2023-04-13 nap bejegyzései

(4170) Mit hiszünk el

Tibor bá’ fordítása online

 

Mit hiszünk el

(sz: 1933.02.11.)

Gallup közvélemény kutatás: Az amerikaiak főleg azt hiszik el, ami megegyezik elképzeléseikkel. A tanult amerikaiak a leginkább elzárkóznak az új elképzelésekkel szemben.

A Gallup szalagcíme:  “Más forrásokból származó híreket óvatosan kezelnek”, amit 20.046 találomra kiválasztott felnőtt amerikai megkérdezéséből nyertek.

Az amerikaiak 69 százaléka úgy gondolja, hogy „más” hírforrásokból származó híreket óvatosan kell kezelni, de ez saját hírforrás esetében csak 29 százalék gondolja hasonlóképpen. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a Demokrata párti információforrást a demokraták fogadják el. Míg a Republikánus párti információs forrást a republikánusok fogadják el. Nálunk ugyanez a helyzet, a Fidesz pártiak nem csak, hogy a Fidesz hírforrásokat fogadják el, de mást nem is olvasnak, vagy néznek. Egyik oldal se fogadja el a másik híreit.

Ez a helyzet nagymértékben elősegíti a nemzet polarizációját. Minél nagyobb az előítélet, annál nagyobb lesz a polarizáció. Ez természetesen várható, de a Gallup most egy új empirikus bizonyítékot talált, vagyis azt, hogy Amerikában az állampolgárok elfogultsága nagymértékben fokozza a politikai polarizációt. Mindkét oldal propagandára vágyik, nem az igazságra, de minkét oldal csak azt a fajta propagandát akarja, amit a milliárdosok pénzelnek. Ezek azonban nem csak a propagandáért fizetnek, de megveszik a politikusokat is. Összegezve: Az amerikai politikát az a konfliktus irányítja, amit liberális milliárdosok és a konzervatív milliárdosok között létezik, röviden, a politikát teljes mértékben a milliárdosok irányítják. (ahelyett, hogy a választó állampolgárok irányítanák). Van itt egy liberális csorda, és egy konzervatív csorda, de mind kerttő csorda. Mind a két csordát a milliárdosai vezetik. Itt le van írva, hogy ez miként történik. Mivel milliárdosok irányítják a pártokat, ezért a milliárdosok irányítják a Kormányt. Ez az oka, hogy a Kormányt nem érdekli az amerikai emberek igénye. A szeptember 11.-i Gallup adatok segítenek megérteni az eredményt.

Se a demokraták, se pedig a republikánusok nem tudnak a másik oldal bizonyítékairól, és argumentumairól, hacsak az nem egyezik meg (legalább részben) a sajátjukéval. Ha, valaki nem látja a másik oldal szempontjait, akkor bezáródik saját elképzelésébe.

Ennek egyenes következménye az elfogultság. Így az amerikai politikát nagymértékben az előítéletek vezetik. A tömegek olyan források felé néznek, amelyek azt hirdetik, amit eleve hisznek. Ezzel párhuzamosan iparkodnak elkerülni azokat a forrásokat, amelyek kényelmetlenségeket okoznának. Következésképpen ez a tömeg könnyen manipulálható. A republikánus milliárdosok a konzervatív médiájukkal könnyen képesek manipulálni a republikánusokra szavazókat. Ugyanígy a demokrata milliárdosok liberális médiájukkal könnyen képesek manipulálni a demokratákra szavazókat.

Abban az országban, ahol egy arisztokrácia irányít, a népnek nincs beleszólása. Ez nem demokrácia, ez egy kollektív diktatúra. Mindkét párt hívei a milliárdosok (arisztokraták) programjai szerint szavaznak, vagyis arra, ami mind a liberális, mind pedig a konzervatív agenda tartalmaz – milliárdosok pénzelik mind a két pártot: demokratákat és republikánusokat, és ezért mind a két pártot irányítják. Ebből következik, függetlenül attól, melyik párt nyer, a nép elkerülhetetlenül veszít, mert a választás csak egy mérkőzés a milliárdosok között.

De nem csak elnökválasztásról van szó. Példának okáért, 2002-ben és 2003-ban: „Iraki rezsim csere”, „Szadám tömegpusztító fegyvere”, benne volt mind a demokrata, mind pedig a republikánus programban. Tehát az emberek megették azt a hazugságot, amit mindkét oldal programjában szerepelt. Tehát, a közel 2 billiárd (1012) dollár inváziós és megszállási költséget az országnak el kellett viselni. Persze, egy ilyen ország állampolgárai, egy agyon manipulálható csőcseléknek nevezhető.

Igen gyakran a két párt nézetei hazugságon nyugszanak, olyan hazugságokon, amit a tömegeknek el kell fogadni. Ezen kívül az igazság mellett átsiklanak, vagy egyszerűen csak letagadja a két oldal médiája. Ennek megfelelően, az egyének ellen alkalmazott előítélet fokozódik azokban a „hírekben”, amit az emberek láthatnak, olvashatnak. Az igazság csak akkor emelkedhet felül, ha az emberek folyamatosan szkeptikusok a felhasznált hírforrások tekintetében.

Ami ezeknél is lehangolóbb: az amerikai oktatási rendszer, leginkább a főiskolák és egyetemek. Ezek nem elősegítik, hanem hátráltatják az elfogulatlanságot. Minél iskolázottabb egy amerikai, annál elfogultabban gondolkodik.

A felsőfokú képzésben részesült amerikaiak 52 százalék aggódik amiatt, hogy a „más” forrásból érkező hírek megbízhatatlanok, míg az aluliskolázottak esetében, ez csak 45 %. Minél magasabb az iskolázottság, annál inkább manipulálható az egyén, és annál inkább részrehajló.

A liberálisok 80 százalékát, míg a konzervatívok 68 százalékát aggasztja a „másik” média megbízhatatlansága. Vagyis a liberálisok 1,18-szor elfogultabbak.

Tovább menve, mivel az alul iskolázottak további iskolázottságra törekszenek – anélkül, hogy tudnál – arra törekszenek, hogy egyre kevésbé legyenek nyitottak az ellenvéleményekre. Ennek egyik kellemetlen következménye, hogy megfojtja a nyitottságot és a kreativitást, ami helyett megy a megszokott merev és bürokratikus úton.

Egy másik rossz következmény, hogy az emberek elfordulnak a tudástól, a tudományoktól, mert a professzorokat azért fizetik, hogy a hallgatókat erre neveljék rá.

Ez egy perverz szituáció, ami megmérgezi az egész nemzetet, Egy ilyen ország nem csak arisztokrácia, demokrácia helyett, de egyúttal nagymértékben hátrányos a művészetek és a tudomány részére. Az ország dinamikus jövőjének elérése helyett, értéktelenné válik. A nemzet süllyedni fog.

A demokrata párt elnökválasztási jelöltjei Joe Biden és Bernie Sanders voltak. Sanders azt állította, hogy az ország számára a milliárdosok jelenléte előnytelen. Biden az ellenkezőjét állította. A milliárdosok tettek róla, hogy Sanders veszítsen. Egy olyan országban, ahol ilyen hatalmas jövedelemkülönbségek vannak, a demokrácia nem lehetséges. A másik probléma, hogy az országban valójában csak egy párt van, a dollár pártja.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________