2022-06-19 nap bejegyzései

Apák napja

Mint ötszörös apa nyújtom át nektek apák napján a következő videót:

Úgy tűnik, tegnap láttam arcodat
Elmondtad, milyen büszke vagy rám,
de elmentem melletted.
Ha tudtam volna, amit ma tudok
a karjaimban tartanálak,
elvenném a fájdalmadat.
Köszönöm mindazt, amit tettél
Bocsásd meg minden hibámat
Nincs semmi, amit ne tennék meg
Hogy újra halljam a hangodat.
Néha fel akarlak hívni
De tudom, hogy nem veszed fel.
Sajnálom, hogy téged hibáztattalak
Mindenért, amit nem tudtam megtenni.
Megbántottam magam azzal,
hogy bántalak téged.
Néha napján úgy érzem, hogy összetörtem,
de nem vallom be.
Néha csak el akarok bújni, mert hiányzol.
És olyan nehéz elbúcsúzni.
Ha másról van szó,
Megmondanád, hogy tévedtem?
Segítenél megérteni?
Lenézel rám?
Büszke vagy arra, aki vagyok?
Nincs semmi, amit ne tennék meg,
hogy még egyszer
A szemedbe nézhessek.
És visszanézve szemünk találkozik
sajnálom, hogy téged hibáztatlak
Mindenért, amit nem tudtam megtenni
Ha lenne még egy napom
Elmondanám, mennyire hiányoztál
Mióta távol vagy
Megpróbálom visszaforgatni az időt
Sajnálom, hogy téged hibáztatlak
Mindenért, amit nem tudtam megtenni.
Megbántottam magam
Azzal, hogy bántalak téged.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(3883) Putyin beszéde

Putyin beszédét kivonatolja és értékeli egy orosz ajkú migráns, akinek posztját Tibor bá’ lefordította

Putyin elnök a minap beszédet mondott a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon.
89. Útban a 90. felé

Komoly teljesítmény volt. Megjegyzem Putyin nem kap elég elismerést azért, mert jó szónok. Ha nem beszélsz oroszul, akkor nem érted, hogy Oroszországban milyen rosszul beszélnek állami tisztviselők. Lenyelik a szavaikat, és egyik szót a másikba fojtják, ami a szovjet szleng egyik formája, és ami az idősebb generációt különösen érinti. Putyin ezt nem teszi, és mindig nagyon világos és érthető orosz nyelvet használ. Szókincse meglehetősen egyszerű és egyértelmű. Tőle jól meg lehet tanulni oroszul, ha hallgatod a beszédeit és jegyzetelsz.

Egy gyors összefoglaló: Putyin megsértette a nyugati országokat és azok nevetséges uralkodó politikai kasztját. Közölte: a radikalizmus és a populizmus a Nyugat jövője, és a jövőben hatalmas megrázkódtatásokkal kell számolni. Ugyanazok a bábuk adják át a hatalmat egymásnak, de valójában semmi sem változik, és a társadalmi konszenzusban felhalmozódnak az ellentmondások. Ez vesztes helyzethez vezet.

Az európai elit azt csinálja, amit mások (valószínűleg Amerika) mondanak nekik, lemondanak politikai szuverenitásukról.

Putyin azt mondta, hogy azok a vádak, amelyek szerint Oroszország felrobbantotta a világgazdaságot, valójában a globális gazdaság problémáinak elfedése.

Különösen Amerika adósságainak a felhalmozására járult hozzá nem kis mértékben a jelenlegi fenyegető gazdasági válsághoz. A „putyini infláció” egy hazugság, amely csak a hülyéket és írástudatlanokat tudja meggyőzni, és kísérlet arra, hogy elterelje a figyelmet a nyugati gazdaságok irányítóinak katasztrofális hibáiról.

Hatalmas mennyiségű pénzt nyomtattak, és a pénzt külföldi áruk vásárlására használták fel, nem törődve azzal, hogy ez a politika milyen hatással lesz a világ más országaira. Ebből az értéktelen nyomtatott pénzből termékeket vásároltak fel világszerte, ami hiányhoz vezetett.

Amerika korábban valóban gyártott nagy értékű termékeiket, de Amerika már nem gyárt semmit, és mindent importál. Ez az oka a globális inflációnak. A nyomtatott amerikai dollárból mindent felvásárolnak, ami ellátási válságot okoz.

Sok ország felteszi a kérdést: miért fogadjanak el továbbra is értéktelen eurót és dollárt termékeikért? Ráadásul az USA most elkezdte elkobozni más országok pénzét. Ez aggodalomra ad okot, és a nemzeti valuta leértékeléséhez, valamint a dollártól, mint a világ tartalékgazdaságától való globális eltávolodáshoz vezet.

Az energiaárak szárnyalnak. Felfelé indultak, mielőtt Oroszország megkezdte volna a különleges hadműveletet Donbászban. Ennek lépcsőzetes hatásai vannak a gazdaság többi részére. Például a műtrágya ára ugrásszerűen megemelkedett. A szankciók miatt pedig Oroszország nem tud műtrágyát szállítani más országoknak. Ez globális éhezési válsághoz vezethet.

Ez az Egyesült Államok hibája lesz, amit természetesen Oroszországra próbálják hárítani. Jó lenne azt gondolni, hogy Oroszország ennyire befolyásos az egész világra, és azt gondolni, hogy Oroszország ennyire hatással lehet a világgazdaságra. De ez megint csak egy eltussolás és egy kísérlet arra, hogy Oroszországot hibáztassák azok az emberek, akik továbbra is kifosztják a világot.

Oroszország azon dolgozik, hogy nagy méretű élelmiszerexportot indítson be a világba. Az oroszországi mezőgazdasági termelés ugrásszerűen növekszik. A Közel-Kelet és Afrikát a jövőben orosz élelmiszer fogja táplálni. Ennek megvalósításához új logisztikai láncokat kell kiépíteni.

Ukrajna leaknázta saját kikötőit, és most Oroszországot hibáztatja, amiért nem tud élelmiszert exportálni. Szedjék fel az aknákat a kikötőkben és induljon be az élelmiszer export, Oroszország nem fog beleavatkozni.

A modern világ hatalmas változáson megy keresztül. A Nyugat jelenlegi uralkodó elitjével semmilyen kompromisszum vagy megállapodás nem lehetséges.

Oroszország szuverén ország, amelynek joga van megvédeni magát és a Donbászi Köztársaságokat, ahol a Nyugat segítségével népirtással végeztek. Felfegyverezték Ukrajnát, és katonai tanácsadókat küldték oda, hogy meggyőzzék az országot, és felhasználják Ukrajnát Oroszország megtámadására.

Oroszországnak megvan a maga kultúrája, hagyománya és történelme, és elutasítja a jelenlegi nyugati elképzeléseket, amelyek az emberek és nemzetek leépüléséhez vezetnek.

Minden cselekedetünknek egyetlen célja volt: Oroszországot szuverén és erős nemzetként megerősíteni. Az Oroszország elleni szankciók arra a hamis narratívára épültek, hogy Oroszország már félig halott, és teljesen tehetetlen. Azonban Oroszország megváltozott a végrehajtott makrogazdasági politikák, az import-helyettesítő programok, a refinanszírozási rendszerek és így tovább segítségével.

A szankciók felgyorsították ezt a folyamatot. Egy szuverén nemzet képes tisztességesen bánni más nemzetekkel. Oroszország egyszerűen elkezd együttműködni más nemzetekkel, amelyek erre hajlandóak. A Nyugat azon kísérletei, hogy Oroszországot elszigeteltségre kényszerítsék, már kudarcot vallott.

A nyugati elit nem foglalkozik a nemzetek érdekeivel, ezért Oroszország azokkal az országokkal fog együttműködni, ahol az elitet érdekli a fejődés. Új kikötők épülnek a Csendes-óceánon, az Északi-sarkvidéken, bővül a Kaszpi-tenger és a vasúthálózat. Oroszország tiszteletben tartja a tulajdonjogokat, és segíti a magánvállalkozásokat és a befektetőket.

Az orosz vállalkozóknak nincs miért aggódnia. A kormány, és a bürokrácia abbahagyja a zaklatásukat. Új reformok készülnek.

Putyin ezután sok pozitív statisztikát osztott meg a növekedésről, a pénzről és így tovább. Hangsúlyozta azt is, hogy az üzleti és gazdasági növekedést nem a profitmaximalizálásra kell összpontosítani, hanem az országban élők életének javítására, akik ezeket a különféle javakat és szolgáltatásokat használják.

Oroszországnak nem ismétli meg a múlt hibáit – nincs szükség az orosz pénzek Oroszországon kívülre történő befektetésére. Az orosz pénzből iskolákat, fejlesztést, kultúrát és így tovább kell finanszírozni.

Oroszország harcolni fog az infláció ellen, és nagyon komolyan veszi ezt a problémát. A nyugdíjak lépést fognak tartani az inflációval. Oroszországnak katasztrofális demográfiai problémája van. A kormánynak sürgős és kardinális lépéseket kell tennie ennek a fenyegető problémának a megoldására. A pénz önmagában nem fogja megtenni. A demográfiai problémák kezelésének egyetlen módja a holisztikus megközelítés és az általános életminőség javítása a legjobb gyakorlatok alkalmazásával.

Az orosz infrastruktúra fejlesztése folytatódik. A kisebb városok és történelmi régiók a fő közlekedési hálózathoz kapcsolódnak. A kormány befektet Oroszország Távol-Keletébe. A tanyák állami támogatást kapnak. A régiók sokkal több pénzt fognak kapni, hogy arra ösztönözzék az embereket, hogy költözzenek oda, és ne üljenek nagyvárosokban.

Vidéken múzeumok és kulturális intézmények épülnek. Az orosz turisták körében megnőtt az érdeklődés Oroszország iránt, ami azt jelenti, hogy a nemzeti parkokkal óvatosan kell bánni. A Bajkál-tavat meg kell tisztítani, és a környező területeknek a turisták elsődleges céljává kell válniuk. Ott és egész Oroszországban megszüntetjük a szennyezést.

Oroszországnak technológiai szuverenitásra van szüksége. Ez azt jelenti, hogy Oroszországnak saját technológiai rendszerre van szüksége. Az importhelyettesítés nem más emberek termékeinek egyszerűen másolásáról szól, hanem új orosz termékek létrehozásáról, amelyek felülmúlják a többieket.

Kielemzés

A kulcsszó itt a szuverenitás. Ez a fogalom sokszor elhangzott Putyin beszédében. Kijelentette, hogy Oroszország elkötelezett a politikai, gazdasági és kulturális szuverenitás megvalósítása mellett. Ez csak a globalista világkormányzati projekt elutasításaként fogható fel.

Putyin azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország más szuverén nemzetekkel fog együttműködni. Vagyis: Oroszország olyan országokkal szövetkezik, amelyek nem mennek együtt a globalista egy világkormányzati rendszerrel. Ezt többpólusú világ felépítésének is nevezik.

Továbbá Putyin bebizonyította, hogy az orosz uralkodó elit tudatában van a Nyugaton forrongó elégedetlenségnek. Putyin nem mondta, hogy Oroszország bármiben is segítené a nyugati disszidenseket, csak a siralmas helyzetét kommentálta. Ez azt jelenti, hogy Oroszország továbbra sem fog „aktív intézkedéseket” tenni. Üzenet a nyugati disszidensek: egyelőre egyedül vagytok.

A gazdasági igazságosság eléggé előkerült beszédében. Putyin hangsúlyozta, hogy az üzletnek az emberek érdekeit kell szolgálnia, és nem fordítva. Szó sem volt a láthatatlan kéz varázslatáról, vagy arról, hogy megőrizheti, amit készít.

Putyin teljesen egyértelmű volt: érdekli az üzletfejlesztés, mert annak pozitív hatásai vannak az átlagemberek és az ország egészének jólétére. Feltételezem, hogy ezt a „szocializmus” kategóriába lehetne sorolni, de őszintén szólva, ez csak a józan ész, és több köze van az üzleti kasztokhoz, mint bármely konkrét „izmushoz”. Ezt hangsúlyozta Putyin is, emlékeztetve a fórumon összegyűlt kapitalistákat, hogy ne feledjék, Oroszországot szolgálni kell, nem csak a saját zsebüket tömni.

Putyin többet beszélt a jövőről, mint a múltról vagy a jelenről. Hangsúlyozta, hogy a feltörekvő technológiát Oroszország javára kell használni. Én mindenben amellett vagyok, hogy Oroszország technológiailag önellátóvá váljon, de az az elképzelés, hogy a technológia minden problémát megold anélkül, hogy 3 újabbat hozna létre helyette, szerintem egy rövidlátó gondolkodási forma.

Kiábrándító volt hallgatni, hogy Putyin a globális felmelegedést emlegette, és annyit beszélt, mint a technológiai induló vállalkozásokról és Oroszország szilícium-völgyéről. Ez a megszólítás üzletemberekhez szólt, szóval ez érthető, de az első számú dolog, amibe Oroszországnak be kell fektetnie, az az orosz nép.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________