(2961) Mi végből vagyunk a világon? (eszmefuttatás a kihalásunk árnyékában)

Tibor bá’ online

 

Hogy miért vagyunk, az talán nem is olyan nagyon fontos. Ami fontos, hogy ha már vagyunk, akkor ne haljunk meg. Ehhez viszont vizsgálnunk kell létünk okát. Tehát, mi végből vagyunk a világon?

A Katekizmus szerint: (korábban) Hogy Istent megismerjük, szeressük, és csak neki szolgáljunk. Amiért cserébe az örök élet jár. (1990 óta viszont) Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. Ahá! Itt már konkrétan be is ígérik a halhatatlanságot.

Ezek szerint van egy Isten, aki azért teremtett, hogy a teremtmény szeresse őt. Tehát teremtett, és ráadásul az örök életre. Nincs halál.

Madách szerint: Dicsőség a magasban, istennek, Dicsérje őt a föld és a nagy ég, Ki egy szavával híva létre mindent. – tehát teremtett. – Imádjuk őt a végtelen kegyért, hogy Fényében ily osztályrészt engedett. – Tehát viszonzásként imádni kell a teremtőt.

A Biblia szerint: Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. (majd) Teremté az isten az embert, az ő képére. – tehát teremtett, ráadásul a saját képére. A teremtő isten pont úgy néz ki, mintha ember lenne, és ugye a végítélet azt sugallja, hogy nem halunk meg.

A Katekizmust, az Ember Tragédiáját, a Bibliát emberek írták, akik kitalálták istent. Az emberiség zöme nem tud szabadulni a teremtő létezésétől. Nézzük, hogy dilemmázik Leon Ledermann fizikus! „Hé, te odafent! Én teremtettelek téged, nem te engem, hallod? Nem vagy más, mint emberi elmeszülemény, a képzelet alkotása! Én ruháztalak fel minden értelemmel, céllal, jósággal és szépséggel. Mi egyébre való volnál, mint hogy tárgya légy az én megismerésemnek, kivetítése az én szándékaimnak, szimbóluma az én hatalmamnak! — Erre az égi fények fokozatosan átrendeződnek, és lassan kialakul egy mosolygó női arc. Vonásain titokzatos öröm és végtelenül édes bánat. Hang nélkül, puszta tekintetével szólal meg: Enyéssz a sötétbe! Légy boldog!”

Végtére Isten léte nem olyan nagyon fontos, ami fontos, hogy ne legyünk az enyészet martalékai, amit tudományosan kell(ene) megindokolni. Jön Frank Jennings Tipler fizikus, aki utált meghalni, ezért kitalálta az Omega-pontot. Ez nagy vonalakban így szól: Az antropikus elv szerint az intelligens elme (ezek lennénk mi emberek) miután megjelent, soha többé nem tűnhet el. A Világegyetem tágulása nem végtelen. A korlátlan mennyiségű energiából kifolyólag a maximális entrópia helyett az örök élet a nyerő. A többi már csak részletkérdés. A végpont, ahol minden megvalósul, az Omega-pont.

Világos tehát, hogy az Ember nem képes elfogadni az elmúlást. Szemét dolog Istentől, hogy megteremt minket öntudatunkkal együtt, vagy úgy, hogy az öntudat evolúció útján kialakulhasson bennünk (ellentétben az állatokkal), és utána engedi, hogy végérvényesen elpusztuljunk.

Igen, szemét dolog lenne a háborúk, szenvedések, nyomorgások mellett hagyni, hogy rádöbbenjünk halandóságunkra. De mivel nincs Isten, ezzel a váddal nem állhatunk elő. Nem kell kitalálnunk, hogy „Isten útja kifürkészhetetlen,” mert nincs Isten, és nincs útja. Ami van, az magától van.

Egyszerűen létezik a Lét, amiben az anyagnak és az alapvető erőknek olyan elrendezése van, ami maximálisan tökéletes ahhoz, hogy idővel bármi kialakulhasson, mindenféle külső beavatkozás (teremtés) nélkül. A Léten belül minden kialakult forma egy apró része az egésznek, és mint ilyen nulla szignifikanciával bír. Mi emberek létrejövünk a semmiből, és távozunk a semmibe. A kettő között azon töprengünk, hogy miért vagyunk, honnan jövünk, és főleg, mivé válunk, mi lesz velünk.

Nos, termékei vagyunk a véletlennek. Van a Lét és ezen belül történnek dolgok, jönnek-mennek élő és élettelen tárgyak a rendszer specifikus elrendezése szerint. Semmi terv, semmi cél, minden „csak van”. Nehéz elképzelni, mert mint értelmes lények mi magunk tervezünk és célok mentén élünk, irányítjuk életünket, azaz logikusan cselekszünk. Ilyen a Létben nem fedezhető fel. És ez így van jól, mert Lét pusztán azért van, mert alternatívája a nem-Létnek. És ha már van, nem lehet más, mint tökéletes. Az anyag szerkezete rendkívül bonyolult, de a lehető legtökéletesebb. Ugyanez mondható el a mindenségre ható erőkről (gravitáció, gyenge és erős magerő, elektromágneses erő). Az egész együtt adja a Létet.

És mi van a halandóságunkkal? Nem nagy dolog. A Léten kívül minden halandó. Minden jön és megy. Az élethez való ragaszkodás egy evolúciós eszköz a faj fennmaradásához. Ha nem lenne, akkor már rég kihaltunk volna. Akkor tesszük okosan, ha zokszó nélkül elfogadjuk halandóságunkat, de amíg élünk iparkodunk kellemesen eltölteni a rendelkezésünkre álló időt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

83 gondolat erről: „(2961) Mi végből vagyunk a világon? (eszmefuttatás a kihalásunk árnyékában)

 1. Ott kezdődik, hogy ugyan mivégre lett az élet, az a sok milliónyi faj, amelyek aztán letűntek az élet színpadáról, nem hagyva maguk után semmit néhány megkövesedett fosszílián kívül?
  Az egész egy értelmetlen kaotikus folyamatnak tűnik, a föld egy folyamatosan változó ökoszisztémát tart el, amelyben az egymással versengő fajok újabb és újabb evolúciós innovációkat dobnak be, hogy sikerrel tovább éljenek.
  De az is látható, hogy eddig egyetlen ilyen innováció sem tudta biztosítani az őt alkalmazó fajoknak a garantált fennmaradást, mindegyik halandó és sérülékeny maradt a változó föld kihívásaival szemben.
  Így aztán hiába hódították meg az élőlények a szárazföldeket, hiába találták fel a páncélokat, a repülést, az élveszülést, a radart vízben és szárazon, egyetlen új tulajdonság sem akadályozhatta meg, hogy az azt használó fajok ne kerüljenek a kihalt fajok sorába.
  A legújabb és legfejlettebb innováció a tudat megjelenése lett, de ez sem tudta megóvni birtokosait a kipusztulástól, lásd a kihalt emberféléket.
  Az ő lenyomatuk a mai világban sem több, mint a hátrahagyott fosszíliák, és eszközeik.
  Miért lennénk mi a kivételek? És miért kellene belőlünk több maradjon hátra, mint a többi élőlényből?

 2. Csak azt nem értem, Tibor bá, hogy miért vagy ebben olyan biztos? Azt érteném, ha azt mondanád, hogy nincs bizonyíték a teremtő Isten létére, a materialista magyarázat épp olyan meggyőző, sőt neked még jobban is tetszik, és adnál nekik mondjuk 20%-80% esélyt.

  De honnan ez az abszolút bizonyosság?

 3. Egyébként – szerzetesek által nevelve – azt hittem, tudtad, hogy a katekizmus se állít olyan badarságot, hogy ne lenne halál. Az öröklét a halál után következik.

 4. 2 – Ábel:
  Azért vagyok ebben olyan biztos, mert a jelek és a logika erre felé mutat. És ellentétben a vallásokkal ehhez nem kell kitalálni semmit. És nem mellesleg hubab okfejtése 1. alatt ezt tökéletesen aláfesti. Minden csak van, történik, mindenféle ok és cél nélkül. A válasz minden kérdésre: CSAK, és nincs ellentmondás.

 5. 4.

  Mit szemeid nem látnak arról megbizonyosodni sem tudol. 🙂

 6. Nagyon szép levezetés egy materialista szemszögéből, csak kicsit sok a „csak úgy”, „véletlen”, és „mert így kell lennie”, „mert ez a logikus” magyarázat… 😉

  Első probléma a materializmus posztulátumaival hogy honnan volt az ősrobbanás anyaga és energiája, és legfőképp hogyan is jött létre az anyag.
  Másod sorban ordítóan tetten érhető, hogy mesterségesen beleavatkoznak a rendszerekbe, mert pl a kabóca fogaskerekes lábát ne próbálják már beadni senki, hogy a véletlen műve: https://sg.hu/kep/2013_09/cogs.jpg
  Materializmus alapdogmáiban túl sok a véletlen és a szerencse, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy az elméletek mélységesen hallgatnak a valós mozgató rugókról, mégpedig azért, mert halvány lila gőzük sincs róla.
  Plusz messziről elkerülik a kényes kérdéseket, hisz a dogma dőlne meg azonnal, és ezért tagadják pl parakutásokat, miközben az összes nagyhatalom vastagon műveli.

  Amit én látok a mai paradigmából az az, hogy van egy bigott vallási vonal, ahonnan a hívek viharos sebességgel fogynak, mert a szó klasszikus értelmében nehezen tartható az álláspontjuk, főleg a körítés miatt, illetve van egy hasonlóan vehemensen gondolkodó materialista vonal, ami jellemzően a fősodor álláspontja, de nem mindenkié, és ugyan úgy viharos sebességgel fogy (emberek jelentős része ezért fordul az ezoterikus irányzatok felé, mert mind a történelmi egyházakban, mind a materializmusban is csalatkozott). Kettő közt viszont van egy furcsa formáció, ami ötvözni próbálja a tudományos vonalat a vallásfilozófiával egyszerűen azon oknál fogva, mert rájöttek, hogy az anyagon túl is van „élet”, és valójában ez mozgat mindent.
  Miért nem kötik az orrunkra?
  Egyik ok, hogy aki ezen kutatási vonalban elöl jár, az olyan mérhetetlen technológiai előnyt tud elérni, amit minden áron meg akarják tartani maguknak az erdményt.
  Másod sorban olyan gondolkozás szükséges, amit kevesen tudnak még ma elsajátítani egyszerűen azért, mert máshogy lettek kondicionálva az emberek.
  Ez a vonal lassan de biztosan felemészti a tisztán materialista álláspontot, és erre nem is kell túl sokat várnunk…

 7. Re:5
  Még ez sem igaz, mert van szeme rá az embernek, hogy „lásson”, de ha minden áron letakarja a „szemét”, akkor nem csoda, hogy semmit sem lát.

  Galilei odatartotta a kritikusainak a távcsövet, hogy nézzenek bele, látván világképük helytelenségét. Tudod mit csináltak? Inkább nem néztek bele.

 8. 6. djts
  Azért én szeretnék végre látni egy ezoterikus alapon működő technológiai eszközt…

 9. A világnézeted alapjául szolgáló gondolkodási rendszer szándékosan olyanra van megalkotva, hogy ne adjon választ a miért, mivégre típusú kérdésekre. Erre azt, hogy nem kapsz belőle választ, bizonyítéknak veszed arra, hogy nincs is, minden „csak” van.

  A logika olyan mint egy gép: beleraksz valamit, kijön belőle valami. Ha nem raksz bele olyan bemenetet, amiből a kívánt eremény kijöhet, nem is fog kijönni.

 10. 6 – djts:
  Szerintem nem érted, amit írtam. Egyszerűen képtelen vagy úgy gondolkodni, ahogy én, mert fejed teli van „mással”.

  „honnan volt az ősrobbanás anyaga és energiája, és legfőképp hogyan is jött létre az anyag?” MINDIG IS VOLT. A Lét az alapállás. Nincs teremtő, nem kellett teremteni. A sehol semmi nyilvánvalóan lehetetlen. Ennek az alternatívája a Lét. És miért lenne ez más, mint tökéletes?
  „Másod sorban ordítóan tetten érhető, hogy mesterségesen beleavatkoznak a rendszerekbe.” Semmibe se avatkozik bele, a Lét maga a „rendszer”. Olyan, amilyennek megismertük (egy bizonyos fokig).
  „a kabóca fogaskerekes lábát ne próbálják már beadni senki, hogy a véletlen műve.”
  Ennek semmi köze az állításomhoz, ez sima evolúció. Az evolúció pedig egy jelenségnek a neve. Ez a jelenség abszolút logikus, ha a körülmények megfelelőek. És azok megfelelőek, mert működik.
  Ha te tagadod az evolúciót, akkor nincs miről beszélnünk.

 11. Re:8
  Pl orosz és amerikai parahadtest különítmények, ami nyílt titok, hogy léteztek, és léteznek ma is (hivatalos sajtó vagy negligálja, vagy nevetség tárgyává teszi, ami régi trükk, hogy egy témát elsikáljon.)
  Morfogenetikus tér elmélet(savazzák mai napig)
  Persinger effekt(erre különösen harapnak)
  Tachionika(önmagában is nehéz megemészteni, de ha kicsit is megérti az ember, akkor durva dolgok jönnek ki belőle).
  Kis kitérő, de a mai duplagondolt kifejezésű UAP (és ez már hivatalos, hiába keresztelték át másra) önmagában sok sok kérdést vet föl minden tekintetben.

 12. 11. djts
  Nem elméletekre, meg titkos pusmogásra vagyok kíváncsi, mert a fejjel lefelé repülő rózsaszín elefántról én is tudok érdekes dolgokat mesélni. Kézzelfogható, működő, használható, reprodukálható ezoterikus alapelvű szerkentyűk érdekelnének.

 13. Re:10
  OK, lássuk a dolgokat:
  Mindig is volt ugyan olyan levegőbe lógó teremtésfilozófiai álláspont, mint hogy valami teremtette. Ez nem magyarázat, csak egy hipotézis. 😉
  Arról nem is beszélve hogy a mindig is volt se lehetett, mert maga a klasszikus tudomány is véges élettartamot mond az anyagra.
  Muszáj beleavatkozni, mert az élet entrópia ellen dolgozik, és a te elméleted szerint már régen 0K sötét univerzumban élnénk.

  Ne takarózzunk már evolúcióval, mikor szinkron fogaskerekes ugrásmechanizmusról beszélünk, ne már… 🙂 Egyszerű valószínűségszámításon elbukik az evolúció, mert nincsen annyi idő rá, hogy evolválódjon egy fogaskerék, mindezt kitinből, DNS alapon leprogramozva. Arról nem is beszélve, hogy miért pont fogaskerék? Értem én, hogy a kabóca kabóca BME-e járt egy kis mechanika tervezés órára, de akkor hogyan programozta le pont egy szabályos fogaskerékre? Netalántán járt kabóca DNS programozás órára is? 🙂
  Csak mellékesen, miért fejleszt ki egy rák kavitációs puskát(vákuumbuborékot lő ki a vízben), amivel le tudja lőni az élelmét?
  Miért kerüli ki az amőba az éles üvegcserepet annak ellenére, hogy nincsen szeme?
  Miért tudja a párizsi patkány hamarabb megoldani a labirintust, ha ugyan azt a labirintust egy new yorki patkány már megoldotta?
  Honnan van egy állatnak emléke egy olyan veszélyes állatról, amit még soha sem látott?
  Nyilván mindig is így volt, és az evolúció tehet mindenről, de nekem ez látványosan sántít, ne haragudj. 🙂 😉

 14. Re:12
  UAP-ok, régi nevükön UFO-k hivatalosan el vannak ismerve, és ezek nem fejjel lefelé repülő rózsaszín elefántok…

  Ha ezoterikus kütyüt akarsz csinálni, akkor javaslom ülj le pucéran jó közel a TV elé, és kapcsold be a TV-t tiszta piros színre. PlazmaTV/CRT/OLED nem jó, csak az LCD.
  Szignifikánsan gyorsabban gyógyulni fog a sebed, már ha van.

  Ha csinálni akarsz valami vérezoterikus dolgot, akkor építhetsz egy grafikus akupunktúra térképező gépet, ami diagnoszta, és kezelő is egyben. Semmi susmus, optikailag láthatóvá tehető az eredmény.
  Itt van némi referencia, hogy lásd mit művelnek egy pácienssel akkupunktúra címszó alatt. Keress rá erre a youtube-on: 1970s China, Man Has Operation Using Acupuncture Anesthesia, Chinese Medicine

 15. Egyébként a címbeli kérdésre az a válaszom, hogy az evolválódás miatt, de nem a materialista szemszögből nézve, hanem a tudati fejlődés okán.
  Legalább is az emberek jelentős részénél ez a fő ok hogy a Földön élnek. Kivételek természetesen itt is vannak, mert nagyon kis százaléka „nyaralni” van itt, vagy tanítja a botladozó nebulókat.

 16. Tibor bá’-

  emberiség szinten is érvényes az egyszeri emberre vonatkozó egyetemes szabály:

  haldoklás közben nincs ateista ember.

  Ugyanez köszön vissza pszichésen néhány hozászólóból.


 17. 13 – dajtás:
  Nálam kiírtad magad a beszámíthatók közül. 😀 Sorry!

  16 – Alzi:
  Valóban. Apám 16 éves koromban kezembe nyomta Darwint. 70 évesen arról beszélt, hogy az anyja várja odafenn, megcsinálta neki a helyet, és rám is gondol. Nem mondtam rá semmit. Ma én jóval több vagyok mint 70. Nem vagyok ateista, mert a fosztóképző alkalmazását nem tartom indokoltnak. Tudom mit takar az „isten” kifejezés, amit meghagyok azoknak, akik áltatni akarják magukat.

 18. Re:17
  Én már annyiszor kiírtam magamat nálad, hogy már 1 kezemen meg se tudnám számolni hányadik kidobott nicknév alatt írok… 🙂

  Eleve aki azzal jön, hogy nem hisz Istenben, hanem tudja hogy van Isten, az nálad örökös „ez bolond” placsnit kapja meg, és én ezt többszörösen túlteljesítettem már nálad. 🙂
  Úgy sem lehet ezen ügyben meggyőzni, te ki fogsz tartani a meggyőződéseddel egészen a halálodig( Allah növessze hosszúra a szakálladat), és ez így van jól, legalább vannak elveid, nem kell mindenben egyet értetünk. 😉

 19. Örülök neki, hogy már annyira lecsökkent a motivációm, hogy már arra sincs kedvem, hogy ebbe a sárbirkózásba beszálljak. Gondolom, Te is örülsz, Tibor bá…

 20. Tibor bá! Mindig is egyetértettem és most is egyetértek azzal az állításoddal, hogy a Lét úgy tökéletes, ahogy van, mert nem is lehetne másképp. Öröktől fogva tökéletes rendszerként fennáll. Nincs alternatívája. Én úgy gondolom logikusnak, hogy ez az állítás viszont kizárja a véletlent. A Lét törvényszerű és kizárólagos.

 21. Márpedig a lét nem tökéletes, erre példa a húgycsövön keresztbe forduló ondóvezeték, amit annyira szeret Tibor bá’ az evolúció bizonygatására előhozni.

  Egyébként maga az evolúció is azt igazolja hogy a lét nem tökéletes, mert ha az lenne akkor nem lenne értelmes eredménye a folyamatnak.

  Az meg tény marad, hogy valaminek a cáfolata még sosem bizonyíték az ellenkezőjére.

 22. Csak megjegyzem: Kurt Gödel a múlt században tudományosan bizonyította Isten szukségszeru létét. Tessék utánakeresni.

 23. Ezt a könyvet ajánlom a témához:
  Yuval Noah Harari – Sapiens , az emberiség rövid története
  Nagyon jó könyv. Materialista alapon iródott, de sok helyen elismeri azt, hogy vannak dolgok amire nincs magyarázat. (Ezek pont az evoluciós elmélet sarokkövei)
  A nagy materialista hívőknek javaslom, hogy gondolkodjanak el csak egy “kis” dolgon: elvágom az ujjamat és láss csodát. A vérzés magától eláll, a seb pár nap múlva összehúzódik, varasodik majd kb. egy hét múlva olyan lesz mint előtte. Ilyen bonyolult és összetett folyamat magától nem jöhetett létre. Ennek a töredékét sem tudják produkálni az agyonistenitett tudósaink, kutatóink!

 24. 20 – galapagosz:
  Nem tudom, miért nehéz más értelmes embereknek belátni azt amit írsz. Tényleg nem értem. Itt van mindjárt a következő: 21 – Egon. Aki szerit az evolúciós eredmény „elcsúszása” bizonyíték, de nem arra, amikre ő gondolja. Az evolúció működik, de nem eredményez „tökéletes” lényeket, csak olyanokat, amelyek funkcionálnak, mert ha nem funkcionálnának, akkor nem maradnának életben, nem szaporodnának. Az ember a teremtéstől várná el, hogy a teremtmény tökéletes legyen. Például ne HCl legyen a fehérjét emésztő gyomorsav.

 25. 22:

  Na most te is kiírtad magad az épelméjűek közül, mert így erre nem kell válaszolni.
  És pont. 😀

  Hogy jössz te ide azzal hogy valaki egyszer már tudományosan is bizonyított, amikor Tibor bá’ már mióta hirdeti hogy nincs és pont!

  Egyébként ez is hitvita, ahol a bizonyításnak nincs szerepe. A csalás ott van, hogy miközben ez így megy, aközben Tibor bá’ bőszen hivatkozik a bizonyítás hiányára.
  Ezzel kísértetiesen hasonlít Orbán Viktorra, akit nem véletlenül utál ennyire.

  Gödel csak azt bizonyította, hogy szükségszerű, de nem azt hogy létezik. 😀 Különben szeretném elolvasni ezt a bizonyítást.

 26. 21: Egon! Én úgy értettem, hogy a Lét abszolut értelemben tökéletes.

 27. 23:

  Ha csak a saját nézőpontodból vagy képes gondolkodni, akkor miért gondolod, hogy bármilyen más teremtmény vagy teremtő gondolatait képes vagy megérteni?

  A tökéletes fogalma más minden létforma és azon belül szinte minden egyed számára, miért gondolod hogy az a tökéletes, amit te gondolsz?
  Ez egyben galapagosznak is válasz, hogy létezik-e az abszolút értelemben tökéletes.

 28. 27-28: Tökéletes alatt azt értem, hogy Ti mind a ketten úgy vagytok tökéletesek, ahogy vagytok, nincs alternatívátok. A Lét ugyanígy tökéletes a maga valóságában. Azért vagytok Ti, mert helyettetek nem lehet más.

 29. Mi végből vagyunk? Mert a föld egy nyugodt bolygó, a lakható zónában. A nyugodtsága lehetővé tette bonyolult életformák kialakulását. Néhány aszteroida becsapódást figyelembe véve is nyugodt bolygó. Meg kéne óvni, mert nincs jelenleg másik.

 30. ISTEN meg elmehet a francba. A Mór megtette kötelességét, a Mór mehet. ?

 31. 27: Nem gondolom, hogy az a tökéletes amit én gondolok. A többi elméletet is tanulmányoztam, de logikailag sok volt a bukfenc ( főleg a materialista tanokban) . Kiváncsian vártam, hogy ír valaki valami meggyőző magyarázatot a példámra, de nem. Tudom, hogy nem itt fog eldőlni az igazság és meggyőzni sem akarok senkit, csak gondolatébresztőnek szántam az írásomat. Az is érdekes tény, hogy rengeteg nagytudású orvos hívő lesz amint egyre jobban belelát az emberi test rendkívül bonyolult struktúrájába. Munkájuk során rengeteg olyan dolgot tapasztalnak, ami egy átlag embernek nem adatik meg.

 32. Isten létezését éppolyan hiábavalóság bizonygatni, mint a nemlétét.

  – ez a tapasztalat –
  Én azokkal vagyok egy nézeten, akik úgy tartják:

  Mi a Lét értelme?

  A létezés maga.

 33. Ha a kiindulópont a létezés akkor az önmaga oka. Ami létezik az önmagából és önmagától létezhet csakis, most azt hagyjuk milyen struktúrában és, hogy hogyan hívják.
  Tehát a létezésből kell kiindulni. Léteztek? Naná!
  Öröktől fogva van a létezés? Naná! Főleg ha megmondjátok mi az, hogy örökké?
  Az idő nem csak egy lineáris mértékegység, hanem alkotóelem. Tehát a létezés nem képzelehető el az idő születése nélkül, de pontosan nem is tudjuk mi az.
  Az örökké egy értelmetlen hülyeség, ebben a lineáris felfogásban.

  Ebből is látszik-amit Egon is mondott-, hogy van egy típus, mely annyira nyilvánvalóan a saját gondolati logikájából indul ki, hogy képtelen elfogadni más logikájú felvetéseket, pedig ez az igazi intelligencia alapja.
  Amit gondolok az rendben, azt tudom, de nem zárkózhatok be ebbe a világba különben a megismerés korlátjait gurítom magam elé.

  Evolució? Hogy került már megint ugyanaz a csizma sokadszor is az asztalra? A lét nemlét kontra kapcsán még nem kell fejest ugrani a megnyilvánult letezési struktúrák adaptációs folyamatába. Meg hogyan halt ki minden faj.
  Most nem a semmiről meg a valamiről beszélgetünk? Főleg aztán a semmiről jó sokat lehet,?, tehát marad a valami, ami öröktől fogva van és így tökéletes.

  Galapagosz egyébként ezos dumákat nyom, csak észre kéne már venni. A nincs alternatívátok, ezért létezésetek jogán tökéletesek vagytok, szerintem is igaz.

  Legvégül csak azt mondja meg valaki, hogy ha létezés tapasztalatából kiindulva elismerjük azt. Akkor miért ágáltok a lélek meg egyebek ellen? Nincsenek fenkölt érzéseitek akár egy zenemű, akár egy játszadozó gyermek látán?
  Mindezt az agy neurotranszmitterjei a megfelelő anyagokkal(pl.dopamin) eljutatják a mezolimbikus halózatba ahol aztán rájösz(ki jön rá?), hogy milyen szép az élet.
  Óvodás.

 34. Ha már ilyen kérdéseket teszünk fel, hogy mi az értelme akárminek is, nem ártana tisztázni, hogy mit is értünk az alatt, hogy valaminek van értelme. Min alapul, honann származik az értelmessége valaminek?
  Ez az egész kérdéskör a tudomány határain kívül esik, nem számíthatunk rá, hogy a tudomány valaha is válaszolni fog rá. Ehhez olyan inputot kell rakni a logikába, aminek lehet ilyen kimenete. Ha sikerül definiálni hogy mit értünk értelem alatt, akkor válaszokat is lehet kapni.

  29: Már ne is haragudj, de ez hülyeség. A világon sok mindennek a tökéletlenségéről meggyőződtem már, a magaméról a leginkább.
  Ha ez lenne a tökéletesség definíciója, akkor ez a szó nem is jelent semmit, nyugodtan kihagyhatod a szövegből.

  34 Balázs: azt tapasztaljuk, hogy minden dolog aminek a létezéséről tudunk, véges ideje létezik, és más létezőktől nyeri a létezését, más létezők okként járultak hozzá az ő létezéséhez.
  Most, hogy az első mondatodat megcáfoltam, a többit talán hagyjuk is.

  Feltűnt, hogy galápagos ezo dumát nyom. Az ezo mind szemfényvesztés, de attól függően hogy mennyire értelmes aki előadja, könnyű vagy nehéz megtalálni benne a gyenge pontot. Galápagoséban könnyű, dajtáséban nehezebb.

 35. Én csak nemrég láttam a Dunán a Senki többet c. filmet.
  Érdemes megnézni, nagyon érdekes.
  Érdekes lenne, ha valaki leírná a film előtt, a film közben és a film után, hogy szerinte mi a tökéletes úriember, mi a tökéletes kapcsolat/szerelem, mi a szenvedély, mi a tudásvágy.
  Érdekes lenne összenézni a 3 időpontban leírt „definiciókat”…

 36. Eleve örök és tökéletes jelzőkkel az a baj, hogy ezen filozófiai logikát követő elhessegeti maga elől a valós működést, és a megértés helyett a szőnyeg alá söprést választja.
  Ha gonoszkodni akarnék, akkor azt is írhatnám, hogy ezen filozófiát magukévá tévő emberek nem tudják, és nem is akarják megérteni a teremtés természetét, inkább fennkölt elmaszatoló filozófiát választják, ami nem mond semmit, csak a hiányzó részleteket eltakarja egy szép nagy szépségtapasszal.

  Bármiről is van szó, mindig van miért.
  Ha nem ismerjük fel a miértet, akkor nem tudunk eleget hozzá.
  Nincsenek véletlenek, a véletlen maga a nemtudásunk megnyilvánulása.

 37. Re:35
  Lássuk miben lehet megfogni, nem dőlök kardomba, ha neked van igazad. 😉

 38. Akik a Létet összekeverik, vagy azonosítják a Viágmindenséggel, azok nem értik mit írtam, és sose fogják megérteni.
  Istenre, isten kitalálására, és az általa végzett teremtésre csak akkor van szükség, ha nem fogadjuk el, hogy Létnek mindig kellett lenni. A Léten belül bármi kialakulhat, mert az anyag és az erők olyanok, hogy ez megvalósulhasson.

 39. Ábel
  Én semmi cáfolatot nem látok egy definición kívül. Mondandód szerint a vilagegyetem egy adott pontban keletkezett egy időpillanatban.
  Valahogy. Természetesen teremtéssel. Na de hogyan???
  Persze tudom, hogy fizikus vagy és 2mp alatt elkaszálsz, de az időt nem magyaráznád meg?!
  Akkor hogy képzeled az öröklétet?

  Pont a vallások vezeték félre az embereket egy öröklét ígéretével. Mégis milyen öröklét? Örökké az időben egy harmónnikus lelkiállapotban? Akik ennek a mesének látják a mesejellegét, azok csak elsöprik a tanokat.
  Hála Istennek vannak akik az elérhető legmagasabb szinten értik és ezt a tudásukat át is adják vannak köztük papok is, de ők téged kiborítanának a pogany dumajukkal.

  Semmi ezo katyvasz. Az öröklét időtlen, tehát nem is öröklét. Örökké lenni, hm ki akarná azt?
  Az hogy látod az ezos vonal céltévesztését, még nem jelenti azt, hogy szó szerint kéne venned bizonyos tanokat.
  Sajnos Jézus tanításait úgyanúgy felhasználták a manipulációra mint bármi mást. A new age pl. nem az ördög műve, bármily hihetetlen.

  Mint ahogy a meditáció sem egyenértékű a keresztényeknél használt contemplationnal, más szemlelődni és más elveszteni a szemlélőt.
  A tibeti buddhizmus nem alacsonyabb rangú vallás mint a kereszténység.
  Én keresztény vagyok és örülök neki, de nem ez az egyedüli sztráda Jézushoz, míg a többi csak poros mellekút ami sehova se visz. Az rajtunk múlik.
  Vannak rövidebb és hosszabbak, ez igaz, de a valóság megismerése nem vallás vagy felekezet kérdése.

 40. 40. „Ami létezik az önmagából és önmagától létezhet csakis, most azt hagyjuk milyen struktúrában és, hogy hogyan hívják.” – hacsak nem veszel egy kalap alá minden létezőt, és mondod azt, hogy ez mind egy, és a struktúra nem érdekes, akkor ez a mondat badarság.

  Sokminden létezik a világban, és nem önmaguktól léteznek. Mindennek ami létezik, okozója minden, ami korábban létezett.

  Most már csak az a kérdés, hogy az időben korlátozottan és esetlegesen létező dolgoknak van-e egy közös forrása, vagy az idő a mínusz végtelenbe nyúlik. (Még ha a mínusz végtelenbe nyúlna is, akkor is van egy a halmazon kívüli pont, ami mindnél öregebb: a mínusz végtelen maga. Az lehet a közös ok.) Ha az univerzum véges ideje létezik, akkor volt egy pont, amikor még csak egyvalami létezett, és minden egyéb (anyag, idő, tér, struktúrák, minden) annak az egynek a következménye.

  És a fizika jelen állása szerint pont ez a helyzet: ha volt ősrobbanás, az egy tömegszingularitás is lehetett egyben, ami azt is jelenti, hogy az idő megállt, vagyis nincs korább. Legalábbis nem olyan anyag, nem olyan idő, mint amit mi ismerünk. Ami az előtt volt, az a közös ok.

  Egyébként, Balázs, sok minden tetszik abból, amit írsz, csak ne lenne benne ez az ezo íz!

 41. Re:39
  Dehogyisnem érthető amit írsz, mindössze azzal van bajon, hogy a tapasztalataim más eredményre vezettek.
  Lefordítva mást mutat egy hipotézis, és mást mutat a gyakorlat… 😉

  Pár egyszerű kérdés:
  A te teremtés filozófiádban a megnyilvánult Lét maga az anyag?
  Mi a te teremtés filozófiádban az energia?
  A te filozófiádban a mindig mit jelent, és legfőképp mi az idő nálad?
  A Létben a természeti törvények kreáltak, vagy öröktől fogva vannak?

 42. 42 – dajtás:
  Nekem nincs teremtés filozófiám. Egyetlen egy tételt kell elfogadni: A Lét mindig is volt. Pusztán szükségszerűség, mert az alternatíva nem igazán az. A Léten belül adott az anyag és az őserők, amiből bármi lehet a logika mentén.
  A konkrét válaszok:
  A Lét maga az anyag és őserők létezése.(elektromosság, gravitáció és a két magerő)
  Az energia „felhígított” anyag. E = m*C2.
  Idő az anyagi forma változása.
  A természeti törvények az anyag szerkezetéből és az őserőkből adódnak.

 43. Re:43

  Értem a válaszodat, materialista szemmel van egyfajta logikája, azonban felmerül néhány kérdés:
  Ha az anyag és az őserők a Lét, akkor mi is valójában a világunk „maradék” 96%-a?
  Mert hatása van a Létre, de anyagilag nem nyilvánult meg, ergo van Léten kívüli másik Lét is…? 🙂

  Klasszikus dogma az energiáról, ami ott kezd el sántítani, hogy minden fizikai folyamat inverz módon is lejátszható, de energiából még senki se csinált anyagot.
  Nem túl távoli jövőben kiderül hogy nem így van, de ahhoz elég specifikus méréseket kell végezni, hogy bebizonyítsák(energiának is van szerkezete, ami strukturálisan is más mint az anyagé, ergo az alapkövek azonosak, de morfológiailag mások)

  Tehát az idő az anyag más morfológiában?
  Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy az anyag az idő más morfológiájában? 🙂

  Felmerül a kérdés, hogy a törvény/erők, vagy az anyag volt előbb, mert az látszik, hogy a Léten kívül is van valami más, ami szervező erővel/hatással bír, ergo van valamilyen törvényszerűsége.

 44. 41. Ábel

  Szerintem mi több dologban jobban egyetérünk mint sem, az ezo ízről nem tehetek, már javul.?
  Definiciódra annyit, hogy szerintem is ez a helyzet.

  Ez a közös ok, az ” ős” ok. Attól a pontól jöttek létre a struktúrák, tehát az idővel kezdődően. Vagyis minden visszavezethető egyre.
  Ezért ez az öröktől fogva materialista duma kiveri a biztit. És az sem véletlen, hogy a nagy fizikusok is rájöttek arra, hogy Isten szükségszerűen létezik.Plancktól kezdve. Most pont ilyeneket olvasgattam kecskefejés közben.?

  „Ennek a pszichikai jelenségnek (Istenkeresés) az okát a következő halmazelméleti modellel szeretném szemléltetni. Minden konkrét dolog a teremtésben véges, ami részhalmazát képezi az egésznek. Mint ilyen, szükségképpen tökéletlen, valami másnak az okozata(teremtménye), tehát korlátozott létező. Felületes dolog, igazi tartalom nélkül. Ezért tudja csak részben kitölteni a belsőm, s miuán megismertem, nem ad többé semmi újat. Ha a lelkem(durván leegyszerűsítve) két pontnak felel meg az egyenesen(szalszerű letezésben, akkor a köztük lévő űr az a hiány, amit folyamatosan kitölteni próbalok. Minden véges számú rendszer a számomra véges számú pontból áll, amik kényelmesen elférnek ebben a belső űrben. De bármennyi pontot is zsúfoljak is be az űrbe, akkor is marad köztük még számtalan lyuk, további űr, amik kitöltetlenek maradnak. Ezért a konkrét(véges) dolgok szükségképpen múlandóak és korlátos (nem kielégítő) az élvezetük.

  Az Isten mint teljes halmaz ellenben egész, tökéletes és végtelen. Minden dolog oka, korlátlan megteremtője, ami tartalmazza a lényeget. Amikor az Istennel foglalkozom, ő tölt ki, betöltve a helyet bennem. Mivel végtelen, sosem érek a végére a megismerésnek. Ha az Isten (egész halmaz) magamba fogadom( én, a részhalmaz), akkor ellentmondásra jutok, mert a rendszer a rekurzió miatt végtelen mélységű lesz, azaz öntartalmazó(H halmaz eleme a H halmaz).
  Ez a paradoxon teszi lehetővé a megvilágosodást, mert az ember énje tartalmazni fogja az Isten énjét és fordítva.( János evangéliuma 10.38.:”hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az atya én bennem van és én ő benne vagyok.”)

  Ha az ember mikrokozmosz, akiben az Isten, mint makrokozmosz jelen van, akkor a rendszer(létezés) fraktális szerkezetű. Ennek a ponthalmaznak nincs szaturációja, vagyis a végtelenségig sűrűsödik, méllyül befelé. Vagy tágul kifelé( ahogy tetszik), mert a két irány-külső viszonyítási pont híján-ekvivalens. Csak ennek köszönhető, hogy amilyen lent , olyan fent.”

 45. 44 – dajtás:
  Neked mániád a sötét anyag. 😀
  „Ha az anyag és az őserők a Lét, akkor mi is valójában a világunk “maradék” 96%-a?”
  Már írtam, a Lét nem egyenlő a (jelenleg általunk ismert) Világmindenséggel, hogy ebben mi a szerepe a 96 százaléknak, az nem lényeges. A Lét mindig volt mert a NINCS-nek a VAN a szükségszerű alternatívája. Hogy mitől van, és mióta van, azt agyunk nem képes feldolgozni.

 46. Ja ne már Tibor bá’… 🙂
  Azt mondod, hogy a Lét maga az anyag és az őserők, és számodra nincs szerepe a nem ismert 96%-nak? Mi onnan nézve kerekítési hibák vagyunk, nemhogy létezők…
  Látványosan kerüli az elméleted az anomáliákat, mintha nem is léteznének.

  Ez pontosan az a szituáció, mikor egy szem homokból próbálod jósolni a teljes tengerpartot. Ki kell lépni az eddigi értelmezési tartományból, mert így nem megoldható a feladat. Ha tetszik, komplex térben kell gondolkodni, mert csak ebben jön ki a megoldás.

 47. Re:45

  Emelem süvegemet Planck előtt, ékeset szólt, felismervén az igaz Létező természetét.

 48. 44: Most megfogtalak: „energiából még senki se csinált anyagot.” – minden egyes részecskeütközésnél ez történik a részecskegyorsítókban. Egy kicsi anyag és sok-sok mozgási energia létrehoz egy rakás exotikus részecskék, amik egyenként is nagyobb tömegűek a kiinduló részecskéknél, pláne összesen. Nem mintha ez a lényegi mondanivalódból bármit is cáfolna.

  46: Ebben teljesen igazad van. Csak abban nem, hogy a létet azonosítod a részecskefizika által ismert anyagokkal, a térrel az idővel és a fizika törvényeivel. Ezek csak egy kis részhalmazát adják a létezhető és létező dolgoknak. Ezeket ugyanis csak az ősrobbanásig tudjuk visszakövetni – előtte bármi lehetett.

 49. Re:49
  Nem fogtál meg.
  Részecskegyorsítóban atomokat csapkodunk össze, és nem energiát energiával.
  Ha kettő lézersugárból neutront tudsz csinálni, akkor szólj.
  Nem attól lett mákos tészta a mákos tészta hogy a tészta csinált volna magának mákot , hanem azért mert mákot raktak bele… 😉

 50. 49 – Ábel:
  „Ezeket ugyanis csak az ősrobbanásig tudjuk visszakövetni – előtte bármi lehetett.”
  Nem látom be a „bármit”. Az ismert anyag szerkezet és őserők „csodára” voltak képesek (lásd a földi életet). Ha ezt „megpiszkálód”, ezt a tökéletesen működő rendszert valami megváltoztatja, akkor csak gyengébb lehet az eredmény. Bármi volt az Ősrobbanás előtt annak összhangban kellett lenni a Lét szerkezetével. Ez így kerek. Nem kell bizonygatni. Tegyük fel, hogy a jelenlegi táguló Világmindenség kifutja magát, az meg fogja változtatni az anyag szerkezetét? Ugyan miért tenné?

 51. Olvastam egy viccet, gondoltam megosztom.

  Kislány olvasgat a repülőn, mire a mellette ülő ateista hozzáfordul:
  – Tudod kislány, az idő gyorsabban múlik, ha beszélgetsz az utastársaddal.
  Erre a kicsi hölgy összecsukja a könyvét, és udvariasan válaszol.
  – Rendben. Miről szeretnél beszélgetni?
  – Mondjuk beszélhetnénk arról, hogy nincs semmilyen Isten, se mennyország, se karma, se élet a halál után! – dobja fel a témát, kárörvendő mosollyal az ateista.
  A kislány elgondolkodik, és így szól:
  – Rendben, de előtte hadd kérdezzek én valamit. A lovak, a tehenek és az őzikék is nagyjából ugyanazt legelik, igaz? Füvet. Akkor miért van az, hogy a lovak gombócokat kakilnak, a tehenek nagy lepényt, az őzek meg apró pici bogyókat hagynak maguk után?
  Az ateista szemmel láthatóan meglepődik. Kikerekedett szemekkel csak annyit válaszol:
  – Fogalmam sincs.
  Erre a kislány:
  – Nos, akkor már csak az a kérdés maradt, hogy mitől érzed magad olyan okosnak, hogy Istenről, mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről beszélj nekem, mikor még a szarhoz sem értesz!

 52. 52 – Én:
  Azon kívül, hogy egy harmad osztályú viccet közölsz velünk. A mögötte húzódó okfejtés tökéletesen hibás. Én se értek a szarhoz, de ettől még igen jól tudok főzni, és a trigonometriában is otthon vagyok.

 53. 52: Vajon a papok, guruk, jehovás hittérítők stb menyire értenek a szarhoz, hogy Istenről, mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről merjenek beszélni…?

  És vajon aki ismeri ezen állatok emésztőrendszereinek sajátosságait, ami a székletük eltéréséhez vezet, az bármivel is közelebb lenne az Istenről, mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről szóló tudáshoz?

 54. 54: Jól tetted, mert közben rájöttem, hogy tévedtem benne. A lét értelméhez a relativitáselméletnek épp olyan kevés köze van, mint a főzésnek, a szarnak vagy a trigonometriának. Ezzel a kérdéskörrel a metafizika foglalkozik Arisztotelész óta. Ezzel a témával hogy állsz? Mennyire ismered az elmúlt 2300 év legnagyobb gondolkodóinak munkáját?

 55. 55. Talán ennek a sokat (ki tudja hányadjára?) elmondott kis anekdotának nem is ez a lényege. Csak annyi, hogy sz@rt se tudunk, minek okoskodunk!
  Persze ez csak egy szinten ötletes.

  56 Ábel
  Meg se köszöntem a tegnapi definicíót. Sokat segített!
  Köszönöm!

 56. 56 Ábel
  Miért csak 2300? Abba Arisztotelész már bele sem fér! 🙂

 57. Igaz! legyen 2400! Rosszul kerekítettem.

  57: Milyen definíciót? Én csak feldobáltam a labdát, de nem adtam definíciót semmire.

 58. 57: Valamiért a sztori úgy kezdődött, hogy a repülőn áll neki észt osztani a kislánynak az ateista… Nekem ez eleve nem tűnik hihető helyzetnek…
  Sokkal reálisabb, hogy az oviban/iskolában kezdi el Istenről, mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről szóló mesével traktálni egy hittan oktató. A szarhoz se értés poént ugyanúgy elsüthetné a kis agnosztikus lányka…

 59. Tibor bá! Egy fentebbi hozzászólásban már jeleztem, hogy egyetértek Veled a Lét meghatározásával kapcsolatban. Két kérdés azonban felvetődik: az egyik a véletlen szerepe, a másik a személyes tudat mibenléte. Véleményem szerint a Létben semmi helye a véletlennek. A Lét meghatározott keretek között, adott természeti erők, anyag és energia mentén működik, ahol mindennek oka és következménye van. Semmi sem véletlen. A Lét összetevőibe, sruktúrájába, működésébe minden bele van kalkulálva, ami lehetséges. A cél pedig maga a létezés. (?)
  A személyes tudat mibenléte felveti azt a kérdést, hogy ez egy emberi sajátosság -e vagy az embertől független összetevője a Létnek? Honnan vegye a bátorságot az egyes ember, hogy kijelentse magáról, hogy ő egy tudatos személy, aki tudatában van a saját létezésének, de magának a Létnek ez ne lenne egy szintén meghatározó tulajdonsága, összetevője a természeti erők mellett? Mert egy kicsit fura dolog lenne azt állítani, hogy embertől függetlenül létezik a gravitáció, mágnesség, magerő, anyag és energia, de a személyes tudat az csak egy emberi sajátosság lenne. Mi az akadálya annak, hogy a Létet úgy definiáljuk, hogy a Lét az egy tudatos személyiség, aki saját létezésében hordozza a tökéletességet és tökéletes természeti törvények mentén, anyag és energia felhasználásával folyamatosan és meghatározott céllal tökéleteset alkot? Van-e olyan indok vagy bizonyíték, ami ezt kizárja és a személyes tudatot csak egy emberi sajátossággá redukál?

 60. 61 – galapagosz:
  A véletlennel kapcsolatban egyetértek veled. Szerintem az anyag (valahogy) determinált a megfelelő konstrukciók felvételére. Tehát az ősmolekula összeállása nem véletlenszerű és nem számítható ki valószínűség számítással.
  A második a tudat. Nem tudok róla, hogy ennek lenne fennköltebb magyarázata. Mivel az emlős állatoknál is felfedezhető bizonyos fokú intelligencia, az evolúció itt is nyakon csíphető. Nem hiszem, hogy a Létben lenne valamiféle cél. Az biztos, hogy a „rendszerben” fantasztikus lehetőség lakozik.

 61. Asszem ideje benyögni azt, hogy mi az a két dolog amit tudni kell Istenről:
  (külön Tibor bá’-nak is)

  Első, hogy létezik.
  Második, hogy nem Te vagy.

 62. 62: És nem is csak az emlős állatoknál. Viszonylag ismert a hollók összetett problémamegoldási képessége, vagyis intelligenciája, vagy épp a polipoké, hogy evolúciósan egész távoli ágon lévő állat is legyen példának…
  Vajon milyen szintű (ön)tudata van egy polipnak?

 63. 62: Tibor bá! Hogy nem lenne célja a Létnek? Ez is elgondolkodtató. Mindenesetre nagyon úgy néz ki, mintha a Lét rendszere egy olyan önműködő mechanizmus lenne, amely meghatározott keretek között az ősrobbanás alrendszeréből kiindulva az evolúció mentén, természeti törvények által szabályozva, anyag és energia segítségével egyre finomabb és intelligensebb struktúrákat hozna létre. Mint egy célgép, ami intelligens lényeket gyárt egy végtelenbe tartó lineáris vonal mentén haladva, az egyre tökéletesebbre törekedve, mindig megoldást találva a következő lépcsőfokra lép. Mert vizsgálva az evolúciót, ezt a fejlődést látjuk. Ez olyan, mintha egy cél lenne.

 64. 65 – galapagosz:
  Megtévesztő. Mindössze az történik, hogy az alkalmasabb túléli a kevésbé alkalmasat. De ez nem cél, ez csak logikus következmény. Mi a (földi) evolúció csúcs teljesítménye vagyunk, és most mégis elbukunk, mert alkalmatlanná váltunk.

 65. Tibor bá! Igazad van akkor, ha a személyes tudat csak egy evolúciós termék. De mi van akkor, ha a személyes tudat alakítja a Létet? Mit mond majd az utolsó ember a Földön, aki lekapcsolja a villanyt? Viszlát személyes tudat? Miért gondoljuk azt, hogy a személyes tudat az a miénk és tőlünk függetlenül nem létezik? A személyes tudatot nem sajátíthatjuk ki magunknak. Sokkal valószínűbb, hogy a Lét az maga a személyes tudattal egyenlő és mindegyikünkben ugyanaz a személyes tudat nyilvánul meg, csak egyedi módon. A természeti törvények, az anyag és az energia adott és a személyes tudat ezekkel összhangban működik és nyilvánul meg.

  Tibor bá! Szándékosan nem említek vallásokat és isteneket. De gondoljunk bele tisztán természeti alapokon! Egy öröktől fogva létező személyes tudat, ami konkrétan egy tudatos személyt jelent, aki a természeti erőkkel összhangban tudatosan alakítja a Létet. És mivel az ő személyes tudata nyilvánul meg mindegyikünkben egyedi módon, halálunk után is megmarad az ő személyes tudata és a személyes tudatának az a része is, ami bennünk nyilvánult meg!!! Tibor bá! Ez óriási lehetőség azoknak is, akik nem hisznek istenekben, vallásokban és örök életben. Mert így mindenki tiszta lelkiismerettel reménykedhet az örök életben, akik pedig hitük szerint valamilyen istennel helyettesítik be, azok is! Mert Tibor bá Benned is és bennem is ugyanaz a személyes tudat nyilvánul meg, csak egyedi módon az életutunknak megfelelően, a neveltetésünknek, tapasztalatainknak, megszerzett tudásunknak megfelelően, ami által egyedivé, csak a miénkké válik, és ami által új teremtménnyé válunk és örök életűvé. És amilyen világkép kialakult Benned Tibor bá, azt teljesen nyugodtan megoszthatod ezzel a személyes tudattal, mert ő éltet Téged, általa lettél az , aki személyesen vagy és semmit nem kér cserébe. Vallásoktól függetlenül kommunikálhatsz vele, kérdezhetsz tőle és mindenre választ fogsz kapni. Mert önmagunktól semmire sem mennénk, egy óriási csoda működik bennünk és nyilvánul meg általunk!

 66. 67 – galapagos:
  Az evolválodott tudat sokkal egyszerűbb, mint amit te feltételezel. kvázi, én arra szavazok.

 67. Tibor bá! Én is úgy látom, hogy a tudat egyszerű, csak egy kicsit bonyolultan fogalmaztam meg. A tudat annyira egyszerű, hogy még evolválódnia sem kellett, mert mindig is létezett. Másképpen nem lehetett, ez a szükségszerű és ez a logikus. Mert ha a Lét rendszere mindig is fennállt, akkor mindennek léteznie kellett benne mindenkor, így a személyes tudatnak is. Mert a Lét ebben az esetben egy állapot, ami időtől függetlenül fenálló rendszer és aminek csak mindenkori jellemzői lehetnek.

 68. 69: A létező világ érzékelhetően változik.

 69. 69 – galapagosz:
  „Mert ha a Lét rendszere mindig is fennállt, akkor mindennek léteznie kellett benne mindenkor.” Valóban mindennek létezni kellett mindenkor, de ez csak az alapokra vonatkozik. Egyetlen atommal se volt se kevesebb, se több . De ez nem vonatkozik arra, amikre az atomok összeálltak. Így az agyvelőmet alkotó atomokra igaz, de az agyvelőmre nem. Halálom után ezek az atomok felszabadulnak és valami másban állnak össze a vegytan szabályai szerint.

 70. „Egyetlen atommal se volt se kevesebb, se több .” – Tibor bá, Te tudod, mi történik egy aktív csillagban?

 71. 72 – Ábel:
  Közérthetővé akartam tenni. Most soroljam a szubatomi részecskéket? Pláne, hogy még nem értünk az anyagi részecskék aljára.

 72. Semmilyen fizikai entitást nem ismerek, ami öröktől fogva létezhetne, pláne változatlanul.

 73. 74 – Ábel:
  Véleményedhez jogod van, de engem nem befolyásol.

 74. 71: Tibor bá! Értem, amit mondasz és egyetértek azzal, hogy az emberi tudat az evolúció terméke. De én nem erről beszéltem! Én a Lét rendszerét úgy képzelem el, mint egy végtelenül pici pontot, amitől már nincs kisebb, egy és oszthatatlan. Mindig is létezett, tökéletes, szükségszerű és kizárólagos. Minden létezőnek az alapja. Benne van minden természeti erő, törvények, anyag és energia, életerő, tudás és minden lehetőség, ami megvalósulhat. Ennek a pontnak szükségszerű, hogy legyen személyes tudata, mert minden történés nélkül örökké fennáll és tökéletes, így a személyes tudat is alapvetésként benne van. Minden létezőt áthat a jelenléte és minden tőle függ.

 75. 76 – galapagosz:
  Nyilvánvaló az egyetértés és a különbözés is. Nem vagyunk egyformák.

 76. galapagosz
  Most már csak azon kell gondolkodni, hogy ez a végtelenül kicsi pont, hogyan lehet végtelenül nagy is.

 77. Re:76
  Nagyszerű!
  Ezt a legkisebb fizikai pontot hívják úgy hogy az idő forrása, az „atomosz”.

 78. 78: Balázs! Fizikai mivoltában pici, hatóerejében végtelenül nagy. Ha egyáltalán van térbeli kiterjedése. Inkább egy Létet meghatározó erőnek nevezném.

  79: djts! Én nem csak a tér-idő forrásának tekintem, hanem minden forrásának, ami létezik. Ez a Lét alapköve, fundamentuma.

 79. Re:80
  Az atomosz mindennek az alapköve, kezdve a téridőtől, egészen a neutronig/fénykvantumig.
  Modernebb neve egyébként időforrás,régi népi neve fénymag.
  Már csak az a kérdés, hogy az Egy hogy lesz sok, mert egy működő univerzumban jó sok kell hogy legyen, és logikus magyarázat kell hozzá.
  Kis bibliai segítség: „belőle, benne, általa”…

 80. 81 – dajtás:
  Itt a bibliai segítség: Menj a pokolba!

 81. Akinek volt halálközeli élménye az tudja van élet a test halála/lebomlása után is.
  A tudat=lélek tovább él.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük