(2553) Putyin interjú

Tibor bá’ online

 

Vlagyimir Putyint meginterjúvolta az osztrák ORF TV csatorna. Az interjú annyira felhevült, hogy egy alkalommal Putyin németül (az interjút vezető Armin Wolf anyanyelvén) kérte fel Wolfot, hogy engedje befejezni a mondatát.

Az interjút Putyin elnök Sebastian Kurz, az osztrák kancellárral és Heins-Christian Strache helyettes kancellárral történő keddi találkozó előtt készítették.

Miután Wolrf többször belevágott Putyin szavaiba, Putyin arra kérte a „házigazdát”, hogy duguljon el (használjon egy dugót). Majd anyanyelvére váltva kérte, hogy hadd mondjon ő is valamit (Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen).

Az orosz trollkodás témájában Putyin közölte, hogy Moszkvának semmi köze hozzá. Majd megtoldotta „A nyugati média azt állítja, hogy egyetlen orosz üzletember, Jevgenyi Prigozhin, képes volt befolyásolni az amerikai választásokat.

Prigozhin és Putyin ismerik egymást, így Putyin mondhatta, hogy fogalma sincs Prigozhin tevékenykedésével kapcsolatban. Ezt követve Putyin emlékeztetett Soros-ra, mint a Nyugat kettős mércéjére.

„Olyan hírek járják, hogy Mr Soros terveiben szerepel az Euró volatilitásának a növelése. Ha az amerikai külügyminisztériumot megkérdezik, miért teszi. Azt válaszolják, nekik semmi közük hozzá, ez Mr Soros magánügye. Nos, a válaszom az, hogy ez Mr Prigozhin magánügye.”

MH17

Putyin azt állítja, hogy a 2014-ben lelőtt MH17 indonéziai utasszállító lelövését vizsgáló nemzetközi bizottságba az oroszokat nem engedték be. Az utóbbi időben Oroszországot vádolják a lelövéssel. Putyin azt mondta „az orosz szakértőktől megtagadták a vizsgálatba történő bevonást. Az orosz véleményt nem fontolták meg, mert senkit se érdekel, hogy mi a véleményünk.” Miközben Ukrajnát beengedték a vizsgálatba.

Észak Korea

Észak Koreával kapcsolatban Putyin azt mondta, az északiakkal egy széleskörű katonai konfliktus szörnyű lenne. Rámutatott, hogy Oroszország és Észak Korea szomszédok, és az észak koreai nukleáris kísérleteket közel az orosz határnál végezték. Bár Oroszországnak reményei vannak Trump és Kim Jong-un személyes találkozásával kapcsolatban, megállapítja, hogy a koreai félsziget atommentesítéséhez kétsávos út vezet. Az északiak a ballisztikus rakéta kísérleteinek a megszüntetése, és további nukleáris kísérletek befagyasztását megfogható módon kellene viszonozni. Putyin véleménye szerint az amerikaiak folyamatos katonai gyakorlatai a térségben kifejezetten kontra produktívek.

 

Krím-félsziget

A interjú legforróbb percei után Putyintól megkérdezték milyen feltételek mellett lenne hajlandó Oroszország visszaadni a Krím-félszigetet az ukránoknak. Erre Putyin nyomatékosa közölte: „Ilyen feltételek nem léteznek, és soha nem is fognak.”

A Krím-félszigeten élők mindent elsöprő fölénnyel szavazták meg Oroszországgal történő újraegyesülését 2014-ben, amit a Nyugat illegitimnek, valamint csalásokkal tarkítottnak könyvelt el. Putyin nyomatékosan leszögezte, hogy a bekebelezés azt követve következett be, hogy egy „alkotmányellenes fegyveres puccsot hajtottak végre Kijevben. Máskülönben a Krímben élők döntöttek szabad akaratukból a sorsuk felett. Ez tehát nem a benyomuló orosz katonai erők következménye volt.

„A bekebelezést követően az első, amit tettünk a katonai jelenlét megerősítése volt, mert érezhető volt, hogy a létesítményeink veszélyben vannak. A főleg oroszajkú lakosság veszélyt érzett, amikor Ukrajnából vonattal jöttek agresszív nacionalisták, akik gépkocsikat állítottak le. Az emberek természetesen védelemre számítottak.”

 

Topless Putyin

Mindjárt az interjú elején rákérdeztek Putyint híres meztelen felsőtestű fotóival kapcsolatban, milyen tevékenységet folytatott. Erre az orosz elnök a következőket válaszolta: „Ön azt kérdezte „félmeztelen”, hál istennek, nem azt kérdezte, hogy „meztelen”. Amikor vakációzom nem érzem, hogy bujkálnom kellene, ezzel nincs semmi baj.

Az interjú után Armin Wolt úgy nyilatkozott, hogy Putyin egy rendkívül okos és ravasz ember, aki pontosan tudja, hogy keserítse meg a kérdező életét.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 gondolat erről: „(2553) Putyin interjú

 1. Angol felirattal:

  Rude Austrian Presstitute Keeps Interupting Putin – Watch Putin’s Reaction
  https://www.youtube.com/watch?v=qjaBHKJZbiM

  Teljes interjú angol felirattal:
  Russian President Vladimir Putin Gives Interview to Austrian ORF television channel. Ahead of his visit to Austria, the President of Russia answered questions from Austria’s ORF news presenter Armin Wolf.

 2. „A Krím-félszigeten élők mindent elsöprő fölénnyel szavazták meg Oroszországgal történő újraegyesülését 2014-ben”

  Így történt Erdéllyel is Gyulafehérváron, 1918-ban. Reméljük, a romák nem szavazzák ki BAZ megyét Magyarországról, a törökök nem szavazzák ki Berlint Németországból, stb.
  Csak azért engedem át ezt a bull shite-t, mert kíváncsi voltam, lesz-e valakinek kedve válaszolni rá.

 3. Mindig megállapítom, hogy Putyin egy nagyon okos ember.
  És emellett az általa elmondottak igen koherensek, és meggyőzőek.
  Persze könnyű dolga van, azt mondhatja, amiben hisz, nem kell véleményét mindenféle szövetséges érzékenysége és taktikai megfontolások miatt elkenni.
  A nyugati politikusok nyilatkozatai soha nem ilyen tiszták, átláthatók, ott mindig tetten érhetőek a globális érdekek érvényesítésének ellentmondásai, taktikázásai.
  El is hiszem, hogy a különféle nyugati bizottságokba nem szívesen hívják meg az oroszokat, mert könnyen megcáfolhatnák az ellenük hozott vádakat, ami kínos lenne a nyugati médiában konstruált nézetekkel összevetve.
  Így a nyugat egyetlen fegyvere ellenük, hogy egyszerűen kizárja őket a médianyilvánosságból. Orosz médiát meg az átlagember nem fogyaszt…
  Az oroszok fő bűne az, hogy nem engedik, hogy a nemzetközi tőke kisajátíthassa az orosz forrásokat, nem adja fel szuverenitását.
  Persze hogy ezt elérje, kénytelen a saját politikai útját járni, a putyini „demokrácia” nem azonos a nyugatéval, mert ha az lenne, akkor már rég megbuktatták volna kívülről, és Oroszország már a markukban lenne.
  Számomra teljesen egyértelmű, hogy jelen helyzetben Oroszország nem az agresszor, hanem a kétségbeesett védekező szerepében van, aki körül a nyugati világ húzza egyre szorosabbra a hurkot, az oroszok erre próbálnak olyan válaszokat adni, amely ezt fékezi.

 4. Szerintem még visszafogottan is válaszol, simán elmondhatna pár dolgot 911-ről, a mostani migrációról, Ukrajnáról, Szíriáról.
  Vagy ezekkel tart sakkban valakiket?

 5. 2. Erre is frappáns választ adott Putyin, ahol bemutatta a kettős mércét a nyugatnál.
  Koszovó esetében ez nem okozott lelki problémát a nyugatnak, mert a saját forgatókönyvük alapján toltak ki a szerbekkel, hivatkozva a népakaratra.
  Mindamellett ezek az esetek valóban nem összeegyeztethetőek a nemzetközi joggal, mert felboríthatják a békeszerződésekben foglalt status quo-t, ezzel utat nyitva más országoknak is, mint hivatkozási alap.
  Viszont ha valakinek, az oroszoknak ez a lépés létkérdés volt az utolsó pillanatban, miután a nyugati világ Ukrajna segítségével véglegesen lezárni készült az oroszok kijutását a Földközi térségbe, ami újabb nagy érvágás lett volna az oroszok potenciálján, katonailag sokat rontott volna pozíciójukon.
  Ez is egy újabb kemény szorítás lett volna a hurkon, ami az oroszok nyaka körül van…

 6. 2 & 5:
  Így jár minden nép, ahol a férj-feleség 1 gyereket vállal, vagy annyit se, 10 milliós nyugati kocsival furikázik le az Adriára, míg a szomszédja 8 gyereket szül és nehéz körülmények között neveli fel azokat. És bizony előbb vagy utóbb a többség akarata érvényesül. Te hány gyereket nevelsz?
  Erdélyben korábban kellett volna megfontolni. Az erdélyi földesurak boldogan alkalmazták a román jobbágyokat, lehetőséget adva nekik a szaporodásra. Itt az eredmény.

 7. 6: Putyin frappáns válasza akkor lenne igazán frappáns, ha Oroszország elismerné Koszovót, amit viszont nem tesznek meg. Így viszont a saját maguk által el nem ismert esetre hivatkozni egy másik elszakadás legitimálására nem frappáns, hanem önellentmondásos.

  Egyébként is, a Krím ősi magyar föld, ott alakult ki a magyarság, amint Kézai Simon már a 13. század végén megírta:
  „Történt pedig, hogy a mint egyszer [Hunor és Magor] vadászni kimentek, a pusztán egy szarvas ünőre bukkanának, mellyet, a mint előttök futott, a Meotis ingoványaiba kergetének. S midőn az ott szemök elől tökéletesen eltűnt, sokáig keresék, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak szemlélték.

  4. §. Hunor és Mogor a meotisi ingoványok közzé költöznek.

  Visszatérvén onnan atyjokhoz s búcsút vévén tőle, minden vagyonostól a meotisi ingoványok közzé szállának lakozni. Meotis tartománya pedig Persia hazával határos s egy igen keskeny gázlón kivűl mindenfelől tenger övezi környűl; folyói teljességgel nincsenek, fűben, fában, madárban, halban és vadban bővölködik. Nehéz oda bé, s onnan kimenni. S a meotisi ingoványokba bémenvén, ott öt esztendeig mozdulatlanúl maradának. Hatodik évre tehát kimenvén véletlenűl, a pusztában Belár fiainak nejeire, kik férjeik nélkűl sátrakban tanyázának, s gyermekeikre bukkanának, kiket is vagyonostól sebes nyargalva a Meotis ingoványaiba vivének. Történt pedig, hogy azon gyermekek közt az alánok fejedelmének Dulának két leányát is elfogták, kiknek egyikét Hunor, másikát Mogor vevé nejűl. S ezen nőktől vették eredetöket minden húnok és magyarok. S miután azon ingoványok közt hosszasabban időztek, lőn, hogy igen erős nemzetté kezdtek növekedni és a tartomány őket béfogadni és táplálni nem birta.”
  Ez a hely, amit „egy igen keskeny gázlón kivűl mindenfelől tenger övezi környűl” nyilvánvalóan a Krím.
  Turkolly Sámuel 1724-ben is tudott a Krímben élő magyarokról: „most is Chrímben a Tatár Chám protetiojok alatt vagynak hét Faluk, melyben Magyarul beszélnek…”
  Szóval ha már elszakadtak Ukrajnától, akkor úgy lett volna helyes, ha Magyarországhoz csatlakoznak a megszálló, népirtó, kitelepítő oroszok helyett! 😛 XD

 8. Mivel magának Ukrajnának a szedett-vetett identitása is pukkadozik szét, nemcsak a Krim, és az orosz-lakta szekciók, a nyugatról visszarohant kazarnyikok próbálják menteni amit csak lehet. Pol válság mélyül … a gázzal is rövid távra a válságot kezelik szergejék; a következö telet Ukraina nagyon kínosan fogja átvészelni, ha egyáltalán ….

 9. 8. Avatar
  Koszovó ügyében van igazságod, de még így is tekinthető a dolog úgy, hogy a nyugat leszakította Koszovót a szerbektől orosz egyetértés nélkül, az oroszok meg a Krímet Ukrajnától nyugati egyetértés nélkül, 1:1. 🙂
  Viszont jellemző az újságíró tájékozatlanságára, hogy ő erre a magas labdára nem figyelt fel.
  Határozottan látszott, hogy a nyugati bejáratott szólamok mentén próbált Putyinon fogást venni, amit az könnyedén hárított, sőt párszor keményen leckéztette a nemzetközi eseményekkel kapcsolatos tájékozatlanságára figyelmeztetve, mindezt nagyon udvariasan…
  Ennél azért nem igaz, hogy nem tudtak volna egy intelligensebb, tájékozottabb embert is küldeni az interjúra, ez blamázs volt.

 10. 10:
  Avatar nagy igazsága mellett (a komment végi csattanót külön értékeltem 🙂 ), egy markáns különbség még, hogy Koszovo önálló, nem csatlakozott semelyik szomszéd államhoz. Valószínűleg nem engedték, mert azért készség lenne rá.
  Mert ugye Nagy-Albánia eléggé adja magát.

  A Krím meg ugye pár nap múlva gyorsan beadta az Oroszországhoz való kérelmét és ezt vihar sebesen az oroszok elfogadták.

  Meg ugye jó pár szerződés szólt Ukrajna területi sérthetetlenségéről (nem csak a budapesti memorandum!), amit az oroszok is aláírtak.
  Ezek után kissé érdekes nemzetközi jogra hivatkozni…
  Mondjuk ez a kettős mérce a nyugati oldalnál is megfigyelhető.

  MH17 : Nagyon érdekes orosz gyártói kijelentések hangzottak el, pont a vizsgálat nyilvánosságra való hozásakor.
  Egyébként szintén érdekes lenne végig követni az orosz verziókat időrendben, amik egymással éles ellentmondásba voltak.
  Persze egyszerűbb elintézni azzal, hogy az oroszoknak mindig igaza van.

  Krím:
  „Putyin nyomatékosan leszögezte, hogy a bekebelezés azt követve következett be, hogy egy „alkotmányellenes fegyveres puccsot hajtottak végre Kijevben. Máskülönben a Krímben élők döntöttek szabad akaratukból a sorsuk felett. Ez tehát nem a benyomuló orosz katonai erők következménye volt.”
  Ha már puccs, igazán utána lehetne nézni, hogy a legitim krími vezetést, kik és hogyan távolították el, és hogyan foglalták el a parlamentet és hogyan szavazták meg a kormány feloszlatását.
  Segítek, a kis zöld emberkéknek, és egy oroszbarát alvilági figurának nagy szerepe volt ebben.
  Azok a kis zöld emberkék, akikhez először az oroszoknak semmi közük nem volt, aztán mégis kiderült , hogy az oroszok voltak.

  Az beavatkozás indoklásnál meg el kéne dönteni, hogy:
  1.) „A főleg oroszajkú lakosság veszélyt érzett, amikor Ukrajnából vonattal jöttek agresszív nacionalisták, akik gépkocsikat állítottak le. Az emberek természetesen védelemre számítottak.””
  Élénken emlékszem az ukrán náci veszélyről való riogatásokra, de a nagy genocídiumról való híreket azóta se hallottam.

  2.) „Viszont ha valakinek, az oroszoknak ez a lépés létkérdés volt az utolsó pillanatban, miután a nyugati világ Ukrajna segítségével véglegesen lezárni készült az oroszok kijutását a Földközi térségbe, ami újabb nagy érvágás lett volna az oroszok potenciálján, katonailag sokat rontott volna pozíciójukon.
  Ez is egy újabb kemény szorítás lett volna a hurkon, ami az oroszok nyaka körül van…”

  Érdekes a Kelet-Ukrajnai oroszok helyezte ennyit nem ért meg, pedig ők is akartak csatlakozni Oroszországhoz.
  Pedig ők legalább annyira rettegtek a náci ukránoktól, mint a krímiek.
  Vajon mi a különbség?

  Csak nem az, hogy ott nincs mély, meleg vizű kikötő?

  Krimi névszavazás:
  Hmm ismerve az orosz választások körüli anomáliákat (lásd pl. legutóbbi RT által is dokumentált), meg a krimi népességi statisztikákat, a választás körülményeit, nehezen elképzelhető, hogy minden patyolat tisztán történt.

  Az oroszok többség miatt, az igenek többsége valószínűsíthető, a mértéke megkérdőjelezhető, a józan ész alapján.

 11. 1 „Rude Austrian Presstitute Keeps Interupting Putin”

  Azért nem semmi stílus ez a címadás se… Ha már azzal valakin az udvariatlanságát kérik számon, akkor „presstitute”-ként hivatkozni rá megint önellentmondásos, mert finoman szólva ez sokkal udvariatlanabb, mint a másik szavába vágni. A helyesírási hiba (helyesen interrupting) meg csak hab a tortán a Nagybetű Fixációval Egyetemben.

 12. 12 – Avatar:
  A presstitute egy nem rég csinált szó. Egyszerűen azt jelenti, hogy a hatalmat kiszolgáló média. (én szajhának fordítottam). Hogy a jelző közönséges-e, vagy udvariatlan-e az még nem alakult ki. Egyenlőre csak tényt rögzít.

 13. 13: mivel a „szójáték” alapja a prosti, ezért szerintem nyilvánvaló, hogy degradáló. Kevesen szeretik, ha lekurvázzák őket.

 14. 14 – Avatar:
  Ez nem ilyen egyszerű. A húgyozni elég durva szó, míg a húgyhólyagról ezt nem lehet elmondani.

 15. 15: A húgyhólyag az orvosi szaknyelvben is elfogadott megnevezés a szervre, nincs is rá magyar szinonima. A húgyozásra viszont rengeteg szinonima van, amelyek közül a társadalmi konvenciók némelyiket illedelmesebbnek értékelik, de valójában az ürítési tevékenység minden esetben megbélyegzett, nem illik emlegetni. Inkább azt mondom, hogy a mosdóba kell kimennem, pedig nem elsősorban mosakodni akarok, hanem pisálni…. 🙂 ( és most nem térek ki a húgyozik szó régies „csillog” értelmére, lásd https://www.nyest.hu/renhirek/hugy-es-hugy )
  De ha egy ruhát pl húgysárga színűnek jellemzel, abban már benne van, hogy neked az a szín nem tetszik, ha húgymeleg a sör, abban pedig az, hogy hidegen lenne jó.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük