(4136) Mért nem totális háború?

Tibor bá’ fordítása online

Oroszország félúton a pokolba stratégiája. Miért nem indított még Putyin totális háborút Ukrajnában?

Írta: Andrej Soldatov és Irina Borogan 2023. március 6
(sz: 1933.02.11.)

Amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022. szeptember 21-én bejelentette a hadra fogható férfiak nagyszabású mozgósítását, ezt a társadalom drámai lépésnek tekintette a totális háború felé. A Kreml többé nem becsülhette le az ukrajnai háborút puszta „speciális hadművelet” elnevezéssel, amelyben a hétköznapi oroszok csekély mértékben vettek részt. Tartva a behívástól a fiatal férfiak százezrei menekültek el az országból, amikor a pletykák arról szóltak, hogy a biztonsági szolgálatok lezárják a határokat, hogy megakadályozzák több ember távozását, és drasztikus intézkedéseket foganatosítanak a távozók nyomására, hogy térjenek vissza és harcoljanak. Sokan azt is feltételezték, hogy Putyin parancsát egy második, még szélesebb mozgósítás követi majd, és hamarosan az egész orosz társadalom hadiállapot alá kerül.

E pletykák közül azonban kevés bizonyult igaznak. 2022 hátralévő részében, sőt a háború első évfordulójáig, február végén Oroszország határai nyitva maradtak, és nem került sor második mozgósításra. Ehelyett az ország a „részleges mozgósítás” állapotában maradt, ahogy Putyin nevezte. Valójában a rengeteg orosz áldozat ellenére Ukrajnában nem minden család érintett, és sok középosztálybeli orosz élete ugyanúgy folytatódott, mint korábban.

A szeptemberi mozgósítás meglepő valósága rávilágított Putyin ukrajnai háborújának egy nagyobb sajátosságára. A Kreml kezdetben gyakran úgy tűnt, hogy maximalista irányt vesz. Kelet-Ukrajna megszállása helyett teljes körű támadást indított az egész ország ellen, és megpróbálta elfoglalni Kijevet. A harckocsik, rakéták és nehéztüzérség bevetése mellett Putyin többször is fenyegetőzött nukleáris fegyverek használatával. És látszólag hajlandó volt több tízezer embert feláldozni, hogy szítsa a háborúját. Eközben a kormány szélsőséges intézkedéseket jelentett be az orosz média és a népi ellenvélemények visszaszorítására, valamint az orosz gazdaság háborús alapokra helyezésére.

Sok ilyen lépés azonban a gyakorlatban sokkal kevésbé súlyos, mint amilyennek papíron látszik. Ukrajnában a polgári területek elleni támadások fokozódása ellenére Oroszország visszatartotta teljes arzenálját. És bár Putyin sokat tett azért, hogy az invázió óta eltelt évben megerősítse az orosz társadalmat, a legmesszebbmenőkig ható hazai intézkedései közül sokat hiányosan hajtottak végre. A Kreml újra és újra felhagyott a teljes militarizálással és a teljes mozgósítással – legyen szó akár a gazdaságról, akár a társadalom egészéről.

Sok jel szerint a totális háborúnak ez a részleges megközelítése nem véletlenszerű, és nem is egyszerűen a sikertelen végrehajtás eredménye. Ehelyett úgy tűnik, hogy Oroszország egy megfontolt stratégiát követ, amely mind a Nyugatot, mind a saját lakosságát célozza meg. Azzal, hogy a Kreml maximalista álláspontot képvisel a háborúval kapcsolatban, azt sugallhatja a Nyugatnak, hogy kész mindent megtenni Ukrajna-i győzelme érdekében, anélkül, hogy feltétlenül be kellene váltania a fenyegetéseit. Eközben otthon az orosz kormány azt üzenheti az egyszerű oroszoknak, hogy van lehetősége a csavarok további meghúzására, de nem tesz meg mindent a lakosság elidegenítése érdekében. A stratégia mindkét esetben nyitott utat kínál Putyinnak a további eszkaláció felé, de azonnali költségek nélkül.

SZELEKTÍV CENZÚRA, SZŰK ÁLLAMOSÍTÁS

Az invázió első hetei, 2022 februárja óta a Kreml kiegyensúlyozott fellépései gyakran vetekedtek totális háborús retorikájával. Fontold meg, hogyan próbálta a kormány irányítani az orosz társadalmat. A katonai offenzívát szinte azonnal frontális támadás követte Oroszország független médiája és civil társadalma ellen. Márciusban bezárták a népszerű Eho Moszkvi liberális rádióállomást és a független Novaja Gazeta újságot; az újságírókat száműzetésbe kényszerítették; és drákói új cenzúratörvényeket vezettek be. A legfontosabb, hogy a kormány a közösségi médiát vette célba, nyilvánvalóan elhallgattatva a háborúval kapcsolatos független információáramlást.

Az intézkedések azonban furcsa módon hiányosak voltak. Az orosz hatóságok gyorsan törvényen kívül helyezték és blokkolták a Facebookot, valamint néhány más platformot, köztük az Instagramot. A Facebook évek óta arról volt ismert, hogy az egyik egyetlen online felület, ahol a liberális oroszok szabadon beszélhettek a politikáról; Nem meglepő módon a kormány a Facebookot „szélsőséges tevékenységeket” folytató vállalatként jelölte meg. Sok közösségimédia-felhasználó ezt a lépést úgy értelmezte, hogy akár a Facebookba való bejelentkezés is büntetőeljárást vonhat maga után, és emberek ezrei törölték okostelefonjukról a Facebook alkalmazást arra az esetre, ha megállítanák őket a rendőrök és átkutatnák a telefonjukat. De ez a végrehajtás soha nem következett be. Még feltűnőbb volt a közösségi média leverésének szelektív jellege. A kormány nem cenzúrázta a YouTube-ot vagy a Telegramot, az üzenetküldő alkalmazást, amelyek Oroszország két legnépszerűbb platformja. Ehelyett hagyták virágozni, és így a háború előre haladtával még fontosabbá váltak.

Hasonló minta bontakozott ki Putyin gazdaságpolitikájával is. 2022 tavaszán a Kreml késznek tűnt arra, hogy messzemenő lépéseket tegyen a gazdaság feletti kormányzati ellenőrzés kiterjesztése érdekében. Az államosítási programról szóló törvénytervezetet elkészítették és elküldték a Dumának, a külföldi cégek pedig attól tartottak, hogy vagyonukat és működésüket lefoglalják. Sok megfigyelő szerint logikája is lett volna az ilyen lépéseknek, ezért a külföldi vállalatok gyorsan elhagyták az országot, ami hatalmas elbocsátások és lehetséges társadalmi zavargások lehetőségét növelte, de ezt a forgatókönyvet a Kreml igyekezett elkerülni. Nagyjából ugyanezen okok miatt államosították a bolsevikok a gyárakat és a bankokat az 1917-es orosz forradalom után.

A 2022-es törvénytervezetet azonban soha nem írták alá törvénybe, és a külföldi cégek többnyire maguk intézkedtek orosz eszközeikről. Októberben a kormány elrendelte, hogy a háborús erőfeszítések szempontjából kulcsfontosságú iparágak közvetlen állami ellenőrzés alá kerüljenek egy új, katonai felszerelésekkel foglalkozó különleges koordinációs tanács révén. A teljesen militarizált gazdaságtól való félelem azonban túlzottnak bizonyult.

PUTIN ELNÖK, NEM SZTÁLIN TÁBORNOK

Amilyen mértékben Oroszország egy totális háború megvívására törekszik, amint azt számos nyugati kommentátor javasolta, Putyin mozgósítási kérdésének kezelése különösen feltűnő volt. A Kreml a jelentős munkaerőigény ellenére nemcsak a mozgósítás második hullámát kerülte el, hanem széles körben felhasználta a Wagner félkatonai szervezet zsoldosait is, akik közül néhányat orosz börtönökből toboroztak. Ily módon az orosz kormány a teljes körű mozgósítás helyett egyelőre más források felhasználását választotta, miközben a mozgósítást csak részlegesen tartja. Úgy tűnik, a taktika beváltja a célját: az elmúlt hetekben a Wagner volt az egyetlen egység, amely támadásba lendült, és bár súlyos veszteségeket szenvedett, veszteségei nem aggasztják a katonaságot.

Ugyanakkor Putyin viszonylagos önmérsékletet tanúsított a kormányon belüli tisztviselőkkel vagy ügynökségekkel szemben, akik érintettek a háború egyes kudarcaiban, vagy amelyek úgy tűnik, nem értenek egyet saját politikájával. Történelmileg, amikor az autoriter rezsimek háborúba indulnak, szinte mindig elnyomást alkalmaznak az ország egységesebbé tételére, általában úgy, hogy kíméletlenül támadják a vélt belső ellenségeket. Az ilyen szigorítások jellemzően a vezető nézeteivel ellentmondókra, valamint az elitekre irányulnak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem mondanak le a hivatalos irányvonalról. Az ilyen elnyomás néha szisztematikus lehet, mint például magában Oroszországban Sztálin idején. Valójában úgy tűnt, Putyin már az invázió előtt is szilárdan ezen az úton halad, magas szintű tisztviselőket és kormányzókat, valamint az orosz FSZB biztonsági szolgálatának tisztjeinek több tucatját börtönbe küldve. Amikor azonban az invázió elkezdődött, és csakhamar rosszul sült el, Putyin korlátozta haragját a szilovikokra, a biztonsági elitre. Az FSZB Ötödik Szolgálata, az Oroszország közvetlen szomszédjainak szemmel tartásáért felelős ügynökség volt az első, amely kiérdemelte az elnök haragját. Az Ötödik Szolgálat tájékoztatta Putyint az ukrajnai politikai helyzetről, és helytelenül azt sugallta, hogy a kijevi kormány gyorsan összeomlik. 2022 márciusában a szolgálat vezetőjét, Szergej Besedát titokban házi őrizetbe helyezték, és hamarosan a lefortovoi börtönbe szállították, oda ahová régóta vezető politikai foglyokat és kémeket küldenek.

Beszéd ellenére Putyinnak még el kell fogadnia egy sztálinista forgatókönyvet.

Ezután a Nemzetőrség volt soron: még ugyanebben a hónapban korengedményes nyugdíjba kényszerült a Nemzetőrség helyettes vezetője, Roman Gavrilov: ő volt a felelős a hadba küldött nemzetőr különleges erők ellátásáért. Siralmasan alul teljesített. Egyes egységek páncélzat és lőszer helyett zavargások elleni felszerelést kaptak, mintha arra számítottak volna, hogy nem ukrán csapatokkal, hanem tüntetőkkel találkoznak Kijev utcáin. Pletykák keringtek arról, hogy Gavrilovot letartóztatták, és a hadsereg különböző tábornokait hamarosan elbocsátják vagy bebörtönözik, megtorlásul a hadsereg gyenge csatatéri teljesítményéért.

De néhány héten belül az elnyomás hirtelen megszűnt. Néhányat még vissza is vontak: Szergej Besedát szabadon engedték, visszatért lubjankai irodájába, majd szándékosan több nyilvános rendezvényen is bemutatták. Ráadásul 2023 februárjában fiát, Alexander Besedát figyelemre méltó előléptetésben részesítették, hogy az összes biztonsági ügynökséget felügyelő kormányzati osztály vezetője legyen.

Miközben Oroszországnak egyre nagyobb nyomással kell szembenéznie a Nyugat részéről, és megaláztatásokkal kell szembenéznie a csatatéren, a keményvonalas parlamenti képviselők, propagandisták és a titkosszolgálatok tagjai a sztálinizmust idézik az ország megfelelő működtetésének példájaként a háború idején. Egyes megfigyelők pedig, felfigyelve a megfontolt szélsőséges intézkedésekre, azt sugallták, hogy Putyin már egy sztálinista forgatókönyvet követ. De egy ilyen megközelítéshez sokkal drámaibb lépésekre lenne szükség, mint amit Putyin valójában tett. A második világháború alatt az egész szovjet kormányt militarizálták; még Sztálin és miniszterei is egyenruhát viseltek és tábornoki rangot vettek fel. A gazdaság és a társadalom egésze teljesen mozgósított, és „hazai frontként” vált ismertté, a lakosság egy része és egész gyárak a Sztálin-kormány parancsára más régiókba költöztek. A szóbeszéd ellenére az orosz kormány soha nem fogadott el teljes körű sztálinista megközelítést a háború otthoni kezelésére.

Végül ott van a nukleáris fegyverek kérdése. Putyin legalább 2022 nyara óta letette az asztalra azt a lehetőséget, hogy taktikai atomfegyverrel változtassa meg a helyzetet Oroszország javára. (Szeptemberben bejelentette, hogy Oroszország kész „minden rendelkezésre álló eszközt” bevetni háborújában, és „ez nem blöff volt”.) Még a Kreml retorikáját félretéve is a rezsimhez közel álló keményvonalasok azt sugallták, hogy Putyin az orosz A hadsereg és taktikai atomfegyver bevetését fontolgatta – például Mariupol védői ellen 2022 tavaszán. A jelentős orosz visszaesések ellenére Putyin azonban nem ezt az utat választotta. Ehelyett megduplázta a hagyományos háborút, amelyet mozgósítással és az ukrán infrastruktúrát ért hatalmas légitámadásokkal erősített fel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 gondolat erről: „(4136) Mért nem totális háború?

 1. Jóa cikk, egy dolgot hiányolok belőle: ezt a „megfontolt” visszafogottságot mire használja fel, vajon mi a távlati stratégiai célja vele, miért „puhult fel” ?

 2. Azt hitték, úgy lesz nagyban, mint 2014-ben a Krím esetében kicsiben: pár nap, és Ukrajna nincs többé.
  Elkúrták.
  Az ork sereg ennyit tud, még ha nehéz is elhinni. Ez igazán jó, hogy kiderült.
  Mordor úgy viselkedett, mintha nála lenne az egy Gyűrű, de hát nem volt.
  A többi? Szerecsen-mosdatás, biztos ilyen ravaszul háborúznak a muszkák, fárasztják Európát, Putyin elvtársnak tuti van egy terve, stb.
  Lóf@sz van, nem terv.
  Atommal blöffölgetni, az maradt. Arra elég, hogy a kevés maradék zsetonnal ott lehet még ülni az asztalnál egy darabig.
  Aztán már nem osztanak lapot. Game over.

 3. 2. szokja
  ” Elkúrták.
  Az ork sereg ennyit tud, még ha nehéz is elhinni. Ez igazán jó, hogy kiderült.”

  Az Orosz hiperszonikus Kinzhal rakétának 12 Mach (a hangsebesség tizenkétszeres) becsapódási sebességével sikerült eltalálnia a 130 méteres mélységben telepített Ukrán-NATO közös parancsnoki, irányító és kommunikációs központot!

  A földalatti főhadiszállásban(amely 400 lábnyira épült a föld alatt) a hírek szerint több mint 300 NATO tisztviselőt szállásoltak el.
  Ez az első tömeges csapás a NATO személyzete ellen és nem tudni, hogyan reagálnak majd a nyugati fővárosok, bár reakció esetén olyan lesz, mint az aktív részvétel elismerése az Oroszország elleni háborúban részt vevő személyzettel!

  /https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/ektakto-tromaktiko-ktypima-se-120-metra-vathos-me-rosiko-yper-yperixitiko-vlima-kinzhal-sto-kentro-dioikisis-tou-nato-stin-oukrania//

 4. 2

  Ha világ második legerősebbnek tartott orosz hadsereg ennyit tud , akkor mire képes a harmadik, negyedik….hány bevethető és mennyi idős harckocsija van jelenleg a német hadseregnek? Saját bevallásuk szerint ….3- 400000 orosz van Ukrajnában mégis ugyan mire lennének képesek?

 5. L.S.

  Hát akkor a Kinzhallal tudnak annyit az oroszok, amennyit.. Pont annyit. Azért vannak ott, azért foglaltak el pont annyi területet, mert ennyire képesek.

  Másik megoldás lehetne, hogy ennél többet tudnak.
  ( Vagy kevesebbet, ugye , logikailag az is lehetne).
  De ugye nem akarják megmutatni, mert van a terv.
  De ez már hit kérdése, én meg ezt nem hiszem.
  Szerintem ez csak szerecsen – mosdatas.

  Sajnos, ez az egész nem azt jelenti, hogy jelentéktelen haderő lenne a vörös hadsereg. Nagyon is erős, hatalmas területet tudtak eddig is elfoglalni, és még sokáig tarthat a háború.
  A medve ugyan büdös és hullik a szőre, jószerével csak cammogni tud, de azért még így is erős.

  De azért ma már nem hinnem, ha putyin kijelentené, hogy ha akar 3 nap alatt Párizsig jut a tankjaival… Azt már talán itt se sokan hinnék el… Bár ebben nem vagyok biztos:-)
  Másfél éve még én is elhittem volna neki.

 6. 5 – Szokja:
  15.000 tankkal (és rettentő versztességgel) 3 nap alatt Putyin el tudna menni Párizsig. Az más kérdés, hogy nagy marhaság lenne.

 7. Nem lehet, hogy ennek a háborúnak egyszerűen más a célja, és Putyin nem is akar győzni? Hogy a háttérben Usa-Oroszország megegyeztet egymással? A háború fegyver, és fegyver gyártás az pénz?

 8. Nem lehet, hogy ennek a háborúnak egyszerűen más a célja, és Putyin nem is akar győzni? Hogy a háttérben Usa-Oroszország megegyeztet egymással? A háború fegyver, és fegyver gyártás az pénz?

 9. Az biztos, hogy a világ elérte azt a pontot, mikor a hatalmi központoknak számot kell vetni azzal, hogy az eddig járt út tovább nem járható.
  Az eddigi tendencia az volt, hogy a világ egyre szorosabb munkamegosztással egyre hatékonyabban növelte az anyagi javakat, amiből a népesség is profitált, egyre magasabb fogyasztás, egyre kényelmesebb élet révén.
  De már rezeg a léc, a föld forrásai veszélyes mértékben túl vannak terhelve, miközben az emberiség jelentős része még nem is részesedett ezekből az áldásokból, csak ácsingózik rá egyre intenzívebben, hiszen egyre tisztábban látja a csábításokat, amikről korábban fogalma sem volt.
  Az bennem is felmerült, hogy ennek a jóléti világnak a széttörése, leépítése célja lehet egy olyan hatalmi központnak, amely manipulálni tudja a történéseket.
  Egy ilyen háború alkalmas eszköz lehet erre, máris látható, hogy Európa magas életszínvonalú régióját soha nem látott recesszió fenyegeti, és semmi jele, hogy ezt valaki meg akarná állítani.
  Ha ez végigsöpör a világon, az máris lejjebb vinné azt az intenzív ipari tevékenységet, és fogyasztást, ami terheli a földet.
  Egy ilyen folyamatot képtelenség valamiféle belátási úton rákényszeríteni népekre, ez csakis egy háború álcájával, mintegy annak mellékhatásaként lehet végrehajtani, amikor a romló életszínvonal a legkisebb bajnak fog látszani az egyéb fenyegető veszélyek mellett.
  És ehhez nem kell minden érintett aktív, tudatos közreműködése, van aki manipulálja a helyzetet, és van, aki balekként eljátssza a rá szabott szerepet, mert nincs más lehetősége, ha nem teszi, még nagyobbat bukik…
  Aztán mindenki gondolja végig, ki melyik szerepben lehet ebben a drámában…

 10. 7. Győző

  Sok minden benne lehet a pakliban, ugyanakkor:
  Konvencionális háborúban az oroszok leverik Ukrajnát, a NATO meg az oroszokat – papírforma szerint.
  Aztán menet közben kiderült, hogy az oroszok nem hozzák a papírformát az ukránok ellen, az ukrán támogatások kapcsán meg kiderült, a Nyugat sem az oroszok ellen.
  Ezen a szinten ez eléggé patthelyzetnek tűnik a buli.

  Ha ennél jobban eldurvul a helyzet és/vagy kiszélesedik a háború, annak két komoly következménye lehet:
  1. Más államok is beszállnak a balhéba, akár háttér támogatóként, akár erővel.
  2. Előkerülnek az atomfegyverek.
  Mindkét esetben teljesen borul a mostanra már kissé amúgy is megroggyant papírforma meg a jelenlegi civilizáció Keleten és Nyugaton is.
  Ergo ezt el kellene kerülni, mert több száz atomrobbanás Európa, Oroszország és az USA felett minden álmoskönyv szerint baromi rossz ómen.

 11. Az a véleményem, hogy ahogyan mi itt kb két véleményen vagyunk a dolgokról, ugyanúgy van ezzel a hatalmi „elit” is – semmivel nem zsenibbek, mint mi vagyunk.

  Ebből az következik, hogy annyi eszük csak van, mint nekünk is, hogy nem akarnak mindenáron meghalni, ezért kerülik még a taktikai atomot is, de a megoldást nem tudják, tehát húzzák az időt. Most a háborúsdival, korábban a vaxolással.

  Viszont minél inkább omlik a dominó pénzvilág, annál inkább fogy a gondolkozási idő:
  https://www.portfolio.hu/bank/20230316/europaba-is-begyuruzott-a-felelem-hany-elete-maradt-meg-a-credit-suisse-nek-603202

  És ez még csak a kezdet. Meg is írták anno akik már láttak ilyet, hogy „mit cselekednek utoljára?”

 12. 11 Nem természetfölötti az értelmük nyilván nekik sem, de lehetőségük van a világ legjobb koponyáit kiválogatni és velük végeztetni az elemzéseket. Ráadásul hozzáférésük van sok valós információhoz, propagandamentesen, amihez nekünk nincs.

  A pénzügyi bedőlések meg nehogy azt hidd, hogy ugyanazt jelentik nekik, mint nekünk. Épp ellenkezőleg: ezek nekik a nagy aratások, a tömeges birkanyírás ideje. Mi elveszítjük a befektetéseinket, csökken egyet az életszínvonalunk, ők meg lépnek a nagy pénzzel, a mégnagyobb befolyással, hatalommal.

 13. 12: Ábel

  Ezt gondolod, kiindulva az utóbbi idők tapasztalataiból. Elfogadom, hogy egy ideig mehet ez az üzlet, de azt már nem, hogy ebben a globális kakiban is úgy kaszáljanak, mint az eddigi lokális bukásokból.
  Új helyzet van, régi módszerek és beidegződések nem fognak működni!
  Régóta mondogatom, hogy utoljára hasonló vagyonmegosztási paktumok a Magna Charta és az Aranybulla idején voltak (a hatalom megosztásával együtt), csak most ezt globálisan kell megtenni.
  Nincs másról szó: to be or not to be…

  Éppen ezért optimista vagyok, hogy végül most is az előbbit választjuk – csak előtte még minden lehetetlent megpróbálunk…

 14. 13 Nem értem, mire gondolsz, amikor az Aranybullára és a Magna Chartára hivatkozol.

  Én úgy látom, hogy a történelem nagy hatalomátvételeinek a haszonélvező jellemzően pont ők voltak. Nem mindenhatóak, de nem látom, hogyan lehetne kigolyózni őket végre.

 15. 14 Ábel, nem kell őket kigolyózni! Ez a gond, hogy csere-berében gondolkozva nyilván ugyanaz a színjáték megy évszázadok óta, a rendszer változatlan, csak a szereposztás változik.

  Igen, ez látszólag megváltoztathatatlan, de csak látszólag. Mert a status quo se örök időktől van, főleg nem örökre szól!
  Amikor a körülmények jelentős változása beáll, akkor a nemzetközi szerződések is érvényüket vesztik. Ezt már tapasztaljuk, meg az eddigi hatalmi szituból összeszedett lopott és rablott vagyonok olvadozását. https://www.portfolio.hu/bank/20230316/europaba-is-begyuruzott-a-felelem-hany-elete-maradt-meg-a-credit-suisse-nek-603202

  De ez ismétlem, csak a felszín, vagy tünetkategória ha úgy tetszik, a gond már rendszerhiba – volt erről bőven szó itt is.
  Ugyanilyen jellegű hatalmi átrendezés zajlott 800 éve, mint ami most következik. A Magna Charta és az Aranybulla se ment vérontás és válságok nélkül, de a vége az lett h a city a mai napig abból élt! Nálunk kicsit más a történet – de még itt nincs vége! 🙂

  Nehéz elképzelni, de nem atom jön, az biztos. És bármilyen hihetetlen „Sose kételkedjünk benne, hogy egy gondolkodó és a közös célért elkötelezett emberekből álló kis csoport meg tudja változtatni a világot.
  Valójában csak ők tudják megváltoztatni.”

  (Margaret Mead)

  De idézhetném Darwint is, szerinte „nem a legerősebb marad fenn, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásra.”

  Én csak annyit teszek hozzá, hogy azért szerencse is kell az életben, hogy ezt túléljük…

 16. 16. Horváth Csongor

  „A lottón lenne így ötösünk! ?”
  Hirtelen konteós lettél te is? 😀 Évek óta köztudott konteós körökben, hogy a klíma-, és vírishiszti után jön az ufó-kártya. Ennyire hülyék a pentagonnál? Nem olvasnak konteót, vagy ők szivárogtatnak? Így már nem fog a meglepetés erejével hatni.
  Azt is tudjuk már, hogy hologramokat fognak az égre vetíteni, de nemcsak ufókat, hanem a Szűz Máriát is. A nagy szürkék régóta be vannak épülve a nagyhatalmaknál.

 17. 17:
  Én nem lettem konteós, de a konteósokat a legkönnyebb megvezetni!
  Nézd csak meg az idei március 15-ei rendezvényeken megszólaló résztvevőket, micsoda agyak és micsoda elszántság tükröződik belőlük!
  Na mármost, ha ufo-t áhít a nép, megkapják. A „háttérhatalom” így működik.
  Összefogni, minden pénzt feláldozni a … oltárán.
  A bankoknak már senki sem adja oda, most már a háborúra sem, ott sem, ahol eddig megtették, mire is lehetne még hivatkozni?!
  Szent vezető, főpap, félistenek már vezették a világ nagy részét sikeresen ezer évekig, most csúszunk vissza a lejtőn, miért is ne lehetne a butuló népeknek ezeket a kártyákat újra bedobni…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük