(1679) Kik a zsidók?

Tibor bá’ online

 

~q191A Numerus clausus kihirdetése után a magyar zsidóság kijelentette, hogy ők nem nemzeti kisebbségek, hanem egy vallás hívői, ezért rájuk a Numerus clausus nem vonatkozik, de a biztonság kedvéért elkezdtek tömegesen kikeresztelkedni. A hatóságok pedig megkövetelték, hogy aki vállalkozni akar, az születési anyakönyvi kivonattal bizonyítsa, hogy a négy nagyszülő közül egyik se zsidó. A magyar rendszerváltás után végül is az a döntés született, hogy minden egyes zsidó született joga meghatározni, hogy ő vallási alapon zsidó-e, vagy etnikai alapon. Itt viszont az okoz konfúziót, hogy a magyar zsidónak magyar az anyanyelve, héberül már rég nem tud, akkor milyen alapon lehetne etnikum. Ebben a meglehetősen kusza helyzetben robbant a bomba közel 7 éve, amikor a Tel-Aviv University európai történelem professzora Dr. Shlomo Sand könyve megjelent, majd 5 hónapon át a bestseller listán volt, annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert beletaposott a legnagyobb nemzeti tabuba. Ugyanis Dr. Sand szerint a „zsidó nemzet” fogalma egy olyan mítosz, amit alig több mint 100 éve találtak ki.

Azonban Dr. Sand ennél tovább megy, mert szerinte egy biztonságos országra vágyó zsidó nemzet fogalmát kizárólag azért találták ki, hogy az Izrael állam megteremtésének jogosságát bizonyítsák.

Könyvének megírása előtt Dr. Sand mindenre kiterjedő történelmi és archeológiai vizsgálatot folytatott nem csak a fentiekben vázolt állítás igazolására, de több más ellentmondásos „tény” cáfolására is. Állítása szerint a zsidók soha nem hagyták el a Szentföldet. A ma élő zsidók nagy többségének semmi történelmi köze nincs az Izraelnek elnevezett területhez.

Annak leírása, hogy mikor és hogyan találták ki a zsidó népet, hatalmas sikert arat az egész világon. A könyv francia kiadása napokon belül elkészült, amit hamarosan követett a harmadik utánnyomás. Maguk az izraeliek, ha nem is lelkesek a könyv megjelenésével kapcsolatban, de legalább kíváncsiak rá. A könyv tehát egy alapos kihívás.

Érdekes módon az egyetem professzorai nem mutatnak hajlandóságot a vitára, egyetlen kivételtől eltekintve. A zsidó történelem professzora Israel Baratal a Jeruzsálemi Héber Egyetemről hallatta hangját a Haaretz nevű izraeli napilapban. Érdekes módon Dr. Baratal nem próbálta cáfolni Dr. Sand állításait. Írásának nagy részében azzal foglalkozik, hogy jelezze, a zsidó történészek nem annyira tudatlanok a zsidó történelem kitalációjával kapcsolatban, mint ahogy azt Dr. Sand feltételezi. Vagyis tudták azt, amit Dr. Sand feltárt, csak éppen nem tartották fontosnak nyilvánosságra hozni. Dr. Sand kijelentette, hogy a könyv megírásának ötlete már elég régen megszületett benne, de addig nem állt munkához, amíg nem lett professzornak kinevezve. Amit azzal magyaráz, hogy ő nem tartozik a különösen bátor emberek közé, és izraeli akadémiai körökben az ilyen nézetek kifejtésének meg van az ára.

Dr. Sand szerint még száz éve is a zsidók úgy gondolták, hogy ők azért zsidók, mert egy közös vallás hívői. A XX. Századfordulón a cionista zsidók ezzel a nézettel szembefordultak és belefogtak egy nemzeti történelem kitalálásába, belopva azt az ötletet, hogy a zsidók a vallásuktól függetlenül, mint „nemzet” léteznek. Ezt követte az a zsidó „kötelesség”, hogy a száműzetésből visszatérjenek az „ígéret földjére”, ami a judaizmustól teljesen idegen.

A cionizmus megváltoztatta a Jeruzsálemmel kapcsolatos képet is. Korábban Jeruzsálem volt az a hely, ahová vágytak, de nem ahol élniük kellett. A zsidók 2000 éven keresztül távol maradtak Jeruzsálemtől, de nem azért, mert nem tudtak volna visszatérni, hanem azért mert a vallásuk megtiltotta, hogy visszamenjenek még mielőtt a messiás megjelent volna, és ugye Jézust nem fogadták el messiásnak.

Dr. Sandot a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor a bibliai időkből származó archeológiai bizonyítékokat vizsgálta. „Engem nem neveltek cionistának” állította, „de csak úgy, mint minden más zsidó, magától érthetőnek vettem, hogy a zsidók Judeában éltek, ahonnan a rómaiak Kr.u. 70-ben elűzték őket. De miután elkezdtem keresni a bizonyítékokat, rájöttem, hogy Dávid és Salamon királysága mindössze legenda volt.”

„Ugyanígy jártam a száműzetéssel” folytatja Dr. Sand „A zsidóságot nem tudod a helyére rakni száműzetés nélkül. De amikor a száműzetéssel kapcsolatban a történelemmel foglalkozó könyveket átnéztem, semmit se találtam. Semmit. Az ok egyszerű, a rómaiak senkit se száműztek. Tény az, hogy a palesztinai zsidók majdnem kizárólag parasztok voltak, és a bizonyítások szerint a földjeiken maradtak.”

Dr. Sand szerint egy alternatív elmélet sokkal valószínűbb. A száműzetés mítoszát a korai keresztények találták ki, hogy a zsidókat áttérítsék az új hitre. „A keresztények a későbbi zsidó generációkkal el akarták hitetni, hogy őseiket Isten által elrendelt büntetéskén űzték el a földjeikről.

Viszont ha nem volt száműzés, akkor hogy szóródott szét oly sok zsidó a világban, még mielőtt a modern Izraeli állam biztatta volna őket, hogy térjenek „vissza”? Dr. Sand úgy gondolja, hogy közvetlenül a keresztény vallás alapítása előtt és után, Judaizmus egy prozelita vallás volt, mindent megtett a térítésért. Ezt a tényt a korabeli római könyvekben megemlítik. A környéken utazó zsidók próbálkoztak térítéssel Jemenben, az Észak-afrikai berbereknél, évszázadokkal később a Kazár birodalomban (ami napjainkban Oroszország déli része), ahol a teljes lakosság áttért, akikből később a közép- és kelet-európai askenázi zsidók lettek. Ezzel kapcsolatban Dr. Sand felhívja a figyelmet arra a furcsa önámításra, amiben az izraeliek élnek. Nemrég az újságok beszámoltak új ásatási eredményekről, ami szerint a Kazár birodalom fővárosát felfedezték a Káspi-tenger mellett. Ez a hír a legnépszerűbb izraeli újság weblapján így jelent meg: „Orosz archeológusok megtalálták a rég elveszett zsidó fővárost.” Ennek ellenére egyetlen újság se gondolta úgy, hogy ennek a hírnek lenne jelentősége a hivatalos zsidó történelem szempontjából.

Dr. Sand tovább fűzi gondolatait: „Ha a zsidók többsége nem hagyta el a Szentföldet, akkor hová lettek? A választ az izraeli iskolákban nem tanítják, de a korai cionista vezetők, beleértve David Ben Guriont is (Izrael első miniszterelnöke) úgy tudták, hogy a palesztinok az eredetileg ott élő zsidók késői leszármazottjai. Úgy gondolták, hogy a zsidók áttértek az iszlám hitre.

Dr. Sand véleménye szerint a kollégáinak távolmaradása a megvitatástól egy hallgatólagos elismerése annak, hogy az izraeli egyetemeken tanított zsidó történelem úgy van felépítve, mint egy kártyavár. Ez a probléma visszavezethető a múlt század 30-as éveire, amikor elhatározták, hogy a történelmet kétfelé osztják: általános történelemre és zsidó történelemre, mert szerintük a zsidók megtapasztalása egyedülálló volt. Érdekes, hogy az izraeli egyetemeken nincs külön zsidó fakultás politika tudomány, vagy szociológia terén. Kizárólag a történelemmel bánnak így.

Végül pedig egy panasz a szerző szájából. „Kritizáltak, mert az európai történelem a szakterületem és mégis a zsidó történelemről írtam. Csakhogy egy ilyen könyv megírásához egy olyan történészre volt szükség, aki ismeri azt a történelmi megközelítési módot, amit az egész világ akadémiai berkeiben használnak.”

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________

35 gondolat erről: „(1679) Kik a zsidók?

 1. Megint egy téma az uborkaszezonra. Uncsi. 😛

 2. 1:
  Kötelez valaki arra, hogy itt csámcsogj az uborkán? 😀

 3. 2. Olyan hosszú volt, hogy végig se tudtam olvasni. 🙂 Közben aludnom kellett egyet. 😀
  A szavazással: szerintem az asztrológia szerintem butaság .

 4. 3:
  A dupla „szerintem”-ből következtetve, valóban álmos lehetsz még. Asztrológia ügyben egyetértünk. Na, ez is valami. 🙂

 5. 4. Igazad van 🙂 , meg ez a dög meleg is hozzájátszik, éjjel keveset tudtam aludni, pedig az ablakok nyitva voltak éjjel, de irtó meleg van úgy is 😀

 6. Majdnem mindegy, hogy honnan származnak a zsidók /a magyarság eredetéről sem tudunk egy csomó mindent, attól még elvagyunk valahogy/ – a lényeg a vallás, a kiválasztottság tudat, ami aztán világuralmi törekvésekhez vezet.
  Mint tapasztaljuk, a történelem eleve elég „hajlékony” dolog, hol ezt írnak, hol azt /függően attól, ki a győztes 🙂 /.

  A sztoriban talán az a legérdekesebb, hogy lehetséges, hogy az ‘új-zsidók’ irtják az ‘ó-zsidókat’… 😉

 7. 6:
  Valami azért így is sántít. „kiválasztottság tudat” ami a zsidó hitből adódik, miközben már rég nem vallásosak.

 8. Lehet, hogy a zsidóság inkább egy életszemlélet, és nem annyira vallás vagy nemzeti hovatartozás.

  Amikor a vallás volt túlsúlyban a világban, akkor vallással magyarázták, amikor a nemzeti szempontok erősödtek, akkor nemzeti alapon voltak „kiválasztottak”.
  EZÉRT nem lehet őket besorolni semmilyen vallási vagy nemzeti kategóriába.
  És a kiválasztottság ezt jelzi…
  Azt, hogy rájuk nem vonatkoznak a többségre kötelező szabályok, törvények. Nyilván, mert ők akarnak uralkodni, rájuk nem vonatkozhatnak az alattvalói törvények.
  Alapvetően lényegtelen, hogy valamilyen Isten választotta őket ki, vagy saját intelligenciájukra támaszkodva tagadják meg a többségi kereteket, ők igyekeznek kivonni magukat a másokra vonatkozó kötelezettségek alól.
  Több évezredes gyakorlat alapján mindig rendelkeznek olyan nézőponttal, amelyikben minden vitában nekik van igazuk.
  Ezért a goj az lop, a zsidó ügyes.
  A goj hazudik, a zsidó intelligens.
  A goj aggresszív, a zsidó önvédelmet gyakorol.

 9. Ha átlagosan 25 évet számolunk egy generációra, akkor isz 70 óta ~75-77 generáció váltotta egymást. Egy ma élő embernek tehát ~2^75-2^77 potenciális felmenője élhetett volna akkor, de mivel ez a szám bőven nagyobb, mint az összes (akár akkor, akár ma élő) ember összlétszáma, ezért nyilván bizonyos felmenői ágak egybe esnek többé-kevésbé távoli rokonok házasságaiból kifolyólag… De egyben ez azt is mutatja, hogy potenciálisan a világ bármely akkor élt embere ott lehet a felmenőink között…
  Az akkori zsidók leszármazottai közt is biztos voltak kitérők, visszatérők, betérőkkel házasulók, meg minden egyéb (mint most is)… 2000 év kavarodása után szerintem senkitől se hiteles, ha azt állítja, hogy ők, és csakis kizárólag ők azoknak a leszármazottai…
  (Hasonló igazságok mondhatóak el a bő 1000 évvel ezelőtti magyar honfoglalóktól való leszármazásra…)

 10. 9. Avatar.

  Se a zsidóság, se a magyarság nem kizárólag genetikai kategória.
  Tudatos felvállalás nélkül egyik sem működik.

 11. 9. Avatar

  Épp a zsidók állítják (mármint a kazár zsidók), hogy őket megvédte a vallásuk attól, hogy keveredjenek. Nem térítő vallás, nem a mennyiség számított nekik, hanem a minőség. Most is védekeznek a keveredés ellen – ha olvastad Bálint hozzászólását ők nem ruhaszárító kötelet húztak ki a határon kerítésnek – miközben bennünket európaiakat mindenáron keverni szándékoznak ázsiai és afrikai népekkel a cionista tervek szerint.

  Richard Coudenhove-Kalergi szerint (Praktischer Idealismus) „Európa hosszú évszázadok alatt a júdaizmus elpusztítása helyett valójában kiművelte és erőssé tette a zsidó népet. Ily módon alkalmassá tette arra, hogy a zsidókból jöjjön létre a jövő társadalmának az elitje. A gettókból kiszabadult nép vált Európa új szellemi arisztokráciájává. A hagyományos európai feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció.”

  Maga Shlomo Sand mondja egy interjúban a riporternek, hogy könnyű a zsidók genetikai vizsgálatai során megállapítani a 92 százalékuknál a kazár származást, hiszen egymás közt szaporodtak. Czeizeltől is ezt hallhattuk.

  Szegény Arthur Koestler, ha ezt megérhette volna….

 12. 11: Ez abszurdum, a mai zsidóság ugyanolyan keverék nép mint bármely másik. Az évszázadok alatt Európában olyan keveredésen mentek keresztül, hogy a mai zsidók között ugyanúgy megtalálod a szőke kékszemű skandináv, mint a hagyományos képbe illő kreolbőrű göndör fekete hajú nagy orrú semita típust. A kinézet alapján beazonosíthatatlanok.
  Egyébként emiatt többségük szemmel láthatóan egyáltalán nem illeszkedik a közel-keleti népek környezetébe, Izrael egy kakukktojás antropológiailag. De a kazároktól sem igen örökölhették a nyugatias megjelenést.

 13. 12. hubab

  Itt beszél a riporter arról, hogy a zsidók géntérképe egy 2000. évi vizsgálat szerint megegyezik, bárhonnan is származnak, Európából, Észak-Afrikából, vagy a világ más pontjáról. Van bennük valami közös és ez azt bizonyítja, hogy ők mind a közel-keleti szemita népek családjából származnak. A 6. perc 59. másodpercétől.

  Izraelben nem engedélyezik a vegyes házasságot! Egy zsidó nem vehet el egy nem zsidót… Ezt Shlomo Sand mondja, nem én. 😀

 14. 13: Ez megint ellentmondáshoz vezet, a korábbiak szerint a zsidók többsége nem Közel-keleti, hanem kazár eredetű, akik eurázsiai nép…
  Ehhez nem értek, de ha egy állam megtilthatja a polgárainak, hogy kivel házasodhatnak, kivel nem, akkor az Abszurdia. Nem is akarom elhinni…

 15. Hát igen, de csak nem gondolod, hogy hazudik, vagy tájékozatlan egy 1946-ban született izraeli történész professzor, aki a mai napig a Tel-Avivi Egyetemen tanít, akkor is ott tanított, amikor ez a vele szemben elég indulatos riporter kérdezgette őt.

  És azt el tudod hinni, hogy egy szó sem igaz az egyiptomi Exodusból, Dávidból, Mózesből és a többiből és ezt tudják is a történészek és mégis ezerrel tanítják, mint történelmet. Esetleg azt, hogy nálunk is lenne magyar történeti tanszék és külön történeti tanszék, mint Izraelben? Érdekes egy világ, azt hiszem elámulnánk, ha egyszer mindent ki lehetne mondani, mielőtt valaki felsikoltana antiszemitizmus miatt.

 16. 15: „Esetleg azt, hogy nálunk is lenne magyar történeti tanszék és külön történeti tanszék, mint Izraelben?”

  Van.
  Történeti Intézet
  Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék
  Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

  Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
  Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
  http://www.btk.elte.hu/intezetek

 17. 11: És vajon hogy lettek a kazárok zsidók, ha őket nem megtérítették? Hogy téríthették meg őket, ha a zsidó vallás nem térít?
  Nehéz lenne elhinnem, hogy a fekete bőrű etióp zsidóktól (lásd a 2013-as izraeli szépségkirálynőt) a vörös hajú európai zsidókig mindenki keveredés és térítés mentesen lett a Júdea provinciából kiűzött zsidók leszármazottja…

 18. 17. Avatar

  „Hogy téríthették meg őket, ha a zsidó vallás nem térít?”

  A kazár kagán hívta be a három fő vallás képviselőit, és meghallgatta őket, majd úgy döntött, hogy népével együtt felveszi a zsidó vallást.
  A „valódi” zsidók nem tudták megakadályozni, hogy a kazárok is kövessék Jehova parancsait…

  Azazhogy…. a rossznyelvek szerint a holokauszt is azért történt, hogy a zsidók számát egy előírt szintre csökkentsék.

 19. Kiváló alkalmazkodókészség, simulékonyság, és az adott rendszer hibáinak azonnali felismerése, és érdekeiknek megfelelő kihasználása. Ezt csinálták a világtörténelem minden egyes birodalmában, ahol megfordultak, éltek, mint provincia, gyarmat. A természetben a vándorlás, „hontalanság” a természethez való alkalmazkodás egy módja. Intelligens fajnál/fajtánál ez tapasztalatszerzés miatt rendkívül kifizetődő hosszútávon.

 20. Egyesek emlegették itt a kazár kérdést. Az a baj, hogy ez a kazár dolog nagyon-nagyon gyenge lábakon áll. Most nem akarok belemenni miért, de ez a vonal egy grandiózus félrevezetés. Ez nem csupán a véleményem, de határozott bizonyosságom van róla. Még Arthur Koestler: A tizenharmadik törzs c. munkája lopta be a köztudatba a zsidó hitre tért kazár nép mítoszát (az is megérne egy misét, hogy miért!), és ez azóta sajnos kiirthatatlanul beleette magát a köztudatba. Az emberek jó része ezt a tézist kritika nélkül átvette és bizonyosságként harsogja. Pedig ebből egy árva szó sem igaz. Azzal a korszakkal igen súlyos problémák vannak. Olyan, hogy „zsidó hitre tért kazár nép” valójában soha nem létezett.

 21. 20. Tóth Gyula

  ” Ez nem csupán a véleményem, de bizonyosságom van róla.”

  Abból amit az imént leírtál, csak az derül ki, hogy ez a véleményed. Sok étrelme bizonyítékok, érvek nélkül ennek nincs. Megosztanád velünk mitől „bizonyosság” az amit gondolsz?

 22. 20: „“zsidó hitre tért kazár nép” valójában soha nem létezett”

  OK, de akkor honnan a fenéből került elő az a rengeteg galíciai és oroszországi zsidó? Akik aztán jelentős számban beáramlottak a Kárpát-medencébe… is.

 23. 20. Tóth Gyula

  Pap Gábornak (és Tóth Gyulának 😀 ) van erről egy videója a YT-on. A címe: „Pap Gábor – Kazár Birodalom Kamu (+ Tóth Gyula, Grandpierre Atilla és mások)”

  Nem is értem, miképp hasonlíthatták össze a DNS-üket a kazárokéval, amikor már nincsenek kazárok, de még kazár sírok sincsenek.

  Már volt szó Tibor bá’ blogjában arról, hogy a Haaretz-ben megjelent egy angol nyelvű cikk, hogy a Krim félszigetre szívesen költöznének, mert az az őseik földje és nekik senki sem mondhatja meg hol élhetnek és hol nem. Kb. utána egy hónappal olvastam, hogy a krimi kommunisták pártja nyilatkozott, hogy nagyon szívesen látnának izraeli befektetőket a félszigeten. Amikor aztán az oroszok visszacsatolták, annak Soros nem nagyon örült…

  „Kiváló alkalmazkodókészség, simulékonyság, és az adott rendszer hibáinak azonnali felismerése, és érdekeiknek megfelelő kihasználása.” ezt írja Dan. Ezt jól illusztrálja, ahogy kaptak az ötleten. Koestler és felesége öngyilkosságában közrejátszhatott hogy nem tűnt jó ötletnek kezdetben A tizenharmadik törzs. Most meg milyen jól jön a cionistáknak, nem?

 24. Az európai zsidó közösségeket megalapító, néhány száz fős, nagyjából 6-800 éve élt askenázi csoport nagyjából egyenlő arányban európai és közel-keleti felmenőkkel rendelkezett egy új genetikai kutatás szerint.
  Bár az elmúlt évek genetikai kutatásai kapcsolatot találtak szerte a világban élő zsidók között, a zsidóság több mint 75%-át kitevő askenázik ellentmondásos eredetét sokáig homály fedte.
  A nemzetközi kutatókból álló The Ashkenazi Genome Consortium (TAGC) által végzett, eddigi legátfogóbb genetikai kutatás megerősítette azt a széles körben elterjedt vélekedést, miszerint az európai zsidóság ősei levanteiek (mai Szíria, Libanon, Izrael, Palesztina és Jordánia https://hu.wikipedia.org/wiki/Levante ) és európaiak voltak, s egyúttal cáfolta azt a 19. században megalkotott teóriát, hogy az askenázik a kazárok leszármazottjai lennének – közölte Itsik Pe’er, a TAGC alapítója, a Columbia Egyetem informatikaprofesszora.
  idézet innen: http://mult-kor.hu/20140910_uj_genetikai_kutatas_az_askenazikrol

  az áttért kazár birodalom teória a zsidó enciklopédia egyik szócikke. innen is
  tudhatott róla pl benjamin freedman.

 25. 26:
  Ez a Levante, mint ősi zsidó föld, alkalmas a Nagy-Izrael álom kergetésére. Nem csodálkoznék, ha Netanyau rendelésére készült volna. 😀

 26. 26. vagyok. Saroltát írtam be. mért nem látszik? :O

  belinkelték benjamin freedman beszédét, az abban levő súlyos tévedésre írtam, mivel a zsidók nem kazárok, a zsidók zsidók.
  a lényeg, hogy a kazár teória kitaláció, mint a fent idézett genetikai kutatás is mutatja. ezt a kazár teóriát bizonyos zsidó körök kreálták, kétszeres félrevezetésül: 1. higyjük azt hogy a világban szétrajzott askenázik nem vér szerinti zsidók, hanem a zsidó hitre áttért kazárok (rájuk kell haragudni, ha kell) 2. esetleges területi igények jogosságát alátámasztani (zsidó állam alapítási törekvések 19. századtól – cionisták).
  levante – nem írtam sehol hogy ősi zsidó föld, ezt a földrajzi területet régóta így hívják, mindig is igen vegyes népességgel, több vallással. gondolom a genetikai minták zsidó markerei az itteni zsidókéval egyeznek.
  amúgy ha netanjahun múlna az ős- meg az újhaza is öt kontinensen lenne. 😀
  tényleg van is nekik ilyen levantés tervük: The Zionist Plan for the Middle East
  http://www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20Zionist%20Plan%20for%20the%20Middle%20East.pdf
  de arrafelé mindenkinek kell ez a levante – az isis nevében ott is van: iraki és levantei iszlám állam.

 27. 28:
  Itt nemigen szokás a nick-re is hivatkozni, legtöbbször csak a sorszámot írjuk be. Az eléggé meghatározó.

  Shlomo Sand a „The Invention of the Jewish People”-ben elég jól meghatározza az igazi zsidókat, akik leszármazottai (sajnos) a mai palesztin arabok. Erre tessék gombot varrni. 😀

 28. értem, csak a többiek neve látszik.
  nem megy amit előbb belinkeltem a levantés tervről. remélem ez már jó:
  The Zionist Plan for the Middle East
  http://www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20Zionist%20Plan%20for%20the%20Middle%20East.pdf

  persze hogy a palesztin arabok! 😀 sémita testvérek amúgy is. és a keverék fehér zsidók aljasok az ottani sötétebb bőrű tiszta vérű zsidókkal – majd lehet mondani, hogy csak arabok. olyan ügyvédes csűrcsavaró intellektusuk van: van zsidó meg nincs is, ez is az meg az is, nép is meg nem is. 😀

 29. 30:
  Igazából it is not my cup of tea. Várj majd Arma Gedeon rád talál, ez az ő asztala (különben földid).

 30. A zsidóság is egy olyan kategória, mint az IQ vagy a szerelem…
  Mindenki tudja miről van szó, de nagyon kevesen értenek egyet a definíciókban… minél precízebb a definíció, annál neccesebb az egyetértés.

  Erre akkor jöttem rá, amikor a fiamért mentem a rajziskolába.
  Kb 10-en rajzoltak egy modellt. Ugyanazt a modellt, de mindenki más szögből, más vonásokkal, más gyakorlattal.
  És egyiké sem volt „igazabb” mint a másiké.

  Tele vagyunk ilyen nehezen definiálható koncepciókkal, de azért így is elég szépen elketyeg a világ.

  Hogy hozzátegyem az én véleményemet, a zsidóság inkább világnézet, mint genetikai vagy vallási kategória.
  Egyfajta kívülállás, szembenállás, a többségre érvényes írott és íratlan szabályok folyamatos megkérdőjelezése és az ebből adódó előnyök élvezése… plusz a többség emiatti haragjának elviselése.
  Az hogy egy körülhatárolt népcsoport ezt a világnézetet magáévá tette, és kanyarított hozzá egy vallást is, az inkább csak hab a tortán, de nem igazán pontosítja a meghatározást.

  Érthetőbbé válik egy példával: Ne legyél már olyan skót !
  Senki nem gondol arra hogy skóciai emberre gondolok…
  Vagy hogy ne cigánykodjál…

  Tehát a zsidóság (nem mint nép, hanem mint fogalom) nem csupán egy népcsoportot vagy vallást jelent, hanem egy hozzáállást.

 31. 32:
  Félévente közzéteszem a meghatározásomat: zsidónak lenni = egy specifikus elmeállapottal.

 32. 32. Attila (PV)
  „Érthetőbbé válik egy példával: Ne legyél már olyan skót !
  Senki nem gondol arra hogy skóciai emberre gondolok…”
  Nekem egy zsidó származású barátom kifejtette egyszer, hogy a skót vicc, az burkolt zsidózás.

 33. 34. Jani

  „Nekem egy zsidó származású barátom kifejtette egyszer, hogy a skót vicc, az burkolt zsidózás.”

  Tipikus…
  Egyrészt már megint valami, amit a zsidók jobban tudnak, és lehet használni lelkiismereti zsarolásra…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük