(3229) Darwin

Tibor bá’ online

 

Az amerikai rendőrség kitenyésztett viselkedése sokáig nem volt tartható. Ami most bekövetkezett, az borítékolható volt. Ami nem látható előre, az a „fekete élet számít” mozgalom vége. Maga a mozgalom mára már magába fogadta a tudomány ellenességet is, ami időről-időre fel-fel szokott lángolni. Félő, hogy a következő áldozat Charles Darwin lesz.

A fiatal Darwin megfigyelése, és a feltárt tények helyes értékelése fantasztikus tudományos előrelépés volt. Darwin hozzájárulása az emberi tudáshoz szinte felmérhetetlen, amit abból lehet érzékelni, hogy még napjainkban is vannak, akik tagadják az evolúciót.

A fajok megfigyelése azonban hozhatott olyan megállapításokat, amibe manapság bele lehet kötni, jó lehet Darwint csak a tudományos megállapítások érdekelték.

Darwinnak szemére vetik az Eugenikát, miközben magát a kifejezést halála után egy évvel hozták létre. Az igaz, hogy észrevételezte, a civilizáció megakadályozza az ember természetes szelektálódását, a modern orvostudomány olyanokat is megment, akiknek nem lenne szabad utódokat nemzeni. De Darwin itt, ennél a megállapításnál megállt, nem voltak javaslatai. Hitlernek nemcsak voltak javaslatai, de nagyot lépett a megvalósítás terén. Ez tette az eugenikát hírhedté.

Az ember származásában (The Descent of Man) Darwin állítja, hogy a férfi intellektualítás meghaladja a nőét, ami manapság blaszfémiának számít, jó lehet Darwin ezt csupán tapasztalta, és mint tudós leírta.

Darwin hangot adott annak, hogy a fajok között különbségek vannak. Az Ember nem egyenlő, legyen a bőre barna vagy fehér. És ezt elég durván hozta nyilvánosságra: ”Nehéz elhinni, hogy azonosak velünk.”

Az ember származásában külön fejezetet szentel „az emberi fajoknak”. Ebben kifejti, hogy a különböző fajok jelentősen eltérnek egymástól. Szellemi kapacitásuk erősen különböző. A slussz poén: „A civilizált faj majdnem biztos ki fogja irtani a másikat.”

Darwin XIX. századi nézetei ma már elfogadhatatlanok. Kiirtotta őket a politikai korrektség. A pillanatnyilag dúló fekete mozgalom pedig megbocsáthatatlanná teszi. És bár angol közvélemény kutatás szerint őt tartják Anglia negyedik leghíresebb emberének, és sírja a Westminster Abbey-ben van, ami a lehető legnagyobb megtiszteltetés egy Brit alattvaló részére. Ennek ellenére nem szívesen fogadnék detronizálása ellen, sőt azt se tartom teljesen kizártnak, hogy a Westminster Abbey-nek is búcsút vehet. A „fekete élet számít” mozgalom elvetemült vaksága miatt Darwin mellett a darwinizmus is veszélybe került.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

75 gondolat erről: „(3229) Darwin

 1. Darwin egy olyan korban beszélt a nők alacsonyabb intelligenciájáról, amelyben a nők tömegei előtt zárva volt az iskola, különösképpen a természettudományok oktatása. A fajok közti különbség megállapítása is az iskolázottság különbözőségén alapul. A „civilizált” faj majdnem biztos ki fogja irtani a másikat” sem jött be teljesen. A civilizált római birodalmat a barbárok maguk alá gyűrték. Tulajdonképpen a dél amerikai magasan fejlett indián civilizáció is áldozatul esett a barbároknak, akik csak a lőfegyverekben voltak fölényben. Manapság egy erős, agresszív idiológia mentén szerveződött barbárság tette a lábát az európai csúcs civilizáció nyakára. Nem mernék pénzt tenni a vesztésükre.

 2. Darwin biztosan jó megfigyelő volt. Sok mindent jól látott, például ezt is: “ különböző fajok jelentősen eltérnek egymástól. Szellemi kapacitásuk erősen különböző“. A “fekete életek számítanak“ tagjai ezt a megállapítást nap mint nap bebizonyítják. Az intelligenciájuk minden ellenkező hiresztelés ellenére meg sem közelíti a “fehér életek számítanak” csoportét. Az intelligenciát 70-80 százalékban az örökölt gének határozzák meg és csak 20-30 százalékban függ a szocializációs mintáktól és környezettől. Hiába erőlködnek a liberálisok, a tényeken nem tudnak változtatni. Ugyanez vonatkozik a nyugat-Európába beözönlő iszlám hordákra is.
  Nem sok jóra számíthatunk! A prímitívség könnyen legyűri (fizaki erejével, barbárságával) a magasabb kultúrát, legalábbis a történelem erre tanított minket.

 3. Darwinnak halvány elképzelése sem volt arról, hogy a modern globális világgazdaság kialakulása milyen hatással lesz a különböző térségek népszaporulatára, mert ez már nem biológiai determináltságú folyamat.
  Az ő korában, és még sokáig utána is Európában igen lendületesen nőtt a népesség a gazdaság növekedésével, a hatékony, hozzáférhető fogamzásgátlás még nem létezett.
  A fehér rassz mára ott került hátrányos helyzetbe, hogy létszáma folyamatosan csökken, az űrt pedig ki fogják tölteni a szaporodó népek.
  Szerintem a nagy népkeveredés be fog következni, akár szervezik ezt, akár nem, bármennyire fájdalmas is lesz ez a fehér társadalmaknak, nagyon sokáig fog tartani, sok érték el fog veszni, de önmagában ezért az emberi faj potenciálja nem fog megváltozni.
  Ha a rasszok összekeverednek, és nem lesz egyértelmű jele az ember külsejében ami rasszra utalna, attól az eredeti gének az összes rasszból „álruhában”, de továbbra is megmaradnának, nem tűnnének el a süllyesztőben.
  Szerintem a keverék népesség ugyanúgy kitermeli a maga politikai, gazdasági, tudományos és kulturális elitjét, amely ugyanúgy a tömegek hátán, azok munkájából profitálva fog uralkodni, semmivel nem lesz sem rosszabb, sem jobb, mint a mai világban.
  A hatalom birtokában mindjárt rá fog jönni az új elit is, hogy ha gazdag és befolyásos akar lenni, akkor bőrszíntől függetlenül erre a legjobb út az, amit az elődök már kitaláltak.
  Persze tudjuk, hogy ez a jövő már nem fog megvalósulni, mert az út fenntarthatatlan, rassz ide vagy oda…

 4. 1 Bögözy
  Azért az a barbár, aki legyűrte a római birodalmat csak kultúrájában volt barbár, képességeiben semmivel nem maradt le egy germán hozzájuk képest.
  Barbársága nem jelentett korlátot fejlődőképességére.
  De aki abban a korban nézte a folyamatot, az azt érezhette, hogy primitív törzsek szétrombolják a kultúra központját, vége a világnak.
  Aztán miből lett a cserebogár…

 5. 1.re. Az intelligencia nem egyenlő a tanult tudással.
  2.ra. Az iszlám „hordákból” indult ki a zsidó vallás, majd abból a kereszténység. Mire gondolsz horda megjelöléssel? Perzsiára esetleg? Akkoriban ott volt a kultúra fellegvára…
  3.ra. Tény, hogy az elmaradottab országok lakossága nagyobb mértékben szaporodik. Talán a nyomor az, ami szaporodásra ösztönöz?
  4.re. Ki tekinthető „barbárnak”? Aki ellenáll a hódításnak, vagy a hódító, aki lekaszabolja és rabszolgává teszi a neki be nem hódolókat?

 6. 5 Dan
  Sokan annak tulajdonítják a nyomorországok magas szaporodási rátáját, hogy alacsony az iskolázottság, ezért el sem jutnak oda, hogy védekezéssel segítsenek a maguk helyzetén.
  Főleg a nők iskolázottsága kulcskérdés, mert rajtuk nagyon sok múlik…
  Másrészt a nyomorban élő minimális jövedelmét nem fogja fogamzásgátló eszközökre költeni.
  Ha meg az állam erre még rá is tesz egy lapáttal ideológiai alapon, az katasztrófa.
  Az arabokkal kapcsolatban meg nekem is az az érzésem, hogy az átlagember mutatott viselkedése köszönhető az országaik alacsonyszintű oktatási rendszerének.
  Akik helyzetüknél fogva hozzáférnek az oktatáshoz, azok megállják itt is a helyüket.
  Meg kell nézni a nyugati gazdasági, tudományos intézményeket, pozíciókat. Meglepően sok arab név bukkan fel ott, komoly tudományos kutatók, szakértők, nemzetközi intézmények elismert vezetői, akiket itt is elismernek.
  Az semmit nem jelent, hogy a szegregált, primitív közösségekben szocializálódó gyerekeken nem segít az európai iskolarendszer sem, mert nem fogadják el az értékrendjét, ellenségesen viszonyulnak hozzá.
  De ez főleg nem az intelligencia hiánya, hanem a kulturális összeférhetetlenség következménye…

 7. Az angol példa jól mutatja, hogy a birodalom központjába az elmúlt két században a gyarmatokról érkező szinesbőrű szolgák serege mára már nem a fehéreket szolgálja hanem a társadalom fontos egyenrangú része lett. (Ezt nagyon fájlalják is az angol „ortodoxok”). A demográfiai adatok alapján pedig egyértelmű, hogy kb. 50 év múlva ők fogják a társadalom többségét alkotni. Igy nyilván a szinesbőrüek „térhódítása” már parlamentális viszonyok között fog zajlani a törvény támogatásával és nem barbár hordák pusztitásával.
  Több Angliában töltött év tapasztalatai alapján tanúsithatom, hogy az iskolázott angol színesbőrű semmivel sem kevésbé értékes , mint hasonló fehér társa. (Sőt).

  Na de mi van a mi szinesbőrű állampolgárainkkal akik képtelenek integrálódni a társadalomba. Az ő átlagos műveltségük, iskolázottságuk nagyon alulmúlja az országos átlagot és ez is megnehezíti a beilleszkedésüket (Hangsúlyoznám, hogy ez nem intelligencia probléma). Persze ez nem feltétlen csak az Ő bűnük. Ugyanakkor a demográfia szerint nem túl távol az idő amikor túlsúlyba kerülnek. Szóval lehet, hogy nem is a migráció itt a legnagyobb probléma?

 8. 6 Dan: „védekezéssel segítsenek a maguk helyzetén”

  Ha cigányokból indulunk ki, ők magasból tojnak arra, hogy hány gyerekük van és azok milyen körülmények között élnek. Fel sem merül bennünk, hogy a sok gyerek miatt van rosszabb helyzetben a család.

 9. Csak wikipédia szinten, azok számára akiknek túl nehéz dió a hatvanas évek történelme vagy nem tudja, kik foglalkoztak magas szintű matematikával a „sötét középkorban”.

  The word algorithm itself is derived from the 9th-century mathematician Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, Latinized Algoritmi.

  Algebra (from Arabic: al-jabr, meaning “reunion of broken parts” and “bonesetting”) is one of the broad parts of mathematics, together with number theory, geometry and analysis.

  Hogy ki a barbár? Inkább ajánlanám egy kultúrember véleményét a szalonfasizmus helyett. 15 perc, megéri.

  (és megvan a videó beágyazás trükkje: ha szerkesztem a hozzászólást, már nem jelenik meg. na ja…)

 10. 3.hubab
  …”Szerintem a nagy népkeveredés be fog következni, akár szervezik ezt, akár nem, bármennyire fájdalmas is lesz ez a fehér társadalmaknak, nagyon sokáig fog tartani, sok érték el fog veszni, de önmagában ezért az emberi faj potenciálja nem fog megváltozni…”
  Ezt azért gondold át mégegyszer.
  Az emberi faj pontenciálja változatlan marad? Akkor szerinted a tokaji assszú és a Tesco kannásbor ugyanaz?
  Tovább idézlek:
  …”Ha a rasszok összekeverednek, és nem lesz egyértelmű jele az ember külsejében ami rasszra utalna, attól az eredeti gének az összes rasszból “álruhában”, de továbbra is megmaradnának, nem tűnnének el a süllyesztőben…”
  Ezt is gondold át. Összekevernéd a csokis tortát a fokhagymás paprikás szalonnával? Abban igazad lesz, hogy a génjeik ott lesznek a tálban, de ehető?
  Azzal már nem is jövök, miszerint a keveredett fajoknál a negativ tulajdonságok dominánsak az utódoknál, akkor hogy is lesz ez?

 11. 9 – Kedves Loránd:
  Ezért a 15 percért áruld el nekem, véleményed szerint athéni vagyok-e vagy vizigót!

 12. 5 Dan: „Az iszlám “hordákból” indult ki a zsidó vallás” – már ne is haragudj… Írsz különböző dolgokat, általában van valami értelme is, és közben-közben lerombolod az egészet egy-egy totális hülyeséggel.

  Már hogy alakult volna ki az iszlámból a zsidó vallás, mikor Mózes kb. kr.e. 1500 évvel élt, Mohamed meg 622-ben alapította az iszlámot?

 13. 10 Balint
  erősen túlzás, sőt logikailag gazemberség, amit leírtál
  A különböző rasszú emberek nem úgy különböznek egymástól, mint az általad példaként hozott édesség a szalonnával. Az ember és a csimpánz között van kb. 2% eltérés a gének szintjén, a feketék és a fehérek között szinte nincs.
  A különböző populációk genetikai keveredése bizony hogy erősebb, életképesebb egyedeket hoz létre, elég, ha azt mondom, hogy félnéger/félfehér nő 🙂

  Az evolúció amúgy nem azt mondja, hogy az erősebb (szebb, jobb, okosabb) marad fenn, hanem az, aki jobban alkalmazkodik, ÉS szaporodik. Ha egy egyszerűbb, kisebb létforma jobban fennmarad, akkor az marad fenn

  A nők átlagos intelligenciája nem kisebb, mint a férfiaké. Viszont a szélsőségek kevésbé vannak közöttük jelen. Elmehetsz egy értelmi fogyatékos gyerekek iskolájába, láthatod, hogy jóval több a fiú.
  ÉS igen, a kimagasló intelligencia körében is kevesebben vannak. Nem véletlenül vannak kevesebben a magasabb tudományos körökben, és nem a feminácik hazugságai miatt. Egy matematika professzor evolúciós okokkal levezette, le is tiltották a tanulmányát:
  https://qubit.hu/2018/09/12/tudomanyos-dolgozatnak-indult-a-matematikaprofesszor-tanulmanya-vilagra-szolo-botrany-lett-belole

 14. Csak engem zavar, hogy össze-vissza van keverve egymással a származás és a tanult viselkedés kérdésköre?

  Darwin, a tudós, hogy írhatott le olyan marhaságot, hogy az „emberi fajok”, mikor a fajdefiníció alapján egyértelmű hogy az ember egy faj!? Lehet, hogy akkor még nem szilárdult meg a „faj” fogalma a tudományos nyelvben?

  Vagy hogyan keverheti a „civilizáltság” fogalmát a bőrszínnel, amikor az előbbi tanult, társadalmi tulajdonság, az utóbbi pedig genetikusan öröklődő? Historikusan úgy alakult, hogy többnyire a fehérek a civilizáltak és a feketék a barbárok, de ahogy egy fehér is lehet barbár, egy fekete is megtanulhat viselkedni.

  Én egyébként lehetőséget látok abban, ha a BLM rászáll Darwinra: ezzel megmutathatják az egész világnak, hogy micsoda idióták, és diszkreditálják magukat.

 15. „Darwin állítja, hogy a férfi intellektualítás meghaladja a nőét…”
  A vizsgált halmaz méretétől függően valóban statisztikai eltérés tapasztalható: a nők egyes kultúrákban családi (mikró) szinten többnyire előnyt tudnak maguknak csiholni, ami makrószinten – társadalmi méretekben – már nem igazán fekszik nekik, bár eröltetik rendesen. A kivételek persze erősítik a szabályt (lásd M.Curie)

  14: Asidotus
  „A különböző populációk genetikai keveredése bizony hogy erősebb, életképesebb egyedeket hoz létre, elég, ha azt mondom, hogy félnéger/félfehér nő ?”
  Itt ugyanaz a helyzet, mint a nők/férfiak összehasonlítása terén: fizikai képességekben a ‘nemesítés’ jól jöhet. Sajnos azonban az intellektus génjét még nem sikerült „kikeresztezni”, az sokkal inkább a családi-társadalmi környezet állapotának, befogadási készségének a függvénye, hogy miben nő fel egy-egy generáció (mit kap? szeretetet/verést? oktatást/hülyítést?, megbecsülést/kiutálást?) ami sok nemzedék alatt zajlik…

  Magyarhonban volt az elmúlt évezredben sok ilyen esemény, eleve a hét törzs, majd kúnok, jászok stb. stb. (van felsorolás bőven a Képes Krónikában már, és ez azóta is tart) Az se véletlen ezek után, hogy ennyire különböző individuális népség lettünk… 🙂

 16. 14.Asidotus
  …”erősen túlzás, sőt logikailag gazemberség, amit leírtál
  A különböző rasszú emberek nem úgy különböznek egymástól, mint az általad példaként hozott édesség a szalonnával. Az ember és a csimpánz között van kb. 2% eltérés a gének szintjén, a feketék és a fehérek között szinte nincs….”
  Legyen ugy, ahogy mondod, vállalom, megcsontosodott vén fehér gazember vagyok.
  A hatvanas évek elejétől rengeteg – több tizezer – minden rendű-rangú , főleg európai fehér szakember özönlött az ENSZ által kezdeményezett fejlödésre ösztökélt afrikai országokba.Hosszú-hosszú évekig igyekeztek védenceidet valahogy /bárhogy , akármire / bármire megtanitani , ezer és egy dologra, mesterségre, tevékenységre, ami saját életük jobbátételét , saját javukat szolgálta volna.
  Valamennyien tudjuk hogyan végződőtt ez a nemes , önzetlen nemzetközi erőfeszités, hogyan hálálták meg védenceid, akik pontosan olyanok -szerinted – mint az őket tanitani jött fehérek, és ha lehetőséged adódik, olvasd az Afrikát megjárt -és idejében elmenekült – fehér szakemberek beszámolóit tapasztalaikról.
  Fehér rasszista szinte valamennyi, holtbiztos.

 17. A BYU beavatási beszéde mély nyomokat hagyott bennem. Ennek ellenére úgy érzem, hogy a Visigothok számban egyre inkább felül fogják múlni az Athenieket. Az nekem nem kérdés, hogy Tibi bá athéni és nem visigót.
  Ugyanakkor nem hagyhatom megjegyzés nélkül azt a megjegyzést, hogy a cigányokat nem érdekli hány gyerekük van és, hogy ez befolyásolja az életszinvonalukat. Ez a vélemény csak egy újabb példája a fehér felsőbbrendűség elmeletének ami alapjaiban téves. Azért az talán nem elhanyagolható körülmény, hogy ezt az etnikumot évszázadokig a magyar nemzet egy sajátos karanténben tartotta. Most, hogy ennek a karanténnek a falai omladoznak, ne csodálkozzunk azon, hogy a problémák más dimenzióba kerülnek. Nem kellene megvárni amíg felébred a Gipsy Lives Matter mozgalom.
  A feladat szerintem a többségi fehér társadalom vállán nyugszik.

 18. 17 – bálint:
  Ezek az okoskodók teljesen félreviszik a témát. A gének egyezése 98 százalékban semmit se jelent, mert a tengeri hínár génkészlete is 40 százalékban egyezik az emberrel. Ami a lényeg, hogy a háború előtti szóhasználatban a fehér kaukázusi, az amerikai indián, az afrikai néger, az északi eszkimó, a keleti mongol, az ausztrál abó, az indiai hidú mind-mind más faj azaz rassz volt. Ezt megszüntették. Szegény Darwin nem volt jövőbelátó. Ezért fogják most kihantolni. Biológiailag azért vagyunk egy faj, mert ha közösülök egy néger nővel, akkor fogan és lesz ivarképes közös utódunk, akit nem szabad félvérnek nevezni, mert az sértő. Persze a tény az tény marad, ezért a helyes jelző a „szinesbőrű”. Hogy mennyire színes, azt nem szabad feszegetni, mert az is sértő.

 19. Capri szigetén élö svéd biologus tette közzé, hogy „Az ember és a csimpánz között van kb. 2% ( 1.45) eltérés a gének szintjén” de ez a minimális eltérés semmiképp nem átjárható.

 20. Ez a kis videó most ideillik:
  https://www.youtube.com/watch?v=DZvAZnIruhI
  Angolul nem tudóknak: „Ünnepeljük a különbségeinket!”

  Egyfelől azt gondolom, hogy tényleg ez lehetne az előrevivő út: ahelyett, hogy eltagadjuk, hogy bármiféle különbség van a rasszok között, ünnepelhetnénk is ezeket a különbségeket. Szembenézve azzal, hogy milyenek is vagyunk valójában, megtalálhatjuk azt, hogy mi is a dolgunk ezen a világon.

  Másfelől szerintem nagyon szórakoztató, ahogy ez a kis videó ábrázolja a „színeseket” – legalábbis fehérként. Ha kínai vagy néger lennék, valószínűleg a vérem felforrna, hogy valaki szerint ennyi vagyok: „csin-csin-csin” vagy „unga-bunga”.

 21. 10 balint
  Én csak azt értettem ezalatt, hogy az a génállomány, amit a kevert népesség reprezentálni fog ugyanúgy tartalmazni fogja a kiváló tulajdonságokat hordozókat is, és a nagy számok törvénye alapján ugyanúgy ki fog termelődni az a politikai, tudományos, kulturális elit, még ha a bőre meglehet sárgább, barnább is lesz, de ugyanúgy birtokába lesz mindazon készségeknek és tudásnak, amit ma birtoklunk, hiszen a mi leszármazottaink is köztük lesznek.
  Az a baj, hogy a mai állapotokat nézve ez a folyamat nem ígérkezik békésnek, mert jelenleg mi vagyunk birtokon belül a fehér bőr bélyegével megjelölve, és sokkal többen vannak kívül, akik kisemmizettnek érzik magukat, okkal vagy ok nélkül, az mindegy, de megvan a hajtóerő, ami ellenünk dolgozik…
  De a rómaiak sem adták magukat könnyen, évszázadokon át küzdöttek a barbárok ellen, de sok vizigót rómait győz, aztán belekóstol a római örökségbe, és megízlik neki, és nem marad vizigót…

 22. „A civilizált faj majdnem biztos ki fogja irtani a másikat.” – Amíg volt rá lehetősége, nem tette meg, mert nem volt rá szüksége: biztonságos elnyomás alatt voltak a feketék.

  Ma már egyérteműen látszik a veszély, okunk lenne rá, de közben kialakult egy önostorozó „woke” kultúra, ami megakadályozza még a hatékony önvédelmet is, nemhogy a másik kiirtását.

  Egyébként ha Hitler nyerte volna a háborút, lehet, hogy azóta már megvalósult volna, amit Darwin vélelmezett.

 23. 19.Tibor bá
  …”Szegény Darwin nem volt jövőbelátó. Ezért fogják most kihantolni.”
  Igy van.
  Szegény Washington sem látta a jövöt.
  Mennyit küzdött az Államokért, most meg ledöntötték a szobrát, csak tudnám miért.Istenem, ha tudta volna hogy azért harcol, hogy legyen egy hely ami otthont, hazát ad valami rohadékoknak, akik hálából majd ledöntik emlékét…
  Csak alig 2% van köztünk és a csimpánzok között.
  A csinpánzok EZT nem követték volna el.
  Ugyanis minden mai, modern multikulti-genderelmélet-antirasszista – polkorrekt lófaszságelmélet dacára fajok és nemek igenis vannak és lesznek, akkor is, ha ez akárki agyalágyult haladó gondolkodású hülyének nem tetszik.
  Darwinnak volt igaza!

 24. 22.hubab
  …”De a rómaiak sem adták magukat könnyen, évszázadokon át küzdöttek a barbárok ellen, de sok vizigót rómait győz, aztán belekóstol a római örökségbe, és megízlik neki, és nem marad vizigót…”
  Igazad van részben, de egy nagyon lényeges dolgot nem veszel figyelembe: a rómaiakat nem négerek, hanem FEHÉREK támadták, ebben benne van minden, amire nekem, EURÓPAINAK ma is szükségem van .Róma, mint hatalom, megszünt, de mint szimbólum, mint európai jelkép, civilizációm alapja-eredete fennmaradt, mert FEHÉREK léptek FEHÉREK helyébe, ha érted mire gondolok, és ezzel megmagyaráztam mindent.

 25. 5 Dan – Az iszlám hordák alatt azokat a primitív iszlám hitűeket értem, akiket a Mutti és a hasonszőrű állami vezetők magukra engedtek. Ezek az emberek iskolázatlanok, buták. 90-95 %-uk alkalmatlan bármilyen magasabb szintű munkára. Az alacsonyabb státuszú munkákat pedig nem szeretik és a nyugati gépesítés és berendezkedés miatt pedig, már nem is igénylik a befogadó országok. Tehát a rejtett erőforrások kiaknázatlanok maradnak, azaz a befogadó társadlom adózó állampolgárain éllősködnek. Ezt a naplopó életmódot még szinezi a radikális iszlám imámok felforgató tevékenysége. Kimutatott tény, hogy a harmadik, negyedik generáció sem tudott beilleszkedni a többségi társadalomba az iszlám hit sajátosságai és hódító jellege miatt. A Németországba régebben behozott törökök a mai napig elkülönülve élnek, szocializálódnak. Akkor is és most is a kinti népesség alja áramlott be Nyugatra. Példának okáért Törökországból, az ottani egyik elmaradott vidékről, Anatóliából jött a legtöbb “erőforrás” :). Mi sem számíthatunk sok jóra a cigányok szaporasága és primitívsége okán. Akit mélyebben érdekel a téma: Pokol Béla – Európa végnapjai könyvét ajánlom.

 26. 26 – Hanyistók:
  Ne feledkezzetek meg arról, hogy a fiatal muszlim férfiak milyen hatalmas szolgálatot tesznek az adófizető idős nők körében. 😀 😀 😀

 27. 27 – Tibor bá’ :
  Azért a szűk réteg idős nő miatt, akik igénybe veszik a fiatal muszlim fiúk erősségét, azok miatt nem kellene szétverni és leamortizálni Európát. 🙂

 28. 28 – Hanyistók:
  Egy beszáradt vaginával rendelkező, öregedő nőt kellene megkérdeni. Mit ér neki, mit hajlandó feláldozni néhány rég felejtett orgazmus átéléséért. Félek, hogy unokája jövője erősen másodrendű cél

 29. Tibor bá, az öregedő nő evolúciós szempontból már kívül van a játékon.
  A megszállókon kívül mindenki jobban járna, ha ezeknek a nőknek a TB fizetne évente egy vibrátort, mint hogy magunkra húzzuk a hóhérainkat.

 30. Ennyi rasszizmust egy poszton belül….. 😀 wow….

 31. Bak Tigris, Miféle karanténban voltak a magyar cigányok évszázadokig? A valóságos oka a cigány integráció alacsony hatékonyságának, hogy nem tartatják be velük a törvényeket. Bevezették az iskolakötelezettséget, de tőlük nem kívánták meg, az iskolába járást. Mai nap is elnézik nekik. A tulajdon védelmére hozott törvényeket sem tartatják be velük teljesen.

 32. 7 Bak Tigris
  „Több Angliában töltött év tapasztalatai alapján tanúsithatom, hogy az iskolázott angol színesbőrű semmivel sem kevésbé értékes , mint hasonló fehér társa.”
  Ezt el tudom fogadni, csak az a kérdés, hogy a bevándorlók hány százaléka kerül ebbe a kategóriába, és mennyi, aki a periférián sodródik, reménytelenül szegregáltan, frusztráltan.
  A másik kérdés az, hogy ha a bevándorló színesek valóban elérik azt a tömeget, hogy a választásokra döntő hatásuk lesz, akkor ezek a beilleszkedett iskolázottak lesznek-e a nyerők, vagy valami populista szélsőségesek, aki őket is áldozatul vetik a fehérekkel egy kalapba véve teljesen demokratikusan?

 33. 33. A jelenlegi bevándorlók nem hinném hogy szavazatai joggal rendelkeznének bárhol. A korábbi bevándorlók, meg egy nemzedék óta minimum jelen vannak, és nem bevándorlók, hanem behurcoltak. Óriási a különbség.

 34. 34 Dan
  Hát, ez nem holnap lesz, az biztos, de az idő nekik dolgozik.
  Fogalmam sincs, hogy a briteknél milyen feltételei vannak a szavazati jognak, de ott már elég jelentős színes népesség van, aki nem tegnap jött, és megszokott a munkahelyeken, hivatalokban is.
  Ők a krém a friss bevándorlókhoz képest, sok már nem is beszéli ősei nyelvét, hanem mondjuk hamisítatlan londoni akcentussal beszél.
  Csak attól tartok, mire átbillen az etnikai mérleg, nem ezek közül kerülnek ki a hangadók, hanem a szélsőséges, beilleszkedni nem akarók közül…

 35. Dan bejegyzéséhez

  Az Angliában töltött éveim egy kb 300 ezres lakosságú városhoz kötődnek a Midland nek nevezett országrészen. Ebben a városban már jól megfigyelhető volt a szinesbőrüek gettósodása. (Szikh, muzulmán, afro).
  Abban teljesen igazad van, hogy attól, hogy pl. az orvosi rendelőkben kb 90 %ban színes bőrű orvosokhoz volt szerencsém nem jelenti azt, hogy az iskolázottak képezik a szinesbőrű lakosság többségét. Ellenkezőleg.
  Visszatérve azonban a hazai cigányság helyzetére (ami miatt tulajdonképpen az angol példát felhoztam) sajnos gyakorlatilag cigány elitről nem beszélhetünk. Hogy ez miért van így ezt többen nálam avatottak tárgyalták. A baj az, hogy egyik hivatkozás sem ad arra bármilyen tervet, hogy miként lehetne ezen változtatni. Úgy érzem, hogy a fehér többség nem szívesen vegyül a cigányokkal semmilyen értelemben sem. Ez pedig rövidlátó álláspont mivel a demográfia alapján már ma vannak olyan falvak ahol a cigányság többségben van. Ennek a növekvő tömegnek kell valami alternatíva a beilleszkedésre másként az ükk unokáink szembe kell nézzenek a most az USA ban megtapasztalt mozgalmakkal.

 36. 36 Bak Tigris
  Azért van ám itt is keveredés a fű alatt, csak nem olyan feltűnő…
  Munkatársaim között, ráadásul értelmiségi rétegből többek is mondták, hogy felmenőik között cigány is előfordult. Ezek nagy részéről senki nem is sejtette, és utána sem foglalkoztak ezzel.
  Sőt, van egy ismerősöm, aki cigány, nevelőintézetben nőtt fel, de amíg ezt el nem mesélte, még véletlenül sem gondoltuk róla, pedagógusi végzettségű, igen művelt, bármilyen témában kiváló beszélgetőpartner.
  Mikor faggattam, hogy hogyan sikerült kitörnie, azt mondta, nehéz ügy, mikor döntött, felszámolta minden családi- rokoni kapcsolatát, mert másképpen nem megy, lehúznak, mint az iszap…
  Erre viszont kevesen hajlandóak.

 37. 34: Angliában élő barátaim mesélték, hogy ott nincs személyiigazolvány, mert azt a személyiségi jogaik megsértéseként értelmezik. Ezért ahhoz, hogy valaki szavazhasson, gyakorlatilag csak egy lakhely kell, ahol a postával az állam tartani tudja veled a kapcsolatot. Vagyis de, mindenki szavazhat.

  Cáfoljatok meg, ha tévedés.

 38. Ábelnek:
  Ahogy én tudom valóban nincs személyi az Egyesült Királyságban. Azonban a nem állampolgár csak a helyhatósági választásokon szavazhat (ha lakcimmel rendelkezik az adott választókerületben ) a parlamenti választásokon nem.
  Amúgy a BBC tájékoztató műsorában többször láttam a felhívást miszerint a személyes papírokat mint forgalmi, jogosítvány, útlevél ajánlatos otthon biztos helyen tárolni. A rendőri ellenőrzés során csak be kell mondani a főbb adatokat (név, lakcim) és a rendőr mindent le tud kérni a felhőből a helyszínen. Ha valaki trükközni próbál az nagyon ráfázik.

  Dan: A most Angliát benépesitő szinesbőrüek őseit nagyrészt nem behurcolták, hanem egy-két generációval ezelőtt munkát jöttek keresni a Common Welth országokból, mint pl. India ami ugyan1947-ben független lett, de ennek ellére állampolgárai letelepedési engedélyt és sok szociális kedvezményt kaptak. Jöttek is rengetegen. Ők építettek aztán a szikh, muzulmán templomokat és a lélegzet elállitóan szép hindu mandirokat országszerte.

 39. Hubab. A szélsőséges beilleszkedni nem akarók pl a neonácik. Szavazati joggal rendelkeznek, illetve szeretnek agyonverni más embereket. Tisztázzuk légyszives:

  Ha minden európai állam ALKOTMÁNYA kimondja a szabad vallás gyakorlást. Akkor igazából mi az istenfaszáról megy itt a szájtépés?

  Az érdekek basszameg GAZDASÁGIAK pont beleszarik minden törvényhozó a te és az én szaros kis életébe. Illetve nem teljesen, mert bazdmeg a te fogyasztói kultúrád próbálják kiszolgálni. Vili?
  Én nem hülye vagyok, hanem problémamegoldó. Fosok a fehér ember fejére mert amit elért, azt mások segítségével érte el, nem önerőből.

  Amit szabad a keresztényeknek illetve a zsidóknak , az nem szabad tegyük fel a hinduknak, vagy a több millió kiirtott őslakos még élő leszármazottainak az amerikai és ausztrál kontinensen. Ebben semmi vallási nincsen. Pusztán jogosulatlan kincsszerzés volt, mint mikor a hitleri Németország átált műkincsrablásba. Semmi különbség nincs.

 40. 40: Ja bocs, azt hittem Te is fehér ember vagy. De persze nem látjuk egymást.

  Légyszi magyarázd már el, hogy mindazt, amit Magyarország elért, azt hogyan is nem a fehérember érte el, hanem a színesek kizsákmányolásával értük el? Szerinted azért élünk jobban, mint mondjuk Kongó, mert olyan aljas módon kizsákmányoltuk őket? Erre a fejezetre nem emlékszem töriórán, biztos épp beteg voltam.

 41. 40.dan
  …”Én nem hülye vagyok, hanem problémamegoldó. Fosok a fehér ember fejére mert amit elért, azt mások segítségével érte el, nem önerőből….”
  Gondold át és ne siesd el ezt a lefosást.A fehér ember mindig mások segitségére szorult?
  Nem inkább forditva, dan?
  Gondolj a bolognai egyetemre, biztos a zuluk finanszirozták.
  Fultont biztos a kinaiak támogatták, magától semmire sem ment volna, a Montgolfier testvérek minden segitséget megkaptak a délamerikai maya leszármazottaktól, valamint a továbbiakbam az elektromosság, a gépészet, az optika, és egyáltalán MINDEN TÉREN a fehér ember önmagában fabatkát sem ért a rendkivül fejlett szinesbörű tömegek támogatása nélkül.
  Teljesen igazat adok neked, a fehérhez hasonló értéktelen, tehetségtelen bagázs ritkaság.

 42. 40: Itt vannak a white supremacist neonácijaid, amint épp terrorakciót szerveznek:
  https://9gag.com/gag/arVbEx5

  Ja bocs, mégsem azok, hanem fekete és arab muszlimok. Micsoda véletlen, ki gondolta volna?

 43. 40 – Dan:
  Nem csak azt árultad el, hogy nincsenek tárgyi ismereteid, de különben is meggondolatlan voltál. (nem beszélve a trágár stílusról).

 44. Dan valószínűleg a angolszászokra gondolt, mely leginkább a vilag ‘kultúrájának’ alakítója. De említhetnénk a franciákat, spanyolokat is
  Elszarták a világot. Ebben igaza van-véleményem szerint.

  A nyugati életforma elterjedőben, de mindenképpen cél ez a fajta életvitel más nemzetek számára is. Mert ez ‘könnyű’ élet, de valóban a kizsákmányoláson alapszik.
  Kényszerű velejárója a dekadencia, mivel inkább hedonisztikus, mint valódi értékekkel bír.
  Vallásossága szájtépés többnyire és eszköz, így nem is ad valódi hátteret a tömegeknek.

  Azért a ‘mauglik’ se különbbek, csak ők a saját perspektívájukból látják ugyanazt. Közös agybaj-mondhatnank.De azért náluk is voltak ötletek, pl.arabszám, sárgaknál a selyem, papír, építészet stb. Lenyűgöző kultúrájukról nem is szólva.

  Feketék valóban nem nagyon voltak, talán valami botanikusról olvastam a földimogyoró kapcsán.

  Az indiai kultúra is nagyon komoly volt, mára már teljesen nyugati lett.
  Az óceánjárókon nagyon sok indiai meg fülöpszigeteki dolgozik. Érdekes volt mikor egyes indiaiak gypsiknek hívták másokat, mintegy degradálóan. Akkoriban csak lestem, gondoltam magamban,hogy mit beszélsz ez,hisz mind cigányok vagytok. Nagyobbat nem is tévedhettem volna.

  Szóval csak óvatosan az árja elmélettel.
  Dan indítéka a liberális eszmények iránt érthető saját élete kapcsán.
  Kár, hogy nincs valódi liberalizmus,
  csak ugatják a holdat és a liberális eszméket is felhasználják, hogy agyalágyult majomságokat nyomjanak le a torkunkon, megtévesztve a megtéveszthetőeket.

 45. 40 Dan
  Hűha, most aztán tényleg nem tudom, mivel vertem ki nálad a biztosítékot…
  Én pont ellenkező irányú reakcióra számítottam, mert most is, mint mindig túl toleráns gondolataim vannak a bevándorolt népesség kapcsán a blog szellemiségéhez képest, mintegy szurkolva annak, hogy ezek az emberek ne ragadjanak le saját buborékjukban, és ők is aktív és sikeres szereplői legyenek a nyugati társadalmaknak, mint ahogy egy kis részüknek ez sikerül is.
  Erre meg is szoktam kapni a kritikákat, és ellenvéleményeket, mit legutóbb Bálinttól is…
  Terítsd ki a kártyáidat…

 46. Balázs 46.ban leírta.

  Amúgy fehér vagyok és magyar.

  Az rendben van, hogy valakik nem értik mit írok, akik nem ismernek, de hogy Tibor bá miért nem érti azt meg én nem értem. Balázs megértette. Nem fogok magyarázkodni. Amíg Egyiptomban harci szekerekkel csatáztak, illetve piramisokat építettek, addíg Európában semmi sem volt. Szó szerint semmi. Aki nem tudja, hogy a nyugati kultúra keletről származik, annak vannak gondjai a tárgyi tudásával.

 47. 48: Az ókori egyiptomiak az europid rasszba tartoztak. Egyébként a maiak is, csak ők az arab ághoz. Az indiaiak is, nem véletlen az indo-európai kifejezés.

  Ne felejtsük el, hogy Indiában több egymástól nagyságrendileg különböző civilizációs státuszú népesség él egymás mellett kasztokra osztva, évezredek óta. Ott egyszerre van és volt jelen a legmagasabb és a legalacsonyabb civilizáltsági fok.

  Egy tanács: sokat javítana az érthetőségeden, ha pontosan fogalmaznál, és azt írnád, amire gondolsz, nem pedig csak valami körülbelül hasonlót, amit ha szó szerint veszünk, akkor semmi értelme.

 48. 50: Én kérek elnézést, ha túl kemény voltam… nem akarlak megalázni.

 49. 41 Ábel
  Én valahogy úgy látom ezt a fehér emberség bűnét, hogy fehér ember volt az, aki rájött a pénzhatalmi játékra, ha úgy tetszik létrehozta a kapitalista szemléletet.
  Ezt pedig jól ismerjük, automatikusan oda vezet, hogy a gazdaság és hatalom folyamatosan koncentrálódik azok kezében, akiknek sikerült itt lépéselőnyhöz jutni, könyörtelenül érvényesíti ezt azokkal szemben, akik alulmaradtak, akár fehér a bőrük, akár nem, és ezt a folyamatot folyamatosan bővíteni, kiterjeszteni akarja.
  A gyarmatosítás nem volt más, mint ennek globális szintre emelése, nagy volt a tétje, ezért folyt olyan elkeseredett háború a világ felosztásáért, mert minden nagyhatalom tudta, hogy aki itt a másikat lepipálja, az olyan előnyhöz jut ebben a játékban, ami meghatározó lesz a jövőre nézve.
  Ha ehhez hozzávesszük a lecsorgó gazdaság elvét, akkor nyilván megvolt ennek a kedvező gazdasági hatása az európai térségre, akár részt vett tevékenyen a gyarmati kizsákmányolásban, akár nem.
  Tehát amikor mi arra hivatkozunk, hogy nekünk semmi közünk a kongói kizsákmányoláshoz, akkor egyrészt igazunk van, másrészt nálunk is magasabb volt az életszínvonal (legalábbis az elité biztos), mint lett volna a nyugati világkifosztás nélkül, mert a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül volt ennek a haszonnak szétterülése, minél közelebb volt valaki a központokhoz, annál nagyobb mértékben.
  Én úgy látom, ahogy a nyugati rendszer automatikusan gondoskodik róla, hogy mi sem mászhassunk ki a magunk előnytelenebb helyzetéből vele szemben, ez még fokozottabban érvényes a fejlődő világra, hiszen ezzel a nyugat önmagát fosztaná meg azoktól a forrásoktól, amelyekkel finanszírozni tudja saját jólétét.
  Ezért lehet, hogy a külső szemlélő minden fehér embert olyannak lát, aki a tőle rabolt kincsekből tart fenn számára elérhetetlen életszínvonalat.
  Ezt feléjük kimagyarázni szinte lehetetlen.
  Pedig miután a tőke szelleme kiszabadult a palackból, oda már nem lehet visszadugni, ha feltéve, de nem megengedve a fehér ember eltűnne a színpadról, a világ maradék részén ugyanúgy uralkodna, az új, nem fehér elit ugyanúgy szívná a többség vérét, de természetesen ezt a tömegek nem látják…
  Ugyanúgy, ahogy az fehér átlagember sem látja át ezt, és egy részük liberális, egalitárius eszméktől fűtve igyekszik szétverni azt a rendszert, aminek a jólétét köszönheti.
  Feltehetően abban az illúzióban él, hogy az egész világ elérheti mindazt, ami számára elérhető anélkül, hogy ő valamiben is megrövidülne.
  Szóval a rendszer lényegét jelentő piramist senki sem tudja lerombolni, csak az változhat, hogy ki ül a piramis csúcsán, aki meg alulra kerül, az ugyanolyan frusztrált lesz, mint eddig, csak akkor valami mást kell kitalálni vörös posztónak, mint a fehér embert, ha szabad ilyen képzavarral élni… 🙂

 50. 53.hubab
  Nagyon jó összefoglaló, csak egy pontban tévedsz szerintem.
  Idézlek:
  …”Ugyanúgy, ahogy az fehér átlagember sem látja át ezt, és egy részük liberális, egalitárius eszméktől fűtve igyekszik szétverni azt a rendszert, aminek a jólétét köszönheti.
  Feltehetően abban az illúzióban él, hogy az egész világ elérheti mindazt, ami számára elérhető anélkül, hogy ő valamiben is megrövidülne….”
  Nem a fehér átlagember látja-gondolja ezt igy, hanem csupán egy megvezetett ,agymosott , alaptalan önmarcangolásra hajlamos ballib kisebbség.
  Ezeket összeszedném, és kijózanitó tréning okán Afrikába deportálnám öket.
  Rekordidő alatt térnének magukhoz.

 51. Hubab. Hurrá. De nem kongót kell példaként írni, hanem Indiát. Tudjátok hány indiai szoftferfejlesztő van ma az európai földrészen? Nem tőlünk tanulták a matekot….

 52. 53

  Vannak emberek, akik mivel maguk nem járnak erre a rugóra, másokról sem képesek feltételezni, hogy nemcsak a nyers anyagi érdek mentén viselkedhetnek az emberek.
  Létezik olyan is, hogy valaki fittyet hányva a saját érdekeire egy ideált követ, boldogan, amit nemesnek és helyesnek tart, a legkevésbé sem zavarja, hogy ezzel a vesztébe rohan.Sőt ettől telítődik fel még több kurázsival.
  Az is szinte felfoghatatlan sokaknak, hogy nem kizárólag az önzés vezeti az embereket.
  Ezeket az embereket lehet őrült kártékony megszállottaknak és lehet nemeslelkű hősöknek nevezni .
  Nekem személyesen az a véleményem,hogy akinek nincs olyan értéke, amiért akár meg is halna , ha úgy hozná a szükség , annak nem is érdemes élnie !
  Az egalitárius eszme, minden undok zsarnokság, kizsákmányolás és rabszolgaság egyéb méltatlan emberi relácáió hatékony ellensége.
  Egyetértek vele és támogatom.

 53. 53: Hubab, a kapitalizmus és a pénzrendszer valóban felelős a dologért, de a gyarmatok szerepe túl van becsülve.
  Csak két országot hadd említsek: Spanyolország és Németország.
  Spanyolország volt a legnagyobb gyarmatosító, kizsákmányolták a fél világot, úsztak az aranyban, de hol vannak most? Európa legszegényebbjei közt!
  Németországnak gyakorlatilag nem volt gyarmata, viszont a munkamorál, a dolgozó polgárság, az ipar, a fejlesztésre való hajlam mindig az élre röpíti. A világháborúk hazavágták, de a szorgalom és az ész mindig újra felemeli őket, mindenféle kizsákmányolás nélkül.

  Loránd nemrég berakta a „The money fix”-et. Az derül ki belőle, hogy a fiat pénzrendszereknek szükségszerű velejárója, hogy azok közül, akik hitelt vesznek fel, valaki mindig veszít. A nyomorgó tömegek is veszítenek, de nem emiatt, mert ők nem kapnak hitelt, sose volt esélyük se rá, hogy kapjanak. Ők egyszerűen azért veszítenek, mert igazából sose emelkedtek fel a félállati sorból. Bozótlakóként még volt is ennek az életformának szépsége, de a civilizáció peremén tengődve már csak a nyomor maradt szegényeknek.

  A kapitalizmus elsősorban a középosztályt és a munkásosztályt zsákmányolja ki. Akik részei a rendszernek.

  56: Milyen érdekes, az utolsó előtti bekezdésig egyetértek veled. Az utolsót viszont én így írnám: az egalitárius eszme egy veszélyes hazugság.

 54. 56 Mosógépszerelő
  Érzem és értem én ennek a gondolatnak a heroikus, lélekemelő aspektusát, de ez mindig halálra lesz ítélve a pórias anyagiak miatt, amit a túlnyomó többség előnyben részesít.
  A kommunizmus elvi megfogalmazása szerinti világ felelne meg ennek, de ennek az volt a következménye, hogy a „mindenki képességei szerint” oldal a gyakorlatban azt eredményezte, hogy az átlag feletti képességűek eljátszották, hogy ők csak átlag képességűek, mert így is majdnem hozzájutottak ahhoz, amihez inaszakadtig dolgozva juthattak volna…
  Mindamellett morálisan igazad van, de az ember sajnos már olyan, hogy mindig szeretne jobban, vagy legalább úgy élni, mint a nála jobb helyzetűek.
  Az elosztási rendszernek nincs olyan formája, amely kielégítené a benne alacsonyabb szinten élőket, ez csak a teljes egyenlőség esetén következne be, de ettől a többségnek még az életkedve is elmenne, nem csak a munkakedve… 🙂
  Az ember már csak ilyen ambivalens, szeretne jól élni, és közben vannak elképzelései az egyenlőségről, csak a kettő nemigen egyeztethető össze, valahol ütközni fognak…
  Ez egy feloldhatatlan dillema.

 55. 57 Ábel
  Vannak akik gyarmatosítottak, és voltak akik ügyesen lehúzták a gyarmatosítókat. 🙂
  A lényeg az, hogy a kizsákmányolásból származó haszon kinél landol, de akkor is a kizsákmányolás a forrás…

 56. Nem igazán érdekel, mit lehet és mit nem lehet világszinten megvalósítani.
  Az a kérdés, én mit tartok helyesnek nemesnek, érdemesnek és én mire törekedek, a szerény és véges eszközeimmel képességeimmel.
  Az értékeket, amik érdemesenek tartok védelmezni, azokat én választom meg !
  Nemcsak a győzelem vagy a biztos eredmény motiválhat egy egy tettet.
  Csillapítani a szenvedést , kissebbíteni az igazségtalanságokat itt és most, egy egészen kicsit jobbá tenni az embertársaink életét,nos ezeket én vállalom.
  Nem vagyok az e téren tanusított teljesítményemmel elégedett.

 57. 60 Mosógépszerelő
  Tisztában vagyok azzal, hogy jelenleg a nyugati országok politikája képmutató abból a szempontból, hogy hivatalosan deklarálja az állampolgárok egyenjogúságát, viszont ez kibicsaklik a lakosság ösztönös rasszizmusán és előítéletein, amit nem fognak nyíltan deklarálni, de a gyakorlatban mégis érvényesítenek a hétköznapi életben.
  Ez egyértelműen káros az őszintén beilleszkedni szándékozók esetében, viszont megérthető a potyautasok kapcsán.
  Innen nehéz továbblépni…

 58. 61: Szerintem pont fordítva van. Addig van még valami remény az emberiség fenmmaradására, amíg a „rasszizmus” legalább látensen fennmarad. Mert a „rasszizmus” csak azt jelenti, hogy az ember hajlandó őszintén szembenézni azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy az emberek különbőzőek, és nemcsak egyénileg, hanem csoportosan is vannak meghatározó vonásaink. Ezt tagadni ma már szinte kötelező, de a hazugság, különösen ha rendszerszintű, mindig bajt okoz.

 59. Ábel. Nyilván zsidó vagy, én ettől még elfogadlak mint embert, ha alkotsz, és nem rombolsz. A rombolás lehet alattomos és sunyi, illetve nyílt és felvállalt. A népírtás őslakos irtás nyílt és felvállalt. Csodálkozom hogy az ausztrál vagy Amerikai őslakosok leszármazottai nem követelnek maguknak kárpótlást, úgy mint a hitleri Németország gaztettei miatt a zsidó leszármazottak.

 60. 63: „én ettől még elfogadlak mint embert, ha alkotsz, és nem rombolsz” – Köszi! Szerintem ez a lényeg, és én is így vagyok vele.

 61. 62 Ábel
  Ezt viszont már nem tudom támogatni.
  Gondolj bele, tegyük fel, hogy az egyik rasszból 10% üt meg egy intelligenciaszintet, egy másikból pedig csak 5%.
  Nem érzed ordító igazságtalanságnak, ha ebbe az 5%-ba tartozó embert pusztán azért nem fogadnak el, különböztetnek meg hátrányosan, mert olyan bélyegeket visel magán, ami kiváltja az ellenszenvet? Akár már asszimilálódott is a többséghez, hasznos munkát végez átlag feletti képzettséggel…
  És nem csak a bőrszín lehet ilyen bélyeg…

 62. 65: Nem érzem úgy, hogy ez egy jellemző probléma lenne a mai társadalomban.

  Ha például egy cigány gyerek intelligens, akkor valóban nehezebb lesz neki eljutni az egyetemig és elvégezni azt, mint egy azons IQ-jú értelmiségi magyar gyereknek, de nem a rasszista többségi társadalom miatt, hanem a saját családja miatt.

  Nekem például van egy rakás előítéletem a cigányokkal szemben, de ha azt látom, hogy egy cigány értelmes és szorgalmas, tanul és dolgozik, akkor sokkal jobban becsülöm, mint egy azonos teljesítményt nyújtó fehért, mert tudom, hogy jóval több munkája van benne.

  De mindenhol azt olvasom, hogy csak az tud kitörni közülük, aki megszakítja a családi kötelékeit, mert visszahúzzák. Nem tudom, hogy megy ez, de állítólag ez van.

  Tényleg azt gondolom, hogy ez a BLM egy mestercsel a vezetés részéről, egy nagyszabású figyelemelterelés arról, hogy a leggazdagabbak kizsákmányolják a közép- és alsóosztályt, és ehelyett összeugrasztanak minket.

 63. Mindig lehet titkos ellenségről fantáziálni, amire sok,sok baj rákenhető.
  Egyetlenegy ilyen paranoiás politikai képzelődés sem igazolódott eddig.
  De a képzelődők tovább képzelődnek és tucatszámra hordják össze az ártatlan bűnbakokat.
  Sok sok egyén bölcsessége, bátorsága, embersége az egyetlenegy reménység arra, hogy a világ egy jobb hely legyen, mint amilyen most.

 64. 68: Milyen igazad van! A BLM-re gondolsz Te is, ugye?

 65. Bocsánat Tibor bá, hogy elvittem a posztot azzal, hogy bizonyos értékek a kizsákmányolás segítségével jöttek létre a mai fejlett Európában. Te is tudod, hogy az alapvető egyház, miközben rengeteg tudományos felfedezést tett szerzetesei által, szándékosan sötétben tartotta a társadalmakat. Mert ahol a tudás ott a hatalom.

 66. 71: A kizsákmányolás jó téma, csak szerintem tartozunk egymásnak és magunknak is azzal, hogy igyekszünk objektívek lenni ezzel kapcsolatban is.

  Szerintem az ősközösségi szint fölött nem képzelhető el társadalom kizsákmányolás nélkül. Minden akár csak minimálisan is fejlett társadalomban az van, hogy sokan dolgoznak nehéz munkát alacsony életszínvonalon, és kevesen jól élnek az általuk termelt javak hasznán. Enélkül se hatékony termelés, se magaskultúra, se civilizáció, se ipar, se fejlődés nem képzelhető el.

  Azért fokozatok bőven vannak. Nem mindegy, hogy a munkás megnyomordik-e a túlzott erőfeszítéstől, vagy hogy kap-e olyan bért, amiből tisztességesen megél és gyarapszik, normális körülmények között. Hogy mekkora a különbség a gazdagok és a dolgozók között. És nem mindegy az sem, hogy milyen irányban mozognak a reálbérek és életszínvonalak.

  Teljesen érthető, ha a munkásoknak és középosztálybelieknek nem tetszik az, hogy ugyanolyan erőfeszítéssel egyértelműen rosszabbul lehet megélni manapság, mint egy-két generációval ezelőtt, miközben a különbözet a leggazdagabb néhánynál csapódik le.

  Az is teljesen érthető, ha azok, akiknek még kulimunka se jut, és a nyomor különböző szintjei között küszködnek, fel vannak háborodva.

  Viszont ha ezek a nyomorgó tömegek a munkás- és középosztályt támadják azok helyett, akik az egészért felelősek, az csak a leggazdagabbaknak kedvez.

 67. Ábel, te is tudod, hogy nem szükségszerűen úgy kellene működnie, ahogy leírtad 72 ben. Az egész szar ahogy van. Sokkal nagyobb volumenben lehetne gondolkodni, ha nem elnyomunk, hanem tátsként közösen dolgoznának együtt. Akit ki akarunk húzni a szarból, annak is együtműködőnek kell lennie, viszont azt akit betaposunk a szarba, nem elvárható hogy együttműködő legyen.

 68. Feleslegesen álmodoztok.

  Az emberiség éppen menetel vissza a középkorba.
  Nézzetek jól körül……

  Ez volt a civilizáció csúcsa.

 69. Sziasztok,
  csak egy kérdés: a DNS evolúciós kialakulása hogyan zajlott? Semmi tudományosan alátámasztott leírást nem találtam erre vonatkozóan (talán nem találtam meg a megfelelő forrást). Darwin írt erről valamit? Mondjuk csak az élete vége felé fedezték fel ezt. Szerintem ez egy lényeges kérdés, mert ez az általunk ismert élet egyik alapja. any body?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük