(2725) A folyton előkerülő Numerus Clausus

Tibor bá’ online

 

O1G-nek van néhány rögeszméje. A legfőbb rögeszme a foci, ami kurva sokba kerül az országnak. A másik a visszatérés a „gyökerekhez” vagyis a Horthy rendszer „restaurálása”. Erre ugrott rá a balliberális sajtó (444, INDEX, Népszava, ATV – van még? 😀 ) és elővették a mindenki által ismert, de senki által valójában egyáltalán nem jól ismert „Juj, de csúnya, Numerus Clausust”, amit mára már kineveztek, nulladik zsidótörvénynek. Tényleg, hogy a fenében állunk ezzel a dologgal. Mondja már meg valaki az igazat! Na, majd én.

Numerus Clausust 1920-ban, az akkor éppen vallás és közoktatási miniszter, Haller István terjesztett elő, aki Mihály (apai) nagyapámnak volt a legjobb barátja. Nem tisztem megvédeni ezt az embert, akivel magam 1956-ban találkoztam utoljára (és aki az október végi nagy eufória közepette legnagyobb megdöbbenésemre „megjósolta”, hogy az USA, ha szükség adódik, nem fog segítségünkre sietni), de a valóság meg­is­mer­tetését feladatomnak tekintem.

Nos, Haller István, Nagy Károlyban született, és iskoláit részben Szatmárnémetiben járva évfolyamtársa volt nagyapámnak. Ha van kedved, nézd meg a térképet. A két magyar város Satu Mare és Carei néven Romániához tartozik és a határtól mindössze 6-8 km-re vannak. Próbáljuk most beleélni magunkat a viszonylag fiatal (politikusnak mindenképpen az) Haller István helyébe!

Mint magyar értelmiség először is ki van borulva a trianoni sokk miatt. Másodszor ki van borulva, mert mindkét szülővárosa odaveszett. Harmadszor ki van borulva, mert az odaveszés mindössze 6 km-en múlott. Átkozottul szerencsétlennek érzi magát, és átkozottul tehetetlennek. Úgy érzi (helyesen vagy helytelenül, teljesen mindegy), hogy a nagy-magyarországi nemzetiségek hálátlanul hátba támadták a nemzetet. Azon töri a fejét, hogyan lehetne őket „megbüntetni”. Ebben a zaklatott lelki állapotban születik meg a Numerus clausus ötlete, aminek rendelkező főtétele a következő volt: “A magyar felsőoktatásban a nemzetiségi diákok csak olyan százalékarányban vehetők fel, amilyen arányban megtalálhatók az összlakosságban.” Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az antiszemitának kikiáltott törvényben a „zsidó” szó, vagy annak bármilyen szinonimája egyetlen egyszer sem szerepel.

Aki ezt a törvényt kirekesztőnek találja, annak elárulom, hogy Rákosi ugyanezt tette, csak ő az “osztály idegeneket” szorította ki. De ezt csinálják majdnem minden egyetemen, legfeljebb finomabb eszközökkel. Lásd megjegyzésben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Numerus_clausus

Mi az „eszme” a numerus clausus mögött? Semmiképpen nem az, hogy a zsidók ne kerüljenek be az egyetemekre (a zsidók, ennek pont az ellenkezőjét állítják). Haller Istvánnak a zsidók eszébe se jutottak. A kultuszminiszter arra gondolt, hogy ez a hálátlan balkáni csőcselék (mondanom se kell, hogy mérge elsősorban és legfőképpen az „oláhok” felé irányult) ne élvezhesse a kulturáltabb, ám megcsonkított magyar hon előnyeit. Maradjanak csak olyan bugrisak, amilyenek.

A törvény nem elegáns, nem méltányos, nem keresztény és nem európai. Minden bizonnyal maga Haller is tudta és a törvényt megszavazó képviselőházi többség is. De hát Franciaország, a főkolompos, európai és keresztény, (Romániában a hivatalos vallás a pravoszláv) elegáns volt és méltányos? Fenébe az álfinomkodással! Haller és a képviselőház úgy érezte tettek valamit, egy kicsit visszarúgtak Trianonért.

Hogy jönnek a képbe a zsidók? A magyarországi zsidóság önmagát hol egy adott vallás követőinek kívánta tekintetni, hol meg nemzetiségnek. Akkor éppen nemzetiség volt, és így a törvény hatálya alá estek, de mert se születés helyük, sem pedig anyanyelvük szerint nem voltak valódi nemzetiségiek, kezdetben a törvényt nem is alkalmazták rájuk. Persze a két világháború közötti német események hatására egyre nagyobb teret nyerő magyar antiszemitizmusnak kapóra jött a törvény. Ki is használták alaposan. Csak annyi zsidót engedtek felvenni a magyar egyetemekre, amennyi őket arányaikban a törvény szerint megillette. Igen ám, de a magyar zsidók legnagyobb része akkorra már harmadik generációs bevándorló lévén többnyire vagyonos volt. Gyermekeiket a zsidó orvosok, ügyvédek, kereskedők, stb. tömegesen akarták egyetemre küldeni, és mert ez Magyarországon nem volt lehetséges, küldték őket Bécsbe, Párizsba, Berlinbe. Így a zsidó ifjak a diplomák mellé megtanultak egy világnyelvet is. Összességében a zsidók a Numerus Clausus-szal kifejezetten jól jártak. Persze panaszkodni azért lehet.

A történelmi hűség kedvéért tegyük mindjárt hozzá, hogy a Világ Zsidó Kongresszusának nyomására a magyar zsidóság elérte, hogy nem nemzetiségnek, hanem vallásnak minősüljenek, de akkora már késő volt. Hitler hatalomra jutását követően az európai zsidók sorsa meg volt pecsételve, beteljesülése már csak idő kérdése volt. Különben a történelmi hűséghez tartozik talán még az is, hogy az 1989-es rendszerváltást követően percek alatt megszületett a döntés, a zsidók egy tömegben se nem tekinthetők nemzetiségnek, se nem vallásnak, minden zsidó egyedileg döntheti el, hogy ő maga a kettő közül melyiket tartja önmagára nézve érvényesnek.

Haller István nem volt se antiszemita, se pedig filoszemita, keresztény neveltetése túl erős volt benne ahhoz, hogy a kettő közül bármelyik lehessen. Minden esetre, ha ezt az agyon manipulált törvényt nem nyújtja be a Trianoni békediktátum évében, ma már az országban senki se tudná ki is volt ő tulajdonképpen. (így se tudja, az ATV Egyenes beszédében a Numerus Clausus okán Klebelsberg Kunó kultuszminiszterre hivatkoznak, Hellert meg se említik)

Ezzel azonban Haller István története nem ért végett. Mihály nagyapám gyanúja, miszerint Tibor nevű fiának esetleg ő lenne az apja, nem volt teljesen alaptalan. Előttem ma már a napnál is világosabb, hogy apámat Mihály nagyapám nemzette, ő a biológiai apja, de akkor valami nincs a helyére rakva. Mihály társadalmilag lesüllyed, Hallerből miniszter lett, útjaik természetszerűen elváltak. Azonban két esetről is tudok, amikor Róza nagyanyám felkereste Hallert protekció kérés szándékával. Először, amikor a 11 éves apámat ki akarták rúgni a Szent István gimnáziumból, másodszor pedig, amikor a gazdasági világválság közepén, apám számára protezsálást kért állás ügyben. Szorult helyzetükre való tekintettel ez a lépés érthető lenne, elvégre ifjúkorukban Rózának Haller is udvarolt, de volt ott más is. Apám visszaemlékezései szerint, kamaszkorában ő és édesanyja, de csak ők, havonta egyszer meg voltak hívva a Haller villába vasárnap délutáni uzsonnára. Ezek az uzsonnák csendes beszélgetést jelentettek a világ dolgairól, de valójában apám bemutatása lehetett, mert egyikük se tartotta lehetetlennek Haller apaságát. Más szavakkal Róza és Haller között kellett lenni szexuális kapcsolatnak.

Tizenöt évvel később, az idősödő Haller hébe-hóba meglátogatta apámat – nem az otthonában – hanem az üzletében, ám hajdani barátjával, Mihállyal, semmilyen kapcsolatot nem tartott fenn. Ilyenkor apámmal meg hányták-vetették a politikai helyzetet, és számon tartották egymás létezését. Utoljára 1956-ban találkoztak a Kossuth Lajos utcában, ahol én is jelen voltam. Haller István 13 évvel élte túl nagyapámat, 1964-ben, 84 éves korában hunyt el.

___________________________________________________________________________

Ezek után számomra érthetetlen, hogy a fenébe lehet éjjel-nappal a Numerus claususra hivatkozni, mint szélsőséges antiszemita törvény.

Viszont személy szerint ismertem olyan fiatal zsidó férfit, aki a Numerus Clausus miatt Párizsban volt kénytelen tanulni, ahonnan 1945-ben mint kommunista jött vissza.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

64 gondolat erről: „(2725) A folyton előkerülő Numerus Clausus

 1. Ha ugyanezt férfi-nő aránnyal kapcsolatban csinálták volna, akkor ma esélyegyenlőségi törvénynek hívnák

 2. Ha egy zsidó származású magyart kizárólag a Numerus Clausus miatt nem vettek fel az egyetemre, akkor őt senki nem fogja tudja arról lebeszélni hogy ezt a törvényt ő antiszemitának nevezze.
  Az esélyegyenlőséget megvalósítani hivatott női kvótát, ugyanígy joggal érezhet férfiellenesnek egy képviselő, aki kizárólag emiatt nem jut be a parlamentbe.

 3. 2 – Tarajosgőte:
  És akkor mi van? Olyan törvény nem létezik, amivel minden egyes állampolgár egyetért.

 4. 3.

  Nem arra mutattam rá, hogy nem ért vele egyet, hanem arra, hogy teljes joggal nevezi antiszemitának a Numerus Clausust,
  mert az hátrányos a zsidóknak, más szóval zsidóellenes.

 5. 4 – Tarajosgőte:
  A medence felénél ki van írva, hogy mély víz, csak úszóknak. Én nem tudok úszni, tehát számomra hátrányos, de ez nem jelenti azt, hogy úszástudás ellenes lenne a kiírás.

  Magyarország lakósságának 6 százaléka volt izraelita, de az egyetemeken a hallgatók 30 százaléka volt zsidó. Vajon a 70 százalék joggal ezt minek nevezhette?

  Mindentől függetlenül a törvény nem a zsidók ellen lett megalkotva. Ha magukat csak izraelita vallású magyaroknak vallották volna, semmi probléma, de ők ragaszkodtak a „nemzeti” létükhöz. A törvény pedig a nemzeti kisebbségekről szólt. Ebből tanultak. 1990-ben elérték, hogy az egyedi zsidó szabhatja meg, hogy ő vallási, vagy nemzeti kisebbségnek számít-e. Pedig a valóság, hogy magyar anyanyelvű, Magyarországon született, magyar kultúrában élő, zsidó vallású állampolgárok. Az én álláspontom szerint zsidóságukból se előny, se hátrány nem származhat.

 6. 5.
  Válaszom. Lásd ! —-> 2.
  Persze hogy lehet,a téma további ága-bogát bontogatni.

 7. Itt már nem is a Numerus Clausust kell nézni, hanem az évezredes kifinomult módszert; hiába tárgyalja végig a zsidókkal az ember, hogy nemegészen úgy volt, nemsokára elöáll egy szakállas, talpig tudományos pamp, és kezdi elölröl … leginkább a zsidó Goebbels fogalmazta meg helyesen az ó-szövetségre hivatkozva, hogy ha egy hazugságot sokszor ismételnek, akkor …

 8. Tibor bá
  A történelem melyik bugyrából vetődik fel nálatok most, 2019 első havában, ez a mindjárt 100 éves törvény?
  Ki kavarta meg ismét ezen réges-régi dolgokat, kinek érdeke ennyire a múlton rágódni, és főleg mi haszna belőle?

 9. 2.Tarajosgőte
  …”Ha egy zsidó származású magyart”….
  Ilyen állat nincs, mint ahogy nem hiszem, hogy volna búbosbankától származó angol versenyparipa.
  A zsidóság a halakcha- (zsidó vallásfilózófia-) értelmében egyszemélyben és szétválaszthatatlanul faj-és vallásközösség.
  Nyelve, születési helye alapján persze van orosz ZSIDÓ, francia ZSIDÓ, stb.

 10. 10.
  Bálint, nekem már az is fejtörést okoz, hogy ki a zsidó.

  Merthogy ki származik Ábrahámtól, illetve Jákób nevű fiától, ki fene tudja ma már megállapítani?

  Ennek hiányában meg gondolom az a zsidó, aki annak érzi, vallja magát.

 11. 10.Gyarmathy
  …”Bálint, nekem már az is fejtörést okoz, hogy ki a zsidó.”…
  Gyarmathy kedves, ez a legegyszerübb dolog;
  Zsidónak számit az, aki zsidó anyától származik, és zsidó marad a halakha szerint akkor is, ha élete folyamán nyolcvanötször kitért, volt már buddhista, lutheránus, shintó, és jelenleg véletlenszerúen egy afrikai néger törzs sámánja.

 12. 8 – bálint:
  Az első bekezdés ad erre választ. O1G új emberi erőforrás minisztere ment vissza a múltba magyarság eredet és hasonló témákkal. Erre a balliberálisok előkapták a Numerus clausust. Az igazság az, hogy a ballibsi média is megéri a pénzét, nyomulnak az amerikai média után, amit pedig a CIA irányít. Így kerek a világ.

 13. 12.Tibor bá
  Egy zsenik ezek a balliberálisaitok, ha sikerült valahogy összemosni a magyarságeredetet a numerus clausus törvénnyel.
  Eszerint ehetek vaniliafagylaltot dijoni mustárral?
  És még valami, éspedig, ha ez a törvény antiszemita, akkko bizony egyuttal antiromán, antitót, antirác is és még sorolhatnám az összes, az akkori magyarországi nációkat, hisz rájuk is vonatkozott.

 14. Re: Nem csodálom hogy kórusban visítanak a balliberálisok…
  Ha elkezdik feszegetni a finnugor eredetet elméletet, akkor 150 évnyi csontváz fog kidőlni.
  Régi hazugságoknak hosszú az árnyéka…

 15. 13 – bálint:
  Nagy hiba 100 évvel később mindenféle tudás nélkül, pusztán érzelemből nekiesni bárminek. A törvényt Haller 3 hónappal a Trianoni békeszerződés aláírása után nyújtotta be. Ma senki se tudja elképzelni, hogy egy roppant sikeres, gazdag, majd hirtelen lecsupaszított Magyarország értelmisége milyen lelkiállapotban volt, miután csak az ország területének 2/3-ad elveszett. 20 millió lakósból 8 millió maradt. Olyan magyar városok vesztek el, mint Kolozsvár, Kassa, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Szabadka, Arad, stb. stb. Megírtam. A „majdnem” nagyapám keservében rúgni akart a kisebbségieken. Hogy a törvényt később a zsidóság ellen használták fel, az a kor politikai kényszeréből fakadt. Horthyék azt hitték, ha a Német Birodalomhoz csatlakoznak, akkor visszakapják az elcsatolt területeket. Tévedtek, amiért több mint egy millió magyar állampolgár fizetett az életével, haláltáborokban, harcmezőn, bombázás és megszállás alatt.

  A tényszerűség kedvéért megjegyzem. A magyar zsidóság a népesség 6 százaléka volt. Egészen 1935-ig (15 év) a zsidó egyetemi hallgatók aránya 10 és 12 százalék között mozgott. Hogy ez miként történhetett, az mindenkinek a fantáziájára bízom.

 16. 15.Tibor bá
  …”Nagy hiba 100 évvel később mindenféle tudás nélkül, pusztán érzelemből nekiesni bárminek….”
  Úgy néz ki, hogy nem értettél meg, minekutána elmentünk egymás mellett.
  Ha esetleg szerinted nekiestem valakiknek, az éppenséggel a magyar ballib ellen volt, akik isten tudja miért, ismét lovagolnak egy 100 éves törvényen, ami annakidején, az akkori Mo. helyzetét tekintve, mint felsoroltad, bizony helyénvaló volt.
  Tovább megyek és elmélázok azon lehetőségen, hogy az a népcsoport, kiket nyilvánvalóan leginkább érintett a törvény, és mely csoport az átlagnál okosabbnak hiszi magát, nos, miért nem jutott eszükbe egy saját egyetemet létrehozni, hasonlóan az egyházak egyetemeihez?
  Pézük lett volna rá, és ezen lépéssel egyből kihuzták volna a törvény méregfogá, és gyakorlatilag hatástalanitják .
  Ha még okosabbak lettek volna, méltányosságból, valamint egy esetleges kormányzati ellenkezést eleve leszerelendő, a helyek bizonyos százalékát a kresztény fiataloknak tartották volna fennt, és ime, nemcsak hogy szó sem érhette volna őket, de még esetleg szobrot is állitottak volna az alapitóknak.
  De ahol nincs kreativ gondolkodás….

 17. 16.
  „miért nem jutott eszükbe egy saját egyetemet létrehozni, hasonlóan az egyházak egyetemeihez?”

  Ha jól tudom a törvény maximalizálta a zsidók arányát a szellemi foglalkozásokban. Tehát felejtő volt egy olyan intézmény – még ha magán is – ahol csak zsidók tanítanak. Sőt, később, ahogy durvult a helyzet, zsidó már egyáltalán nem taníthatott.

 18. Re:Bálint
  A „magyar” balliberálisok reflexszerűen nácizni kezdenek, ha szóba kerül az „alternatív” magyarság eredet. Náluk minden nácifasiszta, ami kicsit is „nemzeti”.
  Lehet az bármilyen kiegyensúlyozott, és tudományos a kutatás, akkor is ezt fogják fújni.
  Tekintheted ezt egyfajta karakter/téma gyilkosságnak, ami sokáig jól működött, de ma már annyira elcsépelt fordulat, hogy egyre kevésbé hatásos.

 19. 16 – bálint:
  Nem mentünk el egymás mellett. Pontosan értettem a szavaidat. Inkább (mások kedvéért) ki akartam egészíteni azt. A zsidóknak nem volt semmi szükség alapítani egy egyetemet, mert olcsóbb volt kimenni Bécsbe, Berlinbe, Párizsba és a hivatás mellé tanultak egy nyelvet is.

  17 – Thunder:
  Nem! Hogy lehet ilyen hülyeséget beírni. Olvasd el a törvényt. Jó, hogy nem találod ki, a törvény írta elő a zsidók Dunába lövetését.

 20. 17.Thunder
  18.dajtás
  19.Tibor bá
  Természetesen elfogadom álláspontjaitokat.Sokkal jobban átlátjátok a dolgok mibenlétét, hiszen ezen dolgok ott folynak, nálatok, én csak egy távoli kibic vagyok ilyes témákban.
  Csak azt furcsáltam, és ezért is szóltam volt hozzá, mert képtelen voltam megérteni, -és most sem értem – hogy miképpen jön össze, hogyan csatlakozik egymáshoz a magyarság eredetének kutatása, és ez a réges-réges-régi törvény, mert a kettő valahogy annyira nem odavaló, mint szűzlány egy hamburgi matrózkocsmában.
  Ennyi.
  Ja és még valami, mielött meghalok a kiváncsiságtól: Hogyan és miképpen kap bármilyen halványlila antiszemita szinezetet a gazdanép eredetének kutatása?

 21. 19.
  Sorry Tibor bá, ez valóban már a Numerus Clausus után volt, az egyik zsidótörvényben.

 22. Valaki definiálja már, mi az, hogy „balliberális”.

  Ez valami gyűjtőfogalom? VAgy inkább a fidesz szutykos hazug retorikája?

 23. 9.

  Kedves szimpatikus, echte zsidó hozzászóló, Bálint !

  Az egyes személyek származása, genetikája, identitása, vallása, világnézete , hovatartozása, nemzetisége , állampolgársága alanyi jogon tett nyilatkozata ezer féle !
  Naná, hogy minden zsidó származású Nóbel díjas, zsidó, még akkor is, ha csak egy nagyanyja volt kóser,a többi felmenője goj.
  „Hogy ki a zsidó, azt én mondom meg”
  Ezért az ízléstelen, provokatív hozzászólásért moderálásba raktalak.
  A rá következő hozzászólásodra ez a válaszom: Ez a te véleményed, ami élesen helyezkedik szembe az enyémmel. De mivel itt én vagyok az „úr”, az én véleményem a mérvadó.
  Máskülönben a megadott E-mail cím hamis, már ez is megérdemli a moderálást.

 24. Re: Bálint
  Viszonylag egyszerű az oka. Trianon után felszabadult a magyarság a Habsburg uralkodók alól, de egyben meg is csonkították az országot, ami egy csontig hatoló trauma volt. Ebből a gödörből csak identitás kereséssel tudtak kievickelni, ami a gyökerek keresése volt. Ez az időszak szerencsétlenségünkre egybe esett az erősödő antiszemitizmussal, ezért a mai balliberális gondolkodásban minden náci ideológia, ami ezen időszak alatt volt.
  Ez egyfajta rossz reflex, mert azt hiszik, hogy ha újra előveszik a finnugor elmélet megkérdőjelezését, akkor egyenes út vezet az antiszemitizmus felé.
  Hozzáteszem az identitásukat kereső „turbómagyarok” hajlanak az antiszemitizmusra, ez is rátesz egy lapáttal a szituációra…
  Plusz adalék, hogy az MTA hírhedten vaskalapos, sőt kifejezetten ellenséges azokkal a kutatókkal szemben, akik meg merik kerdőjelezni az egyre kevésbé tartható „halszagú finnugor eredetet”, emiatt születnek sorra olyan kutató intézetek, akik kikerülik az akadémia fennhatóságát. Hangos sírás, náci kártya előhúzása innen is ered…

  Végeredményben miért is baj egyes köröknek, hogy finnugor, vagy türk/szkíta/pártus/hun/hottentotta eredetű a magyar nép, hisz ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, népnek pont mindegy.
  Erre egyszerű a válasz. Vedd el egy népnek a múltját, és nem lesz jövője. Ez az ideológia még most is tart, amire jó példa volt a 2000-es évek elején indult kezdeményezés, hogy hivatalos kisebbség legyen a hun kisebbség.
  Hiába volt meg a szükséges mennyiségű aláíras, nem szavazta meg a törvényhozás arra hivatkozva, hogy kihaltak már (MTA szerint) . Mondjuk elegendő kihalt ember írta alá, de mit számít az … ?
  Mély, több ezer éves oka van annak, hogy miért pikkelnek a magyarokra, ez önmagában megérné több posztot is…

 25. 24 – dajtás:
  Nem ismerem a témát. Nem tudok erről posztolni.

 26. Re:25
  Nem is azért írtam, hogy írj posztot róla, mert a téma nagyon ingoványos(legalább is egyesek ezt szeretnék). Ez az egész ősmagyar kérdés olyan mélységekbe hatol, ami már nem beszélhető ki pár sorban. Bálint kérdezte, ezért írtam hogy nagyon sok idő/anyag/kutatás kell, hogy kicsit is tisztán lásson. Én magam is csak érintőlegesen foglalkoztam vele, de már ebből láttam, hogy baromi nem úgy van, ahogy anno „tanították” nekem…

 27. 26 – dajtás:
  Én anno a csoda szarvas legendát tanultam, meg a Hunort és Magort. Mi változott? Ha jól emlékszem Anonimus írt 3 mondatot és kész.

 28. Szerintem túl van spirázva a téma.
  A mai hivatalos álláspont szerint is a magyarság sokgyökerű, és ebben komoly része van a keleti törökös nomád népeknek is.
  Meg kell nézni a kazah jurtalakó életmódot, és ráismerünk a honfoglaláskori leletekre.
  Nem is az az állítás, hogy a magyarok mind finnugor vérűek, csak azt, hogy a különböző nyelvű, kultúrájú törzsek keveredése nyomán a mai magyar nyelv alapvető szabályai a finnugor nyelvcsaládra jellemzőek. Ahogy a mai bolgárok szláv nyelvet beszélnek, még ha eredetileg török nyelvűek is voltak, de átvették a leigázottak nyelvét.
  A szókincsünkben viszont bőséges a török eredetű rész, ami a másik ágra utal.
  És ugyan mi baja van a ma élő népeknek, amelyek nem rendelkeznek ilyen régi őstörténettel?
  Attól még a finnek és mások is tudtak gazdag és sikeres országot építeni…

 29. 28.
  Bizony túl van spilázva, de alattomosan.
  Devajon miért? A gyilkosan egymásnak feszülö ideológiák miatt. Az alapokat totálisan megmásító zsidó-keresztény egyház tette továbbvihetövé a római birodalmi vívmányokat, a permanent terjeszkedés, a kamatos kamattal terhelt pénz, rabszolgakereskedelem, piramis forma hatalmi rendszer. A pénzügyesek megdumálták a császárt, hogy a rohamosan, illegálisan terjedö kereszténységet nagyon passzentosan lehet alkalmazni a bevett célok érdekében, csak mindössze kötelezövé kell tenni, némi kiegészítésekkel…

  Na ezekkel szemben volt a szumir-szkíta(hun)-maghar vonal, ahol teljes azonosság volt a köznépben, a király legföbb ismérve az volt, hogy teljesen követi-e az Öregistent (szumirul Teremtü) és a Boudogasszont. Az óriási szkíta-hun birodalomban (Kínától a mostani Franciaországig) nem volt vallási vita, ha valaki másvallásu volt, békénhagyták.
  A görög bölcsek szerint is minden kultúra a szkítáktól jött, akik igazságot és szeretetet hírdettek.

  Amikor változtak az uraságok, a nép mindig kényszerüen alkalmazkodott az újnak, de a helyén maradt. A szlávokat tévesen magyarázzák népnek. A maguk idejében azokat a tömegeket jelentették, akiknek nem állt módjában egy államot alkotni és szervezetten védekezni. Ezt azóta is sikerült jól kihasználniuk, pl a pán-szláv mozgalmakat egy az egyben sikeresen felhasználta a zsidó vezetésü Szovjetúnió.

 30. „a mai magyar nyelv alapvető szabályai a finnugor nyelvcsaládra jellemzőek. ” ezt kell hallgatnunk százötven éve … akik inspirálták, a Habsburgok, (Vatikánban fennmaradt Habsburg önéletrajz, ahol büszkén római zsidó családnak vezetik le magukat, s a hatezer éves büszkeséghez minden más többezeréves múlt elvetendö.

  A finnugor kisérlet véres verejtékkel csak százötven (hasonló) szót tudott felmutatni, s pofátlanul úgy beállítva, mintha az északi törzsekröl ragadt volna át az óriási délen áramló népekre.

  Namost itt van a mezopotámiai szumír ásatások kérdése. Már a kezdetekor látták, hogy az agyagtáblák nyelve aglutinant, ragozó, ilyen nyelv csak egy maradt fönn, a magyar. A gyökszavakra képzöket-ragokat akasztva sokmilliós böséges szókincsü gazdag nyelv …
  A szumír nyelvtan 58 fennmaradt szabályából 53 megtalálható a mai magyar nyelvben.
  A 4000 szumír gyökszó legtöbbje simán érthetö mai magyarul. Az akadémia (tudjuk) soha nem engedélyezte magyar nyelvész bekapcsolódását …

  Kedvenc példám, hogy minden évben párszor, amikor hazahajtok kocsival, Berlin környékén látom, hogy pirosodik az ég alja … ilyenkor mosolyogva a jelenség szumír nevét idézem; -pirkan! …

 31. 30. Elárulom neked, hogy a finn is aglutináló nyelv, és az összes finnugor is, ők is ugyanúgy ragasztgatják a sokféle ragot halmozva egy-egy szó végén, és ugyanúgy több alakban hasonulnak a ragok magánhangzói az alapszó hangzóihoz igazodva.
  De nem vagyok nyelvész, nem akarok ezen rágódni.
  Viszont volna egy gondolatkísérletem, vajon mi változna a magyarság életében, ha kiderülne a sumér rokonság igazsága?
  Mert szerintem semmi, és ezt mások is tudják, nincs konkrét következménye se a tagadásnak, se a bizonyosságnak, legfeljebb tudományos.
  Innen kezdve megkérdőjelezhető bárki indítéka, hogy ezt erőltesse a magyarságra.
  Az én nemzettudatomhoz elég az, hogy az összes európai nép a hunokhoz köt bennünket már a megnevezésünkben is, nyelv ide-vagy oda…

 32. Nagyon jó bejegyzés! Tibor bá’ 5 csillagos!

  Most csak az utóbbi vonulathoz kapcsolódnék.

  A ragozás is érdekes dolog, de csak egyetlen elemét nézni egy RENDszernek rövidlátás. Ha elfogadjuk azt hogy az emberi társadalom legdöntőbb meghatározója a NYELV, ami nélkül semmi TÁRSadalom nem létezhet (ha nincs kommunikáció), akkor én a magyar nyelv igazi különleges értékének leginkább azt tartom (lásd Karácsony Sándor: Magyar észjárás), hogy nem tördeli szét EGYséges valóságunkat és emberi TÁRSadalmunkat – élőt és élettelent egyaránt! – nemekre (der, die, das – on, áná, ánó – hi, shi, it – … stb) és nevekre – egy világEGYetemben! Ezáltal ami számunkra természetes (a másikat is EGY RENDszer alkotójaként felfogni), az szétválasztó nyelvűek számára sokkal nehezebb – szinte lehetetlen.

  Más nyelvekben a valóság szétdarabolása nem áll meg a tárgyi (szellemi) térben, az időfelfogás is alig követhető (lásd indogermán nyelvek befejezett – folyamatos -és mindenféle előmúlt stb)

  Erről kis összefoglaló: https://czakogabor.hu/userfiles/file/terido.pdf

  Ez akkor lesz igazán döntő, amikor majd választani kell (élet-halál helyzetben) konfrontatív, vagy kooperatív stratégia között…

 33. 31:hubab
  „vajon mi változna a magyarság életében, ha kiderülne a sumér rokonság igazsága?”

  Nem csak magyarokról van itt szó – egész világképünkről. Ez felmerülhet egyáltalán már az is szentségtörés, igen sok az ellenérdekelt. Hogy mi változna? Bele lehet gondolni hogy mi lenne ha a „művelt” világ nem a görög-római (judeo-krisztián) korszakkal venné kezdetét, kiderülne hogy az alapokról minden csak átvétel és ferdítés, a történelem egy (szándékos?) amnézia eredménye, ami nem szináj hegyén kezdődött 3-4000 éve, hanem sokkal régebbi cibilizációk 7-8000 éve kezdődött pusztulása előzte meg, stb, stb… és ebből egy egészen más tanulság keletkezne (hisz a történelem az élet tanítómestere – vagy mi)

 34. Hát, ez nekem túl erőltetett, olyan üldözési mániás dolognak tűnik, ahol az egész világ összefog ellenünk, hogy nehogy visszataláljunk gyökereinkhez, amiről ők ráadásul hivatalosan nem is tudnak, nincs sehol kitárgyalva, megfogalmazva, de azért minden tudományos intézmény pontosan tisztában van ennek súlyos veszélyeivel rájuk nézve.
  És ugyan mit változtatna a mai viszonyokon, ha nem a görögök lennének az európai kultúra ősi letéteményesei?
  Mit segít az ma a görögökön, hogy milyen dicső múltjuk volt? Romokban hever az már…
  A mai globális világrendben egyedül a gazdasági erő számít, és ebben a barbár törzsek leszármazottai sikeresebben lettek, mint a régi antik kultúrák képviselői.

 35. 34. hubab

  tévedsz. Az egész nyugati világ ezeken alapul. Ha kiderülne, hogy nem a görögök (s a rómaiak) az európai kultúra ősi letéteményesei, összedőlne minden, amin a mai világ alapszik.

 36. 35.
  Ugyan már, miféle mechanizmus döntené össze?
  Kit érdekel már a mai világban, hogy milyen fejlett kultúrák léteztek?
  A nyugati világ lenyomta, megsemmisítette őket,mert a filozófiája, az eszközrendszere embertelen de legyőzhetetlen, a többié meg nem az volt…

 37. Legyőzhetetlen ugyan, mert visszaél a más kínálta lehetőségekkel. Győzelme kérészéletű.

  Nem is győzelem az, hanem csak maga elé lökte a szakadékba eleit majd utánuk zuhant, épp most is ezerrel zuhan.

  A tettek általában gondolatokból fakadnak, így nem elhanyagolható egy gondolat vagy egy filozófiai irányzat sem.
  A nacizmust ált. egy emberhez kötik, pedig kollektív gondolat volt, mely aztán testet is öltött.
  A mai nyugati kultúra egyszerűen nem müködőképes. Nem győzőtt az sehol.

  A kapitalizmus erejére( vágyak kergetése) rádöbbenve csak megharapta gazdája kezét mint egy veszett fenevad.
  Az emberek nem nyitottak a valódi kultúrára, hiszen annak egyetlen lehelete megmenthetné őket. De ők csak tovább örlődnek annak ismerete nélkül.

 38. Re:31
  Nincs semmi bajom a finnekkel, főleg úgy ha nevén nevezzük őket(suomik).
  Ha így nézzük a múltat, akkor kiderül, hogy egy szövetséges hun törzs volt, akikkel északon tartottuk a kapcsolatot. (Innen ered a nyelvrokonság is, mert kommunikálni kellett valahogy).
  Egy hasonlattal élnék. A magyar nyelvre több cigány szó is bekerült, mert több száz éve velünk élnek. MTA logikával élve akkor a magyar nyelv cigány eredetű, mert vannak közös szavaink… Kb ekkora ordas nagy csúsztatás a finnugor nyelveredet is…
  Ettől fordul ki sokak zsebében a bicska, hogy nevében magyar intézmény milyen pofátlanul hazudik.

  Miért fájna sokaknak, ha egyértelmű lenne a magyarság eredete? Erre viszonylag egyszerű a válasz, röviden szembe köphetnék magukat 2000 év hazudozás után, és kukázhatnák a történelem szemléletük nagy részét. Pl a hivatalos álláspont szerint a magyar kalandozások kora arról szólt, hogy körberaboltuk/gyilkoltuk fél Európát.
  Ebből kb az volt igaz, hogy valóban körbejártuk Európát, de nem raboltuk, hanem visszavettük a nyugat által elrabolt avar kincseket, hisz testvérnép volt(magyaroknak nem kellett tolmács a velük való kommunikációhoz…) Így egyből más a leányzó fekvése, hogy nem mi voltunk a tolvajok, hanem a megtámadottak, csak mi vissza hoztuk a lopott szajrét szép szóval/ha ellen álltak erőszakkal…

 39. Nagyon mássá válik a világ, ha a „Nyugati erkölcsileg felsőbbrendű, és magasztos kultúra” hazugságra épült, sőt megmutatja valójában a foga fehérjéét…

 40. 36. hubab

  ezzel teljesen egyetértek.

  viszont mindig szükség van egyfajta ideológiára is, aminek égisze alatt menetelsz. Ez az ideológiai és erkölcsi (sicc) háttér az, ami a görög-római hagyatékra épít, és amire hivatkozik.

 41. Yuval N. H. Jeruzsálemi történész írja (21 lecke a 21. századra c. könyvében):

  “A legtöbb ember hajlamos azt hinni, hogy ő a világ közepe, és az ő kultúrája a történelem tengelye. Sok görög hiszi, hogy a történelem Homérosszal, Szophoklésszal és Platónnal kezdődött, és valamennyi fontos eszme és találmány Athénban, Spártában, Alexandriában vagy Konstantinápolyban született. A kínai nacionalisták szerint viszont a történelem a Sárga Császárral, a Hszia- és a Sang-dinasztiával kezdődött, és minden, amit a nyugatiak, muszlimok és indiaiak elértek, az gyenge utánzata csupán az eredeti kínai találmányoknak.

  Hindu „elvbarátaik” elutasítják a kínaiak hetvenkedését, és azt állítják, hogy még a repülőgépet és az atombombát is az ősidők bölcsei találták fel az indiai szubkontinensen, jóval Konfuciusz és Platón előtt, Einsteinről és Wright fivérekről nem is beszélve. Tudták például, hogy a rakétát és a repülőgépet Bháradvádzsa mahárisi találta fel, Visvamitra nemcsak feltalált, de használt is távolra ható lövedékeket, az atomelmélet atyja Kanad ácsárja, a Mahábhárata pedig pontosan leírja a nukleáris fegyvereket?

  Az igazhitü muszlimok azt vallják, hogy ami Mohamed próféta előtt történt, az jórészt lényegtelen, a Korán kinyilatkoztatását követő történelem pedig a muszlim umma körül forog. Ez alól a fő kivételt a török, iráni és egyiptomi nacionalisták jelentik, akik szerint az ő nemzetük már Mohamed előtt is a forrása volt mindannak, ami jó az emberiségben, és a Korán kinyilatkoztatása után is főleg az ő népük őrizte meg az iszlám tisztaságát, és terjesztette annak dicsőségét.

  Mondanunk sem kell, hogy a britek, franciák, németek, amerikaiak, oroszok és japánok számos másik népcsoporttal együtt ugyancsak meg vannak győződve arról, hogy az emberiség barbár, erkölcstelen tudatlanságban élne, ha nincsenek az ő nemzetük bámulatos eredményei. Egyesek odáig mentek, hogy azt képzelték, az ő politikai intézményeik és vallási gyakorlataik a fizika törvényeinek működéséhez is nélkülözhetetlenek. Az aztékok szilárdan hittek abban, hogy ha nem mutatnának be minden évben áldozatot, nem kelne fel többé a nap, és az univerzum darabjaira hullana.

  A fenti állítások természetesen mind hamisak. A történelem szándékos semmibevétele keveredik bennük némi rasszizmussal. A mai vallások és nemzetek egyike sem létezett még, amikor az emberek meghódították a világot, növényeket és állatokat háziasítottak, megépítették az első városokat, vagy feltalálták az írást és a pénzt. Az erkölcsiség, a művészet, a spiritualitás és a kreativitás a DNS-ünkbe ágyazott egyetemes emberi képességek. Teremtésük a kőkorszaki Afrikában történt. Nagy beképzeltségre vall ennél későbbi időhöz és helyhez kötni ezt, legyen az a Sárga Császár korának Kínája, Platón korának Görögországa vagy Mohamed korának Arábiája… ”

  Bocs ha kicsit hosszan idéztem, de valahonnan innen kéne már továbblépni a minden nép külön-külön ásott szuverén gödréből – amit persze lehet még mélyebbre is ásni – és így vagy egyetlen globális gödörben egyesülünk a végén, vagy kitalálunk valami mást addigra, hogy ne csak a föld alatt legyünk ‘egyek’? Hogy találkozni fogunk az biztos, már ma is egy falu az egész Föld lassan, nálunk is él már minden náció Pesten.

 42. 41. Vaszil, jó volt olvasni a soraidat. Már azt hittem mindenki megbuggyant egy cseppet.

 43. 38 Dajtás
  Ma is nyugodtan szembeköphetnék magukat, nem kell ehhez az őstörténetet átírni.
  A nyugati világ könnyedén el tudta fogadni a jézusi szeretet és a mohó rablás közti ellentmondást a világ meghódításáért, pedig ez eléggé ordító.
  Ugyan mi változna attól, ha fény derülne egy korábbi kultúrára? Ugyanúgy beépítenék ellentmondásos világképükbe, és tovább folytatnák az ámokfutást.
  A mai elfogadott kultúra forrásai meg jelenleg is a béka feneke táján vannak a rablókhoz képest, görögöstől, rómaiastól, mezopotámiástól, nem sokra mentek vele, hogy elvileg ők adták az alapot…

 44. 41 Vaszil
  Nagyon jól megfogtad a lényeget.
  Minden nemzet hajlamos rá, hogy magát a világ sójának tekintse, és ez képviselőik egy részében könnyes, nosztalgikus, heroikus érzelmeket tud kiváltani.
  Nemzetközi konfliktusok esetén meg ezeket a politikusok még jól fel is tupírozzák…

 45. Re:43
  Ne becsüld le a régi reflexeket…
  Pl a hun kisebbség bejelentésekor külföldi újságírók is megjelentek a fő szervezőknél, és egyből előjött Attila a hun vezér, aki az antik nyugati világot sakkban tartotta…
  Abban igazad van viszont, hogy a mai fiatal generációt már nem izgatja, mert a globalista kultúra egyenembereket gyárt, függetlenül attól hogy hol,és milyen kultúrába született.

  Részemről az a fontos, hogy a történelmi hazugságok kiderüljenek, függetlenül attól hogy kiről miről van szó, mert így érti meg az ember a motivációkat, ami anno, és most is ugyan úgy aktuális…

 46. barba és dajtás olyan hülyeségeket ír, hogy a falat kaparom tőle… 🙂

  A birodalmak bizony már a rómaiak előtt is terjeszkedtek, meg a rabszolgaság is dívott már pl Egyiptomban korábban is, mintsem Rómát megalapította volna Romolusz és Rémusz…
  A sumerek nem ismertek semmiféle Teremtü (LOL) öregistent, helyette volt egy halom másik istenük Abzutól Zababáig. Az eget megszemélyesítő (fő)isten An néven futott.
  A „pirkan” szó se a magyar nyelvben nem létezik (azt mondjuk, hogy pirkad), se a fennmaradt sumer szövegekben se szerepel sehol (a piros sem pir a sumerban, mint azt egyes oldalak terjesztik).
  Ragozó nyelv nagyon sok létezik, az eszkimó-aleuttól és a kecsuától a bantu nyelveken át az összes finnugor és összes török nyelv, egész koreaiig és japánig mind ragozó, a világ minden táján megtalálhatóak…
  A sumer szavak magyarul egyáltalán nem érthetőek, lehet nézelődni pl a Pennsylvania Sumerian Dictionary Project oldalán…

  A finnek mitől válnak hunná, ha önelnevézükön (suomi) hívjuk őket?
  A cigány jövevényszavaktól pedig épp úgy nem válik cigány eredetűvé a magyar nyelv, mint ahogy az ótörök (majd később oszmán török) jövevényszavaktól se lett török nyelv belőle.
  Ahogy Klima László is magyarázza:
  „Török eredetű szavaink (kb. 350-400 szó) a fejlett állattenyésztéssel és földműveléssel (ekés gabonatermelés, kertkultúra, szőlőtermelés) való megismerkedésről tanúskodnak. Ez török hatásra ment végbe a magyarság körében. A török szavak jelentésükkel is bizonyítják, hogy későbbiek, mint a finnugor eredetű magyar szavak, mert azok a halászatra, vadászatra és gyűjtögetésre utalnak. Török eredetű nyelvtani elemek a magyarban lényegében nincsenek, míg finnugor eredetű bőven van. Vagyis a török hatásról vallott tudományos vélemény erősíti azt, hogy a magyar nyelv nem a török, hanem a finnugor nyelvek közé tartozik.” ( https://tudomany.hu/cikkek/magyar-ostortenet-honnan-hova-108813 )
  A hasonlatod tehát ordas hozzá nem értésedről tesz tanúbizonyságot, nem a finnugor nyelveredet tévességéről.

  „valóban körbejártuk Európát, de nem raboltuk, hanem visszavettük a nyugat által elrabolt avar kincseket”
  Ez meg egy egészen újkeletű kimagyarázása az eseményeknek, semmilyen forrás nem támasztja alá, hogy a hadjáratoknak a célja az avar kincsek visszaszerzése lett volna.

 47. 47. Avatar

  „…A sumer szavak magyarul egyáltalán nem érthetőek, lehet nézelődni pl a Pennsylvania Sumerian Dictionary Project oldalán…”

  hát, vettem a fáradságot, és szántam rá 5 percet:

  1) sumér: kar [INSULT]
  (55x: ED IIIa, Ur III, Old Babylonian, unknown) wr. kar2 „to insult, slander” Akkád ţapālu

  ez megfelelhet akár a „kár” szónak, sőt van olyan értelmezése is, hogy: ruin mound

  2) sumér: kar [SENIOR]
  (1x: Old Babylonian) wr. kar „senior”

  ez lehet akár „kor” , mint „időskor”, „koros” , o=a -> mindkettő mély magánhangzó

  ez persze nem bizonyít semmit, de azért csak lehet találni „olvasható”, „érthető” sumér szavakat nagyon gyorsan, mégpedig úgy, hogy az eredeti értelmezése nem csorbul …

 48. 41. Vaszil

  Yuval N. H. Jeruzsálemi történész írja (21 lecke a 21. századra c. könyvében):

  Sok görög hiszi, hogy a történelem Homérosszal, Szophoklésszal és Platónnal kezdődött, és valamennyi fontos eszme és találmány Athénban, Spártában, Alexandriában vagy Konstantinápolyban született.

  ……Teremtésük a kőkorszaki Afrikában történt. ….
  Nagy beképzeltségre vall ennél későbbi időhöz és helyhez kötni ezt, legyen az a Sárga Császár korának Kínája, Platón korának Görögországa vagy Mohamed korának Arábiája… ”

  Yuval Noah Harari
  Melegházasságban élő izraeli sztártudós inspirálja mostanában Orbán Viktort

  https://mno.hu/belfold/meleghazassagban-elo-izraeli-sztartudos-inspiralja-mostanaban-orban-viktort-2429523

  Ennek a meditáló úriembernek az ásatási kutatásairól és történelmi következtetéseiről idéztél?

  Vaszil!? Komolyan?

  „A mitugrálsz álgondolkodó teóriája már nem hanyatlás, hanem hanyattesés.”

 49. 30. barba
  „pirosodik az ég alja ”

  47. Avatar
  A “pirkan” szó se a magyar nyelvben nem létezik (azt mondjuk, hogy pirkad), se a fennmaradt sumer szövegekben se szerepel sehol (a piros sem pir a sumerban, mint azt egyes oldalak terjesztik).

  pir =πυρ (görögül)

  πυρ=tűz
  πυρακανθος=júdásfa=Grategus Pyracantha
  πυραμιδα=piramis=energiaedény
  πυρετος=láz
  πυρκαγια=tűzvész
  πυρογραφια=pirográfia

 50. 49:L.S
  Lehet szétcincálni a fickót mert meleg, meg hatásvadász (egyik sem szimpi nekem se), de pont azért vettem meg a könyveit mert a fél világelit ezeken él most – ami számunkra nem érdektelen. Igen, lehet álgondolkodónak is nevezni, bár én inkább félgondolkodónak, vagy bérgondolkodónak nevezném. Ha nem ismered a másik „félgondolkodását” attól nem vagy okosabb. Nem a melegségét hoztam példának, hanem azt amiben tabukat döntöget.
  Azon lehet vitatkozni hogy ez jó vagy sem, vagy hogy kinek dolgozik stb. de pont azért idéztem tőle mert nem csak a mi ‘ártunk és ormányunk’ ideológiai „szakértője”. Ennyire futotta nekik…

 51. 48: Ezek kb olyan egyezések, mintha a magyar „ad” és az angol „add” (hozzáad, összead) szavak hasonlóságára hivatkozva érvelnél, hogy hát az angol nyelvben vannak magyarul is érthető szavak…
  Sőt, szerintem a te példáid bénábbak, nagyobb belemagyarázás kell mögéjük, a „sérteget, ráglmaz” messzebb van a „kár”-tól, az „idősebb” a „kor”-tól (ráadásul az „idősebb” értelemben egyetlen szövegben fordul elő a „kar”).
  A „ruin mound” a karam [HEAP] szónál jött fel az én keresésemre, nem a „kar”-nál. A magyar karám pedig nem kupac, bár biztos ehet valami nyakatekert összefüggést kiagyalni…

  Visszafelé megnézve a magyar kor sumerul namabba [AGE], a kár pedig luĝa [DAMAGE], agazi [LOSS], ibiza [LOSS]…
  Biztos egy ibizai lugasban érte valamikor agazi ööö igazi nagy kár a sumereket…

  50: Mit akarsz ezekkel mondani?

  „πυραμιδα=piramis=energiaedény”
  Energiaedény LOL!
  A magyar alter megfejtés egyébként a piramisra az, hogy a magyar peremes szó torzult alakja. 😀

 52. 52. Avatar

  az egész metodológia nagyon egyszerű, fogalmam sincs mit magyarázhatnék el jobban rajta. Olvasd el még egyszer, és ne keress komplikált magyarázatot, hanem csak értelmezd úgy, ahogy le van írva.

  Ami az eredményt illeti, amit kifogásolsz, ugye tudod, hogy a mai hivatalos értelmezés sincs „kőbe vésve” (sicc 🙂 ) ? Közelítő meghatározás, amihez vedd hozzá azt, hogy nem natív fordítás, hanem először angolra fordították, értelmezték (torzították), majd annak értelmezését hasonlítottam magyar szavakat keresve – nagyon fontos, hogy FONETIKUS forma szerint. Ezért nagyon merész az, aki egyértelműen állást mer foglalni.

  de ezt hagyjuk, el tudnád inkább kérlek magyarázni ennek az egyszerű mondatnak az értelmét?

  Kű nem kő.

 53. 52. Avatar

  Piramis: Egy görög szó titokzatos jelentéssel.

  «πυραμίς» = «πῦρ» + «ἀμίς»

  A „piramis” szó a „pyr”= ( tűz vagy szélesebb értelmében energia) + „amis”= ( edény) szóból származik.
  Amint a szó etimológiája mutatja a piramis „az energiát fogadó edény”.

  http://enneaetifotos.blogspot.com/2011/07/blog-post_01.html

 54. 55. 56.

  Na mi van, nem képes senki értelmezni egy XXI. századi magyar mondatot, amelyben csupán három nagyon rövid szó van, és nem „pestiesen” van leírva????

  Olyan könnyű fikázni mások elméleteit, ugye? Azokét, akik felvállalták a nyilvánosságot, és ezzel azt is, hogy alkalmazzák rajtuk az egyes számú mindenkori stratégiát: nevetségessé kell tenni őket érdemi cáfolat, horribile dictu, értelmes eszmecsere helyett?

  na jó, kaptok még egy esélyt. Leírom ugyanezt a szöveget régies formában. feltételezzük, hogy a XI-XII. században élek, magyar vagyok, talán deák – tudok latin betűkkel írni, azokat olvasni. A rovást bírom ( ugye abban azért egyetértés van, hogy a rovásírás létezett?? ), de mondandómat most mégis latin betűkkel akarom lejegyezni. Kicsit ( nagyon ) bajban vagyok, mert ugye az mindenki számára világos, hogy még a mai magyar latin betűs ábécében sincs minden hangunkra külön betű? Hogy mást ne mondjak, a rövid „e” ( tehát nem hosszú „é” ) hangnak legalább 3 változatát használjuk az élőbeszédben.

  tehát akkor ahogy ígértem ( és így már nagyon egyszerű lesz a megfejtés ! ) :

  cw nem cu
  ( esetleg : cww nem cu )

 55. 55.

  Az évezredek során minden nép magával hordja saját unikális történelmét, hitét, legendáit, gondolatvilágát, néprajzát.
  Nyilvánvaló, hogy köztűnk ez a különbség tapasztalható még a „piramis” szó etimológiájával is.

 56. 57: Mire akarsz kilyukadni?
  Hogy az íráskép változik, sőt a kiejtés sem egységes? Ezt a nyelvészek elég jól tudják.
  Ha a XI-XII. századi írásképről akarunk valamit mondani, akkor nem árt, ha megnézzük az abból a korból fennmaradt nyelvemléket, a „Halotti Beszéd és Könyörgés”-t.
  Hát abban minden szókezdő k hangot k-val írtak le… (pl. keſeruv->keserű, Kic->kik, kegilmet->kegyelmét, kinec->kinkek)
  Itt egyébként konkrét nyelvemlékekben keresgélhetsz, hogyan írták régen a követ:
  http://corpus.nytud.hu/rmk/
  Írd be a szótőhöz, aztán nyomj „OK”-t majd „mehet”-et.
  A XV. századból egy halom találatot ad (Jókai-, Müncheni- és Festetics kódexek):
  „kew, keu, kou, ko̗ ” alakokat találsz…

  Elég jól meg lehet adni melyik leírt betű milyen hangnak felel meg az egyes forrásokban. Néhány szabály betartásával át lehet írni a forrás szöveget a mai írásképhez alkalmazkodó változatra és elég jól érthető lesz…
  A sumér szövegeket ékírásról már transzliterálták (igaz, nem magyar fonetikára, pl a magyar s-et š jelöli). Lehetne keresgélni hogy milyen szabályos megfelelésekkel lehetne magyaros hangzású szöveggé transzformálni ezeket… de ehelyett csak cseresznyézgetés megy. Ahol van 1-2 betűnyi egyezés valami „olyasmi” jelentésű magyar szóval, azokat lobogtatják a nagy tudósok, de semmi magyarázat, hogy a többi betű miért hiányzik, vagy milyen szabályok szerint alakult át…
  Keress a neten sumer szöveget és próbáld csak megérteni, lefordítani…

  58: Van, amikor túl kell tudnunk lépni ezeken és kritikusan hozzáállni azokhoz, akik épp ezekre apellálva próbálnak meggyőzni…

 57. 59. Avatar

  ne beszélj mellé, válaszold meg az eredeti kérdést

 58. A poszt témája a Numerus Clausus. Ti pedig napok óta nyelvészkedtek, én meg marhára unom, és az nem vezet jóra. 🙁

 59. 60: Kő nem kell.
  De még mindig nem értem, mitől igazolná ez, hogy a sumer sérteget jelenésű „kar” szónak köze lenne a magyar kár szóhoz.
  Hogyan támasztja ez alá a 48.-ban használt „metodológiádat”? (Ami olyan alapos, hogy a „ruin mound”-ot másik szó alól rángatja oda a „kar”-hoz…)

  Ilyen metodológiával bármely nyelvvel találhatsz kapcsolatot. pl: „man [COMPANION]” ugye nem nehéz elképzelni, hogy a társ jelentésű szóból jön az angol „man”…

 60. 62. igen. És most jöhetne az eszmecsere.

  Viszont ez megint csak hosszabb lélegzetű lenne, több hozzászólással mindkét részről – az oldal gazdája nem tolerálná, ezért itt ezt nem tudjuk kifejteni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük