2023-03-03 nap bejegyzései

(4126) Körlevél

Egy több nyelven keringő körlevél

 

Az EJEB támadása a házasság ellen

Az EJEB megpróbálja az államokra kényszeríteni az azonos neműek házasságának hivatalossá tételét.

Január 17-én az Emberi Jogok Európai Bírósága az emberi jogok értelmezésében puccsot ért el, és kimondta, hogy az Európa Tanács államai kötelesek „jogilag elismerni és védeni az azonos neműek egyesüléseit”. A strasbourgi bíróság bírái, hogy megnehezítsék a nyilvánvalóan hibás ítélet bírálatát, ezeket a forradalmi téziseket foglalták bele az Oroszország elleni ítéletükbe.

Természetesen a bírák tudták, hogy Oroszországot kizárták az Európa Tanácsból, mert háborút indított Ukrajna ellen, és figyelmen kívül hagyják a döntést. Ehelyett az ítélet az Európa Tanács többi 46 államára nézve kötelező lesz, amelyek nem is szólalhattak fel az eljárásban, mivel nem voltak annak részesei.

A Fedotova és mások kontra Oroszország ügyben három azonos nemű párról van szó, akik jogot követeltek arra, hogy kapcsolatukat Oroszországban hivatalossá tegyék. Amikor követeléseiket elutasították, az LMBT-aktivisták panaszt tettek az Emberi Jogok Európai Bíróságánál, amely 2021-ben megállapította, hogy az, hogy nem tudják hivatalossá tenni kapcsolataikat, sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét. A 8. cikk egyáltalán nem foglalkozik az azonos neműek házasságának intézményesítése kérdésével, hanem csak annyit mond ki, hogy „mindenkinek joga van magán- és családi életének, lakásának és levelezésének tiszteletben tartásához”. Ugyanakkor a 12. cikk „a férfiak és nők házassághoz való jogáról” beszél, kifejezve azt a magától értetődő igazságot, hogy a házasság egy férfi és egy nő egyesülése.

Most az ítéletet a Bíróság által kimondható legszélesebb körű testület, az EJEB nagykamarája is megerősítette. Elutasította az azonos neműek házasságának hivatalossá tételét elrendelő határozat ellen felhozott érveket. Az ítélet azt mutatja, hogy az azonos neműek házasságának hivatalossá tétele nem ellentétes a család hagyományos értelmezésével. A Bíróság bírái továbbá kijelentették, hogy az állam polgárainak akarata nem állhat az azonos neműek házasságának intézményesítése útjába.

A Bíróság nagytanácsa korábban még soha nem döntött ebben a kérdésben. Ez az ítélet úttörő jelentőségű, mivel megerősíti az EJEB joggyakorlatának ideológiai irányvonalát, amelyet korábban csak az Olaszország vagy Ausztria elleni ügyekben jeleztek.

Ugyanakkor ez egy újabb példája az Egyezmény rendelkezéseinek „evolúciós” értelmezésének, amelyet egyre inkább az Egyezmény tartalmától elszigetelten értelmeznek, és amelyet a bírák „progresszív” nézetei váltanak fel.

A strasbourgi bíróság által alkalmazott értelmezés lehetővé teszi, hogy a magánélethez való jogról szóló egyezmény 8. cikkéből szinte bármilyen tartalom levezethető legyen. A határt most már csak a bíróság bíráinak képzelete szabja meg.

Ha ezt a tendenciát az államok reakciója nem állítja meg, akkor várható, hogy a közeljövőben az EJEB új „emberi jogokat” fog „kitalálni”, amelyek nem az Egyezményhez, hanem a Bíróság bírái által képviselt világképhez kapcsolódnak majd. Ha nem reagálnak erre a határozatra, az államok kénytelenek lesznek regisztrálni és privilegizálni az azonos neműek közötti kapcsolatokat. Ez szélesre tárja az utat a legális homoadoption követelése előtt is.

Amint arra Krzysztof Wojtyczek lengyel bíró, professzor úr, aki 10 éve ítélkezik Strasbourgban, és aki az ügyben különvéleményt nyújtott be, helyesen mutatott rá, az EJEB bírái által elfogadott értelmezés olyan új kötelezettségeket teremt, amelyekkel a szuverén államok soha nem értettek egyet. Az, hogy a Bíróság, amely csak az Egyezmény értelmezésére hivatott, ilyen kötelezettségeket állapít meg, a demokratikus eljárások elfogadhatatlan megkerülését jelenti.

A strasbourgi bíróság bírái a magánélethez való jogból eddig többek között levezették egy fogvatartottnak azt a jogát, hogy gyilkosság elkövetéséért kiszabott életfogytiglani börtönbüntetése alatt gyermeket nemzzen, valamint egy fogvatartottnak azt a jogát, hogy büntetése letöltése alatt szabadon használjon pornográfiát.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkéből az EJEB bírái azt is levezették, hogy egy olyan párnak, aki külföldön vásárolt gyermeket egy béranyától, joga van ahhoz, hogy szülői jogait elismerjék a saját államában, még akkor is, ha annak törvényei tiltják a béranyaságot. Így a Bíróság, amely formálisan lehetővé teszi az emberi jogokat sértő béranyaság tilalmát, elrendelte annak hatásainak elismerését.

Sok szó esik az EJEB bíráinak ideológiai motivációiról az Európai Jogi és Igazságügyi Központ jelentésében, amelynek szerzője, Dr. Grégor Puppinck, az Ordo Iuris által létrehozott Collegium Intermarium professzora.

A jelentésből kiderül, hogy a strasbourgi bíróságot a Soros György által finanszírozott nem kormányzati szervezetek hálózata veszi körül, amelynek Nyílt Társadalom nevű szervezete olyan radikális követeléseket támogat, mint az „igény szerinti” abortusz, az azonos neműek házasságának hivatalossá tétele és az otthonról való örökbefogadás.

Dr. Puppinck jelentésében rámutat, hogy a 2009 és 2019 között az EJEB-ben helyet foglaló 100 bíró közül 22 korábban a Nyílt Társadalomhoz kötődő civil szervezetekkel dolgozott. Érdekes módon összesen közel 90 olyan ügyben döntöttek, amelyekben ezek a szervezetek érintettek.

Nem szabad elfelejteni, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága az Európa Tanács, egy 46 tagállamot tömörítő nemzetközi szervezet szerve. Néhányuk határozott ellenállása jelentős hatással lehet a Bíróság további ítélkezési gyakorlatára.

Már dolgozunk az ítélet részletes elemzésén, amelyben be fogjuk mutatni, hogy a Bíróság döntésének nincs kellően erős jogi alapja. Az EJEB az egyezmény „evolúciós” értelmezésének alkalmazása további, egymástól független ideológiai „emberi jogok” létrehozásához fog vezetni, amelyek irányát ma még lehetetlen megjósolni.

Ezzel egyidejűleg memorandumot készítünk elő, amelyben jelezni fogjuk, hogy milyen jogi lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy kötelező érvényűen kifejezzük a strasbourgi bíróság ideológiai ítélete elleni tiltakozásunkat. Fel fogjuk szólítani régiónk kormányait, hogy fogadjanak el értelmező nyilatkozatokat az EJEB ítéletéhez, amellyel megakadályozzuk, hogy a radikálisok az azonos neműek kapcsolatainak intézményesítését erőltessék.

Az emberi méltóság, az élet, a család és a szabadság védelméért folytatott küzdelem folytatódik

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________