2021-12-15 nap bejegyzései

(3724) Interjú

Tibor bá szerkesztett fordítása online

Paul Craig Roberts-et interjúvolja The Saker

 

The Saker: Majd minden gondokozó ember számára nyilvánvalóvá vált, hogy az USA se nem demokrácia, se nem köztársaság, hanem plutokrácia, amit egy kisszámú elit vezet. Ezért az első kérdésem Önhöz: Lenne szíves a következőkben felsorolt csoportok hatalmát és befolyásolását kiértékelni?

Federal Reserve, Big Banking, Bilderberg, Council on Foreign Relations, Skull & Bones, CIA
Goldman Sachs and top banks, “Top 100 families” (Rothschild, Rockefeller, Dutch Royal Family, British Royal Family, etc.), Israel Lobby, Freemasons and their lodges, Big Business: Big Oil, Military Industrial Complex, etc.

Paul Craig Roberts: Amerikát magánérdekeltségi csoportok vezetik  a neokonzervatív ideológia mentén, mivel a Történelem Amerikát választotta ki, mint egy „kivételezett és megkerülhetetlen” országot, amelynek joga és kötelessége akaratát ráerőszakolni az egész Világra. Véleményem szerint a legerősebb magánérdekeltségi csoportok (csökkenő sorrendben) a következők:

Katonai/ipari komplexum
4-5 legnagyobb bank és Wall Street
Az izraeli lobby
Agrárium
Erőforrásokat kinyerő ipar (olaj, bányászat, fakitermelés)

Ezen csoportok érdeke egybe esik a neokonzervatívok érdekeivel. A neokonzervatív ideológia támogatja az amerikai financiális és katonai-politikai imperialista hegemóniát. Amerikában nem létezik független nyomtatott vagy elektronikus média. A Clinton adminisztráció utolsó évében a nyomtatott és az elektronikus média 90 százaléka 6 vállalkozás kezében volt. A Bush rezsim alatt a Nemzeti közrádió elvesztette függetlenségét. Így aztán az amerikai média felvette a Propaganda minisztérium funkcióját.

Mind a két politikai párt, a Republikánus és a Demokrata ugyanattól a magánérdekeltségű csoportok választási támogatásától függenek. Tehát mind a két párt úgy táncol, ahogy egy és ugyanaz a mester fütyül nekik. A munkahelyek határon túli áthelyezése tönkretette az ipari szakszervezeteket, így a Demokratapártot a szakszervezetek nem tudják anyagilag támogatni. Abban az időkben a Demokrata párt a munkásosztályt képviselte, míg a Republikánus párt a tőkéseket.

A Federal Reserve (FED) a nagy bankokat hozza helyzetbe. A Federal Reservet eleve azért hozták létre, hogy a nagy bankok rendelkezésére álljon, ha tömeges betét visszavonására kerülne sor (bank pánik). A FED utolsó három elnöke zsidó volt, a jelenlegi elnök helyettes pedig az izraeli központi banknak volt korábban a vezetője. A financiális szektor teli van zsidókkal, például a Goldman Sachs. A korábbi években a pénzügyminiszterek, és a financiális szabályozó ügynökség vezetői főleg bankvezetők voltak, akiknek ellenőrizni kellett volna a csalásokat és a szélsőséges kölcsön kihelyezéseket, amik berobbantották az utolsó financiális krízist (2008).

A XXI. században a FED és az államkincstár kizárólag a nagy bankok érdekeit szolgálták, aminek az árát a nemzetgazdaság és a társadalom fizette meg. Példának okáért a nyugdíjasok 8 éve nem kapnak kamatot a megtakarításaikra azért, hogy a finanszoligarchák nulla kamatra vehessenek fel kölcsönt, amin aztán nagyot kaszálhatnak.

Mindegy, hogy egy család mennyire gazdag, nem versenyezhetnek az olyan érdekcsoportokkal, mint a katonai komplexus, vagy a Wall Streer, és a bankok. A múltban megszerzett vagyon sikeresen ügyel az érdekeire, mint például a Rockefellerek, akik kéz a kézben működhetnek együtt például a Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért, hogy pénzelhessenek amerikai, de nem a kormányhoz kapcsolható (non-governmental organization) szervezeteket olyan országokban, amelyekre Washington szemet vetett, és ahol rezsimváltás akarnak létrehozni, mint például Ukrajnában. A non-governmental organizations (NGO) lényegében Amerika ötödik hadteste, akik hivatalosan olyan célokért küzdenek, mint „emberi jogok”, „demokrácia”, stb. Egy kínai professzortól tudom, hogy a Rockefeller Alap létrehozott egy amerikai egyetemet Kínában és ez a rezsim ellenző kínaiak beszervezésének a központja. Egy időben legalább 1000 német és amerikai pénzen fenntartott NGO működött Oroszországban.

Fogalmam sincs, hogy a Bilderbergék hasonlóan járnak-e el. Valószínűleg ők csak igen gazdag emberek, akiknek meg vannak a pártfogói a kormányban, akik az ő érdekeit képviselik. Sose érzékeltem jelét annak, hogy a Bilderbergek, Mansonsok vagy a Rothchildek bármilyen kongresszusi vagy kormánydöntést befolyásoltak volna.

Másfelől viszont, az Idegen kapcsolatok Tanácsa befolyásolható. A tanácsban volt kormány tisztviselők és külpolitikával és külügyi ügyekkel foglalkozó akadémikusok ülnek. A tanács kiadványa a Foreign Affairs az elsődleges külpolitikai fórum, aminek néhány újságíró is a tagja. Amikor a 80-as években be akartam lépni közéjük, néhányat kigolyóztak.

A Skull & Bones (halálfej és lábszárcsont) a Yale Egyetem titkos egyesülete. Ilyen titkos egyesülete több egyetemnek is van. Például a Virginiai Egyetemnek, a Georgiai Egyetemnek. Ezeknek az egyesületeknek nincsenek titkos kormány kapcsolatai, befolyásuk mindössze annyi, amennyi a tagok személyes kapcsolataiból ered, de ezek a tagok elit családok fiai. Véleményem szerint ezeknek az egyesületeknek fő funkciója a tagok elit státuszának a biztosítása. Működési funkciójuk nincs.

The Saker: Mi a helyzet az egyénekkel? Véleménye szerint, kik Amerikában a legnagyobb hatalommal bíró emberek? Ki hozza meg a végső, legfelsőbb szintű döntést?

Paul Craig Roberts: Személy szerint önmagában senki se rendelkezik elég hatalommal. Azok rendelkeznek jelentős hatalommal, akik mögött jelentős hatalommal bíró érdekcsoport áll. Amióta 1991-ben William Perry hadügyminiszter privatizálta a honvédséget, a katonai/biztonsági komplexus rendkívül nagyhatalomra tett szert, amit tovább növeltek politikai kampányok finanszírozásával, valamint azzal, hogy számtalan államban jelentős méretű munkaadók. Különben a Pentagon beszerzéseit a védelmi kivitelezők ellenőrzik.

The Saker: Mindig is úgy tudtam, hogy a NATO, az EU és hasonló szerveződések csak egy fedőnév, az egész Földet kontrol alatt tartó valódi szövetség az ECHELON országok, vagyis USA, UK, Kanada, Ausztrália és Új Zéland. Ezt az öt országot „Angol-szférának” is nevezik. Egyetért ön ezzel?

Paul Craig Roberts: A NATO-t Washington hozta létre azzal a céllal, hogy megvédje Európát a szovjet megszállástól. A NATO célja 1991-ben megszűnt. Jelenleg a NATO az amerikai agresszió eszközévé vált, vagyis zsoldosokat ad az amerikai birodalom számára. Nagy Britannia, Kanada, Ausztrália pont úgy Amerika vazallusai, mint Németország, Franciaország, Olaszország, Japán és a többiek. Nincsenek szövetségesek, csak vazallusok. Ez egyedül Washington birodalma. Különben Washington kedveli az EU-t, mert könnyebb kezelni, mint az egyedi országokat.

The Saker: gyakran hangzik el, hogy Amerikát Izrael irányítja. Chomsky és mások azt mondják, hogy Amerika irányítja Izraelt. Hogy jellemezné ön Izrael és az USA viszonyát? A kutya csóválja a farkát, vagy a farok csóválja a kutyát? Elképzelhető, hogy az izraeli lobbi totálisan irányítja Amerikát, vagy létezik olyan erő, amely nemet mondhat az izraeli lobbinak és a saját elképzeléseit valósítja meg?

Paul Craig Roberts: Soha semmi jelét nem láttam annak, hogy az USA irányítaná Izraelt. Minden bizonyíték arra mutat, hogy Izrael irányítja Amerikát. Az elmúlt évek alatt Izrael, vagy az izraeli lobbi képes volt megakadályozni egyetemi kinevezéseket olyan esetekben, amikor az adott személy kritikát fogalmazott meg Izraellel szemben. Izrael sikeresen nyúlt bele katolikus és állami egyetemek igazgatásába, hogy megakadályozzon kinevezéseket. De Izrael képes megakadályozni az amerikai elnökök kinevezéseit is, valamint jelentős befolyással bír a nyomtatott és az elektronikus média területén. Az izraeli lobbinak rengeteg pénze van, amivel belenyúl a politikai kampányok finanszírozásába és még sose mondott csődöt, amikor számukra kritikus szenátor, vagy képviselő megválasztását kellett megakadályozni. Tom Moorer admirális, a tengeri hadműveletek vezetője, és a Vezérkar elnöke a következőket mondta: „Nem létezik olyan amerikai elnök, aki szembe helyezkedhetne Izraellel.” Moorer admirális még arra se volt képes, hogy felállítson egy vizsgáló bizottságot, amikor 1967-ben Izrael megtámadta az USS Liberty amerikai lehallgató hajót. Aki Izraelt kritizálni meri, még építő jellegű kritika esetében is, azonnal megkapja az „antiszemita” címkét. Az amerikai politikában a média és az egyetemek hatalmas erőt képviselnek.

The Saker: Az ön véleménye szerint a korábban felsorolt 12 entitás közül melyiknek volt kulcs fontosságú szerepe a 9/11 hamis zászlós esemény megtervezésében? Végül is, nehéz elképzelni, hogy ezt GW Bush beiktatása és szeptember 11. között tervezték meg és készítették elő. Az előkészítéseknek Clinton adminisztráció alatt kellett elkészülnie. Nem lehet, hogy az Oklahoma City-ben végrehajtott robbantás a 9/11 főpróbája volt?

Paul Craig Roberts: Véleményem szerint a 9/11-et a neokonzervatívok szervezték meg, akiknek nagy része Izraellel rokonszenvező zsidó. A merénylet célja egy új „Pearl Harbor” megteremtése, ami a neokonzervatívok szerint szükséges volt a közel keleti háború és hódítás megkezdéséhez. Fogalmam sincs mikor kezdték tervezni, de Silverstein-nek nyilvánvalóan volt benne szerepe, aki nem sokkal 9/11 előtt vette meg az épületet.

Ami pedig az Oklahoma Cíty-ben lévő Murrah Federal Bulding-et illeti, itt Partin tábornok az US légierő részéről, mint robbantási szakértő készített egy szakértői véleményt, amiben minden kétséget kizárva leszögezi, hogy az épületet belülről robbantották fel, a teherautóban lévő bomba felrobbantása csak a valós robbantásról történő figyelem elterelés volt. A Kongresszus és a média ezt a jelentést ignorálta.

The Saker: Mit gondol, azok, akik manapság uralják az USA-t, tisztában vannak azzal, hogy fejjel mennek az oroszoknak, aminek könnyen lehet a vége egy termonukleáris háború? Ha ige, miért vállalnak fel egy ekkora kockázatot? Csak nem arra gondolnak, hogy az utolsó pillanatban az oroszok visszalépnek, vagy valóban hisznek abban, hogy megnyerhetnek egy termonukleáris háborút? Nem félnek attól, hogy egy nukleáris összecsapás esetén mindent elveszíthetnek, beleértve hatalmukat, de még a saját életüket is?

Paul Craig Roberts: Ebben a témában pont olyan tanácstalan vagyok, mint ön. Véleményem szerint Washington az önhitség és az arrogancia csapdájába esett, és többé-kevésbé meghibbantak. Ráadásul hisznek benne, hogy Amerika megnyerhet egy termonukleáris háborút az oroszokkal szemben. Úgy 2005 környékén volt egy cikk a Foreign Affairs-ban, amiben ezt a következtetést vonták le. A termonukleáris háború megnyerhetőségében való hitet az (ABM) anti ballasztikus rakéták kifejlesztése táplálja. Az okoskodás úgy szól, hogy az USA megelőző első csapására az oroszok nem válaszolnának, félve egy második csapástól.

The Saker: Hogyan értékeli a birodalom jelenlegi állapotát? Éveken keresztül világos jelei voltak a hanyatlásnak, de még mindig nincs egyértelmű jele az összeomlásnak. Gondolja, hogy egy ilyen összeomlás elkerülhetetlen, ha pedig nem, hogyan lehetne megakadályozni? Megérjük a napot, amikor az amerikai dollár hirtelen értéktelenné válik, vagy talán más fogja kiváltani a birodalom összeomlását?

Paul Craig Roberts: Az amerikai gazdaság kiüresedett. Évtizedek óta nem növekedett a középosztály jövedelme. A FED volt elnöke, Alan Greenspan a fogyasztókat eladósodásba kergette, hogy ezzel pótolja a fogyasztás visszaesését. Mostanra viszont a társadalom oly súlyosan van eladósodva, hogy több hitel felvételére nem képes. Így aztán nem maradt semmi, ami fellendíthetné a gazdaságot. Olyan sok professzionális munkakör ment offshore, hogy a középosztály zsugorodása elkerülhetetlenné vált. A friss diplomások nem képesek elhelyezkedni, ezért képtelenek a szülőktől független életet élni, tehát nem teremtenek meg új háztartásokat, nem vesznek házat, nem bútorozzák be a meg nem vett házakat. A kormány viszont úgy hoz ki alacsony munkanélküliséget, hogy nem méri meg. A financiális piac meg van bundázva. Az egész egy kártyavár, amely tovább maradt fenn, mint sejteni lehetett volna. Nyilvánvalóan a kártyavár addig maradhat fenn, amíg a világ elfogadja a dollárt tartalék valutának.

Lehet, hogy a birodalom túl nagy súlyt helyezett Európa vállaira az orosz konfliktussal. Ha például Németország kilépne a NATO-ból, a   birodalom összeomlana. Vagy ha Oroszország venné a bátorságot és tőkével Görögország, Olaszország és Spanyolország mögé állnak azzal a feltétellel, hogy kilépnek az EU-ból és az Euró övezetből, az halálos csapás lenne a birodalom részére.

Alternatívaként, Oroszország jelezhetné Európának, hogy Oroszország nem tehet mást, mint nukleáris célpontoknak kijelölni az európai fővárosokat, mivel Európa csatlakozott Amerikához egy Oroszország elleni háborúban.

The Saker: Oroszország és Kína szokatlan történelmi lépésre szánta el magát, amikor a hagyományosat meghaladó szövetségre léptek. Mondhatnánk, hogy szimbiózisra utaló kapcsolatba kerültek. Gondolja, hogy a birodalom vezetői felfogták ésszel azt a tektonikus változást, ami éppen most történt, vagy pedig egyszerűen csak tagadni fogják a tényeket, mert azok túl ijesztőek?

Paul Craig Roberts: Stephen Cohen szerint egyszerűen nem tartanak külpolitikai megbeszéléseket. Nincs megvitatás. Szerintem a birodalom úgy gondolja, hogy destabilizálni tudja Oroszországot és Kínát mivel Örményországban, Kirgisztánban és Üzbegisztánban működik a színes forradalom. Mivel Washington eltökélt szándéka, hogy megakadályoz más nemzetek felzárkózását, és mert arroganciája határtalan, valószínűleg hisz abban, hogy sikerrel járnak.

The Saker: Az ön véleménye szerint van-e még értelme az elnökválasztásnak, és ha igen, 2024-ban ki lenne a legjobb választás? Személy szerint én nagyon tartok Hillary Clintontól, akit én rendkívül veszélyes, és kifejezetten gonosz személynek tartok. Azonban a republikánusok között található neokon befolyás mellett remélhetünk-e egy nem neokon jelöltet a pártban?

Paul Craig Roberts: Az elnöki választásnak csak akkor lenne értelme, ha a megválasztott elnök mögött lenne egy erős mozgalom. Mozgalom nélkül az elnöknek nincs független hatalma és senkit se jelölnek ilyen szándék mellett. Az elnökök keze meg van kötve. Reagan mögött volt egy fajta mozgalom, éppen annyi, hogy képes legyen tenni a stagnálás-infláció (stagflatió) ellen, dacára a Wall Street ellenzésének, és véget lehetett vetni a hidegháborúnak, dacára a CIA és a katonai/védelmi komplexus ellenzésének. Plusz Reagan nagyon öreg volt, aki a múltban élt és azt hitte, hogy az elnöknek van hatalma, és ennek megfelelően viselkedett.

The Saker: Mi a helyzet a hadsereggel? Elképzelhető egy olyan vezérkari főnök, aki azt mondja, hogy „nem Elnök úr, ezt nem fogjuk végrehajtani.” vagy pedig elképzelhető, hogy a tábornokok követik a parancsot, beleértve egy termonukleáris háborút jelentő parancsot is? Van arra remény, hogy az amerikai hadsereg vezetősége leállít egy olyan örültséget, ami a Fehér Házban és a Kongresszusban uralkodik?

Paul Craig Roberts: Az amerikai hadsereget a hadiipar építette ki. Tábornokok kinevezésének egyetlen célja, hogy legyenek tanácsadók a hadiiparban, vagy a „védelmi” iparban legyenek a igazgatói tanácsban tagok, akik „felülvizsgálják” a szerződéseket. Miután a tábornokok hatalmas pénzeket vágnak zsebre, elmennek nyugdíjba. Ennek, irodalma van.

The Saker: Ha az USA valóban szándékosan halad egy oroszokkal vivandó háború felé – hogy fog erre Oroszország válaszolni? Vissza fognak lépni, és elfogadják az alárendelt szerepet mint a termonukleáris háború egyetlen alternatíváját, vagy ellenállnak és felvállalják a termonukleáris háború bekövetkezhetőségét? Elfogadja-e, hogy ha Oroszország komoly elszántságot és nem várt katonai erőt mutat, akkor ezzel meg tudja akadályozni az amerikai támadást?

Paul Craig Roberts: Erre már sokat gondoltam, de nem mondhatom, hogy tudom rá a választ. Putyin humánusnak tűnik, lehet, hogy inkább megadja magát mintsem felvállalja a világ elpusztítását. Azonban Putyin mögött ott állnak a nacionalisták, akik semmi körülmények között nem mennek bele egy megadásba.

Véleményem szerint Putyinnak Európára kell fókuszálni, fel kell hívnia a figyelmet, hogy Oroszországot Amerika megtámadhatja és nincs más választásuk, mint lesöpörni Európát a térképről. Putyinnak biztatni kellene Európát, hogy lépjenek ki a NATO-ból annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a III. világháború.

Ez mellett Putyinnak meg kellene győződni arról, hogy Kína ismeri a rá leselkedő azonos veszélyt. Éppen ezért, a két országnak össze kell fogni. Így talán, ha a két ország összevonja katonai erejét, az amerikai háborús étvágy lelohadhat.

The Saker: Ön szerint mi az alapja annak, hogy az amerikai elit oly iszonyatosan gyűlöli Oroszországot? Ez csupán a hidegháború utózengése lenne, vagy van valami más oka ennek az univerzális russzófóbiának? Van talán valami az orosz kultúrában, ami kiváltja ezt az utálatot?

Paul Craig Roberts: Az oroszokkal szemben érzett gyűlölködés visszamegy a Wolfowittz doktrínáig: „Elsődleges célunk egy új rivális létrejöttének a megakadályozása a volt Szovjetunió helyén maradtakból, vagy bárhol máshonnan. Ez legyen az elsődleges megfontolásunk, amit aláhúz a regionális védelmi stratégia. Ehhez hozzátartozik minden ellenséges erő uralmának a megakadályozása olyan földrajzi helyeket, ahol jelentős természeti kincs található, ami – konszolidált körülmények között – alkalmas világhatalommá történő kinövésre.”

Mialatt Amerika a Közel Keletre fókuszált, Putyin felépítette Oroszországot, megakadályozta Szíria amerikai lerohanását, és Irak lebombázását. Így a neokon „legfontosabb célkitűzése” megbukott. Következésképpen Oroszországot be kell terelni a nyájba. Ez az oka annak, hogy Washington támadja Oroszországot. A függő viszonyban lévő amerikai és európai média folyamatosan ismétli az „orosz veszélyt” a nemtörődöm és rosszul informált tömegeknek. Persze, ott van még az orosz kultúra: keresztény erkölcs, törvénytisztelet, meggyőzés kényszerítés helyett, de ez messze nem a lényeg. Az oroszokat gyűlölik, mert ellenzik Washington egyedi uralmát. Ez az ellenzék vezet háborúhoz.

Ha Oroszország és Kína nem készül fel egy megelőző amerikai támadásra, akkor meg fognak semmisülni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________