(4126) Körlevél

Egy több nyelven keringő körlevél

 

Az EJEB támadása a házasság ellen

Az EJEB megpróbálja az államokra kényszeríteni az azonos neműek házasságának hivatalossá tételét.

Január 17-én az Emberi Jogok Európai Bírósága az emberi jogok értelmezésében puccsot ért el, és kimondta, hogy az Európa Tanács államai kötelesek „jogilag elismerni és védeni az azonos neműek egyesüléseit”. A strasbourgi bíróság bírái, hogy megnehezítsék a nyilvánvalóan hibás ítélet bírálatát, ezeket a forradalmi téziseket foglalták bele az Oroszország elleni ítéletükbe.

Természetesen a bírák tudták, hogy Oroszországot kizárták az Európa Tanácsból, mert háborút indított Ukrajna ellen, és figyelmen kívül hagyják a döntést. Ehelyett az ítélet az Európa Tanács többi 46 államára nézve kötelező lesz, amelyek nem is szólalhattak fel az eljárásban, mivel nem voltak annak részesei.

A Fedotova és mások kontra Oroszország ügyben három azonos nemű párról van szó, akik jogot követeltek arra, hogy kapcsolatukat Oroszországban hivatalossá tegyék. Amikor követeléseiket elutasították, az LMBT-aktivisták panaszt tettek az Emberi Jogok Európai Bíróságánál, amely 2021-ben megállapította, hogy az, hogy nem tudják hivatalossá tenni kapcsolataikat, sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét. A 8. cikk egyáltalán nem foglalkozik az azonos neműek házasságának intézményesítése kérdésével, hanem csak annyit mond ki, hogy „mindenkinek joga van magán- és családi életének, lakásának és levelezésének tiszteletben tartásához”. Ugyanakkor a 12. cikk „a férfiak és nők házassághoz való jogáról” beszél, kifejezve azt a magától értetődő igazságot, hogy a házasság egy férfi és egy nő egyesülése.

Most az ítéletet a Bíróság által kimondható legszélesebb körű testület, az EJEB nagykamarája is megerősítette. Elutasította az azonos neműek házasságának hivatalossá tételét elrendelő határozat ellen felhozott érveket. Az ítélet azt mutatja, hogy az azonos neműek házasságának hivatalossá tétele nem ellentétes a család hagyományos értelmezésével. A Bíróság bírái továbbá kijelentették, hogy az állam polgárainak akarata nem állhat az azonos neműek házasságának intézményesítése útjába.

A Bíróság nagytanácsa korábban még soha nem döntött ebben a kérdésben. Ez az ítélet úttörő jelentőségű, mivel megerősíti az EJEB joggyakorlatának ideológiai irányvonalát, amelyet korábban csak az Olaszország vagy Ausztria elleni ügyekben jeleztek.

Ugyanakkor ez egy újabb példája az Egyezmény rendelkezéseinek „evolúciós” értelmezésének, amelyet egyre inkább az Egyezmény tartalmától elszigetelten értelmeznek, és amelyet a bírák „progresszív” nézetei váltanak fel.

A strasbourgi bíróság által alkalmazott értelmezés lehetővé teszi, hogy a magánélethez való jogról szóló egyezmény 8. cikkéből szinte bármilyen tartalom levezethető legyen. A határt most már csak a bíróság bíráinak képzelete szabja meg.

Ha ezt a tendenciát az államok reakciója nem állítja meg, akkor várható, hogy a közeljövőben az EJEB új „emberi jogokat” fog „kitalálni”, amelyek nem az Egyezményhez, hanem a Bíróság bírái által képviselt világképhez kapcsolódnak majd. Ha nem reagálnak erre a határozatra, az államok kénytelenek lesznek regisztrálni és privilegizálni az azonos neműek közötti kapcsolatokat. Ez szélesre tárja az utat a legális homoadoption követelése előtt is.

Amint arra Krzysztof Wojtyczek lengyel bíró, professzor úr, aki 10 éve ítélkezik Strasbourgban, és aki az ügyben különvéleményt nyújtott be, helyesen mutatott rá, az EJEB bírái által elfogadott értelmezés olyan új kötelezettségeket teremt, amelyekkel a szuverén államok soha nem értettek egyet. Az, hogy a Bíróság, amely csak az Egyezmény értelmezésére hivatott, ilyen kötelezettségeket állapít meg, a demokratikus eljárások elfogadhatatlan megkerülését jelenti.

A strasbourgi bíróság bírái a magánélethez való jogból eddig többek között levezették egy fogvatartottnak azt a jogát, hogy gyilkosság elkövetéséért kiszabott életfogytiglani börtönbüntetése alatt gyermeket nemzzen, valamint egy fogvatartottnak azt a jogát, hogy büntetése letöltése alatt szabadon használjon pornográfiát.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkéből az EJEB bírái azt is levezették, hogy egy olyan párnak, aki külföldön vásárolt gyermeket egy béranyától, joga van ahhoz, hogy szülői jogait elismerjék a saját államában, még akkor is, ha annak törvényei tiltják a béranyaságot. Így a Bíróság, amely formálisan lehetővé teszi az emberi jogokat sértő béranyaság tilalmát, elrendelte annak hatásainak elismerését.

Sok szó esik az EJEB bíráinak ideológiai motivációiról az Európai Jogi és Igazságügyi Központ jelentésében, amelynek szerzője, Dr. Grégor Puppinck, az Ordo Iuris által létrehozott Collegium Intermarium professzora.

A jelentésből kiderül, hogy a strasbourgi bíróságot a Soros György által finanszírozott nem kormányzati szervezetek hálózata veszi körül, amelynek Nyílt Társadalom nevű szervezete olyan radikális követeléseket támogat, mint az „igény szerinti” abortusz, az azonos neműek házasságának hivatalossá tétele és az otthonról való örökbefogadás.

Dr. Puppinck jelentésében rámutat, hogy a 2009 és 2019 között az EJEB-ben helyet foglaló 100 bíró közül 22 korábban a Nyílt Társadalomhoz kötődő civil szervezetekkel dolgozott. Érdekes módon összesen közel 90 olyan ügyben döntöttek, amelyekben ezek a szervezetek érintettek.

Nem szabad elfelejteni, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága az Európa Tanács, egy 46 tagállamot tömörítő nemzetközi szervezet szerve. Néhányuk határozott ellenállása jelentős hatással lehet a Bíróság további ítélkezési gyakorlatára.

Már dolgozunk az ítélet részletes elemzésén, amelyben be fogjuk mutatni, hogy a Bíróság döntésének nincs kellően erős jogi alapja. Az EJEB az egyezmény „evolúciós” értelmezésének alkalmazása további, egymástól független ideológiai „emberi jogok” létrehozásához fog vezetni, amelyek irányát ma még lehetetlen megjósolni.

Ezzel egyidejűleg memorandumot készítünk elő, amelyben jelezni fogjuk, hogy milyen jogi lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy kötelező érvényűen kifejezzük a strasbourgi bíróság ideológiai ítélete elleni tiltakozásunkat. Fel fogjuk szólítani régiónk kormányait, hogy fogadjanak el értelmező nyilatkozatokat az EJEB ítéletéhez, amellyel megakadályozzuk, hogy a radikálisok az azonos neműek kapcsolatainak intézményesítését erőltessék.

Az emberi méltóság, az élet, a család és a szabadság védelméért folytatott küzdelem folytatódik

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

36 gondolat erről: „(4126) Körlevél

 1. Nem tudom mit kell ezen ennyit rugózni. Engem abszolut nem érdekel, fel vam fújva mint egy lufi. A társadalomban matematikailag is elhanyagolható a melegek, LMBTQ emberek száma, a többséghez képest. Ha össze is akarnak házasodni, tegyék, hol érdekel ez engem. Nem értem a többséget mit van ezen felháborodva, annyira kevesen vannak. Miért lenne ez támadás a polgári házasság ellen? Hagy éljenek ahogy akarnak, nabszolute nem értem az államnak, másoknak mi közük ehhez. Csak a politika használja fel az egészet a céljaira 🙁

 2. 1 Ha az államnak nincs köze hozzá, akkor mégis minek akarnak róla állami papírt?

  Eleve abszurd, hkgy egy senki által meg nem választott, minden kontroll fölött álló bíróság elkezd új törvényeket, „emberi jogokat” alkotni a semmiből.

 3. Azt kell figyelembe venni, hogy ez egy „mozgalom”, ami ma még jelentéktelen, de felerősödhet olyan szintre, ami már veszélyes lehet a többségi társadalom részére.

 4. 3 ez a lényeg.

  Mellesleg az amerikaiak saját haderejüket herélik ki, aminek még komoly következményei lesznek. Nevezetesen transgender katonákat vesznek fel, úgy, hogy kizáró ok elvileg az a gyógyszeres kezelés, ami alatt állnak. A hetero férfiakat pedig ugyanezen indokkal elküldik… e mögött pedig az van, hogy a rosszfiúkkal az iskolákban nem tudnak mit kezdeni a feminista tanárnők és irdatlan sok fiú gyerek kap olyan gyógyszereket, amitől majd lehiggadnak. Mókás ám… de inkább elmebeteg dolog.

 5. 1.Minato: Azért ne feledd, az, hogy valamit nem értesz, az nem érv valami mellett vagy ellen, csupán mentális korlátaid ismertetése.

 6. Ez a folyamat, aminek egy részletéről ez az írás beszámol, nyilvánvalóan arról szól, hogy van egy nagyhatalmú kis csoport, akik teljes erőbedobással és mellszélességgel a társadalom és a civilizáció teljes tönkretételén dolgoznak.

  Ez a példa elég nyilvánvaló, de ezer hasonlót lehetne sorolni, és nemcsak ezen a fronton.

 7. Lehet velem van a gond, nem értem mi ezzel a gond. Mit tesznek tönkre ha a melegek megházasodhatnak meg teszem azt örökbefogadhatnak? A társasalmat biztosan nem, vannak ennél nagyságrendekkel nagyobb gondok is, lesznek is, voltak is.
  Akiről tudok, az annak született, ez nem betegség, és igazából csak azért „hangosak” mert felháborodnak rajtuk az emberek, ösztönösen, ami valahol érthető, de intelligens emberek vagyunk. Többségében. Remélem.

 8. 1. Minato
  „Ha össze is akarnak házasodni, tegyék, hol érdekel ez engem.”

  Tisztelt „Minato” – Mi Nato?

  Αρχή ήμισυ παντός. (Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος)
  A kezdés – az eső lépés – a fele mindennek. (Platón, ie 427-347, filozófus)

  A WEF – Világgazdasági Fórum – most azt szorgalmazza, hogy az embereknek joguk legyen állatokkal házasodni a sokszínűség és a befogadás előmozdítása érdekében.

  https://rumble.com/v2be8t0-wef-says-its-time-to-legalize-sex-and-marriage-with-animals-to-promote-incl.html

  Spanyolország az első ország, amely új jogszabályt fogadott el, és óriási lépéseket tett e kezdeményezés felé.

  Minato, ha ez nem eléggé zavaró számodra:

  A WEF arra utasította a mainstream médiát, hogy kezdje el nyomni ezt a narratívát más országokban is.
  Tévedés ne essék, ez nem csak Spanyolországra vonatkozik.
  Ezt a betegséget az egész világon el akarják terjeszteni.

 9. 7 Minato, abszolúte nem kötekedő vagy lekezelő szándékkal… én a kilencvenes években tanultam pszichológiát, azon belül – on topic szempontból – gyermeklélektant és fejlődéslélektant, amit ma már nem úgy tanítanak, nagyon nem úgy, és nem azért mert fejlődött a tudomány. (Ezen kívül számos egyéb területét is tanultam, mint pl. szociálpszichológia, pszichopatológia – ma ez a klinikai pszichológiai -, szexuálpszichológia és ezen belül szexológia, de volt még reklám- és katonai pszichológia is.)

  Egy gyermek normális fejlődéséhez egy normális anya és apa kell, különben más mintákból tanul, azaz apa nélkül probléma, anya nélkül probléma, „rossz” anya probléma, „rossz” apa probléma… és általában – pindurkát, mint a stockholm-szindróma – a trauma ellenére a mintához fog vonzódni… élőben tucatnyi ismerősömnél láttam is, alkoholista rideg apa ellenére a lány egy ugyanilyen férfihoz ment feleségül… el is b@szta, illetve b@szták az egész életüket, gyerekeikét dettó rossz pályára állítva. Két meleg férfi NEM TUD megfelelő példát adni, szeretetet igen, talán még jobban is, de példát nem. És innen egyenes a folyamat, minél több meleg pár fogad örökbe gyereket, annál több rossz példát kapó gyerek lesz, aki sanszosan növeli ezt a „kört”, ue. leszbikusok esetén. Azt se felejtsük el, hogy nemrég több botrány is volt, ahol a meleg pár az örögbefogadott gyerekekkel szexuális aktust folytatott, sőt még haveroknak is „kölcsön adták”… ahogy arról sem, hogy a pedofilok esetében igen magas a melegek aránya, nem véletlenül kisfiúkkal.

  Amúgy a biológia faktum: nő + férfi = gyerek.
  A társadalmi norma évezredek óta: anya és apa, meg a gyerekek.
  A humbug matriarchális és patriarchális társadalmak alá legújabb Netflix-es agyalágyult dokumentum sorozat az ember eredetéről… inkább ne is hozzuk szóba.

  (Nekem amúgy semmi bajom azzal kinek milyen a szexuális preferenciája, csak lehetőleg négy fal között, heterók se smároljanak a buszmegállóban. Gyereket azonban ne.)

 10. Ha csak a házasság oldalát nézzük, akkor Minatoval értek egyet.
  Attól, hogy elismernék a melegek házasságát, semmit nem változna a házasság intézménye a többségi, hetero népességet illetően.
  A melegek meg önhibájukon kívül arra ítéltettek, hogy kapcsolataikat semmiféle társadalom által deklarált módon nem törvényesíthetik, beleértve a közösen szerzett vagyon jogi kezelése, stb.
  Ez mindenképpen egy olyan hátrány, ami méltánytalan, és nincs kiút számukra.
  Tőlem legyenek boldogok a maguk módján, ha közben ők is békén hagyják a többieket.
  Még mindig jobb egy törvényesen elismert párkapcsolat, mint egy illegális területen folyó gátlástalan promiszkuitás.
  Aki meg azon az úton jár, annak esze ágában sincs házasságot kötni…
  Nem tisztességes büntetni egy kisebbséget pusztán azért mert olyannak született ami, és nem veszélyezteti a többieket.
  Egy ilyen pedofil barom, mint aki most van porondon, nyilván nem ez a kategória, de ez akkor is igaz lenne, ha lány lenne az áldozata…
  És persze én is megszabnák egy határt, hogy jogaik meddig terjednek. Attól tartózkodnék, hogy állapotukat teljesen normálisnak, és egyenrangúnak minősítsék, hiszen a társadalomnak nem érdeke, hogy ez elhatalmasodjon, és a bizonytalan identitású személyeket rossz irányba terelje.
  Az utódnevelésből kizárnám őket, azon az alapon, hogy ha nem tudnak olyan párkapcsolatban létezni, ami természetes úton utódokat hozhat létre, akkor ne is neveljenek gyerekeket, mert a gyereket természetellenes hatások érnék, ami káros lenne fejlődésükre, kapcsolataikra az átlag népességgel.
  Meggyőződésem, hogy a jelenlegi kormány is csupán politikai eszközként használja a jelen retorikát, ismerve az emberek többségének homofóbiáját, míg közben akár saját soraikban is ott vannak az érintettek, akiket vagy arra kényszerít, hogy minden áron titokban tartsák, vagy szükség esetén be is áldozzák őket, lásd Szájer esete…

 11. 11 hubab
  „A melegek meg önhibájukon kívül arra ítéltettek, hogy kapcsolataikat semmiféle társadalom által deklarált módon nem törvényesíthetik, beleértve a közösen szerzett vagyon jogi kezelése, stb.
  Ez mindenképpen egy olyan hátrány, ami méltánytalan, és nincs kiút számukra.”

  Bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthetnek (2009 évi XXIX törvény)

  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900029.tv

  Ugyanolyan jogokat biztosít, mint a házasság
  Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, vagy e törvény a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, megfelelően alkalmazni kell

  a) a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra,

  b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra,

  c) az özvegyre vonatkozó szabályokat az elhunyt bejegyzett élettárs túlélő bejegyzett élettársára,

  d) az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre, akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették,

  e) a hajadonra, nőtlenre vonatkozó szabályokat arra a személyre, aki még nem volt házas, és bejegyzett élettársi kapcsolatot még nem létesített, és

  f) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra.

 12. ” a Világgazdasági Fórum és a kormányokba ágyazott korrupt Fiatal Globális Vezetők légióinak mérgező befolyása a világ minden táján a közönséges tisztesség és a hagyományos értékek ellentétes irányába mozdítja el a társadalmat.

  A zoofíliát és a pedofíliát jelenleg a globális elit normalizálja, és a magukat liberálisnak valló emberekre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy a devianciát normálisnak fogadják el.

  Tévedés ne essék, a gyerekeinkért jönnek.

  Ha olyan világban szeretnél élni, amely biztonságos azok számára, akik nem tudják megvédeni magukat, itt az ideje, hogy állást foglalj. „

 13. 11 – Hubab:
  Kért férfi, vagy két nő kössön együttélési szerződést, és minden probléma meg van oldva. De ne nevezzünk két azonos nemű együttélését házasságnak. A házasság intézménye sok száz, ha nem ezer éves. Ne borítsuk fel!

 14. Szinte senkinek semmi baja a melegekkel, ha azok intimen kezelik a saját intimitásukat.
  A probléma abból fakad, hogy ez a szűk kisebbség el akarja fogadtatni magát. Teljesen törvémyszerű, mint ahogy a többség mássággal szembeni ellenállása is az. Itt a nagy titok.
  A „mások”azt akarják, hogy ezen társadalom egyenértékű tagjai legyenek egyenértékű jogokkal. Ez is teljesen törvényszerű. És már láthatjuk is, hogy a mások nem is olyan mások, csak épp a szexuális preferenciájuk(ami mellékes ebből a szempontból, mégis e körül megy a habverés. Fától az erdőt….)

  Ez a házasságosdi több szempontból is lehetetlen. Már maga a házasság is elvesztette
  az eredeti jelentését és ez sem elhanyagolható részlet.

  Azonban a rejtett hatalom részéről teljesen mellékes a homokosok elfogadtatása, ugyanis ez nem fog menni,
  dehát nem is ez a célja. Mégis e retorika mögé bújtatják a dolgot. És ez jó retorika, mert látszólag jó dolog az elfogadás.

  Minato azért nem érti, mert őt nem befolyásolja a hülyeség, ezért ártatlannak ítéli.(valószínűleg nem 13-20 éves), de rengeteg fiatalt összezavar.

  Az ilyen álhumanista törvényi próbálkozások célja a társadalom szövetét alkotó évszázados, évezredes normák felborítása.
  Ahogy Jövőnk vagy Tibor bá’ kifejtették ez a rejtett probléma a következő generációk felnövekvésével nagyon komollyá válhat, lévén, hogy ott és akkor fog teljes erejével kibontakozni mikor maga az generáció lesz a mérvadó többség.
  Egy mai 50 éves fószert (mint én is pl.) a felszínen mit érdekel ez az egész?!

  Az érzékenyítés nem tesz szabaddá csak szabadossá.
  Ráadásul ez egy komoly veszedelem,
  mert pl. a katolicizmus mai formájához hasonlít. Álerkölcsöket, álerkölcsösséget épít ami veszedelmesebb a nyílt tahóságnál, ugyanis viselőjét úgy beviszi a mélyvízbe, hogy maga sem tudja egy idő után, hogy mi a baj.
  Teljes agyhalottak:

  https://fb.watch/j1BfbKGsVR/

  A norma az az amihez ÖNKÉNTELENÜL tartjuk magunkat. Vannak egyéni-, családi-, össztársadalmi stb. normák. A normák a mintakövetés által befolyásolják 1.a gondolkodást és ezen az áttéten keresztül a viselkedést, a cselekvést, a pályaválasztást, a gyerekvállalást, a politikai rendszert, a mezőgazdaságot, a háborúkat stb. tehát az életünket ahogy éljük.
  Persze a buzik csak táncolnak a platós kamionon…Aha…

 15. 12 Hargi
  Ezt nem tudtam, ilyen mélyen nem ástam bele magam… 🙂

 16. Szerintem már az is elég beteg, hogy a homoházasság egyáltalán felmerül.

  De hogy most ezzel a döntéssel bekerült az alapvető emberi jogok közé, mostantól már vitatkozni se lehet róla, kötelező ellenállás nélkül elfogadni. Még az állampolgárok akarata se számít semmit – nesze neked demokrácia!

 17. A Nyugaton a gyerekeket mostanában kicsi koruktól kezdve korábban elképzelhetetlen dolgokra és módon programozzák.
  Az alábbi videó transznemű emberek válogatott előadásait mutatja be egészen kicsi gyerekek előtt. Egyre több hasonló videó kerül fel az internetre nap mint nap.
  Ez a folyamat fokozódik, egyre nagyobb méreteket ölt, tehát a későbbiekben a következmények is a maihoz képest szintet fognak ugrani.

  https://t.me/Miro_Del/11362

 18. Ha a buszmegállóban egy fiú és egy lány nyalják-falják egymást nem tartom helyesnek, de nem vált kik belőlem semmit. Ha két lány csókolózik, elfog a röhögés, de ha két férfi csókolja egymást szájon, akkor hányingert kapok. Nem hinném, hogy bennem van a hiba.

 19. 19. Tibor bá’

  Én is.

  Biztos ódivatúak vagyunk.
  A férfi csókolózás még a seggbekukinál is undorítóbb, pedig az se semmi?

 20. Visszautalnék a korai kognitív megerősítésre. Ami csecsemő kortól rögzül, az lesz a helyes irány.
  Viszont, ha a melegedést és az atomot elkerüljük vagy túléljük, akkor a nem túl távoli jövő jóslatom, hogy a gyerek nem két ember magánügye lesz, hanem társadalmi és a fogantatás, kihordás, nevelés mind állami hatáskör lesz.
  Mindannyiunknak természetes, hogy az állam szabja meg, hogy mikor miből, mennyire mélyen tanuljanak gyerekeink a bölcsödében, ovodában, iskolában. Így lesz ez a lombikban gyártott tökéletes gyerekekkel is. Néhány évtizedes tiltakozás után természetes lesz, hogy a nők nem szülhetnek vagy nem akárkik.
  A kereket nem forgathatjuk visszafelé.
  A jelenlegi helyzetnek is voltak előzményei.
  Lehetővé vált a válás. A „fattyú” a szerelemgyerek, a zabigyere, a törvénytelen gyerek mára szép fokozatosan eltűnt a közgondolkodásból. Ma ők az egyszülős vagy nevelt gyerekek. Három generáció élt együtt, ma már kettő.

 21. Ez az egész azért van, mert jódolgában az emberiség már nem tudja mit csináljon!
  Ezért alakult ki a buzi-business, ezért tolja a sok újgazdag elferdült seggfej, és ugyanezért rágja a csontot a nép fia is!
  Majd, ha nem lesz lehetőség ekkora pazarlásra, mindnki tudni fogja, hol a helye! Buzi és buziellenes egyaránt.
  Kifordult, ostoba, egy szar világ ez, s nem lehet elhúzni innen, nekem ettől fordul fel a gyomrom…
  Ennyi erővel egyébként lehetne vitázni más normákon is, hogy például rágózzunk, ne rágózzunk, teteováltassunk, vagy undorító, legyen -e pearcing a punci mellett, stb.

 22. Egy atomvillanás után nem mindegy, hogy ki hetero és ki meleg???
  Ha már itt ezen az oldalon az embereknek stresszt okoz a kollektív félelem.
  Tudtátok, hogy az élet halált okoz? Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

 23. 14: A házasság intézménye a sok száz, vagy ezer év alatt sokban változott, átértelmeződött.
  pl a zsidóknál még simán belefért a többnejűség a házasság fogalmába, a keresztény kultúrkörben monogámiát jelentett.
  A pogány korban a magyarok is valószínűleg tarthattak több feleséget (és/vagy ágyast). Bevett szokás volt az is, hogy feleséget raboltak maguknak. István már törvénykezett, hogy a szülők beleegyezése szükséges a házassághoz. Házasság volt az is, hogy lényegében még gyerekkorában kiházasította a szülő az utódait azok beleegyezése nélkül.
  Másrészt meg az házasság élet végéig tartó volt, nem lehetett csak úgy válni, mint manapság. Sőt ha még kivételes módon jóvá is hagyta az egyház a válást, katolikuséknál nem volt lehetőség utána újra házasodni.

  Szóval se az nem állandó a házasság intézményében, hogy egy férfi és egy nő kapcsolata, se az hogy a házasuló felek önkéntes szándékán múlik, sem pedig, hogy a megkötött házasságot nem lehet felbontani.

  Ha meg a gyereknevelést nézzük, akkor mondjuk egy apácák/papok által működtetett árvaházban a gyerek semmivel nem kap több mintát a férfi+nő kapcsolat normalitására, mint egy meleg pár gyermekeként. Csak esetleg 50 gyerek jut az árvaházban 5 nevelőre, nem pedig 1-2 gyerek a 2 nevelőszülőre.

 24. 18. Zsolt

  Most néztem meg a videót.
  Na ez a hányinger!

  És az anyukák ott ülnek ölükben a csöppségekkel és vihorásznak.
  Mértéktelenül szomorú.

 25. 25. Balázs
  Még szomorúbb, hogy nincs ott egy apuka sem, aki megmutatná ezeknek a nyomoroncoknak a helyes irányt és sebességet. És ezek akarnak nekimenni az oroszoknak…

 26. 28. ötlet

  Így van!
  Az okkult témát szándékosan kerülöm, marad egyelőre a klasszikus modell.
  Így is elég gáz az egész, ami van.

 27. Két olyan okot látok amikor ennek az egésznek értelme van, egyik az öröklés.
  Házastársak között az öröklés törvényileg szabályozva van. Ha jól tudom, illetékmentes. Ha egy egynemű pár x éve együtt él és egymásra hagyják a tulajdon-vagyon-részüket, akkor valószínűleg nem illetékmentes a dolog. / élettársi kapcsolatnál sem tudom, hogy hogy van, /
  másik
  Házastársak egészen másképp tudják képviselni egymást, mint az élettársak, vagy egynemű társak. Ebből adódhat rengeteg cirkusz az államigazgatásban.

 28. Nem meglepő. Kate Parry az „I Kissed a Girl” számmal futott be igazán. Anno még templomi kórus dalokkal kezdte.

  Múltkor szóba került a Disney, ami jól beleállt ebbe az egészbe. Ron DeSantis floridai republikánus kormányzó írta a Bob Chapekkel (Disney volt vezérigazgatója) történő beszélgetésről:

  „Felhívott. Nem akarta, hogy a Disney belekeveredjen, de nagy nyomás nehezedett rá, hogy beleszóljon a törvényjavaslatba” – írja könyvében a Fox News exkluzív cikke szerint a kormányzó. Chapek így folytatta DeSantis szerint: „Mindig nehezedik ránk nyomás, de ez most más. Ilyet még nem láttam.”
  https://mandiner.hu/cikk/20230301_disney_ron_desantis

  Nahát, nahát! Nem hittem volna. Bezzeg Kína esetében nincs ilyen nagy nyomás. Pedig ott lenne igazán bátor dolog kiállni.

 29. „Transznemű férfi lehet idén a német szépségkirálynő

  A transznemű Saskia von Bargen a 2023 Miss Germany fő esélyese – legalább is erről ír a Die Welt, a német lap szerint idén már sokkal fontosabb tényező lett, hogy ne csak a külsőségeket nézzék a Miss Germany szépségversenyben. A lap úgy fogalmazott, hogy a versenyzők küldetéstudata sokkal fontosabb a kinézetnél, ezért a magát transznemű nagykövetnek tartó Saskia nagy esélyese lett az idei megméretésnek.

  A férfi állítólag már ötéves korábban deklarálta, hogy ő lány szeretne lenni. Kislányokkal játszott, és lányruhákat szeretett volna hordani. A gúnyolódások elkerülése érdekében az iskolában fiús ruhákat kellett hordania, a szüleivel töltött időben azonban már azt viselt, amit ő szeretett volna. Tizenegy évesen hormonblokkoló gyógyszereket szedett, hogy elkerülje a pubertást, 13 évesen pedig női hormont tartalmazó gyógyszereket kapott. Saskia von Bargent végül 18 évesen műtötték át nővé.”

  https://mandiner.hu/cikk/20230303_nemetorszag_transznemu_szepsegkiralyo

 30. Mégis milyen szülei lehetnek Von Bargen nek?

  Emlékszem szakmunkásképzőbe nagyon futott nálunk a „gyúrás”,testépítés.
  Többen szépen fejlődtek,ahogy mondom két év alatt szinte rá se lehetett ismerni néhány osztálytársamra.Ez ’83-’84-ben történt.
  Baszta a csőröm,hogy mégis mitől.
  Kiderült nyomják a nerobol-t,körzeti orvos felírja.Na én elmentem az enyémhez,úgy elhajtott a pék kovászos f…ra csak lestem,aztán később tudtam meg mi az.

  Ez meg 11 évesen hormonblokkolót kapott?

 31. Nem rossz. Mindig mondom, az LMBTQs marhaságokat és társaikat kell nyomni, mert abból nem lesz gyerek! A túlnépesedés ellen harcolni kell, felezni kellene a népességet kb 50 év alatt, aztán megint felezni. Leépíteni.
  Az atom az egy hülyeség, környezetszennyező, meg minek elpazarolni azt a kis energiát…
  Jó és hatásos dolgok kellenek. Nagy effektívitással.

 32. 35. D7

  Ha tényleg ez a cél, akkor Afrikába és Ázsiába kellene vinniük ezt. Nem pedig itt nyomatni. Közel-Keleten biztosan örülnének pl. a meleg Mohamed ábrázolásoknak. Vagy a plogresszívek túlságosan félnek a lefejezéstől?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük