(3541) Buzulás?

Lampros Spanopoulos rendet rak az ókori buzulásban

 

Róma pénzéhsége annál nagyobb volt, minél nagyobbra nőtt a hadsereg és a hivatali apparátus. A hadsereget a barbár fenyegetettség miatt fenn kellett tartani, meg kellett fizetni, de ez egyre inkább úgy történt, ahogyan azt Septimius Severus tanácsolta fiainak: az állam csak a katonák (és a hivatalnokok) jólétéről gondoskodott, a többiek nem számítottak.

Jórészt a túladóztatás tette tönkre a városokat is. A városi vezetők, a decuriók saját vagyonukkal feleltek az adóbevételekért, az utak és a védművek karbantartásáért. A megtisztelő hivatalból apáról-fiúra szálló, egyre elviselhetetlenebb teher lett. A decuriók inkább elszöktek a városokból, csakhogy kicsússzanak az adóbehajtók karmai közül. Az iparosok röghöz kötésük elől a vidéki birtokközpontokba menekültek egy-egy helyi földbirtokos védelme alá, és ezt tették a szegényedő parasztok is.

Az állam a kieső bevételeket az adók emelésével próbálta kompenzálni, ami az árucsere csökkenése, az ipari termelés hanyatlása következtében egyre elviselhetetlenebbé vált.

Az 5. századi keresztény szerző, Salvianus, aki látta a vandál pusztításokat, nem a hunokról, hanem a birodalom állapotáról festett sötét képet: „Egy olyan időszakban, amelyben a római állam vagy már meghalt, vagy legalábbis biztos, hogy a végét járja, és akkor, amikor úgy tűnik, hogy még él, az állam az adók bilincsétől, mint rablókéztől fojtogatva hal meg…” (Isten uralmáról 4,30.) Aki nem tudott egy nagybirtokos védelmébe húzódni, az adók elől elmenekülve, rablóbandákba tömörülve fosztogatott, vagy a sivatagba vonult el remeteként. Nem csoda, hogy az elnyomorodott és elkeseredett tömegek, sőt a nagybirtokosok egy része is, valóságos felszabadítóként üdvözölték a barbár királyságokat.

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Az egész birodalom buzult meg, vagy a keleti fele nem, és azért élt tovább még majd ezer évig Konstantinápolyi központtal?”

284-ben Diocletianus képes volt a hatalmat megkaparintani és leszámolni az ellenségeivel. Ugyanakkor rájött egy fontos dologra: a birodalom kiterjedése miatt már nem lehetett egy kézben tartani a birodalom irányítását, ezért bevezette a társcsászárok intézményét, és felosztotta a birodalmat.

A nyugati részek közigazgatásban használt nyelve ugyanis a latin volt, ezzel szemben a keletié a görög. A nyelvi különbségek mögött jelentős kulturális különbségek is meghúzódtak, illetve a keleti birodalomrész gazdaságilag sokkal fejlettebb volt. Nyugat jobban ki volt téve a barbár támadásoknak, kevéssé volt városiasodott stb.

A keleti birodalom székhelye Constantinus uralkodásával került át a császár által alapított Konstantinápolyba, amelyet a Byzantion nevű görög gyarmatváros helyén alapított, stratégiai jelentőségű helyen, és hamar a birodalom legnagyobb városává vált.

A végleges szakadás

A 395-ös szakadás tehát nem volt önmagában rendkívüli esemény: a birodalom részekre esése már ez előtt is előfordult, Róma már ez előtt elvesztette központi szerepét. Annak, hogy ez a szétszakadt állapot fennmaradt, illetve, hogy a nyugati birodalom végül megszűnt, a barbár inváziók a legfőbb okai.

Bizánc története a Kr. u. 324-es esztendőben kezdődött, amikor a Római Birodalom császára, Nagy Konstantin birodalma központját a Boszporusz partján fekvő, Kr. e. 667-ben a görögök által alapított Büzantion városába helyezte át. A várost később alapítója után Konstantinápolynak nevezték el.

Konstantinápoly egészen Kr. u. 395-ig a Római Birodalom központja volt, ekkor Nagy Theodosius – az utolsó császár, aki az egész birodalom felett uralkodott – egy nyugati és keleti részre osztotta országát.

Konstantinápolyt a Theodosius császár által az 5. században építetett, három részből álló falrendszer védte a szárazföld felől.  A védelmi rendszer olyan tökéletes volt, hogy azt csak 1453-ban, a tüzérség bevetésével és masszív ágyúzással sikerült II. Mehmed oszmán szultán hadseregének áttörni.

A Bizánci Birodalom talán minden idők egyik legstabilabb államalakulata volt amely 1100 évet tartott.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36 gondolat erről: „ (3541) Buzulás?

 1. Tibor bá’ mindez nem az én írásom még le sem kellett fordítanom: A Nyugatrómai Birodalom bukása
  Szerző: Németh György. Igaz, hogy vannak sokkal jobb írások ennél, de sok munkámba kerülne a lefordítása.
  Megszólalásom értelme a kór valódi problémáinak a megértése.

 2. Szóval a hadsereg túl sokba került, aranyban fizettek nekik, ami korlátozott mennyiségben volt csak fellelhető, és egyszerűen nem volt elég pénz a birodalom gazdaságának a fenntartására. Nem volt elég eszük ahhoz, hogy bevezessék a bankót, vagy bármilyen formáját a fiat money-nak, hogy a gazdaságban forgó pénz mennyisége elérje legalább a minimálisan szükséges szintet.

  Azt olvastam, hogy a problémához hozzájárult, hogy sok légionárius germán volt, akik leszerelés után a zsoldot hazavitték, ki a birodalomból, így egyre fogyott az arany, amivel a birodalom gazdálkodni tudott.

  Ha én lettem volna a császár, az utolsó évüket töltő cohorsokat elküldtem volna a legmegveszekedettebb hódító küldetésekre. Ha sikerrel járnak, dupla haszon. Ha nem, legalább nem kell kifizetni a zsoldot az elesett katonáknak.

 3. Csakhogy ez a kiváló elemzés egy szóval se érinti, hogy az erkölcsi romlás milyen hatással volt a birodalom bukására. Nem elemzi se pro, se kontra. Nem derül ki belőle, hogy hozzájárult-e vagy sem.

 4. ” Vérbeli vurstlihangulat uralkodhatott a qureisiták Mekkájában. A pusztai vándor beduin, aki legfeljebb valami díszes sátrat látott addig, csak ámult-bámult a hatalmas kőházak láttán, borsódzó háttal állt a bálványok végeláthatatlan sora előtt; ezekből ugyanis épp annyi volt Mekkában, ahány napja van az évnek. Aztán, ha megadta az isteneknek ami jár, bulizhatott hajnalig, táncosnőket és prostikat hajkurászhatott, ehetett-ihatott, méghozzá olyan dolgokat, amikről még csak nem is hallani a sivatag süket csendjében. Végül kielégülten és kótyagos fejjel, no meg persze üres erszénnyel, egész évben kuporgatott kis javainak terhe nélkül visszaoldalgott a pusztába, ahonnan jött, hogy újabb egy évig kuporgasson és emlegethesse a mekkai élményt. Nem csoda, hogy a Qureis törzs rövid időn belül úgy megszedte magát, mint addig senki Arábiában. ”

  http://matula.hu/index.php?section=article&rel=33&id=395

 5. Alakul ez, mint a púpos gyerek, de Ábel rámutatott a lényegre, az udvar szokásait nem fejti ki, pedig én ezen „rugóztam”.

 6. 7: Én nem hiszem, hogy a katolikus császárokra különösebben jellemző lett volna a buzulás.

  Én úgy látom, hogy a Római Birodalom hanyatlása valamikor Néró idején elkezdődött. A belső romlás, bomlás legalábbis biztosan – a területi kiterjedés még lehet, hogy folytatódott egy ideig, nem tudom, de nem is annyira tartom lényegesnek.

  Ezt a belső bomlási folyamatot megállította amikor Nagy Konstantin felvette a kereszténységet, így egy új erkölcsi alapra tudott helyeződni a birodalom élete. Viszont a nyugati birodalom bukását ez is csak késleltetni tudta, teljesen elhárítani nem. Itt már nyilván tényleg más okok játszottak fő szerepet, amint azt a történészek szépen kifejtik.

 7. 3. Ábel

  7. dajtás
  „… Ábel rámutatott a lényegre, az udvar szokásait nem fejti ki, pedig én ezen “rugóztam”.”

  Ez a kitartás a buzulás témán nagyon hasonlit a keresztény szerzetesek „rugózására” Konstantinápoly utolsó napjain.
  Amikor Mohamed belépni készült a városba, a szerzetesek még azon vitatkoztak, hogy az angyalok himnemüek, nőnemüek vagy semlegesek-e.

 8. 5. Avatar
  „Ez hogy lett L.S.-nek kiszignálva, amikor tegnap én raktam be a rubicon cikkre mutató linket?”

  Avatar

  Első pillantásra úgy néz ki, ahogy irod.
  Az igazság azonban az, hogy én „kiváltságos” helyen vagyok a bloggban.
  Akármit irok – az utolsó időkben – automatikusan le van állitva a következő szöveggel:
  „A hozzászólás rendszer-moderációra várakozik. Ez egy előnézet, a hozzászólás az engedélyezést követően fog megjelenni.”
  Legtöbbször ki van tiltva a hozzásólásom, de, ha átmegy jelentős késéssel jelenik meg.

  Ezzel a konkrét irással kapcsolatban : Δευ, 10 Μαΐ στις 11:37 μ.μ – Május 10., hétfő, 23:37 -kor lett elküldve, de csak 2021-05-12-én jelent meg és amint irtam a szerzője: Németh György.

 9. 6, 10: Ok, igazából mindegy, mert mindketten egy a témához jobban értő ember összefoglalóját küldtük el, érdekes, hogy pont ugyanazt.

  3, 7: Nagyon sok egyéb dolgot se elemez, amik a kiválasztott témával kapcsolatban nem relevánsak. Épp azért nem elemzi, mert nem releváns.

 10. Itt is elkezdődött a dolog.Épp máshol olvastam egy kommentben hogy a kommunizmusban legalább nagyjából mindenki egyenlő volt , az emberek boldogabbak voltak és a pénz nem volt központi szerepű.Ma a pénz átvette az irányítást így a klíma,a környezetszennyezés ,az emberi kapcsolatok lent vannak.
  Megkezdődött a cigányság beszivárgása már a magyarlakta utcákba is, mert eddig csak az „alvégben ” laktak .Ugyan még nem zavaró a dolgog amíg az utcátokba nem megy be 1-2 vadabb fajta.De mi lesz a helyzet 10 év múlva? 10 éve mi volt , most mi van és 10 év múlva mi lesz? Bizony már nem szivárogni fognak hanem spriccelni.És a régi magyar kockaházak magyar mari néni és Józsi bácsi helyére cigányok kerülnek szép lassan.Most még csak pl. 2-3 család van az utcánkban , de az idősek halnak ki, a cigók meg kapják a támogatást és szép lassan költöznek be.Most 3 család az utcában 3 év múlva lehet 10.Ez is a magyarság összeomlása.

  Minden a pénznek van alárendelve. Presze hogy ez a mostani civilizációnk összeomlása meddig tart azt nem tudni és hogy van e , lesz e javulás esetleg.
  Ilyen társadalmi egyenlőtlenség nem volt még soha. Csak pl. tágabb családon belül is érződik ez: pl unokatesóm házat épít 50-60 milláért.Jó a szüleik és az anyósa szülei is jól állank nekem meg pl. apám alkesz.Szóval amikor megyek hozzájuk nagy ritkán ég és föld a kettőnk így nincs is miről beszélni.Neki már ott a gyerek (igaz 40 évesen), épül a háza ,egy multinál 400 embert „vezet” egy autóipari cégnél.Persze amúgy műszakilag egy nagy nulla a tudása.
  Régen meg nagyanyáink de még szüleink idejében is természetes volt hogy 20 évesen volt vagy vályog vagy kockaház és 2 gyerek.Ma meg példaként hoztam fel unokatesóm aki 40 évesen jutott el oda hogy házat építtet 60 millcsiért és 2 gyereket vállal (ja és a szülők anyósék is adnak a házba) .De ő is csak azért teheti meg mert szerencséje volt a munkában, a pénzes szüleikkel, és a férj szüleivel, nem pedig a tehetsége miatt.
  Ez is egy buzulása az egész rendszernek. A 80-as években nem hittétek volna hogy ez lesz majd hogy pl. csak a kulákok kiváltsága lesz a házépítés 2020-ban.
  Lehet hogy anno a római birodalomban is hasonló vonások játszódtak le az akkori szinten mint amit fent leírtam.1980-ban még el sem képzeltük volna hogy ilyen fika szar világ lesz pedig csak 40 év telt el.

 11. 12, andrew:

  szépen bemutattad, a rokonságod pénzügyi helyzetét, lakhatási körülményeit, jövedelemszerzését. 50-70 milliókkal el vannak látva.

  Értem.

  És mindezekben hol van a te felelősséged, hol van a te határod, hol van az életed?

 12. 12 A mi falunkban is vannak cigányok, de a helyzet javul, nem romlik. Sok a katolikus mérnök és orvos, akinek több a gyereke, mint nekik. Mi veszzük a házakat, nem ők.

  Most nehéz bérből házat venni, az tény, de 5-10 éve nem volt olyan szörnyű nehéz. Ha megfogod a munka végét, magad is nekiállhatnál. Na de ha nincs se asszony, se gyerek, minek is tennéd?

 13. Tanyát most is lehet venni 4-5 millióért. Olyat is, ahol simán ellaknék, ha egyedül élnék.
  De elkanyarodtunk a buzulástól, én kérek elnézést 🙂

 14. 14. Ábel
  Ejnye-bejnye! Hát a cigányok nem katolikusok? 🙂
  Amúgy ismerek ateistát, akik szintén összekurtak pár gyereket.
  Sőt, még jóravaló buzipárt is 2 gyerekkel. Igaz, csak azután buzultak be, mikor az egyik asszonya kipottyantotta a két lurkót és lelépett. Leszbipárt is ismerek 1 gyerekkel.
  No, így szaporodnak a buzik, nyugiban, csak nem verik a mellüket bibliával.

 15. 16: Elvileg katolikusok, de templomba nemigen járnak. És mérnököt, orvost se sokat lehet köztük találni.

  Nem az a lényeg, hogy mekkora faszacsávók vagyunk mi már, hanem az, hogy ha a teret belakjuk, akkor nem jönnek oda a helyünkre. Ahol viszont alig vállalnak gyereket, a kevés aki lesz is elköltözik, nyilván odaköltöznek azok, akik viszont szaporodnak. Ne nyavajogni tessék, hanem cselekedni!

 16. 13 János
  Nem a rokonságom pénzügyi helyzetét akartam bemutatni hanem a nagy vagyoni különbségekre egy példát és a pénzéhségre ami persze nem a legjobb, de jó példa volt.
  Mondtam hogy apám alkoholista és szinte én tartom el anyámmal , mert egész évben nem képes 1 azaz 1 hetet elmenni dolgozni .Anyám meg már nem bír dolgozn mert fájnak a térdei.Mindegy ebbe nem megyek bele, mert nem a poszt témája.
  Unokatesóm apjáék pedig a szöges ellentettje, az meg kb. 1 napot nem pihen egész évben apámmal ellentétben..Szó szerint értsd!Jó nyilván majd pár 10 millával többet örökölnek a gyerekek és az unokák de ez más téma.
  Na persze ha ezt társaságba felhozom akkor én vagyok a hülye meg a balek, unokatesóm meg a sikerember.(persze a nagy francokat) Én mindent megjavítok, megszerelek, gépeket építek, ők a házat építtetik úgy hogy egy csavart nem tudnak betekerni.(pl lealább a falat, az ajtókat lefestenék vagy a hörmann automata garázskaput beépítenék saját kezűleg.de nam majd a generálllkivitelező)
  Én minden hétvégét szinte végig dolgoztam még otthon, a kertben,a műhelyben munka után. Ők egyet sem, de persze én vagyok a balek meg a hülye szerinted is .
  Hol van az én életem?
  Igen mondtam hogy pénzközpontú lett minden.Én nem törtetek manageri pozícióra mint ő.Inkább azt csinálom amit munka után és közben(:D) szeretek (pl. gépépítés) , ami persze később hozhat pénzt.De úgy mint ők nem vagyok bezizisedve a pénzért.
  Alkesz apámot én támogatom mert 30 éve egy számlát nem fizet és még enni is én adok neki meg anyám..Ez van.Ennek ellenére nem panaszkodom dolgozok szinte minden hétvégén, vannak nekem is anyagi javaim.
  Apámnak 0 nyugdíja lesz anyámnak majd egy kevés mert kertet csinálta. Ezzel ellentétben unokatesóm apja, anyja szó szerint látástól vakulásig dolgozik még most is hogy keresztapám 70 éves lesz (15 fólia , összes bejövő pénzt félreteszik ) , unokatesóm férjének a szülei is eladnak valami nyaralót hogy az új házba adjanak egy „kis ” lóvét.Szóval az új ház úgy áll össze hogy 40 évesek és mindkét fél szülei is beszállnak, meg osztályvezető pozícióban dolgozik..Ezzel csak azt akartam mondani hogy mennyit változott a világ pl. házépítés terén (római birodalom bukása-mai helyzetek,párhuzam)
  De pl. házat építeni ma, most anyagilag lehetetlen lenne nekem, de nem csak nekem hanem 100-ból 99 embernek.Talán ez is az összeomlás jele hogy ennyit változott a világ 30-40 év alatt.
  Nyilván aki nem él egy élet helyzetben hanem csak külső szemlélő azok közül mindenki nagyon okos tud lenni.DE ne kanyarodjuk el a birodalmak összeomlásától:D Muszály volt érintő példákat felhozni:D.

 17. 18 Nekem leginkább az jött le, hogy piszkosul böki a csőröd, hogy az unokatesódnak milyen jól megy anyagilag, pedig szerinted haszontalan munkát végez.

 18. Manapság egy átlagos embernek, ha a családi/szülői segítségre nem számíthatnak, és nem tudnak (vagy egyedülállóak, vagy nem akarnak, vagy nem képesek) bevállalni négy gyereket a csokért, esélytelen és reménytelen a saját lakáshoz vagy saját házhoz jutás.
  A hoppon maradtak érdeklődése az alternatív megoldások felé fordult. Albérlet helyett zártkert, apró ház (tiny house), mobilház, lakókocsi, lakóautó, lakójurta még elérhető. Nézzenek csodabogárnak, az én házam (mobilházam, jurtám) az én váram.
  A várúr(nő) a pokolban is várúr(nő).

 19. 18. andrew

  Én egyetértek veled, de! Tibor bá’ szavait érdemes megfogadni!

  Én saját magam építettem a házamat. Fillérekből, ahhoz képest.
  Teljesen jó ház. Sarat dagasztani, használt cserepet, épületfát szerezni is lehet.

  A mai építkezési trend egy hülyeség. Elbuzultak teljesen?

 20. 20.Delp
  Valamilyen szinten igaz.Ha nem laknák a szüleimmel 200-250m2-es házban (ahol azért nem egymás nyakában élünk) és lenne akárcsak 30 millióm is még akkor sem vennék 25 millióért kockaházat legfeljebb befekttás. Lehet építenék egy tiny házat.Magyarországon nem terjedt el a tinyház itt sajnos hülyének nézik ha valaki ilyenben lakik, de pl. angliában igenis nem égő és ez jó dolog.Azt látom hogy általában 30-as munkatársaimnál is azoknál van ház akik szüleiktől örökölték pl. mama lakását vagy a szülők segítettek vagy még pár éve vettek mondjuk 10 millióért ami egy párnak nem vészes megterhelés.
  Van esély egyedül is saját lakásra , nem a 25 milliós kockaházzal kell kezdeni hanem van 7 millióért is ház.Kezdésnek megveszi az ember kifizeti, felújítja majd továbbadja és vesz egy nagyobbat.Látom a fiatalok igényét: most kell és azonnal új ablak, ajtó ,csempe mert 1 percig sem tudnak a régiben lenni, egyszerűen idióták.
  Épp azon gondolkodtam hogy ha nem nagy házban laknék akkor még egy melléképületet is be lehetne rendezni lakhatásra fillérekből, mondjuk 1 millióból egy jó kandallóval ami 30 m2.Ennek is meglenne a varázsa és a sikerélménye hogy jóval olcsóbb.
  Így van a mai építkezési trend is elbuzult. Az új házak sok tekintetben rosszabbak ,nem is annyira tartósak és a gépészet sem tart addig és lehet rá költeni.Udvarok kicsik, mindenki belát, fa nincs,virágoskert , konyhakert nincs.A régi kockaházaknak lelke van.Láttam olyan kockaházat ahol még megvan a régi idők udvara: elől virágoskert, régi kerítés, oldalt a széles portán 6 sor szőlő ,nagy diófa ami nyáron árnyékot ad.A régi idők hangulatát idézi.Na de mondhatod ezt a mai fiataloknak.
  Most láttam egy fiatal párt aki ilyen kockát újított fel : kis udvar, fa 1 db sem , térkő, 2 új autó, udvarra kimegy mindenki látja, melléképület műhey nincs de még garász és tároló sem. Mivel fa nincs süti a nap a házat, így lóg a klíma.Hát ezek a házak már egy nagy nullák.Ez van most erre van igény.

 21. 25, andrew:

  szép számmal vannak olyanok a blogon is, akik nagyon tudják, hogy másoknak mit kellene tenniük, hogyan élni, tenni-venni…
  Ezért kérdeztem két napja, hogy hol van a te életed, a te határod, másik ember felelőssége…

  …említetted, hogy biológiai apádnak mit is kellene tennie, ha nem iszogatna. Viszont te azt tudod, hogy NEKI mit kellene tennie, de az a hozzászólásodból nem derül ki, hogy NEKED mit kellene tenni ebben a családi haldoklásban…ha tudod, hogy mit kellene tenned, akkor mi akadályoz benne?

  (ugyanaza a kaptafa, hogy a regnáló kormányzatnak mit kellene tennie, hogy én jobban legyek)

 22. 26. Ábel
  Itt Mária Országában, Kaleta Gábort se vitte el a TEK. Biztos megvédték az elembétékúsok.
  A rohadt Brüsszelben az elembtékú TÉVEDÉSBŐL elkapatott a rendőrökkel valami Szájer József nevű Hívő Katolikust.
  Meg hogy: „Semjén nem szeretné, ha bűncselekmény lenne az állatokkal folytatott szex.” Ez a Szentszék álláspontja, vagy csak a Magyar Katolikus Értelmiségé?
  Magyarázd el kérlek, hogy is van ez?
  Ésakkor most üldözitek-e a buzikat, vagy nem. Mert akkor a papok felét ki kéne rugni!
  Akkor meg ki énekeltetné a ministránsgyerekeket?
  Én baszottul meg vagyok keveredve.
  Kérlek tegyél rendet a fejemben….

 23. 26. Ábel
  „Ha talán még nem is kötelező BUZINAK LENNI, már majdnem ott tartunk: már kötelező egyetérteni …”

  A klasszikus családmodellről prédikált az idős lelkész, bilincsben vitték el.

  Most ugyanez érvényes az ” oltottnak lenni” mint a ” buzinak lenni”- vel…

  Lamia városában az orvosnőt, amely ellenezte az emberek beoltását egy pszichiátriai kórházba zártak.

  Semmelweisnek a sorsára emlékeztető idők.

 24. 27: Akkor csatlakozol hozzám a szexuális bűnök elítélésében? Kiváló!
  Szerintem is kirívó baj az, hogy a tízparancsolatot nem követi a BTK, és az össezs társadalomromboló szexuális bűnök közül csak a pedofília és a nemi erőszak van büntetve. Indítsunk mozgalmat, hogy büntessék a többit is! Velem tartasz?

  Na meg hogy ténylegesen üldözzék is és ítéljék is el, aki elköveti! Valóban vérlázító, hogy Kaletára alig mozdultak rá, és valószínűleg ez csak a jéghegy csúcsa! Követeljük, hogy a pedofilhálózatokat a rendőrség teljes egészében derítse fel, leplezze le, és a legszigorúbban büntessék meg őket, különösen akik a felső osztályt képvilelik: politikusokat, üzletembereket, médiaszemélyiségeket! A papokat se mentegessék, valóban, rács mögé velük ugyanúgy, mint a többi ragadozóval! Edzők, tanárok, mindenki!

  A pornót meg töröljék a webről teljes egészében!

 25. 27. Reinkarnatorr
  „Ésakkor most üldözitek-e a buzikat, vagy nem. Mert akkor a papok felét ki kéne rugni!

  Reinkarnatorr?

  Szerinted protestánsok ebben a témában miben külőnbőznek a katolikusoktól?

 26. 25 János
  Egyenlőre nem költözök el mert nem ismered a szituációt. Anyám nem tudna fenntartani egy nagy emeletes házat egyedül ha én elköltöznék.Egyenlőre dolgozom , munka mellett kreálok szellemi dolgokat, gépeket, annak a terveit(otthon van műhelyem)
  Ez annyira leköti az időm hogy sokszor hónapokig egy filmet nincs időm megnézni.Én tartalmat állítok elő nem pedig csak a facebook idővonalát görgetem mint sok velem egykorú aki csak információt nyel el.A kettő nagy különbség.
  Az hogy ez van körülöttem leszarom .Ahogy Tiborbá is mondja az a lényeg hogy elégedett legyek önmagammal.Szerencsére ennek is örülök hogy nincs hitel a fejem fölött, vannak gépeim, van megtakarításom, most gyűjtöttem 4 évre való nyárfát tüzelőnek, meg tudom venni ami kell stb….
  Amikor alkotok valamit az az én szellemi termékem és jó érzés hogy az az én művem legyen az fa vagy fémipari termék amit lehet értékesíteni majd életem végéig (van aminél a tervet hogy más is elkészítse magának, van ahol a terméket)
  Unokatesóm lenéz hogy én mérnökként kevesebbért dolgozok mint ő logisztikai „vezetőként” .Jó kevesebbet keresek nála pl. 50 eft-al. Ő a házán pl. annyit csinált meg hogy kiásta a betonalapot a mobilgarázyának (segédmunka se mert a zsaluzás már nem ment) apuci lebetonoszta neki, még a korlát kovácsoltvaselemet sem tudta behegeszteni, jött apuci és megcsinálta.Én gépépítés során 100x több problémával találkozok ami elméleti és gyakorlati is.Persze le lehet nézni.Például nem kell utazgatnom a munkába mint neki, azt az időt arra tudom fordítani ami a hobbim ami persze később hozhat pénzt, akár sokat is. Nekem sokkal többet ér hogy munkahelyen is tudok foglalkozni a privát dolgaimmal (gépépítés, tervek ,lépések,stb..) , nem az van hogy 10 perc szabadidőm sincs.
  A határom az végtelen ,nyilván a terveimmel kereshetek sok pénzt is (tudok példát hogy egy amcsi gyerek már 100 milliónál jár 2db szellemi termékkel! 5 év alatt)
  Egyenlőre ez van, csinálom ezeket.Persze minden ember más és másképp cselekedne ugyanazon helyzetben.
  Alapvetően meg te is tudod hogy jól szét van hulllva minden, emberi , rokoni kapcsolatok,párkapcsolatok(és nem az én esetemben értem hanem általánosságban látom hogy mi van) Rokoni körben szinte mindenki elvált aki együtt van az sem azért van együtt csak azért mert már 65 évesen minek menjen szét. Mit mondjak :mamámhoz megyek , mondom odaadja e a futót fát hordani ha kész lesz ? Azt mondja nem adja oda mert baja lesz(amúgy 40 éves ócska futó) .Vagy mikor a kapuban elbúcsúzok tőle elkezdi: megyek be mert megy a tévém.Vagy amikor meghalt mamám és pénzéhes keresztapám 1 lepedőn majdnem összeveszett anyámmal hogy kié legyen , meg az 50 kiló cukrot amit mamám eltett kilóra pontosan szét kellett felezni úgy hogy milliókat örököltek ráadásul keresztapámnak van vagy 50 milliója tehát nem kenyérre kellett.Vagy apám hogy mi tartjuk és még ő kötekedik.Szóval érted hogy mik vannak? És lehetne még mesélni.
  Ez van, ezeket el kell fogadni és nem törődni vele és idegeskedni inkább csak elmosolyodni és elfogadni hogy buzulás az egész világ egyre jobban 😀 hogy a poszt témájánál maradjunk.A dolgainkat meg építgetni kell, jól kell érezzük magunkat és majd alakul valahogy.

 27. 26. Ábel
  Én már annak is örülnék, ha a jelenlegi törvényeket betartanák.
  A buzulás felnőttek között nem bűn, esetleg lehet kicsit fájdalmas és egészségkárosító.
  Pornót se kell tiltani, mert aki nem akarja, nem nézi. Te pl. honnét tudod hogy tiltani kéne? Nézed? 🙂 a leszbipornó meg nem is undorító….. 🙂
  Amikor a BTK a hívők kezében volt, máglyával űzték az ördögöt 6 éves kislányokból. Kár volna megint…. úgyis kevés a gyerek.

  30. L.S.
  Szerecsémre a protestánsokat nem ismerem.
  Eddig csak katolikus pap fogta meg a seggem. 🙂

 28. Itt arról van szó, hogy az elbuzuló világban hogyan őrizd meg a lelki egészséged.
  A dekadencia, mint pl. elbuzulás ,egy elhajlás semmi több.
  Az a norma, hogy nincs norma. Nincs mibe kapaszkodni, nincs mihez tartani.
  Az egyház lejáratta magát, akárcsak a népet szolgálni hivatott politika.
  Egyre többen érzik, hogy ez kabaré, de nem tudnak mit csinálni, mert odáig még nem jutottak el, hogy egyéni szerepük alkotja a társadalmat. Így a kevés aki változtatna nem tud, mert nagy a tehetetlenség.
  Először a tömegnek az elutasítás szintjére kell eljutnia, ez zajlik most. Ennek kell kollektíven tudat alatt(már 30 éve megtörtént)majd tudatosan bekövetkeznie.
  Egyenlőre csak azt érzik, hogy minden szar, egyre szarabb.

  Ha a megértésben nem jutnak előrébb, akkor a kép valósággá is lesz, egész a legrosszabbik.
  Ember embernek lesz farkasa. Most még csak faszverés megy, meg elidegenedés.
  Totalis elbuzulás még csak útban van.

 29. 27 „Ésakkor most üldözitek-e a buzikat, vagy nem. Mert akkor a papok felét ki kéne rugni!” – Még akkor ezzel kapcsolatban tisztázzunk pár dolgot.

  A vágyat, vonzalmat az egyház nem tekinti bűnnek. Lehet az akár homoerotikus, akár akármi, amíg ki nem éli, senkit nem érdekel. Volt pl. nemrég valami aljas fazon, aki írt a vatikáni buzulásról, arról spekulált, hogy szerinte XVI Benedek is buzi volt, mert milyen meghitt kapcsolatai voltak. Tök mindegy, ha nem csinálta, akkor szent ember volt!

  Aki meg csinálja, azt ki kell rúgni, szerintem is. Aki kisfiúkat fogdos, azt meg még le is csukni. Ebben szerintem is van sara az egyháznak, hogy valami félreértelmezett irgalomból a ragadozókat nem iktatta ki a rendszerből. De ez nem igazol semmiféle egyéb elhajlást.

 30. Meg hogy: “Semjén nem szeretné, ha bűncselekmény lenne az állatokkal folytatott szex.”
  – Ez pedig a szalmabáb érvelésnek egy kirívóan gusztustalan példája.

  Semjén nyilvánvalóan semmi ilyet nem mondott, nem támogatja a zoofíliát. Csak nem támogatják a civil szervezetek túlhatalmát. Az állatvédők úgyis hajlamosak mindent hisztérikusan túlreagálni, érdemes letörni a szarvukat. Ebben igazat adok neki.

 31. 32. Reinkarnátor
  „Szerecsémre a protestánsokat nem ismerem.
  Eddig csak katolikus pap fogta meg a seggem. ”

  A két nagy keresztény hitt közötti különbség ebben a témában -„η καθολική”- a katolikus-okkal ellentétben a protentas hivők és az Isten között feleslegesek a közvetítők -a papok – és a templomok.
  Az ami a lényeg szerintük az az Ótestamentum és Újtestamentum irásai.
  Leforditották az összes létező modern nyelvre és akit érdekel vagy kérdései vannak azokat saját magának kell utánaolvasnia és megmagyaráznia.
  Az orthodox – „ο ορθόδοξος” – keresztényeknél azonban ebben a témában más a gyakorlatuk:
  Egész nyugodtan az egyszerü papok megnősülhetnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük