(1082) Szindrómatikus vallás-okozta trauma

Tibor bá’ online

 

~at500Richard Dawkins írt egy esszét „az értelem vírusa” címmel, aminek bevezetése annyira jó, hogy egyszerűen kénytelen vagyok idefordítani. Íme: Ismerek egy kedves, hatéves kislányt, aki az apja szemefénye. A kicsi úgy tudja, hogy Tom és Jerry, az egész-macska páros valóban élnek. Hisz a Mikulásban, és ha felnő, akkor jó tündér szeretne lenni. Ő és kortársai minden szavát elhiszik a tiszteletreméltó felnőtteknek. Ha azt mondják neki, hogy egy boszorkány a királylányt békává változtatta, el fogja hinni. Ha azt mondod neki, hogy a rossz gyerekek az idők végezetéig a pokolban fognak égni, éjszaka lidércnyomásai lesznek. Most tudtam meg, hogy az apja beleegyezése nélkül ezt a hiszékeny kislányt egy romai katolikus apáca fogja tanítani. Mik az esélyei?

Az emberigyemek agyát az evolúció úgy formálta, hogy a népének kultúráját szivacsként szívja magába. Erre a legnyilvánvalóbb bizonyíték, hogy néhány hónap alatt megtanulja anyanyelvének alapjait. Beszédében használni fog egy szótárnyi szót, bonyolult szintaktikát és nyelvtani szabályokat fog alkalmazni jóval felnőtté válása előtt. Ezek az ismeretek idősebb agyaktól érkeznek. Mivel a fiatal emberi agy hasznos információk villámgyors felszívására van programozva, nem nagyon tudja a káros és haszontalan információkat kiszűrni. Ennyi neuró-byte letöltése, ennyi szellemi kód átmásolása mellett természetes, hogy egy gyermek agya rászedhető. Mivel majd minden javaslatot elfogad, könnyen sebezhető, könnyű prédája lehet hittérítőknek, prédikátoroknak, apácáknak. Pontosan úgy, mint az immunhiányban szenvedő betegek a különböző fertőzésnek, a gyermekek is ugyanúgy ki vannak téve olyan szellemi fertőzésnek, amit a felnőttek minden nehézség nélkül lesöpörnek magukról.

________________________________________________________________

~at514Azt vizsgáljuk, hogy némely vallás gyakorlása miként vezet mentálhigiéniás problémához!

Dr Marlene Winell egy San Franciskóban élő, fejlődési terapeuta és egyben egy Pünkösdista misszionárius leánya. Ez a szokatlan kombináció különleges rálátást adott számára bizonyos dolgokban. Az elmúlt 20 évben hozzáforduló nőket és férfiakkal kezelt, akik vallásos fundamentalistáktól szerzett lelki traumájukból iparkodtak megszabadulni. Dr. Winnel a szerzője a Leaving the Fold – A Guide for Former Fundamentalists and Others Leaving their Religion  (A gyülekezet elhagyása – korábbi fundamentalisták és mások útmutatója, akik elhagyják hitüket) című könyvnek, amiben leírja mindazt, amit 28 év pszichológiai praxisa során tapasztalt, miközben igyekezett segítségére lenni azoknak, akiknek a vallásgyakorlása komoly pszichés sérüléssel járt. Dr. Winell 2010-ben kezdett aktívan fellépni – az ő szavaival élve – a szindrómatikus vallás okozta trauma (RTS) ellen. Miután a témával kapcsolatban a British Association of Behavioral and Cognitive Psychologists Egyesület több cikket is publikált a Keresztény Tanácsadó Egyesület tiltakozni kezdett, mert szerintük túl nagy nyilvánosságot kap egy viszonylag marginális jelenség. Argumentumuk a jól ismert vonal mentén haladt. Szerintük a vallással, a vallásos könyvekkel (elsősorban a Bibliával) nincs semmi baj, de ezeket néha érdemtelen emberek interpretálják. Vagyis, nem a vallással van a baj, hanem egyes papokkal. Tegyük fel tehát a kérdést a toxikus vallások mindössze rossz interpretációk? Mi a vallás okozta trauma?

De, kezdjük az alapokkal! Mi az a szindrómatikus vallás okozta trauma? — Ez a szindróma egymással együtt járó szimptómákból áll, amelyek vallásgyakorlásból származó, káros hatásokat váltanak ki, és amelyek két dolognak a következményei: 1) Egy erősen fegyelmező vallásba való bemerülés. 2) Egy vallásos gyülekezet elhagyása.

A legtöbb ember meglepődik, amikor találkozik a „szindrómatikus vallás okozta trauma” kifejezéssel, mert a nyugati kultúra feltételezi, hogy a vallás egy pozitív intézmény. Éppen ezért nem látnak abban semmi rosszat, ha a gyerekeket vallásra nevelik. Sajnos azonban a helyzet az, hogy a vallásoktatás és a vallásgyakorlás adott esetben komoly pszichés megbetegedést okozhat. Ugyanis a biblia alapú vallásos gyülekezetek célja az „akarat megtörése” patriarkális családi felépítés mellett, szigorúra fogott gyerekneveléssel, ami psziché romboló, hiszen fizikai és szexuális abúzussal jár együtt. A főproblémát mégis az adja, hogy a fizikai és szexuális abúzus mellett a fegyelmező vallásoknál emocionális és mentális abúzus is fellép, mert: 1) mérgező oktatás folyik (örök bűnhődés a pokolban, eredendő bűn). 2) vallásos szellemi beállítottság, mint például büntetés, bűnös gondolatok, paráznaság. 3) Egysíkúság, ami miatt a hívő információktól vagy lehetőségektől esik el, ami az egészséges fejlődéséhez szükséges lenne.

Vegyünk néhány példát a gyakorlatban fellelhető RTS-re!

Félelemmel kapcsolatban számtalan esettel lehet találkozni. Gyermekkorban benevelt fundamentalista tanokra a felnőtt egyén úgy emlékszik vissza, hogy a pokoltól és az apokalipszistől meg volt rémülve, még mielőtt a pontos értelműkkel tisztában lett volna. Néhánynak felnőtt korban állnak elő felvillanó emlékek, pánik rohamok, vagy éppen lidércálmok, annak ellenére, hogy már rég nem hisznek a tanoknak. Az alábbi idézet egy olyan személytől származik, aki nappal normális alkotó életet élt, de éjszaka félelmek lepték el. Íme:Rettenetesen féltem, hogy a pokolra jutok. Féltem, hogy valami szörnyű bűnt követek el, nem voltam ura a cselekedeteimnek. Néha az éjszaka közepén felriadtam és sikongatni kezdtem. Dörzsöltem a karjaimat, mintha meg akarnék valamitől szabadulni. Fel-lemászkáltam a szobában, próbáltam megnyugodni, de úgy tűnt a félelem teljesen eluralkodik rajtam.

A fegyelmező vallások berkein belül szubkultúra uralkodik, amihez természetszerűen alkalmazkodni kell. Ebből következik, hogy ha valaki el akarja hagyni őket az átvett szubkultúrába ütközik. Akkor egy kezelt vallomása:

Elveszítettem a barátaimat, elszakadtak a családi kötelékeim. Most pedig a hazámat veszítem el. E miatt a mérgező vallás miatt oly sok mindent elveszítettem, amiért mérges vagyok és nagyon szomorú. Megpróbáltam új barátokat szerezni, de csúfos kudarcot vallottam. Nagyon egyedül érzem magam.

Azonosulás után egy vallás elhagyása teljesen felboríthatja egy ember valóságérzetét, beleértve önismeretet, másokat, az életet, a jövőt. Az olyanok, akik nem ismerik ezeket a dolgokat, beleértve terapeutákat is, nehezen értik meg milyen zavartságot okozhat. Lásd az alábbit:

Az én gyülekezetem tanai mélyen beültek a szívembe. Nem tudom pontosan visszaadni, hogy az én vallásom milyen hatalmas mértékben befolyásolta a világról alkotott képemet. A gyülekezet elhagyása után az első lépéseim félelmetesek voltak, gyakran gondoltam az öngyilkosságra. Ezen már túl vagyok, de még mindig nem találom tökéletesen a helyemet a világban.

Vallásos csoportok félelemkeltéssel tartják együtt a hívőket, de megóvják őket a „külvilágtól”. Ebből következik, hogy a tagok önmaguk küszködve állják meg helyüket a társadalomban, ami megnehezíti a kilépésüket. Ez a nehézség még nagyobb, ha a hívő nem felnőtt korában csatlakozik, hanem beszületik a csoportba. Egyértelmű, hiszen nem tapasztalhatott meg vonatkoztatási pontokat.

Vallásos körökben felvetik, hogy ezek az emberek különben is depresszióra lennének hajlamosak. Ez azonban egyáltalán nincs így. Dr. Winell megfigyelései szerint ezek az emberek mélyebben involváltak a hittel. Számukra az emberi integritás, részvét, etika nagyon fontos fogalmak, és amikor kigyógyulnak, újra formálják az életüket, akkor derül ki, hogy mennyire energikusak, kreatívok új dolgokkal kapcsolatban.

Mi pontosan a szindrómatikus vallás okozta trauma?

Az RTS egy olyan specifikus szindróma együttes, amire jellemző egy mérgező vallás elfogadása, tehát nem egy sima trauma. Ennek felismerése rendkívül fontos a helyzet megítélése és az öngyógyítás szempontjából. Egy másik megkülönböztető tény a társadalmi megítélés, ami jelentősen eltér minden más trauma megítélésétől. Amikor valakit családon belüli bántalmazás ér, a megmenekülésért tett lépéseket a társadalom szimpátiával néz, sőt nyújt segítsége. Senki se tesz fel kérdéseket, és természetesen nem küldik vissza a bántalmazót a családjához. A vallását elhagyókkal pedig pontosan ez történik. Nem felismerve a szindrómákat a szenvedőt legtöbbször papokhoz vagy egy másik valláshoz küldik.

Nem lehet, hogy az RTS megteremtése mindössze egy ateista támadás?

Ateisták általában nem terjesztik istentelenségüket. Különben se lenne rá szükségük, mert az Interneten egymást követve alakulnak meg az olyan közösségek, amelynek tagjai különböző gyülekezetekből léptek ki, és iparkodnak segíteni egymásnak. Ezeket az embereket nem valami propaganda térítette el korábbi hitüktől, hanem önmaguk tapasztaltak meg az elfogadhatatlan dolgokat. Elsősorban a szélsőséges fegyelmezést, másodsorban a „szerető” isten által fenntartott büntető intézményeket, mint például a pokol, végül pedig természetellenes elvárásokat, amelyek elsősorban szexualitással kapcsolatos. Egyes vallásos gyülekezetek által hirdetett bűnök és azok büntetései a józanul gondolkodó emberek számára elfogadhatatlanok. A tradicionális vallások egyszerűen nem tudtak lépést tartani a korral.

Angolul tudóknak érdemes végignézni: http://youtu.be/_AQqfoAmD08

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

33 gondolat erről: „(1082) Szindrómatikus vallás-okozta trauma

 1. Szerintem itthon kevésbé veszik szó szerint a Bibliát a vallásos emberek, mint az USA-ban. Amerikában sok gyülekezet szektaszerű, a TV-ből is módszeresebben kapják a vallásos agymosást.

  „Nem lehet, hogy az RTS megteremtése mindössze egy ateista támadás?
  Ateisták általában nem terjesztik istentelenségüket.”
  Az ateizmust viszont terjesztik olyanok, akiknek politikai érdeke a vallások meggyengítése. Ennek lehet az is a célja, hogy atomizálják a tömegeket, ne tudjanak egységesen fellépni semmilyen ügyben, ne mondhassák közösen, hogy ez helyes, vagy helytelen. Egy másik cél, hogy az irányítást igénylőket beterelhessék más karámokba, mint ideológiák, pártok követése. Korábban fontos szempont volt az egyház hatalmának gyengítése, uralkodók legitimációjának aláásása. Ez utóbbi célt Európában már elérték.

 2. 1:
  A szerző elég világosan megkülönböztet a „mérgező” és „fegyelmező” vallásokat azoktól, amelyek lelki megnyugvást biztosítanak. Elvégre ez volt a reformáció lényege. De álláspontom szerint a r.k. vallás a mai ember számára kifejezetten mérgező és fegyelmező.

 3. 2: én is megtapasztaltam ennek a dolognak a negatív hatásait, a mai napig sem tudtam teljesen lebontani a rámrakott korlátokat. Dolgozom rajta.
  Mindezek ellenére én is azt mondom, hogy nem annyira a vallással van baj, mint a balfék, tudatlan emberekkel, akik körül vesznek.
  Mert a poklot is el lehet normálisan magyarázni:
  fiam, ütheted az ujjadat kalapáccsal, de akkor neked fog fájni.
  Ja, és azt is hozzátenném, hogy a pokol sem örök, csak amíg Te azt teremted magad körül a tetteid és gondolataid által.
  Természetesen sok pap nem értene egyet a megállapításommal, de hát nem is kell mindenki mindenben egyetértsen.

 4. 2: „a r.k. vallás a mai ember számára kifejezetten mérgező és fegyelmező”

  Tibor bá’, ez azt jelenti, hogy volt olyan időszak a múltban , amikor pozitív szerepet játszott a katolicizmus?

 5. Felekezettől függetlenül nagyon sok múlik a papon/lelkészen, pedig az alapelveknek mindenütt egyformának kellene lenniük.
  Az ijesztgetés szerintem a világi hatalom megszerzésére irányul (ezzel tartják kordában a híveket), Jézus a z evangéliumok szerint egészen más eszközöket használt. Erőszakot pl. a kufárok kikergetésén kívül nem alkalmazott, a fontoskodó, hatalmaskodó tanítványokat jól lebaszarintotta (amikor nem akarták hozzá engedni a gyerekeket)stb.

 6. 1: Sajnos Itthon is vannak szép számmal agymosott keresztények. Mit szólsz pl. egy ilyen videóhoz:
  http://www.youtube.com/watch?v=ztcYj4OA6H0
  Finom utalásként a kígyó mondja el az iskolai álláspontot… De persze azon csak röhögni lehet, a bölcs bagoly szépen felmondja a bibliai változatot.
  Aztán hamar kiderül, hogy a bábjátékosok szerint aki az evolúcióban hisz, az azt hiszi, hogy egy nagy robbanással alakult ki minden, pedig a kettő baromira nem ugyanaz. Szóval még el is ferdítik a tudományos álláspontot, hogy aztán nevetségessé tegyék.
  Sajnos az ősrobbanás és az evolúció folyamatait és bizonyítékait sokkal bonyolultabb egy gyereknek elmagyarázni, mint azt mondani: Isten csinálta.

  „Korábban fontos szempont volt az egyház hatalmának gyengítése, uralkodók legitimációjának aláásása. Ez utóbbi célt Európában már elérték.”

  És mennyivel jobb ez így! Vannak még olyan országok, ahol egy-egy vallásnak, vagy uralkodónak abszolút hatalma van az alattvalói felett, de egyik se szimpatikusabb az európai plurális helyzetnél.

 7. „Ateisták általában nem terjesztik istentelenségüket.” Kivéve Tibor bát. :-DDDDD Kb. hetente 1 poszt szól arról, hogy a vallásos emberek mind hülyék.

 8. 7, „vallásos emberek mind hülyék”

  Nem hülyék, csak megvezetettek! 🙂

  Amúgy meg, ha figyeltél volna, Tibor bá nem ateista.

 9. Hát igen…
  A lányom most fél-8 éves és a suliban a tanárnéni a tudtom nélkül engedte el (és később többször küldte is) a jelenleg még önkéntes hittanra.
  Eredetileg Ő akart menni kíváncsiságból, mert két kis barátnője „be van íratva” és mesélték neki a zavaros sületlenségeket, amiket persze meg akart érteni és hát erre a legjobb hely az ahol ezekről beszélnek…
  Magyarországon mostanában lesz kinevelve az elsötétített generáció (elsősorban a szegényebb rétegek gyermekeiből, akiknek magasabb ismeretek megszerzésére nem lesz reménye sem) ezzel megalapozva majd kialakítva a két új társadalmi osztályt: a modern ipari jobbágyokét és a rajtuk uralkodo önmagát a nemzetnek tekintő tőkés (tudományos,vagyoni,technikai értelemben is) elitet! (pontos elnevezéseket a jövő generációk adnak majd nekik évszázadok múlva)

 10. Camelia, jól látod! Tibor bá sokat foglalkozik – én úgy mondanám – istenkereséssel. 🙂
  Különbem jó az írás, a „vallás” káros hatása nyilvánvaló. Jézusnak is a kora „vallásos” vezetőivel volt konfliktusa, és ezek mai megfelelői a papság. A katolikus egyház gondolkodásmódja alapvetően hasonlít az ószövetségi zsidóságéra, akik a rájuk nézve veszélyes tanítása miatt keresztre feszítették Jézust.
  Fontos tudni, hogy a Biblia nem erről a „vallásról” szól. Nem kell bedőlni a mainstream prédikációknak. Aki keresi, az meg is találja a választ, miről.
  Tibor bá jó úton jár. Kíváncsi vagyok, kimoderálja-e ezt 🙂

 11. 7:
  Sikerült létrehoznod egy információmentes hozzászólást. Gratula!

  8:
  Köszi! A hívőknek az ateista és az agnosztikus egy és ugyanaz. Hiába ne, egyszerű észjárású emberek.

  9:
  meglátásoddal nem nehéz egyetérteni.

  10:
  A kimoderálást ki kell érdemelni. Nem könnyű. 😀

 12. A vallások a saját vallásuk terjesztéséhez az emberi elme, lélek „biztonsági kapuit” használják fel.Ahogyan péld a Windows számítógépes programban is a biztonsági kapukon,réseken hatolnak be a férgek,féregvírusok(mert mindkettőt emberi elme alkotta).Vallás behatolása a lélekben, a léleknek a másik ember jóindulatának,segítőkészségének elfogadásában és a közösséghez tartozáshoz vonzódásban keresendő.A történelem előtti időkben az az ősember egyede ha nem tudott közösségbe tartozni az egyhamar elveszett:vagy a vadállatok marcangolták szét vagy saját fajtársai verték agyon, esetleg hamarabb belehalt kisebb sérülésekbe,balesetekbe,mérgezésekbe.A közösség a túlélést jelentette.Ezért kialakult az emberben az erős
  kötődés, hogy közösségbe tartozzon.Nem akar egyedül maradni.Ezért tudják alkalmazni már évszázadok óta a börtönökben is a fegyelmi büntetésként a magánzárkát,magánelzárást.Erre épülnek a vallások is.A hittérítéseknél „Isten” csak mint szemléltetőeszköz jelenik meg, úgy mint egy biológiaórán a csontváz.A vallási közösség térítői erre „mutatnak” rá, hogyha elfogadom az ő segítségüket, majd ők elvezetnek hozzá, megtudják mutatni hogy az én lelkem hogyan fog eljutni oda ahová az övék is, és elmondják, segítenek megismerni mit kell ehhez nekem tennem.Mivel ezt nem csak egyszemélyben, nem egy emberrel
  teszik egyszerre, máris megvan a közösség.Ezután az egyedben erős érzelmi kötődés alakul ki a közösség többi tagja felé, mert úgy látja mind egyet akarnak.Ha már kialakult az erős érzelmi kötődés egyed-közösség között, akkor a vallás valamelyik szintű vezetője használja ki az egyed segítőkészségét, jóindulatát, hogy az egyedtől anyagi javakat vár/kér a közösség javaina anyagi építéséhez,fejlesztéséhez is(természetesen minden, ezzel elszámolási kötelezettség nélkül).Ebből a közösségből lelkileg kiszabadulni később lehetettlen (ki is szeretne egy magánzárkában kuporogni vagy egyedül maradni a Szibéria tajga vadonjában?), innen esetleg csak átlépni, futballnyelven:átigazolni, egy másik hasonló vallási közösséghez lehet.Hogy a végén meg is védjem a vallásokat:vannak jó oldalai is, például egy hozzátartozó nélküli(vagy arról nem gondoskodó) személynek testi-lelki támaszt tud nyújtani egy vallási közösség és teljes lelki elbizonytalanodás, öngyilkossági elképzelés jóval
  nehezebben alakul ki a közösségben.

 13. Nem találkoztam még olyan katolikussal, aki hirdetett volna olyan „természetellenes elvárásokat,
  amelyek elsősorban szexualitással
  kapcsolatos.”

  A kislány meg maximum megtanulja, hogy ne lopj, ne ölj, stb.

 14. ‘Egyes vallásos gyülekezetek által hirdetett bűnök és azok büntetései a józanul gondolkodó emberek számára elfogadhatatlanok.’

  Tudtommal a kereszténység és az iszlám egyetlen büntetési módot ismer, az örök kárhozatot. (Milyen szerencse, hogy a hitetlenségen kívül minden mást meg tudnak bocsátani.) A gyarló, emberi jogrendszerekben általában alapelv, hogy a büntetésnek az elkövetett bűnnel arányosnak kell lennie. Ez persze csak egy apró szelete annak, amiért a valláson röhögünk, de már ennek alapján eldöntheti mindenki, hogy isteni bölcsességről, vagy primitív ijesztgetésről van-e szó.

  13. Szerintem – és a lepedőbe öltözött, kissé mosdatlan hippi haverom szerint – a házasság előtti szex tilalma természetellenes.

 15. 4: Observer!
  A feudalizmusban hatalmas volt a társadalmi különbség, amit még kellemetlenebbé tett az alacsony termelékenység. Ezt fenntartani csak terrorral lehetett. Szerintem szerencsésebb volt, ha a jobbágy a halál utáni pokoltól félt, mintha a földesúr felnégyelésétől kellett volna félnie.

  12:
  Egyéni meglátás, de elfogadható mint a variánsok egyike.

 16. 13:
  „Nem találkoztam még olyan katolikussal, aki hirdetett volna olyan “természetellenes elvárásokat,
  amelyek elsősorban szexualitással
  kapcsolatos.”
  Nem jártál még a Fülöp Szigeteken.

 17. A most terjedő leendő világvallásról, a New Age-ről szól ez a filmecske (ami nem is mai termés):
  http://www.youtube.com/watch?v=EUMK1gHOS9o
  Aki szeretné tudni honnan erednek a legfrissebb agymosások, ne hagyja ki.
  Persze biztos lesznek, akik megköveznek ezért a linkért 😀

 18. 17:
  Én nem.

  Egyébként, Még Orbán is tanulhatna tőle. Itt még csak öreg asszonyok kezet csókolnak, de fiatal lányok még nem pisilnek levendulát Orbán láttán. 😀

  Camelia! Mit szólnál egy ilyen istenhez? Nekem tetszik. 😀

 19. 18. Tibor bá’: Azért ezek a isten-guruk tudhatnak valamit, hogy ennyire el tudják venni az emberek eszét, amint a filmben is látszik.
  Sajnos van személyes tapasztalat is: egyik unokatestvéremet behálózták a ’90-es évek elején, amikor betették a lábukat hazánkba is. Teljesen elidegenítették őt a családjától, és mire vissza tudták szerezni, az agymosás eredményeként zombiként lézengett ebben a világban. A mai napig sem lett 100-as 🙁
  Szóval csak óvatosan ezekkel az ezo-baromságokkal. Veszélyesebb talajon nőnek, mint sokan hiszik…

 20. 19:
  Én abszolút ezotéria ellenes vagyok, de néhány begolyózott még ide is beteszi a lábát és nyomja a szöveget, hogy nem adok helyett az „alternatíváknak”. Ezek a birkák nem értik meg, hogy a cukornak a konyhasó nem alternatívája, csak azért mert mind a kettőt kiskanállal be lehet tenni a teába.

 21. 2: „De álláspontom szerint a r.k. vallás a mai ember számára kifejezetten mérgező és fegyelmező.”

  Tibor bá’ korábban írtad, hogy te is a r.k. vallás berkein belül tanultál. Rád is tekinthetünk „kifejezetten mérgezett és fegyelmezett” egyedként, vagy akkor még másként volt?

  Nálad is okozott az ottani oktatás „komoly pszichés megbetegedést”? Alkalmazták e rajtad az „akarat megtörése” módszert patriarkális családi felépítés mellett? Legfőképpen volt e szigorúra fogott gyereknevelés, ami pszichédet rombolta, ami fizikai és szexuális abúzussal járt együtt?

  A mérgező oktatás folyamata (örök bűnhődés a pokolban, eredendő bűn), vallásos szellemi beállítottság, mint például büntetés, bűnös gondolatok, paráznaság és egysíkúság, ami miatt a információktól vagy lehetőségektől estél el, ami az egészséges fejlődésedhez szükséges lett volna milyen károsodásokat okozott a pszichédben, okoz e problémát még ma is?

  Bocsáss meg, hogy ilyeneket kérdezek! Magam is vallási intézményben tanultam, nyolc évig (mondjuk nem r.k. hanem proti., református intézményben), ezt az egyet hagyták meg az országban a komcsik. Ott sem volt minden 101-es, de azért én soha nem éreztem úgy, hogy a fent leírt szándék állna az oktatás hátterében, sőt nagyon is normális társaság volt. Nem ért semmilyen abúzus sem. Utána tovább tanultam azon az egyetemen, amit a reformátusok alapítottak éppen 101 évvel ezelőtt, persze azt is elkommunizáltak az e.t.-ak, ma talán a legnagyobb egyetem az országban és benne van a világ 400 legjobbjában.

  Nekem eszembe sem jutna, hogy rosszat mondjak arról a közösségről, amelyiknek nagyon is sokat köszönhetek. Nem értem hogy van ez nálad, amikor a visszaemlékezéseidben még pozitívan nyilatkoztál volt tanáraidról (akik közül nekem az volt a legszimpatikusabb, aki fényképezni tanított, bár sejtem a többi is jó tanár lehetett).

  Úgy gondolod, hogy a 21. századra lett ilyen mérgező ez a vallásos oktatás? Én úgy gondolom, hogy csak a befolyásolható embereket lehet korlátok közé, vagy éppen akolba terelni, akit nem ejtettek a fejére azt úgysem tudják hülyévé tenni. Még mindig kevésbé káros egy hagyományos egyházi oktatási intézmény, mint egy modern kori bizniszszekta, amely tényleg a fenti posztban leírt károkat okozhatja.

  A te személyes példád a legjobb arra, hogy a posztban leírtak nem érvényesek egyformán mindenkire…

 22. 21:
  Emlékeim szerint az első gyónás előtt úgy rettegtem, hogy rám jött a szarás. Amikor a pap elé kerültem, aki egy magaslaton ült egy palást alatt (és nem volt gyóntatószék) remegtem a félelemtől. Nyögdécseltem. Ekkor 8 éves voltam. 9, 10 évesen már internátusban kellett gyónni havonta egyszer, az első pénteki áldozást megelőzően. Ott is féltem, de már nem annyira, mint az első alkalommal. Féltem és ezért kihagytam volna, ha lehet, de nem lehetett. belénk volt nevelve, ha egymást követő 9 első pénteken gyónunk és áldozunk, akkor Szűz Mária nem engedi, hogy elkárhozzunk. Mikuláskor az a hír járta, hogy a sátán ördögök képében bejutott az épületbe. Valamennyiünket kirázott a hideg. Az alagsorban lévő étkezőből vacsora után felmentünk az emeleti hálókba, természetesen kettesével sorban. A legelső fiú előrenyújtott karral egy keresztet tartott maga elé és állandóan azt motyogta „távozz tőlünk sátán”. Én ekkor már nem nagyon féltem, mert ellentmondásokat fedeztem fel. Pl. Pénteken nem volt szabad húst enni, de a szerzetesek ebédlő ajtaját kinyitva, onnan rántott hús illata áradt ki a folyosóra. Persze azért a lehetőség ott lebegett, mi va akkor ha mégiscsak van pokol és oda kerülök. 13-14 éves korban hetente hallottuk, hogy ha magunkhoz nyúlunk akkor gerincverő sorvadásban fogunk idő előtt, mondjuk 30 évesen meghalni. Ez természetesen egy hatalmas hazugság volt. Ez bizony szexuális abúzus, mert a kamasz fiúk maszturbálnak, méghozzá kivétel nélkül mind. Ergo állandóan meg kellett gyónni, és állandóan bűnösnek éreztük magunkat. Szóval személy szerint én nagyon egyetértek az írottakkal. De…. Az én IQ-m jóval átlag feletti, tehát engem nem lehet etalonnak venni. Átlagos intelligenciával önmagad nem vagy képes menekülni a vallás karmaiból.

  Gyerekkorban mindenki befolyásolható, méghozzá nagyon. Erről szól a Dawkins fordítás, nem viccből tettem oda.

  A paptanárok, mint tanárok jók voltak, de piszok szigorúak. A nádpálcás feleltetés mindennapos volt, de persze abban az időben a világi iskolákban is volt nádpálca, legfeljebb jóval ritkábban használták.

  Azt azért ne felejtsd el, hogy Kálvin és Luther a reformációt nem ok nélkül csinálták.

 23. 22: Római katolikusként nekem semmilyen rossz tapasztalatom nem volt eddig, pedig jártam hittanra, voltam elsőáldozó és bérmálkozó is. A hitre mégis önmagam keresésével jutottam el, nem tanult és agymosott hitem van. Az igazi hitnek belső meggyőződésből és tudatos keresésből kell jönnie. A katolikus vallás engem semmiben nem korlátoz és nem is kényszerít semmire sem. Szabadon, minden korlát nélkül, önként vállalva tudom megélni a hitemet. Aki fél a pokoltól és a sátántól, meg nem szeret gyónni és állandó lelkiismeretfurdalása van a bűnöktől, annak nincsen letisztult hite, ugyanis a katolikus vallás nem a félelemről, hanem a szeretetről, reményről szól.
  Ki hogyan közvetíti ezt és hogyan éli meg, az nem a valláson múlik, hanem a közvetítőkön és értelmezőkön, tehát mindig az egyénen. Lásd inkvizíció, ellenpélda Assisi Szent Ferenc.

  Abban viszont egyetértek, hogy napjainkban tucatszámra alapítanak egyházakat anyagi érdekből, tudatlan emberek megvezetésével, agymosásával, mert sokan tartozni akarnak valahova és ezt kihasználják. Lásd: kisegyházak, ezotéria.
  Ezek tényleg elszakítják egymástól az embereket, családtagokat és befolyásolhatóvá teszik az embert, aki agymosottá, befolyásolhatóvá válik.

 24. 22!
  Tibor bá!
  Én sem vagyok oda ezekért a már fanatikusan űzött vallásokért,de a gyerekem nekem 3 és fél évet volt Minorita rendes kollégiumban.Teljesen meg voltam elégedve a kollégiummal.Nem tanították a gyerekeket fanatikusan,mégis egyfajta védőhálót alakítottak ki a gyerekek körül, érezzék hogy van valami körülöttük,van mibe bele kapaszkodni.Hetente egyszer volt templomka,viszont minden este volt meleg vacsora,és előtte imádkozás,amit szerintem nem vittek túlzásba..A gyerekek mégis szerették,és tiszteletben tartották a papokat ott,és nem volt semmilyen magatartás beli kihágás.Teljesen más volt mint a világi kollégiumok,ahova bevezették szintén mint az iskolába a liberalizációt,és a gyerekek jó dolgukba azt sem tudták(tudják) mit csináljanak.Szóval annyit akarok mondani,hogy valamiféle fegyelem kell a gyerekeknek,(nem fanatikus vallás)mert nélküle látjuk mit okoz a nagy liberalizáció.Nem lehet mindent,és minden döntést a gyerekre bízni..Kell hogy legyen előttük cél,és hogy azt miként lehet elérni..Nem csak élni,hanem valamilyen rendnek ,rendszernek is kell lennie az életben,nem csak lógni a nagy világban..

 25. 24:
  Egy szóval se mondtam, hogy a gyereket nem kell kellő mértékben fegyelmezni, hogy ne vaduljon el, és megtanulja az elvárásokat. A kérdésre adott válaszom nem erről szól. ráérzésem szerint 130 IQ alatt a vallás pozitív eredményt kölcsönöz. 100 IQ alatt kötelezővé tenném. De ugye, van akinek az IQ-ja 130+ 🙂

 26. 25: Tiborbá! Dr. Csernus a 130+ IQ-sokat okos Okoskodóknak nevezi! (a blogon jelenlévők természetesen kivételt képeznek).
  Egyébként az igazság felismerése nem IQ kérdése, sőt. Nemhiába mondjuk azt, hogy józan paraszti ész. Az IQ nagyon is relatív. Még az egyetemen mondta egy professzorom, hogy a Kalahári sivatagban nem sokra menne egy európai professzor a tudásával, egy busman viszont percek alatt megtalálná a nedvességet adó gumókat a föld alatt. Az igazság általában ott kopogtat, ahol alázat van.

 27. 27:
  Érdekes, amit írsz, csak összekevered az intelligenciát az ismeretekkel.

 28. 27. Az európai professzor és a busman intelligenciáját úgy lehetne összehasonlítani, ha egy mindkettőjük számára ismeretlen környezetbe tennék őket, és megfigyelnék, hogy milyen gyorsan jönnek rá az alapvető összefüggésekre.
  Volt már olyan, hogy az öreg parasztbácsi, akinek a nyolc általánosa sem volt meg dörzsölt észjárásával még az ügyvéd eszén is túljárt. De nem azért, mert paraszt volt, hanem azért mert intelligens volt, és átlátta a másik szándékát.

 29. 22: Amit leírtál értem, biztosan szigorúak voltak a paptanárok és keményen fegyelmeztek. Mit gondolsz arról, ha a Magyar Bálint és Hiller István által jócskán átalakított – liberalizált – nevelési rendszerben neveltek volna, ahol te (és a többi gyerek, ahogy ma szokás) verted volna a tanárokat és korlátlan hálózati hozzáférésed lett volna, hogy minél több pornót nézhess, a sok recskázás elősegítése végett, akkor is itt tartanál? Lenne ennyi ismereted az ott és akkor lerakott alapok nélkül? Kiteljesedtél volna ennyire, ha nem irányítják rá a figyelmedet az ismeretek tárházára? Nem vesztél volna el a mocsokban, amit mindenhonnan rád zúdítottak volna, mint manapság? A liberális társaság legalább annyira befolyásolni akar mindenkit – nemcsak a gyerekeket, – mint Dawkins írja a vallási közösségekről. Azért mégsem lehet egy napon emlegetni a kettőt véleményem szerint… Szerintem nemcsak a magas IQ számít, hanem az is, hogy a megfelelő képzést kaptad a megfelelő időben, amit leírtál negatívum és „abúzus” eltörpül amellett amit kaptál, de gondolom ezt úgysem fogod elismerni.

  Dawkins valami olyasmit dimenzionál túl, ami tényleg előfordul, kis százalékban, de nem ez a meghatározó, sőt inkább az ellenkezője. Érdekes nála és nálad is, hogy csak a rosszra emlékeztek, és azon rágódtok. Lehet ez a túl magas IQ átka… 🙂

  Luther és Kálvin, hogy mit akart és hogyan lett belőle az ami lett megérdemelne egy külön misét. 😉

 30. 30. Amit leírtál az úgy hülyeség ahogy van!
  Kreálsz egy abszolút helyzetet és felhozod példának.
  Nem tudom hány éves vagy, de sokéves tapasztalat az, hogy veréssel soha nem lehetett gyereket nevelni. Legföljebb megfélemlíteni és félelembe tartani. A személyiség 3-5 éves korban kifejlődik. Eddig lehet alakítgatni valamelyest. ezután már csak finomítgatni lehet.
  A másik dolog, az iskola soha nem tud nevelni, maximum hatni.
  A nevelést összekevered az idomítással, mint oly sokan.
  A nevelés alapja csak a család lehet, az otthoni példa mutatás, átvétel. Amit hoz otthonról a gyerkőc, azt fogja prezentálni bárhol máshol!

  Ez rád is vonatkozik! 😀

 31. 30:
  Az objektivitás az én szent tehenem, ne kérdőjelezd meg!

  Én mindössze lehetőséget kaptam a paptanároktól. A többit megteszi a született intelligencia. Esős napokon délután nem mentünk ki a szabadba két studium között, hanem a az ebédlőben volt szabad foglalkozás. A többiek főleg gombfociztak a 12 személyes ebédlő asztalokon, én kivettem egy könyvet (pl..A számok csodálatos világa) és azt olvastam gombfoci helyett. 14 évesen a fiúk Fradi-Újpest meccsre mentek vasárnap én a kvantummechanikáról olvastam ismeretterjesztő könyvet. Első technikumban 10 osztálytársamnak tartottam minden délután „tanulókőrt”, és a harmadikosoknak alapvető atomfizikát adtam elő kémia órán, miközben a kémia tanár beült az első padba. negyedikben a párhuzamos osztálynak matekot adtam elő, amikor a tanárnak dolga volt. Ez egy adottság, és semmi közre a paptanárokhoz. Viszont kötelességemnek érzem, hogy ne csak én profitáljak belőle, hanem nyitott fülű mások is.

 32. 30:
  „…A liberális társaság legalább annyira befolyásolni akar mindenkit – nemcsak a gyerekeket, – mint Dawkins írja a vallási közösségekről…”

  Hibás gondolatmenet.
  Valójában arról van szó, hogy az önálló világkép megteremtése óriási befektetés, mivel mindent a nulláról kell magadnak felépíteni. Erre az embereiség kicsiny töredéke képes csak, a maradék pedig szépen elfogadja amit mások készen nyújtanak nekik. (A 25.-ös hsz. zseniális.)

  Az intézményesített liberalizmus és az intézményesített vallás egy és ugyanaz!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük