(822) Miért van vallás?

Tibor bá’ online

 

Nem azt a kérdést tettem fel, hogy miért hisznek az emberek (már, aki), mert ez egy egészen más posztnak lehet a témája. Azt a kérdést tettem fel, hogy miért van vallás? A kettő között ugyanis óriási különbség van. Sokan hisznek valami fajta istenben, de semmilyen vallást nem gyakorolnak, mert a vallásnak velejárója egy vallási közösség, vallási ceremónia, közös ájtatoskodás, egy tekintélyes vallási vezető. Tehát egy nagyon jól felépített rendszer. Kérdés miért van?

Az ma már természetes, hogy a minket körülvevő világ úgy lett olyan, amilyennek ismerjük, hogy egy őslétből kievolvált. Minden, amit ismerünk evolúción kellett, hogy átmenjen, illetve folyamatosan ma is átmegy. Akkor viszont az eredeti kérdést módosítani kell: Mi volt a vallás kialakulásának az evolúciós hajtóereje? Miért volt rá szüksége az Embernek? A rövid válasz valószínűleg az, hogy a vallás segítségével az Ember sakkban tartja önmagát.

Az élet adta nehézségek sikeres legyűréséhez, magyarul az érvényesüléshez szükségünk van önkontrolra. Azaz, meg kell határoznunk önmagunk számára, hogy mit igen, és mit nem. Ugyanakkor Michael McCullough pszichológiai professzor (University of Miami) tanulmánya szerint a vallásos emberek önfegyelmező készsége meghaladja a vallást nem gyakorlókét. Ebből az következik, hogy a vallásos emberek a hosszú távú célok elérésében sokkal jobban teljesítenek, ami aztán megmagyarázza, hogy a vallásos emberek miért szerepelnek jobban az iskolákban, egyetemeken, kevésbé kicsapongóak, jobban vigyáznak az egészségükre, kevésbé fogékonyak a depresszióra, és tovább élnek. A kutatások nem csak egy országra, hanem az egész világra kiterjedtek, természetesen, különböző vallások hívői között. A vallások tehát előnyösebb szaporodási helyzetbe hozták a hívőket, ami idővel a vallások „virágzásához” vezetett.

Az emberi viselkedéssel kapcsolatban az önszabályozás fontosságát már rég ismerik a szociológusok, azonban a vallásosság és az egészség, valamint a viselkedés összefüggéseit még nem vizsgálták. Most viszont világossá váltak a következők:

– A vallásos rítusok, mint például a csoportos imádkozás és meditáció, kihat az agy azon részére, amely az önmérséklet és önszabályozás szempontjából a legfontosabb.

– Amennyiben az Ember a célkitűzését „szentnek” (istennek tetszőnek) ítéli, az nagyobb erőt ad neki a cél eléréséhez, és ezért valószínűbb annak elérése.

– A vallásos élet, az egyértelműen leírt elvárások révén, hozzásegít az önszabályozáshoz, és azt az érzést nyújtja, hogy az isten figyeli a viselkedést.

– Mivel a vallásos emberek önszabályozása hatékonyabb, ezért belátható, hogy kisebb eséllyel lesznek drogosok, alkoholisták, válnak bűnözőkké.

A vizsgálatok felfedték, hogy azok a belső erők, amik egy Emberben jótékonyságra, és nagylelkűségre sarkalnak, azt is kiválthatják, hogy robbanó anyagot kötözzön saját testére és a tömegben felrobbantsa magát, egy magasabb cél érdekében. De ahhoz is hozzásegítenek, hogy az új év napján megfogadott dolgokat nagyobb eséllyel tartsák be.

Némi cinizmussal azt is mondhatnánk, hogy McCullough feltalálta a spanyolviaszt. Eddig is tudtuk, hogy bizonyos értelmi szint alatt a vallásosság pozitíven hat az egyéniségre, ami leglátványosabban a viselkedésében nyilvánul meg. Nagy hibát követ tehát el az, aki fel akarja világosítani a széles tömegeket. Vallási hitek és előírások nélkül csak kevesen látják be az erkölcsösség szükségszerűségét.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 

104 gondolat erről: „(822) Miért van vallás?

 1. Korrekt összefoglaló.
  Egy egy vallási esemény nagyon is adhat az egyénnek olyan közösségi élményt, vagy lélek kisímítást hogy az segíti a mindennapokban. Tökéletesen mindegy milyen vallás, az ami épp a szóbanforgó egyénbe adaptálódott.
  De épp az ellenkező hatást is elérheti, ha valakit rákényszerítenek. /Refi gimnázium nemrefi átvett tanulói-kötelező áhítat stb.. /
  Felnőtt korban bizony jólesik résztvenni vagy betartani ezt az, megadva a módját. Ahogy a barátnőm mondta egyszer egy kérdésre válaszolva, hogy miért, mi az értelme, stb: „mert jólesik a lelkemnek.. (bele ne mentjünk abba mi a lélek 😀 a pszichészerű lélekre gondoltam.)

  Szép napot mindenkinek!

 2. A vallásos érzület pozitívumai sokkal inkább igazak voltak a Múltban, mikor még kevés volt a környezeti információ, mint a Jelenben, amikor a könnyen megszerezhető tények, percenként „ütik” a vallásos dogmákat.
  Ez már az ostobább emberekben is kérdéseket vet fel, és ambivalens érzéseket kelt bennük.
  A „közösség élményét” is könnyebben megtalálhatják máshol – elég hozzá egy okostelefon -, nem kell betérdelni egy templomba.
  Ezért is csökken a hívők száma.

 3. 2:
  janooka, menj el Német Sándorhoz és nézz körül, számold meg az embereket, figyelj fel a terjeszkedésükre. Az egyik iskolát a másik után veszik át. Szó sincs a vallásosság végnapjairól.

 4. Kedves Tibor bá, amit itt leírt, annak jó részével egyetértek.
  De néhány dolgot még hozzá tudnék fűzni a vallások létének magyarázatához.

  Az egyik, hogy az emberek egy jelentős részének van valamilyen élménye arról, hogy találkozott Istennel. Ezek az élmények egyrészt arra sarkallják, hogy megváltoztassa, megjavítsa az életét, másrészt szeretnék ezt az élményt valamilyen formában még többször is átélni. Erre nyújtanak lehetőséget a vallási közösségek.

  Ha az ember csak magában forgatja a dolgot, de egyébként ugyanúgy él, ahogy korábban, akkor az élmény elhalványul, és puszta emlék marad, de ha olyan emberek közösségéhez csatlakozik, akik maguk is foglalkoznak ezzel a témával, akkor mint egy mag, kikel, virágba szökken, és sokkal szebbé, jobbá teszi az ember életét. Arról nem is szólva, hogy hasznosabbá, hatékonybbá, evolúciósan előnyösebbé.

 5. 4:
  Végül is ugyanazt írod, amit a poszt mond. A vallás és gyakorlása pozitíven hat az egyénre, ezért sikeresebb lesz az életben. A sikeres emberek promótálják a vallást.

 6. 3. Ostoba ember lévén én gyakran járok templomba. Nem mintha egyetértenék a legtöbb dogmával, de mégis jót tesz nekem. A sok ember között egyedül lehetek a gondolataimmal, elcsendesedhetek, világmegváltó ötleteim támadnak. A sok évszászados imádkozást és elmélyülést mintha átvették volna az épület falai is.
  A mise után találkozok a barátaimmal, kezet fogunk, beszélgetünk, néha megiszunk egy-egy sört is hazafelé menet és megbeszéljük a híreket.
  Nálunk, Székelyföldön a vallásnak megtartó ereje is volt és még mindig van, bár az utóbbi időben elég sok szellemi mocskot importálunk nyugatról és mi is süllyedünk lefelé, ahogy illik.
  Egy időben sokat vitatkoztam a katolikus barátaimmal és könnyedén cáfolgattam a dogmáikat. Aztán rájöttem, hogy ennek az égvilágon semmi értelme. Csak azért, hogy bizonyítsam az igazamat? Minek? Így most kívülről jóforma katolikus legény vagyok, belül érzem a (többnyire hamis) felsőbbrendűségemet, ugyanis azt képzelem, hogy én jobban átlátom az összefüggéseket, mint a hívő társaim nagy része.

  Magyaroszágon azt tapasztaltam, hogy vasárnap az emberek grilleznek, sütkérezenek, söröznek és bökkedeznek. Szerintem sokkal jobb egy kis szellemi magány és elmélyülés a templomban, utána pedig egy családi ebéd, ami nem csupán a zablásáról szól.

 7. Bocs, nem valamire reagáltam, tehát a 3. szám tárgytalan.

 8. a vallás hatalom azok kezében akik tudják, hogy mennyire manipulálható ez által a „nyáj”..tökéletes példa erre a hitgyüli, ami konkrétan a sátán zsinagógája..félremagyarázzák a bibliát, hatalmas embertömegeket vezetnek tévútra és mindegyik a new-age felé tendál..

 9. 3 Tibor Bá’.
  Nem beszéltem a vallásosság végnapjairól.
  Az emberek egy része hajlamos a vezethetőségre, talán geetikailag igy vannak programozva. Ezt a csoportot természetesen megtalálják maguknak a Vezetők.
  A felmérések szerint viszont mégiscsak folyamatosan csökken a számuk.
  INTUITÍV
  A grillezés sem pont a „zabálásról” szól, hanem az is csak egy közösségi aktus. Külömbség csak annyi, hogy nem kell ostobaságokat elfogadni sörözőtársuktól, hanem simán ki lehet röhögni és lehülyézni, utána megölelgetni.
  Igy lazáskodni nem lehet ugye a templomban? Még kiközösít a falu! – ha rádszáll a pap.
  Éc a cimborák nem várják el, hogy a buli végén pénz dobálj a perselyükbe.

 10. Kimaradt a vallásos emberek azon előnye, hogy jobban megbízhatnak egymásban, ami hosszútávon minden egyed számára előnyös. A vallás nélküliek hajlamosabbak átbaszni egymást, és ezt tudják is magukról, így nem is bíznak meg egymásban. Persze azért akadnak vallástalan, mégis teljesen megbízható egyének is, pl. én :), de ez kivétel.

 11. Ez a meghatározás, hogy a vallás az önkontrol, nagyon tetszik.
  Akik egy vallási csoport dicsérete vagy rosszallása nélkül úgy érzik kontroljuk nem teljes és jó érzés számukra a terelgetés, azok egy vallási közösség szerepvállalását igénylik, hogy cselekedeteik kontrol alatt maradjanak, állandó visszacsatolást kapjanak, hitük meg legyen erősítve. Mi a kontrol és terelgetés eszközrendszere? Elveszett báránykát megtalálják, a megtévedt tékozló fiúgyermeket visszafogadják, keskeny és széles ösvény, parancsolatok, fenyegetettség, (pokolra jutsz, ha ..), dicséret, jutalom (örök élet, ha…), ha kicsi gyenge vagy akkor is győzhetsz (Dávid és Góliát harca ), példabeszédek a helyes és helytelen viselkedésről.

  Aki egy valláson keresztül érzi magát biztonságban az soha nem fogja megérteni, hogyan lehet az, vannak akik nem érzik szükségét annak, hogy vallási közösség folyamatosan értékelje tetteit. Anélkül is csupa szív, jószívű, segítőkész, együtt érző, szorgalmas, önmagáért és a közösségéért is tevő, felelősségét felvállalni képes, kiegyensúlyozott, a világ dolgaiban jól eligazodó, magát biztonságban érző ember legyen.

  Azt tudom, hozzánk még soha nem csöngettek be, nem állítottak meg az utcán vallástalanok, hogy meggyőzzenek, a vallástalanság az igazi. Vallási közösség tagjai annál sűrűbben. Ebből is következik, hogy a vallásközösséget választók folytonos visszaigazolásra, önkontrolra vágynak.
  A vallástalan nyitottabb. Hisz nincs elkötelezve a sok száz legigazabb vallási irányzat egyike mellett sem. A vallástalan soha nem fenyeget azzal vallásosat, hogy megbűnhődik, pokolra jut, ha ezt és ezt nem vallja.
  A csoporthoz tartozás érzését a nem vallás mentén szerveződő csportok is ugyan úgy nyújtják az embernek.

 12. 10. Zsolti
  A vallásos ugyanúgy átbasz. Meggyónja, fizet egy kicsit/vagyis leadja a védelmi pénzt/ pap bácsi pedig a FŐNÖK NEVÉBEN megbocsát neki. Ahol nincs gyónás, ott pedig a fejében lévő skizofrén hanggal beszéli meg… 🙂

 13. A vallás a legnagyobb ember(tömeg)befolyásoló, agymosó létesítmény, amit az emberiség valaha kitalált. A vallás és Isten nevében hatalmas vérengzések, öldöklések voltak, vannak és lesznek.
  Ha csak a keresztesháborúkat vesszük vagy az Iszlám, Allah által vezérelt más népek (ki)irtására gondolunk. Vagy ott vannak a hittérítők, akik sokszor karddal, vérrel, halállal térítettek, lásd pl. Amerika felfedezése után a spanyol konkvisztádorokat, bár ott a katolikus hit erőszakos terjesztése mellett az arany elrablása az őslakosságtól is szerepet játszott.
  Másrészt a vallás a középkorban egy uralkodó réteg jólétét/eltartását és a szegény rétegek kizsákmányolását (kilenced, robot, stb) is szolgálta. Ezenkívül nagy embertömegeket befolyásolt, tartott tudatilag alacsony (analfabéta) szinten, a gondolkodásukat csak az állati munkavégzés, földtúrás, mindennapi teendőik elvégzésére, a papok és egyéb egyházi személyek dicsőítésére korlátozta. A főpapság (érsekek, bíborosok, stb.) pedig hatalmas gazdagságban éltek, hatalmas volt a kontraszt az állati sorban élő parasztsággal szemben. Aki ez ellen próbált lázadni (pl. Luther), azokat tűzzel vassal üldözték, ugyanúgy ahogy pl. a „boszorkányokat”, mindezt azért, hogy a tudatlan tömegeket megfélemlítsék, kordában tartsák, még véletlenül se merjenek lázadni sorsuk ellen (majd a túlvilágon elnyerik jutalmukat).
  Persze voltak a vallásnak olyan követői is, akik a (fő)papi, vatikáni, stb. gazdagságot/harácsolást elutasították, pl. Assisi St. Ferenc, a kontraszt nagyon jól látható a Napfivér, holdnővér c. filmben, amikor elmegy a pápához mezítláb, koszos ruhában.
  Nagyon sok negatívumot lehetne még azokról a kegyetlen, szörnyű dolgokról elmondani, amit a VALLÁS nevében, a VALLÁS zászlaja alatt követtek és követnek el még ma is (pl. öngyilkos merénylők, akik a tömegben robbantják fel magukat). De a valláshoz (is) köthető pl. az észak-írországi sok éven át tartó öldöklés-merényletsorozat.
  Hosszasan lehetne sorolni ezeket a vallási hívők által „igazságosnak” tartott kegyetlenségeket, kínzásokat, inkvizíciókat, más vallásúak üldözését, kiirtását, erőszakos térítéseket, stb.

 14. Tibor bá’, karakterkorlátozás van? Mert „beragadtam”.

 15. Amig a szellemnek a tudomany addig a leleknek a vallas a sorvezeto. Hat szerintem ezert van vallas. A ketto nem felcserelheto vagy behelyettesitheto. Ha a kettot valaki jol kombinalja akkor egy szellemes leleket kap vegeredmenyul 🙂

 16. Ez nagyon tetszett!
  Tibor bá, új oldaladról mutatkoztál be, amit eddig eléggé eltitkoltál!
  Eddig kinyilvánított harcos vallásellenességed mellett végre egy kis kompromisszumkészség is megjelent a vallások értékelésében.
  Mondjuk én is ateista vagyok, de azt én is látom, hogy az ateizmus igen nagy tömegeknek nem kívánatos.
  Lehet mondani, hogy ez egy farizeus álláspont. De van olyan érzésem, hogy a mindenkori vallási vezetők és szervezetek képviselői közül a középkorban nem kevés lehetett, aki nem volt őszinte hívő, csak praktikus okokból erőltette a vallások kényszerét, intézményrendszereit, a hitelesség fenntartása (meg persze a saját biztonsága) érdekében még az őszinte hit látszatát is fenntartva. Na, ez volt az igazi képmutatás!
  Nem régen írtam itt arról, hogy az állatvilágból hozott létfenntartó ösztönök és a mellé kapott értelem igen veszélyes robbanóelegyet alkotnak, ami fékeveszett folyamatokat eredményezhetnek.
  A vallást mintha ennek a csillapítására találták volna ki.
  A baj az, hogy habár nagyon sok nem hívő, és mégis erkölcsös ember él, de a gonoszságra, gátlástalanságra hajlamos emberek esetében erősen megnövelheti ezen tulajdonságok elhatalmasodását a hit nélküliség. Aki nagyon szélsőséges, azon viszont a vallás sem segített, ahogy erre is sok példa volt a történelemben…

 17. 16:
  Nem vagyok vallásellenes. Pusztán az igazságot, a valóságot keresem.

 18. Végre valami fogam alá való !

  De mire ideértem, az érdmi dolgokat már elmonták a többiek.

  Sebaj, azért még ide kívánkozik, egy mondás, ami ugyan nem tudom, kitől ered, de jól hangzik:
  „Ha nem lenne Isten, akkor ki kellene találni”

  Ugyanis, ha van Isten, akkor a vallás kérdése nem kérdés.
  De ha nincs, és MÉGIS a vallásban találták meg az emberek az „érvényesüés” leghatékonyabb módját az ismert történelem 99%-ban, akkor Tiborbá posztja nagyon komoly dologra világít.

  Tehát, Isten, vallás, vagy valamilyen spirituális hozzáállás nélkül nehezen elképzelhető a világ.

 19. 17. Tiborbá

  „Pusztán az igazságot, a valóságot keresem.”

  Az igazsággal, valósággal mind úgy vagyunk, mint a képzőművésznövendékek a modellfestési gyakorlaton. Mindegyik ugyanazt a modellt festi, de kicsit – vagy nagyon – más nézőpontból…

  És akkor még hozzájön a „látásmód”… mert nem mindegy hogy a növendéket Da Vinchinek, Mirónak vagy Picassonak hívják…

  Pedig a modell TÉNYLEG ugyanaz.

 20. 16. hubab

  Valaki korábban említette, hogy a vallás is az emberek együttélésének egyik szabályzórendszere. A szabályok pedig főleg korlátokból állnak.
  És az is világos, hogy azok sokszor könnyebben érték el céljaikat, akik figyelmen kívül hagyták ezeket a korlátokat.

  Szituációtól és morális fékektől függően az arra hajlamosak más és más korlátokat kerülnek meg… Ez lehet vallási, pénzügyi, vagy csak KRESZ… Persze van anki mindet.

 21. 18:
  Attila, te a kis emberek védőszentje vagy. OK. De tudod-e (persze, hogy tudod) a vallásoknál jobban semmi és senki nem tudta jobban kihasználni a (hiszékeny) kis embereket? Szóval. nekik szabad? Az orvos látogatótól kiadkadsz. Ühüm, és Németh Sándortól?

 22. 21. Tiborbá

  Te általában elvárod a precíz fogalmazást… Akkor próbáld meg te is.
  A „vallás” mint olyan nem használ ki senkit. Az egy világnézeti hozzáállás.
  Emberek használnak ki másokat, és BÁRMIT felhasználnak a vallást, a demokráciát, a kommunizmust, a gyógyászatot, a pénzügyi rendszereket, az oktatást és az intenetes vásárlási lehetőségeket, hogy az ezekben bízó népeket átverjék.
  A vallás hiány egyáltalán nem hozta zavarba a csaló szektort. A kommunizmusban azzal hülyítették a népet, hogy majd a jövőben…
  A kapitalizmusban meg azzal hogy mindenki milliomos lehet… meg hogy szabadon választhat. MINDEN kisebb és nagyobb ideológiénak megvoltak a kútmérgezői.
  Az okosabbnak MINDIG megvan a lehetősége hogy a butábbakat kihasználja.
  Az erkölcs pont arról szól, hogy valamilyen határokat szabjon ennek.
  Ugyanis a butaság egy „adottság”, és ameddig az emberek klónozás által nem születnek egyforma IQ-val, a becsapási lehetőség mindig is fenn fog állni.
  Tudomásul kellene venni a maszatolás helyett: Minél intelligensebb valaki annál több VALÓDI választása van az életben a csalás és a becsület között, és minél szerényebb értelmi képességekkel rendelkezik, annál nehezebben találja meg a „helyes utat”. Ebben a vallás szokott nekik segíteni.

 23. Végre errős is írt Tibibá
  Hit Vallás megkülönböztetődik. Hát Vallás – Spiritualitás?
  Exo és Ezotrtikus oldala a vallásoknak? egy része mindig rejtett a bevatottaknak van fentarva.

 24. Fejlődés nem tudom van e ilyen, esetleg épp involució van?
  És jobban „tetszik” a régebbi Brahmanizmus, Védikus, Budhista „vallás” mint a későbbi Európai-Moszlim.
  A budhista tudatfelosztás még mindig komplexebb mint a tudományos pláne a „módosult” tudatállapoti. Lásd Harvardi Daniel Goleman: A meditáció ősi művészete könyvében

 25. 22:
  Ez előtt meghajlok. Pontosabban (és bonyolultabban) kellet volna fogalmaznom. Persze a lényeget érted, de egy tusnak jó volt. Tehát: Semmi mással nem tudták még a kis embereket olyan mértékben, annyai ideig, és oly tökéletesen kihasználni, mint a valalás segítségével.

 26. A vallás egy kényszervágány. Szép és jó a sok pozitív oldal, de mindez elérhető agymosások nélkül. Egy nem vallásos intelligens embernek a posztban felsorolt dolgok evidensek. Sőt istenek helyett SAJÁT MAGÁBA veti a hitét. Egyértelmű, hogy amit az életben elért és el nem ért célok saját magának köszönhetők, és saját magát szolgálják.
  Lényeges lenne intelligenssé tenni az embertömegeket, viszont ez sosem volt célja semmilyen hatalomnak. A XIX.századig az egyház volt a média, és ahogy háttérbe szorult a vallásosság rögtön lett egy széles körben terjedő „világi” média, hogy nehogy agymosás nélkül maradjanak a kedves polgárok.

  [6. hsz-re: Olvastam a vasárnapi diszkrét és visszafogott időtöltésed, amit templom és család ebéd formájában intézel. Én nem járok sehova, szimplán kimegyek kertészkedni idehaza és teljesen jól elmerengek, teljesen kikapcsol stb. sorolhatnám mennyi minden pozitív élményt nyújt.]

  Ami még inkább alátámasztja az agymosó szerepét, hogy szinte minden lakott területnek van valami hivalos vallása. És ezek a vallások teljesen különbözhetnek egymástól. Tehát nem a tartalom a lényeg, hanem a cél. Az pedig egyértelműen a terelhetőség.
  Emellett az inkvizíciók, a keresztes háborúk is rámutatnak. Mi másért kellett volna az egészet foggal körömmel (emberek millióinak élete árán…) védeni?

  [3: Ábel Says:
  „Az egyik, hogy az emberek egy jelentős részének van valamilyen élménye arról, hogy találkozott Istennel.”

  Ezt ki tudod fejteni bővebben? Nekem nincsen(ek) élménye(i)m istennel. Nekem saját magammal vannak élményeim.]

  Az utolsó szempontom: a bor ivása és a víz prédikálása. Mai napig komoly vagyonnal rendelkezik a keresztény egyház(ak) és mondjuk a Vatikán. Miért szedik a tizedet, miért építenek nagy monstrumokat, drága fémekből és márványból? A pápák rezidenciája miért bordélyház évszázadok (évezred?) óta?
  Mikor a biblájuk szerinti J.K. az apostoli szegénységet hirdeti?!

  Szerintem erről kellene vallani a pápának. Persze nem tudna sok értelmes és valós okot mondani, csak megint elkezdene hazudozni a világba?!

 27. 26:
  Röviden. Ez így igaz, ahogy írod. Azonban az emberiség IQ-ja igen széles skálán mozog. És legfeljebb 5 % az, ami érti és egyetért kommenteddel. De várj! Majd ha Attila nekidurálja magát. 😀

 28. 25. Tiborbá

  „Tehát: Semmi mással nem tudták még a kis embereket olyan mértékben, annyai ideig, és oly tökéletesen kihasználni, mint a valalás segítségével.”

  Vitáznék:

  Az egyház általában tizedet rakott zsebre a paraszt munkájából…
  Ehez képest szinte sehol a modern világban nincs kisebb mint 15%-os adó, és ez csak a jövedelmi… erre jön a forgalmi adó, meg egy csomó más…
  A kommunizmus a szűk 70 évében azért alaposan feljött ebben a versenyben. Szinte mindent elvett a melóstól, és az életbenmaradáshoz való minimumot hagyta meg.
  A neoliberális demokrácia szerintem viszont mindent űberel.
  Alig két évtized alatt a „gazdag nyugati” társadalmak MINDEN szinten egy ügyes klikknek lettek eladósítva, személyi, családi, vállalkozási, vállalati de még állami szinten is. Rövid idő alatt ezer milliárd dolároktól, euróktól szabadították meg a nemrég még tehetőseket.
  És… senkinek semmi gőze, hogy mit lehet tenni.

  Azért amikor a bankárok bevásárolták magukat a pápaságba a Medicieken keresztül, és elkezdtek helyjegyeket árulni a paradicsomba, azért elszakadt a cérna és beindult a reformáció…

  Ma már egy nyomorult laposTV-ért elveszik a lelked…

 29. Elolvastam a bejegyzést, majd a fejlécben az „istenhívők kíméljetek” felszólítást, és azon kezdtem morfondírozni: milyen szerencsés sorsot kapott ez a nem fiatal ember, ha még az ő korában is ilyen fennhéjázó stílusban ír erről a kérdésről…

 30. 26. Gips Jakab

  „Ami még inkább alátámasztja az agymosó szerepét, hogy szinte minden lakott területnek van valami hivalos vallása.”

  Ez is azt mutatja, hogy mindenképpen kialakul egyfajta spiritualizmus. Az emberek többsége úgy érzi, szüksége van rá.

  „Az utolsó szempontom: a bor ivása és a víz prédikálása. ”
  A pont jogos.
  De vegyük figyelembe, hogy a keresztényég pár száz év alatt hihetetlenül megerősödött, és így mágnesként vonzotta azokat az erőket, amelyek a saját céljaikra akarták felhasználni. A magas rangú egyházi személyek között mindig meg lehetett taláni az „esendőket” akik szép lassan feladták az alapvető értékeket.
  Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a „szeresd felebarátodat” dolog érvényét vesztette, de nagyon megkönnyíti azok dolgát, akik a „jámbor” tömegeket akarják megfejni.

 31. Miért van látás? Mert vannak színek. Miért van hallás? Mert vannak hangok. Miért van szaglás? Mert vannak illatok. Miért van ízlelés? Mert vannak ízek. Miért van tapintás? Mert vannak formák. Miért van tudomány? Mert van tudás. Nem azért lettek a színek, mert lát az ember és nem azért lettek a hangok, mert hall az ember. Éppen fordítva: az érzékszervek kialakulása egy válasz a világ érzékelhető információira.

  A vallás egy közösségi és intézményesült formája azoknak az embereknek, akik érzékelnek egy természetfölöttit. A világon az emberek többsége valamilyen valláshoz tartozik, tehát az emberek többsége érzékel egy természetfölöttit. Természetesen, ahogy vannak vakok és süketek, annak ellenére vannak színek és hangok, amelyeket az emberek többsége érzékel. Ehhez hasonlóan vannak ateisták is, akik nem érzékelik a természetfölöttit, de attól az még létezik, hiszen a vallások kialakulása egy válasz a természetfölötti információra.

 32. „16:
  Nem vagyok vallásellenes. Pusztán az igazságot, a valóságot keresem.”
  Kedves Tibor! Azt gondolom, igazságot keresni olyan, mint az aranycsináláshoz receptet találni/alkotni. A valóság az már más, de ahhoz szigorúan tenném hozzá: Az „érvényes valóságot” keresem. Egyébként szeretem az írásait és blogjait, bár nem régen bukkantam rájuk… most falom őket.

 33. 29:
  Kecdves Zoli!
  Milyen kérdésről írtam fennhéjázóan? Úgy érted a saját blogomon nem kérhetem meg az erre látogatókat, hogy ne fáradjanak a hittérítéssel? Ha így gondolnád, rosszul gondolod.

  30:
  Jó kis talány, de szabad a gazda. Világosíts fel!

  31:
  Attila, most már ne fárassz ebben a témában. Unalmas vagy.

  32:
  Hatásos argumentum 100 IQ alatt. Nálam egy kicsit jobban kell teljesíteni.

  33:
  Igazad van, roppant nehéz, de nem reménytelen legalább a megközelítés.

 34. 34: Az érzékelés nem IQ kérdése. 100 IQ alatt is látnak emberek, de 120-as IQ fölött is lehetnek vakok. A szó valódi és átvitt értelmében is. Egy vakon született ember világában látásról és színekről beszélni egy látó embernek, nem is beszélve a színtévesztőkről, rövidlátókról, távollátókról és estleg azokról, akik távcsövet vagy mikroszkópot használnak.

  A vallás is hasonló ehhez, érzékeljük a körülöttünk lévő világot és az emberek nagy többsége azt szűrte le a tapasztalataiból és tudásából, hogy létezik természetfeletti.

 35. 35 Extragalaxis
  Akiknek nem elég fejlettek a NORMÁLIS érzékszervei, azok kitalálják maguknak az „érzékek feletti érzékelés képességét”/sic/

  A Hívők nagyképű-infantilisak, mert nekik van egy Óriási Nagy Apjuk, Nekünk materialistáknak pedig még egy bátyánk sincs. 🙂
  A Hívők erőszakosak is, mert ÓNA nevében, saját kezükkel visznek Minket máglyára. 🙁
  Persze ezt a MI ÉRDEKÜNKBEN,SZERETVE teszik.

 36. 32: [„A világon az emberek többsége valamilyen valláshoz tartozik, tehát az emberek többsége érzékel egy természetfölöttit.”]

  A kettő nem feltétele egymásnak. Szerintem a vallásos emberek többsége nem érzékel semmi különöset, csak valamivel bemagyarázza magának (vagy netán megmagyarázzák neki…) a körülötte levő történéseket. És ő ezt gondolkodás és kétkedés nélkül elfogadja.

  Én nem vagyok vallásos, de teljesen logikusnak tartom az életet, mint intelligens önmagától szervező jelenséget, nem nevezem istennek nem szövök köré sci-fit. A jelek szerint ahogy az ember nem képes felfogni az univerzum méretét, úgy valószínűleg nehezen képes felfogni annak mozgatórugóját. (bár sokan megpróbálkoznak ezzel és biblia mint zászló lobog a kezükben)

  Sokszor felvetődik ez a bizonyos „természetfeletti”. Derűs kíváncsiságból érdekel a természetalatti vajon mi lehet?

  30 és 34: arra gondoltam, hogy a felháborodása valószínűleg a hívőségéből ered.
  Más:
  Ebben a témában és hasonló témákban az egyház- és vallásvédők mindenképpen lejáratják magukat. Ha egy ilyen posztot vagy vitaalapot eleve támadásnak vesznek, valamint nem képesek higgadt hangnemben érveket felvonultatni, akkor azzal is jelét adják erőszakos fanatizmusuknak. Ahelyett, hogy elgondolkodnának vagy ha nem megy a gondolkodás, akkor csupán felebaráti szeretetből fogadják csak el, hogy nem csak az ő nézeteik életképesek.

 37. Így már stimmel, miért javasoltam szekta alapítást, Tibor bá? 😉

  Nem csesztetésből, hanem azért, mert a túlélős csapat továbbadásra érdemes tartalmat képvisel, de ha nem definiálja magát összetartozó közösségként, akkor bukta – egyéni szinten meg reménytelen. Az említett mellékhatások szintén fontosak lennének.

 38. 38:
  Egy ilyen túlélős csapatban befognám a számat, de megtartanám józan, égiektől független gondolkodásomat. A baj akkor állna elő, ha az istenfélők elképzelését (valami fontos dologban) öngyilkosságnak tartanám, és nem hallgatnának rám, mert a túlélésen kívül valami lelki nyavalya fontosabb lenne nekik, mint a biztonságuk.

  Pl.Filmekbene lehet látni, hogy egy menekülő kisebb csoport ahelyett, hogy mentené az irháját, köves területen, vért pisálva ás egy sírt, hogy a halottját eltemethesse, és ezzel veszit 4 órát.

 39. Mózes: a törvény minden
  Jézus: a szeretet minden
  Marx: a TŐKE minden
  Freud: a szex minden
  Einstein: minden relatív -:)

 40. 38: Tibor bá

  Ezért mondtam, hogy TE alapíts szektát, ahol a túléléssel kapcsolatos követelmények összefonódnak a spirituális értelmezéssel. Az a lényeg, hogy koherens legyen a szerkezet. Így olvasva egyébként a vallási alapelveket, piszok logikusak tudnak ám lenni!
  Mondom ezt én, a hívő… 😉

  Működik a vallás olyan formája is, amelyik kritikus helyzetben nem szentel különösebb figyelmet a holttestnek, mert a testet a természet részeként kezeli, a lelkéért meg akár futás közben is tud imádkozni…
  A temetési ceremónia szerintem nagyobb részben az egyéni félelemnek szól: „jaj, egyszer engem is szét fognak cincálni a dögevők”, eredeti formájában pedig egyértelmű higiéniai, biztonsági és közösségformáló intézkedés egy letelepedett csoport esetében.

 41. 28:
  „Az egyház általában tizedet rakott zsebre a paraszt munkájából…
  Ehez képest szinte sehol a modern világban nincs kisebb mint 15%-os adó, és ez csak a jövedelmi… erre jön a forgalmi adó, meg egy csomó más…”

  Azért nem árt azt is megvizsgálni, hogy a modern világban milyen ellenszolgáltatásokat ad az állam a beszedett adókért cserébe (utak, egészségügy, oktatás, rendőrség, stb), és ezt mondjuk szembe helyezhetjük az egyház „üdvösség a túlvilágon” címkéjű igazolatlan, ellenőrizhetetlen ígéretével…
  Nem vagyok egy etatista személyiség, sőt az államot is a szükségesnél jóval nagyobb hatalmúnak tartom, hiszen számos esetben szerintem piaci alapon hatékonyabban működhetnének jelenleg állami irányítású intézmények, de az egyház szerintem az államnál is kevesebbet nyújtott a beszedett pénzekért cserébe.
  És tegyük hozzá, hogy a kereszténység terjesztése a kezdetekben igencsak erőszakos, önnön alapelveinek ellentmondó módszerekkel zajlott hazánkban, lásd I. István törvényeit arról, hogy aki kihagyja a kötelező heti agymosást, vagy pusmogni merészel közben, azt jól meg kell verni…

  32:
  „Természetesen, ahogy vannak vakok és süketek, annak ellenére vannak színek és hangok, amelyeket az emberek többsége érzékel. Ehhez hasonlóan vannak ateisták is, akik nem érzékelik a természetfölöttit, de attól az még létezik, hiszen a vallások kialakulása egy válasz a természetfölötti információra.”

  Elképzelhető, hogy az ateisták a fogyatékosok, mert csak ők nem látják, hogy a császár új ruhája milyen csodálatosan szép, és azt kiabálják, hogy meztelen a császár, miközben a többiek a szép mintákban gyönyörködnek… De az is lehet, hogy a hívők azok, akik érzéki csalódás áldozatai. Nem szégyen az, az én szemem is bedől a neten ezer számra található ábráknak, de ha alaposabban megvizsgáljuk azokat, akkor láthatjuk, hogy pl. a Hermann-rács kereszteződéseiben valójában nincsenek foltok, és a Ponzo-illúzió szakaszai igazából egyforma hosszúak.
  A villámról is kiderült, hogy nem a Jóistenke/Zeusz/Thor dobálja az égből, és számos más korábban isteninek tartott jelenséget sikerült megfejteni… Minél jobban keressük, hogy hol is az Isten, annál több „helyről” vagyunk kénytelenek megállapítani, hogy bár a közgondolkodás eddig oda is Istent képzelte, de nincs ott. A rések Istene mindig oda bújik előlünk, ahol nem találhatunk rá… Kicsit olyan ez, mint egy fekete macskát keresni egy sötét szobában, amiben nem is biztos, hogy van macska, lehet, hogy a padló nyikorgását véltük nyávogásnak…

 42. 36: Nincs szükség a normális érzékszervek feletti érzékelésre ahhoz, hogy az ember szintetizálja a tudását, tapasztalatait a világról. A vallásos és az ateista is ugyanazt a világot szemléli,ugyanazokkal az érzékszervekkel, csak másként dolgozza fel a kapott információkat. Erre céloztam.

  A világ lehetne egy nagy Barbi-baba gyár is, aki öntudatlanul üldögél egy Tesco-polcon. Ez az ateista halálfilozófia, ami a teljes megsemmisülést vallja. Az értelmes ember fürkészi az élet valódi értelmét, ami túlmutat a Tesco-polcon és nem a halál, hanem az örök élet felé tart. Ehhez pedig több kell, mint puszta ősrobbanás. Egy felettünk álló intelligencia hozhatta csak létre.

 43. 43:
  Első nekifutásra ez:
  „Egy felettünk álló intelligencia hozhatta csak létre.”
  logikusnak tűnik, de ha jobban elgondolkodol rajta, akkor azért nem ilyen egyszerű a dolog. Ugyanis, ha van egy felettünk álló intelligencia, akkor vagy az kutatandó, hogy őt ki hozta létre, vagy deklarálni kell, hogy öröktől való, azaz vissza az időben nem volt kezdet. Ezt viszont az emberi agy nem tudja feldolgozni. A végtelennel nem tudunk mit kezdeni. Agyunk egyszerűen alkalmatlan a felfogására.

 44. Amennyiben létezik egy felettünk álló intelligencia, nyugodtan deklarálhatjuk, hogy öröktől való. Mivel mi teremtmények vagyunk, teljesen természetes, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel az információval véges értelmünk miatt.
  De ezt már máshol is megfogalmazták: a felettünk álló intelligencia bölcsessége ott kezdődik, ahol a miénk véget ér.
  Nem kell túlokoskodnunk a dolgokat és nem kell minden titkok tudóinak lennünk. Ha elfogadjuk ennek az intelligenciának a létezését, egész más értelmet nyernek a dolgok.

  Nem mindegy ugyanis, hogy milyen szemüvegen át nézzük a világot. Halál vagy élet. Minden dolog hiábavalóság és teljesen értelmetlen, ha megsemmisül a személyiségünk. Minden dolog értelmet nyer, ha van örök élet. A vallásokat ez hívta életre. Ez a teljesen természetes vágy, hogy az ember örökké akar élni. Nem jött volna létre a vallás, ha az emberek szívében nem lenne ez a vágy. A Barbi-baba nem vallásos. Megcsinálják műanyagból, üldögél a Tesco-polcon. Megveszik, játszanak vele, aztán az enyészeté lesz. Gondoljunk bele: az ősrobbanás létrehozza az öntudatos személyiségű embert egyedi élettörténettel, személyiségfejlődéssel és ugyanaz lesz a sorsa, mint a Barbi-babának? Hol van itt a logika? A vallásos ember ezt nem fogadja el és fürkészi az élete értelmének titkát. Mégha nem is tudja bizonyítani, de hiszi, hogy emögött a csoda mögött értelemnek kell lennie. A természet és Isten is úgy működne logikusan, hogy nem hoz létre értelmetlen dolgokat, csak célszerűeket, hasznosakat. Mi értelme lenne az életnek, öntudatnak, személyiségnek, élettörténetnek, ha nincs valami célja? Ezzel az erővel a világ egy Barbi-baba gyár is lehetne, de ehelyett 7 milliárdnyi egyedi élettörténetű és személyiségű ember él!

 45. 45:
  Nagyon gyenge ez az argumentum ara, hogy meggyőzzön például engem. Miért hiszed, hogy a teremtő a te logikáddal él, és szerinte is az logikus, ami szerinted. Mit tudod te, hogy mi veled a célja és az egész földi léttel? Nincs semmi bizonyíték a lélek létezésére, se a túlvilágra, se a lélek örök életére. Ezeket mind az ember agya hozta létre, mert szeretne nem végleg megsemmisülni. {erről már volt poszt}

 46. 44. Tiborbá

  „Ezt viszont az emberi agy nem tudja feldolgozni. A végtelennel nem tudunk mit kezdeni. Agyunk egyszerűen alkalmatlan a felfogására.”

  Laasan alakul a molekula.
  Tehát kicsit túlzott önbizalomra utal az, hogy párezer éves „inteeligenciával” MINDENRE válaszolni akarunk.
  Különösen ha ragaszkodunk olyan dogmákhoz, hogy csak az van amit be tudok bizonyítani.

  Az idő és a tér egyszerű emberi koncepció, a mindennapi élet és cselekedetek könnyebb megértésére.
  Attól, hogy a mechanika törvényeivel nem lehet leírni az elektomosságot, se azt nem jelenti,, hogy nincs elektromosság, se azt, hogy rosszak a mechanika törvényei.
  Ha Istent, a vallást, a hitet a tudomány módszereivel akarod megérteni, akkor természetes, hogy ingoványra vagy zsákutcába jutsz.
  Ha túljutottál azon az akadályon, hogy elfogadod ezek létezését, akkor a tudományos módszerekkel lehet többet tudni róluk.

  Tibor bá’: Ez blabla, szofizmus.

 47. 46. Tiborbá

  „Ezeket mind az ember agya hozta létre, mert szeretne nem végleg megsemmisülni. ”

  El kell hogy keserítselek. (már megint)

  Téged is az én agyam hozott létre, ugyanúgy ahogy engem a tiéd.
  A tudatunk sűrőjén jön keresztül a világ. Te is csak egy lenyomat vagy a tudatomban, mint a túlvilág vagy a holnapi ebéd.
  Tibor bá’: értelmetlen szófosás.

  A csillagok fénye, az éhség, a félelem vagy öröm ugyanúgy befolyásolya a tudatot, mint egy tudományos vita. Vannak akikre a kvantumelmélet újabb eredményei egyáltalán nem hatnak… És vannak olyanok, akik nem értik mi az a spiritualitás.

  Nem vagyunk egyformák.

 48. 46: Én nem azt mondtam, hogy tudom a célját a Teremtőnek, hanem azt, hogy semmi értelme nincs a létezésünknek, Tibor bá’: a mi oldalunkról nézve.ha ugyanaz a sorsunk, mint egy Barbi-babának. A vallás azért jött létre, mert az ember hiszi, hogy értelmes célja van vele egy felette álló intelligenciának, amely cél dinamikus, építő és örök mindkét fél számára. A vallásos ember ebben hisz, ahogy szemléli a világot és keresi élete célját. Tibor bá’: Hinni természetesen szabad.

  Nem téged akarlak meggyőzni, csak elmondani, hogy miért jött létre a vallás. Ezt nem lehet bizonyítani, de ez az ember vágya és ez a vallásban testesül meg. Te sem tudod bizonyítani, hogy ősrobbanás és evolúció volt, meg hogy halálba tartunk, csak te ebben hiszel. Ez két ellentétes szemléletmód. A halál és megsemmisülés, értelmetlen lét filozófiája az élettel, fejlődéssel, dinamizmussal szemben.
  Mindkettő bizonyíthatatlan és mindkettőben hisznek az emberek.
  Tibor bá’: Kevered a szezont a fazonnal. A poszt a vallás létrejöttéről szól. Az ősrobbanás igen nagy valószínűséggel bizonyított. Az devolúció 100 %. Ezkbe enem kell hinni, ezek tények. A lét csak neked tűnik értelmetlennek. Nem te hoztad létre, a te nézőpontod irreleváns. Aki lértrehozta, az tudja miért, ami az ő titka marad. Ne akard a hitet és a tudományos megközelítést egy platforma vinni. A kettő ég és föld.

 49. Ezeket a szavakat, illetve előgyártott paneleket kéne kerülnötök, antiglobalista, illetve térítő -keresztény jóember magyar hozzászólóknak, hogy el bírjalak olvasni titeket.(hogy ne tűnjetek beprogramozott zombigépeknek:
  -Barbi baba a Tesco polcon, ILLETVE BÁRHOL.
  -„INTELLIGENCIA” (1000 SZER EMLÍTVE)
  – Tesco-bármilyen szókapcsolatban
  – Madaras tesco- bármilyen kapcsolatban
  – Globalista-kapitalista
  – Néo- ultraliberális
  – Urai, urak,
  – Profitorientált, globálkapitalista
  -„büdösparaszt” (jó értelemben)
  – kisember
  – kapitalizmus zsákutcája
  – proli
  – Az okosok
  – Fennhéjázó
  – plázazombi, plázacica, plázafaszom
  – hamburgerzabáló
  —————————————————-
  ezek az egyenként valaha értelmes szavak panelekké váltaK, SABLONSZÖVEGEKHEZ, AMIK UNOS UNTALAN ismétlődnek bármikor összelapátolok egy Attilás hszt,DE HITTÉRÍTŐS HSZT IS pl ezekből a panelekből, különféle szósorrendben.
  Kérem önálló szavak, saját kútfőből vaLÓ GONDOLATOK, új elemek megjelenítését, ha már térítés, ha már példamutatás.

  Példamutatás, pl Attila részéről:
  -Biciglizem,sportolok
  – gyerekruhát varrok
  _biot főzök, míg a feleésgem dolgozik, de este hagyom hogy megterítsen.
  kisgyermnekeimmel TV számítógép nélkül foglalkozom örömmel, és velük együtt aktívan élem az életem, ellentétben a plázazombi globálfogyasztó marketingzabáló megtévesztett kisemberrel, akiket az intelligensek megfosztanak a választás lehetőségétől.(mert nézetik vele a tévét, és a számítógép monitorját.)

  Mindezt teszem úgy, hogy reggeltől estig a gép előtt üldögetök. De csak olyan munkát vállalok, amiből az embereknek, emberiségnek haszna van. lelki és spirituális, és nemzeti és még emelkedettebb szinteken..

  Bocs, de nekem teljesen emberi és szeretnivaló hozzáállás lenne, ez pl:
  „gyerekek, külföldön élek, 50 múltam, de kisgyerekeim vannak, későn találtam az igaz páromra, aki történetesen nem magyar. Ez van, ezt dobta az élet, de jólesik a szívemnek, ha magyar lehetek legalább E-magyar, és tarthatom veletek a kapcsolatot, és egész nap itt okoskodhatok. Még fényezhetem is kissé magam, mert jómagyar, és jó ember is vagyok. vagy legalább szeretnék lenni…

  Ez néha észosztásban merül ki, a hazai körülmények ismerete nélkül, 15 évvel lemaradva. de nem akarok rosszat.
  „Attila”- a hun.

  Tibor bá’: Dorka! Ha nem lenne férjed, ha nem lenne feleségem, ha fiatalabb lennék 20 évvel, veled szeretnék élni. – – – Üsse kő, metélésről is lehetne szó. 😀

 50. A vallások létrejöttének egyik motivációja, amit jól kifejez a „Ha isten nem lenne, ki kellene találni” az, amire már korábban utaltunk, tehát a társadalmi szerepe, az emberek kordában tartása.
  De én is látom, hogy van egy belülről fakadó motiváció is, nyilván ez az ősibb, ami tán már az ősembernél is létezett, a megmagyarázhatatlan és félelmetes dolgokra adott magyarázat, másrészt pedig a halál, a megsemmisülés el nem fogadása.
  Mikor szeretteink, régi ismerőseink álmainkban szinte élőként megjelennek, igen erős érzelmi reakciókat keltve tudatunkban, nagyon könnyen elképzelhető, hogy ilyen módon nyer magyarázatot az egyénnél. A halhatatlannak vélt lélek mintegy megnyilvánul így, beszél hozzánk, befolyásolhatja gondolatainkat, tehát ennek a misztikuma felépíthette az első vallásos magyarázatokat.
  És persze a tudat kétségbeesetten tiltakozik a megsemmisülés ellen, és hajlandó a szalmaszálba is kapaszkodni, ha az reményt ad.
  Ez számomra tökéletesen elfogadhatóan megmagyarázza a vallás és a halhatatlanság mítoszait.
  Az meg nekem nem érv, hogy mire jött volna létre az a sok egyéni sors, egyéni sorsai az ember előtti élőlényeknek is voltak, ha sokkal egyszerűbbek is mint az emberé.
  Generációk milliói peregtek le ősidők óta, fajok megszülettek, küzdöttek a fennmaradásért, megmérettettek, eltűntek, átalakultak, míg kiforrták az első értelmes lényeket.
  Hogy mi értelme? Semmi. Az anyag és energia kölcsönhatásban van, mozog, hajtják belső törvényei.
  Utódokat akarunk, akik újra átélhetik a lét szépségét, az utat, a kíváncsiságot. Nincs értelme? Lehet, de én azért élvezem, és remélem, majd utódaim is élvezni fogják.

 51. 43:
  „Az értelmes ember fürkészi az élet valódi értelmét, ami túlmutat a Tesco-polcon és nem a halál, hanem az örök élet felé tart.”

  Az élet valódi értelme az, amit annak szeretnél hinni. A probléma az, hogy nincs egyetértés, mindenkinek más az ízlése, és egyesek nem bírják elviselni, hogy vannak, akik nem az ő definíciójukat szajkózzák vissza.
  Az örök élet is csak egy ilyen vágyálma az emberek egy részének, semmi jele annak, hogy valóban elérhető lenne.

  „Egy felettünk álló intelligencia hozhatta csak létre.”

  Miért kellene ehhez felettünk álló intelligencia? Az egyenként ostoba termeszek is képesek olyan termeszvárat alkotni, aminek a szellőzését azonos hatékonysággal ember nem tudná megtervezni. Az egyszerű (nem feltétlenül egyforma) egységek spontán összekapcsolódásából felépülő bonyolult rendszerekre milliónyi példa van. Ha ez a bonyolultabb struktúra a fennmaradás szempontjából előnyösebb, akkor állandósulhat, és a következő lépcsőben ez lehet a résztvevője egy még bonyolultabb szint kialakításának.

  45:
  „Amennyiben létezik egy felettünk álló intelligencia, nyugodtan deklarálhatjuk, hogy öröktől való.”

  Amennyiben meg nem létezik, akkor deklaráltunk valami hülyeséget.
  Tibor bá’: Ha történetesen nem tudod, hogy az „amennyiben” feltételes módra utal – amit sejtek – akkor van valami halovány értelme annak a zagyvaságnak, amit ide vetettél. Aztán még egyszer elolvashatod, ami megihletett és ha megértetted, akkor módosíthatod a hozzászólásodat.

  És ha róla nyugodtan deklarálhatjuk, hogy öröktől való, akkor a világról, az anyagról, az életről is nyugodtan deklarálhatjuk, hogy teremtő nélkül öröktől való (legfeljebb deklarálunk valami másik hülyeséget)… Akkor meg a felsőbb intelligencia hipotézisére nem is lesz szükség.
  Persze az is lehet, hogy az ember pl. egy UFOk által végrehajtott genetikai tervezés eredménye, és valóban felsőbb intelligencia hozott miket létre, de az UFOk épp úgy nem örökkévalók, ahogy az emberek sem… Nemrégiben az emberiségnek is sikerült a genetikai információ tárolására alkalmas szintetikus nukleinsavakat (XNS) létrehozni.

  „Minden dolog hiábavalóság és teljesen értelmetlen, ha megsemmisül a személyiségünk.”

  Ha te ilyen egoista vagy, akkor neked igen, de vannak, akiknek nem mindegy, hogy mit örökítenek tovább az utódaiknak, szeretteiknek.

  „Minden dolog értelmet nyer, ha van örök élet.”

  Semminek nincs értelme, ha örök élet van. Bármit elronthatok, örök időkig van lehetőségem helyrehozni; bármit halaszthatok későbbre, egy örökkévalóság áll rendelkezésre, hogy majd akkor tegyem meg… 😉
  Határidők nélkül nincsenek célok.

  „Gondoljunk bele: az ősrobbanás létrehozza az öntudatos személyiségű embert egyedi élettörténettel, személyiségfejlődéssel és ugyanaz lesz a sorsa, mint a Barbi-babának?”

  Az ősrobbanásról egyből az emberhez ugrani elég nagy lépés, de most ne akadjunk fenn ezen…
  Nem mindig volt ám sorozat-gyártott Barbi baba. Régen a babák egyedi készítésűek, egyedi festésűek voltak, egyedi történettel (kik voltak a tulajdonosai, milyen játékokat játszottak velük), aztán az egyedi babák is szépen az enyészeté lettek. Pedig a készítőjüknek nem az volt velük a szándéka, hogy az enyészeté legyenek. Attól még hogy valami egyedi annak egyáltalán nincs kitüntetett szerepe a világban (igazából minden egyedi, a sorozat-gyártott Barbik közt is vannak apró eltérések, a gyerekek 100 közül is megismerik, melyik az ő Barbijuk).

 52. 50: Ezeket a paneleket nem véletlenül használja az ember, mert sajnos létező tartalmakat jelenítenek meg és nagyon jól leírják a mai kor emberét, társadalmát és világát. Igenis, egy atomjaira hullott világban élünk, ahol növekedni, versenyezni, győzni, fogyasztani, újat venni, meguntat kidobni, birtokolni kell. Ennek a szimbólumai a hamburger, Coca-Cola, térerő, pláza, Barbie, Tesco. Ezek a kisistenek.
  Élvezzük hát őket gyerekek, utána úgyis megsemmisülünk.
  Tibor bá’: Bocsánat, a „térerő” hogy kerül ide?

  Aki pedig rámutat arra, hogy ettől lényegesen több értelme van az életünknek, illetve hinni mer Istenben, azt skizofrénnek és képzelgőnek állítja be az előbb jellemzett konzumidióta társadalom és bizonyítékokat követel Istenről, ha egyáltalán foglalkozik vele. Neki a Barbi-baba az bizonyíték az ősrobbanásra és az evolúcióra, meg a halálra mert látja a polcon. És szerinte ez az élet értelme. Vak vezet világtalant.
  Egy szál vadvirág, egy születő kisbaba, egy szerelmespár az nem bizonyíték Isten létezésére, mert úgymond hol van itt Isten? A kicsinyeknek megmutatja magát, az okoskodók elől elrejtőzik.

  Tibor bá’: Engem személy szerint hidegen hagy, hogy valaki hisz-e vagy sem, és a hivőket nem tartom skizofrénnek. Nem is provokálok ilyen vitát, de a lelkes hívők állandóan bizonyítani akarják, hogy van alapja a hitüknek. Ez rendben is lenne, de ne akarják lenyomni a torkomon. Legyen nekik elég az, hogy ők tudják a tutit, és ne piszkálják az ősrobbanást, és az evoluciót, mert nem értenek hozzá.

 53. 51: Te magad mondod, nem hiszel az élet értelmében és reménykedsz benne, hogy ezt a villanásnyi értelmetlen szépséget majd utódaid is átélhetik a teljes megsemmisülés előtt. Miért van az, hogy aki így gondolkodik, ahhoz 120-as IQ kell legalább? Az ősrobbanás és evolúció hívők önmaguknak mondanak ellent, hiszen az élettelen anyagból élet fakadt, az életből tudat jött létre, a tudatból személyiség, a személyiségből egyedi élettörténetek milliárdjai. Ez egy fejlődési folyamat! Miért lenne a következő lépcső a megsemmisülés? Én fejlődéspárti vagyok, legyen a következő lépcső az örök életé!
  Tibor bá’: Nem az számit, hogy milyen párti vagy, az számit, hogy mit tapasztalsz. Ez peig az, hogy minden az ég világon (beleértve a csillagokat is) születik él és meghal. A „halál után” olyan kitaláció, amire semmi bizonyíték nincs.

  Te azt mondod, a vallás létrejöttének oka félelem a haláltól. Én azt mondom, hiszem és vallom, hogy Istenben és az örök életben hinni kihívás, dinamizmus, fejlődés és bátorság. A megsemmisülésben hinni gyávaság szembenézni önmagunkkal és Istennel.
  Tibor bá’: Ennek az argumentumnak az a gyenge pontja, hogy te hiszel. Mi nem hisszük a megsemmisülést, mi tudjuk.

 54. 54: Akkor pötyögd be, hogy lett volna értelmes, hogy megfeleljen az elvárásaidnak?

 55. 52:Közben jól elkanyarodtunk a poszt címétől: Miért van vallás? Mert vannak emberek, akik hisznek valamilyen Istenben és a halál utáni életben valamilyen oknál fogva. Hogy ezek az okok mennyire helytállóak, az már más posztot érdemel. (Vallásalapítók, szentiratok, személyes tapasztalatok, stb.)

  Tibor bá’: Evolúció ellenesek vagytok, de nem tudjátok mi az evolúció. Vallás azért van, mert a vallásos embereknek jobb volt az utód nemzési esélye, tehát evolúciós szelekció jöhetett létre.

 56. 57: Épp te magad használod azokat a paneleket, amelyeket kifogásoltál. A bejegyzésed sokat elárul Rólad és az egész személyiségedről. Ezt nevezem a halál filozófiájának és a Barbi-baba effektusnak. Pötyöghetted volna azt is: szívesen megosztom Veled gondolataimat az életem és a világ értelméről.

 57. Bocs Tibor bá’ úgysem leszek egy darabig,elutazom ma este. Úgyhogy jó leszek…
  Majd jövök, ha ki nem tiltódom 😮

 58. 60: Kedves Dorka! Én szeretlek Téged és tudom, hogy Te egy nagyszerű és értékes ember vagy. Én azt mondom, hiszek Istenben, de sokszor viselkedek éppen ellenkező módon. Te most éppen csúnya szavakat használtál, de tudom, hogy 99%-ban úgy élsz, mintha Istenben hinnél.

  Tibor bá’: paptanáraimnak volt ilyen gennyes szövege.

 59. 44:
  „A végtelennel nem tudunk mit kezdeni. Agyunk egyszerűen alkalmatlan a felfogására.”

  Szerintem viszont matematikusok, és egyéb tudósok hada bizonyítja, hogy a végtelent fel tudjuk fogni (no persze nem akárki, de tanulható), tudunk vele számolni, sőt meg tudjuk különböztetni a megszámolhatóan és megszámlálhatatlanul végtelen számosság fogalmát is, különbséget tudunk tenni a végtelen kiterjedés és a vég nélküli kiterjedés között (pl geometriai egyenes vs kör, vagy nyílt végű szakasz).
  Sőt a fizikusok kimondottan szeretnek pontszerű, azaz végtelenül kicsinek vett kiterjedésű testekkel számolgatni…
  Tibor bá’: Nem mondod? Én csak 4 általánost jártam, ahol csupán a négy alap műveletet tanították. Ezért aztán ez a megszámolható végtelen számosság tényleg felizgatott. 😀

  Mint ahogy nincs problémánk a negatív, az irracionális vagy éppen az imaginárius számokkal sem, amiket egyes korábbi korokban még nem tudtak értelmezni… Tibor bá’: Nahát! és ennek mi köze a végtelen léthez, és a mindíg is volt-hoz?

  Istenérvekkel kapcsolatban olvasásra ajánlom Stephen Hawking és Leonard Mlodinov Nagy Terv c. könyvét, amit Brendel Mátyás ismertet és összefoglal a Magyar Tudományban.
  Ha linkelni is szabad:
  http://www.matud.iif.hu/2012/03/12.htm

  Ha nem haragszol én inkább Richard Dawkins Isteni téveszméjét olvasgatom.

 60. 50. Dorka

  Ha kimoderáljuk a nem PC conform elbeszélési formát, akkor nem tudjuk elmondani hogy személyesen mi a bajunk…

  Nekem igenis az agyamra megy a Barbi meg a plázazombi…
  A modern világ ikonszintű kreációinak tartom őket, akkor is ha (nem véletlenül) panelekké váltak. Kifejezik számomra meg a hasonló dolgok iránt érzékenyekre egy csomó, egyébként bonyolultabban kifejezhető dolgot.

  Azt hogy mit sportolok, meg a többi személyes infót Tiborbával való diskurzus közben tettem közkinccsé. Leírtam, hogy igyekszem olyan értékek szerint élni, amelyek számomra fontosak. Szövegkörnyezetből kiragadva cikizni nem tartom elegánsnak, de hát nem vagyunk egyformák.

  És ha már szóba hoztad, igen, külföldön lettem „magyar”. A „jólét” ellenére felfedeztem olyan dolgokat amelyeket sem magamnak sem olyanoknak nem kívánok akiket szeretek… És olyan értékek hiányát, amelyeket hátrahagytam. Ezekről beszélek e-magyarként. (tényleg jó kifejezés, még ha pejoratív is, és rám vonatkozik… de hát vállalom)

  Ami a hazai körülményeket illeti, elég jó a rálátásom, és van egy széles kör, akik otthon is osztanak hasonló véleményeket…
  Van egy mondás, ami szerint nem kell tyúknak lenni ahhoz, hogy megállapítsuk egy tojásról, hogy záp-e. Amikor ezzel érvelsz, úgy veszem, hogy mérges vagy mert más ellenérv hirtelen nem jut eszedbe…

 61. 63: Avatar! Érdekes írás, de nekem mindig az jut eszembe az ilyen tudományos levezetésekről, hogy fel kellene olvasni olyan közegben, ahol egy pohár vizet és kis élelmet, meleg ruhát, szállást, közösséget adnak árva gyerekeknek alázatos, szelíd életet élő Isten hívő emberek. Isten egy élő valóság a számukra, amit minden nap, minden pillanatban megélnek és éppen ezért hisznek benne.

 62. 53: „Aki pedig rámutat arra, hogy ettől lényegesen több értelme van az életünknek, illetve hinni mer Istenben, azt skizofrénnek és képzelgőnek állítja be az előbb jellemzett konzumidióta társadalom és bizonyítékokat követel Istenről, ha egyáltalán foglalkozik vele.”

  A társadalom nem nagyon állít be semminek. Ha például e poszt írójára és hozzászólóira értetted a konzumidióta kifejezést, én kissé sértőnek találom. Szerintem inkább gondolkodó, ismereteket kereső emberek beszélgetnek itt. De még a „konzumidiótákból – hogy kedves jelződnél maradjak – sem nézem ki, hogy vallásos áhítattal kezelik a Tesco-t. Egy kisgyerek hasonló áhítattal nézhet egy játékra, amit régen vágyott, esetleg egy visszamaradott felnőtt az új sportkocsijára, de ezek nem teljesen hitfüggő dolgok. Dorkát megdicsérted, hogy 99%-ban úgy él, mintha Istenben hinne. Az emberek nagy részének más dolgok jelentik a legfőbb örömet, nem a Tesco meg a Barbie, még az ateistáknak sem. Akik egy adott valláshoz tartoznak, azoknak van kiindulási alapjuk arra, hogy mi a helyes és mi nem. Akik anélkül nőttek fel, azoknak maguknak kell rájönniük. Szerintem bizonyítékokat nem nagyon szokott pl. Tibor bá’ követelni Istenről, itt is csak az a téma, hogy miért van vallás. A térítő lelkületűek kezdik bizonygatni – a témától eltérve -, majd megpróbálják bizonyítani a bizonyíthatatlant. Amikor a „bizonyítás” gyenge pontjaira rámutat valaki, akkor meg jön a látó és vak párhuzam. Szerintem van jópár hívő az olvasók között, aki nem folyik bele a vitába, mert értelmetlen. A saját, szubjektív élményt nem tudod tudományosan bemutatni, mert nem megismételhető a kísérlet. Az élet tényleg egy csoda, viszont ha tudományosan egyre több mindent tudunk (egész) jól modellezni, ha adott kiinduló körülményekből mindig ugyanaz a későbbi állapot keletkezik, akkor nem sok hely marad a csodának. Isten hogy avatkozik be? (azon kívül, hogy valakinek van egy spirituális élménye) Vannak persze folyamatok, amiket még nem tudunk elfogadható természettudományos módszerekkel leírni, gyakran ezek a területek az utolsó mentsvárai azoknak, akik mindenképpen bizonyítani akarják Isten létét. Én gyűjtöm az ismereteket, próbálom kihámozni magamnak a lényeget, de az elég arrogáns hozzáállás, hogy én tudom a tutit, a többiek tévelygők, vagy vakok (hülyék). Elég sok tudósnak voltak/vannak vallási meggyőződései, viszont valamiért ezt félre tudják tenni, amikor tudományosan érvelnek. Senki nem fog egy képletet az alapján elfogadni, hogy egy angyal megsúgta, de bizonyítani nem tudom.

 63. Ha jól emlékszem a home pagen fel van tüntetve, hogy „istenfélők kiméljetek”. Hatalmas udvariatlanságnak tartom tehát ezt az eszeveszett hittérítést, és csak azért nem szűrtem ki, mert az lenne aztán tényldeg félreértve. Pedig az ilyen ostoba hittérítzésnek tényleg nincs itt helye.

  Attila!
  Én 6 évet éltem külföldön, elöbb nem jöhettem haza. Tudom, hogy „nem vagy beszámítható”, mert az emigráció torzítja az agyat, a pszichét. Dorka észrevétele nagyon frapáns és tökéletesen ül. Neked mindenről ugyanaz jut az eszedbe (ezt már írtam) mint Morickának. Mindegy miről van szó, te „beindulsz” mint egy robot, és – ahogy Dorka megállapította – nincs egyetlen emberi megnyilvánulásod. Egy beprogramozott propagandista vagy.
  Ne haragudj, hogy személyeskedek, de már elég jóban vagyunk hozzá. Tudom, hogy úgy érzed te már nem tudsz visszajönni. de én tudok valami mást is. Húsz év múlva azt fogod mondani, hogy akkor még tudtál volna, amikor az x-edik születésnapod után elemennek a felköszöntő gyerekeid és rádöbbensz, hogy te nekik közel se jelented azt, amit neked a te saját apád jelentett.

 64. 65: Miért, ha felolvasnánk nekik, és elfogadnák a levezetés igazságát, akkor sarkon fordulnának és otthagynák az árvákat, mert ők csak a túlvilági nagy jutalom reményében segítenek?
  Vagy ők képesek lennének rámutatni a levezetés hibájára? Esetleg valamilyen empíriával igazolni tudnák Isten létét?

  Az is érdekes lehet, amikor az Isten hívő emberek elmagyarázzák az árva gyerekeknek, hogy a mindenható, maga-a-szeretet Jóistenke miért tette őket árvává…

 65. Tibor bá’: Ha a saját agyad is képes a végtelen felfogására és tisztában vagy, hogy még azon belül is tudunk különbségeket tenni, akkor miért írod az ellenkezőjét?
  A végtelen léthez, és a mindíg is volthoz pedig annyi köze van pl az imaginárius számoknak, hogy talán régen valóban volt olyan időszak, amikor senki nem tudta felfogni a végtelent/imaginárius egységet, és bizonyos előképzettséggel nem rendelkezők most se képesek erre…

  A PI értékét se tudták régen pontosan meghatározni, pl. a Biblia 1Kir7:23 és 2Krón 4.2 részéből az következik, hogy annak írói a PI=3 közelítést használták, mára viszont pl. Arkhimédész módszerével iszonyat sok tizedesjegy pontossággal meg tudjuk adni. Vajon miért nem az állítólag Istentől ihletett szöveg a pontosabb? 😉
  „Aztán öntött egy medencét is, 10 könyököt tett ki az egyik peremétől a másikig, kerek volt, a magassága 5 könyök, és egy 30 könyöknyi zsinór érte körül.”

 66. 53: Egyetértek Tiborbá! Mindenki maradjon a kaptafánál. A hívők Istennél, az ősrobbanást vallók pedig az evolúciónál.

 67. @ attila

  amúgy nem esik nehezedre hogy egy háttérhatalom (szkúzi, dorka) 6000 éves fekete volgáját meglásd bizonyos dolgok mögött és a benne ülő éppoly idős sötét fiúkat távirányítójukkal együtt, nos akkor a vallás esetében miért teszel kivételt? bár abban megegyezünk, hogy létezik ez az ősvolga, de mi van, ha ugyanúgy, mint az emberiséget ért egyébb szellemi és fizikai mérgezések a vallás is egy sötéten elvarázsolt mű, a fiúké, csak kronológiában kicsit előrébb megejtve? hogy a vallások, elsősorban a monoteista vallások, a spiritualitás megmérgezései? hogy azt teszi a spiritualitással, mint a mikróba baszott, adalékokkal telenyomott készételek a testtel: nem rögtön, és nem mindegyiket, de hosszú távon sokukat megmérgezi. és hogyne, vannak előnyei is, kurva gyorsan megy, marad idő másra, van valami tápértéke, jól lehet vele lakni, meg lehet szokni, sőt az ízfokozók miatt függővé is lehet tőlük válni.

  miért ne lenne ez így a vallás és a spiritualtás esetében is? és hogyne, a vallásban is marad nyomokban még spiritualitás, csakhát éppen megvan egy kicsit mérgezve. épp csak annyira, hogy eltévedjenek a valóságkeresésben a vallásjúzerek. nem lehet, hogy egy mű ez az egész? hm? mert én arra tippelek.

 68. A mai termést végigböngészve egész jókat lehetett derülni.
  Jók voltak a kontrák 😀
  Viszont ahogy elnézem nem lettünk sokkal okosabbak a vita után. Egy páran nagyon meg akarják mondani a tutit. (Pedig a fejlécet kellett volna előbb elolvasni.)

 69. 71Bravo Sky!Megértettem amit írtál,és ez kizárólag a Te érdemed,
  mert én már nem fejlődök.Csak így tovább!Az írásod elgondolkodtat.

 70. 65: extragalakszis
  ….meleg ételt árvagyerekeknek…,
  A te áldozatos ájtatotoskáid miért nem azon dolgoznak, hogy NE LEGYEN TÖBB árvagyerek, lányanya, hajléktalan, kivert kutya…!?!?!?

 71. 69:
  Zavaros fejtegetés, aminek semmi köze az ésszel felfoghatatlan „nem volt kezdet, mert a lét öröktől fogva van” tételhez.

 72. 74: Gergo55!
  Az árva gyerekekről gondoskodni, bárki teszi is azt, legyen vallásos vagy nem vallásos, mindenképpen tiszteletreméltó. Bárki is teszi, az egyáltalán nem nevezhető ájtatoskodásnak.
  Az egyház nagyon sok karitatív tevékenységet végez, mint ahogy vannak civil szervezetek is, akik gondoskodnak az általad felsoroltakról és segítik őket. Természetesen ez csak csepp a tengerben és segítségből sosem elég.

  A hozzászólásod sokat elárul rólad, mint mindenkiről.

 73. 68: Avatar! Az árvákról gondoskodó, Istenben hívők sohasem fogadnák el Isten trónfosztásának tudományos levezetését, mint ahogy azok a gyerekek sem, akikről gondoskodnak. Azért nem fogadnák el, mert számukra Isten létezése egyenlő a cselekvő szeretettel. Mivel mindennap megtapasztalják ezt az élő hitet és cselekvő szeretetet, vagyis Istent, ezért néznének furcsán Rád, hogy miről is beszélsz? Isten csak számodra jelent egy empírikusan bizonyítandó valamit és néhány szobatudós számára. A hívőknek egészen más képe van Istenről.

 74. 67. Tiborbá

  „Neked mindenről ugyanaz jut az eszedbe (ezt már írtam) mint Morickának. ”

  Igazad lehet.
  De szinte alig van valami ami ne hordozná magán ezt az „ugyanazt”
  A TV-ben a reklámok, az áruházak polcai, az utcai plakátok, a műzlisdoboz, amikor elmegyek a bankba vagy a postára, igénybe veszek szolgáltatásokat, vagy kipucolom a postámat a spamoktól.

  És ezért egy ideológiát tartok felelősnek, azokkal együtt akik képviselik. Ez a blog a körülöttünk levő világ problémáit tárgyalja, és én a legtöbb probléma gyökerét „ugyanott” látom: Egy szűk kissebbség sikeresen vette át az élet legtöbb területén az irányítást a pénzügyektől kezdve, a kultúrán, és a tudományok legtöbb ágán keresztül a gyógyászatig.

  Ami külföldi tartózkodásomat illeti, igyzad lehet… a szívem húz haza, a családom meg ide… Próbálok élhető kompromisszumot kötni.
  Hogy a gyerekeim hogy fognak kezelni… meglátjuk… láttam én már példát sokmindenre. Eddig sikerült elkerülni a rohanó apa szerepét, aki pénzzel próbálja pótolni személyes jelenlétét a családban… Ismerjük a „hálátlan” gyerekeket, akik „mindent megkaptak”, kocsit, lakást a seggük alá, aztán le se szarják az ősöket… De hát ők is csak azt tudják adni amit kaptak… Megveszik a papának a plazmaTV-t, meg a jó meleg papucsot… aztán néha hazatelefonálnak egy jó kifogással, hogy miért nem érnek rá.
  Őszintén remélem, hogy 10-15 év mulva beszámolhatok Neked arról, hogy nekem hogy sikerült…

 75. 71 sky

  Nem kellene összemosni a vallást és az azt felhasználó erők manipulációit.

  Továbbá különbséget kell tenni egy univerzális vallás tételei és egy kiválasztottságot hirdető vallás filozófiája között.

  Sajnos vannak akik úgy keverik a dolgokat, hogy a „szeressük egymást gyerekek”-et elvárják, de a hetedízigleni bosszúállást kizárólag maguknak tartják fenn… Így aztán végtelen sok kritikát lehet a „vallással” szemben megfogalmazni. A „fogat-fogért” és a „másik orca” dolgát úgyszintén sikerült jól megkeverni…
  Az hogy a vallást , mint bármilyen filozófiát fel lehet használni az emberek ellen, az sajnálatos…
  De hogy avilág legnagyobb gyilkosságai a meztelen erőszak és nem a vallás körül folytak, az tagadhatalan.
  Mint ahogy az is, hogy a világot a vallástalan tudomány sodorja a tönk szélére, és nem a templombajárók.

 76. Tisztelt Tibor bá’!
  Nagy fába vágtad a fejszédet, mikor feltetted a kérdést, hogy „miért van vallás? „. Nehéz a kérdést anélkül elintézni, hogy tudnánk, miért hisznek az emberek istent, isteneket. Ha Te kihagytad az alapot, akkor én is átlépek a dolgon, de más a véleményem és a megközelítésem is, mint a tied.
  „Mi volt a vallás kialakulásának az evolúciós hajtóereje?” – kissé egyoldalúan vizsgálod a témát. Már a módosított kérdés felvetése is félrevezet. Az eredetire kellett volna megadnod a választ, kapásból. Azért van vallás, hogy az emberek egy kis része sakkban tarthassa a másikat. Másképp, s főleg sokkal nyersebben fogalmazva, a vallás célja a hatalom és a pénz. Igen kevés kivételtől eltekintve az emberek feletti hatalomgyakorlás véget épültek, és működnek az erősen hierarchikus felépítésű egyházak.
  Gips Jacab fogalmaz így: „A vallás egy kényszervágány.” Nagyon helyesen látja. A kényszervágányra irányítás, a kényszerítés már egészen kisgyermekkorban kezdődik (a szülők döntik el, hogy is legyen), az értelem bontakozása idején a kényszer fokozódik (templomba járás, hittan, az ateizmus elitélése, stb.). A kényszerítés célja pedig nem más, mint a folyamatosság fenntartása s a terelhetőség. Hatalom és vagyon biztosítása a terelés által. Az elvárás: a gondolkodás és kétkedés nélküli elfogadás. Avatar ugyan csak a kezdeti erőszakosságot említi, s hivatkozik I. Istvánra is, ám az erőszakosság a mai napig alapvető eszköz, bár formái az idők folyamán változtak, és változnak ma is.

  Tisztelettel:
  anonymand

 77. 80:
  Ez OK, de az Emberben a hitre való hajlamnak ki kellett valahogy alakulni. Hiába akarnának a vallás felé terelni, ha az Emberben nem lenne hajlam rá.

 78. 79 attila (pv):

  aha, egy új fogalom a terepen! az mi az, aza ‘zuniverzális vallás’? honnan varázsoltad ide?

  és én nem mosok össze semmit, attila (pv). a vallást mai formájában/ formáiban az ‘őket felhasználó erők’ hozták létre to begin with, ti. pont azért, hogy ‘felhasználhassák’.

  nade mégegyszer: te miről beszélsz, ha az ‘univerzális vallást’ említed? már bocsánat, de mi a túró az? én úgy tudom, hogy ma a földön a vallás elválaszthatatlan az őt működtető intézményektől, azok dogmáitól, az írásaiktól, a világmagyarázataiktól. mi az, hogy ‘univerzális vallás’? csak nem a spiritualitás? lao ce ‘tao te king’-je pl. ‘univerzális vallás’? vagy csak valami keleti izé? mi az az ‘univerziális vallás’, áruld már el.. a hit talán? ha igen, akkor a hit miben? eccerűen istenben? klasszikusan? rendhagyóan? munkahipotézisként? örökérvényűen? hogyan? mi az, egyfajta szubsztancia? ha az, akkor hogy viszonyul a klasszikus vallások dogmarendszereihez?

  mit szól egy papbácsi, egy rabbi, egy imám ha odamegy hozzá a vallásoktatáson egy éber szellemű kisgyerek és azt mondja, hogy jó jó, amit eddig tanult az nagyon érdekes, de mostantól egy univerzálisabb látásmódra lenne kíváncsi.. megsímogatják a kis buksiját, hogyhát de aranyos vagy és okos, jó, akkor veled az univerzális vallást fogjuk tanulni.. lenne ilyen, mit gondolsz?

  mégegyszer: mi az az ‘univerzális vallás’?

  elmondom röviden, nekem mi a bajom a vallással: itt van a végtelen, ami a tér, az idő és – legelső sorban – a tudás. a felismerés az, ami mind nagyobb teret világít meg a sötét ismeretlenből, és ha jön valami, ami lefoglalja az emberi tudat ‘felismerés receptorait’, akkor az felhagy ezen tevékenységével, és megelégszik azzal, ahova eljutott. egy ilyen kiskertecske, amit az emberiség kiművelt az ismeretlen sötét dzsungeléből a jelenlegi civilizációja, és hogy az éppen a ‘tönk szélén’ áll, az leginkább dogmáinak tudható be (mint a vallás, mint a tudomány dogmáinak), amik paralizálják megismerő képességeit és meggátolják a magasabb összefüggések megértésében. spaceland tagadása flatland tragédiájának valódi oka (lásd: flatland -> wikipedia). flatland (a föld) működésmechanizmusai azok spaceland-be való beágyazottságának felismerése nélkül félreérhetőek, sőt szükségszerűen tévkövetkeztetésekhez (a tönk széléhez) vezetnek. ebben a káoszban a tönk széli állapotért egymás dogmáit felelőssé tenni csak növeli a káoszt. ami egyébként szándékos, természetesen. csók a fiúknak a fekete volgában a spaceland-rendszámmal..

 79. 73 sztahi:

  mink itten errefele úgy tudjuk, hogy a szó egy fül nélkül nem létezik. úgyhogy ne légy olyan kemény magaddal, éppen megmentetted füleddel a szavamat 😉

 80. 81: Én éppen azt fejtegettem, hogy az emberben azért alakult ki a hitre való hajlam, mert választ adott egy külső ingerre, információra, amelyet az érzékszervek kialakulásához hasonlítottam. Miért alakultak ki az érzékszerveink? Miért alakult ki a hitünk? Mert feldolgozott egy ingert, információt.

 81. 80:Anonymand! Te is kihagytad az alapokat. A vallások nagy része tényleg azért van manapság, amit te is állítasz. De egyik vallás sem ezért alakult meg, hiszen a nagy vallásalapítóknak és követőiknek semmi haszna nem volt belőle, sőt egyenesen hátrányuk származott. Gondolok itt Jézusra és követőire, de említhetném a keleti vallásokat is, hinduizmus, buddhizmus nagy tanítóit, akik vagyontalan emberek voltak, szegénységben és szerényen éltek. Senkit nem tartottak sakkban, sőt ellenkezőleg, őket üldözték.

 82. Tisztelt Tibor bá’

  Megkövetlek.
  Valószínűleg elrontottam valamit, mert már megjelent a bejegyzésem, választ is kaptam extragalaxistól.

  Bocsánatot kérek!
  Kérem a második bejegyzésem mellőzni szíveskedjél!
  Köszönöm.

  Tisztelettel:
  anonymand

 83. 86:
  Minden új niknév automatikusan vissza van tartva addig, amíg én nem okézom. Elfogadás után már átmegy, de csak akkor ha max. 1 URL-t linkelsz be. A nivótlan, hülyeségeket írókat szűrőbe küldöm és csak akkor engedem át a további kommenteiket, ha módosít az elfogadhatatlan szövegelésen. A nézetemmel való egyetértés nem követelmény.

 84. 80. Anonymand

  „Másképp, s főleg sokkal nyersebben fogalmazva, a vallás célja a hatalom és a pénz.”

  Igaz is lehetne, ha a „vallástalan” világban ez másképp lenne.
  De akár a kommunizmust, akár a liberál globalizmust nézzük, vallás nélkül sokkal nagyobb hatalmat tudtak öszpontosítani, mint a vallással bárki.

  Végülis csak azt tudjuk elmondani, hogy a vallásos háttér legalább olyan jól kihasználható hatalomszerzére, mint bármi más ideológia, amiben nagyobb tömegek hisznek.

 85. 82. sky

  „mégegyszer: mi az az ‘univerzális vallás’?”

  Egyszerűen azt jelenti, hogy bárki előtt nyitva áll aki hajlandó elfogadni a tételeit.

  Ezzel szemben állnak a valamilyen szempontból kiválasztottságot hirdető ideológiák, amely egy jóval szűkebb réteg számára spájzolja a „valóság” birtoklását.
  Ez lehet vallási alapon, de sokan intellektuális előnyeikre is hivatkozva sorolják magukat a második kategóriába.

 86. 82. sky

  „és hogy az éppen a ‘tönk szélén’ áll, az leginkább dogmáinak tudható be (mint a vallás, mint a tudomány dogmáinak), amik paralizálják megismerő képességeit és meggátolják a magasabb összefüggések megértésében.”

  Fordítva…
  A vallás képviselői már ezer évekkel ezelőtt, ismerve az emberi „gyengeségeket” felismerték, hogy a „tudományok” a világ megismerésének álcájával hatalomszerzésre törekszik.
  Ugyanúgy, ahogy annakidején a vallás elkorrumpálódott, és hatalmi eszözzé silányult, a mai tudomány is ugyanezt a szerepet tölti be.
  A hatalom a tudomány birtoklását jelenti és a „copyright” rendszer pedig megpróbálja meggátolni, hogy ingyen közkinccsé váljon.

  Pedig itt se nem a tudománnyal, se nem a vallással van az alapvető probléma, hanem azokkal akik a hatalom megszerzése érdekében minden emberi értéket hajlandók feláldozni.

 87. Tibor bá’, dehogynem tehetsz akár itt a blogodon, akár más területén az életednek azt, amit csak akarsz. Elvitathatatlan a szabad akaratod. Inkább a következőkre gondoltam, amikor fennhéjjázónak minősítettem az írásodat:
  – biztos vagy az evolúció-elméletben, pedig például a termodinamika II. főtételével össze nem egyeztethető,
  – a vallások több évezredes jelenségét egy pár évtizedes tudomány, a pszichológia módszereivel megítélhetőnek tartod,
  – az utolsó bekezdésben „bizonyos értelmi szint alatt” pozitívnak tartod a vallás hatását az egyéniségre, ezért hiba lenne felvilágosítani szegénykéket… na ezek miatt.
  Egyébként igazad van: az ősrobbanás és az evolúció-elmélet mellett valóban értelmezhetetlen az erkölcs. Ez jusson majd eszedbe, amikor a geddon lesz…

 88. 89. attila (pv)

  ” “mégegyszer: mi az az ‘univerzális vallás’?”

  Egyszerűen azt jelenti, hogy bárki előtt nyitva áll aki hajlandó elfogadni a tételeit.”

  már bocsánat, de mióta válasz a ‘mi’-re az ‘azt jelenti, hogy bárki előtt nyitva áll aki hajlandó elfogadni a tételeit.’? milyen logikai rendszer engedi ezt meg? a sajátod? most csináltad? valami kényszer szülte? azon kívül mik ennek a khmm, izének (nem mondtad meg, mi) a ‘tételei’? ha megmondanád talán vissza tudnék következtetni rá..

  azonkívül: mik azok a ‘kiválasztottságot hirdető ideológiák’? úgyértem hogyne, vannak akik kiválasztottnak érzik magukat, és rendezik is keményen dolgaikat, de ők általában homályban dolgoznak. ám hol ‘hirdetik’ azt?

  a ‘vallási alapon’ alatt most a zsidó vallást kell értsem, vagy van valami más is a sorban? tippelhetek? alternatívaként a keresztény vallás valamelyik ’tiszta’ irányáról van szó?

 89. 92. attila (pv)

  ” “és hogy az éppen a ‘tönk szélén’ áll, az leginkább dogmáinak tudható be (mint a vallás, mint a tudomány dogmáinak), amik paralizálják megismerő képességeit és meggátolják a magasabb összefüggések megértésében.”

  Fordítva…”

  elnézést, én azt írtam, hogy ‘mint a vallás, mint a tudomány dogmáinak tudható be’.

  nos, ez egy összeadást jelent, s ha ezt te ‘megfordítod’, sajnos az akkor is ugyanaz marad. 1+2=3, avagy ‘fordítva’ 2+1= szintén. értem én, hogy ez csak egy olyan retorikai pukkancs, s az azt követő gondolatokra kívánja pukkantani a hangsúlyt, de én a ógörögökön nevelkedtem (pihhaa, jippijé) és kényes vagyok a részletekre is.

  „Pedig itt se nem a tudománnyal, se nem a vallással van az alapvető probléma, hanem azokkal akik a hatalom megszerzése érdekében minden emberi értéket hajlandók feláldozni.”

  és akkor itt ünnepélyesen bejelentem, hogy ebben teljesen egyetértek veled, egy apró kitétellel: az ‘azokkal’ nem csak személyek, hanem egyben egy pólust is képviselnek, a negatívot, a sötétet, ami a teremtés _legitim_ része; poláris világ, poláris létezés, sötét és világos alkotják a kontrasztot, a feszültséget, amiből az élet erejét nyeri. csak egy kicsit túlfeszítették a húrt, és természetesen – az egyensúly törvénye szerint – ki lesznek egyenlítve. csapataink harcban állnak, stay tuned 🙂

 90. A vallások lehetnek iránymutatóak, de egyúttal zsákutcák is. Isten tény. Ezzel nem lehet vitatkozni. Elég ha megfogod az orrodat, mondjuk.
  A vallások szerepe bizonyos történelmi korokban egyértelmű és ezt már sokan kitárgyaltátok.

  Komoly teológusi képzettséggel rendelkező embereknél alapvető hiányosságokat, önellentmondásokat vélek felfedezni. Az ember alkotta dogmarendszerek mára már adottak.
  A világon minden ugyanazon szubsztancia különféle megjelenési formái. Tehát ősrobbanás és isten, evolúció és isten stb. teljesen megférnek egymás mellett.

  A vallások mint magyarázó ideológiák azoonos alapokon nyugszanak. Csak éppen az azt értelmező emberek tudatlansága miatt az emberek nagyon félreértelmezik ezeket. Némelyek természetesen meg felhasználják a dolgot akármire(pl. szabályozásra a félelemkeltésen keresztül stb.) is, ezzel bízonyítva, hogy még nem teljesen értik. Hiszen ha értenék akkor világos lenne mint a nap, hogy mások félrevezetése csak ezen dimenzióban biztosíthat számukra vélt előnyt, de végeredményben nincs előny sem. Hiszen nem vagyunk egymástól szeparáltak, csak a forma szintjén.

  Értelemmel próbáljuk azt magyarázni amit azzal nem lehet, tehát így nem is fogjuk soha ezt a kérdést imigyen kitárgyalni. Az emberi tudatszint folyamatosan „nő”, de inkább fejlődik a jó szó. A gondolkodás praktikus mivoltát megtartva, a gondolkodás fölé kell törnünk. Észre vehetnénk, hogy mindent szeretnénk megmagyarázni, (ezért is jöttek létre a vallások, fejlődnek a tudományok stb.) választ találni mindenre. A válasz már adott és ismerjük is, de már nem tudjuk kik is vagyunk valójában. Így értelmünk keretei közt mozogva nem lelünk választ ezen alapvető kérdésre. Einstein isten gondolkodását szerette volna megismerni és tudását nem sajátjának tekintette, hanem egy olyan tudásnak amit ő csak mint közvetítő tárhatott az un. em beriség elé. mint egy fejlett értelmű adó-vevő továbbadó.

  A vallásokban szokás istent különféle emberi tulajdonságokkal felruházni. Hogy máshogy is lehetne, ha meg szeretnék magyarázni a dolgokat?! Istent nem lehet megmagyarázni ezért a vallások eleve csak elindíthatják az embereket valami felé, de hogy készpénznek venni szavakat akik bárki ajkát is elhagyják, totális kudarc. illetve nem kudarc csak bizonyos tudatszint mibenlétét bizonyítják. A nem kinyílt virág sem kudarc, csak még nem nyílt ki -ahogy valahol hallottam.Ezért azt gondolni, hogy egyikünk többet ér mint a másikunk totálisan bizonyítja az egymástól és istentől elszeparáltság tökéletes példáját.
  „szeresd felebarátaidat mint tenmagadat”, vagy vmi ilyesmi.
  Un. emberi motivációktól vezérelve ez soha nem fog sikerülni egyikünknek sem.
  Tehát Jézus és Buddha és a többi megvilágosodott lélek ugyanazon dolkogat szerette volna feltárni nekünk, dehát a torzítás belépett a képbe, mivel az önnön elméjükkel és gondolataikkal azonosult emberek nagy többsége (szeparáltságuk illúziójában) képtelen volt felismerni a szavakkal csak részlegesen megközelíthetőt. És utána ezekből a szavakból más értelmezésből fakadó kontextusban mesekönyveket is írtak, jópofa emberi dolgokkal teletűzdelve.

  Isten soha nem ítél meg minket. És mivel az élet az egy és folyamatosan cirkulál ezért halálunk után nem fejeződik be a kör. Lévén, hogy kör.
  Kik is vagyunk akkor valójában? Ezt kéne megtudnunk. Én legalábbis ezen dolgozom és a tudás amelyhez mindannyian hozzáférhetünk saját világunkon, formánkon keresztül segíthet ebben. uff

 91. 91: „biztos vagy az evolúció-elméletben, pedig például a termodinamika II. főtételével össze nem egyeztethető”

  Ez a tétel izolált rendszerre vonatkozik. A Föld nem az. A világegyetemet is nehéz annak tekinteni, lévén gyorsulva tágul, és anyag keletkezik a „semmiből”. De még ha izolált rendszernek is tekintjük a Földet, akkor is létrejöhetnek olyan alrendszerek, melyekben az entrópia csökken, ha ez az alrendszer hatékonyabban növeli a teljes rendszer entrópiáját.

  „az ősrobbanás és az evolúció-elmélet mellett valóban értelmezhetetlen az erkölcs”

  Ezt kifejthetnéd bővebben. Szerintem lehet valaki erkölcsös, vagy akár hívő akkor is, ha nyitott a tudományos felfedezésekre.

 92. 94. Balázs

  Tisztelt Balázs!

  „Isten tény. Ezzel nem lehet vitatkozni.” – Egyrészt igen nagyfokú tiszteletlenség részedről, hogy figyelmen kívül hagyod a posztoló kívánságát (…”istenhívők kiméljetek”).

  Amit Te olyan kategorikusan jelentesz ki, az egy hívőnek lehet, hogy „tény”, de csak azt igazolja, hogy vagy nem vagy képes, vagy egyszerűen lustaságod okán nem akarsz gondolkodni.
  Ha az emberiség fejlődését nézed, rá kell jöjjél, hogy nem a hit, hanem a kétkedés, a miértek keresése vitte előre. Azok a koponyák szolgálták a fejlődést, akiknek nem volt elég amit a Bibliában leírtak, akik a tudományokat kialakították, és akik a tudományok segítségével bővítették a széles néptömegek tudását, ismeretét a világról és annak működéséről.

  Mi az, hogy nem lehet vitatkozni?
  Te szerinted nem maradt ki valami Mózes I. könyvéből?
  A teljesség igénye nélkül idézek:
  „21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.”
  ” 25. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.”
  Mintha előre nem tudta volna.

  „31. És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.” – minden amit teremtett, szól az írás, amiből kimaradt: a pestis, a járványos gyermekbénulás, a feketehimlő, s még sorolhatnám hosszan.
  Azok pedig akik nem hitték „hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó”, azok meg megtalálták a gyógymódokat. Nos, én meg erre mondom, hogy jó…

  „Elég ha megfogod az orrodat, mondjuk.” – igen, ez bizonyíték arra, hogy élek, hogy nem rohadt le az orrom a leprától, és van annyi agysejtem, hogy az általad írt, és általam elolvasott szöveget képes vagyok megérteni s értelmezni.
  Mondjuk.

  Tisztelettel:
  anonymand

 93. 96:
  A hívőket hagyni kell, hadd lihegjék itt ki magukat. Az agyuk egyszerűen képtelen a logikus gondolkodásra, ha istenről van szó. Ezen senki se tud változtatni. Mindegy mekkora ellenmondásra mutatsz rá, valahogy kimagyarázzák, ami szerintük meggyőző.
  Ami érdekes, hogy lelkük 😀 mélyén érzik, hogy valami nem stimmel. Ezért van az, hogy míg nekünk eszünk ágában sincs „téríteni” (csak válaszolunk), addig ők állandóan meg akarnak minket győzni arról, hogy van isten. Ezért írtam ki, hogy kiméljenek, mert dög unalmas ugyanazt olvasni újra meg újra ameg újra. Legyenek boldogok az istenükkel és örüljenek, hogy olyan hülyékkel, mint mi, nem kell osztozni a mennyországon. 😀

 94. 97. Tibor bá’

  Tisztelt Tibor bá’!

  „A hívőket hagyni kell, hadd lihegjék itt ki magukat.” – nem tetszik, hogy nem tartják tiszteletben kérésedet.
  Ez egy dolog.
  Az azonban irritál, és bejegyzésre késztet, hogy olyan mondatokat képesek leírni, mint: Ez tény, nem lehet vitatkozni, stb.
  Vagy homo sapiensnek érzi magát valaki, s akkor ne legyen lusta gondolkodni, vagy legyen a legfejlettebb (legnagyobb) állat, akkor pedig ne nyilvánuljon meg, legfőképpen nem olyan kategorikus kijelentésekkel, amelyek a gondolkozni képes egyedeket irritálják.
  Ők már most boldogok, mert „Boldogok a lelki szegények,
  mert övék a mennyek országa.”, mi pedig beérjük e földivel, ha mégoly zűrös is.

  Tisztelettel:
  anonymand

  Ps.: remélem nem bántottalak meg, hogy egy kalap alá vettelek magammal…

 95. 98:
  Valóban bosszantó a butaságuk, de EZ VAN. Különben semmi kifogásom a mondanivalóddal kapcsolatban. Nekem már nincs hozzájuk türelmem, de ha leveszed a terhet a vállamról, csak megköszönni tudom.
  Különben valóban érdekes, hogy orbánfilok, istenhívők és hót buták is firkálnak. Én be nem tenném a lábamat oda, ahol nem szivesen látnak. 😀

 96. 99. Tibor bá’

  Tisztelt Tibor bá’!

  „Különben valóban érdekes, hogy orbánfilok, istenhívők és hót buták is firkálnak.” – igen, a fejlécben levő kérés ellenére. Persze az is igaz, hogy ott nem említed a „hót buták” nem kisszámú csapatát.
  Tudnod kell, hogy önmagában semmi bajom azzal, hogy valaki hisz, vallásos, vagy politikai meggyőződése más.
  A hit, az általuk létezőnek tekintett Istennel kapcsolatuk szerintem (a legszentebb) magánügy, és ha mentes az erőszaktól, legyen az akár verbális, elfogadható.
  Hasonlóan a politikai (más)hovatartozás is normális, amíg az érvekre érvekkel és nem kinyilatkoztatások mantrázásával válaszolnak.
  Megtiszteló, hogy szellemi partnerként tekintesz rám, igyekszem megfelelni az elvárásoknak.

  Tisztelettel:
  anonymand

  Ps.: aki amúgy a közvetlen környezetében druszád…

 97. 101:

  Az egyén szempontjából tök mindegy, hogy hányan hisznek és hányan nem. De ha ez mégis jelent valamit, akkor azzal kellene kezdeni, hogy hit/feltételezés szempontjából hány osztály hozható létre. Például, hová tartozik az, aki állítja, hogy mindegy melyik vallást követi valaki, ugyanahoz az istenhez imádkozik. vagy, kell lenni egy teremtőnek, de az nem a bibliai isten. vagy, maga a természet az isten.

 98. „A rövid válasz valószínűleg az, hogy a vallás segítségével az Ember sakkban tartja önmagát.”

  Egy másik valószínű válasz: a vallás segítségével az Embert sakkban tarthatják mások. Könnyebb a kontrollt megvalósítani a hatalom érdekében. A vallásban pedig mindig vannak közvetítők az Isten és az Ember között, mely privilegizált helyzetet eredményez.

 99. 103:
  „Egy másik valószínű válasz: a vallás segítségével az Embert sakkban tarthatják mások.”

  yup, így van ez, irodalma komoly, bár most nem linkelhetek, sőt talán nem is kommentelhetek, de most úgy rajzolok a homokba mint az aboroginies, akik tudják, karcolásaikat hamarosan elfújja a szél..

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük