(2475) Lélek

Tibor bá’ online

 

Egészen pontosan: Lélek-Isten-Túlvilág.

Kilencéves koromban szüleim beadtak az Iskolatestvérek néven ismert szerzetesek bentlakó iskolájába, aminek utóélete megtalálható a Bp. XII. Istenhegyi út 32. alatt. Magyarul internátusi növendék lettem 14 éves koromig.

A nevelés lényege a kötelező tananyag mellett a jó katolikussá válás, aminek érdekében mindent megtettek. Minden reggel 7-kor mise, majd reggeli és 8-kor tanítás kezdete, amik természetesen imával kezdtünk. Déli 12-kor újra ima, majd ebédlőbe, ahol étkezés előtt megint csak ima. Délután stúdium, azaz tanulás, amit 1-2 óra mozgás szakított félbe az udvari sportpályán. Tanulás után májusban litánia, majd vacsora és végül tisztálkodás majd lefekvés. Lefekvés után még egy utolsó indokrinálás. A sötétben az egyik paptanár felolvasta az aznapra rendelt tanulságos történetet, amiből kicsenget, hogy isten a jókat jutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. Ezen kívül az egyházi év minden egyes liturgiáját végigzongorázták: Gyertya szentelés, G+M+B, első pénteki áldozás, stb. Ha jól feleltünk akkor szentképet kaptunk jutalmul, amit betehettünk a névre szóló imakönyvünkbe. A hitoktatás természetesen magas szinten volt űzve.

Az ilyen háttérrel nevelkedő gyerekből minden kétséget kizárva istenfélő, idővel jó katolikus felnőtt vált. De nem én. 14 évesen, bérmálás előtt részt kellett vennem egy 3 napos lelkigyakorlaton, amit külső jezsuiták tartottak, akik három napon át teli beszélték a fejünket. Ez indította el, hogy elgondolkozzak a hallottakon. Ugyanis elképesztő dolgokat hallottam az örök kárhozatról, a Mennyek országáról, az angyalok karáról, és azt is megértettem, mit jelent szeplőtlenül szülni. Egyetlen baj volt csak. A mindennapi életben ezeknek a dolgoknak semmi nyoma nem volt. Különben épp ez idő alatt dúlt a II. világháború, és nem volt semmi jele a gondoskodó istennek, akinek ráadásul meg kellett volna büntetni azt a gonoszt, aki ledobott egy láncos bombát a szomszéd házra és megölte a pajtásomat.

Istennek nyoma se volt. Isten fia ugyan követett el néhány csodát, de 2000 éve, és azóta semmi. Volt ugyan Lourdes meg ilyenek, de ezek nem voltak meggyőzőek. Inkább tűntek egy idegbeteg kislány kóros látomásának. Az egészséges, valós világ nem passzolt a vallásos hiedelmekkel. Tehát gondolkodtam.

Az ember egy emlősállat, amit senki se tagad, pusztán annyi a különbség, hogy mi fejlettebbek vagyunk. Köztudott, hogy az emberszabásúak genetikai állománya 97 százalékban azonos az emberével. A testi felépítés pedig funkcionálisan azonos. A gyomor emészt, a szív keringeti a vért, a vese megszűri a vért, a máj elvégzi a vegyi munkát, az agy mind ezt ellenőrzi és koordinálja azon felül, hogy gondolkodunk vele. De az állatok is gondolkodnak. Még olyan buta állat, mint a tyúk, ami még csak nem is emlős.

Van azonban egyetlen egy kivétel, a „lélek”, mert lelke csak az embernek van. Még annak a majomnak sincs, akivel van egy közös ősünk néhány 100 ezer év távlatban. Felmerül a kérdés, mikor lett nekünk lelkünk? És hol van? Végeztek nagyon pontos méréseket haldoklóknál, kiderült, hogy a halál beálltával a hulla pont annyit nyomott, mint a halál előtti pillanatban. Hát persze, a lélek nem anyag. A lélek ennél sokkal több! Pontosan mi? Hát szellemi lényeg, az anyagi világban megfoghatatlan. Meg hasonló címeres bla-bla. De tegyük fel, hogy mindenek ellenére van lélek az emberi elmében. Miért nincs lelke a többi emlősállatnak? Illetve az embernek mikor lett nagy hirtelen lelke, és mitől? Mi váltotta ki? Nem sokkal egyszerűbb, ha az mellett döntök, hogy nincs lelkünk.

Ha nincs lélek, akkor az isten az embert (felejtsük el Darwint) saját képmására teremtette, és belelehelte a lelket. Ahá, isteni lehelet. Csakhogy azt már az egyház is elismeri, hogy evolváltunk. Az isten darwini evolúcióval teremtette az embert. Akkor pedig hol a lélek? De mondjuk van, és mi támasztja ezt alá? Az égvilágon semmi, csak a Biblia, amit (a mende-monda szerint) isten ihletésére írtak. Ezért aztán az „írva vagyon” mindent űberel. Mégis, hogy lehetne erről meggyőződni? Hahó! Azt mindenkinek magában kell megtalálni. Ugyanúgy, ahogy istent is. Ez nekem nem állt össze. 14 évesen az eszem nem fogadta el az egész, gondosan összeállított mesét.

A gyermekkori nevelés csodákat tud művelni, de az értelmes emberek a gyermekkor után le tudják magukban tisztázni, hogy mi valós és mi mindössze mese. Aki erre nem képes, és megy a gyermekkori mesék után, az az én megítélésem szerint minden csak nem igazán értelmes, még akkor is, ha fél tucat diplomát szedett össze. És az ilyen, mit keres az értelmes emberek vitafórumán?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

71 gondolat erről: „(2475) Lélek

 1. A Biblia össze-vissza hablatyolása nyilvánvalóan hülyeség.Már a középkorban is összegyűjtötték a Könyv több ezer ellentmondását. Egy ,,lelkész,, erre azt mondja hogy a hitetlenek nézvén nézzenek de ne lássanak.hallván halljanak,de ne értsenek az Úr szavából.
  Egy mai magyar prof,-szándékosan nem irom a nevét,mert rosszul leszel Tibor bá,-állítja hogy már egy elektronnak is van valamiféle elemi tudata.
  Az indiánok különféle hallucinogéneket fogyasztva,-egy sas lelkével egyesülve érezték magukat és a magasból figyelték sok száz kilométerre vadászó társaikat.
  A tudatok különböző szintjei létezhetnek.
  A borsodi kalyibában kiürült boros demizsonjára meredő koszlott alak és NASA mérnöke ,miközben a holdra szállást tervezi.
  Határvonalat akarsz húzni a lélek előtti és a lélek kora közé de ilyen határvonal nem létezik.
  Lehet hogy a jövőben az informatika fejlődésével,létrejön a ,,szellem a gépben,,.
  Amikor már semmilyen körmönfont módszerrel sem tudod cáfolni hogy a gépnek saját önálló tudata van.
  Kicsit a lélek fogalma idejétmúlt megközelités.
  A tudat viszont képes lehet,valami ma még ismeretlen módon megnyilvánulni,kommunikálni más tudatokkal.
  Vannak ilyen kutatások ,de ezt kategorikusan elfogod utasitani.
  A tudat megszűnése kézenfekvőnek tűnik az agy lebomlásával,de még ebben sem lehetsz teljesen biztos.

 2. 01:
  Semmiféle kutatást nem utasítok el. A leglehetetlenebb témában sem. Hiszen az igazságot akarjuk tudni. Semmi se kizárt, csak az, ami nincs bizonyítva.

  Semmit se akarok cáfolni. A „képtelenségeket” neked kell bizonyítani.

  A nevét elhallgató professzornak nem nyilatkozni kell, hanem bizonyítani.

  Igen, „lehet, hogy a jövőben….” Lehet, de annyi minden lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni. Majd ha szembe találkozok vele, akkor igen.

 3. „Akkor pedig hol a lélek? De mondjuk van, és mi támasztja ezt alá? Az égvilágon semmi, csak a Biblia”

  Hol írja a Biblia, hogy az embernek a testtől elválasztható lelke van? Bizonyos egyházak igen, ezt tanítják, de a Biblia hol?

  „19
  Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök van azoknak; amint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.
  20
  Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.
  21
  Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?” (Biblia – Prédikátor könyve 3.fejezet)

 4. Óriási zűrzavar van a test,lélek,szellem fogalmak körül .
  Legegyértelműbb lenne talán a test,de itt is felmerül a finom test fogalma ,ami a
  tapintható testet veszi körül (aura) .Létezik , vagy sem ?
  A lélek és a szellem tekintetében már nagyobb a káosz .
  A magukat kereszténynek nevező egyházak írásai két nyelven kerültek rögzítésre ,
  görög és latin .
  Mindkettőben adott két-két fogalom , csak össze-vissza keverik őket .
  Legjobb tudásom szerint :
  Latinul :
  anima=lélek ,animal=emlős állat (lelkes)
  spiritus=szellem
  Ehhez képest van a spiritus sanctus .
  Görögül (L.S. véleményére is kíváncsi vagyok):
  pneuma=lélek
  psiche=szellem(tudat).
  A pszichológusok a lélekkel foglalkoznak(ami nincs is) v. a tudattal ?
  Hogy Dajtás se unatkozzon:Miért nem elég egyetlen teremtő forrás?
  Huygens elve szerint : Minden olyan pont, ahová a hullám elér, elemi hullámok kiindulópontjának tekinthető. A későbbiekben találkozhatnak mint tűz elemek,
  vagy nem ?
  És Bálintot is megszólítom !
  Mózes első könyvének első sorában az elohim nem isteneket jelent ?
  Mert ha igen ,akkor hogy is van ez?
  Maradok szövetségi megfigyelő(observator federal)…
  Kemecse

 5. Mózes első könyvének első sorában az elohim nem isteneket jelent ?

  Kemecse,

  Bár nem Bálint vagyok, de ezt véletlenül tudom. Ez egy érdekes szószerkezet az óhéberben, úgynevezett fejedelmi többes, ami nem arra utal, hogy több Istenről van szó, hanem az istenség nagyságát, kiválóságát fejezi ki.

  A „lélek” pedig valóban érdekes, több értelmű szó. A bibliai test, élet, szellem, lehellet fogalmakat más más görög és héber szavak jelzik, a fordítók azonban rendszerint mindegyiket a lélek szóval ültetik magyarra. Ember legyen a talpán, aki kiigazodik, hogy mikor mit kell érteni alatta.

  A testtől elválasztható halhatatlan lélek fogalma és tanítása azonban inkább a görög filozófiához vezethető vissza (lásd Platón) mint a Bibliához.

 6. Már megint az oktalan állatok.
  Olyan keveset tudunk az állatokról, és ennek ellenére az emberek 99,%-a rájuk akasztja az oktalan, lélek nélküli címkét.
  Lélek helyett inkább Intelligenciát kellene mondani.
  Ebbe belefér, hogy az állatnak is van veleszületett, (programozott) intelligenciája, amely az embernek is megvan, de tanulással, neveléssel fokozható. (állatban is)

 7. Komolyan nem értem, hogy akarhat valaki materiális bizonyítékot a nem anyagi létezésére???? És ha valóban érdekli az igazság, miért hülyézi le azokat, akik nem abban hisznek, amiben ő?? Tiszta röhej. A valódi gondolkodók sosem veszik a bátorságot ahhoz, hogy a korlátolt ismereteik alapján (mert mindenkié az) ex catedra kijelentéseket tegyenek a világról, Istenről, bármiről. Ehelyett igyekeznek megismerni a világot. Én pl. számos könyvet olvastam és olvasok most is, amelyek a túlvilággal, Istennel, stb foglalkoznak. Ott van pl. Scott Peck pszichiáteré, a Ördögi emberek, amelyben arra kereste a választ, létezik-e Gonosz? Vagy ott van dr. Michael Newton kutatása, (Lelkünk útja), amiben arra kereste hipnózissal a választ, mi történik a lélekkel a halál után, ill. a köztes létben. Egyik sem kinyilatkoztatás, de mind nagyon elgondolkodtató. Nem a gyerekek számára (!!) leegyszerűsített magarázatokból kéne már egyszer kiindulni.

 8. Pár észrevétel.
  Maga a lélek egy olyan funkcionális hardver, ami önmagában semmit sem ér.
  Maga a szellem az, ami a lelket képessé teszi arra, hogy önálló létező legyen, és a szellem az, aki a posztot írja.
  Most aztán végképp zavaros lett sokaknak… 🙂

  Írok egy hasonlatot, és világos lesz minden.
  A test a periféria, ami kapcsolatban áll a külvilággal.
  Lélek a központi egység/CPUa Talamusban, ami egyben a központi memória is.
  A szellem nem más, mint a lélekben tárolt információs halmaz, avagy a futó program a központi egységben.

  Fontos észrevétel, hogy a lélek egy barion osztályú anyagi részecske is, saját térforrással, és rendkívül nagy memória kapacitással. Megközelítőleg ~5400 120 éves élet fér el benne.
  Másik észrevétel, hogy a lelkek száma nem konstans. Folyamatosan születnek, egyfajta fraktális bimbóként az Isteni lélekből. Kezdetként kap egy alapprogramot/szellemet, majd elindulva a reinkarnációs ciklusban, folyamatosan bővíti magát. Mi a 3D világban a második stációban vagyunk, már megtanultuk a sík világot, most járjuk a 12 osztályos iskolát, amit ha kijárunk, és levizsgázunk, léphetünk tovább. (Ezért dívik mostanság a síkföld elmélet, rogyásig van a rendszer friss 2D-ből jövő lelkekkel, akiknek magas még a 3D-s világ…)

  Tovább is van, folytathatom még… 🙂

  Re:04
  Azért nem elég egy Teremtő, mert önmagát nem tudja „megtermékenyíteni”.
  Önmagában nem tud evolválódni egy univerzummá, kell hozzá egy másik, ellentétes spinű másik originális forráselem. Levezethető matematikai függvénye van, hogy hogyan ütközik bele az Atya, az Anya/Anyó hullámterébe, és fordul bele a saját hullámterébe, létrehozva a nullhiperteres téridőt. Szokták ezt még monásznak is hívni. Hozzáteszem ez is evolválódott már, mert kikényszerítették belőle. Most már triász típusú a téridő, vagy mai nyelven kéthiperteres téridő van.

 9. Ez az a pont ugye, ahol magam is meröben különbözöm Tibor batol.

  En meg azt nem értem miért kell tagadni a létezöt.
  A viläg összes kulturäjäban létezik (javitsatok ki ha nem igy van) a lélek kifejezés a Bibliatol tökékeletesen függetlenül, tehat ez a téma nem kizarolag vallasos eredetü.
  Ha ezek a kulturäk egymastol függetlenül is lényegében ugyan azt észlelték, akkor az emberi 3-as egység tudasat miért kellene eldobni? Test lélek szellem. Elvälaszthatatlanok, én nem is értem ez miért kérdés egyaltalan.

  A lélek mindig a szivvel van tarsitva. A lélekhez kapcsolodnak a létezö de racionalitassal nem magyarazhato dolgok. Ilyenek pl. az intuicio.
  A lélek az érzelmek szinhelye.

  A nyelvünkben is és mas nyelvekben is élö és soha ki nem halo szerepe van.
  Lelkiismeret furdaläs.
  Vagy mikor parbeszédet folytatunk belül magunkkal. Azt kivel folytatjuk?
  Amikor azt mondom megtört lelkileg az mire vonatkozik? Ha azt mondanam megtört szellemileg az egyenértékü azzal hogy lehülyéztem és kérdöre vontam értelmi képességeit. Lelkileg megtörni egész mas minöség. Ha valaki lelkibeteg, az nem egyböl pszichesen beteg. A magyar ezt tökéletesen érzékelteti.
  Ha azt mondjuk lélek mar pedig nincs, akkor ezek a kifejezések mind értelmet vesztenek.
  Anyagi sikon közvetlen bizonyiték nincs, igy ebböl egy hasonlo sohavégetnemérös vität lehet gerjeszteni mint az élet keletkezéséböl.

 10. Úgy látom Tibor bá’, mégiscsak fontos neked valamely szempontból, hogy sok komment legyen egy-egy hozzászólásodhoz :-). Ez a téma mindenképpen „hálás” ilyen szempontból, mert sokakat érint, igaz más-más oldalról.
  14 évesen az átlagosnál némileg értelmesebb emberek, jellemzően mindentudónak hiszik magukat. Magam sem vagyok kivétel, erős katolikus neveltetést követően döntöttem úgy, hogy nem kívánok bérmálkozni. (Egyszer sem, eltérően az általad legkiválóbbnak aposztrofált ellenzéki vezetőtől, Gyurcsány Ferenctől, aki ugyebár rendszeresen bérmálkozott. S emellett egy méltatlanul el nem ismert matematikai zseni is, különösen a primszámok kutatási területén!) Ugyanakkor én vettem a fáradságot és igyekeztem körüljárni ezt a kérdést – nyilván az idő korlátossága miatt messze nem sikerült teljes körűen-, amit te vagy megtettél, vagy nem, ebből – és többi hozzászólásaidból – ez nem derül ki egyértelműen. Félreértések elkerülése érdekében: református presbiter vagyok, nem ateista.
  Bízom benne, hogy a hozzászólók többsége előítéletek nélkül, kellő fizikai, matematikai és biológiai ismeretek birtokában fejti ki nézeteit. Szeretném magamat is ebbe a kategóriába sorolni – teszem hozzá, méltatlanul – és tekintetbe veszik a legújabb kutatási eredményeket is, melyek a Big Bang elméletet jelentősen árnyalják. Itt például Dr. Lene Hau fizikusnő és kutatócsoportja munkáját ajánlanám figyelmetekbe. (ide jön a három w.nytimes.com/1999/03/30/science/scientist-at-work-lene-vestergaard-hau-she-puts-the-brakes-on-light.html) A Budapesti Műszaki Egyetem (tudom, gazdasági is 🙂 ) szakemberei is dolgoznak a KSTAR-ban (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research tokamakja, Daejon-ban). Kutatási eredményeik nagy része nyilvánosan is elérhető, pl.: ide jön a https:// és aztán a többi: tdk.bme.hu/TTK/Fuzio/Tokamak-diszrupciokban-keletkezo-elfuto.
  Próbáljunk túllépni az általános iskolai ismeretinken! A newtoni fizika szerint – melyet a hétköznapi emberekhez hasonlóan Tibor bá’ jellemzően te is követsz – a tömeg csakis egy pozitív szám lehet. Peter Engels és munkatársai (Washington State University, mely a világ 10. helyen jegyzett egyeteme, a CEU-tól eltérően, melyet sehol sem jegyeznek, noha Kunhalmi Ágnes szerint országunk legkiválóbbja) kutatásai alapján 2016 óta tény (2017-ben publikálták), hogy bizony létezik negatív tömeg is! Ide jön a https:// és aztán a többi: phys.org/news/2017-04-physicists-negative-mass. ez egy html file. Lehet, hogy a lélek is egy negatív tömeg? Vagy van tömege is, de negatív tömege is és a kettő kioltja egymást? Esetleg anyagi és szellemi valóság?
  Fentiek figyelembevételével, ha időnk engedi, nem gondolkodhatnánk el azon, hogy esetleg nem egyszerűen csak a jelenlegi tudásunk nem elégséges ahhoz, hogy fefogjuk a lélek mibenlétét? Nem inspirálhatna mindnyájunkat arra, hogy próbáljunk mélyebb ismeretekre szert tenni és szélesebb körű ismeretek alapján megalapozni véleményünket?
  A tanítványaimnak ezt úgy szoktam bemutatni, hogy jelenlegi tudásunk egy gömbbel modellezhető. Amiről tudjuk, hogy nem tudjuk, az nagyjából a gömböt körülvevő, a gömb sugarának megfelelő vastagságú gömbhéjnak felel meg. Tehát minél nagyobb maga a gömb, annál inkább látjuk, hogy mennyi minden létezik, amit még meg kellene tanulnunk. Kinek hogyan, de engem ez szerénységre int.
  No persze beszélgetni azt lehet róla, megfellebbezhetetlen szentenciák nélkül. Tiszteletben tartva egymás véleményét és okulva azokból.

 11. 10 – pipás:
  Ebben a témában dajtással kellene értekezned.

 12. Re – 08- Dajtás:
  Én valahol azt a szerintem rendkívül frappáns hasonlatot olvastam, hogy a „test-lélek-szellem” (szent)hármasság, olyan, úgy kell elképzelni, mint egy lovas szekeret. Vagyis fizikai test = szekér, a lélek megfelelője a kocsis (a hajtó), a szellem pedig a ló, lovak.
  És ha belegondolsz, valahol tényleg úgy van, hogy lélek (lélegzet) nélkül a fizikai testet semmi sem különbözteti meg egy darab hústól, ami ott van az asztalon. És nyilván, ez a fizikai test semmit nem tud a lélek és szellem nélkül!
  A lovak (vagyis a szellem) pedig, minél erősebb, fejlettebb, annál messzebb, annál szebb helyekre viszik, húzzák el az a bizonyos szekeret a hajtóval együtt.
  A lélek tulajdonképpen az összekötő az e világi fizikai test és a végtelen, (állítólag örök életű) szellem – vagyis öntudat/ egó között.

 13. Többeknek!
  Vissza-visszatérő téma, amit senki se akar megérteni. Nálam nem kell töprengeni, hogy mire is gondolok a háttérben. Nem kell kitalálni a gondolataimat, mert pontosan azt írom, amit gondolok, nem többet, nem kevesebbet. Precízen, pontosan fogalmazok.

  Pipás:
  Nem írtam, hogy Gyurcsány Ferenc a legkiválóbb (valójában csapnivaló, Orbán sikeresen legyilkolta a karaktert, ezt észre kellene vennie és távoznia kellene a politikából). Ez a te spekulációd. Majd, ha Gy. F.-et a legkiválóbbnak tartom, akkor így fogok fogalmazni.

  Camelia:
  „Komolyan nem értem, hogy akarhat valaki materiális bizonyítékot a nem anyagi létezésére????” Nem érted? Ez téged minösit. A nem anyagi lélekre nekem elég lenne egy nem anyagi bizonyíték is. 😀 Rengeteg ember ír mindenfajta könyveket. Az nem jelent semmit (illetve dehogy nem, tömegek veszik meg a könyvet, jó üzlet) miket irkálnak össze. Bizonyítékot írjanak, arra oda fogok figyelni és ha nem tudom megcáfolni, akkor elfogadom.

  Curix:
  Ha egy szóban benne van a lélek: „lelkiismeret” az nem bizonyíték a lélek létezésére. Ezeket a szavakat Kazinczyék csinálták. Miért lenne rám nézve kötelező, ha Kazinczy hit a lélek létezésében? Amit írtál az nem bizonyíték. Próbáld megfúrni az én, posztban leírt vélekedésemet.

 14. Mackomuki

  Bingo!!! Nagyon jo hasonlat. A magyar nyelv itt is roppant kifejezö, azt mondja:
  Nem visz rä a lélek.
  Szerintem ebben minden benne van.

  Tibor ba
  nem fogom tudni megfurni. Amit irsz az bizony ugy van. Legalabbis abban a koordinata rendszerben, amiben gondolkodunk.
  Amikor lélekröl beszélünk ugyanarrol az entitasrol beszélünk mint isten esetében.
  Közvetlen anyagi bizonyiték erre nem hozhato.
  2 dimenzios térben nem tudom neked megmutatni milyen a 3. dimenzio.
  Ne varj kézzelfoghato bizonyitast.
  Egyebként nem egy kifejezésben van benne, a magyar nyelv elég gyakran hasznalja ezt, fent is irtam ra peldat.
  Es amikor azt mondom nem visz ra a lelek, akkor pontosan tudjuk, hogy nem az ertelemröl van szo. Az ertelem tudja, hogy nekem jo a futas. De a lelek nem visz ra, hogy ki is menjek.
  Vagyis a lelek nem eleg erös hogy legyözze a test alap tunya allapotat.

  Tibor ba
  te ebben a fenti kifejezesben mit gondolsz mi a lelek?
  nem visz ra a lelek
  Szerinted itt mi nem visz ra?
  Ha csak test es ertelem van, akkor mi nem visz ra?
  A testnek nincs akarata. Az ertelemnek nincs ekkora ereje a test felett. Ha ertelemmel szabalyozhato lenne, akkor mindenki sportolna.
  Mi az az erö, ami felemeli az ember segget, hogy kimenjen futni?

 15. 14: „Mi az az erö, ami felemeli az ember segget, hogy kimenjen futni?”

  Hát nem a lélek… Vagy volna minőségi különbség a lelkek között? Vannak lusta lelkek, szorgalmas lelkek, lelketlen lelkek stb. ?

 16. Observer
  „Vagy volna minőségi különbség a lelkek között? ”

  Igen. Fejlödesbeli. Hivhatod minöseginek is.
  Es termeszetesen ez a fejlödes egy eleten belül is igen latvanyos lehet.

 17. 13. Tibor bá’
  Igazad van, megkövetlek. A legbecsületesebb baloldali politikusnak tituláltad és ez valóban nem egyenlő a legkiválóbb baloldali politikusi címmel.
  Teszem hozzá, én ezzel sem értek egyet, de szögezzük le a tényt: pontatlanul hivatkoztam. Hamu a fejemre!

  Ugyanakkor tartok tőle, hogy a hivatkozott forrásokat nem volt időd átfutni. Javaslom, ha időd engedi vedd a fáradságot. Még ha más következtetésre is jutsz a poszt vonatkozásában, akkor is megéri!

 18. „Nem visz rá a lélek”
  Általánosságban: LUSTA VAGYOK.

 19. 4,Kemecse
  …”Mózes első könyvének első sorában az elohim nem isteneket jelent ?”
  Igazad van, isteni többesszámról van szó.Az, hogy a zsidóság mégis egyistenhitú, ez nem fogalomzavar, hanem oly téma, amely messze bent a dajtás területén leledzik, és amivel itt Tibor bá blogján nem szabad előhozakodni, és ez igy helyes, mert messze nem ide tartozik.
  A témát illetően, a zsidó érdekes megkülönböztetést tesz a lélek mibenlétét illetően ember és állat között.
  Sajnos, a szóhasználat lefordithatatlan magyarra, legalábbis számomra, ki nem vagyo nyelvész, de megpróbálom: az állatok lelke „nefes” , az emberi lélek viszont ” neshama”.
  Ennyi. Lefordithatatlan.
  Az emberi szellemet, legyen az fennkölt értelemben-humanizmus, civilizáció, innovációk, haladás, stb-értve, avagy úgy mint köznöséges kisértet, hazajáró jó vagy rossz szellem, annak egyetlen gyüjtőneve van, „ruach”.
  Hogy miképpen van feldolgozva, többek között, a lélek fogalma, körülirása, erre ajánlanám a Kabbalát, valamint annak folytatását, kiegészitőjét, a Zohárt, de nemcsak ,hogy nem teszem, de kifejezetten eltanácsolok mindenkit.
  Nem normális embereknek való, azonkivül étlagember számára be sem szerezhető.
  Semmi pénzért.

 20. 17 – Pipás:
  Hadd pontosítsak. Nem azt mondtam, hogy becsületes politikus (ilyen nem létezik) azt mondtam, hogy a legbecsületesebb = a legkevésbé becstelen. A fáma szerint amikor valami tisztességes törvényt akart, akkor a mezei MSZP képviselők úgy visítottak, hogy Ferikém neked könnyű, mert ott van a vagyonod, de mi nem tudtunk semmit se szerezni a rendszerváltáskor. Öszödön Gyurcsány úgy gondolta, hogy a nagyüzemi lopást és a hazudozást abba kellene hagyni. Ez a mezei MSZP tagoknak nem tetszett, mert tovább akartak lopni, tehát átadták a beszéd felvételét a FIDESZ-nek, akik ezt alaposan kihasználták. Ezért nevezem Gyurcsányt nem csak a legbecsületesebb politikusnak, hanem a leghülyébbnek is. Az ne akarjon miniszterelnök lenni, aki a saját emberein nem tud uralkodni.

 21. Tibor ba
  Azt en is tudom, hogy ez a vegeredmeny, hogy lusta vagyok 😀
  Akkor kerdem maskent. Mi a különbseg a lusta es nem lusta emberek között?
  Van 2 egyforma ember. Mindkettö tudja, hogy futni nagyon egeszseges. Az ertelmük is megegyezik. Az egyik megis fut a masik nem (lusta)
  Honnan fakad a különbseg ha nem az ertelemböl?

  Es en itt megallok mert ez messze visz es semmi ertelme.
  Nem lehet anyagi szinten lelekröl beszelgetni.

 22. Nekem elég ez az analógiás felfogás: Élet – lélegzet mint jelen(ség) jelen van tagadhatatlanul, ugye?
  A “hardver” egyik pillanatban még mutat „élet”-funkciókat, a következőben már nem. Ezek a funkciók felfoghatók egy szoftver működésének eredményeként – hisz a hardverrel (testtel) nincs akkora gond, az látható, tapintható, analizálható (mint egy chip), bár messze nincs tisztázva még az sem teljesen, hát még a “szoftver”, a program, ami a fajok szinte végtelen sorát kódolja (lényegében ugyanazon a hardveren)! Amíg fut a szoftver, addig szellem-eskedhetünk is itt. 🙂 A Human Genom Project próbálja a kódot visszafejteni, egyre inkább iszapbirkózás (a tudat számára). Alexander Pope mondta (Értekezés az emberről) “Ismerd meg magad, Istent nem lehet – az emberfajt az embert fejtse meg!” A gond csak az, hogy “saját genomunk olvasásának képessége önmagában filozófiai paradoxon. Megértheti-e egy intelligens lény a saját magát felépítő utasításokat?” Gondolom ma már nem kell bizonyítani, hogy szoftver létezik?!?
  A legizgalmasabb most a génkutatás témája, egy hihetetlen krimit írt erről Siddhartha (A gén) Az biztos hogy jólesik az ember lelkének ezt a lassan 200 éves történetet csemegézni 🙂

 23. 21 – Curix:
  Kétféle lustaság van. 1) akinek most, pillanatnyilag nincs kedve (mondjuk futni), mert fáradt, nincs hangulata, stb. tehát van rá indoka. 2. aki úgy általánosságban nem szeret mozogni.

  A futás nem egészséges, mert a kocogó (ellentétben a gyors futóval) nem a talp első harmadával (újak) ér földet, hanem a sarkával. A csontok továbbítják a zökkenést, a lazán felfüggesztett vesék lötykölődnek. Ebből még vérpisálás is lehet.

  Lélekről lehet beszélgetni, mindenki tudja mit jelent. Elfogadni létezőnek, na ez (szerintem) nem megy.

 24. „Elfogadni létezőnek, na ez (szerintem) nem megy.”

  Igy van. Bejön a hit kerdese.

 25. 18. Tibor bá’
  Már meg bocsáss, én sem írtam azt, hogy becsületes politikusnak tituláltad. Idéztelek, hogy szerinted „…a legbecsületesebb baloldali politikus…”
  Konkrétan így fogalmaztál:
  „Szerencsétlen Gyurcsány a legbecsületesebb politikus a baloldalon. Jót akart. Jelezte a táborának, hogy loptunk, hazudtunk, de ez nem mehet tovább. ”
  Ha ezt összevetjük a 13-ban leírtakkal:
  „Nem kell kitalálni a gondolataimat, mert pontosan azt írom, amit gondolok, nem többet, nem kevesebbet. Precízen, pontosan fogalmazok.”, akkor a 18-ban leírt pontosítás felesleges.
  Ha mégis elfogadjuk, hogy a 18-ban leírt pontosítás hasznos – én a magam részéről ezt így látom! -, akkor viszont a 13-ban írtakat ezzel cáfolod. Szerintem ez emberileg elfogadható, hisz nem vagyunk tökéletesek. Fogadd el, hogy egyikünk sem az, szeress így mindnyájunkat 😛

  Egyetértünk abban, hogy a becsületes politikus, az olyan, mint a yeti: mindenki beszél róla, de még senki sem látta. Eleve nem értek egyet azzal, hogy a „politikus” és a „becsület” szavak kontextusban szerepeljenek. Ezt hangsúlyoztam is a 17-ben. Szerencsésebbnek vélném a „az átlagnál kevésbé becstelen” megfogalmazást, ha már így látod. Én nem így látom, de maradjunk a léleknél és bocsánatot is kérek az offtopic hozzászólásomért 🙂

 26. OFFTOPIC

  Viktor ide, Gyurcsány oda, Vona amoda….

  Politikamentes filmkritika következik, aki itt fórumozik annak kötelező!!!

  Jövőnk és egypáran már írtátok THREADS 1984-es angol film.
  Brutális és zseniális film egyben. Ma volt alkalmam egy üveg bor társaságában megnézni.Régóta le volt töltve, sose volt időm rá. Ma is a kertben akartam dolgozni, de elkezdett esni az eső..mit ne mondjak a film letaglózott.

  Tibor bá’ más megfontolásból írja azt mindig, hogy élj úgy mintha nem lenne holnap, ne törődjünk a ránk váró dolgokkal.
  Az a durva, hogy a film ebben megerősít. Mindenki nézze meg és utána beszélgessünk róla. Mert a nagy túlélés és tartalékoljunk minél többet értelmét veszti, családos vagy nem családos is értelmét veszti, itt az számít hogy ki milyen gyorsan megy el minnél kevesebb szenvedéssel.

  És visszatérve Tibor bá’ dolgaihoz. Bármilyen II.vh-poszthoz hasonlítás felesleges, mert a következő háború az nem a II. fegyvereivel lesz megvívva.
  Ha tehetném leültetném egy moziba a világ nagyhatalmainak vezetőit és végignézetném velük a filmet. A kijáratnál meg aláírandó nukleáris leszerelési szerződésekkel várnám őket.

  Szánjatok rá 2 órát az időtökből.

  És a napi vitáitokhoz hozzászólva. Nincs még egy ilyen blog a magyar interneten, mivel a többségbe vagy full kretének kommentelnek, vagy elvakult pártkatonák, vagy teljesen szakmai ismereteket tolnak szakmai blogokon.
  Néha szerintem is túltolja Tibor bá’ a biciklit, de az ő blogja, az ő homokozója.
  Nézetem szerint mindenki zakkant (én aztán főleg), csak nem mindegy ki mennyire.

  Szép hétvégét mindenkinek!

  Visszatérve a filmre, tudnék róla beszélgetni, ha lenne hozzá blogbejegyzés, és a vitapartnerek is látták volna a filmet (akár aktuál politikai kérdések is bekapcsolódhatnának a filmes történések közé)

 27. Re:Bálint
  Zsidó misztika nagyon jó forrásanyag, Zóhár különösen… Azt azért hozzáteszem, hogy előképzettség nélkül egy árva kukkot nem ért belőle az ember, mert zagyvaságnak tűnik az egész. Pl az indiai védákban sokszor le is írják, hogy olvashatod barátom, úgy sem érted meg… Megértéshez kell egy tanító, aki lefekteti az alapokat, és a többi már csak az adott egyén szorgalmától függ.

  Témához kanyarodva.
  Vannak emberi, állati, növényi lelkek. Utóbbira jó bizonyíték, hogy van olyan bambuszféle, ami bárhol is van a világon, egyszerre virágzik, mivel az összes növényt egy lélek irányítja(csoportlélék). Rajokban élő állatokra szintén jellemző a csoportlélék, de pl a ragadozók már külön álló entitásként funkcionálnak. Ha már eljutottunk a majomig, akkor nekik majomspecifikus lelkük van, ezért sem lehet majom ember hibridet csinálni.
  Jelenleg az a léléktörvény van érvényben, hogy ember csak emberben tud reinkarnálódni, senkiből nem lesz patkány, vagy csótány, bármilyen disznóságot is tett az életében.

  Azt viszont jó ha tudják a nők, hogy ha a magzatot mesterségesen abortálják, akkor az gyilkosságnak számít, ami főbűn ebben a világban. Ráadásként az abortált lelkek a gyilkos annyukhoz láncolódnak a halálukig…
  Nem lesz nyugodt életük, az biztos.
  Nem szabad elfeledkezni az abortuszt végrehajtó orvosokkal sem, ők külön elbírálás alá kerülnek, mert technikailag tömeggyilkosok.
  Nem lennék a helyükben, kapnak is érte rendesen…

 28. 26 – Csaba:
  Ha ajánlasz valamit, hogy nézzük meg, akkor esetleg be is linkelhetnéd. Hümm 😀

 29. bogozy,

  „Oktalan állat” ez egy régies szóhasználat, ami nem degradálta az állatokat, csupán jelezte, hogy alacsonyabb rendűek, mint az ember.
  Gondolom te is eszel állatot, így nem is kell tovább magyaráznom.

  Kerestem neked modernebb bibliafordítást, mert a Károli féle szöveg már elég régi.

  Az 1975-ös kiadású Revideált Biblia így adja vissza az általam fentebb idézett bibliai szöveget:

  „Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk: ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és ugyanolyan lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál. Bizony minden hiábavalóság!
  20 Mindegyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és újból porrá lesz mindegyik.”

  Itt már nem jelenik meg az „oktalan” jelző.

 30. 26.Csaba
  Láttam a filmet.
  Vannak kedves, vonzó filmek, melyeket az ember hajlandó kétszer is megnézni.
  EZT a filmet még egyszer is túl sok volt látni.
  Sajnos Csaba, ahogy én igy elnézem ezt a mai embertipust, ezek csak egy szuperprodukciót látnának benne, a mostani sekélyes néplélek nem igazán fogná fel mit is lát.
  Majdnem azt mondanám, hogy a ma emberét hagyni kell, hogy megélje saját bőrén azt, amit a film előrevetit.

 31. Curix,

  Lélek = az ember belső énje, egyénisége, érzelmeinek összessége, ilyesmi.

  A szem a lélek tükre. Ép testben ép lélek.

  Szerintem Tibor bá nem ezzel vitatkozik, hanem azzal, hogy a lélek az valami anyagtalan valami, ami elválasztható a testtől, ami pl. túléli a test halálát.

  Vaszil,
  érdekes gondolatmenet.
  Lélek= a testet működtető „szoftver” vagy életerő.

  Elszállt belőle a lélek, azaz elszállt belőle az élet, meghibásodott a program, megszűnt a „szoftver” működni.

  Az élőlény(ember vagy állat, növény) megszűnt létezni.

 32. 28: Tibor bá’

  Torrent linket tudok adni, le tudjátok torrentezni?

  Aki nem annak kitalálom hogy tud eljutni.
  Tényleg érdemes megnézni, aki még nem látta.

 33. Ha már az állati lét is előkerült – aminek ugyanolyan sors jut végül mint az embernek – akkor az a pontosítás jónak tűnik, hogy nem véletlenül egy szóbokorban van az állat-áll(ni) – állapot. Az állati állapot nem törekszik más lenni mint ami, erre csak az ember törekszik. Színházat, szerepet játszani (ilyen pocsékul) csak az ember képes… Talán benne van a mi dns-ünkben ennek is a programja?!?

 34. Itt egy hasonló magyar szinkronnal 1983-ból. Már többször láttam, ez is elég kemény és hátborzongató.

 35. Csak tudnam miért kell a Lélek topicot telenyomni atombombával???????

 36. Re:31
  „Lélek = az ember belső énje, egyénisége, érzelmeinek összessége, ilyesmi. ”
  Nem bántásként mondom, de pont ez a baj a mai oktatással, és vallásokkal, hogy az alapokat nem mondják el. Régen ez egyértelmű volt, de a hatalom(vallási/világi) rég arra gyúr, hogy minél hülyébbek, és irányíthatóbbak legyünk, és most itt tartunk.

  Lehet hogy újat mondok, de a lélek(beleértve a szellemet is, ami lényegében te vagy) nem csak az érzelmekért felelős. 2 fő rétege van, hasonlatosan a cseresznyéhez. Feltudat az ego, ez nevezhetjük személyiségnek, ami minden reinkarnáció során törlődik, és tiszta lappal indul, és a léleknek van egy belső magja is, a tudatalatti, ami az összes eddig élt élet információját tartalmazza. Ez a lélek bomba biztos széfje, gyakorlatilag elpusztíthatatlan, kibír akár egy fekete lyukba való esést is, és fenn tud ilyen körülmények közt is maradni. Mivel maga a lélek anyagi, de multidimenzionális is egyben, ezért időben és térben korlátlanul tud mozogni, feltéve ha a benne futó szellem megtanulta ennek módját. Összegezve a test, ami beszél/ír, a lélek irányítja, amiben a szellem lakik, és végső soron a lelket irányítja. A szellem a fő kernel, ha már nagyon IT-s hasonlatot kell mondani, és a lélek a CPU, a test pedig a nyomtató, kamera, mikrofon, stb,stb.

  Egy észrevétel a lélekkel kapcsolatban. Ezoterikusok sokszor emlegetik a harmadik szemet, mint nem optikai „látószerv”. Nos, ez a „látószerv” maga a lélek, mert ez a túlméretes barion részecske, ami mikronos nagyságrendbe esik, önállóan is képes észlelni a világot, és aktívan cselekedni is benne.

  Annyit még elárulnék, hogy az összes parapszichológia jelenség a lélekre vezethető vissza, mert ez a furcsa részben anyagi-részben transzcendens képződmény manipulálni tudja téridőt. Pl a kanálhajlítás esetén az adott egyén megtanulta átalakítani az atomi kötéseket, vagy a távolba látók aktívan tudják használni a lélek érzékelési képességét, levitálók(erre nem egy példa volt a keresztény szentek közt) képesek voltak a téridőben áthelyezgetni a testüket,stb,stb. Nem is beszélve az anyag teremtőkről, erről pl híres volt Szái Bába, hogy akaratával anyagot hozott létre.
  Hozzáteszem erre mindenki képes, csak a tanulás különböző fokán vagyunk, és vannak akik bukdácsolnak a vizsgákon, és vannak akik már a tananyag vége felé járnak…

 37. Dajtas
  szoval azt akarod mondani hogy Tibor bá is képes levitálni? 😀
  Most kicsit ördög ügyvédje leszek….

  Egy erösen materialista személynek mint pl. Tibor bá is, mit mondanál hogyan tud meggyözödni arrol legkönnyebben, amit itt leirtál?
  Ha Tibor bának is van lelke akkor miért nem találta 85 éven keresztül?
  Mi ennek a legkézenfekvöbb magyarázta?

 38. Akitől a film származik írt egy hosszabb ismertetőt is „kedvcsinálónak”

  Egy atomháború fenyegetése és realitása

  Az először 1984-ben vetített film több mint húsz évvel az elkészülte után is elementáris erővel hat. Talán a legsikerültebben és tudományos szempontból is a leghitelesebben ábrázolja, mi történt volna, ha a hidegháború nukleáris pusztítássá fajul. A történet szerint a Szovjetunió megszállja Iránt, mire az USA brit támogatással megtámadja a szovjet inváziós erőket. Az első taktikai atombombák a Közel-Keleten csapódnak be, majd nem sokkal ezután a Varsói Szövetség csapatai átlépik az osztrák és a kelet-német határt.

  Az angliai Sheffield lakói megdöbbenve figyelik az eseményeket, az utcán a háborút ellenző civilek tiltakoznak, de mindez mit sem számít: a város melletti NATO bázis potenciális katonai célpont. Egy májusi reggelen a világ két nagyhatalma kölcsönösen 3000 megatonnányi atombombát dobál egymásra, az Egyesült Királyság területére ebből mintegy 210 megatonnányi hullik (összehasonlításképpen: a Hiroshimára dobott atombomba ereje „mindössze” 15 kilotonna, azaz 0.015 megatonna volt). A pusztítás szinte teljes: összeomlik a komunikáció, a közműhálózat, a szociális és egészségügyi ellátás stb.; jórészt megsemmisül az az embereket összetartó társadalmi hálózat, ami ugyan rengeteg szoros szállal (angolul threads) köti össze a városlakók életét, de átlátszóan vékony és törékeny is egyben.

  A Threads egyszerre operál fikciós és dokumentumfilmes elemekkel. Két család, azon belül is egy fiatal pár életét és sorsát kísérhetjük nyomon a katasztrófát megelőző két hónaptól kezdve a robbanás után 13 évig. Betekintést nyerünk a polgári védelem készülődésének folyamatába és az óvóhelyen folyó – végeredményben a felszínen maradókéhoz hasonló – reménytelen és esélytelen küzdelembe. A képek a húsz évvel korábbi filmes technikák és trükkök ellenére ma is sokkolóak és valósághűek – ám korántsem túlzóak. A pokoli képek közül a néző azzal próbálná magát néha-néha kiszakítani, hogy mindez, amit lát, csupán csak film és fikció – de nem jár sikerrel, a képernyőn ugyanis a történetbe szervesen illeszkedve időről időre hideg és elborzasztó, tudományos alapossággal kiszámolt adatok és információk jelennek meg. Mindez nem véletlen. Ne feledjük, 1984-ben még javában tart a hidegháború, a nukleáris megsemmisülés kézzelfogható lehetőség és állandóan fenyegető veszély.

  A Threads nem titkolt célja az volt, hogy minél több ember szemét felnyissa: az atomháború nem távoli csatatereken dúl majd, hanem az otthonokban, hatása pedig egyetemes és szinte a totális megsemmisítéssel fenyeget. A film dokumentumjellegét az angol nézők számára még inkább kiemelte, hogy a narrátor szerepében Paul Vaughan, a BBC riporterének jól ismert hangja hallható, a produkció elkészítésében pedig a híres és népszerű tudós, Carl Sagan is részt vett, mint tanácsadó.

  A forgatókönyv dokumentarista része a brit kormány védelmi terve, a Square Leg alapján készült. Bár a szovjet nukleáris támadás hatásait modellező leírást kritikák is érték (egyes lényeges célpontok – pl. a londoni Whitehall, a brit kormányzat központja – nem szerepeltek benne, míg a katonai célpontoktól távol eső Eastbourne igen), mégis a legrealisztikusabb képet festette az atomcsapás várható következményeiről. A Threads alkotói ráadásul odáig mentek a jelenetek minél valósághűbb megkomponálásában, hogy a rendőrséggel is meggyűlt a bajuk. A gombafelhő imitálásához használt hatalmas füstbomba felrobbantása ugyanis olyan jól sikerült, hogy a város lakói közül sokan azt hitték, tényleg atombomba csapódott be Sheffield határában.

  Talán sosem tudjuk meg már, hogy a Threads és a hozzá hasonló posztapokaliptikus filmek mennyiben segítették megváltoztatni a nagyközönség és a döntéshozó politikusok elképzeléseit az atomháborúról. Valószínű, hogy az utóbbiakra voltak kisebb hatással, mindenesetre a hidegháború mindenki szerencséjére langyosan ért véget – a veszély azonban nem múlt el. Globális atomháborúra persze manapság nem kell számítanunk(?), atombombák azonban vannak és nagyságrendekkel hatásosabbak, mint elődeik.
  (Ez a bejegyzés kifejezetten a film kapcsán született, kétségtelenül van azonban áthallása a jelen világpolitikai helyzetre is. A tanulságok levonása mindenki számára egyéni házifeladat. Aki pedig megnézné a filmet, annak újra szólok, hogy nem délutáni matinét lát majd, a durvább illusztrációkat ebből az írásból mellőztem.)

 39. Kedves Bálint !
  Köszönöm válaszod,bár kicsit többet vártam .
  Nem kell félned Tibor bá’-tól ,nézd meg Dajtást ,aki felé tereltél ,egyre bátrabb.
  Teller Ede jutott eszembe ,aki vén korában a következőt mondta :
  Jeles új felfedezésem :csak egyetlen nyelv létezik,az a magyar .
  Igaz vagy nem ,valami csak lehet benne,és akkor ,ha lefordítani nem is ,de megmagyarázni csak meglehet bizonyos szavakat .
  Kérdezd meg a rabbit ,hátha ő tud segíteni .
  (Szép város Kolozsvár. Én is a Szamos partján éltem 30 évig ,csak kicsit lejjebb..)

 40. 34. Nem ez az. angol ez is de 2 órás.

  36. Írtam hogy OFFTOPIC.
  Azért mert ez a legfrissebb poszt és ma láttam a filmet.
  Ha régebbihez írnám senki nem nézné meg.

  39. Ez az amiről szó van, ez a jó link.
  Nekem jobb minőségben megvan, torrentként le lehet szedni gyorsan.

  Szerintem baromira jól felépített film, sajnos nem a szórakoztató fajta.
  Viszont elgondolkodtat, amit film már rég tett meg

  A LÉLEK társalgáshoz nem tudok hozzászólni, kevés ismeretem van a témában. Sajnos.

 41. 42: „torrentként le lehet szedni gyorsan” Adhatod is mindjárt a torrentet… , akkor nem keresgetem. 😉

  /Tibor bá’-t meg megkérjük, hogy mondjuk 2 óra múlva törölje…/

 42. 05.Gyarmathy
  Rég óta tervezem feltenni kérdéseimet elohim ,és a lélek kapcsán ,csak valahogy mindig
  elmaradt . Közben azért folyamatosan kutakodom,nem csak Tibor bá’-t olvasok .
  Pár napja bukkantam a lentebbiekre,ami miatt most feltettem kérdéseim .
  Közben unokám lassan 17 hónapos,és csak mondja és mondja a magáét ,és csak a Jóisten érti .Halandzsázik .Szerintem az alábbi is az .
  Nem értem,logikailag,amatőr nyelvészként meg főleg :
  „Elohim – Isten vagy istenek?
  Közzétéve2013. január 09. szerdaSzerzőSinka CsabaSzóljon hozzá!
  Bennie Craver

  A héber ábécé karakterei, melyekből az „Elohim” szó áll, így jelennek meg a klasszikus szövegekben. Ezeket jobbról balra kell összeolvasni. A punktáció, mely a magánhangzók jelölésére hivatott, az ősi szövegekben nem volt jelen, hanem az eredeti kiejtési mód megőrzése céljából Kr. u. 9. századi héber tudósok jegyezték le.
  Csak az Urat, a te Istenedet [’elohim] tiszteld, őt imádd, és az ő nevére esküdj fel! Ne járjatok idegen istenek [’elohim] után, a népeknek istenei közül, akik körülöttetek vannak (5Móz 6,13–14).1
  Az 5Móz 6,13–14 versei világos üzenetet tartalmaznak arról, hogy milyen veszélyek fenyegették Izraelt, hogy letérjenek az igaz Isten imádatának és szövetségének útjáról, ezért kapták ezt az intést, hogy becses örökségük jutalmát ne cseréljék fel a mulandó földi dicsőséggel. A szövegből kitűnik, hogy a héber írók itt ugyanazt a kifejezést [’elohim] alkalmazták az „egyetlen igaz istenség” és a „hamis istenségek” jelölésére.
  Az Isten szó helyén három különböző kifejezés áll az Ószövetségben: el, ’eloah és ’elohim. Az „el” a legősibb kifejezések egyike, sémita eredetű szóként istenséget jelöl.2 A szó gyökere a sémi nyelvcsalád minden ágában fellelhető, kivéve az etiópiaiban.3 Annak ellenére, hogy a szó etimológiája bizonytalan, általánosan elfogadott a megállapítás, hogy jelentése magában hordozza az „erősséget” vagy „előkelőséget”, amit a következő kifejezések is megerősítenek: „Isten hegyei” (Zsolt 36,6, NASB); „Isten cédrusfái” (Zsolt 80,10, NASB); „volna erőm hozzá” (1Móz 31,29, NASB).4

  A Közel-Keleten élő pogány népek panteonjaira jellemzőek a női istenségek, akiknek a férfi ősök eredeti származását tulajdonították. Az istenek neveikben fellelhető szógyökér gyakran a „növekedést” fejezi ki. Nem csoda hát, hogy ezeket a női istenségeket a termékenységi kultusz során imádták mindazok, akik hittek az emberi és állati szaporodás vagy a növénytermesztés ilyen módon történő „elősegítésében”.
  Maga az „el” kifejezés is ötféle módon jelenik meg az Ótestamentumban.
  Először is olyan esetekben fordul elő, amikor megkülönböztethetőnek kell lennie a Jahve személyes Isten-névtől. A héber „el” egyes számban, jelzős kifejezésekben szerepel, úgymint a „magasságos Isten” (Ezék 28,2); többes számban pedig olyan „istenek” jellemzőjeként, akik alacsonyabb „rangban” vannak Jahvéhoz képest (2Móz 15,11).
  Ezzel már el is érkeztünk a szó második funkciójához, amikor az Ószövetség azért is hivatkozik „el”-ként Istenre, mert hangsúlyozni kívánja az isteni rangot és hatáskört, melyet Jahve kizárólag önmagának tart fenn (Ézs 40,18).
  Az „el” szó alkalmazásának harmadik típusa, amikor Isten munkájáról hétköznapi megállapítások hangzanak el: „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a vétket…” – (Mik 7,18).
  A kifejezés negyedik alkalmazási indikációja, hogy szembe állítsa és hangsúlyozza az Isten és ember közötti különbséget (Hós 11,9).

  „…pusztítsátok el összes bálványukat, és öntött bálványszobraikat is mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozóhalmaikat!” (4Móz 33,52)
  Az „el” kifejezés ötödik és egyben a leggyakorlatiasabb használati módja, hogy Izrael Istenére utaljon: 4Móz 23,8; Zsolt 118,27; 2Sám 23,5 (vö. Zsolt 50,1; 5Móz 7,21; Zsolt 99,8).5 Mózes első könyvének patriarchális elbeszéléseiben több kombinációban is olvasunk utalást egy bizonyos „istenségről”, amely kifejezések mindegyike az „el” szóból ered, amit egy további főnév vagy melléknév egészít ki, úgymint El Eljon, „a Magasságos Isten” (lásd Károli alapján az 1Móz 14,18–22-t); El Olam, „az Örökkévaló Isten” (1Móz 21,33); El Ro’i, „a látomás Istene” (1Móz 16,13); El Elohe Izrael, „az Úr Izrael Istene” (1Móz 33,20); El Saddaj, „a Mindenható Isten” (1Móz 17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 48,3).6 Továbbá, az „el” szóból számtalan személynevet képeztek már, úgymint Eliézer: „Istennél a segítség”; Illés (Elijah, Éliás): „Jahve az én Istenem”.7
  Tehát az „el” szó elsősorban az isteni és az emberi dolgok közötti távolságnak valamint Isten fenségességének és hatalmának mibenlétét hivatott kiemelni. Emellett a valóság másik szegmensét világítják meg Izrael „el”-személynevei, vagyis hogy Isten nincsen távol az embertől, hanem ellenkezőleg, lehajol hozzá, és személyesen foglalkozik szövetségeseinek kisebb és nagyobb horderejű dolgaival egyaránt.8
  A többes számban álló „elohim” kifejezés 2570 alkalommal szerepel az Ószövetségben.9Az „el” szócskától eltérően az „elohim” egyik sémi nyelvcsaládban sem szerepel.10Jóllehet az „el” és „elohim” szavak származása azonos. Helmer Ringgren megállapítása szerint az „elohim” szó az „el” kifejezés kibővített, tágabb értelmű változata, melynek létrejötte megfelel a héber és az arámi nyelvek sajátosságainak. Az „eloah” szóalak pedig nem más, mint az „elohim” többes számú főnév egyszerűsített alkalmazása egyesszámban.11

  Az Ótestamentumban használt „Elohim” szó gyakran utalt a pogány népek isteneire. Akárcsak Izraelben, más országokban is úgy tekintettek az istenekre, mint áldást és védelmet nyújtó „patrónusokra”. Az asszíriai Nimrudnál a Nabu Templom kapujának külső felén két oltalmazó elohim foglalt helyet. A szobor feliratából kiderül a patrónus fő feladata: Adadnirari (Kr. e. 810–783) és édesanyja, Sumnuramat védelmezése.
  Walter Eichrodt észrevételezése szerint az egyes számmal bíró „eloah” szó soha nem tett szert akkora jelentőségre a héber gondolkodásmódban, mint az „elohim” kifejezés.12 Az „elohim” szó jelentőségét az is erősítette, hogy a többi istenségre ezzel hivatkoztak a héberek (2Móz 20,3; Józs 24,16), és az idegen istenekre (Jer 5,7), valamint a nemzetek isteneire (5Móz 6,14; Ézs 36,18).13 Az ószövetségi korban elfogadott volt, hogy minden nemzetnek saját istenei vannak (Mik 4,5; Jón 1,5). Sokan ebben látták az első parancsolat értelmét, hogy „Ne legyenek tiéid más nemzetek istenei [elohim] énelőttem!” (2Móz 20,3, NASB)14
  Az esetek többségében inkább az „elohim” szó fordul elő, mind egyes-, mind többes számú jelentésárnyalattal. Ugyanazt az univerzális kifejezést alkalmazzák „egy istenre” a sok közül, vagy „az Istenre”, az egyetlen egyre, még akkor is, ha a mellette álló ige többes számban ragozódik.15 A többes számú névmások és igealakok használata az egyes szám helyett nem csupán Izraelben szokásos. A babiloni és kánaánita szövegekben is előfordul hasonló jelenség, amikor az istenimádók szeretnék felmagasztalni a saját imádottjukat a többi istenség fölé.16 Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az izraeliták is szerették volna felmagasztalni és különlegesként említeni Istenüket, az igaz Istent, aki a legfelsőbb Isten mind között, megtartva a nyelvükben azt a szóhasználatot, ami már korábban megszilárdult.17
  Ez a többes számú forma „királyi többes” vagy „nyomatékosított többesszám”18 és az „abszolút többség” kifejezése.19 Tulajdonképpen ez a többes szám az „istenség” szóval adható vissza leginkább, amikor eszünkbe jut Urunkról, hogy „az istenségnek teljessége öltött testet őbenne”.20
  Izraelben Jahve a legfőbb Isten [elohim]. Ő nem csupán egyetlen „el” a többi között! A teremtési beszámolóban az „elohim” használata csupán azt hangsúlyozza, hogy Isten egy abszolút szuverén Úr az egész teremett világ és az egész történelem felett.21 Az5Móz 6,13-ban egy kiegészítést találunk, melyből kiderül, hogy ez az Elohim a ti Istenetek és a te Istened. Fontos hangsúlyt kap az Isten és az ember kapcsolata ebben a kifejezésben.22 Hiszen az „elohim” szó magában hordozza Istenünk megnyilvánulását és megdicsőülését egy olyan korszakban, amikor istenségét több „el” között kellett bizonyítania.”
  Él az magyarul még mindig azt jelenti ,hogy él .
  Éli ,éli ,lama sabaktanim .

 43. Reinkarnáció? A fiammal kapcsolatos érdekes történet.

  A fiam pár éves korában gyakran használta a „amikor nagy voltam” kifejezést és ekkor mesélt különféle egyszerű élet emlékeket. Pl. „Amikor nagy voltam, tervező voltam és rajzoló”. „Amikor nagy voltam, katona voltam, de nem mentem háborúba, mert főnök katona voltam.” Ezeket magától mondta.

  Azt mondta mikor nagy volt. Józsefnek hívták. (Vezeték nevét nem említette.)

  Arról is beszélt, hogy polgármester volt.

  Budapesten élt. (A nevét akkor nem tudta, „Ahol a Johiék laknak” – mondta. Ő az unokatestvére )

  Összefoglalva :
  József volt a neve.
  Katona tiszt volt magas beosztásban.
  Háborús időben élt.
  Polgármester volt.

  Személyiségéből infók:
  Lázadó.
  Nehezen tűri a bezártságot.
  Okos, jó eszű gyerek. (Bár nem szeret tanulni)
  Van művészi hajlama.
  Szeret rajzolni, tervezni, szerelni.
  Szereti a katonás játékokat, de nem szereti az erőszakot.

  Nos gondoltam rákeresek az interneten ezekre az információkra. A kereső képlet egyszerű volt és elég konkrét. Budapest, József nevű polgármesterei. No és mit találtam?

  Kővágó József.
  Katonatiszt, mérnök, politikus, polgármester.

  Néhány adat az életéből:
  Forrás: Wikipédia … :

  A Ludovika Katonai Akadémia növendéke volt, 1935-ben lett hadnagy. Felsőfokú tanulmányai a József Nádor Gazdasági és Műszaki Egyetemen végezte, ahol 1942-43-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 1939-től dolgozott a Haditechnikai Intézetnél,

  Az 1944. október 15-ei nyilas államcsínyt követően Kiss János altábornagy segédtisztjeként részt vett a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának küzdelmeiben.

  A második világháborút követően a politikában tűnt fel, 1945. május 15-én megválasztották Budapest alpolgármesterévé, december 14-én pedig a város polgármesterévé nevezték ki.

  1948-től 1950-ig vezetője volt a Mintagépgyári Nemzeti Vállalat Szerszámgéptervező Irodájának.

  1950 májusában letartóztatták. Életfogytiglani börtönbüntetést kapott.

  1956 szeptemberében szabadult. November 1-jén újfent Budapest főpolgármestere lett.

  1956. december 1-jén elhagyta az országot, Hágába, majd az Amerikai Egyesült Államokba vette az irányt.

  1996. december 10.-én hunyt el. (A fiam 2001-ben született.)

 44. OFF (kicsit)
  Világért sem akarok senkit lebeszélni, én is HD-buzi vagyok, amit lehet a legjobb minőségben nézek. Azonban 1984-ben (meg előtte) nem volt HD-kamera, így nem lehetett HD-s filmet csinálni. Nagy stúdiók egy Star Wars esetén brutális melóval és erőforrás igénnyel tudnak relevánsan javítani egy 1977-es film minőségén remasteringgel, de ezt egyetlen torrentező sem fogja sem megcsinálni, sem minőségben megközelíteni (szvsz). Tudom , persze vannak jó kis szoftverek (pár 10 dollárért), amik tudnak felkonvertálni 720-ra, 1080 felbontásokra, de azért lássuk be a fileméret növekedésen kívül sok mindent nagyon nem érdemes várni. Kiváncsi leszek a véleményekre, akik a 720 mellett teszik le a voksot (jelzem van 1080-as verzió is a filmből 13GB erejéig).

 45. 45: Ez tényleg jobb minőség lehet – 7,64 GB!
  Köszi.

 46. 47, 48.

  Nekem ennek a Bluerayneka rippelt változata van meg, az 1 giga latti.
  Viszont az a torrent sajnos egy olyan magyar oldalon van, ahol figyelik az IP-t is.
  Szóval azt nem tudom bedobni a közösbe, mert akkor kitiltanak arról az oldalról.

  Aki regelve van nagy magyar torrentoldalon, ott a film címét beírva megtalálja a kisebb változatot is.

  Szívesen beraknám ide az oldal nevét is, de már többször lekapcsolták, épp ezért nem szabad nyílvános fórumokon leírni az elérhetőséget.

 47. 49:
  Amit én toltam fel 730MB és mivel Google Drive-ra nem Youtube-ra, így minőségromlás nélkül bitre ugyanaz leszedhető.

  PS: Szegény „lelkes”-eket szivatjuk itt egy horrortéma offtopik technikai részleteivel, aminek nyomán mi meg kapunk majd jól az orcánkra a bloggazdától. 😉 Na én abba is hagyom.


 48. Kár volt ekkora cirkuszt csapni ezzel a filmmel. Megnéztem. Elavult, a tényeket nem ismerő, kommersz film, II. világháborús díszletekkel. A valóság egyáltalán nem ez lesz. A megatonnás hidrogén bombáknál vagy a hatótávolságon belül vagy, vagy kívül. Ha kívül akkor egy kicsit később halsz meg.

 49. 51.

  Sajnálom.
  Persze vannak szórakoztató filmek, nahát ez nem az. Plusz 1984-es nem is mozi, hanem TV film. De mivel a témában kevés jelent meg, és alapjaiban ez egy ilyen blog, plusz régen egyszer már előkerült, csak akkor nem volt időm megnézni, ezért bátorkodtam felhozni. Mint friss élményt.
  Azt azért ne mondd Tibor bá’, hogy sok ilyen témájú filmet láthattunk bárhol.

  Nekem maga az „tetszett benne”, hogy mindenki éli az életét….

  Nyilván mivel film, biztos téved és eltúloz dolgokat, de már ha csak a tizede hasonlít a valósághoz, akkor se kérnék belőle. Inkább olvadjak szét mihamarabb.

 50. marci,

  Köszönöm, hogy feltetted, nekem tökéletesen megfelel így, úgyis csak kis képernyőn, táblagépen nézem.
  Angol hang, magyar felirat, tökéletes!

 51. 52 – Csaba:
  Kapásból:
  4:44 Last Day on Earth
  10 Cloverfield Lane
  Aftermath
  After the Dark
  After Earth
  Air
  Antisocial
  Arctic Blast
  Battle: Los Angeles
  The Book of Eli
  Cloud Atlas
  Cockneys vs Zombies
  The Colony
  The Darkest Hour
  Dawn of the Planet of the Apes
  The Day
  Deadheads
  The Divide
  Dredd
  Edge of Tomorrow
  The End of the World and the Cat’s Disappearance
  Extinction
  Geostorm

  És az első termonukleáris háború : On the beach (1957)

 52. Jani! (ha itt vagy )
  Te mint nagy keletjáró ,hogyan látod a lélek dolgait ?
  Hinduizmus ,buddizmus ?
  Gyorsan ,amíg a moratórium le nem jár …

 53. 55/56 – Kemecse:
  55. alatt sikerült összehozni egy akkora zagyvaságot, hogy menten töröltem.
  56. alatt téma nem esik moderálás alá. Olvasd el még egyszer az ide vonatkozó nézetemet.

 54. Ez az eset 1933-ban történt meg a nagymamám iskolatársával egy katolikus leányneveldében.

 55. Minket valószínűleg a természet alkotott.
  Istent nagy valószínűséggel a remény alkotta. A lényeg: volt, van és lesz is rá igény. Persze ebből az egyházak is tudnak kissé profitálni…

 56. 04. Kemecse

  A magukat kereszténynek nevező egyházak írásai két nyelven kerültek rögzítésre ,
  görög és latin .
  Mindkettőben adott két-két fogalom , csak össze-vissza keverik őket .
  Legjobb tudásom szerint :
  Latinul :
  anima=lélek ,animal=emlős állat (lelkes)
  spiritus=szellem
  Ehhez képest van a spiritus sanctus .
  Görögül (L.S. véleményére is kíváncsi vagyok):
  pneuma=lélek
  psiche=szellem(tudat).

  Tisztelt „Kemecse”.

  το «πνεύμα» = a „szellem”
  η «ψυχή» = a „lélek”

  A „lélek” szó – «η ψυχή» (az ige: „hűtök”, azaz „fújok”, „susogok” ) szó szerint azt jelenti: „a hideg levegőt”, azaz az utolsó életjelet az élő szervezetben, amit még a lélegzéstől lehet érezni.

  Az ókori Görögöknél a lélek – η «ψυχή» -a lélegzéshez és az élethez kapcsolódik.
  A latin szavak anima, animus eredete a görög „αημι, ανεμος, [φυσω, πνεω] fújok szóval és a szél szóval kötödik.
  Végül a szláv „дух” -duh-ugyanazt jelenti ( fújok, lélegzek, lélek, szellem).

  A zsidó-keresztény vallásban a „lélek” és a „szellem” szavakat hasonló értelmü szavakként és módón használják a hívők a spirituális életűkben.
  Ezek lényegében abban különböznek egymástól, hogy kihez fordulnak, kihez utalnak.

  A „lélek” -η ψυχή-az ember horizontális viszonya a világgal.

  A „szellem” -το πνεύμα -az ember függőleges kapcsolata az Istennel.

  Fontos megérteni, hogy mind a két szó az ember szellemi aspektusára utal, de csak a „szellem” -το πνεύμα – az ember az Istennel való kacsolatával foglalkozik.

  A „lélek” -η ψυχή-az ember a világgal való kapcsolatára utal, mind anyagi, mind immateriális világában.

 57. TRIFONO – Hajóknak tűnnek a lelkek

  Hajóknak tűnnek a lelkek
  az időben vitorláznak
  az éjszakák az útmutatójuk
  a csillagok a világításuk.

 58. Kedves L.S.
  Nekem a „kis népek” mindig szimpatikusabbak voltak ,mint a „nagyok”.
  Persze jelen időben gondolom a kis népet .
  Az elmúlt 10 évben mindig megvédtem a „lusta” görögöket a beképzelt ,felsőbbrendű
  angolszászokkal szemben ,ha szóba kerültek .
  Most különösen szorítok Nektek a törökökkel szembeni viszály kapcsán .
  Sajnos a lélek-szellem kapcsán marad a zűrzavar számomra .
  A nick neveddel kapcsolatban , egy Stavros v. valami hasonló jobb lenne …
  Köszönöm , hogy megtiszteltél kimerítő válaszoddal .
  Kalinikta !

 59. 55. Kemecse
  Rég volt, hogy ezekről olvasgattam, és nem vagyok szakértő. Alapból reinkarnáció, ahol az állatoknak, növényeknek, talán köveknek is van lelke. Megvan a lehetőség, hogy kilépj a körforgásból, ha eléred a tökéletességet, a nirvánát, akkor már el sem kell hamvasztani, csak bedobják a hulládat a folyóba. A buddhizmusban vannak a bodhiszattvák (talán máshogy írják), akik bár kiszállhattak volna, önfeláldozó módon mégis visszatérnek, hogy segítsenek a többieknek. A hinduizmussal van egy kis gond, mivel nem egy kanonizált vallás. A letisztultabb brahmanizmustól a bengáli őserdőben dívó nágakultuszig minden hinduizmus. Nagyjából úgy lehetne definiálni, hogy olyan indiai vallások összessége, amelyek nem a kereszténység, iszlám, judaizmus, szikh vallás, dzsainizmus. Volt, hogy olyan emberrel beszélgettem, aki állítólag hindu tanító, és amikor szóba hoztam néhány történetet a Baktay Ervin -féle Indiai regék és mondákból, akkor megkérdezte, hogy hol olvastam ezt a hülyeséget. Ebben a hülyeségben például Brahma az első megjelenő személyiség, aki kiemelkedett az ősvízből (talán Anu az ősvíz neve) egy lótuszon. Körbe akart nézni, így a feje négy oldalán lett arca. Talán kicsit önkéntelenül teremtette Shivát, akinek akkor még Rúdra volt a neve, ami azt jelenti, hogy ordító. Aztán Rúdra valamikor leült, és elgondolkodott, így lett belőle Shiva. Ez egyébként visszatérő toposz, hogy egy isten leül gondolkodni. Eztán Shiva végezte a világ teremtésének nagy részét, ő a pusztító és újrateremtő.

  Régen alighanem Brahma volt a főisten, de mivel túl személytelen, mostanra legtöbben Shiva, vagy Vishnu követői, Brahma templomból azt hiszem, csak négy darab van az országban, azok is inkább műemlékek.

  Nekem az a benyomásom, hogy több iskola is létezik, és nem feltétlenül ugyanazt tanítják egyes kérdésekben. Persze időnként felbukkannak guruk, akik egy teljes képet alakítanak ki, és nagy a hatásuk, így egy-egy világkép sok emberhez eljuthat, de aztán jön egy új vizionárius, és megváltoztat ezt-azt. Nyilván az ősi szent könyvekben leírtak kevésbé változnak, de az azokban nem konkretizált kérdésekben nagy a változatosság.

 60. 60.L.S:
  Ez provokáció !
  Beülök az autómba,holnap este ott vagyok ,átszállunk a hajódba
  és vagy 20 évig kóválygunk a szigetek között,és nimfák ölén,
  oszt annyi . 🙂
  Vagy nem erre gondoltál ?

 61. A saját véleményemet kifelejtettem az előbb. Agnosztikus vagyok, nincs kialakult képem lélekről, Istenről, túlvilágról. Mivel objektív információt szerintem nem tudok szerezni, így nem is izgatom magam rajta. Majd megtudom, ha meghaltam, vagy csak eltűnök. Nem stresszelek rajta. Próbálok a saját mércém szerint helyesen cselekedni, úgy csak nem kerülök a Pokolba. 🙂

 62. Látom a ha szembe jön az élet, akkor tud kellemetlen lenni… 😉
  Rendkívül jól dokumentált a magyar eset, többszörösen ellenőrizték, nincs fogás rajta, még sem fogadják el a szkeptikusok…
  Klasszikus zsiráf és székely bácsi esete áll fönn.

 63. 65:
  Ez így van, ha nagy a csend akkor agyonhallgatás van.

  Persze akkor rögtön belendül az összes egyéb téma és az pörög.
  A lényeg meg eltűnik a süllyesztőben.

 64. 46: 57:
  Ezek az esetek szerintem programhibák. Mint írtam, a “hardver” egyik pillanatban még mutat “élet”-funkciókat, a következőben már nem – de ezek szerint van valamilyen auto-backup erre az esetre, csak ezekben az esetekben valamiért nem a “felhő-tárolóba” töltődik az agyhullám-minta (ki tudja miért?) hanem valamiért egy másik “terminálba”. A DNS több mint 3mrd betüt tartalmaz (ami 5-ös alapú számrendszerként funkcionál= ACGT bázisfehérjékből épül fel a hardvere), mai ismereteink szerint túlnyomórésze olyan önmagát javító kódsorozatokat is tartalmaz amikről fogalmunk sincs mire vannak.
  Akivel megesik hasonló, az könnyebben „hisz” ilyenekben – így én is…
  (Saját esetemmel nem „fárasztok” senkit)

 65. 61. Kemecse
  „A nick neveddel kapcsolatban , egy Stavros v. valami hasonló jobb lenne ”

  Lambrosz a nevem -magyarul olvasva- amit egy ideig használtam is, amig a ” szürő” -nek nem tetszettem és nem engedett át.
  Tibor bá javaslata volt az L.S. amit most használok.
  Nemrég az „acélsisaknak” nem volt teljes, igy L.S.D.- nek keresztelt.
  Ugy néz ki, hogy a nick nevemmel kapcsolatban a jövő még nem mondta az utolsó szavát.

  63. Kemecse

  „Ez provokáció !
  Beülök az autómba,holnap este ott vagyok ,átszállunk a hajódba
  és vagy 20 évig kóválygunk a szigetek között,és nimfák ölén,
  oszt annyi . ?
  Vagy nem erre gondoltál ?”

  Bár a távolság /Budapest -Thessaloniki/ naggyában ugyanaz, az út minőségének köszönhetően, az idő megrövidült. Nem kell már két napot számitani, az utazásra. Nekem általában ez az út 1O órába került, 2-3 félórás pihenőszünettel.
  Nem akarlak elkeseriteni de sajnos hajom nincs.Sosem volt, még csónakom sincs. Gyermekeim a vitorlás oklevél megszerzése után nyári egyhetes yacht-turákon vettek részt a baráti körük tagjaival. Ha jól emlékszem k.b.: 25O- 3OO euróba került fejenként a yacht.
  Csodálatosan szép Görögország, akárhová utazol, a szigetek tavasz közepétől egészen ősz végéig szintén nagy élményeket adhatnak. Persze a mostani politikai helyzetünk nagyon megváltozott.
  Most olvasom az utolsó hireket : a légierők ejtőernyős alakulatai tömeges éjszakai ugrásokat végeznek és harci poziciókat foglalnak az Égei-tenger szigetein.

 66. 68:
  Utoljára Évával Lutraki-ban voltunk, Béreltünk egy robogót és bejártuk a környéket. Sose fogjuk elfelejteni.

 67. Kedves Lambrosz !

  2006-ban voltunk Görögországban kéthetes buszos kiránduláson.
  Valóban csodálatos ország ,jó lenne visszamenni.
  Idén a kis unokámmal nyaralunk egy közelebbi helyen .
  Talán jövőre …
  Addig is remélem, a katonák csak gyakorlatoznak.

 68. 69.Tibor bá’
  „Sose fogjuk elfelejteni.”

  70.Kemecse
  „Valóban csodálatos ország, jó lenne visszamenni.”

  Görögország 3’35” alatt a négy évszak szineiben.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük