Tibor bá' összes bejegyzése

(4097) George Kennan

Tibor bá’ erősen szerkesztett fordítása online

Kennan Ukrajnával kapcsolatos figyelmeztetése

Ambíció, bizonytalanság és a függetlenség veszélyei
Szerző: Frank Costigliola 2023. január 27

George Kennan, a diplomáciának és a nemzetközi kapcsolatoknak figyelemre méltó kutatója. Híres arról, hogy előre jelezte a Szovjetunió összeomlását. Kevésbé ismert az 1948-as figyelmeztetése, miszerint egyetlen orosz kormány sem fogadná el Ukrajna függetlenségét. A Moszkva és Kijev közötti holtpontra jutott harcot előre látva Kennan annak idején részletes javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogyan kezelje Washington azt a konfliktust, amely a független Ukrajnát Oroszországgal szembeállítja. Fél évszázaddal később visszatért erre a témára. A 90-es éveiben járó Kennan arra figyelmeztetett, hogy a NATO keleti terjeszkedése tönkreteszi a demokráciát Oroszországban, és újabb hidegháborút robbant ki.

Kennan valószínűleg közelebbről ismerte Oroszországot, mint bárki, aki valaha is szolgált az Egyesült Államok kormányában. Még mielőtt 1933-ban Moszkvába érkezett volna, mint az Egyesült Államok első Szovjet-nagykövetének 29 éves segítője, elsajátította az orosz nyelvet olyan szinten, hogy született orosznak is elment. Oroszországban Kennan elmerült az újságokban, a hivatalos dokumentumokban, az irodalomban, a rádióban, a színházban és a filmekben. Éjszakákig együtt bulizott orosz művészekkel, értelmiségiekkel és fiatal tisztviselőkkel. Az orosznak öltözött Kennan lehallgatta a moszkvaiakat a villamoson vagy a színházban. Kirándult vagy síelt a vidékre, hogy meglátogassa a korai orosz építészet gyöngyszemeit. Joszif Sztálin diktatúrája iránti megvetése, különösen az 1935–38-as véres tisztogatások kezdete után, csak azzal a vágyával párosult, hogy közel kerüljön az orosz néphez és kultúrájához. 1946-ban, miután lediktálta híres hosszú táviratát a külügyminisztériumnak, amelyben a szovjet fenyegetésre figyelmeztette, Kennant visszahívták Washingtonba. A következő évben országos figyelmet kapott a Foreign Affairsben megjelent cikkével, amely a szovjet terjeszkedés megfékezésére szólított fel.

Szakértelem tükrében érdemes megvizsgálni Kennan szkepticizmusát Ukrajna függetlenségével kapcsolatban és azt a javaslatát, hogy Washingtonnak miként kellene reagálnia a független Ukrajna elleni orosz támadásra.

UKRAJNA SZKEPTIKUS

Az „U.S. Célok Oroszország iránti tisztelettel” című, 1948 augusztusában elkészült címmel Kennan megfogalmazta az Egyesült Államok végső céljait arra az esetre, ha az oroszok megtámadják Ukrajnát. Felismerte, hogy az ukránok „haragszanak az orosz uralomra; és nacionalista szervezeteik külföldön is aktívak és hangosak.” Ezért „könnyű lenne arra a következtetésre jutni”, hogy Ukrajnának függetlennek kell lennie. Kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak azonban nem szabad ösztönöznie ezt a szétválást.

Kennan értékelése súlyosan alábecsülte az ukránok önrendelkezési akaratát. Ennek ellenére két probléma, amelyet Kennan azonosított háromnegyed évszázaddal ezelőtt, továbbra is fennáll, különösen az orosz vezetők fejében. Kennan kételkedett abban, hogy az oroszok és az ukránok etnikai szemponrból könnyen megkülönböztethetők. A külügyminisztérium feljegyzésében azt írta, hogy „nincs egyértelmű választóvonal Oroszország és Ukrajna között, és lehetetlen lenne ezt megállapítani”. Másodszor, az orosz és az ukrán gazdaság összefonódott. A független Ukrajna felállítása mesterséges és pusztító lenne.

Az ukránok 1991 óta küzdenek azért, hogy területi és etnikai választóvonalat alakítsanak ki, miközben gazdasági függetlenséget kovácsolnak az orosz behemóttól. Moszkva aláásta ezeket az erőfeszítéseket azzal, hogy elégedetlenséget szított Ukrajna keleti, orosz nyelvű régióiban, függetlenségi mozgalmakat szított, és immár hivatalosan is annektált négy szakadár régiót. Éveken át tartó politikai és gazdasági nyomással, most pedig katonai brutalitással Oroszország megpróbálta meghiúsítani Ukrajna gazdasági függetlenségét a gázvezetékek, a gabonaexport és a hajózás megzavarásával.

Kennan még a hidegháború tetőpontján is kitartott amellett, hogy „nem lehetünk közömbösek, maguknak a nagyoroszoknak az érzései iránt”. Mivel az oroszok maradnának a „legerősebb nemzeti elem” a térségben, minden életképes „hosszú távú amerikai politikának az ő elfogadásukon és együttműködésükön kell alapulnia”. Kennan az Ukrajnáról alkotott orosz nézetet az amerikai közép-nyugati nézethez hasonlította. Egy különálló, független Ukrajna „végső soron csak erőszakkal tartható fenn”. Mindezen okok miatt a hipotetikusan diadalmaskodó Egyesült Államoknak nem szabad arra törekednie, hogy Ukrajna függetlenségét rákényszerítse a földön fekvő Oroszországra.

Kennan azt tanácsolta a külügyminisztériumnak, hogy amennyiben az ukránok önállóan elérik a függetlenséget, Washingtonnak nem szabad beleavatkoznia, legalábbis kezdetben. Szinte elkerülhetetlen volt azonban, hogy a független Ukrajna „végül az orosz részről kihívást jelentsen”. Ha ebben a konfliktusban „nemkívánatos holtpont alakult ki”, az Egyesült Államoknak szorgalmaznia kell „a különbségek észszerű föderalizmus mentén történő összeállítását”.

Az elmúlt 75 év viszontagságai ellenére Kennan tanácsai ma is aktuálisak. A regionális autonómiát lehetővé tevő szövetség Kelet-Ukrajnában és talán még a Krímben is elősegítheti a két oldal együttélését. Sok elemző hajlamos a jelenlegi konfliktust „Putyin háborújaként” ábrázolni, de Kennan úgy vélte, hogy szinte minden erős orosz vezető végül visszaszorul Ukrajna teljes szétválása ellen. Végül a demográfia és a földrajz valósága azt diktálja, hogy hosszú távon Oroszország marad a fő hatalom ezeken a gyakran tragikus „vérföldeken”. A regionális stabilitás és az Egyesült Államok hosszú távú biztonsága érdekében Washingtonnak keményfejű, tiszta tekintetű empátiát kell fenntartania az oroszok, valamint az ukránok és más nemzetiségek érdekei iránt.

A Próféta figyelmen kívül hagyva

Kennan-nal ellentétben sok kremlológus nem látta a Szovjetunió összeomlását. A hidegháború végén prófétaként üdvözölték. Mindazonáltal a NATO-bővítésről kibontakozó vitában inkább megtisztelték, mintsem meghallgatták. Ezt a paradoxont 1995-ben illusztrálták, amikor Bill Clinton amerikai elnök orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadója, Strobe Talbott igyekezett tisztelegni Kennan előtt, akit mélyen csodált. Talbott meghívta Kennant, hogy az elnökkel Moszkvába repüljön a Győzelem Európában Napjának 50. évfordulójára május 9-én, a náci Németország megadására emlékezve. Még 1945-ben Kennan, az Egyesült Államok rangos moszkvai tisztviselője melegen üdvözölte a nagykövetségen nyüzsgő ujjongó oroszokat. Most azonban a 91 éves férfi egészségi állapota miatt visszautasította a meghívást. Valószínűleg a legjobb volt, ha nem hajlandó elmenni.

Kennan elhasználtnak érezte volna magát, ha tudomást szerez az utazás napirendjéről. Talbott Clintonnak írt memorandumában úgy jellemezte az évforduló utáni ünnepséget, hogy „május 10.: Az igazság pillanata”. A Borisz Jelcin orosz elnökkel közös találkozóján Clinton úgy tett, ahogy Talbott javasolta, és nyomást gyakorolt az oroszokra, hogy fogadják el mind a NATO bővítését, mind Moszkva részvételét a Békepartnerségben, egy olyan szövetségben, amely a legjobban „NATO-barátként” értelmeznek, és az orosz aggodalmak csillapítására hivatott. Talbott Clintonnak,: „Oroszország minden jelentős szereplője a politikai spektrumon belül vagy erősen ellenzi, vagy legalábbis aggódik a NATO-bővítés miatt”.

1997-re Kennant riasztotta Washington azon döntése, hogy a NATO nemcsak Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot veszi fel, hanem katonai és haditengerészeti együttműködést is kezdeményezett Ukrajnával. A keletet a nyugattól elválasztó újrarajzolt vonal arra kényszerítette Ukrajnát és más nemzeteket, hogy oldalt válasszanak. „Sehol sem tűnik feltűnőbbnek és végzetesebb következményekkel terhesnek ez a választás, mint Ukrajna esetében” – figyelmeztette Kennan Talbottot magánlevélben.

Különösen aggasztja a Sea Breeze, az ukrán és a NATO közös haditengerészeti gyakorlata, amely dacolt Oroszország hagyományos bizonytalanságával a külföldi hadihajókkal kapcsolatban a Fekete-tenger szűk vizein. Bár Oroszországot meghívták a gyakorlaton való részvételre, dühösen visszautasította. Tovább fokozta a feszültséget az akkoriban Kijev és Moszkva között folyó vita a krími szevasztopoli haditengerészeti támaszpontról. Kennan kérdezte Talbotttól, hogyan illeszkedik ez a haditengerészeti gyakorlat Washington azon törekvéséhez, hogy „meggyőzze Oroszországot arról, hogy a NATO-határok kiterjesztésének az orosz határ felé Kelet-Európában nincs közvetlen katonai konnotációja?”

Bár tiszteletben tartotta Kennan kétségeit, Talbott határozottan kitartott nézetei mellett. Feltételezte, hogy Oroszország gazdasági levertsége azt jelenti, hogy alkalmazkodni kell a nyugati módokhoz. „Oroszországnak ki kell szakadnia a gondolkodás és a viselkedés mélyen rögzült szokásából” – írta Talbott Kennannek, azáltal, hogy inkább együttműködni szeretne szomszédaival, nem pedig uralni azokat. Oroszországnak végre kellett hajtania a kiigazítást, és el kellett fogadnia az Egyesült Államok „jelenlétét” a határain. A Clinton-kormány „nem abba akarta hagyni az Ukrajnával való együttműködést, hanem megkétszerezni erőit Oroszország bevonására”.

Talbott „az idei közép-ázsiai és a balti régió gyakorlatainak megtervezésére” való utalása mellett az elkeseredett, 93 éves Kennan két felkiáltójelet írt. Moszkva ismét megtagadta, hogy részt vegyen ezeken a nyugati vezetésű hadgyakorlatokon azokon a területeken melyek korábban ellenőrzése alatt álltak.

Az előrejelzések gyakran borzasztóan tévednek. Kennan alábecsülte az ukrán nacionalizmus intenzitását. De az 1948-as előrejelzései az Ukrajnával kapcsolatban orosz makacsságról, valamint az 1990-es években az amerikai érzéketlenségre és ambíciókra vonatkozó figyelmeztetései ma is igazak. Javaslata bizonyos szövetségi struktúrára és autonómiára a vitatott területeken továbbra is ígéretes, bár megvalósítása egyre nagyobb kihívást jelent.

A legfőbb probléma itt az, amit a Yale történész, Paul Kennedy birodalmi túlfeszítésnek nevezett. Kennan szkeptikusan fogadta, hogy még a leghatalmasabb országok is hosszú távon életképesek, ha katonai erőket tartanak fenn otthonuktól távol. Emiatt alulértékelte a hidegháború idején Nyugat-Európában állomásozó amerikai csapatok stabilizáló hatását.

A hidegháború óta azonban az Egyesült Államok katonai határa sokkal keletebbre húzódott. Függetlenül attól, hogyan végződik Oroszország brutális háborúja Ukrajnában, az Egyesült Államok elkötelezte magát amellett, hogy erős katonai jelenlétet tart fenn Oroszország küszöbén. Ha ma élne, Kennan felfigyelne arra a veszélyére, hogy az oroszokat a sarokba szorítják. Intett az Egyesült Államok számos hazai problémája is, és azon töprengett, hogy ez a lelepleződött kelet-európai jelenlét hogyan egyeztethető össze az amerikai nép hosszú távú kül- és belpolitikai érdekeivel.,

Nekem pedig engedjétek meg, hogy ide csatoljak egy ukrán harcost.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4094) Te hogy döntenél?

Tibor bá’ online

 

89. útban a 90. felé

Egy ékszer üzlet előtt a tulajdonos és egy vevő han-gosan veszekszik. A kivonult rendőrség a követke-zőket rögzíti:

1.Vevő: Délelőtt magamhoz vettem 10 millió forintot és lementem az ékszerboltba, hogy a kirakatban lévő 7.6 millió forintos gyémánttal kirakott brosst megvegyem a feleségemnek a 30. házassági évfordulónkra. Az üzletben kértem a tulajdonost, hogy vegye be a brosst a kirakatból. Kértem hozzá egy díszdobozt. Leszámoltam a vételárat és távoztam.A tulaj utánam futott és követelt 7,6 milliót. A blokkot nem vetem magamhoz, nem szokásom.

A rendőrség talált nála 2,4 millió forintot. A nyomozás megállapította, hogy két éve vett egy gépkocsit 8 millióért, amire készpénzzel fizetett.

2.Tulajdonos: Bejött hozzám a vevő, kérte a brosst a kirakatból. Kért hozzá egy díszdobozt. Amíg én a pénztárgéppel voltam elfoglalva, fizetés nélkül távozott a brossal. Be tudom mutatni a blokkot. A pénztárgépben nem volt több mint 7 millió készpénz.

A kérdés az, hogy te melyik fél verzióját hiszed el, és hogyan döntenél?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(4096) El Nino

Tibor bá’ fordítása online

 

Az El Niño 2023-as visszatérésének négy lehetséges következménye

2-7 évente az egyenlítői Csendes-óceán, akár 3°C-kal is melegebb (amit El Niño eseményként ismerünk) vagy hidegebb (La Niña) a szokásosnál, ami világszerte érezhető hatások sorozatát váltja ki. Ezt a ciklust El Niño déli oszcillációnak (ENSO) nevezik, mivel minden El Niñót természetesen egy La Niña követ, és fordítva, közöttük néhány hónapig semleges körülménnyel. A tengerfelszín hőmérsékletének az ENSO eseményeihez kapcsolódó változása marginálisnak tűnhet, de ez több mint elég ahhoz, hogy globálisan megzavarja az időjárási mintákat, és még a Föld felett 8 km-re lévő sarki sztratoszférában is megzavarja a levegő nagy léptékű keringését.

Nem meglepő, hogy a La Niña állapota két egymást követő évben is fennáll, de egy hároméves La Niña, ami 2020 óta van a világon, ritkább. Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatala (NOAA) jelentése szerint az egyenlítői Csendes-óceán 2023 márciusa és májusa között visszatér semleges állapotába, és valószínű, hogy az északi féltekén ősszel és télen az El Niño állapota alakul ki.

Tekintettel az ENSO-nak a globális csapadék- és hőmérsékleti mintázatokra gyakorolt erőteljes hatására, a tudósok szorosan figyelemmel kísérik a trópusi Csendes-óceán állapotát, hogy a lehető legjobb információkat nyújtsák. Mit várhat tehát a világ a következő El Niño eseménytől?

1. 1,5°C túllépésének valószínűsége

Az El Niño során az óceán a felesleges hő és nedvesség egy részét átadja a légkörnek, mint amikor tészta fől a konyhában. A globális felmelegedési trend mellett az erős El Niño akár 0,2°C-kal is növelheti a Föld átlaghőmérsékletét. Az eddigi legmelegebb év 2016 volt, egy különösen erős El Niño idején. Egy La Niña év hőrekordokat is megdönthet, hiszen az üvegházhatású gázok légkörben történő fokozódó felhalmozódása miatti felmelegedési trend elfedheti a természetes folyamatok hűtő hatását.

Mivel a bolygó már körülbelül 1,2 °C-kal felmelegedett az iparosodás előtti időkhöz képest, és az El Niño némi plusz hőt ad a légkörnek, lehetséges, hogy a Föld emelkedő hőmérséklete átmenetileg meghaladja a párizsi megállapodásban meghatározott 1,5 °C-os küszöböt. Az El Niño csúcspontja 2024-ben várható, bár még korai lenne tudni, milyen erős lesz ez a következő esemény.

2. Nagyobb hőség, szárazság és tüzek Ausztráliában

Ausztráliában három éve átlag feletti csapadék esett a hosszan tartó La Niña-i körülmények miatt, amelyek súlyos áradásokat okoztak, különösen keleten. Az El Niño idején a tudósok az ellenkezőjére számítanak: kevesebb esőre, magasabb hőmérsékletre és fokozott tűzveszélyre.

Ahogy a földgömb felmelegszik, egyes régiók gyorsabban melegednek, mint mások. Jó példa erre Ausztrália, ahol most 1,4°C-kal melegebb van, mint a 20. század elején. Évről évre növekszik a kontinens erdőtüzek által sújtott területe, amit a klímaváltozás okozta szárazságnak köszönhető. Ez annak ellenére történik, hogy Ausztrália a legutóbbi La Niña esemény során tapasztalt rendhagyó nedves éveket. Az éghajlatváltozás mögött meghúzódó hatások rendkívül sebezhetővé teszik az országot az El Niño hatásaival szemben.

3. Lassabb szénfelvétel Dél-Amerikában

Dél-Amerikában az ENSO hatásait először perui halászok dokumentálták évszázadokkal ezelőtt. Tekintettel az egyenlítői Csendes-óceán közelségére, a dél-amerikai időjárás jelentősen felborul minden alkalommal, amikor El Niño esemény történik: áradások Peru és Ecuador nyugati partjain, valamint aszály az Amazonason és északkeleten, ahol a terméskiesés következményei visszaköszönhetnek az egész világon.

Az El Niño események során a csapadék csökkenése és a hőmérséklet emelkedése Kolumbiában összefüggésbe hozható a rovarok által terjesztett betegségek kitörésével, mint például a malária és a dengue-láz. A magasabb hőmérséklet az El Niño idején megnöveli a szúnyogok szaporodásának és csípésének sebességét.

Az El Niño idején az Amazonas esőerdői kiszáradnak, a növényzet növekedése pedig lelassul, így kevesebb CO₂ vesznek fel a légkörből, ez a tendencia Afrika, India és Ausztrália trópusi erdőiben is jelentkezik.

4. Hideg telek Észak-Európában

Az Azori-szigetek feletti magas nyomás és az Izland feletti alacsony nyomás közötti egyensúly meghatározza, hogy télen hová jut az eső Európában azáltal, hogy megnyomja az erős keleti szelek sávját, amely esőt visz át az Atlanti-óceánon. Az El Niño teleken mindkét nyomásközpont veszít erejéből, és nedvesebb körülményeket hoz Dél-Európába.

A legnagyobb hatás azonban Észak-Európában figyelhető meg, ahol a tél szárazabbá és hidegebbé válik. Fagyos 2023/24-es tél valószínű, ha az El Niño addigra kellőképpen felfut. A globális felmelegedés hatására a tudósok arra számítanak, hogy az El Niño befolyása az Atlanti-óceán északi részén és az észak-európai télen megerősödik.

Az éghajlati rendszer bonyodalmainak megértése, hasonló egy nagy kirakós összeállításhoz. Az óceánok beszélnek egymással, és a légkörrel, amely ugyanakkor visszatáplál az óceánba. A tudósok még mindig bizonytalanok abban, hogy El Niño hogyan fog viselkedni a jövőben, de hatásait valószínűleg felerősíti a klímaváltozás a világ különböző régióiban.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4095) Doomsday Clock

Tibor bá’ fordítása online

 

A Kreml aggodalmának ad hangot a „Doomsday Clock” miatt, és az Egyesült Államokat és a NATO-t hibáztatja

 

89. útban a 90. felé

Január 25. (Reuters) – A Kreml aggodalmát fejezte ki szerdán amiatt, hogy a „végítélet órája” minden eddiginél közelebb került az éjfélhez, noha a szimbolikus mutatókat mozgató tudósok Moszkva saját „alig titkolt fenyegetéseire” hivatkoztak, miszerint atomfegyvereket használnának.

A Bulletin of the Atomic Scientists által, annak szemléltetésére létrehozott „Doomsday Clock”, hogy az emberiség milyen közel járt a világvégéhez. Kedden 90 másodperccel éjfél előtti állásra állította át a 2023-as „idejét”, 10 másodperccel közelebb, mint eddig bármikor.

Ezen az órán az éjfél jelzi az emberiség megsemmisülésének elméleti időpontját. Az óramutatók közelebb vagy távolabb kerülnek éjfélhez, a tudósok által egy adott időpontban fennálló egzisztenciális fenyegetésekről kiolvasott adatok alapján.

„A helyzet összességében valóban riasztó” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az újságíróknak, és az Oroszország és a Nyugat között az ukrajnai válság miatt kialakult feszültség józan értékelését kérte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4093) Összeesküvés-elmélet

Tibor bá’ fordítása online

Hogyan beszéljünk az összeesküvés-elméletekben hívőkkel

 

89. útban a 90. felé

Az összeesküvés hívőkkel kapcsolatban az ember első ösztöne gyakran az, hogy tényszerű és hiteles információkkal próbálják megcáfolni elképzelé-seiket.

A közvetlen konfrontáció azonban ritkán működik. Az összeesküvés-elméletek meggyőzőek, gyakran az emberek érzéseire és identitástudatára játszanak. Még ha az összeesküvés-elméletek leleplezése hatékony is volt, nehéz lépést tartani azzal, hogy milyen gyorsan jelennek meg és milyen széles körben terjednek. Egy tanulmány kimutatta, hogy 2015-ben és 2016-ban a Zika-vírus összeesküvés-elméletek Twitteren terjesztőinek száma a leleplezők számának kétszerese volt.

De az összeesküvés hívőkkel való beszélgetés módjára irányuló kutatások kezdenek megtérülni. Kidolgoztunk néhány beszélgetési formát, amelyeket olyan emberekkel használhatsz, akiket ismersz, vagy akikkel csak futólag találkozol. De először, ha valakinek a meggyőződését akarod kezelni, mérlegelnie kell a kiváltó okokat.

Az emberek vonzódnak az összeesküvés-elméletekhez, hogy három pszichológiai szükségletet próbáljanak kielégíteni. Nagyobb bizonyosságra vágynak, irányítást akarnak érezni, és pozitív képet szeretnének önmagukról és csoportjukról. Válság idején, például a COVID-járvány idején, ezek a szükségletek még frusztráltabbak, és az emberek vágya, hogy megértsék a világot, sürgetőbbé válik.

Mégis, úgy tűnik, az összeesküvés hiedelmek nem elégítik ki ezeket a pszichológiai szükségleteket, és valójában ronthatják az emberek helyzetét, növelve bizonytalanságukat és szorongásaikat. Az összeesküvés-elméletek nem csak az emberek lelkiállapotára, hanem viselkedésére is hatással lehetnek.

Például, azok az emberek, akik hisznek az oltásellenes összeesküvés-elméletekben – például abban, hogy a gyógyszergyárak eltitkolják az oltások veszélyeit –, egy hónappal később több negatív hozzáállásról számoltak be a védőoltásokról és a tehetetlenség érzéséről. Ez az, ami miatt olyan fontos, hogy elérjük az összeesküvés híveit.

Amit megtanultunk

Az összeesküvés hiedelmek csökkentésének egyik fontos eszköze a társadalmi normák ereje. Az emberek túlbecsülik, hogy mások mennyire hisznek az összeesküvés-elméletekben, ami befolyásolja, hogy milyen intenzíven vásárolnak.

Az oltás is ígéretes út. Ha az összeesküvés-elméleteknek való kitettség előtt tényszerű információkat adunk az embereknek, az csökkentheti a beléjük vetett hitet. Ez a megközelítés jól működhet olyan esetekben, mint a védőoltás, amikor az emberek nem sokat gondolkodnak a témán, mielőtt az fontossá válik számukra (például amikor el kell dönteniük, hogy beoltatják-e gyermekeiket).

Kutatások kimutatták, hogy az, ahogy az emberek az irányításról gondolkodnak, csökkentheti annak valószínűségét, hogy aláírják az összeesküvés-elméleteket. Azok az emberek, akik a célok elérésére összpontosítanak, kevésbé tartják vonzónak az összeesküvés-elméleteket, mint azokat, akik arra törekednek, hogy megvédjék azt, amijük van. A cikk szerzői azzal érveltek, hogy a jövő alakítására való összpontosítás elősegíti a kontroll érzését, ami csökkenti az összeesküvés hiedelmeket.

Az összeesküvés hívőkkel folytatott megbeszélések segítésére kidolgoztunk néhány bizonyítékokon alapuló beszélgetésindítót.

1. Legyél nyitott

A nyitott szemlélet a kérdések feltevésével és a meghallgatással kezdődik. Megértést alakít ki az emberrel. Figyeljen figyelmesen, és kerülje saját meggyőződéseinek védelmét. Tegyél fel ilyen kérdéseket:

Mikor kezdett először hinni (röviden utalva az összeesküvés-elméletre)? És milyen hatással volt rád ez lelkileg? Mit kínálnak számodra ezek a hiedelmek?

2. Legyél fogékony

Dolgozzon azon, amit a pszichológusok társalgási fogékonyságnak neveznek, hogy elősegítse az empátiát, amely áthidalhatja a szakadékot a hiedelmei között. Mondj ilyeneket:

Tudomásul veszem, hogy…; Tehát amit mondasz…; Milyen érzéseket kelt ez benned?; Mondj többet…; Hallgatlak; és köszönöm a megosztásokat.

3. Kritikus gondolkodás

Erősítse meg a kritikai gondolkodás értékét.

Ha az a személy, akivel beszélgetsz, már kritikus gondolkodónak tekinti magát, irányítsd át ezt a képességet magának az összeesküvés-elméletnek a mélyebb vizsgálata felé. Például:

Valószínűleg mindketten egyetértünk abban, hogy a kérdések feltevése fontos. De kulcsfontosságú, hogy értékeljünk minden bizonyítékot. Mérlegelnünk kell az információkat, és meg kell győződnünk arról, hogy ellenőrizzük azokat a bizonyítékokat, amelyekkel egyetértünk, valamint azokat a dolgokat, amelyek nem tetszenek vagy kellemetlennek.

4 . Az összeesküvés-elméletek nem jellemzőek

Emeld ki, hogy az összeesküvés-elméletek nem olyan általánosak, mint azt az emberek gondolják.

A társadalmi normák átgondolása segíthet abban, hogy az emberek megvédjék azt a csoportot, amellyel azonosulnak. Mint például:

Sokkal jellemzőbb, mint gondolnád, hogy szomszédjaid beoltják magukat és védekeznek a COVID-19 ellen. Az emberek együtt akarnak dolgozni közösségünk védelmében. Arról van szó, hogy mindannyian megpróbálunk segíteni olyan egészségügyi problémákkal küzdő embereken, akiknek nincs választási lehetősége az oltásra.

5 . Gondold át, mit lehet irányítani

Bátorítsa őket, hogy előre összpontosítsanak, és ösztönözd őket arra, hogy energiájukat életük olyan területeire fordítsák, ahol nagyobb kontrollt tapasztalnak, például:

Életünknek vannak olyan területei, amelyek felett nincs befolyásunk, de rengeteg olyan terület van, ahol teljes önrendelkezésünk van. Soroljunk fel néhány példát, ahol van hatalmunk és függetlenségünk, amire aztán összpontosíthatunk.

Ezek a beszélgetések nehezek lehetnek, de alapvetőek. Az empatikus, megértő és nyitott megközelítés alkalmazása növeli a bizalmat. A kutatások azt mutatják, hogy valakinek az önbizalmának elnyerése fontos a radikalizálódás megelőzésében.

Nyugtasd meg a személyt, ha bizonytalannak érzi magát, éreztesd úgy, hogy jobban irányít, ha aggódik vagy tehetetlen, és segítsd neki szociális kapcsolatokat kialakítani, ha elszigeteltnek érzi magát.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4092) COVID RIADÓ

Tibor bá’ online

 

COVID RIADÓ

89. útban a 90. felé

Kínában a 2022 decemberi zéró-COVID politika feloldása óta, vagyis nem egész egy hónap alatt 708.000 halálos áldozata van az omikron variánsnak.

Ausztráliában 2023 első 3 hetében több lett a halálos COVID áldozat, mint 2020 egész éve alatt.

Eközben, nálunk a kormány beszüntette az esetszámok közlését, mert jelentéktelennek ítéli a COVID veszélyt.

Nem lesz ennek jó vége! A veszély nem múlt el.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(4091) Szabad akarat

Tibor bá’ fordítása online

 

Scientific American

A szabad akarat csak illúzió

Az új kutatási eredmények a filozófiával kombinálva azt sugallják, hogy a szabad akarat valóságos, de előfordulhat, hogy nem úgy működik, ahogyan azt az emberek elvárják
Írta: Alessandra Buccella, Tomáš Dominik
89. útban a 90. felé

Képzeld el, hogy online vásárolsz egy új fejhallgatót. A színek, márkák és funkciók széles választékát érdemes megnézni. Úgy érzed, bármilyen modellt kiválaszthatod, amelyik tetszik, és teljes mértékben te döntetsz. Amikor végül rákattintasz a „kosárba teszem” gombra, úgy gondolod, hogy ezt saját akaratából tetted.

De mi lenne, ha azt mondanánk, miközben azt gondoltad, hogy még mindig keresgélsz, az agyi tevékenysége már megjelölte azt a fejhallgatót, amelyet választani fogsz? Lehet, hogy ez az ötlet nem olyan valószínűtlen. Bár az ideggyógyászok valószínűleg nem tudták 100 százalékos pontossággal megjósolni a választását, a kutatások kimutatták, hogy bizonyos információk a közelgő cselekvésről már néhány másodperccel azelőtt jelen vannak az agyi tevékenységben, hogy arról már tudnánk.

Már az 1960-as években tanulmányok kimutatták, hogy amikor az emberek egyszerű, spontán mozgást végeznek, agyuk idegi aktivitást mutatnak, (amit az idegtudósok „készenléti potenciálnak” neveznek), mielőtt megmozdulnának. Az 1980-as években Benjamin Libet neurológus arról számolt be, hogy ez a készenléti potenciál még a személy bejelentett mozgási szándékát is megelőzte, nem csak a mozgását. 2008-ban kutatók egy csoportja azt találta, hogy egy közelgő döntéssel kapcsolatos információ akár 10 másodperccel korábban is jelen van az agyban, jóval azelőtt, hogy az emberek arról beszámoltak volna, hogy meghozták a döntést arról, mikor és hogyan cselekedjenek.

Ezek a tanulmányok kérdéseket és vitákat váltottak ki. Sok megfigyelő számára ezek a megállapítások megcáfolták a szabad akarat intuitív koncepcióját. Végül is, ha az neurológusok már jóval azelőtt következtethetnek mozdulatainak időzítésére vagy megválasztására, hogy tudatosan tudatában lett volna a döntésének, akkor az emberek talán csak bábok, akiket a tudatküszöb alatt kibontakozó idegi folyamatok lökdösnek.

De mint kutatók, akik neurológiai és filozófiai szempontból is tanulmányozzák az akaratot, úgy gondoljuk, hogy ebben a történetben még sokkal több van. Filozófusok és tudósok együttműködésével dolgozunk, hogy árnyaltabb értelmezéseket biztosítsunk, beleértve a készenléti potenciál jobb megértését, és gyümölcsözőbb elméleti keretet, amelybe elhelyezhetjük őket. A következtetések azt sugallják, hogy a „szabad akarat” továbbra is hasznos fogalom marad, bár lehet, hogy az embereknek újra meg kell vizsgálniuk, hogyan határozzák meg.

Kezdjük egy józan észrevételből: az emberek mindennapi tevékenységeinek nagy része önkényes. Egyik lábunkat a másik elé tesszük, amikor elindulunk. Legtöbbször nem mérlegeljük aktívan, hogy melyik lábunkat tegyük előre, nem számít. Ugyanez igaz sok más cselekvésre és választásra is. Nagyrészt értelmetlenek.

A legtöbb szabad akarat empirikus tanulmánya, köztük Libet is, az ilyen típusú önkényes cselekedetekre összpontosított. Az ilyen akciók során a kutatók valóban „kiolvashatják” agyi tevékenységünket, és nyomon követhetik a mozgásainkkal és döntéseinkkel kapcsolatos információkat, még mielőtt észrevennénk, hogy megtesszük azokat. De ha ezek a tettek nem számítanak nekünk, akkor annyira figyelemre méltó, hogy öntudatlanul kezdeményezték őket? A jelentősebb döntések, mint például, hogy munkát vállaljunk, férjhez menjünk vagy másik országba költözzünk sokkal érdekesebbek és összetettebbek, és egészen tudatosan hozzuk meg őket.

Ha a szabad akarat filozófiailag megalapozottabb megértésével kezdünk el dolgozni, rájövünk, hogy mindennapi cselekedeteinknek csak egy kis része elég fontos ahhoz, hogy aggódjunk. Azt akarjuk érezni, hogy uraljuk azokat a döntéseket, amelyek eredményei megváltoztatják az életünket, és amelyek felelősségét a vállunkon érezzük. Ebben az összefüggésben a döntések számítanak és ez a legtermészetesebb érvényesülése a szabad akaratnak.

2019-ben Uri Maoz, Liad Mudrik neurológusok és kollégáik vizsgálták a következőket: Két nonprofit szervezet közül választhattak a résztvevők, amelyeknek 1000 dollárt adományozhattak. Az emberek a bal vagy jobb gomb megnyomásával jelezhették melyik az előnyben részesített szervezet. Egyes esetekben a résztvevők tudták, hogy választásuk számít, mert a gomb határozza meg, hogy melyik szervezet kapja meg a teljes 1000 dollárt. Más esetekben az emberek tudatosan értelmetlen döntéseket hoztak, mert azt mondták nekik, hogy mindkét szervezet 500 dollárt kap, függetlenül attól, hogy választottak. Az eredmények kissé meglepőek voltak. Az értelmetlen választásokat – csakúgy, mint a korábbi kísérletekben – készenléti potenciál előzte meg. Az értelmes választások esetében ezek nem voltak. Vagyis amikor törődünk egy döntéssel és annak kimenetelével, agyunk másképp viselkedik, mint amikor egy döntés önkényes.

Még érdekesebb az a tény, hogy a hétköznapi emberek szabad akarattal és döntéshozatallal kapcsolatos megérzései nem tűnnek összhangban ezekkel a megállapításokkal. Néhány kollégánk, köztük Maoz és Jake Gavenas neurológusok nemrégiben egy nagy felmérés eredményeit tette közzé, több mint 600 válaszadó részvételével, amelyben arra kérték az embereket, hogy értékeljék, mennyire tűntek „szabadnak” mások különféle döntései. Értékeléseik azt sugallták, hogy az emberek nem ismerik fel, hogy az agy az értelmes döntéseket máshogy kezelheti, mint az önkényesebb vagy értelmetlenebb döntéseket. Más szavakkal, az emberek hajlamosak minden döntésüket – attól kezdve, hogy melyik zoknit vegyék fel először, hol töltsék a vakációt – ugyanúgy „ingyenesnek” képzelik el, még akkor is, ha az idegtudomány mást sugall.

Ez azt sugallja, hogy a szabad akarat létezhet, de nem úgy működik, ahogyan azt intuitíven elképzeljük. Ugyanebben a szellemben van egy második intuíció, amellyel foglalkozni kell az akarattal kapcsolatos tanulmányok megértéséhez. Amikor a kísérletek azt találták, hogy az agyi tevékenység, például a készenléti potenciál, megelőzi a tudatos cselekvési szándékot, néhány ember arra a következtetésre jutott, hogy „nem ők a felelősek”. Nincs szabad akaratuk, okoskodnak, mert valahogy ki vannak téve az agyi tevékenységüknek.

Ez a feltevés azonban figyelmen kívül hagyja a neurológia egy szélesebb leckéjét. A kombinált kutatás világossá teszi, hogy az embernek megvan a hatalma a tudatos döntések meghozatalára. De ez az önrendelkezés és az ezzel járó személyes felelősségtudat nem természetfeletti. Ezek az agyban történnek, függetlenül attól, hogy a tudósok olyan egyértelműen megfigyelik-e őket, mint a készenléti potenciált.

Tehát nincs „szellem” az agyi gépezetben. Kutatóként azonban azt állítjuk, hogy ez a gépezet annyira összetett, kifürkészhetetlen és titokzatos, hogy a „szabad akarat” vagy az „én” népszerű fogalmai hihetetlenül hasznosak maradnak. Segítenek átgondolni és elképzelni – bár tökéletlenül – az elme és az agy működését. Mint ilyenek, mélyreható módon irányíthatják és inspirálhatják vizsgálatainkat – feltéve, hogy az út során továbbra is megkérdőjelezzük és teszteljük ezeket a feltételezéseket.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4090) Pedagógia

Ezt a levelet hozzám fújta a szél

Újévi gondolatok – pedagógia – B.U.É.K. 2023!:

Tisztelt Szülők! Kedves Polgártársak!

Ismét egy újév indul, ám 2023-ban sem tűnik könnyebbnek, vagy jobbnak az a kezdet, ami akarva-akaratlan beteljesíti majd mindannyiunk sorsát.

Iskoláink tanárainak többsége aggódva figyeli azokat a folyamatokat, amelyek a magyar közoktatás háza táján kialakultak, illetve az éppen futó tanév közepén kialakulni látszanak. Sok tanár, ki tudja hányadszor, csatlakozott a szakszervezet által meghirdetett országos sztrájkokhoz, s egyre többen érezzük úgy, hogy nem lehet és nem szabad szótlanul elmenni amellett, hogy az aktuálpolitika játszótérnek tekinti az iskolát. Azt az életteret, ahol gyermekeink – több esetben a saját gyermekeink is – életük java részét élik le, és próbálják kibontakoztatni a bennük rejlő képességeket.

Aggódunk és féltjük mindazt az eredményt és eredményességet, amiért egyesek egy élet munkáját hagyták hátra, mások az épp most induló karrierjüket tették fel, megint mások pedig idő közben csatlakoztak, hogy itt Piripócson is legyenek olyan intézmények, amelyek emberséggel, de következetesen nevelik fel a rájuk bízott legnagyobb kincset, az utókor erejét, a saját gyerekeinket.

Nem szeretnénk pártpolitikai alapon állást foglalni, ahhoz túlságosan sokszínűek vagyunk! Nem szeretnénk senkit a fizetésemelés iránti jogos és szükségszerű igényeinkkel traktálni, mert már a csapból is ez folyik. Azokra a problémákra szeretnénk őszintén felhívni a felelősen élő és gondolkodó piripócsi emberek figyelmét, amelyek azonnali megoldása nélkül összeomolhat a közoktatásba vetett hit és közbizalom, maga az ingyenes közoktatási rendszer. Ennek bekövetkezése nem csak az ország távoli pontjain, vagy a fővárosban fog nehézséget jelenteni majd, hanem itt, Piripócson is!

Konkrétan miért is aggódunk? Pár kiragadott vezérgondolat:

 • Szabad tankönyvválasztás nélkül sok esetben nem korszerű és nem a legjobb ábraanyaggal, valamint nem mindenki számára érthető magyarázatokkal ellátott tankönyvekből kényszerülünk tanítani.
 • Az iskola, mint közintézmény számára központilag biztosított anyagi fedezet és feltételrendszer mellett csak az iskola Alapítványának segítségével tudunk a szülők és gyerekek jogos higiéniás és mentálhigiéniás igényeinek megfelelni.
 • Ha a pedagógusoknak ingyen kell túlórázniuk, nem lehet elvárás a szakszerű helyettesítés.
 • Ha a tanárt dolgoztatni kívánják, s regenerációra szánt pihenő idejüket lecsökkentik, vajon a gyermekek terhei csökkenni fognak?
 • Ha a digitalizáció elvárás, tényleg mindenkinek adottak hozzá a feltételei? Valóban minden család rendelkezik, alanyi jogon internet hozzáféréssel és megfelelő minőségű eszközökkel?
 • Ha a tanárok előtt nincs motiváció, máshol fogják megtalálni boldogulásukat, az állandóan cserélődő emberek miatt pedig az iskola nem fog közösségként funkcionálni.
 • Ha a tanárok egymással fognak versengeni, a gyerekekre valószínűleg már nem marad sem kedvük, sem idejük…
 • Ha pont a tanárok nem szólhatnak bele a munkájuk elvégzésével kapcsolatos feltételek alakításába, akkor a magyar társadalom kitől is várja az egyre égetőbb kulcskérdések megoldását?!
 • Tényleg a jelenleg élő Nemzeti Alaptanterv adja meg az európai versenyképességünk alapjait? Valóban a gyermekfelügyeletet az elsődleges szempont?

Kérjük, hogy álljanak mellénk, legyenek türelemmel és segítsék ezen a fronton is munkánkat, hiszen a célunk közös, az eredményeknek is közösen örülünk és a kudarcok is kihatnak mindannyiunk életére!

Boldog Új Esztendőt Kívánunk Piripócsnak!

dátum: 2023.01.23.

aláírás: (az utolsó „magyar pedagógusoknak” csúfolt, még ki nem rúgott munkaszolgálatosok)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4088) A szankciók

Tibor bá’ fordítása online

(az érem másik oldala)

Az Oroszország elleni szankciók működnek

Lassan, de biztosan gyengítik Putyint
Írta: Vladimir Milov
89. útban a 90. felé

Széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók hatástalanok. Ennek az elméletnek a hívei olyan makrogazdasági mutatókra mutatnak rá, amelyek arra utalnak, hogy az orosz gazdaság ellenállóképesnek bizonyult. A kritikusok azt is kiemelik, hogy a szankciók nem hozták meg a kívánt hatást: végül is Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tett semmit azért, hogy véget vessen az Ukrajna elleni katasztrofális háborúnak.

Ezek az érvek azonban tévesek. Fontos megjegyezni, hogy Oroszországnak lehetősége volt megvédeni gazdaságát a nyugati szankciókkal szemben a háború előtt. Először is Oroszország jelentős pénzügyi tartalékokat halmozott fel. 2014 óta Oroszország növelte Ázsiába irányuló kereskedelmét, ami lehetővé tette számára, hogy átvészelje a Nyugattal folytatott kereskedelem csökkenését. A legfontosabb, hogy Putyin agresszíven megerősítette elnyomó gépezetét, hogy elrettentse a romló életszínvonal elleni tömegtüntetéseket. Mindezen okok miatt irreálisak voltak azok a várakozások, amelyek szerint a nyugati szankciók miatt az orosz gazdaság – és Putyin rezsimje – gyorsan összeomlik.

Putyin jelentős erőforrásokat fektetett be egy dezinformációs kampányba, amelynek célja a nyugati döntéshozók félrevezetése a szankciók valós hatásairól. De ne tévedjünk: valójában az orosz gazdaság kapálózik. A nem hatékony mítosz propagálása pedig arra késztetheti a politikai döntéshozókat, hogy vessék el őket, és ezzel Putyin mentőövet kap.

Az állítás, hogy az orosz gazdaság figyelemre méltó rugalmasságot mutatott a szankciókkal szemben, félrevezető makrogazdasági mutatókon múlik. A szankciók bírálói konkrétan a megerősödött rubelre, az orosz GDP szerény zsugorodására és az alacsony munkanélküliségre hívják fel a figyelmet. De ezek a számok valójában nem tükrözik a valós helyzetet.

Vegyük a munkanélküliséget. A hivatalos munkanélküliség jelenleg 3,7 százalék, és mindössze 2,7 millió orosz munkanélküli. Ez rekord alacsony. A valóság azonban az, hogy 2022 harmadik negyedévének végén csaknem ötmillió orosz munkavállaló volt kitéve a rejtett munkanélküliség különféle formáinak. Leginkább 70 százalékuk fizetés nélküli szabadságon volt. Ha a fizetés nélküli szabadság és a munkanélküliség közötti különbség szemantikusnak tűnik, az azért van, mert az. Valójában az orosz munkaerő 10 százaléka munka nélkül van. Ez összevethető az 1990-es évek legrosszabb szintjével, amelynek második felében az oroszok 10-13 százaléka volt munkanélküli.

Egy másik félrevezető statisztika a rubel árfolyama. Igaz, a rubel erősödött, de csak azért, mert a kormány megnehezítette az orosz vállalkozások és magánszemélyek pénzfelvételét és devizára váltását. Az úgynevezett erős rubelt a drákói valutaszabályozás és az import zuhanása támasztja alá. Ez a politika súlyosan megsértette az olyan iparágakat, mint az acélgyártás: a kész acéltermelés több mint hét százalékkal csökkent 2022-ben.

A szankciókat kritizáló döntéshozók az orosz pénzügyminisztérium előrejelzésére mutatnak rá, miszerint az ország GDP-je 2,7 százalékkal csökken, ami aláásni látszik azt az állítást, hogy a gazdaság tönkremegy. Vegye figyelembe azonban, hogy ez a GDP-adat magában foglalja a katonai vonatkozású termelés felfutását. Az újonnan gyártott harckocsi, amelyet azonnal a frontra küldenek, és egy ukrán Javelin rakétával kilőtték, még mindig az orosz GDP-hez való névleges hozzájárulásnak számít.

Tévedés ne essék: a szankciók valójában az orosz gazdaságot gyengítik.

Minden   esetre más mutatók jóval komolyabb gazdasági visszaesést mutatnak, mint azt a hivatalos GDP-adatok sugallják. Az orosz gazdasági aktivitás vitathatatlanul legleleplezőbb mutatója az olaj- és gázexporton kívüli forrásokból származó bevétel, és ez az adat 2022 októberében 20 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A szankciók leginkább a feldolgozóiparokat, az orosz gazdaság nyugati technológiáktól és alkatrészektől leginkább függő részét sújtották. Az orosz autóipar termelése, amely közvetve vagy közvetlenül 3,5 millió embernek ad munkát, 2022-ben kétharmadával zuhant.

A kezelhető inflációt mutató orosz adatok szintén félrevezetőek. Jelenleg még az orosz jegybank is arról számol be, hogy a megfigyelt infláció – vagyis az, hogy a közvélemény hogyan ítéli meg a felmérések szerint az áremelkedést – 16 százalékos, vagyis több mint négy százalékponttal magasabb a hivatalos statisztikánál, ami valamivel kevesebb, mint 12 százalék. Érthető a szakadék a hivatalos adatok és az emberek megélt tapasztalatai között, mert az oroszok életszínvonala meredeken romlik. A Romir magán orosz kutatóvállalat 2022 októberében közzétett közvélemény-kutatása szerint az oroszok 68 százaléka észlelte, hogy az elmúlt három hónapban csökkent a boltokban kínált áruk kínálata. Az Orosz Közvélemény-kutató Központ szerint 2022-ben az oroszok 35 százaléka kénytelen volt csökkenteni az élelmiszer-kiadásait. A Public Opinion Foundation, egy orosz közvélemény-kutató szervezet 2022 decemberében arról számolt be, hogy az oroszok mindössze 23 százaléka tartja rossznak személyes pénzügyi helyzetét.

Összegezve, a szankciók mély hatást gyakorolnak az orosz gazdaságra. Putyin országa pénzügyi kilátásainak javítására tett kísérletei közé tartozik az import helyettesítése, vagy a hazai ipar fejlődésének előnyben részesítése és a feldolgozott importtól való függés csökkentése; a kereskedelmi és beruházási áramlások átirányítása Ázsiába; valamint félvezetők és egyéb áruk beszerzése olyan országokból, mint például Törökország a nyugati szankciók megkerülése érdekében. E megközelítések egyike sem fogja megoldani Oroszország problémáit.

Az import helyettesítés nyilvánvaló okok miatt nem működik. A piaci részesedés átadása az erősen monopolisztikus környezettől függő vállalatoknak mindig alacsonyabb árú árukhoz vezet. Nem ösztönzi az innovációt és nem ösztönzi a jobb termékek gyártását.

Az ázsiai országok, mint Kína és India leginkább az olcsó orosz nyersanyagok, mint az olaj, a gáz, a szén és a fa jelentős árengedménnyel történő vásárlása iránt érdeklődnek. Ezeknek az országoknak a vezetői nem érdekeltek abban, hogy segítsék Oroszországot saját versenyképes feldolgozóiparának fejlesztésében.

Oroszország valamelyest sikeresen megkerülte a szankciókat azáltal, hogy létfontosságú nyugati termékeket, például gyártáshoz szükséges alkatrészeket importált harmadik országokon, elsősorban Törökországon keresztül: 2022 harmadik negyedévére az ebből az országból származó orosz import havi 1 milliárd dollár fölé emelkedett, ami nagyjából a duplájára nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest. A nyugati kormányok azonban diplomáciai nyomást gyakorolhatnak e kiskapuk bezárására. Putyin pedig nem számíthat külföldi befektetésekre az orosz gazdaság megerősítésében. Az orosz központi bank előrejelzése szerint 2022-ben a tőkekivonás Oroszországból 251 milliárd dollár lesz.

Mindez nem jelenti azt, hogy Putyin kormánya az összeomlás szélén áll. Putyin megsemmisítette a szervezett politikai ellenzéket, miután bebörtönözte a vezető disszidenst, Alekszej Navalnijt, és börtönbe vagy száműzetésbe küldte Oroszország többi legjelentősebb ellenzéki alakját. Sikeresen megfélemlítette az orosz lakosságot azáltal, hogy kemény börtönbüntetéseket vezetett be a vezetése ellen tiltakozókra: az oroszokra akár 15 év börtönt is kaphatnak „politikai szélsőségességért” vagy „az orosz fegyveres erők hiteltelenségéért”.

De a közvélemény Putyin ellen irányul. Ahogy a Szovjetunió felbomlása is mutatja, amint a régóta elfojtott nyilvános elégedetlenség kitör a szabadba, a változás gyorsan megtörténhet. Ezért kell a döntéshozóknak időt adni a szankciók érvényesülésére. Azonnali eredményeket várni irreális, sőt kontraproduktív. Idővel a szankciók elriaszthatják Oroszország agresszív magatartását. A nyugati döntéshozóknak részletes elemzést kell végezniük a szankciók hatásáról, ahelyett, hogy elfogadnák a manipulált mutatók szűk körét. És mindenekelőtt türelmesnek kell lenniük.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(4087) Penicilin

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

89. útban a 90. felé

2023.01.18.

Néhány héttel ezelőtt az orosz hadsereg szisztematikus ellen-tüzérségi hadjáratba kezdett, amely azóta jelentős előrehaladást ért el. Az ellenséges tüzérségi egységek észlelésének tipikus nyugati módja a radar. Megmérik a lövedék repülési útvonalát, és kiszámítják a forrás koordinátáit, lehetővé téve a saját tüzérségének reagálását. De maga az tüzérségi radar a sugárzástól függ. Így könnyen észlelhető, tehát alkalmazása veszélyes. Az elmúlt hónapokban Oroszország egy teljesen eltérő tüzérséget elhárító rendszert telepített, meglehetősen ironikus „Penicillin” elnevezéssel:

A 1B75 Penicillin egy akusztikus-termikus tüzérségi-felderítő rendszer, amelyet a Ruselectronics fejlesztett ki az orosz fegyveres erők számára. A rendszer célja az ellenséges tüzérség, aknavető, MLR, légelhárító vagy taktikai rakéta tüzelőállásainak észlelése és helyének meghatározása, szeizmikus és akusztikus érzékelőkkel, anélkül, hogy rádióhullámokat bocsátana ki. 5 másodpercen belül megtalálja az ellenséges tüzelést 25 km-es távolságból. A penicillin 2018 decemberében fejezte be az állami vizsgálatokat, és 2020-ban lépett harci szolgálatba.

A Penicillin a 8×8-as Kamaz-6350 alvázra van felszerelve, és egy 1B75 szenzorkészletből áll, amely teleszkópos gémre van elhelyezve az infravörös és látható spektrum számára, valamint számos földre szerelt szeizmikus és akusztikus vevőegységből áll, amelyek az 1B76 érzékelő egység része. Más katonai eszközökkel összekapcsolva hatékony hatótávolsággal, 40 kilométerig alkalmazható, és képes személyzet nélkül teljesen automata üzemmódban működni. Egyetlen rendszer állítólag egy egész hadosztályt lefedhet az ellenséges tűz ellen. Ezen kívül koordinálja és korrigálja a baráti tüzérségi tüzet.

A Penicillin rendszer elrejtőzhet az erdőben, és felhúzva teleszkópos gémjét, nézheti és hallgathatja a csatateret. Mivel nem sugároz rádió jeleket, az ellenségnek nincs lehetősége a rendszer észlelésére.

A rendszer pontosan bejelöli az ukrán fegyvereket, amikor azok tüzelnek. Ezután azonnali precíz ellen-tűzzel megsemmisítik őket. Amint azt az orosz védelmi minisztérium által közölt mai lista tüzérségi vonatkozású része állítja:

Az Orosz Föderáció Fegyveres Erői hatástalanították a 114. Területi Védelmi Brigád tüzérségi hadianyag-raktárát Veliky Burluk (Kharkov régió) közelében, valamint 82 tüzérségi egységet a tüzelőállásaikon 98 területen.

Az üteg elleni hadműveletek a következők megsemmisüléséhez vezettek:

 • egy lengyel gyártású Krab tarack Peschanoje közelében (Kharkov régió);
 • egy amerikai gyártású M109 Paladin tarack és egy Grad többszörös kilövésű rakétarendszerrel (MLRS) felszerelt harcjármű Lozovaja közelében (Kharkov régió);
 • egy D-20 tarack Terny (Donyecki Népköztársaság) közelében;
 • két Giatsint-B tarack Maryinka és Orlovka (Donyecki Népköztársaság) közelében;
 • két Akatsiya önjáró tarack Nyevszkoje (Luganszki Népköztársaság) és Preobrazhenka (Zaporozhye régió) közelében;
 • öt D-30 tarack Zmiyevka, Novokairy (Kherson régió), Sofiyevka (Donyecki Népköztársaság) és Orekhov (Zaporozhye régió) közelében.
 • Négy USA-ban gyártott hadviselés radar megsemmisült:
 • két AN/TPQ-50 állomás Mylovoye és Dudchany közelében (Kherson régió),
 • egy AN/TPQ-36 típusú hadviselés radar Ugledar (Donyecki Népköztársaság) közelében,
 • egy USA-ban gyártott AN/TPQ-48 típusú hadviselés radar Szenkovo (Kharkov régió) közelében.

A légvédelmi létesítmények hat ukrán pilóta nélküli légi járművet lőttek le Kremennaja (Luganszki Népköztársaság), Nyikolszkoje és Petrovszkoje (Donyecki Népköztársaság) közelében.

A HIMARS és az Olkha MLRS által indított 14 rakétahajtású lövedéket elfogtak Udy (Harkov régió), Szmolyaninovo (Luganszki Népköztársaság), Donyeck és Hartsyzsk (Donyecki Népköztársaság) közelében.

Egy amerikai gyártású sugárzáselhárító rakétát lőttek le Radenszk (Kherson régió) közelében.

Egy ukrán Tochka-U ballisztikus rakétát lőttek le Berdjanszk (Zaporozhye régió) közelében.

A fenti két tüzérségi századnak felel meg (egyenként hat ágyús üteg), amelyet mindössze egy nap alatt semmisítenek meg. Az orosz tüzérség elleni ukrán ellentámadás már nem lehetséges, mivel a szükséges felderítő berendezések megszűnnek, és az ukrán ellen-tüzeket az orosz légvédelem lelövi.

Ez az orosz tüzérségi hadjárat több hete tart. Az ukrán nagyobb hatótávolságú képesség nagy részét megsemmisítette. Eközben az orosz tüzérség folyamatosan támadja a frontot tartó ukrán csapatokat. Az orosz gyalogság csak akkor vonul be, ha az ukrán lövészárkok minden részét heves támadás után kitakarítják attól, ami hátramaradt.

Ez a csataforma óriási veszteségeket okoz az ukrán oldalon, miközben az orosz erők csak minimális veszteséget szenvednek el.

Legutóbbi megbeszélésein Douglas Macgregor ezredes 150.000-re becsülte az ukrajnai erők halálos áldozatait, és 450.000-re a sebesülteket. Én, akárcsak Yves Smith, kétlem, hogy ilyen magas a sebesültek száma. Mivel az ukrán harctéri és kórházi kezelési rendszer rossz állapotban van, kevesebb lehet a sebesült és valószínűleg több a halott.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4086) USA adósság

Tibor bá’ erősen szerkesztett fordítása online

Az Egyesült Államok soha nem fizeti vissza az adósságait, amivel a piac nem törődik

Szerző: Michael Hudson
89. útban a 90. felé

A hitelezésről van egy régi mondás, ami így hangzik: ha egy millió dollárral tartozol a banknak, az a te problémád. Ha 100 millió dollárral tartozol a banknak, az a bank problémája.

Ez egy ügyes kis mondás a kockázat átruházhatóságáról. Tegyük fel, hogy a bank, amelytől hitelt veszel fel, a JP Morgan. Hitelfelvevőként tudod, hogy az egy millió dolláros kölcsön kevesebb, mint  a bank mérlegében egy kerekítési hiba.

Ha nem fizeted vissza, tudod, hogy a JP Morgan nem azért fog utánad menni, mert elveszít 1 millió dollárt, hanem azért, mert rossz precedenst teremtene, ha nem tenné. Bíróság elé állít, és boldogan fizet ügyvédi költségként több mint egy milliót, mert nem a pénzről van szó.

100 millió dollár egy másik történet. Persze a JP Morgan kibírna 100 millió dollár veszteséget, bár nem tennék boldogan. Belső értekezleteket tartanak, kényelmetlen kérdéseket tesznek fel a felsőbb vezetőknek, és ha nem fizetik vissza a kölcsönt, akkor leváltások következnek.

Ellentétben, a precedens kedvéért perelt 1 millió dolláros hitellel, a 100 millió dolláros kölcsön nagymértékben a pénzről szól. Tehát ahelyett, hogy bíróság elé állítanák az adóst, megszervezi az alkut. Barátságosabb feltételeket nyújtanak, mert a bank nagyon vissza akarja kapni 100 millió dollárját.

Szóval, miért lenne ez másként az Egyesült Államokban?

Az USA soha nem fogja kifizetni a tartozását, és nem is tervezi. Az Egyesült Államoknak 2001 óta nem volt költségvetési többlete, és az csak 128 milliárd dollár volt. Az Egyesült Államok államadóssága  év végére nagyjából 30 billió dollárt  tenne ki.

Ha az Egyesült Államok azonnal elkezdene minden évben 128 milliárd dolláros többletet termelni, akkor 265 évre lenne szükségünk, hogy ezt visszafizesse. Ez pedig azt jelentené, hogy a második világháború óta a legerősebb deflációs háttér mellett, állandó többletet kell felmutatnia. Folyamatosan. Majdnem három évszázadon át.

Tehát – az USA soha nem tervezi adósságának visszafizetését. Lehetetlen. Akkor a piac miért nem árazta be a csőd elkerülhetetlenségét?

Van néhány jó oka annak, hogy a befektetők miért folytatják a vásárlást. Mindenekelőtt a legtöbb kormány pontosan azt teszi, amit az Egyesült Államok. Valójában az USA a legkevésbé piszkos ing az egész kosárban.

Franciaország márciusban megígérte, hogy egyetlen vállalkozást sem hagynak csődbe menni. Japánban évek óta negatívak a kamatok. A globális pénzkínálatnak valahova el kell jutnia, és az Egyesült Államok adóssága úgyszólván a legmagasabb törpe a teremben.

Egy másik észszerű magyarázat az, hogy sok nagy intézmény nem vásárol kincstárjegyet, vagy más alacsony hozamú, likvid hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, hogy hozamot generáljon. Megvásárolják őket, mint a fedezetkezelés fontos mérlegkezelési eszközét. Ha ez a piac nem létezne, nem lennének lehetségesek a negatív hozamok.

Az is lehetséges, hogy a piacok nem hiszik el, hogy az Egyesült Államok valaha is teljesen vissza fogja fizetni az adósságát, de ez rendben van azzal, hogy az USA-nak van kisebb, jobban kezelhető adóssága. Lehetséges, hogy a kötvénypiac abban a reményben áraz, hogy az USA-nak valahogy sikerül visszatalálnia az elméletileg működőképes adósságmennyiséghez.

Talán a legjobb ok az, hogy most rendkívül kockázatmentes környezetben vagyunk, és a világban az amerikai hitelek befektetésének biztonság szinonimája. Az ország közel egy évszázada a legstabilabb, legdinamikusabban fejlődő gazdaság. Vannak problémák, igen, de rengeteg olyan strukturális, földrajzi és politikai előny van, amelyek az Egyesült Államokat viszonylag biztonságossá teszik.

Tehát, bármi is legyen az ok, a globális vagyon továbbra is amerikai dollárba ömlik. És igen, nem jött jól azoknak az államoknak, akik a múltban nem teljesítették adósságaikat. De az USA nem Argentína, Görögország, de még csak nem is Oroszország. A világ még soha nem volt tanúja olyan mértékű csődnek, mint amiről beszélünk.

Ennél is fontosabb: a világ még soha nem volt tanúja egy olyan országból származó fizetésképtelenségnek, mint az Egyesült Államok.

Nem babilóniai, római de még gyarmati időket sem élünk. A globalizáció korszakát éljük. Viszont előre nem látható hullámzó hatások jöhetnek, amelyek az egész globális pénzügyi rendszer összeomlásához vezethetnek.

A világ legnagyobb, leghitelképesebb adósság kibocsátójának nem teljesítése több mint elképzelhetetlen. Nem szabadna megtörténni, nem azért, mert mekkora károkat okozna az Egyesült Államoknak, hanem azért, mert mennyi fájdalmat okozna mindenki másnak.

Bizonyos értelemben az USA már akkor nyert. Pusztán önző nézőpontból mindaddig kellene hitelt felvenniük, amíg ezt a pénzt olyan eszközökbe fektetik, amelyek értéket termelnek a gazdaság számára a következő évszázad során.

Amerikának ideje hátradőlni, felrakni a lábunkat, és megvárni, amíg a bankárokat, akik megpróbálják újratárgyalni a visszafizetést.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4085) A konfliktus jövője

Tibor bá’ fordítása online

Ukrán háború: A véres csata a Soledar ellen, mit mond nekünk a konfliktus jövőjéről

89. útban a 90. felé

A keleti ukrán város, Soledar elleni csata már több napja tombol, állítások és ellenállítások szólnak arról, hogy Oroszország  teljes ellenőrzése alatt van-e.

Január 11. óta Soledar a Wagner zsoldos csoport részleges ellenőrzése alatt áll, az Egyesült Államok Háborús Kutatási Intézete és az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumának értékelése szerint.

A január 12.-i orosz bombázás azonban megerősítette az ukrán értékeléseket, ami szerint a város elleni küzdelem továbbra is intenzív.

Az eredménytől függetlenül ez a konkrét csata, és számos más fejlemény rávilágít, hogyan áll az ukrán háború, és hová vezethet.

Három konkrét tanulságról beszélhetünk: Először is, még a kis terület nyerésért is rendkívül drágán kell fizetni emberanyagban és az felszerelésben, és csak az elhúzódó harcok után érhetők el eredmény, ami mindkét oldalon jelentős veszteségeket okoznak, és jelentős erőforrásokat kötnek le. Ha Oroszország végül képes elfoglalni a Soledar-ot, akkor ezt csak úgy tudja megtenni, ha a várost a földig rombolja.

A Soledar elfoglalása csak egy lépés lesz a közeli Bakhmut elfoglalásához, ami az egyik nagyváros Donetski Oblastban. Ugyanakkor itt az ukrán erők továbbra is határozottan irányítják az eseményeket, még akkor is, ha Oroszországnak sikerrel járna a Soledarban tett erőfeszítése. Az ukrán védekezés előre jelzett összeomlása a Donyski régióban, vagy a stratégiai visszavonulás semmiképpen sem veszi figyelembe a következtetéseket.

A másodszor mindkét fél fenntartja a maximális célokat, és úgy tűnik, hogy általában nem hajlandók erőfeszítéseket folytatni a tárgyalásos rendezés felé. Ennek ellenére az oroszországi emberi jogi biztosok és Ukrajna, Tatiana Moskalkova és Dmytro Lubinets, Ankarában a közelmúltban tartottak találkozót, ahol megállapodtak foglyok cseréjében, és ahol mindkét fél belweegyezett, hogy folytatja humanitárius párbeszédet.

Az orosz szempontból a Soledar elleni hatalmas támadások, és a Donetski Oblast orosz és ukrán erők között a frontvonal mentén zajló, folyamatban lévő csaták rendkívül költségesek emberanyag és a lőszer szempontjából. Ennek csak akkor van értelme, ha a Kreml célja továbbra is a szeptemberi népszavazások után elcsatolt, mind a négy régió megszállása.

Ahogy a harcok fokozódtak a csatamezőn, úgy fokozódik a különböző orosz politikai frakciók között is. Egyrészt a Soledar elleni támadást a Wagner csoport erői vezetik, amit Yevgeny Prigozhin, az orosz elnök, Vlagyimir Putyin közeli szövetségese vezet.

Lehet, hogy a Prigozhint részben annak a lehetősége motiválta, hogy hozzáférést kapjon a közeli só- és gipszbányákhoz. De a látszólagos sikerét a csatatéren is felhasználta, hogy felgyorsítsa befolyását Putyin belső körében, nem tartva vissza az orosz katonaság felső  vezetőinek erőfeszítéseit.

Miközben Prigozhin még megnyerheti a Soledar elleni küzdelmet, elvesztett több politikai csatát, amikor közeli szövetségese, Szergej Surovikint, a kritikus ukrán infrastruktúra elpusztítására irányuló kampány fő irányítója, január 11.-én felváltotta Valery Gerasimovot, mint az ukrán háború általános parancsnokát. Gerasimov tavaly februárban volt az eredeti orosz invázió megtervezője. Tehát kinevezése egy másik jel, hogy Putyin nem adta fel a maximalista háborús céljait.

Ez viszont a háborúban kiemeli a második front megnyitásának kísértetét. A nyugat ukrán Lviv városban tett látogatása során, az ukrán elnök, Volodymyr Zelensky újból figyelmeztetett a Belaruszból induló invázió veszélyére. A közelmúltban felmerült moszkvai és a minszki védelmi együttműködés fényében, valamint január végén csatlakozott katonai gyakorlatokhoz kapcsolódóan, ez továbbra is jelentős veszélyt jelent Ukrajnára.

A Surovikin helyettesítése Gerasimov-nal akkor történik, amikor az Ukrajna elleni drón- és rakétatámadások könyörtelen kampánya véget ért – anélkül, hogy elérte volna az ukránok védekező szellemének megszűnését. Ez részben azt jelezheti, hogy a kimerültek az orosz fegyver és lőszer készletek. De Donbasban az intenzívebb földi csatákkal együtt ez azt is jelzi, hogy megújul az orosz összpontosítás a felszíni háborúra és a jövőbeli terület nyerés elvárására.

Putyin változtatásai a katonai vezetésben valószínűleg további orosz támadásokat valószínűsítenek Donbasban, és egy második frontot nyithatnak Belaruszból. Oroszországban részleges, és kaotikus mobilizációra került sor ősszel, és októberben sikerült a Khersonból származó erőket evakuálni és újra telepíteni.

Ez a Kremlnek biztosított jelentős időt az erők az átcsoportosítására, az újonnan mozgósított csapatok kiképzésére és integrálására. Az orosz tüzérség és a légierő uralkodó fölényével együtt potenciális előnyt biztosít a jövőbeli támadások során.

A harmadik és hosszabb távú tanulság a nyugati támogatás szükségessége. Fontos lépés a kötelezettségvállalás, hogy több légvédelmi rendszert és csatatéri járműveket küldjenek Ukrajnába. A kézbesítés után azt is jelzi, hogy a Nyugat határozottan elmarad Ukrajna védelmi erőfeszítéseitől, tehát támogatnia kell Kijevet a teljes területi integritás helyreállítása érdekében.

Mivel azonban időnként igen lassú a nyugati szállítás, a brit, a lengyel, a francia és a német katonai kellékek valószínűleg nem befolyásolják a Soledar elleni jelenlegi csata eredményét.

Összességében tehát az elmúlt héten a Soledarban és annak környékén zajló események szemléltetik, hogy függetlenül a jelenlegi harcok eredményétől, ez nem fordulópont. Ez egy újabb erős jel, hogy a háború valószínűleg hosszú és költséges lesz.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4084) Harckocsi küldés

Tibor bá’ jelentősen szerkesztett fordítása online

Az USA és a NATO harckocsikat küld Oroszország ellen

Szerző: Andre Damon
89. útban a 90. felé

A héten az Egyesült Királyság és Lengyelország bejelentette, hogy harckocsikat szándékozik küldeni Ukrajnába az Oroszország elleni harcba, ezzel megnyitva az utat Németország és az Egyesült Államok előtt, hogy hasonló bejelentéseket tegyenek.

A 80 évvel ezelőtti Barbarossa-hadművelet óta először lépnek át német gyártmányú tankok a lengyel határon, hogy részt vegyenek az Oroszország elleni háborúban. Kétségtelenül ez az Egyesült Államok és a NATO eddigi legvakmerőbb intézkedése.

A tankok támadó, nem védekező fegyverek. Arra használják őket, hogy áttörjék az ellenséges sáncokat, terület elfoglalás céljából. Ukrán vezetők egyértelművé tették, hogy a nyugati harckocsik kulcsfontosságúak háborús céljaik eléréséhez, beleértve a 2014 óta Oroszország által birtokolt Krím-félsziget visszahódítását.

Az Egyesült Államok több száz ukrán katonát képez ki páncélos hadviselésre a németországi bázisán, ahol NATO páncélozott járművekkel gyakorlatokat hajtanak végre. A tankok és legénységeik elhagyják Németországot, és Lengyelországon keresztül lépnek be Ukrajnába, ahol az orosz front ellen vetik be őket.

A modern harckocsiknak hatalmas logisztikai szükségletük van, hogy felfegyverkezzék és támogassák őket. Egyetlen M1 Abrams tank 250 liter üzemanyagot fogyaszt óránként üzembe helyezés után. Ezekhez a harckocsikhoz nagy tömegű logisztikai személyzetre lesz szükség, sokuk valószínűleg a NATO-országok fegyveres erőiből érkezik.

Nemcsak a harckocsik, hanem a logisztikai és szállító vonataik is célponttá válnak. Egy Leopard 2 tank körülbelül 15 millió dollárba kerül. Ezeknek a fegyverrendszereknek a védelme, nem is beszélve az őket kiszolgáló és ellátó csapatokról, létfontosságú katonai szükségletté válik a NATO számára.

Az USA és a NATO szavahihetőségét tette kockára a háború kimenetelében, amelyet egyre határozottabban Oroszország katonai vereségeként és feldarabolásaként határoznak meg. A konfliktus logikája tehát egyre nagyobb eszkalációt követel meg.

Az orosz fegyverek és légierő által fenyegetett páncélozott oszlopaival és utánpótlási vonalaival akár Ukrajnán belül, akár a lengyel határon túl a „repülési tilalmi zóna” létrehozását az amerikai sajtó ismét létfontosságú elemként hozza fel az elkötelezett védelme érdekében. .

Ez azt jelentené, hogy katonai eszközei védelmében amerikai és NATO-pilóták és SAM-kezelők orosz harci gépek lelövésével kezdenének közvetlen  háborút.

Ez az a lehetőség, hogy az amerikai és az európai lakosság tudtukon kívül aláveti magát azoknak a kormányoknak, amelyek megígérték, hogy elkerülik a „harmadik világháborút” és a nukleáris „Armageddont”.

A NATO fellépéseinek meggondolatlan és provokatív jellegének kifejezésére a New York Times azt írta: „Az elmúlt néhány héten egyik gát a másik után omlott le”, mivel „az Egyesült Államok és szövetségesei több kockázatot vállalnak Ukrajna védelmében. ”

A The Economist a fő harckocsik Ukrajnába küldését szorgalmazó vezető szerkesztőségében ezt írta: „További aggodalomra ad okot, hogy ha Oroszországot túl messzire vagy túl gyorsan lökdösik, akkor annak elnöke, Vlagyimir Putyin eszkalálódhat, és a legrosszabb esetben akár nukleáris háborút is indíthat. Ezek nem alaptalan félelmek.”

A The Economist a veszély ellenére a harckocsik küldése mellett érvel. „Ha Putyin arra a következtetésre jutna, hogy nukleáris fenyegetéseivel nyerte meg ezt a győzelmet, az szörnyű precedenst teremtene.” Hozzáteszi: „Ha ma engedünk Putyin nukleáris fenyegetéseinek, az holnap veszedelmesebb ellentétekhez vezet.”

Az imperialista háborús tervezők azt feltételezik, hogy orosz válasz nélkül is fokozhatják a háborúban való részvételüket. De ha Washington nem fél az atomháború következményeitől, miért hiszik úgy a háborús tervezők, hogy a Kreml félni fog?

Valójában a The Economist érvelése nagyobb mértékben vonatkozik az orosz félre, mint a NATO-ra, mert a rendszerváltás lehetőségével a Kreml áll szemben, nem pedig Washington vagy Berlin.

Ha a The Economist szerkesztősége az orosz oldalon állna, mit mondanának? „Ha a NATO arra a következtetésre jut, hogy a katonai eszkaláció győzelmet arat, az szörnyű precedenst teremtene.” Végtére is, „ha ma engedünk a NATO eszkalációjának, holnap veszedelmesebb lehetőségek jönnek létre”.

Más szóval ez egy érv amellett, hogy Oroszország a NATO eszkalációjára a NATO elleni támadás vagy az ukrán erők elleni nukleáris támadás indításával válaszoljon. Minél jobban eszkalálódik az USA és a NATO, Oroszországnak annál kevésbé kell elkerülnie az eszkalációt.

A hidegháború alatt gyakorlatilag az egész amerikai politikai berendezkedés, a Republikánus Párt „őrült peremének” kivételével, elfogadta a „kölcsönösen biztosított pusztítás” doktrínáját. Ezen doktrína szerint bizonyos cselekedetek megengedhetetlenek az Egyesült Államok számára, mivel a Szovjetunió nukleáris válaszának kiváltásának kockázata elfogadhatatlan fenyegetés.

Most minden nagyobb újságban az a mantra, hogy a NATO-t és az Egyesült Államokat nem lehet „elrettenteni” attól, hogy olyan politikát hajtson végre, amely nukleáris háborúhoz vezethet. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az embert nem szabad elriasztani attól, hogy kiugorjon az épületből a földhöz csapódás okán.

Washington egész stratégiája irracionális, mint a múltban minden világhódítási terv. De ezt az irracionális politikát társadalmi és gazdasági érdekek vezérlik.

Minél tovább fejlődik a jelenlegi globális konfliktus, annál világosabb az a tény, hogy ez a háború a 20. század első két világháborújához hasonlóan nem az alapján érthető meg, hogy ki adta le az első lövést, hanem sokkal mélyebb társadalmi okok alapján.

Ukrajna reakciós orosz invázióját azzal a céllal váltották ki, hogy konfliktust szítsanak, amely Oroszország feldarabolásához vezet. Az egyszerű geopolitikai érdekeken túl az amerikai uralkodó osztály számos gazdasági, társadalmi és politikai válsággal szembesül, amelyekre nincs megoldás. Úgy vélik, hogy az Oroszország meghódítására irányuló kétségbeesett lépések révén valahogy elháríthatja az amerikai társadalmi és politikai életet sújtó válságot.

És még akkor is, ha eszkalálódik a háború Európában, az Egyesült Államok a Csendes-óceánt hadszíntérré változtathatja, támogatva Japán újrafegyverzését és Tajvan felfegyverzését a Kínával való konfliktus előkészítéseként.

Ennek a globális tűzvésznek a terveit az Egyesült Államok és az egész világ népességének a háta mögött szövik ki. Az USA és a NATO hazudik szándékairól, és eltitkolják tetteik következményeit. Ez az összeesküvés kiterjed az Egyesült Államok és Európa minden jelentősebb politikai pártjára, amelyek mindegyike felsorakozott a háborús erőfeszítések mögé. Egyikük sem mondja egyértelműen, hogy milyen következményekkel jár, és hány millió életet hajlandó feláldozni.

A folyamat eredménye egy olyan mértékű globális kataklizma lesz, amely mellett eltörpülnek a múlt erőszakai. Az ukrán háború kitörése óta a nukleáris fegyverek lehetséges alkalmazása normalizálódott a politikai diskurzusban.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4083) Oroszország

Tibor bá’ fordítása online

Milyen az élet Oroszországban, tíz hónapos  konfliktus után

Szerző: Alexander Titov, a modern európai történelem oktatója, a Belfasti Queen’s Egyetemen

Egy éve, hogy utoljára jártam Oroszországban. Akkoriban a legtöbb ember, akivel találkoztam, nagyon távolinak tartotta az Ukrajnával vívott háború kilátásait, annak ellenére, hogy hatalmas csapatok gyűltek összel a határon. Szóval kíváncsi voltam, hogyan változott azóta a hozzáállás. Ugyanilyen fontos volt, hogy magam is lássam, hogyan változtatta meg a háború az oroszországi életet.

Szentpétervár karácsony előtt

Az első meglepetés az volt, hogy milyen normális az élet. A nyugati szankciók miatti komorságról szóló médiahírek ellenére minden ugyanúgy működik, mint korábban. A hazai bankügyek működnek, a fizetések és a nyugdíjak időben kifizetésre kerülnek, a mindenütt jelen lévő e-kereskedelem nyüzsgő tevékenység, a boltok tele vannak élelmiszerrel és fogyasztási cikkekkel. Szentpéterváron küszködtem, hogy észrevegyek bármilyen változást a mindennapi életben 2021 januárjához képest.

Mégis, ha mélyebbre kell ásni, és a szankcióknak van hatása. Az egyik folyamatosan felbukkanó probléma a nyugati autóalkatrészek voltak, amelyek észrevehetően drágultak, de szállítanak új alkatrészeket. Ez nagyjából minden más fogyasztóorientált termékre vonatkozik. Nincs hiány, még olyan nyugati árukban sem, mint a whisky. A szupermarketek polcai tele vannak.

Nyugati „áruhiány” a szankciók alatt

Az uniós utazási korlátozások megtették hatásukat, de semmi sem hasonlít a COVID-járvány idején bevezetett intézkedésekhez. Az emberek továbbra is számos országba utazhatnak, köztük Törökországba, Egyiptomba vagy az Öböl-államokba.

Az üzletemberek arról panaszkodnak, hogy nehézségekkel kell szembenézniük, különösen az import/export szektorban. Néhány hónapos káosz után azonban a vállalkozások új szállítási útvonalakat találtak harmadik országokon, például Törökországon vagy Kazahsztánon keresztül.

Egy védelmi szektorban dolgozó ismerőse nevetett azon a felvetésen, hogy Oroszországban kifogyhatnak a rakéták. Elmondta, hogy a védelmi ipar évek óta készletezte az alapvető alkatrészeket, és több helyi forrásból származó alternatívát is használ (bár ezt az állítást nem tudtam ellenőrizni). A többit még meg lehet vásárolni – igaz, felfújt áron. Valódi problémájuk nem az alkatrészek hiánya, hanem az a képesség, hogy növeljék a termelést, hogy megfeleljenek a növekvő katonai megrendeléseknek.

A különböző vállalkozásokkal foglalkozó emberekkel folytatott beszélgetések általános benyomása az, hogy a fő hangsúly az új normálishoz való alkalmazkodáson van. Sok minden kevésbé lesz hatékony és drágább, de az orosz gazdaság nem fog összeomlani.

Ha ez válságot jelent Oroszország számára, akkor ez nem hasonlít az 1990-es évek eleji zűrzavarhoz, amikor az állam, a társadalom és a gazdaság egyszerre omlott össze.

Ne említsd a háborút

Egy másik meglepő dolog, amit találtam, az, hogy a háborút mennyire elkerülik nap mint nap. A tévéhíradókban és a chat-műsorokban (amelyek rendíthetetlenül követik a kormány irányvonalát) láthatnak róla riportokat, de sokkal jobban tájékozottabbnak éreztem magam a háborúról a belfasti Telegram alkalmazás segítségével, ahol élek és dolgozom, mint amikor valódi emberekkel beszélgetek Szentpéterváron. Úgy találtam, hogy egész beszélgetéseket folytathatok anélkül, hogy Ukrajna szóba kerülne, hacsak szándékosan nem említettem.

Általános benyomásom az volt, hogy az invázió megerősítette az emberek már meglévő nézeteit. Azok, akik mindig is Putyin ellenesek voltak, most utálják, míg a kormányt támogatók nagyrészt mellette állnak. De a túlnyomó többség megpróbálja figyelmen kívül hagyni, amennyire csak tudja.

Senki, akivel beszéltem, nem örült, hogy elkezdődött a háború – de van egy fontos figyelmeztetés: a nem örülés nem jelenti azt, hogy mindenáron véget akarnak vetni. Egyesek azt mondták, hogy a háborúnál rosszabb egy háború elvesztése.

Nem láttam sok bizonyítékot a népi tiltakozásra sem. Nyilvánvalóan sok Putyin ellenző ember már elmenekült az országból, különösen amióta 2022 szeptemberében megkezdődött a mozgósítás. Sokan a háború ellenzőt bebörtönözték. Néhány barátom (a rezsim régóta bírálói) távozást terveztek, hogy elkerüljék a jövőbeli mobilizációt.

Az egyik leggyakrabban feltett kérdés az energiahelyzettel kapcsolatban: „Mennyit fizetek a gázért az Egyesült Királyságban?” Az Egyesült Királyság és az EU jelenleg magas energiaköltségekkel küzd. De nem valószínű, hogy az európai gazdaság összeomlik vagy politikai nyugtalanságot okoz – ez a kérdés mögött meghúzódó implicit feltételezés. Hasonló a helyzet Oroszországban. A nyugati szankciók ellenére úgy tűnik, hogy kicsi a veszélye annak, hogy Oroszország gazdasága összeomlik.

Érzékelési hiány

Két hét után a szentpétervári benyomásom az, hogy Oroszország társadalma és gazdasága még mindig közel sincs ahhoz, hogy teljes mértékben ráálljanak a háborús erőfeszítésekre. Míg a tavaly szeptemberi és októberi részleges mozgósítás közelebb hozta a háborút az emberekhez, addig az  lakosság viszonylag kis százalékát érintette. Az összes ismerősöm közül csak egyet hívtak be. Mindeközben a további mozgósítási körök bizonyos mértékben megfelelnek az emberek elvárásainak. Ha eltekintünk az igazán kiterjedt mozgósításhoz vezető hatalmas katonai kudarcoktól, úgy tűnik, hogy Oroszország hazai frontján meglehetősen normálisan zajlik az élet.

Utazásom egyik legnagyobb tanulsága az a hatalmas szakadék, amely Oroszország nyugati bemutatása és a helyszíni látvány között van. Ez az értékelési szakadék valószínűleg tovább fog nőni, mivel jelenleg kevés a nyugatról odautazó ember, és megszűnnek a szakmai és tudományos kapcsolatok.

Bármennyire is fontosak, a száműzetésben élő Putyin-ellenes aktivisták, vagy az Oroszországban maradó és a közösségi médiában továbbra is aktívak megjegyzéseire hagyatkozni nem fog segíteni, mivel itthon marginalizálódnak, és elveszítik kapcsolatukat az orosz valósággal.

Az a tény, hogy semmi sem helyettesítheti azt, amit saját szemével lát az ember. A legutóbbi oroszországi utazásomat stresszesnek találtam, de örülök, hogy megtettem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(4082) Kutyák

Tibor bá’ fordítása online

A kutyák bal- vagy jobbkezesek? Mit mond a tudomány

Szerző: Deborah Wells
89. útban a 90. felé

Az emberek túlnyomó többsége a legtöbb dologhoz az egyik vagy a másik kezét használja– és az emberiség közel 90%-a számára ez a jobb kéz. A férfiak háromszor nagyobb valószínűséggel balkezesek, mint a nők, és nagyon kevés ember kétkezes.

Egészen a közelmúltig azt feltételezték, hogy a „kezesség” csak az emberre jellemző, de az állatokon végzett vizsgálatok azt sugallják, hogy a „kezesség” minden emlős alapvető jellemzője lehet. Kevésbé világos, hogy ez hogyan jelenik meg az állatoknál, és hogy ez megegyezik-e az emberi kezességgel.

Vizsgálatok széles skáláját fejlesztették ki annak megállapítására, hogy a házi kutya mutat-e valamilyen bizonyítékot a preferált mancshasználatra. A feladatok közé tartozott a játék stabilizálása, egy edénybe helyezett csemege után nyúlás, vagy egy tárgy – például takaró eltávolítása az állat testéről.

Az egyéb mutatók közé tartozik a lépcsőn járás első lépése, vagy a személy kérésére adott pacsi.

Az ezeket a feladatokat használó tanulmányok eredményei bizonyos fokig eltérnek, bár egy közelmúltban végzett meta-analízis arra a következtetésre jutott, hogy összességében a kutyák nagyobb valószínűséggel preferálják az egyik mancsot, mint az ambilaterálisakat (amit kétkezesnek nevezünk, ha emberről beszélünk), vagy nem mutatnak kedvenc mancsot.

De az emberektől eltérően a mancsok preferenciája nagyjából egyenlően oszlik meg. A kutyák kezessége ezért inkább az egyénre, mint a populációra jellemző.

Fontos, hogy a tanulmányok különbségekre mutatnak rá a mancshasználatban a feladatok között, és a végtaghasználat olyan tényezőktől függ, mint a feladat összetettsége. Például a gyakran használt „labda” feladat, ahol nagyjából azonos számú bal mancsos, jobb mancsos és kétkezes reakciót ad.

Ezzel szemben a „pacsit adni” feladat, egy edzés és ismétlés egy részét magában foglaló gyakorlat, sokkal inkább mancsot preferáló, mint kétkezes válaszokat generál.

Számos tanulmány rámutat arra, hogy erős nemi különbségek vannak a kutya mancs-preferenciájában. A nőstény kutyák nagyobb valószínűséggel jobb mancsúak, míg a hímek inkább bal mancsúak. Ezt a nemi különbséget más nem emberi fajoknál is feltárták.

Még mindig nem világos, hogy a hím és nőstény állatok mancshasználata miért különbözik, bár a magyarázatok között szerepelnek hormonális tényezők és az agy anatómiájának különbségei is.

A link az állatjóléthez

Noha a nemek, oka lehet annak kiderítése, hogy egy kedvtelésből tartott kutya bal- vagy jobbkezes-e, az állat oldalpreferenciáinak meghatározása állatjóléti szempontból is fontos lehet. Ennek az oka, hogy a mancspreferenciák betekintést engedhetnek az állatok érzelmeibe.

Az emberekhez hasonlóan a kutya agyának bal oldala – amely testének jobb oldalát irányítja – inkább a pozitív érzelmek feldolgozásával foglalkozik. Ezzel szemben a kutya agyának jobb oldala – amely a test bal oldalát irányítja – inkább a negatív érzelmekre összpontosít, mint például a félelem vagy a szorongás.

Ha felmérjük, hogy egy kutya melyik mancsát használja, akkor némi betekintést nyerhetünk abba, hogy az állat hogyan érzi magát. Például az a kutya, amelyik a bal mancsát használja egy feladat elvégzésére, több negatív érzelmet él át, mint a jobb mancsát alkalmazó egyed.

A közelmúltban végzett vizsgálatok  kutyáknál összefüggést tártak fel a mancspreferencia és az érzelmi reakcióképesség között. Kutatásunk rámutat arra, hogy a bal mancsos kutyák „pesszimistábbak” (ebben az esetben lassabban közelítik meg a kétértelmű helyen elhelyezett üres etetőtálat egy kognitív elfogultsági feladat során), mint a jobb mancsú vagy kétoldali állatok.

Eközben kimutatták, hogy a gyengébb mancsot preferáló kutyák erősebben reagálnak a zivatarok és tűzijátékok rögzített hangjaira, mint az erősebb mancsot preferáló állatok.

Bizonyítékot találtunk a kutyák mancspreferenciái és a személyiség közötti kapcsolatra is, mivel az ambilaterális kutyák magasabb pontszámot értek el az agresszió és félelem jegyében, mint az erős mancspreferenciákkal rendelkező állatok.

Ez hatással lehet az állatok képzésére. Valójában van néhány bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a mancspreferencia-teszt hasznos előrejelzője lehet annak, hogy mely kutyák válnak sikeres vakvezető kutyákká.

A mancspreferenciák értékelése arra is szolgálhat, hogy azonosítsa a stresszes helyzetekben kiszolgáltatott személyeket. Például azt találták, hogy a bal mancsú kutyák nagyobb stresszt mutatnak a mentő-kennelekben, mint a jobb mancsú állatok.

Ebben a szakaszban, merészség lenne csak a mancspreferencia-tesztekre hagyatkozni, mint az állatjólléti kockázat mértékére. Mindazonáltal hasznos eszköz lehet, különösen, ha más jóléti tesztekkel együtt vizsgálják, vagy más aszimmetriamérőkkel, például a farok-csóválással.

A kutyák jellemzően balra csóválják a farkukat (ami több pozitív érzelmet jelez), amikor meglátják gazdájukat, de jobbra (több negatív érzelmet sugallva), ha egy ismeretlen domináns kutyát néznek. Az ezen a területen végzett további munka nemcsak a kutya-kogníció megértésének fejlesztését segíti elő, hanem lehetővé teszi számunkra, hogy jobban vigyázzunk és értékeljük az ember legjobb barátját.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4081) Tajvan

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

GlobalSecurity.org

A tajvani kínai invázió kudarcot vallana, és mindenki számára hatalmas vesztességeket okozna– mondja a CSIS (Strategic and International Studies)

 

A hadgyakorlat szerint az Egyesült Államok 3200 katonát, Kína pedig 10 ezret veszítene.

A tajvani kínai invázió nem járna sikerrel, ha az Egyesült Államok és Japán támogatná Tajpejt, de minden érintett fél számára jelentős áldozatokkal járna – közölte a befolyásos CSIS.

A hétfőn közzétett „The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of the Tajvan” című jelentésben a CSIS szakértői arra figyelmeztettek, hogy a Tajvan–USA–Japán szövetség legyőzheti „Kína hagyományos kétéltűkkel partraszálló invázióját”, és fenntarthatja az autonóm Tajvant, de „több tucat hajót, több száz repülőgépet és több tízezer katonát” veszítenének el.

Tajvan gazdasága összeomlana, és az Egyesült Államok globális pozíciója is sok évre sérülne – figyelmeztet a jelentés.

Kína azonban „nagy veszteségeket” szenvedne, amelyek destabilizálhatják a Kínai Kommunista Párt uralmát.

Háborús szimuláció

Peking Tajvant kínai tartománynak tekinti, és „Kína vezetői egyre határozottabbá váltak” a sziget és a szárazfölddel való egyesülés iránt, ezért a katonai invázió „nem kizárt” – áll a jelentésben.

Egyes katonai vezetők, például az Egyesült Államok ázsiai-csendes-óceáni parancsnoka, Philip Davidson adminisztrátor előre figyelmeztetett arra, hogy 2027-ig Tajvan inváziójára sor kerül, amikor a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg a századik évfordulóját ünnepli, és Kína első számú vezetője, Hszi Csin-ping a harmadik időszak végéhez ér.

A CSIS projektcsapata egy hadijátékot fejlesztett ki egy kínai kétéltű tajvani invázióhoz 2026-ban, történelmi adatok és hadműveleti kutatások, valamint a múltbeli katonai műveletekkel, például a normandiai, okinavai és falklandi csatákkal való analógiák felhasználásával.

24 forgatókönyvet futtattak le, mielőtt kijelölték a legvalószínűbbet, az „alapforgatókönyvet”.

Ebben a kínai erők a levegőből támadják meg Tajvant, majd átkelnek a Tajvani-szoroson partraszállás céljából. Ekkor kapcsolódhat be az Egyesült Államok és Japán a kínai kétéltű flotta elrettentése érdekében.

Eric Heginbotham, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) vezető kutatója és a jelentés egyik szerzője szerint a csapat két következtetésre jutott:

„Először is, Kínának nem valószínű, hogy sikerül elérnie műveleti célját, elfoglalni Tajpejt. Másodszor, a háború költsége minden érintett számára magas lenne, minden bizonnyal az Egyesült Államokat is beleértve.”

A CSIS projektcsapat által irányított legtöbb forgatókönyv szerint az amerikai haditengerészet két repülőgép-hordozót és 10-20 nagyméretű hajót, valamint körülbelül 3200 katonát veszített. Ez körülbelül a fele az iraki és afganisztáni konfliktusok összesített halálos áldozatainak.

Kína azonban súlyos veszteségeket is elszenvedne, mintegy 10.000 katona életét veszti, 155 harci repülőgép és 138 nagyobb hajó semmisül meg.

„Haditengerészete romokban hever, kétéltű erőinek magja megtört, és katonák tízezrei vannak hadifogságban” – áll a jelentésben.

Japán is valószínűleg száz repülőgépet és több tucat hajót veszít el.

Legyőzni egy kínai inváziót

A jelentés négy feltételt javasolt, amelyeknek teljesülniük kell a kínai invázió legyőzéséhez, amelyek közül az első az volt, hogy „a tajvani erőknek tartaniuk kell a vonalat”.

„Tajvannak ellenállnia kell, és nem kapitulálnia. Ha Tajvan megadja magát, mielőtt az Egyesült Államok haderejét be tudja vetni, a harc hiábavaló.”

A jelentés megjegyezte, hogy a szárazföldi erőknek Tajvan védelmi erőfeszítéseinek központjává kell válniuk, és javasolta ezek megerősítését.

A szerzők azzal is érveltek, hogy Tajvannak nincs „ukrán modellje”, és a szigetnek „a háború kezdetén mindent be kell vetnie”, mivel Kína blokád alá vonhatja és elszigetelheti a szigetet, hogy megakadályozza az Egyesült Államok és szövetségesei időben történő beavatkozását.

„Ami Ukrajnában történik, abszolút ébresztő Tajvan számára” – mondta Heginbotham, az MIT-től.

„A tajvani hadsereg nem az ukrán hadsereg, nem kellően felkészült” – tette hozzá.

A jelentés azt javasolta, hogy az Egyesült Államoknak el kell látnia Tajvant a szükséges fegyverekkel. „Ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy megvédi Tajvant, akkor gyorsan közvetlen harcba kell lépniük”.

Tajvan sikeres védelmének van további két feltétele: az Egyesült Államoknak képesnek kell lennie arra, hogy Japánban lévő bázisait harci műveletekre használja, és az amerikai haderőnek képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan és tömegesen csapjon le a kínai flottára a kínai védelmi övezeten kívülről.

A jelentés szerzői azonban azt mondták, hogy egy invázió modellezése „nem jelenti azt, hogy valószínű.”

„A kínai vezetés diplomáciai elszigetelődés Tajvan szemében gazdasági kényszer lehet. Ha Kína a katonai erőt választja, ez inkább blokád formáját öltheti, nem pedig nyílt inváziót” – mondták.

Sem Tajpejből, sem Pekingből nem érkezett azonnali reakció a jelentésre, ami az elmúlt napokban rendszeres légi betörésekkel és a sziget körüli hadgyakorlatokkal növelte a nyomást Tajvanra.

Chiu Kuo-cseng tajvani védelmi miniszter még októberben azt mondta, Tajvan már készül a kínai invázióra.

„Felépítjük arzenálunkat, és saját tervünk szerint készülünk a háborúra” – mondta Chiu egy törvényhozási ülésen.

A tajvani közvélemény-alapítvány (TPOF) szeptemberi közvélemény-kutatása szerint a tajvani válaszadók 51,2%-a úgy gondolja, hogy Kína nyerné a háborút, ha Peking holnap úgy döntene, hogy megtámadja Tajvant, és csak 29,6%-uk látja Tajvant győztesnek.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4080) Leopard harckocsik

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

A német politikusok és a média Leopard harckocsikat követelnek Kijev részére, tovább fokozva a világháború veszélyét

Szerző: Johannes Stern
89. útban a 90. felé

A múlt héten a német kormány bejelentette, hogy legalább 40 Marder gyalogsági harcjárművet és egy Patriot rakétarendszert szállít Ukrajnának. A hivatalos közlemények szerint az ukrán katonákat kiképezik a fegyverrendszerek kezelésére, amelyeket a következő három hónapon belül bevetnek a frontvonalon.

Az intézkedések a NATO által Ukrajnában, Oroszország ellen folytatott proxyháború masszív eszkalációját jelentik. Egy olyan eszkalációs spirál részét képezik, amely felveti egy harmadik nukleáris világháború veszélyét. Német politikusok és sajtóorgánumok agresszív kampányt folytatnak, hogy az ukrán hadsereget harckocsikkal és más nehéz hadifelszereléssel lássák el.

„Mindent meg kell tennünk, és ebbe beletartoznak a Leopard tankok is” – mondta a Bundestag (szövetségi parlament) alelnöke, Katrin Göring-Eckardt (zöldek) a Funke Media Groupnak. A védelmi bizottság elnöke, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (liberális demokraták, FDP) a Twitteren nyáladzott: „Erőfeszítéseink beváltak. De nem hagyjuk magunkat. A Marder után jön a Leopárd.

Saskia Esken, a kancellár szociáldemokraták (SPD) társelnöke, amely a hétvégén Berlinben ülésezett, további fegyverszállításokat is kilátásba helyezett. Ukrajna továbbra is „humanitárius, pénzügyi és katonai” támogatást fog kapni. Az azonban továbbra is fennáll, hogy a szankciókat és a fegyverszállításokat nemzetközi partnerekkel egyeztessük – mondta – „különösen  az Amerikai Egyesült Államokkal”.

Világos, hogy ez mit jelent. A közös német-amerikai bejelentés után gyalogsági harcjárműveket szállítanak Ukrajnába, a harckocsik bevetése már csak idő kérdése. Robert Habeck (zöldek) gazdasági miniszter vasárnap az ARD „Jelentés Berlinből” című műsorában utalt arra, hogy a harckocsikról és a további fegyverszállításokról már a színfalak mögött döntöttek.

A múlt hét „bebizonyította, hogy a német kormány a többi baráti szövetséges állammal együtt döntéseit mindig a csatatéren kialakult helyzethez igazítja, hogy maximális támogatást nyújtson Ukrajnának” – jelentette ki Habeck. Hiszen „ha végigkíséri a hosszú utat az első, még mindig vitatott páncéltörő rakétákkal kapcsolatos döntésektől az önjáró tarackokig, most pedig a Marderekig, akkor a német kormány döntéseiben is óriási dinamika van. És úgy gondolom, hogy ez a dinamika mindaddig folytatódni fog, amíg ez a háború dinamikusan fejlődik.”

Amikor az ARD konkrétan megkérdezte, hogy ez azt jelenti-e, hogy nem zárta ki a Leopard-2 és Leopard-1 harckocsik szállítását, Habeck azt válaszolta: „Nem, természetesen nincs kizárva.” Hozzátette: a helyzetet „mindig vizsgálják, egyeztetünk a többi országgal, és a döntések továbbra is ezen a folyosón születnek majd”. A Mardersről szóló döntés „már régen esedékes volt”, és „jó, hogy meghozták”. Hozzátette, hogy most figyelni fogják,  hogymegbizonyosodjanak arról, hogy ezek a dolgok eljutottak-e oda, és megnézik, hogyan alakul a vita”.

Valójában, ez nem egy „vita”, hanem nonstop háborús propaganda, amelynek célja a konfliktus további eszkalációja. Különösen agresszív szerepet játszanak a zöldek, akik minden más pártnál jobban nyilatkoznak a háborút kedvelő, jómódú középosztályi rétegekről. Vezető képviselőik nemcsak több tucat, hanem több ezer harckocsit kérnek Ukrajnába.

A decemberi Berliner Zeitungeventen a zöldpárti európai politikus, Anton Hofreiter azt követelte, hogy Ukrajnát vagy vegyék fel a NATO-ba, vagy 3200 (!) Leopard harckocsit szállítsanak Kijevbe. Hofreiter nyilvánvalóan komolyan gondolta azt, ami tiszta őrületnek hangzik. A Berliner Zeitung az eseményről szóló beszámolójában azt írja, hogy a zöld politikus a kritikus kérdésekre válaszolva is megvédte követelését; többek között azzal a kijelentéssel, hogy Putyin olyan volt, mint egy „utcai gengszter, aki csak akkor hátrál meg, ha betörik az orrát”.

Ez fasiszta beszéd. A „szabadság” és a „demokrácia” hivatalos propagandája ellenére a jelenlegi német háborús politika a német imperializmus sötét hagyományába illeszkedik. 82 évvel a Szovjetunió elleni náci megsemmisítő háború után, amelyben csaknem 30 millió ember esett áldozatul, ismét német tankok gurulnak Oroszország ellen.

Nyilatkozatában „Nincs tankszállítás Ukrajnába! Állítsák meg a harmadik világháború fenyegetését!” a Sozialistische Gleichheitspartei (Szocialista Egyenlőség Pártja, SGP) ezt írja a német háborús célokról:

Az újraegyesítés óta az uralkodó osztály szisztematikusan azon dolgozik, hogy Németország vezetése alá szervezze Európát annak érdekében, hogy geostratégiai és gazdasági érdekeit világszerte érvényesítse. Most Oroszország Ukrajna elleni invázióját használja ürügyül, hogy elindítsa a legnagyobb újrafegyverkezést, és hogy ismét lecsapjon Oroszországra. A német imperializmust nemcsak geostratégiai érdekek és Oroszország hatalmas nyersanyagtartalékai foglalkoztatják, hanem a XX. századi háborús vereségek megtorlási vágya is.

A német tábornokok ismét egy teljes körű német tankháborúról beszélnek Oroszország ellen. A Die Welt kommentárjában „Végre, kancellár! De most harckocsikat is küldj Ukrajnának” – írja Klaus Wittmann nyugállományú dandártábornok:

De most a német kormány döntését felszabadító csapásnak kell tekintenie, és ne habozzon tovább a harckocsikkal kapcsolatban sem. Nyilvánvaló, hogy a légvédelem és a tüzérség mellett Ukrajnának sürgősen szüksége van páncélozott harcjárművekre, ha tovább akar lépni az orosz csapatok visszaszorításában és az ellopott területek visszafoglalásában.

Németországnak vezető szerepet kell vállalnia abban, hogy lehetővé tegye az ukrán hadsereg számára az ellentámadást indítását. „Ha Németország végre kezdeményezne, sokan követnék, és ez egy nagy hatású összehangolt akció lenne” – írja Wittmann. „Bár a lánctalpas járművek még most is lehetségesek fagyos talajon – teszi hozzá –, legkésőbb tavasszal a hatékony és jelentős ellentámadásokhoz  kellő számban és képzett személyzettel páncélozott harcjárműveknek kell rendelkezésre állniuk.

A média mára már nyíltan kimondja: a NATO országok Oroszországgal háborúznak Ukrajnában, és azt a célt követik, hogy katonailag legyőzzék az atomfegyverrel rendelkező Oroszországot. „Január 6-án Németország belépett az orosz-ukrán háborúba, ez egy proxy háború, amit Ukrajnának meg kell nyernie, vagy Németország elveszíti” – írja Nikolaus Blome, az RTL és az n-tv műsorszolgáltatók politikai osztályának vezetője. A Der Spiegelhez írt vendégkommentárjának címe: „Marder tankok Ukrajnának: Olaf Scholz most a háború részese.”

Scholznak, Blome-nak és a politikában és a médiában tevékenykedő többi háborús szítónak el kellene magyaráznia, milyen következményekkel jár eszkalációs politikájuk. Hány százezer vagy millió életet hajlandók feláldozni az Oroszország felett aratott „hagyományos” katonai győzelemért? Egyértelmű, hogy a konfliktus nukleáris eszkalációja – amelynek veszélye minden fegyverszállítással növekszik – nemcsak Európát nukleáris sivataggá változtatná, hanem az egész emberi faj fennmaradását is kérdésessé tenné.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4079) Henry Kissinger

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Profilok a hatalomban

A világ Kissinger szerint
Írta: Jessica T. Mathews
89. útban a 90. felé

Vlagyimir Putyint, Hszi Csin-pinget, Narendra Modit és Benjamin Netanjahut leszámítva, akik mindegyike más-más módon vezeti vissza országát, a kortárs világ nem kínál példákat mesteri, hosszú távú politikai vezetésre. Így Henry Kissinger új könyve, a „Leadership: Six Studies in World Strategy” első pillantásra időszerűnek és potenciálisan értékesnek tűnik. Kissinger arra vállalkozik, hogy megvizsgálja a nagy vezetők azon képességét, hogy nem csak sikeresen kezelik azokat a körülményeket, amelyekkel szembesülnek, hanem a körülöttük kibontakozó történelmet is alaposan megváltoztatják.

A Kissinger által választott vezetők a huszadik század második felének történetének széles skáláját fedik le. Konrad Adenauert, a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárját elég alázatos embernek mutatja, aki maga vállalja Hitler vereségének erkölcsi terhét; elég erős ahhoz, hogy a megosztott országának „bátorságot adjon az újrakezdéshez”, ezúttal a demokrácia szilárdulásával; és elég előrelátó ahhoz, hogy belássa a federált Európa szükségességét. Charles de Gaulle és Lee Kuan Yew, a háború utáni Franciaország, illetve a modern Szingapúr építészeinek tanulmányai frissek és tele vannak érdeklődéssel. A Richard Nixon amerikai elnökről szóló fejezet, és kisebb mértékben az Anvar al-Szadat egyiptomi vezetőről szóló fejezet nagyrészt annak újramondására szolgál, amit Kissinger már sokszor írt az Egyesült Államok Vietnámból való kivonulásáról, a kínai nyitásról, a kapcsolatokról. Oroszország és az ingadiplomácia a Közel-Keleten. Szadat története időnként nehezen emelkedik ki nagy hatalmú elődjének, Gamal Abdel Nasszernek a történetéből. Megelevenedik az 1973-as Izraellel vívott háborúval és a konfliktus diplomáciai utóhatásaival, beleértve a Camp David-egyezményeket is, amelyekről Kissinger azt olvassa, hogy Szadat szélesebb (és végül kudarcot vallott) erőfeszítése része egy „új rend megteremtésére a Közel-Keleten”. Az utolsó tanulmány Margaret Thatcher brit miniszterelnökről, akit Kissinger az Egyesült Királyság megmentésében a halandó hanyatlás spiráljából írt. Gyengíti, hogy ismételten leírják „báját”, olyan tulajdonságot, amelyet nehéz összemérni egy ismert vezetővel.

Ha a Leadership emlékirat lenne, a kötet hat rendkívüli személy érdekes feldolgozásaként állna fenn, bár Kissingernek már 100 éves korához közeledve is csökkent az igénye, hogy reflektorfényben tartsa magát, folyamatosan csiszolja örökségét és lecsiszolta a durva pontokat csaknem fél évszázaddal ezelőtti washingtoni rekordjáról. A könyv alcíme, „Hat tanulmány a világstratégiában” azonban azt hirdeti, hogy az olvasók olyan dolgokat tanulnak meg, amelyek relevánsak a jelen és a jövő nemzetközi kihívásainak megoldásában, különösen a világméretű kihívásokban. Itt csukódik be a könyv, mert soha nem hagyja el meggyőzően azt a két időszakot és helyet, amelyek Kissingert egész életében meghatározták. Az egyik Európa a tizenhetedik századtól a tizenkilencedik századig, a vesztfáliai békeszerződéstől az első világháború kitöréséig, amely korszak az erőegyensúly-politikáról ismert. Parafrazálva Napóleont, aki megjegyezte, hogy az ember megértéséhez 20 éves korában tudnia kell, mi történik a világban. Segít felidézni, hogy Kissinger fiatalemberként az 1814–15-ös bécsi kongresszusról írta doktori disszertációját. és az iránt a korszakhoz és annak államiságához való ragaszkodása soha nem lankadt el. A másik a hidegháború, Kissinger kormányzati szolgálatának ideje, amelyet az Egyesült Államok és a Szovjetunió, valamint a konfliktusban a kis országok rivalizálása határoz meg. Azt írja, hogy hat alanya „a háború utáni építészek. ”Ez igaz lehet, de a sorrendnek vége. A mai zavar teljesen más. Ezek a rövid életrajzok keveset árulnak el azokról a stratégiákról, amelyekkel megszelídíthetők.

EGEREK ÉS EMBEREK

Az amerikaiak valószínűleg Charles de Gaulle-t a második világháború elviselhetetlenül arrogáns szövetségesének ismerik, akit Franklin Roosevelt elnök úgy ítélt meg, hogy Jeanne of Arc-komplexusa van. Kissinger egy teljesen más embert mutat meg nekünk, aki nagy katonai belátással és óriási politikai adottságokkal rendelkezik. 1940 júniusában de Gaulle Franciaország legifjabb tábornoka volt, két hétig védelmi miniszterhelyettesként dolgozott. Mégis, amikor a német erők bezárkóztak Párizsba, Londonba repült, és „gyakorlatilag semmivel, csak egyenruhájával és hangjával” a francia ellenállás vezetőjévé tette magát. Ebben több volt, mint puszta chutzpah. Meggyőzte Winston Churchill brit miniszterelnököt, hogy ismerje el „a szabad franciák vezetőjének”, és adja meg de Gaulle erőinek – amelyek még nem léteztek – a jogot, hogy önálló egységként működjenek saját tisztjeik alatt. Lenyűgöző teljesítmény volt valakitől, aki számára – ahogyan azt Kissinger is tökéletesen megörökíti – „a politika nem a lehetséges művészete volt, hanem az akaratok művészete”.

De Gaulle háborús szövetségeseivel való súrlódása eltérő célokból fakadt: az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság Németország legyőzésére törekedett, míg de Gaulle a Vichy-kormány eltörlésére és Franciaország önmaga iránti hitének gyors helyreállítására összpontosított. 1944 végén, amikor a háborút még nem nyerték meg, de Gaulle úgy ítélte meg, hogy Franciaországnak független szereplőként újra be kell lépnie a nemzetközi diplomáciába, és vállalta, hogy találkozik Joszif Sztálinnal. Mivel nem tudta biztonságosan elérni Moszkvát közvetlenül egy francia gépen, de Gaulle, amint Kissinger meséli, egy körkörös utat tett meg „Kairón és Teheránon át a Kaszpi-tengeren Bakuba, amelyet ötnapos utazást követett egy különvonattal”. Az első szövetséges vezető, aki a háború utáni rendezésről tárgyalt a szovjet vezetővel. Később az ideiglenes francia kormány vezetőjeként drámai politikák sorozatát hajtotta végre, beleértve az általános választójog megteremtését. 1946-ra azonban nem értett egyet az új francia alkotmány tervezetében megjelenő gyenge végrehajtó hatalommal, de Gaulle hirtelen lemondott, és 12 éves politikai száműzetésre vált. Kissinger nyomon követi azokat a bonyolult manővereket, amelyekkel a tábornok visszatért a hatalomba, és létrehozta az Ötödik Köztársaság erős elnökségét. A fejezet sokkal többről szól: az algériai agóniával, a francia-német kapcsolatok helyreállításával, nukleáris és NATO-politikájával, valamint az 1968-as tiltakozások ügyes kezelésével, amelyek újabb kormányzati összeomlással fenyegetőztek, de ehelyett „az első abszolút megmozdulással” végződtek. Többsége egyetlen politikai csoportosulás  a francia köztársaságok teljes történetében.”

Kissinger elismeri, hogy de Gaulle lehetett „gőgös, hideg, dörzsölő és kicsinyes”, de ezt kiegyensúlyozva, „egy huszadik századi vezető sem mutatott nagyobb intuíciós ajándékokat”; ezekhez párosult az a bátorság, hogy az ő hite szerint cselekedjen, bármennyire is különböztek a közvéleménytől. Több mint fél évszázaddal halála után – jegyzi meg Kissinger – a francia külpolitika még mindig gaullistának nevezhető. „Magányos alakként járja végig a történelmet – tartózkodó, mélyreható, bátor, fegyelmezett, inspiráló, dühítő, teljesen elkötelezett értékei és elképzelései mellett.”

Kissinger hasonlóan csodálja Lee Kuan Yew-t, a modern Szingapúr alapítóját. De Gaulle-hoz hasonlóan Lee is akart valamit, hogy létrejöjjön: az ő esetében egy sikeres, stabil országot. Három évtizedes hatalma alatt egy apró, szegény szigetet, amely a kínaiak, indiaiak és malájok széttöredezett lakosságának ad otthont, közös történelemmel, nyelvvel vagy kultúrával nem rendelkező, összetartó állammá alakította át Ázsiában a legmagasabb egy főre jutó jövedelemmel. Ezt részben úgy tudta megtenni, hogy gyorsan leverte politikai ellenzékét, majd vita nélkül kormányzott. Rendkívül innovatív volt a gazdasági, és társadalompolitikájában, valamint a „közös siker” nemzeti szellemiségének megteremtésében. Négy hivatalos nyelv: maláj, mandarin, tamil és angol létrehozásában, és korai éveiben elképesztően sokat költött. a nemzeti oktatásra, a költségvetés egyharmadát. Faji és jövedelmi kvóták segítségével megszüntette a lakhatási szegregációt, és dacolva az akkori gazdasági bölcsességekkel aktívan toborzott multinacionális vállalatokat. Leküzdötte a korrupciót, csökkentette a környezetszennyezést, fákat ültetett, és heti rendszerességgel kapott jelentést a repülőtér mellékhelyiségeinek tisztaságáról, ahol a külföldi befektetők az országról első benyomásukat kapják. Kissinger megítélése szerint ő építette fel Délkelet-Ázsia legtehetősebb fegyveres erőit is. Amit Lee nem tett, az az volt, hogy Szingapúrban demokráciát hagyjon. Kissinger óvatosan arra a következtetésre jut, hogy a gazdasági növekedés nem biztos, hogy elegendő Szingapúr társadalmi kohéziójának fenntartásához. Egy nap az országnak jobb egyensúlyt kell találnia a „népi demokrácia és a módosított elitizmus” között.

Lee külpolitikája is ügyes volt. Kizárta a szomszédos Malajziát és Indonéziát, és szembeszállva a nagyhatalmak fenyegetőzésével, Szingapúrt „egérnek” nevezte az „elefántok” között, majd rászánta magát, hogy alaposan tanulmányozza az elefántok szokásait. Végül Peking és Washington tekintélyes tanácsadója lett. Azt tanácsolta az Egyesült Államoknak, hogy „a kezdetektől fogva ne kezelje Kínát ellenségként”, nehogy Peking „ellen-stratégiát dolgozzon ki az Egyesült Államok lerombolására az ázsiai-csendes-óceáni térségben”. Arra viszont figyelmeztette a kínai uralkodókat, létfontosságú, hogy a fiatal kínaiak „tudatosítsák azokat a hibákat, amelyeket Kína követett el az ideológiai túlzások eredményeként”, és megtanulják „alázattal és felelősséggel nézni a jövőt”. Lee korábban, mint a legtöbb, megértette azokat a dilemmákat, amelyeket Kína növekedése jelent majd, különösen Washington számára, és arra buzdította a Csendes-óceán mindkét partjának vezetőit, hogy akadályozzák meg, az elkerülhetetlen versengés háborúvá fajulását. Nehéz elolvasni Lee figyelmeztetéseit anélkül, hogy azt kívánnánk, hogy ma hasonló kaliberű vezető álljon elő a semmiből.

EGY MÉSZÁRLÁS ÚJRALÁTOGATÁSA

Kissinger Nixon-kezelése ismerős lesz korábbi könyvei olvasói számára. Kevés kivételtől eltekintve az elnök és magának Kissingernek, aki nemzetbiztonsági tanácsadóként, majd külügyminiszterként is betöltötte a szerepét, nem lehet megkülönböztetni. A fejezet nagy része védekező jellegű. A Vietnamból való elhúzódó kivonulással kapcsolatban kijelenti, hogy „az az igazságos idealizmus, amely inspirálta és fenntartotta az ország második világháború utáni nemzetközi felelősségvállalását, most Amerika globális szerepének nagymértékű tagadására hivatkozik”. Kissinger sem akkor, sem most nem tudja elismerni, hogy a háborúval szembeni nyilvános ellenállás nem csupán a vérző szívű erkölcs terméke volt. Ahogy például realista kollégája, Hans Morgenthau esetében is az övéhez hasonló keményfejű érvelésből fakadt, hogy a háború veszélyezteti az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit.

Újdonság az 1971-es válság hosszas megbeszélése Kelet- és Nyugat-Pakisztán akkoriban elválasztott részein. Ez az egykor elfeledett epizód, amelyben az Egyesült Államok által támogatott nyugat-pakisztáni fegyveres erők becslések szerint 300-500 ezer kelet-pakisztánit mészároltak le, és mintegy tízmillió menekültet űztek Indiába, szélesebb körben ismertté vált, miután Gary Bass princetoni politológus közzétette a „The Blood Telegram: Nixon” című művét. A válság akkor keletkezett, amikor a kelet-pakisztáni választók olyan vezetőt választottak, aki a régió Pakisztántól való autonómiáját szorgalmazta, és az ország katonai diktátora, Yahya Khan tábornok utasította katonáit, hogy pusztítsák el az újonnan megválasztott regionális kormányt. . Az Egyesült Államok sem nyilvánosan, sem privát módon nem tiltakozott, és Nixon és Kissinger továbbra is titokban fegyvereket, köztük F-104-es vadászgépeket, lőszerrel és pótalkatrészekkel szállított Pakisztánnak, annak ellenére, hogy a külügyminisztérium és a Pentagon ügyvédei, valamint a Fehér Ház munkatársai figyelmeztettek arra, hogy a transzferek. illegálisak voltak.

Kissinger ragaszkodik ahhoz, hogy Nixon Bangladeshez való hozzáállásának semmi köze az „érzéketlenséghez”.

Végül Indira Gandhi indiai miniszterelnök úgy döntött, hogy a menekültáradat megállításának egyetlen módja a gyilkosság megszüntetése. India megtámadta Kelet-Pakisztánt és szétverte a pakisztáni hadsereget, ami végül a független Banglades megalapításához vezetett. De el nem kötelezett státusza ellenére India nemrégiben barátsági és katonai segítségnyújtási egyezményt kötött a Szovjetunióval. Kissinger azt állítja, hogy a paktum átalakította a konfliktust „regionális és humanitárius kihívásból globális stratégiai dimenziójú válsággá”. Valójában az invázió során Nixon hajókat küldött az Egyesült Államok hetedik flottájából a Bengáli-öbölbe, és sürgette Kínát, hogy fenyegesse Indiát azzal, hogy csapatokat költöztet a két ország közös határára.

Kissinger az amerikai kelet-pakisztáni és mások washingtoni diplomatái által Nixon politikájával szembeni szenvedélyes ellenállást az „emberi jogok szószólóinak” tulajdonítja, akik „nagyrészt szimbolikus gesztusok” mellett érvelnek. Állítása szerint Pakisztán „már bőven felfegyverzett”, és az Egyesült Államok rosszallása semmi mást nem jelent, mint „csökkenti az amerikai befolyást”. De  szóvakkal azt is elismeri, hogy valójában az határozta meg az Egyesült Államok álláspontját, hogy Yahya Khan kulcsfontosságú közvetítőként szolgált a kormányzat azon erőfeszítéseiben, hogy kapcsolatokat nyisson Mao Ce-tung Kínájával. Sajnos Kissinger azt írja, hogy „a kelet-pakisztáni tragédia egybeesett a küszöbön álló titkos pekingi utam dátumával és napirendjével kapcsolatos kommunikációnkkal, és bonyolította azt”. Az adminisztráció nem tenne olyan intézkedést, amely akár a legkisebb eséllyel is veszélyeztetné ezt a folyamatot. (Kissinger nem teszi világossá, hogy az első döntő jelentőségű utazás 1971 júliusában történt, ez az időzítés lehet a Fehér Ház korábbi politikájának hátterében, de ez kevésbé kielégítő a következő hónapokban tapasztalható folyamatos hallgatás magyarázatában.)

Egy ördögi, nagyképű India ellenesség is működött. Az egykor titkos Nixon-kazettákra támaszkodva Bass megmutatja, hogy Nixon és Kissinger fellázították egymást. Az elnök azt mondta, hogy Indiának valóban szüksége van egy „tömeges éhínségre”, és nem tudja megérteni, hogy „mi a fenéért szaporodik valaki abban az átkozott országban”. Ezekben a beszélgetésekben Indira Gandhi „a boszorkány” vagy „a vén kurva” volt. Kissinger szerint az Egyesült Államok nem engedheti meg az „indiai-szovjet összejátszást”. Nyilvánvaló, hogy a hozzáállás befolyásolta a politikát, annak ellenére, hogy Kissinger ragaszkodott ahhoz, hogy a kormányzat válsághoz való hozzáállásának semmi köze ahhoz, amit ő „érzéketlenségnek” nevez. (Továbbra lekicsinyli ezt a kifejezést azzal, hogy néhány beszélgetés „nem tükrözte az erkölcsi emelkedettséget”.)

A legszembetűnőbbek azok a következtetések, amelyeket Kissinger most levon a tragikus ügyből. Ez a korábban észrevétlen epizód most a „hidegháború fordulópontjává” válik Kína potenciális szerepvállalása és – ami még távolabbi – „az első válság a világtörténelem első, valóban globális rendje, formája miatt”. Még magasabbra emelve a lécet, Kissinger még azt is kijelenti, hogy „lehetséges volt egy „globális háború Bangladesért”. Kevesen vitatnák, hogy Nixon és Kissinger az Egyesült Államok kritikus kapcsolataival zsonglőrködött Kínával és a Szovjetunióval, vagy hogy a Kínával való kapcsolatok megnyitása sokkal nagyobb stratégiai értékkel bírt 1971-ben, mint Kelet-Pakisztán autonómiája. De komoly kérdések maradnak. Vajon a nyitáshoz Washington álláspontjára volt szükség? Amikor egy demokráciában a politika titkolózást követel meg a széles körű ellenállás miatt, milyen gyakran hoz az hosszú távon előnyös eredményt? Vajon a kormány illegális cselekményei – jelen esetben fegyvertranszferek – csökkentik-e a rossz magatartás küszöbét, és arra késztetnek másokat, kormányon belül és kívül is, hogy megszegjék a törvényt? Található-e az itt elértnél jobb egyensúly a nemzeti érdekek realista törődése és az emberi élet tisztességes tisztelete között, beleértve a barna, nem keresztény életet is?

BÚCSÚ MINDENBEN

Zárófejezetében Kissinger azt sugallja, hogy tanulmányának alanyai olyan aranykorban éltek, amikor a vezetők korábbi generációit kinevelő arisztokrata rendszer egy új, középosztálybeli meritokráciával egyesült. Az arisztokrata államférfiak, felismerve, hogy nem érdemelték ki tisztségüket, kötelességüknek érezték a közszolgálatot. A különböző országok vezetői, akik ugyanahhoz a társadalmi osztályhoz tartoznak, „a nemzeti határokon túlmutató érzékenységet osztottak”. Kissinger azt hangoztatja, hogy „ameddig egy arisztokrácia megfelel a visszafogottság és az érdektelen közszolgálat értékeinek, vezetői hajlamosak voltak elutasítani a személyes uralom önkényét, helyette státuszon és erkölcsi meggyőződésen keresztül kormányoznak”. Visszatekintve a történelemre, csak arra lehet következtetni, hogy ritkán tették.

Ezzel szemben az első világháború után kialakult meritokratikus vezetés az intelligenciát, az oktatást és az erőfeszítést tette a siker útjává. Amikor a két korszak átfedésben volt, az egyének mindkét világból a legjobbat kapták. De, most a meritokrácia, ahogy Kissinger látja, akadozik. A társadalom túl kevés figyelmet fordít a jellemre, a középiskolai és főiskolai oktatás pedig lecseréli a bölcsészettudományt, „aktivistákat és technikusokat” hoz, de  potenciális államférfiakat nem. Az igaz, hogy a bölcsészképzés kiment a divatból, de a kritika erősen túlzó. Kissinger azon állítása, miszerint „kevés egyetem kínál állammesteri oktatást”, figyelmen kívül hagyja az elmúlt évtizedekben a közpolitikai iskolák nagymértékű elszaporodását, amelyek pontosan ennek biztosítására hivatottak.

Ezenkívül sajnálja, hogy a mai elit „kevésbé beszél kötelezettségről, mint az önkifejezésről vagy a saját előmeneteléről”. Ez feltételezni látszik, hogy a társadalmi kötelezettség csak a kormányzati szolgálatban fejezhető ki. Hogyan magyarázható tehát a nem kormányzati szervezetek számának, méretének és ambícióinak robbanásszerű növekedése? Ilyenek az 1960-as évek óta: egészségügyi és humanitárius csoportok; környezetvédelmi szervezetek; agytrösztök, közösségfejlesztő csoportok; és mások. Az ilyen csoportokban többnyire olyan emberek dolgoznak, akik kifejezik egyéni társadalmi kötelezettségvállalásukat. Senki sem vitatkozhat a karakter fontosságával, de túl sok a rózsás árnyalatú nosztalgia Kissinger múltszemléletében, és nincs elég figyelem a jelen valóságára.

Kissinger úgy véli, Oroszország évtizedekig befolyásos marad.

Kissinger szilárdabb talajon áll, amikor kilép a vezetés természetéből, és Kína, Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok felé fordul. A Washington és Peking közötti rivalizálás elmélyülésével kapcsolatban megjegyzi, hogy Kína elvárja, hogy ősi civilizációja és közelmúltbeli gazdasági fejlődése tiszteletet váltson ki, míg az Egyesült Államok azt feltételezi, hogy saját értékei egyetemesek, és mindenhol el kell fogadni. Mindegyik „részben lendületből, főleg tervezésből” ütközik abba, amit a másik alapvető érdekének tekint. Tekintettel ezekre az ütközésekre és összeegyeztethetetlen világnézetekre, a két hatalomnak meg kell tanulnia „az elkerülhetetlen stratégiai rivalizálást az együttélés koncepciójával és gyakorlatával ötvözni”. Ez egy széles körben ismert diagnózis. Sajnos Kissinger, ahogy azt gyakran teszi, szó nélkül hagyja a mindennél fontosabb „hogyant”.

Oroszországra térve Kissinger úgy véli, hogy az egykori nagyhatalom a népesség csökkenése és a szűk gazdasági bázis ellenére is évtizedekig befolyásos marad. Arra figyelmeztet, hogy hatalmas területe és a földrajzi védelem hiánya miatt Oroszország „a bizonytalanság tartós felfogásától” szenved, amely mélyen gyökerezik történelmében. Ez igaz. Nagy Katalin ezt az egyedi félelmet ragadta meg megjegyzésében, miszerint „Nincs más módom megvédeni a határaimat, mint kiterjeszteni azokat”. Kissinger szerint, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz, a szövetség határa „500 kilométeren belül lenne Moszkvától”, kiküszöbölve azt a stratégiai mélységet, amellyel Oroszország mindig is számolt. Máshol is felvetette, hogy a jelenlegi konfliktus megoldását, amiért Ukrajnának semlegesnek kell lenni, de nem fejti ki, hogyan lehetne garantálni az ország, mint semleges pufferállam biztonságát. Oroszország végül is kétszer ígéretet tett Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartására, egyszer, amikor Kijev független helyet kapott az Egyesült Nemzetek Szervezetében a Szovjetunió felbomlása miatt, és ismét az 1994-es budapesti memorandumban, amikor Ukrajna csatlakozott az atomsorompó-szerződéshez. Oroszország, az Egyesült Királyság, és az Egyesült Államok hivatalosan elkötelezte magát, hogy „tartózkodik az erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától Ukrajna területi integritása és meglévő határai ellen”.

Kissinger, aki már régóta figyelemmel kísérte az Egyesült Államok külpolitikáját, ugyanolyan mélyen ismeri a nemzetközi ügyeket, valamint napjaink vezető nemzetközi szereplőinek hitét és hibáit. Páratlan, szinte embertelen, memóriája van. Tudja, hogyan születnek nemzetközi megállapodások, és miért vallanak kudarcot. Igaz, hogy a huszonegyedik századi körülmények alapvetően különböznek azoktól, amelyeket Kissinger a legjobban ismer (1814, 1950 vagy 1975). A nemzeti határok végtelenül porózusabbak. A kulcsfontosságú javak ma a nemzetállamokon kívül vannak. A nem kormányzati szereplők befolyása a bűnözőkig sokkal nagyobb. A hidegháborúnak vége, a nukleáris arzenál, az olcsó kiberfegyverek és a megbomlott klíma mind egzisztenciális fenyegetést jelentenek, és az Egyesült Államok relatív hatalma sokkal kisebb, mint Kissinger kormányzása idején volt. Ráadásul a választók szerte a világon drasztikusan megváltoztak a hidegháború és az előtti választópolgárokhoz képest, így a Kissinger által bemutatott huszadik századi modellek kétes jelentőségűek a mai küszködő vezetők számára. Mindazonáltal, ha Kissinger csak engedné, hogy a múlt elmúljon, és amit tud, a ma és a holnap körülményei között működjön, akkor biztosan sokkal többet tudna nyújtani.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3660) Mi a közös….

Tibor bá’ fordítása online

Scientific American

Mi a közös Istenben, kvantummechanikában, és az öntudatban

 

89. útban a 90. felé

A metafizikai, a misztériumokat megmagyarázni próbáló elméletek kudarcba fulladtak, ezért csak az agnoszticizmus maradt elfogadhatónak.

A húszas éveimben volt egy barátrom, aki briliáns volt, elbájoló, művelt, és gazdag. Gallaghernek fogom nevezni. Bár mit akart, meg tudta csinálni. Kísérletezett, mondhatnánk belepancsolt az idegsebészetbe, jogtudományba, filozófiába és sok minden másba is. Azonban, olyan szőrszálhasogató volt, hogy sose volt semmivel se megelégedve, érvényesülés kizárva.

Számára semmi se volt elég jó. Ezen az alapon, sose volt szerelmes. Ezen kívül, barátai barátnőit ócsárolta olyan mértékben, hogy elfordultunk tőle. A végén keserű szájjal egyedül maradt. Legalább is így gondolom. Évtizedek óta nem beszéltem Gallagherrel.

Szőrszálhasogatás, vagy mondjuk úgy válogatás létezik, főleg, ha munkahelyről, nőkről vagy ételekről van szó (de ugye a legválogatósabbnak is kell enni valamit). Ez az, amit Gallaghretől elszipkáztam. Azonban, amikor meg kell válaszolni titokzatos dolgokat, a legtöbb ember nem elég válogatós. Megelégszünk kifacsart válaszokkal, például azért, mert szüleink, ismerős pap, professzor, stb. elhiszi. Úgy gondoljuk, hogy el kell hinni valamit, de valójában nem hisszük el. Eldönthetjük, mert el kell döntenünk, hogy a válaszok nem elég jók. Agnosztikusnak kell lennünk.

Vannak, akik összekeverik az agnoszticizmust (nem ismerem) az apátiával (nem érdekel). Vegyük például Francis Collinst, egy genetikust, aki a Nemzeti Egészségügyi Intézet igazgatója. Hithű keresztény, aki elhiszi, hogy Jézus csodákat művelt, meghalt a mi bűneinkért, majd halottaiból feltámadt. 2006-ban megjelent, az „Isten nyelve” (The Language of God) bestsellerében állítja, hogy az agnoszticizmus egy megfutamodás. Beszélgetésünk alatt, ez ellen, mint agnosztikus, tiltakoztam.

Collins elnézést kért: „Ez egy elhallgattatás volt, ami őszinte agnosztikusokra nem vonatkozik, akik áttekintették a bizonyítékokat és mégsem adtak választ.” Azt mondta: „a tudományos világban létező agnoszticizmusra reagáltam.” Megvizsgáltam a kereszténység bizonyítékait és nem találtam őket meggyőzőnek. De nem győz meg, bármely tudományos teremtés elmélet se, mint például a több univerzumtól szóló történet. Robert Wright, egy régi barátom, akivel gyakori vitáink voltak evolúciós pszichológiai témában, elkeseredésében egyszer megkérdezte: „Te semmibe se hiszel?” Valójában egy csomó dologban hiszek, például, hiszek abban, hogy a háború egy szörnyű dolog, és be kellene tiltani.

Azonban, ha a végső valóságról van szó, akkor Voltaire-hez csatlakozom: „A kétség nem egy kellemes állapot, azonban a bizonyosság abszurd.” A kétségek megvédenek minket a dogmatizmustól, ami könnyen fanatizmussá változhat, ahogy William James jelezte: „a realitás idő előtti kizárása.”

Az alábbiakban megvédem az agnoszticizmust, ami Isten létezése, a kvantummechanizmus interpretációja és az öntudat elméletei útjában áll. Amikor e három talány feltételezett válaszát vesszük megfontolás tárgyává, olyan szőrszálhasogatónak kell lennünk, mint az én öreg barátom Gallagher.

A gonoszság problémája

Mi végből létezünk? Erre a választ az összes egyistenhívő vallás, beleértve a római katolikust is, amelybe én is beszülettem, imigyen adja meg: egy mindenható entitás teremtett minket. Ez az entitás, nevezzük istennek, úgy szeret minket, ahogy apa szereti gyermekeit, és elvárja tőlünk, hogy meghatározott módon viselkedjünk. Ha jók leszünk, meg fog jutalmazni. Ha rosszak lennénk, meg fog büntetni.

Erre a magyarázatra a fő tiltakozásom lényege a „gonoszság problémája.” Ha, veszünk egy pillantást az emberi történelemre, és arra, ahogy a világ jelenleg áll, felfedezhetünk egy iszonyatosan nagy szenvedést és igazságtalanságot. Ha, a mindenható isten szeret minket, akkor az élet miért olyan elviselhetetlen sok-sok ember részére? Erre, a szokásos válasz: Isten nekünk szabad akaratot adott, választhatunk jó és rossz között.

Steven Weinberg: Egy végső elmélet álmai-ban felteszi a kérdést: Sok millió zsidónak meg kellett halni a koncentrációs táborokban csak azért, hogy a nácik gyakorolhassák szabad akaratukat? Ez, nem tűnik túl tisztességesnek. És mi van azokkal a gyerekekkel, akik rákot kapnak. Felételeznünk kellene, hogy a ráksejteknek van szabad akarata?

Másfelől, viszont az élet nem mindig kibírhatatlan. Ott van a szeretet, barátság, kalandozás, és lélegzetelállító szépség. Jöhet mindez a véletlenszerű részecske ütközésből? Még Weinberg is megjegyzi: „az élet néha szebb, mint amire szigorúan véve szükség lehet”. Ha, a gonoszság problémája megakadályozza, hogy higgyek egy szerető istenben, akkor a szépség problémája nem engedi, hogy ateista legyek, marad az agnoszticizmus.

Az információ problémája

A kvantummechanika a valóság legpontosabb, legerősebb tudományos elmélete. Ez az elmélet számtalan kísérlet eredményét megjósolta, behelyezte számtalan alkalmazásba. A problémát az okozza, hogy a fizikusok és a filozófusok egymás értelmezésével nem értenek egyet, vagy abban, hogy működik a világ. A fizikusok nagy többsége ragaszkodik a koppenhágai értelmezéshez, amivel Niels Bohr dán fizikus állt elő. Ez azonban egyfajta Anti-értelmezés, ami szerint a fizikusoknak nem kellene a kvantummechanikát értelmezni: fogják be a szájukat és számoljanak – mondotta egyszer David Mermin fizikus.

Tim Maudlin filozófus sajnálja ezt a helyzetet. A 2019-ben kiadott könyvében (A fizika filozófiája): A kvantumelmélettel kapcsolatban rámutat: a kvantummechanika interpretációja részletesen leírja, hogyan működik a világ. Ehhez, hozzátartózik a GRW modell (Ghirardi, Rimini és Weber), és Hugh Everett több világ hipotézise. De, ebben van az irónia: Maudlin oly kínos pontossággal mutat rá ezen interpretációs hiányosságaira, hogy az a kételkedéseimet csak megerősítették. Valamennyi, reménytelenül ügyetlen és abszurd.

Maudlin nem vizsgál meg olyan interpretációkat, amely a kvantum mechanikát újraértékeli, mint információ elméletet. Az információ alapú interpretáció pozitív perspektívájához nézd át Philip Ball újságíró: Túl a hátborzongatón (Beyond Weird), és Caleb Scharf asztrobiológus: Az információ Felemelkedése (The Ascent of Information). Az  információ koncepciójának semmi értelme olyan öntudat nélkül, amely az információt elküldi, fogadja és felhasználja.

Ha, a fizikába bevezetjük az öntudatot, akkor megszűnik a kitűzött objektivitás. Ezen kívül úgy tudjuk, hogy az öntudat olyan organizmusban fejlődik ki, amely a Földön csak rövid ideig létezett. Tehát a kvantummechanika, hogy lehet érvényes az Ősrobbanás óta az egész világmindenségre, ha egy információ nem pedig az anyag és energia elmélete? Az információ alapú fizikai elmélet olyan, mint visszalépés a Földközpontúsághoz, ami feltételezi, hogy a világmindenség forog körülöttünk. A kvantummechanika interpretációjával kapcsolatos problémák miatt az agnoszticizmus elfogadás észszerűnek tűnik.

Elme-anyag problémák

Az öntudattal kapcsolatos vitát még csökönyösebben folytatják, mint a kvantummechanikait. Az anyag hogy csinál elmét? Néhány évtizede úgy tűnt, hogy konszenzusra jutnak. Daniel Dennett filozófus Consciousness Explained (Megmagyarázzuk az öntudatot) nagyképű címmel kiadott művében  kijelentette, hogy az öntudat egyértelműen ideg alapon jön létre, nem más, mint elektrokémiai impulzusok sorozata az agyban. Francis Crick és Christof Koch előállt azzal, hogy az öntudat szinkronban rezgő neuronok hálózata. Szép lassan a konszenzus összeomlott, mivel az empirikus bizonyítékok az öntudat neuron elméletre nem vált be. Ahogy, erre rámutattam nemrég kiadott könyvemben, az Elme-anyag problémákban, az öntudat elméleteknek ma már elszédítő változata létezik. Christof Koch beállt az integrált információs elmélet mögé, miszerint az öntudat valamennyi anyag tulajdonsága lehet, nem csak az agyé. Ennek az elméletnek ugyanaz a problémája mint a kvantummechanizmus információ alapú elméleteknek. Az olyan elméletek, mint Roger Penrosé, aki a múlt évben elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Penrose feltételezi, hogy a kvantumhatások megerősítik az öntudatot, de ennek az elméletnek pont úgy nincs bizonyítéka, mint az integrált információs elméletnek.

A kutatók még abban se tudnak egyet érteni, hogy az öntudatkutatásnak melyik formáját fogadják el. Legyen filozófiai tanulmány? Kizárólag matematikai modell? Egy gigantikus algoritmus, esetleg támaszkodjon Bayesian számításra? Vegyen kölcsön buddhista koncepciókat, mint az anatta (szellem nélküli), ami az önmaga nélküliség doktrínája? Vagy mind ezek összességében? Vagy egyik sem?

Mi tehát a különbség, ha egyáltalán van, én és korábbi barátom Gallagher között? Dédelgetem azt a gondolatot, hogy ez stílus kérdése. Gallagher megveti mások választásait, hasonlít azokhoz az  ateistákhoz akik ócsárolják a hitükhöz ragaszkodókat. Megpróbálok hitetlenségemben nem dogmatikusnak lenni, és szimpatizálni azokkal, akik, mint Francis Collins, megtalálták a nekik megfelelő választ. Ezen kívül meglepett a mindenség elmélete, ilyen például John Wheeler elmélete a bitből itt, még akkor is, ha nem tudom magamévá tenni.

Én határozottan szkeptikus vagyok. Nem hiszem, hogy valaha is megtudjuk, létezik-e isten, mit jelent a kvantummechanika, és  hogy lesz elme az anyagból. Ez a három talány, gyanítom a dolgok mélyének egyetlen, áthatolhatatlan misztériumának egymástól eltérő aspektusa. Azonban az agnoszticizmus nyújtotta élvezet egyike – lehet, hogy a legnagyobb élvezet – az hogy tovább kereshetem a választ, remélve azt, hogy a válasz itt húzódik a horizont alatt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4078) Ukrajna veszít

Átvéve az alábbi, szlovák hírportáltól

„Alvajárók vagyunk!” – A CIA egykori tanácsadója szerint Ukrajna elveszíti a háborút

A háború február 24-ei kitörése óta egymást érik a jóslatok arról, mikor és milyen végeredménnyel érhet véget Oroszország és Ukrajna konfliktusa. Érvekkel és logikus ok-okozati folyamatokkal alátámasztott elemzésektől egészen az újságcikk formáját öltő bélből jóslásig terjed a skála. Nagy részük figyelmet sem érdemel, de a CIA és más amerikai hírszerzőügynökségek korábbi tanácsadója, James Rickards pár nappal ezelőtt megjelent írása biztosan nem tartozik ezek közé. 

A globális piacok elemzésével, befektetési tanácsadással foglalkozó dailyreckoning.com-on megjelent cikk nem tekinthető a tényalapú újságírás csúcsának. Szerzője nem adatokra, statisztikákra vagy katonai tapasztalataira támaszkodva állítja, a nyugati propaganda félrevezeti a nagyközönséget: Ukrajna biztosan nem áll nyerésre ebben a háborúban. Rickards sokkal inkább egy ügyesen felépített, bár néhol kissé elnagyolt logikai láncolat mentén jut el a végkövetkeztetésig, a háború jelenlegi állása szerint a legvalószínűbb forgatókönyvet Ukrajna összeomlása jelenti.

Míg a kijevi narratívát követő írásoknál igen ritkán mennek utána, ki az adott cikk szerzője, a mainstream kórussal szemben disszonáns hangot megütők pedigréje általában központi témája az ehhez hasonló szemléknek. Nos, Rickards írása abban is különleges, hogy szerzője nem egy fősodron kívüli figura – legalábbis eddig még nem volt az. James Rickards korábban amerikai hírszerző szolgálatok, köztük a CIA pénzügyi és tőkepiaci tanácsadójaként tevékenykedett, részt vett a 2008-as gazdasági válság okait feltáró kongresszusi vizsgálóbizottság munkájában, gyakorlatilag nincs olyan magára valamit is adó amerikai lap, amelyik az elmúlt években ne közölte volna írását, vagy kérte volna ki véleményét.

Rickards gondolatmeneték egyik központi állítása, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalható komoly orosz területveszteségek jelentősége jóval kisebb annál, mint ahogy azt az ukránok láttatni szeretnék. A visszavonulás elfogadható áldozat azért – írja, hogy az orosz megerősített vonalak mögül, amelyeknek áttörésére Ukrajna jelenleg képtelen, az ukrán hadsereget állandó tüzérségi tűzben felőröljék. Rickards szerint ez most az orosz hadsereg legfontosabb célja.

A februári kudarcok után az oroszok szép lassan átálltak az ukrán élőerő és haditechnika lassú, de biztos megsemmisítésére.

Rickards azt állítja – sajnos meg nem nevezett amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva –, hogy drámai a különbség az orosz és az ukrán élőerőveszteség között: decembere 8-10 az 1-hez az arány az oroszok javára.

A szerző ezen állítását, forrás híján, érdemes fenntartásokkal kezelnünk, de a háborús veszteségekkel kapcsolatban azért akad itt egy érdekes dolog.

Az elmúlt hónapokban észrevehetően juhászodott kicsit a nyugati álláspont, korábban az ukránokéhoz képest többszörös orosz veszteségekről szóltak a hírek, aztán szép lassan valami megváltozott. Ursula von der Leyen EB-elnök „elszólása” után a számok elkezdtek közelíteni egymáshoz. Hivatalosan jelenleg nagyjából 1:1-hez teszik az orosz és ukrán halottak, illetve harcképtelen sebesültek számát. Mintegy százezer főről írnak egyik és másik oldalon is. Az orosz veszteségekről az ukrán(!) kormány nyilatkozott a múlt év végén (a Kreml teljesen irreális, hatezres számot közölt még szeptember végén), az ukránról pedig az amerikai védelmi minisztérium adott ki nemrégiben egy becslést. Valószínűleg nem lövünk nagyon mellé, ha azt állítjuk, az ukrán élőerő-veszteség nagyobb, mint az orosz, de messze nem olyan hatalmas különbséggel, ahogy azt Rickards állítja.

Fordulat

Rickards, sok más nyugati elemzőhöz hasonlóan úgy véli, Oroszország februárban nem elfoglalni és megszállni akarta Ukrajnát, ahhoz túlságosan kicsi volt az inváziós hadsereg. Egy kikényszerített rezsimváltás, egy ukrán bábkormány kinevezése volt a cél, illetve annak szemléltetése, hogy

Oroszország számára Ukrajna NATO-integrációja, illetve esetleges csatlakozása az amerikai atomernyő védelme alá húzódott országokhoz az abszolút vörös vonal. Ha kell, a háborút is hajlandók vállalni ezért.

A Kreml és Vlagyimir Putyin rosszul mérte fel a várható reakciókat. Washington nem ugrott be, az USA vezetésével az egész nyugati közösség hajlandó volt felsorakozni Ukrajna mögé. Az ukrán hadsereg erejéhez mérten igen hatékony ellenállást tanúsított, mire az így nyert időt kihasználva a nyugati szövetségesek annyira megerősítették Ukrajnát, hogy a támadó, nagyjából 150-200 ezres orosz hadsereg képtelen volt folytatni az előrenyomulást. A szerző szerint Putyin és az orosz hadvezetés belátta, mennyire elszámították magukat. Mostanra egészen más módszerekkel próbálkoznak. Az energetikai infrastruktúra megsemmisítése mellett komoly offenzívára készülnek, a következő hetekben Rickards szerint akár Ogyessza elfoglalása is napirendre kerülhet. Oroszország fő célja már nem a béketárgyalások kieszközlése – írja, diktátumot akarnak Ukrajnára kényszeríteni.

Itt érdemes megállni egy pillanatra. Rickards cikkében kétségtelenül akad néhány igen meredek kijelentés. Ogyessza elfoglalása vagy az 1:10-hez veszteségarány mellett talán a legnehezebben védhető állítása, hogy az orosz hadsereg egészen őszig igyekezett kímélni az ukrán civil lakosságot. Az ENSZ emberi jogi felügyelősége szerint a háború kitörése és 2023. január 2-a között összesen 6919 civil lakos vesztette életét Ukrajnában. Hogy ez sok vagy kevés, annak eldöntését az olvasóra bíznánk. Rickards állítása ugyan statisztikai szempontból védhető, de az is kétségtelen, egy fűtött szobában könnyebb matekozni, mint egy földig rombolt kelet-ukrajnai kisvárosban.

Abban Rickardsnak mindenképpen igaza van, hogy az új orosz stratégia óriási áldozatokat követel az ukrán hátországtól. Azt állítja, a nagy csinnadrattával beharangozott friss nyugati fegyverszállítmányok (lásd: „tankokat kap Ukrajna„) egyrészt túl későn, másrészt nem elegendő mennyiségben érkeznek ahhoz, hogy érdemben hatással legyenek a háború menetére. Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő zseniális bon mot-ját idézve, ez a „homeopátiás mennyiség” egyszerűen túl kevés ehhez.

A szerző a Patriot-légvédelmi rendszerek szintén címoldalakon hozott átadását hozza fel példaként. Szerinte az Egyesült Államok már eleve a Patriot egy régebbi, általa már alig használt változatát adja át az ukránoknak (egy új, frissen felállított Patriot-üteg költsége nagyjából egymilliárd dollár), ráadásul mindössze egyetlen ütegről van szó (egy-egy üteghez általában radarállás, irányítói egység, 8 kilövőállás, és a szükséges mennyiségű szállítójármű tartozik). Rickards azt már nem említi, de időközben a németek is beígértek egy üteget, illetve a lengyelek is kettőt. Más kérdés, hogy amerikai elemzők szerint is hónapokat vehet igénybe, mire a szükséges néhány tucat ukrán katonát kiképzik a Patriot használatára, ráadásul egy üteg nagyjából egy Kijev méretű nagyváros védelmét tudja csak biztosítani.

Nincs más hátra, mint előre?

Bár jelen állás szerint kissé talán elhamarkodottnak tűnik Rickards azon kijelentése, hogy az ukrán vereség elkerülhetetlen, pusztán csak idő kérdése, írásának legfontosabb következtetésével nem lehet nem egyet érteni.

Az Egyesült Államok mára annyira belebonyolódott a háborúba, hogy kénytelen minden lépését patikamérlegen kimérni, máskülönben elkerülhetetlenné válik a nyílt konfrontáció Moszkva és Washington között. Mind ez idáig sikerült elkerülni a legrosszabbat.

Üdítő volt látni, hogy a lengyel rakétabecsapódás során pedig minden érintett fél kellő körültekintéssel járt el, holott joggal tarthattunk az eszkalációtól.

Csakhogy elég egyetlen elhamarkodott reakció, és a Nyugat hirtelen háborúban találja magát Oroszországgal, azt pedig már a lehetetlennel határos lesz megakadályozni, hogy egy orosz-amerikai konfliktus ne fajuljon nukleáris háborúvá. Ahogy az idő előrehaladtával az ukrán hátország és hadsereg egyre nehezebb helyzetbe kerül, miközben az Egyesült Államok továbbra is rendületlenül támogatja Kijevet, mind valószínűbbé válik egy elkeseredett, elhibázott lépés, azzal pedig a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása – írja konklúziójában a szerző.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4077) Hőmérséklet emelkedés

Tibor bá’ erősen szerkesztett fordítása online

Arctic News

Hamarosan bekövetkező, hatalmas hőmérséklet-emelkedés fenyeget

89. útban a 90. felé

Hatalmas, fenyegető hőmérséklet-emelkedés van kibontakozásban. A visszajelzések szerint az amúgy is súlyos helyzet katasztrofálissá válik.

A közelgő El Niño

A hőmérséklet jelenleg csökkenhet, mivel egy tartós La Niña állapot alján vagyunk. Ritka, hogy egy La Niña esemény olyan sokáig tartson, mint a jelenlegi, amit rendszerint gyors váltás követ.

A NOAA szerint a La Niña várhatóan 2023 január-márciusában ENSO-semlegesre vált.

Valószínű, hogy a következő El Niño-ba 2023 folyamán lépünk át. Ha, egy La Niña aljáról egy erős El Niño csúcsára lépünk, több mint fél Celsius-fok emelkedés várható.

Az El Niño és a napfoltok együttes hatása

Egy korábbi bejegyzésben megjelent elemzés arra figyelmeztet, hogy a napfoltok számának emelkedése, 2020 májusától 2025 júliusáig jelentős változást hozhat, mivel a közelgő El Niño egybeesik a napfoltok nagy számával.

A napfoltok jelenlegi ciklusa az előrejelzések szerint 2025 júliusában éri el a maximumot. A 2022 decemberében megfigyelt értékek már nagyon közel vannak, vagy meghaladják a NOAA által 2025 júliusában várható maximális értékeket. Ha ez a tendencia folytatódik, a napfoltok számának 2020 májusától 2025 júliusáig tartó emelkedése akár 0,25 °C-nál is nagyobb eltérést jelenthet, derült ki egy friss elemzésből.

Ennek megfelelően az erős El Niño és a magas napfoltok együttes hatása több mint 0,75°C-os különbséget eredményezhet. Ez az emelkedés további fejleményeket indíthat el, amelyek összességében akár 18°C-os hőmérséklet-emelkedést is okozhatnak az iparosodás előtti időszakhoz képest 2026-ra.

A további események, hatalmas hőmérséklet-emelkedést okozhatnak. Példa erre a krioszféra, vagyis a globális hó- és jégtakaró hanyatlása. Az antarktiszi tengeri jég kiterjedése jelenleg rekord alacsony az évszakhoz képest . 2022. február 25-én rekord alacsony értéket ért el, és úgy tűnik, hogy az antarktiszi tengeri jég kiterjedése idén még alacsonyabb lesz. Ez egy veszélyes helyzet. A tengeri jégkoncentráció jelenleg nagyon gyorsan csökken.

Alaszkában és Grönlandon végzett kutatások kimutatták, hogy a tengeralatti és a környezeti olvadás lényegesen magasabb, mint azt korábban gondolták. A globális tengeri jég kiterjedése is rekord alacsony az évszakhoz képest.

A tengeri jég elvesztése az albedó elvesztését és a látens hő-puffer elvesztését eredményezi, ami ha jelen van az óceán hőjét fogyasztja, amikor a tengeri jég olvad. Ezek az együttes veszteségek jelentős további hőmérséklet-emelkedést eredményezhetnek, miközben a hőmérséklet-emelkedéshez további tényezők is hozzájárulnak, mint például a szárazföldi örökfagy felolvadása és a kapcsolódó változások, mint például a Futó áramlat deformációja és az Atlanti-óceánból az Északi-sarkvidékre áramló további óceáni hő.

Számos további esemény és visszacsatolás is felgyorsíthatja a hőmérséklet-emelkedést, mint például az üvegházhatású gázok kibocsátásának (jelenleg gyorsuló) emelkedése, az aeroszol maszk hatásának megszűnése, több biomassza elégetése energia kinyerés céljából, valamint az erdőtüzek.

Ezek a fejlemények együttesen akár 18°C-os hőmérséklet-emelkedést is okozhatnak 2026-ra az iparosodás előtti időszakhoz képest. Ne feledjük, hogy az emberiség kihalása valószínűleg 3°C-os emelkedéssel következik be, egy korábbi bejegyzésben tárgyalt, és ezen bejegyzés általi elemzés alapján.

A 18°C nem elírás. 2025-re meg lesz a 0,75°C emelkedés, ha ez elég a hőmérséklet megfutáshoz, akkor nekünk annyi. Ha nem következik be, akkor még nyerünk néhány évet.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4076) A háború vége

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Gondolatok az ukrajnai háború befejezésével kapcsolatban

89. útban a 90. felé

Karácsonykor rövid beszélgetést folytattam egy rokonommal az ukrajnai háborúról. Megkérdezte, hogy ki nyer, és megdöbbent, amikor azt mondtam: „Ukrajnának nulla esélye van a győzelemre.” Ez a személy olvas néhány német fősodorbeli híroldalt, és nézi a nyilvános tévéhálózatokat. Ezek az „információs források” elhitették vele, hogy Ukrajna megnyeri a háborút.

Mentségére szolgál, hogy soha nem volt katona, és nem volt politikai elkötelezettsége se. De mégis vannak adatok, amelyek alapján az ember kezdettől fogva arra a következtetésre jutott, hogy Oroszországnak, a sokkal nagyobb, gazdagabb és iparosodottabb országnak egyértelműen minden előnye megvan. A rokonomnak nyilván soha nem jutott eszébe ez a gondolat.

Az atlantista propaganda még mindig elég erős. Azonban, amint arra tavaly márciusban rámutattam, a propaganda nem változtat a háborún, és a hazugság sem nyeri meg. Viszont idővel a hihetősége csökken.

Alex Versinin, a nyugalmazott alezredes, aki júniusban rámutatott, hogy az ipari hadviselés visszatért, és a „Nyugat” nem áll készen arra, hogy megvívja azt. Az alezredesnek új, ajánlható közleménye van, amelyben mindkét oldal taktikáját elemzi. Arra a következtetésre jut, hogy Oroszország szinte biztos, hogy megnyeri a háborút.

A felmorzsoló háborúkat a saját erőforrások gondos gazdálkodásával lehet megnyerni, miközben elpusztítja az ellenségét. Oroszország hatalmas anyagi fölénnyel és nagyobb ipari bázissal lépett be a háborúba, hogy fenntartsa és pótolja a veszteségeket. Gondosan megőrizték erőforrásaikat, minden alkalommal visszavonultak, amikor a taktikai helyzet ellenük fordult. Ukrajna kisebb erőforráskészlettel kezdte a háborút, és a nyugati koalícióra támaszkodott háborús erőfeszítéseinek fenntartásában. Ez a függőség rákényszerítette Ukrajnát egy sor taktikailag sikeres offenzívára, amelyek felemésztették a stratégiai erőforrásokat, amelyeket Ukrajna, véleményem szerint, nehezen fog pótolni. A valódi kérdés nem az, hogy Ukrajna vissza tudja-e szerezni teljes területét, hanem az, hogy képes-e elegendő veszteséget okozni az orosz mozgósított tartalékosoknak ahhoz, hogy aláássák Oroszország belső egységét, ukrán feltételekkel tárgyalóasztalhoz kényszerítve azt, vagy az orosz lemorzsolódási stratégia sikerül-e és Ukrajna még nagyobb része kerül orosz kézbe.

Az orosz belső egység a háború alatt csak nőtt. Ahogy Gilbert Doctorow rámutat, a háborúk nemzeteket alkotnak. A háború nemcsak Ukrajna egyes nacionalista részeit egyesíti, akik még mindig a Krím visszafoglalásáról álmodoznak. Ez egyesíti egész Oroszországot is, és Ukrajnával ellentétben Oroszország megerősödik tőle.

A háborúkban áldozatok várhatók, és ezt jól tudják az oroszok, akik állandóan emlékeznek a második világháborúra, mint a Nagy Honvédő Háborúra. Hibák is előfordulnak, és időnként néhány rossz vezetői döntés rossz helyre juttatja az embereket, ahol az ellenség megölheti és meg is fogja őket ölni. Ez történt Makejevkában (Donyeck) újév napján, éjfél után 2 perccel. Mintegy 100 orosz tartalékos halt meg. Az orosz vezetés rámutatott, hogy az amerikai HIMARS rakéták ölték meg őket. A volt indiai diplomata, M. K. Bhadrakumar úgy ítéli meg, hogy ez az Egyesült Államok eszkalációja volt, amely valószínűleg választ fog kapni.

A titkosszolgálati adatok valós időben mutatják az amerikaiak közvetlen részvételét az orosz sorkatonák újévi partiját célzó szörnyű hadműveletben, éppen akkor, amikor a pohárköszöntők elkezdődtek. Természetesen a háború egyik alapvető amerikai célja Oroszországban a Putyin elleni közvélemény felkorbácsolása.

Szürke zónába lépünk. Az orosz erők „sebészeti csapásaira” is számítani kell. Némi megtorlás már megtörtént. Tegnap az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy több mint 130 külföldi zsoldos halt meg a Maszljakovka és Kramatorszk melletti bázisaik elleni támadásokban. Azok a lengyel katonák most eltűntek. Az orosz hadsereg is folytatja meglehetősen sikeres ellen-tüzérségi hadjáratát:

A Druzskovka pályaudvar (Donyecki Népköztársaság) közelében hardverkoncentrációnál indított rakéta- és légicsapások a következők elpusztítását eredményezték:

 • két kilövő rámpa az Egyesült Államokban gyártott HIMARS sorozat kilövő rakétarendszerekhez (MLRS);
 • négy páncélozott harcjármű a cseh gyártású RM-70 Vampire MLRS-hez;
 • több mint 800 rakéta MLRS-hez;
 • hat gépjármű és legfeljebb 120 ukrán személyzet.

A visszavágó hadviselés keretében Kramatorszk közelében két, az Egyesült Államokban gyártott HIMARS MLRS indítórámpát észleltek és semmisítettek meg, amelyeket a Donyecki Népköztársaság településeinek ágyúzására használtak.

Három amerikai gyártmányú M-777-es tüzérségi rendszer megsemmisült az Artyomovszk (Donyecki Népköztársaság) és Cservonaja Dibrova (Luganszki Népköztársaság) közelében lévő lőállásainál.

A Grad MLRS két ukrán harcjárműve megsemmisült Volchanszk (Harkov régió) és Szerebrjanka (Donyecki Népköztársaság) közelében.

Két D-30 tarack megsemmisült Kamenszkoje és Gulyaypole (Zaporozhye régió) közelében.

A négy HIMARS kilövő, három M-777, néhány cseh „segély”, 800 HIMARS rakéta és néhány ukrán fegyver, amelyeket mindössze egy nap alatt elvesztettek. Ez valószínűleg több volt, mint amennyit a „Nyugat” tud nyújtani a következő hónapokban.

Még a New York Times is megjegyzi, hogy Oroszország kimeríti Ukrajnát és nyugati támogatottságát azzal, hogy egyszerűen olcsó dolgokkal támadja:

Az iráni gyártmányú Shahed-136 drónok, amelyekre Moszkva október óta egyre inkább támaszkodik, viszonylag egyszerű eszközök és meglehetősen olcsók, a szakértők szerint a lelövésükhöz használt fegyverek sokkal drágábbak lehetnek. Az önmegsemmisítő drónok előállítása 20.000 dollárba kerülhetnek, míg az elhárításukra használt föld-levegő rakéta kilövésének költsége a szovjet kori S-300-as 140 000 dollártól az amerikai NASAMS rakéta 500.000 dollárig terjedhet.

Ez csak megerősíti Alex Vershinin álláspontját. Oroszország törődik erőforrásaival, míg Ukrajna és a NATO leginkább a jól védett orosz csapatok elleni értelmetlen fronthadjáratokra pazarolta eszközeit.

Yves Smith, a Naked Capitalism munkatársa rámutat, hogy Versinin kihagyta a háború gazdasági oldalát, ahol a kép éppoly rossz Ukrajna számára, mint a helyszínen:

Ukrajna a Nyugattól függ, hogy finanszírozza kormányát, új értelmet adva az „ügyfélállam” kifejezésnek. Ukrajna GDP-csökkenése 2022-ben a becslések szerint 35-40%-os nagyságrendű lesz. Ukrajna novemberben 38 milliárd dolláros költségvetési hiányt prognosztizált 2023-ra. Ne feledje, ez az alapvető szolgáltatásokra vonatkozik, és valószínűleg alábecsüli az elektromos hálózatát ért orosz támadások kezelésének költségeit és mellékhatásait. Az IMF még a csapások előtt havi 3-4 milliárd dollárra becsülte Ukrajna költségvetési szükségletét. Könnyű elképzelni, hogy ez a 38 milliárd dolláros finanszírozási hiány könnyen eléri az 50 milliárd dollárt is.

A tanárok fizetése, nyugdíja, útjavítás, kórházak költsége pedig nem az a fajta dolog, ami gazdagítja a hadiipari komplexumot. Ez óriási összeg a Nyugat számára. Az Euronews az akkori becslések szerinti 38 milliárd dolláros lyukat tárgyalva határozottan utalt Ukrajnára:

Yves Smith arra is rámutat, hogy amint azt márciusban megjósoltuk, az Ukrajna-barát propaganda nem igazán javítja a háborút:

Végül és egyáltalán nem utolsósorban az ukrán propaganda sikere csökkenni látszik annak ellenére, hogy a média és a politikusok mindent megtesznek azért, hogy az ellenkezője következzen be. Lambert és én is nagyon meglepődtünk, amikor azt olvastuk, hogy egy közelmúltbeli, amerikai szavazók körében végzett felmérés (mint például a feltehetően politikailag elkötelezettek esetében) kevesebb mint egyharmadát találta úgy, hogy Ukrajna megnyeri a háborút.

Végül, hogy megtudjuk, ki nyeri ezt a háborút, utalhatunk arra a december közepi interjúra, amelyet Valerij Zaluzsnij ukrán hadvezér adott az Economistnak.

Zaluzsnij tábornok, aki új hadtestet állít fel, kívánságlistát produkált. „Tudom, hogy le tudom győzni ezt az ellenséget” – mondja. „De szükségem van forrásokra. 300 harckocsira, 600-700 IFV-re (gyalogsági harcjárművekre) és 500 tarackra. Az általa keresett eszköz arzenál nagyobb, mint a legtöbb európai hadsereg teljes hadereje.

Zaluzhny valójában azt mondja, hogy a háború elveszett, ha nem kapja meg ezeket a forrásokat. Tudja jól, hogy nem fogja megkapni őket.

Tehát hogyan fog továbblépni Oroszország a meccs végére?

Dima, a Military Summary Channel munkatársa tegnap arról beszélt, hogy két nagy lépés, egy Mariupol területéről felfelé és egy Harkivtól nyugatra lefelé, elvághatja az összes vasútvonalat, amely Nyugat-Ukrajnát a keleti frontvonallal köti össze, ahol jelenleg az ukrán hadsereg mintegy 80%-a van. bevetve.

Egyetértek azzal, hogy a délről való közelítés megtörténik, de az északi ágban kevésbé vagyok biztos.

Ahhoz, hogy haderejét elláthassa, minden orosz lépésnek követnie kell a vasútvonalakat, és biztonsági folyosót kell kialakítania tőlük balra és jobbra. Egyes vasutak megsérülnek a harcok következtében, de Oroszországnak speciális vasúti ezredei vannak, amelyek ki vannak képezve és fel vannak szerelve a háborús körülmények közötti javításokra. A délről induló mozgás Pavlovgradba (Pavlovhrad) irányulna, míg az északi mozdulat nyugaton áthaladna Harkovon, és Lozovát célozza meg. Amikor mindkettőt elfoglalják, az ukrán hadsereg a keleti fronton teljesen el lesz vágva Ukrajna többi részétől, és utánpótlás nélkül meg kell adnia magát, vagy meghalnak.

Mindkettő nagy, 200 kilométer hosszú lépés, amely jelentős erőket igényel. De mozgósítása után és önkéntesekkel Oroszországnak 350.000 további emberanyaga van. 75-100 000 ember elegendő minden támadásra, míg a többiek helyükön tartják a keleti ukrán csapatokat. Aztán jön a kérdés, hogy mikor.

A jelenleg megszokottnál melegebb időjárás miatt Ukrajnában még nem fagyott a talaj, márciusban és áprilisban visszatér a sár. Ez csak két hónapot ad a továbblépéshez. Ha én lennék az orosz parancsnok, valószínűleg kivárnám és kihasználnám a hat száraz nyári hónapot. De vannak más kritériumok is, mint például a politika és a gazdaság, amelyek korábbi lépést igényelhetnek.

Ha a terv működik, a háborúnak nagyrészt vége lesz. Az orosz csapatok kis ellenállás mellett szabadon mozoghatnak bárhol Ukrajnában. Kherson és Odessza visszafoglalása ezután meglehetősen könnyű és rövid ügy lesz.

A nagy kérdés az, hogy az Egyesült Államok hogyan reagál. Ha Ukrajna elbukik, az USA és a NATO elvesztette az Oroszország elleni háborút. Ez komoly politikai károkat fog okozni.

Thomas H. Lipscomb azt írja, hogy a háború el fog veszni, mert rosszul volt megtervezve, és olyan módon, hogy soha nem változtathatta volna meg az irányt:

Az amerikai katonai tervezés valaha világszínvonalú volt. De ki tervezne proxy háborút Oroszország ellen, a tüzérség egyik elismert mestere ellen, aki sokkal jobb légvédelmi technológiával rendelkezik, mint Nyugaton bárki, majd felszerelné bábunkat, Ukrajnát gyengébb fegyverekkel és hat hónapig elegendő lőszerrel? És az amerikai tervezők bizonyára nem tudtak segíteni, ha tudták, hogy már nincs gyártóbázis az utánpótlásra, és a NATO raktárai gyakorlatilag üresek?

Ennek széles körű következményei lesznek:

Az Egyesült Államok jelenlegi vezetése egy csomó idióta, akiket elvakít az ideológia, az arrogancia és a „szabályalapú” globális hegemónia megvalósításának illúziói; ez a lehetőség már régen elszaladt, amint azt ebben a proxy háborúban nyújtott teljesítményünk is mutatja. Lehet, hogy az Egyesült Államok megnyerte a hidegháborút, de elvesztette a békét. Stratégiai gondolkodása és hadereje elavult, és mind az erők, mind a felszerelések konfigurációja az elmúlt évezred feltételezésein alapul. Az egypólusú amerikai hegemónia alatt a Great Global Reset-ért folytatott harc is elveszett. A Világgazdasági Fórum ma már körülbelül olyan fontos, mint a Szent Római Birodalom. Továbbra is csak annyit tehetnek, hogy aljas politikai javaslatokkal terrorizálják a Nyugat egyre tekintélyelvűbbé váló államait.

A kísérlet

Oroszország megsemmisítésére törekedve Putyin és csapata briliáns diplomáciával és vezetéssel válaszolt, amely csendesen megállapította, hogy a világ többi része a szuverenitást és a többpólusú világot részesíti előnyben. A hidegháborús posztnak, a „Pox Americana”, ahogy Larry Johnson nevezte, véget ért. A jövő történészei lenyűgözve fogják tanulmányozni a történelemnek ezt az időszakát. Kevés alkalommal történt a történelemben ilyen hatalmas változás ilyen gyorsan.

A háború elvesztésének hatása a globálisan, és a belpolitikában is érezhető lesz. A „nyugati” globális megítélés leromlik, és a háborús párt vezetése némi jól megérdemelt ütést kap.

De vajon az Egyesült Államok engedi ezt? Megengedheti magának, hogy elveszítse ezt a háborút? Vagy eszkalálódik? Még akkor is, ha ez valószínűleg csak ront a helyzetén?

Még fogalmam sincs, hogy Washingtonban hogyan és kik fognak dönteni ezekben a kérdésekben.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4075) Hosszú háború

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Senki sem nyerne meg egy hosszú háborút Ukrajnában

A Nyugatnak el kell kerülnie az első világháború hibáit

Írta: Vladislav Zubo
89. útban a 90. felé

2022 novemberében Mark Milley tábornok, az Egyesült Államok vezérkari főnökeinek egyesített szervezetének elnöke megrázta a nyugati fővárosokat, amikor kijelentette, hogy az ukrajnai háború pusztán katonai eszközökkel megnyerhetetlen. Milley felvetette, hogy Ukrajna most erős pozícióban van, és ezen a télen lehet az a pillanat, amikor Oroszországgal meg kell fontolni a béketárgyalásokat. Felidézte az első világháborút is, amikor az ellenfelek megtagadták a tárgyalásokat, ami további milliók halálához vezetett. Ez, arra utal, hogy a pillanat „megragadásának” kudarca sokkal több emberi szenvedéshez vezethet. Kijelentései nemcsak Kijev helyzetét kérdőjelezték meg, hanem számos nyugati támogatóját is, köztük Lengyelországot, a balti országokat, Észak-Amerikát és az Egyesült Királyságot, amelyek támogatták Ukrajna teljes katonai győzelemre való törekvését. Ahogy Kaja Kallas észt miniszterelnök a külügyben érvel: „A békéhez vezető egyetlen út az, ha kiszorítjuk Oroszországot Ukrajnából”. Oroszország veresége, Ukrajna NATO-tagsága, az orosz politikai és katonai vezetés bíróság elé állítása, kártérítés, elengedhetetlenek a békéhez. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök novemberben nyilvánosságra hozott tízpontos béketerve is ugyanezt a megközelítést követi.

Ha Milley megjegyzései ellentmondásosak, akkor a teljes győzelem elérésével kapcsolatos nagyobb problémára mutattak rá. A teljes győzelemhez nagyon hosszú háborúra lehet szükség, és ez azt is jelentené, hogy annak végső időtartama a Nyugaton kívül álló politikai tényezőktől függ. Azoknak, akik teljes győzelmet követelnek, egyszerűen tovább kell szállítania Ukrajnának a harc folytatásához szükséges fegyvereket és erőforrásokat, és meg kell várnia, hogy Oroszország veszítsen, és ideális esetben Putyin távozzon.

Ám, az őrlődő koptatóháború máris óriási károkat okozott Ukrajnának és Nyugatnak, és persze Oroszországnak is. Több mint hatmillió ukrán kényszerült menekülésre, az ukrán gazdaság szabadesésben van, és az ország energetikai infrastruktúrájának kiterjedt megsemmisítése ezen a télen humanitárius katasztrófával fenyeget. Kijev még most is pénzügyi lélegeztető gépen van, és működését csak az Egyesült Államoktól és Európától érkező több milliárd dolláros segélyen tartja fenn. Az energiaköltségek Európában drámaian megemelkedtek a szokásos olaj- és gázáramlás megszakadása miatt. Eközben a jelentős visszaesések ellenére az orosz erők átcsoportosultak, és nem omlottak össze. Ukrajna számára a legmegfelelőbb eredmény az lenne, ha az orosz erők visszavonulnának a 2022. februári invázió előtt létező irányítási vonalakba. De, még ha az oroszokat vissza is sodorják a status quo ante állapotába, sok ukrán attól tart, hogy Moszkva egyszerűen visszahúzódik és újra csoportosul, várva a következő inváziós lehetőséget. Egyáltalán nem világos, hogy a katonai elrettentés elegendő lenne a létrejött béke biztosításához.

Hiányzik tehát egy koherens politikai terv, amely véget vet a szenvedésnek, és megnyugtatja az ukránokat, hogy Oroszország nem kezd új háborút a lehető leghamarabb, még akkor sem, ha Putyin hatalmon marad. Ehhez az oroszoknak el kell fogadniuk a vereséget, de az ukránoknak el kell fogadniuk, hogy a teljes győzelem elérhetetlen. De ha ezeket a célokat el akarjuk érni, a nyugati lakosságnak el kell fogadnia Oroszország pária státuszának megszűnését és „Európába való visszatérését”, miközben hiteles biztonsági garanciákat kell nyújtania Kijevnek. Más szóval, a Nyugatnak olyan átfogó politikai jövőképet kell megfogalmaznia, amely megtagadja Ukrajna és legkiválóbb támogatói azon vágyát, hogy Oroszországot szétzúzzák és semlegesítsék. Ha, az Egyesült Államok és partnerei nem dolgoznak ki ilyen tervet, megnőnek a Milley-féle forgatókönyvek esélyei: elhasználódási háború, eszkaláció és katasztrófa veszélye, valamint a háború feldúló következményei.

OROSZ RUGALMASSÁG

Bár hiányzik nála az a széles körű és jelentős támogatás, amelyet Ukrajna partnereitől és szövetségeseitől kapott, Oroszország erősebb, mint azt sokan előre jelezték volna. Hadserege, gazdasága és vezetője stabilnak tűnik. Bár az orosz hadsereget elkeserítették az ismétlődő vereségek, túlélte azokat. A közelgő tél döntő próbája lesz az orosz hadsereg kitartásnak, de katonai szakértők nem jósolják összeomlását. Még sok vereségre és visszavonulásra lenne szükség ahhoz, hogy ez az értékelés megváltozzon.

Ugyanez igaz az orosz gazdaságra is. Sokan magabiztosan jósolták, hogy az orosz kereskedelmet és ipart összeroppantja a nyugati kormányok által bevezetett szankciók súlya. Egy ilyen szélsőséges gazdasági nyomás a felvetések szerint elegendő lehet ahhoz, hogy Moszkva kivonuljon Ukrajnából. De a gazdasági nyomás ritkán elég ahhoz, hogy véget vessen egy háborúnak. Oroszország gazdasága 2022-ben zsugorodott, de mindössze három százalékkal, lényegesen kisebb mértékben, mint egyesek előre jelezték, és pénzügyi rendszere fenntarthatónak és makrogazdaságilag stabilnak bizonyult. Oroszország számos nyugati ellátási lánctól el van vágva, de rendkívül nagy folyó fizetési mérleg többlettel rendelkezik, ami lehetővé teszi az ország vállalatai és kormánya számára, hogy máshol találják meg azt, amire szükségük van. A hidegháború idején a szankciók nem kényszerítették Moszkvát arra, hogy kivonuljon Kelet-Európából, ma pedig aligha kényszerítik Oroszországot Ukrajnából való kivonulásra. A G7-ek által december elején meghatározott orosz olajárplafon sújthatja Oroszország importbevételeit, de még a nyugati optimisták is bizonytalanok, mennyire lesz hatékony. Ha a nyugati nyomás ellenére Oroszország hadigépezete továbbra is finanszírozott és felszerelt marad, az eredmény véres patthelyzet lesz.

A háború fő tervezőjeként Putyin tisztában van a vereség lehetséges következményeivel is. Ukrajna és Oroszország történelmének félreértelmezése arra késztette, hogy feltételezze, hogy inváziója gyors sikert fog elérni. De bár Putyin félreértheti az ukrán nemzet eredetét, az orosz és a szovjet állam ikerösszeomlásának fontos tanulságait ismeri. Az Orosz Birodalom 1917-ben bukott meg, amikor uralkodója, II. Miklós cár lemondott a trónról. A szovjet állam összeomlott, miután Mihail Gorbacsov elnököt katonai és biztonsági vezetői elárulták, és elvesztette az irányítást a főváros felett. Putyin gondoskodott arról, hogy továbbra is szilárdan irányítsa a hadsereget, a biztonsági szolgálatokat és az orosz lakosságot. A főváros nyugodt és jóllakott, a Kreml pedig gondoskodott arról, hogy a közelben ne állomásozzon boldogtalan sorkatonák serege, mint 1917 márciusában. Azok, akik esetleg forradalmat indíthatnának külföldre menekültek, míg Dagesztánban vagy távoli területeken kezelni lehetne.

Jelenleg az oroszok többsége továbbra is támogatja az orosz kormányt, és nem hajlandó elfogadni a vereséget. Sokan a Krím-félszigetet és fellegvárát, Szevasztopolt tartják harcra érdemesnek. És sokak számára Putyin továbbra is az orosz szuverenitás és stabilitás záloga. Az elit, sőt sok egyszerű orosz számára az ukránok és támogatóik álma az orosz hadsereg veresége és Putyin bukása, politikai rémálom, amely gazdasági káoszt és törvénytelenséget jelentene.

Tekintettel az Oroszországon belüli bonyolult dinamikára, nem valószínű, hogy a katonai vereségek elegendőek lehetnek ahhoz, hogy a Kreml lépéseket tegyen a békéért. De a Nyugat jelenlegi megközelítése, miszerint egyszerűen hagyja a háborút folytatódni, bár erkölcsileg kielégítő és politikailag népszerű, kockázatos. Az ukránokat a konfliktusok folytonos borzalmának teszi ki. A halálos áldozatok száma és a harcok pénzügyi költségei tovább emelkednek. Táplálja Putyin narratíváját, miszerint Oroszország egzisztenciális harcban áll a Nyugattal, és ösztönzi az orosz nacionalisták azon hitét, hogy Oroszországnak vagy győz, vagy elpusztul. Az orosz háborús bűnök nyugati feljelentése nem lesz elég ahhoz, hogy megváltozzon az oroszok véleménye. Bár egyre több orosz nem bízik már saját kormányában és médiájában, nem bízik nyugati társaikban sem.

Ma az orosz elit, aki nem bízik a Nyugat és Putyin szándékaiban, rosszabbnak tarthatja a béke kilátását, mint a háború folytatását. A hétköznapi oroszok talán egyetértenek: elfogadták kormányuk magyarázatát, miszerint a nyugati szankciókat az orosz nép szétzúzására vezették be. A nyugati kommentátorok olajat öntenek erre a nézetre azzal, hogy az oroszokat meg kell büntetni azért, amit országuk Ukrajnában elkövetett. Azok az oroszok, akik hozzáférnek a nyugati médiához az interneten, nem fogadják el, hogy Oroszország „terrorista állam” vagy „imperialista nemzet”. Az orosz elit és sok egyszerű orosz úgy gondolja, hogy az ő érdeke a zászló mögé állni.

Természetesen a politikai változás egy autokratikus rendszerben gyors és teljes lehet. Oroszország elöregedő diktátorának ereje a félelem, az apátia, a cinizmus és a bizalmatlanság elvetésén és fenntartásán nyugszik az ország elitjei között. Újabb orosz vereségekkel és további mozgósítással oroszok milliói kezdhetik Putyint hibáztatni, ahogy elődeik Miklós cárt és Gorbacsovot. A katonák közötti morális válsággal, apátiával és kimerültséggel kombinálva a közvélemény ilyen változása politikai válságot generálhat. Ez lenne az a pillanat, amikor az orosz politikai eliteknek el kellene dönteniük, hogy kompromisszumot kötnek-e a Nyugattal, vagy a végsőkig harcolnak.

TÉRKÉP ÉS JUTALOMFALAT

1918 novemberében Woodrow Wilson amerikai elnök tizennégy pontja meggyőzte a német vezetést arról, hogy tisztességesen fognak bánni velük, és ezzel rávette őket, hogy fogadják el a fegyverszünetet. Ez az ígéret véget vetett az első világháborúnak. A német hadsereg gyengesége és vezetőinek  felismerése, hogy Németország elvesztette a háborút, növelte Wilson javaslatainak vonzerejét. Ahelyett, hogy hagyták volna megsemmisíteni erőik maradványait és országukat megszállni, elfogadták Wilson feltételeit, amelyek megígérték, hogy nem fogják megbüntetni Németországot. Ezt a megközelítést kell követnie ma a Nyugatnak. A Nyugatnak fel kell készülnie arra, hogy egy térképet kínáljon az oroszoknak, amely felvázolja, hogyan szűnhet meg elszigeteltségük, szabadulhatnak meg a szankcióktól, és hogyan szüntethetik meg pária státuszukat.

Ennek a térképnek a háború folytatásának kockázatának magyarázatával kell kezdődnie. Világossá kell tenni, hogy Oroszország nem nyerhet. Ukrajna nyugat által szállított katonai felszerelése felülmúlja az orosz védelmet. Ha Moszkva folytatja a harcot, ezért egyre több vereséget és áldozatot fog elszenvedni, és egyre nagyobb esély lesz az erőszakos összeomlásra. Oroszország jövője – a tervnek finoman meg kell magyaráznia – a gazdasági összeomlás lesz, és azt kockáztatják, hogy Kínától függővé válik. Azzal, hogy elfogadja, hogy véget kell vetnie a háborúnak, az orosz kormány megkíméli magát egy felbomlás nagyobb megaláztatásától.

Ezután a térképnek fel kell vázolnia, hogy Oroszországnak milyen előnyökkel jár, ha a deeszkaláció útját választja. A konkrét tartalmat megbeszélés útján kell meghatározni, de néhány elem nyilvánvaló. Először is egy ígéret, hogy Oroszország szuverenitását és integritását tiszteletben tartják az Ukrajnával kötött békerendezést követően. Bármennyire is valószínűtlennek hangzik ma, a NATO-tól eltérő keretrendszert kellene összehívni, hogy biztosítsák Oroszország helyét az európai biztonsági architektúrában. Szükséges felülvizsgálni Gorbacsov elképzelését a „közös európai otthonról”, amelyet inkább a közeledés jellemez, mint az elrettentés, és amelyet ma mind a Nyugat, mind pedig Oroszország is elutasít. Másodszor, a térképnek meg kell erősítenie, hogy a nyugati kormányok elismerik és tiszteletben tartják Oroszország létezését, feltéve, hogy Moszkva szigorúan betartja az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jogot, valamint tiszteletben tartja Oroszország nemzetközi szerződéseit, megállapodásait és kötelezettségvállalásait. Harmadszor, a Nyugatnak ütemtervet kell kidolgoznia Oroszország befagyasztott pénzügyi eszközeinek visszaszolgáltatására, miután a demilitarizálásra és a kivonulásra vonatkozó követelések teljesülnek. Végül a térképnek ki kell jelentenie, hogy a háború befejeztével minden nemzetközi gazdasági akadály elhárul.

A Nyugat mindeddig csak fenyegetéssel kényszerítette Oroszországot a háború leállítására. A térképnek tartalmaznia kell néhány jutalomfalatot is. A békés rendezéshez vezető utat a szankciók fokozatos feloldásához kell kötni. De talán a legnagyobb jutalomfalat a nemzetközi legitimitás. A Nyugatnak nemzetközi elismerést kell adnia néhány olyan embernek és csoportnak, amelyek a mai rezsim részét képezik. Az orosz fél a jövőbeni béketárgyalásokon nem demokratákból, háborúellenes aktivistákból és száműzetésben élő vezetőkből fog állni. A katonaság és az orosz bürokrácia tagjai elkerülhetetlenül tárgyalóasztalhoz ülnek. Ha legalább néhány orosz vezetőnek, akik a békét választják, választási lehetőséget biztosítanának a hágai törvényszék és az új, békés Oroszország létrehozásában való részvétel lehetősége között, erőteljes ösztönzés lenne a békéhez és a háború befejezéséhez vezető úton. .

ELADÓ BÉKE

A háború utáni Oroszország vízióját össze kell hangolni a háború utáni Ukrajna nyugati víziójával, anélkül, hogy fellazítanánk az agresszor és az áldozat közötti határt. Bár a nyugati lakosságot meg kell győzni, sokkal nehezebb lesz rávenni Ukrajnát, hogy megegyezzen Oroszország térképéről és a jutalomfalatokról. Zelenszkij terve az ukrajnai igazságszolgáltatásra és megtorlásra összpontosít. Az egész arról szól, hogy rákényszerítsük Oroszországot a „megfelelésre”. Vagyis Oroszországot nem akasztják le a horogról, és elleneznek mindenféle biztonsági garanciát Moszkvának. Azt fogják követelni, hogy a békefeltételek kihirdetését csak Oroszország elfogadása után, és talán Putyin távozása után hirdessék ki. Az Egyesült Államok kormányának és más nyugati hatalmaknak el kell magyarázniuk, hogy egy ilyen abszolút megközelítés meghosszabbítja a harcokat és Ukrajna saját szenvedését. A tárgyalások térképének nyilvánosságra hozatala most szükséges, miközben Putyin folytatja barbár háborúját és ukránok milliói szenvednek, nem jelenti Oroszország megbékítését vagy Moszkva agressziójának elnézését. Éppen ellenkezőleg, megfontolt, stratégiai és realista politikai lépés lenne a Nyugat és Ukrajna részéről, ha megszólítaná a nagy és egyre növekvő számú oroszt, akik a békét preferálnák, és irtóznak a háború és a vereség közötti választástól.

A Krím-félszíget egy probléma. Az ukránok elhatározták, hogy visszafoglalják a félszigetet, amelyet indokoltan tekintenek ellopott ukrán területnek és az orosz agresszió egyik példájának. A Nyugatnak azonban komoly oka van attól tartani, hogy Putyin mindent megtesz, hogy megakadályozza a Krím elesését. A félsziget a Moszkva és Kijev közötti tárgyalások legnagyobb akadálya. Az a kifejezett nyugati követelés, hogy a béketárgyalások előfeltételeként visszaadják a Krím-félszigetet, még több oroszt vonz majd a háború oldalára. Néha bölcs stratégia egy megoldhatatlan témát hagyni a jövőbeli tárgyalásokra.

Minél tovább tart ez a háború, annál rosszabbak lesznek a következményei. Az első világháború nagy birodalmakat és dinasztiákat döntött meg Európában, elvetette a második világháború magvait, és közvetlenül Mussolini és Hitler felemelkedéséhez vezetett. A Németország és Franciaország közötti történelmi viszályok Elzász-Lotaringia, illetve Szerbia és Horvátország között Bosznia miatt mindkét fél számára halálos következményekkel jártak. E konfliktusok sebei nemzedékeken át tartottak, amíg begyógyultak.

Az ukrajnai háború hosszú távú hatásait nem lehet teljes bizonyossággal megjósolni. A hosszú és rendkívül pusztító háborúk destabilizáló hatásainak tudatában azonban egy átfogóbb stratégia szükségességére kell gondolni, amely képes Ukrajnának biztonságát, Oroszországnak pedig jövőt kínálni. Ahelyett, hogy megvárná, hogy reagáljon Moszkva és Kijev legújabb lépéseire, vagy Putyin küszöbön álló bukását remélje, a Nyugatnak végre magához kell ragadnia a kezdeményezést.

__________________________________________________________________

Vladislav Zubok a London School of Economics nemzetközi történelem professzora. Ő az Összeomlás: A Szovjetunió bukása című könyv szerzője.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(4074) Clitoris

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

A clitoris (csikló) – egy rövid történelem

Szerző: Christina Paliy
89. útban a 90. felé

„Mi a különbség a nyílás és a csikló között? A legtöbb férfinak nem okoz nehézséget megtalálni egy nyílást.” A humor világában a csikló továbbra is rejtély marad: állítólag kicsi, és ezért elkerülhetetlenül nehéz megtalálni.

Néha úgy tűnik, hogy az orvostudományt sokkal jobban érdekli a hímvessző, mint a csikló. Valójában egészen a közelmúltig a nők csiklóján található idegvégződések száma csak becslés volt, és ez a teheneken végzett kutatásokon alapult.

Az emberi csiklóval kapcsolatos legújabb kutatások azonban azt találták, hogy több mint 10.000 idegrostja van. Ez 20%-kal több, mint korábban gondolták. Az új kutatás a transz-férfiak által adományozott szöveteket vizsgálta a női és férfi nemi műtét során. A szöveteket mikroszkóp alatt festették és 1000-szeresre nagyították, így meg lehetett számolni az egyes idegrostokat.

Ez Helen O’Connell ausztrál urológus 2005-ös kutatását követi, aki az első emberként vált híressé, aki teljes mértékben feltérképezte a csiklót nők MRI-vizsgálatával. És kiderül, hogy egyáltalán nem kicsi, csak a helyzet az, hogy a szervnek csak 10%-a látszik.

O’Connell leírta, hogy kezdeti orvosi képzése során olyan tankönyveket használt, amelyek soha nem említették a csiklót, és a női nemi szerveket „kudarcnak” tekintették. Ezért küldetésévé tette, hogy jobban megértse a nő testének ezt a részét.

Erotikus hely

A pénisz és a csikló is merevedési szervek. A látható hosszúkás rész mellett a csikló merevedési szövetet is tartalmaz. Ez felszívja a vért, és akár 9 cm-re is megnyúlhat, így nagyobb, mint egy fel nem merevedett pénisz. Ez azért számít, mert ha felébrednek, a csikló „hagymái” kinyúlnak, hogy érintsék a hüvelyt és a húgycsövet.

A csikló története sokkal régebbre nyúlik vissza, mint az elmúlt néhány évtized. Valójában az ókori görög és római gyógyászatban „saját jogán, erotikus helyként ismerték”. Méhkapunak, kis nyelvnek, csicseriborsónak és mirtuszbogyónak hívták. A használt szavak többsége azt sugallta, hogy kicsi.

Hosszú története során a csikló tanulmányozása nagyobb valószínűséggel holttestek vagy állatok boncolgatásán alapult, nem pedig valódi élő nőkön. 1844-ben a német anatómus, George Ludwig Kobelt feldarabolt csiklót használt, hogy ne csak a látható részt, hanem a belső részeket is illusztrálja, így sokkal jobban érzékeltette a valódi méretét.

Kobelt megfigyelte az ereket és a nyirokereket, hogy jobban megértse, hogyan látják el a merevedési szerveket vérrel. Azt állította, hogy sokkal több ideg látja el a csiklót, mint a hüvelyt, és sokkal fontosabbnak látta a szexuális élvezet szempontjából.

Egy új és használhatatlan alkatrész’

Nem Kobelt volt az első, aki rájött, hogy a csikló jelentős szerv. Regnier de Graaf holland orvos és anatómus 1672-ben, a Treatise on the Generative Organs of Women című könyvében megállapította, hogy minden általa felboncolt női testnek van egy látható, „látással és tapintással is jól érzékelhető” része.

A továbbiakban a csikló „más részeit” írta le, amelyek elrejtőznek, beleértve a csikló hagymáit is. Megjegyezte: „Rendkívül meglepődünk azon, hogy egyes anatómusok nem értekeznek erről a részről, mintha egyáltalán nem létezne a természet univerzumában.”

Valóban, de Graaf előtt egyes anatómusok tagadták, hogy létezik olyan dolog, mint a csikló. 1543-ban Andreas Vesalius anatómus, orvos és az egyik legbefolyásosabb emberi anatómiával foglalkozó könyv, a De Humani Corporis Fabrica (Az emberi test szövetéről) szerzője a létezéséről szóló pletykákra azzal válaszolt, hogy haszontalan résznek minősítette”.

Nem mindenki értett egyet, és 1559-ben az olasz sebész, Realdo Colombo kiadta De re anatomicáját (Az anatómiai dolgokról). Colombo munkájában az a feltűnő, hogy O’Connellhez hasonlóan nem csak a boncoláson alapult, hanem az élő női test gyakorlati tapasztalatán.

Leírta, hogy találtak egy szép, „művészettel készült” dolgot, a női erotikus élvezet székhelyét, egy kis hosszúkás testet, amelyet ha péníszzel dörzsölnek, vagy akár csak „kisujjal” megérintik, nagy örömet okoz.

Öröm kontra szaporodás

Az óvatosság azonban itt helyénvaló, mert a csiklóval kapcsolatos korábbi történelmi figyelem nem annak köszönhető, hogy a tudósokat önmagában is érdekelte a női orgazmus. Ez azért volt így, mert az emberek azt hitték, hogy mindkét félnek el kell érnie az orgazmust a fogantatáshoz. Az élvezetet a szaporodáshoz szükségesnek tekintették, nem pedig olyasvalaminek, amit a maga feltételei szerint kell megtapasztalni.

Ezt az ősi állítást a közelmúltban a Clinical Anatomy folyóirat 2019-es cikkében támasztották fel, ahol a szaporodási fiziológus, Roy Levin azt javasolta, hogy a csikló izgalom megváltoztatja a reproduktív traktus bélését, hogy nagyobb valószínűséggel kerüljön sor a fogantatásra.

Bár a tudomány ma már sokkal többet tud a csiklóról, mint valaha, az élvezet, a szaporodás vagy mindkettő szempontjából egyértelmű, hogy még mindig van mit tenni, mivel a legújabb kutatások azt mutatják, hogy sok nő még mindig nem tudja megfelelően azonosítani a nemi szervét.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4073) A Krím elfoglalása

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Miért képes Ukrajna, és miért kell  felszabadítania a tartományt?

Írta: Andrij Zagorodnyuk
89. útban a 90. felé

Az ukránok számára 2022 a tragédiák és történelmi eredmények éve volt. Oroszország, csaknem 190 ezer katonával februárban támadta meg Ukrajnát, mérhetetlen pusztítást és több tízezer ember halálát okozva. Néhány héten belül azonban az ukrán hadseregnek sikerült megállítania az offenzívát. Aztán elkezdte visszaszorítani az oroszokat. Augusztus óta az ukrán csapatok visszafoglalták Oroszország által elfoglalt terület több mint felét, felborítva ezzel Moszkva sikerének reményét. Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy némi eredményt próbáljon bemutatni, kijelentette, hogy szeptember végén annektált négy ukrán tartományt – Donyecket, Herszont, Luhanszkot és Zaporizzsját. Ez hiába volt. Putyin bejelentésekor Oroszország teljes mértékben egyetlen tartomány felett sem rendelkezett, és azóta csapatai még nagyobb teret veszítettek.

Ennek ellenére, továbbra is Oroszország ellenőrzése alatt áll egy ukrán tartomány: a Krím.  Oroszország 2014-ben a nemzetközi jog jelentős megsértésével elfoglalta a félszigetet. Putyin aktívan kihasználja azt a narratívát, amely szerint a Krímnek a Szovjetunió által 1954-ben végrehajtott átadása Ukrajnának „hibás volt”. Putyin úgy véli, hogy a félsziget elfoglalásával egyrészt kijavította ezt a „hibát”, másrészt javította Oroszország nemzetközi pozícióját, és visszaállította országa nagyhatalmi státuszát.

De, ezek a feltevések hamisak. A Krím egyedülálló történelmű terület, időtlen idők óta nem része Oroszországnak. A független Ukrajna jogos részévé vált egy 1991-es országos népszavazás után, amelyen az ukránok – köztük a krími lakosok többsége – a Szovjetuniótól való függetlenség mellett szavaztak. Könnyű megérteni, hogy a krímiek miért akartak kiszállni. A Szovjetunió totalitárius állam volt, míg Ukrajna a pluralista demokrácia felé haladt. Moszkva jelenlegi uralma újraélesztette a Szovjetunió számos diktatórikus gyakorlatát a Krím-félszigeten, beleértve a kisebbségek elnyomását és a polgárok alávetését a propagandát terjesztő állami médiának. Moszkva óriási, fenyegető helyőrséggé változtatta a területet, amelyet aztán Ukrajna megszállására használt. Amíg a félsziget a Kreml kezében marad, Ukrajna – és az ukránok – nem mentesülhetnek az orosz agressziótól.

A nyugati államok egységesek abban, hogy a Krím 2014-es annektálása elfogadhatatlan. Az Egyesült Államok és partnerei azonban finnyásan támogatnak minden olyan tervet, amely a Krímet visszaadná Ukrajnának. Sok nyugati döntéshozó azt sugallta, hogy Kijev nem járhat sikerrel a tartományért folytatott katonai kampányban. Novemberben például Mark Milley, az Egyesült Államok vezérkari főnökeinek egyesített bizottságának elnöke azt mondta, hogy Ukrajnának „nem túl nagy az esélye arra, hogy kirúgja az oroszokat a Krímből”. Más elemzők úgy vélik, hogy a krímiek visszaintegrálása Ukrajnába túl trükkösnek bizonyulhat, vagy a Krím elleni támadás nukleáris megtorlást indítana el. Azt javasolják, hogy Ukrajna ne harcoljon a félszigetért. Egyesek azt is mondják, hogy Kijevnek fel kell ajánlania a békéért cserébe.

A Nyugat félelmei nem teljesen alaptalanok. Oroszországnak nyolc éve volt, hogy betelepedjen a Krímbe, és jelentős katonai jelenlétet épített ki a félszigeten. A Krímnek legalább 700 000 orosz lakosa is van, akik 2014 után költöztek be. Ez a tény minden reintegrációs erőfeszítést megnehezít. A világ soha nem zárhatja ki annak lehetőségét, hogy Oroszország nukleáris fegyvereket használjon, különösen akkor, ha Putyin kormányoz. Ezek mind jó okok arra, hogy Ukrajnának óvatosnak kell lennie a Krím felszabadítása során.

De, ezek nem ok arra, hogy Ukrajna teljesen elhagyja a félszigetet. És rengeteg oka van annak, hogy a Krímet visszavegye. Oroszország katonai lábnyoma például valójában ok arra, hogy harcoljunk a Krímért, mivel a terület feletti csata súlyosan rontaná Oroszország hadviselési képességét. Ukrajna a félsziget visszafoglalási képességével és a nukleáris támadásokkal kapcsolatos egyéb aggodalmak valamennyire túlzóak. Az egymást követő hónapok harctéri sikerei után egyértelmű, hogy Ukrajna képes felszabadítani a Krímet. Bár egyes krími lakosok Oroszország részei akarnak maradni, sokkal többen közülük szívesen kikerülnének a Kreml felügyelete alól. Putyin nukleáris fenyegetései pedig valószínűleg csak blöff. Végül is megígérte, hogy nukleáris fegyvereket fog bevetni a konfliktusban korábban, de meghátrált. Ukrajnának ezért meg kell terveznie a Krím felszabadítását – a Nyugatnak pedig a segítséget.

KRÍM UKRAJNA RÉSZE

Oroszország egyik kulcsfontosságú narratívája, amelyet Moszkva évtizedek óta szorgalmazott és számos nemzetközi megfigyelő ismételgetett, hogy a Krímnek különleges történelmi kapcsolata van Oroszországgal. Igaz, hogy a Szevasztopol régóta orosz haditengerészeti támaszpont, déli partján pedig számos tizenkilencedik századi orosz arisztokrata palota található. A félsziget lakosságának többsége oroszul beszél. Ennek eredményeként Putyin úgy érvelt, hogy a Krím visszavételével történelmi hibát javított ki.

De a krími történelem sokkal gazdagabb és változatosabb, mint azt ez az elbeszélés sugallja. A félsziget csak azután vált Oroszország részévé, hogy azt 1783-ban megszállta. Az elmúlt évezred folyamán a félszigetet több birodalom uralta. A Krímnek több ezer egyedi területe van, amelyek nincsenek kapcsolatban Oroszországgal, és számos etnikai csoportnak ad otthont. A Krím-félsziget múltjának oroszországi változata szemezgetés, és a megszállás igazolása azon a nevetséges feltételezésen nyugszik, hogy a múltbeli birtoklás és a nyelv használata egy államnak jogot ad a szomszéd földjéhez. Az Egyesült Királyság évszázadokon át uralta Írországot, és London kormányzása alatt az angol lett a sziget legszélesebb körben beszélt nyelve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Egyesült Királyságnak jogos lenne a megszállására.

A történelem őszinte értékelése világossá teszi, hogy a Krímnek Ukrajnához kell tartoznia, nem pedig Oroszországhoz. Az egész világ – beleértve 2014-ig Oroszországot is – jogilag elismerte és elfogadta Ukrajna területeként. A Krím-félszigetet az elmúlt 70 évből 60-ban Kijev kormányozta, így lakosainak többsége elsősorban ukrán félszigetként ismeri. Ez alatt az idő alatt a régió a gazdaságilag depresszióból szilárd középosztályba került, köszönhetően az ukrán vízellátásnak, energiaellátásnak és Ukrajna függetlenné válása után a turisztikai tevékenység fellendülésének. Putyinnak igaza lehet abban, hogy oroszok milliói kötődnek ehhez a területhez, de ukránok millióinak is igaza van, mert vagy meglátogatták, vagy ott éltek. Oka van annak, hogy az ENSZ Közgyűlés tagjainak túlnyomó többsége határozottan elítélte a Krím annektálását, és érvénytelennek ítélte.

A Krím időtlen idők óta nem része Oroszországnak.

Oroszország soha nem fog megengedni valódi népszavazást a félsziget jövőjéről, ezért nem lehet pontosan tudni, hogyan érzik magukat a krímiek ma. A Levada Center által 2019-ben végzett közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a félsziget lakosainak többsége azt akarta, hogy a Krím Oroszország része legyen. De nehéz megbízni a totalitárius államban végzett közvélemény-kutatásokban, és Oroszország kriminalizálta a Krím annektálása elleni ellenállást. A megkérdezett krímiek attól tarthattak, hogy megtorolják ha beismerik, inkább Ukrajna részei lennének. És sok okunk van azt gondolni, hogy a Krím státusáról szóló mai szabad és tisztességes szavazás ugyanazokat az eredményeket hozná, mint az 1991-ben megtartott. Egy ilyen népszavazáson először is részt kellene vennie azon több mint 100 000 krími lakoson, akiket Oroszország megfélemlített, zaklatott, és még fizikailag is bántalmazták, amíg el nem hagyták a félszigetet. Sok ilyen ember arra kényszerült, hogy veszteségesen eladja ingatlanát, és felhagyjon vállalkozásával. Ezek a krími emigránsok szinte biztosan az ukrán kormányzást választanák, így a Kijev-barát frakció szilárd kiindulási alapot adna. A félsziget megmaradt lakosai közül sokan szintén Ukrajnára szavaznának, akárcsak néhány újonnan érkező, aki szívesebben élne liberális államban. A krími lakosok arról panaszkodnak, hogy Oroszország rosszul kezeli a félsziget környezetét, valamint a szankciók okozta gazdasági zavarok őket is sújtja.

Az ukrán felszabadítás különösen népszerűnek bizonyulna a krími tatárok százezrei körében, akiket Moszkva különösen üldözött. Az oroszokkal ellentétben ők a korai középkor óta lakják a félszigetet. Évszázadokon át a krími tatároknak még saját államuk is volt a szárazföldön. A Krím az egyetlen hazájuk. De a szovjet és az orosz uralom alatt erőszakosan üldözték őket. 1944-ben például erőszakkal deportálták őket, és csak az 1980-as évek végén térhettek vissza, amikor a Szovjetunió az összeomlás szélén állt. Putyin uralma alatt ismét távozásra kényszerítették őket. Az itt maradottakat gyakran eltiltják a munkától, ok nélkül letartóztatják és őrizetbe veszik anélkül, hogy jogsértéssel vádolnák őket. Néhányat elraboltak. Kulturális emlékeik egy részét lebontják. Megérdemlik, hogy véget vessünk Oroszország totalitárius uralmának.

BIZTONSÁGOS, NE SAJNÁLJON

Ukrajnának az igazságosságon túlmutató okok miatt vissza kell foglalnia a Krímet. Oroszország nagy katonai bázissá változtatta a Krím-félszigetet, amelyet széles körű inváziójának megindítására használt. A félsziget ilyen felhasználása az oka annak, hogy Oroszország sokkal nagyobb sikereket ért el Ukrajna déli részén, mint északon. Oroszország továbbra is a Krím-félszigeten állomásozó Fekete-tengeri flottát és a félsziget légibázisait használja drón- és rakétatámadások indítására. Ez a hadakozás világossá teszi, hogy Ukrajnában nem lehet biztonságban és Ukrajna nem építheti újjá gazdaságát addig, amíg a Krím ki nem kerül az oroszok kezéből, így Kijev addig nem hagyja abba a harcot, amíg vissza nem nyeri a tartományt.

A Krím orosz ellenőrzése nemcsak Ukrajna számára jelent biztonsági kockázatot. Moszkva uralma a félszigeten az egész világot veszélyezteti. A Krímből Oroszország Európára és a Közel-Keletre vetíti a hatalmat, sok más állam biztonságát veszélyeztetve. A félsziget elfoglalásával Oroszország hatalmat szerzett mind a Fekete-tengeren, mind az Azovi-tengeren, amely utóbbit az orosz csapatok mára teljesen körülveszik. Mindkét vízterület ellenőrzése évek óta Putyin célja volt: a két tenger hatalmas szállítási útvonalat jelent mindenféle termék számára az eurázsiai kontinensen. A Krím elfoglalásával Oroszország ellenőrizheti a tengeri kikötőkhöz és átjárókhoz való hozzáférést, ellenőrzést biztosítva ezzel a hatalmas árukészletek felett, beleértve a szenet, a vasércet, a különféle ipari termékeket és az Ukrajnából származó gabonát.

Annak megértéséhez, hogy Oroszország félsziget feletti hatalma miért olyan veszélyes a világ többi részére, vegyük figyelembe a jelenleg is zajló élelmezésbiztonsági válságot, amelyet Oroszország inváziója váltott ki. A Krím nélkül Oroszország nem fenyegethette volna a Fekete- és Azovi-tenger hajózását, mivel ezeknek a tengeri utaknak a túlnyomó része kívül esik Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén. Moszkva biztosan nem tudná az ukrán felségvizeket és kikötőket a hatalom kivetítésére felhasználni. De, a Krím elfoglalásával Oroszország uralta ezeket a tengereket és kikötőit.

A Krím megszállása Oroszországnak is nagyobb ellenőrzést adott a világ energiaellátása felett. A Fekete-tenger számos erőforrásnak ad otthont, köztük jelentős földgázlelőhelyeknek, amelyeket Ukrajna egykor kész volt megcsapolni. Valójában közvetlenül azelőtt, hogy Oroszország elkezdte volna megszállni a Krím-félszigetet, az Exxon Mobil szerződést írt alá Kijevvel, hogy 6 milliárd dollár értékű tengeri földgázt adó lelőhelyet fúrjanak le, ez egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek Ukrajnával együttműködnek. Ha a projektek megvalósultak volna, Európa energiatérképe örökre átalakult volna, és a kontinens könnyebben leszoktathatta volna magát az orosz energiáról. Ám amikor 2014-ben Moszkva csapatokat küldött a Krím-félszigetre, a vállalatok mindegyike lemondta projektjét. Amíg a tartomány és a Fekete-tenger más területei Oroszország kezében maradnak, az üzlet nem tér vissza.

SZAVAK ÉS TETTEK

Tehát hogyan szabadítaná fel Ukrajna a Krímet? Ideális esetben ez diplomáciai úton történne. Azonban Putyin soha nem fogja fontolóra venni a békés elválást a félszigettől, de ha kirúgják hivatalából, utódai másképp gondolkodhatnak. Egy súlyosan szankcionált országot fognak örökölni, drámaian legyengült hadsereggel. Továbbra is harcolni fognak Ukrajna tehetségesebb fegyveres erőivel, és ezért több vereséget szenvedhetnek. Végül Ukrajna által kezdeményezett nemzetközi peres eljárás vár rájuk, amely több százmilliárd dolláros kártérítést követel. Moszkva valószínűleg veszíteni fog a bíróságon, a nyugati államok pedig úgy fogják fizetni a kormányt, hogy egyszerűen áthelyezik Oroszország befagyasztott vagyonát Kijevbe. Ilyen helyzettel szembesülve a Kreml felajánlhatja a Krím visszaadását egy olyan megállapodás részeként, amely megakadályozza Oroszországot abban, hogy csődbe menjen, és megakadályozza a gazdasági káoszból eredő belső zavargásokat is.

Ukrajna azonban nem számíthat az oroszországi vezetés változására. Nem számíthat arra sem, hogy Oroszország következő vezetői készen állnak a békére. Kijevnek tehát meg kell őriznie a katonai lehetőséget, és el kell kezdenie a felkészülést egy ilyen harc megnyerésére.

Bár a Krím visszafoglalása nem lenne könnyű, Ukrajnának megvan rá a képessége, ami tényt a Nyugat kezdi elismerni. Az NBC News szerint decemberben a Biden-adminisztráció egyik tisztviselője azt mondta a Kongresszusnak, hogy Kijev képes lesz felszabadítani a félszigetet. Ben Hodges, az Egyesült Államok Hadseregének egykori parancsnoka azt mondta, hogy Ukrajnának a jövő nyár végére van esélye a Krím visszafoglalására.

Ezeknek az előrejelzéseknek katonai indokai vannak. Mire az ukrán erők készen állnak arra, hogy meginduljanak a félsziget ellen, az orosz ellenállás csökken. Oroszország túlélő katonái, és az ország precíziós rakétakészlete kimerült. Tengerészeti támaszpontjait, légibázisait és a Krím felé vezető utánpótlási útvonalait megsérültek az ukrán támadások miatt. Mivel a Krímet csak egy keskeny, sérülékeny földszoros és egy híd köti össze az eurázsiai kontinenssel, az ukrán csapatok belépését követően a megmaradt orosz erők csapdába esnek, így még jobban ki vannak téve az ukrán csapásoknak. És minden jelentőség ellenére a Krím-félsziget végső soron csak szárazföld: amit az ukrán hadsereg nagyon sikeresen visszaszerezhet.

Természetesen Ukrajnának mérlegelnie kell a Fekete-tengeri Flotta képességeit, amely a krími orosz katonai jelenlétének kulcsköve. Ez egy olyan erő, amelyre Ukrajnának nincs valódi megfelelője. Ám bár Ukrajna kis haditengerészete nem összemérhető Oroszországéval, a Fekete-tengeri Flotta nem olyan akadály, aminek látszik. A flotta nagyjából 20 régi hajóból áll, amelyek mindegyike annyira ki van téve a csapásoknak, hogy Oroszország elrejtette őket az ukrán partoktól. De Ukrajna továbbra is elegendő pilóta nélküli járművet és rakétarendszert tud szerezni és gyártani, hogy megsemmisítse őket. A flotta pedig kisebb, mint a háború kezdetén volt az ukrán támadásoknak köszönhetően. Ukrajnának például sikerült elsüllyesztenie a flotta zászlóshajóját. Az ukránoknak nem lesz gondjuk az orosz haditengerészet további feldarabolásával a következő hónapokban, legalábbis addig a pontig, ahol a haditengerészet nem tudja hatékonyan megállítani őket. Végül is Ukrajna jó eredményeket ért el a fekete-tengeri flotta megkerülésében. Ha az orosz haditengerészet nem tudta megvédeni a fekete-tengeri Kígyó-szigetet, amely kevesebb, mint 0,1 négyzetmérföld, akkor nehéz elképzelni, hogyan akadályozná meg Ukrajnát az ország szoros átkelésében.

Végső soron a Krímért folytatott kampány legnagyobb kihívást jelentő része talán nem Oroszország kiszorítása. Ezzel megnyerheti a Moszkvát támogató helyieket. A Kreml minden visszaélése ellenére a Krím sokkal több Putyin-támogatónak ad otthont, mint Ukrajna más részein, különös tekintettel arra, hogy a lakosságot beözönlő orosz teszik ki, akik tapasztalják a folyamatos orosz propagandát. Kijev számára veszélyes lenne azt feltételezni, hogy Ukrajna hadseregét ott is olyan szívesen látják, mint Herszonban. Ukrajnának alaposan fel kell tárnia, milyen politikákat kellene alkalmazni, beleértve a pénzügyeket, a bankokat és a bűnüldözést is. Azt is ki kell találnia, hogyan lehet kárpótlást nyújtani annak a sok kríminek, akiket az orosz kormány megfosztott állásuktól és vagyonuktól. Át kell dolgoznia a félsziget állami szolgálatait, különösen az oktatás terén, amelyet évek óta a propagandán alapuló orosz tanterv alapján folytatnak. Kritikusan azt kell biztosítania, hogy az orosz diktatúrát támogató lakosok ne akarják destabilizálni a félszigetet, és garantálnia kell, hogy a törvénytisztelő polgárok kiegyensúlyozott, tisztességes és demokratikus kormányt kapjanak.

A FÖLD

Bár a Nyugat egységesen és jogosan elítélte a Krím Oroszország általi annektálását, gyakorlatilag elfogadta azt. Az Egyesült Államok és Európa egyetlen kézzelfogható válasza egy szankciórendszer volt, számtalan kiskapuval, amely lehetővé tette az orosz gazdaság növekedését. Valójában még a szankcionáló államok is tovább bővítették üzleti kapcsolataikat Moszkvával, többek között az orosz energiaexporttól való függőségük növelésével.

Ezért nem csoda, hogy a Kreml felbátorodott, hogy megtámadja Ukrajna többi részét. Oroszország arra törekszik, hogy területet foglaljon és növelje befolyási övezetét, hogy helyreállíthassa birodalmát. Amikor Moszkva gyengeséget érzékel, cselekszik. Ez az oka annak, hogy Kijev nem adhatja fel Krímet a békéért, ahogy azt egyes nyugati elemzők javasolták. Ezzel tovább jutalmazná és ösztönözné Putyin agresszióját. Ráadásul egy ilyen megállapodás nem lenne hatékony. Amíg Putyin vezeti az orosz kormányt, a Kreml soha nem fog belenyugodni egy olyan békemegállapodásba, amelyben Ukrajna „csak” feladja a Krímet. Többet akar és fog érte küzdeni. Valójában, ha a Nyugat határozatlanságot vagy tétovázást mutatna Ukrajna Krím-félszigeti céljainak támogatása terén, Oroszország megpróbálja kamatoztatni a szóváltást azáltal, hogy megtöri a Kijevet támogató államokat.

Ennek eredményeként Kijevnek és szövetségeseinek tovább kell küzdeniük, és addig kell küzdeniük, amíg Moszkva tárgyalások útján átadja a Krímet, vagy amíg Ukrajna erőszakkal ki nem veszi a félszigetet Moszkva kezéből. Ez az egyetlen módja annak, hogy olyan nagy vereséget okozzunk, amelyet Oroszországnak meg kell tapasztalnia hogy feladja birodalmi ambícióit, és be tartsa a nemzetközi normákat és törvényeket. Az Egyesült Államoknak és Európának meg kell értenie, hogy ők is profitálnak majd a teljes ukrán győzelemből. Ez az orosz agresszió teljes végét jelentheti, új életet lehelve a liberális világrendbe.

A Krím felszabadítása fontos történelmi precedenst jelentene a nagyvilág számára is. Ha Ukrajna nem veszi vissza a Krímet, ha Oroszország megússza az annektálást, akkor más államok nagyobb valószínűséggel kezdenek majd hódító háborúkat. Elfoglalnak szomszédos területeket, azzal az érveléssel, hogy megúszhatják. A Krím-félszigeten való győzelem tehát elengedhetetlen a jövőbeli konfliktusok megelőzéséhez és a hódításhoz való visszatérés meghiúsításához.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4072) HIMARS támadás

Tibor bá’ fordítása online

Kijev „több száz” orosz újoncot ölt meg az Egyesült Államok által szállított rakétával

Szerző: Andre Damon
89. útban a 90. felé

A szilveszter éjféli rakéta csapásban 60-400 orosz sorkatona vesztette életét egy Ukrajnán belüli ideiglenes laktanya elleni támadásban, ahol HIMARS fegyverrendszerből indított rakétát alkalmaztak.

Az Egyesült Államok által leszállított  fegyverek és általuk szolgáltatott cél koordinátákon alapuló támadás azt üzeni a világnak: Washington azt akarja, hogy az új évben fokozódjon a vérfürdő Kelet-Európában.

A támadás után a katasztrófa nagysága világossá vált, miközben az orosz politikai és médiarendszeren belüli vádaskodások folytak azzal kapcsolatban, hogy ki volt a felelős a kudarcért.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy 63 katona vesztette életét a csapásban, az ukrán védelmi minisztérium pedig négyszázan. Egyes orosz újságírók arról számoltak be, hogy az áldozatok száma 200 és 600 között mozog.

Bármi is legyen a valós szám, ez lehet az eddigi leghalálosabb légicsapás a háborúban, amelyben már 200 000 lakos meghalt vagy megsebesült abban a két országban, amelyek a Szovjetunió részét képezték mindössze 30 évvel ezelőtt.

Az alapvető katonai óvintézkedések hatalmas megsértése miatt több száz orosz katonát tömörítettek ugyanabba az épületbe, az Egyesült Államok által szállított HIMARS rakéták hatótávolságán belül.

Daniil Bezsonov, egy orosz kötődésű donyecki regionális tisztviselő „súlyos csapásnak” nevezte a támadást, ami „a mi hibáinkra” mutatott rá.

Szergej Mironov, az orosz parlament felsőházának prominens tagja a katasztrófa kivizsgálását, és a felelősök büntetőjogi felelősségre vonását követelte, „akár viselnek rendfokozatot, akár nem”.

A HIMARS rendszer lehetővé teszi az ukrán erők számára, hogy az amerikai utasítására bármely pontot célba vegyenek.

Michael Kofman, a virginiai arlingtoni CNA kutatóintézet orosz tanulmányokért felelős igazgatója a New York Timesnak azt mondta: „A mozgósított személyzet beáramlása a frontvonalba láthatóan sebezhetővé tette őket a csapásokkal szemben.

Az épületben lévő csapatokat újonnan mozgósították Szaratov és Szamarai régióból – jelentette Anasztaszja Kasevarova orosz katonai blogger.

Kofman az Egyesült Államok háborús tervezőinek indokait kifejtve azt mondta: „A győzelemhez vezető ukrán út első lépése ennek a nagy pazarlásnak a folytatása lesz, amelyben most vagyunk”, és hogy „főleg távolsági fegyverekre fog támaszkodni az orosz erők módszeres megsemmisítésében.”

„Félnek. Érezni lehet” – mondta Volodomir Zelenszkij ukrán elnök az orosz erőkről a támadást követően.

A legutóbbi támadás mélyen orosz területek elleni csapást követett. Az elmúlt hónapokban Kijev három különálló támadást hajtott végre a Szaratov melletti Engelsben lévő orosz légitámaszpont ellen, megrongálva a stratégiai bombázókat és megölve a szolgálat tagjait.

Azok a jelentések mellett, amelyek szerint Oroszország kifogyóban van az ukrán városok célpontjaira használt precíziós rakétákból, az Egyesült Államok bővíti az Ukrajna számára biztosított fegyverek körét.

A múlt hónap végén aláírt nemzetvédelmi felhatalmazási törvény megduplázza az Egyesült Államok háború iránti eddigi elkötelezettségét, és Ukrajnának egy Patriot rakétaüteget, a háborúban eddig bevetett legösszetettebb amerikai rendszert biztosít.

A múlt hónapban a Bloomberg arról számolt be, hogy az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy Ukrajnának átad Bradley páncélozott harcjárművet. Ez egy lánctalpas páncélozott jármű, amely úgy néz ki, mint egy könnyű harckocsi.

Eközben az amerikai és az európai média tele van vérfagyasztó felhívásokkal a háború eszkalációjára.

Ezek közül a legkirívóbb a Financial Times, Nagy-Britannia vezető gazdasági lapja, amely vezércikkben elítélte a „tűzszünetet vagy tárgyalást”felhívást, és azt követelte, hogy az Egyesült Államok „több  támadó fegyvert” szállítson a volt szovjet köztársaságba.

A Foreign Affairs magazin hétfőn publikálta Andrij Zahorodniuk, Ukrajna volt védelmi miniszterének cikkét, amelyben azt szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok nyíltan jelentse be az ukrán kormány Krím visszahódítására irányuló célját, amelyet az Egyesült Államok a mai napig csak az orra alatt támogat.

Zahorodniuk: „Oroszország katonai lábnyoma például valójában ok arra, hogy harcoljunk a Krímért, mivel a terület feletti csata súlyosan rontaná Oroszország hadviselési képességét.  A többi aggály Ukrajnának a félsziget visszafoglalási képességével és a nukleáris támadásokkal kapcsolatban valamennyire túlzott. Az egymást követő hónapok harctéri sikerei után egyértelmű, hogy Ukrajna képes felszabadítani a Krímet.”

Hozzáteszi: „Putyin nukleáris fenyegetései pedig valószínűleg csak trükközés.”

Ahogy az Egyesült Államok egyre kirívóbbá válik az ukrán kormánynak szánt fegyverek és „pénzügyi segítségnyújtás” (megvesztegetés) terén, az ukrán politikusok egyre inkább elvetik azt a színlelést, hogy a „demokráciáért” harcolnak.

Az ukrán parlament hétfőn Stepan Bandera náci kollaboránst idéző bejegyzésében kijelentette: „az ukrán nacionalizmus teljes és legfelsőbb győzelme az lesz, amikor az Orosz Birodalom megszűnik létezni”.

A „Stepan Bandera utasításait” dicsérő bejegyzést a náci kollaboráns és háborús bűnös születésnapjának emlékére tették közzé.

Ezeket a megjegyzéseket lengyel és ukrán politikusok és újságírók elítélték.

A posztról tudósító izraeli Haaretz újság Banderát „egy ukrán ultranacionalistának és antiszemitának nevezte, akinek követői etnikai tisztogatási kampányban vettek részt a zsidók és lengyelek ellen a második világháború alatt”.

„Bandera volt a gyilkos, aki felelős a lengyelek elleni 1943-44-es népirtásért, amikor az UPA csapatai kegyetlenül megöltek mintegy 100 000 lengyel civilt” – írta a Twitteren Kacper Płażyński, a lengyel parlament EU-ügyi bizottságának elnöke. Az utalás a nácik oldalán harcoló ukrán félkatonai erőre vonatkozott.

Az új év mindössze néhány napjával a háború gyorsan eszkalálódik, és azzal fenyeget, hogy a NATO és Oroszország közvetlen konfliktusba keveredik.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4071) Alzheimer

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

76 éve tanulmányozzuk ugyanazokat az embereket – ezt tudtuk meg az Alzheimer-kórról

89. Útban a 90. felé

1946 márciusában, alig néhány hónappal a második világháború vége után, James Douglas egy rendkívüli tanulmányba kezdett. 5362 csecsemőből álló reprezentatív mintán alapulva, amelyek mindegyike az adott hónap azonos hetében született, a vizsgálat a szülés költségeinek, valamint a szülészeti szolgáltatások minőségének és hatékonyságának egyszeri vizsgálataként indult. Innentől ez lett a világ leghosszabb ideig folyamatosan futó egészségtanulmánya az emberi élet során.

Az Orvosi Kutatási Tanács Országos Egészségügyi és Fejlődési Felmérése (NSHD), más néven a brit 1946-os születési kohorsz (csoport), a mai napig működik, és az információk lehetővé teszik számunkra, hogy új ismereteket szerezzünk az egészségről – beleértve az agy működését és az Alzheimer-kór kialakulását. Abban a kiváltságban volt részünk, hogy folytathattuk Douglas munkáját, és valóban, ma is használjuk azokat az adatokat, amelyeket több mint hét évtizede kezdett gyűjteni.

2016-ban az Insight 46 néven a kohorsz 502 fő részvételével indított altanulmányt kifejezetten az agy öregedésével és a demenciával kapcsolatban, valamint az életútjukra gyakorolt hatásával foglalkoztak. A legmodernebb képalkotás és mesterséges intelligencia technológia segítségével azóta is megfigyeljük az agyukat.

Tanulmányaink eredményei számos fontos felismerést tártak fel, többek között:

 • A gyermekkori kognitív funkció a 70 évvel későbbi kognitív teljesítményhez viszonyítva.
 • Az oktatás nem csak növeli az egyed lehetőségeit, hanem jelentősen összefügg az agy egészségével a későbbi életkorban.
 • Úgy tűnik, hogy a középkor az az időszak, amikor a magas vérnyomás és a kardiovaszkuláris kockázat befolyásolhatja a demencia kockázatát.
 • Míg a középkorban bekövetkezett súlygyarapodásnak számos káros egészségügyi következménye van, a későbbi életkorban bekövetkezett fogyás bizonyos esetekben az agyi egészségkárosodás jele lehet.

Hogyan kezdődött az egész

Amikor a tanulmány elkezdődött, a feladatköre meglehetősen specifikus volt. Az Egyesült Királyság kormánya a második világháború után az infrastruktúra újjáépítésére törekedett, hogy felfedezze, mi akadályozhatja meg az embereket a gyermekvállalásban. Az országos születési ráta a 19. század közepe óta folyamatosan csökkent, és valóban aggodalomra adott okot legalább az 1920-as évek óta. A háború utáni munkaerő növelésének szükségessége azonban ezt különösen sürgető céllá tette. Ez összefüggött a csecsemő halandósággal, a családoknak nyújtott megfelelő támogatás elérhetőségével és minőségével kapcsolatos aggodalmakkal is, valamint azzal, hogy ez milyen mértékben segítette elő az anyák és a csecsemők egészségét és túlélését.

E kérdések kivizsgálására a Népesedési Vizsgáló Bizottság és a Királyi Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégium kinevezte Douglast, a közegészségügy iránt érdeklődő orvost, aki a második világháborús légitámadásoknak a gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásairól vált ismertté. Douglas egészségügyi látogatókat toborzott, akik kihallgattak minden anyát Nagy-Britanniában, aki 1946 márciusának egy adott hetében szült. Ez minden körülmények között jelentős eredmény volt, nem is beszélve egy olyan országban, amelyet éppen háború sújtott, és még mindig élelem és üzemanyag hiánnyal küzdött.

Az orvoslátogatók 13 687 anyát találtak, akiket megkérdeztek az egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos tapasztalatairól, és annak költségeiről (ez két évvel az NHS előtt történt), a baba egészségi állapotáról és túléléséről, valamint a család körülményeiről. Az eredményeket a Maternity in Great Britain című könyvben írták le.

Az eredmények rávilágítottak az egészségügyi látogatások és a közösségi csecsemőgondozási szolgáltatások előnyeire, arra, hogy a szegényebb családok csecsemői rosszabb egészségi állapotot és rövidebb túlélést mutattak, miközben a szülés költségei aránytalanul megterhelték a jövedelmüket. Ez évekkel a számítógépek megjelenése előtt történt, így az információkat kézzel dolgozták fel, ami rendkívüli eredménynek mutatkozott.

Helen Pearson tudományos újságíró a The Life Project című könyvében idéz néhány, a felmérés során feltett kérdést. A kérdések sok mindent elárulnak az akkori társadalomról.

 • Ki látta el a férjét, amíg ezzel a babával ágyban volt?
 • Sikerült megkapnia a teljes extra adagot, vagyis egy fél liter tejet naponta?
 • Mennyit költött mellényekre, szalvétákra, alsószoknyákra, bakancsokra, motorháztetőkre, kendőkre, nadrágokra és gumilepedőkre?
 • És mennyit költött fűzőkre, hálóingekre, nadrágokra és melltartókra?

Az Insight 46 kezdete

A mentális öregedés kutatási programjának kidolgozása során felismertük, hogy izgalmas új irányt jelentene az NSHD résztvevőinek agyvizsgálata.

A University College London (UCL) Neurológiai Intézetének Demencia Kutatóközpontjában végzett korábbi munkák kimutatták, hogy az Alzheimer-kór ritka genetikai formáiban szenvedő betegek MRI-vizsgálatai azt mutatták, hogy a tünetek megjelenése előtt túlzott agyzsugorodás következett be.

Ezenkívül az UCL telepítette az Egyesült Királyság első szkennerét, amely lehetővé tette az MRI és a PET egyidejű alkalmazását. Mivel az NSHD résztvevői közeledtek a 70. életévükhöz, és még mindig viszonylag egészségesek, ez egy izgalmas lehetőséget vetett fel: két csapatunk egyesítheti erőit, és kombinálhatja az egyedülállóan gazdag életút-adatokat a legmodernebb szkenneléssel, hogy feltárja a fellépő agyi változásokat. mielőtt a tünetek nyilvánvalóvá válnának egy születési kohorszban, ami korábban soha nem történt meg.

De izgalmunkkal együtt járt az aggodalom is: a vizsgálat tagjai kutatóklinikákra jártak, hogy átvizsgálják szívüket, ereiket és csontjaikat. Vajon most feljönnének-e Londonba, hogy radioaktív nyomjelzőt fecskendezzenek be ereikbe, majd egy órát feküdjenek a szkennerben? Hogy megtudjuk, fókuszcsoport-szakértőt béreltünk fel, hogy üléseket tartson a résztvevőkkel. Íme néhány visszajelzésük:

Most, hogy jobban bíztunk abban, hogy ez működhet, el kellett döntenünk, kit hívunk meg. Abban az időben körülbelül 3000 résztvevő volt Nagy-Britannia szárazföldi részén. Kidolgoztuk, hogy egy 500 fős minta ideális lenne az agy finom változásainak és azok hatásainak tanulmányozására, és ez megvalósítható. Ha napi két embert látnánk heti három napon keresztül, akkor évente 250 embert láthatnánk, tehát öt éven belül kétszer is.

Azt sejtettük, hogy azok, akik korábban a klinikára érkeztek, szívesebben utaznának Londonba, éjszakáznának, majd eltöltenének egy napot az UCL klinikai kutatólaboratóriumában. Gondosan ügyeltünk arra, hogy ne legyen olyan ok, ami miatt valakit nem kellene átvizsgálni, például klausztrofóbia vagy fém implantátumok. Aztán kimentek a meghívók az utazással és a szállodával kapcsolatos rendelkezésekkel, a várható részletekkel, és még egy brosúrával is a helyi látnivalókról és szolgáltatásokról.

Azok, akik beleegyeztek a részvételbe, számos különböző felmérésen estek át, beleértve a klinikai interjút, vérvételt, egy órás kognitív tesztelést, fizikai és neurológiai vizsgálatot, valamint hallás-, látás- és szaglásvizsgálatot. Végül jött a szkenner látogatása.

A tanulmány előrehaladtával, valamint a résztvevőkkel folytatott visszajelzések és szoros kapcsolatfelvétel nyomán további teszteket adtunk hozzá, beleértve a szívműködés részletes felmérését, lumbálpunkciót kínáltunk az embereknek (amelybe körülbelül 30%-uk beleegyezett), valamint a tevékenység és az alvás megfigyelését okosórával.  Mit találtunk eddig?

 1. Az amiloid felhalmozódás a tünetek megjelenése előtt kezdődik

Azt találtuk, hogy a kohorsz „kognitívan normális” embereinek körülbelül 18%-ánál volt amiloid PET-vizsgálat, mint az Alzheimer-kórban szenvedőknél. Ez a megállapítás összhangban van más, a tünetekkel nem rendelkező emberekkel végzett vizsgálatokkal. Ezek az egyének valamivel gyengébb teljesítményt nyújtottak a kogníció teszteken, és kissé megnövekedett az agy zsugorodási aránya.

 1. A gyermekek kognitív tesztjei az agyműködést jelzik az élet későbbi szakaszában

Azt találtuk, hogy a gyermekkorban értékelt kogníció körülbelül 60 évvel később jelezte előre a megismerést. Ez összhangban van az egész kohorszra vonatkozó korábbi megállapításokkal, ami arra utal, hogy a kognitív teljesítmény bizonyos aspektusai egy életen át stabilak. Ez azért fontos, mert a kognitív funkció nem csak az elméről szól, segít a mindennapi készségek kialakításában, támogatja az életminőséget, és végső soron megjósolja, mennyi ideig élünk.

A kognitív teljesítmény szintje azonban potenciálisan javítható. Ugyanebben a jelentésben az iskolai végzettség és a foglalkozás a középkorban a későbbi megismerést jósolták a gyermekkori kognitív pontszámok figyelembevételével. Ezt az egész kohorszban is láthattuk, ami ellentmond egy régi, néha még ma is hangoztatott érvnek, miszerint az oktatás nem más, mint az IQ jelzője. Más szóval a későbbi életkorban az iskolai végzettség és a foglalkozás típusa pozitívan befolyásolhatja a kognitív teljesítményt, függetlenül a gyermekkori kognitív készségektől.

Azt is megállapítható, hogy az oktatás nemcsak a lehetőségeket növeli, hanem jelentős hatással van az agy egészségére is.

 1. A korai szív-egészségügyi ellenőrzések jelentősége

Az Insight 46 első publikációi közül néhány kimutatta, hogy a 40-es és egyes esetekben a 30-as éveiket taposók magas és emelkedő vérnyomása kisebb agytérfogatot jelez előre. Ennek számos lehetséges mechanizmusa van, beleértve a magas vérnyomás okozta mikroszerkezeti károsodást és a kis vérerek károsodásának nagyobb terhelését az agyban. Utóbbit az agy törékenységének jelzőjeként tartják számon, növelve a stroke, a demencia, a depresszió, a mozgáskorlátozottság és a halál kockázatát.

Hasonló eredményeket tapasztaltak a szív egészségével kapcsolatban is, egy olyan index segítségével, amely magában foglalja a vérnyomást, a magas vérnyomás elleni gyógyszerek használatát, a cukorbetegséget, a dohányzást és a túlzott testsúlyt. Ezzel szemben, a későbbi életkorban csökkenő vérnyomás bizonyos esetekben a rossz agyi egészség jelzője lehet.

Hasonló eredmények vonatkozhatnak a testsúlyra is. Egy nyomon követési elemzés megállapította, hogy a vizsgálat előtti két évben a testtömeg csökkenése amiloidot jelez előre.

Ezek az eredmények jelentős hatással vannak a közegészségügyre, és arra utalnak, hogy a szív egészségének és különösen a vérnyomásnak a rutinszerű ellenőrzését a szokásosnál jóval fiatalabb korban kell elkezdeni – valószínűleg 40 éves korban vagy az előtt.

 1. Vérvizsgálat Alzheimer-kórra

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy ha új gyógyszereket készítünk az Alzheimer-kór kezelésére, akkor valószínűleg a lehető legnagyobb előnyökkel járnak, ha a betegség korai szakaszában alkalmazzák őket, és a kognitív hanyatlás megelőzése egyértelműen előnyösebb lenne, mint a már korábban kialakult memóriaromlás lassítása vagy megállítása. Nem valószínű, hogy az Insight 46-ban végzett drága PET-vizsgálatok teljes populációt képesek lesznek kiszűrni, ezért nagy az érdeklődés a vérvizsgálatok kifejlesztése iránt.

Az amiloidot az agyból eltávolítani képes új gyógyszerek kilátásba helyezése még több okot ad az amiloidpatológia korai, olcsó és nagyszabású azonosítására irányuló erőfeszítések fokozására.

Hasonló eredmények vonatkozhatnak a testsúlyra is. Egy nyomon követési elemzés megállapította, hogy a vizsgálat előtti két évben a testtömeg csökkenése amiloidot jelez előre.

A teljes NSHD kohorszra kiterjedő tanulmányok összetett összefüggéseket mutattak ki a kognitív funkciók és számos testi funkció között, beleértve a tüdőt, a csontokat és a veséket is. Ez valószínűleg az agy és e szervek között megosztott biológiát tükrözi. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy ezek az eredmények hogyan kapcsolódnak az Insight 46-ban végzett agyegészségügyi intézkedésekhez. Hasonló „közös ok” történet vonatkozik a depresszióra és a kognitív funkciókra, és jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan kapcsolódik a depresszió az agyhoz.

Másrészt úgy tűnik, hogy az egészséggel kapcsolatos viselkedés, mint például a dohányzás, a testmozgás és az egészséges táplálkozás valóban előrejelzi a kognitív funkciókat.

Hangsúlyoztuk az egészségügyi problémák előrejelzését, de ugyanilyen fontos a reziliencia megértése. Miért tudnak egyesek teljesen eligazodni ezeken a problémákon, vagy teljesen kikerülni őket, noha látszólag veszélyben vannak, a gének vagy bizonyos élethátrányok miatt? Ez a tiszta szerencsén múlik? De a szerencse természetesen csak egy másik módja annak, hogy elmondjuk, nem tudunk valamit.

Fedezd fel, mi jósolja meg az Alzheimer-kórt

Ez elvezet bennünket a nyugdíjba. A nyugdíjba vonulás az életünk egyik legjelentősebb átmenete, amit megtapasztalhatunk. Ennek ellenére meglepően keveset tudunk az öregedésre, így a szellemi öregedésre gyakorolt hatásairól is. A munka számos olyan mindennapi dolgot biztosít, amelyek fenntartják agyunk egészségét: fizikai aktivitás, mentális stimuláció, jövedelembiztonság, társadalmi szerepvállalás és mindennapi életünk szerkezete. Fennáll a kockázata, hogy nyugdíjba vonuláskor elveszítjük ezeket, hacsak nem találunk módot a karbantartásukra vagy pótlásukra.

Életút-tervezésével az NSHD ideális lehetőséget biztosít számunkra, hogy megvizsgáljuk a nyugdíjba vonulás hatásait számos egészségügyi kimenetelre vonatkozóan, beleértve az agy egészségét is, és reméljük, hogy a közeljövőben beszámolhatunk erről.

De talán a legjobb hozzájárulás, amit az Insight 46 tehet, annak feltárása, hogy mi jósolja meg az Alzheimer-kórt, az idős emberek fogyatékosságának és függőségének egyik legnagyobb okát. 76 éves korban a kohorsz vizsgálat még viszonylag fiatal. Azonban ahogy a résztvevők folyamatosan öregszenek, az Alzheimer-kór elkerülhetetlenül gyakoribbá válik.

Valójában egyes tanulmányok azt sugallják, hogy több mint 30% esélyünk van ennek az állapotnak a kialakulására, ha a 80-as éveink közepén túl élünk. Ezen esélyek csökkentése érdekében képesnek kell lennünk az egész életútra visszatekintenünk, hogy meglássuk, hol tudunk a legjobban beavatkozni. Említettük az oktatást és a szabadidős tevékenységeket, a szív egészségét, valamint a nyugdíjba vonulás utáni életminőség megőrzését. De az NSHD által nyújtott információk gazdagsága olyan lehetőségeket nyit meg, amelyekre még nem is gondoltak.

Tehát e célok eléréséhez fenn kell tartani az NSHD-t és az Insight 46-ot. Már elindítottunk egy újabb felmérési hullámot, amely 1000-re növeli a dedikált agyi vizsgálatokkal foglalkozó tanulmányi tagok számát. Azt akarjuk, hogy ezek a világ első, folyamatosan követett, bölcsőtől sírig terjedő tanulmányai legyenek az általános egészségről és az agy egészségéről. Célunk egy olyan egész életre szóló modell felépítése, amelyet mások is megvalósíthatnak, miután mi magunk nyugdíjba vonultunk.

Ez egy olyan útiterv, amely a jövőbeli kutatások hipotéziseit irányítja, de lehetővé teszi az izgalmas, új és ismeretlen irányokba való utazást is.

De végső soron az egyetlen módja annak, hogy megtudjuk, mi történik az agyban, ha megvizsgáljuk azt a halál után. Az Insight 46-nak már több mint egyharmada feliratkozott a halál utáni agyadományozásra.

Az NSHD életútja végül mindannyiunk számára teljes lesz. Ez azonban biztosan nem lesz a vége, köszönhetően a rengeteg adatnak és bizonyítéknak, amely továbbra is árad az Egyesült Királyság különböző születési csoportjaiból.

Miközben továbbra is tervezzük a jövőbeli értékeléseket, egyúttal visszatekintünk azokra a hihetetlen információkra, amelyeket az 1946-os résztvevők már szolgáltattak. Ennek során csak elképzelni tudjuk, mit gondolna James Douglas, ha láthatná 76 évvel később hol tart most a szülés költségeit vizsgáló tanulmánya.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4070) MoA vélemény

Tibor bá’ fordítása online

89. útban a 90. felé

Douglas MacGregor ezredes: „Az oroszok úgy gondolják, nincs mód a háború megszüntetésére. Senki sem fog jóhiszeműen tárgyalni, ezért meg kell semmisíteni az ellenséget. És most ez jön.”

Miért is gondolná Putyin, hogy lehet egy ilyen emberekkel tárgyalni. Emberek, akik 7 évig csak hazudtak a szemébe, miközben elárasztották az országot olyan fegyverekkel, amelyekkel orosz katonákat ölnek meg?

És mi volt az a cél, ami miatt Merkelt és washingtoni kollégái hazudni kényszerültek?

Háborút akartak, ez az oka annak, hogy Boris Johnson létrehozott egy megállapodást, amelyet Zelenszkij márciusban tárgyalt Moszkvával. Johnson szabotálta a végrehajtást, mert Washington háborút akart. Ilyen egyszerű.

De a hazugságnak ára van, és ez az ár a bizalmatlanság formájában jelentkezik, ami a bizalom veszedelmes eróziója, amely lehetetlenné teszi a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdések megvitatását. Dmitrij Medvegyev, a Nemzetbiztonsági Tanács orosz alelnöke éppen ezen a héten fejtette ki a lehető legkeserűbben véleményét az ügyben.

Lényeg: A béke kilátásai Ukrajnában minimálisak. Az amerikai külpolitika úgy döntött, hogy Amerika gyorsuló hanyatlását csak a közvetlen katonai konfrontáció tudja megfordítani. Az ukrajnai háború ennek a döntésnek az első megnyilvánulása.

Másrészt Oroszország már nem vesz részt a Nyugattal folytatott tárgyalásokban, mert nem lehet megbízni a nyugati vezetők által vállalt kötelezettségeik betartásában vagy szerződéses kötelezettségeik teljesítésében. A két fő párt kibékíthetetlen nézeteltérései elkerülhetetlenné teszik az eszkalációt. Megbízható partner hiányában Putyinnak csak egy lehetősége van a konfliktus megoldására: elsöprő katonai erő.

„Az oroszok nem fognak meghátrálni. Valójában az oroszok megsemmisítik az ukránokat. Előveszik a nagyágyúkat. Olyan helyeket fognak rommá tenni, mint Kijev és Ukrajna más városai. Fallujat, Mosult csinálnak.

Amikor egy nagyhatalom fenyegetve érzi magát… az oroszok mindent megtesznek Ukrajnában, hogy győzzenek. Meg kell érteni, hogy amiről itt beszélünk, az egy atomfegyverrel felvértezett nagyhatalom, amely egzisztenciális fenyegetésként tekint a történésekre, sarokba szorításra. Ez valóban veszélyes.(John Mearsheimer, Twitter)

És itt van még MacGregor: „Egyre inkább úgy néz ki, hogy az oroszok először Donbászban szeretnék befejezni a feladatukat. Minden ukrán haderőt ki akarnak iktatni, amely  Donbászban van. Ne feledjük, ez mindig is egy erőgazdasági intézkedés volt. Úgy tervezték, hogy minél több ukránt felőrölni a lehető legalacsonyabb orosz áldozat árán. Ez megy Dél-Ukrajnában, és ragyogóan működött. És Surovikin, a hadszíntér parancsnoka azt mondta, ez mindaddig folytatódik, amíg készen nem áll az offenzíva elindítása. Amikor az offenzívát elindítják, az egy egészen más csata lesz.

De ami érdekes, hogy az ukránok annyi áldozatot szenvednek el délen, hogy kezdenek hírek jönni arról, hogy az összeomlás szélén állnak. És ezért hallunk 14-15 éves tinédzser szolgálatba kényszerített fiúkról, és kapunk videókat az ukrán katonáktól, amelyek azt mondják: „A kijevi emberek abban bíznak, hogy az oroszok előbb eljutnak hozzájuk, mint mi, mert mi megöljük őket.” A kormány embereiről beszélnek, mert nem látnak bizonyítékot arra, hogy Zelenszkij kormánya törődik velük. Elfogy az élelem és a ruha, megfagynak, súlyos veszteségeket szenvednek.

Így néz ki, amikor a másik oldal fogalmaz vágy-vezérelten, ha úgy tetszik propagandisztikusan. De talán ez egy kicsit hihetőbb.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4069) Jövőbeli evolúció

Tibor bá’ fordítása online

Jövőbeli evolúció: a külsőtől az agyig és a személyiségig, hogyan fog változni az ember a következő 10.000 évben?

Szerző: Nicholas R. Longrich paleontológia és evolúcióbiológia vezető oktató, Bathi Egyetem
89. Útban a 90. felé

OLVASÓI KÉRDÉS: Ha az elkövetkező 10.000 évben az emberek nem halnak ki éghajlati apokalipszis következtében, akkor valószínű, hogy tovább fejlődünk a jelenleginél fejlettebb fajokká?

Az emberiség 4 milliárd éves evolúció valószínűtlen eredménye.

Az evolúció formált minket, az őstengerek ön-replikálódó molekuláitól, a kambrium mélyén élő bak halakon át, a sötétben a dinoszauruszok elől surranó emlősökig, és végül, valószínűtlen, mi magunk is.

Az élőlények tökéletlenül szaporodtak. A gének másolásakor elkövetett hibák után az egyed néha jobban illeszkedett a környezethez, így ezeket a géneket általában továbbadták. Újabb szaporodás és több hiba következett, és a folyamat generációk milliárdjain át ismétlődött. Végül megjelent a Homo sapiens. De ezzel még nem értünk véget a történet. Az evolúció nem áll meg velünk, sőt az is lehet, hogy gyorsabban fejlődünk, mint valaha.

Nehéz megjósolni a jövőt. A világ valószínűleg olyan módon fog megváltozni, ahogyan azt el sem tudjuk képzelni. De alapos találgatásokat tehetünk. Paradox módon a jövő előrejelzésének legjobb módja valószínűleg az, ha visszatekintünk a múltba, és feltételezzük, hogy a múltbéli trendek a jövőben is folytatódnak. Ez néhány meglepő dolgot sejtet a jövőnkkel kapcsolatban.

Valószínűleg tovább fogunk élni, magasabbak leszünk, valamint könnyebb felépítésűek leszünk. Valószínűleg kevésbé leszünk agresszívek és kisebb lesz az agyunk. Kicsit olyan, mint egy golden retriever, barátságosak és vidámak leszünk, de talán nem annyira érdekesek. Legalábbis ez egy lehetséges jövő. De ahhoz, hogy megértsük, miért tartom ezt valószínűnek, meg kell vizsgálnunk a biológiát.

Vége a természetes szelekciónak?

Egyes tudósok azzal érveltek, hogy a civilizáció véget vetett a természetes szelekciónak. Igaz, hogy a múltban uralkodó szelektív nyomások – ragadozók, éhínség, pestis, hadviselés – többnyire eltűntek.

Az éhezésnek és az éhínségnek nagyrészt a magas hozamú növények, a műtrágyák és a családtervezés vetett véget. Az erőszak és a háború ritkábban fordul elő, mint valaha, annak ellenére, hogy a modern hadsereg nukleáris fegyverekkel rendelkezik, vagy talán ezek miatt. A sötétben ránk vadászó oroszlánok, farkasok és kardfogú macskák többnyire kihaltak. A milliókat megölő járványokat – himlő, fekete halál, kolera – vakcinákkal, antibiotikumokkal, tiszta vízzel szelídítették meg.

De az evolúció nem állt meg, nem annyira a legalkalmasabbak túléléséről, mint inkább a legalkalmasabbak szaporodásáról szól. Még ha a természet kevésbé valószínű, hogy megöl minket, akkor is partnert kell találnunk és gyermekeket kell nevelnünk, így a szexuális szelekció ma már nagyobb szerepet játszik a fejlődésünkben.

És ha a természet már nem irányítja az evolúciónkat, akkor az általunk létrehozott természetellenes környezet – kultúra, technológia, városok – új szelektív nyomást produkál, ami teljesen eltér attól, amellyel a jégkorszakban szembesültünk. Gyengén alkalmazkodtunk ehhez a modern világhoz; ebből következik, hogy alkalmazkodnunk kell.

És ez a folyamat már elkezdődött. Ahogy az étrendünk megváltozott a gabonák és a tejtermékek felé, géneket fejlesztettünk ki, amelyek segítenek megemészteni a keményítőt és a tejet. Amikor a sűrű városok feltételeket teremtettek a betegségek terjedéséhez, a betegségekkel szembeni rezisztenciát okozó mutációk is terjedtek. És valamiért az agyunk kisebb lett. A természetellenes környezet természetellenes szelekciót hoz létre.

Hogy megjósolhassuk, hová vezet ez, megvizsgáljuk az őstörténetünket, tanulmányozva az evolúció elmúlt 6 millió évének trendjeit. Néhány tendencia folytatódni fog, különösen azok, amelyek az elmúlt 10.000 évben, a mezőgazdaság és a civilizáció feltalálása után alakultak ki.

Új szelektív nyomásokkal is szembesülünk, mint például a halandóság csökkenése. A múlt tanulmányozása itt nem segít, de láthatjuk, hogy más fajok hogyan reagáltak hasonló nyomásra. A háziállatok evolúciója különösen fontos lehet – vitathatatlanul egyfajta háziasított majommá válunk, de furcsa módon azzá, amelyet mi magunk háziasítottunk.

Ezt a megközelítést arra fogom használni, hogy előrejelzéseket készítsek, ha nem is mindig nagy magabiztossággal. Vagyis tippelni fogok.

Élettartam

Az emberek szinte biztosan tovább fognak élni – sokkal tovább. Az életciklusok a halálozási arányokra adott válaszként alakulnak, és arra, hogy a ragadozók és más fenyegetések mekkora valószínűséggel ölnek meg. Ha a mortalitási arány magas, az állatoknak fiatalon kell szaporodniuk, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem szaporodnak. Az öregedést vagy a rákot megakadályozó mutációk kialakulásának semmi előnye sincs – nem fogsz elég sokáig élni ahhoz, hogy használd őket.

Ha alacsony a halálozási arány, akkor ennek az ellenkezője igaz. Több időt szánni a szexuális érettség elérésére. Az is hasznos, ha vannak olyan adaptációk, amelyek meghosszabbítják az élettartamot és a termékenységet, így több idő jut a szaporodásra. Ez az oka annak, hogy a kevés ragadozó által veszélyeztetett állatok – a szigeteken vagy az óceán mélyén élő, vagy egyszerűen nagytestű állatok – hosszabb élettartamúak. A grönlandi cápák, a galapagoszi teknősök és a bálnák későn érnek, és évszázadokig élhetnek.

Az emberek már a civilizáció előtt is egyedülállóak voltak a majmok között alacsony halandóságukkal és hosszú életükkel. A lándzsákkal és íjakkal felfegyverzett vadászó-gyűjtögetők védekezhettek a ragadozók ellen; az ételosztás megakadályozta az éhezést. Így fejlődött ki a késleltetett szexuális érettség és hosszú élettartam – akár 70 év.

Ennek ellenére a gyermekhalandóság magas volt – 15 éves korukra megközelítette az 50%-ot vagy még többet. Az átlagos várható élettartam mindössze 35 év volt. A gyermekhalandóság a civilizáció felemelkedése után is magas maradt a 19. századig, míg a várható élettartam a járványok és éhínségek miatt 30 évre csökkent.

Aztán az elmúlt két évszázadban a jobb táplálkozás, az orvostudomány és a higiénia a legtöbb fejlett országban 1% alá csökkentette a fiatalok halálozását. A várható élettartam világszerte 70 évre, a fejlett országokban pedig 80 évre emelkedett. Ezek a növekedések az egészség javulásának köszönhetőek, nem az evolúciónak – de megalapozzák az evolúciót, hogy meghosszabbíthassuk élettartamunkat.

Most nincs szükség a korai szaporodásra. Ha valami, az orvosi, vezérigazgatói vagy asztalos képzésben eltöltött évek ösztönözték az elhalasztást. És mivel a várható élettartamunk megduplázódott, az élettartam és a gyermekvállalási évek meghosszabbítását célzó alkalmazkodás most előnyös. Tekintettel arra, hogy egyre többen élnek 100 vagy akár 110 évig (a rekord 122 év), okunk van azt gondolni, hogy génjeink addig fejlődhetnek, amíg az átlagember rutinszerűen 100 évig vagy még tovább él.

Méret és erő

Az állatok idővel gyakran nagyobb méretre fejlődnek; ez a tendencia a tyrannosaurusoknál, bálnáknál, lovaknál és főemlősöknél – beleértve a hominineket is.

A korai homininok, mint az Australopithecus afarensis és a Homo habilis kicsik voltak, 120-150 cm magasak. A későbbi homininok: Homo erectus, Neander-völgyiek, Homo sapiens, megnőttek. A történelmi időkben is folyamatosan gyarapodtunk, részben a javuló táplálkozásnak köszönhetően, de úgy tűnik, a gének is fejlődnek.

Hogy miért lettünk nagyok, az nem világos. Részben a halandóság vezethet a méretek alakulásához; a növekedéshez idő kell, így a hosszabb élet több időt jelent a növekedésre. De az emberi nőstények is jobban kedvelik a magas hímeket. Tehát mind az alacsonyabb mortalitás, mind a szexuális preferenciák valószínűleg azt eredményezik, hogy az emberek magasabbak lesznek. Ma a világ legmagasabb emberei Európában élnek, élükön Hollandiával. Itt a férfiak átlaghossza 183 cm; nők 170 cm. Egyszer a legtöbb ember ilyen magas vagy magasabb lehet.

Ahogy magasabbra nőttünk, úgy lettünk törékenyebbek. Az elmúlt 2 millió év során csontvázaink könnyedebb felépítésűek lettek, mivel kevésbé támaszkodtunk a nyers erőre, és inkább a szerszámokra és fegyverekre. Ahogy a gazdálkodás letelepedésre kényszerített, életünk ülőbbé vált, így csökkent a csontsűrűségünk. Ahogy egyre több időt töltünk az asztalok, a billentyűzetek és a kormányok mögött, ezek a tendenciák valószínűleg folytatódni fognak.

Az emberek az izmainkat is csökkentették más majmokhoz képest, különösen a felsőtestünkben. Ez valószínűleg folytatódni fog. Őseinknek antilopokat kellett levadászni és gyökereket ásniuk; később a földeken műveltek és arattak. A modern munkák egyre inkább megkövetelik az emberekkel, a szavakkal és a kóddal való munkát – ezekhez az agy kell, nem az izom. Még a kétkezi munkások számára is – gazdálkodók, halászok, favágók – a gépek, például a traktorok, a hidraulikák és a láncfűrészek ma már sok munkát átvesznek. Ahogy a fizikai erő egyre kevésbé lesz szükséges, izmaink folyamatosan zsugorodnak.

Az állkapcsunk és a fogaink is kisebbek lettek. A korai növényevő homininoknak hatalmas őrlőfogai voltak a rostos zöldségek őrlésére. Ahogy áttértünk a húsra, majd elkezdtünk főzni, az állkapocs és a fogak összezsugorodtak. A modern feldolgozott élelmiszerek – csirke darabkák, Big Mac, süteménytészta, fagylalt – még kevesebbet kell rágni, így az állkapocs folyamatosan zsugorodik, és valószínűleg elveszítjük bölcsességfogainkat.

Szépség

Miután az emberek 100.000 évvel ezelőtt elhagyták Afrikát, az emberiség távoli törzseit elszigetelték a sivatagok, óceánok, hegyek, gleccserek és a hatalmas távolság. A világ különböző részein a különböző szelektív nyomások – eltérő éghajlat, életmód és szépségszabványok – különböző módon változtatták megjelenésünket. A törzsek jellegzetes bőrszínt, szemeket, hajat és arcvonásokat alakítottak ki.

A civilizáció felemelkedésével és az új technológiákkal ezek a populációk ismét összekapcsolódtak. A hódító háborúk, a birodalomépítés, a gyarmatosítás és a kereskedelem mind eltolták a populációkat, amelyek egymásba keveredtek. Ma már közúti, vasúti és repülőgépes közlekedés is összeköt bennünket. A busmanok 60 kilométert gyalogoltak, hogy társat találjanak, mi 6000 kilométert utazunk. Egyre inkább a világ homogén népességét alkotjuk – szabadon keveredünk. Ez létrehozza a hibridek világát: világosbarna bőrűek, sötét hajúak, afro-euro-ausztrál-amerikai-ázsiaiak, bőrszínük és arcvonásaik a globális átlag felé hajlanak.

A szexuális szelekció tovább gyorsítja megjelenésünk alakulását. Mivel a természetes szelekció legtöbb formája már nem működik, a párválasztás nagyobb szerepet fog játszani. Az emberek vonzóbbá válhatnak, de megjelenésükben egységesebbek lehetnek. A globalizált média a szépség egységesebb szabványait is létrehozhatja, minden embert egyetlen eszmény felé tolva. A nemi különbségek azonban túlzóak lehetnek, ha az ideális férfias kinézetű férfiak és nőies kinézetű nők kerülnek túlsúlyba.

Intelligencia és személyiség

Végül az agyunk és az elménk, a legkülönlegesebb emberi tulajdonságunk, fejlődni fog, talán drámai módon. Az elmúlt 6 millió év során a hominin agy mérete nagyjából megháromszorozódott, ami arra utal, hogy a nagy agyak szelekcióját az eszközhasználat, az összetett társadalmak és a nyelv vezérli. Elkerülhetetlennek tűnhet, hogy ez a tendencia folytatódjon, de nem valószínű.

Ehelyett az agyunk egyre kisebb lesz. Európában az agy mérete 10.000-20.000 évvel ezelőtt érte el a csúcsot, közvetlenül azelőtt, hogy feltaláltuk a mezőgazdasági gazdálkodást. Aztán az agy kisebb lett. A modern ember agya kisebb, mint ősi elődeink, vagy akár a középkori emberek. Nem világos, hogy miért.

Lehetséges, hogy a zsír és a fehérje kevés volt, miután áttértünk a mezőgazdaságra, ami költségesebbé tette a nagy agyak termesztését és fenntartását. Az agy energetikailag is drága – napi kalóriánk körülbelül 20%-át égeti el. Azokban a mezőgazdasági társadalmakban, ahol gyakori az éhínség, a nagy méretű agy hátrányt jelenthet.

Lehet, hogy a  vadászó-gyűjtögető élet oly módon volt megerőltető, ahogyan a gazdálkodás nem az. A civilizációban nem kell kijátszania az oroszlánokat és az antilopokat, és nem kell memorizálnia minden gyümölcsfát és öntözőlyukat 1000 négyzetkilométeren belül. Az íjak és lándzsák elkészítéséhez és használatához finom-motoros kontrollra, koordinációra, állatok és pályák követésének képességére is szükség van. Lehet, hogy agyunk ezekhez a dolgokhoz használt részei kisebbek lettek, amikor abbahagytuk a vadászatot.

Vagy lehet, hogy a szakemberekkel körülvéve élni kevesebb agyra van szükség. A kőkorszak emberei sok készségre tettek szert: – vadászni, nyomon követni, növényeket keresni, gyógynövényeket és mérgeket készíteni, szerszámokat készíteni, háborúzni, zenélni és varázsolni. A modern ember kevesebb, speciálisabb szerepet tölt be a hatalmas közösségi hálózatok részeként, kihasználva a munkamegosztást. Egy civilizációban egy szakmára szakosodunk, aztán minden másban másokra hagyatkozunk.

Ennek ellenére az agy mérete nem minden: az elefántok agya nagyobb, mint nekünk, Einstein agya pedig kisebb volt az átlagosnál. A Neander-völgyiek agya hasonló a miénkhez, de az agy nagyobb része a látásra és a test irányítására irányult, ami arra utal, hogy kisebb kapacitással rendelkeznek olyan dolgokra, mint a nyelv és az eszközhasználat. Tehát nem világos, hogy az agytömeg csökkenése mennyire befolyásolja az általános intelligenciát. Talán elvesztettünk bizonyos képességeinket, miközben továbbfejlesztettünk másokat, amelyek a modern élet szempontjából relevánsabbak. Lehetséges, hogy megőriztük a feldolgozási teljesítményt azáltal, hogy kevesebb, kisebb neuronunk van. Mégis aggódom amiatt, hogy mit csinált a szürkeállományom hiányzó 10%-a.

Érdekes módon a háziállatok is kisebb agyat fejlesztettek ki. A juhok a háziasítás után agytömegük 24%-át veszítették el; tehenek esetében 26%; kutyák, 30%. Ez nyugtalanító lehetőséget vet fel. Talán az, hogy hajlandók passzívan haladni az áramlattal, talán kevesebbet is gondolkodnak.

A személyiségünknek is fejlődnie kell. A vadászó-gyűjtögetők élete agressziót igényelt. Nagy emlősökre vadásztak, partnereiket ölték meg, és háborúztak a szomszédos törzsekkel. Egy boltból kapunk húst, és a rendőrséghez és a bíróságokhoz fordulunk a viták rendezése érdekében. Ha a háború nem szűnt meg, most kevesebb halálesetet követel a lakossághoz képest, mint a történelem során bármikor. Az agresszió, amely ma már rosszul alkalmazkodó tulajdonság, kitermelhető.

A társadalmi minták megváltoztatása a személyiséget is megváltoztatja. Az emberek sokkal nagyobb csoportokban élnek, mint más majmok, mintegy 1000 fős vadászó-gyűjtögető törzseket alkotva. De a mai világban az emberek milliós nagyvárosokban élnek. A múltban a kapcsolataink szükségszerűen kevés volt, gyakran egész életen át tartottak. Manapság emberek tengerében élünk, gyakran költözünk munka miatt, és közben kapcsolatok ezrei alakulnak ki, sok mulandó és egyre inkább virtuális. Ez a világ arra késztet bennünket, hogy nyitottabbak, nyitottabbak és toleránsabbak legyünk. Ám az ilyen hatalmas közösségi hálózatokon való navigáláshoz arra is szükség lehet, hogy hajlandóbbak legyünk alkalmazkodni hozzájuk.

Pszichológiailag  nem mindenki alkalmazkodott jól ehhez a létezéshez. Ösztöneink, vágyaink és félelmeink nagyrészt a kőkorszaki ősökével egyezik, akik értelmet találtak a családjuk vadászatában és táplálékkeresésében, a szomszédaikkal való háborúzásban és az ősszellemekhez való imádkozásban a sötétben. A modern társadalom anyagi szükségleteinket jól kielégíti, de kevésbé képes kielégíteni primitív barlanglakó agyunk pszichológiai szükségleteit.

Talán ennek köszönhető, hogy egyre több ember szenved olyan pszichés problémáktól, mint a magány, a szorongás és a depresszió. Sokan alkoholhoz és más szerekhez fordulnak, hogy megbirkózzanak problémájukkal. Az ezekkel a feltételekkel szembeni sebezhetőség elleni szelekció javíthatja mentális egészségünket, és fajként boldogabbá tehet bennünket. De ennek ára lehet. Sok nagy zseninek volt démona; vezetők, mint Abraham Lincoln és Winston Churchill küzdöttek a depresszióval, akárcsak olyan tudósok, mint Isaac Newton és Charles Darwin, valamint olyan művészek, mint Herman Melville és Emily Dickinson. Néhányan, mint például Virginia Woolf, Vincent Van Gogh és Kurt Cobain, kioltották az életüket. Másokat: Billy Hollidayt, Jimi Hendrixet és Jack Kerouacot a kábítószer-használat tönkretette.

Zavarba ejtő gondolat, hogy a zaklatott elmék kikerülnek a génállományból – de potenciálisan annak az árán, hogy megszűnik az a szikra, amely látnoki vezetőket, nagyszerű írókat, művészeket és zenészeket hozott létre. Lehet, hogy a jövő emberei jobban alkalmazkodnak, de kevésbé szórakoztatóak együtt bulizni, és kevésbé valószínű, hogy tudományos forradalmat indítanak, stabilak, boldogok és unalmasak.

Új faj?

Valaha kilenc emberfaj élt, ma már csak mi vagyunk. De kialakulhatnak-e új emberi fajok? Ahhoz, hogy ez megtörténjen, elszigetelt populációkra van szükségünk, amelyekre külön szelektív nyomás nehezedik. A távolság már nem izolál minket, de a szaporodási elszigeteltség elméletileg elérhető lenne szelektív párosítással. Ha az emberek kulturálisan elkülönülnének – vallás, osztály, kaszt vagy akár politika alapján kötnének házasságot –, akkor különböző populációk, sőt fajok is kialakulhatnak.

Az Időgépben a sci-fi író, H.G. Wells olyan jövőt látott, amelyben az osztály különálló fajokat hozott létre. A felsőbb osztályok a gyönyörű, de haszontalan eloikká fejlődtek, a munkásosztályok pedig csúnya, földalatti morlockokká – akik fellázadtak és rabszolgává tették az eloikat.

A múltban a vallás és az életmód néha genetikailag elkülönülő csoportokat hozott létre, mint például a zsidó és cigány populációban. Ma a politika is megoszt bennünket. Megoszthat-e genetikailag? A liberálisok most a többi liberális, a konzervatívok pedig a konzervatívok közelébe lépnek; sokan a baloldalon nem randevúznak Trump támogatóival és fordítva.

Létrehozhat ez két fajt, amelyek ösztönösen eltérő nézetekkel rendelkeznek? Valószínűleg nem. Mégis, amennyire a kultúra megoszt minket, az evolúciót különböző módon, különböző emberekben vezetheti. Ha a kultúrák változatosabbá válnak, ez fenntarthatja és növelheti az emberi genetikai sokféleséget.

Furcsa új lehetőségek

Eddig többnyire történelmi perspektívára tekintettem vissza. De bizonyos szempontból a jövő gyökeresen eltérhet a múlttól. Maga az evolúció is változott.

Az egyik szélsőségesebb lehetőség az irányított evolúció, ahol aktívan irányítjuk fajunk evolúcióját. Már akkor tenyésztjük magunkat, amikor olyan megjelenésű és személyiségű partnereket választunk, akiket szeretünk. Évezredeken át a vadászok-gyűjtögetők házasságot kötöttek, jó vadászokat keresve lányaiknak. Még akkor is, ha a gyerekek partnert választottak, a férfiaktól általában elvárták, hogy kérjék a menyasszony szülei jóváhagyását. Hasonló hagyományok élnek ma máshol is. Más szóval, saját gyerekeinket tenyésztjük.

És a továbbiakban ezt úgy fogjuk megtenni, hogy sokkal jobban ismerjük, amit csinálunk, és jobban ellenőrizzük utódaink génjeit. Már kiszűrhetjük magunkat és az embriókat genetikai betegségekre. Potenciálisan kiválaszthatnánk az embriókat a kívánatos génekhez, ahogyan a haszonnövényeknél tesszük. Bebizonyosodott, hogy az emberi embrió DNS-ének közvetlen szerkesztése lehetséges – de erkölcsileg undorítónak tűnik, és gyakorlatilag orvosi kísérletek alanyaivá változtatja a gyerekeket. És mégis, ha ezek a technológiák biztonságosnak bizonyulnának, el tudnék képzelni egy olyan jövőt, ahol rossz szülő lennél, ha nem adnád a lehető legjobb géneket gyermekeidnek.

A számítógépek egy teljesen új szelektív nyomást is biztosítanak. Ahogy egyre több egyezés születik okostelefonokon, a következő generáció megjelenésével kapcsolatos döntéseket számítógépes algoritmusokra ruházzuk át, amik ajánlják a lehetséges egyezéseinket. A digitális kód most segít kiválasztani, hogy milyen genetikai kódot adjon át a jövő nemzedékeinek, éppúgy, mint ahogyan az alakítja, hogy mit vásárol online. Ez sötét sci-finek tűnhet, de ez már történik. A génjeinket számítógép ápolja, akárcsak a lejátszási listáinkat. Nehéz kitalálni, hogy ez hova vezet, de azon tűnődöm, vajon teljesen bölcs dolog-e fajunk jövőjét az iPhone-ok, az internet és a mögöttük álló cégek kezébe adni.

Az emberi evolúcióról szóló viták általában visszatekintőek, mintha a legnagyobb diadalok és kihívások a távoli múltban lennének. De ahogy a technológia és a kultúra a gyorsuló változások időszakába lép, a génjeink is ezt fogják tenni. Vitathatatlan, hogy az evolúció legérdekesebb részei nem az élet eredete, a dinoszauruszok vagy a Neander-völgyiek, hanem az, ami most történik, a jelenünk és a jövőnk.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

BUÉK

Boldog újévet minden olvasónak!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4068) Martin Rees, az UK főcsillagásza

Tibor bá’ fordítása online

Martin Rees elmagyarázza, hogyan menthet meg minket a tudomány

89. útban a 90. felé

Egy közelmúltbeli beszélgetés során Martin Rees bemutatott egy miniatűrt a biológiai terrorizmusról, ezzel illusztrálva, miért tartják őt a világ egyik leghatékonyabb kommunikátoraként az egzisztenciális kockázatokkal kapcsolatban. „Nagyon aggódom amiatt, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy egy elvetemült ember nem fejleszti ki titokban valami nagyon veszélyes kórokozót, és nem engedi szabadjára” – mondta. „Nem valószínű, hogy sokan szeretnék ezt megtenni. De amikor egy kórokozó felszabadulása globális világjárványhoz vezethet, egy ilyen személy is túl sok. Ahogy én fogalmaztam, a globális falunak lesznek falusi idiótái, de globális hatókörük lesz.”

Ha Rees-t több fronton teljesítettnek nevezzük, akkor nagyságrendekkel alábecsüljük. Az Egyesült Királyság Lordok Házának és a 15. Királyi Astronomer tagjaként a Cambridge-i Egyetemen dolgozik, ahol a csillagászat professzora és a Csillagászati Intézet igazgatója volt. Fellow, és a Cambridge-i Trinity College egykori mestere volt. Pályafutása magában foglalja a kvazárok, fekete lyukak és galaxisok kialakulásának úttörő kutatásait. Társalapítója és vezetője a Cambridge-i Egyetem Egzisztenciális Kockázat Tanulmányozó Központjának, valamint régóta tagja a Bulletin’s Szponzori Tanácsának.

Több száz kutatási publikációján túl Lord Rees sok könyvet írt, amelyek az általános olvasóközönségnek szólnak. A hónap elején beszéltem vele új könyvéről, a Ha a tudomány megment minket.

Martin Rees: Elöljáróban azt mondhatom, hogy a könyvem nem túl homogén; az első fele a nagy globális problémákkal foglalkozik, a második fele pedig egy tudós személyesebb perspektívájával, valamint a tudományos közösséggel, a nyilvánossággal, a kormánnyal és politikusokkal stb. való interakcióval. Tehát a könyv valójában két részből áll, és akik nem szeretik, azt mondják, hogy a kutya reggelije, akik jobban szeretik, azt mondják, hogy lakoma asztal.

John Mecklin: Mindkét részét élveztem. De röviden összefoglalná olvasóink számára az elején lévő, kevésbé személyes részt: Mi volt a fő szempont, amit a Ha a tudomány megmenteni akart?

Rees: Arra céloztam, hogy a minket foglalkoztató, a jövőnket meghatározó kérdések egyre több embernek van tudományos dimenziója. Ezért az embereknek érezniük kell a tudományt, meg kell érteniük, mik ezek a kérdések, és aktívan részt kell venniük a demokratikus vitákban. És maguk a tudósok kötelesek gondoskodni arról, hogy ha felfedezéseiknek nyilvánvaló alkalmazásai vannak, mindent meg kell tenniük a jóindulatú alkalmazások fejlesztése érdekében, és megfelelő figyelmeztetéseket kell adniuk, és mindent meg kell tenniük a hátrányok valószínűségének minimalizálása érdekében. . Mert a tét egyre nagyobb.

A fő témám a könyvben, amelyről már évek óta beszélek más fórumokon, az, hogy olyan állapotban vagyunk, ahol a tudománynak nagyobb potenciális előnyei vannak, de nagyobb potenciális hátrányai is. És valóban, egyre inkább összekapcsolódó világunkban fennáll a globális katasztrófák valódi veszélye, amely kollektív fellépéseinkből fakadhat, ahogyan azt az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleség csökkenésével kapcsolatos aggodalmakban is láthatjuk. De származhat például egy tervezett világjárványból is, amelyet a biológia rossz szándékú alkalmazásai generálhatnak.

Mecklin: Amit Ön javasol, az világszerte meglehetősen nagy változások a dolgok elrendezésében. És egy ponton megemlítette, hogy ennek a sok, egymással összefonódó globális kockázatnak a kezeléséhez szükség lesz – nos, csak olvasom az idézetet: „Lehet, hogy a nemzeteknek át kell adniuk szuverenitásukat több nemzetközi testületnek, mint pl. WHO (Egészségügyi Világszervezet). De a WHO rossz munkát végzett a COVID-dal. Más nemzetközi szabályozó testületek némelyike pedig nem aratott nagy sikert, mint például a COP éghajlati értekezletek sorozata, amelyek nagyon lassúak és nem igazán hatékonyak.

Ön szerint szükség van valami új gondolkodásra arra vonatkozóan, hogyan néz ki ezeknek a problémáknak a világszabályozása?

Rees: Szerintem egy kicsit keményen bírálod a WHO-t, nem volt olyan rossz, tényleg. De azt hiszem, teljesen igazad van, amikor azt mondod, hogy ezek a szervek nem biztos, hogy megfelelőek. De szerintem több kell. Megvan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Egészségügyi Világszervezet. De úgy gondolom, hogy szükségünk lesz valamire az IT [információs technológia] és az Internet szabályozásához, valamint az energia szabályozásához, és más célokra is.

Abban pedig teljesen igazad van, hogy a nemzetek általában nem veszik elég komolyan a [nemzetközi szabályozó ügynökségeket], és nem hatékonyak és lassúak. És azt hiszem, ez elvezet a könyv másik témájához, vagyis ahhoz, hogy hogyan tudjuk rávenni a politikusokat, hogy olyan kérdéseket helyezzenek előtérbe, amelyek globálisak és hosszú távúak. A politikusok hajlamosak előtérbe helyezni azokat a dolgokat, amelyek nyilvánvalóan érintik közvetlen választókörüket, és amelyek sürgősek. Ha egy olyan témával foglalkozunk, amely globális, és talán jobban érinti a világ távoli részein élőket,  akkor a politikusok nem fogják előtérbe helyezni a napirendet. És nem fogják előtérbe helyezni a szükséges nemzetközi megbeszélések hatékonnyá tételét.

Ezért az egyik észrevételem az, hogy a közvéleménynek tisztában kell lennie ezekkel a problémákkal. Mert ha a politikusok tudják, hogy a választókat érdekli, akkor a politikusok aktivizálódnak, és többet tesznek azért, hogy a nemzetközi szervezet hatékony legyen. És természetesen egy nyilvánvaló probléma, Ön említette a COP 27-et [klímaváltozási konferencia Egyiptomban], az ilyen találkozók nem voltak túl hatékonyak. De ez igazából azért van, mert a politikusok nem helyezik előtérbe.

Úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozással összefüggésben van egy kis jókedv, mivel ma a közvélemény jobban tisztában van ezzel a kérdéssel, mint néhány évvel ezelőtt. Ezért a választók és a politikusok is ezt komolyabban veszik. És ennek az az oka, hogy a tudósok jobban bemutatták munkájukat. De még ennél is fontosabb, hogy vannak karizmatikus alakok, akik széles nyilvánosság elé kerültek. És megemlítettem a könyvemben négy meglehetősen eltérő embert, akik különböző módon nagy hatást gyakoroltak.

Az első Ferenc pápa, akinek 2015-ös enciklikája nagy hatást gyakorolt, vastapsot kapott az ENSZ-ben. És egymilliárd követője van Latin-Amerikában, Afrikában és Kelet-Ázsiában. Ezért közvetve hozzájárult a konszenzus kialakításához a 2015-ös párizsi konferencián. Ő tehát az egyik globális személyiség, aki napirendre tűzte ezt a kérdést.

A második David Attenborough, aki természetesen brit, de szerintem a befolyása szélesebbre terjed. Miközben felhívjuk az emberek figyelmét a természeti veszélyekre – és különösen a biológiai sokféleség csökkenésére, az óceánok szennyezésére és ehhez hasonló dolgokra – nagy hatása volt. x

A harmadiknak azt mondanám, Bill Gates, aki egy rendkívül elismert figura, aki a technikai szempontokról beszél, és arról, hogyan nyerhetünk, ha elég keményen igyekszünk kezelni ezeket a globális problémákat.

A negyedik pedig Greta Thunberg, aki hatással volt a fiatalabb generációra, és a fiatalok üdvözlő kampányához vezetett. És természetesen elvárjuk, hogy a fiatalok különösen elkötelezettek legyenek, mert életben lesznek a század végén, amikor a környezeti problémák helytelen kezelésének következményei súlyosabbak lesznek.

Ez egy hosszú válasz a kérdésedre. Sajnálom.

Mecklin: Könyvében említetted a közvélemény oktatását, hogy befolyásolja a politikusokat, hogy figyeljenek a hosszú távú kérdésekre, és említetted az újságírást. És beszélsz egy újságíróval, de szerintem elismernéd, hogy ez egy problémás helyzet; vannak újságírók, és vannak újságírók. Nagyon sok nagyon rossz dolog van, és néhány jó is. Csak azt szeretném hallani, hogy beszél arról, hogyan döntöd el, hogyan lépj kapcsolatba az újságírókkal. És mit tanácsolsz más tudósoknak, hogyan kell ezt a témát megközelíteni?

Rees: Nos, úgy gondolom, hogy a tudósoknak hajlandónak kell lenniük stólni az újságírókhoz, és közvetlenül a nyilvánossághoz beszélni, vagy közvetlenül a nyilvánossághoz írni. Nem mindegyiknek van erre képessége, de aki képes rá, annak kell. De azt hiszem, ezen a ponton a közvéleményt összezavarja az álhírek stb. elterjedtsége. És azt gondolom, hogy a közösségi média megnehezítette a dolgokat, mert régen a közvélemény nagy része a véleményét onnan kapta. olyan emberektől, mint te, elfogadott újságírók, akik általában elfojtják az őrült dolgokat, és moderálják az elhangzottakat. Másrészt, ami most történik, az az, hogy a szélsőségesek őrültségei bármely szárnyon közvetlenül eljuthatnak a széles nyilvánossághoz. És persze az emberek rákattintanak, és valami még extrémebb dologra beszélik rá őket.

Az ember azt gondolja, hogy ez a Trump-korszak problémája, de szerintem ez ennél általánosabb, és ez megnehezíti a közvélemény – sőt, a nem szakértő politikusok – döntését is, hogy mit higgyenek. Nem vagyok túl pesszimista, de úgy gondolom, hogy ez most nehéz, mert bár a közösségi médiának megvannak a maga jó oldalai, megvan az a hátulütője is, hogy megemeli a zajszintet, és így elnyomja a legjobb bizonyítékokat.

Ismerek olyan tudósokat, akik kormánytanácsadók voltak, és nehéz dolguk van, hogy a politikusokkal általánosságban összevonják őket, az általam említett okok miatt – nevezetesen a pártoknak sürgős és helyi napirendjük van, és nem gondolnak ezekre a hosszú távú problémákra.  De szerintem a politikusoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a tudósok nem mindig tudják a pontos válaszokat, a lehető legjobb válaszokat adják. És láttuk a járvány idején, ez az elképzelés megszilárdult. Az olyan dolgok, mint például, hogy jó ötlet-e maszkot viselni, kezdetben ellentmondásosak voltak, de később konszenzus alakult ki arról, hogy mikor hasznosak. Úgy gondolom, hogy ebben az összefüggésben azt várjuk, hogy a politikusok némileg szkeptikusak legyenek a tudósokkal szemben, de érezniük kell, mikor hihetnek nekik, és mikor nem. A tudósoknak pedig be kell látniuk, hogy minden tényleges döntésnek – legyen szó az egészségről, az orvostudományról, a környezetről vagy az energiáról – van tudományos összetevője, de vannak más gazdasági, társadalmi és politikai összetevői is. a tudósok nem rendelkeznek különleges szakértelemmel, és csak állampolgárként beszélnek.

Úgy gondolom tehát, hogy a tudósoknak be kell látniuk, hogy a politikusoknak adott tanácsok csak egy eleme annak a hozzájárulásnak, amelyre a politikusoknak szükségük van a döntés meghozatalához.

Mecklin: Volt egy bölcs ember, aki azt mondta, amikor valami zseniális politikáról beszéltem vele, csak rám nézett, és azt mondta: „Nincs politika politika nélkül.”

Rees: Ez igaz.

Mecklin: Érdekesnek találtam, hogy amikor arról beszélünk, hogy minden szinten jobb oktatásra van szükség, az Ön könyve kifejezetten megemlítette, hogy a bölcsészettudományoknak a nagy kutatóegyetemek részeként kell maradniuk. És úgy tűnt, van benne nosztalgia azokkal az időkkel kapcsolatban, amikor tanult. Miért nem magyarázza el, miért gondolja, hogy még ma is fontos a bölcsészettudomány egy jelentős kutatóintézetben.

Rees: Úgy gondolom, hogy a egyetemista hallgatók számára széles tantervre van szükség. És úgy gondolom, hogy ebben az értelemben tanulhatunk az USA-tól, abban az értelemben, hogy az ön rendszere, ahol vannak kis- és főszakok, lehetővé teszi az emberek számára, hogy a tudományra összpontosítsanak, és bölcsészetet is végezzenek, vagy fordítva. Ez valójában nehezebb az Egyesült Királyság egyetemi rendszerében, mert túl sok a korai specializáció.

Ezért fontosnak tartom, hogy az emberek széles perspektívával rendelkezzenek, és nyitva tartsák karrierlehetőségeiket. Az Egyesült Királyságban például az egyik probléma az, hogy egyesek 16 évesen abbahagyják a természettudomány tanulását, mert kötelező a specializáció, még a középiskola utolsó két évében is. És ha 16 évesen abbahagyják a természettudományt, az kizárja, hogy egyetemi képzésre menjenek, és természettudományos szakra menjenek. És ez sajnálatos. Tehát ez csak azt jelenti, hogy azt szeretnénk elérni, hogy a legtöbb ember, aki bármilyen 18 év utáni végzettséggel, és még kreatívabb oktatással rendelkezik, ismerje a természettudományokat és a bölcsészettudományokat.

Ha magukra a politikusokra gondolunk, a tudósok gyakran nehezményezik, hogy közülük nagyon kevesen rendelkeznek tudományos háttérrel. Azt hiszem, szeretnénk, ha némi tudományos háttérrel rendelkeznének. De nem vagyok benne biztos, hogy egészen odáig akarunk menni, mondjuk Kínáig és Szingapúrig, ahol a legtöbb vezető politikus mérnöki szakértelemmel rendelkezik stb. És azt hiszem, azt mondom a könyvemben, hogy ha vannak politikusok, akik diplomát szereztek valamilyen szakértelem, akkor legyen az inkább történelemből, mint például fogászatból, mert a történelem nyilván megfelelő perspektívát ad nekik, míg egy speciális tudomány nem.

És mellesleg, azt vettem észre, hogy az Egyesült Királyságban, ahol megtiszteltetés számomra, hogy a Parlament részét képező Lordok Házában lehetnek olyan politikusok, akik a legjobban látják a tudományt, és a legjobban értékelik a tudomány hatókörét és korlátait, maguk nem feltétlenül tudósok. Széles körű végzettséggel rendelkező emberek, lehet, hogy újságírók, vagy bölcsészek, de ennek ellenére eleget értenek a tudományhoz ahhoz, hogy meg tudják becsülni, mikor fontos, mikor megbízható stb. És szerintem ez a legfontosabb – biztosítani, hogy a közvélemény felismerje, amikor a tudomány fontos szerepet játszik egy döntésben, és tudni fogja, kit kérdezzen meg, ha ez a helyzet.

Mecklin: Könyve egy részében megemlíti a felelős innováció fogalmát, hogy nagyobb befektetésekre van szükség az ilyen jellegű innovációt elősegítő kutatásba. Mit ért a felelős innováció alatt? Hogyan segíthető elő?

Rees: Ezt könnyebb megtenni, ha van köz-magán társulás. Hadd mondjak két példát. Ilyen például a hatékony, tiszta energia kutatása és fejlesztése. Egy dologra gondolok, ha lehetőségem lesz rá, hogy az olyan országoknak, mint a tiéd és az enyém, ki kellene terjeszteniük kutatásukat és fejlesztésüket a tiszta, szén-dioxid-mentes energia és minden ehhez kapcsolódó dolog felé: energiatárolás, olcsóbb akkumulátorok. , és intelligens hálózatok, és ehhez hasonló dolgok. És ha ezt megtesszük, akkor a század közepére elérhetjük a nettó nulla [üvegházhatású gázok kibocsátását], ami országaink célja.

De ennél is fontosabb, hogy segíthetünk a globális déli földrészek, hogy elérje ugyanezt, mivel a globális délen a század közepére négymilliárd embert fog élni. És ha fejlődni fognak, akkor azt szeretnénk, ha közvetlenül a tiszta energiára tudnának váltani, és nem követnék nyomon az oda vezető utat, ahol átmennek egy szénégetési fázison, mint Kína és India. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha van megfizethető, tiszta energia. Az olyan országok számára pedig, mint a miénk, a legfontosabb prioritás az, hogy felgyorsítsák a megfizethető tiszta energia fejlesztését a globális déli országok számára, hogy közvetlenül oda ugorhassanak, akárcsak közvetlenül az okostelefonokhoz, anélkül, hogy vezetékes telefonjuk lett volna. Ez az első példám. xxx

A második példa egészen más. Vannak bizonyos fajta kísérletek, amelyek nyilvánvalóan potenciálisan veszélyesek, úgynevezett nyereség-of-function kísérletek vírusokon, ahol virulensebbé, átvihetőbbé, vagy mindkettőhöz lehet tenni egy vírust. 10 évvel ezelőtt végeztek ilyen kísérleteket az influenzavírussal. És ez vitát gerjesztett magukban a tudósok és a tudományos akadémiák között arról, hogy kell-e ilyen jellegű kutatást végezni, és ha megtörténik, közzé kell-e tenni vagy sem. Valójában az Egyesült Államok szövetségi kormánya legalább egy bizonyos időszakra leállította az ezekkel az úgynevezett funkciónövelési technikákkal kapcsolatos kísérletek finanszírozását. Szerintem ez egy olyan példa, ahol felelőtlenség bizonyos típusú kutatásokat végezni, hacsak nem biztosak abban, hogy ellenőrizni tudják, hogyan használják fel.

És a legrosszabb rémálmom az olyan technológiákkal való visszaélés, mint a biotechnológia, amelyek széles körben elérhetők. Ez nem olyan, mint egy H-bomba készítése, ahol speciális célú berendezéseket használnak, amelyek figyelhetők. Csak olyan létesítményekre van szükség, amelyek számos ipari laboratóriumban és egyetemi laboratóriumban rendelkezésre állnak. Nagyon aggódom amiatt, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy egy rossz színész, úgymond, nem fejleszt ki titokban valami nagyon veszélyes kórokozót, és nem engedi el. Nem valószínű, hogy sokan szeretnék ezt megtenni. De amikor egy kórokozó felszabadulása globális világjárványhoz vezethet, akkor egyetlen ilyen személy túl sok. Ahogy fogalmaztam, a globális falunak lesznek idiótái, de globális kiterjedésűek.

És úgy gondolom, hogy ennek a ténynek az elfogadása – és hasonlóképpen, hogy a kibertámadásoknak katasztrofális, széles körű következményei lehetnek – általánosságban nagy kihívás elé állítja a kormányzást. Mert három dolgot szeretnénk megőrizni: az egyik a szabadság; egy másik a biztonság, és van magánélet. És azt hiszem, nagyon nehéz lesz mindhármat megvalósítani. Mert ha nem rendelkezünk valamiféle felügyelettel, akkor nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy valamelyik gonosz szereplő egy veszélyes kórokozót hozzon létre és szabadítson fel, amely világszerte elterjedhet. Gyanítom, hogy fel kell adnunk a magánéletet, ahogy a kínaiak már megtették.

Mecklin: Leírtam a falusi idióta idézetet a könyvedből, mert ez számomra nagy probléma. Van még egy-két dolog, amit leírtam a könyvből, amiről kérdezni akartalak. Csak elolvasom az idézetet, és te válaszolhatsz, ahogy akarsz: „De soha ne számíts tömeges migrációra a Földről. Tévhit és veszélyes azt gondolni, hogy az űr a Föld problémái elől menekülést kínál.” Miért gondolod, hogy veszélyes? Nyilvánvalóan van némi relevanciája egy olyan gondolatmenethez, amely bizonyos körökben már egy ideje ott van.

Rees: Nos, szerintem ez annyira irreális. Valójában az év elején írtam egy másik könyvet, The End of Astronauts címmel, amely azt sugallta, hogy a közfinanszírozott űrhajósok ügye folyamatosan gyengül, ahogy a robotok javulnak. A robotok pedig felderíthetik a Marsot, nagy szerkezeteket tudnának összeállítani az űrben anélkül, hogy emberre lenne szükségük. És ezért azt gondolom, ha amerikai adófizető lennék, egyáltalán nem támogatnám a NASA emberi űrrepülési programját. Az ok, amiért nem tenném, az az, hogy mindenekelőtt nincs rá igénye, mert vannak robotjaink, amelyek folyamatosan javulnak. Másodszor, ha a NASA tesz valamit, annak nagyon kockázatkerülőnek kell lennie. Úgy értem, emlékszel az űrsiklóra, amely kétszer zuhant le, és mindkét esetben hét embert halt meg benne, de ez 135 kilövésnél történt. Ez kevesebb, mint 2 százalékos meghibásodási arány. És még ez is olyasvalami volt, amiről azt hitték, hogy alig elfogadható.

Nos, ha akár csak egy embert küldesz a Marsra, akkor a legvalószínűtlenebb, hogy a kockázatot valaha is 2 százalékra csökkentené. A visszatérés 50 százaléka a legjobb, ami lehet. És sok kalandor van, aki boldogan vállalná ezeket a kockázatokat. Úgy gondolom, hogy az emberi űrrepülés, minden bizonnyal a Marsra tartó űrrepülés jövőjének forgatókönyve az, hogy a milliárdosokra és a szponzorokra bízzuk. Mert ha magánfinanszírozású, akkor tökéletesen be tudnak indítani olyan embereket, akik készek vállalni ezt a nagy kockázatot. Elon Musk maga mondta, hogy szeretne meghalni a Marson, de nem ütközés következtében. És azt hiszem, most 51 éves. Szóval 40 év múlva sok sikert neki, ha ezt megteszi.

És ezért azt gondolom, hogy a század végére lesznek emberek a Marson, de ők kalandorok lesznek, akik készek lettek volna nagy kockázatot vállalni, és nem fogják őket finanszírozni a NASA, mert szerintem a NASA próbálja csökkenteni a kockázatot, mielőtt bárkit is elküldene, de elég alacsony lenne a kockázat ahhoz, hogy a nyilvánosság számára elfogadható legyen. Szóval azt hiszem, csak néhány ember fog a Marsra menni. És persze a Marson élni nagyon-nagyon nehéz; ezeknek a srácoknak nehéz dolguk lesz. És ahogy a könyvemben is mondom, a Mars terraformálása, hogy lakhatóvá tegyük a hétköznapi emberek számára, sokkal, de sokkal nehezebb, mint a Földön tapasztalható klímaváltozás kezelése.

Azért ez érdekes. Húsz évvel ezelőtt Rees azt állította, hogy mindössze 50 százalék annak esélye, hogy az emberiség megéri 2100-at. Most pedig azt állítja, hogy a század végére (vagyis 2100-re) lesznek emberek a Marson. Szerintem pedig 2100-ra kihal az emberiség, és sose teszi ember a lábát a Marsra.

És ezért veszélyes téveszme azt gondolni, hogy minden kockázatkerülő ember számára létezik egy tartalék bolygó, ahová mindannyian kivándorolhatunk, ha elrontjuk a Földet. Lehet, hogy néhány ember elmegy a Marsra. De hétköznapi emberek, a Földön kell hogy maradjunk, és ápolni kell ezt a földi otthont. Ez az egyetlen, ami valaha is megtörténhet.

Mecklin: Ha Elon a Marsra akar menni, szívesen nézem őt. De csak egy-két kérdés. Egy dologról szeretném hallani, hogy beszéljen: A mesterséges intelligencia helyzetének két vonatkoztatási kerete van. Vannak emberek, akik nagyon és hosszan aggódnak egy általános mesterséges intelligencia miatt, egy szuperintelligenciáért, amely átveszi az uralmat és elvet minket, embereket. És vannak mások, akik hajlamosak azt gondolni, hogy ez messze van, ha lehetséges.

Csak kíváncsi voltam: mi a véleményed erről?

Rees: Azt kell mondanom, hogy nem vagyok szakértő, de azt hiszem, az utóbbi felé hajlok. Tisztában vagyok azzal az elképzeléssel, hogy a gépek elfoglalják a világot, és céljaik nem illeszkednek az emberek vágyaihoz – természetesen sokat vitatták, de én inkább Rodney Brooks-szal, a Baxter robotok feltalálójával értek egyet, aki nem veszi ezt figyelembe. és azt mondja, hosszú időnek kell eltelnie, ahhoz hogy aggódjunk a mesterséges intelligencia miatt. Ez az ő elképzelése, és én hozzá szoktam igazodni.

De könyvemben már tárgyalom az AI árnyoldalait. Szerintem problémák vannak, ha gépekre ruházzuk át a döntéseket, mert bár átlagosan úgy tűnik, hogy jó döntéseket hoznak, lehetnek rejtett hibák stb. Ha börtön, műtét, vagy akár hitelminősítés a mesterséges intgelligencia döntése, akkor azt szeretnénk érezni, hogy valami ember volt a dönéts mögött. Nem elég azt mondani, hogy a gép átlagosan jobb munkát végez, mint az ember. Azt hiszem, mindkettő kell.

A gépek természetesen nagyon hasznosak lehetnek. Például a radiológiában a gyorsaságuk miatt több tízezer tüdőröntgenet is tanulmányozhattak volna, mint amennyit egy sebész egy óra alatt, de a sebésznek továbbra is a körben kell lennie. Ezért úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy hol fogadjuk el a mesterséges intelligencia döntéseit anélkül, hogy azt ember moderálná.

Mellesleg, ha belegondolunk a munkaerőpiacra gyakorolt hatásra, amely természetesen folyamatos, akkor azt gondolom, hogy a lecserélendő munkák a jelenleg végzett, agyatlanabb munkák közé tartoznak majd – mondjuk az Amazon raktárak [üzemeltetése], vagy telefonos call centerek, meg ilyesmik. Ha ezeket az észbontó munkákat át tudják venni a robotok, az rendben van, feltéve, hogy a munkanélkülieket így át lehet helyezni olyan területekre, ahol fontos az embernek lenni. És a könyvemben amellett érvelek, hogy meglehetősen erősen meg kell adóztatnunk a mesterséges intelligenciát irányító nemzetközi konglomerátumokat, és ezeket az adókat fel kell használni, hogy sokkal több fiatal embert alkalmazzanak idősek gondozóiként, tanársegédként, gondozóként a nyilvános parkokban és olyan dolgokban, ahol szükség van emberi lénynek lenni – olyan munkák, amelyek az én hazámban minden bizonnyal alulértékeltek és nagyon hiányosak. Túl kevés gondozó van például az idős emberek számára.

Tehát ez átcsoportosítás lesz azokról a munkahelyekről, ahol az embereket le lehet cserélni, azokra a munkahelyekre, ahol az embernek lenni döntő fontosságú. Ez egy dolog. És azt is, hogy ha arra gondol, mely munkák helyettesíthetők a legkönnyebben, ezek nem csak egyszerű gyártási munkákat foglalnak magukban, hanem bizonyos szellemi munkákat is – jogi közvetítést, például számítógépes kódolást, bizonyos mértékig radiológiát és hasonlókat. De a legnehezebben gépesíthető munkák közé tartoznak a nem rutinszerű, fizikai munkák, különösen a vízvezeték-szerelés és a kertészkedés. Az ötlet, hogy egy robot elmenjen egy idegen házba, és azonnal eligazodjon, és azt tegye, amit egy vízvezeték-szerelő – ez szerintem nagyon futurisztikus. Tehát lesz újraelosztás, de lehet plusz haszon is, feltéve, hogy megfelelő adóztatással biztosítják a társadalmilag értékes munkahelyek finanszírozását, a gépek által bitorolt személyek átcsoportosítását.

Mecklin: Csodálatos lenne, ha a kormánytól függhetnénk az ilyenfajta újraelosztások. Megkérdőjelezem, hogy ez más technológiai fejlesztések alapján megtörténhet-e.

Rees: Gyanítom, ez azért van, mert amerikai vagy. Britként azt állítom, hogy kevesebbet kellene tanulnunk Amerikától és többet Skandináviától. A közvélemény-kutatás szerint a skandinávok a világ legboldogabb emberei, miközben magasabb az adókulcsuk, jobb a jóléti államuk, kisebb az egyenlőtlenségük stb. Szóval szerintem egy olyan ország, amelyet Skandináviához hasonlóan kormányoznak, megtehetné ezt. És remélem, hogy Amerika ezen az úton halad. És mindenképpen remélem, hogy Nagy-Britannia a skandináv és nem az amerikai útra megy, éppen ezért minél hamarabb megszabadulunk Nagy-Britanniában a jelenlegi, inkompetens kormányunktól, annál jobb.

Mecklin: Csatlakozom hozzád, azt kívánom, bárcsak skandinávabbak lennénk. 36 percet égettem el az életedből, úgyhogy hadd térjek át egy utolsó kérdésre. Optimista ember vagy.  Miért vagy optimista abban, hogy az erőszakos, kapzsi, hibás emberiség vissza tudja tartani magát attól, hogy saját technológiájával pusztítsa el magát?

Rees: Hát, nem olyan optimista. Ezért társalapított egy központot, hogy tanulmányozza ezeket az extrém fenyegetéseket, amelyek valóban növekednek. Mert, ahogy a könyvemben megfogalmaztam, a Föld 45 millió évszázada létezik. De ez az első az évszázadok közül, amikor egy faj, nevezetesen az emberi faj, elpusztíthatja vagy leronthatja az egész bolygót. Így különösen veszélyes időben vagyunk. És nem vagyok optimista, mert nulla a veszélye annak, hogy valami visszafordíthatatlan katasztrófa történik. És úgy gondolom, hogy valószínűleg zökkenőmentesen haladunk végig az évszázadon néhány technológia helytelen alkalmazása miatt. xxx

De csökkenthetjük a veszélyt. És a központ, amelynek Cambridge-ben segítettem felállítani, ezzel foglalkozik – akárcsak néhány más központ szerte a világon, de nem eléggé. Arra koncentrálunk, hogy minimalizáljuk ezeket a valóban katasztrofális, globális fenyegetéseket. És szeretem azt mondani, hogy még ha csak egy az 1000-hez tudnánk csökkenteni a valószínűséget, akkor is olyan nagy a tét, hogy több lesz, mint amennyit megérdemeltünk, mert a világon csak körülbelül 100 ember gondolkodik igazán ezekről az igazán extrém helyzetekről.

Optimista vagyok, hogy a világ megmenekülhet a legrosszabb katasztrófák elől, amelyekről a sci-fi spekulálhat. De úgy gondolom, hogy meglehetősen göröngyösen haladunk végig az évszázadon. Reméljük, hogy a század második felében az éghajlatváltozás kontrollálásával, a tömeges kihalás elkerülésével, és remélhetőleg csökkentjük a hatalmas egyenlőtlenségeket nemcsak a nemzeteken belül, hanem ami még fontosabb, a globális észak és a globális dél között, különösen szubszaharai Afrika. Szerintem a tudomány része ennek a történetnek. Láttuk, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt 50 évben a világ népessége több mint kétszeresére nőtt, a tömeges éhezés, amelyet Paul Ehrlich a Stanfordban az 1960-as évek végén jósoltak, nem valósult meg. Még mindig van alultápláltság, sőt éhezés is, de ez a rossz elosztás vagy háborúk következménye, nem pedig az általános hiány. És úgy gondolom, hogy a tudomány elegendő táplálékot tud biztosítani a világ lakosságának az évszázad során. És azt hiszem, mindenki számára legalább olyan jó életet biztosíthat, mint amilyet ma szerencsés országokban élvezünk.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(4067) Atomtámadás

Tibor bá’ fordítása online

Egy orosz atomtámadás következményei katasztrofálisak lennének, és nem csak Ukrajna számára.

 

89. útban a 90. felé

Ukrajnában vagy azon kívül Putyin Oroszországa konfrontációs eszközei közé tartozhatnak vegyi vagy biológiai fegyverek használata. Putyin megsemmisítheti az energiavezetékeket vagy a tengerfenéki infrastruktúrát, vagy kibertámadásokat hajthat végre a nyugati pénzintézetek ellen. A taktikai nukleáris fegyverek alkalmazása lehet az utolsó mentsvára. Putyin egy szeptember 30-i beszédében felhozta Hirosimát és Nagaszakit, és zavaros értelmezéseket kínált a második világháború végfázisáról. A hasonlat finoman szólva is tökéletlen. Ha Oroszország taktikai atomfegyvert használna Ukrajnában, Kijev nem adná meg magát. Egyrészt az ukránok tudják, hogy az orosz megszállás egyenértékű országuk kipusztulásával, ami 1945-ben Japán esetében nem volt igaz. Ráadásul Japán akkoriban elvesztette a háborút. 2022 végén Oroszország vesztésre áll.

Egy nukleáris támadás következményei katasztrofálisak lennének, és nem csak az ukrán lakosságra nézve. A háború azonban folytatódna, és a nukleáris fegyverek a helyszínen nem sokat segítenének az orosz katonáknak. Ehelyett Oroszország nemzetközi felháborodással nézne szembe. Brazília, Kína és India egyelőre nem ítélte el Oroszország invázióját, de egyik ország sem támogatja igazán Moszkvát annak szörnyűséges háborújában, és egyik sem támogatná az atomfegyverek használatát. Hszi Csin-ping kínai elnök ezt novemberben nyilvánosan kimondta: miután találkozott Olaf Scholz német kancellárral, nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentette, hogy a vezetők „közösen ellenzik az atomfegyverek használatát vagy az azzal való fenyegetést”. Ha Putyin dacolna ezzel a figyelmeztetéssel, elszigetelt pária lenne, akit gazdaságilag és talán katonailag is megbüntethet egy globális koalíció.

Oroszország számára tehát a nukleáris fegyverek bevetésével való fenyegetőzés nagyobb hasznot hoz, mint a tényleges végrehajtás. De Putyin még mindig ezen az úton járhat: elvégre az invázió megindítása látványosan rosszul kigondolt lépés volt, és mégis megtette. Ha a nukleáris tabu megdöntése mellett dönt, a NATO nem valószínű, hogy jóindulatúan válaszolna, hogy elkerülje az apokaliptikus atomcsere kockázatát. A szövetség azonban minden valószínűség szerint hagyományos erővel válaszolna az orosz hadsereg gyengítésére és a további nukleáris támadások megakadályozására, kockáztatva egy eszkalációs spirált, ha Oroszország cserébe hagyományos támadásokat indítana a NATO ellen.

Még ha ez a forgatókönyv elkerülhető is lenne, a nukleáris felhasználást követő orosz vereség veszélyes következményekkel járna. Olyan világot hozna létre, amely nélkülözi a hidegháború és a hidegháború utáni 30 év tökéletlen nukleáris egyensúlyát. Ez szerte a világban arra ösztönözné a vezetőket, hogy induljanak el az atomerőműben, mert úgy tűnik, hogy biztonságukat csak nukleáris fegyverek beszerzésével és használatukra való hajlandóságuk mutatásával lehet biztosítani. Az elterjedésének korszaka következne, ami a globális biztonság rovására menne.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4066) Vezető halál ok

Tibor bá’ fordítása online

A tanulmány szerint 2021-ben a COVID volt a vezető halál ok világszerte

Szerző: Benjamin Mateus
89. útban a 90. felé

A COVID-19 világjárvány által okozott halálesetek mértéke egyre világosabban kiderült, amint a tudósok és epidemiológusok áttanulmányozzák a rendelkezésre álló adatokat. Egy múlt héten közzétett tanulmány megállapította, hogy világszerte   2020-ban a COVID-19 volt az egyik vezető halál ok , 2021-ben pedig a vezető halál ok, megelőzve az isémiás szívbetegséget is, amelyben 8,9 millióan halt meg 2019-ben, és a rákot, amelyben 9,5 milliót halt meg 2018-ban.

A tanulmány az Egészségügyi Világszervezet (WHO) műszaki tanácsadó csoportjának 2022. májusi, a COVID-19-hez kapcsolódó halálozási arányszámmal kapcsolatos jelentésének nyomon követése volt. Becsléseik szerint 2021 végére a többlethalálozás elérte a 14,83 milliót, ami 2,74-szerese a COVID-19 bejelentett 5,42 milliót kitevő halálesetnek.

A többlethalálozás a krízishelyzetben bekövetkezett halálozások teljes számának  a normál körülmények között várható halálozáshoz viszonyított különbsége. Ahogy a szerzők megjegyzik:

A többlethalálozás mind a vírusnak közvetlenül betudható halálozások teljes száma, mind pedig a közvetett hatások – például az alapvető egészségügyi szolgáltatások megzavarása  – miatti halálozásokért felelős. A túlzott halálozás évszázadokra visszatekintő, jól bevált fogalom, és széles körben használták a múltbeli egészségügyi válságok és járványok, például az 1918-as „spanyolnátha” áldozatainak becslésére is.

Ha a két évet (2020 és 2021) összevetjük, az a feltűnő, hogy az első évben bekövetkező  halálozások elhalványultak a második évhez képest, annak ellenére, hogy számos országban tömeges oltási kampányokat indítottak. Az oltóanyag-nacionalizmus profitorientált népszerűsítése a vakcinák világszerte rendkívül egyenlőtlen eloszlásához vezetett, ami több millió szükségtelen halálesetet okozott a túlnyomórészt alacsonyabb jövedelmű országokban. Míg 2020-ban körülbelül 4,47 millió többlethalálozást becsültek, 2021-ben ez a szám 10,36 millióra emelkedett.

A tanulmány egyik szerzője, Ariel Karlinsky, a World Mortality Dataset megalkotója és fenntartója a World Socialist Web Site-nek elmondta, hogy a jelenlegi tanulmány megpróbálja kidolgozni és javítani a többlethalálozás becslésére szolgáló modelleket olyan országokban, amelyek nem szolgáltattak erre okot. Hozzátette, hogy a jelenlegi tanulmány több országból több adatot tartalmaz a járvány több időszakából.

A SARS-CoV-2 globális terjedését lehetővé tévő politikák által előidézett halálesetek mértékének értékeléséhez vissza kell nyúlni az első és a második világháborúig. Valójában az első kézből tapasztalható tömeges halálos áldozatok száma nem csupán a koronavírus sajátos virulens jellemzőinek mellékterméke, hanem a tőke nemzetközi politikája, amely a vírus felszámolásának költségeit határozta meg, túlságosan megterhelő volt a pénzügyi számításaik során. ezért nem éri meg életek millióinak megmentését.

Az emberiség történelmének bármely más pontjánál jobban felfogták a világ vezetői, hogy miként lehet gyorsan felszámolni a koronavírust és gyorsan véget vetni a járványnak. A döntéseik vezérlő elvét a WSWS találóan „rosszindulatú elhanyagolásként” határozta meg, amely a világjárvány harmadik telén is folytatódik.

Amint azt a szerzők megjegyzik, a COVID-19-halálozás pontos meghatározásának hiánya, valamint a minden okból kifolyólag szükséges halálozási adatokhoz való hozzáférés az anyakönyvi rendszereken keresztül óriási kihívást jelentett a becslések számszerűsítésénél, minden országban és a WHO világrégiójában. Csak 100 ország (52 százalék) tudott havi országos adatot szolgáltatni a többlethalálozásról.

Abban a két évben, amelyen belül a COVID-19 világjárvány súlyosan érintette az emberiséget, a globális közegészségügyi felügyeleti kapacitás részeként továbbra is fontos tanulságokat kell maradéktalanul dokumentálni és felhasználni. Először is, sürgősen javítani kell az adat- és egészségügyi információs rendszereket, valamint az adatok gyűjtésének, elemzésének, megosztásának és jelentésének módját. Másodszor, a fertőző betegségek felügyeletének szükséges összehangolása az egészségügyi információs rendszerek folyamatos erősítésével és más meglévő rutin felügyeleti rendszerekkel, valamint a demográfiai és földrajzi monitoring rendszerekkel való integrációjával az időben történő és célzott beavatkozások elősegítése érdekében. A COVID-19-felügyeletet kombinálni kell az egyetemes egészségügyi lefedettséggel és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat nyomon követésével, valamint az egészségügyi rendszer felkészültségére vonatkozó kapcsolódó mutatókkal, beleértve a vakcina lefedettségét, valamint a víz-, közegészségügyi és higiéniai szolgáltatásokat.

Kétségtelen, hogy a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap teljes mértékben tisztában van minden ország teljes pénzügyi helyzetével, kiterjedt és aprólékos történelmi adatokkal rendelkezik szinte minden tranzakcióról és kifizetésről. De azt kérdezni, hányan haltak meg, és e halálesetek okai a világ nagy részén, továbbra is a találgatások birodalmában maradnak.

A jelenlegi világjárványra, valamint a jövő járványaira és járványaira adott észszerű válaszhoz olyan nemzetközileg koordinált adatbázisokra és infrastruktúrára lesz szükség, amely valós időben képes megfelelni ezeknek a kihívásoknak, hatékonyan és eredményesen osztva el az erőforrásokat és a munkaerőt.

A jelentés fontos elemzést tartalmaz a világjárvány által legsúlyosabban érintett országokról, mind a halálozások abszolút számában, mind a népességszámhoz és a korszerkezethez viszonyítva.

Az a 20 ország, ahol a becslések szerint legmagasabb többlethalálozás a világ népességének körülbelül a felét képviseli, és a becsült többlethalálozás több mint 80 százalékáért felelős: Banglades, Brazília, Kolumbia, Egyiptom, India, Indonézia, Irán, Olaszország, Mexikó, Nigéria, Pakisztán, Peru , a Fülöp-szigetek, Lengyelország, az Orosz Föderáció, Dél-Afrika, az Egyesült Királyság, Törökország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok.

Amikor a többlethalálozást az egyes országok népességszámának és korszerkezetének összefüggésében elemezték, világossá vált, hogy az elszegényedett országok viselték a világjárvány súlyát, és az összes halálozás több mint 50 százaléka az alsó-középső osztályban következett be.

A többlethalálozás a várható halálozásokhoz képest, ami a járvány kezdeti szakaszában a többlethalálozás jelentős csökkenését mutatja, különösen a délkelet-ázsiai régióban.

A The Economist becslései szorosan összefüggenek a WHO COVID-19 mortalitást értékelő technikai csoportja által bemutatott becslésekkel, ami 2021. december végén körülbelül 15,9 millió volt. Ez körülbelül egymilliós különbség a WHO 14,83 milliós számához képest.

A 2022-es év végéhez közeledve a The Economist központi becslése 20,9 millióra emelkedett, ami azt jelenti, hogy a járvány Omikron szakasza megközelítőleg ötmillió halálesethez járult hozzá, felborítva a kapitalista elitek és médiáik minden hazugságát, miszerint az Omikron enyhe.” Valójában a COVID-19-hez kapcsolódó halálozások száma 2022-ben valószínűleg hasonló lesz, mint 2020-ban, ami azt jelenti, hogy a vírus valószínűleg ismét a világ három legnagyobb halálos áldozata között lesz.

A járvány negyedik évében Kína meggondolatlan megnyitása a tömeges fertőzések előtt először teszi ki a világ lakosságának egy hatodát a COVID-19 fertőzésnek. Ennek eredményeként a vírus evolúciója a következő hónapokban egy új, aggodalomra okot adó változatot szülhet, ami potenciálisan fertőzőbb, vakcina-rezisztens, patogén vagy a három kombinációja.

A kapitalista uralkodó elit globálisan lehetővé tette, hogy egy új vírus áthasítsa a társadalmat, és világszerte, gyorsan a vezető halál okok egyikévé váljon.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4065) Állóháború

Tibor bá’ fordítása online

Igor Strelkov blogjából: Röviden a front helyzetről.

89. útban a 90. felé

Kherson front: összetűzések, mesterlövészek párbajok,  riasztó szünet.

Zaporica Front: folytatódik a tüzérségi és rakétacsapások párbaja, valamint a tartalékok mozgatása a frontális zónában mindkét oldalról. Komoly változásokról nincs információ.

Donyecki front: Az Ugledar régióban csapataink újabb (nem tudom hányadik) kísérlete, hogy előrenyomuljon és homlokukkal áttörje az ellenség hosszú távú védelme [verik a fejüket a falba, ahogy Sztrelkov szereti nevezni. ] ahogy az várható volt, kialudt.

A Marinka térségben: A taktikai szintű húsdaráló mindkét oldalon veszteségekkel folytatódik, de a DPR / RF fegyveres erők előretörése nélkül.

Avdiivka területén: nincs változás.

Bakhmut térségében: Opitnaja környékén folytatódnak a harcok (most ezeket a harcokat – mivel Opitnaját már két hete „elvették” – „takarítási műveleteknek” nevezik), valamint heves összecsapások zajlanak a város szélén. Az elmúlt napokban a Wagner alegységek (és az együttműködő egységek) itt nem értek el jelentős taktikai előrelépést, támadásainkra az ellenség ellentámadásokkal válaszol (szintén nem sok sikerrel). Mindkét fél jelentős veszteségeket szenved el. Az ellenség a megtépázott egységeket tartalékokra cseréli, és nem hagyja el pozícióit. Hasonló a helyzet a Soledar régióban.

Seversk irányban: nincs változás.

Az ukrán fegyveres erők továbbra is rendszeresen ágyúzzák Donyecket, Horlivkát, Jaszinovataját, Makijvkát és más településeket, mind célzottan (katonai és ipari létesítményekre), mind civil területeken.

Az LPR frontján: a helyi csaták Krasznolimanszkij és Kupjanszkij irányban folytatódnak. Mindkét oldalon támadások és ellentámadások zajlanak a szakasz/század szintű egységek erői által, a Kremennajától északnyugatra (az R-66-os autópálya közelében) és Szvatovótól délnyugatra lévő területen taktikai erődök rendszeresen cserélnek gazdát. A tüzérség mindkét oldalon aktívan dolgozik, és támadó repülőgépeket is használnak (az ukrán fegyveres erőknek is van, és nagyon aktívak). Általánosságban elmondható, hogy a frontvonal változatlan marad – a Kremennaya-Svatovo út az ukrán fegyveres erők tűzirányítása alatt áll.

A határfronton (a belgorodi, kurszki és brjanszki régiók határai mentén – a fehérorosz határig): Rendszeres tüzérségi összecsapások, a DRG becsapásai, előőrsök és járőrök összecsapásai. Egyik fél sem próbálkozik támadással.

Fehéroroszország területén: Az orosz és a fehérorosz csapatok aktív mozgása zajlik tisztázatlan célokkal (lehetséges egyrészt offenzíva előkészítése, másrészt az ukrán fegyveres erők ebbe az irányba terelése, valamint védelmi intézkedések megtétele a NATO-csapatok inváziója Lengyelországból). A maga részéről az ukrán fegyveres erők is számos tartalék egységet és alakulatot vontak be a fehérorosz határhoz, lehetővé téve számukra, hogy aktív ellenállást tanúsítsanak, ha a 2022. február-márciusi offenzív akciókat megismételnék.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(VM-313) Karácsonyi ajándék

Tibor bá’ online

Karácsonyi ajándék

89. útban a 90. felé

Karácsonykor az ember ösztönösen is kutatni kezd az emlékezetében a régik karácsonyok irányába. Szeretet így, meg szeretet úgy. Nekem is eszembe jut néhány epizód.

Szülőanyám utolsó két/három évét  bentlakásos internátusban  töltöttem el,  ahonnan karácsonykor hazaengedtek, jobban mondva hazaküldtek. Anyám szerint, rászabadítottak. Kivételt képez az utolsó, 1944-es karácsony, ami abban különbözőt az előzőektől, hogy Budapest ostroma ekkor kezdődött.  A háborús helyzet a karácsony lebonyolítását is megváltoztatta. Aztán, három héttel később anyám meghalt, én pedig a húgommal végigélvezhettük, ahogy a különböző nők harcoltak az apámért, természetesen rajtunk keresztül.

1947-re meglett a nevelő anya, amit tudomásul vettem, mint minden mást, amit az élet hozott számomra. Aztán jött az 1947-es karácsony, amikor már majdnem 15 éves voltam. Legnagyobb problémán az ajándékozás volt. A smucig, tót földről származó nevelőanyám javaslatára zsebpénzem nem volt, akkor pedig miből vegyek ajándékot, elsősorban neki, mivel vele töltöttem el a legtöbb időt, lévén, hogy háztartásbeli volt. Első feladat, pénzt kell szerezni.

Más lehetőség nem mutatkozott, mint felmenni a Svábhegyre, kivágni egy fenyőfát és eladni. Ez megtörtént, és 15 forint ütötte a markomat. Most már csak meg kell venni az ajándékot. Sok szemlélődés és sétafika után kikötöttem a Fenyves áruházban a Kálvin-tér sarkán. 15 forint nem volt egy vagyon, sokat kellett keresgélni. A végén kikötöttem egy köteg linzer-tészta forma mellett. Volt benne csillag, hold, háromszög, meg kis és nagy pogácsaforma. Ilyeneket még nem láttam, se a szülő, se a nevelő anyánk háztartásában.

Diadalmasan mentem haza, és kb. ½ 8 környékén léphettem a lakásba. Na, amit én kaptam. Csak csavargáson jár a fejem, meg hasonlók. Nem mondhattam meg, hol jártam és főleg miért, mert ugye az ajándék az meglepetés.

Két nappal később volt Szent Este. A fa alatt számomra is volt egy ajándék. Egy pár zokni, mert s régi zoknim már lyukas volt. Ugyanis – amint gyakran hallottam – nem tudtam vigyázni a holmijaimra. A rajta lévő cetlin ez állt: Egy zoknit kapsz Tibike, nem érdemled meg, de remélem megjavulsz.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4064) Vírus

Minden olvasónknak Boldog és kellemes Karácsonyi ünnepeket kíván Éva és Tibor bá’

 A posztot átvettem a HelloMagyar hírportáltól

Kína ránk szabadíthatja a vírust

89. útban a 90. felé

Nemrég még tüntetések voltak Kínában a rendkívül szigorú lezárások miatt. A polgárok azt várták, hogy a szeptemberi pártkongresszus után enyhül a szigor, nem ez történt, ezért kommunista diktatúra ide vagy oda, utcára mentek. Shanghajban pedig már az is felmerült, hogy régi-új pártfőtitkárnak, Kína urának, Hszi Csin-pingnek is mennie kellene. A hatalom visszavett, a korlátozások már a múlté. A koronavírus pedig elszabadult és mint tudjuk, nem ismer határokat. Kína szabadjára engedi a COVID-ot A BBC hosszú cikket szentelt annak, hogy bemutassa, mennyire hősiesen küzd a kínai társadalom, különösen az egészségügyi dolgozók azért, hogy kordában tartsák a járványt. Mint ismert, Kínában meglehetősen alacsony a második, harmadik oltást felvevők aránya, ráadásul az a magyar adatokból is hónapok óta világos, hogy a legkevésbé hatékony vakcina a Pekingtől importált Sinopharm volt. A kínai társadalom hatalmas tömegei, különösen az idősek, ezért elképesztően kitettek az “újabb hullámnak”. Ennek ellenére a hatóságok számos tartományban (Zhejiang és Anhui) munkába hajtanak mindenkit, még azokat is, akikről egyértelmű: tüneteket produkálnak, még ha azok enyhék is, írja a brit lap. A Twitter kínai megfelelőjének számító Weibo-n hallatlanul népszerűek az erről szóló beszámolók. “Az elmúlt három évben nem volt semmi felkészülés, majd hirtelen feloldották a korlátozásokat, és betegen is mehetsz dolgozni. Az életünk annyit ér, mint egy hangyáé: semmit”, olvasható egy fellájkolt kommentben. Mindezt úgy, hogy néhány hónapja még a munkába menetel pozitív teszt esetén börtönnel járt. Kínaiak, akik mostanában tértek haza arra panaszkodnak, hogy külföldön nem, otthon viszont azonnal elkapták a vírust. “Mindenki, akit ismerek, koronavírusos és lázas – szóval, aki csak teheti ne utazzon vissza” – írta egy külföldön élő felhasználó egy másik népszerű közösségi médiaplatformon, a Xiaohongshu-n. Ez is érdekelhet: Halottaskocsikkal van tele Peking, miközben tagadják a vészhelyzetet Hatalmas sorok, exportálható mutánsok A társadalom egyébként összezár. Tele van a kínai net olyan videókkal, amelyek azt mutatják, kisgyermekek ételt és vizet visznek beteg szüleiknek, családtagok szlalomoznak otthon betartva a távolságtartást. Országos a gyógyszerhiány, ezért ismerősök, rokonok gyűjtik a rászorulóknak a már nem használt gyógyszereket. Újságok szólítják fel az embereket arra, hogy legyenek kedvesek az erejüket megfeszítve dolgozó egészségügyisekkel. Ugyanakkor körükben már tiltakozás is van. A független South China Morning Post múlt héten arról számolt be, hogy az orvostanhallgatók azért demonstrálnak, mert „jobb fizetést” és védelmet követelnek a “fronton”. Hosszú sorok kígyóznak a kórházakban, mindenhol óriási a nyomás, szólnak a közösségi médiában olvasható beszámolók a BBC szerint. Több mint 10 millió felhasználó nézett meg egy videót az elmúlt 24 órában, amin egy férfi térden állva könyörgött, hogy kezeljék lázas gyermekét egy klinikán Guangdong tartományban. “Mindenki vár, gyerekek és idősek – nem te vagy az egyetlen”, mondta az orvos. Mint ismert, a koronavírus Kínából terjedt el a világon, ám az ország elképesztően büszke volt arra, hogy szinte azonnal “karanténba zárta”. Ennek súlyos ára volt, hisz a zéró-COVID politikának köszönhető, hogy akár néhány megbetegedés miatt is tízmilliós városokat zártak le. Ezt elégelte meg a társadalom, ám most úgy tűnik, Kína szabadjára engedi a vírust, hogy lecsendesítse lakosságát. Kérdés, hogy világszerte milyen árat fogunk ezért fizetni.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4063) Világháború

Minden olvasónknak Boldog és kellemes Karácsonyi ünnepeket kíván Éva és Tibor bá’

Tibor bá’ fordítása online

Hogyan kerüljük el az újabb világháborút

The
SPECTATOR

Írta: Henry Kissinger
89. útban a 90. felé

Az első világháború, egyfajta kulturális öngyilkosság volt, amely lerombolta Európa eminenciáját. Európa vezetői – Christopher Clark történész kifejezésével – olyan konfliktusba keveredtek, amelybe egyikük sem ment volna bele, ha előre látták volna, hogy a világuk 1918-ban véget ér. A korábbi évtizedekben két szövetség létrehozásával fejezték ki rivalizálásukat.  A stratégiákat összekapcsolták a megfelelő mobilizációs ütemtervükkel. Ennek eredményeként 1914-ben az osztrák koronahercegnek a boszniai Szarajevóban, egy szerb nacionalista által elkövetett meggyilkolása általános háborúvá fajult, amely akkor kezdődött, amikor Németország elérte minden célját, hogy legyőzze Franciaországot a semleges Belgium megtámadásával.

Az európai nemzetek, akik nem voltak kellőképpen tisztában azzal, hogy a technológia hogyan erősítette meg saját katonai erejüket, példátlan pusztítást végeztek egymáson. 1916 augusztusában, két év háború és milliós áldozatok száma után, a fő nyugati harcosok (Nagy-Britannia, Franciaország és Németország) elkezdték feltárni a mészárlás megszüntetésének lehetőségeit. Keleten a rivális Ausztria és Oroszország hasonló érzelmekkel rendelkezett. Mivel, semmilyen elképzelhető kompromisszum nem igazolhatta a már meghozott áldozatokat, és senki sem akarta a gyengeség benyomását kelteni, a különböző vezetők haboztak hivatalos békefolyamat elindítása mellett. Ezért amerikai közvetítést kértek. Edward House ezredes, Woodrow Wilson elnök személyes megbízottja által végzett kutatások feltárták, hogy a módosított status quon alapuló béke elérhető. Wilson azonban, bár hajlandó volt és végül szívesen vállalta a közvetítést, a novemberi elnökválasztás utánra halasztotta. Addigra a brit Somme offenzíva és a német Verdun offenzíva további kétmillió áldozattal járt.

Philip Zelikow e témáról szóló könyvének szavai szerint a diplomácia kevésbé járható út lett. A Nagy Háború még két évig tartott, és több millió áldozatot követelt, helyrehozhatatlanul károsítva Európa kialakult egyensúlyát. Németországot és Oroszországot a forradalom bénította. Az osztrák-magyar monarchia eltűnt a térképről. Franciaországot kivéreztették. Nagy-Britannia fiatal nemzedékének és gazdasági kapacitásainak jelentős részét feláldozta a győzelemért. A háborút lezáró, büntető Versailles-i Szerződés sokkal törékenyebbnek bizonyult, mint az amit felváltott.

A mai világ hasonló fordulópontban találja magát Ukrajnában, mivel a tél szünetet tart az ottani nagyszabású katonai műveletekben. Többször is támogatásomat fejeztem ki a szövetséges katonai erőfeszítések mellett, amelyek célja Oroszország ukrajnai agressziójának meghiúsítása. De közeledik az ideje annak, hogy a már végrehajtott stratégiai változásokra építsünk, és azokat egy új struktúrába integráljuk a béke tárgyalásos úton történő elérése érdekében.

Ukrajna a modern történelem során először vált Közép-Európa jelentős államává. Szövetségesei segítségével és elnöke, Volodimir Zelenszkij inspirálásával Ukrajna megállította az orosz hagyományos haderőket, amelyek a második világháború óta uralják Európát. A nemzetközi rendszer – beleértve Kínát is – pedig szembefordul Oroszország nukleáris fenyegetésével.

Ez a folyamat felvetette az Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatos eredeti kérdéseket. Ukrajna megszervezte Európa egyik legnagyobb és leghatékonyabb szárazföldi hadseregét, amit Amerika és szövetségesei szereltek fel. A békefolyamatnak bármily módon össze kell kötnie Ukrajnát a NATO-val.  A semlegesség alternatívája már nem opció, különösen Finnország és Svédország NATO-csatlakozása után. Éppen ezért tavaly májusban tűzszüneti vonal létrehozását javasoltam azon határok mentén, ahol a háború február 24-én kezdődött. Oroszország feladja hódításait, de nem azt a területet, amelyet közel egy évtizede elfoglalt, beleértve a Krímet is. Ez a terület a tűzszünet utáni tárgyalás tárgyát képezheti.

Ha a háború előtti határ Ukrajna és Oroszország között nem valósítható meg harccal vagy tárgyalással, akkor meg lehetne vizsgálni az önrendelkezés elvének alkalmazását. A nemzetközileg felügyelt önrendelkezési népszavazásokat a különösen megosztó, évszázadok során többször gazdát cserélt területeken lehetne alkalmazni.

A békefolyamat célja kettős lenne: Ukrajna szabadságának megerősítése és egy új nemzetközi struktúra meghatározása, különösen Közép- és Kelet-Európa számára. Végül Oroszországnak kellene helyet találnia egy ilyen sorrendben.

Egyesek számára a háború által impotenssé tett Oroszországot részesítik előnyben. Nem értek egyet. Az erőszakra való hajlam ellenére Oroszország több mint fél évezreden keresztül döntően hozzájárult a globális erőegyensúlyhoz. Történelmi szerepét nem szabad lerontani. Oroszország katonai kudarcai nem szüntették meg globális nukleáris hatókörét, ami lehetővé tette az ukrajnai eszkaláció veszélyét. Még ha ez a képesség csökken is, Oroszország felbomlása vagy stratégiai politikai képességének megsemmisítése 11 időzónát magában foglaló területét vitatott vákuummá változtathatja. Versengő társadalmai dönthetnek úgy, hogy vitáikat erőszakkal rendezik. Más országok megpróbálhatják erőszakkal kiterjeszteni követeléseiket. Mindezeket a veszélyeket  tetézi a több ezer nukleáris fegyver jelenléte, amelyek Oroszországot a világ két legnagyobb atomhatalma közé teszik.

Miközben a világ vezetői arra törekednek, hogy véget vessenek annak a háborúnak, amelyben két atomhatalom verseng egy hagyományosan felfegyverzett ország ellen, mérlegelniük kell a konfliktusra gyakorolt hatást, valamint a kialakulóban lévő csúcstechnológia és mesterséges intelligencia hosszú távú stratégiáját. Már léteznek autonóm fegyverek, amelyek képesek meghatározni, felmérni és megcélozni saját vélt fenyegetéseiket, és így képesek saját háborút indítani.

Ha  átlépjük a határvonalat ezen a területen, és a hi-tech szabványos fegyverré válik – és a számítógépek a stratégia fő végrehajtóivá válnak , a világ olyan állapotba kerül, amelyre még nincs kialakult koncepciója. Hogyan gyakorolhatják a vezetők az irányítást, amikor a számítógépek olyan léptékben és olyan módon írnak elő stratégiai utasításokat, amelyek eleve korlátozzák és fenyegetik az emberi beavatkozást? Hogyan őrizhető meg a civilizáció az egymásnak ellentmondó információk, felfogások és pusztító képességek ilyen forgatagában?

Ukrajna a modern történelemben először vált Közép-Európa jelentős államává.

Erre az új világra még nem létezik elmélet, és a témával kapcsolatos konzultációs erőfeszítések még nem fejlődtek ki, talán azért, mert az értelmes tárgyalások új felfedezéseket tárhatnak fel, és a jövőre nézve ez a nyilvánosságra hozatal önmagában is kockázatot jelent. A fejlett technológia és az azt irányító stratégiák koncepciója közötti különbség leküzdése, vagy akár teljes következményeinek megértése ma ugyanolyan fontos kérdés, mint az éghajlatváltozás, és ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik ismerik a technológiát és a történelmet.

A békére és rendre való törekvésnek két, olykor egymásnak ellentmondó összetevője van: a biztonság elemeire való törekvés és a megbékélés követelménye. Ha mindkettőt nem tudjuk elérni, akkor egyiket sem fogjuk elérni. A diplomácia útja bonyolultnak és frusztrálónak tűnhet. De ahhoz, hogy előre haladjunk, vízióra és bátorságra van szükség az utazáshoz.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4062) Kína kontra Oroszország

Tibor bá’ fordítása online

Kína és Oroszország egyenetlen kapcsolata egy szóval magyarázható

Szerzők: Ariel Shangguan adjunktus, Xi’an Jiaotong Liverpool Egyetem
89. Útban a 90. felé

Az ukrajnai orosz invázió óta a nyugati médiában heves vita folyik Kína reakciójáról az orosz agresszióra. A megbeszélések többsége egy bizonyos kifejezésre összpontosított: „korlátlan barátság” – ez a kifejezés, amely vélhetően a háború előtt néhány hónappal kiadott kínai-orosz közös nyilatkozatból származik.

De, van egy probléma ezzel a kifejezéssel. Míg a nyilatkozat orosz változata valóban a „barátság” (friendship) szót használta, a kínai változat a „barátságosságot” (friendliness).  A kérdés, ez csak a fordítási finomság, vagy Kína szándékosan kerülte a „barátság” szó használatát?

A nemzetközi kapcsolatok fordítási problémáit kutatóként nyomon követtem a „barátság” szó használatát a kínai és orosz dokumentumokban. Felfedeztem, hogy a két nemzet kapcsolatának természetéről alkotott elszakadása először a kommunizmus előtti Kínai kormány és a Szovjetunió között 1945-ben aláírt szerződésben jelent meg.

A szerződést a kínai és az orosz változatban eltérően nevezték el. Az orosz kiadásban a szerződés „Barátsági és Szövetségi Szerződés”, míg a kínai változatban „Barátságossági és Szövetségi Szerződés”.

Partnerségük címkézésének ilyen aszimmetrikus módja megmaradt két további szerződésben is, amelyeket a jelenlegi Kínai Népköztársaság 1949-es megalapítása után írtak alá. Az első (oroszul) az 1950-ben aláírt „Barátsági, szövetségi és kölcsönös segítségnyújtási szerződés” , a másik pedig a 2001-ben aláírt „Jó szomszédsági, Barátsági és Együttműködési Szerződés. A kínai kiadások mindkét esetben a „barátság” szót „barátságosságra” cserélték, jelezve, hogy a Szovjetunió bukása ellenére a kínai-orosz kapcsolatok jellege változatlan maradt.

Ráadásul a kínai-orosz átfogó stratégiai partnerség kialakításáról szóló 2019-es kínai nyilatkozat a „barátságosság” szót többször is használta a két állam közötti kétoldalú kapcsolat leírására. A „barátság” szó viszont csak egyszer fordult elő, amikor kifejezetten a kínai és orosz emberek közötti „barátság” megjelölésére használták. Ez azt bizonyítja, hogy nem fordítási hiba, hanem kínai szándék volt a „barátság” és a „barátságosság” megkülönböztetése.

Egyenetlen kapcsolat

Kína miért nem használja szívesen a „barátság” címkét? Mit jelent Kína számára az orosz „barátság”? Kutatásaim azt mutatták, hogy a kínaiak ellenállása az orosz „barátsággal” összefüggésbe hozható egy bizonyos szervezettel szerzett tapasztalataikkal, amely magatartásával bebizonyította, hogy a szovjet – és így tágabb értelemben az orosz – „barátság” mit jelent Kínának. Ez a szervezet volt a szovjet baráti társaság.

A formálisan 1927-ben alapított szovjet baráti társaságok a kommunista szervezetek hálózatai voltak, amelyek a szocialista blokkon kívüli, a szovjet ideológiával rokonszenves embereket igyekeztek mozgósítani. Az 1930-as években a fasizmus térnyerésével és az ebből következő szovjet Egyesült Államokhoz való igazodással a társadalmakat a globális kulturális csere elősegítőivé nevezték át, és a nem kommunista közönség befolyásolására törekedtek. A kínai-szovjet baráti társaságok ebből a kulturális cseréből nőttek ki.

1945-ben megalapították a Kínai-Szovjet Baráti Társaságot, Dalianban, egy észak-kínai városban, amely akkoriban szovjet ellenőrzés alatt állt. A társaság azonnal népszerűvé vált a helyiek körében. 1949-re Kínában több mint 50 baráti társaság működött.

Ám a kínaiak lelkesedése e társaságok iránt nem tartott sokáig, mivel az emberek felismerték, mit képviselnek. A kínai kommunisták, akik éppen kivezették az országot a pusztító polgárháborúból, azt akarták, hogy a kínai-szovjet viszony „kölcsönösen előnyös legyen”. Ezeken a baráti társaságokon keresztül azt remélték, hogy a szovjetek megtaníthatják Kínának a szocialista államforma ismereteit.

Ahogy Liu Shaoqi, a Kínai Kommunista Párt akkori alelnöke mondta 1949-ben: „A Szovjetunió Kína tanítómestere. A kínaiaknak a szovjet nép tanítványainak kell lenniük.”

Ám, a kínai tisztviselők hamar tudatára ébredtek saját naivságuknak, mivel világossá vált, hogy ezeknek a baráti társaságoknak a fő célja a szovjet felsőbbrendűség propagálása és annak hangsúlyozása, hogy Kínának mennyire hálásnak kell lennie a szovjet segélyekért. A Shenyang társadalom például gyakran szponzorált előadásokat olyan témákkal, mint „Mennyire nagyszerű a Szovjetunió?” és „Miért segíti a Szovjetunió a kínai népet?”

Az 1950-es évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy a „kölcsönösen előnyös” helyett kölcsönös félreértés alakult ki Kína és a Szovjetunió közötti viszonyról. A kínaiak úgy gondolták, hogy a nehezen kivívott kommunista győzelmüknek ki kellett volna érdemelnie a Szovjetunió tiszteletét és egyenrangúságát. De a szovjetek számára az újonnan alapított Népköztársaság csak egy újabb szatellit állam volt a hatalmas szovjet rendszeren belül.

A nemzeti határok és a szuverenitás nem számítottak ebben a szocialista blokkba. Ami a szovjeteket illeti, e rendszer tekintélyének forrása Moszkva volt – és mindig is Moszkvából fog származni.

Ez arra utal, hogy a kínaiak vonakodása attól, hogy a kínai-orosz partnerséget „barátságnak” nevezze, a szovjet baráti társaságokkal való korábbi interakciókban gyökerezhet. Azzal, hogy szándékosan nem „barátság”-nak fordította a szót, Kína minimális ellenállást mutatott egy olyan címkével szemben, amely érzékennyé teheti őket az orosz imperialista ambícióval szemben.

Ennek fényében, és tekintettel arra, hogy az ukrajnai háborúval kapcsolatos kínai nyilatkozatok mennyire hangsúlyozták a nemzeti szuverenitás fontosságát, egyértelmű, hogy a kínai rokonszenv az ukránok iránt egy kicsit máshonnan ered, mint a nyugatié. Ez nem erkölcsi vagy felelősségtudatból fakad, hanem egy másik ország helyzetéből, akinek meg kellett küzdenie az egyenlőségért és a saját nemzeti identitásáért, egy nyilvánvalóan egyenlőtlen viszonyon belül.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4061) Orosz gazdaság

Tibor bá’ fordítása online egy független orosz portáltól

Négy aggasztó jel az orosz gazdaság számára

89. útban a 90. felé

Az orosz gazdaság sokkal jobb állapotban közeledik 2022 végéhez, mint azt sokan várták tavasszal, az ukrajnai inváziót és az azt követő nyugati szankciókat követően. A GDP csökkenése csak körülbelül 3%-ot tett ki, és az amerikai dollár árfolyama még mindig 65 rubel alatt van. Még a high-tech importra vonatkozó nyugati tilalom is, bár kihívást jelent, kezelhetőnek bizonyult. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Oroszország gazdasága kikerült a veszély zónából. Kockázatok továbbra is fennállnak. Megkértük Oroszország vezető befektetési bankjainak közgazdászait, hogy emeljék ki az elmúlt hónapokban megjelent új figyelmeztető jeleket.

Az olaj- és gázbevételek meredeken estek. Novemberben az olaj- és gázbevételek 866 milliárd rubellel (13 milliárd dollár) járultak hozzá az állami költségvetéshez, ami 2,1%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Ez nem jelent kritikus bevételcsökkenést. A valóságban azonban ennek az összegnek csaknem a fele (6,4 milliárd dollár) a Gazprom ásvány kitermelési adójának egyszeri befizetéséből származott. E pénz nélkül az olaj- és gázbevétel 48,9%-kal csökkent 2021-hez képest.

Ennek két oka lehet. Az első, a Gazprom jövedelmező európai piacára irányuló vezetékes gázexport szinte teljes leállása az Északi Áramlat gázvezeték lezárását és az azt követő robbanásokat következtében. A második, az orosz olaj árának esése, ami a novemberi olajbevételek 25,4%-os csökkenéséhez vezetett éves összehasonlításban.

Az orosz pénzügyminisztérium pénzt nyomtat a hiány fedezésére. A lyuk egy részét a Nemzeti Népjóléti Alapból be lehet tölteni, de ez önmagában nem lesz elég. Ha kizárólag az NWF-re támaszkodunk, az azt jelentené, hogy az alap likvid része a tervezett költségvetési hiánynak megfelelően 2025-re elfogy – jelentették a Központi Bank elemzői.

A pénzügyminisztérium idén ősszel a szövetségi hitelkötvény piacon nagyarányú hitelfelvételhez fordult a hiány fennmaradó részének fedezésére. Ezek a belső kölcsönök 1,44 billió rubelt (22 milliárd dollárt) gyűjtöttek a minisztérium számára. Ennek az összegnek 77%-a változó kamatozású kötvényekből származik, amelyek végső soron a jegybanki kamatokhoz lesznek kötve. E kötvények fő vásárlói vezető bankok voltak, amelyek korábban 1,39 billió rubel (21 milliárd dollár) kölcsönt vettek fel REPO-tranzakciókon keresztül. Ezért ténylegesen a rejtett pénzkibocsátásról beszélünk, amit az elemzők egyre gyakrabban jegyeznek meg.

Ennek nyilvánvaló következményei vannak: valószínűleg növelni fogja az inflációs nyomást, ami arra kényszeríti a Központi Bankot, hogy kamatot emeljen, és feláldozza a gazdasági növekedést. Azonban, nem minden közgazdász tartja ezt a rendszert inflációsnak. Viktor Tunev közgazdász úgy véli, hogy a modern monetáris elmélet szempontjából ennek a hitelfelvételi algoritmusnak nem lesznek jelentős gazdasági következményei. Ezeket a kölcsönöket „orosz QE-nek” nevezi: a Központi Bank szövetségi hitelkötvények formájában teremti meg a likviditást, ezzel párhuzamosan javítja az eszközök színvonalát és növeli a bankok forrásainak pénzellátását tőke bevonása nélkül.

A munkanélküliségi szint Oroszországban továbbra is a történelmi mélypont közelében van annak ellenére, hogy a külföldi vállalatok elhagyták a piacot és a gyárak bezártak. A legfrissebb hivatalos adatok azt mutatják, hogy októberben a munkaerő 3,9%-a volt munkanélküli (a mindenkori legalacsonyabb, 3,8%-os munkanélküliség augusztusban történt).

Ennek a paradoxonnak több magyarázata is lehet. Először is, Oroszország munkaerőpiaca mindig a fizetések csökkentésével válaszol a válságra, nem pedig a munkahelyek csökkentésére. Másodszor, az oroszországi juttatások alacsony szintje azt jelenti, hogy az állásukat elvesztő emberek a lehető leghamarabb bármilyen munkát elvállalnak.

Ráadásul Oroszország a „sűrített” munkaerőpiac közepette elindította katonai mozgósítását – mondta Rosztyiszlav Kapelyusnyikov, a Moszkvai Felső Közgazdasági Iskola Munkaerő-piaci Tanulmányok Központjának igazgatóhelyettese. A háborús mozgósítás és a kivándorlás miatt mintegy 1-1,5 millió ember elvesztése a munkaerőpiacról tovább rontja a helyzetet az egyre növekvő betöltetlen álláshelyek miatt.

Ez ébresztőként szolgál arra, hogy Oroszország munkaerőforrásai korlátozottak – mondja Alekszandr Isakov, a Bloomberg Economics Oroszországra, valamint Közép- és Kelet-Európára szakosodott közgazdásza. Mivel a gazdaságban nincsenek tartalék erőforrások, a mozgósítás megköveteli, hogy a „termelő” iparágakban (például feldolgozás, építőipar és szállítás) dolgozókat az állami szektorba tereljék. Mindez gátolja a potenciális gazdasági növekedést: a megnövekedett védelmi és állami kiadásoknak strukturális mellékhatásai vannak, amelyek az elkövetkező öt évben mintegy 0,5%-ra korlátozzák a potenciális éves növekedést, mondja Isakov.

Az orosz ingatlanpiacon jelenleg buborék van az olcsó jelzáloghitelek miatt. A jelenlegi, 7%-os kedvezményes jelzáloghitelek programja ez év végén véget ért Oroszországban. A jegybank és a számlakamara is többször kérte a program megszüntetését. Vlagyimir Putyin elnök azonban nemrég bejelentette, hogy a program folytatódik, igaz, valamivel magasabb, 8%-os arányban. Ezek a kedvezményes jelzáloghitelek az orosz ingatlanpiac túlmelegedését okozzák. Az elsődleges és a másodlagos lakáspiac kiegyensúlyozatlan (az új lakás és a „karbantartott” lakás árkülönbsége ma már 40%).

A támogatások több polgár számára tette megfizethetőbbé a lakhatást, akik úgy döntöttek, hogy a várakozás helyett jelzáloghitelt vesznek fel. A kereslet meredeken emelkedett, gyorsabban, mint ahogy a kínálat alkalmazkodni tudna, az árak pedig szárnyalnak. Moszkvában ma már lehetetlen komfortos lakást venni egy új épületben jelzáloghitel felvétele nélkül. Szergej Szkatov független pénzügyi elemző szerint azonban nem valószínű, hogy ez a buborék kipukkan: a fejlesztők a 2023 végén piacra kerülő lakások több mint 51%-át már eladták. További 10-20%-ot kell eladniuk. , ami akkor is teljes mértékben elérhető, ha a kereslet a nyári szintre csökken. A jelzáloghitel-portfóliók nem teljesítései szintén kipukkanhatják a buborékot, de a mindössze 0,4%-os (az elsődleges piacon pedig 0,15%-os) meghibásodási ráta miatt ez sem valószínű – mondta Skatov.

Az itt felsorolt egyensúlytalanságok egyike sem képes önmagában megölni az orosz gazdaságot. Azonban mindegyik komoly probléma, amihez az orosz vezetés hozzászokott, hogy költségvetési pénzekkel, például támogatott jelzáloghitelekkel oldja meg. A költségvetés bevételei azonban csökkennek, miközben a kiadások nőnek: csak a harmadik negyedévben 16%-kal nőttek a kiadások.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4060) Talány

Tibor bá’ fordítása online

Putyin rejtélye

Írta: Mike Whitney
89. útban a 90. felé

A Nuclear Posture Review (NPR) elsődleges célja, hogy megtévesztő módon „újrafogalmazza” a nukleáris fegyverek támadó használatát, mint indokolt védekezési aktust. A halálos tömegpusztító fegyverek használatának új kritériumait szándékosan kritizálták azzal a világos szándékkal, hogy Washington zöld utat adjon ezek használatához és elterjedéséhez. Ennek megfelelően az Egyesült Államok külpolitikai harcosai megteremtették azt az intézményi és ideológiai keretet, amely a jogi megtorlástól való félelem nélkül szükséges egy nukleáris háború elindításához. Ezeket a fáradságos előkészületeket, egyetlen cél szem előtt tartásával hajtották végre, hogy megőrizzék Amerika folyamatosan erodáló pozícióját a globális, rendben a szélsőséges erőszak alkalmazásával.

Vlagyimir Putyin aggódik. Nagyon aggódik.

Az orosz elnök a közelmúltban tartott sajtótájékoztatóján aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az Egyesült Államok esetleg atomcsapást tervez Oroszország ellen. Putyin természetesen nem fogalmazta meg ennyire nyersen a dolgot, de megjegyzései nem hagytak kétséget afelől, hogy erről beszél. Íme egy része annak, amit mondott:

Az Egyesült Államoknak van egy „megelőző csapás” elmélete… Most egy „lefegyverző csapás” rendszert fejlesztenek ki. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy modern, csúcstechnológiás fegyverekkel kell lecsapni az irányító központokra, hogy megsemmisítsék az ellenfél ellentámadási képességét.”

Miért vesztegetné Putyin az idejét az Egyesült Államokban a külpolitikai csapások között keringő különféle elméletekre, ha nem aggódik, hogy ezek az ötletek megvalósíthatóak?

Az egyetlen magyarázat az, hogy Putyin aggódik, és azért aggódik, mert tudja, hogy ezek az ötletek (megelőzős és „lefegyverző csapás”) uralják a hatalmi elit elképzeléseit, akik Washingtonban döntenek ezekről a kérdésekről. Putyin valószínűleg tisztában van azzal, hogy Washingtonban van egy jókora réteg, amely támogatja az atomfegyverek használatát, és úgy gondolja, hogy ezek elengedhetetlenek a „szabályokon alapuló rend” megőrzéséhez. Röviden, Putyin úgy véli, hogy ezek az elképzelések „megvalósíthatók”, ezért aggodalmának adott hangot.

Tehát, gondoljunk arra, hogy Putyin mire akar kilyukadni. Azt mondja, hogy az Egyesült Államok hallgatólagosan támogatja a megelőző „első csapás” politikáját, vagyis ha az USA kellően fenyegetve érzi magát, akkor jogot formál ahhoz, hogy nukleáris rakétákat lőjön az ellenségre, függetlenül attól, hogy az ellenség megtámadta az Egyesült Államokat vagy sem.

Ez észszerűnek hangzik számodra?

És mi a helyzet Oroszországgal; Oroszország támogatja ugyanezt a politikát?

Nem, nem. Az orosz nukleáris doktrína kifejezetten kizárja az atomfegyverek első alkalmazását. Oroszország nem indít első csapást. Oroszország csak megtorlásként alkalmaz nukleáris fegyvereket, és csak abban az esetben, ha a nemzet „egzisztenciális fenyegetéssel” szembesül. Más szóval, Oroszország csak végső megoldásként alkalmaz atomfegyvert.

Az amerikai nukleáris doktrína az orosz doktrína sarkalatos ellentéte, mert az Egyesült Államok nem fogja feladni az első csapás támogatását. És ami még aggasztóbb, az  hogy az Egyesült Államok doktrínáját olyan durván kibővítették, hogy szinte bármire felhasználható. Például a közelmúltban kiadott Nuclear Posture Review (NPR) szerint a nukleáris fegyverek használhatók: „extrém körülmények között az Egyesült Államok vagy szövetségesei és partnerei létfontosságú érdekeinek védelmében”.

Rágódj ezen egy percig. Ez magában foglalhat bármit, a nemzetbiztonságot fenyegető komoly veszélytől a gazdasági rivális hirtelen felbukkanásáig. Le akarjuk bombázni Pekinget, mert a bruttó hazai termékük (GDP) az előrejelzések szerint az évtizeden belül nagyobb lesz, mint Amerikáé?

Erre, nem tudunk válaszolni, de mindenképpen belefér az NPR durván kibővített kritériumaiba.

Látod, miért aggódhat Putyint? Látod, hogy Biden nem hajlandó felhagyni az „első csapás” politikájával, ami Washington ellenfeleit idegesítheti? Látod, hogy az atomfegyverek használatára vonatkozó új, felhígult szabványok miért tűzhetnek ki vörös zászlókat a Kapitóliumokon szerte a világon?

Putyin azt akarja, hogy az emberek tudják, mi folyik körülöttünk. Ezért beszél nyilvános helyeken. Azt akarja, hogy mindenki tudja, hogy az Egyesült Államok többé nem tekinti nukleáris arzenálját pusztán védekezőnek. Ma már a „szabályalapú rend” megőrzésének alapvető eszközeként tekintenek rá.

És ez csak egy része annak, amit Putyin egy nagyon rövid sajtótájékoztatón mondott. Ezt is mondta:

Most az USA egy „lefegyverző csapás” rendszert fejlesztenek ki. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy modern, csúcstechnológiás fegyverekkel kell lecsapni az ellenfél irányító központjaira, hogy megsemmisítsék ellentámadási képességüket.”

A „lefegyverző csapás” elve nagy divat a washingtoni külpolitikai harcosok körében. Azon az elképzelésen alapul, hogy az Egyesült Államok eleget tud kiütni Oroszország döntési központjaiból és megerősített rakétaállomásaiból ahhoz, hogy kiküszöbölje a hatalmas nukleáris megtorlás veszélyét. És bár igaz, hogy ez a világ nagy részét parázsló törmelékké redukálhatja; az is igaz, hogy az elméletet egy erős választókerület támogatja, amely eltökélt szándéka, hogy az alacsony hozamú „használható” atomfegyverekre vonatkozó elméleteiket bevessék. Ahogy korábban mondtam, a politikai berendezkedésben és némely államban, vannak olyan erős szereplők, akik szeretnék, ha a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos tabut feloldanák, hogy több helyzetben és gyakrabban lehessen őket használni.

Ez a World Socialist Weboldalról származik: A Nuclear Posture Review, a minisztérium egyik tisztviselője kijelentette, „olyan stratégiát dolgoz ki, amely nukleáris fegyverekre támaszkodik a stratégiai támadások minden formájának elrettentésére. Ez magában foglalja a bármilyen mértékű nukleáris alkalmazást, és magában foglalja a stratégiai jellegű, súlyos következményekkel járó, nem nukleáris eszközöket alkalmazó támadásokat is.”

(Megjegyzés: Tehát az Egyesült Államok nukleáris fegyvereket használhat olyan ellenségekre, amelyek nem rendelkeznek nukleáris fegyverrel.)

A fegyverzet ellenőrzési szakértők gyorsan elítélték a dokumentum közzétételét.

„Nemcsak a növekvő nukleáris kockázat ösvényén tartja a világot, de sok tekintetben növeli ezt a kockázatot” – érvelt az UCS, azzal érvelve, hogy „az Egyesült Államok egyetlen életképes válasza az USA teljes nukleáris arzenáljának újjáépítése és egy sor nukleáris arzenál fenntartása. Veszélyes hidegháborús nukleáris politikák, és számos forgatókönyv szerint fenyegetik a nukleáris fegyverek első alkalmazását.”

(Megjegyzés: Ezen az úton „már haladunk”.)

Ez jelentős fejleményt jelent Trump 2018-as nemzetvédelmi stratégiájához képest, amely nagyrészt negatívan utalt a katonai erő alkalmazására a gazdasági érdekek biztosítására, azt állítva, hogy ezt Kína tette. Noha ez volt a 2018-as dokumentum egyértelmű következtetése, a Pentagon 2022-es dokumentumában a „nemzeti érdekek” meghatározása, amely magában foglalja a „gazdasági jólétet” is, még nyitottabb lépést jelent annak a doktrínának a támogatása felé, hogy a háború elfogadható eszköz a gazdasági célok elérésére.”

(Megjegyzés: Tehát igazam volt, Kínát atomfegyverbe fogjuk állítani a gazdaságuk növekedése miatt!)

A 2022-es honvédelmi stratégia egy szakasza:

Ezek a dokumentumok, amelyekről az amerikai médiában nem esett komoly szó, világossá teszik azt az alapvető hamisságot, hogy az Egyesült Államok idei hatalmas katonai felépítése, válasz az „orosz agresszióra”. Valójában a Fehér Ház és a Pentagon háborús tervezői szerint a katonai kiadások hatalmas növekedését és a Kínával folytatott háborús terveket „a geopolitika, a technológia, a gazdaság és a környezet drámai változásai okozzák”.

Ezek a dokumentumok egyértelművé teszik, hogy az Egyesült Államok Kína gazdasági felemelkedését egzisztenciális fenyegetésnek tekinti, amelyre katonai erővel kell válaszolni. Az Egyesült Államok, Oroszország leigázását kritikus lépcsőfoknak tekinti a Kínával való konfliktus felé.” („A Pentagon nemzeti stratégiai dokumentuma Kínára irányul”, Andre Damon).

Ismételjük meg: „Ezek a dokumentumok világossá teszik, hogy az Egyesült Államok egzisztenciális fenyegetésnek tekinti Kína gazdasági felemelkedését, amire katonai erő fenyegetésével kell válaszolni.”

Ennek a ténynek (és ez tény) meglehetősen nyilvánvalónak kell lennie mindenki számára, aki az elmúlt évtizedben nem élt remeteként. Ez azt üzeni nekünk, hogy az Egyesült Államok már nem versenyképes. A nyugati elit 31 billió dollárnyi államadósságot gyűjtöttek össze, kiürítették Amerika ipari bázisát, végtelen, adósságot generáló piramis-csalásokkal feldúlták saját tőkepiacaikat, és az egész eltorzult rendszert egy olyan valután egyensúlyozták, amely a szemünk láttára omlik össze.

Hogyan akarja tehát a nyugati elit megőrizni a globális hatalmat, ha a gazdaság tiszta futóhomokra épül?

Nyers katonai erőt, könyörtelen propagandát és maffiaszerű kényszert fognak alkalmazni. Ezt fogják tenni. Kihagyják a diplomáciai finomságokat, és vaskézzel erőltetik ki akaratukat. Van kétség efelől? Itt van még Putyintól:

Az Egyesült Államoknak van megelőző sztrájk koncepciója, nem megtorló sztrájkról beszélnek. De, ha egy potenciális ellenfél azt hiszi, hogy lehetséges a megelőző sztrájkelmélet alkalmazása, az arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk azon, milyen fenyegetést jelentenek ránk az ilyen ötletek.

„Ha, egy ország semmilyen körülmények között nem használ elsőre nukleáris fegyvereket, az azt jelenti, hogy  másodikként sem használja, mert a területükön végrehajtott nukleáris csapás esetén a felhasználás lehetősége megszűnik.” – mondta Putyin.

Ez homályosabban hangzik, mint amilyen. Putyin arra gondol, hogy „ha az Egyesült Államok hatalmas nukleáris támadást indít Oroszország ellen, akkor Oroszország megtorló képessége nagymértékben veszélybe kerülhet. Ezért Putyin hozzátette: „Talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy felhasználjuk-e az ő elképzeléseiket a saját biztonságuk biztosításáról”. Más szóval, ha a „megelőző” és a „lefegyverző csapások” az egyetlen módja a nemzetbiztonság védelmének, akkor talán Oroszországnak követnie kellene Washington példáját. Putyin gúnyosan beszélt, de az álláspontja egyértelmű: „Ha saját biztonságunk védelme megköveteli, hogy meggondolatlan és destabilizáló magatartást tanúsítsunk, akkor talán ezt kellene tennünk.”

Mindenesetre meg lehet érteni Putyin dilemmáját. NEM támogatja a megelőző nukleáris támadásokat, de – ugyanakkor – belátja, hogy ha nem cselekszik megelőzően, a jövőben nem tud válaszolni. Ez az a rejtvény, amellyel szembesül.

Véleményem szerint Putyin az elmúlt héten két alkalommal is megvitatta ezt a kérdést, mert valóban nem gondolta, hogy a legkisebb esélye sincs annak, hogy az USA megtámadjon egy olyan országot, amely a világ legnagyobb nukleáris arzenáljával rendelkezik. Úgy vélte, hogy az Egyesült Államok lépéseit az elrettentés és a kölcsönösen biztosított pusztítás elavult elméletei fogják alakítani. De, most kezd rájönni, hogy beléptünk egy bátor új világba, ahol a számítások proaktívabb elméleteken alapulnak, amelyek figyelmen kívül hagyják a megtorlással való fenyegetést, mert az elkövetők úgy vélik, hogy hatékonyan „lefegyverezhetik” ellenfelüket.

És hát Putyin aggódik; őszintén aggódik. Zavart válasza („Talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy felhasználjuk az ő elképzeléseiket a saját biztonságuk biztosításáról.”) azt sugallja, hogy még nem találta ki, mit tegyen.

Tehát a kérdés: mit csináljon? Hogyan védheti meg országát, amikor egy atomfegyverrel rendelkező nagyhatalom úgy döntött, hogy te egy olyan akadály vagy, amit el kell távolítani saját geopolitikai ambícióinak elérése érdekében? Hogyan háríthat el egy civilizációnak véget vető támadást, amikor ellensége teljes szívvel hisz abban, hogy az atomháború az egyetlen módja annak, hogy megőrizze domináns pozícióját a globális rendben? Ez egy óriási talány.

Talán nyilvánosan demonstrálnia kellene, mire képes Oroszország.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4059) Fermi paradoxon

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Arctic News

A technológiai civilizációk rövid élettartama és a Homo sapiens jövője

írta: Andrew Glikson
89. útban a 90. felé

Jared Diamond „Összeomlás” (2011) című könyvében olyan társadalmak sorsát mutatja be, amelyek a kudarcot vagy a sikert választják. Nagyobb léptékben a Fermi-paradoxon azt sugallja, hogy a fejlett technológiai civilizációk mulandó entitásokat alkothatnak a galaxisban, amelyek aztán rövid időn belül összeomlanak. Fermi paradoxonának ilyen értelmezése, amit a közelmúlt földi történelme is alátámaszt, azt jelenti, hogy a Tejútrendszer bolygóiról érkező rádiójelek nyilvánvaló hiánya olyan civilizációk eredendően önpusztító természetének tulajdonítható, amelyek elérték a rádióhullámok terjesztésének képességét, összhangban Carl Sagan nézeteivel. Várható tehát, hogy az univerzumban a fejlett technológiai társadalmak száma arányos lesz átlagos élettartamukkal, ami talán nem tart tovább néhány évszázadnál. Megmagyarázhatatlan módon a Homo sapiens viselkedése felfedi Fermi paradoxonának valóságát.

Hadd szúrjam közbe a Tibor bá’ paradoxont. Az evolúció azt mutatja, hogy az önzés előnyös az egyed életben maradásához, tehát sikeres az utódok létrehozásához is. Így belénk kódolódott az önzés. Ez mind addig nem veszélyezteti a faj fennmaradását, amíg a technológiája nem ér el olyan szintet, ami lehetővé teszi a nem szándékolt öngyilkosságot. Majd ha társadalomban élő hangya, vagy méh faj éri el ezt a civilizációs szintet, akkor történhet egy átlépés, tovább fejlődés, velünk nem.

Az üvegházhatású gázok elterjedése, a légkör kémiájának megváltozása, valamint a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek elterjedése rámutat Fermi paradoxon jelentőségére a 20-21. században.

A geológiai és csillagászati tanulmányok azt mutatják, hogy a bolygók között a Föld egyedülálló volt a fejlett életformák megjelenése terén már ~3,5 milliárd évvel ezelőtt. Ha feljegyeznék a Homo sapiens sorsát, a történelem azt mondaná, hogy miközben a légkör túlmelegedett, az óceánok elsavasodtak és a radioaktivitás nőtt, az emberek soha nem szűntek meg üvegházhatású gázokkal telíteni a légkört, uránt bányásztak, végzetes háborúkat szabadítottak fel és rakétákat lőttek ki a Naprendszerben ismert élet egyetlen menedékén.

A „Globális felmelegedés folyamatban” című új cikkében Hansen et al. (2022) kijelentette: „A glaciális és interglaciális globális hőmérséklet változás azt jelenti, hogy a gyors visszacsatolású egyensúlyi éghajlati érzékenység legalább 4°C. A megduplázódott CO₂ esetében ez 5,5°C körüli. Az üvegházhatású gázok kényszere 2021-ben 4,1 W/m2 értékkel volt nagyobb, mint 1750-ben. Ez kétszeres CO2 kényszert jelent.  A mai ÜHG-kényszer miatti bekövetkező globális felmelegedés, lassú visszacsatolás után, körülbelül 10°C. Az ember által előállított aeroszolok jelentős éghajlati kényszer, főként a felhőkre gyakorolt hatásuk miatt. A globális felmelegedés bukópontja 1970-ben következett be, mivel a megnövekedett ÜHG-felmelegedés meghaladta az aeroszolok lehűlését, ami évtizedenként 0,18°C-os globális felmelegedést eredményezett.

Ennek elkerülhetetlen következménye a Föld éghajlati zónák helyzetének eltolódása, a Föld albedójának csökkenése (klimatológiailag jelentős ~0,5 W/m² csökkenés két évtized alatt), az üvegházhatású gázok geológiailag példátlan mértékű, 2-3 ppm/év emelkedése. Az óceánok elsavasodása (körülbelül 26 százalékkal), a jégtakarók visszahúzódása, a tengerszint emelkedése (1900 óta kb. 20 cm), a növényzet, az erdők és a talaj valamint az éghajlat változása, és a tömeges kihalás.

Több mint 50 éven át kevesen voltak tudatában annak, hogy a légkör CO₂-szintjének ~100 ppm emelkedése, évi 2-3 ppm-es ütemben a Föld nagy részének lakhatatlanná válásához vezethet (The Unhabitable Earth, David Wallace-Wells). Magunkat most a következmények vesznek körül: a levegő és a víz szénhidrogén-telítettsége, elszabadult globális felmelegedés, elsavasodás, mikro-műanyagok terjedése, élőhelyek pusztulása, radioaktív túlterhelés, vegyi fegyverek elterjedése. Ez a Fermi-paradoxon létezésének a megerősítése.

Ám éppen abban az időben, amikor a világot egyre inkább elárasztották a szélsőséges időjárási események, súlyos tüzek és árvizek, a klímatudósokat egyre inkább figyelmen kívül hagyták, helyettük politikusok, bürokraták, közgazdászok, stratégák és érdekképviseletek léptek fel, akik nem ismerték a fizika alapvető törvényeit és az alapelveket. A tudomány által vezérelt politikákat és ígéreteket elárulták, és az értelmes mérséklést és alkalmazkodást megcáfolták az új szénbányák és gázmezők megnyitásával. Az Egyesült Nemzetek Alapokmányát sértő hidegháborús stratégiák kimerítik a közelgő éghajlati katasztrófa mérsékléséhez szükséges erőforrásokat. Egy geológiai szempillantás alatt, a dinoszauruszok kihalása óta példátlan ütemben, a Föld nagy részei egyre lakhatatlanabbá váltak számos faj számára, meghaladva a 350 ppm CO₂-t, és közeledve a miocén állapothoz. Az emberek mindvégig szorgalmasan dolgoztak egy valódi világvége-gépezet fejlesztésén, amely közel 1300 nukleáris robbanófejet tartalmazott.

A 20. században a náci koncentrációs táborok és a népirtó konfliktusok, például Vietnámban, Kambodzsában és Laoszban bebizonyították, hogy az emberek képesek a legszörnyűbb bűnök elkövetésére egymás, más fajok és a természet ellen, beleértve a tömeges kiirtásokat is. Lásd: Ruanda, Jemen, Irak, Afganisztán, Bosznia, Ukrajna, stb.

A Fermi-paradoxon felé vezető végső lépést az új-mexikói, Novaja Zemlja-i nukleáris kísérletek, Hirosima és Nagaszaki bombázása, valamint a nukleáris háború növekvő kilátásai, az azt követő tűzviharok, a kihullásból származó sugárzás és a nukleáris tél nyomán tették meg. Robock és Toon (2012) „Önbiztos pusztítás: Az atomháború éghajlati hatásai” című tanulmánya szerint a termonukleáris háború a modern civilizáció végéhez vezethet, a hosszan tartó nukleáris tél és a terméspusztítás miatt.  Az egyik modell szerint a Föld átlaghőmérséklete egy nukleáris tél során, amikor a városokból és az iparból származó fekete füst felszáll a felső sztratoszférába, több évre 7-8 Celsius-fokkal csökkenti a globális hőmérsékletet.

Amint azt Hansen et al. (2012): „Az összes fosszilis tüzelőanyag elégetése más bolygót hozna létre, mint amit az emberiség ismer. A paleoklíma rekordja és a folyamatban lévő éghajlatváltozás világossá teszi, hogy az éghajlati rendszer túl lesz tolva a fordulópontokon, visszafordíthatatlan változásokat indítva el, beleértve a jégtakaró szétesését a folyamatosan változó partvonallal, a bolygó fajainak jelentős részének kiirtását, és egyre inkább. pusztító regionális éghajlati szélsőségek”.

A szénnel telített légkör hátterében zajló nukleáris háború csak rendkívüli károkat okozhat a bolygó életfenntartó rendszereiben. A „sapiens” népirtásra és öko-cídiumra való hajlamát aligha leplezi el a politikusok uralkodó orwelli nyelvezete az általunk ismert bioszféra pusztulásának elkerülésére irányuló érdemi cselekvés hiányában. Mivel a globális felmelegedés végső következményei valószínűleg egy évszázadon belül jelentkeznek, beleértve a hőmérsékleti polaritásokat, a hőhullámokat és az óceáni régiók regionális lehűlését, az Antarktiszról és a grönlandi jégtakaróból származó jégolvadás következtében (Gikson 2019).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4058) Fúzió

Tibor bá’ fordítása online

Fúzió. Na, ne már?

Szerző: Karl Grossman
89. útban a 90. felé

Hatalmas szenzáció volt (a média nagyrészt megkérdőjelezhetetlen), amikor az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma ezen a héten bejelentette, hogy „jelentős tudományos áttörés” történt a fúziós energia fejlesztése terén.

„Ez mérföldkőnek számító eredmény” – jelentette ki Jennifer Granholm energiaügyi miniszter. Tanszékének sajtóközleménye szerint a kaliforniai Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumban végzett kísérlet „több energiát termelt a fúzióból, mint a meghajtásához használt lézerenergia”, és „felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújt a tiszta fúziós energia lehetőségeibe”.

„A nukleáris fúziós technológia a hidrogénbomba megalkotása óta létezik” – jegyezte meg a bejelentésről szóló CBS News cikke. „A nukleáris fúziót az energiateremtés szent gráljának tekintették. És „úgy tűnik, hogy végre elérkezett a fúzió pillanata ” – mondta a CBS-cikk.

De ahogy Dr. Daniel Jassby, a Princeton Plasma Physics Lab 25 éven át a fúziós energia kutatásán és fejlesztésén dolgozó vezető kutatófizikusa a Bulletin of the Atomic Scientists 2017-es cikkében megállapította, a fúziós energia „kerülendő dolog. ” Cikkének címe „Fúziós reaktor: nem az, amiért létrehozták”.

„A fúziós reaktorokat régóta „tökéletes” energiaforrásként hirdetik” – írta. És „az emberiség sokkal közelebb kerül” ahhoz, hogy „elérje azt az áttörést, amikor a fúziós reaktorból kilépő energia mennyisége fenntarthatóan meghaladja a bemenő energia mennyiségét, vagyis nettó energiát termel”.

„De ahogy közeledünk a célunkhoz – folytatta Jassby  – ideje megkérdezni: vajon a fúzió valóban „tökéletes” energiaforrás? Miután 25 évet dolgoztam magfúziós kísérleteken a Princeton Plazmafizikai Laborban, nyugdíjas koromban kezdtem szenvtelenül nézni a fúziós vállalkozást. Arra a következtetésre jutottam, hogy egy fúziós reaktor messze nem lenne tökéletes, és bizonyos szempontból közel áll az ellenkezőjéhez.”

„Eltérően attól, ami  a Napon történik, „amely hatalmas sűrűségű és hőmérsékletű közönséges hidrogént használ a fúzióhoz”, a Földön „a neutronban gazdag izotópokat használó fúziós reaktorok melléktermékei nem ártalmatlanok” – mondta.

A Földön a fúziós folyamat egyik kulcsfontosságú radioaktív anyaga a trícium, a hidrogén radioaktív izotópja.

De itt van „négy sajnálatos probléma” – „szerkezetek sugárzási károsodása; radioaktív hulladék; a biológiai árnyékolás szükségessége; és a fegyvertisztaságú plutónium 239 előállításának lehetősége – ami növeli a nukleáris fegyverek elterjedésének veszélyét, nem pedig csökkenti azt, ahogy azt a fúziót támogatók szeretnék” – írta Jassby.

„Ezen túlmenően, ha a fúziós reaktorok valóban megvalósíthatók, felmerülnének azok a többi komoly problémát, amelyek a hasadó reaktorokat sújtják, beleértve a trícium felszabadulását, az ijesztően nagy hűtőközeg-igényt és a magas működési költségeket. További, a fúziós berendezésekre jellemző hátrányok is lesznek: olyan tüzelőanyag (trícium) használata, amely nem fordul elő a természetben, és amelyet magának a reaktornak kell produkálni; és elkerülhetetlen helyszíni áramkimaradások, amelyek drasztikusan csökkentik az eladásra kínált elektromos energiát.”

„A trícium fő forrása a hasadó atomreaktorok” – folytatta. A tríciumot hulladéktermékként állítják elő a hagyományos atomerőművekben. Ezek az atomok felhasadásán alapulnak, míg a fúzió az atomok összeolvadását jelenti.

„Ha elfogadják, a deutérium-trícium alapú fúzió lenne az egyetlen olyan elektromos energiaforrás, amely nem hasznosítja a természetben előforduló tüzelőanyagot, vagy nem alakít át olyan természetes energiaforrásokat, mint a napsugárzás, a szél, a lehulló víz vagy a geotermikus energia. Egyedülálló módon a fúziós üzemanyag trícium komponensét magában a fúziós reaktorban kell előállítani” – mondta Jassby.

Az atomfegyverek elterjedésével kapcsolatban: „A plutónium-239 nyílt, vagy titkos előállítása egy fúziós reaktorban egyszerűen úgy lehetséges, hogy természetes vagy szegényített urán-oxidot helyeznek el minden olyan helyre, ahol bármilyen energiájú neutronok repkednek. A lassuló neutronok tömege, amely a reakcióedényen áramló fúziós neutronok szóródásából adódik, áthatja a reaktor belsejének minden zugát, beleértve a reakcióedény függelékeit is.

Ami a „hasadási reaktorokkal megosztott további hátrányokat” illeti, egy fúziós reaktor esetében: „Trícium diszpergálódik a reakcióedény, a részecske-injektorok, a szivattyúcsatornák és egyéb függelékek felületén. A hőcserélő rendszer korróziója vagy a reaktor vákuumcsatornáinak megsértése radioaktív trícium légkörbe vagy helyi vízforrásokba kerülését eredményezheti. A trícium hidrogénnel felcserélődik, így tríciumos víz keletkezik, ami biológiailag veszélyes.”

„Emellett a hűtőfolyadék-igény és a rossz vízhatékonyság problémái is vannak” – folytatta. „A fúziós reaktor olyan hőerőmű, amely hatalmas vízigényt támasztana a gőzt előállító másodlagos hűtőkörben, valamint a reaktor más alrendszereiből, például kriogén hűtőkből és szivattyúkból való hő eltávolítása miatt. Valójában egy fúziós reaktor a legalacsonyabb vízhatékonysággal rendelkező bármely típusú hőerőmű között, legyen az fosszilis vagy atomerőmű. A világ különböző régióiban fokozódó szárazság miatt sok ország nem tudna fizikailag fenntartani nagy fúziós reaktorokat.”

„És a fentiek mindegyike azt jelenti, hogy minden fúziós reaktornak túlméretezett működési költségekkel kell szembenéznie” – írta.

„A fúziós reaktor működtetéséhez olyan személyzetre lesz szükség, akiknek szakértelmére korábban csak a hasadási üzemekben végzett munkához volt szükség – például biztonsági szakértőkre a védelmi kérdések figyeléséhez, vagy speciális dolgozókra a radioaktív hulladékok ártalmatlanításához. További képzett személyzetre lesz szükség a fúziós reaktor bonyolultabb alrendszereinek működtetéséhez, beleértve a kriogenikát, a trícium feldolgozást, a plazmafűtő berendezéseket és a bonyolult diagnosztikát. Az Egyesült Államokban működő hasadó reaktorok általában legalább 500 állandó alkalmazottat igényelnek négy heti műszakban, a fúziós reaktorok pedig közel 1000 főt. Ezzel szemben csak néhány embernek kell vízerőműveket, földgáztüzelésű erőműveket, szélturbinákat, naperőműveket és egyéb áramforrásokat üzemeltetnie” – írta.

„A többszörös visszatérő kiadások közé tartozik a sugárzás által károsodott és plazma-erodált alkatrészek cseréje a mágneses zárt fúzióban, valamint évente több millió üzemanyag-kapszula gyártása minden inerciális zárt fúziós reaktorhoz. És minden típusú atomerőműnek finanszíroznia kell az életciklus végén történő leszerelést, valamint a radioaktív hulladékok időszakos ártalmatlanítását.”

„Elképzelhetetlen, hogy egy fúziós reaktor teljes működési költsége kisebb legyen, mint egy hasadó reaktoré, ezért egy életképes fúziós reaktor tőkeköltségének nullához közel kell lennie olyan helyeken, ahol az üzemeltetési költségek önmagukban magas.  A maghasadásos reaktorok többsége nem versenyképes a nem nukleáris energiával előállított villamos energia költségével, és ez az atomerőművek leállását eredményezte” – mondta Jassby.

„Összefoglalva, a fúziós reaktorok néhány egyedi problémával szembesülnek: a tüzelőanyag-ellátás hiánya (trícium), valamint a nagy és redukálhatatlan villamosenergia-elvezetése. Ezek az akadályok – a kolosszális tőkeráfordítással és a hasadási reaktorokkal együtt járó további hátrányokkal együtt jár. A fúziós reaktorok megépítése és működtetése, illetve gazdaságos kivitelezése minden más típusú villamosenergia-generátornál nagyobb igénybevételt jelent.”

„A fúzió zord valósága megcáfolja a „korlátlan, tiszta, biztonságos és olcsó energia” támogatóinak állítását. A földi fúziós energia nem az ideális energiaforrás, amit javaslói dicsérnek” – jelentette ki Jassby.

Az év elején a fúziós reaktorok trícium-üzemanyag-hiányának kérdését felvetően a Science, az Amerikai Tudományos Fejlődési Szövetség kiadványában megjelent egy cikk a következő címmel: „ A trícium üzemanyag hiánya elhagyhatja a fúziós energiát.” Ez a júniusi cikk a „ritka radioaktív izotóp trícium” magas költségére hivatkozott.  Grammonként 30.000 dollárért majdnem olyan értékes, mint egy gyémánt, de a fúziós kutatók számára megéri az árát megfizetni. Ha a tríciumot magas hőmérsékleten egyesítik deutériummal, a két gáz úgy éghet, mint a Nap.”

Aztán ott van a fúziós reaktorok szabályozása. Egy tavalyi cikk az MIT Science Policy Review-ban megjegyezte: „A fúziós energiát régóta olyan energiaforrásként hirdetik, amely nagy mennyiségű tiszta energia előállítására képes. Ezen ígéret ellenére a fúziós energia hat évtizednyi kutatás és fejlesztés után nem vált valóra. A fúziós energia sikeres fejlesztéséhez megfelelő szabályozási keretre lesz szükség a közbiztonság és a gazdasági életképesség biztosítása érdekében.”

„A kockázat alapú szabályozások a biztonsági elemzésekből származó kockázati információkat tartalmaznak annak biztosítására, hogy a szabályozás megfeleljen egy tevékenység tényleges kockázatának” – áll a cikkben. „Annak ellenére, hogy a maghasadási ipar kockázatalapú keretrendszerének elfogadása előnyökkel jár, az első generációs kereskedelmi fúziós technológia engedélyezésére vonatkozó kockázatalapú szabályozás alkalmazása káros lehet a fúzió gazdaságos rövid távú kiépítéséhez. A kereskedelmi fúziós technológia nem rendelkezik elegendő működési és szabályozási tapasztalattal ahhoz, hogy támogassa a kockázatalapú szabályozás gyors és hatékony alkalmazását.”

Annak ellenére, hogy a múlt heti fúziós bejelentéssel kapcsolatban széles körben üdvözölték a médiát, ott néhány kimért megjegyzés is megszületett. Arianna Skibell, a Politico munkatársa írt egy cikket „Itt egy valóság  ellenőrzés a magfúzióhoz” címmel. Elrettentő tudományos és mérnöki akadályok állnak előtte annak, hogy ezt a felfedezést olyan géppé fejlesszük, amely megfizethető áron képes a fúziós reakciót elektromos árammá alakítani a hálózat számára. Ez a fúziót egyértelműen a „a nap” kategóriába sorolja.”

„Íme néhány ok, amiért mérséklik a várakozásokat, miszerint ez az áttörés gyors előrelépést hoz a klíma vészhelyzet kezelésében” – mondta Skibell. „Először is, amint arra a klímatudósok figyelmeztettek, a világnak nincs ideje évtizedekig várnia, amíg a technológia potenciálisan életképes lesz az üvegházhatású gázok kibocsátásának nullázására.” Idézte a Pennsylvaniai Egyetem klímakutatóját, Michael Mannt, aki így kommentálta: „Nagyon izgatott lennék, ha bejelentés lenne, miszerint az Egyesült Államok megszünteti a fosszilis tüzelőanyagok támogatását.”

Henry Fountain a New York Times „Climate Forward” című online rovatában azt írta, hogy „a világnak hamarosan erőteljesen csökkentenie kell a szén-dioxid-kibocsátást. Tehát még ha a fúziós erőművek valósággá válnak is, ez valószínűleg nem fog megtörténni időben ahhoz, hogy segítsen elkerülni a CO2 kibocsátást, a klímaváltozás rövid távú súlyosbodó hatásait. Sok klímakutató és politikai döntéshozó szerint sokkal jobb, ha a jelenleg elérhető megújuló energia-technológiákra, például a nap- és szélenergiára összpontosítunk, hogy elérjük ezeket a kibocsátási célokat.”

„Tehát ha a fúzió nem gyors megoldás az éghajlatra, akkor lehet-e hosszabb távú megoldás a világ energiaszükségletére?” folytatta. „Talán, de a költség lehet a probléma. A National Ignition Facility Livermore-ban, ahol a kísérletet végezték, 3,5 milliárd dollárból épült fel az eszköz.”

A Lawrence Livermore National Laboratory hosszú múltra tekint vissza a fúzióval kapcsolatban. Itt fejlesztették ki a hidrogénbombát Teller Ede atomfizikus vezetésével, aki az első igazgatója volt az intézménynek. Valójában régóta „a hidrogénbomba atyjaként” nevezték. A hidrogénbomba fúziót, míg az atombomba, amelyen Teller korábban a Los Alamos National Laboratory-ban dolgozott, hasadást használ. Az atombombák kifejlesztése Los Alamosban egy nukleáris ághoz vezetett: a hasadást hasznosító atomerőművekhez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(ACs-34) Azok a csodálatos nők – Sakk/matt

Tibor bá’ csodálatos női

 

89. útban a 90. felé

Szégyen és gyalázat, de a nő nevére nem emlékszem, és akkor se jutna eszembe, ha megfeszítenének. Nincs mit tenni, az egyszerűség kedvéért nevezzük el Zsófinak. Akkor most újra kezdem a sztorit.

Zsófival megbeszéltem, hogy az ő javaslatára egy erzsébeti presszóban találkozunk a kora délutáni órákban. Igaz, hogy Erzsébet vagy 40 kilométerre van lakhelyemtől, de akkoriban még 5 forint volt egy liter benzin, és különben se célszerű egy kibontakozás előtt álló kapcsolatot vitával kezdeni.

Tehát hosszas keresgélés után még időben, sőt 10 perccel korábban, ráakadtam a presszóra és beléptem. A kiválasztott presszó minden volt, csak éppen meghitt nem, mert volt benne vagy 30 asztal és faltól-falig lehetett vagy 20 méter. Kevesen voltak benne, különben se lehetett volna megtölteni egy hétköznap délután, így aztán nem volt nehéz a körülnézés.

Meg is van, egészen biztos az a falnak támaszkodó, arccal a bejáratra néző, ám egy könyvbe mélyen beletemetkező nő lehet a Zsófi, aki különben úgy ült ott, mintha dél óta olvasná az asztalra terített könyvet. Megcéloztam, és határozott lépésekkel közeledtem felé. Amikor már majdnem az asztalához értem egy pillanatra feltekintett a könyvből, és megszólalt: ülj le, majd mintha ott se lennék, olvasott tovább, gondolom a fejezet, de minimum a bekezdés végéig. Én meg csak álltam és néztem.

Zsófi határozottan jó alakú és kifejezetten szép arcú volt. Tulajdonképpen nem akartam hinni a szemeimnek. Ez a nő egy osztályon felüli bombázó. Na, ekkora a B-52-es megunva, hogy némán állok, becsukta a könyvet, majd megszólalt

 • Könnyen idetaláltál?
 • Igen, elég rég közlekedem Budapesten, és van egy jó térképem.
 • Errefelé nem vagy ismerős?
 • Nemigen, ifjú koromban néhány hónapig ide jártam dolgozni a Gyapjúfonóba. Akkoriban HÉV-vel jártunk, na meg busszal, amikor késésben voltunk, de az régen volt. – Ezt Zsófi bólogatással hallgatta, majd ő jutott szóhoz.
 • Én gyerekkorom óta itt lakom, szeretek itt élni, de sokan lenézik ezt a környéket.
 • Én nem – siettem megnyugtatni. – Különben is, egy ilyen bitang jó nőért lehazudtam volna a csillagokat is az égről, ha kell.
 • Na, majd elválik – vettette oda Zsófi, és mindjárt előállt az első meglepetéssel – Nem szokásom férfiakat lakásra hívni, de gyere fel hozzám, mert ez itt túl zajos.

 

Mit mondjak, zajt nem hallottam, legfeljebb a közelgő pincér cipőjének a kopogását, aki ott is hagyott minket, amint Zsófi kifizette fogyasztását. Én ugyan tettem némi erőtlen kísérletet a számla rendezésére, de Zsófi nem engedte. Kifelé menet megkérdezte, hogy kocsival vagyok-e. Igenlő válaszomra az után érdeklődött, melyik az én kocsim, odamentünk, beszálltunk, és vártam az utasítást, amit meg is kaptam és szép csendben elindultunk a jelzett irányba.

Zsófi útközben megemlítette, hogy a férje nincs itthon, akiről különben nem is tudtam, hogy létezik. Csodálkozásomra közölte, hogy férjével a viszonya közömbös, vagy ilyesmi. Tulajdonképpen válófélben vannak, de tényleges lépéseket egyikük se tesz az ügy érdekében, vagyis a válás senkinek se fontos.

Közben azon törtem a fejem, hogy mi a fene van, illetve lesz. Jó, nincs otthon a férj, de bármely percben betoppanhat. Könnyű úgy közömbösnek lenni, hogy ketten vannak a lakásban, de mi van, ha engem meglát? Azért ezt a férj dolgot jó lett volna előre tisztázni.

Na, akkor megérkeztünk, bementünk a lakásba, behuppantunk egy-egy fotelba és kezdetét vette az ismerkedés. Zsófi szaporán tette fel a kérdéseket, mi a munkám, mi a hobbym, milyen zenét szeretek, miket szoktam olvasni? És így tovább. Már épp tiltakozni kezdtem volna, hogy ha jól emlékszem, nem állás interjúra érkeztem, meg aztán esetleg én is feltehetek néhány kérdést, de Zsófinak valószínűleg lehetett egy hatodik érzékszerve, mert elkezdett önmagáról nyilatkozni olyan alaposan, hogy kis híján fejvadásznak éreztem magam.

Az önvallomás vége felé a legfontosabb mondanivalója az volt, hogy ő fel akar nézni egy férfire. Mondtam neki, ebben az esetben kell még nőnöm vagy 20 centit, de ezt nem tartotta viccesnek. Hogy érzékeltesse a helyzetet, felületesen megemlítette Kocsis Zoltánt, mint valami kapcsolatfélét, aki már akkor is zongorázott. Erre tettem egy erőtlen próbálkozást, hogy gyerekkoromban néhány évig én is tanultam zongorázni, de ezt se díjazta. Szerinte az ő kegyeiért versengő férfinek valamiben kiválónak kell lenni és egyenesen felszólított, hogy nevezzem meg saját kiválóságomat.

Úgy felületesen átsuhant az agyamon, hogy ezért a tortúráért igazán nem volt érdemes kéglire jönni, de aztán bevallottam, hogy kitűnően tudok rántottát gyártani, és a honvédségnél kiváló céllövő voltam, pedig 6 dioptriás a szemüvegem.

Zsófi azonban nem hatódott meg, és nem értette, hogy miért tartom elképzelését viccesnek. Én meg azt nem akartam megérteni miért kell nekem Haydn befejezetlen szimfóniáját befejezni, vagy egyesítenem a kvantummechanikát a relativitással, hogy hozzájussak ahhoz, amihez rajtam kívül pontosan hat milliárdan jutnak hozzá minden zokszó nélkül.

Aztán támadt egy mentő ötletem, középiskolás koromban iskolabajnok voltam sakkból, megkérdeztem, hogy az számításba jöhet-e. Mázlim volt, mert Zsófi röhögés helyett némi csodálattal nézett fel rám. Hál istennek, gondoltam, végre megtörik a jég. Na, ekkor Zsófi másodpercek alatt előkerített egy sakktáblát és javasolta, hogy játszunk egy partit. Ó, hát örömmel és már magam elé képzeltem izmosan formás combjait, melltartót nem igénylő kebleit, sőt a bábuk felrakosgatása közben már pihés puncija is képezni kezdte egyre dúsabb fantáziámat.

Aztán beindult a játék. Mindjárt a második lépésnél észrevettem, hogy susztermattot akar adni. Nana, kis huncut, ezt meg kitől tanultad. Harminc éve nem ültem sakktábla előtt, de azért gondolkodni nem felejtettem el, természetes könnyedséggel, némileg elhamarkodva tettem meg a lépéseimet. Csakhogy mire észrevettem, hogy profival állok szembe, már késő volt, két tiszt elvesztése után azt a játszmát Kasparov se nyerte volna meg. A kissé félvállról vett meccset elveszítettem. Mit szépítsem a dolgot, Zsófi engem úgy elvert, mint a szart.

Igaz, a meccs után Zsófi felajánlott egy revánsot, de nem fogadtam el. Akkoriban a Marie Sklodowskákkal nem tudtam mit kezdeni.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4057) Tánc

Tibor bá’ fordítása online

Hétvégi tánc a pokol kapujában

Írta: Robert Koehler Chicago-díjas újságíró és szerkesztő.
89. útban a 90. felé

Két kutya sétál. Egyikük azt mondja a másiknak: „Ugatok és ugatok, de soha nem érzem, hogy hozna valódi változást.

Ez Christopher Weyant több évvel ezelőtti rajzfilmjének felirata. Folyamatosan felbukkan a fejemben, úgy értem, minden nap. Mint mindenki más, én is azt akarom, hogy az, amit csinálok, számítson, „valódi változást idézzen elő”. Amit én csinálok, az, hogy írok. Konkrétan a lehetőségek végtelenjében úszom. Az emberiség megölheti magát, vagy megtanulhat túlélni. A legtöbb ember (azt hiszem) az utóbbit részesíti előnyben, ami arról szól, hogy felfedezzük, hogyan kapcsolódunk egymáshoz és az univerzum többi részéhez. Erről próbálok írni.

Ezután a Kongresszus elfogad egy újabb katonai költségvetést. És ismét ott van a  rajzfilm.

„Az éves védelempolitikai jogszabályokról kialakuló kompromisszum 45 milliárd dollárral támogatja Joe Biden elnök védelmi kiadási terveit” – írja a Politico.  A megállapodás 847 milliárd dollárban határozná meg a 2023-as  honvédelmi engedélyezési törvény költségvetési keretét a honvédelem számára.

Tudod, ez több, mint a világ kilenc legnagyobb védelmi költségvetése együttvéve. Több mint 750 katonai bázisunk van szerte a világon. Dollármilliárd értékű fegyvert küldünk Ukrajnának, hogy fenntartsuk a háborút, a közel-keleti két évtizedes háborúnkat vívjuk, hogy megszabadítsuk a világot a terrorizmustól.

Ennek eredményeként a bolygó halálra vérzik. De ne aggódj. Még mindig vannak atomfegyvereink.

Mennyire lehetünk biztonságban?

És itt van a Northrop Grumman, amely bemutatja a világnak a B-21 Raidert, egy frissített atombombázót, más néven Armageddon jövőjét. Nem kell aggódni. Amikor az Armageddon készen áll arra, hogy megtörténjen (na mi?), az zökkenőmentesen fog megtörténni, repülőgépenként 750 millió dolláros akciós áron.

Maga Northrop Grumman így fogalmaz: „Amikor Amerika elhatározásáról van szó, a B-21 Raider csendben készen fog állni. Amerika harcosait olyan fejlett repülőgépekkel látjuk el, amelyek a hatótávolság, a hasznos teher és a túlélés kombinációját kínálják. A B-21 Raider képes lesz áthatolni a legkeményebb védelmet is, hogy precíziós csapásokat adjon a világ bármely pontján. A B-21 az elrettentés jövője.”

A pokol kapujában táncolunk.

Lehetséges, hogy az emberiség ezen túl fejlődjön? Armageddon előtt? Ha azt hirdetjük, hogy az emberiség kollektív tudatának túl kell lépnie a militarizmuson és a bolygóval szembeni hozzáálláson, az azt jelenti, hogy szöges ágyon fekszünk. Gondoljunk csak arra a furcsa és titokzatos erőszakos cselekményre, amely a közelmúltban történt Moore megyében, Észak-Karolinában, és amit lehet – vagy nem – egy nagy show váltott ki.

A hétvégén valaki lövöldözött két elektromos alállomáson, Észak-Karolina megye középső részén, több millió dolláros kárt okozva az elektromos hálózatban, és fél hétre mintegy 40.000 háztartást hagyva áram nélkül. Míg a rendfenntartók előtt az elkövető és az indíték rejtély marad, egy személy a Facebookon ezt írta: „Moore megyében elment az áram, és tudom, miért.” Ezután közzétett egy fotót a Southern Pines belvárosában található Sunrise Theatre-ről, az „Istent nem fogják kigúnyolni” szavakkal együtt.

Aznap estére a színházban volt egy húzós műsor, amelyet az elektromos hálózat elleni támadás előtt sok jobboldali hevesen ellenzett.

A Facebook állította, miszerint az áramszünet a húzós show leállítását szolgálta. (és egyébként egy kudarc is, mivel a nézők mobiltelefonjukkal világították meg a műsort, hogy az folytatódhasson). Talán soha nem tudjuk meg biztosan. De még ha a tervezett műsor miatt dühöngő plakát egyszerűen összeválogatta a bűncselekmény indítékát, lényegében Istennek tulajdonítva azt, akkor is azt jelzi, hogy sok indulat van a levegőben. Ha utálsz valamit, ne próbáld megérteni. Menj háborúba. Végül is néhány héttel ezelőtt tömeges lövöldözés volt egy Colorado Springs-i LMBTQ éjszakai klubban – valóban, a több célpontra irányuló tömeges lövöldözés, te jó ég, mindennaposak.

Attól tartok, hogy a háború továbbra is az emberiség fejlődésének logikus végpontja. Valóban, a háború szent, legalábbis Kelly Denton-Borhaug feltételezi, példaként említve George W. Bush 2008-as húsvét hétvégéjén elmondott beszédét. Megjegyezte, hogy a húsvéti történet a poklok dicsőítésére, az ország Irakban és Afganisztánban pusztító folyamatban volt, egy kis evangéliumot dobva a gonosz elleni háborúba: „Nincs annál nagyobb szeretet, mint az, hogy az ember életét adja érte.”

Ezt írja: „A vallás erőszakos kizsákmányolása az erőszak megáldása céljából a háború iszonyatos pusztításának valóságát szent csillogásba borította.”

De talán még a háború álszentségénél is rosszabb a normálissága, ez a soha meg nem kérdőjelezett billió dolláros költségvetés, amelyet a Kongresszus minden évben hibátlanul a Pentagon elé dob. A végösszeg pedig évről évre emelkedik, emelkedik, növekszik, hagyva ránk például azt a Northrop Grumman B-21 Raidert, amely készen áll arra, hogy parancsra átadja az Armageddont.

Armageddonon kívül egyszerűen csak vannak felfegyverzett gyűlölet-oszlatóink, akik készek és mindig hajlandók megölni egy ellenséget az élelmiszerboltban, az iskolai tanteremben vagy egy éjszakai klubban.

Értsd meg, szeresd, gyógyíts: ezek nem egyszerű szavak. Megtanuljuk valaha, mit jelentenek? Adunk nekik valaha költségvetést?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(4056) Győzelem

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Oroszország új győzelemelmélete

 

Szerző: Mick Ryan katonai stratéga és az ausztrál hadsereg nyugalmazott vezérőrnagya.
89. útban a 90. felé

Karácsony komor mérföldkő lesz az ukrán nép számára. Majdnem pontosan tíz hónapja lesz annak, hogy az orosz erők behatoltak országukba, olyan mértékű pusztítást hozva ezzel, amire Európában a második világháború óta nem volt példa. Ukránok tízezreit ölték meg. Milliók hagyták el otthonaikat. Az állam hatalmának nagy része elveszett, ezért Kijev attól tart, hogy a tél beálltával sok polgára megfagy.

De a karácsony komor lesz Oroszország számára is. Moszkva rövid, győzelmes hadjáratot tervezett. Ehelyett Ukrajna keserű leckét mutatott a modern háborús harcokról és a nemzeti ellenálló képességről. Az ukránok folyamatosan rontották Oroszország katonai kapacitását azáltal, hogy károsították erőit a csatatéren és a támogató területeken. Világszerte, de Oroszország saját katonáinak, parancsnokainak és polgárainak tudatában is  aláásták Oroszország hírnevét. Az ukránok lehetőség szerint kerülik a módszeres, nagy kiterjedésű csatákat, helyette közelharcban vesznek részt, ha térnyerésre van lehetőségük.. Ukrajna kiszorította Oroszországot Kijevből, visszavette az északkeleti Harkov tartományt, és felszabadította a Donbász egyes részeit. Legutóbb Hersont szabadította fel, az egyetlen tartományi fővárost, amelyet Oroszországnak sikerült elfoglalnia.

Túl korai azonban Oroszországot leírni . Vlagyimir Putyin orosz elnök új katonai parancsnokot, Szergej Surovikin tábornokot nevezett ki az invázió élére, Surovikin pedig brutálisabbnak és rátermettebbnek tűnik, mint elődei. Egyik első parancsával elindította azt az erőteljes és szörnyű légi hadjáratot, amely Ukrajna energia-infrastruktúrájának nagy részét tönkretette – ezt a civil központú taktikát, amelyet az orosz erők először Szíriában vetették be. Surovikin volt a felelős azért, hogy Oroszország visszavonult Herszonból, de ellentétben azzal, amikor Oroszország kivonult Kijev közeléből vagy Harkovból, Surovikin gondoskodott arról, hogy ez a visszavonulás jól szervezett és jól levezényelt legyen.

Surovikin érkezése az orosz stratégia újabb adaptációját jelenti Ukrajnában. Bár Putyin rájöhet, hogy nem fogja tudni elfoglalni Kijevet, Oroszország elnöke továbbra is azt hiheti, hogy elfoglalhatja mind a négy tartományt, amelyeket nemrégiben (és illegálisan) elcsatolt: Donyecket, Herszont, Luhanszkot és Zaporizzsját. Surovikin e tervek kritikus megvalósítója. Putyin reméli, hogy a háború elhúzódásával és a tél beköszöntével Európa leállítja Ukrajna nagy mennyiségű segítségnyújtását, hogy a kontinens megpróbálja helyreállítani az orosz gázimportot. Úgy véli, hogy ez a potenciális támogatottság-csökkenés megnyitja az utat egy új, sikeres orosz offenzíva előtt. Egy ilyen offenzíva végrehajtásához számít Surovikinre, hogy átszervezi a hadsereget, hogy az zökkenőmentesebben, következetesebben és hatékonyabban működjön.

Nehéz lesz Surovikinnek sikeresnek lenni, tekintettel az orosz hadsereg számos problémájára, például romló felszerelésére és alacsony moráljára. De Surovikin azon dolgozik, hogy egyesítse a parancsnoksága alá tartozó hadsereget. Szinte bizonyosan olyan harci terveket dolgoz ki, amelyek egyértelműen fókuszáltak, ellentétben a múltbeli támadásokkal, amelyek szétszórták az orosz csapatokat. Ha Kijev meg akarja őrizni az előnyét, előre kell látnia Surovikin stratégiáját, miközben meg kell őriznie a nyugati támogatást – ez pedig azt jelenti, hogy folytatni kell az innovációt a csatatéren.

LE, NEM PEDIG KI

Azok számára, akik követték a háborút, ismerősen cseng majd sok minden, amit Oroszország 2023-ra tartogat. Moszkva például továbbra is a NATO agressziójával kapcsolatos propagandát fog hangoztatni, hogy megpróbálja visszatartani Kínát, Indiát és más, jelenleg semleges államokat a nyugati szankciókban való részvételtől. A félretájékoztatást is felhasználja annak biztosítására, hogy Oroszország saját lakossága továbbra is támogassa a konfliktust. Az oroszok megnyugtatása különösen fontosnak bizonyul majd, amikor Moszkva elkerülhetetlenül további katonai bevetéseket hajt végre. Még a diktátoroknak is oda kell figyelniük a belpolitikára.

Hasonlóképpen Putyin is fenntartja energiaharcát. Továbbra is megfosztja Európát a gáztól, abban a reményben, hogy az EU arra kényszeríti Kijevet, hogy a hőmérséklet csökkenésével tűzszünetet kezdeményezzen. Emellett további támadásokat fog végrehajtani Ukrajna energiaellátása ellen. Putyin számítása szerint az ukrán erőművek elleni orosz csapások nemcsak az ország lakosságát fagyasztják le, hanem Ukrajna külső segítsége is csökkenhet. A külföldi befektetők végül is valószínűleg nem térnek vissza az országba, ha megbízhatatlan az áramellátás. De ha a támadások nem is tartják távol a befektetőket, Kijev számára akkor is gazdaságilag költségesnek bizonyulnak, mivel leállítják a 2022 júliusában megkezdett ukrán energiaexportot.

Az orosz stratégia más elemei azonban újak lesznek, és Surovikin kritikus szerepet játszik a változásokban. Úgy tűnik, hogy a tábornok az első katonai vezető, akit Putyin egyértelműen támogat, és Avril Haines amerikai titkosszolgálati igazgató legutóbbi beszéde szerint az orosz elnök már jobban tájékozott a fegyveres erők napi műveleteiről. Ha Putyin biztos abban, hogy jobban tájékozott, mint október előtt volt, akkor nagyobb valószínűséggel fordítja figyelmét számos más kihívásra, amellyel Oroszország jelenleg szembesül, nagyobb autonómiát biztosítva Szurovikinnak. Surovikin felhasználhatja ezt a viszonylagos cselekvési szabadságot, hogy egységesebb ellenőrzés alá vonja Oroszország széttört katonai és zsoldos csoportjait. Bizonyára jobban fogja integrálja Oroszország légi és szárazföldi hadműveleteit, és gondoskodni fog arról, hogy országa harctéri tevékenységei és információs műveletei jobban összehangolódjanak.

A konszolidáció önmagában nem teszi Oroszország csapatait valóban harckésszé. Surovikin egy olyan hadsereget irányít, amely alacsony moráltól szenved, és folyamatosan elveszíti embereit és legjobb felszereléseit. Egyelőre a bizonyítékok arra utalnak, hogy az Oroszország által a halottak és sebesültek pótlására mozgósított csapatok nem részesülnek olyan igényes kiképzésben, amelyre szükségük lenne a sikeres hadviseléshez..A tél folyamán Surovikin főleg védekezni fog, és mindent megtesz, hogy megőrizze pozícióit a folyamatos ukrán támadásokkal szemben.

És megkezdi az orosz csapatok felkészítését az új műveletekre. Szurovikin például a megtépázott egységek újjáépítésén fog dolgozni úgy, hogy több tízezer újonnan mozgósított katonát telepít Ukrajnába. Ha ezek a csapatok rossz minőségűnek bizonyulnak, dolgozhat az oroszországi kiképzés javításán. Megpróbálja kihasználni Oroszország folyamatos ipari mozgósítását, hogy több és jobb fegyvert állítsanak elő. Ezenkívül rendszereket állíthat fel a kulcsfontosságú ellátási útvonalak védelmére, rugalmasabb logisztikai hálózatot építhet ki, valamint hadianyagot és készleteket halmozhat fel a jövőbeli támadó műveletekhez.

Surovikin valószínűleg alaposabb a támadások tervezését és végrehajtását fogja eredményezni. Arra fog törekedni, hogy Oroszország hadereje összehangolódjon a csatatéren, és javítsa országa taktikáját azzal a céllal, hogy elkerülje elődei gyakran darabos és koordinálatlan megközelítéseit. A tábornok pedig továbbra is azon fog dolgozni, hogy megnehezítse Ukrajna előrejutását. Surovikin például folytatni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat, amely taktikával mind az ukrán, mind a nyugati katonai erőforrásokat elzártja Kijev támadó hadműveleteitől. Ugyanakkor Ukrajnának nincs kapacitása Oroszországon belüli infrastruktúra hasonló tönkretételére, ennek ellenére az ukránok csapásokat mérnek az orosz légi bázisokra. „Az ukránok nyernek a csatatéren, de ezen a stratégiai szinten nem tudnak visszaütni az oroszokra.

Surovikin valószínűleg több „erőgazdaságos” küldetést fog végrehajtani: olyan katonai tevékenységeket, amelyek során az egyik fél megpróbálja becsapni ellenségét oly módon, hogy az nagyszámú katonát állítson be terméketlen feladatokra. Oroszország például kis létszámú katonakontingenseket helyezett el Fehéroroszországban, hogy kényszerítse Ukrajnát nagyobb mennyiségű katona Kijev környéki állomástatására, megfosztva az ukrán hadsereget a máshol felhasználható csapatoktól. Surovikin valószínűleg több hasonló tevékenységet fog végezni, hogy katonájának nagyobb esélye legyen a sikerre, amikor a következő lépéseit tervezi. Hacsak Oroszországot nem ütik ki, Surovikin olyan támadó szárazföldi hadműveleteket akar indítani, amelyek befejezése esetén a Putyin által annektált tartományok egészét vagy nagy részét Oroszországnak biztosítanák.

A tábornok természetesen tudja, hogy Ukrajna ismét megpróbálkozhat az elvesztett területek visszafoglalásával. Ennek eredményeként már arra utasítja a hadsereget, hogy építsenek több védelmi állást az Oroszország által ellenőrzött területen. Surovikin valószínűleg politikai tevékenységet is folytat Ukrajna Oroszország által elfoglalt részeinek „oroszosítása” érdekében. Ez a folyamat hasonlít majd arra, amit Oroszország Herszonban csinált: a helyi gazdaságot az ukrán hrivnyáról a rubelre átállították, megváltoztatták az iskolai tantervet, és az ukrán gyerekeket ellopták és Oroszországba küldték őket örökbefogadásra. Az majd kiderül, hogy ezek hatékonyabbak lesznek-e a jövőben.

LÉPÉSEK ÉS ELLENLÉPÉSEK

Jelenleg még az ukrán hadseregnek van előnye. A háború kezdetétől eltérően az ukrán vezetők döntik el, hol és mikor vívják a csatákat. Meg kell határozniuk, hogyan hajtják végre a harctéri hadjáratokat. Megvan a lendület, és nem akarnak lemondani róla. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a végtelenségig Ukrajna kezében lesz a kezdeményezés. Ahhoz, hogy a csúcson maradjanak, az ukránoknak meg kell érteniük Putyin és Surovikin terveit, majd megakadályozni azokat.

Először is ez azt jelenti, hogy Kijevnek továbbra is szembe kell néznie Oroszország információs hadviselésével. Moszkva azon dolgozik, hogy meggyőzze az európaiakat arról, hogy az emelkedő fűtési számláikat országaik Ukrajnának nyújtott támogatása okozza, remélve, hogy ez képes meggyőzni ezeket az államokat arról, hogy a költségek nem érik meg. Az Egyesült Államok partizánhadosztályainak szításával is megpróbálja aláásni Washington támogatását. Ha a Kremlnek sikerül elfordítani a NATO-államokat Kijev támogatásától, az pusztítónak bizonyulhat: Ukrajna számára, mivel az Egyesült Államok és Európa katonai és gazdasági támogatása elengedhetetlen volt a harctéri sikerhez.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és okos csapata olyan üzeneteken dolgozik, amelyek célja a nemzetközi közösség szimpátiájának fenntartása. De a háborút a nyugati újságok címlapján és a Nyugat gondolkodásának élvonalában kell tartaniuk. Ennek legjobb módja a győzelem. Minél több győzelmet tud felmutatni Kijev, annál több finanszírozást és fegyvert fog kapni a Nyugattól (a tárgyalásra való felszólítás helyett).

A sikerhez azonban Ukrajna katonai stratégiájának fejlődnie kell. Előre kell látnia és le kell győznie Surovikin harctéri akcióit. Ennek érdekében az ország valószínűleg fokozottan felügyeli Oroszország frontvonalait, logisztikai csomópontjait és parancsnoki központjait, ami segíthet azonosítani az általa kihasználható gyengeségeket. Ukrajnának emellett ki kell terjesztenie katonák és fiatal katonai vezetők Európába küldésére irányuló programját intenzívebb kiképzésre, így az amúgy is fölényben lévő csapatok még jobbak lesznek az orosz csapatoknál. Ukrajnának pedig továbbra is meg kell találnia a módját az inváziót elősegítő orosz kapacitások lerontásának, beleértve az orosz logisztikai, szállítási és parancsnoki csomópontokat. Ukrajna a közelmúltban két orosz légi bázist támadott meg Ukrajnától több mint 600 kilométerre. Ezeket a csapásokat valószínűleg meg akar majd ismételni. Az ilyen mély támadások pszichológiailag érintik az oroszokat, kihatnak Putyin belpolitikai helyzetére, és stratégiai dilemmába kényszerítik Oroszországot azzal kapcsolatban, hogyan mérje össze Ukrajnában tett katonai erőfeszítéseit a hazai bázisok védelmével.

E lépések végrehajtása során az ukrán vezetők és tervezők segíthetnek megakadályozni egy energikusabb, integráltabb és fantáziadúsabb orosz hadsereg kialakulását. És ha Ukrajna továbbra is nyerni tud a csatatéren, Kijev megpróbálhatja elszigetelni és esetleg elfoglalni az egész Donbászt és a Krímet. Mindkét terület visszafoglalása az ukrán kormány kinyilvánított célja. Ám az ezekre a területekre való sikeres beköltözés nagy kihívást jelent majd. A Krím elfoglalása különösen trükkös lenne, mivel Ukrajnának új típusú haditengerészeti műveleteket kell végrehajtania, hogy megakadályozza Oroszország hatalmas fekete-tengeri flottáját abban, hogy eltalálja az ukrán csapatokat, amikor átkelnek a félszigetre. Az ukránoknak egyszerre kellene koordinálniuk a kétéltű, légi, földi és egyéb műveleteket. Ez a feladat, bár nem megoldhatatlan, nehéz. Egyes nyugati kormányok pedig úgy tekinthetnek a Krímért folytatott kampányra, mint amely túlmutat azon, amit támogatni ígértek – még akkor is, ha a félsziget jogilag Ukrajna része marad, és Zelenszkij folyamatosan ismertette, hogy vissza kívánja venni.

De hosszú utat kell megtenni ahhoz, hogy Ukrajna elérje azt a pontot, ahol megtámadhatja a Krímet. Jelenleg több közvetlen válsággal és kihívással rendelkezik. Az országnak például meg kell találnia a módját, hogy gyorsan újjáépítse és megerősítse áram- és fűtéshálózatát a folyamatos orosz támadásokkal szemben, többek között több nyugati segítség igénybevételével. (Az Egyesült Államok külügyminisztériumának ígérete, hogy több mint 53 millió dollárnyi energia felszerelést küld majd.) Kijevnek azt is alaposan meg kell fontolnia, hogy 2023-as földi, légi és információs hadműveleteit hogyan kell sorrendbe állítani és rangsorolni, hasonlóan ahhoz, ahogyan ellentámadásait megszervezte. az elmúlt hónapokban, hogy Oroszországot egyidejűleg kényszerítsék harcra északon, keleten és délen.

Szerencsére rengeteg okunk van azt gondolni, hogy Kijev még az újjáélesztett orosz hadsereget is legyőzheti. Ukrajna nemzetközi befolyásolási kampányai modellként szolgáltak más demokráciák számára, amelyeket tanulmányozni és utánozni kell. Az ukránok jobbnak bizonyultak az oroszoknál taktikáik és katonai intézményeik adaptálásában és korszerűsítésében. És sokkal jobb a moráljuk. A háború nem tartogat bizonyosságot, függetlenül a korábbi győzelmektől. De ha Ukrajna meg tudja őrizni a nyugati támogatást, az bebizonyíthatja, hogy Putyin új elmélete a győzelemről félrevezető.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

×××(4055) Kihalás 2025

Tibor bá’ erősen szerkesztett fordítása online – a tartalma nem semmi

Arctic News

2025-re kihal az emberiség?

89. útban a 90. felé

Kevin Trenberth et al. nemrégiben megjelent cikke szerint Föld energia egyensúlytalansága, amelyet az elnyelt napsugárzás mínusz a nettó kilépő hosszúhullámú sugárzás határozza meg, vitathatatlanul a klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb mérőszám. A Föld energia kiegyensúlyozatlanságából származó többlethő körülbelül 93%-a az óceánban köt ki az óceán hőtartalmának növekedéseként, 3%-a a jég olvadásához, 4%-a a szárazföld hőmérsékletének emelkedéséhez és a permafroszt olvadásához, és csak kevesebb, mint 1% marad a légkörben.

Azzal is lehet érvelni, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos legfontosabb mérőszám a szárazföldi felszíni átlaghőmérséklet. Az 1886-1915 közötti átlag 2022-höz viszonyított anomália 2,94 °C.

Csak a szárazföld anomáliái fontos. Végül is a legtöbb ember a szárazföldön él. Az emberek valószínűleg ki fognak pusztulni, ha 3°C-kal emelkedik az iparosodás előtti időszakhoz képest.

Továbbra is emelkedhet a hőmérséklet?

Az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja egy másik fontos mérőszám az éghajlatváltozással kapcsolatban. 2022 júniusában Mauna Loa szén-dioxid-koncentrációja 421 ppm volt, ami 2022 májusához képest rekordmagasság. A metán és a dinitrogén-oxid koncentrációja szintén rekordmagasságban van 1750 óta.

Az üvegházhatást okozó gázok ilyen magas koncentrációja valószínűleg még egy ideig melegíti az óceánokat, ami a tengeri jég további olvadását okozza stb.

Mindezek a mutatók fontosak, beleértve a Föld energia egyensúlyhiányát, az üvegházhatást okozó gázok légköri koncentrációját és a földfelszíni hőmérsékleti anomáliákat.

Az üvegházhatású gázok sok éven át a légkörben maradnak, így még ha az emberek tevékenységéből származó kibocsátások most meg is szűnnek, a hosszú élettartamú üvegházhatású gázok koncentrációja valószínűleg nem fog jelentősen csökkenni a következő néhány évben, miközben további kibocsátások, pl. a bomló biomassza, az erdőtüzek és a hulladéktüzek miatt világszerte, ami szintén megnehezítené a rövidebb élettartamú metán koncentrációjának csökkenését.

Készülünk belépni egy új El Niño-ba is. A különbség az El Niño és a La Niña között több mint fél Celsius-fok. A közelgő El Niño egybeeshet a napfoltok 2025-ös csúcsával.

Az ebből eredő hőhullámok és tüzek hatalmas áramszüneteket idézhetnek elő, és a civilizáció leállásával a szulfátfedő hatás nagy része szinte azonnal megszűnhet, ami a hőmérséklet-emelkedés további felgyorsulását eredményezheti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

###(4054) Halogatás

Tibor bá’ fordítása online

Halogatás: a kognitív torzítások, amelyek lehetővé teszik – és miért hasznos néha

Szerző: Pragya Agarwal, a Loughborough Egyetem társadalmi egyenlőtlenségekkel és igazságtalanságokkal foglalkozó vendégprofesszora
89. útban a 90. felé

Az elmúlt napokban késlekedtem ennek a cikknek a megírásával, pedig tudtam, hogy van határidő. Átmentem a közösségi médiám, és házakat kerestem a Rightmove-on – bár nincs szükségem új házra.

Újra megnéztem Tim Urban „Inside the Mind of a Master Procrastinator” (Egy mester halogató elméjében) című videóját is. Különösen megnyugtatónak találtam, amikor megtudtam, hogy még a galambok is halogatnak.

A halogatás a késleltetés érdekes formája, amely irracionális abban az értelemben, hogy annak ellenére tesszük, hogy tudunk a negatív következményeiről. Ezek a késedelmes tartozás kiegyenlítés miatti büntetéstől a tanulmányi kontextusban való lemorzsolódásig terjedhetnek. Valamilyen tudatalatti szinten tudom, hogy ha késlekedem a könyvem vázlatának befejezésével, az stresszt okoz, ha sokkal rövidebb idő alatt kell majd befejeznem.

Tekintettel arra, hogy a halogatás stresszt és szorongást okoz, miért vagyunk a legtöbben még mindig hajlamosak rá? A kutatások szerint ez számos kognitív torzítással függ össze.

A Jelen torzítása

A kutatók a halogatást úgy határozták meg, mint „a preferenciák jelenlegi torzítását, ami miatt a megfigyeltek késleltetik olyan kellemetlen feladatok elvégzését, amelyeket maguk is szeretnének hamarabb elvégezni”. A jelenbeli torzítás az a tendencia, amikor két jövőbeli mozzanat közötti kompromisszumot vizsgáljuk, nagyobb jelentőséget tulajdonítunk annak, amelyik hamarabb bekövetkezik.

Például figyelmen kívül hagyhatjuk egy cselekvés jövőbeli következményeit. Ez akkor jön be, amikor engedek a kísértésnek, és eszek még egy csokis kekszet, pedig tudom, hogy csökkentenem kell a cukrot. Az akaraterőm nem bírja ezt a veleszületett elfogultságot, amikor az azonnali élvezetre koncentrálok.

Pszichológiailag egy esemény hatását – vagy egy jutalom értékét – csillapítottnak érzékeljük, ha az a jövőben távolabb esik. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a kívánt eredményt kevésbé értékeljük, mint a jelenben. Ez a jövőbéli énünktől való elszakadást is okozhat, amikor egy feladat sikeres elvégzésének pozitív következményeit úgy fogjuk fel, mintha valaki mással történt volna, nem pedig önmagunkkal.

Ha halogatjuk, a jelenben egy pozitív tevékenységet választunk (például videók nézése vagy társasági élet), mint egy későbbi pozitív következmény – például egy feladat elvégzése vagy a jó osztályzat megszerzése. Ez általában magában foglalja a halogatás negatív következményeinek egyidejű gondolkodását is. Ez az oka annak is, hogy az emberek halogathatják a nyugdíjcélú megtakarítást.

Egy tanulmányban, amikor egy diákcsoportnak két választási lehetőséget ajánlottak fel: 150  $-t most vagy 200 $-t hat hónap múlva, jelentős többségük a jelenben felajánlott 150 $-t választotta. És amikor felajánlották a választást az azonnali 50 $ és a mostani 100 $ között, sokan az azonnali 50 $-t választották. A dolgok iránti preferenciánkat és a választásainkat torzíthatja az ezekhez a lehetőségekhez való relatív időbeli távolságunk.

Arra hajlunk, hogy ma kisebb nyereséget válasszunk, mint holnap nagyobb nyereséget. Mindazonáltal mindannyian különbözünk abban, hogy hogyan tudunk küzdeni ezzel a késztetéssel – vannak, akik elfogultabbak a jövő vagy a múlt felé.

A status quo torzítása

Amint azt a Sway könyvemben bemutattam, egy másik kognitív torzítás, amely valószínűleg szóba kerül, a status quo elfogultság. Agyunk lusta, és amennyire csak lehetséges, el akarjuk kerülni a kognitív terhelést. Így hát meg vagyunk győződve arról, hogy jobb ha elkerüljük azokat a feladatokat, amelyek megváltoztatják a gondolkodásmódunkat, vagy amelyek kognitív megterheléshez vezetnek –  mint hogy valami új és kimerítő dologba kezdjünk.

Lényegében ellenállóvá tesz a változásokkal szemben, mivel attól tartunk, hogy megbánjuk az aktív döntéseket (amikor a semmittevés is „választás”). A status quo elfogultsága például „veszteségkerülő torzításhoz” vezethet, ami arra késztet bennünket, hogy ne veszítsünk. Kétség esetén lényegében azt mondjuk magunknak, hogy ne tegyünk semmit.

A veszteségek pszichológiailag majdnem kétszer olyan károsak, mint a nyereségek. Más szóval, a legtöbb ember kétszer akkora lelki fájdalmat érez a 100 $ elvesztése miatt, mint a 100 $ megszerzése miatt. Ez az elfogultság azt jelenti, hogy az emberek nem hajlandók kockázatot vállalni azzal, hogy elajándékozzák a birtokukat egy olyan dolog javára, ami „talán” jövedelmezőbb lesz számukra a jövőben.

Egyes személyiségjegyek befolyásolhatják a status quo-hoz való ragaszkodási hajlandóságát. Ha valaki nyitott és kíváncsi az új dolgokra, kevésbé tartózkodik a kockázatvállalástól, és erős a kötelességtudata, akkor ez az elfogultság valamivel kevésbé érintheti.

Érvek és hátrányok

A halogatás egyetemes tapasztalat, függetlenül a kulturális különbségektől. Véleményem szerint ez nem a lustaság jele, ahogyan gyakran címkézik. Nem mindig rossz a feladatokat elhalasztani. Úgy gondolom, hogy ez néha lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodjunk a bizonytalanságokon. A kutatások azt mutatják, hogy segíthet eligazodni a nehéz érzelmekben, ami a végén jobb munkához vezethet.

Ha ezt mondjuk, a halogatás néha igazi akadály lehet. Ennek oka lehet egy mögöttes mentális egészségügyi probléma, ami kezelést igényel. Ha a halogatás komolyan megzavarja az életet, érdemes elkezdenie a feladatokat kisebb darabokra vágását, és minden lépés után jutalmazni.

De talán még ennél is fontosabb, hogy bocsásd meg magadnak a halogatást. Minél inkább magunkévá tesszük a szégyent és a bűntudatot, annál inkább halogatjuk a jövőben, és ez további kiváltó ok lehet, amely arra kényszeríthet bennünket, hogy még többet halogassunk.

Végső soron mindannyiunknak más az időfelfogása. Az egyéni különbségek megértése segíthet abban is, hogy jobban megértsük a neurodiverz embereket. Például néhány emberről kiderült, hogy másként és következetlenebben csomagolják az időt. Lehet, hogy az idő számukra nem lineárisan, hanem ciklikusan működik, amihez én is viszonyulok.

Erről jut eszembe, hogy most tényleg meg kellene csinálnom az adóbevallásomat. Most lenne rá idő. Vagy talán egy csésze kávé után.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

¤¤¤(4053) Áramszünet

Tibor bá’ fordítása online

SPIEGEL International

„Ha teljes áramszünet lesz, az katasztrófát jelent”

89. útban a 90. felé

Ukrajnában jelenleg 11 millió ember részesül humanitárius segélyben. Az ENSZ és a civil szervezetek továbbra is képesek ellátni őket, de talán már nem sokáig – figyelmeztet Denise Brown, az Ukrajnában dolgozó legmagasabb rangú ENSZ-diplomata.

Az interjút Ann-Dorit Boy készítette

DER SPIEGEL: Ms. Brown, látom, hogy ön meglehetősen melegen öltözött, pehelymellénnyel az irodájában Kijev központjában. Önt és munkatársait is érintik áramkimaradások és fűtéskimaradások az ukrajnai energia infrastruktúra elleni orosz célzott támadások következtében?

Denise Brown: A lakásom most rendben van. A helyemet stratégiailag választottam ki, nagyon közel a kormányzati épületekhez. A legtöbb kollégánknak azonban a legutóbbi támadások után napokig nem volt árama és vize. Csakúgy, mint mindenki más, én is bérbe adom a lakásomat, és Kijev városa által biztosított áramtól és víztől függök. És mint mindenki másnak, amikor megszólal a légsziréna, le kell mennem a legközelebbi légópincébe.

Denise Brown 1963-ban született, az Egyesült Nemzetek Szervezetének rezidens  humanitárius koordinátora Ukrajnában. Kanadai származású, korábban a Közép-afrikai Köztársaságban töltötte be ezt a pozíciót, ahol az ENSZ-főtitkár helyettes különleges képviselőjeként is szolgált.

DER SPIEGEL: Ön egy hatalmas segélyakciót felügyel Ukrajnában, és ebben az évben volt az ENSZ történetének legnagyobb költségvetése: 4,3 milliárd dollár.

Brown: Igen, az Ukrajnának nyújtott adományok iránti felhívás idén volt a legnagyobb a világon. 2023-ra azt tervezzük, hogy valóban megpróbáljuk csökkenteni a számokat, és 3,9 milliárd dollárt kérünk a nemzetközi közösségtől. Gondoskodnunk kell arról, hogy az akut humanitárius válaszra összpontosítsunk. Biztosítsuk az embereknek az alapvető szükségleteket. De egyre több olyan ukrán is van, aki a háború következtében szegénységbe süllyed, és szintén segítségre szorul. Egyelőre Afganisztán rendelkezik a legnagyobb humanitárius segély költségvetéssel 2023-ra, de meg kell nézni, hogyan alakul a helyzet. Az ukrajnai háború még nem ért véget, és a helyzet bármikor tovább romolhat.

DER SPIEGEL: Mi a legnagyobb gondod jelenleg?

Brown: Ha teljes áramszünet lesz, az katasztrófa lesz. Egy 40 millió lakosú ország megsegítése meghaladná a humanitárius közösség kapacitását. Együtt kell átgondolnunk, mit tegyünk ebben az esetben – és ezt most azonnal meg kell tennünk.

DER SPIEGEL: Még további harcok és légicsapások nélkül is óriási a szenvedés Ukrajnában. Az ENSZ becslése szerint 17 millió ukránnak van szüksége segítségre a háború következtében. Ön több mint 11 millió embernek nyújt segítséget a legsúlyosabban érintettek közül. Hány alkalmazottja van az ENSZ segélyszervezeteinek az országban és milyen helyszíneken?

Brown: Valamivel több mint 2000 alkalmazottunk van az országban: körülbelül 1600 ukrán és 400 nemzetközi alkalmazott. Aztán ott vannak a civil szervezetek, a humanitárius partnereink, és ezeknek is több száz alkalmazottja van. A frontvonalhoz közeli közösségekre összpontosítunk azon nyolc régióban, amelyeket közvetlenül érintettek. Irodáink vannak Dnyiproban, Harkovban és Poltavában. Nemrég változtattuk meg Zaporizzsja biztonsági szabályait. A személyzet most éjszakára ott maradhat, és hosszú távon dolgozhat. Nemrég nyitottunk egy irodát Mikolajivban, ahol a múlt héten tartózkodtam. Ott lesz egy kis csapatunk. És van egy nagy csapatunk Odesszában. Tehát most a frontvonal teljes hosszát lefedjük.

DER SPIEGEL: Segíti az embereket azokon a területeken, amelyeket nemrégiben szabadítottak fel az ukrán hadsereg segítségével, mint például Herson?

Brown: Igen, a lehető leggyorsabban reagálunk az igényekre, amikor a helyek elérhetővé váltak. 72 órán belül odaérünk. Segélyszállítmányokat szállítunk Harkiv és Kherson régióba. A Dnyepr folyó mentén azonban vannak olyan helyek, ahová még mindig nem tudunk eljutni az ágyúzás miatt.

DER SPIEGEL: Mandátumuk szerint az ENSZ segélyszervezetei kötelesek segítséget nyújtani a konfliktus által érintett ukránoknak, tartózkodási helyüktől függetlenül. Sikerült-e átlépnie a frontvonalat és segíteni az embereknek az Orosz Föderáció ellenőrzése alatt álló területeken?

Brown: Nem, egyáltalán nem. Mindkét kormányt rendszeresen értesítjük arról, hogy humanitárius konvojokat szeretnénk küldeni. Megnevezzük a napot, az útvonalat, a kellékeket. Sajnos az Orosz Föderáció eddig nem biztosította számunkra hozzáférést. Szinte hetente kérünk hozzáférést, és ezt tovább fogom szorgalmazni. Mert ahogy mondod, az én felelősségem, hogy segítséget nyújtsak minden ukránnak. Készek vagyunk erre. Ha holnap megkapom az engedélyt az Orosz Föderációtól, akkor holnap indul a konvoj.

DER SPIEGEL: Sikerült-e felmérni az igényeket az orosz ellenőrzés alatt álló területeken? És vannak-e olyan szervezetek, amelyek megpróbálják elérni az embereket?

Brown: Mi magunk nem tudtuk felmérni az orosz ellenőrzés alatt álló területek helyzetét. De feltételezem, hogy ami az egyik oldalon történik, az a másik oldalon is megtörténik. Az embereket a háború megbénította, és az ellátási láncok leálltak. A kommunikáció megszakadt, a gyógyszerek és az inzulin szállítása megszűnt. Az emberek nem tudtak úgy felkészülni a télre, mint szoktak. Vannak olyan szervezetek, amelyek a frontvonalon túl is működnek, de ez kis méretű, és nem tesznek erőfeszítések a „téliesítésre”, a télre való felkészülésre. Ma Kijevben -4°C van, és a helyzet napról napra romlik. De abban reménykedem, hogy hozzáférést kapunk, és továbbra is szorgalmazzuk ezt az ENSZ minden szintjén.

DER SPIEGEL: Mit jelent a „téliesítés” kifejezés?

Brown: Gondoskodnunk kell a fűtési rendszerek működéséről, a nyílászárók javításáról. A rakétacsapások miatti az ablakok nagy része kitört. Meg kell győződnünk arról, hogy nincs szivárgás a tetőkön. Különösen a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) végez ilyen javításokat. 90 mobilmérnöki csapatuk van. Sürgősségi menedék helyreállító készleteket biztosítunk, különösen a Hersonban élők számára. Hatósági kérésre hatalmas mennyiségű matracot, takarót, ruhát hoznak be, valamint generátorokat. Ez azt jelenti, hogy amikor a hatóságok kollektív hőközpontot hoznak létre, ahová az emberek napközben be tudnak menni, akkor legyen áram a működtetésére. Ahol igény van rá meleg ételeket is biztosítunk. Számos intézkedés létezik annak biztosítására, hogy az embereknek meleg és biztonságos helyük legyen a leghidegebb téli hónapokban is.

DER SPIEGEL: Az önök számára hogyan változtatták meg a helyzetet az október 10-én kezdődő hatalmas támadások az energia infrastruktúra ellen?

Brown: A kormány becslései szerint a célzott csapások következtében az energia-infrastruktúra kb. 50 százaléka megsérült vagy megsemmisült. Tehát még mindig vannak folyamatos áramszünetek. A kormány felszólította az egész nemzetközi közösséget, az ENSZ-t és másokat, hogy vigyenek be alkatrészeket a javítások folytatásához. Tehát mindenki azon dolgozik, hogy megszerezze ezeket az anyagokat. Kijev polgármestere 1000 hőközpont felállítását tervezte, de most azt mondja, 3000 lesz.

DER SPIEGEL: Tehát az ukrán hatóságok esetleges áramszünetre való felkészülése elkülönül az ENSZ humanitárius segítségnyújtásától?

Brown: Ukrajna egy nagyon tehetséges ország, különösen olyan helyen, mint Kijev. De fontos elmondani, hogy ha támogatást kérnek tőlünk, akkor megtaláljuk a módját, hogy ezt a segítséget megadjuk. A legrosszabb az lenne, ha Kijevben télen -20°C is lenne áram nélkül. A lakosságot, főleg az időseket védeni kellene. Megvan a saját készenléti tervünk, és nem megyünk sehova. Az ENSZ és a civil szervezetek a helyükön maradnak. Nem tartanám itt az összes alkalmazottat, de megtartanám az embereket, hogy biztosak lehessünk a munkánk folytatásában.

DER SPIEGEL: A háború folyik, és minden nap újabb pusztításnak lehetünk tanúi. Feltételezem, hogy még nem is álmodozol az újjáépítési fázisról.

Brown: Egyáltalán nem álmodom, mert olyan fáradt vagyok. Vannak azonban az országnak olyan részei, mint például az északkeleti Szumi régió, amelyek a háború kezdeti szakaszában súlyosan megsérültek, de mára többnyire védettek a légicsapásoktól. Az ottani kormányzó arra kért minket, hogy januárban üljünk le csapatával, és kezdjük el megvizsgálni, mit tehetünk a mezőgazdasági beruházások és a szociális szolgáltatások helyreállítása terén. Hiszen az emberek elvesztették a személyi igazolványt és az otthonukat. Tehát ezt fogjuk megvizsgálni januárban. Megvizsgáljuk a korai helyreállítási tevékenységeket, ahol ez lehetséges.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

***(4052) Minszk II.

Tibor bá’ fordítása online

A Minszk II-ben megállapodtak Ukrajna felfegyverzéséről” – Merkel tényleg ezt mondta?

89. útban a 90. felé

Helmholtz Smithnek, Andrew Korybkonak és Andrej Martyanovnak van néhány gondolata  az Angela Merkel volt német kancellár nemrégiben adott interjújáról a Die Zeit német hetilapban.

Smith szerint ez azt mutatja, hogy a „nyugat” nem megbízható. Korybko úgy gondolja, hogy az interjú meghosszabbítja az ukrajnai konfliktust. Martyanov szerint Merkel hülye.

Az interjúban úgy tűnik, hogy Merkel azt állítja, hogy az ukrán kormány és a Donbász régió közötti minszki egyezményeket, amelyeket kezesként tárgyalt és aláírt, soha nem akarták teljesíteni. Csak az volt a célja, hogy időt adjon az ukrán hadsereg felépítésére.

Úgy gondolom azonban, hogy ez az értelmezés helytelen. Merkelt nagyon kemény kritika éri nemcsak az Egyesült Államokban, hanem saját konzervatív pártjában is. Most azon van, hogy igazolja korábbi döntéseit, valamint a jelenlegi rossz ukrajnai eredményt. Az a sejtésem, hogy kitalálja a dolgokat. Sajnos komoly károkat is okoz.

Az interjú a következő:

ZEIT: A viszonylagos nyugalom évei a kihagyások évei is voltak, és nem csak válságmenedzser volt, hanem részben okozója is volt a válságoknak?

Merkel: Nem lennék politikus, ha nem foglalkoznék ezzel. Nézzük az Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikámat. Arra a következtetésre jutok, hogy az akkori döntéseket úgy hoztam meg, hogy azt ma is megértem. Ez egy ilyen háború megelőzése volt. Az a tény, hogy ez nem járt sikerrel, nem jelenti azt, hogy a próbálkozások rosszak voltak.

MoA: Szerintem a fentiek valódiak. A minszki megállapodások komoly kísérletet jelentettek a háború megakadályozására azáltal, hogy Donbászt visszaintegrálták a föderalizált Ukrajnába.

Porosenko ukrán elnöknek azonban nem akarata és nem  volt politikai háttere se a megállapodás teljesítéséhez. Nem volt esély arra, hogy alatta föderalizációs törvényt fogadjon el az ukrán parlament. Ráadásul az Egyesült Államok, az egyetlen fél, aki valóban nyomást gyakorolhatott volna rá, azt mondta neki, hogy ne kövesse a megállapodást. De aztán jött Zelenszkij, akit nagy többséggel megválasztottak azzal az ígérettel, hogy teljesíti a Minszk II. Még kísérleteket is tett erre. Ám hamarosan rájött, hogy saját élete is komoly veszélyben forog, ha tovább próbálkozik. Az Egyesült Államok is nyomást gyakorolt, nem akarta Minszki teljesítést. Merkel azonban ezt nem mondhatja ki hangosan. 2019 végére már biztosan felismerte, hogy a Minszk II örökre blokkolva volt. Ez számára súlyos vereség volt, de nem tehetett ellene semmit.

Ezért most utólag előkerül egy Chamberlain kifogás. A Chamberlain által aláírt 1938-as müncheni megállapodás megakadályozta, hogy Németország azonnal háborúba lépjen, és időt adott az Egyesült Királyságnak és másoknak a fegyverkezésre. A minszki megállapodás – állítja most Merkel – időt nyert Ukrajna számára, hogy jobb helyzetbe hozza hadseregét.

ZEIT: De továbbra is hihetőnek tartható miként cselekedett korábbi körülmények között, és ma, az eredmények fényében, helytelennek tartja.

Merkel: De ehhez azt is meg kell mondani, hogy pontosan mik voltak akkoriban az alternatívák. Helytelennek tartottam Ukrajna és Grúzia NATO-csatlakozásának 2008-ban tárgyalt kezdeményezését. Az országok nem rendelkeztek ehhez a szükséges előfeltételekkel, és nem vették át teljes mértékben egy ilyen döntés következményeit, mind Oroszország Grúzia és Ukrajna elleni fellépése, mind a NATO és a segítségnyújtás szabályai tekintetében. A 2014-es minszki megállapodás pedig kísérlet volt arra, hogy időt adjon Ukrajnának.

(a ZEIT szerkesztői megjegyzése: A Minszki Megállapodás a magukat kikiáltott Donyeck és Luhanszk köztársaságok egyezményei, akik orosz befolyás alatt szakadtak el Ukrajnától. A cél az volt, hogy időt nyerjenek a tűzszünettel a későbbi békekötés érdekében Oroszország és Ukrajna között.)

Ezt az időt Ukrajna arra is használta, hogy megerősödjön, ahogy ma is láthatjátok. A 2014/15-ös Ukrajna nem a mai Ukrajna. Amint azt a Debalcevéért (Donyec megye, Donbászban található vasúti város) 2015 elején vívott csatában láthatta, Putyin könnyen lerohanhatta őket annak idején. És nagyon kétlem, hogy a NATO-országok akkoriban annyit tehettek volna Ukrajna megsegítéséért, mint most.

ZEIT: A kancelláriaminiszteri poszt lejárta utáni első nyilvános fellépésén Merkel azt mondta, hogy már 2007-ben felismerte, hogyan gondolkodik Putyin Európáról, és hogy az egyetlen nyelv, amit megért, az a keménység. Ha ez a felismerés ilyen korán jött, miért folytatott olyan energiapolitikát, amely annyira függővé tett minket Oroszországtól?

Merkel: Mindannyiunk számára világos volt, hogy a konfliktus befagyott, a probléma nem oldódott meg, de ez értékes időt adott Ukrajnának. Természetesen most feltehetjük a kérdést: Miért hagyták jóvá az Északi Áramlat 2 megépítését ilyen helyzetben?

ZEIT: Igen, miért? Főleg, hogy már akkoriban nagyon erős kritika érte a vezeték építését például Lengyelország és az USA részéről.

Merkel: Igen, különböző véleményekre lehet jutni. Egyrészt Ukrajna nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy az orosz gáz tranzitországa maradjon. A gázt az ő területén akarta átvezetni, nem pedig a Balti-tengeren. Ma néha úgy viselkednek, mintha minden orosz gázmolekula az ördögtől származna. Nem így volt. Másrészt nem arról volt szó, hogy a szövetségi kormány kérte volna az Északi Áramlat 2 jóváhagyását, ezt a cégek megtették. Végső soron a szövetségi kormány és számomra az volt a döntés kérdése, hogy politikai aktusként hozunk-e új törvényt az Északi Áramlat 2 jóváhagyásának határozott megtagadására.

ZEIT: Mi akadályozta meg ebben?

Merkel: Egyrészt egy ilyen elutasítás a minszki megállapodással kombinálva véleményem szerint veszélyesen rontotta volna az Oroszországgal fennálló klímát. Másrészt az energiapolitikai függőség azért alakult ki, mert kevesebb volt a gáz Hollandiából és Nagy-Britanniából, Norvégiában pedig korlátozott volt a termelés.

MoA: Szerintem Merkel zavarba ejtő. Eredeti szándéka a Minszk II-vel az volt, hogy ne időt nyerjen Ukrajna felfegyverzésére. Célja az volt, hogy megakadályozza a további háborút és békét kössön. Az az érv, miszerint Ukrajnának volt ideje felfegyverezni, csak most és csak azért hangzik el, hogy megmentse politikai fenekét a jelenlegi politikai légkörben.

Ennek bizonyítéka az, amit ő is felhoz, az Északi Áramlat 2, amelyet mindig is teljes mértékben támogatott. Célja az volt, hogy függetlenítse Németországot az Ukrajnán és Lengyelországon áthaladó vezetékektől. De a háború még azelőtt kitört, hogy a sokat késett vezeték elkészült volna. És Németország jelenlegi helyzetének minden reális alternatívája eltűnt, miután az Egyesült Államok végre felrobbantotta. Az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatos válaszának nincs értelme, ha az Északi Áramlat 2 építésével egy időben szándékosan készítette fel Ukrajnát a háborúra.

Van egy másik dolog, ami érvénytelenné teszi a „vásárolt idő” utólagos érvelését. 2014-ben Oroszországot meglehetősen kemény szankciók sújtották, és óriási gondjai voltak az ellátási láncok újrakonfigurálásával. Oroszország az azóta eltelt időt arra használta fel, hogy még keményebb szankciókra és háborúra készüljön. Figyeld meg, milyen csekély problémái vannak Oroszországnak, miután valóban megsemmisítő szankciókat vezettek be. Ez előkészületet igényelt. 2018-ban Oroszország számos kiváló stratégiai fegyvert vezetett be, amelyeket most bevetnek. 2014-ben az S-400 légvédelmi rendszer még csak prototípus volt. Ma minden orosz légvédelmi csoport rendelkezik vele és telepíti. Oroszország ezt az időt háborús készleteinek, különösen tüzérségi lőszereinek és rakétáinak bővítésére használta fel.

Ha úgy gondolja, hogy a „megvásárolt idő” érv valódi, nézze meg az oroszországi helyzetet, és hasonlítsa össze Ukrajnával és Európa többi részével. Ki használta fel jobban az időt? Ki van most jobb helyzetben?

Merkel sajnálatos és hamis kifogásával az a probléma, hogy – amint Korybko rámutat – valódi károkat okoz. Úgy tűnik, mindenki, Putyin orosz elnököt is beleértve, csak azt az egy bekezdést olvassa el az utólagos érvekkel, nem pedig a teljes szövegkörnyezetet. Ez sokkal nehezebbé teszi az ukrajnai háború lezárását.

Putyin most azt mondja, hogy hitt Merkel komolyságában Minszket illetően. Most mélységesen csalódott. Kivel beszélhet a békéről, amikor a másik oldalon senki se képes megegyezni?

Remélem, Putyin továbbra is teljes összefüggésében elolvassa az interjút, és meggondolja magát.

Merkel szándéka volt a bizalom aláásása? Nem tudom. Miért tenné?

A feljegyzés kedvéért: nem szerettem Merkel politikájának nagy részhét. Soha nem szavaztam rá vagy a kormányait támogató pártokra. De nem volt rossz politikus, és én tiszteltem őt. Ez a tisztelet mára eltűnt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(4051) Gyász

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Miért nehezebb egy kisállatot gyászolni, mint egy embert

Szerző: Sam Carr Reader in Education with Psychology és Center for Death and Society, University of Bath
89. Útban a 90. felé

Sok állattulajdonos tudja, hogy az állatokkal való kapcsolataink érzelmi szinten egyenrangúak lehetnek a többi emberrel megosztott kapcsolatainkkal – és ezt a tudományos kutatás is alátámasztja.

Az emberi kötődés kulcsfontosságú összetevői az, hogy a másik személyt a kényelem megbízható forrásaként éljük meg, keressük őt, ha szorongunk, élvezzük a jelenlétét, és hiányoljuk, ha távol vannak. A kutatók ezeket a tényeket a háziállatokkal való kapcsolataink jellemzőiként is azonosították.

De vannak bonyolultságok. Egyes emberek csoportjai erősebben alakítanak ki bensőséges kapcsolatokat kedvenceikkel. Ide tartoznak az elszigetelt idős emberek, akik elveszítették az emberek iránti bizalmukat, és akik segítő állatokra támaszkodnak.

A kutatók azt is megállapították, hogy bolyhos, pikkelyes és tollas barátainkkal fennálló kapcsolatainknak ára van, hiszen kedvenceink elvesztése miatt bánkódunk. A kedvtelésből tartott állatok bánatának egyes aspektusai azonban egyediek.

Eutanázia

Sok ember számára a kisállat halála lehet az egyetlen tapasztalata az eutanáziával kapcsolatos gyászról. A dédelgetett kísérőállat elaltatására vonatkozó döntéssel kapcsolatos bűntudat vagy kétely bonyolíthatja a gyászt. A kutatások például azt találták, hogy különösen nagy kihívást jelenthetnek a családon belüli nézeteltérések arról, hogy helyes-e (vagy volt-e) elaltatni egy kisállatot.

De az eutanázia lehetőséget ad az embereknek arra is, hogy felkészüljenek szeretett állatuk elmúlására. Lehetőség van elbúcsúzni, és megtervezni az utolsó pillanatokat a szeretet és tisztelet kifejezésére, mint például egy kedvenc étkezés, egy közös éjszaka vagy egy utolsó búcsú.

Éles különbségek vannak az emberek reakcióiban a háziállatok eutanáziájára. Izraeli kutatások kimutatták, hogy az elaltatott kisállat halálát követően az emberek 83%-a biztos abban, hogy jól döntött. Azt hitték, hogy állatkísérőjüknek méltóbb halált adtak, ami minimálisra csökkentette a szenvedést.

Egy kanadai tanulmány azonban azt találta, hogy a vizsgálatban résztvevők 16%-a, akiknek házi kedvenceit elaltatták, „gyilkosnak érezte magát”. Az amerikai kutatások pedig kimutatták, hogy mennyire árnyalt lehet a döntés, mivel a vizsgálatban résztvevők 41%-a érezte magát bűnösnek, 4%-a pedig öngyilkossági érzést tapasztalt, miután beleegyezett, hogy állatát elaltassák. A kulturális hiedelmek, kapcsolataik természete és intenzitása, a kötődési stílusok és a személyiség befolyásolja az emberek háziállat-eutanáziával kapcsolatos tapasztalatait.

Jogfosztott bánat

Ez a fajta veszteség még mindig kevésbé elfogadható társadalmilag. Ezt jogfosztott gyásznak nevezik, ami olyan veszteségekre utal, amelyeket a társadalom nem teljesen élt át, vagy figyelmen kívül hagy. Ez megnehezíti a gyászt, legalábbis nyilvánosan.

Robert Neiymeyer és John Jordan pszichológusok szerint a jogfosztott gyász eredménye az empátia kudarca. Az emberek tagadják saját kedvencük gyászát, mert egy részük szégyenletesnek érzi. Ez nem csak arról szól, hogy az irodában vagy a kocsmában összeszorítsa a száját. Az emberek úgy érezhetik, hogy a házi kedvencek gyásza elfogadhatatlan családjuk bizonyos tagjai, vagy általánosabban a család számára.

Tágabb szinten pedig eltérés lehet a kedvtelésből tartott állatok bánatának mélysége és az állatok halálával kapcsolatos társadalmi elvárások között. Például egyesek megvetéssel reagálhatnak, ha valaki hiányzik a munkából, vagy szabadságot vesz ki, hogy meggyászolja egy kisállatát.

A kutatások azt sugallják, hogy amikor az emberek egy kisállat elvesztése miatt gyötrődnek, a jogfosztott gyász megnehezíti számukra a megnyugvást, a poszttraumás viselkedést és a gyógyulást. Úgy tűnik, hogy a jogfosztott gyász olyan módon visszafogja az érzelmi kifejezést, ami megnehezíti annak feldolgozását.

Házi kedvenceinkhez fűződő kapcsolataink ugyanolyan jelentőségteljesek lehetnek, mint azok, amelyeket megosztunk egymással. Házi kedvenceink elvesztése nem kevésbé fájdalmas, mások elvesztésénél, és gyászunk is ezt tükrözi. A kedvtelésből tartott állatok gyászának vannak dimenziói, amelyeket egyedinek kell ismernünk. Ha el tudjuk fogadni a kisállat halálát a gyász egy fajtájaként, akkor csökkenthetjük az emberek szenvedését. Végül is csak emberek vagyunk.

Legyünk őszinték! Amikor a szerettünk sírjára virágot viszünk, nem neki adjuk, hiszen ő már nincs, nem érez, nem tapasztal semmit. Magunkat elégítjük ki. Amikor gyászolunk, magunkat sajnáljuk, hiszen mi veszítettünk, nem az elhunyt. Ezért lehetséges, hogy kedvenc kutyánk elvesztése nagyobb űrt hagy maga után, mint egy hozzánk közel álló személy elvesztése.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!