(1608) Mit tudunk Jézusról?

Tibor bá’ online

 

Mottó: Az igazi probléma a hittel, hogy a hívőket megfosztva a megfontolástól, egy irányba tereli, hamis bizonyosságot adva nekik egy olyan világban, ahol bizonyosság egyáltalán nincs.

A nyugati világban valaki akár hívő, akár nem, Jézussal kapcsolatban jóval többet tud, mint bármely mai közszereplőről. A kérdés az, hogy amit tudunk, az megfelel-e a valóságnak?

Jézusról kortárs részéről hiteles feljegyzés nem készült, aki személyesen ismerte volna. Viszont archeológiai leletek, ősrégi szövegek és vallásos tárgyak segítségével elég sokat ismer a tudomány arról az időről, amikor az Újtestamentum születet. Ezek szerint sok minden dolog kiderül Jézusról, amit így húsvét táján érdemes összeszedni.

Jézus nős volt: 2014-ben találtak egy ősrégi szövegmaradékot, amiben Jézus feleségéről volt szó. A katolikusok azonnal isten gyalázásról kezdtek beszélni. Viszont a zsidóknál a cölibátus nem létezik. Jézus és tanítványai zsidók voltak, és köztudott, hogy a rabbiknak van feleségük. Ez annyira köztény volt, hogy egyesek felvetették Jézus homo szexualitását. Viszont korábbi írások rámutattak, hogy Jézus és Magdaléna között különleges kapcsolat volt.

Rövid hajviselet: Ellentétben a művészi képalkotásokban megjelenő Jézussal, abban az időben a zsidók rövid hajat hordtak. Az ősi római szobrokban a zsidó rabszolgákat rövid hajjal jelenítették meg. Valamint Pál Korinthusbeliekhez írt levelében kitér arra, hogy a hosszú hajú férfiak „csúfok”. A hatvanas évek hippi divatja idején a konzervatív keresztények hivatkozta Pál apostol 1. Korinthusbeliekhez írt levelére 11-14 alatt: Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki?

Keresztre feszítés? Az írástudók évszázadokon át tudták azt, hogy az Újtestamentumban olvasható szó „stauros” (amit Európában „kereszt”-nek fordítottak, rendszerint csak egy felállított oszlop. A rómaiaknak nem volt szabványos eljárásuk a keresztre feszítésre. Ezen kívül Josephus írásaiban megtalálható, hogy Jeruzsálem ostrománál a katonák a kivégzés alatt állókat különböző helyzetekben szegelték fel, vagy kötözték fel oszlopokra. Viszont a korai keresztények odaképzeltek egy keresztgerendát is, hogy így az egyiptomi „élet”-re (felteszem „örök életre”) szimbolizáljanak.

Alacsony volt, nem magas: A Római Birodalom idején a tipikus zsidó férfi nem érte el a 160 cm magasságot, amiből következtetni lehet Jézus magasságára. Hogy a későbbi korokban Jézust magasnak jelenítették meg, annak oka az asszociáció, ami szerint a „nagy” emberek egyúttal magasak is. Jézus istensége, csodálatos születése, és csoda tételei miatt kiérdemelte a daliás termetet, ezért jelenítették meg 180 cm körülinek.

Házban született, nem istállóban: Jézus születésének körülményei a második évszázadban konkretizálódtak a csodásan mitikus részletekkel. De maga az istálló még később került be a képbe. Eredetileg József és Mária rokonoknál szállt volna meg, és a kitétel: „Nem volt részükre hely a kocsmában (eredetileg „kataluma”)” helyesen fordítva: Nem volt részükre hely az emeleten. A későbbi fordítok nem tudtak arról a szokásról, hogy éjszakára az állatokat beterelték a földszintre. Ebből következett, hogy a jelenlévő állatok miatt „istálló” lett a helyszín.

Nem Jézus volt, hanem Josua: A zsidó Josua megváltást jelent, amely név az ősi Közel Kelten igen gyakori volt. Josua és Jézus ugyanaz a név, de Názáretire azért használják kizárólagosan a Jézus nevet, hogy ne legyen összekeverhető az Ószövetségi Josuával, aki a zsidókat elvezeti az ígéret földjére. Valójában a kapcsolat a két személy között lenyűgöző. Néhány hittudós szerint a sokkal régebbi Josua történés van felfrissítve az Újszövetségben.

Az apostolok számának (12) háttere nem történelmi, hanem asztrológiai: Jézus követőinek száma vita tárgyát képezheti. Az akkori emberek szerint a tizenkettő egy szerencsés szám volt. Az apostolok számának eredete egybeeshet a zodiak 12 mezejével, vagy az év tizenkét hónapjával. A zsidó vallást történelmileg megelőzte az asztroteológia vagy csillagimádás, mert ugye a vallások megalkotóinak ötletekre volt szükségük. Ezért volt Mohamednek 12 utóda, Izrael népének 12 nemzet. Hogy lehetett volna Jézusnak 13 tanítványa, esetleg csak 11?

A jóslatok nem beteljesülnek, hanem utólag kitalálják őket: Jézus idejében az Ószövetség szövege széles körben volt ismert. Így az csak természetes, ha valaki meg akarta játszani a messiást, akkor (Máté szerint) Jézus szamár hátán vonult be Jeruzsálembe. (Máté 21:4) és ezzel megvalósult a próféta szava. A jelenések könyvében is olyan eseményekről számolnak be, amik már megtörténtek, nem kellett őket kitalálni.

Jézusnak tulajdonított mondások egy része nem tőle ered: Jézus idézetek könnyedén kigyűjthetők az Internetről. A legismertebbek, például „Boldogok a lelki szegények…” vagy „Az vesse rá az első követ…” aztán „Ne tégy olyat másnak, amit magadnak nem kívánsz.” Szóval ezen mondások Jézustól származása már a III. században is képezte vita tárgyát. A helyzet az, hogy az Újszövetséget jóval Jézus halála után írták. Valós időben (real time) szavait nem lehetett rögzíteni, mert nem voltak meg hozzá az eszközök, hacsak ő maga nem írta volna le, ami nem történt meg.

Éppen ezért biztosak lehetünk abban, hogy az időtálló bölcs intelmek legalább egy része nem Jézustól származnak, azok időben vagy előtte, vagy utána hangozhattak el. Példának okáért a házasságtörésért megkövezett nő története legelőször a IV. században jelent meg. Az ókori Közel Keleten szokás volt tiszteletben tartott „arany szabályokat” tekintélyes személyek szájába adni a nagyobb hatás kedvéért.

Jézus  személye, ha egyáltalán létezett, elvész a történelem homályában, nem hagyva hátra nekünk csak ráérzések tömegét és hagyományokat, melyeket ismereteknek fogadunk el. Ez a néhány, felsorakoztatott „tény” többnyire triviális, mert valójában nem számít, hogy Jézus magas volt-e vagy alacsony, hosszú volt-e a haja, vagy rövid. Az viszont nagyon is fontos, hogy az emberek által elfogadott „tények” Jézusról, istenről és az emberiségről nagyon is vérszegények.

Jézus tanításait összekeverik az örök érvényű moralitással, zsidó elvárásokkal és némi vaskorszakból származó kultúrával. Ebből kellene nekünk megteremteni a kívánatos élet feltételeit a XXI. században.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

147 gondolat erről: „(1608) Mit tudunk Jézusról?

 1. A legfontosabbat is leírtad?

  Nem volt zsidó.

  (Ha leírtad, akkor bocsánat, csak átfutottam a posztodat.)

 2. A téma aktualitásában Tibor bá gyakorta jeleskedik, ma sincs másként (Nagypéntek van, Jézus keresztre feszítésének emléknapja).
  Jómagam eretnek katolikusként az alábbi online elérhető könyveket ajánlom a keresztény egyház tanításait elfogadni nem képes, ám őszinte, kereső – és gondolkodó- ember számára:
  Gromon András: Ki dobja az első követ?
  http://mek.oszk.hu/03900/03991/03991.htm
  (érdemes végigmenni a tartalomjegyzéken, és ráklikkelni egyik-másikra; különösen aktuális a húsvéti rész: Miért keresitek az élőt a holtak közt? Tibor bá! Szerintem ez neked is érdekes lehet, már csak azért is, mert földik vagytok a szerzővel 🙂
  Sárdy Péter: Jézus kincse emberek kezében (német eredetiből ford: Gromon A.)
  http://laptar.uw.hu/1_hit_es_ertelem/sardy1.pdf
  http://laptar.uw.hu/1_hit_es_ertelem/sardy2.pdf
  http://laptar.uw.hu/1_hit_es_ertelem/sardy3.pdf
  Karl Herbst: A valódi Jézus (sajna csak az ismertetőt találtam; ford: Gromon A.)
  http://konyvtar.hu/konyv/15848

  Tibor bá! Ha véletlenül nem engedélyezett hivatkozásokat is bemásoltam, akkor elnézést kérek.

 3. Tibor bá’

  Tudod az a baj, hogy ha történelmi személyként is szeretnénk tudni ki volt Jézus, akkor azt is tudnunk kellene, hogy mi zajlott a történelemben abban az időben. Mi régebben egy szót sem tanultunk arról, hogy mi is történt Kisázsiában. Mást sem hallottunk, mint hogy “már a régi görögök is”, meg “már a rómaiak is” és vallásként meg a zsidó vallás volt az alap, arra épült minden.

  Most nem tudom mit tanulnak a gyerekek, de sejtem most is csak ezt.

  Itt egy térkép a babiloni fogság idejéből: http://www.hit.amigo.hu/keret.cgi?/Terkepek/Page.html

  Ha összevetjük a történelmet és a Bibliát, itt-ott Josephus Flaviust akkor seperc alatt rájövünk, hogy mekkora hazugság az egész történet. Ehhez még hozzájön az, amit a sumer agyagtáblák lefordítása után megismerhetett volna a történelem a “történelem előtti időkről”, ha akart volna.

 4. 2. Tibor bá’

  “Ha nem volt zsidó, akkor mi?”

  Jó kérdés.

  Ugyanis akkor ütközöl a legtöbb ellentmondásba, ha abból indulsz ki, hogy Jézus zsidó volt.

  A zsidók nem tartották maguk közül valónak, és ő se tartotta magát közéjük valónak.
  A zodiákus alapján választott apostolok se zsidó szokás szeintiek, mert ők szigorúan tiltották a csillagok vizsgálatát.
  Az Utolsó Vacsora se igazán a zsidó szeder szertartás szerint folyt le, ráadásul a vérszerződés se egy igazi zsidó népszokás…
  És azt is tudni lehet, hogy már a mezopotámiai királyok is rituális keretek között törték meg a kenyeret és osztották szét, azzal, hogy Isten van benne.
  Talán az is segít, hogy Pilátus Aktáiban (IX.3.) olvashatjuk, hogy a zsidók – nagyon jól tudva azt, hogy Rómának a Pártos Birodalom a legnagyobb ellensége – azzal vádolták Jézust Pilátus előtt, hogy: „A mágusok Keletről jöttek köszönteni a saját királyukat.”
  Ráadásul az apostolok szinte mind keletre ment téríteni, ahol ismerősnek fogadták ideológiájukat.
  Tehát Jeruzsálemtől keletre voltak olyan hagyományok, amelyeket Jézus sokkal inkább képviselt mint a zsidó hagyományokat.

  Lehet futni pár kört, hogy genetikailag hova tartozott Jézus, pláne, ha abból indulsz ki, hogy nem létezett, de szerintem előbbre jutnánk, ha azt vizsgálnánk, hogy azok akik “hazudtak” nekünk Jézus létezésével kapcsolatban, milyen üzenetet akartak átadni.

  Ugyanis, mondjuk, hogy igazad van, az összes állítás amit elénk tártál egyszerre igaz, és Jézus nem létezett, ráadásul felesége is volt, és oszlopra kötözték és nem keresztre.

  Ezek szerint amit tanított is csak kitaláció, hazugság, a szeretet, az önzetlenség az idiótáknak kitalált humbug, és továbbra is csak a fogat fogért elv érvényes.
  Akik meg szeretik, becsülik egymást, azok mind hülyék, főleg, ha vallási indíttatásból teszik, mert jobban tennék, ha egymás hátában forgatnák a kést, az okosabbak kihasználnák a gyengébbeket ?

 5. Tomory Zsuzsánál találtam meg legtörmörebben a Bibliai könyvek sumir és egyiptomi eredetéről azt, ami az Ótestamentumra vonatkozik, ahol szó van XXIII. János pápa 1962 július 1.-i ismert beszédéről is.

  http://www.magtudin.org/Kramer.htm

 6. Érdekességként, fent van az interneten “A lator ” című film .

 7. 5. Kyra

  Ki tudja mióta próbálják súlykolni, hogy a kereszténység a júdaizmusból leágazott “mellékhajtás” és Jézus találta fel.
  Pedig az alap értékek egészen az őskorig mennek vissza, és kimutatható az egész történelmen keresztül.
  Jézus, akár valós személy, akár a kollektív spiritualitás alkotása, a júdaizmus által kisiklatott világot volt hivatott visszatéríteni a rendes kerékvágásba.

 8. „Mit tudunk Jézusról?”

  A kérdést tovább lehetne gondolni, pl.: Hogyan lehet hívő, egy amúgy racionálisan gondolkodó ember?
  Mivel a lét tétje a túlélés, úgy is fel lehetne tenni a kérdést, hogy milyen előnye származik abból egy hívőnek, hogy elfogad bizonyos dogmákat, és abban vakon hisz bennük.

 9. 9. Mvm9

  “Hogyan lehet hívő, egy amúgy racionálisan gondolkodó ember?”

  Sőt, ezt is tovább lehet gondolni, hogy a racionálisan gondolkodó ember hogyan taszította a világot az összeomlás szélére klimatikusan, gazdaságilag, politikailag és erkölcsileg is…
  Háborúk, ember által okozott katasztrófák, vírusok, génpiszkák, általános depresszió, plázazombizmus meg hasonlók…

 10. 10. Attila (PV)
  „a racionálisan gondolkodó ember hogyan taszította a világot az összeomlás szélére”

  Racionális magyarázatok: 1. profit, 2. hatalom, 3. birodalmi uralmi rendszer kiépítése. De a racionalitáson túl, hívőnek lenni is lehet, ha valaki megengedheti magának.

  Te miben hiszel…, ki fog rendet csinálni?

 11. 8. Attila

  Fokozatosan történt már a kezdetektől. Talán akkor volt a legnagyobb hamisítás, amikor Róma rájött, miként lehetne egyesíteni azt a rengeteg vallást, hogy könnyebben lehessen (meg)vezetni a népet. Ekkor jött az “e jelben győzni fogsz”- féle látomás. Aztán az összes zsinat arról szólt, mit kell eltüntetni, elégetni, elfeledtetni úgyhogy mire az 1500-as évekre feltalálták a könyvnyomtatást, szinte alig maradt valami. Addigra már összeboronálták egymással az Ó- és Újtestamentumot, úgyhogy az ment a Bibliába, így meg túlságosan kilógott a lóláb… A négy evangélium csak alig tett ki néhány lapot az Ótestamentum (Tóra) mellett. Na mit is tegyünk még bele? Naná, hogy a zsidó Pál leveleit, aki találkozott Jézussal a damaszkuszi úton…. 😀 Meg az apostolok cselekedeteit, stb.

  Csak egy dolog maradt ki a Bibliából: Jézus. Még azt is elfelejtették ki volt, hol élt, merre járt, stb.

  Közben meg ahogy múlt az idő, az emberek elkezdtek nyomozni: hogy is volt ez? Bármennyire is dugdosta a Vatikán az igazságot, mindenre fény derült. Az emberek utaztak keletre, megismerték az ősi egyházakat, azokat az írásokat is, amelyek nálunk már nem tartalmaz a Biblia. Előkerültek a földből, barlangokból tekercsek, agyagtáblák…

  Volt aki vette a fáradságot és megtanulta az ógörög, az arámi, a héber, a sumér nyelvet, aki megtanulta az egyiptomi hieroglif jeleket. Sőt,még nyilvánosságra is hozta. Ma már nem égnek a máglyák, csak a tudósok közösítik ki azokat, akik valami olyasmit hoznak nyilvánosságra, ami nem egyezik a Tórában leírtakkal. Ugyanis az az egész emberiség történelme, szerintük. Szegény Kramer professzor is erre ment rá, amikor kiadta a könyvét a sumérokról. Akiket nem is így hívtak. Mint ahogy a Gilgames eposz főhősét sem így hívták eredetileg…. Na, de ez már off. lenne.

 12. 11. Mvm9

  “Te miben hiszel…, ki fog rendet csinálni?”

  Hogy ki, azt nem tudom.
  De úgy hiszem, akkor lesz rend, ha megint egyensúlyba kerülnek az emberi lét fizikai, intellektuális és spirituális összetevői.
  Ha majd az emberek világosan fogják látni, hogy a pusztán tudományos-technikai alapokon való harácsolás sokkal több problémát okoz, mint amennyit hivatott volt megoldani. Majd ha az emberek rájönnek, hogy a kereszténység mázában csak a júdaizmus Tesco gazdaságos formáját kapták, míg a valódi keresztényég és Jézus tanításai mindig elvesznek a racionalista agyonmagyarázatokban.

 13. 12. Kyra

  A farkastejen nevelkedett testvérgyilkos legendáján alapuló rabló katonaállam, Róma nem tudott mit kezdeni a Jézusi szeretetvallással.
  De amikor lehetőség adódott az árukapcsolásra, és a Bibliához hozzászerkesztették az Ószövetséget, és gondosan kigyomlálták az apokrifokat, akkor már komoly érdeklődést mutatott a fogat-fogért meg a bálványimádóknak nyilvánított népek kiirtását, leigázását illetően, és seperc alatt államvallássá tette. Azóta az összes gyarmatosító a Bibliát lobogtatva mészárol le népeket akik az útjában vannak.

  A zsidók komolyan gondolják, hogy Jehova nekik adta a Földet. Azóta rájöttek, hogy a pénz az, amivel leghatékonyabban meg tudják szerezni. Ezért rendelte el Jehova, hogy egymástól ne szedjenek kamatot, de mástól igen. Tulajdonképpen a kapitalizmus építése ekkor kezdődött. A modern árutermelő kapitalizmus az utolsó előtti lépcsőfok: a tömegekkel hatalmas vagyont hozatnak létre, amit aztán uzsorával elszednek tőlük az utolsó fázisban.

  Tulajdonképpen ennek a folyamatnak az álcázásra használták fel, forgatták ki és hamisították évezredeken keresztül a keresztény tanokat.

  Ezért fontos feléleszteni a kereszténység keleti áramlatait, mert azok még hűebben őrzik az eredeti gondolatokat és értékeket.
  Ettől függetlenül is érzi az ember, még az ateisták is, hogy valami nagyon nincs rendben, de a nyugateurópai, indoeurópai alapokon nyugvó nyelvvel, zsidókeresztény erkölcsökkel és gondolkodással soha nem lesz képes rájönni, hogy mi a problémák valódi gyökere.

 14. Siessetek, mert mindjárt átadja lelkét az atyjának. 😀

 15. Jelenleg az izraeli iskolások azt tanulják, hogy “Jézus nem hozzánk tartozott”.

  Egy izraeli történész-rabbival párbeszéd a fészbukon. Eleinte mindig mást, egyszer csak kiderül, hogy pontosan ismeri a tényeket, utca-házszám, hogy Mária szülei Adiabene Nákeb herceg és Karax-Grapte hercegnö, galileai pártus helytartóék, akik nemzetközi diplomáciai jegyzékben ellenjegyezték a rómaiakkal, hogy hozzájárulnak a nemzsidó Herodes judeai királlyá kinevezéséhez. Haláluk után Galilea lassan római megszállt terület lett, s a judeai zsidók felajánlották a fergeteges szakértelmüket adószedés és közigazgatás területén, mindössze azt kérték cserébe, hogy az újonnan bekebelezett lakosságra a zsidó vallás legyen a kötelezö. (írásos nyoma van a római történelemben) Ennek nem volt adminiisztrativ akadálya, mert a zsidó vallás hivatalosan ott volt Róma 16 bejegyzett vallása között, s a megszívatott népesség halálos fenyegetésnek volt kitéve, ha merészelte gyakorolni az eredeti vallását. (ami identikus vot a Jézus által hírdetettel) s ezért kellett mindig semleges területen találkoznia a saját népével, mert komoly büntetés járt a szemináriumok meghallgatásáért …. A rabbi kitéröleg azzal zárta le, hogy nem kötelesek mást terjeszteni, csak ami az érdekük …

  Már a kezdeti idökben, (300-400 között) Rómában a zsidó származásu keresztények teljesen átvették az irányítást, bár fogalmuk sem volt a Jeruzsalem-környéki viszonyokról és történésekröl, mindent a római politikai és vallási egyeduralom érdekében rendeztek át. Egy Ireneus nevü püspök rendelte el a Thora kooptálását a kötelezö szövegbe, ezzel lényegében olyan mértékben ártott a világnak, hogy Hitler egy kis gyönge futottakmég hozzá képest.

  Az elsö Bibliák és az 1500-as elsö nyomtatott Biblia között 5000 apró kis változtatás van, Jézus szövegeit totálisan cenzúrázták, különösen a reinkarnációt illetöen … viszont azzal, hogy az elsö Bibliákban következetesen elitélöen mágus-papnak nevezik, s hogy Melkizedek-formátumú mágus pap, ez jelzi, hogy az igazság végig ott lappangott azoknak, akik értették.

  A svéd televízió bemutatott egy az elfelejtetni rendelt igazi Jézus-vallás tárgyi emlékeiröl szóló filmet, amit az Irakban autópályákat építö japánok forgattak. 360 katedrálist (Hatra) és templomot puszítottak el szisztematikusan a késöbbi korokban…

 16. 13. Attila (PV)
  „De úgy hiszem, akkor lesz rend, ha megint egyensúlyba kerülnek az emberi lét fizikai, intellektuális és spirituális összetevői.”
  Ez jó lenne, de csupán a jámbor hittől, meg a mantrázástól nem fognak egyensúlyba kerülni az intelektuális és spirituális összetevők, és egyáltalán semmi sem. A világ nem fog megváltozni. Gyakran kell(ene) gondolkodni és cselekedni, néha oda is csapni, amikor muszáj. Vires et virtutes.

 17. mint fent említik…. nem volt zsidó. Mária /a kedves mama/sem volt az, József lehet, hogy az volt, de hát nem Ő a vér szerinti papa, hanem a teremtő. Pap Gábornak, Molnár V. Józsefnek, Szántainak, nagyon jó előadásai vannak a témában, le lehet tölteni, meg lehet hallgatni, /akit érdekel/ ingyen van….

 18. 18. Mvm9

  “Ez jó lenne, de csupán a jámbor hittől, meg a mantrázástól nem fognak egyensúlyba kerülni az intelektuális és spirituális összetevők…”

  Azért, ha megnézed, már elindult az útkeresés, a plázazombik mellett már megjelentek az alternatív gondolkodásúak, a bio élelmiszerek újra felfedezése is ebbe az irányba mutat, már azoknál, akiknél ez életmód változást is jelent, nem csak drágább kaját.
  Az, hogy az internet tele van “titkos”, rejtélyes dolgokkal, mágiával, őstörténet kutatásokkal, vallási vitafórumokkal, ami mind azt jelenti, hogy már fortyog a változás.
  Az “elhárítás” nyilván tejjes gőzzel dezinformál, terjeszti a hülyébbnél hülyébb elméleteket, hogy hiteltelenítse azokat, akik komolyan keresik a megoldásokat.
  Nyilván le fog tisztulni a dolog, és kialakul egy nagyjából egységes elgondolás a jövőbeni teendőket illetően.
  Ami az odacsapást illeti, a régi rendszer fogja magát agyoncsapni…
  Aki pedig idejében kiugrik, az túléli.

 19. Attila

  Eredetileg Nimród eposz volt. Többször hallottam és több helyen olvastam, hogy egyszer csak gondoltak egyet és Gilgamesre változtatták, de még sehol semmilyen magyarázatot nem találtam arra, hogy miért. Még a szabadkőművesek nagy “G” szimbóluma is róla szól, mint az első építőről. Talán nem akarták, hogy összekapcsolódjon a bibliai Nimróddal? Még nem találtam hiteles magyarázatot rá.

 20. Ateista az, aki mindenkinél többet foglalkozik isten létezésével. 😀

 21. 21. Kyra.

  Nimród az Ószövetségen kívül mindenütt pozitív alak volt, és a tornyot is azért építtette, hogy az emberiség megmenekülhessen egy újabb vízözön esetén.
  Egyedül az Ószövetség tartja őt Jehova ellen lázadónak. Elképzelhető, hogy a vitathahatlan pozitív tulajdonságait áttestálták Gilgamesre, a negatívakat meg meghagyták Nimródnak.
  De hát a zsidókon kívül mások is érdeklődnek az őstörténet iránt, és egy csomó tényt nehéz figyelmen kívül hagyni…

  Mindenesetre érdekes figyelemmel kisérni az “őstörténetek csatáját” ahol sok érdekes teória küzd egymással, és fellazulni látszik a “hivatalos” kincstári változat.

 22. Nimród a régi írások szerint egyértelmüen Noéhoz van visszaszármaztatva, ami újmagyarra is fordítva, a szemiták által sem cáfolhatóan azt jelenti, hogy a vízözön elötti idöszakhoz, az ösi történelemhez való folytonossághoz a Nimród által jegyzett szkíta népség kapcsolódik, nem a szemita-asszír vonal.
  Ezt most (is) mérhetetlen mellébeszéléssel igyekeznek motíválni.
  Mivel Jézust maguk a zsidók is durcásan a Nimród-Melkisedek szkíta pap-király vonalhoz kapcsolják, egyértelmü Jézus felszólítása, amiben kéri népét, hogy ismerjék meg a régi irásokat, hogy ez nem a Thorára vonatkozik, amit a Biblián keresztül sugallnának, hanem az ezerévekkel korábbi sajátokra ….

 23. 24. pimpo

  És akkor csodálkozunk, hogy fennhangon szidják a kereszténységet az Ószövetség miatt… A zsidók meg somolyognak az orruk alatt, mert már megint a keresztényeken verik el a port.
  És ez is megmagyarázza, hogy miért is sivalkodnak egyesek a “keleti nyitás” ellen, mert az anyagilag valóban nem fog csodákat tenni, de rengeteg őstörténeti információval szolgálhat…
  Például a mongolok is egész másképp tanulják a Tatárjárást mint mi…

 24. 25:
  Mi se fosztogattuk Európát, hanem csak “portyáztunk”.
  Más: Szóval Jézus magyar volt? Remélem! Gyerekkoromban sokat hallottam a magyarok istenéről. Akkor az atyaisten is magyar lehetett? És mi a helyzet a szentlélekkel? esetleg belőle származik a Turul madár? Na és a csoda szarvas? Virágvasárnap nem rajta lovagolt a magyar Jézus Jeruzsálembe? Csak a helybéliek nem ismerték a szarvast, ezért úgy gondolták, hogy az egy szamár. Jó nagy szamár, mint ti. 😀 😀 😀

 25. 26. Tibor bá’

  ‘Mi se fosztogattuk Európát, hanem csak “portyáztunk”.”

  Te is még a kincstári verziót fújod.
  Még csak nem is portyáztunk, hanem a frankok által elrabolt 16 társzekérnyi avar kincset próbáltuk visszaszerezni…

  Jól érzed, hogy a Bibliában sok ellentmondás van, de nem tudsz tőlük elszakadni.

  És Jézus nem “magyar” volt, hanem a magyar ősvallás őrzött meg legtöbbet a nem judeizált keresztény formából.

 26. 26.
  +++++++++++++++++
  Tibor bä! Häläs köszönet a 26-osert 🙂 Mert mire odäig jutottam a hozzäszoläsok olvasäsäban, mär azt sem tudtam ki kicsoda :). Persze mindenki azt hisz el amit akar…
  Egy pär evvel ezelötti Kassai Magyar kollegäm jutott erröl eszembe aki hasonloan tevedhetetlenül tudni velte a tutit szinte mindenröl… Egy nap fölenyesen közölte, hogy Budapest soha sem volt Magyar es ott soha sem eltek Magyarok. Csodälkozäsomat lätva, meg jol le is sajnält, hogy ilyen alapvetö dolgot nem tudtam….

 27. 27
  ”És Jézus nem “magyar” volt, hanem a magyar ősvallás őrzött meg legtöbbet a nem judeizált keresztény formából.”

  Ebből természetesen az következik ,hogy a magyarság Isten új kiválasztott népe és Orbán atyád a földi helytartója (kisisten) 🙂 🙂
  Amiről te álmodozol ,hogy az utkeresés nagyban beindult szerte a világon, az pont úgy is van csak szöges ellentétben a reményeiddel.Politeizmus alakul ki,ufohit( amely millioszor racionálisabb választ kinál az ember teremtésének hogyanjára és céljára)ezoterikusság , hightech hít .( klonozás,az ember halhatatlansága),Gaja imádat.stb
  A jövő híte,vallása mindené csak pont a kereszténységé ás a monoteizmusé nem,mert fenntartásuk nélkülözhetetlen alapfeltétele a birodalomi rendszer léte . Ahogy széthullik majd a globalizált világ és az ipari civilizáció, úgy tér vissza miden az eredeti kerékvágásba -a kanadai polgár egy generáción belül visszatér az eredeti irokéz hítére , a pápua új-guineai korowai törzs étlapjára ismét felkerül az emberhús ,mint inyencfalat ,a néhai budapesti lakos második generációs leszármazottja jurtában lakik újra az Alföldön és sámántáncot jár jó vadászatért ,termésért 🙂

 28. Kalotaszegi

  A kanadai polgár miért térne vissza az irokéz hitre? És bárki miért térne vissza bármilyen hitre? Viszont ki tiltja meg a mai embernek, aki mérhetetlen mennyiségű információt talál a könyvekben, amelyet olyanok írtak le, akik az életüket adták a megismerésért, mint például Kőrösi Csoma Sándor, vagy egy időben közelebbi, Samuel Noah Kramer.

  Sőt, aki lehetetlen és hazug mesékben akar hinni, mint amilyen a papok által összetákolt (XXIII. János pápa szerint összelopkodott!) Biblia, az higgyen abba.

 29. 29. kalotaszegi

  A helyzet az, hogy ha a kereszténységet Ószövetségi szemszögből nézzük, akkor tele leszünk ellentmondással.
  Az Ószövetség egy szűk kiválasztott és speciálisan “kiképzett” társaságnak készült, a kereszténység pedig egy univerzális, mindenki számára elérhető és érthető erkölcsi hozzáállás.
  Az Ószövetség tele van intellektuálisan feldolgozandó törvényekkel, szabályokkal és viselkedésmintákkal, ami ha nehezen is, de működhet egy kisebb közösségben.
  De egy univerzális rendszer, aminek Európában, Ázsiában, Afrikában ezer féle kultúrában működik, elképzelhetetlen a merev törvényrendszer.
  Ezért mondta Jézus, hogy “Új törvényt adok nektek, szeressétek egymást…”
  És ezért volt az “eredeti” kereszténység beilleszthető a régebbi, hasonló vallási vonulatokba. Ezért fértek meg benne konfliktusok nélkül a táltosok, sámánok, mágusok, meg a többi. Ezért nem igazán központi kérdés, hogy Szentlélek, Boldogasszony, turulmadár, fehér ló vagy hasonlók… Ez csak a precíz, kizárólagosságot kereső nézőpontok követelménye.

  Az, hogy kereszténység judeizálva lett, pont az univerzalitását vette el, és telerakta mindenféle kizárólagossági követelménnyekkel.
  Ettől elmerevedett és elkezdődött a különböző tételek “értelmezése”.

 30. Ha sikerül nem elvesznünk a részletekben, akkor látható, hogy a kereszténység, és/vagy minden dogmákra épülő hit a legtöbb esetben csak a szabad akaratot és független gondolkodást akadályozó béklyó; és mint ilyen, elképesztően hatékony népnevelő és manipuláló eszköz. Meg is érdemlik mindazok azt, ami nekik elrendeltetett, akik egy olyan klérust tűrnek meg, amit Lékai, Erdő és Paskai nevű marránók neve fémjelez… (Figyelem! még a Vatikán közelébe sem jutottunk el.) 🙂

 31. Jézus 40 napig böjtölt, aztán történt ami történt.
  Talán meg kéne csinálni, mielőtt kritizálunk.
  Ahogy a tudomány is a kísérlettel igazolja annak eredményét.

  Tibor Bá’!
  Ha a más véleményen lévőket kitiltjuk, azzal a csak magunkat vakítjuk meg, olyan ez mint a kísérletnél a mérést meghamisítani.
  A lényeg, hogy az az eredmény jöjjön ki!

 32. 32, Mvm9

  Hogy valójában mi is a kereszténység, azt annak gyökereinél kellene vizsgálni, ls nem az ezerszer kicsavart, átdolgozott és manipulált ágazatainál.
  A kereszténységből csak a ráerőszakolt önmagában is féltékeny és aggresszív júdaizmus csinált merev és dogmatikus vallást.

 33. Attila, engem a filozofiai tapétázás nem érdekel,vagyis az ,hogy milyen az idilli igaz kereszténység,mert olyannal én nem találkoztam .Én azt a kereszténységet látom ,ami volt , van ,ami körbevesz és ez menthetetlenül alpári ,képmutató,aljas. Marx elve is fenséges ,de csak papiron.

 34. Kalotaszegi!

  Ha a nevedben minden marhaságot összehordanak, azt lehet-e számon kérni rajtad?
  Ilyen ez, a kereszténység és Jézus párhuzama is.
  Aztán ott van a böjt. Ki lehet próbálni.
  Hányan tették?

  És hányan csak ócsárolják Jézust, azok miatt, akik a nevében beszéltek, hirdettek tanokat.
  Vagyis lejáratták Jézust, de akik meg akarják ismerni, megismerhetik és meg is ismerik.

 35. B
  Erre akkor is csak ennyit lehet mondani – a kereszténység rosszul sült el és ez a lényeg, a tények önmagukért beszélnek és nem lehet meghazudtolni ezt ,legfeljebb folytatni tovább a gyenge sátános dumát. 🙂
  A világ semmivel sem lett jobb a kereszténység megjelenésével,sőt a szétterjesztésével egyre csak gonoszabb , kegyetlenebb lett.
  A jóság forrása vált gonoszsággá, állandó katalizátora lett – ez borzasztó nagy ellentmondás. 🙂

 36. 34: “valójában mi is a kereszténység” Na, mi?

  ‘Imádni való’ , amikor valaki felvet valamit, ami a keresztényekre hátrányos, mindjárt kiderül, hogy nem a mostani állapotot kell nézni, hanem a kétezer évvel ezelőttit. Csak azt hogy??? Neked van egy idealizált elképzelésed arról az akkori paradicsomi állapotról, aminek egyébként valószínűleg semmi köze a valósághoz/történtekhez.

 37. 35. Kalotaszegi

  “engem a filozofiai tapétázás nem érdekel,vagyis az ,hogy milyen az idilli igaz kereszténység”

  Pedig a világ akkor lenne sokkal jobb ha sikerülne az idilli igazi állapotokat helyreállítani.

  Mert az alternatíva az, hogy beletörődünk, hogy minden szar, és csak a fogat fogért elv érvényes.
  Adni kelle egy esélyt a valódi szeretetnek…

 38. 39. Attila (PV)
  „“engem a filozofiai tapétázás nem érdekel,vagyis az ,hogy milyen az idilli igaz kereszténység”
  Pedig a világ akkor lenne sokkal jobb ha sikerülne az idilli igazi állapotokat helyreállítani.”
  Most másról beszélsz. Állapotok vagy kereszténység? Szerinted voltak valaha idilli igazi állapotok? Te azt nevezed kereszténységnek, ami neked szimpatikus, csakhogy mások próbálnak nem változtatgatni a szavak jelentésén. Találj ki inkább egy másik szót rá, mert a keresztények kifogásolhatják, hogy szerinted ők nem igaziak. Buddha is jó dolgokat tanított, mégse mondjuk a tibeti buddhistákra (lámaistákra), hogy ők nem is igazi buddhisták, mert a helyi hitvilágot beépítették. (mint minden buddhista területen, talán Sri Lanka kivételével)

  Hogyan állítanád vissza az idilli állapotokat? Szerinted a sumérok, a párthusok, vagy az ősmagyarok keresztények voltak?

  Mivel magyarázod Jézus Ószövetségre való utalásait, vagy hogy a törvényt nem eltörölni, hanem beteljesíteni jött? Jézus tanításai alapján az igazi keresztényeknek be kéne tartania a mózesi törvényeket is.

 39. 40:
  Hát persze. A tízparancsolatot (a kereszténység legstabilabb erkölcsi pillérét) Mózes hozta le a Sinai hegyről, természetesen az Ószövetségben. Ezt az Ószövetség-Újszövetség divíziót mostanában találják ki azok, akik szembesülnek a modern tagadók igen nyomós érveivel. Mivel a hívők már képtelenek újabb és újabb magyarázatokkal előállni (pl. a hat napot nem kell szigorúan 24 órának venni, lehet az egy geológiai periódus is, 24 óra helyett 100 milliárd év is, vagy az evolúció OK. azt is isten teremtette) kitalálják, hogy ez már nem az igazi kereszténység, mert Jézus mást tanított. Ez is csak egy újabb foltozás. A végső lényeg: fizikai halálunk után a lelkünk örökké él. Ez a beszarás a teljes megsemmisüléstől motivál minden hívőt.

 40. 40. -41.

  Mikor Jézust a Tízparancsolatról kérdezték, hogy melyik a legfontosabb parancsolat, akkor azt mondta, hogy a szeretet a legfontosabb parancsolat.
  És a törvényekre való tekintettel azt mondta, hogy Új törvényt adok nektek, hogy szeressétek egymást.

  A törvény beteljesítésével pedig az a helyzet, hogy pont azért érkezett Jézus a zsidókhoz, hogy az eltévelyedetteket visszaterelje a karámba… Tehát ő az EREDETI törvényeket akarta beteljesíteni, és nem azokat, amiket a farizeusok addigra már félremagyaráztak.

  Ezért gabajodik bele mindenki, aki a kereszténységet a júdaizmusból eredezteti.
  A kereszthalál, a feltámadás, a szeplőtelen fogantatás, a decemberi születés már Jézus előtt sokezer évvel, és sok kultúrában jelen volt… Ő ezeknek a folytatása, a 2000 évvel ezelőtti kulturának megfelelő interpretálása.
  És a júdaizmus az, ami ettől eltér és a kiválasztottság hirdetésével szembe is fordul a legtöbb tanítással.
  A kereszténység egyszerűen az a vallás, ami a szeretetre épül, attól függetlenül, hogy mennyire sikerült az évszázadok során eltorzítani.

  Kicsit olyan, mint a bio élelmiszer.
  A legtöbb élelm vegyszerezett, génpiszkált, hormonkezelt, satöbbi, és jogosan kritizáljuk… De nyafogunk, hogy a bio kaja drága, hogy egyesek ezzel is csalnak, és nem olyan szép egyformák meg csillogók mint a Tesco gazdaságos paradicsomok….

  A bio élelmiszer nem egyszerűen egy márka, hanem egy életforma… Lemondunk a Coca-Coláról, a sok cukorról, a készételekről, konzervekről, és lehetőleg támogatjuk a helyi termelőket…

  A kereszténység azt jelenti, hogy lemondunk néhány önző szokásunkról, és jobban odafigyelünk egymásra… Nem sokkal több ennél.

  A júdaizmus és a kereszténység viszonyát az egyik köztigazdás élősködő példázza legjobban : a kergeféreg.

  A kergeféreg kifejlett alakja a ragadozók (kutya, farkas) beleiben él. A ragadozónak megnöveli az étvágyát, így a kelleténél többet kell ennie, hogy a bélférget is etesse, de egyébként élhet és virulhat.

  Sőt ! A bélféreg még SEGÍT is a farkasnak, hogy az extra táplálékot megszerezze !

  A farkas ürülékével hosszú időn át szórja a féreg a petéit. Ha ezt a petét legelés közben lenyeli a birka, a belében kikel a féreg lárvája, de nem marad a bélben, hanem az erekbe fúródik, és addig viteti magát a vérrel, amíg el nem jut az agyba. Ott megállapodik, és folyton növő hólyaggá alakul. A hólyag belsejében számtalan féregkezdemény fejlődik. Ezek csak akkor tudnak majd továbbfejlődni, ha újra a kutya vagy a farkas belébe kerülnek. A hólyag károsítja a birka agyát, aminek leglátványosabb következménye, hogy a birka egy idő után már nem tud parancsolni a lábainak. Ha támadnak a farkasok vagy a kóbor kutyák, az egészséges birkák zárt alakzatba tömörülve védekeznek, vagy elszaladnak. A kergebirka mindkettőre képtelen, így ő lesz az áldozat. A ragadozók elfogyasztják a leölt kergebirka agyát, így megfertőzik, vagy ha már korábban is férgesek voltak, akkor visszafertőzik magukat, és még éhesebbek lesznek.

  A féreg tehát megváltoztatta a birka viselkedését annak érdekében, hogy visszajuthasson a farkas vagy a kutya belébe, és a farkasnak meglegyen a normálisnál nagyobb adag tápláléka, miközben szaporodott, sokasodott. A főgazdánál legfeljebb emésztési-tápanyaghasznosulási zavarokat okozott, a köztigazdának viszont a halálát okozta azáltal, hogy megfosztotta az önvédelem legalapvetőbb eszközétől is.

  Itt valahol visszaköszön a gyarmattartó birodalmak és a gyarmatok sorsa.

  A birodalomban megjelenik egy ideológia (pl materializmus), amelyik az anyagi javak átlagosnál nagyobb fogyasztásával folyamatos növekedésre, terjeszkedésre készteti a birodalmat, ami aztán újabb és újabb gyarmatok szerzésére kényszerül igényei kielégítése érdekében.

  Mindeközben a gyarmatokon olyan rokon ideológiák jelennek meg, amelyek az ellenállást teszik lehetetlenné: az eredeti vallás, kultúra és erkölcs fellazítása, az ezekhez ragaszkodó vezetők kiirtása, bebörtönzése, megbélyegzése, nevetségessé tétele, stb., alternatív degradáló történelem kialakítása, intellektuális tömegpusztító fegyverek alkalmazása, mint, Való Világ meg RTL Klub, stb…

  Elképzelhető, hogy a Biblia is ilyen alapon “hígult fel”… Hogy kialakulhasson a hitel alapú kapitalizmus.

 41. 41. Tibor bá’

  ” Ezt az Ószövetség-Újszövetség divíziót mostanában találják ki azok, akik szembesülnek a modern tagadók igen nyomós érveivel.”

  Nem. Tulajdonképpen most erősödött fel a kaereszténység “zsidókereszténségként” való emlegetése, és ez sarkallta a “sima” keresztényeket, hogy meghúzzák a határt a kettő között. NEM most lett kitalálva, hanem inkább most lett jobban csokorba szedve és publikálva. A “modern tagadók” bosszantására.
  Már többször írtam, hogy se a zsidók nem tartották Jézost maguk közül valónak, se Jézus nem tartotta magát a zsidók közé valónak…
  Először is a zsidók nem fogadták el Jézust és tanításait, vitáztak vele, ő a Sátán gyermekeinek nevezte a zsidókat akik cserébe keresztre feszítették… Ez már okozhat szemöldökráncolást.
  De vannak akik végig ragaszkodnak egy alapvető téveszméhez. Akkor hogyan zsidó Jézus? Aki elvette tőlük a kiválasztottságot, a bosszút, a fogat-fogért elvét?

  Többször vádolták, hogy nem tartja a szombatot, és az Utolsó Vacsorát is abszolút nem zsidó rituálé szerint tartotta.
  De ez csak a jéghegy csúcsa… A Biblia, még az “átdolgozott kiadás” is tele van azzal, hogy Jézus soha nem viselkedett zsidóként.

  De a júdaizmus nélkül valóban nagyon fogatlan dolog lenne a kereszténységet ostorozni…
  Így viszont a tagadók örökre tele vannak munícióval.

 42. 42 ”A kereszténység azt jelenti, hogy lemondunk néhány önző szokásunkról, és jobban odafigyelünk egymásra… Nem sokkal több ennél.”
  🙂 Ha ez mégsem sikerülne erre is megvan a keresztény istenkép eredeti doktrinája -bűnben fogantattunk és születtünk … meg nem szününk áthágni szent rendeléseidet ,mindazontáltal Uram kérjük bocsásd meg bűneinket … 🙂
  Mennyei finomságok ezek, Isten végül is mindent megbocsát Jézus szerint is ,ha megbánjuk majd azokat,tehát semmi akadálya a dorbézolásnak,képmutatásnak..stb..
  Bukta újra. 🙂

 43. 43. Attila (PV)
  „A törvény beteljesítésével pedig az a helyzet, hogy pont azért érkezett Jézus a zsidókhoz, hogy az eltévelyedetteket visszaterelje a karámba… Tehát ő az EREDETI törvényeket akarta beteljesíteni, és nem azokat, amiket a farizeusok addigra már félremagyaráztak.”
  Kb. az összes bibliai próféta ostorozta a zsidókat, hogy eltévelyedtek az eredeti törvénytől, és például bálványoknak áldoztak (aranyborjú). Ők itt a mózesi törvényekre utaltak, és Jézus sem jelezte, hogy nem ezekre a törvényekre utal, hanem valami még régebbire. Hol vannak leírva azok a régebbi törvények? Gondolom, nem Hammurapi törvényeiről beszélsz.

  „És a törvényekre való tekintettel azt mondta, hogy Új törvényt adok nektek, hogy szeressétek egymást.”
  Tehát mégse a régieket hozta vissza?

  A zsidó vallásnak nyilvánvalóan vannak előzményei, Ábrahám Urból jött, Mózes pedig egyiptomi királyi (tehát papi) képzést kapott. Mindkét forrás a politeizmus fertőjében fetrengett (kivéve Ekhnaton kérészéletű próbálkozását), és elég hierarchikus, birodalmi berendezkedésűek voltak. Milyen eredeti törvényeket hozott volna vissza Jézus?

  „A kereszthalál, a feltámadás, a szeplőtelen fogantatás, a decemberi születés már Jézus előtt sokezer évvel, és sok kultúrában jelen volt… Ő ezeknek a folytatása, a 2000 évvel ezelőtti kulturának megfelelő interpretálása.”
  Most felsoroltál olyan dolgokat, amivel klasszikus mítoszt csináltak a Jézus sztoriból. Vagy te úgy gondolod, hogy tényleg december 25-én született, és nem csak pont azért rakták akkorra a szülinapját, hogy a csillagász lelkületű pogányok könnyebben befogadják a kereszténységet? A korábbi kereszthalál sztorikban a nap(isten) hal meg a kereszten, és újra feltámad, napforduló. Jézus ezek szerint a napisten fia lett volna?

  „A kereszténység egyszerűen az a vallás, ami a szeretetre épül, attól függetlenül, hogy mennyire sikerült az évszázadok során eltorzítani.”
  Ez alapján a tízparancsolat bőven elég lenne.

  Még nem válaszoltál erre: „Hogyan állítanád vissza az idilli állapotokat? Szerinted a sumérok, a párthusok, vagy az ősmagyarok keresztények voltak?”

 44. 44: “Bukta újra.”
  Hát így is lehet közelíteni. Viszont az a nagy bölcsesség a történetben, hogy úgy van megkonstruálva, hogy figyelembeveszi a reális lehetőségeket, amelyek egy hús-vér embernél felvetődhetnek.
  Mint ezt is már kitárgyaltuk itt régebben, az élet, és a százszázalékos krisztusi elvek alapján való élet nem reális, a legbirkább, legszentebb életű ember is köt kompromisszumokat, tesz csúsztatásokat, hazudik, sokszor nem is tudatosan, esetleg belemagyarázva nem valós indítékokat maga, vagy éppen szerettei érdekében.
  Egy haragvó, könyörtelen és bosszúálló isten kétségbeesésbe taszíthatná az egyébként jóravaló embereket is, ha megtagadná tőlük a megbocsátást.
  Ezért a szentírás úgy van megkonstruálva, hogy minden ember érdekelt legyen a jó útra térésben, még a legelvetemültebb bűnöző is. Senkiben ne léphessen fel az a szindróma, amely a börtönökben a tényleges halálraítélt embereket jellemzi, hogy abszolút kezelhetetlenné és életveszélyessé válnak, mondván, hogy nekik már úgyis teljesen mindegy, nincs veszítenivalójuk.
  Persze én ezt nem isteni, hanem jól átgondolt emberi bölcsességnek tekintem…

 45. Vagyis semmi felhasználható extra erkölcsöt nem kapott az emberi faj a keresztény istenképtől, ami működöképes a valóságban ,csak egy ujjabb ideologiát,amit térités néven gyarmatositásra és inváziókra használhatott fel bárki,aki magáévá tette -tehát a valóságban sokkal többet ártott,mint amennyi jó származott ebből az emberiségnek.Minnél nagyobb számban lett jelen a kereszténység a Földön,annál jobban kurvult a nyugati világ,mert nincs már hova és kit kihasználni a keresztény felsöbbrendűség (igaz isten) égisze alatt,így egymáson kezdtek el élősködni a keresztények ,természetesen hatalmas templomok megépitése ,hittanórák bevezetése és az elmaradhatatlan templombajárás mellett. 🙂

 46. Nem volna szükség semmilyen vallásra, elég lenne, ha nem hazudnák el az emberek elől, hogy a vallás a történelem és a mese keveréke. Szörnyű nézni, ahogy mindenféle keresztény gyülekezetekben hipnotizálják az embereket és nem csak idős asszonyokat, hanem fiatal férfiakat változtatnak nyilvánosan dühöngő bohóccá. Ezek, amikor magukhoz térnek, meg vannak győződve arról, hogy megszállta őket a Szentlélek és ettől semmivel sem tántorítod el őket soha többé.

  13:30-tól látható egy nagyon durva rész, ahol 30 körüli férfiak Németh Sándor érintésétől ugrálnak, hengerednek a földön, bukfencelnek, száguldoznak össze-vissza az egyik “istentiszteleten”, miközben Német Sándor artikulátlan hangokat ad ki magából.
  https://www.youtube.com/watch?v=M0wOGZqknRM
  Semmi szüksége az embernek az ilyen vallásokra. Anélkül is megtalálhatja mindenki a maga útját.

 47. 48. Kyra
  Egyetértek. Jelenleg nincs államvallás, és jelenleg van internet, így mindenki maga össze tudja válogatni, hogy mit tart követendőnek. Most már kereszténynek mondott emberek is gyakran a Biblián kívül más vallások szent könyveiből, ezoterikus iratokból is tájékozódnak. Nincs igazi pápai hatalom, senkit nem égetnek meg eretnekségért, így mindenki olyan utat járhat be, ami neki megfelel. Hirdetheti is az eszméit, legfeljebb lehülyézik.

  „ha nem hazudnák el az emberek elől, hogy a vallás a történelem és a mese keveréke.”
  Ezt ki hazudja el? Nyilván az érintettek (papság) nem fogják levágni az aranytojást tojó tyúkot, de a kívülállók nem ilyen szemérmesek. Akinek meg kell az irányítás, azok meg vallás nélkül is találnak maguknak ideológiákat, ami meghatározhatja a viselkedésüket, és leveszi a vállukról a felelősséget.

  Visszatérve Attila (PV) felvetésére, a Hitgyüli esetében én is elgondolkodok, hogy ez az igazi kereszténység-e.

 48. Jani

  Én úgy látom, hogy a politikának még mindig közös érdekei vannak a Vatikánnal. Azt nem tudom, hogy a Vatikán hatalma képzelt vagy valódi. Lehet, hogy képzelődöm? Ugyanis azt tapasztalom, hogy a történelem a régészet és más, esetleg a vallást érintő tudományág, mintha folyamatosan egy láthatatlan, de létező határ mentén működne. Gondolok itt olyasmire, mint amikor Champolliont csak azt követően engedték ki Egyiptomba, ha előzőleg megígérte, bármi is jut a tudomására – különös tekintettel a leletek korára – semmit nem hoz nyilvánosságra az egyház beleegyezése nélkül.

  Én úgy látom, hogy ez továbbra is érvényes és bármi is veszélyezteti a judeo-kereszténységet, arra azonnal lecsapnak. Ezért kell elfelejteni mindent, ami Jézus korában történt. Úgy tesznek, mintha a történelem az idő alatt fel lett volna függesztve, sőt nem is létezett a többi földrész sem, nem éltek emberek sehol, csak azon a zsebkendőnyi területen Babilon-Jeruzsálem-Egyiptom környezetében, ahol aztán Jehova kiválasztotta az ő népét, de egy kukkot sem tudott arról, hogy vannak kínaiak, van Észak-, és Dél-Amerika, van Ausztália, stb.

  Ezért állítom azt, hogy nem csak az egyházakat kellene elítélni azért, amit híveikkel művelnek, hanem a velük összefonódott politikát is, amelynek abszolút nem áll érdekében, hogy polgárait felemelje. Elég lenne, ha az igazat tanítanák a diákoknak a történelemórákon. Ez olyan nagy dolog?

  Akkor a diák megkérdezné: ugyan miért olyan biztos, hogy Jézus zsidó volt, amikor még csak nem is hasonlított a zsidókra? Nem is úgy élt, nem is úgy beszélt, egyetlen egyszer nem mondta ki Jehova nevét, egyetlen egyszer nem mondta az evangéliumok szerint, hogy MI zsidók. Mindig azt mondta, hogy TI zsidók, vagy A zsidók. A Bibliában le van írva, hogy Galileában pogányok laknak. Ezért mondják a zsidók, hogy Galileából nem jöhet a Messiás. Ezért csodálkoznak a “Szentlélek kiáradásakor” a médek, pártusok és elamiták, hogy miként lehet, hogy mindegyikünk a saját nyelvén hallja az apostolokat, akik galileaiak? Még jó, hiszen a galileaiak ugyanahhoz a néphez tartoztak és ugyanazon a nyelven beszéltek Júdás apostol kivételével.

  Ezt adják be a híveknek úgy, hogy “nyelveken szólás”. Szerencsétlenek azt hiszik, hogy össze-vissza kell hablatyolni, mint az előző videóban Német Sándor. 😀

  Annyira bele vannak pistulva a Bibliába és mégsem értik, hogy mit olvasnak? Hát persze, hogy nem értik, mert a tudásunk a Római Birodalom határáig terjedhet csak.

 49. 50. Kyra
  Persze, a Vatikánnak van hatalma, de csak a hívek felett, és vagyona, politikai befolyása is van. Én úgy gondolom, hogy kívülről is van befolyás a Vatikánra, vagy inkább ugyanannak a maffiának a leányvállalata a vatikáni bank, mint a legtöbb bank. Igazi hatalma nincs a Vatikánnak, főleg nem a pápának, legfeljebb arra, hogy végképp leépítsék a katolicizmust az ideológiai és szertartásrendi kiheréléssel.

  A győztesek írták mindig is a történelmet, nyilván nem érdekük, hogy az igazat tanítsák, nem csak vallási téren. A történelemoktatás nevek, évszámok, csaták és határmódosítások felsorolása, nem tanítják az összefüggéseket, háttérmegállapodásokat. A zsidó-keresztény kultúra érvényesül leginkább ezen a környéken, így ezeket kiemelik itthon a történelemoktatásban, akár a görög-római témákat. Indiában meg az európai történelemről tanítanak kevesebbet, és az ő kultúrájukhoz kapcsolódó témákra koncentrálnak.

  „Gondolok itt olyasmire, mint amikor Champolliont csak azt követően engedték ki Egyiptomba, ha előzőleg megígérte, bármi is jut a tudomására – különös tekintettel a leletek korára – semmit nem hoz nyilvánosságra az egyház beleegyezése nélkül.”
  Erre milyen forrásod van? Nem mintha képtelenségnek tartanám.

  „Én úgy látom, hogy ez továbbra is érvényes és bármi is veszélyezteti a judeo-kereszténységet, arra azonnal lecsapnak.”
  De nem feltétlenül a Vatikán. Én úgy értelmezem, hogy a hatalmon lévők próbálják fenntartani a status quo-t. És ugyanezek a körök dobják be a judeo-kereszténységet veszélyeztető infókat is. Oszd meg, és uralkodj.

  „Ezért állítom azt, hogy nem csak az egyházakat kellene elítélni azért, amit híveikkel művelnek, hanem a velük összefonódott politikát is, amelynek abszolút nem áll érdekében, hogy polgárait felemelje.”
  Most feltaláltad a spanyolviaszt. 🙂 Persze, sőt a gazdasági elitet is el kéne számoltatni. De hogyan?

  „Akkor a diák megkérdezné: ugyan miért olyan biztos, hogy Jézus zsidó volt, amikor még csak nem is hasonlított a zsidókra?”
  Nem tudom a választ, mind a két álláspontot alá lehet támasztani. Úgy is lehet értelmezni, hogy ha már ő az isten fia, akkor ő nem zsidó. A zsidó hagyományokról, és vallásról annyit tudott, hogy szerintem mindenképp kapott egy komolyabb zsidó vallási képzést. Nyilván más kultúrák, vallások elemeit is beépítette. A tehetséges emberek gyakran nem tekintik magukra kötelező érvényűnek a ritulékat, mert baromságnak tartják. A környezet ezt vagy tolerálja (ez a ritkább), vagy keresztre feszítik az ilyen embert, főleg ha sokáig nem veszi észre magát, és mások hatalmát kezdi veszélyeztetni. Az állítólagos Dávidtól való származását mivel magyarázod, ha nem volt zsidó? Sok különféle zsidó szekta virágzott akkoriban, amelyek eltértek a fősodortól, időnként ki is végezték legalább ezek vezetőit. Jézus esetében ezzel viszonylag sokáig vártak, mert ő csak vallási terepen akart messiás lenni, és elutasította a világi uralkodást a követők nagy csalódására. Add meg Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császáré.

  „egyetlen egyszer nem mondta ki Jehova nevét”
  Hanem? Él, Élohim, stb.? Elég sok néven illetik az istent a Bibliában, ő olyan nevet használt, amit a zsidók nem? A kanonizáláskor is odafigyelhettek, hogy lecseréljék az esetleges Jehovákat.

  Az érveid alapján Jézus mi volt? Párthus? A párthusok keresztények voltak?

  „Ezt adják be a híveknek úgy, hogy “nyelveken szólás”. Szerencsétlenek azt hiszik, hogy össze-vissza kell hablatyolni, mint az előző videóban Német Sándor.”
  Egy agymosott szektával érvelni a kereszténység ellen nem túl elegáns. Az egész hinduizmust lesöpörhetem akkor az agori babák említésével, akik a különböző bűnök elkövetésével jutnak előre spirituálisan, az előrehaladottak (mostanában titokban) embert is ölnek.

  „Annyira bele vannak pistulva a Bibliába és mégsem értik, hogy mit olvasnak? Hát persze, hogy nem értik, mert a tudásunk a Római Birodalom határáig terjedhet csak.”
  Annak terjedhet csak a Római birodalom határáig a tudása, aki szellemileg igénytelen. Azt olvasnak, amit akarnak. A Biblia egy nagy kamu, miért számít, hogy értik-e? Van sok más szent könyv, nem muszáj pont a Bibliát forgatnia valakinek.

 50. Németh Sanci bácsika és a hitgyüli. Csodás fekete mágia, mi a baj velük? 🙂 Egy vezetőjük kivált, azt hiszem a Dunaújvárosi szektából. Rá egy évre rákban meghalt, biztos megvuduzták.

 51. Ha már Hitgyüli, akkor belinkelek egy ötperces videót egy ahhoz hasonló szervezettől.
  https://www.youtube.com/watch?v=zbvkQDzFvhw&feature=share
  Ha szabad egy kicsit blaszfémikusnak lennem, Jézus forog a sírjában.

  Egy másik érdekesség, ami csak érintőlegesen kapcsolódik. Dr. Milton Rokeach, elismert amerikai szociálpszichológus összezárt három paranoid skizofrén pácienst, akik mind Jézusnak gondolták magukat. Mengele és Rokeach jóbarátok lehettek volna.
  http://index.hu/tudomany/til/2015/03/28/azt_ismeri_hogy_harom_jezus_beszelget/

  Szerintem az apostolok, főleg (a zsidó) Pál alakította zsidó szektából nemzetközi vallássá a kereszténységet a mózesi törvények (például körülmetélés) kiiktatásával.

 52. 52:
  Én mos megvuduzlak. Ha még egy év múlva is élsz, az egész nem ér semmit. 😀

 53. 45. Jani

  “Még nem válaszoltál erre: „Hogyan állítanád vissza az idilli állapotokat? Szerinted a sumérok, a párthusok, vagy az ősmagyarok keresztények voltak?””

  Az idilli állapotokhoz tisztán kell látni.
  Le kell választani az Ószövetséget az Újszövetségről, és világossá kel tenni, hogy ezek egymásnak szöges ellentétei.
  Ezzel megszűnne az a léptelenség, hogy a szeretetvalásra hivatkozva követnek el vérengzéseket.
  Ami pedig a keresztényeket, párthusokat, sumérokat illeti, ők olyan erkölcsi rendszer szerint éltek, amit lehet a keresztésnység elődjének, vagy őskereszténységnek nevezni.
  A “nagy átverés” az hogy a a spirituális ugrás nem az politeizmus és monoteizmus között volt, hanem a szelíd női Isten és a harcos férfi Isten között.
  Bunyevác Zsuzsa szépen levezeti, hogy a folyóvölgyekben Földanya kultusz alakult ki, általában ragozó nyelvekkel és pentaton zenével.

  Ezeken a helyeken az élet könnyebb volt a kiszámítható földművelés miatt, (Aranykor?) mint a hegyekben ahol inkább vadásztak, és harcos férfi Isteneik voltak.
  És ez szintén visszaköszön még a mai keresztény Mária kultuszában, a Boldogasszony kultuszban, egész Európában. Ez tette lehetővé, hogy a jézusi kereszténység “ismerős” volt mindenfelé, és csak apró változtatásokat kellett eszközölni.
  Jézus tesz kísérletet arra is, hogy a harcos férfi Istenből egy szerető Atyát alkosson, mintegy egybegyúrva a két alakot. Ezzel együtt szinte minden templomban van egy Mária szobor, valahol fő helyen.

  Visszatérve az “idilli” állapaotokra… El kellene dönteni, hogy mik voltak, lehettek azok.
  Mi szükséges ahhoz, hogy az emberek békében élhessenek egymással, úgy hogy a meglevő konfliktusok eredményeképpen a jó kerülhessen felűre?
  Az emberiség hatalmas energiákat pazarolt arra, hogy lényegtelen dolgokról vitázzon.
  Élt-e Jézus, szűz volt-e Mária, satöbbi…
  A lényeg nem ez, hanem hogy mi az ami megakadályozza a szeretet és a pozitív emberi viselkedés felszínre kerülését.
  A kereszt azt jelképezi, hogy az egyénnek a közösség érdekében bizonyos áldozatokat kell hozni.
  Ilyen alapokkal már el lehet indulni, de mindig a lényeget kell szem előtt tartani, és nem felesleges vitákban elveszni.

 54. 55. Attila (PV)
  „Le kell választani az Ószövetséget az Újszövetségről, és világossá kel tenni, hogy ezek egymásnak szöges ellentétei.”
  És ki is purgálni az Újszövetségből az Ószövetségre utaló részeket? Mi az, hogy le kell választani? Az összes keresztény felekezet tegyen így? Nem fognak így tenni. Ehhez új szektát kell alapítani, és ha hitelesnek találják az emberek, akkor önálló vallássá duzzadhat. Egyébként létezik önálló Újszövetség kiadás is, nem kötelező a teljes Bibliát megvenni.

  „Ezzel megszűnne az a léptelenség, hogy a szeretetvalásra hivatkozva követnek el vérengzéseket.”
  Miért szűnne meg? A demokráciára hivatkozva is lehet ilyet csinálni. Ha egy vallási/ideológiai potentát azt mondja, hogy sátánfattyai/demokráciaveszélyeztetők élnek valahol, akkor beindul a hadigépezet.

  „Ami pedig a keresztényeket, párthusokat, sumérokat illeti, ők olyan erkölcsi rendszer szerint éltek, amit lehet a keresztésnység elődjének, vagy őskereszténységnek nevezni.
  A “nagy átverés” az hogy a a spirituális ugrás nem az politeizmus és monoteizmus között volt, hanem a szelíd női Isten és a harcos férfi Isten között.”
  A párthusok hitvilágáról nem sokat tudok (szinte semmit), de a sumér mitológiát olvasva nekem nem úgy tűnik, hogy a szelíd női isten dominálna. Náluk nem ugyanazok teremtették a világot, mint az embert. Igen kiterjedt istencsalád volt náluk, ahol Istár valóban istennő, de közel sem főisten. Marduk például, aki egy idő után a főisten lett, elég erőszakos férfi, de a többi sem marad el tőle sokkal. Az embert egy lázadó isten hullájából és sárból teremtették. Géntechnológia? Ezek egyébként a sumér mitológia anunnakijai, azaz mostani szemmel visszanézve ufók. Ha meg a még korábbi istencsaládokat nézzük, Tiámat (nem istennő, nem föld, hanem vizek, Abzu felesége) sem volt egy szerető anya. Zavarták a saját ivadékaik, így Abzuval együtt ki akarták irtani őket, de visszájára sült el a terv. Ezek a korai istenek egyébként valamennyire a Naprendszer keletkezésének a mítosz jellegű bemutatására is alkalmasak.

  „Bunyevác Zsuzsa szépen levezeti, hogy a folyóvölgyekben Földanya kultusz alakult ki, általában ragozó nyelvekkel és pentaton zenével.”
  Egy másfél órás előadást most nem fogok végignézni. Összefoglalhatnád a levezetés lényegét. (Földanyára koncentrálva, nem a nyelvekre, zenére) Egyébként egy újságíróról van szó, akinek nem tudom, mennyire széleskörűek a történelmi, nyelvészeti ismeretei. A honlapját nézegetve nekem kicsit gnosztikusnak tűnik. Pörög a Szent Grálon, és a Földanya téma is jól megfér a gnosztikus Sophia témával. Meg persze a női írók szeretik az istennős, matriarchátusos témákat.

  „Jézus tesz kísérletet arra is, hogy a harcos férfi Istenből egy szerető Atyát alkosson, mintegy egybegyúrva a két alakot.”
  Kicsit erőltetettnek érzem. Egyszerűbb lett volna a szentháromságba belevenni az anyát is, az sem verte volna ki a biztosítékot jobban a zsidók között.

  „Az emberiség hatalmas energiákat pazarolt arra, hogy lényegtelen dolgokról vitázzon.
  Élt-e Jézus, szűz volt-e Mária, satöbbi…”
  Azok a fránya részletek… Azokban lakik az ördög. 🙂

  „A lényeg nem ez, hanem hogy mi az ami megakadályozza a szeretet és a pozitív emberi viselkedés felszínre kerülését.”
  Az, hogy érdek is van a világon, és az önző ember jut vagyonhoz, hatalomhoz, így ő határozza meg a világ történéseit.

  „Ilyen alapokkal már el lehet indulni, de mindig a lényeget kell szem előtt tartani, és nem felesleges vitákban elveszni.”
  Én sem szeretem a felesleges vitát, de nem látom szilárdnak az alapokat, csak a hitedet.

 55. 51. Jani

  Egy ismeretterjesztő filmet láttam Champollion életéről, így nem tudok neked bizonyítékot linkelni.

  A zsidó vallásról és hagyományokról mindent tudhatott, az nem kétséges, hogy a zsidó nép között született. Mit gondolsz zsidó hagyomány, hogy keleti mágusok keresik fel az újszülöttet és visznek neki ajándékba aranyat, tömjént és mirhát? Aranyat még csak-csak. Azt hiszem, hogy még tiltott is a tömjén, meg a mirha a zsidóknál.

  A csillag vezette őket: ez is egy szándékos félreértelmezés. Abban az időben Zoroaszter próféta által alapított vallást, a mágusok papi rendjét követték. Ezsdrás csak a babiloni fogság után hirdette ki népének a Tórát törvényként, de azok jó ideig el sem fogadták. Az ókor tudósai Zoroasztert nagyon távoli időpontra jegyzi 6-7 ezer év, de a legismertebb, Plinius is azt írja, hogy Mózes előtt 1000 évvel élt. Ezek a mágus papok – ilyen volt Melkisédek is (“Pap vagy te Melkisédek rendje szerint….”)- nagyon jól ismerték a csillagok “járását”. Jézus megszületését is asztrológiai módszerrel jövendölték meg helyre és időpontra. A zsidók meg ezt úgy értelmezték, hogy szállt előttük egy csillag és megállt, amikor odaértek. 😀

  A Párthus birodalomban nem volt jellemző a vallási türelmetlenség. Azalatt, míg fennállt (csaknem 500 év, mint a Római Birodalom) bármilyen vallást követhettek az emberek, mazdaizmust, Mithrászt, tűz és fényvallást és zsidó vallást is. Jézus bármelyiket ismerhette, sőt a buddhizmust és a hinduizmust is, de leginkább az egyiptomi vallást. Nem, ok nélkül akart visszatérni Giordano Bruno a hermetikus valláshoz a zsidók Ótestamentuma helyett.

  Jézus mindig azt mondta, hogy “Atya”, az én Atyám. Nagyon jól ismert, amikor a zsidóknak dühösen ezt mondja Jahvéról: “A TI atyátok az ördögatya…” Amikor azt mondja, hogy ő nem eltörölni jött a törvényt, hanem beteljesíteni. Na de milyen törvényt? Azt, amit Ezsdrás kábítószer hatása alatt diktált le az írnokoknak? (Ezt ő maga írja le Ezsdrás könyvében) Nem! Az a törvény 500 éves, de amit ő akart beteljesíteni, az 7000 éves volt, vagy örök.

  Aztán még annyit Párthiáról, hogy a pártusok királya i.u. 50-70-ben még összegyűjtetett minden írást, ami fennmaradt az Avesztából. Utoljára még volt egy próbálkozásuk, a manicheizmus, ami a judauzmustól független vallást próbált meghonosítani, de abban az időben lett vége a Párthus Birodalomnak és mivel a vallásalapító Máni, akit a fény apostolának neveztek, a pártus királyi családból származott, sajnos nagyon csúnya véget ért.

  Még Dávidot említed. Hát már sokan mondták, hogy mi köze Jézusnak József családjához, hiszen nem volt az apja? Máriáról pedig a zsidók maguk mondják, hogy: Jézus anyja egy kurva volt: “Ő, aki hercegektől és kormányzóktól származott, ácsok kurvája volt. ” Sanhedrin 106a

  Egyébként pedig nem kell Dávidtól származnia, hiszen Kürosz, a perzsa király, aki hazaengedte őket Babilonból és megengedte, hogy templomot építsenek, nem volt Dávid családjából való, mégis kinevezték őt Messiásnak. Benn van a Bibliában, csak ezt nem szeretik idézgetni… 😀

  Bocs, hogy ilyen hosszú lett.

 56. 56. Jani

  ” Ehhez új szektát kell alapítani”
  Talán nem is kell új szekta… Elég egyszerűen megismerni a régi manicheista vagy gnosztikus irányzatokat és kicsit szabadabban beszélni róluk.
  Meg kellene érteni, hogy a “kizárólagosság”, a kőbe vésés, a kemény törvények az Ószövetség részei… A szeretetvallás nem féltékeny, és nem ellenzi a többféle megközelítést…

  “A demokráciára hivatkozva is lehet ilyet csinálni.”
  Egyre kevésbé hiszik ezt az emberek… Igaz, még félnek ellenállni, mert ehhez kellene valamilyen spirituális többlet, ami egyelőre hiányzik.

  “A párthusok hitvilágáról nem sokat tudok”
  Nem vagy egyedül.
  A történelemtanítás megszűnik a Római Birodalom határainál.
  A pártusokál a zoroaszrizmus, a mágusok, de Mirtha és Mazda is megtalálható volt (ezeknek mind vannak a kereszténységgel rokon csírái, amibő Máni püspök összegyúrta a manicheizmust) a politeista vallásokkal együtt, ékes bizonyítéka annak, hogy nem kell a vallást érőszakkal szabványosítani, hogy sikeresen álljon ellen évszázadokig a Római Birodalom támadásainak.
  Ami fontos, hogy görög forrásokban fennmaradt, hogy a pártusok erkölcseit a görögök igen magasrendűnek tartották, ami azt jelenti, hogy nem annyira a vallások külsőségei hordozzák a lényeget, hanem azok az erkölcsök, amiket megkövetel követőitől.

  Bunyevác Zsuzsa biokémiából doktorált, tehát nem történész,, és ezt le is szögezi az előadása elején.
  Ő összegyűjtötte a fellelhető forrásokat és könyveiben publikálta precíz forrásmegjelölés mellett. Tehát azt mondhatnánk, hogy egy “szöveggyűjteményt” kommentál, amiből levon bizonyos következtetéseket.
  A lényeget már elmondtam, hogy a folyamvölgyi kultúrák hasonló műveltségeket hoznak létre. A ragozó nyelv és a pentaton zene, úgy tűnik, szerves része ezeknek a kultúráknak mindenütt.
  A helyzet az, hogy egyre többen feszegetik a kincstári történelem és vallásszemlélet korlátait, és sokszor úgytűnik, az az egyedüli hiteles irány, amire az MTA rátette a pacsétjét… a többi meg marad árvalányhajas bőgatyás ábrándozás…
  Szerintem túl kellene ezen is lépni, és kicsit nyitottabban szemlélni az őstörténete és a vallást.
  Talán ezért van az, hogy nem hivatalosan célirányosan kiképzett kutatók, hanem biológusok, orvosok, informatikusok keresnek és találnak érdekes mozaikdarabokat,, amik miatt át kell rendezni a már kialakult képet.

  “Egyszerűbb lett volna a szentháromságba belevenni az anyát”
  Talán most úgy tűnik.
  Bár szerintem ez nem annyira praktikus érvek mellett lett eldöntve.

  “Azok a fránya részletek… Azokban lakik az ördög. 🙂 ”
  Igy van.
  Az ördöggel töltjük a legtöbb időt. Pedig mással is kellene foglalozni.

  “Az, hogy érdek is van a világon, ”
  Igy van.
  A ráknak is az lenne az érdeke, hogy csak egy bizonyos fokig szívja el az életerőt, de nem tud megállni.
  Ezt kellene megértetni a “érdek-emberekkel” hogy önzésükkel magukat is tönkreteszik.
  Az alternatíva az lenne, hogy a lovak közé dobjuk a gyeplőt.
  A fenébe a széplelkűséggel meg szeretettel.
  Legyünk őszinték:
  A rablás, gyilkosság kifizetőtőbb ! Nem így van?
  Nosza, harapjuk át egymás torkát, adjuk el saját anyánkat 20 forinért !

  Mert vaéami ilyesmi vár ránk, ha elfogadjuk azt, hogy az emberi érdek magasabb rendű tulajdonság, mint az amit erkölcsös létnek nevezünk.

  “de nem látom szilárdnak az alapokat, csak a hitedet.”
  Ha látnád, nem lenne szükség hitre, se nekem, se neked.
  A hit nem a fizikailag tapintható bizonyosság érzékelése, hanem sokszor azokkal szemben álló dolgoké.

 57. 56-Jani:
  Most már it az ideje, hogy alapítsak egy “rendet” és kitüntesselek, mert helytállásoddal bőven kiérdemelted. 😀

 58. 57. Kyra
  „Mit gondolsz zsidó hagyomány, hogy keleti mágusok keresik fel az újszülöttet és visznek neki ajándékba aranyat, tömjént és mirhát?”
  „Ezek a mágus papok – ilyen volt Melkisédek is (“Pap vagy te Melkisédek rendje szerint….”)- nagyon jól ismerték a csillagok “járását”. Jézus megszületését is asztrológiai módszerrel jövendölték meg helyre és időpontra.”
  Én nem igazán hiszem el a napkeleti bölcses sztorit. Legitimációs betoldásnak tartom (sok mással egyetemben).

  „A Párthus birodalomban nem volt jellemző a vallási türelmetlenség. Azalatt, míg fennállt (csaknem 500 év, mint a Római Birodalom) bármilyen vallást követhettek az emberek, mazdaizmust, Mithrászt, tűz és fényvallást és zsidó vallást is. Jézus bármelyiket ismerhette, sőt a buddhizmust és a hinduizmust is, de leginkább az egyiptomi vallást. Nem, ok nélkül akart visszatérni Giordano Bruno a hermetikus valláshoz a zsidók Ótestamentuma helyett.”
  Ezzel nem sikerült közelebb jutnom a Párthusok hitvilágához, ezek nem új infók nekem.

  „Még Dávidot említed. Hát már sokan mondták, hogy mi köze Jézusnak József családjához, hiszen nem volt az apja?”
  Ha nem az apja volt, akkor Mária megcsalta Józsefet. Nem hiszek isteni fogantatásban. Szintén legitimációs törekvésnek tartom, mint a napisten fia elemeket is.

  „Egyébként pedig nem kell Dávidtól származnia, hiszen Kürosz, a perzsa király, aki hazaengedte őket Babilonból és megengedte, hogy templomot építsenek, nem volt Dávid családjából való, mégis kinevezték őt Messiásnak. Benn van a Bibliában, csak ezt nem szeretik idézgetni… 🙂 „
  A messiás (christos) felkentet jelent, tehát király és/vagy főpap. Nincs istenfia/megváltó jelentése, ezt a keresztények találták ki hozzá.

  58 Attila (PV)
  „Talán nem is kell új szekta… Elég egyszerűen megismerni a régi manicheista vagy gnosztikus irányzatokat és kicsit szabadabban beszélni róluk.”
  Ha megismered a gnosztikus irányzatokat, akkor megtudod, hogy ez egy tökéletlen, bűnös világ, amit a tökéletlen Demiurgosz teremtett (nem az isten). A feladatod, hogy kiszabadítsd a fényrészecske lelkedet, lehetőleg másokét is. (halál) Ne is nemzzél utódot. Te magad lehetsz istenné… Lucifer a fényhozó, aki felnyitja a harmadik szemet. Valóban régi a gnosztikus/hermetikus hagyomány, de nem véletlenül tevékenykedtek a föld alatt általában, hanem mert életellenes tanításaik kiverték a biztosítékot, és előbb-utóbb felléptek ellenük a világi és egyházi hatalmak. Fő képviselői az ókor után a templomosok voltak, meg a szabadkőművesek. Akik fő okozói annak, hogy most ez a káosz van.

  „A szeretetvallás nem féltékeny, és nem ellenzi a többféle megközelítést…”
  A gnoszticizmus nem szeretetvallás, legalábbis nekem nem az jött le, inkább egy elitista irányzat, ami a be nem avatottakat nem is igazán tekinti embernek.

  „“A párthusok hitvilágáról nem sokat tudok”
  Nem vagy egyedül.
  A történelemtanítás megszűnik a Római Birodalom határainál.”
  Köszi. 🙂 Amiket leírtál, azt én is tudtam, csak azt hittem, te valami egységes dologra utalsz. Persze, vannak hasonló vonások ezek között, sőt a zsidó vallás is hasonló.

  „Ezt kellene megértetni a “érdek-emberekkel” hogy önzésükkel magukat is tönkreteszik.
  Az alternatíva az lenne, hogy a lovak közé dobjuk a gyeplőt.”
  Erre kérdem én, hogy: Hogyan? Nem tudjuk a gyeplőt a lovak közé dobni, mert sohasem volt a mi kezünkben, és akiknek kezében volt, azok már rég a lovak közé dobták.

  „A fenébe a széplelkűséggel meg szeretettel.
  Legyünk őszinték:
  A rablás, gyilkosság kifizetőtőbb ! Nem így van?
  Nosza, harapjuk át egymás torkát, adjuk el saját anyánkat 20 forinért !”
  Én nem így teszek, nem is kerülök hatalmi pozícióba. Egy lord Rotschild-nak hogy nyomod le a torkán?

  „Mert vaéami ilyesmi vár ránk, ha elfogadjuk azt, hogy az emberi érdek magasabb rendű tulajdonság, mint az amit erkölcsös létnek nevezünk.”
  Nem azt mondtam, hogy magasabb rendű, csak jelenleg evolúciós előny. Izolált kisközösségekben tud csak működni a kereszténység.

  „A hit nem a fizikailag tapintható bizonyosság érzékelése, hanem sokszor azokkal szemben álló dolgoké.”
  Te képes vagy a hitre, én nem. Egyébként nincsenek bizonyosságok az életemben, csak a matematikai összefüggések.

  Nem értem, mit akartok most bizonyítani. Nyilván sok forrásból szedte össze Jézus a tanításait. Ezek szerint tökmindegy, hogy milyen vallást követtek az emberek, csak erkölcsösek legyenek. Akkor minek egyáltalán isten a képbe? Mivel egycsapásra nem lehet minden embert megváltoztatni, jó ideje az erőszakos, erkölcstelen emberek tudtak legjobban érvényesülni, ha nem sértették nagyon a többi hasonszőrű érdekeit, vagy nem buktak le a tömegek előtt valami különösen nagy disznósággal. Ha nem egy mindenki mindenkit ismer jellegű közösségről van szó, akkor a békés többség nem tudja kiszűrni az őket kihasználókat. Ha összeomlik az ipari civilizáció, és csak kevesen maradnak a földön, akkor lesz esély egy (talán) értelmesebb újrakezdésre, de amint városok, birodalmak alakulnak, a fertő is erőre kap.

 59. “Jézus nős volt: 2014-ben találtak egy ősrégi szövegmaradékot, amiben Jézus feleségéről volt szó.”
  Melyikéről??? Ugyanis:
  “A zsidó Josua megváltást jelent, amely név az ősi Közel Kelten igen gyakori volt. Josua és Jézus ugyanaz a név”

  Vagyis az igen gyakori név viselői közül az egyik nős volt… 🙂

 60. 60. Jani

  Én megértem a te hozzáállásodat a valláshoz, én is hasonlóan érzek. Véleményem szerint sem szükséges vallás egy igazságos élethez. Viszont én úgy látom, hogy az emberek többségének szüksége van egy istenre, mert ha semmibe sem kapaszkodhatnak, akkor az ember elveszik ebben a világban. Nézz szét a felvilágosult, isten nélküli, nyugati materialista társadalmakban. Tele vannak lelkibeteg emberekkel, akik egyik pszichiátertől a másikig vonszolják magukat, vagy magukból kivetkőzve tombolnak, esetleg összeállnak a német lányok és mennek ki harcolni az ISIS-be, mert olyan jó nyakakat elvágni, nekivezetik a repülőt a hegyoldalnak 150 emberrel a hátuk mögött….

  Közben meg a kiüresedett lelkek helyébe benyomul az iszlám, aminél még az ártalmatlan kereszténység is jobb.

  Az előbb olvastam a másik poszt alatti Paul Craig linken, hogy már Indiába is betört ez világ és abban az országban, ahol a hindu, vagy buddhista emberek soha nem követtek el öngyilkosságot, most 100 gazda lett öngyilkos, mert az időjárás miatt nem tudja fizetni a hiteleit. Szép új világ. Talán vissza kellene adni az embereknek az isteneiket, de mivel már nem lehet hazudni róla, mert folyton előkerül a föld alól, a könyvtárak mélyéről az igazság darabkája, ezért aztán jobb volna abbahagyni a hazudozást.

  A manicheizmus nagyon egyszerű vallás volt. Azt vallotta, hogy az ember testből és lélekből áll és két istenség van, a jó és a rossz. A világot a Jó Isten alkotta (Ahuramazda) és jóvá akarta alkotni. Amíg nem alkotta meg a világot nem volt rossz sem, de azon a napon, mikor a semmiből a növekedő szellem megalkotta az anyagot és felébresztette az erőket, melyek az anyagot kormányozzák, akciójukból és reakciójukból, a teremtő akarata ellenére támadt a Gonosz. Az Egy Isteni Valóságtól származó jó és rossz arra van szánva, hogy majd az egész teremtéssel együtt ismét egyesüljenek abban, melyből születtek – hát nem egészen tudományos… 😀

  Az istentisztelet sem járt sok hókusz-pókusszal. Olyan volt, mint manapság egy kerti parti. Állatot áldoztak, aztán leültek a tűz köré és megették. Istenüknek, Ahuramazdának nem voltak szobrai, szent helyei, oltárai. Magaslatokon álltak, itt a papok (mágusok) élesztették a “szent” tüzet és sohasem hagyták kialudni. Ezeket nevezték Tűztemplomnak. Tábor hegyen, Jeruzsálem közelében is volt ilyen.

  Ezt az egyszerű és a természet működésére szabott vallást ferdítette el a judaizmus antropomorf lényekkel, angyalokkal, istenekkel, akik füstöltek és lángoltak, meg sok egyebet csináltak még, ami nem való egy istenhez. Például összeszedették az egyiptomiakkal az aranyakat és ezt vitték a zsidók magukkal az ígéret földjére, ahol isten parancsára meg kellett támadniuk az ott élő népet és kiirtani még a csecsszopó újszülöttet is…. “Megálljunk, mert itt van már Kánaán!” Ugyanis ők voltak az őslakosok, a kánaániták, akiket Jahve parancsára, az éj leple alatt le kellett mészárolni.

  Azért már előfordul itt-ott, hogy a hívek ezt el is olvassák, sőt értik is, hogy mit olvasnak.

  Ők a kiábrándult keresztények, akik áttérnek az iszlám hitre, aztán mennek nyakat vágni, keresztényeket lefejezni. Természetesen nem ingyen, hanem sok-sok pénzért. Ez az ő istenük.

 61. 62: Kicsit összemosod, a manicheizmus nem azonos Ahuramazda perzsa vallásával. Bár a valláspiacon mindig hatnak egymásra a konkurensek… A manicheusoké egy perverz képmutató vallás volt, ahol a Választottak kasztja elvileg bűntelen vvolt, és a köznépnek kellett őket kiszolgálnia, etetnie, hogy ők ne szennyezzék be magukat a gonosz anyagi cuccal, pl. kajával.

 62. 62:
  Ez azért eléggé elnagyolt vélemény: “Nézz szét a felvilágosult, isten nélküli, nyugati materialista társadalmakban.” — A nyugati világ vezető nagyhatalmában, a 350 milliós USA-ban tombol a keresztény fundamentalizmus. Éppen te mutattál rá, hagy még a tudósok nagy százaléka is istenhívő. A köznép pedig igen erősen bibliaimádó.

  “esetleg összeállnak a német lányok és mennek ki harcolni az ISIS-be,” – Hány darab? Egy két megbolondult nőt mindenütt találsz. Mit szólnál, ha valaki azt írná, hogy Magyarországon az anyák megölik 8 éves lányukat, hogy bosszút álljanak az apjukon?

  Azt honnan veszed, hogy Indiában nem volt öngyilkosság korábban? – Nagyon nekilendíted a fantáziádat, messze elkerülve a tényeket. Nem csoda, hogy tetszik neked Arma szövegkörnyezetből önkényesen kiragadott idézete.

 63. 65. Tibor bá’

  Legalábbis nem olvastam arról, hogy lett volna öngyilkosság. A hinduk hite szerint az öngyilkosok nagyon rosszul járnak a következő életükben. Még a legnyomorultabb is végigszenvedi akár az út porában a halált, nem emelne kezet saját magára. Így volt régebben. Azóta ott is betört a nyugati nihilista életforma az indiai (B)Hollywooddal. Buddhistákról már nem is beszélve. Ők még arra is vigyáznak, hogy véletlenül lenyeljenek egy muszlincát, vagy rálépjenek egy hernyóra.

  Arma idézete meg azért tetszik, mert vicces és nem azért, mert ellentmond a posztod egyik pontjának.

  Te mindig önmagadból indulsz ki és el nem tudod elképzelni, hogy ezeket az elmebetegeket, akik tömegesen mennek keresztények torkát átvágni, meg diákokat lelőni Afrikába és Közel-Keletre, nem lehetne erre rábeszélni, ha már fiatal gyerekként megértetnék velük, hogy nem a hús és a pénz minden. Van lelkük is, bármi hihetetlen és igenis az is képes boldoggá tenni, nem csak a szex vagy a pénz.

  Most ne válaszolj megint dühösen, próbálj egy kis empátiát, vagy gondolj arra mi mást tudnál ezekkel a német fiatalokkal tenni Németországban, hogy ne gyújtsák rá az ISIS és a Boko Haram elől menekült emberekre a házat.

  A német lányból “több darab volt”. Kettőről olvastam, aki meghalt kint, szitává lőtték őket és 3-4-ről, akik elindultak, de a határon lekapcsolták és visszafordították őket. Olyanok is lehetnek, akiket még nem lőttek szét, de már ott vannak, vagy úton vannak. Róluk majd akkor olvasunk, ha visszajönnek és itt lépnek akcióba Európában. Igen, sajnos ilyen a fantáziám. Nem olyan nehéz ezt elképzelni, hiszen a pénz az Isten.

  64. Arma Gedeon

  Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, mert szerettem volna minél rövidebben írni. Nem gondolom, hogy a manicheizmus a mazdaizmus folytatása lett volna, csak azt szerettem volna közölni, hogy nem volt köze a júdeizmushoz, sőt azt vallották, hogy Jehova egy gonosz isten.

 64. 62. Kyra
  Én hasznosnak tartom a legtöbb vallást, ha nem kötelező jellegű államvallás. A legtöbb embernek nincs arra képessége, ideje, lehetősége, stb. arra, hogy jó papként holtig tanuljon. Jól jöhet egy iránytű, hogy miként lehet boldog életet élni. Ha valaki szellemileg igényesebb, akkor viszont bezáró jellegű tud lenni egy dogmatikus vallás. Én nem kaptam semmilyen vallásos indoktrinációt, magamtól olvastam sokmindent. Számomra a kereszténység csak egy a vallások közül, Jézus egy a próféták közül, a Biblia csak egy a mitológiák közül. Az Ószövetség a zsidók mitizált történetírása, az Újszövetség a keresztények mitizált történetírása, amit olyanok írtak utólag, akik Jézust nem ismerték, majd a kanonizáláskor Római birodalmi- és egyházi érdekek szerint megszűrték, és átírták. Nekem logikailag az jönne ki, hogy ha feltételezem Jézus isteni származását, akkor ugyanígy elhihetném a görög mitológia félisteneit, a hindu istenek avatárjait, stb. Akkor viszont már nem Isten egyszülött fia.

  A föld alól az igazság újabb darabkái kerülnek elő, de apránként adagolva.
  Szerintem az nem kereszténység, hogy nem az számít, hogy Jézus miket mondott a Bibliában, lényegtelen részlet, hogy egyáltalán élt-e, hanem úgy általában mindenféle ősi keleti vallásokból összegyúrt katyvaszt fejleszt valaki ezoterikus homályosítással, egyéni istenképpel. Ezt spirituális útkeresőnek hívják, nem kereszténynek. Illetve a gnoszticizmus is ősi naiv értelemben, mint aki a gnózist, a megvilágosodást keresi. Régen a gnoszticizmus címszó alá a fő áramlatot megdönteni, és nem azt fejleszteni akaró irányzatokat sorolták ide, ami nagyon szerteágazó volt. Később a háttérben ezek is valamennyire „kanonizálódtak”, (bár továbbra is egy túlbonyolított, ködös, okoskodó, képekben beszélő mitológiát alkottak köré) ahogy ezek az addigra eretnek irányzatok egymásra találtak rózsakeresztesek, alkimisták, majd templomosok, szabadkőművesek címszó alatt, és néha, néhol a népesség egy részét is megfertőzték ideológiájuk progpaganda jellegű, nem ezoterikus részével is, ami eretnekmozgalmakként, majd az újkorban világszabadságért, demokráciáért folytatott „szabadságharcokként”, valójában értelmetlen vérontásként manifesztálódott. Gyümölcséről ismered meg a fát. Az ő szempontjukból nem volt értelmetlen a vérontás, mert ezzel sikerült az egyházi és világi hatalmat megdönteniük, és apránként a saját kezükbe venniük a háttérből felelősségrevonhatatlanul. Itt lett a lovak közé dobva a gyeplő. Nincs senkinek hatalma arra, hogy bármit is betiltson, így mindenféle elmebeteg termék, ideológia terjedhet.

  És mivel jó ideje a gnosztikusok vannak hatalmon, az utóbbi időben a mainstream a katolikusokat ekézi, és a gnosztikus szót nem is igazán használja, és persze csak a pozitív propaganda részét, ami szerint az eretnek szekták, templomosok ártatlan áldozatai voltak az elnyomó egyháznak. Én abban látom a jézusi tanítások, és a gnoszticizmus közti különbséget, hogy Jézus alázatra tanít, és hogy szeresd a többieket, a gnoszticizmus önzőbb, világosodj meg, légy istenné.

  Én nem vagyok az ősi vallások ellen, de ez a káosz, ami most van társadalmilag már nem jó. Nem tudnak együtt fellépni a hívők, mert mindegyik különböző egyházakhoz, szektákhoz tartozik, és vannak az egyéni utakat bejárók is. Egymás között gyakran jobban elvitázgatnak, mint egy kívülállóval. De ha érvelni kell, akkor azonnal egy kalap alá vesznek mindent, mint hogy a hinduizmustól kezdve a sumér- és egyiptomi ősvallásig a sok Párthiában elterjedt vallással együtt minden kereszténység volt (csak a zsidó vallás nem), ami mellesleg a Földanya tisztelete, csak elhazudják előlünk. Azóta is várom, hogy Attila (PV) megmutassa nekem, hogy a suméroknál ki volt az a Földanya, akinek a kultusza annyira meghatározó volt, vagy a felsorolt párthiai vallásokban egyenként.

  „Ezt az egyszerű és a természet működésére szabott vallást ferdítette el a judaizmus antropomorf lényekkel, angyalokkal, istenekkel, akik füstöltek és lángoltak, meg sok egyebet csináltak még, ami nem való egy istenhez.”
  Ennyi erővel elmondhatod az összes vallásról, hogy az ősi sámánhiteket ferdítették el.
  Az ezernyi vallás, szekta közül ez is hatott a judaizmusra. Vallások egymásból merítenek inspirációt, külön is fejlődnek, majd megint kölcsönhatásba lépnek. Mindegyik vallás gyűjt ötleteket a többitől.

  „Például összeszedették az egyiptomiakkal az aranyakat és ezt vitték a zsidók magukkal az ígéret földjére, ahol isten parancsára meg kellett támadniuk az ott élő népet és kiirtani még a csecsszopó újszülöttet is…. “Megálljunk, mert itt van már Kánaán!” Ugyanis ők voltak az őslakosok, a kánaániták, akiket Jahve parancsára, az éj leple alatt le kellett mészárolni.”
  Igen, földet foglaltak maguknak. A legtöbb ország, népcsoport történelmében előfordul ilyen. Csak a többiek nagyrészt már leszoktak róla, míg ők még mindig csinálják.

 65. 66:
  A legvadabb véleménnyel szemben sincs kifogásom. De te állandóan személyeskedsz: “Te mindig önmagadból indulsz ki és el nem tudod elképzelni, hogy……” Honnan veszed, hogy miből indulok ki? Az nem a vitafórum profilja, hogy vizsgálgassuk, ki miért gondolja azt, amit gondol. A neked címzett hozzászólásomban nem véleményedet kifogásoltam, hanem a metodikádat. Olyan kijelentéseket teszel, ami egyszerűen nem igaz, és arra hivatkozol, hogy bizonyára fogsz majd erről is olvasni valamit. Ez abszurd. Nem a jelentéseket értékeled, hanem fantáziálsz és várod hozzá a bizonyítást. Ennél már az is jobb, ha bemásoldol azt, amit olvasol.

 66. 67. Jani

  “Mindegyik vallás gyűjt ötleteket a többitől.”

  Inkább úgy mondanám, hogy a “pozitív” vallások valahol ugyanabban az erkölcsi alapállásban gyökereznek, csak a különböző kultúrákban “szinesedtek” ki.
  Éppen ezért nagyrészt jól meg is fértek egymással, és nem törtkedtek kizárólagosságra, mint a judaizmus vagy az iszlám. Ezért tűnik olyan zavarosnak az “ezotérikus” hátterű okoskodás, mert valóban sokszínű képet mutat az őskereszténység.
  Ez az amit Jézus már kiforrottabban, a 2000 évvel ezelőtti ember részére tett fogyaszthatóvá, az a korábbi őskereszténység áramlatainak eredője, az ijesztően erősődő júdaizmussal szemben, ami egyre inkább eltért az eredeti gyökerektől.

  A sumér istenanyákból több is van, több néven, elszórtan a 7-8 ezer évben, ezek: Ninhursaga, Ninmah, Damgalnunna, Ninmah, Nintu and Nammu.
  Később ezek jelentősége csökkent, ahogy a férfi istenek átvették a terepet.

 67. 66. Kyra
  „Buddhistákról már nem is beszélve. Ők még arra is vigyáznak, hogy véletlenül lenyeljenek egy muszlincát, vagy rálépjenek egy hernyóra.”
  Azok Dzsaina követői. Indiában például buddhisták a hegyekben élnek, a tibeti buddhizmushoz hasonló vonal. Ők esznek húst, mert a hegyekben az a célszerű. De a mészárost álszent módon kiközösítik a vallásból, mint Európában régen a hóhérokat. A hinduknál sem általános előírás a vegetarianizmus.
  http://www.antalffy-tibor.hu/?p=10227
  Egyébként Indiában, lent a síkságon, a dög melegben én sem kívánom a húst, csak ritkán.

  Armának igaza van. Jézust azért nem Józsuénak hívjuk, hogy ne legyen keveredés. Ha egy szövegdarabon szerepel a neve, attól az még vonatkozhat másra.

  A Szíriába, Irakba harcolni menő emberek a Nyugat rejtett diktatúrája ellen mennek harcolni. A legtöbbjüknek vallási meggyőződése is van, csak az már nem az iszlám, hanem annak egy független vadhajtása. Sokan közülük második generációs muszlim bevándorlók, akiknek a szülei a megélhetés miatt mentek nyugatra, a lehetőségek világába, aztán a gyerekek beleszületve a jólétbe, már a gyökereiket kezdték keresni. És rájöttek, hogy az eredeti hazájukat régóta elnyomta a jelenlegi hazájuk, és azért van jólét nyugaton, mert lehúzzák, gyilkolják a keletet. Így persze, hogy kialakul egy skizofrén lelkiállapot, amit néhány szélsőséges imám felhasználhat egy agymosó program beindításához.

 68. Kyra, bocsáss meg, de szamárságokat beszélsz…
  Attól még, hogy nem olvastál róla hogy lett volna öngyilkosság nyilván lehetett… A kereszténységben is pokollal fenyegetik az öngyilkosokat, aztán mégis voltak.
  A buddhisták se olyan szentek, mint ahogy te azt elképzeled, lásd pl: http://ateistaklub.blog.hu/2013/04/14/buddhizmus_491
  A manicheus és a zoroasztriánus vallást össze vissza kevered. Írásod alapján nyilván azzal se vagy tisztában, hogy Mani az isz 3. században élt (amíg a zoroasztriánus uralkodó börtönében meg nem halt), így a judaizmus kialakulásához nem sok köze lehetett…
  Az meg, hogy a kánaániták mennyire voltak őslakosok megint kérdéses, ugyanis a mai Izrael területe legalább a neandervölgyiek kora óta folyamatosan lakott, ahol az egyik népcsoport váltja a másikat… Szóval voltak még náluk is “ősebb lakosok”.

 69. Írtam, hogy Máni a Párthus birodalom végén alapította meg a manicheista vallást, ha ezt írtam, akkor gondolhatod, hogy tudom mettől meddig létezett. Ami pedig azt illeti, tudtommal voltak olyan elemei a manicheizmusnak, ami a zoroasztriánus vallásból erednek. Más kérdés, hogy Mánit épp úgy üldözték a perzsák is, mint a zsidó-keresztények, de ennek ellenére a manicheizmus jóval túlélte őt. Bár Jézus apostolának vallotta magát, de Jehovát gonosz istennek tartotta.

  De nem tudom, hogy ez most miért fontos?

  Én annyit állítottam, hogy Jézus nem volt zsidó és erre rengeteg bizonyíték van még a Bibliában is.

 70. 69. Attila (PV)
  http://www.mythologydictionary.com/ninhursaga-mythology.html
  Most nem olvasok részletesen utána, de megnéztem a fenti honlapot. Összehasonlításként elolvastam még néhány ismertebb sumér isten leírását is. Nem említik, hogy kiemelkedne a pantheon fő tagjai közül, de valóban hosszabb szócikk van róla. Ha a gyökerekhez megyünk vissza, akkor persze, az ősanya-kultusz az eredet, ősök szellemének kultusza, meg az animizmus. Amikor városok alapultak, egy idő után azoknak meglett a saját istenük, aztán amikor birodalmak alakultak, elég macerás is volt egy idő után összehangolni, hogy melyik isten hogy fér be az egyesített mitológiába, hogy is kéne a családfát alakítani, melyek legyenek a főbb istenek, akik előrébb vannak a családfán. Nem is teljesen egyformák ezek a leírások. Ez hasonlóan játszódott le Mezopotámiában, Indiában, Egyiptomban egyaránt. Közben persze volt információáramlás. Nem zárom ki, hogy létezett az írott történelem előtt fejlett kultúra. Van bőven elég ősöreg építmény, amit még most is nehéz lenne lemásolnunk.

  Tehát néhány ezer évvel Jézus előtt a suméroknál kiemelkedő istenalak volt a Földanya, bár Jézus idejében nem így volt. A Párthiában honos, általad felsorolt vallásokban is Földanya kultusz volt?

  Továbbra sem fogadom el a terminológiádat, bár az őskeresztény még mindig jobb, mint a keresztény a keleti ősvallások összefoglaló nevének, ne vesszünk ezen össze, most már mondenki tudja, mit értesz alatta, ha ezt a szót használod.

  „Ez az amit Jézus már kiforrottabban, a 2000 évvel ezelőtti ember részére tett fogyaszthatóvá, az a korábbi őskereszténység áramlatainak eredője, az ijesztően erősődő júdaizmussal szemben, ami egyre inkább eltért az eredeti gyökerektől.”
  Szerintem akkor még nem volt ijesztően erősödő. Akkor ez kb. olyan, mint amikor a rómaiak felléptek az ijesztően erősödő kereszténység ellen? Mi is van azzal a vallási toleranciával? Minden vallás eltért a gyökereitől, ahogy változott, esetleg fejlődött. Értem, te felosztod a vallásokat jó és rossz vallásokra, amiből a rossz kategóriába kb. csak a judaizmus tartozik, ami ellen fel kellett lépni, amikor a római birodalom egy alávetett kis népének vallásaként ijesztően erősödött. 🙂 Én is tudnám kritizálni a judaizmust, de ezt túlzásnak tartom.

 71. 67. Jani

  Amikor egy pápa azt mondja az általa vezetett egyház legszentebb könyvről, az Ótestamentumról, “egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek megmásított történelme”, akkor csak felkelti az emberben az érdeklődést, hogy miként alakulhatott ki ez a Biblia?

  És valóban érdekes történelmi korban született ez a vallás, de az előzményei nem voltak olyan régen ahhoz, hogy ebben a könyvben valaki istent találjon magának. Elég egy rövidke ismertetőt elolvasni Perzsiáról arról a pár száz évről akár egy blogban – itt térképek is vannak – hogy az ember ráébredjen Jehova nem volt isten éa Jézus nem volt zsidó. Júdás evangéliumában Jézus kineveti az apostolokat, amikor Jehováhaz imádkoznak…

  http://vlaston.webnode.hu/news/iran-tortenete-i-resz-a-perzsa-birodalomtol-a-xx-szazadig/

  II. Kürosztól, Nagy Sándoron át a pártusok bukásáig csak néhány sor és térképek.

  Tavaly év vége felé a templomokban egy körlevelet olvastak fel, melyben a híveket figyelmeztették erre az új “elméletre” – ami tulajdonképpen a valóság. Egy istenfélő katolikusnak tilos tudni, hogy Jézus nem volt zsidó. Hiába zúgolódnak a hívők, a Vatikán teljes erővel azon van, hogy a judaizmus az előzménye a kereszténységnek.

  Nem is nagyon értem, hogy miért erőszakolják Jézust a zsidókra, akkor, amikor nekik nem kell Jézus! A zsidó jesiva hallgatók egész életükben csak a Talmudot magolják, amiben ilyenek vannak Jézusról: ” Jézus a pokolban van és forró ürülékben főzik” – és egyéb eszement undorító dolgok. Még szerencse, hogy őket nem viszik el katonának egy ilyen szellemi edzés után. Elképesztő miket hordanak össze a gojok ellen.

  Nehezen értem meg, miért nem lehet békén hagyni a zsidókat, nem beleavatkozni az ő vallásukba és ahogy az iszlám hívők meg tudnak elégedni a prófétájukkal, a keresztények miért nem képesek ugyanerre és nem más Jehovájára ácsingózni?

  És ez nem most kezdődött, hanem több mint kétezer éve és még mindig azon erőlködnek, hogy Jézus zsidó volt. De ha az volt, akkor miért nézett ki egészen másképp. Miért festette őt is és Mária Magdolnát is kibontott hosszú hajjal az összes hírneves festő? Mikor járt egy zsidó nő vagy férfi ilyen kibontott hajjal? Azok a művészek, akik egyházi megrendelésre festették a képeiket, nem tudták hogy néz ki egy zsidó?

  “A kereszténység újabb színeváltozása – Jézus Krisztus és Géza Vermes ” címmel Hajdú Demeter Dénes írt egy cikket. Érdemes elolvasni. Nem igaz, hogy csak engem háborít fel ez az egész, amit művelnek most már nem csak a politikában, hanem a vallásban is.

 72. “Az nem a vitafórum profilja, hogy vizsgálgassuk, ki miért gondolja azt, amit gondol.”

  Curix esetében határozottan az volt.

 73. 75:
  Ez igaz. Nem fogalmaztam kellően körültekintően. Úgy kellett volna kezdenem a mondatot, hogy “normál körülmények között….” Nos, Curix estében minden megnyilvánulására rányomta a bélyegét a szexuális preferenciája. Nekem semmi bajom sincs a melegekkel, és kész vagyok a védelmükre kelni, amikor méltánytalanság éri őket, de nem vagyok hajlandó átvenni a neokon átesést a ló másik oldalára. Egy meleg férfit olyan nagy mértékben befolyásol állapota (elsősorban a számtalan abuzus miatt, amit kénytelen elszenvedni a többségi társadalomtól. Ami azután egy idő után többségét antiszociálissá változtatja), hogy véleményénél ezt mindenképpen figyelembe kell venni.

 74. 70. Jani

  “Jézust azért nem Józsuénak hívjuk, hogy ne legyen keveredés. Ha egy szövegdarabon szerepel a neve, attól az még vonatkozhat másra.”

  Erre van valamilyen bizonyíték? Esetleg a szentírásban, vagy valamilyen biblia-magyarázatban? Mert én meg úgy tudom, hogy a Jézus, az Jézus, héberül semmit sem jelent, de szanszkrit nyelven azt jelenti, hogy a “Fény fia”. Nem tudom, hogy “Avatar” az az Avatar-e, akire gondolok, mert egy Avatar nevű hölgytől hallottam, aki állítólag a szanszkritot is bírja vallástörténészi fokon. 😀

  A Fény fia és Máni a Fény apostola vagy Jézus apostolának nevezte magát és igen a Fénynek a Tűznek volt szerepe a zoroasztriánus vallásban is. Aki nem hiszi járjon utána, vagy hallgassa meg Pap Gábor művészettörténészt. Esetleg olvassa el az írását, amelyben kifejti, hogy a Szent Koronának manicheista motívumai vannak. Csak nem ezért nem fogadta a Vatikán? Annak idején az amerikaiak először nekik akarták visszaadni a koronánkat, de ők visszautasították, hogy semmi közük hozzá…

 75. 71. Avatar

  “Az meg, hogy a kánaániták mennyire voltak őslakosok megint kérdéses, ugyanis a mai Izrael területe legalább a neandervölgyiek kora óta folyamatosan lakott, ahol az egyik népcsoport váltja a másikat… Szóval voltak még náluk is “ősebb lakosok”.”

  Ezt most vettem észre a hozzászólásodban. Viccnek szántad? Ilyen alapon a maják sem voltak őslakosok, meg az ajmara indiánok sem sőt a neandervölgyiek sem, mert előttük meg majmok laktak arra…de ha te tudod, hogy kik laktak ott a kánaániták előtt, akkor megköszönöm, ha elárulod nekem is. Legközelebb már én is tudom majd.

  Abban azonban biztos vagyok, hogy nem zsidók laktak ott. Mióta vannak zsidók? Nem azóta, hogy Jehova kiválasztotta őket? Utána mentek a nem őslakó kánaánitákat legyilkolni.

 76. 77. Kyra
  Wikipédia:
  • Jézus az Ószövetségben szereplő nagy zsidó vezető, Józsué után kapta nevét. A név eredeti héber formája יֵשׁוּעַ (Jesua), mely az arámi nyelvben is használt rövidebb változata volt az Ószövetségben található יְהוֹשֻׁעַ (Jehosua) formának. A név jelentése „Jahveh a szabadító”. A Jesua a zsidók között akkoriban igen gyakori személynév volt. Jézus apai neve „ben Joszef” azaz „József fia” lehetett. Jézust teljes arámi nevén tehát Jesua ben Joszefként ismerhették.
  • A Jesua nevet a Septuagintában Ἰησοῦς (Iészusz) alakban írták át görögre. Ennek nyomán a Újszövetség is a Iészusz alakot használja, s ez terjedt el azután az egyes európai nyelvekben, így a magyarban Jézus alakban.

  78. Kyra
  „de ha te tudod, hogy kik laktak ott a kánaániták előtt, akkor megköszönöm, ha elárulod nekem is.”
  Nem nehéz utánanézni, most nem tudnám felsorolni, 15-20 éves korom körül olvasgattam igazándiból a témában, most meg nem járnék utána, de akár a Bibliából is ki lehet mazsolázni néhány népcsoportot, akiket kiirtottak, vagy legyőztek a zsidók istenük akaratából. Edomiták, filiszteusok, stb. Ezek jó része a saját kissé harcos istenségét követte, például Baált, akinek ottani szokás szerint legalább állatokat is áldoztak, de rossz nyelvek szerint időnként embert is. Az ő neve jelenik meg a belzebub névben. Volt ott egy csomó népcsoport egy időben is, ráadásul cserélődött rendszeresen a lakosság, mégiscsak három földrész keresztútján van. Az ott uralkodó birodalmak meg végképp gyakran váltották egymást. Erről viszont van egy szemléletes térkép-animáció, ami csak másfél perc.
  http://www.mapsofwar.com/ind/imperial-history.html

 77. 74. Kyra
  „Elég egy rövidke ismertetőt elolvasni Perzsiáról arról a pár száz évről akár egy blogban – itt térképek is vannak – hogy az ember ráébredjen Jehova nem volt isten éa Jézus nem volt zsidó.”
  Átfutottam a linkelt cikket, ami végigjárja, hogy Perzsiában mikor, mely birodalom uralkodott. Jehovát és Jézust nem említi.
  Én nem lennék ideges, ha kiderülne, hogy Jézus nem volt zsidó, csak blöffre nem fogom elhinni. Miért lényeges, hogy zsidó volt-e, ha a zsidó hagyományra, zsidó prófétákra hivatkozott, a zsidó templomban borogatta az asztalokat, a zsidóknak prédikált…
  Jehova nem volt isten? Eleve miért a múlt idő? Régen létezett, de az elmúlt kétezer év során valamikor meghalt? Akkor tényleg nem volt isten. 🙂 Szerintem a zsidó Jahve ugyanannyira isten, mint a keresztények istene, Allah, Ahura Mazda, Marduk, Shiva, Zeusz, Baál, stb.

  Júdás evangéliuma meg egy durván gnosztikus szöveg. Most nem olvasom el megint (elég szenvedős dolog apokrifeket olvasgatni), hogy felfrissítsem, de a wikipédián is jól összefoglalják a szöveg eredetét, tartalmát. Mindenki eldöntheti, hogy mennyire jogosan kelt ki ellene Ireneus püspök 180-ban.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAd%C3%A1s_evang%C3%A9liuma

 78. 78: Semmi közöm a mostanában Avatara néven ezoterikus témákban handa-bandázó Bácsfi Diánához, aki nem is olyan rég még önjelölt neo-nyilas vezető volt. A szanszkrit ismereteit is erősen megkérdőjelezem.
  Mint ahogy Pap Gábor meséit is, ugyanis számos általa mondott dolgot megalapozatlannak találtam, amikor utána jártam.

 79. 81. Avatar

  Bácsfi valóban inkább árt az erőltetetetten túlzó ezoterikus szittyabiznisszel, de Pap Gábor elég alapos. Szerinted mennyiben megalapozatlan?
  Igaz sok kérdésben szemben áll az MTA kincstári véleményével, de hát ők sem tévedhetetlenek.
  Glatz Ferenc, aki nemrég még elnöke volt az akadémiának, így vélekedett a magyarokról: “Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció… görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén csak makognak, s a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el… ” – részlet Glatz: Magyarok Krónikája c. 1996-ban megjelent “művéből”.
  És ez megalapozottabb ?

 80. 82: Be tudnád szkennelni az idézett részt Glatz könyvéből? Nem a kedvenc szerzőm, valóban írt lovaglástól elgörbült lábakról, egy nagy kókler, de ezt a részt megnézném beszkennelve. Nem hiszem, hogy átment volna bármely kiadó szűrőjén.
  Pap Gábor a szélhámos alapesete.

 81. Ennyi felesleges “tudás”, ami bennetek van… 🙂
  Az alapkérdés az volna, hogy vannak-e olyan istenek /vagy isten/, akik konkrétan foglalkoztak az emberi fajjal /nem csak megteremtették a világot általában/? Hogy aztán az emberiség milyen meséket rittyentett köréjük, az tök mindegy /valójában persze nem, mert ezek miatt a mesék miatt irtjuk egymást már pár ezer éve/.
  Hivatkoztok mindenféle x ezer évvel ezelőtti vallásra, miegyébre – de ki a fene tudja, hogy volt akkor valójában? Mert találtak néhány agyagtáblát, amit egy kihalt nyelven írtak? Lehet, hogy a gulyásleves receptje van rajta, nem pl. a Gilgames eposz… 😉
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Gilgames-eposz#/media/File:Library_of_Ashurbanipal_The_Flood_Tablet.jpg Ti ezt el tudjátok olvasni??? 😀

 82. 84: Hazaáruló, aki nem látja, hogy archaikus magyar tájszólással van írva! 🙂

 83. 83. Arma

  Sajnos én is csak interneten láttam, igaz ott beszkennelve… És nem mentettem el.
  De elhangzott egy Duna TV élő adásban is… 2007 augusztus 20-án…
  Erre sokan emlékszenek, de az idézet azóta valahogy eltűnt az archívumból, csak a riport eleje van meg. (Mondjuk, elképzelhető, hogy azóta ő is átértékelte, és nem annyira büszke rá, mert a Magyarok Krónikájának a második kiadásában már kicsit enyhített a megfogalmazáson.) És nem hiszem hogy sok kiadó vitázott volna vele, mert egy darabig úgy tűnt, hogy ő lesz Gyurcsány utódja.
  El tudom képzelni, hogy a szomszédokkal való megbékélés jegyében kicsit túl messzire ment a másik orca odatartásával.

  És mitől szélhámos Pap Gábor? Hogy szembe megy a Glatz féle megközelítéssel ?

 84. 82, 86:
  Pap Gábor annyiban megalapozatlan, hogy olyan következtetéseket ad elő teljes bizonyosságként, amiket csak ő lát bele a forrásokba. Pl. a Képes Krónikából idézi, hogy:
  “A nép pedig vezetõket választott magának, akiknek fából emelvényeket készítettek, hogy az emberek láthassák és hallhassák õket. A vezetõk azután követeket küldtek a királyhoz és a fõurakhoz, mondván: »Hagyd meg nekünk atyáink szokását, hogy pogány módra éljünk…«.
  Ezek hallatára a király elkomorodott, és háromnapi fegyverszünetet kért, hogy elgondolkodhassék a dolgon. Közben a nép vezérei a magas emelvényre telepedve ocsmány rigmusokat kiabáltak a hit ellen, mire az egész nép nagy lelkesen így helyeselt nekik: »Úgy legyen! Úgy legyen!«”
  Itt ő az emelvényeket azonnal a manicheus Béma ünnep kellékeként magyarázza a hallgatóságnak, majd a továbbiakba erre az eseményre Béma ünnepként hivatkozik.
  Ha viszont rákeresel arra, hogy mi is a bema, akkor azt találod, hogy az egy trón szerű valami, aminek tetején szimbolikusan Máni ül az ünnepen, nem pedig gúnyversek kiabálására szolgáló emelvény. Ráadásul a béma ünnep időben hasonlóan kötött, mint a húsvét, nem pedig ad-hoc összejövetel, mint az az esemény amiről a fenti idézet beszámol. Ennyi erővel bármely mai politikai rendezvényt, ahol a hangadók színpadról, emelvényről szónokolnak, szintén béma ünnepnek nevezhetnénk, holott semmi köze hozzá…
  Na az ilyen csúsztatások miatt tartom nem megbízhatónak.

 85. 88 Observer

  “Csak tudnám, az ékírás után mi a ‘faszé’ tértünk át a hieroglifákra … ”

  Talán azé, mert egyes népek csak a nyelvet vették át lassan fokozatosan, eleinte csak szavanként, és a saját ábécéjüket közben megtartották.
  Ez sok fejtörést okozott a nyelvészeknek, mert ugyanazzal az íráskészlettel több nyelvet is azonosítaniuk kellett…
  Szerencsére voltak “szótárak” mint például a Rosetta kő, amik segítették a megfejtést.

  A Római Birodalom meg erőből lenyomta a többi nyelvet, és mindent átírt latin betűkkel…
  De nagyon hülyék voltak, mert példáull a római számokat is a rovásszámokból butították le, hogy könnyebben lehessen az épületek homlokzatára vésni az évszámokat… (a rómaiak nem is dicsekedhetnek nagy matematikai fejlődéssel) Az eredeti rovásszámokkal két kézen el lehet számolni 99-ig.
  Sőt, azon az elven működik a szorobán (abakusz) is.

 86. 90. Avatar

  “Itt ő az emelvényeket azonnal a manicheus Béma ünnep kellékeként magyarázza a hallgatóságnak”

  Itt nem látok túl mély ellentmondást.
  Szent Gellért püspök is leírta, hogy a magyaroknak a manicheizmushoz hasonló vallásuk van… És nyilván ehhez akartak visszatérni, amit az emelvényekkel nyomatékosítottak.
  Pap Gábor azt igyekszik bizonyítani, hogy a magyarok egy a kereszténységgel rokon vallással érkeztek a Kárpát medencébe.
  Ehhez sok tyúkszemre kell rálápni, és felforgatni az ortodox történelen és vallásszemléletet… Meg kell érteni a keresztény és a zsidó-keresztény vallások közötti különbséget, szóval elég vad és járatlan területeken kell navigálnia.
  Sok gondolata nekem is meredek, de alapjában véve elfogadhatónak tartom.
  Úgy gondolom, hogy ha valakinek a gondolatai között vannak ellentmondások, attól még nem biztos hogy az egész munkáját el kell vetni.
  Ezek az ellentmondások viszont jó ürügyet adhatnak egy kényelmetlen elmélet gyors elvetésére, szőnyeg alá söprésére, mellékvágaányra terelésére.

 87. 90: RAsi, a saját lábát fogságban lerágó varázsló nála szegény “asszony”. Csakhogy a forrásban , ha jól láttam, nem írják, hogy nő lett volna. És nem feltétlenül ómagyar hitű (bármi is volt az), mert a Rasi arabnak tűnő férfinév és komoly iszlám közösség élt akkor Mo-on.

 88. 93: NA, három a magyar igazság: RasDi a név, kicsit hasonlít Harun al Rasidra is… Nem egy ómagyar név tudtommal, muzulmángyanús. Pap Gábor nem jár utána, meredeken kijelent és kész.

 89. 92. Attila

  “Ezek az ellentmondások viszont jó ürügyet adhatnak egy kényelmetlen elmélet gyors elvetésére, szőnyeg alá söprésére, mellékvágányra terelésére.”

  Respekt! 😀

 90. 89. Observer

  A válaszról nem tudsz?
  Azt hiszem, Glatz Ferenc gyalázatos ténykedése valóban egy jó nagy seggberúgásért kiált.

 91. 90. Avatar

  Mi a te forrásod, Avatar? A Wikipédia? Talán Pap Gábornak valamiféle megbízhatóbb forrás áll a rendelkezésére, arra nem gondolsz?

  Válassz ki egy témát, aztán keresd fel ezt a három forrást:

  Wikipédia
  Metapédia
  Katolikus Lexikon

  Csodát fogsz látni. 😀

 92. 80. Jani

  Engem csak azért zavar, hogy Jézus zsidó volt, vagy nem, mert minden jel arra mutat, (nem a Wikipédia – de ezért ne haragudj… 😀 ) hogy nem volt zsidó, viszont csak a vak nem látja, ahogy ezerrel erőlteti az uralkodó keresztény egyház, hogy zsidó volt. Engem már ez gyanakvóvá tesz.

  Azt gondolom, hogy ők semmit sem tesznek ok nélkül, emögött is olyan politikai szándék van, amit nem kötnek a nyilvánosság orrára. Ezt annyira feltűnően csinálják, hogy csak az nem látja, aki esetleges származása, vagy vakhite miatt nem akarja látni.

  Egyértelmű, hogy nem volt zsidó: Elmondják maguk a zsidók. Elmondja Jézus a Bibliában, elmondja a történelem, elmondja a művészettörténet. Ezekből hoztam példát.

  Még valamit azért hozzátennék: A Biblia hívők minden marhaságot és ellentmondást azzal magyaráznak ebből a könyvből, hogy a Szentlélek sugallta! Az apokrif irodalmat és a gnosztikus iratokat nem a Szentlélek sugallta. Persze a két forrás közül csakis az egyáltalán nem feddhetetlen papok tudnak különbséget tenni….

  Na most már csak azt nem értem, hogy a Szentlélek nem tudja, hogy mit súgott az egyiknek és mit a másiknak? Mert ha egyszer olyan szöveget súgott, ami szerint nem volt zsidó, akkor másszor meg olyant, hogy zsidó volt? Ugyan már.

  Ha van egy kicsi időd, olvasd el ezt:

  http://www.freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk0/jezus.htm

  Jó kis összefoglalója a fenti vitának és nem olyan borzasztó hosszú.

  Szerintem a zsidó Jahve ugyanannyira isten, mint a keresztények istene, Allah, Ahura Mazda, Marduk, Shiva, Zeusz, Baál, stb.

  Hát persze! Pont olyan volt mind, de nem az az Isten volt, akire azt mondta Einstein: ,, God does not play dice,,

 93. Jani, még egy felvetésedre szeretnék válaszolni és tényleg leszállok a témáról… 😀

  “a suméroknál ki volt az a Földanya”

  Én nem tudom, hogy van-e valami a sumér nép vallásáról az eddig felfedezett régészeti leleteken, mert én sehol sem olvastam róla – ettől persze még lehet.

  Először is fogalmam sincs miért nevezték el őket sumérnek, mert nem használtak magánhangzókat és ők KNGR-nek nevezték magukat. Mivel a nyelvet már senki sem beszélte addigra, mikor elkezdték a XX. században megfejteni az ékirásukat, így aztán, aki a sumér nevet választotta, biztosan azt szerette volna, hogy a KNGR vesszen el az idő homályában. Nem így történt. Éredekes, hogy a sumér szó anagrammaként RÉMUS. 😀

  Azok az ISTEN-ek – (STN sumérul…) nem voltak istenek szerintük. Ugyanolyan hús vér lények voltak, mint az emberek. Csupán azért néztek fel rájuk, mert velük ellentétben mindenféle csodás tudomány ismerete jellemezte őket és az embereket megtanították mindenfélére, akik ezért nagyon hálásak voltak nekik, tisztelték és szolgálták őket.

  Lejegyezték a tábláikra a cselekedeteiket, az egész “isteni” családot, azt ahogy a földön talált “anyagból” – amit az Ótestamentum “földi agyagnak” ferdített – aki, vagy ami egy szőrös vadember volt a leírás szerint, miként nemesítették ki a saját génjeik hozzáadásával az embert, aki így már képes volt szolgálni őket és az utasításaikat követve mentesíteni a nehéz fizikai munkáktól.

  Ez van leírva, de nem úgy, mint valami szellemi lény cselekedete, hanem tárgyszerűen, rajzokkal kiegészítve. Az agyagtáblák korára és származására vonatkoztatva nincs kétség. Katalogizálva vannak, számokkal ellátva még csak eltüntetni sem lehet őket, mert ráadásul különböző múzeumokban vannak.

  Aztán a végkifejlet a Gilgames eposz, amikor az “istenek” rájönnek, hogy mégsem kellenek nekik az emberek, mert túl szaporák, undorítóan, állatiasan párzanak, túl hangosak, stb. Ekkor jön a tömeggyilkosság, amit a Biblia özönvízként mesél el Utnapistim helyett Noéval.

  Tudtommal a földi isteneik közt Inanna, Ninhurság lánya volt az, akit a hunok és a magyarok mint Boldogasszonyt tisztelték és ezt a tiszteletet végig meg is őrizték – napjainkra Szent István óta átültetve Szűzmáriára. Sírjaikra ilyen kunbabát vagy hunbabát állítottak, végig megtalálták őket Ázsiában, erről egy pécsi egyetemi tanár számol be – aki Kínát járta végig – egy Youtube videóban. Egy másik sorozatban pedig, amelyet egy diplomata-feleség készített bármerre is vetette férjét a sors – szintén ilyen kőbabákat láthatunk. Ott szkíta baba/kunbaba-ként említik. Egyértelműen látszik, hogy Boldogasszony elnagyolt szobra.

  Ami a legérdekesebb. Talán tudsz Sashegyi Sándorról. Ő egy ilyen kunbabát talált a Pilisben Árpád sírján. (amire oda kell írni az Akadémia jóvoltából, hogy “feltételezett”)

  Tehát, itt a kép: Inanna, akit a hunok és a magyarok Boldogasszonyként tiszteltek, kezében a jellegzetes korsóval.

  http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/inanna_szobor_mari.jpg?23803571

  A videókat külön hozzászólásban tudom belinkelni.

 94. Sashegyi Sándor kálváriájának rövid története, a nevezetes kőbaba 26:02 perckor:

 95. Dr. Bárdi László pécsi egyetem Ázsia Központ igazgatójának az előadásából.
  Ezek a kunbabák még ma is állnak Kínában. 1:15:40-től.

 96. 92: Szerintem gondold át újra. Ha az emelvények szertartási kellék bémák lettek volna, akkor azokra felállva szónokolni olyan szentségtörés lett volna, mintha a katolikus templomban az oltárra felállva beszédet tartani.
  A béma ünnep időpontjának kötöttségét figyelmen kívül hagyni meg olyan, mintha Eger 1552-es (szept-okt) ostrománál a támadók fejére borított folyadékokat magyaráznád úgy, hogy spontán megrendezett húsvéti locsolkodást tartottak a várvédők.
  Mellesleg Gellért külön szól a pogányokról (“akik nem ismerik Krisztust”) és az eretnekekről, ez utóbbiak hitét hasonlítja a manicheizmushoz, de azt is írja, hogy ez nem azonos azzal. Leírása alapján bogumilizmusként azonosítható, ami a (korábban Bolgár Cársághoz tartozó) balkáni vidékekről terjedhetett át hozzánk, és épp ebben az időszakban jelentős eretnekmozgalom volt.

  “Ezek az ellentmondások viszont jó ürügyet adhatnak egy kényelmetlen elmélet gyors elvetésére, szőnyeg alá söprésére, mellékvágányra terelésére.”

  Pap Gábor a bizonyítási kísérlete közben csúsztat, elferdíti a tényeket, ezért nem megbízható számomra, arra meg nincsen időm, hogy minden állításának utánajárjak, hogy éppen mekkorát kamuzott.

  98: A forrásunk ugyanaz, a Képes Krónika, csak én nem látok bele olyat, ami nincs benne. Béma nincs benne.

 97. 100:
  “Én nem tudom, hogy van-e valami a sumér nép vallásáról az eddig felfedezett régészeti leleteken, mert én sehol sem olvastam róla – ettől persze még lehet. ”

  Szóval olyan témáról osztod az észt, amiről nem olvastál. Bravó.
  Felmész a Wikipédiára, Sumer szócikk, Vallás pont. Esetleg “Enúma elis” szócikk.

  “Először is fogalmam sincs miért nevezték el őket sumérnek, mert nem használtak magánhangzókat és ők KNGR-nek nevezték magukat. Mivel a nyelvet már senki sem beszélte addigra, mikor elkezdték a XX. században megfejteni az ékirásukat, így aztán, aki a sumér nevet választotta, biztosan azt szerette volna, hogy a KNGR vesszen el az idő homályában.”

  Ha fogalmad sincs, akkor ne legyél biztos abban, hogy kinek mi volt a szándéka. Az akkádok hívták ezt a területet sumernek az ékírásos tábláikon, egyébként a sumerek is a területet hívták KI-EN-ĜIR-nek, nem magukat.

  “Azok az ISTEN-ek – (STN sumérul…)”

  Sumerul nem STN, hanem DINGIR vagy DIĜIR.

  “nem voltak istenek szerintük. Ugyanolyan hús vér lények voltak, mint az emberek.”

  Hát nem éppen, bár volt köztük ember formájú.

  “Lejegyezték a tábláikra a cselekedeteiket”

  Az előbb még azt írtad, hogy nem tudsz róla, hogy lenne ilyen lelet…

  “egy szőrös vadember volt a leírás szerint, miként nemesítették ki a saját génjeik hozzáadásával az embert”

  Olyat vajon hol olvastál, hogy a génjeiket hozzáadták? Mert fingjuk se volt a génekről, így ilyet nyilván nem írtak…

  “Aztán a végkifejlet a Gilgames eposz”

  Na, ha ezt ismered, akkor mégis csak olvasnod kellett róla, hogy vannak a vallásukról szóló régészeti leletek…

  “Tudtommal a földi isteneik közt Inanna, Ninhurság lánya volt az, akit a hunok és a magyarok mint Boldogasszonyt tisztelték”

  Csak épp nincs igazolva ez a hited.

  “Sírjaikra ilyen kunbabát vagy hunbabát állítottak”

  A honfoglaló magyarok temetkezéseinél nem találtak ilyeneket. Mellesleg a kunbabák jelentős része férfi alakot ábrázol, – azok is amik az általad linkelt videókon vannak – így nem kapcsolódhat Inanna tiszteletéhez.

 98. Kyra

  Úgy gondolom, elég türelmes voltam hozzád, nem minősítgettelek, még a forrásaid minősítésétől is visszafogtam magam. Engem mindig is érdekelt a történelem, csak az nem, amit az iskolában tanítanak róla. Mivel egy motyogós, tutyimutyi ember volt a töritanárom gimiben, általában nem jártam be órára, vagy szokás szerint olvastam a pad alatt. Nem olvastam a gimzániumi történelemkönyveket (bár régóta tervezem, hogy valamikor megteszem), így nem is nagyon tudom a kincstári változatot képviselni. Kamaszként velem is előfordult, hogy egy szenzációhajhasz elmélet alapján úgy gondoltam, hogy én tudom a tutit, bezzeg a többiek milyen sötétek. Csak aztán, ha ugyanarról a témáról már a tizedik elméletet olvasod, és jelentős részük ellentmond egymásnak, a teljes képből mindegyik csak azt a részletet használja érvként, ami az ő elméletét támasztja alá, akkor már egyiket sem hiszed el, legfeljebb kinevezel/kifejlesztesz egyet legreálisabbnak. Ezt bonyolítja, ha nem csak a magyar vonatkozású alternatív elméleteket olvasod. 3-400 könyvet legalább elolvastam az ókori történelemről, vallásokról, de főleg 15-20 éves korom körül. Ezekből legalább 50 Jézussal, kereszténységgel foglalkozik. Azóta is követem az új fejleményeket, elméleteket, csak az interneten. Minél többet olvasol, annál több mindenről tudod, hogy nem tudod. Viszont egyre több dologról tudod megállapítani, hogy hazugság, csúsztatás, megalapozatlan,… Ha valami érdekeset állít valaki, utánanézek, mi alapján. Te viszont bedobsz olyan állításokat, aminek nem néztél utána, csak egy neked meggyőző úriember egy videón azt mondta. Mivel neked kissé hiányosak a történelmi (és tudományos) ismereteid, feltételezed, hogy másoknak is.

  Kérlek, mondd el, melyik állításom igazságtartalmát kétled a wikipédiás forrás kétséges volta miatt. Amiket eddig írtam, azt fejből írtam, bár egy-két apróságot leellenőriztem, hogy jól emlékszem-e, Abzu nevét pedig kikerestem, mert nem jutott eszembe, hogy ki volt Tiámat férje. Jézus nevéről sokszor olvastam, amit írtam, úgy gondoltam, egy wikipédiás szócikk alapján belátod, hogy nem érdemes ebbe a kérdésbe belemenned, és hanyagolod a témát, mint általában, amikor egy-egy állításodat cáfolom. Ha a forrásod kicsit igényesebb, akkor utánanéz, hogy „hivatalosan” mi is a Jézus név eredete, és azt cáfolja meg, hogy nem Józsué (magyar átírásban) az eredeti neve. De szerintem nem az előadó igénytelen, hanem a közönségéről tudja, hogy azok elhiszik, amit mond, mert azt akarják hallani, és nem néznek utána az állítások igazságtartalmának.

  A másik wikipédiás linkem Júdás evangéliumára vonatkozott. Azt is olvastam régen, csak nem akartam újra elolvasni, de ha szeretnéd kibeszélni, akkor újra elolvasom. Kérlek, fejtsed ki, hogy a wikipédiás összefoglalójával milyen kivetnivalód van, milyen hazugságokat találtál benne. Te olvastad egyébként a Júdás evangéliumát? Az egy klasszikus gnosztikus példabeszéd, amibe beletették Jézust és Júdást főszereplőnek. Jézus azt mondja, ami a gnosztikus tanításokból következik. Ez alapján Jahve nem az Isten, hiszen a gnosztikus tanítások szerint a teremtő az nem az isten, hanem csak a Demiurgosz. Ebben a műben Júdás az egyetlen tanítvány, aki megérti az igazi tanításokat, és Jézust Jézus saját akaratából adja fel a hatóságoknak, és így segít a fényrészecske lelkének hazatérni. És persze Júdás az egyetlen tökéletes a tanítványok közül, egyedül benne van meg a szikra, ő is ugyanoda fog menni, mint Jézus. Akiben nincs meg a szikra, az nem jut a mennyországba, annak a lelke is meghal a teste halálakor.

  Ehhez képest Júdást szokta a katolikusellenes blokk az egyetlen zsidó tanítványnak beállítani, aki persze nem túl pozitív figura.

  Ha szeretnéd, szétcincálhatjuk a Júdás evangéliumát, szépen le van benne írva, amit a gnoszticizmusról írtam. Én igaz hitről nem írtam, nem vagyok vallásos. Te viszont már igaz hitről papolsz, hittérítőként viselkedsz. Miért nem lehet a gnoszticizmust gnoszticizmusnak, a kereszténységet meg kereszténységnek hívni? Két tök különböző vallásról van szó. Miért kell összemosni? Miért kell támadni a katolicizmust ahhoz, hogy hirdessétek a gnoszticizmust? Vagy képekben: Miért kell lebontani az egyházat, hogy építkezni tudjatok?

 99. 106: Egy támpont, hogy Pap Gáborral az élen a magyar gnosztikus, manicheus stb. ősvallást hirdetők azzal támadják a korabeli keresztény egyházat, hogy az “judeo-keresztény”. Miközben a tények vizsgálata azt mutatja, hogy pl. az árpád-kori manicheusok fő központjában a katárok szimbiózisban éltek a kabbalát, vagyis a zsidó teológiát gnosztikus alapra helyező irányzatot kifejlesztő zsidókkal. A Pap Gábor-irányzat által démonizált egyház keresztes hadat indított a zsidó uzsorásokkal és az életellenes későmanicheusokkal együttműködő okszitán feudális urak ellen és ugyanezért kiátkozta a magyar II. Andrást. Hogy zsidóknak adták bérbe az állami jövedelmeket, vámokat, bányákat, pénzverést, stb. VAgyis épp az eretnek-gnosztikus irány volt a judeofil és az egyház védte az európai népeket az életellenes, teremtésellenes szellemi irányzatoktól és a romboló uzsorától. A kérdés csak az, hogy Pap Gábor téved, vagy direkt hazudik. Nekem butának nem tűnik, tehát a másodikra tippelek.

 100. Avatar

  Már megint a Wikipédiát tekinted biztonságos forrásnak. Egyfolytában abból másolgatsz. Lajdi Pétertől kimásoltad, hogy mit jelent a Béma, majd aztán a Wikipédiából megcáfoltad. Most ugyanezt tetted a DIN-GIR szóval. A DIN-GIR nem isten. A szó jelentése “égből jöttek”. Azért írtam, hogy nem tudom, volt e vallásuk, mert nem tudom. Képzeld, létezik olyan ember, aki nem szégyelli ezt a két szót leírni. Te is leírhattad volna és nem írsz ilyen marhaságot, mint a DIN-GIR, mint isten és a káldeus teremtésmítosz, mint sumér vallás. Ugyanis az Enuma elis egy káldeai teremtésmítosz. Mi köze a sumérokhoz?

  A Gilgames eposz nem vallás. Azt a zsidók tették vallássá, amikor megírták belőle a vízözön törénetét.

  Ha nem a Wikipédia lenne a Bibliád, akkor tudnád, hogy létezik a Kölni Manicheus Kódex, mely a Közel-Keleten az V. században keletkezett. A szírből görögre fordított manicheus szövegeket tartalmazó kódex, 1969-ben Kairóban bukkant föl. Most a Kölni Egyetemen van.

  Majd ha te is ebből tájékozódsz a Wikipédia helyett, akkor nyugodtan lecsalózhatsz olyanokat, akik még jelen sincsenek, hogy megvédjék magukat.

 101. Arma! Ugye nem akarod te is azt mondani, hogy Árpád zsidó volt? 😀

 102. Na látjátok! A tudomány “vallás” szerint:
  a2+b2=c2,
  E=r.i
  E=m.c2
  stb.
  Magyarul, görögül, arámiul, itt, Közel keleten, Görögországban, Indiában, most és bármikor ugyanazt jelenti, vita mentesen, félreérthetetlenül, félre magyarázhatatlanul. 😀

 103. Jani

  Arra gondoltam a Wikipédia kapcsán, hogy vallási és történelmi kérdésekben csak a dátumok a biztosak, a többi propaganda és egyoldalú.

  “…bedobsz olyan állításokat, aminek nem néztél utána, csak egy neked meggyőző úriember egy videón azt mondta.”

  Ez nem igaz. Évek óta érdekel ez a téma és minden elérhetőt elolvasok. Valóban nem az ragad meg, amit az iskolában tömtek a fejünkbe, ezért azt hisszük, hogy az a tudományos. Aki nem volt “tudományos”, azzal szépen elbántak, viszont egy kis hamisításért sosem mentek a szomszédba. Kényelmes dolog mindenben követni a fősodort, mert akkor nincs konfliktus és olyan borzasztó okosnak látszik tőle az ember…. 😀

  Ennek a két vallásnak, mármint a keresztény vallásnak és a judaizmusnak az összemosása nagyon beindult az utóbbi időben és annak ellenére, hogy a Vatikán még nem tette dogmává, elkezdték a zsidók részéről is a közeledést. Ezt célozta Vermes Géza írása is.

  Én személyesen egyetlen dolog miatt érzem magam érintettnek annak ellenére, hogy bár katolikusnak kereszteltek, nem vagyok vallásos. Izraelben sem mindenki vallásos, de az ország vezetői nagyon is tudják mennyire fontos ez az országuk és népük jövője szempontjából. Nekem vannak gyerekeim, biztos lesznek unokáim is és azoknak is gyermekei. Eddig nem kellett rabszolgaként élniük a saját hazájukban. Szeretném, ha ez így is maradna akkor is, ha már én nem leszek. Tudom ez nem divat ma. Az a modern, hogy “utánam az özönvíz”, de hát én már csak ilyen maradi vagyok. Nem szeretném, ha a palesztinok sorsára jutnánk, pedig nagyon úgy néz ki…

  ….de látom nem volt időd és kedved olvasni, kedvcsinálónak a cikk első néhány bekezdése:

  “Jézus Krisztus és Géza Vermes

  A zsidóság véleménye Jézus történeti személyéről, emberi alakjáról – különösen a II. Vatikáni zsinatot követően – laikusok által is érzékelhető átalakuláson megy keresztül. Egy előre megtervezett kisajátítási metamorfózis határozott programjának körvonala bontakozik ki előttünk. Persze, a történelem folyamán nem ez az első ilyen jellegű kezdeményezés, ám ezúttal csak a jelenleg érzékelhetőről ejtünk szót.

  A mostani munkálkodás első lépcsőfoka annak a nézetnek erőteljes hangsúlyozása, fokozott kiemelése, hogy Jézus, mint ember, zsidó volt. Ebből következően: tanításának lényege, gyökerei, kizárólag a judaizmusból erednek, elválaszthatatlanul hozzátapadó részét képezik. A gondolatsor végső következtetése pedig: a kereszténység egyértelműen a Jézus-korabeli zsidó kultúra oldalhajtása, azzal egylényegű, annak csupán populárisabb, alacsonyabb rendű elágazása.

  Ez a fokozódó agresszivitással meghirdetett kultúrimperialista felfogás és ellentmondást nem tűrő, dogmaként kezelt hangoztatása – különösen az ezredfordulóhoz közeledve – egyre határozottabbá válik. Aki ezeket a több oldalról is tapasztalható törekvéseket figyelmesen elemzi, könnyen arra a következtetésre juthat: az egyközpontúnak eltervezett gazdasági világrend harmadrendű páriái számára új vallást készítenek elő. És ezek a rendkívül határozott, sajátos feladattal megbízott „vallásreformátorok” talán ennek történeti, dogmatikai alapjait rendszerezgetik, rakosgatják le napjainkban. Úgy tűnik, az általuk elvégzendőnek ítélt feladat végrehajtása nemcsak felgyorsulóban van a II. Vatikáni zsinat óta, de az is kitetszik, hogy a globális világgazdaság új rabszolgái harmadrendűségi érzésének kifejlesztése mellett meg kell határozniok az új világelithez az uralkodási legitimációhoz való kapcsolódásuk módozatait is.

  Jézus zsidó származása, különösen a zsidók körében, korábban nem számított általánosan evidenciának. Ellenkezőleg, ennek a feltevésnek a lehetetlenségét, évszázadokon át, kivált zsidó történészek, talmudisták állították. Érvelésük alátámasztására számtalan, máig érvényesnek tekinthető bizonyítékot soroltak fel. Az is közismert, hogy korabeli zsidó történetírók, köztük Josephus Flavius: A zsidók története (Judaiké Archailogia) szerzője, a korról szóló krónikájában – legalábbis az eredetiben – nem emlékezik meg Jézus működéséről és keresztrefeszítéses haláláról. Az a rész ugyanis, amelyben erről mégis említés esik, bizonyítottan hamisítás, későbbi keresztény betoldás, a már megszerkesztett Evangélium hitelének erősítésére. Mindemellett az is vitathatatlan tény, hogy a Judeában élt zsidó kortársak számára, akik hiteles tanúk lehettek volna, nem minősült jelentős zsidó történeti eseménynek a galileai Jézus keresztre feszítése. Nem tesz róla említést a történetíró Tibériási Justus (Kr. u. 100) sem.”

  Hát erről lenne szó. Egyébként meg nekem tök mindegy, ki kihez imádkozik, vagy ateista-e.

 104. 112. Kyra
  „Arra gondoltam a Wikipédia kapcsán, hogy vallási és történelmi kérdésekben csak a dátumok a biztosak, a többi propaganda és egyoldalú.”
  Én meg erre mondom, hogy:
  „Kérlek, mondd el, melyik állításom igazságtartalmát kétled a wikipédiás forrás kétséges volta miatt.”

  Egyelőre nem szeretnék mellékvágányokra terelődni, nem érdekel jelenleg, hogy Vermes miről ír érvek nélkül, csak megemlítve, hogy számtalan bizonyíték van rá. Én már csak azt a két szálat szeretném elvarrni, ami a wikipédiás hivatkozásaimhoz kapcsolódik, aztán ki is szállnék a parttalan vitából. Minden olvasó el tudja már dönteni, hogy melyikünk érvelését tekinti megalapozottabbnak. Nem célom, hogy téged meggyőzzelek.

  Kérlek, válaszolj tételesen az előző hozzászólásomban felvetett dolgokra Jézus nevével, a Júdás evangéliumával és kereszténység-gnoszticizmussal kapcsolatban. Lehetőleg ne tekintélyekre hivatkozz, hanem érveket hozzál, járj utána.

 105. Jani

  Köszönöm a türelmedet. Nekem sem ez a kedvenc foglalatosságom ebben a szép időben, hogy perlekedjem. Ha szerinted minden így jó, ahogy van és egyetlen téglát sem kell félrelökni az emberiség számára eltervezett szép új világ útjából, akkor tedd azt. Illetve ne tégy semmit, majd megoldják mások.

  “Ha a forrásod kicsit igényesebb, akkor utánanéz, hogy „hivatalosan” mi is a Jézus név eredete, és azt cáfolja meg, hogy nem Józsué (magyar átírásban) az eredeti neve.”

  A te forrásod te szerinted igényesebb. Szerintem meg nem. Ahhoz, hogy én kifejtsem, hogy miért nem, nagyon sok “tekintélyre” kellene hivatkoznom, például Zajti Ferenc keletkutatóra, de te azt mondod, hogy ne tegyem. Ő sajnos nem tudott utánanézni a Wikipédiában, amikor írt, mert 1961-ben meghalt és akkor még nem volt Wikipédia.

  Én neki elhiszem, hogy Jézus nem Józsué volt, hanem Jézus, te meg a “hivatalos” judeo-keresztény forrásoknak elhiszed, hogy zsidó volt és Immanuel, meg Józsué, meg Dávid fia, ami éppen az ő pillanatnyi céljaiknak megfelel.

  Júdás meséje nekem sem szimpatikus, de hát ez van leírva Júdás evangéliumában. A többi evangélium is mese és azok is, amelyek kimaradtak a bibliából. Engem különösebben nem érdekel, hogy mit írnak róla a hivatalos források, mert tudom, hogy mi minden történt az idő alatt, hogy a Nag Hammadiból és Qumránból előkerültek a leletek és a zsidó valamint a judeo-keresztény egyház egymással egyezkedett. Ebből egyetlen sor sem került be a Wikipédiába. Te erről olvastál? Ha olvastál volna, nem tisztelnéd ilyen mértékben a hivatalos forrásokat.

  “Abzu és Tiámat.” Én nem néztem meg mi van a Wikipédián erről, mivel a sumér népről volt szó, nem a mezopotámiai mitológiáról. Tiámat a sumér kozmogóniában egy égitest, amiből későbbi utódok istent csináltak, mert nem értették amit olvastak.

  “Ha szeretnéd, szétcincálhatjuk a Júdás evangéliumát, szépen le van benne írva, amit a gnoszticizmusról írtam.” Nem szeretném. 😀

  “Én igaz hitről nem írtam, nem vagyok vallásos. Te viszont már igaz hitről papolsz, hittérítőként viselkedsz.”

  Többször leírtam, hogy nem vagyok vallásos és leginkább megtéríteni nem akarok senkit, sőt azt szeretném, ha az emberek végre rájönnének, hogy a vallás álcája mögött úgy terelgetik őket, mint a birkákat. Most éppen ugyanabba az akolba, ahol a zsidók vannak, de mivel ők a kiválasztottak, a többiek csak szolgák lehetnek. Ha neked ez “hittérítés”, akkor vállalom.

  “Miért nem lehet a gnoszticizmust gnoszticizmusnak, a kereszténységet meg kereszténységnek hívni? Két tök különböző vallásról van szó. Miért kell összemosni? Miért kell támadni a katolicizmust ahhoz, hogy hirdessétek a gnoszticizmust? Vagy képekben: Miért kell lebontani az egyházat, hogy építkezni tudjatok?”

  Azért, mert a gnózis tudást jelent a hit meg azt jelenti, hogy ne tudj, csak hidd el azt amit hazudnak neked.

  Nem kell lebontani az egyházat. Sőt szükség van rá, mert olyan mélyre süllyedt ez a világ, ahonnan már nem tudom, hogy létezik-e visszaút.

  Én csak azt nem tudom elfogadni, hogy ugyanazok akarják meghatározni az elkövetkezendő Új Világrend vallását, akik idejuttatták az emberiséget.

 106. 114. Kyra
  „Ha szerinted minden így jó, ahogy van és egyetlen téglát sem kell félrelökni az emberiség számára eltervezett szép új világ útjából, akkor tedd azt. Illetve ne tégy semmit, majd megoldják mások.”
  Szerintem nagyon sok rossz van a világban, próbálok javítani rajta, ahol tudok. Próbálok segíteni másoknak, és ismeretet is terjeszteni. Én falura költöztem, fát ültettem, és sok egyéb dolgot megtettem, amit más nem. Csak azért, mert én helyesnek látom, nem önérdekből. Viszont én pont a gnosztikusokat látom a bajok fő okozójának.

  „A te forrásod te szerinted igényesebb. Szerintem meg nem.”
  Te tettél magabiztosan egy meredek kijelentést, neked kéne bizonyítanod. De a kedvedért akkor most is megspórolom az utánajárást. Néhány oldalon megnéztem, ahol az arámi Bibliával foglalkoznak. Itt van egy példa, ahol az arámi neveket hagyták benne a fordításban. Márk evangéliuma angolul.
  http://biblehub.com/aramaic-plain-english/mark/1.htm

  „Én neki elhiszem, hogy Jézus nem Józsué volt, hanem Jézus, te meg a “hivatalos” judeo-keresztény forrásoknak elhiszed, hogy zsidó volt és Immanuel, meg Józsué, meg Dávid fia, ami éppen az ő pillanatnyi céljaiknak megfelel.”
  Az én hitemről nem tudsz semmit. Ennek két oka van: nincs hitem, és nem nyilatkoztatok ki légbőlkapott dolgokat.

  „Júdás meséje nekem sem szimpatikus, de hát ez van leírva Júdás evangéliumában. A többi evangélium is mese és azok is, amelyek kimaradtak a bibliából.”
  Ha ez is csak mese, akkor miért hivatkoztál rá bizonyítékként? Neked sem tetszik Júdás meséje? Akkor te nem is szereted a gnoszticizmust. A Júdás evangéliumánál egyértelműbben sehol nem írják le a gnoszticizmust. Olyanban hiszel, ami neked ellenszenves?

  „Engem különösebben nem érdekel, hogy mit írnak róla a hivatalos források, mert tudom, hogy mi minden történt az idő alatt, hogy a Nag Hammadiból és Qumránból előkerültek a leletek és a zsidó valamint a judeo-keresztény egyház egymással egyezkedett.”
  Én nem arra hivatkoztam, hogy mit írnak róla a hivatalos források, hanem a tartalmára. Ha meg hamisítványnak tartod, akkor újra felmerül a kérdés, hogy miért hivatkoztál rá bizonyítékként.

  „“Abzu és Tiámat.” Én nem néztem meg mi van a Wikipédián erről, mivel a sumér népről volt szó, nem a mezopotámiai mitológiáról. Tiámat a sumér kozmogóniában egy égitest, amiből későbbi utódok istent csináltak, mert nem értették amit olvastak.”
  Ha visszaolvasod, én is leírtam, hogy a Naprendszer kialakulását is le lehet írni a mitológiájukkal. Azért említettem meg, mert Abzu neve volt az egyetlen, aminek utánanéztem, a többi dolgot fejből írtam. És nem a wikipédia olvasgatása a hobbim, hogy mindenféle mainstream baromságokkal tudjam szórakoztatni a mindentudó alternatívokat.

  „“Miért nem lehet a gnoszticizmust gnoszticizmusnak, a kereszténységet meg kereszténységnek hívni? Két tök különböző vallásról van szó. Miért kell összemosni? Miért kell támadni a katolicizmust ahhoz, hogy hirdessétek a gnoszticizmust? Vagy képekben: Miért kell lebontani az egyházat, hogy építkezni tudjatok?”
  Azért, mert a gnózis tudást jelent a hit meg azt jelenti, hogy ne tudj, csak hidd el azt amit hazudnak neked.”
  Itt melyik kérdésre válaszoltál? A gnózis, az valóban tudást jelent, de a gnoszticizmus egy vallás, aminek megvannak a hittételei. Ha ezekkel nem értesz egyet, akkor ne nevezd magad gnosztikusnak, vagy ne csodálkozz, ha egy kalap alá vesznek téged a gnoszticizmus prominenseivel, mint a Júdás evangéliuma.

  „Nem kell lebontani az egyházat. Sőt szükség van rá, mert olyan mélyre süllyedt ez a világ, ahonnan már nem tudom, hogy létezik-e visszaút.”
  Akkor miért nem hagyod őket békében a maguk tanításaival?

  „Én csak azt nem tudom elfogadni, hogy ugyanazok akarják meghatározni az elkövetkezendő Új Világrend vallását, akik idejuttatták az emberiséget.”
  Az Új Világrend tipikusan gnosztikus szöveg. És sajnos nagyon úgy néz ki, hogy a gnosztikusok fogják meghatározni. Ha ez ellen szeretnél tenni, akkor gyere te is falura, és próbálj megtanulni a rendszertől függetlenül élni, és másokat is segíteni ebben.

 107. Nem mondtam, hogy gnosztikus vagyok. A szó a gnózisból származik.

  Békén hagyom a judeo-keresztényeket a vakhitükkel, de ahol mód van rá, elmondom, hogy hol váltott irányt ez a vallás. Mikor adta el Jézust 30 ezüstpénzért és vált az Ótestamentum tömeggyilkos Jehovájának szolgálójává pokollal, középkori sötétséggel, máglyákkal és pedofil papokkal, bíborban-bársonyban vonulgatva intve a híveket “szerénységre” és alázatosságra. Most pedig újra egyesülni kívánnak. Nyugodt lehetsz, az elvakult fanatikusok el sem olvassák az ilyen hozzászólást. Ők várják a világvégét, amikor eljön a zsidó Messiás. Ugyanis nekik van messiásuk, de egy idő óta már ez sem számít.

  Falun élek (illetve kisvárosban, de annak a külterületi részén), fákkal, növényekkel, állatokkal, halastóval, saját, fúrt kúttal, fával fűtök és nincsenek szolgálóim sem.

  Hinni úgy is lehet valamiben, ha tudjuk, hogy az igaz. Az igazság még a kételkedést is túléli, de a hazugság nem.

  “Az igazság van, a hazugságot kitalálják…” 😀

 108. 116. Kyra
  „Nem mondtam, hogy gnosztikus vagyok.”
  Elnézést, igazad van, Attila (PV) hivatkozott csak úgy rá, hogy nem kell új szektát alapítania, mert van a gnoszticizmus.

  „Békén hagyom a judeo-keresztényeket a vakhitükkel, de ahol mód van rá, elmondom, hogy hol váltott irányt ez a vallás.”
  Itt mindenki tisztában van azzal, hogy a Biblia változott az idők során. Egyébként minden vallás irányt vált, amikor egyház alakul belőle. Ha meg uralkodó vallássá válik, akkor erőszakos, elnyomó. Erre „szép” példát linkelt Avatar a burmai buddhistákról.

  „Nyugodt lehetsz, az elvakult fanatikusok el sem olvassák az ilyen hozzászólást.”
  Az elvakult fanatikusok nem olvasgatják ezt a blogot, ezért sem értettem, hogy miért az egyházi vélemény ellen érvelsz rendszeresen. Itt nem képviselte senki a katolikus álláspontot.

  „Hinni úgy is lehet valamiben, ha tudjuk, hogy az igaz. Az igazság még a kételkedést is túléli, de a hazugság nem.”
  Nem. A hit és a tudás között hatalmas különbség van. Az előfordulhat, hogy paradigmaváltáskor rájössz, hogy eddig csak hitted, amiről azt gondoltad, hogy tudod. A második mondat eléggé közhely, és szerintem nem igaz.

  Visszatérve a 114-es hozzászólásodra:
  „Azért, mert a gnózis tudást jelent a hit meg azt jelenti, hogy ne tudj, csak hidd el azt amit hazudnak neked.”
  Számtalanszor védelmezted a hitet különféle témákban, ezenkívül azt írod sokszor, hogy én ennek hiszek, te meg annak. A gnoszticizmusban a gnózis olyan, mint a szcientológia nevében a tudomány. Arra alkalmas, hogy a hívőknek egy felsőbbrendűségi érzést biztosítson, hogy ő a legautentikusabb módon keresi az igazságot. Aztán ha magasabb fokokra lép a ranglétrán, és beavatják az ezoterikus tudásba is, akkor addigra elég cinikussá válik, hogy ne zavarja nagyon, hogy azon a fokozaton gyökeresen mást tanítanak neki, mint a mesék a szeretetről, amiket akkor hallott, amikor elkezdte végigjárni a szamárlétrát. Én egyébként a szcientológiát is gnosztikus eredetű vallásnak tartom, akár a teozófiát, és még sok egyebet is.

 109. … a szcientológia a nyolcvanas évek elején került a Zsidó Világkongresszust uraló Bronfman klán tulajdonába, amikor a – “holokauszt-túlélők” védelmével elhíresült – Lawrence Heller zsidó ügyvéd által vezetett ügyvédcsoport átvette a szcientológia törvényes ellenőrzését. Ugyanezen zsidó ügyvédek jutottak megállapodásra az amerikai kormánnyal, amelynek eredményeként a szcientológia megkapta az egyházi státuszt (és a velejáró adókedvezményt), cserébe állítólag együttműködött a CIA (Moszaddal és az ADL nevű zsidó lobbival közös) műveleteiben, nevezetesen az amerikai “hazafias” mozgalom (nacionalista, populista, revizionista csoportok) ellen.
  Forrás: antidogma.hu

 110. 118. Pimpo

  Meg kell hagyni, a zsidó egy nagyon tehetséges és céltudatos nép, ezért képes ráerőszakolni akaratát 15 milliós létszáma ellenére még a vele ellenséges vallásra is (itt a valódi és keresztény születésű jézusi vallásra gondolok) a gazdaságra és az emberiség erkölcsi mélyrepülésére Charlie Hebdótól, Conchita Wurstig, homokosok házasságától az ISIS-ig. Ezek igazi talmudista erkölcsi következmények és tényleg csak egy világégés fog nekik gátat szabni.

  A baj csak az, hogy megelőzhető lenne, ha nem birkásította volna a vallásos nyugati “civilizált” társadalmakat a Vatikán és a maradék nem vallásos embernek a torkán le nem nyomná a média ugyanannak az isten-mentes változatát.

  117. Jani

  Pontosan megértettem, hogy miben különbözik a véleményünk. Nem hiszem, hogy megváltoztattuk volna a vita hatására, de örülök, hogy sikerült megbeszélni egymás sértegetése nélkül. Köszönöm.

 111. 119:
  Végre olvastam tőled két normális és aktuális bekezdést. 😉

 112. A sikeres népek törődnek a múlttal és ha nincs nekik, írnak maguknak. A néplélektant ők fontosnak tartják, semmi pénzt nem sajnálnak érte. Nekünk nincs pénzünk, nem is lesz, mert ha lenne, azt úgyis ellopnák. Viszont nem ártana tanulni valamit azoktól, akik kitalálják magukról és hirdetik is, hogy velük kezdődött az emberiség története.

  Szerintem az tévedés, hogy ne lenne aktuális, éppen amiatt, amit elterveztek Új Világrend címszó alatt az elitet kiszolgáló rabszolgák kényszerűségből megtartandó csoportja részére.

 113. 121. Kyra

  “Viszont nem ártana tanulni valamit azoktól, akik kitalálják magukról és hirdetik is, hogy velük kezdődött az emberiség története. ”

  Hazugoktól mit tanuljunk ?
  https://www.youtube.com/watch?v=mQR0qTVtGHQ
  Ezt nézd végig, aztán majd rájössz, hogy ne künk nem kell senkitől tanulnunk, csak a saját történelmünket ismernünk…
  Persze nem azoktól, akik 500 éve hazudnak nekünk és a világnak…

 114. 122. Attila

  Most kitől tanulunk amíg iskolába járunk? Egészen elképesztő mit tömnek az agyakba magyar történelem címszó alatt. Ez még csak hagyján, de egy percig sem szégyelli el magát a hivatalos történelem tudomány, amint szép sorban derülnek ki a hazugságok. Úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna.

  Megnézem a videót, mert még nem láttam, de a témát ismerem. A legkínosabb az lehetne az MTA illetékeseinek, hogy mindent azok kutatnak ki, akik nem is magyarok, vagy ha mégis, akkor az saját pénzükön és az Akadémia által akadályoztatva történik.

 115. 122:
  Ez miért hihetőbb mint a “hivatalos” történelem? mert neked testhezállóbb?

 116. 123. Kyra

  “Egészen elképesztő mit tömnek az agyakba magyar történelem címszó alatt.”
  Lehet.
  De Pap Gábornak van egy príma előadása arról, hogy az átlag középoskolás hamar felfedezi, hogy hazudnak neki a nyelvről is és a történelemről is… (ezért jobbikos majdnem az összes egyetemista), ha nem is tudja, hogy pontosan mit.
  Szóval elképzelhető, hogy a sok hazudozás pont az ellenkező hatást éri el, és az igazság malmára hajtja a vizet.

 117. 124. Tibor bá’

  “Ez miért hihetőbb mint a “hivatalos” történelem? mert neked testhezállóbb?”

  A hivatalos történelem mindig a hivatalos politikát szolgálta. Miért pünkt ebben ne hazudtak volna?
  Attól, hogy valamire ráteszik a tudományos pecsétet, attól még nem válik szentírássá.
  Sőt, pont a tudománynak kellene nyitottabbnak lennie az új fejleményekhez.
  De itt most íróasztalokhoz való ragaszkodás folyik, meg a betyárbecsület a rengeteg doktorihoz, ami a magyarfikázásért adatott.
  Volt egy konformista politika, hogy NEM kritzáljuk Trianont, és kerülünk minden konfliktust, ami ezt feszegetné, beleértve a “ki volt a Kárpát medencében előbb?” című versenyt, főleg a románokkal. Aki ebbe a sodratba illeszkedett, az szépen haladt a hivatalos tudományban, a többiek meg külföldről igyekeztek alaposabb kutatásokat végezni.

  Már idéztem az MTA elnökének, Glatz Ferencnek az álláspontját a magyarokról (görbelábú gyilkosok, nyelvük nem volt, csak makogtak, stb)…. Nyilván politikai pontokat akart gyűjteni.
  És majdnem ő lett Gyurcsány utódja.

 118. 122:
  Attila, csalódtam benned, ismerve egyébként fejlett kritikai érzékedet. 🙁
  Az előadás néhány perce után az ökörségeknek olyan halmaza hangzott el, hogy némileg tájékozott ember nem tér magához. Lehet, hogy a tag ért az orvostudományokhoz, de az első néhány mondatába olyan önellentmondásokat, képtelenségeket állít, hogy ezt csak abszolút laikus ember veheti be.
  A baj az, hogy ezek után hiába mondja meg a tutit kevésbé ellenőrizhető elméletekről, az ember már képtelen komolyan venni. Ha valamihez nem ért, ott legalább ugorjon, ne égesse magát.
  Az az őrült elképzelés, hogy a 70 000 éves jégkorszak alatt egész Európát jég borította, kivéve a Kárpát-medencét, mert azt fűtötte a magma, majd az állítása, hogy ugyanakkor nem volt itt víz, mert az fagyott állapotban volt a kontinensen rögtön cáfolja is egymást, teljes zűrzavar!
  Arról már nem is szólva, hogy itt mentették át a jégkorszak előtti fejlett kultúrát, többek között a földművelést az utókornak… Ja, a 70 000 évvel ezelőtti fejlett földművelést!
  Meglehet, hogy az igazság nem teljesen olyan, mint amit tanítanak, de hogy nem ilyen az sokkal biztosabb.
  Borzalom!

 119. 127. hubab

  “hogy némileg tájékozott ember nem tér magához…”

  Hát ez az.
  A némileg tájékozott azt jelenti, hogy a kincstári elmélettel van átitatva?
  Nem mondom, hogy az előadó mindenben a tutit állítja, de abba hibába se kellene beleesni, hogy az elhangzó ellentmondások miatt az egészet félre kell seperni.
  Valahogy ezt érzem, hogy a “hivatalos” álláspontnak az a stratégiája, hogy az “alternatív” elméletek gyenge pontjaira hivatkozva elkaszálja a lényeget.
  És úgy tűnik, ez a módszer elég hatásos hogy az újdonságokkal szemben ellen tudjanak állni.

  Ne felejtsd el, a hivatalos álláspont kategórikusan kizárt minden más elméletet, ezért “hivatalos” kutatók nem foglalkozhattak ezekkel.
  Ezért van az, hogy “amatőröknek” kell a dolgok mélyére ásni, akik nyilván hibáznak, vagy túllőnek a célon.

  De akit érdekel a dolog, annak rendelkezésére áll egy hatalmas “alternatív” tudástár, amiben szépen lassan összeáll egy logikus és hiteles őstörténet. Ezt leginkább meggyőződésből, igazságkeresésképp, gyakorlatilag ingyen csinálják művelőik. Igaz, ez még nincs annyira letisztulva mint a Habsburg-szovjet verzió, ami príma megélhetést és rengeteg disszertációt eredményezett, és rengeteg pénzt öltek bele. Ennek elfogadása nyilván kényelmesebb, mert nem kell annyi új irányzattal bíbelődni.

  Szóval szerintem a lényeg a hozzáállás, amikor ezeket az előadásokat hallgatjuk.
  Akarunk-e belőlük kihalászni valamit, vagy csak kifogást, hogy elutasítsuk.

 120. 127. hubab

  A francia Sorbonne egyetem kutatást folytatott arról, hogy melyik nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-etimonokból, alapszavakból.

  Eredmény:

  A mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %-ot, a héber 5 %-ot, a csendes-óceáni nyelvek 7 %-ot, az indiai mundakhol 9 %-ot, a szanszkrit 12 %-ot, az őstörök, türkmén 26 %-ot, a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz. A magyar nyelv hordozza a legtöbb ősgyököt, a világ összes nyelve közül.

  http://www.varga.hu/UJ%20HONLAP/KONYVESBOLT/AJANLOTT%20OLVASMANYOK/EGY%20NYELV_.html

 121. Kyra és Attila!
  Ti, mind a ketten egy ősmagyar álomvilágban éltek, és minden ezzel egybecsengő hülyeségen úgy csüngtök, mint gyümölcs a fán.

  Ez pedig: “görbelábú gyilkosok, nyelvük nem volt, csak makogtak” a korabeli krónikák kevés túlzást tartalmazó véleménye volt. Ezt persze nem kellemes olvasni egy magyarnak, de sajnos hatalmas igazság tartalma van.

  A magyar nyelv főleg a ragokkal fejez ki mindent. Ebből következik, hogy a 4 szavas mondat németül 7 szó. De én bármilyen angol szöveget fordítok, a magyar fordítás terjedelme mindig kb. 30 százalékkal nagyobb. Ennyivel több leütés keletkezik.

 122. 130. Tibor bá’

  “a korabeli krónikák kevés túlzást tartalmazó véleménye volt. Ezt persze nem kellemes olvasni egy magyarnak, de sajnos hatalmas igazság tartalma van. ”

  Ezt a hatalmas igazságtartalmat mivel támasztod alá?
  És a magyar krónikák?
  Azokat persze nem kell komolyan venni? mert azok igazságtartalma NYILVÁN csekély !
  Mivel a magyar történelmet szinte kizárólag külföldi forrásokból kell tanulni, nyilván egy teljesen idegen szemlélet alakul ki.

  Látod, EZ az eredménye a sokévszázados magyarellenes történelemtudománynak, hogy egy csomó generáció ebbe nőtt bele, és ez a normális.

 123. 131:
  Milyen magyar krónikákat (így, többes számban) emlegetsz?

 124. A hivatalos nyelvészek természetesen ezerrel tagadják ennek a kutatási eredménynek a létét is, de ők éppen most kezdik kicsit kiszabadítani magukat a finnugrászatból. Természetesen “tudománytalannak” tartják és lehetetlennek az ilyen vizsgálatot. Ugyanakkor ők voltak azok is, akik tudományos igényességű dolgozatokkal bizonyították a magyarok finnugor nyelvcsaládhoz való tartozását is.

 125. 130-ra
  Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke
  Egyik olaszóra során,
  Ím a kérdés felmerült:
  Hogy milyen nyelv ez a magyar,
  Európába hogy került?

  Elmeséltem, ahogy tudtam,
  Mire képes a magyar.
  Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
  S hogy némelyik mit takar,

  És a szókincsben mi rejlik,
  A rengeteg árnyalat,
  Példaként vegyük csak itt:
  Ember, állat hogy halad?

  Elmondtam, hogy mikor járunk,
  Mikor mondom, hogy megyek.
  Részeg, hogy dülöngél nálunk,
  S milyen, ha csak lépdelek.

  Miért mondom, hogy botorkál
  Gyalogol, vagy kódorog,
  S a sétáló szerelmes pár,
  Miért éppen andalog?

  A vaddisznó, hogy ha rohan,
  Nem üget, de csörtet – és
  Bár alakra majdnem olyan
  Miért más a törtetés?

  Mondtam volna még azt is hát,
  Aki fut, miért nem lohol?
  Miért nem vág, ki mezőn átvág,
  De tán vágtat valahol.

  Aki tipeg, miért nem libeg,
  S ez épp úgy nem lebegés, —
  Minthogy nem csak sánta biceg,
  S hebegés nem rebegés!

  Mit tesz a ló, ha poroszkál,
  Vagy pedig, ha vágtázik?
  És a kuvasz, ha somfordál,
  Avagy akár bóklászik.

  Lábát szedi, aki kitér,
  A riadt őz elszökell.
  Nem ront be az, aki betér. . .
  Más nyelven, hogy mondjam el?

  Jó lett volna szemléltetni,
  Botladozó, mint halad,
  Avagy milyen őgyelegni?
  Egy szó – egy kép – egy zamat!

  Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
  Száguldó hová szalad?
  Ki vánszorog, miért nem kószál?
  S aki kullog, hol marad?

  Bandukoló miért nem baktat?
  És ha motyog, mit kotyog,
  Aki koslat, avagy kaptat,
  Avagy császkál és totyog?

  Nem csak árnyék, aki suhan,
  S nem csak a jármű robog,
  Nem csak az áradat rohan,
  S nem csak a kocsi kocog.

  Aki cselleng, nem csatangol,
  Ki „beslisszol” elinal,
  Nem „battyog” az, ki bitangol,
  Ha mégis: a mese csal!

  Hogy a kutya lopakodik,
  Sompolyog, majd meglapul,
  S ha ráförmedsz, elkotródik.
  Hogy mondjam ezt olaszul?

  Másik, erre settenkedik,
  Sündörög, majd elterül.
  Ráripakodsz, elódalog,
  Hogy mondjam ezt németül?

  Egy csavargó itt kóborol,
  Lézeng, ődöng, csavarog,
  Lődörög, majd elvándorol,
  S többé már nem zavarog.

  Ám egy másik itt tekereg,
  — Elárulja kósza nesz –
  Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
  Franciául, hogy van ez?

  S hogy a tömeg miért özönlik,
  Mikor tódul, vagy vonul,
  Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
  Hogy mondjam ezt angolul?

  Aki surran, miért nem oson,
  Vagy miért nem lépeget?
  Mindezt csak magyarul tudom,
  S tán csak magyarul lehet. . .!

  Firenze 1984. X. 12.

 126. 130: “hatalmas igazság tartalma van” Szerintem nincs. Bár lehet, te úgy érzed, hogy csak makogsz az anyanyelveden 😉 – mert a magyar talán a legkevesebbet változott az ezer évvel ezelőttihez képest a többi nyelv viszonylatában /a nyelvújítás ellenére/.
  Ami pedig a görbe lábú gyilkosokat illeti – abban a korban egyik nép sem volt jobb, és nem sokat olvashattál arról, hogy a magyarok ‘szórakozásból’ gyilkoltak volna – ami azért a vikingeknél, mongoloknál stb. előfordult… Az un. “kalandozások” pedig az esetek 90%-ában valamelyik nyugati uralkodóval szövetségben történtek – kvázi megfizették a magyarokat, hogy püföljék el valamelyik ellenségüket.

 127. 132. Tibor bá’

  “Milyen magyar krónikákat (így, többes számban) emlegetsz?”

  Mondjuk, a fontosabbak:

  Anonymus: Gesta Hungarorum (1200 körül)
  Pozsonyi évkönyv (Annales Posoniensis, 1203)
  Rogerius mester: Siralmas ének (Carmen Miserabile, 1240-es évek)
  Kézai Simon: Gesta Hungarorum (1280-as évek)
  I. Károly kori budai minorita krónikája (Budai krónika családja: Sambucus (Zsámboky)-,
  Acephalus-kódex,
  Római kódex,
  Dubnici Krónika kódexe; 1330-as évek)
  Kálti Márk: Chronica Hungarorum
  Képes krónika és családja: Csepreghy-kódex, Teleki-kódex, Thuróczi-kódex, Béldi-kódex; 1360 körül
  Drági-féle kompendium (1460)
  Hess András: Chronica Hungarorum (Budai krónika, 1473)
  Dubnici krónika (Cronica de gestis Hungarorum, 1476)
  Thuróczi János: Chronica Hungarorum (1488)
  Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungaricarum ( 1490 körül)
  Antonio Bonfini: Rerum Hungaricarum decades (1500 körül)

 128. 135. Observer

  “Az un. “kalandozások”…”

  Nem pénzért való harc volt a valódi ok, hanem a frankok által elrabolt 16, négy ökör által húzott társzekérnyi avar kincs visszaszerzése. Nagy Károly ennek a kincsnek a szétosztásával erősítette meg a hatalmát és “vásárolta meg” a saját koronáztatását 800-ban. Fehér Mátyás alapos kutatások után részletesen leírja, hogy a “kalandozások” célpontjai pontosan megegyeznek azokkal a kolostorokkal, városokkal, ahová Nagy Károly szétosztotta a lopott avar kincset.
  Hogy a magyarok “sajátjuknak” tekintették az “avar” kincset arra talán az is alátámasztja, hogy a 677-ben a bécsi krónika megjegyzi, hogy Pannóniában egy Hungár nevű népcsoport telepedett le… Tehát az avarokat magyaroknak tekintették.

  Az persze nyilván valószínű, hogy “ha már ott voltak” akkor igyekeztek úgy alakítani a politkát, hogy az az országnak előnyére váljon, és úgy segítették szövetségesként az egymással harcoló nyugat-európai erőket.

 129. 128: Az előadást végighallgatva nem javult az összbenyomásom az előadottakról.
  Az előadó túl sokat fog, és keveset markol. Ráadásul a végén kiderül, hogy politikai pártcélok vezetik, amitől még gyanúsabb lett az egész.
  Az egész egy üldözési mániás, világmegváltó lázálomnak tűnik. Vagyis inkább a Trianonnal megalázott, széttiport magyarság jogos fájdalmának egy irracionális kivetülése az ellenséges világgal szemben.
  Egyébként a hozzáállás nem egyedülálló, minden nemzetnek megvannak a maga mítoszai, és az azokat szélsőségesen interpretáló emberek, és a hozzájuk tartozó vevők is.
  Legutóbb egy orosz videóban találkoztam hasonlóan elhivatott, ámbár szintén amatőr “szakemberrel”, aki éppenséggel azt állítja, hogy az orosz nyelv minden nyelvek ősanyja. Fejtegetésében arról beszél, hogy az orosz nyelv nehézsége éppen abból fakad, hogy minden funkciót hordoz, amelyek egy részét a leszármazó nyelvek elvesztették, leredukálták, az angolt már kifejezetten torzónak tartja, a megmutatható rokonság mellett.
  A videó címe is beszédes: “A földgolyó melyik része nem hódíttatott meg?”
  Ez is egy immunválasznak tűnik a”russzofóbokkal és egyéb európaiakkal” szemben Oroszország nagy kirekesztettségében.
  Az egyik hozzászólás is jellemző: “Az Oroszság a föld és az ég sója!”
  Belinkelem, habár talán csak Gyágya Szláva érti miről beszél a tag, de az “elhivatottság” lejön.

 130. 138: Még csak annyit, mi érdeke lenne a világnak, hogy gonoszul, közös erővel megfossza a magyarságot a valódi múltjától?
  Hiszen az ma semmit nem jelent a kialakult erőviszonyok közepette. Kit érdekel ma már, hogy milyen pompás volt a görög vagy a római kultúra, vagy az egyiptomi birodalom? Esze ágában sincs azt senkinek elvenni az illető országoktól, de ettől még nem jobb nekik a mai helyzetük.
  Ha kiderült volna a magyarság ősi ittléte a Kárpát-medencében, az sem tenné meg nem történtté az erőviszonyok alakulását, a történelmi folyamatokat.
  Semmiféle komolyan vehető politikai erő nem tagadja a magyarság ittlétének jogosságát, ez nem attól függ, hogy bevándorlónak vagy őslakosnak tekintik-e. Politikai osztozkodás áldozatai lettünk erőviszonyok alapján, és nem eredet szerint.
  Az érintett területeken elég nagy volt a nemzetiségi jelenlét, ez adott ürügyet az elszakításokra, ami aztán természetesen túllendült még ezen ürügy érvényességén is.
  Ezen semmit nem változtatott volna, ha a világ úgy tudta volna, hogy a magyarság a Kárpát medence ősi népe, a többiek, a morvák, ruszinok, románok, szerbek, horvátok, szlovének meg csak beszivárogtak.
  Ezért érzem üldözési mániának, hogy feltételezzük, hogy az egész világ egymással szövetkezve pont a magyarok őstörténetét akarná szándékosan meghamisítani, hogy bizonygassa, jogosan lett elvéve az ország nagy része.

 131. 136.

  …és a Tarih-i Üngürüsz, amit Vámbéry Ármin hozott haza Isztambulból?

 132. Hubab

  Ahogy a világba szétnéz az ember, mindenütt az az első a győztes vagy magukat győztesnek vélt népek elpusztítják elődeik ősemlékezetét. Ezt teszi most égbekiáltó gonosz módon az Iszlám Állam, de mindenütt az látható, hogy próbálja mindenki a saját történelmét a szájaíze szerint alakítani. Gondolj csak Egyiptomra, vagy Izraelre, ahol visszatemettek a szemtanúk szerint olyan régészeti emlékeket, amelyek nem támasztották alá a bibliai mesét, sőt…

  Nálunk meg még mindig túl nagy hatalommal bír a finnugorista Akadémia, pedig már a gimnazisták is gúnykacajba törnek ki egy-egy ilyen tétel láttán.

  Arról, hogy a magyar az ősnyelv legtisztábban fennmaradt túlélője már a 19. század elejétől fogva tudomásunk van. 1862-ben adták ki a magyar nyelv szótárát és már abban is 50 nyelvvel hozták kapcsolatba a magyar nyelvet. Aztán jött parancsszóra a finnugorizmus és ettől nem képesek megszabadulni.

  Majd csak kihal ez a nemzedék is és akkor végre elkezdik tanítani a gyerekekkel az igazságot. Hacsak….

 133. Még eszembe jutott a mostanság lehazudott Iszfaháni és Krétai kódex. Ezeket először kikiáltják hamisításként, majd elsüllyesztik. Annyi fáradságot sem vesznek, hogy valamilyen új recepttel próbálkoznának, hogy ne legyen annyira feltűnő. Ugyanígy folyt Literáti Nemes Sámuel gyűjteményének elsüllyesztésével.

  Nem baj, majd eljön annak az ideje is, hogy nem a finnugoristák tanítványai foglalják a helyet az Akadémián a finnugristák kihalása után. Jó sokára lesz az, én már nem érem meg, sajnos.

 134. 133: Gondolom, hogy te viszont tudsz pontos hivatkozást adni, hogy a kutatás eredményét hol közölték, honnan származnak az információk, ha már a %-ok ilyen pontosan megvannak. Szeretném megnézni mit is definiáltak ősetimonnak, és mi volt a kutatás módszertana. Az se baj, ha csak franciául van meg a teljes tanulmány!
  Tudod, nálunk az isiben a matektanár nem fogadta el a dolgozatban, ha csak a feladat végeredményét írtam be válaszként, hanem mindig kellett levezetést is írni, és ez a mentalitás megfertőzte az agyam, és nem elég nekem a végeredmény…
  Kérlek, mutasd meg, hogy a “hivatalos nyelvészek” hazudnak arról, hogy volt-e egyáltalán ilyen kutatás, nem pedig az a sok “nemzeti” honlap, ahol – érdekes módon mindig csak ezt a nyúlfarknyi részt – idézgetik, értékelhető hivatkozás nélkül.

 135. 142: Na, az Iszfaháni kódexet biztos nem az MTA süllyesztette el, hiszen soha senki se látta, csakis Detre, aki egy gyerek kifestőkönyvben “publikált” egy szószedetet, ami állítólag az alapján készült. Szóval ha valaki elsüllyesztette, akkor az Detre volt.
  A kódex létezésével kapcsolatban további nagy probléma, hogy Iszfahánban nincs Szurb Khács nevű kolostor se, ahol állítólag megtalálták…
  Lásd még: http://www.nyest.hu/hirek/hun-itt-a-csalas

 136. hubab

  “Még csak annyit, mi érdeke lenne a világnak, hogy gonoszul, közös erővel megfossza a magyarságot a valódi múltjától?”

  A kérdésfeltevés rosz.
  Inkább úgy kellene nézni, hogy azok, akik hazudnak a politikában, gazdaságban és történelemben, meg a nyelvet illetően, miért teszik?
  Ugyanaz a cég, ugyanazok a módszerek.

  Aztán visszatérhetünk a poszt eredeti témájához is.
  Mi a baj Jézussal?
  Hát hogy a zsidó világuralom ellen beszélt, azaz “elvette” tőlük a kiválasztottságot .
  Mi volt a baj a magyarokkal? ( a nevem alatti linkre kattintva részletesen is elolvasható)
  Hogy nem judeizált kereszténységet, hanem a “sima” kereszténységet hirdették, és adtak több szentet a keresztény egyháznak, mint az összes többi ország összesen.
  Azt a kereszténységet, ami tiltotta a kamatszedést.
  Ezt az emléket akarják kiverni a fejünkből évszázadok óta.

 137. Attila:
  Tehát a legkorábbi Anonimus 1200-ból van. A honfoglalás pedig 500 évvel korábban. No komment.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük