(VM-122) A történelem ismétli önmagát (de csak ha odafigyelünk)

Tibor bá’ vissza a múltba online

 

Apámat az ötödik általánosnak megfelelő első gimnáziumi osztályából eltanácsolták, elment inasnak, aztán évekkel később felszabadult, és mint géplakatos nemzet engem. Így aztán igazi proli gyerekként nőttem fel egészen 9 éves koromig. Ekkor olyan történelmi idők jöttek, hogy apám nagykereskedő lett és egyszeribe a felső középosztályba ugrottunk átmenet nélkül. Felnőtteknél nem egy könnyű művelet, de gyerekeknek meg se kottyan. Igaz a „hozzám méltó” gyerektársaságban nem volt könnyű dolgom, de azért vettem az akadályokat. Aztán jött a Fordulat éve és mindenki egyformára lett szabva, de ez csak a jelenre vonatkozott, a múltbéli különbözőségek azért megmaradtak. Én viszont ott maradtam a középen, se nem munkás származás, se nem osztályidegen, hanem mi? Apám piszok gazdag lett, de csak rövid ideig, ennek ellenére már nem húzott a proletárokhoz, ami átragadt a gyerekeire is. Nem mintha én kritika nélkül bármit is átvettem volna a szüleimtől, de az állandó antikommunista szöveg az én ifjú tapasztalataim szerint ült, nagyon is valósnak bizonyult. Ennek az egyik tapasztalati megállapítása szerint a pártba belépők kifejezetten és kizárólagosan karrieristák, ráadásul csekély képességekkel bíró emberek, akik ezt a hiányosságukat párthűséggel kívánják pótolni (ismerős?). Ezzel azonban volt egy kis probléma, amikor kikerültem az első munkahelyemre, ahol fehérgalléros besorolásom volt, azt tapasztaltam, hogy a kékgallérosok között sokan ideológiai alapon, és nem anyagi érdekből álltak a kommunista párt mellé. El nem tudtam képzelni, miért? Ha valaki a párton keresztül kíván érvényesülni, az érthető, nem becsülendő, de érthető, érdek nélkül? Nyilvánvalóan meg vannak tévesztve, be vannak csapva. Egyszerűen nem lehet rá más magyarázatot találni.

Évek kellettek hozzá, hogy szélesebb látómezővel rendelkezzek, és jobban átlássam az emberi viszonyokat, kitaláltam, hogy azok, akik a Horthy rendszerben egyszerű munkások vagy földnélküli parasztok voltak, olyan fokú kizsákmányolásban, mellőzésben, figyelembe nem vételben volt részük, hogy nekik a Rákosi rezsim felüdülésnek számított, ráadásul Rákosinak mindent megbocsátottak azért, amit a volt uralkodó osztály tagjaival tett. Igaz, hogy csak nyomorgásra volt elég az előírt termelés 100 százalékos teljesítése, de hogy a volt urak Recsken követ törtek, száraz kenyeret és vizet kaptak, hogy ne haljanak éhen, és törhessék tovább a köveket, az mindenért kárpótolta őket.

Ez az ifjúkori tapasztalat most azért jutott eszembe, mert Orbán fel kívánja gyorsítani a társadalmi egyenlőtlenségek rabló-kapitalista kialakulását, egyértelműen a felső-középosztályt favorizálja, ahová most már az Orbán család is tartozik, nagyívben szarva a munkásosztályra, de még az alsó középosztályra is. Veszélyes játék! Lehet neki jól megfizetett, kvázi magánhadserege, de amikor a nép már csak a láncait veszítheti el, ahogy ezt a pártállami frazeológia hirdette, szörnyű és szokatlan dolgok tudnak történni. Emlékszem személyes élményemre, amikor a végsőkig kizsigerelt nép, szunnyadó dühét levezetve, a nagykörút fájára, spontán felakasztotta a tömegben felismert ávóst. De csak a vicc kedvéért, kutyafuttában fésüljük át a történelmet!

Julius Cézár: kiváló politikus és hadvezér, irgalmatlan jól tudott bánni az emberekkel (ismerős?), azután megölték, miért is? Mert a köztársaságból diktatúrát csinált, ezt látva Marcus Brutus (saját falkája, hehehe) és több szenátor összeesküdött, abban a reményben, hogy sikerül megmenteniük a köztársaságot (nem sikerült).

XVI. Lajos francia király alatt az ország hatalmas adósságot halmozott fel, elsősorban az amerikai gyarmathoz történő, ortodox ragaszkodása miatt (ismerős?). A pórnép éhezett. A király intézkedései félelmet keltettek a külvárosok éhező népében. Egy zömében külvárosi asszonyokból álló tömeg kenyeret követelve vonult Versailles-ba. Lajos látszólag engedett, azonban a tömeg nem oszlott fel, és éjjel betört a palotába. A testőrök védekeztek, de nem tudták megállítani a tömeget. A király és királyné kénytelen volt menekülni, de elfogták őket, majd később mindkettőt lefejezték.

Benito Mussolini: 1914 novemberében a nemzetközi munkáspártok nagy többségének támogatásával újságot alapított „Olaszország népe” címmel, amelynek segítségével különösebb szervezkedés nélkül a baloldali tábor vezéralakja lett. Hét évvel később, 1921-ben, 180 fokos fordulatot téve, a „fenyegető szocializmusra, és a rendfenntartó fasiszta szerepre” hivatkozva, belépett a Nemzeti Blokkba. (ismerős?) Egy évvel később erőszak nélkül, törvényes úton lett Olaszország miniszterelnöke (ismerős?). Mussolini betiltotta a „felforgató” ellenzéki szervezeteket és az „ellenséges” sajtót (ismerős?), bevezette a rendőri internálást, a meggyengített parlamenttel elfogadtatta, hogy rendeleti úton kormányozhasson. Ezzel az országgyűlés teljesen elvesztette a jelentőségét (ismerős?). A diktatúra végjátékaként a parlament 1928-ban feloszlatta önmagát. A parlamentáris rendszer felszámolása után új törvényeket hozott (ismerős?). Viszonylag hosszantartó népelnyomást követően a II. világháború végén olasz partizánok elfogták, fejbe lőtték, majd fejjel lefelé felakasztották – szeretőjével együtt.

Indira Gandhit: saját, jól megfizetett, hűségesnek hitt, testőrei gyilkolták le. Az ok? A szikh kisebbség elnyomása, amiért két szikh származású testőre ellene fordult. Rádzsiv Gandhit, Indira fiát, szintén legyilkolták, de ugyanígy járt Anwar El Sadat, Egyiptom nagyhatalmú első embere is, ez utóbbit igen látványosan, egy felvonulási parádé dísztribünjén. Mi a közös ezekben a gyilkosságokban? Hogy minegyiknek felduzzasztott, jól fizetett, testőrgárdája volt, ami ezek szerint nem életbiztosíték. Úgy tűnik, zsarnoknak lenni csak rövid ideig kifizetődő. — Orbán Viktor sajtófigyelő gárdájának ezt az írásomat kellene ezüsttálcán bevinni a főnökük íróasztalára „szigorúan titkos” felülbélyegzéssel, nehogy a sleppjének tagjai elolvassák, mert még meggondolhatják magukat. 😀

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 

17 gondolat erről: „(VM-122) A történelem ismétli önmagát (de csak ha odafigyelünk)

 1. Tibor bá’ mindig olyan szívesen olvasom a cikkeit és magam előtt vizionálom az elképzeléseit és visszaemlékezésit. Én ezt a párhuzamot teljesen reálisnak tartom de mivel én Jobbikos vagyok sokszor elgondolkodom azon, hogy ha Vona lenne a miniszterelnök, nem fordulna-e ő is át egy ilyen diktátorba és a győzelme hallatára nem történne-e nagyorru tőkekivonás az országból és teljes tőzsde alapú forintcsőd ? Lehet Orbán is ezért hódol be szép lassan az EU-nak nem ? Nem erősségem a politika, ezért is kérdezek, mert az Ön véleményére adok.

 2. 1:
  Az megbocsátható, ha egy vezető téved, hibázik, de különben a nép javáért tevékenykedik. Azonban Orbánnál tettenérhető, hogy kizárólag saját túlélésére koncentrál, miközben neki semmi se drága, amit persze a nép fizet meg.

  Ami Vonát illeti, ha igazi államférfiúvá nővi ki magát, akkor nem fogsz benne csalódni, de ez ritka. A hatalom korumpál!

 3. 1-2: Van egy amerikai ürge, akit úgy hívnak, hogy Jesse Ventura (született James George János, az apja szlovákiai magyar családból származott). Mr. Ventura pankrátorként kezdte, de volt a Navy Seal-nél (az amerikai haditengerészet elit kommandója) mesterlövész, volt színész (egyik legismertebb szerepében Schwarzenegger mellett játszott kommandóst a Predator című filmben), sőt, 1999 és 2003 között Minnesota állam kormányzója is. A kormányzása alatt elérte, hogy Minnesota költségvetése pluszos volt, a többletet nemes egyszerűséggel egyenlő részben felosztotta az állam polgárai között, és csekken kifizette nekik.

  Ventura egyébként nem egy okos ember, de van egy sorozata (Conspiracy Theory with Jesse Ventura), amit egyébként maximum akkor érdemes végignézni, ha jót akar röhögni az ember, viszont van benne egy nagyon jó mondata. Arról beszél, hogy az IGAZI hazafit az különbözteti meg a megélhetési politikustól, hogy az igazi hazafiak nem azért vállalnak köztisztviselői posztot, mert karriert akarnak, hanem azért, mert úgy érzik, a hazájuk hívja őket, és tenniük kell valamit. Ő 2003-ban nem is gondolt arra, hogy újra jelöltesse magát, mert nem karriert építeni akart, hanem Minnesota költségvetését akarta rendbe tenni. Miután ez sikerült, visszament színésznek és pankrátornak.

  Az ilyen fajta államférfiúi erényeket a rómaiak határozták meg talán a megmarkánsabban. A római polgárok elsődleges feladata, hogy földet műveljenek, vezessék a családot (pater familias), katonáskodjanak, köztisztviselői hivatalt csak akkor vállalnak, ha a haza ezt követeli tőlük, és nincs más megoldás. Pontosan ezért Rómában nagyon sokáig a hivatalokkal kapcsolatos költségeket maguk a köztisztviselők vállalták a SAJÁT vagyonukból. Államférfinak lenni ugyanis nem kiváltság, hanem kötelesség, ami felelősséggel és megterheléssel jár, ezért akkor kell vállalni, ha VALÓBAN erre van szüksége a hazának. Aki karriert és vagyont akar építeni a politikában, az nem államférfi, hanem megélhetési politikus.

  A mai magyar politikai palettán nem megélhetési politikusokat csak elvétve találunk, és ezeket az embereket hajítják ki a leghamarabb a pozícióikból. Bencsik és Ángyán a lehető legjobb példák erre. Gyurcsány és Orbán az új generációs megélhetési politikusok. Gyurcsány mit is csinált a politikán kívül? Semmit, rövid KISZ titkárság után bezsebelte az MSZMP szétcincálásakor rá jutott milliárdokat, majd főállásban politizált. Orbán mit is csinált a politikán kívül? Semmit, ahogy kijött a jogi egyetemről, máris csak a politikával foglalkozott. Vona se különb. Elvégezte az ELTE BTK történelem szakát, utána 1999 óta gyakorlatilag mást se csinál, csak politizál. Ezektől az emberektől ne várjatok valódi államférfiúi erényeket, mert nem államférfiak, hanem megélhetési politikusok. Ezek az emberek MINDIG csak azt fogják mondani az embereknek, amit azok hallani akarnak, mert így biztosíthatják, hogy újra meg újra megválasztják őket. Olyan körökben forognak, ahol át se látják a valódi problémákat, túl régóta vannak politikai pozícióban ehhez.

 4. 3:
  Ez a szomorú valóság, de a valóság ennél is szomorúbb. Ugyanis a helyzet nem rektifikálható, mert ők hozzák a törvényeket, és olyat nem fognak hozni, ami az érdekeik ellen szól. De sajnos ezt lehet fokozni. Tegyük fel hogy valami csoda folytán egy államférfi kerülne a miniszterelnöki székbe, aki lemondana fizetéséről és olyan törvény tervezetet nyújtana be, ami szerint a képviselőség (+ polgármesterség) tiszteletbeli megbizatás, és nem jár érte fizetés. Ezt a miniszterelnököt nálunk azonnal megbuktatnák, az USA-ban pedig lelőnék. – – – Jut eszemebe eddig 43 elnöke volt az USA-nak, ebből 4 merénylet áldozata lett. Ezek szerint az elnökök meggyilkolási esélye 9%.

 5. 3. jancsika

  Nagyon jó ez a tömör hozzászólásod, a poszttal együtt be kellene dobni minden lakás postaládájába. Nem várnék tőle nagy változást, mert Tibor bá’val értek egyet, itt változást már nem várhatunk, csak az összeomlás után. Hátha megmaradna néhány példány belőle, s első leckének jó lenne az utánunk jövőknek.

 6. Így viselkedik egy felelős miniszter?
  http://indavideo.hu/video/Ne_valaszolj_Gyula_ne_valaszolj_allj_ellent
  Riporter: Mi lenne az a kérdés, amire szívesen válaszolna?
  Budai Gyula: Mit szól Gyurcsány Ferenc plágiumügyéhez.
  Riporter: Mit szól Gyurcsány Ferenc plágiumügyéhez államtitkár úr?
  Orbán Vitkor (TEK gyűrűjéből nagypofájúan kikiabálva): Ne válaszolj, Gyula! Ne válaszolj! Állj Ellent!
  Budai Gyula: Ezt a kérdést nem nekem kellett volna feltenni.

 7. Tibor ‘bá átmentél szexuális blogba? Minden nap a f*szokról írsz? 😀
  Kicsit túlértékeled őket. Nem érdemelnek ezek meg ekkora figyelmet 😉

 8. Tibor bá, kicsit túlzóan bánsz egyes szavakkal, egy géplakatos nem számított „prolinak”.

  3: pontosítás: Orbán már az egyetemen politikusnak készült és Gazdái is annak szánták, mint a kurucon leközölt megfigyelési jelentésekből kiderül.

 9. 8:
  Debizony, proli volt a javából. A szakmunkás is proli volt, nem csak a betanított, ez utóbbi (többnyire) lumpenproli volt.

 10. 2. Tiborbá,

  „Azonban Orbánnál tettenérhető, hogy kizárólag saját túlélésére koncentrál…”

  Még mindig nem találtam választ arra a dilemmára, hogy ha Orbán kizárólag a túlélésre koncentrál, akkor miért játszik öngyilkos játékot.
  Mindjárt azzal kezdte, hogy kiborította a bilit Brüsszelben, ráadásul amikor ő volt az elnök, aztán meg úgy átírta az alkotmányt, hogy a baloldal még mindig nem kap levegőt.
  Ahogy te is megjegyzed, a diktátorokat sokszor a saját emberei csinálják ki.
  Ahonnan én nézem, Orbán többet hazárdírozik mint az aki túl akar élni.
  Ej, pedig arany élete lehetne, ha minden teketória nélkül behódolna az „erősebbenk”. Cohn Bendittel kávézgathatna az EP büféjében, és talán Barroso is megveregetné a vállát időnként. Dőlhetne az IMF hitel ej-haj-sose-halunk-meg alapon, és ha véletlenül mégis kormányváltás lenne, tuti professzori állást kaphatna valamelyik washingtoni politikatudományi egyetemen.
  Végülis… ha sikerült a komplett lengyel kormányt eltenni láb alól egy repülőbalesetben, akkor a Patás már gyerekjáték lenne… És ezt szerintem ő is tudja.
  Hát miféle túlélési taktika ez?

 11. 10:
  Az elmeháborodottak logikája kiismerhetetlen. Orbán elmeháborodottságára pedig számtalan jel utal. Jézus miért hagyta magát keresztre feszíteni. Nagy Imre miért nem hajolt meg Kádár kérése előtt? Mert elmeháborodottak voltak, nem hősök, nem mártirok. Ha elfogadod a tételt, miszerint Orbán elmeháborodott, minden a helyére kerül. Nincs több talány.

 12. Elnézést kérek,de Julius cézárnak azért kellett meghalnia,mert mint egyedüli diktátor nem rómára és a népre volt veszélyes hanem a szenátusra. Ez igen nagy különbség,hiszen a nép körében nem voltak népszerűségi gondjai. Nagyjábol ugyan ezért kellett megölni Mátyást nálunk azzal a különbséggel hogy ő az uralkodó elittre és az akkori nyugatra volt veszélyes. Mégpedig azért,mert egységesen mögöttük állt a pórnép a kialakult uralkodó osztállyal szemben. A legnagyobb különbség az,hogy akkoriban még feltünhettek ilyen zsenik,ma viszont már élből eltapossák még mielőtt hatalomra kerülhetnének. Akkor is és most is ugyan úgy a megosztottság kedvezett az elittnek,hiszen az egységességben világformáló lehetőségek rejlenek.

 13. 10: Orbán autokrata, abban az értelemben, hogy nem visel el más véleményt, és hogy más dirigáljon neki. Ő akar lenni a legokosabb, és a legerősebb (lsd. Gyurcsány kinyírására tett kísérletek). Ezért nem képes önként ‘behódolni’. Akkor viszont visszakozik, ha valaki, nála erősebb, jól pofán vágja (Tipikus cigány mentalitás khm. khm. 🙂 ).

 14. Elnézés a lassú moderálásért, nem otthon vagyok.

  13: Hát igen!

 15. 11 Tiborbá

  „Ha elfogadod a tételt, miszerint Orbán elmeháborodott, minden a helyére kerül.”

  Rendben.
  Akkor viszont a „túlélésre való koncentráció” dolog bukik, mert elsősorban a rátermettebbek és nem az elmeháborodottabbak élnek túl nagyobb számban.

  Kicsit olyan mint a 22-es csapdája: Vagy hülye, és akkor nem érdekli a túlélés, vagy mindenáron túl akar élni, de ebben a pozícióban csak különleges képességekkel lehetséges.

  Orbánt lehet szidni meg kritizálni, de kellene bele valami konzisztenciát is csempészni, mert ha csak tücsköt-bogarat kiabálunk rá, és minden negatív dologgal párhuzamba állítjuk ami utunkba kerül, akkor az nem kritika, hanem személyes durrogás.

  A történelem sajnos pont azért ismétli önmagát, mert szeretjük lehülyézni az ellenfeleinket, ahelyett, hogy „szembenéznénk” azokkal a valós folyamatokkal, amelyek pozícióba helyezték őket.
  Lehet Hitlert meg Sztálint is idiótázni, ami igen kényelmesen megkerül néhány fontos tényt. Rövidtávon talán kifizetődik, de ha csak hülyítjük magunkat azzal, hogy őket hülyézzük, akkor újra meg újra felkészülhetünk arra, hogy időnként átveszik a hatalmat…
  Az „intelligencia” a hajára kenheti az IQ-ját.

 16. Az emberiség gondjai nem politikai,hanem erkölcsi eredetűek..
  Attól hogy egy politikai rendszer megváltozik,attól még nem lesz jobb soha..És ahogy látom nem is lett soha jobb..
  Az embereknek kell(ene) változni..De ezt már sokszor kitárgyaltuk..
  Ha ennyit foglalkoznánk önmagunkal,(és elemeznénk önmagunkat) mint egyedül Orbánnal,akkor már hol járnánk..

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük