Tibor bá blogja (366) A III. világháború (előkészülőben)

önarcképA szerző Michel Chossudovsky az Ottawai Egyetem professzora, a Globalizációt Kutató Központ igazgatója, több könyv szerzője, például a 2003-ban megjelent New World Order-nek. Az alábbiakban összefoglalom Chossudovsky gondolatait, amit kiegészítek saját meglátásaimmal. (kvázi vitatkozni fogok vele).

Némi analógiát felállítva Chossudovsky az I. és II. világháborút  valamifajta etalonnak tekinti és ez adja neki az ötletet a III. világháború (szerinte) előkészületeivel kapcsolatban, aminek első állomása Irán célkeresztbe állítása lenne. Ebből következik, hogy az emberiség elérkezett egy veszélyes útkereszteződéshez. Irán megtámadására való felkészülés előrehaladott állapotban  van. A legmodernebb hadieszközök, beleértve termonukleáris robbanófejeket (nuclear warheads) is, már készenlétben állnak. Az eredeti tervek szerint Irak megtámadása után Irán következik. A katonai előkészületek, vagyis a hadi eszkaláció a végső cél. Iránnal párhuzamosan Szíria és Libanon is hadszíntér lesz, amit a stratégiai felfejlődésben Észak Koreával, Kínával és Oroszországgal történő szembeállás követ. 2005-óta Amerika és szövetségesei, vagyis a NATO tagállamok és Izrael széleskörű stratégiai felfejlődésen mennek át, azaz jelentős hadianyagot halmoznak fel, amivel párhuzamosan az USA, NATO és Izrael légvédelme teljes összehangolását is megteremtették.

Most egy kicsit átveszem a szót. Az kétségtelen, hogy mind az I. mind pedig a II.  világháború „előestéjén” nagyméretű csapatösszevonások történtek a több évig tartó, előzetes fegyverkezést követően. Ahhoz se fér kétség, hogy az USA jelentős katonai erőket vont össze a Közel-keleten. Ez azonban, az én megítélésem szerint, csak „presszió” – ha úgy tetszik, blöff, hogy Irán ne akarjon regionális középhatalommá válni (nem feltétlen nukleáris fegyverek birtokában). Bár – ahogy látszik – Irán jó póker játékos és a blöffnek nem dűlt be. Másfelől pedig a III. világháború minden bizonnyal termonukleáris háború lesz és nem fog 6 évig tartani, legfeljebb 6 napig. Hidrogén bombás támadáshoz semmilyen előkészület nem kell. Ráadásul a siker elsőszámú feltétele a meglepetésszerű támadás. Az amerikai felfejlődés se Kínát se pedig az oroszokat nem riasztja meg. Amennyiben az amerikaiak elhatározzák, hogy Iránt (Milosevic módra) megleckéztetik, akkor arról 24 órával korábban Mind Pekinget, mind pedig Moszkvát tájékoztatni fogják, de még azt is közölni fogják, hogy pontosan hány robbanófejet fognak bevetni. A szót viszont visszaadom Chossudovskynak, mert nem kizárt, hogy neki van igaza.

Az előkészületekhez hozzátartozik a „frontvonalban” lévő országok, mint Szád Arábia, Egyiptom, Japán, Dél-Korea, India, Ausztrália, stb. „megdolgozása” (Tibor bá: Ez tényleg nem árt 😀 , mert az angol munkáspárt vezére – Tony Blair utóda – éppen tegnap jelentette ki, hogy az iraki és afganisztáni háborúba történő beszállás egy rossz ötlet volt). Szeptember 11. után az ilyen  nagyfokú harckészültséget „globális terrorellenes háborúnak” nevezik (Global War on Terrorism) ami alatt azt értik, hogy az országokhoz nem köthető ellenséget (például az Ál Kaidát) olyan országokban támadják meg, amelyek – USA feltételezés szerint – támogatják őket: Irán, Szíria, Libanon, Szudán, hogy csak néhányat soroljunk fel.

Háború és gazdasági krízis (Economic Crisis) Irán megtámadásának előjelei messzire nyúlnak. A háború és a gazdasági krízis szorosan összefüggenek. A háborús gazdaságot a Wall Street finanszírozza, mint az Obama adminisztráció hitelezője. Az amerikai Hadügyminisztérium sok száz milliárd dolláros megrendeléseinek leszállítói az amerikai fegyver gyártók, akik gondoskodnak termékeik folyamatos fejlesztéséről. Az „olajért vívott háború” közvetlenül az angol-amerikai olajtársaságok érdekeit szolgálja. Amerika és szövetségesei a leghangosabb kardcsörtetést a globális gazdasági válság kellős közepén végzik, és akkor meg se említettük az emberi történelem során megélt legnagyobb környezeti katasztrófát.

A médiák dezinformációja: A társadalom véleményét a médiák befolyásolják, ezért hallgatólagosan támogatja a kormány Irán ellenes politikáját, illetve indifferens vagy nem fogja fel, hogy egy ilyen büntetésnek szánt, Irán atom létesítményei ellen végrehajtott támadásnak milyen következményei lehetnek. A háborús előkészületekhez hozzátartozó amerikai és izraeli gyártmányú nukleáris fegyverek pusztító hatását a médiák gyakorlatilag elbagatellizálják, ha összevetjük azzal, mekkora hűhót csaptak a H1N1 vírussal kapcsolatban. Az Irán ellen indítandó támadást a médiák úgy kezelik, mint egy közönséges témát a száz közül. Az a tény, hogy Irán megtámadása egy globális háborúhoz vezethet, fel se merül. (Tibor bá: ezzel tökéletesen egyet értek, hiszen magam is azon munkálkodom, hogy az irányt adó médiák tudatos elhallgatását a magam módján megtörjem.)

A gyilkolás és pusztítás kultusza: Az amerikai hadsereg egy gyilkolásra szakosodott gép, amibe – hollywoodi módra – be van építve a gyilkolás és pusztítás kultusza. Ezt a kultuszt a CIA és a Pentagon jóváhagyta, sőt szponzorálják a filmipart, hogy a háborúbarát propagandát hirdesse. Volt CIA ügynök, Bob Baer szerint: „A CIA és Hollywood szimbiózisban élnek”. A gyilkoló gép globális szinten működik az egyesített parancsnoki struktúrán belül, amit az állami intézmények, a corporate media, és a New Word Order (Új Világrend) intellektuális szakértói rutinszerűen működtetnek. Az emberi tudatba be van építve az erőszak és a gyilkolás kultúrája. A háború, mint a társadalmi fejlődés szükséges velejárója, széles körben elfogadást nyert. A hazát meg kell „védeni”. A nyugati demokráciákban a „rend és törvényesség” szükséges eszközének van elfogadva a „terroristák” törvényen kívüli legyilkolása, azaz legyilkolásuk legitimmé vált. Az emberiségért vívott harcot az úgynevezett „nemzetközi közösség” jóváhagyja. Nem ítélik el, mint közönséges büntettet. Kitalálóit és alkalmazóit megjutalmazzák a világbéke fenntartásáért. Iránnal kapcsolatban kiderül, hogy a globális biztonság illúziójának nevében a megtámadása tökéletesen legitimív. (Tibor bá: Jól feltárt tények és meglátások, amivel csak egyet lehet érteni)

Irán ellen irányuló „megelőző” légitámadás eszkalációhoz vezethet: Jelenleg a Közel keleten három hadszíntér létezik: Irak, Afganisztán-Pakisztán, és Palesztina. Amennyiben a Szövetségesek „megelőző” támadást hajtanak végre, az egész térség, a Földközi-tenger keleti medencéjétől egészen Kína nyugati határáig, fellángolna, ami potenciálisan egy III. világháborúba torkolhat. Egyáltalán nem  valószínű, hogy a bombázás – amennyiben elszánják rá magukat – csak a Bushr atomlétesítményre korlátozódnak, ahogy azt az USA-NATO szóvivők hivatalosan állítják. Ami ennél sokkal valószínűbb, hogy mindenre – katonai és civil létesítményekre is kiterjedne.

térkép

A Világ ki nem nyert nyersolaj készletének 10 százaléka Irán alatt található, amivel a 3. Helyen áll a 25 %-os Szád Arábia, és 11 %-os Irak után. Miközben az USA a Világ olajtartalékának mindössze 2,8 százalékát tudhatja magáénak. Ehhez hozzá kell még adni azt, hogy Iránban nemrég fedeztek fel egy kb. 1.120 millió m3-re becsült földgázmezőt. Csakhogy Irán lerohanása nem csak az iráni olaj és gáz diszponálásának angol-amerikai felújítását jelentené, de egyúttal veszélyeztetné Kína és Oroszország befolyását és jelenlétét is a térségben.

olajvezetékek

Irán megtámadásának terve az egész világ katonai meghódításának részét képezi. A Pentagon a profitszerzés által vezérelt, határok nélkül, „hosszú háború” elnevezésű projektum (World domination) a kezdő lépése. Az USA-NATO hadászati tervezők a katonai eszkalációra különböző szcenáriókat latolgatnak. Természetesen tökéletesen tisztában vannak, hogy ezek mit jelentenek geopolitikailag, magyarul azzal, hogy az iráni háború könnyen túlnyúlhat Közép-Ázsia Közép-Keleti régióján. De alapos analízisnek vetették alá az olajpiacra kiható gazdasági következményeket is. Bár Irán, Szíria és Libanon jelentik a közvetlen célpontot, Kína, Oroszország, Észak-Korea – Venezuelát és Kubát már nem is említve – szintén rajta vannak a legyőzendő ellenségek listáján. Az USA-NATO-Izrael katonai terjeszkedés, és az orosz illetve kínai határok közvetlen közelében végzett hadgyakorlatok ténye és azok időzítése egyértelmű figyelmeztetés, hogy Irán megtámadásával kapcsolatban meg se kíséreljék az ellenkezés kinyilvánítását.

Globális hadviselés: A középtávú stratégiai cél Irán megtámadása mellett, Irán szövetségeseinek a semlegesítése, erőfitogtató diplomáciával. A hosszú távú cél pedig Kína és Oroszország megtámadása. Bár a közvetlen célpont maga Irán, katonai felvonulás semmi esetre se korlátozódik a Közel-Keletre és Közép-Ázsiára. A globális katonai forgatókönyv már elkészült. Az USA vezette koalíciós csapatok és a legmodernebb fegyverek felvonultatása egy időben kezdődött meg a Világ valamennyi régiójában. Észak-Korea partjai mentén lejátszódó amerikai akciók, beleértve a hadgyakorlatokat is, szerves részét képezik a globális tervnek. A szövetséges hadgyakorlatok elsődleges célja Oroszország és Kína figyelmeztetése. Jelenlét a Koreai-félszigeten, a Japán-tengeren, a Taiwani-szorosban, a Dél-kínai-tengeren egyértelműen Kína fenyegetését szolgálja. Patriot rakéták Lengyel országi telepítése, valamit a cseheknél létesített radarállomások Oroszország fenyegetését szolgálja. A bulgár és román tengerpartokon felvonultatott hadihajók; amerikai és NATO csapatok felsorakoztatása Grúziában; jelentős hadihajó összevonás a Perzsa-öbölben Irán ellen irányul; a Latin-amerikai csapatmozgások Venezuela és Kuba ellen irányulnak.

Az amerikai „katonai segítségnyújtás”: Az amerikai „katonai segítségnyújtás” zászlaja alatt bizonyos országokat felhasználnak saját céljaik elérésére. Ilyen például az Indiának nyújtott 5 milliárd dollár értékű hadianyag szállítás (Huge U.S.-India Arms Deal To Contain China), aminek célja a Kínával történő szembeállítás.

A hadászati felvonulás menetrendje: A Pentagonnak 56 országban voltak katonai bázisaik, de 2001.09.11.-óta további hét országban létesítettek bázisokat, összességében közel 260.000 amerikai katonával feltöltve. Amerikai fegyverszállítások szempontjából meghatározó a katonai akció beindításának időpontja. Normál körülmények között az amerikaiak által támogatott katonai fellépésre akkor kerül sor, amikor a szükséges hadianyagok a helyükön vannak és a helyi katonaság kiképzése befejeződött (lásd: India). Amit most tapasztalhatunk, az egy pontosan koordinált globális haditerv, amit a Pentagon több, mint 40 ország hadseregének a bevonásával készített el.

A III. világháború szcenáriója: A fentiekben vázolt katonai felvonulás több régióban összehangoltan folyik igénybe véve az Amerikai szövetségesek hadianyag raktárait. A jelenlegi kontextusra jellemző a globális katonai felvonulás, ami egyetlen szuper-nagyhatalom által összefogott számtalan szövetségest használ fel helyi háborúkra, ami élesen különbözik a II. világháború levezénylésétől. Az 1940-es évek kommunikációs technológiája és fegyverei nem tették lehetővé, hogy nagykiterjedésű földrajzi területeken, pontosan összehangolt, „valós idejű” hadviselést folytassanak. A globális hadviselés feltétele az egyetlen katonai hatalom koordinált felvonulása. A háború végén ledobott két atombomba kivételével a II. világháborút hagyományos fegyverekkel vívták. Ma, egy modern háborúra a Föld körüli műholdpályák hadrendbeállítása lenne jellemző. Nem csak termonukleáris fegyverek lennének bevetve, de egész sor modern fegyverrendszerek is, beleértve elektormetrikus fegyvereket és környezetmódosító technikákat.

Az ENSZ Biztonsági tanácsa: Június elején az ENSZ Biztonsági Tanácsa negyedik alkalommal hozott határozatot Iránt sújtó szankciókkal kapcsolatban, amit amerikai nyomásra mind Kína, mind pedig Oroszország megszavazott, tegyük hozzá, hogy önmaguk hátrányára. A szankciók megszavazásával saját katonai szövetségüket (SCO = Sanghaji Együttműködési Szervezet) gyengítették, ahol Iránnak megfigyelő státusza volt. A szankció befagyasztja Kína és Oroszország Iránnal kötött bilaterális katonai együttműködését, és kereskedelmi megállapodását, miközben Irán légvédelmi rendszerére – ami az orosz szállításoktól függ – komoly csapást jelent. A Biztonsági Tanács határozata lényegében zöld fénnyel utat enged Irán „megelőző” megtámadására.

Felkészülés a háborúra: A nyugati sajtó egyhangúan megbélyegzi Iránt, mint a globális biztonság fenyegetőjét, a feltételezett (de nem létező) nukleáris fegyverkezési terve miatt. A hivatalos bejelentéseket visszhangozva, a média követeli Irán büntető lebombázását, hogy Izrael  biztonságban lehessen. A nyugati főirányú média csörteti a kardot abból a célból, hogy a közvéleménybe beágyazza a valós iráni veszedelem gondolatát és annak elfogadását, hogy az iráni iszlám köztársaságot ki kell vonni a forgalomból. A háborúviselés konszenzusának megteremtése hasonlít a spanyol inkvizícióra. Elvárja és megköveteli annak elismerését, hogy a háború egy humánus vállalkozás. Miközben ismert és jól dokumentált, hogy a globális biztonságra valójában az USA-NATO-Izrael szövetség jelent veszélyt. Viszont egy inkvizíciós környezetben a realitás a feje tetejére áll. A háborús uszítók a békére vannak elkötelezve, a háború valós áldozatai pedig a háború  bajnokai. Míg 2006-ban az amerikaiak két-harmada ellenezett egy Irán elleni katonai fellépést, a 2010-es felmérés már azt mutatta, hogy a lakósság 56 százaléka helyesli egy Irán ellen irányuló katonai támadást.

Ez a háború egy őrültség: Albert Einstein pontosan tudta, mit jelent egy termonukleáris háború. Őt idézve: „Nem tudom, hogy pontosan milyen fegyvereket fognak használni a III. világháborúban, de azt tudom, hogy a IV. világháborút botokkal és kövekkel fogják vívni.” A média, az intellektuelek, a tudósok és a politikusok elhomályosítják a ki nem mondott igazságot, nevezetesen azt, hogy nukleáris töltetek alkalmazása elpusztítja az emberiséget, és az ehhez vezető úton már elindultunk. A profitéhség a döntéshozók elméjét elborítja, ezért esztelen bábuként cselekszenek.

hidrogén bomba

Tibor bá összesített véleménye: Ahhoz semmi kétség nem fér, hogy Chossudovsky professzor tökéletesen képben van, és jelentős belső információval is rendelkezik. Azonban érzéseim szerint összekeveri a  konvencionális és a nukleáris háborúra utaló jeleket. Amerika a régi, jól bevált taktikát alkalmazza. Megdönt minden olyan kormányt, amelyiket nem tud megvásárolni magának, és bábokat tesz be helyettük. Ily módon  biztosítja magának az erőforrásokat és az országok kizsákmányolását. Hadseregét ezért tartja fenn, és ezért költ hatalmas pénzeket a legmodernebb fegyverek előállítására. (az már csak hab a tortán, hogy ezért nem az amerikai adófizető, hanem a világ népei fizetnek, köszönet a dollár tartalékvaluta státuszának). Nem tartom valószínűnek, hogy tervezné egy III. termonukleáris világháború megindítását, amit nem lehet megnyerni, mert a „győztes” éppen úgy vesztes, mint a legyőzött. Arról nem  beszélve, hogy ehhez az idő nem neki dolgozik. Kína is fegyverkezik és ha ma még nem, de hamarosan képes lesz az amerikai műholdakat megsemmisíteni. Amerika technológiai főlénye folyamatosan csökken. Az a macska-egér harc, amihez mind az amerikaiak, mind pedig az IDF hozzá van szokva, se az oroszok, se a kínaiak esetében nem játszható el. A rakétaelhárító rendszerek telepítése, katonai erők felvonultatása, hadihajók összevonása mind egy nagy játék, sorozatos blöffök eszközei. Iránt lassan 10 éve fenyegetik a megtámadással, miközben össze-vissza csak embargókat képesek összehozni. Mindeközben Irán rakétafegyvereket fejleszt. Tehát az idő itt se Amerikának kedvez. Ennek ellenére nem lép. Egy nagyobb közel-keleti kalandnak súlyos gazdasági következményei lennének, és a kétségbeejtő gazdasági helyzetben vergődő Amerikának ez hiányzik a legkevésbé. Egy világháborúba történő besodródás veszélye mindig fennáll, de a tudatos felkészülést én kizártnak tartom. Arról nem beszélve, hogy a globális felmelegedés most már konkrétan érezhető hatása Washington gondolkodását is meg fogja változtatni.
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5 gondolat erről: „Tibor bá blogja (366) A III. világháború (előkészülőben)

 1. kedves mindenki. én az Isten embere vagyok, és látom azt is amit mások abszolute nem. van valakinek fogalma arról,hogy az oroszok hány harckocsit vittek az ország minden részéből a fekete tenger partjára szocsiba? van valakinek fogalma arról,hogy a kinai hadsereg létszáma háború esetén hány fő? elárulom, 30 nap alatt Kina 90 millió embert tud felfegyverezni.

  tessék nekem megmondani, és még nem beszéltem itt az iszlám tömegekről, az orosz-kinai-iszlám embermennyiséget hogyan akarják megállitani? elárulom, ha egyszer megindulak nyugatra, sehogy. csak atommal. valaki mondja már el obamáéknak, és az angol francia bandának, hogy a vesztükbe rohannak, ha háborut kezdenek. tartok tőle, akkor az egyesűlt államoknak sem lesz több történelme a jövöben.remélem világosan fogalmaztam.rotschild ur, carnagie dinasztia és társaik világhatalmat szeretnének? nem hiszem, hogy a poraikból az lesz.

 2. 1: a sátánista globális elit el akarja pusztítani a világot. Tudva, hogy magát is elpusztítja. A világhatalom rég az övék…

 3. 1:
  Hömpölygő ember áradat? Hogyan lehet megállítani? Nem kell, megáll az myagától. Ne tessék a hadtáp problémáról megfeledkezni!

 4. Az oroszoknak a kis Csecsenföld pacifikálása is mennyi gondot és veszteséget okozott. Nem állnak jól demográfiailag. A kínai fiatalok épp rákaptak a fogyasztói társadalomra, nem lennnének engedelmes robot-katonák…
  És hova a fenébe masíroztatnának milliókat, minek?

 5. A két óceánon se könnyű átjutni száraz lábbal. Hacsak át nem áll Mózes. 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük