(3726) Létezett-e Jézus?

Tibor bá’ online

 

Így karácsony, vagyis Jézus születésének ünnepe körül a gondolkodó emberben felmerül, hogy ez az ünnepelt születés egyáltalán megtörtént-e? Ez a fejtegetés nem ünneprontás (amivel engem meg szokás vádolni), hiszen ezt a szent ünnepet már rég kisajátította a kereskedelem, és a hívő lelkek boldogan mentek bele a kisajátításba, és hordják a pénzüket a boltosok zsebébe. Halelúja!

Öt történelmi tény azt támasztja alá, hogy Jézus sose létezett

Igen, háború dúl a vallás és a tudomány között. Szerző:  Valerie Tarico

Az ó-kori történészek többsége úgy gondolja, hogy az Új testamentum egy mitológizált történelem. Más szavakkal a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint az első évszázad elején egy Jesua ben Jozef nevű zsidó rabbi élete és tanítása adta az alapot a kereszténység megteremtéséhez. Ezek a történészek ugyanakkor rámutatnak, hogy olyan bibliai történetek, mint a szeplőtlen fogantatás, vagy a feltámadás az ókori Közel Keleten közismertek voltak.

Jézus létezése természetesen megosztja a történészeket. A tagadók felsorakoztatnak öt olyan tényt, amit mindenki saját ízlésének megfelelően értékel.

 

 • Az első évszázadból semmiféle bizonyíték nem létezik, ami alátámasztaná Jézus létezését

Pogány szerzőktől milyen bizonyítékok léteznek abból az időkből, amikor Jézus tevékenykedett az Új Szövetség szerint? Semmi. Jézusról semmiféle említést nem tesznek a korosztály pogány szerzői. Semmi anyakönyvi bejegyzés, tárgyalási jegyzőkönyv, halotti értesítés, vita feljegyzés, történet leírás. Zsidó és keresztény utalásokon kívül sehol semmi. Miközben hatalmas mennyiségű iromány létezik költök, filozófusok, történészek, tudósok, és hivatalnokok tollából, nem beszélve hatalmas mennyiségű privát levélről, és jogi értekezésről. Jézus nevét még meg se említik.

 

 • Az Új Testamentum szerzői úgy tűnik nem ismerték Jézus életét, ami a későbbi szövegekből kiderül.

Pálnak például fogalma sincs a szeplőtlen fogantatásról. Semmi bölcsek, semmi betlehemi csillag, semmi csodatevés. A történések már rég törik fejüket „Pál hallgatása” miatt a legalapvetőbb életrajzi adat, és Jézus tanításával kapcsolatban. Pál azt se tudta, hogy Jézusnak volt 12 tanítványa, csodákat művelt, és tanításai voltak. Paul nem vett tudomást Péterről, senkinek tekintette.

Az evangélium több évtizeddel Jézus élete után keletkezett, és számunkra azt fedi fel ők hogy látták a történelmi eseményeket.

 

 • Még az Új szövetség történetei se állítják, hogy első kézből valók

Tudjuk, hogy az evangéliumokat Máté, Márk, Lukács, és János tanítványokhoz köthetők. Ami a dolgot felületessé teszi, hogy ez a kiosztás valamikor a második évszázadban történt, a kereszténység születése után vagy 100 évvel.

Különböző okokból kifolyólag akkoriban az álnéven írás igen népszerű volt. Számtalan korabeli iratot híres emberek „írtak alá”. Ez igaz az Új Testamentum apostoli leveleire is, kivéve Pál néhány levelét (13-ból hat), melyeket eredetinek tekintünk. De még az evangéliumi történetek se állítják, hogy „ott voltam”. Ehelyett azt mondják, hogy léteznek tanuk. Ez olyan, mint „a nagynénim ismert valaki, aki…”

 

 • Az evangéliumok, a történelmi Jézusról kizárólagosan beszámoló irományok ellentmondanak egymásnak

Jézus életét legkorábban Márk írta le. Nyelvi analízisek szerint Lukács és Máté egyszerűen átdolgozták Márk munkáját, hozzáadták saját anyagukat, és ejtettek némi javítást. Azonban ellentmondnak egymásnak. Még nagyobb ellenmondás van János leiratával, mivel eltérő célból írtak, eltérő olvasók részére. Jó példa erre a húsvéti történetek. (lásd csatolást).

 

 • Modern kutatók állítják, hogy felfedték a valósi történelmi Jézust, viszont eltérő személyeket neveznek meg.

A történelmi Jézus (ha volt ilyen) lehetett egy megváltó király, vagy egy haladó álszent, vagy egy galilei sámán, vagy varázsló, esetleg egy görög bölcs. De mindez egyszerre nem lehetett egy időben.

Jézus hatása lehet, nem pedig oka a kereszténységnek. Pál és a keresztények első generációja a Héber Septuaginta fordítását vizsgálták át, hogy létre tudjanak hozni egy misztikus vallást a zsidók részére pogány rítusokkal és egy olyan világmegváltó istennel, amely versenyezhet az egyiptomi, perzsa, görög és romai hagyományokkal.

Ha el is fogadjuk, hogy volt egy valódi Názáreti Jézus, akit hívhattak Jesuha ben jozefnek, ezt a világi kutatók úgy szétszedték, hogy ez önmagában fikcióvá tette.

Azt sohase fogjuk megtudni, hogy mi indította be a keresztény történetet, hacsak nem fedezzük fel az időutazást.

 

Csatolás

Bibliai ellentmondások (egy piciny része)

Vasárnap reggel ki ment először Jézus sírjához?

 1. Egy nő (János 20:1)
 2. Két nő (Máté 28:1)
 3. Három nő (Márk 16:1)
 4. Több mint három nő (Lukács 23:55-56)

 

Mit csináltak a nők a sírnál?

 1. Bekenték a testet illatos fűszerekkel (Márk 16:1-2, Lukács 24:1
 2. Csak megtekintették (Máté 28:21, János 20:1)

 

A sírhoz látogatókat fogadta:

 1. Egy angyal (Máté 28:2-5)
 2. Egy fiatal férfi (Márk 16:5)
 3. Két férfi (Lukács 24:4)
 4. Senki (János 20:1-2)

 

A feltámadt Jézus először megjelent:

 1. Mária Magdolnának (János 20:14, Márk 16:9)
 2. Tanítványoknak (Lukács 24:13, 15, 18)
 3. Mária Magdolnának és többeknek (Máté 28:1,9)
 4. Egyedül Péternek (1 Kor. 15:4-5, Lukács 24:34)

 

Jézus a Mennyekbe szállt:

 1. A feltámadás napján (Márk 16:9, 19, Lukács 24:13
 2. 40 nappal a feltámadás után (A.Cs. 1:3,9)
 3. Erről egyáltalán nem volt szó (Máté 28:10, János 21:25)

 

A tanítványokra száll a Szentlélek:

 1. 50 nappal a feltámadás után (A.Cs. 1:3,9
 2. A feltámadás estéjén (János 20:19,22)

Meg nem tudom érteni 2000 év miért nem volt elég, hogy a keresztény papok egységesítsék az evangélisták szövegét. Úgy tűnik a hívők annyira bigottak, hogy erre nem volt szükség.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

102 gondolat erről: „(3726) Létezett-e Jézus?

 1. Így lett volna ötösöm, valahogy „vártam” ezt a posztot tőled Tibor bá’…

  (Ellentmondásokban nincs semmi ellentmondás, ha a „cenzúrázó” zsinatokra gondolunk, ahol ki/be/és átírták a szövegeket).

 2. Ebben reménykednek a keresztények, hogy a halál pillanatában értük jön Jézus, mindezt úgy, hogy a kollektív tudattalan hatalmáról semmit nem tudnak.
  Amúgy ha nincs nekik Jézus, akkor nincs értelme a létezésüknek?

 3. Re:Tibor bá’
  Ha azt vesszük figyelembe, hogy az evangélisták eleve szubjektív személyek, és sok sok elbeszélés után írták, majd végül kanonizálták az elmondottakat, akkor azon egyáltalán nem lepődök meg, hogy ilyen szórás van a direkt eseményekkel kapcsolatban.
  Próbálj meg szájhagyomány útján egy haláli egyszerű történetet átadni 40 emberen keresztül, és nézd meg a végét, hogy mi lesz belőle…
  Megjegyzem ez tipikus materialista kapaszkodó, amivel próbálják negligálni/hiteltelenné tenni Jézus személyét, de akármennyire is fáj sokaknak, az egyetemes kultúra része lett, és adott a Jézusi tanítás egy alapot, amit a materializmus nem tudott mai napig megadni az embereknek.
  Az megint más kérdés, és hogy a korrumpálódott történelmi egyházak ágyaztak meg az ateizmusnak, de ez nem negligálja a Jézusi tanokat, inkább csak azt mutatja, hogy a legszelídebb messiást is fel lehet használni a legdurvább dolgokra.

 4. 4 – dajtás:
  Én nem vallásos kereszténynek vallom magam, de mint értelmiségi úgy gondolom tudni kell a valóságot.

 5. Jó lenne ha végre egyik Pápa hozzáférést engedne az embereknek a vatikáni könyvtárhoz, sokminden kiderülne.

 6. Re:6
  Arra még várhatsz, mert akkor dőlnének ki igazán a csontvázak…

  Re:5
  Hogy mi a valóság az elég szubjektív tud lenni, főleg ha irányítottan szelektív forrásanyagokkal dolgozunk, és ignoráljuk a cáfolatokat.

 7. „Az első évszázadból semmiféle bizonyíték nem létezik, ami alátámasztaná Jézus létezését”

  Erről már volt szó korábban egy hasonló cikknél (talán tavaly ilyenkor nagyjából?).
  Több példát is hoztam, hogy ez egyszerűen nem igaz.

  Találtál egy szutyok cikket Tibor bá és betetted. Kár volt.

 8. A kérdés hogy az hogy mi az ami számít: az e hogy fix úgy történt e minden ahogy írja a bibliában, vagy megtörtént egyáltalán, vagy éppenséggel Jézus milyen nemzetiségű, vagy bőrszínű volt, vagy pedig az ott leírt tanításoknak a megértése s tisztán látása az ami számít. Azt pedig hogy mit ünnepelünk karácsonykor arról fogalmam sincs. Meg a karácsonyfának is milyen szerepe van azt se tudom, de hogy nem Jézusnak az ötlete volt az 100%, meg az is biztos ha létezett akkor nem akarta volna hogy születésnapokat ünnepeljünk (lásd sátánista biblia – mi egy sátánista számára a legnagyobb ünnep). Meg már egész kicsi gyerekeknek mekkorákat hazudunk a télapóval, angyallal s ajándékokkal kapcsolatosan meg ilyen varázsmesékkel etetjük őket, az is elég durva. Miért csodálkozunk akkor ha felnőnek s majd folytatják tovább a mesékkel csak magasabb szinten. Miért várjuk el mástól az igazságot amikor mi magunk neveljük a hazugságra startból a következő generációt.

 9. 10. András:
  “ Azt pedig hogy mit ünnepelünk karácsonykor arról fogalmam sincs.”
  Erre mondják, hogy “ha csendben maradtál volna bölcs maradtál volna”, így viszont nyilvánosan égeted magad! 🙂

 10. 10: András:
  A mai világ, szinte mindenben hazugságra, ill. hazugságokra épül. Az igazság pedig már senkit sem érdekel…

  Az egész a Nap és Hold csodálatával kezdődött, no meg a félelem adott hozzá muníciót.
  A fenyőünnep, a téli napforduló, a tavaszvárás… ősi pogány szertartások, amelyek tovább éltek a keresztény vallások alapítói, az apostolok által. Jézus első művészi ábrázolásai egy az egyben Nagy Sándor korábbi portréiból származtathatók. Aztán minden korszak hozzá idomította a saját idilli világához.

  Krisztus igaz követése, a szeretet ajándéka talán nem is létezik, egy vágyálom, amelyre az emberi faj joggal vágyakozik, de ezt a vágyát több ezer éve sem tudja -csírájában sem- beteljesíteni. Marad hát helyette az ajándékozós, pénzen megvásárolt „szeretetünnep”, akár a búcsúcédulák, és minden malaszt, amivel a magukat kereszténynek valló embertársak áltatják magukat és egymást. Legszebb példa számomra a nemrég több bulvárlapban is közzétett, töltényhüvelyekből készült ádventi koszorú, amit egy „fiatal, keresztény demokrata” népünk fia készített, bölcs vezérünk holdudvarából. Ez fejezi ki talán a legjobban napjainkban a XXI.sz. magyar kereszténységének megkopott és vészjósló arculatát, hasonlóan, mint amikor a nyirkai jóslat azt írta: „Manó bőrét húzzák majd Krisztus képére”. Számomra külön érdekes, hogy az igaz hívek közösségét ez a tény nem, csak a Tiborbá által feszegetett történeti szál boncolgatása bolydítja fel!

  Alapvetően úgy gondolom, teljesen mindegy, hogy Jézus 2021 évvel ezelőtt ki volt, hol volt és mit csinált, egyáltalán létezett -e? Az az eszmerendszer, az az ideális társadalmi forma, amit a nevével fémjeleznek, kétezer éve biztos lábakon áll és legalább a belső vágyak szintjén magával ragad minden élő embert. S ezért főként sajnálatos, hogy sok ezer év távlatában is ugyanott toporgunk, avagy a vágyakozáson túl sehova sem jutottunk, ugyanazok az „ösztönvezérelt majmok” vagyunk, akik voltunk a barlangban lobogó tűz mellett. Tény, hogy emiatt az emberi massza kordában tartása csak erőteljes szabályozók útján lehetséges, s ha minden meséről egyszerre hullik le a lepel, úgy járunk, mint az a gyerek, aki ideje korán és egy csapásra tudja meg, hogy sem Jézuska, sem Mikulás, sem Krampusz, de még a gólya sem azért van…, szóval összeomlanánk. Nem szabad, hogy a milliárdszámra megjelenő tündérkéktől és hétpróbás ördögöktől, s a rózsaszínű köd világában könnyen eligazodó, de a világ megértésében nem sok képességet és akaraterőt felmutató, a mesékre igenis igényt tartó tömegektől elvegyék Alíz csodaországát! 🙂

  Vajon hol a határ a mese és a valóság között? Vajon don Diego de Landa jó szolgálatot tett az azték kéziratok elégetésével, megakadályozva ősi pusztító rituálék folytatását, avagy elpusztította az emberiség igaz történetének néhány fontos lapját? Megszabnánk a világegyetem központjának helyét, s mindenki oda vágyik, de senki sem lehet ott. Csoda hát, hogy magunk helyett oda tettük Istent?! S, ha mi mind eltűnünk, mert egyszer így lesz, mert törvényszerűen így kell lennie, akkor mi lesz a világgal és benne Istennel?

  Áldott, Békés Ádventet Kívánok Mindenkinek!

 11. 12. Hanyistók:
  Gondolom akkor te tisztában vagy mindennel, csak bölcs akarsz maradni s nem mondod el mit gondolsz a dologról. Lehet ha egy mainstream mantrát másolok be akkor azzal egyetértésben lennénk. Akkor inkább hallgassunk s nézzük a Tv t hogy maradjunk bölcsek 🙂
  14. Horváth Csongor:
  Kösz a részletes kifejtést. Sok jó dolgot mondasz. Az igazságot sokszor nehéz elfogadni de akkor a legnehezebb ha előtte hazugsággal van megágyazva.

 12. 14: András:
  A világban nincs igazság, ezt a fogalmat csak mi emberek tudjuk/próbáljuk értelmezni.
  A halál igazságos? És a születés? Az élet szép? Vagy felesleges? Kell legyen célja?
  A fenti kérdésekre nem lehet egyértelmű és „jó” választ adni! A Világ létezése és a mi életünk tapasztalatai tényszerűek (de az érzékeink itt is sokszor cserben hagynak bennünket!). Így hát sztem. ezek mentén érdemes elindulni, s természetesen érzelmeket is lehet belevinni, de egy határon túl épp az érzelmek túlcsordulása fogja adni azt az ámítást, amelyek sok-sok évszázad alatt ördögi hazugságokká nőve visszasújtanak ránk, bárkinek, vagy bárminek is tulajdonítjuk aztán eredetüket…
  ————————————————————
  Szeretnék egy kérdést feltenni, bárkinek:
  A keresztény Karácsony, Krisztus születésének és a szeretetnek az ünnepe.
  De mi is az a szeretet? Hogyan definiáljuk ezt a fogalmat?
  A Biblia szerint „Isten úgy szerette ezt a Világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki őbenne hisz, örök élete legyen.”
  Én két szóban össze tudnám foglalni, kíváncsi vagyok, más hogyan gondolkodik erről?

 13. 15 Horváth Csongor:
  Vannak esetek, mikor az igazságot magunkban kell keresni, nem könyvekben. Valamiért hajlunk arra is hogy eldöntsük mások számára, hogy az illúzió jó neki s azzal megkíméljük. A Mátrix film ugrott be: kíváncsi lennék a valóságban hány ember választaná a fájdalmas piros pirulát, vagy inkább megmaradna a kényelmes illúzióban ha lenne választási lehetősége. Szerintem nagy része a pirosat választaná akkor is ha tudná, hogy milyen következményekkel jár.
  A másik kérdésre pedig szerintem a szeretet az állandó jellegű feltétel nélküli önzetlenül adást jelent, de nem azt hogy kitüntetünk egy napot mondjuk Karácsony, mindent feldíszítünk, ajándékozunk s akkor azzal le van rendezve.

 14. 16: András:
  Én csak erre gondoltam: -közöny nélkül- élni.
  A mai miliő pedig épp a közönyre épített… Elmenni minden mellett a saját érdekünkben.

  Megjegyzem, hogy „a feltétel nélküli odaadás” ellentétes az evolúció természeti törvényszerűségével. Tehát az odaadás (altruizmus) önmagában nem, de a feltétel nélküli (cél nélküli) igen.

 15. 8 – Gyarmathy:
  Az igazság/valóság gyakran kellemetlen, de ez nem ok arra, hogy feláldozzuk. Ez a
  hozzászólásokból is látszik.

 16. 18. Tibor bá,

  És te most ezzel a cikkel az igazságot hírdeted? Vagy csak keresed?

  Akkor én is hadd tegyek be ide ezt-azt.

  „Will Durant elismert történész így érvelt a kétkedőknek: „Az, hogy néhány egyszerű ember egy nemzedék alatt kitaláljon egy ilyen hatalmas és vonzó egyéniséget, aki ilyen magasztos, erkölcsös, és ennyire az emberi faj testvériségének ábrándképét sugalmazza, az sokkal hihetetlenebb csoda lenne, mint az evangéliumokban leírt bármelyik csoda.“

  Képes lenne valaki, aki soha nem létezett, ilyen erőteljes hatást gyakorolni az emberi történelemre? A Világtörténelem c. kézikönyv szerint Jézus tevékenységének történelmi hatása még szigorú világi szempontok alapján is sokkal hatalmasabb, mint bármely más történelmi személyiségé. Születésével egy új korszak kezdődött, amelyet a világ civilizációi elismernek.”

 17. 17. Horváth Csongor:
  Igen, a többi az csak felszínes dolog meg önmagunk ámítgatása s hitegetése.

  Ha az evolúciót nézzük akkor inkább azt látom hogy fajtól függő, ha nagy az egyedsűrűség, mint az ember esetében is, csorda vagy kollektív típusú (lásd méhek) akkor a faj fennmaradásának a záloga is lehet. A feltétele az hogy mindegyik annyit fogyaszt amennyire szüksége van, a többit megosztja másokkal.

 18. Rudolf Bultmann professzor, aki az Újszövetség kutatásával foglalkozott, így fogalmazott: „Jézus létezését megkérdőjelezni alaptalan és cáfolni sem érdemes. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem vonhatja kétségbe, hogy Jézus indította el azt a történelmi pillanatot, melynek eredményeként életre kelt az első palesztinai (keresztény) közösség.“

  Albert Einstein zsidó fizikus, aki Németországban született, a következőket jelentette ki: „Zsidó vagyok, mégis teljesen magával ragad a názáreti ragyogó példája.“ Amikor megkérdezték tőle, hogy történelmi személynek tartja-e Jézust, ezt válaszolta: Ez vitathatatlan. Ha az ember az evangéliumokat olvassa, nem érezhet mást, csak azt, hogy Jézus ott van a történetben. Személyisége ott lüktet minden szavában. Egyetlen mítosz sem pezseg így az élettől.“

  Jézus valóságos szerepét, létezését évszázadokig nem vitatta senki, a kereszténység ellenségei sem.

 19. 15. Horváth Csongor,

  „De mi is az a szeretet? Hogyan definiáljuk ezt a fogalmat?”

  Jó kérdés. „A keresztény-zsidó alaptanításban van egy ilyen, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat”

  Jézus meg valami ilyesmit mondott, hogy tedd azt mással, amit szeretnél, hogy veled tegyenek.

  Ezek alapján már el lehet gondolkodni, mit jelenthet a szeretet.

  No meg Pál – a Bibliaíró – így beszél a szeretetről.

  „A szeretet türelmes és kedves. A szeretet nem féltékeny, nem dicsekszik, nem fuvalkodik fel, 5 nem viselkedik illetlenül, nem keresi a maga érdekeit, nem válik ingerültté. Nem tartja számon a sérelmet. 6 Nem az igazságtalanságnak, hanem az igazságnak örül. .” (1 Korinthus 13. fejezet 4-6 versei)

 20. Tibor bá,

  „Az első évszázadból semmiféle bizonyíték nem létezik, ami alátámasztaná Jézus létezését” mondja a cikked.
  Tényleg ez volna az igazság?

  “,Ezért a híresztelés elhallgattatása végett Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt és Christianusoknak nevezett. Christust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus helytartó kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört, nemcsak Júdeában, e métely szülőhazájában, hanem a Városban (Rómában) is” (Ann. XV, 44).”

  Cornelius Tacitus római történetíró, ( Kr. u. 56-120)

 21. 19, 21:
  Elismert professzorok, tudósok, címzetes hangzatos nevek,… . Tudósok de ők se tudományos oldalról közelítik meg a dolgot hanem érzelmileg, mert tudományos szemmel nézve zsákutca a dolog. A Jézus, mint szellemiség az létezik, de mint fizikai események megtörténése arra bizonyítékot találni a tudomány nem képes. A biblia is annak való aki megérti az üzeneteket, amit mint történések (valós vagy sem) próbál átadni, aki nem, az olvashatja reggeltől estig mert úgyis csak a sztorikat fogja látni benne s templomba is hiába jár énekelni, mert csak azzal marad, este hazamegy s nézi tovább a pornót.

 22. Ugyan az a mantra: a vallásosak mindent megtesznek azért, hogy összekeverjék a hitet a vallással. A vallás = intézményesített hit és úgy keletkezett (Mark Twain szerint), hogy a buta találkozott a csalóval. Mi is a vallás? Tudós férfiak szerint a hatalom szolgálólánya. Ne feledjük: Jézust Pilátus a zsidó főpapok határozott kívánságára cserélte ki egy latorral.
  Az ember szeret hinni, még az okos is. A buta meg nem élhet nélküle. Az okos szeret utána nézni a dolgoknak, a buta meg azt hiszi el, amit mondanak neki. A kíváncsiság viszont ugyanolyan emberi tulajdonság, mint a hit, sokan mégis lemondanak róla.
  Valahol olvastam nemrég, hogy az ember melyik oldalon áll, az előre determinált. Lehet, így van ez a idealizmus- materailizmus témában is.
  Hittanra jártam és áldoztam is. Azután lettek (megválaszol(hat)atlan kérdéseim. Nehogy valaki úgy gondolja, hogy lenézem a vallásosakat. Egyáltalán nem így van, de nem értek egyet azokkal, akik valamiféle érdemnek tartják ezt.

 23. Gyarmathy!
  A poszttal lehetőséget nyújtok egy egészséges vita kialakításához.

  Az én véleményem szerint Jézus feltámadása, mennybemenetele, vízen járása, Lázár feltámasztása, szeplőtlen fogantatás, stb. kitalációk. Ha ezeket Valakik kitalálták, mért ne találhattak volna ki bármit. Lehetnek igazság magok, amikre fel lett minden építve, de az egész egy tökéletes mesevilág. A tanítás erkölcsi értéke vitathatatlan, de azt a vallási előjárók sose tartották be. A vallás fennmaradása a mindenkori uralkodó osztály érdekeit szolgálta. Az elnyomott, kihasznált rétegek megkapták ellenszolgáltatásként a Mennyek országát, és ezt el is fogadták.

 24. 22: Gyarmathy:
  Ez csodaszép! De az „ember” nem képes betartani. Nem tudom miért, de a tapasztalati tények azt mutatják, hogy tényleg nem képes rá… Pedig valóban nagyon egyszerű dolgokról van szó és mindenki érti, sőt kívánja.

  25: Kacor:
  „A vallás = intézményesített hit és úgy keletkezett (Mark Twain szerint), hogy a buta találkozott a csalóval.”
  – Sajnos Mark Twain szavaiban -sztem.- komoly igazság van. Ám ez nem Jézust, hanem az emberiség társadalmi masszáját hitelteleníti.

  20: András:
  Állatfajoknál valóban megfigyelhető ez, de az emberekben -nekem nagyon úgy tűnik- alapból nincs ösztönösen kódolva. Éppen ezért minduntalan olyasmit szeretnénk meglépni, amire alkalmatlanok vagyunk. Feltételezem, hogy a test/testműködés megváltoztatása nélkül nem is sikerülhet elérni ezt a szintet. Akkor viszont már nem önmagunk lennénk…

 25. 26. Tibor bá,

  Értelek én, meg nem felejtettem el, hogy ez alapvetően egy materialista blog.

  De a post címe mégiscsak ez: Létezett -e Jézus?

  És az írás, amit betettél azt bizonygatja, hogy nem létezett. Például azért nem, mert első századi pogány szerzők semmit nem írnak róla. „Pogány szerzőktől milyen bizonyítékok léteznek abból az időkből, amikor Jézus tevékenykedett az Új Szövetség szerint? Semmi.” – mondja a cikked.

  Ezzel szemben:

  “Tacitus, Suetonius, Josephus, az ifjabb Plinius és még néhány más klasszikus író műveiben számos, Jézusra való hivatkozást találhatunk. A The New Encyclopædia Britannica (1995) ezt mondja ezekről: „Ezek az egymástól független beszámolók azt bizonyítják, hogy az ókori időkben még a krisztusi hit ellenségei sem tagadták soha Jézus történelmiségét; csak a XVIII. század végén, a XIX. század folyamán és a XX. század elején volt ez először vita tárgya, mégpedig nem kielégítő okok alapján.””

  (Josephus Flavius első századi történetíró és hadvezér zsidó volt ugyan, de nem keresztény és megbízható forrásnak tekinti a történetírás.)

 26. 28 – Gyarmathy:
  Flavius Josephus Jézust említő idézete későbbi hamisítvány. De nem tudok leállni veled vitázni, mert az anyagból nem vagyok felkészülve.

 27. 29. Tibor bá,

  Miért lenne hamisítvány?

  De ha nem tudsz ebben vitatkozni, akkor nézzünk mást. Ez szerintem könnyen eldönthető lesz komolyabb felkészülés nélkül is.

  A cikked ezt állítja: „Pál azt se tudta, hogy Jézusnak volt 12 tanítványa, csodákat művelt, és tanításai voltak. Paul nem vett tudomást Péterről, senkinek tekintette.”

  Igaz ez az állítás?

  Nézzünk egy idézetet Pál egyik leveleléből:
  “Mert az egyik első dolog, amit továbbadtam nektek azok közül, amit én is kaptam, az volt, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, hogy eltemették, hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint és hogy megjelent Kéfásnak(Péter apostol másik neve), aztán a tizenkettőnek…. Majd megjelent Jakabnak, aztán az összes apostolnak…. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között.” Pál Korintusiakhoz írt 1.levél 15. fejezetéből.

 28. 30 – Gyarmathy:
  Ebből dolgoztam:
  “What sorts of things do pagan authors from the time of Jesus have to say about him? Nothing. As odd as it may seem, there is no mention of Jesus at all by any of his pagan contemporaries. There are no birth records, no trial transcripts, no death certificates; there are no expressions of interest, no heated slanders, no passing references – nothing. In fact, if we broaden our field of concern to the years after his death – even if we include the entire first century of the Common Era – there is not so much as a solitary reference to Jesus in any non-Christian, non-Jewish source of any kind. I should stress that we do have a large number of documents from the time – the writings of poets, philosophers, historians, scientists, and government officials, for example, not to mention the large collection of surviving inscriptions on stone and private letters and legal documents on papyrus. In none of this vast array of surviving writings is Jesus’ name ever so much as mentioned.” (pp. 56-57)

 29. 14. András:
  A témával kapcsolatos véleményemet meg már nem hangoztatom, egy alapvetően materialista blogon. Folyamatosan felvetődik Tibor bá’-nál ez a kérdés (kerülgeti, mint macska a forró kását) és a megszólaló keményvonalas Darwinisták mindig ugyanoda lyukadnak ki.
  Neked pedig azt ajánlom, hogy csak azon gondolkozz el, ha megvágod az ujjad, akkor a következő pár nap alatt mi fog történni? Itt már csak két kérdésre kell keresned a választ: hogyan és miért? Az igazán nagytudású orvosok között ezért (is) találni kevés materialistát.
  Szalacsi Sándort idézve: “ egyebet nem tudok mondani. Kérem kapcsolja ki!”

 30. Véleményem szerint Jézus létezése nem bizonyítékok kérdése. Amennyiben létezik Jézus, akkor az egyes embert úgy szólítja meg, hogy az egy belső bizonyosság legyen.
  Nem külső bizonyíték, hanem egy adott pillanatban megszülető és az ember életébe lépő valóság. Ezért értelmetlen ebben a formában Jézus létezéséről vitatkozni, hogy külső bizonyítékokat keresünk. A külső bizonyítékoktól egy nemhívő nem fog megtérni, mint ahogy a külső bizonyítékok hiányában egy hívő nem veszti el a hitét.

  Ami a csatolást illeti a poszt végén, az egy teljesen életszerű dolog, hogy egy történetet sokan sokféleképpen írnak le, a lényeg viszont mindenki számára ugyanaz. Ez még hitelesebbé teszi a Bibliát.

 31. Galapagos: első bekezdésed úgy értelmezem, hitünk által hihetünk csak. Pedig én azt tapasztalatot sem utasítanám el.

  A csatoláshoz:
  Azért ha nem a hittudományi egyetemen, hanem mondjuk egy bíróságon kellene valamit azzal bizonyítanod hogy egy történetet mindenki másképpen mondd el elég nagy szarban lennél.

 32. 33: A hallucinációk mindenkinek a szubjektív világához tartoznak, nem vitatja senki, hogy néhányan időnként hangokat vélnek hallani.
  Hogy annak a Jézusnak, akit az egyes emberek a fejükben megszólaló hanghoz társítanak van-e köze a másik ember fejében megszólaló Jézushoz, és ezeknek van bármilyen korábban valóban élt személyhez köze az egy másik kérdés.
  A harmadik kérdés pedig az, hogy a Bibliában leírt Jézus létezett-e, vagy legalább is volt-e bármilyen valóságalapja, amit aztán felcicomáztak.
  A népmesék álruhába bújva a szegények számára igazságot osztó Mátyás királya sem létezett valójában, noha valóban volt Mátyás király, csak épp nem járkált a nép között álruhában.
  Haile Selassie-ról, az egykori egyiptomi uralkodóról egész máshogy mesélnek a rasztafáriánusok, akik őt isteni megtestesülésnek, messiásnak, Jézus reinkarnációjának tartják, mint azok, akik ebben a hitben nem osztoznak, és pl történészi szemmel írnak róla életrajzot. Melyik nézőpont képviselői mondhatnak igazat? A mára már sok százezer raszta meséi a hihetőbbek, vagy a néhány „hidegfejű” történész beszámolóiban érdemes keresnünk az igazságot róla?

 33. Beugrott a téma kaőcsán egy Lackfi János vers, címe:
  Logikus

  Vegyünk fel megengedő álláspontot,
  és mivel annyian annyira mondják,
  hogy Nagymama márpedig van,
  tegyük fel kegyesen,
  hogy a nagymamám tényleg létezik.
  Sosem láttam még ugyan, de sebaj.
  Mármost hogyha tényleg van Nagymama,
  akkor miért nem küld nekem ajándékot a szülinapomra?
  Küld ugyan időnként ezt-azt,
  de nem bizonyítható, hogy a nagymamám küldi,
  meg nincs is kedvem utánajárni,
  ezért úgy döntöttem inkább,
  hogy mindez alanyi jogon jár nekem,
  és nem küldi senki, vagy ha igen,
  hát hidegen hagy, hogy kicsoda.
  És ha van nagymamám, méltóztassanak
  megmondani, hol van olyankor,
  amikor engem bántanak.
  Mert ha tud róla, hogy bántanak,
  és nem segít, akkor szimplán gonosz.
  Ha nem is érdekli, hogy bántanak
  akkor meg közömbös, és ugyan miért
  szeressek egy olyan nagymamát,
  aki érezhetően fütyül rám?
  Lehet, hogy segítene ha szólnék neki,
  de ezt nem akarom kipróbálni, túl könnyű megoldás lenne,
  meg ha nem is létezik,
  akkor hogyan szóljak neki?
  Vegyük inkább úgy, hogy nincs is, jó?
  Azoknak meg, akik azzal idegesítenek,
  hogy miért nem hívom fel a nagymamámat,
  miért nem látogatom meg,
  csak annyit felelek: toll a fülükbe!
  Minek tegyek fel kérdéseket
  egy olyan Nagymamának, aki nincs,
  vagy ha van, nem törődik velem,
  talán még örül is a bajomnak.
  Nem, már eldöntöttem, hogy nem létezik,
  afféle délibábos emberi elképzelés csupán.
  A gyengék találták fel maguknak,
  mert képtelenek Nagymama nélkül élni,
  elhordani a vállukon az élet teljes súlyát.
  Szabad ember vagyok, és ha eldöntöttem,
  hogy Nagymama nem létezik,
  akkor az sem érdekel, ha van.
  Ugye, milyen logikus?

 34. 38: Ez mitől vers? Hogy indokolatlan helyeken is van sortörés?
  De jó, tegyük fel… Sőt tegyük fel hogy 2 Nagymamám van. Nahát tényleg!
  Akkor most cáfolva van a monoteizmus?
  Kicsit sajnálom Lackfit, hogy neki csak egy Nagymama jutott és azt se látta soha.

 35. A Nagymamát Istenre v. Jézusra cserélve kötődik az írás a poszt témájához.

  „Vegyünk fel megengedő álláspontot,
  és mivel annyian annyira mondják,
  hogy Jézus márpedig van,
  tegyük fel kegyesen,
  hogy Jézus tényleg létezik.”

  „Minek tegyek fel kérdéseket
  egy olyan Jézusnak, aki nincs,
  vagy ha van, nem törődik velem,.”

 36. 34: Csont!
  Szerintem is a hit valamilyen megtapasztalás által születik meg, de nem egy olyan külső bizonyíték alapján, amit mindenki egyformán elfogad és amit a poszt keres a kétezer éves múltban, hanem egy személyes és egyedi úton történik meg. Egy esemény, személy vagy valamilyen egyéb úton.

  A csatoláshoz: Félreértetted, amit mondtam. A bíróságon mindenki tudja, hogy utcai verekedés volt. Csak éppen más kezdte, más sorrendben történtek a dolgok és más külső leírásokkal tanúskodnak a járókelők. Kicsit kisarkítva, mintha megkérdőjelezné a bíró a verekedés tényét, mert a járókelők különböző színűnek látták a sapkát a főbűnös fején. A bibliai eseményekkel kapcsolatban is igaz ez. Kit érdekel, hogy ki ért előbb a sírhoz, ha Jézus feltámadt?

  35: Avatar! A bizonyság nem úgy születik meg valakiben, hogy belső hangot hall vagy hallucinál. Egy külső személy vagy esemény által. Az érzés ahhoz hasonló, mint amikor hajnalban felébred a tudós és rájön a megfejtésre, amit addig keresett.
  Nem az a lényeg, hogy a Biblia szóról szóra igaz-e. Ha valakiben megszületik az előbb említett módon a hit bizonyossága, akkor a Biblia Jézusa élő valósággá válik. Nem külső bizonyítékokon múlik a hit, amennyiben valóban létezik Jézus. Véleményem szerint.
  Az igazságot nem külső bizonyítékokban kell keresned, hanem saját magadban, illetve a világ dolgaihoz és önmagadhoz való viszonyulásodban. Hiába keresed az érzést, amit egy tudós érez, ha rájön a megoldásra. Ezt az érzést soha nem fogod megtalálni külső dolgokban. Viszont egy teljesen váratlan esemény, tárgy vagy találkozás megszülheti benned is ezt a heuréka érzetet. Szerintem Jézus így működik.
  Ez nem belső hang, nem hallucináció, hanem a zsigereidben létrejövő megdönthetetlen bizonyság.

  40-41: Avatar és Károly! Én azt hittem eddig, hogy ez az értelmes emberek vitafóruma. ( Ez csak egy fricska volt mindkettőtöknek, de úgy is írhattam volna, hogy Mindkettő Töknek). Csak vicceltek, vagy tényleg nem értitek a Lackfi vers lényegét?

 37. galapagosz
  Nem érted a hozzászólásomat. Nem olyan nagy baj.

 38. 43: Károly! Akkor elmagyarázhatnád, azt megköszönném. Mert a 41-es hozzászólásodból úgy tűnik, hogy nem érted a verset. Mert Lackfi egyáltalán nem arra gondol, amit Te kihoztál belőle. De akkor én elmagyarázom, hogy én mire gondolok: Lackfi görbe tükröt tart a posztnak és a nemhívőknek ezzel a versével.

  Az életünk küzdelmeit nekünk kell megvívni, kiröppenve az atyai házból. De az ott maradók szeretete mindig féltve kísér bennünket, ugyanakkor bízik is bennünk. Bármikor visszamehetünk hozzájuk, ha szükségünk van rá. Amikor elkövetsz egy hibát, neked kell helyrehozni.

 39. galapagosz

  Nincs szükség a meggyőzésre!
  Hiába keresnek belül élő bizonyosságot, ha nem találnak.
  Nem fordíthatják ki magukat, hogy megfigyelhessék!?
  Maradnak a külsőségek. Ki hova ment és mit csinált állítólag. Hogy élt-e ilyen személy?
  Látni a világban, hogy igen. A lenyomatott kell nézni és most nem az egyházakra és azok „tanításaira” gondolok, mert az kabaré, hanem a szellemi lenyomatra, ami élő.
  A többi puszta okoskodás, mivel nincs biztos forrás.

  ————————-
  Hogy ez a Lackfi milyen egy paprikajancsi!
  Micsoda vers ez?
  Nem is vers? Írásnak is óvodás.
  Már régóta nyilvánvaló számomra, hogy népszerűsége nem más mint a lecsúszott közönség igényszintje.

 40. 45: Balázs!
  Én is ugyanezt mondtam, köszi a megerősítést! A hit felismerés által jön, mert ha van Isten, akkor kapcsolatba lehet lépni vele. Akár az egyház által is (ebben nem értünk egyet), ha az ember nem a külsőségeket nézi, hanem megtölti azt tartalommal. Tehát nem azért vet keresztet és ereszkedik térdre, mert kell, hanem mert tudja, hogy miért teszi. És szabadon tudja ezt megtenni!

  A Lackfi kritikádat kár volt hozzátenni, mert ezzel agyonütötted azt, amit előtte írtál. Lackfi is ugyanerről beszél a verseiben. És ha egy fricskát akarsz: Lackfi versei nem lehetnek a lecsúszott közönség igényszintje szerint, hiszen Avatar, Károly és Balázs sem érti azokat. Persze érthető, hiszen az RTL klubon nem szoktak Lackfi verseket szavalni. (Ezt csak feltételezem, mert nem nézem). De Horváth Csongort megkérdezheted.

 41. Pardon, ha már Jézusról van szó.
  Egy személyről, aki 2021 éve isten a földre küldött, hogy megváltsa az emberiséget, megszabadítsa őket a bálványimádás, vallási tévelygések zűrzavarától, felmutassa nekik a kereszténység igaz útját.
  Hát, ebből nem éppen az isteni igazságosság, méltányosság és mindenhatóság sugárzik, inkább valamiféle tapogatózás, új megoldások keresése egy korábban nem jól kezelt problémára.
  Szóval így isten inkább egy politikusra hasonlít, aki korábbi tévedéseit egy új módon próbálja korrigálni, menedzselni.
  Hiszen méltánytalanul cserben hagyta a Jézus előtti számtalan generációt, akik útmutatás és példa nélkül tévelyegtek a sötétben.
  Ezért a jézusi megváltás történetéből inkább az jön le, hogy ez egy zseniális politikai húzás volt hús-vér emberektől, akik ebben találták meg az eszközt az emberek erkölcsi motiválására, a társadalom megfelelő működésének biztosítására, az egoizmus romboló hatásainak megfékezésére, mindehhez felhasználva az emberek ösztönös vonzódását a misztikumhoz.
  Máshol ezt nem Jézus személyével, hanem Buddhával, Mohameddel vagy más nevekkel oldották meg.
  De ha már valakinek belső ihlete van a hitre, kapcsolatra istennel, akkor mi köze van ehhez Jézushoz?
  Vagy kifejezetten Jézus személyéhez kötődik ihletettsége?

 42. 46: Milyen jó, hogy Te itt vagy nekünk és pontosan tudod, mire gondolt a költő… Mi meg nem értjük, mert mi a lecsúszott közönség része vagyunk, bezzeg Te magasban szállsz mint a helikopter.
  A belső meggyőződésében meg mindenki azt talál meg, amit épp ő gondol. Az egyik Jézust, a másik Allahot, a harmadik Sívától Ganésán át sok-sok istent, vagy épp Haile Selassie-t.
  Még két magában állítólag Jézus bizonyosságára jutó is gyökeresen képes ellentmondani egymásnak Jézusról is, és persze tagadják Sívát, Ganésát, meg bármi mást, amit mások vélnek bizonyosságnak.
  A tudósok nagy megfejtéseinek is csak akkor van értelme, ha van hozzá bizonyítás, amivel valamiféle módon ellenőrizhető a megfejtés, és abban nincs módszertani hiba. De ha nincs lehetőség objektív dolgokkal összevetni a „nagy megfejtést”, akkor lehet hogy a „tudós” csak abban hisz veszettül, hogy 2+2=5 és nem hagyja magát eltántorítani a belső bizonyosságától.

 43. Még Isten sincs, nemhogy Jézus.
  Vagy ha mégis van, akkor jelenleg a pokolban vagyunk 🙂
  Egyébként a történet már Mária nagynénjénél is sántít: Erzsébet aki nagyon idősen hozta világra Keresztelő Szent Jánost. Na persze.
  Nem vagyok hívő, és a gyerekem sem. Megkeresztelve sincs. De ő is jár hittanra (két nyelven tudja a Miatyánk-ot 🙂 ), majd az óra után kijelenti hogy az egész egy baromság. De tudja hogy az ismeretekhez kell. A gyerek-bibliát olvasva tanult először történelmi helyekről.

 44. 49.
  Ezt sajnálattal s együttérzéssel hallom. A hittanóra, s a vallás intézményesített formája az külön fejezetet megér, azt én is megkérdőjelezem hogy azt a célt szolgálja e amire hivatott, de attól függetlenül, amilyen idők elé nézünk, lehet nem fog ártani ha van valamennyi hit meg bizalom.

 45. 46. galapagosz

  Hát az bizony könnyen lehet, hogy nem értem Lackfit. Bár ez a nagymama-Isten hasonlat nem tűnik nagyon érthetetlennek.
  Lackfi vicces kritikákat szokott írni, kiragadva egy-egy társadalmi sztereotipíát, vagy hibás beidegződést stb. Esetleg sima társadalom-, vagy nemzetspecifikus kritika a rá jellemő „vicces” formában.
  Semmi mély.
  Én nem szeretem, de nagyon is népszerű a mai értelmiségi körökben. Hát az RTL en nem szereplés pedig nem színvonal.
  Népszerűségét bizonyítja az eladási statisztikája is, meg a díjai. Annyira nem ismerem egyébként, mert kicsit sem vagyok rá kíváncsi, egy-két vers elég volt tőle.

  48. Avatar

  Szerintem Jézus és Shiva vagy Mohamed egy. Bár más lenyomata az egynek.
  Én nem tértem még meg Jézusban, sem semelyik forma nem nyűgöz le különösebben. Persze a tisztelet kijár nekik, mivel a hiearchiában felettem állnak.
  A történelmi dolgok annyiban érdekelnek, hogy miről szólnak és mi a közös bennük, mit tanítanak az első, második, harmadik stb. szinten.

  Viccesnek tartom, hogy emberek ennyire sokat foglalkoznak vele, hogy megcáfolhassák. Mindeközben a lényeget egy legyintéssel elintézik.
  Mindenesetre úgy néz ki, hogy ez a Jézus nevű akárki vagy akárkik(szerintem egyen voltak?) tudtak utazni az időben.
  Meglepően előre láttak mindent.
  Hogy ez sem elég meggyőző, az azért érdekes.

  Hát ez vajon, hogy lehet? Biztos ő is tolt valami cuccot.

 46. galapagosz (meg ha valakit érdekel 🙂 )

  Jól kifejezi világnézeti különbségünket (ahogy nézzük a világot), amint a külső és belső bizonyosságról írsz.

  Engem érdekel a világ, érdekel a megismerése, úgyis csak pár évtizedig tapasztalhatjuk tudatunk (meggyőződésem szerinti) totális megsemmisülése előtt.
  De az is meggyőződésem, hogy a világ nagyobbik része rajtam, az „énemen” kívül van és objektívebb a belsőnél. Engem ez a külső rész jobban érdekel. Talán ennyi.
  De ha valaki a maga évtizedeit a belső rész megismerésével akarja eltölteni, hát tegye. Akár bújjon teljesen belülre, ha ez sikerül. (Amit talán sokan megvilágosodásnak neveznek.)

  Egyébként valaha én is megrajzoltam a teremtett világ atlaszát egész korrekten, de alighanem úgy találtam, ez csak belül lenne használható, én meg kívül szeretnék eligazodni. Kívül persze nem én rajzolom az egész atlaszt, csak a nagyon kis horizontomig látok, de így is nagyon izgalmasak a meglepetések.

 47. 35.Avatar: Haile Selassie nem egyiptomi, hanem etióp császár volt.

 48. 47: hubab!
  Az Írások szerint Jézus a reményt hozta el az emberiségnek és az egyes embernek, hogy van értelme az életünknek.

  48: Avatar!
  A Lackfi vers értelmezéséhez nincs szükség egyetemre, csak józan paraszti észre. A példád jól mutatja, hogy a mai világban sokan hiányt szenvednek ebben. A hit nem bizonyítékokon múlik.

  49: Tia!
  A valóságban Isten és Jézus nem a hittankönyvben van és a keresztelés szertartásában van benne, de ugyanakkor abban is benne van.

  51: Balázs!
  Az eseted hasonlít ahhoz, mint amikor ábrázolnak egy vázát és elrejtenek a rajzban két emberi arcot. Te is látod a vázát, de nem ismered fel benne az elrejtett emberi arcokat. Az igazi versek is ilyenek.

  52: Csont!
  Teljes mértékben egyetértek Veled! A hit belső bizonyossága a külső világ valóságának a felismerése.

 49. 54 galapagosz
  „Az Írások szerint Jézus a reményt hozta el az emberiségnek és az egyes embernek, hogy van értelme az életünknek.”
  Értem én, csak nehezen értelmezhető, hogy ez az isteni gondviselés miért ilyen későn történt.
  Miért lett kizárva az a sokezernyi korábbi generáció ebből a reményből? Nekik nem járt, így jártak, pogányságra ítélve?
  Arról már nem is szólva, hogy a világ akkori népességének egy részének esélye sem volt erről a megváltásról tudni…
  Ezt nehéz beilleszteni valami globális mindenhatóságba és igazságosságba…

 50. Kedveseim!
  Isten léte magával vonzza az emberi lélek létezését. Ha elfogadjuk az evolúciót (amit már Róma is elfogad) akkor felmerül a kérdés, mikkor, lett lélek, és hogyan? Vagy az egy sejtnek is volt lelke?

 51. 56: hubab!

  A jogosan felvetett kérdésedre is megadja a választ a Szentírás. A Jézus előtt élt embereknek is rendelkezésükre állt az isteni kinyilatkoztatás különböző formákban a próféták által, egészen Ádámtól kezdve. Ez a hit teljesedett ki Krisztusban, de akik előtte éltek, azoknak a hite is ebbe az irányba volt fókuszálva, csak kevesebb tartalommal volt még megtöltve. De a remény már számukra is adott volt, hogy Isten választ és megoldást fog adni az élettel kapcsolatos alapvető kérdéseikre.

 52. Az Új Világrendi prédikátorai

  Minden évben kigúnyolják Krisztust és a Keresztények millióit. Természetesen soha nem mernék megtenni ugyanezt a Ramadán vagy a Hanuka alkalmával…

  „Látják a keresztet és démonizálódnak”

  Boldog Karácsonyt mindenkinek.

 53. 56: Tibor bá!
  Igen, ez egy izgalmas kérdés, hogy mikor és hogyan lett lélek. Egyszer hallgattam egy előadást, aminek az volt a címe: Teremtés és/vagy evolúció? Véleményem szerint a lélek akkor jött létre, amikor az ember felismerte Isten létezését és kommunikálni kezdett vele. Szerintem ennek egybe kellett esnie a tudat kialakulásával. Továbbá ez egy kódolt fejlődés eredménye lehetett, tehát az evolúcióba nem kellett beavatkozni emiatt. A lélek kialakulásának a kódja az egy sejtben is benne kellett már lennie. Az első tudatra ébredő emberi lélek szimbolikusan Ádám volt. Ebben az időben szerintem természetes volt a kapcsolat Isten és ember között. De az itt leírt sorok csak egy elképzelés arról, hogyan jöhetett létre a lélek.

 54. 58 LS
  Elfelejtetted a történelmet és a közelmúltat?
  A Ramadám és a hanuka miatt is rengeteg vér folyt, sőt folyik ma is.
  Próbáld meg muszlim közösségben Mohamedet gúnyolni, majd megtudod…
  Amúgy meg a kételkedés és kritika nem kigúnyolás, hanem az emberi értelem természetes megnyilvánulása.
  Én nem vagyok hívő ember, de a szeretet ünnepét én is megtartom, és átélem, vallásos hit nélkül is hiszek az emberi jóindulat és segítőkészség közösségi erejében és hatásában…

 55. 57 galapagosz
  Akárhogy is nézzük, Jézus megjelentetése a földön mindenképpen azt bizonyítaná, hogy a dolgok addig nem mentek rendben, nem jól alakultak, és hathatós beavatkozást igényeltek a mindenható részéről, amiről a korábban éltek lemaradtak…

 56. 61 – hubab:
  Az egész úgy abszurd ahogy van. Én bűnös vagyok, mert az ősanyám 6000 éve megevett egy almát. A bűnömet az isten akkor bocsájtja meg, ha a saját fia meghal értem (is). És a hívők ezt as XXI. században simán beveszik, és elvárják tőlem, hogy normálisnak tekintsem őket.

 57. Re:61
  Teljesen téves megállapítás(nem piszkálásból mondom), mert minden Platóni hónapban van egy megváltó, jelen esetben Jézus a Halak korszak megváltója volt, aki a felgyülemlett karmikus bűnöket törölte el.
  Keresztkérdés: Miért eszünk halászlevet/halat Szentestén, és mi volt az őskeresztények jelképe?
  Semmi sem véletlen…

 58. 61: hubab!
  Igazad van, erre a kérdésre én sem tudom a pontos választ. Ezzel kapcsolatban régebben olvastam, hogy a Jézus előtt élt embereknek is tudomást kell szerezniük a megváltás tényéről. Az evangelizáció hogy megy végbe, azt nem tudom, de Jézus ezekkel az emberekkel is kapcsolatba kell, hogy lépjen.

 59. 62: Tibor bá!
  Az eredendő ősbűn és Jézus áldozatának a megértéséhez elegendő a józan paraszti ész.
  Az Írások úgy mondják, hogy a bűn zsoldja a halál. Mivel az eredendő bűn átörökítődik az utódokra természeténél fogva, kijavítani csak külső segítséggel lehet. Meg kell halnia egy tökéletes teremtménynek, akin nem fog a halál. „Ennyi az egész.”

  Miért Te mit gondoltál? Ha egy Mester elkészít egy sablont szériagyártásra, amiből az inas letör egy darabot és a munkások a hibás sablon szerint kezdik gyártani a terméket, akkor az magától megjavul? Csak akkor tölti be a funkcióját, ha kijavítják.

 60. 63. dajtás

  A hal motívum az ókeresztény korban egy titkos jelképe volt a keresztényeknek, ugyanis a hal görögül ikhthüsz és a szót mozaikszóként használva IKHTHÜSZ = Ieszousz Khrisztosz, Theou Üosz, azaz magyarul Jézus Krisztus, Isten fia, Megváltó-t jelent.

  Így jelképezi a hal magát Jézus Krisztust és a keresztényeket együtt. Ezáltal a hal motívum talán erősebb jelentéstartalommal is bír, mint a kereszt, hiszen míg a kereszt – mint a hit jelképe – a feltámadt Krisztusban való hitet jelképezi, a hal valamiféleképp az egész közösséget (mondhati az Egyházat), aki követi Krisztust.

 61. Re:66
  Köszönöm, ez jó kiegészítés, ami még jobban elmélyíti a jelképek jelentés tartalmát.

 62. 65 – galapagosz:
  Ezzel benevezhetnél a zagyvasági világ versenybe. Jó eséllyel meg is nyernéd. Aztán átszerkeszthetnéd a BTK-t.

 63. 68: Tibor bá!
  Nem a saját gondolataimat írtam le. Jézus kereszthalálának az értelmére kérdeztél rá, amiben a keresztények hisznek. Az más kérdés, hogy Te nem hiszel benne, mert mesének tartod. Attól még a magyarázat logikusan felépített, nem zagyvaság. A kérdés az, hogy valóság-e vagy mese. Ezt mindenki saját maga dönti el.

 64. * 60. hubab – L.S.: Olvasd el még egyszer: „Természetesen soha nem mernék megtenni ugyanezt a Ramadán vagy a Hanuka alkalmával…”

  ** 66. karoly81. Nagyon helyesen irtad. A Keresztények titkos jelrajza a hal volt ami az akkori idők világnyelvén a görög nyelven: ΙΧΘΥΣ: Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ

  *** „Putyin azt üzente, hogy nem tűri a Mohamed elleni sértéseket, mert azok sértik
  20 000 000 orosz muszlim vallási szabadságát és meggyőződését.”

  Forrás:
  *** https://dimpenews.com/2021/12/25/

 65. Isten és Jézus létezésének fő bizonyítéka a Biblia, ami egy nagy rakás összevisszaság. Hogy felnőtt ember hisz benne, az annak a bizonyítéka, hogy nem olvasta végig – figyelmesen. Oka pedig, hogy még gyermekkorában ezzel tömték tele a fejét.

 66. Venném a bátorságot, hogy egy benneteket, keresztény barátaimat érintő kérdéshez hozzászólok:
  Élt, vagy sem Jézus ténylegesen, nem is annyira számit, Ő szerintem inkább egy jelképnek tekintendő.Forradalmasitotta az emberközi kapcsolatokat, elöször hangoztatott egy egyetemes, minden embert magához ölelni hajlandó principiumot, isteni kegyelmet igérve minden, büneit öszintén megbánó bárki embernek.Az ő egyedi, új és szokatlan felfogására , végtelen humanizmusára alapult a kereszténység, amit ő sajnos, nem érhetett meg

 67. 72 – bálint:
  Először a kereszténység a rabszolgáknak adott reményt a számukra kitalált mennyország. Aztán a feudális társadalomban a jobbágyoknak. Kapitalizmusban pedig a munkásoknak. Az uralkodó osztályok pedig nyugodtan kizsákmányolhattak (kiröhögve a poklot). Vagyis mindenkinek megfelelt. Ezért maradt fenn 2000 évig.

 68. 73,Tibor bá
  Igy is lehet nézni a dolgokat, ki-ki világnézete szerint.

 69. Az ünnepek alatt roskadásig megteltek a templomok.
  Csak azon gondolkodom, 20-30 évvel ezelőtt vajon hol voltak ezek az igaz hitű emberek?

 70. 71: Pekár Tibor!
  Ezzel a kijelentéseddel csak saját magadat minősíted!

  73: Tibor bá!
  Nem tudtam, hogy hiszel az összeesküvés elméletekben!

  75: Horváth Csongor!
  Egyre több a világ dolgaiból kiábrándult ember, akik keresik az igazságot.

 71. Na, szerintem, ezt a hitvitát abba is hagyhatnánk, mert hamar eljutottunk odáig, ahogy szoktunk, hogy hívők és ateisták kölcsönösen hülyének nézik egymást.
  Nem is hiszem hogy ezen a helyen itt ennél tovább is jutnánk. Nem szoktunk.

  Nem mondom, hogy nem lehetne erről beszélgetni vagy akár vitatkozni, de én itt még csak indulatos laikusokkal találkoztam és egymás lesajnálása szokott lenni a legpozitívabb végkimenetel.

  Én magam is laikus vagyok egy ilyen vitához, de indulatos már nem szívesen.

  Aki viszont továbbra is ebbe megy bele, legalább ne legyen finnyás!

 72. Az jutott eszembe, hogy az őskeresztény – tehát első századi – közösségeket, a létezésüket és azt, hogy akár meg is haltak a hitükért, kétségbe lehet-e vonni.

  Azt hiszem ezekről bőven van megbízható történelmi feljegyzés. Nem vállaltak katonai szolgálatot a római hadseregben, nem imádták a császár képmását és nem tágítottak a hitüktől halálbüntetés terhe mellett sem.

  Mitől lehetett ilyen erős hitük, ha nem ismerték vagy közvetlen Jézust vagy azoktól első kézből, akik tanúi voltak Jézus életének és tetteinek?

 73. Persze nem akarom én megmondani, hogy miről lehet beszélgetni, de a kölcsönös sértegetés eddig még sohasem vezetett kölcsönös megértésre és ezért inkább szívesen lebeszélnélek benneteket a minősítésről. Ha már karácsony 🙂

  Talán ha mindenki a saját világképéről, (és nem a máséról) , annak kialakulásáról beszélne azt még meg tudná tenni békésen. Meg lehet jobb ötletetek is. Meg lehet, hogy megmondjátok, nincs szükség békére.

 74. 76: galapagosz:
  Ennyire nem lehetsz naiv! 🙂

  A közösség ereje… kár tovább gondolni! De tény, hogy korábban is sok boszorkányt ki lehetett így végezni/végeztetni.

  78: Gyarmathy:
  Vajon egy Mohamed nevében bosszút álló, merénylő terroristát mi visz rá, hogy felrobbantsa magát és megöljön ártatlan embereket? Hiszen korábban (és valóságosan) biztosan nem találkozott sem Istennel, sem Mohameddel…

 75. 82. Tibor bá,

  Honnan az idézet?
  Mert ha Jézus hegyi beszédéből, akkor kihagytál egy szót.

  „Boldogok a lelki szegények…”

  Nem tűnik nagy különbségnek, mégis jelentős az eltérés a mondanivalójában.
  Van valakinek ötlete, mit jelent ez?

 76. 81: Tibor bá!
  Mindig megfeledkezel az alapvetésről. Jézus története az evangéliumról és a kereszténység kialakulásáról szól. Erre Te azt mondod, hogy tulajdonképpen ez nem is igaz, hanem ármánykodó hazug gazemberek csalással kitaláltak egy sztorit, hogy kordában tartsák és kizsákmányolják az embereket, mindeközben erre az összeesküvésre semmi bizonyítékod nincs.

 77. *”Boldog és hosszu életet azoknak a srácoknak, akik nem kapják be a mérgezett csalétket.”
  „Xρόνια πολλά στα παιδιά που δεν τρώνε τη φόλα.”

  **“Boldogok a lelki szegények…”
  «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι»

  *** 1O2.János „a “felébredt” oltástagadó magyarok …”
  Leleplezés! Covid-halottnak hazudják a statisztikában azt is, aki nem volt az

  Forrás:
  * ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – YouTube*

  ** -https://24.hu/kultura/2016/01/30/ezert-boldogok-a-lelekben-szegenyek/*

  https://www.pemptousia.gr/2018/07/makarii-i-ptochi-to-pnevmati-3/*
  *** https://m.facebook.com/watch/?v=279770047505935&_rdr*

 78. 83 – Gyamathy:
  Ma a „lelki szegénységnek” semmi értelme. Ha nagyon akarunk nekik értelmet adni, akkor lelkileg sivár, istenben nem hívő ebere kell gondolni. De ez lényegtelen. A hit tanítás szerint a szegény embereket azzal vigasztalták, hogy itt a földön szegények, de cserébe a túlvilágon a menyek országa vár rájuk.

 79. L.S., Balázs, stb.
  A járvány két éves, akinek nem volt elég két év, hogy tisztán lásson az nehezen nevezhető I.Q. huszárnak.

 80. 87: Tibor bá!
  Ezeket a magvas gondolatokat és titkos információkat Őszödről vagy a Városházáról szivárogtatják ki Neked?

 81. 83: Gyarmathy!
  Lelki szegények: a Szentírásban Jézus által használt kifejezés az egyszerű, Isten Igéjét tiszta szívvel hallgató és befogadó emberekre.

 82. 89 – galapagosz:
  Te még meg se születtél, amikor belém nem szivárogtatták, hanem a fejembe szenes lapáttal hányták a Krisztus szeretetet. Nincs szükségem a te beszűkült magyarázatodra, pontosan tudom mi újság.

 83. 44. galapagosz,
  Ellentétesen értelmezhetjük a verset. Ennek oka lehet, vallásos hitbéli meggyőződésed. Egyszerűen más szemüveget hordunk.

  Logikátlan csűrés csavarás egyenes következménye, hogy marad az instabilak megnyugvását hozó hitbéli megoldás.
  Nem véletlen, hogy a Nagymamát nagybetűvel írja. Ez nem egy akármilyen nagymama, hanem ez egy olyan valami Nagymama akivel-amivel kaotikus a viszonyunk.
  Mikor a logika megbicsaklik nincs megoldás és mert az űrt az emberek többsége ki akarja tölteni, jön a jó öreg hit ami átsegít a nehézségen elvágva a gordiuszi csomót. Az élet ismét szép, a probléma megoldva.

  Engem nem zavar, ha egy rendszer kaotikus.
  A rokonságomban három pap is van és számtalan képzett hívő. Tapasztalatom, a hívők kényszeres térítők.
  Kétezer év állt rendelkezésükre kidolgozni minden ellenérvre egy frappáns választ. Ha kapok én is kétezer év felkészülési időt, akkor leállok vitázni hívővel.

 84. 91: Tibor bá!

  És akkor erre az a válasz, hogy Te dacból összeesküvés elméleteket gyártasz helyette? Végülis logikus válasz a kényszerítés ellen. Ezzel tulajdonképpen színt vallottál, hogy nem logikai úton és belső meggyőződésből jutottál a hitedre, hanem dacból, ellenállásból. Ezért mondom sokaknak, hogy Jézus valóságát nem külső tényezőkre hagyatkozva kell megtalálnunk, hanem egyfajta belső utat bejárva. Ha Neked ez a választásod és ez volt az utad, azt tiszteletben kell tartani, mert csak Isten a tudója, hogy hogyan és mikor jutsz el a megismerésére. A fricskáim nem a Te személyednek szólnak, hanem azoknak a bizonyítatlan állításaidnak, amelyekkel Jézust és a keresztény embereket egy szintén beszűkült látásmóddal illeted.

 85. 92: Károly!
  Ebben igazad van, a látásmódunkat alapvetően a belső mozgatórugónk határozza meg.
  Lackfival kapcsolatban csak azért bátorkodtam feltárni a vers valós jelentését, mert számos versében hasonlóképpen, egyfajta görbe tükröt tartva a nemhívők elé, próbálja rávezetni őket a magától értetődőre. Vegyék észre a történések és a dolgok mögött a célt és értelmet, a mozgatórugókat. Mint amikor gyerekkorodban félcipőben akartál kimenni a hóba, de véletlenül ott volt mellette az Anyukád által odarakott csizmád. Egész véletlenül. De igazat adok Neked, aki nem akar hinni, az még a nyilvánvalót is letagadja vagy tényleg nem érti. A hívő meg nem érti, hogy a nemhívő miért nem érti? És ez fordítva is igaz. A nemhívő nem érti, hogy miért kell belemagyarázni a dolgokba egy számára nem létező istent?

  A hittérítés kapcsán is igazad van, mert vannak erőszakos térítők is, de vannak tisztán örömhír közlők is, ami teljesen természetes. Az örömhírt minden normális ember szeretné megosztani a társaival, ez így természetes. Gondolj csak a gyerekekre vagy saját magadra egy Téged ért öröm kapcsán. Ki a fene szeretné eltitkolni azt, hogy Jézus él és hogy van örök élet, ha ennek az információnak a birtokában van?

 86. 93 – galapagosz:
  Össze-vissza irkálsz valótlanságokat. nem gyártok összeesküvés elméletet, és egyetlen mondattal se cáfoltam Jézus létezését. Ha igen, szíveskedj idézni.

 87. vallásos neveltetést kaptam, voltam első áldozó is meg bérmálkoztam is.

  teljesen szakítottam a vallással és az azzal kapcsolatos hittel.
  egy utcára kidobott „dialektikus materializmus” könyvnek hála :-)))

  a hitem kő materialista.

  tanulmányaimból úgy vezetem le magamban az isteni nemlétezést, hogy
  a sok emberi létek/generációk folyamán egyre több mindent tanult értett meg az ember,
  a környező világból és megtudta magyarázni, rájött megértette a mozgatórugóját.
  (még most is sok mindent nem tudunk és nemértünk,
  és azt gonodom, hogy az ember nem is fog soha mindent tudni,
  érteni – persze ez is csak egy hit :-))) max a gépek segítségével)
  az ősi és ókori emberek számára közel volt az isten, szinte mindenben benne volt és ezt hitte és
  gondolta. pl a görögöknek szinte mindenre volt istenük. a középkori embernek
  már távolabb szorult az isten, mert már távolabbra/mélyebbre látott, más elképzelése lett a világ dolgairól. pl
  megismerte a bolygókat és mozgásukat. ekkor isten helyzete hirtelen jóval távolabbra
  helyeződött. ma meg szinte a világ végére is ellátunk és nem találjuk, főleg abban nem
  aminek az okát tudjuk ismerjük. szinte fénysebességgel távolodik.

  ezért sztem a vallásoknak is igen fontos lenne megújulniuk és a jóságos istennel szemlélettel
  nagyon hamar szakítani kellene. mert egy jóságos istenhez imádkozni számomra elfogadhatatlan
  és hiteltelennek tartom.

  egy minden6ó az más lenne, de azzal meg a sok „szent” iratot/irást nem tudnák összehozni.
  jézusra vonatkozóan, egy kalap alá veszem istennel meg a szentlélekkel.

  és magát az isteni/feltétel nélküli szeretetet nagyon fontosnak tartom a régmúltban is és a
  mai nap is. az elfogadást az elismerést a együttérzést emberek és társadalmak vallások között is.

  bocs a hosszú dumáért, még igy is sok minden kimaradt

 88. Re:97
  „egy minden6ó az más lenne, de azzal meg a sok “szent” iratot/irást nem tudnák összehozni.”
  Össze lehet, igazából nincs túl nagy ellentmondás, ellenben jelen van a dogmatizmus, ami egy óriási előny, mert az információt kényszeresen megtartja, de egyben hátrány is, mert akadályozza a fejlődést.

 89. 96: Tibor bá!
  A 26. hozzászólásodban mesevilágnak és kitalációnak tartod Jézus történetét, utalva arra, hogy ezt Valakik érdekből csinálták.
  A 62. hozzászólásodban nem tartod normálisnak, aki meg tudja érteni és elfogadja az eredendő ősbűnt és az abból való megváltást.
  A 73. hozzászólásodban is bizonyos társadalmi rétegek számára kitalált mennyországról beszélsz.
  De mindezek csak összeesküvés elméletek. Hol vannak a bizonyítékok? Mert abban igazad van, hogy a mindenkori uralkodóosztályok kihasználták a kereszténységet, amennyiben saját malmukra tudták hajtani vele a vizet és az egyháznak is mindig is léteztek az összefonódásai a politikával érdekek mentén. De azért mert mindig is vannak ügyeskedők, attól még az alaptörténet lehet igaz.

  Ez olyan, mintha egymással szövetkezve a covid vírust Bill Gates találta volna fel, a Pfizert meg Karikó Katalin, csak azért, hogy kordában tartsák és kizsákmányolják az embereket. Sokan ezt a valóban létező pandémiás helyzetet is meglovagolják, hogy anyagi és politikai előnyökhöz jussanak, de attól még a vírus létezik és az oltást jó szándékkal hozta létre Karikó Katalin.

 90. 97: öreg!

  A tudománynak nem feladata Isten létezésének a vizsgálata. Az emberiség egy közösen elfogadott morál mellett a személyes kommunikációra épül. Ez csak megerősíti egy jóságos Isten létezését, akivel személyes kapcsolatba lehet lépni.

 91. 99 – galapagosz:
  Nyugodtan hirdesd tovább az igét. Én nem akarok meggyőzni senkit, mindössze a véleményemet írtam le.

 92. 102.: Tibor bá!
  Ezzel én is így vagyok, hogy a posztra és egyes hozzászólásokra vonatkozóan a véleményemet írom le.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük