2023-04-26 nap bejegyzései

(4182) McPherson

Tibor bá’ fordítás online

Ez a poszt három napig lesz az első helyen a fontossága miatt

Egy átfogó, objektív, tudományos interjú McPhersonnal

 

(sz: 1933.02.11.)

Légy szíves fejtsd ki a te általad felismert, az emberiséget veszélyeztető környezetváltozást, ami az utóbbi időben oly híressé tett.

Elsőre egy kis áttekintést.Ahogy ez a Föld történetében az összes többi fajjal megtörtént, kivéve néhány túlélőt, az emberiség ki fog halni. Jelenleg a hatodik tömeges kihalás közepén járunk. Mint a megelőző öt ilyen eseménynél, a Föld lakóinak nagy része viszonylag rövid időn belül ki fog halni.

A Perm utáni tömeges kihalás során, körülbelül 252 millió évvel ezelőtt, a földi élet több mint 90 százaléka kihalt. A korábbi tömeges kihalások közül ez volt a legrosszabb. Ahogy ez a Föld korábbi öt tömeges kihalásakor történt, a Földnek több millió évre volt szüksége ahhoz, hogy élénk, kezdetleges, többsejtű organizmusok hada terjedjen el. A jelenlegi helyzet mögött tízszer gyorsabb atmoszferikus szén kibocsátás van, mint ami a Perm korszak után előállt. Ezért nem meglepő, hogy a jelenlegi tömeges kihalás nagyságrenddel gyorsabban halad, mint a Perm korszakot követő tömeges kihalás. Az Egyesült Nemzetek 2010. augusztusi jelentése szerint, becslésre támaszkodva naponta 150-200 faj hal ki. Az elmúlt néhány év alatt a tényleges szám meghaladta a napi kettőszázat.

Az én esetemben az elhíresülés annak köszönhető, hogy megjósoltam a Homo sapiens 2026-ra történő kihalását. Így tehát csatlakozni fogunk a másik hat Homo nemzetséghez, amelyek már kihaltak.

Specifikusan azt jósoltam meg, hogy nem lesz ember a Földön 2026-ra, amit a bolygó hőmérséklet növekedésének kivetítésére alapoztam, valamint arra, hogy létünk fenntartásához hozzájáruló fajok tízezrei pusztulnak el.

Ez milyen mértékben tér el a már bekövetkezett klímaváltozásról alkotott fősodrú elképzeléstől?

Az én nézetem a konvencionális, konzervatív nézettől mindössze az időzítésben tér el.

Minden konzervatív biológus tudja, hogy fajunk csatlakozni fog a többi kihalóhoz, nem sokkal azt követve, hogy elveszítjük életterünket. Ennek ellenére kevés tudós hajlandó összerakni a képet, ami küszöbönálló halálunkat írja körül, munkaköri és családi okok miatt. A családi körülményekhez tartoznak a kiskorú gyerekek. Munkaköri ok a kiváltságos alkalmazás elveszítése.

Hogy, mikor, és miért jutottál ezen tétel elfogadásához?

Egész életem alatt a bizonyítékokat kerestem, amihez társult a konzervatív biológia ismerete, ez vezetett engem annak elfogadására, hogy a közel jövőben a kihalással kell szembenéznünk.

A konzervatív biológia nyugszik 1) a speciation-on (új fajok kialakulása az evolúció során) tehát mikor, milyen elődökkel jön létre egy új faj. 2) Valamint a kihaláson (egy faj utolsó tagja mikor hal meg), végül 3) élettéren (számtalan tényezőből áll, melyek egy faj populációját fenntartja: tiszta levegő, ivóvíz, egészséges étel, és lehetőség, hogy a test hőmérsékletét fenn tudja tartani egy szűk határértéken belül).

Csakúgy, mint bármelyik másik faj, az ember-állat túlélése az élettéren múlik.

Több mint 15 évvel ezelőtt arra a következtetésre jutottam, hogy a Homo sapiens utolsó tagja 2030-ra meghal. Abban az időben másodmagammal szerkesztettünk egy, a klímaváltozásról szóló könyvet, az található bizonyítékok levettek a lábamról.

A konklúzió olyan lehangoló volt, hogy a témáról két évig nem beszéltem, nem írtam róla. Közeledő emberi kihalás következtetésre jutásom után nem egész két évvel felfedeztem az időhúzó mentő-passzolást, amiről azt hittem, hogy néhány generációra elkerüli a kihalást: Peak olaj, nettó energia csökkenés.

Sajnos 2005-ben vagy 2006-ban átlépve a hagyomány olajkitermelés csúcsát, nem következett be a civilizáció motorjának a leállása. Ráadásul 2011-óta kiderült, hogy az ipar leállása ténylegesen felgyorsítaná az ember kihalását.

Több mint egy évtizede elkezdtem nyilvánosan hirdetni az emberi kihalást. Néhány éve csatlakoztam ahhoz a hagyományos elképzeléshez, miszerint az emberiség kábé 100 év múlva kihal. Ahogy további bizonyítékok álltak elő, az időpontot előbbre hoztam 2050, 2035, 2030, végül pedig 2025-re.

Fajunk 2025 előtt el fogja veszíteni globális életterét, ami egyben azt jelenti, hogy elérkezik a funkcionális kihaláshoz. Fajunk néhány tagja az élettér elvesztése után még fennmarad, míg a Homo sapiens utolsó néhány tagja magányosan, éhesen, szomjasan, és zavart állapotban meg fog halni.

Milyen tudományos bizonyítékok vannak, legyen az saját kutatásodból, vagy másoktól származók, amelyekből ezt a következtetést vontad le (ha lehetséges laikus nyelven fogalmazva)?

Ez rutinszerűen két paradoxont ír le, valamint azt a tényt, hogy a hatodik tömeges kihalásban vagyunk.

Először a paradoxonok:

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) arra a következtetésre jutott az ötödik, hőn várt kiértékelésben, hogy majd mindegyik 2100-ig tartó elképzelés elvárja az atmoszférában lévő széndioxid nagy fokú kivonását és tárolását. Ezt a geoengineering eljárást elképesztő méretben kellene elvégezni, ha életben akarunk maradni. Olyan ismert technológia nem létezik, amivel ez megvalósítható lenne, mutatott rá az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiája, valamint hasonló státuszú Európai testület. Röviden, amire szükség lenne, az csak a fantáziákban létezik.

A második paradoxonhoz tartozik az üvegházhatású gázok, és az eroszól részecskék árnyékoló hatásával kapcsolatos ismereteink. A termodinamika törvények szerint a civilizáció egy hőerőgép, még akkor is a civilizáció „megújuló” technológiát alkalmaz. Mégis, ha a civilizációs hőerőgépet kikapcsoljuk, a Föld még gyorsabban melegedne az eroszólok árnyékoló hatása miatt (ami megszűnne). Az ipari tevékenység részecskéket juttat az atmoszférába, részletesebben szulfátokat, ami a szén elégetéséből származik. Ez, mint egy ernyő működik, ami a bejövő napsugarakat megakadályozza abban, hogy elérjék a Föld felszínét. Ezek a részecskék folyamatosan leszállnak az atmoszférából, de az ipari tevékenység folyamatosan pótolja a leszálló részecskéket.

Míg az iparosodás okozta üvegházhatású gázok „paplanként” hatnak, visszatartva a hőt, az iparosodás okozta részecskék „ernyőként” hatva nem engedik, hogy a hő a Földre jusson.

Szar, ha csináljuk, akkor is szar, a nem csináljuk. A civilizáció egy időben elpusztítja a földi életet legnagyobb részét, miközben a földi élet hatalmas hányadát pedig megóvja. Az ipari civilizáció közeli kihalását okozó hőmérséklet hirtelen emelkedése a legtöbb faj részére túl gyors ahhoz, hogy lépést tudjon vele tartani.

Az emberi táplálkozáshoz szükséges növények nem tudnak elmozdulni. Mi nem tudjuk őket kellő gyorsasággal mozgatni, és létük különleges környezeti körülményektől függ (vagyis: adott hőmérséklet, adott csapadék, szükséges talaj, szükséges társnövények).

Mintha két paradoxon nem lenne elég, a hatodik földi kihalás közepén helyezkedünk el. A minket életben tartó fajok életterének az elpusztítása önmagunk kiirtásához vezet. Az Ember életterének jelenlegi elvesztése a közeli elhalásunkhoz vezet.

Adtam tényekkel alátámasztó részleteket a Nature Bats Last esszében (Utoljára a természet jön).

(https://guymcpherson.com/climate-chaos/climate-change-summary-and-update/).

Ez a hosszú esszé alig tesz említést a sarki óceán jégmentességének valószínűségéről és következményeiről.

Finnország elnöke, Niinistö több mint egy éve rámutatott, a jégmentes északi sarkot gyorsan fogja követni az emberi élettér elvesztése http://finlandtoday.fi/president-niinisto-in-north-russia-if-we-lose-the-arctic-we-lose-the-world/.

2012-ben a hamarosan bekövetkező „kék óceánt” 2016 ± 3 évben adták meg egy az Annual Review of Earth and Planetary Sciences-ben megjelent cikkben.

(https://www.annualreviews.org/doi/suppl/10.1146/annurev-earth-042711-105345).

Ha ez így van, akkor a többi tudós miért nem vette észre azt, ami neked oly nyilvánvaló?

A legtöbb tudósnak nincsenek ismeretei más tudományágban, ami szükségszerű a konzervatív biológiánál. A többség egy szűk területre fókuszál, ahol ezért jutalmazzák. A legtöbb tudósra érvényes a közmondás, nem látja fától az erdőt. Ezen kívül a klímatudósok jelentős ismerettel rendelkeznek biológiából és ökológiából. Azt hiszik, mindenféle környezeti körülményt túl tudunk élni az intelligenciánk következtében, és nem veszik észre, milyen fontos az élettér fajunk számára.

A politika, vagy valami más társadalmi mechanizmus játszik-e szerepet a nyilvánvaló „tagadásban”, aminek egy része a kollégáidtól származik az „abrubt” (hirtelen) jelző miatt.

Feltételezem, kevés tudós hajlandó lemondani három tételről, ezek: remény, privilégium és az emberi felsőbbrendűség. Remény, mint félelem, a jövő bekövetkezését vetíti elő. Úgy, mint a félelem, a remény megbénít.

Ez a két 4-betűs szó (angolban: hope, fear) a legtöbb embert megbénítja. És most hogy, a „hirtelen” bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozás közepén vagyunk, már túl késő tenni valamit arra, hogy elkerüljük az emberiség kihalását.

A privilégiumokat az „első világ” kaukázusi férfijai élvezik. Nekem pedig nagyon sok tapasztalatom van ezzel a privilégiummal kapcsolatban. Nagyon ritka azon egyén, aki kockáztatja privilégiumát, ami a mai társadalomban jól fizetett tudósnak jár.

Végül pedig a legtöbb ember meg van fertőzve azzal a képzettel, hogy az Ember a többi lényhez képest felsőbbrendű. Hatalmas agyunk lehetővé tette, hogy átalakítsuk a Földet, növeljük élettartamunkat, elképesztő kényelmet teremtve magunknak. Végül azonban mi függünk egy zöld Földtől, amely teli van élettel. Azzal, hogy vágjuk azt a faágat, amin ülünk, fajunkat a kihalás felé hajtjuk. (hogy idézzem Paul Ehrlich körülírását a konzervatív biológiáról).

Meggyőződésedért megfizetted az árát: légy szíves >részletezd!

Ahogy az néhány másik tudósnál is van, engem nyíltan cenzúráztak az Arizonai Egyetemen foglalkoztatásom alatt. És ahogy azt a legtöbb tudós teszi, én is cenzúráztam saját magam.

A végén, különböző okok miatt, úgy döntöttem több mint, 9 évvel ezelőtt, hogy különböző okok miatt hátat fordítok az egyetemnek. Így elvesztettem a fizetésem, és hallgatóságomat. Azzal, hogy elhagytam az egyetemet, szabadon fejthettem ki a véleményemet, és kitettem magam karaktergyilkosságnak, rágalmazásnak, és becsületsértésnek.

Elképzelhető, hogy meggondolhatják néhánya magukat a mainstream médiában, ha igen, akkor mi provokálhatja azt ki?

Egy ilyen változás természetesen lehetséges.

Ha ez bekövetkezik, amit nem hiszek, akkor azt nagy fokú privilégium elvesztése okozhatja. Amint a víz és élelem beszerzése nehézségekbe ütközik, a tömegek észre fogják venni a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozást.

Sajnos a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozás következményeinek az észlelése nem teszi azt se visszafordíthatóvá, se pedig lassabbá.

Hogy birkózol meg ezzel az „elutasítással” miután az életedet feláldoztad az elképzelésednek?

Camust utánozva, az életet az abszurditás lencséjén keresztül nézem. Az én elképzeléseimet erős bizonyítékok motiválják, vagyis racionalista vagyok.

Értem, hogy másokat miért nem motiválnak bizonyítékok, de ez a megértés nem hajt engem el a racionalitástól.

Van-e olyan fontos szakértő, aki támogatja az elképzeléseidet?

Nézeteimnek alapja az elképesztően konzervatív „refereed journal” kiadványokban közzétett esszék. [Tibor bá’ magyarázata: refereed  journal-nak nevezik azokat a kiadványokat, ahol egy szakértő csoport dönt a felett, hogy egy közlésre beadott szakcikk tartalma elfogadható-e a szakterületen tevékenykedők részére. Ez tehát egy szakmai minősítésre utal]

Nincs olyan szakmabéli tudós, aki vitatná azokat a bizonyítékokat, amiket bemutatok. Lényegében ezeket a bizonyítékokat azok a szakmabéliek adták a kezembe, akik becsmérelnek, rágalmaznak, és sértik a becsületemet. Következésképpen ezek a szakmabéliek abban a kellemetlen helyzetben vannak, hogy választaniuk kell a következők közül (a) elfogadják azokat a bizonyítékokat, amikkel ők álltak elő, (b) cáfolják azt a szakmabélit (vagyis McPhersont), aki ezeket a bizonyítékokat összerakja, integrálja és szintetizálja.

Egy közvetlen válasz a kérdésedre. Dr. Peter Wadhams és Paul Ehrlich támogatják munkámat és következtetéseimet. Támogatnak még a Sam Carana álnév alatt publikáló tudósok is.

Költséges tevékenység-e üzeneted átadása a fennálló hatalmi rendszer (esztáblisment) makacssága ellenében?

Ha az évezred szépítő körülírása (understatement) a célod, akkor megfontolhatod a „Mission accomplised”-t [Tibor bá’: utal George W. Bush elnök 2003-as beszédére az USS Abraham Lincoln csatahajón, aki szerint a „műveletet végrehajtottuk”]

Egy neves egyetemen feláldoztam a professzornak járó fizetésemet, az ezzel járó privilégiumomat és az esszékért járó pénzt, és gyakorlatilag az összes kapcsolatomat a racionális tudomány érdekében.

Téziseidet néhány éve alkottad meg: a naponta közzétett új adatok mellett van-e ok, ami miatt megváltoztatnád a véleményedet?

Ahogy azt már korábban megjegyeztem, gyakran változtatok a véleményem. A változás az összegyűlő bizonyítékok súlya alatt a Homo sapiens kihalásának időpontjának előrehozását jelenti.

Hogy látod a Nagy Veszélyt, amiről beszélsz, hogyan fog kialakulni (amikor megérkezik)? Milyen veszélyekkel jár együtt a rendfenntartás, és társadalmi béke területén? Megfékezhető-e valamilyen módon?

Az úgynevezett vezető réteg tudja azt, amit én tudok. Ennek eredménye, erősen feltételezem, nyilvánvaló és jelentős katonai akció felé tart. Cél a globális hegemónia fenntartása. Bármilyen szükséges eszköz be lesz vetve, amik nem fognak eredményt hozni, és amik után bekövetkezik a társadalom összeomlása. A meglévő és fenntarthatatlan elrendezést nem lehet örökké életben tartani. Utoljára a természet jön.

Szerinted az uralkodó réteg, vagy annak egy része tud a te aggodalmaidról? Ha tud, akkor mi lehet a POA (Plan of Action = Tervbe vett teendő)?

Lásd válaszom a megelőző kérdésre.

Elképzelésed a környezeti krízissel kapcsolatban szokatlan azért, mert úgy tűnik egy javíthatatlan, végső állapotot jelöl meg. Létezik elképzelhető alternatíva?

Civilizációk jönnek és a mai napig majd mind elment. Az eroszól árnyékoló hatásának megszűnése okozta hirtelen bekövetkező hőmérséklet emelkedés az ipari civilizációnak különleges helyzetet teremt a történelemben.

Fajok jönnek és elmennek.

Közel se vagyunk olyan bölcsek, mint amit hiszünk magunkról. Feltételezem, hogy a Homo nemzetség ma már kihalt hat fajtájának legalább néhány tagja szintén úgy gondolta, hogy különleges helyzetben vannak.

Ha igazad lesz, mi fog történni az evolúcióval? Minden kihal, beleértve a Földet is?

Ha a hatodik tömeges kihalás követi az előző öt eseményeit, akkor a Föld egy élénk, zöldellő bolygóvá válik, amire jellemző lesz a többsejtű életforma körülbelül 10 millió év múlva. Ez az optimista feltételezés, aminek alapja a bolygó történelem.

Ennél egy reálisabb kiértékelés magában foglalja a jelenlegi kihalás sebességét a korábbiakhoz viszonyítva, plusz a Föld atom reaktorainak kellemetlen leolvadását.

Összhangban a Fermi Paradoxonnal, feltételezem a felügyelet nélkül maradt, több mint 450 atomerőmű katasztrofális leolvadását, ami a Földi élet összes élőlényét elveszejti.

Természetesen nem azonnal, és talán egyáltalán nem.

Azonban nem tudom megérteni, hogy az ionizáló sugárzásban fürdés, vagyis több generáción át tartó, halálos mutáció miért lenne hasznos a földi életre. Valamint bizonyos ionizáló sugárzás esetleg megfosztja a Földet atmoszférájától, aminek következtében a Földünk csatlakozni fog a Mars bolygóhoz, ami egy élettelen szikla, keringve egy közömbös világmindenségben.

Véleményed szerint, hogy jutottunk ide? A modern életforma meg tudja-e

A nem kíván történelmi pontra egyedülálló lépés sorozattal érkeztünk meg.

A szembeforduló hüvelykujj vezetett volna minket a halálhoz? Vagy, hogy lemásztunk a fáról? Esetleg a tűz feltalálása? Vagy talán a stabil, hűvös hőmérséklet, miután a Föld kijött az utolsó jégkorszakból és megajándékozott minket az egyedül álló lehetőséggel, hogy gabonát termeljünk, tároljuk és szétosszuk megfelelő mértékben (vagyis, hogy a civilizáció kinőhessen)? Az ipari forradalom, vagy az atom meghódítása lett volna? Esetleg az összes együttvéve?

Nem tudom!

Nem hiszem, hogy valaha is biztosan meg tudjuk. Mégis itt vagyunk az emberi történelem legkiváltságosabb pillanatában, ami egyben (talán nem) egyúttal az emberi történelem végét is jelenti. Hamarosan a kihalás következik.

Bizonyára tudsz az észak-dél választó vonalról a globális ügyekkel kapcsolatban. Szerinted a hibáztatást egyformán kellene felosztani?

Ahhoz semmi kétség nem fér, hogy az Észak több fossziliát éget el, mint a Dél. Ez azt jelentené, hogy Északon mindenki egyformán hibás?

Semmi kétség, hogy az Egyesült Államok vezeti a sort az elkerülhetetlen halálunk felé. Azt jelentené ez, hogy az Egyesült Államokban mindenki egyformán hibás?

Az ember meggondolatlanul szokott vádaskodni.

Nem hiszem, hogy ezzel túl sokra megyünk. Nincs időnk igazságot tenni a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozással kapcsolatban.

Ha ezt az elképzelést behelyezzük a társadalomba, mondható, hogy a nagyvállalatok és a plebsz egyformán hibáztatható?

Még egyszer, semmi kétség, hogy néhány ember „bűnösebb”, mint a többi a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozással kapcsolatban. Ezek sokkal előbb tudtak, mint legtöbbünk a kollektív tevékenységünk következményeiről.

Az ember gyorsan kiosztja a bűn elkövetését.

Nem hiszem, hogy sokra megyünk vele. Nincs idő az igazság megkeresésére a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozással kapcsolatban azon rövid idő alatt, ami még hátra van.

Volt-e olyan időpont a lényeg megismerését követően, amikor még visszafordítható lett volna ez a vágtatás a szerencsétlenség felé.

Feltételezésem szerint a hamarosan bekövetkező emberi kihaláshoz vezető, hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozást garantálta az elmúlt három évtizedre jellemző, egyre nagyobb méretű fosszilia égetés.

Vagy talán az volt rá garancia, amikor az Ember befogta az atomot, esetleg amikor az ipari forradalom beindult. Esetleg, amikor az első civilizáció beindult.

Ezek akkor mind jó ötletnek tűntek.

Úgy gondolod, hogy mindent megtettél, hogy megmentsd a Földet?

Feltétlenül!

Évtizedeken keresztül szorgalmasan dolgoztam, az olyan akadályok ellenére, amik minden más, általam ismert embert leállított volna. Lemondtam pénzről, időről, és kapcsolatokról.

Feltételezem, hogy nehezen találnál olyat, aki többet tett volna mint én a teljes igazságért folytatott harcban a bizonyítékokra támaszkodva. Hogy ez mibe került nekem? Minden elveszítettem, kivéve a becsületemet.

Minden úgy megy előre, ahogy azt te látod. Van valami, ami elhiteti velünk, hogy létezik „intelligens tervező” aki teremtett?

Az intelligens tervezésre nincs semmi bizonyíték. Ha van teremtő, akkor a teremtményében rettenetesen csalódhat.

Mi a személyes véleményed istennel, vallásokkal, stb. kapcsolatban?

Tudós vagyok,

Racionálisan gondolkodom.

Munkám során agnosztikus vagyok. Magánéletemben – filozófiai berendezkedésemből kifolyólag – naponta változom közömbös agnosztikustól a harcias isten ellenségig.

Általában 5 százalék esély van arra, hogy egy elképzelés nem állja meg a helyét: elképzelhető, hogy nincs igazad?

Feltételezem, hogy a bizonyítékok, amikre támaszkodom, rendkívül konzervatívok, mert így készültek.

Ha ezek nem felelnek meg a valóságnak, akkor valószínűleg olyan irányba térnek el a valóságtól, amiből további létezésünk nem húzna hasznot.

Mi kellene ahhoz, hogy „bizonyítsa” elképzelésed hibás, a világvége kivételével?

A két paradoxon és a hatodik kihalás visszafordulása.

Aki kíváncsi, hogy tud hozzájutni az elképzeléseidhez? Van-e honlapos? Van-e megfelelő könyv, cikk? Más forrás?

Munkámhoz szabadon hozzá lehet férni guymcpherson.com.

Munkásságom eredménye számtalan forrásból táplálkozik, elsősorban ellenőrzött folyóiratokból. Mint egy hírneves egyetem nyugalmazott professzora hozzáférhetek egy olyan könyvtárhoz, ami teli van online publikációkkal. Lehetőségem van (és élek vele) olyan prímér irodalomhoz hozzáférni, amit viszonylag kevesen olvashatnak.

Egyszer azt mondtad, hogy nem lesz gyereked a bizonytalan jövő miatt. Ez a döntés nem traumatizált?

Különösképpen nem.

Késő tinédzser koromban racionális, radikális voltam miután kezembe került a „Növekedés határai” és befejeztem a biológiai szakot.

Könnyen beláthattam a folyamatosan fenntartott exponenciális populáció növekedés valószínű következményeit.

A szenvedés már elindult.

A felgyorsításának nem láttam értelmét.

Mit javasolsz az átlagembernek, készüljön fel a végsőre, amennyiben igazad van?

Nem ismerek átlagembereket. Csak különleges embereket ismerek.

Fogadd el a teljes igazságot a hamarosan bekövetkező kihalással kapcsolatban. Senki se ússza meg, senki se marad életben, ami vonatkozik mind az egyénekre, mind pedig a fajra.

Maradj nyugodt: Semmi sincs leszabályozva. Kivétel az általad ismert emberek képeznek. Mond el a teljes igazságot. Kezeld az embereket, beleértve önmagadat is méltósággal és tisztelettel.

Keresd a tökélyt. Bár ez kevés külső jutalommal jár, szégyenkezés nélkül nézhetsz a tükörbe.

Mit javasolt azoknak, akik megszabják az irányvonalat ezzel a témával kapcsolatban (hogy az állampolgárok kevesebbet szenvedjenek)?

Mondják el a teljes igazságot.

Adják meg az embereknek a tiszteletet és a kellő méltóságot.

A legjobbat várd el az emberektől.

Jutalmazd őket, ha teljesítenek.

Mi a végső üzeneted az emberiségnek?

Majd minden nap tanácsot kérnek tőlem, hogyan éljenek. Javaslom a teljes életet. Éljenek kitűzött céllal. Éljenek gyorsan úgy, hogy gondolnak a halálra. Javaslom, törekedjenek a kiválóságra. Javaslom, hogy keressék a szerelmet. Nem csoda, hogy engem a korosztályom tudósai gyakran kigúnyolnak, csúfolódnak velem, elutasítanak és kiközösítenek. Tekintve, hogy az életed hátralévő része igen rövid, csakúgy, mint az enyém, még hangosabban javaslom a fent felsoroltakat. Annál is teljesebb mértékben, amit el tudsz képzelni, kultúránk korlátozásainak határágig, sőt azon túl.

Neked, nekem, nekünk, itt és most.

Élj nagyvonalúan. Légy önmagad, és bátrabb, mint bármikor voltál. Élj úgy, mintha haldokolnál. Mert haldoklasz.

Semmi bűntudat.

Valamennyien fogságba születtünk. Nincs bűnbak. Nincs szégyen.

A kihalás szélén csak a szeretet marad meg.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________