(1131) A II. Horthy éra (Rákosival megspékelve)

Tibor bá’ online

 

~at0002Orbánnak egy személyben sikerült mind a Horthy, mond pedig a Rákosi érát összegyúrni, vagy mondjuk úgy, átvenni belőlük azt, amit jónak látott, sötét céljainak elérése végett.

Hasonlítsuk össze az I. és a II. Horthy érát. Mi volt jellemző őfőméltósága, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzósága alatt? Az agrárproletár (később bevezetett terminológia), vagyis a magyar parasztság semmibevétele. A szent koronával kacérkodó Orbán Viktor ugyanezt teszi akkor, amikor haverjainak osztja szét a földet. Az I. Horthy éra a magyar ipari munkásokat, vagyis a prolikat, sakkban tartotta, a munkavállalók jogait a nulla körül tartotta. Az ipari munkásság tüntetését a rendőr kardlappal verte szét. Azt az elvet vallották, hogy, mindenki annyit ért, amennyije van, csak ezt nem jelentették ki ilyen nyíltan. A II. Horthy rendszer átdolgozta a munkavállalók jogait, aminek lényege, hogy a munkaadó azt tesz  az alkalmazottjával, amit akar. Horthy alatt tombolt az urambátyám uralom. Orbán alatt, ezt hátszélnek nevezik, és azt jelenti, hogy jó fideszes-e az illető, gyűjtött-e elég kopogtatócédulát? Mert ha igen, akkor kaphat trafik engedélyt. Horthy alatt Mária-Valéria telepeken, viskókban éltek a legszegényebbek. Orbán alatt több tízezer ember hajléktalan, és ha épít magának egy viskót, akkor azt lerombolják, a közterületről elüldözik, csak az isten tudja, mit kellene nekik tenni. Ráadásul egyre több család alól húzzák ki a lakást, teszik őket földönfutóvá. Horthy alatt még egyházi adó is volt. Orbán ennél ügyesebb. Nincs egyházi adó, de van helyette 30 másik adó, amiből milliárdokat lehet átirányítani az egyházak számára. Horthy alatt tombolt a katolicizmus. Orbán megszabta melyik vallás nevezhető vallásnak, és melyik nem. Horthy hadat üzent az USA-nak, amin a fél világ röhögött. Orbán verbálisan megtámadta az EU-t, amin már röhögni se lehet.

De ez nem elég, Rákositól átvette a törvényes lenyúlást. Annak idején, ha egy ávós tisztnek megtetszett egy villa, vagy nagyobb lakás, éjjel elmentek a bennlakókért és kitelepítették őket a rizsföldekre. Ha Tarlósnak megtetszik egy Andrássy úti épület, akkor Orbán összehoz egy törvényt, és már övék az épület. Ha megtetszik nekik a Margit-sziget, a Normafa, Takarékszövetkezet vagy bármi, már is az övék. Horthy alatt a Margit-szigeti belépésért fizetni kellett akkora összeget, hogy oda proli be ne tegye a lábát. Ezt Rákosi eltörölte. Lefogadom, most Orbán vissza fogja állítani. Hamarosan csak azok látogathatják a Margit-szigetet és a Normafát, akik megengedhetik maguknak, mondjuk úgy, hogy 10 százalékos árréssel dohányáru forgalmazási monopóliumuk van.

És miért? Mert Horthy alatt olyan választási törvény volt, ami biztosította nekik az újra választást. Orbán természetesen ezt is átvette. Van még kismillió hasonlat, de nem untatlak benneteket vele, csak még egy a slusszpoén kedvéért: Horthy bevitte Magyarországot egy vesztes háborúba. Kíváncsi vagyok Orbánnak sikerül-e összehozni valami hasonlót?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 

 

45 gondolat erről: „(1131) A II. Horthy éra (Rákosival megspékelve)

 1. Hát– az a baj, hogy nem tudom megállni szó nélkül- hogy ha arról van szó, hogy menthetetlenül kipusztulunk a klíma miatt- tőlem akár meg is hegesztheti O. V. a saját nagyanyját is a hátsókertben. Innentől nem kéne néznünk a belpolitikát sem, csak azt, hogy majd hogy kerülnek az unokáink fel a déli sark felé tartó hajókra, és mi lesz akkor annak az ára…:S Nameg hogy milyen szociális, észbeli, testi , anyagi, tudásbeli tőkét kell majd átmenteni. Ja, meg hogy milyen fegyvernemekben érdemes otthon lenni.. Ha már a hadsereg egy vicc- hát vicc, de ez inkább egyéni nemzetközi- mint állami menekítés és harc lesz. nem? állami szinten inkább háborúskodás lesz, hogy a belső polgárháborúkat kikerülje egy egy nagyob erősebb ország- amíg lesznek országok egyáltalán.
  Én mindenesetre ha már ilyen komoly a helyzet, szeretném inkább kikerülni és nem belefolyni.
  Orbán– CCCööö. Csináljon amit akar.

 2. Persze már ha komolyan vesszük a klímás unokakínhalálos posztokat. Nade miért ne vennénk komolyan, mikor tétje lehet?
  Nihilizmus huss– el tőlem- vagy a Holló színházzal szólva- távozz tőlem… sántán!

 3. Tibor bá, a történettudomány nem az erősséged. Teljesen megállja a helyét az összehasonlításod Orbánra vonatkozó fele, amúlrtból a Rákosi-éra is, de a Horthy rezsimről állított jól ismert közhelyek hamisak, pontról-pontra cáfolhatók. Természetesen nagy bajok is voltak és katasztrofálisan végződött Horthy uralma, de amíg béke volt, messze nem volt olyan rossz. A nagybirtokrendszer megoldatlansága volt a nagy probléma, de azt Horthy örökölte, ettől még a parasztokat nem üldözték, a munkavállalói jogok nem voltak rosszak, Bethlen kiegyezett a szakszervezetekkel, nem tombolhatott a katolicizmus a református kormányzó alatt, stb. stb. És persze az ipari munkás és a proli fogalma csak részben fedte egymást.

 4. 3: Igazad van Csaba, nem lehet egy napon emlegetni a két korszakot és a két személyiséget. Talán csak annyi közös az egészben, hogy körülbelül ugyanakkora rakás szart kapott mind a kettő, az egyik még a nagyapáktól és apáktól, a másik a fiúktól és unokáktól…

  Arról, hogy Horthy mennyire semmibe vette a parasztságot csak egy még a nagyapámtól hallott történet jut eszembe: Horthyék meghívtak egy kenderesi idős paraszt bácsit ebédre magukhoz, ebéd közben a csirkehús után – szokás szerint – egy üvegből készült tálban öblítették le a kezüket, a bácsi ezt nem tudta és a saját edényéből jót ivott. Horthy és a családja azért, hogy az öreg ne érezze kínosan magát szintén ivott az ő kézmosóedényéből.

  Tudom, hogy ez nüansznyi dolog, de az ilyen apróságok nagyon sokat mondanak el valakinek a személyiségéről.

  Úgy emlékszem, hogy nagyszüleim – mind a két ágról – úgy beszéltek a Horthy-korszakról, hogy kemény munkával ugyan, de lehetett boldogulni, a harmincas években vettek saját házat a városban, fel tudták nevelni és tudták taníttatni a gyermekeiket. Mintha úgy emlékeznék, hogy Tibor bá’ apja is akkor szedte volna össze magát anyagilag, de szelektív az emberi emlékezet… Azt hiszem Horthy nélkül Alföldi Robi lelkes rajongói sem lennének annyian, persze az ilyen apróságokat is szokás elfelejteni.

  A hajléktalanokról meg csak annyit, nem Orbán alatt került utcára mind, hanem az elmúlt mocskos huszonhárom év juttatott oda nagyon sok embert, van akit saját hibájából, de a többség a teljes rendszer gonosz mivolta miatt került ebbe a helyzetbe. A problémát tényleg meg kell oldani, csak a hogyant kellene kitalálni. Azért azt az időszakot nem sírom vissza, amikor az aluljárókon nem lehetett átkelni lejmolás nélkül és a húgyszag terjengett mindenhonnan.

 5. 4. Pistusz
  Sok mindenben nincs igazad, de nem részletezem, meghagylak a véleményedben, ahogy sok embert megtéveszt ez a parasztvakító fideSS propaganda az általuk uralt médiumokon, ahol nyomatják a hazugságaikat, a parasztvakítást, és te bedőlsz ennek. Hát hajrá, hajrá fideSS van még SOKKAL lejjebb.

  Ami Orbánt illeti (engem Horthy nem igazán érdekel, az régen volt, most a fenyegetést OV jelenti), szóval újságcikkek százait linkelhetném be a melléfogásairól, b@lfaszságairól, hozzánemértéseiről, sokszáz elszúrt intézkedéséről/törvényeiről, diktatórikus/logikátlan/cezaromániákus/hatalomittas/egyeduralkodó/és még sorolhatnám viselkedéseiről/intézkedéseiről. OV egyeduralomra törekszik, a demokráciát magasról lesz@rja, az elmúlt 3 évnyi tevékenysége arról szólt, hogy a hatalmát bebetonozza, mindenhová/minden fontos területre az ő embereit/talpnyalóit ültesse. Az ország népét pénzileg kizsigerelte ennek a célnak a megvalósítására, előbb a matolcsy majd a varga csomagokkal, de ezekről nem Matolcsy vagy Varga tehet, mert a PARANCSNOK ORBÁN volt/van minden esetben. Orbán harcol mindenkivel, ellenséget keres mindenkiben, most éppen az EU/EP van terítéken. Teszi ezt a magyar nemzet lejáratására/ellenére, ő azt hiszi, hogy ő, ill. a kormánya egyenlő Magyarországgal. Hát nagyot téved, ő és a fideSS NEM Magyarország !!

  Ahogy az elején említettem, az elmúlt jó három évben cikkek, riportok százai jelentek meg a kormány dilettantizámusáról, sorozatos elcseszett (ad-hoc) intézkedéseiről, hatalom/diktatúraépítéséről/stb. , megszorításairól, és hosszan sorolhatnám. Egy idézet jól illik ide:

  „Orbán Viktor!
  Nem tudom, az istenadta nép mikor fogja kicsavarni a kezedből ezt a nevetséges fakardot, amellyel esetlenül hadonászva három éve folyamatosan hadszíntérré igyekszel tenni a Budapest-Brüsszel-Strasbourg tengelyt. Nem vagyok túl optimista, mert tudom, hogy a zemberek többsége nem ért tavaresül, és az európai intézményekkel ellentétben pont emiatt hajlamos szem elől téveszteni a pávatánc hataloméhes megnyilvánulásait, így hasra esik a védőbeszédektől. Ennek ellenére akármilyen határozatot fogadtatsz is el a parlamenttel, amelyben papírra veted, hogy megtámadtak és rezsieljárást indítottak ellenünk, még egyszer elmondom, lassan, tagoltan: a magyarországi politikai folyamatok bírálata egyáltalán nem a magyar embereknek szól, hanem neked és mindannak, amit kétharmados hatalmadban pöffeszkedő cinkosaiddal nemzetvédő-őrző szolgálat címszó alatt elműveltek. Aki téged kritizál, az nem a haza ellensége. Még akkor sem, ha az, aki megállás nélkül háborúzik, előbb-utóbb óhatatlanul ellenségekre tesz szert.
  Hazudsz, amikor azt mondod: a Tavares-jelentés sérti Magyarország függetlenségét, miközben nagyon pontosan tudod, hogy a Tavares-jelentésben szó nincs szankciókról. Éppen ezért, aki visszaél ebben a helyzetben valamivel, konkrétan ezzel a bizonyosságal, az egyedül te vagy. Hazudsz, amikor balliberális összeesküvést és lobbiérdekeket vizionálsz, miközben pontosan tudod, az alapvető jogok problémája nem jobb- vagy baloldali kérdés.”

  Véleményem szerint ha a fideSS 2014-ben győz, az „jobb” esetben államcsődhöz vezet, rosszabb esetben II. Mohácshoz.

 6. 3:
  A történelem valóban nem az erősségem egyike, ehhez semmi kétség nem fér, DE…. én nem történelem könyvekből idézek, hanem a memóriámból és a birtokomban lévő „emlékekből”. Na nézzük csak. Anyai dédanyám földnélküli zsellér volt, szült 8 zabigyereket egy „módos” nős gazdának. Hajnaltól késő estig dolgozott mások földjén, hogy éhen ne haljon. Nagynénémet 12 évesen odaadta „szolgálni” kosztért-kvártélyért + heti 20 krajcárt kapott érte. Nénikém elbeszélése szerint virradattól naplementéig kellett dolgoznia megállás nélkül. Imre öccse (egyik nagybátyám) 1906-ban született, kiakart törni a paraszti nincstelenségből, elment kubikusnak. Birtokomban van a megsárgult munkakönyve, amit 1931-ben váltott ki. Első munkahelye: König és Stein okl. mérnökök, építési vállalkozása. „Megállapodás szerint” tavasztól őszig dolgozhatott. Télen semmi munka, de emlékszem, hogy havat hányt Pesten, mert 5 éves koromban anyámmal együtt mentünk le az utcára és vittünk neki forró teát. Munkakönyvélhez csatolva van az 1898. II.törvénycikket tartalmazó 53 oldal. Ez volt az irányadó az 1930-as években. Nem idézek belőle. Egész életében nyomorgott, majd 39 évesen meghalt Horthy háborújában.
  1939-ben az Elemér utcában laktunk (ma Marek József utca) az Aréna út (ma Dózsa György út) sarkán, ott volt a kőművesek szakszervezetének a székháza. Vasárnaponként fehér nadrágban összegyűltek a kőművesek. Ha nagyon „hangosak” voltak, jöttek a rendőrök. Apámmal hazamenekültünk, nehogy belekeveredjünk „valamibe”. Te meg leírtad nekem, hogy Bethlen kiegyezett a szakszervezetekkel. Tudod mit? Tojok rája. Úri-Magyarország volt, mindenki annyit ért, amennyije volt. Felemelkedési lehetőség NULLA. És Orbán pontosan ezt kopírozza le. Ha, hogy a nagybirtok rendszert nem oldotték meg. Orbán most alakítja ki a nagybirtok rendszert. Lehet, hogy nem értek a történelemhez, de hülye azért nem vagyok. Látom azt, amit látni lehet, tapasztalom azt, amit tapasztalni lehet.

 7. 5 szabi :

  „megtéveszt ez a parasztvakító fideSS propaganda az általuk uralt médiumokon”
  ??? Az, hogy a köztévében kormánypropaganda megy az mindig is így volt. DE ott van 1-1 kivétellel az ÖSSZES többi kereskedelmi tévé ahol meg csak a balos, liberális és izraelbarát hírek mennek, na AZ már propaganda.

  Cikkek és riportok százait fel lehet mutatni a 2002-2008 időszakban is, hogy mekkora mellékapások meg lenyúlások voltak, ne röhögtess már ilyennel. Csak ott nem sok kicsi lenyúlás ment hanem milliárdnál kezdődött az igazi buli.

  Nem kellett volna a zsidóknak (Feri + Gordon) úgy elkúrni és akkor most nem lenne Viktornak 2/3.

  Én még mindig azt mondom, hogy inkább kapják a magyar haverjaik a zsíros falatokat mint a francia és más nyugati cégek meg az izraeli haverok. De úgy néz ki, hogy hiába sírtok mert kapnak még 4 évet, ami alatt remélem már a bíróságról, médiából, pénzvilágból is sikerül kigolyózni a nagyorrúakat…

  9 melike:
  melyiket nem merted volna leírni? ez egy szabad fórum, Tiborbá csak nagyon dúrva esetben szokott kizárni… remélem 😀

 8. 5!
  És ha nem a fidesz győz?Akkor mi lesz?Pontosan mi várható?Na erre a felállásra lennék inkább kíváncsi,mert azt már hallottuk hogy mi lesz ha a fidesz győz…Na de mi lesz ha másik párt győz?(csak tegyük fel,meg azt is hogy esetleg milyen eshetőségeink vannak még rajtuk kívül,és akkor ki fog dirigálni itt)
  8!
  Én ezt nem mertem volna leírni.. 😀
  Még jó hogy Tavares urat nem nézettetted meg velünk a képen hogy mit látunk.. 😀

  Hát ööö úgy az egészet nem igazán .. 😀

 9. 2:
  Dorka, ha kimész Németországban, akkor annyi. De ha itt maradsz, akkor készülj fel arra, ami Orbán 2014-es győzelme után lesz. Nem kell nekünk globális felmelegedés, van helyette Orbán Viktor. Sose gondoltam volna, hogy ennyire hülye ez a nép.

 10. 8:
  Ezen mondatodon kívül: „Nem kellett volna a zsidóknak (Feri + Gordon) úgy elkúrni és akkor most nem lenne Viktornak 2/3.” Az összes többi badarság. Ha neked az a legfontosabb, hogy zsidók ne legyenek pozícióban, akkor itt van neked egy zsidó vicc, amivel tökéletesen egyetértek (mert bölcs és életképes):

  A 60 éves Grünn újra házasodik, elveszi a 28 éves Rebekát, aki a férje mellett szeretőket tart. Barátja Klein ezt nem bírja nézni, ezért egy alkalommal Grünnek a szemére olvassa, amire Grünn Így válaszol. „Nézd kedves Klein, inkább vagyok egy prosperáló vállalkozásban csendes társ, mind kizárólagos tulajdonosa egy csődtömegnek.”

  Máskülönben Druszám, azt hittem ennél élesebben látod a dolgokat. 🙁

 11. 6. Tibor bá’

  THANK YOU VERY MUCH. Your’re right.

 12. 12:
  Most of the times. 😀

  9:
  Melike, tök mindegy, Orbánnál rosszabb nem lehet. OK, te úgy gondolod, hogy a zsidó szívja a véredet, de hagy benned annyit, hogy életben maradj. Orbánnak nem kellesz, mert útjában állsz, nem érdekli az életed. Ha Orbánra szavazol, a halált választod magadnak.

 13. 9. Melike

  „Na de mi lesz ha másik párt győz?”

  Ha a fideSS győz, azt leírtam.
  Ha leváltják ezt a szemét kormányt, akkor se reménykedjél gyors felemelkedésben, mert ez a qrva kormány eb@szott megszámlálhatatlan intézkedést/döntést/törvényhozást.
  Az alkotmányt csakazértis írta át, ha ők nem maradnak hatalmon, akkor a következő kormánynak alávágjanak, nehezítsék őket.
  Szóval a kérdésedre felelve:
  Ha másik párt győz (amit remélek – legfőbbképpen az 2014 – PM), akkor qrva nagy teher zúdul a nyakukba, amit a fideSS elmúlt kormányzása hagy rájuk.

  Melike, még egyszer: „Na de mi lesz ha másik párt győz?”

  Erre már válaszoltam az 5.-ben, : ha az általad fideSS győz, akkor államcsőd, ha megbuktaják ezt a korrupt rezsimet, akkor is nehéz, de lassú emelkedés. Azért lassú és nehéz, mert a mostani qrmány elb@szta az egészet, tönkretett mindent.

  Do you understand it or not that is the question. (after Shakespeare 🙂 )

  Ha nem érted, kérdezz! 😆

 14. 13!
  Egyik sem túl bíztató tudom.. 😀
  14!
  Köszönöm a válaszodat Szabi.. 🙂
  Emelkedésen mit értesz?(csak azért kérdezem,mert szeretnék álmodozni egy kicsit)
  17!
  Jól van,csendbe maradok.. 😀

 15. Emberek!!!

  Ha a fidesssss győz 2014-ben , minimum államcsőd lesz. Ezt akarjátok??? Most ne a 20-40 éves túlélésre gondoljatok, hanem a 2015-16-os államcsődre, ha a felcsúti orbán törpe győz, és tovább folytatja ezt az országromboló ámokfutását!!!

  Emberek!! Gondoljátok át, mi történik 2014-2018 között, ha ez az ocsmány vigyor kerül hatalomra!?

  Nekünk – az ORSZÁGNAK vége lesz.

  Ezt ne feledjétek, amikor szavaztok (a fideSS ellen!!!)

  Hajrá BAJNAI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 16. 15 Melike
  Any reply?????? Tell me something.

  Melike, mondjál valami értelmeset, ne csak címszavakban kommunikálj. Én kifejtettem a nézetemet, ezt várnám tőled is, ha hozzám szóltál.

 17. 17!
  Azt mondtad ,ha nem értem,kérdezzek.Én kérdeztem..
  Emelkedésen mit értesz?Milyen irányban gondoltad az emelkedést,melyik szférában?(mivel minden a béka segge alatt van)És mit csinálnál másképpen?

 18. 5: Kedves SSabi demokrata barátom!

  Nem tudom mi lehet az a sok minden amiben tévedek, főleg O.-val kapcsolatban hiszen én vele kapcsolatban csak annyit mondtam, hogy nem varrnám a nyakába az összes hajléktalant, mert azokért az emberekért mások is sokat tettek, hogy odakerüljenek, de ha te és Tibor bá’ úgy gondoljátok, mert úgy értesültetek a Club rádióból, vagy az ATV-ből, esetleg más hasonlóan biztos forrásból, akkor az úgy van! Egyetérthettek egymással! Igazán megérdemlitek! 😉

  A többi dolog, amit írtam tapasztalati tény, a nagyszüleim házát, amit Horthy idején vásároltak 1932-ben (meg van az eredeti adás-vételi szerződés) Rákosi pajtás kommunizálta el az 1950-es években, nagyapáék Hortobágyra kerültek egy birkahodályba levegőváltozásra. Manapság az Erste bank épülete áll a házuk helyén…

  A hajléktalanokhoz visszatérve egy kicsit, amint fentebb írtam nagyszüleimet is lenullázták csontra és még csak nem is ők dugták a fejüket a hurokba, mint a közelmúltban megvezetett devizahitelesek és mindig felálltak és mentek tovább, mert élni akartak.

  A Horthys történetet biztos nem mondta volna nekem nagyapa, ha nem úgy lett volna, de nem fontos elhinned.

  Az is igaz, hogy végső soron Horthynak köszönheti a sok SSabi demokrata, és SSoci (ha még nem is tud róla, vagy nem akarja tudomásul venni), hogy elqrhatta az ország gazdaságát és most O. uralkodik felettünk…

  Arra azért kíváncsi lennék, hogy a SSocialisták, a SSabad Demokraták nevét is ilyen helyeSSen írod, vagy csak nem találtad a ß betűt a billentyűzeteden?

 19. 16:
  Szabi!
  Ez utoljára történt. Itt nincs korteskedés, hirdetés, promóció, stb.

  19:
  Ha nagyapád Horthy vendége volt, akkor aligha lehetett agrár-proletár. 1932-ben házat vevő se tartozott a munkásosztályhoz. Tőkések voltak, sőt nagytőkések, mert általában ezeket telepítették ki. Ebből következik, hogy a családod véresen volt antikommunista, ami érthető. De meg kell hogy állapítsam, meglehetősen korlátoltak vagytok, ha beveszitek Orbán anti komcsi dumáját. Beveszitek és nyelitek mint kacsa a nokedlit. Ha nem látjátok, miket követ el Orbán, akkor pedig vakok is vagytok. Illetve, még az is lehetséges, hogy Orbán-csókosok vagytok. Ebben az esetben örülj a szerencsédnek, drukkolj, hogy sokáig tartson és maradj csendben.

 20. 4. Ezt a kézmosótálas anekdota régóta ismert 🙂
  Minden rendszerben volt egy réteg, aki jól élt, hiszen minden hatalomnak kellett támogató! A trafiknyertesek unokái is elérzékenyült párás szemmel fogják emlegetni a jó Viktor Vezért függetlenül a kormányzása alatt történtektől.

 21. 16:
  Atyám, hány éves vagy Te, ember?
  Bajnai? Kúrcsány? Orsós?
  Színjáték az egész. Marionett bábuk, különböző színekben az agymosott tömegfogyasztóknak.
  Egyik kutya, másik eb. A pártoskodás fenntartása a lényeg. (Part angolul = rész…)
  A lényeg a Kárpát-medence (víz, élelem) birtoklása…

 22. 20:
  Tibor Bácsi, aki nem komálja a libás, meg a többi bohóc sületlenségét, az tuti nagytőkés/zorbánbérenc?!
  Az, hogy zorbán és a holokamuzó sleppje a Likud testvérpártja vajon jelent-e esetleg valamit?
  Miben van ma egyetértés MINDEN politikai szenny között? Mi folyik ma minden fertőző médián keresztül? Normális, hogy beteg aberráltak vonaglanak Pesten, vagy minden és mindenki fasisztázhatja és mocskolhatja a Szent Korona honát?
  Nem, szerintem…

 23. 23:
  Szó sincs róla. De aki 1932-ben házat tudott venni, az tuti nagytőkés. A prájddal én se értek egyet, de ők viselik a következményeit. Nálam a „szent” szitok szónak számit. A keresztény múlt se olyan nagyon fényres, mint ahogy gondolod. Bizony-bizony a világ sokkal bonyolultabb ennél. Nem érdemes engedni azindulatoknak.

 24. 23:

  Ne haragudj, de ez a Szent Korona hona akkora marhaság! Lehetne akár a Szent Piszkavas hona is! Miért ne? Magyarország hazája mindenkinek, aki annak érzi!

 25. 8 Tiborbá :

  Ha mindegyik másik mondat badarság akkor meló mellett megpróbálom holnap összeszedni amivel alá tudom támasztani a fent írtakat.
  Tudhatnád, hogy szinte az összes parlamenti férget bitóra küldeném a legszívesebben. Beleértve orbánt is ha lenne most reális alternatíva helyette íg ageddon felé menet. Ha eléggé beveti magát a baloldal meg a külföldi szponzorok akkor valószínűleg nem lesz egyedül többsége csak a jobbikkal és akkor már nem lesznek ilyen elszállt dolgai fideszéknek mint a trafikmutyi. Meg talán jöhet egy kis számonkérés bár nagy sírások árán.

  DE sajna nem láttam még említést az eddigi jobb (vagy elfogadhatóbb) intézkedésekről még: legális otthonvédelem, családalapítás támogatása, kisebbségek eddig megszokott szocpoljának és segélyének megnyirbálása, milliós végkielégítések adóztatása, nagyobb büntetési tételek, stb. Van köztük olyan ami geddon előtt jól jöhet.

  16 szabi : Libás Gordon-ról, csak hogy ne húzzam az időd itt egy 10 perces olvasmány mennyire megbízható embert raktatok az élre: http://www.civilosszefogas.hu/component/content/article/1-friss/363-bajnai-gordon-reagalt-a-civilek-kampanyara.html
  Ez a legjobb jelöltötök? Most komolyan? Szerinted kinek az érdekeit fogja képviselni? : „Bajnai szerint Magyarország egyik legközelebbi barátja a közel-keleti térségben Izrael. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, szorongva figyelik az Iránban zajló eseményeket és aggódnak a kialakult helyzet miatt.”
  Ha hosszabban szeretnéd akkor összeszedek neked pár érdekes cég-mismásolást, kanadai izrael bajnai kapcsolatokról és konkrét milliárdokról. (Pont egy olyan irodaházban dolgozom amibe beraktak egy állami céget miután eladták alóla 5 milliárdért a műemléknek nyilvánított épületét majd inkább az izraeli irodaházat visszabéreltették vele 14 milliárdért)

  Ha ezek visszajönnek akkor jöhet az egészségügy meg a még maradék szolgáltatók teljes privatizációja, hisz a szabad piac jó ugye? (csak kérdés, hogy kinek jó?)
  http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20090122-lezarult-a-privatizacio-az-allami-vagyon-felet-annak-eladasara-forditottuk.html

  Aztán kicsit segítenek majd a kisebbségen is mert el vannak nyomva szegínek meg nem hagyják integrálódni őket pedig annyira igyekeznek. Jöhetnek a cigány családok beköltöztetései a frissen belakott lakóparkokba állami pénzen meg a büntetések helyett a jegyzői csekkek. A büntethető korhatárt is fel kell majd vinni, hisz szegín kiskölkök nem tehetnek róla hogy őket küldik betörni. A pulyákat meg sokba kerül nevelni úgyhogy kell még egy kis szocpol de nem adókedvezményként mint most mert az kirekesztő, inkább csak úgy ajándékba hogy 3D tévét is lehessen venni belőle (a plazmába már beégett a mónikashow az nemjó)

 26. 7: magától értetődően a gyenge történelmi érzékedbe nem értettem bele az alulnézeti, gyakorlati, családtörténelmet, ebben erős vagy és ez a blogod egyik húzóereje. (a nemiszerv-témák mellett). Viszont ez a személyes-történelem műfaj definíció szerint (bár rém izgalmas), mindig elfogult. Tehát átfogó képet nem ad, azt csak szinezi, sok-sok eset összegzéseként már statisztikává válva.
  Konkrétan az általad említett látástól mikulásig a betevőért gürcölő szegényemberek sorsa kb. épp ilyen volt abban a korban milliók számára mondjuk Németországban, Angliában, Norvégiában, Svédországban, Olaszországban, stb. Mindezekben nem Horthy volt a kormányzó…
  A közelünkben van a glivicei csatorna, amin a sziléziai bányák szenét szálljtották az Oderához és azon Berlinbe. Az első világháborúig nem sikerült bevezetni rajta az uszályok gőzhajós vontatását, pedig a tervek évtizedek óta készen álltak, egyszerűen a folyami gőzösök (egy nagyon olcsó szállítósezköz a korban!) árban nem voltak versenyképesek a hajóvontató prolik olcsóságával. Ne feledjük, ez az európai gazdasági éllovas Németország, 1914-ig, amikor Horthy már tengernagy, vagy nemsokára az lesz. 14-ben is csak azért lehetett és kellett gőzvontatásra átállni, mert a hajóvontató fickókat behívták katonának. A kor színvonalán Magyarországon nem volt lényegében több nagyon szegény ember, mint Európa nagy részén és ez nem Horthy bűne volt, hanem az élet rendje. A világ legtöbb országában! De ennek felismeréséhez kevés az alulnézeti történelem.

 27. Tények.
  -Horthy meglehetősen szerény szellemi képességekkel rendelkezett.
  -Tengerészünk Nemzeti hadseregét a románok látták el fegyverrel
  a Tanács kormány ellen.
  -Megszegte a bleedi egyezményt
  -Kiforgatva a dolgokat ,felrúgta az örök barátsági szerződést jugókkal
  -megtámadta a Szovjetuniót /kb 100 millióan lehettek akkor/
  -hadüzenet Usa-nak
  -Fia túszul ejtésekor nem viselkedik államférfiként./inkább dögöljön még meg százezer magyar csak ne veszítse el másik fiát is/
  -balek ,amatőr kiugrási kísérlet/azt mondták nem volt képes a németek ellen fordulni ,becsületből.Új kutatások szerint megtette volna de reménytelenül elbalfaszkodta/
  -biciklis gyorshadtest a tankok ellen
  Jó tulajdonsága volt viszont hogy állítólag semmivel sem gyarapította vagyonát uralma alatt és becsületesnek volt mondható.
  Esetleg hihetett is abban amit mond.
  Reménytelen ,,elmúttnyóccév,, után került kormányrúdhoz.Sokszázezer halott,kirámolt ország stb

  Orbánról semmit sem tudok mondani.Egyik régi ismerős a választások előtt óvott tőle mindenkit:,, vigyázzatok vele mert ez egy kib@..ott sunyi alak!,,
  Van egy két jó intézkedése is de ezeket Tibor bá’ miatt nem hánytorgatom :))/meg úgyis megdöglünk.Minek dicsérjem/

 28. 27:
  Semmi kétségem, hogy jól fogalmazol, és kitűnően meg tudod védeni az álláspontodat. De én nem elfogult véleményt írtam le, hanem pontos tényeket, kiszínezés nélkül. lehet, hogy máshol is volt szegénység, sőt egészen biztos, de a „3 millió koldus országa” ragadvány jelzőt Magyarországon kívül másra nem alkalmazták. Apám nyomorúságát le se írtam, se azt, hogyan bántak az emberekkel az „urak”. Erről levél dokumentumaim vannak. Az „úri-Magyarország” fogalmat biztos nem ok nélkül találták ki. Jelen voltam 1942-ben, amikor a gépkocsit, amiben én is ültem. egy rendőr megállított valami szabálytalanság miatt. Az egyik utas kiszállt, közölte, hogy ő xy őrnagy (a nevére is emlékszem), és „fiam” maga nem látott semmit! Amire a „biztosúr” összecsapta a bokáit és jó utat kívánt. Nem győzködlek tovább, mert neked is megvan a magad véleménye, és nekem is. Nekem (mint már jeleztem) memória és emlék „tárgyak”, neked tanulmányok alapján. Egymás sose fogjuk tudni meggyőzni. Csak tudod azokat a tanulmányokat is benyomások alapján írták.

 29. 28:
  Ne kímélj, koromhoz képest meglepően jól állom a sarat. 😀

 30. 29: tartok tőle, hogy a kialakuló OV féle újfeudalizmustól sokkal jogállamibb volt a Horthy korszak. A 3 millió koldus országa szlogen nagyon is ismert volt máshol (néhol eltérő kolduslétszámmal) és Angliában nagyobb szakadék volt az „urak” és a nép között, mint Mo-on. Nekem is van családtörténelmem, nem mindenben tér el attól, amiket te írsz, de Horthyt leorbánozni akkor is igazságtalan, ha én speciel nem kedvelem Horthy alakját. AZt hiszem, lényegesen rosszabb róla a véleményem, mint a hazafias tábor zömének. De nem a régi és mai ballib-zsidó propagandisták hamis szlogenjei alapján.

 31. 31:
  Azt hiszem félreértettél. Nem volt szándékom Horthyt le orbánozni. Azt írtam, hogy Orbán átveszi mind a Horthy, mind a Rákosi éra embertelenségeit. Horthynak nehéz helyzete volt Trianon után, de a II. világháborúval kapcsolatban ügyesebben kellett volna lavíroznia. És persze az úri-Magyarországot esze ágában se volt felszámolni. Nem döntötte az országot nyomorba, arról gondoskodott Trianon, Orbán viszont ezt teszi egy viszonylag élhető országgal. Kádár alatta magyar paraszt és melós szép lassan „polgárosodott”. Orbán ezt visszafordítja. A kispolgári rétegből hajléktalanokat gyárt. A középosztály apró hányadát felemeli „felső tízezerré” a nagyobb részét legatyásítja. Óriási tehát a különbség Horthy és Orbán között, de azt Orbán átveszi Horthytól, ami ott negatívum volt és talán (pláne egy győztes háború után) kinőtt volna belőle. Különben a poszt ihletője a Margit-sziget lenyúlása volt, amit most a Norma-fa követ.

 32. Aki a nézeteimet támadja, vagy ellenem szól (nem akarok neveket írni), annak kívánom, hogy még 4 évig „élvezze” ezt az orbán diktatúrát !!! „Karosszékből” nézhetjük az ország összeomlását, ha 2014 után a viktor marad hatalmon.
  😮

 33. 32: Horthy rendszerének a konszolidált békeidőben nem voltak embertelenségei. Olyanok nem, amik ne lettek volna mondjuk Angliában, vagy az USÁ-ban a világválság idején. (mellesleg az USÁ-ban sokkal durvább volt a világválság, a nyomor mint nálunk, farmjukról elmenekülő farmercsaládok százezreivel!)
  A háborús részvételt elszúrta, ez nem vitás, még ha elég kényszerpálya volt is. Tehát nagyobb játékosok döntöttek a fejünk felett, pl. Jaltában.
  Kádár alatt a magyar parasztság nem „polgárosodott”, hanem panelprolisodott. Kihúzták a lábuk alól a fenntartható családi gazdaság lehetőségét, ami gyakran csak az éhhalál elkerülésétől alig többre volt elég, de a panelban épp ez a többlet fog hiányozni. Az olcsó orosz importolajra álljtotta át a gazdaságot és szétverte az önellátó nemzetgazdaságot. Világos, hogy Horthyhoz hasonlóan Kádár is felső kényszerek hatására is tett így.

  Orbán fosztogatásai pl. a trafikokkal meghaladják mindkét neves előd hibáit, bűneit. Igaz, Don-kanyar most nem esélyes, de pl. többbszáz akasztott lehetőségét előre nem zárhatjuk ki.

 34. 20: Nagyapám nem volt Horthy vendége és nem volt agrár-proletár , mint ahogy nem volt tőkés és nagytőkés sem. Egyszerűen volt egy állása a vasútnál,ami akkor nagy dolog volt. Akinek az özvegyétől a házat vette csődbe ment az akkor nálunk éppen aktuális nagy gazdasági világválság során és felkötötte magát a gerendára. A ház jó helyen volt, 20 év múlva kellett valakinek és hogy, hogy nem fegyvert akartak találni nagyapának a fiókjában, de azt Zsuzsa néni – aki akkor 12 éves volt – meglátta, amikor berakták és kiszedte onnan és a kútba dobta. Ezután Nagyapát rettenetesen meghurcolták, kikészítették, a családot kitelepítették. Amúgy az öreg politizált is valamilyen szinten és gondnok is volt az egyháznál, lehet hogy ez is rásegített a történtekre. A lényeg az, egy életre megkedveltették magukat a komcsik a családdal.

  Lehet, hogy korlátolt vagyok, de azért nem annyira mint képzeled és főleg nem kajálom senkinek az antikomcsi dumáját, mint ahogy a filoszemita propagandát sem veszem be, amit szerintem éppen magad fogyasztasz a szükségesnél nagyobb mennyiségben, ezért értesz egyet olyan mélységesen libajnai híveivel, de ez engem nem zavar.

  Soha nem voltam csókosa egyik rendszernek sem, jól látom ki mit követ el, sok dolog kicsapta már a biztosítékot nálam, a baj ott van, hogy – bármennyire szeretném is – nincs igazán ráhatásom a dolgokra.

 35. 35. Arma Gedeon

  „ha nem ő lesz, az összeomlás akkor is inkább garantált. Pl. klíma, olajcsúcs, stb.”

  De ha orbán lesz 2014-18 között, az 4 év, és sokkal többet árthat nekünk, Európának, mint a klíma (CO2 kibocsájtás) 40 év alatt 😉

  Az olajcsúcs más téma, abba a viktornak nincs beleszólása (nem szavaztathatja meg a parlamentben 2/3-dal, mikor fogyjon el az olaj), 😀 .

  Isten mentsen minket orbántól !! (meg a sleppjétől)

 36. 20:
  Kedves Tiborbácsi,
  Jót mosolyogtam azon, hogy lakást vagy kis házat a tőkések, (sőt nagytőkések!) tudtak venni a múlt század 30-40-es éveiben. Én nem mendemondákból, hanem közvetlenül a nagyszüleimtől tudom, hogy ez nem így volt.
  Nagyapám a Horthy-rendszerben egy sváb gyökerekkel rendelkező gyári szakmunkás (finomműszerész) volt, egy abban az időben jóhírű lakatgyárban. Gyári munkás volt, de nem proli; nem ivott, nem bagózott, nem kurvázott és nem züllött. Sokat olvasott, és a saját színvonalán próbálta megérteni a világ dolgait. Volt tartása és voltak tervei.
  Abban az időben az emberek általában jóval szerényebben éltek, többet spóroltak. Nagyszüleim mindig megtalálták a munkát, és élére állították a pénzt. Nagyapám a 15 km-re! lévő munkahelyére reggel 6-ra gyalog járt, este pedig gyalog haza, hogy a jegy árát megspórolja. Étterem helyett azt ette ebédre, amit nagyanyám csomagolt neki. Külföldi nyaralás helyett sétáltak, vagy kimentek a kertbe.
  Ugyan sok éves spórolással, de egy kis házat tudott venni a családjának Budán, a Svábhegyen. Házat vett; értsd nem vett fel hitelt, nem kért kölcsön stb., hanem összespórolta az árát. Csak addig nyújtózott, amíg a takarója ért.
  Emellett keresett annyit, hogy nagyanyámnak nem kellett dolgoznia, a gyerekekkel tudott foglalkozni; nagyanyám ugyanis háztartásbeli volt.
  De a példája nem volt egyedülálló. Sok ismerőse, barátja volt, akik hasonlóan éltek. Olyanok, akik egyáltalán nem nevezhették magukat tőkéseknek, mégis saját lakást, házat tudtak venni maguknak.

 37. 38:
  A nagyszülők az unokáknak jó nagyokat szoktak „szépíteni”, amit az unokák készpénznek vesznek. Az én apám is hatalmasakat füllentett olyan dolgokban, amire én magam is emlékeztem. Szóval csak óvatosan. Nézzük ezt a 2 x 15 km gyaloglást a munkahelyre. Normál tempóban óránként 4 km-t lehet gyalogolni. Ez 7:30 gyaloglást jelent. Abban az időben egy műszak 10 óra volt. Tehát nagyapádnak maradt 6 és fél órája az alvásra, és akkor semmi mást nem csinált. ABSZURD!, ami neked fel se tűnt. Az ilyen nagyapai szöveg megmosolyogtató.

 38. 38: Szerintem nagyapádról mintázták a töri-könyvemben a „munkás-arisztokrata” leírását. 🙂

  Abban az időben a szakmunkásoknak is kijárt az „úr” megszólítás, és jobbára a szocdem pártot erősítették a Horthy rendszerben. Rákosinak meg Kádárnak az egyik célja volt ezekből is ‘prolit’ csinálni, és erre mindenféle eszközt bevettek…

 39. 38:
  Kedves Tibor’bácsi,

  Én igazán nem tehetek arról, hogy az apád „hatalmasakat füllentett”, ahogy írtad. Szomorú, ha a mellébeszélés egy családban a szocializáció része lesz, úgyhogy megértem az óvatosságodat.

  De a tényekkel nagyon nehéz vitatkozni.

  (Zárójelben:
  1. A 4km/h sétasebesség, gyalogolni 6km/h-val, sietni 7-8km/h-val lehet.
  2. A 30-as évektől az általánosan elfogadott munkaidő 8 óra volt, nem 10)

  40:
  Munkás alatt nem csak segédmunkás vagy napszámos lumpenprolit lehet érteni, de lehet szakképzett és bizonyos határokon belül művelt gyári munkást is.

 40. 2x15km gyalog…a kerékpár olyan nagyon megterhelő lett volna egy spórolós embernek is?..ráadásul előbb beér még többet tud dolgozni és még többet rakhat el:)
  Nekem is mondták,hogy nagyapa 1 óra alatt letekert 40km-t…60-70-es években…ja aztán én fiatalon sokkal jobb kerékpárral nem tudtam megcsinálni 1:45 alatt(a teljesítményt egyformának vettem mert nagyapa erős volt:)…szép dolog a nosztalgiázás csak nehéz rá támaszkodni.
  Egyébként normális ember elindul reggel 4-kor és siet 2 órát gyalog hogy utána melózzon ? milyen munkát lehet így végezni?

 41. 41.
  Húszéves koromban ,kis mértékben de majdnem végig enyhén emelkedő aszfaltúton két és fél óra alatt tettem meg 13 km-t hazáig a vasútállomásról.Éjjel az utolsó vonattal érkeztem és buszjárat már nem volt,taxira meg nem volt pénzem csóró katonaként.
  Nekem úgy tűnt tempósan haladok. Kb 5 km/h lehetett az átlagom
  Nagyapádnak napi 5.5 órája biztosan ráment a gyaloglásra.Egy bringa jó beruházás lett volna mert a megspórolt időben dolgozhatott volna még egy kicsit.
  Nagyapám szidta a komcsi rendszert és azt állította hogy egy szakmunkás Horthy alatt el tudta tartani a családját úgy hogy az asszony otthon maradt.
  Lehet csak az idő szépítette meg az emlékeit.
  Vannak régi újságaim és a piaci árak is benn vannak de az akkori fizetéseket már nem tudom megkérdezni tőle.
  Nagyon érdekelne hogy mennyit fejlődtünk ennyi környezetrombolás árán.

 42. 43:
  A háború előtt evidencia volt, hogy csak a férfi dolgozik, a nő vezeti a háztartást és neveli a gyerekeket. Kvázi, a férfinek annyit kellet keresni, hogy el tudja tartani az egész családját. de ez nem csak Magyarországra volt jellemző. persze ehhez hozzá kell tenni, hogy a nők tisztességesen le voltak terhelve, mert nem volt porszívó, mosógép, mosogatógép,szőnyegtisztító, hűtőpult. Volt viszont befőzés, nagymosás, padlókefélés, paradicsom elrakás, télen fűtés kályhával, hamuzás, kémény tisztítás. Nem volt Pampers, de volt pelenka kifőzés, mosás, sikálás, stoppolás, stb. És természetesen főzni kellett, de nem előfőzött rizzsel, felaprított burgonyával, zacskóba zárt levessel, üvegbe zárt szószokkal, konyhakész csirkével, hanem le kellett vágni azt, stb. stb.
  Aztán jött a háború, a férfiak elmentek katonának, a nők átvették a helyüket. A háború végén Rákosiék úgy állapították meg a béreket, hogy a nőknek is el kelljen menni dolgozni. Nyugaton pedig nyomták a fogyasztani-fogyasztani, amihez kreáltak feleslegesen megvehető dolgokat, ami már egy fizetésből nem volt menedzselhető. DElment hát a feleség is dolgozni, hogy a családnak meglegyen „mindene”.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük