A vallás az emberiség ellensége

VIP.111.

Teljesen új megközelítés:

E.O. Wilson, híres biológus, akit a szociobiológia atyjának ismernek, a napokban kijelentette, hogy a világ száz sebből vérzik a vallások miatt.

_________________________________________________________

A teljes anyagot elküldöm a VIP előfizetőknek. Kapcsolat felvétel: evatibor#t-online.hu

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 

 

34 gondolat erről: „A vallás az emberiség ellensége

 1. E.O. Wilson biológusnak látatlanban igazat adok, a világ ezer sebből vérzik a vallások miatt.

  Viszont a történelem bugyraiba tekintve látni kell, hogy az emberi fajt a vallás erősen megkülönbözteti az állatvilágtól. Egyetlen emberi törzs sincs meg vallás nélkül, kutakodhatsz az eszkimóktól le egész a dél afrikai bennszülöttekig.
  Az állatvilágban és az emberi faj esetében is minden újszülött egyed egy beprogramozott viselkedésmintával jön a világra, amely a legjobb túlélést biztosítja a faj részére a természet játékszabályai szerint, természetes élőhelyen. Állatvilágban a fiatal felnőtt egyed, ha erősebbé válik a szüleinél, azonnal elveri az öregeket a jó vadászmezőről. A oroszlán nőstény előző alom kölykeit az új hím azonnal megöli. Csak a legerősebb hím párosodhat. A gyengébb de nagyon okosnak szinte semmi esélye a szaporodásra, komolyabb sebesülés biztos halál, nincs ápolás, élelem biztosítás felépülés idejére. stb.stb.

  Egyedül az embernek sikerült ebből a beprogramozott viselkedés mintából kitörni, részben a vallás segítségével. A megszerzett tapasztalatok nemcsak genetikusan öröklődnek, nemcsak szájhagyomány, de az írásbeliség útján, ezáltal tudtunk fölébe kerülni minden élőlénynek. (sajnos az egyre modernebb ember leginkább az elpusztításban jeleskedik)

  A vallások legfőbb baja, hogy gyarló emberek töltik be a papi pozíciókat. Akik nem tudják levetkőzni a kapzsiságot, agresszivitást, mindenáron dominanciára való törekvést.

  Minden új vallás szelíden indul, reformálja a társadalmat, majd lassan vagy gyorsan, egyeduralomra tör. Lásd kommunizmus történetét, Francia forradalom véres terrorba fordult hónapok alatt, még egymást is legyilkolták a hatalomért, ugyanúgy mint Szovjetúnióban. Most tanúi vagyunk a liberalizmus esztelen diktatúrába fordulásának.

  Viszont Hitler írta a Mein Kampf-jában, nem kell üldözni a vallást, mert bár ezer pap között előfordul jó pár csirkefogó de a többsége szelídíti a népet.

 2. 1, bogozy
  „előfordul jó pár csirkefogó de a többsége szelídíti a népet.”
  Itt a lényeg. Ha bajod van az életben, ne csapkopj, ne lázadj, ne öld meg a rád települő kizsigerelőt, imádkozz, fordulj istenedhez a valódi megoldások helyett, ima.
  Ha rabszolga sorban tartanak, ha megnyomorítanak, ha tested, lelked összetörik, ne azok ellen emeld fel szavad akik ezt művelik veled, ne használd fegyvered ellenük, hanem légy alázatos, megbocsájtó. Mára, emiatt olyan rendszer, olyan mértékű hatalommal bíró elit nevelődött ki, ami ellen esélye sincs a jónépnek, hogy ezen valaha változtasson.

 3. Így van. A vallás a leghatékonyabb eszköz a tömegek elnyomására, kihasználására. Cserébe csak hiú reményt kap egy földöntúli életre. Miközben az elnyomók ezen a világon élnek jól, és lelkiismeretüket (ha van nekik) megnyugtatják némi alamizsnával.

 4. 2. 3.
  Visszaélnek a vallással ez tagadhatatlan, de ha nem lenne, ha nem lett volna, még mindig az alfahím segge mögött poroszkálnánk, és várhatnánk, hogy a hierarchiában elfoglalt helyünk alapján sor kerüljön az étkezésre. Sebesülés esetén, két hét vadászatképtelenség biztos halál.
  Károly
  Nagyon félreérted a vallást, az korlátozza le az alfahímet.

 5. 4,
  ,ha nem lett vona, még mindig az alfahím segge mögött poroszkálnánk”
  Ez a megállapítás mitől olyan biztos?
  Nagyon is értem mire használják a vallást.
  Ha másra nem is, de arra jók ezek a valóságshow-k, láthatóvá teszik, ha nincs jelen a vallás deformációs hatása, akkor többségében nem az alfahím a nyerő. Mivel a szereplők hamar rájönnek, előbb-utóbb őket is kinyírja az alfa, ezért a középmezőnyből választanak vezetőt. Olyat, akit túlkapás esetén legyőzhetnek.

 6. 4:
  Nincs félreértés. Ha nem hiszed el, hogy Allah akbár, akkor két hetet se kell kivárnod, azonnal levágják a fejed. 😀

 7. 4: „még mindig az alfahím segge mögött poroszkálnánk”

  Ezt nem gondolom. Az ember értelmesebb (egy részük), mint az állatok. Ha az alfahím már nem tölti be a neki szánt szerepet, akkor összefognak ellene. Ezt hívták régebben forradalomnak. Demokráciában pedig új kormányt ültetünk a nyakunkba.

  Szóval szerintem vallás nélkül is fejlődött volna a társadalom, a tudatunk szükségszerűen kifejlesztette volna a szükséges szociális kapcsolatokat, valószínűleg sokkal korábban, mint a vallás elnyomó szerepe mellett.

 8. 7. Observer

  Pont itt van a lényeg, a tudat kifejlődése vallás nélkül, nem működött egyetlen emberi csoportnál sem.
  Az ösztönlényből kiemelkedni, ehhez kell valami kis plusz.
  Ez hasonló egy kicsit a szerszámokhoz. Szerszámokat használva hatékonyabb a létfenntartás, de az egymás öldöklése is.

  Sajnos az emberi tudat még mindig olyan primitív, hogy nem tudja szocializált keretek közt tartani a nyers ösztöneit.

 9. A mai vallások a megalapításukkor mind az emberek felemeléséért jöttek létre. A hatalom birtokosai ebben a mai napig kitűnő pontenciált látnak és finoman beállnak mögé hátulról, faintos kis piramis struktúrát építve. A mozgató szálak ideális esetben nem láthatóak, így a látható kép egy manipulatív egyházat mutat. A vallásos tömegek jelentős része hisz is, hitük gyakran valós tapasztalaton alapszik.
  A vallást nem kell elvenni az emberektől, csak legfeljebb decentralizálni, hogy visszataláljon a kerékvágásába. Persze ez a hatalomnak nem áll érdekében.

 10. 9. Kaczkiás

  Egyetértek.
  Bulányi György írt a vallás decentralizációjáról egy jó könyvet, persze a megélhetési vallási vezetőknek nem tetszik.

 11. 8: „a tudat kifejlődése vallás nélkül, nem működött egyetlen emberi csoportnál sem”

  Erre nem létezhet semmilyen bizonyíték.

 12. 1, az oroszlánnál lehet, hogy ez van, de pl. a legközelebbi genetikai rokonunknál, a bonobóknál egyáltalán nem
  Meg még van egy halom másik állatfaj, a csikóhalaktól kezdve a madarak döntő többségén át a gibbonokig, akikre alapvetően monogám viselkedés jellemző.

 13. Előbb kellett legyenek rituálék, mint vallás.
  Most mutattak az rtl-n főemlősöket, akik egy nagy fa tövéhez köveket hajigálnak. Rituálé, nem vallás.

  Számunkra az is elképzelhetetlen, hogy létezhet olyan embercsoport, akiknél nincs szavuk a föld, az állatok, növények tulajdonlására. Az én kutyám, az én földem gondolkodás náluk nem létezik.
  Szintén tévés élményem, amikor egy törzset mutatnak focihoz hasonló játék közben. Mindegy volt melyik csapat szerzett pontot, mindkét csapat játékosai egyformán örültek a pontszerzésnek. Ezek csak arra példák, hogy a mi világunktól, felfogásunktól, ismereteinktől függetlenül léteznek, nekünk elképzelhetetlen közösségek. Iyen alapon feltételezem, hogy volt olyan közösség, amelyik nem a vallás nyomvonalán indult el.

 14. bogozy.
  A vallást és a hitet szét kell választani!
  Rögtön árnyaltabba a kép.
  Amit fentebb felsoroltál az inkább a hit kategóriájába tartozik és ezt a hitet lovagolják meg a vallások.

 15. Először is I István felvette anno a kereszténységet, valószínűleg némi külső nyomásra. Most azt hagyjuk mi lett volna ha, meg azt is, hogy I István milyen is volt valójában. Még egyszer leírom: kereszténységet; nem a református, evangélikus, görög, vagy római katolikus stb vallást. A kereszténységünket a török hódoltság alatt sem hagytuk el, akkor miért erőltetik itt egyesek, hogy hagyjuk el a muszlim bevándorlók, vagy a tudomány jelen állása miatt?? Egyre jobban semmitmondó a társadalmak összetartása, aki az utcán rosszul lesz, átlépik, hagyják megdögleni. Még húsz évvel ezelőtt is több volt a felelősségérzet az emberekben egymás iránt, mint ma. Ezek tények, és az, hogy ezt a keresztény öntudat szándékos hígítása okozza, szintén tény.

 16. Nyilván könnyebb a vallást hibáztatni, mint szembe nézni magunkkal. Pártoskodás ott is van, ahol vallás nincs! Szeretném azt hinni, hogy csak a vallás a baj. Allah akbár terjesztése nem vallási kérdés, hanem politikai. A vallás időnként összekeveredik a politikával, nem a vallásos hit miatt, hanem a politikai manipuláció miatt. Tudjuk, hogy a vallások vezetői sokszor lefeküdtek az államhatalomnak, de olyat is tudunk, amikor nem. Szerintem felületes nézőpont a vallás általános hibáztatása! Ennél mélyebb bajok vannak!

 17. Akkor miért nem az a korszak volt az aranykor, mikor 99%-ban egy azon keresztyény hitet vallók lakták az országokat? Ráadásul több keresztyény vallás kipróbálása szerte a világban megtörtént és még sok-sok egyéb vallásé is. Mind kudarcot vallott. Több ezer féle vallás, több ezer országban, több ezer év alatt, sehol nem vezetett közjóhoz. Ez elég nagy merítés ahhoz, hogy kiderüljön valamelyik vallásról, valamelyik államformában üdvözítő az össz lakosság számára. Ilyenről nincs információm. Számomra bizonyított, a vallás megbukott. Zsákutca volt. A hit az más kérdés.

  Most adjunk pár ezer évet más lehetőségeknek.
  Igazságtalan néhány száz év gyerekcipős, vallással vegyített demokráciákat okolni mindenért.

 18. Károly, a birodalmakat emberek irányították, úgy ahogy az egyházakat is. A probléma alapja az ember, amelyik hatalmat gyakorol a többi ember felett.

 19. Ez a mai poszt, bár igencsak rövid 🙂 a publikus része, de érdekes kérdéseket vet fel.

  Rengeteg bajt és szenvedést okoztak és okoznak a vallások. Kéz a kézben a mindenkori aktuális hatalommal – akármi is volt az, fasizmus, kommunizmus, feudalizmus stb – hülyítették és elnyomták, kihasználták a tömegeket. Isten nevében, istentelenül cselekedtek.

  Most a muszlim vallás van rivaldafényben, muszlim terroristázás van, de azért ne feledjük, hogy a világháborúkat, de a középkor legvéresebb háborúit, népek undorító leigázását, gyarmatosításait, indiánok millióinak kiírtását és elnyomását, afrikai szerencsétlenek millióinak kegyetlen elhurcolását rabszolgának keresztény országok cselekedték és a papság – beleértve a pápákat – nemhogy fékezte volna ezt, hanem inkább elősegítette.

  Frontra vezényelték híveiket, miközben Jézus azt mondta Péternek ott az utolsó este, amikor elfogták, hogy „tedd helyére szabjádat, mert aki fegyvert fog, fegyver által vész el”. Hívő keresztényekből álló hadseregek, hívő keresztényekből álló hadseregek ellen harcoltak és gyilkolták egymást millió számra vallási vezetőik áldásával.

  Ma már nincs olyan nagy befolyásuk, mint mondjuk a 20. század közepéig, de addig nagyon komoly hatalmuk volt. A tengernyi aljasságot, népek kirablását és nyomorba döntését és kiontott sok százmillió életet nélkülük nem lehetett volna megcsinálni, legalábbis nem ilyen mértékben.

  A hit és a vallások között van különbség. Én hiszek egy Teremtőben, de ugyanakkor egyet kell értsek E.O. Wilson-nal is.
  A cikket belinkelhetnéd Tibor bá’, ha van ilyen, ahol Wilson erről beszél vagy ír. :). Az angolt legalább. A gugli most nem volt a barátom.

 20. 19:
  Csupán a megjelent könyv recenziója publikus, amit lefordítottam. Ez az eredeti:

  EminentBiologist: Religion Should Be Eliminated for the ‘Sake of Human Progress’
  ByDavid Edwards[1] / Raw Story[2]
  January 29, 2015
  Biologist E. O. Wilson, who is known as the “the father of sociobiology,” said recently that the Earth was suffering “the death of a thousand cuts” because of religion.
  In the most recent issue of New Scientist[3], Wilson explained that his next book would look at the future of humans and the Earth.
  The Pulitzer Prize-winning biologist warned that people had not yet realized that the “tribal structure” had been destroying the planet by “a thousand cuts,” according a partial transcript obtained by the International Business Times[4].
  “All the ideologies and religions have their own answers for the big questions, but these are usually bound as a dogma to some kind of tribe,” he said. “Religions in particular features uper natural elements that other tribes – other faiths – cannot accept … And every tribe, no matter how generous, benign, loving and charitable, nonetheless looks down on all other tribes. What’sdragging us down is religious faith.”
  “Humans everywhere have a strong tendency to wonder about whether they’re being looked over by a god or not. Practicallyeverypersonponderswhetherthey’regoingtohaveanother life,” Wilson continued. “Thesearethethingsthatunitehumanity.”
  But he saidthatthe “transcendentsearching has beenhijackedbythetribalreligions.”
  “So I wouldsaythatforthesake of human progress, thebestthingwecouldpossiblydowould be todiminish, tothepoint of eliminating, religiousfaiths. Butcertainlynoteliminatingthenaturalyearnings of our species ortheasking of thesegreatquestions.”
  Wilson, whowasraisedas a Baptistin Alabama, has saidthat he “drifted” awayfromChristianity, but he doesn’trefertohimselfas an atheist.
  “I’m a scientist,” he told themagazine.

 21. Ugyan már! A hatás érdekében melyik szervezet, közösség, csoport, párt, nép, vallás, vagy akár egyén… nem túloz, vakít kisebb-nagyobb mértékben. Az érdekek kusza hálója mozgatja az amúgy is labilis normát, értékrendet. Minden szentnek maga felé hajlik…, na ugye.

 22. Köszönöm Tibor bá! Akkor ezt tévesztett meg: „a napokban kijelentette”, mert a keresést időrendire állítottam és az elmúlt hónapban nem találtam hasonló cikket. Tehát akkor annyi pontosítás, hogy ezt nem a napokban mondta, hanem 2015 januárjában.

  Találtam én is egy hasonlót:
  http://churchandstate.org.uk/2015/01/e-o-wilson-im-not-an-atheist-but-religion-should-be-eliminated/

  Itt meg azt is mondja, hogy a vallásokat meg kell(ene) szüntetni?
  Azt mondja, hogy lehúzzák az emberiséget, a haladás útjában állnak.

  Pár hete írtam arról, hogy a politikai rendszerek, a kormányzatok(az ENSZ vezetésével) meg fogják szüntetni, be fogják tiltani a vallásokat, teljesen fel fogják őket számolni. Iszonyat zűrzavar várható. A hitet,(ha úgy tetszik a vallásosságot) nem lehet egykönnyen kiírtani az emberekből – már akiben van – de azt el lehet érni, hogy eltitkolják azt, a vallási szervezeteket pedig meg lehet semmisíteni. Volt már erre példa az elmúlt 100 évben. Lásd pl. Észak Kórea, ahol van ugyan néhány templom, meg hivatalosan vallás is, de gyakorlatilag meg nincs.
  Most majd világszinten lesz ilyesmi azzal a különbséggel, hogy nem lesz a kirakatban sem.

  Hetesi Zsolt errőforrás miatti összeomlást gondol – ha még tartja
  Jövőnk atomháborút
  Tibor bá’ klíma okozta összeomlást
  Én meg -bár csak kiscserkész lehetek az előttem lévők mellett – társadalmi összeomlást, aminek a nyitánya a vallások teljes felszámolása lesz. Ezt nem klímaválság, nem erőforrásválság és nem is valamilyen háborús szembenállás vált ki elsősorban, bár az emberiséget sújtó bajok összeadódnak és hatnak egymásra.

 23. A vallásokat megtűrjük, sőt sok országban nem is lehet vezető, aki nem hangoztatja fenhangon, hogy mennyire keresztény, muszlim, akármi-a szektákat meg elitéljük, pedig nálam egy kategória a kettő csak a lépték más kicsit.
  Aki a történelmet vizsgálva belegondol könnyen megértheti, hogy hogyan és miért születtek a vallások.. a probléma az, hogy sokan nem akarnak vagy nem mernek ebbe belegondolni és inkább elfogadják, azt ha adott esetben gyűlöletre is uszít.
  Én tartok az „agyatlan” tömegektől.. nem akarom, hogy dogmák alapján ítéljenek meg, ha valakinek nem tetszik a hitem, a nemi identitásom, az öltözködésem akármi.. még kevésbé szeretném, hogy lefejezzenek, fejbe lőjjenek, fejemre essenek egy repülőből.. se velem se mással.
  Toleráns csak egy olyan vallással szemben tudnék lenni, ami szintén teljesen toleráns.. de az Ábrahámista vallásokra nm ez jellemző.
  Szóval az én ideális világomban nincs helye egyik vallásnak sem.. köszönöm jól meg vagyok nélküle. 10 parancsolat nélkül is szeretem a felebarátaim.

 24. A földöntúli élet csak a hitetleneknek hiú remény,az istenfélőknek valóság.

 25. 24:
  Kevered a fogalmakat (vagy inkább freudi elszólás). Az istenfélőknek hiú remény a földöntúli élet. Az ateisták nem remélnek, tisztában vannak a lehetőségekkel.

 26. Félreérthetően fogalmaztam csak azt szerettem volna érzékeltetni,hogy az istenfélők számára nem hiú remény a túlvilági élet.Ilyen élő reménységet pedig egy vallás sem tud adni,csak a személyes kapcsolat a feltámadt Jézus Krisztussal. Egyetértek azzal,hogy az ateisták nem remélnek viszont a lehetőségeikkel szerintem nincsenek tisztában.Azt írja a Biblia az 1Korintusi levél 15.rész19-ben” Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban,minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” Értékelem válaszod, tiszteletben tartom látásodat,támogatom az épitő vélaményütköztetést.Ebben az esetben zavaró a lekicsinylő hiú kifejezés illetve,az hogy a megállapitásodban nem érződik ,hogy ez csak egy szubjektív vélemény.

 27. Einstein már rég megmondta (Isten nyugtassa…): Az emberi hülyeségnek csak alsó határa van!!!
  Íme egy rövid kis film erről, no meg a vallás erejéről:
  https://www.youtube.com/watch?v=I1K5ZhzVqQo
  És mint tudjuk a hülyeség, szorgalommal párosulva, rendkívül veszélyes elegy!

 28. 26:
  Érdekes idézet: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” Milyen élet van még? Úgy kell-e értenem, hogy nyomorult vagyok, mert nem hiszek másik életben? Vicces. Egyáltalán nem érzem magam nyomorultnak, sőt…. Pláne, ha a 27. alatt belinkelt videót megnézem, azzal a sok szerencsétlen hülyével, akiket a szent lélek leterített. LOL

 29. 27, Mackómuki
  Ahogy a vallási vezető a tudatot manipulálja, félelmetes. A politikusok sírva könyöröghetnek nála a receptért.

 30. Az tény, hogy egyszerűbb lenne elviselni az elmúlás gondolatát, ha lenne legalább egy kis esély, hogy majd felhők között vár ránk az örök lét, de az a mese annyira ezer sebből vérzik, hogy aki egy kicsit is kritikus aggyal rendelkezik, nem tudom hogy hihet benne. Főleg ha valakinek a vallás a biblia/korán szó-szerint vételét jelenti.. az ezekben leírt istent még ha létezne se tudnám tisztelni és úgy érzem, már azzal is ki lenne szúrva velem, hogy miért teremtettek ennyire önálló akarattal, ha azt választom, hogy nem hiszek és nem is alázkodnék meg egy szadista, kicsinyes supreme being előtt.
  A másik kategória, aki csak hisz valamiben. A bibliát meg ezeket már az ő gyomruk se veszi be, de ragaszkodnak az értelmes tervezés gondolatához. Tény, hogy az értelmes élet megjelenése elég valószínűtlen, de tudásunk szerint nem kizárható.. ha pedig létezhet, akkor igazából nem számít milyen kis eséllyel jön létre, mert ez az egész kérdés is csak akkor születik meg.. Igazából ez a társaság nem tudom mit hisz.. bizonygatják, hogy nincs evolúció (pedig ez nem hit kérdés), vagy azt mondják nem evolúcióval jöttünk létre, hanem inteligens tervezéssel (és ki tervezte a tervezőt? vagy ő evolúcióval jött létre? 🙂 ). Komoly túlzással magamról is mondhatnám, hogy új egér fajokat (törzseket) tervezek és hozok létre, ez a munkám, de attól szegény egereket nem várja a mennyország..

 31. Maradjunk annyiban, hogy az ember önmaga ellensége.

 32. 26
  Te is csak egy álkeresztény vagy ,és hiába nyáladzól Jézushoz, a pokolra kerülsz,mert nyugati stilusú éltmodod sátán szerinti a szó szoros értelmében,mert mások szenvedése , kifosztása,halála árán lubickolhatsz csak evilági kellemes létedben, amit támogatsz nap,mint nap az életmododdal .
  Nem az számit Isten elött,hogy ki hísz benne vagy ki nem -hanem mennyire értelmes az ember. A biblia egy teszt Isten részéről -aki éhomra bekajálja az megy a pokolra. Isten mivel mindenható és végtelen – végtelenül ravasz módszereket alkalmaz,hogy kiszűrje azokat,akik csak az örök élet reményében hísznek benne és minden mást leszarnak.

 33. 33: „A biblia egy teszt Isten részéről” ???

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük