Megtalált édenkert

Leányfalusi Péter jövőkutató vendégposztja

 

~ab120Az elemző értelem, virtuális platformja révén teljesedik ki a kozmikus tudat. De mit is jelent az elemző értelem? Miképp működik a virtuális platform? Hogyan alakulhat ki földi körülmények között a kozmikus tudat? Ezekre a kérdésekre kíván választ találni az alábbi tanulmány.

Mezopotámia dél-keleti részén, a Tigris és az Eufrátesz folyók mentén találhatók Ur, Uruk, Umma, Nippur, és Eridu ősi városok romjai, melyeket a régészet már kellő alapossággal feltárt, így ezek létét ma már a szkeptikusok sem vonhatják kétségbe. A Sumér városállamok kiterjedt kereskedelmi kapcsolata révén, i.e. 3000 körül jött létre az első ismert írásmód, az ékírás. A tömegesen előkerült ékírásos agyagtáblák voltaképpen kereskedelmi bizonylatok voltak, ki, mikor, mit, adott, vagy vett, és az-az árucikk honnan származott. A klasszikus régészet számára, ezek a tömegesen előkerült kereskedelmi bizonylatok nem túl nagy jelentőséggel bírtak, ezért ezek rendszerezésére a huszonegyedik századig nem is kerülhetett sor.

A huszonegyedik század technológiái tették lehetővé, az elemző értelem virtuális platformját, melynek segítségével ma már bárkiből lehet alternatív kutató. Ma már az ásatások során előkerült régészeti emlékek, nem egy-egy privilegizált helyzetben lévő kutató sajátjai, hanem a világháló révén azonnal kulturális közkincsé válnak. Így egyre kisebb hatással van az egyetemes tudományos köztudatra a kutató szubjektív tudata, a kulturális, vagy vallási beágyazódása!

Napjainkban is több százmillió keresztény hívő vallja, hogy a Biblia, mint az ó-kereszténység szent könyve, a próféták által közvetített isteni intelem. A zsidó-keresztény kultúrkörben elfogadott tény, hogy Mózestől származik az a teremtésmitológia, amely leírja a civilizáció kialakulását a földön. Ma már régészeti emlékekkel hitelesen bizonyított, miszerint Ádám és Éva kitaszíttatását a paradicsomból, továbbá a Noé által megélt özönvíz legendát, csak átvették az izraelita vallás megalapítói, az ősi sumer civilizációtól. A Gilgames eposzban ékírásos emlékként megtalált történetek úgy épültek be a későbbi korokba kialakult ó- és új-kereszténység hitvilágába, hogy annak tárgyi emlékeit soha sem sikerült fellelni. Ezért aztán egyesek nagy késztetést éreztek arra, hogy a már meglévő, de kompromittáló régészeti emlékeket eltüntessék. Irak lerohanása jó alkalmat teremtett, az arab kultúra régészeti emlékeinek tömeges megsemmisítésére. Ezzel a kis aktuálpolitikai kitérővel rá is mutatnék a lényegre!

A történelmet mindig a győztesek igényei szerint magyarázták, tehát ne keressünk benne objektivitást. Amíg az európai kultúrák gyökereit a közel-keletről származtatjuk, nem is kerülhetünk közelebb a valósághoz. De létezik ma már az egyetemes emberiség történetét kutató, a világhálón szerveződő kulturális közösség is, amely mentes a „kiválasztott nép” hamis illúziójától.  Kínai és indiai fiatalok, a rendelkezésükre álló huszonegyedik századi technológiák révén, képesek létrehozni egy globális adatbázist az ősi civilizációk meglévő régészeti emlékeiből, melyek tárgyszerű rendszerezése révén már nem kell számolni a kiválasztott tudatú, tévúton járó kutatók, zavaros agyszüleményeivel. Ennek első kézzelfogható eredménye, az Édenkert, vagy Paradicsom helyének megtalálása.

Az ószövetség említi a paradicsomot, mint az első emberpár legelső lakhelyét. De ma már köztudott, az ószövetségi történetek, a héber bibliában, a Sumer kultúrkörből lettek plagizálva! Ezek után talán nem számit már újdonságnak, hogy a paradicsomról is először a sumérok ékírásai tesznek említést.

A sumér városállamok szorgosan kereskedtek minden korabeli kultúrával, még Egyiptomban is találtak sumer agyagtáblát, amely szerint az arab kereskedők egyiptomi papok megrendelésére kátrányt, és tömjént szállítottak a balzsamozóknak, akik ezért Nubiából származó arannyal fizettek. Az ősi sumer civilizáció, babiloni birodalomba történő átalakulása során tovább fejlődött, és kiteljesedett az ékírás rendszere, ezért nem lehet eltüntetni az ősi teremtésmítosz eredetet.

Ma már csak a bigott szkeptikusok képesek tagadni a Gilgames eposz történelmi beágyazottságát a héber, és arámi nyelven írott későbbi korokban keletkezett ószövetségi biblia mitológiába. Az Éden, mint ember által lakott ideális élettér ténylegesen létezett. Valójában a Perzsa öbölben lévő, 8000 éve víz alá került szubtrópusi területet jelentette. Az ősi sumer törzsek kereskedelmi kapcsolatban álltak az itt élő népekkel. Ezért maradhatott fenn a természeti katasztrófa emléke.

 A Perzsa-öböl partján fekvő Dubai, a kőolaj kitermelésnek köszönhetően, a világ egyik leggazdagabb állama. Töke feleslege révén létrehozta a Palm Jumeirah, vagyis a pálmafa formájú szigetcsoportot, az Arab-öbölben, ami ma már az űrből is felismerhető. Ez a gigaberuházás nem csak az emberiség egyik legpazarlóbb építészeti alkotása, de az arabok profán vallástörténeti válasza is az ősellenség számára. A zsidó mitológiában fennen hirdetett Édenkert, valójában a Perzsa öböl hullámai alatt található. Megkutatása ma már nem függ politikai, vagy vallási megfontolásoktól, mivel a pálma sziget projekt keretében a világ számos országának gazdasági elitje szerzett résztulajdont az öbölben. A fényűző nyaralók mellett megjelentek a méregdrága luxus jachtok is a térségben. A legfelkapottabb szabadidős tevékenységgé vált e térségben a magán jachtokról indítható mini tengeri robotokkal végzett kincskeresés.

Ma már csak az iráni katonai konfliktus miatti fenyegetettség tartja féken a huszonegyedik századi kínai, indiai, orosz és még ki tudja hány országból ide sereglett milliárdos vagyonnal rendelkező kincsvadászokat a perzsa-öbölben. Az anyagi függetlenség biztosítja számukra, hogy nem kell figyelembe venni a szponzoráló ideológiai, vagy valláspolitikai beágyazottságát. A korlátlan pénzügyi lehetőség által megteremtett tudományos kutatói szabadság, valamint az új technikai lehetőségek biztosítják számukra a korábbi tudományos dogmák felrúgását. A korlátlan luxus világába, már nem „trendi”, egy nagyobb jacht, vagy egy egyedileg gyártott luxusautó, mivel holnapra a drága holmi is „avétossá” válik. Így jött létre a perzsa öbölben összeverődött milliárdos csemeték új intellektuális hobbija, a tengeralatti paradicsomkutatás.  Az újdonsült milliárdos felfedezők megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy a mindennapi fizikai térből kilépve a filozófia, és a pszichológia hagyományos korlátait is áthágják. Ezért tekinti a kirekesztett értelmiség fanyalogva ezt az újszerű kezdeményezést. Pedig ebben a gondolkodásmódban nincs is semmi újdonság. Minden új vallásfilozófia prófétái megélték ezt az önfeledt, felemelő tudatmódosult állapotot. A napi gondoktól mentesülve a kreatív emberi elme, képes a kozmikus tudat intellektuálisan módosult állapotába jutni, drogok igénybevétele nélkül is. Kínai, és indiai kutatók, az elemző értelem virtuális platformján szerveződve az ősi mazdaizmust, vagy másképpen zoroasztrizmust, mint az ősi civilizációk kozmikus kapcsolatfelvételét bizonyító első tudat kiteljesedéseit értelmezik. Nem tekintik a klasszikus értelemben vallásnak, mivel a hitből eredő vallásfilozófia, mint vélekedés, nem képes az objektív tudatot elemző értelemmel kozmikus tudattá formálni.

Az iszlám térhódítása előtti régi perzsa vallás, a mazdaizmusból teljesedett ki, majd a görög változatban fennmaradt, Zoroaszter próféta tanaival összeolvadva vált köztudomásúvá. A próféta egyéni képességei, és hitvilága alapján az eredeti kozmikus kapcsolatfelvétel során megszerzett információk háttérbe szorultak. Az egyén, mint szubjektum a tudata révén nem képes megérteni egyedileg a kozmikus összefüggéseket. Ezért vált minden vallás hitelméleti dogmává. A vallásalapító kiemelkedő mentális képességei révén képes korlátlanul befogadni az új ismereteket, de a követői már szerényebb intellektuális képességeik miatt dogmákká degradálják a próféta magasztos gondolatait. A dogmák, a vallási tanítások hitek megkérdőjelezhetetlenségei, gúzsba kötik a kreatív emberi elmét, ezért nem képesek a klasszikus világvallások az intellektuális tudás magasabb szintjére lépni. Dogma a köznapi értelemben bármely tudományos, politikai, vagy vallási tétel, vélemény, hitelv, amely vitatása, kétségbe vonása, a tekintélyelv alapján nem megengedett. A huszonegyedik században a világháló révén kezd megszerveződni, egy kozmikus tudatú új intellektuális közösség, mely a földönkívüli intelligenciára, mint létező, és megérthető tudat módosulatra

törekszik. Ehhez nem kell korlátlan anyagi lehetőséggel rendelkeznie. Elegendő egy szerény számítástechnikai, Internet lehetőség, no meg egy kis nyitottság, a kreatív gondolatok befogadására, és akkor már nem is olyan elképzelhetetlen, hogy nem vagyunk egyedül

 a világegyetemben. Az ősi sumérok már hatezer éve képesek voltak kapcsolatot teremteni a kozmikus térből alá szállott idegenekkel. Talán ha felhagyunk saját téves térelméleti hipotéziseinkkel, és belátjuk szerény képességeink, valamint földről szemlélt

szűk kitekintési perspektívánk nem teszi lehetővé, a kozmikus folyamatok globális makrociklusainak felismerését. Ezért érdemes a múltunkban megkapott kozmikus tudás máig fellelhető tárgyiasult emlékeit újra értékelnünk, így kiteljesedhet a kozmikus tudat.

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________

                                                                                                         

47 gondolat erről: „Megtalált édenkert

 1. 1:
  Egy ilyen világban élünk. Ilyen emberek vesznek minket körül. És, ami a legszomorúbb, hogy nekik áll a zászló.

  Természetesen nem a feleségem, de hozzám közel álló nőszemély bármilyen hasonló marhaságra fogékony. Bárkinek bármit elhisz, de én akármit mondok, azt a legnagyobb kétkedéssel fogadja el.

  2:
  Lehet provokálásnak is nevezni, de én inkább tesztelést írnék. Úgy mellesleg, én csak az első bekezdést olvastam el, mert ez még sci-finek se jó.

  De hadd kérdezzem meg, például Extragalaxistól, hogy a kozmikus tudat mennyivel nagyobb hülyeség, mint a lélek? Minden esetre „modernebb”.

 2. Azt tudni kell, hogy itt a vendégposztírás elég gyakran jelent egyfajta villamosszékbe ültetést… 😀

 3. „Az ősi sumérok már hatezer éve képesek voltak kapcsolatot teremteni a kozmikus térből alá szállott idegenekkel.”

  Randiztak is? 😀

 4. 7:
  Sőt közösültek is de Arma megelőzött.
  Én minden esetre kipróbálnék egy kozmikus orgazmust. 😀

 5. Zecharia Sitchin

  Ennek az úrnak a könyveit olvasva kissé felrémlik bárkinek, mekkora önbecsapás ezen a témán jópofizni.
  (annunakik a Bibliában is)

  Hogy kapcsolódnak a korabeli történelmi kiragadott részletek a jelenkorhoz? Csak egy példa: A Sodoma -Gomorra fejezethez, ami két földönkivüli társaság harca volt, földi segédcsapatokkal, itt van egy epizód, hogy két angyalt (ügynököt) küldtek a saját kémjükhöz, hogy készülödjenek, mert a településeket elpusztítják. Mikor útnak indultak Lót felesége lemaradt s azt vették észre, hogy „sóbálvánnyá ” vált. Késöbb kiderült, hogy ez sumir-semita fordítási huba volt, mert az eredeti textben ugyanaz a szó azt jelentette, hogy párává vált, elpárolgott … Ezt régebben nem értették, de hirosíma óta magától értetödö…

  Namármost ez úgy kapcsolódik a jelenkori állapotokhoz, hogy az izraeli kutatók megállapították, hogy még jelenleg is radioaktívak azok a rétegek Sodoma alatt, ahol az ivóvíz csorgadozik …

 6. …. nyílván azokról az ür-térképekröl, amiröl hallgatnak … 🙂

 7. 11:
  Nekem az rémlik fel, hogy annak idején a csajok fizikából mind bukásra álltak, és a csöcseik mutogatásával próbáltak átmenni a vizsgán. Aztán 20-30 évvel később tücsköt-bogarat beszoptak, és talicskákkal hordták a pénzt a különböző csoda doktorokhoz.

 8. 4.
  „…a kozmikus tudat mennyivel nagyobb hülyeség, mint a lélek? Minden esetre “modernebb”.

  Ez inkább a New Age erőfeszítése, hogy azokat a materialistákat, akik mégis inkább keresnének valamilyen spiritualitást, valami ártalmatlan zsákutcába csalja.

  Ami a kozmikus tudatot illeti, az nem egyéb, mint mondjuk a szociális érzék, hogy hozzátartozom egy közösséghez, amibe beletartozik a tágabb környezet, azaz a terméset is.
  Persze ennek vannak szerencsétlen megfogalmazásai és még szerencsétlenebb tálalásai, amin aztán jókat lehet poénkodni.
  Ez persze nyilván kapóra jön a környezetszennyezésnél vagy az atommagba meg a sejtmagba való belepiszkálásánál.

 9. 15:
  Minek -például- engem becsalni bárhova? Nagyon jól vagyok ott ahol vagyok. Amikor a „sóbálvánnyá válás tulajdonképpen elgőzölés” szöveget olvasom, eszembe jut, hogy a 6 nap alatti teremtésre kitalálták, hogy az tulajdonképpen hat korszak. Ezek nem mások, mint utólagos kitalálmányok azok számára, akik mindent bevesznek.

 10. Jaj de jó, már megnyugtattatok, hogy nem én vagyok a hülye… 😆

  Mivel végig olvastam (szenvedtem) pénteken ezt az irományt, el is csodálkoztam, hogy Tibor bá’ miket le nem hoz mostanában….

  Ekkora zagyvaságot, ha a kutyám megenné, megveszne tőle. 😆

 11. Sziasztok!
  A kozmikus tudatot nem feszegetném, mert én sem tudom hova tenni, de arra adjatok választ, miért van, hogy szinte minden földrész – minden kultúrájában (és tényszerűen megtalált leleteikben is) hemzsegnek a sárkányemberek? Miért mindenhol a gyík – kígyó – sárkány / hüllő motívum? Ha van más állat idol – állatistenség, a hüllő vonal vezet egyértelműen, s erre magam sem találok ésszerű magyarázatot, csak azt tudom megállapítani, hogy valami nem stimmel a korai történelmünkkel, főleg, ha a jégkorszak előtti időket vizsgáljuk. Ismert barlangrajzok, ill. nemrég felfedezett víz alatti városok romjai, valamint ősi kultúrák (egyiptomi, maja indián, olmék indián, ausztrál őslakosok barlangrajzai, sumér és társai) szolgáltatnak bizonyítékokat, hogy olyan találmányok és kultúrális – művészeti vívmányok voltak már az emberiség birtokában, amelyek bőven meghaladták az évezredeken át elhúzódó középkori Európa színvonalát…

  Érdekes, hogy a teremtésmítoszok is okot adnak annak feltételezésére, miszerint az emberi faj nem kizárólag a Föld bolygó „evolúciós terméke”. Nyilván itt könnyen zsákutcába futhatunk, de pl. a maja esőisten ábrázolások és a korai buddha-ábrázolások hasonlósága miatt megindul az ember fantáziája. És ne gyertek azzal, hogy nem tudtak embert ábrázolni, mert a legtöbb esetben az embert tökéletes részletességgel ábrázolva meg lehet különböztetni az „isteni lényektől”, legyen szó az indián civilizációkról, a magyar mesevilágról, vagy akár az egyiptomi (későbbi antik) művészetről.

  Számomra a téma azért érdekes, mert a vallásosság – hit kérdésével kapcsolatban számos dologra magyarázatot kaphatnánk, ha ezen feltételezések a fikció világából átlépnének a tények birodalmába.
  Üdv.: H.Cs.

 12. 18: ez a sárkány-motívum egy mítosz, mármint az, hogy mindenhol hemzsegett volna. Egy fenét. A Bibliában van, Kjnában van, a Nibelungokban van. Hozzánk az újkorban került be a Bibliából és a germán mitológiából, az Attila kultusszal együtt.

 13. 16.
  Nem feltétlenül téged akarnak becsalni…
  Viszont a New Age jobb biznisz mint bármelyik futó vallás, meglengeti a kábítószereket is, és távol tartja az embereket a veszélyesebb dolgoktól, mint például a kamatszedés és az erkölcs kapcsolata.
  De az igazat megvallva, ha összeszeded magad, tudsz te életrevalóbb valláskritikát is, mint egy leegyszerűsített teremtéslegendát szó szerint értelmezve előcitálni és azon köszörülni a nyelved…

  Az igazat megvallva, a Big Bang se hoz közelebb a valósághoz, és már Steve Hawkins de biztos abban, hogy léteznek fekete lyukak.

 14. 11:
  Azt hittem Sloszár József „Biblia-ami a kulisszák mögött van” (www.2000ad.uz.ua) műve után már felkészült vagyok az ilyen hülyeségekre, de ez már nagyon kemény.
  Légyszi áruld már el, hogy Lót történetének mi a sumir eredetije, ha már hivatkozol rá!

  12:
  Esetleg Szodoma hegyénél, ahol az egyik sótömböt „Lót felesége” néven emlegetik?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lot%27s_wife
  (Mint ahogy Veronában is meg lehet tekinteni az „igazi” Júlia erkélyét…)
  A wikipédia a sugárzást persze elhallgatja… 🙂

 15. 19: A sárkány Bibliából való bekerüléséről tudnál linkelni egy írást? Attila is érdekelne. Köszi!

 16. 19.
  Ne feledd el, hogy a népmesék, legendák Európa szerte is televannak sárkányokkal. Tehát a vallás által nem intézményesített hagyományok is tudnak a sárkányokról.

  Szerintem a kérdés többet érdemel annál, hogy lesöpörjük az asztalról pusztán azért, mert a modern tudomány képtelen beleilleszteni a saját rendszerébe. Sőt, ha a kicsit fellengzős „kozmikus tudatot” lecseréljük „közös emlékre” akkor közelebb kerülhetünk ezeknek a mondáknak az eredeti jelentésein keresztül a régi kultúrák pszichéjéhez (írhattam volna lelket is, de így legalább jól túljártam Tibor bá’ eszén ! 🙂 )

  Lélektani hátteréhez mondott volt Tibor bá’

 17. 19: „Hozzánk az újkorban került be a Bibliából és a germán mitológiából, az Attila kultusszal együtt.”

  Az én ismereteim szerint az újkort Amerika felfedezésétől számolják, szóval inkább középkor lehetett az… Legalább is Attilára már a középkori krónikáink is hivatkoznak.

 18. 24: Attila valóban a középkorban jün a Nibelungokból, tehát kuruc hagyományaink labanc eredetűek! 🙂

  22-23: Hétfejű sárkány forrása: Bbilia, Jelenések Könyve. Magyar „nép”meséinkben tudtommal csak Benedek Elek óta ismerjük, akire már kortársai is rábizonyjtották, hogy hamisít, ezek után durcásan „Benedek Elek Népmeséi” címmel jelentette meg az ilyeneket, tehát nem álljtotta, hogy gyújtötte őket a székelyek között. Addig sem adta meg soha egyetlen adatközlőjét, viszont engedélyt kért egy skót népmesegyűjtőtől, hogy annak hangsúlyozottan nemzetközi eredetű, (pl, Ezeregyéjszaka) meséit lefordítva kiadhassa magyarul ugyanolyan szines könyvekben (Ezüst mesék, arany mesék, stb), erre engedélyt is kapott.
  Tehát a hétfejű sárkányos és égigérő paszulyos meséket a vakoló benedek hozta be ezeregyéjszaka, Kalevala, Biblia, Grimm és más források nyomán, kinevezte őket magyar népmeséknek és ma már mind úgy tudjuk, hogy ez „ősi magyar népi örökség”. 🙂

 19. Püff neki!
  Pedig úgy bíztam az extragalaxikus szuperlények jóságos intelligenciájában.
  Erre kiderül, hogy mocsok módon idejönnek, és itt robbantgatnak a mi földünkön. Hát idevezethet a kiteljesedett kozmikus tudat?
  Köszönöm szépen, ezek után már nem is várom őket. 🙁

 20. 26: Ha a franciák a Szaharában, meg Polinéziában robbantgatnak, akkor miért pont az extragalaktikus szuperlények ne robbantgatnának a föld-gyarmaton? 🙂

 21. 25.
  Árpád-házi királyaink folyamatosan hivatkoznak Attilára (pl Képes Krónika) miközben élet-halál harcot vívnak a németekkel.
  Nem életszerű, hogy a Nibelung énekekből értesültek volna Attiláról.
  Viszont tetten érhető egy nagyon erős áramlat, ami minden erővel próbálja ellehetetleníteni a magyarság történelmének, kultúrájának kutatását.
  Nyilván előfordulnak naív vagy megfontolt csalások, tévedések, túlzások, amit a kincstári tudomány véres kardként hordoz körbe, hogy na ugye már megint délibáboz a hülye magyar…

  Szerintem igenis lenne értelme leülni és kibogozni azt a szimbólumrendszert amit a régi korok használtak a világukban való eligazodáshoz. Tanulhatnánk belóle, ahelyett, hogy egyre nagyobb sebességgel rohanunk a jövőbe, pedig egyre többen egyre világosabban látják, hogy ez így katasztrófához vezet.

 22. 18:
  Most már le kell írnom. Csongor! Kezd kicsúszni a lábad alól a talaj. Rossz irányba próbálkozol egy életre szóló kiábrándulás után.

 23. 29: Kimondottan kevés Árpád-házinak volt komolyabb harca a németekkel, Istvánnak német neje volt és jóban volt a sógorával, egyáltalán nem volt az Árpád-korban a német valami ősellenségnek elkönyvelve. Eleve a magyar arisztokrácia nem kis része is német eredetű volt már Géza korától kezdve.
  A bejövő és gyorsan elmagyarosodó lovagok nyilván hozták a maguk regöseinek hősi énekeit, pl. a Nibelung-körből. Ezt én vetem fel elsőnek??? 🙂

 24. Tibor bá! A kozmikus tudat inkább komikus tudat, mintsem egy nyerő filozófia. Istent éppen az teszi egyedivé, hogy személyes, tudatos lény, akinek a szeretete hatja át minden létezőt. Az emberek tudatos személyiségükkel Isten hús-vér templomai, akiken keresztül megnyilvánulhat Isten mindent átható és átformáló szeretete, választásaink eredményeképpen.
  A világmindenség alapja a személyes, tudatos szeretet kibontakozása. Erre a legjobb bizonyíték az ember élete és mindegyikünk tapasztalatai. Szeretet kapcsolatok nélkül semmit nem ér az életünk. Ez a legerősebb bizonyíték a világmindenség működésére, a személyesen megélt élettapasztalatunk. A világmindenség alapja egy tudatos személyiséggel rendelkező szerető lény, amely teremtményeiként nekünk is lehetőségünk van, hogy megtapasztaljuk a szeretet kapcsolatok, a szolgáló szeretet és a létezés csodáját.

 25. Elemző értelem? A szeretet nem elemez, csak szeret és szolgál.

  Virtuális platform? Inkább egy szerető feleség főztje, mosolya, érintése.

 26. 28: Ez nem ér! Ezt én is be akartam linkelni, csak én „A pornó megváltoztatja az agyad” cikkhez (csak az már elsüllyedt).
  Íme, ilyen a pornó által megváltoztatott agyag. 😉

 27. Nézzetek végig néhány példát:

  mexikói esőisten:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Busto_quetzalc%C3%B3atl_en_Teotihuac%C3%A1n_%28cropped%29.jpg
  mexikói esőisten rajzon:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Quetzalcoatl_1.jpg
  tudtak embert és állatot pontosan ábrázolni, s külön érdekesség a kódex képén fennmaradt fenti ábrázolás, ami sztem. hasonlít a sumér (innen igencsak távoli) ábrázoláshoz:
  http://www.mexicolore.co.uk/images-2/236_05_2.jpg

  sumér pecséthenger nyomatképe (fent a szárnyas napkorong):
  http://www.andrewgough.co.uk/bee_new2.jpg

  ugyanez a minta egyiptomi ábrázolásokon, melyeket máig alkalmazunk díszítő motívumként:
  http://www.mvkkvar.hu/kiallitas/szecesszio/03kozepuleteink/11szivarvanykozpont/kep35.jpg

  ázsiai Rahu isten ábrázolása (alul) – s itt is szembetűnő a hasonlóság az amerikai indián totemoszlopokkal, vagy az olmék kőszobrokkal:
  http://www.tumblr.com/photo/1280/eyeburfi/1115041711/1/tumblr_l8opqbSHW21qbgylw

  indián totem:
  http://4.bp.blogspot.com/_R0UJbZofq54/TIkluVEIePI/AAAAAAAABdI/DeZCcvD__dw/s1600/indian-totem-poles.jpg

  olmék kőszobor:
  http://www.delange.org/LaVenta/plv19.jpg

  most nézzük meg a mexikói esőistenhez, ill. az ázsiai Rahuhoz viszonyítva az alábbi sumér istenszobrot:
  http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/3het/muvtori/asszidem.jpg

  és az indiai mitológia Rama ábrázolását:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Rama_and_Hanuman_fighting_Ravana%2C_an_album_painting_on_paper%2C_c1820.jpg

  Az amerikai és az ázsiai kontinensen is egy fura fejű, magas, kék ill. zöld bőrszínnel jelölt megjelenési forma látható.
  Mindez véletlen? Nem állítom, hogy máris kozmikus látogatások bizonyítékául szolgál, mindössze elgondolkodtat, hogy ilyen mélységű hasonlóságok vannak, s ebből feltételezem, hogy ezen ősi, egymástól térben távol eső civilizációk valamilyen formában kapcsolatban lehettek egymással.

  Armának köszönöm a felvilágosítást, a sárkány motívum ilyen jellegű terjedéséről eddig nem tudtam. Az én eddigi ismereteim alapján a magyar árpád kori templomok sárkány ábrázolásai a bizánci keresztény (népvándorláskor) behatásnak köszönhetőek.
  pl.: vértesszentkereszti templomrom:
  http://muvtor.btk.ppke.hu/romanika/s60021.jpg

  30.
  Tiborbá, nem értem melyik mondatom alapján jutottál erre a megállapításra. A rossz irányt elfogadom, ha ellenérvekkel támasztod alá. Az „életre szóló kiábrándulás” feltételezése pár sor elmélkedés alapján sztem. nem kevesebb, mint az általad is kifogásolt Szondi-teszt alkalmazása Dr. Rónaszéki Éva módjára.
  Csongor

 28. 35:
  Dehogy egyetlen mondatod alapján jutottam erre a megállapításra. Az elmúlt évek alatt bekövetkezett változásaid alapján, de ne legyen ez vita tárgya. Én szólottam, te pedig úgy reagálsz rá, ahogy akarsz. Akár tökéletesen figyelmen kívül is hagyhatod.

 29. 35: „ami sztem. hasonlít a sumér (innen igencsak távoli) ábrázoláshoz”

  Ide speciel nem sumér, hanem azték képet linkeltél be, ami Tezcatlipoca és Quetzalcoatl isteneket ábrázolja. Utóbbi tehát hasonlít önmagára…

  „ugyanez a minta egyiptomi ábrázolásokon”

  A minta nem ugyanaz, hiszen az egyik egy szárnyas napkorong, a másik pedig egy sólyom ábrázolás (Hórusz). Hórusz valóban napisten volt, így van kapcsolat, viszont az egyiptomiak és a sumerek dokumentáltan kapcsolatban álltak egymással, így nem olyan nagy meglepetés ez.

  „most nézzük meg a mexikói esőistenhez, ill. az ázsiai Rahuhoz viszonyítva az alábbi sumér istenszobrot”

  Ami egy asszír démonábrázolás…
  Nem megy neked ez a sumér téma… 🙂

 30. Ezek után, ha azt mondom, hogy az utóbbi 1-2 hétvégén ledaráltam egy halom Marvel-filmet (Amerika kapitány, Bosszúállók, Vasember trilógia, Thor (jógyerek – kalapácsos) stb.) és kezdek hinni bennük, akkor az már nem olyan nagy marhaság. Igaz-e? 😉
  Így kerek a világ. Van pár szuperhos meg valami ügynökség, oszt’ ha nagy a gáz, akkor rendet raknak. Már a Transformers trilóga is nagyon megfogott :)))

 31. Bocs, de azt hiszem a Majáknak már 2012-ben végük volt a világgal együtt. Szerintem őket már nyugodtan ki lehet hagyni a buliból. Amúgy azok az összefüggések természetesen nem véletlenek. Ez a műfajt Erich Von Dänikennek köszönhető ő meg a vagyonát köszöni a 62 millió példányban eladott mentális hulladékért. Jóéjt gyerekek, búcsúzik a maci mára.

 32. 37-re:
  Nem vagyok szakértője a témának, így nem veszem rossz néven a helyreigazításokat! Megjegyzem, maga a cikk sem olyan súlyú és témájú. A mai fiatalokra sajnálatosan jellemző fellengzősség már más kérdés…

  De senki nem jött elő értelmes cáfolattal, másik magyarázattal a hasonlóságokat illetően, mert számomra ebben a vonatkozásban most mindegy, hogy a konkrét ábrázolás sumér-akkád, vagy maja-tolték-azték, a lényeg, hogy Amerika és Ázsia vonatkozásában elég távol vannak, s az talán nem kétséges, hogy van hasonlóság. Az egymással kapcsolódó kultúráknál (függetlenül a linkelt példaképektől) ugyanígy megvannak a bemutatott ábrázolások, de arra nincs időm, hogy ezeket most alaposan kimazsolázzam.

  Mondjátok akkor azt, hogy csak én látok bele hasonlóságot, azt minden további nélkül elfogadom! Nem lét-kérdés számomra, hogy „igazam legyen”, egyszerűen csak korábban foglalkoztam ezzel a témával és érdekesnek találtam, ill. szórakoztatónak.

  konkrétan első felvetésedre:
  itt a hasonlóságot a következő képre gondoltam…

  harmadik felvetésedre:
  teljesen jogos, ugyanis ide ezt a képet szántam, csak a kivág-beillesztnél egy sorral lecsúsztam. Helyesen:
  http://scuole.provincia.terni.it/ls_galilei/studentZone/numMagMem/images/MARDUK.png

  36-ra:
  OK. Így értem, azt hittem mindezt vmelyik. itt megjelenített mondatból vetted ki 🙂 Mindannyian változunk, s megnyugtathatlak, attól függetlenül, hogy kíváncsiságból feldobtam ezt a témát, még a (F)öldön járok!

  39-re:
  Nem, ezt a Danikenes marhaságot nem szeretném támogatni! Sztem. millió más magyarázat létezhet az űrlények, meg a fantazmagóriák mellőzésével is… Eszerint nektek nem hasonlítanak, tudomásul vettem.
  Cs.

 33. 35: A vértesi régebbi, de pl. a Notre Dame híres démonai (egyes szerzők szerint zsidók antiszemita ábrázolásai!) csak a 19. századi restauráláskor kerültek oda, nem középkoriak.

  en.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_de_Paris#Alterations.2C_vandalism_and_restorations

  A Google angol kiadása ma az antiszemita építésznek állít emléket, aki szobrotta őket, épp a Holó Világnapján!

  winstonsmithministryoftruth.blogspot.com/2014/01/google-praises-antisemitic-architect-on.html?zx=106ab20453a5fc9d

 34. Mivel az ember közös őstől származik, majd ezek után szerteszóródott a földrészeken nem lehetetlen a közös gyökerektől kezdődő mitológiai hasonlóság. Mert mint láthatjuk a hiedelemvilág gondolkodásmód és jellemformáló ereje vitathatatlan….

 35. Arma: a sárkányos és Attilás sztori tudománytörténetileg engem nagyon érdekelne. Nem akarok itt offolni, nálad folytathatjuk?

 36. 43: persze. Majd tervezek ilyen bejegyzéseket, Benedek Elekről is, meg hasonlókról. Azért Attila nekem már kilóg az Újkor köréből, de mai legendás rangja a széljobbon újkori jelenség.

 37. Az én spekulációm:
  Az őskorban, de akár még az ókorban is a sárkányos mítosz egy dinoszaurusz őshüllő csontvázának az előbukkanása után egyértelmű következmény. Mi másra lehetnek következtetni egy hatalmas csontváz megtalálásakor, mint sárkányokra? Egy vándorló nép, mint amilyen a hunok voltak, sosem botlottak élő sárkányokba, így nem is tartozott a hiedelemvilágukhoz. Persze ettől még hallhattak róla.

 38. 45: Pont a hunok Kína mellől indultak, bejárogatak Kínába, az ottani sárkánykultusszal találkozhattak. De az európai hunok vagy őrizték ennek emlékét, vagy nem.

 39. Végigolvastam ezt a suletlenseget, mert azt írta Tibor bá, hogy egy jövőkutató írta, ami számomra tudományos megalapozottsagot és nem spirituális érvelést jelent.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük