(3050) A tudósok rájöttek, hogy a munka és hobbi befolyásolja a szívinfarktus kockázatát

A nyugati társadalmakban a felnőttek halálát 50 százalékban a szívérrendszeri betegségek okozzák. A szívinfarktus a legtöbb esetben hirtelen, betegség, és figyelmeztető jelek nélkül, következik be. Ennek figyelembevételével fontos lenne megismerni a hátrányos életkörülményeket a bekövetkezés elkerülése végett. — Eredetileg ez egy VIP fordítás volt, de a téma fontosságára való tekintettel, valamint a felkérésre adakozók „megjutalmazása” végett, hozzáférhetővé teszem a fordítást. _________________________________________________________________________

A tudósok rájöttek, hogy a munka és hobbi befolyásolja a szívinfarktus kockázatát

A Moszkvai Állami Egyetem Pszichológiai és Oktatási Tagozatán (MSUPE) dolgozó tudósok vizsgálták a különböző személyiséggel rendelkező emberek életvitelének és a szív-érrendszeri betegségük kifejlődése közötti összefüggést előrehaladott életkor esetében.

A tanulmány segíteni fogja a páciensek optimális gyógyító stratégiájának megállapítását, valamint növelni fogja aktív élettartamukat. A tanulmány eredményeit a Pszichológia és Pszicholótechnika folyóiratban publikálták.

A legtöbb országban, beleértve Oroszországot is, a mortalitás legfőbb oka a szív érrendszeri betegségek. A tudósok véleménye szerint azok a pszichológiai tényezők vizsgálata és szabályozása, amelyek kihatnak ezen betegségek előfordulására és lefolyására, elősegítik a mortalitás csökkenését, és növelik az emberek életének aktív szakaszát.

Ma a szakértők az egyén foglalkozásától függően kiválasztják a rá szabott előfeltételeket a szívérrendszeri betegségek kialakulásához. Az MSUPE tudósainak célja az egyénre szabott azon tényezők azonosítása, amelyek a szívérrendszeri betegségek progressziójára hatnak nyugdíjas korban.

A kutatók egy minden részletre kiterjedő módszert alkalmaztak, amiben megtalálható a célszemély életvitelére kiterjedő kérdőív, részletezve a foglalkozást, elért karriert, érdeklődési kőrt és hobbikat az egész élet alatt és pillanatnyilag. Ezen kívül a betegséggel kapcsolatos leletek áttekintését. Alkalmazták még az MSUPE által módosított Dembo-Rubinstein személyiség kiértékelési módszert. Végül matematikai statisztikát is alkalmaztak.

A hobbikat csoportokra osztották: Intellektuális, kreatív, sport, fizikai (varrás, fúrás-faragás, javítás, stb.). A tanulmányban résztvevőket megkérdezték a személyiségükkel kapcsolatos bizonyos tényezőkről: aktivitás, agresszivitás, szociális érzékenység, optimizmus, gondoskodó készség.

A tanulmányban 496 személy vett részt (110 férfi és 386 nő), akik 55 év felettiek voltak, és szívérrendszeri betegségben szenvedtek. Az eredmények azt mutatták, hogy fizikai munkások és műszaki értelmiségiek esetében majdnem minden aktivitás (kommunikáció, elhatározottság, karrierépítés) növelte a szívérrendszeri megbetegedések kockázatát. Pozitív hatás volt viszont minden fajta műszaki hobbi, kézimunka, kertészkedés, javítás stb.

Az alkalmazottak csoportjából valók esetében a fizikai képzés, fizikai aktivitás, sport pozitív hatást mutat. Az optimizmusnak, és kézimunkának egyáltalán nincs hatása.

Azok esetében, akik adminisztratív munkában voltak, semmilyen hobbinak nem volt hatása, de pozitív hatás volt kimutatható professzionális tevékenység, karrierépítés esetén barátok és család jelenlétében.

Általánosságban a káros szenvedélyek (alkohol, nikotin, túlzabálás), agresszivitás (mint személyes tulajdonság) szakmunkás kategóriában kihatással volt a szívérrendszeri betegségek kifejlődésére és rosszabbodására.

A szakértők szerint a dzsender és az életkor nem hat ki a páciens személyiségének és a szívérrendszeri betegség állapota közötti összefüggésre. Nők és férfiak esetében, valamint különböző életkorú nyugdíjasoknál a negatív és a pozitív tényező alapvetően egybeestek.

___________________________________________________________________________

Scientists Find Out How Work and Hobbies Affect Heart Disease Risk

Scientists at Moscow State University of Psychology and Education (MSUPE) have investigated the relations between the life path characteristics of people with different personality types and the development of cardiovascular diseases in elderly people.

The study will help develop an optimal therapeutic strategy for patients, as well as increase their active lifespan. The study results were published in Psychology and Psychotechnics magazine.

Cardiovascular diseases are the most common cause of mortality in most countries, including Russia. According to scientists, studying and controlling psychological factors that affect the occurrence and course of these diseases can help reduce mortality and increase the active period of people’s lives.

Today, along with general ones, specialists single out individual and personal prerequisites for cardiovascular diseases, depending on a person’s occupation. The MSUPE scientists have made it their goal to identify the influence of individual personality factors on cardiovascular diseases progression in retirement age.

The researchers used a comprehensive methodology, which includes a questionnaire on the life path, considering occupation, career achievements, individual’s interests and hobbies throughout life and at the moment; as well as analysis of documents (study of medical records); the Dembo-Rubinshtein personality traits self-assessment method modified by MSUPE scientists and methods of mathematical statistics.

Hobbies were divided into groups: intellectual, creative, sports, and subject (needlework, technical crafts, repairs, etc.). The participants of the study were also asked to evaluate certain features of their personality: activity, aggressiveness, sociability, optimism, caring (the presence of an object of care).

The study engaged 496 people (110 men and 386 women) over 55 years old, registered with cardiovascular disease.

The results of the study showed that for worker and technical professions (type “man-machine”), almost all types of activity (communication, determination, pursuing a career) increase the risk of cardiovascular diseases, and it’s only the development of subject interests and all kinds of technical hobbies, needlework, gardening, cottage, repair, etc. that have a positive effect.

At the same time, for pensioners from the employee group (type “person-person”), it’s physical education, sports, physical activity that have a positive effect, while optimism and needlework have no effect at all.

For pensioners who worked with papers and office workers (type “person-sign”), no hobby has any effect; these people are positively affected by professional activities, career growth, and the presence of friends and family.

“In general, it’s bad habits (drinking alcohol, smoking, overeating), aggressiveness (as a personality trait), and working in the “person-machine” field that affect the contraction, development and severity of cardiovascular diseases in retirement age, while optimism and subject hobbies reduce risks,” Tatyana Berezina, professor at the Department of Scientific Foundations of Extreme Psychology at MMSUPE, said.

According to experts, gender and age don’t affect the relations of patient’s personality traits and the severity of their cardiovascular diseases. For men and women, as well as for pensioners of different age groups, negative and positive factors basically coincide.

___________________________________________________________________________

Цель – Исследование особенностей личностной организации жизненного пути, влияющих на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у разных типов личностей пожилого возраста. Метод: диагностика личностных черт, анкетирование жизненного пути, анализ медицинских документов, экспертная оценка. Зависимые переменные: черты личности: агрессивность, активность, общительность, оптимизм, заботливость и особенности жизненного пути (карьера, хобби, вредные привычки и т.п.). Независимая переменная – уровень сердечно-сосудистой патологии; дополнительные переменные: профессиональные типы, пол и возраст. Статистический метод: дисперсионный анализ ANOVA. Эмпирическая база: пенсионеры – 496 человек (110 мужчин и 386 женщин). Результаты: риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пенсионеров увеличивают: агрессивность, профессиональная деятельность в сфере «человек- техника», психологические зависимости: употребление алкоголя, табакокурение, перееедание; снижают: наличие предметных увлечений и оптимизм. На связь личностных характеристик и сердечно-сосудистых заболеваний оказывают дополнительное влияние . профессиональные типы. У пенсионеров рабочих и технических специальностей риск сердечно-сосудистых заболеваний дополнительно усиливали общительность, активность и целеустремлённость, карьерный рост и снижало наличие предметных хобби. У пенсионеров человекоориентированных профессий дополнительно снижало риск наличие спортивных хобби, а у пенсионеров – офисных работников снижали профессиональная деятельность и карьерный рост, а увеличивали какие-то другие виды занятий, на уровне тенденции также были благоприятными социальные взаимодействия. Выводы: наряду с общими, существует индивидуально- личностные предпосылки к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, зависящие от профессионального типа человека. Для уточнения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

Правильная ссылка на статью: Березина Т.Н., Чумакова Е.А. — Индивидуально-личностные предпосылки развития сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. // Психология и Психотехника. – 2019. – № 3. – С. 45 – 58. DOI: 10.7256/2454-0722.2019.3.30494 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30494

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 gondolat erről: „(3050) A tudósok rájöttek, hogy a munka és hobbi befolyásolja a szívinfarktus kockázatát

  1. „A szakértők szerint a dzsender és az életkor nem hat ki a páciens személyiségének és a szívérrendszeri betegség állapota közötti összefüggésre.”

    De láthatóan kihatott arra, hogy 1:4 a nemek közötti arány a felmérésben. Vajon mi lehet ennek az oka? Nincs még 276 férfi Moszkvában 55 év felett szívérrendszeri betegségben, esetleg szégyellik a felmérésben való részvételt? Vagy már nem élnek…?

    Nálam egy ilyen felmérés nem „minden részletre kiterjedő” vizsgálatot jelent, mert már a mintavétel ferde, de ugyanakkor nagyon érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet.

  2. 1 Attila:
    Engem sokkal inkább az idegesített, hogy oroszról angolra a fordítást nem anyanyelvi angol végezte, ami katasztrofális eredményhez vezet. Az angol szöveg nyelvtanilag tökéletes mégse lehet tudni egy-egy mondattal mit akarnak közölni. Ezt a magyarban áthidalni emberfeletti feladat. Például, mi az hogy „employee group”? Kiket kell érteni alatta?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük