(2053) A globális felmelegedés (lefizetett) szkeptikusai

Tibor bá’ online

még mindig nem tűntek el. Érthetetlen, hogy még  mindig akad ember, aki hisz nekik. Képzeljetek el egy hatalmas bankettot, ahova rengeteg ember meghívást kapott. Ezek esznek-isznak, sőt kifejezetten zabálnak. Aztán egy szép napon jön egy elegánsan öltözött férfi és át akarja nyújtani a számlát. A magukat halálra zabálók meglepődnek. Van, aki szerint semmi köze a számlához. Van, aki azt állítja, nem is lehet számla. Mások azzal védekeznek, hogy ők nem is ettek semmit. Aztán valaki előáll azzal az ötlettel, hogy nem is a főúrhoz van szerencséjük, a pasi, aki a számlát tartja, egy svindler, és csak pénzhez akar jutni. Aztán a zabálók hada egyezségre jut, ha átnéznek a főúr feje felett, akkor el fog menni.

Nem tudom, észrevettétek-e a hasonlatot? Az elmúlt 150 év alatt az ipari civilizáció felzabálta a fossziliákban tárolt energiát, és most benyújtják érte a számlát. Mi pedig tiltakozunk, nem fogadjuk el, hogy ez a mi számlánk lenne, és a számlát benyújtó hitelességét kétségbe vonjuk. Napjainkban Magyarországon is gyakran idézik a világhírű közgazdász, John Maynard Keynes híres mondását „Ingyen vacsora pedig nincs.” És természetesen igaza volt. A magyar közmondás kissé módosítva az előzőt, így szól: Egyszer mindenért fizetni kell. Az elmúlt évtizedek alatt olyan jólétben élhettünk, amihez fogható soha nem volt az emberi történelemben. Hülyére zabálhattuk magunkat, de a vacsora nem volt ingyen.

Talán nem is igazán meglepő, hogy sokan közülünk szkeptikusak. Végül is nem tudtunk róla, hogy ez egy bankett lett volna, és azt se tudtuk, hogy majd benyújtanak érte egy számlát. Most viszont már tudjuk. A számlán ott szerepel a savas eső, az ózonlyuk, a természet károsítás. Ezek az ipari forradalom óta tartó kellemes élet környezetkárosító költségei. Most aztán vagy kifizetjük az árát, vagy megváltoztatjuk az életstílusunkat. Esetleg mind a kettőt. Nem csoda, hogy a szkeptikusok szövege olyan népszerű, hiszen azt állítják, hogy megfeledkezhetünk a főúrról és letojhatjuk a számlát. Elvégre iskoláskorunk óta úgy tudtuk, hogy szerencsés időben születtünk, az emberi tudás, technika, újabb és újabb technológia mindent megold. Egyre kevesebbet kell dolgoznunk és egyre jobban élünk, ráadásul egyre tovább. És akkor….

És akkor jönnek ezek a rögeszmével terhelt tudósok, és azt állítják, hogy ennek vége, hacsak nem fogjuk vissza az életszínvonalunkat, és ezentúl legalább a vécére nem járunk gépkocsival. Na persze, ehhez abba kellene hagyni a nyersolajégetést, a szénégetést, meg ilyesmi. És akkor ilyen csúnya képekkel akarnak minket ijesztgetni. Holott ez a kép éppen azt bizonyítja, hogy az emberiség milyen gigantikus gépeket képes alkotni, hogy nincs előttünk semmi akadály.

kűlszíni fejtés

Valójában az emberiség három csoportra osztható. 1) Aki felfogja ésszel a helyzetet, de nincs döntési pozícióban. 2) Aki döntési pozícióban van, de anyagi érdeke azt diktálja, hogy ne tegyen semmit. 3) A széles tömegek, akik nem fognak fel semmit. De annak idején a cigaretta-tüdőrák összefüggés, majd a savas eső, és az ózonlyuk esetei mind azt mutatták, hogy a szisztematikus kétségkeltés egy ragyogó taktika. Pszichológusok bizonyították, hogy amikor az ember nem biztos a dolgában, akkor halogatja a döntést, mert belefogni valamibe rendszerint költséggel jár. Ráadásul egy jövőbéli kellemetlenség elkerülése azt jelenti, hogy valamiről le kell mondani a jelenben. Tehát biztos hátrányt kell elszenvedni egy bizonytalan előnyért. Konkrétabban, ha nem tudjuk azt, hogy a dohányzás rákot okoz, de azt tudjuk, hogy meg kell magunkat fosztani egy élvezettől, akkor egészen biztos a dohányzás mellett döntünk. Nyilvánvaló, hogy azok, akik hasznot húznak abból, hogy a globális felmelegedés ellen nem teszünk semmit, kihangsúlyozzák, hogy a tudósok között nincs egyetértés, tehát további kutatómunkára van szükség. Ezeknek nincs semmi más dolguk, mint találni olyan tudósokat, akik nevüket adják ahhoz, hogy a globális felmelegedés – ha egyáltalán van – akkor ahhoz az emberi tevékenységnek az égvilágon semmi köze. Különben is – így a lefizetett szkeptikusok – a tudományban csak az elfogadható, ami minden kétséget kizárva bizonyított. Azt viszont lehetetlenség bebizonyítani, ami még meg se történt, pláne olyanok felé, akik tudatosan mindenbe belekötnek. Így, nem marad más hátra, mint kivárni a jövőt. Az más kérdés, hogy minden kétséget kizáró bizonyítékot találni a jövőre, teljesíthetetlen feladat.

Az mindenesetre tény, hogy egy „akadémiai döntés” nélkül  a kétségkeltés jól működik. Ennek oka az, hogy az átlagember elképzelése a tudományos munkákról és a tudományról általánosságban is, meglehetősen hibás. Az emberek azt hiszik (amit a hirdetésekben ragyogóan kihasználnak), hogy a tudomány abszolút bizonyosságot teremt. Ha tehát nincs bizonyosság, akkor a mögötte meghúzódó tudomány vagy hibás, vagy nem kellően kidolgozott. Ez a nézet, vagyis, hogy a tudomány bizonyosságot teremt, elég régen tartja magát, de legvilágosabban a XIX. század pozitivistái artikulálták, akik szerint van abszolút valóság. Az elmúlt száz évben azonban sokszorosan kiderült, hogy az abszolút valóság megismerése mindössze egy álom. A tudomány soha nem tudott abszolút valóságot feltárni. A tudomány mindössze arra képes, hogy a szakértők – egy bizonyos témában – konszenzusra jussanak, aminek alapja az összegyűjtött bizonyítékok alapos átvizsgálása. Annak a követelésnek, hogy „hallgassuk meg mind a két oldalt” csak a politikában van létjogosultsága. Ugyanis, amikor egy tudományos tételre nincs válasz, a kettő mellett lehet három, négy vagy akár 15 egymással versengő hipotézis, amelyeket aztán kutatásokkal kivizsgálnak. A kutatások bizonyítékokkal állhatnak elő, amik egy idő után eldöntik a kérdést. Ezt követve nincsenek „oldalak”. Van  viszont egy elfogadott tudományos nézet. Természetesen maradhat vissza megválaszolatlan kérdés, aminek aztán a tudósok nekiesnek. De a megválaszolt kérdés azt jelenti, hogy a szakértői vélemények egyezségre jutottak. Ezt nevezik tudományos ismeretnek.

Csakhogy az emberek ezzel nincsenek tisztában. Ha az újságban olvasnak egy cikket, amiben ismertetnek két ellentétes tudományos véleményt, akkor azt feltételezik, hogy mind a kettőnek van „valami igaza” és nem lenne helyes, ha a kettő közül valamelyiket elvetnénk. Na ige, de gyakran az egyik oldalon áll a szakterület szakértőinek tábora, a másik oldalon pedig egy vagy két „szakértő” veri a nagydobot, ahogy ezt teszik a globális felmelegedéssel kapcsolatban is. Magyar viszonylatban Miskolczi és Zágoni, és a fentiek fényében megemlíthető, hogy az Interneten számos, félrevezetett ember, egészen minimális szakértelem nélkül, a pártjukat fogja, pusztán hazafiságból, mert micsoda nagyszerű dolog, hogy két magyar tudós szembe mer szállni a fél világgal. Igazi magyar virtus, amiért a történelemben már ezerszer megégettük a kezünket, de többségünk rendületlenül kuruckodik tovább. Miskolczi és Zágoni pedig, minden valószínűség szerint nem teljesen önzetlenül.

Végül is felmerül a kérdés, akkor most mit tegyünk? Időnként mindenkinek kell dönteni valamiben. Amikor  veszünk egy kocsit, megvesszük a lakásainkat, kölcsönt  veszünk fel, nyugdíjalapot választunk, döntést kell hoznunk. Nem bénulhatunk meg, nem süllyedhetünk bele a döntéshozás halogatásába. Viszont döntésünk meghozatalához szükségünk van olyan szakértőkre, akikről feltételezzük, hogy segíteni tudnak. Normál körülmények között döntéseinket a lehető legjobb információk alapján hozzuk meg. Vegyük példának életünk egyik legfontosabb döntését, amikor házat vagy lakást vásárolunk. Fontolóra vesszük a lakás méretét, a földrajzi helyét, munkába járás körülményeit, bevásárlási lehetőségeket, iskola távolságát, megközelíthetőségét, a környék biztonságát, és természetesen az árát és a fizetési feltételeket. Ezekre mindenki gondol, de van valami nagyon fontos, amiről gyakran megfeledkezünk. Az eladásra felkínált ingatlan tulajdonjoga, esetleges leterheltsége, jogi háttere. Ennek felkutatására, lerendezésére ügyvédet fogadunk, akiben természetesen megbízunk. Ha nem bízunk meg benne, akkor utánajárhatunk saját magunk. Manapság a bizalmatlanság érthető. Magunk kutakodhatunk a Földhivatalban, megfőzhetjük saját ételünket, nem engedjük be a takarítónőt a lakásunkba – takarítunk magunk. Kissé hosszadalmas, de kitölthetjük magunk az adóbevallásunkat, és Így tovább. Azonban a tudományos kutatómunkát nem tudjunk mi magunk elvégezni. Ebből az következik, hogy a tudósokban meg kell bíznunk, mert egyszerűen nincs alternatívánk. És mert a tudományos munkához nem kell állami engedély, ami például az ügyvédi, vagy orvosi tevékenységről nem mondható el, kénytelenek vagyunk utánajárni, hogy egy adott tudós valójában kicsoda. Ennek módja, hogy utánanézünk munkásságának, publikációinak, de a legfontosabb azt megtudni, hogy munkálkodását ki finanszírozza, magyarul kitől kapja a pénzt. Mert, aki fizet, annak vannak elvárásai.

Abban az esetben, ha a világ szakembereit felkérik, hogy adjon választ egy kérdésre (ahogy például a Tudományos Akadémiákkal teszik), vagy megszervezik magukat (mint például az IPCC) akkor ésszerű, ha ezt elfogadjuk. Kifejezetten bárgyúság elutasítani őket csak azért mert van valahol egy-két olyan tudós, aki nem ért velük egyet. Különösen nagy bárgyúság, ha ezek a szkeptikusok kivénhedt, hőbörgő, krónikusan ellenkező szakértők, akiket bizonyos érdekcsoportok pénzelnek. A társadalomnak meg kell érteni, hogy minden tudományos munka „befejezetlen” függetlenül attól, hogy megfigyeléseken vagy kísérleteken nyugszik. Minden tudományos eredmény ki van téve annak, hogy újabb ismeretek hatására érvényüket veszítsék, vagy módosítani kelljen őket. De ez a tény nem hatalmaz minket fel arra, hogy az érvényben lévő ismereteinket ignoráljuk, és elnapoljunk olyan döntéseket, amiket meg kellene időben tennünk.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

73 gondolat erről: „(2053) A globális felmelegedés (lefizetett) szkeptikusai

 1. Ehhez nincs mit hozzászólni. Eddig is tudtam, hogy szerinted mindenki, aki nem a vészmadarakkal ért egyet, az hülye, vagy lefizetett.
  Én többek közt azt az utat választottam, hogy a mostani precedens-nélkülinek kikiáltott értékek, események után kutatok a múltban és amit találok, arra felhívom a figyelmet.
  Pl. a mostani jégállapotokkal kapcsolatban, érdekes felvételek és meglepő eredmények a 60-as évekből a NIMBUS műhold képei alapján:
  http://klimahiszteria.blogspot.ro/2016/12/napi-erdekesseg-56-nimbus-muhold-60-as.html

  Tudom, hogy a Földet elb@sztuk sok szempontból. A számlát kapjuk, és fogjuk is kapni folyamatosan. DE ami a klímát illeti engedjétek meg, hogy kételkedjek az elénk tárt „bizonyítékok”-ban.
  Már nem akarok vitatkozni senkivel, figyeljétek az elkövetkezendő éveket, lesznek meglepetések.

 2. Te is le vagy fizetve:
  a gyerekeid és az ő (nemlétező) jövőjükbe vetett hited által.

  Bocs. De így van

 3. Az embereket már annyiszor becsapták hivatalos, félhivatalos, „ellenzéki”, tudományos meg áltudományos oldalakról, hogy nem csoda hogy szkeptikusok…

  Mára már nem maradt hiteles társaság… Egyik ezt mondja, a másik azt, és mindegyik mögött áll egy lobby ami valahogy profitál az adott verzióból.

  Már olyan sokan, olyan sokféle számlát nyújtottak be a tömegeknek, hogy már senkinek se hisznek.

  Úgy hogy ott tartunk, hogy a morális válság elfedi a klíma válságot.

 4. 1.
  Lehet, hogy igazad is le(het)nne, mármint a klímát illetően. De a lényeg nem ez. A cikk mondanivalója-véleményem szerint- más, és nagyon is fején találta a szöget. Épp csak egy picit kell továbbmenni az önérdek(ek) mentén. Kezet fogni a főúrral, kifaggatni, és és… önrevíziót tartani.

  2. Az embernek a saját motivációinak hátterét a legnehezebb -mintegy kívülről- észrevenni. Egyébként magam is így látom.
  Mind hiszünk valamiben, pl én hiszek az abszolút igazságban, valóságban, de abban is, hogy mi azt nem láthatjuk ilyen állapotban.

  3.
  A morális válság most mindennél erősebb. Az oka az egyéni hitek egyformasága, mely különbözőség iránti vágyukból fakadóan lesznek azok.
  Az alapvágyak egyformaságát és az alapigényeket használják ki a hatalmasok.
  Ez az ő hatalmuk,melyet mi magunk adunk a kezükbe.
  A végjáték egyébként mindig szélsőséges.

 5. 4. Balázs

  „önrevíziót tartani.”

  Persze… Én meggyónhatom, hogy égve hagytam a WC-ben a villanyt, meg autóval mentem vásárolni, pedig cipelhettem volna a szatyrokat…

  De ha a regnáló elit minden elérhető reklámfelületen azt üvölti, hogy FOGYASSZ!!! FOGYASSZ!!! mert nem csak ettől leszel boldog, hanem különben összeomlik a világ körülöttem, és azt látom, hogy Új Zélandból hozzák elém az almát, meg egy harci repülő több energiát emészt el, mint egy kisebb város, meg hasonlók, akkor lehet, hogy nem lesz AKKORA bűntudatom.
  Ha az elitet nem érdekli, akkor én hiába kapcsolom le a villanyt, és hiába szakad le a karom a cipekedéstől.

  Ezt azon a szinten kellene súlykolni, ahol a döntéseket hozzák, és MINDEN információ rendelkezésre áll.
  De ott úgy tűnik, nincs érdeklődés.

  Ha rá lehet venni az emberekek, hogy februári fagyban éjjel kettőtől sorba álljanak a legújabb iPhone-ért vagy a legutóbbi Star Wars filmért, akkor rá lehetne őket venni arra is, hogy ésszerűbben éljenek.
  De amíg a fő üzenet ennek az ellenkezője, addig necces a dolog.

 6. 5:
  Komolyan mondom sajnállak. Hogy a fenében lehet az, hogy mindent fordítva látsz. A gyártó mindössze legyártja a legújabb okos lófasz verzióját, és nem mondja nekik azt, hogy éjjel álljanak sorba a fagyban. De az emberek versenyeznek egymással kinek lesz előbb, nagyobb, okosabb, színesebb lófasza. Nem veszik rá őket!. Ez a te fixa ideád. A tőke mindössze ráépül az emberi hülyeségre. Ne akard a fajtánkat felmenteni. Ilyen, és kész. — Ha én rozmaring kenőcsöt árulnák az Interneten már rég milliárdos lennék. Mivel értelmes dolgokat fordítok, csak vegetálok. Ilyen az Ember. És nyugodj meg, ha 40 éves lennék, akkor árulnám a rozmaring kenőcsöt. Nem lennék olyan barom, hogy napi 24 óra munka mellett „vegetáljak”, de nekem tök értelmetlen milliárdosnak lenni. Hülye lennék örökhagyóvá vélni. 😀

 7. 6. Tibor bá’

  „Nem veszik rá őket!”

  Szerinted akkor mire jó a marketing meg a reklám, meg a filmekben a gyártmányelhelyezés, a peer pressure, meg az összes többi pszichológiai trükk ?

  Ott követed el a hibát, hogy neked 150-es IQ-d van, és képtelen vagy megérteni, hogy azok a trükkok, amiken te mosolyogva átlépsz az átlagos Gipsz Jakabokra vannak kihegyezve, és ők MINDIG bekapják a horgot.
  Az emberek többsége NEM AZÉRT hülye bőgatyás, mert nem figyelt oda az iskolában, hanem mert a modern világot 130-as IQ-s emberek rakták össze MAGUKNAK, és innen nézve szinte mindenki idióta. ERRE a „hülyeségre” épít a tőke.
  Ez önmagában nem is kellene hogy baj legyen de mocsok dolog hibáztatni őket, hogy képtelenek a saját ÁTLAGOS szintjük fölé emelkedni.

 8. 6-7:

  Nem csak intelligencia meg IQ- függő.

  Tudat és lelkiismeret is.
  Tegnap az átlagbélának meg egyetemet végzettnek próbáltam olajcsúcsról, nukleáris fegyverkezésről meg úgy általában a Föld végességéről magyarázni- erre egyből jött a szöveg:
  ááá ez csak kamu, mindenre van megoldás,
  vagy pl. a nukleáris háború résznél szépen, elegánsan, azonnal témát ugrottak. Kábé reflexből.

 9. 7:
  Aki nem veszi észre, hogy mindennek, de valóban mindennek az ára 9-re végződik. Ha az égvilágon minden 399, 299, 599, stb. forint, akkor annak az IQ-ja nem 120. hanem mínusz 50. Különben nem mondom, hogy tök hülyeséget mondasz. Te Gipsz Jakabnak nevezed, amit én „emberi hülyeségnek”. De várj egy kicsit. Te azt állítod, ha nem tévedek, hogy a 130 IQ felettiek kihasználják a Gipsz Jakabokat. legyen így, de….
  A villantós díva nem kihasználja a tesztoszteron szintemet?
  A festeni tudó, a hegedülni tudó, az énekelni tudó, az ököl vívni tudó, a focizni tudó, teniszezni tudó, mű korcsolyázni tudó, a sakkozni tudó, stb. stb. nem kihasználja a született vagy kifejlesztett tehetségét. Miért csak a született intelligenstől tagadod meg a jogot, hogy éljen képességével? Abba miért nem kötsz bele, hogy egy 16 éves pisis kislány kiáll kornyikálni, amiért milliókat kap és egy életre celebbé válik? Az téged miért nem háborít fel, hogy egy menő kurva 5 perc melóért, azon kívül hogy élvezi, kap 20 rongyot. Esténként megvan neki a 100 ezer, havonta a 3 millió? Kizárólag az borít ki, hogy a TV-ben 10 hirdetés közül 6 gyógyszer vagy étkezés kiegészítő és ez 120 IQ alatt nem tűnik fel, nem gondolkodik el rajta, fogalma sincs mibe kerül egy 10 másodperces hirdetés, amit végső soron ő fizet meg. Bennem felmerül a kérdés, mi a fészkes fenéért kell tekintettel, lenni arra, hogy valaki hülye? Rám ki van tekintettel? Miért gondolod, hogy erőszakkal bele kell nyúlni az evolúcióba? Nem kell. Tudod miért nincs bankod? Mert a szépapád a kocsmát járta ügyeskedés helyett.

 10. 7.
  És milyen fegyver van a kezükben ellenük? Csak magunkat változtathatjuk meg. és csak azon a módon, hogy növeljük a tudásunkat. Az is tudás, hogy egyáltalán tisztábban vagy a háttérhatalommal. Nyilván ez a kezdő szint. De magunkból kell kiindulni minden esetben.

  Nem vagyok naiv, nem fog menni. Miért? Mert alacsonyról indulunk. Fejlődünk, de az indulási szint kevés, az emberek zártak(szellemileg), egyedi hitrendszerük alappá (általuk igaznak vélt) szilárdult bennük.
  Majdhogynem mindent ki kéne dobnunk a fejünkből!

  A hátérhatalmat mi teremtjük, pontosabban a mi hülyeségünk.
  Ha mi mások lennénk(mondjuk nem hatnának ránk úgy a reklámok ahogy), ők sehol sem lennének. Persze, hogy erősítik! De ha az arányokat nézzük?!
  Ennyi van a kezükben: semmi. Mégis mindent visz!
  A közös degenerált hitrendszer tartja őket életben. Hit abban, hogy a társadalom működése ilyen. Hogy a celeb gazdag(pedig nem mindegyik), hogy apám a legjobb ember (érzelmi befolyásból fakadó hit), hogy nagyi süt a legjobban vagy legrosszabbul, vagy csak ehetően, hogy az éjjel-nappal Bp. az egy tv-műsor.

  Aztán jönnek a fokozatok: Hogy Jézus az Isten egyszülött fia, hogy a MTA a leghitelesebb ha tudományról van szó stb.
  Hogy összeomlunk, vagy biztos, hogy nem, hogy nincs baj a klímával stb. Pedig ezek törvényszerűen egy-egy leszűkített, különböző behatások által erősen befolyásolt látásmódok.
  Ezért nem szabad a véleményünket úgy kezelni ahogy szoktuk.
  nem ítélhetünk meg egy másik embert, pusztán csak a rendelkezésünkre álló információ kicsinysége miatt sem. Persze mi megtesszük, de csakis a hozzánk való kapcsolatuk, relációjuk alapján(legtöbbször). Ha nekem jót tesz rendes(primitív emberek látásmódja és tovább stb.)

  Egy neutrális állapot teszi lehetővé az Observer módot. A probléma, hogy ehhez más eszközpark kell mint a hagyományos gondolkodás. Hiszen a hagyományos gondolkodás csak részben teszi lehetővé önmaga megfigyelését, mivel önmagával azonosul, nem is tehet mást.
  Mégis így kell kezdeni, mert csak így lehet. Ennek a gondolkodásnak van egy határa, utána lehet kezdeni valamit.

  Nehéz Münchausenek kihúznia magát ugyebár, ergo ezt komolyan el kéne várni a mai emberiségtől? Szerintem nem lehet. És itt nem értettem egyet Loránddal, mert nem is szükséges evolúciós szempontból. Én mindent megteszek mit megtehetek.
  Persze mást ő sem tehetett mint hajtogatta amit lehetett. Hát ez fárasztó, nem vitás. És jutalmul mindenki hülyének is néz.

 11. 9: „egy 16 éves pisis kislány kiáll kornyikálni”

  Ez szintén a „műsor” része. Itt dönthetsz, szavazhatsz, hogy CsA (rá gondoltál…) benn maradjon-e vagy kiessen, szóval FONTOS vagy, megkérdezték a véleményed (különben lófaszt, patikamérlegen ki van mérve, hogy kit komál majd Gipsz Jakab).

  Annyiban egyetértek Attilával, hogy más a felelősség szintje.
  A „Ne folytassa, felség!” c. vígjátékban van egy „számonkérős” jelenet, amikor a botcsinálta trónörökös elmondja a hibáit, melyek tudatlanságából fakadtak, szemben a „főgonosz” Lord Graves-szel, aki viszont mindent amit tett, ‘szándékkal, tudva és akarva tette’ (csak így fejből…)

  Én is úgy gondolom, hogy van különbség a felelősségben.

  Mert „aki” (AZ ‘elit’) a 130-as IQ-ját kihasználja a „hülyébbekkel” szemben, nem csak meggazdagszik, hanem mindeközben emberek millióit elnyomorítja, a környezetet tönkreteszi, a Föld hosszabb távon élhetetlenné válik miatta. Pont nekik kellene leginkább előre látniuk a tetteik folyományát – mert ők az okosabbak. Vagy nem?

 12. 11:
  Ez Attila elmélete. Én nem hiszem, hogy a harácsolók sokkal okosabbak lennének, mint az átlag. De őszintén. Nincs kedvem (nem lett volna kedvem) alacsonyabb komfort szinten élni, mint az 1930-as évek Angliája, vagy az 1960-as évek Magyarországa, vagy az 1950-es évek Ausztráliája. Akkor inkább ne legyen jövője az emberiségnek. Melyik elődöm volt rám tekintettel? Akár a saját apám, anyám is? Most mindenki óbégat, hogy tönkretettük a környezetünket, de amit lehetett rohant megvenni élete első gépkocsiját.

 13. Tibor bá’ van itt valami amit nem értek. Miért olyan fontos neked, hogy mindenki tisztában legyen a helyzettel és senki se tagadja a közeledő katasztrófát és azt hogy azt az emberek okozták? Mi jelentősége van már ennek? A folyamat már visszafordíthatatlan, ráadásul, nagy valószínűséggel sokkal hamarabb fog bekövetkezni mint azt korábban várták. A szkeptikusok, félremagyarázók ugyanúgy el fognak pusztulni mint azok akiknek fogalmuk sincs az egészről, vagy azok akik tisztán látnak. A bolygó, mint egy lázas test, hamarosan öngyógyításba kezd és megszabadul az emberiségnek nevezett kórságtól..

 14. Én úgy gondolom, hogy az IQ relatív lehet. Úgy értem a 70-esek között a 100-as is kiválónak tűnik, a 120 felettiek között egy 150-es viszi a prímet. Mindig lesz okosabb – butább, problémát könnyebben felismerő és megoldó, valamint kevésbé sikeresen. Nyilván, -s erre felmérések is vannak- a szakmunkások között is számtalan tehetséges ember van köztünk, akit nem lehet a faszari reklámokkal becsapni, s komolyabb szakmákban is, kontra találkozhatunk ősbarmokkal.

  Szerintem a probléma gyökere a főemlősöktől örökölt horda szellemben van! Akárhogy is kiderül az igazság, ordít a nyilvánvaló, súgja a józan paraszti ész, -szintén kísérletekkel igazolt tény-, hogy egyértelmű helyzetekben is képesek vagyunk abszolút irracionális döntéseket hozni, ha a „többiek”, a közösség, „a nagy emberi masszátum” úgy gondolja, ill. úgy nyilatkozik meg a dologgal kapcsolatban.

  Sokan nem azért vesznek új mobilt a gyereküknek, mert szükséges, vagy mert azt jónak tartják, egyszerűen csak azért, hogy őt irigyeljék, s ne ő irigyeljen másokat. Most aztán vitatkozhatunk arról, hogy ez a fajta magatartás helyes vagy helytelen egy magas IQ-val rendelkező családapa esetében? Mert logikailag megtagadom, ostobaság, nem élek vele, de ha a gyerek érvényesülésére gondolok, akkor csak azért is megveszem, ha megengedhetem, s közben természetesen nevelem a magam módján (aztán vagy sikerül, vagy nem). Meggyőződésem, hogy itt csúszik ki a kezeink közül az irányítás. A csoport, a többség véleménye fontosabb, mint a tudósoké, vagy bárkié, aki nem rendelkezik legalább ekkora, vagy nagyobb csoport-véleménnyel.

  Így alakulnak ki a világban a logikailag érthetetlen konszenzusok, s amíg a csoport többségének az egyéni érdekeit nem sérti, bármilyen baromságra rávehetőek, ellavíroznak a kialakult, vagy akár ráerőltetett környezetben. Sztem. ezért nem eszméltünk időben, mert amíg nincs meg a „több mint fele nem ért egyet vele”, addig esélytelen bármilyen logikus elv elfogadtatása kényszerítő erő alkalmazása nélkül, s ugyanígy, amíg a nagy többség érdeke nem sérül, maradhat bármilyen logikátlan marhaság a társadalom működésében. S erre még politikai síkon rá lehet fejelni az „oszd meg és uralkodj” taktikát, s megkapjuk azt, amiben élünk, amely világban hiába a rengeteg értelmes ember, IQ ide vagy oda, a társadalom egyre hülyébb és lassabban reagál, mert ugye sokan vagyunk, a csoport-határok is elmosódnak…

  Ne feledjük azt se, hogy pl. az 1950-es években az emberiség összlétszáma majd fele ekkora volt, a mobilitás és az informatika mai lehetőségei nem léteztek, tehát az a világ a maival, ill. működésük egy síkon nem összehasonlítható.

  A kialakult helyzetért -véleményem szerint- mindenki felelős, aki legalább az OECD országok minimum szintjén él, de felelősségre csak azokat vonnám, akiknek egyértelműen volt lehetőségük a nagy folyamatok befolyásolására, de azt bármely okból nem tették meg, ill. akik tudatosan vezették félre a társadalmat, döntéshozókat. Ilyen alapon nálam M.Szilárd nem kapna büntetést :-), de Miskolczi bitón végezné, s ugyanígy azok a politikusok is, akik pl. a „zöld egyezményekhez” csatlakoztatják hazájukat, miközben helikopterrel érkeznek egy-egy csúcstalálkozóra.

 15. 1 Mszilárd
  Azt állítom, hogy a sarki jég ma (2016 12 12) olvad.
  Mit gondolsz, ez az állításom geddonista, reális, vagy klímaszkeptikus?

 16. 15: „ez az állításom geddonista, reális, vagy klímaszkeptikus”

  Inkább provokatív – pláne alátámasztó adatok nélkül… 😉

 17. 15,16:

  Reális, de a helyes szó nem az olvadás, hanem a csökkenés.

  Az NSIDC adatai alapján ma valóban csökkent a tegnapi értékhez képest, a Jaxa és MASIE adatoknál azonban nem.
  Nem példa-nélküli. De ez nem olvadás, nézz meg egy légnyomás térképet, június óta folyamatos viharok vannak, ami mozgatja jeget, így előfordul, hogy kevesebbet mérnek egy-egy napon. De nem ez a jellemző, utoljára novemberben volt 2-3 ilyen nap, azóta nem. Szinte minden évben előfordul, hoztam a múltkor példákat.

  Most csak egyet, 1980-ból:

  1980.12.16 13.91
  1980.12.18 13.762
  1980.12.20 13.697

  Persze fel lehet fújni (és fel is fogják), ahogy azt is, hogy a Szaharában és Szaúd-Arábiában is havazott a napokban.

 18. Pár dologban megegyezhetnénk.
  A szénhidrogének kitermelhető mennyisége folyamatosan csökken.
  Ez nem lenne gond, mert a középkorban is megvoltunk valahogy. Jó szarul, de megvoltunk. De a modernek mondott ember, a kaját tulajdonképpen olajból csinálja, tehát magunk alatt fűrészeljük a fát!
  Az emberek száma folyamatosan emelkedik.-Nagy kérdés: meddig tud,
  Lehet találgatni.
  Bár karácsony táján reménnyel telinek kellene lenni, nemde?

 19. 13 Zee

  a bolygó nem fog megszabadulni az emberiségtől, csupán a civilizáció fog összeomolni.

  az igazi probléma a kiszolgáltatottságban van. a mostani világunkat, életkörnyezetünket (van egyáltalán ilyen szó? 🙂 ) annyira komplexre sikerült kidolgozni, hogy nagyon sok az az elem, aminek hiánya komoly gondokat tud okozni.

  például tenger alatti földrengések mindig is voltak, de amióta nagyvárosokat közvetlenül a partra építik, hatványozottan megnőtt az esetleges kár – anyagi, emberéletben esett, – mértéke.

  néhány fokkal melegebb nem igazán számít, hiszen a Földünk történelme során különböző födtörténeti korok váltakoztak, és gyakran teljesen más volt az átlagos hőmérséklet, sőt a levegő összetétele is. a mi számunkra a problémát az jelenti, hogy ha a búzának nem felelnek meg ezek a megváltozott körülmények, és az iPhone-al nem fogunk jóllakni. persze lehet érvelni azzal, hogy mindig is megoldottuk az ilyen problémákat, és esetleg más növényeket fogunk termeszteni, de az átállás nem egyszerű és időbe telik. azonkívül bár mi különösen kedvező adottságú területen élünk, a világ kevésbé szerencsésebb részein bizony már most is durván megszenvedik a termelésben létrejövő „kilengéseket”. amiket természeti okokra lehet visszavezetni, de akár idióta üzlet- és gazdaságpolitikára, mint például bioüzemanyagok, stb.

  az egész életünk úgy van megszervezve, hogy megfeleljen az uralkodó körülményeknek. milyen meleg van nyáron, milyen hideg van télen (pl. a megszokott kb. 70cm mély alapozás azon az ismereten alapul, hogy ilyen mélységben már a legnagyobb telekben sem szokott megfagyni a föld, ezért ennyi elég, hogy kiküszöböljük a hőingadozás okozta esetleges hosszútávú károkat).

  bár látszatra egy jó alapozás melegedés esetén egyáltalán nem hátrány, egy csomó olyasmi van, aminél a megváltozott körülmények igenis problémákat szülnek. az emberiség a történelme során felmerülő problémákat pedig gyakran háborúkkal próbálja megoldani…

 20. 16 Observer
  Igen, ilyen árnyalata is volt a hozzászólásomnak, de ártó szándék nincs bennem. Védekezni könnyebb.
  A „tudományos intéznények” adatait figyelem, de vannak a saját tájékozódási módszereim is.

  18 D7
  Megegyeztünk!

  17 Mszilárd
  Köszönöm a válaszodat.
  Nagyon szeretném, ha jól látnád a dolgokat!
  Nem csak a sarki jég „csökken”, de pl. az internet sebessége is.
  Mondok adatot. 🙂
  2016-ban 5 Mbit, 2017-ben 2 Mbit. Ez már nagyon gyors olvadás.
  Az történt, hogy a szolgáltatómtól kaptam ajánlatot. A korábbi 5 Mbites kapcsolat helyett 2 Mbiteset, új szerződéssel, kettő év hűséggel, nem sokkal olcsóbban.
  Ez a fejlődés iránya. 🙁 (A szolgáltatót nem akarom megnevezni)
  Vannak más jelek is a környezetemben, amelyek egyeznek 18 D7 gondolataival.
  Spájzolok. Már megvettem a sört, pezsgőt és a halat karácsonyra.

 21. 7 „Bennem felmerül a kérdés, mi a fészkes fenéért kell tekintettel, lenni arra, hogy valaki hülye?”
  Azért mert ember vagy (ha tetszik, ha nem) és okosabb!
  Vagy irány a dzsungel és a „muszklimiskák” leverik az „iqbajnokok”-at…
  Más:
  „Én nem hiszem, hogy a harácsolók sokkal okosabbak lennének, mint az átlag.” Én sem!

 22. Kéne egy új kiegyezés. Kérdés persze, hogy kivel. Az is kérdéses, hogy kik legyenek a képviselők a tárgyalásokon, mik legyenek a témák… Túl sok erőforrást köt le, hogy egymással versengünk, egymástól védjük magunkat. Egyre többet, ahogy a bajok felszínre kerülnek. A liberális eszmék rabjaként nincs is lehetőség ezen változtatni.

  A nagy szabadságban megszűnt a közösen vallott erkölcsi kóda, nincs általános műveltség, mert a sok TV-csatornával, majd az internettel mindenki maga válogatja össze a kultúrát, nem csak a közvetlen környezetét utánozza le. Akik elnyomottnak érzett kisebbségek voltak, azok rátaláltak a hasonszőrűekre, akár csak egy facebook-csoportban is, aztán támogatottságot érezve bátrabban vállalták másságukat, különcségüket. Ezek nyilván ezerféle módon manipulált folyamatok. Minél idősebb valaki, annál több kétségbeejtő folyamatot lát, ahogy az egykor oly stabil világának alapjai tűnnek el. Minél fiatalabb valaki, annál kevesebb fogódzója van, hogy hogyan működik a világ. Hiteltelenné vált a szülő, a pap, a tanár, mert nem tudnak releváns válaszokat adni a gyerekek kérdéseire. A stabilitás iránti igényt csoportidentitással, illetve transzcendens hittel pótolják a legtöbben. Ezt a kettőt összeköti a sok szektajellegű tünemény, amelyek burjánzanak mostanság. Alternatív tudományt, -spiritualitást, -történelmet hirdetnek. Először megingatják az akadémikus tudomány-történelem és az egyházi tanítások hitelességét, majd az üres lapra felírják a saját változatukat. A sok megmondóember, aki internetes videókban prédikál mind abszolút hitelesnek állítja be magát, pedig gyakran féligazságokkal, önkényes asszociációkkal „bizonyítják” állításaikat, amelyeket simán elhisz az, akinek nincsenek átfogó tudományos-történelmi ismeretei, és ráadásul örül is az új „igazságnak”, így nem néz utána. Az „igazság” birtokában pedig lenézheti azokat, akik nem abban hisznek.

  Együtt kéne működnünk, pedig mindenki máshogy gondolkodik, mást tart lényeges dolognak, megoldandó problémának, a problémák fő forrásának, lehetséges megoldásnak, stb. Én úgy gondolom, hogy a közösségi, illetve a nemzeti összefogás az, ami a legkevésbé utópia, és annak is nyilván lesznek/lennének ellenérdekeltjei, elszenvedői, kerékkötői, esetleg mártírjai. Minél gyorsabb, drasztikusabb változások vannak, annál többen. Ha nem is tudjuk megakadályozni a klímaváltozást, az erőforrások fogyását és a világ túlnépesedését, legalább megpróbálhatunk felkészülni ezek következméyeire.

 23. 20:
  Örvendek, hogy figyeled az adatokat és én is „… szeretném, ha jól látnád a dolgokat!”
  Ezért „kötöttem” bele az olvadás szavadba.
  A sarki hőmérsékleti bóják adatait itt böngészheted:
  http://iabp.apl.washington.edu/maps_daily_table.html
  Az mondható igazán „sarki”-nak, amelyiknél a hosszúsági fok 80 fölött van. Az ID-re kattintva (pl. 132461) grafikonok is előjönnek, amelyen a levegő, és a felszín (a jég) hőmérséklete is látszik.
  Bármelyik bójára is kattintasz, láthatod, hogy szó sincs olvadásról.

  Minden értelmes ember látja, hogy baj van a világgal és ez a civilizáció nem húzza már sokáig, nagy valószínűséggel már a mi életünkben gyökeres változások fognak beállni. Egyelőre a lassú agóniában vagyunk, ez kitarthat hosszú évekig is akár, de bármikor fel is gyorsulhat. Így a fenti hozzászólások nagy részével egyetértek.

  Igaza van Janinak (22) is, amikor a féligazságokról ír. Pont ilyen jellegű féligazság a jég mostani olvadása is, és a legtöbb szélsőséges jelenség mellé aggatott „unprecedented” jelző is. Célom az, hogy felhívjam figyelmeteket, hogyan láthattok e féligazságok mögé is.

 24. 9. Tibor bá’

  „Bennem felmerül a kérdés, mi a fészkes fenéért kell tekintettel, lenni arra, hogy valaki hülye?”

  Erről már többször vitáztunk.
  Nem vagy hajlandó elfogadni az erkölcsi korlátokat… Nem vagy vele egyedül.
  Végülis ha megteheted, hogy valakinek elveszed a pénzét, vagy megdugod a nőjét, az az ő hibája, ha nem vigyáz rá… nem igaz?
  De akkor meg miért vagy felháborodva, ha mások, mondjuk a mostani kormány holdudvara ügyeskedik?
  Lenyúlták a magánnyugdíjadat? Vigyáztál volna jobban… Nem igaz?

  És jól látod, nem csak az intelligenciával lehet nagy pénzekhez jutni…
  De én ugyanúgy nem értek egyet a 13 éves kornyikáló kislánnyal (akin azért a TV társaságok „okos” szervezői hatalmasat kaszálnak), és nem értek egyet a kurvákkal sem, akik kihasználják a férfiakat… De mögöttük is áll egy fokkal magasabb strici hálózat.
  A sportolókat szintén a reklámipar használja ki, akik szintén high-tech pszichológiai trükköket vetnek be.

  Aztán ott is van még egy árnyalatnyi részlet, hogy valaki csak kihasználja a lehetőségeit, vagy aktívan létre is hozza őket.
  Kiállsz a piacra a krumpliddal kell vagy nem kell alapon adod el, vagy idős embereket látogatsz meg és dumálod beléjük minden ellenállást megtörve?

  Én ezt a jelenséget intellektuális fasizmusnak hívom.
  Te ezt természetes jelenségnek tartod, én pedig egy természetellenes burjánzásnak.

 25. 24:
  Na most aztán jól összekutyultál mindent. Nem csak elfogadom az erkölcsi korlátokat, de helyesnek is tartom őket, mert egymás mellett kell élnünk. Természetesen nem veszem el már pénzét, ami vagy lopás vagy rablás. A megdugom a nőjét, miért nem vigyázott rá, egy nagyon árulkodó álláspont. A nődet nem birtokolod, vagyis nem a te nőd. Lehet a feleséged, lehet a barátnőd, de ezek a kapcsolatok nem szólnak örökre. Ha a barátnőd otthagy én miattam, az a dolgok egyik jelensége. Mindenkinek jogában áll keresni a saját boldogságát. — A hülyére tekintettel lenni pedig egy teljesen más kategória. Jogom van ahhoz, hogy időmet, erőmet, erőforrásaimat ne pocsékoljam el egy hülyére. Tekintettel vagyok arra, hogy nem élek egyedül a bolygón, de ne okozzon nekem nagyobb hátrányt, mint amennyit én okozok neki. Márpedig, ha hülye, akkor ez a helyzet állhat elő. — A kormány holdudvara teljesen más kategória. Meg lett választva egy bizonyos céllal, amiben a lopás nem volt benn. —- Ha te se értesz egyet a felsorolt nagy pénzeket kaszáló lehetőségekkel akkor egy platformon állunk. Te úgy védekezel, hogy agyon hőbörgöd a honlapot (lefogadom még egy másik tucatot is), én pedig úgy, hogy jogot formálok saját képességem hasznosítására. Arról nem tehetek, hogy nincsenek nagy csöcseim, kerek seggem és elárverezhető szűzhártyám. Ha lenne, nem hallottál volna rólam (hacsak nem tolonganál az árverezők között). 😀

 26. 18 D7
  „Ez nem lenne gond, mert a középkorban is megvoltunk valahogy. Jó szarul, de megvoltunk. De a modernek mondott ember, a kaját tulajdonképpen olajból csinálja, tehát magunk alatt fűrészeljük a fát!
  Az emberek száma folyamatosan emelkedik.-Nagy kérdés: meddig tud,
  Lehet találgatni.”

  Meddig tud? 2017 nem hoz szerintem még semmi extrát.A környéken ahol lakom épül egy új gyár 500 fővel,mellettünk hatvanban egy csokigyár 500 fővel.A környékre sok beruházás jön.
  Kérdés hogy mikor jön be egy nagyobb válság? Vagy olajhiány? Jelenleg azért most élhető a helyzet több a munka mint a munkás.2008-ban alig találtál álláshirdetést, és akkor azt hittük hogy már nem is áll talpra a világ.Jövőnk vagy Hetesi írhatna erről egy cikket:D
  Pl. mi van ha tényleg igaz a 2026-ra szaud arábia tényleg 0 azaz zéró kőolajat tud majd csak eladni? Most egyikünk sem gondol erre békeidőben,de ez már csak 9 év, és a baj évekkel előbb jöhet.

  Mindenesetre én örülnék az olaj nélküli világnak ahol nem egy multinál kellene dolgoznom ratyi főnökök mellett.Ha jön az olaj nélküli világ akkor visszatérhetne pl. a kovácsolás, kézműves dolgok,na az lenne az igazi.Ha az emberek a multik robotjából visszatérnének a kézműves dolgokhoz sokkal nagyobb lenne a produktum(nincs kizsákmányoló milliárdos)Persze akkor is sokan lennénk 7 mrd-an-

 27. Érdemes megnézni a pusztuló jelen vészes jövő c. sorozatot. PL. Afrikában mutatott egy gazdát akinek kifogyott a kuta majd 250 000$-ért futatott egy méklykutat, de az sem örök. Továbbá mutatta kínát ahol napi több ezer új autót állítanak forgalomba naponta: És itt jön Jövőnk régi honlapjáról egy kis idézet:

  „A kitermelés lassú csökkenése estén és a belső fogyasztás növekedése miatt 2020-ban a szaúdiak kb. 7 millió hordó/nap mennyiségben tudnak majd exportálni, miközben a kínai importigény a 2013-as 6 millióról (ebből 1,2 millió a szaúdi rész) 2020-ra 10 millió fölé emelkedik, miközben a szaúdiak már csak 1 millió hordót tudnak adni, hacsak nem szűntetik meg a többi vásárló (USA vagy Európa!) felé irányuló exportot.”

  Kíváncsi lennék Jövőnk még tartod a fenti állítást?Vagy időben késhet pár évet? Vagy akár előbb is bekövetkezhet? Mert olajhiánytól még nem hangos a sajtó.

 28. 26 Andrew
  „Persze akkor is sokan lennénk 7 mrd-an-”
  Nem akarlak bántani, de szerintem nem tudod mit beszélsz!
  Olaj nélküli világ el fog jönni. Ez biztos.
  Nem várom, mert az rohadtul rossz lessz!
  Olaj nélkül ezután legfeljebb csak annyi ember élhet a földön, mint amikor ezelőtt olaj nélkül éltek.
  Mennyien éltek 1000 évvel ezelőtt?
  Legfeljebb, vagyis inkább kevesebben élhetnek majd, mert nem csak az olaj fogy el, hanem a termőföld,… és minden.
  Mondjuk van húsz évünk hátra. Hány embernek kell addig elmennie?
  Ezt részletesebben érdemes átgondolni!

 29. 28 n/a
  Tudom mit beszélek, és azt is hogy rossz lesz és nem békésen fogjuk megélni.
  A kézműves dolgokat csak egy idealisztikus dolognak említettem, mert szeretem ezeket a dolgokat.DE valószínű hogy ha nem lesz olaj akkor ezek a kézműves dolgok(pl cipőt készít valaki stb…) nem jönnek vissza vagy például az mint régen hogy az emberek nagy része netezés helyett a földjükön volt.
  Ha most mindenki eldobná a TV-t , napi 3 óra facebookot,és a selejt tevékenységeket és kimenne a földekre disznót,csirkét őrizni,nevelni (de nem eu-s ólakban hanem bio tanyasi körülmények közözz lokálban)
  akkor az asztalokon bio kaja lenne.Itt MO-on nem halnánk éhen.Na de ez úgysem valósul meg így vita lezárva, egy csak egy szép álmodozás:D

  Lesz még olaj 10-20-30 év múlva is csak kérdés hogy mennyiért?Egy árszint felett összeomlik minden mert nem lesz pénz az embereknek.
  2009-óta életszínvonal szempontjából egy stagnálás van, érdekes hogy nem romlik semmi,de szerintem most jönni fog vagy egy infláció (fizetésemelésekkel) vagy egy nagyobb(értem ez alatt 100-120$) olajáremelés.
  Furcsa ez a csend 2009 óta.(ráadásul 2009 óta a populáció is rendesen növekedett)
  ——
  A rossz az olaj nélküli világban az lesz hogy szép lassan fog jönni nem hirtelen.Lassú létszámleépítések a multiknál,növekvő olajár,csökkenő autóipar,egyik évben lesz munkád a másikban nem, de alig találsz.

  N/A te hogy látod hány éve van még az autóiparnak és a multiknak?1-5-10?? Szerinted 10 év múlva már csak tizedennyi ember fog multiknál dolgozni?
  Ez azért is fontos mert ha bejön ez az időszak akkor készülni kell az álattartásra stb….

 30. A másik meg talán az olaj mellett hogy a robotok kora most indul meg és 10 éven belül sok embert kirúgnak miatta. A másik a bankfiókok bezárása, mert jön a blockchain technológia a bankszektorban így a bankban csak egy pár személyes tanácsadó lesz , a többi „robotizálva” lesz.Már most elindult sok bankfiók megszüntetése.
  Mindemellett ha 1 liter benzin 2000Ft lesz(amire van esély 5 éven belül) akkor rohadtul nem lesz pénzük az embereknek semmit sem fogyasztani , ami újabb válsághoz fog vezetni.

  A fentiekre nagy esély van , ezért is lenne jó tudni hogy hol áll pl. az olaj.MERT ezek alapján lehetne kalkulálni hogy mikor kezdjen átállni az ember növény és állattartásra.Átállhatok most is és mi van ha 15 év múlva omlik össze minden én meg 15 évig 2 kecskét meg 3 disznót nevelgettem miközben mérnökként 15 évig dolgozhattam volna.

  Viszont a válság legjobb ellenszere lesz a növény és állattenyésztés, mert én rohadtul utálom azt amikor majd nem lehet munkát találni, és ha találsz is meg kell alázkodnod….(Dolgozni imádok csak nem multiknál vagy köcsög főnökkel:D)

  Az átlagember szintjén még nem érezni hogy gond van, de ahogy Jövőnk is mondja az ágazatban már vannak bajok..

 31. 30 Andrew
  Nem tudom, hogy mennyi időnk van hátra.
  Ha tudnám, akkor sem mondanám meg, mert az gyorsítaná a folyamatot.
  Bocsánat, nem folytatom. Most az ünnepek előtt ez nem jó téma. Nem kellett volna elkezdenem.

  Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!

 32. „A globális felmelegedés (lefizetett) szkeptikusai” Akkor ez Mszilárd lenne ? Márcsak azért is mert a speciális vendégposztjában meghirdetett jegesedésből nem hogy semmi nem lett de ez nem volt elég neki most a bójákkal jön ami itt az alul levő cikkben megint teljesen ellentmond az ő híreszteléseinek . Ez sem fogja Mszilárdot abban a kétségbeesett erőlködésében megakadályozni hogy a globális lehűlés tézisét bármiféle szalmaszálba kapaszkodva is propagálja . Én részemről innen fogva abszolute figyelmen kívül hagyok mindent ami tőle jön .
  https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2016/12/22/weather-buoy-near-north-pole-hits-melting-point/?utm_term=.0f8d693a5343

 33. 32:
  Mszilárd nem tagadja ezt a melegedést, de állítja, hogy hamarosan jön a fordulat és visszahűl minden. De mi ez ahhoz képest, hogy halálom után isten jobbján fogok ülni. Pedig ebben sokkal többen hisznek.:D

 34. 32:
  Nem hirdettem semmi jegesedést, sőt az egész olvadási szezon előtt már kijelentettem, hogy rekord vagy a rekord közelében lesz a jég. Akkor, azokról a vészmadarakról „emlékeztem” meg, akik már több éve a jég teljes eltűnését jósolják.
  Ilyen vészmadár az általad idézett cikk szerzője is, akinek minden szavát konzumidiótaként benyalod.
  Mondd meg légszíves hány gramm jég olvadt el a cikkben is említett bója közelében, ha ezek az adatok:

  Datum ora felszini_homerseklet levego_homerseklet
  2016.12.21 8 -5.4 -14.5
  2016.12.21 12 -5.4 -10.1
  2016.12.21 16 -5.3 -3.4
  2016.12.21 20 -5.1 -3.1
  2016.12.22 0 -4.9 -2.2
  2016.12.22 4 -4.8 -1.8
  2016.12.22 8 -4.6 0
  2016.12.22 12 -4.5 -2.2
  2016.12.22 16 -4.4 -8.8
  2016.12.22 20 -4.4 -14.7
  2016.12.22 23 -4.6 -16.5

  Ezen a 2 napon a levegő hőmérséklete az első „reggeli” -14-ről felmelegedett 0-ig másnap „reggelre”, majd „estére” lehűlt -16-ra. Mindeközben a felszínen, ahol a JÉG van, a hőmérséklet végig -4 és -5 között maradt.
  Itt van a teljes óránkénti adatsor: 300234064010010 bója:
  http://iabp.apl.washington.edu/TABLES/ArcticTable.php#BumBuoys

  Örvendek, hogy ezután nem figyelsz rám, de azokból amiket írsz, úgy tűnik, hogy vagy eddig se figyeltél, vagy a kitüntetett figyelem ellenére se fogtál fel semmit.

  34:
  Valóban figyelemreméltó írás, kösz a linket.

 35. 33, Ja ez nagyon vicces „Mszilárd nem tagadja ezt a melegedést, de állítja, hogy hamarosan jön a fordulat és visszahűl minden.” De képzeljük el hogy igaza lesz és a következő nagy probléma a túlnépesedés és annak vonzatai fogják a világ létezését mint az elkerülhetetlen következő dolog lehetetlenné tenni
  Akkor majd azt állítja majd hogy a túlnépesedés meg azért fog , megoldódni mert a dugás idővel kifog menni a divatból?!

 36. 36:
  Japánban már aszeuálisok a fiatalok, ha ez elterjed akkor a túlnépesedés meg van oldva. 🙂

 37. Szilárdot már valaki jellemezte, itt, tökéletesen:
  a cirmos cica fehér szőrszálait tépkedi csak ki, folyamatosan
  – és bizonygatja, hogy ez a cica bizony, fehér.

 38. 35 – Mszilárd:
  Ha december végén, kb. 100 kilométerrel az Északi-sarktól délre, amikor a Nap fel se kell, napi 24 óra telik el napsugárzás nélkül, és ennek ellenére a hőmérséklet reggel (aminek semmi jelentősége) 8-kor felmegy 0 fokra, miközben a 47 szélességi fok környékén (Magyarország) 50-60 évvel korábban „illett” -10°C körüli hőmérsékletet mérni. Szóval ilyen szituációban erősködni, hogy we are OK, és a mért adatokkal visszaélnek, rossz következtetéseket vonnak le belőle, stb. az emberben megválaszolhatatlan kérdést vet fel. — De tényleg, mit lehet annak mondani, aki szerint Jézus harmadnapon feltámadt.

 39. 39:
  Nem személyeskedés: de
  teret is engedtél neki nemegyszer.
  A kevésbé tájékozott idejárók meg benyelték a fehér cica szőrszálait, mint a botot.

 40. 40:
  Tudod nagyon jól, hogy az én álláspontomtól eltérő véleményeknek is helyt adok. Ki garantálja, hogy nekem van igazam? Különben a különböző vélemények adják a legtanulságosabb vitákat. Végül Mszilárd véleménye különös színfoltot biztosít. Még megemlíteném azt is, hogy Mszilárd rengeteg munkát öl abba, amit előad. Ezt azért illik méltányolni. Aki pedig bármi „benyal” az jobban teszi, ha elkerül minket.

 41. 42:
  Véleményem szerint valószínűségi számításoknak, ha a valószínűség 1 százalék alá esik, az egész értelmetlen úgy, ahogy van. Ez az a tudományos okoskodás, ami rosszabb, mintha semmit se mondanának. Ennyi sok számolás után azt mondani, hogy ha a felmelegedés eléri a 2 °C-ot, akkor gyakrabban lesznek szélsőséges sarki események, szerintem egy vicc.

 42. 38:
  én legalább felmutatom azokat a „szőrszálakat”.
  Te mit mutatsz fel? Neked még macskád sincs!

  40:
  csak azt kell megnézni, hogy ezelőtt egy évvel miket jósoltál a 2016-os évre, és abból mi jött be. Szerencsédre, sokan nem emlékeznek ezekre.

  42:
  annyira nagy a baj, hogy elértük és meghaladtuk a 2010-es szintet:

  2016.12.27 12.279 – 2010.12.27 12.358
  2016.12.28 12.439 – 2010.12.28 12.398
  2016.12.29 12.533 – 2010.12.29 12.457

  Csak ennyi BAJ legyen a következő évben is!

  BÚÉK mindenkinek!

 43. A szokatlan meleg messze átlagon felüli hőmérsékletekkel jár, ennek következményei lesznek.
  Még novemberben olvashattunk arról, hogy a sarkvidéken 6-7 Celsius-fokkal az átlagot meghaladó hőmérsékletek uralkodnak, ami már akkor aggodalmat váltott ki – különösen annak fényében, hogy 2016 ismét rekordot dönt majd a legmelegebb évek sorában. Az azóta eltelt egy hónapban sem változott a helyzet, itt már messze az átlag felett járunk.
  Az ünnepeket megelőzően jelent meg egy újabb összefoglaló, amelyben már 15 Celsius-fokos eltérésre számítottak a hosszabb időszakot felölelő átlag és a jelenlegi szint között.
  Decemberben a sarkvidék nagyjából 95 százalékát szokta lefedni a jégtakaró, ez az arány azonban idén alig 80 százalék, miközben a meglévő jég is szokatlanul vékony – az elvékonyodás, a több éven át megmaradó rétegek eltűnése egy már három évtizede zajló folyamat
  https://sg.hu/cikkek/122963/hohullam-tombol-az-eszaki-sarkon

 44. 47:
  az említett cikk tele van marhaságokkal:
  – összekeverik a sarkvidék átlagos hőmérsékletét (ami pl. a mai napra +2,41 C eltérést mutat) az egy-egy pontban rövid időre mért hőmérséklettel. Pl. a Climate Reanalyzer honlapján lehet követni a napi anomáliákat.
  – mi ez a 95 szokott lenni, de az idén 80? A sokéves (79-től napjainkig) átlagtól alig 2-2,5%-al térünk el (lásd Tibor bá linkje – 45. hsz.)
  – ezt nem raktad be, de a cikk így folytatódik: „Ez kevesebb napfényt ver vissza, és egyben kevésbé tartja meg a víz melegét, vagyis az itteni környezet még tovább melegedik, erősítve a negatív folyamatot.”
  Hát, először is, most a jég semmilyen napfényt nem ver vissza, mert ott fenn tök sötétség van, márciusig elő se bukkan a Nap.
  Másrészt az északi féltekén annyi hó van, hogy pl. az októberi hótakaró területe több mint 4 millió km2-rel volt több az 50 éves átlagnál és a novemberi pozitív anomália is 2 millió km2 feletti.
  Tehát a sarki jégnél jelentkező 2 millió km2-es hiányt messze meghaladja a hótakaró területénél jelentkező többlet.
  Ez, albedó szempontjából annyit jelent, hogy a hő-mérleg negatív, a nyáron, a kevesebb sarki jég miatt bejött hő-többlet kevesebb, mint az ősszel, a nagyobb hótakaró visszaverés által jelentkező hő-vesztesége:
  http://klimahiszteria.blogspot.ro/2016/12/napi-erdekesseg-57-albedo.html

  Európa (köztük Magyarország) most már több mint 3 hónapja az átlag alatt teljesít hőmérséklet szempontjából, és az előrejelzés szerint még hidegebb időszak vár ránk. Így is szerencsések vagyunk, mert Észak Amerikában és Ázsiában ennél jóval nagyobb negatív hőmérsékleti anomáliák vannak, ennek köszönhető a fent említett nagyobb hótakaró is.

 45. 48:
  köszönöm! Ültetek még fát, megvan a helye is a kertben (sajnos második cseresznyefa halt el, pedig már ez is termett szépen vagy három évet…, valami lehet a földben, mást kéne talán…)
  Boldog Újévet!

 46. 48:
  A belinkelt Klímahisztéria utolsó mondata nem felel meg a valóságnak. Az NSIDC szerint december 28-án 12.137.000 km^2 volt a jég kiterjedés. Ezen a napon 2010-ben viszont 12.340.000 km^2, vagyis jó 200 ezerrel több. Egy nappal később, 29-én 2016-ban 12.274.000 km^2 volt, míg 2010-ben 12.367.000. Szerintem várjuk meg március végét a végső konklúzió levonásával.

 47. 5 napos átlag vs. napi értek
  hányszor írjam le?
  Ne vádolj hazugsággal, hanem értsd meg, hogy miről van szó.
  Itt vannak az NSIDC napi értékei:
  ftp://sidads.colorado.edu/DATASETS/NOAA/G02135/north/daily/data/
  Innen írtam ki a 44. hsz.-ben levő értékeket.
  Még egyszer: amit te belinkelsz, s ahonnan leolvasod az értékeket, AZOK AZ 5 NAPOS ÁTLAGÉRTÉKEK!

  Sőt, szerintem tovább is várjunk, míg március vége! Nem azt mondtam most se, hogy hurrá, megmenekült az északi jég! Csak azt, hogy a „nagy meleg” ellenére elértük a 2010-es szintet.

  Ti a sarki meleget a megfutás jeleként érzékelitek, én (és nem vagyok egyedül) pedig azt mondom, hogy azzal, hogy a Földön levő hő a sarkak felé áramlik és ott rekord hőmérsékletek alakulnak ki, főképp azt jelenti, hogy rekord mértékben szabadul meg a felgyűlt hőtől a rendszer. Egy év alatt az óceánok felszíni hőmérséklete 0,6 fok anomáliáról 0,2-re esett vissza. Ez óriási hőveszteség, ami nemsokára az atmoszférában is megjelenik. Sarki jégről egyelőre nem nyilatkozok, mert a hő még ott van, ott nehéz kiszámolni, hogy mi lesz. De globális szinten 2017 nem lesz hőmérsékleti rekord, ez 100%-ban bizonyos!

 48. 48,50
  idén már vagy 1,5 hónapja éjszakánként folyamatosan fagy van.Tavaly alig volt fagyos nap.Idén tényleg hidegebb van.
  Persze ez nem jelent semmit. De jöhetne mér egy kis meleg legalább 15°C 😀

 49. 53 mszilard

  Na erre kíváncsi leszek. Szerintem marad a -6 fokos átlag január végéig. De meglatjuk

 50. 54:
  Le van írva az NSIDC honlapján is, és magad is kiszámolhatod, ha letöltöd innen (ftp://sidads.colorado.edu/DATASETS/NOAA/G02135/north/daily/data/) a napi adatokat, hogy az NSIDC grafikonjain minden dátumnál az addigi 5 nap átlaga szerepel. Nem hazugsággal vádoltál, hanem valótlanság állításával (ami ugyanaz) s közben kötöd az ebet a karóhoz, és nem vagy hajlandó utánanézni a dolognak, és ami a legbosszantóbb, hogy nem vagy képes beismerni, ha tévedsz.

  Mivel a mai érték is nagyobb, így 2 nap múlva nagy valószínűséggel az 5 napos átlag is eléri a 2010-es értéket.

  Mindegy, részemről a téma lezárva.

 51. Kicsit off.
  Boldog Új évet kívánok Nektek kedves Éva néni és Tibor bátyám!

 52. 57:
  Örülök, hogy te akarod megszabni ki téved és ki nem. Nos amit én belinkeltem az a National Snow & Ice Data Center interaktív grafikonja. Ott ha a kurzort ráteszed a vörös vonal végére akkor az általam megadott adatokat kapod a jelzett napokra. Hol van itt a tévedésem? Mit kellene beismernem?

  58:
  Neked is Balázs.

 53. Boldog új évet mindenkinek! Kérlek titeket, hogy a negatív számoknál ne azt nevezzétek kevesebbnek, ami közelebb van a nullához. Akkor már inkább használjuk a Kelvin-féle skálát.

 54. 59:

  a grafikonod alatt kattints az „About chartic data” linkre és olvasd:

  „The underlying data used to produce these images and graphs may be obtained from NSIDC.NSIDC produces the daily extent values using a five-day trailing mean.”

  Mégegyszer BÚÉK!

 55. Most el tudlak képzelni Tiborbá amikor nézed a hírek utáni időjárásjelentést és amikor mutatja a -20 fokot te meg csak mondod nagy mérgesen:
  Dögölj meg te rohadt kurva 😀

 56. 62:
  Mi bajon a mínusz 20 fokkal? A sarkkörön túl megint leállt a fagyás.

 57. 64
  A grafika alapján az utólsó félév tényleg nagyon kilóg, előtte meg évekig „csak” egy lassan melegedő trend.

  Ma mondta a hírekben hogy tudósok kiszámolták hogy 2040-re afrika és közel kelet térségében nagy valószínűséggel 90 napig lesznek 45°C os melegek.
  A tavasz nem sokat változik, az ősz kijjebb tolódik és vízhiány lesz(nem Mo-on)
  A mass média az mindig csak „mérsékelt” állásponton van, ami általában be is jön.Ők még nem nyomják a hirtelen megfutást.
  Ekkor mégtöbb klímamanakült indul majd meg (ez egy külön posztot megérne :D)

  Aztán az is lehet hogy a gorbe majd elkezd visszatérni és jön a lehűlés:D

  De viccet félretéve ha nem futunk meg (Kérdés hogy MC pherson-nak mennyire jók a metán kiolvadás modelljei? Vajon ők is csak lemodellezték számítógépen hogy 9 m mélyről hogy tud felszabadulni a metán?Ha igen mennyi a modellezés megbízhatósági valószínűsége?)
  , szóval ha nem futunk meg akkor tényleg reálisnak tartom a 90 napig 45°C-os forgatókönyvet.

 58. 65:
  Ilyen felületesen nem lehet hozzáállni, mert ez bosszantó!
  46 °C-ról volt szó.
  McPherson nevét így írják helyesen.
  Klimakült poszt már volt.
  Ha : és D betűt összeütve, de nem hagy előtte-utána közhelyet akkor nem lesz 😀

 59. A migráció a történelemmel egyidős társadalmi jelenség, és a tapasztalatok szerint Európa jelenleg a második világháborút követő legnagyobb migránskrízisen megy keresztül, a vándorlási hullám pedig növekedni fog. Emellett tény – és ezt korábban több írásunkban már kifejtettük – , hogy a jelenség kialakulásában komoly szerepet játszik a klímaváltozás, és a népességrobbanás. Látható a folyamat vége?
  http://ecolounge.hu/nagyvilag/ez-meg-csak-valaminek-a-kezdete-nagyinterju-orban-balazzsal-a-migraciokutato-intezet-foigazgatojaval-a-klimamigraciorol-1-resz

 60. A 2. része az interjúnak…: A migráció geopolitikai fegyverként is használható a fogadó térségek destabilizálására.” – Nagyinterjú Orbán Balázzsal, a Migrációkutató Intézet Főigazgatójával a (klíma)migrációról – 2. rész
  http://ecolounge.hu/nagyvilag/a-migracio-geopolitikai-fegyverkent-is-hasznalhato-a-fogado-tersegek-destabilizalasara-nagyinterju-orban-balazzsal-a-migraciokutato-intezet-foigazgatojaval-a-klimamigraciorol-2-resz

  Ide raktam, mert zömében a klímamigrációval és annak geopolitikai, társadalmi, gazdasági okaival és következményevel foglalkoznak az interjúben.

 61. Egy új kutatás szerint, melyet a NASA-tól nyugdíjba vonult klimatológus, James E. Hansen vezetett, a szárazföldi jégtakarókból elolvadt, tengerekbe áramló édesvíz olyan folyamatot fog kiváltani, amitől Grönland és az Antarktisz jégtakarói még gyorsabban olvadnak el. Ez az állítás megosztotta a tudóstársadalmat. Egyesek azt állították, egy ilyen folyamat megmagyarázza, miért történtek furcsa változások a Földön korábbi korszakokban, mások kételkedtek az új teóriában.
  http://www.piacesprofit.hu/klimablog/szuperviharok-johetnek-a-klimavaltozas-miatt/

 62. A klímát mi módon lehet jobb helyzetbe hozni.
  10 éve még pár perc alatt eloszlott az a kondenzcsík.
  Milyen rejtett feladatot végeznek az utas és teherszállító gépekkel.
  Us Airport Portland, repülésirányító a toronyból figyelmezteti a pilótát bekapcsolva hagyott valamit a bal szárnyon.
  http://stopsprayingus.com/portland/
  Van egy elemzés arról,h.ezek a kiszórt vegyianyagok veszélyes ipari hulladékok.
  Pár év alatt elsavasítják a földeket,
  a megrendelők a GMO cégek lennének.
  Akik a majdani savas környezet tűrésre nemesítik a szója és gabona növényeket.
  Tképp a savas irányba eltolt talajokban mást ne lehessen haszonnal termeszteni.
  A kérdés az lenne a klímára milyen hatással van,ilyen eszközzel lehetséges lenne javítani a jelenlegi helyzeten.

 63. 71:
  Hatalmas marhaságot sikerült beraknod. Nézz utána a témának, és próbáld kideríteni, megtanulni a valóságot. Addig is: Kondenz csík mindig volt és mindig is lesz. Oka a kipufogó gázokra kicsapódik a túltelített levegőből a pára. Ehhez természetesen megfelelő légköri viszonyok kellenek. — „A kiszórt veszélyes ipari hulladék” terjesztéséhez különlegesen tompa agyvelőre van szükség. Gondold át.

 64. 72.
  Nem vagyok olyan szakértő mint a hozzászólók közt számosan,
  Érdekelt volna a klímára hatással van e
  a 10-20 évvel előző időkhöz viszonyítottan elterjedt légi közlekedés.
  Ha a rögzített beszélgetés egy valódi vagy álhír lenne,
  valaki jobb angolos könnyebben meg tudja állapítani.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük