2022-01-17 nap bejegyzései

(2675) Nők

Tibor bá’ fordítása online

Mi az oka annak, hogy a nők szexuális élete jobb (volt) a szocializmusban?

A Kelet Német nőknek több orgazmusuk volt, mint a nyugatiaknak?

A piaci törvények miként hatnak ki a szexualitásra.

A szerző véleménye igen egyszerűen ez: „A szabályozatlan kapitalizmus rossz a nőknek. És amennyiben átveszünk néhány dolgot a szocializmusból, akkor ezzel javítunk a nők életén.” A szerző, Kristen Ghodsee egy néprajzkutató, aki vizsgálta Kelet Európában az átállást a kommunizmusból a kapitalizmusba, különös tekintettel gender specifikus következményekre. „1989-ben az állam-szocializmus összeomlása tökéletes laboratóriummal szolgált annak vizsgálatára, minként hat a kapitalizmus a nők életére.”

A kevésbé szabályozott gazdaság a nőkre aránytalan terheket ró. A szociális biztonsági háló visszametszése azt jelenti, hogy a nőnek kell felügyelni gyerekekre, az idősekre, és a betegekre, ami gazdasági függőségbe zavarja őket. Ghodsee azt állítja, hogy állami beavatkozás nélkül a privát szektor álláslehetőségei büntetik azokat, akik gyerekeket vállalnak és megkülönböztetés foganatosít azokkal szemben, akik majd vállalni fognak. A kormány jobban tudja biztosítani a fizetési paritásokat a különböző csoportok között, mint a privát szektor és az olyan gazdaságok, ahol nagyobb az állami szektor a nemek közötti differenciálás kisebb. A kapitalizmus ciklikus instabilitásának hátrányait a nőknek kell viselni. Általában nekik kínálnak állásokat utoljára, és őket bocsátják el először recesszió idején. Kisebb fizetést kapnak, állami alkalmazásban kevesebben vannak. Ezek mind kihatnak a szexualitásukra. Minél kisebb egy nő gazdasági függetlensége, annál inkább kell a szexualitásnak és szexuális kapcsolatnak alkalmazkodni a piachoz. Azok, akik a szabad piacon hátrányos helyzetben vannak, nem szerelmet vagy élvezetet keresnek a szexben, hanem fedelet a fejük fölé, egészségbiztosítást, vagy a jóléthez való hozzáférést, amit a kapitalizmus nem nyújt a számukra.

Ghodsee különbséget tesz a keleti blokk kommunista párt által irányított, politikai szabadságot visszafogó „állam-szocializmus” és a demokratikus szocializmus között, ahol a kormány szociális elveket keres és természetesen ahol szabad választások vannak. Nem javasolja a visszatérést a Szovjetunióban tapasztalt élethez, de rámutat arra, hogy az állami szocializmus alatt álló kelet európai országokban gyakorlott bizonyos eljárásokat sikeresen átvehetnének demokratikus országokban. A szerző nem csak szexszel foglalkozik, hanem kitér a foglalkoztatási, vezetői és szülői témákra is. Véleménye szerint például a gyermekfelügyelet garantálása lehetővé teszi a nők autonómiáját, függetlenségét, ami jobb szexuális élethez vezet.

„A szocialisták már rég tudják, hogy a nő és férfi egyenlővé tétele – biológiai szexuális különbségük ellenére – igényli a gyermekvállalás kollektív formáját.” Példának okáért Kelet Németországban az állam a dolgozó nők számára biztosította a lakhatás, gyerek ruhák, élelmiszer és gyermekfelügyelet szubvencionálását. Ez a támogatás azt is jelentette, hogy a nők könnyebben vállaltak gyereket, akár házasság nélkül is. 1989-re Kelet Németországban a született gyerekek 34 százalékának szingli nők adtak életet. A két Németország egyesítése után a szubvenciók megszűnését követően beállt egy szülési sztrájk”. A korábbi Kelet Németország területén a termelékenységi ráta 60 százalékkal esett vissza.

Ghodsse álláspontja, hogy a szocializmus jobb szexet jelent, nehezen bizonyítható, mivel több kulturális tényező játszik szerepet. Ugyanakkor bizonyos kelet Európai országok a hidegháború alatt nagyobb arányú női orgazmusról számoltak be, mint ami az USA-ban vagy Nyugat Németországban, ami viszont nem szükségszerűen írható a szocialista politika számlájára. Azonban, ami igaz, hogy a kisebb egyenlőség (a nemek között) árucikkteleníti a szexet, és aláássa azt az undok elméletet, ami szerint a nők felnyomják a szex „árát” azzal, hogy megtagadják gyakorlását. Ghodsee szerint (aki maga is nő) „az olyan társadalmakban, ahol a nemek egyenlősége magas fokon áll, az utódvállalás szabadsága, és kiterjesztett szociális háló létezik, a nők gyakorlatilag nem aggódnak azon, hogy egy szabad piacon a szex ára milyen magasra szökik.”

Ghodsee azt is állítja, hogy amikor a hidegháború alatt a kapitalista országok és a szocialista országok között fennállt egy globális vetélkedés, a kapitalizmusnak nem állt módjában a korlátlan kiterjedés. A hidegháború befejezése óta eltelt 30 év alatt az olyan országok, mint az USA, UK határtalan deregulációt, privatizálást, szociális biztonsági háló visszavágását és az egyenlőtlenség hirtelen megemelkedését élte át. Ennek hatása a nőkre nézve katasztrofális volt. A fizetések egy helyben topogtak. A munkaerő nagy része instabil helyzetbe került (ami Amerikában azt jelenti, hogy kevésbé lehetséges az egészségbiztosítás). Amerikában a születések száma visszaesett. Az okok nem világosak, de a dolgozó anyák számára az állami segítség minden bizonnyal az egyik tényező.

Ghodsee könyvét ennél jobb időben nem lehetett volna kiadni. Számtalan gazadag országban az emberek később házasodnak, vagy egyáltalán nem, kevesebb gyereket vállalnak és a gyerekek nagyobb százaléka házasságon kívül születik.

A konzervatívok reakciója a szexuális kapcsolat, és családi struktúra átrendeződésére, siránkozás a patriarchális család modell visszaszorulása miatt. A szocialista reagálás viszont, egy olyan kormány intézmény létrehozása, amely a társadalmunk valóságos állapotát közelíti meg. Az elképzelés az, hogy a gyerekgondozás szubvencionálása, az egészségbiztosítás általánosítása és a szülők szabadság jogainak érvényesítése segíti a gyerekvállalást fiatal nők karrierje mellett azzal, hogy az egyedül nevelő szülőknek nagyobb támogatást biztosít. Ezek lehetővé tennék még a szexuális szabadságot is. Számtalan ok van rá, hogy a szociális indítékokat átnézzék amikor az egyenlőtlenség fokozódik. A feminista perspektívák igen erős bátorítást mutatnak. Amint erre Ghodsee rámutatott, a fiatal nők nagy valószínűséggel haladó szellemű jelöltekre szavaznak, mivel közvetlenül hasznosítják a progresszív ötleteket. A szexuális szabadság létrehozása is egyesítő hatású a nők által vezetett politikai mozgalmaknál.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________