(2145) Tibor bá’ meginterjúvolja a Názáreti Jézust

Tibor bá’ online

 

Mikor lenne ennél aktuálisabb idő a Názáreti Jézus meginterjúvolására? Na ugye. Még az is lehet, hogy néhány érdekességet is megtudhatunk a kereszthalál előtt.

Tibor bá’: Uram, ne vegye tolakodásnak, de a blogom részére meg szeretném interjúvolni a keresztre feszítésének ezerkilencszáznyolcvankettedik (1982.) évfordulója alkalmából.

Jézus: Örömmel teszek eleget a kérésnek, mivel azért jöttem közétek, hogy megváltsalak benneteket.

Tibor bá’: Elnézést uram, de úgy kell ezt érteni, hogy megváltson minket a földi szenvedéstől, ami egyesek szerint bármelyik percben beköszönthet, miután ez a Trump nevű testvérünk került hatalomra?

Jézus: Bizony mondom néktek, hogy aki e földön szenved, az boldog lesz majd a Mennyek országában.

Tibor bá’: De uram, Ön nyilván tudja, milyen hatalmas különbségek vannak a szegény munkanélküliek és a piszkosul meggazdagodottak között. Lenne valami üzenete azon keresztények számára, akik dúskálnak a jólétben és nem tesznek semmit a szegények megsegítésére.

Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz a mennyben; és jer és kövess engem. (Máté 19:21)

Tibor bá’: Nahát, ezt még nem hallottam a tévében. Csányi szétosztja a milliárdjait? Ezt kevesen tennék meg.

Jézus: Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. (Máté 22:14). Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. (Máté 9:37)

Tibor bá’: Uram! Tisztában van azzal, hogy pont az ellenkezőjét hirdeti annak, amit a fogyasztói társadalom követ?

Jézus: Nem szolgálhattok Istennek és a  Mammonnak. (Máté 6:24). Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. (Máté 4:10).

Tibor bá’: Szóval, ne akarjunk gazdagok lenni? De hiszen erről szól az egész játék.

Jézus: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. (Máté 19:23) Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. (Máté 7:14). Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. (Máté 19:30)  

Tibor bá’: Ez úgy néz ki, hogy egy rakás gazdag pasival nem fogunk találkozni a másvilágon. De uram, mit üzenne azoknak, akik tüntetnek az igazságtalan gazdasági rendszer ellen, akik szenvednek a bankok kíméletlen kiszipolyozása ellen?

Jézus: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. (Máté 5:6)

Tibor bá’: De uram, ezek az emberek elvesznek az „igazságszolgáltatásban”.  

Jézus: Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyek országa.(Máté 5:10). És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában (Máté 10:28).

Tibor bá’: Uram! Ezek bírói ítélettel veszítik el lakásaikat. Ehhez mit szól?

Jézus: Ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek (Máté 10:19-20)

Tibor bá’: De uram, ebből egy szót se értek, itt bíróságról – bocsánat – törvényszékről van szó.

Jézus: Jaj néktek képmutató írástudók, mert megdézsmáljátok a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat se elhagyni.

Tibor bá’: Szerintem ezt még a felekezeti iskolákban se tanítják. Arról nem beszélve, hogy a helyzet napról napra romlik.

Jézus: Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. (Máté 6:34).

Tibor bá’: Én azért aggódok, hiszen napokon belül itt a világvége.

Jézus: Mit féltek, óh kicsinyhitűek?

Tibor bá’: Uram, ha emlékeim nem csalnak, akkor az Újszövetségből idézett, ami megtette a magáét 2000 éven át, de most teljesen új kihívásokkal kell szembenéznünk. Megkérhetném, hogy a mai nyelven válaszoljon, hiszen ön mindenható.

Jézus: Mindenható? Az nem én vagyok, hanem az atya.

Tibor bá’: Az atya? De hiszen az ugyanaz. Úgy értem ez a trinitás dolog, izé, szóval, nem ugyanaz?

Jézus: Mondám, az atya nem én vagyok.

Tibor bá’: Oké, Oké, akkor térjünk vissza az évfordulóhoz: ‘Eli, Eli, lama sabachthani? és tényleg, miért hagyta magára?

Jézus: Nézze barátom, ha engem, akkor ott nem feszítenek keresztre, ma már senki se emlékezne egy Jézus Nazarénusra.

Tibor bá’: Igen, igen, de ha már évforduló, hadd kérdezzem meg, egyéb dolgokról. Például azok a három királyok….

Jézus (közbe vág): Azt 600 évvel, később találták ki. És persze a betlehemi csillagot is.

Tibor bá’: Ezek szerint uram, ha valóságot akarjuk megtudni, akkor önt kell megkérdezni. Mi igaz a pásztorok, bárányok, jászol, istálló, szóval az egész set uppal kapcsolatban?

Jézus: Erre persze nem emlékszem, nekem is csak az anyám mesélte el.

Tibor bá’: Az édesanyja? Úgy érti a Szeplőtelen Szűz Mária?

Jézus: Szeplőtelen szűz? Ne hülyéskedjünk már. József többet volt rajta, mint a háztetőn.

Tibor bá’: Gondolom, Szent Józsefről van szó, de miért lett volna a háztetőn?

Jézus: Mert ács volt, vagy nem?

Tibor bá’: Ja, persze. De ha már sikamlós területen járunk, mi a helyzet Magdalénával?

Jézus: Hogy, hogy mi a helyzet? Harminc éves voltam, és persze ember, akarom mondani férfi.

Tibor bá’: Értem, akkor talán ezt a dolgot ne feszegessük. Térjünk inkább át a fontosabb dolgokra, amik idegesítik a világot. Feltételezem, hogy tud az USA-Észak Korea konfrontációról. Az amerikaiak roppant vallásosak, talán hallgatnának Önre, mit üzenne nekik?

Jézus: Igen, igen, ők főleg a biblia nyelvét követik. Hát talán azt üzenném nekik, hogy amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. (Máté 7:12)

Tibor bá’: Ez világos, de mit lehet a cionistáknak mondani, akik háborút szeretnének?

Jézus: Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztelt engem, szíve pedig távol van tőlem. (Máté 15:7-8)

Tibor bá’: Oké, ennyit a cionistáknak, és a többieknek?

Jézus: Óh, hitetlenek és elfajult nemzetség! (Máté 17:17) Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda világot adhat az ember az ő lelkéért? (Márk 16:26) Ti mindnyájatok testvérek vagytok. (Máté 23:8)

Tibor bá’: Hát igen, de az emberek miért nem értik ezt meg?

Jézus: E világnak gondja és a gazdagságának csalárdsága elfojtja az igét és gyümölcsöt nem terem. (Máté 13:22)

Tibor bá’: Hű, ez ütős volt. Ez tetszeni fog a blogom olvasóinak. Hálásan köszönöm.

Jézus: Aha, értem. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. (Máté 6:21)

Tibor : Egy utolsó kérdés uram.

Jézus: Hadd hallám.

Tibor bá’: Botka vagy Orbán?

Jézus: Senki se szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. (Máté 6:24)

Tibor bá’: Ha te mondád uram. Köszönöm az interjút. Csak fogalmam sincs végül is mi a helyzet.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4 gondolat erről: „(2145) Tibor bá’ meginterjúvolja a Názáreti Jézust

 1. Vigyázz Tibor bá’, neked fognak esni az ortodox/dogmatikus keresztények… 😉

  Csak egy apróság: „Eli, Eli, lama sabachthani?” kérdéssel Jézus saját maga felsőbb énjére gondolt, nem valaki másra. Eli egy és ugyan az mint Jézus, de ugyan úgy mondhatnánk azt is hogy Isa próféta. Mohamedánok is azt mondják, hogy Istennek 100 neve van, ők Allahnak, mi Istennek, zsidók Jehovának,stb,stb.

  Mellékszálként megjegyezném, hogy Jézus nem váltott meg senkit sem előre.
  Keresztre feszítéssel az addig élt lelkeket váltotta meg, de Kovács Jóskát a Kossuth utcából nem. Magyarán ha valaki most akar megváltást Jézustól, akkor meg kell várnia Jézus mostani reinkarnációját, és megváltását… Hozzá teszem közel 2000 éve gyűlnek a megváltásra váró lelkek, lesz dolga Eli-nek bőven…

 2. 1.
  János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.
  VAN
  .

 3. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16

 4. 3 – Robert:
  A Világnak nem volt szüksége Jézus életére, mert vajon mit ért vele? Az állat, sőt emberáldozat az ős-primitív népeknél volt szokás, amit az egyházcsinálók hülye módon átvettek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük