(2290) Istent helyettesítve

Tibor bá’ online

 

Vajon a tudomány ki tudja-e valaha szorítani a vallásos hitet az emberek fejéből, és egyáltalán van-e értelme, hogy megpróbálja? (eredetileg a NewScientist-ben megjelent cikk kivonatos fordítása)

November közepén néhány tucat hangoskodó ateista tudós a Kaliforniában székelő Salk Intézetben tartott egy szimpóziumot „A hiten túl: tudomány, vallás, józan ész és túlélés” címen. Az összejövetel célja három kérdés megvitatása volt: A tudománynak el kell-e vetni a vallást? Mivel helyettesítse a tudomány a vallást? Isten nélkül lehet-e erkölcsös az Ember?

Az első felszólaló, Steven Weinberg (University of Texas) kozmológus volt, aki egyértelműen kiállt az mellet, hogy a „világnak fel kell ébrednie vallásos lidércnyomásából.” Weinberg kifejtette az összegyűlteknek, hogy „mindent meg kell tenni a tudósoknak, annak érdekében, hogy kiszabaduljunk a vallás szorításából, ami az emberi civilizáció fennmaradásához a lehető legjobban járulna hozzá.” Weinberg szavait a jelenlévők elragadtatva fogadták. Később azonban dorgálásban részesítették, mivel nem elég élesen fogalmazott a vallás ellen, és beismerte, hogy ha az emberiség életéből eltűnne a vallás, neki személy szerint hiányozna. Weinberg a vallást „egy bolondos öreg nagynénihez” hasonlította, aki füllent, és családi intrikákat sző, de aki valamikor szép volt és oly sokáig járt össze a családdal, hogy amikor végleg eltávozott közülük, hiányt hagyott maga után. A tudomány „nagy igazságokat” nem képes nyújtani, míg a vallás ezt könnyedén megteszi. Mi, tudósok, csak apró részleteket tudunk feltárni a Világmindenségről, vallotta be.

Ebből azonban Richard Dawkins (University of Oxford) köszönte szépen, nem kért semmit. Dawkins szerint Weinberg érthetetlenül volt elnéző és mindent megpróbált, hogy mondjon valami kedveset is a vallásról. „Nekem azonban – folytatta Dawkins – teli van a hócipőm a belénk oltott vallás iránti tisztelettel.

Dawkins-hez hamarosan csatlakozott Carolyn Porco (Kolorádói Űrkutatási Intézet), akinek arra kellett válaszolni: ha nincs Isten, akkor mi legyen helyette? Tudomány – válaszolta a hölgy – legalább annyit ér, mint a vallás. Szerinte, ha valami helyettesítheti a vallást, akkor az a tudomány. A tudományos kutatás lényege egy spirituális kíváncsiskodás, az anyagi világ megismerése. Tudósnak lenni, és mélyen belenézni az ismeretlenbe, legalább annyira megnyugtató és inspiráló, mint amennyit a hit nyújt.

Porco asszony szerint különösen a csillagászok néznek szembe a csodálatos Univerzum nagy kérdéseivel, melyekre a megtalált válaszok nyújtják a legnagyszerűbb történeteket. Nincs vallás, mely vetekedni tudna ezekkel. A vallásos emberek isten felé fordulnak, hogy kapcsolatba tudjanak lépni olyan, önmaguknál magasabb rendű dolgokkal, melyek értelmet adnak létüknek, és amiben megnyugvást találjanak. Miért nem mutatjuk meg az embereknek a helyüket a Világmindenségben, és miért nem keltünk bennük egy kozmoszhoz kapcsolódó érzést? Miért nem kapnak válasz tőlünk arra, hogy miért vagyunk itt? Igaz, ha erre a kérdésre van egyáltalán válasz, akkor az, az asztronómiában és az evolúcióban található meg.

A tudomány képes olyan esztétikus képeket adni a kozmoszról, melyek a vallás által nyújtottakat felválthatják. Igen, olyan képeket, amelyekkel saját ikonográfiáját ünnepelheti. Olyan képekkel szolgálhat a természet világáról és a kozmoszról, mint például amilyeneket a Cassini készített a Földről messze túl a Szaturnusz mögül, vagy az Apollo 8-ról készített híres föld-kelte, avagy a Hubble teleszkóp űrfényképei. Ezek mind a vallásos festményekből vagy ikonokból áradó megnyugvást képesek nyújtani.

A nagy kihívást jelent a mulandóságunk tudatának megnyugtatása, mivel az istenben való hit párosul egy olyan fajta halhatatlansággal, amit a tudomány nem képes adni. Ehelyett talán elfogadhatjuk, hogy testünkben lévő atomok a csillagporokból származnak és halálunk után vissza fognak térni a kozmoszba, mint tömeg vagy energia. Meg kell tanítanunk az embereket arra, hogy belenyugodjanak ebbe a tudatba. Megnyugvást nyújthat számunkra, hogy mindenki, aki valaha élt a Földön, egy szép napon éke lesz a Világmindenségnek.

Porco felszólalása után Neil deGrasse Tyson (Hayden Planetárium igazgatója, New York) emelkedett szólásra, felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az Amerikai Tudományos Akadémia tagjainak 85 százaléka nem hisz istenben. Szerinte a maradék 15 százalék jelenti a problémát, akiket meg kell „téríteni”. Elfogadhatatlan, hogy ez a szám nem nulla. Ezen kell mindannyiunknak elgondolkozni. Ez az a tény, amit nem söpörhetünk a szőnyeg alá.

Véleménye szerint ez az egyetlen statisztikai adat látványosan bizonyítja, hogy a tudományos eredmények puszta közzététele a társadalom művelt rétegeiben nem tudja visszaszorítani a vallást. Irreális elvárni a széles társadalomtól, hogy jobban szerepeljen, mint a tudósok. Nehezen emészthetőnek tartotta, hogy legyenek olyan tudósok, akit jobban kielégítenek a vallásos jelenések, mint a tudományos vizsgálatok. Semmi szükségem – vallotta be deGrasse Tyson – egy olyan vallásos munkatársra a laborban, aki Istent okolja egy vizsgálat eredménytelenségéért.

A szimpóziumon akadtak olyanok is, akik szerint nem elfogadható, ha egy tudóstól megkövetelik a vallástalanságot. Lawrence Krauss (University in Cleveland, Ohio) szerint a tudósok nem különleges emberek, és abban nincs semmi meglepő, ha néhány akadémikus egyúttal hívő ember is. Az lenne a meglepő – állította – ha ezek száma nulla lenne. „Megértő” hozzáállását kiegészítette, hogy ő nem a hitet védi. A múlt évben megtartott tárgyaláson, ami a Dover iskola tanács (Pennsylvania) és 11 szülő között folyt, Krausst tanúként hallgatták ki. Vallomásában az „Intelligens Alkotó” elmélet tudománytalansága mellett állt ki.

Joan Roughgarden (Stanford University, Kalifornia) geofizika és biológia professzor asszony szerint a harciasabb ateisták véleménye a tudomány nyújtotta lehetőségeket illetően túlzottak, és elfogadhatatlanul rózsaszínnek tüntetik fel a világot, miközben a hívő embereket kifigurázza. Véleménye szerint hatalmas hiba lenne tudománnyal helyettesíteni a vallást. Nem tartotta elfogadhatónak, hogy a tudósok fehér lovon érkező hercegeknek tüntetik fel magukat, míg a hívők olyan idióták, hogy nem tudnak különbséget tenni az áldozáskor felhasznált ostya és egy darab hús között. Ezzel a hívőket elriasztják, ami egy biztos vesztést garantáló javaslat.

Ezen túlmenően, Roughgarden professzor asszony kifejtette, hogy a tudomány a valláshoz hasonlóan dogmatikus és meg vannak a saját prófétái. Ennél is komolyabb hibának gondolja a tudományos etika manipulálhatóságát, nevezetesen a biotechnológiát alkalmazó vállalatok részéről, ami arra késztette, hogy komoly kételyeknek adjon hangot egy elfogadható moralitás megfogalmazásával kapcsolatban a racionális tudományos közösség részéről.

A fenti nézetekkel nem értett egyet Patricia Churchland (University of California, San Diego), aki különben a harmadik kérdést fejtegette, vagyis lehet-e erkölcsös az Ember Isten nélkül? Véleménye szerint az értékeket azok szabják meg, amiket mi magunk értékelünk, vagyis élettársunk, utódaink és emberi kapcsolataink. Tehát a kérdésre a válasz egy határozott igen, mivel a társadalmi értékek és a moralitás visszavezethető a csoportba tömörült életstílusra és a biokémiára. Nincs tehát szükség a Szentírásba foglalt intelmekre.

A szimpózium résztvevői végül is egyetértettek abban, hogy a tudománynak fel kell venni a kesztyűt és győzni fog. Azonban elő kell jönni rejtekhelyünkről, és ki kell állni a nyilvánosság elé – sürgette a megjelenteket Harry Kroto (Florida State Univesity), amire Dawkins rátett egy lapáttal: „Ha valamennyien egységesen kiállunk, akkor megváltoztathatjuk a dolgok menetét.”

Kroto programot is ajánlott. Mivel nem fogadjuk el a kereszténységet, kell valamit tennünk ellene. Be kell indítani egy koordinált globális erőfeszítést az oktatás terén, de nem feledkezhetünk meg a médiákról sem, amelyek segítségével kampányt indíthatunk a tudomány mellett. Az Internet jó lehetőséget ad arra, hogy a tudományok oktatását bevigyük a világ valamennyi otthonába anélkül, hogy ki lennénk téve a kereskedelmi és ideológiai tévék és rádiók szeszélyeinek. Meg kell próbálnunk szembeszállni a vallásos iskolákkal – fejezte be beszédét.

Voltak azonban hangok, akik kijelentették, hogy az előterjesztett anyagok elfogadhatatlanul vakok és leegyszerűsítettek voltak. Rámutattak, hogy a Szovjet Unióban a tudományt „vallásos megszállottsággal” tanították és nem hozott átütő sikert. Egyes vélemények szerint a többiek abból indulnak ki, hogy a hit elfogadására tett erőfeszítések rossz irányba vezetnek. Elméletileg elfogadhatóak a vélemények, de ha egy tudós azzal áll elő, hogy majd én megmondom neked, mit kell gondolnod, az, kontra produktív. Az embereket ez elriasztja a tudománytól.

Dawkins természetesen hajlandónak mutatkozott harcba szállni, és úgy vélte a szimpózium elért „valami keveset”, de minden kis lépés segítségünkre van. Minden esetre fel kell gyűrnünk az ing ujjunkat, és neki kell látni a munkának. Azzal nem megyünk sokra, ha kijelentjük, hogy „nem szeretem a vallást, de nem tehetünk ellene semmit”.

 

Ha nem isten, akkor helyette mi? (záró akkordok)

A tudomány feladata, hogy teljes mértékben feltárja előttünk, hogyan lehetünk boldog ezen a Földön, és hogyan nyugodhatunk bele az itt talált körülményeinkbe. A szeretettől nem távolít el minket biokémiai alapjainak a megismerése.  (Sam Harris, a Hit vége című mű szerzője)

Hadd nyújtsam az embereknek a Világmindenséget. Mi a Világminden­ségben vagyunk, és a Világmindenség itt van bennünk. Ennél magasztosabb érzést nem ismerek. (Nell deGrass Tyson asztrofizikus)

Ismertessük meg gyermekeinkkel a Világmindenséget, ami sokkal, de sokkal nagyszerűbb és félelmetesebb, sőt vigasztalóbb, mint bármely általam ismert szentírás vagy istenhit. (Carolyn Porco bolygókutató)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

137 gondolat erről: „(2290) Istent helyettesítve

 1. Nagyon nehéz kérdések ezek, szerintem pontos választ nem is lehet adni. Az biztos, hogy egy vallás nem lesz soha felcserélhető semmivel se. Vallásra szüksége van a tömegeknek, szükség van hinni vmi felsőbbrendűben. Azonban a tudomány szerepe ugyanolyan fontos és néha egyik felülkerekedik a másikon attól függően, hogy éppen milyen világot élünk. Természetesen vallás nélkül ugyanúgy élhetünk erkölcsös életet, ez szerintem nem is vitás. De sokaknak szüksége van iránymutatásra még ebben is és a vallástól ezt megkapja. A lényeg, h nem érdemes szembeállítani a vallást és a tudományt. Ahogy Tibor bá is célzott rá már: Ha eljön az utolsó óra akkor az ateisták vagy tudomány pártiak nagy része úgy is hívővé válik és abban reménykedik majd, hogy lesz odaát vmi, aminek a tudata többet ér minden tudománynál.

 2. Végre megkaptam a választ ,hogy mi hajt ki minden éjszaka a csillagos ég alá,hogy elmerüljek benne önfeledten – a kiváncsiságom már rég kielégitödött , híszen húsz év alatt megfigyeltem mindent ,ami amatörtávcsővel megfigyelhető -itt többről van szó- és most már tudom-Hítről.

 3. Ha az utolsó szakasz, a záró akkordok középső bekezdésében a világmindenség helyett Istent írunk, máris egyenlőségjelet tehetünk a vallás és a tudomány közé. Szerintem egy bizonyos ertelemben a szerepe ugyan az lehet mindkettőnek, es ez ki is derül a végszóból. Sajnos, a vallás nevében túl sokat háborúzott már eddig is az emberiség, ezért magam is inkább a tudomány mellett tenném le a voksom. De vallás nélkül vajon nem lesznek háborúk?

 4. Tetemre hívsz Tibor bá’ 🙂
  Maximálisan egyetértek Roughgarden professzor asszonnyal, ugyan olyan vallássá tud válni(vált) a tudomány, mint bármilyen más pocskondiázott vallás. Tudományos szentek: Newton, Einstein, stb,stb. Tudományos dogmák: energia tömeg ekvivalencia, c határsebesség,stb,stb. Nagyeszű tudományos materialista szószólók azon bizonyára nem gondolkodtak, hogy nagyon gyenge lábakon áll a teremtésmítoszuk, tudományos elméleteik lyukasak mint a szita, és ha a szita mögé néznének, akkor fájóan előbukkannának azok a tényezők, amik nem másra engednek következtetni, mint hogy van egy magasabb rendező elv, ha úgy tetszik Isten(keresztény-zsidó kultúrkörben), de buddhisták és hinduknak és a muszlimoknak is ugyan úgy megvan pepitában, csak más néven. Hozzáteszem ugyan arról az Istenről van szó, csak a manipulatív hitszónokok hitetik el a hívőikkel, hogy az ő Istenük az igazi, nagy frászt…
  Szóval ha egy igazhitű muszlim éppen egy keresztény nyakát nyiszálja, mert az hitetlen gyaur, akkor a tenorpista téved a legjobban, mert mindketten ugyan azt az Istent tisztelik, csak beetették őket. Ezt már ezer évek óta űzik a vallási vezetők, hogy hatalmat, pénzt, kurvákat szerezzenek más kárára…

  Poszt címére reagálva. Nem lehet helyettesíteni Istent, mert ha ő nincs, akkor összeomlik a Teremtés. Teremtési aktus nem egyszeri volt!, hanem folyamatos, még most is tart, sőt fenntart, mert Isten az az entitás, szigorúan nem antropomorf, aki kellő intelligenciával bír, hogy ezt a kócerájt fenn tudja tartani, és irányítani tudja. Még a balga tudományos materialista tudósok élete is ő tőle függ, mert ha lokálisan kikapcsolná az atomjaik fenntartását, akkor eltűnnének a létezésből… Hozzáteszem lehet tagadni Istent, nem fog megharagudni érte(volt már rá precedens máskor is), de ha a kedves tudósok rájönnének arra, hogy ráadásként még belőle is vannak, akkor ülnének is egy seggest.
  Sok vallási hablatyomat azzal zárnám, hogy az a vonal amit az utóbbi időben kapirgálok a vallásosoknak túl tudományos, de a materialistáknak túl vallásos.
  Vallási szirupos máz mögött nagyon komoly időfizika van, ami nagyon korrekt módon leírja a világ működését.

 5. És ugye nincs a megszólalok között egyetértés, tág tere nyílik az értelmezéseknek. Én magam kalotaszegi felé húzok. Úgy mellesleg, elég kemény fordítás volt.

 6. „Vajon a tudomány ki tudja-e valaha szorítani a vallásos hitet az emberek fejéből…”

  Nem.
  Ugyanis a tudományhoz egy mesterségesen elsajátított világkép kell, amit az iskolákban konzervként kap az ember, a vallás pedig a termeszet egyéni megfigyeléséből alakult ki…

  Tehát úgy néz ki, hogy a vallás az „alap” amit aztán mesterségesen meg kell változtatni.
  Ráadásul IQ függő a dolog.
  A tudomány a bizonyítékaival főleg 125-ös IQ felett működik, a többi pedig azt „hiszi” amire kondicionálták.

 7. A vallás nem a transzcendens megértéséről szól (bár arra hivatkozva véli igazolni létjogosultságát), hanem az emberi elme és psziché jellegzetes portréja.

  A hülyeségnek tök mindegy, miben formálja meg magát…

  „Mivel nem fogadjuk el a kereszténységet,(…) Meg kell próbálnunk szembeszállni a vallásos iskolákkal – fejezte be beszédét.”

  Ha a fenti passzusban a „kereszténység” szót behelyettesítjük a „tudomány” szóval, mindjárt megkapjuk a „Szent” Inkvizíció attitűdjét, csak a jelen kor szellemi áramlatába ágyazva.

  „Meg kell tanítanunk az embereket arra, hogy belenyugodjanak ebbe a tudatba. Megnyugvást nyújthat számunkra, hogy mindenki, aki valaha élt a Földön, egy szép napon éke lesz a Világmindenségnek.”

  Alkalmatlan, nem nyújthat.
  Az emberek leszarják a személyükre nem vonatkozó örökkévalóságot,
  nekik az öntudatuk kell(felértékelve és megkérdőjelezhetetlenül igazolva), nem az anyaguk.
  …mégpedig prémium juttatásokkal!(Sky-business. Itt szopok, de közbe’ imádlak, sz’al akkó’ adjá’ mindent amit akarok, halhatatlanságot, mennyei házat kerttel, szomszédokat a pokolba)
  Ezt a vallások profán oldala megígéri és ez garancia nélkül is sokaknak kell.
  (Egy kis szegmens viszont mindegyikben létezik amelyik a tudat túlélését önáltatásnak tartja de ez sehol se népszerű, pedig nem szélsőségesekről van szó)

  „Semmi szükségem – vallotta be deGrasse Tyson – egy olyan vallásos munkatársra a laborban, aki Istent okolja egy vizsgálat eredménytelenségéért.”

  Tökéletesen érthető – mégis árnyalatlannak érzem azt a szemléletet amit a tudományos gondolkodóktól oly gyakran tapasztalok, miszerint a vallásosságot összemossák minden, a transzcendensre nyitott viszonyulással.

  Ugyanezért a hozzáállásért tudományos kérdésekben a tudomány képviselői (joggal) élesen bírálnak másokat.

  A belső harmóniára való igény seregnyi kérdésre keres választ és ezek közt akadnak értékesek és talmiak is.
  …még ugyanaz a gondolat is lehet tökéletesen különböző minőségű az azt gyakorlótól függően.
  Nemcsak áltudomány, ál-lelki élet is létezik.
  Ennek értéktelenségét egy pillanantig sem vitatom de amint a piásnak sem gyümölcslé kell úgy az emberek egy része nem fogja a kényelmes kész válaszokat
  odaadni nem megszokott, kevésbé komfortosakért.
  Az igazság megismerésére vonatkozó vágy keveseké – bár önigazolásként mindenki hivatkozik Az Igazságra, mint Végső Tekintélyre (úgy a tudomány és a vallás, miként a sértett trafikos vagy a bíróság konstans beltéri díszleteként Irmuska néni – Minden Tyúkperek Unatkozó Öreganyja is)

  Lehet a meditációt, jógát és az azokhoz kapcsolódó folyamatokat tudományosan vizsgálni de a jelenségek leírása sosem adhat olyan közelítést, mint a megélések, tapasztalások…

  Néhányan a tudomány által ismerik meg azt az áhítatot, amit Kalotaszegi is említett, de ez egy többféleképpen (is) megélhető sajátosság amire kevesen fogékonyak.

  Szerintem nem való a tudomány vallásnak…

 8. A tudomány tud arra választ adni, hogy a SEMMI-ből mégis hogyan lett MINDEN? A legelterjedtebb „tudományos” magyarázat szerint volt ugye az ősrobbanás. Oké – de azonnal megszülettek a galaxisok is a rengeteg bolygóval? Vagy csak egyetlen galaxis született majd osztódással (evolució) szaporodott és tökéletesedett?
  A vallás is csak próbálkozik a válasszal: „Kezdetben vala az ige” De az ige egy gondolat megnyilvánulása. Honnan jött a gondolat?
  A tudásunk szerint ha van Kezdet akkor van Vég is. Akkor a Világmindenség sem örök?
  Mit jelent a Végtelen térben és időben? Erre a tudós urak éppúgy nem tudnak elfogadható választ adni mint a papok. Innentől szabad a gazda: lesz aki Istenben hisz és lesz aki a Világmindenségben.

  A cikkel kapcsolatban feltűnt, hogy Kroto pont a kereszténységet nem fogadja el? Vallás elleni háborúját a kereszt ellen hirdeti meg? Napjainkban programja megvalósulni látszik. Pedig a vallások köré kulturális közösségek tömörültek, mindegyik hozzájárult az emberiség csodálatos örökségéhez.

  „Mi a Világminden­ségben vagyunk, és a Világmindenség itt van bennünk. ” Ez is a vallásra hajaz: Isten a maga képére teremtette az embert. Vagyis mindannyiunkban ott van Isten.

 9. Érdekes, hogy elvileg értelmes emberek ilyen határtalan ostobaságok halmait tudják összehordani.

  Hogy nem veszik észre, hogy a tudomány soha nem helyettesítheti a vallást egyszerűen azért, mert mást vizsgál, más módszerrel, és más eredményt ad, másról szól? Jönnek ezekkel az ostobaságokkal, hogy a csillagokról vagy a Földről készült képek helyettesíthetik az ikonokat… nyilván halovány fogalmuk sincs róla, hogy az ikonok a vallásban egészen marginális helyet foglalnak el, sőt van olyan vallás, amiben semmilyet.

  Hogyan helyettesíthetné például a tudomány azt az élményt, hogy van egy felsőbbrendű lény, aki szeret, számon tart, gondomat viseli, megbocsátja a bűneimet? Nevetséges.

  Vagy hogyan adhatna bármilyen választ az élet értelmére, amikor ez a kérdés nyilvánvalóan kívül esik a vizsgálódási körén?

 10. „Ha eljön az utolsó óra akkor az ateisták vagy tudomány pártiak nagy része úgy is hívővé válik és abban reménykedik majd, hogy lesz odaát valami, aminek a tudata többet ér minden tudománynál.”

  Akkor erre még ráérünk, addig meg nem egyszerűbb észnél lenni?

  A vallás sajnos csak elgáncsolja az embereket. Ahelyett, hogy tennének magukért rábízzák ezt a munkát Istenre. Aztán csodálkoznak, ha nincs a meló elvégezve.

  „Úgy imádkozz, mintha minden az Istenen múlna, és úgy cselekedj mintha minden rajtad múlna.”

  Vajon hányan cselekszenek így?

  És akkor most mire is cseréljük ki Istent?

  Valami jó kis oktatási rendszerre, ami megtanítja a népet cselekedni. Persze az uralkodók nem szeretnék, ha a népük cselekvő típus lenne. Éppen csak annyira legyenek cselekvők, hogy betaláljanak a gyárba… Sajnos ezért tartunk itt.

 11. Régen a vallás volt a tudomány.
  A tudományt a vallás keretein belül is művelték, pl. Jedlik Ányos paptanár, egyiptomi és más nemzetek papjainak tudományos megfigyelései stb.

  Érdekes, mióta a tudomány elszakadt a vallástól és önállósult, felvette a vallási hiererchiát, a tekintély elvűséget.

  Dajtás jól írja, a mai tudomány elméleteinek szövete tele van lyukakkal, olyan mint a szita. Megmagyarázatlan események, jelenségek tömege, amelyek mögött minduntalan felsejlik egy rendező elv.

  Szerintem kell léteznie egy hatalmas energiájú, alkotó intelligenciának.
  Minden megfigyelésünk azt mutatja, hogy a magára hagyott bonyolult rendszerek lebomlanak.
  Egyszerű alapanyagokból, csak többszörös tápláléklánc lépcsők rendszerén keresztül épülhet fel bonyolult szuper struktúra szervezet.
  Szabad szemmel láthatatlan DNS láncokban gigászi méretű információ van betárolva, szerkezeti struktúra tervezet a hozzá szükséges építési, szerelési technológiai utasítás rendszerrel, és a kész állapot elérése utáni továbbfejlődéshez, viselkedésminta információk, és mozgás koordinációk komplett rendszere. Hihetetlen. mindennek a tetejében, minden élőlény fajon belül egyedi, különbözik a másik fajtársától. Még az egypetéjű ikrek is elkülönülnek egymástól és különbözővé válnak. Gigászi mértékű a változatosság fajon belül. 4 milliárd ember és mind különböző. Millliárdszor milliárd fűszálacska és baktériumok, és mind különbözik egymástól,
  Ez a rendszer annyira komplikált, annyira szervezett, széleskörű irányítási és visszacsatolási szervezéssel működik, hogy intelligens tervezés nélkül lehetetlen, a „kialakulása”. Matematikai modellek egyértelműen bizonyítják a véletlenszerű élet kialakulás teljes lehetetlenségét.

  Mindennek a tetejében a modern tudomány papjai bevezették a leges leg őrültebb elméletet a világegyetem és az élet keletkezésére, az ősrobbanás elméletét.
  Ami a legszomorúbb, iskolai tananyag sok országban !

  A szekérrúd végén ülő légy büszkén szól a kakasnak, nézd a’ vezetem a kocsit!
  Kakas vissza rikkant, na! Ha reggel nem kukorékoltam volna, fel sem tudtatok volna kelni !

 12. 7: „A tudomány tud arra választ adni, hogy a SEMMI-ből mégis hogyan lett MINDEN? A legelterjedtebb “tudományos” magyarázat szerint volt ugye az ősrobbanás. ”
  10: „Mindennek a tetejében a modern tudomány papjai bevezették a leges leg őrültebb elméletet a világegyetem és az élet keletkezésére, az ősrobbanás elméletét.”

  Az ősrobbanás elmélete speciel egy belga katolikus paphoz kötődik, (aki fizika és csillagászat tanár is volt egyben) Georges Lemaître 1931-ben alkotta meg. (Nem csak Jedlik foglalkozott tudománnyal a papok közül.) Az elmélet nem azt mondja, hogy ~13,8 Mrd éve a semmiből jött létre a világegyetem, hanem azt, hogy ekkor a világegyetem egy rendkívül sűrű, kis kiterjedésű állapotban volt („ősatom”), ami azóta egyre tágul. Hogy mi volt ez előtt, hogyan jött létre ez az állapota a Világegyetemnek, az nem része ennek a teóriának.

  „Oké – de azonnal megszülettek a galaxisok is a rengeteg bolygóval? Vagy csak egyetlen galaxis született majd osztódással (evolució) szaporodott és tökéletesedett?”

  Nem, az anyag megjelenése csak 380 000 év után történt a mai modellek szerint. A galaxisok, csillagok, bolygók kialakulása csak ezek után kezdődött meg. A Nap pl „csak” 4,6 milliárd éves, de a HD 140283 csillagot az univerzummal közel egyidősnek tartják.

  „Nagyjából 10−35 másodperccel a Planck-korszak után egy fázisátmenet a világegyetem exponenciális növekedéséhez vezetett, melyet kozmikus inflációnak nevezünk. Miután az infláció megállt, az anyag kvark-gluon plazmaállapotban volt, melyben az összetevő részecskék mind fénysebességhez nagyon közeli sebességgel (relativisztikusan) mozogtak. Ahogy a világegyetem tovább tágult, a hőmérséklet csökkent. Egy bizonyos hőmérsékleten, egy ma még nem ismert fázisátmenet, az úgynevezett bariogenezis során a kvarkok és gluonok olyan barionokká álltak össze, mint például a proton és a neutron, valamiképpen létrehozva az anyag és az antianyag közötti aszimmetriát. Még alacsonyabb hőmérsékleten további szimmetriasértő fázisátmenetek léptek fel, melyek a fizika erőit és elemi részecskéit a ma ismert alakra hozták. Később néhány proton és neutron összekapcsolódott az úgynevezett primordiális nukleoszintézis során, megalkotva a világegyetem deutérium- és héliumatommagjait. Ahogy a világegyetem hűlt, az anyag egy része lelassult, már nem mozgott relativisztikusan, és a nyugalmi tömegnek megfelelő energiasűrűséget főként már a gravitáció uralta a korábbi sugárzás helyett. Nagyjából a 380 ezredik évben az atommagok és az elektronok atomokká (főként hidrogénné) álltak össze; ami által a sugárzás levált (lecsatolódott) az anyagról, és nagyjából zavartalanul folytatta az útját a térben. Ennek a maradványa a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás.

  Az idő során a nagyjából egyenletes eloszlású anyag kissé sűrűbb régiói magukhoz vonzották a környező anyagot, és egyre sűrűbbé váltak, és ködöket, csillagokat, galaxisokat és egyéb csillagászati szerkezeteket hoztak létre. Ennek a folyamatnak a részletei a világegyetemet alkotó anyag mennyiségétől és fajtájától függenek. A három lehetséges típust hideg sötét anyagnak, forró sötét anyagnak és barionos anyagnak nevezzük. A legpontosabb méréseink (a WMAP-é) azt mutatják, hogy a hideg sötét anyag a domináns a világegyetemben. A másik kettő típus a világegyetem anyagának kevesebb mint 20%-át alkotja.” [wiki]

  Jó bonyolultan hangzik,mi? És ez még csak a sztori eleje.
  Mennyivel egyszerűbb, hogy Isten megteremtette 7 nap alatt az egészet és még pihenni is volt ideje, oszt kezit csókolom…

 13. Re:Avatar
  Szép Wikipédia másolás volt,de van némi probléma a teóriával. Pl hol az antianyag,mi késztette ezt a szingularitás szerűséget a bummra,mi kényszerítette egyáltalán arra,hogy ez legyen x ideig,honnan származik a nagy bumm „anyaga”, stb,stb… Nagyon sok sebből vérzik ez az elmélet,és hiába egy pap az ötletgazda,ez sem garancia az üdvösség,lásd lapos föld elmélet,és geocentrikus világkép,ami a keresztény egyház nyomott évszázadokon keresztül…
  Ennél vannak sokkal jobb teremtés mítoszok,pl ha lehámozzuk a hindu teremtés elbeszélésről a vallási mázat,akkor meglepő metafizikai leírások jönnek ki,ami némi továbbgondolással tökéletesen illeszkednek a mai világunk működésébe.
  Hozzáteszem a biblikus 6 nap teremtette a földet Isten se túl nagy mellélövés,mert valójában 5 és 3/4 nap(lépés) volt, ami pont a neutron időfizikai modelljének a keletkezési üteme. Bibliában a föld teremtése nem a Földet jelenti,hanem a földelemet,ami nem más,mint egy csupasz neutron,ami némi idő után protonná és elektronná bomlik,amiből kirakható a teljes periódusos rendszer…
  Az anyagi Univerzum nem nagy bummal kezdődött,hanem egy kis pukkal… 😉

 14. Re:7
  Kezdetben vala az ige azt jelenti,hogy megnyílvánult a teremtő,és kiárasztotta magából a az időhullámait(skalráris hullámokat). Ez még bőven az univerzumunk keletkezése előtt volt,mert a Teremtőnek nem ez az egy teremtése van…
  Persze ez a leírás az ezosok az túl tudományos és a tudományosoknak túl ezoterikus. Erről írtam a 3 hszben…

 15. Néha nézem az egyetemek diploma osztóit.

  A diszes egynruhák, tógák és mindenféle egyen lebernyegek, a főnökök nyakában lógó láncok és díszek, sapkák, kiköpött az egyházi papság jelmezeinek másolása 🙂 Tudomány vallás papjai

 16. A bibliai heber nyelvben a teremtesre tobb kifejezes van -mert mast is jelentenek- ezert nem ugyanazt szot hasznalja a Tora a vilag teremtesere mint az ember teremtesere stb…ezt a termeszettudosok nem tudjak meg hagyjan….de a papok es teologusok tobbsege sem a hivekrol nem is beszelve es sorolhatnam a peldakat.Tragikus hogy olyasvalamin vitatkozunk amit az iras nem is allit.Termeszetesen ez igy van rendjen ha keresztenyseg es az ortodox judaizmus eltorlese a cel..csak meg ott lesz a muszlimok tomege veluk mire fognak menni a nyugati a ateista tudosok .A Koran nem lesz vita alapja.

 17. 13.

  A lapos földet, mint elméletet sosem „nyomatta”, azt csak az egyszerű emberek gondolhatták úgy. Ptolemaiosz világképe, amely a kereszténységgel kb egyidős, teljesen elfogadott volt az egyházon belül…

  A másik állításod, hogy az elmélet „több sebből vérzik” engem arra késztet, hogy erről azért írjak pár sort. Ha a hiányokat akarod Istennel kitölteni, hová menekülsz, amikor a tudomány is betölti azt a rést? A hiányok érve sosem elég jó. Különben meg az elmélettel nincs baj – nincs is egyetlen elfogadott elmélet – hanem azzal van, hogy túl kevés a mérés, ami alátámasztaná, vagy kizárná. Az anyag-antianyag problémakör egy korai szimmetriasértés eredménye lehet, és egyelőre nem tartunk ott mérésekkel a gyorsítók terén – hogy ellenőrizhessük, melyik elmélet igaz a nagyon korai állapotokra, amikor a négy alapvető erő még nem csatolódott annyira szét, mint most. (Ahogy írom ezeket, döbbenek rá, hogy mennyit felejtettem ennek a matekjából az elmúlt 5 évben…)

  Neutron: 15 perc alatt bomlik, hogy jön ehhez az 5 és 3/4 nap? És ha 15 percen belül nem kötődk meg egy magban, akkor eltűnik. És protonból meg elektronból nem lesz periódusos rendszer….

 18. A ptolemaioszi vilagkep pogany eredetu es nem biblikus.A heliocentrikus pedig az okori pogany Napisten kultuszok ujra felbukkanasa tudomanyos alapokon.Isten nem resze a vilagnak igy nem is lehet hezag vagy res potlo…

 19. 18: A tudománynak nem kell, hogy bibliai eredete legyen. 🙂 nem is írtam ilyesmit…. hanem azt, hogy akkor az volt elfogadott.

 20. 17 Hetesi Zsolt
  ” És protonból meg elektronból nem lesz periódusos rendszer….”
  Ezt nem igazán értem.
  Proton és elektron adja a hidrogén atomot.
  Ha ebből sok van egy helyen, akkor a csillagok fizikája szerint hélium keletkezik.
  Ez már a második elem a periódusos rendszerben, és ez így folytatható.

  Dajtás szavai kerekebbek.

 21. Minden vallás egy adott kulturális kört alakított ki lokálisan, majd világ körüli útra indult, attól függően, hogy az adott régióban mennyire gondolkodtak egyformán bizonyos dolgokról az emberek, illetve azok vezetői. Nagyjából hasonlóan mint ma az „izmusoknál”. Régen a vallás állami meggyőződést is jelentett. A baj nem ebből származik, hanem abból, ha egy kulturális vagy egyéb eszmerendszert túlgondolnak, meghamisítanak, és hazug, erőszakos módon hirdetik. Az emberek gondolkodásmódjában a vallási meggyőződés alakítja a legnagyobb különbséget mind a mai napig.

 22. A cikkről elég sommás a véleményem: ennyi okos ember hogy lehet ilyen hihetetlenül hülye… fogalmuk sincs, hogy néz ki egy átlagjóska.

 23. Nem kell hogy bibliai alapokon nyugodjon a tudomany a keresztenysegnek annal inkabb azon, ptolemaioszi vilagkep bukasa mivel az bekerult az egyhaz tanitasaba alkalmas eszkoz lett a keresztenyseg ellen ahogy sok minden mas pogany elem is.Az iszlam hitelesseget nem beszelve Koranrol mikor fogja a tudomany napirendre tuzni?A felelem a legfobb ok, Dawkins legalabb nyilvanosan kiallt ellenuk nem egyszer.

 24. 19 n/a: „Ezt nem igazán értem.”

  Nem kellett volna ellógni a kémia órákat. 🙂 A neutron, az már smafu?

 25. 24 – Observer:
  A mezei hidrogénben nincs neutron, csak proton és elektron. N/a talán erre gondolt.

  22:
  Szarnak az átlag jóskára. 😀

 26. 24: „erre gondolt” Hetesi Zs. meg a full periódusos rendszerre… ott azért akad pár neutron.

 27. 24: „Szarnak az átlag jóskára.” Az igaz, csak hogy 95% az átlagjóska, a maradék 5%, akinek nem idegen a tudományos magyarázat.
  Ebből is az jön le, hogy az amerikai egyetemek elefántcsont-toronyként működnek, az ott levőknek lövésük sincs a való világról.

 28. Ha elég idő áll rendelkezésre a Káoszbol Rend lesz ,amely valamennyi ideig fenáll,majd ismét káoszba csap minden.Az ember azért érzi ezt tudatos tervezésnek, mert csak pont akkor létezhet – létezik- ,amikor Rend uralkodik az Univerzumban . A multban káosz volt és négymilliárd év mulva ,amikor az Androméda galaxis összeolvad a Tejúttal megbolydul minden csillag pályája és kezdetét veszi ismét a káosz.
  Akkor ez lenne a végitélet ,ha már tudatosságot képzelünk a Mindenségbe ?!

 29. Re:16
  Abban az időben,mikor keresztény egyház uralta a szellemi elitet, nagyon is elfogadott volt mindkettő világkép… Pikantériája azért van ennek,mert az ókori egyiptomi papság meg tudta jósolni a napfogyatkozásokat,és ehhez nagyon pontos asztronómiai ismeretek kellettek,ergo tisztában voltak vele,hogy a Föld és a Hold nem lapos.

  Egyszerű magfizika. Ha egy kupac neutront magára hagysz,akkor lebomlik protonná és elektronná. Ha folyamatos az utánpótlás,akkor lesz egy szép nagy hidrogén felhőd,ami kellő mennyiségben csillaggá tömörülhet,és kész is van az atomkohód,amiből létrejöhet az összes többi kémiai elem…

  Ha valaki hiányolja az izotópokat,akkor arra az a válaszom,hogy a neutron bomlás reverzibilis, vissza lehet „nyomni” a protonba a az elektront ,ergo lehet egy atomnak neutronja is. Zárójelben megjegyzem,hogy azért tud egy atomban viszonylag stabil maradni egy neutron,mert a gerjesztés nagy részét a proton elektron páros veszi fel,de ez nagyon függ az atom(kémiai elem)geometriájától is,és ezért vannak stabil,és instabil izotópok.

 30. Kivancsi leszek mi lesz a vilagkep ha majd az iszlam uralja a tudomanyos eletet vagy New Age gnoszticizmus. Egyebbkent meg a keresztenyseg szamara nem lehet anyagi letezo a kozeppontban :sem az ember sem a kozmosz egy bizonyos pontja hanem a szellemi Isten….Bocs.

 31. 12. dajtás
  „mi késztette ezt a szingularitás szerűséget a bummra, mi kényszerítette egyáltalán arra,hogy ez legyen x ideig,honnan származik a nagy bumm “anyaga””

  Az Ősrobbanás elméletet megfigyelések és már feltárt fizikai törvények múltba való visszavetítésével alakították ki. Újabb kérdéseket persze mindig fel lehet tenni.
  Azt is lehet kérdezni a hívőktől, hogy Isten miből jött létre; mi kényszerítette a teremtésre; miért pont akkor teremtett, nem előbb, vagy később; Miért nem tudta egy nap alatt megcsinálni, stb… bármely teremtésmítosz bármely mondatára újabb kérdéseket lehet felállítani. pl:
  „Kezdetben vala az ige azt jelenti,hogy megnyílvánult a teremtő,és kiárasztotta magából a az időhullámait(skalráris hullámokat). ”
  Mi volt azelőtt? Hogyan lett Isten? Kinek akart megnyilvánulni, ha még nem volt senki és semmi? Miért pont időhullámok (jelentsen is ez bármit) kiárasztásával nyilvánult meg?

 32. 31. Avatar

  Nincs semmiféle, sokféle megfigyelés, és fizikai törvények visszavetítése az ősrobbanás átverés mögött.
  Egyszerűen a megfigyelt vöröseltolódás jelenségéből következtettek arra hogy a világ egyetem tágul.
  Egy kis pontból kiinduló robbanást vízionálnak, amit nem igazol a világegyetem jelen struktúrális állapota. Nagyjából egy folytonosan táguló gömbhéjon kellene lenni az összes anyagnak, a gömb középpontja felé, visszafele haladva, az anyag ritkulna, majd szinte semminek sem szabadna lennie a központban.

 33. dajtás: A neutron bomlásakor kihagytad, hogy a proton és elektron mellett egy elektron-antineutrínó is keletkezik, így a reverzibilis folyamat se lehet csak annyi, hogy az elektront belenyomjuk a protonba.

  bogozy: „Nagyjából egy folytonosan táguló gömbhéjon kellene lenni az összes anyagnak” Ez csak akkor lenne igaz, ha az „ősatom”-ot üregesnek feltételeznénk. Ha viszont az „ősatom” teljes térfogatát kitöltöttnek feltételezzük, akkor ha az egész tágul, nem lesz lyuk a közepében.

 34. 33. Avatar

  Azt akarod nekem beadni, hogy egy nagy energiájú test felrobbanásakor, egyes részei elrepülnek, mások meg ottmaradnak és egyenletesen kitöltik a teret?
  Eddig minden megfigyelt földi robbantáskor egy kráter keletkezett és a robbanóanyag szétszóródott a térben. Kráter közepe üres lett. Levegőben történt robbantáskor is a felrobbant test szétszóródott a térben.
  Sántikál az elképzelésed.

 35. Avatar-minden kerdesedre adhato valasz attol fugg mit ertunk az un Isten fogalman.Otletelni spekulalni lehet de felesleges szerintem .Az atlagjoskakat ez ugy sem erdekli es ha egy vallas sikeres akar lenni oket kell kielegiteni….bogozy Nem hiszem hogy az un osrobbanas analog lehetne barmely ma megfigyelheto vagy kiserletileg eloallithato fizikai jelenseggel ..a fizikanak is van tortenete .

 36. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/WMAP_ILC_b.jpg

  „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.
  Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” /Biblia – Isten/

  Bármit írnék ide, jobban kifejezi, ha a képet 1 percig bámulva rögtön elolvassátok a beidézett gondolatokat a Bibliából.
  Sztem. ezt a részt nem képes pótolni a tudomány, mert ez az a hit (vágy és megnyugvás), amit az ember születésekor -ki tudja miért- megkap az agyával.
  A tudomány pedig jelen pillanatban eddig tud belenézni a Teremtő szemébe…

  Akárhogy is, a jelenlegi viszonylatban a vallás nem pótolhatja a tudományt, a tudomány pedig a vallást.
  Ha kivesszük, vagy egyeduralkodóvá tesszük bármelyiket, mindkettő elveszíti a lényegét. Emberi testbe zárva nem fogunk tudni függetlenedni a hittől, bármivel is azonosítjuk azt!
  Ha most valaki felkiáltana, hogy ez így értelmetlen, ne csodálkozzon, mert kb. fele – fele lesz az egyetértők és az ellenvetők aránya, annak függvényében, hogy épp a jobb vagy bal agyfélteke működése domináns a fejében… Ja, ez meg már megint tudomány 🙂 Pedig én azt hiszem, hogy „jól” gondolkodtam róla…

 37. Hit:Akár papi közrehatás nélkülis megoldható az 1 hsz szerint maga a természet oly csodálatosságában való áhitatos elmerülés hogy nincs szükség semmilyen hókpókra ahhoz hogy a Isten létét érezzük ami maga a LOGOSZ.
  És ebből vagyunk mi is teremtve, sőt az állataink növényeink is.

  Ha bele nézünk egy kiskutya vagy macsek szemébe rögtön ott csillog a derü, pont ugy ahogy a tó vizén is az égbolt.

  Én reggelente köszönök a napnak…Ő a naprendszer főmuftija hát köszönök neki mert ad meleget fényt és életet.

 38. 29. „nagyon is elfogadott volt mindkettő világkép…” Ezt pontosan mire is alapozod? Mert ilyeneket úgy általában mondani könnyű, de alátámasztani már nehezebb.

  „az ókori egyiptomi papság meg tudta jósolni a napfogyatkozásokat,és ehhez nagyon pontos asztronómiai ismeretek kellettek” Megfigyelték és leírták, de előre jelezni legjobb tudomásom szerint nem tudták. Honnan veszed ezt?

  „egyszerű magfizika” Nem mondod… 🙂 valami ilyesmit tanítottam az ELTE-n végzősöknek – primordiális nukleonszintézis volt a témakör neve a kozmológián belül – úgy 10 évig… nekem nem tűnt ennyire egyszerűnek 🙂

 39. 33 és 34. Úgy általában egy folytonos közeg „robbanásakor” Avatarnak lenne igaza, de azt hiszem mindketten abban tévedtek, hogy a robbanást egy külső térből képzelitek el, pedig mi azóta is benne ülünk és nincs objektív külső tér, amibe beletágul a világegyetem.

 40. Kétféle vallás (hit, emberi hitvallás, meg ilyenek ) létezik.

  Az egyik gondolatban fölmegy a világmindenségbe, békében akar éldegélni
  mindenkivel, meg ilyenek. Még odáig is eljut, hogy isteníti a Nap-ot, minden
  élet forrását, a primitívje …
  A másik meg van győződve, hogy kis ráfordítással bizniszelhet az istenével,
  mármint elég elnyisszantani a gyerekének a torkincáját, aztán elégetni
  az oltáron … (pontos definició megvan rá), ezzel kiterjesztheti személyét az
  Isten segítségével a világuralomig.

  A legnagyobb mostani sokatszídott vallás az elsővel indult, de amikor
  kezdett nagyon győzni, a kettes vezetői régi bevált módszerrel elfoglalták
  a vezetését, s összezagyválva a két módszer elméletét, egy robbanásveszélyes
  kulimászt hoztak létre, s biztos kézzel nyomatják már 1600 éve. Ezt minden
  jólfésült ateistának is tudnia kell, egy Ireneusz nevü (zsidó) püspök
  passzírozta bele a Tórájukat a Bibliába.

  A Tora hozza azokat a megdöbbentő ősrégi teoriákat, amiket a 2700
  évvel ezelőtti büntiben ott ülő zsidók kiírogattak a babiloni könyvtárból,
  de a többszörös fordítási hibák miatt, és a teljesen eltérő szemlélet
  miatt értelmetlenségek rakódtak egymásra. Vegyünk egy példát, amit
  szeretnek idézni, hogy „kezdetben vala az ige”. Ezt annyiféleképpen lehet félremagyarázni, ahogy csak akarják, viszont még a Mani (manicheusok
  is tudták, hogy az ige, az mostani szóval a tudat, méghozzá a tudat teremtő
  erővel felruházva, amit a pszichók már újra kezdenek felfedezni,
  hogy létező valami. A Bibliába időközben, hivatalosan 4000-nél is több
  szövegjavítás be lett táplálva, de maradtak „zavaró” régi fogalmak.
  (a Nap, mint turul, ami leszáll Jézus vállára, 100 év alatt sürgősen
  galambra lefokozva, a reinkarnáció, ami nem létező, meg persze
  az első évszázadban Jézus még mágus pap, ami már Maria Magdala
  esetében nem hangozhat el … )erre föl pár éve megtalálták Maria magdala filozófiai írásait, nem semmi fokon …

 41. 40. Csak a pontosság kedvéért. A zsidók által írt rész az Ószövetség és valóban sok babiloni/sumér eredetű mítoszt dolgoz fel. De az idézett „kezdetben vala az ige” hiába hozod fel félremagyarázott Tóra-szöveg példának, mert ehhez semmilyen formában nem köthető, hiszen János evangéliumának a kezdete, az meg Újszövetség….

 42. Eddig kétszer írtam le eltérő megfogalmazással, de semmilyen jele nem volt annak, hogy bárki megértette volna a gondolatomat. Állandóan ilyeneket olvasok „de akkor ki teremtette az istent?” „Mi volt a teremtés előtt?” Ami azt jelzik, hogy nem tudtok elszakadni a „földi” gondolkodástól. Az ember csak a tapasztalataira támaszkodva tud (általában) gondolkozni. Azt kell megérteni és elfogadni, hogy a Létnek mindig is kellett lenni, mert ennek nincs alternatívája. Olyan nincs, hogy egyszer csak lett a semmiből. A végtelen nem értése agyunk hibája. Hogy a Léten belül volt-e egy ősrobbanás vagy sem, az mellékes. A Léten belül nincs szükség egy „istenre”. A Lét azért olyan, amilyen, mert úgy nem lehet más, ahogy 2×2-re a válasz nem lehet más, csak 4. Ha érted, ha nem, a Lét öröktől fogva van. A fizikai törvények, és az anyag szerkezete pontosan olyan (és csak ilyen lehetséges), ami lehetővé teszi, sőt megköveteli az általunk ismert világmindenség fejlődését. Az összhang csodálatos. Számtalan tényező értékének a legkisebb változása lehetetlenné tenné az egész rendszer fennmaradását. Ez, amit leírtam a háttere azon a tudósoknak „hitvallása” mögött, aki állítják, hogy csodálnunk kell a világot, és boldognak lenni, hogy részeseik lehettünk halálunk pillanatáig. — Aki ezeket az embereket lecikizi, csak arról árulkodik, hogy mekkora sötétség van a fejükben. Aki nem értik meg, amit írtam, azoknál hasonló a helyzet. 🙁

 43. Bogozy, az ember mióta ember, és a világegyetem mióta világegyetem? Ne játssz Istent, mert nulla vagy. A csillagok nem egy festmény részei, hanem valóban ott vannak a világűrben. Pont az Istenkomplexusos idióták teszik tönkre a földet, nem pedig a veszélyekre figyelmeztető tudomány. A világmindenség történetében nincs olyan hogy történelem, nincs Newton, nincs Einstein, nincs Neumann, nincsen senki. A fotont, neutront, elektront, pozitront, neutrínót, és még sorolhatnám, teljesen hidegen hagyja hogy te létezel e vagy sem. Megtalálásuk, kimutatásuk lehetséges, megértésük is, csak túl kell lépni a teremtéskultuszon, mert annak az ideje rég lejárt.

 44. Ami körülvesz minket, az nem miattunk,és nem értünk van. Mi képesek vagyunk felfogni és értelmezni, amennyire a technológiánk lehetővé teszi. És sajnos kihasználni is, bizonyos szegmenseit. De ez nem azt jelenti, hogy nélkülünk nem is léteznének.

 45. 41
  ” A végtelen nem értése agyunk hibája. ”
  Van a Létnek olyan organizmusa ahol az agy hibátlan?

  „A fizikai törvények, és az anyag szerkezete pontosan olyan (és csak ilyen lehetséges), ami lehetővé teszi, sőt megköveteli az általunk ismert világmindenség fejlődését.”
  Ha a világmindenség fejlődik – akkor mi a csodálatos, de mégis csökött agyunkkal csak ennyit ismerhettünk meg belőle? Hiszen 10 év múlva kihalunk.

 46. 45 – Indiánlány:
  Erre neked Dan előre válaszolt: Nem számítunk. A verkli megy tovább a természeti törvényeknek megfelelően.

 47. Re:38
  Egyik legszebb része a fizikának(szerintem), amit tanítottál.
  Előkeresem az irodalmát, de úgy rémlik, hogy elég pontosan kiszámították az egyenlítő kerületét az egyiptomiak, aminek csak akkor van értelme, ha tisztában vannak a Föld Gömb mivoltával.
  Re:39
  Téridő csak a bumm/kis pukkon belül értelmezhető,ebben maximálisan igazad van, azonban azon túl más van, de ez egy hosszú történet…

  Re:31
  Holnap talán lesz időm kifejteni, de elöljáróban annyit, hogy Isten már „csak” teremtmény, véges élettartammal. Azt azért meg kell jegyeznem, hogy ebben az univerzumban Isten a mindenható, ergo nála nincs nagyobb „hatalmú” entitás.
  Őt is megteremtette valaki/valakik, elég komplex a rendszer, de van mögötte fizikai rendszer-törvények, nem holmi habókos filozófia ömlengésről van szó.

 48. A teremtés történet egy dogma. A tíz parancsolat egy erkölcsi alap. A kettő közt is tudni kell különbséget tenni. A saját ideológiáinkon, mondáinkon, hiedelmeinken belül, illetve azok folyamodványaiként kialakítottunk egy etikettet. Nem csak ösztönösen viselkedünk,hanem átgondoltan is. Ez a nagyobb agytérfogat eredménye.

 49. Az iskolákban valláskritikát és nem hittant kellene tanítani. Az ún. tudományos megállapítások mellé pedig olykor érdemes lenne odatenni, hogy „a tudomány jelenlegi állása szerint”. Pl. ha azt állítjuk, hogy „a Lét öröktől fogva van”. (Ami nekem nagyon szimpatikus, sok mindent leegyszerűsít.) Ha az iskolákban foglalkoznánk pl. az imádkozás hatásfokának elemzésével (értsd. értelmetlenségével), vagy a halál utáni dolgokkal – a tudomány mai állása szerint – , akkor fel sem merülne az a kérdés, hogy vallás, vagy tudomány. Persze, mindezzel már erős késésben vagyunk, mert minden jel arra utal, hogy „nem sok van már hátra” – az emberiségnek, gondolom. Az önpusztítás megállíthatatlannak tűnik, s könnyen megeshet, hogy megöljük magunkat, még mielőtt a fenti kérdéseket tisztáznánk magunkban.

 50. 49 – Pexi:
  Mindenki, aki foglalkozik a témával, nagyon jól tudja, hogy a „tudomány mai állását” kell érteni, hiszen tudomány történetet is tanítanak.

 51. Ha nem Isten, akkor helyette kőkemény törvények.
  Azok az ateisták, akiket van szerencsém ismerni, végtelenül lelketlenek és kegyetlenk minden téren. Egészen közel állnak szerintem a pszichopatákhoz sok tekintetben. Ettől még az emberiség túlélhet akármit,sőt, talán egy igazán kiélezett élethelyzetben még előnyös is lehet a dolog.
  Na az a világ lesz az igazi Trónok Harca!

 52. 47-
  A vallás lényege nem kimondottan az etikett betartása és nem is a 10 parancsolat.
  Hanem egy kapaszkodó, ami reményt ad a sok csóró szerencsétlen nincstelen embernek, annak a „fölösleges 6 milliárd koloncnak”, ahogy a blogger fogalmazott anno.

  Ha ez nem lenne nekik, akkor a testi erő és a többség ereje döntené el a vagyonosodás és életben maradás kérdését a bolygónkon. És akkor a gyenge idősek, mint amilyen a blogger is, éhen halnának, illetve fejbevágnák őket mielőtt felnyársalva megsütnék vacsorára a csóró, nincstelen, reményvesztett, erkölcs, nélküli tömegek.

 53. 52.
  Az a baj, hogy tulajdonképpen az lenne a legcélszerűbb, ha a vallás-tudomány dillemát képmutatóan kezelné a társadalom, a nagy tömegeknek meghagyná a vallás vigaszát, de ugyanakkor nem kényszerítené erőszakkal az intellektuális igényű emberekre a vallás kötelező bilincseit.
  Mert a szabadon gondolkodó, kíváncsi a miérteket kutató ember számára az ugyanolyan kegyetlen kényszer, ha dogmákat nem lehet szabadon vizsgálni és kritizálni, mint a vallásos ember számára a vallásának tagadása tudományos megközelítéssel.
  Gyanítom, hogy az elmúlt korok vezetői között is bőven voltak olyanok, akik nem hittek istenben, de praktikusan kihasználják a hitet, és elég okosok voltak ahhoz, hogy ezt ne kössék mások orrára, és hogy belássák, a jogfosztott tömegek számára ez a kisebbik rossz.

 54. Diorella. Ma nem a testi erő és a többség ereje dönt, meg nagyjából sohasem. A vagyonosodást az adott politikai ideológia, és az életed annak való alávetése teszi lehetővé. Aki lázad valamely emberi rendszer ellen, azt mellőzik. A kisember aki a mindennapjait éli nem számít. Ezek a tények a városok kialakulása óta fennállnak. Ehhez nincs köze a valláshoz, vagy annak gyakorlásához, egész egyszerűen ilyen az ember. Minden egyes ember, ha lehetősége nyílik rá bárkit eltipor bármikor, ha úgy hozza az érdeke.

 55. Nézd meg a mai Magyarországon, hogy ki kap fellépési lehetőséget a sportcsarnokban, vagy a Symában. Kit hagynak koncertezni, tömegek előtt fellépni. Azok kapnak szereplési jogot, akik az adott rendszernek alávetették magukat. Ez igaz a színészekre is, nem csak a zenészekre. Undorítóan képmutató világban élünk, De ez csak az életben való élőréjutast segíti, és távol áll minden erkölcsi alaptól.

 56. 52 – Diorella:
  Honnan veszed, hogy gyenge vagyok? Nem hallottál arról, hogy a toll veszélyes fegyver?

 57. Re:48
  Valóban egy dogma, de érdekes módon minden nagy világvallásban ugyan úgy tartalmilag, és hasonló logikával(szereplők neve ne zavarjon meg, mert nem ez a lényeg) megjelenik a teremtés aktusa.
  Felmerülhet a kérdés, hogy egy azték vallási filozófia miért rokonlogikájú egy ókeresztény teremtési leírással, mert időben csak-csak, de hely szempontjából baromira messzire voltak, nulla kulturális kapcsolattal… Erre az a nem túl kényelmes, ám logikus válasz, hogy lehet hogy van egyfajta közös összemberi tudat… Ezt a mai tudomány morfogenetikus mezőnek hívja(köpködnek is nagyon a szkeptikusok érte), ami a beugró abba a világba, ami már transzcendens, de valójában irányítja az anyagi világot.

  Van egy rossz hírem. Fű alatt újra egyesült a nem proletár tudomány a nem proletár vallással. Ennek az az oka, hogy a világ működésének leírásához kell Teremtő, kell Isten(nem ugyan arról az entitásról van szó…), kell a Szentlélek, kell az Isteni lélek, kellenek a kerubok és angyalok seregei,stb,stb, mert ha ez a „vallási zöldséget” ignoráljuk, akkor nem lehet megérteni a téridőt, nem lehet megérteni az anyagi részecskék működését, nem lehet megérteni azt, hogy mi is az energia, és ennél még vannak sokkal cifrább dolgok is, ami már bőven sci-fi kategória. A világ működésének megértéséhez egyfajta ezotudományos vonal szükséges, mert máshogy nem jön ki, és kilyukadunk oda, hogy visszatérünk a 2000 éves kaptafához, ahol a papok voltak a tudósok, lásd az emlegetett ókori egyiptomiakat…

 58. Van bennünk egy genetikusan tárolt, és működő Lelkiismeretnek nevezett valami.
  Kíváncsi lennék, nálam tanultabb olvasók véleményére a beépített lelkiismeret tárgyában.

 59. 57 – dajtás:
  Neked van egy hited, majd keresel hozzá bizonyítékot. Ez eddig OK. Mert a kutatók pont ezt csinálják: Van egy ésszerű sejtésük, és keresnek hozzá bizonyítékot. A baj a keresésben van. Egymástól kontinensekkel elválasztott népek között számtalan párhuzam fedezhető fel, nem csak az eredet megfogalmazásában. Például keresnek egy gondolatot, tényeket rögzítő módszert: agyagtáblákba vésés – faágba vágott rovás írás – papiruszra írás festékkel. Különböző, munkát könnyítő szerszámok kitalálása. Sebesülés, betegség, nyavalyák gyógyítására szolgáló füvek keresgélése. Az hogy kitalálnak valamit, ami megmagyarázza létezésüket, a tapasztalt jelenségek eredetét (villámlás, csillagok forgása, hold változás, nappalok/éjszakák váltakozása) egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy közös isten sugallta nekik. — nekem is van egy rossz hírem. A világ működésének leírásához NEM kell Teremtő. A világ működését a természeti törvények biztosítják. Teremtés sose volt. A Lét mindig is létezett, mert az alternatíva elképzelhetetlen.

 60. Térjünk vissza az eredeti témához! Mindaddig, amig a gyermekeinket újszülött korban megkereszteltetjük, templomba hordjuk, hittanra járatjuk, bérmáltatjuk stb. a tudománynak semmi esélye, hogy a vallás helyébe lépjen. Óriási hatalom (és vagyon) van az egyház kezében. Megesik, hogy állást sem kapsz, ha nem nem fizeted az egyházi adót. El sem temetnek – egy vakbuzgó hívőnek nyilván nagy büntetés lenne, ha nem részesülne az utolsó áldás szentségében, hiszen amúgy is retteg, hogy majd a pokolba jut (élete során ugyanis nem mindig sikerült ellenállnia a Sátán kisértéseinek). – Sokkal kényelmesebb pl. imádkozni a világbékéért, mint tenni is érte valamit.

 61. Tibor bá’ kár, hogy nem látod kívűlről az elfogultságod határtalanságát. A lét azért létezik mert az alternatíva elképzelhetetlen, -mondod-.

  Azért keletkeztek iszonyatosan bonyolult élőlény gépek, mert nincs alternatíva? Egy autó nem tud keletkezni alkotó intelligencia nélkül, egy ezer milliárdszor bonyolultabb egysejtű simán „keletkezhet” aAkotó intelligencia nélkül?

  Annyira fejlődött az intelligenciádra alapított egód, hogy már az intelligencia szükségességét is megtagadod az egyszerűbb anyagokból bonyolult struktúrák „keletkezéséhez” annak ellenére, hogy azt látjuk, a természetben a bonyolult mindíg igyekszik egyszerűbb formációba alakulni.

  Beépített lelkiismeret kérdésében szeretném a véleményed olvasni !

 62. 58: „A Lét mindig is létezett, mert az alternatíva elképzelhetetlen.” – Az a szerencse, hogy a létezhető dolgok összességét nem érdekli, hogy a te képzelőtehetséged mire terjed ki.

 63. Re:58
  Van egy rossz hírem Tibor bá’, kell 😉
  Egyszerű oka van,ha nincs Teremtő,nem születik meg a Téridő,ha nincs Téridő,nincs hely,ha nincs hely,nincs anyag és fény,ha nincs anyag és fény,mi nem diskurálnánk a neten… Ez nem fordított érvelés,annak ellenére hogylátszólag az. Tisztán fizikai alapon jön ki,ami szép összhangban van a régi vallásokkal. Oly sokszor köpködnek vallások eredetileg nem hit alapúak voltak,hanem tudás alapúak. Mi kultúrkörünkben akkor változott ez meg,mikor feltüzelték az Alexandria könyvtárat,hála a vallási fanatikusoknak.
  Csak halkan jegyzem meg,hogy maga Jézus is 4 évig volt egyiptomi papoknál diák, kő kemény időfizikát tanult,még tudományos értekezést is írt az ókori társadalmak tudományos hanyatlásáról… Ja hogy ezt nem teregeti ki a katolikus egyház,mert összedőlne az ezer éves hazugság váruk…

 64. 61 – bogozy:
  Ha megkérhetnélek, ne engem analizálj, és ha már nem bírod ki analizálás nélkül, akkor próbáld meg magadat analizálni.

  61 & 62:
  Látom ez számotokra elfogadhatatlan: “A Lét mindig is létezett, mert az alternatíva elképzelhetetlen.” Nézzük, mi a Lét alternatívája! Sehol semmi. Elképzelhető, hogy sehol semmi? Aligha! Nézz körül! A világmindenség nagyon is létezik. 13,7 milliárd év óta? Ugyan már! 100 milliárd csillagot tartalmazó galaxisból 100 milliárd darab. El se tudod képzelni, hogy ez mennyi. Ez pattant volna ki a semmiből 10^-43 másodperc alatt? Ha ezt elfogadjuk, mint lehetséges szcenáriót, akkor bármi el lehet fogadni. A Lét örökké valósága csak akkor elfogadhatatlan, ha ragaszkodsz egy istenhez.

  Bogozy:
  „Egy autó nem tud keletkezni alkotó intelligencia nélkül,” Már annyiszor megírtam. Ezt az okoskodást William Paley tiszteletes találta ki 250 évvel ezelőtt, csak ő gépkocsi helyett zsebórát emlegetett. Neki megbocsátható volt az okoskodása, mert Darwin akkor még nem élt, és a biológiáról fingjuk se volt az embereknek. Ma azonban már nevetséges ehhez a butasághoz ragaszkodni.
  Az alkotó intelligenciát is kínjukban találták ki az istenhívők, miután már a Vatikán is elfogadja az evolúciót. Minden úgy igaz, ahogy az ateisták állítják, de mi azért a tetejére ráteszünk egy alkotó intelligenciát. Ámen – legyetek vele boldogak.

  63 – Dajtás:
  Ha nincs teremtő, akkor nincs téridő? Ez egy fantasztikusan érdekes, földhöz ragadt logika.

 65. Re:50
  Ne ragadj le a genetikánál,ennek semmi köze hozzá. Genetika a testet definiálja,és nem szellemet. Más kérdés hogy a DNS ad egy fizikai korlátot, de ezt te magad is meg tudod változtatni,csak nem könnyű. Lelkiismeret tisztán lélek,és a benne lakozó szellem sajátja. Egy hasonlattal élve a ló a test,a szekér a lélek,és a hajtó a szellem. Szerinted a ló dönti el,hogy merre menjen a szekéren a hajtó,vagy fordítva?

 66. 63: Én úgy gondolom, hogy lét mindig is létezett, már akkor is, amikor még nem volt sem anyag, sem tér, sem idő. Mivel ez a világegyetem még egyáltalán nem létezett, a létezést az Eleve Létező, magyarul Isten képviselte – egyedül, illetve hármasban, ahogy tetszik.

  Nekem nem a lét mindig létezése az elfogadhatatlan, hanem az, hogy azon az alapon vetsz el vagy vélsz bizonyítottnak valamit, hogy el tudod-e képzelni. És ha én el tudok képzelni valamit, amit Te nem, akkor az lehetett vagy nem? És fordítva? Az elképzelhetőség szubjektív, nem lehet alapja az objektív valóság megismerésének, bizonyításának vagy elvetésének. Mondok egy konkrét példát: az általános relativitáselmélet az emberek 99 %-a számára elképzelhetetlen, pedig igaz.

 67. Re:53
  Dehogy földhözragadt,sőt…
  Eleve a teremtést transzcendens módon írja le,aminek a vége az anyagi világ… Ez az irány olyan paradoxonokra is ad választ,amire a mai publikus tudomány képtelen. És minél jobban belelásom magamat ebbe,annál több kérdésre kapom meg a választ ellentmondás nélkül. Maradjunk annyiban, hogy kapok visszajelzéseket,hogy nem lövök nagyon mellé…

 68. Re:65
  Fő gond az, hogy a lebutított vallások miatt már fogalmi keveredés vannak,és keveredik minden mindennel.
  Pár észrevétel:
  Isten már „csak” egy teremtmény,mert őt is teremtették. Számszerűen ketten, a Teremtő Atya a Teremtő Anya hullámterében. Keresztény kültúrkörben az Anyát Nagyboldogasszonyként ismerjük,magyar népmesékben ő a vén öreganyó,aki segít a kiskirályfinak… Szentháromságban is van kavarodás,mert az Atya a Teremtő,fiú az ő időbeli másolata(ezért fiú), és az ebből születő komplexum a Szentlélek,amit a fiú(k) generálnak. A Szentlélek maga a téridő,ezt biggyesztik ki 6 színmű rozsaablakként a templomok homlokzatán…

 69. 33. bogozy
  Inkább olyan „modellt” javasolnék a dolog elképzeléséhez, mint a kelesztés alatt lévő tészta. A kiindulás egy többnyire homogén tészta, aminek az egyes részei egyre távolabb kerülnek egymástól, de nem csak egy gömbhéjon van anyag, hanem a belsejében is, csak az egész egyre lazább szerkezetű, egyre kisebb sűrűségű, és már nem is olyan homogén…
  A modellnek persze számos olyan eleme van, amik nem megfeleltethető az ősrobbanásnak, kérem senki se jöjjön pl. a „na de ki tette a tésztába az élesztőt” álokoskodással.

  35: Horváth Csongor
  >>”..” /Biblia – Isten/<<
  Ezt úgy szokás hivatkozni, hogy Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 4.6-13.
  És akkor már rögtön látjuk, hogy ezek Pál (és Timótheus lásd Fil 1.1 ó) szavai.

 70. 65 – dajtás:
  „Genetika a testet definiálja,és nem szellemet” Világos, mert a szellem egy kitaláció. Semmi bizonyíték arra, hogy létezne.

  66 – Ábel:
  Én az „el tudod-e képzelni”-vel semmit se akartam bizonyítani. Pusztán kíváncsi voltam, hogy tudod-e. – A relativitás elméletéről az emberek 99 százaléka azt se tudja, hogy létezik ilyesmi.

 71. 70.Tibor bá
  Engem igenis megragadott 64. dajtás hsz-jéből az alábbi idézet:

  …”Szerinted a ló dönti el,hogy merre menjen a szekéren a hajtó,vagy fordítva?”
  Engedd meg, hogy a témához én is hozzátegyem a magam apró kis kavicsát, éspedigfenti idézetből elindulva magam elött látok például egy akármilyen mobilt vagy számitógépet!
  Mindkettő halott anyag, kevés fém, üveg, műanyag stb.
  De ime, azon pillanatban, hogy áramot ( életet )kap, műkődésbe lép, életre kel, és teszi azt, ami PROGRAMOT , SZOFTVERT belehelyeztek VALAKIK! Dajtás szerintem helyesen jegyzi meg, hogy a gép csakis azt teszi, azt teheti, amire a program, vagy a szellemiség, ha igy jobban tetszik ugymond kötelezi.
  Ne ragadjunk le azon vitán, hogy ki vagy mi helyezte belénk azt a valamit, ami által, ami révén azok vagyunk akik: EMBEREK, ilyes dolgokról sokat beszélgettem anno a rabbi rokonnal, aki garantáltan NEM olvasta Döniken-t, nem is hallott róla, de szedett le nekem a polcairól vastag, nagyterjedelmű könyveket, és bennök lapozgatva bele-bele olvasva a nehéz arameus szövegekbe olyasmiket mondott nekem RABBI létére a „teremtésről” amelyek hallatán fenti úrnak leesett volna az álla, mint ahogy nekem is.
  De ezek tényleg oly elvont , biblián kivüli dolgok , melyek csak nagyon keveseket érdekelnek komolyan, a többségünk számára mindössze egy kis érdekes kuriózum.

 72. 71 – Bálint:
  Itt a végső kérdés az, hogy a világ determinisztikus-e vagy sem. Természetesen sem! Semmi sincs előre meghatározva. Mindent a véletlen irányít. A nyúlnak a hátsó lába nem azért erősebb, mert „valaki” ilyenre teremtette, hanem azért, mert ilyenre fejlődött ki előre meg nem mondható hatások miatt. Tehát véletlenek sorozata miatt ilyen. Mi az oka, hogy hosszabb a hátsó lába? Ezekkel a lábakkal jobban tud futni, mint a róka, különösen dobnak felfelé. Tehát a darwini elvek szerint ez biztosítja a túlélését. De a túlélését más is biztosítaná. Például elviselhetetlen bűzt tudhatna kibocsátani. testében kifejlődhetne olyan méreg, amitől a húsát elfogyasztó róka megdöglik. Lehetne neki olyan metsző foga, amivel felvehetné a versenyt a rókával. Hogy milyen védekezés fejlődik ki benne, azt a véletlen határozza meg. A lényeg, nem vagyunk teremtve kifejlődtünk. Itt a vita partnereim el vannak maradva a világ folyásától. Már Róma is elismeri, hogy nem volt teremtés, evolúció volt. A svéd csavar: isten az evolúciót teremtette meg. Ez persze fából vaskarika, de az evolúciót ma már nem lehet tagadni. Maximum azt lehet(ne) kitalálni, hogy isten a természeti törvényeket alkotta meg, amik aztán létrehozták a működő világmindenséget. De minek ehhez isten? A Lét olyan, amilyen, és mindig is volt. Ehhez nincs szükség egy teremtő istenre. Csak hát az Ember jobban érzi magát egy istennel, mint isten nélkül.

  Lovak és szekerek. Árammal hajtott számítógépek. Ezek suta analógiák. Az Embernek van egy igen komplex agya, benne az kialakult öntudattal. De lélekre semmi bizonyíték nincs. Kár erőlködni. Ez a téma olyan régi, és oly sok embert foglalkoztatott a múltban, és mégse jött elő semmi bizonyíték.

 73. Re:70
  Jobb rabbik ugyan arról beszélnek,mint én,nagyon jól tudom,mert közvetetten látom mit csinálnak… Nyakig benne vannak az időfizikában,és ennek egy apró része a lélek-szellem kérdés.
  Mit mond a magyar,én vagyok a test,vagy azt hogy testem,kezem,lábam? Birtokos viszonyról beszélünk,de ki birtokolja a testet?
  Továbbgindolást rád bízom..

 74. 72.Tibor bá
  …”. Az Embernek van egy igen komplex agya, benne az kialakult öntudattal. De lélekre semmi bizonyíték nincs.”
  Egy szót sem ejtettem lélekről, hanem valamelyes szoftverről, amit esetleg valamikor valakik belénkprogramoztak, és amit te komplex agynak nevezel, jogosan.
  Jogosan, Tibor bá, mert értelmed, intelligenciád révén jogod van vindikálni magadnak saját öndefiniciódat, és ha ugy akarod
  saját magadat meghatározni, mint a sima evolució termékét, ám legyen.
  De kérlek, ugyanakkor próbáld megérteni, hogy esetleg, ESETLEG, a dolgok lehetnek másként is, akkor is , ha te racionális éned hevesen kapálódzik ellene, mert az a rabbi bácsi sem valami ponyvaregényt , avagy Asimov fictiont szedett le a polcról, hanem olyasmiket, amihez átlagember nemcsak nem jut hozzá, de nem is tudja, hogy ez az anyag egyáltalán létezik.
  Azért is értem annyira idegenkedésedet, mert ha en nem részesülök ilyesmiben egy rabbi otthonában, mint rokon, ÉN SEM HINNÉM amit hallottam.

 75. 73. Bálint

  Akik a teremtésben hisznek Bibliai alapon, azok a darwinista evolúció hívőket eretneknek mondják.
  Akik a tudomány által, a természet titkainak igen csekély mértékű megismerésén alapuló darwinista evolucionalizmusban hisznek, a teremtés, intelligens tervezés elmélet híveit lehülyézik.
  Mi a különbség a kétféle elmélet között? Semmi, mindkettőnek hit az alapja.

  A legkézenfekvőbb, a tudományos evolúciós és az intelligens tervezés elmélet egységesítése.
  Az élet létrejötte intelligens tervezés által.
  Az élet fennmaradásának, a változó környezethez való, folyamatos alkalmazkodás eszköze az élőlényekbe beépített evolúciós rendszer.
  Az evolúció alapja a végtelen mértékű változatosság. Nincs két egyforma egyed, fajon belül sem.

 76. Re:75
  Jól fején találtad a szöget,amitől persze Tibor bá’ ki is fog akadni. Egyszer kérdeztem „valakitől” hogy mondja már el az evolúció működését,mert sok benne az ugrásszerű fejlődés,lásd ember. Erre az volt a válasz,hogy van evolúció a klasszikus értelemben is,de az ugrásszerű fejlődés már tervezett,bele nyúlnak a rendszerbe felülről. Hogy ki(k) és hogyan,az egy hosszú történet,amit már Tibor bá’ nem hiszem hogy tolerálna…

 77. 74.dajtás
  A rabbi rokon egy rendkivül intelligens, iskolázott ember, világi családban világi nevelést kapott ember, az eyetem régészeti szakán végzett, majd munkája során felébred benne a kiváncsiság a biblia és leirásai a régészeti leletek valamelyes korrelációjával kapcsolatban, és kiválva a világi életből, rabbi lesz.
  Szakterülete, vagy ugymond vesszőparipája a bibliai „mesék” régészeti összecsengése, a mai értelmünk interpretációja alapján.
  Kérdésedre, hogy miről magyarázott, nos, a lehető legrövidebben, nehogy Tibor bá agyonverjen, méghozzá joggal:
  Nagyon röviden: feltehető és elképzelhető, hogy valakik valamikor egy bizonyos majomfajt MEGOPERÁLTAK, rajtuk valamiféle orvosi beavatkozást hajtottak végre, ami kihatással volt a faj további fejlődését illetően.
  Szerinte a majomból nem véletlenül lett ember!
  EMBER, ahogy mi értelmezzük ezen fogalmat!!!!!
  Lehetséges, hogy azok szemében, akik ezt megcsinálták velünk, mi továbbra is egy majomfajta voltunk / maradtunk, de ez egy más téma.
  Ennyi nagyjából. Rengeteg ilyestémájú könyv van nála, könyvek, melyeket soha nem találnál a sarki könyvesboltokban, nem is jut hozzájok akárki, MÉG PÉNZÉRT SEM, mert nem a nagyközönség számára valók.
  Ennyi.

 78. „Már Róma is elismeri, hogy nem volt teremtés, evolúció volt. ” – Már ne is haragudj, Tibor bá, de ez konkrétan hazugság. Hogy ismerné el Róma, hogy nem volt teremtés? Az, hogy nem érted, hogy az evolúció a teremtés egyik eszköze lehet, nem jelenti azt, hogy az egyház elismerné, hogy nem volt teremtés! Abszurdum.

  Mellesleg ismerek legalább egy evolúcióbiológust, aki pontosan az ismerei által meg van győződve arról, hogy van teremtés, intelligens tervezés. Hegyi Gergely, ELTE. Természetesen nem publikálja, ilyeneket manapság nem lehet publikálni. Ezért hiszitek azt, hogy minden evolúcióbiológus ateista.

  75, 76: +1
  Dajtás, van ennek a gondolati rendszernek valami neve, ami alapján utána lehetne nézni? Le van ez valahol írva rendszerezve? Vagy csak a fejedben van, és hullatod itt nekünk a provokatív morzsákat?

 79. 74 – Bálint:
  A tudomány és követői nem vakok. Pontosan tudjuk, hogy ESETLEG egyik-másik tételnek nincs valóság alapja, amit valószínűleg idővel a tudomány korrigálni fog. Ezért kell mindig odagondolni: „A tudomány mai állása szerint”. Nem kizárt, hogy egyszer bebizonyosodik, hogy van lélek, de addig, vagyis a tudomány mai állása szerint NINCS. Tovább megyek, mind a mai napig az összes lélek létét „bizonyító” állításról be lett bizonyítva, hogy hamis (lásd például a halálközeli vízió). A téma igen labilis, mert sok embernek van olyan személyes élménye, ami számára perdöntő bizonyíték. Aztán pedig sokak annyira félnek a létet mindörökre megszüntető haláltól, hogy körmük szakadtáig ragaszkodnak a túlvilághoz. Aztán az elég nagy befolyással bíró papoknak egzisztenciális érdeke a túlvilág létének a fenntartása.

  76 – bogozy:
  Zagyvaságot hordtál össze, pedig folyamatosan rámutatok. Hinni annyi tesz: bizonyíték nélkül ténynek elfogadni valamit Ezért azt állítani, hogy a tudományban hívők hisznek a darwinizmusban, egy jól hangzó zagyvaság. A tudomány nem hisz, a tudomány bizonyít. A darwinizmus ragyogóan megállja a helyét, persze nem azok között, akik hinni, nem pedig megismerni akarnak.

  77 – dajtás:
  Akiknek bassza a csőrét az evolúció, azok tücsköt-bogarat összehordanak cáfolásként. Nem érdemes vele foglalkozni. Egyszer olvastam valahol, hogy az emberi beszéd készséghez speciális hangszálak kellenek. Na ez nem tud evolválódni. Szerintük a megoldás: Nálunk fejlettebb lények jártak a Földön és a szükséges géneket beoperálták az Emberbe. Mi tagadás annak idején Erich von Daniken történetei engem is elszórakoztattak, aki még azt is megmondta, hogy mikor keringtek a földönkívüliek óriási méretű űrhajói a Föld körül. Kb. 6000 éve. 😀

  Ábel! Az az abszurdum, hogy fiatal koromban az Egyház Darwin munkáit indexen tartotta, vagyis tiltott olvasmány volt, és aki ezt megszegte az előtt nyitva állt a pokol, ahol az idők végtelenjéig éghetett a lelke. 😀 Akkor még eszükbe se jutott, hogy a teremtés része. Aztán, amikor már végképp tarthatatlan volt az evolúció tagadása, akkor nagy hirtelen az isteni teremtés eszközévé vált. Ugyan ez történ a alapos Földdel is. Az Egyház mindig is ragaszkodott a tudatlansághoz, nekik a blablába hívő, buta tömegek kellettek, akiket jól meg lehet fejni. Ha egy értelmes, tanult ember ezekben a tanokban hisz, akkor meg kellene vizsgáltatni az elméjét, mert valami nagyon nem stimmel.

 80. „Tovább megyek, mind a mai napig az összes lélek létét “bizonyító” állításról be lett bizonyítva, hogy hamis (lásd például a halálközeli vízió). ” – Dehogy lett bebizonyítva, hogy hamis! Felhoztatok néhány gyenge elméletet, ami nagyjából megmagyarázza a halálközeli élményeket, figyelmen kívül hagyva a halálközeli élmény során szerzett ellenőrizhetó ismereteket. Ezeket az érveket elhiheti az, akinek nagyon fontos, hogy Isten és lélek létezése nélkül meg lehessen magyarázni a világot, de bizonyításról szó sincs.

 81. 79: Kifejezetten sok különlegesen tanult és értelmes embert ismerek, aki istenhívő. Ez egy hamis dogma, hogy a vallás a hülyéknek való.

  Hogy az egyház bármikor is ragaszkodott volna a lapos Földhöz, ugyancsak egy jólirányzott hazugság. Az egyház az eretnekeket üldözte, akik egyik csoportjának az okkultizmus mellett voltak tudományos jellegű meglátásai is. Sem Giordano Brunot sem Galileit nem a tudomány miatt fogták perbe.

 82. 79.Tibor bá
  Nem vitatkozom veled két okból:
  Az első az, hogy te a racionalitás érveit hozod fel, márpedig mögöttük az észszerűség aranyfedezete áll, tudományos tényekkel nem lehet vitatkozni.
  Másodszorra, a téma számomra oly elvont, mint ahogy egy ilyesmi egy ÁTLAGEMBER számára elvont lehet, tehát nem szállok sikra egyik oldal mellett sem, de engedd meg, hogy merjek hinni, vagy elképzelni, hogy vannak homályos erdők, ligetek, melyek mélyére esetleg nem süt be a tudomány fénye, és ahol ki tudja, ki tudhatná , mi rejtözik – VAGY SEM -azok mélyén.
  Teljesen megértelek, mert száraz, racionális gondolkodás terén én sem vagyok jobb, mikor huszadik századbeli emberként csakis a bizonyitottakban hivő szemléleted magasságából egy-egy vödör vizet zúditasz az elvont, vagy szerinted tudománytalan témákat kerülgető atyafiak nyakába, de ki tudja?
  Én ezért ülök ugymond mindennek a partján, nem belelógatva lábamat semmibe, mert szerintem van helye más felfogásnak, minden teória megérdemel egy kutatást, mindaddig, mig ki nem derül tarthatatlansága.
  A rabbi rokonom szakterülete – a bibliai leirások a mai technológia megvilágitásában – napról-napra több és több fényt vet egyes dolgokra, ad absurdum a tudomány és a technika vivmányaival megegyezően.
  Engem igenis érdekelt, de nagyon, például Jónás meséje a ” cethal” gyomrában, a történet az ő interpretációjában egy rendkivűl érdekfeszitő téma volt!
  Ne érts félre, nem köteleztem el magam mellette, csak megjegyzem:
  olyan dolgokat tár az ember elé, hogy, hacsak az illető szellemileg nincs teljesen egy kőbányai kültelki kocsmában iddogáló kubikos szintjén, akkor feltétlenül NAGYON elgondolkodol szavain.

 83. 82. Bálint

  Nem azért, hogy magamat fényezzem, de már két éve az felismerés gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy a zsidó hit szerinti választott nép, alapvetően az egész emberiségre vonatkozik. Mármint az emberi faj ki lett választva az állatvilágból, és a szoftver módosítva lett. Mármint a gondolkodás képessége fel lett szabadítva a szabad alkotóképesség irányában. Ez nem hatezer éve, hanem százezer évekkel ezelőtt történt, amikor az eszközhasználat, és az eszköz készítés elkezdődött.

  Természetesen a zsidók, ezzel a legjobban éltek. Az oktatás fontosságának felismerése, és a szigorúan betartatott, okos életszabályaik révén.

 84. Re:78
  Írj privátban,és adok annyi anyagot,hogy ebben az életedben sem fogod befejezni…
  Tibor bá’ magadra a címemet.

 85. 78. bálint

  „Nagyon röviden: feltehető és elképzelhető, hogy valakik valamikor egy bizonyos majomfajt MEGOPERÁLTAK…”

  Tulajdonképpen igen, és én belebotlottam hasonló gondolatokba…

  De ez nem magyarázza meg, hogy azok, akik operáltak, azok milyen evolúció során lettek azzá, amik lettek… Csak a labdát dobja kicsit messzebb…

  Hacsakúgynem, hogy ezek a valakik valójában Istenek, teremtő Istenek, vagy csak egy Isten lehettek/lehetett, de ezzel megint ott vagyunk ahol a part szakad… Legalábbis tudományosan.

  Lehet a vallásos magyarázatoknak tudományos köntöst adni, vagy a tudományt beleilleszteni a vallásos hittételek közé, de egyik módszer se oldja fel az alap kérdést, hogy a világ csak úgy „lett” ősrobbanással, vagy intelligensen teremtette egy megfontolt intelligencia.

 86. 83.bogozy
  Fantasztikus, ahogy rátapintottál a lényegre!
  PONTOSAN, szóról-szóra EZT mondta a rabbi is,:
  a zsidóság, természetesen és nagyonis logikusan EZT elhallgatja, eltussolja, és persze hogy magának vindikálja a kiválasztottságot.
  Idézem szavait: ‘Adsz egy gyereknek egy szem cukorkát, azzal a meghagytással, hogy osztaná meg kistestvérével, de a gyerek persze megtartja magának az egészet”
  Igy igaz a ” kiválasztottság ” elmélet, ez a háttere.

 87. 85,Atilla
  …”De ez nem magyarázza meg, hogy azok, akik operáltak, azok milyen evolúció során lettek azzá, amik lettek… ”
  Soha nem fogjuk megtudni.
  …”Hacsakúgynem, hogy ezek a valakik valójában Istenek, …”
  Isten fogalmában, ezen értelemben , én nem hiszek, az operációt végzők NEM voltak istenek, de mennyire hogy nem!

 88. Semmi különleges sincs egy élő szervezetben, olyan anyagokból épül fel ugyan is, amik oxigént és valamilyen egyéb táplálékot vesznek fel a környezetüktől. Így növekszik egyébként a szilícium dioxid is, azaz a kvarc. Szerves molekulák képződésének alapvető követelménye a szén jelenléte. szén nem csak szerves úton képződik a világegyetemben SŐT. Az élő szervezetek rendkívül sok vízből állnak. Az hidrogén dioxid. Ez közvetítő közegként működik, hisz az élő szervezetek sejtközi „kommunikációja” így, és elektromosan történik. A víz is elég gyakori a világűrben, igaz túlnyomó részt fagyott állapotban. Ami viszont az élő sejtre ártalmas, mert egyszerűen, kristályos állapotba kerül. Az első mikrobák ásványi anyagokkal táplálkoztak, és mind a mai napig ezt teszik, akár az emberen belül is. Például vassal, foszforral, molibdénnel,stb.

 89. 89 – Dan:
  Szép dolog, hogy sokat olvasol, de azért lágy óvatosabb: „Az élő szervezetek rendkívül sok vízből állnak. Az hidrogén dioxid.” Ezt azért gondold át újra!

 90. A hidrogén dioxid elírás. Elnézést. Két hidrogén kapcsolódik egy oxigén molekulához nem pedig fordítva. Valószínű a szilicium dioxid járt a fejemben.

 91. 89 Dan

  „Semmi különleges sincs egy élő szervezetben,”

  De mégsem tudod megmondani, hogy mi a különbség az élő és az élettelen között…
  Mi a különbség egy élő és egy élettelen csirke között, azon kívül, hogy nem mutat „életjelenségeket”?

 92. Re:92
  Én megmondom mi a különbség 😉
  Élő csirkében benne van a lelke, élettelenben pedig nincs.

  Minél bonyolultabb egy életforma, annál inkább szükség van egy biosra(lélekre), ami képes vezérelni a bonyolult működését. Vírusnál még csak-csak definiálható valahogy kémiailag a működés, de disznónál már nem. Amit a felszínen látunk kémiai reakciókként, az már az okozat, és nem az ok. Nagyon trükkösen van megoldva egy bonyolultabb életforma vezérlése, ennek a megértését én is csak kapargatom, mert elv szerűen nem annyira bonyolult, de működésileg…

 93. 92 . Attila:
  Jótól kérdezed: „Mi a különbség egy élő és egy élettelen csirke között,” Rengeteg különbség van. Csak néhányat:
  Egyik meleg, a másik kihűlt.
  Az egyik reggel kirohan az ólból, amikor kinyitom, a mások benn marad.
  Az egyik plasztikus, a másik kőkemény.
  Az egyiket megeszem, a másikat kidobom.
  Az egyik eszik, a másik már nem.
  Az egyiket el tudom adni 1000 forintért, a másikat el kell tüntetnem, ami pénzbe kerül. 😀

 94. 94.Avatar
  Hát igen, mindennek megvan a pro és kontrája.
  Én ambivalens vagyok a témával, vagy voltak vagy nem voltak idegenek, a rabbi rokonom viszont, hát mit mondjak, ő ennek szenteli életét és fantasztikus dolgokat tud előadni.

 95. balint:
  Rabbiként nyilván első kézből származó tapasztalata van abban, hogy egy nem bizonyítható koncepcióra alapuló mesével és azzal kapcsolatos okoskodásokkal kábítva a népet el lehet érni egy megfelelő életszínvonalat és társadalmi státuszt.
  Miért ne érdekelné a többi mese is? 😉

 96. Avatar, már épp kezdtem aggódni, hogy hova tűnt a régi cinikus rosszindulatod, de látom, minden rendben… 😀

 97. 97, Ábel: „minden rendben”

  Talán nem vettétek észre, de a jó öreg ‘balint’ még rákérdezésre se mondott egy mukkot se konkrétan a csodarabbi meséiről.
  És amíg nem árul el többet, addig csak mesék maradnak… 😉

 98. A csirke. Az élettelen és az élő szervezet közt a legnagyobb különbség az, hogy az utóbbi érzékeli a környezetét, míg az első nem, viszont mindkettőre jellemző hogy akár érzéketlen, akár sem, a környezete határozza meg, hogy kialakul, megszületik, vagy sem. Az élettelen létrejöttéhez is adott ásványi anyagok, és a környezeti tényezők összhatása szükséges.

 99. 98.Observer
  …”Talán nem vettétek észre, de a jó öreg ‘balint’ még rákérdezésre se mondott egy mukkot se konkrétan a csodarabbi meséiről.
  És amíg nem árul el többet, addig csak mesék maradnak…”

  CSESZD MEG, JÓ???!!!
  Hányszor kell még leirjam, hogy a bloggazda iránti tiszteletből, aki NEM szereti ezen dolgokat, nem töltjük meg a blogját ilyesmikkel?
  Nos, hányszor még???

 100. 100: „a bloggazda iránti tiszteletből”

  Lárifári. 😉
  Tibor bá’ majd szól, ha nem tetszik neki valami. Elő a farbával! 🙂

 101. 102.Observer
  Majd, ha Tibor bá szól.
  Veled ellentétben, ÉN nem határozok helyette!!!!!!!!!!!!!!

 102. 103 – Bálint:
  Csapj nekik oda.

  Csak neked. Nem szeretem az ezoterika irányába kifejtett propagandát, de ha már megüti a nevetséges szintet, akkor OK. 😀
  Különben éppen ma derült ki, hogy az EU megszólalt homeopátia ügyben. Ideje volt.

 103. Re:103
  Ezen csodálkozol Tibor bá’?
  Ha maga Jézus gyógyítani puszta kézzel,akkor is felnyomná a bíróságon kuruzslás miatt a gyógyszeripar…
  Figyeld meg,egyre hangosabb lesz az alternatív gyógyászat ellen a konzervatív orvoslás. Fosnak ezerrel,mert féltik az egyre gyengülő pozíciókat,és ezért egyre hangosabban lesznek.

 104. 104. Dajtás

  A rák kezelésében a nagyon szigorú állati zsír alapú diéta már többször bizonyított. Szinte semmiféle nyilvánosságot nem kap. Nem hallok róla, hogy komolyabb pénzeket fektetnének be ebbe a kutatási irányba.

  A táplálkozással összefüggő betegségek esetén, szinte sohasem a kiváltó okot,
  -helytelen, természetellenes táplálkozás- akarják megszüntetni, inkább a helytelen táplálkozás továbbfolytatására buzdítják a beteget, és a jóságos gyógyszeripar kifejleszt valamiféle orvosságot, a rossz táplálkozás okozta hatások kivédésére.

 105. 103, balint „Veled ellentétben, ÉN nem határozok helyette!!!!!!!!!!!!!!”

  Nekem nem tűnik úgy, hogy Tibor bá’ helyett határoznék bármiben – nem is hagyná, meg semmilyen lehetőségem sincs a befolyásolására (meg szándékom sem).

  Viszont úgy látom, hogy te szabad utat kaptál! Jöhetnek a titkos információk. 😀

  104: Tibor bá’: „az EU megszólalt homeopátia ügyben”

  Pont azt mondják, amit évek óta tanítok. Erre csak azt lehet mondani, hogy ‘Soros’. 😀
  Azért persze egyből jönnek az ‘okosok’, hogy a gyógyszerlobbi így meg úgy. 😉

 106. 107 – Observer:
  Az egyik homeopátiás altatóra rá van írva, hogy naponta maximum egyet szabad bevenni. Egy ilyen homeopátiás hülye hívő öngyilkos akart lenni és lenyelt 3 flakon azaz 90 darab pirulát. Másnap felébredt, azt hitte a mennyországban van. Kinézett az ablakon, ahol az ismerős utca képét látta. Azóta megtért Jézusban, aki nem engedte, hogy meghaljon. 😀

  Ennél sokkal szomorúbb, hogy Ábelek és bogozik értelmes embereknek tartják magukat. Nézd meg ezt a mondatot: „Ha maga Jézus gyógyítani puszta kézzel,akkor is felnyomná a bíróságon kuruzslás miatt a gyógyszeripar…” Eltekintve attól, hogy slampos, összeírt szavak, hibás ragozás. Azt sugallni, hogy Jézus a non plusz ultra, „mert még őt is”, elképesztően szomorú. Micsoda oktatás az, ahol a diploma mellé ezt is meghagyják?

 107. Tibor bá:
  Homeopátiás altatós „túladagolást” rengetegen végeztek már annak igazolására, hogy semmit se ér az egész. Itthon talán a 2011. február 5-én 10:23-kor a Szkeptikus társaság szervezésében a „10:23 Homeopátia – Nincs benne semmi” kampány részeként végrehajtott tömeges öntúladagolási esemény kapott legnagyobb visszhangot, ezt még a youtube-on is meg lehet találni, meg saját weboldala is van a kampánynak, bár ahogy nézem elég rég frissült utoljára.

 108. Tibor bá’

  Elnézést kérek tőled, ha megtévesztettelek. Igazából nem tartom magam különösképpen értelmes embernek. Ellenségeim sem. Leginkább a józan ész talajáról nézelődök.

 109. 107: Az, hogy dajtás hozzászólásával illusztrálod, hogy az Ábelek és bogozik milyen hülyék, egy dolog.
  Hogy azon kívül, hogy dajtás az idézett hozzászólásban elütött egy billentyűt (gyógyítana helyett gyógyítanit írt), a mondata szemantikailag helyes egy másik.
  Hogy én ellenzem a homeopátiát az egy harmadik.

  Ami igazából bosszant, hogy tényleg elhiteted magaddal azt az ostobaságot, hogy attól, hogy te nem hiszel Istenben, értelmes vagy, mi meg hogy hiszünk, nem. Bosszant, de igazából a te bajod.

 110. 110. Ábel

  Én nem hiszek , illetve kiábrándultam, a hagyományos Istenhitből.

  Egy, a jelen tudás szintünkön felfoghatatlan nagyságú, hatékonyságú Intelligencia létezésében viszont biztos vagyok. Pontosan a tudomány elért eredményei bizonyítják a létét.
  Az Intelligencia a létét tagadók, és ellenzők álláspontjától függetlenül működik.
  Nem a zsidók szatócs Istenségének szintjén, adok kapok, cserélek-berélek, sem a mohamedánok Allah-jának parancsolat rendszerében.
  Nem kell fiatal lányokat áldozni, sem állatokat, sem gyertyát gyújtani a tiszteletére.

  Az emberi korlátoltság ékes bizonyítéka, még napjainkban is egymás torkának esnek emberek, kinek van igazi Istensége.
  Emberek pocskolják egymást, van Isten, vagy nincs Isten, miközben az Intelligencia teljesen átszövi a környezetünket, beleértve az embert is.
  Minden megszerzett tudásunknak, tapasztalatainknak ellentmondó elméleteket tanítanak az iskolákban, tekintélyelv alapján

  Nincsenek olyan bátor Tudományos Akadémiák a világon, akik kimondanák, őszintén, nem tudjuk az élet hogy keletkezett, nem tudjuk, hogy mi áll a természet törvényei mögött, de dolgozunk rajta, hogy közelebb kerüljünk a világ működésének megértéséhez.

 111. Re:111
  Ha valaki a nyelvtanba tud csak belekötni, az általában azt jelenti, hogy gyenge lábakon áll az érvelése. Ugyan ez pepitában, ha valaki úgy érvel, hogy ordítozik közben, annak általában nincs igaza. Tibor bá’-nak azért lehetek a bögyébe, mert van egy nagyon furcsa világképem, amiben kéz a kézben jár „vallásosság” a tudománnyal. Ráadásként a vallásos vetülete ennek a „filozófiának” vallás egyesítő tanokkal van tele, nálam értelmetlen a vallásgyűlölet, mert felismertem a közös vonásokat mindegyikben. Tudományos vetülete ennek a „filozófiának” azért is bosszantó, mert helyet kap benne a transzcendens világ, sőt erre alapszik. Ez a mai korszellemmel teljesen ellentétes, ezért is mondható ki, hogy amiről beszélek, nem képviseli a mai tudományos álláspontot.

 112. 113 – dajtás:
  Elvben egyetértek meglátásoddal a nyelvtanba való belekötésnél, de neked 5 sorban három egybeírásod van, ami slampos, felületes munkát produkáló emberre vall. Nálam 500 oldal alatt se találsz egyetlen egyet se. Ez nem belekötés, ez elemzés.

  Különben nem vagy a bögyömben, senki sincs. Tudomásul veszem ki milyen, és közben elmondom a véleményem. Ez a transzcendens blabla a tudomány összemosásával nem vall ép elmére. Valahol valami nagy trauma érhetett, vagy hasonló. Épeszű ember ilyet nem tesz. A transzcendens világra semmi bizonyíték nincs, aki ezzel foglalkozik, annak hatalmas hiányérzése kell lenni. De ez magánügy lenne, ha vissza tudnád magad fogni és nem hivalkodnál vele itt. Szerintem vannak olyan weblapok, ahol örömmel fogadnának, ott lenne a helyed.

 113. Re:Tibor bá’
  Nyelvtanom soha se volt jó, idegen nyelvek tanulásával is mindig bajom volt, mert a nyelvi érzékem finom szólva nem tökéletes… 🙂 Ebben igazad van Tibor bá’, de abban nem, hogy bármilyen trauma ért volna, és ezért fordultam volna a szellemi világ felé.
  Maga nemében nagyon sci-fi, hogy miért kezdtem ezzel foglalkozni, mert amit látsz már csak ennek a hozadéka, és nem az oka.
  Ha már kitárulkozok, akkor elmondom mi volt a kezdeti motivációm. Volt egy probléma, ami már régóta foglalkoztatott(intersztelláris utazás), amire választ kaptam ebben az filozófiában-tudományos szemléletben. Itt kezdődött el ez az egész folyamat, és minél jobban beleástam magamat ebbe, annál több vallásos téma is felmerült… Nagyon a felszínt látod, nem is láthatsz mást, a te szempontodból egy bolond „szektás” dumának tűnik minden, de hidd el, nagyon kerek a történet, ezért nem repült ki a szellemi kukámba eddig ez a vonal(szemben a katolikus dogmák nagy részével)

  Nem úszod meg Tibor bá’, lassan összeáll a fejemben hogy mit írjak, és akkor min 4 részes cikkben leírom amiről beszélek… 😉

 114. 115 – dajtás:
  OK. nyitott vagyok rá, bár nem fogadom el.

  Ja, nekem sincs nyelvérzékem, a helyesírásom is pocsék, de aki igényes, az oda tud figyelni.

 115. Re:Tibor bá’
  Ha egyszer megpróbálsz androidos telefonról írni,és be van kapcsolva a prediktív szövegbevitel,akkor megérted miért ír az ember hülyeségeket. 🙂
  Ha siet az ember fia akkor ezt csinálja a telefon: Kawasaki lakkal ebédet szürcsölte egy szelet kenyér mellett. Mit írtam? Kákalaki lakka ebédjét szürcsölte egy szelet kenyér mellett. Kb 5* javítottam bele,egyiket 2* is mert rendre átírta,amit akartam. Ennek fényében kell nézni sok hsz-t…

  Amiket írok,nem kell elfogadni. Minden valóság szubjektív,minden nézőpont egyedi. Egy hasonlattal élve,amiket írok olyan mint a sík embernek a focimeccs.Már eleve ott elakad a megértésében,hogy mi a labda,mert ez az objektum nem értelmezhető az ő rendszerébe… Mi kis 3D-s világunk csak része egy komplexebb egésznek,ezért nehéz ebből az értelmezési tartományból kilépni…

 116. dajtás: Vagy még mindig belenyúlt az androidod, vagy ha erőlködsz se írod helyesen Kákalaki Akka nevét.
  Tibor bá: A cikk végén azért te is átkeresztelted Neil deGrasse Tyson-t Nell deGrass Tyson-ra… 🙂

 117. 106.Observer
  Hiába kapacitálsz, és hiába adott valamiféle „szabad kezet” kedves Tibor bá, nem élek vele!
  Nem élek vele több okból.
  Nem élek vele, mert mivel a téma nem ide tartozik, ugy érezném, mintha szegény jó Tibor bá megengedné nekünk betolakodni udvarára, és ott egy nagy gulyáspartit rendezni a füvön.
  Igen ám, de Tibor bá nem szereti a gulyáslevest, rühelli a kerti partikat, de beenged minket teleszórni oda nem tartozó dolgokkal udvarát, hogy azután másnap sóhajtozva összegerblyézze a sok neki nem tetsző giz-gazt.
  Nem élek engedélyével azért sem, mert : kétszer találkozva a rabbi rokonunkkal, egyszer egy esküvön, ahol végigbeszélgettük a fél éjszakát, majd utána néhány esztendő múltán a rabbi otthonában szintén órákig nem is annyira beszélgetve, hanem őt hallgatva – nos ezen két alkalommal tőle az információk oly tömény mennyiségét kaptam volt, hogy átadásuk, a leges-legrövidebb formában , még akár tőmondatokban is , messze túllépné a blog normálisz hsz. kereteit.
  Márpedig tőmondatokban kommunikálni, magadat normálisan kifejezni lehetetlen, ugyhogy legnagyobb sajnálattal a töle hallott dolgok átadását nem vállalhatom, fentiek miatt!

 118. 116.dajtás
  „I Saw The Light” közli a világgal Hank Williams az egyik nagyon ismert énekszámában.
  Te is valahogyan ezt hirdeted, hogy tudomásod van olyasmiről, amit viszont mások, pl. Tibor bá ,nem látnak.
  A pálya szélén álldogállóknak ugy néz ki vitátok, mint egy szakadék két oldalán álló emberek átkiabálása egymáshoz, mikoris Tibor bá az egzakt tudomány alapján hangoztatja feléd a 2×2 igazságát, mire te azzal érvelsz neki, hogy ezen kivül vannak bizony más dolgok is, melyek nem annyira kézzelfoghatóak, de melyek mégis léteznek, csak nem mindig bizonyithatóak-és EZ , a nem kellően vagy eléggé bizonyitott tételek verik ki nála a biztositékot.
  Én TUDOM, kedves dajtás, hogy igenis vannak dolgok, melyek ,habár nem tartoznak közvetlenül a diszciplináris tudományágak egyikéhez sem, nincsenek teljesen utánajárva még, de megérdemelnének egy sokkal komolyabb kutatást, köztük speciel a rabbi bácsi szakterülete, de ez nem fog megtörténni, mert ezen dolgoknak nemigen lévén bennük profit-újfajta fegyver, autó, újfajta energia, stb-nincs apjuk, ki sponzorálja, felkarolja őket.
  Ennyi.

 119. A fizikában, de inkább a kvantummechanikában, nagyon sokmindent nem tudunk még.
  Amikre nagyon várom a választ:
  – Mikor „dönti el” egy instabil izotóp, hogy elbomlik? Magyarán miért van az, hogy az egyik atom elbomlik, de a mellette lévő másik ugyanolyan atom még 1000 évig ugyanaz marad?
  – Honnan tudja a fotoszintézisből keletkező elektron, hogy neki most „el kell tűnnie” a klorofil mellől és mellette 1-2 mm-re „elő kell tűnnie a semmiből” a sejtmagban? Miért nem máshol tűnik elő?
  – Hogyan tud önmagával interferálni az elektron? Hullámfüggvény.

  „Isten nem vet kockát” – Einstein vs. Bohr (Bohr-nak volt igaza)
  „Akiket nem sokkol, … , valószínűleg nem értették meg” – Bohr

  Itt szerintem valami interdimenzionális kapcsolatokra fog fény derülni. A mi 3 (4) dimenziónkban vakok vagyunk ezekre a dolgokra egyelőre.

  Egy elméletem, ami szerintem Tibor bá-nál kiveri a biztosítékot:
  Ha az elektron és a foton csak akkor létezik, ha valamilyen tulajdonságát vizsgáljuk, addig „hullámfüggvény” és az univerzumban bárhol lehet véges valószínűséggel,
  akkor a Lélek lehet hogy „negatív hullámfüggvényként” működik, vagyis akkor nem létezik ha vizsgáljuk (vagyis inkább akkor mindenhol létezik, nem egy helyen). 🙂

 120. 121 – Dolfin:
  Zagyvaság nem szokta kiverni nálam a biztosítékot.

  118 – Avatar:
  Elütés mindenkivel előfordul. Ellenőrzéskor az i és az l egymás mellett: il könnyen összefolyik. De olvasd el dajtás rövid szövegét minimum egy tucatszor nem választja el a szavakat egymástól. A szó végi e magyarul értelmetlen, az ember gyakran elfelejti oda rakni. 😀

 121. Re:121
  Ha a 3+1 dimenzió alatt a téridőt és az időt érted, akkor kicsit rossz irányba gondolkodsz, mert nem így kell definiálni a dimenzió számot. Maga az ős téridő 5+1 dimenziós volt, az 1 a végén egy szünetet jelentett, amit nemtér-nemidőnek hívunk, nem földi nevén ahunnak. Mára ez felfejlődött kettő plusz hipertérrel( külső kényszerből), ezáltal a téridő össz dimenzió száma 18 lenne, de mivel morfológiailag 3db csúcsában összerakott oktaéderre hasonlít(mindhárom oktaédernek 1 közös csúcsa van), ezért a mi téridőnk 16 dimenziós, amiből az egyik a mi 3D-s világunk.
  Hozzáteszem ez a jelkép mindenki számára ismert, egyik japán autómárka céglogója a jelenlegi téridő szerkezete, ki lehet találni melyik cégről van szó…
  Ebből sok minden más is kijön, de a sejtésed, hogy vannak olyan jelenségek, amik 3D-s világon túlnyúlnak teljesen helyes, mert a lélek pont egy ilyen objektum, ami nemcsak ebben a 3D-s világban értelmezhető.

  Megfigyelő és a megfigyelés tárgyának egyidejűségének kérdése is érdekes, mert pl az antianyag hiánya ebből fakad, hogy a mi anyagunk pont akkor van, mikor az antianyag nincs, és fordítva. Ősrobbanás antianyag hiányának paradoxona pont ebből fakad, hogy valójában itt van, csak a műszer pont akkor nem létezik, mikor éppen az antianyag létezik, és fordítva. Én azt mondom, hogy ugyan úgy kompletten, csak tükörképesen megvan az antianyag univerzum, mindössze egy trükk van benne, fázisban elcsúszva létezik. Analóg példával élve mi vagyunk a szinusz függvény pozitív félperiódusa, és az antianyag univerzum pedig a negatív félperiódus.

 122. 123: Egyetértek veled. A húrelmélet is nagyon sok dimenzióban működik.
  A lélek egy „interdimenzionális szerv”, jobb szót nem tudok rá kitalálni. A fogantatásnál, vagy születésnél vagy öntudatra ébredésnél (ki melyiket szereti) megszületik velünk a lélek is ami folyamatosan fejlődik mint bármelyik másik szerv, csak jelenleg még nem látunk át a másik dimenziókba.
  A kvantum-összefonódás is ilyen érdekes jelenség. A fénysebességnél nagyobb sebességű „kommunikáció”, de valójában egy másik dimenzióban egymás mellett vannak a részecskék, csak nekünk tűnik kilómétereknek.

 123. Re:124
  Kvantum összefonódásként amit látunk, nem más, mint az információ egyik terjedési típusa az univerzumban. Lényegében egy száluniverzumon/stringniverzumon(1D-s világ) keresztüli információ átvitelről van szó, aminek az egyik tulajdonsága, hogy nem definiálható a benne áramló információ terjedési sebessége, mert gyakorlatilag végesen végtelen a mi szemszögünkből nézve. Nemcsak fotonokkal lehet ezt eljátszani, hanem makroszintű anyagi objektumokkal is, ami azért érdekes, mert ezzel megvalósítható a fénynél gyorsabb információ átvitel… Többek közt ezért van „akkora” rádió csönd a csillagközi térben, és azért zsákutca a SETI program. Hülyék lennének c-vel terjedő rádiózást használni az ET-k, ha van azonnali átvitel fényévnyi távolságokra is…
  Hozzáteszem a 2D-s világot ismeri a magyar nyelv, az innen jövő entitásokat hívjuk síklényeknek, akik most jöttek le a falvédőről(nagyon találó kifejezés)… 1D-s világra is van mondásunk, mert el szoktuk húzni a csíkot(stringet), aminek semmi köze a kocsinyomhoz… Ezoterikus vonalon ez az aranyszál, és az ezüstszál, hogy a vallási vonalat is megemlítsem…

 124. Dajtás
  ” Én azt mondom, hogy ugyan úgy kompletten, csak tükörképesen megvan az antianyag univerzum, mindössze egy trükk van benne, fázisban elcsúszva létezik.”

  Ez azért van mert, a kiáradásban(a „pontból kinövő”, expandáló gömbre gondolok, melynek felszíne mint a pontnak 0 dimenziós) van egy fordulás még azt megelőzően? Tehát a möbiusz szalag szerinti tekeredéskor, két egymással felváltott léteztetést tesz lehetővé?Ebből ered a „hagyma héjai” elnevezés?
  Ezért nem figyelhető meg ebben a létezésben az antianyag, mert egyszerűen ellenidejű(hozzánk képest) fázisban létezik?

 125. 125 & 126:
  Túl sok szcifit olvastok és túl komolyan veszitek őket.

 126. Re:126
  Lényegében igen. Bindu egyik állapota a mi rendszerünket generálja, a bindu másik állapot az antitéridőt.

  Re:126
  Ez kérlek alássan Tibor bá’ maga a rögvalóság, mégha sci-finek is tűnik… 😉

 127. Re:126
  Utóbbi időben a bindu belső áramlási struktúráját próbálom megérteni som más mellett,de bevallom elég nyögvenyelősen megy, pedig ez a kulcsa a megnyílvánult Teremtő működésének. Hogy tiszta legyen, a bindu(k)=megnyílvánult Teremtő(k)

  Kis kikacsintás Tibor bá’-nak: ha hiszed ha nem,de te is láttad már a Teremtőt pontosan ábrázolva… Síkban ábrázolt formája a négy szirmú virág,de mivel transzcendens,ezért leggyakrabban 4 szirmú rozsaablakként láttad…

 128. Hogy mennyi sületlenség van itt összehordva! Félelmetes! Mindjá felcsapok krisnásnak 🙂

 129. Re:129
  Mi legalább békésen mondjuk a rizsánkat, nem akarunk senkit agyonkövezni,lefejezni,adót beszedni,stb,stb.

 130. 131 – dajtás:
  Ok. Most már abba hagyhatod. Nem fogom hagyni, hogy lejárasd a honlapot.

 131. dajtás, balázs és dolfi
  Mi értelme van, kedves barátaim, olyan témákat boncolgatni, melyeknek még a körülirása is-nemhogy megértése, de akár csak a körülirása-a jelenlevők számára TELJESEN ÉRTHETETLEN.
  A téma annyira elvont, nem közérthető, csak a mélyen beleásodottaknak mond valamit, hát akkor mi értelme van olyasmiket irogatni, melyeket az itt összeverődütt nép egy szavát sem érti.

 132. Re:Tibor bá’
  Nem feszítem tovább a húrt,tűrőképességed határán vagy, számodra ez már trollkodás,visszafogom magamat. 😉

 133. 134 – dajtás:
  Az isten szerelmére, használd a space bar-t .

 134. 6. Attila (PV)
  „Ugyanis a tudományhoz egy mesterségesen elsajátított világkép kell, amit az iskolákban konzervként kap az ember, a vallás pedig a termeszet egyéni megfigyeléséből alakult ki…”
  Ez csak akkor igaz, ha valaki csak az elfogadásra megy, nem a megértésre. A tudományt nem kell hinni, a legtöbb dolgot magad is levezetheted, kikísérletezheted, bár nyilván nem fognak tömegek hadronütköztetőt építeni a hátsó kertjükben. Sőt a természet egyéni megfigyeléséből is születnek tudományos eredmények. Még ha nem is érted a bizonyítását egy tudományos állításnak, és mégis elfogadod munkahipotézisnek, akkor sem kell hinned benne, és új fejlemények, felismerések alapján újraértékelheted magadban. Egy animista sámán is tudományt művelhet a saját szintjén. A különböző vallások már társadalmak, birodalmak termékei, és legtöbbször konzervként kapják a hívők az iskolákban, templomokban. Ráadásul nagyon sokféle vallás és szekta van, bár a legtöbb kiszelektálódott az idők folyamán, és nagyrészt egymáshoz viszonylag hasonlóak maradtak. A kiszelektálódás oka lehet, hogy egy agresszívabb népcsoport kiirtotta a követőit, vagy hosszú távon nem váltak be az életvezetési tanácsai, át is téríthették a népességet (esetleg kényszerrel) akár egy államvallás bevezetésekor, stb. Arra szándékoztam utalni, hogy sok gyökeresen különböző vallás van, volt, és nem lehet egy kalap alá venni őket. Egy aghori baba és egy keresztény pap nem tud közös nevezőre jutni, főleg nem erkölcsi kérdésekben. Egy vallás sem csak a természet megfigyeléséből alakult ki, hanem filozofálásból, vágyvezérelt gondolkodásból, társadalmi elvárásból, érdekből és sok minden másból érlelődött össze. Például a meggyőződésből, hogy csakis így lehet, mert így helyes. Az meg hogy mi a helyes, az egyénenként eltérő.

  78. balint
  Mivel mezopotámiai és egyiptomi elemek is vannak a zsidó teremtéstörténetben és az ezoterikus iratokban, szerintem érthető, hogy a sumér teremtéstörténet nyomait fedezte fel a rokonod. Bár ott az annunakik sárból és egy lázadó társuk teteméből teremtették az embert, ezt modern gondolkodással majomból (vagy előemberből) génsebészetként lehet értelmezni. Nem kizárt, csak egyértelmű bizonyítékok nincsenek rá. Arra válaszolj, kérlek (még ha tartasz is Tibor bá’ haragjától), hogy az adott ősi szövegben a majom szó szerepelt-e, vagy az csak a rokonod következtetése.

 135. 135.Jani
  …” Arra válaszolj, kérlek (még ha tartasz is Tibor bá’ haragjától), hogy az adott ősi szövegben a majom szó szerepelt-e, vagy az csak a rokonod következtetése.”

  Kedves Jani, a szövegekben nem jelenik meg a majom, mivelhogy a korabeli szűk látókörben ami állat nem volt az irástudók szeme elött, arról nem eshetik szó.
  A rokon használta a majom szót.
  Mellesleg, a héber leviathán, magyarul a „cethal”is , Jónás esetében, afféle „gyártott ” szó, a nilusi krokodilt, amit ismertek , és ami héberül héberül „tanin” , az lett levitan-ra formálva, hogy meglegyen az alapja a történetnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük