(1308) Istenben nem hívők hogyan néznek szembe a halállal?

Tibor bá’ online

 

~ab108Nehéz megmondani, hogy az öntudatra ébredésünk ajándék, avagy elviselhetetlen teher. Egyfelől teher, mert tudatosodik bennünk a végleges elmúlás, amit az istenhívők könnyedén áthidalnak hittel. Hittel, ami biztosítja őket az örök életről, de mivel a halált a napnál világosabban megtapasztalhatjuk, kitalálták a lelket, ami túléli a gyarló testet, és mint az ember tudata az örök élet birtokosa, amiről az isteni teremtés gondoskodott. Ez a nézet egyben azt is megvilágítja, hogy mi az élet értelme. Nyilvánvalóan a (földi) élet értelme elnyerni az örök életet. Józanul gondolkodó emberek részére ez elfogadhatatlan zagyvaság, de akkor mi marad nekik.

Az én egyéni megoldásom a létező világ valóságával való szembenézés. Mi mást lehet tenni? Az istenkeresők elfutnak a valós világ (megismerése) elől. Hamis illúziókat kergetnek. Pedig a valós világ sokkal többet nyújt, mint az elképzelt öröklétben való (hamis) hit, mert ha az istenhívők valóban és őszintén magukba néznek, akkor rádöbbenhetnek, hogy száz százalékosan nem lehetnek biztosak abban, amit hisznek. Ezzel szemben az én valóságkeresésem az elérhető legtökéletesebb eredményt nyújtja. És mi ez a valóság?

Kétségtelen tény, hogy az emberben (is) kialakultak ösztönök, amiknek logikus helyénvalóságában nem érdemes kételkedni, mert a természet mentálisan „megbosszulja” magát. Aki gyereket akar nevelni (minden racionális indok ellenére) az élje ebben ki magát. Aki kutatni akarja a világot, felfedezni új dolgokat, az tegye azt. Aki dolgozni, alkotni akar, ahogy legtöbbünk teszi, mert abban talál megnyugvást, boldogságot, a dolgozzon, foglalja el magát ebben a csodálatos világban. Összefoglalva, ha jól akarod magad érezni, akkor elégítsd ki az ösztöneidet, amihez istenre nincs szükség, de mi adódik helyette?

A világmindenség nagyszerűsége az, ami beléphet isten helyébe, ahol a boldogságot a világmindenség és az abban működő erők megismerése adja, és annak felismerése, hogy ennek a csodás létnek egy apró része lehetünk. De ennek minél teljesebb átéléséhez szorosan hozzátartozik a megismerés, a mások által feltárt valóság megértése, amit a folyamatos érdeklődés biztosít. Ez az oka annak, hogy eltántoríthatatlanul ragaszkodom a természettudományokhoz. Aki így él, annak számára nem kín szembenézni a halállal, mert a soha meg nem születés sokkal, de sokkal rosszabb, mint a lehetőség a világmindenség megismerésére, aminek időtartalma sajnálatos módon véges, mint ahogy minden más is az.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________

 

 

22 gondolat erről: „(1308) Istenben nem hívők hogyan néznek szembe a halállal?

 1. „akkor rádöbbenhetnek, hogy száz százalékosan nem lehetnek biztosak abban, amit hisznek”

  Az is csak egy hit, hogy a halál bekövetkeztekor végleg kikapcsol a tudatunk és utána már nem létezik tovább más módon.
  Tibor bá’, igencsak meglepődnél, miután elmentél innen, ha újra öntudatra ébrednél és tudatosulna, hogy még mindig létezel?
  _De ez nem lehetséges, csak az, hogy megszűnünk_, mivel… miért is?

  A „létező világ valóságával való szembenézés” csak annyit mutat jelenleg, hogy aki meghal az nem jön vissza, pontosabban aki meghal az nem jön vissza az emlékeivel együtt.

 2. Tibor bá’, az utolsó mondatodat nem értem. „mint ahogy az életemen kívül minden más is az.” Ezek szerint az életed nem véges?

 3. 1:
  Tényleg meglepődnék.

  2:
  Köszi, ezt jól elszúrtam, de már kijavítottam.

 4. A hívők jelentős része hiába próbálja meg behazudni magának, hogy hisz a túlvilági életben, ha meghal(na) valamely közeli családtagja, különösen gyereke, akkor nem az jut(na) az eszébe, hogy de jó neki, a mennybe került, még ha ártatlannak, bűntelennek gondolja is a személyt.

  Manapság már a magukat kereszténynek mondók se hirdetik annyira a testben feltámadást, pedig az egyházatyák (pl. Iréneusz, Tertulliánusz) alapvető hittételnek tartották ezt, a katolikusok dogmának fogadták el (tagadása eretnekség), szerepel a katekizmusban is, a katolikus lexikon pedig külön kiemeli, hogy az utolsó napon történő testben feltámadás nem azonos a klinikai halálból visszatéréssel.

 5. (1308) Istenben nem hívők hogyan néznek szembe a halállal?
  Tibor bá
  “….az örök életet*…..
  …..ha az istenhívők valóban és őszintén magukba néznek, akkor rádöbbenhetnek, hogy száz százalékosan nem lehetnek biztosak abban, amit hisznek.
  Józanul gondolkodó emberek részére ez elfogadhatatlan zagyvaság, de akkor mi marad nekik.”

  *Az időtlen élő valóság. Akik a halálban végzik életük, azok már halottan születtek és vagy a halott multban, vagy a még megnem született jövőben tengődnek s elfelejtenek élni a folyamatos jelenben amoi az örökkévalóság. Sajnos, azok üresen jöttek és üresen mennek körben körben a megszokott rondót dúdolva. A világeyetemben minden örökös ás valós, csak az elemek, gének kombinációja változik időben és térben az Abszút Intlligencia szellemében. Minden amink van, – was given to us on trust. Failing that trust is death.

  A tény kérdése: Mennyit tud az edmberiség az anyaggal telített világegyetemről és mennyit tudunk az örökéletről száz százalékosan és mit tudunk a zagyvaságról, hogy állításainmkban 100 %-ig biztosak legyünk? Nézetem szerint tudásunk tele van bölcsőzsírral és bélsárospelenkával. 😀

 6. 5:

  Remélem tudod, hogy amit írtál az egy rakás zagyvaság? Próbálj egy kicsit egyszerűbben fogalmazni. By the way, Ez is zagyvaság: „was given to us on trust. Failing that trust is death.” , de jól hangzik. 😀

 7. Tök mindegy, hogy ateista vagy hívő az ember, mert 1. megszületett, 2. él és 3. meg fog halni. Ezeken a tényeken semmi sem változtat.
  Valóságnak azt nevezzük, amit megtapasztalunk, minden más csak elmélet és fikció – legyen szó akár hitről, akár tudományos értekezésről.
  Végső választ nem kapunk egyik oldaltól sem, mert nem tudják bizonyítani a „túlvilág” létét, ugyanakkor cáfolni sem.

  Nem lehetséges, hogy felesleges az okokat keresni és a hogyan tovább-ot firtatni?
  Azért vagyunk itt, mert megszülettünk és emiatt dolgunk itt és most van – ez pedig azért lehetséges, mert a Világmindenség törvényszerűségei csak és kizárólag ezt az egyetlen valóságot tették lehetővé. Minden, ami ezen túlmegy, maradjon a holnap titka, így vagy úgy, de mindenki választ kap, ha majd itt az ideje.

 8. Tibor bá’ Says:
  6
  Ami nem 100% biztos, abban mindig van valami zagyvaság. H2O!!…
  nincs vita.
  Hányszor panaszkodsz, inted az olvasóid bloggodon, hogy mit csinál az ember a természetes adományokkal?? A vég jön a vég jön, ha !!!!:D
  Írod: „Próbálj egy kicsit egyszerűbben fogalmazni.” Bloggodon azzt a benyomást kelted, hogy gondolokozó emberekkel társalgunk, és kissé tovább megyünk a fizikánál.
  Nincs hiba Montezuma leegyszerűsítette.:D Éljünk a folyamatos jelenben és vigyázzunk gondolatoinkra, mert az hozza a holnapot amiben a gondolkozó hisz, remél él és hal. Magamról szólva én inkább hitben (nem a biblikus istenben) élek, mintsemhogy hitetlenül. Hiszem, hogy a teremtés nem véletlen. Sorry T.bá
  bocs. Tibor bá 😀 Szellemileg egy áldott ember vagy. Remélem, hogy még vagy 30 éven át megértésben noszogatjuk egymást, végül megegyezünk abban, hogy a világmindeség felmérésében az ember pelenkában jár és még sok a mosnivaló. 😀

 9. Tibor bá! Te is tudod nagyon jól, hogy a természettudományokban való elmerülés nem elégítené ki az életedet és nem nyugtatna meg az elmúlással kapcsolatban, ha nem lenne szeretet kapcsolatod. A tudományok semmik a szeretethez képest. Minden ember alapvető szükséglete a szeretet kapcsolat. Akik Istenben hisznek, azok a valóságban hisznek, de ez a hit egy biztos tudás. Egy megtapasztalt tény, a szeretet megtapasztalása. Minden más csak önámítás és hamis illúzió. A tudományt művelni nagyszerű dolog, de szeretet nélkül semmi vagy.

 10. Tibor bá! És még valami: Szerinted a Biblia csaló konspirátorai és a nem létező Jézus azt a szeretetet hirdették, ami nélkül nem létezne semmi, hiszen minden azért jött létre, hogy ez a szeretet az emberen keresztül megnyilvánuljon. Lehet bármilyen szuperintelligens lény bárhol a világegyetemben, a szereteten kívül nincs más felsőbbrendű minőség, amit bárki is kifejezhetne.

 11. 10:
  „Tibor bá! Te is tudod nagyon jól”
  Valóban nagyon jól tudom, de nem azt, amire te gondolsz. 😀

 12. extragalaxis Says:
  10 „Minden más csak önámítás és hamis illúzió. A tudományt művelni nagyszerű dolog, de szeretet nélkül semmi vagy.”

  1Co 13:2 És ha jövendõt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökrõl, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.

  Tibor bá.
  8Na, ez már döfi!

  Az egész bloggod hitre kér….és, ha amit írtam döfinek veszed, elnézésed kérem. Hidd el, nincs szándékomban dofögetni. Noszogatni igen. A kettő között én óriasi különbséget teszek.

 13. Tibor Bá’ lenne egy kérdésem:
  Ez az „öntudatra ébredésünk” hit vagy tudomány?

 14. 14:
  Nem egészen értem a kérdésedet, de azért próbálok válaszolni. Ha elfogadjuk az evolúciót, akkor evidencia, hogy egyszerűbb lényekből (majmok, főemlősök) fejlődtünk ki. vagyis kellett lenni egy olyan ősünknek, akik még nem ébredtek öntgudatra, a halál tényével nem voltak tisztában.

 15. Tibor bá’, köszönöm, hogy válaszoltál. Mindenek előtt nagy tisztelettel vagyok irántad, és remélem, hogy ez mindig ki fog érződni kommunikációnk során.

  Azért kérdeztem hogy az öntudatra ébredésünk hit-e vagy tudomány,
  mert az evolúció fogalma sajnos nagyon össze van keveredve. Gondolom, hogy ez abból fakad, hogy a tudományt ideológiai nevelésre próbálták felhasználni.

  Ami igazi tudomány, az nem kell hinni, mert amint írod is az evidencia, vagyis tény. Ahol viszont hiányzik az evidencia, vagyis nincs bizonyítva, az nem tudomány, hanem HIT által kell elfogadni.

  Ezért talán a lefgontosabb, hogy meghatározzuk azt, hogy mi a tudomány, amit nem hit által kell elfogadni, mert evidens, vagyis bizonyított.

  Tudományos módszer:

  1. Kérdés megfogalmazása
  2. Hipotézis felállítása (Válasz a kérdésre: Feltételezett megoldás.)
  3. Kisérlet felállítása (Arra hivatott, hogy bizonyítsa a válasz, megoldás helyességét.)
  4. Kisérlet eredményének analiziálása, összegezése
  5. Konlkúzió, vagyis következtetés a kisérlet eredményei alapján.

  A tudomány tehát ezen az alapon működik. Azt nevezhetjük hát tudománynak, tudományosnak, ami ezen lépések által meg van vizsgálva, meg van szűrve. Amit nem lehet átvinni ezen a szűrőn, azt a legjobb esetben is csak hypothesis-nek, vagyis feltevésnek (elméletnek) nevezhetjük és HIT által elfogadhatjuk (ha akarjuk).

  Az evolúciónak 6 fajtájáról tudok:

  1. Kozmikus evolúció: az idő, tér és anyag eredete a semmiből az ős-robbanás által

  2. Kémiai evolúció: az elemek hydrogénből való „kifejlődése”

  3. Kozmikus evolúció: csillagok és égitestek formálódása gázfelhőkből

  4. Organic evolúció: élet keletkezése élettelen anyagból

  5. Makró evolúció: állatok és növények különböző fajokká való átalakulása

  6. Mikró evolúció: különböző változatok kialakulása egy fajon belul

  A hatféle evolúciós elmélet közül a hatodik átment a tudományos szűrőn, vagyis bizonyított, tehát van evidencia. Az első ötöt viszont nem lehet ezen a szűrőn átengedni, mivel ki vannak tolva „millió évekkel” és még többel azelőttre, minthogy ezt valaki is megfigyelhette volna. Ebből következik, hogy ez nem tudomány, vagyis NINCS evidencia, nincsennek bizonyított tények arra nézve, hogy az elmélet valóban helytálló, vagy csak valakinek a világ nézetét képviselő elképzelés (hipotézis), vagyit csupán HIT.

  Ez azért fontos, mert a hívőknek az a hite, hogy az életet egy felsőbb inteligencia hozta létre és nem a véletlen, SEMMIVEL nem alacsonyabb rendü hit, mint tudomány cimke alá rejtett véletlenbe vetett hit. Más szóval: A véletlenbe vetett hit semmivel nem tudományosabb, mint a inteligenciába vetett hit, sőt ha őszintén mindent végig gondolunk, nagyobb hitet igényel.

  Tibor bá’, a 15. válaszodból látom, hogy a makró evolúcióra gondoltál, amit HIT által kell elfogadni, mert az a fajta elmélet, nem ment át a szűrőn, tudományos módszerekkel nem bizonyított hipotézis. Elmélet csupán, hiányzik többek között a „hiányzó láncszem” (minden szinten), nincs evidencia!

 16. 16:

  Ugye azt tudod, hogy az általad felvázolt 6 evolúciós fajta is csak egy hipotézis? és akkor már meg is vagyunk lőve. 😀

  Ami a tudományos módszert illeti, az 1. pont esetleges. Nincs rá feltétlen szhükség.

  A „hinyzó láncszem” – amire az istenhívők oly nagy szeretettel hivatkoztak a múltban – már irreleváns. A darwinizmus már tökéletesen bizonyított, még az egyház is elfogadja azzal a kitétellel, hogy isten ezekkel az alaptörvényekkel teremetett. Az evolúciót csak a fundamentalisták tagadják.

 17. Aki át élte a halál pillanatát az tud mondani róla valamit.Autóbaleset ért agyrázkódás öntudat vesztés és más súlyos sérülésekkel.Az a pillanat amikor az embert csapás éri semmit nem érez ,olyan érzés mintha az éltemből kivettek egy darabot ,se fájdalom se tudat ,alvás álom nélkül . Baleset pillanatára nincs emlékezés,aki látja az egész ütközés szörnyülködik ,pedig megélni azt a pillanatot nem érezhető,az agy kikapcsol.A legfájdalmasabb fizikailag az ébredés és utána 3 nap múlva jelentkező fájdalmak.Utóélet a szörnyű a szenvedésekkel .Azt mondtam eszméletre téréskor ,ha ilyen könnyen osztják a halált az nem egy szörnyű érzés ,életből a halálba át menni nem olyan rossz mint hiszik nincs az borzasztó érzés amitől félnek,pillanat az egész,az ébredés az a valami.

 18. 16.
  Nagyon elgondolkodtató Mihály érvelése, hiszen ebből teljesen egyértelmű, hogy tulajdon képen az ateizmus is egyfajta vallás. Ezt még kimondatlanul Tibor bá is elismeri ezzel a mondatával:

  „Ugye azt tudod, hogy az általad felvázolt 6 evolúciós fajta is csak egy hipotézis? és akkor már meg is vagyunk lőve. :D”

  Hát tényleg meg vagyunk lőve hiszen nincs semmi bizonyíték rá. Illetve azért a hatodikra szerintem is van mert azt napjainkban is látjuk és modellezhető.

  17:
  Kedves Tibor bá’ tényleg nem kötekedés képen de Darwin mit bizonyított? Ha jól vagyok informálva akkor még ő is csak azt mondta amikor a Fajok eredete c. könyvét kiadta, hogy csak egy hipotézist állít fel. Ő maga is elismerte azt, hogy amit leírt az csak elmélet és nincs rá tudományos bizonyíték. Ő csak egy alternatív megoldást akart bemutatni, hogy ha nem Isten teremtett akkor vajon, hogyan állhatott elő a világegyetem benne az élettel.
  Esetleg ezt rosszul tudom?
  Csak azért kérdezem ezt mert, a bologodat olvasva már annyi posztban kategorikusan kijelentetted, hogy az evolúció megdönthetetlenül bizonyítva van.

  Kérlek legyél segítségemre és sorold fel azokat a megdönthetetlen bizonyítékokat amikről beszélsz. Én látom, hogy nagyon sokoldalú ember vagy és szívesen olvasom a blogodat ezért kész vagyok tanulni tőled.

  Számomra az is paradoxon, hogy nem egy konkrét bizonyítékot hoztál fel hanem érveid alátámasztására az egyházra hivatkozol, hogy az is elfogadta már az evolúció tanát mint Isten teremtésének módszerét.

  Az a helyzet, hogy ez nem igaz minden egyházra, ugye jól gondolom, hogy ez esetben a római katolikus egyházra gondolsz?

  Számomra kicsit paradoxon, hogy egyik oldalon elutasítod a róma Katolikus doktrínákat (megjegyzem jogosan) miközben bizonyítékként rájuk hivatkozol.

  De gondoljuk csak végig ugyan ez a katolikus egyház pl. azt a marhaságot is állítja, hogy az a darab kenyér vagy ostya valóságosan átváltozik a ceremónia alatt igazából Krisztussá.
  Közben a vak is látja, hogy csak ostya marad mégis az agymosott katolikusok ezt beveszik és mind megdönthetetlen igazságot fogadják el. Te aki katolikus intézetben szenvedted át a vallásos lelki terrort bizonyára ezzel egyetértesz. Én csak azt nem értem, hogy akkor miért hivatkozol rájuk az evolúcióval kapcsolatban ahelyett, hogy elénk tárnád a megdönthetetlen bizonyítékot az evolúció mellett?

 19. A születésem előtt ugyanaz volt, mint ami a halálom után lesz.
  A halál és én nem lehetünk egyszerre jelen térben és időben.
  Amíg élek nincs jelen a halál, ha meghaltam, akkor meg én nem leszek már jelen.
  A halál gondolatával mindenki szembesül,a szerencsésebbek igazán mélyen megélve ,csak a szüleik halálakor.
  A halál gondolata kemény ellenfél, feldolgozása a gyászmunka nem megspórolható.
  Véglegesen sem letudható, ismételten megkínozza áldozatát.
  A hevesebb, „lármásabb” gyász gyorsabb lelki gyógyulást ígér ,de minden szabály csak statisztikailag érvényes.

 20. 19:
  Ezt a mondatomat: “Ugye azt tudod, hogy az általad felvázolt 6 evolúciós fajta is csak egy hipotézis? és akkor már meg is vagyunk lőve. 😀 ” alaposan félreértetted. Az a hipotézis, hogy az evolúciót felbontotta 6 részre, amelyek definíciói igencsak önkényesek. Nem az evolúciót minősítettem hipotézisnek.

  Rosszul tudod! „Ő csak egy alternatív megoldást akart bemutatni, hogy ha nem Isten teremtett akkor vajon, hogyan állhatott elő a világegyetem benne az élettel.” Darwin nem adott alternatívát a teremtésre. Ő mindössze arra mutatott rá, hogy a fajok nem jentenek konstans állandóságot, ahogy erre a biblia utal – hanem változnak, fejlődnek kiválasztódásos alapon.

  Itt megint félreértesz, vagy félre értrelmezel: „Számomra az is paradoxon, hogy nem egy konkrét bizonyítékot hoztál fel hanem érveid alátámasztására az egyházra hivatkozol, hogy az is elfogadta már az evolúció tanát mint Isten teremtésének módszerét.” Én nem hívtam a katolikus egyházat segítségül bizonyításhoz. Én azt állítom, hogy oly annyira bizonyított a darwinizmus, hogy már az egyház is kénytelen elismerni.

  Legyünk precízek! Nem Jézussá, hanem Jézus testévé, a bor pedig Jézus vérévé. Kissé gusztustalan, de így pontos.

  Bizonyítékot vársz tőlem? Korábban már többeknek ajánlottam olvassák el MAGYARUL Richard Dawkins: A vak órásmester, illetve George Williams: A pónihal lámpása című könyveket.

 21. ” Bizonyítékot vársz tőlem? Korábban már többeknek ajánlottam olvassák el MAGYARUL Richard Dawkins: A vak órásmester, illetve George Williams: A pónihal lámpása című könyveket ”

  Továbbá:

  Richard Dawkins : A legnagyobb mutatvány

  című könyvet is ugyanebben a témában.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük