ha így történne, akkor ez lenne az azonos mérce.

  Mikor ez megtörtént, akkor lehet vitatkozni, az oroszoknak volt e joguk megelőző támadást indítani Ukrajna területén. Rendbe kell tenni a múltat, hogy tiszta szívvel és egyenlően ítélhessük meg a jelent.

  Ezt sem az orosz kezdte.
  Koszovó függetlenségének elismerésével indult a folyamat. Volt egy ország amiből kiszakítottak egy másikat. Koszovó ország sosem volt ezelőtt. Az USA, Németország, Franciaország és más országok, amelyek meghozták a döntést, nincs más választásuk, mint ez alapján elfogadni, a Krím, a Donyecki Népköztársaság és a Luganszki Népköztársaság, valamint a Herszon és a Zaporozsjei terület önrendelkezési jogát.
  Ez lenne az azonos mérce.
  Ha a nyugati országok ezen jog alapján elismerik a fenti országokat, önrendelkezési jogot, mint Koszovó esetében, akkor lehet a kifogásokat megfogalmazni.
  Mitől másabb Koszovó, mint bármelyik másik népcsoport, akiknek önrendelkezési jogát más országok fegyveres erővel vívtak.

 11. 11. andrew

  A (4063) Világháború című poszthoz fűztem hozzá megjegyzést az ukrán-amerikai biológiai fegyverek kapcsán.

 12. No, ha már itt az ukrán tervekről van szó, amelyek a Krím és a Donbász visszafoglalását érintik, menjünk vissza az időben 2022. februárjába, annak is az első felébe!

  Ekkor nyilatkozta Szergej Naryskin, az Orosz Föderáció Külső Hírszerző Szolgálatának a vezetője, ezt mondta arról, hogy Ukrajna háborúra készül:

  „Az előkészületek javában zajlanak, és nincs mód elrejteni őket. Az ukrán fegyveres erők legalább bizonyos mértékig harcra kész egységei a Donyec-medence határán koncentrálódnak. Az Egyesült Államok európai, nagy-britanniai és kanadai bázisairól több száz tonna katonai felszerelést és lőszert szállítanak. A NATO különleges erőinek tanácsadóiból és oktatóiból álló kontingens épül fel. Még a dzsihádista harcosok multinacionális csoportjainak megjelenéséről is vannak információk”

  Az is tény, hogy az ukrán hadsereg brutális mértékben fokozta a Donbász bombázását 2022. február 15. után. Itt a blogon is volt erről korábban szó.

  Felmerült – ugyancsak a Naryskin által vezetett СВР РФ infói alapján – ,hogy az ukránok 2022. március 14.-ről 15.-re éjjel illetve hajnalban teljes erővel fognak lecsapni a Donbászra és a Krímre.

  Ezek nem új információk, ezt az oroszok állítják jó ideje, nyilván a másik oldal ezt cáfolni fogja.

  De van egy teljesen új információ Csehországból, amely azt támasztja alá, hogy az ukránok valóban harci cselekményre készülődtek.

  Ez az információ pedig egy hivatalos dokumentum, a Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának a 3/2022-es számú közleménye arról, hogy a Cseh Védelmi Minisztérium és az Ukrán Védelmi Minisztérium 2022. február 1.-i (!!!!) dátummal az alábbi megállapodást kötötték meg:

  https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2022-3

  A megállapodás tárgya:
  „EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ALÁBBIAK TERÜLETÉN:
  ORVOSI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A SÉRÜLTEK SZÁMÁRA
  UKRAJNA KATONAI SZEMÉLYZETE”

  Ukrán részről a dokumentumot Valerij Zaluzsnij írta alá.

  Mindenki lefordíthatja, érthető lesz.

  Idézem a 3. cikkely 1. pontját:

  ” Az ukrán Szerződő Fél a cseh Szerződő Féllel folytatott előzetes konzultációt követően betegeket javasol a cseh katonai egészségügyi intézményekben történő orvosi ellátásra. A cseh Szerződő Fél betegként csak olyan ukrán katonai személyzetet fogadhat el, akik a közvetlen ellenségeskedések következtében megsebesültek.”

  Orosz agresszióról egy szó sincs az egész dokumentumban, ennek ellenére „közvetlen ellenségeskedések következtében megsebesült” katonákról annál inkább!

  Vajon miért számolt Ukrajna sok saját sebesült katonával legkésőbb 2022. február 1.-én, akiket (vagy akiknek egy részét) nem tud majd ellátni odahaza, hanem csak külföldön, egy NATO-tagországban?

  A kérdést válaszolja meg mindenki maga…

 13. A távolbalátás, és gondolatolvasás új bizonyítéka?

  A Washington Post részletes leírását adta egy nem nyilvános 2021 novemberi brüsszeli találkozónak, ahol Avril Haines, az amerikai hírszerzés vezetője a NATO-tagok nagykövetei előtt ismertette a Kreml szándékait. Az amerikai hírszerzésnek addigra már nagyon pontos – és később beigazolódott – értesülései voltak az orosz tervekről műholdképek, lehallgatások és ügynöki jelentések alapján. A konkrét titkosszolgálati anyagok közül is megosztott valamennyit Haines, de biztonsági okokból nem ment bele részletekbe. A brit küldött, aki támaszkodhatott saját hírszerzése jelentéseire, felállt, és indulatosan közölte, hogy amit az amerikaiak mondanak, az igaz.

  Jelen volt a magyar küldött is.
  Ennek ismeretében parolázott homár Orbán Putyinnal, közvetlenül a Kijev elleni Blitzkrieg előtt. Mert A központi kormány kiiktatásának szándékával Kijev, Zelenszkij ellen indultak. 3 napi ellátmánnyal a „csak hadgyakorlat” katonái.

  Aki nem hiszi, az járjon még több asztaltáncoltatásra.

 14. Zsolt, Z Próféta
  Egyáltalán elhihetjünk fenntartás nélkül bárkinek a szavát?
  2003-ban járunk.
  Az Egyesült Államok szerint Irak biológiai fegyverkezést folytat. Colin Powell bemutatja 2003. február 5-n az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt az iratanyagot, ami a tömegpusztító fegyverek gyártási programjáról szól. Miután megtörtént az invázió, az ENSZ-ellenőrzések nem találtak tömegpusztító fegyvereket Irakban.
  Tehát, alaposan meghamisították a valóságot, hogy nagyjából egymillió civilt kiírtsanak.

  2004 szeptember
  Kofi Annan ENSZ-főtitkár törvénytelennek nevezi az Irak elleni amerikai katonai fellépést. /Még véletlenül sem háborúnak hívja a háborút./ Egy évvel az iraki háború megkezdése után az ENSZ és az EU rezzenéstelen arccal nézi, hogy Irakban egyre több a halálos áldozatok száma. Nincsenek szankciók USA ellen, amerikai pénzek, befektetések befagyasztása, de még egy rosszalló nyilatkozat sincs. Ez a kettős mérce.
  Hogy ezek a demokraták, a tisztesség bajnokai mit meg nem tesznek a világbékéért?!

 15. 14 – 15 – van ezekben valami újdonság? Már 2021 őszén arról írtak a lapok, hogy az NATO szerint az oroszok háborúra készülnek. Evidens, hogy készült Ukrajna és a NATO is. Fura is lenne, ha nem.

  Szerintem Orbán arra készült, hogy ha Putyin rövid idő alatt legyőzi Ukrajnát, mi bevonulunk Kárpátaljára. Kár, hogy nem lett belőle semmi, most már nem is lesz.

 16. Re:17 Ábel
  Ha a felszínt nézed, akkor ezt láttatják veled.
  Gyakorlat viszont az, hogy szisztematikusan morzsolódik fel az ukrán emberanyag(orosz is), és a végén már csak nők, és külföldi zsoldosok maradnak, akik harcolni is tudnak.
  Bakhmut pont ennek a fizika manifesztációja, brutális az emberveszteség az ukrán oldalon, és akárhogy is nézzük, az orosz emberanyag kb egy nagyságrenddel több, ergo ha senki sem adja fel, akkor nem az oroszok fogynak el előbb…

 17. 17 – Ábel

  Ukrajna vezetése (Zelenszkij, Danilov, Zaluzsnij) sokáig kétségbe vonta, hogy az oroszok háborúra készültek – hivatalosan ezt kommunikálták, ellentmondva az amerikaiaknak, briteknek. Össze-vissza ment a hazudozás Kijevben, ami máig is folyamatosan tart.

  http://www.wsws.org/en/articles/2022/02/14/ukr–f14.html

  A Nyugat valóban már jóval régebben készült a háborúra és az oroszok provokációjára. Biztosak is voltak benne, hogy sikerrel fognak járni. A médiában pedig ezerrel folyt a közvélemény megdolgozása, láthatón elég jó hatásfokkal csinálták…

  Ennek csak az egyik epizódja volt az, hogy február közepétől az ukránok megszokotthoz képest hatalmas intenzitással kezdték lőni a Donbászt – civil és katonai célpontokat egyaránt. Ez tény, ezt miért nem veszed egyáltalán számításba? Ez az áldatlan állapot nem egy napig tartott.

  Ezek szerint a helyes reakció orosz részről az lett volna, hogy hagyják, hogy az ukrán hadsereg és szabadcsapatok lemészárolják a donbászi és krími lakosságot? Így képzeled?

 18. Ezen az oldalon sok videó van feltöltve, ami az ukránok civil lakosok elleni szörnyű atrocitásairól szól, főleg még a 2014-ből. Valahol van angol felirat, valahol nincs. Némelyik videó jó hosszú.

  Egyéb információk és linkek is bőségesen fellelhetők az oldalon.

  https://crimes-of-ukraine.ru/

 19. 19 Ha az oroszok nem tették volna be a lábukat Donbászba, akkor Ukrajnának nem lett volna oka, hogy bombázza. Nekem ugyan édesmindegy, hogy Donbász hova tartozik, de láthatóan az ukránoknak nem, az oroszok meg ugye garantálták Ukrajna területi integritását a Budapesti szerződésben.

 20. 21 – Ábel

  Ezek szerint te könnyű szívvel végignéznéd, ha esetleg a románok vagy szlovákok azt tennék az erdélyi vagy felvidéki magyarsággal, amit az ukránok műveltek az oroszokkal.
  Értem.

 21. jé?

  Eddig az új orosz tartományokban harcoltak. Most már Ukrajnában.

  Hát, mire jó az unortodox újév.

  „„Oroszország elnökének utasításával összhangban az orosz védelmi miniszter utasította a csapatokat, hogy január 6-án 12 órától január 7-én 24 óráig vezessenek be 36 órás tűzszüneti rendszert Ukrajnában” – olvasható az orosz védelmi minisztérium közleményében.”

  Vígjáték, a végjátékban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük