(2382) Isten gondolatának a kifürkészése

Tibor bá’ online: a dolgok mai állása

A „mindenség elméletének” megismerésével a tudósok legnagyobb álma valósulna meg, ha megvalósulhatna. (If it is ever discovered) Ez az elmélet körülírná a Világmindenség működését a legalapvetőbb szinten, így magában foglalná a természet tökéletes megismerését. Megválaszolna olyan meglepő jelenségeket, mint a sötét anyag, az okot, amiért az idő csak előre haladhat (only one direction) és hogyan működik a gravitáció (how gravity works). Nem csoda, hogy Stephen Hawking szerint egy ilyen elmélet megoldaná létünk értelmének kérdését, mert kifürkészhetnénk vele isten gondolatát. A teológusoknak azonban semmi okuk az aggódásra, mert sok évtizedes szorgos kutatómunka után, tulajdonképpen egyetlen lépéssel se kerültünk közelebb a megoldáshoz. Személyes véleményem szerint, sosem fogjuk megtudni a nagy titkot, de ezzel nem kívánom elvenni a fiatal tudósok kedvét. Már csak azért sem, mert pillanatnyilag nem is egy-kettő, de mindjárt hét elképzelés is létezik, amelyek mind hivatottak megoldani a nagy talányt. Vegyük őket sorra!    isten gondolatai

Húrelmélet. A mindenség elméletének ez a legismertebb próbálkozása, és ezt vizsgálták eddig a legszorgalmasabban (heavily studied). Az elmélet szerint a megfigyelt szub atomi részecskék egyáltalán nem részecskék, hanem apró húrok (tiny strings), amelyek a kutatási eszközök segítségével csupán részecskéknek „látszanak”, mert olyan nagyon kicsik. Ezen kívül a húrelmélet matematikai számításai szerint olyan extra, térbeli dimenziókkal számol (extra spatial dimensions), amelyeket közvetlenül nem tapasztalhatunk meg. Ezek meglehetősen merész állítások, de sok elméleti fizikus szerint a húrelmélet elegáns és az alapötletre számtalan változat húzható rá, amik aztán különböző kozmológiai rejtélyekre derítenek fényt. Van azonban két probléma, amit meg kellene oldani ahhoz, hogy az összes elméleti fizikus elfogadja, mint a mindenség elméletének első számú jelöltjét. Először is a húrelméletnek valami olyan új dolgot kellene előre jelezni, ami ellenőrizhető, amíg ilyet nem találnak, addig az elmélet csak elmélet marad. Másodszor, az elméletnek túl sok változata van, amelyek közül bármelyik helyes lehet és nehéz közöttük választani. Ezen néhány fizikus úgy kíván segíteni, hogy javasolt egy általános keretet, ami M-theory névre hallgat, és több húrelméletet is foglal magában. De ennek is meg kell fizetni az árát. Attól függően, hogyan állítják fel az elképzelést, az M-teória 10500 világmindenség leírására képes (10500 universes), ez pedig egy kicsit sok 🙂 . Igaz, egyes fizikusok szerint ez bizonyíték arra, hogy valójában multiverzummal (multiple universes) van dolgunk, mások viszont ebből az elmélet bizonytalanságát olvassák ki.

Csomós kvantum gravitáció: Tulajdonképpen ez az egyetlen elmélet, amelyik a húrelméletnek a riválisa lehetne. Az elgondolás lényege az, hogy a tér – elképzeléseinkkel ellentétben – nem folytonos, hanem apró (10-35 méteres) darabkákból áll össze. Ezek a térdarabkák össze vannak kapcsolva, hogy a tapasztalatainknak megfelelő teret kapjunk. Amikor ezek a kapcsolatok fonatokká és csomókká állnak össze (they produce elementary particles) akkor elemi részecskéket alkotnak. Be kell vallani, hogy a csomós kvantum gravitáció hozta létre (tentative predictions of real-world effects) a valós világra jellemző hatások kísérleti jóslatait. Azonban a hívei, minden erőfeszítés ellenére, képtelenek voltak a gravitációt begyömöszölni az elméletbe. (incorporate gravity) Valamint, csak úgy mint a húrelméletnél, a kísérleti bizonyítás még várat magára.

CST vagy Kauzális dinamikus háromszögesítés: Ami első ránézésre nagyon hasonlít a csomós kvantum gravitációra. Ugyanis a téridőt ez is felaprózza kicsiny építőkövekre (assumes that space-time). A négydimenziós darabkákat pedig pentachorons-nak nevezi. Ezek a pentakrononok összeköthetők egy teljes méretű világmindenséggé, aminek három térbeli dimenziója és egy idő dimenziója van, vagyis megegyezik az általunk ismert világmindenséggel (jaj de jó!). Ez eddig stimmelne, de van egy kis bibi. A CST jelen formájában nem ad okot rá, hogy miért lenne anyag. [anyag pedig van!]

Kvantum Einstein gravitációs: Ez az elképzelés, amivel Martin Reuter állt elő a németországi University of Mainz-ből, egészen máshonnan fogja meg a dolgokat. A kvantummechanika és a gravitáció összekapcsolásával kapcsolatban a probléma egy része a miniatűr méretek gravitációjából ered. Minél közelebb van a két tömeg egymáshoz a köztük fellépő tömegvonzás annál erősebb, de a gravitáció önmagára is hat, aminek következtében igen kicsiny távolságok esetén beindul egy visszacsatolás csomó. Hagyományos teóriák szerint ekkor az erőnek nevetségesen naggyá kellene nőni, ami azt jelenti, hogy a hagyományos teóriákkal valami nem stimmel. Reuter azonban előállt egy megoldással (generate a „fixed point”) ahol is egy „rögzített” pont alatt a gravitáció növekedése leáll. Ez segíthet a probléma megoldásában és elvezethet a gravitáció kvantumelméletéhez.

Kvantum grafiti: A fentiekben felvázolt össze elméletben feltételezik, hogy a tér és az idő léteznek, amihez megpróbálják hozzáépíteni az univerzumot. Ezzel szemben a (Quantum graphity) elmélet szülőatyja (Fotini Markopoulou) megpróbálja ezeket elhagyni. Markopoulou szerint, amikor a világmindenség kialakult, az általunk ismert tér nem létezett, helyette tér „csomópontok” voltak, amelyek mindegyike az összes többihez kapcsolódott. Hamarosan ez a hálózat összeomlott miközben a csomópontok némelyike elszabadult a többitől és a ma ismert hatalmas univerzumot alakította ki.

Belső relativitás: Ezt az elméletet Olaf Dreyer dolgozta ki az MIT-nél és azt hivatott megmagyarázni, hogy egy kvantum világban az általános relativitás miként érvényesül. A Világmindenség minden egyes részecskéjének van egy „spin”-nek nevezett (perdület) tulajdonsága, amit úgy foghatunk fel mint egy részecske forgást. Dreyer modellje egy olyan rendszert feltételez, ahol a perdület függetlenül létezik a részecskétől [a pasi nyilván Lewis Carroll Cheshire macskájára gondolt (Aliz Csodaországban), amely egy idő után eltűnt, csak a mosolya marad vissza) és találomra helyezkedik el. Amikor a rendszer elér egy kritikus hőmérsékletet, a perdületek felzárkózva rendezetté válnak. A perdület rendszeren belül lévők ezt nem tapasztalják, csak a hatásáról vesznek tudomást, ami Dreyer bemutatása szerint magában foglalja a téridőt és az anyagot. A modellből sikerült neki levezetni a newtoni gravitációt is, azonban az általános relativitás még nem bújt elő (gondolom erre még aludnia kell néhányat).

E8: [most már csak ezt kell kibírnod] 2007-ben Garrett Lisi fizikus berobbant a hírekbe a possible theory of everything elképzelésével. A heccet az E8-at tárgyaló tanulmánya lendítette be, ami egy 248 pontos komplex nyolc-dimenziós matematikai minta. Lisi bemutatta, hogy a fizikából ismert különböző alapvető részecskék és erők az E8 minta pontjain elhelyezhetők és hogy a kölcsönhatásaik nagy része természetesen alakul ki. Néhány fizikus vehemensen kritizálta (heavily criticised the paper) a tanulmányt. Ennek ellenére Lisi 2008-ban adományhoz jutott (given a grant) hogy folytassa az E8-al kapcsolatos kutatását.

Mint láthatjátok, az isteni gondolatok kifürkészésében még sehol se vagyunk. Szerintem sose fogjuk megtudni, de ebben a témában az én ráérzésem semmivel se ér se többet, se kevesebbet, mint bárki másnak a ráérzése. Persze minél fiatalabb vagy annál inkább bízhatsz benne, ez így természetes. Én a kvantummechanikával 17 éves koromban ismerkedtem meg, amikor nekem úgy tűnt, hogy mielőtt vége lesz – az akkor még nagyon távolinak tűnő – életemnek, hatalmas dolgokra fogunk még rájönni. Nos, tévedtem, ezen a téren gyakorlatilag ott topogunk, ahol 60 évvel ezelőtt álltunk.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18 gondolat erről: „(2382) Isten gondolatának a kifürkészése

 1. Tibor bá’, ne légy ennyire pesszimista… 😉
  Térdig járunk a megoldásban, csak az épületek homlokzatát, és a földet kellene jobban megnézni… Hogy klasszikusokat idézzek, Isten ravasz, de nem rosszindulatú.
  Szájbarágós minden megoldást megadott, csak mi vagyunk kellően hülyék és beképzeltek, hogy nem vesszük észre…
  Hol van a megoldás? Elsőnek a házában kell keresni, lehetőleg minél régebbi templomában, mert a posztmodern templomok, hogy finoman fogalmazzak, híján vannak a szakralitásban. Másod sorban a természet ad választ, „mert minden ami lett, belőle lett”, ebből fakadóan megismerhető a rendszergazda, ha kellően nyitott az értelem.
  Mondok pár példát:
  Dohány utcai zsinagógában a képünbe van tolva a téridő szerkezetének leírása, Mátyás templomban ki van rakva az anyagi Univerzum működési, számtalan templomban a fénykvantum működésie, és szinte minden templomban láttam a Teremtő strukturális ábrázolását(naná hogy ki van rakva…) Oly sokat köpködött régi vallásokban mind meg van a megoldás, de a végtelen anyagi szemlélet, és a vallások öncélú bűnei miatt már észre se vesszük a megfejtéseket, pedig minden ott van előttünk…

 2. Pedig érdemes lenne tanulmányoznod a Bibliát Tibor bá’, főképpen azért, mert rendelkezel az alapfokú fizikai és matematikai ismeretekkel, s ami különösen fontos: ésszel igyekszel hozzáállni az élethez. Lelkes hirdetőjeként az evolúciós elméletnek, ajánlom figyelmedbe az öntanuló algoritmusok és a mesterséges inteligencia témakörét. Sajnos te már nem valószínű, hogy megéled a szingularitást – pedig de szívesen vigyorognék akkor a képedbe egy finom kávé mellett! 😉 – de nekem talán még megadatik hogy egy pipa mellett olvassak róla. A mi gyermekeink azonban jó eséllyel tanúi lesznek, unokáink számára pedig – legalábbis egyelőre úgy fest! – mindennapi valósággá válik. Hogy milyen valóság, azt nem tudom, de remélem szép. A szingularitáshoz szükség lesz az önálló tanulásra alkalmas intelligencia software-én kívül egy, azt megfelelően kiszolgáló hardware háttérre is, mely önállóan képes a működéséhez szükséges energiát a lehető legtöbbféle külső forrásból biztosítani. (Az ideális nyilván az lenne, ha belső forrásból tudná, de hát ez a fránya energiamegmaradás…)
  Kifejezetten érdekel a véleményed, hogy szerinted egy ilyen öntudatra ébredt gépnek a tudatában hogy fog megjelenni az ember, aki megalkotta őt? Vajon hogy fogja definiálni az ember létezésének kezdetét? Egyáltalán hogy fogja definiálni magát az embert? Ebben nyilván elsődleges szerepe lesz majd az alapprogramot megíróknak is, de még nagyobb az öntanuló algoritmus logikájának és kritériumainak! Hogyan és milyen prioritással kerül majd az a bizonyos három asimovi robotikai törvény kódolásra? Nyilván definiálhatóak axiómaként, de biztos vagyok benne, hogy csak idő kérdése, hogy mikor jut el oda az AI, hogy matematikailag felülírja az axiómákat. Lám, mi, emberek is felülírjuk az ezeréveken át megkerülhetetlennek vélt törvényeinket és magunk alkotunk újabb és újabb elméleteket „az élet, a világmindenség, meg minden” magyarázatára. Előbb-utóbb a 42 nekünk is kevés lesz (különbenis, a 73 még jobb szám! 😉 ), az AI pedig valószínűleg hatékonyabb lesz nálunk matematikailag, mert vélhetőleg nem fogják korlátozni az érzelmek. Ugyanakkor – megintcsak valószínűleg – lesz valamiféle képe a „Konstruktőr”-ről, vagy a „Programozó”-ról, aki megteremtette és tanította őt.
  Szóval, szerintem érdemes több figyelemre – és tiszteletre! – méltatnod a Bibliát. (És mellé az apokrif írások többségét is, de ez még messzebbre mutat.)

  Más:
  Nyilvánosan is szeretném elnézésedet kérni, hogy a halászlére szóló ígéretemet nem sikerült novemberben valóra váltanom. Ha az Úr másként nem rendeli, tavasszal ennek fogok alárendelni minden mást és egyéb újévi fogadalmam nincs, nem is lesz.
  Különösen nem olyasmi, ami fogyókúrával és egyéb egészséges életmódi dolgokkal kapcsolatos! 😛

 3. Re: Tibor bá’
  Ne írj ilyen cikket, és én nem válaszolok… 😉

  Hogy tovább göngyölítsem a gondatlatot, valóban létezik az egyesített elmélet, ami mindent meg tud magyarázni, igaz ez azzal jár, hogy „kénytelen” transzcendens dolgokkal operálni az ember fia… Pl kezdhetjük az idő magyarázatával, mert ha ez nincs tisztázva, akkor semmi sem definiálható, mert nem létezik. Ez az első lépés, ami kinyit egy olyan kaput, ahol a tudomány és a régi vallások kéz a kézben járnak egymással…

 4. 04 – Pipás:
  Nem érdemes (és nem is tudunk) addig tovább lépni AI ügyben, amíg nem oldjuk meg az emberi öntudat kérdését. Ez minőségileg több, mint a (majom) agy, valamint a (számítógép) kapacitásának a bővítése.

  5 – dajtás:
  Nehogy te szabd meg, hogy mit írjak, és miről. Neked kellene abbahagyni isten hirdetését, ha van rá ok, ha nincs.

 5. Re: Tibor bá’
  Azért raktam a kacsintós smile jelet, hogy nem kell vérkomolyan venni 😉

  Ok, akkor elhagyok mindenféle vallásos „rizsát”, és pepitában ugyan ezt el tudom mondani tudományos terminológiával is. Egy szót sem fogok ejteni Istenről, és a Teremtőről. Lehet így már nem fogja annyira megfeküdni a gyomrodat… 🙂

  Kezdhetjük az elejével, hogy mi ad dinamizmust az Univerzumnak, és mióta létezik a téridő, mert a Nagy Bumm több kérdést vet föl, mint megoldást(hol van az antianyag, mi késztette a szingularitást felrobbanni, miért van annyi sötét anyag és energia,stb,stb)

 6. Béta szetterünk mindent tudott, amit egy szetternek kell, sőt, szaglásban mesze túlhaladott mindenkit. Mégsem gondoljuk, hogy meg tudtuk volna tanítani pl. olvasni vagy akár írni. Ez a szféra persze, teljesen elérhetetlen lett volna számára. Azon gondolkozom, hogy -bár az ember csalókán azt képzeli magáról, hogy mindenek fölött áll tudásban – a mi szellemi és érzékszervi korlátainkon túl, még sok olyasmi is lehet, amiről ugyanúgy fogalmunk sincs, mint a szép Bétának. Ezért a világ megismerése igencsak kérdéses számunkra. Bár kiváncsi lennék rá.

 7. 07 – dajtás:
  Te teljesen el vagy tájolva. Az írtam meg, hogy hol tart most a csillagászat és a magfizika. Ezek nem az én ötleteim, és nem a tanaim. Velem ne vitatkozz. Add hozzá a magadét.

 8. Dajtás !
  Ha Tibor’bá visszakérdezne ,hogy na mi ad dinamizmust…,és mióta létezik… ,
  és hol van az antianyag…,stb,stb akkor mit válaszolnál ?
  Szerintem így nem jutunk ötről a hatra …
  Tibor’bá !
  Légy szíves küldd el Dajtás email címét .
  Kb. egy hete megengedte .

  Üdv. Kemecse (buda)

 9. Dajtás !
  Közben látom ,Tibor’bá megkért,vagy felszólított ?
  Az elején kezdd ,nem miattam ,mert én később akadtam el .

 10. Re:Kemecse

  Nem könnyű ezzel a témával foglalkozni, és ami legfőbb, ha az ember ebbe belevág, tegye félre az összes dogmáját(tudományos-vallásos), mert az ego nagyon szeret kapaszkodni a rég megszokott, „bevált” sémákba.

  Elsőnek definiálni kellene hogy mi is az idő, mert a jelenlegi felfogásunk szerint csak van, mondhatni marginális szerepe van a tudományban. Itt van az első nagy mellélövés, mert ahogy rohamléptékben kifejtem, semmi más nem létezik, csak az idő, és annak különböző aspektusai.
  Mis is az idő, és miért van? Idő sem létezett mindig, volt kezdete, és ami a legfontosabb, volt forrása is. Hívjuk ezt a forrást időforrásnak, ami csakis transzcendens lehet, mert az időnek nincs kvantuma, nem anyagi természetű. Ez az időforrás tud olyan trükköket, hogy a környezete számára, mondhatni az őskáoszban megnyilvánul. Ez úgy teszi meg, hogy gömbszimmetrikusan időszférákat kezd el kibocsátani magából(skalár időszférák), létezni kezd a külvilág számára, ezáltal létrehoz egy olyan időközeget, amit nevezhetünk az idők vizének. Az idők vizének 2 állapota van, alsó és felső vizek, ami annyiban különbözik egymástól, hogy a kettő hullámtér/mező ellentétes forgású/spinű. Nem véletlen ez a megfogalmazás, ha ezt a szféramezőt metszetben néznénk, akkor olyannak hat, mint a vízbe dobott kavics hullámai a vízfelszínen. Ezt nevezhetjük nyugodtan a víz elemnek, ami nem a víz a patakban… Önmagában lévő, és a külvilág felé létező időforrás egymagában csak létezne az idők végéig, ha van egyáltalán ilyen az időforrás számára. Azonban ha megnyilvánul több időforrás is az őskáoszban, akkor ezek az időforrások interakcióba tudnak egymással lépni. Nem túl bonyolult reakciók vannak, vagy taszítani tudják egymást, vagy vonzani. Mivel az időforrások transzcendens források, ezért nincs tömegük, ami felettébb fontos tulajdonság, mert így létrejöhet olyan állapot, hogy több időforrás együttes mezői képes lehet az időforrást a saját hullámterjedésénél gyorsabbra gyorsítani. Mit is jelent ez? Röviden azt, hogy az időforrás a saját jövőjében halad, mondhatni tűzgyorsan halad. Szintén szándékos ez a megfogalmazás, mert innentől kezdve beszélhetünk a terjedésénél gyorsabb időforrásról, a sebes vándorról, a tachionról, avagy a tűz elemről. Miért is fontos nekünk ez a drága jó tachion? Erre az a válasz, hogy a tachion időszférája a víz eleméhez képest(tardion) más minőségű, mert van benne úgynevezett kettős idő. Kettős idő azt jelenti, hogy egy „helyen” több időszféra is metszi egymást, ami azért érdekes, mert ha ebbe a szférába egy másik tachion beleszalad megfelelő sebességgel, és szöggel, akkor olyan körpályát vehet föl a beleszaladó tachion, ahol már mindig önmaga időmezejének múltjába ér. Ez a paradoxnak tűnő helyzet számunkra nagyon jó, mert rövid időn belül önmásolódóvá válik a rendszer, és létrejön egy 6 „helyen” 5 időforrás geometriájú rendszer. Ez lesz az első 6-os szimmetriájú fénykvantum, amit rejtett fénynek is hívnak, vagy mindenen átfújó szélnek. Ez maga a primer őstéridő, ami nem egy statikus négyzethálós lepedő, hanem egy folyamatosan mozgó, és terjedő közeg, és ez maga a levegő elem is egyben. Ez az összetett mezőközeg a kulcsa annak, hogy létre tudjon jönni a 8-as szimmetriájú fénykvantum a téridőn belül. Ez a mi számunkra már a látható fény, ami szintén 2 tachion interakciójából születik meg, ebben az esetben geometriailag 8 helyen 7 forrás helyezkedik el. Ebben a téridő által keltett mezőközegben ha 3 tachion kerül megfelelő interakcióba, akkor létre tud jönni egy tachion szimmetria robbanás, ami annyit takar, hogy nem 5, és 7 forráselemre másolja önmagát a rendszer, hanem akár több százezer forráselemű rendszer alakulhat ki. Miért jó ez nekünk? Válasz nagyon egyszerű, ez az első anyagi részecske, mondhatni az első földelem. Kb itt találkozik a Nagy Bumm elmélet, azzal az elmélettel, amit leírtam. Itt is van egy pici pukk, de nem túl nagy, és ami a legfontosabb, nem egyszeri, hanem folyamatos.
  Maga az univerzum anyaga folyamatosan létrejön a centrumban, és folyamatosan összepréselődik az univerzum „falán”. Ez a fő oka annak a paradox helyzetnek, hogy a galaxisok gyorsulva távolodnak egymástól, miközben egy egyszeri Nagy Bumm pontosan a Nagy Reccsel végződne… Ez ad magyarázatot a távoli gamma villanásokra is, mert ha egy galaxis kompletten nekicsapódik az univerzum falának relativisztikus sebességgel, akkor abból jó nagy „tűzijáték” keletkezik…

  Ez a rendkívül leegyszerűsített, és borzasztó sok helyen felületesen elmagyarázott modell mögött van kő kemény időmatematika, és időfizika is. Természetesen sutba lehet dobni az egész fantazmagóriát úgy ahogy van, de aki kicsit is ráérez ennek az elméletnek az ízére, az logikus magyarázatokat talál a világ működésére, és olyan paradox problémákat tud megoldani, amit a mai klasszikus fizika képtelen.
  Nem is terhelem vele tovább Tibor bá’ oldalát, sokkal jobban kifejtve egyszer majd megjelenik egy vendégposztban, ahol szét lehet cincálni mindent porcikáját.
  Ha bele akarsz mászni jobban, akkor írj inkább privátot, mert agyérgörcsöt fog kapni Tibor bá’… 😉

 11. 12 – dajtás:
  Tibor bá’ ennél sokkal szívósabb fából van faragva.

  Szerintem, amit összehordtál az egy nagyon ügyesen összeszedett blabla. Vagy inkább fantazmagória. Az idő definíciója roppant egyszerű. VÁLTOZÁS. Ha megállna az idő, minden lemerevedne abban az állapotban, amiben éppen volt, de ez csak elméleti elképzelés, mert az idő nem áll meg. Minden halad a maga útján.

 12. 12 dajtás
  „Ez ad magyarázatot a távoli gamma villanásokra is, mert ha egy galaxis kompletten nekicsapódik az univerzum falának… ”
  A távoli gamma villanásokra magyarázat az is, hogy csillagok omlanak össze fekete lyukká.

 13. Re:Tibor bá’
  Ok játszunk el azzal a gondolattal, hogy az idő kivesszük a létezésből. Mi történik, „megfagy” az anyag? Nem, nem fog egyszerűen létezni, mert kivontad a létezésből a dinamizmust.
  Nincs álló/statikus világ, csak ezt szeretnénk hinni, mert kényelmes. Minden mozog, még abszolút nulla fokon is, és ami mozog, az időben már nem állandó.

  Ez az elmélet csak annyira fantazmagória, hogy közel 25 éve megjósolta a gravitációs hullámokat, és már akkor magyarázatot adott a sötét energiára és anyagra…

  Re:14
  Csillagászat mindent elbír magyarázatban, és annak az ellenkezőjét is. Előszeretettel élnek is vele, főleg, ha halvány tippjük sincs mivel állnak szemben. Erre nagyon szép példa a sötét anyag-energia, vagy az antianyag hiány paradoxon. Egyikre a multidimenziós téridő, a másikra a kettős állapotú időrendszerek a magyarázat…

 14. Fekete lyukakról írogatnak még mindig, miközben a primér mágneses mezők kísérletekkel teljesen és hitelesen bebizonyították a csillagok elektromágneses működését.
  Laboratóriumban is megvalósítható, ellenőrizhető, reprodukálható.
  Viszont ha bevonnák a főáramú (mainstream) fizika berkeibe, sok elméleti -megélhetési-
  fizikus munka nélkül maradna

 15. Tibor bá’ figyelmébe ajánlanám

  ICE AGE in 30 years 4. Primer Fields dynamics a Youtube felületen
  Kicsit agyonveri a klíma hisztérikusok elméleteit.
  Szerencsére nem verik nagydobra, és így tovább düböröghet a klíma üzlet.

 16. Végigrágtam egy plebsnek szánt könyvön magam a húrelméletről. „Az elegáns univerzum” a címe. Véleményem szerint ez az M-elmélet erőlködés „gombhoz a kabátot” típusú. Iszonyat melót ölnek bele, teljesen szakítva a hagyományos megközelítésekkel, keresnek egy bármilyen bonyolult leírást, ami más-más paraméterekkel minden jelenséget előre jelez, minden ismert fizikai képlet leegyszerűsítve kijön belőle. Nem kizárt, hogy sikerül, de kb. mint a lottózás olyan esélyes. Kár ide MI-t, meg vallási kérdéseket kavarni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük